Οδηγίες λειτουργίας Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες DR , 315

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγίες λειτουργίας Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες DR.71-225, 315"

Transcript

1 Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Οδηγίες λειτουργίας Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες DR , 315 Έκδοση 12/ / EL

2 SEW-EURODRIVE Driving the world

3 Περιεχόμενα 1 Γενικές οδηγίες Χρήση των οδηγιών λειτουργίας Δομή των υποδείξεων ασφαλείας Αξιώσεις παροχής εγγύησης Αποκλεισμός ευθυνών Σημείωμα κατοχύρωσης πνευματικής ιδιοκτησίας Υποδείξεις ασφαλείας Προκαταρκτικές παρατηρήσεις Γενικά Λειτουργικά συστήματα ασφαλείας (FS) Ομάδα αποδεκτών Προβλεπόμενη χρήση Πρόσθετα ισχύοντα έγγραφα Μεταφορά Τοποθέτηση Ηλεκτρική σύνδεση Λειτουργία Σχέδιο ηλεκτροκινητήρα Βασική δομή του DR.71 DR Βασική δομή του DR.160 DR Βασική δομή του DR.200 DR Βασική δομή DR Πινακίδα αναγνώρισης, ονομασία τύπου Μηχανολογική εγκατάσταση Πριν αρχίσετε Μηχανολογική εγκατάσταση Ηλεκτρολογική εγκατάσταση Πρόσθετες διατάξεις Χρήση διαγραμμάτων συνδεσμολογίας Υποδείξεις συνδεσμολογίας Ειδικά στοιχεία για τη λειτουργία με μετατροπέα συχνότητας Βελτίωση της γείωσης (ΗΜΣ) Ειδικά στοιχεία για τη λειτουργία εκκίνησης / διακοπής Ειδικά στοιχεία για τους ηλεκτροκινητήρες ροπής και για τους ηλεκτροκινητήρες χαμηλών στροφών Συνθήκες περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια της λειτουργίας Σύνδεση του ηλεκτροκινητήρα Σύνδεση του φρένου Πρόσθετος εξοπλισμός Έναρξη λειτουργίας Προϋποθέσεις έναρξης λειτουργίας Αλλαγή της κατεύθυνσης εμπλοκής σε ηλεκτροκινητήρες με καστάνια αντεπιστροφής Οδηγίες λειτουργίας Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες DR , 315 3

4 Περιεχόμενα 7 Επιθεώρηση / Συντήρηση Διαστήματα επιθεώρησης και συντήρησης Λίπανση εδράνων Ενισχυμένα έδρανα Προκαταρκτικές εργασίες για τη συντήρηση του ηλεκτροκινητήρα και του φρένου Εργασίες επιθεώρησης/συντήρησης στον ηλεκτροκινητήρα DR.71-DR Εργασίες επιθεώρησης/συντήρησης στον ηλεκτροκινητήρα με φρένο DR.71-DR Επιθεώρηση / Συντήρηση ηλεκτροκινητήρα DR Επιθεώρηση / Συντήρηση του ηλεκτροκινητήρα με φρένο DR Εργασίες επιθεώρησης / συντήρησης στο φρένο DUB Τεχνικά στοιχεία Παραγόμενο έργο τριβής, διάκενο λειτουργίας, ροπές πέδησης των φρένων Αντιστοίχηση ροπής φρεναρίσματος Ρεύματα λειτουργίας Αντιστάσεις Συνδυασμοί ανορθωτή φρένου Σύστημα ελέγχου φρένου Εγκεκριμένοι τύποι ρουλεμάν Πίνακες λιπαντικών Στοιχεία παραγγελιών για λιπαντικά και αντιδιαβρωτικά μέσα Χαρακτηριστικά σήματα πινακίδας τύπου Χαρακτηριστικές τιμές για τη λειτουργική ασφάλεια Παράρτημα Διαγράμματα συνδεσμολογίας Δυσλειτουργίες Βλάβες στον κινητήρα Προβλήματα φρένου Δυσλειτουργίες κατά τη λειτουργία με μετατροπέα συχνότητας Εξυπηρέτηση πελατών Απόρριψη Λίστα διευθύνσεων Ευρετήριο Οδηγίες λειτουργίας Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες DR , 315

5 Γενικές οδηγίες Χρήση των οδηγιών λειτουργίας 1 1 Γενικές οδηγίες 1.1 Χρήση των οδηγιών λειτουργίας Οι οδηγίες λειτουργίας αποτελούν τμήμα του προϊόντος και περιλαμβάνουν σημαντικές υποδείξεις για τη λειτουργία και συντήρηση. Αυτό το εγχειρίδιο απευθύνεται σε όλα τα άτομα που εκτελούν εργασίες συναρμολόγησης, εγκατάστασης, έναρξης λειτουργίας και συντήρησης στο προϊόν. Οι οδηγίες λειτουργίας θα πρέπει να διατηρούνται σε ευανάγνωστη κατάσταση. Βεβαιωθείτε ότι οι υπεύθυνοι εγκατάστασης και λειτουργίας καθώς και τα άτομα που εργάζονται στο μηχάνημα με δική τους ευθύνη έχουν διαβάσει και έχουν κατανοήσει τις οδηγίες λειτουργίας. Σε περίπτωση αμφιβολιών ή εάν χρειάζεστε πρόσθετες πληροφορίες απευθυνθείτε στη SEW-EURODRIVE. 1.2 Δομή των υποδείξεων ασφαλείας Σημασία των λέξεων σήμανσης Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει τη διαβάθμιση και τη σημασία των λέξεων σήμανσης που χρησιμοποιούνται για υποδείξεις ασφαλείας, υποδείξεις πρόκλησης υλικών ζημιών και άλλες υποδείξεις. Λέξη σήμανσης Σημασία Συνέπειες από τη μη τήρηση ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Άμεσος κίνδυνος Θάνατος ή σοβαροί τραυματισμοί ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Ενδεχόμενη, επικίνδυνη κατάσταση Θάνατος ή σοβαροί τραυματισμοί ΠΡΟΣΟΧΗ! Ενδεχόμενη, επικίνδυνη κατάσταση Ελαφριές σωματικές βλάβες ΠΡΟΣΟΧΗ! Ενδεχόμενες υλικές ζημιές Ζημιά στο σύστημα κίνησης ή στο περιβάλλον λειτουργίας του ΥΠΟΔΕΙΞΗ Χρήσιμη υπόδειξη ή συμβουλή: Διευκολύνει το χειρισμό του συστήματος κίνησης Δομή των υποδείξεων ασφαλείας που ισχύουν ανά κεφάλαιο Οι υποδείξεις ασφαλείας για συγκεκριμένα κεφάλαια δεν ισχύουν μόνο για μία ειδική ενέργεια, αλλά για περισσότερες ενέργειες στα πλαίσια μίας θεματικής ενότητας. Τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα υποδεικνύουν ένα γενικό ή ένα συγκεκριμένο κίνδυνο. Εδώ προβάλλεται η τυπική δομή για μία υπόδειξη ασφαλείας που ισχύει ανά κεφάλαιο: ΛΕΞΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ! Είδος κινδύνου και η πηγή του. Πιθανές συνέπειες σε περίπτωση μη τήρησης. Μέτρα για την αποφυγή κινδύνου Δομή των ενσωματωμένων υποδείξεων ασφαλείας Οι ενσωματωμένες υποδείξεις ασφαλείας έχουν ενσωματωθεί στη θέση όπου υπάρχει μία οδηγία χειρισμού, ακριβώς πριν από το επικίνδυνο βήμα χειρισμού. Εδώ προβάλλεται η τυπική δομή μίας ενσωματωμένης υπόδειξης ασφαλείας: ΛΕΞΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ! Είδος κινδύνου και η πηγή του. Πιθανές συνέπειες σε περίπτωση μη τήρησης. Μέτρα για την αποφυγή κινδύνου. Οδηγίες λειτουργίας Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες DR , 315 5

6 1 Γενικές οδηγίες Αξιώσεις παροχής εγγύησης 1.3 Αξιώσεις παροχής εγγύησης Προϋπόθεση για τη μη ελαττωματική λειτουργία του μηχανήματος και για την κάλυψη εγγύησης είναι η τήρηση των οδηγιών λειτουργίας. Γι' αυτό πριν αρχίσετε να εργάζεστε με τη συσκευή διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες λειτουργίας! 1.4 Αποκλεισμός ευθυνών Η τήρηση των οδηγιών που περιέχονται στο εγχειρίδιο λειτουργίας είναι βασική προϋπόθεση για την ασφαλή λειτουργία των ηλεκτροκινητήρων και για την εξασφάλιση των αναφερόμενων ιδιοτήτων προϊόντος και των χαρακτηριστικών απόδοσης. Για σωματικές βλάβες, υλικές ζημιές και ζημιές στην περιουσία που οφείλονται στη μη τήρηση των οδηγιών λειτουργίας, η SEW-EURODRIVE δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη. H υποχρέωση εγγύησης ζημιών δεν ισχύει σε τέτοιες περιπτώσεις. 1.5 Σημείωμα κατοχύρωσης πνευματικής ιδιοκτησίας SEW-EURODRIVE. Με την επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων. Απαγορεύεται οποιαδήποτε πλαστογράφηση, επεξεργασία, κυκλοφορία ή άλλη αξιοποίηση, έστω και αποσπασματική. 6 Οδηγίες λειτουργίας Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες DR , 315

7 Υποδείξεις ασφαλείας Προκαταρκτικές παρατηρήσεις 2 2 Υποδείξεις ασφαλείας Οι παρακάτω βασικές οδηγίες ασφαλείας χρησιμεύουν για την αποφυγή σωματικών βλαβών και υλικών ζημιών. Ο χρήστης θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι τηρούνται οι υποδείξεις ασφαλείας. Βεβαιωθείτε ότι οι υπεύθυνοι εγκατάστασης και λειτουργίας, καθώς και τα άτομα που εργάζονται στο μηχάνημα με δική τους ευθύνη, έχουν διαβάσει και έχουν κατανοήσει τις οδηγίες λειτουργίας. Παρακαλούμε απευθυνθείτε στη SEW-EURODRIVE για οποιαδήποτε αμφιβολία ή για περισσότερες πληροφορίες. 2.1 Προκαταρκτικές παρατηρήσεις Οι οδηγίες ασφαλείας που ακολουθούν αφορούν στη χρήση ηλεκτροκινητήρων. Εάν χρησιμοποιείτε ηλεκτρομειωτήρες στροφών, παρακαλούμε ανατρέξτε και στις οδηγίες ασφαλείας για μειωτήρες στροφών που περιέχονται στα αντίστοιχα εγχειρίδια λειτουργίας. Λάβετε επίσης υπόψη σας τις συμπληρωματικές οδηγίες ασφαλείας που περιέχονται στις επι μέρους ενότητες του παρόντος εγχειριδίου. 2.2 Γενικά ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Κατά τη διάρκεια λειτουργίας οι ηλεκτροκινητήρες και οι ηλεκτρομειωτήρες ενδέχεται, ανάλογα με το βαθμό προστασίας τους, να διαθέτουν ηλεκτροφόρα, γυμνά ή ακόμα και κινούμενα ή περιστρεφόμενα μέρη, καθώς και θερμές επιφάνειες. Θάνατος ή σοβαροί τραυματισμοί. Κάθε εργασία που έχει σχέση με τη μεταφορά, αποθήκευση, τοποθέτηση / συναρμολόγηση, σύνδεση, εκκίνηση, συντήρηση και επισκευή επιτρέπεται να εκτελείται μόνο από ειδικευμένους τεχνικούς, τηρώντας: τις αναλυτικές οδηγίες των αντίστοιχων εγχειριδίων οδηγιών λειτουργίας τις προειδοποιητικές πινακίδες και τις πινακίδες ασφαλείας πάνω στον ηλεκτροκινητήρα/ηλεκτρομειωτήρα όλα τα υπόλοιπα έγγραφα μελέτης του έργου, τις οδηγίες λειτουργίας και τα διαγράμματα συνδεσμολογίας που αφορούν τον ηλεκτροκινητήρα τις συγκεκριμένες διατάξεις και απαιτήσεις που ισχύουν για το σύστημα τις εθνικές/περιφερειακές διατάξεις που διέπουν την ασφάλεια και την πρόληψη ατυχημάτων Μην εγκαθιστάτε ποτέ προϊόντα που έχουν υποστεί ζημιά. Σε περίπτωση ζημιάς, παρακαλούμε να υποβάλλετε αμέσως καταγγελία στην εταιρεία μεταφοράς. Υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης σοβαρών τραυματισμών και υλικών ζημιών εξαιτίας μιας ανεπίτρεπτης αφαίρεσης των απαιτούμενων καλυμμάτων, μιας μη προβλεπόμενης χρήσης, καθώς και μιας λανθασμένης εγκατάστασης ή χρήσης. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στα σχετικά εγχειρίδια. Οδηγίες λειτουργίας Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες DR , 315 7

8 2 Υποδείξεις ασφαλείας Λειτουργικά συστήματα ασφαλείας (FS) 2.3 Λειτουργικά συστήματα ασφαλείας (FS) Οι κινητήρες της SEW-EURODRIVE μπορούν να παραδοθούν, προαιρετικά, με εξαρτήματα για την αξιολόγηση της ασφάλειας. Το MOVIMOT, οι κωδικοποιητές, τα φρένα και, εάν χρειάζεται, ο πρόσθετος εξοπλισμός μπορούν να ενσωματωθούν στον τριφασικό ηλεκτροκινητήρα μεμονωμένα ή συνδυαστικά και σύμφωνα με τις προδιαγραφές ασφαλείας. Η SEW-EURODRIVE επισημαίνει αυτήν την ενσωμάτωση στην πινακίδα τύπου (Æ σελίδα 16) μέσω του χαρακτηριστικού σήματος FS και μέσω ενός αριθμού. Ο αριθμός υποδεικνύει τα εξαρτήματα που ενσωματώθηκαν στον κινητήρα σύμφωνα με τις προδιαγραφές ασφαλείας. Βλέπε τον ακόλουθο πίνακα κωδικών που ισχύει για όλα τα προϊόντα: Λειτουργική ασφάλεια Μετατροπέας (π. χ. MOVIMOT ) 01 x Φρένο 02 x Παρακολούθηση της χειροκίνητης διάταξης αποσύμπλεξης φρένου Παρακολο ύθηση φρένου Προστασία κινητήρα 03 x Κωδικοπο ιητές 04 x 05 x x 06 x x 07 x x 08 x x 09 x x 10 x x 11 x x 12 x x 13 x x x 14 x x x 15 x x x 16 x x x 17 x x x 18 x x x x 19 x x x x 20 x x x x 21 x x x x 22 x x x x 23 x x x x x 24 x x x x x 25 x x x x x x Εάν στην πινακίδα τύπου του κινητήρα υπάρχει το χαρακτηριστικό σήμα FS, τότε θα πρέπει να τηρείτε και να λαμβάνετε υπόψη τα στοιχεία που περιέχονται στα παρακάτω έντυπα: Εγχειρίδιο "Λειτουργική ασφάλεια MOVIMOT MM..D" Συμπλήρωμα εγχειριδίου λειτουργίας "Λειτουργική ασφάλεια για τριφασικούς ηλεκτροκινητήρες DR , 315 Κωδικοποιητές" Συμπλήρωμα εγχειριδίου λειτουργίας "Λειτουργική ασφάλεια για τριφασικούς ηλεκτροκινητήρες DR , 315 Φρένα" 8 Οδηγίες λειτουργίας Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες DR , 315

9 Υποδείξεις ασφαλείας Ομάδα αποδεκτών 2 Για τον αυτόματο προσδιορισμό του επιπέδου ασφαλείας για εγκαταστάσεις και μηχανήματα, στην ενότητα Τεχνικά στοιχεία (Æ σελίδα 118) διατίθενται οι χαρακτηριστικές τιμές ασφαλείας των ακόλουθων εξαρτημάτων: Χαρακτηριστικές τιμές ασφαλείας για φρένα: Τιμές B10 d Χαρακτηριστικές τιμές ασφαλείας για κωδικοποιητές: Τιμές MTTF d Οι χαρακτηριστικές τιμές ασφαλείας των εξαρτημάτων της SEW υπάρχουν επίσης στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της SEW, καθώς και στη βιβλιοθήκη της SEW για το λογισμικό BGIA Sistema. 2.4 Ομάδα αποδεκτών Όλες οι μηχανικές εργασίες επιτρέπεται να γίνουν αποκλειστικά από εξειδικευμένο τεχνικό. Εξειδικευμένοι τεχνικοί στα πλαίσια αυτών των οδηγιών λειτουργίας θεωρούνται τα άτομα που είναι εξοικειωμένα με την τοποθέτηση, τη μηχανική εγκατάσταση, την διόρθωση βλαβών, τη συντήρηση του προϊόντος και διαθέτουν τα παρακάτω προσόντα: Εκπαίδευση στον τομέα της μηχανικής (π.χ. μηχανικοί) με πιστοποίηση ολοκλήρωσης των σπουδών. Γνώση των οδηγιών λειτουργίας. Όλες οι ηλεκτρολογικές εργασίες πρέπει να διεξάγονται αποκλειστικά από έναν εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο. Εξειδικευμένοι ηλεκτρολόγοι στα πλαίσια αυτών των οδηγιών λειτουργίας θεωρούνται τα άτομα που είναι εξοικειωμένα με την ηλεκτρική εγκατάσταση, τη θέση σε λειτουργία, τη διόρθωση βλαβών, τη συντήρηση του προϊόντος και διαθέτουν τα παρακάτω προσόντα: Εκπαίδευση στον τομέα της ηλεκτρολογίας (π.χ. ηλεκτρολόγοι) με πιστοποίηση ολοκλήρωσης των σπουδών. Γνώση των οδηγιών λειτουργίας. Όλες οι εργασίες στους υπόλοιπους τομείς της μεταφοράς, αποθήκευσης, λειτουργίας και απόρριψης θα πρέπει να πραγματοποιούνται από άτομα που έχουν ενημερωθεί κατάλληλα για τις εργασίες αυτές. Όλο το τεχνικό προσωπικό θα πρέπει να φορά προστατευτική ένδυση η οποία να αντιστοιχεί στην εκάστοτε εργασία που εκτελείται. 2.5 Προβλεπόμενη χρήση Οι ηλεκτροκινητήρες αυτοί προορίζονται για επαγγελματικά βιομηχανικά συστήματα. Κατά την τοποθέτηση σε μηχανήματα, η έναρξη λειτουργίας, δηλ. η έναρξη της προβλεπόμενης λειτουργίας των κινητήρων, απαγορεύεται μέχρι να διασφαλιστεί ότι τα μηχανήματα ανταποκρίνονται στις διατάξεις της οδηγίας της ΕΕ 2006/42/ΕΕ (οδηγία περί μηχανημάτων). Η χρήση σε περιοχές εκρήξεων (Ex) απαγορεύεται, εφόσον δεν προβλέπεται ρητά Οι αερόψυκτοι τύποι έχουν μετρηθεί για θερμοκρασίες περιβάλλοντος από -20 C έως +40 C όπως επίσης και για υψόμετρα εγκατάστασης Â 1000 m πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Θα πρέπει να προσέξετε τυχόν αποκλίνοντα στοιχεία στην πινακίδα τύπου. Οι συνθήκες στο μέρος χρήσης θα πρέπει να ανταποκρίνονται σε όλα τα στοιχεία της πινακίδας τύπου. Οδηγίες λειτουργίας Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες DR , 315 9

10 2 Υποδείξεις ασφαλείας Πρόσθετα ισχύοντα έγγραφα 2.6 Πρόσθετα ισχύοντα έγγραφα 2.7 Μεταφορά Επιπλέον θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα παρακάτω έντυπα και έγγραφα : Σχεδιαγράμματα συνδεσμολογίας που επισυνάπτονται στον ηλεκτροκινητήρα Οδηγίες λειτουργίας για ηλεκτρομειωτήρες "Μειωτήρες τύπου R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W" Κατάλογος "Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες DR" και/ή Κατάλογος "Ηλεκτρομειωτήρες DR" Φύλλο στοιχείων "Χαρακτηριστικές τιμές ασφαλείας για φρένα BE.." Εάν χρειάζεται, συμπλήρωμα εγχειριδίου λειτουργίας "Λειτουργική ασφάλεια για τριφασικούς ηλεκτροκινητήρες DR , 315 Φρένο" Εάν χρειάζεται, συμπλήρωμα εγχειριδίου λειτουργίας "Λειτουργική ασφάλεια για τριφασικούς ηλεκτροκινητήρες DR , 315 Κωδικοποιητές" Εάν χρειάζεται, εγχειρίδιο "Λειτουργική ασφάλεια MOVIMOT MM..D" Αμέσως μετά την παραλαβή επιθεωρήστε το μηχάνημα για τυχόν ζημιές που μπορεί να έχει υποστεί κατά τη μεταφορά. Σε περίπτωση ζημιών ενημερώστε αμέσως τη μεταφορική εταιρία. Κατά περίπτωση ίσως να μην πρέπει να γίνει έναρξη της λειτουργίας. Οι κρίκοι μεταφοράς πρέπει να βιδώνονται σφικτά. Οι κρίκοι είναι σχεδιασμένοι μόνο για το βάρος του ηλεκτροκινητήρα/ηλεκτρομειωτήρα στροφών, μην προσθέτετε επιπλέον φορτίο. Οι ενσωματωμένοι κρίκοι ανύψωσης πληρούν το πρότυπο DIN 580. Τα φορτία και οι διατάξεις που προβλέπονται από αυτό το πρότυπο πρέπει πάντα να τηρούνται. Εάν ο ηλεκτρομειωτήρας είναι εξοπλισμένος με δύο κρίκους ανάρτησης ή βιδωτούς κρίκους ανύψωσης, τότε για τη μεταφορά θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν και οι δύο κρίκοι ανάρτησης. Σύμφωνα με το πρότυπο DIN 580, τα συρματόσχοινα ανύψωσης δε θα πρέπει να σχηματίζουν γωνία με την κατακόρυφο μεγαλύτερη από 45. Αν χρειάζεται, χρησιμοποιήστε κατάλληλο εξοπλισμό μεταφοράς με την απαραίτητη αντοχή. Πριν βάλετε το μηχάνημα σε λειτουργία, αφαιρέστε τα εξαρτήματα που μπορεί να έχουν τοποθετηθεί για τη μεταφορά (κρίκους μεταφοράς). Χρησιμοποιήστε τα ξανά για περαιτέρω μεταφορές. 2.8 Τοποθέτηση Δώστε προσοχή στην ομοιόμορφη στήριξη, στην καλή στερέωση ποδός ή φλάντζας και στην ακριβή ευθυγράμμιση κατά την άμεση ζεύξη. Αποφύγετε τους λόγω κατασκευής συντονισμούς με τη συχνότητα περιστροφής και τη διπλή συχνότητα ηλεκτρικού δικτύου. Γυρίστε το ρότορα με το χέρι και προσέξτε για τυχόν ασυνήθιστους θορύβους τριβής. Ελέγξτε τη φορά περιστροφής σε αποσυζευγμένη κατάσταση. Συνδέστε ή αντίστοιχα αφαιρέστε (θερμάνετε!) τις τροχαλίες ιμάντων και τους συνδέσμους χρησιμοποιώντας μόνο τις κατάλληλες διατάξεις και σκεπάστε τους με ένα προστατευτικό κάλυμμα. Αποφύγετε τις μη επιτρεπτές τάσεις ιμάντων. Κατασκευάστε ενδεχομένως τις απαραίτητες συνδέσεις σωλήνων. Τους τύπους με ακραξόνιο προς τα πάνω εξοπλίστε τους με ένα κάλυμμα ώστε να εμποδίσετε το πέσιμο ξένων σωμάτων μέσα στον ανεμιστήρα. Ο αερισμός δεν πρέπει να εμποδίζεται και ο θερμός αέρας επίσης γειτονικών συγκροτήματων δεν πρέπει να αναρροφάται πάλι άμεσα. Ακολουθήστε τις υποδείξεις στο κεφάλαιο "Μηχανολογική εγκατάσταση"! 10 Οδηγίες λειτουργίας Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες DR , 315

11 Υποδείξεις ασφαλείας Ηλεκτρική σύνδεση Ηλεκτρική σύνδεση Όλες οι εργασίες στο ακινητοποιημένο μηχάνημα χαμηλής τάσης επιτρέπεται να διεξάγονται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό. Το μηχάνημα πρέπει να είναι αποσυνδεμένο από το ηλεκτρικό ρεύμα και χωρίς κίνδυνο επανενεργοποίησης. Αυτό ισχύει επίσης για τα βοηθητικά κυκλώματα (π.χ. στάσιμη θέρμανση ή εξωτερικός ανεμιστήρας). Πρέπει να βεβαιώνεστε πως δεν υπάρχει ηλεκτρική τάση! Η υπέρβαση των ανοχών του EN (VDE 0530, Μέρος 1) Τάση + 5 %, Συχνότητα + 2 %, Μορφή καμπύλης, Συμμετρία αυξάνει την υπερθέρμανση και επηρεάζει την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα. Τηρείτε επίσης το πρότυπο EN (εάν χρειάζεται, τηρείτε τις υπάρχουσες εθνικές ιδιαιτερότητες, π. χ. τήρηση του προτύπου DIN VDE 0105 για τη Γερμανία). Τηρείτε τα στοιχεία κυκλώματος, καθώς και τα αποκλίνοντα στοιχεία στην πινακίδα τύπου, όπως επίσης και το διάγραμμα συνδεσμολογίας του κουτιού ακροδεκτών. Η σύνδεση πρέπει να γίνει έτσι, ώστε να δημιουργείται μία διαρκώς ασφαλής ηλεκτρική σύνδεση (δίχως προεξέχοντα άκρα συρμάτων). Χρησιμοποιήστε τα αντίστοιχα εξαρτήματα άκρων καλωδίων. Κάνετε μια ασφαλή σύνδεση προστατευτικού αγωγού. Όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη, οι αποστάσεις από τα μη μονωμένα και τα ηλεκτροφόρα εξαρτήματα δεν επιτρέπεται να είναι κάτω από τις ελάχιστες τιμές σύμφωνα με το πρότυπο IEC και με τους εθνικούς κανονισμούς. Σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60664, κατά τη χαμηλή τάση οι αποστάσεις πρέπει να έχουν τις ακόλουθες ελάχιστες τιμές: Ονομαστική τάση U N Â 500 V Â 690 V Απόσταση 3 mm 5,5 mm Στο κουτί συνδεσμολογίας δεν πρέπει να βρίσκονται ξένα σώματα, βρωμιά ούτε και υγρασία. Κλείστε τα μη απαραίτητα ανοίγματα εισόδου των καλωδίου και προστατέψτε το κουτί απο σκόνη και νερό. Για τη δοκιμαστική λειτουργία χωρίς στοιχεία μετάδοσης κίνησης ασφαλίστε τις σφήνες του άξονα. Σε μηχανήματα χαμηλής τάσης με φρένο, ελέγξτε τη σωστή λειτουργία του φρένου πριν από την έναρξη λειτουργίας. Ακολουθήστε τις υποδείξεις στο κεφάλαιο "Ηλεκτρική εγκατάσταση"! 2.10 Λειτουργία Αν εμφανισθούν αποκλίσεις από την κανονική λειτουργία, όπως αυξημένη θερμοκρασία, θόρυβος, κραδασμοί, εντοπίστε την αιτία του προβλήματος. Εάν χρειαστεί, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή. Ούτε και κατά τις δοκιμές δεν επιτρέπεται να θέτετε εκτός λειτουργίας τα συστήματα προστασίας. Σε περίπτωση αμφιβολίας απενεργοποιήστε τον κινητήρα. Σε περίπτωση που υπάρχει πολύ βρωμιά, καθαρίζετε τακτικά τις διόδους αέρα. Οδηγίες λειτουργίας Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες DR ,

12 3 Σχέδιο ηλεκτροκινητήρα Βασική δομή του DR.71 DR Σχέδιο ηλεκτροκινητήρα ΥΠΟΔΕΙΞΗ Το παρακάτω σχήμα αναπαριστάνει τη γενική δομή. Μοναδικός σκοπός του είναι να διευκολύνει την αντιστοίχηση των εξαρτημάτων με τους καταλόγους ανταλλακτικών. Ανάλογα με το μέγεθος και τον τύπο του εκάστοτε ηλεκτροκινητήρα, μπορεί να υπάρξουν αποκλίσεις! 3.1 Βασική δομή του DR.71 DR.132 [123] [132] [131] [262] [156] [117] [118] [116] [119] [134] [113] [112] [111] [129] [115] [707] [705] [706] [9] [13] [30] [35] [12] [16] [41] [24] [108] [109] [42] [22] [392] [103] [100] [90] [93] [1] [32] [107] [106] [7] [11] [2] [3] [44] [36] [10] [1] Ρότορας [2] Δακτύλιος ασφάλισης [3] Σφήνα [7] Φωλιά ρουλεμάν με φλάντζα [9] Βιδωτή τάπα [10] Δακτύλιος συγκράτησης [11] Αυλακωτό ένσφαιρο ρουλεμάν [12] Δακτύλιος συγκράτησης [13] Κυλινδρικός κοχλίας [16] Στάτορας [22] Κοχλίας εξαγωνικής κεφαλής [24] Βιδωτός κρίκος ανύψωσης [30] Τσιμούχα λαδιού [32] Δακτύλιος ασφάλισης [35] Καπάκι ανεμιστήρα [36] Ανεμιστήρας [41] Δακτύλιος ισοστάθμισης [42] Φωλιά εδράνου Β [44] Αυλακωτό ένσφαιρο ρουλεμάν [90] Πλάκα πέλματος [93] Φακοειδής βίδα [100] Εξάγωνο παξιμάδι [103] Ακέφαλη βίδα [106] Τσιμούχα λαδιού [107] Πατούρα λαδιού [108] Πινακίδα τύπου [109] Πείρος [111] Φλάντζα συναρμογής κάτω τμήματος [112] Κάτω μέρος κουτιού ακροδεκτών [113] Φακοειδής βίδα [115] Πλάκα ακροδεκτών [116] Ζυγός ακροδεκτών [117] Κοχλίας εξαγωνικής κεφαλής [118] Ροδέλα ασφαλείας [119] Φακοειδής βίδα [123] Κοχλίας εξαγωνικής κεφαλής [129] Βιδωτή τάπα με στεγανωτικό δακτύλιο [131] Φλάντζα συναρμογής καπακιού [132] Κάλυμμα κουτιού ακροδεκτών [134] Βιδωτή τάπα με στεγανωτικό δακτύλιο [156] Πινακίδα σήμανσης [262] Πλήρης ακροδέκτης σύνδεσης [392] Τσιμούχα [705] Προστατευτικό κάλυμμα [706] Αποστάτης [707] Φακοειδής βίδα 12 Οδηγίες λειτουργίας Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες DR , 315

13 Σχέδιο ηλεκτροκινητήρα Βασική δομή του DR.160 DR Βασική δομή του DR.160 DR.180 [24] [123] [132] [131] [119] [156] [112] [111] [115] [109] [108] [118] [116] [134] [113] [129] [390] [117] [219] [128] [140] [139] [137] [262] [616] [7] [9] [12] [106] [107] [706] [705] [707] [41][42] [22] [19] [17] [35] [715] [30] [103] [100] [14] [15] [16] [94] [93] [90] [91] [31] [44] [36] [32] [11] [2] [3] [1] [104] [10] [1] Ρότορας [2] Δακτύλιος ασφάλισης [3] Σφήνα [7] Φλάντζα [9] Βιδωτή τάπα [10] Δακτύλιος ασφάλισης [11] Αυλακωτό ένσφαιρο ρουλεμάν [12] Δακτύλιος συγκράτησης [14] Ροδέλα [15] Κοχλίας εξαγωνικής κεφαλής [16] Στάτορας [17] Εξάγωνο παξιμάδι [19] Κυλινδρικός κοχλίας [22] Κοχλίας εξαγωνικής κεφαλής [24] Βιδωτός κρίκος ανύψωσης [30] Δακτύλιος στεγανοποίησης [31] Σφήνα [32] Δακτύλιος ασφάλισης [35] Καπάκι ανεμιστήρα [36] Ανεμιστήρας [41] Δισκοειδές ελατήριο [42] Φωλιά εδράνου Β [44] Αυλακωτό ένσφαιρο ρουλεμάν [90] Πέλμα [91] Εξάγωνο παξιμάδι [93] Ροδέλα [94] Κυλινδρικός κοχλίας [100] Εξάγωνο παξιμάδι [103] Ακέφαλη βίδα [104] Ροδέλα στήριξης [106] Τσιμούχα λαδιού [107] Πατούρα λαδιού [108] Πινακίδα τύπου [109] Πείρος [111] Φλάντζα συναρμογής κάτω τμήματος [112] Κάτω μέρος κουτιού ακροδεκτών [113] Βίδα [115] Πλάκα ακροδεκτών [116] Ελατηριωτή ροδέλα [117] Ακέφαλη βίδα [118] Ροδέλα [119] Κυλινδρικός κοχλίας [121] Πείρος [123] Κοχλίας εξαγωνικής κεφαλής [128] Ελατηριωτή ροδέλα [129] Βιδωτή τάπα με στεγανωτικό δακτύλιο [131] Φλάντζα συναρμογής καπακιού [132] Κάλυμμα κουτιού ακροδεκτών [134] Βιδωτή τάπα με στεγανωτικό δακτύλιο [137] Βίδα [139] Κοχλίας εξαγωνικής κεφαλής [140] Ροδέλα [153] Πλήρης συστοιχία ακροδεκτών [156] Πινακίδα σήμανσης [219] Εξάγωνο παξιμάδι [262] Ακροδέκτης σύνδεσης [390] Στεγανωτικός δακτύλιος [616] Έλασμα στερέωσης [705] Προστατευτικό κάλυμμα [706] Αποστάτης [707] Κοχλίας εξαγωνικής κεφαλής [715] Κοχλίας εξαγωνικής κεφαλής Οδηγίες λειτουργίας Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες DR ,

14 3 Σχέδιο ηλεκτροκινητήρα Βασική δομή του DR.200 DR Βασική δομή του DR.200 DR.225 [128] [137] [262] [123] [118] [616] [130] [116] [156] [131] [119] [112] [111] [129] [134] [128] [140] [106] [107] [9] [15] [105] [24] [109] [108] [113] [115] [390] [42] [139] [22] [19] [30] [35] [26] [25] [707] [715] [706] [705] [36] [32] [103] [100] [7] [90] [93] [94] [1] [31] [21] [44][43][40] [2] [11] [3] [1] Ρότορας [2] Δακτύλιος ασφάλισης [3] Σφήνα [7] Φλάντζα [9] Βιδωτή τάπα [11] Αυλακωτό ένσφαιρο ρουλεμάν [15] Κοχλίας εξαγωνικής κεφαλής [16] Στάτορας [19] Κυλινδρικός κοχλίας [21] Φλάντζα δακτυλίου στεγανοποίησης [22] Κοχλίας εξαγωνικής κεφαλής [24] Βιδωτός κρίκος ανύψωσης [25] Κυλινδρικός κοχλίας [26] Ροδέλα στεγανοποίησης [30] Τσιμούχα λαδιού [31] Σφήνα [32] Δακτύλιος ασφάλισης [35] Καπάκι ανεμιστήρα [36] Ανεμιστήρας [40] Δακτύλιος ασφάλισης [42] Φωλιά εδράνου Β [43] Ροδέλα στήριξης [44] Αυλακωτό ένσφαιρο ρουλεμάν [90] Πέλμα [93] Ροδέλα [94] Κυλινδρικός κοχλίας [100] Εξάγωνο παξιμάδι [103] Ακέφαλη βίδα [105] Δισκοειδές ελατήριο [106] Τσιμούχα λαδιού [107] Πατούρα λαδιού [108] Πινακίδα ισχύος [109] Πείρος [111] Φλάντζα συναρμογής κάτω τμήματος [112] Κάτω μέρος κουτιού ακροδεκτών [113] Κυλινδρικός κοχλίας [115] Πλάκα ακροδεκτών [116] Ελατηριωτή ροδέλα [117] Ακέφαλη βίδα [118] Ροδέλα [119] Κυλινδρικός κοχλίας [123] Κοχλίας εξαγωνικής κεφαλής [128] Ελατηριωτή ροδέλα [129] Βιδωτή τάπα [131] Φλάντζα συναρμογής καπακιού [132] Καπάκι κουτιού ακροδεκτών [134] Βιδωτή τάπα [137] Βίδα [139] Κοχλίας εξαγωνικής κεφαλής [140] Ροδέλα [156] Πινακίδα σήμανσης [219] Εξάγωνο παξιμάδι [262] Ακροδέκτης σύνδεσης [390] Στεγανωτικός δακτύλιος [616] Έλασμα στερέωσης [705] Προστατευτικό κάλυμμα [706] Κοχλίας ανοχής [707] Κοχλίας εξαγωνικής κεφαλής [715] Κοχλίας εξαγωνικής κεφαλής 14 Οδηγίες λειτουργίας Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες DR , 315

15 Σχέδιο ηλεκτροκινητήρα Βασική δομή DR Βασική δομή DR.315 [24] [123] [132] [131] [119] [112] [111] [113] [115] [108] [109] [134] [607] [129] [452] [634] [633] [151] [454] [117] [219] [118] [116] [128] [140] [139] [7] [103] [90] [15] [16] [609] [9] [11] [608] [3] [606] [604] [105] [707] [716] [705] [706] [30] [26] [715] [22] [35] [25] [19] [42] [40] [36] [17] [94] [43] [93] [21] [44] [32] [1] [31] [2] [106] [107] [250] [100] [1] Ρότορας [2] Δακτύλιος ασφάλισης [3] Σφήνα [7] Φλάντζα [9] Βιδωτή τάπα [11] Ρουλεμάν [15] Κυλινδρικός κοχλίας [16] Στάτορας [17] Εξάγωνο παξιμάδι [19] Κυλινδρικός κοχλίας [21] Φλάντζα δακτυλίου στεγανοποίησης [22] Κοχλίας εξαγωνικής κεφαλής [24] Βιδωτός κρίκος ανύψωσης [25] Κυλινδρικός κοχλίας [26] Ροδέλα στεγανοποίησης [30] Τσιμούχα λαδιού [31] Σφήνα [32] Δακτύλιος συγκράτησης [35] Καπάκι ανεμιστήρα [36] Ανεμιστήρας [40] Δακτύλιος ασφάλισης [42] Φωλιά εδράνου Β [43] Ροδέλα στήριξης [44] Ρουλεμάν [90] Πέλμα [93] Ροδέλα [94] Κυλινδρικός κοχλίας [100] Εξάγωνο παξιμάδι [103] Ακέφαλη βίδα [105] Δισκοειδές ελατήριο [106] Τσιμούχα λαδιού [107] Πατούρα λαδιού [108] Πινακίδα τύπου [109] Πείρος [111] Φλάντζα συναρμογής κάτω τμήματος [112] Κάτω μέρος κουτιού ακροδεκτών [113] Κυλινδρικός κοχλίας [115] Πλάκα ακροδεκτών [116] Ελατηριωτή ροδέλα [117] Ακέφαλη βίδα [118] Ροδέλα [119] Κοχλίας εξαγωνικής κεφαλής [123] Κοχλίας εξαγωνικής κεφαλής [128] Ελατηριωτή ροδέλα [129] Βιδωτή τάπα [131] Φλάντζα συναρμογής καπακιού [132] Καπάκι κουτιού ακροδεκτών [134] Βιδωτή τάπα [139] Κοχλίας εξαγωνικής κεφαλής [140] Ροδέλα [151] Κυλινδρικός κοχλίας [219] Εξάγωνο παξιμάδι [250] Τσιμούχα λαδιού [452] Συστοιχία ακροδεκτών [454] Ράγα [604] Δακτύλιος λίπανσης [606] Λιπαντήρας [607] Λιπαντήρας [608] Φλάντζα δακτυλίου στεγανοποίησης [609] Κοχλίας εξαγωνικής κεφαλής [633] Τελικό στήριγμα [634] Τελική πλάκα [705] Προστατευτικό κάλυμμα [706] Κοχλίας ανοχής [707] Κοχλίας εξαγωνικής κεφαλής [715] Εξάγωνο παξιμάδι [716] Ροδέλα Οδηγίες λειτουργίας Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες DR ,

16 3 Σχέδιο ηλεκτροκινητήρα Πινακίδα αναγνώρισης, ονομασία τύπου 3.5 Πινακίδα αναγνώρισης, ονομασία τύπου Πινακίδα τύπου Παράδειγμα: Ηλεκρομειωτήρας- DRE με φρένο Bruchsal / Germany 02 RF47 DRE90M4BE2/TF/ES7S/Z/C 3~IEC Inverter duty motor 50 Hz rpm 1420/25 V / IP 54 TEFC kw 1.1 S1 A 4,45/2,55 P.F. 0,79 eff % 82,4 IE2 kw 1.1 S1 A 4,0/2,3 P.F. 0,79 eff % 84,0 IE2 60 Hz rpm 1740/31 V / K.V.A.-Code K Ins.Cl. 130(B) M.L. 02 Design B starting torque Kundenartikel-Nr. i 56,73 Nm 300/340 Vbr AC 13A47B911 IM M1 BG1.5 CLP220 Miner.Öl/0.65l Nm 14 kg C Made in Germany Τα χαρακτηριστικά σήματα αναγράφονται στο επάνω περιθώριο της πινακίδας τύπου μόνο όταν ο κινητήρας έχει πιστοποιηθεί ή περιέχει αντίστοιχα εξαρτήματα Περιγραφή τύπου Παράδειγμα: Ηλεκτροκινητήρας DRE 90 M4 BE2 /FI /TF /ES7S με πέλματα και φρένο Πρόσθετη δυνατότητα ημιτονικού κωδικοποιητή ES7S Πρόσθετη δυνατότητα θερμικής προστασίας κινητήρα με αισθητήρα θερμότητας TF Kινητήρας IEC με πέλματα στερέωσης Κινητήρας με φρένο ΒΕ2 Μήκος κινητήρα και αριθμός πόλων Μέγεθος κινητήρα Σειρά ηλεκτροκινητήρα DR με χαρακτηριστικό γράμμα E, τύπος κινητήρα εξοικονόμησης ρεύματος IE2 ή MEPS A2 (Αυστραλία / Νέα Ζηλανδία) 16 Οδηγίες λειτουργίας Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες DR , 315

17 Μηχανολογική εγκατάσταση Πριν αρχίσετε 4 4 Μηχανολογική εγκατάσταση ΥΠΟΔΕΙΞΗ Κατά τη μηχανολογική εγκατάσταση τηρείτε οπωσδήποτε τις υποδείξεις ασφαλείας που περιέχονται στο κεφάλαιο 2 αυτού του εγχειριδίου λειτουργίας! Εάν στην πινακίδα τύπου του κινητήρα αναγράφεται το χαρακτηριστικό σήμα FS, τότε τα στοιχεία μηχανολογικής εγκατάστασης που περιέχονται στα αντίστοιχα, πρόσθετα έγγραφα αυτού του εγχειριδίου λειτουργίας και/ή στο αντίστοιχο εγχειρίδιο λειτουργίας πρέπει να τηρούνται υποχρεωτικά. 4.1 Πριν αρχίσετε ΠΡΟΣΟΧΗ! Διεξάγετε τη συναρμολόγηση ανάλογα με την θέση τοποθέτησης και σύμφωνα με τα στοιχεία που αναγράφονται στην πινακίδα τύπου! Τοποθετήστε τον ηλεκτροκινητήρα, μόνον εφόσον ικανοποιούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις: Τα στοιχεία στην πινακίδα τύπου του ηλεκτροκινητήρα συμφωνούν με την τάση του ηλεκτρικού δικτύου ή την τάση εξόδου του μετατροπέα συχνοτήτων Ο ηλεκτροκινητήρας είναι ανέπαφος (δεν έχει πάθει ζημιές κατά τη μεταφορά ή την αποθήκευσή του) Είναι βέβαιο ότι ικανοποιούνται οι παρακάτω απαιτήσεις: H θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι μεταξύ -20 C και +40 C. Σημειώστε ότι πρέπει να τηρούνται τα όρια θερμοκρασίας για το μειωτήρα (βλέπε οδηγίες λειτουργίας μειωτήρα) Δεν υπάρχουν λάδια, οξέα, αέρια, αναθυμιάσεις, ακτινοβολία κλπ. Υψόμετρο τοποθέτησης, έως 1000 μέτρα από τη στάθμη της θάλασσας. Λάβετε υπόψη το κεφάλαιο "Υψόμετρο τοποθέτησης" (Æ σελίδα 27). Λάβετε υπόψη σας τους περιορισμούς για τους κωδικοποιητές (encoders) Ειδικός τύπος: Ο ηλεκτροκινητήρας ανταποκρίνεται στις συνθήκες περιβάλλοντος Τα προαναφερθέντα στοιχεία ισχύουν για παραγγελίες τυπικών ηλεκτροκινητήρων. Εάν παραγγείλετε ηλεκτροκινητήρες οι οποίοι διαφέρουν από τον τυπικό τύπο, τότε οι προϋποθέσεις που αναφέραμε ενδέχεται να διαφέρουν. Αυτές οι προϋποθέσεις περιέχονται στα έγγραφα επιβεβαίωσης της παραγγελίας. Οδηγίες λειτουργίας Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες DR ,

18 4 Μηχανολογική εγκατάσταση Μηχανολογική εγκατάσταση 4.2 Μηχανολογική εγκατάσταση Προεργασίες Τα ακραξόνια πρέπει να είναι πολύ καλά καθαρισμένα από αντισκωριακά μέσα, ρύπους ή παρεμφερείς ακαθαρσίες (χρησιμοποιήστε διαλυτικό του εμπορίου). Μην αφήνετε το διαλυτικό να διεισδύσει στα ρουλεμάν ή στις φλάντζες στεγανοποίησης των αξόνων κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο υλικό! Κινητήρες με ενισχυμένα έδρανα ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι κινητήρες με ενισχυμένα έδρανα δεν επιτρέπεται να λειτουργήσουν χωρίς εγκάρσιες δυνάμεις. Υπάρχει κίνδυνος να παρουσιάσουν βλάβες τα έδρανα. Μακροχρόνια αποθήκευση ηλεκτροκινητήρων Μετά από περιόδους αποθήκευσης που υπερβαίνουν το ένα έτος, προσέξτε τον κατά 10% ανά έτος μειωμένο χρόνο ζωής του γράσου στα ένσφαιρα ρουλεμάν. Σε κινητήρες με διάταξη συμπλήρωσης λίπανσης και με δυνατότητα αποθήκευσης για περισσότερο από 5 χρόνια, πρέπει να συμπληρώνετε την λίπανση πριν την έναρξη λειτουργίας. Λαμβάνετε υπόψη τα στοιχεία που αναγράφονται στην πινακίδα λίπανσης του κινητήρα. Ελέγξτε εάν ο ηλεκτροκινητήρας έχει απορροφήσει υγρασία σαν αποτέλεσμα της αποθήκευσής του για παρατεταμένη περίοδο. Για το σκοπό αυτό, μετρήστε την αντίσταση μόνωσης (τάση μέτρησης 500 V). Η αντίσταση μόνωσης (βλέπε το ακόλουθο σχεδιάγραμμα) παρουσιάζει μεγάλες διακυμάνσεις, ανάλογα με τη θερμοκρασία! Εάν η αντίσταση μόνωσης δεν είναι επαρκής, πρέπει να στεγνώσετε τον ηλεκτροκινητήρα. [M ] , [ C ] Οδηγίες λειτουργίας Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες DR , 315

19 Μηχανολογική εγκατάσταση Μηχανολογική εγκατάσταση 4 Στέγνωμα του ηλεκτροκινητήρα Θερμάνετε τον ηλεκτροκινητήρα: με θερμό αέρα ή χρησιμοποιώντας έναν απομονωτικό μετασχηματιστή Συνδέστε τις περιελίξεις σε σειρά (βλέπε τα παρακάτω σχήματα) Βοηθητική τάση (εναλλασσόμενου ρεύματος), το πολύ 10% της ονομαστικής τάσης με το πολύ 20% του ονομαστικού ρεύματος. Σύνδεση στο σχεδιάγραμμα συνδεσμολογίας R13: [1] [1] Μετασχηματιστής Σύνδεση στο σχεδιάγραμμα συνδεσμολογίας R72: [1] V3 W3 U3 T8 T9 T7 V2 T5 V4 T11 U1 T1 W2 T6 W4 T12 V1 T2 U2 T4 U4 T10 W1 T3 [2] [1] Πλάκες ακροδεκτών κινητήρα [2] Μετασχηματιστής Σύνδεση στο σχεδιάγραμμα συνδεσμολογίας R76: W2 W3 T6 T9 U2 U3 T4 T7 V2 V3 T5 T8 [1] U1 T1 V1 T2 W1 T3 [2] [1] Πλάκα ακροδεκτών κινητήρα [2] Μετασχηματιστής Οδηγίες λειτουργίας Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες DR ,

20 4 Μηχανολογική εγκατάσταση Μηχανολογική εγκατάσταση Η διαδικασία του στεγνώματος ολοκληρώνεται μόλις η τιμή της αντίστασης μόνωσης ξεπεράσει το ελάχιστο όριο. Ελέγξτε το κουτί ακροδεκτών για να δείτε αν: το εσωτερικό του είναι καθαρό και στεγνό, οι συνδέσεις και τα εξαρτήματα στερέωσης δεν έχουν ίχνη διάβρωσης, η φλάντζα συναρμογής και οι επιφάνειες στεγανοποίησης είναι εντάξει, οι σφιγκτήρες καλωδίων είναι σφικτοί, διαφορετικά καθαρίστε ή αντικαταστήστε. Τοποθέτηση ξένου κωδικοποιητή Εάν παραγγείλατε έναν ηλεκτροκινητήρα με ξένο κωδικοποιητή, τότε η SEW-EURODRIVE παραδίδει τον ηλεκτροκινητήρα με έναν ενσωματωμένο σύνδεσμο. Στη λειτουργία χωρίς ξένο κωδικοποιητή θα πρέπει προηγουμένως να αποσυναρμολογήσετε το σύνδεσμο Τοποθέτηση του ηλεκτροκινητήρα ΠΡΟΣΟΧΗ! Αιχμηρές ακμές λόγω του ανοιχτού σφηνόδρομου. Ελαφριές σωματικές βλάβες. Τοποθετήστε τη σφήνα στο σφηνόδρομο. Τραβήξτε τον προστατευτικό σωλήνα πάνω από τον άξονα. Τοποθετήστε τον ηλεκτρομειωτήρα μόνο στην καθορισμένη θέση, σε μία επίπεδη, χωρίς κραδασμούς και στρεπτικά άκαμπτη βάση στήριξης. Ευθυγραμμίστε προσεκτικά τον κινητήρα με το μηχάνημα στο οποίο δίνει κίνηση, έτσι ώστε να αποφευχθεί η ανάπτυξη μη επιτρεπτών καταπονήσεων στον άξονα εξόδου. Τηρείτε τις επιτρεπτές τιμές των εγκάρσιων και αξονικών φορτίων. Αποφύγετε τα χτυπήματα και τις κρούσεις στο ακραξόνιο. Χρησιμοποιήστε κατάλληλο κάλυμμα για να προστατεύσετε τους ηλεκτροκινητήρες που έχουν μονταριστεί σε κατακόρυφη θέση (M4/V1) από εισχώρηση ξένων σωμάτων ή υγρών. Για παράδειγμα, χρησιμοποιήστε την πρόσθετη δυνατότητα κινητήρα/c "προστατευτικό στέγαστρο". Εξασφαλίστε την απρόσκοπτη παροχή αέρα ψύξης για τον κινητήρα και εμποδίστε την αναρρόφηση αέρα, ο οποίος έχει θερμανθεί από άλλες συσκευές. Ζυγοσταθμίστε τα μηχανικά μέρη για μεταγενέστερο μοντάρισμα στον άξονα, με βάση τη μισή σφήνα (οι άξονες των ηλεκτροκινητήρων ζυγοσταθμίζονται με τη μισή σφήνα). Οι διαθέσιμες οπές αποστράγγισης συμπυκνώματος πρέπει να στεγανοποιούνται με μία τάπα αποστράγγισης. Η τάπα δεν επιτρέπεται να αφαιρείται, διότι σε διαφορετική περίπτωση αναιρείται ο υψηλός βαθμός προστασίας του κινητήρα. Εάν χρησιμοποιείτε ηλεκτροκινητήρες με φρένο που διαθέτουν διάταξη χειροκίνητης αποσύμπλεξης φρένου, βιδώστε είτε το χειρομοχλό (για φρένο με διάταξη χειροκίνητης αποσύμπλεξης και αυτόματης επαναφοράς HR) ή το μπουζόνι (για ασφαλιζόμενο φρένο με διάταξη χειροκίνητης αποσύμπλεξης HF). 20 Οδηγίες λειτουργίας Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες DR , 315

21 Μηχανολογική εγκατάσταση Μηχανολογική εγκατάσταση 4 Τοποθέτηση σε υγρούς χώρους ή στο ύπαιθρο Εάν είναι δυνατό, τοποθετήστε το κουτί συνδεσμολογίας με τέτοιον τρόπο, ώστε οι είσοδοι των καλωδίων να είναι στραμμένες προς τα κάτω. Καλύψτε τα σπειρώματα των σφιγκτήρων καλωδίων και τις βιδωτές τάπες με στεγανοποιητικό υλικό και σφίξτε τους σφιγκτήρες καλά κατόπιν περάστε ακόμη μία επίστρωση στεγανοποιητικού υλικού. Στεγανοποιήστε καλά την είσοδο του καλωδίου. Πριν από την επανασυναρμολόγηση, καθαρίστε καλά τις επιφάνειες στεγανοποίησης των κουτιών ακροδεκτών και των καλυμμάτων τους. Οι φλάντζες συναρμογής πρέπει να κολλήσουν στη μία πλευρά. Αντικαταστήστε τις φθαρμένες μονώσεις! Εάν χρειαστεί, περάστε μια επίστρωση αντιδιαβρωτικής βαφής (ειδικά στους κρίκους μεταφοράς). Ελέγξτε το βαθμό προστασίας Ανοχές κατά τις εργασίες τοποθέτησης Ακραξόνιο Ανοχή διαμέτρου σύμφωνα με EN ISO j6 σε Ø Â 28 mm ISO k6 σε Ø Ã 38 mm έως Â 48 mm ISO m6 σε Ø Ã 55 mm Οπή κεντραρίσματος κατά DIN 332, σχήμα DR.. Φλάντζα Ανοχή πατούρας κεντραρίσματος κατά ΕΝ ISO j6 σε Ø Â 250 mm ISO h6 σε Ø Ã 300 mm Οδηγίες λειτουργίας Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες DR ,

22 5 Ηλεκτρολογική εγκατάσταση Πρόσθετες διατάξεις 5 Ηλεκτρολογική εγκατάσταση ΥΠΟΔΕΙΞΗ Κατά την εγκατάσταση προσέξτε οπωσδήποτε τις οδηγίες ασφαλείας στο κεφάλαιο 2! Για την εκκίνηση / διακοπή του ηλεκτροκινητήρα και του φρένου χρησιμοποιήστε διακόπτες με επαφές κατηγορίας AC-3, κατά το EN Εάν ο κινητήρας περιέχει εξαρτήματα αξιολόγησης ασφαλείας, τότε πρέπει να λάβετε υπόψη την παρακάτω υπόδειξη: ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Θέστε εκτός λειτουργίας τα λειτουργικά συστήματα ασφαλείας. Θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός. Όλες οι εργασίες στα εξαρτήματα λειτουργικής ασφάλειας επιτρέπεται να διεξάγονται μόνο από εκπαιδευμένο τεχνικό προσωπικό. Όλες οι εργασίες στα εξαρτήματα της λειτουργικής ασφάλειας θα πρέπει να εκτελούνται μόνο σύμφωνα με τις απαιτήσεις αυτών των οδηγιών λειτουργίας και σύμφωνα με το αντίστοιχο συμπλήρωμα των οδηγιών λειτουργίας. Σε διαφορετική περίπτωση η αξίωση εγγύησης παύει να ισχύει. 5.1 Πρόσθετες διατάξεις Κατά την κατασκευή ηλεκτρικών εγκαταστάσεων θα πρέπει να τηρούνται οι διατάξεις εγκατάστασης που ισχύουν γενικά για ηλεκτρικούς εξοπλισμούς χαμηλής τάσης (π. χ. DIN IEC 60364, DIN EN 50110). 5.2 Χρήση διαγραμμάτων συνδεσμολογίας Η σύνδεση του ηλεκτροκινητήρα γίνεται σύμφωνα με τα διαγράμματα συνδεσμολογίας που επισυνάπτονται στον ηλεκτροκινητήρα. Αν το διάγραμμα λείπει, ο ηλεκτροκινητήρας δεν επιτρέπεται να συνδεθεί και ούτε να τεθεί σε λειτουργία. Μπορείτε να προμηθευτείτε το σωστά διαγράμματα συνδεσμολογίας δωρεάν από την SEW-EURODRIVE. 5.3 Υποδείξεις συνδεσμολογίας Κατά την εγκατάσταση, πρέπει να τηρείτε τις οδηγίες ασφάλειας Προστασία έναντι παρεμβολών των συστημάτων ελέγχου του φρένου Για προστασία των συστημάτων ελέγχου του φρένου από παρεμβολές, τοποθετείτε τα καλώδια του φρένου πάντα ξεχωριστά από άλλα ηλεκτρικά καλώδια τροφοδοσίας παλμών, όταν αυτά δεν είναι θωρακισμένα. Τα συγχρονισμένα καλώδια ηλεκτρικής τροφοδοσίας περιλαμβάνουν Καλώδια εξόδου από μετατροπείς συχνότητας και σερβοελεγκτές, διατάξεις ομαλής εκκίνησης και μονάδες φρένου Καλώδια τροφοδοσίας προς αντιστάσεις πέδησης, κ.λ.π. 22 Οδηγίες λειτουργίας Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες DR , 315

23 Ηλεκτρολογική εγκατάσταση Ειδικά στοιχεία για τη λειτουργία με μετατροπέα συχνότητας Προστασία των συστημάτων προστασίας κινητήρα από παρεμβολές Για την προστασία των προστατευτικών συστημάτων των ηλεκτροκινητήρων SEW (θερμίστορες TF, θερμοστάτες περιέλιξης TH) από παρεμβολές: Περάστε τα ξεχωριστά θωρακισμένα καλώδια τροφοδοσίας μαζί με τους αγωγούς τροφοδοσίας για τη λειτουργία εκκίνησης/διακοπής, σε ένα καλώδιο. Μην περνάτε σε ένα καλώδιο τα μη θωρακισμένα καλώδια τροφοδοσίας μαζί με τους αγωγούς ηλεκτρικής τροφοδοσίας παλμών. 5.4 Ειδικά στοιχεία για τη λειτουργία με μετατροπέα συχνότητας Στις περιπτώσεις ηλεκτροκινητήρων που τροφοδοτούνται από μετατροπείς συχνότητας (inverters), πρέπει να τηρείτε πιστά τις οδηγίες συνδεσμολογίας που εκδίδονται από τον κατασκευαστή του μετατροπέα συχνότητας (inverter). Είναι απαραίτητο να τηρούνται οι οδηγίες λειτουργίας του μετατροπέα συχνότητας (inverter) Κινητήρας στο μετατροπέα συχνότητας SEW Η λειτουργία του κινητήρα σε μετατροπείς συχνότητας-sew έχει ελεχθεί από την SEW-EURODRIVE. Με αυτό τον τρόπο επιβεβαιώθηκαν οι απαραίτητες αντοχές τάσης των κινητήρων και συμφώνησαν οι ρουτίνες της έναρξης λειτουργίας ως προς τα στοιχεία κινητήρα. Μπορείτε να θέσετε σε λειτουργία τον κινητήρα-dr με όλους τους μετατροπείς συχνότητας της SEW-EURODRIVE ανενδοίαστα. Γι αυτό το σκοπό ακολουθήστε τις οδηγίες έναρξης λειτουργίας του κινητήρα που περιγράφονται στις οδηγίες λειτουργίας του μετατροπέα συχνότητας Κινητήρας σε μετατροπέα συχνότητας όχι του οίκου SEW Η λειτουργία ηλεκτροκινητήρων SEW με μετατροπείς συχνότητας άλλων κατασκευαστικών οίκων επιτρέπεται, όταν δεν πραγματοποιείται υπέρβαση των τάσεων παλμού των ακροδεκτών κινητήρα που παρουσιάζονται στο ακόλουθο σχήμα. Επιτρεπτή τάση παλμού U LL [kv] [2] [1] [3] Χρόνος ανόδου [μs] [1] Επιτρεπτή τάση παλμού για ηλεκτροκινητήρες DR με ενισχυμένη μόνωση (../RI) [2] Επιτρεπτή τάση παλμού για στάνταρ ηλεκτροκινητήρες DR [3] Επιτρεπτή τάση παλμού σύμφωνα με το IEC Οδηγίες λειτουργίας Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες DR ,

24 5 Ηλεκτρολογική εγκατάσταση Βελτίωση της γείωσης (ΗΜΣ) ΥΠΟΔΕΙΞΗ Το διάγραμμα ισχύει για τη μηχανική λειτουργία του κινητήρα. Σε περίπτωση που σημειωθεί υπέρβαση της τάσης παλμού, πρέπει να χρησιμοποιηθούν περιοριστικά μέσα όπως φίλτρα, πηνία στραγγαλισμού ή ειδικά καλώδια κινητήρα. Γι αυτό το σκοπό απευθυνθείτε στον κατασκευαστή του μετατροπέα συχνότητας. 5.5 Βελτίωση της γείωσης (ΗΜΣ) Για μια βελτιωμένη γείωση χαμηλής σύνθετης αντίστασης στις υψηλές συχνότητες συνίστανται οι παρακάτω συνδέσεις. Η SEW-EURODRIVE συνιστά να χρησιμοποιείτε αντιδιαβρωτικά στοιχεία σύνδεσης, και κατά προτίμηση νικελωμένα Μέγεθος DR.71-DR.132: Μέγεθος DR.71-DR132 1 x κοχλίας αυλακωτού σπειρώματος DIN 7500 M5 x 12 1 x ροδέλα ISO x ελατηριωτή ροδέλα DIN 6798 [2] [1] [1] Χρήση της χυτής οπής στο κουτί ακροδεκτών (κινητήρας με φρένο) [2] Δημιουργία μίας οπής στο κέλυφος στάτορα με Ø = 4.6 και t max = 11.5 Εναλλακτική σύνδεσης για το μέγεθος DR.71-DR.132: Μέγεθος DR.71-DR132 1 x κοχλίας αυλακωτού σπειρώματος DIN 7500 M5 x 12 1 x ροδέλα ISO x ελατηριωτή ροδέλα DIN Οδηγίες λειτουργίας Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες DR , 315

25 Ηλεκτρολογική εγκατάσταση Ειδικά στοιχεία για τη λειτουργία εκκίνησης / διακοπής 5 [1] [1] Χρήση της χυτής οπής στο στοιχείο στάτορα Μέγεθος DR.160-DR.315: Μέγεθος DR.160-DR x κοχλίας εξαγωνικής κεφαλής ISO 4017 M8 x 20 1 x ροδέλα ISO x ελατηριωτή ροδέλα DIN 6798 Μέγεθος DR x κοχλίας εξαγωνικής κεφαλής ISO 4017 M12 x 30 1 x ροδέλα ISO x ελατηριωτή ροδέλα DIN 6798 [1] [1] Χρήση της βίδας γείωσης στο κουτί ακροδεκτών 5.6 Ειδικά στοιχεία για τη λειτουργία εκκίνησης / διακοπής Όταν οι ηλεκτροκινητήρες χρησιμοποιούνται σε λειτουργία εκκίνησης / διακοπής, με χρήση του κατάλληλου κυκλώματος πρέπει να αποκλείεται η οποιαδήποτε δυσλειτουργία του μηχανισμού εκκίνησης / διακοπής. Σύμφωνα με το πρότυπο EN (ηλεκτρολογικός εξοπλισμός μηχανημάτων), οι περιελίξεις των ηλεκτροκινητήρων πρέπει να διαθέτουν διατάξεις καταστολής παρεμβολών για την προστασία των αριθμητικών ή προγραμματιζόμενων κυκλωμάτων ελέγχου. Καθώς οι λειτουργίες εκκίνησης / διακοπής είναι κατά κύριο λόγο οι αιτίες δυσλειτουργίας, η εταιρία SEW-EURODRIVE συνιστά την εγκατάσταση κυκλωμάτων προστασίας στις διατάξεις εκκίνησης / διακοπής. Οδηγίες λειτουργίας Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες DR ,

26 5 Ηλεκτρολογική εγκατάσταση Ειδικά στοιχεία για τους ηλεκτροκινητήρες ροπής και για τους ηλεκτροκινητήρες 5.7 Ειδικά στοιχεία για τους ηλεκτροκινητήρες ροπής και για τους ηλεκτροκινητήρες χαμηλών στροφών Λόγω της σχεδίασης των ηλεκτροκινητήρων ροπής και των ηλεκτροκινητήρων χαμηλών στροφών, κατά την απενεργοποίηση αυτών των ηλεκτροκινητήρων μπορεί να παραχθούν πολύ υψηλές επαγωγικές τάσεις. Συνεπώς για προστασία, η εταιρία SEW-EURODRIVE συνιστά το κύκλωμα βαρίστορ (μεταβλητής αντίστασης) που εικονίζεται παρακάτω. Το μέγεθος των βαρίστορ εξαρτάται, μεταξύ άλλων παραγόντων, από τη συχνότητα εκκίνησης πρέπει να ληφθεί υπόψη στη μελέτη του έργου! U U U U 1 V 1 W 1 (T1) (T2) (T3) Οδηγίες λειτουργίας Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες DR , 315

27 Ηλεκτρολογική εγκατάσταση Συνθήκες περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια της λειτουργίας Συνθήκες περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια της λειτουργίας Θερμοκρασία περιβάλλοντος Εφόσον στην πινακίδα τύπου δεν αναγράφεται κάτι άλλο, πρέπει να διασφαλίζεται ηπεριοχή θερμοκρασιών από -20 C έως +40 C. Οι ηλεκτροκινητήρες που είναι κατάλληλοι για υψηλότερες ή χαμηλότερες θερμοκρασίες περιβάλλοντος φέρουν ειδικά, σχετικά στοιχεία στην πινακίδα τύπου τους Υψόμετρο τοποθέτησης Δεν επιτρέπεται να ξεπεραστεί το μέγιστο υψόμετρο τοποθέτησης (1000 μέτρα πάνω από τη στάθμη της θάλασσας). Διαφορετικά θα προκληθεί μείωση της απόδοσης με το συντελεστή f H σύμφωνα με το παρακάτω διάγραμμα. f H m Η μειωμένη τάση μέτρησης υπολογίζεται σύμφωνα με τον παρακάτω τύπο: PN1 = PN fh P N1 = μειωμένη ονομαστική ισχύς [kw] P N = ονομαστική ισχύς [kw] f H = συντελεστής για μείωση λόγω υψομέτρου τοποθέτησης Επιβλαβής ακτινοβολία Οι κινητήρες δεν επιτρέπεται να εκτεθούν σε ακτινοβολία που μπορεί να προκαλέσει ζημιές (π.χ. ιονίζουσα ακτινοβολία). Στην περίπτωση αυτή, επικοινωνήστε με την SEW-EURODRIVE Φλάντζες συναρμογής Κατά κανόνα, οι τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες DR. εξοπλίζονται με φλάντζες συναρμογής από NBR. Εάν ο ηλεκτροκινητήρας χρησιμοποιείται σε περιοχές με υψηλή περιβαλλοντολογική επιβάρυνση, π. χ. αυξημένες τιμές όζοντος, τότε οι ηλεκτροκινητήρες DR μπορούν να εξοπλιστούν επιλεκτικά με φλάντζες συναρμογής υψηλής ποιότητας από EPDM ή FKM. Εάν έχετε αμφιβολίες σχετικά με την αντοχή της περιβαλλοντολογικής επιβάρυνσης, απευθυνθείτε στη SEW-EURODRIVE. Οδηγίες λειτουργίας Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες DR ,

28 5 Ηλεκτρολογική εγκατάσταση Σύνδεση του ηλεκτροκινητήρα 5.9 Σύνδεση του ηλεκτροκινητήρα ΥΠΟΔΕΙΞΗ Στο κουτί ακροδεκτών δεν πρέπει να βρίσκονται ξένα σώματα, βρωμιά καθώς και υγρασία. Κλείστε τα μη απαραίτητα ανοίγματα της εισόδου καλωδίου και προστατέψτε το κουτί από σκόνη και νερό. Σύμφωνα με το συνημμένο διάγραμμα συνδεσμολογίας Ελέγξτε τη διατομή καλωδίου Αντιστοιχίστε σωστά τις γέφυρες ακροδεκτών. Σφίξτε καλά τις βιδωτές συνδέσεις καθώς και τους προστατευτικούς αγωγούς γείωσης. Στο κουτί συνδεσμολογίας: Ελέγξτε τις συνδέσεις της περιέλιξης και σφίξτε τις καλά, εάν χρειάζεται Σύνδεση του ηλεκτροκινητήρα μέσω κουτιού ακροδεκτών σύμφωνα με το σχεδιάγραμμα συνδεσμολογίας R13 Αντιστοίχηση των συνδέσμων ακροδεκτών στη σύνδεση Õ [1] U1 V1 (T1) (T2) (T3) W1 [2] [3] [4] [5] Αντιστοίχηση των συνδέσμων ακροδεκτών στη σύνδεση Ö Μέγεθος κινητήρα DR.71-DR.225: Μέγεθος κινητήρα DR.315: [1] [6] (T6) (T4) [1] W2 U2 V2 (T5) [2] [3] (T6) (T4) W2 U2 V2 (T5) [2] U1 V1 [3] (T1) (T2) (T3) W1 [4] U1 V1 (T1) (T2) W1 [4] (T3) [5] [6] [1] Σύνδεσμος ακροδεκτών [2] Πείρος σύνδεσης [3] Παξιμάδι με φλάντζα [4] Πλάκα ακροδεκτών [5] Σύνδεση κινούμενου μηχανήματος [6] Σύνδεση κινούμενου μηχανήματος με ξεχωριστό καλώδιο σύνδεσης 28 Οδηγίες λειτουργίας Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες DR , 315

29 Ηλεκτρολογική εγκατάσταση Σύνδεση του ηλεκτροκινητήρα Σύνδεση του ηλεκτροκινητήρα μέσω κουτιού ακροδεκτών σύμφωνα με το σχεδιάγραμμα συνδεσμολογίας R72 Αντιστοίχηση των συνδέσμων ακροδεκτών στη σύνδεση Ö V3/T8 W3/T9 V2/T5 U3/T7 U2/T4 V4/T11 [1] V1/T1 U4/T10 [6] [3] [2] V1/T2 W1/T3 [4] [5] Αντιστοίχηση των συνδέσμων ακροδεκτών στη σύνδεση ÖÖ V3/T8 W3/T9 V2/T5 T1 U3/T7 V4/T11 V1/T1 U4/T10 U2/T4 [1] [2] [3] [6] V1/T2 W1/T3 [4] [5] [1] Σύνδεσμος ακροδεκτών [2] Πείρος σύνδεσης [3] Παξιμάδι με φλάντζα [4] Πλάκα ακροδεκτών [5] Σύνδεση κινούμενου μηχανήματος [6] Πλάκα σήμανσης σύνδεσης Οδηγίες λειτουργίας Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες DR ,

30 5 Ηλεκτρολογική εγκατάσταση Σύνδεση του ηλεκτροκινητήρα Σύνδεση του ηλεκτροκινητήρα μέσω κουτιού ακροδεκτών σύμφωνα με το σχεδιάγραμμα συνδεσμολογίας R76 Αντιστοίχηση των συνδέσμων ακροδεκτών στη σύνδεση Õ W2/W3 U2/U3 T4/ T7 V2/V3 [2] T6/T9 T5/T8 U1 V1 T1 T2 W1 [3] T3 [4] [5] Αντιστοίχηση των συνδέσμων ακροδεκτών στη σύνδεση ÕÕ W2 U2 [1] [2] T6 T4 T5 V2 U1 U3 V1 V3 W1 W3 T1 T7 T2 T8 T3 T9 [3] [4] [5] [1] Σύνδεσμος ακροδεκτών [2] Πείρος σύνδεσης [3] Παξιμάδι με φλάντζα [4] Πλάκα ακροδεκτών [5] Σύνδεση κινούμενου μηχανήματος ΥΠΟΔΕΙΞΗ Για την αλλαγή από την υψηλή στη χαμηλή τάση θα πρέπει να αλλάξετε τη σύνδεση 3 αγωγών περιέλιξης: Οι αγωγοί με τη σήμανση U3 (T7), V3 (T8) και W3 (T9) θα πρέπει να συνδεθούν εκ νέου. Ο αγωγός U3 (T7) από U2 (T4) σε U1 (T1) Ο αγωγός V3 (T8) από V2 (T5 ) σε V1 (T2) Ο αγωγός W3 (T9) από W2 (T6) σε W1 (T3) Η αλλαγή από χαμηλότερη σε υψηλότερη τάση γίνεται, αντίστοιχα, με την αντίστροφη σειρά. Και στις δύο περιπτώσεις, η σύνδεση του κινούμενου μηχανήματος γίνεται στους αγωγούς U1 (T1), V1 (T2) και W1 (T3). Η αλλαγή της φοράς περιστροφής διεξάγεται με αλλαγή των 2 αγωγών τροφοδοσίας. 30 Οδηγίες λειτουργίας Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες DR , 315

31 Ηλεκτρολογική εγκατάσταση Σύνδεση του ηλεκτροκινητήρα Κουτί ακροδεκτών σύνδεσης κινητήρα Ανάλογα με την ηλεκτρική κατασκευή, οι κινητήρες παραδίδονται και συνδέονται με διάφορους τρόπους. Τοποθετήστε τους συνδέσμους ακροδεκτών σύμφωνα με το διάγραμμα συνδεσμολογίας και βιδώστε σφιχτά. Τηρήστε τις ροπές σύσφιξης που αναφέρονται στους ακόλουθους πίνακες. Πείρος σύνδεσης Ροπή σύσφιξης του εξαγωνικού παξιμαδιού Σύνδεση κινούμενου μηχανήματος Μέγεθος κινητήρα DR.71-DR.100 Τύπος Τύπος σύνδεσης Περιεχόμενα στη συσκευασία Πείρος σύνδεσης PE Ø Διατομή Ø M4 1,6 Nm (14.2 lb-in)  1,5 mm 2 (AWG 16) 1a Συμπαγές καλώδιο Περίβλημα άκρου αγωγού Προσυναρμολογημένοι σύνδεσμοι ακροδεκτών M5 M6 Πείρος σύνδεσης 2,0 Nm (17.7 lb-in) 3,0 Nm (26.5 lb-in) Ροπή σύσφιξης του εξαγωνικού παξιμαδιού  6 mm 2 (AWG 10)  6 mm 2 (AWG 10)  2,5 mm 2 (AWG 14)  16 mm 2 (AWG 6)  16 mm 2 (AWG 6)  35 mm 2 (AWG 2) Σύνδεση πελάτη 1b Πέδιλο καλωδίου με δακτύλιο 2 Πέδιλο καλωδίου με δακτύλιο 1a 1b Συμπαγές καλώδιο Περίβλημα άκρου αγωγού Πέδιλο καλωδίου με δακτύλιο 2 Πέδιλο καλωδίου με δακτύλιο 3 Πέδιλο καλωδίου με δακτύλιο Προσυναρμολογημένοι σύνδεσμοι ακροδεκτών Μικρά συνδετικά εξαρτήματα συνημμένα σε σακουλάκι Προσυναρμολογημένοι σύνδεσμοι ακροδεκτών Προσυναρμολογημένοι σύνδεσμοι ακροδεκτών Μικρά συνδετικά εξαρτήματα συνημμένα σε σακουλάκι Μικρά συνδετικά εξαρτήματα συνημμένα σε σακουλάκι Μέγεθος κινητήρα DR.112-DR.132 Τύπος Τύπος σύνδεσης Περιεχόμενα στη συσκευασία Πείρος σύνδεσης PE Ø Διατομή Ø M5 2,0 Nm (17.7 lb-in)  2,5 mm 2 (AWG 14) 1a Συμπαγές καλώδιο Περίβλημα άκρου αγωγού Προσυναρμολογημένοι σύνδεσμοι ακροδεκτών M6 Πείρος σύνδεσης 3,0 Nm (26.5 lb-in) Ροπή σύσφιξης του εξαγωνικού παξιμαδιού  16 mm 2 (AWG 6)  16 mm 2 (AWG 6)  35 mm 2 (AWG 2) Σύνδεση πελάτη 1b Πέδιλο καλωδίου με δακτύλιο 2 Πέδιλο καλωδίου με δακτύλιο 3 Πέδιλο καλωδίου με δακτύλιο Προσυναρμολογημένοι σύνδεσμοι ακροδεκτών Μικρά συνδετικά εξαρτήματα συνημμένα σε σακουλάκι Μικρά συνδετικά εξαρτήματα συνημμένα σε σακουλάκι Μέγεθος κινητήρα DR.160 Τύπος Τύπος σύνδεσης Περιεχόμενα στη συσκευασία Τύπος M5 4 Τύπος M5 4 Πείρος σύνδεσης PE Ø Διατομή Ø M6 3,0 Nm  35 mm 2 3 Πέδιλο καλωδίου Μικρά συνδετικά (26.5 lb-in) (AWG 2) με δακτύλιο εξαρτήματα συνημμένα M8 5 σε σακουλάκι M8 6,0 Nm  70 mm 2 3 Πέδιλο καλωδίου με Μικρά συνδετικά (53.1 lb-in) (AWG 2/0) δακτύλιο εξαρτήματα συνημμένα σε σακουλάκι M10 5 Τύπος Οδηγίες λειτουργίας Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες DR ,

Οδηγίες λειτουργίας Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες DR.71 225, 315

Οδηγίες λειτουργίας Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες DR.71 225, 315 Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Οδηγίες λειτουργίας Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες DR.71 225, 315 Έκδοση 03/2011 17055806 / EL SEW-EURODRIVE

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας. Σύγχρονοι σερβοκινητήρες CMP40 CMP112 CMPZ71 CMPZ100

Οδηγίες λειτουργίας. Σύγχρονοι σερβοκινητήρες CMP40 CMP112 CMPZ71 CMPZ100 Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Οδηγίες λειτουργίας Σύγχρονοι σερβοκινητήρες CMP40 CMP CMPZ7 CMPZ00 Έκδοση /0 0976 / EL SEW-EURODRIVE Driving

Διαβάστε περισσότερα

Powador Mini-Argus Mini-Argus FR

Powador Mini-Argus Mini-Argus FR Powador Mini-Argus Mini-Argus FR Το κουτί σύνδεσης γεννητριών Powador Mini-Argus συνδυάζει προστασία των αγωγών, προστασία από υπέρταση και διακόπτη διαχωρισμού DC σε ένα χωριστό περίβλημα και μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματικός ενεργοποιητής τύπου 3271. Επιφάνεια ενεργοποιητή 1000 cm². Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας EB 8310-2 EL

Πνευματικός ενεργοποιητής τύπου 3271. Επιφάνεια ενεργοποιητή 1000 cm². Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας EB 8310-2 EL Πνευματικός ενεργοποιητής τύπου 3271 Επιφάνεια ενεργοποιητή 1000 cm² Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας Έκδοση Ιούλιος 2014 Ορισμός των σημάνσεων ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Επικίνδυνες καταστάσεις οι οποίες, εάν δεν

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 SIEMENS Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 el Ελέγξτε την καινούρια σας συσκευή για πιθανές ζηµιές κατά τη µεταφορά! Απορρίψετε τη συσκευασία και ενδεχοµένως την παλιά συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Μειωτήρες στρέψης GS 50.3 GS 250.3 Με πόδι και μοχλό

Μειωτήρες στρέψης GS 50.3 GS 250.3 Με πόδι και μοχλό Μειωτήρες στρέψης GS 50.3 GS 250.3 Με πόδι και μοχλό Για χρήση μόνο σε συνδυασμό με το εγχειρίδιο οδηγιών λειτουργίας! Αυτό το συνοπτικό εγχειρίδιο ΔΕΝ αντικαθιστά το κανονικό εγχειρίδιο λειτουργίας! Προορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτομέρειες προϊόντος

Λεπτομέρειες προϊόντος Λεπτομέρειες προϊόντος Χαρακτηριστικά εξοπλισμού και δυνατότητες τοποθέτησης για το SUNNY STRING-MONITOR SSM16-11 Περιεχόμενα Το Sunny String-Monitor SSM16-11 είναι ειδικά σχεδιασμένο για την επιτήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Drain LP 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Drain LP 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Drain LP 40 GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.1 Χρήσεις 3 1.2 Στοιχεία για το προϊόν 3 1.2.1 Κωδικοποίηση τύπου 3 1.2.2 Σύνδεση και στοιχεία απόδοσης 4 1.2.3 Χρόνος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και λειτουργίας

Οδηγίες συναρμολόγησης και λειτουργίας Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Οδηγίες συναρμολόγησης και λειτουργίας Βιομηχανικοί μειωτήρες Πλανητικοί ηλεκτρομειωτήρες Σειρά P002 P082

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-DrainLift Con. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-DrainLift Con. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-DrainLift Con GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά... 5 1.1 Σκοπός χρήσης... 5 1.2 Στοιχεία σύνδεσης και ηλεκτρικά στοιχεία... 5 2 Ασφάλεια... 5 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. Σύστημα μετάδοσης κίνησης για αποκεντρωμένη εγκατάσταση διεπαφών και διανομέων πεδίου PROFIBUS P R O F I B U S.

Εγχειρίδιο. Σύστημα μετάδοσης κίνησης για αποκεντρωμένη εγκατάσταση διεπαφών και διανομέων πεδίου PROFIBUS P R O F I B U S. Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες P R O F I PROCESS FIELD BUS B U S Σύστημα μετάδοσης κίνησης για αποκεντρωμένη εγκατάσταση διεπαφών και

Διαβάστε περισσότερα

SIMOTICS. DP Μοτέρ εξαγωγής καπνού. Εισαγωγή 1. Υποδείξεις ασφαλείας 2. Περιγραφή 3. Προετοιμασία χρήσης 4. Συναρμολόγηση, τοποθέτηση 5

SIMOTICS. DP Μοτέρ εξαγωγής καπνού. Εισαγωγή 1. Υποδείξεις ασφαλείας 2. Περιγραφή 3. Προετοιμασία χρήσης 4. Συναρμολόγηση, τοποθέτηση 5 Εισαγωγή 1 Υποδείξεις ασφαλείας 2 SIMOTICS DP Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας Περιγραφή 3 Προετοιμασία χρήσης 4 Συναρμολόγηση, τοποθέτηση 5 Ηλεκτρική σύνδεση 6 Ενεργοποίηση 7 Λειτουργία 8 Συντήρηση 9 Ανταλλακτικά

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Drain TC 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Drain TC 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Drain TC 40 GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.1 Σκοπός εφαρμογής 3 1.2 Στοιχεία για το προϊόν 3 1.2.1 Σύνδεση και στοιχεία απόδοσης 3 2 Aσφάλεια 4 2.1 Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρµολόγησης

Οδηγίες συναρµολόγησης 6303 5779 03/003 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρµολόγησης Πλακέτες λειτουργίας xm10 για Επίτοιχους λέβητες και επιδαπέδιους λέβητες καθώς και τοποθέτηση σε τοίχο ιαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρµολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

Διόρθωση για το εγχειρίδιο

Διόρθωση για το εγχειρίδιο Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Διόρθωση για το εγχειρίδιο MOVIMOT MM..D Λειτουργική ασφάλεια Διεύρυνση των επιτρεπόμενων συνδυασμών συσκευών

Διαβάστε περισσότερα

Μειωτήρες πίεσης με απευθείας χειρισμό

Μειωτήρες πίεσης με απευθείας χειρισμό Μειωτήρες πίεσης με απευθείας χειρισμό 1/12 R-GR 26564-XC-B2/6.9 Αντικαταστεί: 12.5 Τύπος DR 6 DP...XC και ZDR 6 D...XC Ονομαστικό μέγεθος 6 Σειρές συσκευών 5X (DR 6...) και 4X (ZDR 6...) Μέγιστη πίεση

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Ελληνικά Περιεχόμενα 1. Εφαρμογή... 62 2. Περιγραφή... 63 3. Τεχνικά χαρακτηριστικά... 64 4. Οδηγίες χρήσης... 64 4.1 Εγκατάσταση...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B. Έκδοση 05/2009 16811003 / EL

Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B. Έκδοση 05/2009 16811003 / EL Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες MOVITRAC B Έκδοση 05/2009 16811003 / EL Οδηγίες λειτουργίας SEW-EURODRIVE Drvg the world Περιεχόμενα 1

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ UT 20B ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιμοποιείτε το πολύμετρο μόνο με τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής αναιρούνται.

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό εργαλείο για βολάν διπλής μάζας Οδηγίες χρήσης

Ειδικό εργαλείο για βολάν διπλής μάζας Οδηγίες χρήσης Ειδικό εργαλείο για βολάν διπλής μάζας Οδηγίες χρήσης Γενικές οδηγίες Στα πλαίσια αλλαγής του συμπλέκτη πρέπει να ελέγχεται οπωσδήποτε το βολάν διπλής μάζας. Ένα φθαρμένο, ελαττωματικό βολάν διπλής μάζας

Διαβάστε περισσότερα

Fronius IG Plus. Η νέα γενιά συνδεδεμένων με το δίκτυο φωτοβολταϊκών μετατροπέων.

Fronius IG Plus. Η νέα γενιά συνδεδεμένων με το δίκτυο φωτοβολταϊκών μετατροπέων. Fronius IG Plus Η νέα γενιά συνδεδεμένων με το δίκτυο φωτοβολταϊκών μετατροπέων. Μέγιστη απόδοση. Σε όλες τις καιρικές συνθήκες. Ο πρώτος μετατροπέας πολλαπλών λειτουργιών. Αξιόπιστος και με μέγιστη σταθερή

Διαβάστε περισσότερα

τεχνικοί όροι www.centrosolar.com

τεχνικοί όροι www.centrosolar.com τεχνικοί όροι Γενικές παρατηρήσεις Οι οδηγίες συναρμολόγησης απευθύνονται στο εξειδικευμένο προσωπικό μίας εταιρίας εγκαταστάσεων. Εδώ θα βρείτε όλες τις απαραίτητες οδηγίες σχετικά με την εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Προϊοντικό φυλλάδιο. Ηλεκτρονικοί μετρητές ενέργειας σειράς C Οικονομικοί και εύκολοι στη χρήση

Προϊοντικό φυλλάδιο. Ηλεκτρονικοί μετρητές ενέργειας σειράς C Οικονομικοί και εύκολοι στη χρήση Προϊοντικό φυλλάδιο Ηλεκτρονικοί μετρητές ενέργειας σειράς C Οικονομικοί και εύκολοι στη χρήση Ηλεκτρονικοί μετρητές ενέργειας σειράς C Με μια ματιά Κύριες εφαρμογές Μέτρηση κατανάλωσης ενέργειας σε οικιακές

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΟ

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΟ Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΟ ELYX 5 (7655-000) ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Παρακαλείστε να διαβάσετε με προσοχή τις ακόλουθες οδηγίες πριν τη συναρμολόγηση και την πρώτη χρήση του οργάνου γυμναστικής.

Διαβάστε περισσότερα

Υποδείξεις τοποθέτησης και οδηγίες συντήρησης

Υποδείξεις τοποθέτησης και οδηγίες συντήρησης Τεχνολογία επαγγ. οχημάτων και βιομηχανιών Υποδείξεις τοποθέτησης και οδηγίες συντήρησης Κεντρικοί άξονες της ELBE Κατασκευή Αντικατάσταση Επισκευή K3-0262/0909 Υποδείξεις τοποθέτησης Μεταφορά και αποθήκευση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χειρισµού. Φυγοκεντρικοί ανεµιστήρες. Μοντέλο µε τυποποιηµένους κινητήρες

Οδηγίες χειρισµού. Φυγοκεντρικοί ανεµιστήρες. Μοντέλο µε τυποποιηµένους κινητήρες Οδηγίες χειρισµού Φυγοκεντρικοί Μοντέλο µε τυποποιηµένους Τυπωµένο στη Γερµανία Επιφυλασσόµαστε για χειρισµού των αναφερόµενων δεδοµένων και απεικονίσεων της παρούσας οδηγίας χεισιρµού, λόγω τεχνικής µετεξέλιξης.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο κατασκευαστής συνιστά τη σωστή χρήση των συσκευών φωτισμού! Για τον λόγο αυτό να ακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

GESTRA Steam Systems VK 14, VK 16. Οδηγίες εγκατάστασης 818622-00. Vaposcope Δείκτης Ροής

GESTRA Steam Systems VK 14, VK 16. Οδηγίες εγκατάστασης 818622-00. Vaposcope Δείκτης Ροής GESTRA Steam Systems VK 14 VK 16 Οδηγίες εγκατάστασης 818622-00 Vaposcope Δείκτης Ροής VK 14, VK 16 Περιεχόμενα Σημαντικές σημειώσεις Σελίδα Χρήση για τον προβλεπόμενο σκοπό...4 Σημείωση ασφαλείας...4

Διαβάστε περισσότερα

Tεχνικές πληροφορίες SUNNY STRING-MONITOR SSM8-21-BS / SSM16-21-BS / SSM8-21-BS-JP / SSM16-21-BS-JP

Tεχνικές πληροφορίες SUNNY STRING-MONITOR SSM8-21-BS / SSM16-21-BS / SSM8-21-BS-JP / SSM16-21-BS-JP Tεχνικές πληροφορίες SUNNY STRING-MONITOR SSM8-21-BS / SSM16-21-BS / SSM8-21-BS-JP / SSM16-21-BS-JP Περιεχόμενα Το Sunny String-Monitor SSMxx-21-BS / SSMxx-21-BS-JP είναι ειδικά σχεδιασμένο για την επιτήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 Οδηγίες Χρήσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Περιληπτικά 3 2. Τι θα βρείτε στη συσκευασία... 3 Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια της συσκευής...3 Κανόνες για την ασφαλή λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΗΕ ΑΕ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Α ΜΗΕ ΑΕ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α ΜΗΕ ΑΕ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΞΑΦΘΟΡΙΟΥΧΟΥ ΘΕΙΟΥ ( SF6 ) Α. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Η παραπάνω µονάδα θα έχει σαν κύριο σκοπό:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης Οδηγίες συντήρησης Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου CGB-75 CGB-100 Λέβητες θέρμανσης Λέβητες θέρμανσης Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 1 220-240V~ 50Hz 1200W, Κλάση II Οδηγίες χρήσης Η συσκευή είναι μόνο για στεγνή απορρόφηση Προσοχή: Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν από την εγκατάσταση και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ELDRO

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ELDRO ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ELDRO ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ELDRO Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων Ευρετήριο εικόνων Ευρετήριο πινακίδων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B

Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B Drive Technology \ Drive Automation \ System Integration \ Services Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B Έκδοση 03/2013 20091931 / EL SEW-EURODRIVE Driving the world Περιεχόμενα 1 Γενικές οδηγίες... 7 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες συναρμολόγησης Στήλη Ενέργειας Με Τρεις Κενές Μονάδες, Ύψος 491 mm 1345 26/27/28 Στήλη Ενέργειας Με Στοιχείο Φωτισμού Και Τρεις Κενές Μονάδες, Ύψος 769 mm 1349 26/27/28 Στήλη Ενέργειας Με Έξι Κενές

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F H[m] 5 Wilo-DrainLift XS-F 4 0 0 4 5 6 7 8 Q[m³/h] Σχεδιασμός Μικρή μονάδα άντλησης λυμάτων (επιτοίχια εγκατάσταση) Εφαρμογές Έτοιμη για σύνδεση μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X XX Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανισμοί περιστροφής SAExC 07.1 SAExC 16.1 SARExC 07.1 SARExC 16.1 Με ελεγκτή σερβομηχανισμού AUMA MATIC AMExC 01.1

Μηχανισμοί περιστροφής SAExC 07.1 SAExC 16.1 SARExC 07.1 SARExC 16.1 Με ελεγκτή σερβομηχανισμού AUMA MATIC AMExC 01.1 Μηχανισμοί περιστροφής SAExC 07.1 SAExC 16.1 SARExC 07.1 SARExC 16.1 Με ελεγκτή σερβομηχανισμού AUMA MATIC AMExC 01.1 Εγχειρίδιο λειτουργίας Συναρμολόγηση, χειρισμός, έναρξη λειτουργίας Περιεχόμενα AMExC

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικοί μειωτήρες: Μειωτήρες στροφών ελικοειδή γρανάζια και με κωνικά γρανάζια σειράς X..

Βιομηχανικοί μειωτήρες: Μειωτήρες στροφών ελικοειδή γρανάζια και με κωνικά γρανάζια σειράς X.. Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Βιομηχανικοί μειωτήρες: Μειωτήρες στροφών ελικοειδή γρανάζια και με κωνικά γρανάζια σειράς X.. Έκδοση 11/2008

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης 6720 647 950 09/2000 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης Δοχείο αδρανείας PL750 / 1000 / 1500 Να διαβάζονται προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση Πρόλογος Σημαντικές γενικές υποδείξεις χρήσης Χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. Διεπαφές fieldbus/διανομέας πεδίου για τον έλεγχο του MOVI-SWITCH. Έκδοση 12/2006 11543191 / EL

Εγχειρίδιο. Διεπαφές fieldbus/διανομέας πεδίου για τον έλεγχο του MOVI-SWITCH. Έκδοση 12/2006 11543191 / EL Ηλεκτρομειωτήρες \ Βιομηχανικοί μειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων μηχανισμών \ Αυτοματισμοί \ Υπηρεσίες Διεπαφές fieldbus/διανομέας πεδίου για τον έλεγχο του MOVI-SWITCH Έκδοση 1/006 11543191 / EL Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 2/11/2012 Αρ. Πρωτ 16813

Θεσσαλονίκη 2/11/2012 Αρ. Πρωτ 16813 ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Θεσσαλονίκη 2/11/2012 Αρ. Πρωτ 16813 ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονοµικών ΤΜΗΜΑ: Προµηθειών, ιαχείρισης Υλικού & Αποθηκών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. Παχατουρίδου ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση και τεχνικά χαρακτηριστικά

Εγκατάσταση και τεχνικά χαρακτηριστικά Τεχνικές πληροφορίες Εγκατάσταση και τεχνικά χαρακτηριστικά / Περιεχόμενο Το παρόν έγγραφο περιγράφει τα τεχνικά χαρακτηριστικά, την εγκατάσταση και την επιλογή των καλωδίων των κύριων διανομέων D και.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την εγκατάσταση σετ μετατροπής υγραερίου Logano plus. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου GB102-16/30/42 GB102S-16/30

Οδηγίες για την εγκατάσταση σετ μετατροπής υγραερίου Logano plus. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου GB102-16/30/42 GB102S-16/30 Λέβητας συμπύκνωσης αερίου 6720812906-00.1Wo Οδηγίες για την εγκατάσταση σετ μετατροπής υγραερίου Logano plus 6 720 815 111 (2015/03) GR GB102-16/30/42 GB102S-16/30 Διαβάστε προσεκτικά πριν από την εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων 1 Πίνακας Περιεχομένων Οδηγίες ασφάλειας...3 Εισαγωγή...4 Σύνδεση φορτίων...4 Κατάσταση Search Mode...4 Πως συνδέεται ο inverter στην μπαταρία...4 Τα καλώδια σύνδεσης...5 Πριν θέσετε σε λειτουργία τον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

070065_1 ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: G X4/2 - G X5/2

070065_1 ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: G X4/2 - G X5/2 07005_ ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: G X4/2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΥΠΟΣ: G X4/2 07005_A 00.0 Τεχνικά χαρακτηριστικά... 0 Σχέδιο εγκατάστασης καυστήρα τύπος G X4/2... 02 Σχέδιο εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

SecuMotion. Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα!

SecuMotion. Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! SecuMotion Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! SecuMotion Σκοπός χρήσης Το SecuMotion είναι ένα σύστημα ασφαλείας ρύθμισης πίεσης αερίου σε τροχόσπιτα και αυτοκινούμενα.

Διαβάστε περισσότερα

Tεχνική Πληροφορία Διαδικασία Derating για Sunny Boy και Sunny Tripower

Tεχνική Πληροφορία Διαδικασία Derating για Sunny Boy και Sunny Tripower Tεχνική Πληροφορία Διαδικασία Derating για Sunny Boy και Sunny Tripower Με τη διαδικασία Derating, ο μετατροπέας μειώνει την απόδοσή του, ώστε να προστατεύσει τα εξαρτήματα από υπερθέρμανση. Αυτό το έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

Αυτορυθμιζόμενος συμπλέκτης (SAC) Τεχνολογία Ειδικά εργαλεία / οδηγίες χρήσης

Αυτορυθμιζόμενος συμπλέκτης (SAC) Τεχνολογία Ειδικά εργαλεία / οδηγίες χρήσης Αυτορυθμιζόμενος συμπλέκτης (SAC) Τεχνολογία Ειδικά εργαλεία / οδηγίες χρήσης Περιεχόμενο Σελίδα 1 Αυτορυθμιζόμενος συμπλέκτης (SAC) 3 1. 1 Ο SAC αυξάνει την άνεση οδήγησης 3 1. 2 Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης Τύπος HA 5421. Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης

Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης Τύπος HA 5421. Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης HAINKE Staubfilter GmbH Τηλέφωνο +49 4408 8077-0 Τέλεφαξ +49 4408 8077-10 Ταχυδρομική θυρίδα 12 48 An der Imbäke 7 email info@hainke.de 27795 Hude 27798 Hude Internet www.hainke.de Οδηγίες χρήσης Ρυθμιστής

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Economy-MHI 2.. / 4.. / 8.. / 16.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Economy-MHI 2.. / 4.. / 8.. / 16.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Economy-MHI 2.. / 4.. / 8.. / 16.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Εικόνα 1 Τομή της αντλίας με αριθμούς θέσης Εικόνα 2 Συναρμολόγηση και σωληνώσεις της αντλίας 2 Εικόνα 3 Διαστάσεις Εικόνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΝΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΝΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΝΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΡΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΡΟΥΞΟΥΝΙ * ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ 1 2 ΘΕΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Backup-Systeme AUTOMATIC SWITCH BOX M

Backup-Systeme AUTOMATIC SWITCH BOX M Backup-Systeme AUTOMATIC SWITCH BOX M Οδηγίες τοποθέτησης AS-BoxM-IGR091711 98-2006311 Έκδοση 1.1 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Οδηγίες σχετικά με το εγχειρίδιο....................

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές πληροφορίες. Σε περίπτωση που έχετε τεχνικά ερωτήματα, απλά καλέστε τη γραμμή εξυπηρέτησης πελατών: +49 (0)761 477 44-222

Γενικές πληροφορίες. Σε περίπτωση που έχετε τεχνικά ερωτήματα, απλά καλέστε τη γραμμή εξυπηρέτησης πελατών: +49 (0)761 477 44-222 Betriebsanleitung, Operating manual, Mode d emploi, Instrucciones de uso, Manual de instruções, Manuale d uso, Driftsvejledning, Gebruiksaanwijzing, Οδηγίες λειτουργίας PIKO BA Sensor Στοιχεία εκδότη Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική συσκευή, θα πρέπει πάντα να λαμβάνετε τις βασικές προφυλάξεις, περιλαμβανομένων των ακόλουθων:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B

Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B Έκδοση 11/2013 20145942 / EL SEW-EURODRIVE Driving the world Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης

Οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης Οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης Στήλη Ενέργειας 1341 26/27/28 1347 26/27/28 Στήλη Ενέργειας Με Στοιχείο Φωτισμού 1342 26/27/28 1348 26/27/28 Στήλη Φωτισμού 1343 26/27/28 Στήλη Φωτισμού, Κοντή 1344 26/27/28

Διαβάστε περισσότερα

*21271186_0115* Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες. Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B

*21271186_0115* Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες. Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες *21271186_0115* Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B Έκδοση 01/2015 21271186/EL SEW-EURODRIVE Driving the world Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας EB 8393 EL. Σειρά 3755. Πνευματικός ενισχυτής όγκου τύπου 3755

Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας EB 8393 EL. Σειρά 3755. Πνευματικός ενισχυτής όγκου τύπου 3755 Σειρά 3755 Πνευματικός ενισχυτής όγκου τύπου 3755 Τύπος 3755-1: εξαέρωση χαμηλής στάθμης θορύβου σε δισκόφιλτρο από συντετηγμένο πολυαιθυλένιο Τύπος 3755-2: θύρα εξαγωγής με σπείρωμα στερεωμένη με παρέμβυσμα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Ελληνικά 9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Πριν ξεκινήσετε... 116 2) Περιεχόμενα συσκευασίας... 116 3) Γενικές προφυλάξεις... 116 4) Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 116 5) Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ Οδηγίες χρήσης - 20.12.09 Διαφορικός θερμοστάτης - Steca TR 0301sc - 1-1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο διαφορικός ελεγκτής συγκρίνει διαρκώς τις θερμοκρασίες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Διακόπτης προστασίας αγωγών:

Διακόπτης προστασίας αγωγών: Διακόπτης προστασίας αγωγών: Διαστασιολόγηση των κατάλληλων διακοπτών προστασίας αγωγών για μετατροπείς υπό ειδικές συνθήκες Περιεχόμενα Η επιλογή του σωστού διακόπτη προστασίας αγωγών εξαρτάται από διάφορους

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εγκατάστασης. Φιλμ υπέρυθρης θέρμανσης HEATFLOW

Οδηγός Εγκατάστασης. Φιλμ υπέρυθρης θέρμανσης HEATFLOW Οδηγός Εγκατάστασης Φιλμ υπέρυθρης θέρμανσης HEATFLOW Περιεχόμενα Προειδοποιήσεις Προειδοποιήσεις ασφαλείας Σημαντικές παρατηρήσεις Προετοιμασία Υλικά και εργαλεία Εγκατάσταση Ορισμός επιφανειών για την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ ( ΕΥΑΚ) ΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1 ο χιλιόµετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανισμοί στρέψης SG 05.1 SG 12.1/SGR 05.1 SGR 12.1 Με ελεγκτή σερβομηχανισμού AUMA MATIC AM 01.1

Μηχανισμοί στρέψης SG 05.1 SG 12.1/SGR 05.1 SGR 12.1 Με ελεγκτή σερβομηχανισμού AUMA MATIC AM 01.1 Μηχανισμοί στρέψης SG 05.1 SG 12.1/SGR 05.1 SGR 12.1 Με ελεγκτή σερβομηχανισμού AUMA MATIC AM 01.1 Εγχειρίδιο λειτουργίας Συναρμολόγηση, χειρισμός, έναρξη λειτουργίας Περιεχόμενα AM 01.1 Διαβάστε πρώτα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ Κλιματιστικό inverter συστήματος FXNQ20A2VEB FXNQ25A2VEB FXNQ32A2VEB FXNQ40A2VEB FXNQ50A2VEB FXNQ63A2VEB ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ονομασίες εξαρτημάτων και λειτουργίες...2

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Copyright 2009

Περιεχόμενα. Copyright 2009 Περιεχόμενα Υποδείξεις ασφαλείας... 4 Περιοχή χρήσης... 4 Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα... 5 Σύνδεση... 5 Επισκευή... 5 Καθαρισμός... 5 Αντίγραφα ασφαλείας δεδομένων... 5 Εξοπλισμός παράδοσης... 6 Προϋποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

SAMPLE ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΥΠΟΙ: PSWP2L, PSWP2R, PSWP2.5L, PSWP2.5R, PSWP3L, PSWP3R, PSBG1.5, PSBG3, PSBG4

SAMPLE ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΥΠΟΙ: PSWP2L, PSWP2R, PSWP2.5L, PSWP2.5R, PSWP3L, PSWP3R, PSBG1.5, PSBG3, PSBG4 ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΥΠΟΙ: PSWP2L, PSWP2R, PSWP2.5L, PSWP2.5R, PSWP3L, PSWP3R, PSBG1.5, PSBG3, PSBG4 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: Ιούνιος 2008 ΜΑΡΚΙΔΗΣ Δ. & ΥΙΟΣ Ο.Ε. O.T. 39

Διαβάστε περισσότερα

Welltherm Υπέρυθρα Πάνελ Θέρμανσης

Welltherm Υπέρυθρα Πάνελ Θέρμανσης Welltherm Υπέρυθρα Πάνελ Θέρμανσης Τύπος RA / RL Χαρακτηριστικά Προϊόντων: Model Number RL0606 / RA0606 RL 0609 / RA0609 RL0612 / RA0612 RL0615 / RA06 15 RL0409 / RA0409 RL0415 / RA0415 Διαστάσεις 600mm

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΙΟΝΥΣΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Άγ. Στέφανος, 1 Αυγούστου 2012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για φωτιστικά LED

Οδηγίες χρήσης για φωτιστικά LED Οδηγίες χρήσης για φωτιστικά LED Τεχνικά χαρακτηριστικά: 12V AC/DC (εύρος λειτουργίας: 12-18 VAC or DC) Χρόνος ζωής: 60000 ώρες 16 προγράμματα φωτισμού με δυνατότητα συντονισμού. 333 LED RGB: 19W White:

Διαβάστε περισσότερα

Προϊόντουοποίουηκυκλοφορίαέχειδιακοπεί

Προϊόντουοποίουηκυκλοφορίαέχειδιακοπεί Ειδικές Οδηγίες Ασφαλείας Σύστημα Μέτρησης Δεξαμενής Ειδικές Οδηγίες Ασφαλείας ATEX Προϊόντουοποίουηκυκλοφορίαέχειδιακοπεί www.rosemount-tg.com Ειδικές Οδηγίες Ασφαλείας Rosemount TankRadar REX Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας. Ρυθµιζόµενοι µειωτήρες VARIBLOC µε αντιεκρηκτική προστασία και πρόσθετο εξοπλισµό. Έκδοση 11/2006 11528818 / EL

Οδηγίες λειτουργίας. Ρυθµιζόµενοι µειωτήρες VARIBLOC µε αντιεκρηκτική προστασία και πρόσθετο εξοπλισµό. Έκδοση 11/2006 11528818 / EL Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες Ρυθµιζόµενοι µειωτήρες VARIBLOC µε αντιεκρηκτική προστασία και πρόσθετο εξοπλισµό Έκδοση 11/2006

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτροκινητήρες χαμηλής τάσης Εγχειρίδιο εγκατάστασης, λειτουργίας, συντήρησης και ασφάλειας

Ηλεκτροκινητήρες χαμηλής τάσης Εγχειρίδιο εγκατάστασης, λειτουργίας, συντήρησης και ασφάλειας Ηλεκτροκινητήρες χαμηλής τάσης Εγχειρίδιο εγκατάστασης, λειτουργίας, συντήρησης και ασφάλειας Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την σελίδα www.abb.com/motors&generators > Motors (Ηλεκτροκινητήρες)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ZEAS

ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ZEAS ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ZEAS Σ υ μ π υ κ ν ω τ ι κ έ ς μ ο ν ά δ ε ς ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ή ς ψ ύ ξ η ς»» Επαγγελματική ψύξη χαμηλών και μεσαίων θερμοκρασιών»» Υψηλή ενεργειακή απόδοση»» Χαμηλά επίπεδα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες συναρμολόγησης Μονάδα συστοιχίας 7214 6000-000.1TD Logamax plus GB162-65/80/100 Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση. 6 720 614 080 (2011/02) GR Επισκόπηση του προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου Logano G125 WS Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Περιεχόμενα 1 Για την ασφάλειά σας........................................

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ. Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ. Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Μην συνδέετε τον ανεμιστήρα σε ένα οποιοδήποτε σημείο τροφοδοσίας, παρά μόνο εγκαταστήστε το στην οροφή. 2. Η ελάχιστη απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

L N PE Κινητήρας ανθεκτικός σε ρεύμα εμπλοκής Μονοφασικός κινητήρας (EM) 2 πόλων - 1~230 V, 50 Hz. Φύλλο στοιχείων: Wilo-Star-Z NOVA C.

L N PE Κινητήρας ανθεκτικός σε ρεύμα εμπλοκής Μονοφασικός κινητήρας (EM) 2 πόλων - 1~230 V, 50 Hz. Φύλλο στοιχείων: Wilo-Star-Z NOVA C. Φύλλο στοιχείων: Wilo- Καμπύλη H/m,8,6 v,1,2,3,4,5 Wilo-Star Z NOVA 1~23 V - Rp ½ m/s Επιτρεπόμενα υγρά κυκλοφορίας (άλλα υγρά κατόπιν παραγγελίας) Νερό θέρμανσης (σύμφ. VDI 235) Πόσιμο νερό και νερό για

Διαβάστε περισσότερα

Smart connections. Τεχνικα Χαρακτηριστικα. PIKO 4.2 Τριφασικος Αντιστροφεας KOSTAL

Smart connections. Τεχνικα Χαρακτηριστικα. PIKO 4.2 Τριφασικος Αντιστροφεας KOSTAL Smart connections. Τεχνικα Χαρακτηριστικα PIKO 4.2 Τριφασικος Αντιστροφεας KOSTAL Αντιστροφεας PIKO 4.2 Τριφασική τροφοδοσία για αποφυγή ασυμμετριών τάσης Μετατροπή χωρίς μετασχηματιστή Δυνατότητα παράλληλης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ ΟΓΚΟΥ Servo-I & Servo -300

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ ΟΓΚΟΥ Servo-I & Servo -300 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. ΑΘΗΝΩΝ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1884. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ Σπουδαστές : Μανώλης Καμβύσης, Γιάννης Κυριαζής Επιβλέπων καθηγητής : Περιεχόμενα 1 2 3 4

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ OZAT CFV10. ΟΖΟΝΙΣΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΖΟΝΤΟΣ ΜΕΧΡΙ 4,65 kg/h σε 3% κ.β. ΑΠΟ ΑΕΡΑ. 7,69 kg/h σε 10% κ.β.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ OZAT CFV10. ΟΖΟΝΙΣΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΖΟΝΤΟΣ ΜΕΧΡΙ 4,65 kg/h σε 3% κ.β. ΑΠΟ ΑΕΡΑ. 7,69 kg/h σε 10% κ.β. OZAT CFV10 ΟΖΟΝΙΣΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΖΟΝΤΟΣ ΜΕΧΡΙ 4,65 kg/h σε 3% κ.β. ΑΠΟ ΑΕΡΑ ή 7,69 kg/h σε 10% κ.β. ΑΠΟ ΟΞΥΓΟΝΟ OZONIA DEGREMONT TECHNOLOGIES AQUACHEM Αµαζόνων 1, Καλαµαριά, Θεσσαλονίκη 55133-1 - ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

μήνες, για τα μοντέλα που διαθέτουν Φίλτρο αντικαθιστάται με καινούργιο κάθε 2-3 (Η έξοδος πρέπει να είναι ανοιχτή). Άνθρακα, υπό κανονικές συνθήκες

μήνες, για τα μοντέλα που διαθέτουν Φίλτρο αντικαθιστάται με καινούργιο κάθε 2-3 (Η έξοδος πρέπει να είναι ανοιχτή). Άνθρακα, υπό κανονικές συνθήκες ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Μοντέλο Τάση ρεύματος 220-240 V 50Hz Ισχύς λαμπτήρα (W) 2 x 50 W Ισχύς μοτέρ (W) 210 W 1 220 Δυνατότητα 2 320 Απορρόφησης 3 420 (m³/h) 4 550 5 800 Κλάση Μόνωσης Μοτέρ F Κλάση Μόνωσης

Διαβάστε περισσότερα

Συναρµολόγηση των βάσεων στήριξης για ταράτσα και για στέγη

Συναρµολόγηση των βάσεων στήριξης για ταράτσα και για στέγη Συναρµολόγηση των βάσεων στήριξης για ταράτσα και για στέγη 5 V Σφίξτε το περικόχλιο () τόσο, ώστε ο δακτύλιος στεγάνωσης () να εφάπτεται πλήρως στη στέγη. Η βάση στήριξης πρέπει να είναι βιδωµένη µέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομα Ηλιακά Φωτιστικά Δρόμου - Κήπου Σειρά LED. ΝΑΝΟΔΟΜΗ, Ασκληπιού 109, 11472 Αθήνα, Τηλ. 2103629581 email: info@nanodomi.com

Αυτόνομα Ηλιακά Φωτιστικά Δρόμου - Κήπου Σειρά LED. ΝΑΝΟΔΟΜΗ, Ασκληπιού 109, 11472 Αθήνα, Τηλ. 2103629581 email: info@nanodomi.com Αυτόνομα Ηλιακά Φωτιστικά Δρόμου - Κήπου Σειρά LED ΝΑΝΟΔΟΜΗ, Ασκληπιού 109, 11472 Αθήνα, Τηλ. 2103629581 email: info@nanodomi.com Διαμόρφωση ηλιακού φωτιστικού δρόμου Ένα αυτόνομο ηλιακό φωτιστικό αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Dell Storage Center. Οδηγός "Τα πρώτα βήματα" SC100 και SC120 Expansion Enclosure (κουτί επέκτασης)

Dell Storage Center. Οδηγός Τα πρώτα βήματα SC100 και SC120 Expansion Enclosure (κουτί επέκτασης) Dell Storage Center SC100 και SC120 Expansion Enclosure (κουτί επέκτασης) Οδηγός "Τα πρώτα βήματα" Μοντέλο σύμφωνα με τους κανονισμούς: E03J, E04J Τύπος σύμφωνα με τους κανονισμούς: E03J001, E04J001 Σημείωση,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα πολλαπλών πλεγμάτων Multicluster Sunny Island MULTICLUSTER BOX 36

Σύστημα πολλαπλών πλεγμάτων Multicluster Sunny Island MULTICLUSTER BOX 36 Σύστημα πολλαπλών πλεγμάτων Multicluster Sunny Island MULTICLUSTER BOX 36 Οδηγίες εγκατάστασης MC-BOX-36-IA-IGR105010 IMGR-MC-BOX-36 Έκδοση 1.0 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-CronoNorm-NL, NLG

Wilo-CronoNorm-NL, NLG Pioneering for You Wilo-CronoNorm-NL, NLG el Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 2 136 329-Ed.03 / 2013-07-Wilo 1 Γενικά... 5 2 Ασφάλεια... 5 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων στις οδηγίες λειτουργίας...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης

Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης 169,5 Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης 7 709 003 673 30 69,5 47 127 40 36 29 223 150 112 6720608087-00.3JS 6 720 608 647 (2010/08) GR Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Ερμηνεία Συμβόλων / Υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή Κινητήρων. σωμάτων και νερού IPXY. Κατηγοριοποίηση: Ηλεκτρικές Μηχανές Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί. μέχρι μια οριακή θερμοκρασία B, F, H, C

Επιλογή Κινητήρων. σωμάτων και νερού IPXY. Κατηγοριοποίηση: Ηλεκτρικές Μηχανές Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί. μέχρι μια οριακή θερμοκρασία B, F, H, C Επιλογή Κινητήρων Οι κινητήρες κατασκευάζονται με μονώσεις που μπορούν να αντέξουν μόνο μέχρι μια οριακή θερμοκρασία Τα συστήματα μόνωσης έχουν κατηγοριοποιηθεί σε διάφορες κλάσεις: Y, A, E, B, F, H, C

Διαβάστε περισσότερα

14. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

14. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 14. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πριν ξεκινήσετε... 212 2. Περιεχόμενα συσκευασίας... 212 3. Γενικές προφυλάξεις... 212 4. Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 213 5. Προφυλάξεις

Διαβάστε περισσότερα

1. Ρυθμίσεις ανάλογα με τη χώρα και λειτουργική ασφάλεια 2. 4. Προδιαγραφές αντιστροφέα ULX 4000 9

1. Ρυθμίσεις ανάλογα με τη χώρα και λειτουργική ασφάλεια 2. 4. Προδιαγραφές αντιστροφέα ULX 4000 9 Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1. Ρυθμίσεις ανάλογα με τη χώρα και λειτουργική ασφάλεια 2 2. Γερμανία, Ρυθμίσεις χώρας 4 3. Γαλλία 8 4. Προδιαγραφές αντιστροφέα ULX 4000 9 L00410594-01_27 1 1. Ρυθμίσεις ανάλογα

Διαβάστε περισσότερα