ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΤΟΛΜΗ! νὰ βασιλέψη, καὶ ὁ Χριστὸς ἐξακολουθεῖ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΤΟΛΜΗ! νὰ βασιλέψη, καὶ ὁ Χριστὸς ἐξακολουθεῖ"

Transcript

1 (αρ. φυλλ. 67) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ Ἀπρίλιος 2015 ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΤΟΛΜΗ! 1 Μεγάλη Παρασκευή. Πρὶν ἀκόμη δύση ὁ ἥλιος τῆς θλιβερῆς ἐκείνης ἡ- μέρας, ἕνας ἄλλος ἥλιος εἶχε δύσει. Ὁ ἥλιος αὐτὸς ἦταν ὁ Χριστός. Ἥ- λιος πνευματικός, ποὺ φώτιζε καὶ θέρμαινε τὸν κόσμο. Ὁ ἥλιος ποὺ βλέπουμε, γέρνει τὸ ἀπόγευμα πρὸς τὴ δύσι καὶ βασιλεύει. Φαίνεται πὼς χάνεται. Μὰ δὲν χάνεται, βασιλεύει, γιὰ νὰ ἀνατείλη ἀλλοῦ καὶ νὰ φωτίσει ἄλλους κόσμους. Καὶ ὁ Χριστὸς πάνω στὸ σταυρὸ γέρνει σὰν τὸν ἥλι ο τὴν ἁγία του κεφαλή, λέει τὸ «τετέλεσται» (Ἰωάν ) καὶ παραδίδει τὸ πνεῦμα του στὸν οὐράνιο Πατέρα. Πάει νὰ φωτίση ἄλλους κόσμους, ὅπου ζοῦνε αἰωνίως στὸ σκοτάδι. Πηγαίνει στὸν Ἅδη. Ὁ Χριστὸς νεκρὸς πάνω στὸν σταυρό! Τί θὰ γίνη τώρα τὸ σῶμα του; Αὐτοὶ ποὺ καταδικάζονταν σὲ σταυρικὸ θάνατο καὶ πέθαιναν πάνω στὸ σταυρό, μὰ δὲν βρισκόταν κανένας συγγενὴς καὶ φίλος, γιὰ νὰ τοὺς κατεβάση ἀπὸ τὸ σταυρό, καὶ τοὺς θάψη, ἔμεναν ἔτσι πάνω στὸ ξύλο. Οἱ ὧρες περνοῦν. Ὁ ἥλιος πάει νὰ βασιλέψη, καὶ ὁ Χριστὸς ἐξακολουθεῖ νὰ εἶναι πάνω στὸ σταυρό. Τί θὰ γίνη; Κανένας ἄλλος δὲν εὐεργέτησε τὸν κόσμο ὅπως ὁ Χριστός. Θὰ ἔπρεπε, λοιπόν, πολλοὶ νὰ βρεθοῦν κοντά του. Ποῦ εἶναι οἱ μαθηταί; Ποῦ ὁ Πέτρος; Ποῦ οἱ χιλιάδες ἐκεῖνοι, ποὺ ὁ Χριστὸς θεράπευσε ἀπὸ διάφορες ἀσθένειες; Ποῦ οἱ πεινασμένοι, ποὺ χόρτασε στὴν ἔρημο; Κανένας ἀπ αὐτοὺς δὲν παρουσιάζεται. Γιατί; ὲν τὸν ἀγαποῦν; Τὸν ἀγαποῦν, ἀλλὰ ὄχι μὲ τελεία ἀγάπη. Φοβοῦνται καὶ τρέμουν τοὺς ἐχθροὺς τοῦ Χριστοῦ. Ἀπὸ μακριά, ἀ- πὸ πολὺ μακριά, προσπαθοῦν νὰ ἀγναντέψουν τὸ Γολγοθά. Ἔ- τσι, ἡ ἀγάπη τοὺς ἀ- ποδεικνύεται μικρή. Ἡ μεγάλη ἀγάπη εἶναι φλογερή. Τολμᾶ τὰ πάντα. ὲν γνωρίζει δειλία. Στὸ λόφο τοῦ Γολγοθὰ ἔρχονται οἱ ἥρωες. Εἶναι δύο ἄντρες καὶ λίγες γυναῖκες. Θαυμάζει κανεὶς τὴν τόλμη τους. ὲν φοβοῦνται. Ἄνδρες εἶναι ὁ Ἰωσὴφ ὁ ἀπὸ Ἀ- ριμαθαίας, Βουλευτής, τόλμησε νὰ πάη (Συνέχεια στὴν 7 η σελίδα)

2 Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ Ὅλοι γνωρίζαμε ὅτι ἡ τελευταῖα τέβηκαν ἀπὸ τὸ πλοῖο καὶ βρέθηκαν Λειτουργία στὴν Ἁγιά Σοφιά ἔγινε στὴν ἐκκλησία. Στὸ χῶρο ποὺ βρισκόταν ἡ Ἁγία Τράπεζα ὁ παπὰ τὴν Τρίτη 29 Μαΐου 1453 καὶ μετὰ ἡ Πόλη ἀλώθηκε. Καὶ ὅμως ἡ τελευταῖα Λειτουργία στὴν Ἁγία Σοφία τραπεζάκι. Βάζει τὸ πετραχῆλι του Λευτέρης τοποθέτησε ἕνα μικρὸ ἔγινε στὶς 19 Ἰανουαρίου τοῦ 1919 καὶ ἀρχίζει τὴ Λειτουργία. Ἡ ἐκκλησία σιγὰ-σιγὰ γεμίζει μὲ μου- ἀπὸ τὸν παπα-λευτέρη Νουφράκη ( ) ἀπὸ τὶς Ἅλωνες Ρεθύμνου: «Τὸν Ἰανουάριο τοῦ 1919 δυὸ δική τους προσευχή. ὲν ξέρουν σουλμάνους ποὺ ἔχουν ἔρθει γιὰ τὴ ἑλληνικὲς μεραρχίες ποὺ εἶχαν σταλεῖ στὴν ἐκστρατεία τῆς Κριμαίας συμβαίνει. Σύντομα, ἡ Θεία Λει- πῶς νὰ ἀντιδράσουν σ αὐτὸ ποὺ στάθμευσαν στὴν Κωνσταντινούπολη. Τὴν ἐποχὴ ἐκείνη κληρωθεῖ. Ἕνα ὄνειτουργία στὴν Ἁγία Σοφία ἔχει ὁλο- ἡ Βασιλεύουσα βρισκόταν ὑπὸ «συμμα- Ἑλλήνων ἔχει γίνει ρο δεκάδων γενεῶν χικὴ ἐπικυριαρχία». πραγματικότητα. Ὁ Ὁ πατὴρ Λευτέρης παπὰ-λευτέρης Νουφράκης καὶ οἱ ἄλλοι Νουφράκης ὑπηρετοῦσε στὴ Β Ἑλληνικὴ Μεραρχία. Ὅπως νουν ἀπὸ τὴ ν Ἁγία ἀξιωματικοὶ βγαί- ἐκμυστηρεύτηκε Σοφία καὶ κατευθύνονται πρὸς τὴν προ- στοὺς συντρόφους του «τὰ ὄνειρά του ἦ- κυμαία, ὅπου τους ταν νὰ ἀκουστεῖ ὁ περιμένει ἡ βάρκα. λόγος τοῦ Θεοῦ καὶ Ἕνας μεγαλόσωμος πάλι στὴν Ἁγία Σοφία». Τὴν ἐποχὴ ἐκείνη λουθεῖ, σηκώνει ἕνα Τοῦρκος τοὺς ἀκο- ἡ ἐκκλησία λειτουργοῦσε ὡς τζαμὶ καὶ 4 χτυπήσει τὸν παπὰξύλο καὶ ὁρμᾶ νὰ ἄλλοι στρατιωτικοί, Νουφράκη. Ὁ ἡρωικὸς παπὰς σκύβει νὰ Φραντζής, Λιαρομάτης, Σταματίου καὶ προφυλαχθεῖ, ἀλλὰ ὁ Νικολάου, ἐπεσήμαναν στὸν ἱερέα Τοῦρκος καταφέρνει καὶ τὸν χτυπᾶ πὼς μιὰ Λειτουργία θὰ προκαλοῦσε στὸν ὦμο. Ὁ ταγματάρχης Λιαρομάτης καὶ ὁ λοχαγὸς Σταματίου ἀ- τοὺς Τούρκους. Ὅμως ὁ παπα-λευτέρης ἦταν ἀποφασιστικὸς καὶ κατηγορηματικὸς Ἂν δὲν ἔρθετε ἐ- τοιμος νὰ δώσει τὸ τελειωτικὸ χτύ- φοπλίζουν τὸν Τοῦρκο ποὺ ἦταν ἕ- σεῖς, θὰ πάω μονάχος μου! Μόνο ἕ- πημα στὸν παπά καὶ ὅλοι μαζὶ ναν ψάλτη θέλω. Ἐσύ, Κωνσταντῖνε καταφέρνουν νὰ διαφύγουν. Ἀκολούθησε διπλωματικὸ ἐπεισόδιο καὶ (Λιαρομάτη), θὰ μοῦ κάνεις τὸν ψάλτη; - Ἐντάξει, παππούλη, τοῦ ἀ- οἱ «σύμμαχοι» διαμαρτυρήθηκαν πάντησε ὁ ταγματάρχης. Τελικὰ μαζί τους πῆγαν καὶ οἱ ἄλλοι. Μὲ τὴ ριο Βενιζέλο, ὁ ὁποῖος ἀναγκάστη- ἔντονα στὸν πρωθυπουργὸ Ἐλευθέ- βοήθεια ἑνὸς Ρωμηοῦ βαρκάρη κακε νὰ ἐπιπλήξει τὸν παπὰ-λευτέρη 2

3 Νουφράκη. Ὁ παπα-λευτέρης πέθανε στὴν Ἀθῆνα στὶς στοὺς Ἀμπελοκήπους ὕστερα ἀπὸ κρυοπαγήματα ποὺ ὑπέστη στὴν Ἀλβανία. Ὅταν κηρύχτηκε ὁ πόλεμος, πῆγε σὰν ἐθελοντής, ἐνῷ εἶχε βγεῖ στὴν σύνταξη. Σήμερα δὲν ὑπάρχει καμμία προτομή του καὶ κανένας δρόμος δὲν φέρει τὸ ὄνομά του. ΤΟ ΧΤΙΣΙΜΟ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 3 Εἶναι χαρακτηριστικὸ ὅτι ὅσα λέγονται καὶ θρυλοῦνται γιὰ τὴν Ἁγία Σοφία εἶναι κατὰ κύριο λόγο δεμένα μὲ τὸ λαό, τὴν πίστη του, τὶς προσδοκίες του καὶ τὴν ἴδια τὴ θεϊκὴ παρέμβαση. Ἦταν ὁ καιρὸς ποὺ ὁ βασιλιὰς στὴν Πόλη εἶχε ἀποφασίσει νὰ χτίσει τὴν Ἁγία Σοφία. Εἶχε καλέσει τὸν πρωτομάστορα κι ὁ τελευταῖος εἶχε κάμει ἕνα κι ὕστερα ἄλλο, κι ὕστερα ἄλλα σχέδια, πῶς νὰ χτιστεῖ ἡ μεγάλη ἐκκλησία. Κανένα ὅμως δὲν εὐχαριστοῦσε τὸ Βασιλιά. Ἤθελε κάτι ἄλλο, πολὺ πιὸ σπουδαῖο. Κι ὁ πρωτομάστορας ὅ- λο καὶ σκεφτόταν τί νέο σχέδιο νὰ φτιάξει. Μία Κυριακή, τὴν ὥρα ποὺ τελείωνε ἡ Λειτουργία, ζύγωσε πρῶτα ὁ Βασιλιὰς νὰ πάρει τὸ ἀντίδωρο, ἐκεῖνο ὅμως τοῦ ξεφεύγει ἀπὸ τὸ χέρι καὶ πέφτει χάμω. Μιὰ στιγμὴ ἀργότερα παρουσιάζεται μιὰ μέλισσα ποὺ φτεροκοποῦσε πρὸς τὸ ἀ- νοικτὸ παράθυρο, κρατώντας τὸ πεσμένο ἀντίδωρο τοῦ Βασιλιᾶ. Βγάνει ἀμέσως διαταγὴ ὁ Βασιλιάς, ὅ- σοι ἔχουν μελίσσια νὰ τὰ ἀνοίξουνε καὶ νὰ ψάξουν, γιὰ νὰ βρεθεῖ. Ψάχνει καὶ ὁ πρωτομάστορας στὰ δικά του τὰ μελίσσια καὶ τί βλέπει; Εἴχανε κάτσει οἱ μέλισσες μέρες πρὶν καὶ εἴχανε φτιάξει μὲ τὸ κερὶ μέσα στὴν κυψέλη μιὰ ἐκκλησία πανέμορφη καὶ σκαλιστὴ καὶ μεγαλοπρεπῆ, ποὺ δὲν εἶχε ὅμοιά της σ ὁλόκληρη τὴν Οἰκουμένη. Ὅλες οἱ λεπτομέρειες εἶχαν γίνει στὴν ἐντέλεια μέσα καὶ ἔ- ξω στὴν ἐκκλησία. Ἡ πόρτα της ἀ- νοιχτή, ὁ τροῦλος ἕτοιμος, οἱ κολόνες στὴ θέση τους, ὡς καὶ ἡ Ἁγία Τράπεζα τελειωμένη. Τὴν εἶχαν ἀ- ποτελειώσει σ ὅλα της τὴν ἐκκλησία καὶ ἀπάνω στὴν Ἁγία Τράπεζά της, εἶχε φέρει ἐκείνη ἡ μέλισσα καὶ εἶχε ἀποθέσει τὸ ἀντίδωρο τοῦ Βασιλιᾶ. Εἶδε τὴν ἐκκλησία ὁ πρωτομάστορας καὶ θάμαξε μὲ τὸ τέλειο σχέδιό της. Τὴν εἶδε κατόπιν καὶ ὁ Βασιλιὰς καὶ ἔγινε ὅλο χαρά. Τὸ σχέδιο ποὺ εἴχανε φτιάξει οἱ μέλισσες, ἔγινε τὸ σχέδιο ποὺ χτίστηκε ἡ Ἁγία Σοφία. Τὸ θρῦλο αὐτὸ τὸ διηγοῦνταν στὴ Βιζύη τῆς Θρᾴκης, τὴν ἰδιαίτερη πατρίδα τοῦ Γεωργίου Βιζυηνοῦ, τὸν ὁποῖο διέσωσε στὴν ποιητικὴ συλλογή του Ἀτθίδες Αὔραι. Μιλώντας ὅμως γιὰ τὴ δημιουργία τοῦ ναοῦ, δὲν μποροῦμε νὰ μὴν ἀ- ναφέρουμε τὴν πρωταρχικὴ θεϊκὴ παρέμβαση, κατὰ τὴν ὁποία ἕνας ἄγγελος ἐπισκέφθηκε τὸν αὐτοκράτορα στὸ ὄνειρό του καὶ τοῦ ἀποκάλυψε τὰ σχέδια τοῦ ναοῦ ποὺ ἤ- θελε νὰ ἀνεγείρει. Φυσικά, ὄχι μὲ τὴν κάθε μοναδικὴ λεπτομέρεια ποὺ χαρακτηρίζει τὸ ναό, ἀλλὰ τὴ γενικὴ σύλληψη τοῦ σχεδίου, τὴν ὁποία θὰ ὑλοποιοῦσαν μὲ τρόπο πραγματικὰ μοναδικό, ὁ ἀρχιτεκτόνας Ἀνθέμιος ἀπὸ τὶς Τράλλεις, μὲ τοὺς δυ-

4 ὸ καταπληκτικοὺς βοηθούς του, τὸν Ἰσίδωρο καὶ τὸν Ἰγνάτιο. Η 1 η ΦΟΡΑ ΠΟΥ ΓΙΟΡΤΑΣΤΗΚΕ Η 25 η ΜΑΡΤΙΟΥ ΩΣ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΕΤΕΙΟΣ 4 Ἡ 25η Μαρτίου, ὡς ἡμέρα τῆς ἐθνικῆς παλιγγενεσίας, γιορτάστηκε γιὰ πρώτη φορὰ στὴν Ἀθῆνα τὸ 1838 καὶ ἀπὸ τότε καθιερώθηκε μὲ θρησκευτικὴ εὐλάβεια σὲ ὅλο τὸ πανελλήνιο. Ἡ καθιέρωση τῆς ἑορτῆς ὀ- φείλεται στὴν ἐπιμονὴ καὶ τὸ πεῖσμα τοῦ ημάρχου τῆς Ἀθήνας ήμ. Καλλιφρονὰ ( ). Ὁ ήμαρχος ἦρθε σὲ ρήξη μὲ τὴ Βαυαρικὴ διοίκηση. Ὀργάνωσε μόνος του τὸν ἑορτασμὸ καὶ ἐκ τοῦ ἀποτελέσματος κατάφερε νὰ δώσει πανηγυρικὴ ἀτμόσφαιρα, ποὺ εὐχαρίστησε τοὺς Ἀθηναίους, οἱ ὁποῖοι κατοικοῦσαν, τότε, στὴν πρωτεύουσα. Συγκεκριμένα, σημαιοστόλισε τὴν πόλη καὶ καθάρισε τὶς (λιγοστὲς) πλατεῖες. Ὁ ἑορτασμὸς ἄρχισε τὴν παραμονὴ τὸ βράδυ μὲ 21 κανονιοβολισμούς. Καὶ τὴν ἄλλη μέρα, Παρασκευὴ πρωί, ἀνήμερα τοῦ Εὐαγγελισμοῦ, ἡ Ἀθῆνα ξύπνησε μὲ 21 νέους κανονιοβολισμούς. Ἀριθμὸς συμβολικός, ποὺ συνδυάζεται μὲ τὸ 21 τῆς ἐπανάστασης. Ἄρχισαν, ἔπειτα, νὰ χτυποῦν πανηγυρικὰ οἱ καμπάνες τῶν ἐκκλησιῶν. Τὸ πρωί, τῆς 25ης Μαρτίου 1838, ἐψάλη δοξολογία στὸν, τότε, Μητροπολιτικὸ Ναὸ τῆς Ἁγίας Εἰρήνης (στὴν ὁδὸ Αἰόλου), στὴν ὁποία, καὶ μόνο ἐκεῖ, παραβρέθηκε καὶ ὁ Ὄθων ντυμένος μὲ τὴν παραδοσιακὴ φουστανέλα. Τὸ ἀπόγευμα ὀργανώθηκε ἀπὸ τὸ ῆμο χορὸς στὴν πλατεῖα τῶν παλαι- ῶν Ἀνακτόρων στὸ ὁποῖο συμμέτειχαν ὅλοι οἱ νέοι τῆς πόλης ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὴν κοινωνική τους τάξη καὶ τοὺς παρακολούθησαν πολλοὶ ἀπὸ τοὺς Ἀγωνιστὲς τοῦ Ὁ ήμαρχος, πάντα, φωταγώγησε μὲ λαδοφάναρα τοὺς κεντρικοὺς δρόμους καὶ τὴν Ἀκρόπολη. Τέλος, οἱ Ἀθηναῖοι ἔμειναν ἀποσβολωμένοι ἀπὸ τὸ ὑπερθέαμα, ὅταν ἀντίκρισαν στὸ Λυκαβηττὸ φαναράκια ποὺ τὰ κρατοῦσαν νεολαῖοι τῆς ἐποχῆς καὶ σχημάτιζαν ἕνα τεράστιο φωτεινὸ σταυρὸ μὲ τὶς λέξεις «Ἐν τούτῳ Νίκα». Ἔτσι, τὸ 1838 γιορτάστηκε γιὰ πρώτη φορὰ ἡ 25η Μαρτίου, ὡς μέρα μνήμης τῶν Ἑλλήνων Ἀγωνιστῶν τοῦ ΛΕΒΕΝΤΙΑ Ο ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΗΣ «Ὄχι» στὸ γάμο τῶν ὁμοφύλων εἰσηγεῖται ὁ ἀρεοπαγίτης Χαράλαμπος Μαχαίρας, χαρακτηρίζοντας «ἀνυπόστατη» τὴν ἕνωση μὲ τὰ «δεσμὰ» τοῦ γάμου δυὸ γυναικῶν, ποὺ ἔγινε τὸν Ἰούλιο τοῦ 2008 στὸ δημαρχεῖο τῆς Τήλου. Ἂν καὶ ἡ συζήτηση τοῦ ὅλου θέματος στὸν Ἄρειο Πάγο ἀναβλήθηκε γιὰ τὸν ἐρχόμενο Νοέμβριο, ἐν τούτοις μὲ τὴν εἰσήγησή του ὁ κ. Μαχαίρας ἀμφισβητεῖ εὐθέως τὴ νομιμότητα τοῦ πολιτικοῦ γάμου ποὺ τέλεσαν οἱ δυὸ γυναῖκες, ἐπικαλούμενος ὅσα προβλέπονται στὸ ἰσχῦον νομοθετικὸ πλαίσιο τῆς χώρας μας. Ὁ δικαστικὸς λειτουργός, ζητὰ νὰ κριθεῖ ὡς «ἀνυπόστατος καὶ ἀνύπαρκτος ὁ γάμος αὐτός».

5 ΤΟ ΦΙΛΟΤΙΜΟ Στὰ ερβενάκια, διηγεῖται ὁ Φωτάκος, ἕνα ἀ- μούστακο τσομπανόπουλο, ἀ- κουμπισμένο στὴν γκλίτσα του, παρακολουθοῦσε τὴ μάχη μὲ τοὺς Τοῦρκους τοῦ ράμαλη καὶ προσευχόταν στὴν Παναγία νὰ βοηθήσει τοὺς Ἕλληνες. Τὸν εἶδε ὁ Κολοκοτρώνης καὶ τοῦ φώναξε: - Τί στέκεσαι ἐκεῖ; Πήγαινε νὰ πολεμήσεις καὶ ἐσὺ τοὺς Τούρκους! ὲν ἔ- χω ἅρματα, καπετάνιε, μὲ τί θὰ πολεμήσω; - Μὲ τὴν γκλίτσα, ὠρέ, τοῦ φωνάζει ὁ Γέρος. Λαχτάρησε ἡ καρδιὰ τοῦ τσομπανόπουλου, ἀναθάρρησε καὶ ἔτρεξε νὰ πολεμήσει. Τελείωσε ἡ μάχη. Κατατροπώθηκε ἡ στρατιὰ τοῦ ράμαλη καὶ τὸ τσομπανόπουλο, ἁρματωμένο μὲ τὰ λάφυρα τῶν Τούρκων, στέκει μπροστὰ στὸν Γέρο τοῦ Μoριά, ἀγνώριστο. Ποιὸς εἶσαι; τὸν ρώτησε. Τὸ τσομπανόπουλο εἶμαι, ἀπάντησε ἐ- κεῖνο. Μπράβο σου, ὠρέ ἡ ἀπάντηση τοῦ Γέρου. Αὐτὸ εἶναι τὸ φιλότιμο. Μιὰ κίνηση καρδιᾶς παλληκαρίσιας, γιὰ τὴν τιμή, τὴν ἀξιοπρέπεια, ποὺ δὲν ζητᾶ ἀντάλλαγμα. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΥΝ ΙΑΜΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΦΡΑΝ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ Ἡ ἀνθρωπότητα ζεῖ σήμερα ἕνα ἄ- νευ προηγούμενου παραλογισμό. Τὰ πάντα θυσιάζονται στὸ ἀνθρώπινο ἐγώ, ἀκόμα καὶ οἱ νεκροί. Η «Algordanz» εἶναι μιὰ ἑλβετικὴ ἑ- ταιρεία ποὺ παίρνει ἀνθρώπινες 5 στάχτες καὶ ὀστᾶ καὶ τὰ μετατρέπει σὲ διαμάντια. Θυμηθεῖτε πὼς τὰ διαμάντια εἶναι ἄτομα ἄνθρακα, ποὺ ἔ- χουν ὑποστεῖ πιέσεις καὶ ζυμώσεις κάτω ἀπὸ τὴν ἐπιφάνεια τῆς γῆς, σὲ ὑψηλὲς θερμοκρασίες γιὰ χιλιάδες, ἂν ὄχι ἑκατομμύρια χρόνια. Τὸ ἀνθρώπινο σῶμα ἀποτελεῖται ἀπὸ 18% ἄνθρακα. Τὰ ἐν λόγῳ διαμάντια ἀπευθύνονται σὲ ὅσους ἀποτεφρώνουν τοὺς νεκρούς τους καὶ ἐ- κτὸς ἀπὸ διακοσμητικὴ ἀξία. Ο Rinaldo Willy ποὺ ἵδρυσε τὴν Algordanza πρὶν ἀπὸ 10 χρόνια ὑ- ποστηρίζει ὅτι δὲν ὑπάρχει καλύτερο κειμήλιο ἀπὸ τὰ διαμάντια του! (Ἰστολ. Ξυπνῆστε ρέ). Μέχρι τώρα λέγαμε τὸ γνωμικὸ «ὁ θάνατός σου ἡ ζωή μου». Τώρα θὰ λέμε «ὁ θάνατός σου τὰ κάλλη μου». Ὁ ἄνθρωπος ἔχει καταντήσει τὸ φθηνότερο πρᾶγμα στὸν κόσμο, τὸ εὐχερέστερο γιὰ ἐκμετάλλευση, ἀντικείμενο. Ὄχι μόνο ὅσο ζεῖ, ἀλλὰ καὶ μετὰ θάνατον! Ὑπενθυμίζουμε πὼς ἐδῶ καὶ χρόνια τὰ δολοφονημένα ἔμβρυα ἐ- κτρώσεων, γίνονται βελτιωτικὰ τροφῶν καὶ καύσιμη ὕλη! (Ὀρθόδοξος Τύπος , σελὶς 2) ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ Πολὺ σημαντικὸ ρόλο ἔπαιξαν τὰ μοναστήρια στὴν ἐπανάσταση, ὅ- που ὑπήρχαν καλόγεροι ἐμπειρικοὶ γιατροὶ ποὺ θεράπευαν τοὺς τραυματισμένους Ἕλληνες ἀγωνιστές. Τὸ γεγονὸς ὅτι τὰ περισσότερα ἦ- ταν «ἀετοφωλιὲς» ἔδινε τὸ χρόνο στοὺς τραυματίες νὰ θεραπευτοῦν ἀφοῦ δὲν κινδύνευαν ἀπὸ τοὺς Τούρκους. Ἔτσι πολὺ συχνὰ μετέφεραν τοὺς τραυματισμένους στὰ νοσοκομεῖα μοναστήρια γιὰ νὰ γίνουν καλά, ὅπως στὴ Μονὴ τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς Καστριοῦ στὸν Ταύγετο, ὅπου ὕπηρχε εἰδικὸ συνταγο-

6 λόγιο μὲ βότανα ὅπως τὸ σαρκόχορτο, ποὺ ἔθρεφε γρήγορα τὶς πληγές, ἢ τὸ χιλιόφυλλο, ὅπως τὸ ὀνομάζει ὁ ιοσκουρίδης, ἕνα φυτὸ ποὺ σταματᾶ τὴν αἱμορραγία. Τοὺς μετέφεραν ἐπίσης στὴ Μονὴ Ὅσιου Λουκᾶ Βοιωτίας, στὴ Μονὴ Προδρόμου ημητσάνας Ἀρκαδίας, στὴ Μονὴ Θεοτόκου Νεμέας (Παναγία τοῦ Βράχου) καὶ στὴ Μονὴ Προυσοὺ Εὐρυτανίας, ὅπου νοσηλεύτηκε ὁ Καραϊσκάκης μὲ πνευμονικὴ φυματίωση. ιάσημο μοναστῆρι ποὺ εἶχε μετατραπεῖ σὲ νοσοκομεῖο, ἦταν ἐ- πίσης ἡ Μονὴ Φανερωμένης στὴ Σαλαμῖνα, ὅπου ὁ ἡγούμενος καὶ περίφημος ἐμπειρικὸς γιατρὸς Γρηγόριος, μετὰ τὴ μύησή του στὴ Φιλικὴ Ἑταιρεία, τὴ μετέτρεψε σὲ μόνιμο νοσοκομεῖο, ποὺ δεχόταν τραυματίες ἀπὸ ὅλα σχεδὸν τὰ μέτωπα τοῦ Ἀγῶνα. Ἡ Μονὴ Προφήτου Ἠλία Χρισσοὺ Φωκίδος, ποὺ ἦταν ὁρμητήριο στρατηγεῖο καὶ νοσοκομεῖο γιὰ τοὺς ἀγωνιστὲς τῆς Φωκίδος. Τὴ Μονὴ Κάτω Ἅγιου Γεωργίου Ἄργους ποὺ ὁ ἡγούμενος καὶ ἐμπειρικὸς γιατρὸς ανιὴλ τὴν εἶχε κάνει ἀπόρθητη, ἀλλὰ καὶ τὴ Μονὴ Μεγάλου Σπηλαίου Καλαβρύτων Ἀχαΐας δὲν κατάφεραν νὰ τὶς κυριεύσουν ποτὲ οἱ δυνάμεις τοῦ Ἰμπραήμ. ΘΑ ΡΩΤΗΣΩ ΤΗ ΓΗ Φιλονικοῦσαν δυὸ χωρικοὶ γιὰ τὰ σύνορα τῶν χωραφιῶν τους, καὶ μὴ μπορώντας νὰ βροῦν λύσι κατέφυγαν σὲ ἕναν γέροντα μοναχό. Ἐκεῖνος τοὺς ἄκουσε προσεκτικὰ καὶ ὕ- στερα τοὺς εἶπε: - θὰ ρωτήσω τὴν γῆ γιὰ τὸν ἰδιοκτήτη της. Πῆγαν, λοιπόν, στὸ χωράφι κι ὁ γέροντας ἔ- σκυψε στὴν διαφιλονικούμενη γῆ νὰ τὴ ρωτήση. Κατόπιν σηκώθηκε λέγοντας. Πῆρα τὴν ἀπάντηση ἀπὸ τὴν γῆ. Τί σοῦ εἶπε λοιπόν; Μοῦ 6 εἶπε: Αὐτοὶ ἀνήκουν σὲ μένα, ὄχι ἐ- γὼ σὲ ἐκείνους. ΤΟ ΩΡΑΙΟ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟ Κάποτε τὸ λι- οντάρι ἀπεφά- σισε νὰ παντρευθῆ καὶ ὅ- λα τὰ ζῷα ἤ- θελαν τὸ καθένα νὰ τοῦ πάη, ὅ,τι καλύτερο μποροῦσε, μία καὶ ἦταν ὁ βασιλιάς τους. Τὴν μπῆκαν στὴν καθωρισμένη ἡμέρα σειρὰ καὶ τὸ καθένα, ἀφοῦ ἀπόθετε τὸ δῶρο του, τοῦ εὐχόταν «εὐτυχισμένη ζωή». Ἦρθε καὶ τὸ φίδι κρατώντας στὸ στόμα του ἕνα τριαντάφυλλο. Μόλις τὸ εἶδε τὸ λιοντάρι τοῦ φώναξε. Μὴν κάνης τὸν κόπο νὰ ρθῆς μέχρι ἐδῶ. Τὸ δῶρο σου δὲν τὸ δέχομαι. Γιατί γνωρίζω πὼς πίσω ἀπὸ αὐτὸ τὸ ὡραῖο τριαντάφυλλο κρύβεται τὸ δηλητήριό σου. ὲν θέλω καμιὰ σχέσι μαζί σου. ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΤΟΛΜΗ (Συνέχεια ἀπὸ τὴν 1 η σελίδα) στὸ ν Πιλᾶτο καὶ τοῦ ζητεῖ νὰ ἐπιτρέψη νὰ πάρη τὸ σῶμα τοῦ Χρι- στοῦ καὶ νὰ τὸ ἐνταφιάση. Μαζί του ἔρχεται καὶ ὁ Νικόδημος, καὶ λίγες γυναῖκες, ποὺ εἶναι γνωστὲς στὸν χριστιανικὸ κόσμο ὡς μυροφόρες γυναῖκες. Αὐτὴ ἦταν ἡ ἁγία συντροφιὰ ποὺ ἀνέβηκαν στὸ φρικτὸ Γολγοθὰ καὶ ξεκρέμασαν τὸ Χριστὸ ἀπὸ τὸ σταυρό. Θάρρος καὶ τόλμη χρειάστηκαν ὁ Ἰωσὴφ καὶ ὁ Νικόδημος μαζὶ μὲ τὶς μυροφόρες γυναῖκες γιὰ νὰ ἐκπληρώσουν τὸ ἱερὸ καθῆκον τους πρὸς τὸν Χριστὸ. Ὅ,τι δὲν τόλμησαν νὰ κάνουν οἱ

7 πολλοί, τὸ ἔκαναν οἱ λίγοι αὐτοὶ ἄνθρωποι. Καὶ παραμένουν αἰώνια παραδείγματα θάρρους γιὰ τὶς χριστιανικὲς ψυχὲς ὅλων τῶν αἰώνων. Κι ἐμεῖς, ποὺ ζοῦμε στὸν 21ον αἰῶνα, τῆς μεγάλης ἀποστασίας καὶ διαφθορᾶς, ἔχουμε ἀνάγκη ἀπὸ θάρρος καὶ τόλμη, γιὰ νὰ ἐκπληρώσουμε τὰ χριστιανικά μας καθήκοντα. Σὲ καλοῦν, Χριστιανέ μου, σ ἕνα τραπέζι. Οἱ περισσότεροι ἄνθρωποι, κάθονται καὶ σηκώνονται ἀπὸ τὸ φαγητὸ χωρὶς προσευχή. Σύ, ποὺ εἶσαι καλεσμένος, τί θὰ κάνης; Ἂν φοβηθῆς τὰ εἰρωνικὰ χαμόγελα τῶν ἄλλων, δὲν θὰ κάνης τὸ σταυρό σου. Θὰ εἶσαι τότε ἀνάξιος μαθητὴς ἐκείνου, ποὺ σταυρώθηκε γιὰ σένα. Ἄνθρωπέ μου, νίκησε τὴ δειλία καὶ τὸ φόβο, σήκω ὄρθιος κᾶνε τὸ σταυρό σου, κι ἂς γελάση ὅλος ὁ κόσμος. Θάρρος καὶ τόλμη χρειάζεται. Βρίσκεσαι σὲ ἕνα κύκλο ἀνθρώπων ποὺ δὲν πιστεύουν τίποτε καὶ ἀρχίζουν νὰ βρίζουν καὶ νὰ βλαστημοῦν τὰ ὅσια καὶ τὰ ἱερὰ τῆς θρησκείας μας. Τί θὰ κάνης; Ἂν εἶσαι δειλὸς καὶ ἄνανδρος, θὰ σιωπήσης. Θὰ ἀ- φήσης τὸ Χριστὸ ἐκτεθειμένο στὶς ὕ- βρεις. Αὐτοὶ οἱ ἄπιστοι φτύνουν τὸ Χριστὸ χειρότερα ἀπὸ τοὺς σταυρωτές του, καὶ ἐσὺ δὲν θὰ διαμαρτυρηθῆς γιὰ τὶς βλασφημίες τους; Χριστιανέ μου, νίκησε τὴ δειλία, ἄ- νοιξε τὸ στόμα σου καὶ μίλησε γιὰ τὸ Χριστό. Τὸ ἴδιο θὰ χρειαστεῖ σὲ πολλὲς περιστάσεις. Σὲ καλοῦν νὰ κλέψεις, νὰ ἀδικήσεις, νὰ συκοφαντήσεις, νὰ ἀπιστήσεις, νὰ ἀπατήσεις, νὰ προδώσεις καὶ ἄλλα πολλά. Τί θὰ κάνεις τότε; Θὰ κάνεις τὸ σταυρό σου καὶ θὰ βαδίσης χριστιανικά; Ἢ θὰ κοιτάξεις μὴ σὲ κακοχαρακτηρίσουν καὶ σὲ ἀπομονώσουν; Ἢ θὰ φοβηθῆς μήπως σὲ μειώσουν, σὲ διώξουν ἢ σὲ συκοφαντήσουν; 7 Ἀπὸ τὰ μικρὰ ἕως τὰ μεγάλα ζητήματα τῆς ζωῆς ὁ Χριστιανὸς πρέπει νὰ βαδίζει μὲ τόλμη καὶ ἀποφασιστικότητα καὶ νὰ μὴ φοβᾶται. Καὶ ὁ Κύριος ὁ Θεὸς ὁ Παντοκράτωρ θὰ εἶναι πάντοτε βοηθός. ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ Ὅσο καὶ ἂν αὐτὸ ἀκούγεται ἐκπληκτικό, σύμφωνα μὲ δημοσίευμα τῆς τουρκικῆς ἐφημερίδας Milliyet, μιὰ χαμένη νῆσος, ἡ δεκάτη Πριγκηπόννησος μὲ τὴν ἱστορικὴ ὀνομασία Βόρδωνες, ἔξω ἀπὸ τὴν Κωνσταντινούπολη, ἀναδύθηκε λόγω τῶν πρόσφατων σεισμικῶν δονήσεων καὶ ἀ- ποκαλύφθηκε, περίπου 500 μέτρα ἀπὸ τὴν ἀκτή. Ἡ ἀποκάλυψη αὐτὴ ἔχει μεγάλη ἱστορικὴ ἀλλὰ κυρίως ἑλληνορθόδοξη θρησκευτικὴ σημασία, γιατί ἡ χαμένη αὐτὴ Πριγκηπόννησος ἦταν Κέντρο Ὀρθόδοξου μοναχισμοῦ στὸ ὁποῖο συνήθιζε νὰ πηγαίνει καὶ νὰ «ἀναπαύεται» ὁ Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Μέγας Φώτιος καὶ ὅπου τελικὰ ἐτάφη. Νὰ σημειωθεῖ ὅτι λίγο μετὰ τὴν ἀνάδυση τῆς 10ης πριγκηπονήσου, εὑρέθηκε ἀπὸ ἀρχαιολόγους (μετὰ ἀπὸ 800 χρόνια ἀφάνειας) ἕνας ἄλλος τόπος ποὺ σχετίζεται μὲ τὸν Μέγα Φώτιο, ἡ χαμένη Ι. Μονὴ τῆς Ἅ- γιας Σκέπης στὸ Βόσπορο, ὅπου ὁ Μ. Φώτιος εἶχε ἐξοριστεῖ. Ο Μ. Φώτιος, ὡς γνωστόν, κατεδίκασε τὸ φιλιόκβε καὶ τὶς ἄλλες καινοτομίες καὶ παρεκτροπὲς ποὺ ἔχει υἱοθετήσει διαχρονικὰ ὁ παπισμὸς καὶ προώθησε ἀντίστοιχες καταδικαστικὲς συνοδικὲς ἀποφάσεις, γι αὐτὸ καὶ ἀποτελεῖ

8 «κόκκινο πανὶ» γιὰ τοὺς δυτικοὺς καὶ θεωρεῖται Προστάτης τῆς Ὀρθοδοξίας ἀπὸ τὴν παπικὴ αἵρεση. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒ ΟΜΑ ΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου 6.00 μ.μ. ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΤΕΡΑ Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου 6.00 μ.μ. ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου 6.00 μ.μ. ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ Ἱερόν Εὐχέλαιον 5.30 μ.μ. Ἀκολουθία τοῦ Μυστικοῦ είπνου 6.00 μ.μ. ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ Ὄρθρος Λειτουργία 7.30 π.μ. Ἀκολουθία Σταυρώσεως 6.00 μ.μ. ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Ἀκολουθία Ἀποκαθήλωσης 8.00 π.μ. Ἀκολουθία Ἐπιταφίου 7.00 μ.μ. ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ Ὄρθρος Λειτουργία 7.30 π.μ. Ἀκολουθία Ἀναστάσεως μ.μ. ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ Ἐσπερινός τῆς Ἀγάπης 7.00 μ.μ. ΠΑΡΑΚΛΗΣΕΙΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΡΑΦΑΗΛ καὶ προσκύνησις Τεμαχίου Ἁγίου Λειψάνου Κάθε Τετάρτη στὶς 6.00 μ.μ. Π Α Ν Η Γ Υ Ρ Ι Σ ΑΓΙΟΥ ΡΑΦΑΗΛ ΑΝΩ ΣΟΥΛΙ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ Ἀπόγευμα: 6.00 μ.μ. Μέγας Ἀρχιερατικὸς Ἑσπερινὸς καὶ Ἀρτοκλασία, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας Μητροπολίτου Κηφισίας, Ἀμαρουσίου κ Ὠρωποῦ κ.κ. Κυρίλλου ΤΡΙΤΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ Πρωί: π.μ. Ὄρθρος καὶ Θεῖα Λειτουργία Ἀπόγευμα: 6.00 μ.μ. Παράκλησις εἰς τὸν Ἅγιο Ραφαὴλ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΡΑΦΑΗΛ Κάθε Κυριακὴ: π.μ. ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΡΑΦΑΗΛ Κάθε ἡμέρα ἀνοικτὰ πρωὶ ἀνοικτὰ Μεσημέρι κλειστὰ ἀπόγευμα ἀνοικτὰ Ο ΑΓΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ- Μηνιαῖο Ἐνημερωτικὸ ελτίο Ἰδιοκτήτης: Ἀδελφότης Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολὴς «Ὁ Ἅγιος Ραφαήλ» Ἕδρα: Ἄνω Σούλι Μαραθῶνος, Ἰστοσελίδα: Ἐκδότης /ντής: Ἀρχιμ. Ραφαὴλ Ἀλτιπαρμάκης, τηλ κ , Ε-mail: Ἐπιστολές καὶ ἐμβάσματα ἀποστέλλονται εἰς ιεύθυνση: π. Ραφαήλ, Τ.Θ. 7, Τ.Κ Μαραθῶνα. 8

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

Η πορεία προς την Ανάσταση...

Η πορεία προς την Ανάσταση... Η νύχτα της Ανάστασης Τα μεσάνυχτα του Μεγάλου Σαββάτου χτυπούν χαρούμενα οι καμπάνες. Οι χριστιανοί φορούν τα γιορτινά τους και πηγαίνουν στην εκκλησία για να γιορτάσουν την Ανάσταση του Χριστού. Στα

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ. Ποιήματα

Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ. Ποιήματα Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ Ποιήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Αὒγουστος 2011 12 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Χριαστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ Ποιήματα Τεῦχος 12 - Αὒγουστος 2011 ISSN: 1792-4189 Μηνιαία

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ Να γελάσεις απ' τα βάθη των χρυσών σου ματιών είμαστε μες στο δικό μας κόσμο Η πιο όμορφη θάλασσα είναι αυτή που δεν έχουμε ακόμα ταξιδέψει Τα πιο

Διαβάστε περισσότερα

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν Χριστούγεννα 2013 Ἀρ. Πρωτ. 1157 Πρός τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε. Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ,

Διαβάστε περισσότερα

5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός. 7 Τετάρτη Θεία Λειτουργία «Σύναξις Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου»

5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός. 7 Τετάρτη Θεία Λειτουργία «Σύναξις Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου» Ιανουάριος 1 Πέμπτη Θεία Λειτουργία «Περιτομή Του Κυρίου» 4 Κυριακή Θεία Λειτουργία 5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός 6 Τρίτη Θεία Λειτουργία & Αγιασμός «Άγια Θεοφάνεια» 7 Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος».

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 18 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Ἐξ αἰτίας τοῦ ὅτι παρατηρεῖται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2015 ἀριθμ. πρωτ.: 181.- ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Πρὸς τὸν ἱερὸ Κλῆρο καὶ τὸν εὐσεβῆ Λαὸ τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ 2014 Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή «Αυτός σήκωσε τις αμαρτίες μας με το ίδιο Του το σώμα στο σταυρό, για να πεθάνουμε κι εμείς ως προς την αμαρτία και να

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Ἀρχὴ τῆς Ἰνδίκτου, ἤτοι τοῦ Νέου Ἔτους, Συμεὼν ὁσίου τοῦ Στυλίτου, τῶν Ἁγίων 40 Γυναικῶν, Ἀμμοῦν Διακόνου Ἑσπερινός-Παράκληση 18:00-19:00 06:30-08:30 2 4 6 8 Μάμαντος Μεγαλομάρτυρος,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ. Ποιήματα

Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ. Ποιήματα Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ Ποιήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Νοέμβριος 2011 15 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ Ποιήματα Τεῦχος 15 - Νοέμβριος 2011 ISSN:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989 Ἡ Θεία Κοινωνία κατ οἶκον Θεσσαλονίκη 2008 Κάποιοι συσχετίζουν κάκιστα τὴν παρουσία τοῦ ἱερέως στό

Διαβάστε περισσότερα

προγραμμα ακολουθιων μ. τεσσαρακοστης α εβδομαδα

προγραμμα ακολουθιων μ. τεσσαρακοστης α εβδομαδα χορτιατη - θεσσαλονικησ α εβδομαδα κυριακη τυρινης 7.30 10.30 π.μ. Ὄρθρος Θεία Λειτουργία 5.30 μ.μ Α Κατανυκτικός Ἑσπερινός (Ἑσπερινός τῆς Συγχωρήσεως) καθαρα δευτερα 8.00 π.μ. Ὄρθρος - Ὧραι - Ἑσπερινός

Διαβάστε περισσότερα

Φωνάζει βοήθεια, καὶ κανένας δὲ µὲ ἀκούει. Αὐτὴ εἶναι ἡ δραµατικὴ φωνὴ τοῦ ἀνθρώπου σὲ ὅλους τους αἰῶνες καὶ ἰδιαίτερα σήµερα.

Φωνάζει βοήθεια, καὶ κανένας δὲ µὲ ἀκούει. Αὐτὴ εἶναι ἡ δραµατικὴ φωνὴ τοῦ ἀνθρώπου σὲ ὅλους τους αἰῶνες καὶ ἰδιαίτερα σήµερα. (αρ. φυλλ. 25) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ Μ ά ϊ ο ς 2 0 1 1 ΜΟΝΑΞΙΑ Ἕνας παράλυτος τριάντα ὀκτὼ χρόνια φωνάζει: Βοήθεια! Κανένας δὲν τὸν ἀ- κούει. Ἡ φωνή του πέφτει στὸ κενό. Ὁ καθένας κοιτάζει τὴ βολή του.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΥΡΟΥ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΥΡΟΥ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΥΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΩΣ ΚΑΙ ΘΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ κ. ΔΩΡΟΘΕΟΥ Β' ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΠΑΣΧΑ 2016 Ελογημένα μου παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση Εἰσαγωγή Ὁ ICAMLaw Application Server (στὸ ἑξῆς γιά λόγους συντομίας IAS) ἀποτελεῖ τὸ ὑπόβαθρο ὅλων τῶν δικηγορικῶν ἐφαρμογῶν τῆς ICAMSoft. Εἶναι αὐτός ποὺ μεσολαβεῖ ἀνάμεσα: α) στὴν τελική ἐφαρμογὴ ποὺ

Διαβάστε περισσότερα

Αγια. Μετέωρα Σ Ω Τ Η Ρ Ε Ι Α 2 0 1 5. ἀφιέρωμα στά. ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ

Αγια. Μετέωρα Σ Ω Τ Η Ρ Ε Ι Α 2 0 1 5. ἀφιέρωμα στά. ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΑΙ ΩΡΩΠΟΥ ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ μεταμορφωσεωσ του σωτηροσ δημου μεταμορφωσεωσ Χλόης & Λεβαδείας Τ.Κ. 144 52 τηλ.: 210-2850060 & φάξ: 210-2816706 site: www.inmm.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ & ΔΙΑΚΑΙΝΗΣ. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ & ΔΙΑΚΑΙΝΗΣ. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ & ΔΙΑΚΑΙΝΗΣ. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός Μεγάλης Παναγίας Νεαπόλεως ΚΥΡΙΑΚΗ ΒΑΪΩΝ Εσπέρας: Ώρα 5.30 μ.μ., Εσπερινός & Έξοδος Νυμφίου. Ώρα 7.30 μ.μ.,

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ πιστή Ρούθ (Χριστούγεννα)

Ἡ πιστή Ρούθ (Χριστούγεννα) ΜΑΘΗΜΑ 13ο Ἐπίκαιρο Ἡ πιστή Ρούθ (Χριστούγεννα) Τί ὄμορφα πού εἶναι ὅλα στολισμένα γύρω μας, παιδιά! Οἱ δρόμοι, τά σπίτια, τά καταστήματα... Καί καθώς ἀπολαμβάνουμε ὅλα αὐτά τά στολίδια καί τή χριστουγεννιάτικη

Διαβάστε περισσότερα

LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò

LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò Μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου καὶ πρώτου Ἁγιογράφου, Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ (18η Ὀκτωβρίου) καὶ πρὸς τιμήν Του, πραγματοποιήθηκε, μὲ τὴν

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Στὴν Ἱερὰ Μονή μας, τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης, στὴν Φυλὴ Ἀττικῆς, μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, τὴν εὐχὴ τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμιωτάτου Πνευματικοῦ Πατρός μας,

Διαβάστε περισσότερα

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο 4 Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο Σεβάχ. Για να δει τον κόσμο και να ζήσει περιπέτειες.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν

Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΛΓΙΟΥ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ SCHAERBEEK 293, rue du Progrès - 1030 Schaerbeek. Email: paroisse.schaerbeek@gmail.com Τηλ. : 02-201.19.38. Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι.

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Σὰ τελευταῖα χρόνια καὶ ἰδιαίτερα μετὰ τὸ ἄνοιγμα τῶν συνόρων τῶν χωρῶν τῆς ἀνατολικῆς Εὐρώπης, ἀλλὰ καὶ γειτόνων χωρῶν

Διαβάστε περισσότερα

Τα παραμύθια της τάξης μας!

Τα παραμύθια της τάξης μας! Τα παραμύθια της τάξης μας! ΟΙ λέξεις κλειδιά: Καρδιά, γοργόνα, ομορφιά, πυξίδα, χώρα, πεταλούδα, ανηφόρα, θάλασσα, φάλαινα Μας βοήθησαν να φτιάξουμε αυτά τα παραμύθια! «Χρυσαφένια χώρα» Μια φορά κι έναν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις. Α ομάδα ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1. Η συγγραφέας του βιβλίου μοιράζεται μαζί μας πτυχές της ζωής κάποιων παιδιών, άλλοτε ευχάριστες και άλλοτε δυσάρεστες. α) Ποια πιστεύεις ότι είναι τα μηνύματα που θέλει να περάσει μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο

Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο (Μιὰ πρώτη προσέγγιση στὸ θέμα) Εἰπώθηκε, πὼς ὁλόκληρο τὸ Ἅγιον Ὄρος μοιάζει μὲ τὸ Καθολικὸ ἑνὸς ἰεροῦ Ναοῦ καὶ ὅτι ἡ περιοχὴ ἀπὸ τὴν Ἁγία Ἄννα καὶ πέρα εἶναι τὸ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΙΟΥΛΙΟΥ

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΙΟΥΛΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 1 3 Κυριακή 7 8 10 11 12 ΙΟΥΛΙΟΥ Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ τῶν Ἀναργύρων Β Ματθαίου 06:30-10:00 06:30-09:45 ΣΤΗ : Μνημόσυνο Κυπριανοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου, Μητροπολιτῶν Πάφου Χρύσανθου, Κιτίου Μελετίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος»

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος» Ο εγωιστής γίγαντας Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης «Αλέξανδρος Δελμούζος» 2010-2011 Κάθε απόγευμα μετά από το σχολείο τα παιδιά πήγαιναν για να παίξουν στον κήπο του γίγαντα.

Διαβάστε περισσότερα

μπορεῖ νὰ κάνει θαύματα. Ἔτσι ὁ ἅγιος Νέστωρ, παρότι ἦταν τόσο νέος, δὲν λυπήθηκε τὴν ζωή του καὶ ἦταν ἕτοιμος νὰ θυσιάσει τὰ πάντα γιὰ τὸν Χριστό.

μπορεῖ νὰ κάνει θαύματα. Ἔτσι ὁ ἅγιος Νέστωρ, παρότι ἦταν τόσο νέος, δὲν λυπήθηκε τὴν ζωή του καὶ ἦταν ἕτοιμος νὰ θυσιάσει τὰ πάντα γιὰ τὸν Χριστό. Ο Μ Ι Λ Ι Α ΤΗΣ Α.Θ.ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ κ.κ. Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Υ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΙΝ ΑΥΤΟΥ ΕΙΣ ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΟΥ (25 Ὀκτωβρίου 2013) Ἱερώτατε καὶ φίλτατε ἐν Χριστῷ ἀδελφὲ

Διαβάστε περισσότερα

Φεύγουμε; Μένουμε; * * * Ἀλλὰ κι ἄλλα αντίθετα παραδείγματα νὰ πάρουμε ἱστορικά.

Φεύγουμε; Μένουμε; * * * Ἀλλὰ κι ἄλλα αντίθετα παραδείγματα νὰ πάρουμε ἱστορικά. Φεύγουμε; Μένουμε; Ἦταν γραμμένο, φίλοι, σὲ τοῖχο: «Μόνη λύση ἡ φυγή»! Ἀπὸ κάτω κάποιος ἄλλος εἶχε γράψει: «Ἡ φυγὴ εἶναι ἧττα»! Καὶ σκέφτηκα. Ἆραγε τί εἶναι ἡ φυγή, λύση ἢ ἧττα; Ἀνδρεία ἢ δειλία; Ἡρωϊσμὸς

Διαβάστε περισσότερα

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ 1 ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ χαλ νωτη γλ σσα Ἡ γλῶσσα εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ σημαντικότερα μέλη τοῦ ἀνθρώπινου ὀργανισμοῦ. Σὲ σύγκριση μὲ ἄλλα ἀνθρώπινα μέλη, ὅπως γιὰ παράδειγμα τὰ χέρια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΕΙΝΗ ΕΝΑ ΤΡΑΓΟΥ Ι ΓΙΑ ΤΟΝ Γ

ΕΚΕΙΝΗ ΕΝΑ ΤΡΑΓΟΥ Ι ΓΙΑ ΤΟΝ Γ Πέρος Ζαχαρίας Ζαχαρίας Πέρος ψευδώνυμο, του σπουδαστή της Αντιρύπανσης Ζαχαρία Περογαμβράκη. Στην Κοζάνη ασχολήθηκε με το Θέατρο σαν ερασιτέχνης ηθοποιός σε αρκετές παραστάσεις, συμμετείχε σε μία ταινία

Διαβάστε περισσότερα

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας.

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀναγνωσθήτω ἐπ Ἐκκλησία Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί. «Ὁ Χριστός μεθ ἡμῶν καί οὐδείς καθ ἡμῶν» Μέ αἴσθημα εὐθύνης καί πικρίας ἀναλογιζόμενος

Διαβάστε περισσότερα

Εὐκλείδεια Γεωµετρία

Εὐκλείδεια Γεωµετρία Εὐκλείδεια Γεωµετρία Φθινοπωρινὸ Εξάµηνο 010 Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Μάθηµα 9 ευτέρα 18-10-010 Συνοπτικὴ περιγραφή Υπενθύµιση τοῦ Θεωρήµατος τοῦ Θαλῆ. εῖτε καὶ ἐδάφιο 7.7 τοῦ σχολικοῦ ϐιβλίου. Τονίσθηκε,

Διαβάστε περισσότερα

αὐτὸ δημιούργημα. Ποιὸς ἔπλασε τὰ μάτια; Ὁ Θεός! Εἶναι ἡ μόνη λογικὴ

αὐτὸ δημιούργημα. Ποιὸς ἔπλασε τὰ μάτια; Ὁ Θεός! Εἶναι ἡ μόνη λογικὴ (αρ. φυλλ. 68) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ Μάιος 2015 ΤΥΦΛΟΙ 1 Ὅλοι ἀγαπητοί μου, ὅλοι ἔχουμε δεῖ φωτογραφικὴ μηχανή. Ἡ φωτογραφικὴ μηχανὴ εἶναι καὶ αὐτὴ μιὰ ἀνακάλυψι τῆς ἐπιστήμης. Στὴν ἀρχὴ οἱ φωτογραφικὲς

Διαβάστε περισσότερα

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική Πόλεμος για το νερό Συγγραφική ομάδα Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική 3 ο Δημοτικό Σχολείο Ωραιοκάστρου Τάξη ΣΤ1 Θεσσαλονίκη 2006 ΠΟΛΕΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ Άκουγα

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισμός ημερομηνίας εορτασμού του Πάσχα

Καθορισμός ημερομηνίας εορτασμού του Πάσχα ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Σχολικό έτος 2013-14 Καθορισμός ημερομηνίας εορτασμού του Πάσχα ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΜΑΡΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΗΣ Τάξη : Α1 ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΑΣΧΑ: Η γιορτή και ο υπολογισμός της ημερομηνίας

Διαβάστε περισσότερα

«Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα. Διδ. Εν. 10

«Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα. Διδ. Εν. 10 «Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα Διδ. Εν. 10 α) Οι ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας Μεγάλη Εβδομάδα: επειδή γιορτάζουμε μεγάλα (σπουδαία) γεγονότα Από την Κυριακή των Βαΐων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΑΛΕΣΒΙΑΚΟ ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΓΙΑΣΟΥ-ΑΕΣΒΟΥ

ΠΑΑΛΕΣΒΙΑΚΟ ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΓΙΑΣΟΥ-ΑΕΣΒΟΥ ΠΑΑΛΕΣΒΙΑΚΟ ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΓΙΑΣΟΥ-ΑΕΣΒΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Από Ι1^ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ μέχρι 15^ Σεπτεμβρίου 2015 ΣΑΒΒΑΤΟ 1η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Ώρα 7-10 π.μ. Η τελετή της Προόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Θέμα: «Περὶ τῆς νομιμότητας τελέσεως τοῦ Μυστηρίου τοῦ Βαπτίσματος ἀνηλίκων». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Σχετικὰ μὲ τὶς προϋποθέσεις,

Διαβάστε περισσότερα

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου)

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου) Οἱ πιστοὶ ὑπὲρ τῶν κατηχουμένων δεηθῶμεν. Ἵνα ὁ Κύριος αὐτοὺς ἐλεήσῃ. Κατηχήσῃ αὐτοὺς τὸν λόγον τῆς ἀληθείας. Ἀποκαλύψῃ αὐτοῖς τὸ εὐαγγέλιον τῆς δικαιοσύνης. Ἑνώσῃ αὐτοὺς τῇ ἁγίᾳ αὐτοῦ καθολικῇ καὶ ἀποστολικῇ

Διαβάστε περισσότερα

Την περασμένη Κυριακή αρχίσαμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή με το Γάμο της Κανά, όπου το νερό μετατράπηκε σε κρασί.

Την περασμένη Κυριακή αρχίσαμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή με το Γάμο της Κανά, όπου το νερό μετατράπηκε σε κρασί. Την περασμένη Κυριακή αρχίσαμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή με το Γάμο της Κανά, όπου το νερό μετατράπηκε σε κρασί. Το θαύμα αυτό μας δείχνει ότι η Μεγάλη Τεσσαρακοστή είναι η περίοδος για αλλαγή στον άνθρωπο.

Διαβάστε περισσότερα

Το παραμύθι της αγάπης

Το παραμύθι της αγάπης Το παραμύθι της αγάπης Μια φορά και ένα καιρό, μια βασίλισσα έφερε στον κόσμο ένα παιδί τόσο άσχημο που σχεδόν δεν έμοιαζε για άνθρωποs. Μια μάγισσα που βρέθηκε σιμά στη βασίλισσα την παρηγόρησε με τούτα

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι,

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, Ὁ Γάμος Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, ὲ λίγες ἡμέρες πρόκειται νὰ ἑνωθεῖτε μὲ τὰ δεσμὰ τοῦ Γάμου διὰ τῶν εὐλογιῶν τῆς Ἁγίας Ἐκκλησίας τοῦ Κυρίου μας. Αὐτὸ τὸ γεγονὸς χρειάζεται ὡς καταλύτη τὸν τελειωτῆ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Αδέλφια στο σχολείο

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Αδέλφια στο σχολείο ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Αδέλφια στο σχολείο Οι συμμαθητές και οι συμμαθήτριές μου Οι μαθήτριες του Χριστού Κάποτε, μια γυναίκα, που ονομαζόταν Μάρθα, υποδέχτηκε στο σπίτι της τον Ιησού. Η Μάρθα, ήταν αδελφή του

Διαβάστε περισσότερα

Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου μας

Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου μας Ἱερὸ Τελετὴ Λήξεως Μαθημάτων Ἁγιογραφίας τῆς Μητροπόλεώς μας Περίοδος ΣΤ, 2013-2014 Ζωὴ καὶ Δημιουργικὴ Συνέχεια στὴν Ὀρθόδοξη Ἁγιογραφία + Κυριακὴ Ἁγιορειτῶν Πατέρων, 9/22.6.2014 Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ!

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! (There is only one God) Πού μπορείς να πάς ώστε να απομακρυνθείς από το Θεό; Ο Θεός γεμίζει κάθετόπο και χρόνο. Δεν υπάρχει τόπος χωρίς να είναι εκεί ο Θεός. Ο Θεός μίλησε μέσα

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12)

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Α ΟΜΑΔΑ: 1 1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16),0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12),0 3. Ποιοι είναι οι μαθητές του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 [3] Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αφιερωμένο στον πατέρα μου Αλκιβιάδη Copyright

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή Δομήνικος Θεοτοκόπουλος: Ο Άγιος Πέτρος μετανοών (1600) «Αυτός σήκωσε τις αμαρτίες μας με το ίδιο Του το σώμα στο σταυρό, για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ Γυμνασίου οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με ένα δείγμα ερωτικής ποίησης. Συγκεκριμένα διδάχτηκαν το ποίημα

Διαβάστε περισσότερα

«Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Πατρῶν Α»

«Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Πατρῶν Α» Ἕνα δεύτερο σημαντικὸ Ἁγιογραφικὸ βῆμα «Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Πατρῶν Α» Μία ἐλπιδοφόρος ἀρχὴ Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, τὴν εὐχὴ τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ, τὴν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ. Από τις πέντε (5) ερωτήσεις να απαντήσεις στις τρεις (3). Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με τέσσερις (4) μονάδες.

ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ. Από τις πέντε (5) ερωτήσεις να απαντήσεις στις τρεις (3). Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με τέσσερις (4) μονάδες. ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ Μάθημα: Μεσαιωνική και Νεότερη Ιστορία Τάξη: Β Γυμνασίου Ενότητα: Οι πρώτοι αιώνες του Βυζαντίου Χρόνος εξέτασης: 45 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Από τις πέντε (5) ερωτήσεις να απαντήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας μας.

Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας μας. ΕΚΚΛΗΣΙΑ & ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΕΝΟΡΙΑ & ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ Σεβασμιώτατε, Αἰδεσιμολογιώτατοι, Πρωτοπρεσβύτερος π. Βασίλειος Κοντογιάννης Ἐφημ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ Γ.Ν.Α. Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας

Διαβάστε περισσότερα

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Ἀλήθεια, πόσο σημαντικὸ εἶναι τὸ θέμα τῆς διατροφῆς. Εἴμαστε αὐτὸ ποὺ τρῶμε, λένε μερικοὶ ὑλιστὲς φιλόσοφοι. Καὶ ἐννοοῦν τίποτα παραπάνω. Ἡ λογικὴ αὐτὴ εἶναι λίγο

Διαβάστε περισσότερα

29 Μαΐου 1453: Η ΠΟΛΙΣ ΕΑΛΩ!

29 Μαΐου 1453: Η ΠΟΛΙΣ ΕΑΛΩ! Κωνσταντίνα Ευείδη 29 Μαΐου 1453: Η ΠΟΛΙΣ ΕΑΛΩ! Η χιλιόχρονη αυτοκρατορία έπεσε. Ο θρύλος λέει ότι «ήτανε θέλημα Θεού». Από τότε το φρόνημα των Ελλήνων το κρατάνε ζωντανό ακριβώς αυτοί οι θρύλοι για την

Διαβάστε περισσότερα

μέρα, σύντομα δε θα μπορούσε πια να σωθεί από βέβαιο αφανισμό, αποφάσισε να ζητήσει τη βοήθεια του Ωκεανού.

μέρα, σύντομα δε θα μπορούσε πια να σωθεί από βέβαιο αφανισμό, αποφάσισε να ζητήσει τη βοήθεια του Ωκεανού. Το βιβλίο του Βαγγέλη Ηλιόπουλου "Η Μεσόγειος είμαι εγώ και δεν είμαι πια εδώ" επιλέχθηκε για να αποτελέσει τη βάση για το θεατρικό δρώμενο, που θα αποτελέσει την παρουσίαση της Ερευνητικής Εργασίας :

Διαβάστε περισσότερα

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux.

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Μακρῆς Δημήτριος, Φυσικός. mailto: jd70473@yahoo.gr 1. Εἰσαγωγή. Τὸ πολυτονικὸ σύστημα καταργήθηκε τὸ 1982. Δὲν θὰ ἀσχοληθοῦμε

Διαβάστε περισσότερα

Ἑλένη Γλύκατζη-Ἀρβελέρ. Γιατὶ τὸ Βυζάντιο. Ἐκδόσεις «Ἑλληνικὰ Γράμματα», Ἀθήνα 2009, σελίδες 292.

Ἑλένη Γλύκατζη-Ἀρβελέρ. Γιατὶ τὸ Βυζάντιο. Ἐκδόσεις «Ἑλληνικὰ Γράμματα», Ἀθήνα 2009, σελίδες 292. Ἑλένη Γλύκατζη-Ἀρβελέρ Γιατὶ τὸ Βυζάντιο Ἐκδόσεις «Ἑλληνικὰ Γράμματα», Ἀθήνα 2009, σελίδες 292. Κατ ἐπανάληψιν ἔχει ἐπισημανθῆ ὅτι ἐπιβάλλεται νὰ ἀναθεωρήσουμε ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες τὴν ὀπτικὴ εἰκόνα ποὺ ἔχουν

Διαβάστε περισσότερα

Τὰ Προλεγόμενα. (π. Γεώργιος Δ. Μεταλληνὸς)

Τὰ Προλεγόμενα. (π. Γεώργιος Δ. Μεταλληνὸς) Ἁγίου Ἀθανασίου τοῦ Παρίου Ἀλεξίκακον Φάρμακον καὶ ἡ ἐπιστολὴ στὸν Κοραῆ Περὶ Νηστείας Εὐρωπαϊκῶν Νοσημάτων Θεραπευτικὴ Προλεγόμενα: π. Γεώργιος Μεταλληνός, Ἐκδόσεις «Γρηγόρη», Ἀθήνα 2016, σελίδες 229.

Διαβάστε περισσότερα

ODBC Install and Use. Κατεβάζετε καὶ ἐγκαθιστᾶτε εἴτε τήν ἔκδοση 32bit εἴτε 64 bit

ODBC Install and Use. Κατεβάζετε καὶ ἐγκαθιστᾶτε εἴτε τήν ἔκδοση 32bit εἴτε 64 bit Oἱ ἐφαρμογές Law4 χρησιμοποιοῦν τὸν Firebird SQL Server 32 ἤ 64 bit, ἔκδοση 2.5.x Γιὰ νὰ κατεβάσετε τὸν ODBC πηγαίνετε στό site www.firebirdsql.org στήν δ/νση http://www.firebirdsql.org/en/odbc-driver/

Διαβάστε περισσότερα

κάνουμε τι; Γιατί άμα είναι να είμαστε απλώς ενωμένοι, αυτό λέγεται παρέα. Εγώ προτιμώ να παράγουμε ένα Έργο και να δούμε.

κάνουμε τι; Γιατί άμα είναι να είμαστε απλώς ενωμένοι, αυτό λέγεται παρέα. Εγώ προτιμώ να παράγουμε ένα Έργο και να δούμε. Εισήγηση του Ν. Λυγερού στη 2η Παγκόσμια Συνδιάσκεψη Ποντιακής Νεολαίας "Οι προκλήσεις του 21ου αιώνα, η ποντιακή νεολαία και ο ρόλος της στο οικουμενικό περιβάλλον". Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελλίδης

Διαβάστε περισσότερα

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα σαν κι αυτή μια νύχτα σαν κι αυτή θέλω να σου πω πόσο σ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ - ΜΥΘΟΙ ΘΡΥΛΟΙ

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ - ΜΥΘΟΙ ΘΡΥΛΟΙ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Λαϊκή παράδοση και λογοτεχνία ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ - ΜΥΘΟΙ ΘΡΥΛΟΙ ΚΕΙΜΕΝΑ Διδάσκουσα: Δέσποινα Χριστοφή-Λοΐζου Περιφ. Γυμνάσιο Ξυλοτύμπου, 2012-2013 1 http://www.unicef.gr/oldpress/pdfs/mag63_b.pdf

Διαβάστε περισσότερα

Παραθέτουμε απόσπασμα του άρθρου: ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΝ- Οι Ιεχωβάδες και οι Μασόνοι κεφάλαια εις το βιβλίον των θρ

Παραθέτουμε απόσπασμα του άρθρου: ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΝ- Οι Ιεχωβάδες και οι Μασόνοι κεφάλαια εις το βιβλίον των θρ Με ένα από τα αγαπημένα της θέματα ασχολήθηκε για μια ακόμη φορά, στο φύλλο 1991 της 27ης Σεπτεμβρίου 2013, η εφημερίδα ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ. Αιτία, το κεφάλαιο του βιβλίου των Θρησκευτικών που διδάσκεται στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2016 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2016 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 25 εκεμβριου 2016 ἀριθμ. πρωτ. : 793.- ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2016 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Πρὸς τοὺς εὐλαβεῖς Ἱερεῖς καὶ τοὺς εὐσεβεῖς Χριστιανοὺς τῆς καθ ἡμᾶς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΧΑΔΙ ΤΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΝΤΟΦΛΕΣ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ

ΤΟ ΧΑΔΙ ΤΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΝΤΟΦΛΕΣ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΤΟ ΧΑΔΙ ΤΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΝΤΟΦΛΕΣ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ Χαρὰ Λιαναντωνάκη Στὴν ὄμορφη Ἑλλάδα ποὺ ἀγαπήσαμε τὴν πατρίδα τοῦ Φωτὸς τοῦ Λόγου τοῦ Εὐαγγελίου, τὸ ὁποῖο γέννησε Πολιτισμὸ ζωῆς - βλέπουμε σήμερα,

Διαβάστε περισσότερα

κυρίευσαν τὴ Χίο, µάζεψαν γυναῖκες καὶ

κυρίευσαν τὴ Χίο, µάζεψαν γυναῖκες καὶ (αρ. φυλλ. 56) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ Ἀπρίλιος 2014 ΟΜΟΛΟΓΕΙΣ ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙ Α; Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος ἀπευθύνεται πρὸς ὅλους καὶ λέει «Ἀδελφοὶ κρατῶµεν τῆς ὁµολογίας» (Ἑβρ. 4,14). ηλαδή. Ἂς κρατοῦµε καλὰ

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ κατακλυσμός. ΜΑΘΗΜΑ 4ο. Γένεσις 4, ,1-9,17

Ὁ κατακλυσμός. ΜΑΘΗΜΑ 4ο. Γένεσις 4, ,1-9,17 ΜΑΘΗΜΑ 4ο Γένεσις 4,25-26 6,1-9,17 Ὁ κατακλυσμός Παίρνουμε ἀφορμή ἀπό τό οὐράνιο τόξο εἴτε ἀπό τό φυσικό φαινόμενο, ἄν οἱ μέρες εἶναι βροχερές, εἴτε ἀπό τήν κατασκευή πού μποροῦμε νά ἔχουμε κάνει πρίν

Διαβάστε περισσότερα

Όρθρος, Ώρες και Εσπερινός. 6:00μ.μ. Μέγα Απόδειπνο Α' μέρος Μ. Κανόνος. 4/3. π. Γεώργιο. Μέγα Απόδειπνο Γ' μέρος Μ. Κανόνος. 6/3 Κ.ΠΕΜΠΤΗ 7:00π.μ.

Όρθρος, Ώρες και Εσπερινός. 6:00μ.μ. Μέγα Απόδειπνο Α' μέρος Μ. Κανόνος. 4/3. π. Γεώργιο. Μέγα Απόδειπνο Γ' μέρος Μ. Κανόνος. 6/3 Κ.ΠΕΜΠΤΗ 7:00π.μ. 1 η ΕΒΔΟΜΑΔΑ (Καθαρά) 3/3 Κ.ΔΕΥΤΕΡΑ Μέγα Απόδειπνο Α' μέρος Μ. Κανόνος. 4/3 5/3 Κ.ΤΡΙΤΗ Κ.ΤΕΤΑΡΤΗ Μένα Απόδειπνο Β' μέρος Μ. Κανόνος. Μελέτη της Αγίας Γραφής με τον Μέγα Απόδειπνο Γ' μέρος Μ. Κανόνος.

Διαβάστε περισσότερα

κακοποιήθησαν, ἐξορίσθησαν στὰ στρατόπεδα συγκεντρώσεως. Ὑπέστησαν

κακοποιήθησαν, ἐξορίσθησαν στὰ στρατόπεδα συγκεντρώσεως. Ὑπέστησαν (αρ. φυλλ. 18) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ Ὀ κ τ ώ β ρ ι ο ς 2 0 1 0 ΤΙ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟ 1940; Στὰ δύσκολα ἐκεῖνα χρόνια, ποὺ τὸ Ἔθνος µας βασανιζόταν κάτω ἀπὸ µία τριπλὴ κατοχὴ (1941-1944) τὸν µεγάλο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966)

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966) ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966) Ἕνα σύγχρονο ἀλλὰ ἄγνωστο Ρῶσο ἅγιο θὰ παρουσιάσουμε σήμερα. Ἕνα ἅγιο, ποὺ τὰ ἱστορικὰ γεγονότα τῆς ἐποχῆς τοῦ ἀλλὰ καὶ ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ, τὸν ἀνάγκασαν νὰ ζήσει καὶ

Διαβάστε περισσότερα

Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15

Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15 Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: α. Ανόρθωση (1910) β. Κλήριγκ γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15 Α2. Γιατί δεν προέκυψαν ταξικά κόμματα στην Ελλάδα το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα; Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Κολοτούρου ΠΟΙΗΜΑΤΑ

Σοφία Κολοτούρου ΠΟΙΗΜΑΤΑ Σοφία Κολοτούρου ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Ὀκτώβριος 2011 14 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Σοφία Κολοτούρου ΠΟΙΗΜΑΤΑ Τεῦχος 14 - Ὀκτώβριος 2011 ISSN: 1792-4189 Μηνιαία ψηφιακὴ ἔκδοση τοῦ ἠλεκτρονικοῦ περιοδικοῦ

Διαβάστε περισσότερα

Τὴν ὥρα ποὺ γραφόταν μία ἀπὸ τὶς πιὸ θλιβερὲς καὶ αἱματοβαμμένες

Τὴν ὥρα ποὺ γραφόταν μία ἀπὸ τὶς πιὸ θλιβερὲς καὶ αἱματοβαμμένες Τιμὴ καὶ εὐγνωμοσύνη Ἰαπωνικὸ πλοῖο πέταξε πανάκριβο μετάξι γιὰ νὰ σώσει Μικρασιάτες* Ἡ ἄγνωστη ἱστορία τοῦ ἐμπορικοῦ καραβιοῦ ἀπὸ τὴν Ἄπω Ἀνατολὴ ποὺ ἔδωσε παράδειγμα ἀνθρωπιᾶς, ἐνῶ οἱ δυτικοὶ «σύμμαχοί»

Διαβάστε περισσότερα

Χίος, ὡραῖο νησί κι ἄν δέν φόρεσες δαφνόκλαρα, σοῦ φτάνει γιά δόξα σου τό ἀκάνθινο τοῦ μαρτυρίου στεφάνι.

Χίος, ὡραῖο νησί κι ἄν δέν φόρεσες δαφνόκλαρα, σοῦ φτάνει γιά δόξα σου τό ἀκάνθινο τοῦ μαρτυρίου στεφάνι. Χίος, ὡραῖο νησί κι ἄν δέν φόρεσες δαφνόκλαρα, σοῦ φτάνει γιά δόξα σου τό ἀκάνθινο τοῦ μαρτυρίου στεφάνι. Ἡ Χἀρις τῆς Τρισηλίου Θεότητος, τοῦ ἀνάρχου Πατρός, τοῦ συνανάρχου Υἱοῦ καί τοῦ συναϊδίου Ἁγίου

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφέας. Ραφαέλα Ρουσσάκη. Εικονογράφηση. Αμαλία Βεργετάκη. Γεωργία Καμπιτάκη. Γωγώ Μουλιανάκη. Ζαίρα Γαραζανάκη. Κατερίνα Τσατσαράκη

Συγγραφέας. Ραφαέλα Ρουσσάκη. Εικονογράφηση. Αμαλία Βεργετάκη. Γεωργία Καμπιτάκη. Γωγώ Μουλιανάκη. Ζαίρα Γαραζανάκη. Κατερίνα Τσατσαράκη Συγγραφέας Ραφαέλα Ρουσσάκη Εικονογράφηση Αμαλία Βεργετάκη Γεωργία Καμπιτάκη Γωγώ Μουλιανάκη Ζαίρα Γαραζανάκη Κατερίνα Τσατσαράκη Μαρία Κυρικλάκη Μαριτίνα Σταματάκη Φιλία Πανδερμαράκη Χριστίνα Κλωνάρη

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι.

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Το κομποσχοίνι είναι φτιαγμένο για να κάνουμε προσευχή. Δεν είναι διακοσμητικό, ούτε κάτι μαγικό. Είναι όπλο ιερό, μας υπενθυμίζει την προσευχή την οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ Η πολυπόθητη μέρα για την εκδρομή μας στην Κωνσταντινούπολη είχε φτάσει! Βαλίτσες, φωτογραφικές μηχανές, τα λόγια που είχε να μάθει ο καθένας από όσους συμμετέχουμε

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Μακρυνίτσα 2009 Ύμνος της ομάδας «Στη σκέπη της Παναγίας» Απ τα νησιά τα ιερά στην Πάτμο φτάνω ταπεινά απ τα νησιά όλης της γης ακτίνες ρίξε

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Ἀνδρεαδέλλη ΣΗΜΕΙΑ ΜΝΗΜΗΣ. Ποιήματα

Μαρία Ἀνδρεαδέλλη ΣΗΜΕΙΑ ΜΝΗΜΗΣ. Ποιήματα Μαρία Ἀνδρεαδέλλη ΣΗΜΕΙΑ ΜΝΗΜΗΣ Ποιήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Μάρτιος 2011 7 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Μαρία Ἀνδρεαδέλλη ΣΗΜΕΙΑ ΜΝΗΜΗΣ Ποιήματα Τεῦχος 7 - Μάρτιος 2011 ISSN: 1792-4189 Μηνιαία ψηφιακὴ ἔκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανάσταση του Λαζάρου. Τάξη: Β 2 Όνομα: Έλενα Κεραμιδά Μαθημα: Θρησκευτικά

Η Ανάσταση του Λαζάρου. Τάξη: Β 2 Όνομα: Έλενα Κεραμιδά Μαθημα: Θρησκευτικά Η Ανάσταση του Λαζάρου Τάξη: Β 2 Όνομα: Έλενα Κεραμιδά Μαθημα: Θρησκευτικά Η Ανάσταση του Λαζάρου Το Σάββατο πριν την Μεγάλη Εβδομάδα, είναι αφιερωμένο από την Εκκλησία μας, στην Ανάσταση του Λαζάρου.

Διαβάστε περισσότερα

Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο

Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο Ο Ηλίας ανεβαίνει Ψηλά Ψηλότερα Κάθε Μάρτιο, σε μια Χώρα Κοντινή, γινόταν μια Γιορτή! Η Γιορτή των Χαρταετών. Για πρώτη φορά,

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός»

«Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #26 «Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός» (Πόντος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #26 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΑΝΤΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ: «Ο ΚΗΠΟΣ ΜΕ ΤΑ ΡΟΔΑ» ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΔΑΜ

ΣΑΑΝΤΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ: «Ο ΚΗΠΟΣ ΜΕ ΤΑ ΡΟΔΑ» ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΔΑΜ ΣΑΑΝΤΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ: «Ο ΚΗΠΟΣ ΜΕ ΤΑ ΡΟΔΑ» ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΔΑΜ Τα παιδιά του Αδάμ είναι τα άκρα ενός σώματος, Μοιράζονται όλα την ίδια ρίζα. Όταν ένα άκρο περνάει τις μέρες του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗ

ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗ π. Ἰωάννου Ζόζουλακ Κοσμήτορος τῆς Ὀρθόδοξης Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Πρέσοβ Σλοβακίας Ἔχουμε συνηθίσει ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι νὰ ἐνεργοῦμε μὲ μηχανικὸ τρόπο, νὰ

Διαβάστε περισσότερα

Ο πρώτος άνθρωπος που αντίκρισε το Άγιο Φως και τον αναστημένο Χριστό (5 Απριλίου του 33 μ.χ.)

Ο πρώτος άνθρωπος που αντίκρισε το Άγιο Φως και τον αναστημένο Χριστό (5 Απριλίου του 33 μ.χ.) Ο πρώτος άνθρωπος που αντίκρισε το Άγιο Φως και τον αναστημένο Χριστό (5 Απριλίου του 33 μ.χ.) Την ημέρα που έλαβε χώρα η ταφή του Χριστού, κατά το σούρουπο της Μεγάλης Παρασκευής, ο ευαγγελιστής Ματθαίος

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός»

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 «Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» (Φλώρινα - Μακεδονία Καύκασος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011

Διαβάστε περισσότερα

Ἰάκωβος Γαριβάλδης ΤΟ ΚΛΑΜΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ. Διήγημα

Ἰάκωβος Γαριβάλδης ΤΟ ΚΛΑΜΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ. Διήγημα Ἰάκωβος Γαριβάλδης ΤΟ ΚΛΑΜΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ Διήγημα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Ἀπρίλιος 2011 8 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Ἰάκωβος Γαριβάλδης ΤΟ ΚΛΑΜΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ (Β' Βραβεῖο Λογοτεχνίας ἀπὸ τὸν Ἑλληνο-Αὐστραλιανὸ

Διαβάστε περισσότερα

Mετὰ τὴν ἁγία Παρασκευὴ τὴν Ἐπιβατινὴ τὴ Νέα (1150 μ.χ.), τῆς ὁποίας

Mετὰ τὴν ἁγία Παρασκευὴ τὴν Ἐπιβατινὴ τὴ Νέα (1150 μ.χ.), τῆς ὁποίας Ο ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΙΟΣ, Ο ΠΟΛΙΟΥΧΟΣ ΤΗΣ ΜΟΛΔΑΒΙΑΣ* Δημήτριος Γ. Μαυρίδης Mετὰ τὴν ἁγία Παρασκευὴ τὴν Ἐπιβατινὴ τὴ Νέα (1150 μ.χ.), τῆς ὁποίας ἀδελφὸς κατὰ σάρκα ἦταν καὶ ὁ Ἅγιος Εὐθύμιος, ὁ Ἐπίσκοπος

Διαβάστε περισσότερα

«Εἴη τὸ ὄνομα Κυρίου εὐλογημένον, ἀπό τοῦ νῦν καί ἕως τοῦ αἰῶνος». Μακαριώτατε, Ἅγιοι Πατέρες, Ἐντιμότατοι Ἄρχοντες, Ἀδελφοί μου Ἀγαπητοί,

«Εἴη τὸ ὄνομα Κυρίου εὐλογημένον, ἀπό τοῦ νῦν καί ἕως τοῦ αἰῶνος». Μακαριώτατε, Ἅγιοι Πατέρες, Ἐντιμότατοι Ἄρχοντες, Ἀδελφοί μου Ἀγαπητοί, ΟΜΙΛΙΑ ΕΓΚΑΙΝΙΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 14 11 2011 «Εἴη τὸ ὄνομα Κυρίου εὐλογημένον, ἀπό τοῦ νῦν καί ἕως τοῦ αἰῶνος». Μακαριώτατε, Ἅγιοι Πατέρες, Ἐντιμότατοι Ἄρχοντες, Ἀδελφοί μου Ἀγαπητοί, Μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Θεσσαλονίκης Α

Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Θεσσαλονίκης Α Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Θεσσαλονίκης Α Ἐσωτερικὸ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίων Ἀποστόλων Κυμίνων Θεσσαλονίκης Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, τὴν εὐχὴ τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμιωτάτου πνευματικοῦ Πατρός μας, Μητροπολίτου Ὠρωποῦ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

Nεανικά Aγκυροβολή- «...ἵνα πάντες ἕν ὦσι» (ἐκκλησιολογικὴ προσέγγιση στὸ θεσμὸ τῆς οἰκογένειας)

Nεανικά Aγκυροβολή- «...ἵνα πάντες ἕν ὦσι» (ἐκκλησιολογικὴ προσέγγιση στὸ θεσμὸ τῆς οἰκογένειας) Nεανικά Ἀγκυροβολήματα Aγκυροβολή- Δ I M H N I A I O Φ Y Λ Λ A Δ I O T H Σ I E P A Σ M H T P O Π O Λ E Ω Σ I E P A Π Y T N H Σ K A I Σ H T E I A Σ Γ I A T O Y Σ N E O Y Σ T E Y X O Σ 4 6 ο Σ Ε Π Τ Ε Μ

Διαβάστε περισσότερα

Τα λουλούδια που δεν είχαν όνομα ''ΜΥΘΟΣ''

Τα λουλούδια που δεν είχαν όνομα ''ΜΥΘΟΣ'' 1 2 Τα λουλούδια που δεν είχαν όνομα ''ΜΥΘΟΣ'' 3 Τα λουλούδια χωρίς όνομα, τα έχει ο καθένας από μας, αλλά δεν το ξέρουμε. Δεν μας μαθαίνουν τίποτα και ψάχνουμε μόνοι μας άσκοπα να βρούμε κάτι, για να

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ θεολογία τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων

Ἡ θεολογία τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων 1 Ἰωάννης Ν. Λίλης Ἡ θεολογία τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων Ἀναμφισβήτητα τό πιό λαμπρό κομμάτι τῆς Ἐκκλησίας μᾶς εἶναι ὁ λειτουργικός της πλοῦτος. Κάθε μήνα, κάθε ἑβδομάδα, κάθε ἡμέρα ὁ λειτουργικός ἐκκλησιαστικός

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις ΜΑΘΗΜΑ 10 Ο ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΜΕΝ ΣΟΥ ΤΑ ΠΑΘΗ,ΧΡΙΣΤΕ Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις που δίνονται στην παρένθεση. Σε κάθε κενό αντιστοιχεί μια λέξη. «Η Μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα