ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΤΟΛΜΗ! νὰ βασιλέψη, καὶ ὁ Χριστὸς ἐξακολουθεῖ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΤΟΛΜΗ! νὰ βασιλέψη, καὶ ὁ Χριστὸς ἐξακολουθεῖ"

Transcript

1 (αρ. φυλλ. 67) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ Ἀπρίλιος 2015 ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΤΟΛΜΗ! 1 Μεγάλη Παρασκευή. Πρὶν ἀκόμη δύση ὁ ἥλιος τῆς θλιβερῆς ἐκείνης ἡ- μέρας, ἕνας ἄλλος ἥλιος εἶχε δύσει. Ὁ ἥλιος αὐτὸς ἦταν ὁ Χριστός. Ἥ- λιος πνευματικός, ποὺ φώτιζε καὶ θέρμαινε τὸν κόσμο. Ὁ ἥλιος ποὺ βλέπουμε, γέρνει τὸ ἀπόγευμα πρὸς τὴ δύσι καὶ βασιλεύει. Φαίνεται πὼς χάνεται. Μὰ δὲν χάνεται, βασιλεύει, γιὰ νὰ ἀνατείλη ἀλλοῦ καὶ νὰ φωτίσει ἄλλους κόσμους. Καὶ ὁ Χριστὸς πάνω στὸ σταυρὸ γέρνει σὰν τὸν ἥλι ο τὴν ἁγία του κεφαλή, λέει τὸ «τετέλεσται» (Ἰωάν ) καὶ παραδίδει τὸ πνεῦμα του στὸν οὐράνιο Πατέρα. Πάει νὰ φωτίση ἄλλους κόσμους, ὅπου ζοῦνε αἰωνίως στὸ σκοτάδι. Πηγαίνει στὸν Ἅδη. Ὁ Χριστὸς νεκρὸς πάνω στὸν σταυρό! Τί θὰ γίνη τώρα τὸ σῶμα του; Αὐτοὶ ποὺ καταδικάζονταν σὲ σταυρικὸ θάνατο καὶ πέθαιναν πάνω στὸ σταυρό, μὰ δὲν βρισκόταν κανένας συγγενὴς καὶ φίλος, γιὰ νὰ τοὺς κατεβάση ἀπὸ τὸ σταυρό, καὶ τοὺς θάψη, ἔμεναν ἔτσι πάνω στὸ ξύλο. Οἱ ὧρες περνοῦν. Ὁ ἥλιος πάει νὰ βασιλέψη, καὶ ὁ Χριστὸς ἐξακολουθεῖ νὰ εἶναι πάνω στὸ σταυρό. Τί θὰ γίνη; Κανένας ἄλλος δὲν εὐεργέτησε τὸν κόσμο ὅπως ὁ Χριστός. Θὰ ἔπρεπε, λοιπόν, πολλοὶ νὰ βρεθοῦν κοντά του. Ποῦ εἶναι οἱ μαθηταί; Ποῦ ὁ Πέτρος; Ποῦ οἱ χιλιάδες ἐκεῖνοι, ποὺ ὁ Χριστὸς θεράπευσε ἀπὸ διάφορες ἀσθένειες; Ποῦ οἱ πεινασμένοι, ποὺ χόρτασε στὴν ἔρημο; Κανένας ἀπ αὐτοὺς δὲν παρουσιάζεται. Γιατί; ὲν τὸν ἀγαποῦν; Τὸν ἀγαποῦν, ἀλλὰ ὄχι μὲ τελεία ἀγάπη. Φοβοῦνται καὶ τρέμουν τοὺς ἐχθροὺς τοῦ Χριστοῦ. Ἀπὸ μακριά, ἀ- πὸ πολὺ μακριά, προσπαθοῦν νὰ ἀγναντέψουν τὸ Γολγοθά. Ἔ- τσι, ἡ ἀγάπη τοὺς ἀ- ποδεικνύεται μικρή. Ἡ μεγάλη ἀγάπη εἶναι φλογερή. Τολμᾶ τὰ πάντα. ὲν γνωρίζει δειλία. Στὸ λόφο τοῦ Γολγοθὰ ἔρχονται οἱ ἥρωες. Εἶναι δύο ἄντρες καὶ λίγες γυναῖκες. Θαυμάζει κανεὶς τὴν τόλμη τους. ὲν φοβοῦνται. Ἄνδρες εἶναι ὁ Ἰωσὴφ ὁ ἀπὸ Ἀ- ριμαθαίας, Βουλευτής, τόλμησε νὰ πάη (Συνέχεια στὴν 7 η σελίδα)

2 Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ Ὅλοι γνωρίζαμε ὅτι ἡ τελευταῖα τέβηκαν ἀπὸ τὸ πλοῖο καὶ βρέθηκαν Λειτουργία στὴν Ἁγιά Σοφιά ἔγινε στὴν ἐκκλησία. Στὸ χῶρο ποὺ βρισκόταν ἡ Ἁγία Τράπεζα ὁ παπὰ τὴν Τρίτη 29 Μαΐου 1453 καὶ μετὰ ἡ Πόλη ἀλώθηκε. Καὶ ὅμως ἡ τελευταῖα Λειτουργία στὴν Ἁγία Σοφία τραπεζάκι. Βάζει τὸ πετραχῆλι του Λευτέρης τοποθέτησε ἕνα μικρὸ ἔγινε στὶς 19 Ἰανουαρίου τοῦ 1919 καὶ ἀρχίζει τὴ Λειτουργία. Ἡ ἐκκλησία σιγὰ-σιγὰ γεμίζει μὲ μου- ἀπὸ τὸν παπα-λευτέρη Νουφράκη ( ) ἀπὸ τὶς Ἅλωνες Ρεθύμνου: «Τὸν Ἰανουάριο τοῦ 1919 δυὸ δική τους προσευχή. ὲν ξέρουν σουλμάνους ποὺ ἔχουν ἔρθει γιὰ τὴ ἑλληνικὲς μεραρχίες ποὺ εἶχαν σταλεῖ στὴν ἐκστρατεία τῆς Κριμαίας συμβαίνει. Σύντομα, ἡ Θεία Λει- πῶς νὰ ἀντιδράσουν σ αὐτὸ ποὺ στάθμευσαν στὴν Κωνσταντινούπολη. Τὴν ἐποχὴ ἐκείνη κληρωθεῖ. Ἕνα ὄνειτουργία στὴν Ἁγία Σοφία ἔχει ὁλο- ἡ Βασιλεύουσα βρισκόταν ὑπὸ «συμμα- Ἑλλήνων ἔχει γίνει ρο δεκάδων γενεῶν χικὴ ἐπικυριαρχία». πραγματικότητα. Ὁ Ὁ πατὴρ Λευτέρης παπὰ-λευτέρης Νουφράκης καὶ οἱ ἄλλοι Νουφράκης ὑπηρετοῦσε στὴ Β Ἑλληνικὴ Μεραρχία. Ὅπως νουν ἀπὸ τὴ ν Ἁγία ἀξιωματικοὶ βγαί- ἐκμυστηρεύτηκε Σοφία καὶ κατευθύνονται πρὸς τὴν προ- στοὺς συντρόφους του «τὰ ὄνειρά του ἦ- κυμαία, ὅπου τους ταν νὰ ἀκουστεῖ ὁ περιμένει ἡ βάρκα. λόγος τοῦ Θεοῦ καὶ Ἕνας μεγαλόσωμος πάλι στὴν Ἁγία Σοφία». Τὴν ἐποχὴ ἐκείνη λουθεῖ, σηκώνει ἕνα Τοῦρκος τοὺς ἀκο- ἡ ἐκκλησία λειτουργοῦσε ὡς τζαμὶ καὶ 4 χτυπήσει τὸν παπὰξύλο καὶ ὁρμᾶ νὰ ἄλλοι στρατιωτικοί, Νουφράκη. Ὁ ἡρωικὸς παπὰς σκύβει νὰ Φραντζής, Λιαρομάτης, Σταματίου καὶ προφυλαχθεῖ, ἀλλὰ ὁ Νικολάου, ἐπεσήμαναν στὸν ἱερέα Τοῦρκος καταφέρνει καὶ τὸν χτυπᾶ πὼς μιὰ Λειτουργία θὰ προκαλοῦσε στὸν ὦμο. Ὁ ταγματάρχης Λιαρομάτης καὶ ὁ λοχαγὸς Σταματίου ἀ- τοὺς Τούρκους. Ὅμως ὁ παπα-λευτέρης ἦταν ἀποφασιστικὸς καὶ κατηγορηματικὸς Ἂν δὲν ἔρθετε ἐ- τοιμος νὰ δώσει τὸ τελειωτικὸ χτύ- φοπλίζουν τὸν Τοῦρκο ποὺ ἦταν ἕ- σεῖς, θὰ πάω μονάχος μου! Μόνο ἕ- πημα στὸν παπά καὶ ὅλοι μαζὶ ναν ψάλτη θέλω. Ἐσύ, Κωνσταντῖνε καταφέρνουν νὰ διαφύγουν. Ἀκολούθησε διπλωματικὸ ἐπεισόδιο καὶ (Λιαρομάτη), θὰ μοῦ κάνεις τὸν ψάλτη; - Ἐντάξει, παππούλη, τοῦ ἀ- οἱ «σύμμαχοι» διαμαρτυρήθηκαν πάντησε ὁ ταγματάρχης. Τελικὰ μαζί τους πῆγαν καὶ οἱ ἄλλοι. Μὲ τὴ ριο Βενιζέλο, ὁ ὁποῖος ἀναγκάστη- ἔντονα στὸν πρωθυπουργὸ Ἐλευθέ- βοήθεια ἑνὸς Ρωμηοῦ βαρκάρη κακε νὰ ἐπιπλήξει τὸν παπὰ-λευτέρη 2

3 Νουφράκη. Ὁ παπα-λευτέρης πέθανε στὴν Ἀθῆνα στὶς στοὺς Ἀμπελοκήπους ὕστερα ἀπὸ κρυοπαγήματα ποὺ ὑπέστη στὴν Ἀλβανία. Ὅταν κηρύχτηκε ὁ πόλεμος, πῆγε σὰν ἐθελοντής, ἐνῷ εἶχε βγεῖ στὴν σύνταξη. Σήμερα δὲν ὑπάρχει καμμία προτομή του καὶ κανένας δρόμος δὲν φέρει τὸ ὄνομά του. ΤΟ ΧΤΙΣΙΜΟ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 3 Εἶναι χαρακτηριστικὸ ὅτι ὅσα λέγονται καὶ θρυλοῦνται γιὰ τὴν Ἁγία Σοφία εἶναι κατὰ κύριο λόγο δεμένα μὲ τὸ λαό, τὴν πίστη του, τὶς προσδοκίες του καὶ τὴν ἴδια τὴ θεϊκὴ παρέμβαση. Ἦταν ὁ καιρὸς ποὺ ὁ βασιλιὰς στὴν Πόλη εἶχε ἀποφασίσει νὰ χτίσει τὴν Ἁγία Σοφία. Εἶχε καλέσει τὸν πρωτομάστορα κι ὁ τελευταῖος εἶχε κάμει ἕνα κι ὕστερα ἄλλο, κι ὕστερα ἄλλα σχέδια, πῶς νὰ χτιστεῖ ἡ μεγάλη ἐκκλησία. Κανένα ὅμως δὲν εὐχαριστοῦσε τὸ Βασιλιά. Ἤθελε κάτι ἄλλο, πολὺ πιὸ σπουδαῖο. Κι ὁ πρωτομάστορας ὅ- λο καὶ σκεφτόταν τί νέο σχέδιο νὰ φτιάξει. Μία Κυριακή, τὴν ὥρα ποὺ τελείωνε ἡ Λειτουργία, ζύγωσε πρῶτα ὁ Βασιλιὰς νὰ πάρει τὸ ἀντίδωρο, ἐκεῖνο ὅμως τοῦ ξεφεύγει ἀπὸ τὸ χέρι καὶ πέφτει χάμω. Μιὰ στιγμὴ ἀργότερα παρουσιάζεται μιὰ μέλισσα ποὺ φτεροκοποῦσε πρὸς τὸ ἀ- νοικτὸ παράθυρο, κρατώντας τὸ πεσμένο ἀντίδωρο τοῦ Βασιλιᾶ. Βγάνει ἀμέσως διαταγὴ ὁ Βασιλιάς, ὅ- σοι ἔχουν μελίσσια νὰ τὰ ἀνοίξουνε καὶ νὰ ψάξουν, γιὰ νὰ βρεθεῖ. Ψάχνει καὶ ὁ πρωτομάστορας στὰ δικά του τὰ μελίσσια καὶ τί βλέπει; Εἴχανε κάτσει οἱ μέλισσες μέρες πρὶν καὶ εἴχανε φτιάξει μὲ τὸ κερὶ μέσα στὴν κυψέλη μιὰ ἐκκλησία πανέμορφη καὶ σκαλιστὴ καὶ μεγαλοπρεπῆ, ποὺ δὲν εἶχε ὅμοιά της σ ὁλόκληρη τὴν Οἰκουμένη. Ὅλες οἱ λεπτομέρειες εἶχαν γίνει στὴν ἐντέλεια μέσα καὶ ἔ- ξω στὴν ἐκκλησία. Ἡ πόρτα της ἀ- νοιχτή, ὁ τροῦλος ἕτοιμος, οἱ κολόνες στὴ θέση τους, ὡς καὶ ἡ Ἁγία Τράπεζα τελειωμένη. Τὴν εἶχαν ἀ- ποτελειώσει σ ὅλα της τὴν ἐκκλησία καὶ ἀπάνω στὴν Ἁγία Τράπεζά της, εἶχε φέρει ἐκείνη ἡ μέλισσα καὶ εἶχε ἀποθέσει τὸ ἀντίδωρο τοῦ Βασιλιᾶ. Εἶδε τὴν ἐκκλησία ὁ πρωτομάστορας καὶ θάμαξε μὲ τὸ τέλειο σχέδιό της. Τὴν εἶδε κατόπιν καὶ ὁ Βασιλιὰς καὶ ἔγινε ὅλο χαρά. Τὸ σχέδιο ποὺ εἴχανε φτιάξει οἱ μέλισσες, ἔγινε τὸ σχέδιο ποὺ χτίστηκε ἡ Ἁγία Σοφία. Τὸ θρῦλο αὐτὸ τὸ διηγοῦνταν στὴ Βιζύη τῆς Θρᾴκης, τὴν ἰδιαίτερη πατρίδα τοῦ Γεωργίου Βιζυηνοῦ, τὸν ὁποῖο διέσωσε στὴν ποιητικὴ συλλογή του Ἀτθίδες Αὔραι. Μιλώντας ὅμως γιὰ τὴ δημιουργία τοῦ ναοῦ, δὲν μποροῦμε νὰ μὴν ἀ- ναφέρουμε τὴν πρωταρχικὴ θεϊκὴ παρέμβαση, κατὰ τὴν ὁποία ἕνας ἄγγελος ἐπισκέφθηκε τὸν αὐτοκράτορα στὸ ὄνειρό του καὶ τοῦ ἀποκάλυψε τὰ σχέδια τοῦ ναοῦ ποὺ ἤ- θελε νὰ ἀνεγείρει. Φυσικά, ὄχι μὲ τὴν κάθε μοναδικὴ λεπτομέρεια ποὺ χαρακτηρίζει τὸ ναό, ἀλλὰ τὴ γενικὴ σύλληψη τοῦ σχεδίου, τὴν ὁποία θὰ ὑλοποιοῦσαν μὲ τρόπο πραγματικὰ μοναδικό, ὁ ἀρχιτεκτόνας Ἀνθέμιος ἀπὸ τὶς Τράλλεις, μὲ τοὺς δυ-

4 ὸ καταπληκτικοὺς βοηθούς του, τὸν Ἰσίδωρο καὶ τὸν Ἰγνάτιο. Η 1 η ΦΟΡΑ ΠΟΥ ΓΙΟΡΤΑΣΤΗΚΕ Η 25 η ΜΑΡΤΙΟΥ ΩΣ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΕΤΕΙΟΣ 4 Ἡ 25η Μαρτίου, ὡς ἡμέρα τῆς ἐθνικῆς παλιγγενεσίας, γιορτάστηκε γιὰ πρώτη φορὰ στὴν Ἀθῆνα τὸ 1838 καὶ ἀπὸ τότε καθιερώθηκε μὲ θρησκευτικὴ εὐλάβεια σὲ ὅλο τὸ πανελλήνιο. Ἡ καθιέρωση τῆς ἑορτῆς ὀ- φείλεται στὴν ἐπιμονὴ καὶ τὸ πεῖσμα τοῦ ημάρχου τῆς Ἀθήνας ήμ. Καλλιφρονὰ ( ). Ὁ ήμαρχος ἦρθε σὲ ρήξη μὲ τὴ Βαυαρικὴ διοίκηση. Ὀργάνωσε μόνος του τὸν ἑορτασμὸ καὶ ἐκ τοῦ ἀποτελέσματος κατάφερε νὰ δώσει πανηγυρικὴ ἀτμόσφαιρα, ποὺ εὐχαρίστησε τοὺς Ἀθηναίους, οἱ ὁποῖοι κατοικοῦσαν, τότε, στὴν πρωτεύουσα. Συγκεκριμένα, σημαιοστόλισε τὴν πόλη καὶ καθάρισε τὶς (λιγοστὲς) πλατεῖες. Ὁ ἑορτασμὸς ἄρχισε τὴν παραμονὴ τὸ βράδυ μὲ 21 κανονιοβολισμούς. Καὶ τὴν ἄλλη μέρα, Παρασκευὴ πρωί, ἀνήμερα τοῦ Εὐαγγελισμοῦ, ἡ Ἀθῆνα ξύπνησε μὲ 21 νέους κανονιοβολισμούς. Ἀριθμὸς συμβολικός, ποὺ συνδυάζεται μὲ τὸ 21 τῆς ἐπανάστασης. Ἄρχισαν, ἔπειτα, νὰ χτυποῦν πανηγυρικὰ οἱ καμπάνες τῶν ἐκκλησιῶν. Τὸ πρωί, τῆς 25ης Μαρτίου 1838, ἐψάλη δοξολογία στὸν, τότε, Μητροπολιτικὸ Ναὸ τῆς Ἁγίας Εἰρήνης (στὴν ὁδὸ Αἰόλου), στὴν ὁποία, καὶ μόνο ἐκεῖ, παραβρέθηκε καὶ ὁ Ὄθων ντυμένος μὲ τὴν παραδοσιακὴ φουστανέλα. Τὸ ἀπόγευμα ὀργανώθηκε ἀπὸ τὸ ῆμο χορὸς στὴν πλατεῖα τῶν παλαι- ῶν Ἀνακτόρων στὸ ὁποῖο συμμέτειχαν ὅλοι οἱ νέοι τῆς πόλης ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὴν κοινωνική τους τάξη καὶ τοὺς παρακολούθησαν πολλοὶ ἀπὸ τοὺς Ἀγωνιστὲς τοῦ Ὁ ήμαρχος, πάντα, φωταγώγησε μὲ λαδοφάναρα τοὺς κεντρικοὺς δρόμους καὶ τὴν Ἀκρόπολη. Τέλος, οἱ Ἀθηναῖοι ἔμειναν ἀποσβολωμένοι ἀπὸ τὸ ὑπερθέαμα, ὅταν ἀντίκρισαν στὸ Λυκαβηττὸ φαναράκια ποὺ τὰ κρατοῦσαν νεολαῖοι τῆς ἐποχῆς καὶ σχημάτιζαν ἕνα τεράστιο φωτεινὸ σταυρὸ μὲ τὶς λέξεις «Ἐν τούτῳ Νίκα». Ἔτσι, τὸ 1838 γιορτάστηκε γιὰ πρώτη φορὰ ἡ 25η Μαρτίου, ὡς μέρα μνήμης τῶν Ἑλλήνων Ἀγωνιστῶν τοῦ ΛΕΒΕΝΤΙΑ Ο ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΗΣ «Ὄχι» στὸ γάμο τῶν ὁμοφύλων εἰσηγεῖται ὁ ἀρεοπαγίτης Χαράλαμπος Μαχαίρας, χαρακτηρίζοντας «ἀνυπόστατη» τὴν ἕνωση μὲ τὰ «δεσμὰ» τοῦ γάμου δυὸ γυναικῶν, ποὺ ἔγινε τὸν Ἰούλιο τοῦ 2008 στὸ δημαρχεῖο τῆς Τήλου. Ἂν καὶ ἡ συζήτηση τοῦ ὅλου θέματος στὸν Ἄρειο Πάγο ἀναβλήθηκε γιὰ τὸν ἐρχόμενο Νοέμβριο, ἐν τούτοις μὲ τὴν εἰσήγησή του ὁ κ. Μαχαίρας ἀμφισβητεῖ εὐθέως τὴ νομιμότητα τοῦ πολιτικοῦ γάμου ποὺ τέλεσαν οἱ δυὸ γυναῖκες, ἐπικαλούμενος ὅσα προβλέπονται στὸ ἰσχῦον νομοθετικὸ πλαίσιο τῆς χώρας μας. Ὁ δικαστικὸς λειτουργός, ζητὰ νὰ κριθεῖ ὡς «ἀνυπόστατος καὶ ἀνύπαρκτος ὁ γάμος αὐτός».

5 ΤΟ ΦΙΛΟΤΙΜΟ Στὰ ερβενάκια, διηγεῖται ὁ Φωτάκος, ἕνα ἀ- μούστακο τσομπανόπουλο, ἀ- κουμπισμένο στὴν γκλίτσα του, παρακολουθοῦσε τὴ μάχη μὲ τοὺς Τοῦρκους τοῦ ράμαλη καὶ προσευχόταν στὴν Παναγία νὰ βοηθήσει τοὺς Ἕλληνες. Τὸν εἶδε ὁ Κολοκοτρώνης καὶ τοῦ φώναξε: - Τί στέκεσαι ἐκεῖ; Πήγαινε νὰ πολεμήσεις καὶ ἐσὺ τοὺς Τούρκους! ὲν ἔ- χω ἅρματα, καπετάνιε, μὲ τί θὰ πολεμήσω; - Μὲ τὴν γκλίτσα, ὠρέ, τοῦ φωνάζει ὁ Γέρος. Λαχτάρησε ἡ καρδιὰ τοῦ τσομπανόπουλου, ἀναθάρρησε καὶ ἔτρεξε νὰ πολεμήσει. Τελείωσε ἡ μάχη. Κατατροπώθηκε ἡ στρατιὰ τοῦ ράμαλη καὶ τὸ τσομπανόπουλο, ἁρματωμένο μὲ τὰ λάφυρα τῶν Τούρκων, στέκει μπροστὰ στὸν Γέρο τοῦ Μoριά, ἀγνώριστο. Ποιὸς εἶσαι; τὸν ρώτησε. Τὸ τσομπανόπουλο εἶμαι, ἀπάντησε ἐ- κεῖνο. Μπράβο σου, ὠρέ ἡ ἀπάντηση τοῦ Γέρου. Αὐτὸ εἶναι τὸ φιλότιμο. Μιὰ κίνηση καρδιᾶς παλληκαρίσιας, γιὰ τὴν τιμή, τὴν ἀξιοπρέπεια, ποὺ δὲν ζητᾶ ἀντάλλαγμα. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΥΝ ΙΑΜΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΦΡΑΝ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ Ἡ ἀνθρωπότητα ζεῖ σήμερα ἕνα ἄ- νευ προηγούμενου παραλογισμό. Τὰ πάντα θυσιάζονται στὸ ἀνθρώπινο ἐγώ, ἀκόμα καὶ οἱ νεκροί. Η «Algordanz» εἶναι μιὰ ἑλβετικὴ ἑ- ταιρεία ποὺ παίρνει ἀνθρώπινες 5 στάχτες καὶ ὀστᾶ καὶ τὰ μετατρέπει σὲ διαμάντια. Θυμηθεῖτε πὼς τὰ διαμάντια εἶναι ἄτομα ἄνθρακα, ποὺ ἔ- χουν ὑποστεῖ πιέσεις καὶ ζυμώσεις κάτω ἀπὸ τὴν ἐπιφάνεια τῆς γῆς, σὲ ὑψηλὲς θερμοκρασίες γιὰ χιλιάδες, ἂν ὄχι ἑκατομμύρια χρόνια. Τὸ ἀνθρώπινο σῶμα ἀποτελεῖται ἀπὸ 18% ἄνθρακα. Τὰ ἐν λόγῳ διαμάντια ἀπευθύνονται σὲ ὅσους ἀποτεφρώνουν τοὺς νεκρούς τους καὶ ἐ- κτὸς ἀπὸ διακοσμητικὴ ἀξία. Ο Rinaldo Willy ποὺ ἵδρυσε τὴν Algordanza πρὶν ἀπὸ 10 χρόνια ὑ- ποστηρίζει ὅτι δὲν ὑπάρχει καλύτερο κειμήλιο ἀπὸ τὰ διαμάντια του! (Ἰστολ. Ξυπνῆστε ρέ). Μέχρι τώρα λέγαμε τὸ γνωμικὸ «ὁ θάνατός σου ἡ ζωή μου». Τώρα θὰ λέμε «ὁ θάνατός σου τὰ κάλλη μου». Ὁ ἄνθρωπος ἔχει καταντήσει τὸ φθηνότερο πρᾶγμα στὸν κόσμο, τὸ εὐχερέστερο γιὰ ἐκμετάλλευση, ἀντικείμενο. Ὄχι μόνο ὅσο ζεῖ, ἀλλὰ καὶ μετὰ θάνατον! Ὑπενθυμίζουμε πὼς ἐδῶ καὶ χρόνια τὰ δολοφονημένα ἔμβρυα ἐ- κτρώσεων, γίνονται βελτιωτικὰ τροφῶν καὶ καύσιμη ὕλη! (Ὀρθόδοξος Τύπος , σελὶς 2) ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ Πολὺ σημαντικὸ ρόλο ἔπαιξαν τὰ μοναστήρια στὴν ἐπανάσταση, ὅ- που ὑπήρχαν καλόγεροι ἐμπειρικοὶ γιατροὶ ποὺ θεράπευαν τοὺς τραυματισμένους Ἕλληνες ἀγωνιστές. Τὸ γεγονὸς ὅτι τὰ περισσότερα ἦ- ταν «ἀετοφωλιὲς» ἔδινε τὸ χρόνο στοὺς τραυματίες νὰ θεραπευτοῦν ἀφοῦ δὲν κινδύνευαν ἀπὸ τοὺς Τούρκους. Ἔτσι πολὺ συχνὰ μετέφεραν τοὺς τραυματισμένους στὰ νοσοκομεῖα μοναστήρια γιὰ νὰ γίνουν καλά, ὅπως στὴ Μονὴ τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς Καστριοῦ στὸν Ταύγετο, ὅπου ὕπηρχε εἰδικὸ συνταγο-

6 λόγιο μὲ βότανα ὅπως τὸ σαρκόχορτο, ποὺ ἔθρεφε γρήγορα τὶς πληγές, ἢ τὸ χιλιόφυλλο, ὅπως τὸ ὀνομάζει ὁ ιοσκουρίδης, ἕνα φυτὸ ποὺ σταματᾶ τὴν αἱμορραγία. Τοὺς μετέφεραν ἐπίσης στὴ Μονὴ Ὅσιου Λουκᾶ Βοιωτίας, στὴ Μονὴ Προδρόμου ημητσάνας Ἀρκαδίας, στὴ Μονὴ Θεοτόκου Νεμέας (Παναγία τοῦ Βράχου) καὶ στὴ Μονὴ Προυσοὺ Εὐρυτανίας, ὅπου νοσηλεύτηκε ὁ Καραϊσκάκης μὲ πνευμονικὴ φυματίωση. ιάσημο μοναστῆρι ποὺ εἶχε μετατραπεῖ σὲ νοσοκομεῖο, ἦταν ἐ- πίσης ἡ Μονὴ Φανερωμένης στὴ Σαλαμῖνα, ὅπου ὁ ἡγούμενος καὶ περίφημος ἐμπειρικὸς γιατρὸς Γρηγόριος, μετὰ τὴ μύησή του στὴ Φιλικὴ Ἑταιρεία, τὴ μετέτρεψε σὲ μόνιμο νοσοκομεῖο, ποὺ δεχόταν τραυματίες ἀπὸ ὅλα σχεδὸν τὰ μέτωπα τοῦ Ἀγῶνα. Ἡ Μονὴ Προφήτου Ἠλία Χρισσοὺ Φωκίδος, ποὺ ἦταν ὁρμητήριο στρατηγεῖο καὶ νοσοκομεῖο γιὰ τοὺς ἀγωνιστὲς τῆς Φωκίδος. Τὴ Μονὴ Κάτω Ἅγιου Γεωργίου Ἄργους ποὺ ὁ ἡγούμενος καὶ ἐμπειρικὸς γιατρὸς ανιὴλ τὴν εἶχε κάνει ἀπόρθητη, ἀλλὰ καὶ τὴ Μονὴ Μεγάλου Σπηλαίου Καλαβρύτων Ἀχαΐας δὲν κατάφεραν νὰ τὶς κυριεύσουν ποτὲ οἱ δυνάμεις τοῦ Ἰμπραήμ. ΘΑ ΡΩΤΗΣΩ ΤΗ ΓΗ Φιλονικοῦσαν δυὸ χωρικοὶ γιὰ τὰ σύνορα τῶν χωραφιῶν τους, καὶ μὴ μπορώντας νὰ βροῦν λύσι κατέφυγαν σὲ ἕναν γέροντα μοναχό. Ἐκεῖνος τοὺς ἄκουσε προσεκτικὰ καὶ ὕ- στερα τοὺς εἶπε: - θὰ ρωτήσω τὴν γῆ γιὰ τὸν ἰδιοκτήτη της. Πῆγαν, λοιπόν, στὸ χωράφι κι ὁ γέροντας ἔ- σκυψε στὴν διαφιλονικούμενη γῆ νὰ τὴ ρωτήση. Κατόπιν σηκώθηκε λέγοντας. Πῆρα τὴν ἀπάντηση ἀπὸ τὴν γῆ. Τί σοῦ εἶπε λοιπόν; Μοῦ 6 εἶπε: Αὐτοὶ ἀνήκουν σὲ μένα, ὄχι ἐ- γὼ σὲ ἐκείνους. ΤΟ ΩΡΑΙΟ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟ Κάποτε τὸ λι- οντάρι ἀπεφά- σισε νὰ παντρευθῆ καὶ ὅ- λα τὰ ζῷα ἤ- θελαν τὸ καθένα νὰ τοῦ πάη, ὅ,τι καλύτερο μποροῦσε, μία καὶ ἦταν ὁ βασιλιάς τους. Τὴν μπῆκαν στὴν καθωρισμένη ἡμέρα σειρὰ καὶ τὸ καθένα, ἀφοῦ ἀπόθετε τὸ δῶρο του, τοῦ εὐχόταν «εὐτυχισμένη ζωή». Ἦρθε καὶ τὸ φίδι κρατώντας στὸ στόμα του ἕνα τριαντάφυλλο. Μόλις τὸ εἶδε τὸ λιοντάρι τοῦ φώναξε. Μὴν κάνης τὸν κόπο νὰ ρθῆς μέχρι ἐδῶ. Τὸ δῶρο σου δὲν τὸ δέχομαι. Γιατί γνωρίζω πὼς πίσω ἀπὸ αὐτὸ τὸ ὡραῖο τριαντάφυλλο κρύβεται τὸ δηλητήριό σου. ὲν θέλω καμιὰ σχέσι μαζί σου. ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΤΟΛΜΗ (Συνέχεια ἀπὸ τὴν 1 η σελίδα) στὸ ν Πιλᾶτο καὶ τοῦ ζητεῖ νὰ ἐπιτρέψη νὰ πάρη τὸ σῶμα τοῦ Χρι- στοῦ καὶ νὰ τὸ ἐνταφιάση. Μαζί του ἔρχεται καὶ ὁ Νικόδημος, καὶ λίγες γυναῖκες, ποὺ εἶναι γνωστὲς στὸν χριστιανικὸ κόσμο ὡς μυροφόρες γυναῖκες. Αὐτὴ ἦταν ἡ ἁγία συντροφιὰ ποὺ ἀνέβηκαν στὸ φρικτὸ Γολγοθὰ καὶ ξεκρέμασαν τὸ Χριστὸ ἀπὸ τὸ σταυρό. Θάρρος καὶ τόλμη χρειάστηκαν ὁ Ἰωσὴφ καὶ ὁ Νικόδημος μαζὶ μὲ τὶς μυροφόρες γυναῖκες γιὰ νὰ ἐκπληρώσουν τὸ ἱερὸ καθῆκον τους πρὸς τὸν Χριστὸ. Ὅ,τι δὲν τόλμησαν νὰ κάνουν οἱ

7 πολλοί, τὸ ἔκαναν οἱ λίγοι αὐτοὶ ἄνθρωποι. Καὶ παραμένουν αἰώνια παραδείγματα θάρρους γιὰ τὶς χριστιανικὲς ψυχὲς ὅλων τῶν αἰώνων. Κι ἐμεῖς, ποὺ ζοῦμε στὸν 21ον αἰῶνα, τῆς μεγάλης ἀποστασίας καὶ διαφθορᾶς, ἔχουμε ἀνάγκη ἀπὸ θάρρος καὶ τόλμη, γιὰ νὰ ἐκπληρώσουμε τὰ χριστιανικά μας καθήκοντα. Σὲ καλοῦν, Χριστιανέ μου, σ ἕνα τραπέζι. Οἱ περισσότεροι ἄνθρωποι, κάθονται καὶ σηκώνονται ἀπὸ τὸ φαγητὸ χωρὶς προσευχή. Σύ, ποὺ εἶσαι καλεσμένος, τί θὰ κάνης; Ἂν φοβηθῆς τὰ εἰρωνικὰ χαμόγελα τῶν ἄλλων, δὲν θὰ κάνης τὸ σταυρό σου. Θὰ εἶσαι τότε ἀνάξιος μαθητὴς ἐκείνου, ποὺ σταυρώθηκε γιὰ σένα. Ἄνθρωπέ μου, νίκησε τὴ δειλία καὶ τὸ φόβο, σήκω ὄρθιος κᾶνε τὸ σταυρό σου, κι ἂς γελάση ὅλος ὁ κόσμος. Θάρρος καὶ τόλμη χρειάζεται. Βρίσκεσαι σὲ ἕνα κύκλο ἀνθρώπων ποὺ δὲν πιστεύουν τίποτε καὶ ἀρχίζουν νὰ βρίζουν καὶ νὰ βλαστημοῦν τὰ ὅσια καὶ τὰ ἱερὰ τῆς θρησκείας μας. Τί θὰ κάνης; Ἂν εἶσαι δειλὸς καὶ ἄνανδρος, θὰ σιωπήσης. Θὰ ἀ- φήσης τὸ Χριστὸ ἐκτεθειμένο στὶς ὕ- βρεις. Αὐτοὶ οἱ ἄπιστοι φτύνουν τὸ Χριστὸ χειρότερα ἀπὸ τοὺς σταυρωτές του, καὶ ἐσὺ δὲν θὰ διαμαρτυρηθῆς γιὰ τὶς βλασφημίες τους; Χριστιανέ μου, νίκησε τὴ δειλία, ἄ- νοιξε τὸ στόμα σου καὶ μίλησε γιὰ τὸ Χριστό. Τὸ ἴδιο θὰ χρειαστεῖ σὲ πολλὲς περιστάσεις. Σὲ καλοῦν νὰ κλέψεις, νὰ ἀδικήσεις, νὰ συκοφαντήσεις, νὰ ἀπιστήσεις, νὰ ἀπατήσεις, νὰ προδώσεις καὶ ἄλλα πολλά. Τί θὰ κάνεις τότε; Θὰ κάνεις τὸ σταυρό σου καὶ θὰ βαδίσης χριστιανικά; Ἢ θὰ κοιτάξεις μὴ σὲ κακοχαρακτηρίσουν καὶ σὲ ἀπομονώσουν; Ἢ θὰ φοβηθῆς μήπως σὲ μειώσουν, σὲ διώξουν ἢ σὲ συκοφαντήσουν; 7 Ἀπὸ τὰ μικρὰ ἕως τὰ μεγάλα ζητήματα τῆς ζωῆς ὁ Χριστιανὸς πρέπει νὰ βαδίζει μὲ τόλμη καὶ ἀποφασιστικότητα καὶ νὰ μὴ φοβᾶται. Καὶ ὁ Κύριος ὁ Θεὸς ὁ Παντοκράτωρ θὰ εἶναι πάντοτε βοηθός. ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ Ὅσο καὶ ἂν αὐτὸ ἀκούγεται ἐκπληκτικό, σύμφωνα μὲ δημοσίευμα τῆς τουρκικῆς ἐφημερίδας Milliyet, μιὰ χαμένη νῆσος, ἡ δεκάτη Πριγκηπόννησος μὲ τὴν ἱστορικὴ ὀνομασία Βόρδωνες, ἔξω ἀπὸ τὴν Κωνσταντινούπολη, ἀναδύθηκε λόγω τῶν πρόσφατων σεισμικῶν δονήσεων καὶ ἀ- ποκαλύφθηκε, περίπου 500 μέτρα ἀπὸ τὴν ἀκτή. Ἡ ἀποκάλυψη αὐτὴ ἔχει μεγάλη ἱστορικὴ ἀλλὰ κυρίως ἑλληνορθόδοξη θρησκευτικὴ σημασία, γιατί ἡ χαμένη αὐτὴ Πριγκηπόννησος ἦταν Κέντρο Ὀρθόδοξου μοναχισμοῦ στὸ ὁποῖο συνήθιζε νὰ πηγαίνει καὶ νὰ «ἀναπαύεται» ὁ Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Μέγας Φώτιος καὶ ὅπου τελικὰ ἐτάφη. Νὰ σημειωθεῖ ὅτι λίγο μετὰ τὴν ἀνάδυση τῆς 10ης πριγκηπονήσου, εὑρέθηκε ἀπὸ ἀρχαιολόγους (μετὰ ἀπὸ 800 χρόνια ἀφάνειας) ἕνας ἄλλος τόπος ποὺ σχετίζεται μὲ τὸν Μέγα Φώτιο, ἡ χαμένη Ι. Μονὴ τῆς Ἅ- γιας Σκέπης στὸ Βόσπορο, ὅπου ὁ Μ. Φώτιος εἶχε ἐξοριστεῖ. Ο Μ. Φώτιος, ὡς γνωστόν, κατεδίκασε τὸ φιλιόκβε καὶ τὶς ἄλλες καινοτομίες καὶ παρεκτροπὲς ποὺ ἔχει υἱοθετήσει διαχρονικὰ ὁ παπισμὸς καὶ προώθησε ἀντίστοιχες καταδικαστικὲς συνοδικὲς ἀποφάσεις, γι αὐτὸ καὶ ἀποτελεῖ

8 «κόκκινο πανὶ» γιὰ τοὺς δυτικοὺς καὶ θεωρεῖται Προστάτης τῆς Ὀρθοδοξίας ἀπὸ τὴν παπικὴ αἵρεση. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒ ΟΜΑ ΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου 6.00 μ.μ. ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΤΕΡΑ Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου 6.00 μ.μ. ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου 6.00 μ.μ. ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ Ἱερόν Εὐχέλαιον 5.30 μ.μ. Ἀκολουθία τοῦ Μυστικοῦ είπνου 6.00 μ.μ. ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ Ὄρθρος Λειτουργία 7.30 π.μ. Ἀκολουθία Σταυρώσεως 6.00 μ.μ. ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Ἀκολουθία Ἀποκαθήλωσης 8.00 π.μ. Ἀκολουθία Ἐπιταφίου 7.00 μ.μ. ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ Ὄρθρος Λειτουργία 7.30 π.μ. Ἀκολουθία Ἀναστάσεως μ.μ. ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ Ἐσπερινός τῆς Ἀγάπης 7.00 μ.μ. ΠΑΡΑΚΛΗΣΕΙΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΡΑΦΑΗΛ καὶ προσκύνησις Τεμαχίου Ἁγίου Λειψάνου Κάθε Τετάρτη στὶς 6.00 μ.μ. Π Α Ν Η Γ Υ Ρ Ι Σ ΑΓΙΟΥ ΡΑΦΑΗΛ ΑΝΩ ΣΟΥΛΙ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ Ἀπόγευμα: 6.00 μ.μ. Μέγας Ἀρχιερατικὸς Ἑσπερινὸς καὶ Ἀρτοκλασία, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας Μητροπολίτου Κηφισίας, Ἀμαρουσίου κ Ὠρωποῦ κ.κ. Κυρίλλου ΤΡΙΤΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ Πρωί: π.μ. Ὄρθρος καὶ Θεῖα Λειτουργία Ἀπόγευμα: 6.00 μ.μ. Παράκλησις εἰς τὸν Ἅγιο Ραφαὴλ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΡΑΦΑΗΛ Κάθε Κυριακὴ: π.μ. ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΡΑΦΑΗΛ Κάθε ἡμέρα ἀνοικτὰ πρωὶ ἀνοικτὰ Μεσημέρι κλειστὰ ἀπόγευμα ἀνοικτὰ Ο ΑΓΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ- Μηνιαῖο Ἐνημερωτικὸ ελτίο Ἰδιοκτήτης: Ἀδελφότης Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολὴς «Ὁ Ἅγιος Ραφαήλ» Ἕδρα: Ἄνω Σούλι Μαραθῶνος, Ἰστοσελίδα: Ἐκδότης /ντής: Ἀρχιμ. Ραφαὴλ Ἀλτιπαρμάκης, τηλ κ , Ε-mail: Ἐπιστολές καὶ ἐμβάσματα ἀποστέλλονται εἰς ιεύθυνση: π. Ραφαήλ, Τ.Θ. 7, Τ.Κ Μαραθῶνα. 8

κυρίευσαν τὴ Χίο, µάζεψαν γυναῖκες καὶ

κυρίευσαν τὴ Χίο, µάζεψαν γυναῖκες καὶ (αρ. φυλλ. 56) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ Ἀπρίλιος 2014 ΟΜΟΛΟΓΕΙΣ ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙ Α; Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος ἀπευθύνεται πρὸς ὅλους καὶ λέει «Ἀδελφοὶ κρατῶµεν τῆς ὁµολογίας» (Ἑβρ. 4,14). ηλαδή. Ἂς κρατοῦµε καλὰ

Διαβάστε περισσότερα

αὐτὸ δημιούργημα. Ποιὸς ἔπλασε τὰ μάτια; Ὁ Θεός! Εἶναι ἡ μόνη λογικὴ

αὐτὸ δημιούργημα. Ποιὸς ἔπλασε τὰ μάτια; Ὁ Θεός! Εἶναι ἡ μόνη λογικὴ (αρ. φυλλ. 68) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ Μάιος 2015 ΤΥΦΛΟΙ 1 Ὅλοι ἀγαπητοί μου, ὅλοι ἔχουμε δεῖ φωτογραφικὴ μηχανή. Ἡ φωτογραφικὴ μηχανὴ εἶναι καὶ αὐτὴ μιὰ ἀνακάλυψι τῆς ἐπιστήμης. Στὴν ἀρχὴ οἱ φωτογραφικὲς

Διαβάστε περισσότερα

(αρ. φυλλ. 66) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ Μάρτιος 2015 ΠΟΥ ΕΛΠΙΖΕΙΣ;

(αρ. φυλλ. 66) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ Μάρτιος 2015 ΠΟΥ ΕΛΠΙΖΕΙΣ; (αρ. φυλλ. 66) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ Μάρτιος 2015 Ὅσοι, ἀγαπητοί μου, ἔχετε ταξιδέψει μὲ πλοῖα, γνωρίζετε ὅτι τὰ πλοῖα, μικρὰ καὶ μεγάλα, κι αὐτὰ τὰ ὑ- περωκεάνια ποὺ διασχίζουν τὶς θάλασσες καὶ τοὺς ὠκεανούς,

Διαβάστε περισσότερα

εἴδους νίκες ποὺ εἶναι πραγματικὰ μεγάλες καὶ σπουδαῖες

εἴδους νίκες ποὺ εἶναι πραγματικὰ μεγάλες καὶ σπουδαῖες (αρ. φυλλ. 69) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ Ἰούνιος 2015 Ἐνίκησαν! Ποιοί. Ἂν ἀκούσουν τὴ λέξι αὐτὴ οἱ ἄνθρωποι τῆς ἐποχῆς μας, ποὺ ἔχουν τρελλαθῆ μὲ τὴ μπάλα, ἡ σκέψι τους θὰ πάη σὲ καμμιὰ ποδοσφαιρικὴ συνάντησι

Διαβάστε περισσότερα

Μόνο ἡ πίστη στὸν Χριστό, ποὺ στηρίζεται στὴν ἀποκάλυψη τῆς ἀ- λήθειας ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν Θεό, µένει ἀδιατάραχτη στοὺς αἰῶνες. Ἡ

Μόνο ἡ πίστη στὸν Χριστό, ποὺ στηρίζεται στὴν ἀποκάλυψη τῆς ἀ- λήθειας ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν Θεό, µένει ἀδιατάραχτη στοὺς αἰῶνες. Ἡ (αρ. φυλλ. 27) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ Ἰ ο ύ λ ι ο ς 2 0 1 1 Η ΛΟΓΙΚΗ, ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ Η ΦΥΣΙΣ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ Λέει στὸν παραλυτικὸ ὁ Ἰησοῦς «Σήκω, πάρε τὸ κρεβάτι σου καὶ πήγαινε στὸ σπίτι σου» (Μάτθ. Θ, 1-8).

Διαβάστε περισσότερα

ΟΧΙ ΠΡΟΦΑΣΕΙΣ! ( Λούκ. 14, 18-20). Ὅταν ὁ ἄνθρωπος ποὺ ἔκανε τὸ τραπέζι πληροφορήθηκε

ΟΧΙ ΠΡΟΦΑΣΕΙΣ! ( Λούκ. 14, 18-20). Ὅταν ὁ ἄνθρωπος ποὺ ἔκανε τὸ τραπέζι πληροφορήθηκε (αρ. φυλλ. 53) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ εκέµ βριος 2013 Ἕνας ἄνθρωπος θέλησε νὰ τιµήση τοὺς φίλους του. Ἐτοίµασε τραπέζι. Φρόντιζε νὰ µὴ λείψει τίποτε. Ὅταν ἦταν ὅλα ἕτοιµα, ἔστειλε τὸ δοῦλο του νὰ εἰδοποιήση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝ.ΦΕΒΡ.ΜΑΡΤΙΟΣ 2014

ΙΑΝ.ΦΕΒΡ.ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 n n ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 57 κωδικός 01-7109 X τ. 57, ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ - ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ ΔΩΡΙΔΟΣ 330 56 ΕΥΠΑΛΙΟ τηλ. 26340-44.391 e-mail: agnektar@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΥΣΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ. καὶ νὰ κερδίσει καὶ τὴν αἰωνιότητα. Αὐτὰ

ΧΡΥΣΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ. καὶ νὰ κερδίσει καὶ τὴν αἰωνιότητα. Αὐτὰ (αρ. φυλλ. 29) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ Σ επτέµ βριος 2011 ΧΡΥΣΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ 1 Ἕνας πλούσιος ζητάει δυὸ ἐντελῶς ἀ- ντίθετα πράγµατα στὴ ζωή του. Τὸ χρυσὸ καὶ τὸν Χριστό. Τὸ χρυσὸ τὸ κατέχει. Θέλει νὰ κατακτήσει

Διαβάστε περισσότερα

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΕΜΟΣ! λα. Σφίγγουν τὴ θηλειὰ στὸ λαιµό της, ὁ κόσµος πεινάει, φοβᾶται, αὐτοκτονεῖ.

ΠΟΛΕΜΟΣ! λα. Σφίγγουν τὴ θηλειὰ στὸ λαιµό της, ὁ κόσµος πεινάει, φοβᾶται, αὐτοκτονεῖ. (αρ. φυλλ. 51) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ Ὀκτώβριος 2013 Πόλεµος! Τὸ ἄκουσµα τῆς λέξεως αὐτῆς παγώνει τὸν ἄνθρωπο. Τὸν καταλαµβάνει φρίκη, ἀπελπισία. Νιώθει νὰ βρίσκεται µπροστὰ στὸ χάος. Θὰ πρέπει νὰ ρωτήσουµε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΟΧΗ ΕΧΕΙ ΟΡΙΑ. καὶ δηµιουργεῖτε στὰ παιδιά σας φοβερὴ διάσπαση; Κοινωνία, ποὺ καυχιέσαι γιὰ τὸν σύγχρονο δυτικὸ πολιτισµό

Η ΑΝΟΧΗ ΕΧΕΙ ΟΡΙΑ. καὶ δηµιουργεῖτε στὰ παιδιά σας φοβερὴ διάσπαση; Κοινωνία, ποὺ καυχιέσαι γιὰ τὸν σύγχρονο δυτικὸ πολιτισµό (αρ. φυλλ. 35) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ Μάρτιος 2012 Η ΑΝΟΧΗ ΕΧΕΙ ΟΡΙΑ 1 Εἶναι λογικό, ὅταν κάποιος µας κάνει παράπονα, νὰ τὸν προσέξουµε. Ἂν µάλιστα, αὐτὸς πού µας κάνει τὰ παράπονα δὲν εἶναι ἕνας ἁπλὸς ἄνθρωπος,

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θεράποντος Λυθροδόντα

Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θεράποντος Λυθροδόντα οσιοσ Θεραπων ΙΕΡΑσ ΜΗΤΡΟΠΟΛεωΣ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θεράποντος Λυθροδόντα Τεῦχος 6 ον -, Ἰανουάριος 2014 Ὅσιος Θεράπων Ἱερὰ Μητρόπολις Ταμασοῦ καὶ Ὀρεινῆς Μηνιαία Ἔκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Πῶς θα πρέπει νὰ ἐκκλησιαζόμαστε

Πῶς θα πρέπει νὰ ἐκκλησιαζόμαστε Πῶς θα πρέπει νὰ ἐκκλησιαζόμαστε Εἶναι γεγονὸς ὅτι ὁ ἀριθμὸς τῶν Χριστιανῶν ποὺ ἐκκλησιάζεται σήμερα, δυστυχῶς ὅλο καὶ μειώνεται. Οἱ λόγοι; Πολλοὶ καὶ διάφοροι καὶ μεταξύ αὐτῶν καὶ ὁ τρόπος πολλῶν ἀδελφῶν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΤΕΥΧΟΣ 26 ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 Χριστὸς ὁ «Χαλκίτης». Λεπτομέρεια ἀπὸ τὴν ψηφιδωτὴ παράσταση τῆς Δεήσεως στὸ καθολικὸ τῆς Μονῆς τῆς Χώρας στὴν Κωνσταντινούπολη.

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θεράποντος Λυθροδόντα

Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θεράποντος Λυθροδόντα οσιοσ Θεραπων ΙΕΡΑσ ΜΗΤΡΟΠΟΛεωΣ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θεράποντος Λυθροδόντα Τεῦχος 12 ον, Ιούλιος 2014 Ὅσιος Θεράπων Ἱερὰ Μητρόπολις Ταμασοῦ καὶ Ὀρεινῆς Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Γέροντας Ἰάκωβος μεταδίδει τὴν χαρὰ τῶν Χριστουγέννων στὴν ἄλογη φύση

Ὁ Γέροντας Ἰάκωβος μεταδίδει τὴν χαρὰ τῶν Χριστουγέννων στὴν ἄλογη φύση ΤΕΥΧΟΣ 21 ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2010 Ὁ ἀχώρητος παντί, πῶς ἐχωρήθη ἐν γαστρὶ; ὁ ἐν κόλποις τοῦ Πατρός, πῶς ἐν ἀγκάλαις τῆς Μητρός; πάντως ὡς οἶδεν ὡς ἠθέλησε

Διαβάστε περισσότερα

Τελευταῖα, κατὰ τὴν συνεδρίαση τῆς Διακομματικῆς

Τελευταῖα, κατὰ τὴν συνεδρίαση τῆς Διακομματικῆς ΠΕΡΙΟΔΟΣ Δ - Ἀρ. φύλ. 21 (101), ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ΘΡΑΣΟΣ Τελευταῖα, κατὰ τὴν συνεδρίαση τῆς Διακομματικῆς Ἐπιτροπῆς γιὰ τὴν μελέτη τοῦ μεταναστευτικοῦ τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων, συνέβη ἕνα γεγονὸς πρωτοφανές.

Διαβάστε περισσότερα

Ρ ωμνιός. Ἡ Ρωμηοσύνη καὶ οἱ νέοι. Τεῦχος 6. Δ Σύναξη Νεότητος Ἰωάννινα, 3 Μαρτίου 2012

Ρ ωμνιός. Ἡ Ρωμηοσύνη καὶ οἱ νέοι. Τεῦχος 6. Δ Σύναξη Νεότητος Ἰωάννινα, 3 Μαρτίου 2012 Ρ ωμνιός Διμηνιαῖο Νεανικὸ περιοδικὸ τοῦ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΜΑΣ ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ Ἡ Ρωμηοσύνη καὶ οἱ νέοι Δ Σύναξη Νεότητος Ἰωάννινα, 3 Μαρτίου 2012 Τεῦχος 6 ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΧΕΙΝ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ. ἴδιο. Οἱ Ἅγιοι τὸ ἴδιο. Ἡ ἀξία µας ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὸ εἶναι µας καὶ ὄχι ἀπὸ τὸ ἔχειν µας. Μπορεῖ

ΕΧΕΙΝ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ. ἴδιο. Οἱ Ἅγιοι τὸ ἴδιο. Ἡ ἀξία µας ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὸ εἶναι µας καὶ ὄχι ἀπὸ τὸ ἔχειν µας. Μπορεῖ (αρ. φυλλ. 31) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ Ν οέµ βριος 2011 ΕΧΕΙΝ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ 1 Ὁ ἄνθρωπος δὲν εἶναι ὅ,τι ἔχει, ἀλλὰ ὅ,τι εἶναι. Ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος δὲν ἐνδιαφέρεται γιὰ τὸ τί εἶναι, ἀλλὰ γιὰ τὸ τί ἔχει. Ἐνδιαφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

m «Στὴν Παναγιὰ τοῦ θέρους» m «Ἡ γοητεία ἑνὸς παλιοῦ, ξεχασμένου κόσμου» m «Ἡ συγγνώμη» m «70 χρόνια ἀπὸ τὸν ἐφιάλτη τῆς Χιροσίμα»

m «Στὴν Παναγιὰ τοῦ θέρους» m «Ἡ γοητεία ἑνὸς παλιοῦ, ξεχασμένου κόσμου» m «Ἡ συγγνώμη» m «70 χρόνια ἀπὸ τὸν ἐφιάλτη τῆς Χιροσίμα» ΕΤΟΣ 61 ο Ἰούλιος - Αὔγουστος 2015 Ἀρ. 610 ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΔΟΣ m «Στὴν Παναγιὰ τοῦ θέρους» m «Ἡ γοητεία ἑνὸς παλιοῦ, ξεχασμένου κόσμου» m «Ἡ συγγνώμη» m «70 χρόνια ἀπὸ τὸν ἐφιάλτη τῆς Χιροσίμα» Περιεχόμενα Στὴν

Διαβάστε περισσότερα

Τεῦχος 2. Διμηνιαῖο Νεανικὸ περιοδικὸ τοῦ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΜΑΣ ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ Τιμὴ 2

Τεῦχος 2. Διμηνιαῖο Νεανικὸ περιοδικὸ τοῦ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΜΑΣ ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ Τιμὴ 2 ρωμνιὸς Διμηνιαῖο Νεανικὸ περιοδικὸ τοῦ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΜΑΣ ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ Τιμὴ 2 ΡΕΜΒΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΥΓΟΥΣΤΟΥ, Ἀλ. Παπαδιαμάντη, ΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Γ Α Σ Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Σ

Μ Ε Γ Α Σ Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Σ Μ Ε Γ Α Σ Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Σ Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΜΑΛΚΙΔΗΣ ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ 2013 ΣΕΙΡΑ: ΙΑΜΑΤΙΚΑ ΝΑΜΑΤΑ 7 2 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ... 6 Α. Ο ΒΙΟΣ ΤΟΥ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 1. Ἀπὸ τὸν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ τῆς ΜΑΡΙΑΝΝΑΣ ΔΡΕ ΛΑΙΖΗΝΟΥ, Θεολόγου

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ τῆς ΜΑΡΙΑΝΝΑΣ ΔΡΕ ΛΑΙΖΗΝΟΥ, Θεολόγου ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ τῆς ΜΑΡΙΑΝΝΑΣ ΔΡΕ ΛΑΙΖΗΝΟΥ, Θεολόγου ΑΝΑΠΟΦΕΥΚΤΗ ΠΟΡΕΙΑ ΖΩΗΣ Ἡ ζωὴ κάθε ἀνθρώπου ξεκινᾶ καὶ προχωρά, ὀδεύοντας πρὸς τὸ τέλος της. Όλοι ἐρχόμαστε πρόσωπο

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Ὅσιος Σεραφεὶμ ὁ Μοναστὴς Δομβοῦς Βοιωτίας*

Ὁ Ὅσιος Σεραφεὶμ ὁ Μοναστὴς Δομβοῦς Βοιωτίας* Ὁ Ὅσιος Σεραφεὶμ ὁ Μοναστὴς Δομβοῦς Βοιωτίας* (Μνήμη: 6 Μαΐου) τοῦ Κώστα Β. Καραστάθη, ἱστορικοῦ-συγγραφέως ΕΚ ΖΕΛΙΟΥ ΛΟΚΡΙΔΟΣ ΟΣΙΟΣ O ΣΕΡΑΦΕΙΜ, γνωστὸς ὡς Μο ναστὴς τῆς Δομβοῦς Βοιωτίας,γεννήθηκε τό 1527.

Διαβάστε περισσότερα

Ο Άγιος Ιωάννης ο Τραπεζούντιος ο Πολιούχος της Μολδαβίας

Ο Άγιος Ιωάννης ο Τραπεζούντιος ο Πολιούχος της Μολδαβίας Ο Άγιος Ιωάννης ο Τραπεζούντιος ο Πολιούχος της Μολδαβίας Μετὰ τὴν ἁγία Παρασκευὴ τὴν Ἐπιβατινὴ τὴν Νέα (1150 μ. Χ.), τῆς ὁποίας ἀδελφὸς κατὰ σάρκα ἦταν καὶ ὁ Ἅγιος Εὐθύμιος, ὁ Ἐπίσκοπος Μαδύτου, τὰ δευτερεία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 22 ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011. Γιὰ νὰ γνωρίσεις τὸ Θεὸ μὴν ψάχνεις νὰ πολλαπλασιάσεις

ΤΕΥΧΟΣ 22 ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011. Γιὰ νὰ γνωρίσεις τὸ Θεὸ μὴν ψάχνεις νὰ πολλαπλασιάσεις ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ ΤΕΥΧΟΣ 22 ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 Γιὰ νὰ γνωρίσεις τὸ Θεὸ μὴν ψάχνεις νὰ πολλαπλασιάσεις τὶς ἀποδείξεις, ἀλλὰ ἄρχισε νὰ καταπολεμεῖς τὰ πάθη σου. Blaise

Διαβάστε περισσότερα

Σὲ φοβερὰ τραγικὴ στιγμὴ βρέθηκε κάποτε ὁ βασιλιὰς

Σὲ φοβερὰ τραγικὴ στιγμὴ βρέθηκε κάποτε ὁ βασιλιὰς Ἔτος 104ον Ἰανουάριος 2014 4275 «ΜΕΓΑΛΗ ΤΗΣ ΕΛΠΙΔΟΣ Η ΔΥΝΑΜΙΣ» Σὲ φοβερὰ τραγικὴ στιγμὴ βρέθηκε κάποτε ὁ βασιλιὰς Δαβίδ. Καταδιώκεται ἀπὸ τὸ ἴδιο τὸ παιδί του, ἀπὸ τὸ σπλάχνο του. Πῶς νὰ σηκώσει μιὰ τέτοια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΑΓΕΙΑ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΛΗΓΗ

ΜΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΑΓΕΙΑ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΛΗΓΗ ΜΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΑΓΕΙΑ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΛΗΓΗ Ἦ ταν τὸ 1968 ἢ 69 ὅταν εἶδα νὰ εἰσέρχεται στὸ σπίτι μας ἡ ἀείμνηστη πλέον κατὰ σάρκα μητέρα μου ἀνήσυχη καὶ ἀρκετὰ ταραγμένη. Στὴν ἐρώτηση ποὺ τῆς κάναμε, τὶ

Διαβάστε περισσότερα

Ρ ωμνιός. Τεῦχος 3 Γ ΣΥΝΑΞΗ ΝΕΟΤΗΤΟΣ - ΛΑΡΙΣΑ, 27 & 28/8/2011. «Νέοι - Σύγχρονος κόσμος - Παράδοση»

Ρ ωμνιός. Τεῦχος 3 Γ ΣΥΝΑΞΗ ΝΕΟΤΗΤΟΣ - ΛΑΡΙΣΑ, 27 & 28/8/2011. «Νέοι - Σύγχρονος κόσμος - Παράδοση» Ρ ωμνιός Διμηνιαῖο Νεανικὸ περιοδικὸ τοῦ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΜΑΣ ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ Τιμὴ 2 Γ ΣΥΝΑΞΗ ΝΕΟΤΗΤΟΣ - ΛΑΡΙΣΑ, 27 & 28/8/2011 «Νέοι - Σύγχρονος κόσμος - Παράδοση» Δεῖξε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΙΡΑΨΙΑ. «Ζητῆστε τὴν γυναίκα» «...Κάποτε πρέπει νὰ δεχθοῦμε αὐτὴ τὴν στοιχειώδη. Ὅραμα Ἐλπίδα Ἑνότητα Συνεργασία Ἀλληλεγγύη Τόλμη

ΧΕΙΡΑΨΙΑ. «Ζητῆστε τὴν γυναίκα» «...Κάποτε πρέπει νὰ δεχθοῦμε αὐτὴ τὴν στοιχειώδη. Ὅραμα Ἐλπίδα Ἑνότητα Συνεργασία Ἀλληλεγγύη Τόλμη ΧΕΙΡΑΨΙΑ Ἡ Νέα Γυναικεία Φωνὴ στὸν Νέο-Καλλικρατικὸ Δῆμο Φυλῆς «Διὰ Γυναικὸς Πηγάζει Τὰ Κρείττω» Ὅραμα Ἐλπίδα Ἑνότητα Συνεργασία Ἀλληλεγγύη Τόλμη ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ «ΑΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα