Πίνακας ρυθμίσεων στο χώρο εγκατάστασης

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πίνακας ρυθμίσεων στο χώρο εγκατάστασης"

Transcript

1 /7 [6.8.2] =... ID66F4 Κατάλληλες μονάδες EWAQ6BAVP EWAQ8BAVP EWYQ6BAVP EWYQ8BAVP Σημειώσεις (*) EWYQ* (*2) EWAQ* 4P

2 2/7 Ρυθμίσεις χρήστη Προκαθορισμένες τιμές Θερμοκρασία χώρου Άνεση (θέρμανση) R/W [3-7]~[3-6], βήμα: A Eco (θέρμανση) R/W [3-7]~[3-6], βήμα: A C Άνεση (ψύξη) R/W [3-8]~[3-9], βήμα: A C Eco (ψύξη) R/W [3-8]~[3-9], βήμα: A C ΘΕξΝ κύριας [8-9] Άνεση (θέρμανση) R/W [9-]~[9-], βήμα: C [8-A] Eco (θέρμανση) R/W [9-]~[9-], βήμα: C 4 C [8-7] Άνεση (ψύξη) R/W [9-3]~[9-2], βήμα: C 8 C [8-8] Eco (ψύξη) R/W [9-3]~[9-2], βήμα: C Άνεση (θέρμανση) R/W -~ C, βήμα: C C Eco (θέρμανση) R/W -~ C, βήμα: C Άνεση (ψύξη) R/W -~ C, βήμα: C C Eco (ψύξη) R/W -~ C, βήμα: C Επίπεδο Αθόρ. Λειτ R/W : Επίπεδο : Επίπεδο 2 2: Επίπεδο 3 Τιμή ηλ. ρεύματος [C-C] [D-C] Υψηλή R/W,~99/kWh /kwh [C-D] [D-D] Μέση R/W,~99/kWh /kwh [C-E] [D-E] Χαμηλή R/W,~99/kWh /kwh Τιμή πετρελαίου R/W,~99/kWh,~29/MBtu 8,/kWh Ρύθμιση αντιστάθμισης Κύρια Ορισμός αντιστάθμισης στη θέρμ [-] Ορισμός αντιστάθμισης στη θέρμ. Χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος για την καμπύλη αντιστάθμισης θέρμανσης κύριας [-] Ορισμός αντιστάθμισης στη θέρμ. Υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος για την καμπύλη αντιστάθμισης θέρμανσης κύριας [-2] Ορισμός αντιστάθμισης στη θέρμ. Τιμή ΘΕξΝ για χαμηλή θερμοκρασία θέρμανσης κύριας R/W -4~, βήμα: C - C R/W ~2, βήμα: C R/W [9-]~[9-] C, βήμα: C [-3] Ορισμός αντιστάθμισης στη θέρμ. Τιμή ΘΕξΝ για υψηλή θερμοκρασία θέρμανσης κύριας R/W [9-]~λεπτά(45, [9-]) C, βήμα: C Ορισμός αντιστάθμισης στην ψύξη [-6] Ορισμός αντιστάθμισης στην ψύξηχαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος για την καμπύλη αντιστάθμισης ψύξης κύριας ζώνης ΘΕξΝ [-7] Ορισμός αντιστάθμισης στην ψύξηυψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος για την καμπύλη αντιστάθμισης ψύξης κύριας ζώνης ΘΕξΝ [-8] Ορισμός αντιστάθμισης στην ψύξητιμή ΘΕξΝ για χαμηλή θερμοκρασία ψύξης κύριας [-9] Ορισμός αντιστάθμισης στην ψύξητιμή ΘΕξΝ για υψηλή θερμοκρασία ψύξης κύριας Ρυθμίσεις εγκαταστάτη ιάταξη συστήματος Τυπική A.2.. [E-] Τύπος μονάδας R/O ~5 R/W ~2, βήμα: C R/W 25~43 C, βήμα: C R/W [9-3]~[9-2] C, βήμα: C 2 R/W [9-3]~[9-2] C, βήμα: C 8 C : Mini chiller A.2..2 [E-] Τύπος συμπιεστή R/O ~ : 6 A.2..3 [E-2] Τύπος λογισμικ. εσωτ. R/O : Τύπος (*) : Τύπος 2 (*2) A.2..7 [C-7] Μέθ. ελέγχου μονάδας R/W : Έλεγχος ΘΕξΝ : Έλεγχος εξ. Θ 2: Έλεγχος Θ A.2..8 [7-2] Αριθμός ζωνών ΘΕξΝ R/O : ζώνη ΘΕξΝ A.2..9 [F-D] Λειτουργία κυκλοφ. R/W : Συνεχής : είγμα 2: Αίτημα A.2..A [E-4] υνατότ. εξοικ. ενέργειας R/O : Όχι A.2..B Θέση χειριστηρίου R/W : Στη μονάδα : Στο χώρου A.2..C [E-D] Παρουσία γλυκόλης R/W : Όχι Προαιρετικά εξαρτήμ. A.2.2.B [C-8] Εξωτερ. αισθητήρας R/W : Όχι : Εξωτ. αισθητήρ. 2: Αισθ. χώρου Ηλεκτρολογικό κουτί A.2.2.E. [E-3] Βήματα εφ. συστήματος θέρμανσης R/W : Χωρίς BUH : βήμα 2: 2 βήματα 4P (*) EWYQ*_(*2) EWAQ*

3 3/7 A.2.2.E.2 [5-D] Τύπος BUH R/W ~5 : P,(/+2) 4: 3PN,(/2) 5: 3PN,(/+2) A.2.2.E.3 [D-] Μειωμένη χρέωση τροφ. R/W : Όχι : Ανοιχτή ενεργή 2: Κλειστή ενεργή A.2.2.E.5 [C-5] Επαφή κύριας R/W : ΕΝ/ΑΠΕΝ θερμοστ 2: Αίτημα Θ/Ψ Προαιρετικό ηλεκτρ. κουτί A.2.2.F. [C-2] Εξ. εφεδρ. αντίσταση R/W : Όχι : ιπλή 2: - 3: - A.2.2.F.2 [C-9] Έξοδος σφάλματος R/W : Κανον. ανοιχτή : Κανον. κλειστή A.2.2.F.3 [D-8] Εξωτερικός μετρητής kwh R/W : Όχι :, παλμοί/kwh 2: παλμοί/kwh 3: παλμοί/kwh 4: παλμοί/kwh 5: παλμοί/kwh A.2.2.F.4 [D-9] Εξωτερικός μετρητής kwh 2 R/W : Όχι :, παλμοί/kwh 2: παλμοί/kwh 3: παλμοί/kwh 4: παλμοί/kwh 5: παλμοί/kwh A.2.2.F.5 [C-8] Εξωτερ. αισθητήρας R/W : Όχι : Εξωτ. αισθητήρ. 2: Αισθ. χώρου A.2.2.F.6 [D-4] Περ.Καταν.με ψηφ.εισόδους R/W : Όχι Αποδόσεις A [6-3] BUH: βήμα R/W ~ kw, βήμα:,2 kw 3 kw A [6-4] BUH: βήμα 2 R/W ~ kw, βήμα:,2 kw kw Λειτουργία χώρου Ρυθμίσεις ΘΕξΝ Κύρια A.3... Σημ. ρύθμ. ΘΕξΝ R/W : Απόλυτη : Αντιστάθμιση 2: Απόλ.+ προγραμ. 3: ΒΚ + προγραμ. A [9-] Εύρος θερμοκρασίας Ελάχ. θερμ. (θέρμανση) R/W 5~37 C, βήμα: C 2 A [9-] Εύρος θερμοκρασίας Μέγ. θερμ. (θέρμανση) R/W 37~5, βήμα: C 5 A [9-3] Εύρος θερμοκρασίας Ελάχ. θερμοκρ. (ψύξη) R/W 5~8 C, βήμα: C A [9-2] Εύρος θερμοκρασίας Μέγ. θερμοκρ. (ψύξη) R/W 8~2, βήμα: C 2 A [8-5] ιαμορφωμένη ΘΕξΝ R/W : Όχι A [9-B] Τύπος εκπομπού R/W : Γρήγορος : Αργός Πηγή έλτα Τ A [9-9] Θέρμαν. R/W 3~ C, βήμα: C A [9-A] Ψύξη R/W 3~ C, βήμα: C Θερμοστάτης χώρου A [3-7] Εύρος θερμ. χώρου Ελάχ. θερμ. (θέρμανση) R/W 2~8 C, βήμα: A C A [3-6] Εύρος θερμ. χώρου Μέγ. θερμ. (θέρμανση) R/W 8~3 C, βήμα: A C A [3-9] Εύρος θερμ. χώρου Ελάχ. θερμοκρ. (ψύξη) R/W 5~2, βήμα: A A [3-8] Εύρος θερμ. χώρου Μέγ. θερμοκρ. (ψύξη) R/W 25~, βήμα: A A [2-A] Απόκλιση θερμοκρ. χώρου. R/W -5~, βήμα:, C A [2-9] Απόκλιση εξ. αισθ. χώρ. R/W -5~, βήμα:, C A Βήμα θερμοκρ. χώρου R/W :, : C Εύρος λειτουργίας A.3.3. [4-2] Θ. απεν. θέρμαν. χώρου R/W 4~, βήμα: C 9 C A [F-] Θ. ενεργ. ψύξης χώρου R/W ~, βήμα: C Πηγές θερμότητας Εφ. σύστημα θέρμανσης A.5.. [4-] Λειτουργία R/W ~2 : Απενεργοποιημένη : Ενεργοποιημένη A.5..3 [4-7] Ενεργοπ. βήμ. 2 BUH R/W : Όχι A.5..4 [5-] Θερμοκρασία ισορροπίας R/W -5~, βήμα: C -4 C Λειτουργία συστήματος Αυτόματη επανεκκίνηση A.6. [3-] R/W : Όχι Μειωμένη χρέωση τροφ. A.6.2. [D-] Επιτρεπ. αντιστάσεις R/W ~3 : Καμία 2: Μόνο BUH 3: Όλες οι αντιστ. A [D-5] Αναγκ. ΑΠΕΝΕΡ αντλίας R/W : Αναγκ. απενεργ. : Κανονικά Έλεγχος κατανάλωσης ενέργειας (*) EWYQ*_(*2) EWAQ* 4P

4 4/7 A.6.3. [4-8] Λειτουργία R/W : Χωρίς περιορισ. : Συνεχής 2: Ψηφιακές είσοδ. A [4-9] Τύπος R/W : Ρεύμα : Ισχύς A [5-5] Τιμή σε amp R/W ~5 A, βήμα: A 5 A A [5-9] Τιμή σε kw R/W ~2 kw, βήμα:,5 kw 2 kw A [5-5] Όριο amp για DI Όριο DI R/W ~5 A, βήμα: A 5 A A [5-6] Όριο amp για DI Όριο DI2 R/W ~5 A, βήμα: A 5 A A [5-7] Όριο amp για DI Όριο DI3 R/W ~5 A, βήμα: A 5 A A [5-8] Όριο amp για DI Όριο DI4 R/W ~5 A, βήμα: A 5 A A [5-9] Όριο kw για DI Όριο DI R/W ~2 kw, βήμα:,5 kw 2 kw A [5-A] Όριο kw για DI Όριο DI2 R/W ~2 kw, βήμα:,5 kw 2 kw A [5-B] Όριο kw για DI Όριο DI3 R/W ~2 kw, βήμα:,5 kw 2 kw A [5-C] Όριο kw για DI Όριο DI4 R/W ~2 kw, βήμα:,5 kw 2 kw A [4-] Προτεραιότητα R/W ~2 : Καμία 2: BUH Μέσος χρόνος A.6.4 [-A] R/W : Χωρίς μέσο χρ. : 2 ώρες 2: 24 ώρες 3: 48 ώρες 4: 72 ώρες Απόκλ εξ. αισθ. περιβ. A.6.5 [2-B] R/W -5~, βήμα:, C απόδοση λέβητα A.6.A [7-5] R/W : Πολύ υψηλή : Υψηλή 2: Μέση 3: Χαμηλή 4: Πολύ χαμηλή Έκτακτης A.6.C R/W : Χειροκίνητα : Αυτόματα Επισκόπηση ρυθμίσεων A.8 [-] -- A.8 [-] -- A.8 [-2] -- A.8 [-3] -- - C A.8 [-4] -- 8 C A.8 [-5] -- A.8 [-6] -- A.8 [-7] -- A.8 [-B] -- 5 A.8 [-C] -- 6 C A.8 [-D] -- A.8 [-E] -- C A.8 [-] Χαμηλή θερμοκρασία θέρμανσης κύριας R/W -4~, βήμα: C - C A.8 [-] Υψηλή θερμοκρασία θέρμανσης κύριας R/W ~2, βήμα: C A.8 [-2] Τιμή ΘΕξΝ για χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος για την καμπύλη αντιστάθμισης θέρμανσης κύριας R/W [9-]~[9-], βήμα: C A.8 [-3] Τιμή ΘΕξΝ για υψηλή θερμοκρασία R/W [9-]~λεπτά(45, [9-]) C, βήμα: C θέρμανσης κύριας A.8 [-4] Ψύξη βάσει αντιστάθμισης της κύριας ζώνης θερμοκρασίας εξερχόμενου νερού. R/W : Απενεργοποιημένη : Ενεργοποιημένη A.8 [-5] -- A.8 [-6] Χαμηλή θερμοκρασία ψύξης κύριας R/W ~2, βήμα: C A.8 [-7] Υψηλή θερμοκρασία ψύξης κύριας R/W 25~43 C, βήμα: C A.8 [-8] Τιμή ΘΕξΝ για χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος για την καμπύλη αντιστάθμισης ψύξης κύριας R/W [9-3]~[9-2] C, βήμα: C 2 A.8 [-9] Τιμή ΘΕξΝ για υψηλή θερμοκρασία R/W [9-3]~[9-2] C, βήμα: C ψύξης κύριας 8 C A.8 [-A] Ποιος είναι ο μέσος χρόνος για την εξωτερική θερμοκρασία; R/W : Χωρίς μέσο χρ. : 2 ώρες 2: 24 ώρες 3: 48 ώρες 4: 72 ώρες A.8 [2-] -- 5 A.8 [2-] -- A.8 [2-2] A.8 [2-3] -- 7 A.8 [2-4] -- A.8 [2-5] Αντιπαγετική θερμοκρασία χώρου R/W 4~6 C, βήμα: C 6 C A.8 [2-6] Αντιπαγετική προστασία χώρου R/W : Απενεργοποιημένη : Ενεργοποιημένη A.8 [2-9] Ρυθμίστε την απόκλιση στη μετρημένη θερμοκρασία χώρου R/W -5~, βήμα:, C A.8 [2-A] Ρυθμίστε την απόκλιση στη μετρημένη θερμοκρασία χώρου R/W -5~, βήμα:, C A.8 [2-B] Απαιτούμενη απόκλιση στην μετρημένη εξωτερική θερμοκρασία; R/W -5~, βήμα:, C A.8 [3-] Επιτρέπεται η αυτόματη επανεκκίνηση της μονάδας; R/W : Όχι A.8 [3-] -- A.8 [3-2] -- A.8 [3-3] -- 4 A.8 [3-4] -- 2 A.8 [3-5] -- 4P (*) EWYQ*_(*2) EWAQ*

5 5/7 A.8 [3-6] Ποια είναι η μέγιστη επιθυμητή θερμοκρ. χώρου στη θέρμανση; R/W 8~3 C, βήμα: A C A.8 [3-7] Ποια είναι η ελάχ. επιθυμητή θερμοκρ. χώρου στη θέρμανση; R/W 2~8 C, βήμα: A C A.8 [3-8] Ποια είναι η μέγιστη επιθυμητή θερμοκρασία χώρου στην ψύξη; R/W 25~, βήμα: A A.8 [3-9] Ποια είναι η ελάχ. επιθυμητή θερμοκρασία χώρου στην ψύξη; R/W 5~2, βήμα: A A.8 [4-] Ποια είναι η λειτουργία της R/W ~2 : Απενεργοποιημένη : Ενεργοποιημένη A.8 [4-] Ποια ηλεκτρική αντίσταση έχει προτεραιότητα; R/W ~2 : Καμία A.8 [4-2] Κάτω από ποια εξωτερική θερμοκρασία επιτρέπεται η θέρμανση; R/W 4~, βήμα: C 9 C A.8 [4-3] -- 3 A.8 [4-4] Προστ. σωλήνων νερού από ψύξη R/W : Συνεχής λειτουργία κυκλοφορητή : ιακοπτ. λειτουργία κυκλοφορητή 2: Χωρίς προστασία A.8 [4-5] -- A.8 [4-6] -- (Μην αλλάζετε αυτήν την τιμή) / A.8 [4-7] Ενεργοποίηση δεύτερου βήματος εφεδρικής αντίστασης; R/W : Όχι A.8 [4-8] Ποια λειτ. περιορισμού τροφοδοσίας απαιτείται στο σύστημα; R/W : Χωρίς περιορισ. : Συνεχής 2: Ψηφιακές είσοδ. A.8 [4-9] Ποιος τύπος περιορισμού τροφοδοσίας απαιτείται; R/W : Ρεύμα : Ισχύς A.8 [4-A] -- A.8 [4-B] Υστέρηση αυτόματης αλλαγής θέρμανσης/ψύξης. R/W ~ C, βήμα:, C A.8 [4-D] Απόκλιση από αυτόματη αλλαγή θέρμανσης/ψύξης. R/W ~ C, βήμα:, 3 C A.8 [4-E] Βρίσκεται ο εγκαταστ. στο χώρο; R/W : Όχι A.8 [5-] Επιτρέπεται λειτ. εφεδρ. συστήμ. θέρμανσης πάνω από θερμοκρ. ισορροπίας κατά R/W τη θέρμανση χώρου; : Επιτρέπεται : εν επιτρέπεται A.8 [5-] Ποια είναι η θερμοκρασία ισορροπίας για την η; R/W -5~, βήμα: C -4 C A.8 [5-2] Προτεραιότητα θέρμανσης χώρου. R/W : Απενεργοποιημένη : Ενεργοποιημένη A.8 [5-3] Θερμοκρασία προτεραιότητας θέρμανσης χώρου. R/W -5~, βήμα: C C A.8 [5-4] -- A.8 [5-5] Ποιο είναι το απαιτούμενο όριο για DI; R/W ~5 A, βήμα: A 5 A A.8 [5-6] Ποιο είναι το απαιτούμενο όριο για DI2; R/W ~5 A, βήμα: A 5 A A.8 [5-7] Ποιο είναι το απαιτούμενο όριο για DI3; R/W ~5 A, βήμα: A 5 A A.8 [5-8] Ποιο είναι το απαιτούμενο όριο για DI4; R/W ~5 A, βήμα: A 5 A A.8 [5-9] Ποιο είναι το απαιτούμενο όριο για DI; R/W ~2 kw, βήμα:,5 kw 2 kw A.8 [5-A] Ποιο είναι το απαιτούμενο όριο για DI2; R/W ~2 kw, βήμα:,5 kw 2 kw A.8 [5-B] Ποιο είναι το απαιτούμενο όριο για DI3; R/W ~2 kw, βήμα:,5 kw 2 kw A.8 [5-C] Ποιο είναι το απαιτούμενο όριο για DI4; R/W ~2 kw, βήμα:,5 kw 2 kw A.8 [5-D] Ποιος τύπος εφεδρικής αντίστασης χρησιμοποιείται; R/W ~5 : P,(/+2) 4: 3PN,(/2) 5: 3PN,(/+2) A.8 [5-E] -- A.8 [6-] Η διαφορά θερμοκρασίας που καθορίζει τη θερμοκρασία ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ της αντλίας θερμότητας. R/W 2~, βήμα: C A.8 [6-] Η διαφορά θερμοκρασίας που καθορίζει τη θερμοκρασία ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ της αντλίας θερμότητας. R/W ~ C, βήμα: C A.8 [6-2] -- A.8 [6-3] Ποια είναι η απόδοση του βήμ. της εφεδρικής αντίστασης; R/W ~ kw, βήμα:,2 kw 3 kw A.8 [6-4] Ποια είναι η απόδοση του βήμ. 2 της εφεδρικής αντίστασης; R/W ~ kw, βήμα:,2 kw kw A.8 [6-5] -- A.8 [6-6] -- A.8 [6-7] -- A.8 [6-8] -- A.8 [6-9] -- A.8 [6-A] -- 5 A.8 [6-B] -- A.8 [6-C] -- A.8 [6-D] -- A.8 [6-E] -- 6 C A.8 [7-] -- C A.8 [7-] -- A.8 [7-2] Πόσες ζώνες θερμοκρασίας εξερχόμενου νερού υπάρχουν; R/O : ζώνη ΘΕξΝ A.8 [7-3] -- 2,5 A.8 [7-4] -- A.8 [7-5] απόδοση λέβητα R/W : Πολύ υψηλή : Υψηλή 2: Μέση 3: Χαμηλή 4: Πολύ χαμηλή A.8 [8-] -- λεπτά A.8 [8-] -- 3 A.8 [8-2] --,5 A.8 [8-3] -- 5 A.8 [8-4] Πρόσθετος χρόνος λειτουργίας για το μέγιστο χρόνο λειτουργίας. R/W ~95 λεπτά, βήμα: 5 λεπτά 95 λεπτά A.8 [8-5] Να επιτρέπεται διαμόρφωση της ΘΕξΝ για έλεγχο του χώρου; R/W : Όχι A.8 [8-6] Μέγιστη διαμόρφωση θερμοκρασίας εξερχόμενου νερού. R/W ~ C, βήμα: C 3 C (*) EWYQ*_(*2) EWAQ* 4P

6 6/7 A.8 [8-7] Ποια είναι η επιθυμητή ΘΕξΝ κύριας ζώνης άνεσης στην ψύξη; R/W [9-3]~[9-2], βήμα: C 8 C A.8 [8-8] Ποια είναι η επιθυμητή ΘΕξΝ κύριας ζώνης eco στην ψύξη; R/W [9-3]~[9-2], βήμα: C A.8 [8-9] Ποια είναι η επιθυμητή ΘΕξΝ κύριας ζώνης άνεσης στη θέρμανση; R/W [9-]~[9-], βήμα: C A.8 [8-A] Ποια είναι η επιθυμητή ΘΕξΝ κύριας ζώνης eco στη θέρμανση; R/W [9-]~[9-], βήμα: C 4 C A.8 [8-B] -- 3 A.8 [8-C] -- A.8 [8-D] -- 6 A.8 [9-] Ποια είναι η μέγιστη επιθυμητή ΘΕξΝ κύριας ζώνης στη θέρμανση; R/W 37~5, βήμα: C 5 A.8 [9-] Ποια είναι η ελάχ. επιθυμητή ΘΕξΝ κύριας ζώνης στη θέρμανση; R/W 5~37 C, βήμα: C 2 A.8 [9-2] Ποια είναι η μέγιστη επιθυμητή ΘΕξΝ κύριας ζώνης στην ψύξη; R/W 8~2, βήμα: C 2 A.8 [9-3] Ποια είναι η ελάχ. επιθυμητή ΘΕξΝ κύριας ζώνης στην ψύξη; R/W 5~8 C, βήμα: C A.8 [9-4] Θερμοκρασία υπέρβασης ορίου θερμοκρασίας εξερχόμενου νερού. R/W ~4 C, βήμα: C C A.8 [9-5] A.8 [9-6] A.8 [9-7] -- 5 A.8 [9-8] A.8 [9-9] Ποια είναι η επιθυμητή Τ στη θέρμανση; R/W 3~ C, βήμα: C A.8 [9-A] Ποια είναι η επιθυμητή Τ στην ψύξη; R/W 3~ C, βήμα: C A.8 [9-B] Τι τύπος εκπομπού έχει συνδεθεί στην κύρια ζώνη ΘΕξΝ; R/W : Γρήγορος : Αργός A.8 [9-C] Υστέρηση θερμοκρασίας χώρου. R/W ~6 C, βήμα:, C A.8 [9-D] Περιορισμός ταχύτητας κυκλοφορητή R/W ~8, βήμα: : % ~4 : 8~5% 5~8 : 8~5% 6 A.8 [9-E] -- 6 A.8 [A-] -- A.8 [A-] -- A.8 [A-2] -- A.8 [A-3] -- A.8 [A-4] -- A.8 [B-] -- A.8 [B-] -- A.8 [B-2] -- A.8 [B-3] -- A.8 [B-4] -- A.8 [C-] -- A.8 [C-] -- A.8 [C-2] Έχει συνδεθεί εξωτερική εφεδρική πηγή θερμότητας; R/W : Όχι : ιπλή 2: - 3: - A.8 [C-3] Θερμοκρασία ενεργοποίησης διπλής λειτουργίας. R/W -25~2, βήμα: C C A.8 [C-4] Θερμοκρασία υστέρησης διπλής λειτουργίας. R/W 2~ C, βήμα: C 3 C A.8 [C-5] Τύπος επαφής αιτήματος θερμοστάτη κύριας ζώνης; R/W : ΕΝ/ΑΠΕΝ θερμοστ 2: Αίτημα Θ/Ψ A.8 [C-6] -- A.8 [C-7] Ποια είναι η μέθοδος ελέγχου της μονάδας στη λειτ. χώρου; R/W : Έλεγχος ΘΕξΝ : Έλεγχος εξ. Θ 2: Έλεγχος Θ A.8 [C-8] Ποιος τύπος εξωτερικού αισθητήρα έχει εγκατασταθεί; R/W : Όχι : Εξωτ. αισθητήρ. 2: Αισθ. χώρου A.8 [C-9] Ποιος είναι ο απαιτούμενος τύπος επαφής εξόδου σφάλματος; R/W : Κανον. ανοιχτή : Κανον. κλειστή A.8 [C-A] -- A.8 [C-C] εκαδικό ψηφίο υψηλής τιμής ηλεκτρικού ρεύματος (Να μην χρησιμοποιείται) R/W ~7 A.8 [C-D] εκαδικό ψηφίο μέσης τιμής ηλεκτρικού ρεύματος (Να μην χρησιμοποιείται) R/W ~7 A.8 [C-E] εκαδικό ψηφίο χαμηλής τιμής ηλεκτρικού ρεύματος (Να μην χρησιμοποιείται) R/W ~7 A.8 [D-] Ποιες αντιστ. επιτρ. κατά τη διακοπή μειωμ. χρέωσης τροφοδ.; R/W ~3 : Καμία 2: Μόνο BUH 3: Όλες οι αντιστ. A.8 [D-] Τύπος επαφής βεβιασμένου R/W ~3 : Όχι : Ανοικτή επαφή 2: Κλειστή επαφή A.8 [D-2] -- A.8 [D-3] Αντιστάθμιση θερμοκρασίας εξερχόμενου νερού στους C περίπου. R/W : Απενεργοποιημένη : Ενεργοποιημένη, αλλαγή (από -2 έως ) 2: Ενεργοποιημένη, αλλαγή 4 C (από - 2 έως ) 3: Ενεργοποιημένη, αλλαγή (από -4 έως 4 C) 4: Ενεργοποιημένη, αλλαγή 4 C (από -4 έως 4 C) A.8 [D-4] Χρήση προαιρ. κουτιού για PCC; R/W : Όχι A.8 [D-5] Επιτρέπεται λειτ. κυκλοφ. σε διακοπή μειωμ. χρέωσης τροφοδ.; R/W : Αναγκ. απενεργ. : Κανονικά A.8 [D-7] -- 4P (*) EWYQ*_(*2) EWAQ*

7 7/7 A.8 [D-8] Χρησιμοποιείται εξωτ. μετρητής kwh για μέτρηση της ισχύος; R/W : Όχι :, παλμοί/kwh 2: παλμοί/kwh 3: παλμοί/kwh 4: παλμοί/kwh 5: παλμοί/kwh A.8 [D-9] Χρησιμοποιείται εξωτ. μετρητής kwh για μέτρηση της ισχύος; R/W : Όχι :, παλμοί/kwh 2: παλμοί/kwh 3: παλμοί/kwh 4: παλμοί/kwh 5: παλμοί/kwh A.8 [D-A] -- A.8 [D-B] -- 2 A.8 [D-C] Ποια είναι η υψηλή τιμή ηλεκτρικού ρεύματος (Να μην χρησιμοποιείται) R/W ~49 A.8 [D-D] Ποια είναι η μέση τιμή ηλεκτρικού ρεύματος (Να μην χρησιμοποιείται) R/W ~49 A.8 [D-E] Ποια είναι η χαμηλή τιμή ηλεκτρικού ρεύματος (Να μην χρησιμοποιείται) R/W ~49 A.8 [E-] Ποιος τύπος μονάδας έχει εγκατασταθεί; R/O : Mini chiller A.8 [E-] Ποιος τύπος συμπιεστή έχει εγκατασταθεί; R/O ~ : 6 A.8 [E-2] Ποιος είναι ο τύπος λογισμικού της εσωτερικής μονάδας; R/O : Τύπος (*) : Τύπος 2 (*2) A.8 [E-3] Ποιος είναι ο αριθμός βημάτων της εφεδρικής αντίστασης; R/W : Χωρίς BUH : βήμα 2: 2 βήματα A.8 [E-4] ιατίθεται η λειτουργία εξοικ. ενέργειας στην εξωτερ. μονάδα; R/O : Όχι A.8 [E-5] -- A.8 [E-6] -- A.8 [E-7] -- A.8 [E-8] Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας για την εξωτερική μονάδα. R/W : Απενεργοποιημένη : Ενεργοποιημένη A.8 [E-9] -- A.8 [E-A] -- A.8 [E-B] -- A.8 [E-C] -- A.8 [E-D] Στο κύκλωμα υπάρχει γλυκόλη; R/W : Όχι A.8 [E-E] -- A.8 [F-] υνατότητα λειτουργίας κυκλοφορητή εκτός εύρους. R/W : Απενεργοποιημένη : Ενεργοποιημένη A.8 [F-] Πάνω από ποια εξωτερική θερμοκρασία επιτρέπεται η ψύξη; R/W ~, βήμα: C A.8 [F-2] -- 3 A.8 [F-3] -- 5 A.8 [F-4] -- A.8 [F-5] -- A.8 [F-6] -- A.8 [F-9] Λειτουργία κυκλοφορητή κατά τη διάρκεια ανωμαλίας στη ροή. R/W : Απενεργοποιημένη : Ενεργοποιημένη A.8 [F-A] -- A.8 [F-B] -- A.8 [F-C] -- A.8 [F-D] Ποια είναι η λειτουργία του κυκλοφορητή; R/W : Συνεχής : είγμα 2: Αίτημα (*) EWYQ*_(*2) EWAQ* 4P

Εγχειρίδιο λειτουργίας

Εγχειρίδιο λειτουργίας Ελληνικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Πληροφορίες για το παρόν έγγραφο 2 2 Πληροφορίες για το σύστημα 3 2.1 Στοιχεία μιας τυπικής διάταξης συστήματος... 3 3 Λειτουργία 3 3.1 Επισκόπηση:

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο λειτουργίας

Εγχειρίδιο λειτουργίας EHBH04CB EHBH08CB EHBH11CB EHBH16CB EHBX04CB EHBX08CB EHBX11CB EHBX16CB EHVH04S18CB EHVH08S18CB EHVH08S26CB EHVH11S18CB EHVH11S26CB EHVH16S18CB EHVH16S26CB EHVX04S18CB EHVX08S18CB EHVX08S26CB EHVX11S18CB

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο λειτουργίας

Εγχειρίδιο λειτουργίας EHYHBH05AA EHYHBH08AA EHYHBX08AA Ελληνικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Πληροφορίες για το παρόν έγγραφο 2 2 Πληροφορίες για το σύστημα 3 2.1 Στοιχεία μιας τυπικής διάταξης συστήματος...

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο λειτουργίας

Εγχειρίδιο λειτουργίας EHVZ04S18CB EHVZ08S18CB EHVZ16S18CB Ελληνικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Πληροφορίες για το παρόν έγγραφο 2 2 Πληροφορίες για το σύστημα 3 2.1 Στοιχεία μιας τυπικής διάταξης συστήματος...

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο λειτουργίας

Εγχειρίδιο λειτουργίας Daikin Altherma - Χαμηλής θερμοκρασίας, διαιρούμενου τύπου EHBH04CA EHBH08CA EHBH16CA EHBX04CA EHBX08CA EHBX16CA EHVH04S18CA EHVH08S18CA EHVH08S26CA EHVH16S18CA EHVH16S26CA EHVX04S18CA EHVX08S18CA EHVX08S26CA

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο λειτουργίας

Εγχειρίδιο λειτουργίας EBLQ05CAV3 EBLQ07CAV3 EDLQ05CAV3 EDLQ07CAV3 Ελληνικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων Πληροφορίες για το παρόν έγγραφο Πληροφορίες για το σύστημα 3. Στοιχεία μιας τυπικής διάταξης συστήματος...

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο λειτουργίας

Εγχειρίδιο λειτουργίας Ελληνικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Πληροφορίες για το παρόν έγγραφο 2 2 Πληροφορίες για το σύστημα 3 2.1 Στοιχεία μιας τυπικής διάταξης συστήματος... 3 3 Λειτουργία 3 3.1 Επισκόπηση:

Διαβάστε περισσότερα

Αντλίες θερμότητας αέρος - νερού Yutaki-M και Yutaki-S. Πλεονεκτήματα

Αντλίες θερμότητας αέρος - νερού Yutaki-M και Yutaki-S. Πλεονεκτήματα Αντλίες θερμότητας αέρος - νερού Yutaki-M και Yutaki-S Η νέα αντλία θερμότητας Yutaki της HITACHI αποτελεί ιδανική λύση για τη θέρμανση και την ψύξη των σύγχρονων κατοικιών. Ενσωματώνει χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αναφοράς χρήστη

Οδηγός αναφοράς χρήστη EHBH04CA EHBH08CA EHBH16CA EHBX04CA EHBX08CA EHBX16CA EHVH04S18CA EHVH08S18CA EHVH08S26CA EHVH16S18CA EHVH16S26CA EHVX04S18CA EHVX08S18CA EHVX08S26CA EHVX16S18CA EHVX16S26CA Ελληνικά Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Oικιακή Θέρμανση Yutaki

Oικιακή Θέρμανση Yutaki Oικιακή Θέρμανση Yutaki Hitachi Europe Ltd 2 Περιεχόμενα 1. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ 3. ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 4. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 5. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 6. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 7. ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας Απλοποιημένο χειριστήριο Dikin Altherm EKRUCBS Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας Απλοποιημένο χειριστήριο Dikin Altherm Ελληνικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Synco 100 Ελεγκτές απευθείας τοποθέτησης

Synco 100 Ελεγκτές απευθείας τοποθέτησης SIEMENS Synco 100 Ελεγκτές απευθείας τοποθέτησης Hvac Products Αναρίθµητες µελέτες αναφέρουν ότι το κόστος λειτουργίας ενός κτιρίου αντιστοιχεί στο 40% έως 60% του κόστους κατασκευής. Σχεδόν κάθε κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

YUTAKI-M RHUE A(V)HN-HM. Θερμοστάτης χώρου RHUE A(V)HN-HM

YUTAKI-M RHUE A(V)HN-HM. Θερμοστάτης χώρου RHUE A(V)HN-HM 1 1 1 -M Χαρακτηριστικά και Οφέλη Η Hitachi σας παρουσιάζει τη νέα αντλία θερμότητας Yutaki,που αποτελεί μία ιδανική λύση για θέρμανση κατοικιών Ενσωματώνει χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα, που την καθιστούν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ gr ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ηλεκτρική παροχή: Ο.Τ. (Open Therm protocol) για τον πομπό και μπαταρίες ΑΑ LR06 για το δέκτη

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας ρυθμίσεων στο χώρο εγκατάστασης

Πίνακας ρυθμίσεων στο χώρο εγκατάστασης 1/8 Κατάλληλες εσωτερικές μονάδες *HVZ4S18CB3V *HVZ8S18CB3V *HVZ16S18CB3V Σημειώσεις (*5) *4/8* 4P41673-1 - 215.4 2/8 Ρυθμίσεις χρήστη Προκαθορισμένες τιμές Θερμοκρασία χώρου 7.4.1.1 Άνεση (θέρμανση) R/W

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αναφοράς χρήστη

Οδηγός αναφοράς χρήστη Ελληνικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας 2 1.1 Πληροφορίες για τα έγγραφα τεκμηρίωσης... 2 1.1.1 Σημασία των προειδοποιητικών ενδείξεων και των συμβόλων... 2 1.2

Διαβάστε περισσότερα

Αντλίες θερμότητας αέρος - νερού

Αντλίες θερμότητας αέρος - νερού Αντλίες θερμότητας αέρος - νερού -M Χαρακτηριστικά και Ωφέλη Η Hitachi σας παρουσιάζει τη νέα αντλία θερμότητας Yutaki, που αποτελεί μία ιδανική λύση για θέρμανση σύγχρονων κατοικιών. Ενσωματώνει χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

BIOMASS ELECTRONIC CONTROLLER PWC-2500. διαχείριση. συστημάτων θέρμανσης βιοκαυσίμων

BIOMASS ELECTRONIC CONTROLLER PWC-2500. διαχείριση. συστημάτων θέρμανσης βιοκαυσίμων BIOMASS ELECTRONIC CONTROLLER PWC-2500 διαχείριση συστημάτων θέρμανσης βιοκαυσίμων CONTROLLER PWC-2500 Ο CONTROLLER PWC-2500 κατασκευάσθηκε για να καλύψει τις ανάγκες που απαιτούνται για τον έλεγχο την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΗΛΙΑΚΩΝ BASIC

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΗΛΙΑΚΩΝ BASIC ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΗΛΙΑΚΩΝ BASIC GR ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Θερμοκρασία λειτουργίας 0 ºC 50 ºC Ρυθμιζόμενο εύρος θερμοκρασίας: Dt (Διαφορικό θερμοκρασίας μεταξύ συλλέκτη Τ1 και δεξαμενής Τ2)

Διαβάστε περισσότερα

Ο πίνακας ελέγχου αποτελείται από οθόνη, τρία σημεία ενδείξεων και τέσσερα πλήκτρα.

Ο πίνακας ελέγχου αποτελείται από οθόνη, τρία σημεία ενδείξεων και τέσσερα πλήκτρα. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ MSK Το σύστημα ελέγχου της ροής του πρωτογενούς αέρα καύσης (MSK), έχει ως στόχο τη διατήρηση σταθερής απόδοσης του τζακιού καθ όλη τη διαδικασία καύσης του ξύλου. Το MSK ελέγχει

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτής θέρμανσης SDC Ελεγκτής τηλεθέρμανσης DHC

Ελεγκτής θέρμανσης SDC Ελεγκτής τηλεθέρμανσης DHC Ελεγκτής θέρμανσης SDC Ελεγκτής τηλεθέρμανσης DHC ΛΙΣΤΑ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ EL0B-0565GE51 R0308 EL0B-0565GE51 R0308 Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Έκδοση λογισμικού... 5 2 Πρόσβαση στην περιοχή εγκαταστάτη / OEM...

Διαβάστε περισσότερα

Πλήκτρα λειτουργίας. Eνδείξεις οθόνης. Eπεξήγηση συμβόλων. Πλήκτρο λειτουργίας θέρμανσης. Πλήκτρο λειτουργίας ζεστού νερού χρήσης.

Πλήκτρα λειτουργίας. Eνδείξεις οθόνης. Eπεξήγηση συμβόλων. Πλήκτρο λειτουργίας θέρμανσης. Πλήκτρο λειτουργίας ζεστού νερού χρήσης. Πλήκτρα λειτουργίας Πλήκτρο λειτουργίας ζεστού νερού χρήσης Πλήκτρο λειτουργίας θέρμανσης Πλήκτρο ESC (ακύρωση) Οθόνη ενδείξεων Πλήκτρο ΟΚ (καταχώρηση) Πλήκτρο τεχνικού Πλήκτρο πληροφοριών Περιστροφικός

Διαβάστε περισσότερα

OικιακήΘέρµανση Yutaki

OικιακήΘέρµανση Yutaki OικιακήΘέρµανση Yutaki Hitachi Europe Ltd Περιεχόµενα 1. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ 3. Υ ΡΑΥΛΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 4. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 5. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 6. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 7. ΜΟΝΑ ΙΚΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ Οδηγίες χρήσης - 20.12.09 Διαφορικός θερμοστάτης - Steca TR 0301sc - 1-1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο διαφορικός ελεγκτής συγκρίνει διαρκώς τις θερμοκρασίες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΦΥΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΤΙΓΜΙΑΙΟ ΦΟΡΤΙΟ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Τη λειτουργία των εσωτερικών µονάδων ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΙ Το συνολι

ΤΟ ΕΥΦΥΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΤΙΓΜΙΑΙΟ ΦΟΡΤΙΟ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Τη λειτουργία των εσωτερικών µονάδων ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΙ Το συνολι Πρόγραµµα λογισµικού για τη διαχείριση εγκαταστάσεων κλιµατισµού ERGO @ ο C = Ergo Η έξυπνη λύση για τη διαχείριση εγκαταστάσεων κλιµατισµού µε συνέπεια την εξοικονόµηση σηµαντικών ποσοτήτων ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

6300 4299-06/99 GR. Οδηγίες χρήσης. Ταµπλώ ρύθµισης Logamatic 2109. Φυλάξτε τις οδηγίες αυτές σε ασφαλές µέρος

6300 4299-06/99 GR. Οδηγίες χρήσης. Ταµπλώ ρύθµισης Logamatic 2109. Φυλάξτε τις οδηγίες αυτές σε ασφαλές µέρος 6300 4299-06/99 GR Οδηγίες χρήσης Ταµπλώ ρύθµισης Logamatic 2109 Φυλάξτε τις οδηγίες αυτές σε ασφαλές µέρος Περιεχόµενα Οδηγίες Χρήσης Σελίδα 1 Έναρξη λειτουργίας................................................................

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης πίνακα ελέγχου λεβήτων pellet - βιομάζας

Οδηγίες χρήσης πίνακα ελέγχου λεβήτων pellet - βιομάζας Ο ηλεκτρικός πίνακας ελέγχου pellets-βιομάζας με κοχλία χρησιμοποιείται σε κατοικίες με λέβητα στερεών καυσίμων και ελέγχει τον ηλεκτρομειωτήρα (κοχλία) και τον φυσητήρα του λέβητα για παροχή θέρμανσης.

Διαβάστε περισσότερα

Estia ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ INVERTER ΑΕΡΟΣ ΝΕΡΟΥ

Estia ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ INVERTER ΑΕΡΟΣ ΝΕΡΟΥ Estia ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ INVERTER ΑΕΡΟΣ ΝΕΡΟΥ 10 12 7 9 4 3 2 6 11 1 5 1. Εξωτερική μονάδα 7. Προσαγωγή ζεστού νερού χρήσης 8. Χειριστήριο ελέγχου με τον εβδομαδιαίο προγραμματιστή 3. Δοχείο ζεστού νερού χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

QAW810. Μονάδα Χώρου ζώνης. Building Technologies. για ελεγκτές RRV817

QAW810. Μονάδα Χώρου ζώνης. Building Technologies. για ελεγκτές RRV817 2 72 Μονάδα Χώρου ζώνης για ελεγκτές RRV817 QAW810 Ψηφιακή μονάδα χώρου ζώνης για επικοινωνία του τεχνικού εγκατάστασης ή/και του τελικού χρήστη με ελεγκτές θερμοκρασίας RRV817 σε πολυζωνικά συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομες οδηγίες χρήσης

Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύστημα ρύθμισης R1 Σύστημα ρύθμισης R2/R3 Μονάδα χειρισμού BM Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική τοποθεσία: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομες οδηγίες χρήσης

Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύντομες οδηγίες χρήσης Πίνακας ρυθμίσεων R1 Πίνακας ρυθμίσεων R2/R3 Μονάδα χειρισμού BM Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική τοποθεσία: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

Smartpel. Σόμπα πελλετ 11kW ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Printed on recycled paper.

Smartpel. Σόμπα πελλετ 11kW ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Printed on recycled paper. Smartpel Σόμπα πελλετ 11kW ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ 2012 Printed on recycled paper. Πίνακας περιεχομένων Οδηγίες Ασφαλείας...Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. Εισαγωγή...Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.

Διαβάστε περισσότερα

Aντλίες Θερμότητος Αέρος Νερού

Aντλίες Θερμότητος Αέρος Νερού Aντλίες Θερμότητος Αέρος Νερού 2 Συστήματα θέρμανσης και ψύξης του μέλλοντος! Ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση για τη μείωση της ρύπανσης και των εκπομπών CO₂. Η αύξηση των εκπομπών του CO2 και των άλλων

Διαβάστε περισσότερα

Αντλίες Θερμότητας Αέρα-Νερού

Αντλίες Θερμότητας Αέρα-Νερού Αντλίες Θερμότητας Αέρα-Νερού Το σύστημα είναι ένα Οικονομικό και Καθαρό σύστημα παραγωγής ζεστού νερού με Θερμότητας Η καθαρή ενέργεια που παράγεται με το προσφέρει άμεσα «άνεση» σε ποικίλους χώρους στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ EVOLUTION IN COMFORT

ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ EVOLUTION IN COMFORT ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ EVOLUTION IN COMFORT Κύρια χαρακτηριστικά GBA - Κλειστός θάλαμος καύσης - Κεντρική θέρμανση και ζεστό νερό χρήσης - Ενσωματωμένος εβδομαδιαίος προγραμματιστής - Εύκολη και γρήγορη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ DIGITECH Mod. Honeywell SM 20019 - cod. Radiant 76677LA

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ DIGITECH Mod. Honeywell SM 20019 - cod. Radiant 76677LA ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ DIGITECH Mod. Honeywell SM 209 - cod. Radiant 76677LA Documentazione Tecnica Radiant Bruciatori S.p.A. R &D ΝΕΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Η νέα ενσωµατωµένη πλακέτα ρύθµισης SM 209 παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα διαχείρισης για εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια

Συστήματα διαχείρισης για εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια Εσπερίδα «Εξοικονόμηση Ενέργειας στα Κτίρια» Συστήματα διαχείρισης για εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια Χρήστος Κώνστας Μηχανολόγος Μηχανικός Μετρολόγος TU Ilmenau Τεχνόπολις Δήμου Αθηναίων Εξοικονόμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ (ανακεφαλαίωση με επιπλέον πληροφορίες)

ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ (ανακεφαλαίωση με επιπλέον πληροφορίες) Παναγιώτης Φαντάκης 1 ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ (ανακεφαλαίωση με επιπλέον πληροφορίες) Όπως είδαμε και στο περί απωλειών κεφάλαιο, η ισχύς των σωμάτων που τοποθετούνται σε ένα χώρο υπολογίζεται ώστε να μπορούν να

Διαβάστε περισσότερα

RWD32S. No. 34X034el I/BT/ /HVP RWD32S

RWD32S. No. 34X034el I/BT/ /HVP RWD32S ΠΡΟΪΌΝΤΑ HVAC ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΕΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΜΕ ΟΘΟΝΗ RWD32S Νοέµβριος 05, 2008 No. 34X034el Κοτταράς Γιώργος I/B/ /HVP Προϊόν No. (ASN): RWD32S Σε ποιους απευθύνεται: Τµήµα πωλήσεων Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚA BOILER ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ - ΗΛΙΑΚΑ BOILER ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΙΚA BOILER ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ - ΗΛΙΑΚΑ BOILER ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚA BOILER ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ - ΗΛΙΑΚΑ BOILER ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ (Ηλιακά Βεβιασμένης Κυκλοφορίας) Το ζεστό νερό χρήσης, αποτελεί, όσο και εάν δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει, μία δραστηριότητα, καθημερινώς

Διαβάστε περισσότερα

REFRESH PLUS OXYGEN PLUS 9K 12K 18K 24K AIRWAVE

REFRESH PLUS OXYGEN PLUS 9K 12K 18K 24K AIRWAVE REFRESH PLUS 9K 12K OXYGEN PLUS 9K 12K 18K 24K AIRWAVE 9K 12K Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω, καθώς και από άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ/ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ/ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ -02 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ... -02 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΧΩΡΟΥ... -0 ΕΝΟΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ... -04 ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ... -05 FAN COILS / ΜΙΚΡΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ -10 ΜΟΝΟΥ/ΔΙΠΛΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ... -10 ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Λίστα ελέγχου εκκίνησης

Λίστα ελέγχου εκκίνησης Λίστα ελέγχου εκκίνησης Επισημάνετε τα εκτελεσμένα μέτρα! Daikin Altherma EHSX Altherma EHSXB Altherma EHSH Altherma EHSHB -08P50AA -1P50AA Daikin Altherma EHSX Altherma EHSXB Altherma EHSH Altherma EHSHB

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας Inverter ACTEA SI

Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας Inverter ACTEA SI Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας Inverter ACTEA SI Actea SI Πεδίο εφαρμογής: Θέρμανση Ψύξη Ζεστό νερό χρήσης Χρήσεις: Διαμερίσματα, γραφεία και καταστήματα Συνδυασμός με ακτινοβόλα συστήματα Συνδυασμός με

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα θέρμανσης και ψύξης του μέλλοντος!

Συστήματα θέρμανσης και ψύξης του μέλλοντος! Aντλίες Θερμότητος Αέρος Νερού 2 Συστήματα θέρμανσης και ψύξης του μέλλοντος! Ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση για τη μείωση της ρύπανσης και των εκπομπών CO2. Η αύξηση των εκπομπών του CO2 και άλλων

Διαβάστε περισσότερα

"Έξυπνο σπίτι" ΚΝΧ και αντλίες θερμότητας (Α/Θ)

Έξυπνο σπίτι ΚΝΧ και αντλίες θερμότητας (Α/Θ) "Έξυπνο σπίτι" ΚΝΧ και αντλίες θερμότητας (Α/Θ) Η ιδανική λύση για οικονομική ψύξη και θέρμανση με δωρεάν ενέργεια από το περιβάλλον Από τους Νεκτάριο Βρυώνη, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, MSc ABB i-bus KNX Product

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ/ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ/ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ/ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ Περιγραφή Προϊόντος Το ψηφιακό χειριστήριο/θερμοστάτης JH χρησιμοποιείται κυρίως στην ηλεκτροθερμική θέρμανση για τον έλεγχο της θερμοκρασίας. Μπορεί να εγκατασταθεί τόσο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής Θερμοκρασίας Χώρου 24/ 5(2) A~ Με Επαφή Δύο Κατευθύνσεων

Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής Θερμοκρασίας Χώρου 24/ 5(2) A~ Με Επαφή Δύο Κατευθύνσεων Οδηγίες χρήσης Ρυθμιστής Θερμοκρασίας Χώρου 24/ 5(2) A~ Με Επαφή Δύο Κατευθύνσεων 0397.. Περιεχόμενα Οδηγίες χρήσης ρυθμιστή θερμοκρασίας χώρου 24/5 (2) A~ με επαφή δύο κατευθύνσεων 2 Εγκατάσταση του ρυθμιστή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AHI CARRIER ΝΟΤΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΟΥ 18, ΑΘΗΝΑ 10442, ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΛ: +30-210-6796300.

Διαβάστε περισσότερα

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα νερού 42N ΝΈΑ ΓΕΝΙΆ ΚΟΜΨΌΤΗΤΑ, ΥΨΗΛΉ ΑΠΌΔΟΣΗ, ΆΝΕΣΗ

Μονάδα νερού 42N ΝΈΑ ΓΕΝΙΆ ΚΟΜΨΌΤΗΤΑ, ΥΨΗΛΉ ΑΠΌΔΟΣΗ, ΆΝΕΣΗ Μονάδα νερού 42N ΝΈΑ ΓΕΝΙΆ ΚΟΜΨΌΤΗΤΑ, ΥΨΗΛΉ ΑΠΌΔΟΣΗ, ΆΝΕΣΗ ΣΙΓΟΥΡΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΧΑΡΗ ΣΤΗΝ ΥΨΗΛΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ Το IDROFAN εναρμονίζεται άριστα με τα νέα πρότυπα για κτίρια χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης,

Διαβάστε περισσότερα

Υβριδική τεχνολογία και Αντλίες Θερμότητας

Υβριδική τεχνολογία και Αντλίες Θερμότητας All Seasons CLIMATE COMFORT Heating Υβριδική τεχνολογία και Αντλίες Θερμότητας Air Conditioning Applied Systems Refrigeration Θανάσης Καλομοίρης Μηχανολόγος Μηχανικός Παρουσίαση ASHRAE Οικιακή θέρμανση

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, (ΑΠΕ) ΧΡ. ΛΑΜΠΟΣ

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, (ΑΠΕ) ΧΡ. ΛΑΜΠΟΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, (ΑΠΕ) ΧΡ. ΛΑΜΠΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο.1 Διαφορικός θερμοστάτης ηλιακού θερμικού συστήματος με δύο (2) αισθητήρια. ΑΘΗΝΑ 2010 ΕΡΓ/ΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες θερμάνσεως. Απόστολος Ευθυμιάδης Δρ. Μηχανικός, Διπλ. Μηχ/γος-Ηλ/γος Μηχανικός Μέλος Δ.Σ. ΠΣΔΜΗ

Τεχνολογίες θερμάνσεως. Απόστολος Ευθυμιάδης Δρ. Μηχανικός, Διπλ. Μηχ/γος-Ηλ/γος Μηχανικός Μέλος Δ.Σ. ΠΣΔΜΗ Τεχνολογίες θερμάνσεως Απόστολος Ευθυμιάδης Δρ. Μηχανικός, Διπλ. Μηχ/γος-Ηλ/γος Μηχανικός Μέλος Δ.Σ. ΠΣΔΜΗ Τα οικονομικά της κεντρικής θέρμανσης με πετρέλαιο θέρμανσης ή κίνησης Κατωτέρα θερμογόνος δύναμη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Made in France ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Επίτοιχος ηλεκτρικός χυτοσίδηρος λέβητας BBC 6kW Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου 1 κύκλωμα θέρμανσης ελεγχόμενο από εξωτερικό αισθητήριο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 - Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Εγκαταστάσεις Κλιματισμού. Α. Ευθυμιάδης,

Εγκαταστάσεις Κλιματισμού. Α. Ευθυμιάδης, ΙΕΝΕ : Ετήσιο 13ο Εθνικό Συνέδριο - «Ενέργεια & Ανάπτυξη 08» (12-13/11-Ίδρυμα Ευγενίδου) Ενεργειακές Επιθεωρήσεις σε Λεβητοστάσια και Εγκαταστάσεις Κλιματισμού Α. Ευθυμιάδης, ρ. Μηχανικός, ιπλ. Μηχ/γος-Ηλ/γος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αναφοράς εγκαταστάτη

Οδηγός αναφοράς εγκαταστάτη Οδηγός αναφοράς εγκαταστάτη Γεωθερμική αντλία θερμότητας Dikin Altherm Γεωθερμική αντλία θερμότητας Dikin Altherm Ελληνικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας 3 1.1

Διαβάστε περισσότερα

HPC 400 EMS 2. Μονάδα χειρισμού για ηλεκτροκίνητες αντλίες θερμότητας. Σχετικά με τις οδηγίες εγκατάστασης για τον τεχνικό (2016/07)GR

HPC 400 EMS 2. Μονάδα χειρισμού για ηλεκτροκίνητες αντλίες θερμότητας. Σχετικά με τις οδηγίες εγκατάστασης για τον τεχνικό (2016/07)GR EMS 2 6 720 810 300-00.2O Μονάδα χειρισμού για ηλεκτροκίνητες αντλίες θερμότητας Σχετικά με τις οδηγίες εγκατάστασης για τον τεχνικό 6 720 820 238(2016/07)GR 2 Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ SELTRON SGC14

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ SELTRON SGC14 ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ SELTRON SGC14 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερμοστάτες ηλιακών της SELTRON λειτουργούν με μικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Της μονάδας ελέγχου λέβητα κεντρικής θέρμανσης με κοχλία/ έμβολο τροφοδοσίας

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Της μονάδας ελέγχου λέβητα κεντρικής θέρμανσης με κοχλία/ έμβολο τροφοδοσίας Σύνδεση αισθητήρα εξωτερικής θερμοκρασίας Η μονάδα ελέγχου TITANIC είναι εξοπλισμένη με έξοδο για σύνδεση ενός αισθητήρα εξωτερικής θερμοκρασίας της εταιρίας PPHU "ProND". Τον αισθητήρα μπορείτε να τον

Διαβάστε περισσότερα

Αντλίες θερμότητας. Οικονομία με ενέργεια από το περιβάλλον

Αντλίες θερμότητας. Οικονομία με ενέργεια από το περιβάλλον Αντλίες θερμότητας Οικονομία με ενέργεια από το περιβάλλον . Yutaki-S80, S και M, Αντλίες θερμότητας αέρος-νερού Εξωτερική Μονάδα Εσωτερική Μονάδα Yutaki S80 Ασύρματο Χειριστήριο Η ιδανική λύση για οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Αντλία θερμότητας αέρα/νερού split - inverter. Bosch EWP8-16AWSB/E-S/T. 8-16 kw

Αντλία θερμότητας αέρα/νερού split - inverter. Bosch EWP8-16AWSB/E-S/T. 8-16 kw Αντλία θερμότητας αέρα/νερού split - inverter Bosch EWP8-16AWSB/E-S/T 8-16 kw 1 Δύο εσωτερικά μηχανήματα Bosch HMAWS8-16 B-S / HMAWS8-16E-S Frigolight για συνδυασμό με υπάρχον λέβητα Frigocomfort με ενσωματωμένες

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης

Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης Ημερίδα REQUEST2ACTION, 26 Φεβρουαρίου 215 Σωτήρης Κατσιμίχας, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Γενικός Γραμματεύς Ένωσης Ελληνικών Επιχειρήσεων Θέρμανσης και Ενέργειας Απαιτ.

Διαβάστε περισσότερα

εγκατάσταση Για τη διαστασιολόγηση των σωλήνων και των θερµαντικών σωµάτων της εγκατάστασης πρέπει να ληφθεί υπόψη το διαθέσιµο µανοµετρικό ύψος σε συνδυασµό µε την απαιτούµενη παροχή και σύµφωνα µε τις

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοστάτης χώρου touch με οθόνη LCD

Θερμοστάτης χώρου touch με οθόνη LCD Θερμοστάτης χώρου touch με οθόνη LCD ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ O ΗΤ 300 touch θερμοστάτης χώρου έχει χωριστές εξόδους για εντολή μόνο θέρμανσης και μόνο ψύξης. Ο χρήστης μπορεί να προσαρμόσει τον θερμοστάτη

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακός Εντοιχιζόμενος Ελεγκτής Υδροθερμικών Τζακιών

Ψηφιακός Εντοιχιζόμενος Ελεγκτής Υδροθερμικών Τζακιών VARIO S-Max Ψηφιακός Εντοιχιζόμενος Ελεγκτής Υδροθερμικών Τζακιών Γενικά Ο ελεγκτής VARIO S-Max προορίζεται να ελέγχει υδροθερμικά τζάκια (καλοριφέρ) και βοηθάει στην ενσωμάτωσή τους στο υπάρχον σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 9. Logatherm- Αντλίες θερμότητας. Αντλίες Θερμότητας Bosch Split type inverter Σελ. 203

Κεφάλαιο 9. Logatherm- Αντλίες θερμότητας. Αντλίες Θερμότητας Bosch Split type inverter Σελ. 203 Αντλία Θερμότητας αέρα-νερού Split type inverter Κεφάλαιο 9 Logatherm- Αντλίες θερμότητας Αντλίες Θερμότητας Bosch Split type inverter Σελ. 203 Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας νερού -νερού WPS Σελ. 205

Διαβάστε περισσότερα

DAIKIN ΕΛΛΑΣ Λίστα Κωδικών Σφαλμάτων

DAIKIN ΕΛΛΑΣ Λίστα Κωδικών Σφαλμάτων DAIKIN ΕΛΛΑΣ Λίστα Κωδικών Σφαλμάτων Κωδικός Σφάλματος A0 Μονάδα Πιθανά Αίτια Σφάλμα συσκευής εξωτερικής προστασίας Ενεργοποίηση συσκευής εξωτερικής προστασίας Εσφαλμένη τοπική ρύθμιση Ατέλεια PCB εσωτερικής

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση ενέργειας και θέρμανση κτιρίων

Εξοικονόμηση ενέργειας και θέρμανση κτιρίων Εξοικονόμηση ενέργειας και θέρμανση κτιρίων Μέρος 1 ο : Σύγκριση τοπικών και κεντρικών συστημάτων θέρμανσης "Μύρισε χειμώνας" και πολλοί επιλέγουν τις θερμάστρες υγραερίου για τη θέρμανση της κατοικίας

Διαβάστε περισσότερα

ΗλιακοίΣυλλέκτες. Γιάννης Κατσίγιαννης

ΗλιακοίΣυλλέκτες. Γιάννης Κατσίγιαννης ΗλιακοίΣυλλέκτες Γιάννης Κατσίγιαννης Ηλιακοίσυλλέκτες Ο ηλιακός συλλέκτης είναι ένα σύστηµα που ζεσταίνει συνήθως νερό ή αέρα χρησιµοποιώντας την ηλιακή ακτινοβολία Συνήθως εξυπηρετεί ανάγκες θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

Alféa. Aντλίες Θερµότητας Inverter

Alféa. Aντλίες Θερµότητας Inverter Alféa Aντλίες Θερµότητας Inverter Εµπιστευτείτε ένα µεγάλο Ευρωπαίο κατασκευαστή Ο Γαλλικός οίκος ATLANTIC µε 40 χρόνια εµπειρία στην παραγωγή συστηµάτων θέρµανσης και εξοικονόµησης ενέργειας και µε πάνω

Διαβάστε περισσότερα

5.1 QAA75.. / QAA78 / AVS37..

5.1 QAA75.. / QAA78 / AVS37.. 5 Χειρισµός 5. QAA75.. / QAA78 / AVS37.. 5.. Λειτουργία Πλήκτρα λειτουργίας Τύπος µονάδας χώρου Επιλογή τρόπου λειτουργίας θέρµανσης χώρου Επιλογή θέρµανσης Ζνχ Έξοδος από τις ρυθµίσεις Επιβεβαίωση ρύθµισης

Διαβάστε περισσότερα

Κλιματιστικά Τεχνικά δεδομένα

Κλιματιστικά Τεχνικά δεδομένα Κλιματιστικά Τεχνικά δεδομένα Τεχνικά δεδομένα Ε ξ ω τ ε ρ ι κ ή μ ο ν ά δ α - Σ ύ ν δ ε σ η ζ ε ύ γ ο υ ς Η ξεχωριστή θέση της Daikin στον κλάδο των κατασκευαστών κλιματιστικών, συμπιεστών και ψυκτικών

Διαβάστε περισσότερα

Αντλίες Θερμότητος. Η σύγχρονη οικονομική λύση για συνεχή θέρμανση και ψύξη!

Αντλίες Θερμότητος. Η σύγχρονη οικονομική λύση για συνεχή θέρμανση και ψύξη! Αντλίες Θερμότητος Η σύγχρονη οικονομική λύση για συνεχή θέρμανση και ψύξη! ; ΓΙΑΤΙ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΟΣ klima-therm; Για να έχετε ζεστό ή δροσερό σπίτι όλο το 24ωρο χειμώνα - καλοκαίρι! Για να έχετε πάντα

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήµατα και Προοπτικές στην Αναβάθµιση Κοινωνικής Κατοικίας: Η Περίπτωση του Ηλιακού Χωριού

Προβλήµατα και Προοπτικές στην Αναβάθµιση Κοινωνικής Κατοικίας: Η Περίπτωση του Ηλιακού Χωριού Προβλήµατα και Προοπτικές στην Αναβάθµιση Κοινωνικής Κατοικίας: Η Περίπτωση του Ηλιακού Χωριού Νίκος Νταβλιάκος - Αριστοτέλης Μπότζιος-Βαλασκάκης Αθήνα 14 Οκτωβρίου 2004, Ξενοδοχείο Stratos Vassilikos

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά αντιστροφέων TripleLynx

Σειρά αντιστροφέων TripleLynx MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Σειρά αντιστροφέων TripleLynx Το σημείο αναφοράς στους ηλιακούς αντιστροφείς της Danfoss τριφασικός Χωρίς μετασχηματιστή 10, 12.5 και 15 kw SOLAR INVERTERS 98% Μέγιστη ισχύς

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες VTC Απενεργοποίηση και ενεργοποιηση του θερμοστατη

Οδηγίες VTC Απενεργοποίηση και ενεργοποιηση του θερμοστατη Οδηγίες VTC 770 Ο μοναδικός σχεδιασμός των ρυθμιστικών αρχών AURA σειρά VTC που επιτρέπει σε λίγα λεπτά αναβάθμιση θερμοστάτη σας από το ένα μοντέλο στο άλλο, 1. Πλήκτρο ON / OFF του θερμοστάτη 2. Κουμπί

Διαβάστε περισσότερα

GH21PB ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΕΒΗΤΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Ψηφιακός πίνακας για λέβητες pellet και βιοµάζας

GH21PB ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΕΒΗΤΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Ψηφιακός πίνακας για λέβητες pellet και βιοµάζας ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΕΒΗΤΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Ψηφιακός πίνακας για λέβητες pellet και βιοµάζας GH21PB ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ο ελεγκτής GH21PB έχει κατασκευαστεί για τον έλεγχο λειτουργίας λεβήτων στερεών καυσίµων µε pellet και

Διαβάστε περισσότερα

Ο ελεγκτής VARIO Air ελέγχει τα παρακάτω συστήματα του λέβητα και της εγκατάστασης:

Ο ελεγκτής VARIO Air ελέγχει τα παρακάτω συστήματα του λέβητα και της εγκατάστασης: VARIO air Ψηφιακός Ελεγκτής Αερόθερμων Τζακιών Γενικά Ο ελεγκτής VARIO Air προορίζεται να ελέγχει αερόθερμα τζάκια και να τροφοδοτεί με αποτελεσματικό, ασφαλή και ήσυχο τρόπο το θερμό αέρα της θέρμανσης

Διαβάστε περισσότερα

talia GREEN SYStEm hp

talia GREEN SYStEm hp CONDENSING ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ BOILERS talia GREEN SYStEm hp 85-100 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ Η σειρά λεβήτων υψηλής ισχύος της chaffoteaux τώρα επεκτείνεται στις εκδόσεις 85 και 100. Ο talia Green System hp

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης

Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης Παρουσίαση ASHRAE, 09.04.2013 Σωτήρης Κατσιμίχας, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Διευθύνων Σύμβουλος Θερμογκάζ Α.Ε. Μελέτη θερμικών απωλειών 1 kw 3 kw 3 kw θερμαντικά σώματα

Διαβάστε περισσότερα

Εγγυημένη σταθερή θερμοκρασία στον χώρο σας, ενώ οι εποχές αλλάζουν.

Εγγυημένη σταθερή θερμοκρασία στον χώρο σας, ενώ οι εποχές αλλάζουν. Εγγυημένη σταθερή θερμοκρασία στον χώρο σας, ενώ οι εποχές αλλάζουν. Οι αντλίες θερμότητας αέρα-νερού της σειράς KK της ADTHERM παρέχουν το επιθυμητό θερμικό ή ψυκτικό αποτέλεσμα στο χώρο σας, κάτω από

Διαβάστε περισσότερα

Nέα Μοντέλα & Παραλαβές στις ίδιες ανταγωνιστικές τιμές

Nέα Μοντέλα & Παραλαβές στις ίδιες ανταγωνιστικές τιμές Nέα Μοντέλα & Παραλαβές στις ίδιες ανταγωνιστικές τιμές Νέα Μοντέλα Τοίχου! E2VI Eτοιμοπαράδοτα 10/04 Eτοιμοπαράδοτα Β2VΙ ++ Hμικεντρικές Μονάδες Ντουλάπες εμφανούς τύπου ON/OFF & Όλα τα μοντέλα ετοιμοπαράδοτα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 10. Logatherm- Αντλίες θερμότητας. Αντλίες Θερμότητας Bosch Split type inverter Compress 3000 Σελ. 217

Κεφάλαιο 10. Logatherm- Αντλίες θερμότητας. Αντλίες Θερμότητας Bosch Split type inverter Compress 3000 Σελ. 217 Compress 6000. Κεφάλαιο 10 Logatherm- Αντλίες θερμότητας Αντλίες Θερμότητας Bosch Split type inverter Compress 3000 Σελ. 217 Αντλίες Θερμότητας Bosch inverter Compress 6000 Σελ. 219 Αντλία Θερμότητας για

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτές θερµοκρασίας χώρου µε οθόνη LCD

Ελεγκτές θερµοκρασίας χώρου µε οθόνη LCD 3 031 Ελεγκτές θερµοκρασίας χώρου µε οθόνη LCD για συστήµατα θέρµανσης RDD101 Έλεγχος 2 θέσεων µε έξοδο ON / OFF για θέρµανση Τρόποι λειτουργίας: κανονική λειτουργία και εξοικονόµησης ενέργειας Αυτόµατη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΤΗΤΑ ή ΕΞΥΠΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ;

ΑΠΛΟΤΗΤΑ ή ΕΞΥΠΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ; Τεύχος 74 Ιούνιος 2015 Αερόψυκτοι σπειροειδείς ψύκτες 160 kw - 520 kw 30RBM & 30RBP ΑΠΛΟΤΗΤΑ ή ΕΞΥΠΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ; AQUASNAP ΜΕ ΕΞΥΠΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ GREENSPEED, ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ. Οι ψύκτες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αναφοράς εγκαταστάτη

Οδηγός αναφοράς εγκαταστάτη Οδηγός αναφοράς εγκαταστάτη Dikin Altherm - Split χαμηλής θερμοκρασίας + ERLQ004-006-008CA EHVH/X04S18CB EHVH/X08S18+6CB Dikin Altherm - Split χαμηλής θερμοκρασίας Ελληνικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Αντλίας Θερμότητας Νερού χρήσης

Τιμοκατάλογος Αντλίας Θερμότητας Νερού χρήσης Bosch Compress 3000 DWFI/O Τιμοκατάλογος Αντλίας Θερμότητας Νερού χρήσης Bosch Compress 3000DWFI (+5 C / +35 C) Bosch Compress 3000DWFO (-10 C / +35 C) 1 Γενικά χαρακτηριστικά Θέρμανση νερού με τη βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα τηλεχειρισμού με χρονοθερμοστάτη για λέβητες αερίου

Σύστημα τηλεχειρισμού με χρονοθερμοστάτη για λέβητες αερίου Amico Remote Control Σύστημα τηλεχειρισμού με χρονοθερμοστάτη για λέβητες αερίου Το COMANDO AMICO REMOTO (CAR) είναι ένα σύστημα τηλεχειρισμού που επιτρέπει την ρύθμιση και τον έλεγχο συσκευών της IMMERGAS

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Made in France ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Επίτοιχος ηλεκτρικός χυτοσίδηρος λέβητας Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου 1 κύκλωμα θέρμανσης ελεγχόμενο από εξωτερικό αισθητήριο 1 κύκλωμα ζεστού νερού χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ ΚΕΝΟΥ Μοντέλα : SG-150, SG-180, SG-210, SG-260

ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ ΚΕΝΟΥ Μοντέλα : SG-150, SG-180, SG-210, SG-260 ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ ΚΕΝΟΥ Μοντέλα : SG-150, SG-180, SG-210, SG-260 Μεγαλύτερη απόδοση. Μικρότερη επιφάνεια κάλυψης. Χωρίς συντήρηση, χωρίς αντιψυκτικά Αντοχή µέχρι µείον 40 C. Δεξαµενή 2,5mm επισµαλτωµένη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7 Περιεχόμενα Οδηγίες ασφάλειας 3 Θερμοστάτης Χώρου 4 Εικονίδιο οθόνης LCD 5 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6 Ρύθμιση ρολογιού 7 Ρύθμιση θερμοκρασίας δωματίου 8 Έλεγχος θερμοκρασίας παροχής 9 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

NUOS PLUS ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

NUOS PLUS ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ NUOS PLUS ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ARISTON ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΤΗ ΓΚΑΜΑ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΝΕΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΥΚΟΛΙΑ 2 NUOS PLUS: Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΧΩΡΟΥ EURO EURO

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΧΩΡΟΥ EURO EURO για θέρμανση ή ψύξη με: Διακόπτη on-off Ενδεικτική λυχνία για θέρμανση ή ψύξη με: Διακόπτη on-off 2 Ενδεικτικές λυχνίες Δεύτερη εντολή για εντολή σε ζεστό νερό χρήσης RAA 31.16 1 (60) RAA 31.26 1 (40)

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με στοιχεία του τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος τα Ελληνικά κτίρια καταναλώνουν το 34% της συνολικής τελικής κατανάλωσης ενέργειας (περίπου

Σύμφωνα με στοιχεία του τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος τα Ελληνικά κτίρια καταναλώνουν το 34% της συνολικής τελικής κατανάλωσης ενέργειας (περίπου Σύμφωνα με στοιχεία του τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος τα Ελληνικά κτίρια καταναλώνουν το 34% της συνολικής τελικής κατανάλωσης ενέργειας (περίπου 98,9 ΤWH) και ευθύνονται για το 44% των εκπομπών αερίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΠΡΑΞΗ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΠΑΤΩΝ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΠΡΑΞΗ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΠΑΤΩΝ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΠΡΑΞΗ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΠΑΤΩΝ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΠΡΑΞΗ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΠΑΤΩΝ» B. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΣΠΑΤΩΝ Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 50 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητας συμπύκνωσης με ζεστό 6,6-23,8. 7736900066 νερό χρήσης

Λέβητας συμπύκνωσης με ζεστό 6,6-23,8. 7736900066 νερό χρήσης Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου 24 kw Logamax plus GB072 Logamax plus GB072 - λέβητας συμπύκνωσης αερίου GB072-24Κ GB072-24 Μέγεθος 24 24 Ονομαστική θερμική ισχύς 40/30 C [kw] 23,8 23,8 Ονομαστική

Διαβάστε περισσότερα

Bosch 2500F Bosch 2500F 20 & Bosch 2500F 30. Λέβητας συμπύκνωσης πετρελαίου. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης (2015/05) GR

Bosch 2500F Bosch 2500F 20 & Bosch 2500F 30. Λέβητας συμπύκνωσης πετρελαίου. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης (2015/05) GR 6720812424-00.1Wo Λέβητας συμπύκνωσης πετρελαίου 20 & 30 Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης GR 2 Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Επεξήγηση συμβόλων και υποδείξεων ασφαλείας........... 3 1.1 Επεξήγηση συμβόλων............................

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Made in France ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Επίτοιχος ηλεκτρικός χυτοσίδηρος λέβητας Gialix 120 MA Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου 1 κύκλωμα θέρμανσης ελεγχόμενο από εξωτερικό αισθητήριο 1 κύκλωμα ζεστού

Διαβάστε περισσότερα