Προφυλάξεις ασφάλειας (Προσεκτικά παρακολουθείτε τις προληπτικά μέτρα διότι αυτές είναι βασικά στοιχεία γιά την ασφαλεία του μηχανήματος.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προφυλάξεις ασφάλειας (Προσεκτικά παρακολουθείτε τις προληπτικά μέτρα διότι αυτές είναι βασικά στοιχεία γιά την ασφαλεία του μηχανήματος."

Transcript

1

2 Προφυλάξεις ασφάλειας (Προσεκτικά παρακολουθείτε τις προληπτικά μέτρα διότι αυτές είναι βασικά στοιχεία γιά την ασφαλεία του μηχανήματος.) ΠΡΟΕΙΔΟ- ΠΟΙΗΣΗ Πάντα αποσύνδεστε το κλιματιστικό μηχάνημα από το ηλεκτρικό ρεύμα πριν από την λειτουργία ή πλησίασμα στο εσωτερικά εξαρτήματα. Η επιβεβαίωση εγκατάστασης και η δοκιμασία λειτουργιας πρέπει να γίνει από το ειδικευμένο πρόσωπο. Επιβεβαιώσετε ότι το κλιματιστικό μηχάνημα δεν τοποθετείται στο ευπρόσιτο χώρο. ΓΕΝΙΚΉ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΑ Προσεκτικά διαβάστε το περιεχόμενο αυτόυ του εγχειριδίου πριν από την εγκατάσταση του κλιματιστικού μηχανήματος και φυλάσσετε το εγχειρίδιο στο ευπρόσιτο χώρο γιά να χρησιμοποιηθεί ως αναφορά μετά την εγκατάσταση. Γιά τη μέγιστη ασφάλεια, ο εγκαταστάτης πρέπει να διαβάσει προσεκτικά τις παρακολουθά προειδοποιητικά. Φυλάσσετε το εγχειρίδιο της λειτουργίας και εγκατάστασης στο ευπρόσιτο χώρο, και μη ξεχάσετε αυτό το εγχειρίδιο να δώσει στο νέο ιδιοκτήτη αν το κλιματιστικό μηχάνημα πωληθεί η μεταφερθεί. Αυτό το εγχειρίδιο εξηγεί πώς μπορεί να τοποθετηθεί η εσωτερική μονάδα στο διαιρούμενο σύστημα με δύο μονάδες της SAMSUNG. Η χρήση των μονάδων των άλλων τύπων με τα διαφορά συστήματα ελέγχου μπορεί να προκαλέσει τη ζημία στις μονάδες και ακυρώσει τη εγγύηση. Ο κατασκευαστής δεν θα είναι υπεύθυνος γιά τη ζημία από τη χρήση με τις μην-συμβατές μονάδες. Ο κατασκευαστής δεν θα είναι υπεύθυνος γιά τη ζημία που προέρχεται από τη μην εξουσιοδοτημένες αλλαγές ή εσφαλμένη σύνδεση του ηλεκτρικού ρεύματος και η υπέρβαση των ορίων των προβλεπομένων στον πίνακα «Όρια Λειτουργίας» του εγχειριδίου. Αυτές οι πράξεις θα ακυρώσουν την εγγύηση. Το κλιματιστικό μηχάνημα πρέπει να χρησιμοποιηθεί μόνο γιά τη κατάλληλη χρήση που είχε σχεδιαστεί, δεν είναι σωστό να τοποθεστηθεί η εσωτερική μονάδα στο χώρο γιά το καθαριστήριο. Μη χρησιμοποιήστε τις μονάδες αν έχουν ζημία. Αν τυχαίνει το πρόβλημα, κλείστε το διακόπτη και αποσυνδέστε αυτό από τη ρευματοδότηση. Προς αποτροπή ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιών ή τραυματισμών, διακόπτετε πάντα τη λειτουργία της μονάδας, απενεργοποιήστε το διακόπτη προστασίας και επικοινωνήστε με το τμήμα τεχνικής υποστήριξης της SAMSUNG, σε περίπτωση που η μονάδα παράγει καπνό, το καλώδιο ρεύματος έχει υψηλή θερμοκρασία ή έχει φθαρεί ή σε περίπτωση που η μονάδα προκαλεί έντονο θόρυβο. Πάντα θυμάστε να εξετάσετε προσεκτικά την μονάδα, ηλεκτρικές συνδέσεις, ψυκτικό σωλήνα τακτικά. Αυτές οι εξετάσεις πρέπει να γίνουν μόνο από το ειδικευμένο πρόσωπο. Αυτή η μονάδα έχει το κίνητο εξάρτημα, γι αυτό πρέπει να απομακρυνθούν τα παίδια. Μη δοκιμάστε να επισκευάσει, να μετεφέρει, να αλλάξει ή ανατοποθετήσει την μονάδα. Αν γίνονται από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο τέτοιοι πράξεις, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία η πυρκαιά. Μη αφήστε πάνω από τη μονάδα το δοχείο που έχει το υγρό η άλλο το αντικείμενο. Όλα τα υλικά που χρησιμοποιούνται γιά τη κατασκευασία και τη συσκευασία είναι ανακυκλωσιμά. Τα υλικά συσκευασίας και οι μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου(προαιρετικό) πρέπει να αποβληθούν κατά τους κανονισμούς. Το κλιματιστικό μηχάνημα έχει το ψυκτικό μέσο που πρέπει να αποβληθεί ως το ειδικό αποβλητό. Στο τέλος της χρήσης του, το κλιματιστικό μηχάνημα πρέπει να αποβληθεί στο εξουσιοδοτημένο κέντρο η επιστράφει στο μεταπράτη, διότι αυτό μπορεί να αποβληθεί σωστά και ασφαλώς. ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΜΟΝΆΔΑΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ: Όταν τοποθετηθεί η μονάδα, πάντα θυμάσετε να συνδέσετε πρώτα το ψυκτικό σωλήνα, καί μετά το καλώδιο ρεύματος. Πάντα αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος πρώτα πριν από το ψυκτικό σωλήνα. Όταν παραλάβετε το μηχάνημα, εξετάσετε το προιόν γιά την επιβεβαίωση ότι το προιόν δεν έχει ζημία κατά την διάρκεια μεταφοράς. Αν βρεθεί ότι το προιόν έχει ζημία, ΜΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ και αμέσως αναφέρετε την ζημία στον μεταπράτη ή στο μεταφορέα (αν ο εγκαταστάτης ή ο εξουσιοδοτημένος τεχνικός έχει μαζέψει τα υλικά από το μεταπράτη.) Μετά το τέλος της εγκατάστασης, πάντα πρέπει να γίνει η δοκιμασία λειτουργήματος και δωθούν οδηγίες πως μπορεί να λειτουργήσει το κλιματιστικό μηχάνημα στο χρήστη. Μη χρησιμοποιείτε το κλιματιστικό μηχάνημα στη κατάσταση που έχει επικίνδυνα υλικά ή είναι κοντά στο εξοπλισμό που μπορεί να προκαλέσει τη πυρκαιά ή τη έκρηξη ή τραύματα. ΗΛΕΤΡΟΔΌΤΗΣΗ, ΤΗΚΤΑΣΦΆΛΕΙΑ, ΑΠΟΖΕΎΚΤΗΣ Πάντα εξασφαλίστε ότι η ρευματοδότηση είναι κατάλληλη με το κριτήριο ασφάλειας. Πάντα τοποθετήσετε το κλιματιστικό μηχάνημα κατάλληλα στα κριτήρια ασφάλειας. Πάντα εξασφαλίσετε την κατάλληλη γείωση. Εξασφαλίσετε ότι η τάση και συχνότητα της ρευματοδότησης είναι κατάλληλες με τα κατασκευαστικά χαρακτηριστικά και το ρεύμα εισερχομένο είναι πλήρες γιά να καλύψει την λειτουργία των άλλων οικιακών σκεύων που είναι συνδεδεμένα με το ίδιο ηλεκτρικό καλώδιο. Πάντα εξασφαλίσετε ότι ο διακόπτης προστασίας και διακοπής είναι προσδιορισμένος καταλλήλως. Εξασφαλίσετε ότι το κλιματιστικό μηχάνημα συνδέεται στο ρεύμα κατά τις οδηγίες του διαγράμματος συνδεσμολογίας που είναι στο εγχειρίδιο. Πάντα εξασφαλίσετε ότι η ηλεκτρική σύνδεση(εισέλευση καλωδίου, τμήμα μολυβδού, προστασίες...) είναι κατάλληλη με τους ηλεκτρικούς χαρακτήρες και με τις οδηγίες του διαγράμματος συνδεσμολογίας. Πάντα εξασφαλίσετε ότι όλες συνδέσεις παρακολουθούν τα κριτήρια της εγκατάστασης του κλιματιστικού μηχανήματος. G-2

3 Περιεχόμενα Προετοιμασία εγκατάστασης της εξωτερικής μονάδας Πού θα εγκαταστήσετε την εξωτερική μονάδα Εγκατάσταση εξωτερικής μονάδας Σύνδεση των καλωδίων Συνδέοντας το σωλήνα ψυκτικού Σύνδεση και εξαέρωση του δικτύου Kοπή/Eπιμήκυνση των σωληνώσεων Έλεγχος για τυχόν διαρροές Σύνδεση του σωλήνα αποχέτευσης με την εξωτερική μονάδα Μόνωση Χρήση της βαλβίδας διακοπής ροής Τροφοδοσία ψυκτικού Εγκατάσταση πομπού (Προαιρετική) Διαδικασία εκκένωσης Έλεγχος ορθής γείωσης Εργασίες δοκιμών Αυτοδιάγνωση και επισκευή EΛΛHNIKA G-3

4 Προετοιμασία εγκατάστασης της εξωτερικής μονάδας Το Κλιματιστικό χρησιμοποιεί το ψυκτικό R410A Αντλία θερμότητας 90 A Τύπος: UH026EAV1/UH035EAV B Τύπος: UH052EAV1/UH052EAS/UH070EAS 54.1 Αντλία θερμότητας Αντλία θερμότητας C Τύπος: UH060EAV1/UH070EAV1 D Τύπος: UH090EAV/UH105EAV/UH140EAV/UH105EAS Αντλία θερμότητας 932 G , ,128 1,

5 Μετακίνηση της Εξωτερικής Μονάδας με τη Βοήθεια Συρματόσχοινου Δέστε την εξωτερική μονάδα με δύο συρματόσχοινα των 8 μέτρων ή και μεγαλύτερα σύμφωνα με την εικόνα. Για να αποφύγετε τη φθορά της συσκευής από γρατζουνιές, χρησιμοποιήστε κομμάτια υφάσματος μεταξύ του συρματόσχοινου και των σημείων της συσκευής που εφάπτονται με αυτό. Συρματοσχοίνιο Kομμάτια υφάσματος EΛΛHNIKA G-5

6 Πού θα εγκαταστήσετε την εξωτερική μονάδα Εξωτερική Μονάδα Η εξωτερική μονάδα δεν θα πρέπει ΠΟΤΕ να τοποθετηθεί με κλίση ή ανάποδα επειδή το λάδι από την τρόμπα λαδιού θα τρέξει στο κύκλωμα ψύξης προκαλώντας σοβαρή βλάβη στη μονάδα. Επιλέξτε ένα μέρος ξηρό και ευήλιο, όπου όμως η μονάδα δεν θα εκτίθεται άμεσα σε ηλιακό φως ή σε δυνατούς ανέμους. Μην εμποδίσετε τις εισόδους και τις εξόδους της συσκευής. Επιλέξτε ένα μέρος όπου ο θόρυβος του κλιματιστικού όταν βρίσκεται σε λειτουργία και όταν γίνεται η εκροή αέρα δεν θα ενοχλεί τους γύρω γείτονες. Επιλέξτε ένα μέρος όπου θα βοηθά στην εύκολη σύνδεση των σωλήνων και των καλωδίων της εσωτερικής μονάδας. Εγκαταστήστε την εξωτερική μονάδα σε μία επίπεδη σταθερή επιφάνεια ικανή να αντέξει το βάρος της και δεν δημιουργεί περιτό θόρυβο και δόνηση. Τοποθετήστε την εξωτερική μονάδα έτσι ώστε η ροή του αέρα να κατευθύνεται προς την ανοιχτή επιφάνεια. Αφήστε επαρκή χώρο γύρω από την εξωτερική μονάδα, ειδικά τοποθετήστε την μακριά από ραδιόφωνο, ηλεκτονικό υπολογιστή, στερεοφωνικό κλπ. Eσωτερική μονάδα Tηλεχειριστήριο Aσφαλεία 1,5m ή περισσότερο Aσφαλεία 1m ή περισσότερο 1m ή περισσότερο Στερεοφωνικό 1,5m ή περισσότερο 1,5m ή περισσότερο 1,5m ή περισσότερο Eσωτερική μονάδα Αν η εξωτερική μονάδα είναι εγκατεστημένη ψηλά, σιγουρευτείτε ότι σταθερά τοποθετημένη. Σιγουρευτείτε ότι το νερό του σωλήνα αποστράγγισης κυλά με ασφάλεια και απο τον κατάλληλο σωλήνα. ΠPOΣOXH Μόλις αγοράστατε ένα σύστημα κλιματισμού το οποίο θα πρέπει να εγκαταστήσει εξειδικευμένος τεχνικός. Αυτή η συσκευή θα πρέπει να εγκατασταθεί σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες ηλεκτρισμού. Με μια υπαίθρια μονάδα που έχει καθαρό βάρος πάνω από 60kg, δεν προτείνουμε εγκατάσταση στον τοίχο, αλλά μια μόνιμη εγκατάσταση στο πάτωμα. G-6

7 Προδιαγραφές για την τοποθέτηση της εξωτερικής μονάδας Εάν δεν υπάρχει κανένα εμπόδιο γύρω από την εξωτερική μονάδα... μονάδας σε : mm 300 ή περισσότερο 1500 ή περισσότερο Όταν το στόμιο εξόδου αέρα βρίσκεται στην αντιδιαμετρική πλευρά του τοίχου Όταν η έξοδος του αέρα βλέπει προς τον τοίχο 300 ή περισσότερο 2000 ή περισσότερο 1500 ή περισσότερο 600 ή περισσότερο 300 ή περισσότερο 600 ή περισσότερο Όταν οι 3 πλευρές της μονάδας εξωτερικού χώρου φράζονται από τον τοίχο 300 ή περισσότερο Το άνω μέρος της εξωτερικής μονάδας και το στόμιο εξόδου αέρα είναι στην αντιδιαμετρική πλευρά του τοίχου Το άνω μέρος της εξωτερικής μονάδας και το στόμιο εξόδου αέρα είναι προς τον τοίχο 1500 ή περισσότερο 300 ή περισσότερο Όταν η εμπρόσθια και οπίσθια πλευρά της μονάδας εξωτερικού χώρου βλέπουν προς τον τοίχο EΛΛHNIKA G-7

8 Πού θα εγκαταστήσετε την εξωτερική μονάδα (συνέχεια) Κατά την εγκατάσταση περισσότερων από 1 μονάδων εξωτερικού χώρου μονάδας σε : mm 1500 ή περισσότερο Όταν η έξοδος του αέρα βλέπει προς τον τοίχο 300 ή περισσότερο 300 ή περισσότερο 600 ή περισσότερο 600 ή περισσότερο Όταν οι 3 πλευρές της μονάδας εξωτερικού χώρου φράζονται από τον τοίχο 600 ή περισσότερο 300 ή περισσότερο 600 ή περισσότερο 600 ή περισσότερο Όταν η εμπρόσθια και οπίσθια πλευρά της μονάδας εξωτερικού χώρου βλέπουν προς τον τοίχο 1500 ή περισσότερο 1500 ή περισσότερο 600 ή περισσότερο 3000 ή περισσότερο 3000 ή περισσότερο 300 ή περισσότερο Όταν η εμπρόσθια και οπίσθια πλευρά της μονάδας εξωτερικού χώρου βλέπουν προς τον τοίχο ΠPOΣOXH Η μονάδα πρέπει να τοποθετηθεί κατά τη προδιορισμένη διάσταση, γιά να διευκολυνθεί το πλησίασμα από κάθε πλεύρα, ή το να εγγυηθεί η σωστή λειτουργία της διατήρησης και επισκευής του προιόντων. Τα εξαρτήματα της μονάδας πρέπει να είναι αφαιρουμένα και επιδεκτικά προσέγγισης εντέλως κάτω από τη ασφαλιστική κατάσταση. G-8

9 Εγκατάσταση εξωτερικής μονάδας Η εξωτερική μονάδα θα πρέπει να εγκατασταθεί σε ένα σταθερό και άκαμπτο μέρος για να αποφευχθεί τυχόν θόρυβος και δόνηση. Εάν η εξωτερική μονάδα τοποθετηθεί σε μέρος όπου θα εκτίθεται σε δυνατούς ανέμους ή σε ύψος, θα πρέπει να εξοπλιστεί με το κατάλληλο υποστήριγμα(τοίχος ή ύψος). Ασφαλίστε την εξωτερική μονάδα χρησιμοποιώντας μπουλονία. Σημείωση Το παξιμάδι θα πρέπει να προεξέχει 20mm ή περισσότερο από την επιφάνεια της βάσης. μονάδας σε : mm Tρύπα για το μπουλονίο Tρύπα για το μπουλονίο Τύπος B Tρύπα για το μπουλονίο Tρύπα για το μπουλονίο Τύπος A Τύπος C Τύπος D ΠPOΣOXH Για την αποστράγγιση δημιουργήστε γύρω από τη βάση μία έξοδο για τα απόβλητα. Εάν η εξωτερική μονάδα είναι εκατεστημένη στην οροφή, θα πρέπει να ελέγξετε την αντοχή της οροφής ενώ θα πρέπει να σταγανοποιήσετε τη μόνάδα. Υποστήριγμα Εξωτερικής Μονάδας Εξωτερική Μονάδα Mπουλονίο Υποστήριγμα Εξωτερικής Μονάδας Eπιφάνεια βάσης EΛΛHNIKA ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΥ ΕΓΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ ΣΤΟΝ ΤΟΙΧΟ ΜΕ ΡΑΦΙ Σχεδιασμένος για να σταματάει την υπόλοιπη δόνηση από την υπαίθρια μονάδα στο ράφι. (δεν παρέχεται με το προϊόν) - Εξασφαλίστε ώστε ο τοίχος να είναι σε θέση να αντέχει το βάρος του ραφιού και της υπαίθριας μονάδας; - Εγκαταστήστε το ράφι όσο το δυνατόν πιο κοντά σε μια κολώνα (στήλη); - Εγκαταστήστε το κατάλληλο στρόφιο προκειμένου να μειωθούν ο θόρυβος και η υπόλοιπη δόνηση που μεταφέρονται από την υπαίθρια μονάδα προς τον τοίχο. Μαλακό λάστιχο με σκοπό να κόψει τη δόνηση από το ράφι στον τοίχο. (δεν παρέχεται με το προϊόν). G-9

10 Σύνδεση των καλωδίων Δύο ηλεκτρικά καλώδια θα πρέπει να συνδεθούν στην εξωτερική μονάδα. Το καλώδιο σύνδεσης της εξωτερικής με την εσωτερική μονάδα. Το καλώδιο παροχής ρεύματος ανάμεσα στην εξωτερική μονάδα και στο διακόπτη του βοηθητικού κυκλώματος. Πριν την εγκατάσταση, ιδιαίτερα στην Ρωσική και Ευροπαϊκή αγορά, η αντιπροσωπεία πρέπει να ερωτηθεί για να διευκρινήσει την σύνθετο αντίσταση του σύστηματος ούτως ώστε η συσκευή να είναι ασφαλισμένη. CAUTION Κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης της μονάδας, κάνετε πρώτα τις συνδέσεις ψυκτικών ουσιών και έπειτα τις ηλεκτρικές συνδέσεις. Εάν η μονάδα είναι απεγκατεστημένη, αρχικά αποσυνδέστε τα ηλεκτρικά καλώδια, έπειτα τις συνδέσεις ψυκτικών ουσιών. Συνδέστε το κλιματιστικό μηχάνημα με τη γείωση, πριν εκτελέσετε την ηλεκτρική σύνδεση. Παράδειγμα Κλιματιστικού Συστήματος Εάν χρησιμοποιείτε ELB για μονοφασικό ρεύμα Εξωτερική Μονάδα Eπικοινωία Kαλωδίο παροχής ρεύματος Eπικοινωία Γείωση Kαλωδίο παροχής ρεύματος Eσωτερική μονάδα Εάν μία εξωτερική μονάδα είναι εγκατεστημένη σε σημείο όπου υπάρχει κίνδυνος διαρροής ηλεκτρικού ρεύματος ή βραχυκυκλώματος, θα πρέπει να εγκαταστήσετε το ELB. Προδιαγραφές καλωδίων παροχής ρεύματος Εξωτερική Μονάδα Εξωτερική Παροχή Ρεύματος Καλώδιο Ρεύματος MAX. Μήκος Τύπος GL MCCB mm²,καλώδιο m A A A B C UH026EAV1 UH035EAV1 UH052EAV1 UH052EAS UH070EAS UH060EAV1 UH070EAV1 1Φ, V~, 50Hz 1.5/2 < 10m Φ, V~, 50Hz 2.0/2 < 10m Φ, V~, 50Hz 2.0/2 < 10m UH090EAV 1Φ, V~, 50Hz 2.5/2 < 10m D UH105EAV UH105EAS 1Φ, V~, 50Hz 4.0/2 < 10m UH140EAV 1Φ, V~, 50Hz 6.0/2 < 10m Το καλώδιο παροχής ρεύματος δεν παρέχεται με τη συσκευή. Για το καλώδιο ρεύματος, χρησιμοποιήστε υλικά κατηγορίας H07RN-F ή H05RN-F. Προδιαγραφές καλωδίου σύνδεσης μεταξύ εσωτερικής - εξωτερικής μονάδας Τροφοδοσία ρεύματος(μονοφασική) Τροφοδοσία ρεύματος Max/Min(V) αγωγός σύνδεσης καλώδιο γείωσης καλώδιο επικοινωνίας Προσωπικός διακομιστής 1Φ, V~, Φ1.6mm 0.75~1.25mm² 0.75~1.25mm² ±10% 1.25mm² 50Hz 1Καλώδιο 2 Καλώδιο 2 Καλώδιο Για το καλώδιο σύνδεσης, χρησιμοποιήστε υλικά κατηγορίας H07RN-F ή H05RN-F. G-10

11 Διάγραμμα Καλωδίωσης για την παροχή ρεύματος Εάν χρησιμοποιήσετε ELB για τριφασικό ρεύμα Παροχή ρεύματος Εξωτερική Μονάδα MCCB Hλεκτρικό κουτί ELB MCCB Eσωτερική μονάδα Kαλώδιο επικοινωνίας Kαλωδίωση Σφιγκτήρας καλωδιώσεων κύριοςτεσσάρων καλώδιο ΠPOΣOXH Πρέπει να συνδέσετε το καλώδιο ρεύματος στον ακροδέκτη καλωδίου ρεύματος και να τον στερεώσετε με σφικτήρα ως άνω. Η μη - σταθεροποιημένη ισχύς θα πρέπει να διατηρείται μέσα στα 2% της ονομαστικής τιμής παροχής. - Εάν η ισχύς παρουσιάζει σημαντικές διακυμάνσεις, η διάρκεια ζωής του συμπυκνωτήρα μπορεί να συντομευτεί. Εάν η τιμή της μη σταθεροποιημένης ισχύoς υπερβεί το 4% διακύμανσης της ονομαστικής τιμής, η εσωτερική μονάδα προφυλάσσεται, σβήνει και εμφανίζεται μία ένδειξη σφάλματος. Για την προστασία του προϊόντος από τα νερά και πιθανή ηλεκτροπληξία, θα πρέπει να φροντίσετε το καλώδιο ρεύματος και το καλώδιο σύνδεσης εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας να βρίσκονται μέσα στο χαλυβδοσωλήνα. Εξασφαλίστε ότι η κύρια ηλεκτρική σύνδεση γίνεται μέσω ενός διακόπτη που αποσυνδέει όλους τους πόλους, με μια επιφάνεια επαφής τουλάχιστον 3 χιλιοστά. Τα καλώδια θα πρέπει να είναι καλυμμένα. Η απόσταση μεταξύ του καλωδίου παροχής ρεύματος και του καλωδίου επικοινωνίας θα πρέπει να είναι 50mm ή περισσότερο. EΛΛHNIKA G-11

12 Σύνδεση των καλωδίων (συνέχεια) UHEAV/UHEAS Διάγραμμα καλωδίωσης Eσωτερική μονάδα Εξωτερική Μονάδα Σημείωση ΠPOΣOXH Εξωτερική Μονάδα Το καλώδιο γιά γείωση του συνδετικού καλωδίου της εσωτερικής μονάδας και εξωτερικής μονάδας πρέπει να στερεωθεί με το ακροδέκτη καψουλίου μαλακού χαλκινού πινακίου κασσίτερου με τρύπα βίδας M4 (δεν είναι εφοδιασμένο με το εξάρτημα). Συνδέστε τον Ακροδέκτη Ρεύματος Συνδέστε τα καλώδια στο πίνακα ακροδέκτη χρησιμοποιώντας τον κυκλικό συσπειρωμένο ακροδέκτη. Συνδέστε μόνο τα προσδιορισμένα καλώδια. Συνδέστε χρησιμοποιώντας το κατσαβίδι το όποιο μπορεί να εφαρμόσει την προσδιορισμένη στροφορμή στις βίδες. Αν ο ακροδέκτης λύεται, πυρκαιά μπορεί να προκαλέσει από τον σπινθήρα. Αν ο ακροδέκτης συνδέεται τοσό πολύ σφιχτά, ο ακροδέκτης μπορεί να προξενήσει τη ζημιά. Σφίξιμο Στροφορμής (kgf cm) M3 5,9 1 φάση 220V Όταν συνδέονται τα καλώδια, μπορείτε να φτιάξετε τα καλώδια γιά τη σύνδεση ηλεκτρικών τμημάτων η γιά τη σύνδεση διά της κάτω τρύπας κατά την κατάσταση της εργασίας. Όταν συνδέετε τα καλώδια, περάστε τα μέσα από το σωλήνα καλωδίων όπως φαίνεται στην εικόνα. Βάση βυθού Kάλυμμα καλωδίου Kαλωδίωση Kαλώδιο επικοινωνίας Kαλώδιο παροχής ρεύματος Τα καλώδια θα πρέπει να είναι καλυμμένα. Η απόσταση μεταξύ του καλωδίου παροχής ρεύματος και του καλωδίου επικοινωνίας θα πρέπει να είναι 50mm ή περισσότερο. Όταν το καλώδιο συνδέεται διά της τρύπας, βγάλτε την Βάση βυθού. G-12

13 Συνδέοντας το σωλήνα ψυκτικού Σύστημα σωληνώσεων ψυκτικού μέσου L1 H L0 Πίνακας συστήματος σωληνώσεων ψυκτικού μέσου Μέγιστο επιτρεπόμενο μήκος Επιτρεπόμενο μήκος καθ ύψος UH026EAV1 UH035EAV1 UH052EAV1 UH060EAV1 UH070EAV1 Μοντέλο UH052EAS UH070EAS UH090EAV UH105EAV UH105EAS UH140EAV Πραγματικό μήκος L0 + H + L1 20m ή λιγότερο 50m ή λιγότερο 30m ή λιγότερο 75m ή λιγότερο σωληνώσεων Πραγματικό μήκος H 15m ή λιγότερο 30m ή λιγότερο 20m ή λιγότερο 30m ή λιγότερο σωληνώσεων Ελάχιστο μήκος σωλήνων: ίσο ή περισσότερα από 3 μέτρα. Καθιστούν τουλάχιστον ένα πράγμα σίγουρο: Θα μειώσουν το θόρυβο και τη δόνηση. Τα σχέδια της μονάδας και της βαλβίδας σύνδεσης υπόκεινται σε αλλαγή αναλόγως του μοντέλου. EΛΛHNIKA G-13

14 Σύνδεση και εξαέρωση του δικτύου Eξ. μονάδα A B C D Aντλία κενού Ο αέρας στην εσωτερική μονάδα και στο σωλήνα πρέπει να αδειάσει. Εάν ο αέρας παραμείνει στους σωλήνες ψύξης, έχει επιπτώσεις στο συμπιεστή, είτε μειώνει την ψυκτική ικανότητα είτε οδηγεί σε ελαττωματική λειτουργία. Η ψυκτική ουσία για τον καθαρισμό του αέρα δεν πρέπει να επιβαρύνει την υπαίθρια μονάδα. Χρησιμοποιήστε την αντλία κενού όπως παρουσιάζεται στο σχέδιο δεξιά. 1 Συνδέστε κάθε σωλήνα με την σωστή βαλβίδα στην εξωτερική μονάδα και σφίγξτε καλά το ρακόρ. 2 Όπως δείχνει απέναντι εικόνα, στερεώνετε σταθερά τα ρακόρ στο τμήμα Β, στην αρχή με τα χέρια και κατόπιν με ένα γαλλικό κλειδί εφαρμόζοντας τις ακόλουθες ροπές σύσφυξης. Eξωτερική διάμετρος Pοπή σύσφυξης (N m) 6,35 mm(1/4 ) 18 9,52 mm(3/8 ) 42 12,70 mm(1/2 ) 55 15,88 mm(5/8 ) 65 19,05 mm(3/4 ) Συνδέετε το επιστόμιο χαμηλής πίεσης με την βαλβίδα του μανόμετρου, έτσι όπως δείχνει το σχήμα. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κάνετε την ηλεκτρική σύνδεση και αφήστε το σύστημα στην κατάσταση ετοιμότητας (stand by). Μην ανοίξτε το σύστημα! Αυτό είναι απαραίτητο για να επιταχύνει τη λειτουργία εκκένωσης (ορθάνοικτη θέση της ηλεκτρονικής βαλβίδας επέκτασης - EEV -). 4 Aνοίγετε την βαλβίδα χαμηλής πίεσης του μανομέτρου προς την φορά των δεικτών του ρολογιού. Tο σχέδιο και το σχήμα υπόκεινται σε αλλαγές ανάλογα με το μοντέλο. βαλβίδα Kαπάκι A (Aερίου) B (υγρό) 5 Eξαερώστε τον αέρα από το σύστημα με την αντλία κενού για 10 λεπτά. Kλείνετε την βαλβίδα χαμηλής πίεσης του μανομέτρου Tο μανόμετρο πρέπει να δείχνει -0,1 Mpa(-76cmHg) μετά από 10 λεπτά. H διαδικασία αυτή παίζει σημαντικό ρόλο αν θέλουμε να αποφύγουμε διαρροή αερίου. Kλείστε την αντλία. Bγάζετε το επιστόμιο χαμηλής πίεσης του μανομέτρου. 6 Aνοίγετε τη βαλβίδα για το υγρό και το αέριο. 7 Tοποθετήστε το παξιμάδι και το καπάκι στην βαλβίδα και σφίγξτε τα ασκώντας δύναμη 183kgf cm με ένα γαλλικό κλειδί. 8 Eλέγξτε αν υπάρχει διαροή αερίου. Eπίσης, ελέγξτε αν υπάρχει διαροή αερίου και από τα παξμάδια της βαλβίδας και από το καπάκι συντήρησης. ΠPOΣOXH Γιά την σύνδεση της εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας χρησιμοποιούνται οι σωλήνες με τις συνδέσεις διεύρυνσης (δεν είναι εφοδιασμένες). Γιά τις γραμμές, χρησιμοποιήστε το μονωτικό, μη συγκολλημένο, απολιπασμένο και αποξειδωμένο χαλκινό σωλήνα, (τύπος Cu DHP του ISO 1337), είναι δύνατο γιά τη πίεση λειτουργίας τουλάχιστον 4200kPa και πίεση διάρρηξη τουλάχιστον 20700kPa. Χαλκινός σωλήνας γιά το υδρο-υγιεινό εξοπλισμό δεν είναι κατάλληλος τελείως. Για μεγέθη και όρια (διαφορά ύψους, μήκος γραμμών, μέγιστες κάμψεις, δαπάνη ψυκτικών ουσιών, κλπ) δείτε στο κεφάλαιο Συνδέοντας τμήματα σωλήνων ψυκτικών ουσιών. G-14

15 Kοπή/Eπιμήκυνση των σωληνώσεων 1 Σιγουρευτείτε πως διαθέτετε όλα τα εργαλεία που θα σας χρειαστούν. (κόφτες, τρυπάνι, εκχειλωτής κλπ.) 2 Xρησιμοποιείστε τον κόφτη για να μικρύνετε ένα σωλήνα και φροντίστε ώστε η άκρη του να σχηματίζει γωνία 90 μοιρών με τα τοιχώματα του σωλήνα. Παρακάτω σας δίδουμε μερικά παραδείγματα για το πως θα κόψετε σωστά ή λάθος τους σωλήνες. Aκανόνιστη Στραβό Aκανόνιστη άκρη στρογγυλή άκρη 3 Για να μην δημιουργηθεί διαρροή αερίου, καθαρίστε ομοιόμορφα τις άκρες των σωληνώσεων με ειδική ξύστρα. 4 Eκχειλώστε το άκρο του σωλήνα με εκχειλωτή. Eξωτερική διάμετρος (D) Bάθος (A) 6,35 mm(1/4 ) 1,3 mm 9,52 mm(3/8 ) 1,8 mm 12,70 mm(1/2 ) 2,0 mm 15,88 mm(5/8 ) 2,2 mm 19,05 mm(3/4 ) 2,2 mm 5 Eλέγξτε αν έχετε εκχειλώσει σωστά το άκρο του σωλήνα και δείτε τα σχήματα που ακολουθούν, ώστε να καταλάβετε που έχετε κάνει λάθος. Στραβή Kατεστραμμένη Mε ρωγμές Aνομοιόμορφη 6 Τοποθετήστε τους σωλήνες και στερεώνετε σταθερά τα ρακόρ, στην αρχή με τα χέρια και κατόπιν με ένα γαλλικό κλειδί εφαρμόζοντας τις ακόλουθες ροπές σύσφυξης. Βαλβίδα Περικόχλιο Τάπα θυρίδας Τάπα βαλβίδας φλάντζας πίεσης Βελόνα βαλβίδας Θυρίδα πίεσης Μηχανικό κλειδί(mm) N m Μηχανικό κλειδί(mm) N m Μηχανικό κλειδί(mm) N m Μηχανικό κλειδί(mm) N m Μηχανικό κλειδί(mm) N m 1/4" ~18 Allen(hex.) 5 9-0,34 3/8" ~18 Allen(hex.) 5 9-0,34 1/2" ~18 Allen(hex.) ,34 5/8" ~18 Allen(hex.) ,34 3/4" ~18 Allen(hex.) ,34 EΛΛHNIKA ΠPOΣOXH Αν θα χρειαστεί να κάνετε συγκόλληση στους σωλήνες, χρησιμοποιείστε καλύτερα οξυγονοκόλληση. G-15

16 Έλεγχος για τυχόν διαρροές B A ΔΟΚΙΜΗ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΜΕ ΑΖΩΤΟ (πριν ανοίξουν οι βαλβίδες) Προκειμένου να ανιχνευθούν οι βασικές διαρροές ψυκτικών ουσιών, πριν αναδημιουργηθεί το κενό και επανακυκλοφορήσει το R-410A, είναι ευθύνη του εφαρμοστή τεχνικού, να διατηρήσει σταθερή ατμοσφαιρική πίεση σε ολόκληρο το σύστημα με το άζωτο (χρησιμοποιώντας έναν κύλινδρο με μειωτή πίεσης) σε μια πίεση πάνω από 30bar (μετρητής). ΔΟΚΙΜΗ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΜΕ R-410A (μετά από το άνοιγμα των βαλβίδων) Πριν ανοίξετε τις βαλβίδες, απαλλάξτε το σύστημα από όλο το άζωτο και δημιουργήστε κενό. Μετά το άνοιγμα των βαλβίδων ελέγξτε τις διαρροές χρησιμοποιώντας έναν ανιχνευτή διαρροών για την ψυκτική ουσία R-410A. Μιά φορά τελειώσετε όλες τις συνδέσεις, ελέγξετε τις πιθανές διαρροές χρησιμοποιώντας το ανιχνευτή διαρροής ειδικά σχεδιασμένο γιά το ψυκτικό HFC. Tο σχέδιο και το σχήμα υπόκεινται σε αλλαγές ανάλογα με το μοντέλο. Eλέγξετε αν υπάρχει διαρροή στην... Eξωτερική μονάδα Mε την χρήση ανιχνευτή, ελέγξετε διαρροές στα... Bαλβίδες στα A και B Σύνδεση του σωλήνα αποχέτευσης με την εξωτερική μονάδα Κατά τη χρησιμοποίηση του κλιματιστικού στη λειτουργία θέρμανσης, μπορεί να συσσωρευτεί πάγος. Κατά τη διάρκεια της απόψυξης (λειτουργία ξεπαγώματος), το συμπυκνωμένο νερό πρέπει να απομακρυνθεί ακίνδυνα. Συνεπώς, πρέπει να εγκαταστήσετε έναν αγωγό στην υπαίθρια μονάδα, σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες. 50mm min. 1 Αφήστε χώρο μεγαλύτερο από 50mm ανάμεσα στο κάτω άκρο της εξωτερικής μονάδας και το έδαφος για την τοποθέτηση του σωλήνα αποχέτευσης, όπως εικονίζεται στο σχήμα. 2 Εισάγετε την τάπα αποχέτευσης μέσα στην οπή στο κάτω μέρος της εξωτερικής μονάδας. 30mm 3 Συνδέστε το σωλήνα αποχέτευσης με την τάπα αποχέτευσης. 4 Βεβαιωθείτε ότι το αποχετευμένο νερό εκρέει σωστά και με ασφάλεια. Μόνωση Xωρίς κενό NBR(T13,0 ή παχύτερο) Όταν σιγουρευτείτε ότι δεν υπάρχει καμιά διαρροή στο σύστημα, μονώστε τις σωληνώσεις. 1 Για να αποφύγετε τα προβλήματα υγρασίας, τοποθετήστε το μονωτικό υλικό γύρω από κάθε σωλήνα ψυκτικού. Σημείωση Όταν μονώνετε το σωλήνα, σιγουρευτείτε ότι δεν υπάρχουν κενά στο μονωτικό υλικό. Πρέπει να χρησιμοποιήσετε περισσότερο από 120ΓC μόνωση(τ13,0 ή παχύτερο ελαστικό ακρυλονιτριλίου βουταδιενίου) για το σωλήνα της αέριας ψυκτικής ουσίας. G-16

17 Χρήση της βαλβίδας διακοπής ροής Για να ανοίξετε τη βαλβίδα Διακοπής Ροής 1 Ανοίξτε το καπάκι της βαλβίδας γυρνώντας το αντίθετα από την κίνηση του ρολογιού χρησιμοποιώντας ένα εξάγωνο κλειδί. 2 Γυρίστε το μέχρι να σταματήσει ο άξονάς του. Σημείωση Μη χρησιμοποιείτε μεγάλη δύναμη στη βαλβίδα ενώ πάντα να χρησιμοποιείτε τα κατάλληλα εργαλεία, διαφορετικά μπορεί να προκαλέσετε βλάβη στη θύρα ροής. Εάν υπάρξει διαρροή, γυρίστε τον άξονα προς τα πίσω κατά το ήμισυ, σφίξτε το έμβολο. Ελέξτε ξανά για τυχόν διαρροές. Εάν δεν υπάρχουν διαρροές, σφίξτε τελείως τον άξονα. Θύρα επισκευής Kαπάκι Άξονας Σημείο σφράγγισης 3 Ασφαλίστε το καπάκι. Για να κλείσετε τη βαλβίδα Διακοπής Ροής 1 Αφαιρέστε το καπάκι. 2 Γυρίστε τη βαλβίδα διακοπής ροής με τη φορά του ρολογιού χρησιμοποιώντας εξάγωνο κλειδί. 3 Σφίξτε τον άξονα μέχρι η βαλβίδα να κλείσει. 4 Ασφαλίστε το καπάκι. ΠPOΣOXH Όταν χρησιμοποιείτε τη θύρα επισκευής να χρησιμοποιείτε πάντα το σωλήνα για την τροφοδοσία της συσκευής. Ελέγξτε τη διαρροή ψυκτικού αερίου αφού ασφαλίσετε το καπάκι. Θα πρέπει να χρησιμοποιείτε πάντα τα κατάλληλα εξαρτήματα (κλειδιά) όταν ανοίγετε ή ασφαλίζετε τη βαλβίδα. EΛΛHNIKA G-17

18 Τροφοδοσία ψυκτικού Η εξωτερική μονάδα είναι εφοδιασμένη με αρκετό ψυκτικό για σωληνώσεις με τις συνήθεις προδιαγραφές. Γι αυτό θα χρειαστεί επιπλέον ψυκτικό, σε περίπτωση επιμήκυνσης των σωλωνώσεων. Αυτή η εργασία θα πρέπει να γίνει από εξειδικευμένο τεχνικό. Για την πρόσθεση επιπλέον ψυκτικού, συμβουλευτείτε τη σελίδα Ελέγξτε ότι η βαλβίδα διακοπής ροής είναι τελείως κλειστή. 2 Τροφοδοτείστε τη συσκευή με ψυκτικό από τη θύρα επισκευής της βαλβίδας διακοπής ροής. Σημείωση Μην προσθέτετε ψυκτικό από τη θύρα επισκευής του αεραγωγού. 3 Εάν δεν μπορείτε να προσθέσετε ψυκτικό με τη βοήθεια των παραπάνω οδηγιών, ακολουθείστε τα παρακάτω βήματα: 3-1 Ανοίξτε τις βαλβίδες διακοπής ροής υγρών και αερίου μαζί. 3-2 Θέστε σε λειτουργία το κλιματιστικό πατώντας το μπουτόν 2 στην εξωτερική PCB μονάδα. 3-3 Μετά πό 30 λεπτά τροφοδοτείστε το ψυκτικό μέσα από τη θύρα επισκευής της βαλβίδας αέρος. Σημείωση Εάν είναι απαραίτητο, συμβουλευτείτε τον πίνακα που αναφέρεται στις συνθήκες εξωτερικής θερμοκρασίας. Eξωτερική μονάδα Bαλβίδα διακοπτής ροής αερίου(θύρα επισκευής) Bαλβίδα διακοπτής ροής υγρού(θύρα επισκευής) Ref. Eσωτερική μονάδα 1 Iσορροπία Aντλία κενού Τύπος ψυκτικού Τιμή GWP R410A 1975 GWP=Πλανητικό Θερμαντικό Δυναμικό Περιέχει φθοριωμένα αέρια του θερμοκηπίου, τα οποία υπόκεινται στο Πρωτόκολλο του Κυότο. Εσωτερική μονάδα a = ( )κιλά Εξωτερική μονάδα = ( ) κιλά += ( )κιλά b c G-18 d Σημαντικές πληροφορίες περί κανονισμών σχετικά με τη χρήση του ψυκτικού Το προϊόν αυτό περιέχει φθοριωμένα αέρια του θερμοκηπίου, τα οποία υπόκεινται στο Πρωτόκολλο του Κυότο. Μην εξαερώνετε αέρια στην ατμόσφαιρα. Προσοχή: Ενημερώστε το χρήστη εάν το σύστημα περιέχει 3 κιλά ή περισσότερο τωνφθοριωμένων αερίων θερμοκηπίου. Σε αυτήν την περίπτωση, πρέπει να ελέγχεται ημονάδα για διαρροή, τουλάχιστον μια φορά κάθε 12 μήνες, σύμφωνα με τονκανονισμό Ν 842/2006. Αυτή η δραστηριότητα πρέπει να γίνετε μόνο απόκαταρτισμένο προσωπικό. Σε αυτή την περίπτωση (3 κιλά R-410Α), ο τεχνικός (ήαναγνωρισμένο πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τον τελικό έλεγχο) πρέπει ναπαρέχει ένα βιβλίο συντήρησης, με όλες τις πληροφορίες που καταγράφονταισύμφωνα με τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΌ (ΕΚ) N 842/2006 του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΎΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΨΗΣ ΤΗΣ 17 ΜΑΙΟΥ 2006 για ορισμέναφθοριωμένα αέρια θερμοκηπίου. Παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε με ανεξίτηλο μελάνι. - το φορτίο του εργοστασιακού ψυκτικού του προϊόντος, - η πρόσθετη ποσότητα φορτίου ψυκτικού στο πεδίο, και - + το συνολικό φορτίο ψυκτικού. στην πλευρά της ετικέτας του φορτίου ψυκτικού, η οποία παρέχεται με το προϊόν. Σημείωση a. Το φορτίο του εργοστασιακού ψυκτικού του προϊόντος: βλ. ετικέτα χαρακτηριστικών της μονάδας b. Πρόσθετη ποσότητα φορτίου ψυκτικού στο πεδίο (Ανατρέξτε στις άνω πληροφορίες για την ποσότητα της αναπλήρωσης ψυκτικού.) c. Συνολικό φορτίο ψυκτικού d. Κύλινδρος ψυκτικού και πολλαπλή φορτίου Η συμπληρωμένη ετικέτα πρέπει να τοποθετηθεί κοντά στη θύρα φορτίου του προϊόντος (π.χ. εσωτερικά του καλύμματος της βαλβίδας διακοπής).

19 Πως να υπολογίσετε την ποσότητα ψυκτικού που θα προσθέσετε Εάν έχετε χρησιμοποιήσει πάνω από P, προσθέστε Q ψυκτικού μέσου για κάθε επιπλέον μέτρο.(για το μέγιστο μήκος και ύψος σωληνώσεων, συμβουλευθείτε τη σελίδα 13). Η επιπλέον ποσότητα ψυκτικού μέσου εξαρτάται από τις συνθήκες της εγκατάστασης. Γι αυτό βεβαιωθείτε για τις συνθήκες της εξωτερικής μονάδας πριν από τη προσθήκη ψυκτικού μέσου. Η εργασία αυτή μπορεί να εκτελεστεί μόνο από εξειδικευμένο ψυκτικό. Μοντέλο Q (R410A) Eσωτερική μονάδα P HEAV Εξωτερική Μονάδα UH026EAV1-5.0m UH035EAV1-5.0m UH052EAV1 30g/m 5.0m UH052EAS 20g/m 5.0m UH060EAV1 30g/m 5.0m UH070EAV1 30g/m 5.0m UH070EAS 20g/m 5.0m UH090EAV 40g/m 7.5m UH105EAV 40g/m 7.5m UH105EAS 40g/m 7.5m UH140EAV 40g/m 7.5m Δηλαδή, 1 εσωτερικές μονάδες Μήκος σωληνώσεων a UH052EAV1 UH060EAV1 UH070EAV1 Επιπλέον ποσότητα πλήρωσης UH052EAS UH070EAS UH090EAV UH105EAV UH105EAS UH140EAV 5.0m m 75g 50g - 9.5m 135g 90g 80g EΛΛHNIKA G-19

20 Εγκατάσταση πομπού (Προαιρετική) UH026/035EAV1 Κοχλίες μεγέθους M4 πλευρά οθόνης LED 7 στοιχείων Πλευρά τερματισμού Αξεσουάρ (Πομπός: MIM-B04A) Πομπός Στερεώστε το κάλυμμα με βίδες (Κιβώτιο Ελέγχου στην εξωτερική μονάδα) Καλώδιο Τροφοδοσίας Ρεύματος του Πομπού Περίβλημα Σφιγκτήρας καλωδιώσεων Καλώδιο Σύνδεσης του Πομπού Εγχ. εγκατάστασης 1 Στερεώστε το περίβλημα με βίδες στο κιβώτιο ελέγχου της εξωτερικής μονάδας. (Βλ. εικόνα) 2 Μοντάρετε την πλακέτα του πομπού στο περίβλημα του κιβωτίου ελέγχου στην εξωτερική μονάδα, στη συνέχεια συνδέστε τα καλώδια ρεύματος και επικοινωνιών μεταξύ του πομπού και της εξωτερικής μονάδας, συμβουλευθείτε το σχήμα της σελίδας Εάν εγκαταστήσετε πομπό σε εξωτερική μονάδα, κάθε εσωτερική μονάδα η οποία συνδέεται σε εξωτερική μονάδα μπορεί να ελέγχεται ταυτόχρονα. 4 Κάθε εξωτερική μονάδα η οποία συνδέεται στον ίδιο κεντρικό ελεγκτή, διαθέτει το δικό της πομπό. UH060/070EAV1 Πλευρά τερματισμού Πομπός Πομπός πλευρά οθόνης LED 7 στοιχείων Κοχλίες μεγέθους M4 Στερεώστε το κάλυμμα με βίδες (Κιβώτιο Ελέγχου στην εξωτερική μονάδα) UH140/105/090EAV UH105EAS Πομπός Πλακα ελεγχου χαμηλης Κοχλίες μεγέθους M4 πλευρά οθόνης LED 7 στοιχείων G-20

21 Διαδικασία εκκένωσης Εκκένωση θα πρέπει να τελειώσει όταν ο εξατμιστήρας μεταφέρεται ή η μονάδα ξανατοποθετηθεί στο άλλο χώρο. 1 Αφαιρέστε τη τάπα από τη πλευρά της χαμηλής πίεσης. 2 Στρέψτε τη βαλβίδα της πλευράς χαμηλής πίεσης δεξιόστροφα γιά να κλείσει και συνδέσετε το μέτρο πίεσης (πλευρά χαμηλής πίεσης) στη βαλβίδα υπηρεσίας, και ανοίξτε την βαλβίδα πάλι. 3 Ρυθμίσετε τη μονάδα στο τρόπο ψύξης. (Ελέγξετε αν ο συμπιέστης λειτουργεί.) Πλευρά χαμηλής πίεσης (Πλευρά αερίου) Πλευρά υψηλής πίεσης (Πλευρά ύγρου) 4 Στρέψτε το μετρητή της βαλβίδας της πλευράς υψηλής πίεσης δεξιόστροφα γιά να κλείσει. 5 Όταν το μέτρο πίεσης δείχνει «0» στρέψτε τον μετρητή της βαλβίδας της χαμηλής πίεσης δεξιόστροφα γιά να κλείσει. 6 Σταματήστε την λειτουργία του κλιματιστικού μηχανήματος. 7 Κλείστε τη κάθε τάπα της βαλβίδας. Σημείωση Ανατοποθέτηση του κλιματιστικού μηχανήματος Αναφέρετε τη διαδικασία όταν η μονάδα ανατοποθετείται. Τελειώσετε τη διαδικασία εκκένωσης(αναφέρετε τα λεπτομεριακά στο «εκκένωση»). Αφαίρεσετε το καλώδιο ρεύματος. Αποσυνδέσετε το καλώδιο συναρμολόγησης από τη εσωτερική και εξωτερική μονάδα. Αφαίρεστε το περικόχλιο φλάντζας που συνδέει τη εσωτερική μονάδα και το σωλήνα. Σ αυτή τη στιγμή, καλύψτε το σωλήνα της εσωτερικής μονάδας και το άλλο σωλήνα χρησιμοποιώντας τη τάπα η βινύλιο βύσμα γιά να αποφύγει τη εισέλευση των άλλων αντικειμένων. Αποσυνδέστε το σωλήνα που συνδέεται στη εξωτερική μονάδα. Σ αυτή τη στιγμή, καλύψτε τη βαλβίδα εξωτερικής μονάδας και το άλλο σωλήνα χρησιμοποιώντας τη τάπα η βινύλιο βύσμα γιά να αποφύγει τη εισέλευση των άλλων αντικειμένων. Εξασφαλίσετε ότι δεν λυγίσετε τα καλώδια σύνδεσης και αφήστε με τα καλώδια μαζί μαζεμένο. Μεταφέρετε τη εσωτερική μονάδα στο νέο χώρο. Αφαίρεστε το στημένο πινάκιο γιά τη εσωτερική μονάδα και μεταφέρετε αυτό στο νέο χώρο. EΛΛHNIKA G-21

22 Έλεγχος ορθής γείωσης Εάν το κύκλωμα κατανομής ενέργειας δεν έρχεται σε επαφή με τη γη ή το σημείο τοποθέτησης της μονάδας, δε συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές είναι αναγκαία η εγκατάσταση ηλεκτροδίου γείωσης. Τα αναγκαία για την εγκατάσταση της γείωσης εξαρτήματα δεν συνοδεύουν το κλιματιστικό. Προστατευτικό υλικό Πυρήνας από χάλυβα Kαλώδιο PVC με επικάλυψη πράσιο/κίτρινο χρώμα 30cm 50cm Aκρόδεκτης M4 Bίδα γείωσης 1 Επιλέξτε ένα ηλεκτρόδιο γείωσης που συμμορφώνεται με τις προδιάγραφές που αναφέρονται στις εικόνες. 2 Επιλέξτε την κατάλληλη τοποθεσία για την εγκατάσταση του ηλεκτροδίου γείωσης. Τοποθετήστε το σε σκληρό έδαφος με μεγάλη αντίσταση και όχι σε αμμώδες Τοποθεστήστε το μακριά από υπόγειες κατασκευές ή εγκαταστάσεις όπως αεροσωλήνες, σωλήνες υγρών, τηλεφωνικές γραμμές και υπόγεια καλώδια Τοποθετήστε το τουλάχιστον 2 μέτρα μακριά από το καλώδιο του ηλεκτρόδιου γείωσης των στήλων φωτισμού Σημείωση Το καλώδιο γείωσης της τηλεφωνικής γραμμής δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη γείωση του κλιματιστικού. 3 Τελειώστε τυλίγοντας με μονωτική ταινία τους υπόλοιπους σωλήνες που οδηγούν στην εξωτερική μονάδα. 4 Εγκαταστήστε ένα καλώδιο πρασίνου/κιτρίνου χρώματος: Εάν το το καλώδιο γείωσης είναι αρκετά κοντό, συνδέστε μία προέκταση και τυλίξτε τη με μονωτική ταινία.(μη σκεπάζετε την ένωση με χώμα) Ασφαλίστε το καλώδιο γείωσης στη θέση που επιλέξατε με συνδετήρες Σημείωση Εάν το ηλεκτρόδιο γείωσης είναι εγκατεστημένο σε περιοχή με έντονη κίνηση, το καλώδιό του θα πρέπει να συνδεθεί με ασφάλεια. 5 Ελέγξτε με προσοχή την εγκατάσταση, μετρώντας την αντίσταση του εδάφους με το κατάλληλο εργαλείο. Εάν η αντίσταση είναι μεγαλύτερη από το επιτρεπόμενο επίπεδο, τοποθετήστε πιο βαθιά στο έδαφος το ηλετρόδιο ή πολλαπλασιάστε τον αριθμό τους. 6 Συνδέστε το καλώδιο της γείωσης με το ηλεκτρικό κουτί που βρίσκεται μέσα στην εξωτερική μονάδα. G-22

23 Εργασίες δοκιμών 1 Ελέγξτε την τροφοδοσία ισχύος μεταξύ της εξωτερικής μονάδας και του βοηθητικού ασφαλειοδιακόπτη. Μονοφασική τροφοδοσία ισχύος : L, N 2 Ελέγξτε την εσωτερική μονάδα. 2-1 Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει σωστά τα καλώδια ρεύματος και επικοινωνίας (Εάν το καλώδιο ρεύματος μπερδευτεί με το καλώδιο επικοινωνίας ή γίνει εσφαλμένη σύνδεση, να προκληθεί βλάβη στην πλακέτα). 2-2 Ελέγξτε ότι ο αισθητήρας thermistor, η αντλία/σωλήνας αποχέτευσης, και η ένδειξη έχουν συνδεθεί σωστά. 3 Κ1 και Κ2 τυπο σχετικα με την εξωτερικη μοναδα PCB, το συστημα θα ακολουθησει αυτη την ακολουθια: K1 πιεστε 1 ξεκινησετε Θερμανση δοκιμη λειτουργιας K1 πιεστε 2 δοκιμη λειτουργιας τελος K2 πιεστε 1 ξεκινησετε δοκιμη λειτουργιας ψυξης K2 πιεστε 2 δοκιμη λειτουργιας τελος 4 Μετά από 12 λεπτά σταθερής λειτουργίας, ελέγξτε την πορεία του αέρα σε κάθε εσωτερική μονάδα: Λειτουργία ψύξης (εσωτερικός έλεγχος μονάδων) θερμοκρασία αέρα εισόδου.- Θερμοκρασία αέρα εξόδου: Από 10 K σε 12 K (ενδεικτικό δέλτα Τ) Λειτουργία θέρμανσης (εσωτερικός έλεγχος μονάδων) θερμοκρασία αέρα εξόδου. - Θερμοκρασία αέρα εισόδου: Από 11 K σε 14 K (ενδεικτικό δέλτα Τ) Στη λειτουργία θέρμανσης, ο εσωτερικός ανεμιστήρας μπορεί να παραμείνει κλειστός για να αποφευχθεί η είσοδος κρύου αέρα στο χώρο. Οι ρυθμισεις του PCB οθονη του εξωτερικη μοναδα Kλειδί K1 K2 K3 K4 DIS 1 DIS 2 Οθόνη Έλεγχος τρόπου λειτουργίας Επαναρύθμιση ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ Νούμερο τεμαχιού Ένδειξη τρέχοντος δεδομένων EΛΛHNIKA Λειτουργία Αριθμητική πίεση τομ διακόπτη 1 K1 K2 K3 K4 Λειτουργία δοκιμής στο πρόγραμμα θέρμανσης Λειτουργία δοκιμής στο πρόγραμμα ψύξης Επαναρρύθμιση Ένδειξη ΤρέΧουσας Κατάστασης 2 Τέλος Τέλος - - G-23

24 Αυτοδιάγνωση και επισκευή Ο κατωτέρω πίνακας είναι ενδεικτικός για τη λειτουργία αυτοδιάγνωσης. Μερικοί από τους κωδικούς λαθών, απαιτούν τις δραστηριότητες αποκλειστικά εξουσιοδοτημένου κέντρου υπηρεσιών. Eξωτερική μονάδα Αν κατά την διάρκεια το σφάλμα συμβαίνει, παρουσιάζεται στον PCB. Οθονη Περιεχομενο Μετρο Εσωτερικη μοναδα επικοινωνιας σφαλματος χρονικου οριου μεταξυ εσωτερικη / εξωτερικη μοναδα πανω απο 6-πακετο σφαλματος Εσωτερικη αισθητηρα θερμοκρασιας (ανοιγμα / συντομο λαθος) Εσωτερικη μοναδα εξατμιστηρα Τον αισθητηρα (ανοιγμα / συντομο) Αφαιρειτε των εσωτερικων χωρων μοναδα εξατμιστηρα Σε αισθητηρα Δευτεροβαθμιας ανιχνευση των εσωτερικων χωρων των κυμαινομενων διακοπτη Εσωτερικη μοναδα δεν συνδεονται Σφαλμα επικοινωνιας μεταξυ εσωτερικη / εξωτερικη μοναδα INV και κυρια Micom (1 λεπτο) Εξωτερικη αισθητηρα θερμοκρασιας σφαλματος Εξωτερικη αισθητηρα θερμοκρασιας σφαλματος [εφευρετη] εκπομπης αισθητηρα θερμοκρασιας σφαλματος Υπερβολικη θερμοκρασια εκπομπων Καλωδιου συνδεσης σφαλματος Λειτουργια του προιοντος σε περιπτωση λαθους Εξωτερικη μοναδα συμπιεστων / Εξωτερικη μοναδα ανεμιστηρας Ελεγξτε την γραμμη επικοινωνιας για εσωτερικη μοναδες, ελεγξτε το τροφοδοτικο της ανακοινωσης φαση (DC) Ελεγξτε την γραμμη επικοινωνιας για εσωτερικη μοναδες, ελεγξτε το τροφοδοτικο της ανακοινωσης φαση (DC) Ελεγξτε τον αισθητηρα θερμοκρασιας του εσωτερικου χωρου μοναδα Ελεγξτε τη συνδεση των εσωτερικων χωρων PCB CN21 (λευκο) Ελεγξτε το κλειστο σωληνα αποστραγγισης μοναδα αισθητηρα. Ελεγξτε τη συνδεση των εσωτερικων χωρων PCB CN21 (λευκο) Ελεγξτε την αποστραγγιση του σωληνα εχει αποσυνδεθει Ελεγξτε τη μοναδα εσωτερικου χωρου του αισθητηρα που διακινουνται Ελεγξτε τη συνδεση των εσωτερικων χωρων PCB CN51 (μαυρο) Ελεγξτε τη συνδεση των εσωτερικων χωρων μοναδα. Ελεγξτε την επιλογη συνδεση των εσωτερικων Ελεγξτε τα κυρια MICOM.Ελεγξτε τον εφευρετη MICOM Εξωτερικη αισθητηρα θερμοκρασιας σφαλματος Ελεγξτε την κατασταση συνδεσης του αισθητηρα. Ελεγξτε τον αισθητηρα θεσης. Ελεγξτε τις αξιες της αντιστασης του αισθητηρα Ελεγξτε την κατασταση συνδεσης του αισθητηρα. Ελεγξτε τον αισθητηρα θεσης. Ελεγξτε τις αξιες της αντιστασης του αισθητηρα. Δεν αποτελει σφαλμα (απαλλαγη ελεγχου της θερμοκρασιας) Ελεγξτε την κατασταση της εξουσιας συνδεση - - Σφαλμα τυπου Σφαλμα επικοινωνιας Σφαλμα επικοινωνιας Εσωτερικη σφαλμα αισθητηρα Εσωτερικη σφαλμα αισθητηρα Εσωτερικη σφαλμα αισθητηρα Ιδιο λαθος διαγνωση Σφαλμα επικοινωνιας Σφαλμα επικοινωνιας Εξωτερικη σφαλμα του αισθητηρα Εξωτερικη σφαλμα του αισθητηρα Εξωτερικη σφαλμα του αισθητηρα Εξωτερικη μοναδα ελεγχου σφαλμα προστασιας Εξωτερικη σφαλμα του αισθητηρα G-24

25 Οθονη Περιεχομενο Μετρο Μη συνδεση πλανη εσωτερικη και εξωτερικη επικοινωνια συρμα (που συνδεονται με την εξουσια τελος) Εξωτερικη ανεμιστηρας 1 λαθος [εφευρετη] μηχανημα λειτουργια λαθους Απαλλαγη τρεχον σφαλμα / PFC πανω τρεχον σφαλμα [εφευρετη] IPM πανω τρεχον σφαλμα [εφευρετη] μηχανημα περιστροφης σφαλματος [εφευρετη] ηλεκτρονικο αισθητηρα σφαλματος [εφευρετη] τασης DC σφαλμα του αισθητηρα [εφευρετη] OTP σφαλματος Εξωτερικη ανεμιστηρας 2 σφαλματος Σφαλμα διαρροης αεριου Ασυνεπης ογκου Ελεγξτε την κατασταση της εξουσιας συνδεση. Ελεγξτε την κατασταση της συνδεσης της γραμμης επικοινωνιας. Ελεγξτε την ισχυ εισοδου συνδεσης. Ελεγξτε την κατασταση συνδεσης μεταξυ των αυτοκινητων και των PCB και εξωτερικη μοναδα. Ελεγξτε το φυτιλι της εσωτερικη / εξωτερικη μοναδες. Ελεγξτε την κατασταση συνδεσης του συμπιεστη. Ελεγξτε την αντισταση μεταξυ των διαφορων φασεων στο συμπιεστη. Ελεγξτε την ισχυ εισοδου. Ελεγξτε ψυκτικο γεμιζει. Ελεγξτε υπαιθρια ανεμιστηρας λειτουργει κανονικα. Ελεγξτε ψυκτικο γεμισει Ελεγξτε τη συνδεση καθεστως του συμπιεστη και αν λειτουργει κανονικα Ελεγξτε για τυχον εμποδια γυρω εσωτερικη / εξωτερικη μοναδες. Ελεγξτε την κατασταση συνδεσης του συμπιεστη. Ελεγξτε την αντισταση μεταξυ των διαφορων φασεων στο συμπιεστη. Λειτουργια του προιοντος σε περιπτωση λαθους Εξωτερικη μοναδα συμπιεστων / Εξωτερικη μοναδα ανεμιστηρας Σφαλμα τυπου Ιδιο λαθος διαγνωση Ιδιο λαθος διαγνωση Εξωτερικη μοναδα ελεγχου σφαλμα προστασιας Εξωτερικη μοναδα ελεγχου σφαλμα προστασιας Εξωτερικη μοναδα ελεγχου σφαλμα προστασιας Εξωτερικη μοναδα ελεγχου σφαλμα προστασιας Ελεγξτε αν το PCB λειτουργει κανονικα. Σφαλμα επικοινωνιας Ελεγξτε τη συνδεση της ισχυος εισοδου. Ελεγξτε την κατασταση των RY21 και R2000 του εφευρετη PCB. Ελεγξτε αν το PCB λειτουργει κανονικα. Ελεγξτε την κατασταση της συνδεσης της ισχυος εισοδου. Ελεγξτε τη συνδεση καθεστως των αυτοκινητων και εξωτερικη PCB. Ελεγξτε το φυτιλι της εσωτερικη / εξωτερικη μοναδα. Ελεγξτε αν το ψυκτικο μεσο συμπληρωσαν. Ελεγξτε τον αισθητηρα στο εσωτερικο EVA. Ελεγξτε την επιλογη μοναδα στο εσωτερικο κωδικο. Εξωτερικη μοναδα ελεγχου σφαλμα προστασιας Εξωτερικη μοναδα ελεγχου σφαλμα προστασιας Ιδιο λαθος διαγνωση Ιδιο λαθος διαγνωση Εξωτερικη μοναδα ελεγχου σφαλμα προστασιας EΛΛHNIKA G-25

INSTALLATION MANUAL. System Air Conditioner (Cooling and Heating) Cassette Type Series SH EAV ENGLISH ESPAÑOL FRANÇAIS ITALIANO PORTUGUÊS DEUTSCH

INSTALLATION MANUAL. System Air Conditioner (Cooling and Heating) Cassette Type Series SH EAV ENGLISH ESPAÑOL FRANÇAIS ITALIANO PORTUGUÊS DEUTSCH INSTALLATION MANUAL Cassette Type Series SH EAV ENGLISH ESPAÑOL ITALIANO FRANÇAIS System Air Conditioner (Cooling and Heating) PORTUGUÊS DEUTSCH RUSSIAN EΛΛHNIKA E S F I P D G R DB98-28847A(2) Προφυλάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Προφυλάξεις ασφάλειας

Προφυλάξεις ασφάλειας Προφυλάξεις ασφάλειας Οι ακόλουθες προφυλάξεις ασφάλειας πρέπει να ληφθούν υπ όψιν όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας. ΠΡΟΕΙΔΟ- ΠΟΙΗΣΗ Εγκατάσταση της μονάδας Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Μπορεί να προκαλέσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Τύπου κασέτας τεσσάρων κατευθύνσεων Ευχαριστούµε για την αγορά του κλιµατιστικού µας. Πριν από τη χρήση του κλιµατιστικού σας, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά κλιματιστικού

Χαρακτηριστικά κλιματιστικού ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ USE AND INSTALLATION INSTRUCTIONS Καναλάτο Χαμηλού Προφίλ DC Inverter DC INVERTER DUCT TYPE ROOM AIR CONDITIONER Models/Μοντέλα: AUD-18UX4SKL1 / AUW-18U4SZ1 AUD-24UX4SLH1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ IN Τύπου οροφής και δαπέδου Ευχαριστούµε για την αγορά του κλιµατιστικού µας. Προτού χρησιµοποιήσετε το κλιµατιστικό σας, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε το

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ EL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με την Οδηγία Χαμηλής Τάσης (2006/95/ΕΚ), και την Οδηγία για την Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ EL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με την οδηγία χαμηλής τάσης (2006/95/ΕΚ) και την οδηγία για την ηλεκτρομαγνητική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ EL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με την Οδηγία Χαμηλής Τάσης (2006/95/ΕΚ), και την Οδηγία για την Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Προτού χρησιµοποιήσετε το κλιµατιστικό σας, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε το για µελλοντική αναφορά. ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ INVERTER ΠΟΛΥ ΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΜΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ- ΥΟ / ΤΡΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AS-09UR4SVNNK3 AS-1UR4SVGNK3 AS-18UR4SFVNK3 AS-09UR4SVGNK AS-1UR4SVGNK4 AS-18UR4SFVNK4 AS-4UR4SLJNK3 Περιεχόμενα Προετοιμασία πριν τη χρήση ------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Μην ρίχνετε νερό μέσα στη μονάδα της αντλίας θερμότητας αέρα-νερού. Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει ηλεκτρικά εξαρτήματα. Αν τα

Διαβάστε περισσότερα

INSTALLATION MANUAL. AIR CONDITIONER INDOOR UNIT Compact Wall Mounted Type INSTALLATION MANUAL. INSTALLATIONSANLEITUNG Nur für autorisiertes Personal.

INSTALLATION MANUAL. AIR CONDITIONER INDOOR UNIT Compact Wall Mounted Type INSTALLATION MANUAL. INSTALLATIONSANLEITUNG Nur für autorisiertes Personal. AIR CONDITIONER INDOOR UNIT Compact Wall Mounted Type INSTALLATION MANUAL INSTALLATION MANUAL For authorized service personnel only. INSTALLATIONSANLEITUNG Nur für autorisiertes Personal. MANUEL D'INSTALLATION

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Τύπος με αγωγό μεσαίας στατικής πίεσης Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού μας. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό σας, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και

Διαβάστε περισσότερα

A2VI-18/A2VO-18 A2VI-24/A2VO-24. Eπιτοίχια Μονάδα. Ελληνικά. Your-conditions

A2VI-18/A2VO-18 A2VI-24/A2VO-24. Eπιτοίχια Μονάδα. Ελληνικά. Your-conditions A2VI-18/A2VO-18 A2VI-24/A2VO-24 Eπιτοίχια Μονάδα Ελληνικά Your-conditions Περιεχόμενα Λειτουργία και συντήρηση Οδηγίες ασφαλείας...1 Ασύρματο τηλεχειριστήριο...13 Λειτουργία σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης...

Διαβάστε περισσότερα

INSTALLATION MANUAL. AIR CONDITIONER INDOOR UNIT Compact Wall Mounted Type INSTALLATION MANUAL. INSTALLATIONSANLEITUNG Nur für autorisiertes Personal.

INSTALLATION MANUAL. AIR CONDITIONER INDOOR UNIT Compact Wall Mounted Type INSTALLATION MANUAL. INSTALLATIONSANLEITUNG Nur für autorisiertes Personal. AIR CONDITIONER INDOOR UNIT Compact Wall Mounted Type INSTALLATION MANUAL INSTALLATION MANUAL For authorized service personnel only. INSTALLATIONSANLEITUNG Nur für autorisiertes Personal. MANUEL D'INSTALLATION

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Δαπέδου - Οροφής Floor - Ceiling Unit

Μονάδα Δαπέδου - Οροφής Floor - Ceiling Unit Μονάδα Δαπέδου - Οροφής Floor - Ceiling Unit Your-conditions Περιεχόμενα 1. Ελληνικά / Greek...3 2. Αγγλικα / English...32 Οδηγίες Χρήσεως 1. Ονόματα και λειτουργίες των μερών του κλιματιστικού...4 2.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης. Ντουλάπα Εμφανούς Τύπου ΜΟΝΤΕΛΑ: R1FI-30 R1FO-30

Εγχειρίδιο Χρήσης. Ντουλάπα Εμφανούς Τύπου ΜΟΝΤΕΛΑ: R1FI-30 R1FO-30 ΜΟΝΤΕΛΑ: R1FI-30 R1FO-30 Ντουλάπα Εμφανούς Τύπου Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το σύστημα κλιματισμού INVENTOR. Για να χρησιμοποιήσετε σωστά αυτή τη μονάδα, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά

Διαβάστε περισσότερα

INSTALLATION MANUAL. AIR CONDITIONER INDOOR UNIT Wall Mounted Type INSTALLATION MANUAL. INSTALLATIONSANLEITUNG Nur für autorisiertes Fachpersonal.

INSTALLATION MANUAL. AIR CONDITIONER INDOOR UNIT Wall Mounted Type INSTALLATION MANUAL. INSTALLATIONSANLEITUNG Nur für autorisiertes Fachpersonal. AIR CONDITIONER INDOOR UNIT Wall Mounted Type INSTALLATION MANUAL INSTALLATION MANUAL For authorized service personnel only. INSTALLATIONSANLEITUNG Nur für autorisiertes Fachpersonal. MANUEL D'INSTALLATION

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Για να αξιοποιήσετε στο μέγιστο τις δυνατότητες της νέας σας συσκευής, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήστη και φυλάξτε τις σε ευπρόσιτο μέρος για μελλοντική αναφορά. ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

A2VI-09/A2VO-09 A2VI-12/A2VO-12. Eπιτοίχια Μονάδα. Ελληνικά. Your-conditions

A2VI-09/A2VO-09 A2VI-12/A2VO-12. Eπιτοίχια Μονάδα. Ελληνικά. Your-conditions A2VI-09/A2VO-09 A2VI-12/A2VO-12 Eπιτοίχια Μονάδα Ελληνικά Your-conditions Περιεχόμενα Λειτουργία και συντήρηση Οδηγίες ασφαλείας...1 Σημειώσεις για τη χρήση... 4 Περιγραφή κάθε εξαρτήματος...6 Ασύρματο

Διαβάστε περισσότερα

Διαχωρισμένο κλιματιστικό που συναρμολογείται στον τοίχο (επιτοίχιο)

Διαχωρισμένο κλιματιστικό που συναρμολογείται στον τοίχο (επιτοίχιο) GE Appliances Ελληνικά Διαχωρισμένο κλιματιστικό που συναρμολογείται στον τοίχο (επιτοίχιο) Εγχειρίδιο Χρήσης και Οδηγίες Εγκατάστασης GE imagination at work Μοντέλα που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο:

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ-ΝΕΡΟΥ Υδραυλική Όνομα μοντέλου: HWS-P804XWHM3-E HWS-P804XWHT6-E HWS-P804XWHT9-E HWS-P04XWHM3-E HWS-P04XWHT6-E HWS-P04XWHT9-E Ελληνικά Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

COMPRESS 3000 αποτελούμενη από: EWP 8-16 AWS B/E-S/T ODU 7,5-12t HMAWS B/E -S

COMPRESS 3000 αποτελούμενη από: EWP 8-16 AWS B/E-S/T ODU 7,5-12t HMAWS B/E -S 6 720 648 132-00.2I Αντλία θερμότητας αέρα/νερού Split COMPRESS 3000 αποτελούμενη από: EWP 8-16 AWS /E-S/T ODU 7,5-12t HMAWS /E -S Οδηγίες εγκατάστασης Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Επεξήγηση συμβόλων και

Διαβάστε περισσότερα

i-ki MTD i-kir MTD 0011m 0061m ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΧΡΗΣΗΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

i-ki MTD i-kir MTD 0011m 0061m ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΧΡΗΣΗΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΧΡΗΣΗΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ EL i-ki MTD αντλία θερμότητας αέρα/νερού μόνο για θέρμανση με συμπιεστές DC inverter, παραγωγή ζεστού νερού χρήσης, ανεμιστήρες αξονικής ροής και υδραυλική

Διαβάστε περισσότερα

Επίτοιχος Λέβητας αερίου, Κλειστού θαλάμου καύσης. με ηλεκτρονική ανάφλεξη και. στιγμιαίας παραγωγή ζεστού νερού χρήσης. και ανοξείδωτο μικρό μπόιλερ

Επίτοιχος Λέβητας αερίου, Κλειστού θαλάμου καύσης. με ηλεκτρονική ανάφλεξη και. στιγμιαίας παραγωγή ζεστού νερού χρήσης. και ανοξείδωτο μικρό μπόιλερ Επίτοιχος Λέβητας αερίου, Κλειστού θαλάμου καύσης με ηλεκτρονική ανάφλεξη και στιγμιαίας παραγωγή ζεστού νερού χρήσης και ανοξείδωτο μικρό μπόιλερ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΦΛΕΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προδιαγραφές ποιότητας ISO 9001-2008

Προδιαγραφές ποιότητας ISO 9001-2008 Οι συσκευές παραγωγής ζεστού νερού χρήσης Rinnai Infinity είναι προϊόντα πιστοποιημένα με το σήμα CE, από τον ευρωπαϊκό οργανισμό πιστοποίησης Technigas. Infinity 11e - REU-VRM1120WD-E Infinity 14e - REU-VRM1420WD-E

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΥ ΕΧΕΙΡΙΙΟ ΕΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΧΕΙΡΙΙΟ ΕΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ I F D E N L HI CRRIER ΝΟΤΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΟΥ 18, ΑΘΗΝΑ 10442, ΕΛΛΑΑ ΤΗΛ: +30-210-6796300. ΠΡΙΝ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Επίτοιχος Λέβητας αερίου, Κλειστού θαλάμου καύσης. με ηλεκτρονική ανάφλεξη και. ρύθμιση της φλόγας

Επίτοιχος Λέβητας αερίου, Κλειστού θαλάμου καύσης. με ηλεκτρονική ανάφλεξη και. ρύθμιση της φλόγας Επίτοιχος Λέβητας αερίου, Κλειστού θαλάμου καύσης με ηλεκτρονική ανάφλεξη και ρύθμιση της φλόγας ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΦΛΕΞΗ ΕΙΝΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Eπιτοίχια Μονάδα. Wall Mounted Unit CVI-09/CVO-09 CVI-12/CVO-12 CVI-18/CVO-18 CVI-24/CVO-24 API-09/APO-09 API-12/APO-12 API-18/APO-18 API-24/APO-24

Eπιτοίχια Μονάδα. Wall Mounted Unit CVI-09/CVO-09 CVI-12/CVO-12 CVI-18/CVO-18 CVI-24/CVO-24 API-09/APO-09 API-12/APO-12 API-18/APO-18 API-24/APO-24 API-09/APO-09 API-12/APO-12 API-18/APO-18 API-24/APO-24 CVI-09/CVO-09 CVI-12/CVO-12 CVI-18/CVO-18 CVI-24/CVO-24 Eπιτοίχια Μονάδα Wall Mounted Unit Your-conditions ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ελληνικά / Greek... 3 English

Διαβάστε περισσότερα

Wall Mounted Room Air Conditioners Kλιματιστικό τοίχου Condizionatore split

Wall Mounted Room Air Conditioners Kλιματιστικό τοίχου Condizionatore split User s Manual Οδηγίες Χρήσης Manuale d instruzioni Wall Mounted Room Air Conditioners Kλιματιστικό τοίχου Condizionatore split Model names/μοντέλα/modello TDN/TDG-A28VR4 TDN/TDG-A35VR4 For the proper use

Διαβάστε περισσότερα