LOUIS PLC ΕΚΘΕΣΗ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "LOUIS PLC ΕΚΘΕΣΗ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ"

Transcript

1 ΕΚΘΕΣΗ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

2 ΕΚΘΕΣΗ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπευθύνων της Εταιρείας για τη σύνταξη των ενοποιημένων και ξεχωριστών οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας 1 Διοικητικό συμβούλιο, επαγγελματικοί σύμβουλοι και τραπεζίτες 2 Σελίδα Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 3-7 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου Περί Εταιρικής Διακυβέρνησης Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών 29 & 30 Ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων 31 Ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 32 Ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης 33 Ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων 34 & 35 Ενοποιημένη κατάσταση των ταμειακών ροών 36 Κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων 37 Κατάσταση συνολικών εσόδων 38 Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης 39 Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων 40 & 41 Κατάσταση των ταμειακών ροών 42 Σημειώσεις στις ενοποιημένες και ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας

3 1 ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Σύμφωνα με το Άρθρο 9, εδάφια (3)(γ) και (7) του περί Προϋποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές Αξίες προς Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά) Νόμου του 2007 ( Νόμος ), εμείς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, και οι άλλοι υπεύθυνοι για τις ενοποιημένες και ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις της Louis plc (η Εταιρεία ) για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011, επιβεβαιώνουμε ότι εξ όσων γνωρίζουμε: (α) οι ετήσιες ενοποιημένες και ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας οι οποίες παρουσιάζονται στις σελίδες 31 μέχρι 118: (i) καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 9, εδάφιο (4) του Νόμου, και (ii) παρέχουν αληθινή και δίκαιη εικόνα των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού, της χρηματοοικονομικής κατάστασης και του κέρδους ή ζημίων της Louis plc και των θυγατρικών που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες και ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας ως σύνολο (το Συγκρότημα ), και (β) η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου παρέχει δίκαιη ανασκόπηση των εξελίξεων και της απόδοσης της επιχείρησης καθώς και της χρηματοοικονομικής κατάστασης της Εταιρείας και του Συγκροτήματος, μαζί με περιγραφή των κυριοτέρων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζουν. Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου και υπεύθυνοι της Εταιρείας για τις ενοποιημένες και ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας Κωστάκης Λοΐζου Εκτελεστικός Πρόεδρος Ιάσωνας Περδίος Εκτελεστικός Σύμβουλος Λούης Λοΐζου Εκτελεστικός Σύμβουλος Αλέξης Γαλανός Μη εκτελεστικός Σύμβουλος Όλγα Ηλιάδου Μη εκτελεστική Σύμβουλος Βάκης Λοΐζου Μη εκτελεστικός Σύμβουλος Χρίστος Μαυρέλλης Μη εκτελεστικός Σύμβουλος Ντίνος Παπαδόπουλος Μη εκτελεστικός Σύμβουλος Γιώργος Πασχάλης Ανώτερος Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Γιαννάκης Λακκοτρύπης Αρχιλογιστής Λευκωσία, 25 Απριλίου 2012

4 2 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ Διοικητικό Συμβούλιο Κωστάκης Λοΐζου (Εκτελεστικός Πρόεδρος) Ιάσωνας Περδίος (Eκτελεστικός Σύμβουλος) Λούης Λοΐζου (Eκτελεστικός Σύμβουλος) Αλέξης Γαλανός Γιώργος Γεωργιάδης (αποχώρησε στις 13 Μαρτίου 2012) Όλγα Ηλιάδου Τάκης Κληρίδης (αποχώρησε στις 29 Ιουνίου 2011) Βάκης Λοΐζου Χρίστος Μαυρέλλης Ντίνος Παπαδόπουλος (διορίστηκε την 1 Απριλίου 2012) Γραμματέας Ανεξάρτητοι Ελεγκτές Νομικοί Σύμβουλοι Τραπεζίτες Εγγεγραμμένο Γραφείο Κώστας Χατζημάρκος KPMG Limited Iωαννίδης Δημητρίου Δ.Ε.Π.Ε. Λουκής Παπαφιλίππου & Σία Δ.Ε.Π.Ε. Παμπούκης & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία Λ. Πελεκάνος & Συνεργάτες Τάσσος Παπαδόπουλος & Συνεργάτες Δ.Ε.Π.Ε. Χρυσαφίνης & Πολυβίου Δ.Ε.Π.Ε. Χρύσης Δημητριάδης & Σία Δ.Ε.Π.Ε. Τσιμπανούλης & Συνεργάτες Ν. Γκίνης Δ. Νέρι Ηλίας Δημητρίου Ρούσος & Χατζηδημητρίου Hill Dickinson LLP Ince & Co International Law Firm Βγενόπουλος & Συνεργάτες Hollman Fenwick Willan France LLP Campbell Johnston Clark LLP Linklaters LLP Batini Traverso & Associati Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ Τράπεζα Κύπρου Χρηματοδοτικές Μισθώσεις Α.Ε. Banca Monte Dei Paschi de Siena S.P.A. Barclays Bank S.A. DVB Bank America N.V. HSBC Bank plc Cyprus Popular Bank Public Co Ltd Cyprus Popular Bank Public Co Ltd (UK) Societe Generale Cyprus Ltd First Business Bank S.A. Marfin Egnatia Bank S.A. Marfin Leasing S.A. USB Bank Plc Bankinter S.A. Louis House Οδός Αμφιπόλεως Αρ Στρόβολος, Λευκωσία

5 3 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Το Διοικητικό Συμβούλιο παρουσιάζει την Ετήσια Έκθεσή του και τις ελεγμένες ενοποιημένες και ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις της Louis plc (η Εταιρεία ) και των θυγατρικών της (το Συγκρότημα ) για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου ΚΥΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Οι κύριες δραστηριότητες του Συγκροτήματος που είναι η διεξαγωγή κρουαζιέρων με κρουαζιερόπλοιά του, η ναύλωση κρουαζιεροπλοίων του σε τρίτους και η ιδιοκτησία, λειτουργία και διαχείριση ξενοδοχειακών μονάδων, δεν παρουσίασαν οποιαδήποτε μεταβολή από το προηγούμενο έτος. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ο κύκλος εργασιών του Συγκροτήματος παρουσίασε κατά το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 μείωση κατά 11,4% σε σχέση με το Η μείωση αυτή προήλθε από τις δραστηριότητες της Louis Cruises (22,0%), καθότι ο στόλος της Εταιρείας ήταν κατά δύο κρουαζιερόπλοια μικρότερος από ότι το Στα πλαίσια της αναδιάρθρωσης του στόλου της η Εταιρεία είχε πωλήσει το Μάιο του 2010 το κρουαζιερόπλοιο M/V Aegean Pearl και το Δεκέμβριο του 2010 το κρουαζιερόπλοιο M/V Aquamarine. Επιπλέον, η αναγκαστική διαφοροποίηση του δρομολογίου του Louis Cristal από Πειραιά λόγω της πολιτικής αστάθειας στην Αίγυπτο, επηρέασε αρνητικά τα αποτελέσματα. Αρνητικά επίσης επέδρασε στον κύκλο εργασιών της Louis Cruises και η επικρατούσα κατάσταση στην Αθήνα και στον Πειραιά όπου είναι η αφετηρία των περισσότερων κρουαζιέρων, καθώς επίσης και ο έντονος ανταγωνισμός στη Δυτική Μεσόγειο. Εξαιτίας της μείωσης του κύκλου εργασιών του Συγκροτήματος και παρά τη σημαντική βελτίωση (αύξηση κατά 17,4%) στα εισοδήματα στον τομέα των ξενοδοχείων, κυρίως στην Ελλάδα, τα συνολικά λειτουργικά αποτελέσματα του Συγκροτήματος (EBITDAR) παρουσιάζουν μείωση. Το λειτουργικό κέρδος του Συγκροτήματος ανήλθε για το 2011 στα 46,0 εκ. σε σύγκριση με 55,9 εκ. κατά το 2010, καταγράφοντας μείωση της τάξης των 9,9 εκ. ή 17,8%. Ως αποτέλεσμα των προσπαθειών της Διεύθυνσης της Louis Cruises και των συγκεκριμένων μέτρων που έχουν ληφθεί προς αυτή την κατεύθυνση, έγινε κατορθωτή η μείωση του λειτουργικού κόστους σε απόλυτους αριθμούς και αυτό παρά την αύξηση στις τιμές των καυσίμων αλλά και στους λιμενικούς φόρους στον Πειραιά. Η καθαρή ζημία που αναλογεί στους μετόχους για ολόκληρο το έτος παρουσιάζεται ιδιαίτερα αυξημένη, ( 82,7 εκ. το 2011 έναντι 10,2 εκ. το 2010) για τους ακόλουθους μη επαναλαμβανόμενους λόγους:

6 4 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (συνέχεια) Η απομείωση στην αξία συγκεκριμένων κρουαζιεροπλοίων και ενός ξενοδοχείου είναι περίπου 48 εκ. Η απομείωση αυτή αντικατοπτρίζει τις τρέχουσες αξίες τους, λαμβάνοντας υπόψη την πτώση στην αξία των στοιχείων ενεργητικού στους εν λόγω κλάδους σαν αποτέλεσμα της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης. Έγινε έκτακτη πρόβλεψη για το κόστος διακανονισμού της διαφοράς που είχε προκύψει σχετικά με το κρουαζιεροπλοίο M/V Norwegian Dream ύψους 10,3 εκ. που αποτελεί το σύνολο του ποσού διακανονισμού. Από το κόστος διακανονισμού καταβλήθηκε ήδη το ποσό των 3,5 εκ. και το υπόλοιπο θα καταβληθεί σταδιακά εντός 3 ετών. Αρνητικά επηρέασε επίσης τα αποτελέσματα του 2011 πρόβλεψη ύψους 8,8 εκ. για επισφαλή χρεώστη του εξωτερικού που σχετίζεται με την πώληση του κρουαζιεροπλοίου M/V Aegean Pearl που είχε πραγματοποιηθεί το Η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα νομικά μέτρα για είσπραξη του ποσού αυτού. Με στόχο την επαναφορά σε κερδοφόρα πορεία, η Εταιρεία προχώρησε στην εκπόνηση στρατηγικού σχεδίου με πενταετή ορίζοντα. Σε σχέση με τον τομέα των κρουαζιέρων, το στρατηγικό αυτό σχέδιο αξιολογήθηκε από την PWC Μαϊάμι. Το προτεινόμενο σχέδιο δράσης περιλαμβάνει τη διακοπή των εργασιών της Louis Cruises στη Δυτική Μεσόγειο, τη μείωση του στόλου με την εκποίηση κρουαζιεροπλοίων και τη σημαντική μείωση του κόστους προσωπικού και άλλων λειτουργικών εξόδων. Το σχέδιο επίσης προνοεί την αναδιάρθρωση και μείωση του δανεισμού του Συγκροτήματος κυρίως μέσω της πώλησης και ταυτόχρονης μίσθωσης δύο ξενοδοχείων, καθώς και τη σημαντική μείωση των βραχυπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων, σε συνδυασμό με την ουσιαστική επιμήκυνση της περιόδου αποπληρωμής. Το ολοκληρωμένο αυτό σχέδιο παρουσιάστηκε στις Τράπεζες και έχει ουσιαστικά συμφωνηθεί, ενώ παράλληλα, άρχισε η υλοποίησή του. Επισημαίνεται ότι, παρά τις σημαντικές ζημίες για το 2011, το Συγκρότημα διαθέτει στις 31 Δεκεμβρίου 2011 επαρκή κεφαλαιουχική βάση ύψους 137,5 εκ. ΜΕΡΙΣΜΑ Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν προτείνει την καταβολή μερίσματος. ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ Το Συγκρότημα εκτίθεται σε κινδύνους, οι πιο σημαντικοί από τους οποίους είναι ο πιστωτικός κίνδυνος, ο κίνδυνος επιτοκίων, ο κίνδυνος ρευστότητας, ο συναλλαγματικός κίνδυνος, ο κίνδυνος μεταβολής της τιμής των καυσίμων και οι κίνδυνοι ναυτιλιακής και τουριστικής βιομηχανίας. Το Συγκρότημα παρακολουθεί και διαχειρίζεται τους κινδύνους αυτούς με διάφορους μηχανισμούς. Περιγραφή για τη διαχείριση κινδύνων αναφέρεται στη σημείωση 40 των ενοποιημένων και ξεχωριστών οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας.

7 5 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δεν υπήρξαν αλλαγές στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά τη διάρκεια του υπό εξέταση έτους. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Κατά τη διάρκεια του έτους το Συγκρότημα λειτουργούσε υποκαταστήματα στην Αθήνα, στον Πειραιά, στη Γένοβα, στο Παρίσι και στα νησιά Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Κρήτη και Ρόδο. Επίσης, το Συγκρότημα δραστηριοποιείται και σε άλλες χώρες μέσω θυγατρικών του εταιρειών οι οποίες αναφέρονται στη σημείωση 36 των ενοποιημένων και ξεχωριστών οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας. ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ Το Συγκρότημα θα συνεχίσει τη δραστηριοποίησή του στον τομέα των κρουαζιέρων και των ξενοδοχείων. Όσον αφορά τον τομέα των κρουαζιέρων, μέσα στους στόχους του είναι η περαιτέρω επέκταση στον τομέα των ναυλώσεων και της διαχείρισης κρουαζιεροπλοίων, η εδραίωση του ονόματος Louis στις κρουαζιέρες από Πειραιά, η πιο ορθολογιστική χρησιμοποίηση των κρουαζιεροπλοίων (που θα οδηγήσει και στη μείωση της εποχικότητας), καθώς και η συνέχιση της αναδιάρθρωσης του στόλου. Ο τομέας των ξενοδοχείων θα συνεχίσει να επιδιώκει την περαιτέρω επέκταση των εργασιών του μέσω της δραστηριοποίησης σε Κύπρο και Ελλάδα, αλλά και σε καινούργιες αγορές του εξωτερικού, όπου παρουσιάζονται ευκαιρίες διαχείρισης ή και ενοικίασης ξενοδοχειακών μονάδων. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Τα μέλη του Διοικητικού Συμβούλιου κατά την ημερομηνία της παρούσας έκθεσης παρουσιάζονται στη σελίδα 2. Σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας, οι Σύμβουλοι που εξέρχονται είναι οι κύριοι Κωστάκης Λοΐζου, Βάκης Λοΐζου και Αλέξης Γαλανός. Οι κύριοι Κωστάκης Λοΐζου, Βάκης Λοΐζου και Αλέξης Γαλανός είναι όμως επανεκλέξιμοι και προσφέρονται για επανεκλογή. Περαιτέρω, ο διορισμός του κ. Ντίνου Παπαδόπουλου που έγινε την 1 Απριλίου 2012 από το Διοικητικό Συμβούλιο, υπόκειται σε επικύρωση από τη Γενική Συνέλευση. Στις 29 Ιουνίου 2011 αποχώρησε από το Διοικητικό Συμβούλιο ο κ. Τάκης Κληρίδης και στις 13 Μαρτίου 2012 ο κ. Γιώργος Γεωργιάδης. Δεν υπήρξαν οποιεσδήποτε άλλες ουσιώδεις αλλαγές στη σύνθεση, στην κατανομή των αρμοδιοτήτων ή στην αποζημίωση του Διοικητικού Συμβουλίου.

8 6 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΓΓΕΝΙΚΑ ΜΕΡΗ Οι συναλλαγές με συγγενικά μέρη γνωστοποιούνται στη σημείωση 34 των ενοποιημένων και ξεχωριστών οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας. ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΓΓΕΝΙΚΑ ΤΟΥΣ ΜΕΡΗ Πέραν των συναλλαγών και των υπολοίπων με τα συγγενικά μέρη και όργανα διοίκησης που αναφέρονται στις σημειώσεις 34 και 39 αντίστοιχα, δεν υπήρχαν οποιεσδήποτε άλλες σημαντικές συναλλαγές στις οποίες το Διοικητικό Συμβούλιο και τα συγγενικά τους μέρη είχαν ουσιώδες συμφέρον. ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Το ποσοστό στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας που κατέχουν κατά κυριότητα, άμεσα ή έμμεσα, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, η σύζυγος και τα ανήλικα τέκνα τους στις 31 Δεκεμβρίου 2011 και στις 20 Απριλίου 2012 (5 ημέρες πριν από την ημερομηνία έγκρισης των ενοποιημένων και ξεχωριστών οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας) ήταν ως ακολούθως: 31/12/ /4/2012 % % Κωστάκης Λοΐζου, Εκτελεστικός Πρόεδρος 65,475 65,475 Ιάσωνας Περδίος, Εκτελεστικός Σύμβουλος 1,972 1,972 Λούης Λοΐζου, Εκτελεστικός Σύμβουλος 0,003 0,003 Αλέξης Γαλανός 0,042 0,042 Γιώργος Γεωργιάδης 0,002 0,002 Βάκης Λοΐζου 0,741 0,741 Χρίστος Μαυρέλλης 0,015 0,015 Όλγα Ηλιάδου - - Ντίνος Παπαδόπουλος - - Το ποσοστό του κ. Κωστάκη Λοΐζου περιλαμβάνει την άμεση συμμετοχή του με ποσοστό 3,8979%, τις συμμετοχές των εταιρειών CLIN Company Ltd (η Ιθύνουσα ) και Alasia Cyprus Cruises Ltd με ποσοστά 61,301%, και 0,016%, αντίστοιχα, των οποίων ο κύριος τελικός μέτοχος είναι ο ίδιος, όπως επίσης και τη συμμετοχή της κας Μαρίσσας Λοΐζου (θυγατέρα) και του κ. Λούη Λοΐζου (υιός) με ποσοστά 0,154% και 0,106% αντίστοιχα. ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ Ο μέτοχος που κατείχε κατά κυριότητα πέραν του 5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου 2011 και στις 20 Απριλίου 2012 (5 ημέρες πριν από την ημερομηνία έγκρισης των ενοποιημένων και ξεχωριστών οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας) ήταν ο κ. Κωστάκης Λοΐζου με ποσοστό 65,5%.

9 7 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Τα γεγονότα μετά την περίοδο αναφοράς γνωστοποιούνται στη σημείωση 42 των ενοποιημένων και ξεχωριστών οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας. ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Τα ελεγμένα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα του Συγκροτήματος παρουσιάζουν τις πιο κάτω διαφορές μεταξύ της ένδειξης αποτελεσμάτων που ανακοινώθηκε και των ελεγμένων ενοποιημένων αποτελεσμάτων για το έτος: Ζημία σύμφωνα με την ανακοίνωση ένδειξης αποτελεσμάτων (60.932) Επιπρόσθετη ζημία από απομείωση στην αξία περιουσιακών στοιχείων (22.507) Επιπρόσθετες προβλέψεις για επισφαλείς και άλλες απαιτήσεις (121) Επιπρόσθετο κέρδος από συνδεδεμένη εταιρεία 23 Μείωση στην πρόβλεψη για φορολογία 19 Άλλες αυξομειώσεις σε έσοδα και έξοδα 579 Ζημία σύμφωνα με τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις (82.939) ΔΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υιοθετήσει τις πρόνοιες του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης όπως εκδίδεται και δημοσιεύεται από το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και όπως αναφέρεται στην Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου Περί Εταιρικής Διακυβέρνησης στις σελίδες 8 μέχρι 28. Η Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης του Διοικητικού Συμβούλιου με βάση τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, περιλαμβάνει τις σχετικές πληροφορίες ως το Άρθρο 5 της Οδηγίας ΟΔ που εκδόθηκε σύμφωνα με τον περί των Προϋποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές Αξίες προς Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά) Νόμο του 2007, Ν.190(Ι)/2007. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Οι ανεξάρτητοι ελεγκτές, KPMG Limited, εκδήλωσαν επιθυμία να εξακολουθήσουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Ψήφισμα που να επαναδιορίζει τους ανεξάρτητους ελεγκτές και να εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει την αμοιβή τους, θα κατατεθεί στην Ετήσια Γενική Συνέλευση. Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου, Κώστας Χατζημάρκος Γραμματέας Λευκωσία, 25 Απριλίου 2012

10 8 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 2011 ΜΕΡΟΣ Α I. Εισαγωγή ΜΕΡΟΣ Β Εταιρική διακυβέρνηση είναι το σύνολο των διαδικασιών και συστημάτων που ακολουθούνται για την ορθή διεύθυνση και διοίκηση ενός οργανισμού. Η εταιρική διακυβέρνηση διέπει τη σχέση μεταξύ των μετόχων, διοικητικών συμβούλων και της διευθυντικής ομάδας μια εταιρείας. Η Louis plc, ως εταιρεία εισηγμένη στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ( ΧΑΚ ), αναγνωρίζοντας τη σημασία του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (στο διαχωρισμό των ευθυνών, των ρόλων και των σχέσεων των μερών που αποτελούν την Εταιρεία) εφαρμόζει τις αρχές του Κώδικα που καταρτίστηκε και εκδόθηκε από το ΧΑΚ και τηρεί τις διατάξεις του σε όλο το Συγκρότημα εταιρειών στο οποίο ανήκει. II. Διοικητικό Συμβούλιο Το Μάρτιο του 2011 το ΧΑΚ δημοσίευσε 3 η Αναθεωρημένη Έκδοση του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που αντικαθιστά τον Κώδικα που είχε εκδοθεί το Σεπτέμβριο του Το Συγκρότημα έχει υιοθετήσει όλες τις πρόνοιες της 3 ης Αναθεωρημένης Έκδοσης του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης με ισχύ από την 1 η Ιανουαρίου 2010 και για σκοπούς ετοιμασίας της παρούσας έχει επίσης υιοθετήσει τις αναθεωρημένες πρόνοιες των παραγράφων Α.2.3 Ανεξαρτησία Διοικητικών Συμβούλων, Β.3.1 Αμοιβή Διοικητικών Συμβούλων, Γ.2.1 Συστήματα Εσωτερικού Ελέγχου, Γ.3.8 Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων και Δ.2.1 (ε) Δυνατότητα μετόχων που αντιπροσωπεύουν επαρκή αριθμό μετοχών (5%) να εγγράψουν θέματα προς συζήτηση σε Γενικές Συνελεύσεις δυνάμει και των διατάξεων του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ Η παράγραφος Α.2.3 του Κώδικα προνοεί ότι τουλάχιστον το 50% των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου θα πρέπει να είναι Ανεξάρτητοι. Η Εταιρεία ικανοποιεί τις πρόνοιες της παραγράφου Α.2.3, αφού θεωρεί τον κ. Χρίστο Μαυρέλλη ως Ανεξάρτητο παρά το γεγονός ότι υπηρετεί στο Διοικητικό Συμβούλιο για περίοδο πέραν των δέκα (10) ετών. Η Εταιρεία ικανοποιεί επίσης το κατ ελάχιστο κριτήριο του ενός τρίτου που θα πρέπει να είναι Ανεξάρτητοι Μη Εκτελεστικοί Σύμβουλοι. Η θέση της Εταιρείας για το θέμα της ανεξαρτησίας του κ. Χρίστου Μαυρέλλη παρατίθεται πιο κάτω: Ο κύριος Χρίστος Μαυρέλλης υπηρετεί στο Διοικητικό Συμβούλιο της Louis plc για περίοδο πέραν των δέκα (10) ετών αφού διορίστηκε κατά την ίδρυσή της στο πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας το Ο κύριος Μαυρέλλης, το βιογραφικό του οποίου παρατίθεται πιο κάτω, είναι ένας καταξιωμένος επαγγελματίας ο οποίος με τη μέχρι στιγμής συνεργασία του δεικνύει ότι δεν είναι χαρακτήρας ο οποίος είναι επιρρεπής σε επηρεασμό των θέσεων και της όλης στάσης που τηρεί στην αντιμετώπιση θεμάτων. Επομένως, ο κύριος Μαυρέλλης θεωρείται ότι είναι πραγματικά Ανεξάρτητος ενώ παράλληλα οποιαδήποτε συνεργασία του Δικηγορικού του Γραφείου με τον Ομιλο είναι πολύ μικρή και θεωρείται ασήμαντη τόσο για το μέγεθος του δικού του γραφείου όσο και για το μέγεθος της Louis plc.

11 9 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 2011 Κριτήρια Καθορισμού Ανεξάρτητων Διοικητικών Συμβούλων: Το Συγκρότημα έχει υιοθετήσει τα αναθεωρημένα κριτήρια για τον ορισμό Ανεξάρτητων Διοικητικών Συμβούλων του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης. Τα κριτήρια αυτά αφορούν την εργασιακή, επιχειρηματική και μετοχική σχέση των Διοικητικών Συμβούλων με το Συγκρότημα, την οικογενειακή και επιχειρηματική σχέση των Διοικητικών Συμβούλων μεταξύ τους, καθώς και τα έτη υπηρεσίας τους στο Διοικητικό Συμβούλιο. Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου: Κατά το 2011 και κατά την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας έκθεσης, το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτιζόταν συνολικά από οκτώ (8) μέλη: από τον Πρόεδρο (Ανώτερος Εκτελεστικός Σύμβουλος), δύο (2) Εκτελεστικούς Διοικητικούς Συμβούλους και πέντε (5) Μη Εκτελεστικούς Διοικητικούς Συμβούλους, οι τέσσερεις (4) από τους οποίους θεωρούνται Ανεξάρτητοι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης. Από την Ετήσια Γενική Συνέλευση και μετά το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης έχει συστήσει Επιτροπές Ελέγχου, Διορισμών και Αμοιβών. Ο ρόλος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τόσο συντονιστικός και συμβουλευτικός όσο και εκτελεστικός αφού κατά το 2009 είχε αναλάβει και τα καθήκοντα του Πρώτου Εκτελεστικού Διευθυντή του Τομέα Κρουαζιέρων μέχρι και τον Ιανουάριο του Στις το Διοικητικό Συμβούλιο διόρισε τον κ. Κυριάκο Αναστασιάδη ως Πρώτο Εκτελεστικό Διευθυντή του Τομέα των Κρουαζιέρων. Ο κ. Αναστασιάδης δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος πλαισιώνεται επίσης από τους Εκτελεστικούς Συμβούλους, κυρίους Ιάσωνα Περδίο και Λούη Λοΐζου. Επιπλέον η πολυετής εμπειρία και οι γνώσεις του Προέδρου σε θέματα που αφορούν ολόκληρο το φάσμα της Τουριστικής Βιομηχανίας τον καθιστούν ένα αναμφίβολα αναγκαίο αλλά και σημαντικό μέλος της διευθυντικής ομάδας του Συγκροτήματος. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται τουλάχιστον έξι (6) φορές το χρόνο για να ενημερωθεί και να εξετάσει τα θέματα που τίθενται ενώπιόν του. Κατά το 2011 έγιναν επτά (7) συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει επίσημο πρόγραμμα θεμάτων, αποφάσεις επί των οποίων μπορούν να λαμβάνονται μόνο από αυτό. Διάφορα θέματα δύνανται να παραπεμφθούν σε ειδικές επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς αυτό να μειώνει τη συλλογική ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου. Καμία κατηγορία μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δεν διαφοροποιείται ως προς την ευθύνη από κάποια άλλη. Όλοι οι Διοικητικοί Σύμβουλοι έχουν πρόσβαση στις συμβουλές και υπηρεσίες του Γραμματέα της Εταιρείας. Ανεξάρτητες επαγγελματικές συμβουλές δυνατό να είναι διαθέσιμες στους Διοικητικούς Συμβούλους όταν αυτό κριθεί αναγκαίο. Όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ενημερώνονται έγκαιρα και γραπτώς για όλες τις συνεδρίες του Συμβουλίου ενώ μαζί με την ειδοποίηση λαμβάνουν και όλα τα σχετικά με τη συνεδρία έγγραφα. Την πιο πάνω διαδικασία που υλοποιεί ο Γραμματέας επιβλέπει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

12 10 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 2011 Σε κάθε Ετήσια Γενική Συνέλευση με βάση το Καταστατικό Έγγραφο της Εταιρείας (Κανονισμός 84) αλλά και όπως απαιτείται από τις διατάξεις του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης το 1/3 των Συμβούλων παραιτούνται και σε περίπτωση που οι ίδιοι το επιθυμούν προσφέρονται για επανεκλογή τουλάχιστον κάθε τρία (3) χρόνια. Επιπλέον οι Διοικητικοί Σύμβουλοι που διορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο υπόκεινται σε εκλογή από τους μετόχους με την πρώτη ευκαιρία μετά το διορισμό τους. Η Εκτελεστική Διεύθυνση μεριμνά για την έγκαιρη, έγκυρη και ολοκληρωμένη πληροφόρηση του Διοικητικού Συμβουλίου, ιδιαίτερα αναφορικά με γεγονότα που άλλαξαν ή δυνατόν να αλλάξουν τις προοπτικές ή την οικονομική κατάσταση του Συγκροτήματος. Σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας, στην Ετήσια Γενική Συνέλευση του 2012 οι Σύμβουλοι που εξέρχονται είναι οι κύριοι Κωστάκης Λοΐζου, Βάκης Λοΐζου και Αλέξης Γαλανός. Οι κύριοι Κωστάκης Λοΐζου, Βάκης Λοΐζου και Αλέξης Γαλανός είναι όμως επανεκλέξιμοι και προσφέρονται για επανεκλογή. Για την πλήρωση των θέσεων θα γίνει εκλογή κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση. Την 1 ην Απριλίου 2012 το Διοικητικό Συμβούλιο διόρισε τον κ. Ντίνο Παπαδόπουλο ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Σύμβουλο μετά την αποχώρηση του κ. Γιώργου Γεωργιάδη στις 13 Μαρτίου Ο διορισμός του κ. Ντίνου Παπαδόπουλου υπόκειται στην επικύρωση από την Ετήσια Γενική Συνέλευση. Το βιογραφικό σημείωμα του κ. Παπαδόπουλου παρατίθεται πιο κάτω. Στις 25 Απριλίου 2012 το Διοικητικό Συμβούλιο διόρισε τον κ. Χρίστο Μαυρέλλη ως Ανώτερο Ανεξάρτητο Διοικητικό Σύμβουλο, ο οποίος είναι διαθέσιμος να ακούει τις ανησυχίες των μετόχων των οποίων το πρόβλημα τους δεν έχει λυθεί δια μέσου των κανονικών καναλιών επικοινωνίας. Βιογραφικά Σημειώματα Μελών Διοικητικού Συμβουλίου Εκτελεστικοί Διοικητικοί Σύμβουλοι 1. Κωστάκης Λοΐζου (Εκτελεστικός Πρόεδρος) Γεννήθηκε στη Λεμεσό το Μετά την αποφοίτησή του από το Αμερικανικό Κολλέγιο στην Αθήνα σπούδασε Οικονομικά και Διοίκηση Επιχειρήσεων σε Λονδίνο και Γενεύη. Ο Κωστάκης Λοΐζου έχει παρευρεθεί και παρουσιάσει εργασίες του σε ένα μεγάλο αριθμό Διεθνών Τουριστικών Συνεδρίων. Έχει γράψει πολλά άρθρα για τον τουρισμό και ενδιαφέρεται για την Ελληνική Ιστορία και Λογοτεχνία. Έχει διατελέσει Πρόεδρος ή μέλος σε διάφορα Διοικητικά Συμβούλια, όπως ο Σύνδεσμος Ξενοδόχων Κύπρου, Παγκύπριος Σύνδεσμος Αυτοκινήτων Ενοικίασης, Σύνδεσμος Ταξιδιωτικών Πρακτόρων, Αμερικανικός Σύνδεσμος Ταξιδιωτικών Πρακτόρων, Ανώτερο Ινστιτούτο Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Σπουδών, Συμβούλιο Δημοσίων Μεταφορών, Κυπριακό Διυλιστήριο, Κυπριακό Ναυτικό Συμβούλιο, Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου, Ροταριανός Όμιλος, Σύνδεσμος για την Προστασία του Περιβάλλοντος, Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων Κύπρου, Άλφα Τράπεζα και άλλα. Από το 1989 ο Κωστάκης Λοΐζου, είναι ο Επίτιμος Γενικός Πρόξενος της Ουγγαρίας στην Κύπρο. Η Κυβέρνηση της Ουγγαρίας τον έχει τιμήσει με την ανώτατη αναγνώριση του Commander s Cross of the Order of Merit καθώς και με το μετάλλιο PRO AUXILIO CIVIUM HUNGARORUM.

13 11 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Κωστάκης Λοΐζου (Εκτελεστικός Πρόεδρος) (συνέχεια) Τιμήθηκε επίσης από την Πολωνική Δημοκρατία με το Cavalier s Cross of the Order of Merit, ενώ το Μάρτιο του 2005 του απονεμήθηκε το βραβείο Πρωτοπόρος στον Ευρωπαϊκό Τουρισμό για το 2005 από το Διεθνή Σύνδεσμο Συμβούλων Τουρισμού. 2. Ιάσωνας Περδίος (Εκτελεστικός Σύμβουλος) Γεννήθηκε το Αποφοίτησε το 1976 από το Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου στη Γαλλία, από όπου και απέκτησε Ανώτατο Δίπλωμα στη Διεύθυνση Ξενοδοχείων & Επισιτισμού. Από το 1976 μέχρι το 1978 διετέλεσε Γενικός Διευθυντής του ξενοδοχείου PLM στο Πόρτο Χέλι, και από το 1978 μέχρι το 1982 στο ξενοδοχείο Καρπασιάνα στη Λάρνακα. Από το 1983 μέχρι το 1997 ήταν Γενικός Διευθυντής της αλυσίδας ξενοδοχείων και εστιατορίων του Οργανισμού Λούη. Από τον Ιούνιο του 1997 μέχρι και σήμερα είναι Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Louis Hotels Public Company Ltd. Διετέλεσε αντιπρόεδρος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Παγκύπριου Συνδέσμου Ξενοδόχων, όπου σήμερα κατέχει τη θέση του Γραμματέα. Για πολλά χρόνια υπήρξε μέλος του Συμβουλίου της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, όπως επίσης μέλος και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ποδοσφαιρικής Ομάδας Ε.Π.Α. Λάρνακας. Επίσης υπήρξε μέλος της Διαχειριστικής Επιτροπής του Ταμείου Προνοίας Ξενοδοχοϋπαλλήλων, καθώς και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του KOA. 3. Λούης Κ. Λοΐζου (Εκτελεστικός Σύμβουλος) Γεννήθηκε το Αποφοίτησε από την Αγγλική Σχολή Λευκωσίας το Σπούδασε στο πανεπιστήμιο Oxford Brookes του Ηνωμένου Βασιλείου από όπου και απέκτησε πτυχίο στη διεύθυνση Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΒΑ in Tourism and Business Administration). Συνέχισε τις σπουδές του στο πανεπιστήμιο Middlesex στην Αγγλία αποκτώντας μεταπτυχιακό τίτλο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) το Με την επιστροφή του στην Κύπρο, εντάχθηκε στο διευθυντικό δυναμικό του Ομίλου Λούης κατέχοντας για σειρά ετών τη θέση του Διευθύνοντα Συμβούλου των Τουριστικών Γραφείων Λούης. Ο Λούης Λοΐζου είναι μέλος διαφόρων Διοικητικών Συμβουλίων καθώς και άλλων Εμπορικών και Επιχειρηματικών Οργανισμών. Είναι επίσης Αντιπρόεδρος του Κύπρο-Ουγγρικού Συνδέσμου Επιχειρηματιών και του Συνδέσμου Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κύπρου (ACTA). Μη Εκτελεστικός Διοικητικός Σύμβουλος 4. Βάκης Λοΐζου Γεννήθηκε το Σπούδασε στο University of London (B.A.) Οικονομικά, Νομικά και Ιστορία. Διετέλεσε Μέλος και Γραμματέας του Παγκυπρίου Συνδέσμου Ξενοδόχων, Γραμματέας του Συνδέσμου Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κύπρου καθώς και Πρόεδρος του Κυπριακού Κλάδου του American Society of Travel Agents. Είναι Διοικητικός Σύμβουλος εταιρειών στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Από το 2006 ο Βάκης Λοΐζου είναι ο Επίτιμος Πρόξενος της Βουλγαρίας στην Κύπρο. Είναι Επίτιμος Πρόεδρος του Επιχειρηματικού Συνδέσμου Κύπρου-Βουλγαρίας και Πρόεδρος του Επιχειρηματικού Συνδέσμου Κύπρου-Τσεχίας.

14 12 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 2011 Ανεξάρτητοι Μη Εκτελεστικοί Διοικητικοί Σύμβουλοι 5. Χρίστος Μαυρέλλης Γεννήθηκε το Φοίτησε στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών απ' όπου πήρε το πτυχίο της Νομικής το Φοίτησε στο University College του Πανεπιστημίου του Λονδίνου απ όπου πήρε μεταπτυχιακό δίπλωμα στο Ναυτικό Δίκαιο. Από το 1972 μέχρι το 1982 ασκούσε το επάγγελμα του δικηγόρου στη Λεμεσό, αρχικά στο Δικηγορικό Γραφείο Μ.Μ. Χούρη & Σία και αργότερα, από το 1978, ως συνέταιρος στο Δικηγορικό Γραφείο Χρύση Δημητριάδη & Σία. Το 1982 διορίστηκε ως Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων και στη συνέχεια το 1985 διορίστηκε Υπουργός Οικονομικών, θέση που κατείχε μέχρι το Φεβρουάριο του Από το 1988 μέχρι σήμερα ασκεί το επάγγελμα του δικηγόρου στη Λεμεσό ως συνέταιρος στο Δικηγορικό Γραφείο Χρύση Δημητριάδη & Σία. Ο Χρίστος Μαυρέλλης υπήρξε Γραμματέας του International Tax Planning Association (Ι.Τ.Ρ.Α.), μέλος της Συγκλήτου του Offshore Institute και ιδρυτικό μέλος του Mediterranean Maritime Arbitrators Association. Έχει δημοσιεύσει πολλά άρθρα σε διεθνή περιοδικά και έχει παρουσιάσει διάφορα νομικά θέματα σε διεθνή συνέδρια και σεμινάρια. Είναι μέλος διοικητικών συμβουλίων Κυπριακών και ξένων δημόσιων εταιρειών ως επίσης και πολλών ιδιωτικών εταιρειών. 6. Αλέξης Γαλανός Γεννήθηκε το Ολοκλήρωσε τις γυμνασιακές σπουδές του το 1958 στο Αμερικανικό Κολλέγιο Αθηνών. Φοίτησε στο Πανεπιστήμιο του Cambridge (Kings College) όπου έλαβε το 1962 δίπλωμα Master (M.A.) στις οικονομικές επιστήμες και την κοινωνιολογία. Επίσης σπούδασε νομικά και είναι Barrister at Law του Inner Temple. Το Δεκέμβριο του 2006 εξελέγη Δήμαρχος της κατεχόμενης Αμμοχώστου ενώ το 2012 εξελέγη Πρόεδρος της Ένωσης Δήμων Κύπρου. Είναι νυμφευμένος με την Αλεξάνδρα Γαλανού και έχει δύο υιούς. 7. Γιώργος Μ. Γεωργιάδης (Αποχώρησε στις 13 Μαρτίου 2012) Είναι επιχειρηματίας και σύμβουλος επιχειρήσεων στον ξενοδοχειακό και τουριστικό τομέα. Είναι απόφοιτος οικονομικών επιστημών του Πανεπιστημίου της Λοζάνης, Ελβετίας και απόφοιτος ξενοδοχειακών και τουριστικών σπουδών του Centre International de Glion, Ελβετία. Παρακολούθησε στο Πανεπιστήμιο Cornell στις ΗΠΑ, μεταπτυχιακού επιπέδου πρόγραμμα ξενοδοχειακής διεύθυνσης. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συγκροτήματος της Τράπεζας Κύπρου, Πρόεδρος των Γενικών Ασφαλειών Κύπρου, Αντιπρόεδρος του Cyprus Association of Directors και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Κυπριακών δημόσιων και άλλων ιδιωτικών εταιρειών. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΒΕ Λεμεσού. Είναι Επίτιμος Πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Διευθυντών Ξενοδοχείων (ΠΑΣΥΔΙΞΕ). Διετέλεσε Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Διεθνούς Ερευνητικού Κέντρου Cyprus International Institute for the Environment and Public Health in Association with the Harvard School of the Public Health , Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ) και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου (ΡΙΚ)

15 13 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Όλγα Ηλιάδου Γεννήθηκε το Αποφοίτησε από το Orange Hill Grammar School του Λονδίνου το Μετά, φοίτησε στο Πανεπιστήμιο του Cambridge (Girton College) όπου έλαβε το δίπλωμα Master (M.A.) στις οικονομικές επιστήμες. Μετά τις σπουδές της εργάστηκε στις Κυπριακές Αερογραμμές σε διάφορες διευθυντικές θέσεις από το 1968 μέχρι το 2006, όταν και αφυπηρέτησε από την θέση της ως Βοηθός Γενική Διευθύντρια. Από το 2007, είναι μέλος του συμβουλίου του Ιδρύματος Πολιτισμού Κύπρου. 9. Ντίνος Παπαδόπουλος (Διορίστηκε την 1 ην Απριλίου 2012) Γεννήθηκε στη Λευκωσία το Σπούδασε οικονομικά στο London School of Economics. Είναι Fellow του Institute of Chartered Accountants in England and Wales. Διετέλεσε Πρόεδρος του Συνδέσμου Λογιστών Κύπρου ( ) και Πρόεδρος του Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ( ). Σταδιοδρόμησε στους PriceWaterhouseCoopers από το 1975 όπου έγινε συνέταιρος το 1982 και αφυπηρέτησε το 2012 ως Αναπληρωτής Διευθύνων Συνέταιρος. Έχει ευρύ φάσμα πείρας στον τομέα χρηματοοικονομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών και παροχής ελεγκτικών υπηρεσιών σε εταιρείες κυπριακών συμφερόντων και εταιρείες διεθνών δραστηριοτήτων. III. Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει συστήσει με γραπτούς όρους εντολής Επιτροπή Διορισμών, Επιτροπή Αμοιβών και Επιτροπή Ελέγχου. Όλες οι Επιτροπές έχουν συσταθεί κατά την αρχική υιοθέτηση του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης το έτος Στις 25 Απριλίου 2012 (ανακοινώθηκε στο ΧΑΚ στις 26 Απριλίου 2012) το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την ακόλουθη νέα σύνθεση των Επιτροπών με βάση τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης: 1. Επιτροπή Ελέγχου Χρίστος Μαυρέλλης, Πρόεδρος - Ανεξάρτητος, μη Εκτελεστικός Αλέξης Γαλανός - Ανεξάρτητος, μη Εκτελεστικός Όλγα Ηλιάδου - Ανεξάρτητη, μη Εκτελεστική Ντίνος Παπαδόπουλος - Ανεξάρτητος, μη Εκτελεστικός 2. Επιτροπή Αμοιβών Όλγα Ηλιάδου, Πρόεδρος - Ανεξάρτητη, μη Εκτελεστική Αλέξης Γαλανός - Ανεξάρτητος, μη Εκτελεστικός Βάκης Λοΐζου - Μη Εκτελεστικός 3. Επιτροπή Διορισμών Ντίνος Παπαδόπουλος, Πρόεδρος - Ανεξάρτητος, μη Εκτελεστικός Χρίστος Μαυρέλλης - Ανεξάρτητος, μη Εκτελεστικός Λούης Λοΐζου - Εκτελεστικός

16 14 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 2011 Α. Επιτροπή Ελέγχου Χρίστος Μαυρέλλης, Πρόεδρος - Ανεξάρτητος, μη Εκτελεστικός Αλέξης Γαλανός - Ανεξάρτητος, μη Εκτελεστικός Όλγα Ηλιάδου - Ανεξάρτητη, μη Εκτελεστική Ντίνος Παπαδόπουλος - Ανεξάρτητος, μη Εκτελεστικός ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ Εγκαθίδρυση / Οροι Εντολής 1. Η Επιτροπή Ελέγχου, εγκαθιδρύθηκε στις 5 Ιουνίου Μέλη Η Επιτροπή Ελέγχου συνέρχεται τουλάχιστον τέσσερις (4) φορές το χρόνο στην παρουσία της εκτελεστικής διεύθυνσης του Συγκροτήματος, του επικεφαλής της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου και των εξωτερικών ελεγκτών, για να εξετάσει μεταξύ άλλων τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος, εκθέσεις που ετοιμάζονται από την υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου και εκθέσεις περί των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και της αποτελεσματικότητάς τους. Επίσης, η Επιτροπή Ελέγχου εισηγείται το διορισμό ή τερματισμό των υπηρεσιών των εξωτερικών ελεγκτών της Εταιρείας και παρακολουθεί τη σχέση τους με το Συγκρότημα, συμπεριλαμβανομένης της ισορροπίας μεταξύ ελεγκτικών και παρεμφερών μη ελεγκτικών υπηρεσιών. Λεπτομέρειες των όρων εντολής της Επιτροπής Ελέγχου παρατίθενται πιο κάτω (Εγχειρίδιο Εταιρικής Διακυβέρνησης της Louis plc): 2. Η Επιτροπή διορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από τις εισηγήσεις της Επιτροπής Διορισμών, κατά την πρώτη συνεδρίαση που ακολουθεί την Ετήσια Γενική Συνέλευση για περίοδο μέχρι την επόμενη Ετήσια Γενική Συνέλευση και απαρτίζεται από τουλάχιστον τρία (3) μέλη. 3. Σε περίπτωση που Σύμβουλος, μέλος της Επιτροπής, παύσει να είναι σύμβουλος για οποιοδήποτε λόγο πριν τη λήξη της θητείας της Επιτροπής το Διοικητικό Συμβούλιο θα δικαιούται να διορίσει αντικαταστάτη του μέλους που απεχώρησε μέχρι τη λήξη της θητείας της Επιτροπής. 4. Τα μέλη της Επιτροπής επιλέγονται μεταξύ των μη Εκτελεστικών Συμβούλων. Δύο παρόντα μέλη της Επιτροπής θα αποτελούν απαρτία. 5. Ο πρόεδρος της Επιτροπής διορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και θα πρέπει να έχει εμπειρία στα λογιστικά ή τα χρηματοοικονομικά. Ο Πρόεδρος της Εταιρείας δεν πρέπει να είναι μέλος της Επιτροπής Ελέγχου. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου κ. Χρίστος Μαυρέλλης κατέχει την απαραίτητη εμπειρία σε λογιστικά ή χρηματοοικονομικά θέματα ως παρουσιάζεται στο βιογραφικό του σημείωμα.

17 15 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 2011 Άλλοι παρευρισκόμενοι 6. Οποιοδήποτε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν θα δικαιούται να παρίσταται στις συνεδρίες της επιτροπής, εκτός αν ο πρόεδρός της καλέσει κάποιο μέλος ειδικά. (βλ. επίσης 12.στ πιο κάτω). 7. Τουλάχιστο μια (1) φορά ανά έτος, η Επιτροπή θα συνεδριάζει χωρίς να παρευρίσκονται μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με εκτελεστική ιδιότητα ή άλλοι αξιωματούχοι της Εταιρείας. 8. Τουλάχιστο μια (1) φορά ανά έτος, η Επιτροπή θα συναντάται με τους εξωτερικούς και εσωτερικούς ελεγκτές, χωρίς την παρουσία της διεύθυνσης για να συζητήσει θέματα που προκύπτουν από τον έλεγχο. Συχνότητα συνεδριάσεων 9. Η Επιτροπή συνεδριάζει τουλάχιστο τέσσερις (4) φορές ανά έτος. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής μαζί με το Γραμματέα αποφασίζουν τη συχνότητα και το χρονοδιάγραμμα των συναντήσεων. Οι εξωτερικοί ελεγκτές δικαιούνται να αιτηθούν σύγκληση της Επιτροπής αν θεωρούν ότι αυτό είναι αναγκαίο. Εξουσίες 10. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται από το Συμβούλιο να εκτελεί οποιαδήποτε δραστηριότητα που εμπίπτει εντός των καθηκόντων της. Επίσης ενημερώνονται οι αξιωματούχοι, επικεφαλείς τμημάτων, για τη δικαιοδοσία της Επιτροπής να ελέγχει και να λαμβάνει στοιχεία για την εκτέλεση των καθηκόντων της. 11. Χρέη Γραμματέα της Επιτροπής ασκεί ο Γραμματέας της Εταιρείας ο οποίος μεριμνά για την έγκαιρη παραλαβή των αιτούμενων πληροφοριών ώστε τα σχετικά θέματα να επιλύονται αποτελεσματικά. Επίσης ο Γραμματέας υποβοηθά τον Πρόεδρο στην προετοιμασία της εργασίας, τον καταρτισμό ημερήσιας διάταξης, τήρησης πρακτικών, συλλογής και διανομής πληροφοριών και γενικά παροχής οποιασδήποτε πρακτικής υποστήριξης. Καθήκοντα 12. Τα καθήκοντα της Επιτροπής Ελέγχου είναι τα εξής: α. Να λαμβάνει γνώση, να συζητά και να μελετά: Τα τριμηνιαία, εξαμηνιαία, εννιαμηνιαία και ετήσια αποτελέσματα πριν την υποβολή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο προς έγκριση. Τα προβλήματα και επιφυλάξεις που απορρέουν από τον ετήσιο έλεγχο. Τις εσωτερικές/εξωτερικές οικονομικές καταστάσεις καθώς και να εγκρίνει τελικά κείμενα για δημοσίευση ή υποβολή στις Αρχές (ΧΑΚ και Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς). Τις ουσιώδεις συναλλαγές που δεν αποτελούν συνήθεις εργασίες της Εταιρείας.

18 16 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 2011 β. Να λαμβάνει γνώση, να ζητά διευκρινίσεις και: Να προβαίνει σε εισηγήσεις για θέματα σχετικά με τον ετήσιο έλεγχο, τη φύση και την έκτασή του, με τους εξωτερικούς ελεγκτές πριν την έναρξη του ελέγχου. Να προβαίνει σε εισηγήσεις αναφορικά με την έκταση και αποτελεσματικότητα του ελέγχου (cost-effectiveness). Να προβαίνει σε εισηγήσεις αναφορικά με τις εισηγήσεις του Οικονομικού Διευθυντή στο Διοικητικό Συμβούλιο για το θέμα της επιλογής λογιστικών αρχών (accounting policies) και λογιστικών υπολογισμών (accounting estimates) για τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. Για την αποτελεσματική εκπλήρωση της ευθύνης της αυτής πρέπει να συλλέγονται ακριβή στοιχεία, τα οποία συντάσσονται από την οικονομική διεύθυνση της Εταιρείας υπό την τεχνική επίβλεψη των ελεγκτών (όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο) και να υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο για επιθεώρηση, συμβουλευτικό έγγραφο που να τονίζει όλες τις συνέπειες της τελικής επιλογής. Να προβαίνει σε εισηγήσεις για θέματα που εγείρουν οι ελεγκτές στην επιστολή αναφοράς αδυναμιών στο σύστημα εσωτερικού ελέγχου. Να επιτηρεί την αποτελεσματικότητα του συστήματος εσωτερικού ελέγχου τουλάχιστον μια (1) φορά το χρόνο και να παρέχει σχετική βεβαίωση στο Διοικητικό Συμβούλιο. Να αξιολογεί τις εκθέσεις σε θέματα εσωτερικού ελέγχου, τα σχόλια της διεύθυνσης και την εφαρμογή των εισηγήσεων του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου. Να ετοιμάζει εισηγήσεις για το διορισμό, τερματισμό και αμοιβή των εξωτερικών ελεγκτών. Να καθορίζει τους όρους εντολής και την έκταση της εργασίας του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου. Να αξιολογεί την επάρκεια και ανεξαρτησία του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου. Να επιτηρεί τις εργασίες του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου. Να προβαίνει σε εισηγήσεις για τα σημαντικότερα ευρήματα του εσωτερικού ελέγχου και των απαντήσεων της διεύθυνσης. Να προβαίνει σε εισηγήσεις για τη στρατηγική βελτίωσης συστημάτων εσωτερικού ελέγχου ή/και λογιστικών χειρισμών μετά από παρατηρήσεις (findings) των εσωτερικών και εξωτερικών ελεγκτών, αναφορικά με τις διαδικασίες διαχείρισης κινδύνων και να επισημαίνει νέους κινδύνους που πιθανόν να επηρεάσουν τις εργασίες του Ομίλου. Να προβαίνει σε εισηγήσεις αναφορικά με την ύπαρξη επαρκών ασφαλιστικών καλύψεων. γ. Να εξετάζει και να κάνει εισηγήσεις αναφορικά με την ανεξαρτησία και την αντικειμενικότητα των ελεγκτών. Στις περιπτώσεις που οι ελεγκτές παρέχουν επίσης στην Εταιρεία ουσιαστικό όγκο παρεμφερών μη ελεγκτικών υπηρεσιών, η Επιτροπή θα παρακολουθεί τη φύση και έκταση τέτοιων υπηρεσιών, για να διασφαλίζει τη διατήρηση της αντικειμενικότητας των ελεγκτών.

19 17 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 2011 δ. Να προβαίνει σε εισηγήσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο αναφορικά με το διορισμό, τον τερματισμό διορισμού και την αμοιβή των ελεγκτών της Εταιρείας. ε. Να συντονίζει, όπου αυτό απαιτείται, τις εργασίες των ελεγκτικών οίκων σε περίπτωση που οι εταιρείες του Ομίλου ελέγχονται από διαφορετικούς οίκους. στ. Να συναντάται σε συνεχή βάση με αξιωματούχους που σχετίζονται με τη διακυβέρνηση της Εταιρείας, περιλαμβανομένου του Προέδρου, του Οικονομικού Διευθυντή, του Λειτουργού Συμμόρφωσης, του συνεταίρου υπεύθυνου για τον εξωτερικό έλεγχο και του επικεφαλής του εσωτερικού ελέγχου. ζ. Να υποβάλλει ετησίως στο Διοικητικό Συμβούλιο έκθεση που να περιλαμβάνει: Το ποσό των ελεγκτικών και συμβουλευτικών αμοιβών που πληρώνονται από την Εταιρεία και τις θυγατρικές της, στους ελεγκτές της Εταιρείας. Την ανάθεση στους ελεγκτές ουσιωδών συμβουλευτικών καθηκόντων είτε σύμφωνα με τη σημασία τους για την Εταιρεία και τις θυγατρικές της, είτε σύμφωνα με το ποσό της σχετικής αμοιβής. η. Να επιθεωρεί τις ουσιαστικές συναλλαγές της Εταιρείας ούτως ώστε να διασφαλίζεται ότι αυτές γίνονται στα πλαίσια της συνήθους εμπορικής πρακτικής (arm s length). θ. Να εξετάζει την τήρηση των διαδικασιών του ΧΑΚ και να πιστοποιεί στο Συμβούλιο την τήρησή τους ώστε να δύναται να προβεί στη σχετική βεβαίωση στο ΧΑΚ. ι. Να καταρτίζει την πολιτική και τις διαδικασίες εφαρμογής και παρακολούθησης όλων των διατάξεων του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ομίλου (αμοιβών, διορισμών, κ.τ.λ.). κ. Να επιτηρεί την υιοθέτηση και το βαθμό συμμόρφωσης με τις πρόνοιες του ΚΕΔ καθώς και τις διαδικασίες επαλήθευσης της ορθότητας και πληρότητας των πληροφοριών που παρέχονται στους επενδυτές. λ. Να αναφέρει στην Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης οποιοδήποτε δανεισμό των συμβούλων της Εταιρείας καθώς και των συμβούλων των θυγατρικών ή/και συνδεδεμένων εταιρειών είτε αυτοί δανειστούν από την ίδια την Εταιρεία, είτε από θυγατρικές ή συνδεδεμένες. μ. Να συντάσσει, με τη βοήθεια του Λειτουργού Συμμόρφωσης με τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου περί Εταιρικής Διακυβέρνησης, η οποία συμπεριλαμβάνεται στην Ετήσια Έκθεση της Εταιρείας. Στο πρώτο μέρος της Έκθεσης περί Εταιρικής Διακυβέρνησης η Εταιρεία δηλώνει κατά πόσον εφαρμόζει τις αρχές του Κώδικα. Στο δεύτερο μέρος της Έκθεσης η Εταιρεία βεβαιώνει ότι έχει τηρήσει τις διατάξεις του Κώδικα ενώ σε περίπτωση που δεν τις έχει τηρήσει, πρέπει να υπάρχει σχετική επεξήγηση. ν. Να προβαίνει σε εισηγήσεις για το διορισμό, τερματισμό και αμοιβή του Λειτουργού Συμμόρφωσης με τον ΚΕΔ.

20 18 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 2011 Πρακτικά ξ. Να ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο σε τακτά χρονικά διαστήματα σε θέματα που αφορούν τις εργασίες της Επιτροπής και τα οποία δυνατό να επηρεάσουν την οικονομική κατάσταση και δραστηριότητες του Ομίλου. ο. Να εξασκεί οποιαδήποτε επιπρόσθετα καθήκοντα της ανατεθούν από την ολομέλεια του Διοικητικού Συμβουλίου. π. Να εξετάζει και να αναθεωρεί όπως κρίνει αναγκαίο τους όρους εντολής της Επιτροπής μετά από σχετική έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου. 13. Ο Γραμματέας τηρεί πρακτικά των συνεδριάσεων της Επιτροπής αντίγραφα των οποίων αποστέλλονται σε όλα τα μέλη της Επιτροπής. Επίσης κοινοποιεί τα αποτελέσματα και τα πεπραγμένα της Επιτροπής στο Διοικητικό Συμβούλιο μετά το πέρας κάθε συνεδρίας. Β. Επιτροπή Αμοιβών Όλγα Ηλιάδου, Πρόεδρος - Ανεξάρτητη, μη Εκτελεστική Αλέξης Γαλανός - Ανεξάρτητος, μη Εκτελεστικός Βάκης Λοΐζου - Μη Εκτελεστικός Η πλειοψηφία των μελών της Επιτροπής είναι ανεξάρτητοι μη εκτελεστικοί Διοικητικοί Σύμβουλοι. Η Επιτροπή Αμοιβών συνεδριάζει τουλάχιστον μια (1) φορά τον χρόνο, για να εξετάσει θέματα που αφορούν την αμοιβή των εκτελεστικών Διοικητικών Συμβούλων και να υποβάλει συστάσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τα θέματα αυτά. Η αμοιβή των μη εκτελεστικών Συμβούλων ορίζεται από την Ετήσια Γενική Συνέλευση. Λεπτομέρειες των όρων εντολής της Επιτροπής Αμοιβών παρατίθενται πιο κάτω (Εγχειρίδιο Εταιρικής Διακυβέρνησης της Louis plc): ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΜΟΙΒΩΝ - ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ Εγκαθίδρυση 1. Η Επιτροπή Αμοιβών, εγκαθιδρύθηκε στις 5 Ιουνίου Μέλη 2. Η Επιτροπή διορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από τις εισηγήσεις της Επιτροπής Διορισμών, κατά την πρώτη συνεδρίαση που ακολουθεί την Ετήσια Γενική Συνέλευση για περίοδο μέχρι την επόμενη Ετήσια Γενική Συνέλευση και απαρτίζεται από τρία (3) μέλη.

Louis plc Αποφάσεις Συνεδρίας Διοικητικού Συμβουλίου ημερομηνίας 25 Απριλίου 2012

Louis plc Αποφάσεις Συνεδρίας Διοικητικού Συμβουλίου ημερομηνίας 25 Απριλίου 2012 1 Ανακοίνωση Louis plc Αποφάσεις Συνεδρίας Διοικητικού Συμβουλίου ημερομηνίας 25 Απριλίου 2012 Λευκωσία, 26 Απριλίου 2012 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Louis plc συνήλθε στις 25 Απριλίου 2012 και μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

LOUIS PLC ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012

LOUIS PLC ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπευθύνων της Εταιρείας για τη σύνταξη των ενοποιημένων και ξεχωριστών οικονομικών καταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της

A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της Eταιρείας σε συνεδρία του στις 26 Ιουλίου 2004 αποφάσισε τη

Διαβάστε περισσότερα

LOUIS PLC ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

LOUIS PLC ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ LOUIS PLC ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 2012 1 ΜΕΡΟΣ Α I. Εισαγωγή Εταιρική διακυβέρνηση είναι το σύνολο των διαδικασιών και συστημάτων που ακολουθούνται για την ορθή διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

LOUIS PLC ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014

LOUIS PLC ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπευθύνων της Εταιρείας για τη σύνταξη των ενοποιημένων και ξεχωριστών οικονομικών καταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Announcement Louis plc 30 April 2015 Announcement Louis plc 30 April 2015

Announcement Louis plc 30 April 2015 Announcement Louis plc 30 April 2015 Announcement Louis plc 30 April 2015 Announcement Louis plc 30 April 2015 0043/00011510/el Ετήσια Οικονομική Έκθεση LUI Attachments: 1. Announcement Louis plc 30 April 2015 2. Δήλωση Μελών ΔΣ Louis plc

Διαβάστε περισσότερα

Επισημαίνεται ότι ενδέχεται ορισμένα στοιχεία που έχουν δημοσιευτεί κατά την διάρκεια του τελευταίου 12μήνου να μην είναι επίκαιρα.

Επισημαίνεται ότι ενδέχεται ορισμένα στοιχεία που έχουν δημοσιευτεί κατά την διάρκεια του τελευταίου 12μήνου να μην είναι επίκαιρα. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Louis plc: Ετήσιο Δελτίο για την περίοδο 5.6.2007 15.5.2008 Λευκωσία, 20 Μαίου 2008 H Louis plc υποβάλλει το Ετήσιο Δελτίο της που καλύπτει την περίοδο από 5 ην Ιουνίου, 2007 μέχρι 15 ην Μαΐου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας µας, σε συνεδρία του στις 23 Ιουλίου 2004 αποφάσισε όπως εφαρµόσει την παράγραφο Γ3 (Επιτροπή Ελέγχου, Ελεγκτές και συµµόρφωση µε

Διαβάστε περισσότερα

LOUIS PLC ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015

LOUIS PLC ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπευθύνων για τη σύνταξη των ενοποιημένων και ξεχωριστών οικονομικών καταστάσεων της

Διαβάστε περισσότερα

PHIL. ANDREOU PUBLIC LTD ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2008

PHIL. ANDREOU PUBLIC LTD ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2008 PHIL. ANDREOU PUBLIC LTD ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2008 Ι ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΩΔΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) υιοθέτησε το Σεπτέμβριο του 2002 Κώδικα Εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

LOUIS PLC. Ενημερωτικό Έντυπο για την Έκδοση και Εισαγωγή Νέων Συνήθων Μετοχών

LOUIS PLC. Ενημερωτικό Έντυπο για την Έκδοση και Εισαγωγή Νέων Συνήθων Μετοχών LOUIS PLC Ενημερωτικό Έντυπο για την Έκδοση και Εισαγωγή Νέων Συνήθων Μετοχών Έντυπο ημερομηνίας 22 Δεκεμβρίου 2009, σύμφωνα με τα άρθρο 5(1)(δ) και 7 (1) (ε) του περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού

Διαβάστε περισσότερα

Announcement Louis plc 28 April 2017 Announcement 28 April 2017

Announcement Louis plc 28 April 2017 Announcement 28 April 2017 Announcement Louis plc 28 April 2017 Announcement 28 April 2017 0043/00019633/el Ετήσια Οικονομική Έκθεση LUI Attachments: 1. Announcement Louis plc 28 April 2017 2. Δήλωση Μελών 3. Louis plc Accounts

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση Louis plc Δεκέμβριος 2016 Ανακοίνωση Louis plc Δεκέμβριος 2016

Ανακοίνωση Louis plc Δεκέμβριος 2016 Ανακοίνωση Louis plc Δεκέμβριος 2016 Ανακοίνωση Louis plc Δεκέμβριος 2016 Ανακοίνωση Louis plc Δεκέμβριος 2016 0043/00018367/el Ετήσια Οικονομική Έκθεση LUI Attachments: 1. Ανακοίνωση Louis plc 2. Louis plc Accounts 3. Δήλωση Μελών 4. Ισολογισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Το επισυναπτόμενο έντυπο αυτό θα υπογράφεται από τον εκδότη και θα αποστέλλεται, μαζί με την Έκθεση περί Εταιρικής Διακυβέρνησης στο Χρηματιστήριο.

Το επισυναπτόμενο έντυπο αυτό θα υπογράφεται από τον εκδότη και θα αποστέλλεται, μαζί με την Έκθεση περί Εταιρικής Διακυβέρνησης στο Χρηματιστήριο. ΠΡΟΣ : Εταιρείες που έχουν εισηγμένους τίτλους στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ΑΠΟ : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΘΕΜΑ : Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης ΗΜΕΡ. : 22 Φεβρουαρίου, 2012 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

KERVERUS HOLDING IT (CY) PLC

KERVERUS HOLDING IT (CY) PLC ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 1 Ιανουαρίου μέχρι ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 1 Ιανουαρίου μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΧΑΕ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΧΑΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΧΑΕ Έκδοση : 3.0-21/02/2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΚΟΠΟΣ & ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 1 2 ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ... 2 3 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ... 2 4 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2006

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2006 28 Μαρτίου 2007 1 Έκθεση Περί Εταιρικής Διακυβέρνησης Μέρος Α Η καθιέρωση αρχών εταιρικής διακυβέρνησης και η ενίσχυση του εποπτικού ρόλου του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΧΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΙΣΧΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση Έκθεση Διαχείρισης 1 Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σχετική Έκθεση επισυνάπτεται.

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σχετική Έκθεση επισυνάπτεται. 0047/00004837/el Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης MALLOUPPAS & PAPACOSTAS PUBLIC CO LTD ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σχετική Έκθεση επισυνάπτεται. MPT Attachment: 1. Αναθεωρημένη Έκθεση Εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2016

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2016 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπεύθυνων της Εταιρείας για την σύνταξη των συνοπτικών ενδιάμεσων

Διαβάστε περισσότερα

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενδιάμεση έκθεση διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Μέρος A Το Διοικητικό Συμβούλιο, αναγνωρίζοντας τη σημασία του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης για τη σωστή και χρηστή διοίκηση της Εταιρείας και τη συνεχή προστασία των συμφερόντων όλων των Μετόχων, έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 1. Σύσταση... 3 2. Σύνθεση... 3 3. Σκοπός... 3 4. Καθήκοντα και Αρμοδιότητες... 3 4.1. Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

TOP- Ετήσια Γενική Συνέλευση Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση.

TOP- Ετήσια Γενική Συνέλευση Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση. TOP- Ετήσια Γενική Συνέλευση Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση. 0083/00007704/el Γενική Συνέλευση TOP Attachments: 1. TOP_AGM_20-6-14 2. TOP_Art_135 Non Regulated Publication Date: 12/06/2014 Λευκωσία,

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSAL BANK PUBLIC LTD. Έκθεση περί Εταιρικής Διακυβέρνησης για το έτος 2005

UNIVERSAL BANK PUBLIC LTD. Έκθεση περί Εταιρικής Διακυβέρνησης για το έτος 2005 UNIVERSAL BANK PUBLIC LTD Έκθεση περί Εταιρικής Διακυβέρνησης για το έτος 2005 29 Μαρτίου 2006 Έκθεση Περί Εταιρικής Διακυβέρνησης Μέρος Α Η καθιέρωση αρχών εταιρικής διακυβέρνησης και η ενίσχυση του εποπτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΉ ΔΙΑΚΥΒΈΡΝΗΣΗ 2013

ΕΤΑΙΡΙΚΉ ΔΙΑΚΥΒΈΡΝΗΣΗ 2013 0106/00009707/el Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης K. ATHIENITIS CONTRACTORS DEVELOPERS PUBLIC LTD ACD Επισυνάπτεται ΕΤΑΙΡΙΚΉ ΔΙΑΚΥΒΈΡΝΗΣΗ 2013 Attachment: 1. ΕΤΑΙΡΙΚΉ ΔΙΑΚΥΒΈΡΝΗΣΗ 2013 Non Regulated Publication

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ Έκδοση : 4.0-28/09/2015 Το παρόν αποτελεί ιδιοκτησία της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ και προστατεύεται από τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 106(Ι)/2013 106(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Ι. Σκοπός Κύρια αποστολή της Επιτροπής Ελέγχου είναι η παροχή υποστήριξης στο Διοικητικό Συμβούλιο, για την εκπλήρωση της εποπτικής του ευθύνης έναντι των μετόχων,

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης

Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης IΙI. Εταιρική Διακυβέρνηση Α Εισαγωγή Β Διοικητικό Συμβούλιο Γ Επιτροπές Διοικητικού Συμβουλίου Δ Λειτουργός Συμμόρφωσης Ε Αμοιβή Διοικητικών Συμβούλων ΣΤ Δανεισμός Διοικητικών

Διαβάστε περισσότερα

ZRP- Ανακοίνωση Εξαμηνιαίων Αποτελεσμάτων του 2012 (31/08/2012)

ZRP- Ανακοίνωση Εξαμηνιαίων Αποτελεσμάτων του 2012 (31/08/2012) ZRP- Ανακοίνωση Εξαμηνιαίων Αποτελεσμάτων του 2012 (31/08/2012) Δια της παρούσης σας πληροφορούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Α. Ζορπάς & Υιοί Δημόσια Λτδ, σε συνεδρίασή του η οποία πραγματοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ MUSKITA ALUMINIUM INDUSTRIES PLC

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ MUSKITA ALUMINIUM INDUSTRIES PLC 28 Απριλίου, 2011 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ MUSKITA ALUMINIUM INDUSTRIES PLC Με την παρούσα σας πληροφορούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Muskita Aluminium Industries Plc σε προγραμματισμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ & ΤΡΑΠΕΖΕΣ 4 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ 24 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ:

ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ & ΤΡΑΠΕΖΕΣ 4 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ 24 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ: 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 1 & 2 ΕΓΓΡΑΦΟ ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ 3 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ & ΤΡΑΠΕΖΕΣ 4 ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ 5-8 ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

0091/ /el Γενική Συνέλευση ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LTD ACT. Attachments: 1. Ανακοίνωση 2. Άρθρο 135

0091/ /el Γενική Συνέλευση ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LTD ACT. Attachments: 1. Ανακοίνωση 2. Άρθρο 135 0091/00020087/el Γενική Συνέλευση ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LTD Αποφάσεις Ετήσιας και Εκτατης Γενικής Συνέλευσης Πραγματοποίηση Ετήσιας και Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

I. Σκοπός της Επιτροπής

I. Σκοπός της Επιτροπής ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ I. Σκοπός της Επιτροπής Σκοπός της επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΟΠΑΠ Α.Ε. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Σελίδα 1 ΟΠΑΠ Α.Ε. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Εγκρίθηκε με την υπ αριθμόν 11/20.11.2014 (θέμα 7.2) Απόφαση του Δ.Σ. Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Ελέγχου Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Kamil

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 1. Όροι Εντολής του Αξιωματούχου Αναφοράς Ο Αξιωματούχος Αναφοράς επιλαμβάνεται των ανησυχιών και των προβλημάτων των μετόχων

Διαβάστε περισσότερα

Ενδειξη Αποτελεσμάτων για το 2013 Louis plc - Ενδειξη Αποτελεσμάτων για το 2013

Ενδειξη Αποτελεσμάτων για το 2013 Louis plc - Ενδειξη Αποτελεσμάτων για το 2013 0043/00006099/el Ένδειξη Αποτελέσματος LOUIS PLC LUI Ενδειξη Αποτελεσμάτων για το 2013 Louis plc - Ενδειξη Αποτελεσμάτων για το 2013 Attachments: 1. Ενδειξη Αποτελεσμάτων για το 2013 2. Ενδεικτικά Μη Ελεγμένα

Διαβάστε περισσότερα

Annoucement Louis plc 24 Febr 2016 Annoucement Louis plc 24 Febr 2016

Annoucement Louis plc 24 Febr 2016 Annoucement Louis plc 24 Febr 2016 Correction To:0043/00014884 0043/00014889/el Ένδειξη Αποτελέσματος LOUIS PLC LUI Annoucement Louis plc 24 Febr 2016 Annoucement Louis plc 24 Febr 2016 Attachments: 1. Annoucement Louis plc 24 Febr 2016

Διαβάστε περισσότερα

Οι τέσσερις επιτροπές, Διοίκησης, Ελέγχου, Αμοιβών και Διορισμών υποστηρίζουν το έργο του Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι τέσσερις επιτροπές, Διοίκησης, Ελέγχου, Αμοιβών και Διορισμών υποστηρίζουν το έργο του Διοικητικού Συμβουλίου. Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης MΕΡΟΣ Α Η OPTIONS CASSOULIDES PLC (πρώην Options Cassoulides Public Company Limited) πιστεύει πως η βασική ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις αρχές του Κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

KERVERUS IT (CY) LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 1 Ιανουαρίου 2013 μέχρι 30 Ιουνίου 2013

KERVERUS IT (CY) LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 1 Ιανουαρίου 2013 μέχρι 30 Ιουνίου 2013 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 1 Ιανουαρίου μέχρι ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 1 Ιανουαρίου μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Annoucement Louis plc 24 Febr 2016 Annoucement Louis plc 24 Febr 2016

Annoucement Louis plc 24 Febr 2016 Annoucement Louis plc 24 Febr 2016 0043/00014884/el Ένδειξη Αποτελέσματος LOUIS PLC LUI Annoucement Louis plc 24 Febr 2016 Annoucement Louis plc 24 Febr 2016 Attachments: 1. Annoucement Louis plc 24 Febr 2016 2. Commentary Louis plc 24

Διαβάστε περισσότερα

DOME - ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2016

DOME - ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2016 0025/00017134/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση DOME INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD DOME ΕΙΔΕ ΕΠΙΣΥΝΗΜΕΝΟ DOME - ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2016 Attachments: 1. DOME - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Εισαγωγή Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και έχει ως βασικό στόχο την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στα καθήκοντά

Διαβάστε περισσότερα

KARKOTIS MANUFACTURING AND TRADING PUBLIC LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 IOYNIOΥ 2010

KARKOTIS MANUFACTURING AND TRADING PUBLIC LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 IOYNIOΥ 2010 KARKOTIS MANUFACTURING AND TRADING PUBLIC LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 IOYNIOΥ 2010 KARKOTIS MANUFACTURING AND TRADING PUBLIC LIMITED 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρτικά Αποτελέσματα Επισυνάπτεται ανακοίνωση

Προκαταρτικά Αποτελέσματα Επισυνάπτεται ανακοίνωση 0087/00006205/el Ένδειξη Αποτελέσματος SEA STAR CAPITAL PLC SEAS Προκαταρτικά Αποτελέσματα Επισυνάπτεται ανακοίνωση Attachment: 1. seas Regulated Publication Date: 28/02/2014 28 Φεβρουαρίου 2014 Χρηματιστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης

Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης IΙI. Εταιρική Διακυβέρνηση Α Εισαγωγή Β Διοικητικό Συμβούλιο Γ Επιτροπές Διοικητικού Συμβουλίου Δ Λειτουργός Συμμόρφωσης Ε Αμοιβή Διοικητικών Συμβούλων ΣΤ Δανεισμός Διοικητικών

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 11 Μέρος A Το Διοικητικό Συμβούλιο, αναγνωρίζοντας τη σημασία του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης για τη σωστή και χρηστή διοίκηση της Εταιρείας και τη συνεχή προστασία των συμφερόντων όλων των Μετόχων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 0072/00020716/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση UNIGROWTH INVESTMENTS PUBLIC LTD UNI Attachments: 1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπεύθυνων της Εταιρείας για τις συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης

Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης Μέρος Α' Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει την 3 η Αναθεωρημένη Έκδοση του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που εκδόθηκε από το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου το Μάρτιο 2011 και εφαρμόζει

Διαβάστε περισσότερα

Ταχυδρόμηση Ειδοποίησης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης Ταχυδρόμηση Ειδοποίησης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

Ταχυδρόμηση Ειδοποίησης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης Ταχυδρόμηση Ειδοποίησης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 0018/00015828/el Γενική Συνέλευση CYPRUS FOREST INDUSTRIES PUBLIC LTD Ταχυδρόμηση Ειδοποίησης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης Ταχυδρόμηση Ειδοποίησης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης CFI Attachments: 1. Ανακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

Πραγματοποιήθηκε στις 28 Ιουνίου 2012 η Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της Louis plc στο ξενοδοχείο Hilton Park στη Λευκωσία.

Πραγματοποιήθηκε στις 28 Ιουνίου 2012 η Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της Louis plc στο ξενοδοχείο Hilton Park στη Λευκωσία. 1 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Louis plc - Αποφάσεις 13 ης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας που πραγματοποιήθηκαν στις 28 Ιουνίου 2012 Λευκωσία, 29 Ιουνίου 2012 Πραγματοποιήθηκε στις 28 Ιουνίου 2012 η Ετήσια Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Announcement Louis plc 26 February 2015 Announcement Louis plc 26 February 2015

Announcement Louis plc 26 February 2015 Announcement Louis plc 26 February 2015 Announcement Louis plc 26 February 2015 Announcement Louis plc 26 February 2015 0043/00010648/el Ένδειξη Αποτελέσματος LOUIS PLC LUI Attachments: 1. Announcement Louis plc 26 February 2. Commentary Louis

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Ενοποιημένη Οικ Κατ για το 2014 Ανακοίνωση επισυνάπτεται.

Ενοποιημένη Οικ Κατ για το 2014 Ανακοίνωση επισυνάπτεται. 0087/00010770/el Ένδειξη Αποτελέσματος SEA STAR CAPITAL PLC SEAS Ενοποιημένη Οικ Κατ για το 2014 Ανακοίνωση επισυνάπτεται. Attachments: 1. Ενοποιημένη Οκ Κατ 2014 2. Επεξηγηματική Οικ Κατ 2014 Regulated

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσίευση Ετήσιου Δελτίου της εταιρείας SFS Group Public Company Limited για την περίοδο 10 Μαΐου, Μαΐου, 2013 Επισυνάτπεται ανακοίνωση

Δημοσίευση Ετήσιου Δελτίου της εταιρείας SFS Group Public Company Limited για την περίοδο 10 Μαΐου, Μαΐου, 2013 Επισυνάτπεται ανακοίνωση 0042/00003088/el Ετήσιο Δελτίο SFS GROUP PUBLIC COMPANY LTD Δημοσίευση Ετήσιου Δελτίου της εταιρείας SFS Group Public Company Limited για την περίοδο 10 Μαΐου, 2012 21 Μαΐου, 2013 Επισυνάτπεται ανακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ. Έκδοση 4, Οκτώβριος 2009

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ. Έκδοση 4, Οκτώβριος 2009 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Έκδοση 4, Οκτώβριος 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περιεχόμενα... 1 Εισαγωγή... 2 1 ιοικητικοί Σύμβουλοι... 3 1.1 ιοικητικό Συμβούλιο... 3 1.2 Ισορροπία ιοικητικού Συμβουλίου... 7

Διαβάστε περισσότερα

(Κατά αλφαβητική σειρά)

(Κατά αλφαβητική σειρά) Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα Υποψηφίων για εκλογή στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση που θα γίνει την 1 η Ιουλίου 2015 (Κατά αλφαβητική σειρά) (1) Ονοματεπώνυμο Υποψηφίου:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

Αναθεωρημένη Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης Επισυνάπτεται αναθεωρήμενη Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης

Αναθεωρημένη Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης Επισυνάπτεται αναθεωρήμενη Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης 0054/00008520/el Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης Αναθεωρημένη Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης Επισυνάπτεται αναθεωρήμενη Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης DEMETRA INVESTMENT PUBLIC LTD DEM Attachment: 1. Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

LOGICOM PUBLIC LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2005

LOGICOM PUBLIC LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2005 LOGICOM PUBLIC LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2005 Ι. Πρώτο Μέρος - Η Υιοθέτηση του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης ΙΙ. Δεύτερο Μέρος - Η Εφαρμογή του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας ιακυβέρνησης ΡΙΚ

Κώδικας ιακυβέρνησης ΡΙΚ Κώδικας ιακυβέρνησης ΡΙΚ Εγκρίθηκε από το.σ. στις 18/1/2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΕΛΙ Α 0 Εισαγωγή... 3 1 Αποτελεσµατική λειτουργία ιοικητικού Συµβουλίου. 4 2 ικαιώµατα και υποχρεώσεις ιοικητικών Συµβούλων..

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Εντολής Επιτροπών και Εξειδικευμένων Ομάδων Εργασίας 2012-2014

Όροι Εντολής Επιτροπών και Εξειδικευμένων Ομάδων Εργασίας 2012-2014 Όροι Εντολής Επιτροπών και Εξειδικευμένων Ομάδων Εργασίας 2012-2014 Α. Επιτροπές 1. Δημόσιου Τομέα Αποτελεί ένα σχήμα για όλους τους επαγγελματίες λογιστές μέλη του ΣΕΛΚ που εργάζονται στο δημόσιο και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Με την επιστολή αυτή σας πληροφορούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Salamis Tours

Με την επιστολή αυτή σας πληροφορούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Salamis Tours Διευθυντή Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου Λευκωσία 29 Ιουλίου 2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Με την επιστολή αυτή σας πληροφορούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Salamis Tours (Holdings) Public Limited σε προγραμματισμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Επισυνάπτεται ολόκληρο το κείμενο της Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης, η οποία ετοιμάστηκε με βάση το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Επισυνάπτεται ολόκληρο το κείμενο της Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης, η οποία ετοιμάστηκε με βάση το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34. 31 Αυγούστου 2015 Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου Λευκωσία ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Θέμα: Έγκριση και Δημοσιοποίηση Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρείας Sea Star Capital Plc (η «Εταιρεία») για το πρώτο εξάμηνο του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Μέρος Α: Η Liberty Life Insurance Public Company Limited εφαρµόζει τις διατάξεις Α, Γ και του Κώδικα Εταιρικής ιακυβέρνησης (ΚΕ ) που αφορούν το ιοικητικό Συµβούλιο, Ευθύνη και Λογιστικό Έλεγχο και σχέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Λευκωσία, 28 Φεβρουαρίου 2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Λευκωσία, 28 Φεβρουαρίου 2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Λευκωσία, 28 Φεβρουαρίου 2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η SEA STAR CAPITAL PLC (η «Εταιρεία) ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας (το «ΔΣ») συνήλθε στις 28 Φεβρουαρίου 2011 και ενέκρινε την ένδειξη ενοποιημένου

Διαβάστε περισσότερα

0069/ /el Γενική Συνέλευση ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LTD ATL

0069/ /el Γενική Συνέλευση ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LTD ATL 0069/00003079/el Γενική Συνέλευση ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LTD Προσκλήσεις Ετήσιας και Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Επισυνάπτονται οι ειδοποιήσεις για την Ετήσια και την Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου Περί Εταιρικής Διακυβέρνησης

Ετήσια Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου Περί Εταιρικής Διακυβέρνησης Ετήσια Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου Περί Εταιρικής Διακυβέρνησης ΜΕΡΟΣ Α Η Δήμητρα Επενδυτική Δημόσια Λίμιτεδ δίνει ιδιαίτερη σημασία στην εφαρμογή πολιτικής, πρακτικών και διαδικασιών σωστής εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ I. Σκοπός της Επιτροπής Σκοπός της επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΚΩ ΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΚΩ ΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΚΩ ΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Ελάχιστες απαιτήσεις που πρέπει να περιέχονται στην Ετήσια Έκθεση περί Εταιρικής ιακυβέρνησης για το έτος 2007 (checklist) Όνοµα Εταιρείας:.. Αγορά ΧΑΚ στην οποία είναι

Διαβάστε περισσότερα

0042/ /el Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης SFS GROUP PUBLIC COMPANY LTD SFS. Attachment: 1. Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης - δεύτερο εξάμηνο

0042/ /el Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης SFS GROUP PUBLIC COMPANY LTD SFS. Attachment: 1. Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης - δεύτερο εξάμηνο 0042/00013728/el Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης SFS GROUP PUBLIC COMPANY LTD Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης Έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο της SFS Group Public Company Limited της Ενδιάμεσης Ενοποιημένης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2015

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2015 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Εννέα Μήνες Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2015 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

0042/ /el Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης SFS GROUP PUBLIC COMPANY LTD SFS. Attachment: 1. H1 IMS SFS GROUP

0042/ /el Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης SFS GROUP PUBLIC COMPANY LTD SFS. Attachment: 1. H1 IMS SFS GROUP 0042/00015667/el Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης SFS GROUP PUBLIC COMPANY LTD Έγκριση Ενδιάμεσης Κατάστασης Διαχείρησης Έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο της SFS Group Public Company Limited της Ενδιάμεσης

Διαβάστε περισσότερα

HARVEST CAPITAL MANAGEMENT PUBLIC LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

HARVEST CAPITAL MANAGEMENT PUBLIC LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Επισυνάπτεται Αναθεωρημένη Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης.

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Επισυνάπτεται Αναθεωρημένη Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης. 0012/00008800/el Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης VASSILICO CEMENT WORKS PUBLIC COMPANY LTD ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Επισυνάπτεται Αναθεωρημένη Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης. VCW Attachment:

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Αντικείμενο του Κανονισμού Λειτουργίας της Ελεγκτικής Επιτροπής της Εταιρείας. η σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία της Ελεγκτικής Επιτροπής,

Άρθρο 1. Αντικείμενο του Κανονισμού Λειτουργίας της Ελεγκτικής Επιτροπής της Εταιρείας. η σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία της Ελεγκτικής Επιτροπής, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο παρών Κανονισμός Λειτουργίας της Ελεγκτικής Επιτροπής (στο εξής ο «Κανονισμός») της εταιρείας «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» (στο εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Έντυπο ηµεροµηνίας 27 Μαΐου, 2010, σύµφωνα µε τα άρθρα 5(1)(δ) και 7(1)(ε) του Κυπριακού Νόµου 114(Ι) του 2005 (ο περί ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ελτίου Νόµος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 σύμφωνα με

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 σύμφωνα με ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 σύμφωνα με το άρθρο 5(1) του κυπριακού Νόμου 114(Ι) του 2005 (ο περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμος του 2005), και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ & ΟΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ & ΟΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ & ΟΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 1. Σύσταση... 3 2. Σύνθεση... 3 3. Σκοπός... 3 4. Καθήκοντα και Αρμοδιότητες...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ» ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ» ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ» ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Λεωφόρος Κέννεντυ 80, 1076 Λευκωσία Τ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ OΡΓΑΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ (Ο.Ν.Ε.)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ OΡΓΑΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ (Ο.Ν.Ε.) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ OΡΓΑΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ (Ο.Ν.Ε.) ΛΕΥΚΩΣΙΑ 1Η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Εσωτερικού Κανονισμοί Λειτουργίας ΟΝΕ: 1. ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 1.1. Το Πολιτικό γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

Cytrustees Investment Public Company Limited Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης 2013

Cytrustees Investment Public Company Limited Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης 2013 Cytrustees Investment Public Company Limited Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης 2013 CYTRUSTEES 1 Α Εισαγωγή - Βεβαίωση Β Διοικητικό Συμβούλιο Γ Επιτροπές Διοικητικού Συμβουλίου Δ Λειτουργός Συμμόρφωσης Ε

Διαβάστε περισσότερα

της εταιρείας Muskita Aluminium Industries PLC

της εταιρείας Muskita Aluminium Industries PLC 19/05/2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της εταιρείας Muskita Aluminium Industries PLC Βάσει του άρθρου 33(2) του περί ηµοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόµου του 2007, Ν41(Ι)/2007, το ιοικητικό Συµβούλιο της Muskita Aluminium

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Συνοπτική Ενοποιημένη Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων 1 Συνοπτική Ενοποιημένη Κατάσταση Συνολικών Εσόδων 2 Συνοπτική Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης επισυνάπτεται η έκθεση ΔΣ περι εταιρικής διακυβέρνσης

Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης επισυνάπτεται η έκθεση ΔΣ περι εταιρικής διακυβέρνσης Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης επισυνάπτεται η έκθεση ΔΣ περι εταιρικής διακυβέρνσης 0054/00015465/el Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης DEMETRA INVESTMENT PUBLIC LTD DEM Attachment: 1. έκθεση ΔΣ περι εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

Η Πρώτη Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης Δείτε το συνημμένο.

Η Πρώτη Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης Δείτε το συνημμένο. Η Πρώτη Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης Δείτε το συνημμένο. 0103/00002996/el Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD KYTH Attachment: 1. Η Πρώτη Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.»

«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 11 ης ΜΑΪΟΥ 2011 ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» (ΑΡ.Μ.Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Έντυπο ηµεροµηνίας 9 Ιουνίου, 2008, σύµφωνα µε το άρθρο 7(1)(ε) του Κυπριακού Νόµου 114(Ι) του 2005 (ο περί ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ελτίου Νόµος του 2005),

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN CLR PUBLIC CO LTD

MARFIN CLR PUBLIC CO LTD MARFIN CLR PUBLIC CO LTD ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 23/06/2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Η Marfin CLR Public Co Ltd (η «Εταιρεία») ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2014

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2014 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Τρεις Μήνες Μέχρι 31 Μαρτίου 2014 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚ0 ΠΛΑΣΙΟ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Νεόφυτος Νεοφύτου

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚ0 ΠΛΑΣΙΟ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Νεόφυτος Νεοφύτου ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚ0 ΠΛΑΣΙΟ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Νεόφυτος Νεοφύτου ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ 12 ΜΗΝΕΣ Φόρος Εισοδήματος ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Κηφισιά 2012 1. ΑΠΟΣΤΟΛΗ Η Επιτροπή Ελέγχου εκλέγεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση για να συνδράμει το Διοικητικό Συμβούλιο στην εκπλήρωση των καθηκόντων του: να διασφαλίσει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. 24 Φεβρουαρίου Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου Λευκωσία

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. 24 Φεβρουαρίου Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου Λευκωσία 24 Φεβρουαρίου 2012 Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου Λευκωσία ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Θέμα: Ένδειξη Αποτελέσματος για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 και καθορισμός ημερομηνίας Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων για

Διαβάστε περισσότερα

Louis plc Αποφάσεις Συνεδρίας Διοικητικού Συμβουλίου ημερομηνίας 18 Απριλίου 2011

Louis plc Αποφάσεις Συνεδρίας Διοικητικού Συμβουλίου ημερομηνίας 18 Απριλίου 2011 1 Ανακοίνωση Louis plc Αποφάσεις Συνεδρίας Διοικητικού Συμβουλίου ημερομηνίας 18 Απριλίου 2011 Λευκωσία, 19 Απριλίου 2011 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Louis plc συνήλθε στις 18 Απριλίου 2011 και μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση

Ετήσια Οικονομική Έκθεση Ετήσια Οικονομική Έκθεση Επισυνάπτονται: Ανακοίνωση Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης Τελικά Αποτελέσματα 0054/00002725/el Ετήσια Οικονομική Έκθεση DEMETRA INVESTMENT PUBLIC LTD DEM Attachments: 1. announcement

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Έντυπο ηµεροµηνίας 15 Ιουνίου, 2009, σύµφωνα µε το άρθρο 7(1)(ε) του Κυπριακού Νόµου 114(Ι) του 2005 (ο περί ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ελτίου Νόµος του 2005),

Διαβάστε περισσότερα