Ενέργειας Κύπρου στην ενίσχυση του ανταγωνισμού και την συγκράτηση του κόστους ενέργειας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ενέργειας Κύπρου στην ενίσχυση του ανταγωνισμού και την συγκράτηση του κόστους ενέργειας"

Transcript

1 O ρόλος της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου στην ενίσχυση του ανταγωνισμού και την συγκράτηση του κόστους ενέργειας Κύπρος Κυπριανίδης Μέλος ΡΑΕΚ Λεμεσός, 9 Μαρτίου

2 Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) Ο Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμος του 2003 Ν.122(.122(Ι)/2003 Η ίδρυση της ΡΑΕΚ πηγάζει από τις υποχρεώσεις της Κύπρου έναντι της Ε.Ε βάση της Οδηγίας 96/92/ΕΟΚ σχετικά με τους κοινούς κανόνες για εσωτερική αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση Είναι Ανεξάρτητη Αρχή και αποτελείται από Τρία Μέλη τα οποία διορίζονται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας 2

3 Ρόλος ΡΑΕΚ Να διευκολύνει τον υγιή ανταγωνισμό στην αγορά Ηλεκτρισμού και να αποφεύγει τη δυσμενή διάκριση τόσο μεταξύ των κατόχων αδειών όσο και μεταξύ των αιτητών για χορήγηση αδειών. Να προστατεύει τα συμφέροντα των καταναλωτών. 3

4 Ρόλος ΡΑΕΚ Να διασφαλίσει ότι ικανοποιούνται όλες οι εύλογες απαιτήσεις και ανάγκες που σχετίζονται με τον ηλεκτρισμό. Να διασφαλίσει ότι οι κάτοχοι αδειών που λειτουργούν αποδοτικά, έχουν την ικανότητα χρηματοδότησης των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων για τις οποίες είναι αδειούχοι. 4

5 Ρόλος ΡΑΕΚ Να προάγει την ανάπτυξη μίας οικονομικά βιώσιμης και αποδοτικής αγοράς Ηλεκτρισμού. Να εξασφαλίσει την ασφάλεια, συνέχεια, ποιότητα και αξιοπιστία της παροχής ηλεκτρισμού. Να λαμβάνει υπόψη την προστασία του περιβάλλοντος. Να ενθαρρύνει την αποδοτική χρήση και παραγωγή Ηλεκτρισμού. 5

6 Ρόλος ΡΑΕΚ Να λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες των καταναλωτών των αγροτικών περιοχών, των καταναλωτών που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση και των ηλικιωμένων. Να ενθαρρύνει την έρευνα και ανάπτυξη της ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ - ΔΙΑΝΟΜΗΣ και χρήσης του ηλεκτρισμού. Να προάγει τη χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). 6

7 Εξουσίες και Αρμοδιότητες ΡΑΕΚ Να χορηγεί, ελέγχει, επιβάλλει, τροποποιεί και ανακαλεί Άδειες Παραγωγής Μεταφοράς- Διανομής και Άδειες Προμήθειας Ηλεκτρισμού. Να συμβουλεύει τον αρμόδιο Υπουργό σε όλα τα θέματα που αφορούν τον ηλεκτρισμό. 7

8 Εξουσίες και Αρμοδιότητες ΡΑΕΚ Κυρίως όμως έχει αρμοδιότητα να διασφαλίσει την ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ όλων των εύλογων αναγκών και απαιτήσεων στο τόπο. Ταυτόχρονα όμως έχει εξουσία και καθήκον, θα πρόσθετα, να ρυθμίζει και να ελέγχει τις ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΙΣ που εφαρμόζονται από τους Αδειούχους παραγωγούς και προμηθευτές προς τους ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ. 8

9 Στρατηγικός Προγραμματισμός μέχρι το Υγιής Ανταγωνισμός 2. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) 3. Φυσικό Αέριο Περιβαλλοντική Πολιτική 9

10 1. Υγιής Ανταγωνισμός Να ανοίξει η Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας στον ανταγωνισμό πάντοτε βέβαια μέσα στα χρονοδιαγράμματα ή τις παρεκκλίσεις που αποφασίζει ηεεγιατακράτημέλητης. Σήμερα η Αγορά Ηλεκτρισμού στη Κύπρο, με διάταγμα του Υπουργού Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού, έχει ανοίξει κατά 35%. Αυτό προέβλεπε η σχετική Ευρωπαϊκή Οδηγία, σ αυτό δεσμεύτηκε η Κυπριακή Δημοκρατία και το τήρησε με θρησκευτική ευλάβεια. 10

11 2. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) Στόχος μας μέχρι το 2010, το 6% της Συνολικής Ηλεκτρικής Ενέργειας που καταναλώνει ο τόπος μας, να παράγεται από ΑΠΕ 11

12 3. Φυσικό Αέριο Περιβαλλοντική Πολιτική Να λειτουργήσει ο τερματικός Σταθμός Φυσικού Αερίου στο Βασιλικό. Να διαμορφωθεί και ολοκληρωθεί το θεσμικό πλαίσιο της Αγοράς Φυσικού Αερίου με τη θέσπιση των κανονισμών που απαιτούνται και τη ψήφιση τους από τη Βουλή των Αντιπροσώπων. Να μελετηθεί, να σχεδιαστεί, να εγκριθεί και να κατασκευαστεί τι δίκτυο Μεταφοράς Φυσικού Αερίου από το Τερματικό Σταθμό στις Ηλεκτροπαραγωγικές Μονάδες σε πρώτη φάση. 12

13 3. Φυσικό Αέριο Περιβαλλοντική Πολιτική Να φροντίσουμε να συνειδητοποιήσει ο κόσμος αλλά κυρίως οι υφιστάμενοι και οι νέοι παραγωγοί Ηλεκτρικής Ενέργειας που θα δραστηριοποιηθούν στο τόπο μας, ότι το Ενεργειακό Σύστημα της χώρας, εμπλουτίζεται με το Φυσικό Αέριο, που είναι το Στρατηγικό Καύσιμο με τη μεσοπρόθεσμη προοπτική. Η διείσδυση του Φυσικού Αερίου στο τόπο μας υπό ανταγωνιστικούς όρους συνδέεται με την απελευθέρωση της αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και θα επιφέρει : 13

14 3. Φυσικό Αέριο Περιβαλλοντική Πολιτική Την εισαγωγή νέων τεχνολογιών Το περιορισμό της εξάρτησης από το πετρέλαιο σαν βασικό θέμα της εθνικής στρατηγικής και ασφάλειας. Την ικανοποίηση των διεθνών δεσμεύσεων της Κύπρου στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου του Κιότο. Τη βελτίωση του περιβάλλοντος αφού δεν ρυπαίνει την ατμόσφαιρα. 14

15 Ενεργειακό Σύστημα Κύπρου Υφιστάμενο Αδειοδοτημένο Σύστημα Παραγωγής & Μεταφοράς. Εξέλιξη σύμφωνα με προβλέψεις μέχρι το

16 Βασικές Ενεργειακές Πηγές Κύπρου Βασικές Ενεργειακές Πηγές Κύπρου Σχ. 1 91% εισαγωγές πετρελαιοειδών 91% 4,50% 4,50% Coal Solar Oil Products 4,5% καλύπτεται από εισαγωγές άνθρακα 4,5% από τον ήλιο. 16

17 17

18 Συνολική εγκατεστημένη Ισχύς στην Κύπρο την , (Ημερ( Ημερ. Ένταξης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση) υπό μονοπωλιακό καθεστώς -ΑΗΚ- Σταθμός Μονάδες Πίνακας 1 Ισχύς Βασιλικού 2 χ 130 MW Ατμοηλεκτρικές 260 MW Βασιλικού 1 χ 38 MW Αεροστρόβιλος Δεκέλειας 6 χ 60 MW Ατμοηλεκτρικές Μονής 6 χ 30 MW Ατμοηλεκτρικές Μονής 4 χ 37,5 MW Αεροστρόβιλος 38 MW 360 MW 180 MW 150 MW Συνολική Εγκατεστημένη Ισχύς 988 MW 18

19 Κατανομή Παραχθείσας Ηλεκτρικής Ενέργειας (Κύπρος,, 2000) Σχήμα 3 19

20 20

21 ΜΕΧΡΙ 31/5/

22 Υπόμνημα Α Ηλεκτροπαραγωγικός Σταθμός Αυτοπαραγωγή Η.Ε. Πλωτός Ηλεκτρ. Σταθμός Aδειoδοτημένεςδοτημένες Μονάδες Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας Μέχρι 1/3/ Α 7 MW 34,5 MW Αιολικό Πάρκο 360 MW 10,1 MW 49,9 MW 10 MW 6 MW 330 MW 12 MW Α MW 220 MW 440 MW 230 MW 6 MW 22

23 Εκδοθείσες Άδειες για Μονάδες Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας Μέχρι 1/3/ Πίνακας 3 Α/Α 1 ΑΗΚ 2 ΑΗΚ 3 ΑΗΚ 4 ΑΗΚ Όνομα Εταιρείας Είδος Αίτησης Λειτουργία Σταθμού στο Βασιλικό (Υφιστάμενες Μονάδες) Λειτουργία Σταθμού στο Βασιλικό (Μονάδα Αρ.3 υπό κατασκευή) Λειτουργία Σταθμού στη Δεκέλεια (Υφιστάμενες Μονάδες) Λειτουργία Σταθμού στη Μονή (Υφιστάμενες Μονάδες) ΜW

24 Εκδοθείσες Άδειες για Μονάδες Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας Μέχρι 1/3/200 /2006 Πίνακας 3 Α/Α Όνομα Εταιρείας 5 Ketonis Developments Ltd 6 Aerotricity Ltd 7 Τσιμεντοποιϊα ιϊα Βασιλικού Λτδ 8 Hellenic Copper Mines Είδος Αίτησης Κατασκευή και Λειτουργία Αιολικού Πάρκου (Μαρί-Επ.Λάρνακας) Κατασκευή και Λειτουργία Αιολικού Πάρκου ( Καμπί - Επ.Λευκωσίας Λευκωσίας) Λειτουργία Σταθμού στο Βασιλικό (Υφιστάμενη Μονάδα-Αυτοπαραγωγή υτοπαραγωγή) Λειτουργία Σταθμού στη Σκουριώτισσα (Υφιστάμενη Μονάδα - Αυτοπαραγωγή) ΜW

25 Εκδοθείσες Άδειες για Μονάδες Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας Μέχρι 1/3/200 /2006 Α/Α Όνομα Εταιρείας 9 Ketonis Developments Ltd 10 Vouros Power Industries Ltd 11 Unenes Ltd 12 ΑΗΚ Είδος Αίτησης Κατασκευή και Λειτουργία Αιολικού Πάρκου (Περιοχή Αλέξιγρος- Επ.Λάρνακας Λάρνακας) Κατασκευή και Λειτουργία Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Ελ. Ζώνη Εμπορίου Λάρνακας) Κατασκευή και Λειτουργία Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας CCGT (Βασιλικό - Λάρνακας) Κατασκευή και Λειτουργία Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας - CCGT (Βασιλικό Λάρνακας, Μον.. 4) Πίνακας 3 ΜW 34,5 49,

26 Εκδοθείσες Άδειες για Μονάδες Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας Μέχρι 1/3/2006 Πίνακας 3 Α/Α Όνομα Εταιρείας Είδος Αίτησης ΜW 13 ΑΗΚ Κατασκευή και Λειτουργία Αιολικού Πάρκου (Κούρρη Επ. Λεμεσού) 6 14 Αιολική Ακτή Λτδ. Κατασκευή και Λειτουργία Αιολικού Πάρκου (Περιοχή Σανίδα - Επ. Λεμεσού) ΑΗΚ Σύνολο :2.143,5 MW Κατασκευή και Λειτουργία Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας CCGT (Βασιλικό Λάρνακας Μον. Αρ.. 5 & 6) 440 ΑΗΚ :1.784 MW Άλλοι : 359,5 ΜW (Από τα οποία 72,6 ΜW από ΑΠΕ) 26

27 Υπόμνημα Α Ηλεκτροπαραγωγικός Σταθμός Αυτοπαραγωγή Η.Ε. Πλωτός Ηλεκτρ. Σταθμός Aιτήσεις υπό μελέτη για κατασκευή Σταθμών Ηλεκτρικής Ενέργειας Μέχρι 1/3/ ,3+50 MW MW 20,7 MW 30 MW Αιολικό Πάρκο MW 30 MW 20 MW Α 4,7 MW ,5 MW 80,5 MW 12 MW 12 MW 14 MW 20 MW 30 MW 18 MW 20 MW 240 MW 52,9+51,25+41 MW 20,5 MW Α 5 MW 27

28 Αιτήσεις Κατασκευής & Λειτουργίας Μονάδων Παραγωγής Ηλεκ. Ενέργειας Μέχρι 1/3/2006 (Υπό Μελέτη Α/Α Μελέτη) Πίνακας 4 Όνομα Εταιρείας 1 Τσιμεντοποιΐα Βασιλικού 2 Ελμένι Λατομεία Λτδ 3 Golar Energy Ltd 4 Rokas Aeoliki (Cyprus) Ltd Είδος Αίτησης Κατασκευή και Λειτουργία (MEK - Αυτοπαραγωγή) Κατασκευή και Λειτουργία (MEK - Άγιος Σωζόμενος - Αυτοπαραγωγή) Εγκατάσταση και Λειτουργία Πλωτής Μονάδας - Βασιλικό -(CCGT) Κατασκευή Αιολικού Πάρκου(Aγ. Θεόδωρος- Επ. Λάρνακας) ΜW 5 4, ,9 28

29 Αιτήσεις Κατασκευής & Λειτουργίας Μονάδων Παραγωγής Ηλεκ. Ενέργειας Μέχρι 1/3/2006 (Υπό( Μελέτη) Α/Α Όνομα Εταιρείας 5 Vouros Power Industries Ltd 6 Vouros Power Industries Ltd 7 Κ.Ε Aerodynamics Ltd 8 Κ.Ε Aerodynamics Ltd 9 D.K Windsupply Ltd Είδος Αίτησης Κατασκευή Αιολικού Πάρκου (Περ.Αλέξιγρος- Επ. Λάρνακας) Κατασκευή Αιολικού Πάρκου (Τσάδα- Επ. Πάφος) Κατασκευή Αιολικού Πάρκου (Aγ. Θεόδωρος- Επ. Λάρνακας) Κατασκευή Αιολικού Πάρκου (Aγ. Θεόδωρος- Επ. Λάρνακας) Κατασκευή Αιολικού Πάρκου (Περιοχή Αρχιμανδρίτας, Κουκλιά και Αλέκτωρας Επ. Πάφου) Πίνακας 4 ΜW , ,5 29

30 Αιτήσεις Κατασκευής & Λειτουργίας Μονάδων Παραγωγής Ηλεκ. Ενέργειας Μέχρι 1/3/2006 (Υπό Μελέτη) Πίνακας 4 Α/Α Όνομα Εταιρείας Είδος Αίτησης ΜW 10 M.P. Aerosupply Ltd 11 Rokas Aeoliki (Cyprus) Ltd 12 Rokas Aeoliki (Cyprus) Ltd 13 Rokas Aeoliki (Cyprus) Ltd Κατασκευή και Λειτουργία Αιολικού Πάρκου (Περιοχή Βάβλα, Ορά, Χοιροκοιτία, Κάτω Δρυ, Καλαβασός Επ. Λάρνακας) Κατασκευή Αιολικού Πάρκου (Κλαυδιά- Επ. Λάρνακας) Κατασκευή Αιολικού Πάρκου (Κιβισίλι- Επ. Λάρνακας) Κατασκευή Αιολικού Πάρκου (Αγ. Αννα- Επ. Λάρνακας) 20,5 80,5 20,7 25,3 30

31 Αιτήσεις Κατασκευής & Λειτουργίας Μονάδων Παραγωγής Ηλεκ. Ενέργειας Μέχρι 1/3/200 /2006 (Υπό Μελέτη) Α/Α Όνομα Εταιρείας 14 Wind Power Ltd Είδος Αίτησης Κατασκευή Αιολικού Πάρκου (Δάσος Ορείτες Επ. Πάφου) Πίνακας 4 ΜW Med Wind Ltd 16 Med Wind Ltd 17 Med Wind Ltd Κατασκευή Αιολικού Πάρκου (Άγιος Αμβρόσιος, Επ. Λεμεσού) Κατασκευή Αιολικού Πάρκου (Πυργά, Επ. Λάρνακας) Κατασκευή Αιολικού Πάρκου (Ψευδάς, περιοχή «Αππιδάκι» Επ. Λάρνακας)

32 Αιτήσεις Κατασκευής & Λειτουργίας Μονάδων Παραγωγής Ηλεκ. Ενέργειας Μέχρι 1/3/200 /2006 (Υπό Μελέτη) Α/Α Όνομα Εταιρείας 18 Med Wind Ltd 19 Med Wind Ltd Είδος Αίτησης Κατασκευή Αιολικού Πάρκου (Ψευδάς, περιοχή «Σχινομούτης» Επ. Λάρνακας) Κατασκευή Αιολικού Πάρκου (Σανίδα, Επ. Λεμεσού) Πίνακας 4 ΜW Med Wind Ltd 21 Med Wind Ltd Κατασκευή Αιολικού Πάρκου (Ασγάτα, Επ. Λεμεσού) Κατασκευή Αιολικού Πάρκου (Κάθηκας, περιοχή «Άγιος Γεώργιος» Επ. Πάφου)

33 Αιτήσεις Κατασκευής & Λειτουργίας Μονάδων Παραγωγής Ηλεκ. Ενέργειας Μέχρι 1/3/200 /2006 (Υπό Μελέτη) Πίνακας 4 Α/Α Όνομα Εταιρείας Είδος Αίτησης ΜW 22 Med Wind Ltd 23 Stivo Trading Ltd 24 Trebi Trading Ltd Κατασκευή Αιολικού Πάρκου (Αγία Νάπα) Κατασκευή και Λειτουργία Αιολικού Πάρκου (Πυργά, Επ. Λάρνακας) Κατασκευή και Λειτουργία Αιολικού Πάρκου (Αβδελλερό, Επ. Λάρνακας)

34 Αιτήσεις Κατασκευής & Λειτουργίας Μονάδων Παραγωγής Ηλεκ. Ενέργειας Μέχρι 1/3/200 /2006 (Υπό Μελέτη) Α/Α Όνομα Εταιρείας Είδος Αίτησης Πίνακας 4 ΜW 25 Moglia Trading Ltd Κατασκευή και Λειτουργία Αιολικού Πάρκου (Αγία Άννα, Επ. Λάρνακας) Maseru Trading Ltd Κατασκευή και Λειτουργία Αιολικού Πάρκου (Βαβατσινιά, Επ. Λάρνακας) Vorima Trading Ltd Κατασκευή και Λειτουργία Αιολικού Πάρκου (Σταυροβούνι, Επαρχία Λάρνακας) 30 Σύνολο :1.095,35 MW ΑΗΚ: 0 MW Άλλοι :1.095,35 ΜW (Από τα οποία 845,65 ΜW από ΑΠΕ) 34

35 Πρόβλεψη Φορτίου Αιχμής Πίνακας 5 Χρόνος Προβλεπόμενη Ετήσια Ζήτηση (MW)

36 Μικτή Παραγωγή Ηλεκτρισμού (Κύπρος ) Σχήμα 6 36

37 Εγκατεστημένη Ισχύς το 2010 ΜΟΝΟΠΩΛΙΑΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ Πίνακας 6 Έτος Εγκατεστημένη Ισχύς Παραγωγός MW ΑΗΚ 2010 ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1.784,00 MW ΑΗΚ ,85 MW ΑΝΕΞ. ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ 2010 Συνολική Ισχύς : 3.274,85 ΜW 37

38 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Διεύθυνση : Ηλεκτρονική διεύθυνση : Γρίβα Διγενή Λευκωσία Τηλ. Επικοινωνίας : Φαξ :

39 39

Τηλ. 22 66 63 63 E-mail: info@cera.org.cy Webside: www.cera.org.cy

Τηλ. 22 66 63 63 E-mail: info@cera.org.cy Webside: www.cera.org.cy Τηλ. 22 66 63 63 E-mail: info@cera.org.cy Webside: www.cera.org.cy 1 Ο Ρόλος της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) 2 3 Νοµική Σύσταση ΡΑΕΚ Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ), συστάθηκε µε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΡΑΕΚ 2009

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΡΑΕΚ 2009 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΡΑΕΚ 2009 Έκδοση Iούνιος 2010 Εκτύπωση & Παραγωγή Έκδοσης ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΥΙΟΙ ΛΤΔ Αθηνών 105 3040 Λεμεσός Επιμέλεια Έκδοσης Λουκής Τερεζόπουλος Έλενα Γρηγορίου Σχεδιασμός Σελίδων

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

Ετήσια Έκθεση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 Ετήσια Έκθεση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 1 2 Έκδοση Ιούλιος 2014 Εκτύπωση & Παραγωγή Έκδοσης Δ.Σ. Χρώμασυν Λτδ ΙSSN 1450-2186 Ετήσια Έκθεση ΡΑΕΚ 2013 Εξοχότατο Πρόεδρο της

Διαβάστε περισσότερα

Eτήσια Έκθεση ΡΑΕΚ 2010 ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2010 ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (ΔΣΜ)

Eτήσια Έκθεση ΡΑΕΚ 2010 ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2010 ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (ΔΣΜ) Eτήσια Έκθεση ΡΑΕΚ 2010 ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2010 ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (ΔΣΜ) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΡΑΕΚ 2010 Έκδοση Σεπτέμβριος 2011 Εκτύπωση & Παραγωγή Έκδοσης Cassoulides Masterprinters

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση ΔΣΜΚ 2013

Ετήσια Έκθεση ΔΣΜΚ 2013 96 Ετήσια Έκθεση ΔΣΜΚ 2013 97 98 Ταχυδρομική Διεύθυνση Ευαγγελίστριας 68, CY-2057 Στρόβολος Λευκωσία Κύπρος Τ.Θ. 25036 CY-1306 Λευκωσία, Κύπρος Για γρήγορη Επικοινωνία Τηλέφωνο: +357 22 611 611 Τηλεομοιότυπο:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012 211(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012 211(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012 211(Ι)/2012 211(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΡΑΕΚ Αριθμός Διαγωνισμού: 08/2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΡΑΕΚ Αριθμός Διαγωνισμού: 09/2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Πίνακας Περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ν.183(Ι)/2004 E.E. Παρ. 1(1) 3289 Ν. 183(Ι)/2004 Αρ. 3852, 30.4.2004 Ο περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμος του 2004 εκδίδεται με δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Δεκέμβριος 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1. Ενεργειακή και περιβαλλοντική πολιτική της Κύπρου... 6 1.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ...6

Διαβάστε περισσότερα

ξεχωριστές ενέργειες, διαφορετικά ταλέντα, μοναδικές προσωπικότητες.

ξεχωριστές ενέργειες, διαφορετικά ταλέντα, μοναδικές προσωπικότητες. Eτήσια Έκθεση 2010 ξεχωριστές ενέργειες, διαφορετικά ταλέντα, μοναδικές προσωπικότητες. όλοι όμως μοιράζονται την ίδια θέληση για να προσφέρουν μια ζωή γεμάτη φως και μια καθημερινότητα με ενέργεια...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΔΕΙΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΚΤΛΟΓΟΣ ΙΤΗΣΕΩΝ ΔΕΙΩΝ / Ρ.ΠΡΩΤ 1 391-04 19/5/2004 19/5/2004 ΔΣΜ 19/2004 Ν.418/1-04 - - 2 573-04 23/6/2004 23/6/2004 ΗΚ(Βασιλικό)-[Π] 18/2004 Ν.418/2-04 428 Μονάδα τμοστροβίλων 3 573-04 23/6/2004 23/6/2004

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕ :ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΤΕΤΑΡΤΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Γ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ: ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχοµένων. Περίληψη. 1. Εισαγωγή 1. 2. Κλιµατικές Αλλαγές και Καθαρή Ενέργεια 3. 3. Βιώσιµες Μεταφορές 18

Πίνακας Περιεχοµένων. Περίληψη. 1. Εισαγωγή 1. 2. Κλιµατικές Αλλαγές και Καθαρή Ενέργεια 3. 3. Βιώσιµες Μεταφορές 18 Πίνακας Περιεχοµένων Κεφάλαιο Αρ. Σελίδας Περίληψη ii 1. Εισαγωγή 1 2. Κλιµατικές Αλλαγές και Καθαρή Ενέργεια 3 3. Βιώσιµες Μεταφορές 18 4. Βιώσιµη Κατανάλωση και Παραγωγή 25 5. Προστασία και ιαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ξεχωριστές ενέργειες, διαφορετικά ταλέντα, μοναδικές προσωπικότητες.

ξεχωριστές ενέργειες, διαφορετικά ταλέντα, μοναδικές προσωπικότητες. Eτήσια Έκθεση 2009 ξεχωριστές ενέργειες, διαφορετικά ταλέντα, μοναδικές προσωπικότητες. όλοι όμως μοιράζονται την ίδια θέληση για να προσφέρουν μια ζωή γεμάτη φως και μια καθημερινότητα με ενέργεια...

Διαβάστε περισσότερα

Οι Εκδηλώσεις Ενδιαφέροντος να υποβληθούν εις διπλούν σε κλειστό φάκελο ο οποίος είτε να παραδοθεί στα γραφεία της ΡΑΕΚ:

Οι Εκδηλώσεις Ενδιαφέροντος να υποβληθούν εις διπλούν σε κλειστό φάκελο ο οποίος είτε να παραδοθεί στα γραφεία της ΡΑΕΚ: ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΡ. 22/2004. ΜΕΡΟΣ 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ 1.1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η Ρυθµιστική Αρχή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΟΥΝ ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΟΥΝ ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΟΥΝ ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1. Για την εξασφάλιση Άδειας για την Κατασκευή και Λειτουργία Μονάδων Παραγωγής με σκοπό την Προμήθεια Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΡΑΕΚ) ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2003 ΕΩΣ 2012, Ν.122(Ι)/2003 ΕΩΣ Ν.

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΡΑΕΚ) ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2003 ΕΩΣ 2012, Ν.122(Ι)/2003 ΕΩΣ Ν. ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΡΑΕΚ) ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2003 ΕΩΣ 2012, Ν.122(Ι)/2003 ΕΩΣ Ν.211(Ι)/2012 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 02/2015 Δήλωση Ρυθμιστικής Πρακτικής και

Διαβάστε περισσότερα

όλοι όμως μοιράζονται την ίδια θέληση για να προσφέρουν μια ζωή γεμάτη φως και μια καθημερινότητα με ενέργεια... ζωής.

όλοι όμως μοιράζονται την ίδια θέληση για να προσφέρουν μια ζωή γεμάτη φως και μια καθημερινότητα με ενέργεια... ζωής. ξεχωριστές ενέργειες, διαφορετικά ταλέντα, μοναδικές προσωπικότητες. όλοι όμως μοιράζονται την ίδια θέληση για να προσφέρουν μια ζωή γεμάτη φως και μια καθημερινότητα με ενέργεια... ζωής. Η Αρχή Ηλεκτρισμού

Διαβάστε περισσότερα

[ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ 10 ΜW ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ]

[ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ 10 ΜW ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ] Σεπτέμβριος 2012 Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών [ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ 10 ΜW ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ]

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικοί Στόχοι και Πολιτική για την Προώθηση των ΑΠΕ

Εθνικοί Στόχοι και Πολιτική για την Προώθηση των ΑΠΕ Εθνικοί Στόχοι και Πολιτική για την Προώθηση των ΑΠΕ Κωνσταντίνος Ξήχειλος Αν. Διευθυντής Υπηρεσίας Ενέργειας Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Παρασκευή, 5 Ιουνίου 2015 Γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

Προκλήσεις στην Αγορά Ηλεκτρισµού της Κύπρου Ενεργειακό Συµπόσιο ΙΕΝΕ 26 Ιανουαρίου 2012 Εισαγωγή Προτού προχωρήσω να αναλύσω το ρόλο της Αρχής Ηλεκτρισµού στο νέο περιβάλλον της απελευθερωµένης Αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ»

ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 284/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 284/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 284/2014 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό βιομάζας ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4405, 20.9.2013 112(I)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4405, 20.9.2013 112(I)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4405, 20.9.2013 Ν. 112(Ι)/2013 112(I)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Προοίμιο. Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΙ ΟΚΤΩ ΑΞΟΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΙ ΟΚΤΩ ΑΞΟΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 4 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΙ ΟΚΤΩ ΑΞΟΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 4ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΗΠΡΟΣΤΑΣΙΑ του Περιβάλλοντος έχει αποκτήσει ύψιστη σημασία μετά την

Διαβάστε περισσότερα

όλοι όμως μοιράζονται την ίδια θέληση για να προσφέρουν μια ζωή γεμάτη φως και μια καθημερινότητα με ενέργεια... ζωής.

όλοι όμως μοιράζονται την ίδια θέληση για να προσφέρουν μια ζωή γεμάτη φως και μια καθημερινότητα με ενέργεια... ζωής. Eτήσια Έκθεση 2013 ξεχωριστές ενέργειες, διαφορετικά ταλέντα, μοναδικές προσωπικότητες. όλοι όμως μοιράζονται την ίδια θέληση για να προσφέρουν μια ζωή γεμάτη φως και μια καθημερινότητα με ενέργεια...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Μάρτιος 2012. Οδικός Χάρτης για το 2050

ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Μάρτιος 2012. Οδικός Χάρτης για το 2050 ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Μάρτιος 2012 Οδικός Χάρτης για το 2050 2 3 Η παρούσα έκθεση υποβάλλεται στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής από την Επιτροπή Εθνικού Ενεργειακού

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 5718 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ 1999-2000

Αριθμός 5718 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ 1999-2000 Αριθμός 4630 Ιϊαρασκευή, 7 Δεκεμβρίου 2012 Αριθμός 5718 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ 1999-2000 Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά του Rosen-Eiskrem Group [{i) Rosen

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 4466 Παρασκευή, 31 Δεκεμβρίου 2010 4213

Αριθμός 4466 Παρασκευή, 31 Δεκεμβρίου 2010 4213 Αριθμός 4466 Παρασκευή, 31 Δεκεμβρίου 2010 4213 Αριθμός 4912 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΡΑΕΚ) ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΑΠΕ Τα Μέλη

Διαβάστε περισσότερα