PUBLIC ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΕΠΕΓΕ - Εξέταση Πιστοποίησης Ελληνικής Γλωσσικής Επάρκειας για ΕΕΚ ΥΠΑ/ΓΔΦΠΥΑ/Δ16. Page 1 of 10

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "PUBLIC ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014. ΕΠΕΓΕ - Εξέταση Πιστοποίησης Ελληνικής Γλωσσικής Επάρκειας για ΕΕΚ ΥΠΑ/ΓΔΦΠΥΑ/Δ16. Page 1 of 10"

Transcript

1 ΕΠΕΓΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΕΛΕΓΚΤΗ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (ΕΕΚ) και ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ADV, ADI, APP, APS, ACP, ACS HLPCE HELLENIC LANGUAGE PROFICIENCY CERTIFICATION EXAMINATION FOR AIR TRAFFIC CONTROLLER LICENCE (ATCO) and STUDENT AIR TRAFFIC CONTROLLER LICENCE ADV, ADI, APP, APS, ACP, ACS ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΥΠΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Page 1 of 10 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

2 ΕΠΕΓΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΕΚ ADV, ADI, APP, APS, ACP, ACS ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Η Ελλάδα, με τη δυνατότητα που της δίνει ο ΕΚ 1108/2009 άρθ. 4.d παρ (ιι), απαιτεί οι Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας που παρέχουν υπηρεσίες Εναέριας Κυκλοφορίας εντός του ATHINAI FIR/ HELLAS UIR να είναι γλωσσικά επαρκείς κατά ICAO και στην Ελληνική Γλώσσα, με ελάχιστο επίπεδο Επάρκειας 4, σύμφωνα με τον εγκεκριμένο κανονισμό: Κανονισμός Επιχειρησιακής Επάρκειας Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας (Δ4/Α/7505/1018 ΦΕΚ.Β 932/2012). Για να εξεταστεί κάποιος σε αυτό το τεστ πρέπει να έχει υπόψη του την επίσημη ελληνική μετάφραση του ICAO DOC444 Chapter 12 Phraseologies, Απόφαση ΥΠΑ/ΓΔΦΠΥΑΝ/Δ4/ 2444/95/ που εκπονήθηκε από τη διαρκή Επιστημονική Ομάδα Εργασίας ΟΜΕΟΔΕΚ (ΟΜάδα Εργασίας Ορολογίας Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας) που βρίσκεται σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας (ΕΛΕΤΟ). Η παραπάνω ομάδα προέβη σε δημοσίευση στο 9 ο Συνέδριο ΕΛΕΤΟ (Νοε 2013, υπό την αιγίδα του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου - ΕΚΠΑ) και στο Διαδίκτυο σε εξειδικευμένες ομάδες κοινωνικής δικτύωσης (πιλότοι, ΕΕΚ ΥΠΑ, στρατιωτικοί ΕΕΚ, φιλόλογοι εξειδικευμένοι σε Ορολογία, μεταφραστές κλπ) προς διαβούλευση (https://www.facebook.com/groups/omeodek/). Σκοπός Σκοπός της εξέτασης είναι να κρίνει αν ο μαθητευόμενος ή ενεργός ΕΕΚ είναι ικανός να χρησιμοποιεί κατάλληλα την επίσημη Ελληνική Φρασεολογία Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας και αν έχει το απαιτούμενο επιχειρησιακό επίπεδο χρήσης της Ελληνικής γλώσσας ώστε να επικοινωνεί με ασφάλεια σε επιχειρησιακά θέματα κατά την άσκηση των καθηκόντων του ακόμα και αν προκύψουν ασυνήθιστες καταστάσεις. Αξιολόγηση Η Αξιολόγηση θα γίνεται στα κάτωθι πεδία (ΕΚ 805/2011 Απαιτήσεις ICAO) ΠΡΟΦΟΡΑ και για την επιτυχή αξιολόγηση (επιχειρησιακό επίπεδο 4) ο εξεταζόμενος θα χρησιμοποιεί διάλεκτο ή/και προφορά κατανοητή από την αεροναυτική κοινότητα. (Η προφορά, ο τόνος, ο ρυθμός και ο τονισμός, επηρεάζονται από την πρώτη γλώσσα ή τοπικές ιδιομορφίες, αλλά μόνον μερικές φορές παρεμβάλλονται στην ευχέρεια κατανόησης) ΔΟΜΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ και για την επιτυχή αξιολόγηση (επιχειρησιακό επίπεδο 4) ο εξεταζόμενος θα διαθέτει σχετικές δομές της γραμματικής και ευχέρεια παραγωγής προτάσεων που υπαγορεύονται από γλωσσικές λειτουργίες ανάλογες με τα καθήκοντα. (Οι βασικές δομές της γραμματικής και των προτάσεων χρησιμοποιούνται δημιουργικά και είναι συνήθως καλά ελεγχόμενες. Ενδέχεται να υπάρξουν λάθη, ιδίως σε ασυνήθεις ή απρόσμενες περιστάσεις, αλλά σπανίως παρεμβάλλονται στο νόημα) ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ και για την επιτυχή αξιολόγηση (επιχειρησιακό επίπεδο 4) ο εξεταζόμενος θα διαθέτει φάσμα λεξιλογίου και ακρίβεια που είναι συνήθως επαρκή για αποτελεσματική επικοινωνία σε κοινά, συγκεκριμένα και εργασιακά θέματα. Μπορεί συχνά να γίνεται επιτυχής χρήση παραφράσεων, όταν υπάρχει έλλειψη λεξιλογίου σε ασυνήθεις ή απρόσμενες περιστάσεις ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΛΟΓΟΥ και για την επιτυχή αξιολόγηση (επιχειρησιακό επίπεδο 4) ο εξεταζόμενος θα εκφέρει τμήματα λόγου με κατάλληλο ρυθμό. Page 2 of 10

3 Ενδέχεται να υπάρχει περιστασιακή απώλεια της ευχέρειας λόγου κατά τη μετάβαση από επαναλαμβανόμενες ή στερεότυπες φράσεις σε αυθόρμητη ανταπόκριση, αλλά αυτό δεν εμποδίζει την αποτελεσματική επικοινωνία. Δυνατότητα περιορισμένης χρήσης δεικτικών ή συνδετικών στοιχείων της ομιλίας. Οι αυθόρμητες ηχητικές συμπληρώσεις (πχ εεεε, εμμμμ, οοοοο) δεν διασπούν το λόγο ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ και για την επιτυχή αξιολόγηση (επιχειρησιακό επίπεδο 4) ο εξεταζόμενος θα είναι ικανός για κατανόηση που είναι μάλλον ακριβής σε κοινά, συγκεκριμένα και εργασιακά θέματα, όταν η χρησιμοποιούμενη προφορά ή ποικιλία είναι επαρκώς κατανοητή για τη διεθνή κοινότητα χρηστών. Όταν ο ομιλητής αντιμετωπίζει περιπλοκή της γλώσσας ή της κατάστασης ή απρόσμενη τροπή των γεγονότων, η κατανόηση μπορεί να είναι βραδύτερη ή να απαιτεί στρατηγικές αποσαφήνισης ΔΙΑΔΡΑΣΗ (INTERACTION) και για την επιτυχή αξιολόγηση (επιχειρησιακό επίπεδο 4) ο εξεταζόμενος θα παρέχει αποκρίσεις που είναι συνήθως άμεσες, κατάλληλες και παρέχουν πληροφορίες. Αρχίζει και διατηρεί τη συνομιλία, ακόμη και στην αντιμετώπιση απρόσμενης τροπής των γεγονότων. Αντιμετωπίζει κατάλληλα τις φαινομενικές παρανοήσεις με έλεγχο, επιβεβαίωση ή αποσαφήνιση Το ΕΠΕΓΕ απονέμει τα επίπεδα: 1, 2, 3, 4, 5 και 6 σύμφωνα με τις Απαιτήσεις ICAO (Language Holistic Descriptors) που περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ του ΕΚ 805/2011 Διενέργεια εξέτασης Η εξέταση είναι μόνο προφορική, ηχογραφείται, έχει διάρκεια περίπου 30 λεπτών και διενεργείται από δύο εξεταστές με δυνατότητα φυσικής παρουσίας μόνον ενός (ο δεύτερος σε αυτήν την περίπτωση βαθμολογεί από το ηχογραφημένο αρχείο). Η παρουσία του εξεταζομένου δηλώνει και τη συναίνεσή του στην ηχογράφηση. Καλείται ο εξεταζόμενος μέσα στην αίθουσα. Αναφέρει στα Ελληνικά το όνομά του και επιδεικνύει την Κοινοτική Άδεια ΕΕΚ ή άλλο δημόσιο έγγραφο ταυτοπροσωπίας. Ο εξεταζόμενος ερωτάται αν είναι έτοιμος σωματικά και ψυχικά να αρχίσει η εξέταση. Σε περίπτωση που ο εξεταζόμενος απαντήσει θετικά, ενημερώνεται ότι πλέον δεν έχει δικαίωμα υποβολής ενστάσεως επί του αποτελέσματος στη βάση της σωματικής ή ψυχικής υγείας. Σε περίπτωση που ο εξεταζόμενος απαντήσει αρνητικά, η διαδικασία διακόπτεται και επαναπρογραμματίζεται εντός των επόμενων 5 ημερολογιακών ημερών. Αρχίζει η ηχογράφηση αφού ενημερωθεί για αυτό ο εξεταζόμενος. Ο εξεταστής διαβάζει στην Ελληνική γλώσσα το κάτωθι κείμενο (Ρυθμός λέξεις το λεπτό): «Αυτή είναι η Εξέταση Πιστοποίησης Ελληνικής Γλωσσικής Επάρκειας του (όνομα εξεταζομένου) από τον (ή τους) εξεταστή (ές):. (όνομα εξεταστή-ών). Ημερομηνία:. Ο στόχος αυτής της εξέτασης είναι να κρίνει αν είστε ικανός να χρησιμοποιείτε ελληνική φρασεολογία ICAO και έχετε τις δεξιότητες να επικοινωνείτε με ασφάλεια στα Ελληνικά κατά την άσκηση των καθηκόντων σας. Η εξέταση αυτή αποτελείται από τρία μέρη. Τη Συνέντευξη, την Άσκηση (Ηχητική κατανόηση) και τη Συζήτηση. Κατά τη διάρκεια της Συνέντευξης θα σας ρωτήσω για τον εαυτό σας, την οικογένειά σας, τις σπουδές σας και το επαγγελματικό σας περιβάλλον. Page 3 of 10

4 Στην άσκηση εσείς θα είστε ένας ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας και εγώ θα παριστάνω τους πιλότους σε ένα υποθετικό σενάριο. Θα γυρίσετε την καρέκλα σας και δεν θα έχουμε οπτική επαφή. Μπροστά σας θα υπάρχει ένας χάρτης και κάποιες σχετικές σημειώσεις. Θα έχετε 30 δευτερόλεπτα να μελετήσετε τον χάρτη πριν αρχίσει η άσκηση. Δεν θα αξιολογηθείτε για τις δεξιότητές σας στον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας αλλά μόνο για τη σωστή χρήση της Γλώσσας. Μετά από την άσκηση θα γυρίσετε την καρέκλα σας ώστε να αποκτήσουμε οπτική επαφή και εγώ θα παραστήσω έναν συνάδελφό σας ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας. Θα σας ρωτήσω μερικές ερωτήσεις πάνω στην άσκηση σε ανοιχτή γλώσσα. Προσπαθήστε να αποφύγετε τις σύντομες ή μονολεκτικές απαντήσεις. Στο τρίτο μέρος θα συζητήσουμε ένα γενικό θέμα σχετικό με την Αεροπορία. Δεν θα αξιολογηθείτε για τη γνώμη σας αλλά την ορθή χρήση της Ελληνικής γλώσσας. Προσπαθήστε να αποφύγετε τις σύντομες ή μονολεκτικές απαντήσεις. Είστε έτοιμοι να αρχίσουμε; Στη συνέχεια ο εξεταστής εκφωνεί: Αυτό είναι το πρώτο μέρος και συνεχίζει στα Ελληνικά με απλές ερωτήσεις σχετικές με την καταγωγή, τις σπουδές, και την επαγγελματική σταδιοδρομία του εξεταζόμενου. Κατά περίπτωση δύναται να επεκταθεί και σε ερωτήσεις που απαιτούν μεγαλύτερη ευχέρεια λόγου και χρήζουν έκφρασης γνώμης από τον εξεταζόμενο. Στη συνέχεια ο εξεταστής εκφωνεί: Αυτό είναι το δεύτερο μέρος και δίνεται στον εξεταζόμενο χάρτης υποθετικού σεναρίου με δυνατότητα να τον μελετήσει για 30 δευτερόλεπτα. Στη συνέχεια ο εξεταστής περιγράφει στα Ελληνικά υποθετικό σενάριο όπου ο εξεταζόμενος στελεχώνει Πύργο, Προσέγγιση, ή Κέντρο Ελέγχου Περιοχής (ανάλογα με την ειδικότητα του υποψηφίου. Αν ο υποψήφιος έχει περισσότερες ειδικότητες έχει την ευχέρεια να επιλέξει σενάριο) και απαντάει σε συνήθεις κλήσεις από αεροσκάφη. Κάποιο αεροσκάφος κάνει κάποια ασυνήθιστη αναφορά ή ζητάει κάποιου είδους συνδρομή. Ο χάρτης είναι διαθέσιμος σε όλη τη διάρκεια της άσκησης και ο εξεταζόμενος μπορεί να σημειώνει επάνω του. Παράδειγμα χάρτη υποθετικού σεναρίου: WEATHER INFORMATION WIND / 16 KTS VISIBILTY (RAIN, FOG, SNOW, HAZE etc) 10 KM - CLOUD FEW 020 TEMPERATURE / DEW POINT QNH TRANSITION LEVEL 26 / HPA - 29,91 INCHES 75 RUNWAY IN USE 25 RWY CONDITIONS AND OTHER INFORMATION SPOA ILS U/S BIRDS IN THE VICINITY Στη συνέχεια ο εξεταστής εκφωνεί: «Φανταστείτε τώρα πως είμαι ένας συνάδελφός σας και σας ζητώ να περιγράψετε την κατάσταση» και του κάνει ερωτήσεις που σκοπό έχουν να αποδειχθεί πως ο υποψήφιος κατανόησε όλες τις κλήσεις και τη φύση της ασυνήθιστης κατάστασης. Page 4 of 10

5 Στη συνέχεια ο εξεταστής εκφωνεί: «Αυτό είναι το τρίτο μέρος» και ρωτάει στα ελληνικά για κάποιο θέμα γενικότερου αεροπορικού ενδιαφέροντος. Η συζήτηση θα καθοδηγηθεί έτσι ώστε ο εξεταζόμενος να έχει δυνατότητα να δώσει μια γνώμη, να κάνει μια υπόθεση, να επιχειρηματολογήσει και γενικά να χρειαστεί να χρησιμοποιήσει την ελληνική γλώσσα όσο το δυνατόν εκτενέστερα. Πιθανά θέματα συζήτησης στο τρίτο μέρος: Άγχος- Επίδραση στην υγεία Δημοσιότητα του ΕΕΚ Ομαδική εργασία Ακραίος καιρός Σχέση ΕΕΚ-πιλότου Μετά το πέρας της εξέτασης η μαγνητοφώνηση τερματίζεται και ο εξεταζόμενος αποχωρεί χωρίς να λάβει γνώση του αποτελέσματος. Σημ. Επιτυχής περαίωση (Επίπεδο 4) δίνει στον εξεταζόμενο το δικαίωμα να συμμετέχει στην τελική γραπτή εξέταση για το οικείο μάθημα στην περίπτωση που ο εξεταζόμενος φοιτά στη ΣΠΟΑ ως υποψήφιος ΕΕΚ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν θα γίνεται συμψηφισμός στα παραπάνω πεδία, είναι απαραίτητο ο εξεταζόμενος να κριθεί ως επιχειρησιακού επιπέδου για κάθε ένα από τα πεδία. Το Γενικό του επίπεδο αξιολογείται ως το χαμηλότερο επίπεδο στο οποίο αξιολογήθηκε σε ένα ή περισσότερα πεδία. Πχ αν κάποιος εξεταζόμενος αξιολογηθεί ως εξής: Προφορά 4, Δομή 5, Λεξιλόγιο 6, Ευχέρεια λόγου 5, Κατανόηση 6 και Διαδράσεις 5 Τότε το ολικό επίπεδό του είναι: 4 Σε περίπτωση αξιολόγησης με 1, 2 ή 3 ο εξεταζόμενος έχει δικαίωμα επανεξέτασης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό της ΣΠΟΑ (αν φοιτά εκεί) ή στα προβλεπόμενα από την Δ16/Α στο εγχειρίδιο ΕΠΕΓΕ. Η διαδικασία ένστασης επί του αποτελέσματος ή της διαδικασίας περιγράφεται στον Κανονισμό ΣΠΟΑ ή (σε περίπτωση ενεργού ΕΕΚ) στο εγχειρίδιο ΕΠΕΓΕ. Το αποτέλεσμα ανακοινώνεται στον υποψήφιο εγγράφως με Έκθεση Επίδοσης και κοινοποιείται στην Εθνική Εποπτική Αρχή Αεροναυτιλίας (ΕΕΑΑΝ) Όσοι αξιολογούνται με το επίπεδο 4, η πιστοποίηση από την ΕΕΑΑΝ θα έχει ισχύ για 3 έτη Όσοι αξιολογούνται με το επίπεδο 5 η πιστοποίηση από την ΕΕΑΑΝ θα έχει ισχύ για 6 έτη Όσοι αξιολογούνται με το επίπεδο 6 η πιστοποίηση από την ΕΕΑΑΝ θα έχει συνεχή ισχύ Τονίζεται πως ο εξεταζόμενος δεν αξιολογείται για τις δεξιότητες του του στον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας ούτε βαθμολογείται για την άποψη ή γνώμη του παρά μόνο για την ασφαλή και ορθή χρήση της Ελληνικής γλώσσας σε σχέση με τα καθήκοντά του. Ακολουθεί ενδεικτικό παράδειγμα (Sample test) Εξέτασης Πιστοποίησης Ελληνικής Γλωσσικής Επάρκειας για ΕΕΚ (ΕΠΕΓΕ ΕΕΚ) Page 5 of 10

6 Καλή Επιτυχία! Ενδεικτική εξέταση (SAMPLE TEST) Αρχίζει η μαγνητοφώνηση «Αυτή είναι η Εξέταση Πιστοποίησης Ελληνικής Γλωσσικής Επάρκειας του (όνομα εξεταζομένου) από τον εξεταστή:. (όνομα εξεταστή). Ημερομηνία:. Ο στόχος αυτής της εξέτασης είναι να κρίνει αν είστε ικανός(ή) να χρησιμοποιείτε ελληνική φρασεολογία ICAO και έχετε τις δεξιότητες να επικοινωνείτε με ασφάλεια στα Ελληνικά κατά την άσκηση των καθηκόντων σας. Η εξέταση αυτή αποτελείται από τρία μέρη. Τη Συνέντευξη, την Άσκηση (Ηχητική κατανόηση Listening Comprehension) και τη Συζήτηση. Κατά τη διάρκεια της Συνέντευξης θα σας ρωτήσω για τον εαυτό σας, την οικογένειά σας, τις σπουδές σας και το επαγγελματικό σας περιβάλλον. Στην άσκηση εσείς θα είστε ένας ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας και εγώ θα παριστάνω τους πιλότους σε ένα υποθετικό σενάριο. Θα γυρίσετε την καρέκλα σας και δεν θα έχουμε οπτική επαφή. Μπροστά σας θα υπάρχει ένας χάρτης και κάποιες σχετικές σημειώσεις. Θα έχετε 30 δευτερόλεπτα να μελετήσετε τον χάρτη πριν αρχίσει η άσκηση. Δεν θα αξιολογηθείτε για τις δεξιότητές σας στον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας αλλά μόνο για τη σωστή χρήση της Γλώσσας. Μετά από την άσκηση θα γυρίσετε την καρέκλα σας ώστε να αποκτήσουμε οπτική επαφή και εγώ θα παραστήσω έναν συνάδελφό σας ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας. Θα σας ρωτήσω μερικές ερωτήσεις πάνω στην άσκηση σε ανοιχτή γλώσσα. Προσπαθήστε να αποφύγετε τις σύντομες ή μονολεκτικές απαντήσεις. Στο τρίτο μέρος θα συζητήσουμε ένα γενικό θέμα σχετικό με την Αεροπορία. Δεν θα αξιολογηθείτε για τη γνώμη σας αλλά την ορθή χρήση της Ελληνικής γλώσσας. Προσπαθήστε να αποφύγετε τις σύντομες ή μονολεκτικές απαντήσεις. Είστε έτοιμοι να αρχίσουμε; «Αυτό είναι το πρώτο μέρος» Πείτε μου παρακαλώ, αργά και καθαρά, το όνομά σας και την μονάδα όπου υπηρετείτε. 1. Από πού κατάγεστε; 2. Σας αρέσει ο τόπος καταγωγής σας και γιατί; + πρόσθετες ερωτήσεις (Περιγραφή τόπου) 3. Πόσο συχνά επισκέπτεστε τον τόπο καταγωγής (ή κάποιο άλλο μέρος); Γιατί; 4. Τι μεταφορικά μέσα συνήθως χρησιμοποιείτε; Γιατί; 5. Τι έχετε σπουδάσει; + πρόσθετες ερωτήσεις 6. Ποια είναι η κύρια ενασχόλησή σας μέχρι τώρα; 7. Πώς νοιώθετε για τη συνεχή εκπαίδευση των ΕΕΚ; + πρόσθετες ερωτήσεις. 8. Σας φαίνεται εύκολο ή δύσκολο το επάγγελμα του ΕΕΚ; Γιατί; 9. Τι είδους μονάδα προτιμάτε; Πύργο, Προσέγγιση, Κέντρο Ελέγχου και γιατί; 10. Πιστεύετε ότι το επάγγελμα του ΕΕΚ είναι σημαντικό; Γιατί; 11. Ο κοινωνικός σας κύκλος αποτελείται από συναδέλφους σας; Γιατί; 12. Δυσκολεύει την οικογενειακή και κοινωνική σας ζωή το επάγγελμα του ΕΕΚ; Γιατί; Ευχαριστώ, προχωρούμε, Page 6 of 10

7 «Αυτό είναι το δεύτερο μέρος» Αυτός είναι ένας χάρτης μιας υποθετικής κατάστασης. Φανταστείτε ότι είστε ένας Ελεγκτής Πύργου που εργάζεται στο SPOA TWR. Όλες οι πληροφορίες που χρειάζεστε είναι στο χάρτη. Έχετε 30 δευτερόλεπτα να τον μελετήσετε και θα μπορείτε να τον έχετε μπροστά σας και στη συνέχεια κατά τη διάρκεια της άσκησης. Μπορείτε να σημειώνετε πάνω στον χάρτη. Παρακαλώ γυρίστε την καρέκλα σας. Μετά 30 δευτερόλεπτα. CLEARANCE για CFG025: Cleared to Frankfurt, via R19, KEA, B1 EXIT POINT TALAS, SPOA 1 A DEPARTURE CLIMB 6000 ft, SQUAWK 7045 AEE700 WEATHER INFORMATION WIND / 16 KTS VISIBILTY 10 KM (RAIN, FOG, SNOW, HAZE etc) CLOUD FEW 020 TEMPERATURE / DEW POINT QNH 26 / HPA - 29,91 INCHES TRANSITION LEVEL 75 RUNWAY IN USE 25 Είστε έτοιμος? Στο αυτό το μέρος της εξέτασης ο εξεταζόμενος θα πρέπει να είναι ικανός να: RWY CONDITIONS AND OTHER INFO SPOA ILS U/S BIRDS IN THE VICINITY Εξουσιοδοτεί ορθά για εκκίνηση κινητήρων και τροχοδρόμηση Μεταδώσει ορθά πληροφορίες καιρού Εξουσιοδοτήσει για προσγείωση και κράτηση εκτός του διαδρόμου [(Issue Landing clearance and holding instruction (Hold short)] Εκδώσει εξουσιοδότηση εναέριας κυκλοφορίας Εκδώσει εξουσιοδότηση για κράτηση στον αέρα (Holding) Καταλάβει ότι ο διάδρομος δεν έχει ελευθερωθεί Καταλάβει τη φύση των προβλημάτων καθώς και τα αιτήματα και πληροφορίες μου μεταδίδει το πλήρωμα. (Σκάλες ή ρυμούλκηση, κατάσταση επιβάτη, δυσκολία αναπνοής, υπέρταση) Καταλάβει πως υπάρχουν 103 Souls on Board και 10 τόνοι καύσιμα. Καταλάβει ότι όλοι οι επιβάτες αποβιβάστηκαν εκτός από έναν και ότι ο διάδρομος θα ελευθερωθεί σε 15 λεπτά. -SPOA TWR Καλημέρα, CFG125 πληροφορίες αναχώρησης παρακαλώ, δεν λαμβάνω το ATIS. Αναμενόμενη Ορθή απάντηση: CFG125, SPOA TWR καλημέρα, ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ 25, ΑΝΕΜΟΣ (από) 265 ΜΟΙΡΕΣ, 16 ΚΟΜΒΟΙ, ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 26, (ΣΗΜΕΙΟ) ΔΡΟΣΟΥ 20, ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ 10 KM, QNH 1013 Hpa, SPOA ILS ΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΟΥΛΙΑ ΣΤΗΝ ΓΕΙΤΝΙΑΣΗ ΤΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ READBACK: ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ 25, QNH 1013, CFG125 -SPOA TWR, ΑΕΕ700 ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ Αναμενόμενη Ορθή απάντηση: ΑΕΕ700 ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΓΙΑ ΠΡΟΣΓΕΙΩΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ 25, (ο) ΑΝΕΜΟΣ (από) 265 ΜΟΙΡΕΣ, 16 ΚΟΜΒΟΙ READBACK: ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΓΙΑ ΠΡΟΣΓΕΙΩΣΗ, ΑΕΕ700 Page 7 of 10

8 -SPOA TWR CFG125 ΤΡΟΧΟΔΡΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΑΡΑΚΑΛΩ. Αναμενόμενη Ορθή απάντηση: CFG125, ΤΡΟΧΟΔΡΟΜΗΣΤΕ (ΓΙΑ ΤΟ) ΣΗΜΕΙΟ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ 25 ΜΕΣΩ ΤΡΟΧΟΔΡΟΜΟΥ A, ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΓΙΑ (Frankfurt) ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ, ΜΕΣΩ R19, KEA, B1 ΣΗΜΕΙΟ ΕΞΟΔΟΥ TALAS, SPOA 1 A ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΝΕΒΕΙΤΕ 6000 ΠΟΔΙΑ, (SQUAWK) ΚΩΔΙΚΟΣ 7012 READBACK: ΣΗΜΕΙΟ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ 25 ΜΕΣΩ ΤΡΟΧΟΔΡΟΜΟΥ A, ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΓΙΑ (Frankfurt) ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ, ΜΕΣΩ R19, KEA, B1 ΣΗΜΕΙΟ ΕΞΟΔΟΥ TALAS, SPOA 1 A ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ, 6000 ΠΟΔΙΑ, (SQUAWK) ΚΩΔΙΚΟΣ 7012, CFG125 -SPOA TWR, AEE700, ΟΛΙΚΗ ΑΠΩΛΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΑΔΥΝΑΤΟΥΜΕ ΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΟΥΜΕ ΤΟ ΔΙΑΔΡΟΜΟ! Αναμενόμενη Ορθή απάντηση: AEE700 ΕΛΗΦΘΗ (ROGER), (ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ ΒΟΗΘΕΙΑ); -Πύργος το Πυροσβεστικό, ξεκινάμε για το ακινητοποιημένο αεροσκάφος, τι άνεμο έχουμε τώρα; Αναμενόμενη Ορθή απάντηση: ΑΝΕΜΟΣ 265 ΜΟΙΡΕΣ, 16 ΚΟΜΒΟΙ ΕΛΗΦΘΗ, ΞΕΚΙΝΑΜΕ ΚΑΙ ΑΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΞΕΡΟΥΜΕ ΠΟΣΟΥΣ ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΕΧΕΙ ΜΕΣΑ. -SPOA TWR AEE700 ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΚΑΝΟΝΙΣΤΕ ΓΙΑ ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗ ή ΣΚΑΛΕΣ ΓΙΑ τους ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΠΟΒΙΒΑΣΤΟΥΝ ΕΔΩ. ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΠΙΣΗΣ ΕΔΩ ΜΙΑ ΚΥΡΙΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ. Ο ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΗΣ ΜΟΥ ΕΙΠΕ ΠΩΣ ΠΑΣΧΕΙ ΑΠΟ ΥΠΕΡΤΑΣΗ. Αναμενόμενη Ορθή απάντηση: AEE700 ΕΛΗΦΘΗ (ROGER), ΘΑ ΕΝΕΡΓΗΣΩ (WILCO). ΑΝΑΦΕΡΑΤΕ ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΑ ΠΑΡΑΚΑΛΩ -97 ΕΠΙΒΑΤΕΣ, 6 ΜΕΛΗ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ, 10 ΤΟΝΟΙ ΚΑΥΣΙΜΑ, ΑΕΕ700 Αναμενόμενη Ορθή απάντηση: ΕΛΗΦΘΗ -SPOA TWR CFG125 ΕΤΟΙΜΟΙ ΓΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ Αναμενόμενη Ορθή απάντηση: CFG125 ΕΛΗΦΘΗ (ROGER), ΚΡΑΤΗΘΗΤΕ ΕΚΤΟΣ (ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ) (ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΡΟΜΟ) READBACK: ΕΚΤΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ, CFG125 -SPOA TWR AEE458 ΣΤΟ ΥΠΗΝΕΜΟ Αναμενόμενη Ορθή απάντηση: AEE458 ROGER, (ΚΡΑΤΗΘΕΙΤΕ ΒΟΡΕΙΩΣ ΤΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΜΕΧΡΙ ΝΕΟΤΕΡΑΣ), (ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΡΟΜΟ) READBACK: ΚΡΑΤΗΣΗ ΒΟΡΕΙΩΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ, ΑΕΕ458 -SPOA TWR AEE700 ΟΙ ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΑΠΟΒΙΒΑΣΤΗΚΑΝ ΟΛΟΙ ΠΛΗΝ ΤΗΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΥΜΕ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ 15 ΛΕΠΤΑ Αναμενόμενη Ορθή απάντηση: AEE700 ΕΛΗΦΘΗ (ROGER), (ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ ΒΟΗΘΕΙΑ); Page 8 of 10

9 -SPOA TWR CFG125 ΠΟΣΗ ΩΡΑ ΘΑ ΜΕΙΝΟΥΜΕ ΕΔΩ ΠΑΡΑΚΑΛΩ; Αναμενόμενη Ορθή απάντηση: CFG125 ΠΕΡΙΠΟΥ 15 ΛΕΠΤΑ, ΔΙΑΤΗΡΗΘΗΤΕ ΕΚΤΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ! READBACK: ΕΚΤΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ, CFG125 Ευχαριστώ, προχωρούμε, Φανταστείτε τώρα πως είμαι ένας συνάδελφός σας και σας ζητώ να περιγράψετε την κατάσταση: «Καλημέρα, άκουσα πως κάτι ασυνήθιστο συνέβη στη βάρδιά σου. Μπορείς να μου τα περιγράψεις; Τι έγινε;» Αναλόγως της απάντησης, γίνονται σχετικές ερωτήσεις Στόχοι: Ο εξεταζόμενος θα πρέπει να μπορεί να περιγράψει με ακρίβεια, σαφήνεια και λεπτομέρεια όλη την κυκλοφορία που διαχειριζόταν και ότι μία πτήση με χαρακτηριστικό κλήσης AEE700 δεν ήταν ικανή να ελευθερώσει το διάδρομο εξαιτίας απώλειας όλων των υδραυλικών συστημάτων. Το πλήρωμα ζήτησε είτε σκάλες (για επί τόπου αποβίβαση) είτε βοήθεια ώστε να ρυμουλκηθεί εκτός διαδρόμου. Επιπροσθέτως, ο πιλότος ανέφερε πως ένας επιβάτης από τους 97 παρουσίασε αναπνευστικά προβλήματα και πιθανόν έπασχε από υπέρταση. Οι επιβάτες αποβιβάστηκαν όλοι πλην ενός (της ασθενούς). Το πλήρωμα ήταν εξαμελές. Τα καύσιμα 10 τόνοι. Ο Διάδρομος έμεινε κλειστός για 15 περίπου λεπτά. Ευχαριστώ, προχωρούμε, «Αυτό είναι το τρίτο μέρος» Πώς πιστεύετε πως επηρεάζει το άγχος και οι ευθύνες της εργασίας ενός ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας την υγεία του; Αναλόγως της απάντησης, γίνονται σχετικές ερωτήσεις Τι είδους δημοσιότητα υπάρχει συνήθως για τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας; Θετική, ουδέτερη, αρνητική και γιατί νομίζετε ότι είναι έτσι; Αναλόγως της απάντησης, γίνονται σχετικές ερωτήσεις Πιστεύετε πως η ομαδική εργασία είναι απαραίτητη στο επάγγελμα του ΕΕΚ; Γιατί; Αναλόγως της απάντησης, γίνονται σχετικές ερωτήσεις Page 9 of 10

10 ΦΥΛΛΟ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ (SAMPLE TEST) ΟΝΟΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ: ΟΝΟΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΗ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Ηχητικό Ηλ. Αρχείο: AEE700 OAL700 AEE Β A 07 D C E CFG125 SPOA TWR WEATHER INFORMATION WIND VISIBILTY / 16 KTS 10 KM (RAIN, FOG, SNOW, HAZE etc) CLOUD FEW 020 TEMPERATURE / DEW POINT 26 / 20 QNH 1013 HPA - 29,91 INCHES TRANSITION LEVEL 75 RUNWAY IN USE 25 RWY CONDITIONS AND OTHER INFORMATION SPOA ILS U/S BIRDS IN THE VICINITY CLEARANCE: Cleared to Frankfurt, via R19, KEA, B1 EXIT POINT TALAS, SPOA 1 A DEPARTURE CLIMB 6000 ft, SQUAWK 7045 Page 10 of 10

Πιστοποίηση Επάρκειας Αγγλικής Γλώσσας. Η διεθνώς αναγνωρισµένη πιστοποίηση της αγγλικής γλώσσας στην αεροπορία ήταν το

Πιστοποίηση Επάρκειας Αγγλικής Γλώσσας. Η διεθνώς αναγνωρισµένη πιστοποίηση της αγγλικής γλώσσας στην αεροπορία ήταν το Aviation English Language Proficiency Πιστοποίηση Επάρκειας Αγγλικής Γλώσσας Πιστοποίηση Επάρκειας Αγγλικής Γλώσσας Η διεθνώς αναγνωρισµένη πιστοποίηση της αγγλικής γλώσσας στην αεροπορία ήταν το αποτέλεσµα

Διαβάστε περισσότερα

IFR Communication Phraseology - Quick reference (Φρασεολογία IFR - Γρήγορη Αναφορά)

IFR Communication Phraseology - Quick reference (Φρασεολογία IFR - Γρήγορη Αναφορά) IFR Communication Phraseology - Quick reference (Φρασεολογία IFR - Γρήγορη Αναφορά) Χαρακτηριστικά κλήσης - Callsigns OAV123: Athens Control, Olympic one-two-three, good evening Athens Control: Olympic

Διαβάστε περισσότερα

International English for Speakers of Other Languages (IESOL) International Spoken English for Speakers of Other Languages (ISESOL)

International English for Speakers of Other Languages (IESOL) International Spoken English for Speakers of Other Languages (ISESOL) International English for Speakers of Other Languages (IESOL) International Spoken English for Speakers of Other Languages (ISESOL) Short Product Description Οι Εξετάσεις City & Guilds IESOL και ISESOL

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες τμημάτων & επιπέδων _v.1. Πληροφορίες τμημάτων & επιπέδων. τηλέφωνα επικοινωνίας: 211.403-7682 & 690.9012085 email: info@valores.

Πληροφορίες τμημάτων & επιπέδων _v.1. Πληροφορίες τμημάτων & επιπέδων. τηλέφωνα επικοινωνίας: 211.403-7682 & 690.9012085 email: info@valores. 2013 Πληροφορίες τμημάτων & επιπέδων ΒΑΣΙΚΟ Επίπεδο A Περιγραφή βασικού επιπέδου Α1 Ολοκληρώνοντας το επίπεδο Α1 της Ισπανικής γλώσσας, ο σπουδαστής θα είναι ικανός να κατανοήσει και να χρησιμοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαος Παπαδόπουλος

Νικόλαος Παπαδόπουλος Νικόλαος Παπαδόπουλος Ελεγκτής Εναέριας Κυκλοφορίας Πύργος Ελέγχου Αεροδρομίου Ελ. Βενιζέλος ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Page 1 of 24 Page

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 50 26 Μαρτίου 2010 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 19 Κοινοτική Άδεια ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας σε συμ μόρφωση προς την Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για το νέο HSK

Πληροφορίες για το νέο HSK Πληροφορίες για το νέο HSK Μετάφραση από την ιστοσελίδα http://www.chinesetesting.cn/gosign.do?id=1&lid=0# Το νέο HSK δημιουργήθηκε από το Χανπάν σε μια προσπάθεια καλύτερης εξυπηρέτησης των σπουδαστών

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Ενημέρωσης Χειριστών. Εγχειρίδιο Ενημέρωσης Πιλότων

Εγχειρίδιο Ενημέρωσης Χειριστών. Εγχειρίδιο Ενημέρωσης Πιλότων Εγχειρίδιο Ενημέρωσης Χειριστών Εγχειρίδιο Ενημέρωσης Πιλότων Εγχειρίδιο Ενημέρωσης Πιλότων RFE ATHENS GR- I V A O 4 Ο κ τ ω β ρ ί ο υ 2 0 1 5 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 1 Γενικές Οδηγίες:... 2 Γνωριμία με

Διαβάστε περισσότερα

Εξετάσεις NOCN ESOL INTERNATIONAL

Εξετάσεις NOCN ESOL INTERNATIONAL Εξετάσεις NOCN ESOL INTERNATIONAL Αναγνωρισμένο από το Ofqual για όλα τα επίπεδα του CEF Beginners (A1) Improvers (A2) Intermediate (B1) Independent User (B2) Advanced (C1) Proficient(C2) (NQF Level 3

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα C 92 A. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες. Γνωστοποιήσεις. 58ο έτος. Έκδοση στην ελληνική γλώσσα.

Επίσημη Εφημερίδα C 92 A. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες. Γνωστοποιήσεις. 58ο έτος. Έκδοση στην ελληνική γλώσσα. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 92 A Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Ανακοινώσεις και Πληροφορίες 58ο έτος 19 Μαρτίου 2015 Περιεχόμενα V Γνωστοποιήσεις ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ Ευρωπαϊκή Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

Η Ορολογία Αεροπλοΐας: Κυριολεξία, Ασφάλεια και Εννοιοστρεφής. Θεματική Ενότητα: «Ορολογία Συγκεκριμένων Θεματικών Πεδίων- Ορολογικοί Πόροι»

Η Ορολογία Αεροπλοΐας: Κυριολεξία, Ασφάλεια και Εννοιοστρεφής. Θεματική Ενότητα: «Ορολογία Συγκεκριμένων Θεματικών Πεδίων- Ορολογικοί Πόροι» Η Ορολογία Αεροπλοΐας: Κυριολεξία, Ασφάλεια και Εννοιοστρεφής Μεταφρασεολογία στην Ελληνική Αεροπορική Επικοινωνία Θεματική Ενότητα: «Ορολογία Συγκεκριμένων Θεματικών Πεδίων- Ορολογικοί Πόροι» Θεόδωρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Ο υπεύθυνος για την ασφαλή, ομαλή και ταχεία ροή της εναέριας κυκλοφορίας Κώστας ΠΑΤΟΥΡΑΣ Ελεγκτής Εναέριας Κυκλοφορίας ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1 Τί δουλειά

Διαβάστε περισσότερα

Air Traffic Control Basic Knowledge

Air Traffic Control Basic Knowledge Air Traffic Control Basic Knowledge Έλεγχος Εναέριας Κυκλοφορίας Βασικές γνώσεις Εισαγωγή Αυτό το εγχειρίδιο απευθύνεται σε αυτούς που θέλουν να μάθουν τα πάντα στο χώρο του Εικονικού Ελέγχου Εναέριας

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιοι Αγώνες Υπερελαφρών Αεροσκαφών 2015 & HORTERO FLYIN 2015

Πανελλήνιοι Αγώνες Υπερελαφρών Αεροσκαφών 2015 & HORTERO FLYIN 2015 BRIEFING FOLDER Πανελλήνιοι Αγώνες Υπερελαφρών Αεροσκαφών 2015 & HORTERO FLYIN 2015 6-7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 Α/Δ ΧΟΡΤΕΡΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ 1. Πληροφορίες πεδίου ZZZZ Χορτερό Όνομα Συντεταγμένες Υψόμετρο Διάδρομοι Άλλες

Διαβάστε περισσότερα

Οι παρακάτω εκποµπές παρέχονται για χρήση από αεροσκάφος εν πτήση

Οι παρακάτω εκποµπές παρέχονται για χρήση από αεροσκάφος εν πτήση AIP VOLUME1 COM 0-5 BROADCASTING SERVICE Γενικά Οι παρακάτω εκποµπές παρέχονται για χρήση από αεροσκάφος εν πτήση µετεωρολογικά broadcasts VOLMET µετεωρολογικά transmissions SIGMET AUTOMATIC TERMINAL INFORMATION

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ 2

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ 2 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 1 Εκπαιδευτές Βοηθοί Εκπαιδευτών Αέρος 1 Εκπαιδευτές Εδάφους 1 Ρυµουλκοί 1 Εξουσιοδότηση για Εκπαίδευση 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

2.7 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ, ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ,

2.7 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ, ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, Αριθμός μεθοδολογικού Εργαλείου Κώδικας και Τίτλος Τομέα Εργασίας Κώδικας και Τίτλος ενότητας Αριθμός και Τίτλος μαθησιακού αποτελέσματος Tίτλος μεθοδολογικού Στόχος μεθοδολογικού EUPA_LO_028_M_031 2.7

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινήστε τις σπουδές σας με το TestDaF

Ξεκινήστε τις σπουδές σας με το TestDaF Ξεκινήστε τις σπουδές σας με το TestDaF Δεν έχει καμία σημασία τι και πού θέλετε να σπουδάσετε: Το TestDaF αναγνωρίζεται από όλα τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Γερμανίας ως πιστοποιητικό γλωσσικής

Διαβάστε περισσότερα

BRIEFING FOLDER Πανελλήνιοι Αγώνες Υπερελαφρών Αεροσκαφών 2014 & HORTERO FLYIN 2014

BRIEFING FOLDER Πανελλήνιοι Αγώνες Υπερελαφρών Αεροσκαφών 2014 & HORTERO FLYIN 2014 BRIEFING FOLDER Πανελλήνιοι Αγώνες Υπερελαφρών Αεροσκαφών 2014 & HORTERO FLYIN 2014 28-29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΧΟΡΤΕΡΟ ΣΙΝΤΙΚΗΣ 1. Πληροφορίες πεδίου ZZZZ Χορτερό Όνομα Συντεταγμένες Υψόμετρο Διάδρομοι Άλλες πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013) ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

Επιμέλεια: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Επιμέλεια: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Φρασεολογία Αυτός ο οδηγός περιγράφει τη φρασεολογία που χρησιμοποιείται από τους πιλότους και τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας. Εάν είστε νέοι με τον

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία

Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία Επιτροπή Υπερελαφρών ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΥΠΑΜ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΕΝΟΣ ΚΥΚΛΟΣ & ΠΡΟΣΓΕΙΩΣΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ Έκδοση 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 2 2. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

12.1 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

12.1 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 12.1 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οι διαδικασίες επικοινωνιών πρέπει να είναι σε συμφωνία με τον Τόμο II του Παραρτήματος 10 Αεροναυτικές Τηλεπικοινωνίες, και οι ΕΕΚ, πιλότοι και χειριστές ραδιοτηλεφωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις για τις προαγωγικές και απολυτήριες ενδοσχολικές εξετάσεις μαθητών/τριών με ΕΕΑ ή και αναπηρία:

Προτάσεις για τις προαγωγικές και απολυτήριες ενδοσχολικές εξετάσεις μαθητών/τριών με ΕΕΑ ή και αναπηρία: Προτάσεις για τις προαγωγικές και απολυτήριες ενδοσχολικές εξετάσεις μαθητών/τριών με ΕΕΑ ή και αναπηρία: 1. Η διαφοροποιημένη αντιμετώπιση κατά τη διαδικασία εξέτασης των μαθητών/τριών με ΕΕΑ ή και αναπηρία

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοαξιολόγηση: Δήλωση γλωσσικών ικανοτήτων. Επίπεδο Α1 για παιδιά

Αυτοαξιολόγηση: Δήλωση γλωσσικών ικανοτήτων. Επίπεδο Α1 για παιδιά Αυτοαξιολόγηση: Δήλωση γλωσσικών ικανοτήτων ΜΠΟΡΩ ΝΑ Επίπεδο Α1 για παιδιά Κατανόηση προφορικού λόγου Μπορώ, όταν ο λόγος είναι αργός, καθαρός με μεγάλες παύσεις και επαναλήψεις και χρήση οπτικών μέσων:

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία για την Πιστοποίηση της Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Mη Τυπικής Εκπαίδευσης

Μεθοδολογία για την Πιστοποίηση της Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Mη Τυπικής Εκπαίδευσης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Νέα Ιωνία Μεθοδολογία για την Πιστοποίηση της Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Mη

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πιστωτικών Μονάδων στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ECVET)

Πρακτική Εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πιστωτικών Μονάδων στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ECVET) Πρακτική Εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πιστωτικών Μονάδων στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ECVET) Περιγραφή ενός συγκεκριμένου μαθήματος (course) με τη μορφή Μαθησιακών Αποτελεσμάτων Μέρος

Διαβάστε περισσότερα

INFO. Copyright ECDL Ελλάς, Σεπτέµβριος 2004 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ECDL

INFO. Copyright ECDL Ελλάς, Σεπτέµβριος 2004 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ECDL INFO ECDL Expert Ένα ολοκληρωµένο Πρόγραµµα Πιστοποίησης γνώσεων πληροφορικής και δεξιοτήτων χρήσης Η/Υ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ Copyright ECDL Ελλάς, Σεπτέµβριος 2004 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σέργια Σεργίδου, Φιλόλογος Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων 28 Μαρτίου 2015

Σέργια Σεργίδου, Φιλόλογος Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων 28 Μαρτίου 2015 Σέργια Σεργίδου, Φιλόλογος Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων 28 Μαρτίου 2015 ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ Η σημαντικότερη από τις ανθρώπινες λειτουργίες. Η τέχνη της αποτελεσματικής ανταλλαγής πληροφοριών,

Διαβάστε περισσότερα

ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων

ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων Επιλογή Προσωπικού Ιωάννης Νικολάου inikol@aueb.gr Λέκτορας Οργανωσιακής Συµπεριφοράς Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Τµήµα ιοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας Τα Στάδια της Συστηµατικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΙΩΡΟΠΤΕΡΙΣΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΟΥ ΠΛΑΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΟΥ ΠΛΑΓΙΑΣ Έκδοση 1 η (2011) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Γενικά 2. Τοποθεσία

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας. Οδηγίες για την ανάπτυξη εξεταστικών ερωτημάτων

Πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας. Οδηγίες για την ανάπτυξη εξεταστικών ερωτημάτων Πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας. Οδηγίες για την ανάπτυξη εξεταστικών ερωτημάτων Εισαγωγή Από το Μάιο του 2011 έγιναν ουσιαστικές και ριζικές αλλαγές στο πιστοποιητικό ελληνομάθειας, που αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

Οι εξελίξεις στο χώρο της πιστοποίησης και τα νέα δεδομένα στη χώρα μας. TIE: Μια καινοτόμος πρόταση

Οι εξελίξεις στο χώρο της πιστοποίησης και τα νέα δεδομένα στη χώρα μας. TIE: Μια καινοτόμος πρόταση Οι εξελίξεις στο χώρο της πιστοποίησης και τα νέα δεδομένα στη χώρα μας. TIE: Μια καινοτόμος πρόταση Η πρωτοφανής κρίση που πλήττει τα τελευταία χρόνια τη χώρα μας είναι βέβαιο ότι θα καταστήσει σύντομα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜ. Αθήνα, 17 Αυγούστου 2007 Α.Π.:οικ.16928/2007

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜ. Αθήνα, 17 Αυγούστου 2007 Α.Π.:οικ.16928/2007 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜ. ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ /ΝΣΗ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ Τµήµα Μεταναστευτικής Πολιτικής Τµήµα Κοινωνικής Ένταξης

Διαβάστε περισσότερα

IFR ATC Communications

IFR ATC Communications IFR ATC Communications For use by FS members Author: Ιωάννης Τσαμπάνης Effective: 8/10/2001 SAMPLE ATC COMMUNICATIONS for an IFR FLIGHT FROM MYTILENE (LGMT) TO (LGAV) Σημείωση: Για το παράδειγμα αυτό γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

14.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/7

14.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/7 14.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1330/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 24ης Σεπτεμβρίου 2007 σχετικά με τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής για τη διάδοση στα ενδιαφερόμενα

Διαβάστε περισσότερα

First Steps on Virtual ATC

First Steps on Virtual ATC First Steps on Virtual ATC (Greek) By Emmanuel Stefanakis Περιεχόµενα Εισαγωγή...3 Από την αρχή...3 Κεφάλαιο 1 ο Εναέριος χώρος Αεροδιάδροµοι Ραδιοβοηθήµατα 1.1 Γενικά...4 1.2 Είδη πτήσεων...4 1.3 ιαµόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση

Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση Σαράντος Καπιδάκης Επικοινωνία Σαράντος Καπιδάκης Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής ηµοσίευσης sarantos@ionio.gr

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητα. Μια. βόλτα στο. στο πάρκο

Δραστηριότητα. Μια. βόλτα στο. στο πάρκο Δραστηριότητα Μια βόλτα στο στο πάρκο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ «ΤΕΣΤ» ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ Περιγραφή : Ένας από τους συμμετέχοντες καλείται να διαβάσει μια δήλωση που παρουσιάζεται μέσα σε ένα τρίγωνο. Το αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Ι ΑΣΚΑΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Ι ΑΣΚΑΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Ι ΑΣΚΑΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Η Βεβαίωση Ελληνομάθειας είναι

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή προφορικού λόγου

Παραγωγή προφορικού λόγου Παραγωγή προφορικού λόγου Επίπεδο Β Δεύτερη διδακτική πρόταση Ενδεικτική διάρκεια: Ομάδα στόχος: Διδακτικός στόχος: Στρατηγικές: Ενσωμάτωση δεξιοτήτων: Υλικό: 30 λεπτά παιδιά και ενήλικες Ενοικίαση διαμερίσματος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΟΤΗΤΩΝ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 2

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΟΤΗΤΩΝ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΟΤΗΤΩΝ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ: Ένα συνεκτικό και επαρκές σώμα γνώσεων Τα παιδιά να αναγνωρίζουν, να ονομάζουν και εντοπίζουν τόπους στον πραγματικό χώρο, σε απεικόνιση (π.χ. φωτογραφία

Διαβάστε περισσότερα

Προτυποποίηση στη διεξαγωγή εξετάσεων Πιστοποίησης Επάρκειας της Ελληνομάθειας: Εξασφαλίζοντας ίσες ευκαιρίες για όλους

Προτυποποίηση στη διεξαγωγή εξετάσεων Πιστοποίησης Επάρκειας της Ελληνομάθειας: Εξασφαλίζοντας ίσες ευκαιρίες για όλους Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Διεθνές Συνέδριο για τη Διδασκαλία & την Πιστοποίηση της Ελληνικής ως Ξένης/Δεύτερης Γλώσσας Αθήνα, 10-11 Οκτωβρίου 2014 Προτυποποίηση στη διεξαγωγή εξετάσεων Πιστοποίησης Επάρκειας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χορήγησης και διόρθωσης κατατακτήριων τεστ. «Ας μιλήσουμε Ελληνικά Ι, ΙΙ, ΙΙΙ»

Οδηγίες χορήγησης και διόρθωσης κατατακτήριων τεστ. «Ας μιλήσουμε Ελληνικά Ι, ΙΙ, ΙΙΙ» Οδηγίες χορήγησης και διόρθωσης κατατακτήριων τεστ «Ας μιλήσουμε Ελληνικά Ι, ΙΙ, ΙΙΙ» Περιεχόμενα Οδηγίες χορήγησης και διόρθωσης γραπτών τεστ... 3 Ας μιλήσουμε Ελληνικά Ι... 5 Μέρος Α : Κατανόηση προφορικού

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 28/11/2014 Αρ. Πρωτ.: 2218 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Αθήνα 28/11/2014 Αρ. Πρωτ.: 2218 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αθήνα 28/11/2014 Αρ. Πρωτ.: 2218 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Η Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος (ΟΜ.Κ.Ε.), προκηρύσσει την πλήρωση 1 (μίας) θέσης υπαλλήλου με γνώσεις λογιστικής για τα κεντρικά γραφεία της Ομοσπονδίας Κωφών Ελλάδος.

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική γλώσσα. α γυμνασίου. σχέδια μαθήματος. προτάσεις διδασκαλίας. Αναστασία Καστανά ΜΑΕd. sxediomathimatos.gr online publishing

Νεοελληνική γλώσσα. α γυμνασίου. σχέδια μαθήματος. προτάσεις διδασκαλίας. Αναστασία Καστανά ΜΑΕd. sxediomathimatos.gr online publishing Νεοελληνική γλώσσα α γυμνασίου σχέδια μαθήματος προτάσεις διδασκαλίας Αναστασία Καστανά ΜΑΕd sxediomathimatos.gr online publishing Νεοελληνική γλώσσα α γυμνασίου σχέδια μαθήματος προτάσεις διδασκαλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ E-LEARNING ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

TEST OF INTERACTIVE ENGLISH (TIE)

TEST OF INTERACTIVE ENGLISH (TIE) TEST OF INTERACTIVE ENGLISH (TIE) Το πιστοποιητικό αγγλικής γλώσσας του Υπουργείου Παιδείας και Επιστημών της Ιρλανδίας Αναγνωρισμένο από το ΑΣΕΠ για τα επίπεδα Lower (Β2), Advanced (C1) και Proficiency

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ SYLLABUS. Έκδοση 1.0. Εξεταστέα Ύλη 2015

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ SYLLABUS. Έκδοση 1.0. Εξεταστέα Ύλη 2015 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ SYLLABUS Vellum Global Educational Services A.E. 2015 Έκδοση 1.0 Εξεταστέα Ύλη 2015 Vellum Global Educational Services A.E. Αναγεννήσεως 46 & Αναγνωσταρά 13

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών

Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών Οδηγός χρήσης για εταιρείες και άλλους οργανισµούς Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών θέτει αναγνωρισµένα διεθνή στάνταρ για τη µέτρηση και σύγκριση γλωσσικών ικανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Διαγνωστικά δοκίμια ελληνομάθειας για Γυμνάσια & Λύκεια /Τεχνικές Σχολές

Διαγνωστικά δοκίμια ελληνομάθειας για Γυμνάσια & Λύκεια /Τεχνικές Σχολές Πρόγραμμα Εκμάθησης της Ελληνικής ως δεύτερης /ξένης γλώσσας στη Μέση Εκπαίδευση Διαγνωστικά δοκίμια ελληνομάθειας για Γυμνάσια & Λύκεια /Τεχνικές Σχολές Σεπτέμβριος 2011 {επιμ. παρουσίασης: Μαρία Παπαλεοντίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ Certified Conservator and Automation Technician SYLLABUS. Έκδοση 1.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ Certified Conservator and Automation Technician SYLLABUS. Έκδοση 1. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ SYLLABUS Vellum Global Educational Services A.E. 2015 Έκδοση 1.0 Εξεταστέα Ύλη 2015 Vellum Global Educational Services A.E. Αναγεννήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Δίγλωσση προσχολική εκπαίδευση: Η εφαρμογή της Μεθόδου CLIL σε γαλλόφωνο περιβάλλον

Δίγλωσση προσχολική εκπαίδευση: Η εφαρμογή της Μεθόδου CLIL σε γαλλόφωνο περιβάλλον Δίγλωσση προσχολική εκπαίδευση: Η εφαρμογή της Μεθόδου CLIL σε γαλλόφωνο περιβάλλον Άλιμος, 2015 Η Μέθοδος CLIL Ολιστική Εκμάθηση Περιεχομένου και Ξένης Γλώσσας EMILE: L Enseignement d une Matière par

Διαβάστε περισσότερα

Συζητήστε με τον εξεταστή / την εξετάστρια για το παρακάτω θέμα: Πηγαίνουν τις μέρες μας οι νέοι στην όπερα;

Συζητήστε με τον εξεταστή / την εξετάστρια για το παρακάτω θέμα: Πηγαίνουν τις μέρες μας οι νέοι στην όπερα; ΤΟ ΑΝΤΙΤΥΠΟ ΤΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ / ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΗΣ Οι προφορικές εξετάσεις αποτελούνται από τρία αξιολογούμενα μέρη. Στα θέματα Β και Γ ο εξεταζόμενος / η εξεταζόμενη έχει 30 δευτερόλεπτα να σκέφτεται τα

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Subsidiary. Κατανόηση γραπτού λόγου Μετάφραση Γραπτό κείμενο. Κατανόηση

Advanced Subsidiary. Κατανόηση γραπτού λόγου Μετάφραση Γραπτό κείμενο. Κατανόηση Advanced Subsidiary Advanced GCE Survival Δεξιότητες Α Β Γ Δ Κατανόηση γραπτού λόγου Μετάφραση Γραπτό κείμενο Κατανόηση γραπτού λόγου Κατανόηση κειμένων σε προεπιλεγμένα θέματα/κείμενα Functional Operational

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεσµος Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας 1 Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσηςwww.apf.gr .» ΜΑΡΝΗ 43 104 38 ΑΘΗΝΑ

Σύνδεσµος Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας 1 Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσηςwww.apf.gr .» ΜΑΡΝΗ 43 104 38 ΑΘΗΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Κλάδοι: ΠΕ 05 ΓΑΛΛΙΚΩΝ, ΠΕ 06 ΑΓΓΛΙΚΩΝ, ΠΕ 07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗ ΕΥΤΕΡΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Κυριακή 28-1-2007 ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΑ - ΓΕΝΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ (συντελεστής βαρύτητας 40%) 1. Στο δηµόσιο σχολείο,

Διαβάστε περισσότερα

Greek On The Go Μια εφαρμογή για iphone

Greek On The Go Μια εφαρμογή για iphone Greek On The Go Μια εφαρμογή για iphone Διημερίδα Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας 10-11 Οκτωβρίου 2014, Αθήνα Δημήτρης Τολιάς, Ph.D. Διευθυντής Κέντρο Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας και Γλωσσικών Σπουδών Ελληνοαμερικανική

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Μαθήματος Νο3 «SimSafety» Σενάριο Παιχνιδιού: «Κλοπή» (Theft)

Σχέδιο Μαθήματος Νο3 «SimSafety» Σενάριο Παιχνιδιού: «Κλοπή» (Theft) Σχέδιο Μαθήματος Νο3 «SimSafety» Σενάριο Παιχνιδιού: «Κλοπή» (Theft) 1. Μάθημα (κατά το οποίο μπορεί να διδαχτεί η συγκεκριμένη δραστηριότητα): Αγγλικά, Πληροφορική, Ευέλικτη ζώνη στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Τι είναι άγχος: Είναι ο τρόπος με τον οποίο αντιδρά το μυαλό και το σώμα σας σε κάθε νέα απειλητική ή συγκινησιακή ( συναρπαστική ) κατάσταση.

Διαβάστε περισσότερα

BRIEFING FOLDER Πανελλήνιοι Αγώνες Υπερελαφρών Αεροσκαφών 2012 & ΧΟΡΤΕΡΟ FLY IN 2012

BRIEFING FOLDER Πανελλήνιοι Αγώνες Υπερελαφρών Αεροσκαφών 2012 & ΧΟΡΤΕΡΟ FLY IN 2012 BRIEFING FOLDER Πανελλήνιοι Αγώνες Υπερελαφρών Αεροσκαφών 2012 & ΧΟΡΤΕΡΟ FLY IN 2012 9-10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΧΟΡΤΕΡΟ ΣΙΝΤΙΚΗΣ 1. Πληροφορίες πεδίου ZZZZ Χορτερό Όνομα Συντεταγμένες Υψόμετρο Διάδρομοι ZZZZ Χορτερό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Εξετάσεων 2015-2016

Πρόγραμμα Εξετάσεων 2015-2016 Πρόγραμμα Εξετάσεων 2015-2016 Γραπτές Εξετάσεις IESOL Προφορικές Εξετάσεις ISESOL Οκτώβριος 31/10/2015 C2, C1 01/11/2015 B2, B1 Δεκέμβριος 12/12/2015 C2, C1, A1 13/12/2015 B2, B1, A2 Ιανουάριος 30/01/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013)

ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013) ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013) Πρόσκληση για Επίδειξη Ενδιαφέροντος από Εξεταστές για την Εξασφάλιση Υπηρεσιών έναντι αμοιβής με σκοπό την Εξέταση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4288, 22/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4288, 22/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο:- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 70, 14.3.2009, σ. 11. «Οδηγία 2009/12/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Μαρούσι,15-05-2015 ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ OΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Φάκελος Briefing Περιφερειακός Αγώνας Υπερελαφρών 26-27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2009

Φάκελος Briefing Περιφερειακός Αγώνας Υπερελαφρών 26-27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2009 Φάκελος Briefing Περιφερειακός Αγώνας Υπερελαφρών 26-27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2009 Επιτροπή διεξαγωγής αγώνα Ηρακλής Τσαμαδιάς Χαράλαμπος Μαυρίδης Task 1o (φωτογραφίες) Ιωάννης Φραγκίδης Task 2o (χρονομέτρης) Ευστράτιος

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΧΟΛ Η Α ΝΘΡ Ω Π Ι Σ Τ Ι Κ Ω Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ω Ν. Κέντρο Γλωσσών

Σ ΧΟΛ Η Α ΝΘΡ Ω Π Ι Σ Τ Ι Κ Ω Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ω Ν. Κέντρο Γλωσσών Σ ΧΟΛ Η Α ΝΘΡ Ω Π Ι Σ Τ Ι Κ Ω Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ω Ν Κέντρο Γλωσσών Δ Ι Δ Α Κ Τ Ι Κ Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Jack Burston ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ηλίας Αργυρού Maria - Gabriella Arru Birgit Zιαρτίδου Ελένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ. Πανελλήνιοι Αγώνες Υπερελαφρών Αεροσκαφών 2015 & HORTERO FLYIN 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ. Πανελλήνιοι Αγώνες Υπερελαφρών Αεροσκαφών 2015 & HORTERO FLYIN 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ Πανελλήνιοι Αγώνες Υπερελαφρών Αεροσκαφών 2015 & HORTERO FLYIN 2015 1 o ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Η Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία, προσκαλεί όλα τα σωματεία μέλη της, με ενασχόληση

Διαβάστε περισσότερα

Aνακοίνωση Εξετάσεων Προγραμματισμού με τη Χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή και Μεταγλωττιστή στις Γλώσσες Προγραμματισμού PASCAL, C, C++ και JAVA

Aνακοίνωση Εξετάσεων Προγραμματισμού με τη Χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή και Μεταγλωττιστή στις Γλώσσες Προγραμματισμού PASCAL, C, C++ και JAVA Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Πληροφορικής (www.ccs.rg.cy ), ανταποκρινόμενος θετικά στην παρότρυνση και τις εισηγήσεις αριθμού συνεργατών τους τελευταίους δεκαοκτώ μήνες και τα θετικά σχόλια κατά τις συζητήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Postgraduate Professional Diploma in Taxation. Αίτηση Υποψηφιότητας

Postgraduate Professional Diploma in Taxation. Αίτηση Υποψηφιότητας EXECUTIVE DEVELOPMENT Postgraduate Professional Diploma in Taxation Αίτηση Υποψηφιότητας Εμπιστευτικό Επώνυμο Όνομα Ημερομηνία Έναρξης Προγράμματος: FOR OFFICE USE ONLY Receipt of Application Επισυναπτόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Σχέδιο Νόμου Για την ενσωμάτωση της οδηγίας «2010/64/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της 20 ης Οκτώβριου 2010 σχετικά με το δικαίωμα σε διερμηνεία και μετάφραση κατά την ποινική διαδικασία»

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΕ ONLINE ΜΙΑ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΠΤΥΧΙΟ ΑΠΛΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΤΙΚΑ! Βήμα προς βήμα οδηγός χρήσης του προγράμματος

ΜΑΘΕ ONLINE ΜΙΑ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΠΤΥΧΙΟ ΑΠΛΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΤΙΚΑ! Βήμα προς βήμα οδηγός χρήσης του προγράμματος ΜΑΘΕ ONLINE ΜΙΑ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΠΤΥΧΙΟ ΑΠΛΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΤΙΚΑ! Βήμα προς βήμα οδηγός χρήσης του προγράμματος Βήμα προς βήμα οδηγός χρήσης του προγράμματος 2 Πριν ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε το TELL

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, αφού έλαβε υπόψη: 1. Το Ν. 3867/10 «Εποπτεία Ιδιωτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008 ( ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3Π /2008) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδοι: ΠΕ 05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Δεξιότητες Αλφαβητισμού και Αριθμητικών Γνώσεων (Literacy and Numeracy Skills)

Δεξιότητες Αλφαβητισμού και Αριθμητικών Γνώσεων (Literacy and Numeracy Skills) ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ VCAL; Tο Βικτωριανό Πιστοποιητικό Εφαρμοσμένης Μάθησης [Victorian Certificate of Applied Learning (VCAL)] είναι μια πρακτική επιλογή για μαθητές Σχολικών Ετών 11 και 12 (Year 11 και 12). Tο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Αναλυτικό πρόγραμμα γραπτών και προφορικών εξετάσεων του ΚΠΓ περιόδου Μαΐου 2014. [1]

ΘΕΜΑ : Αναλυτικό πρόγραμμα γραπτών και προφορικών εξετάσεων του ΚΠΓ περιόδου Μαΐου 2014. [1] ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel Advanced Interactive Graphic Novels on Mobile Touchscreen Devices ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel (ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΝΟ 23) Τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Εσ. ΥΕΕΠ: 805 Αθήνα, 19/07/2007 Αριθμ. Πρωτ.: 7210 Διεκπ.: 4908 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

σόκ. Σιώπησε και έφυγε μετανιωμένος χωρίς να πει τίποτα, ούτε μια λέξη.» Σίμος Κάρμιος Λύκειο Λειβαδιών Σεπτέμβριος 2013

σόκ. Σιώπησε και έφυγε μετανιωμένος χωρίς να πει τίποτα, ούτε μια λέξη.» Σίμος Κάρμιος Λύκειο Λειβαδιών Σεπτέμβριος 2013 Εμπειρίες που αποκόμισα από το Διήμερο Σεμινάριο που αφορά στην ένταξη Παιδιών με Απώλεια Ακοής στη Μέση Γενική και Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση Είχα την τύχη να συμμετάσχω στο διήμερο σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής : Γαλατσάνος Χ.

Εισηγητής : Γαλατσάνος Χ. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 39001:2012 & ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δ.12: ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δ.12.03: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 28/06/2010 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Δ.12: ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δ.12.03: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 28/06/2010 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Δ.12.03: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Περιγραφή διαδικασίας Η διαδικασία περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο ο Φορέας προβαίνει στην πρόσληψη προσωπικού ανάλογα με τις ανάγκες του. Σύνοψη των επιμέρους

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά Τεχνικής Συνάντησης Έργου

Πρακτικά Τεχνικής Συνάντησης Έργου Πρακτικά Τεχνικής Συνάντησης Έργου ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ (i-student trip) Ημερομηνία: Παρασκευή 26 Ιουλίου 2013 Ώρα: 10:00 π. μ. Τόπος: Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (Αγρότες)

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (Αγρότες) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΤΟΠΣΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» Ταχ. Διευθ.: Χίου & Σαντορίνης 4, 26334, Πάτρα Τηλ.: 2610.226652, Fax: 2610.226653, E-mail: practker@otenet.gr ΕΣΠΑ 2007 2013, Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δράση:

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα σχεδιασμού και παρουσίασης μικροδιδασκαλίας

Παράδειγμα σχεδιασμού και παρουσίασης μικροδιδασκαλίας Παράδειγμα σχεδιασμού και παρουσίασης μικροδιδασκαλίας Στο τρίτο άρθρο αυτής της σειράς, η οποία αποτελεί μια πρώτη, μικρή απάντηση στις ανάγκες των εκπαιδευτών του σεμιναρίου της 12 ης & 13 ης Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΟΠΑ Επαγγελματικές Δεξιότητες Οι επαγγελματικές δεξιότητες προσδιορίζουν τον υποψήφιο επαγγελματία και αναφέρονται σε μεταβιβάσιμες συμπεριφορές οι οποίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 22/07/2015 ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. : 64 Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ΦΑΙΝΑΡΕΤΗ Ταχ. Δ/νση : Γορδίου 1, Ν.Σμύρνη Τ.Κ. : 17121 Τηλέφωνο : 210-9319054 FAX : 210-9319056 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας και Κοινό Πλαίσιο του ΣτΕ για τις Γλώσσες. Συγκριτική μελέτη των επιπέδων τους.

Πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας και Κοινό Πλαίσιο του ΣτΕ για τις Γλώσσες. Συγκριτική μελέτη των επιπέδων τους. 673 Πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας και Κοινό Πλαίσιο του ΣτΕ για τις Γλώσσες. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα Abstract Since its publication (2001), Common European Framework of

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Για να κατανοήσετε καλύτερα την προτεινόμενη διαδικασία πρόσβασης στα ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας θα προσπαθήσουμε αρχικά να σας περιγράψουμε συνοπτικά

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Κατανόηση γραπτού λόγου Επίπεδο Γ Τρίτη διδακτική πρόταση Πονοκέφαλος και θυμός Ενδεικτική διάρκεια: Ομάδα-στόχος: Διδακτικός στόχος: 1 διδακτική ώρα ενήλικες κατανόηση της δομής του κειμένου και δείκτες

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα των εξετάσεων για τη γραπτή και προφορική εξέταση κάθε γλώσσας σε κάθε εξεταζόμενο επίπεδο έχει ως εξής:

Το πρόγραμμα των εξετάσεων για τη γραπτή και προφορική εξέταση κάθε γλώσσας σε κάθε εξεταζόμενο επίπεδο έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Λαμία, 07-05-2014 ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

αα ΑΡΘΡΟ ΣΧΟΛΙΑ 01 Άρθρο 32 & (η), (θ), (ιβ) και (ιγ)

αα ΑΡΘΡΟ ΣΧΟΛΙΑ 01 Άρθρο 32 & (η), (θ), (ιβ) και (ιγ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 ΣΟΒΑΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΩΝ αα ΑΡΘΡΟ ΣΧΟΛΙΑ 01 Άρθρο 32 & (η), (θ), (ιβ) και (ιγ) Στο άρθρο αυτό και στις συγκεκριμένες παραγράφους, γίνεται προσπάθεια να μεταφερθούν

Διαβάστε περισσότερα

Προσβλέπουμε στη συνεργασία σας για να καταστήσουμε και την εξέταση αυτή ως θεσμό στην Κύπρο προς όφελος των υποψηφίων και της οικονομίας.

Προσβλέπουμε στη συνεργασία σας για να καταστήσουμε και την εξέταση αυτή ως θεσμό στην Κύπρο προς όφελος των υποψηφίων και της οικονομίας. 21 Νοεμβρίου 2008 Αγαπητοί συνεργάτες, Εισαγωγή Επικοινωνούμε μαζί σας και σας ενημερώνουμε για την εισαγωγή της νέας εξέτασης «Πιστοποίηση Δεξιοτήτων Λογιστικής με τη Χρήση. Στο κείμενο που ακολουθεί

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας: ----- Μαρούσι, 9/5/2012. Αρ. Πρωτοκόλλου : 52260/ΚΒ

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας: ----- Μαρούσι, 9/5/2012. Αρ. Πρωτοκόλλου : 52260/ΚΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΤΑΞΗ Δ : ΒΙΒΛΙΑ : * Paul, Lisa & CO 1 Kursbuch (αναγνωστικό) * Paul, Lisa & CO 1 Arbeitsbuch (βιβλίο ασκήσεων) * Paul, Lisa & CO 1 Glossar (βιβλίο λεξιλογίου + CD) * GRAMMATIKLAND 1 (Βιβλίο γραμματικής)

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού

Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού Περιεχόμενα 1. Εισαγωγικά στοιχεία 1.1 Η τρέχουσα αντιμετώπιση του γλωσσικού δανεισμού 1.2 Η προσέγγιση του θέματος μέσα από το σχολείο 1.3 Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΑ: ΟΡΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΑ: ΟΡΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΑ: ΟΡΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΛΙΔΑ 1.1 Έκταση Εργασιών Έργου 1 1.2 Διάρκεια Περιόδου 1 2.1 Προληπτική Συντήρηση 1 2.2 Πρόγραμμα Προληπτικής 1 2.3 Έντυπο αναφοράς Προληπτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (Νέοι επιστήμονες)

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (Νέοι επιστήμονες) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΤΟΠΣΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» Ταχ. Διευθ.: Χίου & Σαντορίνης 4, 26334, Πάτρα Τηλ.: 2610.226652, Fax: 2610.226653, E-mail: practker@otenet.gr ΕΣΠΑ 2007 2013, Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δράση:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα,03/11/2014 Αρ. Πρωτ. 78133/2014 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Η εξασφάλιση άδειας από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού (ΥΠΠ) είναι απαραίτητη για τη διεξαγωγή έρευνας σε δηµόσια σχολεία οποιασδήποτε βαθµίδας.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «Α/ΦΩΝ ΖΩΣΙΜΑ»ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «Α/ΦΩΝ ΖΩΣΙΜΑ»ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 1 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «Α/ΦΩΝ ΖΩΣΙΜΑ»ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 28/07/2015 Υποτροφίες για σπουδές πρώτου κύκλου από το κληροδότημα «Αφων Ζωσιμά» Σχόλια. Το Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα