PUBLIC ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΕΠΕΓΕ - Εξέταση Πιστοποίησης Ελληνικής Γλωσσικής Επάρκειας για ΕΕΚ ΥΠΑ/ΓΔΦΠΥΑ/Δ16. Page 1 of 10

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "PUBLIC ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014. ΕΠΕΓΕ - Εξέταση Πιστοποίησης Ελληνικής Γλωσσικής Επάρκειας για ΕΕΚ ΥΠΑ/ΓΔΦΠΥΑ/Δ16. Page 1 of 10"

Transcript

1 ΕΠΕΓΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΕΛΕΓΚΤΗ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (ΕΕΚ) και ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ADV, ADI, APP, APS, ACP, ACS HLPCE HELLENIC LANGUAGE PROFICIENCY CERTIFICATION EXAMINATION FOR AIR TRAFFIC CONTROLLER LICENCE (ATCO) and STUDENT AIR TRAFFIC CONTROLLER LICENCE ADV, ADI, APP, APS, ACP, ACS ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΥΠΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Page 1 of 10 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

2 ΕΠΕΓΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΕΚ ADV, ADI, APP, APS, ACP, ACS ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Η Ελλάδα, με τη δυνατότητα που της δίνει ο ΕΚ 1108/2009 άρθ. 4.d παρ (ιι), απαιτεί οι Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας που παρέχουν υπηρεσίες Εναέριας Κυκλοφορίας εντός του ATHINAI FIR/ HELLAS UIR να είναι γλωσσικά επαρκείς κατά ICAO και στην Ελληνική Γλώσσα, με ελάχιστο επίπεδο Επάρκειας 4, σύμφωνα με τον εγκεκριμένο κανονισμό: Κανονισμός Επιχειρησιακής Επάρκειας Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας (Δ4/Α/7505/1018 ΦΕΚ.Β 932/2012). Για να εξεταστεί κάποιος σε αυτό το τεστ πρέπει να έχει υπόψη του την επίσημη ελληνική μετάφραση του ICAO DOC444 Chapter 12 Phraseologies, Απόφαση ΥΠΑ/ΓΔΦΠΥΑΝ/Δ4/ 2444/95/ που εκπονήθηκε από τη διαρκή Επιστημονική Ομάδα Εργασίας ΟΜΕΟΔΕΚ (ΟΜάδα Εργασίας Ορολογίας Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας) που βρίσκεται σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας (ΕΛΕΤΟ). Η παραπάνω ομάδα προέβη σε δημοσίευση στο 9 ο Συνέδριο ΕΛΕΤΟ (Νοε 2013, υπό την αιγίδα του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου - ΕΚΠΑ) και στο Διαδίκτυο σε εξειδικευμένες ομάδες κοινωνικής δικτύωσης (πιλότοι, ΕΕΚ ΥΠΑ, στρατιωτικοί ΕΕΚ, φιλόλογοι εξειδικευμένοι σε Ορολογία, μεταφραστές κλπ) προς διαβούλευση (https://www.facebook.com/groups/omeodek/). Σκοπός Σκοπός της εξέτασης είναι να κρίνει αν ο μαθητευόμενος ή ενεργός ΕΕΚ είναι ικανός να χρησιμοποιεί κατάλληλα την επίσημη Ελληνική Φρασεολογία Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας και αν έχει το απαιτούμενο επιχειρησιακό επίπεδο χρήσης της Ελληνικής γλώσσας ώστε να επικοινωνεί με ασφάλεια σε επιχειρησιακά θέματα κατά την άσκηση των καθηκόντων του ακόμα και αν προκύψουν ασυνήθιστες καταστάσεις. Αξιολόγηση Η Αξιολόγηση θα γίνεται στα κάτωθι πεδία (ΕΚ 805/2011 Απαιτήσεις ICAO) ΠΡΟΦΟΡΑ και για την επιτυχή αξιολόγηση (επιχειρησιακό επίπεδο 4) ο εξεταζόμενος θα χρησιμοποιεί διάλεκτο ή/και προφορά κατανοητή από την αεροναυτική κοινότητα. (Η προφορά, ο τόνος, ο ρυθμός και ο τονισμός, επηρεάζονται από την πρώτη γλώσσα ή τοπικές ιδιομορφίες, αλλά μόνον μερικές φορές παρεμβάλλονται στην ευχέρεια κατανόησης) ΔΟΜΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ και για την επιτυχή αξιολόγηση (επιχειρησιακό επίπεδο 4) ο εξεταζόμενος θα διαθέτει σχετικές δομές της γραμματικής και ευχέρεια παραγωγής προτάσεων που υπαγορεύονται από γλωσσικές λειτουργίες ανάλογες με τα καθήκοντα. (Οι βασικές δομές της γραμματικής και των προτάσεων χρησιμοποιούνται δημιουργικά και είναι συνήθως καλά ελεγχόμενες. Ενδέχεται να υπάρξουν λάθη, ιδίως σε ασυνήθεις ή απρόσμενες περιστάσεις, αλλά σπανίως παρεμβάλλονται στο νόημα) ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ και για την επιτυχή αξιολόγηση (επιχειρησιακό επίπεδο 4) ο εξεταζόμενος θα διαθέτει φάσμα λεξιλογίου και ακρίβεια που είναι συνήθως επαρκή για αποτελεσματική επικοινωνία σε κοινά, συγκεκριμένα και εργασιακά θέματα. Μπορεί συχνά να γίνεται επιτυχής χρήση παραφράσεων, όταν υπάρχει έλλειψη λεξιλογίου σε ασυνήθεις ή απρόσμενες περιστάσεις ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΛΟΓΟΥ και για την επιτυχή αξιολόγηση (επιχειρησιακό επίπεδο 4) ο εξεταζόμενος θα εκφέρει τμήματα λόγου με κατάλληλο ρυθμό. Page 2 of 10

3 Ενδέχεται να υπάρχει περιστασιακή απώλεια της ευχέρειας λόγου κατά τη μετάβαση από επαναλαμβανόμενες ή στερεότυπες φράσεις σε αυθόρμητη ανταπόκριση, αλλά αυτό δεν εμποδίζει την αποτελεσματική επικοινωνία. Δυνατότητα περιορισμένης χρήσης δεικτικών ή συνδετικών στοιχείων της ομιλίας. Οι αυθόρμητες ηχητικές συμπληρώσεις (πχ εεεε, εμμμμ, οοοοο) δεν διασπούν το λόγο ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ και για την επιτυχή αξιολόγηση (επιχειρησιακό επίπεδο 4) ο εξεταζόμενος θα είναι ικανός για κατανόηση που είναι μάλλον ακριβής σε κοινά, συγκεκριμένα και εργασιακά θέματα, όταν η χρησιμοποιούμενη προφορά ή ποικιλία είναι επαρκώς κατανοητή για τη διεθνή κοινότητα χρηστών. Όταν ο ομιλητής αντιμετωπίζει περιπλοκή της γλώσσας ή της κατάστασης ή απρόσμενη τροπή των γεγονότων, η κατανόηση μπορεί να είναι βραδύτερη ή να απαιτεί στρατηγικές αποσαφήνισης ΔΙΑΔΡΑΣΗ (INTERACTION) και για την επιτυχή αξιολόγηση (επιχειρησιακό επίπεδο 4) ο εξεταζόμενος θα παρέχει αποκρίσεις που είναι συνήθως άμεσες, κατάλληλες και παρέχουν πληροφορίες. Αρχίζει και διατηρεί τη συνομιλία, ακόμη και στην αντιμετώπιση απρόσμενης τροπής των γεγονότων. Αντιμετωπίζει κατάλληλα τις φαινομενικές παρανοήσεις με έλεγχο, επιβεβαίωση ή αποσαφήνιση Το ΕΠΕΓΕ απονέμει τα επίπεδα: 1, 2, 3, 4, 5 και 6 σύμφωνα με τις Απαιτήσεις ICAO (Language Holistic Descriptors) που περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ του ΕΚ 805/2011 Διενέργεια εξέτασης Η εξέταση είναι μόνο προφορική, ηχογραφείται, έχει διάρκεια περίπου 30 λεπτών και διενεργείται από δύο εξεταστές με δυνατότητα φυσικής παρουσίας μόνον ενός (ο δεύτερος σε αυτήν την περίπτωση βαθμολογεί από το ηχογραφημένο αρχείο). Η παρουσία του εξεταζομένου δηλώνει και τη συναίνεσή του στην ηχογράφηση. Καλείται ο εξεταζόμενος μέσα στην αίθουσα. Αναφέρει στα Ελληνικά το όνομά του και επιδεικνύει την Κοινοτική Άδεια ΕΕΚ ή άλλο δημόσιο έγγραφο ταυτοπροσωπίας. Ο εξεταζόμενος ερωτάται αν είναι έτοιμος σωματικά και ψυχικά να αρχίσει η εξέταση. Σε περίπτωση που ο εξεταζόμενος απαντήσει θετικά, ενημερώνεται ότι πλέον δεν έχει δικαίωμα υποβολής ενστάσεως επί του αποτελέσματος στη βάση της σωματικής ή ψυχικής υγείας. Σε περίπτωση που ο εξεταζόμενος απαντήσει αρνητικά, η διαδικασία διακόπτεται και επαναπρογραμματίζεται εντός των επόμενων 5 ημερολογιακών ημερών. Αρχίζει η ηχογράφηση αφού ενημερωθεί για αυτό ο εξεταζόμενος. Ο εξεταστής διαβάζει στην Ελληνική γλώσσα το κάτωθι κείμενο (Ρυθμός λέξεις το λεπτό): «Αυτή είναι η Εξέταση Πιστοποίησης Ελληνικής Γλωσσικής Επάρκειας του (όνομα εξεταζομένου) από τον (ή τους) εξεταστή (ές):. (όνομα εξεταστή-ών). Ημερομηνία:. Ο στόχος αυτής της εξέτασης είναι να κρίνει αν είστε ικανός να χρησιμοποιείτε ελληνική φρασεολογία ICAO και έχετε τις δεξιότητες να επικοινωνείτε με ασφάλεια στα Ελληνικά κατά την άσκηση των καθηκόντων σας. Η εξέταση αυτή αποτελείται από τρία μέρη. Τη Συνέντευξη, την Άσκηση (Ηχητική κατανόηση) και τη Συζήτηση. Κατά τη διάρκεια της Συνέντευξης θα σας ρωτήσω για τον εαυτό σας, την οικογένειά σας, τις σπουδές σας και το επαγγελματικό σας περιβάλλον. Page 3 of 10

4 Στην άσκηση εσείς θα είστε ένας ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας και εγώ θα παριστάνω τους πιλότους σε ένα υποθετικό σενάριο. Θα γυρίσετε την καρέκλα σας και δεν θα έχουμε οπτική επαφή. Μπροστά σας θα υπάρχει ένας χάρτης και κάποιες σχετικές σημειώσεις. Θα έχετε 30 δευτερόλεπτα να μελετήσετε τον χάρτη πριν αρχίσει η άσκηση. Δεν θα αξιολογηθείτε για τις δεξιότητές σας στον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας αλλά μόνο για τη σωστή χρήση της Γλώσσας. Μετά από την άσκηση θα γυρίσετε την καρέκλα σας ώστε να αποκτήσουμε οπτική επαφή και εγώ θα παραστήσω έναν συνάδελφό σας ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας. Θα σας ρωτήσω μερικές ερωτήσεις πάνω στην άσκηση σε ανοιχτή γλώσσα. Προσπαθήστε να αποφύγετε τις σύντομες ή μονολεκτικές απαντήσεις. Στο τρίτο μέρος θα συζητήσουμε ένα γενικό θέμα σχετικό με την Αεροπορία. Δεν θα αξιολογηθείτε για τη γνώμη σας αλλά την ορθή χρήση της Ελληνικής γλώσσας. Προσπαθήστε να αποφύγετε τις σύντομες ή μονολεκτικές απαντήσεις. Είστε έτοιμοι να αρχίσουμε; Στη συνέχεια ο εξεταστής εκφωνεί: Αυτό είναι το πρώτο μέρος και συνεχίζει στα Ελληνικά με απλές ερωτήσεις σχετικές με την καταγωγή, τις σπουδές, και την επαγγελματική σταδιοδρομία του εξεταζόμενου. Κατά περίπτωση δύναται να επεκταθεί και σε ερωτήσεις που απαιτούν μεγαλύτερη ευχέρεια λόγου και χρήζουν έκφρασης γνώμης από τον εξεταζόμενο. Στη συνέχεια ο εξεταστής εκφωνεί: Αυτό είναι το δεύτερο μέρος και δίνεται στον εξεταζόμενο χάρτης υποθετικού σεναρίου με δυνατότητα να τον μελετήσει για 30 δευτερόλεπτα. Στη συνέχεια ο εξεταστής περιγράφει στα Ελληνικά υποθετικό σενάριο όπου ο εξεταζόμενος στελεχώνει Πύργο, Προσέγγιση, ή Κέντρο Ελέγχου Περιοχής (ανάλογα με την ειδικότητα του υποψηφίου. Αν ο υποψήφιος έχει περισσότερες ειδικότητες έχει την ευχέρεια να επιλέξει σενάριο) και απαντάει σε συνήθεις κλήσεις από αεροσκάφη. Κάποιο αεροσκάφος κάνει κάποια ασυνήθιστη αναφορά ή ζητάει κάποιου είδους συνδρομή. Ο χάρτης είναι διαθέσιμος σε όλη τη διάρκεια της άσκησης και ο εξεταζόμενος μπορεί να σημειώνει επάνω του. Παράδειγμα χάρτη υποθετικού σεναρίου: WEATHER INFORMATION WIND / 16 KTS VISIBILTY (RAIN, FOG, SNOW, HAZE etc) 10 KM - CLOUD FEW 020 TEMPERATURE / DEW POINT QNH TRANSITION LEVEL 26 / HPA - 29,91 INCHES 75 RUNWAY IN USE 25 RWY CONDITIONS AND OTHER INFORMATION SPOA ILS U/S BIRDS IN THE VICINITY Στη συνέχεια ο εξεταστής εκφωνεί: «Φανταστείτε τώρα πως είμαι ένας συνάδελφός σας και σας ζητώ να περιγράψετε την κατάσταση» και του κάνει ερωτήσεις που σκοπό έχουν να αποδειχθεί πως ο υποψήφιος κατανόησε όλες τις κλήσεις και τη φύση της ασυνήθιστης κατάστασης. Page 4 of 10

5 Στη συνέχεια ο εξεταστής εκφωνεί: «Αυτό είναι το τρίτο μέρος» και ρωτάει στα ελληνικά για κάποιο θέμα γενικότερου αεροπορικού ενδιαφέροντος. Η συζήτηση θα καθοδηγηθεί έτσι ώστε ο εξεταζόμενος να έχει δυνατότητα να δώσει μια γνώμη, να κάνει μια υπόθεση, να επιχειρηματολογήσει και γενικά να χρειαστεί να χρησιμοποιήσει την ελληνική γλώσσα όσο το δυνατόν εκτενέστερα. Πιθανά θέματα συζήτησης στο τρίτο μέρος: Άγχος- Επίδραση στην υγεία Δημοσιότητα του ΕΕΚ Ομαδική εργασία Ακραίος καιρός Σχέση ΕΕΚ-πιλότου Μετά το πέρας της εξέτασης η μαγνητοφώνηση τερματίζεται και ο εξεταζόμενος αποχωρεί χωρίς να λάβει γνώση του αποτελέσματος. Σημ. Επιτυχής περαίωση (Επίπεδο 4) δίνει στον εξεταζόμενο το δικαίωμα να συμμετέχει στην τελική γραπτή εξέταση για το οικείο μάθημα στην περίπτωση που ο εξεταζόμενος φοιτά στη ΣΠΟΑ ως υποψήφιος ΕΕΚ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν θα γίνεται συμψηφισμός στα παραπάνω πεδία, είναι απαραίτητο ο εξεταζόμενος να κριθεί ως επιχειρησιακού επιπέδου για κάθε ένα από τα πεδία. Το Γενικό του επίπεδο αξιολογείται ως το χαμηλότερο επίπεδο στο οποίο αξιολογήθηκε σε ένα ή περισσότερα πεδία. Πχ αν κάποιος εξεταζόμενος αξιολογηθεί ως εξής: Προφορά 4, Δομή 5, Λεξιλόγιο 6, Ευχέρεια λόγου 5, Κατανόηση 6 και Διαδράσεις 5 Τότε το ολικό επίπεδό του είναι: 4 Σε περίπτωση αξιολόγησης με 1, 2 ή 3 ο εξεταζόμενος έχει δικαίωμα επανεξέτασης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό της ΣΠΟΑ (αν φοιτά εκεί) ή στα προβλεπόμενα από την Δ16/Α στο εγχειρίδιο ΕΠΕΓΕ. Η διαδικασία ένστασης επί του αποτελέσματος ή της διαδικασίας περιγράφεται στον Κανονισμό ΣΠΟΑ ή (σε περίπτωση ενεργού ΕΕΚ) στο εγχειρίδιο ΕΠΕΓΕ. Το αποτέλεσμα ανακοινώνεται στον υποψήφιο εγγράφως με Έκθεση Επίδοσης και κοινοποιείται στην Εθνική Εποπτική Αρχή Αεροναυτιλίας (ΕΕΑΑΝ) Όσοι αξιολογούνται με το επίπεδο 4, η πιστοποίηση από την ΕΕΑΑΝ θα έχει ισχύ για 3 έτη Όσοι αξιολογούνται με το επίπεδο 5 η πιστοποίηση από την ΕΕΑΑΝ θα έχει ισχύ για 6 έτη Όσοι αξιολογούνται με το επίπεδο 6 η πιστοποίηση από την ΕΕΑΑΝ θα έχει συνεχή ισχύ Τονίζεται πως ο εξεταζόμενος δεν αξιολογείται για τις δεξιότητες του του στον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας ούτε βαθμολογείται για την άποψη ή γνώμη του παρά μόνο για την ασφαλή και ορθή χρήση της Ελληνικής γλώσσας σε σχέση με τα καθήκοντά του. Ακολουθεί ενδεικτικό παράδειγμα (Sample test) Εξέτασης Πιστοποίησης Ελληνικής Γλωσσικής Επάρκειας για ΕΕΚ (ΕΠΕΓΕ ΕΕΚ) Page 5 of 10

6 Καλή Επιτυχία! Ενδεικτική εξέταση (SAMPLE TEST) Αρχίζει η μαγνητοφώνηση «Αυτή είναι η Εξέταση Πιστοποίησης Ελληνικής Γλωσσικής Επάρκειας του (όνομα εξεταζομένου) από τον εξεταστή:. (όνομα εξεταστή). Ημερομηνία:. Ο στόχος αυτής της εξέτασης είναι να κρίνει αν είστε ικανός(ή) να χρησιμοποιείτε ελληνική φρασεολογία ICAO και έχετε τις δεξιότητες να επικοινωνείτε με ασφάλεια στα Ελληνικά κατά την άσκηση των καθηκόντων σας. Η εξέταση αυτή αποτελείται από τρία μέρη. Τη Συνέντευξη, την Άσκηση (Ηχητική κατανόηση Listening Comprehension) και τη Συζήτηση. Κατά τη διάρκεια της Συνέντευξης θα σας ρωτήσω για τον εαυτό σας, την οικογένειά σας, τις σπουδές σας και το επαγγελματικό σας περιβάλλον. Στην άσκηση εσείς θα είστε ένας ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας και εγώ θα παριστάνω τους πιλότους σε ένα υποθετικό σενάριο. Θα γυρίσετε την καρέκλα σας και δεν θα έχουμε οπτική επαφή. Μπροστά σας θα υπάρχει ένας χάρτης και κάποιες σχετικές σημειώσεις. Θα έχετε 30 δευτερόλεπτα να μελετήσετε τον χάρτη πριν αρχίσει η άσκηση. Δεν θα αξιολογηθείτε για τις δεξιότητές σας στον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας αλλά μόνο για τη σωστή χρήση της Γλώσσας. Μετά από την άσκηση θα γυρίσετε την καρέκλα σας ώστε να αποκτήσουμε οπτική επαφή και εγώ θα παραστήσω έναν συνάδελφό σας ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας. Θα σας ρωτήσω μερικές ερωτήσεις πάνω στην άσκηση σε ανοιχτή γλώσσα. Προσπαθήστε να αποφύγετε τις σύντομες ή μονολεκτικές απαντήσεις. Στο τρίτο μέρος θα συζητήσουμε ένα γενικό θέμα σχετικό με την Αεροπορία. Δεν θα αξιολογηθείτε για τη γνώμη σας αλλά την ορθή χρήση της Ελληνικής γλώσσας. Προσπαθήστε να αποφύγετε τις σύντομες ή μονολεκτικές απαντήσεις. Είστε έτοιμοι να αρχίσουμε; «Αυτό είναι το πρώτο μέρος» Πείτε μου παρακαλώ, αργά και καθαρά, το όνομά σας και την μονάδα όπου υπηρετείτε. 1. Από πού κατάγεστε; 2. Σας αρέσει ο τόπος καταγωγής σας και γιατί; + πρόσθετες ερωτήσεις (Περιγραφή τόπου) 3. Πόσο συχνά επισκέπτεστε τον τόπο καταγωγής (ή κάποιο άλλο μέρος); Γιατί; 4. Τι μεταφορικά μέσα συνήθως χρησιμοποιείτε; Γιατί; 5. Τι έχετε σπουδάσει; + πρόσθετες ερωτήσεις 6. Ποια είναι η κύρια ενασχόλησή σας μέχρι τώρα; 7. Πώς νοιώθετε για τη συνεχή εκπαίδευση των ΕΕΚ; + πρόσθετες ερωτήσεις. 8. Σας φαίνεται εύκολο ή δύσκολο το επάγγελμα του ΕΕΚ; Γιατί; 9. Τι είδους μονάδα προτιμάτε; Πύργο, Προσέγγιση, Κέντρο Ελέγχου και γιατί; 10. Πιστεύετε ότι το επάγγελμα του ΕΕΚ είναι σημαντικό; Γιατί; 11. Ο κοινωνικός σας κύκλος αποτελείται από συναδέλφους σας; Γιατί; 12. Δυσκολεύει την οικογενειακή και κοινωνική σας ζωή το επάγγελμα του ΕΕΚ; Γιατί; Ευχαριστώ, προχωρούμε, Page 6 of 10

7 «Αυτό είναι το δεύτερο μέρος» Αυτός είναι ένας χάρτης μιας υποθετικής κατάστασης. Φανταστείτε ότι είστε ένας Ελεγκτής Πύργου που εργάζεται στο SPOA TWR. Όλες οι πληροφορίες που χρειάζεστε είναι στο χάρτη. Έχετε 30 δευτερόλεπτα να τον μελετήσετε και θα μπορείτε να τον έχετε μπροστά σας και στη συνέχεια κατά τη διάρκεια της άσκησης. Μπορείτε να σημειώνετε πάνω στον χάρτη. Παρακαλώ γυρίστε την καρέκλα σας. Μετά 30 δευτερόλεπτα. CLEARANCE για CFG025: Cleared to Frankfurt, via R19, KEA, B1 EXIT POINT TALAS, SPOA 1 A DEPARTURE CLIMB 6000 ft, SQUAWK 7045 AEE700 WEATHER INFORMATION WIND / 16 KTS VISIBILTY 10 KM (RAIN, FOG, SNOW, HAZE etc) CLOUD FEW 020 TEMPERATURE / DEW POINT QNH 26 / HPA - 29,91 INCHES TRANSITION LEVEL 75 RUNWAY IN USE 25 Είστε έτοιμος? Στο αυτό το μέρος της εξέτασης ο εξεταζόμενος θα πρέπει να είναι ικανός να: RWY CONDITIONS AND OTHER INFO SPOA ILS U/S BIRDS IN THE VICINITY Εξουσιοδοτεί ορθά για εκκίνηση κινητήρων και τροχοδρόμηση Μεταδώσει ορθά πληροφορίες καιρού Εξουσιοδοτήσει για προσγείωση και κράτηση εκτός του διαδρόμου [(Issue Landing clearance and holding instruction (Hold short)] Εκδώσει εξουσιοδότηση εναέριας κυκλοφορίας Εκδώσει εξουσιοδότηση για κράτηση στον αέρα (Holding) Καταλάβει ότι ο διάδρομος δεν έχει ελευθερωθεί Καταλάβει τη φύση των προβλημάτων καθώς και τα αιτήματα και πληροφορίες μου μεταδίδει το πλήρωμα. (Σκάλες ή ρυμούλκηση, κατάσταση επιβάτη, δυσκολία αναπνοής, υπέρταση) Καταλάβει πως υπάρχουν 103 Souls on Board και 10 τόνοι καύσιμα. Καταλάβει ότι όλοι οι επιβάτες αποβιβάστηκαν εκτός από έναν και ότι ο διάδρομος θα ελευθερωθεί σε 15 λεπτά. -SPOA TWR Καλημέρα, CFG125 πληροφορίες αναχώρησης παρακαλώ, δεν λαμβάνω το ATIS. Αναμενόμενη Ορθή απάντηση: CFG125, SPOA TWR καλημέρα, ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ 25, ΑΝΕΜΟΣ (από) 265 ΜΟΙΡΕΣ, 16 ΚΟΜΒΟΙ, ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 26, (ΣΗΜΕΙΟ) ΔΡΟΣΟΥ 20, ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ 10 KM, QNH 1013 Hpa, SPOA ILS ΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΟΥΛΙΑ ΣΤΗΝ ΓΕΙΤΝΙΑΣΗ ΤΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ READBACK: ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ 25, QNH 1013, CFG125 -SPOA TWR, ΑΕΕ700 ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ Αναμενόμενη Ορθή απάντηση: ΑΕΕ700 ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΓΙΑ ΠΡΟΣΓΕΙΩΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ 25, (ο) ΑΝΕΜΟΣ (από) 265 ΜΟΙΡΕΣ, 16 ΚΟΜΒΟΙ READBACK: ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΓΙΑ ΠΡΟΣΓΕΙΩΣΗ, ΑΕΕ700 Page 7 of 10

8 -SPOA TWR CFG125 ΤΡΟΧΟΔΡΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΑΡΑΚΑΛΩ. Αναμενόμενη Ορθή απάντηση: CFG125, ΤΡΟΧΟΔΡΟΜΗΣΤΕ (ΓΙΑ ΤΟ) ΣΗΜΕΙΟ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ 25 ΜΕΣΩ ΤΡΟΧΟΔΡΟΜΟΥ A, ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΓΙΑ (Frankfurt) ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ, ΜΕΣΩ R19, KEA, B1 ΣΗΜΕΙΟ ΕΞΟΔΟΥ TALAS, SPOA 1 A ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΝΕΒΕΙΤΕ 6000 ΠΟΔΙΑ, (SQUAWK) ΚΩΔΙΚΟΣ 7012 READBACK: ΣΗΜΕΙΟ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ 25 ΜΕΣΩ ΤΡΟΧΟΔΡΟΜΟΥ A, ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΓΙΑ (Frankfurt) ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ, ΜΕΣΩ R19, KEA, B1 ΣΗΜΕΙΟ ΕΞΟΔΟΥ TALAS, SPOA 1 A ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ, 6000 ΠΟΔΙΑ, (SQUAWK) ΚΩΔΙΚΟΣ 7012, CFG125 -SPOA TWR, AEE700, ΟΛΙΚΗ ΑΠΩΛΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΑΔΥΝΑΤΟΥΜΕ ΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΟΥΜΕ ΤΟ ΔΙΑΔΡΟΜΟ! Αναμενόμενη Ορθή απάντηση: AEE700 ΕΛΗΦΘΗ (ROGER), (ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ ΒΟΗΘΕΙΑ); -Πύργος το Πυροσβεστικό, ξεκινάμε για το ακινητοποιημένο αεροσκάφος, τι άνεμο έχουμε τώρα; Αναμενόμενη Ορθή απάντηση: ΑΝΕΜΟΣ 265 ΜΟΙΡΕΣ, 16 ΚΟΜΒΟΙ ΕΛΗΦΘΗ, ΞΕΚΙΝΑΜΕ ΚΑΙ ΑΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΞΕΡΟΥΜΕ ΠΟΣΟΥΣ ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΕΧΕΙ ΜΕΣΑ. -SPOA TWR AEE700 ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΚΑΝΟΝΙΣΤΕ ΓΙΑ ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗ ή ΣΚΑΛΕΣ ΓΙΑ τους ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΠΟΒΙΒΑΣΤΟΥΝ ΕΔΩ. ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΠΙΣΗΣ ΕΔΩ ΜΙΑ ΚΥΡΙΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ. Ο ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΗΣ ΜΟΥ ΕΙΠΕ ΠΩΣ ΠΑΣΧΕΙ ΑΠΟ ΥΠΕΡΤΑΣΗ. Αναμενόμενη Ορθή απάντηση: AEE700 ΕΛΗΦΘΗ (ROGER), ΘΑ ΕΝΕΡΓΗΣΩ (WILCO). ΑΝΑΦΕΡΑΤΕ ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΑ ΠΑΡΑΚΑΛΩ -97 ΕΠΙΒΑΤΕΣ, 6 ΜΕΛΗ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ, 10 ΤΟΝΟΙ ΚΑΥΣΙΜΑ, ΑΕΕ700 Αναμενόμενη Ορθή απάντηση: ΕΛΗΦΘΗ -SPOA TWR CFG125 ΕΤΟΙΜΟΙ ΓΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ Αναμενόμενη Ορθή απάντηση: CFG125 ΕΛΗΦΘΗ (ROGER), ΚΡΑΤΗΘΗΤΕ ΕΚΤΟΣ (ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ) (ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΡΟΜΟ) READBACK: ΕΚΤΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ, CFG125 -SPOA TWR AEE458 ΣΤΟ ΥΠΗΝΕΜΟ Αναμενόμενη Ορθή απάντηση: AEE458 ROGER, (ΚΡΑΤΗΘΕΙΤΕ ΒΟΡΕΙΩΣ ΤΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΜΕΧΡΙ ΝΕΟΤΕΡΑΣ), (ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΡΟΜΟ) READBACK: ΚΡΑΤΗΣΗ ΒΟΡΕΙΩΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ, ΑΕΕ458 -SPOA TWR AEE700 ΟΙ ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΑΠΟΒΙΒΑΣΤΗΚΑΝ ΟΛΟΙ ΠΛΗΝ ΤΗΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΥΜΕ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ 15 ΛΕΠΤΑ Αναμενόμενη Ορθή απάντηση: AEE700 ΕΛΗΦΘΗ (ROGER), (ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ ΒΟΗΘΕΙΑ); Page 8 of 10

9 -SPOA TWR CFG125 ΠΟΣΗ ΩΡΑ ΘΑ ΜΕΙΝΟΥΜΕ ΕΔΩ ΠΑΡΑΚΑΛΩ; Αναμενόμενη Ορθή απάντηση: CFG125 ΠΕΡΙΠΟΥ 15 ΛΕΠΤΑ, ΔΙΑΤΗΡΗΘΗΤΕ ΕΚΤΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ! READBACK: ΕΚΤΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ, CFG125 Ευχαριστώ, προχωρούμε, Φανταστείτε τώρα πως είμαι ένας συνάδελφός σας και σας ζητώ να περιγράψετε την κατάσταση: «Καλημέρα, άκουσα πως κάτι ασυνήθιστο συνέβη στη βάρδιά σου. Μπορείς να μου τα περιγράψεις; Τι έγινε;» Αναλόγως της απάντησης, γίνονται σχετικές ερωτήσεις Στόχοι: Ο εξεταζόμενος θα πρέπει να μπορεί να περιγράψει με ακρίβεια, σαφήνεια και λεπτομέρεια όλη την κυκλοφορία που διαχειριζόταν και ότι μία πτήση με χαρακτηριστικό κλήσης AEE700 δεν ήταν ικανή να ελευθερώσει το διάδρομο εξαιτίας απώλειας όλων των υδραυλικών συστημάτων. Το πλήρωμα ζήτησε είτε σκάλες (για επί τόπου αποβίβαση) είτε βοήθεια ώστε να ρυμουλκηθεί εκτός διαδρόμου. Επιπροσθέτως, ο πιλότος ανέφερε πως ένας επιβάτης από τους 97 παρουσίασε αναπνευστικά προβλήματα και πιθανόν έπασχε από υπέρταση. Οι επιβάτες αποβιβάστηκαν όλοι πλην ενός (της ασθενούς). Το πλήρωμα ήταν εξαμελές. Τα καύσιμα 10 τόνοι. Ο Διάδρομος έμεινε κλειστός για 15 περίπου λεπτά. Ευχαριστώ, προχωρούμε, «Αυτό είναι το τρίτο μέρος» Πώς πιστεύετε πως επηρεάζει το άγχος και οι ευθύνες της εργασίας ενός ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας την υγεία του; Αναλόγως της απάντησης, γίνονται σχετικές ερωτήσεις Τι είδους δημοσιότητα υπάρχει συνήθως για τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας; Θετική, ουδέτερη, αρνητική και γιατί νομίζετε ότι είναι έτσι; Αναλόγως της απάντησης, γίνονται σχετικές ερωτήσεις Πιστεύετε πως η ομαδική εργασία είναι απαραίτητη στο επάγγελμα του ΕΕΚ; Γιατί; Αναλόγως της απάντησης, γίνονται σχετικές ερωτήσεις Page 9 of 10

10 ΦΥΛΛΟ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ (SAMPLE TEST) ΟΝΟΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ: ΟΝΟΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΗ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Ηχητικό Ηλ. Αρχείο: AEE700 OAL700 AEE Β A 07 D C E CFG125 SPOA TWR WEATHER INFORMATION WIND VISIBILTY / 16 KTS 10 KM (RAIN, FOG, SNOW, HAZE etc) CLOUD FEW 020 TEMPERATURE / DEW POINT 26 / 20 QNH 1013 HPA - 29,91 INCHES TRANSITION LEVEL 75 RUNWAY IN USE 25 RWY CONDITIONS AND OTHER INFORMATION SPOA ILS U/S BIRDS IN THE VICINITY CLEARANCE: Cleared to Frankfurt, via R19, KEA, B1 EXIT POINT TALAS, SPOA 1 A DEPARTURE CLIMB 6000 ft, SQUAWK 7045 Page 10 of 10

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 50 26 Μαρτίου 2010 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 19 Κοινοτική Άδεια ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας σε συμ μόρφωση προς την Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Θεσσαλονίκη

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Θεσσαλονίκη ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ οδηγός για τις εξετάσεις πιστοποίησης της ελληνομάθειας Θεσσαλονίκη Επιστημονική επιτροπή πιστοποίησης ελληνομάθειας: Σ. Ευσταθιάδης

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας και Γλωσσικών Σπουδών. Εγχειριδιο

Κέντρο Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας και Γλωσσικών Σπουδών. Εγχειριδιο Κέντρο Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας και Γλωσσικών Σπουδών Εγχειριδιο σπουδαστη Follow us on Twitter Find us on Facebook αθηνα Mασσαλίας 22, Καπλανών 12,10680 Αθήνα Tηλ.: 210 3680900, Fax: 210 3633174 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Θεσσαλονίκη

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Θεσσαλονίκη ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ οδηγός για τις εξετάσεις πιστοποίησης της ελληνομάθειας Θεσσαλονίκη Συγγραφή του περιεχομένου και επιμέλεια της έκδοσης: Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΑΥΤΟΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΗΠΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΩΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ/ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΑΥΤΟΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΗΠΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΩΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ/ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΓΕΦΥΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΛΗΠΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΥΤΟΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΗΠΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΩΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ/ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Θεσσαλονίκη

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Θεσσαλονίκη ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ οδηγός για τις εξετάσεις πιστοποίησης της ελληνομάθειας Θεσσαλονίκη 1 Συγγραφή του περιεχομένου και επιμέλεια της έκδοσης: Ν. Αντωνοπούλου Συνεργάστηκαν:

Διαβάστε περισσότερα

Air Traffic Control Basic Knowledge

Air Traffic Control Basic Knowledge Air Traffic Control Basic Knowledge Έλεγχος Εναέριας Κυκλοφορίας Βασικές γνώσεις Εισαγωγή Αυτό το εγχειρίδιο απευθύνεται σε αυτούς που θέλουν να μάθουν τα πάντα στο χώρο του Εικονικού Ελέγχου Εναέριας

Διαβάστε περισσότερα

Αναπηρία και Οδηγός εξιοτήτων:

Αναπηρία και Οδηγός εξιοτήτων: ..υποστήριξη για νέους ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων εκείνων με αναπηρίες, στην εκπαίδευση άνω των 16 ετών... Αναπηρία και Οδηγός εξιοτήτων: Ψυχικές ιαταραχές 75% funded by Περιεχόμενα Εισαγωγή... 4 Πνευματικά

Διαβάστε περισσότερα

A-Skills ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

A-Skills ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ A-Skills ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ TOOLBOX ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...3 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 1.1 ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΝ ΣΥΝΤΟΜΙΑ...5 1.2 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ...5 2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Υπερελαφρών Πτητικών Αθλητικών Μηχανών

Κανονισμός Υπερελαφρών Πτητικών Αθλητικών Μηχανών Κανονισμός Υπερελαφρών Πτητικών Αθλητικών Μηχανών Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: 1.1 Της συμβάσεως του Σικάγο περί Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας που κυρώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

..υποστήριξη για νέους ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων εκείνων με αναπηρίες, στην εκπαίδευση άνω των 16 ετών... Αναπηρία και Οδηγός εξιοτήτων:

..υποστήριξη για νέους ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων εκείνων με αναπηρίες, στην εκπαίδευση άνω των 16 ετών... Αναπηρία και Οδηγός εξιοτήτων: ..υποστήριξη για νέους ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων εκείνων με αναπηρίες, στην εκπαίδευση άνω των 16 ετών... Αναπηρία και Οδηγός εξιοτήτων: Αυτισμός 75% funded by Περιεχόμενα Εισαγωγή... 4 Πνευματικά

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας

Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Εισαγωγικά: Θα ήθελα να αρχίσω ζητώντας σας μία σχετική

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Θεσσαλονίκη

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Θεσσαλονίκη ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ οδηγός για τις εξετάσεις πιστοποίησης της ελληνοµάθειας Θεσσαλονίκη 1 Συγγραφή του περιεχοµένου και επιµέλεια της έκδοσης: Ν. Αντωνοπούλου Συνεργάστηκαν:

Διαβάστε περισσότερα

Αναπηρία και Οδηγός εξιοτήτων:

Αναπηρία και Οδηγός εξιοτήτων: ..υποστήριξη για νέους ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων εκείνων με αναπηρίες, στην εκπαίδευση άνω των 16 ετών... Αναπηρία και Οδηγός εξιοτήτων: Προβλήματα Όρασης 75% funded by Περιεχόμενα Εισαγωγή... 4 Πνευματικά

Διαβάστε περισσότερα

Αναπηρία και Οδηγός εξιοτήτων:

Αναπηρία και Οδηγός εξιοτήτων: ..υποστήριξη για νέους ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων εκείνων με αναπηρίες, στην εκπαίδευση άνω των 16 ετών... Αναπηρία και Οδηγός εξιοτήτων: ιαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής ( ΕΠ) / ιαταραχή Ελλειμματικής

Διαβάστε περισσότερα

First Steps on Virtual ATC

First Steps on Virtual ATC First Steps on Virtual ATC (Greek) By Emmanuel Stefanakis Περιεχόµενα Εισαγωγή...3 Από την αρχή...3 Κεφάλαιο 1 ο Εναέριος χώρος Αεροδιάδροµοι Ραδιοβοηθήµατα 1.1 Γενικά...4 1.2 Είδη πτήσεων...4 1.3 ιαµόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

EΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ. 1995 Ύπατη Αρμοστεία ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΑ

EΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ. 1995 Ύπατη Αρμοστεία ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΑ EΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 1995 Ύπατη Αρμοστεία ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΑ Τίτλος Αγγλικής Έκδοσης ΙΝΤΕRVIEWING APPLICANTS FOR REFUGEE STATUS

Διαβάστε περισσότερα

12.1 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

12.1 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 12.1 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οι διαδικασίες επικοινωνιών πρέπει να είναι σε συμφωνία με τον Τόμο II του Παραρτήματος 10 Αεροναυτικές Τηλεπικοινωνίες, και οι ΕΕΚ, πιλότοι και χειριστές ραδιοτηλεφωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή στο CLIL 6 1.1. Η πρόοδος του CLIL...6 1.2. Λοιπόν, τι ακριβώς είναι το CLIL;...6 1.3. Χαρακτηριστικά του CLIL...

Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή στο CLIL 6 1.1. Η πρόοδος του CLIL...6 1.2. Λοιπόν, τι ακριβώς είναι το CLIL;...6 1.3. Χαρακτηριστικά του CLIL... ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ CLIL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ CLIL Ορολογία:...4 Δομή του Εγχειριδίου...5 Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή στο CLIL 6 1.1. Η πρόοδος του CLIL...6 1.2. Λοιπόν, τι ακριβώς είναι το CLIL;...6 1.3. Χαρακτηριστικά του CLIL...7

Διαβάστε περισσότερα

ΓENIKA ΓIA THN EΠIΣTHMONIKH EPΓAΣIA

ΓENIKA ΓIA THN EΠIΣTHMONIKH EPΓAΣIA ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΓENIKA ΓIA THN EΠIΣTHMONIKH EPΓAΣIA Είδη εργασιών σε σχέση με το επίπεδο σπουδών Σε σχέση με το επίπεδο σπουδών του ερευνητή, το μέγεθος και το θέμα της εργασίας, τη χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Θεσσαλονίκη

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Θεσσαλονίκη ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ οδηγός για τις εξετάσεις πιστοποίησης της ελληνοµάθειας Θεσσαλονίκη Συγγραφή του περιεχοµένου και επιµέλεια της έκδοσης:

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγός Προσέγγισης Εθελοντών

Oδηγός Προσέγγισης Εθελοντών 1 Ο παρόν Οδηγός Προσέγγισης Εθελοντών αποτελεί προϊόν της Δράσης 14 του Υποέργου ΙΙ του Έργου ΑΛΚΗΣΤΙΣ, το οποίο υλοποιείται από το «Δίκτυο για την άρση του κοινωνικού αποκλεισμού των γυναικών», στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Συµφωνία Επιχορήγησης No: 2008 4466 / 001 001 Έργο No. 143512-BG-2008- KA2-KA2MP το έργο έχει χρηµατοδοτηθεί µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών για Κωφούς και Βαρήκοους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ 1. Τρόποι και διαδικασίες παρέμβασης Το θέμα αντιμετώπισης των μαθησιακών δυσκολιών αποτελεί ίσως την πιο σημαντική διάσταση του όλου προβλήματος και τον τελικό στόχο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ Προφίλ ωφελουμένου Εξατομικευμένη προσέγγιση για τη διερεύνηση και αξιολόγηση των αναγκών, ικανοτήτων κλίσεων, ενδιαφερόντων και εμπειριών των ωφελουμένων Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

Επιμέλεια: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Επιμέλεια: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Φρασεολογία Αυτός ο οδηγός περιγράφει τη φρασεολογία που χρησιμοποιείται από τους πιλότους και τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας. Εάν είστε νέοι με τον

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ 2 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ 2 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΟΔΗΓΟΣ 2 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ «ΓΕΦΥΡΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόθηκε τον Ιούλιο του 2006 από: Victorian Transcultural Psychiatry Unit (VTPU) Level 2, Bolte Wing, St. Vincent s Hospital, Nicholson Street,

Εκδόθηκε τον Ιούλιο του 2006 από: Victorian Transcultural Psychiatry Unit (VTPU) Level 2, Bolte Wing, St. Vincent s Hospital, Nicholson Street, Εκδόθηκε τον Ιούλιο του 2006 από: Victorian Transcultural Psychiatry Unit (VTPU) Level 2, Bolte Wing, St. Vincent s Hospital, Nicholson Street, Fitzroy, Victoria 3065, Australia. Tel: +61 3 9288 3300 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Συµφωνία Επιχορήγησης No: 2008 4466 / 001 001 Έργο No. 143512-BG-2008- KA2-KA2MP Αυτό το έργο έχει χρηµατοδοτηθεί µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών για Κωφούς και

Διαβάστε περισσότερα

22 Η ορολογία αεροπλοΐας: κυριολεξία, ασφάλεια και εννοιοστρεφής μεταφρασεολογία στην ελληνική αεροπορική επικοινωνία

22 Η ορολογία αεροπλοΐας: κυριολεξία, ασφάλεια και εννοιοστρεφής μεταφρασεολογία στην ελληνική αεροπορική επικοινωνία ΠΕΡΙΛΗΨΗ 22 Η ορολογία αεροπλοΐας: κυριολεξία, ασφάλεια και εννοιοστρεφής μεταφρασεολογία στην ελληνική αεροπορική επικοινωνία Θεόδωρος Κατερινάκης, Νίκος Παπαδόπουλος, Δήμητρα Ζουρούδη Μια αεροπορική

Διαβάστε περισσότερα