ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ"

Transcript

1 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Τομέας Ηλεκτρικής Ενέργειας ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Εγκατάσταση Βιομηχανικού Συστήματος Οδήγησης Ηλεκτρικών Μηχανών Αμφίδρομης Ροής Ισχύος για τον Έλεγχο Ανεμογεννήτριας Τσιούμας Ευάγγελος Επιβλέπων Καθηγητής: Μαδεμλής Χρηστος Θεσσαλονίκη 2013

2 2

3 Περίληψη Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής είναι η εξομοίωση της λειτουργίας μιας ανεμογεννήτριας μεταβλητών στροφών με επαγωγική γεννήτρια βραχυκυκλωμένου κλωβού και η εφαρμογή ΜΡΡΤ ελέγχου σε βιομηχανικό σύστημα οδήγησης (drive)μέσω PLC. Τελικός στόχος είναι να αποκτηθούν πειραματικές μετρήσεις οι οποίες θα αποτελέσουν σημείο αναφοράς και σύγκρισης για νυν και μελλοντικές δραστηριότητες έρευνας πάνω σε πειραματικές διατάξεις υλοποίηση του ίδιου ελέγχου. Το βιομηχανικό drive και PLC που χρησιμοποιήθηκαν στα πειράματα ήταν της εταιρίας ΑΒΒ. Αναλυτικότερα, στο Κεφάλαιο1, γίνεται εισαγωγή στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ). Αναφέρονται τα είδη, τα πλεονεκτήματα και ο ενεργειακός τους ρόλος στην παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας. Από τις ΑΠΕ, αναλύεται η αιολική ενέργεια. Περιγράφεται ο τρόπος παραγωγής ισχύος από τον άνεμο και παρουσιάζεται ο βασικός στόχος του ΜΡΡΤ ελέγχου. Στο κεφάλαιο 2 δίνεται λεπτομερής περιγραφή των συσκευών που λαμβάνουν μέρος στο σύστημα εξομοίωσης καθώς και η χρησιμότητά τους. Στα επόμενα τρία κεφάλαια παρουσιάζεται αναλυτικά η διαδικασία και ο τρόπος παραμετροποίησης του συνδυασμού βιομηχανικού Drive και PLC, που απαιτείται για την επίτευξη του ΜΡΡΤ ελέγχου. Συγκεκριμένα, στο κεφάλαιο 3 δίνεται αναλυτική περιγραφή των σετ παραμέτρων του Firmware του Drive. Στο κεφάλαιο 4 εξηγείται η χρήση και ο προγραμματισμός του λογισμικού CompactControlBuilder. Τέλος, στο κεφάλαιο 5 δίνονται οι απαραίτητες συνδεσμολογίες, που απαιτούνται για την ορθή επικοινωνία των συσκευών μας. Τέλος, στο κεφάλαιο 6 παρουσιάζονται και σχολιάζονται οι μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά την πειραματική εξέταση του συστήματος εξομοίωσης. 3

4 Ευχαριστίες Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον επιβλέποντα καθηγητή μου, κύριο Χρήστο Μαδεμλή για την εμπιστοσύνη που μου έδειξε αναθέτοντάς μου την παρούσα διπλωματική εργασία, δίνοντάς μου την ευκαιρία να ασχοληθώ με ένα τόσο ενδιαφέρον θέμα. Επίσης, ιδιαίτερες ευχαριστίες στους διδακτορικούς φοιτητές, Θανάση Μεσεμανώλη και Νεκτάριο Καρακάση για την πολύτιμη βοήθειά τους καθ όλη τη διάρκεια της ενασχόλησής μου με το παρόν θέμα. 4

5 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 1.1. Γενικά περί ανανεώσιμων πηγών ενέργειας Γενικά για την αιολική ενέργεια Ισχύς του ανέμου Συστήματα Ανεμογεννητριών Ανεμογεννήτριες μεταβλητής ταχύτητας (variable speed wind turbines)και ΜΡΡΤ έλεγχος Ο ΜΡΡΤ έλεγχος Το σύστημα εξομοίωσης 2.1. Τοπολογία της διάταξης εξομοίωσης Ο χρησιμοποιούμενος εξοπλισμός Καμπύλες ανέμου και MPPT ελέγχου Παραμετροποίηση του λογισμικού DriveWindow 3.1. Το περιβάλλον εργασίας Τα σετ παραμέτρων Παραμετροποίηση του προγραμματιστικού περιβάλλοντος CompactControlBuilder Συνδεσμολογία των συσκευών 5.1. Διασύνδεση μεταξύ PLC και Drive Επικοινωνία PLC και υπολογιστή Επικοινωνία ACS800 και υπολογιστή Πειραματικές μετρήσεις διάταξης εξομοίωσης 6.1. Πειραματικές μετρήσεις Συγκριτικά αποτελέσματα Συμπεράσματα Αναφορές-Βιβλιογραφία

6 Κεφάλαιο 1 ο Εισαγωγή 1.1 Γενικά περί ανανεώσιμων πηγών ενέργειας Οι "ήπιες μορφές ενέργειας" ή "ανανεώσιμες πηγές ενέργειας" (ΑΠΕ) είναι μορφές εκμεταλλεύσιμης ενέργειας που προέρχεται από διάφορες φυσικές πηγές, όπως ο άνεμος, η γεωθερμία, η κυκλοφορία του νερού και άλλες. Ο όρος "ήπιες" αναφέρεται σε δυο βασικά χαρακτηριστικά τους: i. Για την εκμετάλλευσή τους δεν απαιτείται κάποια ενεργητική παρέμβαση, όπως εξόρυξη, άντληση, καύση, όπως με τις μέχρι τώρα χρησιμοποιούμενες πηγές ενέργειας, αλλά η εκμετάλλευση της ήδη υπάρχουσας ροής ενέργειας στη φύση. ii. Πρόκειται για "καθαρές" μορφές ενέργειας, φιλικές στο περιβάλλον, που δεν αποδεσμεύουν υδρογονάνθρακες, διοξείδιο του άνθρακα ή τοξικά και ραδιενεργά απόβλητα όπως οι υπόλοιπες πηγές ενέργειας που χρησιμοποιούνται σε μεγάλη κλίμακα. Οι ήπιες μορφές ενέργειας βασίζονται στην ηλιακή ακτινοβολία, με εξαίρεση τη γεωθερμική ενέργεια, η οποία είναι ροή ενέργειας από το εσωτερικό του φλοιού της γης, και την ενέργεια απ' τις παλίρροιες που εκμεταλλεύεται τη βαρύτητα. Οι βασιζόμενες στην ηλιακή ακτινοβολία ήπιες πηγές ενέργειας είναι ανανεώσιμες, μιας και δεν πρόκειται να εξαντληθούν όσο υπάρχει ο ήλιος, δηλαδή για μερικά ακόμα δισεκατομμύρια χρόνια. Ουσιαστικά είναι ηλιακή ενέργεια "συσκευασμένη" κατά τον ένα ή τον άλλο τρόπο: η βιομάζα είναι ηλιακή ενέργεια δεσμευμένη στους ιστούς των φυτών μέσω της φωτοσύνθεσης, η αιολική εκμεταλλεύεται τους ανέμους που προκαλούνται απ' τη θέρμανση του αέρα ενώ αυτές που βασίζονται στο νερό εκμεταλλεύονται τον κύκλο εξάτμισης-συμπύκνωσης του νερού και την κυκλοφορία του. Η γεωθερμική ενέργεια δεν είναι ανανεώσιμη, καθώς τα γεωθερμικά πεδία κάποια στιγμή εξαντλούνται. Το ενδιαφέρον για τις ήπιες μορφές ενέργειας ανακινήθηκε τη δεκαετία του 1970, ως αποτέλεσμα κυρίως των απανωτών πετρελαϊκών κρίσεων της εποχής, αλλά και της αλλοίωσης του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής από τη χρήση κλασικών πηγών ενέργειας. Ιδιαίτερα ακριβές στην αρχή, ξεκίνησαν σαν πειραματικές εφαρμογές. Σήμερα, όμως, λαμβάνονται υπόψη στους επίσημους 6

7 σχεδιασμούς των ανεπτυγμένων κρατών για την ενέργεια και, αν και αποτελούν πολύ μικρό ποσοστό της ενεργειακής παραγωγής, ετοιμάζονται βήματα για παραπέρα αξιοποίησή τους. Το κόστος δε των εφαρμογών ήπιων μορφών ενέργειας πέφτει συνέχεια τα τελευταία είκοσι χρόνια και ειδικά η αιολική και υδροηλεκτρική ενέργεια, αλλά και η βιομάζα, μπορούν πλέον να ανταγωνίζονται στα ίσα παραδοσιακές πηγές ενέργειας, όπως ο άνθρακας και η πυρηνική ενέργεια. Ενδεικτικά, στις Η.Π.Α. το 6% της ενέργειας προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές, ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2010 το 25% της ενέργειας θα προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές (κυρίως υδροηλεκτρικά και βιομάζα). Είδη ήπιων μορφών ενέργειας : Αιολική ενέργεια. Χρησιμοποιήθηκε παλιότερα για την άντληση νερού από πηγάδια καθώς και για μηχανικές εφαρμογές (π.χ. την άλεση στους ανεμόμυλους). Έχει αρχίσει να χρησιμοποιείται για ηλεκτροπαραγωγή. Ηλιακή ενέργεια. Χρησιμοποιείται περισσότερο για θερμικές εφαρμογές (ηλιακοί θερμοσίφωνες και φούρνοι) ενώ η χρήση της για την παραγωγή ηλεκτρισμού έχει αρχίσει να κερδίζει έδαφος, με την βοήθεια της πολιτικής προώθησης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας από το ελληνικό κράτος και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υδατοπτώσεις. Είναι τα γνωστά υδροηλεκτρικά έργα, που στο πεδίο των ήπιων μορφών ενέργειας εξειδικεύονται περισσότερο στα μικρά υδροηλεκτρικά. Είναι ήπιο διαδεδομένη μορφή ανανεώσιμης ενέργειας. Βιομάζα. Χρησιμοποιεί τους υδατάνθρακες των φυτών (κυρίως αποβλήτων της βιομηχανίας ξύλου, τροφίμων και ζωοτροφών και της βιομηχανίας ζάχαρης) με σκοπό την αξιοποίηση της ενέργειας που δεσμεύτηκε απ' το φυτό με τη φωτοσύνθεση. Ακόμα μπορούν να χρησιμοποιηθούν αστικά απόβλητα και απορρίμματα. Μπορεί να δώσει βιοαιθανόλη και βιοαέριο, που είναι καύσιμα πιο φιλικά προς το περιβάλλον από τα παραδοσιακά. Είναι μια πηγή ενέργειας με πολλές δυνατότητες και εφαρμογές που θα χρησιμοποιηθεί στο μέλλον. Γεωθερμική ενέργεια. Προέρχεται από τη θερμότητα που παράγεται απ' τη ραδιενεργό αποσύνθεση των πετρωμάτων της γης. Είναι εκμεταλλεύσιμη εκεί όπου η θερμότητα αυτή ανεβαίνει με φυσικό τρόπο στην επιφάνεια, π.χ. στους θερμοπίδακες ή στις πηγές ζεστού νερού. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε απευθείας για θερμικές εφαρμογές είτε για την παραγωγή ηλεκτρισμού. Η Ισλανδία καλύπτει το 80-90% των ενεργειακών της αναγκών με γεωθερμική ενέργεια. Ενέργεια από παλίρροιες. Εκμεταλλεύεται τη βαρύτητα του Ήλιου και της Σελήνης, που προκαλεί ανύψωση της στάθμης του νερού. Το νερό αποθηκεύεται καθώς ανεβαίνει και για να ξανακατέβει αναγκάζεται να περάσει μέσα από μια τουρμπίνα, παράγοντας ηλεκτρισμό. Έχει εφαρμοστεί στην Αγγλία, τη Γαλλία, τη Ρωσία και αλλού. 7

8 Ενέργεια από κύματα. Εκμεταλλεύεται την κινητική ενέργεια των κυμάτων της θάλασσας. Ενέργεια από τους ωκεανούς. Εκμεταλλεύεται τη διαφορά θερμοκρασίας ανάμεσα στα στρώματα του ωκεανού, κάνοντας χρήση θερμικών κύκλων. Βρίσκεται στο στάδιο της έρευνας. 1.2 Γενικά για την αιολική ενέργεια Η αιολική ενέργεια είναι η ενέργεια του ανέμου που προέρχεται από τη μετακίνηση αερίων μαζών της ατμόσφαιρας. Οι μετακινήσεις του αέρα, οι άνεμοι, προέρχονται από τις μεταβολές και τις διαφορετικές από τόπο σε τόπο τιμές της ατμοσφαιρικής πίεσης. Οι διαφορετικές αυτές τιμές της πίεσης οφείλονται στη διαφορετική θέρμανση (απορρόφηση ενέργειας) της ατμόσφαιρας κάθε τόπου από τον Ήλιο. Η αιολική ενέργεια, μια από τις παλαιότερες μορφές φυσικής ενέργειας, αξιοποιήθηκε από πολύ νωρίς για την παραγωγή μηχανικού έργου και είχε αποφασιστική συμβολή στην εξέλιξη της ανθρωπότητας. Η σημασία της ενέργειας του ανέμου φαίνεται στην Ελληνική μυθολογία, όπου ο Αίολος διορίζεται από τους Θεούς του Ολύμπου ως Ταμίας των ανέμων. Ο άνθρωπος πρωτοχρησιμοποίησε την αιολική ενέργεια στα ιστιοφόρα πλοία, γεγονός που συνέβαλε αποφασιστικά στην ανάπτυξη της ναυτιλίας. Μια άλλη εφαρμογή της αιολικής ενέργειας είναι οι ανεμόμυλοι. Μαζί με τους νερόμυλους συγκαταλέγονται στους αρχικούς κινητήρες που αντικατέστησαν τους μυς των ζώων ως πηγές ενέργειας. Διαδόθηκαν στην Ευρώπη επί 650 χρόνια, από τον 12ο μέχρι τις αρχές του 19 ου αιώνα, οπότε άρχισε σταδιακά να περιορίζεται η χρήση τους, λόγω κυρίως της ατμομηχανής. Η οριστική τους εκτόπιση άρχισε μετά τον Α Παγκόσμιο πόλεμο,παράλληλα με την ανάπτυξη του κινητήρα εσωτερικής καύσεως και την διάδοση του ηλεκτρισμού. Κατά τη δεκαετία του 1970, το ενδιαφέρον για την εκμετάλλευση της αιολικής ενέργειας με ανεμογεννήτριες και ανεμόμυλους ανανεώθηκε λόγω της ενεργειακής κρίσης και των προβλημάτων που δημιουργεί η ρύπανση του περιβάλλοντος. 1.3Ισχύς του ανέμου Οι εξελιγμένες ανεμογεννήτριες (Α/Γ) είναι ένα περίπλοκο σύστημα μηχανισμού, αεροδυναμικά σχεδιασμένες και αποδοτικά εξαρτήματα παραγωγής ισχύος, μετάδοσης και ρύθμισης. Το μέγεθος των τουρμπίνων ποικίλλει από μερικά Watt έως αρκετά ΜW. Η καινούρια τάση στην βιομηχανία είναι να περάσει σε μεγαλύτερες μονάδες χωρητικότητας αρκετών ΜW καθώς με βελτιώσεις του συστήματος μπορεί να μειωθεί το κόστος των αιολικών μονάδων παραγωγής ενέργειας. 8

9 Η Α/Γ είναι μια διάταξη για τη μετατροπή της κινητικής ενέργειας του ανέμου σε ηλεκτρισμό. Ο μετασχηματισμός σε μηχανική ροπή γίνεται από αεροδυναμικές δυνάμεις που δρουν στα πτερύγια/έλικα του δρομέα.h Α/Γ προκαλεί μετακίνηση της ενέργειας στη γεννήτρια η οποία είναι συνδεδεμένη με το ηλεκτρικό δίκτυο. Συνήθως υπάρχει ένα κιβώτιο ταχυτήτων ανάμεσα στον άξονα που περιστρέφεται πιο αργά και στον άξονα της τουρμπίνας που περιστρέφεται γρηγορότερα η διαδικασία περιγράφεται στο μοντέλο που φαίνεται στο σχήμα. Σχήμα 1.1 Διαδικασία αεροδυναμικής μετατροπής Ο άνεμος είναι ένα κινούμενο ρευστό, η κινητική ισχύς του οποίου, το οποίο σε έναν δεδομένο όγκο κινούμενου με ταχύτητα u είναι VV ωω = 1 2 ρρρρuu3 (1.1) Α είναι η επιφάνεια του δίσκου που σχηματίζουν τα πτερύγια της ανεμοτουρμπίνας και ρ η πυκνότητα του αέρα. Η ισχύς αυτή είναι αυτή την οποία προσπαθεί να εκμεταλλευτεί η ανεμογεννήτρια. Ωστόσο, η πραγματική ισχύς η οποία συλλέγεται είναι μικρότερη για δύο λόγους. 1. Ο άνεμος εξακολουθεί να κινείται με το ρότορα της αιολικής μηχανής. Αυτό σημαίνει ότι διατηρεί ένα μέρος της κινητικής του ενέργειας. 2. Ο αέρας δεν είναι ιδανικό ρευστό, ως εκ τούτου χαρακτηρίζεται από το ιξώδες του (μέτρο της εσωτερικής τριβής). Για το λόγο αυτό κατά την αλληλεπίδρασή του με τις πτέρυγες της μηχανής ένα μέρος της κινητικής του ενέργειας μετατρέπεται σε ενέργειας λόγω τριβών. Η πραγματική συλλεγόμενη ισχύς, λοιπόν, υπολογίζεται λαμβάνοντας υπ όψιν μια αδιάστατη παράμετρο, η οποία ονομάζεται συντελεστής ισχύος C P. Ο συντελεστής αυτός αποδεικνύεται ότι εξαρτάται από το λόγο, της γραμμικής ταχύτητας του ακροπτερυγίου προς την ταχύτητα του ανέμου. 9

10 Ο παραπάνω λόγος συμβολίζεται στην βιβλιογραφία με λ και δίνεται στην παρακάτω σχέση λλ = ωωωω uu (1.2) Όπου R η ακτίνα των πτερυγίων. Η εξάρτηση του C P από το λ είναι χαρακτηριστική της αεροδυναμικής κατασκευής της ανεμογεννήτριας και έχει τη συνήθη μορφή του παρακάτω σχήματος. Σχήμα 1.2 Καμπύλη αεροδυναμικού συντελεστή Παρατηρώντας την παραπάνω καμπύλη, βλέπουμε ότι παρουσιάζει μέγιστο σε ένα συγκεκριμένο λ, το οποίο συμβολίζουμε με λ opt και είναι χαρακτηριστικό της κατασκευής της ανεμογεννήτριάς μας. Ανατρέχοντας στην πρώτη σχέση της ισχύος του ανέμου και εισάγοντας σε αυτή, στη θέση της ταχύτητας του ανέμου το ισοδύναμό της από τη σχέση του λ και στην επιφάνεια πr 2, καταλήγουμε στην παρακάτω σχέση PP mm = 1 2 CC PP (λλ) λλ 3 ρρρρrr 5 ωω 3 (1.3) Η οποία μας δίνει την εξαγόμενη ισχύ από την ανεμοτουρμπίνα σε σχέση με την ταχύτητα περιστροφής της. 10

11 Παραμετροποιώντας την παραπάνω σχέση με παράμετρο την ταχύτητα του ανέμου παίρνουμε την οικογένεια χαρακτηριστικών καμπυλών ταχύτητας ανέμου ως προς περιστροφική ταχύτητα ανεμοτουρμπίνας. Αυτή η οικογένεια στη γενική περίπτωση έχει την παρακάτω μορφή. Σχήμα 1.3 Καμπύλες μηχανικής ισχύος για διάφορους ανέμους Όπως, λοιπόν, παρατηρούμε, καθεμιά από τις καμπύλες αυτές παρουσιάζει ένα μέγιστο, μέγιστα τα οποία ενώνονται από την καμπύλη ORC(Optimal Regimes Characteristic). Διαίρεση της ισχύος με την περιστροφική ταχύτητα μας δίνει τη ροπή της ανεμοτουρμπίνας. Η σχέση και οι εξαγόμενες καμπύλες παρουσιάζονται παρακάτω TT = 1 2 CC PP (λλ) λλ 3 ρρρρrr 5 ωω 2 (1.4) 11

12 Σχήμα 1.4 Καμπύλες μηχανικής ροπής 1.4 Συστήματα ανεμογεννητριών Σήμερα, η πρόοδος στην τεχνολογία των ηλεκτρονικών ισχύος, μας έχει προσφέρει τη δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε διαφορετικές τοπολογίες ελέγχου ισχύος των ανεμογεννητριών. Οι ανεμογεννήτριες μπορούν να λειτουργήσουν είτε με σταθερή είτε με μεταβλητή ταχύτητα. Επομένως, οι δύο κύριες κατηγορίες των τοπολογιών αυτών είναι: Ανεμογεννήτριες σταθερής ταχύτητας(fixed speed wind turbines) Ανεμογεννήτριες μεταβλητής ταχύτητας(variable speed wind turbines). Τα τελευταία χρόνια επικρατεί η τοπολογία της λειτουργίας των ανεμογεννητριών με μεταβλητές στροφές λόγω των μειονεκτημάτων των ανεμογεννητριών σταθερής ταχύτητας ( έλλειψη ελέγχου της άεργου ισχύος, μηχανικές καταπονήσεις, προβλήματα ποιότητας ισχύος). Οι ανεμογεννήτριες μπορούν να περιέχουν διάφορους τύπους γεννητριών, σύγχρονες ασύγχρονες (επαγωγικές) Δύο τύποι σύγχρονων μηχανών χρησιμοποιούνται σήμερα στις ανεμογεννήτριες: σύγχρονες γεννήτριες δακτυλιοφόρου δρομέα σύγχρονες γεννήτριες μονίμων μαγνητών. Οι ασύγχρονες γεννήτριες μπορεί να είναι: βραχυκυκλωμένου κλωβού (squirrel cage) δακτυλιοφόρου δρομέα (wound rotor) 12

13 Οι κύριοι τύποι γεννητριών δακτυλιοφόρου δρομέα που χρησιμοποιούνται σήμερα είναι οι γεννήτριες με ηλεκτρονικά μεταβαλλόμενη αντίσταση δρομέα (σύστημα optislip) οι γεννήτριες διπλής τροφοδότησης (double fed). Η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη ανεμογεννήτρια είναι η ασύγχρονη. Παρουσιάζει αρκετά πλεονεκτήματα, όπως στιβαρότητα, κατασκευαστική απλότητα και χαμηλό κόστος. Το κύριο μειονέκτημά της είναι ότι ο στάτης χρειάζεται ένα άεργο ρεύμα μαγνήτισης. Συνοψίζοντας, οι Α/Γ μπορούν να διαχωριστούν, σύμφωνα με την λειτουργία και τις αρχές ελέγχου τους, ως a) η σταθερών στροφών Α/Γ εφοδιασμένη με γεννήτρια επαγωγής (no load compensated) b) η εν μέρει μεταβλητών στροφών Α/Γ εφοδιασμένη με γεννήτρια επαγωγής διπλής εξόδου με μεταβλητή αντίσταση δρομέα c) η μεταβλητών στροφών Α/Γ εφοδιασμένη με γεννήτρια επαγωγής διπλής τροφοδότησης ελεγχόμενη από μετατροπέα (back-to-back) d) η μεταβλητών στροφών Α/Γ εφοδιασμένη με σύγχρονη γεννήτρια μόνιμων μαγνητών συνδεδεμένη στο δίκτυο μέσω μετατροπέα συχνότητας. 1.5 Ανεμογεννήτριες μεταβλητής ταχύτητας (variable speed wind turbines) Οι ανεμογεννήτριες μεταβλητών στροφών σχεδιάζονται ώστε να επιτυγχάνουν βελτιστοποίηση της αεροδυναμικής συμπεριφοράς σε ένα μεγάλο εύρος ταχυτήτων του ανέμου. Μέσω της λειτουργίας με μεταβλητές στροφές γίνεται εφικτό να προσαρμόζεται η γωνιακή ταχύτητα του δρομέα της ανεμογεννήτριας σε κάθε ταχύτητα ανέμου. Με αυτόν τον τρόπο, ο λόγος ταχύτητας ακροπτερυγίου λ διατηρείται σταθερός σε μία προκαθορισμένη τιμή που αντιστοιχεί στον συντελεστή μέγιστης αεροδυναμικής απόδοσης (αρχή του αεροδυναμικού ελέγχου ισχύος (pitch control). Με την παραπάνω διαδικασία η παραγωγή ισχύς της ανεμογεννήτριας μεγιστοποιείται. Ο έλεγχος σε αυτή την διαδικασία αναλαμβάνει την «αναζήτηση» του σημείου μέγιστης ισχύος καθώς ο άνεμος μεταβάλλεται. Αναφέρεται συνήθως ως ΜΡΡΤ (Max Power Point Track Control). Σε αντίθεση με τη διάταξη σταθερών στροφών, η διάταξη μεταβλητών στροφών διατηρεί τη ροπή της γεννήτριας σχεδόν σταθερή και οι διακυμάνσεις της ισχύος 13

14 που προκαλούνται από μεταβολές του ανέμου αποσβένονται μέσω της αλλαγής της ταχύτητας του δρομέα. Το ηλεκτρικό σύστημα μιας ανεμογεννήτριας μεταβλητών στροφών είναι πιο πολύπλοκο από το αντίστοιχο των σταθερών στροφών. Συνήθως αποτελείται από μια επαγωγική ή σύγχρονη γεννήτρια,συνήθως επαγωγική, που συνδέεται στο δίκτυο μέσω ενός μετατροπέα ισχύος. Τα πλεονεκτήματά αυτής της διάταξης είναι η αυξημένη απομάστευση ισχύος, η βελτιωμένη ποιότητα ισχύος και η μειωμένη καταπόνηση των μηχανικών μερών της ανεμογεννήτριας. Τα μειονεκτήματά της είναι οι απώλειες στους μετατροπείς ισχύος, η πολυπλοκότητα και το αυξημένο κόστος. Σχήμα 1.5 Γενική τοπολογία ανεμογεννήτριας μεταβλητών στροφών 1.6 Ο ΜΡΡΤ έλεγχος Σκοπός του MPPT ελέγχου είναι η λειτουργία της ανεμογεννήτριας στο μέγιστο της ισχύος για κάθε ταχύτητα ανέμου. Απώτερος σκοπός, δηλαδή, είναι η ανεμογεννήτριά μας να λειτουργεί πάντα στα σημεία της μέγιστης ισχύος, όπως φαίνονται και στο σχήμα που δώσαμε παραπάνω. Στη βιβλιογραφία παρουσιάζονται ποικίλες μέθοδοι για την επίτευξη του παραπάνω στόχου. Στην παρούσα διπλωματική εργασία προτιμήθηκε ο τρόπος που θα περιγραφεί ακολούθως. Όπως έχουμε πει και προηγουμένως η ισχύς που δίνει ο άνεμος στην ανεμοτουρμπίνα μας δίνεται από την ακόλουθη σχέση PP = 1 2 CC PP (λλ) λλ 3 ρρρρrr 5 ωω 3 (1.5) Αντικαθιστώντας το λ με τη βέλτιστη τιμή του και άρα το CP με τη μέγιστη τιμή του καταλήγουμε στην παρακάτω σχέση 14

15 PP = 1 2 CC PP,oooooo 3 ρρρρrr 5 ωω 3 (1.6) λλ oooooo Αυτή η σχέση, εφόσον έχουμε χρησιμοποιήσει τις βέλτιστες τιμές λ και C P, θα διέρχεται από τα μέγιστα των καμπυλών ισχύος, που δείξαμε στην προηγούμενη παράγραφο, είναι η ORC καμπύλη. Όπως βλέπουμε εκτός της περιστροφικής ταχύτητας οι λοιποί είναι σταθεροί όροι και αντικαθιστώντας τους με Κ καταλήγουμε στην PP = ΚΚωω 3 (1.7) Από την παραπάνω σχέση μπορούμε να πάρουμε και την επιθυμητή ροπή για τη μέγιστη ισχύ διαιρώντας με ω. ΤΤ = ΚΚωω 2 (1.8) Τι σημαίνουν πρακτικά, όμως, όλα αυτά; Το σύστημα ελέγχου που θα χρησιμοποιήσουμε περιλαμβάνει ένα back to back μετατροπέα ισχύος ο οποίος εκτελεί άμεσο έλεγχο ροπής. Για κάθε, λοιπόν, περιστροφική ταχύτητα στην οποία αναγκάζει ο άνεμος την ανεμογεννήτριά μας να λειτουργεί, θα εξάγεται μέσω της παραπάνω σχέσης μια αναφορά ροπής της οποίας η χρήση θα εξηγηθεί με τη βοήθεια του σχήματος 1.6. Σχήμα

16 Υποθέτουμε λοιπόν ότι ο άνεμός μας έχει τιμή τέτοια που η χαρακτηριστική ισχύος ταχύτητας δίνεται από την καμπύλη (1). Όπως έχουμε αναφέρει ήδη ο MPPT έλεγχός μας κινείται στην καμπύλη (2). Ας υποθέσουμε επίσης ότι κάποια στιγμή η ανεμογεννήτρια μας περιστρέφεται με τις στροφές του σημείου (a), και άρα δεν έχουμε βέλτιστη παραγωγή ισχύος. Το σύστημα ελέγχου μας σε αυτή τη περίπτωση θα δώσει την αναφορά ροπής του σημείου (b). Το γεγονός αυτό θα δώσει αναφορά ροπής αντίθετη από την κινούσα ροπή του ανέμου, με αποτέλεσμα επιβράδυνση του ανεμοκινητήρα. Η επιβράδυνση αυτή θα συνεχιστεί μέχρι το σημείο (c) όπου οι δύο ροπές γίνονται ίσες και το σύστημα μας ισορροπεί στο σημείο μέγιστης ισχύος. Επιτυγχάνεται λοιπόν ο επιθυμητός MPPT έλεγχος. 16

17 Κεφάλαιο 2 ο Το σύστημα εξομοίωσης Στο παρόν κεφάλαιο θα περιγραφεί η διάταξη εξομοίωσης, που χρησιμοποιήθηκε για τη μελέτη και υλοποίηση του MPPT ελέγχου ανεμογεννήτριας με επαγωγική γεννήτρια βραχυκυκλωμένου κλωβού. Θα δοθούν αναλυτικά χαρακτηριστικά των συσκευών που χρησιμοποιήθηκαν. Επίσης, θα περιγραφεί αναλυτικά η λειτουργία του καθενός από αυτά. 2.1 Τοπολογία της διάταξης εξομοίωσης Στο σχήμα 2.1, που απεικονίζεται παρακάτω, παρουσιάζεται η τοπολογία της διάταξης εξομοίωσης που αναπτύξαμε για την εκτέλεση των πειραματικών μας μετρήσεων, η οποία στην ουσία αποτελεί προσαρμογή της γενικής τοπολογίας ανεμογεννήτριας μεταβλητών στροφών, που παρουσιάζονται στο σχήμα 1.5. Σχήμα 2.1 Το διάγραμμα της διάταξης εξομοίωσης Πιο συγκεκριμένα, το ρόλο του ανεμοκινητήρα αναλαμβάνει ένας κινητήρας βραχυκυκλωμένου κλωβού, όμοιος με την γεννήτριά μας. Ακόμη, απεικονίζονται τα συστήματα ελέγχου των δύο μετατροπέων ισχύος, τα οποία θα περιγραφούν παρακάτω. 17

18 2.2 Ο χρησιμοποιούμενος εξοπλισμός Οι δύο επαγωγικές μηχανές, που παίζουν το ρόλο του ανεμοκινητήρα και της γεννήτριας, είναι εντελώς όμοιες και τα ονομαστικά τους χαρακτηριστικά δίνονται στον πίνακα 2.1 V Hz KW A cosφ D Πίνακας 2.1 Το Drive, που χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της γεννήτριας και του οποίου τη συμπεριφορά θα κληθούμε να αξιολογήσουμε, εν τέλει, είναι ένα βιομηχανικό Drive της εταιρίας ABB με κωδική ονομασία ACS , που απεικονίζεται στο σχήμα 2.1. Το drive αυτό είναι ένας back to back μετατροπέας ισχύος με φίλτρα και στην πλευρά του κινητήρα και στην πλευρά του δικτύου. Πληροφορίες για αυτό, παρέχονται στον πίνακα 2.2. Σχήμα 2.2 Το ACS800 ABB TypeDesignation Pcont.max Icont.max 34A Πίνακας 2.2 ACS kW 18

19 Ο έλεγχος των Ι/Ο εισόδων του παραπάνω Drive υλοποιήθηκε με ένα PLCτης εταιρίας ABB, της σειράς AC800M με επεξεργαστική μονάδα PM856/TP830 σε συνδυασμό με Ι/Ο Modules της σειράς S800. Τα παραπάνω απεικονίζονται στο σχήμα 2.1. Σχήμα 2.3 Το PLCμε τα I/Omodules Ο έλεγχος του ανεμοκινητήρα πραγματοποιήθηκε μέσω Drive της εταιρίας ΑΒΒ τύπου ACS850 σε συνδυασμό με μικροελεγκτή προγραμματισμένο να εκτελεί άμεσο έλεγχο ροπής με βάση τις καμπύλες ανέμου της ανεμοτουρμπίνας, που μας δόθηκε, και οι οποίες στη γενική τους μορφή είναι αυτές που φαίνονται στο σχήμα Καμπύλες ανέμου και MPPT ελέγχου Στο κεφάλαιο 1 δόθηκε αναλυτική περιγραφή του τρόπου υπολογισμού των καμπυλών ισχύος και ροπής ως προς την ταχύτητα περιστροφής για διάφορες ταχύτητες ανέμου. Στο σημείο αυτό θα παρουσιάσουμε τις πραγματικές καμπύλες της ανεμοτουρμπίνας που χρησιμοποιήθηκε βάση των οποίων πραγματοποιήθηκε ο έλεγχος του ανεμοκινητήρα μας και από τις οποίες εξήχθη η καμπύλη του MPΡT ελέγχου μας. 19

20 Στο σχήμα 2.3 παρουσιάζονται οι καμπύλες ισχύος της ανεμοτουρμπίνας μας. Οι καμπύλες αυτές αντιστοιχούν σε ανεμοτουρμπίνα με μήκος πτερυγίου 2,25 m, βέλτιστο αεροδυναμικό συντελεστή C P =0,45 που παρουσιάζεται σε βέλτιστο λ=7. Σχήμα 2.4Καμπύλες ανεμοπτουρμπίνας Η σταθερά Κ των σχέσεων 1.7 και 1.8 που είναι η σταθερά του ΜΡΡΤ μας, που υπολογίζεται από τις παραπάνω καμπύλες είναι Κ=0,148 Η παραπάνω θεωρητική τιμή της σταθεράς οδηγεί στην καμπύλη του ΜΡΡΤ, που φαίνεται στο σχήμα 2.4 και για την οποία θεωρητικά η ανεμογεννήτριά μας λειτουργεί για κάθε ταχύτητα ανέμου στον μέγιστο αεροδυναμικό συντελεστή ισχύος 0,45. Ωστόσο, έπειτα από πειραματική εξέταση της διάταξης διαπιστώθηκε ότι λόγω τριβών αλλά και ηλεκτρικών απωλειών στους κινητήρες μας, το σύστημά μας ισορροπεί για κάθε ταχύτητα ανέμου στ βέλτιστο αεροδυναμικό συντελεστή 0,45 για την τιμή της σταθεράς του ΜΡΡΤ. Κ=0,135 Η παρουσίαση της καμπύλης για την παραπάνω σταθερά σε σχέση με τις θεωρητικές καμπύλες φαίνεται στο σχήμα

21 Σχήμα 2.5Καμπύλες ανεμοπτουρμπίνας με τον θεωρητικό MPPT Σχήμα 2.6Καμπύλες ανεμοπτουρμπίνας με τον πειραματικό MPPT 21

22 Κεφάλαιο 3 ο Παραμετροποίηση του λογισμικού DriveWindow 3.1 Το περιβάλλον εργασίας Η επικοινωνία μας με το driveacs800, η ρύθμιση των παραμέτρων του και η παρατήρηση των επιθυμητών σημάτων πραγματοποιήθηκε με το λογισμικό DriveWindow Παρακάτω παρατίθεται στιγμιότυπο του workspace, με σημειωμένα τα βασικότερα σημεία των οποίων τη λειτουργία θα εξηγήσουμε παρακάτω. Σχήμα 3.1 Το περιβάλλον εργασίας του DriveWindow Σε αυτό το τμήμα παρουσιάζονται τα σετ παραμέτρων του εκάστοτε drive το οποίο ελέγχουμε και αντιπροσωπεύουν το firmware που είναι εγκατεστημένο σε αυτό. 22

23 2. Με διπλό κλικ σε κάποιο σετ παραμέτρων εμφανίζονται οι παράμετροι που το αποτελούν στην καρτέλα browsed από αυτές μερικές παραμετροποιούν τον κινητήρα ή τον έλεγχό μας (πχ ονομαστικά μεγέθη,παράμετροι PI κτλ).στις καρτέλες Control και Faults παρουσιάζονται κατά την λειτουργία τυχόν σφάλματα. 3. Εδώ μπορούμε να τοποθετήσουμε πραγματικά σήματα μέτρησης (τάσεις, ρεύματα κτλ) προκειμένου να τα παρακολουθούμε σε πραγματικό χρόνο. 4. Η περιοχή απεικόνισης των σημάτων που έχουμε επιλέξει. 5. Στην κάτω περιοχή υπάρχουν «κουμπιά» με τα οποία μπορούμε επιλέξουμε έλεγχο του drive από εξωτερικά σήματα ή από το λογισμικό, να κάνουμε αποσφαλμάτωση τυχόν σφαλμάτων αφού ελέγξουμε το λόγο εμφάνισης, να εκκινήσουμε και να σταματήσουμε την λειτουργία του. 3.2 Τα σετ παραμέτρων Παρακάτω θα παρουσιάσουμε τα σετ παραμέτρων που περιέχονται στο firmware, μια συνοπτική περιγραφή τους και επισημάνσεις σε παραμέτρους που είναι κρίσιμες για την λειτουργία του drive. 01: Actualsignals. 02 :Actualsignals. 03 :Actualsignals. Στα group01,02 και 03 παρουσιάζονται πραγματικές τιμές μετρήσεων από πλήθος σημάτων της λειτουργίας του drive. Τα σήματα αυτά μπορούμε να τα παρακολουθήσουμε σε πραγματικό χρόνο στο monitor, σύροντας την επιθυμητή στο πεδίο 3. 23

24 24

25 25

26 04:INFORMATION. Εδώ παρουσιάζονται πληροφορίες σχετικά με το εγκατεστημένο firmware της συσκευής και τα επιμέρους στοιχεία της (Inverter, Board κτλ). Έμφαση να δοθεί στην παράμετρο μιας και περιέχει το τρέχον firmware και μας βοηθά να ανατρέξουμε στο αντίστοιχο manual το οποίο θα περιέχει πλήρη 26

27 περιγραφή όλων των παραμέτρων καθώς και πλήρη εξήγηση της χρήσης τους. Tο manual αποτελεί απαραίτητο εργαλείο για κάθε περαιτέρω μεταβολή ή ρύθμιση καθώς μπορεί να αποκαλύψει κρυφές συσχετίσεις μεταξύ μεταβλητών. Στην περίπτωσή μας είναι το EN_ACS800_77LC and _87LC induction and PM generator ctrl prg FW manual_rev B 07 :CONTROLWORDS 08: STATUSWORDS 09:FAULTWORDS Τα σετ αυτά περιέχου ν παραμέτρους σε δεκαεξαδική αρίθμηση και χρησιμοποιείται για έλεγχο μέσω fieldbus. 27

28 10: DIGITAL INPUTS Εδώ ορίζουμε από ποιες ψηφιακές εισόδους του θα ενεργοποιούνται οι αντίστοιχες λειτουργίες. Στην υλοποίησή μας δεν θα χρησιμοποιήσουμε κάποια από αυτές τις λειτουργίες του drive. 28

29 11: REFFERENCESELECT Εδώ ρυθμίζουμε το drive για το πώς θα δέχεται και από πού θα δέχεται την αναφορά της ταχύτητας. Μας απασχολεί η με την οποία ορίζουμε ότι το σήμα ταχύτητας θα δίνεται στην αναλογική είσοδο ΑΙ2 σαν σήμα ρεύματος με εύρος 0(4) 20mA. 13: ANALOGUEINPUTS Εδώ ρυθμίζουμε το επιθυμητό εύρος των αναλογικών σημάτων εισόδου, την κλίμακά τους(πχ ή 0-100) και το ρυθμό ανανέωσης τους. Για μεγέθη όπως η ροπή(αι3) για τα οποία θα δίνεται ποσοστιαία αναφορά σαν μέγιστο δίνουμε Για την ταχύτητα(αι2), που θα δίνεται σε απόλυτο μέγεθος, το μέγιστο το βάζουμε που αντιστοιχεί στην παράμετρο Ίσως χρειαστεί λίγες δοκιμές για να εξισορροπηθούν τυχόν ασυμφωνίες μεταξύ PLC και drive, και το νούμερο να μην είναι ακριβώς Με πειραματική εξέταση κατέληξα στο

30 14: DIGITAL OUTPUTS Από εδώ ελέγχεται η λειτουργία των ψηφιακών εξόδων. 15: ANALOGUE OUTPUTS Σε αυτό το γκρουπ ελέγχεται ποιες τιμές θα οδηγούνται στις αναλογικές εξόδους, η κλίμακά τους, αν θα αναστρέφονται καθώς και το ελάχιστο τους σήματος ρεύματος -το οποίο επιλέξαμε 4mA για όλες τις εισόδους και εξόδους-. 30

31 Χρησιμοποιήθηκε μόνο η ΑΟ1 για την λήψη σήματος ταχύτητας στο PLC. 16: SYSTEM CTR INPUTS Οι παράμετροι που μας ενδιαφέρουν εδώ είναι η 16.01, που τις βάζουμε την επιλογή INTERLOCK και μας επιτρέπει να ενεργοποιούμε το RUNENABLE μέσω της DI2, και η η οποία πρέπει να είναι OFF μιας και το ΟΝ σταματά τον κινητήρα ή δεν τον αφήνει να ξεκινήσει. 31

32 17: DC HOLD Εδώ ρυθμίζεται η λειτουργία του DCHOLD που χρησιμοποιείται για να κρατήσει την ανεμογεννήτρια σε μηδενική ταχύτητα για τις περιόδους μη επαρκούς ανέμου και για λειτουργία με έλεγχο ταχύτητας και άρα δεν θα μας χρειαστεί. 18 LED PANEL CTRL Το γκρουπ αυτό δεν χρησιμοποιείται σε ανεμογεννήτριες. 19 DATA STORAGE Για αποθήκευση από και προς σύστημα ελέγχου fieldbus. Δεν θα χρησιμοποιηθεί. 32

33 20: LIMITS Εδώ ορίζουμε τα όρια λειτουργίας μέσα στα οποία θέλουμε να λειτουργεί η γεννήτριά μας. 21 START/STOP FUNC Σε αυτό το γκρουπ ορίζονται οι λειτουργίες εκκίνησης και σταματήματος της γεννήτριας. 33

34 22 ACCEL/DECEL Με αυτές τις παραμέτρους ορίζουμε το σχήμα τις ράμπας μέσα από την οποία θα περνά η αναφορά ταχύτητας. 23 SPEED REF Εδώ ορίζονται παράμετροι διάφορων σταδίων από τα οποί περνά η αναφορά ταχύτητας. 24 SPEED CONTROL Εδώ ορίζονται οι παράμετροι του ΡΙ ελεγκτή ταχύτητας. 34

35 Τα σετ 22,23,24 χρησιμεύουν κυρίως κατά την πραγματοποίηση ελέγχου ταχύτητας 25: TORQUEREFERENCE Εδώ ορίζονται παράμετροι από τα στάδια (ράμπες, φίλτρα) τα οποία περνά η αναφορά ροπής. 26: TORQUE REFHANDLING 35

36 Σε αυτό το γκρουπ ορίζουμε αν θα κάνουμε έλεγχο ταχύτητας μέσω ΡΙ ή άμεσο έλεγχο ροπής από την Με τις υπόλοιπες μεταβλητές παραμετροποιούμε την αναφορά μας. 27 FLUX CONTROL Εδώ μπορούμε να κάνουμε πιο εξειδικευμένο έλεγχο της ροής της γεννήτριάς μας. 28 GEN MODEL Εδώ παρουσιάζονται τα στοιχεία του μοντέλου που χρησιμοποιεί το driveγια την υλοποίηση του άμεσου ελέγχου ροπής. 36

37 30 FAULT FUNCTIONS 31 FAULT FUNCTIONS Προγραμματιζόμενες παράμετροι και συναρτήσεις για τον χειρισμό σφαλμάτων τις οποίες δε θα χρησιμοποιήσουμε. 40 WIND POWER Σετ παραμέτρων για χρήση της γεννήτριας σε περιοχές μείωσης πεδίου, για λειτουργία πάνω από τις ονομαστικές στροφές και για γεννήτριες μόνιμου μαγνήτη. Δεν θα χρειαστεί στην παρούσα δουλειά. 50 SPEED MEASUREMENT Παράμετροι για τους τρόπους μέτρησης της ταχύτητας και την παραμετροποίηση τυχόν χρησιμοποιούμενου encoder. Εδώ κυρίως μας ενδιαφέρει η στη οποία βάζουμε την κλίμακα της ταχύτητάς μας. 37

38 51 MASTERADAPTER (fieldbus adapter) 52 STANDARD MODBUS 53 USER PARAMETERS 55 ADAPTIVE PROG1 56 ADAPT PROG1 CNTRL 57 ADAPTIVE PROG2 58 ADAPT PROG2 CNTRL Τα παραπάνω σετ χρησιμοποιούνται για έλεγχο μέσω fieldbus και Adaptive programming με το DriveAP 2.x PCtool, και δεν θα μας απασχολήσουν. 66 AP CONNECT Αν και αυτό το γκρουπ χρησιμοποιείται για Adaptive programming θα χρησιμοποιήσουμε την για να δίνουμε την εντολή START από την είσοδο DI3, δηλαδή το 3 ο Bitτης παραμέτρου

39 Εδώ να σημειωθεί πως ο τρόπος ορισμού της παραπάνω τιμής βρέθηκε στο manual του AdaptivePrograming en_acs800adapprog_c.pdf και είναι ο εξής 39

40 70 DDCS CONTROL Από εδώ ρυθμίζουμε την επικοινωνία των καναλιών οπτικών ινών CH0, CH1, CH2 καιch3. 71 DRIVEBUS COMM 90 D SET REC ADDR 91 D SET REC ADDR 92 D SET TR ADDR 93 D SET TR ADDR Τα παραπάνω σετ χρησιμοποιούνται για έλεγχο μέσω fieldbus και Adaptive programming με το DriveAP 2.x PCtool, και δεν θα μας απασχολήσουν.

41 95 ISU Εδώ ρυθμίζουμε τις παραμέτρους του inverter της πλευράς του δικτύου. Η DC τάση αναφοράς ορίστηκε 600V. Η παράμετρος πρέπει να τεθεί LIMITED, ώστε να αποκτήσουμε επικοινωνία με τη ν πλευρά του δικτύου, μιας και όλος μας ο έλεγχος γίνεται στη πλευρά της γεννήτριας. Έπειτα πρέπει να θέσουμε την σε YES. Αυτή η μεταβλητή είναι edge activated οπότε θα επιστρέψει το ΝΟ. Μπορούμε επίσης να ορίσουμε την άεργο ισχύ που θα απορροφάται ή θα παρέχεται στο δίκτυο από την CONVERTER 98 OPTION MODULES Εδώ ενεργοποιούνται τυχόν επιπλέον modules που έχουν συνδεθεί στο drive (πχ encoder). 41

42 99 START-UP DATA Εδώ δίνουμε τα ονομαστικά στοιχεία της γεννήτριάς μας. Κατά την πρώτη εκκίνηση στην σύνδεση νέας μηχανής θέτουμε την YES ούτως ώστε να μαγνητιστεί κατάλληλα και να υπολογιστεί το μοντέλο πάνω στο οποίο θα εκτελεστεί ο άμεσος έλεγχος ροπής. Εκτός των παραπάνω παραμέτρων ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην μελέτη και κατανόηση των διαγραμμάτων ροής σημάτων αναφοράς ταχύτητας και ροπής. Σε αυτά περιγράφεται η πλήρης διαδρομή των σημάτων αναφοράς μέσα από περιοριστές, ράμπες, διαχωριστές, τροποποιητές κλίμακας κ.α. ώστε να υλοποιηθεί ο έλεγχός μας. Τα διαγράμματα αυτά είναι που θα βοηθήσουν στην επιλογή πολλών από τις παραπάνω παραμέτρους. Τα διαγράμματα αυτά περιέχονται στο manual που προαναφέρθηκε. Παρακάτω παρουσιάζονται αυτά που μας απασχόλησαν στην παρούσα δουλειά. 42

43 Σχήμα 3.2 Μπλοκ διαγραμμάτων για τις Ι/Ο αναφορές ταχύτητας και ροπής Σχήμα 3.3 (i) Μπλοκ διαγραμμάτων χειρισμού της αναφοράς ροπής 43

44 Σχήμα 3.3 (ii) Μπλοκ διαγραμμάτων χειρισμού της αναφοράς ροπής Σχήμα 3.4 Μπλοκ διαγραμμάτων άμεσου ελέγχου ροπής και ελέγχου ηλεκτρομαγνητικής ροής 44

45 Κεφάλαιο 4 ο Παραμετροποίηση του προγραμματιστικού περιβάλλοντος CompactControlBuilder Ο προγραμματισμός της συμπεριφοράς των εισόδων και εξόδων του PLC και η συγγραφή του απαραίτητου κώδικα πραγματοποιήθηκε με το λογισμικό CompactControlBuilder. Στιγμιότυπο του οποίου παρατίθεται παρακάτω. Ακολουθεί περιγραφή της λειτουργίας και της χρήσης του. Σχήμα 4.1 Το περιβάλλον εργασίας του CompactControlBuilder 45

46 Ξεκινώντας από πάνω το πρώτο στοιχείο είναι οι βιβλιοθήκες. Εδώ εισάγουμε τις απαραίτητες βιβλιοθήκες για την συγγραφή και εκτέλεση του προγράμματος. Οι βιβλιοθήκες αυτές θα μας παρέχουν έτοιμες συναρτήσεις, τύπους μεταβλητών, γραφικά στοιχεία για την δημιουργία του προγράμματος μας. Ακόμα θα πρέπει να εισάγουμε και τις βιβλιοθήκες που περιέχουν το υλικό που έχουμε στην διάθεσή μας. Έπειτα στο τμήμα Applications γίνεται η συγγραφή του προγράμματος και η υλοποίηση του γραφικού περιβάλλοντος. Πιο συγκεκριμένα, συνδέουμε αρχικά, στο Connected Libraries, τις απαραίτητες βιβλιοθήκες από αυτές που έχουμε δηλώσει πιο πάνω. Έπειτα στο τμήμα Control Modules δημιουργούμε το γραφικό μας περιβάλλον, το οποίο για την παρούσα δουλειά φαίνεται παρακάτω. Σχήμα 4.2 Το γραφικό περιβάλλον Από το μενού στα δεξιά επιλέγουμε τα γραφικά στοιχεία που θέλουμε να εισάγουμε και αφού τα τοποθετήσουμε, με διπλό κλικ πάνω τους μπορούμε να 46

47 μπούμε στο μενού παραμετροποίησης τους. Εκεί μπορούμε να επιλέξουμε συγκεκριμένα στοιχεία της συμπεριφοράς τους, να τα αντιστοιχίσουμε σε μεταβλητές, να ορίσουμε το τύπο της μεταβλητής που θα δέχονται, χρώματα, εύρος τιμών κ.α.. Από το μενού, επιλέγοντας ControlModule=>Editor εισαγόμαστε στο παρακάτω μενού. Σχήμα 4.3 Πεδίο ορισμού καθολικών μεταβλητών Εδώ ορίζουμε τις καθολικές μεταβλητές του ελέγχου μας, τον τύπο τους και την αντιστοίχιση τους στις εισόδους και εξόδους του PLC, μέσω των οποίων θα γίνει και ο έλεγχος του drive. Να σημειωθεί πως όντας καθολικές, αυτές οι μεταβλητές εκτός των γραφικών στοιχείων μπορούν να χρησιμοποιηθούν και παρακάτω στην συγγραφή ενός προγράμματος. Στην παραπάνω εικόνα φαίνονται οι μεταβλητές που χρησιμοποιήθηκαν για των χειρισμό των εισόδων και εξόδων του PLC καθώς και η αντιστοίχιση τους στις αντίστοιχες θύρες. Συνεχίζοντας, στο τμήμα Programs γίνεται η συγγραφή του εκάστοτε κώδικα του προγράμματος. Κάθε κομμάτι ή και ολόκληρο το πρόγραμμα τοποθετείται 47

48 σε ένα από τα Fast, Normal, Slow ανάλογα με το ρυθμό με τον οποίο θέλουμε να εκτελείται. Ο ρυθμός αυτός μπορεί να οριστεί στο τμήμα Tasks που βρίσκεται στο τέλος ωστόσο υπάρχει ένα κάτω όριο για καθένα. Στην παρούσα δουλειά επιλέχθηκε το Fast ρυθμό ανανέωσης 1ms- το γρηγορότερο που μπορεί να επιτευχθεί- ώστε να «συνεργάζεται» όσο το δυνατόν καλύτερα με το μικροελεγκτή που ελέγχει την ανεμοτουπρμίνα. Στιγμιότυπα απεικονίζονται παρακάτω. Σχήμα 4.4 Χώρος ανάπτυξης προγράμματος Σχήμα 4.5 Πεδία ορισμού χρόνου επανάληψης και προτεραιότητας προγραμμάτων 48

49 Στο τελευταίο κομμάτι γίνεται η διασύνδεση του υλικού μας και η παραμετροποίησή του. Έτσι αφού εισάγουμε τις απαραίτητες βιβλιοθήκες υλικού που περιέχουν το PLC και τα modules που έχουμε στην διάθεσή μας, εισάγουμε πρώτα την επεξεργαστική μας μονάδα και έπειτα τα I/Omodules με την ίδια σειρά που έχουν τοποθετηθεί και στο «φυσικό» PLC. Σχήμα 4.6 Σειρά εισαγωγής I/OModules 49

50 Για την αντιστοίχιση μεταβλητών σε θύρες εισόδου και εξόδου απλά με διπλό κλικ μπαίνουμε στο παρακάτω μενού όπου εισάγουμε την μεταβλητή που επιθυμούμε. Σχήμα 4.7 Αντιστοίχιση μεταβλητών σε θύρες Ι/Ο Τέλος, ρυθμίζουμε την επικοινωνία με τον υπολογιστή όπως θα περιγραφεί σε άλλη παράγραφο και τους χρόνους των Tasks όπως περιγράψαμε πιο πάνω. Για την παρούσα υλοποίηση η τοποθέτηση φαίνεται παρακάτω. Όταν ολοκληρώσουμε όλες τις παραπάνω ενέργειες και το project είναι έτοιμο μπορούμε είτε να το δοκιμάσουμε σε εικονικό ελεγκτή είτε να φορτώσουμε στο πραγματικό. Οι ενέργειες αυτές γίνονται με τα κουμπιά που βρίσκονται στην κορυφή και φαίνονται παρακάτω. Σχήμα 4.8 Download καιtestmode Buttons 50

51 Το πρώτο χρησιμοποιείται για δοκιμή του κώδικά μας και ονομάζεται TestMode. Έπειτα θα χρησιμοποιείται μόνο το 3 ο για τη φόρτωση του κώδικα και μετάβαση σε onlinemode, δηλαδή παραχώρηση του ελέγχου στο PLC. Να σημειωθεί εν τέλει πως σημαντική βοήθεια για την αρχική κατανόηση των παραπάνω, συνοπτική περιγραφή των σημαντικότερων λειτουργιών και χαρακτηριστικό υλοποιημένο παράδειγμα αποτελεί το manual της ΑΒΒ 3BSE041584R5022_- _en_compact_control_builder_ac_800m_5.0_sp2_getting_started_introduct ion_and_installlation και πρέπει να αποτελεί την αρχή για οποιονδήποτε θέλει να ασχοληθεί με το παρόν PLC. 51

52 Κεφάλαιο 5 ο Συνδεσμολογία των συσκευών 5.1Διασύνδεση μεταξύ PLC και Drive Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται οι αντιστοιχίες των θυρών εισόδου και εξόδου μεταξύ PLC και drive. PLC Drive DO-1 X22-1 DO-2 X22-2 DO-3 X22-3 AI-(8.-) X21-9 AO-(1.0) X21-5 AO-(1.-) X21-6 AO-(2.0) X21-7 AO-(2.-) X21-8 Αρνητικός ακροδέκτης X21-9 και Χ22-10 τροφοδοσίας PLC Πίνακας 5.1 Αντιστοίχιση Ι/Ο μεταξύ PLC και RMIO board Παρακάτω παρουσιάζουμε την περιγραφή του RMIO board όπως παρουσιάζεται στο manual του και εικόνα αυτού καθώς και των modules του PLC. Σχήμα 5.1 Ι/Ο συνδέσεις στο RMIOboard 52

53 Σχήμα 5.2 Αναλυτική περιγραφή του RMIOboard 53

54 Σχήμα 5.3 Ι/Ο συνδέσεις τoυ PLC Παρατηρήσεις: Για τη λήψη αναλογικής εξόδου από το Drive σε αναλογική είσοδο του PLC, συνδέουμε τον ακροδέκτη (+) του Drive στο (-) της επιθυμητής εισόδου στο PLC και το (-) του Drive στον κοινό αρνητικό ακροδέκτη. Το (+) της εισόδου στο PLC μένει κενό (ουσιαστικά υπάρχει σύνδεση μεταξύ (-) του Drive και (+) του PLC, μιας και το module συνδέεται και αυτό στην τροφοδοσία). 54

55 5.2 Επικοινωνία PLC και υπολογιστή Η επικοινωνία μεταξύ του υπολογιστή και του PLC καθίσταται δυνατή μέσω Ethernet που συνδέεται στην υποδοχή CN1 του PLC, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα Σχήμα 5.4 Σύνδεση Ethernetστο PLC Για να εξασφαλίσουμε την επικοινωνία μεταξύ τους ωστόσο πρέπει να κάνουμε τις απαραίτητες ρυθμίσεις των ΙΡ παραμέτρων και στις δύο συσκευές. Πιο συγκεκριμένα στις ρυθμίσεις internet του υπολογιστή τοποθετούμε τις παρακάτω ρυθμίσεις. 55

56 Σχήμα 5.5 Ρυθμίσεις ΙΡ στον υπολογιστή Έπειτα στον controller μας (εδώ PLC_1) δεξί κλικ => Properties => SystemIdentity και εισάγουμε την τιμή του Default Getaway όπως φαίνεται και παρακάτω. Σχήμα 5.6 Ορισμός του SystemIdentity Τέλος στο Ethernet 1 του Controller στο CompactControlBuilder το οποίο φαίνεται σημειωμένο παρακάτω, 56

57 Σχήμα 5.7 Το πεδίο Ethernet1 του PLC Εισάγουμε ως IPaddress την ίδια τιμή με το Default Getaway του υπολογιστή όπως φαίνεται παρακάτω. Σχήμα 5.8 Απαραίτητες ρυθμίσεις στο Ethernet 1 Παρατήρηση: Ίσως χρειαστεί κάποια ρύθμιση ή απενεργοποίηση του firewall ή και του Antivirus του υπολογιστή αν μας εμφανιστεί κάποιο σφάλμα επικοινωνίας 57

58 5.3Επικοινωνία ACS800 και υπολογιστή Η επικοινωνία του drive με τον υπολογιστή γίνεται μέσω οπτικής ίνας που συνδέεται στην θύρα CH3 του inverter που βρίσκεται στην πλευρά της γεννήτριας και στον υπολογιστή στην κάρτα της ABB NDPC-12 DDCS/PC. Ακόμη πρέπει να διασφαλίσουμε την επικοινωνία μεταξύ των δύο μετατροπέων του ACS800 αφού ο έλεγχος μας απευθύνεται στον μετατροπέα που βρίσκεται στην πλευρά της γεννήτριας. Αυτό εξασφαλίζεται συνδέοντας με οπτική ίνα το CH1 της πλευράς της γεννήτριας με το CH0 της πλευράς του δικτύου. Οι προηγούμενες συνδέσεις φαίνονται στις εικόνες παρακάτω. Σχήμα 5.9 Συνδέσεις οπτικών ινών στο Drive Σχήμα 5.10 Η συσκευή NDPC-12 58

59 Κεφάλαιο 6 ο Πειραματικές μετρήσεις διάταξης εξομοίωσης 6.1 Πειραματικές μετρήσεις Σε αυτό το κεφάλαιο θα παρουσιασθούν και θα σχολιασθούν οι πειραματικές μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν στην διάταξη εξομοίωσης που δημιουργήθηκε. Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν με το μετρητικό FLUKE Πιο συγκεκριμένα για διάφορες ταχύτητες ανέμου από την ελάχιστη στην οποία παράγει ισχύ η γεννήτρια μας (3,5 ms -1 ) έως και τα 10ms -1, μετρήθηκαν τα παρακάτω στην έξοδο του drive, δηλαδή στο δίκτυο. Κυματομορφή τάσης, Κυματομορφή ρεύματος THD Ανάλυση αρμονικών Ισχύς cosφ Τα αποτελέσματα θα παρουσιασθούν με την παραπάνω σειρά και θα σχολιαστούν παρακάτω για κάθε ταχύτητα ανέμου. Να σημειωθεί πως με κίτρινο στα διαγράμματα ισχύος και συντελεστή ισχύος απεικονίζεται η συνολική τιμή. Επίσης να σημειώσουμε πως σε όλες τις μετρήσεις η κυματομορφή της τάσης είναι ένα καθαρό ημίτονο μιας και είναι η τάση του δικτύου. Τέλος στην τελευταία παράγραφο παρουσιάζονται συγκεντρωτικά αποτελέσματα για την συμπεριφορά της διάταξης καθώς μεταβάλλονται οι συνθήκες λειτουργίας. 59

60 Μετρήσεις με ταχύτητα ανέμου 3,5 ms -1 (α) (β) (γ) (δ) (ε) Σχήμα 6.1 Μετρήσεις σε ταχύτητα ανέμου 3,5m/s: (α) τάση δικτύου(μπλε) και ρεύμα δικτύου(κόκκινο),(β) THD ρεύματος σε σχέση με το ρεύμα της βασικής αρμονικής, (γ) πλάτος αρμονικής ρεύματος ως ποσοστό της θεμελιώδους,(δ) ισχύς ανά φάση (U: κόκκινο, V: πράσινο και W: μπλε) και συνολική ισχύς (κίτρινο) και (ε) συντελεστής ισχύος ανά φάση(u: κόκκινο, V: πράσινο και W: μπλε) και συνολικός (κίτρινο). 60

61 Στο σχήμα 6.1α παρουσιάζονται, η τάση του δικτύου(μπλε) και το ρεύμα(κόκκινο).το ρεύμα παρουσιάζει έντονη κυμάτωση και δεν σχηματοποιείται η ημιτονοειδής κυματομορφή που θα επιθυμούσαμε. Το γεγονός αυτό οφείλεται στην έντονη παρουσία αρμονικών, τις οποίες αδυνατούν να αποκόψουν τα φίλτρα του drive λόγω της πολύ μικρής ισχύος που ρέει διαμέσου του drive απόρροια της πολύ χαμηλής ταχύτητας ανέμου στην οποία λειτουργούμε την ανεμοτουρμπίνα. Στο σχήμα 6.1β όπου φαίνεται το THD του παραπάνω ρεύματος που του ρεύματος, βρίσκεται σε πολύ υψηλά επίπεδα επιβεβαιώνοντας την παρατήρηση που κάναμε παραπάνω. Επίσης υπάρχει και έντονη ασυμμετρία μεταξύ των τριών φάσεων. Συνεχίζοντας στο σχήμα6.1γ όπου παρουσιάζεται το πλήρες φάσμα των αρμονικών που περιέχονται στο ρεύμα μας, βλέπουμε την κυρίαρχη παρουσία της 2 ης αρμονικής (100Hz). Η δεύτερη αυτή αρμονική οφείλεται κατά κύριο λόγο στην ασυμμετρία των τριών φάσεων. Για να εξασφαλίσουμε δε ότι η ασυμμετρία αυτή δεν οφείλεται σε ασυμμετρία των τάσεων του δικτύου ελέγθηκε σε κάθε μέτρηση και η τάση του δικτύου. Λόγω της ομοιότητας των αποτελεσμάτων όμως θα παρουσιασθούν μόνο για την μέτρηση των 8 m/s στη παράγραφο 6.2. Έπειτα έντονη είναι η παρουσία της 7 ης αρμονικής και το ύψος τους μεγιστοποιείται ξανά στην 17 η και 19 η και 23 η. Το παραπάνω μοτίβο επαναλαμβάνεται και παρουσιάζεται σε όλες τις μετρήσεις μας. Οι παραπάνω αρμονικές επιλέχθηκαν να παρουσιασθούν και στα συγκεντρωτικά μας αποτελέσματα λόγω της έντονης παρουσίας του. Είναι δε εμφανής και σε αυτό το σχήμα η έντονη ανομοιομορφία που παρουσιάζουν οι τρεις φάσεις. Βλέποντας την ισχύ στο σχήμα 6.1δ παρατηρούμε κατανάλωση από το drive. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι παρά την παραγωγή ισχύος από την γεννήτρια μας αυτή δεν υπερκαλύπτει τις απώλειες του drive, οπότε καταναλώνεται και ισχύς δικτύου. Παίρνουμε λοιπόν εδώ μια εικόνα για την απώλειες στο σύστημα μετατροπής. Ο συντελεστής ισχύος φαίνεται στο σχήμα 6.1ε. Η τιμή του 0,8 οφείλεται στην άεργη ισχύ που συνοδεύει την παρουσία των αρμονικών. 61

62 Μετρήσεις με ταχύτητα ανέμου 5 ms -1 (α) (β) (γ) (δ) (ε) Σχήμα 6.2 Μετρήσεις σε ταχύτητα ανέμου 5m/s: (α) τάση δικτύου(μπλε) και ρεύμα δικτύου(κόκκινο),(β) THD ρεύματος σε σχέση με το ρεύμα της βασικής αρμονικής, (γ) πλάτος αρμονικής ρεύματος ως ποσοστό της θεμελιώδους,(δ) ισχύς ανά φάση (U: κόκκινο, V: πράσινο και W: μπλε) και συνολική ισχύς (κίτρινο) και (ε) συντελεστής ισχύος ανά φάση(u: κόκκινο, V: πράσινο και W: μπλε) και συνολικός (κίτρινο) 62

63 Στο σημείο αυτό όπου η ανεμοτουρμπίνα προσομοιώνει άνεμο 5m/s, παρατηρούμε από το σχήμα 6.2δ πώς οι απώλειες του drive έχουν υπερκαλυφθεί και η διάταξή μας παρέχει ισχύ στο δίκτυο. Παρατηρώντας την κυματομορφή του ρεύματος στο σχήμα 6.2α (κόκκινο) βλέπουμε να συνεχίζεται η έντονη παραμόρφωση του ρεύματος. Παρά τη αύξηση του ανέμου μας και την παραγωγή ισχύος από την διάταξή μας, η συνολική ροή ισχύος που αυτή τη φορά είναι θετική- συνεχίζει να είναι μικρή, μικρότερη από την προηγούμενη μέτρηση. Περνώντας στο σχήμα 6.2β είναι χαρακτηριστική η αύξηση του THD και στις τρεις φάσεις, με την ανομοιομορφία σε αυτές να συνεχίζεται σε εντονότερο βαθμό. Το υψηλό επίπεδο του THD όπως εξηγήσαμε οφείλεται στην μικρή ροή ισχύος. Η αύξησή του δε είναι απόρροια της μικρότερης ροής ισχύος σε σχέση με τις μετρήσεις στα 3,5m/s. Η παρουσίαση αναλυτικά του ύψους των αρμονικών σε σχέση με τη βασική αρμονική στο σχήμα 6.2γ, συνεχίζει στο προηγούμενο μοτίβο με πολύ υψηλή 2 η αρμονική, 7 η αρμονική σε πολύ υψηλό επίπεδο και σε αντίστοιχα υψηλά επίπεδα τις αρμονικές από την 13 η έως την 25 η, με την υψηλότερη όλων τη 17 η. Ο συνολικός συντελεστής ισχύος που παρουσιάζεται στο σχήμα 6.2ε έχει μειωθεί στο 0,65 ως αποτέλεσμα της εντονότερης παραμόρφωσης του ρεύματος, της έντονης παρουσίας αρμονικών και της μικρότερης ροής ενεργού ισχύος. 63

64 Μετρήσεις με ταχύτητα ανέμου 7ms -1 (α) (β) (γ) (δ) (ε) Σχήμα 6.3 Μετρήσεις σε ταχύτητα ανέμου 7m/s: (α) τάση δικτύου(μπλε) και ρεύμα δικτύου(κόκκινο),(β) THD ρεύματος σε σχέση με το ρεύμα της βασικής αρμονικής, (γ) πλάτος αρμονικής ρεύματος ως ποσοστό της θεμελιώδους,(δ) ισχύς ανά φάση (U: κόκκινο, V: πράσινο και W: μπλε) και συνολική ισχύς (κίτρινο) και (ε) συντελεστής ισχύος ανά φάση(u: κόκκινο, V: πράσινο και W: μπλε) και συνολικός (κίτρινο) 64

65 Σε αυτήν την ταχύτητα ανέμου έχουμε ήδη αρχίσει να παράγουμε ένα αξιοσημείωτο ποσό ισχύς, 1,05KW, όπως φαίνεται και στο σχήμα 6.3δ και όπως παρατηρούμε τα διαγράμματα αρχίζουν να διορθώνονται. Στο σχήμα 6.3α βλέπουμε ότι παρά την έντονη παραμόρφωσή του, το ρεύμα μας σχηματοποιείται ημιτονοειδώς και να διακρίνεται η συχνότητα των 50Hz. Στο σχήμα 6.3β φαίνεται το THD του ρεύματος και των τριών φάσεων. Βλέπουμε την μείωση του THD και την μείωση του επιπέδου ασυμμετρίας μεταξύ των τριών φάσεων, η οποία είναι ωστόσο υπαρκτή. Στην παρουσίαση του αναλυτικού φάσματος των αρμονικών στο σχήμα 6.3γ παρατηρούμε να συνεχίζεται η κατανομή των αρμονικών των προηγούμενων μετρήσεων, με μειωμένο ωστόσο σε μεγάλο βαθμό του εύρους τους. Ο συντελεστής ισχύος της βασικής αρμονικής που φαίνεται στο σχήμα 6.3ε έχει τη επιθυμητή τιμή 1, μιας και το επίπεδο τις ισχύος που ρέει στο drive επιτρέπει να λειτουργήσει σωστά ο έλεγχος αέργου ισχύος. 65

66 Μετρήσεις με ταχύτητα ανέμου 8ms -1 (α) (β) (γ) (δ) (ε) Σχήμα 6.4 Μετρήσεις σε ταχύτητα ανέμου 8m/s: (α) τάση δικτύου(μπλε) και ρεύμα δικτύου(κόκκινο),(β) THD ρεύματος σε σχέση με το ρεύμα της βασικής αρμονικής, (γ) πλάτος αρμονικής ρεύματος ως ποσοστό της θεμελιώδους,(δ) ισχύς ανά φάση (U: κόκκινο, V: πράσινο και W: μπλε) και συνολική ισχύς (κίτρινο) και (ε) συντελεστής ισχύος ανά φάση(u: κόκκινο, V: πράσινο και W: μπλε) και συνολικός (κίτρινο) 66

67 Στο σχήμα 6.4α βλέπουμε την περαιτέρω βελτίωση της κυματομορφής του ρεύματος καθώς η αύξηση της ταχύτητας του ανέμου και η συνεπαγόμενη αύξηση της παραγόμενης ισχύος μας οδηγεί όλο και πιο κοντά στις ονομαστικές συνθήκες λειτουργίας του drive. Στο σχήμα 6.4β ο απεικονιζόμενος THD επιβεβαιώνει την προηγούμενη παρατήρηση, έχοντας πέσει περίπου στο 50%, μια τιμή ωστόσο που είναι πολύ υψηλή για τα σύγχρονες απαιτήσεις ποιότητας ισχύος. Η απεικόνιση του πλήρους φάσματος των αρμονικών στο σχήμα 6.4γ παρουσιάζει την μείωση του επιπέδου τους. Παρατηρείται ωστόσο εκτός των αρμονικών που κυριαρχούσαν προηγουμένως (2 η,7 η,13 η,17 η,23 η ) και εμφάνιση πολύ υψηλού -σχετικά- επιπέδου 25 η,29 η και 31 η αρμονική. Η ισχύς που ρέει τελικά στο δίκτυο σε ταχύτητα ανέμου 8m/sόπως φαίνεται στο σχήμα 6.4δ είναι 1,85 KW. Ο συντελεστής ισχύος παραμένει 1 όπως φαίνεται στο σχήμα 6.4ε. 67

68 Μετρήσεις με ταχύτητα ανέμου 9ms -1 (α) (β) (γ) (δ) (ε) Σχήμα 6.5 Μετρήσεις σε ταχύτητα ανέμου 9m/s: (α) τάση δικτύου(μπλε) και ρεύμα δικτύου(κόκκινο),(β) THD ρεύματος σε σχέση με το ρεύμα της βασικής αρμονικής, (γ) πλάτος αρμονικής ρεύματος ως ποσοστό της θεμελιώδους,(δ) ισχύς ανά φάση (U: κόκκινο, V: πράσινο και W: μπλε) και συνολική ισχύς (κίτρινο) και (ε) συντελεστής ισχύος ανά φάση(u: κόκκινο, V: πράσινο και W: μπλε) και συνολικός (κίτρινο) 68

69 Όπως βλέπουμε στο σχήμα 6.5α της κυματομορφής του ρεύματος σε σχέση με την τάση συνεχίζεται η βελτίωση της μορφής. Το περιεχόμενο των αρμονικών έχει υποστεί περεταίρω μείωση, παραμένοντας όμως σε υψηλά επίπεδα, πολύ υψηλότερα των απαιτήσεων μας. Στο σχήμα 6.5γ ενδιαφέρον παρουσιάζει ο υποδιπλασιασμός του εύρους των αρμονικών σε όλες τις συχνότητες σε σχέση με την μέτρηση για ταχύτητα ανέμου 8m/s με κυρίαρχες να παραμένουν οι ίδιες αρμονικές. Όπως φαίνεται στο σχήμα 6.5δ η ισχύς που παράγεται σε ταχύτητα ανέμου 9m/sείναι 2,8kW. Ο συντελεστής ισχύος παραμένει 1. 69

70 Μετρήσεις με ταχύτητα ανέμου 10ms -1 (α)(β) (γ) (δ) (ε) Σχήμα 6.6 Μετρήσεις σε ταχύτητα ανέμου 10m/s: (α) τάση δικτύου(μπλε) και ρεύμα δικτύου(κόκκινο),(β) THD ρεύματος σε σχέση με το ρεύμα της βασικής αρμονικής, (γ) πλάτος αρμονικής ρεύματος ως ποσοστό της θεμελιώδους,(δ) ισχύς ανά φάση (U: κόκκινο, V: πράσινο και W: μπλε) και συνολική ισχύς (κίτρινο) και (ε) συντελεστής ισχύος ανά φάση(u: κόκκινο, V: πράσινο και W: μπλε) και συνολικός (κίτρινο) 70

71 Η τελευταία μας μέτρηση πραγματοποιήθηκε στα 10 m/sδηλαδή κοντά στο 80% της ονομαστικής ισχύος της μηχανής μας, προσφέροντας 4,1kWστο δίκτυο, όπως φαίνεται στο σχήμα 6.6δ. Σε αυτό το επίπεδο ισχύος το επίπεδο της ολικής παραμόρφωσης του ρεύματος έχει πέσει στο χαμηλότερο επίπεδο των μετρήσεων μας περίπου 28% όπως φαίνεται στο σχήμα 6.6β. Όπως παρατηρούμε η κυματομορφή μας έχει υποστεί δραματική βελτίωση σε σχέση με τις πρώτες μετρήσεις και πλησιάζει όλο και περισσότερο στην επιθυμητή ημιτονοειδή κυματομορφή όπως φαίνεται στο σχήμα 6.6α. Παρόλα αυτά το περιεχόμενο των αρμονικών αν και αρκετά μειωμένο σε σχέση με πριν συνεχίζει να κρίνεται υψηλό σε σχέση με τις απαιτήσεις των σύγχρονων απαιτήσεων. Στο σχήμα 6.6γ βλέπουμε ότι παρά την περαιτέρω μείωση του εύρους των αρμονικών οι κυρίαρχες αρμονικές παραμένουν ίδιες. Ο συντελεστής ισχύος παραμένει στο 1, αποδεικνύοντας την ορθή λειτουργία του έλεγχου αέργου ισχύος. Να σημειώσουμε κλείνοντας και παρακολουθώντας την βελτίωση στη μορφή του ρεύματος μας καθώς η ισχύ μας ανεβαίνει, πως το συγκεκριμένο drive έχει ονομαστική ισχύ συνεχούς λειτουργίας ίση με 15 KW, και τα φίλτρα που διαθέτει είναι επιλεγμένα για αυτό το επίπεδο ισχύος. Αναμενόμενο λοιπόν το γεγονός πως στα επίπεδα ισχύος που εμείς δουλεύουμε να απέχει η συμπεριφορά τους από την ιδανική. Αναμένουμε επίσης πως στα επίπεδα της ονομαστικής του ισχύος τα πράγματα θα είναι πολύ βελτιωμένα. 71

ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ: Κωνσταντινιά Τσιρογιάννη. Βασιλική Χατζηκωνσταντίνου (ΠΕ04)

ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ: Κωνσταντινιά Τσιρογιάννη. Βασιλική Χατζηκωνσταντίνου (ΠΕ04) ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ: Κωνσταντινιά Τσιρογιάννη (ΠΕ02) Βασιλική Χατζηκωνσταντίνου (ΠΕ04) Β T C E J O R P Υ Ν Η Μ Α Ρ Τ ΤΕ Α Ν Α Ν Ε Ω ΣΙ Μ ΕΣ Π Η ΓΕ Σ ΕΝ Ε Ρ ΓΕ Ι Α Σ. Δ Ι Ε Ξ Δ Σ Α Π ΤΗ Ν Κ Ρ Ι ΣΗ 2 Να

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καστρίου 2013 Ενέργεια & Περιβάλλον Το ενεργειακό πρόβλημα (Ι) Σε τι συνίσταται το ενεργειακό πρόβλημα; 1. Εξάντληση των συμβατικών ενεργειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ για Αιολικά Πάρκα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ για Αιολικά Πάρκα ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ για Αιολικά Πάρκα Υποβάλλεται από τον Κάτοχο Άδειας Παραγωγής µαζί µε την Αίτηση Σύνδεσης Απαιτείται η υποβολή πιστοποιητικού σύµφωνα µε το πρότυπο IEC 61400-21

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Ορισμός «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) είναι οι μη ορυκτές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δηλαδή η αιολική, η ηλιακή και η γεωθερμική ενέργεια, η ενέργεια κυμάτων, η παλιρροϊκή ενέργεια, η υδραυλική

Διαβάστε περισσότερα

Ήπιες µορφές ενέργειας

Ήπιες µορφές ενέργειας ΕΒ ΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ήπιες µορφές ενέργειας Α. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Επιλέξετε τη σωστή από τις παρακάτω προτάσεις, θέτοντάς την σε κύκλο. 1. ΥΣΑΡΕΣΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ανεµογεννήτριες. Γιάννης Κατσίγιαννης

Ανεµογεννήτριες. Γιάννης Κατσίγιαννης Ανεµογεννήτριες Γιάννης Κατσίγιαννης Ισχύςαέριαςδέσµης Ηισχύς P air µιαςαέριαςδέσµηςείναιίσηµε: P air 1 = ρ 2 A V 3 όπου: ρ: πυκνότητααέρα Α: επιφάνεια (για µια ανεµογεννήτρια αντιστοιχεί στην επιφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

Μετρολογικές Διατάξεις Μέτρησης Θερμοκρασίας. 4.1. Μετρολογικός Ενισχυτής τάσεων θερμοζεύγους Κ και η δοκιμή (testing).

Μετρολογικές Διατάξεις Μέτρησης Θερμοκρασίας. 4.1. Μετρολογικός Ενισχυτής τάσεων θερμοζεύγους Κ και η δοκιμή (testing). Κεφάλαιο 4 Μετρολογικές Διατάξεις Μέτρησης Θερμοκρασίας. 4.1. Μετρολογικός Ενισχυτής τάσεων θερμοζεύγους Κ και η δοκιμή (testing). Οι ενδείξεις (τάσεις εξόδου) των θερμοζευγών τύπου Κ είναι δύσκολο να

Διαβάστε περισσότερα

2012 : (307) : , 29 2012 : 11.00 13.30

2012  : (307) : , 29 2012 : 11.00 13.30 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : Εφαρµοσµένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

Tεχνική Πληροφορία Διαδικασία Derating για Sunny Boy και Sunny Tripower

Tεχνική Πληροφορία Διαδικασία Derating για Sunny Boy και Sunny Tripower Tεχνική Πληροφορία Διαδικασία Derating για Sunny Boy και Sunny Tripower Με τη διαδικασία Derating, ο μετατροπέας μειώνει την απόδοσή του, ώστε να προστατεύσει τα εξαρτήματα από υπερθέρμανση. Αυτό το έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ---------------------------------------------------------- 3

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ---------------------------------------------------------- 3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΈΡΓΟ ΕΠΕ 3.4.9. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ----------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ ΗΜΥ 444

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ ΗΜΥ 444 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ ΗΜΥ 444 ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ DC ΚΑΙ AC ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ Δρ Ανδρέας Σταύρου ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Τα Θέματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΉΤΡΙΑ AW 50kW. Καθαρή, αθόρυβη και αποδοτική ενέργεια. Με χαμηλή τιμή για σύντομη απόσβεση και υψηλή απόδοση για πολλά χρόνια

ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΉΤΡΙΑ AW 50kW. Καθαρή, αθόρυβη και αποδοτική ενέργεια. Με χαμηλή τιμή για σύντομη απόσβεση και υψηλή απόδοση για πολλά χρόνια ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΉΤΡΙΑ AW 50kW Καθαρή, αθόρυβη και αποδοτική ενέργεια. Με χαμηλή τιμή για σύντομη απόσβεση και υψηλή απόδοση για πολλά χρόνια www.argosywind.com Η ανεμογεννήτρια AW 50KW της Argosy Wind Power Ltd.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Ι. Σημειώσεις Εργαστηριακών Ασκήσεων

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Ι. Σημειώσεις Εργαστηριακών Ασκήσεων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Τομέας Ηλεκτρικών Βιομηχανικών Διατάξεων και Συστημάτων Αποφάσεων ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Ι Σημειώσεις Εργαστηριακών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΛΥΣΕΙΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Μάθημα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Τετάρτη, 3 Μαΐου 01 07:30 10:30 ΜΕΡΟΣ Α ΘΕΜΑ 1 (α) ΛΥΣΕΙΣ Το ύψος της κάθε βρύσης ώστε να χρησιμοποιείται από το μέσο

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Επαναληπτικός ιαγωνισμός)

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Επαναληπτικός ιαγωνισμός) 4 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Επαναληπτικός ιαγωνισμός) Κυριακή, 5 Απριλίου, 00, Ώρα:.00 4.00 Προτεινόμενες Λύσεις Άσκηση ( 5 μονάδες) Δύο σύγχρονες πηγές, Π και Π, που απέχουν μεταξύ τους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ- ΗΠΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ- ΗΠΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ- ΗΠΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ http://biostore-aloa.blogspot.com/2007/06/2007.html Ιστορική αναδρομή Γενικά στοιχεία Οι πρόγονοί μας στα πρώτα χρόνια της ζωής τους πάνω στη γη, δε γνώριζαν πολλά πράγματα

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοστό απόδοσης. Ποιοτικός παράγοντας για την φωτοβολταϊκή εγκατάσταση

Ποσοστό απόδοσης. Ποιοτικός παράγοντας για την φωτοβολταϊκή εγκατάσταση Ποσοστό απόδοσης Ποιοτικός παράγοντας για την φωτοβολταϊκή εγκατάσταση Περιεχόμενα Το ποσοστό απόδοσης είναι ένα από τα σημαντικότερα μεγέθη για την αξιολόγηση της αποδοτικότητας μίας φωτοβολταϊκής εγκατάστασης.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΜΟΣ: Η ΜΕΓΑΛΗ ΜΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΑΝΕΜΟΣ: Η ΜΕΓΑΛΗ ΜΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Η AIR-SUN A.E.B.E δραστηριοποιείται στον χώρο της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Αιολικό και Ηλιακό δυναμικό και επεκτείνεται στο χώρο των ενεργειακών και περιβαλλοντικών τεχνολογιών γενικότερα. Το

Διαβάστε περισσότερα

1.1.1 H αιολική ενέργεια στην εξέλιξη του Ανθρώπου

1.1.1 H αιολική ενέργεια στην εξέλιξη του Ανθρώπου Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή σε ανεμογεννήτριες, φωτοβολταϊκά και γεωθερμία Για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές χρησιμοποιούνται ανεμογεννήτριες, φωτοβολταϊκά κ.α.. Οι ανεμογεννήτριες μετατρέπουν

Διαβάστε περισσότερα

Πράσινο & Κοινωνικό Επιχειρείν

Πράσινο & Κοινωνικό Επιχειρείν Πράσινο & Κοινωνικό Επιχειρείν 1 Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) Eίναι οι ενεργειακές πηγές (ο ήλιος, ο άνεμος, η βιομάζα, κλπ.), οι οποίες υπάρχουν σε αφθονία στο φυσικό μας περιβάλλον Το ενδιαφέρον

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ανάλυσης Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας

Εργαστήριο Ανάλυσης Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας Εργαστήριο Ανάλυσης Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας Ενότητα: Άσκηση 6: Αντιστάθμιση γραμμών μεταφοράς με σύγχρονους αντισταθμιστές Νικόλαος Βοβός, Γαβριήλ Γιαννακόπουλος, Παναγής Βοβός Τμήμα Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΗΓΕΣ / ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 περίοδος

ΘΕΜΑ : ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΗΓΕΣ / ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 περίοδος ΘΕΜΑ : ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΗΓΕΣ / ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 περίοδος ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ; Η ενέργεια υπάρχει παντού παρόλο που δεν μπορούμε να την δούμε. Αντιλαμβανόμαστε την ύπαρξη της από τα αποτελέσματα της.

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ.: 2610 432243, e-mail: info@energy-greece.gr - web: www.energy-greece.com

Τηλ.: 2610 432243, e-mail: info@energy-greece.gr - web: www.energy-greece.com Σχεδίαση, πώληση και εγκατάσταση μονοφασικού συστήματος αυτόνομης ηλεκτροδότησης, από ανανεώσιμες πηγές ονομαστικής ισχύος 7kW (inverter), συνεργαζόμενο και υποβοηθούμενο από Η/Ζ (γεννήτρια). Προς: Υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

Mάθημα: Θερμικές Στροβιλομηχανές. Εργαστηριακή Ασκηση. Μέτρηση Χαρακτηριστικής Καμπύλης Βαθμίδας Αξονικού Συμπιεστή

Mάθημα: Θερμικές Στροβιλομηχανές. Εργαστηριακή Ασκηση. Μέτρηση Χαρακτηριστικής Καμπύλης Βαθμίδας Αξονικού Συμπιεστή Ε.Μ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕIΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡIΟ ΘΕΡΜIΚΩΝ ΣΤΡΟΒIΛΟΜΗΧΑΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΡΕΥΣΤΩΝ Mάθημα: Θερμικές Στροβιλομηχανές Εργαστηριακή Ασκηση Μέτρηση Χαρακτηριστικής Καμπύλης Βαθμίδας Αξονικού Συμπιεστή Κ. Μαθιουδάκη Καθηγητή

Διαβάστε περισσότερα

Οι μετατροπείς συχνότητας της ΑΒΒ καθιστούν τις αντλίες ευφυείς

Οι μετατροπείς συχνότητας της ΑΒΒ καθιστούν τις αντλίες ευφυείς Έξυπνη άντληση Οι μετατροπείς συχνότητας της ΑΒΒ καθιστούν τις αντλίες ευφυείς Οι αυξανόμενες απαιτήσεις για νερό που προκύπτουν από την παγκόσμια αστικοποίηση και οι σχετικές οδηγίες της ΕΕ, καθιστούν

Διαβάστε περισσότερα

Πολύμετρο Βασικές Μετρήσεις

Πολύμετρο Βασικές Μετρήσεις Πολύμετρο Βασικές Μετρήσεις 1. Σκοπός Σκοπός της εισαγωγικής άσκησης είναι η εξοικείωση του σπουδαστή με τη χρήση του πολύμετρου για τη μέτρηση βασικών μεγεθών ηλεκτρικού κυκλώματος, όπως μέτρηση της έντασης

Διαβάστε περισσότερα

οποία όταν συνδέονται µε µία πηγή τάσης ηµιτονοειδούς µορφής άγουν ρεύµα µη ηµιτονοειδούς µορφής. Το φαινόµενο αυτό έχει ως αποτέλεσµα

οποία όταν συνδέονται µε µία πηγή τάσης ηµιτονοειδούς µορφής άγουν ρεύµα µη ηµιτονοειδούς µορφής. Το φαινόµενο αυτό έχει ως αποτέλεσµα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΑΣΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Η προσέγγιση βάσει της τεχνογνωσίας της SEMAN Α.Ε. Η µη γραµµική φύση των σύγχρονων ηλεκτρικών φορτίων καθιστά συχνά αναγκαία

Διαβάστε περισσότερα

O Ψηφιακός Παλμογράφος

O Ψηφιακός Παλμογράφος Τεχνική Εκπαίδευση O Ψηφιακός Παλμογράφος Παναγιώτης Γεώργιζας BEng Cybernetics with Automotive Electronics MSc Embedded Systems Engineering Θέματα που θα αναλυθούν www.georgizas.gr 1. Γενικά περί παλμογράφων

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα μεταβλητής πολλαπλής εισαγωγής. Τα συστήματα μεταβλητής πολλαπλής εισαγωγής παρουσιάζουν τα

Συστήματα μεταβλητής πολλαπλής εισαγωγής. Τα συστήματα μεταβλητής πολλαπλής εισαγωγής παρουσιάζουν τα Συστήματα μεταβλητής πολλαπλής εισαγωγής Τα συστήματα μεταβλητής πολλαπλής εισαγωγής παρουσιάζουν τα τελευταία χρόνια ραγδαία αύξηση στους κινητήρες παραγωγής. Χρησιμοποιούνται ως μέσα βελτίωσης της ροπής

Διαβάστε περισσότερα

M m l B r mglsin mlcos x ml 2 1) Να εισαχθεί το µοντέλο στο simulink ορίζοντας από πριν στο MATLAB τις µεταβλητές Μ,m,br

M m l B r mglsin mlcos x ml 2 1) Να εισαχθεί το µοντέλο στο simulink ορίζοντας από πριν στο MATLAB τις µεταβλητές Μ,m,br ΑΣΚΗΣΗ 1 Έστω ένα σύστηµα εκκρεµούς όπως φαίνεται στο ακόλουθο σχήµα: Πάνω στη µάζα Μ επιδρά µια οριζόντια δύναµη F l την οποία και θεωρούµε σαν είσοδο στο σύστηµα. Έξοδος του συστήµατος θεωρείται η απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΗ ΔΟΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΒΑΣΙΚΗ ΔΟΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ενότητα 2.1 ΒΑΣΙΚΗ ΔΟΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟΧΟΙ Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας αυτής θα μπορείτε: Να περιγράφετε ένα απλό σύστημα Αυτοματισμού Να διακρίνετε ένα Ανοικτό από ένα Κλειστό σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Διαστασιολόγηση ουδετέρου αγωγού σε εγκαταστάσεις με αρμονικές

Διαστασιολόγηση ουδετέρου αγωγού σε εγκαταστάσεις με αρμονικές Διαστασιολόγηση ουδετέρου αγωγού σε εγκαταστάσεις με αρμονικές Όπως είναι γνωστό, η παρουσία μη γραμμικών φορτίων σε ένα ηλεκτρικό κύκλωμα δημιουργεί αρμονικές συνιστώσες ρεύματος στα καλώδια τροφοδοσίας.

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό υλικό στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Chain Reaction: Α sustainable approach to inquiry based Science Education

Εκπαιδευτικό υλικό στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Chain Reaction: Α sustainable approach to inquiry based Science Education Εκπαιδευτικό υλικό στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Chain Reaction: Α sustainable approach to inquiry based Science Education «Πράσινη» Θέρμανση Μετάφραση-επιμέλεια: Κάλλια Κατσαμποξάκη-Hodgetts

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΤΑΞΗΣ Α ME TO MULTISIM

ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΤΑΞΗΣ Α ME TO MULTISIM ΜΑΘΗΜΑ : ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΤΑΞΗΣ Α ME TO MULTISIM Σκοπός: Η Εξέταση λειτουργίας του ενισχυτή κοινού εκπομπού και εντοπισμός βλαβών στο κύκλωμα με τη χρήση του προγράμματος προσομοίωσης

Διαβάστε περισσότερα

-I/O-SYSTEM 750 BMS ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

-I/O-SYSTEM 750 BMS ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ VER.DATE: 10/04/2014 -I/O-SYSTEM 750 BMS ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ η φιλοσοφία To σύστημα ελέγχου WAGO έχει σχεδιαστεί με σκοπό την ευκολία στην σχεδίαση και στην εκτέλεση ενός project

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ - Λύσεις ασκήσεων στην ενότητα

ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ - Λύσεις ασκήσεων στην ενότητα ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ - Λύσεις ασκήσεων στην ενότητα 1. Να αναφέρετε τρεις τεχνολογικούς τομείς στους οποίους χρησιμοποιούνται οι τελεστικοί ενισχυτές. Τρεις τεχνολογικοί τομείς που οι τελεστικοί ενισχυτές

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΞΥΠΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΑΣ

Η ΕΞΥΠΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΑΣ Η ΕΞΥΠΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στα site: ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

1η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ:

1η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ι η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Εισαγωγή. Η διεξαγωγή της παρούσας εργαστηριακής άσκησης προϋποθέτει την μελέτη τουλάχιστον των πρώτων παραγράφων του

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 1. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το χειμερινό εξάμηνο 2012-13. Αριθμός σπουδαστών

Πίνακας 1. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το χειμερινό εξάμηνο 2012-13. Αριθμός σπουδαστών Πίνακας. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το χειμερινό εξάμηνο 0-3 ΤΜΗΜΑ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α/Α Τίτλος θέματος Μέλος Ε.Π Σύντομη περιγραφή Διακόπτες δικτύων ισχύος 3 4 5 Μηχανικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΙ ΕΙΝΑΙ?

ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΙ ΕΙΝΑΙ? ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΙ ΕΙΝΑΙ? Η ηλιακή ενέργεια που προσπίπτει στην επιφάνεια της γης είναι ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία που παράγεται στον ήλιο. Φτάνει σχεδόν αµετάβλητη στο ανώτατο στρώµατηςατµόσφαιρας του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ gr ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ηλεκτρική παροχή: Ο.Τ. (Open Therm protocol) για τον πομπό και μπαταρίες ΑΑ LR06 για το δέκτη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΠΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ / ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΠΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ / ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΑΚΑΡΙΟΣ Γ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013 2014 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΠΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ / ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Κατεύθυνση: ΠΡΑΚΤΙΚΗ Κλάδος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ Μάθημα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Τάξη: A Τμήμα:

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφορά Ενέργειας με Ακτινοβολία

Μεταφορά Ενέργειας με Ακτινοβολία ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Εργαστηριακή Άσκηση: Μεταφορά Ενέργειας με Ακτινοβολία Σκοπός της Εργαστηριακής Άσκησης: Να προσδιοριστεί ο τρόπος με τον οποίο μεταλλικά κουτιά με επιφάνειες διαφορετικού

Διαβάστε περισσότερα

«Περιβάλλον Ενεργειακή Επανάσταση-Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας». Σύνθημά μας: «Θέλουμε να ζήσουμε σε ένα ανθρώπινο πλανήτη!

«Περιβάλλον Ενεργειακή Επανάσταση-Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας». Σύνθημά μας: «Θέλουμε να ζήσουμε σε ένα ανθρώπινο πλανήτη! Η ιαδραστική Τηλεδιάσκεψη στην Υπηρεσία του Σύγχρονου Σχολείου Πρόγραµµα Οδυσσέας 1 ος Κύκλος 2009 «Περιβάλλον Ενεργειακή Επανάσταση-Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας». Σύνθημά μας: «Θέλουμε να ζήσουμε σε ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. του Φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. του Φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του Φοιτητή του

Διαβάστε περισσότερα

UTECO ABEE ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ

UTECO ABEE ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ IMAGO F3000 Συνοπτική περιγραφή Αυτοί οι ελεγκτές διαδικασίας χτίζονται σε ένα σχεδιασμό επεκτάσιμης μονάδας, και είναι κατάλληλοι για τον έλεγχο ρύθμιση λειτουργίας, ψησίματος, καπνίσματος και ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική περιγραφή των διαδικασιών που λαμβάνουν χώρα στον Ενεργειακό Σχεδιασμό κάτω από διαφορετικές καταστάσεις και συνθήκες.

Αναλυτική περιγραφή των διαδικασιών που λαμβάνουν χώρα στον Ενεργειακό Σχεδιασμό κάτω από διαφορετικές καταστάσεις και συνθήκες. Πίνακας. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το εαρινό εξάμηνο 202-3 ΤΜΗΜΑ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α/Α Τίτλος θέματος Μέλος Ε.Π Σύντομη περιγραφή 2 3 4 5 6 Έλεγχος της τάσης και της άεργης ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ Οδηγίες χρήσης - 20.12.09 Διαφορικός θερμοστάτης - Steca TR 0301sc - 1-1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο διαφορικός ελεγκτής συγκρίνει διαρκώς τις θερμοκρασίες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες και Βασικές Ιδιότητες Θερμοστοιχείων.

Κατηγορίες και Βασικές Ιδιότητες Θερμοστοιχείων. Κεφάλαιο 3 Κατηγορίες και Βασικές Ιδιότητες Θερμοστοιχείων. Υπάρχουν διάφοροι τύποι μετατροπέων για τη μέτρηση θερμοκρασίας. Οι βασικότεροι από αυτούς είναι τα θερμόμετρα διαστολής, τα θερμοζεύγη, οι μετατροπείς

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ( ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ) ΜΑΙΟΣ 009 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. Ηλεκτροτεχνία Εναλλασσόμενου Ρεύματος: Α. Δροσόπουλος:.6 Φάσορες: σελ..

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Στις παρακάτω προτάσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΘΕΜΑ Α Στις παρακάτω προτάσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 53 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΑΒΒΑΪΔΗ-ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙ : Φιλολάου & Εκφαντίδου 26 : Τηλ.: 2107601470 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2013 ΘΕΜΑ Α Στις παρακάτω προτάσεις Α1-Α4 να

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ: Ανδρέας Ιωάννου

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ: Ανδρέας Ιωάννου ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ 1 ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΓΕΜΙΣΤΙΚΗ 2 3 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΩΝ Ο αυτοματισμός περιλαμβάνει σχεδόν κάθε μηχανισμό ή συσκευή που ελαττώνει το ποσό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 9 Μάθημα: ΦΥΣΙΚΗ 4ωρο Τ.Σ. Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Τρίτη Ιουνίου 9 11. 14. ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Μετασχηματιστή

Μελέτη Μετασχηματιστή Μελέτη Μετασχηματιστή 1. Θεωρητικό μέρος Κάθε φορτίο που κινείται και κατά συνέπεια κάθε αγωγός που διαρρέεται από ρεύμα δημιουργεί γύρω του ένα μαγνητικό πεδίο. Το μαγνητικό πεδίο B με την σειρά του ασκεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001 : 2008. www.olympia-electronics.gr

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001 : 2008. www.olympia-electronics.gr S R CERT ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001 : 2008 www.olympia-electronics.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓH 2. ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ. 3. ΣΥΝΘΕΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 3.1. Σύστημα 48 ζωνών

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Εισαγωγή Ιστορική αναδρομή Το ελληνικό δίκτυο

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Εισαγωγή Ιστορική αναδρομή Το ελληνικό δίκτυο ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Εισαγωγή Ιστορική αναδρομή Το ελληνικό δίκτυο 1 Ηλεκτρική εγκατάσταση είναι το σύνολο των αγωγών και συσκευών που χρειάζονται για την μεταφορά και διανομή της ηλεκτρικής ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΠΕΔΗΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΠΕΔΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΠΕΔΗΣΗ Ένα από τα πλεονεκτήματα της χρήσης των ηλεκτρικών κινητήρων για την κίνηση οχημάτων είναι η εξοικονόμηση ενέργειας κατά τη διάρκεια της πέδησης (φρεναρίσματος) του οχήματος.

Διαβάστε περισσότερα

( ) = ( ) Ηλεκτρική Ισχύς. p t V I t t. cos cos 1 cos cos 2. p t V I t. το στιγμιαίο ρεύμα: όμως: Άρα θα είναι: Επειδή όμως: θα είναι τελικά:

( ) = ( ) Ηλεκτρική Ισχύς. p t V I t t. cos cos 1 cos cos 2. p t V I t. το στιγμιαίο ρεύμα: όμως: Άρα θα είναι: Επειδή όμως: θα είναι τελικά: Η στιγμιαία ηλεκτρική ισχύς σε οποιοδήποτε σημείο ενός κυκλώματος υπολογίζεται ως το γινόμενο της στιγμιαίας τάσης επί το στιγμιαίο ρεύμα: Σε ένα εναλλασσόμενο σύστημα τάσεων και ρευμάτων θα έχουμε όμως:

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική Ενέργεια. Ηλεκτρικό Ρεύμα

Ηλεκτρική Ενέργεια. Ηλεκτρικό Ρεύμα Ηλεκτρική Ενέργεια Σημαντικές ιδιότητες: Μετατροπή από/προς προς άλλες μορφές ενέργειας Μεταφορά σε μεγάλες αποστάσεις με μικρές απώλειες Σημαντικότερες εφαρμογές: Θέρμανση μέσου διάδοσης Μαγνητικό πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πατρών Πολυτεχνική σχολή Τμήμα Χημικών Μηχανικών Ακαδημαϊκό Έτος 2007-20082008 Μάθημα: Οικονομία Περιβάλλοντος για Οικονομολόγους Διδάσκων:Σκούρας Δημήτριος ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας

Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας Φωτοβολταϊκά Αστείρευτη ενέργεια από τον ήλιο! Η ηλιακή ενέργεια είναι μια αστείρευτη πηγή ενέργειας στη διάθεση μας.τα προηγούμενα χρόνια η τεχνολογία και το κόστος παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

"Έξυπνο σπίτι" ΚΝΧ και αντλίες θερμότητας (Α/Θ)

Έξυπνο σπίτι ΚΝΧ και αντλίες θερμότητας (Α/Θ) "Έξυπνο σπίτι" ΚΝΧ και αντλίες θερμότητας (Α/Θ) Η ιδανική λύση για οικονομική ψύξη και θέρμανση με δωρεάν ενέργεια από το περιβάλλον Από τους Νεκτάριο Βρυώνη, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, MSc ABB i-bus KNX Product

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ.

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ. Ερασιτεχνικής Αστρονομίας ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ. Κυριάκος Πανίτσας Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός-Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Τεχνολογία Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 1. Από που προέρχονται τα αποθέµατα του πετρελαίου. Ποια ήταν τα βήµατα σχηµατισµού ; 2. Ποια είναι η θεωρητική µέγιστη απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΣΑΝΑΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΣΑΝΑΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΣΑΝΑΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Εισαγωγή Άνθρωπος και ενέργεια Σχεδόν ταυτόχρονα με την εμφάνιση του ανθρώπου στη γη,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης του PowerSuite

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης του PowerSuite Το PowerSuite είναι η ολοκληρωμένη λύση απόδοσης για τον υπολογιστή σας. Ενσωματώνοντας το RegistryBooster, το DriverScanner και το SpeedUpMyPC σε ένα ενιαίο περιβάλλον εργασίας σάρωσης, το PowerSuite

Διαβάστε περισσότερα

(α) Σχ. 5/30 Σύμβολα πυκνωτή (α) με πολικότητα, (β) χωρίς πολικότητα

(α) Σχ. 5/30 Σύμβολα πυκνωτή (α) με πολικότητα, (β) χωρίς πολικότητα 5. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι ( ΠΥΚΝΩΤΕΣ) Πυκνωτές O πυκνωτής είναι ένα ηλεκτρικό εξάρτημα το οποίο έχει την ιδιότητα να απορροφά και να αποθηκεύει ηλεκτρική ενέργεια και να την απελευθερώνει, σε προκαθορισμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΙΙ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2014 ΑΙΘ.ΖΑ115-116

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΙΙ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2014 ΑΙΘ.ΖΑ115-116 ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΙΙ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2014 ΟΜΑΔΑ Α ΔΕΥΤΕΡΑ 11-13, ΤΡΙΤΗ 9-10,10-11 ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΟΜΑΔΑ Β ΔΕΥΤΕΡΑ 13-15,ΤΡΙΤΗ 11-12,12-13 ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΑΙΘ.ΖΑ115-116 1 Μ.ΠΗΛΑΚΟΥΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΙΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ 445 /681 Εισαγωγή στη Διεσπαρμένη Παραγωγή

ΗΜΥ 445 /681 Εισαγωγή στη Διεσπαρμένη Παραγωγή ΗΜΥ 445 /681 Εισαγωγή στη Διεσπαρμένη Παραγωγή 1 Ορισμός Διεσπαρμένης Παραγωγής Η διεσπαρμένη παραγωγή ορίζεται ως η παραγωγή ενέργειας μικρής κλίμακας, με τιμές που κατά κανόνα κυμαίνονται από 1kW μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ COACH 5 ΣΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ Τ.Ε.Ε.

Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ COACH 5 ΣΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ Τ.Ε.Ε. 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 485 Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ COACH 5 ΣΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ Τ.Ε.Ε. Μπουλταδάκης Στέλιος Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό Άρθρο AN002 JAN-2006

Τεχνικό Άρθρο AN002 JAN-2006 Τεχνικό Άρθρο JAN-2006 ιαφορικοί Θερµοστάτες Η βασικότερη ενεργειακή πηγή των τελευταίων αιώνων, τα ορυκτά καύσιµα, βρίσκονται χρονικά πολύ κοντά στην οριστική τους εξάντληση. Ταυτόχρονα η αλόγιστη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ. Η πειραματική διάταξη που χρησιμοποιείται στην άσκηση φαίνεται στην φωτογραφία του σχήματος 1:

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ. Η πειραματική διάταξη που χρησιμοποιείται στην άσκηση φαίνεται στην φωτογραφία του σχήματος 1: ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Πειραματική Διάταξη Η πειραματική διάταξη που χρησιμοποιείται στην άσκηση φαίνεται στην φωτογραφία του σχήματος 1: Σχήμα 1 : Η πειραματική συσκευή για τη μελέτη της απόδοσης φωτοβολταϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Η ΛΥΣΗ ΣΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Ο οίκος Sime, αναλογιζόμενος τα ενεργειακά προβλήματα και τη ζήτηση χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, προσφέρει στην αγορά και λέβητες βιομάζας:

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Άσκησης : ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ WHEATSTONE

Τίτλος Άσκησης : ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ WHEATSTONE ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Α/Α ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ : ΑΣΚΗΣΗ 3 η Τίτλος Άσκησης : ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ WHEATSTONE Σκοπός Η κατανόηση της λειτουργίας και

Διαβάστε περισσότερα

Model: ED-CS5000. Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για συρόμενες και ανοιγόμενες μονόφυλλες πόρτες.

Model: ED-CS5000. Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για συρόμενες και ανοιγόμενες μονόφυλλες πόρτες. Model: ED-CS5000 Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για συρόμενες και ανοιγόμενες μονόφυλλες πόρτες. Ο πίνακας είναι συμβατός με χειριστήρια σταθερού (11 32bit) η κυλιόμενου κωδικού στην συχνότητα των 433,92Mhz

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτομέρειες προϊόντος

Λεπτομέρειες προϊόντος Λεπτομέρειες προϊόντος Χαρακτηριστικά εξοπλισμού και δυνατότητες τοποθέτησης για το SUNNY STRING-MONITOR SSM16-11 Περιεχόμενα Το Sunny String-Monitor SSM16-11 είναι ειδικά σχεδιασμένο για την επιτήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΥΔΡΟΓΟΝΟ ΩΣ ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΚΥΨΕΛΩΝ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ

ΤΟ ΥΔΡΟΓΟΝΟ ΩΣ ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΚΥΨΕΛΩΝ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ ΤΟ ΥΔΡΟΓΟΝΟ ΩΣ ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΚΥΨΕΛΩΝ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ Κ.Π. Χατζηαντωνίου-Μαρούλη, Ι. Μπρίζας Εργ. Οργανικής Χημείας και ΔιΧηΝΕΤ, Τμήμα Χημείας, Σχολή Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

Λαμπτήρες Μαγνητικής Επαγωγής

Λαμπτήρες Μαγνητικής Επαγωγής Φωτισμός οδοποιίας, πάρκων, πλατειών ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ-ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΕΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ LED Λαμπτήρες Μαγνητικής Επαγωγής Light Emitting Diodes LED Αρχή λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΕ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΠΕ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΕ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Τρίτη 27 Μαϊου 2014 Βεζυργιάννη Γεωργία MSc. Φυσικός Περιβάλλοντος Συνεργάτης του Τμήματος Εκπαίδευσης του ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΑΠΕ) Κλιματική

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο 17: Παιχνίδι μνήμης με εικόνες

Σενάριο 17: Παιχνίδι μνήμης με εικόνες Σενάριο 17: Παιχνίδι μνήμης με εικόνες Φύλλο Εργασίας Τίτλος: Παιχνίδι μνήμης με εικόνες Γνωστικό Αντικείμενο: Εφαρμογές Πληροφορικής-Υπολογιστών Διδακτική Ενότητα: Διερευνώ - Δημιουργώ Ανακαλύπτω, Συνθετικές

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα «Η επανεκκίνηση της αγοράς των φωτοβολταϊκών και οι προϋποθέσεις για την μεγάλη διείσδυσή τους στα ηλεκτρικά δίκτυα»

Ημερίδα «Η επανεκκίνηση της αγοράς των φωτοβολταϊκών και οι προϋποθέσεις για την μεγάλη διείσδυσή τους στα ηλεκτρικά δίκτυα» Ημερίδα «Η επανεκκίνηση της αγοράς των φωτοβολταϊκών και οι προϋποθέσεις για την μεγάλη διείσδυσή τους στα ηλεκτρικά δίκτυα» ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Ν. Δρόσος Διευθυντής Διεύθυνσης Διαχείρισης Δικτύου (ΔΔΔ) Διοργανωτής:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης 1. Ο κλάδος της περιγραφικής Στατιστικής: α. Ασχολείται με την επεξεργασία των δεδομένων και την ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Διπλωματική Εργασία Της φοιτήτριας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 3.0 ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 3.0 ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 3.0 ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όπως είναι ήδη γνωστό, ένα σύστημα επικοινωνίας περιλαμβάνει τον πομπό, το δέκτη και το κανάλι επικοινωνίας. Στην ενότητα αυτή, θα εξετάσουμε τη δομή και τα χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΕΚΦΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΕΚΦΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΕΚΦΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Μαυρομμάτη Ειρήνη 3ο Γ/σιο Τρικάλων Σχ. Έτος 2012-13 1o ΠΕΙΡΑΜΑ: ΤΟ ΜΠΟΥΚΑΛΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΔΕΙΑΖΕΙ Ατμοσφαιρική

Διαβάστε περισσότερα

Ένωση Ελλήνων Φυσικών ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 2008 Πανεπιστήμιο Αθηνών Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας, Περιβάλλοντος.

Ένωση Ελλήνων Φυσικών ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 2008 Πανεπιστήμιο Αθηνών Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας, Περιβάλλοντος. Θεωρητικό Μέρος Θέμα 1o A Λυκείου 22 Μαρτίου 28 Στις ερωτήσεις Α,Β,Γ,Δ,E μια μόνο απάντηση είναι σωστή. Γράψτε στο τετράδιό σας το κεφαλαίο γράμμα της ερώτησης και το μικρό γράμμα της σωστής απάντησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ηλεκτρικό Ρεύμα Μέρος 1 ο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ηλεκτρικό Ρεύμα Μέρος 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ηλεκτρικό Ρεύμα Μέρος 1 ο Βασίλης Γαργανουράκης Φυσική ήγ Γυμνασίου Εισαγωγή Στο προηγούμενο κεφάλαιο μελετήσαμε τις αλληλεπιδράσεις των στατικών (ακίνητων) ηλεκτρικών φορτίων. Σε αυτό το κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Προβλήματα και προοπτικές Π. Μουρούζης Υπεύθυνος Ε.Κ.Φ.Ε. Κέρκυρας Ενέργεια: το κλειδί της ευημερίας αλλά και η αιτία των πολέμων 2/40 Πώς ένας άρχοντας απολάμβανε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ Βασίλης Τσέτογλου, Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός ΑΠΘ (Φρυγίας 30 Καβάλα, τηλ. 2510-241735, e-mail:vatset@panafonet.gr) ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η συνεχής και

Διαβάστε περισσότερα

Μετρήσεις µε παλµογράφο

Μετρήσεις µε παλµογράφο Η6 Μετρήσεις µε παλµογράφο ΜΕΡΟΣ 1 ο ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ Α. Γενικά Κατά την απεικόνιση ενός εναλλασσόµενου µεγέθους (Σχήµα 1), είναι γνωστό ότι στον κατακόρυφο άξονα «Υ» παριστάνεται το πλάτος του µεγέθους, ενώ

Διαβάστε περισσότερα

Ο δευτερογενής τομέας παραγωγής, η βιομηχανία, παράγει την ηλεκτρική ενέργεια και τα καύσιμα που χρησιμοποιούμε. Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ διακρίνεται σε

Ο δευτερογενής τομέας παραγωγής, η βιομηχανία, παράγει την ηλεκτρική ενέργεια και τα καύσιμα που χρησιμοποιούμε. Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ διακρίνεται σε στον κόσμο Οι κινήσεις της Ευρώπης για «πράσινη» ενέργεια Χρειαζόμαστε ενέργεια για όλους τους τομείς παραγωγής, για να μαγειρέψουμε το φαγητό μας, να φωταγωγήσουμε τα σπίτια, τις επιχειρήσεις και τα σχολεία,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟ 4.1 ΑΣΚΗΣΗ 4 ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟ A. ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΘΕΤΩΝ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΕΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΦΑΣΕΩΣ ΤΟΥΣ Η σύνθεση δύο καθέτων ταλαντώσεων, x x0 t, y y0 ( t ) του ίδιου πλάτους της ίδιας συχνότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ã. ÁÓÉÁÊÇÓ ÐÅÉÑÁÉÁÓ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. ΘΕΜΑ 1 ο

Ã. ÁÓÉÁÊÇÓ ÐÅÉÑÁÉÁÓ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. ΘΕΜΑ 1 ο Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ ο Στι ερωτήσει - 4 να γράψετε στο τετράδιό σα τον αριθµό των ερώτηση και δίπλα σε κάθε αριθµό το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.. Τροχό κυλίεται πάνω σε οριζόντιο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ 445/681 Διάλεξη 2 Ατμοηλεκτρικές και υδροηλεκτρικές μονάδες

ΗΜΥ 445/681 Διάλεξη 2 Ατμοηλεκτρικές και υδροηλεκτρικές μονάδες ΗΜΥ 445/681 Διάλεξη 2 Ατμοηλεκτρικές και υδροηλεκτρικές μονάδες Δρ. Ηλίας Κυριακίδης Επίκουρος Καθηγητής ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 2008Ηλίας

Διαβάστε περισσότερα

Fronius IG Plus. Η νέα γενιά συνδεδεμένων με το δίκτυο φωτοβολταϊκών μετατροπέων.

Fronius IG Plus. Η νέα γενιά συνδεδεμένων με το δίκτυο φωτοβολταϊκών μετατροπέων. Fronius IG Plus Η νέα γενιά συνδεδεμένων με το δίκτυο φωτοβολταϊκών μετατροπέων. Μέγιστη απόδοση. Σε όλες τις καιρικές συνθήκες. Ο πρώτος μετατροπέας πολλαπλών λειτουργιών. Αξιόπιστος και με μέγιστη σταθερή

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκά συστήματα ιδιοκατανάλωσης, εφεδρείας και Εξοικονόμησης Ενέργειας

Φωτοβολταϊκά συστήματα ιδιοκατανάλωσης, εφεδρείας και Εξοικονόμησης Ενέργειας Φωτοβολταϊκά συστήματα ιδιοκατανάλωσης, εφεδρείας και Εξοικονόμησης Ενέργειας Λύσεις ΦωτοβολταΙκών συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας Απευθείας κατανάλωση Εφεδρική λειτουργία Αυτόνομο Σύστημα 10ΚWp, Αίγινα

Διαβάστε περισσότερα