ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ"

Transcript

1 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Τομέας Ηλεκτρικής Ενέργειας ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Εγκατάσταση Βιομηχανικού Συστήματος Οδήγησης Ηλεκτρικών Μηχανών Αμφίδρομης Ροής Ισχύος για τον Έλεγχο Ανεμογεννήτριας Τσιούμας Ευάγγελος Επιβλέπων Καθηγητής: Μαδεμλής Χρηστος Θεσσαλονίκη 2013

2 2

3 Περίληψη Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής είναι η εξομοίωση της λειτουργίας μιας ανεμογεννήτριας μεταβλητών στροφών με επαγωγική γεννήτρια βραχυκυκλωμένου κλωβού και η εφαρμογή ΜΡΡΤ ελέγχου σε βιομηχανικό σύστημα οδήγησης (drive)μέσω PLC. Τελικός στόχος είναι να αποκτηθούν πειραματικές μετρήσεις οι οποίες θα αποτελέσουν σημείο αναφοράς και σύγκρισης για νυν και μελλοντικές δραστηριότητες έρευνας πάνω σε πειραματικές διατάξεις υλοποίηση του ίδιου ελέγχου. Το βιομηχανικό drive και PLC που χρησιμοποιήθηκαν στα πειράματα ήταν της εταιρίας ΑΒΒ. Αναλυτικότερα, στο Κεφάλαιο1, γίνεται εισαγωγή στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ). Αναφέρονται τα είδη, τα πλεονεκτήματα και ο ενεργειακός τους ρόλος στην παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας. Από τις ΑΠΕ, αναλύεται η αιολική ενέργεια. Περιγράφεται ο τρόπος παραγωγής ισχύος από τον άνεμο και παρουσιάζεται ο βασικός στόχος του ΜΡΡΤ ελέγχου. Στο κεφάλαιο 2 δίνεται λεπτομερής περιγραφή των συσκευών που λαμβάνουν μέρος στο σύστημα εξομοίωσης καθώς και η χρησιμότητά τους. Στα επόμενα τρία κεφάλαια παρουσιάζεται αναλυτικά η διαδικασία και ο τρόπος παραμετροποίησης του συνδυασμού βιομηχανικού Drive και PLC, που απαιτείται για την επίτευξη του ΜΡΡΤ ελέγχου. Συγκεκριμένα, στο κεφάλαιο 3 δίνεται αναλυτική περιγραφή των σετ παραμέτρων του Firmware του Drive. Στο κεφάλαιο 4 εξηγείται η χρήση και ο προγραμματισμός του λογισμικού CompactControlBuilder. Τέλος, στο κεφάλαιο 5 δίνονται οι απαραίτητες συνδεσμολογίες, που απαιτούνται για την ορθή επικοινωνία των συσκευών μας. Τέλος, στο κεφάλαιο 6 παρουσιάζονται και σχολιάζονται οι μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά την πειραματική εξέταση του συστήματος εξομοίωσης. 3

4 Ευχαριστίες Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον επιβλέποντα καθηγητή μου, κύριο Χρήστο Μαδεμλή για την εμπιστοσύνη που μου έδειξε αναθέτοντάς μου την παρούσα διπλωματική εργασία, δίνοντάς μου την ευκαιρία να ασχοληθώ με ένα τόσο ενδιαφέρον θέμα. Επίσης, ιδιαίτερες ευχαριστίες στους διδακτορικούς φοιτητές, Θανάση Μεσεμανώλη και Νεκτάριο Καρακάση για την πολύτιμη βοήθειά τους καθ όλη τη διάρκεια της ενασχόλησής μου με το παρόν θέμα. 4

5 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 1.1. Γενικά περί ανανεώσιμων πηγών ενέργειας Γενικά για την αιολική ενέργεια Ισχύς του ανέμου Συστήματα Ανεμογεννητριών Ανεμογεννήτριες μεταβλητής ταχύτητας (variable speed wind turbines)και ΜΡΡΤ έλεγχος Ο ΜΡΡΤ έλεγχος Το σύστημα εξομοίωσης 2.1. Τοπολογία της διάταξης εξομοίωσης Ο χρησιμοποιούμενος εξοπλισμός Καμπύλες ανέμου και MPPT ελέγχου Παραμετροποίηση του λογισμικού DriveWindow 3.1. Το περιβάλλον εργασίας Τα σετ παραμέτρων Παραμετροποίηση του προγραμματιστικού περιβάλλοντος CompactControlBuilder Συνδεσμολογία των συσκευών 5.1. Διασύνδεση μεταξύ PLC και Drive Επικοινωνία PLC και υπολογιστή Επικοινωνία ACS800 και υπολογιστή Πειραματικές μετρήσεις διάταξης εξομοίωσης 6.1. Πειραματικές μετρήσεις Συγκριτικά αποτελέσματα Συμπεράσματα Αναφορές-Βιβλιογραφία

6 Κεφάλαιο 1 ο Εισαγωγή 1.1 Γενικά περί ανανεώσιμων πηγών ενέργειας Οι "ήπιες μορφές ενέργειας" ή "ανανεώσιμες πηγές ενέργειας" (ΑΠΕ) είναι μορφές εκμεταλλεύσιμης ενέργειας που προέρχεται από διάφορες φυσικές πηγές, όπως ο άνεμος, η γεωθερμία, η κυκλοφορία του νερού και άλλες. Ο όρος "ήπιες" αναφέρεται σε δυο βασικά χαρακτηριστικά τους: i. Για την εκμετάλλευσή τους δεν απαιτείται κάποια ενεργητική παρέμβαση, όπως εξόρυξη, άντληση, καύση, όπως με τις μέχρι τώρα χρησιμοποιούμενες πηγές ενέργειας, αλλά η εκμετάλλευση της ήδη υπάρχουσας ροής ενέργειας στη φύση. ii. Πρόκειται για "καθαρές" μορφές ενέργειας, φιλικές στο περιβάλλον, που δεν αποδεσμεύουν υδρογονάνθρακες, διοξείδιο του άνθρακα ή τοξικά και ραδιενεργά απόβλητα όπως οι υπόλοιπες πηγές ενέργειας που χρησιμοποιούνται σε μεγάλη κλίμακα. Οι ήπιες μορφές ενέργειας βασίζονται στην ηλιακή ακτινοβολία, με εξαίρεση τη γεωθερμική ενέργεια, η οποία είναι ροή ενέργειας από το εσωτερικό του φλοιού της γης, και την ενέργεια απ' τις παλίρροιες που εκμεταλλεύεται τη βαρύτητα. Οι βασιζόμενες στην ηλιακή ακτινοβολία ήπιες πηγές ενέργειας είναι ανανεώσιμες, μιας και δεν πρόκειται να εξαντληθούν όσο υπάρχει ο ήλιος, δηλαδή για μερικά ακόμα δισεκατομμύρια χρόνια. Ουσιαστικά είναι ηλιακή ενέργεια "συσκευασμένη" κατά τον ένα ή τον άλλο τρόπο: η βιομάζα είναι ηλιακή ενέργεια δεσμευμένη στους ιστούς των φυτών μέσω της φωτοσύνθεσης, η αιολική εκμεταλλεύεται τους ανέμους που προκαλούνται απ' τη θέρμανση του αέρα ενώ αυτές που βασίζονται στο νερό εκμεταλλεύονται τον κύκλο εξάτμισης-συμπύκνωσης του νερού και την κυκλοφορία του. Η γεωθερμική ενέργεια δεν είναι ανανεώσιμη, καθώς τα γεωθερμικά πεδία κάποια στιγμή εξαντλούνται. Το ενδιαφέρον για τις ήπιες μορφές ενέργειας ανακινήθηκε τη δεκαετία του 1970, ως αποτέλεσμα κυρίως των απανωτών πετρελαϊκών κρίσεων της εποχής, αλλά και της αλλοίωσης του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής από τη χρήση κλασικών πηγών ενέργειας. Ιδιαίτερα ακριβές στην αρχή, ξεκίνησαν σαν πειραματικές εφαρμογές. Σήμερα, όμως, λαμβάνονται υπόψη στους επίσημους 6

7 σχεδιασμούς των ανεπτυγμένων κρατών για την ενέργεια και, αν και αποτελούν πολύ μικρό ποσοστό της ενεργειακής παραγωγής, ετοιμάζονται βήματα για παραπέρα αξιοποίησή τους. Το κόστος δε των εφαρμογών ήπιων μορφών ενέργειας πέφτει συνέχεια τα τελευταία είκοσι χρόνια και ειδικά η αιολική και υδροηλεκτρική ενέργεια, αλλά και η βιομάζα, μπορούν πλέον να ανταγωνίζονται στα ίσα παραδοσιακές πηγές ενέργειας, όπως ο άνθρακας και η πυρηνική ενέργεια. Ενδεικτικά, στις Η.Π.Α. το 6% της ενέργειας προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές, ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2010 το 25% της ενέργειας θα προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές (κυρίως υδροηλεκτρικά και βιομάζα). Είδη ήπιων μορφών ενέργειας : Αιολική ενέργεια. Χρησιμοποιήθηκε παλιότερα για την άντληση νερού από πηγάδια καθώς και για μηχανικές εφαρμογές (π.χ. την άλεση στους ανεμόμυλους). Έχει αρχίσει να χρησιμοποιείται για ηλεκτροπαραγωγή. Ηλιακή ενέργεια. Χρησιμοποιείται περισσότερο για θερμικές εφαρμογές (ηλιακοί θερμοσίφωνες και φούρνοι) ενώ η χρήση της για την παραγωγή ηλεκτρισμού έχει αρχίσει να κερδίζει έδαφος, με την βοήθεια της πολιτικής προώθησης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας από το ελληνικό κράτος και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υδατοπτώσεις. Είναι τα γνωστά υδροηλεκτρικά έργα, που στο πεδίο των ήπιων μορφών ενέργειας εξειδικεύονται περισσότερο στα μικρά υδροηλεκτρικά. Είναι ήπιο διαδεδομένη μορφή ανανεώσιμης ενέργειας. Βιομάζα. Χρησιμοποιεί τους υδατάνθρακες των φυτών (κυρίως αποβλήτων της βιομηχανίας ξύλου, τροφίμων και ζωοτροφών και της βιομηχανίας ζάχαρης) με σκοπό την αξιοποίηση της ενέργειας που δεσμεύτηκε απ' το φυτό με τη φωτοσύνθεση. Ακόμα μπορούν να χρησιμοποιηθούν αστικά απόβλητα και απορρίμματα. Μπορεί να δώσει βιοαιθανόλη και βιοαέριο, που είναι καύσιμα πιο φιλικά προς το περιβάλλον από τα παραδοσιακά. Είναι μια πηγή ενέργειας με πολλές δυνατότητες και εφαρμογές που θα χρησιμοποιηθεί στο μέλλον. Γεωθερμική ενέργεια. Προέρχεται από τη θερμότητα που παράγεται απ' τη ραδιενεργό αποσύνθεση των πετρωμάτων της γης. Είναι εκμεταλλεύσιμη εκεί όπου η θερμότητα αυτή ανεβαίνει με φυσικό τρόπο στην επιφάνεια, π.χ. στους θερμοπίδακες ή στις πηγές ζεστού νερού. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε απευθείας για θερμικές εφαρμογές είτε για την παραγωγή ηλεκτρισμού. Η Ισλανδία καλύπτει το 80-90% των ενεργειακών της αναγκών με γεωθερμική ενέργεια. Ενέργεια από παλίρροιες. Εκμεταλλεύεται τη βαρύτητα του Ήλιου και της Σελήνης, που προκαλεί ανύψωση της στάθμης του νερού. Το νερό αποθηκεύεται καθώς ανεβαίνει και για να ξανακατέβει αναγκάζεται να περάσει μέσα από μια τουρμπίνα, παράγοντας ηλεκτρισμό. Έχει εφαρμοστεί στην Αγγλία, τη Γαλλία, τη Ρωσία και αλλού. 7

8 Ενέργεια από κύματα. Εκμεταλλεύεται την κινητική ενέργεια των κυμάτων της θάλασσας. Ενέργεια από τους ωκεανούς. Εκμεταλλεύεται τη διαφορά θερμοκρασίας ανάμεσα στα στρώματα του ωκεανού, κάνοντας χρήση θερμικών κύκλων. Βρίσκεται στο στάδιο της έρευνας. 1.2 Γενικά για την αιολική ενέργεια Η αιολική ενέργεια είναι η ενέργεια του ανέμου που προέρχεται από τη μετακίνηση αερίων μαζών της ατμόσφαιρας. Οι μετακινήσεις του αέρα, οι άνεμοι, προέρχονται από τις μεταβολές και τις διαφορετικές από τόπο σε τόπο τιμές της ατμοσφαιρικής πίεσης. Οι διαφορετικές αυτές τιμές της πίεσης οφείλονται στη διαφορετική θέρμανση (απορρόφηση ενέργειας) της ατμόσφαιρας κάθε τόπου από τον Ήλιο. Η αιολική ενέργεια, μια από τις παλαιότερες μορφές φυσικής ενέργειας, αξιοποιήθηκε από πολύ νωρίς για την παραγωγή μηχανικού έργου και είχε αποφασιστική συμβολή στην εξέλιξη της ανθρωπότητας. Η σημασία της ενέργειας του ανέμου φαίνεται στην Ελληνική μυθολογία, όπου ο Αίολος διορίζεται από τους Θεούς του Ολύμπου ως Ταμίας των ανέμων. Ο άνθρωπος πρωτοχρησιμοποίησε την αιολική ενέργεια στα ιστιοφόρα πλοία, γεγονός που συνέβαλε αποφασιστικά στην ανάπτυξη της ναυτιλίας. Μια άλλη εφαρμογή της αιολικής ενέργειας είναι οι ανεμόμυλοι. Μαζί με τους νερόμυλους συγκαταλέγονται στους αρχικούς κινητήρες που αντικατέστησαν τους μυς των ζώων ως πηγές ενέργειας. Διαδόθηκαν στην Ευρώπη επί 650 χρόνια, από τον 12ο μέχρι τις αρχές του 19 ου αιώνα, οπότε άρχισε σταδιακά να περιορίζεται η χρήση τους, λόγω κυρίως της ατμομηχανής. Η οριστική τους εκτόπιση άρχισε μετά τον Α Παγκόσμιο πόλεμο,παράλληλα με την ανάπτυξη του κινητήρα εσωτερικής καύσεως και την διάδοση του ηλεκτρισμού. Κατά τη δεκαετία του 1970, το ενδιαφέρον για την εκμετάλλευση της αιολικής ενέργειας με ανεμογεννήτριες και ανεμόμυλους ανανεώθηκε λόγω της ενεργειακής κρίσης και των προβλημάτων που δημιουργεί η ρύπανση του περιβάλλοντος. 1.3Ισχύς του ανέμου Οι εξελιγμένες ανεμογεννήτριες (Α/Γ) είναι ένα περίπλοκο σύστημα μηχανισμού, αεροδυναμικά σχεδιασμένες και αποδοτικά εξαρτήματα παραγωγής ισχύος, μετάδοσης και ρύθμισης. Το μέγεθος των τουρμπίνων ποικίλλει από μερικά Watt έως αρκετά ΜW. Η καινούρια τάση στην βιομηχανία είναι να περάσει σε μεγαλύτερες μονάδες χωρητικότητας αρκετών ΜW καθώς με βελτιώσεις του συστήματος μπορεί να μειωθεί το κόστος των αιολικών μονάδων παραγωγής ενέργειας. 8

9 Η Α/Γ είναι μια διάταξη για τη μετατροπή της κινητικής ενέργειας του ανέμου σε ηλεκτρισμό. Ο μετασχηματισμός σε μηχανική ροπή γίνεται από αεροδυναμικές δυνάμεις που δρουν στα πτερύγια/έλικα του δρομέα.h Α/Γ προκαλεί μετακίνηση της ενέργειας στη γεννήτρια η οποία είναι συνδεδεμένη με το ηλεκτρικό δίκτυο. Συνήθως υπάρχει ένα κιβώτιο ταχυτήτων ανάμεσα στον άξονα που περιστρέφεται πιο αργά και στον άξονα της τουρμπίνας που περιστρέφεται γρηγορότερα η διαδικασία περιγράφεται στο μοντέλο που φαίνεται στο σχήμα. Σχήμα 1.1 Διαδικασία αεροδυναμικής μετατροπής Ο άνεμος είναι ένα κινούμενο ρευστό, η κινητική ισχύς του οποίου, το οποίο σε έναν δεδομένο όγκο κινούμενου με ταχύτητα u είναι VV ωω = 1 2 ρρρρuu3 (1.1) Α είναι η επιφάνεια του δίσκου που σχηματίζουν τα πτερύγια της ανεμοτουρμπίνας και ρ η πυκνότητα του αέρα. Η ισχύς αυτή είναι αυτή την οποία προσπαθεί να εκμεταλλευτεί η ανεμογεννήτρια. Ωστόσο, η πραγματική ισχύς η οποία συλλέγεται είναι μικρότερη για δύο λόγους. 1. Ο άνεμος εξακολουθεί να κινείται με το ρότορα της αιολικής μηχανής. Αυτό σημαίνει ότι διατηρεί ένα μέρος της κινητικής του ενέργειας. 2. Ο αέρας δεν είναι ιδανικό ρευστό, ως εκ τούτου χαρακτηρίζεται από το ιξώδες του (μέτρο της εσωτερικής τριβής). Για το λόγο αυτό κατά την αλληλεπίδρασή του με τις πτέρυγες της μηχανής ένα μέρος της κινητικής του ενέργειας μετατρέπεται σε ενέργειας λόγω τριβών. Η πραγματική συλλεγόμενη ισχύς, λοιπόν, υπολογίζεται λαμβάνοντας υπ όψιν μια αδιάστατη παράμετρο, η οποία ονομάζεται συντελεστής ισχύος C P. Ο συντελεστής αυτός αποδεικνύεται ότι εξαρτάται από το λόγο, της γραμμικής ταχύτητας του ακροπτερυγίου προς την ταχύτητα του ανέμου. 9

10 Ο παραπάνω λόγος συμβολίζεται στην βιβλιογραφία με λ και δίνεται στην παρακάτω σχέση λλ = ωωωω uu (1.2) Όπου R η ακτίνα των πτερυγίων. Η εξάρτηση του C P από το λ είναι χαρακτηριστική της αεροδυναμικής κατασκευής της ανεμογεννήτριας και έχει τη συνήθη μορφή του παρακάτω σχήματος. Σχήμα 1.2 Καμπύλη αεροδυναμικού συντελεστή Παρατηρώντας την παραπάνω καμπύλη, βλέπουμε ότι παρουσιάζει μέγιστο σε ένα συγκεκριμένο λ, το οποίο συμβολίζουμε με λ opt και είναι χαρακτηριστικό της κατασκευής της ανεμογεννήτριάς μας. Ανατρέχοντας στην πρώτη σχέση της ισχύος του ανέμου και εισάγοντας σε αυτή, στη θέση της ταχύτητας του ανέμου το ισοδύναμό της από τη σχέση του λ και στην επιφάνεια πr 2, καταλήγουμε στην παρακάτω σχέση PP mm = 1 2 CC PP (λλ) λλ 3 ρρρρrr 5 ωω 3 (1.3) Η οποία μας δίνει την εξαγόμενη ισχύ από την ανεμοτουρμπίνα σε σχέση με την ταχύτητα περιστροφής της. 10

11 Παραμετροποιώντας την παραπάνω σχέση με παράμετρο την ταχύτητα του ανέμου παίρνουμε την οικογένεια χαρακτηριστικών καμπυλών ταχύτητας ανέμου ως προς περιστροφική ταχύτητα ανεμοτουρμπίνας. Αυτή η οικογένεια στη γενική περίπτωση έχει την παρακάτω μορφή. Σχήμα 1.3 Καμπύλες μηχανικής ισχύος για διάφορους ανέμους Όπως, λοιπόν, παρατηρούμε, καθεμιά από τις καμπύλες αυτές παρουσιάζει ένα μέγιστο, μέγιστα τα οποία ενώνονται από την καμπύλη ORC(Optimal Regimes Characteristic). Διαίρεση της ισχύος με την περιστροφική ταχύτητα μας δίνει τη ροπή της ανεμοτουρμπίνας. Η σχέση και οι εξαγόμενες καμπύλες παρουσιάζονται παρακάτω TT = 1 2 CC PP (λλ) λλ 3 ρρρρrr 5 ωω 2 (1.4) 11

12 Σχήμα 1.4 Καμπύλες μηχανικής ροπής 1.4 Συστήματα ανεμογεννητριών Σήμερα, η πρόοδος στην τεχνολογία των ηλεκτρονικών ισχύος, μας έχει προσφέρει τη δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε διαφορετικές τοπολογίες ελέγχου ισχύος των ανεμογεννητριών. Οι ανεμογεννήτριες μπορούν να λειτουργήσουν είτε με σταθερή είτε με μεταβλητή ταχύτητα. Επομένως, οι δύο κύριες κατηγορίες των τοπολογιών αυτών είναι: Ανεμογεννήτριες σταθερής ταχύτητας(fixed speed wind turbines) Ανεμογεννήτριες μεταβλητής ταχύτητας(variable speed wind turbines). Τα τελευταία χρόνια επικρατεί η τοπολογία της λειτουργίας των ανεμογεννητριών με μεταβλητές στροφές λόγω των μειονεκτημάτων των ανεμογεννητριών σταθερής ταχύτητας ( έλλειψη ελέγχου της άεργου ισχύος, μηχανικές καταπονήσεις, προβλήματα ποιότητας ισχύος). Οι ανεμογεννήτριες μπορούν να περιέχουν διάφορους τύπους γεννητριών, σύγχρονες ασύγχρονες (επαγωγικές) Δύο τύποι σύγχρονων μηχανών χρησιμοποιούνται σήμερα στις ανεμογεννήτριες: σύγχρονες γεννήτριες δακτυλιοφόρου δρομέα σύγχρονες γεννήτριες μονίμων μαγνητών. Οι ασύγχρονες γεννήτριες μπορεί να είναι: βραχυκυκλωμένου κλωβού (squirrel cage) δακτυλιοφόρου δρομέα (wound rotor) 12

13 Οι κύριοι τύποι γεννητριών δακτυλιοφόρου δρομέα που χρησιμοποιούνται σήμερα είναι οι γεννήτριες με ηλεκτρονικά μεταβαλλόμενη αντίσταση δρομέα (σύστημα optislip) οι γεννήτριες διπλής τροφοδότησης (double fed). Η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη ανεμογεννήτρια είναι η ασύγχρονη. Παρουσιάζει αρκετά πλεονεκτήματα, όπως στιβαρότητα, κατασκευαστική απλότητα και χαμηλό κόστος. Το κύριο μειονέκτημά της είναι ότι ο στάτης χρειάζεται ένα άεργο ρεύμα μαγνήτισης. Συνοψίζοντας, οι Α/Γ μπορούν να διαχωριστούν, σύμφωνα με την λειτουργία και τις αρχές ελέγχου τους, ως a) η σταθερών στροφών Α/Γ εφοδιασμένη με γεννήτρια επαγωγής (no load compensated) b) η εν μέρει μεταβλητών στροφών Α/Γ εφοδιασμένη με γεννήτρια επαγωγής διπλής εξόδου με μεταβλητή αντίσταση δρομέα c) η μεταβλητών στροφών Α/Γ εφοδιασμένη με γεννήτρια επαγωγής διπλής τροφοδότησης ελεγχόμενη από μετατροπέα (back-to-back) d) η μεταβλητών στροφών Α/Γ εφοδιασμένη με σύγχρονη γεννήτρια μόνιμων μαγνητών συνδεδεμένη στο δίκτυο μέσω μετατροπέα συχνότητας. 1.5 Ανεμογεννήτριες μεταβλητής ταχύτητας (variable speed wind turbines) Οι ανεμογεννήτριες μεταβλητών στροφών σχεδιάζονται ώστε να επιτυγχάνουν βελτιστοποίηση της αεροδυναμικής συμπεριφοράς σε ένα μεγάλο εύρος ταχυτήτων του ανέμου. Μέσω της λειτουργίας με μεταβλητές στροφές γίνεται εφικτό να προσαρμόζεται η γωνιακή ταχύτητα του δρομέα της ανεμογεννήτριας σε κάθε ταχύτητα ανέμου. Με αυτόν τον τρόπο, ο λόγος ταχύτητας ακροπτερυγίου λ διατηρείται σταθερός σε μία προκαθορισμένη τιμή που αντιστοιχεί στον συντελεστή μέγιστης αεροδυναμικής απόδοσης (αρχή του αεροδυναμικού ελέγχου ισχύος (pitch control). Με την παραπάνω διαδικασία η παραγωγή ισχύς της ανεμογεννήτριας μεγιστοποιείται. Ο έλεγχος σε αυτή την διαδικασία αναλαμβάνει την «αναζήτηση» του σημείου μέγιστης ισχύος καθώς ο άνεμος μεταβάλλεται. Αναφέρεται συνήθως ως ΜΡΡΤ (Max Power Point Track Control). Σε αντίθεση με τη διάταξη σταθερών στροφών, η διάταξη μεταβλητών στροφών διατηρεί τη ροπή της γεννήτριας σχεδόν σταθερή και οι διακυμάνσεις της ισχύος 13

14 που προκαλούνται από μεταβολές του ανέμου αποσβένονται μέσω της αλλαγής της ταχύτητας του δρομέα. Το ηλεκτρικό σύστημα μιας ανεμογεννήτριας μεταβλητών στροφών είναι πιο πολύπλοκο από το αντίστοιχο των σταθερών στροφών. Συνήθως αποτελείται από μια επαγωγική ή σύγχρονη γεννήτρια,συνήθως επαγωγική, που συνδέεται στο δίκτυο μέσω ενός μετατροπέα ισχύος. Τα πλεονεκτήματά αυτής της διάταξης είναι η αυξημένη απομάστευση ισχύος, η βελτιωμένη ποιότητα ισχύος και η μειωμένη καταπόνηση των μηχανικών μερών της ανεμογεννήτριας. Τα μειονεκτήματά της είναι οι απώλειες στους μετατροπείς ισχύος, η πολυπλοκότητα και το αυξημένο κόστος. Σχήμα 1.5 Γενική τοπολογία ανεμογεννήτριας μεταβλητών στροφών 1.6 Ο ΜΡΡΤ έλεγχος Σκοπός του MPPT ελέγχου είναι η λειτουργία της ανεμογεννήτριας στο μέγιστο της ισχύος για κάθε ταχύτητα ανέμου. Απώτερος σκοπός, δηλαδή, είναι η ανεμογεννήτριά μας να λειτουργεί πάντα στα σημεία της μέγιστης ισχύος, όπως φαίνονται και στο σχήμα που δώσαμε παραπάνω. Στη βιβλιογραφία παρουσιάζονται ποικίλες μέθοδοι για την επίτευξη του παραπάνω στόχου. Στην παρούσα διπλωματική εργασία προτιμήθηκε ο τρόπος που θα περιγραφεί ακολούθως. Όπως έχουμε πει και προηγουμένως η ισχύς που δίνει ο άνεμος στην ανεμοτουρμπίνα μας δίνεται από την ακόλουθη σχέση PP = 1 2 CC PP (λλ) λλ 3 ρρρρrr 5 ωω 3 (1.5) Αντικαθιστώντας το λ με τη βέλτιστη τιμή του και άρα το CP με τη μέγιστη τιμή του καταλήγουμε στην παρακάτω σχέση 14

15 PP = 1 2 CC PP,oooooo 3 ρρρρrr 5 ωω 3 (1.6) λλ oooooo Αυτή η σχέση, εφόσον έχουμε χρησιμοποιήσει τις βέλτιστες τιμές λ και C P, θα διέρχεται από τα μέγιστα των καμπυλών ισχύος, που δείξαμε στην προηγούμενη παράγραφο, είναι η ORC καμπύλη. Όπως βλέπουμε εκτός της περιστροφικής ταχύτητας οι λοιποί είναι σταθεροί όροι και αντικαθιστώντας τους με Κ καταλήγουμε στην PP = ΚΚωω 3 (1.7) Από την παραπάνω σχέση μπορούμε να πάρουμε και την επιθυμητή ροπή για τη μέγιστη ισχύ διαιρώντας με ω. ΤΤ = ΚΚωω 2 (1.8) Τι σημαίνουν πρακτικά, όμως, όλα αυτά; Το σύστημα ελέγχου που θα χρησιμοποιήσουμε περιλαμβάνει ένα back to back μετατροπέα ισχύος ο οποίος εκτελεί άμεσο έλεγχο ροπής. Για κάθε, λοιπόν, περιστροφική ταχύτητα στην οποία αναγκάζει ο άνεμος την ανεμογεννήτριά μας να λειτουργεί, θα εξάγεται μέσω της παραπάνω σχέσης μια αναφορά ροπής της οποίας η χρήση θα εξηγηθεί με τη βοήθεια του σχήματος 1.6. Σχήμα

16 Υποθέτουμε λοιπόν ότι ο άνεμός μας έχει τιμή τέτοια που η χαρακτηριστική ισχύος ταχύτητας δίνεται από την καμπύλη (1). Όπως έχουμε αναφέρει ήδη ο MPPT έλεγχός μας κινείται στην καμπύλη (2). Ας υποθέσουμε επίσης ότι κάποια στιγμή η ανεμογεννήτρια μας περιστρέφεται με τις στροφές του σημείου (a), και άρα δεν έχουμε βέλτιστη παραγωγή ισχύος. Το σύστημα ελέγχου μας σε αυτή τη περίπτωση θα δώσει την αναφορά ροπής του σημείου (b). Το γεγονός αυτό θα δώσει αναφορά ροπής αντίθετη από την κινούσα ροπή του ανέμου, με αποτέλεσμα επιβράδυνση του ανεμοκινητήρα. Η επιβράδυνση αυτή θα συνεχιστεί μέχρι το σημείο (c) όπου οι δύο ροπές γίνονται ίσες και το σύστημα μας ισορροπεί στο σημείο μέγιστης ισχύος. Επιτυγχάνεται λοιπόν ο επιθυμητός MPPT έλεγχος. 16

17 Κεφάλαιο 2 ο Το σύστημα εξομοίωσης Στο παρόν κεφάλαιο θα περιγραφεί η διάταξη εξομοίωσης, που χρησιμοποιήθηκε για τη μελέτη και υλοποίηση του MPPT ελέγχου ανεμογεννήτριας με επαγωγική γεννήτρια βραχυκυκλωμένου κλωβού. Θα δοθούν αναλυτικά χαρακτηριστικά των συσκευών που χρησιμοποιήθηκαν. Επίσης, θα περιγραφεί αναλυτικά η λειτουργία του καθενός από αυτά. 2.1 Τοπολογία της διάταξης εξομοίωσης Στο σχήμα 2.1, που απεικονίζεται παρακάτω, παρουσιάζεται η τοπολογία της διάταξης εξομοίωσης που αναπτύξαμε για την εκτέλεση των πειραματικών μας μετρήσεων, η οποία στην ουσία αποτελεί προσαρμογή της γενικής τοπολογίας ανεμογεννήτριας μεταβλητών στροφών, που παρουσιάζονται στο σχήμα 1.5. Σχήμα 2.1 Το διάγραμμα της διάταξης εξομοίωσης Πιο συγκεκριμένα, το ρόλο του ανεμοκινητήρα αναλαμβάνει ένας κινητήρας βραχυκυκλωμένου κλωβού, όμοιος με την γεννήτριά μας. Ακόμη, απεικονίζονται τα συστήματα ελέγχου των δύο μετατροπέων ισχύος, τα οποία θα περιγραφούν παρακάτω. 17

18 2.2 Ο χρησιμοποιούμενος εξοπλισμός Οι δύο επαγωγικές μηχανές, που παίζουν το ρόλο του ανεμοκινητήρα και της γεννήτριας, είναι εντελώς όμοιες και τα ονομαστικά τους χαρακτηριστικά δίνονται στον πίνακα 2.1 V Hz KW A cosφ D Πίνακας 2.1 Το Drive, που χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της γεννήτριας και του οποίου τη συμπεριφορά θα κληθούμε να αξιολογήσουμε, εν τέλει, είναι ένα βιομηχανικό Drive της εταιρίας ABB με κωδική ονομασία ACS , που απεικονίζεται στο σχήμα 2.1. Το drive αυτό είναι ένας back to back μετατροπέας ισχύος με φίλτρα και στην πλευρά του κινητήρα και στην πλευρά του δικτύου. Πληροφορίες για αυτό, παρέχονται στον πίνακα 2.2. Σχήμα 2.2 Το ACS800 ABB TypeDesignation Pcont.max Icont.max 34A Πίνακας 2.2 ACS kW 18

19 Ο έλεγχος των Ι/Ο εισόδων του παραπάνω Drive υλοποιήθηκε με ένα PLCτης εταιρίας ABB, της σειράς AC800M με επεξεργαστική μονάδα PM856/TP830 σε συνδυασμό με Ι/Ο Modules της σειράς S800. Τα παραπάνω απεικονίζονται στο σχήμα 2.1. Σχήμα 2.3 Το PLCμε τα I/Omodules Ο έλεγχος του ανεμοκινητήρα πραγματοποιήθηκε μέσω Drive της εταιρίας ΑΒΒ τύπου ACS850 σε συνδυασμό με μικροελεγκτή προγραμματισμένο να εκτελεί άμεσο έλεγχο ροπής με βάση τις καμπύλες ανέμου της ανεμοτουρμπίνας, που μας δόθηκε, και οι οποίες στη γενική τους μορφή είναι αυτές που φαίνονται στο σχήμα Καμπύλες ανέμου και MPPT ελέγχου Στο κεφάλαιο 1 δόθηκε αναλυτική περιγραφή του τρόπου υπολογισμού των καμπυλών ισχύος και ροπής ως προς την ταχύτητα περιστροφής για διάφορες ταχύτητες ανέμου. Στο σημείο αυτό θα παρουσιάσουμε τις πραγματικές καμπύλες της ανεμοτουρμπίνας που χρησιμοποιήθηκε βάση των οποίων πραγματοποιήθηκε ο έλεγχος του ανεμοκινητήρα μας και από τις οποίες εξήχθη η καμπύλη του MPΡT ελέγχου μας. 19

20 Στο σχήμα 2.3 παρουσιάζονται οι καμπύλες ισχύος της ανεμοτουρμπίνας μας. Οι καμπύλες αυτές αντιστοιχούν σε ανεμοτουρμπίνα με μήκος πτερυγίου 2,25 m, βέλτιστο αεροδυναμικό συντελεστή C P =0,45 που παρουσιάζεται σε βέλτιστο λ=7. Σχήμα 2.4Καμπύλες ανεμοπτουρμπίνας Η σταθερά Κ των σχέσεων 1.7 και 1.8 που είναι η σταθερά του ΜΡΡΤ μας, που υπολογίζεται από τις παραπάνω καμπύλες είναι Κ=0,148 Η παραπάνω θεωρητική τιμή της σταθεράς οδηγεί στην καμπύλη του ΜΡΡΤ, που φαίνεται στο σχήμα 2.4 και για την οποία θεωρητικά η ανεμογεννήτριά μας λειτουργεί για κάθε ταχύτητα ανέμου στον μέγιστο αεροδυναμικό συντελεστή ισχύος 0,45. Ωστόσο, έπειτα από πειραματική εξέταση της διάταξης διαπιστώθηκε ότι λόγω τριβών αλλά και ηλεκτρικών απωλειών στους κινητήρες μας, το σύστημά μας ισορροπεί για κάθε ταχύτητα ανέμου στ βέλτιστο αεροδυναμικό συντελεστή 0,45 για την τιμή της σταθεράς του ΜΡΡΤ. Κ=0,135 Η παρουσίαση της καμπύλης για την παραπάνω σταθερά σε σχέση με τις θεωρητικές καμπύλες φαίνεται στο σχήμα

21 Σχήμα 2.5Καμπύλες ανεμοπτουρμπίνας με τον θεωρητικό MPPT Σχήμα 2.6Καμπύλες ανεμοπτουρμπίνας με τον πειραματικό MPPT 21

22 Κεφάλαιο 3 ο Παραμετροποίηση του λογισμικού DriveWindow 3.1 Το περιβάλλον εργασίας Η επικοινωνία μας με το driveacs800, η ρύθμιση των παραμέτρων του και η παρατήρηση των επιθυμητών σημάτων πραγματοποιήθηκε με το λογισμικό DriveWindow Παρακάτω παρατίθεται στιγμιότυπο του workspace, με σημειωμένα τα βασικότερα σημεία των οποίων τη λειτουργία θα εξηγήσουμε παρακάτω. Σχήμα 3.1 Το περιβάλλον εργασίας του DriveWindow Σε αυτό το τμήμα παρουσιάζονται τα σετ παραμέτρων του εκάστοτε drive το οποίο ελέγχουμε και αντιπροσωπεύουν το firmware που είναι εγκατεστημένο σε αυτό. 22

23 2. Με διπλό κλικ σε κάποιο σετ παραμέτρων εμφανίζονται οι παράμετροι που το αποτελούν στην καρτέλα browsed από αυτές μερικές παραμετροποιούν τον κινητήρα ή τον έλεγχό μας (πχ ονομαστικά μεγέθη,παράμετροι PI κτλ).στις καρτέλες Control και Faults παρουσιάζονται κατά την λειτουργία τυχόν σφάλματα. 3. Εδώ μπορούμε να τοποθετήσουμε πραγματικά σήματα μέτρησης (τάσεις, ρεύματα κτλ) προκειμένου να τα παρακολουθούμε σε πραγματικό χρόνο. 4. Η περιοχή απεικόνισης των σημάτων που έχουμε επιλέξει. 5. Στην κάτω περιοχή υπάρχουν «κουμπιά» με τα οποία μπορούμε επιλέξουμε έλεγχο του drive από εξωτερικά σήματα ή από το λογισμικό, να κάνουμε αποσφαλμάτωση τυχόν σφαλμάτων αφού ελέγξουμε το λόγο εμφάνισης, να εκκινήσουμε και να σταματήσουμε την λειτουργία του. 3.2 Τα σετ παραμέτρων Παρακάτω θα παρουσιάσουμε τα σετ παραμέτρων που περιέχονται στο firmware, μια συνοπτική περιγραφή τους και επισημάνσεις σε παραμέτρους που είναι κρίσιμες για την λειτουργία του drive. 01: Actualsignals. 02 :Actualsignals. 03 :Actualsignals. Στα group01,02 και 03 παρουσιάζονται πραγματικές τιμές μετρήσεων από πλήθος σημάτων της λειτουργίας του drive. Τα σήματα αυτά μπορούμε να τα παρακολουθήσουμε σε πραγματικό χρόνο στο monitor, σύροντας την επιθυμητή στο πεδίο 3. 23

24 24

25 25

26 04:INFORMATION. Εδώ παρουσιάζονται πληροφορίες σχετικά με το εγκατεστημένο firmware της συσκευής και τα επιμέρους στοιχεία της (Inverter, Board κτλ). Έμφαση να δοθεί στην παράμετρο μιας και περιέχει το τρέχον firmware και μας βοηθά να ανατρέξουμε στο αντίστοιχο manual το οποίο θα περιέχει πλήρη 26

27 περιγραφή όλων των παραμέτρων καθώς και πλήρη εξήγηση της χρήσης τους. Tο manual αποτελεί απαραίτητο εργαλείο για κάθε περαιτέρω μεταβολή ή ρύθμιση καθώς μπορεί να αποκαλύψει κρυφές συσχετίσεις μεταξύ μεταβλητών. Στην περίπτωσή μας είναι το EN_ACS800_77LC and _87LC induction and PM generator ctrl prg FW manual_rev B 07 :CONTROLWORDS 08: STATUSWORDS 09:FAULTWORDS Τα σετ αυτά περιέχου ν παραμέτρους σε δεκαεξαδική αρίθμηση και χρησιμοποιείται για έλεγχο μέσω fieldbus. 27

28 10: DIGITAL INPUTS Εδώ ορίζουμε από ποιες ψηφιακές εισόδους του θα ενεργοποιούνται οι αντίστοιχες λειτουργίες. Στην υλοποίησή μας δεν θα χρησιμοποιήσουμε κάποια από αυτές τις λειτουργίες του drive. 28

29 11: REFFERENCESELECT Εδώ ρυθμίζουμε το drive για το πώς θα δέχεται και από πού θα δέχεται την αναφορά της ταχύτητας. Μας απασχολεί η με την οποία ορίζουμε ότι το σήμα ταχύτητας θα δίνεται στην αναλογική είσοδο ΑΙ2 σαν σήμα ρεύματος με εύρος 0(4) 20mA. 13: ANALOGUEINPUTS Εδώ ρυθμίζουμε το επιθυμητό εύρος των αναλογικών σημάτων εισόδου, την κλίμακά τους(πχ ή 0-100) και το ρυθμό ανανέωσης τους. Για μεγέθη όπως η ροπή(αι3) για τα οποία θα δίνεται ποσοστιαία αναφορά σαν μέγιστο δίνουμε Για την ταχύτητα(αι2), που θα δίνεται σε απόλυτο μέγεθος, το μέγιστο το βάζουμε που αντιστοιχεί στην παράμετρο Ίσως χρειαστεί λίγες δοκιμές για να εξισορροπηθούν τυχόν ασυμφωνίες μεταξύ PLC και drive, και το νούμερο να μην είναι ακριβώς Με πειραματική εξέταση κατέληξα στο

30 14: DIGITAL OUTPUTS Από εδώ ελέγχεται η λειτουργία των ψηφιακών εξόδων. 15: ANALOGUE OUTPUTS Σε αυτό το γκρουπ ελέγχεται ποιες τιμές θα οδηγούνται στις αναλογικές εξόδους, η κλίμακά τους, αν θα αναστρέφονται καθώς και το ελάχιστο τους σήματος ρεύματος -το οποίο επιλέξαμε 4mA για όλες τις εισόδους και εξόδους-. 30

31 Χρησιμοποιήθηκε μόνο η ΑΟ1 για την λήψη σήματος ταχύτητας στο PLC. 16: SYSTEM CTR INPUTS Οι παράμετροι που μας ενδιαφέρουν εδώ είναι η 16.01, που τις βάζουμε την επιλογή INTERLOCK και μας επιτρέπει να ενεργοποιούμε το RUNENABLE μέσω της DI2, και η η οποία πρέπει να είναι OFF μιας και το ΟΝ σταματά τον κινητήρα ή δεν τον αφήνει να ξεκινήσει. 31

32 17: DC HOLD Εδώ ρυθμίζεται η λειτουργία του DCHOLD που χρησιμοποιείται για να κρατήσει την ανεμογεννήτρια σε μηδενική ταχύτητα για τις περιόδους μη επαρκούς ανέμου και για λειτουργία με έλεγχο ταχύτητας και άρα δεν θα μας χρειαστεί. 18 LED PANEL CTRL Το γκρουπ αυτό δεν χρησιμοποιείται σε ανεμογεννήτριες. 19 DATA STORAGE Για αποθήκευση από και προς σύστημα ελέγχου fieldbus. Δεν θα χρησιμοποιηθεί. 32

33 20: LIMITS Εδώ ορίζουμε τα όρια λειτουργίας μέσα στα οποία θέλουμε να λειτουργεί η γεννήτριά μας. 21 START/STOP FUNC Σε αυτό το γκρουπ ορίζονται οι λειτουργίες εκκίνησης και σταματήματος της γεννήτριας. 33

34 22 ACCEL/DECEL Με αυτές τις παραμέτρους ορίζουμε το σχήμα τις ράμπας μέσα από την οποία θα περνά η αναφορά ταχύτητας. 23 SPEED REF Εδώ ορίζονται παράμετροι διάφορων σταδίων από τα οποί περνά η αναφορά ταχύτητας. 24 SPEED CONTROL Εδώ ορίζονται οι παράμετροι του ΡΙ ελεγκτή ταχύτητας. 34

35 Τα σετ 22,23,24 χρησιμεύουν κυρίως κατά την πραγματοποίηση ελέγχου ταχύτητας 25: TORQUEREFERENCE Εδώ ορίζονται παράμετροι από τα στάδια (ράμπες, φίλτρα) τα οποία περνά η αναφορά ροπής. 26: TORQUE REFHANDLING 35

36 Σε αυτό το γκρουπ ορίζουμε αν θα κάνουμε έλεγχο ταχύτητας μέσω ΡΙ ή άμεσο έλεγχο ροπής από την Με τις υπόλοιπες μεταβλητές παραμετροποιούμε την αναφορά μας. 27 FLUX CONTROL Εδώ μπορούμε να κάνουμε πιο εξειδικευμένο έλεγχο της ροής της γεννήτριάς μας. 28 GEN MODEL Εδώ παρουσιάζονται τα στοιχεία του μοντέλου που χρησιμοποιεί το driveγια την υλοποίηση του άμεσου ελέγχου ροπής. 36

37 30 FAULT FUNCTIONS 31 FAULT FUNCTIONS Προγραμματιζόμενες παράμετροι και συναρτήσεις για τον χειρισμό σφαλμάτων τις οποίες δε θα χρησιμοποιήσουμε. 40 WIND POWER Σετ παραμέτρων για χρήση της γεννήτριας σε περιοχές μείωσης πεδίου, για λειτουργία πάνω από τις ονομαστικές στροφές και για γεννήτριες μόνιμου μαγνήτη. Δεν θα χρειαστεί στην παρούσα δουλειά. 50 SPEED MEASUREMENT Παράμετροι για τους τρόπους μέτρησης της ταχύτητας και την παραμετροποίηση τυχόν χρησιμοποιούμενου encoder. Εδώ κυρίως μας ενδιαφέρει η στη οποία βάζουμε την κλίμακα της ταχύτητάς μας. 37

38 51 MASTERADAPTER (fieldbus adapter) 52 STANDARD MODBUS 53 USER PARAMETERS 55 ADAPTIVE PROG1 56 ADAPT PROG1 CNTRL 57 ADAPTIVE PROG2 58 ADAPT PROG2 CNTRL Τα παραπάνω σετ χρησιμοποιούνται για έλεγχο μέσω fieldbus και Adaptive programming με το DriveAP 2.x PCtool, και δεν θα μας απασχολήσουν. 66 AP CONNECT Αν και αυτό το γκρουπ χρησιμοποιείται για Adaptive programming θα χρησιμοποιήσουμε την για να δίνουμε την εντολή START από την είσοδο DI3, δηλαδή το 3 ο Bitτης παραμέτρου

39 Εδώ να σημειωθεί πως ο τρόπος ορισμού της παραπάνω τιμής βρέθηκε στο manual του AdaptivePrograming en_acs800adapprog_c.pdf και είναι ο εξής 39

40 70 DDCS CONTROL Από εδώ ρυθμίζουμε την επικοινωνία των καναλιών οπτικών ινών CH0, CH1, CH2 καιch3. 71 DRIVEBUS COMM 90 D SET REC ADDR 91 D SET REC ADDR 92 D SET TR ADDR 93 D SET TR ADDR Τα παραπάνω σετ χρησιμοποιούνται για έλεγχο μέσω fieldbus και Adaptive programming με το DriveAP 2.x PCtool, και δεν θα μας απασχολήσουν.

41 95 ISU Εδώ ρυθμίζουμε τις παραμέτρους του inverter της πλευράς του δικτύου. Η DC τάση αναφοράς ορίστηκε 600V. Η παράμετρος πρέπει να τεθεί LIMITED, ώστε να αποκτήσουμε επικοινωνία με τη ν πλευρά του δικτύου, μιας και όλος μας ο έλεγχος γίνεται στη πλευρά της γεννήτριας. Έπειτα πρέπει να θέσουμε την σε YES. Αυτή η μεταβλητή είναι edge activated οπότε θα επιστρέψει το ΝΟ. Μπορούμε επίσης να ορίσουμε την άεργο ισχύ που θα απορροφάται ή θα παρέχεται στο δίκτυο από την CONVERTER 98 OPTION MODULES Εδώ ενεργοποιούνται τυχόν επιπλέον modules που έχουν συνδεθεί στο drive (πχ encoder). 41

42 99 START-UP DATA Εδώ δίνουμε τα ονομαστικά στοιχεία της γεννήτριάς μας. Κατά την πρώτη εκκίνηση στην σύνδεση νέας μηχανής θέτουμε την YES ούτως ώστε να μαγνητιστεί κατάλληλα και να υπολογιστεί το μοντέλο πάνω στο οποίο θα εκτελεστεί ο άμεσος έλεγχος ροπής. Εκτός των παραπάνω παραμέτρων ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην μελέτη και κατανόηση των διαγραμμάτων ροής σημάτων αναφοράς ταχύτητας και ροπής. Σε αυτά περιγράφεται η πλήρης διαδρομή των σημάτων αναφοράς μέσα από περιοριστές, ράμπες, διαχωριστές, τροποποιητές κλίμακας κ.α. ώστε να υλοποιηθεί ο έλεγχός μας. Τα διαγράμματα αυτά είναι που θα βοηθήσουν στην επιλογή πολλών από τις παραπάνω παραμέτρους. Τα διαγράμματα αυτά περιέχονται στο manual που προαναφέρθηκε. Παρακάτω παρουσιάζονται αυτά που μας απασχόλησαν στην παρούσα δουλειά. 42

43 Σχήμα 3.2 Μπλοκ διαγραμμάτων για τις Ι/Ο αναφορές ταχύτητας και ροπής Σχήμα 3.3 (i) Μπλοκ διαγραμμάτων χειρισμού της αναφοράς ροπής 43

44 Σχήμα 3.3 (ii) Μπλοκ διαγραμμάτων χειρισμού της αναφοράς ροπής Σχήμα 3.4 Μπλοκ διαγραμμάτων άμεσου ελέγχου ροπής και ελέγχου ηλεκτρομαγνητικής ροής 44

45 Κεφάλαιο 4 ο Παραμετροποίηση του προγραμματιστικού περιβάλλοντος CompactControlBuilder Ο προγραμματισμός της συμπεριφοράς των εισόδων και εξόδων του PLC και η συγγραφή του απαραίτητου κώδικα πραγματοποιήθηκε με το λογισμικό CompactControlBuilder. Στιγμιότυπο του οποίου παρατίθεται παρακάτω. Ακολουθεί περιγραφή της λειτουργίας και της χρήσης του. Σχήμα 4.1 Το περιβάλλον εργασίας του CompactControlBuilder 45

46 Ξεκινώντας από πάνω το πρώτο στοιχείο είναι οι βιβλιοθήκες. Εδώ εισάγουμε τις απαραίτητες βιβλιοθήκες για την συγγραφή και εκτέλεση του προγράμματος. Οι βιβλιοθήκες αυτές θα μας παρέχουν έτοιμες συναρτήσεις, τύπους μεταβλητών, γραφικά στοιχεία για την δημιουργία του προγράμματος μας. Ακόμα θα πρέπει να εισάγουμε και τις βιβλιοθήκες που περιέχουν το υλικό που έχουμε στην διάθεσή μας. Έπειτα στο τμήμα Applications γίνεται η συγγραφή του προγράμματος και η υλοποίηση του γραφικού περιβάλλοντος. Πιο συγκεκριμένα, συνδέουμε αρχικά, στο Connected Libraries, τις απαραίτητες βιβλιοθήκες από αυτές που έχουμε δηλώσει πιο πάνω. Έπειτα στο τμήμα Control Modules δημιουργούμε το γραφικό μας περιβάλλον, το οποίο για την παρούσα δουλειά φαίνεται παρακάτω. Σχήμα 4.2 Το γραφικό περιβάλλον Από το μενού στα δεξιά επιλέγουμε τα γραφικά στοιχεία που θέλουμε να εισάγουμε και αφού τα τοποθετήσουμε, με διπλό κλικ πάνω τους μπορούμε να 46

47 μπούμε στο μενού παραμετροποίησης τους. Εκεί μπορούμε να επιλέξουμε συγκεκριμένα στοιχεία της συμπεριφοράς τους, να τα αντιστοιχίσουμε σε μεταβλητές, να ορίσουμε το τύπο της μεταβλητής που θα δέχονται, χρώματα, εύρος τιμών κ.α.. Από το μενού, επιλέγοντας ControlModule=>Editor εισαγόμαστε στο παρακάτω μενού. Σχήμα 4.3 Πεδίο ορισμού καθολικών μεταβλητών Εδώ ορίζουμε τις καθολικές μεταβλητές του ελέγχου μας, τον τύπο τους και την αντιστοίχιση τους στις εισόδους και εξόδους του PLC, μέσω των οποίων θα γίνει και ο έλεγχος του drive. Να σημειωθεί πως όντας καθολικές, αυτές οι μεταβλητές εκτός των γραφικών στοιχείων μπορούν να χρησιμοποιηθούν και παρακάτω στην συγγραφή ενός προγράμματος. Στην παραπάνω εικόνα φαίνονται οι μεταβλητές που χρησιμοποιήθηκαν για των χειρισμό των εισόδων και εξόδων του PLC καθώς και η αντιστοίχιση τους στις αντίστοιχες θύρες. Συνεχίζοντας, στο τμήμα Programs γίνεται η συγγραφή του εκάστοτε κώδικα του προγράμματος. Κάθε κομμάτι ή και ολόκληρο το πρόγραμμα τοποθετείται 47

48 σε ένα από τα Fast, Normal, Slow ανάλογα με το ρυθμό με τον οποίο θέλουμε να εκτελείται. Ο ρυθμός αυτός μπορεί να οριστεί στο τμήμα Tasks που βρίσκεται στο τέλος ωστόσο υπάρχει ένα κάτω όριο για καθένα. Στην παρούσα δουλειά επιλέχθηκε το Fast ρυθμό ανανέωσης 1ms- το γρηγορότερο που μπορεί να επιτευχθεί- ώστε να «συνεργάζεται» όσο το δυνατόν καλύτερα με το μικροελεγκτή που ελέγχει την ανεμοτουπρμίνα. Στιγμιότυπα απεικονίζονται παρακάτω. Σχήμα 4.4 Χώρος ανάπτυξης προγράμματος Σχήμα 4.5 Πεδία ορισμού χρόνου επανάληψης και προτεραιότητας προγραμμάτων 48

49 Στο τελευταίο κομμάτι γίνεται η διασύνδεση του υλικού μας και η παραμετροποίησή του. Έτσι αφού εισάγουμε τις απαραίτητες βιβλιοθήκες υλικού που περιέχουν το PLC και τα modules που έχουμε στην διάθεσή μας, εισάγουμε πρώτα την επεξεργαστική μας μονάδα και έπειτα τα I/Omodules με την ίδια σειρά που έχουν τοποθετηθεί και στο «φυσικό» PLC. Σχήμα 4.6 Σειρά εισαγωγής I/OModules 49

50 Για την αντιστοίχιση μεταβλητών σε θύρες εισόδου και εξόδου απλά με διπλό κλικ μπαίνουμε στο παρακάτω μενού όπου εισάγουμε την μεταβλητή που επιθυμούμε. Σχήμα 4.7 Αντιστοίχιση μεταβλητών σε θύρες Ι/Ο Τέλος, ρυθμίζουμε την επικοινωνία με τον υπολογιστή όπως θα περιγραφεί σε άλλη παράγραφο και τους χρόνους των Tasks όπως περιγράψαμε πιο πάνω. Για την παρούσα υλοποίηση η τοποθέτηση φαίνεται παρακάτω. Όταν ολοκληρώσουμε όλες τις παραπάνω ενέργειες και το project είναι έτοιμο μπορούμε είτε να το δοκιμάσουμε σε εικονικό ελεγκτή είτε να φορτώσουμε στο πραγματικό. Οι ενέργειες αυτές γίνονται με τα κουμπιά που βρίσκονται στην κορυφή και φαίνονται παρακάτω. Σχήμα 4.8 Download καιtestmode Buttons 50

51 Το πρώτο χρησιμοποιείται για δοκιμή του κώδικά μας και ονομάζεται TestMode. Έπειτα θα χρησιμοποιείται μόνο το 3 ο για τη φόρτωση του κώδικα και μετάβαση σε onlinemode, δηλαδή παραχώρηση του ελέγχου στο PLC. Να σημειωθεί εν τέλει πως σημαντική βοήθεια για την αρχική κατανόηση των παραπάνω, συνοπτική περιγραφή των σημαντικότερων λειτουργιών και χαρακτηριστικό υλοποιημένο παράδειγμα αποτελεί το manual της ΑΒΒ 3BSE041584R5022_- _en_compact_control_builder_ac_800m_5.0_sp2_getting_started_introduct ion_and_installlation και πρέπει να αποτελεί την αρχή για οποιονδήποτε θέλει να ασχοληθεί με το παρόν PLC. 51

52 Κεφάλαιο 5 ο Συνδεσμολογία των συσκευών 5.1Διασύνδεση μεταξύ PLC και Drive Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται οι αντιστοιχίες των θυρών εισόδου και εξόδου μεταξύ PLC και drive. PLC Drive DO-1 X22-1 DO-2 X22-2 DO-3 X22-3 AI-(8.-) X21-9 AO-(1.0) X21-5 AO-(1.-) X21-6 AO-(2.0) X21-7 AO-(2.-) X21-8 Αρνητικός ακροδέκτης X21-9 και Χ22-10 τροφοδοσίας PLC Πίνακας 5.1 Αντιστοίχιση Ι/Ο μεταξύ PLC και RMIO board Παρακάτω παρουσιάζουμε την περιγραφή του RMIO board όπως παρουσιάζεται στο manual του και εικόνα αυτού καθώς και των modules του PLC. Σχήμα 5.1 Ι/Ο συνδέσεις στο RMIOboard 52

53 Σχήμα 5.2 Αναλυτική περιγραφή του RMIOboard 53

54 Σχήμα 5.3 Ι/Ο συνδέσεις τoυ PLC Παρατηρήσεις: Για τη λήψη αναλογικής εξόδου από το Drive σε αναλογική είσοδο του PLC, συνδέουμε τον ακροδέκτη (+) του Drive στο (-) της επιθυμητής εισόδου στο PLC και το (-) του Drive στον κοινό αρνητικό ακροδέκτη. Το (+) της εισόδου στο PLC μένει κενό (ουσιαστικά υπάρχει σύνδεση μεταξύ (-) του Drive και (+) του PLC, μιας και το module συνδέεται και αυτό στην τροφοδοσία). 54

55 5.2 Επικοινωνία PLC και υπολογιστή Η επικοινωνία μεταξύ του υπολογιστή και του PLC καθίσταται δυνατή μέσω Ethernet που συνδέεται στην υποδοχή CN1 του PLC, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα Σχήμα 5.4 Σύνδεση Ethernetστο PLC Για να εξασφαλίσουμε την επικοινωνία μεταξύ τους ωστόσο πρέπει να κάνουμε τις απαραίτητες ρυθμίσεις των ΙΡ παραμέτρων και στις δύο συσκευές. Πιο συγκεκριμένα στις ρυθμίσεις internet του υπολογιστή τοποθετούμε τις παρακάτω ρυθμίσεις. 55

56 Σχήμα 5.5 Ρυθμίσεις ΙΡ στον υπολογιστή Έπειτα στον controller μας (εδώ PLC_1) δεξί κλικ => Properties => SystemIdentity και εισάγουμε την τιμή του Default Getaway όπως φαίνεται και παρακάτω. Σχήμα 5.6 Ορισμός του SystemIdentity Τέλος στο Ethernet 1 του Controller στο CompactControlBuilder το οποίο φαίνεται σημειωμένο παρακάτω, 56

57 Σχήμα 5.7 Το πεδίο Ethernet1 του PLC Εισάγουμε ως IPaddress την ίδια τιμή με το Default Getaway του υπολογιστή όπως φαίνεται παρακάτω. Σχήμα 5.8 Απαραίτητες ρυθμίσεις στο Ethernet 1 Παρατήρηση: Ίσως χρειαστεί κάποια ρύθμιση ή απενεργοποίηση του firewall ή και του Antivirus του υπολογιστή αν μας εμφανιστεί κάποιο σφάλμα επικοινωνίας 57

58 5.3Επικοινωνία ACS800 και υπολογιστή Η επικοινωνία του drive με τον υπολογιστή γίνεται μέσω οπτικής ίνας που συνδέεται στην θύρα CH3 του inverter που βρίσκεται στην πλευρά της γεννήτριας και στον υπολογιστή στην κάρτα της ABB NDPC-12 DDCS/PC. Ακόμη πρέπει να διασφαλίσουμε την επικοινωνία μεταξύ των δύο μετατροπέων του ACS800 αφού ο έλεγχος μας απευθύνεται στον μετατροπέα που βρίσκεται στην πλευρά της γεννήτριας. Αυτό εξασφαλίζεται συνδέοντας με οπτική ίνα το CH1 της πλευράς της γεννήτριας με το CH0 της πλευράς του δικτύου. Οι προηγούμενες συνδέσεις φαίνονται στις εικόνες παρακάτω. Σχήμα 5.9 Συνδέσεις οπτικών ινών στο Drive Σχήμα 5.10 Η συσκευή NDPC-12 58

59 Κεφάλαιο 6 ο Πειραματικές μετρήσεις διάταξης εξομοίωσης 6.1 Πειραματικές μετρήσεις Σε αυτό το κεφάλαιο θα παρουσιασθούν και θα σχολιασθούν οι πειραματικές μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν στην διάταξη εξομοίωσης που δημιουργήθηκε. Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν με το μετρητικό FLUKE Πιο συγκεκριμένα για διάφορες ταχύτητες ανέμου από την ελάχιστη στην οποία παράγει ισχύ η γεννήτρια μας (3,5 ms -1 ) έως και τα 10ms -1, μετρήθηκαν τα παρακάτω στην έξοδο του drive, δηλαδή στο δίκτυο. Κυματομορφή τάσης, Κυματομορφή ρεύματος THD Ανάλυση αρμονικών Ισχύς cosφ Τα αποτελέσματα θα παρουσιασθούν με την παραπάνω σειρά και θα σχολιαστούν παρακάτω για κάθε ταχύτητα ανέμου. Να σημειωθεί πως με κίτρινο στα διαγράμματα ισχύος και συντελεστή ισχύος απεικονίζεται η συνολική τιμή. Επίσης να σημειώσουμε πως σε όλες τις μετρήσεις η κυματομορφή της τάσης είναι ένα καθαρό ημίτονο μιας και είναι η τάση του δικτύου. Τέλος στην τελευταία παράγραφο παρουσιάζονται συγκεντρωτικά αποτελέσματα για την συμπεριφορά της διάταξης καθώς μεταβάλλονται οι συνθήκες λειτουργίας. 59

60 Μετρήσεις με ταχύτητα ανέμου 3,5 ms -1 (α) (β) (γ) (δ) (ε) Σχήμα 6.1 Μετρήσεις σε ταχύτητα ανέμου 3,5m/s: (α) τάση δικτύου(μπλε) και ρεύμα δικτύου(κόκκινο),(β) THD ρεύματος σε σχέση με το ρεύμα της βασικής αρμονικής, (γ) πλάτος αρμονικής ρεύματος ως ποσοστό της θεμελιώδους,(δ) ισχύς ανά φάση (U: κόκκινο, V: πράσινο και W: μπλε) και συνολική ισχύς (κίτρινο) και (ε) συντελεστής ισχύος ανά φάση(u: κόκκινο, V: πράσινο και W: μπλε) και συνολικός (κίτρινο). 60

61 Στο σχήμα 6.1α παρουσιάζονται, η τάση του δικτύου(μπλε) και το ρεύμα(κόκκινο).το ρεύμα παρουσιάζει έντονη κυμάτωση και δεν σχηματοποιείται η ημιτονοειδής κυματομορφή που θα επιθυμούσαμε. Το γεγονός αυτό οφείλεται στην έντονη παρουσία αρμονικών, τις οποίες αδυνατούν να αποκόψουν τα φίλτρα του drive λόγω της πολύ μικρής ισχύος που ρέει διαμέσου του drive απόρροια της πολύ χαμηλής ταχύτητας ανέμου στην οποία λειτουργούμε την ανεμοτουρμπίνα. Στο σχήμα 6.1β όπου φαίνεται το THD του παραπάνω ρεύματος που του ρεύματος, βρίσκεται σε πολύ υψηλά επίπεδα επιβεβαιώνοντας την παρατήρηση που κάναμε παραπάνω. Επίσης υπάρχει και έντονη ασυμμετρία μεταξύ των τριών φάσεων. Συνεχίζοντας στο σχήμα6.1γ όπου παρουσιάζεται το πλήρες φάσμα των αρμονικών που περιέχονται στο ρεύμα μας, βλέπουμε την κυρίαρχη παρουσία της 2 ης αρμονικής (100Hz). Η δεύτερη αυτή αρμονική οφείλεται κατά κύριο λόγο στην ασυμμετρία των τριών φάσεων. Για να εξασφαλίσουμε δε ότι η ασυμμετρία αυτή δεν οφείλεται σε ασυμμετρία των τάσεων του δικτύου ελέγθηκε σε κάθε μέτρηση και η τάση του δικτύου. Λόγω της ομοιότητας των αποτελεσμάτων όμως θα παρουσιασθούν μόνο για την μέτρηση των 8 m/s στη παράγραφο 6.2. Έπειτα έντονη είναι η παρουσία της 7 ης αρμονικής και το ύψος τους μεγιστοποιείται ξανά στην 17 η και 19 η και 23 η. Το παραπάνω μοτίβο επαναλαμβάνεται και παρουσιάζεται σε όλες τις μετρήσεις μας. Οι παραπάνω αρμονικές επιλέχθηκαν να παρουσιασθούν και στα συγκεντρωτικά μας αποτελέσματα λόγω της έντονης παρουσίας του. Είναι δε εμφανής και σε αυτό το σχήμα η έντονη ανομοιομορφία που παρουσιάζουν οι τρεις φάσεις. Βλέποντας την ισχύ στο σχήμα 6.1δ παρατηρούμε κατανάλωση από το drive. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι παρά την παραγωγή ισχύος από την γεννήτρια μας αυτή δεν υπερκαλύπτει τις απώλειες του drive, οπότε καταναλώνεται και ισχύς δικτύου. Παίρνουμε λοιπόν εδώ μια εικόνα για την απώλειες στο σύστημα μετατροπής. Ο συντελεστής ισχύος φαίνεται στο σχήμα 6.1ε. Η τιμή του 0,8 οφείλεται στην άεργη ισχύ που συνοδεύει την παρουσία των αρμονικών. 61

62 Μετρήσεις με ταχύτητα ανέμου 5 ms -1 (α) (β) (γ) (δ) (ε) Σχήμα 6.2 Μετρήσεις σε ταχύτητα ανέμου 5m/s: (α) τάση δικτύου(μπλε) και ρεύμα δικτύου(κόκκινο),(β) THD ρεύματος σε σχέση με το ρεύμα της βασικής αρμονικής, (γ) πλάτος αρμονικής ρεύματος ως ποσοστό της θεμελιώδους,(δ) ισχύς ανά φάση (U: κόκκινο, V: πράσινο και W: μπλε) και συνολική ισχύς (κίτρινο) και (ε) συντελεστής ισχύος ανά φάση(u: κόκκινο, V: πράσινο και W: μπλε) και συνολικός (κίτρινο) 62

63 Στο σημείο αυτό όπου η ανεμοτουρμπίνα προσομοιώνει άνεμο 5m/s, παρατηρούμε από το σχήμα 6.2δ πώς οι απώλειες του drive έχουν υπερκαλυφθεί και η διάταξή μας παρέχει ισχύ στο δίκτυο. Παρατηρώντας την κυματομορφή του ρεύματος στο σχήμα 6.2α (κόκκινο) βλέπουμε να συνεχίζεται η έντονη παραμόρφωση του ρεύματος. Παρά τη αύξηση του ανέμου μας και την παραγωγή ισχύος από την διάταξή μας, η συνολική ροή ισχύος που αυτή τη φορά είναι θετική- συνεχίζει να είναι μικρή, μικρότερη από την προηγούμενη μέτρηση. Περνώντας στο σχήμα 6.2β είναι χαρακτηριστική η αύξηση του THD και στις τρεις φάσεις, με την ανομοιομορφία σε αυτές να συνεχίζεται σε εντονότερο βαθμό. Το υψηλό επίπεδο του THD όπως εξηγήσαμε οφείλεται στην μικρή ροή ισχύος. Η αύξησή του δε είναι απόρροια της μικρότερης ροής ισχύος σε σχέση με τις μετρήσεις στα 3,5m/s. Η παρουσίαση αναλυτικά του ύψους των αρμονικών σε σχέση με τη βασική αρμονική στο σχήμα 6.2γ, συνεχίζει στο προηγούμενο μοτίβο με πολύ υψηλή 2 η αρμονική, 7 η αρμονική σε πολύ υψηλό επίπεδο και σε αντίστοιχα υψηλά επίπεδα τις αρμονικές από την 13 η έως την 25 η, με την υψηλότερη όλων τη 17 η. Ο συνολικός συντελεστής ισχύος που παρουσιάζεται στο σχήμα 6.2ε έχει μειωθεί στο 0,65 ως αποτέλεσμα της εντονότερης παραμόρφωσης του ρεύματος, της έντονης παρουσίας αρμονικών και της μικρότερης ροής ενεργού ισχύος. 63

64 Μετρήσεις με ταχύτητα ανέμου 7ms -1 (α) (β) (γ) (δ) (ε) Σχήμα 6.3 Μετρήσεις σε ταχύτητα ανέμου 7m/s: (α) τάση δικτύου(μπλε) και ρεύμα δικτύου(κόκκινο),(β) THD ρεύματος σε σχέση με το ρεύμα της βασικής αρμονικής, (γ) πλάτος αρμονικής ρεύματος ως ποσοστό της θεμελιώδους,(δ) ισχύς ανά φάση (U: κόκκινο, V: πράσινο και W: μπλε) και συνολική ισχύς (κίτρινο) και (ε) συντελεστής ισχύος ανά φάση(u: κόκκινο, V: πράσινο και W: μπλε) και συνολικός (κίτρινο) 64

65 Σε αυτήν την ταχύτητα ανέμου έχουμε ήδη αρχίσει να παράγουμε ένα αξιοσημείωτο ποσό ισχύς, 1,05KW, όπως φαίνεται και στο σχήμα 6.3δ και όπως παρατηρούμε τα διαγράμματα αρχίζουν να διορθώνονται. Στο σχήμα 6.3α βλέπουμε ότι παρά την έντονη παραμόρφωσή του, το ρεύμα μας σχηματοποιείται ημιτονοειδώς και να διακρίνεται η συχνότητα των 50Hz. Στο σχήμα 6.3β φαίνεται το THD του ρεύματος και των τριών φάσεων. Βλέπουμε την μείωση του THD και την μείωση του επιπέδου ασυμμετρίας μεταξύ των τριών φάσεων, η οποία είναι ωστόσο υπαρκτή. Στην παρουσίαση του αναλυτικού φάσματος των αρμονικών στο σχήμα 6.3γ παρατηρούμε να συνεχίζεται η κατανομή των αρμονικών των προηγούμενων μετρήσεων, με μειωμένο ωστόσο σε μεγάλο βαθμό του εύρους τους. Ο συντελεστής ισχύος της βασικής αρμονικής που φαίνεται στο σχήμα 6.3ε έχει τη επιθυμητή τιμή 1, μιας και το επίπεδο τις ισχύος που ρέει στο drive επιτρέπει να λειτουργήσει σωστά ο έλεγχος αέργου ισχύος. 65

66 Μετρήσεις με ταχύτητα ανέμου 8ms -1 (α) (β) (γ) (δ) (ε) Σχήμα 6.4 Μετρήσεις σε ταχύτητα ανέμου 8m/s: (α) τάση δικτύου(μπλε) και ρεύμα δικτύου(κόκκινο),(β) THD ρεύματος σε σχέση με το ρεύμα της βασικής αρμονικής, (γ) πλάτος αρμονικής ρεύματος ως ποσοστό της θεμελιώδους,(δ) ισχύς ανά φάση (U: κόκκινο, V: πράσινο και W: μπλε) και συνολική ισχύς (κίτρινο) και (ε) συντελεστής ισχύος ανά φάση(u: κόκκινο, V: πράσινο και W: μπλε) και συνολικός (κίτρινο) 66

67 Στο σχήμα 6.4α βλέπουμε την περαιτέρω βελτίωση της κυματομορφής του ρεύματος καθώς η αύξηση της ταχύτητας του ανέμου και η συνεπαγόμενη αύξηση της παραγόμενης ισχύος μας οδηγεί όλο και πιο κοντά στις ονομαστικές συνθήκες λειτουργίας του drive. Στο σχήμα 6.4β ο απεικονιζόμενος THD επιβεβαιώνει την προηγούμενη παρατήρηση, έχοντας πέσει περίπου στο 50%, μια τιμή ωστόσο που είναι πολύ υψηλή για τα σύγχρονες απαιτήσεις ποιότητας ισχύος. Η απεικόνιση του πλήρους φάσματος των αρμονικών στο σχήμα 6.4γ παρουσιάζει την μείωση του επιπέδου τους. Παρατηρείται ωστόσο εκτός των αρμονικών που κυριαρχούσαν προηγουμένως (2 η,7 η,13 η,17 η,23 η ) και εμφάνιση πολύ υψηλού -σχετικά- επιπέδου 25 η,29 η και 31 η αρμονική. Η ισχύς που ρέει τελικά στο δίκτυο σε ταχύτητα ανέμου 8m/sόπως φαίνεται στο σχήμα 6.4δ είναι 1,85 KW. Ο συντελεστής ισχύος παραμένει 1 όπως φαίνεται στο σχήμα 6.4ε. 67

68 Μετρήσεις με ταχύτητα ανέμου 9ms -1 (α) (β) (γ) (δ) (ε) Σχήμα 6.5 Μετρήσεις σε ταχύτητα ανέμου 9m/s: (α) τάση δικτύου(μπλε) και ρεύμα δικτύου(κόκκινο),(β) THD ρεύματος σε σχέση με το ρεύμα της βασικής αρμονικής, (γ) πλάτος αρμονικής ρεύματος ως ποσοστό της θεμελιώδους,(δ) ισχύς ανά φάση (U: κόκκινο, V: πράσινο και W: μπλε) και συνολική ισχύς (κίτρινο) και (ε) συντελεστής ισχύος ανά φάση(u: κόκκινο, V: πράσινο και W: μπλε) και συνολικός (κίτρινο) 68

69 Όπως βλέπουμε στο σχήμα 6.5α της κυματομορφής του ρεύματος σε σχέση με την τάση συνεχίζεται η βελτίωση της μορφής. Το περιεχόμενο των αρμονικών έχει υποστεί περεταίρω μείωση, παραμένοντας όμως σε υψηλά επίπεδα, πολύ υψηλότερα των απαιτήσεων μας. Στο σχήμα 6.5γ ενδιαφέρον παρουσιάζει ο υποδιπλασιασμός του εύρους των αρμονικών σε όλες τις συχνότητες σε σχέση με την μέτρηση για ταχύτητα ανέμου 8m/s με κυρίαρχες να παραμένουν οι ίδιες αρμονικές. Όπως φαίνεται στο σχήμα 6.5δ η ισχύς που παράγεται σε ταχύτητα ανέμου 9m/sείναι 2,8kW. Ο συντελεστής ισχύος παραμένει 1. 69

70 Μετρήσεις με ταχύτητα ανέμου 10ms -1 (α)(β) (γ) (δ) (ε) Σχήμα 6.6 Μετρήσεις σε ταχύτητα ανέμου 10m/s: (α) τάση δικτύου(μπλε) και ρεύμα δικτύου(κόκκινο),(β) THD ρεύματος σε σχέση με το ρεύμα της βασικής αρμονικής, (γ) πλάτος αρμονικής ρεύματος ως ποσοστό της θεμελιώδους,(δ) ισχύς ανά φάση (U: κόκκινο, V: πράσινο και W: μπλε) και συνολική ισχύς (κίτρινο) και (ε) συντελεστής ισχύος ανά φάση(u: κόκκινο, V: πράσινο και W: μπλε) και συνολικός (κίτρινο) 70

71 Η τελευταία μας μέτρηση πραγματοποιήθηκε στα 10 m/sδηλαδή κοντά στο 80% της ονομαστικής ισχύος της μηχανής μας, προσφέροντας 4,1kWστο δίκτυο, όπως φαίνεται στο σχήμα 6.6δ. Σε αυτό το επίπεδο ισχύος το επίπεδο της ολικής παραμόρφωσης του ρεύματος έχει πέσει στο χαμηλότερο επίπεδο των μετρήσεων μας περίπου 28% όπως φαίνεται στο σχήμα 6.6β. Όπως παρατηρούμε η κυματομορφή μας έχει υποστεί δραματική βελτίωση σε σχέση με τις πρώτες μετρήσεις και πλησιάζει όλο και περισσότερο στην επιθυμητή ημιτονοειδή κυματομορφή όπως φαίνεται στο σχήμα 6.6α. Παρόλα αυτά το περιεχόμενο των αρμονικών αν και αρκετά μειωμένο σε σχέση με πριν συνεχίζει να κρίνεται υψηλό σε σχέση με τις απαιτήσεις των σύγχρονων απαιτήσεων. Στο σχήμα 6.6γ βλέπουμε ότι παρά την περαιτέρω μείωση του εύρους των αρμονικών οι κυρίαρχες αρμονικές παραμένουν ίδιες. Ο συντελεστής ισχύος παραμένει στο 1, αποδεικνύοντας την ορθή λειτουργία του έλεγχου αέργου ισχύος. Να σημειώσουμε κλείνοντας και παρακολουθώντας την βελτίωση στη μορφή του ρεύματος μας καθώς η ισχύ μας ανεβαίνει, πως το συγκεκριμένο drive έχει ονομαστική ισχύ συνεχούς λειτουργίας ίση με 15 KW, και τα φίλτρα που διαθέτει είναι επιλεγμένα για αυτό το επίπεδο ισχύος. Αναμενόμενο λοιπόν το γεγονός πως στα επίπεδα ισχύος που εμείς δουλεύουμε να απέχει η συμπεριφορά τους από την ιδανική. Αναμένουμε επίσης πως στα επίπεδα της ονομαστικής του ισχύος τα πράγματα θα είναι πολύ βελτιωμένα. 71

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. του Φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. του Φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του Φοιτητή του

Διαβάστε περισσότερα

[«ΜΟΝΤΕΛΟ ΧΩΡΟΤAΞΙΚΟΥ

[«ΜΟΝΤΕΛΟ ΧΩΡΟΤAΞΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΠΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» Διπλωματική Εργασία με Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Διπλωματική Εργασία Της φοιτήτριας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Σπουδαστές: Ναλπαντίδης Δημήτριος Νένος Ευθύμιος Επιβλέπων: Κονιτόπουλος Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΠΑΪΩΑΚΕΙΜ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ

ΠΑΠΑΪΩΑΚΕΙΜ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΑΠΑΪΩΑΚΕΙΜ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ Επιβλέπων: Μαδεμλής Χρήστος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ανάλυση Λειτουργίας και Έλεγχος Συστήματος Ανεμογεννήτριας Μεταβλητών Στροφών Διασυνδεδεμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. του Φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. του Φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του Φοιτητή του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & Φ.Α. ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΚΟΥΡΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & Φ.Α. ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΚΟΥΡΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & Φ.Α. ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΚΟΥΡΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔ ΥΚΤΙΟ ΠΑΝΩ ΣΤΙΣ ΗΠΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ονοµατεπώνυµο: Τσακίρη Ελπίδα. Τίτλος: Μελέτη εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε στέγες. Title: Study of photovoltaics installation on roofs

Ονοµατεπώνυµο: Τσακίρη Ελπίδα. Τίτλος: Μελέτη εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε στέγες. Title: Study of photovoltaics installation on roofs ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΧΟΛΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΕ ΣΤΕΓΕΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγήτρια: Ελπίδα Τσακίρη (Α.Μ: 761) Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΙΡΙΓΩΤΑΚΗ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΙΡΙΓΩΤΑΚΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Τομέας Συστημάτων Παραγωγής ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΉ ΕΡΓΑΣΊΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΙΡΙΓΩΤΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΜΕΛΕΤΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚOΥ ΠΑΡΚΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 100 KWp. Εκπονητές :

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΜΕΛΕΤΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚOΥ ΠΑΡΚΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 100 KWp. Εκπονητές : Τ.Ε.Ι ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚOΥ ΠΑΡΚΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 1 KWp Εκπονητές : Τράϊκος Χρίστος Αποστολίδης Στέφανος Επιβλέπων Καθηγητής: ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ. Bιοκλιματικό σπίτι

1o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ. Bιοκλιματικό σπίτι 1o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Σχολικό Έτος: 2013 2014 ΤΑΞΗ Α6 Μάθημα: Τεχνολογία ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΡΓΟ Της Μαθήτριας Λυδίας Τσιαντούκας ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ Bιοκλιματικό σπίτι Καθηγητής : Ηρ. Ντούσης ΚΕΦΑΛΑΙΑ-ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟ 2010

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟ 2010 ΑΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟ 2010 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία. Του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών. Παναγιώτη Α. Μπακή. Με Αριθμό Μητρώου του Τμήματος:

Διπλωματική Εργασία. Του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών. Παναγιώτη Α. Μπακή. Με Αριθμό Μητρώου του Τμήματος: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Διπλωματική Εργασία Του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Δ ι π λ ω μ α τ ι κ ή Ε ρ γ α σ ί α. και Διοίκησης ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑΣ-ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ. του Γεωργίου. Αριθμός Μητρώου : 2005010020. Θέμα :

Δ ι π λ ω μ α τ ι κ ή Ε ρ γ α σ ί α. και Διοίκησης ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑΣ-ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ. του Γεωργίου. Αριθμός Μητρώου : 2005010020. Θέμα : 1 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΜΕΑΣ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ ι π λ ω μ α τ ι κ ή Ε ρ γ α σ ί α της φοιτήτριας του τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία Του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

Διπλωματική Εργασία Του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΓΕΝΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑΣ Διπλωματική Εργασία Του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ:ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔOΜΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΑΝΔΡΕΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ Σχολικό Έτος:2012-2013 ΤΑΞΗ-ΤΜΗΜΑ:Α3 Μάθημα:Τεχνολογία

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ Σχολικό Έτος:2012-2013 ΤΑΞΗ-ΤΜΗΜΑ:Α3 Μάθημα:Τεχνολογία 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ Σχολικό Έτος:2012-2013 ΤΑΞΗ-ΤΜΗΜΑ:Α3 Μάθημα:Τεχνολογία ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΡΓΟ Της μαθήτριας Μαίρης Φιλιππίδου ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ Καθηγητής: ΗΡ.ΝΤΟΥΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ-ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική μελέτη και πρόβλεψη υλικών κατασκευής φωτοβολταϊκών στοιχείων

Οικονομική μελέτη και πρόβλεψη υλικών κατασκευής φωτοβολταϊκών στοιχείων ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ Διπλωματική Εργασία Οικονομική μελέτη και πρόβλεψη υλικών κατασκευής φωτοβολταϊκών στοιχείων Ματζώρος Πέτρος Εξεταστική Επιτροπή: Καλαϊτζάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ..1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ..1 0 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ..1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ..2 1 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΙΣΧΥΟΣ.....3 1.1 Εισαγωγικά στοιχεία...3 1.1.1 Αρμονική παραμόρφωση..3 1.1.2 Αρμονικές και μεταβατικά... 4 1.1.3 Συντελεστής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 3D ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΕΤΡΑΠΤΕΡΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ. Ντοανίδης Λάζαρος

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 3D ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΕΤΡΑΠΤΕΡΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ. Ντοανίδης Λάζαρος ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 3D ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΕΤΡΑΠΤΕΡΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ Επιβλέπων Καθηγητής Δρ. Σαράφης Ηλίας Οι σπουδαστές Μιχαηλίδης Θεόδωρος Ντοανίδης Λάζαρος Περίληψη Στόχος της παρούσας πτυχιακής είναι η σχεδίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας και Τοπικές κοινωνίες 0 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ευχαριστούµε, Το Υπουργείο Παιδείας το οποίο µε τις καινοτοµίες του µας έδωσε την ευκαιρία να αποκοµίσουµε µια νέα εµπειρία και να

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Η ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΑΤΣΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑ ΕΛΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΥΒΡΙ ΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΥΨΕΛΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ SIMULINK

Διαβάστε περισσότερα

Bιοκλιματικός Σχεδιασμός Κτιρίων

Bιοκλιματικός Σχεδιασμός Κτιρίων Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Bιοκλιματικός Σχεδιασμός Κτιρίων Σπουδαστές Κουνάδης Σπυρίδων Κάλτσας Κωνσταντίνος Επιβλέπων καθηγητής Μαυρίδης Κωνσταντίνος Καβάλα 2011 Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα: Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης. Εργαστήριο Διοικητικών Συστημάτων.

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα: Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης. Εργαστήριο Διοικητικών Συστημάτων. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα: Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης. Εργαστήριο Διοικητικών Συστημάτων. ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΙΣΧΥΟΣ 100 kwp. ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία της φοιτήτριας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

Διπλωματική Εργασία της φοιτήτριας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προμελέτη Σκοπιμότητας Ίδρυσης Μονάδας Παραγωγής Αιολικής Ενέργειας

Προμελέτη Σκοπιμότητας Ίδρυσης Μονάδας Παραγωγής Αιολικής Ενέργειας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ Προμελέτη Σκοπιμότητας Ίδρυσης Μονάδας Παραγωγής Αιολικής

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστώ, επίσης, την ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ Α.Ε και ιδιαίτερα τον κ. Γιάννη Κούκη που μου έδωσε την ευκαιρία να δουλέψω στην συναρμολόγηση ανεμογεννητριών.

Ευχαριστώ, επίσης, την ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ Α.Ε και ιδιαίτερα τον κ. Γιάννη Κούκη που μου έδωσε την ευκαιρία να δουλέψω στην συναρμολόγηση ανεμογεννητριών. Τ.Ε.Ι ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΕΜΟΓΕΝΗΤΡΙΕΣ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΣΤΟΥΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ Σπουδαστής: ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΜΗΝΑΣ Επιβλέπων: ΜΟΣΧΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΣΕΡΡΕΣ

Διαβάστε περισσότερα