Μεταπτυχιακή Εργασία

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μεταπτυχιακή Εργασία"

Transcript

1 Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών Αειφορική ιαχείριση Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων. Κατεύθυνση Α : Αειφορική ιαχείριση Ορεινών Υδρολεκανών µε Ευφυή Συστήµατα και Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών. Μεταπτυχιακή Εργασία Πληροφοριακό σύστηµα δικτύου ευφυών πρακτόρων που υιοθετεί υβριδικές τεχνικές µε σκοπό την αξιολόγηση περιβαλλοντικών προβληµάτων και την παροχή υποστήριξης προς την κατεύθυνση της αντιµετώπισης τους. Περίπτωση ατµοσφαιρικής ρύπανσης σε αστικά κέντρα. Παπαλεωνίδας Αντώνιος Επιβλέπων: Λάζαρος Ηλιάδης, Αναπλ. Καθηγητής. Ορεστιάδα, Ιούνιος 2009

2 Στόχοι της εργασίας Στόχος της παρούσας διατριβής είναι ο σχεδιασµός και η ανάπτυξη ενός καινοτόµου, ανοιχτού, ευφυούς και κατανεµηµένου πληροφοριακού συστήµατος το οποίο µπορεί σε πραγµατικό χρόνο να αντιλαµβάνεται και να αξιολογεί την κατάσταση του περιβάλλοντος, να επιλέγει δράσεις για την προστασία του πληθυσµού και να προτείνει επεµβάσεις για την τροποποίηση του περιβάλλοντος µε σκοπό την επιστροφή των µετρήσεων σε τιµές εντός ορίων. Πρόκειται για ένα δίκτυο ευφυών πρακτόρων το οποίο µπορεί να τροφοδοτείται από πολλαπλές πηγές δεδοµένων (αισθητήρες) και έχει την δυνατότητα να ενηµερώσει και να προτείνει δράσεις, ανάλογα µε την περίπτωση την οποία εξετάζει, σε πολλούς φορείς όπως η πολιτική προστασία, νοσοκοµεία, νοµαρχίες, διευθύνσεις τροχαίας. Έτσι, τίθεται σε λειτουργία µια ατέρµονη διαδικασία όπου το ευφυές δίκτυο πρακτόρων προτείνει δράσεις οι οποίες τροποποιούν το περιβάλλον και αυτή η επίδραση στο περιβάλλον µε την σειρά της προκαλεί την τροποποίηση των αποφάσεων του συστήµατος σε πραγµατικό χρόνο.

3 Ατµοσφαιρική ρύπανση στην περιοχή µελέτης Περιοχή µελέτης µας αποτελεί το κέντρο της Αθήνας και συγκεκριµένα ο σταθµός ατµοσφαιρικής ρύπανσης επί της οδού Πατησιών. Ο σταθµός αυτός είναι τοποθετηµένος σχεδόν στο γεωγραφικό κέντρο της πόλης και αποτελεί έναν από τους παλιότερους σταθµούς µέτρησης ατµοσφαιρικής ρύπανσης στο πολεοδοµικό συγκρότηµα της Αθήνας. Βρίσκεται σε κοµβικό κυκλοφοριακό σηµείο και οι µετρήσεις του είναι αντιπροσωπευτικές για την ευρύτερη περιοχή του κέντρου. Η νοητή του εµβέλεια καλύπτει όλη την έκταση του κυκλοφοριακού δακτυλίου της Αθήνας ο οποίος αποτελεί ένα κλειστό πολύγονο που περικλείετε από τους εξής δρόµους: Λ. Αλεξάνδρας Ζαχάρωφ Μεσογείων - Φειδιππίδου Μιχαλακοπούλου Σπ. Μερκούρη Βρυάξιδος Υµηττού Ηλ. Ηλιού Α. Φραντζή Λ. Συγγρού Χαµοστέρνας Πειραιώς Ιερά Οδός Κωνσταντινουπόλεως Αχιλλέως Πλ. Καραϊσκάκη Καρόλου Μάρνη 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων) Λ. Αλεξάνδρας.

4 Ατµοσφαιρική ρύπανση στην περιοχή µελέτης Η µέτρηση των ρύπων γίνεται σε συνεχή βάση καθ όλη τη διάρκεια του 24ώρου ενώ οι διαθέσιµες µετρήσεις αφορούν τις µέσες ωριαίες τιµές των ωρών µε ηλιοφάνεια (περίπου 07:00 µε 19:00 ανάλογα µε την ηµεροµηνία) των καλοκαιρινών µηνών για τα έτη 2000 έως Οι κύριοι ρύποι οι οποίοι ελέγχονται και οι τιµές αυτών όπος διατέθηκαν από την αρµόδια υπηρεσία για την περιοχή µελέτης και λαµβάνονται υπ όψιν ως τιµές εισόδου στο σύστηµα που αναπτύχθηκε είναι µη χρονοσηµασµένες σειριακές ωριαίες τιµές για το µονοξείδιο του άνθρακα (CO), το µονοξείδιο του αζώτου (NO), το διοξείδιο του αζώτου (NO 2 ), το όζων (O 3 ),τα αιωρούµενα σωµατίδια PM 10 και οι µετεωρολογικοί παράγοντες της θερµοκρασίας αέρα, της σχετικής υγρασίας, της ηλιακής ακτινοβολίας, της ατµοσφαιρικής πίεσης στην επιφάνια της θάλασσας, της µέσης ταχύτητας του ανέµου καθώς και οι ενδείξεις έντασης ανέµου ως προς την Βορειοδυτική Νοτιοανατολική (u') και Νοτιοδυτική Βορειοανατολική (v') κατεύθυνση.

5 Μετεωρολογικοί παράγοντες και ατµοσφαιρική ρύπανση Στο φαινόµενο της ατµοσφαιρικής ρύπανσης εκτός από τους ρύπους και τις πηγές τους, συνεισφέρουν σε µεγάλο βαθµό και µετεωρολογικές παράµετροι όπως η ηλιοφάνεια, η ταχύτητα και κατεύθυνση του ανέµου και η ευστάθεια της ατµόσφαιρας. ευτερεύουσας, έµµεσης, σηµασίας παράγοντες είναι η βροχόπτωση, η σχετική υγρασία και ηθερµοκρασία. Η ηλιοφάνεια συντελεί ως καταλύτης στον µετασχηµατισµό των πρωτογενών ρύπων σε δευτερογενείς. Η ταχύτητα και η κατεύθυνση του ανέµου επηρεάζουν την διασπορά και την µεταφορά των ρύπων. Η ευστάθεια της ατµόσφαιρας λόγω διέγερσης της βαροβαθµίδας και θερµοβαθµίδας της ατµόσφαιρας επηρεάζει επίσης την µεταφορά και τη διασπορά των ρύπων. Η βροχή µεταφέρει και εναποθέτει τους ρύπους στο έδαφος. Η υγρασία δηµιουργεί το φαινόµενο των ατµοσφαιρικών υδρατµών. Ο συνδυασµός θερµοκρασίας και υγρασίας ( είκτης υσφορίας) επιδεινώνει τις συνέπειες και τα προβλήµατα υγείας που προκαλούν πολλοί ατµοσφαιρικοί ρύποι σε άτοµα µε αναπνευστικά ή καρδιολογικά προβλήµατα.

6 Πολυπρακτορικά ευφυή συστήµατα Έναπολυπρακτορικόσύστηµα (Multi Agent System MAS) είναιένα σύστηµα το οποίο αποτελείται από πολλούς ανεξάρτητους ευφυείς πράκτορες οι οποίοι αλληλεπιδρούν µεταξύ τους µε σκοπό την επίλυση ενός σύνθετου προβλήµατος. Ένας πράκτορας είναι ένα ιδιαίτερο αντικείµενο, αυτόνοµο, µε ατοµική λογική και προσωπική αντίληψη του περιβάλλοντος του, µε χαρακτηριστικά «ατοµικής» συµπεριφοράς η οποία έχει ως σκοπό την επίλυση ενός προβλήµατος µε βάση την ατοµική οπτική του πράκτορα. Είναι δηλαδή µια οποιαδήποτε οντότητα η οποία µπορεί να αντιληφθεί το περιβάλλον της και να δράσει αυτόνοµα µε σκοπό την αλλαγή του. Ένας πράκτορας µπορεί να είναι µια µονάδα λογισµικού (πρόγραµµα), ένα µηχανικό σύνολο που λειτουργεί αυτόνοµα (υλικό) ή να συνδυάζει υλικό και λογισµικό σε µία οντότητα.

7 Πολυπρακτορικά ευφυή συστήµατα Ένας πράκτορας ονοµάζεται ευφυής όταν ενσωµατώνει χαρακτηριστικά ευφυών υπολογιστικών συστηµάτων, δηλαδή συστηµάτων που επιδεικνύουν χαρακτηριστικά που σχετίζονται µε την ανθρώπινη νοηµοσύνη ή µηχανισµούς έτσι ώστε να διαθέτει ικανότητες όπως: Η εξαγωγή συµπερασµάτων µέσα από αντιφατικά ή ασαφή µηνύµατα. Η επιτυχηµένη ανταπόκριση σε νέες καταστάσεις. Η ικανότητα εφαρµογής της γνώσης για την αλλαγή του περιβάλλοντος. Η ικανότητα αναγνώρισης της σχετικής σηµαντικότητας διαφόρων στοιχείων σε µια κατάσταση. Ένας πράκτορας µπορεί να διαθέτει µια στατική βάση γνώσης και κανόνων και στηριζόµενος σε αυτή να λαµβάνει τις όποιες αποφάσεις (Πράκτορας απλού ανακλαστικού) ή να διαθέτει ενσωµατωµένες τεχνικές µάθησης και να εµπλουτίζει τους µηχανισµούς λήψης αποφάσεων που διαθέτει (Πράκτορας αυτόµατης µάθησης).

8 Πολυπρακτορικά ευφυή συστήµατα Τα τέσσερα βασικά χαρακτηριστικά που πρέπει να διαθέτει ένας πράκτορας είναι: Αυτονοµία. Ένας πράκτορας λειτουργεί χωρίς την άµεση καθοδήγηση κάποιου χειριστή. Έχει τους δικούς του σκοπούς, λογική και αντίληψη. Αλληλεπίδραση. Ένας πράκτορα αντιλαµβάνεται το περιβάλλον και προσπαθεί να το αλλάξει έτσι ώστε το νέο περιβάλλον να συµφωνεί µ αυτό που ο πράκτορας θεωρεί σωστό και ιδανικό. Κοινωνικότητα. Ο κάθε πράκτορας πρέπει να επικοινωνεί και να συνεργάζεται, αν χρειάζεται, και µε ανθρώπους ή µε άλλους πράκτορες που δρουν στο ίδιο µ αυτόν περιβάλλον. οµηµένη δράση. Οι δράσεις των πρακτόρων δεν αποτελούν αποτέλεσµα απλών δοµών επιλογής. Αντίθετα ο πράκτορας λειτουργεί οδηγούµενος από τους στόχους του και παίρνοντας πρωτοβουλίες για να τους επιτύχει. Επιπλέον χαρακτηριστικά όπως φορητότητα, ικανότητα κατανεµηµένης λειτουργίας, γραφικού περιβάλλοντος και επιλεκτικής λειτουργίας, συναντώνται συχνά σε ευφυείς πράκτορες αλλά η υποστήριξη τους δεν είναι υποχρεωτική.

9 Οντολογία διαχείρισης πρακτόρων Οι λειτουργίες διαχείριση πρακτόρων έχουν ορισθεί από την FIPA (Foundation for Intelligent Physical Agents) στις αρχές του Με την έννοια «διαχείριση πρακτόρων» αναφερόµαστε στην µεθοδολογία και στους κανόνες που πρέπει να πληροί και να υποστηρίζει ένας πράκτορας και ένα πολυπρακτορικό σύστηµα προκειµένου να επιτευχθεί η µέγιστη συµβατότητα µεταξύ συστηµάτων. Οντολογία διαχείρισης πρακτόρων

10 Επικοινωνία µεταξύ πρακτόρων Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά που πρέπει να διαθέτει ένα πολυπρακτορικό σύστηµα είναι ένα τυποποιηµένο πρωτόκολλο επικοινωνίας τους. Σε ένα πολυπρακτορικό σύστηµα οι πράκτορες πρέπει να ανταλλάζουν µηνύµατα έτσι ώστε αν κρίνεται απαραίτητο να µπορεί ο ένας να καταλάβει την κατάσταση, θέση ή λειτουργία του άλλου. Η επικοινωνία αυτή πρέπει να γίνεται µε τυποποιηµένο - συντονισµένο τρόπο και προκαθορισµένη γλώσσα. Οι γλώσσες επικοινωνίας πρακτόρων (Agent Communication Languages ACL) δεν αναφέρονται στο περιεχόµενο του µηνύµατος που ανταλλάσσεται µεταξύ τους αλλά µόνο στους κανόνες ανταλλαγής µηνυµάτων. Ορίζουν την επικεφαλίδα του µηνύµατος, τον τρόπο αποστολής και λήψης και το σύστηµα στο οποίο απευθύνονται. Κάθε σύστηµα µπορεί να διαθέτει την δική του γλώσσα επικοινωνίας αρκεί αυτή να ορίζει ότι χρειάζεται για την σωστή ανταλλαγή µηνυµάτων. Προκειµένου όµως να είναι δυνατή η ανάπτυξη ανοικτών και συµβατών συστηµάτων δηµιουργήθηκαν κάποια πρωτόκολλα επικοινωνίας τα οποία φροντίζουν για την οµαλή επικοινωνία των πρακτόρων ανεξάρτητα µε την πλατφόρµα στην οποία αυτοί κατασκευάστηκαν ή εκτελούνται.

11 Java Agent Development Framework - JADE Για την ανάπτυξη του συστήµατος παρακολούθησης και επέµβασης στο πρόβληµα της ατµοσφαιρικής ρύπανσης µε το οποίο ασχοληθήκαµε στην παρούσα διατριβή χρησιµοποιήθηκε η πλατφόρµα JADE. Παρουσιάστηκε το 1998 από την Telecom Italia µε σκοπό τον έλεγχο και τη δοκιµή των πρώτων προδιαγραφών της FIPA για τα πολυπρακτορικά συστήµατα. Είναι πλήρως συµβατή µε όλες τις προδιαγραφές της FIPA και µπορεί να συνυπάρξει και να λειτουργήσει µαζί µε άλλα συµβατά συστήµατα. ιαθέτει έτοιµες λειτουργίες ευρετηρίου (DF), διαχείρισης πρακτόρων (AMS), µετάδοσης µηνυµάτων (MTS), δηµόσιας περιγραφής πράκτορα, και περιγραφής λειτουργιών πράκτορα. Έχει γραφικό περιβάλλον και επιτρέπει την ανάπτυξη πρακτόρων οι οποίοι θα ενσωµατώνουν όλες τις δυνατότητες της γλώσσας Java χωρίς να περιορίζει τις λειτουργίες τους σε κάποιο υποσύνολο εντολών αυτής. Υποστηρίζει εκδόσεις της Java όπως οι Java 2 Micro Edition, PersonalJava και MIDP οπότε οι επιµέρους πράκτορες, µπορούν να εκτελούνται και σε συσκευές όπως κινητά τηλέφωνα, προσωπικοί ψηφιακοί βοηθοί (PDA) και palmtops ανεξάρτητα από τον τρόπο και τον τύπο της µεταξύ τους δικτύωσης.

12 Συµπεριφορές των πρακτόρων σε JADE Είδαµε ότι ο κάθε πράκτορας έχει ως σκοπό την τροποποίηση του περιβάλλοντος του έτσι ώστε αυτό να ικανοποιεί τούς στόχους του. Η όλη αυτή διαδικασία στο JADE γίνεται µε την υιοθέτηση της λογικής των συµπεριφορών (behaviour). Κάθε πράκτορας ενσωµατώνει ένα αριθµό από συµπεριφορές οι οποίες προσπαθούν να εκτελέσουν κάποιες λειτουργίες. Οι λειτουργίες µε την σειρά τους είναι φτιαγµένες έτσι ώστε εκτελώντας τις κατάλληλες εντολές να επιφέρουν το επιθυµητό αποτέλεσµα. Οι συµπεριφορές που ενσωµατώνει ο κάθε πράκτορας είναι ανεξάρτητες και η µεταξύ τους επικοινωνία ή η σειρά και ο τρόπος εκτέλεσης είναι επιλογή του προγραµµατιστή του πράκτορα. Οι συµπεριφορές χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες. Στις Συµπεριφορές Απλής Εκτέλεσης (One shot behaviour), στις Κυκλικές Συµπεριφορές (cyclic behaviour) και στις Συµπεριφορές Γενικού Τύπου (generic behaviour). Η πλατφόρµα JADE διαθέτει τις απαραίτητες βιβλιοθήκες µε αντικείµενα τα οποία χειρίζονται τις βασικές λειτουργίες και χαρακτηριστικά των συµπεριφορών και κάθε συµπεριφορά πράκτορα αποτελεί επέκταση των αντικειµένων αυτών.

13 Ασαφή Άλγεβρα Ένα από τα µεγαλύτερα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν τα συστήµατα λήψης αποφάσεων ή υποστήριξης και εκτίµησης κινδύνου είναι ο ακριβής καθορισµός των ορίων µε βάση τα οποία θα διαχωρίσουν καταστάσεις. H ΕΕ έχει θεσπίσει όριο επιφυλακής σχετικά µε την συγκέντρωση διοξειδίου του αζώτου τα 200µg/m3. Το άµεσο ερώτηµα που τίθεται βλέποντας αυτή τη τιµή είναι ο χαρακτηρισµός της συγκέντρωσης των 199µg/m3. Είναι δυνατόν µια τόσο µικρή διαφοροποίηση στη συγκέντρωση να οδηγεί µονοσήµαντα σε διαφορετικό χαρακτηρισµό της κατάταξης; Το παραπάνω πρόβληµα µπορεί να επιλυθεί µέσω της αναπαράστασης των εννοιών του πραγµατικού κόσµου µε χρήση εννοιών ασαφούς λογικής. Η ασαφής λογική (fuzzy logic) είναι µια επέκταση της κλασσικής αριστοτέλειας λογικής. Μια πρόταση µπορεί να είναι αληθής "µε κάποιο βαθµό αληθείας", και όχι απλά αληθής ή ψευδής. Με απλά λόγια, η ασαφής λογική λέει ότι τα πράγµατα συχνά δεν είναι «άσπρο-µαύρο» αλλά «αποχρώσεις του γκρι». Η ιδέα αυτή απετέλεσε επανάσταση στη θεωρία της λογικής, γιατί ξέφυγε από το µοντέλο που κυριαρχούσε εδώ και 2500 χρόνια, δηλαδή το µοντέλο του, «αληθές-ψευδές».

14 Ασαφή Άλγεβρα Η ασαφής λογική προτάθηκε από τον Zadeh το 1969 για να ξεπεραστεί πλέον η άποψη πως οτιδήποτε λέγεται σχετικά µε κάτι είναι απόλυτα αληθές ή απόλυτα ψευδές. O Zadeh ισχυρίστηκε ότι µπορούµε να αντιληφθούµε µια δήλωση σαν 0.70 αληθή ή αλλιώς «αληθής µε βαθµό µέλους 0.7». Αν προσπαθήσουµε να µοντελοποιήσουµε και να απεικονίσουµε την κλίµακα θερµοκρασίας από -10oC έως 30oC στα τέσσερα ασαφή σύνολα «κρύο», «ψυχρό», «θερµό» και «ζεστό» µε χρήση τριγωνικής συνάρτησης η γραφική παράσταση των συνόλων θα είναι η εξής:

15 Πρότυπο λήψης αποφάσεων και Ασαφή Άλγεβρα Το δίκτυο ευφυών πρακτόρων που αναπτύχθηκε υιοθετεί ένα ευφυές, καινοτόµο πρότυπο σε επίπεδο πρακτόρων αξιολόγησης του περιβάλλοντος και πρακτόρων λήψης αποφάσεων το οποίο θα περιγραφεί παρακάτω. Για την εκτίµηση του κινδύνου εξαιτίας των παραγόντων που εξετάζουµε υιοθετήσαµε την λογική των τριών ασαφών συνόλων, Normal, High και Critical. Για κάθε παράγοντα το ασαφές σύνολο Normal αφορά τιµές από την ελάχιστη δυνατή µέχρι την τιµή για την οποία δεν απαιτείται η λήψη κάποιων µέτρων. Το ασαφές σύνολο High αναπαριστά τις τιµές για τις οποίες το σύστηµα πρέπει να επέµβει εξετάζοντας και άλλους παράγοντες ή να προτείνει κάποια προληπτικά µέτρα, αλλά δεν βρίσκονται στα όρια συναγερµού. Τέλος, το ασαφές σύνολο Critical αφορά τιµές των παραγόντων για τις οποίες αρχίζει να εµφανίζεται άµεσος κίνδυνος για την υγεία ή το περιβάλλον και το σύστηµα πρέπει να προτείνει, σε συνδυασµό µε τους συνδεδεµένους παράγοντες, άµεσα µέτρα και προτάσεις για την προστασία του πληθυσµού καθώς και τον περιορισµό και άµβλυνση του φαινοµένου.

16 Πρότυπο λήψης αποφάσεων και Ασαφή Άλγεβρα Οι βαθµοί µέλους στα ασαφή σύνολα Normal και Critical υπολογίζονται µε χρήση Ηµίτραπεζοειδών συναρτήσεων βαθµού µέλους ενώ το ασαφές σύνολο High υπολογίζεται µε χρήση τριγωνικής συνάρτησης. Η δοµή και η σχέση των τριών ασαφών συνόλων είναι η εξής.

17 Πρότυπο λήψης αποφάσεων και Ασαφή Άλγεβρα Τα όρια των συναρτήσεων ανά ρύπο ή µετεωρολογικό παράγοντα είναι τα: Παράγοντας a b c d e f g Μονάδα Temperature o C CO mgr -3 NO µgr -3 NO µgr -3 O µgr -3 pm µgr -3 Air Pressure hpa R. Humidity % Solar radiat Wm -2 Wind Speed ms -1 Wind u ms -1 Wind v ms -1

18 Απαιτήσεις πληροφοριακού συστήµατος ευφυών πρακτόρων Το υπό ανάπτυξη σύστηµα εκτός από την ανάγκη να είναι συµβατό µε τις προδιαγραφές ενός σύγχρονου πολυπρακτορικού συστήµατος πρέπει λόγω της πολυπλοκότητας του προβλήµατος που προσεγγίζει να πληροί και κάποιες ακόµα προϋποθέσεις. Οι βασικότερες από αυτές είναι οι παρακάτω. Τα δοµικά του συστατικά και οι πράκτορες του συστήµατος θα εκτελούνται σε αποµακρυσµένους σταθµούς ενός κατανεµηµένου δικτύου υπολογιστών µιας και οι είσοδοι του συστήµατος (σταθµοί µέτρησης ρύπων), το κέντρο λήψης και ελέγχου αποφάσεων (Πολιτική Προστασία) και τα σηµεία εφαρµογής τον αποφάσεων (Τροχαία, Νοσοκοµεία) βρίσκονται σε διαφορετικούς χώρους. Χρήση όσο το δυνατόν µικρότερων και µη οµαδοποιηµένων λειτουργικών µονάδων έτσι ώστε εκτός από την καλύτερη κατανεµηµένη λειτουργία και φορητότητα του συστήµατος να µπορούµε να αποφύγουµε την πολλαπλή εµφάνιση πρακτόρων ως τµήµατα διαφορετικών µονάδων λήψης αποφάσεων.

19 Απαιτήσεις πληροφοριακού συστήµατος ευφυών πρακτόρων Τµήµατα του συστήµατος θα πρέπει να µπορούν να εκτελεστούν σε φορητές συσκευές µειωµένων δυνατοτήτων όπως κινητά τηλέφωνα και προσωπικοί ψηφιακοί βοηθοί µε σκοπό την λήψη αποφάσεων ή/και άµεση ενηµέρωση στα σηµεία µετρήσεων ή εφαρµογής των αποφάσεων. Παρόλη την κατανεµηµένη δοµή και λειτουργία του συστήµατος θα πρέπει να υπάρχει κεντρικός εποπτικός έλεγχος λειτουργίας και διαθεσιµότητας δεδοµένων. Ανεξάρτητα από τη πλατφόρµα και την περιοχή εκτέλεσης κάθε τµήµατος του συστήµατος όλα τα δεδοµένα του θα πρέπει να βρίσκονται και κεντρικά αποθηκευµένα ώστε να υπάρχουν διαθέσιµα σε πρώτη ζήτηση. Το σύστηµα θα πρέπει να λειτουργεί ταυτόχρονα µε ασαφή και αλγεβρική λογική έτσι ώστε αφενός να µπορεί να πάρει αποφάσεις βασιζόµενο σε κανόνες ασαφούς λογικής και αφετέρου να µπορεί να επεξεργαστεί και να χρησιµοποιήσει τις πραγµατικές τιµές των δεδοµένων όταν αυτές πρέπει να εισαχθούν σαν µεταβλητές σε συναρτήσεις.

20 Απλό σύστηµα επεξεργασίας περιβαλλοντικών δεδοµένων Σύµφωνα µε την βασική λογική των πρακτόρων και την δοµή ενός Πράκτορας απλού ανακλαστικού το πολυπρακτορικό σύστηµα το οποίο είναι σε θέση να µελετά περιβαλλοντικά δεδοµένα µε σκοπό να πάρει αποφάσεις και να επιδράσει στο περιβάλλον θα έχει την εξής δοµή:

21 Απλό σύστηµα επεξεργασίας περιβαλλοντικών δεδοµένων Το παραπάνω γενικό πρότυπο δεν ικανοποιούσε τις ανάγκες µας για τους εξής κύριους λόγους. Οι πράκτορες ενσωµατώνουν όλες τις λειτουργίες τους σε µία οντότητα και είναι πολύ µεγάλοι και σύνθετοι µε αποτέλεσµα να µην µπορούν να εκτελεστούν σε συστήµατα περιορισµένων δυνατοτήτων όπως φορητές συσκευές κτλ. Πολλά από τα τµήµατα που ενσωµατώνει ένας πράκτορας πρέπει να επαναλαµβάνονται όταν είναι απαραίτητα ή χρήσιµα και σε άλλους πράκτορες. Στην παρούσα υλοποίηση πρέπει να υπάρχουν πολλοί αισθητήρες για την χρήση ενός από κάθε πράκτορα µιας και αυτός αποτελεί τµήµα του πράκτορα. εν υπάρχει µια συνολική έκφραση του περιβάλλοντος παρά µόνο αν υπάρχει ένας πράκτορας ο οποίος θα ενσωµάτωνε τις πηγές πληροφορίας όλων των επιµέρους πρακτόρων µε αποτέλεσµα να έχει τεράστιο µέγεθος. Τα σηµεία λήψης µετρήσεων διαφέρουν από τα κέντρα λήψης αποφάσεων ή τροποποίησης του περιβάλλοντος µε αποτέλεσµα την απαραίτητη χρήση ενός κατανεµηµένου συστήµατος αντί ενός συγκεντρωτικού.

22 Κατανεµηµένο πολυπρακτορικό σύστηµα Με στόχο την ικανοποίηση των απαιτήσεων µας και λαµβάνοντας υπ όψιν τα προβλήµατα του απλού συστήµατος, σχεδιάσαµε το παρακάτω κατανεµηµένο πολύπρακτορικό σύστηµα:

23 Κατανεµηµένο πολυπρακτορικό σύστηµα Το νέο σύστηµα διατηρεί όλα τα λειτουργικά τµήµατα του απλού συστήµατος επεξεργασίας περιβαλλοντικών δεδοµένων αλλά αυτά πλέον αυτονοµούνται µε σκοπό την καλύτερη και πιο ολοκληρωµένη συνεργασία µεταξύ τους. Τα συστατικά και οι πράκτορες του συστήµατος µπορούν να εκτελούνται σε αποµακρυσµένους σταθµούς ενός δικτύου. Η διάσπαση των πρακτόρων σε τους δίνει τη δυνατότητα να εκτελεστούν σε φορητές συσκευές µειωµένων δυνατοτήτων. Επιτυγχάνεται χρήση όσο το δυνατόν µικρότερων και µη οµαδοποιηµένων λειτουργικών µονάδων ούτως ώστε να αποφύγουµε την πολλαπλή εµφάνιση πρακτόρων ως τµήµατα διαφορετικών µονάδων λήψης αποφάσεων. Παρόλη την κατανεµηµένη δοµή και λειτουργία του συστήµατος επιτυγχάνεται κεντρικός εποπτικός έλεγχος λειτουργίας και διαθεσιµότητας δεδοµένων. Το σύστηµα µπορεί να λειτουργεί ταυτόχρονα µε ασαφή και µε αλγεβρική λογική µιας και κάθε πράκτορας είναι ανεξάρτητος και αντιλαµβάνεται το περιβάλλον του µε διαφορετικό τρόπο.

24 Πράκτορες αντίληψης περιβάλλοντος Πρώτο επίπεδο πρακτόρων είναι οι Πράκτορες Αντίληψης Περιβάλλοντος. Οι πράκτορες αυτοί διαβάζουν τις τιµές των παραµέτρων και να τις κάνουν διαθέσιµες στο σύστηµα. Η δοµή και τα συστατικά στοιχεία τους φαίνονται παρακάτω:

25 Πράκτορες Αξιολόγησης µετρήσεων Το επόµενο επίπεδο πρακτόρων είναι οι Πράκτορες Αξιολόγησης Μετρήσεων οι οποίοι φροντίζουν για την ανάγνωση των µετρήσεων από τους ΠΑΠ, την επεξεργασία τους µε βάση την λογική τους και την αποστολή στο σύστηµα της fuzzy εικόνας του περιβάλλοντος που αυτοί αντιλαµβάνονται.

26 Πράκτορας διαχείρισης συστήµατος Στο επόµενο επίπεδο συναντάµε τον Πράκτορα ιαχείρισης Συστήµατος ο οποίος φροντίζει για τον σωστό συγχρονισµό των επιµέρους πρακτόρων, για την αποθήκευση και διάθεση των µεταβλητών του περιβάλλοντος, καθώς και για την συνολική αναπαράσταση της κατάστασης του περιβάλλοντος.

27 Πράκτορας ελέγχου δείκτη δυσφορίας Η δοµή και οι λειτουργίες του πράκτορας λήψης αποφάσεων (ΠΛΑ) που εξετάζει και προτείνει δράσεις σχετικά µε τον είκτη υσφορίας φαίνονται παρακάτω.

28 Πράκτοραςελέγχουσυγκέντρωσης NO 2 Η δοµή και οι λειτουργίες του ΠΛΑ που εξετάζει το ΝΟ 2 και προτείνει δράσεις σχετικά περιορισµό της κυκλοφορίας των οχηµάτων φαίνονται παρακάτω.

29 ΠΕΥΑ ελέγχου κυκλοφοριακού δακτυλίου Αθήνας Η δοµή και οι λειτουργίες του ΠΕΥΑ που ελέγχει τους ΠΛΑ και εφαρµόζει τις δράσεις σχετικά περιορισµό της κυκλοφορίας των οχηµάτων φαίνονται παρακάτω.

30 Γραφικό περιβάλλον αλληλεπίδρασης Όλοι οι πράκτορες που αναπτύχθηκαν για την υλοποίηση του συγκεκριµένου πληροφοριακού συστήµατος διαθέτουν σύγχρονο και φιλικό γραφικό περιβάλλον αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας µε τον χρήστη (GUI) το οποίο έχει σκοπό την παροχή πληροφοριών για την κατάσταση του περιβάλλοντος, την λειτουργική κατάσταση του συστήµατος και τις αποφάσεις που λαµβάνονται. Τα µηνύµατα που ανταλλάσσει κάθε πράκτορας, οι µετασχηµατισµοί που κάνει στα δεδοµένα καθώς και οι αποφάσεις που παίρνει, εµφανίζονται και στο παράθυρο εντολών (command prompt) το οποίο ενεργοποιείται αυτόµατα για κάθε πράκτορα. Οι πράκτορες αισθητήρες και οι πράκτορες αξιολόγησης του περιβάλλοντος είναι δυνατόν να ενεργοποιηθούν χωρίς το γραφικό τους περιβάλλον και η επικοινωνία µε τον χρήστη να γίνεται µόνο µέσω της γραµµής εντολών. Η δυνατότητα αυτή δεν παρέχεται στον κεντρικό πράκτορα του συστήµατος, στους πράκτορες λήψης αποφάσεων και στους πράκτορες υλοποίησης και εφαρµογής αποφάσεων µιας και η λειτουργία τους βασίζονται στον εποπτικό έλεγχο και την αλληλεπίδραση.

31 Εκτέλεση και λειτουργία του συστήµατος Η εκτέλεση, η λειτουργία και η επίδειξη του συστήµατος ακολουθεί.

32 Αποτελέσµατα εκτέλεσης Η πιλοτική εκτέλεση του συστήµατος διήρκεσε περίπου 14 ώρες. εν υπήρξε ταυτόχρονη ολοκλήρωση της επεξεργασίας όλων των µεταβλητών εισόδου µιας και η µεταβολή του χρόνου ανάγνωσης και επεξεργασίας των δεδοµένων λόγο της µεταβολής του χρόνου ανάγνωσης των δεδοµένων. Οι πράκτορες αντίληψης της ηλιακής ακτινοβολίας και της θερµοκρασίας ήταν οι πρώτοι που ολοκλήρωσαν την επεξεργασία των δεδοµένων. Οι πράκτορες αντίληψης της ατµοσφαιρικής πίεσης και του µονοξειδίου του άνθρακα ήταν οι τελευταίοι. Η διαφοροποίηση αυτή δεν εξυπηρετεί σε περίπτωση ιστορικών στοιχείων όπως αυτή η οποία εξετάσαµε σε αυτή την πιλοτική εφαρµογή αλλά υιοθετείται για τον έλεγχο του συστήµατος µιας και αυτό είναι σχεδιασµένο για να λειτουργεί µε πραγµατικά δεδοµένα σε πραγµατικό χρόνο.

33 Αποτελέσµατα εκτέλεσης Τα µηνύµατα που ανταλλάχθηκαν µεταξύ των πρακτόρων ξεπερνούν συνολικά τα δύο εκατοµµύρια µηνύµατα!! Ο πράκτορας διαχείρισης συστήµατος αντάλλαξε συνολικά µηνύµατα ελέγχου, ανάγνωσης τιµών, αποστολής τιµών και συγχρονισµού. Ο πράκτορας ελέγχου του δείκτη δυσφορίας αντάλλαξε περίπου µηνύµατα. Οι δώδεκα πράκτορες αισθητήρες αντάλλαξαν κατά µέσω όρο µηνύµατα ο καθένας µε µεγάλη διαφοροποίηση στους πράκτορες που άλλαζαν συχνά interval time. Οι πράκτορες αξιολόγησης µετρήσεων αντάλλαξαν κατά µέσω όρο µηνύµατα µε διαφοροποίησης στους πράκτορες θερµοκρασίας σχετικής υγρασίας λόγω του ότι αυτοί οι δύο εκτός από το σύστηµα έχουν και άµεση επικοινωνία µε τον πράκτορα υπολογισµού του δείκτη δυσφορίας.

34 Αποτελέσµατα εκτέλεσης Στα παραπάνω νούµερα δεν υπολογίζονται τα µηνύµατα ελέγχου που στέλνει η πλατφόρµα στις λειτουργικές της µονάδες. Ο µέσος όρος ανταλλαγής µηνυµάτων µεταξύ των πρακτόρων και της πλατφόρµας είναι περίπου 35 µηνύµατα το δευτερόλεπτο. Με αυτόν το ρυθµό το σύστηµα ολοκλήρωσε την επεξεργασία των 4234 µετρήσεων χωρίς καµία δυσλειτουργία, καµία χαµένη ή µη αναγνωσµένη τιµή και χωρίς καµία αποσύνδεση πράκτορα. Σε συνθήκες κανονικής λειτουργίας µε το interval time των πρακτόρων στα 30 ή 60 λεπτά ο µέσος όρος αυτός θα µειωθεί σε λιγότερο από ένα µήνυµα το δευτερόλεπτο πράγµα το οποίο µας εγγυάται ένα πλήρως αξιόπιστο σύστηµα.

35 Αποτελέσµατα εκτέλεσης Μετά την επεξεργασία του συνόλου των 4233 εγγραφών δεδοµένων Ο πράκτορας ελέγχου του δείκτη δυσφορίας προχώρησε σε υπολογισµό του δείκτη τις 4123 φορές µιας και τις υπόλοιπές 109 και οι δύο παράγοντες βρίσκονταν σε κατάσταση «Normal». Από τις 4123 περιπτώσεις τις 1958 προέκυψε να είναι µεγαλύτερος από την θερµοκρασία του αέρα ενώ σε 2165 φορές προέκυψε µικρότερος. Σε 1256 περιπτώσεις ο δείκτης βρισκόταν σε κατάσταση «Slightly Uncomfortable» Σε 119 περιπτώσεις βρίσκονταν σε κατάσταση «Uncomfortable» µε άµεση ανάγκη για λήψη µέτρων προστασίας ειδικών οµάδων πληθυσµού. Ο πράκτορας ελέγχου της συγκέντρωσης του διοξειδίου του αζώτου και έλεγχου της κυκλοφορίας εντόπισε πέντε υπερβάσης του ορίου επιφυλακής. Υπέρβαση του ορίου συναγερµού υπήρξε τέσσερις φορές.

36 Συµπεράσµατα, επέκταση της εφαρµογής Η τεχνολογία των πολυπρακτορικών συστηµάτων είναι µια νέα πολλά υποσχόµενη τάση στο σχεδιασµό πληροφοριακών συστηµάτων την οποία χρησιµοποιήσαµε για να αναπτύξουµε ένα πληροφοριακό σύστηµα αξιολόγησης σύνθετων περιβαλλοντικών προβληµάτων. Συνδυάσαµε τεχνικές ασαφούς λογικής και ευφυών πρακτόρων µε σκοπό την επιλογή δράσεων και αποφάσεων προς την κατεύθυνση της αντιµετώπισης του προβλήµατος της ατµοσφαιρικής ρύπανσης και ελέγξαµε την όλη υλοποίηση τροφοδοτώντας τη µε πραγµατικά δεδοµένα από το κέντρο της Αθήνας. Το σύστηµα δεν παρουσίασε κανένα πρόβληµα λειτουργίας ή επικοινωνίας µεταξύ των πρακτόρων και ολοκλήρωσε την επεξεργασία του συνόλου των ιστορικών δεδοµένων προτείνοντας δράσεις κάθε φορά που υπήρχε υπέρβαση των δεδοµένων τα οποία εξετάζονταν. Έχοντας πλέον µια σταθερή και ανοικτή πλατφόρµα το αµέσως επόµενο στάδιο είναι η κατασκευή των υπολοίπων πρακτόρων λήψης αποφάσεων και η εφαρµογή του συστήµατος σε πραγµατικό περιβάλλον το οποίο θα τροφοδοτείται από δεδοµένα σε πραγµατικό χρόνο και θα αποφασίζει άµεσα για τα προβλήµατα τα οποία θα παρουσιάζονται.

2. Τι ονομάζομε μετεωρολογικά φαινόμενα, μετεωρολογικά στοιχεία, κλιματολογικά στοιχεία αναφέρατε παραδείγματα.

2. Τι ονομάζομε μετεωρολογικά φαινόμενα, μετεωρολογικά στοιχεία, κλιματολογικά στοιχεία αναφέρατε παραδείγματα. ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ-ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 1. Διευκρινίστε τις έννοιες «καιρός» και «κλίμα» 2. Τι ονομάζομε μετεωρολογικά φαινόμενα, μετεωρολογικά στοιχεία, κλιματολογικά στοιχεία αναφέρατε παραδείγματα. 3. Ποιοι

Διαβάστε περισσότερα

28 Πολυπρακτορικά Συστήµατα

28 Πολυπρακτορικά Συστήµατα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 28 28 Πολυπρακτορικά Συστήµατα "There is no such thing as a single agent system". [Woodridge, 2002] Η παραπάνω ρήση από το βιβλίο του M.Wooldridge τονίζει, ίσως µε περισσή έµφαση, ότι είναι πλέον

Διαβάστε περισσότερα

Η ατμοσφαιρική ρύπανση στην Αθήνα

Η ατμοσφαιρική ρύπανση στην Αθήνα Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ & ΘΟΡΥΒΟΥ Η ατμοσφαιρική ρύπανση στην Αθήνα Δρ. Αναστάσιος Αδαμόπουλος Η ατμοσφαιρική ρύπανση στην Αθήνα Η αστική ρύπανση οφείλεται

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα µετάδοσης µετεωρολογικών δεδοµένων σε πραγµατικό χρόνο µέσω του Internet

Σύστηµα µετάδοσης µετεωρολογικών δεδοµένων σε πραγµατικό χρόνο µέσω του Internet Βασίλης Βλάχος Σύστηµα µετάδοσης µετεωρολογικών δεδοµένων σε πραγµατικό χρόνο µέσω του Internet Αναπλ. Καθηγητής κ. Κ.Καλαϊτζάκης Καθηγητής κ. Ν.Βούλγαρης Καθηγητής κ. Μ.Πατεράκης RES-ADMIN On Line Data

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Ηράκλειο 07-10-2016 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 1. Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής είναι μια συσκευή, μεγάλη ή μικρή, που επεξεργάζεται δεδομένα και εκτελεί την εργασία του σύμφωνα με τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Θερμική νησίδα», το πρόβλημα στις αστικές περιοχές. Παρουσίαση από την Έψιλον-Έψιλον Α.Ε.

Θερμική νησίδα», το πρόβλημα στις αστικές περιοχές. Παρουσίαση από την Έψιλον-Έψιλον Α.Ε. Θερμική νησίδα», το πρόβλημα στις αστικές περιοχές. Παρουσίαση από την Έψιλον-Έψιλον Α.Ε. Η ένταση της Θερμικής νησίδας στον κόσμο είναι πολύ υψηλή Ένταση της θερμικής νησίδας κυμαίνεται μεταξύ 1-10 o

Διαβάστε περισσότερα

Ευφυείς Τεχνολογίες ----Πράκτορες

Ευφυείς Τεχνολογίες ----Πράκτορες Ευφυείς Τεχνολογίες ----Πράκτορες Ενότητα 5: Πολυπρακτορικά Συστήματα (Πολλαπλών Πρακτόρων) Δημοσθένης Σταμάτης demos@it.teithe.gr www.it.teithe.gr/~demos Μαθησιακοί Στόχοι της ενότητας 5 Η κατανόηση των

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την υποστήριξη ιατρικών πράξεων σε νησιωτικές περιοχές στο Αιγαίο

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την υποστήριξη ιατρικών πράξεων σε νησιωτικές περιοχές στο Αιγαίο Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την υποστήριξη ιατρικών πράξεων σε νησιωτικές περιοχές στο Αιγαίο ρ. Η. Μαγκλογιάννης Πανεπιστήµιο Αιγαίου Τµήµα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών

Διαβάστε περισσότερα

Ευφυείς Τεχνολογίες ----Πράκτορες

Ευφυείς Τεχνολογίες ----Πράκτορες Ευφυείς Τεχνολογίες ----Πράκτορες Ενότητα 3: Εισαγωγή στους Ευφυείς Πράκτορες Δημοσθένης Σταμάτης demos@it.teithe.gr www.it.teithe.gr/~demos Μαθησιακοί Στόχοι της ενότητας 3 H κατανόηση της φύσης των πρακτόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΠΠ Ερωτήσεις θεωρίας

ΑΕΠΠ Ερωτήσεις θεωρίας ΑΕΠΠ Ερωτήσεις θεωρίας Κεφάλαιο 1 1. Τα δεδομένα μπορούν να παρέχουν πληροφορίες όταν υποβάλλονται σε 2. Το πρόβλημα μεγιστοποίησης των κερδών μιας επιχείρησης είναι πρόβλημα 3. Για την επίλυση ενός προβλήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ.

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ. Ερασιτεχνικής Αστρονομίας ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ. Κυριάκος Πανίτσας Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός-Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ -ΧΧΧ ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανική Λογισμικού για Διαδικτυακές & Φορητές Εφαρμογές

Μηχανική Λογισμικού για Διαδικτυακές & Φορητές Εφαρμογές Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Μηχανική Λογισμικού για Διαδικτυακές & Φορητές Εφαρμογές Δρ. Κακαρόντζας Γεώργιος Επίκουρος Καθηγητής Τμ. Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Μηχανική Λογισμικού για Διαδικτυακές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ. Γενικά περί ατµόσφαιρας

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ. Γενικά περί ατµόσφαιρας ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ Γενικά περί ατµόσφαιρας Τι είναι η ατµόσφαιρα; Ένα λεπτό στρώµα αέρα που περιβάλει τη γη Η ατµόσφαιρα είναι το αποτέλεσµα των διαχρονικών φυσικών, χηµικών και βιολογικών αλληλεπιδράσεων του

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Τεχνολογία Πολυµέσων 01-1

Εισαγωγή. Τεχνολογία Πολυµέσων 01-1 Εισαγωγή Τι είναι τα πολυµέσα Ποιοι εµπλέκονται στα πολυµέσα Χαρακτηριστικά των µέσων Απαιτήσεις πολυµέσων Ιδιότητες πολυµέσων Μετάδοση πολυµέσων οµή συστηµάτων πολυµέσων Τεχνολογία Πολυµέσων 01-1 Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Α. Γ. Τριανταφύλλου, Β. Ευαγγελόπουλος, Η. Κύρος, Χ. Διαμαντόπουλος

Α. Γ. Τριανταφύλλου, Β. Ευαγγελόπουλος, Η. Κύρος, Χ. Διαμαντόπουλος 7ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΚΥΠΡΟΣ 28 30/09/2004 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων και Ευφυή Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρηματικότητας. Eυφυή Πληροφοριακά Συστήματα. Δρ. Κωνσταντίνος Χ.

Βάσεις Δεδομένων και Ευφυή Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρηματικότητας. Eυφυή Πληροφοριακά Συστήματα. Δρ. Κωνσταντίνος Χ. Βάσεις Δεδομένων και Ευφυή Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρηματικότητας Eυφυή Πληροφοριακά Συστήματα Δρ. Κωνσταντίνος Χ. Γιωτόπουλος Ανάγκη για Ευφυή Πληροφοριακά Συστήματα Η συσσώρευση ολοένα και μεγαλύτερου

Διαβάστε περισσότερα

Αποµακρυσµένη κλήση διαδικασιών

Αποµακρυσµένη κλήση διαδικασιών Αποµακρυσµένηκλήση διαδικασιών Τοπική κλήση διαδικασιών Αποµακρυσµένη κλήση διαδικασιών Μεταβίβαση παραµέτρων Πρωτόκολλα επικοινωνίας Αντιγραφή µηνυµάτων Προδιαγραφές διαδικασιών RPC στο σύστηµα DCE Κατανεµηµένα

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική μπάρα υπερύθρων υψηλής ασφάλειας

Επαγγελματική μπάρα υπερύθρων υψηλής ασφάλειας International Patent n 05014276.9 made by Η σπουδαία μικρή μπάρα Το υπέρυθρο σύστημα ανίχνευσης εισβολών PHOTON έχει θέσει ένα νέο πρότυπο για όλες τις ενεργές υπέρυθρες μπάρες της αγοράς σήμερα, κερδίζοντας

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Ειδοποιήσεων με Κινητές Συσκευές

Διαχείριση Ειδοποιήσεων με Κινητές Συσκευές Διαχείριση Ειδοποιήσεων με Κινητές Συσκευές Λαμπαδαρίδης Αντώνιος el04148@mail.ntua.gr Διπλωματική εργασία στο Εργαστήριο Συστημάτων Βάσεων Γνώσεων και Δεδομένων Επιβλέπων: Καθηγητής Τ. Σελλής Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Σιώζιος Κων/νος - Πληροφορική Ι

Λειτουργικά. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Σιώζιος Κων/νος - Πληροφορική Ι Λειτουργικά Συστήματα 1 Λογισμικό του Υπολογιστή Για να λειτουργήσει ένας Η/Υ εκτός από το υλικό του, είναι απαραίτητο και το λογισμικό Το σύνολο των προγραμμάτων που συντονίζουν τις λειτουργίες του υλικού

Διαβάστε περισσότερα

Έξοδος καπναερίων πίσω. Έξοδος καπναερίων επάνω S.C.P. Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΥΣΗ. Οι Τεχνολογικές Λύσεις και Τα Βασικά Όργανα

Έξοδος καπναερίων πίσω. Έξοδος καπναερίων επάνω S.C.P. Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΥΣΗ. Οι Τεχνολογικές Λύσεις και Τα Βασικά Όργανα Οι Τεχνολογικές Λύσεις και Τα Βασικά Όργανα Κάθε µοντέλο Edilkamin έχει διάφορες λειτουργίες που αναφέρονται µε τα παρακάτω σύµβολα. Προσοχή. Τα σύµβολα δείχνουν τη λειτουργία, είναι σκόπιµο όµως να γίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ 2η Ετήσια Έκθεση Αποτελεσμάτων ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τον βαθμό συμβολής του άξονα, ως μια γραμμική πηγή εκπομπής ρύπων, στην επιβάρυνση της ατμόσφαιρας των περιοχών απ' όπου διέρχεται

Διαβάστε περισσότερα

Απλά θα είναι μαζί σας...

Απλά θα είναι μαζί σας... Απλά θα είναι μαζί σας... κάθε φορά που χρειάζεστε ζεστό νερό! Τα μπόιλερ με αντλία θερμότητας της ADTHERM εχουν σχεδιαστεί για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: COP ΕΩΣ 3,2 ΒΑΣΙΖΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο του μαθήματος

Περιεχόμενο του μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Απαιτήσεις Λογισμικού Περιπτώσεις χρήσης Δρ Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εαρινό Εξάμηνο 2012-2013 1 Περιεχόμενο του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΑΦΗΣ ΛΟΓΙΚΗ. Οικονόμου Παναγιώτης Δρ. Ε. Παπαγεωργίου 1

ΑΣΑΦΗΣ ΛΟΓΙΚΗ. Οικονόμου Παναγιώτης Δρ. Ε. Παπαγεωργίου 1 ΑΣΑΦΗΣ ΛΟΓΙΚΗ Ασαφή Σύνολα Συναρτήσεις Συμμετοχής Λεκτικοί Κανόνες Πράξεις Ασαφών Συνόλων Ασαφής Συνεπαγωγές Αποασαφοποίηση Παραδείγματα Ασαφών Συστημάτων Οικονόμου Παναγιώτης 1 Ασάφεια Έννοια που σχετίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Οπτική αντίληψη. Μετά?..

Οπτική αντίληψη. Μετά?.. Οπτική αντίληψη Πρωτογενής ερεθισµός (φυσικό φαινόµενο) Μεταφορά µηνύµατος στον εγκέφαλο (ψυχολογική αντίδραση) Μετατροπή ερεθίσµατος σε έννοια Μετά?.. ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΟΡΑΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΟΥΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτόμο σύστημα ενεργειακής διαχείρισης πανεπιστημιουπόλεων Δ. Κολοκοτσά Επικ. Καθηγήτρια Σχολής Μηχ. Περιβάλλοντος Κ. Βασιλακοπούλου MSc

Καινοτόμο σύστημα ενεργειακής διαχείρισης πανεπιστημιουπόλεων Δ. Κολοκοτσά Επικ. Καθηγήτρια Σχολής Μηχ. Περιβάλλοντος Κ. Βασιλακοπούλου MSc Καινοτόμο σύστημα ενεργειακής διαχείρισης πανεπιστημιουπόλεων Δ. Κολοκοτσά Επικ. Καθηγήτρια Σχολής Μηχ. Περιβάλλοντος Κ. Βασιλακοπούλου MSc Αρχιτέκτων www.campit.gr ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πανεπιστημιουπόλεις: Μικρές

Διαβάστε περισσότερα

(Σανταµούρης Μ., 2006).

(Σανταµούρης Μ., 2006). Β. ΠΗΓΕΣ ΙΟΞΕΙ ΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ (CO 2 ) Οι πιο σηµαντικές πηγές διοξειδίου προέρχονται από την καύση ορυκτών καυσίµων και την δαπάνη ενέργειας γενικότερα. Οι δύο προεκτάσεις της ανθρώπινης ζωής που είναι

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός Οικολογικού ιαµεσολαβητή για την εποπτεία και διαχείριση δικτύου διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας

Σχεδιασµός Οικολογικού ιαµεσολαβητή για την εποπτεία και διαχείριση δικτύου διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας Σχεδιασµός Οικολογικού ιαµεσολαβητή για την εποπτεία και διαχείριση δικτύου διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας Σωτηρία ριβάλου Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μονάδα Εργονοµίας Συστήµατα διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΟ ΕΤΟΣ 2008

H ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΟ ΕΤΟΣ 2008 Η Μ Ο Σ Θ Ε Σ Σ ΑΛ Ο Ν Ι Κ Η Σ H ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΟ ΕΤΟΣ 2008 Παπαγεωργόπουλος Βασίλειος ήµαρχος Θεσσαλονίκης ρ. Παπαγιαννόπουλος Νικόλαος Αντιδήµαρχος Περιβάλλοντος και Πρασίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΣΗΣΗ 5

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΣΗΣΗ 5 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΦΥΣΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΣΗΣΗ 5 Προσδιορισµός του ύψους του οραικού στρώµατος µε τη διάταξη lidar. Μπαλής

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος

Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος Ερωτήσεις 1. Να αναφέρετε συνοπτικά τις κατηγορίες στις οποίες διακρίνεται το λογισμικό συστήματος. Σε ποια ευρύτερη κατηγορία εντάσσεται αυτό; Το λογισμικό συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Παράδειγμα 3 Παράδειγμα 5 Παράδειγμα 6 ΔΤ3 ΔΤ4 151

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Παράδειγμα 3 Παράδειγμα 5 Παράδειγμα 6  ΔΤ3 ΔΤ4  151 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Παράδειγμα 3 Σε ένα μετεωρολογικό κέντρο χρειάζεται να βρεθεί η μέγιστη και η ελάχιστη θερμοκρασία από τις μέσες ημερήσιες θερμοκρασίες ενός μήνα. Να γραφεί ένας αλγόριθμος που θα διαβάζει τη

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός βασισµένος σε συνιστώσες

Σχεδιασµός βασισµένος σε συνιστώσες Σχεδιασµός βασισµένος σε συνιστώσες 1 Ενδεικτικά περιεχόµενα του κεφαλαίου Ποια είναι τα "άτοµα", από τα οποία κατασκευάζονται οι υπηρεσίες; Πώς οργανώνουµε τις συνιστώσες σε ένα αρµονικό σύνολο; Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη ιπλωµατικής Εργασίας

Περίληψη ιπλωµατικής Εργασίας Περίληψη ιπλωµατικής Εργασίας Θέµα: Εναλλακτικές Τεχνικές Εντοπισµού Θέσης Όνοµα: Κατερίνα Σπόντου Επιβλέπων: Ιωάννης Βασιλείου Συν-επιβλέπων: Σπύρος Αθανασίου 1. Αντικείµενο της διπλωµατικής Ο εντοπισµός

Διαβάστε περισσότερα

1.2 Jason BDI Αρχιτεκτονική

1.2 Jason BDI Αρχιτεκτονική 1.2 Jason 1.2.1 BDI Αρχιτεκτονική Το Belief-Desire-Intention (BDI) είναι ένα μοντέλο λογισμικού που έχει αναπτυχθεί για τον προγραμματισμό ευφυών πρακτόρων. Χαρακτηρίζεται από την υλοποίηση των πεποιθήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Υπολογιστικής Νοημοσύνης στις Ασύρματες Επικοινωνίες

Εφαρμογές Υπολογιστικής Νοημοσύνης στις Ασύρματες Επικοινωνίες ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. Εφαρμογές Υπολογιστικής Νοημοσύνης στις Ασύρματες Επικοινωνίες Πτυχιακή εργασία Φοιτήτρια: Ριζούλη Βικτώρια

Διαβάστε περισσότερα

1.5.1 ΓΕΦΥΡΑ (BRIDGE) Εικόνα Επίπεδα λειτουργίας επαναλήπτη, γέφυρας, δρομολογητή και πύλης ως προς το μοντέλο OSI.

1.5.1 ΓΕΦΥΡΑ (BRIDGE) Εικόνα Επίπεδα λειτουργίας επαναλήπτη, γέφυρας, δρομολογητή και πύλης ως προς το μοντέλο OSI. 40 Σύγχρονα τηλεπικοινωνιακά και δικτυακά πρωτόκολλα Εικόνα 1.5.1 Επίπεδα λειτουργίας επαναλήπτη, γέφυρας, δρομολογητή και πύλης ως προς το μοντέλο OSI. 1.5.1 ΓΕΦΥΡΑ (BRIDGE) Οι γέφυρες λειτουργούν τόσο

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την υποστήριξη ιατρικών πράξεων σε νησιωτικές περιοχές στο Αιγαίο

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την υποστήριξη ιατρικών πράξεων σε νησιωτικές περιοχές στο Αιγαίο Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την υποστήριξη ιατρικών πράξεων σε νησιωτικές περιοχές στο Αιγαίο Δρ. Η. Μαγκλογιάννης Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών

Διαβάστε περισσότερα

Επιµέλεια Θοδωρής Πιερράτος

Επιµέλεια Θοδωρής Πιερράτος Εισαγωγή στον προγραµµατισµό Η έννοια του προγράµµατος Ο προγραµµατισµός ασχολείται µε τη δηµιουργία του προγράµµατος, δηλαδή του συνόλου εντολών που πρέπει να δοθούν στον υπολογιστή ώστε να υλοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών και Αρχές Τηλεπισκόπησης

Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών και Αρχές Τηλεπισκόπησης Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών και Αρχές Τηλεπισκόπησης Ενότητα: Λειτουργικά Συστήµατα, Συστήµατα Batch και Time Sharing Γεώργιος Σκιάνης Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος Σελίδα 2 1. Περιεχόµενα ενότητας...

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Ευφυών Πρακτόρων (Intelligent Software Agents)

Τεχνολογία Ευφυών Πρακτόρων (Intelligent Software Agents) Τεχνολογία Ευφυών Πρακτόρων (Intelligent Software Agents) Ορισµός και θεωρητικές θεµελιώσεις Χαρακτηριστικά Αλληλεπίδραση µε το περιβάλλον Θέµατα αναπαράστασης και επικοινωνίας πρακτόρων Ευφυής Πράκτορας:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προµήθεια δύο αυτόνοµων τηλεµετρικών µετεωρολογικών σταθµών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προµήθεια δύο αυτόνοµων τηλεµετρικών µετεωρολογικών σταθµών 1 ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,.Υ. & ΑΠΟΘΗΚΩΝ Πληρ. Σπ. Πετρόπουλος Τηλ. 2310 966972,968,928 Fax 2310 283117 E - mail promithies@eyath.gr Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος των ημοσίων Συγκοινωνιών στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη Θεσσαλονίκη»

«Ο ρόλος των ημοσίων Συγκοινωνιών στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη Θεσσαλονίκη» «Ο ρόλος των ημοσίων Συγκοινωνιών στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη Θεσσαλονίκη» ρ. Παναγιώτης Παπαϊωάννου Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΔΝΣΗ ΕΠΙΧ. ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΩΝ Τ. Π. ΤΜ. ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΑΝ/ΞΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Πληροφορίες : Ι. Κυριάκης Ταχ. Δ/νση : Ληλαντίων & Μεγασθένους 34, 341 00 Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7. ΕΠΑΛ Σύμης Εφαρμογές πληροφορικής Ερωτήσεις επανάληψης

Κεφάλαιο 7. ΕΠΑΛ Σύμης Εφαρμογές πληροφορικής Ερωτήσεις επανάληψης ΕΠΑΛ Σύμης Εφαρμογές πληροφορικής Ερωτήσεις επανάληψης Κεφάλαιο 7 1. Σε τι διαφέρει ο Η/Υ από τις υπόλοιπες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές; Που οφείλεται η δυνατότητά του να κάνει τόσο διαφορετικές

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3: ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ

Ενότητα 3: ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ Ενότητα 3: ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ -ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ: Δεδομένα: Αναπαράσταση της Πραγματικότητας Μπορούν να γίνουν αντιληπτά με μια από τις αισθήσεις μας Πληροφορία: Προκύπτει από

Διαβάστε περισσότερα

Δομή Ηλεκτρονικού υπολογιστή

Δομή Ηλεκτρονικού υπολογιστή Δομή Ηλεκτρονικού υπολογιστή Η κλασσική δομή του μοντέλου που πρότεινε το 1948 ο Von Neumann Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας Είσοδος Αποθήκη Αποθήκη - Έξοδος Εντολών Δεδομένων Κλασσικό μοντέλο Von Neumann

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισµός της µεθόδου που ακολουθείται για τη µέτρηση των εκπεµπόµενων ρύπων των βενζινοκινητήριων οχηµάτων.

Καθορισµός της µεθόδου που ακολουθείται για τη µέτρηση των εκπεµπόµενων ρύπων των βενζινοκινητήριων οχηµάτων. ΣΕΛΙ Α 1 ΑΠΟ 6 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Καθορισµός της µεθόδου που ακολουθείται για τη µέτρηση των εκπεµπόµενων ρύπων των βενζινοκινητήριων οχηµάτων. 2. ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ Εκάστοτε Υπεύθυνος (Τεχνικός

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ ( Ε ) - Φ Ο Ρ Τ Ι Α 1

Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ ( Ε ) - Φ Ο Ρ Τ Ι Α 1 Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ ( Ε ) - Φ Ο Ρ Τ Ι Α 1 ΦΟΡΤΙΑ Υπό τον όρο φορτίο, ορίζεται ουσιαστικά το πoσό θερµότητας, αισθητό και λανθάνον, που πρέπει να αφαιρεθεί, αντίθετα να προστεθεί κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011 ΕΤΑΙΡΟΙ:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011 ΕΤΑΙΡΟΙ: Real Time Operational Control Tool of Combined Sewer Overflows at Coastal Cities Επιχειρησιακό Εργαλείο Ελέγχου σε Πραγματικό Χρόνο των υπερχειλίσεων παντορροϊκού συστήματος αποχέτευσης σε παράκτιες πόλεις

Διαβάστε περισσότερα

Το κλίµα της Ανατολικής Μεσογείου και της Ελλάδος: παρελθόν, παρόν και µέλλον

Το κλίµα της Ανατολικής Μεσογείου και της Ελλάδος: παρελθόν, παρόν και µέλλον Περιεχόµενα Κεφάλαιο 1 Το κλίµα της Ανατολικής Μεσογείου και της Ελλάδος: παρελθόν, παρόν και µέλλον 1.1 Εισαγωγή 1 1.2 Παλαιοκλιµατικές µεταβολές 3 1.3 Κλιµατικές µεταβολές κατά την εποχή του Ολοκαίνου

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική 2. Τεχνητή νοημοσύνη

Πληροφορική 2. Τεχνητή νοημοσύνη Πληροφορική 2 Τεχνητή νοημοσύνη 1 2 Τι είναι τεχνητή νοημοσύνη; Τεχνητή νοημοσύνη (AI=Artificial Intelligence) είναι η μελέτη προγραμματισμένων συστημάτων τα οποία μπορούν να προσομοιώνουν μέχρι κάποιο

Διαβάστε περισσότερα

Κραχτόπουλος Κωνσταντίνος, Κραχτόπουλος Παύλος. Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Ελένη Βουκλουτζή. Γενικό Λύκειο «Ο Απόστολος Παύλος» ACSTAC 2012

Κραχτόπουλος Κωνσταντίνος, Κραχτόπουλος Παύλος. Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Ελένη Βουκλουτζή. Γενικό Λύκειο «Ο Απόστολος Παύλος» ACSTAC 2012 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΔΥΣΦΟΡΙΑΣ (DISCOMFORT INDEX) ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ (HEAT INDEX) ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΗΝ ΑΝΟΙΞΗ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΤΟΥ 2010 Κραχτόπουλος Κωνσταντίνος, Κραχτόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Ευρωπαϊκό Πρότυπο ενεργειακής απόδοσης EN50598-2

Νέο Ευρωπαϊκό Πρότυπο ενεργειακής απόδοσης EN50598-2 Νέο Ευρωπαϊκό Πρότυπο ενεργειακής απόδοσης EN50598-2 Πώς μπορείτε να επωφεληθείτε Η εξοικονόμηση ενέργειας στην βιομηχανική παραγωγή αποτελεί θέμα ιδιαίτερης αξίας. Βασική επιδίωξη και πρωταρχικός στόχος

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Ν Ο Ι Κ Ο Κ Υ Ρ Ι Α Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Δ ιαχείριση αστικών στερεών

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής - Κεφάλαιο 2. Α1. Ο αλγόριθμος είναι απαραίτητος μόνο για την επίλυση προβλημάτων πληροφορικής

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής - Κεφάλαιο 2. Α1. Ο αλγόριθμος είναι απαραίτητος μόνο για την επίλυση προβλημάτων πληροφορικής Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής - Κεφάλαιο 2 Α1. Ο αλγόριθμος είναι απαραίτητος μόνο για την επίλυση προβλημάτων πληροφορικής Α2. Ο αλγόριθμος αποτελείται από ένα πεπερασμένο σύνολο εντολών Α3. Ο αλγόριθμος

Διαβάστε περισσότερα

Ασαφής Λογική (Fuzzy Logic)

Ασαφής Λογική (Fuzzy Logic) Ασαφής Λογική (Fuzzy Logic) Ασάφεια: έννοια που σχετίζεται με την ποσοτικοποίηση της πληροφορίας και οφείλεται κυρίως σε μη-ακριβή (imprecise) δεδομένα. Π.χ. "Ο Νίκος είναι ψηλός": δεν προσδιορίζεται με

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Κύκλος Ζωής Εφαρμογών ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Εφαρμογές Πληροφορικής. Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Κύκλος Ζωής Εφαρμογών ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Εφαρμογές Πληροφορικής. Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών 44 Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών Διδακτικοί στόχοι Σκοπός του κεφαλαίου είναι οι μαθητές να κατανοήσουν τα βήματα που ακολουθούνται κατά την ανάπτυξη μιας εφαρμογής.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΕΙ Η, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΕΙ Η, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΕΙ Η, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 7.1. Ανάπτυξη Προγράµµατος Τι είναι το Πρόγραµµα; Το Πρόγραµµα: Είναι ένα σύνολο εντολών για την εκτέλεση ορισµένων λειτουργιών από τον υπολογιστή.

Διαβάστε περισσότερα

Επιµέλεια Θοδωρής Πιερράτος

Επιµέλεια Θοδωρής Πιερράτος Η έννοια πρόβληµα Ανάλυση προβλήµατος Με τον όρο πρόβληµα εννοούµε µια κατάσταση η οποία χρήζει αντιµετώπισης, απαιτεί λύση, η δε λύση της δεν είναι γνωστή ούτε προφανής. Μερικά προβλήµατα είναι τα εξής:

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Ενέργειας (BEMS)

Διαχείριση Ενέργειας (BEMS) Διαχείριση Ενέργειας (BEMS) Τα τελευταία χρόνια με την εισαγωγή της πληροφορικής στο πεδίο των αυτοματισμών έγιναν αρκετά δημοφιλή τα συστήματα διαχείρισης ενέργειας (Building Energy Management Systems

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής ΙΙ

Διδακτική της Πληροφορικής ΙΙ Διδακτική της Πληροφορικής ΙΙ Ομάδα Γ Βότσης Ευστάθιος Γιαζιτσής Παντελής Σπαής Αλέξανδρος Τάτσης Γεώργιος Προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αρχάριοι προγραμματιστές Εισαγωγή Προβλήματα Δυσκολίες Διδακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ 2012

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ 2012 ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Για τη λειτουργία και συντήρηση των σταθμών ατμοσφαιρικής

Διαβάστε περισσότερα

7.5 Πρωτόκολλο IP. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ

7.5 Πρωτόκολλο IP. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ 7.5 Πρωτόκολλο IP 38. Τι είναι το πρωτόκολλο ιαδικτύου (Internet Protocol, IP); Είναι το βασικό πρωτόκολλο του επιπέδου δικτύου της τεχνολογίας TCP/IP. Βασίζεται στα αυτοδύναµα

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης θαλάμων συντήρησης»

«Ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης θαλάμων συντήρησης» «Ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης θαλάμων συντήρησης» K Y R O S ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ Sensor type : Digital Resolution : 14bit Accuracy : ± 1.8 Response time : τ 63% Operating range : -40 C - 125 C ΥΓΡΑΣΙΑ Sensor

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΔΝΣΗ ΕΠΙΧ. ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΩΝ Τ. Π. ΤΜ. ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΑΝ/ΞΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Πληροφορίες :Ι. Κυριάκης Ταχ. Δ/νση : Ληλαντίων & Μεγασθένους 34, 34100 Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός. Προγραμματίζοντας τον Arduino ΙΙ Εντολή Εκχώρησης & Εντολές. Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων. Πρόγραμμα. Εντολές Επεξεργασίας Δεδομένων

Σκοπός. Προγραμματίζοντας τον Arduino ΙΙ Εντολή Εκχώρησης & Εντολές. Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων. Πρόγραμμα. Εντολές Επεξεργασίας Δεδομένων Σκοπός Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων Προγραμματίζοντας τον Arduino ΙΙ Εντολή Εκχώρησης & Εντολές Ελέγχου. Πρόγραμμα Εντολές Επεξεργασίας Δεδομένων Εντολή Εκχώρησης Εντολές Ελέγχου Λογική συνθήκη Εντολή

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Προσομοίωσης

Εφαρμογές Προσομοίωσης Εφαρμογές Προσομοίωσης H προσομοίωση (simulation) ως τεχνική μίμησης της συμπεριφοράς ενός συστήματος από ένα άλλο σύστημα, καταλαμβάνει περίοπτη θέση στα πλαίσια των εκπαιδευτικών εφαρμογών των ΤΠΕ. Μπορούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΦΥΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΤΙΓΜΙΑΙΟ ΦΟΡΤΙΟ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Τη λειτουργία των εσωτερικών µονάδων ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΙ Το συνολι

ΤΟ ΕΥΦΥΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΤΙΓΜΙΑΙΟ ΦΟΡΤΙΟ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Τη λειτουργία των εσωτερικών µονάδων ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΙ Το συνολι Πρόγραµµα λογισµικού για τη διαχείριση εγκαταστάσεων κλιµατισµού ERGO @ ο C = Ergo Η έξυπνη λύση για τη διαχείριση εγκαταστάσεων κλιµατισµού µε συνέπεια την εξοικονόµηση σηµαντικών ποσοτήτων ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΜΑΘΗΜΑ 2 ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΝ (1)

ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΜΑΘΗΜΑ 2 ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΝ (1) ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΜΑΘΗΜΑ 2 ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΝ (1) 2. ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ H υλοποίηση ενός προβλήµατος σε σύστηµα Η/Υ που επιδεικνύει ΤΝ 1 απαιτεί: Την κατάλληλη περιγραφή του προβλήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ Α.Ε.Π.Π. Γ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ. Όνομα:.. Βαθμός: /100

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ Α.Ε.Π.Π. Γ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ. Όνομα:.. Βαθμός: /100 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ Α.Ε.Π.Π. Γ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ Όνομα:.. Βαθμός: /100 Θέμα Α 1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις με Σ, αν είναι σωστές και Λ, αν είναι λάθος. a. Οι πίνακες δεν μπορούν να έχουν περισσότερες από δύο

Διαβάστε περισσότερα

Για παράδειγµα ένα µήνυµα το οποίο θα ενηµερώνει τον καταναλωτή ότι πρόκειται να λήξει η πίστωσή του δε θα σβήνεται από την οθόνη, αλλά ένα µήνυµα

Για παράδειγµα ένα µήνυµα το οποίο θα ενηµερώνει τον καταναλωτή ότι πρόκειται να λήξει η πίστωσή του δε θα σβήνεται από την οθόνη, αλλά ένα µήνυµα ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΚΤΥOY ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ -.. ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών Εµπορικών Καταναλωτών και Εφαρµογής Έξυπνων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Κ Kάνιγγος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΟΛΛΙΝΤΖΑ 10, (5ος όροφ. Τηλ: 210-3300296-7. www.kollintzas.gr OΙΚΟΛΟΓΙΑ 1. Όσο το ποσό της ενέργειας: α) μειώνεται προς τα ανώτερα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Απαιτήσεων Απαιτήσεις Λογισµικού

Ανάλυση Απαιτήσεων Απαιτήσεις Λογισµικού ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ Ανάλυση Απαιτήσεων Απαιτήσεις Λογισµικού Μάρα Νικολαϊδου Δραστηριότητες Διαδικασιών Παραγωγής Λογισµικού Καθορισµός απαιτήσεων και εξαγωγή προδιαγραφών

Διαβάστε περισσότερα

UTECO ABEE ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ

UTECO ABEE ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ IMAGO F3000 Συνοπτική περιγραφή Αυτοί οι ελεγκτές διαδικασίας χτίζονται σε ένα σχεδιασμό επεκτάσιμης μονάδας, και είναι κατάλληλοι για τον έλεγχο ρύθμιση λειτουργίας, ψησίματος, καπνίσματος και ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΙΦΟΡΕΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΑΕΙΦΟΡΕΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΕΙΦΟΡΕΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Όλο και συχνότερα στις µέρες µας γίνεται λόγος για τις Αρχές της Βιοκλιµατικής Αρχιτεκτονικής και τις απαιτήσεις της για: Θερµοµόνωση Παθητικό αερισµό Όµως ποιες είναι

Διαβάστε περισσότερα

2. Ποιο είναι το πρώτο βήμα της μεθοδολογίας διάγνωσης βλαβών ; 165

2. Ποιο είναι το πρώτο βήμα της μεθοδολογίας διάγνωσης βλαβών ; 165 Απαντήσεις στο διαγώνισμα του 5 ου κεφαλαίου 1. Τι εννοούμε με τον όρο διάγνωση ; 165 Με τον όρο διάγνωση εννοούμε τη μεθοδολογία που εφαρμόζουμε προκειμένου να εντοπίσουμε μια βλάβη σ ένα σύστημα λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. Ατμοσφαιρική ρύπανση Αιθαλομίχλη το χειμώνα, φωτοχημικό νέφος το καλοκαίρι. Ηλικιακή ομάδα 9-12

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. Ατμοσφαιρική ρύπανση Αιθαλομίχλη το χειμώνα, φωτοχημικό νέφος το καλοκαίρι. Ηλικιακή ομάδα 9-12 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Ατμοσφαιρική ρύπανση Αιθαλομίχλη το χειμώνα, φωτοχημικό νέφος το καλοκαίρι Ηλικιακή ομάδα 9-12 Φυσική καταστροφή, ηλικιακή ομάδα, γνωστικό αντικείμενο Το σενάριο απευθύνεται σε μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Αλέξανδρος Παπαγιάννης Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης Laser apdlidar@central.ntua.gr

Εισηγητής: Αλέξανδρος Παπαγιάννης Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης Laser apdlidar@central.ntua.gr Η Ατμοσφαιρική Ρύπανση στο Λεκανοπέδιο Αθηνών Εισηγητής: Αλέξανδρος Παπαγιάννης Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης Laser apdlidar@central.ntua.gr Περιεχόμενα Βασικοί αέριοι ρύποι Ανθρώπινη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ 1 Οι μετρήσεις ποιότητας ατμοσφαιρικού αέρα

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό μετεωρολογικού σταθμού 265ΝΕ. Γρήγορος οδηγός ρύθμισης και χρήσης. Printed 12/06/09

Λογισμικό μετεωρολογικού σταθμού 265ΝΕ. Γρήγορος οδηγός ρύθμισης και χρήσης. Printed 12/06/09 Λογισμικό μετεωρολογικού σταθμού 265ΝΕ Γρήγορος οδηγός ρύθμισης και χρήσης Printed 12/06/09 Γενική περιγραφή Το πρόγραμμα Weather 265NE, σχεδιάστηκε, και εξελίσεται, στην Ελλάδα, αποκλειστικά για τον μετεωρολογικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 o ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΡΥΠΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 o ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΡΥΠΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 o ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΡΥΠΩΝ Εισαγωγή Σε αυτό το κεφάλαιο γίνεται παρουσίαση των δεδοµένων που χρησιµοποιήθηκαν στην εργασία καθώς και των κύριων ποιοτικών χαρακτηριστικών των

Διαβάστε περισσότερα

Πιλοτική Μελέτη. Ατμοσφαιρικής. Ρύπανσης στον Δήμο της Ελευσίνας. Εργαστήριο Μελέτης. Ατμοσφαιρικής. Ρύπανσης

Πιλοτική Μελέτη. Ατμοσφαιρικής. Ρύπανσης στον Δήμο της Ελευσίνας. Εργαστήριο Μελέτης. Ατμοσφαιρικής. Ρύπανσης Πιλοτική Μελέτη Εργαστήριο Μελέτης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης στον Δήμο της Ελευσίνας Πανδής Σπύρος Καλτσονούδης Χρήστος Φλώρου Καλλιόπη Σταθμοί Μετρήσεων Δημοτικό parking 2012-2013

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 1 ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ Ο Αισθητήρας Δύναμης. Επανεξέταση των βασικών εννοιών της C και του προγραμματισμού.

Μάθημα 1 ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ Ο Αισθητήρας Δύναμης. Επανεξέταση των βασικών εννοιών της C και του προγραμματισμού. Σκοπός Σχεδίαση Συστημάτων με τον Arduino Μάθημα 1 ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ Ο Αισθητήρας Δύναμης. Επανεξέταση των βασικών εννοιών της C και του προγραμματισμού. Κατανόηση των βημάτων στη συστηματική ανάπτυξη ενός προγράμματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ. A. Λονδίνο B. Αθήνα

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ. A. Λονδίνο B. Αθήνα ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ A. Λονδίνο B. Αθήνα A. Λονδίνο Απόσπασµα από το AIR POLLUTION του Henry C. Perkins, U.S., 1974 Σελίδες 332, 341, 342, 343 B. Αθήνα Στοιχεία ατµοσφαιρικής ρύπανσης µέτρα για τα

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 13. Εισαγωγή στην Πληροφορική. Κεφάλαιο 13Α. Αρχεία. Χειµερινό Εξάµηνο ρ. Παναγιώτης Χατζηδούκας (Π..407/80) προγραµµατισµός

Ενότητα 13. Εισαγωγή στην Πληροφορική. Κεφάλαιο 13Α. Αρχεία. Χειµερινό Εξάµηνο ρ. Παναγιώτης Χατζηδούκας (Π..407/80) προγραµµατισµός Ενότητα 13 Εισαγωγή στην Πληροφορική Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 Προγραµµατισµός Κεφάλαιο 13Α: ηµιουργία Προγραµµάτων Υπολογιστή Κεφάλαιο 13Β: Γλώσσες Προγραµµατισµού και η ιαδικασία Προγραµµατισµού ρ. Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 2 η ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΡΟΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (WORKFLOW MANAGEMENT) 2.1 Εισαγωγή

ΕΝΟΤΗΤΑ 2 η ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΡΟΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (WORKFLOW MANAGEMENT) 2.1 Εισαγωγή ΕΝΟΤΗΤΑ 2 η ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΡΟΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (WORKFLOW MANAGEMENT) 2.1 Εισαγωγή Οι σηµερινές δραστηριότητες των επιχειρήσεων δηµιουργούν την ανάγκη για όσο το δυνατό µεγαλύτερη υποστήριξη από τα πληροφοριακά τους

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ENV02: ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΣΕ ΡΥΠΟΥΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ENV02: ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΣΕ ΡΥΠΟΥΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τον βαθμό συμβολής του άξονα, ως μια γραμμική πηγή εκπομπής ρύπων, στην επιβάρυνση της ατμόσφαιρας των περιοχών απ' όπου διέρχεται

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Βερονίκης Σπύρος Τμήμα Αρχειονομίας- Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο spver@ionio.gr Stoica Adrian Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ. Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας αυτής θα μπορείτε:

ΣΥΝΘΕΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ. Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας αυτής θα μπορείτε: Ενότητα 2.6 Κεφάλαιο 2 ΣΥΝΘΕΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟΧΟΙ Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας αυτής θα μπορείτε: Να αιτιολογείτε την αναγκαιότητα χρησιμοποίησης κάθε είδους αυτοματισμού. Να διακρίνετε

Διαβάστε περισσότερα

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAVIS-V1-2012 TRAVIS Λογισμικό Διαχείρισης Παραβάσεων Φωτοεπισήμανσης Το σύστημα διαχείρισης παραβάσεων φωτοεπισήμανσης

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία στο µάθηµα Ανάλυση εδοµένων

Εργασία στο µάθηµα Ανάλυση εδοµένων Μεταπτυχιακό Υπολογιστικής Φυσικής Εργασία στο µάθηµα Ανάλυση εδοµένων ηµήτρης Κουγιουµτζής E-mail: dkugiu@gen.auth.gr 31 Ιανουαρίου 2017 Οδηγίες : Σχετικά µε την παράδοση της εργασίας ϑα πρέπει : Το κείµενο

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα ιερεύνησης: Ο καιρός

Θέµα ιερεύνησης: Ο καιρός Θέµα ιερεύνησης: Ο καιρός Αντικείµενο της συγκεκριµένης δραστηριότητας είναι η µεθοδική παρατήρηση των καιρικών συνθηκών για ένα σχετικά µεγάλο χρονικό διάστηµα, η καταγραφή και οργάνωση των παρατηρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΤΟ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 23 Η ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 24 Η ιεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωροταξίας της Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

Νίκος Χαριτωνίδης. Πρόλογος

Νίκος Χαριτωνίδης. Πρόλογος Πρόλογος Η ψύξη είναι σήµερα η πιο διαδοµένη µέθοδος διατήρησης των ευπαθών προϊόντων, όπως είναι τα τρόφιµα. Η επιστήµη της Βιοµηχανικής Ψύξης έχει σήµερα ξεχωριστή θέση και παίζει σηµαντικό ρόλο στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 1 ΤO ΡΟΜΠΟΤ INTELLITEK ER-2u

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 1 ΤO ΡΟΜΠΟΤ INTELLITEK ER-2u Εφαρμογή 1: Το ρομπότ INTELITEK ER-2u Εργαστήριο Ευφυών Συστημάτων και Ρομποτικής Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Πολυτεχνείο Κρήτης www.robolab.tuc.gr, τηλ: 28210 37292 / 37314 e-mail: savas@dpem.tuc.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Υ ΡΟΣΚΟΠΙΟ

Εισαγωγή στο Υ ΡΟΣΚΟΠΙΟ ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. ΛΑΖΑΡΙ ΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε. ΓΕΩΘΕΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Π.Ε. Εισαγωγή στο Υ ΡΟΣΚΟΠΙΟ Ν. Μαµάσης & Σ. Μίχας

Διαβάστε περισσότερα