Παράμετροι λειτουργίας SUNNY BOY/SUNNY MINI CENTRAL/WINDY BOY

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Παράμετροι λειτουργίας SUNNY BOY/SUNNY MINI CENTRAL/WINDY BOY"

Transcript

1 Παράμετροι λειτουργίας SUNNY BOY/SUNNY MINI CENTRAL/WINDY BOY Τεχνική περιγραφή SB_SMC_WB_Par-TGR Έκδοση 5.0 GR

2

3 SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Υποδείξεις σχετικά με αυτές τις οδηγίες Πεδίο ισχύος Σε ποιους απευθύνεται Περισσότερες πληροφορίες Χρησιμοποιούμενα σύμβολα Υποδείξεις ασφαλείας Επεξήγηση των παραμέτρων λειτουργίας Ρύθμιση του προτύπου χώρας Πεδία τιμών και εργοστασιακές ρυθμίσεις Sunny Boy Sunny Boy 1200/ Sunny Boy 2100TL Sunny Boy 2500/ Sunny Boy 3300/ Sunny Boy 3300TL HC Sunny Mini Central Sunny Mini Central 4600A/5000A/6000A Sunny Mini Central 7000HV/7000HV Sunny Mini Central 6000TL/7000TL/8000TL Sunny Mini Central 9000TL/10000TL/11000TL Sunny Mini Central 9000TL/10000TL/11000TL με Reactive Power Control Windy Boy Windy Boy 1100LV Windy Boy 1200/ Windy Boy 2500/ Windy Boy 3300/ Windy Boy 5000A/6000A Επικοινωνία Τεχνική περιγραφή SB_SMC_WB_Par-TGR

4 Πίνακας περιεχομένων SMA Solar Technology AG 4 SB_SMC_WB_Par-TGR Τεχνική περιγραφή

5 SMA Solar Technology AG Υποδείξεις σχετικά με αυτές τις οδηγίες 1 Υποδείξεις σχετικά με αυτές τις οδηγίες 1.1 Πεδίο ισχύος Στο παρόν έγγραφο θα βρείτε την περιγραφή των παραμέτρων λειτουργίας με το εύρος τιμών και με εργοστασιακές ρυθμίσεις για τους παρακάτω μετατροπείς SMA: Sunny Boy Windy Boy Sunny Mini Central SB 1200 WB 1200 SMC 4600A SB 1700 WB 1700 SMC 5000A SB 2100TL WB 2500 SMC 6000A SB 2500 WB 3000 SMC 7000HV SB 3000 WB 3300 SMC 7000HV-11 SB 3300TL HC WB 3800 SMC 6000TL SB 3300 WB 5000A SMC 7000TL SB 3800 WB 6000A SMC 8000TL SMC 9000TL-10 SMC 10000TL-10 SMC 11000TL-10 SMC 9000TLRP-10 SMC 10000TLRP-10 SMC 11000TLRP Σε ποιους απευθύνεται Αυτό το έγγραφο απευθύνεται στους τεχνικούς εγκατάστασης και στους χειριστές του μετατροπέα. Ορισμένες από τις εργασίες που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο πρέπει να διεξάγονται μόνο από ειδικούς ηλεκτρολόγους. 1.3 Περισσότερες πληροφορίες Πληροφορίες για την τοποθέτηση, την εγκατάσταση, την αρχική ενεργοποίηση και τη συντήρηση του μετατροπέα καθώς και τεχνικά στοιχεία που αφορούν στη συσκευή παρέχονται στις οδηγίες εγκατάστασης του εκάστοτε μετατροπέα. Πληροφορίες για το χειρισμό του μετατροπέα παρέχονται στις οδηγίες χρήσης του εκάστοτε μετατροπέα. Τεχνική περιγραφή SB_SMC_WB_Par-TGR

6 Υποδείξεις σχετικά με αυτές τις οδηγίες SMA Solar Technology AG 1.4 Χρησιμοποιούμενα σύμβολα Σε αυτές τις οδηγίες χρησιμοποιούνται τα παρακάτω είδη υποδείξεων ασφαλείας και γενικών υποδείξεων: ΚΙΝΔΥΝΟΣ! G Το σύμβολο «ΚΙΝΔΥΝΟΣ» χαρακτηρίζει μια υπόδειξη ασφαλείας, η μη τήρηση της οποίας μπορεί να επιφέρει άμεσο θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Η ένδειξη «ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ» επισημαίνει μια υπόδειξη ασφαλείας, η μη τήρηση της οποίας ενδέχεται να επιφέρει θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό! ΠΡΟΣΟΧΗ! Η ένδειξη «ΠΡΟΣΟΧΗ» επισημαίνει μια υπόδειξη ασφαλείας, η μη τήρηση της οποίας ενδέχεται να οδηγήσει σε ελαφρύ ή μέτριο τραυματισμό! ΠΡΟΣΟΧΗ! Το σύμβολο «ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ» χαρακτηρίζει μια υπόδειξη ασφαλείας, η παράβλεψη της οποίας ενδέχεται να επιφέρει υλικές ζημιές! Υπόδειξη Κάθε υπόδειξη αναφέρεται σε πληροφορίες, οι οποίες είναι σημαντικές για τη βέλτιστη λειτουργία του προϊόντος. 6 SB_SMC_WB_Par-TGR Τεχνική περιγραφή

7 SMA Solar Technology AG Υποδείξεις ασφαλείας 2 Υποδείξεις ασφαλείας Οι διάφορες παράμετροι λειτουργίας ρυθμίζουν τη συμπεριφορά λειτουργίας του μετατροπέα. Τις παραμέτρους μπορείτε να τις δείτε και να τις αλλάξετε αποκλειστικά μέσω μιας συσκευής επικοινωνίας. Ορισμένες παραμέτρους μπορεί να τις προβάλλει μόνο ο τεχνικός εγκατάστασης (παράμετροι που εμφανίζονται με γκρι χρώμα). Προς το σκοπό αυτό απαιτείται ο λεγόμενος "Κωδικός τεχνικού εγκατάστασης". Οι παράμετροι που συμβολίζονται με * είναι παράμετροι σχετικές με την ασφάλεια της επιτήρησης δικτύου (SMA Grid Guard). Για να τροποποιήσετε παραμέτρους SMA Grid Guard, πρέπει να εισάγετε τον κωδικό SMA Grid Guard Code. Μπορείτε να βρείτε το έντυπο αίτησης στην ενότητα λήψης αρχείων στo στην κατηγορία «Πιστοποιητικό» του εκάστοτε μετατροπέα. ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Κίνδυνος για τη ζωή λόγω αλλαγής εσωτερικών παραμέτρων ασφαλείας του μετατροπέα. Σε περίπτωση μη εγκεκριμένων αλλαγών των παραμέτρων SMA Grid Guard, η άδεια λειτουργίας ακυρώνεται. Αλλάζετε τις παραμέτρους SMA Grid Guard μόνο κατόπιν ρητής εξουσιοδότησης από το φορέα διαχείρισης του δικτύου. Εργοστασιακή ρύθμιση των παραμέτρων Το πρότυπο βάσει του οποίου ρυθμίστηκε ο μετατροπέας κατά την αποστολή αναγράφεται στην πινακίδα τύπου και στο δελτίο με τις εργοστασιακές ρυθμίσεις που συνοδεύει τη συσκευή. Τεχνική περιγραφή SB_SMC_WB_Par-TGR

8 Επεξήγηση των παραμέτρων λειτουργίας SMA Solar Technology AG 3 Επεξήγηση των παραμέτρων λειτουργίας Όνομα ACVtgRPro* AID-Esk-Alpha* AntiIsland-Ampl* AntiIsland-Freq* AntiIsland-Lim* Control DC-Offset_Max* Default* dfac-max* DGS-HystVolNom* Περιγραφή Προστασία από αύξηση τάσης (μόνο για Γερμανία). Οι μετατροπείς Sunny Boy και Sunny Mini Central μπορούν να τροφοδοτούν το δημόσιο δίκτυο στη Γερμανία με τάση έως 260 V AC. Σύμφωνα με το πρότυπο DIN VDE απαγορεύεται, η μέση τιμή τάσης των 10 λεπτών να υπερβαίνει τα 253 V. Εάν η μέση τιμή 10 λεπτών υπερβεί την οριακή τιμή των 253 V, ο μετατροπέας απομονώνεται από το δίκτυο. Εάν η μέση τιμή των 10 λεπτών μειωθεί και πάλι κάτω από τα 253 V, ο μετατροπέας αρχίζει να τροφοδοτεί εκ νέου το δίκτυο. Εάν στο συγκεκριμένο δίκτυο δεν επιβάλλεται να υπάρχει προστασία αύξησης τάσης (εκτός Γερμανίας), η προστασία αυτή απενεργοποιείται με την κατάλληλη προεπιλογή της παραμέτρου LdVtgC. Ενεργοποιείται απλώς η ταχεία απενεργοποίηση μέσω της παραμέτρου Vac-Max. Συντελεστής ενίσχυσης της κλιμακούμενης διαδικασίας AntiIsland Ενίσχυση διαδικασίας AntiIsland (εναλλακτική διαδικασία AntiIslanding, η οποία απενεργοποιείται για τη Γερμανία) Συχνότητα επανάληψης της διαδικασίας AntiIsland (εναλλακτική διαδικασία AntiIslanding, η οποία απενεργοποιείται για τη Γερμανία) Μέγιστη συχνότητα, η οποία μπορεί να είναι μεγαλύτερη και μικρότερη από τη συχνότητα δικτύου των 50 Hz ή 60 Hz, πριν η επιτήρηση του δικτύου αποσυνδεθεί από το δίκτυο. Μεταγωγή της ρύθμισης ρεύματος. Όταν η παράμετρος λειτουργίας Control είναι ρυθμισμένη σε "Auto", ο μετατροπέας επιλέγει αυτόματα την καλύτερη μέθοδο ρύθμισης του ρεύματος. Εάν η παράμετρος λειτουργίας Control ρυθμισθεί σε "Grid", ο μετατροπέας ρυθμίζει από την πλευρά του δικτύου. Με τη ρύθμιση "Bridge", ο μετατροπέας ρυθμίζει από την πλευρά της γέφυρας. Η ρύθμιση αυτή μπορεί να επιλύσει προβλήματα υπό αντίξοες συνθήκες δικτύου. Για την αλλαγή αυτής της παραμέτρου επικοινωνήστε με τη Γραμμή Εξυπηρέτησης SMA. Οριακή τιμή για τη μέγιστη συνεχή συνιστώσα στο ρεύμα AC. Καθορίζει το πρότυπο χώρας για τη ρύθμιση των στοιχείων κάθε χώρας. Η διαδικασία για την επιθυμητή ρύθμιση χωρών περιγράφεται στο κεφάλαιο 4 «Ρύθμιση του προτύπου χώρας» (Σελίδα 15). Μέγιστη μεταβολή της συχνότητας δικτύου προτού η επιτήρηση δικτύου αποσυνδέσει τη συσκευή από το δίκτυο. Υστέρηση σε ποσοστιαία αναλογία. Μόλις η τάση AC υπερβεί πάλι την ρυθμισμένη τιμή, ο μετατροπέας τροφοδοτεί πάλι. (μόνο για SMC 9000TLRP-10, SMC 10000TLRP-10 και SMC 11000TLRP-10, SMC 7000HV-11) 8 SB_SMC_WB_Par-TGR Τεχνική περιγραφή

9 SMA Solar Technology AG Επεξήγηση των παραμέτρων λειτουργίας Όνομα DGS-PWMVolNom* dv V-Const dv-mpp Track dvref-mpp dzac-max E_Total Fac-delta-* Fac-delta+* Fac-delta-Fast* Fac-delta+Fast* Fac-Limit delta Fac-Start delta Fac-Min-Fast-Tm* Fac-Max-Fast-Tm* Fac-Min-Tm* Fac-Max-Tm* Fac-Pderating Fac-Tavg Fan-Test Firmware-BFR Firmware-SRR GndFltRea Περιγραφή Τάση απενεργοποίησης σε ποσοστιαία αναλογία σε συνάρτηση με τις παραμέτρους VRef + VRefOfs. Μόλις η εδώ ρυθμισμένη τιμή είναι χαμηλότερη από την τάση AC, ο μετατροπέας παύει να τροφοδοτεί. (μόνο για SMC 9000TLRP-10, SMC 10000TLRP-10 και SMC 11000TLRP-10, SMC 7000HV-11) Εσωτερική παράμετρος της συσκευής. Εσωτερική παράμετρος της συσκευής. Εσωτερική παράμετρος της συσκευής. Μέγιστη μεταβολή της εμπέδησης δικτύου προτού η επιτήρηση δικτύου αποσυνδέσει τη συσκευή από το δίκτυο. Συνολική ενεργειακή απόδοση μετατροπέα. Μπορεί να είναι απαραίτητη μια αλλαγή, εάν αντικαταστήσετε τον μετατροπέα και θέλετε να διατηρήσετε τα δεδομένα του παλιού μετατροπέα. Μέγιστη επιτρεπτή απόκλιση συχνότητας, η οποία πρέπει να βρίσκεται πάνω από (Fac-delta+) και κάτω από (Fac-delta-) τη συχνότητα δικτύου 50 ή 60 Hz, στην οποία η επιτήρηση δικτύου αποσυνδέει τη συσκευή από το δίκτυο. Για την ρύθμιση της μείωσης ισχύος ανεξάρτητα από τη συχνότητα στη λειτουργία "OFF Grid". Περισσότερες πληροφορίες για το συγκεκριμένο το θέμα παρέχονται στις οδηγίες χρήσης του μετατροπέα Sunny Island. Χρόνος απενεργοποίησης για την προστασία από αύξηση της συχνότητας (Fac-delta+, Fac-delta+Fast) και από μείωση της συχνότητας (Fac-delta-, Fac-delta-Fast). Περιορισμός ενεργής ισχύος ανάλογα με τη συχνότητα. Χρόνος υπολογισμών της μέτρησης συχνότητας δικτύου. Με τη ρύθμιση της παραμέτρου "Fan-Test" στο "1" μπορείτε να ελέγξετε τη λειτουργία του ανεμιστήρα (μόνο για μετατροπείς με ανεμιστήρα). Έκδοση υλικολογισμικού του υπολογιστή ελέγχου λειτουργίας (BFR) Έκδοση υλικολογισμικού του υπολογιστή ρύθμισης ρεύματος (SRR) Ελέγχει τη συμπεριφορά του μετατροπέα σε περίπτωση βραχυκυκλώματος. GndFltWrn: Αν υπάρξει βραχυκύκλωμα, ο μετατροπέας εξακολουθεί να τροφοδοτεί. GndFltDscon: Αν υπάρξει βραχυκύκλωμα, ο μετατροπέας αποσυνδέεται από το δίκτυο. Τεχνική περιγραφή SB_SMC_WB_Par-TGR

10 Επεξήγηση των παραμέτρων λειτουργίας SMA Solar Technology AG Όνομα h_total Hardware-BFS I SearchNewMPP impedance test Inst.-Code KI-Wind-Reg KP-Wind-Reg LdVtgC* Memory function Περιγραφή Συνολικός χρόνος λειτουργίας του μετατροπέα. Μπορεί να είναι απαραίτητη μια αλλαγή, εάν αντικαταστήσετε τον μετατροπέα και θέλετε να διατηρήσετε τα δεδομένα του παλιού μετατροπέα. Έκδοση υλισμικού του υπολογιστή ελέγχου λειτουργίας (BFS). Εσωτερική παράμετρος της συσκευής. Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της αναγνώρισης αυτόνομου δικτύου μέσω επιτήρησης της εμπέδησης (0 = απενεργοποίηση / 1 = ενεργοποίηση). Αυτή η παράμετρος μπορεί να τροποποιηθεί, εφόσον ο μετατροπέας έχει απενεργοποιηθεί (αποσύνδεση από την πλευρά AC) ή έχει οριστεί η παράμετρος "Stop". Οι παράμετροι SMA grid guard μπορούν να τροποποιηθούν μόνο μετά την καταχώρηση του κωδικού πρόσβασης SMA Grid Guard. Αυτή η τιμή καθορίζει τον ολοκληρωμένο συντελεστή της ρύθμισης ισχύος. Από εδώ ρυθμίζεται ο συντελεστής της χρονικά εξαρτώμενης απόκρισης για απόκλιση (απόκλιση = κανονική ισχύς πραγματική ισχύς). ki * Χρονικό ολοκλήρωμα της απόκλισης = τιμή διόρθωσης ισχύος Αν οι τιμές είναι πολύ υψηλές, το αποτέλεσμα είναι διακυμάνσεις και αστάθεια του συστήματος. Αυτή η τιμή καθορίζει τον αναλογικό συντελεστή της ρύθμισης ισχύος. Από εδώ ρυθμίζεται ο συντελεστής της άμεσης απόκρισης για απόκλιση. kp * απόκλιση = τιμή διόρθωσης ισχύος Αν οι τιμές είναι πολύ υψηλές, το αποτέλεσμα είναι διακυμάνσεις και αστάθεια του συστήματος. Αντιστάθμιση της πτώσης τάσης στον αγωγό. Με την παράμετρο αυτή συνυπολογίζεται η πτώση τάσης μεταξύ του μετατροπέα και του σημείου σύνδεσης του δικτύου. Η μέση τιμή των 10 λεπτών της τάσης στην σύνδεση του μετατροπέα δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει την τιμή ACVtgRPro συν LdVtgC. Η παράμετρος LdVtgC για τη Γερμανία είναι ρυθμισμένη στα 0 V. Σε περιοχές δικτύων, όπου δεν απαιτείται η πρόσθετη προστασία από αύξηση τάσης (βλέπε παράμετρο ACVtgRPro), η παράμετρος LdVtgC είναι ρυθμισμένη στην τιμή 50 V. Με τον τρόπο αυτό η προστασία από αύξηση τάσης είναι απενεργοποιημένη (253 V + 50 V = 303 V) και, μέσω της παραμέτρου Vac-Max, ενεργοποιείται απλώς η ταχεία απενεργοποίηση. Default Param.: Επαναφέρει όλες τις παραμέτρους, οι οποίες δεν εξαρτώνται από τη χώρα, στην εργοστασιακή ρύθμιση. reset op.data: Επαναφέρει όλα τα δεδομένα λειτουργίας Reset errors: Επαναφέρει ένα μόνιμο σφάλμα. 10 SB_SMC_WB_Par-TGR Τεχνική περιγραφή

11 SMA Solar Technology AG Επεξήγηση των παραμέτρων λειτουργίας Όνομα Netzanschluss (Σύνδεση δικτύου) Operating Mode P-HzStop* P-HzStr* P-W* P-WCtlHzMod* P-WGra* P-Wind-Ramp P-WMod* Περιγραφή Με την παράμετρο αυτή μπορεί να αποθηκευτεί στον μετατροπέα η φάση με την οποία θα συνδεθεί ο μετατροπέας. Με τον τρόπο αυτό είναι απλούστερος ο χειρισμός στην επιτήρηση της εγκατάστασης του ποιος μετατροπέας είναι τοποθετημένος σε ποια φάση. Τρόπος λειτουργίας του μετατροπέα Mpp-Operation (Maximum Power Point - Σημείο μέγιστης ισχύος) V-Const: Τρόπος λειτουργίας σταθερής τάσης (η κανονική τιμή επεξηγείται στον όρο "Vconst-Setpoint") Stop: Αποσύνδεση από το δίκτυο, καμία λειτουργία Turbine: Τρόπος λειτουργίας για μικρές αιολικές εγκαταστάσεις (αυτός ο τρόπος λειτουργίας πρέπει να ρυθμίζεται αποκλειστικά σε μετατροπείς αιολικής ενέργειας. Στους μετατροπείς άλλων μορφών ενέργειας, π.χ. σε Sunny Boy ή Sunny Mini Central, αυτός ο τρόπος λειτουργίας απαγορεύεται ρητά. Διαφορετικά, παύει η ισχύς της άδειας λειτουργίας καθώς και όλες οι αξιώσεις εγγύησης.) Συχνότητα επιστροφής για πλήρη ενεργή ισχύ. Περισσότερες πληροφορίες για αυτήν την παράμετρο θα βρείτε στις οδηγίες εγκατάστασης του εκάστοτε μετατροπέα. Συχνότητα έναρξης για τον περιορισμό ενεργής ισχύος. Περισσότερες πληροφορίες για αυτήν την παράμετρο θα βρείτε στις οδηγίες εγκατάστασης του εκάστοτε μετατροπέα. Μέγιστη ενεργή ισχύς του μετατροπέα για διαδικασίες ενεργής ισχύος με σταθερά ρυθμισμένο περιορισμό ενεργής ισχύος. Ενεργοποίηση της χαρακτηριστικής καμπύλης για τον περιορισμό της ενεργής ισχύος, ανάλογα με τα ρυθμισμένα όρια συχνοτήτων P(f). Περισσότερες πληροφορίες για αυτήν την παράμετρο θα βρείτε στις οδηγίες εγκατάστασης του εκάστοτε μετατροπέα. Μορφή καμπύλης περιορισμού ενεργής ισχύος. Περισσότερες πληροφορίες για αυτήν την παράμετρο θα βρείτε στις οδηγίες εγκατάστασης του εκάστοτε μετατροπέα. Για αυτήν την παράμετρο μπορείτε να ρυθμίσετε τη στοχευμένη ενεργοποίηση της μικρής αιολικής εγκατάστασης. Αποκλειστικά μετά τη σύνδεση του μετατροπέα στο δίκτυο, η αιολική εγκατάσταση δεν θα επιβαρυνθεί απότομα, αλλά με ρυθμιζόμενη διάκλιση. Μετά τη διαδικασία σύνδεσης, η παράμετρος αυτή παύει να είναι ενεργή. Ενεργοποίηση λειτουργίας για τον περιορισμό ενεργής ισχύος. Περισσότερες πληροφορίες για αυτήν την παράμετρο θα βρείτε στις οδηγίες εγκατάστασης του εκάστοτε μετατροπέα. PF-PF* Προεπιλογή του συντελεστή μετατόπισης cos φ. Τεχνική περιγραφή SB_SMC_WB_Par-TGR

12 Επεξήγηση των παραμέτρων λειτουργίας SMA Solar Technology AG Όνομα PF-PFExt* Phase* Plimit Pmax PowerBalancer PTot-Min Q-VArMod* Ripple-Ctl-Frq Ripple-Ctl-Lev Ripple-Ctl-Rcvr Περιγραφή Ρύθμιση της διέγερσης (υποδιέγερση, υπερδιέγερση). Ρύθμιση της φάσης στην οποία τροφοδοτεί ο μετατροπέας. Περισσότερες πληροφορίες για αυτήν την παράμετρο θα βρείτε στις οδηγίες εγκατάστασης του εκάστοτε μετατροπέα. Ένδειξη του περιορισμού ενεργής ισχύος του μετατροπέα. Περιορισμός ενεργής ισχύος του μετατροπέα. Τρόπος λειτουργίας του SMA Power Balancer για πρόληψη μη αντιστάθμισης φορτίου σε τριφασικά συστήματα με Sunny Mini Central. Ο SMA Power Balancer έχει τέσσερις τρόπους λειτουργίας: Off: Ο SMA Power Balancer είναι απενεργοποιημένος. Σε περίπτωση βλάβης της συσκευής ή σε περίπτωση διαταραχής της τάσης δικτύου ενός μετατροπέα, ο συγκεκριμένος μετατροπέας αποσυνδέεται από το δίκτυο και οι άλλες δύο συσκευές συνεχίζουν να λειτουργούν χωρίς μείωση της ισχύος τους. PowerGuard: Τρόπος λειτουργίας, στον οποίο δεν γίνεται διάκριση μεταξύ βλάβης συσκευών και διαταραχής τάσης δικτύου. Η συσκευή με τη βλάβη απομονώνεται από το δίκτυο και οι άλλοι δύο μετατροπείς περιορίζουν τη μέση τιμή ισχύος 10 λεπτών στα 5 kva. PhaseGuard: Τρόπος λειτουργίας, στον οποίο γίνεται διάκριση μεταξύ βλάβης συσκευών και διαταραχής της τάσης δικτύου. Σε περίπτωση βλάβης της πρώτης συσκευής Sunny Mini Central, οι άλλοι δύο μετατροπείς συνεχίζουν να λειτουργούν χωρίς μείωση της ισχύος τους. Σε περίπτωση διαταραχής της τάσης δικτύου, απομονώνονται αμέσως όλες οι συσκευές από το δίκτυο. FaultGuard: Τρόπος λειτουργίας, στον οποίο γίνεται διάκριση μεταξύ βλάβης συσκευών και διαταραχής τάσης δικτύου. Σε περίπτωση βλάβης της συσκευής, εμφανίζεται μήνυμα βλάβης στις άλλες δύο συσκευές με καθυστέρηση 5 λεπτών. Μετά την πάροδο των 5 λεπτών απομονώνονται και οι άλλες δύο συσκευές από το δίκτυο. Σε περίπτωση διαταραχής της τάσης δικτύου, απομονώνονται αμέσως όλες οι συσκευές από το δίκτυο. Ισχύς DC από την οποία και άνω ο μετατροπέας αρχίζει να τροφοδοτεί το δίκτυο. Επιλογή της λειτουργίας άεργου ισχύος. Περισσότερες πληροφορίες για αυτήν την παράμετρο θα βρείτε στις οδηγίες εγκατάστασης του εκάστοτε μετατροπέα. Οι παράμετροι Ripple-Ctl-Frq, Ripple-Ctl-Lev, Ripple-Ctl-Rcvr εξυπηρετούν τον χειρισμό κυκλικών σημάτων ελέγχου των μετατροπέων SMA. Οι συγκεκριμένες παράμετροι δεν είναι διαθέσιμες σε όλους τους μετατροπείς. Τροποποιείτε αυτές τις παραμέτρους μόνο κατόπιν συνεννόησης με την SMA Solar Technology AG. 12 SB_SMC_WB_Par-TGR Τεχνική περιγραφή

13 SMA Solar Technology AG Επεξήγηση των παραμέτρων λειτουργίας Όνομα Riso-Min Slimit SMA-Grid-Guard SMA-SN Smax Speicher (Μνήμη) T-Max-Fan T-Max-Fan-In T-Max-Fan-Mod T-Start-Fan T-Start-Fan-In T-Start-Fan-Mod T-Start* T-Stop T-Stop-Fan T-Stop-Fan-In T-Stop-Fan-Mod testcurrent Zac Uac-Tavg UdcWindStart Περιγραφή Με αυτή την παράμετρο μπορείτε να τροποποιήσετε την οριακή τιμή για την επιτήρηση μόνωσης. Η παράμετρος δεν αποθηκεύεται σε μόνιμη βάση. Περιορισμός φαινομενικής ισχύος του μετατροπέα. Έκδοση SMA Grid Guard Αριθμός σειράς του μετατροπέα Περιορισμός φαινομενικής ισχύος του μετατροπέα. Permanent: Παράμετροι που έχουν τροποποιηθεί αποθηκεύονται στη μνήμη EEPROM και μπορούν να χρησιμοποιηθούν και μετά από επανεκκίνηση του μετατροπέα. Volatil: Αποτρέπει την αποθήκευση παραμέτρων στη μνήμη EEPROM. Οι παράμετροι αποθηκεύονται μόνο μέχρι την επόμενη εκκίνηση. Θερμοκρασία για το μέγιστο αριθμό στροφών ανεμιστήρα. Από αυτή την τιμή θερμοκρασίας αρχίζει ο ανεμιστήρας να λειτουργεί με τον ελάχιστο αριθμό στροφών. Χρόνος επιτήρησης δικτύου: Χρόνος, κατά τον οποίο ο μετατροπέας επιτηρεί το δίκτυο, προτού αποσυνδεθεί από αυτό. Ο χρόνος που ο μετατροπέας είναι σε αναμονή, προτού αποσυνδεθεί από το δίκτυο, όταν η τιμή Udc μειωθεί κάτω από την Vpv-Start. Αν η θερμοκρασία του μετατροπέα, μετά από αύξηση της θερμοκρασίας, πέσει πάλι σε αυτήν την οριακή τιμή, ο ανεμιστήρας απενεργοποιείται ξανά. Ρύθμιση του παλμού για την επιτήρηση της εμπέδησης (0 = απενεργοποιημένο). Αυτή η παράμετρος μπορεί να τροποποιηθεί, εφόσον ο μετατροπέας έχει απενεργοποιηθεί (αποσύνδεση από την πλευρά AC) ή έχει οριστεί η παράμετρος "Stop". Χρόνος υπολογισμών της μέτρησης τάσης δικτύου Αυτή η παράμετρος ορίζει το σημείο έναρξης της χαρακτηριστικής καμπύλης ισχύος. Αν μετά το συγχρονισμό δικτύου η τάση εισόδου DC φτάσει αυτήν την τιμή, εκκινείται ο μετατροπέας βάσει της καμπύλης ισχύος με το φορτίο της μικρής αιολικής εγκατάστασης και τροφοδοτεί το δίκτυο με ισχύ. Τεχνική περιγραφή SB_SMC_WB_Par-TGR

14 Επεξήγηση των παραμέτρων λειτουργίας SMA Solar Technology AG Όνομα UdcWindStop Uac-Min-Tm* Uac-Max-Tm* Uac-Min-Fast-Tm* Uac-Max-Fast-Tm* Vac-Min* Vac-Max* Uac-Min-Fast* Uac-Max-Fast* Vconst-Setpoint Vpv-Start VRef* VRefOfs* WGraReconEna* Wind_a0 Wind_a1 Wind_a2 Wind_a3 Zac-Max Περιγραφή Αυτή η παράμετρος είναι διαθέσιμη μόνο στη συσκευή Windy Boy 1100LV. Όταν η τιμή πέσει κάτω από την UdcWindStop, ο μετατροπέας μειώνει την ιδιοκατανάλωσή του (DC) μέσω διακοπής λειτουργίας των ημιαγωγών ισχύος. Χρόνος απενεργοποίησης για την προστασία από αύξηση της τάσης (Uac-Max-Tm, Uac-Max-Fast-Tm) και μείωση της τάσης (Uac-Min-Tm, Uac-Min-Fast-Tm). Πρόσθετη επιτήρηση της τάσης AC (απενεργοποιημένη για τη Γερμανία). Το κατώτερο (Vac-Min) και το ανώτερο (Vac-Max) όριο της επιτρεπτής τάσης AC, στα οποία η επιτήρηση δικτύου αποσυνδέει τη συσκευή από το δίκτυο. Θεωρητική φωτοβολταϊκή τάση για σταθερή τάση λειτουργίας. Αυτή η παράμετρος είναι σημαντική, μόνον όταν η παράμετρος "Operating Mode" (Τρόπος λειτουργίας) έχει ρυθμιστεί στην επιλογή "V-Const". Τάση DC από την οποία ο μετατροπέας αρχίζει να τροφοδοτεί το δίκτυο. Αυτή η τιμή βρίσκεται πάνω από την ελάχιστη τάση MPP, για να διασφαλίζεται πάντα η ασφαλής σύνδεση με το δίκτυο και να ελαχιστοποιούνται ο φθορές των ρελέ δικτύου. Αν ο μετατροπέας δεν επανασυνδέεται αυτόματα στο δίκτυο μετά την απομόνωση από το δίκτυο και χωρίς να υπάρχουν άλλες βλάβες, μπορείτε να μειώσετε αυτή την παράμετρο με μικρά βήματα. Θα πρέπει να λάβετε υπόψη, ότι αν η ρυθμισμένη τιμή είναι πολύ μικρή, οι συνδέσεις στο δίκτυο θα είναι πολλές, κάτι που συνεπάγεται αυξημένη φθορά των εξαρτημάτων. Τάση στοιχειοσειράς στην πλευρά εξόδου του μετασχηματιστή. Ρυθμιζόμενη μετατόπιση τάσης (π.χ. μέσω απωλειών αγωγού). Ενεργοποίηση της κλίμακας περιορισμού ενεργής ισχύος σε περίπτωση επανασύνδεσης ύστερα από σφάλμα δικτύου. Συντελεστές του εξαρτώμενου από την τάση υπολογισμού ισχύος σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο: P(u) = a 0 + a 1 * U + a 2 * U² + a 3 * U³ Μέγιστη "εμπέδηση δικτύου" προτού η επιτήρηση δικτύου αποσυνδέσει τη συσκευή από το δίκτυο. 14 SB_SMC_WB_Par-TGR Τεχνική περιγραφή

15 SMA Solar Technology AG Ρύθμιση του προτύπου χώρας 4 Ρύθμιση του προτύπου χώρας Με την παράμετρο "Default" μπορείτε να ρυθμίσετε τη χώρα εγκατάστασης ή το ισχύον για την εκάστοτε χώρα πρότυπο σύνδεσης δικτύου μέσω μιας συσκευής επικοινωνίας ή ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή με ανάλογο λογισμικό. Αυτό είναι απαραίτητο, αν ο μετατροπέας είχε παραγγελθεί αρχικά για άλλη χώρα και είχε ρυθμιστεί αντίστοιχα από την SMA Solar Technology AG. Αν η χώρας σας ή/και το πρότυπο που ισχύει στη χώρα σας δεν αναφέρεται στην παρακάτω επισκόπηση, απευθυνθείτε στη Γραμμή Εξυπηρέτησης SMA. Παράμετροι Ρύθμιση Περιγραφή Default* GER/ENS Ρυθμίσεις παραμέτρων για τη Γερμανία σύμφωνα με το πρότυπο DIN VDE 0126 (4.99) GER/VDE Ρυθμίσεις παραμέτρων για τη Γερμανία και τη Γαλλία σύμφωνα με το πρότυπο DIN VDE 0126 (1.1) VDE /UTE Ρυθμίσεις παραμέτρων για τη Γαλλία σύμφωνα με το πρότυπο UTE C SP/RD1663 Ρυθμίσεις παραμέτρων για την Ισπανία SP/RD1663-A SP/RD1663/661 SP/RD1663/661-A AUS/AS4777 Ρυθμίσεις παραμέτρων για την Αυστραλία IT/DK5940 Ed.2 Ρυθμίσεις παραμέτρων για την Ιταλία GB Ρυθμίσεις παραμέτρων για τη Μεγάλη Βρετανία GB/G83 GB/G83/1-1 KOR/KEPCO Guide Ρυθμίσεις παραμέτρων για την Κορέα EN Ρυθμίσεις παραμέτρων για διάφορες ευρωπαϊκές χώρες EN CZ Ρυθμίσεις παραμέτρων για την Τσεχία CZ/PPDS GR/PPC Ρυθμίσεις παραμέτρων για την Ελλάδα TH/PEA Ρυθμίσεις παραμέτρων για την Ταϋλάνδη (πόλη) TH/MEA TH/IEC61727/PEA TH/IEC61727/MEA BE/C10/11 Ρυθμίσεις παραμέτρων για το Βέλγιο CN/CGC/GF001 Ρυθμίσεις παραμέτρων για την Κίνα Τεχνική περιγραφή SB_SMC_WB_Par-TGR

16 Ρύθμιση του προτύπου χώρας SMA Solar Technology AG Παράμετροι Ρύθμιση Περιγραφή Default* MVtgDirective Διεύρυνση των ορίων απενεργοποίησης του μετατροπέα για τάση και συχνότητα στις ακραίες τιμές (προϋπόθεση: εξωτερική τριφασική προστασία αποσύνδεσης) (μόνο για SMC με Reactive Power Control, SMC 5000A, SMC 6000A και SMC 7000HV-11) Other Εδώ γίνονται οι ρυθμίσεις των παραμέτρων για τις χώρες που δεν υπάρχουν προκαθορισμένες ρυθμίσεις. trimmed Κάθε φορά που εκτελούνται αλλαγές παραμέτρων χωρών, εμφανίζεται στην οθόνη το μήνυμα "trimmed". OFF_Grid Ρύθμιση για μετατροπείς, οι οποίοι λειτουργούν σε αυτόνομο δίκτυο. Περισσότερες λεπτομέρειες θα βρείτε στις οδηγίες εγκατάστασης της συσκευής Sunny Island. 16 SB_SMC_WB_Par-TGR Τεχνική περιγραφή

17 SMA Solar Technology AG Πεδία τιμών και εργοστασιακές ρυθμίσεις 5 Πεδία τιμών και εργοστασιακές ρυθμίσεις 5.1 Sunny Boy Sunny Boy 1200/1700 Όνομα Τιμή/εύρος Προεπιλεγμένη τιμή ACVtgRPro* 230 V 300 V 253 V AntiIsland-Ampl* 0grd 10grd ανάλογα με το εθνικό πρότυπο AntiIsland-Freq* 1 mhz mhz 500 mhz dfac-max* 0,1 Hz/s 4,0 Hz/s 4,0 Hz/s E_Total 0 kwh kwh 0 kwh Fac-delta * 0,1 Hz 4,5 Hz ανάλογα με το εθνικό πρότυπο Fac-delta+* 0,1 Hz 4,5 Hz ανάλογα με το εθνικό πρότυπο GndFltRea* (από την έκδοση GndFltWrn ανάλογα με το εθνικό πρότυπο υλικολοφισμικού 3.06) GndFltDscon h_total 0 h h 0h LDVtgC* 0 V 50 V ανάλογα με το εθνικό πρότυπο Operating Mode Mpp-Operation Mpp-Operation V-Const Stop Pmax* (SB 1200) 0 W W Pmax* (SB 1700) 0 W W T-Start* 5 s s ανάλογα με το εθνικό πρότυπο T-Stop 1 s s 2 s Vac-Max* 230 V 300 V ανάλογα με το εθνικό πρότυπο Vac-Min* 160 V 300 V ανάλογα με το εθνικό πρότυπο Vconst-Setpoint 150 V 430 V 410 V Vpv-Start (SB 1200) 110 V 400 V 120 V Vpv-Start (SB 1700) 150 V 400 V 180 V Τεχνική περιγραφή SB_SMC_WB_Par-TGR

18 Πεδία τιμών και εργοστασιακές ρυθμίσεις SMA Solar Technology AG Sunny Boy 2100TL Όνομα Τιμή/εύρος Προεπιλεγμένη τιμή dfac-max* 0,005 Hz/s 4,0 Hz/s 4,0 Hz/s duref-mpp 5 V 380 V 100 V dv V-Const 0,5 V/s 20 V/s 2V/s dv-mpp Track 0,55 V/TaMpp 10 V/ 1,4 V/TaMpp TaMpp dzac-max* 0mΩ 2000 mω ανάλογα με το εθνικό πρότυπο E_Total 0 kwh kwh 0 kwh Fac-delta * 0 Hz 4,5 Hz ανάλογα με το εθνικό πρότυπο Fac-delta+* 0 Hz 4,5 Hz ανάλογα με το εθνικό πρότυπο h_total 0 h h 0h I SearchNewMPP 0mA 9000mA 164 ma Operating Mode Mpp-Operation Mpp-Operation V-Const Stop Riso-Min 0 k Ω k Ω k Ω T-Start* 5 s 300 s 10 s T-Stop 1s 300s 10s Vac-Max* 180 V 300 V ανάλογα με το εθνικό πρότυπο Vac-Min* 180 V 300 V ανάλογα με το εθνικό πρότυπο Vconst-Setpoint 125 V 600 V 600 V Vpv-Start 125 V 600 V 150 V 18 SB_SMC_WB_Par-TGR Τεχνική περιγραφή

19 SMA Solar Technology AG Πεδία τιμών και εργοστασιακές ρυθμίσεις Sunny Boy 2500/3000 Όνομα Τιμή/εύρος Προεπιλεγμένη τιμή ACVtgRPro* 230 V 300 V 253 V AntiIsland-Ampl* 0 grd 10 grd ανάλογα με το εθνικό πρότυπο AntiIsland-Freq* 0 mhz mhz 500 mhz dfac-max* 0,1 Hz/s 4,0 Hz/s 4,0 Hz/s E_Total 0 kwh kwh 0 kwh Fac-delta * 0,1 Hz 4,5 Hz ανάλογα με το εθνικό πρότυπο Fac-delta+* 0,1 Hz 4,5 Hz ανάλογα με το εθνικό πρότυπο h_total 0 h h 0h LDVtgC* 0 V 50 V ανάλογα με το εθνικό πρότυπο Operating Mode Mpp-Operation Mpp-Operation V-Const Stop Pmax (SB 2500) 0 W W W Pmax (SB 3000) 0 W W W T-Start* 5 s s ανάλογα με το εθνικό πρότυπο T-Stop 1 s s 2 s Vac-Max* 230 V 300 V ανάλογα με το εθνικό πρότυπο Vac-Min* 160 V 230 V ανάλογα με το εθνικό πρότυπο Vconst-Setpoint 250 V 600 V 600 V Vpv-Start (SB 2500) 250 V 600 V 300 V Vpv-Start (SB 3000) 290 V 600 V 330 V Τεχνική περιγραφή SB_SMC_WB_Par-TGR

20 Πεδία τιμών και εργοστασιακές ρυθμίσεις SMA Solar Technology AG Sunny Boy 3300/3800 Όνομα Τιμή/εύρος Προεπιλεγμένη τιμή ACVtgRPro* 230 V 300 V 253 V AntiIsland-Ampl* 0 grd 10 grd 0 grd AntiIsland-Freq* 0 mhz mhz 500 mhz dfac-max* 0,1 Hz/s 4,0 Hz/s 4,0 Hz/s dzac-max 350 m Ω m Ω 700 m Ω E_Total 0 kwh kwh 0 kwh Fac-delta * 0,1 Hz 4,5 Hz ανάλογα με το εθνικό πρότυπο Fac-delta+* 0,1 Hz 4,5 Hz ανάλογα με το εθνικό πρότυπο GndFltRea GndFltWrn GndFltWrn GndFltDscon h_total 0 h h 0h LDVtgC* 0 V 50 V ανάλογα με το εθνικό πρότυπο Operating Mode Mpp-Operation Mpp-Operation V-Const Stop Pmax (SB 3300) W W Pmax (SB 3800) W W Ripple-Ctl-Frq 105 Hz Hz Hz Ripple-Ctl-Lev 0,5 % 8,00 % 1,70 % Ripple-Ctl-Rcvr enable auto disable auto Riso-Min 0 k Ω k Ω k Ω T-Start* 5 s 1600 s ανάλογα με το εθνικό πρότυπο T-Stop 1 s s 2 s testcurrent Zac 0 ma ma ma Vac-Max* 230 V 300 V ανάλογα με το εθνικό πρότυπο Vac-Min* 160 V 230 V ανάλογα με το εθνικό πρότυπο Vconst-Setpoint 200 V 500 V 500 V Vpv-Start 200 V 500 V 250 V 20 SB_SMC_WB_Par-TGR Τεχνική περιγραφή

21 SMA Solar Technology AG Πεδία τιμών και εργοστασιακές ρυθμίσεις Sunny Boy 3300TL HC Όνομα Τιμή/εύρος Προεπιλεγμένη τιμή ACVtgRPro* 230 V 300 V 253 V AntiIsland-Ampl* 0 grd 10 grd 0 grd AntiIsland-Freq* 0 mhz mhz 500 mhz dfac-max* 0,1 Hz/s 4,0 Hz/s 4,0 Hz/s dzac-max* 350 m Ω m Ω ανάλογα με το εθνικό πρότυπο E_Total 0 kwh kwh 0 kwh Fac-delta * 0,1 Hz 4,5 Hz 2,45 Hz Fac-delta+* 0,1 Hz 4,5 Hz 0,19 Hz h_total 0 h h 0h LDVtgC* 0 V 50 V ανάλογα με το εθνικό πρότυπο Operating Mode Mpp-Operation Mpp-Operation V-Const Stop Ripple-Ctl-Frq 105 Hz Hz Hz Ripple-Ctl-Lev 0,5 % 8,00 % 8,00 % Ripple-Ctl-Rcvr enable disable disable auto PTot-Min 0 W 500 W 35 W Riso-Min k Ω k Ω k Ω T-Start* 2 s 300 s 2s testcurrent Zac 0mA/1mA 1mA Vac-Max* 230 V 300 V 260 V Vac-Min* 160 V 300 V 198 V Vconst-Setpoint 0 V 750 V 290 V Τεχνική περιγραφή SB_SMC_WB_Par-TGR

22 Πεδία τιμών και εργοστασιακές ρυθμίσεις SMA Solar Technology AG 5.2 Sunny Mini Central Sunny Mini Central 4600A/5000A/6000A Όνομα Τιμή/εύρος Προεπιλεγμένη τιμή ACVtgRPro* 230 V 300 V 253 V AntiIsland-Ampl* 0 grd 10 grd 0 grd AntiIsland-Freq* 0,1 mhz mhz 500 mhz dfac-max* 0,1 Hz/s 6,0 Hz/s ανάλογα με το εθνικό πρότυπο dzac-max (SMC 4600A) 0,35 m Ω m Ω 685 m Ω dzac-max (SMC 5000A) 0,35 m Ω m Ω 685 m Ω dzac-max (SMC 6000A) 0,35 m Ω m Ω 670 m Ω E_Total 0 kwh kwh 0 kwh Fac-delta * 0,1 Hz 6 Hz ανάλογα με το εθνικό πρότυπο Fac-delta+* 0,1 Hz 5 Hz ανάλογα με το εθνικό πρότυπο Fac-Limit delta 0Hz 5Hz 2Hz Fac-Start delta 0Hz 5Hz 1Hz Fan-Test GndFltRea GndFltWrn GndFltWrn GndFltDscon h_total 0 h h 0h LDVtgC* 0 V 50 V ανάλογα με το εθνικό πρότυπο Operating Mode Mpp-Operation Mpp-Operation V-Const Stop P-HzStop* 0Hz 5Hz 0,05 Hz P-HzStr* 0Hz 5Hz 0,20 Hz P-WCtlHzMod* Off Off On P-WGra* 10 %/Hz 100 %/Hz 40 %/Hz Pmax* (SMC 4600A) 0 W W W Pmax* (SMC 5000A) 0 W W W Pmax* (SMC 6000A) 0 W W W PowerBalancer Off Off PowerGuard PhaseGuard FaultGuard Ripple-Ctl-Frq 105 Hz Hz Hz 22 SB_SMC_WB_Par-TGR Τεχνική περιγραφή

23 SMA Solar Technology AG Πεδία τιμών και εργοστασιακές ρυθμίσεις Όνομα Τιμή/εύρος Προεπιλεγμένη τιμή Ripple-Ctl-Lev 0,5 % 8,0 % 8,0 % Ripple-Ctl-Rcvr enable disable disable auto Riso-Min 0 k Ω k Ω k Ω T-Max-Fan 0 C 100 C 90 C T-Start-Fan 0 C 100 C 70 C T-Start* 5 s s ανάλογα με το εθνικό πρότυπο T-Stop 1 s s 2 s T-Stop-Fan 0 C 100 C 50 C testcurrent Zac 0 ma ma ma Vac-Max* 230 V 300 V ανάλογα με το εθνικό πρότυπο Vac-Min* 70 V 230 V ανάλογα με το εθνικό πρότυπο Vconst-Setpoint 250 V 600 V 600 V Vpv-Start 250 V 600 V 300 V Τεχνική περιγραφή SB_SMC_WB_Par-TGR

24 Πεδία τιμών και εργοστασιακές ρυθμίσεις SMA Solar Technology AG Sunny Mini Central 7000HV/7000HV-11 Όνομα Τιμή/εύρος Προεπιλεγμένη τιμή ACVtgRPro* 230 V 300 V 253 V AntiIsland-Ampl* 0 grd 10 grd ανάλογα με το εθνικό πρότυπο AntiIsland-Freq* 0,1 mhz mhz 500 mhz dfac-max 0,1 Hz/s 4,0 Hz/s 4,0 Hz/s DGS-HystVolNom* 0 % 60 % 5% (SMC 7000HV-11) DGS-PWMVolNom* 40 % 100 % 70 % (SMC 7000HV-11) dzac-max (SMC 7000HV) 0,35 m Ω m Ω 650 m Ω E_Total 0 kwh kwh 0 kwh Fac-delta * 0,1 Hz 6 Hz ανάλογα με το εθνικό πρότυπο Fac-delta+* 0,1 Hz 5 Hz ανάλογα με το εθνικό πρότυπο Fac-Limit delta 0Hz 5Hz 2Hz Fac-Start delta 0Hz 5Hz 1Hz Fan-Test GndFltRea (SMC 7000HV-11) GndFltWrn GndFltWrn GndFltDscon h_total 0 h h 0h LDVtgC* 0 V 50 V 0V Operating Mode Mpp-Operation Mpp-Operation V-Const Stop P-HzStop* 0Hz 5Hz 0,05 Hz P-HzStr* 0Hz 5Hz 0,20 Hz P-W* (SMC 7000HV-11) 0 W W W P-WCtlHzMod* Off Off (SMC 7000HV-11) On P-WGra* (SMC 7000HV-11) 10 %/Hz 100 %/Hz 40 %/Hz P-WMod* (SMC 7000HV-11) Off WCtlCom WCnst WCtlCom PF-PF* (SMC 7000HV-11) 0,8 1,0 1 PF-PFExt* (SMC 7000HV-11) Overexcited (σε υπερδιέγερση) Underexcited Underexcited (με υποδιέγερση) Pmax 0 W W W 24 SB_SMC_WB_Par-TGR Τεχνική περιγραφή

25 SMA Solar Technology AG Πεδία τιμών και εργοστασιακές ρυθμίσεις Όνομα Τιμή/εύρος Προεπιλεγμένη τιμή PowerBalancer Off Off PowerGuard PhaseGuard FaultGuard Q-VArMod* Off PFCnst (SMC 7000HV-11) PFCnst PFCtlCom Ripple-Ctl-Frq 105 Hz Hz Hz Ripple-Ctl-Lev 0,5 % 8,0 % 8,0 % Ripple-Ctl-Rcvr enable disable disable auto Riso-Min 0 k Ω k Ω k Ω Smax (SMC 7000HV-11) 0VA VA VA T-Max-Fan 0 C 100 C 90 C T-Start-Fan 0 C 100 C 70 C T-Start* 5 s s ανάλογα με το εθνικό πρότυπο T-Stop 1 s s 2 s T-Stop-Fan 0 C 100 C 50 C testcurrent Zac 0 ma ma ma Vac-Max* 230 V 300 V ανάλογα με το εθνικό πρότυπο Vac-Min* 70 V 230 V ανάλογα με το εθνικό πρότυπο Vconst-Setpoint 335 V 800 V 800 V Vpv-Start 370 V 800 V 400 V VRef* (SMC 7000HV-11) 215 V 245 V 230 V VRefOfs* (SMC 7000HV-11) 20 V 20 V 0V WGraReconEna* (SMC 7000HV-11) Τεχνική περιγραφή SB_SMC_WB_Par-TGR

26 Πεδία τιμών και εργοστασιακές ρυθμίσεις SMA Solar Technology AG Sunny Mini Central 6000TL/7000TL/8000TL Όνομα Τιμή/εύρος Προεπιλεγμένη τιμή ACVtgRPro* 230 V 300 V 253 V AID-Esk-Alpha* 0 grd/% 40 grd/% ανάλογα με το εθνικό πρότυπο AntiIsland-Ampl* 0 grd 10 grd ανάλογα με το εθνικό πρότυπο AntiIsland-Freq* 0,1 mhz mhz ανάλογα με το εθνικό πρότυπο DC-Offset_Max* 100 ma ma ανάλογα με το εθνικό πρότυπο dfac-max* 0,1 Hz/s 6,0 Hz/s ανάλογα με το εθνικό πρότυπο E_Total 0 kwh kwh 0 kwh Fac-delta * 0,1 Hz 6,0 Hz ανάλογα με το εθνικό πρότυπο Fac-delta+* 0,1 Hz 5,0 Hz ανάλογα με το εθνικό πρότυπο Fac-Limit delta 0Hz 5Hz 2Hz Fac-Start delta 0Hz 5Hz 1Hz Fan-Test h_total 0 h h 0h LDVtgC* 0 V 50 V ανάλογα με το εθνικό πρότυπο Operating Mode Mpp-Operation Mpp-Operation V-Const Stop Pmax* (SMC 6000TL) 0 W W W Pmax* (SMC 7000TL) 0 W W W Pmax* (SMC 8000TL) 0 W W W PowerBalancer Off Off PowerGuard PhaseGuard FaultGuard Riso-Min k Ω k Ω k Ω T-Max-Fan 0 C 110 C 90 C T-Start-Fan 0 C 110 C 70 C T-Start* 5 s s ανάλογα με το εθνικό πρότυπο T-Stop 1 s s 2 s T-Stop-Fan 0 C 110 C 50 C Uac-Max-Fast* 230 V 300 V ανάλογα με το εθνικό πρότυπο Uac-Min-Fast* 115 V 220 V ανάλογα με το εθνικό πρότυπο Vac-Max* 230 V 300 V ανάλογα με το εθνικό πρότυπο Vac-Min* 160 V 300 V ανάλογα με το εθνικό πρότυπο Vconst-Setpoint 250 V 700 V 600 V 26 SB_SMC_WB_Par-TGR Τεχνική περιγραφή

27 SMA Solar Technology AG Πεδία τιμών και εργοστασιακές ρυθμίσεις Όνομα Τιμή/εύρος Προεπιλεγμένη τιμή Vpv-Start 335 V 700 V 400 V Τεχνική περιγραφή SB_SMC_WB_Par-TGR

28 Πεδία τιμών και εργοστασιακές ρυθμίσεις SMA Solar Technology AG Sunny Mini Central 9000TL/10000TL/11000TL Όνομα Τιμή/εύρος Προεπιλεγμένη τιμή ACVtgRPro* 230 V 300 V 253 V AID-Esk-Alpha* 0 grd/% 40 grd/% ανάλογα με το εθνικό πρότυπο AntiIsland-Ampl* 0 grd 10 grd ανάλογα με το εθνικό πρότυπο AntiIsland-Freq* 0,1 mhz mhz 500 mhz AntiIsland-Lim* 0,1 Hz 6,0 Hz ανάλογα με το εθνικό πρότυπο DC-Offset_Max* 100 ma ma 800 ma dfac-max* 0,1 Hz/s 6,0 Hz/s ανάλογα με το εθνικό πρότυπο E_Total 0 kwh kwh 0 kwh Fac-delta * 0,1 Hz 6,0 Hz ανάλογα με το εθνικό πρότυπο Fac-delta+* 0,1 Hz 5,0 Hz ανάλογα με το εθνικό πρότυπο Fac-Limit delta 0Hz 5Hz 2Hz Fac-Start delta 0Hz 5Hz 1Hz Fan-Test h_total 0 h h 0h LDVtgC* 0 V 50 V ανάλογα με το εθνικό πρότυπο Operating Mode Mpp-Operation Mpp-Operation V-Const Stop Pmax* (SMC 9000TL-10) 0 W W W Pmax* (SMC 10000TL-10) 0 W W W Pmax* (SMC 11000TL-10) 0 W W W PowerBalancer Off Off PowerGuard PhaseGuard FaultGuard Riso-Min 280 k Ω k Ω 280 k Ω T-Max-Fan-In 0 C 80 C 75 C T-Max-Fan-Mod 0 C 120 C 110 C T-Start-Fan-In 0 C 80 C 65 C T-Start-Fan-Mod 0 C 120 C 80 C T-Start* 5 s s ανάλογα με το εθνικό πρότυπο T-Stop 1 s s 2 s T-Stop-Fan-In 0 C 80 C 60 C T-Stop-Fan-Mod 0 C 120 C 70 C Uac-Max-Fast* 220 V 300 V 300 V 28 SB_SMC_WB_Par-TGR Τεχνική περιγραφή

29 SMA Solar Technology AG Πεδία τιμών και εργοστασιακές ρυθμίσεις Όνομα Τιμή/εύρος Προεπιλεγμένη τιμή Uac-Min-Fast* 115 V 220 V 120 V Vac-Max* 230 V 300 V ανάλογα με το εθνικό πρότυπο Vac-Min* 160 V 230 V ανάλογα με το εθνικό πρότυπο Vconst-Setpoint 250 V 700 V 500 V Vpv-Start 335 V 700 V 400 V Τεχνική περιγραφή SB_SMC_WB_Par-TGR

30 Πεδία τιμών και εργοστασιακές ρυθμίσεις SMA Solar Technology AG Sunny Mini Central 9000TL/10000TL/11000TL με Reactive Power Control Όνομα Τιμή/εύρος Προεπιλεγμένη τιμή ACVtgRPro* 230 V 300 V 253 V AID-Esk-Alpha* 0 grd/% 40 grd/% ανάλογα με το εθνικό πρότυπο DC-Offset_Max* 100 ma ma ανάλογα με το εθνικό πρότυπο DGS-HystVolNom* 0 % 60 % 5% DGS-PWMVolNom* 40 % 100 % 70 % E_Total 0 kwh kwh 0 kwh Fac-delta * 0,1 Hz 6 Hz ανάλογα με το εθνικό πρότυπο Fac-delta+* 0,1 Hz 5 Hz ανάλογα με το εθνικό πρότυπο Fac-Limit delta 0Hz 5Hz 2Hz Fac-Start delta 0Hz 5Hz 1Hz Fan-Test h_total 0 h h 0h LDVtgC* 0 V 50 V ανάλογα με το εθνικό πρότυπο Operating Mode Mpp-Operation Mpp-Operation V-Const Stop P-HzStop* 0Hz 5Hz 0,05 Hz P-HzStr* 0Hz 5Hz 0,20 Hz P-W* 0 W W W P-WCtlHzMod* Off Off On P-WGra* 10 %/Hz 100 %/Hz 40 %/Hz P-WMod* Off WCtlCom WCnst WCtlCom PF-PF* 0,8 1,0 1 PF-PFExt* Overexcited (σε υπερδιέγερση) Underexcited Underexcited (με υποδιέγερση) Pmax (SMC 9000TLRP-10) 0 W W W Pmax (SMC 10000TLRP-10) 0 W W W Pmax (SMC 11000TLRP-10) 0 W W W 30 SB_SMC_WB_Par-TGR Τεχνική περιγραφή

31 SMA Solar Technology AG Πεδία τιμών και εργοστασιακές ρυθμίσεις Όνομα Τιμή/εύρος Προεπιλεγμένη τιμή PowerBalancer Off Off PowerGuard PhaseGuard FaultGuard Q-VArMod* Off PFCnst PFCnst PFCtlCom Riso-Min 900 k Ω k Ω 900 k Ω Smax (SMC 10000TLRP-10) 0 VA VA VA Smax (SMC 11000TLRP-10) 0 VA VA VA Smax (SMC 9000TLRP-10) 0VA VA VA T-Start* 5 s s ανάλογα με το εθνικό πρότυπο T-Stop 1 s s 2 s Uac-Max-Fast* 230 V 300 V ανάλογα με το εθνικό πρότυπο Uac-Min-Fast* 70 V 220 V ανάλογα με το εθνικό πρότυπο Vac-Max* 230 V 300 V ανάλογα με το εθνικό πρότυπο Vac-Min* 70 V 230 V ανάλογα με το εθνικό πρότυπο Vconst-Setpoint 250 V 700 V 500 V Vpv-Start 335 V 700 V 400 V VRef* 215 V 245 V 230 V VRefOfs* 20 V 20 V 0V WGraReconEna* Τεχνική περιγραφή SB_SMC_WB_Par-TGR

32 Πεδία τιμών και εργοστασιακές ρυθμίσεις SMA Solar Technology AG 5.3 Windy Boy Windy Boy 1100LV Όνομα Τιμή/εύρος Προεπιλεγμένη τιμή Operating Mode Mpp-Operation Turbine V-Const Stop Turbine KI-Wind-Reg 0 0,25 0,005 KP-Wind-Reg 0 0,25 0,117 P-Wind-Ramp 10 W/s 600 W/s 400 W/s Pmax 0 W W W T-Stop 1 s s 2 s UdcWindStart 1 V 60 V 25 V UdcWindStop 1 V 60 V 24,9 V Vpv-Start 20 V 60 V 25 V Wind_a ,57 Wind_a1 182,87 Wind_a ,95 Wind_a SB_SMC_WB_Par-TGR Τεχνική περιγραφή

33 SMA Solar Technology AG Πεδία τιμών και εργοστασιακές ρυθμίσεις Windy Boy 1200/1700 Όνομα Τιμή/εύρος Προεπιλεγμένη τιμή Operating Mode Mpp-Operation Turbine V-Const Stop Turbine KI-Wind-Reg 0 V 0,25 V 0,005 KP-Wind-Reg 0 V 0,25 V 0,117 P-Wind-Ramp 10 W/s W/s 330 W/s Pmax (WB 1200) 0 W W W Pmax (WB 1700) 0 W W W T-Stop 1 s s 2 s UdcWindStart 1 V 500 V 150 V Vpv-Start (WB 1200) 110 V 400 V 120 V Vpv-Start (WB 1700) 150 V 400 V 180 V Wind_a0 (WB 1200) 83 Wind_a0 (WB 1700) 341 Wind_a1 (WB 1200) 2,92 Wind_a1 (WB 1700) 8,76 Wind_a2 (WB 1200) 30,62 Wind_a2 (WB 1700) 73 Wind_a3 (WB 1200) 99,22 Wind_a3 (WB 1700) 197,84 Τεχνική περιγραφή SB_SMC_WB_Par-TGR

34 Πεδία τιμών και εργοστασιακές ρυθμίσεις SMA Solar Technology AG Windy Boy 2500/3000 Όνομα Τιμή/εύρος Προεπιλεγμένη τιμή Operating Mode Mpp-Operation Turbine V-Const Stop Turbine KI-Wind-Reg 0 0,25 0,005 KP-Wind-Reg 0 0,25 0,02 P-Wind-Ramp 10 W/s W/s 500 W/s Pmax (WB 2500) 0 W W W Pmax (WB 3000) 0 W W W T-Stop 1 s s 2 s UdcWindStart (WB 2500) 150 V 600 V 250 V UdcWindStart (WB 3000) 150 V 600 V 270 V Vpv-Start (WB 2500) 250 V 600 V 300 V Vpv-Start (WB 3000) 290 V 600 V 330 V Wind_a0 (WB 2500) Wind_a0 (WB 3000) Wind_a1 (WB 2500) 17,07 Wind_a1 (WB 3000) 38,36 Wind_a2 (WB 2500) 64,43 Wind_a2 (WB 3000) 128 Wind_a3 (WB 2500) 85,06 Wind_a3 (WB 3000) 147,8 34 SB_SMC_WB_Par-TGR Τεχνική περιγραφή

35 SMA Solar Technology AG Πεδία τιμών και εργοστασιακές ρυθμίσεις Windy Boy 3300/3800 Όνομα Τιμή/εύρος Προεπιλεγμένη τιμή Operating Mode Mpp-Operation Turbine V-Const Stop Turbine GndFltRea GndFltWrn GndFltWrn GndFltDscon KI-Wind-Reg 0 0,25 0,005 KP-Wind-Reg 0 0,25 0,117 P-Wind-Ramp (WB 3300) 10 W/s W/s 600 W/s P-Wind-Ramp (WB 3800) 10 W/s W/s 650 W/s Pmax (WB 3300) 0 W W W Pmax (WB 3800) 0 W W W T-Stop 1 s s 2 s UdcWindStart (WB 3300) 150 V 500 V 200 V UdcWindStart (WB 3800) 150 V 500 V 180 V Vpv-Start 200 V 500 V 250 V Wind_a0 (WB 3300) 290 Wind_a0 (WB 3800) 610,56 Wind_a1 (WB 3300) 7,086 Wind_a1 (WB 3800) 0,83 Wind_a2 (WB 3300) 52 Wind_a2 (WB 3800) 9,51 Wind_a3 (WB 3300) 120 Wind_a3 (WB 3800) 26,37 Τεχνική περιγραφή SB_SMC_WB_Par-TGR

36 Πεδία τιμών και εργοστασιακές ρυθμίσεις SMA Solar Technology AG Windy Boy 5000A/6000A Όνομα Τιμή/εύρος Προεπιλεγμένη τιμή Operating Mode Mpp-Operation Turbine V-Const Stop Turbine GndFltRea GndFltWrn GndFltWrn GndFltDscon KI-Wind-Reg 0 0,25 0,005 KP-Wind-Reg 0 0,25 0,2 P-Wind-Ramp (WB 5000A) 10 W/s W/s 830 W/s P-Wind-Ramp (WB 6000A) 10 W/s W/s W/s Pmax (WB 5000A) 0 W W W Pmax (WB 6000A) 0 W W W T-Stop 1 s s 2 s UdcWindStart (WB 5000A) 1 V 500 V 150 V UdcWindStart (WB 6000A) 1 V 800 V 150 V Vpv-Start 250 V 600 V 300 V Wind_a0 (WB 5000A) Wind_a0 (WB 6000A) Wind_a1 (WB 5000A) 22,687 Wind_a1 (WB 6000A) 77,08 Wind_a2 (WB 5000A) 92,3 Wind_a2 (WB 6000A) 247,8 Wind_a3 (WB 5000A) 135,3 Wind_a3 (WB 6000A) 281,2 36 SB_SMC_WB_Par-TGR Τεχνική περιγραφή

37 SMA Solar Technology AG Επικοινωνία 6 Επικοινωνία Σε περίπτωση τεχνικών προβλημάτων με τα προϊόντα μας επικοινωνήστε με τη γραμμή εξυπηρέτησης της εταιρείας μας SMA. Για να μπορέσουμε να σας βοηθήσουμε καλύτερα χρειαζόμαστε τα εξής στοιχεία: Τύπος του μετατροπέα Αριθμός σειράς του μετατροπέα Τύπος και αριθμός συνδεδεμένων φωτοβολταϊκών μονάδων ή μικρών αιολικών εγκαταστάσεων Κώδικας αναλαμπής ή μήνυμα οθόνης του μετατροπέα Προαιρετικός εξοπλισμός, π.χ. συσκευές επικοινωνίας SMA Hellas AE V. Tsitsani Glyfada Athens Tel Fax Τεχνική περιγραφή SB_SMC_WB_Par-TGR

38

39 SMA Solar Technology AG Νομικές Διατάξεις Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν έγγραφο αποτελούν ιδιοκτησία της SMA Solar Technology AG. Η δημοσίευσή τους, πλήρης ή μερική, επιτρέπεται μόνο μετά από έγγραφη έγκριση της SMA Solar Technology AG. Η αναπαραγωγή τους επιτρέπεται χωρίς έγκριση μόνο για λόγους αξιολόγησης του προϊόντος ή για κατάλληλη χρήση. Απαλλακτική ρήτρα Κατά βάση ισχύον οι Γενικοί όροι παράδοσης της SMA Solar Technology AG. Το περιεχόμενο αυτού του εγγράφου ελέγχεται διαρκώς και ενδεχομένως να τροποποιηθεί ανάλογα. Παρόλα αυτά, δεν μπορεί να αποκλειστεί η ύπαρξη αποκλίσεων. Δεν υπάρχει καμιά εγγύηση πληρότητας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εκάστοτε τρέχουσα έκδοση μέσω διαδικτύου από την ηλεκτρονική διεύθυνση ή να την αποκτήσετε μέσω των υπόλοιπων τρόπων διανομής. Η οποιαδήποτε αξίωση εγγύησης σε περίπτωση βλάβης οποιουδήποτε τύπου αποκλείεται, αν οι βλάβες οφείλονται σε έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους λόγους: Ζημιές κατά τη μεταφορά, Ακατάλληλη ή μη προβλεπόμενη χρήση του προϊόντος Λειτουργία του προϊόντος σε μη προβλεπόμενο περιβάλλον Λειτουργία του προϊόντος χωρίς να έχουν ληφθεί υπόψη οι νόμιμοι κανονισμοί ασφαλείας σύμφωνα με το σημείο τοποθέτησης Μη σεβασμός των οδηγιών προειδοποίησης ή ασφαλείας που αναφέρονται σε οποιοδήποτε έγγραφο που σχετίζεται με το προϊόν Λειτουργία του προϊόντος σε ελαττωματικές συνθήκες ασφαλείας και προστασίας Αυθαίρετες τροποποιήσεις ή επισκευές του προϊόντος ή του λογισμικού που συνοδεύει το προϊόν Ελαττωματική λειτουργία του προϊόντος λόγω επίδρασης συνδεδεμένων ή γειτνιαζόντων συσκευών εκτός των νομικά επιτρεπτών οριακών τιμών Καταστροφές και ανωτέρα βία Η χρήση του λογισμικού που συνοδεύει τη συσκευή και έχει κατασκευαστεί από την SMA Solar Technology AG υπόκειται επιπλέον στους ακόλουθους όρους: Η SMA Solar Technology AG αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης για άμεση ή έμμεση πρόκληση ζημιών, οι οποίες μπορεί να προκύψουν από τη χρήση του λογισμικού που έχει κατασκευάσει η SMA Solar Technology AG. Αυτό ισχύει και για την παροχή ή μη παροχή υπηρεσιών υποστήριξης. Το λογισμικό που συνοδεύει τη συσκευή και δεν έχει κατασκευαστεί από την SMA Solar Technology AG υπόκειται στους εκάστοτε συμφωνηθέντες όρους αδείας και ευθύνης του κατασκευαστή. Εργοστασιακή εγγύηση SMΑ Οι ισχύοντες όροι εγγύησης συνοδεύουν τη συσκευή σας. Σε περίπτωση που κάτι τέτοιο χρειαστεί, μπορείτε επίσης να τους κατεβάσετε από τη διεύθυνση ή να τους αποκτήσετε σε έντυπη μορφή από τα συνήθη κανάλια διανομής. Εμπορικά σήματα Όλες οι εμπορικές ονομασίες αναγνωρίζονται, ακόμη και εάν δεν διαθέτουν ειδική σήμανση. Η έλλειψη σήμανσης δεν σημαίνει ότι ένα προϊόν ή ένα σήμα είναι ελεύθερο. Οι λέξεις και τα λογότυπα Bluetooth αποτελούν σήματα κατατεθέντα της Bluetooth SIG, Inc. και η όποια χρήση αυτών των σημάτων από την SMA Solar Technology AG γίνεται κατόπιν αδείας. SMA Solar Technology AG Sonnenallee Niestetal Γερμανία Τηλ Φαξ έως 2010 SMA Solar Technology AG. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Τεχνική περιγραφή SB_SMC_WB_Par-TGR

40

Παράμετροι λειτουργίας SUNNY BOY / SUNNY MINI CENTRAL

Παράμετροι λειτουργίας SUNNY BOY / SUNNY MINI CENTRAL : Παράμετροι λειτουργίας SUNNY BOY / SUNNY MINI CENTRAL Τεχνική περιγραφή SB_SMC_Par-TGR092830 Έκδοση 3.0 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Υποδείξεις σχετικές με

Διαβάστε περισσότερα

Παράμετροι λειτουργίας SUNNY BOY SUNNY MINI CENTRAL WINDY BOY

Παράμετροι λειτουργίας SUNNY BOY SUNNY MINI CENTRAL WINDY BOY Παράμετροι λειτουργίας SUNNY BOY SUNNY MINI CENTRAL WINDY BOY Τεχνική περιγραφή SB_SMC_WB_Par-TB-TGR113160 Έκδοση 6.0 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

διεπαφή επικοινωνίας για μετατροπείς SMA SMA BLUETOOTH PIGGY-BACK

διεπαφή επικοινωνίας για μετατροπείς SMA SMA BLUETOOTH PIGGY-BACK διεπαφή επικοινωνίας για μετατροπείς SMA SMA BLUETOOTH PIGGY-BACK Οδηγίες τοποθέτησης BTPB-IGR112112 98-0014112 Έκδοση 1.2 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκός μετατροπέας SUNNY MINI CENTRAL 9000TL / 10000TL / 11000TL

Φωτοβολταϊκός μετατροπέας SUNNY MINI CENTRAL 9000TL / 10000TL / 11000TL Φωτοβολταϊκός μετατροπέας SUNNY MINI CENTRAL 9000TL / 10000TL / 11000TL με Reactive Power Control Oδηγίες χρήσης SMC9-11TLRP-BA-el-30 TBEL-SMCTLRP Έκδοση 3.0 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκός μετατροπέας SUNNY BOY / SUNNY MINI CENTRAL

Φωτοβολταϊκός μετατροπέας SUNNY BOY / SUNNY MINI CENTRAL Φωτοβολταϊκός μετατροπέας SUNNY BOY / SUNNY MINI CENTRAL Εγχειρίδιο χειρισμού SB_SMC-BGR092840 TBGR-ALL Έκδοση 4.0 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Υποδείξεις σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

Backup-Systeme AUTOMATIC SWITCH BOX M

Backup-Systeme AUTOMATIC SWITCH BOX M Backup-Systeme AUTOMATIC SWITCH BOX M Οδηγίες τοποθέτησης AS-BoxM-IGR091711 98-2006311 Έκδοση 1.1 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Οδηγίες σχετικά με το εγχειρίδιο....................

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη μεταγωγής για εφεδρικά συστήματα Sunny AUTOMATIC SWITCH BOX L

Διάταξη μεταγωγής για εφεδρικά συστήματα Sunny AUTOMATIC SWITCH BOX L Διάταξη μεταγωγής για εφεδρικά συστήματα Sunny AUTOMATIC SWITCH BOX L Οδηγίες τοποθέτησης AS-BoxL-IGR084410 98-2009310 Έκδοση 1.0 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα πολλαπλών πλεγμάτων Multicluster Sunny Island MULTICLUSTER BOX 36

Σύστημα πολλαπλών πλεγμάτων Multicluster Sunny Island MULTICLUSTER BOX 36 Σύστημα πολλαπλών πλεγμάτων Multicluster Sunny Island MULTICLUSTER BOX 36 Οδηγίες εγκατάστασης MC-BOX-36-IA-IGR105010 IMGR-MC-BOX-36 Έκδοση 1.0 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση υλικολογισμικού με κάρτα SD SUNNY BOY WINDY BOY SUNNY TRIPOWER

Ενημέρωση υλικολογισμικού με κάρτα SD SUNNY BOY WINDY BOY SUNNY TRIPOWER Ενημέρωση υλικολογισμικού με κάρτα SD SUNNY BOY WINDY BOY SUNNY TRIPOWER Τεχνική περιγραφή NG_UpdSD-TB-el-32 Έκδοση 3.2 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

Τιμές μέτρησης και παράμετροι

Τιμές μέτρησης και παράμετροι Τιμές και παράμετροι SUNNY BOY 2000HF/2500HF/3000HF SUNNY BOY 3000TL/4000TL/5000TL SUNNY TRIPOWER 10000TL/12000TL/15000TL/17000TL WINDY BOY 3600TL/5000TL Τεχνική περιγραφή NG_PAR-TB-el-22 Έκδοση 2.2 GR

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρικός μετατροπέας SUNNY CENTRAL 400LV / 400HE / 500HE / 630HE

Κεντρικός μετατροπέας SUNNY CENTRAL 400LV / 400HE / 500HE / 630HE Κεντρικός μετατροπέας SUNNY CENTRAL 400LV / 400HE / 500HE / 630HE Εγχειρίδιο χειρισμού SC4-63HE-BGR093371 98-4008871 Έκδοση 7.1 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγίες χρήσης SUNNY VIEW

Oδηγίες χρήσης SUNNY VIEW Oδηγίες χρήσης SUNNY VIEW SunnyView-BA-el-13 Έκδοση 1.3 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Νομικές διατάξεις SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC Νομικές διατάξεις Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν έγγραφο αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

SMA Bluetooth Wireless Technology Τεχνική περιγραφή

SMA Bluetooth Wireless Technology Τεχνική περιγραφή SMA Bluetooth Wireless Technology Τεχνική περιγραφή BT-TGR100511 Έκδοση 1.1 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Υποδείξεις για το παρόν έγγραφο................... 5

Διαβάστε περισσότερα

Eγχειρίδιο χειρισμού SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL

Eγχειρίδιο χειρισμού SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL Eγχειρίδιο χειρισμού SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL STP5-10TL-20-BE-el-13 98-108800.03 Έκδοση 1.3 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Νομικές διατάξεις SMA Solar Technology AG Νομικές

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης SUNNY HOME MANAGER στο SUNNY PORTAL

Οδηγίες χρήσης SUNNY HOME MANAGER στο SUNNY PORTAL Οδηγίες χρήσης SUNNY HOME MANAGER στο SUNNY PORTAL HoMan_Portal-BA-el-17 Έκδοση 1.7 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Νομικές διατάξεις SMA Solar Technology AG Νομικές διατάξεις Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

Μετατροπέας αυτόνομων δικτύων SUNNY ISLAND 5048

Μετατροπέας αυτόνομων δικτύων SUNNY ISLAND 5048 Μετατροπέας αυτόνομων δικτύων SUNNY ISLAND 5048 Τεχνική περιγραφή SI5048-TB-TGR110340 TBGR-SI5048 Έκδοση 4.0 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Υποδείξεις σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγίες χρήσης SUNNY DESIGN 3 και SUNNY DESIGN WEB

Oδηγίες χρήσης SUNNY DESIGN 3 και SUNNY DESIGN WEB Oδηγίες χρήσης SUNNY DESIGN 3 και SUNNY DESIGN WEB SD3-SDW-BA-el-20 Έκδοση 2.0 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Νομικές διατάξεις SMA Solar Technology AG Νομικές διατάξεις Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο συντήρησης SUNNY BOY 1300TL / 1600TL / 2100TL

Εγχειρίδιο συντήρησης SUNNY BOY 1300TL / 1600TL / 2100TL Εγχειρίδιο συντήρησης SUNNY BOY 1300TL / 1600TL / 2100TL SB13-21TL-SG-el-11 Έκδοση 1.1 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Πίνακας περιεχομένων SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων 1 Υποδείξεις για αυτό το έγγραφο... 4 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο συντήρησης SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL

Εγχειρίδιο συντήρησης SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL Εγχειρίδιο συντήρησης SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL STP5-12TL-20-SG-el-12 Έκδοση 1.2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Νομικές διατάξεις SMA Solar Technology AG Νομικές διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευή για την επιτήρηση εγκαταστάσεων SUNNY WEBBOX

Συσκευή για την επιτήρηση εγκαταστάσεων SUNNY WEBBOX Συσκευή για την επιτήρηση εγκαταστάσεων SUNNY WEBBOX Οδηγίες χρήσης SWebBox-BA-el-36 Έκδοση 3.6 GR Νομικές διατάξεις SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC Νομικές διατάξεις Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης ΡΕΛΕ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

Οδηγίες εγκατάστασης ΡΕΛΕ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ Οδηγίες εγκατάστασης ΡΕΛΕ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ MFR-NR-IA-el-21 Έκδοση 2.1 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Νομικές διατάξεις SMA Solar Technology AG Νομικές διατάξεις Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν έγγραφο αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευή για την επιτήρηση εγκαταστάσεων SUNNY WEBBOX με Bluetooth Wireless Technology

Συσκευή για την επιτήρηση εγκαταστάσεων SUNNY WEBBOX με Bluetooth Wireless Technology Συσκευή για την επιτήρηση εγκαταστάσεων SUNNY WEBBOX με Bluetooth Wireless Technology Εγχειρίδιο χειρισμού SWebBox20-BA-el-13 Έκδοση 1.3 GR Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Υποδείξεις σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

*21271186_0115* Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες. Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B

*21271186_0115* Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες. Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες *21271186_0115* Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B Έκδοση 01/2015 21271186/EL SEW-EURODRIVE Driving the world Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγίες εγκατάστασης SUNNY STRING-MONITOR SSM8-21-BS / SSM16-21-BS / SSM8-21-BS-JP / SSM16-21-BS-JP

Oδηγίες εγκατάστασης SUNNY STRING-MONITOR SSM8-21-BS / SSM16-21-BS / SSM8-21-BS-JP / SSM16-21-BS-JP Oδηγίες εγκατάστασης SUNNY STRING-MONITOR SSM8-21-BS / SSM16-21-BS / SSM8-21-BS-JP / SSM16-21-BS-JP SSMxx-21-IA-BS-JP-el-20 98-117100.03 Έκδοση 2.0 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Νομικές διατάξεις SMA Solar Technology AG Νομικές

Διαβάστε περισσότερα

Powador 12.0 TL3 - INT 14.0 TL3 - INT 18.0 TL3 - INT 20.0 TL3 - INT. Οδηγίες λειτουργίας. Μετάφραση της Γερμανικής πρωτότυπης έκδοσης

Powador 12.0 TL3 - INT 14.0 TL3 - INT 18.0 TL3 - INT 20.0 TL3 - INT. Οδηγίες λειτουργίας. Μετάφραση της Γερμανικής πρωτότυπης έκδοσης Powador. TL - INT 4. TL - INT 8. TL - INT. TL - INT Οδηγίες λειτουργίας Μετάφραση της Γερμανικής πρωτότυπης έκδοσης Οδηγίες λειτουργίας για εγκαταστάτες και χρήστες Περιεχόμενα Γενικές υποδείξεις... 4.

Διαβάστε περισσότερα

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE TLX. Εγχειρίδιο αναφοράς. Three-phase 6k, 8k, 10k, 12.5k and 15k SOLAR INVERTERS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE TLX. Εγχειρίδιο αναφοράς. Three-phase 6k, 8k, 10k, 12.5k and 15k SOLAR INVERTERS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE TLX Εγχειρίδιο αναφοράς Three-phase 6k, 8k, 10k, 12.5k and 15k SOLAR INVERTERS Ασφάλεια και συμμόρφωση Ασφάλεια και συμμόρφωση Ασφάλεια Το πρόσωπο που θα αναλάβει την τοποθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία επεξεργασίας δεδομένων για ηλιακά συστήματα 485PB-SMC-NR

Τεχνολογία επεξεργασίας δεδομένων για ηλιακά συστήματα 485PB-SMC-NR Τεχνολογία επεξεργασίας δεδομένων για ηλιακά συστήματα 485PB-SMC-NR Οδηγίες τοποθέτησης 48PB-SMC-NR-IGR083211 98-00010311 Έκδοση 1.1 GR SMA Solar Technology AG Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Οδηγίες για το

Διαβάστε περισσότερα

REFUsol Φωτοβολταϊκός αντιστροφέας REFUsol 008K bis 20K. Οδηγίες χρήσης. εκδοχή 07

REFUsol Φωτοβολταϊκός αντιστροφέας REFUsol 008K bis 20K. Οδηγίες χρήσης. εκδοχή 07 REFUsol Φωτοβολταϊκός αντιστροφέας REFUsol 008K bis 20K Οδηγίες χρήσης εκδοχή 07 Τίτλος Είδος τεκμηρίωσης Εκδότης Νομική επιφύλαξη Πνευματικά δικαιώματα Εμπορικό σήμα REFUsol Ηλιακός μετατροπέας Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B

Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B Έκδοση /2 936388 / EL SEW-EURODRIVE Driving the world Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ AURORA Φωτοβολταϊκοί αναστροφείς ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αριθμός μοντέλου: PVI-3.8/4.6-I-OUTD Αναθ. 1.4 Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας Σελίδα 2 από 98 Αναθεώρηση του εγγράφου ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα