Ταξινόµηση των εκπαιδευτικών τεχνολογικών µέσων µε βάση την υποστήριξη που παρέχουν στις φυσικές παρορµήσεις των παιδιών 1

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ταξινόµηση των εκπαιδευτικών τεχνολογικών µέσων µε βάση την υποστήριξη που παρέχουν στις φυσικές παρορµήσεις των παιδιών 1"

Transcript

1 92 Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση Ταξινόµηση των εκπαιδευτικών τεχνολογικών µέσων µε βάση την υποστήριξη που παρέχουν στις φυσικές παρορµήσεις των παιδιών 1 Α. Πέτρου-Μπακίρη Καθ. Πληροφορικής Ε, Υπ. ιδάκτορας Π.Τ.Ν Πανεπιστηµίου Αιγαίου Γ. Φεσάκης Καθ. Πληροφορικής Ε, Υπ. ιδάκτορας Π.Τ.Ν Πανεπιστηµίου Αιγαίου Φ. Καλαβάσης Καθηγητής Π.Τ.Ν Πανεπιστηµίου Αιγαίου Α. ηµητρακοπούλου Επίκουρος Καθηγήτρια Π.Τ.Ν Πανεπιστηµίου Αιγαίου Περίληψη Η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας στην εκπαίδευση αποτελεί αντικείµενο πολλών ερευνών που προέρχονται είτε αµιγώς από τον τεχνολογικό είτε αµιγώς από τον εκπαιδευτικό χώρο και σπανιότερα και από τους δύο. Οι ειδικοί του χώρου συχνά διαφωνούν για το περιεχόµενο του και αδυνατούν να διαµορφώσουν κοινή προοπτική και στόχους. Η διαφωνία στην οριοθέτηση του χώρου των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση θεωρείται βασικός ανασταλτικός παράγοντας για την εµφάνιση µεγάλης κλίµακας αποτελεσµάτων. Στην εργασία αυτή προτείνουµε ένα νέο σύστηµα ταξινόµησης των εκπαιδευτικών µέσων προκειµένου να προσεγγίζεται οµοιόµορφα, η παιδαγωγική τους προοπτική. Λέξεις - κλειδιά: Εκπαιδευτική τεχνολογία, Φιλοσοφία της Παιδείας Abstract The exploitation of technologies of information and communication in education is the subject of many research efforts. The research approaches are often pure technological or pure educational and rarely interdisciplinary. The educational technology specialists often disagree even about the content of their research field and fail to shape common views and set common goals. As a result, the corresponding research does not have large-scale impact in the educational practice. In this paper we propose a taxonomy of educational technology in order to form a common view of their educational potential. 1. Εισαγωγή Η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας στην εκπαίδευση αποτελεί αντικείµενο πολλών ερευνών που προέρχονται είτε αµιγώς από τον τεχνολογικό είτε αµιγώς από τον εκπαιδευτικό χώρο και σπανιότερα και από τους δύο. Οι θεωρητικές βάσεις των περισσότερων απόψεων βρίσκονται στις γνωστικές θεωρίες (Συµπεριφορισµός, Κονστρουκτιβισµός κ.α). Ανεξάρτητα από τις βασικές αρχές κάθε προσέγγισης τα αποτελέσµατα των ερευνών δεν είναι ορατά σε µεγάλη κλίµακα. Στην εργασία αυτή υποστηρίζεται ότι η δυστοκία αυτή οφείλεται σε µεγάλο βαθµό: στον κατακερµατισµό των προσπαθειών και στην έλλειψη κοινά αποδεχτών στόχων. Σε αυτά τα πλαίσια, προτείνεται ένα νέο σύστηµα ταξινόµησης των εκπαιδευτικών µέσων προκειµένου να προσεγγίζεται οµοιόµορφα, η παιδαγωγική τους προοπτική. Αρχικά, επισηµαίνεται η επιστηµολογική αξία των συστηµάτων ταξινόµησης ενώ παρουσιάζονται συνοπτικά κάποιες χαρακτηριστικές ταξινοµήσεις των εκπαιδευτικών 1 Εργασία νέου ερευνητή

2 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο µε ιεθνή Συµµετοχή 93 τεχνολογιών και σχολιάζονται οι αδυναµίες τους. Στη συνέχεια, παρουσιάζεται µια ταξινόµηση βασισµένη στη θεώρηση της εκπαιδευτικής τεχνολογίας ως ένα σύνολο µέσων και στην άποψη του Dewey ότι η εκπαίδευση πρέπει να στηρίζεται στις φυσικές παρορµήσεις του παιδιού για έρευνα, κατασκευή, επικοινωνία και έκφραση. Τέλος, η ταξινόµηση αυτή συµπληρώνεται λαµβάνοντας υπόψη µία ακόµα φυσική παρόρµηση των παιδιών που αφορά στην κατασκευή και αλληλεπίδραση µε ενεργές αναπαραστάσεις (enactive representations). 2. Συνήθεις ταξινοµήσεις των εκπαιδευτικών τεχνολογιών. Ένα σύστηµα ταξινόµησης αφορά στην οργάνωση παρατηρήσεων και/ή αντιλήψεων σε κατηγορίες και µπορεί να αποτελέσει βασικό βήµα στην κατανόηση ενός γνωστικού πεδίου. Τα συστήµατα ταξινόµησης αξιολογούνται µε βάση τη δυνατότητα παραγωγής νέων προοπτικών οικείων αντικειµένων και την ικανότητα ερµηνείας πολύπλοκων σειρών φαινοµένων [4]. Στο χώρο της εκπαιδευτικής τεχνολογίας έχουν προταθεί κατά καιρούς διαφορετικά συστήµατα ταξινόµησης. Κανένα όµως δεν έχει τύχει ευρείας αποδοχής και κυρίως δεν συνιστά ταξινόµηση πρακτικά αξιοποίηση από τους εκπαιδευτικούς για την επιλογή των µέσων που απαιτούνται κατά το σχεδιασµό και την οργάνωση της διδασκαλίας Η κατάσταση αυτή οφείλεται σε πολλούς και διαφορετικούς λόγους. Ένας από αυτούς είναι θεµελιώδης: η άποψη των επιστηµόνων για το τι περιλαµβάνει ο όρος «εκπαιδευτική τεχνολογία» και σε τι συνίσταται ο χώρος αυτός, είναι συχνά πολύ διαφορετική. Ο ερευνητικός χώρος της αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση χαρακτηρίζεται ως διεπιστηµονικός. Επιστήµονες από διαφορετικά πεδία, όπως η διδακτική των γνωστικών αντικειµένων, η γνωστική ψυχολογία, η πληροφορική κ.α, εργάζονται σε θέµατα όπως η παιδαγωγική θεωρία, η επιλογή του υλικού και του λογισµικού, οι διδακτικές µέθοδοι και η αξιολόγηση. Όµως οι προσπάθειες κατακερµατίζονται µέσα από την έλλειψη κοινά αποδεκτών στόχων. Στα επόµενα, θα αναφερθούν χαρακτηριστικά συστήµατα ταξινόµησης που έχουν προταθεί στη βιβλιογραφία. Τα συστήµατα έχουν επιλεχθεί για να αναδειχθεί η ποικιλοµορφία αλλά και οι βασικές αδυναµίες τους. Συγκεκριµένα, τα συστήµατα ταξινόµησης που ακολουθούν παρουσιάζουν αδυναµίες όπως: α. ορισµένα δεν είναι αρκετά γενικά ώστε να µπορούν να εντάξουν συγκεκριµένα εκπαιδευτικά µέσα σε κάποια κατηγορία, β. άλλα είναι τόσο γενικά που δεν έχουν πρακτική αξία, µε την έννοια ότι δε µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την αναζήτηση κατάλληλων εκπαιδευτικών µέσων κατά το σχεδιασµό της διδασκαλίας. 2.1 Ταξινόµηση µε ειδική υπόθεση για τη διαδικασία διδασκαλίας Ορισµένες ταξινοµήσεις, βασίζονται στην προ-υπόθεση µιας συγκεκριµένης προσέγγισης διδασκαλίας. Για παράδειγµα, στο [3] οι συντάκτες βασίζονται στην προσέγγιση διδασκαλίας που περιγράφεται στο επόµενο απόσπασµα: «Σύµφωνα µε το µοντέλο,., η διαδικασία της διδασκαλίας θεωρεί τον εκπαιδευτικό που παρουσιάζει την πληροφορία στους µαθητές και τους καθοδηγεί σε µια πρώτη αλληλεπίδραση µε την ύλη. Οι µαθητές εξασκούνται στην ύλη για να αυξήσουν την εξοικείωση τους µε αυτή και τελικά αξιολογούνται για να διαπιστωθεί αν έχουν µάθει την ύλη και να σχεδιαστεί τι θα πρέπει να κάνουν κατόπιν» Βασισµένοι στην παραπάνω υπόθεση, οι συντάκτες προτείνουν το ακόλουθο σύστηµα ταξινόµησης για τα νέας τεχνολογίας εκπαιδευτικά µέσα: Εκπαιδευτικές παρουσιάσεις (Tutorials), Εξάσκησης (Drill), Προσοµοιώσεις (Simulations), Παιχνίδια (Games), οκιµασίες (Tests). Παρατηρούµε ότι, στην ταξινόµηση αυτή δεν υπάρχει κατηγορία για να ενταχθούν µε ευκολία λογισµικά εργαλεία γενικού σκοπού όπως λογιστικά φύλλα, διαχειριστές ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή προγράµµατα σχεδιασµού και επεξεργασίας εικόνας. Επιπλέον, δεν υπάρχει κατηγορία για να ενταχθεί ο παγκόσµιος ιστός (WWW). Η υπόθεση ενός µοντέλου

3 94 Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση διδασκαλίας είχε σαν αποτέλεσµα η ταξινόµηση να µπορεί να χρησιµοποιηθεί µόνο για τον εντοπισµό τεχνολογικών µέσων που µπορούν να το υποστηρίξουν. 2.2 Ταξινόµηση µε βάση την τρέχουσα ποικιλία εκπαιδευτικών λογισµικών Σε µια διαφορετική προσέγγιση ταξινόµησης των εκπαιδευτικών χρήσεων της τεχνολογίας οι Olds, Schartz και Willie [7] πρότειναν ένα σύστηµα ταξινόµησης κατόπιν εξαντλητικής επισκόπησης των υπαρχόντων εκπαιδευτικών µέσων. Στην ταξινόµηση τους λοιπόν διέκριναν τις επόµενες κατηγορίες µέσων ανάλογα µε το ποιος έχει τον έλεγχο ο µαθητής ή το µέσο. 1. εργαλεία που ελέγχουν το µαθητή και τη διαδικασία διδασκαλίας και αντικαθιστούν ως ένα βαθµό τον δάσκαλο, 2. εργαλεία που ενσωµατώνονται στη διαδικασία της διδασκαλίας για να βοηθήσουν το δάσκαλο και/ή το µαθητή και 3. εργαλεία που παίζουν το ρόλο ενός ειδικού µαθητή που καλούνται οι µαθητές να διδάξουν. Το σύστηµα αυτό αναγνωρίζει την πλειονότητα των εργαλείων που υπάρχουν σήµερα, είναι όµως πολύ γενικό. εν επιτρέπει δηλαδή στον ενδιαφερόµενο να αναζητήσει µε ευκολία τα εργαλεία που τον ενδιαφέρουν ή να οραµατιστεί νέα εργαλεία. Ο εκπαιδευτικός που θέλει να σχεδιάσει µια διδασκαλία µε την ένταξη εκπαιδευτικής τεχνολογίας που θα περιγράφεται σε ένα τέτοιο σύστηµα σε πλήρη ανάπτυξη, θα δυσκολεύεται να αξιολογήσει ένα εργαλείο σε σχέση µε τους στόχους του. 2.3 Ταξινοµήσεις µε βάση τις γνωστικές θεωρίες Προβληµατικές ταξινοµήσεις είναι δυνατό να παραχθούν από προσπάθειες που στηρίζονται σε συγκεκριµένη γνωστική θεωρία. Οι γνωστικές θεωρίες που έχουν µεγάλη επίδραση στην εκπαιδευτική τεχνολογία έχουν περάσει από τέσσερις γενιές, κάθε µια από τις οποίες χαρακτηρίζεται και από αντίστοιχα εκπαιδευτικά µέσα. Οι γενιές των γνωστικών θεωριών µπορούν να χρησιµοποιηθούν έτσι για την ταξινόµηση των εκπαιδευτικών τεχνολογιών. ιακρίνουµε λοιπόν τις επόµενες κατηγορίες εκπαιδευτικών µέσων: της συµπεριφοριστικής θεωρίας, της συστηµικής θεωρίας της επικοινωνίας, της θεωρίας της επικοινωνίας µε ενεργό δέκτη και της δοµητιστικής γνωστικής θεωρίας [10]. Η αυστηρή οχύρωση πίσω από µια γνωστική θεωρία προκαλεί πολώσεις που δεν επιτρέπουν την ευρύτερη αποδοχή των προτεινόµενων πρακτικών. Παρά τη σηµαντική βοήθεια των γνωστικών θεωριών στους εκπαιδευτικούς που ενδιαφέρονται, δεν είναι ικανές να επιδράσουν σε σηµαντικό βαθµό στο σύνολο της εκπαιδευτικής πρακτικής ως οχήµατα εισαγωγής της χρήσης των τεχνολογικών εργαλείων. Η αλληλοαναίρεση των γνωστικών θεωριών αποτελεί εµπόδιο στην σχετική έρευνα άλλα και στην επιλογή της ερευνητικής πλατφόρµας για το σχεδιασµό εκπαίδευσης µε τη βοήθεια τεχνολογικών µέσων. Επιπλέον οι περισσότερες θεωρίες µάθησης στηρίζονται στην προ τεχνολογικής επανάστασης έρευνα και έχουµε πολλά να αναµένουµε από τη σύγχρονη γνωστική έρευνα αλλά και τις θεωρίες µηχανικής µάθησης (machine learning). 3. Ταξινόµηση ανεξάρτητη τεχνολογικών χαρακτηριστικών και θεωριών διδασκαλίας και µάθησης Μια ταξινόµηση που θα καλύπτει τις αδυναµίες που αναφέρθησαν στα προηγούµενα θα πρέπει να είναι ευρύτερης προοπτικής για να είναι αρκετά γενική αλλά και ταυτόχρονα πρακτικά αξιοποιήσιµη. Μια ταξινόµηση «ανεξάρτητη» των εφήµερων τεχνολογικών χαρακτηριστικών και υποθέσεων για τη διαδικασία διδασκαλίας και µάθησης (µε την έννοια ότι δε συνδέεται άµεσα µε αυτές) είναι αυτή που προτείνεται στο [4] και στηρίζεται στις επόµενες βασικές αρχές: α. Η τεχνολογία µπορεί να θεωρηθεί σαν ένα σύνολο µέσων: Η άποψη αυτή δεν είναι βέβαια καινούργια αφού στο [16] υποστηρίζεται ότι τα µέσα αποτελούν προεκτάσεις του

4 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο µε ιεθνή Συµµετοχή 95 ανθρώπου. Η άποψη αυτή παραπέµπει και στον Vygotsky, που υποστηρίζει ότι ο άνθρωπος έρχεται σε επαφή µε τον περιβάλλοντα κόσµο µέσω κοινωνικών εργαλείων. β. Η εκπαίδευση µπορεί να βασιστεί στις φυσικές παρορµήσεις του ανθρώπου για έρευνα (inquiry), επικοινωνία (communication), δηµιουργία ή σύνθεση αντικειµένων (construction) και έκφραση συναισθηµάτων και ιδεών (expression). Η αρχή αυτή αποτελεί τη βάση της παιδαγωγικής του Dewey [6] που θεωρεί ως πρόκληση για την εκπαίδευση να θεραπεύσει τις παρορµήσεις αυτές για τη δια βίου µάθηση του ατόµου. Λαµβάνοντας υπόψη τις δύο παραπάνω αρχές προκύπτει σύστηµα ταξινόµησης για την εκπαιδευτική τεχνολογία ανάλογα µε τη χρήση της ως σύνολα µέσων για: Έρευνα (Inquiry) Επικοινωνία (Communication) Κατασκευή (Construction) Έκφραση (Expression) Το παραπάνω σύστηµα ξεπερνά τους περιορισµούς των προηγούµενων γιατί στηρίζεται κυρίως σε γενικές παιδαγωγικές αρχές, παρά σε στενά τεχνολογικά ή διδακτικά χαρακτηριστικά. Είναι αρκετά γενικό για να περιλάβει τα παραδοσιακά και τα σύγχρονα εκπαιδευτικά µέσα εντάσσοντας τα συχνά και σε κοινές κατηγορίες. Ταυτόχρονα είναι αρκετά συγκεκριµένο ώστε να µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την αναζήτηση και την επιλογή εκπαιδευτικών µέσων κατά το σχεδιασµό της διδασκαλίας. Ο συνδυασµός της φιλοσοφίας του Dewey για τη βάση του σχεδιασµού της σύγχρονης εκπαίδευσης µε την έννοια του τεχνολογικού µέσου, αντί όρων όπως «πρόγραµµα», «εργαλείο» ή «εφαρµογή» επιτρέπει λοιπόν την ταξινόµηση των εκπαιδευτικών τεχνολογιών ανεξάρτητα από τα χαρακτηριστικά του υλικού ή του λογισµικού αλλά και ανεξάρτητα από κάποιο συγκεκριµένο πρότυπο διαδικασίας διδασκαλίας και µοντέλο µάθησης. Το σύστηµα ταξινόµησης (βλέπε παράρτηµα) που αναφέρεται εδώ εφαρµόστηκε µε αρκετή επιτυχία όπως καταγράφεται στο [4] για την ταξινόµηση πληθώρας σύγχρονων εκπαιδευτικών τεχνολογιών. Στην παρούσα εργασία προτείνουµε να επεκταθεί µε την προσθήκη µιας νέας βασικής κατηγορίας. Η ανάγκη για επέκταση προκύπτει: Α. Από τον εντοπισµό µιας φυσικής παρόρµησης των παιδιών που εµφανίστηκε ή µάλλον τονίσθηκε µε τον εµπλουτισµό του περιβάλλοντος µε αυτόµατα (automata). Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο [2]: «Young children s fascination with machines, from mechanical wind-up toys to music boxes, from robots to sound-sensitive flowers, may well be yet another facet of their natural tendency to rely upon enactive representations as a favorite way to explore, express, and exchange experience and ideas. Machines, can be thought of as automated or mechanized processes embodied in artifacts that behave.» Σε ελεύθερη απόδοση: «Η γοητεία που ασκούν οι µηχανές (από τα εξ ολοκλήρου µηχανικά παιχνίδια µέχρι τα µουσικά κουτιά και από τα ροµπότ µέχρι τα ευαίσθητα στον ήχο λουλούδια) στα παιδιά µπορεί να είναι ακόµα µια όψη της φυσικής τους τάσης να ερευνούν, να εκφράζονται και να ανταλλάσσουν εµπειρίες και ιδέες βασιζόµενα σε ενεργές αναπαραστάσεις. Οι µηχανές, µπορούν να θεωρηθούν σαν αυτοµατοποιηµένες διαδικασίες ενσωµατωµένες σε κατασκευάσµατα που εµφανίζουν συµπεριφορά.» Β. Από τη διάκριση µιας κατηγορίας τεχνολογικών µέσων που περιγράφονται συνοπτικά ως µέσα για ενεργές αναπαραστάσεις (enactive representations). Τα µέσα αυτά επιτρέπουν εκτός από την αφαιρετική αναπαράσταση αντικειµένων και την ενσωµάτωση συµπεριφοράς. Τέτοια µέσα είναι τα περιβάλλοντα µοντελοποίησης, προσοµοίωσης, δραµατοποίησης, οι µηχανές µε την κυβερνητική τους έννοια κ.α. Τα µέσα της κατηγορίας αυτής εξυπηρετούν ταυτόχρονα την τάση για έρευνα, έκφραση και επικοινωνία. Για το λόγο αυτό τα µέσα αυτής της κατηγορίας εµφανίζονται ταυτόχρονα και στις τρεις αντίστοιχες κατηγορίες της ταξινόµησης που προτείνεται

5 96 Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση στο [4]. Είναι φανερό ότι, στην εν λόγω κατηγορία περιλαµβάνονται κυρίως τα σύγχρονα υπολογιστικά αντικείµενα που διευκολύνουν τη µοντελοποίηση δυναµικών αλληλεπιδράσεων και την προσοµοίωση συµπεριφορών. Τα αντικείµενα αυτά ενσωµατώνουν τη συµβολική και λειτουργική αξία που ενυπάρχουν ξεχωριστά στα συνήθη µέσα. Η κατασκευή ενεργών αναπαραστάσεων και η αλληλεπίδραση µε αυτές παρουσιάζεται από πολύ µικρή ηλικία κατά τη διάρκεια του παιγνιδιού όταν, για παράδειγµα, τα παιδιά προσποιούνται ότι ιππεύουν άλογο χρησιµοποιώντας ένα καλάµι. Σε µεγαλύτερες ηλικίες οι ενεργές αναπαραστάσεις παίρνουν τη µορφή µοντέλων, έξυπνων µηχανών, προσοµοιώσεων, αλληλεπίδρασης µε µηχανές που παρουσιάζουν συµπεριφορά (όπως ένα ροµπότ) κ.α. Η εµπλοκή των παιδιών στην κατασκευή ενεργών αναπαραστάσεων καθώς και η αλληλεπίδραση τους παίζει σηµαντικό ρόλο στη µάθηση [2]. Καταλήγοντας, η διάκριση των ενεργών αναπαραστάσεων σε ξεχωριστή και κύρια κατηγορία εκπαιδευτικών µέσων κρίνεται: Αναγκαία, για την αναγνώριση εκπαιδευτικών µέσων που δεν εντάσσονται στην ταξινόµηση του [4] όπως τα προϊόντα της έρευνας στην τεχνητή ζωή (artificial life) (π.χ τεχνητά κατοικίδια ζωάκια). Σκόπιµη, για να δοθεί η απαιτούµενη έµφαση στη χρήση των ενεργών αναπαραστάσεων κατά το σχεδιασµό της διδασκαλίας. Κατά συνέπεια, προτείνεται σύστηµα ταξινόµησης της εκπαιδευτικής τεχνολογίας που διακρίνει σύνολα µέσων για: Έρευνα (Inquiry), Επικοινωνία (Communication), Κατασκευή (Construction), Έκφραση (Expression) Κατασκευή & αλληλεπίδραση µε ενεργές αναπαραστάσεις (enactive representations) Βασικές υποκατηγορίες της τελευταίας κατηγορίας ορίζονται οι εξής: Προσποίηση & δραµατοποίηση (pretence & symbolic play) Κατασκευή µοντέλων, προσοµοιώσεων, µικρόκοσµων (models, simulations & microworlds) Κατασκευή και/ή αλληλεπίδραση µε νοήµονα κατασκευάσµατα (intelligent artifacts) 4. Συµπεράσµατα Συνοψίζοντας, αρχικά αναφέρθηκε η ανοµοιοµορφία στην αντίληψη του χώρου των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση από τους σχετικούς ερευνητές, λόγω της διεπιστηµονικότητας του. Το πρόβληµα αυτό αντικατοπτρίζεται στην ασυµφωνία των συστηµάτων ταξινόµησης των εκπαιδευτικών µέσων που παρουσιάζονται κατά καιρούς. Η ανοµοιοµορφία των αντιλήψεων για τον χώρο των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση θεωρείται σηµαντική αιτία για την αδυναµία παραγωγής αισθητών αποτελεσµάτων σε µεγάλη κλίµακα από την ερευνητική προσπάθεια. Κατόπιν παρουσιάστηκε ένα αρκετά γενικό και ταυτόχρονα πρακτικό σύστηµα ταξινόµησης. Η ταξινόµηση βασίζεται στην πρόταση του J. Dewey: η βάση της εκπαίδευσης είναι η φυσική τάση για έρευνα (να ανακαλύπτει κανείς πράγµατα), επικοινωνία (χρήση της γλώσσας), κατασκευή (πραγµάτων) και έκφραση (αισθηµάτων και ιδεών). Η ταξινόµηση αυτή είναι ανεξάρτητη εφήµερων τεχνολογικών χαρακτηριστικών και υποθέσεων για τη διαδικασία διδασκαλίας και µάθησης. Επιπλέον, ενσωµατώνει οµοιόµορφα τα παραδοσιακά εκπαιδευτικά µέσα ακόµα και σε κοινές κατηγορίες µε τα σύγχρονα και µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την προσέγγιση των νέων µέσων µε βάση κλασικές παιδαγωγικές απόψεις.

6 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο µε ιεθνή Συµµετοχή 97 Στη συνέχεια, το εν λόγω σύστηµα ταξινόµησης επεκτάθηκε µε βάση την παρατήρηση µιας νέας αυθόρµητης τάσης των παιδιών για την κατασκευή και/ή αλληλεπίδραση µε µέσα ενεργών αναπαραστάσεων που δεν υπήρχαν σε τόση αφθονία στην εποχή του Dewey. Η ανάδειξη των µέσων που επιτρέπουν τις ενεργές αναπαραστάσεις, ως µια βασική κατηγορία εκπαιδευτικών µέσων, που αντιστοιχεί σε φυσική παρόρµηση των παιδιών δίνει µια νέα παιδαγωγική προοπτική για σύγχρονα τεχνολογικά µέσα, όπως τα περιβάλλοντα µοντελοποίησης και προσοµοίωσης. Η ανάλυση της παιδαγωγικής προοπτικής των µέσων αυτών θα αποτελέσει το αντικείµενο µελλοντικών εργασιών. 5. Βιβλιογραφία 1. Ackermann, E., (1991). The Agency model of transaction, In. I. Harel & S. Papert (Eds.) Constructionism, Norwood, NJ: Ablex Publishing Company, pp Ackermann, E., (1997). Enactive Representations in Learning: Pretense, Models, Machines, University of Provence, France. 3. Alessi, S. M., & Trollip, S. R. (1991). Computer-based instruction: Methods and development. Engelwood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 4. Bruce, C. B., Levin, A. J., (1997). Educational Technology: Media for Inquiry, Communication, Construction and Expression, Journal of Educational Computing Research, Vol.17(1), pp , 5. Dewey, J., (1997). Experience and Education, Simon & a TOUCHSTONE BOOK Schuster. 6. Dewey, J., (1943). The child and the curriculum/the school and society, Chicago: University of Chicago Press, 7. Olds, H. F., Schwartz, J. L., & Willie, N. A., (1980). People and computers: Who teaches whom? Newton, MA: Education Development Center 8. Papert, S. (1980). Mindstroms: Computers, Children, and Power Ideas, Basic Books, N.Y. 9. Papert, S., (1991). Situating constructionism, in I. Harel & S. Papert Constructionism. Eds Ablex Publishing Co, Norwood, NJ. 10. Queau, P., (1986). Eloge de la Simulation, Seyssel, FR: Collection Milieux, Edition du Champ Vallon. 11. Reble, A., (1996). Ιστορία της Παιδαγωγικής, µετάφραση Θ. Χατζηστεφανίδης, Σ. Χατζηστεφανίδου-Πολυζώη, Εκδόσεις ηµ. Ν. Παπαδήµα, Τρίτη Έκδοση. 12. Soloway, E., (1996). Interactive learning Environments: Where They ve Come From & Where they re Going, University of Michigan, CHI Soloway, E., Quick, (1991). Where do the Computers Go?, Logon Education, Communications of the ACM, V34, I Waterworth J. A., (1995). HCI Design as Sensory Ergonomics: Creating Synaesthetic Media, Proc. IRIS-8 Gothenburg Studies in Informatics, Report Winn, W., (1993). A computational Basis for Educational Applications of Virtual Reality, HITL University of Washington, 16. Μακλούαν, (1994) Μ., MEDIA: Οι Προεκτάσεις του Ανθρώπου, µετάφραση Σπύρος Μάνδρος, Εκδόσεις Κάλβος. 17. Μικρόπουλος, (1998). Κ., Εκπαιδευτικό Λογισµικό Πολυµέσων-Θέµατα Σχεδίασης και Αξιολόγησης, Πανεπιστηµιακές Σηµειώσεις, Ντιούι, Τ., (1980). Εµπειρία και Εκπαίδευση, µετάφραση Λέανδρος Πολενάκης. Εκδόσεις Γλάρος 19. Ντιούι, Τ., (1982). Το σχολείο και η Κοινωνία, µετάφραση Μ. Μιχαλοπούλου, Εκδόσεις Γλάρος 20. Σατώ, Ζ., (1983). Οι µεγάλοι παιδαγωγοί, µετάφραση Κ. Ι. Κίτσου, Εκδόσεις Γλάρος. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Η ταξινόµηση των Bruce & Levin. Παρουσιάζεται συνοπτικά η προτεινόµενη στο [4] ταξινόµηση των εκπαιδευτικών τεχνολογιών. Α. Μέσα για έρευνα (Inquiry) i) Κατασκευή (building) θεωριών η τεχνολογία ως µέσο σκέψης

7 98 Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση ii) Εξερεύνηση µοντέλων και εργαλειοσυλλογές (toolkits) προσοµοίωσης (Interactive Physics, STEP, Pond, ThinkerTools, SimAnt, SimCity, SimEarth, Sampling Laboratory) Λογισµικό απεικόνισης (visualization) (Chem Viz) Περιβάλλοντα εικονικής πραγµατικότητας Μοντελοποίηση (modeling) δεδοµένων ορισµός κατηγοριών, σχέσεων, αναπαραστάσεων (Tabletop) ιαδικαστικά (procedural) µοντέλα (Logo) Μαθηµατικά µοντέλα (Stella, Mathematica) Αναπαράσταση γνώσης: σηµασιολογικά (semantic) network, εργαλεία σκιαγράφησης (outline) Προσπέλαση δεδοµένων σύνδεση µε τον κόσµο των κειµένων, του βίντεο, των δεδοµένων Υπερκείµενα και περιβάλλοντα υπερµέσων (Intermedia) Προσπέλαση και διαχείριση βιβλιοθήκης Ψηφιακές βιβλιοθήκες Βάσεις εδοµένων (Oxford English Dictionary, thesaurus, encyclopedia, census, Olympics records, Immigrants, Bushrangers) Μουσική, ήχος, εικόνες, γραφικά, βίντεο, πίνακες δεδοµένων, γραφήµατα, κείµενο iii) Συλλογή δεδοµένων χρησιµοποιώντας την τεχνολογία για επέκταση των αισθήσεων Αποµακρυσµένα (remote) επιστηµονικά όργανα προσπελάσιµα µέσω δικτύων Microcomputer-based εργαστήρια, µε αισθητήρες για θερµοκρασία, κίνηση, καρδιογράφους, κ.λ.π. Κατασκευαστές επισκοπήσεων (Survey) για επισκοπήσεις και συνεντεύξεις από µαθητές Βίντεο και εγγραφή ήχου (Tapemeasure, C-Video) Μικροσκόπιο iv) Ανάλυση δεδοµένων Ερευνητική ανάλυση δεδοµένων (Statistics Workshop) Στατιστική ανάλυση (SPSS) Περιβάλλοντα για έρευνα Επεξεργασία εικόνας Λογιστικά Φύλλα (Excel, Lotus 1-2-3) Προγράµµατα για να κάνεις πίνακες και γραφήµατα (Datadesk) Προγράµµατα λύσης προβληµάτων (Where in the World is Carmen Sandiego?) Β. Μέσα επικοινωνίας (Communication) i) Προετοιµασία κειµένου Επεξεργασία κειµένου Κατασκευή σκελετού κειµένου (Outlining) Γραφικά Ορθογραφία, γραµµατική, χρήση, και style aids Συµβολικές εκφράσεις Επιτραπέζια τυπογραφεία (Desktop publishing) Γραφικά παρουσίασης (Presentation graphics) ii) Επικοινωνία -- µε άλλους εκπαιδευόµενους, εκπαιδευτές, ειδικούς σε διάφορα πεδία και ανθρώπους ανά τον κόσµο Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (Eudora/Internet) Ασύγχρονη συνδιάσκεψη (conferencing) µε υπολογιστή Σύγχρονη συνδιάσκεψη µε υπολογιστή (κείµενο, ήχος, βίντεο, κ.λ.π) (Interchange, Realtime Writer, CECE Talk) Servers κατανεµηµένων πληροφοριών, όπως το World-wide Web Περιβάλλοντα υπερκειµένων δηµιουργηµένα από εκπαιδευόµενους (CSILE) iii) Συνεργατικά (collaborative) µέσα

8 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο µε ιεθνή Συµµετοχή 99 Συνεργατικά περιβάλλοντα δεδοµένων (Earthlab, National Geographic Kids Network) Συστήµατα υποστήριξης οµαδικών αποφάσεων (Capture Lab) Συνεργατική ετοιµασία εγγράφων (Virtual Notebook) Κοινωνικά λογιστικά φύλλα (Lotus Notes) iv) Μέσα διδασκαλίας Εκπαιδευτικά ολοκληρωµένα συστήµατα ιδακτικές (instructional) προσοµοιώσεις Συστήµατα drill and practice Τηλε-εκπαίδευση (Telementoring) Γ. Μέσα για κατασκευές (construction) Συστήµατα ελέγχου χρησιµοποιώντας την τεχνολογία για να επηρεάσουµε το φυσικό κόσµο Ροµποτική (Robotics) Lego Logo Έλεγχος συσκευών (equipment) Σχεδιασµός µε τη βοήθεια υπολογιστή (Computer-aided) Κατασκευή γραφηµάτων και πινάκων (charts). Μέσα έκφρασης (expression) Προγράµµατα σχεδίασης και ζωγραφικής Σύνθεση µουσικής και σύνταξη (music editors) Αλληλεπιδραστικό βίντεο και υπερµέσα Λογισµικό animation Σύνθεση πολυµέσων

9 100 Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» ΘΕΜΑ:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» ΘΕΜΑ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη. Η διατριβή ακολουθεί την εξής δομή :

Περίληψη. Η διατριβή ακολουθεί την εξής δομή : Περίληψη Στην παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή διαπραγματευόμαστε την κατασκευή ενός εκπαιδευτικού λογισμικού που να απευθύνεται στους μαθητές της Γ- Λυκείου, για τη διδασκαλία του Μαθήματος των Αρχών Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αστρολάβος, Τεύχος Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αντώνιος Π. Κωστάκος Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής Στερεάς Ελλάδος ankostakos@sch.gr Βασιλική Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη διαδραστικού εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία του μαθήματος "Σχεδίαση με χρήση Η/Υ" στην τεχνική εκπαίδευση

Ανάπτυξη διαδραστικού εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία του μαθήματος Σχεδίαση με χρήση Η/Υ στην τεχνική εκπαίδευση ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ανάπτυξη διαδραστικού εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση του χώρου των εκπαιδευτικών περιβαλλόντων προγραμματισμού υπολογιστών: τεχνολογικές και παιδαγωγικές προβολές

Επισκόπηση του χώρου των εκπαιδευτικών περιβαλλόντων προγραμματισμού υπολογιστών: τεχνολογικές και παιδαγωγικές προβολές Επισκόπηση του χώρου των εκπαιδευτικών περιβαλλόντων προγραμματισμού υπολογιστών: τεχνολογικές και παιδαγωγικές προβολές Γιώργος Φεσάκης 1 και Αγγελική Δημητρακοπούλου 2 1 Διδάσκων ΠΔ407/80, ΤΕΠΑΕΣ, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

- Από τις εμπειρικές προσεγγίσεις στη διεπιστημονική θεώρηση -

- Από τις εμπειρικές προσεγγίσεις στη διεπιστημονική θεώρηση - Δημητρακοπούλου Α.,.(1998). Σχεδιάζοντας εκπαιδευτικά λογισμικά - Από τις εμπειρικές προσεγγίσεις στη διεπιστημονική θεώρηση-. Περιοδικό ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Μέρος Α, No 100, σελ. 114-123 & Μέρος Β : Νο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ & ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ & ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Ν., ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ Α., ΛΙΟΥΤΑ Χ., ΜΑΣΟΥΡΟΥ Β. ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ & ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ISBN: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 4 ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ... 6 Θεωρίες μάθησης και υπολογιστές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Eκπαιδευτικό Λογισμικό Εκμάθησης Αγγλικής Γλώσσας με Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακή παιδεία σε περιβάλλον απόστασης: βασικές αρχές και παιδαγωγικά ζητήματα

Πληροφοριακή παιδεία σε περιβάλλον απόστασης: βασικές αρχές και παιδαγωγικά ζητήματα Πληροφοριακή παιδεία σε περιβάλλον απόστασης: βασικές αρχές και παιδαγωγικά ζητήματα Μιχάλης Νικητάκης ΤΕΙ Κρήτης, Κεντρική Βιβλιοθήκη, nikit@lib.teicrete.gr Παμπουχίδου Αναστασία ΤΕΙ Κρήτης, Τμήμα Εφαρμοσμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: «ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ (ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ Ι

Διαβάστε περισσότερα

Το επιστηµονικό πεδίο των Εκπαιδευτικών Εφαρµογών των

Το επιστηµονικό πεδίο των Εκπαιδευτικών Εφαρµογών των Το επιστηµονικό πεδίο των Εκπαιδευτικών Εφαρµογών των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας και η σχέση του µε την Εκπαίδευση από Απόσταση: Βασικές θεωρήσεις Aγγελική ηµητρακοπούλου Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορικής στην εκπαίδευση: Εκπαίδευση εκπαιδευτικών

Τεχνολογίες Πληροφορικής στην εκπαίδευση: Εκπαίδευση εκπαιδευτικών Page 1 of 197 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τµήµα Ψηφιακών Συστηµάτων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ «ιδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακά συστήµατα» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση Μεταπτυχιακή ιπλωµατική Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Πατρώνυμο Εκπαιδευτικό Λογισμικό στα Μαθηματικά της Δ

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ»

«Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΛΕΝΗ ΤΣΑΜΗ «Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

E learning για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Στρατηγικές Συνεργατικής Μάθησης

E learning για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Στρατηγικές Συνεργατικής Μάθησης Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» E learning για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Στρατηγικές Συνεργατικής Μάθησης Μεταπτυχιακή Διατριβή Βενιέρη Αικατερίνη

Διαβάστε περισσότερα

Η Εκπαίδευση από Απόσταση και οι Εκπαιδευτικές Εφαρμογές των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας: Βασικές θεωρήσεις

Η Εκπαίδευση από Απόσταση και οι Εκπαιδευτικές Εφαρμογές των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας: Βασικές θεωρήσεις Η Εκπαίδευση από Απόσταση και οι Εκπαιδευτικές Εφαρμογές των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας: Βασικές θεωρήσεις Aγγελική Δημητρακοπούλου Εργαστήριο Μαθησιακής Τεχνολογίας και Εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Θαρρενός Μπράτιτσης. Ηλ. Μηχανικός, Υπ. Διδάκτορας Τ.Ε.Π.Α.Ε, Πανεπιστήμιο Αιγαίου Λ. Δημοκρατίας 1, Ρόδος, 85100 bratitsis@aegean.

Θαρρενός Μπράτιτσης. Ηλ. Μηχανικός, Υπ. Διδάκτορας Τ.Ε.Π.Α.Ε, Πανεπιστήμιο Αιγαίου Λ. Δημοκρατίας 1, Ρόδος, 85100 bratitsis@aegean. Μπράτιτσης Θ & Δημητρακοπούλου Α (2001) Ολοκληρωμένα Περιβάλλοντα Εκπαίδευσης από απόσταση μέσω διαδικτύου: Παρόν και μέλλον Στο (Επιμ) Β Μακράκης, Πρακτικά Πανελληνίου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «Νέες

Διαβάστε περισσότερα

Διδασκαλία της Γλώσσας σε όλες τις τάξεις του Δημοτικού Η δυνατότητα χρήσης ειδικού Λογισμικού

Διδασκαλία της Γλώσσας σε όλες τις τάξεις του Δημοτικού Η δυνατότητα χρήσης ειδικού Λογισμικού Πτυχιακή Εργασία Διδασκαλία της Γλώσσας σε όλες τις τάξεις του Δημοτικού Η δυνατότητα χρήσης ειδικού Λογισμικού Καλιακάτσου Δανάη του Φωτίου Αριθμός Μητρώου: Τ0-2664 φοιτήτρια του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία της γλώσσας και της λογοτεχνίας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση:

Μελέτη για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία της γλώσσας και της λογοτεχνίας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Π3.1.2. Ανάπτυξη μεθοδολογίας για τη διδασκαλία των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων στο μάθημα της Ελληνικής Γλώσσας με τη δημιουργική αξιοποίηση της επιστήμης και των εργαλείων ΤΠΕ Μελέτη για την αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ «ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕ» ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μ. ΣΙΑΣΙΑΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΞΥΠΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ (Ε-LEARNING) ΣΤΟ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΖΕΡΔΕΒΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία ΘΕΜΑ: Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

Πτυχιακή Εργασία ΘΕΜΑ: Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Πτυχιακή Εργασία ΘΕΜΑ: Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ονοματεπώνυμο Φοιτήτριας: ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΟΥΛΟΥ Όνομα Πατρός: ΣΕΡΑΦΕΙΜ Αριθμός Μητρώου : Τ - 518 ΟΚΤΩΜΒΡΙΟΣ 2006

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ Πτυχιακή Εργασία Υλοποίηση εκπαιδευτικής εφαρμογής με θέμα το περιβάλλον και την οικολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Τεχνολογίες της Ηλεκτρονικής και Τεχνολογικά Υποστηριζόμενης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ΣΥΡΜΑΚΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ελεύθερο Λογισμικό Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα: Διερεύνηση Ενσωμάτωσης στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα

Ελεύθερο Λογισμικό Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα: Διερεύνηση Ενσωμάτωσης στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα 1 ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ Η παρούσα εργασία συντάχτηκε στα πλαίσια της υποχρεωτικής ανάληψης διπλωματικής εργασίας για την ολοκλήρωση του προγράμματος ΕΠΠΑΙΚ της ΑΣΠαιΤΕ, υπό την επίβλεψη της Μαρίας Μουντρίδου.

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης. Τεύχος 2: Κλάδοι ΠΕ60/70

Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης. Τεύχος 2: Κλάδοι ΠΕ60/70 ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Άξονας Προτεραιότητας 2, Μέτρο 2.1 ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα

Διαβάστε περισσότερα

Το επιστημονικό πεδίο των Εκπαιδευτικών Εφαρμογών. των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας και η σχέση του

Το επιστημονικό πεδίο των Εκπαιδευτικών Εφαρμογών. των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας και η σχέση του Το επιστημονικό πεδίο των Εκπαιδευτικών Εφαρμογών των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας και η σχέση του με την Εκπαίδευση από Απόσταση: Βασικές θεωρήσεις Aγγελική Δημητρακοπούλου Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

«Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη»

«Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» Αξιοποίηση και αξιολόγηση του πολυχρηστικού εικονικού περιβάλλοντος ανοικτού κώδικα Open Sim σε διασύνδεση με το Scratch4OS

Διαβάστε περισσότερα