Ταξινόµηση των εκπαιδευτικών τεχνολογικών µέσων µε βάση την υποστήριξη που παρέχουν στις φυσικές παρορµήσεις των παιδιών 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ταξινόµηση των εκπαιδευτικών τεχνολογικών µέσων µε βάση την υποστήριξη που παρέχουν στις φυσικές παρορµήσεις των παιδιών 1"

Transcript

1 92 Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση Ταξινόµηση των εκπαιδευτικών τεχνολογικών µέσων µε βάση την υποστήριξη που παρέχουν στις φυσικές παρορµήσεις των παιδιών 1 Α. Πέτρου-Μπακίρη Καθ. Πληροφορικής Ε, Υπ. ιδάκτορας Π.Τ.Ν Πανεπιστηµίου Αιγαίου Γ. Φεσάκης Καθ. Πληροφορικής Ε, Υπ. ιδάκτορας Π.Τ.Ν Πανεπιστηµίου Αιγαίου Φ. Καλαβάσης Καθηγητής Π.Τ.Ν Πανεπιστηµίου Αιγαίου Α. ηµητρακοπούλου Επίκουρος Καθηγήτρια Π.Τ.Ν Πανεπιστηµίου Αιγαίου Περίληψη Η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας στην εκπαίδευση αποτελεί αντικείµενο πολλών ερευνών που προέρχονται είτε αµιγώς από τον τεχνολογικό είτε αµιγώς από τον εκπαιδευτικό χώρο και σπανιότερα και από τους δύο. Οι ειδικοί του χώρου συχνά διαφωνούν για το περιεχόµενο του και αδυνατούν να διαµορφώσουν κοινή προοπτική και στόχους. Η διαφωνία στην οριοθέτηση του χώρου των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση θεωρείται βασικός ανασταλτικός παράγοντας για την εµφάνιση µεγάλης κλίµακας αποτελεσµάτων. Στην εργασία αυτή προτείνουµε ένα νέο σύστηµα ταξινόµησης των εκπαιδευτικών µέσων προκειµένου να προσεγγίζεται οµοιόµορφα, η παιδαγωγική τους προοπτική. Λέξεις - κλειδιά: Εκπαιδευτική τεχνολογία, Φιλοσοφία της Παιδείας Abstract The exploitation of technologies of information and communication in education is the subject of many research efforts. The research approaches are often pure technological or pure educational and rarely interdisciplinary. The educational technology specialists often disagree even about the content of their research field and fail to shape common views and set common goals. As a result, the corresponding research does not have large-scale impact in the educational practice. In this paper we propose a taxonomy of educational technology in order to form a common view of their educational potential. 1. Εισαγωγή Η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας στην εκπαίδευση αποτελεί αντικείµενο πολλών ερευνών που προέρχονται είτε αµιγώς από τον τεχνολογικό είτε αµιγώς από τον εκπαιδευτικό χώρο και σπανιότερα και από τους δύο. Οι θεωρητικές βάσεις των περισσότερων απόψεων βρίσκονται στις γνωστικές θεωρίες (Συµπεριφορισµός, Κονστρουκτιβισµός κ.α). Ανεξάρτητα από τις βασικές αρχές κάθε προσέγγισης τα αποτελέσµατα των ερευνών δεν είναι ορατά σε µεγάλη κλίµακα. Στην εργασία αυτή υποστηρίζεται ότι η δυστοκία αυτή οφείλεται σε µεγάλο βαθµό: στον κατακερµατισµό των προσπαθειών και στην έλλειψη κοινά αποδεχτών στόχων. Σε αυτά τα πλαίσια, προτείνεται ένα νέο σύστηµα ταξινόµησης των εκπαιδευτικών µέσων προκειµένου να προσεγγίζεται οµοιόµορφα, η παιδαγωγική τους προοπτική. Αρχικά, επισηµαίνεται η επιστηµολογική αξία των συστηµάτων ταξινόµησης ενώ παρουσιάζονται συνοπτικά κάποιες χαρακτηριστικές ταξινοµήσεις των εκπαιδευτικών 1 Εργασία νέου ερευνητή

2 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο µε ιεθνή Συµµετοχή 93 τεχνολογιών και σχολιάζονται οι αδυναµίες τους. Στη συνέχεια, παρουσιάζεται µια ταξινόµηση βασισµένη στη θεώρηση της εκπαιδευτικής τεχνολογίας ως ένα σύνολο µέσων και στην άποψη του Dewey ότι η εκπαίδευση πρέπει να στηρίζεται στις φυσικές παρορµήσεις του παιδιού για έρευνα, κατασκευή, επικοινωνία και έκφραση. Τέλος, η ταξινόµηση αυτή συµπληρώνεται λαµβάνοντας υπόψη µία ακόµα φυσική παρόρµηση των παιδιών που αφορά στην κατασκευή και αλληλεπίδραση µε ενεργές αναπαραστάσεις (enactive representations). 2. Συνήθεις ταξινοµήσεις των εκπαιδευτικών τεχνολογιών. Ένα σύστηµα ταξινόµησης αφορά στην οργάνωση παρατηρήσεων και/ή αντιλήψεων σε κατηγορίες και µπορεί να αποτελέσει βασικό βήµα στην κατανόηση ενός γνωστικού πεδίου. Τα συστήµατα ταξινόµησης αξιολογούνται µε βάση τη δυνατότητα παραγωγής νέων προοπτικών οικείων αντικειµένων και την ικανότητα ερµηνείας πολύπλοκων σειρών φαινοµένων [4]. Στο χώρο της εκπαιδευτικής τεχνολογίας έχουν προταθεί κατά καιρούς διαφορετικά συστήµατα ταξινόµησης. Κανένα όµως δεν έχει τύχει ευρείας αποδοχής και κυρίως δεν συνιστά ταξινόµηση πρακτικά αξιοποίηση από τους εκπαιδευτικούς για την επιλογή των µέσων που απαιτούνται κατά το σχεδιασµό και την οργάνωση της διδασκαλίας Η κατάσταση αυτή οφείλεται σε πολλούς και διαφορετικούς λόγους. Ένας από αυτούς είναι θεµελιώδης: η άποψη των επιστηµόνων για το τι περιλαµβάνει ο όρος «εκπαιδευτική τεχνολογία» και σε τι συνίσταται ο χώρος αυτός, είναι συχνά πολύ διαφορετική. Ο ερευνητικός χώρος της αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση χαρακτηρίζεται ως διεπιστηµονικός. Επιστήµονες από διαφορετικά πεδία, όπως η διδακτική των γνωστικών αντικειµένων, η γνωστική ψυχολογία, η πληροφορική κ.α, εργάζονται σε θέµατα όπως η παιδαγωγική θεωρία, η επιλογή του υλικού και του λογισµικού, οι διδακτικές µέθοδοι και η αξιολόγηση. Όµως οι προσπάθειες κατακερµατίζονται µέσα από την έλλειψη κοινά αποδεκτών στόχων. Στα επόµενα, θα αναφερθούν χαρακτηριστικά συστήµατα ταξινόµησης που έχουν προταθεί στη βιβλιογραφία. Τα συστήµατα έχουν επιλεχθεί για να αναδειχθεί η ποικιλοµορφία αλλά και οι βασικές αδυναµίες τους. Συγκεκριµένα, τα συστήµατα ταξινόµησης που ακολουθούν παρουσιάζουν αδυναµίες όπως: α. ορισµένα δεν είναι αρκετά γενικά ώστε να µπορούν να εντάξουν συγκεκριµένα εκπαιδευτικά µέσα σε κάποια κατηγορία, β. άλλα είναι τόσο γενικά που δεν έχουν πρακτική αξία, µε την έννοια ότι δε µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την αναζήτηση κατάλληλων εκπαιδευτικών µέσων κατά το σχεδιασµό της διδασκαλίας. 2.1 Ταξινόµηση µε ειδική υπόθεση για τη διαδικασία διδασκαλίας Ορισµένες ταξινοµήσεις, βασίζονται στην προ-υπόθεση µιας συγκεκριµένης προσέγγισης διδασκαλίας. Για παράδειγµα, στο [3] οι συντάκτες βασίζονται στην προσέγγιση διδασκαλίας που περιγράφεται στο επόµενο απόσπασµα: «Σύµφωνα µε το µοντέλο,., η διαδικασία της διδασκαλίας θεωρεί τον εκπαιδευτικό που παρουσιάζει την πληροφορία στους µαθητές και τους καθοδηγεί σε µια πρώτη αλληλεπίδραση µε την ύλη. Οι µαθητές εξασκούνται στην ύλη για να αυξήσουν την εξοικείωση τους µε αυτή και τελικά αξιολογούνται για να διαπιστωθεί αν έχουν µάθει την ύλη και να σχεδιαστεί τι θα πρέπει να κάνουν κατόπιν» Βασισµένοι στην παραπάνω υπόθεση, οι συντάκτες προτείνουν το ακόλουθο σύστηµα ταξινόµησης για τα νέας τεχνολογίας εκπαιδευτικά µέσα: Εκπαιδευτικές παρουσιάσεις (Tutorials), Εξάσκησης (Drill), Προσοµοιώσεις (Simulations), Παιχνίδια (Games), οκιµασίες (Tests). Παρατηρούµε ότι, στην ταξινόµηση αυτή δεν υπάρχει κατηγορία για να ενταχθούν µε ευκολία λογισµικά εργαλεία γενικού σκοπού όπως λογιστικά φύλλα, διαχειριστές ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή προγράµµατα σχεδιασµού και επεξεργασίας εικόνας. Επιπλέον, δεν υπάρχει κατηγορία για να ενταχθεί ο παγκόσµιος ιστός (WWW). Η υπόθεση ενός µοντέλου

3 94 Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση διδασκαλίας είχε σαν αποτέλεσµα η ταξινόµηση να µπορεί να χρησιµοποιηθεί µόνο για τον εντοπισµό τεχνολογικών µέσων που µπορούν να το υποστηρίξουν. 2.2 Ταξινόµηση µε βάση την τρέχουσα ποικιλία εκπαιδευτικών λογισµικών Σε µια διαφορετική προσέγγιση ταξινόµησης των εκπαιδευτικών χρήσεων της τεχνολογίας οι Olds, Schartz και Willie [7] πρότειναν ένα σύστηµα ταξινόµησης κατόπιν εξαντλητικής επισκόπησης των υπαρχόντων εκπαιδευτικών µέσων. Στην ταξινόµηση τους λοιπόν διέκριναν τις επόµενες κατηγορίες µέσων ανάλογα µε το ποιος έχει τον έλεγχο ο µαθητής ή το µέσο. 1. εργαλεία που ελέγχουν το µαθητή και τη διαδικασία διδασκαλίας και αντικαθιστούν ως ένα βαθµό τον δάσκαλο, 2. εργαλεία που ενσωµατώνονται στη διαδικασία της διδασκαλίας για να βοηθήσουν το δάσκαλο και/ή το µαθητή και 3. εργαλεία που παίζουν το ρόλο ενός ειδικού µαθητή που καλούνται οι µαθητές να διδάξουν. Το σύστηµα αυτό αναγνωρίζει την πλειονότητα των εργαλείων που υπάρχουν σήµερα, είναι όµως πολύ γενικό. εν επιτρέπει δηλαδή στον ενδιαφερόµενο να αναζητήσει µε ευκολία τα εργαλεία που τον ενδιαφέρουν ή να οραµατιστεί νέα εργαλεία. Ο εκπαιδευτικός που θέλει να σχεδιάσει µια διδασκαλία µε την ένταξη εκπαιδευτικής τεχνολογίας που θα περιγράφεται σε ένα τέτοιο σύστηµα σε πλήρη ανάπτυξη, θα δυσκολεύεται να αξιολογήσει ένα εργαλείο σε σχέση µε τους στόχους του. 2.3 Ταξινοµήσεις µε βάση τις γνωστικές θεωρίες Προβληµατικές ταξινοµήσεις είναι δυνατό να παραχθούν από προσπάθειες που στηρίζονται σε συγκεκριµένη γνωστική θεωρία. Οι γνωστικές θεωρίες που έχουν µεγάλη επίδραση στην εκπαιδευτική τεχνολογία έχουν περάσει από τέσσερις γενιές, κάθε µια από τις οποίες χαρακτηρίζεται και από αντίστοιχα εκπαιδευτικά µέσα. Οι γενιές των γνωστικών θεωριών µπορούν να χρησιµοποιηθούν έτσι για την ταξινόµηση των εκπαιδευτικών τεχνολογιών. ιακρίνουµε λοιπόν τις επόµενες κατηγορίες εκπαιδευτικών µέσων: της συµπεριφοριστικής θεωρίας, της συστηµικής θεωρίας της επικοινωνίας, της θεωρίας της επικοινωνίας µε ενεργό δέκτη και της δοµητιστικής γνωστικής θεωρίας [10]. Η αυστηρή οχύρωση πίσω από µια γνωστική θεωρία προκαλεί πολώσεις που δεν επιτρέπουν την ευρύτερη αποδοχή των προτεινόµενων πρακτικών. Παρά τη σηµαντική βοήθεια των γνωστικών θεωριών στους εκπαιδευτικούς που ενδιαφέρονται, δεν είναι ικανές να επιδράσουν σε σηµαντικό βαθµό στο σύνολο της εκπαιδευτικής πρακτικής ως οχήµατα εισαγωγής της χρήσης των τεχνολογικών εργαλείων. Η αλληλοαναίρεση των γνωστικών θεωριών αποτελεί εµπόδιο στην σχετική έρευνα άλλα και στην επιλογή της ερευνητικής πλατφόρµας για το σχεδιασµό εκπαίδευσης µε τη βοήθεια τεχνολογικών µέσων. Επιπλέον οι περισσότερες θεωρίες µάθησης στηρίζονται στην προ τεχνολογικής επανάστασης έρευνα και έχουµε πολλά να αναµένουµε από τη σύγχρονη γνωστική έρευνα αλλά και τις θεωρίες µηχανικής µάθησης (machine learning). 3. Ταξινόµηση ανεξάρτητη τεχνολογικών χαρακτηριστικών και θεωριών διδασκαλίας και µάθησης Μια ταξινόµηση που θα καλύπτει τις αδυναµίες που αναφέρθησαν στα προηγούµενα θα πρέπει να είναι ευρύτερης προοπτικής για να είναι αρκετά γενική αλλά και ταυτόχρονα πρακτικά αξιοποιήσιµη. Μια ταξινόµηση «ανεξάρτητη» των εφήµερων τεχνολογικών χαρακτηριστικών και υποθέσεων για τη διαδικασία διδασκαλίας και µάθησης (µε την έννοια ότι δε συνδέεται άµεσα µε αυτές) είναι αυτή που προτείνεται στο [4] και στηρίζεται στις επόµενες βασικές αρχές: α. Η τεχνολογία µπορεί να θεωρηθεί σαν ένα σύνολο µέσων: Η άποψη αυτή δεν είναι βέβαια καινούργια αφού στο [16] υποστηρίζεται ότι τα µέσα αποτελούν προεκτάσεις του

4 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο µε ιεθνή Συµµετοχή 95 ανθρώπου. Η άποψη αυτή παραπέµπει και στον Vygotsky, που υποστηρίζει ότι ο άνθρωπος έρχεται σε επαφή µε τον περιβάλλοντα κόσµο µέσω κοινωνικών εργαλείων. β. Η εκπαίδευση µπορεί να βασιστεί στις φυσικές παρορµήσεις του ανθρώπου για έρευνα (inquiry), επικοινωνία (communication), δηµιουργία ή σύνθεση αντικειµένων (construction) και έκφραση συναισθηµάτων και ιδεών (expression). Η αρχή αυτή αποτελεί τη βάση της παιδαγωγικής του Dewey [6] που θεωρεί ως πρόκληση για την εκπαίδευση να θεραπεύσει τις παρορµήσεις αυτές για τη δια βίου µάθηση του ατόµου. Λαµβάνοντας υπόψη τις δύο παραπάνω αρχές προκύπτει σύστηµα ταξινόµησης για την εκπαιδευτική τεχνολογία ανάλογα µε τη χρήση της ως σύνολα µέσων για: Έρευνα (Inquiry) Επικοινωνία (Communication) Κατασκευή (Construction) Έκφραση (Expression) Το παραπάνω σύστηµα ξεπερνά τους περιορισµούς των προηγούµενων γιατί στηρίζεται κυρίως σε γενικές παιδαγωγικές αρχές, παρά σε στενά τεχνολογικά ή διδακτικά χαρακτηριστικά. Είναι αρκετά γενικό για να περιλάβει τα παραδοσιακά και τα σύγχρονα εκπαιδευτικά µέσα εντάσσοντας τα συχνά και σε κοινές κατηγορίες. Ταυτόχρονα είναι αρκετά συγκεκριµένο ώστε να µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την αναζήτηση και την επιλογή εκπαιδευτικών µέσων κατά το σχεδιασµό της διδασκαλίας. Ο συνδυασµός της φιλοσοφίας του Dewey για τη βάση του σχεδιασµού της σύγχρονης εκπαίδευσης µε την έννοια του τεχνολογικού µέσου, αντί όρων όπως «πρόγραµµα», «εργαλείο» ή «εφαρµογή» επιτρέπει λοιπόν την ταξινόµηση των εκπαιδευτικών τεχνολογιών ανεξάρτητα από τα χαρακτηριστικά του υλικού ή του λογισµικού αλλά και ανεξάρτητα από κάποιο συγκεκριµένο πρότυπο διαδικασίας διδασκαλίας και µοντέλο µάθησης. Το σύστηµα ταξινόµησης (βλέπε παράρτηµα) που αναφέρεται εδώ εφαρµόστηκε µε αρκετή επιτυχία όπως καταγράφεται στο [4] για την ταξινόµηση πληθώρας σύγχρονων εκπαιδευτικών τεχνολογιών. Στην παρούσα εργασία προτείνουµε να επεκταθεί µε την προσθήκη µιας νέας βασικής κατηγορίας. Η ανάγκη για επέκταση προκύπτει: Α. Από τον εντοπισµό µιας φυσικής παρόρµησης των παιδιών που εµφανίστηκε ή µάλλον τονίσθηκε µε τον εµπλουτισµό του περιβάλλοντος µε αυτόµατα (automata). Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο [2]: «Young children s fascination with machines, from mechanical wind-up toys to music boxes, from robots to sound-sensitive flowers, may well be yet another facet of their natural tendency to rely upon enactive representations as a favorite way to explore, express, and exchange experience and ideas. Machines, can be thought of as automated or mechanized processes embodied in artifacts that behave.» Σε ελεύθερη απόδοση: «Η γοητεία που ασκούν οι µηχανές (από τα εξ ολοκλήρου µηχανικά παιχνίδια µέχρι τα µουσικά κουτιά και από τα ροµπότ µέχρι τα ευαίσθητα στον ήχο λουλούδια) στα παιδιά µπορεί να είναι ακόµα µια όψη της φυσικής τους τάσης να ερευνούν, να εκφράζονται και να ανταλλάσσουν εµπειρίες και ιδέες βασιζόµενα σε ενεργές αναπαραστάσεις. Οι µηχανές, µπορούν να θεωρηθούν σαν αυτοµατοποιηµένες διαδικασίες ενσωµατωµένες σε κατασκευάσµατα που εµφανίζουν συµπεριφορά.» Β. Από τη διάκριση µιας κατηγορίας τεχνολογικών µέσων που περιγράφονται συνοπτικά ως µέσα για ενεργές αναπαραστάσεις (enactive representations). Τα µέσα αυτά επιτρέπουν εκτός από την αφαιρετική αναπαράσταση αντικειµένων και την ενσωµάτωση συµπεριφοράς. Τέτοια µέσα είναι τα περιβάλλοντα µοντελοποίησης, προσοµοίωσης, δραµατοποίησης, οι µηχανές µε την κυβερνητική τους έννοια κ.α. Τα µέσα της κατηγορίας αυτής εξυπηρετούν ταυτόχρονα την τάση για έρευνα, έκφραση και επικοινωνία. Για το λόγο αυτό τα µέσα αυτής της κατηγορίας εµφανίζονται ταυτόχρονα και στις τρεις αντίστοιχες κατηγορίες της ταξινόµησης που προτείνεται

5 96 Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση στο [4]. Είναι φανερό ότι, στην εν λόγω κατηγορία περιλαµβάνονται κυρίως τα σύγχρονα υπολογιστικά αντικείµενα που διευκολύνουν τη µοντελοποίηση δυναµικών αλληλεπιδράσεων και την προσοµοίωση συµπεριφορών. Τα αντικείµενα αυτά ενσωµατώνουν τη συµβολική και λειτουργική αξία που ενυπάρχουν ξεχωριστά στα συνήθη µέσα. Η κατασκευή ενεργών αναπαραστάσεων και η αλληλεπίδραση µε αυτές παρουσιάζεται από πολύ µικρή ηλικία κατά τη διάρκεια του παιγνιδιού όταν, για παράδειγµα, τα παιδιά προσποιούνται ότι ιππεύουν άλογο χρησιµοποιώντας ένα καλάµι. Σε µεγαλύτερες ηλικίες οι ενεργές αναπαραστάσεις παίρνουν τη µορφή µοντέλων, έξυπνων µηχανών, προσοµοιώσεων, αλληλεπίδρασης µε µηχανές που παρουσιάζουν συµπεριφορά (όπως ένα ροµπότ) κ.α. Η εµπλοκή των παιδιών στην κατασκευή ενεργών αναπαραστάσεων καθώς και η αλληλεπίδραση τους παίζει σηµαντικό ρόλο στη µάθηση [2]. Καταλήγοντας, η διάκριση των ενεργών αναπαραστάσεων σε ξεχωριστή και κύρια κατηγορία εκπαιδευτικών µέσων κρίνεται: Αναγκαία, για την αναγνώριση εκπαιδευτικών µέσων που δεν εντάσσονται στην ταξινόµηση του [4] όπως τα προϊόντα της έρευνας στην τεχνητή ζωή (artificial life) (π.χ τεχνητά κατοικίδια ζωάκια). Σκόπιµη, για να δοθεί η απαιτούµενη έµφαση στη χρήση των ενεργών αναπαραστάσεων κατά το σχεδιασµό της διδασκαλίας. Κατά συνέπεια, προτείνεται σύστηµα ταξινόµησης της εκπαιδευτικής τεχνολογίας που διακρίνει σύνολα µέσων για: Έρευνα (Inquiry), Επικοινωνία (Communication), Κατασκευή (Construction), Έκφραση (Expression) Κατασκευή & αλληλεπίδραση µε ενεργές αναπαραστάσεις (enactive representations) Βασικές υποκατηγορίες της τελευταίας κατηγορίας ορίζονται οι εξής: Προσποίηση & δραµατοποίηση (pretence & symbolic play) Κατασκευή µοντέλων, προσοµοιώσεων, µικρόκοσµων (models, simulations & microworlds) Κατασκευή και/ή αλληλεπίδραση µε νοήµονα κατασκευάσµατα (intelligent artifacts) 4. Συµπεράσµατα Συνοψίζοντας, αρχικά αναφέρθηκε η ανοµοιοµορφία στην αντίληψη του χώρου των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση από τους σχετικούς ερευνητές, λόγω της διεπιστηµονικότητας του. Το πρόβληµα αυτό αντικατοπτρίζεται στην ασυµφωνία των συστηµάτων ταξινόµησης των εκπαιδευτικών µέσων που παρουσιάζονται κατά καιρούς. Η ανοµοιοµορφία των αντιλήψεων για τον χώρο των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση θεωρείται σηµαντική αιτία για την αδυναµία παραγωγής αισθητών αποτελεσµάτων σε µεγάλη κλίµακα από την ερευνητική προσπάθεια. Κατόπιν παρουσιάστηκε ένα αρκετά γενικό και ταυτόχρονα πρακτικό σύστηµα ταξινόµησης. Η ταξινόµηση βασίζεται στην πρόταση του J. Dewey: η βάση της εκπαίδευσης είναι η φυσική τάση για έρευνα (να ανακαλύπτει κανείς πράγµατα), επικοινωνία (χρήση της γλώσσας), κατασκευή (πραγµάτων) και έκφραση (αισθηµάτων και ιδεών). Η ταξινόµηση αυτή είναι ανεξάρτητη εφήµερων τεχνολογικών χαρακτηριστικών και υποθέσεων για τη διαδικασία διδασκαλίας και µάθησης. Επιπλέον, ενσωµατώνει οµοιόµορφα τα παραδοσιακά εκπαιδευτικά µέσα ακόµα και σε κοινές κατηγορίες µε τα σύγχρονα και µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την προσέγγιση των νέων µέσων µε βάση κλασικές παιδαγωγικές απόψεις.

6 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο µε ιεθνή Συµµετοχή 97 Στη συνέχεια, το εν λόγω σύστηµα ταξινόµησης επεκτάθηκε µε βάση την παρατήρηση µιας νέας αυθόρµητης τάσης των παιδιών για την κατασκευή και/ή αλληλεπίδραση µε µέσα ενεργών αναπαραστάσεων που δεν υπήρχαν σε τόση αφθονία στην εποχή του Dewey. Η ανάδειξη των µέσων που επιτρέπουν τις ενεργές αναπαραστάσεις, ως µια βασική κατηγορία εκπαιδευτικών µέσων, που αντιστοιχεί σε φυσική παρόρµηση των παιδιών δίνει µια νέα παιδαγωγική προοπτική για σύγχρονα τεχνολογικά µέσα, όπως τα περιβάλλοντα µοντελοποίησης και προσοµοίωσης. Η ανάλυση της παιδαγωγικής προοπτικής των µέσων αυτών θα αποτελέσει το αντικείµενο µελλοντικών εργασιών. 5. Βιβλιογραφία 1. Ackermann, E., (1991). The Agency model of transaction, In. I. Harel & S. Papert (Eds.) Constructionism, Norwood, NJ: Ablex Publishing Company, pp Ackermann, E., (1997). Enactive Representations in Learning: Pretense, Models, Machines, University of Provence, France. 3. Alessi, S. M., & Trollip, S. R. (1991). Computer-based instruction: Methods and development. Engelwood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 4. Bruce, C. B., Levin, A. J., (1997). Educational Technology: Media for Inquiry, Communication, Construction and Expression, Journal of Educational Computing Research, Vol.17(1), pp , 5. Dewey, J., (1997). Experience and Education, Simon & a TOUCHSTONE BOOK Schuster. 6. Dewey, J., (1943). The child and the curriculum/the school and society, Chicago: University of Chicago Press, 7. Olds, H. F., Schwartz, J. L., & Willie, N. A., (1980). People and computers: Who teaches whom? Newton, MA: Education Development Center 8. Papert, S. (1980). Mindstroms: Computers, Children, and Power Ideas, Basic Books, N.Y. 9. Papert, S., (1991). Situating constructionism, in I. Harel & S. Papert Constructionism. Eds Ablex Publishing Co, Norwood, NJ. 10. Queau, P., (1986). Eloge de la Simulation, Seyssel, FR: Collection Milieux, Edition du Champ Vallon. 11. Reble, A., (1996). Ιστορία της Παιδαγωγικής, µετάφραση Θ. Χατζηστεφανίδης, Σ. Χατζηστεφανίδου-Πολυζώη, Εκδόσεις ηµ. Ν. Παπαδήµα, Τρίτη Έκδοση. 12. Soloway, E., (1996). Interactive learning Environments: Where They ve Come From & Where they re Going, University of Michigan, CHI Soloway, E., Quick, (1991). Where do the Computers Go?, Logon Education, Communications of the ACM, V34, I Waterworth J. A., (1995). HCI Design as Sensory Ergonomics: Creating Synaesthetic Media, Proc. IRIS-8 Gothenburg Studies in Informatics, Report Winn, W., (1993). A computational Basis for Educational Applications of Virtual Reality, HITL University of Washington, 16. Μακλούαν, (1994) Μ., MEDIA: Οι Προεκτάσεις του Ανθρώπου, µετάφραση Σπύρος Μάνδρος, Εκδόσεις Κάλβος. 17. Μικρόπουλος, (1998). Κ., Εκπαιδευτικό Λογισµικό Πολυµέσων-Θέµατα Σχεδίασης και Αξιολόγησης, Πανεπιστηµιακές Σηµειώσεις, Ντιούι, Τ., (1980). Εµπειρία και Εκπαίδευση, µετάφραση Λέανδρος Πολενάκης. Εκδόσεις Γλάρος 19. Ντιούι, Τ., (1982). Το σχολείο και η Κοινωνία, µετάφραση Μ. Μιχαλοπούλου, Εκδόσεις Γλάρος 20. Σατώ, Ζ., (1983). Οι µεγάλοι παιδαγωγοί, µετάφραση Κ. Ι. Κίτσου, Εκδόσεις Γλάρος. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Η ταξινόµηση των Bruce & Levin. Παρουσιάζεται συνοπτικά η προτεινόµενη στο [4] ταξινόµηση των εκπαιδευτικών τεχνολογιών. Α. Μέσα για έρευνα (Inquiry) i) Κατασκευή (building) θεωριών η τεχνολογία ως µέσο σκέψης

7 98 Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση ii) Εξερεύνηση µοντέλων και εργαλειοσυλλογές (toolkits) προσοµοίωσης (Interactive Physics, STEP, Pond, ThinkerTools, SimAnt, SimCity, SimEarth, Sampling Laboratory) Λογισµικό απεικόνισης (visualization) (Chem Viz) Περιβάλλοντα εικονικής πραγµατικότητας Μοντελοποίηση (modeling) δεδοµένων ορισµός κατηγοριών, σχέσεων, αναπαραστάσεων (Tabletop) ιαδικαστικά (procedural) µοντέλα (Logo) Μαθηµατικά µοντέλα (Stella, Mathematica) Αναπαράσταση γνώσης: σηµασιολογικά (semantic) network, εργαλεία σκιαγράφησης (outline) Προσπέλαση δεδοµένων σύνδεση µε τον κόσµο των κειµένων, του βίντεο, των δεδοµένων Υπερκείµενα και περιβάλλοντα υπερµέσων (Intermedia) Προσπέλαση και διαχείριση βιβλιοθήκης Ψηφιακές βιβλιοθήκες Βάσεις εδοµένων (Oxford English Dictionary, thesaurus, encyclopedia, census, Olympics records, Immigrants, Bushrangers) Μουσική, ήχος, εικόνες, γραφικά, βίντεο, πίνακες δεδοµένων, γραφήµατα, κείµενο iii) Συλλογή δεδοµένων χρησιµοποιώντας την τεχνολογία για επέκταση των αισθήσεων Αποµακρυσµένα (remote) επιστηµονικά όργανα προσπελάσιµα µέσω δικτύων Microcomputer-based εργαστήρια, µε αισθητήρες για θερµοκρασία, κίνηση, καρδιογράφους, κ.λ.π. Κατασκευαστές επισκοπήσεων (Survey) για επισκοπήσεις και συνεντεύξεις από µαθητές Βίντεο και εγγραφή ήχου (Tapemeasure, C-Video) Μικροσκόπιο iv) Ανάλυση δεδοµένων Ερευνητική ανάλυση δεδοµένων (Statistics Workshop) Στατιστική ανάλυση (SPSS) Περιβάλλοντα για έρευνα Επεξεργασία εικόνας Λογιστικά Φύλλα (Excel, Lotus 1-2-3) Προγράµµατα για να κάνεις πίνακες και γραφήµατα (Datadesk) Προγράµµατα λύσης προβληµάτων (Where in the World is Carmen Sandiego?) Β. Μέσα επικοινωνίας (Communication) i) Προετοιµασία κειµένου Επεξεργασία κειµένου Κατασκευή σκελετού κειµένου (Outlining) Γραφικά Ορθογραφία, γραµµατική, χρήση, και style aids Συµβολικές εκφράσεις Επιτραπέζια τυπογραφεία (Desktop publishing) Γραφικά παρουσίασης (Presentation graphics) ii) Επικοινωνία -- µε άλλους εκπαιδευόµενους, εκπαιδευτές, ειδικούς σε διάφορα πεδία και ανθρώπους ανά τον κόσµο Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (Eudora/Internet) Ασύγχρονη συνδιάσκεψη (conferencing) µε υπολογιστή Σύγχρονη συνδιάσκεψη µε υπολογιστή (κείµενο, ήχος, βίντεο, κ.λ.π) (Interchange, Realtime Writer, CECE Talk) Servers κατανεµηµένων πληροφοριών, όπως το World-wide Web Περιβάλλοντα υπερκειµένων δηµιουργηµένα από εκπαιδευόµενους (CSILE) iii) Συνεργατικά (collaborative) µέσα

8 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο µε ιεθνή Συµµετοχή 99 Συνεργατικά περιβάλλοντα δεδοµένων (Earthlab, National Geographic Kids Network) Συστήµατα υποστήριξης οµαδικών αποφάσεων (Capture Lab) Συνεργατική ετοιµασία εγγράφων (Virtual Notebook) Κοινωνικά λογιστικά φύλλα (Lotus Notes) iv) Μέσα διδασκαλίας Εκπαιδευτικά ολοκληρωµένα συστήµατα ιδακτικές (instructional) προσοµοιώσεις Συστήµατα drill and practice Τηλε-εκπαίδευση (Telementoring) Γ. Μέσα για κατασκευές (construction) Συστήµατα ελέγχου χρησιµοποιώντας την τεχνολογία για να επηρεάσουµε το φυσικό κόσµο Ροµποτική (Robotics) Lego Logo Έλεγχος συσκευών (equipment) Σχεδιασµός µε τη βοήθεια υπολογιστή (Computer-aided) Κατασκευή γραφηµάτων και πινάκων (charts). Μέσα έκφρασης (expression) Προγράµµατα σχεδίασης και ζωγραφικής Σύνθεση µουσικής και σύνταξη (music editors) Αλληλεπιδραστικό βίντεο και υπερµέσα Λογισµικό animation Σύνθεση πολυµέσων

9 100 Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΩΣ ΣΥΝΟΛΑ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΠΑΡΟΡΜΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΩΣ ΣΥΝΟΛΑ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΠΑΡΟΡΜΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΩΣ ΣΥΝΟΛΑ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΠΑΡΟΡΜΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ Α. Πέτρου-Μπακίρη Καθ. Πληροφορικής ΔΕ, Υπ. Διδάκτορας Π.Τ.Ν Πανεπιστημίου Αιγαίου Σαρανταπόρου 22 Α, Ρόδος,

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτο Κεφάλαιο Φάσεις & Μοντέλα ένταξης των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση...13 1.1 Εκπαιδευτική Τεχνολογία: η προϊστορία της πληροφορικής στην εκπαίδευση 14

Πρώτο Κεφάλαιο Φάσεις & Μοντέλα ένταξης των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση...13 1.1 Εκπαιδευτική Τεχνολογία: η προϊστορία της πληροφορικής στην εκπαίδευση 14 Περιεχόµενα Πρώτο Κεφάλαιο Φάσεις & Μοντέλα ένταξης των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση....13 1.1 Εκπαιδευτική Τεχνολογία: η προϊστορία της πληροφορικής στην εκπαίδευση 14 1.1.1 Ορισµός της εκπαιδευτικής τεχνολογίας...14

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση. Τεχνολογίες Πληροφορίας & (ΤΠΕ-Ε)

Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση. Τεχνολογίες Πληροφορίας & (ΤΠΕ-Ε) Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Η αξιοποίηση των σύγχρονων Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση και τη µάθηση Πώς οι ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές της Πληροφορικής στην Εκπαίδευση

Εφαρμογές της Πληροφορικής στην Εκπαίδευση Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Εφαρμογές της Πληροφορικής στην Εκπαίδευση Ενότητα # 3:Εκπαιδευτικό Λογισμικό και Ελληνικό Νηπιαγωγείο: Μια γενική επισκόπηση Θαρρενός Μπράτιτσης Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε)

Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε) Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε) Τεχνολογίες Μάθησης Learning Technologies 2015 Τι είναι; Πρόκειται για διεπιστημονική Κατεύθυνση σπουδών που εστιάζει στις Τεχνολογίες Μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Συστήµατα Τηλεκπαίδευσης: Γενική επισκόπηση Επισηµάνσεις Διάλεξη 9

Συστήµατα Τηλεκπαίδευσης: Γενική επισκόπηση Επισηµάνσεις Διάλεξη 9 1 Συστήµατα Τηλεκπαίδευσης: Γενική επισκόπηση Επισηµάνσεις Διάλεξη 9 Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή 2 Τηλεκπαίδευση Χρήση της τηλεµατικής τεχνολογίας (τηλεπικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Τεχνολογία - Πολυμέσα. Ελένη Περιστέρη, Msc, PhD

Εκπαιδευτική Τεχνολογία - Πολυμέσα. Ελένη Περιστέρη, Msc, PhD Εκπαιδευτική Τεχνολογία - Πολυμέσα Ελένη Περιστέρη, Msc, PhD Τι είναι η «Εκπαιδευτική Τεχνολογία» (1) Εκπαιδευτική Τεχνολογία είναι «η εφαρμογή τεχνολογικών διαδικασιών και εργαλείων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν

Διαβάστε περισσότερα

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Πρόλογος...7 Πρόλογος Επιμελητή...9 Εισαγωγή Τεχνολογίες για την ανάπτυξη ικανοτήτων...23 Σκοπός του βιβλίου...24 Eνα μοντέλο για την παιδαγωγική χρήση των εργαλείων με γνωστικό δυναμικό...26

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ I Εισαγωγή στην εκπαιδευτική τεχνολογία 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή στη µάθηση και την τεχνολογία 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Από τη θεωρία στην εφαρµογή 35 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Η/Υ και υπολογιστικά εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό (;) Λογισμικό (;)

Εκπαιδευτικό (;) Λογισμικό (;) Εκπαιδευτικό (;) Λογισμικό (;) α) Μεμονωμένα «εκπαιδευτικά λογισμικά» ή «εκπαιδευτικά περιβάλλοντα»; (οντότητες κατά πολύ ευρύτερες των εκπαιδευτικών λογισμικών) β) Συνεχής εξέλιξη και εμφάνιση νέων ειδών

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση πολυμέσων σε εκπαιδευτικό λογισμικό

Χρήση πολυμέσων σε εκπαιδευτικό λογισμικό Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Γραφικές Τέχνες και Πολυμέσα ΓΤΠ 61 Πληροφορική Πολυμέσα Τμήμα ΘΕΣ-1 Εργασία / Παρουσίαση: Χρήση πολυμέσων σε εκπαιδευτικό λογισμικό Ν. Ντελής Θεσσαλονίκη, 1 Νοεμβρίου 2008

Διαβάστε περισσότερα

στην εκπαίδευση ΑΣΠΑΙΤΕ ευτέρα, 28/3/2011

στην εκπαίδευση ΑΣΠΑΙΤΕ ευτέρα, 28/3/2011 Φάσεις και Μοντέλα ένταξης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση ΑΣΠΑΙΤΕ ευτέρα, 28/3/2011 Σκοπός Χρονολογική εξέλιξη της εισαγωγής και ένταξης με τις αλλαγές προβληματικής που την ακολούθησαν Θεωρητικά μοντέλα που

Διαβάστε περισσότερα

EDUS265 Εκπαιδευτική Τεχνολογία

EDUS265 Εκπαιδευτική Τεχνολογία Απόψεις EDUS265 Εκπαιδευτική Τεχνολογία Χαράλαμπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy Γιατίοιορισμοίενόςκλάδουείναισημαντικοί; Πώς θα ορίζατε τον όρο «Τεχνολογία»; Πώς θα ορίζατε τον όρο «Εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής Η Πληροφορική ως αντικείμενο και ως εργαλείο μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική και Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών: Συνύπαρξη και παιδαγωγική πρακτική. Τάσος Μικρόπουλος Ιωάννα Μπέλλου Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Πληροφορική και Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών: Συνύπαρξη και παιδαγωγική πρακτική. Τάσος Μικρόπουλος Ιωάννα Μπέλλου Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Πληροφορική και Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών: Συνύπαρξη και παιδαγωγική πρακτική Τάσος Μικρόπουλος Ιωάννα Μπέλλου Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Πληροφορική και ΤΠΕ Η Πληροφορική και οι Τεχνολογίες της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04) «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχαγωγικό Λογισμικό

Ψυχαγωγικό Λογισμικό Ψυχαγωγικό Λογισμικό Εφαρμογές Ψυχαγωγικού και Εκπαιδευτικού Λογισμικού Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Πληροφορικής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Πληροφορικής, Κωνσταντίνος Οικονόμου, Επίκουρος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας. Α/Α ΣΤΟΧΟΙ (επιθυμητές γνώσεις-δεξιότητες-ικανότ ητες) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Τίτλοι) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ενδεικτικά σε ώρες) Το Πρόγραμμα πιστοποιήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

EDUS265 Εκπαιδευτική Τεχνολογία

EDUS265 Εκπαιδευτική Τεχνολογία EDUS265 Εκπαιδευτική Τεχνολογία Χαράλαμπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy 2004-2006 CARDET 1 Απόψεις Γιατί οι ορισμοί ενός κλάδου είναι σημαντικοί; Πώς θα ορίζατε τον όρο «Τεχνολογία»; Πώς θα ορίζατε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο καιρός» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης. ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαµπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy info@cardet.org Ανασκόπηση Σύγχρονες τάσεις Στοιχεία από ΕΕ Προκλήσεις Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

στη διδασκαλία και τη μάθηση

στη διδασκαλία και τη μάθηση ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ «Θ. ΚΑΣΤΑΝΟΣ» «Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση» Ενσωμάτωση εκπαιδευτικού λογισμικού στη διδασκαλία και τη μάθηση Αλεξανδρούπολη 2010 Εκπαιδευτικό Λογισμικό Λογισμικό ειδικά σχεδιασμένο για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΚΩΝ: Εικονική πραγματικότητα στη διαθεματική προσέγγιση μαθημάτων Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ΕΙΚΩΝ: Εικονική πραγματικότητα στη διαθεματική προσέγγιση μαθημάτων Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΕΙΚΩΝ: Εικονική πραγματικότητα στη διαθεματική προσέγγιση μαθημάτων Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Π. Πιντέλας 1, Α. Μικρόπουλος 2, Α. Κατσίκης 2, Α. Καμέας 1, Α. Τριάντης 1, Ε. Νικολού 2, Σ. Βάθης 1, Γ. Κουταλιέρης

Διαβάστε περισσότερα

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση Ημερίδα για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, Λεμεσός 23/2/13

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012

Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012 Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012 Μάθηση Γενικότερος όρος από την «εκπαίδευση» Την εκπαίδευση την αντιλαμβανόμαστε σαν διαδικασία μέσα στην τάξη «Μάθηση» παντού και συνεχώς

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικό Υπόβαθρο ΤΠΕ. Κυρίαρχες παιδαγωγικές θεωρίες

Παιδαγωγικό Υπόβαθρο ΤΠΕ. Κυρίαρχες παιδαγωγικές θεωρίες Παιδαγωγικό Υπόβαθρο ΤΠΕ Κυρίαρχες παιδαγωγικές θεωρίες Θεωρίες μάθησης για τις ΤΠΕ Συμπεριφορισμός (behaviorism) Γνωστικές Γνωστικής Ψυχολογίας (cognitive psychology) Εποικοδομητισμός (constructivism)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η τάξη µου» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΙΑΣΙΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ «ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά: θεωρίες μάθησης. Διαφορετικές σχολές Διαφορετικές υποθέσεις

Μαθηματικά: θεωρίες μάθησης. Διαφορετικές σχολές Διαφορετικές υποθέσεις Μαθηματικά: θεωρίες μάθησης Διαφορετικές σχολές Διαφορετικές υποθέσεις Τι είναι μάθηση; Συμπεριφορισμός: Aλλαγή συμπεριφοράς Γνωστική ψυχολογία: Aλλαγή νοητικών δομών Κοινωνικοπολιτισμικές προσεγγίσεις:

Διαβάστε περισσότερα

το σύστηµα ελέγχει διαρκώς το µαθητή,

το σύστηµα ελέγχει διαρκώς το µαθητή, Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Ένας νηπιαγωγός, προκειµένου να διδάξει σε παιδιά προσχολικής ηλικίας το λεξιλόγιο των φρούτων Σωστό και λαχανικών που συνδέονται µε τις διατροφικές συνήθειες µας, δε ζητάει

Διαβάστε περισσότερα

µ : µ µ µ. µ / µ. µ, µ µ. µ µ. µ µ,. µ µ µ, µµ.

µ : µ µ µ. µ / µ. µ, µ µ. µ µ. µ µ,. µ µ µ, µµ. µ : µ µ µ. µ / µ. µ, µ µ. µ µ. µ µ,. µ µ µ, µµ. µ µ : µ µ µ µ. µ µµ, µ. µ µµ µ µ µ µ., µ µ µ µ 2005 µ µµ µ µ µ µ., µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ opusmagnum µ µ / 1997-2005 ISBN: 960-538-562-7 : 37/3 Copyright

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητες Γ3.1 - Γ3.2 - Γ3.3

Ενότητες Γ3.1 - Γ3.2 - Γ3.3 Ενότητες Γ3.1 - Γ3.2 - Γ3.3 3.1 Τo διαδίκτυο ως πηγή πληροφοριών 3.2 Αξιοποίηση- αξιολόγηση ιστοσελίδων, ιστοχώρων και πυλών 3.3 Σχεδίαση μαθημάτων με τη χρήση του διαδικτύου To Διαδίκτυο ως πηγή πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Από τη σχολική συμβατική τάξη στο νέο υβριδικό μαθησιακό περιβάλλον: εκπαίδευση από απόσταση για συνεργασία και μάθηση

Από τη σχολική συμβατική τάξη στο νέο υβριδικό μαθησιακό περιβάλλον: εκπαίδευση από απόσταση για συνεργασία και μάθηση Από τη σχολική συμβατική τάξη στο νέο υβριδικό μαθησιακό περιβάλλον: εκπαίδευση από απόσταση για συνεργασία και μάθηση Δρ Κώστας Χαμπιαούρης Επιθεωρητής Δημοτικής Εκπαίδευσης Συντονιστής Άξονα Αναλυτικών

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες με την υποστήριξη των ΤΠΕ. Καθηγητής T. A. Μικρόπουλος Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες με την υποστήριξη των ΤΠΕ. Καθηγητής T. A. Μικρόπουλος Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες με την υποστήριξη των ΤΠΕ Καθηγητής T. A. Μικρόπουλος Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 1. Οι ψηφιακές τεχνολογίες ως γνωστικά εργαλεία στην υποστήριξη της διδασκαλίας και της μάθηση

Διαβάστε περισσότερα

Η Μηχανική Μάθηση στο Σχολείο: Μια Προσέγγιση για την Εισαγωγή της Ενισχυτικής Μάθησης στην Τάξη

Η Μηχανική Μάθηση στο Σχολείο: Μια Προσέγγιση για την Εισαγωγή της Ενισχυτικής Μάθησης στην Τάξη 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής» Φλώρινα, 20-22 Απριλίου 2012 Η Μηχανική Μάθηση στο Σχολείο: Μια Προσέγγιση για την Εισαγωγή της Ενισχυτικής Μάθησης στην Τάξη Σάββας Νικολαΐδης 1 ο

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ η διδακτική των επαγγελματικών μαθημάτων ο σχεδιασμός της διδασκαλίας η οργάνωση του μαθήματος τα εποπτικά μέσα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ η διδακτική των επαγγελματικών μαθημάτων ο σχεδιασμός της διδασκαλίας η οργάνωση του μαθήματος τα εποπτικά μέσα ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ η διδακτική των επαγγελματικών μαθημάτων ο σχεδιασμός της διδασκαλίας η οργάνωση του μαθήματος τα εποπτικά μέσα ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαστικές προσεγγίσεις υπολογιστικών περιβαλλόντων από φοιτητές του τμήματος Τεχνολογίας Υπολογιστών

Σχεδιαστικές προσεγγίσεις υπολογιστικών περιβαλλόντων από φοιτητές του τμήματος Τεχνολογίας Υπολογιστών Σχεδιαστικές προσεγγίσεις υπολογιστικών περιβαλλόντων από φοιτητές του τμήματος Τεχνολογίας Υπολογιστών Ζ. Σμυρναίου Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών & Τεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου smyrna@uop.gr Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο εκπαιδευτικό λογισµικό

Εισαγωγή στο εκπαιδευτικό λογισµικό Εισαγωγή στο εκπαιδευτικό λογισµικό Όλα όσα θέλατε να µάθετε και δεν τολµούσατε να ρωτήσετε Γιακουµάτου Τερέζα www.netschoolbook netschoolbook.gr Με προσεκτικά βήµατα Μπορούµε να χαρακτηρίσουµε ένα λογισµικό

Διαβάστε περισσότερα

Keywords: Tutorials, pedagogic principles, print and digital distance learning materials, e-comet Laboratory of Hellenic Open University

Keywords: Tutorials, pedagogic principles, print and digital distance learning materials, e-comet Laboratory of Hellenic Open University Οδηγοί Εκπαιδευτικών Προδιαγραφών Έντυπου και Ψηφιακού Υλικού: Μία αναπτυξιακή δράση του Εργαστηρίου Εκπαδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας (ΕΕΥΕΜ) του ΕΑΠ Tutorials about pedagogic principles

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινώντας τον Προγραµµατισµό στις τάξεις του ηµοτικού Παίζοντας µε το Scratch

Ξεκινώντας τον Προγραµµατισµό στις τάξεις του ηµοτικού Παίζοντας µε το Scratch Ξεκινώντας τον Προγραµµατισµό στις τάξεις του ηµοτικού Παίζοντας µε το Scratch Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ 19 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής Ενότητα Προγραµµατισµός στο ηµοτικό (Ε και

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτά Ακαδηµα κά Μαθήµατα

Ανοικτά Ακαδηµα κά Μαθήµατα ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Ανοικτά Ακαδηµα κά Μαθήµατα Ανάλυση Σχεδίαση Υλοποίηση Αξιολόγηση Ανάλυση: Πληροφορίες σχετικά µε τις ανάγκες της εκπαίδευσης Σχεδίαση: Καθορισµός χαρακτηριστικών του εκπαιδευτικού λογισµικού

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών & Δικτύων. [ ]

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών & Δικτύων. [  ] Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών & Δικτύων [ www.inf.uth.gr ] 1 ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΗΥ402 (ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙI) ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ Θ: Αλιμήσης Χρήστος Βερούλης

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή μαθήματος. Εαρινό εξάμηνο 2009-2010. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail.

Περιγραφή μαθήματος. Εαρινό εξάμηνο 2009-2010. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail. Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής I Εαρινό εξάμηνο 2009-2010 Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail.com Περιγραφή μαθήματος Με τον όρο "Διδακτική της

Διαβάστε περισσότερα

Χαράλαμπος Βρασίδας 2004-2008 CARDET

Χαράλαμπος Βρασίδας 2004-2008 CARDET Χαράλαμπος Βρασίδας 2004-2008 CARDET 1 Επιχειρήματα υπέρ της ένταξης της τεχνολογίας στη διδασκαλία Έχει εισβάλει σε όλες τις πτυχές της ζωής μας Είναι μέσο για οικονομική ανάπτυξη: αναπτύσσει δεξιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκοντας προγραμματισμό με την χρήση Εκπαιδευτικής Ρομποτικής:Learning by doing

Διδάσκοντας προγραμματισμό με την χρήση Εκπαιδευτικής Ρομποτικής:Learning by doing Διδάσκοντας προγραμματισμό με την χρήση Εκπαιδευτικής Ρομποτικής:Learning by doing Μπάρας Ιωάννης 1, Βασιλόπουλος Γεώργιος 2 john_baras@yahoo.com, gvasilopo@sch.gr 1 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, 2 Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή

Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή Κατευθυντήριες γραμμές σχεδίασης μαθησιακών δραστηριοτήτων Διδάσκων: Καθηγητής Αναστάσιος Α. Μικρόπουλος Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Χαρατσής Κωνσταντίνος 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 1.1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου Παίζω και Μαθαίνω στο Scratch 1.2. Εµπλεκόµενες γνωστικές περιοχές Τ.Π.Ε. στο ηµοτικό 1.3.

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακός εμπλουτισμός σχολικών εγχειριδίων: Ένα βήμα για τη νοηματοδοτημένη παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ

Ψηφιακός εμπλουτισμός σχολικών εγχειριδίων: Ένα βήμα για τη νοηματοδοτημένη παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ Ψηφιακός εμπλουτισμός σχολικών εγχειριδίων: Ένα βήμα για τη νοηματοδοτημένη παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ Τάσος Μικρόπουλος Συντονιστής ψηφιακού εμπλουτισμού βιβλίων Φυσικής H ψηφιακή στρατηγική για την

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό πολυμεσικό σύστημα διδασκαλίας των μαθηματικών (Εφαρμογή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση)

Εκπαιδευτικό πολυμεσικό σύστημα διδασκαλίας των μαθηματικών (Εφαρμογή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση) Εκπαιδευτικό πολυμεσικό σύστημα διδασκαλίας των μαθηματικών (Εφαρμογή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση) Γ. Γρηγορίου, Γ. Πλευρίτης Περίληψη Η έρευνα μας βρίσκεται στα πρώτα στάδια ανάπτυξης της. Αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηση σε νέα τεχνολογικά περιβάλλοντα

Μάθηση σε νέα τεχνολογικά περιβάλλοντα ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μάθηση σε νέα τεχνολογικά περιβάλλοντα Ενότητα 2: Εκπαίδευση με ΤΠΕ Βασιλική Μητροπούλου-Μούρκα Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή εισήγηση. «Φύλλα Εργασίας για την διδασκαλία του μαθήματος Πληροφορικής Γυμνασίου Η Γλώσσα Προγραμματισμού LOGO»

Εργαστηριακή εισήγηση. «Φύλλα Εργασίας για την διδασκαλία του μαθήματος Πληροφορικής Γυμνασίου Η Γλώσσα Προγραμματισμού LOGO» Εργαστηριακή εισήγηση «Φύλλα Εργασίας για την διδασκαλία του μαθήματος Πληροφορικής Γυμνασίου Η Γλώσσα Προγραμματισμού LOGO» Βασίλειος Χρυσοχοΐδης Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, Φλώρινα algob@hol.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ. Καραβελάκη Μαρία, Παπαναγιώτου Γιώργος, Γρηγοριάδης Στάθης

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ. Καραβελάκη Μαρία, Παπαναγιώτου Γιώργος, Γρηγοριάδης Στάθης Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Καραβελάκη Μαρία, Παπαναγιώτου Γιώργος, Γρηγοριάδης Στάθης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ραγδαία και συνεχής εξέλιξη των υπολογιστών και της πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση και Web 2.0: Προκλήσεις και Προοπτικές

Εκπαίδευση και Web 2.0: Προκλήσεις και Προοπτικές Εκπαίδευση και Web 2.0: Προκλήσεις και Προοπτικές Charalambos Vrasidas www.cardet.org pambos@cardet.org Web 2.0 Επιχειρήματα υπέρ της ένταξης της τεχνολογίας (καινοτομίας) στη διδασκαλία Έχει εισβάλει

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται

Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται Κύκλος Εκπαίδευσης «Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης & Ηλεκτρονική Αξιολόγηση» Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται Κατερίνα Γεωργούλη ΤΕΙ Αθήνας Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση

Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 -Οριζόντια Πράξη» Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση Αθανάσιος Τζιμογιάννης Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακές Τεχνολογίες βασικά θεωρητικά ζητήματα με αναφορά στη διαδικασία σχεδιασμού

Ψηφιακές Τεχνολογίες βασικά θεωρητικά ζητήματα με αναφορά στη διαδικασία σχεδιασμού Ψηφιακές Τεχνολογίες βασικά θεωρητικά ζητήματα με αναφορά στη διαδικασία σχεδιασμού N.Γιαννούτσου Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας- ΦΠΨ-Φιλοσοφική σχολή http://etl.ppp.uoa.gr Τεχνολογίες για την ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Το λογισµικό Άτλαντας CENTENNIA µπορεί να χρησιµοποιηθεί 1. Α) Στην ιστορία. Σωστό το ) Σωστό το Γ)

Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Το λογισµικό Άτλαντας CENTENNIA µπορεί να χρησιµοποιηθεί 1. Α) Στην ιστορία. Σωστό το ) Σωστό το Γ) Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Το λογισµικό Άτλαντας CENTENNIA µπορεί να χρησιµοποιηθεί Α) Στην ιστορία. Α) Β) Γ) ) Απλή Β) Στη µελέτη περιβάλλοντος. Γ) Στις φυσικές επιστήµες. ) Σε όλα τα παραπάνω. Είστε

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηµατική. Μοντελοποίηση

Μαθηµατική. Μοντελοποίηση Μαθηµατική Μοντελοποίηση Μοντελοποίηση Απαιτητική οικονοµία και αγορά εργασίας Σύνθετες και περίπλοκες προβληµατικές καταστάσεις Μαθηµατικές και τεχνολογικές δεξιότητες Επίλυση σύνθετων προβληµάτων Μαθηµατικοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Εικονική πραγματικότητα και εκπαίδευση: Εκπαιδευτικά εικονικά περιβάλλοντα και κόσμοι

Εικονική πραγματικότητα και εκπαίδευση: Εκπαιδευτικά εικονικά περιβάλλοντα και κόσμοι Εικονική πραγματικότητα και εκπαίδευση: Εκπαιδευτικά εικονικά περιβάλλοντα και κόσμοι Αναστάσιος Μικρόπουλος Εργαστήριο Εφαρμογών Εικονικής Πραγματικότητας στην Εκπαίδευση Πανεπιστήμιο Τεχνολογίες μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και

Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Μένη Τσιτουρίδου Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδαγωγική Σχολή Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γιατί η Ρομποτική στην Εκπαίδευση; A) Τα παιδιά όταν σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και προγραμματίζουν ρομπότ έχουν την ευκαιρία να μάθουν παίζοντας και να αναπτύξουν δεξιότητες Η

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη διδασκαλία και τη μάθηση

Εφαρμογές των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη διδασκαλία και τη μάθηση Εφαρμογές των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη διδασκαλία και τη μάθηση Μάθημα επιλογής Α εξάμηνο, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην

Διαβάστε περισσότερα

«Η Επιμόρφωση εκπαιδευτικών Β επιπέδου: η περίπτωση του κλάδου ΠΕ19/20»

«Η Επιμόρφωση εκπαιδευτικών Β επιπέδου: η περίπτωση του κλάδου ΠΕ19/20» «Η Επιμόρφωση εκπαιδευτικών Β επιπέδου: η περίπτωση του κλάδου ΠΕ19/20» Βασίλης Κόμης, Καθηγητής Τομέας Επιμόρφωσης και Κατάρτισης, ΙΤΥΕ «Διόφαντος» http://www.cti.gr/ http://b-epipedo2.cti.gr/ Ερευνητική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) 1. 9 Εκπαιδευτική χρήση βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυµεσικών εργαλείων και του διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

6 ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

6 ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Περιεχόμενα Πρόλογος... 7 Κεφάλαιο 1: Τεχνητή νοημοσύνη... 9 Κεφάλαιο 2: Νευρωνικά δίκτυα... 25 Κεφάλαιο 3: Έμπειρα συστήματα... 35 Κεφάλαιο 4: Γραφικά υπολογιστών... 43 Κεφάλαιο 5: Εικονική πραγματικότητα...

Διαβάστε περισσότερα

Μεταγνωστικές δεξιότητες στα πλαίσια ανάπτυξης συνθετικών εργασιών

Μεταγνωστικές δεξιότητες στα πλαίσια ανάπτυξης συνθετικών εργασιών Μεταγνωστικές δεξιότητες στα πλαίσια ανάπτυξης συνθετικών εργασιών Φράγκου Στασινή Υπ. ιδάκτορας ΜΙΘΕ, Βασική και Εφαρµοσµένη Γνωσιακή Επιστήµη stassini.frangou@sch.gr Γρηγοριάδου Μαρία Καθηγήτρια Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Χρήση και Υποστήριξη Κοινοτήτων Πρακτικής και Μάθησης ΚΣΕ 5 ο Δ.Σ. Γλυφάδας Άξονες συζήτησης Κοινότητες

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έργου EUfolio

Αποτελέσματα Έργου EUfolio http://www.eufolio.eu Αποτελέσματα Έργου EUfolio Ημερίδα «Ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία Λευκωσία, 16 Μαΐου 2015 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής

Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής Ε. Κολέζα, Γ. Βρέταρος, θ. Δρίγκας, Κ. Σκορδούλης Εισαγωγή Ο εκπαιδευτικός κατά τη διάρκεια της σχολικής

Διαβάστε περισσότερα

Πως το e-learning συμβάλει στην υποστήριξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Πως το e-learning συμβάλει στην υποστήριξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης Πως το e-learning συμβάλει στην υποστήριξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης Κων/νος Φαρμάκης 2006-2007 e-learning Ορισμοί Η προσφορά εκπαιδευτικών υπηρεσιών ή μαθημάτων - μέσω του Internet ήμέσωτωνεταιρικώνintranets

Διαβάστε περισσότερα

Ορισµός ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (ε.α.ε) είναι... Η υποβοηθούµενη από τα µέσα επικοινωνίας εκπαίδευση (ταχυδροµείο, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, τηλεόραση

Ορισµός ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (ε.α.ε) είναι... Η υποβοηθούµενη από τα µέσα επικοινωνίας εκπαίδευση (ταχυδροµείο, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, τηλεόραση «H εξ αποστάσεως εκπαίδευση» Επιµέλεια: Φιλοθέη Κολίτση (ΠΕ2) ραστηριότητα στην Ενότητα 4 ΠΑΚΕ Κεντρικής Μακεδονίας 2011-2012 Ορισµός ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (ε.α.ε) είναι... Η υποβοηθούµενη από τα µέσα

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση του MOODLE από την οπτική γωνία του ιαχειριστή

Η χρήση του MOODLE από την οπτική γωνία του ιαχειριστή Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση Χρησιµοποιώντας το Εκπαιδευτικό Περιβάλλον του MOODLE. Open and Distance Learning Using MOODLE Learning Environment Αθανάσιος Ι. Μάργαρης, Ευθύµιος. Κότσιαλος Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Τεχνολογίες και Εκπαίδευση ΕΠΠΑΙΚ ΑΣΠΑΙΤΕ Παράρτημα Κρήτης. Μιχαηλίδη Αφροδίτη 2013

Νέες Τεχνολογίες και Εκπαίδευση ΕΠΠΑΙΚ ΑΣΠΑΙΤΕ Παράρτημα Κρήτης. Μιχαηλίδη Αφροδίτη 2013 Νέες Τεχνολογίες και Εκπαίδευση ΕΠΠΑΙΚ ΑΣΠΑΙΤΕ Παράρτημα Κρήτης Μιχαηλίδη Αφροδίτη 2013 Θέματα Ψηφιακός Αλφαβητισμός Εφαρμογές στην Εκπαίδευση Πολυμέσα Εκπαιδευτικά Παιχνίδια Εκπαιδευτικό Λογισμικό Applets

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός και εφαρµογή προγραµµάτων δια βίου µάθησης: Νοσηλευτική Βασισµένη σε Ενδείξεις

Σχεδιασµός και εφαρµογή προγραµµάτων δια βίου µάθησης: Νοσηλευτική Βασισµένη σε Ενδείξεις Σχεδιασµός και εφαρµογή προγραµµάτων δια βίου µάθησης: Νοσηλευτική Βασισµένη σε Ενδείξεις Αρετή Σταυροπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια Τµήµα Νοσηλευτικής, ΤΕΙ Κρήτης 41o Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΣΝΕ Κρήτη 2014 ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Αξονική συµµετρία» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το Η χρήση του ΕΛ/ΛΑΚ στην εκπαίδευση: Εμπειρίες και καλές πρακτικές Ηχρήση της πλατφόρμας moodle στη διαδικτυακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος Ιωάννα Κομνηνού

Διαβάστε περισσότερα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο διδασκόμενος αναμένεται να είναι σε θέση να:

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο διδασκόμενος αναμένεται να είναι σε θέση να: Τίτλος Μαθήματος: ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ Κωδικός Μαθήματος: MUS 652 Κατηγορία Μαθήματος: (Υποχρεωτικό/Επιλεγόμενο) Υποχρεωτικό Επίπεδο Μαθήματος: (πρώτου, δεύτερου

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής. Περιγραφή μαθήματος. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Παρασκευή 17:00-20:00

Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής. Περιγραφή μαθήματος. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Παρασκευή 17:00-20:00 Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Παρασκευή 17:00-20:00 email: gpalegeo@gmail.com Περιγραφή μαθήματος Με τον όρο "Διδακτική της Πληροφορικής" εννοούμε τη μελέτη,

Διαβάστε περισσότερα

2007 δράσης 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 δράσης 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Εφαρµογή Μεθοδολογίας Υλοποίησης Η µεθοδολογία που χρησιµοποιήθηκε είναι η µεθοδολογία του ερευνητικού προγράµµατος Ο ΥΣΣΕΑΣ. Με βάση αυτό σχεδιάστηκαν τέσσερις τηλεδιασκέψεις. Τα στάδια υλοποίησης των

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών και Νέα Αναλυτικά Προγράμματα: Θεωρία και Πράξη

Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών και Νέα Αναλυτικά Προγράμματα: Θεωρία και Πράξη Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών και Νέα Αναλυτικά Προγράμματα: Θεωρία και Πράξη Ομάδα Υποστήριξης για την Ενσωμάτωση των ΤΠΕ στα ΝΑΠ Δρ Κώστας Χαμπιαούρης, Ε Ε Δρ Χρίστος Ρουσιάς, Λειτουργός Έργων

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο Μεικτής Μάθησης για τα Μαθηματικά της Γ Λυκείου

Μοντέλο Μεικτής Μάθησης για τα Μαθηματικά της Γ Λυκείου Μοντέλο Μεικτής Μάθησης για τα Μαθηματικά της Γ Λυκείου Ηµερίδα Μαθηµατικών: «Γεωµετρία - Ανάλυση, Αρµονική Αλληλεπίδραση για την Επίλυση Μαθηµατικών Προβληµάτων» Θεσσαλονίκη 2 Απριλίου 2011 Ελληνογαλλική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Οκτώµβριος 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Γραφείο Μεταπτυχιακών Σπουδών Τηλ. + 357 25 002710/11, 25002412, Fax + 357 25 002760 www.cut.ac.cy/studies ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Π. (Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον)

Σ.Ε.Π. (Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: ΝΟΜΟΙ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ με τη βοήθεια του λογισμικού Σ.Ε.Π. (Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον) Φυσική Β Λυκείου Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Νοέμβριος 2013 0 ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΙ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Πολυμέσων. Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Ι

Συστήματα Πολυμέσων. Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Ι Συστήματα Πολυμέσων Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Ι Ορισμός των Πολυμέσων / Multimedia Η ταυτόχρονη ενσωμάτωση μέσα σε ένα ψηφιακό περιβάλλον πληροφορίας, των: Κειμένου Ήχου Κάθε τύπου εικόνας (στατική,

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου

Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Δρ. Βασίλειος Σάλτας 1, Αλέξης Ηλιάδης 2, Ιωάννης Μουστακέας 3 1 Διδάκτωρ Διδακτικής Μαθηματικών, Επιστημονικός Συνεργάτης ΑΣΠΑΙΤΕ Σαπών coin_kav@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Μάθηση και γνώση: μια συνεχής και καθοριστική αλληλοεπίδραση Αντώνης Λιοναράκης Στην παρουσίαση που θα ακολουθήσει θα μιλήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Καρτσιώτου Θωμαϊς M.Sc. Δασκάλα Δ.Σ. Παληού Καβάλας tzoymasn@hol.gr. Περίληψη

Καρτσιώτου Θωμαϊς M.Sc. Δασκάλα Δ.Σ. Παληού Καβάλας tzoymasn@hol.gr. Περίληψη 33 Πρόταση διδασκαλίας με τη χρήση των ΤΠΕ στο μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος της Δ τάξης Δημοτικού: Μαθαίνω για τα σημαντικά έργα που υπάρχουν στην Ελλάδα μέσα από το google earth Καρτσιώτου Θωμαϊς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ: ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΗΜΕΡΑ

ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ: ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΗΜΕΡΑ ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ: ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΗΜΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Μαρία Οικονόμου (Πανεπιστήμιο Γλασκώβης & Πανεπιστήμιο Αιγαίου) Λευκωσία, 14 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Τεχνολογία

Εκπαιδευτική Τεχνολογία Εκπαιδευτική Τεχνολογία Εκπαιδευτική Τεχνολογία Πολυμέσα Όταν βλέπετε τα διπλανά σχήματα σημαίνει ότι υπάρχει δεσμός στο Διαδίκτυο Πρώτα βήματα Τη δεκαετία του 50 ξεκίνησαν οι προσπάθειες να δημιουργηθούν

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Μάθηση και Ειδική Αγωγή. Παρουσίαση των αποτελεσµάτων του Προγράµµατος Leonardo da Vinci

Ηλεκτρονική Μάθηση και Ειδική Αγωγή. Παρουσίαση των αποτελεσµάτων του Προγράµµατος Leonardo da Vinci ΗΜΕΡΙ Α Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ Ε.Μ.Π. Ηλεκτρονική Μάθηση και Ειδική Αγωγή Παρουσίαση των αποτελεσµάτων του Προγράµµατος Leonardo da Vinci «SPERO: Teleinformatics System for Continuous

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση

Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση Μαρία Ι. Κουτσούμπα Αναπλ. Καθηγήτρια ΣΕΦΑΑ ΕΚΠΑ / ΣΕΠ ΕΑΠ Δραστηριότητες και ασκήσεις αυτό-αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΟΙΝΟΣ ΤΟΠΟΣ 1: Οι τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών αλλάζουν τον κόσμο με

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Εκπαιδευτικού Λογισμικού για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Εφαρμογές Εκπαιδευτικού Λογισμικού για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Εφαρμογές Εκπαιδευτικού Λογισμικού για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Μαρία Καραβελάκη-Καπλάνη, M.Sc. INTE*LEARN Αγν.Στρατιώτη 46 176 73 Καλλιθέα τηλ. 95 91 853, fax. 95 72 098 E-mail: intelrn@prometheus.hol.gr

Διαβάστε περισσότερα

Χριστίνα Οικονόµου Απρίλης του 2010 1 http://users.sch.gr/xrisoik http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/

Χριστίνα Οικονόµου Απρίλης του 2010 1 http://users.sch.gr/xrisoik http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ Χριστίνα Οικονόµου Απρίλης του 2010 1 Καλώς ήλθατε στο Second Life! Συνεργατικά Περιβάλλοντα Εικονικής Πραγµατικότητας (ΣΠΕΠ) Second Life (SL) Ορισµός και βασικά τους χαρακτηριστικά Η Εκπαιδευτική ιάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Οι θέσεις της ΕΤΠΕ για το Εκπαιδευτικό Λογισµικό

Οι θέσεις της ΕΤΠΕ για το Εκπαιδευτικό Λογισµικό Οι θέσεις της ΕΤΠΕ για το Εκπαιδευτικό Λογισµικό Κείµενο εργασίας µετά από πρόσκληση της Επιτροπής Στρατηγικής για την Πληροφορική στην Εκπαίδευση (ΕΣΠΕ) του ΥΠΕΠΘ http://www.clab.edc.uoc.gr/etpe/main.htm

Διαβάστε περισσότερα

Προσομοιώσεις και οπτικοποιήσεις στη μαθησιακή διαδικασία

Προσομοιώσεις και οπτικοποιήσεις στη μαθησιακή διαδικασία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Προσομοιώσεις και οπτικοποιήσεις στη μαθησιακή διαδικασία Ο υπολογιστής ως γνωστικό εργαλείο Διδάσκων: Καθηγητής Αναστάσιος Α. Μικρόπουλος Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα