Ταξινόµηση των εκπαιδευτικών τεχνολογικών µέσων µε βάση την υποστήριξη που παρέχουν στις φυσικές παρορµήσεις των παιδιών 1

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ταξινόµηση των εκπαιδευτικών τεχνολογικών µέσων µε βάση την υποστήριξη που παρέχουν στις φυσικές παρορµήσεις των παιδιών 1"

Transcript

1 92 Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση Ταξινόµηση των εκπαιδευτικών τεχνολογικών µέσων µε βάση την υποστήριξη που παρέχουν στις φυσικές παρορµήσεις των παιδιών 1 Α. Πέτρου-Μπακίρη Καθ. Πληροφορικής Ε, Υπ. ιδάκτορας Π.Τ.Ν Πανεπιστηµίου Αιγαίου Γ. Φεσάκης Καθ. Πληροφορικής Ε, Υπ. ιδάκτορας Π.Τ.Ν Πανεπιστηµίου Αιγαίου Φ. Καλαβάσης Καθηγητής Π.Τ.Ν Πανεπιστηµίου Αιγαίου Α. ηµητρακοπούλου Επίκουρος Καθηγήτρια Π.Τ.Ν Πανεπιστηµίου Αιγαίου Περίληψη Η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας στην εκπαίδευση αποτελεί αντικείµενο πολλών ερευνών που προέρχονται είτε αµιγώς από τον τεχνολογικό είτε αµιγώς από τον εκπαιδευτικό χώρο και σπανιότερα και από τους δύο. Οι ειδικοί του χώρου συχνά διαφωνούν για το περιεχόµενο του και αδυνατούν να διαµορφώσουν κοινή προοπτική και στόχους. Η διαφωνία στην οριοθέτηση του χώρου των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση θεωρείται βασικός ανασταλτικός παράγοντας για την εµφάνιση µεγάλης κλίµακας αποτελεσµάτων. Στην εργασία αυτή προτείνουµε ένα νέο σύστηµα ταξινόµησης των εκπαιδευτικών µέσων προκειµένου να προσεγγίζεται οµοιόµορφα, η παιδαγωγική τους προοπτική. Λέξεις - κλειδιά: Εκπαιδευτική τεχνολογία, Φιλοσοφία της Παιδείας Abstract The exploitation of technologies of information and communication in education is the subject of many research efforts. The research approaches are often pure technological or pure educational and rarely interdisciplinary. The educational technology specialists often disagree even about the content of their research field and fail to shape common views and set common goals. As a result, the corresponding research does not have large-scale impact in the educational practice. In this paper we propose a taxonomy of educational technology in order to form a common view of their educational potential. 1. Εισαγωγή Η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας στην εκπαίδευση αποτελεί αντικείµενο πολλών ερευνών που προέρχονται είτε αµιγώς από τον τεχνολογικό είτε αµιγώς από τον εκπαιδευτικό χώρο και σπανιότερα και από τους δύο. Οι θεωρητικές βάσεις των περισσότερων απόψεων βρίσκονται στις γνωστικές θεωρίες (Συµπεριφορισµός, Κονστρουκτιβισµός κ.α). Ανεξάρτητα από τις βασικές αρχές κάθε προσέγγισης τα αποτελέσµατα των ερευνών δεν είναι ορατά σε µεγάλη κλίµακα. Στην εργασία αυτή υποστηρίζεται ότι η δυστοκία αυτή οφείλεται σε µεγάλο βαθµό: στον κατακερµατισµό των προσπαθειών και στην έλλειψη κοινά αποδεχτών στόχων. Σε αυτά τα πλαίσια, προτείνεται ένα νέο σύστηµα ταξινόµησης των εκπαιδευτικών µέσων προκειµένου να προσεγγίζεται οµοιόµορφα, η παιδαγωγική τους προοπτική. Αρχικά, επισηµαίνεται η επιστηµολογική αξία των συστηµάτων ταξινόµησης ενώ παρουσιάζονται συνοπτικά κάποιες χαρακτηριστικές ταξινοµήσεις των εκπαιδευτικών 1 Εργασία νέου ερευνητή

2 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο µε ιεθνή Συµµετοχή 93 τεχνολογιών και σχολιάζονται οι αδυναµίες τους. Στη συνέχεια, παρουσιάζεται µια ταξινόµηση βασισµένη στη θεώρηση της εκπαιδευτικής τεχνολογίας ως ένα σύνολο µέσων και στην άποψη του Dewey ότι η εκπαίδευση πρέπει να στηρίζεται στις φυσικές παρορµήσεις του παιδιού για έρευνα, κατασκευή, επικοινωνία και έκφραση. Τέλος, η ταξινόµηση αυτή συµπληρώνεται λαµβάνοντας υπόψη µία ακόµα φυσική παρόρµηση των παιδιών που αφορά στην κατασκευή και αλληλεπίδραση µε ενεργές αναπαραστάσεις (enactive representations). 2. Συνήθεις ταξινοµήσεις των εκπαιδευτικών τεχνολογιών. Ένα σύστηµα ταξινόµησης αφορά στην οργάνωση παρατηρήσεων και/ή αντιλήψεων σε κατηγορίες και µπορεί να αποτελέσει βασικό βήµα στην κατανόηση ενός γνωστικού πεδίου. Τα συστήµατα ταξινόµησης αξιολογούνται µε βάση τη δυνατότητα παραγωγής νέων προοπτικών οικείων αντικειµένων και την ικανότητα ερµηνείας πολύπλοκων σειρών φαινοµένων [4]. Στο χώρο της εκπαιδευτικής τεχνολογίας έχουν προταθεί κατά καιρούς διαφορετικά συστήµατα ταξινόµησης. Κανένα όµως δεν έχει τύχει ευρείας αποδοχής και κυρίως δεν συνιστά ταξινόµηση πρακτικά αξιοποίηση από τους εκπαιδευτικούς για την επιλογή των µέσων που απαιτούνται κατά το σχεδιασµό και την οργάνωση της διδασκαλίας Η κατάσταση αυτή οφείλεται σε πολλούς και διαφορετικούς λόγους. Ένας από αυτούς είναι θεµελιώδης: η άποψη των επιστηµόνων για το τι περιλαµβάνει ο όρος «εκπαιδευτική τεχνολογία» και σε τι συνίσταται ο χώρος αυτός, είναι συχνά πολύ διαφορετική. Ο ερευνητικός χώρος της αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση χαρακτηρίζεται ως διεπιστηµονικός. Επιστήµονες από διαφορετικά πεδία, όπως η διδακτική των γνωστικών αντικειµένων, η γνωστική ψυχολογία, η πληροφορική κ.α, εργάζονται σε θέµατα όπως η παιδαγωγική θεωρία, η επιλογή του υλικού και του λογισµικού, οι διδακτικές µέθοδοι και η αξιολόγηση. Όµως οι προσπάθειες κατακερµατίζονται µέσα από την έλλειψη κοινά αποδεκτών στόχων. Στα επόµενα, θα αναφερθούν χαρακτηριστικά συστήµατα ταξινόµησης που έχουν προταθεί στη βιβλιογραφία. Τα συστήµατα έχουν επιλεχθεί για να αναδειχθεί η ποικιλοµορφία αλλά και οι βασικές αδυναµίες τους. Συγκεκριµένα, τα συστήµατα ταξινόµησης που ακολουθούν παρουσιάζουν αδυναµίες όπως: α. ορισµένα δεν είναι αρκετά γενικά ώστε να µπορούν να εντάξουν συγκεκριµένα εκπαιδευτικά µέσα σε κάποια κατηγορία, β. άλλα είναι τόσο γενικά που δεν έχουν πρακτική αξία, µε την έννοια ότι δε µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την αναζήτηση κατάλληλων εκπαιδευτικών µέσων κατά το σχεδιασµό της διδασκαλίας. 2.1 Ταξινόµηση µε ειδική υπόθεση για τη διαδικασία διδασκαλίας Ορισµένες ταξινοµήσεις, βασίζονται στην προ-υπόθεση µιας συγκεκριµένης προσέγγισης διδασκαλίας. Για παράδειγµα, στο [3] οι συντάκτες βασίζονται στην προσέγγιση διδασκαλίας που περιγράφεται στο επόµενο απόσπασµα: «Σύµφωνα µε το µοντέλο,., η διαδικασία της διδασκαλίας θεωρεί τον εκπαιδευτικό που παρουσιάζει την πληροφορία στους µαθητές και τους καθοδηγεί σε µια πρώτη αλληλεπίδραση µε την ύλη. Οι µαθητές εξασκούνται στην ύλη για να αυξήσουν την εξοικείωση τους µε αυτή και τελικά αξιολογούνται για να διαπιστωθεί αν έχουν µάθει την ύλη και να σχεδιαστεί τι θα πρέπει να κάνουν κατόπιν» Βασισµένοι στην παραπάνω υπόθεση, οι συντάκτες προτείνουν το ακόλουθο σύστηµα ταξινόµησης για τα νέας τεχνολογίας εκπαιδευτικά µέσα: Εκπαιδευτικές παρουσιάσεις (Tutorials), Εξάσκησης (Drill), Προσοµοιώσεις (Simulations), Παιχνίδια (Games), οκιµασίες (Tests). Παρατηρούµε ότι, στην ταξινόµηση αυτή δεν υπάρχει κατηγορία για να ενταχθούν µε ευκολία λογισµικά εργαλεία γενικού σκοπού όπως λογιστικά φύλλα, διαχειριστές ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή προγράµµατα σχεδιασµού και επεξεργασίας εικόνας. Επιπλέον, δεν υπάρχει κατηγορία για να ενταχθεί ο παγκόσµιος ιστός (WWW). Η υπόθεση ενός µοντέλου

3 94 Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση διδασκαλίας είχε σαν αποτέλεσµα η ταξινόµηση να µπορεί να χρησιµοποιηθεί µόνο για τον εντοπισµό τεχνολογικών µέσων που µπορούν να το υποστηρίξουν. 2.2 Ταξινόµηση µε βάση την τρέχουσα ποικιλία εκπαιδευτικών λογισµικών Σε µια διαφορετική προσέγγιση ταξινόµησης των εκπαιδευτικών χρήσεων της τεχνολογίας οι Olds, Schartz και Willie [7] πρότειναν ένα σύστηµα ταξινόµησης κατόπιν εξαντλητικής επισκόπησης των υπαρχόντων εκπαιδευτικών µέσων. Στην ταξινόµηση τους λοιπόν διέκριναν τις επόµενες κατηγορίες µέσων ανάλογα µε το ποιος έχει τον έλεγχο ο µαθητής ή το µέσο. 1. εργαλεία που ελέγχουν το µαθητή και τη διαδικασία διδασκαλίας και αντικαθιστούν ως ένα βαθµό τον δάσκαλο, 2. εργαλεία που ενσωµατώνονται στη διαδικασία της διδασκαλίας για να βοηθήσουν το δάσκαλο και/ή το µαθητή και 3. εργαλεία που παίζουν το ρόλο ενός ειδικού µαθητή που καλούνται οι µαθητές να διδάξουν. Το σύστηµα αυτό αναγνωρίζει την πλειονότητα των εργαλείων που υπάρχουν σήµερα, είναι όµως πολύ γενικό. εν επιτρέπει δηλαδή στον ενδιαφερόµενο να αναζητήσει µε ευκολία τα εργαλεία που τον ενδιαφέρουν ή να οραµατιστεί νέα εργαλεία. Ο εκπαιδευτικός που θέλει να σχεδιάσει µια διδασκαλία µε την ένταξη εκπαιδευτικής τεχνολογίας που θα περιγράφεται σε ένα τέτοιο σύστηµα σε πλήρη ανάπτυξη, θα δυσκολεύεται να αξιολογήσει ένα εργαλείο σε σχέση µε τους στόχους του. 2.3 Ταξινοµήσεις µε βάση τις γνωστικές θεωρίες Προβληµατικές ταξινοµήσεις είναι δυνατό να παραχθούν από προσπάθειες που στηρίζονται σε συγκεκριµένη γνωστική θεωρία. Οι γνωστικές θεωρίες που έχουν µεγάλη επίδραση στην εκπαιδευτική τεχνολογία έχουν περάσει από τέσσερις γενιές, κάθε µια από τις οποίες χαρακτηρίζεται και από αντίστοιχα εκπαιδευτικά µέσα. Οι γενιές των γνωστικών θεωριών µπορούν να χρησιµοποιηθούν έτσι για την ταξινόµηση των εκπαιδευτικών τεχνολογιών. ιακρίνουµε λοιπόν τις επόµενες κατηγορίες εκπαιδευτικών µέσων: της συµπεριφοριστικής θεωρίας, της συστηµικής θεωρίας της επικοινωνίας, της θεωρίας της επικοινωνίας µε ενεργό δέκτη και της δοµητιστικής γνωστικής θεωρίας [10]. Η αυστηρή οχύρωση πίσω από µια γνωστική θεωρία προκαλεί πολώσεις που δεν επιτρέπουν την ευρύτερη αποδοχή των προτεινόµενων πρακτικών. Παρά τη σηµαντική βοήθεια των γνωστικών θεωριών στους εκπαιδευτικούς που ενδιαφέρονται, δεν είναι ικανές να επιδράσουν σε σηµαντικό βαθµό στο σύνολο της εκπαιδευτικής πρακτικής ως οχήµατα εισαγωγής της χρήσης των τεχνολογικών εργαλείων. Η αλληλοαναίρεση των γνωστικών θεωριών αποτελεί εµπόδιο στην σχετική έρευνα άλλα και στην επιλογή της ερευνητικής πλατφόρµας για το σχεδιασµό εκπαίδευσης µε τη βοήθεια τεχνολογικών µέσων. Επιπλέον οι περισσότερες θεωρίες µάθησης στηρίζονται στην προ τεχνολογικής επανάστασης έρευνα και έχουµε πολλά να αναµένουµε από τη σύγχρονη γνωστική έρευνα αλλά και τις θεωρίες µηχανικής µάθησης (machine learning). 3. Ταξινόµηση ανεξάρτητη τεχνολογικών χαρακτηριστικών και θεωριών διδασκαλίας και µάθησης Μια ταξινόµηση που θα καλύπτει τις αδυναµίες που αναφέρθησαν στα προηγούµενα θα πρέπει να είναι ευρύτερης προοπτικής για να είναι αρκετά γενική αλλά και ταυτόχρονα πρακτικά αξιοποιήσιµη. Μια ταξινόµηση «ανεξάρτητη» των εφήµερων τεχνολογικών χαρακτηριστικών και υποθέσεων για τη διαδικασία διδασκαλίας και µάθησης (µε την έννοια ότι δε συνδέεται άµεσα µε αυτές) είναι αυτή που προτείνεται στο [4] και στηρίζεται στις επόµενες βασικές αρχές: α. Η τεχνολογία µπορεί να θεωρηθεί σαν ένα σύνολο µέσων: Η άποψη αυτή δεν είναι βέβαια καινούργια αφού στο [16] υποστηρίζεται ότι τα µέσα αποτελούν προεκτάσεις του

4 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο µε ιεθνή Συµµετοχή 95 ανθρώπου. Η άποψη αυτή παραπέµπει και στον Vygotsky, που υποστηρίζει ότι ο άνθρωπος έρχεται σε επαφή µε τον περιβάλλοντα κόσµο µέσω κοινωνικών εργαλείων. β. Η εκπαίδευση µπορεί να βασιστεί στις φυσικές παρορµήσεις του ανθρώπου για έρευνα (inquiry), επικοινωνία (communication), δηµιουργία ή σύνθεση αντικειµένων (construction) και έκφραση συναισθηµάτων και ιδεών (expression). Η αρχή αυτή αποτελεί τη βάση της παιδαγωγικής του Dewey [6] που θεωρεί ως πρόκληση για την εκπαίδευση να θεραπεύσει τις παρορµήσεις αυτές για τη δια βίου µάθηση του ατόµου. Λαµβάνοντας υπόψη τις δύο παραπάνω αρχές προκύπτει σύστηµα ταξινόµησης για την εκπαιδευτική τεχνολογία ανάλογα µε τη χρήση της ως σύνολα µέσων για: Έρευνα (Inquiry) Επικοινωνία (Communication) Κατασκευή (Construction) Έκφραση (Expression) Το παραπάνω σύστηµα ξεπερνά τους περιορισµούς των προηγούµενων γιατί στηρίζεται κυρίως σε γενικές παιδαγωγικές αρχές, παρά σε στενά τεχνολογικά ή διδακτικά χαρακτηριστικά. Είναι αρκετά γενικό για να περιλάβει τα παραδοσιακά και τα σύγχρονα εκπαιδευτικά µέσα εντάσσοντας τα συχνά και σε κοινές κατηγορίες. Ταυτόχρονα είναι αρκετά συγκεκριµένο ώστε να µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την αναζήτηση και την επιλογή εκπαιδευτικών µέσων κατά το σχεδιασµό της διδασκαλίας. Ο συνδυασµός της φιλοσοφίας του Dewey για τη βάση του σχεδιασµού της σύγχρονης εκπαίδευσης µε την έννοια του τεχνολογικού µέσου, αντί όρων όπως «πρόγραµµα», «εργαλείο» ή «εφαρµογή» επιτρέπει λοιπόν την ταξινόµηση των εκπαιδευτικών τεχνολογιών ανεξάρτητα από τα χαρακτηριστικά του υλικού ή του λογισµικού αλλά και ανεξάρτητα από κάποιο συγκεκριµένο πρότυπο διαδικασίας διδασκαλίας και µοντέλο µάθησης. Το σύστηµα ταξινόµησης (βλέπε παράρτηµα) που αναφέρεται εδώ εφαρµόστηκε µε αρκετή επιτυχία όπως καταγράφεται στο [4] για την ταξινόµηση πληθώρας σύγχρονων εκπαιδευτικών τεχνολογιών. Στην παρούσα εργασία προτείνουµε να επεκταθεί µε την προσθήκη µιας νέας βασικής κατηγορίας. Η ανάγκη για επέκταση προκύπτει: Α. Από τον εντοπισµό µιας φυσικής παρόρµησης των παιδιών που εµφανίστηκε ή µάλλον τονίσθηκε µε τον εµπλουτισµό του περιβάλλοντος µε αυτόµατα (automata). Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο [2]: «Young children s fascination with machines, from mechanical wind-up toys to music boxes, from robots to sound-sensitive flowers, may well be yet another facet of their natural tendency to rely upon enactive representations as a favorite way to explore, express, and exchange experience and ideas. Machines, can be thought of as automated or mechanized processes embodied in artifacts that behave.» Σε ελεύθερη απόδοση: «Η γοητεία που ασκούν οι µηχανές (από τα εξ ολοκλήρου µηχανικά παιχνίδια µέχρι τα µουσικά κουτιά και από τα ροµπότ µέχρι τα ευαίσθητα στον ήχο λουλούδια) στα παιδιά µπορεί να είναι ακόµα µια όψη της φυσικής τους τάσης να ερευνούν, να εκφράζονται και να ανταλλάσσουν εµπειρίες και ιδέες βασιζόµενα σε ενεργές αναπαραστάσεις. Οι µηχανές, µπορούν να θεωρηθούν σαν αυτοµατοποιηµένες διαδικασίες ενσωµατωµένες σε κατασκευάσµατα που εµφανίζουν συµπεριφορά.» Β. Από τη διάκριση µιας κατηγορίας τεχνολογικών µέσων που περιγράφονται συνοπτικά ως µέσα για ενεργές αναπαραστάσεις (enactive representations). Τα µέσα αυτά επιτρέπουν εκτός από την αφαιρετική αναπαράσταση αντικειµένων και την ενσωµάτωση συµπεριφοράς. Τέτοια µέσα είναι τα περιβάλλοντα µοντελοποίησης, προσοµοίωσης, δραµατοποίησης, οι µηχανές µε την κυβερνητική τους έννοια κ.α. Τα µέσα της κατηγορίας αυτής εξυπηρετούν ταυτόχρονα την τάση για έρευνα, έκφραση και επικοινωνία. Για το λόγο αυτό τα µέσα αυτής της κατηγορίας εµφανίζονται ταυτόχρονα και στις τρεις αντίστοιχες κατηγορίες της ταξινόµησης που προτείνεται

5 96 Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση στο [4]. Είναι φανερό ότι, στην εν λόγω κατηγορία περιλαµβάνονται κυρίως τα σύγχρονα υπολογιστικά αντικείµενα που διευκολύνουν τη µοντελοποίηση δυναµικών αλληλεπιδράσεων και την προσοµοίωση συµπεριφορών. Τα αντικείµενα αυτά ενσωµατώνουν τη συµβολική και λειτουργική αξία που ενυπάρχουν ξεχωριστά στα συνήθη µέσα. Η κατασκευή ενεργών αναπαραστάσεων και η αλληλεπίδραση µε αυτές παρουσιάζεται από πολύ µικρή ηλικία κατά τη διάρκεια του παιγνιδιού όταν, για παράδειγµα, τα παιδιά προσποιούνται ότι ιππεύουν άλογο χρησιµοποιώντας ένα καλάµι. Σε µεγαλύτερες ηλικίες οι ενεργές αναπαραστάσεις παίρνουν τη µορφή µοντέλων, έξυπνων µηχανών, προσοµοιώσεων, αλληλεπίδρασης µε µηχανές που παρουσιάζουν συµπεριφορά (όπως ένα ροµπότ) κ.α. Η εµπλοκή των παιδιών στην κατασκευή ενεργών αναπαραστάσεων καθώς και η αλληλεπίδραση τους παίζει σηµαντικό ρόλο στη µάθηση [2]. Καταλήγοντας, η διάκριση των ενεργών αναπαραστάσεων σε ξεχωριστή και κύρια κατηγορία εκπαιδευτικών µέσων κρίνεται: Αναγκαία, για την αναγνώριση εκπαιδευτικών µέσων που δεν εντάσσονται στην ταξινόµηση του [4] όπως τα προϊόντα της έρευνας στην τεχνητή ζωή (artificial life) (π.χ τεχνητά κατοικίδια ζωάκια). Σκόπιµη, για να δοθεί η απαιτούµενη έµφαση στη χρήση των ενεργών αναπαραστάσεων κατά το σχεδιασµό της διδασκαλίας. Κατά συνέπεια, προτείνεται σύστηµα ταξινόµησης της εκπαιδευτικής τεχνολογίας που διακρίνει σύνολα µέσων για: Έρευνα (Inquiry), Επικοινωνία (Communication), Κατασκευή (Construction), Έκφραση (Expression) Κατασκευή & αλληλεπίδραση µε ενεργές αναπαραστάσεις (enactive representations) Βασικές υποκατηγορίες της τελευταίας κατηγορίας ορίζονται οι εξής: Προσποίηση & δραµατοποίηση (pretence & symbolic play) Κατασκευή µοντέλων, προσοµοιώσεων, µικρόκοσµων (models, simulations & microworlds) Κατασκευή και/ή αλληλεπίδραση µε νοήµονα κατασκευάσµατα (intelligent artifacts) 4. Συµπεράσµατα Συνοψίζοντας, αρχικά αναφέρθηκε η ανοµοιοµορφία στην αντίληψη του χώρου των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση από τους σχετικούς ερευνητές, λόγω της διεπιστηµονικότητας του. Το πρόβληµα αυτό αντικατοπτρίζεται στην ασυµφωνία των συστηµάτων ταξινόµησης των εκπαιδευτικών µέσων που παρουσιάζονται κατά καιρούς. Η ανοµοιοµορφία των αντιλήψεων για τον χώρο των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση θεωρείται σηµαντική αιτία για την αδυναµία παραγωγής αισθητών αποτελεσµάτων σε µεγάλη κλίµακα από την ερευνητική προσπάθεια. Κατόπιν παρουσιάστηκε ένα αρκετά γενικό και ταυτόχρονα πρακτικό σύστηµα ταξινόµησης. Η ταξινόµηση βασίζεται στην πρόταση του J. Dewey: η βάση της εκπαίδευσης είναι η φυσική τάση για έρευνα (να ανακαλύπτει κανείς πράγµατα), επικοινωνία (χρήση της γλώσσας), κατασκευή (πραγµάτων) και έκφραση (αισθηµάτων και ιδεών). Η ταξινόµηση αυτή είναι ανεξάρτητη εφήµερων τεχνολογικών χαρακτηριστικών και υποθέσεων για τη διαδικασία διδασκαλίας και µάθησης. Επιπλέον, ενσωµατώνει οµοιόµορφα τα παραδοσιακά εκπαιδευτικά µέσα ακόµα και σε κοινές κατηγορίες µε τα σύγχρονα και µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την προσέγγιση των νέων µέσων µε βάση κλασικές παιδαγωγικές απόψεις.

6 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο µε ιεθνή Συµµετοχή 97 Στη συνέχεια, το εν λόγω σύστηµα ταξινόµησης επεκτάθηκε µε βάση την παρατήρηση µιας νέας αυθόρµητης τάσης των παιδιών για την κατασκευή και/ή αλληλεπίδραση µε µέσα ενεργών αναπαραστάσεων που δεν υπήρχαν σε τόση αφθονία στην εποχή του Dewey. Η ανάδειξη των µέσων που επιτρέπουν τις ενεργές αναπαραστάσεις, ως µια βασική κατηγορία εκπαιδευτικών µέσων, που αντιστοιχεί σε φυσική παρόρµηση των παιδιών δίνει µια νέα παιδαγωγική προοπτική για σύγχρονα τεχνολογικά µέσα, όπως τα περιβάλλοντα µοντελοποίησης και προσοµοίωσης. Η ανάλυση της παιδαγωγικής προοπτικής των µέσων αυτών θα αποτελέσει το αντικείµενο µελλοντικών εργασιών. 5. Βιβλιογραφία 1. Ackermann, E., (1991). The Agency model of transaction, In. I. Harel & S. Papert (Eds.) Constructionism, Norwood, NJ: Ablex Publishing Company, pp Ackermann, E., (1997). Enactive Representations in Learning: Pretense, Models, Machines, University of Provence, France. 3. Alessi, S. M., & Trollip, S. R. (1991). Computer-based instruction: Methods and development. Engelwood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 4. Bruce, C. B., Levin, A. J., (1997). Educational Technology: Media for Inquiry, Communication, Construction and Expression, Journal of Educational Computing Research, Vol.17(1), pp , 5. Dewey, J., (1997). Experience and Education, Simon & a TOUCHSTONE BOOK Schuster. 6. Dewey, J., (1943). The child and the curriculum/the school and society, Chicago: University of Chicago Press, 7. Olds, H. F., Schwartz, J. L., & Willie, N. A., (1980). People and computers: Who teaches whom? Newton, MA: Education Development Center 8. Papert, S. (1980). Mindstroms: Computers, Children, and Power Ideas, Basic Books, N.Y. 9. Papert, S., (1991). Situating constructionism, in I. Harel & S. Papert Constructionism. Eds Ablex Publishing Co, Norwood, NJ. 10. Queau, P., (1986). Eloge de la Simulation, Seyssel, FR: Collection Milieux, Edition du Champ Vallon. 11. Reble, A., (1996). Ιστορία της Παιδαγωγικής, µετάφραση Θ. Χατζηστεφανίδης, Σ. Χατζηστεφανίδου-Πολυζώη, Εκδόσεις ηµ. Ν. Παπαδήµα, Τρίτη Έκδοση. 12. Soloway, E., (1996). Interactive learning Environments: Where They ve Come From & Where they re Going, University of Michigan, CHI Soloway, E., Quick, (1991). Where do the Computers Go?, Logon Education, Communications of the ACM, V34, I Waterworth J. A., (1995). HCI Design as Sensory Ergonomics: Creating Synaesthetic Media, Proc. IRIS-8 Gothenburg Studies in Informatics, Report Winn, W., (1993). A computational Basis for Educational Applications of Virtual Reality, HITL University of Washington, 16. Μακλούαν, (1994) Μ., MEDIA: Οι Προεκτάσεις του Ανθρώπου, µετάφραση Σπύρος Μάνδρος, Εκδόσεις Κάλβος. 17. Μικρόπουλος, (1998). Κ., Εκπαιδευτικό Λογισµικό Πολυµέσων-Θέµατα Σχεδίασης και Αξιολόγησης, Πανεπιστηµιακές Σηµειώσεις, Ντιούι, Τ., (1980). Εµπειρία και Εκπαίδευση, µετάφραση Λέανδρος Πολενάκης. Εκδόσεις Γλάρος 19. Ντιούι, Τ., (1982). Το σχολείο και η Κοινωνία, µετάφραση Μ. Μιχαλοπούλου, Εκδόσεις Γλάρος 20. Σατώ, Ζ., (1983). Οι µεγάλοι παιδαγωγοί, µετάφραση Κ. Ι. Κίτσου, Εκδόσεις Γλάρος. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Η ταξινόµηση των Bruce & Levin. Παρουσιάζεται συνοπτικά η προτεινόµενη στο [4] ταξινόµηση των εκπαιδευτικών τεχνολογιών. Α. Μέσα για έρευνα (Inquiry) i) Κατασκευή (building) θεωριών η τεχνολογία ως µέσο σκέψης

7 98 Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση ii) Εξερεύνηση µοντέλων και εργαλειοσυλλογές (toolkits) προσοµοίωσης (Interactive Physics, STEP, Pond, ThinkerTools, SimAnt, SimCity, SimEarth, Sampling Laboratory) Λογισµικό απεικόνισης (visualization) (Chem Viz) Περιβάλλοντα εικονικής πραγµατικότητας Μοντελοποίηση (modeling) δεδοµένων ορισµός κατηγοριών, σχέσεων, αναπαραστάσεων (Tabletop) ιαδικαστικά (procedural) µοντέλα (Logo) Μαθηµατικά µοντέλα (Stella, Mathematica) Αναπαράσταση γνώσης: σηµασιολογικά (semantic) network, εργαλεία σκιαγράφησης (outline) Προσπέλαση δεδοµένων σύνδεση µε τον κόσµο των κειµένων, του βίντεο, των δεδοµένων Υπερκείµενα και περιβάλλοντα υπερµέσων (Intermedia) Προσπέλαση και διαχείριση βιβλιοθήκης Ψηφιακές βιβλιοθήκες Βάσεις εδοµένων (Oxford English Dictionary, thesaurus, encyclopedia, census, Olympics records, Immigrants, Bushrangers) Μουσική, ήχος, εικόνες, γραφικά, βίντεο, πίνακες δεδοµένων, γραφήµατα, κείµενο iii) Συλλογή δεδοµένων χρησιµοποιώντας την τεχνολογία για επέκταση των αισθήσεων Αποµακρυσµένα (remote) επιστηµονικά όργανα προσπελάσιµα µέσω δικτύων Microcomputer-based εργαστήρια, µε αισθητήρες για θερµοκρασία, κίνηση, καρδιογράφους, κ.λ.π. Κατασκευαστές επισκοπήσεων (Survey) για επισκοπήσεις και συνεντεύξεις από µαθητές Βίντεο και εγγραφή ήχου (Tapemeasure, C-Video) Μικροσκόπιο iv) Ανάλυση δεδοµένων Ερευνητική ανάλυση δεδοµένων (Statistics Workshop) Στατιστική ανάλυση (SPSS) Περιβάλλοντα για έρευνα Επεξεργασία εικόνας Λογιστικά Φύλλα (Excel, Lotus 1-2-3) Προγράµµατα για να κάνεις πίνακες και γραφήµατα (Datadesk) Προγράµµατα λύσης προβληµάτων (Where in the World is Carmen Sandiego?) Β. Μέσα επικοινωνίας (Communication) i) Προετοιµασία κειµένου Επεξεργασία κειµένου Κατασκευή σκελετού κειµένου (Outlining) Γραφικά Ορθογραφία, γραµµατική, χρήση, και style aids Συµβολικές εκφράσεις Επιτραπέζια τυπογραφεία (Desktop publishing) Γραφικά παρουσίασης (Presentation graphics) ii) Επικοινωνία -- µε άλλους εκπαιδευόµενους, εκπαιδευτές, ειδικούς σε διάφορα πεδία και ανθρώπους ανά τον κόσµο Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (Eudora/Internet) Ασύγχρονη συνδιάσκεψη (conferencing) µε υπολογιστή Σύγχρονη συνδιάσκεψη µε υπολογιστή (κείµενο, ήχος, βίντεο, κ.λ.π) (Interchange, Realtime Writer, CECE Talk) Servers κατανεµηµένων πληροφοριών, όπως το World-wide Web Περιβάλλοντα υπερκειµένων δηµιουργηµένα από εκπαιδευόµενους (CSILE) iii) Συνεργατικά (collaborative) µέσα

8 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο µε ιεθνή Συµµετοχή 99 Συνεργατικά περιβάλλοντα δεδοµένων (Earthlab, National Geographic Kids Network) Συστήµατα υποστήριξης οµαδικών αποφάσεων (Capture Lab) Συνεργατική ετοιµασία εγγράφων (Virtual Notebook) Κοινωνικά λογιστικά φύλλα (Lotus Notes) iv) Μέσα διδασκαλίας Εκπαιδευτικά ολοκληρωµένα συστήµατα ιδακτικές (instructional) προσοµοιώσεις Συστήµατα drill and practice Τηλε-εκπαίδευση (Telementoring) Γ. Μέσα για κατασκευές (construction) Συστήµατα ελέγχου χρησιµοποιώντας την τεχνολογία για να επηρεάσουµε το φυσικό κόσµο Ροµποτική (Robotics) Lego Logo Έλεγχος συσκευών (equipment) Σχεδιασµός µε τη βοήθεια υπολογιστή (Computer-aided) Κατασκευή γραφηµάτων και πινάκων (charts). Μέσα έκφρασης (expression) Προγράµµατα σχεδίασης και ζωγραφικής Σύνθεση µουσικής και σύνταξη (music editors) Αλληλεπιδραστικό βίντεο και υπερµέσα Λογισµικό animation Σύνθεση πολυµέσων

9 100 Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΩΣ ΣΥΝΟΛΑ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΠΑΡΟΡΜΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΩΣ ΣΥΝΟΛΑ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΠΑΡΟΡΜΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΩΣ ΣΥΝΟΛΑ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΠΑΡΟΡΜΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ Α. Πέτρου-Μπακίρη Καθ. Πληροφορικής ΔΕ, Υπ. Διδάκτορας Π.Τ.Ν Πανεπιστημίου Αιγαίου Σαρανταπόρου 22 Α, Ρόδος,

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτο Κεφάλαιο Φάσεις & Μοντέλα ένταξης των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση...13 1.1 Εκπαιδευτική Τεχνολογία: η προϊστορία της πληροφορικής στην εκπαίδευση 14

Πρώτο Κεφάλαιο Φάσεις & Μοντέλα ένταξης των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση...13 1.1 Εκπαιδευτική Τεχνολογία: η προϊστορία της πληροφορικής στην εκπαίδευση 14 Περιεχόµενα Πρώτο Κεφάλαιο Φάσεις & Μοντέλα ένταξης των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση....13 1.1 Εκπαιδευτική Τεχνολογία: η προϊστορία της πληροφορικής στην εκπαίδευση 14 1.1.1 Ορισµός της εκπαιδευτικής τεχνολογίας...14

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές της Πληροφορικής στην Εκπαίδευση

Εφαρμογές της Πληροφορικής στην Εκπαίδευση Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Εφαρμογές της Πληροφορικής στην Εκπαίδευση Ενότητα # 3:Εκπαιδευτικό Λογισμικό και Ελληνικό Νηπιαγωγείο: Μια γενική επισκόπηση Θαρρενός Μπράτιτσης Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε)

Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε) Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε) Τεχνολογίες Μάθησης Learning Technologies 2015 Τι είναι; Πρόκειται για διεπιστημονική Κατεύθυνση σπουδών που εστιάζει στις Τεχνολογίες Μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ I Εισαγωγή στην εκπαιδευτική τεχνολογία 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή στη µάθηση και την τεχνολογία 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Από τη θεωρία στην εφαρµογή 35 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Η/Υ και υπολογιστικά εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Πρόλογος...7 Πρόλογος Επιμελητή...9 Εισαγωγή Τεχνολογίες για την ανάπτυξη ικανοτήτων...23 Σκοπός του βιβλίου...24 Eνα μοντέλο για την παιδαγωγική χρήση των εργαλείων με γνωστικό δυναμικό...26

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό (;) Λογισμικό (;)

Εκπαιδευτικό (;) Λογισμικό (;) Εκπαιδευτικό (;) Λογισμικό (;) α) Μεμονωμένα «εκπαιδευτικά λογισμικά» ή «εκπαιδευτικά περιβάλλοντα»; (οντότητες κατά πολύ ευρύτερες των εκπαιδευτικών λογισμικών) β) Συνεχής εξέλιξη και εμφάνιση νέων ειδών

Διαβάστε περισσότερα

EDUS265 Εκπαιδευτική Τεχνολογία

EDUS265 Εκπαιδευτική Τεχνολογία Απόψεις EDUS265 Εκπαιδευτική Τεχνολογία Χαράλαμπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy Γιατίοιορισμοίενόςκλάδουείναισημαντικοί; Πώς θα ορίζατε τον όρο «Τεχνολογία»; Πώς θα ορίζατε τον όρο «Εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

EDUS265 Εκπαιδευτική Τεχνολογία

EDUS265 Εκπαιδευτική Τεχνολογία EDUS265 Εκπαιδευτική Τεχνολογία Χαράλαμπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy 2004-2006 CARDET 1 Απόψεις Γιατί οι ορισμοί ενός κλάδου είναι σημαντικοί; Πώς θα ορίζατε τον όρο «Τεχνολογία»; Πώς θα ορίζατε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής Η Πληροφορική ως αντικείμενο και ως εργαλείο μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04) «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας. Α/Α ΣΤΟΧΟΙ (επιθυμητές γνώσεις-δεξιότητες-ικανότ ητες) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Τίτλοι) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ενδεικτικά σε ώρες) Το Πρόγραμμα πιστοποιήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012

Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012 Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012 Μάθηση Γενικότερος όρος από την «εκπαίδευση» Την εκπαίδευση την αντιλαμβανόμαστε σαν διαδικασία μέσα στην τάξη «Μάθηση» παντού και συνεχώς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο καιρός» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης. ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η τάξη µου» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση Ημερίδα για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, Λεμεσός 23/2/13

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαµπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy info@cardet.org Ανασκόπηση Σύγχρονες τάσεις Στοιχεία από ΕΕ Προκλήσεις Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά: θεωρίες μάθησης. Διαφορετικές σχολές Διαφορετικές υποθέσεις

Μαθηματικά: θεωρίες μάθησης. Διαφορετικές σχολές Διαφορετικές υποθέσεις Μαθηματικά: θεωρίες μάθησης Διαφορετικές σχολές Διαφορετικές υποθέσεις Τι είναι μάθηση; Συμπεριφορισμός: Aλλαγή συμπεριφοράς Γνωστική ψυχολογία: Aλλαγή νοητικών δομών Κοινωνικοπολιτισμικές προσεγγίσεις:

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαστικές προσεγγίσεις υπολογιστικών περιβαλλόντων από φοιτητές του τμήματος Τεχνολογίας Υπολογιστών

Σχεδιαστικές προσεγγίσεις υπολογιστικών περιβαλλόντων από φοιτητές του τμήματος Τεχνολογίας Υπολογιστών Σχεδιαστικές προσεγγίσεις υπολογιστικών περιβαλλόντων από φοιτητές του τμήματος Τεχνολογίας Υπολογιστών Ζ. Σμυρναίου Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών & Τεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου smyrna@uop.gr Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

Χαράλαμπος Βρασίδας 2004-2008 CARDET

Χαράλαμπος Βρασίδας 2004-2008 CARDET Χαράλαμπος Βρασίδας 2004-2008 CARDET 1 Επιχειρήματα υπέρ της ένταξης της τεχνολογίας στη διδασκαλία Έχει εισβάλει σε όλες τις πτυχές της ζωής μας Είναι μέσο για οικονομική ανάπτυξη: αναπτύσσει δεξιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκοντας προγραμματισμό με την χρήση Εκπαιδευτικής Ρομποτικής:Learning by doing

Διδάσκοντας προγραμματισμό με την χρήση Εκπαιδευτικής Ρομποτικής:Learning by doing Διδάσκοντας προγραμματισμό με την χρήση Εκπαιδευτικής Ρομποτικής:Learning by doing Μπάρας Ιωάννης 1, Βασιλόπουλος Γεώργιος 2 john_baras@yahoo.com, gvasilopo@sch.gr 1 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, 2 Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

Η Μηχανική Μάθηση στο Σχολείο: Μια Προσέγγιση για την Εισαγωγή της Ενισχυτικής Μάθησης στην Τάξη

Η Μηχανική Μάθηση στο Σχολείο: Μια Προσέγγιση για την Εισαγωγή της Ενισχυτικής Μάθησης στην Τάξη 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής» Φλώρινα, 20-22 Απριλίου 2012 Η Μηχανική Μάθηση στο Σχολείο: Μια Προσέγγιση για την Εισαγωγή της Ενισχυτικής Μάθησης στην Τάξη Σάββας Νικολαΐδης 1 ο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο εκπαιδευτικό λογισµικό

Εισαγωγή στο εκπαιδευτικό λογισµικό Εισαγωγή στο εκπαιδευτικό λογισµικό Όλα όσα θέλατε να µάθετε και δεν τολµούσατε να ρωτήσετε Γιακουµάτου Τερέζα www.netschoolbook netschoolbook.gr Με προσεκτικά βήµατα Μπορούµε να χαρακτηρίσουµε ένα λογισµικό

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινώντας τον Προγραµµατισµό στις τάξεις του ηµοτικού Παίζοντας µε το Scratch

Ξεκινώντας τον Προγραµµατισµό στις τάξεις του ηµοτικού Παίζοντας µε το Scratch Ξεκινώντας τον Προγραµµατισµό στις τάξεις του ηµοτικού Παίζοντας µε το Scratch Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ 19 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής Ενότητα Προγραµµατισµός στο ηµοτικό (Ε και

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηση σε νέα τεχνολογικά περιβάλλοντα

Μάθηση σε νέα τεχνολογικά περιβάλλοντα ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μάθηση σε νέα τεχνολογικά περιβάλλοντα Ενότητα 2: Εκπαίδευση με ΤΠΕ Βασιλική Μητροπούλου-Μούρκα Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή μαθήματος. Εαρινό εξάμηνο 2009-2010. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail.

Περιγραφή μαθήματος. Εαρινό εξάμηνο 2009-2010. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail. Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής I Εαρινό εξάμηνο 2009-2010 Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail.com Περιγραφή μαθήματος Με τον όρο "Διδακτική της

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ. Καραβελάκη Μαρία, Παπαναγιώτου Γιώργος, Γρηγοριάδης Στάθης

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ. Καραβελάκη Μαρία, Παπαναγιώτου Γιώργος, Γρηγοριάδης Στάθης Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Καραβελάκη Μαρία, Παπαναγιώτου Γιώργος, Γρηγοριάδης Στάθης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ραγδαία και συνεχής εξέλιξη των υπολογιστών και της πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση

Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 -Οριζόντια Πράξη» Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση Αθανάσιος Τζιμογιάννης Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακές Τεχνολογίες βασικά θεωρητικά ζητήματα με αναφορά στη διαδικασία σχεδιασμού

Ψηφιακές Τεχνολογίες βασικά θεωρητικά ζητήματα με αναφορά στη διαδικασία σχεδιασμού Ψηφιακές Τεχνολογίες βασικά θεωρητικά ζητήματα με αναφορά στη διαδικασία σχεδιασμού N.Γιαννούτσου Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας- ΦΠΨ-Φιλοσοφική σχολή http://etl.ppp.uoa.gr Τεχνολογίες για την ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Το λογισµικό Άτλαντας CENTENNIA µπορεί να χρησιµοποιηθεί 1. Α) Στην ιστορία. Σωστό το ) Σωστό το Γ)

Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Το λογισµικό Άτλαντας CENTENNIA µπορεί να χρησιµοποιηθεί 1. Α) Στην ιστορία. Σωστό το ) Σωστό το Γ) Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Το λογισµικό Άτλαντας CENTENNIA µπορεί να χρησιµοποιηθεί Α) Στην ιστορία. Α) Β) Γ) ) Απλή Β) Στη µελέτη περιβάλλοντος. Γ) Στις φυσικές επιστήµες. ) Σε όλα τα παραπάνω. Είστε

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) 1. 9 Εκπαιδευτική χρήση βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυµεσικών εργαλείων και του διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έργου EUfolio

Αποτελέσματα Έργου EUfolio http://www.eufolio.eu Αποτελέσματα Έργου EUfolio Ημερίδα «Ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία Λευκωσία, 16 Μαΐου 2015 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Τεχνολογίες και Εκπαίδευση ΕΠΠΑΙΚ ΑΣΠΑΙΤΕ Παράρτημα Κρήτης. Μιχαηλίδη Αφροδίτη 2013

Νέες Τεχνολογίες και Εκπαίδευση ΕΠΠΑΙΚ ΑΣΠΑΙΤΕ Παράρτημα Κρήτης. Μιχαηλίδη Αφροδίτη 2013 Νέες Τεχνολογίες και Εκπαίδευση ΕΠΠΑΙΚ ΑΣΠΑΙΤΕ Παράρτημα Κρήτης Μιχαηλίδη Αφροδίτη 2013 Θέματα Ψηφιακός Αλφαβητισμός Εφαρμογές στην Εκπαίδευση Πολυμέσα Εκπαιδευτικά Παιχνίδια Εκπαιδευτικό Λογισμικό Applets

Διαβάστε περισσότερα

6 ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

6 ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Περιεχόμενα Πρόλογος... 7 Κεφάλαιο 1: Τεχνητή νοημοσύνη... 9 Κεφάλαιο 2: Νευρωνικά δίκτυα... 25 Κεφάλαιο 3: Έμπειρα συστήματα... 35 Κεφάλαιο 4: Γραφικά υπολογιστών... 43 Κεφάλαιο 5: Εικονική πραγματικότητα...

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται

Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται Κύκλος Εκπαίδευσης «Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης & Ηλεκτρονική Αξιολόγηση» Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται Κατερίνα Γεωργούλη ΤΕΙ Αθήνας Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Μάθηση και γνώση: μια συνεχής και καθοριστική αλληλοεπίδραση Αντώνης Λιοναράκης Στην παρουσίαση που θα ακολουθήσει θα μιλήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής

Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής Ε. Κολέζα, Γ. Βρέταρος, θ. Δρίγκας, Κ. Σκορδούλης Εισαγωγή Ο εκπαιδευτικός κατά τη διάρκεια της σχολικής

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και

Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Μένη Τσιτουρίδου Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδαγωγική Σχολή Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γιατί η Ρομποτική στην Εκπαίδευση; A) Τα παιδιά όταν σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και προγραμματίζουν ρομπότ έχουν την ευκαιρία να μάθουν παίζοντας και να αναπτύξουν δεξιότητες Η

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός και εφαρµογή προγραµµάτων δια βίου µάθησης: Νοσηλευτική Βασισµένη σε Ενδείξεις

Σχεδιασµός και εφαρµογή προγραµµάτων δια βίου µάθησης: Νοσηλευτική Βασισµένη σε Ενδείξεις Σχεδιασµός και εφαρµογή προγραµµάτων δια βίου µάθησης: Νοσηλευτική Βασισµένη σε Ενδείξεις Αρετή Σταυροπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια Τµήµα Νοσηλευτικής, ΤΕΙ Κρήτης 41o Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΣΝΕ Κρήτη 2014 ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Αξονική συµµετρία» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Πολυμέσων. Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Ι

Συστήματα Πολυμέσων. Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Ι Συστήματα Πολυμέσων Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Ι Ορισμός των Πολυμέσων / Multimedia Η ταυτόχρονη ενσωμάτωση μέσα σε ένα ψηφιακό περιβάλλον πληροφορίας, των: Κειμένου Ήχου Κάθε τύπου εικόνας (στατική,

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Π. (Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον)

Σ.Ε.Π. (Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: ΝΟΜΟΙ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ με τη βοήθεια του λογισμικού Σ.Ε.Π. (Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον) Φυσική Β Λυκείου Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Νοέμβριος 2013 0 ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΙ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015*

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015* ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015* ΔΕΥΤΕΡΑ 19/1 ΤΡΙΤΗ 20/1 ΤΕΤΑΡΤΗ 21/1 ΠΕΜΠΤΗ 22/1 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/1 ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ: ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΗΜΕΡΑ

ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ: ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΗΜΕΡΑ ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ: ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΗΜΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Μαρία Οικονόμου (Πανεπιστήμιο Γλασκώβης & Πανεπιστήμιο Αιγαίου) Λευκωσία, 14 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου

Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Δρ. Βασίλειος Σάλτας 1, Αλέξης Ηλιάδης 2, Ιωάννης Μουστακέας 3 1 Διδάκτωρ Διδακτικής Μαθηματικών, Επιστημονικός Συνεργάτης ΑΣΠΑΙΤΕ Σαπών coin_kav@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μάθηµα: Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Γ Φάσης) ΜΙΧΑΗΛ ΣΚΟΥΜΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Εκπαιδευτικού Λογισμικού για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Εφαρμογές Εκπαιδευτικού Λογισμικού για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Εφαρμογές Εκπαιδευτικού Λογισμικού για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Μαρία Καραβελάκη-Καπλάνη, M.Sc. INTE*LEARN Αγν.Στρατιώτη 46 176 73 Καλλιθέα τηλ. 95 91 853, fax. 95 72 098 E-mail: intelrn@prometheus.hol.gr

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση

Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση Μαρία Ι. Κουτσούμπα Αναπλ. Καθηγήτρια ΣΕΦΑΑ ΕΚΠΑ / ΣΕΠ ΕΑΠ Δραστηριότητες και ασκήσεις αυτό-αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Καρτσιώτου Θωμαϊς M.Sc. Δασκάλα Δ.Σ. Παληού Καβάλας tzoymasn@hol.gr. Περίληψη

Καρτσιώτου Θωμαϊς M.Sc. Δασκάλα Δ.Σ. Παληού Καβάλας tzoymasn@hol.gr. Περίληψη 33 Πρόταση διδασκαλίας με τη χρήση των ΤΠΕ στο μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος της Δ τάξης Δημοτικού: Μαθαίνω για τα σημαντικά έργα που υπάρχουν στην Ελλάδα μέσα από το google earth Καρτσιώτου Θωμαϊς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΟΙΝΟΣ ΤΟΠΟΣ 1: Οι τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών αλλάζουν τον κόσμο με

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Διδακτική της Πληροφορικής στο τμήμα Μηχ/κών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής Πανεπιστημίου Πατρών

Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Διδακτική της Πληροφορικής στο τμήμα Μηχ/κών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής Πανεπιστημίου Πατρών Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Διδακτική της Πληροφορικής στο τμήμα Μηχ/κών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής Πανεπιστημίου Πατρών Μαρία Κορδάκη Διδ. επ. καθ. (ΠΔ.407/80) Τμήμα Μηχ/κών Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το Η χρήση του ΕΛ/ΛΑΚ στην εκπαίδευση: Εμπειρίες και καλές πρακτικές Ηχρήση της πλατφόρμας moodle στη διαδικτυακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος Ιωάννα Κομνηνού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ 2.5.1.α «Ανάπτυξη των Ι ΒΕ και λειτουργία Προγραµµάτων δια βίου εκπαίδευσης»

ΕΠΕΑΕΚ 2.5.1.α «Ανάπτυξη των Ι ΒΕ και λειτουργία Προγραµµάτων δια βίου εκπαίδευσης» ΕΠΕΑΕΚ 2.5.1.α «Ανάπτυξη των Ι ΒΕ και λειτουργία Προγραµµάτων δια βίου εκπαίδευσης» ΠΡΟΤΑΣΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ια του Τµήµατος: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

2007 δράσης 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 δράσης 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Εφαρµογή Μεθοδολογίας Υλοποίησης Η µεθοδολογία που χρησιµοποιήθηκε είναι η µεθοδολογία του ερευνητικού προγράµµατος Ο ΥΣΣΕΑΣ. Με βάση αυτό σχεδιάστηκαν τέσσερις τηλεδιασκέψεις. Τα στάδια υλοποίησης των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Άξονας Προτεραιότητας 2, Μέτρο 2.1 ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Ερωτήσεις Αυτοµατοποιηµένου Μέρους Πιστοποίησης Επιµορφωτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: ΟΙ ΕΠΟΧΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΦΥΤΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦOYMENH: ΠΗΛΕΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οι θέσεις της ΕΤΠΕ για το Εκπαιδευτικό Λογισµικό

Οι θέσεις της ΕΤΠΕ για το Εκπαιδευτικό Λογισµικό Οι θέσεις της ΕΤΠΕ για το Εκπαιδευτικό Λογισµικό Κείµενο εργασίας µετά από πρόσκληση της Επιτροπής Στρατηγικής για την Πληροφορική στην Εκπαίδευση (ΕΣΠΕ) του ΥΠΕΠΘ http://www.clab.edc.uoc.gr/etpe/main.htm

Διαβάστε περισσότερα

Η Χρήση της Τεχνολογίας στη Φυσική Αγωγή

Η Χρήση της Τεχνολογίας στη Φυσική Αγωγή Η Χρήση της Τεχνολογίας στη Φυσική Αγωγή Bonnie S. Mohnsen, Ph.D. Consultant/C.E.O. Επιμέλεια: ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου

Διαβάστε περισσότερα

Τα εµπλουτισµένα ηλεκτρονικά βιβλία Πληροφορικής Γυµνασίου και η ένταξή τους στην εκπαιδευτική πρακτική

Τα εµπλουτισµένα ηλεκτρονικά βιβλία Πληροφορικής Γυµνασίου και η ένταξή τους στην εκπαιδευτική πρακτική Τα εµπλουτισµένα ηλεκτρονικά βιβλία Πληροφορικής Γυµνασίου και η ένταξή τους στην εκπαιδευτική πρακτική Α. Σαριδάκη, Π. Τσάκωνας, Α. Παλιούρας, Ε. Χριστοπούλου, Α. Πέτσος, Π. Τουκίλογλου, Α. Τζιµογιάννης

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Αθανάσιος Βράντζας 1 vrantzas@sch.gr 1 Καθηγητής Πληροφορικής Περίληψη Στην εργασία αυτή θα επιχειρηθεί να παρουσιαστεί η διδασκαλία του εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ)

Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) 26/01/2014 Συνεισφορά του κλάδους ΗΜΜΥ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Ευρύ φάσμα γνώσεων και επιστημονικών

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών σε θέματα Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας Ερευνητικές-Πιλοτικές Εφαρμογές ΗΜΕΡΙΔΑ - 6 Φεβρουαρίου 2010 Καλές πρακτικές ενσωμάτωσης των Τεχνολογιών Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

One Laptop Per Child

One Laptop Per Child One Laptop Per Child Παρουσίαση του μαθητικού υπολογιστή Αν. Καθηγητής Τσινάκος Αύγουστος, Προϊστάμενος, Τμ. Βιομηχανικής Πληροφορικής TEI Kαβάλας tsinakos@teikav.edu.gr Γιατί μας αφορά ή όλη προσπάθεια?

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (Project) Η χρήση των νέων τεχνολογιών στην Εκπαίδευση

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (Project) Η χρήση των νέων τεχνολογιών στην Εκπαίδευση ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (Project) ΤΑ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ρ Κορρές Κωνσταντίνος Η χρήση των νέων τεχνολογιών στην Εκπαίδευση Οι εφαρµογές και οι δυνατότητες που προσφέρει η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας και

Διαβάστε περισσότερα

K. Vassilakis / M. Kalogiannakis

K. Vassilakis / M. Kalogiannakis Information and Communication Technologies in Education ICT Models in Education K. Vassilakis / M. Kalogiannakis Φάσεις Φάσειςκαι Μοντέλα ένταξης των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην

Διαβάστε περισσότερα

Αν. Καθηγητής Λοΐζος Σοφός ΠΤΔΕ Πανεπιστήμιο Αιγαίου www.lsofos.com

Αν. Καθηγητής Λοΐζος Σοφός ΠΤΔΕ Πανεπιστήμιο Αιγαίου www.lsofos.com 1. Περιεχόμενα 2. Παιδαγωγική Επιστήμη (35 θέματα)... 4 1. Επιστημονικό αντικείμενο στο πεδίο των σπουδών Παιδαγωγικής Επιστήμης... 4 2. Σχέση Θεωρίας και Πράξης (6 προσεγγίσεις Duncker)... 4 3. Δυσχέρειες

Διαβάστε περισσότερα

Εξέλιξη των Τεχνολογιών και Υπηρεσιών του Παγκόσμιου Ιστού και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση. Oμάδα Ά

Εξέλιξη των Τεχνολογιών και Υπηρεσιών του Παγκόσμιου Ιστού και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση. Oμάδα Ά Εξέλιξη των Τεχνολογιών και Υπηρεσιών του Παγκόσμιου Ιστού και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση Oμάδα Ά Εισαγωγή Η ολοένα και αυξανόμενη πρόοδος στις τεχνολογίες και υπηρεσίες του Παγκόσμιου Ιστού Web, διευκολύνει

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Καθηγητής Αθανάσιος Τζιμογιάννης Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ΙΤΥΕ «Διόφαντος» ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στη Μαθησιακή Διαδικασία

Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στη Μαθησιακή Διαδικασία Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στη Μαθησιακή Διαδικασία Τρόποι Αξιοποίησης Οργάνωση της Τάξης Χρήση ΗΥ συνδεδεμένου με Ψηφιακό Βιντεοπροβολέα αφόρμηση, ιδεοθύελλα

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Ρομποτική: Το παράδειγμα του αυτόματου συστήματος διαχείρισης νερού

Εκπαιδευτική Ρομποτική: Το παράδειγμα του αυτόματου συστήματος διαχείρισης νερού 5ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ - ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 Εκπαιδευτική Ρομποτική: Το παράδειγμα του αυτόματου συστήματος διαχείρισης νερού Μάριος Ξένος Κων/νος Ασημακόπουλος Πληροφορικός ΠΕ20 Μηχανολόγος ΠΕ12 mariosxenos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Μια Διερευνητική Προσέγγιση για τη Διδασκαλία της Πληροφορικής στο Γυμνάσιο

Μια Διερευνητική Προσέγγιση για τη Διδασκαλία της Πληροφορικής στο Γυμνάσιο Μια Διερευνητική Προσέγγιση για τη Διδασκαλία της Πληροφορικής στο Γυμνάσιο Γ. Κωτσάνης, Γ. Μπαριάμης, Λ. Παπαθωμαΐδη Εκπαιδευτήρια Δούκα Μεσογείων 151, 151 25 Μαρούσι email: bariamis@doukas.gr Λέξεις-κλειδιά:

Διαβάστε περισσότερα

ιδασκαλία της Ροµποτικής Επιστήµης στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση Εµπειρίες από άλλα εκπαιδευτικά συστήµατα και προσαρµογή στην Ελληνική πραγµατικότητα

ιδασκαλία της Ροµποτικής Επιστήµης στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση Εµπειρίες από άλλα εκπαιδευτικά συστήµατα και προσαρµογή στην Ελληνική πραγµατικότητα ιδασκαλία της Ροµποτικής Επιστήµης στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση Εµπειρίες από άλλα εκπαιδευτικά συστήµατα και προσαρµογή στην Ελληνική πραγµατικότητα Αντώνιος Τζες Αναπληρωτής Καθηγητής Τµήµατος Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακές πολύμεσες βιβλιοθήκες στο INTERNET - CHILIAS

Ψηφιακές πολύμεσες βιβλιοθήκες στο INTERNET - CHILIAS Ψηφιακές πολύμεσες βιβλιοθήκες στο INTERNET - CHILIAS Αλεξάνδρα Παπάζογλου Ελληνοαμερικανικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Βιβλιοθήκη Κολλεγίου Αθηνών Η ανάπτυξη της τηλεπικοινωνιακής υποδομής σε συνδυασμό με τις

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»

«Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» Όμιλος Εκπαιδευτικών Χρηστών Πληροφορικής Τεχνολογίας Κύπρου «Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 08:30-13:30 Α107 Χορηγοί: «Η

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Γνωστική Ψυχολογία. επ. Κωνσταντίνος Π. Χρήστου

Εισαγωγή στη Γνωστική Ψυχολογία. επ. Κωνσταντίνος Π. Χρήστου Εισαγωγή στη Γνωστική Ψυχολογία Inside the black box για µια επιστήµη του Νου Επιστροφή στο Νου Γνωστική Ψυχολογία / Γνωσιακή Επιστήµη Inside the black box για µια επιστήµη του Νου Επιστροφή στο Νου Γνωστική

Διαβάστε περισσότερα

Μαθητές Δημοτικού Δημιουργούν Ψηφιακά Παιχνίδια στο Scratch για την Ανακύκλωση

Μαθητές Δημοτικού Δημιουργούν Ψηφιακά Παιχνίδια στο Scratch για την Ανακύκλωση 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής» Φλώρινα, 20-22 Απριλίου 2012 Μαθητές Δημοτικού Δημιουργούν Ψηφιακά Παιχνίδια στο Scratch για την Ανακύκλωση X. Τάτση 1, Α. Παπαδάκη 2 1 Νηπιαγωγός,

Διαβάστε περισσότερα

Μπορεί το νέο βιβλίο Πληροφορικής του Γυμνασίου να αποτελέσει την αφορμή για την αλλαγή της διδακτικής μεθοδολογίας της Πληροφορικής στη ΔΕ;

Μπορεί το νέο βιβλίο Πληροφορικής του Γυμνασίου να αποτελέσει την αφορμή για την αλλαγή της διδακτικής μεθοδολογίας της Πληροφορικής στη ΔΕ; Μπορεί το νέο βιβλίο Πληροφορικής του Γυμνασίου να αποτελέσει την αφορμή για την αλλαγή της διδακτικής μεθοδολογίας της Πληροφορικής στη ΔΕ; Καρτσιώτης Θ., Αγγελής Α., Κωστάκος Α. και Αράπογλου Α. Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Information and Communication Technologies in Education

Information and Communication Technologies in Education Information and Communication Technologies in Education Instructional Design = Instructional Systems Design (ISD) K. Vassilakis / M. Kalogiannakis Instructional Design Instructional Design (also called

Διαβάστε περισσότερα

"Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΑΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Π.Τ.Δ.Ε ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ".

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΑΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Π.Τ.Δ.Ε ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. "Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΑΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Π.Τ.Δ.Ε ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ". Σίμος Αναγνωστάκης, Ε.Ε.Δι.Π., sanagn@edc.uoc.gr Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μαθήματος: Κοινωνική Παιδαγωγική και βασικές παιδαγωγικές έννοιες

Τίτλος Μαθήματος: Κοινωνική Παιδαγωγική και βασικές παιδαγωγικές έννοιες Τίτλος Μαθήματος: Κοινωνική Παιδαγωγική και βασικές παιδαγωγικές έννοιες Κωδικός Μαθήματος: ΠΔ1250 Διδάσκων Βασίλης Πανταζής, pantazisv@uth.gr Είδος Μαθήματος: Υποχρεωτικό Εξάμηνο: 1 ο, 2 ο Μονάδες ECTS:

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Άσκηση. Κεφάλαιο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

Πρακτική Άσκηση. Κεφάλαιο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Κεφάλαιο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Με το κεφάλαιο αυτό ολοκληρώνεται το ταχύρυθµο πρόγραµµα επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών, δίνοντας παραδείγµατα εφαρµογών των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, αναζήτησης πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα Γ2 Σύγχρονες αντιλήψεις για τη μάθηση και τη διδασκαλία και η εφαρμογή τους με εργαλεία υπολογιστικής και δικτυακής τεχνολογίας

Ενότητα Γ2 Σύγχρονες αντιλήψεις για τη μάθηση και τη διδασκαλία και η εφαρμογή τους με εργαλεία υπολογιστικής και δικτυακής τεχνολογίας Ενότητα Γ2 Σύγχρονες αντιλήψεις για τη μάθηση και τη διδασκαλία και η εφαρμογή τους με εργαλεία υπολογιστικής και δικτυακής Ενότητα 2.1 Σύγχρονες θεωρήσεις για τη μάθηση: Συμπεριφορισμός, Γνωστικός κονστρουκτιβισμός,

Διαβάστε περισσότερα

Web 1.0, Web 2.0, Σύγχρονη Μάθηση από Απόσταση

Web 1.0, Web 2.0, Σύγχρονη Μάθηση από Απόσταση Τεχνολογίες Πρόσβασης στη Μάθηση Web 1.0, Web 2.0, Σύγχρονη Μάθηση από Απόσταση Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 8/11/2012 Μέχρι Στιγμής Αναφερθήκαμε σε Σχεδιασμό μαθησιακής διαδικασίας Μαθησιακά πλάνα Νέες μεθοδολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργία Ε. Αντωνέλου Επιστημονικό Προσωπικό ΕΕΥΕΜ Μαθηματικός, Msc. antonelou@ecomet.eap.gr

Γεωργία Ε. Αντωνέλου Επιστημονικό Προσωπικό ΕΕΥΕΜ Μαθηματικός, Msc. antonelou@ecomet.eap.gr Γεωργία Ε. Αντωνέλου Επιστημονικό Προσωπικό ΕΕΥΕΜ Μαθηματικός, Msc. antonelou@ecomet.eap.gr Θεμελίωση μιας λύσης ενός προβλήματος από μια πολύπλευρη (multi-faceted) και διαθεματική (multi-disciplinary)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (ΠΕ50/70)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (ΠΕ50/70) ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (ΠΕ50/70) Α. Εκπαιδευτικά λογισμικά (κατά κανόνα ανοικτού τύπου) για επιμέρους γνωστικά αντικείμενα ή λογισμικά για ανάπτυξη δεξιοτήτων υψηλού επιπέδου. Β. λογισμικά

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαμπος Βρασίδας

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαμπος Βρασίδας Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαμπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy info@cardet.org Ανασκόπηση Σύγχρονες τάσεις Στοιχεία από ΕΕ Προκλήσεις Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Χριστίνα Οικονόµου Απρίλης του 2010 1 http://users.sch.gr/xrisoik http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/

Χριστίνα Οικονόµου Απρίλης του 2010 1 http://users.sch.gr/xrisoik http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ Χριστίνα Οικονόµου Απρίλης του 2010 1 Καλώς ήλθατε στο Second Life! Συνεργατικά Περιβάλλοντα Εικονικής Πραγµατικότητας (ΣΠΕΠ) Second Life (SL) Ορισµός και βασικά τους χαρακτηριστικά Η Εκπαιδευτική ιάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικά και εργονοµικά χαρακτηριστικά των σχολικών εργαστηρίων Πληροφορικής. Μία µελέτη περίπτωσης.

Τεχνικά και εργονοµικά χαρακτηριστικά των σχολικών εργαστηρίων Πληροφορικής. Μία µελέτη περίπτωσης. 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο µε ιεθνή Συµµετοχή 145 Τεχνικά και εργονοµικά χαρακτηριστικά των σχολικών εργαστηρίων Πληροφορικής. Μία µελέτη περίπτωσης. Αθανάσιος Τζιµογιάννης 1 & Ευάγγελος Θεοδώρου 2 1 ιδάκτωρ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος

Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος Πάσχου Αικατερίνη 1 katpas@sch.gr 1 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, 2 ο ΕΠΑ.Λ. Καρδίτσας Περίληψη Το μάθημα Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι)

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι) Εισαγωγή Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει ολοκληρωμένα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στους κλάδους του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία Β Λυκείου Γενικής Παιδείας: Όλα τα πειράματα σε προσομοίωση

Χημεία Β Λυκείου Γενικής Παιδείας: Όλα τα πειράματα σε προσομοίωση ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 5 ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ Γ Διδασκαλία τη Χημείας Με Νέες Τεχνολογίες Χημεία Β Λυκείου Γενικής Παιδείας: Όλα τα πειράματα σε προσομοίωση Γεώργιος Ξεντές

Διαβάστε περισσότερα

Δυνατότητα Εργαστηρίου Εκπαιδευτικής Ρομποτικής στα Σχολεία (*)

Δυνατότητα Εργαστηρίου Εκπαιδευτικής Ρομποτικής στα Σχολεία (*) Δυνατότητα Εργαστηρίου Εκπαιδευτικής Ρομποτικής στα Σχολεία (*) Σ. Αναγνωστάκης 1, Α. Μαργετουσάκη 2, Π. Γ. Μιχαηλίδης 3 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Κρήτης 1 sanagn@edc.uoc.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιονίου Πανεπιστημίου

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιονίου Πανεπιστημίου ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αποφοίτων Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιονίου Πανεπιστημίου Περιεχόμενα Περίληψη. 3 Εισαγωγή..4 Το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας Σπουδές.....5 Απορρόφηση των Αποφοίτων του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα