ΟΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΑΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΠΑΡΑ ΤΟ ΔΥΣΜΕΝΕΣ ΤΡΙΜΗΝΟ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΑΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΠΑΡΑ ΤΟ ΔΥΣΜΕΝΕΣ ΤΡΙΜΗΝΟ"

Transcript

1 ΟΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΑΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΠΑΡΑ ΤΟ ΔΥΣΜΕΝΕΣ ΤΡΙΜΗΝΟ H Coca-Cola HBC AG, ο δεύτερος μεγαλύτερος εμφιαλωτής των σημάτων της The Coca-Cola Company, παρουσιάζει τα οικονομικά της αποτελέσματα για το τρίμηνο που έληξε στην 28η Μαρτίου Βασικά οικονομικά μεγέθη πρώτου τριμήνου Αύξηση ή διατήρηση του μεριδίου αγοράς σε όγκο και αξία σε 15 αγορές στην κατηγορία των αναψυκτικών και σε 13 αγορές στην κατηγορία των έτοιμων προς κατανάλωση μη αλκοολούχων αναψυκτικών 1 Βελτίωση στα καθαρά έσοδα από τις πωλήσεις ανά κιβώτιο, σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση, για 11 ο συνεχόμενο τρίμηνο καθώς υλοποιήθηκαν αυξήσεις τιμών προϊόντων μας λόγω της αύξησης της τιμής της πρώτης ύλης του αναψυκτικού (concentrate), παράλληλα με τη συνεχιζόμενη επιτυχημένη υλοποίηση των πρωτοβουλιών διαχείρισης της αύξησης των εσόδων Πτώση του όγκου πωλήσεων εξαιτίας του χρονισμού του Καθολικού Πάσχα σε σχέση με πέρυσι, των πρωτοβουλιών προκειμένου να αυξηθεί η προστιθέμενη αξία του όγκου πωλήσεων καθώς και συγκεκριμένων ζητημάτων σε ορισμένες χώρες, η οποία αντισταθμίστηκε εν μέρει από τη συνεχιζόμενη σταθερή αύξηση των πωλήσεων στη Ρωσία Τα συγκρίσιμα λειτουργικά κέρδη ευνοήθηκαν από τις πρωτοβουλίες διαχείρισης της αύξησης των εσόδων και το ευνοϊκό κόστος των πρώτων υλών, ο αντίκτυπος των οποίων υπεραντισταθμίστηκε από την υψηλότερη από το αναμενόμενο αρνητική επίδραση των συναλλαγματικών ισοτιμιών και από κάποια έκτακτα μη επαναλαμβανόμενα σε σχέση με πέρυσι λειτουργικά έξοδα Μείωση του κεφαλαίου κίνησης Σχέδιο δράσης υπό εξέλιξη με στόχο την πλήρη αντιστάθμιση της μεγαλύτερης του αναμενομένου αρνητικής συναλλαγματικής επίδρασης για το έτος Α Τρίμηνο Α Τρίμηνο % Μεταβολ ή Όγκος πωλήσεων (εκατ. κιβώτια) 409,6 426,7-4 Καθαρά έσοδα από πωλήσεις (εκατ. ) 1.331, ,9-7 Καθαρά έσοδα από πωλήσεις ανά κιβώτιο ( ) 3,25 3,36-3 Καθαρά έσοδα από πωλήσεις ανά κιβώτιο σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση ( ) 3,25 3,19 2 Συγκρίσιμα λειτουργικά κέρδη (εκατ. ) (26,8) (1,0) n/a Συγκρίσιμα καθαρά κέρδη (εκατ. ) * (35,8) (15,9) n/a Συγκρίσιμα βασικά κέρδη ανά μετοχή ( ) (0,10) (0,04) n/a * Τα συγκρίσιμα καθαρά κέρδη αναφέρονται σε συγκρίσιμα καθαρά κέρδη μετά φόρων αναλογούντα σε ιδιοκτήτες της μητρικής εταιρείας. Ο κ. Δημήτρης Λόης, Διευθύνων Σύμβουλος της Coca-Cola HBC AG, δήλωσε: «Κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους, η χρονική συγκυρία του Πάσχα σε σχέση με πέρυσι και άλλες χρονικές συγκυρίες σε συνδυασμό με κάποιες έκτακτες δαπάνες σε ορισμένες από τις βασικές αγορές μας, συνετέλεσαν σε μειωμένα αποτελέσματα. Δεδομένης της εποχικότητας των δραστηριοτήτων μας, το πρώτο τρίμηνο έχει, κατά κανόνα, μικρή συνεισφορά στο σύνολο του έτους και ως εκ τούτου δεν είναι ενδεικτικό των προσδοκόμενων ετήσιων αποτελεσμάτων. Κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους, ισχυροποιήσαμε περαιτέρω τη θέση μας στην αγορά, διατηρώντας ή αυξάνοντας το μερίδιο μας στην πλειοψηφία των αγορών που δραστηριοποιούμαστε. Επιπλέον, οι πρωτοβουλίες αύξησης των εσόδων συνέχισαν να βρίσκονται στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων μας, αυξάνοντας τα καθαρά έσοδα από τις πωλήσεις ανά κιβώτιο σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση για ενδέκατο συνεχόμενο τρίμηνο. Επίσης, σημειώσαμε περαιτέρω πρόοδο στη διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης. Παρά τις διαρκώς δύσκολες εμπορικές συνθήκες στις περισσότερες από τις περιοχές όπου δραστηριοποιούμαστε, οι προσδοκίες μας για το σύνολο του έτους παραμένουν αμετάβλητες». 1 Πηγή: Nielsen/IRI με βάση 23 αγορές στην κατηγορία των ανθρακούχων αναψυκτικών και 21 αγορές στην κατηγορία των έτοιμων προς κατανάλωση μη αλκοολούχων αναψυκτικών

2 Σελίδα 2 από 29 ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά, οι συνοπτικές ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις καθώς και τα οικονομικά και λειτουργικά στοιχεία και οι λοιπές πληροφορίες που περιέχονται στο κείμενο αφορούν την Coca-Cola HBC AG και τις θυγατρικές της («Coca-Cola HBC» ή η «Εταιρεία» ή «εμείς» ή ο «Όμιλος»). Η παρούσα Έκθεση περιέχει δηλώσεις που αφορούν το μέλλον και συνεπάγονται κινδύνους και αβεβαιότητες. Κατά κανόνα, αλλά όχι πάντοτε, οι δηλώσεις αυτού του είδους περιλαμβάνουν τη μνεία λέξεων όπως «πιστεύουμε», «προοπτική», «κατευθυντήριες γραμμές», «σκοπεύουμε», «αναμένουμε», «προβλέπουμε», «σχεδιάζουμε», «στοχεύουμε» και άλλες παρόμοιες διατυπώσεις που αφορούν το μέλλον. Εκτός από τις δηλώσεις που αφορούν γεγονότα του παρελθόντος, όλες οι υπόλοιπες, όπως, μεταξύ άλλων, δηλώσεις για τη μελλοντική οικονομική θέση και τα αποτελέσματά μας, την προοπτική μας για το 2014 και τα επόμενα χρόνια, την επιχειρηματική μας στρατηγική και τα αποτελέσματα της παγκόσμιας οικονομικής επιβράδυνσης, τον αντίκτυπο της κρίσης κρατικού χρέους, τις μεταβολές νομισματικών ισοτιμιών, τις πρόσφατες εξαγορές μας και τις ενέργειες αναδιοργάνωσης στις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες και την οικονομική μας κατάσταση, τις μελλοντικές συναλλαγές μας με την εταιρεία The Coca-Cola Company, προϋπολογισμούς, προβλεπόμενα επίπεδα κατανάλωσης και παραγωγής, προβλέψεις για το κόστος πρώτων υλών και άλλα στοιχεία κόστους, εκτιμήσεις κεφαλαιουχικών δαπανών, ελεύθερων ταμειακών ροών ή πραγματικών φορολογικών συντελεστών, σχέδια και στόχους της διοίκησης της Εταιρείας σε σχέση με μελλοντικές δράσεις, αποτελούν αναφορές στο μέλλον. Δεν πρέπει να βασίζεστε άκριτα σε τέτοιες δηλώσεις που αναφέρονται στο μέλλον. Εκ φύσεως, τέτοιες δηλώσεις που αφορούν το μέλλον ενέχουν κινδύνους και αβεβαιότητες, εφ όσον αντανακλούν τις σημερινές μας εκτιμήσεις και προσδοκίες για μελλοντικά γεγονότα και περιστάσεις που μπορεί να αποδειχθούν ανακριβείς. Τα πραγματικά αποτελέσματα της Εταιρείας ενδέχεται να διαφέρουν σε ουσιώδη βαθμό από τις δηλώσεις για το μέλλον που περιέχονται στην παρούσα Έκθεση για διάφορους λόγους, όπως είναι, μεταξύ άλλων, οι κίνδυνοι που περιγράψαμε στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση του Ηνωμένου Βασιλείου και στο Έντυπο 20-F που κατετέθη στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (φάκελος υπ αρ ) για την Coca-Cola HBC AG και των θυγατρικών της εταιρειών για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου Αν και πιστεύουμε ότι, κατά την ημερομηνία σύνταξης του παρόντος, οι προσδοκίες που αντικατοπτρίζονται στις εν λόγω δηλώσεις για το μέλλον είναι εύλογες, δεν μπορούμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι τα μελλοντικά μας αποτελέσματα, το επίπεδο επιχειρηματικής δραστηριότητας, οι επιδόσεις ή τα επιτεύγματά μας θα ικανοποιήσουν αυτές τις προσδοκίες. Επιπλέον, ούτε εμείς, ούτε τα στελέχη, οι υπάλληλοι, οι σύμβουλοι, ούτε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο αναλαμβάνει την ευθύνη για την ακρίβεια και την πληρότητα δηλώσεων που αφορούν το μέλλον. Μετά την ημερομηνία των συνοπτικών ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων που περιλαμβάνονται στην παρούσα έκθεση, εκτός αν είμαστε υποχρεωμένοι από το νόμο ή τους κανόνες της Financial Conduct Authority του Ηνωμένου Βασιλείου, δεν σκοπεύουμε απαραιτήτως να προσαρμόσουμε καμία από τις δηλώσεις που αφορούν το μέλλον για να τις εναρμονίσουμε είτε σε σχέση με τα πραγματικά αποτελέσματα, είτε σε σχέση με τυχόν μεταβολή των προσδοκιών μας, εκτός αν η επικαιροποίησή τους καταστεί επιβεβλημένη εκ του νόμου.

3 Σελίδα 3 από 29 Συμφωνία Δημοσιευμένων και Συγκρίσιμων Οικονομικών Μεγεθών (ποσά σε εκτός από στοιχεία ανά μετοχή) Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Κόστος πωληθεντων 1 Μεικτό κέρδος 2 Λειτουργικά έξοδα 3 Α Τρίμηνο 2014 Λειτουργικά κέρδη (EBIT) 4 Προσαρμοσμένο EBITDA 5 Καθαρές ζημίες 6 Ζημίες ανά μετοχή 7 Δημοσιευμένα μεγέθη (878,9) 452,2 (474,6) (29,2) 64,8 (39,2) (0,11) Έξοδα αναδιοργάνωσης ,8 6,6 6,3 0,02 Αντιστάθμιση κινδύνου πρώτων υλών 8 (4,4) (4,4) - (4,4) (4,4) (2,9) (0,01) Συγκρίσιμα μεγέθη (883,3) 447,8 (474,6) (26,8) 67,0 (35,8) (0,10) Α Τρίμηνο 2013 Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Κόστος πωληθεντων 1 Μεικτό κέρδος 2 Λειτουργικά έξοδα 3 Λειτουργικά κέρδη (EBIT) 4 Προσαρμοσμένο EBITDA 5 Καθαρές ζημίες 6 Ζημίες ανά μετοχή 7 Δημοσιευμένα μεγέθη (951,5) 480,4 (485,5) (11,3) 83,3 (24,4) (0,07) Έξοδα αναδιοργάνωσης ,2 6,2 5,4 0,02 Αντιστάθμιση κινδύνου πρώτων υλών 8 2,3 2,3-2,3 2,3 1,5 - Μη επαναλαμβανόμενα κονδυλια ,8 1,8 1,8 1,6 0,01 Συγκρίσιμα μεγέθη (949,2) 482,7 (483,7) (1,0) 93,6 (15,9) (0,04) 1 Το δημοσιευμένο κόστος πωληθέντων αναφέρεται στο κόστος πωληθέντων. 2 Το δημοσιευμένο μεικτό κέρδος αναφέρεται στο μεικτό κέρδος. 3 Τα δημοσιευμένα λειτουργικά έξοδα αναφέρονται στα λειτουργικά έξοδα. 4 Τα δημοσιευμένα λειτουργικά κέρδη αναφέρονται στα λειτουργικά κέρδη. 5 Ως Προσαρμοσμένο EBITDA ορίζουμε τα λειτουργικά κέρδη προ αποσβέσεων και απομειώσεων ενσώματων παγίων στοιχείων (που περιλαμβάνονται τόσο στο κόστος πωληθέντων όσο και στα λειτουργικά έξοδα), αποσβέσεων και απομειώσεων άυλων περιουσιακών στοιχείων, δαπανών παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης μετοχών και λοιπών μη ταμειακών στοιχείων, εάν υπάρχουν (παραπομπή στην ενότητα «Συμπληρωματικές Πληροφορίες») 6 Οι δημοσιευμένες ζημίες αναφέρονται σε ζημίες μετά φόρων αναλογούντες σε ιδιοκτήτες της μητρικής εταιρείας. 7 Οι δημοσιευμένες ζημίες ανά μετοχή αναφέρονται στις βασικές ζημίες ανά μετοχή. 8 O Όμιλος εισήλθε σε συγκεκριμένες συμφωνίες παραγώγων χρηματοοικονομικών μέσων πρώτων υλών ώστε να περιορίσει την έκθεσή του σε ενδεχόμενες ανατιμήσεις. Αν και αυτές οι συναλλαγές αποτελούν οικονομική αντιστάθμιση κινδύνου και αναφέρονται κυρίως στην προσπάθεια να περιοριστεί η έκθεση στη μεταβολή της τιμής της ζάχαρης και του αλουμινίου, δεν ικανοποιούν τα κριτήρια προκειμένου να εφαρμοστεί λογιστική αντιστάθμισης κινδύνου. Η εύλογη αξία των κερδών και των ζημιών από την αποτίμηση αυτών των παραγώγων χρηματοοικονομικών μέσων αναγνωρίζεται κατευθείαν στα αποτελέσματα χρήσης, στη γραμμή του κόστους πωληθέντων. Τα κέρδη ή οι ζημίες αποτίμησης από αυτές τις πράξεις αντιστάθμισης, δεν επηρεάζουν τα συγκρίσιμα αποτελέσματα του Ομίλου. Αυτά τα κέρδη ή ζημίες θα επηρεάσουν τα συγκρίσιμα αποτελέσματα της περιόδου κατά την οποία θα πραγματοποιηθούν οι υποκείμενες συναλλαγές. 9 Τα μη επαναλαμβανόμενα κονδύλια στη συγκρίσιμη περίοδο αφορούν κυρίως ζημίες στις καταθέσεις σε μετρητά άνω των 100,000 στις τράπεζες στην Κύπρο.

4 Λειτουργική Επισκόπηση Ομίλου Αποτελέσματα Α τριμήνου που έληξε 28 Μαρτίου 2014 Σελίδα 4 από 29 Στο πρώτο τρίμηνο του έτους, οι εμπορικές συνθήκες στις αγορές που δραστηριοποιούμαστε παρέμειναν εν πολλοίς αμετάβλητες. Παρά το γεγονός ότι, σε κάποιες χώρες, οι μακροοικονομικές προβλέψεις έχουν αναθεωρηθεί ελαφρώς προς τα επάνω, τούτο δεν έχει ακόμα αποτυπωθεί σε βελτιωμένα ποσοστά απασχόλησης ή σε μεγαλύτερο διαθέσιμο εισόδημα, παράγοντες που είναι καθοριστικοί για την ιδιωτική κατανάλωση και ως εκ τούτου για τη ζήτηση των προϊόντων μας. Οι προαναφερθείσες εξωτερικές συνθήκες σε συνδυασμό με τη χρονική συγκυρία του Καθολικού Πάσχα σε σχέση με πέρυσι, συνετέλεσαν στην πτώση του όγκου πωλήσεων στη διάρκεια του τριμήνου, η οποία με τη σειρά της επηρέασε αρνητικά την κερδοφορία μας. Οι δυσμενείς συναλλαγματικές διακυμάνσεις στη διάρκεια της περιόδου υπό εξέταση επίσης επηρέασαν σημαντικά τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις και τα λειτουργικά κέρδη. Δεδομένης της εποχικότητας των δραστηριοτήτων μας, το πρώτο τρίμηνο έχει, κατά κανόνα, μικρή συνεισφορά στο σύνολο του έτους και ως εκ τούτου οι διακυμάνσεις που παρατηρούνται στο πρώτο τρίμηνο δεν είναι ενδεικτικές της αναμενόμενης συνολικής ετήσιας απόδοσης. Συνεχίζουμε να ενισχύουμε τη θέση μας στην αγορά. Κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους, αυξήσαμε ή διατηρήσαμε τα μερίδιά μας σε όγκο και αξία σε 15 αγορές 1 στην κατηγορία των ανθρακούχων αναψυκτικών. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφηκαν στην Αυστρία, τη Λευκορωσία, την Ιρλανδία, τη Ρουμανία, τη Σερβία και την Ουκρανία. Στην κατηγορία των έτοιμων προς κατανάλωση μη αλκοολούχων αναψυκτικών αυξήσαμε ή διατηρήσαμε τα μερίδιά μας σε όγκο και αξία σε 13 αγορές 1 συμπεριλαμβανομένης της Αυστρίας, της Λευκορωσίας, της Βοσνίας, της Ιρλανδίας, της Ρουμανίας, της Ρωσίας, της Σερβίας, και της Ουκρανίας. Ο όγκος πωλήσεων υποχώρησε κατά 4% στη διάρκεια του τριμήνου, ενώ το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι είχε καταγράψει οριακή μεταβολή. Ο όγκος πωλήσεων στις αναδυόμενες αγορές ήταν σχεδόν αμετάβλητος σε σχέση με πέρυσι, ενώ σε επίπεδο χώρας, οι επιδόσεις διέφεραν. Η Ρωσία επέδειξε δυναμική αύξηση των πωλήσεων, ενώ η κατανάλωση στην Ουκρανία υπέστη πλήγμα. Συνεχίζοντας στις αναδυόμενες αγορές, στη Νιγηρία η υλοποίηση της πλατφόρμας SAP προκάλεσε προσωρινές δυσκολίες στην παραγωγή και εμπορία προϊόντων, γεγονός που οδήγησε σε πτώση πωλήσεων. Στις αναπτυγμένες αγορές, οι πωλήσεις κινήθηκαν σε αρνητικούς ρυθμούς, λόγω της χρονικής συγκυρίας του Καθολικού Πάσχα σε κάποιες χώρες. Η πτώση του όγκου πωλήσεων στις αναπτυγμένες αγορές οφείλεται κατά κύριο λόγο στην πτώση 7% των πωλήσεων στην Ιταλία. Ο όγκος πωλήσεων στις αναπτυσσόμενες αγορές υποχώρησε κατά 9% στη διάρκεια του τριμήνου, αντανακλώντας τις αρνητικές τάσεις που κυριάρχησαν στο σύνολο της αγοράς στην κατηγορία των ανθρακούχων αναψυκτικών καθώς και τη στρατηγική απόφαση μας να δώσουμε έμφαση σε προστιθέμενης αξίας όγκο πωλήσεων στην Πολωνία και τη Δημοκρατία της Τσεχίας. Συγκεκριμένα θέματα χρονικών συγκυριών και τάσεων στο σύνολο της αγοράς, που ανέκυψαν στην Ιταλία, τη Ρουμανία και την Πολωνία συνέβαλαν στην πτώση κατά 6% των πωλήσεων σε ανθρακούχα αναψυκτικά ενώ πέρυσι είχε καταγραφεί αύξηση 2%. Στο πλαίσιο αυτό, οι πωλήσεις προϊόντων με το εμπορικό σήμα Coca-Cola υποχώρησαν κατά 6%, με σταθερούς όγκους πωλήσεων στις αναδυόμενες αγορές και πτώση στις αναπτυγμένες και τις αναπτυσσόμενες αγορές. Η Coca-Cola Zero διατήρησε τη θετική της πορεία και στους τρεις τομείς δραστηριοτήτων μας συνεχίζοντας να είναι πρώτη σε απόδοση στις πωλήσεις ανθρακούχων αναψυκτικών. Στη συνολική αύξηση κατά 9% των πωλήσεων Coca-Cola Zero συνεισέφερε περισσότερο ο τομέας των αναδυόμενων αγορών. Μετά τη λήξη του τριμήνου, καταγράφηκε βελτίωση των εμπορικών συνθηκών στην κατηγορία των ανθρακούχων αναψυκτικών, γεγονός πολύ ενθαρρυντικό. Η Ρουμανία, όπου εγκαταστήσαμε την γραμμή παραγωγής Cappy Pulpy, αλλά και η Multon στη Ρωσία, συνεισέφεραν περισσότερο στην αύξηση κατά 2% του όγκου πωλήσεων στην κατηγορία των χυμών. Στην κατηγορία των εμφιαλωμένων νερών επιταχύνθηκε η ανοδική τάση και καταγράφηκε αύξηση 1% στη διάρκεια του τριμήνου κυρίως λόγω των επιδόσεων στις αναδυόμενες και τις αναπτυσσόμενες αγορές, ενώ οι αναπτυγμένες κατέγραψαν μικρή πτώση. 1 Πηγή: Nielsen/IRI με βάση 23 αγορές στην κατηγορία των ανθρακούχων αναψυκτικών και 21 αγορές στην κατηγορία των έτοιμων προς κατανάλωση μη αλκοολούχων αναψυκτικών

5 Λειτουργική Επισκόπηση Ομίλου (συνέχεια) Αποτελέσματα Α τριμήνου που έληξε 28 Μαρτίου 2014 Σελίδα 5 από 29 Αξίζει να αναφέρουμε ότι ο αυξημένος όγκος πωλήσεων στην κατηγορία των εμφιαλωμένων νερών οφείλεται κυρίως στις αυξημένες πωλήσεις συσκευασιών άμεσης κατανάλωσης, γεγονός που αναδεικνύει την επιτυχία της στρατηγικής μας για έμφαση σε πιο κερδοφόρες συσκευασίες και δίκτυα κατανάλωσης στη συγκεκριμένη κατηγορία. Στην κατηγορία των ποτών ενέργειας καταγράφηκε αύξηση των πωλήσεων κατά 2%, με διψήφια αύξηση στις αναπτυσσόμενες αγορές, και ιδιαίτερα την Ουγγαρία, τη Δημοκρατία της Τσεχίας και τη Σλοβακία. Οι πωλήσεις του έτοιμου προς κατανάλωση τσαγιού παρέμειναν σε χαμηλά επίπεδα στις αναπτυσσόμενες αγορές ενώ στις αναπτυγμένες αγορές κατέγραψαν ισχυρή αύξηση. Συνολικά, η συμβολή των συσκευασιών άμεσης κατανάλωσης βελτιώθηκε κατά 1,4 ποσοστιαίες μονάδες στη διάρκεια του τριμήνου, σηματοδοτώντας το τέταρτο συνεχόμενο τρίμηνο αυξημένης συμβολής των συσκευασιών άμεσης κατανάλωσης στο μείγμα συσκευασίας, και συμβάλλοντας έτσι στη βελτίωση των καθαρών εσόδων από τις πωλήσεις ανά κιβώτιο. Πέρα από την προαναφερθείσα κατηγορία των εμφιαλωμένων νερών, η οποία σημείωσε βελτίωση 2,8 ποσοστιαίων μονάδων στις συσκευασίες άμεσης κατανάλωσης, και στην κατηγορία των ανθρακούχων αναψυκτικών καταγράφηκε βελτίωση κατά 1,4 ποσοστιαίες μονάδες. Η προσήλωσή μας στην στρατηγική που εφαρμόζουμε προκειμένου να διαθέτουμε το κατάλληλο σήμα, στην κατάλληλη συσκευασία, στην κατάλληλη τιμή, για το κατάλληλο κανάλι διανομής («OBPPC») καθώς και η αύξηση της τιμής των προϊόντων μας λόγω της αύξησης της τιμής της πρώτης ύλης του αναψυκτικού, οδήγησαν σε μια αύξηση 2% των καθαρών εσόδων από τις πωλήσεις ανά κιβώτιο, σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση, σηματοδοτώντας το ενδέκατο συνεχόμενο τρίμηνο βελτίωσης. Η αύξηση αυτή οφειλόταν στην αύξηση κατά 6% στις αναπτυσσόμενες και κατά 4% στις αναδυόμενες αγορές. Τα καθαρά έσοδα από τις πωλήσεις ανά κιβώτιο στις αναπτυγμένες αγορές ήταν ελαφρώς αρνητικά στη διάρκεια του τριμήνου. Ο ρυθμός προόδου στις επιμέρους χώρες διαφέρει ανάλογα με το χρόνο υλοποίησης των πρωτοβουλιών αύξησης τιμών των προϊόντων μας, ωστόσο, οι επιδόσεις που καταγράφονται μέχρι στιγμής είναι ενθαρρυντικές. Οι τάσεις στο κόστος πρώτων υλών στη διάρκεια του τριμήνου ήταν ελαφρώς καλύτερες από τις προσδοκώμενες. Το κόστος πρώτων υλών ανά κιβώτιο, σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση, κατέγραψε μεσαία μονοψήφια μείωση στη διάρκεια του πρώτου τριμήνου, ως αποτέλεσμα των χαμηλότερων τιμών της ζάχαρης και της ρητίνης PET σε σχέση με τα επίπεδα του 2013 καθώς και τη χαμηλότερη συμβολή της ζάχαρης στο μείγμα προϊόντων. Οι πρωτοβουλίες μας με στόχο τη μείωση των λειτουργικών εξόδων παραμένουν βασική προτεραιότητα και έχουμε επιτύχει μείωση δαπανών σε απόλυτα μεγέθη. Έκτακτοι παράγοντες και η αρνητική χρονική συγκυρία κάποιων δαπανών καθώς και χαμηλή λειτουργική μόχλευση, λόγω των χαμηλότερων όγκων πωλήσεων στη διάρκεια του τριμήνου οδήγησαν σε αύξηση των λειτουργικών δαπανών ως ποσοστό των καθαρών εσόδων από τις πωλήσεις. Είμαστε βέβαιοι ότι θα συνεχιστεί η πρόοδος στον τομέα των λειτουργικών εξόδων στη διάρκεια του υπόλοιπου έτους. Σε ένα τρίμηνο με μικρή συνεισφορά στο πλήρες έτος όπως αυτό, παράγοντες όπως ο σημαντικά αρνητικός αντίκτυπος των συναλλαγματικών ισοτιμιών, η χαμηλή λειτουργική μόχλευση και κάποια έκτακτα λειτουργικά έξοδα επηρέασαν σε μεγάλο βαθμό τα αποτελέσματά μας, με τα συγκρίσιμα λειτουργικά κέρδη να υποχωρούν στα - 27 εκατ. Στη διάρκεια του πρώτου τριμήνου του έτους, τα έξοδα αναδιάρθρωσης προ φόρων ανήλθαν σε 7 εκατ., στα ίδια επίπεδα με πέρυσι. Συνεχίζουμε την υλοποίηση των σχεδίων αναδιάρθρωσης για το 2014, τα οποία αναμένεται να δημιουργήσουν έναν πιο ευέλικτο και αποτελεσματικό οργανισμό. Στο πρώτο τρίμηνο του έτους, οι καθαρές ταμειακές εκροές ανήλθαν σε 81 εκατ., ποσό που αντιπροσωπεύει μια πτώση της τάξης των 41 εκατ. σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι. Οι βασικοί λόγοι της πτώσης αυτής ήταν η αύξηση των ταμειακών εκροών από την μεταβολή στο κεφάλαιο κίνησης και η μείωση των κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων. Τα οφέλη από την πειθαρχημένη διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης είναι εμφανή στο υπόλοιπο του κεφαλαίου κίνησης, το οποίο βελτιώθηκε σημαντικά σε σχέση με πέρυσι, και εμμένουμε σταθερά στο στόχο μας για συνεχείς βελτιώσεις στο υπόλοιπο του έτους.

6 Λειτουργική Επισκόπηση ανά Τομέα Δραστηριότητας Αναπτυγμένες αγορές Αποτελέσματα Α τριμήνου που έληξε 28 Μαρτίου 2014 Σελίδα 6 από 29 Α Τρίμηνο Α Τρίμηνο % Μεταβολή Όγκος πωλήσεων (εκατ. κιβώτια) 131,3 141,9-7% Καθαρά έσοδα από πωλήσεις () 527,9 570,5-7% Καθαρά έσοδα από πωλήσεις ανά κιβώτιο ( ) 4,02 4,02 - Καθαρά έσοδα από πωλήσεις ανά κιβώτιο σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση ( ) 4,02 4,03 - Λειτουργικά κέρδη / ( ζημιές) (ΕΒΙΤ σε ) (11,1) 3,4 n/a Συγκρίσιμες λειτουργικές (ζημίες)/ κέρδη Συγκρίσιμο EBIT σε (6,2) 11,1 n/a Ο όγκος πωλήσεων στις αναπτυγμένες αγορές υποχώρησε κατά 7% στο πρώτο τρίμηνο του 2014, ενώ το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι είχε καταγράψει πτώση 7%. Οι επιδόσεις επηρεάστηκαν αρνητικά από τη χρονική συγκυρία του Καθολικού Πάσχα σε σχέση με πέρυσι. Τα καθαρά έσοδα από τις πωλήσεις μειώθηκαν κατά 7% το πρώτο τρίμηνο. Ο χαμηλότερος όγκος πωλήσεων και το αρνητικό μείγμα δικτύων διανομής υπεραντιστάθμισαν τα οφέλη του ευνοϊκού μείγματος συσκευασίας και των νομισματικών μεταβολών, ενώ η αύξηση τιμών των προϊόντων μας λόγω της αύξησης της τιμής της πρώτης ύλης του αναψυκτικού μετρίασε τις επιπτώσεις του δυσμενούς μείγματος τιμών. Σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση, τα καθαρά έσοδα από τις πωλήσεις ανά κιβώτιο ήταν ελαφρώς αρνητικά στη διάρκεια του πρώτου τριμήνου. Ο όγκος πωλήσεων στην Ιταλία υποχώρησε σε χαμηλό διψήφιο ποσοστό κατά το πρώτο τρίμηνο. Το μακροοικονομικό και εμπορικό περιβάλλον παρέμεινε εξαιρετικά δυσχερές, με τα ποσοστά της ανεργίας να αγγίζουν νέο υψηλό ρεκόρ στο 13% το Φεβρουάριο και με τις επίμονες πιέσεις στο διαθέσιμο εισόδημα. Αυτό το τρίμηνο, το εμπορικό περιβάλλον επηρεάστηκε περαιτέρω από το συνδυασμό του χρονικού σημείου της εορτής του Πάσχα, καθώς και της προαγοράς προϊόντων μας στα τέλη του 2013 πριν ανακοινωθούν οι αυξήσεις των τιμών σε αυτά. Επιπλέον, διαπιστώσαμε ορισμένες επιπτώσεις από την περιορισμένη ρευστότητα στην αγορά. Οι πελάτες μας έχουν περιορίσει το κεφάλαιο κίνησης μέσω του περιορισμού των αποθεμάτων τους, ενώ εμείς έχουμε περιορίσει την πιστωτική μας πολιτική. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να επηρεαστούν όλες οι κατηγορίες αισθητά όσον αφορά τα επίπεδα του όγκου πωλήσεων. Η αύξηση του όγκου πωλήσεων κατά 5% της Coca-Cola Zero ενίσχυσε εν μέρει τις πωλήσεις στην κατηγορία των ανθρακούχων αναψυκτικών στο πρώτο τρίμηνο. Το μείγμα συσκευασίας βελτιώθηκε χάρη στην αύξηση των πωλήσεων σε συσκευασίες άμεσης κατανάλωσης στην κατηγορία των εμφιαλωμένων νερών. Ο όγκος πωλήσεων στην Ελβετία κατέγραψε υψηλή μονοψήφια πτώση στη διάρκεια του πρώτου τριμήνου, ενώ κατά το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι είχαν υλοποιηθεί εντατικές προωθητικές ενέργειες στο οργανωμένο εμπόριο για την περίοδο του Πάσχα. Ο όγκος πωλήσεων υποχώρησε σε όλες τις βασικές κατηγορίες, εκτός από την κατηγορία του έτοιμου προς κατανάλωση τσαγιού. Στην κατηγορία των ανθρακούχων αναψυκτικών σημειώθηκε πτώση σε υψηλό μονοψήφιο ποσοστό, με την πτώση του όγκου πωλήσεων να αντισταθμίζεται εν μέρει από την αύξηση κατά 13% στις πωλήσεις Fanta και κατά 6% στις πωλήσεις Sprite. Το μείγμα συσκευασίας βελτιώθηκε τόσο στην κατηγορία των εμφιαλωμένων νερών όσο και στην κατηγορία των ανθρακούχων αναψυκτικών, βελτίωση που αποδίδεται κυρίως στην εφαρμογή της στρατηγικής OBPPC. Ο όγκος πωλήσεων στην Ιρλανδία κατέγραψε πτώση σε χαμηλό μονοψήφιο ποσοστό στο πρώτο τρίμηνο του έτους. Η χρονική συγκυρία της εορτής του Πάσχα επηρέασε αρνητικά τις πωλήσεις στην κατηγορία των ανθρακούχων αναψυκτικών, ενώ οι πωλήσεις της Coca-Cola Zero συνέχισαν την ανοδική τους πορεία, ενισχυμένες κατά 35%. Τα εμφιαλωμένα νερά και οι χυμοί κατέγραψαν τις καλύτερες επιδόσεις ενισχυόμενες και από αυξημένες ενέργειες προβολής. Το μείγμα συσκευασίας συνέχισε να βελτιώνεται και σε αυτό συνέβαλε η κατηγορία των ανθρακούχων αναψυκτικών. Ο όγκος πωλήσεων στην Ελλάδα αυξήθηκε σε μεσαίο μονοψήφιο ποσοστό, ενώ το αντίστοιχο τρίμηνο πέρυσι είχε καταγράψει υψηλή διψήφια πτώση. Η αύξηση του όγκου πωλήσεων αποδίδεται στις κατηγορίες των εμφιαλωμένων νερών, των χυμών, του έτοιμου προς κατανάλωση τσαγιού και των ποτών ενέργειας, ενώ στην κατηγορία των ανθρακούχων αναψυκτικών καταγράφηκε μικρή πτώση. Οι

7 Σελίδα 7 από 29 Λειτουργική Επισκόπηση ανά Τομέα Δραστηριότητας (συνέχεια) πωλήσεις της Coca-Cola Zero αυξήθηκαν κατά 5%. Παρόλο που είμαστε ικανοποιημένοι με την αύξηση του όγκου πωλήσεων στην Ελλάδα μετά από 16 συνεχόμενα τρίμηνα πτώσης - παραμένουμε επιφυλακτικοί. Οι εμπορικές συνθήκες εξακολουθούν να είναι δυσχερείς, τα επίπεδα ανεργίας παραμένουν κοντά στα υψηλά ιστορικά επίπεδα του 28% και δεν προβλέπεται άμεση αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος. Στις αναπτυγμένες αγορές καταγράφηκε συγκρίσιμη λειτουργική ζημία ύψους 6 εκατ. στο πρώτο τρίμηνο. Τα οφέλη από τις πρωτοβουλίες αναδιάρθρωσης, η αυστηρότερη διαχείριση των λειτουργικών δαπανών και το χαμηλότερο κόστος πρώτων υλών δεν στάθηκαν ικανά να αντισταθμίσουν το χαμηλότερο όγκο πωλήσεων, το υψηλότερο κόστος της πρώτης ύλης του αναψυκτικού, το αρνητικό μείγμα τιμών και τον αντίκτυπο κάποιων έκτακτων λειτουργικών δαπανών.

8 Σελίδα 8 από 29 Λειτουργική Επισκόπηση ανά Τομέα Δραστηριότητας (συνέχεια) Αναπτυσσόμενες αγορές Α Τρίμηνο Α Τρίμηνο % Μεταβολή Όγκος πωλήσεων (εκατ. κιβώτια) 70,0 76,8-9% Καθαρά έσοδα από πωλήσεις () 205,2 217,2-6% Καθαρά έσοδα από πωλήσεις ανά κιβώτιο ( ) 2,93 2,83 4% Καθαρά έσοδα από πωλήσεις ανά κιβώτιο σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση ( ) 2,93 2,77 6% Λειτουργικές ζημιές (ΕΒΙΤ σε ) (10,0) (14,9) 33% Συγκρίσιμες λειτουργικές ζημιές Συγκρίσιμο EBIT σε (9,0) (14,8) 39% Ο όγκος πωλήσεων στις αναπτυσσόμενες αγορές υποχώρησε κατά 9% στο πρώτο τρίμηνο του 2014, ενώ το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι είχε καταγράψει πτώση 3%. H χρονική συγκυρία της εορτής του Πάσχα, το δυσχερές οικονομικό περιβάλλον και οι δύσκολες εμπορικές συνθήκες σε συνδυασμό με τη στρατηγικής σημασίας απόφαση να δώσουμε έμφαση σε προστιθέμενης αξίας όγκο πωλήσεων επηρέασαν τις πωλήσεις στη διάρκεια του τριμήνου στις αγορές αυτές και ιδιαίτερα στην Πολωνία και τη Δημοκρατία της Τσεχίας. Τα καθαρά έσοδα από τις πωλήσεις μειώθηκαν κατά 6% το πρώτο τρίμηνο. Τα οφέλη από το βελτιωμένο μείγμα συσκευασίας και τη αύξηση της τελικής τιμής των προϊόντων μας λόγω της αύξησης της τιμής της πρώτης ύλης του αναψυκτικού υπεραντισταθμίστηκαν από το χαμηλότερο όγκο πωλήσεων και τον αρνητικό αντίκτυπο των συναλλαγματικών ισοτιμιών. Σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση, τα καθαρά έσοδα από τις πωλήσεις ανά κιβώτιο αυξήθηκαν κατά 6% στο πρώτο τρίμηνο του έτους. Στην Πολωνία, οι εμπορικές συνθήκες παρέμειναν δύσκολες λόγω της πτώσης του όγκου πωλήσεων σε όλες τις κατηγορίες εκτός από εκείνη των εμφιαλωμένων νερών. Εν μέσω αυτού του περιβάλλοντος της αγοράς και της χρονικής συγκυρίας της εορτής του Καθολικού Πάσχα στο δεύτερο τρίμηνο φέτος, ο συνολικός όγκος πωλήσεων υποχώρησε σε υψηλό μονοψήφιο ποσοστό στο πρώτο τρίμηνο, ενώ το ίδιο διάστημα πέρυσι είχε καταγράψει μεσαία μονοψήφια πτώση. Η πτώση του όγκου πωλήσεων αντικατοπτρίζει και τη στρατηγικής σημασίας απόφαση να δώσουμε έμφαση σε προστιθέμενης αξίας όγκο πωλήσεων σε ένα περιβάλλον όπου μεγάλο ρόλο παίζουν τα καταστήματα discount. Οι πωλήσεις ανθρακούχων αναψυκτικών υποχώρησαν σε χαμηλό διψήφιο ποσοστό, ενώ το μείγμα συσκευασίας ανθρακούχων αναψυκτικών βελτιώθηκε κατά 2,5 ποσοστιαίες μονάδες. Στην κατηγορία των εμφιαλωμένων νερών, επιτύχαμε αύξηση του όγκου πωλήσεων σε χαμηλό διψήφιο ποσοστό στο πρώτο τρίμηνο, μετά από πέντε συνεχόμενα τρίμηνα πτώσης. Η αύξηση αυτή αποδίδεται κυρίως στις ισχυρές επιδόσεις του δικτύου άμεσης κατανάλωσης, στις αυξημένες προωθητικές ενέργειες καθώς και στην πιο ευνοϊκή βάση σύγκρισης λόγω της σηματντικής πτώσης που είχε καταγραφεί κατά το αντίστοιχο περυσινό διάστημα. Ο όγκος πωλήσεων στην Ουγγαρία υποχώρησε ελαφρώς στο πρώτο τρίμηνο, μετά από πτώση σε μεσαίο μονοψήφιο ποσοστό το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι. Στην κατηγορία των ανθρακούχων αναψυκτικών, όπου οι πωλήσεις υποχώρησαν σε χαμηλό μονοψήφιο ποσοστό, η Coca-Cola Zero σημείωσε τις καλύτερες επιδόσεις με ισχυρή διψήφια αύξηση ως αποτέλεσμα της αυξημένης διανομής. Ο όγκος πωλήσεων στην κατηγορία των ποτών ενέργειας κατέγραψε υψηλή διψήφια αύξηση, ενώ το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι είχε επίσης καταγράψει ισχυρή αύξηση αντανακλώντας τις ισχυρές επιδόσεις του Burn Blue και του Monster Rehab, τα οποία κυκλοφόρησαν πρόσφατα. Ο όγκος πωλήσεων στην κατηγορία των χυμών αυξήθηκε σε μεσαίο μονοψήφιο ποσοστό στη διάρκεια του τριμήνου, μετά και τη θετική επίδραση της κυκλοφορίας του Cappy Pulpy Orange. Το μείγμα συσκευασίας βελτιώθηκε κατά 2,9 ποσοστιαίες μονάδες στο πρώτο τρίμηνο, ακολουθώντας τον αυξημένο όγκο πωλήσεων σε συσκευασίες άμεσης κατανάλωσης στην κατηγορία των ανθρακούχων αναψυκτικών. Ο όγκος πωλήσεων στη Δημοκρατία της Τσεχίας υποχώρησε με υψηλό διψήφιο ποσοστό στη διάρκεια του πρώτου τριμήνου, ως αποτέλεσμα της φθίνουσας πορείας της αγοράς, της χρονικής

9 Σελίδα 9 από 29 Λειτουργική Επισκόπηση ανά Τομέα Δραστηριότητας (συνέχεια) συγκυρίας του Καθολικού Πάσχα σε σχέση με πέρυσι και της στρατηγικής σημασίας απόφασής μας να δώσουμε έμφαση σε προστιθέμενης αξίας όγκο πωλήσεων. Οι πωλήσεις ανθρακούχων αναψυκτικών κατέγραψαν υψηλή διψήφια πτώση με την Coca-Cola Zero να σημειώνει καλύτερες επιδόσεις με χαμηλή διψήφια αύξηση στη διάρκεια του τριμήνου, που υποστηρίζεται από αυξημένη διανομή και επιτυχημένες στρατηγικές προώθησης στο οργανωμένο εμπόριο. Οι πωλήσεις χυμών κατέγραψαν μεσαία μονοψήφια αύξηση στη διάρκεια του τριμήνου και σε αυτό συνετέλεσε και η θετική επίδραση των νέων συσκευασιών Cappy. Η συγκρίσιμη λειτουργική ζημία στις αναπτυσσόμενες αγορές μας ανήλθε σε 9 εκατ. στη διάρκεια του τριμήνου, μια βελτίωση κατά 6 εκατ. σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι. Το ευνοϊκό μείγμα τιμών, το χαμηλότερο κόστος πρώτων υλών και τα χαμηλότερα λειτουργικά έξοδα υπεραντιστάθμισαν τον αντίκτυπο από το χαμηλότερο όγκο πωλήσεων και τα υψηλότερα έξοδα για αγορά της πρώτης ύλης του αναψυκτικού.

10 Σελίδα 10 από 29 Λειτουργική Επισκόπηση ανά Τομέα Δραστηριότητας (συνέχεια) Αναδυόμενες αγορές Α Τρίμηνο Α Τρίμηνο % Μεταβολή Όγκος πωλήσεων (εκατ. κιβώτια) 208,3 208,0 - Καθαρά έσοδα από πωλήσεις () 598,0 644,2-7% Καθαρά έσοδα από πωλήσεις ανά κιβώτιο ( ) 2,87 3,10-7% Καθαρά έσοδα από πωλήσεις ανά κιβώτιο σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση ( ) 2,87 2,77 4% Λειτουργικές (ζημιές) / κέρδη (ΕΒΙΤ σε ) (8,1) 0,2 n/a Συγκρίσιμες λειτουργικές (ζημιές) / κέρδη Συγκρίσιμο EBIT σε (11,6) 2,7 n/a Ο όγκος πωλήσεων στις αναδυόμενες αγορές παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητος το πρώτο τρίμηνο του έτους, ενώ το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι είχε σημειώσει αύξηση 7%. Η Ρωσία συνέβαλλε θετικά στον όγκο πωλήσεων, αλλά αντισταθμίστηκε από τις πτώσεις του όγκου πωλήσεων σε Ρουμανία, Ουκρανία και Νιγηρία. Ειδικά στη Νιγηρία, ο όγκος πωλήσεων επηρεάστηκε από κάποιες προσωρινές δυσκολίες στον ανεφοδιασμό και τις προωθητικές ενέργειες που σχετίζονται με την υλοποίηση της πλατφόρμας SAP. Τα καθαρά έσοδα από τις πωλήσεις μειώθηκαν κατά 7% το πρώτο τρίμηνο. Η αύξηση των τιμών των προϊόντων μας λόγω της αύξησης του concentrate και το θετικό μείγμα συσκευασίας υπεραντισταθμίστηκαν από τον αρνητικό αντίκτυπο της μεταβολής των νομισματικών ισοτιμιών. Τα καθαρά έσοδα από τις πωλήσεις ανά κιβώτιο σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση κατέγραψαν αύξηση 4% στο πρώτο τρίμηνο του έτους. Στη Ρωσία, ο όγκος πωλήσεων αυξήθηκε σε υψηλό μονοψήφιο ποσοστό το πρώτο τρίμηνο, μετά από μια υψηλής τάξης μονοψήφια αύξηση το αντίστοιχο τρίμηνο πέρυσι. Το τρίμηνο αυτό σηματοδότησε το δέκατο συνεχόμενο τρίμηνο αύξησης του όγκου πωλήσεων στη Ρωσία. O όγκος πωλήσεων αυξήθηκε σε όλες τις βασικές κατηγορίες προϊόντων, με εξαίρεση μια οριακή πτώση που καταγράφηκε στις πωλήσεις ποτών ενέργειας. Οι επιτυχημένες προωθητικές ενέργειες σε όλη τη ρωσική επικράτεια στο πλαίσιο των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων του Sochi και οι πρωτοβουλίες μας στο πλαίσιο της στρατηγικής OBPPC συνετέλεσαν σε μια αύξηση κατά 8% των πωλήσεων του σήματος Coca-Cola, σηματοδοτώντας έτσι το δέκατο τέταρτο τρίμηνο αύξησης του όγκου πωλήσεων και του μεριδίου της αγοράς. Επιπλέον, οι πωλήσεις Fanta και Sprite αυξήθηκαν κατά 15% και 3% αντίστοιχα. Οι πωλήσεις του έτοιμου προς κατανάλωση τσαγιού κατέγραψαν υψηλό μονοψήφιο ρυθμό αύξησης μετά από μια υψηλή διψήφια αύξηση την αντίστοιχη περσινή περίοδο, αντικατοπτρίζοντας την αυξημένη διανομή νέων γεύσεων και της συσκευασίας PET του 1L. Ο όγκος πωλήσεων στην κατηγορία των χυμών συνέχισε να αυξάνεται σε χαμηλό διψήφιο ποσοστό. Χάρη στη μεγάλη αύξηση των πωλήσεων τόσο του σήματος Dobry όσο και των πωλήσεων προϊόντων με το σήμα Rich, επιτύχαμε αύξηση του μεριδίου αγοράς όγκου και αξίας στους χυμούς. Οι πωλήσεις εμφιαλωμένων νερών κατέγραψαν αύξηση, με τον όγκο πωλήσεων των συσκευασιών άμεσης κατανάλωσης να αυξάνεται σε χαμηλό διψήφιο ποσοστό, μετά και την ευνοϊκή αλλαγή στα πρότυπα προβολής και προώθησης του εξοπλισμού διάθεσης παγωμένων αναψυκτικών και τις εντατικές προωθητικές ενέργειες την περίοδο των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων. Στο πρώτο τρίμηνο, στα έτοιμα προς κατανάλωση μη αλκοολούχα αναψυκτικά σημειώθηκε αύξηση του μεριδίου αγοράς τόσο σε όγκο όσο και σε αξία. Στη Νιγηρία, αντιμετωπίσαμε κάποιες προσωρινές δυσκολίες στον ανεφοδιασμό και τις προωθητικές ενέργειες που αφορούν την υλοποίηση της πλατφόρμας SAP Wave 2. Ως αποτέλεσμα, ο όγκος πωλήσεων κατέγραψε χαμηλή μονοψήφια πτώση στο πρώτο τρίμηνο του έτους συγκριτικά με το πολύ καλό αντίστοιχο διάστημα πέρυσι. Συνολικά, η δυναμική της αγοράς παραμένει ισχυρή και έχουμε θέσει σε εφαρμογή σχέδια ενίσχυσης του όγκου πωλήσεων για το υπόλοιπο έτος. Ο όγκος πωλήσεων στην Ρουμανία υποχώρησε σε υψηλό μονοψήφιο ποσοστό το πρώτο τρίμηνο του έτους. Οι επιδόσεις συνεχίζουν να επηρεάζονται αρνητικά από το δύσκολο εμπορικό περιβάλλον και τις πιέσεις από τον ανταγωνισμό. Ο όγκος πωλήσεων κατέγραψε πτώση σε όλες τις βασικές κατηγορίες με εξαίρεση τη κατηγορία των χυμών, η οποία αυξήθηκε σε υψηλό διψήφιο ποσοστό και η

11 Σελίδα 11 από 29 Λειτουργική Επισκόπηση ανά Τομέα Δραστηριότητας (συνέχεια) οποία ενισχύθηκε από τη κυκλοφορία του Cappy Pulpy και τις εντατικές ενέργειες προβολής. Ως αποτέλεσμα, επιτύχαμε σημαντική αύξηση του μεριδίου της αγοράς στη συγκεκριμένη κατηγορία. Η Coca-Cola Zero σημείωσε την καλύτερη επίδοση μεταξύ των ανθρακούχων αναψυκτικών καταγράφοντας αύξηση του όγκου πωλήσεων κατά 32%. Το μείγμα συσκευασίας βελτιώθηκε στη διάρκεια του πρώτου τριμήνου του έτους, κυρίως λόγω των εμφιαλωμένων νερών και των ανθρακούχων αναψυκτικών. Συνολικά, αυξήσαμε το μερίδιό μας σε όγκο και αξία τόσο στην κατηγορία των ανθρακούχων αναψυκτικών όσο και στην κατηγορία των έτοιμων προς κατανάλωση μη αλκοολούχων αναψυκτικών. Ο όγκος πωλήσεων στην Ουκρανία κατέγραψε μεσαία διψήφια μείωση κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους, συγκριτικά με μια χαμηλή μονοψήφια πτώση το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι. Το τρέχον κοινωνικοοικονομικό και πολιτικό περιβάλλον είναι εξαιρετικά δυσχερές, γεγονός που πλήττει σοβαρά την καταναλωτική ζήτηση. Στα πλαίσια των δυσχερών αυτών συνθηκών, η κατηγορία των ανθρακούχων αναψυκτικών παρέμεινε η πιο ανθεκτική κατηγορία με τα προϊόντα με το σήμα Coca-Cola να καταγράφουν υψηλή μονοψήφια πτώση, ενώ οι πωλήσεις της Fanta αυξήθηκαν κατά 1%. Συνολικά, αυξήσαμε τα μερίδια αγοράς σε όγκο και σε αξία στην κατηγορία των ανθρακούχων αναψυκτικών. Στις αναδυόμενες αγορές καταγράφηκε λειτουργική ζημία ύψους 12 εκατ., ενώ το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι τα λειτουργικά κέρδη ανήλθαν σε 3 εκατ. Η βελτίωση στο μείγμα τιμών καθώς και το χαμηλότερο κόστος πρώτων υλών υπεραντισταθμίστηκαν από το σημαντικά αρνητικό αντίκτυπο των συναλλαγματικών ισοτιμιών, το μεγαλύτερο κόστος της πρώτης ύλης του αναψυκτικού και τα υψηλότερα λειτουργικά έξοδα.

12 Σελίδα 12 από 29 Επιχειρηματικές Προοπτικές Για το υπόλοιπο του έτους, αναμένουμε τη διατήρηση των δύσκολων οικονομικών και εμπορικών συνθηκών στις περισσότερες από τις αγορές μας. Συνεχίζουμε να δίνουμε έμφαση στην υλοποίηση των στρατηγικών προτεραιοτήτων μας παράλληλα με την αντιστάθμιση των συνεχιζόμενων συναλλαγματικών και άλλων δυσμενών συνθηκών που επικρατούν σε κάποιες από τις αγορές μας. Θεωρούμε ενθαρρυντική την ανάκαμψη των όγκων πωλήσεων στο δεύτερο τρίμηνο που διανύουμε. Οι προσδοκίες μας για το σύνολο του έτους παραμένουν αμετάβλητες. Έχουμε κάνει ικανοποιητικά βήματα προς την υλοποίηση των πρωτοβουλιών τιμολόγησης ούτως ώστε να αντισταθμίσουμε τον αντίκτυπο της πρόσφατης αύξησης στην τιμή της πρώτης ύλης του αναψυκτικού. Για το 2014, συνεχίζουμε να αναμένουμε ετήσια αύξηση των εσόδων ανά κιβώτιο σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση σε υψηλότερο ποσοστό από το Το 2014, λαμβάνοντας υπόψη τη χρονική συγκυρία, τα επίπεδα των θέσεων αντιστάθμισης (hedging) και το ποσοστό κάλυψης του σχετικού κινδύνου, αναμένουμε το κόστος πρώτων υλών ανά κιβώτιο σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση να είναι ελαφρώς χαμηλότερο σε ετήσια βάση. Το γεγονός αυτό αντανακλά το καλύτερο του αναμενόμενου κόστος της ρητίνης PET μέχρι στιγμής φέτος. Ξεκινήσαμε το έτος προσδοκώντας ότι ο αρνητικός αντίκτυπος των νομισματικών μεταβολών για το σύνολο του έτους θα ήταν % πιο υψηλός από τα 32 εκατ. που καταγράψαμε το Λαμβάνοντας υπόψη τις τωρινές ισοτιμίες και την αυξημένη νομισματική μεταβλητότητα στις αναδυόμενες αγορές, εκτιμούμε ότι ο αντίκτυπος αυτός θα είναι της τάξης των εκατ. για το σύνολο του έτους. Για να αντεπεξέλθουμε σε αυτό, έχουμε δρομολογήσει πρόσθετες πρωτοβουλίες τιμολόγησης και περικοπής των δαπανών, πρωτίστως σε Ρωσία και Ουκρανία, οι οποίες αναμένεται να αντισταθμίσουν πλήρως τα επιπλέον, σε σχέση με την αρχική προσδοκία μας για το έτος, εκατομμύρια που προέρχονται από αρνητικές συναλλαγματικές μεταβολές. Συνεχίζουμε να υλοποιούμε πρωτοβουλίες που βελτιώνουν περαιτέρω τη λειτουργική αποδοτικότητα, συμπεριλαμβανομένης της αξιοποίησης της πλατφόρμας SAP Wave 2, της επέκτασης του συστήματος κοινόχρηστων υπηρεσιών (shared services), της βελτιστοποίησης της στρατηγικής διανομής και άλλων ενεργειών αναδιάρθρωσης. Για το 2014 έχουμε εντοπίσει πρωτοβουλίες αναδιάρθρωσης ύψους περίπου 35 εκατ. Αναμένουμε ότι οι πρωτοβουλίες αυτές θα αποφέρουν 25 εκατ. σε ετησιοποιημένα κέρδη από το 2015 και εξής, ενώ οι πρωτοβουλίες που έχουν ήδη ληφθεί το 2013 και όσες θα ληφθούν μέσα στο 2014 αναμένεται να αποφέρουν συνολικά περίπου 33 εκατ. το Συνυπολογίζοντας τη δυναμική του εξελισσόμενου μείγματος κερδοφορίας στο χαρτοφυλάκιο των χωρών μας, συνεχίζουμε να αναμένουμε ότι ο συγκρίσιμος πραγματικός φορολογικός συντελεστής θα κυμανθεί μεταξύ του 24% και 26%. Η προσήλωσή μας στη δημιουργία καθαρών ταμειακών ροών και την αυστηρή διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης απέδωσαν καρπούς το 2013 και πιστεύουμε ότι μπορούμε να σημειώσουμε περαιτέρω πρόοδο μέσα στο Εξακολουθούμε να αναμένουμε ότι στη διάρκεια της τριετούς περιόδου μεταξύ της 1ης Ιανουαρίου 2013 και της 31ης Δεκεμβρίου 2015, οι συνολικές καθαρές ταμειακές ροές θα ανέλθουν σε περίπου 1,3 δις. Οι καθαρές ετήσιες κεφαλαιουχικές δαπάνες σε μεσοπρόθεσμο διάστημα αναμένεται να κυμανθούν μεταξύ 5,5% και 6,5% των καθαρών εσόδων από τις πωλήσεις, αντανακλώντας τη δέσμευσή μας να επενδύουμε στη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας. Η διαχείριση της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας γίνεται σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Είμαστε πεπεισμένοι ότι υλοποιούμε την κατάλληλη στρατηγική που θα μας επιτρέψει να αναπτυχθούμε κατά τρόπο βιώσιμο και κερδοφόρο. Το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων μας περιέχει μερικά από τα παγκοσμίως πιο γνωστά και αγαπημένα σήματα με ευρεία γεωγραφική παρουσία σε 28 χώρες που χαρακτηρίζεται κατά κύριο λόγο από χαμηλή κατά κεφαλήν κατανάλωση με αποτέλεσμα να έχουμε εξαιρετικές ευκαιρίες ανάπτυξης.

13 Σελίδα 13 από 29 Χρηματοοικονομική Επισκόπηση Ομίλου Επιλεγμένα μεγέθη Κατάστασης Αποτελεσμάτων και λοιποί δείκτες 2014 Α Τρίμηνο 2013 % Μεταβολής Όγκος πωλήσεων (εκατ. κιβώτια) 409,6 426,7-4% Καθαρά έσοδα από πωλήσεις 1,331,1 1,431,9-7% Καθαρά έσοδα από πωλήσεις ανά κιβώτιο ( ) 3,25 3,36-3% Καθαρά έσοδα από πωλήσεις ανά κιβώτιο σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση( ) 3,25 3,19 2% Κόστος πωληθέντων (878,9) (951,5) -8% Συγκρίσιμo κόστος πωληθέντων 1 (883,3) (949,2) -7% Μεικτό κέρδος 452,2 480,4-6% Συγκρίσιμο μεικτό κέρδος 1 447,8 482,7-7% Λειτουργικά έξοδα (474,6) (485,5) -2% Συγκρίσιμα λειτουργικά έξοδα (474,6) (483,7) -2% Λειτουργικές ζημιές (ΕΒΙΤ) (29,2) (11,3) n/a Συγκρίσιμες λειτουργικές ζημίες (συγκρίσιμο ΕΒΙΤ) 1 (26,8) (1,0) n/a Προσαρμοσμένα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 2 64,8 83,3-22% Συγκρίσιμα προσαρμοσμένα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (συγκρίσιμο προσαρμοσμένο EBITDA) 1 67,0 93,6-28% Καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα (20,5) (19,7) 4% Φόροι 10,2 6,6 55% Καθαρές ζημιές ιδιοκτητών της μητρικής εταιρείας (39,2) (24,4) -61% Συγκρίσιμες καθαρές ζημιές ιδιοκτητών της μητρικής εταιρείας 1 (35,8) (15,9) n/a Βασικές ζημιές ανά μετοχή (EPS) (σε ) (0,11) (0,07) -57% Συγκρίσιμες βασικές ζηιμές ανά μετοχή (συγκρίσιμα EPS) (σε ) 1 (0,10) (0,04) n/a Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 2 (34,1) 12,4 n/a Κεφαλαιουχικές δαπάνες 2 (46,7) (52,0) -10% Καθαρές ταμειακές ροές 2 (80,8) (39,6) n/a 1 Παραπομπή στην ενότητα «Συμφωνία Δημοσιευμένων και Συγκρίσιμων Οικονομικών Μεγεθών». 2 Παραπομπή στην ενότητα «Συμπληρωματικές Πληροφορίες». Καθαρά έσοδα από πωλήσεις Τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις ανά κιβώτιο σε δημοσιευμένη βάση μειώθηκαν κατά 3% το πρώτο τρίμηνο του 2014 έναντι της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου έτους. Σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση, τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις ανά κιβώτιο αυξήθηκαν κατά 2% κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου του 2014 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους κυρίως λόγω του ευνοϊκού μίγματος τιμών. Κόστος πωληθέντων Το συγκρίσιμο κόστος πωληθέντων μειώθηκε κατά 7% κατά το πρώτο τρίμηνο του 2014, έναντι της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου έτους. Το συγκρίσιμο κόστος πωληθέντων ανά κιβώτιο μειώθηκε κατά 3% αντικατοπτρίζοντας τα χαμηλότερα κόστη πρώτων υλών. Μεικτά κέρδη Το συγκρίσιμο μεικτό περιθώριο κέρδους μειώθηκε από 33,7% το πρώτο τρίμηνο του 2013 σε 33,6% το πρώτο τρίμηνο του Το συγκρίσιμο μεικτό κέρδος ανά κιβώτιο μειώθηκε κατά 3% περίπου το πρώτο τρίμηνο του 2014 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Επίσης σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση, το συγκρίσιμο μεικτό κέρδος ανά κιβώτιο μειώθηκε κατά 2% κατά το πρώτο τρίμηνο του 2014 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Λειτουργικά έξοδα Τα συγκρίσιμα λειτουργικά έξοδα σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση αυξήθηκαν κατά 2% κατά το πρώτο τρίμηνο του 2014 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, αντανακλώντας τις αυξανόμενες κατά έτος δαπάνες εμπορίας και πωλήσεων. Λειτουργικές ζημίες Οι συγκρίσιμες λειτουργικές ζημίες ανήλθαν σε - 27 εκατ. καθώς τα οφέλη από τις πρωτοβουλίες αύξησης των εσόδων και η μείωση του κόστους των πρώτων υλών υπεραντισταθμίστηκαν από την αρνητική λειτουργική μόχλευση από τις μειωμένες πωλήσεις, τις αρνητικές διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών και ορισμένα έκτακτα λειτουργικά έξοδα.

14 Σελίδα 14 από 29 Συνολικά καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα Τα συνολικά καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα, αυξήθηκαν κατά 0,8 εκατ. κατά το πρώτο τρίμηνο του 2014 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους κυρίως λόγω των υψηλότερων αρνητικών διακυμάνσεων των συναλλαγματικών ισοτιμιών. Τα οφέλη από την επιτυχημένη έκδοση του ομολογιακού δανείου ύψους 800 εκατ. με χαμηλό επιτόκιο το δεύτερο τρίμηνο του 2013 και της λήξης του ομολογιακού δανείου των 500 εκατ. τον Ιανουάριο του 2014 αντισταθμίστηκαν πλήρως από τις μη πραγματοποιηθείσες συναλλαγματικές ζημίες αποτίμησης το πρώτο τρίμηνο του 2014, κυρίως λόγω της απότομης υποτίμησης της Ουκρανικής Χρίβνια. Φόροι Σε συγκρίσιμη βάση, ο πραγματικός φορολογικός συντελεστής της Coca-Cola HBC για το πρώτο τρίμηνο του 2014 ήταν περίπου 24% σε σχέση με 23% για το αντίστοιχο τρίμηνο του Ο πραγματικός φορολογικός συντελεστής του Ομίλου μεταβάλλεται ανά τρίμηνο ανάλογα με το συνδυασμό φορολογητέων κερδών ανά χώρα, τη μη έκπτωση συγκεκριμένων δαπανών, μη φορολογητέα εισοδήματα και άλλους εφάπαξ φόρους που επιβάλλονται στις περιοχές δραστηριοποίησης μας. Καθαρές ζημίες ιδιοκτητών της μητρικής εταιρείας Σε συγκρίσιμη βάση οι ζημιές μετά φόρων που αναλογούν στους ιδιοκτήτες της μητρικής εταιρείας ανήλθαν σε 36 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2014, έναντι των συγκρίσιμων ζημιών ύψους 16 εκατ. της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου έτους, καθοδηγούμενες κυρίως από τις αυξημένες λειτουργικές ζημίες που αντισταθμίστηκαν μερικώς από το φόρο εισοδήματος. Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες Οι καθαρές ταμειακές εκροές από λειτουργικές δραστηριότητες ανήλθαν σε 34 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2014, σε σύγκριση με 12 εκατ. εισροές για την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, κυρίως λόγω της αύξησης του κεφαλαίου κίνησης. Οι ταμειακές εκροές από λειτουργικές δραστηριότητες, καθαρές από κεφαλαιουχικές δαπάνες ανήλθαν σε 81 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2014, σε σύγκριση με 40 εκατ. εκροές για το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Κεφαλαιουχικές δαπάνες Οι κεφαλαιουχικές μας δαπάνες, καθαρές από τα έσοδα διάθεσης στοιχείων πάγιου ενεργητικού και συμπεριλαμβανομένων των αποπληρωμών κεφαλαίου χρηματοδοτικών μισθώσεων, ανήλθαν σε 47 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2014 από των οποίων το 47% αφορούσε επενδύσεις σε εξοπλισμό και εγκαταστάσεις παραγωγής και το 27% στην απόκτηση εξοπλισμού μάρκετινγκ. Το αντίστοιχο τρίμηνο 2013, οι κεφαλαιουχικές δαπάνες ανήλθαν σε 52 εκατ. των οποίων το 56% αφορούσε επενδύσεις σε εξοπλισμό και εγκαταστάσεις παραγωγής και το 17% σε εξοπλισμό μάρκετινγκ.

15 Σελίδα 15 από 29 Συμπληρωματικές Πληροφορίες Τα οικονομικά μεγέθη Προσαρμοσμένο EBITDA, Κεφαλαιουχικές Δαπάνες και Καθαρές Ταμειακές Ροές προκύπτουν από τα παρακάτω δημοσιευμένα μεγέθη των συνοπτικών ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων: Α τρίμηνο Ζημιές μετά φόρων (39,3) (24,4) Φόροι που πιστώθηκαν στα αποτελέσματα (10,2) (6,6) Συνολικά καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα 20,5 19,7 Αναλογία αποτελεσμάτων από συμμετοχές λογιστικοποιημένες με τη μέθοδο της καθαρής θέσης (0,2) - Λειτουργικές ζημιές (EBIT) (29,2) (11,3) Αποσβέσεις ενσώματων παγίων στοιχείων 90,4 93,7 Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων 0,1 0,3 Παροχές δικαιωμάτων προαίρεσης μετοχών 3,5 0,6 Προσαρμοσμένο EBITBA 1 64,8 83,3 Κέρδη από πώληση μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων (1,1) (1.3) Αύξηση του κεφαλαίου κίνησης (86,8) (57.2) Καταβεβλημένοι φόροι (11,0) (12.4) Καθαρές ταμειακές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες (34,1) 12,4 Πληρωμές για αγορές ενσώματων παγίων στοιχείων (45,6) (49,5) Εξόφληση υποχρεώσεων κεφαλαίου χρηματοδοτικής μίσθωσης (3,2) (3,9) Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων παγίων στοιχείων 2,1 1,4 Κεφαλαιουχικές δαπάνες (46,7) (52,0) Καθαρές ταμειακές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες (34,1) 12,4 Κεφαλαιουχικές δαπάνες (46,7) (52,0) Καθαρές ταμειακές εκροές (80,8) (39,6) 1 Ως Προσαρμοσμένο EBITDA ορίζουμε τα λειτουργικά κέρδη προ αποσβέσεων και απομειώσεων ενσώματων παγίων στοιχείων (που περιλαμβάνονται τόσο στο κόστος πωληθέντων όσο και στα λειτουργικά έξοδα), αποσβέσεων, απομειώσεων και αναμορφώσεων άυλων περιουσιακών στοιχείων, δαπανών παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης μετοχών και λοιπών μη ταμειακών στοιχείων, εάν υπάρχουν.

16 Σελίδα 16 από 29 Όμιλος Coca-Cola HBC Η Coca-Cola HBC είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος εμφιαλωτής προϊόντων της εταιρείας The Coca-Cola Company με ετήσιες πωλήσεις, που υπερβαίνουν τα 2 δισεκατομμύρια κιβώτια. Έχει εκτεταμένη γεωγραφική κάλυψη, δραστηριοποιούμενη σε 28 χώρες, όπου εξυπηρετεί περισσότερους από 585 εκατομμύρια ανθρώπους. Η Coca-Cola HBC προσφέρει μεγάλη ποικιλία μη αλκοολούχων έτοιμων προς κατανάλωση αναψυκτικών στις εξής κατηγορίες: ανθρακούχα αναψυκτικά, χυμοί, εμφιαλωμένο νερό, ποτά για αθλούμενους, ποτά ενέργειας, έτοιμο προς κατανάλωση τσάι και καφέ. Η Coca-Cola HBC είναι δεσμευμένη να προάγει τη σταθερή ανάπτυξη, προκειμένου να δημιουργεί αξία τόσο για τις δικές της εμπορικές δραστηριότητες, όσο και για την κοινωνία. Σε αυτό το πνεύμα προσφέρει προϊόντα που ικανοποιούν τις ανάγκες των καταναλωτών, προάγει περιβάλλον εργασίας χωρίς αποκλεισμούς, διεξάγει τις εμπορικές της δραστηριότητες με τρόπους, που προστατεύουν και διατηρούν το περιβάλλον και συμβάλλει στη κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη των κατά τόπους κοινωνιών. Οι μετοχές της Coca-Cola HBC είναι εισηγμένες στην premium κατηγορία του Χρηματιστηρίου Αξιών του Λονδίνου (LSE: CCH) και στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (ATHEX: EEE). Τίτλοι Αμερικανικών Αποθετηρίων της Coca-Cola HBC (ADSs) είναι επίσης εισηγμένοι στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (NYSE:CCH). Η Coca-Cola HBC περιλαμβάνεται στο δείκτη Dow Jones Sustainability και στο δείκτη FTSE4Good. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε το δικτυακό τόπο Τα οικονομικά στοιχεία της παρούσας ανακοίνωσης παρουσιάζονται σύμφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ( ΔΠΧΑ ). Πρόσκληση Δικτυακής Τηλεδιάσκεψης Η Coca-Cola HBC πρόκειται να φιλοξενήσει τηλεδιάσκεψη μεταξύ αναλυτών του χρηματοοικονομικού τομέα, στην οποία θα συζητηθούν τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου του 2014 την 16η Μαΐου 2014 και ώρα Ελβετίας 10:00 π.μ. (ώρα Λονδίνου 09:00 π.μ., ώρα Αθήνας 11:00 π.μ., ώρα Νέας Υόρκης 04:00 π.μ.). Κάθε ενδιαφερόμενος/-η μπορεί να παρακολουθήσει την ταυτόχρονη ηχητική μετάδοση της τηλεδιάσκεψης στο δικτυακό τόπο της Coca-Cola HBC (www.coca-colahellenic.com/investorrelations/webcasts). Πληροφόρηση Επενδυτών: Coca-Cola HBC AG Basak Kotler Investor Relations Director Έρη Τζιβέλη Investor Relations Manager Δημήτρης Μπάκας Investor Relations Manager Διεθνή μέσα επικοινωνίας: StockWell Communications Rob Morgan Suzanne Bartch Anushka Mathew Ελληνικά μέσα επικοινωνίας: V+O Communications Αργυρώ Οικονόμου Τηλ: Τηλ: Τηλ: Τηλ: Τηλ:

17 Σελίδα 17 από 29 Ενοποιημένος συνοπτικός ισολογισμός (ανέλεγκτος) Σημ. 28 Μαρτίου Δεκεμβρίου 2013 Ενεργητικό Ασώματα πάγια στοιχεία , ,3 Ενσώματα πάγια στοιχεία , ,9 Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 301,4 300,0 Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων 4.978, ,2 Αποθέματα 505,3 429,0 Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 977,2 985,1 Χρηματικά διαθέσιμα 5 373,8 737,5 Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων 1.856, ,6 Σύνολο ενεργητικού 6.834, ,8 Υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσμα δάνεια 5 194,0 446,2 Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 1.582, ,9 Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 1.776, ,1 Μακροπρόθεσμα δάνεια , ,6 Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 375,0 387,8 Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων 2.225, ,4 Σύνολο υποχρεώσεων 4.001, ,5 Ίδια κεφάλαια Ιδιοκτήτες της μητρικής εταιρείας 2.827, ,2 Δικαιώματα μειοψηφίας 5,0 5,1 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 2.832, ,3 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 6.834, ,8 Οι σημειώσεις που ακολουθούν αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων συνοπτικών ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.

18 Σελίδα 18 από 29 Ενοποιημένη συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων (ανέλεγκτη) Σημ. Α Τρίμηνο 2014 Α Τρίμηνο 2013 Καθαρές πωλήσεις , ,9 Κόστος πωληθέντων (878,9) (951,5) Μεικτά κέρδη 452,2 480,4 Λειτουργικά έξοδα (474,6) (485,5) Έξοδα αναδιάρθρωσης 7 (6,8) (6,2) Λειτουργικές ζημιές 3 (29,2) (11,3) Συνολικά καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα 8 (20,5) (19,7) Αναλογία αποτελεσμάτων από συμμετοχές λογιστικοποιημένες με τη μέθοδο της καθαρής θέσης 0,2 - Ζημιές προ φόρων (49,5) (31,0) Φόροι 9 10,2 6,6 Ζημιές μετά φόρων (39,3) (24,4) Αναλογούντες σε: Ιδιοκτήτες της μητρικής εταιρείας (39,2) (24,4) Δικαιώματα μειοψηφίας (0,1) - (39,3) (24,4) Βασικές και απομειωμένες ζημιές ανά μετοχή ( ) 10 (0,11) (0,07) Οι σημειώσεις που ακολουθούν αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων συνοπτικών ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων

19 Σελίδα 19 από 29 Ενοποιημένη συνοπτική κατάσταση συνολικών εσόδων (ανέλεγκτη) Α Τρίμηνο 2014 Α Τρίμηνο 2013 Ζημιές μετά φόρων για την περίοδο (39,3) (24,4) Λοιπά συνολικά έσοδα: Στοιχεία που ενδέχεται να ταξινομηθούν στην κατάσταση αποτελεσμάτων μεταγενέστερα: Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση: Κέρδη / (ζημιές) αποτίμησης κατά την περίοδο 0,2 (0,1) Αντιστάθμιση κινδύνου ταμειακών ροών: Ζημίες κατά την περίοδο 3,6 3,5 Ζημίες που μεταφέρθηκαν στα αποτελέσματα κατά την περίοδο 0,4 4,0 Μεταφορές στα αποθέματα κατά την περίοδο (1,8) - Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής (94,9) 7,9 Αναλογία λοιπών συνολικών εσόδων από συμμετοχές λογιστικοποιημένες με τη μέθοδο της καθαρής θέσης (0,2) 0,5 Φόρος εισοδήματος στοιχείων που ενδέχεται να ταξινομηθούν στην κατάσταση αποτελεσμάτων μεταγενέστερα (0,5) (1,0) (93,2) 14,8 Στοιχεία που δεν θα ταξινομηθούν στην κατάσταση αποτελεσμάτων μεταγενέστερα: Αναλογιστικές (ζημίες) / κέρδη (5,9) 2,1 Φόρος εισοδήματος στοιχείων που δεν θα ταξινομηθούν στην κατάσταση αποτελεσμάτων μεταγενέστερα 1,0 (0,1) (4,9) 2,0 Λοιπά συνολικά έσοδα για την χρήση, μετά από φόρους (98,1) 16,8 Συνολικά έσοδα για την χρήση (137,4) (7,6) Συνολικά έσοδα αναλογούντα σε: Ιδιοκτήτες της μητρικής εταιρείας (137,3) (7,6) Δικαιώματα μειοψηφίας (0,1) - (137,4) (7,6) Οι σημειώσεις που ακολουθούν αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων συνοπτικών ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων

20 Σελίδα 20 από 29 Ενδιάμεση ενοποιημένη συνοπτική κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων (ανέλεγκτη) Αναλογούντα στους ιδιοκτήτες της μητρικής εταιρείας Αποθεματικό Αναδιοργάνωσης 2 Αποτελέσματα εις νέον Σύνολο ιδίων κεφαλαίων εκατ. Μετοχικό Αποθεματικό Ίδιες Συναλ/κές Λοιπά Δικαιώματα κεφάλαιο 2 υπέρ το άρτιο 2 μετοχές διαφορές αποθεματικά Σύνολο μειοψηφίας Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου ,2 569,3 - (54,3) (168,1) 376, , ,7 17, ,5 Παροχές μετοχών σε υπαλλήλους: Δικαιώματα προαίρεσης ,6-0,6-0,6 Μεταβολή ιδίων μετοχών (0,2) - (0,2) - (0,2) Επίδραση λογιστικής υπερπληθωρισμού ,5 2,5-2,5 Αγορά μετοχών από μετόχους μειοψηφίας (5,1) (5,1) (8,2) (13,3) Μερίσματα (4,5) (4,5) 370,2 569,3 - (54,3) (168,1) 377, , ,5 5, ,6 Ζημία μετά φόρων για την περίοδο (24,4) (24,4) - (24,4) Λοιπά συνολικά έσοδα για τη περίοδο, μετά φόρων ,4 6,4 2,0 16,8-16,8 Συνολικά έσοδα για την περίοδο μετά φόρων ,4 6,4 (22,4) 7,6 - (7,6) Υπόλοιπο 29 Μαρτίου ,2 569,3 - (54,3) (159,7) 383, , ,9 5, ,0 Μετοχές εκδοθείσες προς υπαλλήλους που εξάσκησαν δικαιώματα προαίρεσης 6,5 9, ,4-16,4 Παροχές μετοχών σε υπαλλήλους: Δικαίωμα προαίρεσης ,7-5,7-5,7 Μεταβολή ιδίων μετοχών ,1-0,1-0,1 Επίδραση λογιστικής υπερπληθωρισμού (0,7) (0,7) - (0,7) Αλλαγή μητρικής εταιρείας σε Coca-Cola HBC AG 1.620, ,6 (6.472,1) (16,4) - 1,5 - (33,7) - (33,7) Σχηματισμός αποθεματικών (1,2) 1, Μερίσματα - (124,7) (123,7) - (123,7) ,3 (6.472,1) (70,7) (159,7) 389, , ,0 5, ,1 Κέρδη μετά φόρων για την περίοδο ,6 245,6-245,6 Λοιπά συνολικά έσοδα για τη περίοδο, μετά φόρων (133,6) (0,8) 8,0 (126,4) - (126,4) Συνολικά έσοδα για την περίοδο, μετά φόρων (133,6) (0,8) 253,6 119,2-119,2 Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου ,1 (6.472,1) (70,7) (293,3) 388, , ,2 5, ,3 (1) Το ποσό των 8,4 εκατ. κερδών που περιλαμβάνονται στις συναλλαγματικές διαφορές για το πρώτο τρίμηνο του 2013 αντιπροσωπεύει κέρδη ύψους 7,9 εκατ. των ιδιοκτητών της μητρικής εταιρείας, αυξημένα κατά 0,5 εκατ. από κέρδη συμμετοχών λογιστικοποιημένων με τη μέθοδο της καθαρής θέσης. Το ποσό που περιλαμβάνεται στα λοιπά αποθεματικά ύψους 6,4 εκατ. κέρδη για το πρώτο τρίμηνο του 2013, αποτελείται από 0,1 εκατ. ζημίες αποτίμησης χρηματοοικονομικών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση, την αντιστάθμιση κινδύνου ταμειακών ροών ύψους 7,5 εκατ. κέρδη (από τα οποία 3,5 εκατ. αντιπροσωπεύουν κέρδη αποτίμησης για την περίοδο και 4,0 εκατ. ζημίες αποτίμησης που μεταφέρθηκαν στα αποτελέσματα της περιόδου) και τη χρέωση του σχετικού αναβαλλόμενου φόρου εισοδήματος ο οποίος ανέρχεται στα 1,0 εκατ. Οι ζημίες ύψους 22,4 εκατ. αποτελούνται από ζημίες για την περίοδο 24,4 εκατ. πλέον αναλογιστικά κέρδη 2,1 και τη χρέωση του σχετικού αναβαλλόμενου φόρου εισοδήματος ο οποίος ανέρχεται στα 0,1 εκατ. (2) Δεδομένου ότι οι συνοπτικές ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις είναι μια συνέχεια των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Coca-Cola Ελληνική Εταιρεία Εμφιαλώσεως Α.Ε., για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2013 έως τις 25 Απριλίου 2013 τα στοιχεία των ιδίων κεφαλαίων αντικατοπτρίζουν την κεφαλαιακή δομή της Coca-Cola Ελληνική Εταιρεία Εμφιαλώσεως Α.Ε. και μετά την αναδιοργάνωση αντικατοπτρίζουν τη δομή του κεφαλαίου της Coca-Cola HBC AG Οι σημειώσεις που ακολουθούν αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων συνοπτικών ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων

πωλήσεις ανά κιβώτιο σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση (%) Σύνολο Ομίλου 7,2 1,7-5,2 - Αναπτυγμένες αγορές Καθαρά έσοδα από πωλήσεις (%)

πωλήσεις ανά κιβώτιο σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση (%) Σύνολο Ομίλου 7,2 1,7-5,2 - Αναπτυγμένες αγορές Καθαρά έσοδα από πωλήσεις (%) Περιληπτική ενημέρωση του τριμήνου που έληξε στις 3 Απριλίου 2015 Σελίδα 1 από 7 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΜΑΣ Η Coca-Cola HBC AG, ο δεύτερος μεγαλύτερος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΥΠΟ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΥΠΟ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΥΠΟ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΓΟΡΑΣ H Coca-Cola HBC AG, ο δεύτερος μεγαλύτερος εμφιαλωτής των προϊόντων της The Coca-Cola Company, παρουσιάζει τα οικονομικά της αποτελέσματα για το εξάμηνο που

Διαβάστε περισσότερα

* Τα συγκρίσιμα καθαρά κέρδη αναφέρονται σε συγκρίσιμα καθαρά κέρδη μετά φόρων αναλογούντα σε ιδιοκτήτες της μητρικής εταιρείας.

* Τα συγκρίσιμα καθαρά κέρδη αναφέρονται σε συγκρίσιμα καθαρά κέρδη μετά φόρων αναλογούντα σε ιδιοκτήτες της μητρικής εταιρείας. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ TOY ETOYΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΚΑΙ ΕΤΟΥΣ Δ Τρίμηνο Δ Τρίμηνο % 2013 2012 Μεταβολή Όγκος πωλήσεων (εκατ. κιβώτια) 481 477 1% Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτο Τρίμηνο 2013 Εννιάμηνο 2013

Τρίτο Τρίμηνο 2013 Εννιάμηνο 2013 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Γ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013 Γ Τρίμηνο 2013 Γ Τρίμηνο 2012 (1) Μεταβολή % Όγκος πωλήσεων (εκατ. κιβώτια) 575 594-3% Καθαρά έσοδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016 ΚΑΛΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΣΤΗ ΧΡΟΝΙΑ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016 ΚΑΛΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΣΤΗ ΧΡΟΝΙΑ Σελίδα 1 από 7 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016 ΚΑΛΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΣΤΗ ΧΡΟΝΙΑ Η Coca-Cola HBC AG, σημαντικός εμφιαλωτής των σημάτων της The Coca-Cola Company, ανακοινώνει σήμερα την περιληπτική ενημέρωση

Διαβάστε περισσότερα

περσινό τρίμηνο, με την αύξηση στις κατηγορίες των χυμών και των ποτών ενέργειας να αντισταθμίζει εν μέρει την πτώση στην κατηγορία των ανθρακούχων

περσινό τρίμηνο, με την αύξηση στις κατηγορίες των χυμών και των ποτών ενέργειας να αντισταθμίζει εν μέρει την πτώση στην κατηγορία των ανθρακούχων Περιληπτική Ενημέρωση Καθώς οι διαφορετικές τάσεις, που παρατηρήθηκαν στις αγορές μας στη διάρκεια του 2015, συνεχίστηκαν το πρώτο τρίμηνο του 2016, προσαρμόσαμε ανάλογα τις εμπορικές μας πρωτοβουλίες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΧΥΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΟΓΚΟΥ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ

ΙΣΧΥΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΟΓΚΟΥ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ Σελίδα 1 από 40 ΙΣΧΥΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΟΓΚΟΥ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ H Coca-Cola HBC AG, ένας εμφιαλωτής των σημάτων της The Coca-Cola Company με ηγετική θέση,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΜΑΣ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΕ ΑΥΞΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΕΡΙΘΩΡΙΩΝ

ΟΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΜΑΣ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΕ ΑΥΞΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΕΡΙΘΩΡΙΩΝ Αποτελέσματα του έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015 Σελίδα 1 από 37 ΟΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΜΑΣ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΕ ΑΥΞΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΕΡΙΘΩΡΙΩΝ H Coca-Cola HBC AG, ένας σημαντικός εμφιαλωτής προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΕΜΦΑΣΗΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΕΜΦΑΣΗΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΕΜΦΑΣΗΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ H Coca-Cola HBC AG, ο δεύτερος μεγαλύτερος εμφιαλωτής των σημάτων της The Coca-Cola Company, παρουσιάζει τα οικονομικά της αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΡΙΤΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016 ΟΙ ΙΣΧΥΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΡΙΤΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016 ΟΙ ΙΣΧΥΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ Σελίδα 1 από 10 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΡΙΤΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016 ΟΙ ΙΣΧΥΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ Η Coca-Cola HBC AG, ένας από τους κορυφαίους εμφιαλωτές

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΕΡΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΩΡΙΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΕΡΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΩΡΙΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Σελίδα 1 από 47 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΕΡΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΩΡΙΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ H Coca-Cola HBC AG, ένας εμφιαλωτής των σημάτων της The Coca-Cola Company με ηγετική θέση, παρουσιάζει τα οικονομικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΡΙΤΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΡΙΤΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015 Σελίδα 1 από 8 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΡΙΤΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015 ΙΣΧΥΡΗ ΑΥΞΗΣΗ ΟΓΚΟΥ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Η Coca-Cola HBC AG, σημαντικός εμφιαλωτής των σημάτων της The Coca-Cola Company, ανακοινώνει σήμερα την περιληπτική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΚΑΙ ΕΤΟΥΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΚΑΙ ΕΤΟΥΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΚΑΙ ΕΤΟΥΣ τρίµηνο προ τρίµηνο προ τρίµηνο τρίµηνο % προσαρµογών προσαρµογών % 2011 2011 Όγκος πωλήσεων (εκατ.

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009 (IFRS) Η Frigoglass Ανακοινώνει τα Αποτελέσματα του Πρώτου Τριμήνου του 2009

Αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009 (IFRS) Η Frigoglass Ανακοινώνει τα Αποτελέσματα του Πρώτου Τριμήνου του 2009 Αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009 (IFRS) Η Frigoglass Ανακοινώνει τα Αποτελέσματα του Πρώτου Τριμήνου του 2009 Αθήνα 22 Μαΐου, 2009: Οικονομικά Αποτελέσματα (σε '000 Ευρώ)

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου που έληξε στις 30 Ιουνίου 2009 (IFRS) Η Frigoglass Ανακοινώνει τα Αποτελέσματα του Πρώτου Εξαμήνου του 2009.

Αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου που έληξε στις 30 Ιουνίου 2009 (IFRS) Η Frigoglass Ανακοινώνει τα Αποτελέσματα του Πρώτου Εξαμήνου του 2009. Αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου που έληξε στις 30 Ιουνίου 2009 (IFRS) Η Frigoglass Ανακοινώνει τα Αποτελέσματα του Πρώτου Εξαμήνου του 2009 Αθήνα 31 Ιουλίου, 2009: Οικονομικά Αποτελέσματα (σε '000 Ευρώ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2012 Α Εξάµηνο Α Εξαµηνο 2012 2011 % Μεταβολή Όγκος πωλήσεων (εκατ. κιβώτια) 1.011 1.036-2% Καθαρά έσοδα από

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank Δελτίο τύπου 26 Μαΐου Αποτελέσματα α τριμήνου του Ομίλου Marfin Popular Bank Τα καθαρά κέρδη του α τριμήνου διαμορφώθηκαν σε 71 εκατ. Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε 181.5 εκατ. το α τρίμηνο, ενισχυμένα

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011

Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011 Οι πρωτοβουλίες μείωσης των εξόδων επιφέρουν ικανοποιητικά αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Δεύτερου Τριμήνου 2016

Οικονομικά Αποτελέσματα Δεύτερου Τριμήνου 2016 Οικονομικά Αποτελέσματα Δεύτερου Τριμήνου 2016 Αθήνα, 4 Αυγούστου 2016 H Frigoglass SAIC (εφεξής Frigoglass ή εμείς ή ο Όμιλος ) ανακοινώνει σήμερα τα ελεγμένα οικονομικά αποτελέσματα για το δεύτερο τρίμηνο

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Δεύτερου Τριμήνου 2015

Οικονομικά Αποτελέσματα Δεύτερου Τριμήνου 2015 Οικονομικά Αποτελέσματα Δεύτερου Τριμήνου Αθήνα, 6 Αυγούστου H Frigoglass SAIC (εφεξής Frigoglass ή εμείς ή ο Όμιλος ) ανακοινώνει σήμερα τα ελεγμένα οικονομικά αποτελέσματα για το δεύτερο τρίμηνο και

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αθήνα, 6 Μαΐου 2008 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αύξηση Καθαρών Κερδών Ομίλου κατά 5,7% σε 215εκ. Ενίσχυση Οργανικών προ φόρων Κερδών κατά 24,2% σε 234εκ. Πενταπλασιασμός Κερδών από τη «Νέα Ευρώπη» σε

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 Το Διοικητικό Συμβούλιο της SFS Group Public Company Limited (η «Εταιρεία»), σε συνεδρία του στις 27

Διαβάστε περισσότερα

Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε. Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα 12M_2010

Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε. Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα 12M_2010 Δελτίο Τύπου Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε. Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα 12M_2010 Δευτέρα, 28 Μαρτίου 2011 Βασικά Σημεία : 12Μ_2010 Αύξηση πωλήσεων κατά 1,9% σε σχέση με το 2009. Τα αποτελέσματα του 2010

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2009 (IFRS) Η Frigoglass Ανακοινώνει τα Αποτελέσματα του Εννιαμήνου του 2009

Αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2009 (IFRS) Η Frigoglass Ανακοινώνει τα Αποτελέσματα του Εννιαμήνου του 2009 Αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2009 (IFRS) Η Frigoglass Ανακοινώνει τα Αποτελέσματα του Εννιαμήνου του 2009 Αθήνα, 11 Νοεμβρίου, 2009: Οικονομικά Αποτελέσματα (σε '000 Ευρώ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟΥ 2012 Εννιάµηνο Εννιάµηνο 2012 2011 % Μεταβολή Όγκος πωλήσεων (εκατ. κιβώτια) 1.605 1.618-1% Καθαρά έσοδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 2 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 2 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 2 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2010 Οι καθαρές ταµειακές ροές ανήλθαν σε 251 εκατ. το πρώτο εξάµηνο του 2010, αυξηµένες κατά 129 εκατ. σε σύγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά Αποτελέσματα Α τριμήνου 2009 (ΔΠΧΑ)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά Αποτελέσματα Α τριμήνου 2009 (ΔΠΧΑ) ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά Αποτελέσματα Α τριμήνου 2009 (ΔΠΧΑ) ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Ενοποιημένες πωλήσεις 80 εκατ. περίπου, μειωμένες κατά 28% σε σχέση με το

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2015

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2015 Η ΟΠΑΠ διατηρεί τις επιδόσεις της εν μέσω δυσχερών συνθηκών Αθήνα 24 Νοεμβρίου Η ΟΠΑΠ ΑΕ (OPAr.AT, OPAP:GA), η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει σήμερα τα ενδιάμεσα οικονομικά

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Πρώτου Τριμήνου 2014

Οικονομικά Αποτελέσματα Πρώτου Τριμήνου 2014 Οικονομικά Αποτελέσματα Πρώτου Τριμήνου 2014 Αθήνα, Ελλάδα 8 Μαΐου 2014 H Frigoglass Α.Β.Ε.Ε. (εφεξής Frigoglass ή εμείς ή ο Όμιλος ) ανακοινώνει σήμερα τα μη ελεγμένα οικονομικά της αποτελέσματα για το

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το 2010

Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το Τα υψηλότερα ετήσια Λειτουργικά Κέρδη προ προβλέψεων των δύο τελευταίων χρόνων Η συνδυασμένη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Καθαρά κέρδη 81εκ. έναντι 5εκ. το προηγούμενο τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων κατά 12% και καταθέσεων κατά 17% σε ετήσια βάση Βελτίωση δείκτη χορηγήσεων προς καταθέσεις στο 114%

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ( ΠΧA)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ( ΠΧA) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ( ΠΧA) ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2009 Οι ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες συνυπολογιζόµενης της επίδρασης των καθαρών κεφαλαιουχικών

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014 Η ΟΠΑΠ ανακοινώνει ενισχυμένα έσοδα σε συνδυασμό με σημαντική αύξηση της λειτουργική κερδοφορίας Αθήνα 27 Μαΐου 2014 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (OPAr.AT), η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

P&L ( εκ.) 3Μ '15 % 3Μ '14. Πωλήσεις 55,39 8,96% 50,83

P&L ( εκ.) 3Μ '15 % 3Μ '14. Πωλήσεις 55,39 8,96% 50,83 Τρίτη, 12 Μαΐου 2015 ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015 Η επέκταση του προϊοντικού χαρτοφυλακίου υποστηρίζει την αύξηση πωλήσεων, θετική καθαρή ταμειακή θέση, διανομή

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016 Αθήνα 30 Μαΐου 2016 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (OPAr.AT, OPAP:GA), η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει τις Οικονομικές Επιδόσεις της, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Εξέλιξη βασικών μεγεθών Αποτελεσμάτων (ποσά σε εκ. ευρώ)

Εξέλιξη βασικών μεγεθών Αποτελεσμάτων (ποσά σε εκ. ευρώ) Αποτελέσματα περιόδου 1.1 3.9.213 Εξέλιξη βασικών μεγεθών Αποτελεσμάτων (ποσά σε εκ. ευρώ) 45 4 35 3 25 2 Πωλήσεις 412 39 358 312 287 23 198 18 16 14 12 1 8 EBITDA 13,1 14,8 17,1 13,3 1,9 9,1 13,3 15 6

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Δεύτερου Τριμήνου 2016

Οικονομικά Αποτελέσματα Δεύτερου Τριμήνου 2016 Οικονομικά Αποτελέσματα Δεύτερου Τριμήνου Αθήνα, 4 Αυγούστου H Frigoglass SAIC (εφεξής Frigoglass ή εμείς ή ο Όμιλος ) ανακοινώνει σήμερα τα ελεγμένα οικονομικά αποτελέσματα για το δεύτερο τρίμηνο και

Διαβάστε περισσότερα

SARANTIS Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2010

SARANTIS Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2010 SARANTIS Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2010 Δευτέρα, 30 Αυγούστου 2010 Βασικά Σημεία : Η1 2010 Ικανοποιητική ανάπτυξη σε επίπεδο πωλήσεων του Ομίλου κατά την διάρκεια του Α εξαμήνου του

Διαβάστε περισσότερα

Πωλήσεις EBITDA. Κέρδη μετά από φόρους. Κέρδη προ φόρων 23,5 25,8 300 16,1 10,9 13,3 17,1 7,9 14,3 16,1 19,4 22,3 10,3 9,7 6,4 2,6 13,4 13,1 8,9 5,7

Πωλήσεις EBITDA. Κέρδη μετά από φόρους. Κέρδη προ φόρων 23,5 25,8 300 16,1 10,9 13,3 17,1 7,9 14,3 16,1 19,4 22,3 10,3 9,7 6,4 2,6 13,4 13,1 8,9 5,7 Αποτελέσματα χρήσης 1.1-3.9.215 4 35 358 Πωλήσεις 312 287 283 298 3 25 EBITDA 23,5 25,8 3 25 2 15 1 213 19 2 15 1 1,9 13,3 17,1 16,1 7,9 5 5 21 211 212 (*) 213 214 9M 214 9M 215 21 211 212 (*) 213 214

Διαβάστε περισσότερα

Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009

Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009 ελτίο τύπου 25 Φεβρουαρίου 2010 Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009 Τα καθαρά κέρδη του Οµίλου που αναλογούν στους µετόχους διαµορφώθηκαν σε 30.0 εκατ. το δ τρίµηνο

Διαβάστε περισσότερα

EBITDA. Πωλήσεις. Κέρδη προ φόρων. Κέρδη μετά από φόρους 14,3 23,5 17,1 14,8 10,9 13,3 8,4 9,9 19,4 10,3 13,1 8,9 5,1 6,4 5,7 5,8 4,7 2,6 8,0 7,6 6,7

EBITDA. Πωλήσεις. Κέρδη προ φόρων. Κέρδη μετά από φόρους 14,3 23,5 17,1 14,8 10,9 13,3 8,4 9,9 19,4 10,3 13,1 8,9 5,1 6,4 5,7 5,8 4,7 2,6 8,0 7,6 6,7 Αποτελέσματα χρήσης 1.1-3.6.214 45 4 35 3 25 2 15 39 358 312 Πωλήσεις 287 283 132 143 25 2 15 1 14,8 EBITDA 23,5 17,1 1,9 13,3 8,4 9,9 1 5 5 29 21 211 212 (*) 213 6M 213 6M 214 29 21 211 212 (*) 213 6M

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 Το Διοικητικό Συμβούλιο της SFS Group Public Company Limited (η «Εταιρεία»),

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2008

Αποτελέσματα Έτους 2008 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2009 Αποτελέσματα Έτους 2008 Αύξηση Καταθέσεων Πελατών κατά 26,3% σε 45,7δισ. Αύξηση Χορηγήσεων κατά 22,4% σε 57,1δισ. - Ενίσχυση υπολοίπων δανείων προς ελληνικές επιχειρήσεις άνω των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010 ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 Οι Καθαρές Ταµειακές Ροές έφτασαν τα 65 εκατ. το πρώτο τρίµηνο του 2010, αυξηµένες κατά 56 εκατ. σε σύγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015 Οι επιδόσεις του Α τριμήνου επιβεβαιώνουν τη συνεχιζόμενη αύξηση της κερδοφορίας Αθήνα 26 Μαΐου 2015 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (OPAr.AT, OPAP:GA), η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει τα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Αύξηση σε Καθαρά Έσοδα και Μεικτά Λειτουργικά Κέρδη ως αποτέλεσμα της αποδοτικής εμπορικής πολιτικής και των αποτελεσματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Μαρτίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2014

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2014 Η ΟΠΑΠ ανακοινώνει ετήσια αύξηση μεγεθών για πρώτη φορά μετά το 2008 Αθήνα 30 Μαρτίου 2015 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (OPAr.AT), η μεγαλύτερη εταιρία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει τα ενοποιημένα οικονομικά

Διαβάστε περισσότερα

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 93%

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 93% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Σημαντική αύξηση κερδοφορίας o Κέρδη πριν τις προβλέψεις 219 εκατ., ετήσια αύξηση 25% o Κέρδη μετά τη φορολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά Κέρδη Ομίλου: 82,4 εκ. (-1,6%, σε επαναλαμβανόμενη βάση +6,4%), Τράπεζας: 96,3 εκ. (+46,7%), με περαιτέρω βελτίωση της προ προβλέψεων οργανικής

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων της χρήσης που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2012 2. Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης της 31 ης Δεκεμβρίου 2012 3. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος

A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος Κέρδη πριν τις προβλέψεις 165 εκατ. (+46% έναντι α τριμ.

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε κλάδο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 10 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου Βελτιωμένα αποτελέσματα λόγω υψηλότερων διεθνών περιθωρίων διύλισης και αυξημένης συνεισφοράς των εξαγωγών από το διυλιστήριο Ελευσίνας Η πτώση των διεθνών

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 1 Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 2016 1 Καθαρά Κέρδη 46εκ. το Β τρίμηνο και 106εκ. το Α εξάμηνο 2016 Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 1,3% έναντι του Α τριμήνου σε 388εκ. Αύξηση εσόδων από προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 87%

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 87% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 A τρίμηνο 2011 Ικανοποιητική κερδοφορία Κέρδη πριν τις προβλέψεις 172 εκατ. Κέρδη μετά τη φορολογία 71 εκατ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014 ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014 Τετάρτη, 21 Μαΐου 2014 Ο Όμιλος διατηρεί την θετική καθαρή ταμειακή του θέση, ενώ παράλληλα επενδύει στην περαιτέρω ανάπτυξη των

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 29 Μαΐου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 Επάνοδος στην κερδοφορία στο επίπεδο των ενοποιημένων λειτουργικών αποτελεσμάτων EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 για το Α Τρίμηνο του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ Αθήνα - 27 Μαΐου 2011 Δηλώσεις Διοίκησης «Η πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ενίσχυσε τον ισολογισμό και βελτίωσε τους δείκτες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014 21 Νοεμβρίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014 Αύξηση 86% στα συγκρίσιμα ενοποιημένα λειτουργικά κέρδη EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 : 73,9εκ έναντι 39,7εκ το Εννεάμηνο 2013

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2012

Αποτελέσματα Έτους 2012 Αποτελέσματα Έτους Αύξηση καταθέσεων κατά 2,7δισ. το Β εξάμηνο του και μείωση εξάρτησης από το Ευρωσύστημα κατά 13δισ. τους τελευταίους 8 μήνες. Το σύνολο καταθέσεων εξωτερικού υπερέβη το σύνολο των δανείων.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Έτους/ Δ τριμήνου 2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Έτους/ Δ τριμήνου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 28 Φεβρουαρίου 2012 Αποτελέσματα Έτους/ Δ τριμήνου 2012 Ικανοποιητικά αποτελέσματα σε ένα δύσκολο περιβάλλον Έναρξη συνεισφοράς διυλιστηρίου Ελευσίνας Επιτυχής ολοκλήρωση της αναχρηματοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Τρίμηνο 2010. Ο κύριος Πέτρος ιαμαντίδης, ιευθύνων Σύμβουλος της Frigoglass, σχολίασε:

1 ο Τρίμηνο 2010. Ο κύριος Πέτρος ιαμαντίδης, ιευθύνων Σύμβουλος της Frigoglass, σχολίασε: Αποτελέσματα του 1 ου τριμήνου που έληξε την 31 Μαρτίου 2010 Η Frigoglass Ανακοινώνει τα Αποτελέσματα του 1 ου Τριμήνου του 2010 Αθήνα, 19 Μαΐου, 2010: Οικονομικά Αποτελέσματα (σε '000 Ευρώ) 1 ο Τρίμηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015 31 Αυγούστου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015 Σημαντική ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 για το Α Εξάμηνο του έτους: κέρδη 61,7εκ έναντι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ Βασικά oικονοµικά στοιχεία 2005 Μεταβολή 2005 Σύνολο καθαρών εσόδων 103.850 84.742

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Τρίτου Τριμήνου 2016

Οικονομικά Αποτελέσματα Τρίτου Τριμήνου 2016 Οικονομικά Αποτελέσματα Τρίτου Τριμήνου Αθήνα, 30 Νοεμβρίου H Frigoglass SAIC (εφεξής Frigoglass ή εμείς ή ο Όμιλος ) ανακοινώνει σήμερα τα μη ελεγμένα οικονομικά αποτελέσματα για το τρίτο τρίμηνο και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα έτους 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα έτους 2014 30 Μαρτίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα έτους 2014 Αύξηση 197% στα ενοποιημένα λειτουργικά κέρδη EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 : 91,5εκ έναντι 30,8εκ το 2013 Οι ενοποιημένες πωλήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Πρώτου Τριμήνου 2016

Οικονομικά Αποτελέσματα Πρώτου Τριμήνου 2016 Οικονομικά Αποτελέσματα Πρώτου Τριμήνου 2016 Αθήνα, 31 Μαΐου 2016 H Frigoglass SAIC (εφεξής Frigoglass ή εμείς ή ο Όμιλος ) ανακοινώνει σήμερα τα μη ελεγμένα οικονομικά αποτελέσματα για το πρώτο τρίμηνο

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 214 Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε κλάδο και τομέα του εμπορίου η πορεία

Διαβάστε περισσότερα

P&L ( εκ.) 9M '12 % 9M' 11. Πωλήσεις 173,28 6,01% 163,46. Μικτό Κέρδος 82,33 5,02% 78,40 Περιθώριο ΜΚ 47,51% 47,96%

P&L ( εκ.) 9M '12 % 9M' 11. Πωλήσεις 173,28 6,01% 163,46. Μικτό Κέρδος 82,33 5,02% 78,40 Περιθώριο ΜΚ 47,51% 47,96% Τετάρτη, 28 Νοεμβρίου 2012 ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2012 Σημαντική ανάπτυξη κατά 33% στα Κέρδη ανά Μετοχή υποστηριζόμενη από αύξηση πωλήσεων και περιορισμό των

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗ Οικονοµικά Αποτελέσµατα 3µήνου 2006

ΟΜΙΛΟΣ ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗ Οικονοµικά Αποτελέσµατα 3µήνου 2006 ΟΜΙΛΟΣ ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗ Οικονοµικά Αποτελέσµατα 3µήνου 2006 Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου 2006 είναι σύµφωνα των προβλέψεων της ιοίκησης για την πορεία του πρώτου τριµήνου και σε ακολουθία των εκτιµήσεων της

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου Οικονομικά Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2016

Δελτίο Τύπου Οικονομικά Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2016 Αθήνα 30 Αυγούστου Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (OPAr.AT, OPAP:GA), η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2011

Αποτελέσματα Έτους 2011 Αποτελέσματα Έτους 2011 Ικανοποιητικά Λειτουργικά Αποτελέσματα (- 29εκ.) το 2011, παρά τη βαθιά ύφεση της ελληνικής οικονομίας Συνολικές Ζημιές Μετά από Φόρους 5,5δισ., εκ των οποίων 4,6δισ. από το PSI

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα β τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank

Αποτελέσματα β τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank Δελτίο τύπου 30 Αυγούστου Αποτελέσματα β τριμήνου του Ομίλου Marfin Popular Bank Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε 77.1 εκατ. το α εξάμηνο και 3.6 (1) εκατ. το β τρίμηνο. Συμμετοχή της Τράπεζας στο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα έτους 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα έτους 2013 31 Μαρτίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα έτους 2013 Σημαντική ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών στα 62,0εκ έναντι 29,1εκ το 2012 Οι ενοποιημένες πωλήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Ανακεφαλαιοποίηση 4δισ. από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με το Δείκτη Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας να διαμορφώνεται στο 9,0% και αντίστοιχη βελτίωση της ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

Η αγορά το % εώς -10% Πωλήσεις. Κερδοφορία Ζημιές

Η αγορά το % εώς -10% Πωλήσεις. Κερδοφορία Ζημιές Η αγορά το 2013 Πωλήσεις -4% εώς -10% Κερδοφορία Ζημιές Το Πλαίσιο το 2013 Πωλήσεις - 1,4% Κερδοφορία +39% Το 2013 κάναμε 5 ΚΙΝΗΣΕΙΣ 5 Turbo-X τηλεόραση Χτίσαμε τη γκάμα του Τurbo-X στις τηλεοράσεις Το

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Τρίτου Τριμήνου 2015

Οικονομικά Αποτελέσματα Τρίτου Τριμήνου 2015 Οικονομικά Αποτελέσματα Τρίτου Τριμήνου Αθήνα, 10 Νοεμβρίου H Frigoglass SAIC (εφεξής Frigoglass ή εμείς ή ο Όμιλος ) ανακοινώνει σήμερα τα μη ελεγμένα οικονομικά αποτελέσματα για το τρίτο τρίμηνο και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία Ιουν-08 Ιουν-07 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων 149.660 163.075 (8%) Σύνολο εξόδων 78.363 77.649 1% Μερίδιο από συνδεδεµένη εταιρεία -- 1.575

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα. Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα. Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 2014 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 278 Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2009 (ΔΠΧΑ)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2009 (ΔΠΧΑ) ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά Αποτελέσματα Εννεαμήνου (ΔΠΧΑ) ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Ενοποιημένες πωλήσεις 242 εκατ. περίπου, μειωμένες κατά 32 σε σχέση με τις υψηλότερες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 14 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου Θετικά αποτελέσματα Γ Τριμήνου λόγω αριστοποίησης λειτουργίας Διυλιστηρίου Ελευσίνας, αυξημένων εξαγωγών και βελτιωμένης λειτουργικής επίδοσης

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 Το Διοικητικό Συμβούλιο της SFS Group Public Company Limited (η «Εταιρεία»),

Διαβάστε περισσότερα

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενδιάμεση έκθεση διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 30 Μαΐου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Το δυσμενές περιβάλλον διύλισης και ιδιαίτερα η χειρότερη περίοδος πετρελαίου θέρμανσης των τελευταίων ετών στην Ελλάδα επηρέασαν τα αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2016

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2016 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Τρεις Μήνες Μέχρι 31 Μαρτίου 2016 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα 1 ου Εξαμήνου 2012

Αποτελέσματα 1 ου Εξαμήνου 2012 Αποτελέσματα 1 ου Εξαμήνου 2012 Αύγουστος 2012 Σηµαντικά Σηµεία Αύξηση ταµειακών διαθεσίµων: οι λειτουργικές ταµειακές ροές του Οµίλου κατά το πρώτο εξάµηνο του 2012 ανήλθαν σε 37,9 εκατ. (+43,2% σε σχέση

Διαβάστε περισσότερα

Επίτευξη στόχων για το 2010 Κέρδη μετά τη φορολογία 306 εκατ. Διατήρηση υγιούς ρευστότητας με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 84%

Επίτευξη στόχων για το 2010 Κέρδη μετά τη φορολογία 306 εκατ. Διατήρηση υγιούς ρευστότητας με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 84% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010 και Εκτίμηση Κερδών για το 2011 Επίτευξη στόχων για το 2010 Κέρδη μετά τη φορολογία 306 εκατ. Διατήρηση υγιούς

Διαβάστε περισσότερα

SARANTIS Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα 12M 2008

SARANTIS Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα 12M 2008 SARANTIS Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα 12M 2008 Τετάρτη, 18 Μαρτίου 2009 Βασικά Σημεία : 12M 2008 Άνοδος πωλήσεων του Ομίλου Sarantis κατά 7,36% στα 259,37 εκ. το 2008 από 241,59 εκ. το 2007. Άνοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 «Η συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση, η οποία πλήττει την Ελληνική κοινωνία έχει συρρικνώσει σημαντικά το σύνολο της δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2008 της Εμπορικής Τράπεζας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2008 της Εμπορικής Τράπεζας Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2009 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2008 της Εμπορικής Τράπεζας Τα αποτελέσματα του 2008 επηρεάστηκαν σημαντικά από το επιδεινούμενο οικονομικό περιβάλλον.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014 7 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου Αύξηση των οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 8,0% το Γ τρίμηνο. Περαιτέρω μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 3,7% το Γ τρίμηνο και 11,4% σε συγκρίσιμη βάση το εννεάμηνο.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεάμηνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεάμηνου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 12 Νοεμβρίου 2015 Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεάμηνου 2015 Ιστορικά υψηλά λειτουργικά αποτελέσματα Ομίλου, αυξημένες εξαγωγές, διατήρηση ομαλής τροφοδοσίας αγοράς μετά τα capital controls

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Πρώτου Τριμήνου 2015

Οικονομικά Αποτελέσματα Πρώτου Τριμήνου 2015 Οικονομικά Αποτελέσματα Πρώτου Τριμήνου 2015 Αθήνα, Ελλάδα, 22 Μαΐου 2015 H Frigoglass SAIC (εφεξής Frigoglass ή εμείς ή ο Όμιλος ) ανακοινώνει σήμερα τα μη ελεγμένα οικονομικά της αποτελέσματα για το

Διαβάστε περισσότερα