Boiler. Οδηγίες τοποθέτησης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Boiler. Οδηγίες τοποθέτησης"

Transcript

1 Boiler Οδηγίες τοποθέτησης

2 Boiler B 10 / B 14 A KBS 3 B C D E 66 mm Ø 55 mm F H G R 300 mm Κατεύθυνση πορείας 300 mm 2

3 Χρησιμοποιούμενα σύμβολα Το σύμβολει υποδεικνύει ενδεχόμενους κινδύνους. Υπόδειξη με ενημέρωση και συμβουλές. Θερμοσίφωνας υγραερίου (ειδικός τύπος B 10 EL, B 14 EL με πρόσθετη ηλεκτρική σύνδεση 230 V, 850 W) Σκοπός χρήσης Η συσκευή αυτή έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για τοποθέτηση σε τροχόσπιτα, αυτοκινούμενα τροχόσπιτα και άλλα οχήματα. Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση της σε σκάφη. Υπάρχει η δυνατότητα και άλλων χρήσεων μετά από συνεννόηση με την εταιρία Truma. Υπόδειξη για σκάφη Για τοποθέτηση σε σκάφη η εταιρία Truma προσφέρει τον ελεγμένο από την DVGW θερμοσίφωνα σκαφών. Оδηγίες τοποθέτησης Η τοποθέτηση και η επισκευή της συσκευής επιτρέπεται να γίνονται μόνο από έναν ειδικό τεχνικό. Πριν από την έναρξη των εργασιών μελετήστε και ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες τοποθέτησης! Σε περίπτωση μη τήρησης των προδιαγραφών τοποθέτησης ή εσφαλμένης τοποθέτησης δεν αποκλείεται ο κίνδυνος ατόμων και η πρόκληση υλικών ζημιών. Άδεια χρήσης Δήλωση συμμόρφωσης Ο θερμοσίφωνας Truma έχει ελεγχθεί από την DVGW και πληροί την οδηγία της ΕΚ για συσκευές αερίου (90/396/ΕΟΚ) καθώς επίσης και τις πρόσθετα ισχύουσες οδηγίες της ΕΚ. Για τις χώρες της ΕΕ έχει εκδοθεί κωδικός αναγνώρισης προϊόντος CE: CE-0085AP0038 Έγκριση τύπου της ΕΚ e Κανονισμοί Συγκεκριμένα, στην απόσβεση των αξιώσεων εγγύησης καθώς και στον αποκλεισμό των αξιώσεων ευθύνης οδηγούν: Τροποποιήσεις στη συσκευή (συμπεριλαμβανομένων των αξεσουάρ), τροποποιήσεις στον αγωγό καυσαερίων και στην καπνοδόχο, η χρήση ανταλλακτικών και αξεσουάρ που δεν είναι γνήσια εξαρτήματα της Truma, η μη τήρηση των οδηγιών τοποθέτησης και χρήσης. Επιπλέον, παύει η άδεια λειτουργίας της συσκευής και συνεπώς σε μερικές χώρες και η άδεια λειτουργίας του οχήματος. Η εγκατάσταση σε οχήματα πρέπει να ανταποκρίνεται στους τεχνικούς και διοικητικούς κανονισμούς της εκάστοτε χώρας χρήσης (π. χ. EN 1949 για οχήματα). Πρέπει να τηρούνται οι εθνικές διατάξεις και κανονισμοί (στη Γερμανία π. χ. το φύλλο εργασίας του DVGW G 607). Σε άλλες χώρες πρέπει να τηρούνται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διατάξεις στις αντίστοιχες χώρες προορισμού απευθυνθείτε στους αντιπροσώπους εξωτερικού της εταιρίας μας (βλέπε φυλλάδιο σέρβις της Truma ή 3

4 Επιλογή θέσης Η τοποθέτηση της συσκευής πρέπει γενικά να γίνεται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να υπάρχει πάντοτε καλή πρόσβαση για εργασίες συντήρησης και η συσκευή να μπορεί να αφαιρεθεί και να τοποθετηθεί με ευκολία. Τοποθετείτε το θερμοσίφωνα κατά τέτοιο τρόπο, ώστε η καμινάδα να μπορεί να τοποθετηθεί κατά το δυνατόν σε μια επίπεδη και λεία εξωτερική επιφάνεια. Αυτή η εξωτερική επιφάνεια πρέπει να επιτρέπει τη διέλευση του ρεύματος αέρα από όλες τις πλευρές. Κατά το δυνατόν δεν θα πρέπει να υπάρχουν εκεί διακοσμητικά πηχάκια ή άλλες επενδύσεις. Κατά περίπτωση τοποθετείτε το θερμοσίφωνα επάνω σε μια ανάλογη βάση. Εικόνα H H καπνοδόχος τοίχου να τοποθετηθεί έτσι ώστε εντός 500 χιλ. (R) να μη βρίσκεται στόμιο ή άνοιγμα αερισμού. Εκτός αυτού σε μια απόσταση των 300 χιλιοστών (R) δεν επιτρέπεται να υπάρχει άνοιγμα εξαερισμού για το χώρο διανομής ή άνοιγμα παραθύρου. Σε περίπτωση εγκατάστασης της καπνοδόχου εντός του γραμμοσκιασμένου πεδίου κάτω ή Δίπλα σε παράθυρο που ανοίγει πρέπει οπωσδήποτε να τοποθετηθεί ηλεκτρικός διακόπτης παραθύρου (κωδ. πρ ). Η συσκευή αερίου πρέπει κατά το άνοιγμα του παραθύρου να κλείνει αυτόματα μέσω της αυτόματης διάταξης διακοπής λειτουργίας Truma (Πρόσθετα εξαρτήματα, κωδ. πρ ). Τοποθέτηση του θερμοσίφωνα Τοποθετείτε το πατρόν για το άνοιγμα της καμινάδας στην εσωτερική πλευρά του τοιχώματος. A = Κάτω ακμή θερμοσίφωνα B = Πλάγια ακμή θερμοσίφωνα Ανοίγετε 4 οπές (C) διαμέτρου 10 mm στο τοίχωμα. Ανοίγετε οπή (E) διαμέτρου 15 mm για σωλήνα νερού συμπύκνωσης (είναι επίσης δυνατό το άνοιγμα από έξω = F). Τοποθετείτε το πατρόν στην εξωτερική πλευρά του τοιχώματος. Τα μαρκαρίσματα (C) πρέπει να βρίσκονται επάνω στα ανοίγματα του τρυπανιού. Κόβετε με το πριόνι το άνοιγμα της καμινάδας (D) 92 x 168 mm. Εάν η απόσταση μεταξύ του εξωτερικού τοιχώματος και του θερμοσίφωνα είναι μεγαλύτερη από 35 mm, τότε είναι απαραίτητη η προέκταση καμινάδας VBO 2 (κωδ. πρ ) με ένα πρόσθετο μήκος των 50 mm. Κόβετε με πριόνι επάνω στη διακεκομμένη γραμμή 100 x 176 mm. Σε κούφιους χώρους στην περιοχή της οπής της καμινάδας (Εικόνα A: 1) γεμίζετε με ξύλο, ώστε οι βίδες να μπορούν να βιδωθούν γερά. Κόβετε ή ευθυγραμμίζετε τα διακοσμητικά πηχάκια ή άλλα εξαρτήματα κατά τέτοιο τρόπο, ώστε η καμινάδα να εφαρμόζει επίπεδα. Σε λοξά τοιχώματα ο θερμοσίφωνας οριζοντιώνεται. Η γωνία κλίσης δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 10 μοίρες. Εικόνα A Τοποθετείτε το θερμοσίφωνα με το εξάρτημα καμινάδας (3) διαμέσου του ανοίγματος καμινάδας (1), αφήνετε να προεξέχει περ. 5 mm από το εξωτερικό τοίχωμα. Στερεώνετε επάνω το πλαίσιο στεγανοποίησης (4) (ταιριάζει δια μέσου της ασφάλειας στρέψης μόνο στη σωστή θέση!). Ανοίγετε προκαταρτικά τρύπες για 6 βίδες στερέωσης (5). Αφαιρείτε το πλαίσιο στεγανοποίησης (4) και αλείφετε στην πλευρά του οχήματος με πλαστικό υλικό στεγανοποίησης για αμαξώματα όχι σιλικόνη! Το πλαίσιο στεγανοποίησης πρέπει να είναι καλά στεγανό προς τις μετωπικές πλευρές και τις εγκάρσιες δοκούς του εξαρτήματος καμινάδας (3) καθώς επίσης και προς το εξωτερικό τοίχωμα! Στερεώνετε το πλαίσιο στεγανοποίησης (4) με 4 βίδες κοπής σπειρώματος (7 Ροπή στρέψης 3,5 Nm) στο εξάρτημα καμινάδας. Στεγανοποιείτε με πλαστικό υλικό στεγανοποίησης για αμαξώματα όχι σιλικόνη τα κενά μεταξύ τρύπας (2) και του σωλήνα για συμπυκνωμένο νερό (10). Τοποθετείτε το πλέγμα καμινάδας (8). Πιέζετε ολόκληρη την καμινάδα στο τοίχωμα του οχήματος και στερεώνετε με 6 βίδες (5). Βιδώνετε το θερμοσίφωνα με ασφάλεια στο δάπεδο του οχήματος σε τουλάχιστον 2 υποδοχές σύνδεσης (11) με τις προμηθευόμενες βίδες B 5,5 x 25 επάνω σε κατάλληλο υπόστρωμα (πλάκα πεπιεσμένου ξύλου, επεξεργασμένα ξύλινα πηχάκια ή μεταλλικό δάπεδο). 4

5 Σύνδεση νερού Για τη λειτουργία του θερμοσίφωνα μπορούν να χρησιμοποιηθούν όλες οι αντλίες πίεσης και υποβρύχιες αντλίες μέχρι 2,8 bar, όπως επίσης και όλες οι μπαταρίες μείξης με ή χωρίς ηλεκτρικό διακόπτη. Εικόνα Β Σε περίπτωση χρήσης υποβρύχιων αντλιών πρέπει να συναρμολογηθεί μια ανασταλτική βαλβίδα (12 δεν εμπεριέχεται στον προμηθευόμενο εξοπλισμό) μεταξύ της αντλίας και της πρώτης διακλάδωσης (βέλος δείχνει τη φορά ροής). Εικόνα C Σε περίπτωση χρήσης αντλιών πίεσης με μεγάλη υστέρηση σύνδεσης μπορεί να επιστρέψει πίσω ζεστό νερό μέσω της βρύσης κρύου νερού. Ως ασφάλεια ροής επιστροφής συνιστούμε τη συναρμολόγηση μιας ανεπίστροφης βαλβίδας μεταξύ της εξόδου προς τη βρύση κρύου νερού και της βαλβίδας εκκένωσης (6 δεν συμπεριλαμβάνεται στην έκταση παράδοσης). Για τη σύνδεση στο θερμοσίφωνα και τη βαλβίδα ασφαλείας/ εκκένωσης πρέπει να χρησιμοποιηθούν σπιράλ ανθεκτικά στην πίεση και στο ζεστό νερό με μια εσωτερική διάμετρο των 10 mm. Για τη διευθέτηση των άκαμπτων σωλήνων (π. χ. σύστημα John Guest), η Truma διαθέτει ως αξεσουάρ τις συνδέσεις νερού ( ), τη βαλβίδα ασφαλείας/εκκένωσης (13) καθώς και μία ανεπίστροφη βαλβίδα (12 + 6) με εσωτερική σύνδεση Ø 12 mm. Σε περίπτωση σύνδεσης σ ένα κεντρικό δίκτυο ύδρευσης (στην ύπαιθρο ή στην πόλη) ή σε αντλίες μεγαλύτερης ισχύος πρέπει να τοποθετηθεί ένας μειωτήρας πίεσης, ο οποίος θα αποτρέπει πιέσεις υψηλότερες των 2,8 bar στο θερμοσίφωνα. Η τοποθέτηση των εύκαμπτων σωλήνων νερού πρέπει να γίνεται κατά το δυνατόν σε μικρό μήκος και χωρίς τσακίσματα. Όλες οι συνδέσεις εύκαμπτων σωλήνων πρέπει να ασφαλίζονται με σφιγκτήρες εύκαμπτων σωλήνων (επίσης και αυτές για κρύο νερό)! Από τη θέρμανση του νερού και την προκαλούμενη από αυτό διαστολή μπορούν, μέχρι την ενεργοποίηση της ασφάλειας υπερπίεσης στη βαλβίδα ασφαλείας/ εκκένωσης, να εμφανιστούν πιέσεις μέχρι 4,5 bar (επίσης και σε υποβρύχιες αντλίες). Για τη στερέωση των εύκαμπτων σωλήνων στον τοίχο ή στο δάπεδο συνιστούμε τους συνδετήρες εύκαμπτων σωλήνων (κωδ. πρ ). Εάν είναι τοποθετημένη θερμάστρα αερίου, τότε μπορούν να τοποθετηθούν οι εύκαμπτοί σωλήνες νερού με τους συνδετήρες εύκαμπτων σωλήνων επάνω στους σωλήνες θερμού αέρα για ασφάλεια από τον παγετό. Τοποθέτηση της βαλβίδας ασφαλείας/ εκκένωσης Εικόνα B + C Τοποθετείτε τη βαλβίδα ασφάλειας/εκκένωσης (13) σε θέση με καλή πρόσβαση κοντά στο θερμοσίφωνα. Ανοίγετε οπή διαμέτρου 18 mm και διαπερνάτε το στόμιο εκκένωσης με το σπιράλ (14). Στερεώνετε τη βαλβίδα ασφάλειας/εκκένωσης με 2 βίδες. Εκτελείτε την έξοδο των νερών απευθείας προς τα έξω σε μια θέση που προστατεύεται από πιτσιλίσματα (κατά περίπτωση τοποθετείτε προστατευτικό πιτσιλίσματος). Τοποθέτηση των αγωγών νερού Εικόνα B + C Συνδέετε την τροφοδοσία κρύου νερού (24) στη βαλβίδα ασφαλείας/εκκένωσης (13). Δεν χρειάζεται να ληφθεί υπόψη η κατεύθυνση ροής. Εικόνα D Βιδώνετε τη γωνιακή σύνδεση με ενσωματωμένη βαλβίδα εξαερισμού (15) στο σωλήνα σύνδεσης ζεστού νερού (επάνω σωλήνας) και τη γωνιακή σύνδεση χωρίς βαλβίδα εξαερισμού (16) στο σωλήνα σύνδεσης κρύου νερού (κάτω σωλήνας). Σπρώχνετε επάνω παξιμάδι (17), δακτύλιο σύσφιξης (18) και δακτύλιο O (19). Ενώνετε βιδωτή σύνδεση και σωλήνα σύνδεσης και σφίγγετε με το παξιμάδι (17). Σπρώχνετε τον εύκαμπτο σωλήνα εξαερισμού εξωτερικά διαμέτρου 11 mm (20) επάνω στο λαιμό εύκαμπτου σωλήνα της βαλβίδας εξαερισμού (21) και τοποθετείτε προς τα έξω. Εδώ η ακτίνα στο τόξο δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 40 mm. Κόβετε τον εύκαμπτο σωλήνα εξαερισμού περ. 20 mm κάτω από το δάπεδο του οχήματος 45 λοξά προς την κατεύθυνση πορείας. Εικόνα B + C Εκτελείτε στο θερμοσίφωνα τη σύνδεση σπιράλ (22) για τροφοδοσία κρύου νερού μεταξύ της βαλβίδας ασφαλείας/εκκένωσης (13) και γωνιακής σύνδεσης (16 κάτω σωλήνας). Τοποθετείτε το σωλήνα ζεστού νερού (23) από τη γωνιακή σύνδεση με ενσωματωμένη βαλβίδα εξαερισμού (15 επάνω σωλήνας) προς τα σημεία κατανάλωσης ζεστού νερού. Για να εξασφαλιστεί η πλήρης εκκένωση του νερού στο θερμοσίφωνα, πρέπει να χρησιμοποιείται πάντα η εμπεριεχόμενη γωνιακή σύνδεση με βαλβίδα εξαερισμού (Εικόνα D: 15) στη σύνδεση ζεστού νερού! Τοποθετείτε το σύνολο των αγωγών νερού καθοδικά προς τη βαλβίδα ασφαλείας/εκκένωσης! Οι ζημιές από παγετό δεν καλύπτονται από τα δικαιώματα εγγύησης! 5

6 Τοποθέτηση των χειριστηρίων Σε περίπτωση χρήσης χειριστηρίων ειδικών για το όχημα ή για τον κατασκευαστή πρέπει η ηλεκτρική σύνδεση να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την περιγραφή συνδέσεων της Truma. Κάθε μετατροπή των αντίστοιχων εξαρτημάτων της Truma οδηγεί στην παύση ισχύος της εγγύησης καθώς επίσης στον αποκλεισμό από δικαιώματα της εγγύησης. Ο εγκαταστάτης (κατασκευαστής) είναι υπεύθυνος για ένα αντίγραφο οδηγιών χρήσης για το χρήστη καθώς επίσης για την αποτύπωση των χειριστηρίων! Κατά την επιλογή θέσης προσέχετε, ώστε τα χειριστήρια να μην εκτίθενται σε άμεση ακτινοβολία θερμότητας. Μήκος του καλωδίου σύνδεσης 2,5 m. Εάν χρειάζεται διατίθεται μια προέκταση καλωδίου των 5 m (κωδ. πρ ). Εάν δεν είναι εφικτή η εντοιχισμένη τοποθέτηση, η Truma παρέχει προαιρετικά ως αξεσουάρ ένα επιτοίχιο πλαίσιο (25 κωδ. πρ ). Εικόνα E Τοποθετείτε το χειριστήριο για τη λειτουργία αερίου (26) και (εφόσον υπάρχει) το χειριστήριο για τη λειτουργία με ηλεκτρικό (27) κατά το δυνατόν το ένα δίπλα στο άλλο (απόσταση κέντρο οπών 66 mm). Ανοίγετε στο καθένα μια οπή διαμέτρου 55 mm (απόσταση κέντρο οπών 66 mm). Τοποθετείτε το καλώδιο χειριστηρίου (28) στο χειριστήριο για λειτουργία αερίου (26) και στη συνέχεια τοποθετείτε το πίσω καπάκι επικάλυψης (29) για αποφόρτιση εφελκυσμού. Σπρώχνετε τα καλώδια προς τα πίσω και περνάτε τα καλώδια σύνδεσης ( ) προς το θερμοσίφωνα. Το καλώδιο σύνδεσης με το πορτοκαλί βύσμα σύνδεσης (28) το περνάτε στην ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου 12 V (Εικόνα F) (για τη σύνδεση βλέπε «Ηλεκτρική σύνδεση 12 V»). Στερεώνετε τα δύο χειριστήρια με έκαστο 4 βίδες (31) και τοποθετείτε τα πλαίσια επικάλυψης (32). Για το οπτικό φινίρισμα του πλαισίου κάλυψης (32), η Truma διαθέτει πλευρικά εξαρτήματα (33) σε 8 διαφορετικά χρώματα. Παρακαλώ απευθυνθείτε στην αντιπροσωπεία σας. Ηλεκτρική σύνδεση 12 V Πριν από την έναρξη της εργασίας σε ηλεκτρικά εξαρτήματα η συσκευή πρέπει να αποσυνδεθεί από την τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύματος. Η απενεργοποίηση από το χειριστήριο δεν επαρκεί! Σε εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης στο αμάξωμα πρέπει να αποσυνδέεται η συσκευή από το δίκτυο ηλεκτρικής τροφοδοσίας. Σε περίπτωση λανθασμένης σύνδεσης των πόλων υπάρχει κίνδυνος να καούν τα καλώδια. Εκτός αυτού παύει να ισχύει κάθε δικαίωμα εγγύησης ή ευθύνης. Εικόνα F Ξεβιδώνετε το καπάκι (34) στην ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου. Σπρώχνετε το βύσμα καλωδίου του χειριστηρίου (28) επάνω στην πλατίνα ελέγχου. Η ηλεκτρική σύνδεση γίνεται στον ακροδέκτη (35 κόκκινο = θετικό, μπλε = αρνητικό), για το σκοπό αυτό μ ένα μικρό κατσαβίδι πιέζετε από επάνω και σπρώχνετε μέσα το καλώδιο από εμπρός. Συνδέετε στο ασφαλισμένο δίκτυο ηλεκτρικής τροφοδοσίας του οχήματος (κεντρική ηλεκτρική εγκατάσταση 5 10 A) μ ένα καλώδιο 2 x 1,5 mm². Αρνητικό αγωγό στην κεντρική γείωση. Σε μήκη πάνω από 6 m χρησιμοποιείτε καλώδιο 2 x 2,5 mm². Σε περίπτωση απευθείας σύνδεσης στη μπαταρία πρέπει να ασφαλίζεται ο θετικός και αρνητικός αγωγός. Βιδώνετε πάλι το καπάκι (34). Στο καλώδιο ηλεκτρικής τροφοδοσίας δεν επιτρέπεται να συνδεθούν πρόσθετοι καταναλωτές! Η ασφάλεια θερμοσίφωνα (1,6 A με χρονο-υστέρηση, IEC 127/2-III) βρίσκεται επάνω στην πλατίνα ελέγχου (36). Σε περίπτωση χρήσης συσκευών τροφοδοσίας ηλεκτρικού ρεύματος πρέπει να προσέξετε, ώστε η ρυθμισμένη τάση εξόδου να κυμαίνεται μεταξύ 11 V και 15 V και η κυμάτωση εναλλασσόμενης τάσης να είναι < 1,2 Vss. Για τα διαφορετικά είδη χρήσεων σας συνιστούμε τις αυτόματες συσκευές φόρτισης της Tuma. Παρακαλώ απευθυνθείτε στην αντιπροσωπεία σας. Άλλες συσκευές φόρτισης πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο με μια μπαταρία 12 V ως ρυθμιστή. 6

7 Ηλεκτρική σύνδεση 230 V (μόνο B10 EL, B 14 EL) Η ηλεκτρική σύνδεση πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό (στη Γερμανία σύμφωνα με τον κανονισμό VDE 0100, Μέρος 721 ή IEC ). Οι υποδείξεις που παρέχονται στο παρόν δεν αποτελούν προτροπή για διεξαγωγή της ηλεκτρικής σύνδεσης από ανειδίκευτο προσωπικό αλλά χρησιμεύουν ως πρόσθετες πληροφορίες για το εξουσιοδοτημένο εξειδικευμένο προσωπικό! Η σύνδεση με το ηλεκτρικό δίκτυο εκτελείται μ ένα καλώδιο 3 x 1,5 mm² (π. χ. εύκαμπτος αγωγός H05VV-F) σε μια πρίζα διανομής (δεν εμπεριέχεται στον προμηθευόμενο εξοπλισμό). Προσέχετε οπωσδήποτε για τη σωστή σύνδεση με τα σωστά χρώματα! Για εργασίες συντήρησης και επισκευών πρέπει να υπάρχει μια διάταξη απομόνωσης επιτόπιας κατασκευής για την απομόνωση όλων των πόλων από το ηλεκτρικό δίκτυο με τουλάχιστον 3,5 mm απόσταση επαφής. Συνδέετε καλώδιο χειριστηρίου, καλώδιο ηλεκτρικής τροφοδοσίας 230 V και καλώδιο θερμαντικής αντίστασης σύμφωνα με το διάγραμμα σύνδεσης. 1 = Καλώδιο χειριστηρίου 2 = Καλώδιο ηλεκτρικής τροφοδοσίας 3 x 1,5 mm² 3 = Καλώδιο θερμαντικής αντίστασης 4 = καφέ 5 = πράσινο 6 = μπλε 7 = κίτρινο 8 = λευκό 9 = κίτρινο/πράσινο Εικόνα G Τοποθετείτε την πρίζα διανομής (37) κοντά στη συσκευή στο δάπεδο του οχήματος ή στον τοίχο (μήκος καλωδίου 110 cm). Όλα τα καλώδια πρέπει να ασφαλίζονται με σφιγκτήρες. Σύνδεση αερίου Η πίεση λειτουργίας της συσκευής, 30 mbar, (βλέπε ενδεικτική ετικέτα) πρέπει να συμφωνεί με την πίεση λειτουργίας της τροφοδοσίας αερίου. Εικόνα A Ο αγωγός τροφοδοσίας αερίου διαμέτρου 8 mm πρέπει να συνδεθεί με σύνδεση ρακόρ στο στόμιο σύνδεσης (38). Κατά το σφίξιμο κρατάτε κόντρα με προσοχή μ ένα δεύτερο κλειδί! Πριν από τη σύνδεση στο θερμοσίφωνα εξασφαλίζετε, ώστε οι αγωγοί αερίου να είναι καθαροί από βρομιά, ρινίσματα κ. α.! Η τοποθέτηση των σωλήνων πρέπει να επιλέγεται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε η συσκευή να μπορεί πάλι να αποσυναρμολογηθεί για εργασίες σέρβις. Στον αγωγό τροφοδοσίας αερίου πρέπει ο αριθμός των σημείων σύνδεσης σε χώρους που χρησιμοποιούνται από άτομα να περιορίζεται στο μέτρο που αυτό είναι τεχνικά δυνατό. Η εγκατάσταση αερίου πρέπει να ανταποκρίνεται στις τεχνικές και διοικητικές διατάξεις της εκάστοτε χώρας χρήσης (στην Ευρώπη π. χ. EN 1949). Πρέπει να τηρούνται οι εθνικές διατάξεις και κανονισμοί (στη Γερμανία π. χ. το φύλλο εργασίας του DVGW G 607). Έλεγχος λειτουργίας Μετά την τοποθέτηση πρέπει να ελεγχθεί η στεγανότητα του αγωγού τροφοδοσίας αερίου με τη μέθοδο της πτώσης πίεσης. Θα πρέπει να εκδοθεί βεβαίωση ελέγχου (στη Γερμανία σύμφωνα με το φύλλο εργασίας DVGW G 607). Ποτέ μη χρησιμοποιείτε το θερμοσίφωνα χωρίς να περιέχει νερό! Ο έλεγχος της ηλεκτρικής λειτουργίας για σύντομο διάστημα μπορεί να γίνει και χωρίς νερό. Πριν από την έναρξη λειτουργίας προσέχετε οπωσδήποτε τις οδηγίες χρήσης! Υποδείξεις προειδοποίησης Η κίτρινη αυτοκόλλητη ετικέτα με τις υποδείξεις προειδοποίησης, η οποία παραδίδεται μαζί με τη συσκευή, πρέπει να τοποθετηθεί από τον τεχνικό της εγκατάστασης ή τον κάτοχο του οχήματος σε μια για κάθε χρήστη εμφανή θέση στο όχημα (π. χ. στην πόρτα της ιματιοθήκης)! Εάν λείπουν ετικέτες μπορείτε να τις παραγγείλετε από την εταιρία Truma. 7

8 Σε περίπτωση βλάβης επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της Truma ή με μία με εμάς συμβεβλημένη επιχείρηση παροχής σέρβις (βλέπε βιβλίο εξυπηρέτησης πελατών της Truma ή στην ιστοσελίδα Προκειμένου να επιταχυνθεί η επεξεργασία, να έχετε πρόχειρο τον τύπο της συσκευής και το σειριακό αριθμό (βλ. την πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών). Pasakaleris Camping, Caravaning & Freizeit 7 KM Dramas Kavalas Tel. +30 (0) Choristi Fax +30 (0) /2012 Fo Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG Wernher-von-Braun-Straße Putzbrunn Deutschland Service Telefon +49 (0) Telefax +49 (0)

Combi 4 (E) / Combi 6 (E) Οδηγίες τοποθέτησης

Combi 4 (E) / Combi 6 (E) Οδηγίες τοποθέτησης Combi 4 (E) / Combi 6 (E) Οδηγίες τοποθέτησης Combi 4 E / Combi 6 E Περιεχόμενο Χρησιμοποιούμενα σύμβολα...2 Παράδειγμα εγκατάστασης...3 Χρησιμοποιούμενα σύμβολα Το σύμβολει υποδεικνύει ενδεχόμενους κινδύνους.

Διαβάστε περισσότερα

Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10. Οδηγίες τοποθέτησης Σελίδα 2

Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10. Οδηγίες τοποθέτησης Σελίδα 2 Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10 Οδηγίες τοποθέτησης Σελίδα 2 Θερμοσίφωνας αερίου Boiler Gas BG 10 / Θερμοσίφωνας αερίου/ηλεκτρικού Boiler Gas/Elektro BGE 10 Συσκευή παρασκευής ζεστού νερού

Διαβάστε περισσότερα

Trumatic S 3002 P / S 3002 / S 5002

Trumatic S 3002 P / S 3002 / S 5002 Trumatic S 3002 P / S 3002 / S 5002 Оδηγίες τοποθέτησης Άνεση εν κινήσει A S 3002 (P) A S 5002 B C S 3002 (P) C S 5002 2 cm² ca. 5-10 cm D S 3002 (P) D S 5002 E S 3002 (P) E S 5002 F G S 3002 (P) G S 5002

Διαβάστε περισσότερα

Combi (E) CP plus ready. Οδηγίες τοποθέτησης

Combi (E) CP plus ready. Οδηγίες τοποθέτησης Combi (E) CP plus ready Οδηγίες τοποθέτησης Combi (E) CP plus ready 2 1 3 6 4 5 Παράδειγμα εγκατάστασης 1 Στοιχεία χειρισμού (αναλογικά/ ψηφιακά) 2 Αισθητήρας θερμοκρασίας περιβάλλοντος 3 Αναρρόφηση αέρα

Διαβάστε περισσότερα

Boiler B 10,B 14 Θερµοσίφωνας υγραερίου

Boiler B 10,B 14 Θερµοσίφωνας υγραερίου Boiler B 10,B 14 Θερµοσίφωνας υγραερίου Οδηγίες χρήσης Οδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα µαζί σας στο όχηµα! G. Bournas - G. Efthimiou O.E., P. Ralli 36 & Ag. Annis 12241 Egaleo - Athen 70000-69900

Διαβάστε περισσότερα

Combi (E) Οδηγίες τοποθέτησης Σελίδα 2

Combi (E) Οδηγίες τοποθέτησης Σελίδα 2 Combi (E) Οδηγίες τοποθέτησης Σελίδα 2 Combi (E) 2 1 3 6 4 5 Παράδειγμα τοποθέτησης 1 Χειριστήριο 2 Αισθητήρας θερμοκρασίας χώρου 3 Αναρρόφηση ανακυκλωμένου αέρα (ελάχ. 150 εκ.²) 4 Σωλήνες θερμού αέρα

Διαβάστε περισσότερα

Trumatic S 2200 / S 2200 P. Οδηγίες χρήσης Οδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας οτο όχημα!

Trumatic S 2200 / S 2200 P. Οδηγίες χρήσης Οδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας οτο όχημα! Trumatic S 2200 / S 2200 P Οδηγίες χρήσης Οδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας οτο όχημα! Trumatic S 2200 / S 2200 P Θερμάστρα υγραερίου για τροχόσπιτα και άλλα υμουλκούμενα ματα Παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

Trumatic C 3402 C 6002

Trumatic C 3402 C 6002 Trumatic C 3402 C 6002 9 7 Trumatic C 3 1 60 40 60 230 V ~ Trumatic C EL Οδηγίες χρήσης Οδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα µαζί σας στο όχηµα! 34000-96400 G 06 11/2004 E 06 12/2004 Fo G. Bournas G.

Διαβάστε περισσότερα

Trumatic E 2400 από 07 / 2010. Οδηγίες λειτουργίας Σελίδα 2 Οδηγίες τοποθέτησης Σελίδα 9. Να τις έχετε πάντα μαζί σας οτο όχημα!

Trumatic E 2400 από 07 / 2010. Οδηγίες λειτουργίας Σελίδα 2 Οδηγίες τοποθέτησης Σελίδα 9. Να τις έχετε πάντα μαζί σας οτο όχημα! Trumatic E 2400 από 07 / 2010 Οδηγίες λειτουργίας Σελίδα 2 Οδηγίες τοποθέτησης Σελίδα 9 Να τις έχετε πάντα μαζί σας οτο όχημα! Παράδειγμα τοποθέτησης 1 Χειριστήριο (κατ επιλογή) 2 Χρονοδιακόπτης (εξάρτημα)

Διαβάστε περισσότερα

Trumatic S 3002 P / S 3002 / S 5002

Trumatic S 3002 P / S 3002 / S 5002 Trumatic S 3002 P / S 3002 / S 5002 Οδηγίες χρήσης Να τις έχετε πάντα μαζί σας οτο όχημα! Άνεση εν κινήσει Trumatic S 3002 P / S 3002 / S 5002 1 Θερμάστρα υγραερίου Trumatic S 2 Τροφοδοσία αέρα καύσης

Διαβάστε περισσότερα

Trumatic S 3002 P S 3002 S 5002

Trumatic S 3002 P S 3002 S 5002 Trumatic S 3002 P S 3002 S 5002 Οδηγίες χρσης Οδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας οτο όχημα! 30050-94500 G 06 05/2005 E 04 05/2005 Fo. G. Bournas G. Efthimiou O.E. P. Ralli 36 & Ag. Annis Tel.

Διαβάστε περισσότερα

Boiler B 10 / B 14. Οδηγίες χρήσης Να τις έχετε πάντα μαζί σας οτο όχημα!

Boiler B 10 / B 14. Οδηγίες χρήσης Να τις έχετε πάντα μαζί σας οτο όχημα! Boiler B 10 / B 14 Οδηγίες χρήσης Να τις έχετε πάντα μαζί σας οτο όχημα! Boiler B 10 / B 14 Θερμοσίφωνας υγραερίου (Ειδικός τύπος B 10 EL, B 14 EL με πρόσθετη ηλεκτρική σύνδεση 230 V, 850 W) Παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

Trumatic C 3402 C 6002

Trumatic C 3402 C 6002 Trumatic C 3402 C 6002 Οδηγίες χρήσης Οδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα µαζί σας στο όχηµα! G. Bournas - G. Efthimiou O.E. P. Ralli 36 & Ag. Annis 12241 Egaleo - Athen 34000-93200 G 12/01 E 06/01

Διαβάστε περισσότερα

Combi (E) CP plus ready Οδηγίες χρήσης

Combi (E) CP plus ready Οδηγίες χρήσης Combi (E) CP plus ready Οδηγίες χρήσης Να τις έχετε πάντα μαζί σας οτο όχημα! Combi (E) CP plus ready 2 4 5 1 3 6 11 13 15 16 12 8 9 7 10 14 6 1 Ψηφιακό ή αναλογικό χειριστήριο (χωρίς εικόνα) 2 Αισθητήρας

Διαβάστε περισσότερα

Saphir comfort IR. Οδηγίες χρήσης Οδηγίες τοποθέτησης. Άνεση καθ οδόν. Να τις έχετε πάντα μαζί σας οτο όχημα!

Saphir comfort IR. Οδηγίες χρήσης Οδηγίες τοποθέτησης. Άνεση καθ οδόν. Να τις έχετε πάντα μαζί σας οτο όχημα! Saphir comfort IR Οδηγίες χρήσης Οδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας οτο όχημα! Άνεση καθ οδόν Συσκευή κλιματισμού Saphir comfort IR COOL Hr. AUTO ON OFF COMFORT FAN C AUTO LOW MED. HIGH SCT

Διαβάστε περισσότερα

Saphir comfort IR. Οδηγίες λειτουργίας Σελίδα 2 Οδηγίες τοποθέτησης Σελίδα 10. Να τις έχετε πάντα μαζί σας οτο όχημα!

Saphir comfort IR. Οδηγίες λειτουργίας Σελίδα 2 Οδηγίες τοποθέτησης Σελίδα 10. Να τις έχετε πάντα μαζί σας οτο όχημα! Saphir comfort IR Οδηγίες λειτουργίας Σελίδα 2 Οδηγίες τοποθέτησης Σελίδα 10 Να τις έχετε πάντα μαζί σας οτο όχημα! Εικόνα 2 Εικόνα 1 Παράδειγμα τοποθέτησης 1 Σύστημα κλιματισμού Saphir comfort IR 2α Είσοδος

Διαβάστε περισσότερα

Combi (E) Οδηγίες λειτουργίας Σελίδα 2. Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα!

Combi (E) Οδηγίες λειτουργίας Σελίδα 2. Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! Combi (E) Οδηγίες λειτουργίας Σελίδα 2 Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! Combi (E) 2 4 5 1 3 6 11 13 15 16 12 8 9 7 10 14 6 1 Ψηφιακό ή αναλογικό χειριστήριο (χωρίς εικόνα) 2 Αισθητήρας θερμοκρασίας

Διαβάστε περισσότερα

DuoControl CS. Οδηγίες χρήσης Σελίδα 2 Οδηγίες τοποθέτησης Σελίδα 10 Να τις έχετε πάντα μαζί σας οτο όχημα!

DuoControl CS. Οδηγίες χρήσης Σελίδα 2 Οδηγίες τοποθέτησης Σελίδα 10 Να τις έχετε πάντα μαζί σας οτο όχημα! DuoControl CS Οδηγίες χρήσης Σελίδα 2 Οδηγίες τοποθέτησης Σελίδα 10 Να τις έχετε πάντα μαζί σας οτο όχημα! DuoControl CS Περιεχόμενο Σύμβολα που χρησιμοποιούνται...2 Σκοπός χρήσης...2 Σύμβολα που χρησιμοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

S 55 T > 06/2000. Οδηγίες χρήσης Οδηγίες τοποθέτησης. Να τις έχετε πάντα µαζί. 30080-18500 G 07/00 E 04/00 Fo

S 55 T > 06/2000. Οδηγίες χρήσης Οδηγίες τοποθέτησης. Να τις έχετε πάντα µαζί. 30080-18500 G 07/00 E 04/00 Fo S 55 T > 06/2000 Οδηγίες χρήσης Οδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα µαζί σας στο όχηµα! 30080-8500 G 07/00 E 0/00 Fo S 55 T Παράδειγµα τοποθέτησης Θερµάστρα υγραερίου Truma S 55 T 2 Προσαγωγή αέρα καύσης

Διαβάστε περισσότερα

SecuMotion. Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα!

SecuMotion. Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! SecuMotion Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! SecuMotion Σκοπός χρήσης Το SecuMotion είναι ένα σύστημα ασφαλείας ρύθμισης πίεσης αερίου σε τροχόσπιτα και αυτοκινούμενα.

Διαβάστε περισσότερα

Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10. Οδηγίες λειτουργίας Σελίδα 2. Να τις έχετε πάντα μαζί σας οτο όχημα!

Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10. Οδηγίες λειτουργίας Σελίδα 2. Να τις έχετε πάντα μαζί σας οτο όχημα! Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10 Οδηγίες λειτουργίας Σελίδα 2 Να τις έχετε πάντα μαζί σας οτο όχημα! Θερμοσίφωνας αερίου Boiler Gas BG 10 / Θερμοσίφωνας αερίου/ηλεκτρικού Boiler Gas/Elektro

Διαβάστε περισσότερα

MonoControl CS για δεξαμενή αερίου. Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα!

MonoControl CS για δεξαμενή αερίου. Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! MonoControl CS για δεξαμενή αερίου Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! MonoControl CS για δεξαμενή αερίου Σύμβολα που χρησιμοποιούνται Το σύμβολο αυτό επισημαίνει

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα ελιγμού RH 1. Οδηγίες λειτουργίας Σελίδα 2 Οδηγίες τοποθέτησης Σελίδα 7. Να τις έχετε πάντα μαζί σας οτο όχημα!

Σύστημα ελιγμού RH 1. Οδηγίες λειτουργίας Σελίδα 2 Οδηγίες τοποθέτησης Σελίδα 7. Να τις έχετε πάντα μαζί σας οτο όχημα! Οδηγίες λειτουργίας Σελίδα 2 Οδηγίες τοποθέτησης Σελίδα 7 Να τις έχετε πάντα μαζί σας οτο όχημα! Υποδείξεις ασφαλείας Πριν από την πρώτη χρήση του συστήματος ελιγμού εξασκηθείτε σε ανοιχτό χώρο,ώστε να

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα ελιγμού RH 1. Οδηγίες χρήσης Σελίδα 2 Οδηγίες τοποθέτησης Σελίδα 6. Να τις έχετε πάντα μαζί σας οτο όχημα!

Σύστημα ελιγμού RH 1. Οδηγίες χρήσης Σελίδα 2 Οδηγίες τοποθέτησης Σελίδα 6. Να τις έχετε πάντα μαζί σας οτο όχημα! Οδηγίες χρήσης Σελίδα 2 Οδηγίες τοποθέτησης Σελίδα 6 Να τις έχετε πάντα μαζί σας οτο όχημα! Υποδείξεις ασφαλείας Πριν από την πρώτη χρήση του συστήματος ελιγμού εξασκηθείτε σε ανοιχτό χώρο, ώστε να εξοικειωθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης, λειτουργίας και συντήρησης

Οδηγίες συναρμολόγησης, λειτουργίας και συντήρησης Οδηγίες συναρμολόγησης, λειτουργίας και συντήρησης Συναρμολόγηση επί στέγης με σύστημα συναρμολόγησης AluPlus συναρμολόγηση εντός της στέγης Συναρμολόγηση σε επίπεδη στέγη με σύστημα συναρμολόγησης AluPlus

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και σχεδιασμού

Οδηγίες συναρμολόγησης και σχεδιασμού Οδηγίες συναρμολόγησης και σχεδιασμού Λέβητας συμπύκνωσης πετρελαίου COB COB-CS Λέβητας θέρμανσης Λέβητας με μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600

Διαβάστε περισσότερα

Solar 3000 TF / Solar 4000 TF Τοποθέτηση πάνω στη στέγη

Solar 3000 TF / Solar 4000 TF Τοποθέτηση πάνω στη στέγη 670680458-00.Av Επίπεδοι συλλέκτες Solar 000 TF / Solar 4000 TF Τοποθέτηση πάνω στη στέγη Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης GR Περιεχόμενα GR Περιεχόμενα Επεξήγηση συμβόλων και υποδείξεις ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Economy CO-1..., CO/T-1.../CE+.../ER Wilo-Comfort-Vario COR-1...-GE.../VR

Wilo-Economy CO-1..., CO/T-1.../CE+.../ER Wilo-Comfort-Vario COR-1...-GE.../VR Wilo-Economy CO-1..., CO/T-1....../CE+.../ER Wilo-Comfort-Vario COR-1......-GE.../VR GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 2 527 299-Ed.03 (GR-PDF-2010-07-Wilo) Σχ. 1a Σχ. 1b 3 9 9 2 10 4 12 11 2 8 6

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης

Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης 7746800094 12/2006 GR (el) Για τους εγκαταστάτες Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου Logamax plus GB022-24/24K Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από τη εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Αερίου Φίλτρο. Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα!

Αερίου Φίλτρο. Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! Αερίου Φίλτρο Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! Αερίου Φίλτρο Περιεχόμενο Χρησιμοποιούμενα σύμβολα...2 Χρησιμοποιούμενα σύμβολα Το σύμβολει υποδεικνύει ενδεχόμενους

Διαβάστε περισσότερα