Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ"

Transcript

1 Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Όλες οι ιστιοδροµίες του SYROS RACE 2011 θα διεξαχθούν σύµφωνα µε τους παρακάτω κανονισµούς όπως αυτοί ισχύουν την ηµεροµηνία του αγώνα: Οι ιεθνείς Κανονισµοί Ιστιοδροµιών της I.S.A.F (RRS) Ο ιεθνής Κανονισµός ORC Rating Systems 2011 ORC International & ORC Club Ο ιεθνής Κανονισµός IMS Rule 2011 Ο ιεθνής Κανονισµός IRC 2011 Ο ειδικός κανονισµός ασφαλείας για αγώνες ιστιοπλοΐας ανοικτής θαλάσσης (ISAF OFFSHORE SPECIAL REGULATIONS for Race Category 4 Monohulls) Οι Προσθήκες της Εθνικής αρχής (Ε.Ι.Ο) στους διεθνείς κανόνες ιστιοδροµιών σύµφωνα µε το κανόνα 86.1.(a) των RRS για τους αγώνες Ανοικτής Θαλάσσης 2011 Από τη δύση έως την ανατολή του ηλίου, ο ιεθνής Κανονισµός Αποφυγής Συγκρούσεων στη Θάλασσα (1972) όπως τροποποιήθηκε το Νοέµβριο 1981 αντικαθιστά το Μέρος 2 των RRS. Η Προκήρυξη Αγώνων, οι παρούσες Οδηγίες Πλου και τυχόν τροποποιήσεις τους. Σε περίπτωση αντίφασης υπερισχύουν οι Οδηγίες Πλου. Όπου υπάρχει αντίθεση ανάµεσα στο Αγγλικό και το Ελληνικό κείµενο, το Ελληνικό είναι αυτό που υπερισχύει σε όλα τα έγγραφα πλην των κανονισµών RRS, ORC, IMS & IRC. 2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ Οι ανακοινώσεις προς τους αγωνιζόµενους θα αναρτώνται στον Επίσηµο Πίνακα Ανακοινώσεων που βρίσκεται έξω από τη γραµµατεία των αγώνων.

2 3. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 3.1 Οποιαδήποτε αλλαγή στις Οδηγίες Πλου θα αναρτάται και ανακοινώνεται µέχρι 1 ½ ώρα πριν την προγραµµατισµένη εκκίνηση της ιστιοδροµίας της ηµέρας που τίθεται σε ισχύ, στον επίσηµο πίνακα ανακοινώσεων. 3.2 Οποιαδήποτε αλλαγή στο πρόγραµµα των αγώνων θα αναρτάται και ανακοινώνεται πριν από τις 21:00 της προηγούµενης ηµέρας από αυτή που τίθεται σε ισχύ, στον επίσηµο πίνακα ανακοινώσεων 3.3 Αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των αγωνιζοµένων, η ενηµέρωσή τους σχετικά µε τις ανακοινώσεις ή αλλαγές στις Οδηγίες Πλου. 4. ΣΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΣΤΕΡΙΑ 4.1 Τα σήµατα στην στεριά θα αναρτώντα στον ιστό που βρίσκεται έξω από τη γραµµατεία των αγώνων 4.2 Έπαρση του Απαντητικού Επισείοντα AP µε 2 ηχητικά (ένα ηχητικό όταν υποστέλλεται) σηµαίνει «Η ιστιοδροµία αναβάλλεται». Το προειδοποιητικό σήµα δεν θα δίνεται νωρίτερα από (1/2) µισή ώρα µετά την υποστολή του AP. Αυτό αλλάζει τα Οπτικά Σήµατα αγώνων. 5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ 5.1 Το πρόγραµµα είναι ως ακολούθως: Τετάρτη 31 Αυγούστου :00-19:00 Εγγραφές - Επιθεώρηση σκαφών 20:00 Συγκέντρωση Κυβερνητών Πέµπτη 1 Σεπτεµβρίου :00-12:00 Επιθεώρηση σκαφών 14:00 Ιστιοδροµίες Παρασκευή 2 Σεπτεµβρίου :00 Ιστιοδροµίες Σάββατο 3 Σεπτεµβρίου :00 Ιστιοδροµίες Κυριακή 4 Σεπτεµβρίου :00 Ιστιοδροµίες Μετά το πέρας των ιστιοδροµιών : Απονοµή Επάθλων 5.2 ε θα πραγµατοποιηθούν περισσότερες από 3 ιστιοδροµίες κάθε ηµέρα 5.3 Την Κυριακή 4 Σεπτεµβρίου δε θα δοθεί εκκίνηση αργότερα από τις 16: Για να ειδοποιηθούν τα σκάφη ότι µια σειρά ιστιοδροµιών θα αρχίσει σύντοµα, η κόκκινη σηµαία που ορίζει τη γραµµή της εκκίνησης στο σκάφος της επιτροπής αγώνων θα επιδειχθεί µε ένα ηχητικό, όχι λιγότερο από τέσσερα λεπτά πριν από το προειδοποιητικό σήµα

3 6. ΙΑ ΡΟΜΕΣ 6.1 Tα διαγράµµατα στο Προσάρτηµα Α απεικονίζουν την περιοχή των ιστιοδροµιών, τις διαδροµές, την κατά προσέγγιση γωνία µεταξύ των σκελών, τη σειρά µε την οποία πρέπει να παρακαµφθούν και την πλευρά στην οποία πρέπει να αφεθούν τα σηµεία στροφής. 6.2 Όχι αργότερα από το προειδοποιητικό σήµα, η επιτροπή αγώνων θα επιδεικνύει στο σκάφος της επιτροπής αγώνων τη σηµαία της διαδροµής και σε πίνακα, την κατά προσέγγιση µαγνητική διόπτευση του πρώτου σκέλους, 6.3 OFFSHORE Ιστιοδροµίες : Μικρός και Μεγάλος αγώνας ανοιχτής Θαλάσσης. INSHORE Ιστιοδροµίες: ιαδροµή Όρτσα - Πρίµα ή Τριγώνου. 7. ΣΗΜΑΤΑ ΚΛΑΣΕΩΝ εν απαιτούνται σήµατα κλάσεων από τα συµµετέχοντα σκάφη. 8. ΕΚΚΙΝΗΣΕΙΣ 8.1 Οι εκκινήσεις των ιστιοδροµιών θα δοθούν σύµφωνα µε τον κανόνα 26 των RRS ως ακολούθως: Σκάφη ORCi µε προειδοποιητικό σήµα τον αριθµητικό επισείοντα 2 του.κ.σ. Σκάφη ORC Club µε προειδοποιητικό σήµα τον αριθµητικό επισείοντα 1 του.κ.σ. Σκάφη IRC µε προειδοποιητικό σήµα λευκή σηµαία µε το λογότυπο της κλάσης. Οι χρόνοι της διαδικασίας εκκίνησης πρέπει να λαµβάνονται από τα οπτικά σήµατα. Η αποτυχία ενός ηχητικού σήµατος πρέπει να αγνοείται. 8.2 Η Επιτροπή Αγώνων, κατά την κρίση της, µπορεί να εκκινήσει δύο ή περισσότερες κατηγορίες σκαφών µαζί, επαίροντας τα διακριτικά σήµατα των κατηγοριών στο προειδοποιητικό σήµα. 8.3 Ένα σκάφος που δεν εκκινεί εντός 10 λεπτών στις inshore ιστιοδροµίες και εντός 20 λεπτών στις offshore ιστιοδροµίες µετά το σήµα της εκκίνησής του, θα βαθµολογείται ως µη εκκινήσαν (DNS), σε τροποποίηση του κανόνα Α4 των R.R.S. 8.4 Όλα τα σήµατα θα ανακοινώνονται από το VHF, κανάλι 72. Η αναµετάδοση των σηµάτων είναι µόνο για ενηµερωτικό σκοπό. εν αποτελεί αιτία για αίτηση για αποκατάσταση η περίπτωση παράληψης ή λάθους στην αναγγελία των σηµάτων µέσω VHF (τροποποίηση του κανόνα RRS 60.1 (b)). 9. ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΚΚΙΝΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΩΝ 9.1 ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΚΚΙΝΗΣΕΩΝ Για όλες τις ιστιοδροµίες η γραµµή εκκίνησης θα είναι η νοητή ευθεία µεταξύ ιστών µε κόκκινη σηµαία επί των δύο σκαφών της Επιτροπής Αγώνων ή µεταξύ ιστού µε κόκκινη σηµαία επί του σκάφους σηµάτων της Επιτροπής Αγώνων και σηµαντήρα µε κόκκινη σηµαία αριστερά. Τα σήµατα θα δοθούν από το σκάφος σηµάτων της Επιτροπής Αγώνων που θα είναι αγκυροβοληµένο στο δεξιό άκρο της γραµµής εκκίνησης

4 9.1.2 Οι προαναφερόµενες γραµµές εκκίνησης φαίνονται ενδεικτικά στο Προσάρτηµα Α Όταν οι καιρικές συνθήκες δεν είναι ιδανικές ή σε περίπτωση τεχνικού κωλύµατος, τα σκάφη Επιτροπής Αγώνων µπορούν να κρατήσουν τη θέση τους χρησιµοποιώντας µηχανή. Αυτό δεν αποτελεί αιτία για αίτηση αποκατάστασης προς την Επιτροπή Αγώνων Αναφορά συµµετοχής σκαφών πριν από την εκκίνηση Κάθε σκάφος που προτίθεται να πάρει εκκίνηση, οφείλει µέχρι πέντε (5) λεπτά πριν από το Προειδοποιητικό σήµα της πρώτης ιστιοδροµίας της ηµέρας να περάσει από την αριστερή πλευρά του σκάφους της Επιτροπής Αγώνων και να αναφέρει τον αριθµό ιστίου του ώστε να απογραφεί από τη γραµµατεία της Επιτροπής Αγώνων. Καµία διαδικασία απογραφής δεν επιτρέπεται µετά το Προειδοποιητικό σήµα Σκάφη που για οποιοδήποτε λόγο δεν πρόλαβαν να είναι στη γραµµή εκκίνησης έγκαιρα και κάνουν χρήση της δυνατότητας για εκκίνηση που τους παρέχει το άρθρο 8.3, οφείλουν να ειδοποιήσουν, µετά το σήµα εκκίνησης, µε το VHF στο κανάλι 72 την Επιτροπή Αγώνων για την πρόθεσή τους να εκκινήσουν. Το ίδιο ισχύει και για όσα σκάφη δεν πρόλαβαν να απογραφούν πριν το Προειδοποιητικό σήµα Η Επιτροπή Αγώνων θα χαρακτηρίσει DNC όλα τα σκάφη που δεν ανέφεραν την παρουσία τους στη γραµµή εκκίνησης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο ή Η Επιτροπή Αγώνων δικαιούται να παρατείνει το χρονικό όριο εκκίνησης των 10 ή 20 λεπτών, κατά την κρίση της, σε περίπτωση νηνεµίας. 9.2 ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΩΝ ΓΡΑΜΜΗ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ INSHORE ΙΣΤΙΟ ΡΟΜΙΩΝ Θα είναι η νοητή ευθεία µεταξύ ιστών µε κόκκινη σηµαία επί των δύο σκαφών της Επιτροπής Αγώνων ή µεταξύ ιστού µε κόκκινη σηµαία επί του σκάφους σηµάτων της Επιτροπής Αγώνων αριστερά και σηµαντήρα µε κόκκινη σηµαία δεξιά ΓΡΑΜΜΗ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ OFFSHORE ΙΣΤΙΟ ΡΟΜΙΩΝ Η νοητή γραµµή που ορίζεται µεταξύ των φανών της εισόδου του λιµένος της Ερµούπολης. 9.3 Στις Offshore ιστιοδροµίες τα σκάφη που τερµατίζουν οφείλουν αµέσως µετά τον τερµατισµό τους να αναφέρουν µε το VHF στο κανάλι 72 τον αριθµό ιστίου και το όνοµα του σκάφους στην Επιτροπή Αγώνων. Είναι ευθύνη του κάθε σκάφους να βεβαιωθεί από την Επιτροπή Αγώνων ότι τερµάτισε. 9.4 Το τυχαίο σβήσιµο ή κακή λειτουργία των φανών δεν δίνει το δικαίωµα στους αγωνιζόµενους σε αίτηση προς την Επιτροπή Αγώνων για επανόρθωση. 9.5 Οι προαναφερόµενες γραµµές τερµατισµού φαίνονται ενδεικτικά στο Προσάρτηµα Α - 4 -

5 10. ΣΗΜΕΙΑ ΣΤΡΟΦΗΣ 10.1 Τα σηµεία στροφής και τα νέα σηµεία όπως προβλέπονται από την οδηγία 11 θα είναι φουσκωτές σηµαδούρες κίτρινου χρώµατος ΣΗΜΑ ΟΥΡΑ Νο1 WINDWARD (OFFSHORE ΙΣΤΙΟ ΡΟΜΙΕΣ) Η Επιτροπή Αγώνων, στις Offshore Ιστιοδροµίες, µπορεί να ποντίσει µία φουσκωτή σηµαδούρα κίτρινου χρώµατος στα Όρτσα (No 1 Windward) περίπου 1 ναυτικό µίλι από την εκκίνηση. Τα ακόλουθα σήµατα θα επαίρονται από το σκάφος της Επιτροπής Αγώνων όχι αργότερα από το προειδοποιητικό σήµα: Σηµαία ΚΟΚΚΙΝΗ Η σηµαδούρα Νο 1 Windward θα αφεθεί αριστερά Σηµαία ΠΡΑΣΙΝΗ Η σηµαδούρα Νο 1 Windward θα αφεθεί δεξιά Η διόπτευση της σηµαδούρας Νο1 Windward,αν υπάρχει, θα επιδεικνύεται από το σκάφος της Επιτροπής Αγώνων 10.3 Βαθµολογική πόρτα στη ΜΥΚΟΝΟ Η βαθµολογική πόρτα στη Μύκονο, στο Μεγάλο Αγώνα Ανοιχτής Θαλάσσης, θα ορίζεται από φουσκωτή σηµαδούρα κίτρινου χρώµατος στην αριστερή πλευρά και σκάφος της επιτροπής αγώνων στη δεξιά πλευρά. Το σκάφος της Επιτροπής Αγώνων θα βρίσκεται σε απόσταση 70 µ. βόρεια του σηµείου στροφής. 11. ΑΛΛΑΓΗ ΙΑ ΡΟΜΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗ (INSHORE ΙΣΤΙΟ ΡΟΜΙΕΣ) 11.1 Όταν αλλάζει κάποιο σηµείο στροφής µετά την εκκίνηση, η Επιτροπή Αγώνος θα ποντίσει το νέο σηµείο (η τη γραµµή τερµατισµού) και θα αποµακρύνει το αρχικό σηµείο το ταχύτερο δυνατό. Όταν σε µια µεταγενέστερη αλλαγή διαδροµής αντικατασταθεί ένα νέο σηµείο, αυτό θα αντικατασταθεί µε ένα αρχικό σηµείο Οποιοδήποτε σηµείο στροφής της διαδροµής µετά το νέο σηµείο µπορεί να αλλαχθεί ώστε να διατηρηθεί η γεωµετρία της διαδροµής Σε περίπτωση αλλαγής του σκέλους της σηµαδούρας M1 των διαδροµών Όρτσα-Πρίµα, δεν θα υπάρχει η σηµαδούρα M1a 12. ΕΠΙΒΡΑΧΥΝΣΗ (INSHORE ΙΣΤΙΟ ΡΟΜΙΕΣ) 12.1 Στις inshore ιστιοδροµίες, η Επιτροπή Αγώνων µπορεί να επιβραχύνει την διαδροµή σύµφωνα µε τον κανόνα RRS 32 και το γράµµα S του.κ.σ. Σε περίπτωση επιβράχυνσης της διαδροµής σε ένα σηµείο στροφής, η γραµµή τερµατισµού θα είναι µεταξύ αυτού του σηµείου στροφής αριστερά και ενός ιστού επιδεικνύοντας την σηµαία S και µια µπλε σηµαία στο σκάφος της Επιτροπής Αγώνων στα δεξιά 12.2 Η απόφαση της Επιτροπής Αγώνων να επιβραχύνει την διαδροµή δεν επιδέχεται αίτηση επανόρθωσης από τους αγωνιζόµενους

6 13. ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ 13.1 Μερική ανάκληση θα δοθεί σύµφωνα µε τον κανόνα 29.1 των ιεθνών Κανονισµών της I.S.A.F. Ένα σκάφος έχει 10 λεπτά στις inshore ιστιοδροµίες και 20 λεπτά στις offshore ιστιοδροµίες χρόνο να επανορθώσει. Εάν οποιοδήποτε µέρος ενός σκάφους, πληρώµατος ή εξοπλισµού βρίσκεται στην πλευρά της διαδροµής της γραµµής εκκίνησης κατά τη διάρκεια του τελευταίου λεπτού πριν από το σήµα της εκκίνησης, η επιτροπή αγώνων θα επιχειρήσει να µεταδώσει τον αριθµό ιστίου ή το όνοµα του σκάφους στο κανάλι VHF 72. Αποτυχία ή καθυστερηµένη αναµετάδοση δεν αποτελεί αιτία επανόρθωσης. Αυτό τροποποιεί τον κανόνα 62.1(a). Εάν υπάρχει δυνατότητα, η Επιτροπή Αγώνων θα προσπαθήσει να ειδοποιήσει ονοµαστικώς µέσω VHF τα πρόωρα εκκινήσαντα σκάφη. Η µη ειδοποίηση, η σειρά και ο χρόνος ειδοποίησης δεν δίνει το δικαίωµα στους αγωνιζόµενους για αίτηση επανόρθωσης. 14. ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΚΛΑΣΕΩΝ Εφαρµόζεται το άρθρο 12 των Κανονισµών Αγώνων της Ε.Α.Θ./Ε.Ι.Ο. 15. ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ OFFSHORE ΙΣΤΙΟ ΡΟΜΙΕΣ Για τα σκάφη τα καταµετρηµένα κατά ORCi, το χρονικό όριο τερµατισµού είναι το διπλάσιο του Γενικού Βαθµού Ικανότητας (G.P.H.) πολλαπλασιασµένο επί τον αριθµό των µιλίων της ιστιοδροµίας για το κάθε σκάφος, που αναφέρονται στη διαδροµή (Προσάρτηµα Α) Για τα σκάφη τα καταµετρηµένα κατά ORC Club το χρονικό όριο τερµατισµού είναι το διπλάσιο του Συντελεστή Time-on-Distance (G.P.H.) πολλαπλασιασµένο επί τον αριθµό των µιλίων της ιστιοδροµίας για το κάθε σκάφος, που αναφέρονται στη διαδροµή (Προσάρτηµα Α) Για τα σκάφη τα καταµετρηµένα κατά IRC το χρονικό όριο τερµατισµού είναι το διπλάσιο του Συντελεστή B.S.F. πολλαπλασιασµένο επί τον αριθµό των µιλίων της ιστιοδροµίας για το κάθε σκάφος, που αναφέρονται στη διαδροµή (Προσάρτηµα Α) εν υπάρχει χρονικό όριο για τη διέλευση της βαθµολογικής πόρτας πέραν του χρονικού ορίου της Offshore ιστιοδροµίας Το χρονικό όριο τερµατισµού κάθε συµµετέχοντος σκάφους, σε κάθε ιστιοδροµία, αναφέρεται στην κατάσταση συµµετεχόντων σκαφών INSHORE ΙΣΤΙΟ ΡΟΜΙΕΣ Στις inshore ιστιοδροµίες το χρονικό όριο τερµατισµού είναι 2,5 ώρες για όλα τα σκάφη Σε περίπτωση επιβραχυνσης στις inshore ιστιοδροµίες, τα χρονικά όρια παραµένουν αναλλοίωτα Σκάφη που δεν τερµάτισαν µέσα στο χρονικό τους όριο, θα βαθµολογηθούν «ΕΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΑΝ» (DNF) σε τροποποίηση των κανόνων RRS 35 & Α

7 16. ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΟΡΘΩΣΕΩΣ ΧΡΟΝΟΥ 16.1 Για τα καταµετρηµένα κατά ORCi σκάφη θα εφαρµοστεί το σύστηµα Performance Curve Scoring Constructed course ή Time on Time. Τα δεδοµένα των µετρήσεων της Επιτροπής Αγώνων, σχετικά µε τον προσδιορισµό των πλεύσεων και τη χρήση έντασης ανέµου καθώς και το σύστηµα Scoring που θα επιλεγεί δεν αποτελούν λόγο αίτησης για αποκατάσταση Για τα καταµετρηµένα κατά ORC Club σκάφη θα εφαρµοσθεί το Performance Line Scoring Για τα καταµετρηµένα κατά IRC σκάφη θα εφαρµοστεί το σύστηµα Time on Time Σε όλες τις ιστιοδροµίες, η απόσταση θα είναι η πραγµατική διανυόµενη. 17. ΗΛΩΣΗ ΜΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια του αγώνα δεν τηρήθηκαν οι κανονισµοί που αναφέρονται στην Προκήρυξη του αγώνα και στις Οδηγίες Πλου, ο εντεταλµένος εκπρόσωπος του σκάφους οφείλει να υποβάλει «ήλωση µη Τήρησης Κανονισµών» στην Γραµµατεία Αγώνων στο χρονικό όριο υποβολής ενστάσεων. 18. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ & ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 18.1 Επιπρόσθετα στον κανόνα 61.1 ένα σκάφος που προτίθεται να υποβάλει ένσταση πρέπει να ειδοποιήσει την Επιτροπή Αγώνων άµεσα κατά τον τερµατισµό για την πρόθεσή του να υποβάλει ένσταση στο εναγόµενο σκάφος Έντυπα ενστάσεων διατίθενται από τη γραµµατεία των αγώνων. Εκεί πρέπει να υποβάλλονται οι ενστάσεις εντός του χρονικού ορίου υποβολής ενστάσεων το οποίο είναι: a) Για τις Ιστιοδροµίες Όρτσα-Πρίµα ή Τριγώνου: 60 λεπτά µετά τον τερµατισµό του τελευταίου σκάφους στην τελευταία ιστιοδροµία της ηµέρας της κατηγορίας ή από το τελευταίο σήµα της επιτροπής αγώνων εγκατάλειψη ή αναβολή των ιστιοδροµιών για άλλη ηµέρα. b) Για τις Ιστιοδροµίες Short/Long Offshore: 60 λεπτά µετά τον τερµατισµό του σκάφους που υποβάλει την ένσταση. Το ίδιο χρονικό όριο ισχύει και για τις αιτήσεις για αποκατάσταση Ανακοινώσεις για να ειδοποιηθούν οι συµµετέχοντες για την ακροαµατική διαδικασία στην οποία είναι διάδικοι ή έχουν ονοµαστεί σαν µάρτυρες θα αναρτώνται: a) Ιστιοδροµίες Ορτσα- Πρίµα ή Τριγώνου: µέσα σε 30 λεπτά από την λήξη του χρονικού ορίου υποβολής ενστάσεων. b) Ιστιοδροµίες Short/Long Offshore: µέσα σε 30 λεπτά από την λήξη του χρονικού ορίου υποβολής ενστάσεων (άρθρο 18.2b των παρόντων Οδηγιών πλού) όλων των σκαφών που εµπλέκονται στην ένσταση, µε εξαίρεση ότι ανακοινώσεις των ενστάσεων δεν θα γίνονται κατά την διάρκεια της νύχτας, από τις και µέχρι τις 9.00 της επόµενης ηµέρας

8 Όλα τα εµπλεκόµενα άτοµα στις διαδικασίες ενστάσεων θα πρέπει να παραµένουν πλησίον της αίθουσας συνεδριάσεως της Επιτροπής Ενστάσεων έως ότου βγει η απόφαση Οι ανακοινώσεις για ενστάσεις από την Επιτροπή Αγώνων ή την Επιτροπή Ενστάσεων σε σκάφος θα αναρτώνται για να ενηµερωθούν τα σκάφη όπως απαιτείται από τον κανόνα 61.1(b) 18.5 Για τους σκοπούς του κανόνα RRS 64.3(b) εξουσιοδοτούµενη αρχή είναι ο επίσηµος καταµετρητής του αγώνα Παραβάσεις των άρθρων 8.3, 9.1.4, 9.3, 20.1, 29.2, και 30.5 των οδηγιών πλου δεν µπορούν να αποτελέσουν αιτία ένστασης από άλλο σκάφος. Αυτό τροποποιεί τον κανόνα 60.1(a). Ποινές για παράβαση των οδηγιών 9.3, 24.1, 29.2 και 30.5 µπορεί να είναι µικρότερη από ακύρωση αν έτσι αποφασίσει η επιτροπή Ενστάσεων Την τελευταία ηµέρα των αγώνων µια αίτηση επανεξέτασης θα πρέπει να υποβάλλεται: a) Μέσα στο χρονικό όριο υποβολής ενστάσεων της ηµέρας αυτής εφόσον ο διάδικος που ζητά επανεξέταση ενηµερώθηκε για την απόφαση την προηγούµενη ηµέρα. b) Όχι αργότερα από 30 λεπτά από την στιγµή που ο διάδικος που ζητά επανεξέταση ενηµερώθηκε για την απόφαση την ίδια ηµέρα. Αυτό τροποποιεί τον κανόνα Την τελευταία ηµέρα των αγώνων µια αίτηση αποκατάστασης για απόφαση της Επιτροπής Ενστάσεων θα πρέπει να υποβάλλεται όχι αργότερα από 30 λεπτά µετά την ανακοίνωση της απόφασης. Αυτό τροποποιεί τον κανόνα ΑΚΙΝΗΣΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ 19.1 Οι µηχανές των συµµετεχόντων σκαφών πρέπει να µην λειτουργούν µε το προπαρασκευαστικό σήµα της εκκίνησης (τετράλεπτο) Απαγορεύεται χρήση µηχανής για πρόωση του σκάφους (RRS 42). Σε περίπτωση προσάραξης σκάφους ή σύγκρουσης µε άλλο σκάφος ή αντικείµενο ισχύει ο κανόνας RRS 42.3 (g) 20. ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΑΓΩΝΑ 20.1 Σκάφη που για οποιοδήποτε λόγο και σε οποιοδήποτε σηµείο, όποιας ιστιοδροµίας εγκαταλείψουν τον αγώνα, είναι υποχρεωµένα να ειδοποιήσουν το ταχύτερο δυνατόν την Επιτροπή Αγώνων δίνοντας τα ακόλουθα στοιχεία µε τον τρόπο που υποδεικνύεται παρακάτω: Όνοµα Σκάφους Αριθµός ιστίων Τόπο εγκαταλείψεως (σηµείο διαδροµής) Χρόνος εγκαταλείψεως Λιµάνι προορισµού Η ειδοποίηση µπορεί να γίνει: Με το VHF στο κανάλι 72. Τηλεφωνικά, στο τηλέφωνο :

9 20.2 Παρακαλούνται οι κυβερνήτες των σκαφών υπό ξένη σηµαία να αναρτούν την Ελληνική σηµαία κατά την ναυτική παράδοση στην δεξιά σταύρωση του ιστού τους ή του πρωραίου ιστού αν έχουν πλέον του ενός ιστού, στους ελληνικούς λιµένες. 21. ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ 21.1 Κατά την διάρκεια των εκκινήσεων και των τερµατισµών η επικοινωνία θα γίνεται στο κανάλι 72. Συνιστάται σε όλα τα αγωνιζόµενα σκάφη να έχουν ακρόαση στο κανάλι 72 κατά την διάρκεια τους εκκίνησης και του τερµατισµού τους Κατά την διάρκεια του πλου των ιστιοδροµιών η Επιτροπή Αγώνων θα έχει συνεχή ακρόαση στο VHF στα κανάλια 16 & Ένα σκάφος όταν αγωνίζεται, εκτός από επικοινωνία µε την Επιτροπή αγώνων, δεν επιτρέπεται να λαµβάνει ή µεταδίδει πληροφορίες που δεν είναι διαθέσιµες σε όλα τα συµµετέχοντα σκάφη. (Τροποποίηση του κανόνα RRS 41). Αυτό ισχύει και για τα κινητά τηλέφωνα Επιτρέπεται η χρήση οποιουδήποτε ηλεκτρονικού βοηθήµατος. 22. ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΩΝΩΝ Ναυτικός Όµιλος Σύρου Ακτή Καταδροµικού ΕΛΛΗ 9, Σύρος Τηλ: , fax : Κινητό : ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΕΩΝ - ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΚΑΦΩΝ 23.1 Θα γίνει έλεγχος των σκαφών σύµφωνα µε όσα ορίζονται στον Κανονισµό Αγώνων της Ε.Α.Θ./ Ε.Ι.Ο Όλα τα σκάφη θα παραµείνουν στη διάθεση της Επιτροπής Ελέγχου Καταµετρήσεων και Επιθεωρήσεως σκαφών για την διενέργεια ελέγχων και επιθεωρήσεων, από την Τετάρτη 31 Αυγούστου 2011 από ώρα 10:00 µέχρι και 2 ώρες µετά το πέρας της τελευταίας ιστιοδροµίας τη Κυριακή 4 Σεπτεµβρίου, µε ένα µέλος του πληρώµατος τους διαθέσιµο. Ένα σκάφος ή ο εξοπλισµός του µπορεί να ελεγχθεί οποιαδήποτε στιγµή για συµµόρφωση µε τους κανονισµούς της κλάσεως και τις οδηγίες πλου. Ακόµα και στην θάλασσα πριν την εκκίνηση, ή αφού τερµατίσει, ή µεταξύ των ιστιοδροµιών, ή µε την αφιξή του στο λιµάνι µπορεί να ελεγχθεί ένα σκάφος ή να του δοθεί εντολή από την Επιτροπή Αγώνων να προσέλθει για καταµέτρηση σε συγκεκριµένο µέρος Στην διάθεση της Επιτροπής Καταµέτρησης πρέπει να υπάρχει σε κάθε σκάφος αντίγραφο πιστοποιητικού καταµέτρησης, µαζί µε το Measurement inventory (όπου απαιτείται)

10 23.4 Ο εντεταλµένος εκπρόσωπος κάθε συµµετέχοντος σκάφους υποχρεούται πριν από την έναρξη της επιθεώρησης να καταθέσει στην Επιτροπή Ελέγχου κατάλογο των πανιών που βρίσκονται στο σκάφος Τα σκάφη ORCi & ORC Club οφείλουν να χρησιµοποιήσουν στον αγώνα µόνο καταµετρηµένα πανιά Επιτρέπεται η αλλαγή των πλωριών πανιών και των µπαλονιών τα οποία φέρει ένα σκάφος IRC µεταξύ των ιστιοδροµιών, εφόσον ο αριθµός τους και η επιφάνειά τους είναι σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στο πιστοποιητικό καταµέτρησης του σκάφους. Αυτό τροποποιεί τον IRC (d). Ο κανόνας IRC (e) τροποποιείται ως εξής: Μία εφεδρική µεγίστη µπορεί να βρίσκεται σε κάθε σκάφος αλλά δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί στη διάρκεια µιας ιστιοδροµίας εκτός από τη περίπτωση σοβαρής ζηµιάς Ο ιδιοκτήτης ή ο εντεταλµένος εκπρόσωπος κάθε συµµετέχοντος σκάφους πρέπει να γνωρίζει ότι σύµφωνα µε τον κανονισµό R.R.S έχει την ευθύνη να διατηρεί το σκάφος σύµφωνα µε τους κανονισµούς της κλάσης. 24. ΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ή ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 24.1 Η κατάσταση πληρώµατος µπορεί να τροποποιηθεί έως την Τετάρτη 31 Αυγούστου 2011 και ώρα 21:00. Μετά απ αυτήν την ηµεροµηνία, αλλαγές στην σύνθεση των πληρωµάτων επιτρέπονται µόνον εφ όσον ενηµερωθεί γραπτά η Επιτροπή Αγώνων, σε ειδικό έντυπο που διατίθεται στην γραµµατεία, το αργότερο (µιάµιση) 1 ½ ώρα πριν την εκκίνηση κάθε ιστιοδροµίας. Για την κατηγορία IRC δεν ισχύει ο κανόνας του Κανονισµού IRC Rule Για λόγους ασφάλειας και ευθύνης τόσο του εντεταλµένου εκπρόσωπου του σκάφους όσο και της Επιτροπής Αγώνων, η διαπίστωση λανθασµένης ή ελλιπούς κατάστασης πληρώµατος µπορεί να επιφέρει ακύρωση του σκάφους στην συγκεκριµένη ιστιοδροµία Αλλαγή κατεστραµµένου ή απολεσθέντος εξοπλισµού δεν θα επιτρέπεται χωρίς προηγούµενη έγγραφη έγκριση της Επιτροπής Αγώνος. Αιτήσεις για αλλαγή πρέπει να υποβάλλονται στην Επιτροπή Αγώνος στην πρώτη λογική ευκαιρία. 25. ΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ / ΑΤΟΜΙΚΗ ΙΑΦΗΜΙΣΗ ΕΠΙ ΣΚΑΦΩΝ 25.1 Εφαρµόζεται ο Κανόνας 20 του Κανονισµού 2011 της I.S.A.F. (I.S.A.F. Advertising Code) και ως εκ τούτου τα σκάφη που επιθυµούν να φέρουν ατοµική διαφήµιση κατά την διάρκεια του αγώνα πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του προαναφερόµενου κανονισµού και επιπλέον µε όσα ορίζει σχετικά η Εθνική τους Αρχή Η εφαρµογή των διατάξεων του Κανονισµού 2011 της I.S.A.F. (I.S.A.F. Advertising Code), θα ισχύει από την 08:00 της Τετάρτης 31 Αυγούστου µέχρι τη Κυριακή 4 Σεπτεµβρίου 2011 και ώρα 24:

11 26. ΧΟΡΗΓΟΙ ΤΗΣ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 26.1 Χορηγός της διοργάνωσης του SYROS RACE 2011 είναι Η Οργανωτική Επιτροπή δύναται να απαιτήσει από τα συµµετέχοντα σκάφη να επιδείξουν αυτοκόλλητο λογότυπο του Xορηγού και στις δύο πλευρές της πλώρης και επισείοντα µε το λογότυπο του χορηγού στον επίτονο, καθόλη τη διάρκεια της διοργάνωσης, σε στεριά και σε θάλασσα, σύµφωνα µε τον κανόνα του Κανονισµού 2011 της ISAF (ISAF Advertising Code). Οι κανονισµοί διαφήµισης εφαρµόζονται από την 08:00 της Τετάρτης 31 Αυγούστου µέχρι τη Κυριακή 4 Σεπτεµβρίου 2011 και ώρα 24: Είναι ευθύνη του κάθε πληρώµατος η σωστή τοποθέτηση των λογοτύπων. Αστοχία τοποθέτησής τους ή µη εµφάνιση των λογοτύπων καθ όλη τη διάρκεια του αγώνα µπορεί να επιφέρει ποινή επί των αποτελεσµάτων Η Οργανωτική Επιτροπή µπορεί επίσης να απαιτήσει την εγκατάσταση, χωρίς κόστος, στα συµµετέχοντα σκάφη βιντεοκάµερας. 27. ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΝΥΧΤΑ 27.1 Από την δύση µέχρι την ανατολή του ηλίου, ο ιεθνής Κανονισµός προς αποφυγή συγκρούσεων στη θάλασσα, αντικαθιστά τους κανονισµούς του Μέρους 2 των ιεθνών Κανονισµών Ιστιοδροµιών της I.S.A.F Στη διάρκεια αυτής της περιόδου, τα σκάφη οφείλουν να έχουν αναµµένους τους φανούς που προβλέπονται από τον ιεθνή Κανονισµό προς αποφυγήν συγκρούσεων στη θάλασσα, που πρέπει να είναι τοποθετηµένοι κατά τέτοιο τρόπο ώστε σε καµιά περίπτωση να µην καλύπτονται από πανιά Τα σκάφη πρέπει υποχρεωτικά να διαθέτουν εφεδρικούς φανούς. 28. ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 28.1 Θα ισχύσει το σύστηµα Χαµηλής Βαθµολογίας, σύµφωνα µε το Παράρτηµα Α4 των ιεθνών Κανονισµών Ιστιοδροµιών της I.S.A.F , µε τις ακόλουθες τροποποιήσεις του άρθρου Α4.2 : Σκάφος που εκκίνησε πρόωρα (OCS) στις offshore ιστιοδροµίες, θα λαµβάνει ποινή 20% στη βαθµολογία (RRS 44.3) και θα χάνει οπωσδήποτε µία (1) τουλάχιστον θέση. Για τις inshore ιστιοδροµίες ισχύει το άρθρο Α Ο Συντελεστής βαρύτητας σε όλες τις ιστιοδροµίες ισούται µε 1.00 και για την Long Offshore ιστιοδροµία (Εκκίνηση Βαθµολογική πόρτα Τερµατισµός) ισούται µε Εάν πραγµατοποιηθούν µέχρι 4 inshore ιστιοδροµίες, θα υπολογισθούν όλες για τη συνολική βαθµολογία ενός σκάφους. Εάν πραγµατοποιηθούν 5 ή περισσότερες inshore ιστιοδροµίες θα εξαιρεθεί η χειρότερη. Οι Offshore ιστιοδροµίες δεν εξαιρούνται

12 28.4 ιαδροµή «Μεγάλος Aγώνας Aνοιχτής Θαλάσσης» (Long Offshore ) Κάθε σκάφος θα λάβει δύο βαθµολογίες. Η πρώτη βαθµολογία θα προκύπτει από το χρόνο που το σκάφος χρειάστηκε για να διανύσει τη διαδροµή από την εκκίνηση µέχρι τη βαθµολογική πόρτα και η δεύτερη από το χρόνο που το σκάφος χρειάστηκε για να διανύσει ολόκληρη τη διαδροµή. Οι ποινές για παραβάσεις κανονισµών που έγιναν πριν το σκάφος περάσει τη βαθµολογική πόρτα θα εφαρµόζονται και στις δύο βαθµολογίες. Οι ποινές για παραβάσεις κανονισµών που έγιναν αφού το σκάφος πέρασε από τη βαθµολογική πόρτα θα εφαρµόζονται στη βαθµολογία του δεύτερου µέρους Σε περίπτωση ισοβαθµίας του άρθρου R.R.S. Α8.2, αυτή θα λύνεται λαµβάνοντας υπ όψη το άθροισµα των διορθωµένων χρόνων και πάντοτε υπέρ του µικρότερου διορθωµένου χρόνου Αρκεί να διεξαχθoύν 3 ιστιοδροµίες για να θεωρηθεί έγκυρος ο αγώνας Η βαθµολογία των οµάδων θα εξάγεται από τη Γενική Κατάταξη. 29. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ 29.1 Θα εφαρµοστεί ποινή µιας στροφής για παράβαση κανόνα του Μέρους 2 των RRS για όλες τις ιστιοδροµίες, σε τροποποίηση του κανόνα RRS 44.1 των ιεθνών Κανονισµών Ιστιοδροµιών της I.S.A.F Ένα σκάφος που έχει εκτελέσει ποινή σύµφωνα µε τον κανόνα RRS 31.2 ή 44.1, πρέπει να συµπληρώσει µια δήλωση συµµόρφωσης στην Γραµµατεία, µέσα στο χρονικό όριο που προβλέπεται για υποβολή ενστάσεων Σε ενστάσεις καταµέτρησης σκαφών ORCi & ORC Club ισχύει το άρθρο 305 του Κανόνα ORC Rating Systems ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΩΝΩΝ, ΤΥΠΟΥ, ΣΥΝΟ Α Τα σκάφη εκκινήσεων/ τερµατισµών της Επιτροπής Αγώνων θα φέρουν κόκκινη σηµαία 30.2 Τα υπόλοιπα σκάφη της Επιτροπής Αγώνων θα φέρουν σηµαία µε τα λογότυπα του αγώνα Το σκάφος της επιτροπής ενστάσεων θα φέρει σηµαία χρώµατος κίτρινου µε το γράµµα «J» 30.4 Τα σκάφη Τύπου, θα φέρουν κοντό µε πράσινη σηµαία MEDIA Όλα τα συνοδά σκάφη των συµµετεχόντων σκαφών, πρέπει να κρατούνται µακριά από την γραµµή εκκίνησης και µετά το προπαρασκευαστικό σήµα να µην πλησιάζουν λιγότερο από 100 µ. τα αγωνιζόµενα σκάφη

13 31. ΑΝΕΛΚΥΣΗ ΣΚΑΦΟΥΣ 31.1 Τα συµµετέχοντα σκάφη στο SYROS RACE 2011 δεν επιτρέπεται να ανελκυθούν µετά τις 17:00 της Τετάρτης 31 Αυγούστου 2011, χωρίς προηγούµενη έγγραφη άδεια της Επιτροπής Αγώνων Καθαρισµός της γάστρας του σκάφους επιτρέπεται µόνο µέσα στην θάλασσα. Υποβρύχιες αναπνευστικές συσκευές ή αντίστοιχά τους δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται γύρω από τα σκάφη από το προειδοποιητικό σήµα της πρώτης ιστιοδροµίας µέχρι το τέλος της διοργάνωσης χωρίς προηγούµενη έγγραφη έγκριση της επιτροπής αγώνων. 32. ΕΥΘΥΝΗ 32.1 Όλοι οι συµµετέχοντες στο SYROS RACE 2011, αποδέχονται ότι διέπονται από τους ιεθνείς Κανονισµούς Ιστιοδροµιών της I.S.A.F. (RRS ), τις Οδηγίες πλου και την Προκήρυξη του Αγώνα. Όλοι οι συµµετέχοντες αποδέχονται να αναλάβουν εξ ολοκλήρου οποιαδήποτε ευθύνη για τις ναυτικές ικανότητες του σκάφους τους, την εξαρτία, τις ικανότητες του πληρώµατος και τον εξοπλισµό ασφαλείας. Όλοι οι συµµετέχοντες επίσης αποδέχονται να αναλάβουν εξ ολοκλήρου οποιαδήποτε ευθύνη για ζηµιές που µπορεί να προκληθούν σε τρίτα άτοµα ή τα υπάρχοντά τους, τους εαυτούς τους ή τα υπάρχοντά τους, τόσο στην στεριά όσο και στην θάλασσα ως συνέπεια της συµµετοχής τους στην διοργάνωση, απαλλάσσοντας από κάθε ευθύνη τον διοργανωτή Όµιλο, την Επιτροπή Αγώνων, την Επιτροπή Ενστάσεων, τον χορηγό και οποιοδήποτε µέλος εµπλεκόµενο στην διοργάνωση κάτω από οποιαδήποτε ιδιότητα και αποδέχονται εξ ολοκλήρου την ευθύνη για την συµπεριφορά και την ενδυµασία των πληρωµάτων των σκαφών, των αντιπροσώπων και των φιλοξενουµένων τους Ο Ν.Ο. Σύρου, η Οργανωτική Επιτροπή, η Επιτροπή Ενστάσεων, η Επιτροπή Αγώνων, ο χορηγός του αγώνα και οποιοδήποτε άλλο άτοµο εµπλεκόµενο στην διοργάνωση του SYROS RACE 2011, δεν φέρει καµία ευθύνη για σωµατική ή υλική ζηµιά, τραυµατισµό ή θάνατο ή ότι άλλο ήθελε συµβεί, πριν, κατά την διάρκεια ή µετά τον αγώνα. Στην δήλωση συµµετοχής, ο εντεταλµένος εκπρόσωπος κάθε σκάφους θα απαιτηθεί να υπογράψει σχετική δήλωση όπου θα αποδέχεται αυτή την αποποίηση ευθύνης Η ασφάλεια του σκάφους και η διαχείρισή του, συµπεριλαµβανοµένης της ασφάλειας προς τρίτους, είναι αποκλειστική ευθύνη του ιδιοκτήτη / ενοικιαστή / κυβερνήτη, ο οποίος απαιτείται να εξασφαλίσει ότι το σκάφος είναι απόλυτα αξιόπλοο και κυβερνάται από πλήρωµα ικανό σε αριθµό και εµπειρία, το οποίο βρίσκεται σε κατάλληλη φυσική κατάσταση να αντιµετωπίσει δύσκολες καιρικές συνθήκες. Ο ιδιοκτήτης / ενοικιαστής / κυβερνήτης πρέπει να εξασφαλίζει την καλή κατάσταση της γάστρας, της εξαρτίας και όλου του εξοπλισµού του σκάφους. Ο ίδιος πρέπει να εξασφαλίζει ότι όλος ο εξοπλισµός ασφαλείας συντηρείται κατάλληλα και ότι το πλήρωµα γνωρίζει που βρίσκεται και πως χρησιµοποιείται Εφιστούµε την προσοχή στον θεµελιώδη κανόνα R.R.S. 4 του Μέρους Ι των ιεθνών Κανονισµών Ιστιοδροµιών της I.S.A.F. «Απόφαση για την συµµετοχή σε ιστιοδροµία». 33. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΚΑΦΩΝ Όλα τα συµµετέχοντα σκάφη SYROS RACE 2011, οφείλουν να διαθέτουν την από τον νόµο απαραίτητη, έγκυρη, ασφαλιστική κάλυψη έναντι τρίτων. Είναι ευθύνη του ιδιοκτήτη κάθε σκάφους το επαρκές ποσό ασφαλιστικής κάλυψης

14 34. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Όλοι οι συµµετέχοντες στο SYROS RACE 2011 αποδέχονται αυτόµατα ότι η ιοργανώτρια Αρχή και ο Χορηγός (οι) του SYROS RACE 2011 διατηρούν το δικαίωµα επ αόριστον, να φτιάχνουν, χρησιµοποιούν και προβάλουν κατά την κρίση τους, κινηµατογραφικές εικόνες και ζωντανές αναµεταδώσεις σε φιλµ ή βίντεο και οποιαδήποτε αναπαραγωγή τους κατά την διάρκεια και µετά τους αγώνες, χωρίς καµία οικονοµική απαίτηση. Τα ονόµατα των συµµετεχόντων και βιογραφικό υλικό µπορούν επίσης να χρησιµοποιηθούν ή αναπαραχθούν µε οποιονδήποτε γνωστό τρόπο. 35. ΕΠΑΘΛΑ Έπαθλα θα απονεµηθούν στους τρείς πρώτους νικητές της Γενικής Κατάταξης κάθε κατηγορίας καθώς και στους νικητές κάθε οµάδας ανάλογα µε τη συµµετοχή. Έπαθλα θα απονέµονται και στο πρώτο νικητή κάθε κατηγορίας των ιστιοδροµιών κάθε ηµέρας. 36. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ Πρόεδρος: ΣΚΥΛΙΤΖΗΣ ΠΑΥΛΟΣ (IJ/IRO) Μέλη : ΑΡΜΑΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΜΗΧΑΗΛ ΣΤΡΑΤΗΣ 37. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΩΝ Πρόεδρος: Γραµµατεία: Μέλη: ΓΑΛΑΝΗ ΡΟΥΛΑ (IRO) ΞΗΡΑ ΑΚΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΚΟΝTOΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΠΟΥΓΙΟΥΡΗ ΕΛΕΝΗ ΤΡΙ ΗΜΑ ΕΥΑΝΘΙΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΓΡΥΠΑΡΗΣ ΓΟΥΣΓΟΥΝΕΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΡΟΥΣΣΟΥΝΕΛΟΣ ΘΕΟ ΟΡΟΣ ΧΑΛΚΙΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΟΜΒΡΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΣ ΓΥΠΑΡΗΣ ΝΙΚΟΣ ΡΩΤΑΣ ΑΡΗΣ ΖΑΡΑΝΗΣ ΦΩΤΗΣ 38. ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 38.1 Επιτροπή Επιθεωρήσεως και Ελέγχου Σκαφών: Επίσηµος Καταµετρητής Αγώνα: Μέλη: ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΞΗΡΑ ΑΚΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ

15 38.2 Οργανωτική Επιτροπή : ΓΡΥΠΑΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΞΗΡΑ ΑΚΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΧΑΜΕΖΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΧΑ ΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ ΜΑΥΡΙΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΘΟ ΩΡΗΣ ΡΟΥΣΣΟΥΝΕΛΟΣ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ Σύρος, 31 Αυγούστου 2011 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΩΝ

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ. Γεωργίου Μιμίκου 1 Νέα Αρτάκη Τ.Κ. 34600 Τηλ. 6977719074 e-mail: nonartakis@gmail.com web: www.nonartakis.

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ. Γεωργίου Μιμίκου 1 Νέα Αρτάκη Τ.Κ. 34600 Τηλ. 6977719074 e-mail: nonartakis@gmail.com web: www.nonartakis. ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ Γεωργίου Μιμίκου 1 Νέα Αρτάκη Τ.Κ. 34600 Τηλ. 6977719074 e-mail: nonartakis@gmail.com web: www.nonartakis.gr ΑΛΜΥΡΟΠΟΤΑΜΟΣ 2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ 1. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΟΜΙΛΟΣ Ο Ναυτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 6 Ο ATHENS TROPHY 2015

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 6 Ο ATHENS TROPHY 2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 6 Ο ATHENS TROPHY 2015 9 & 10 Μαΐου ORC International (CDL 8,0, Platu25, J24, J80) & IRC (TCC 0,950) 1. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΟΜΙΛΟΣ Ο Πανελλήνιος Όµιλος Ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θαλάσσης προκηρύσσει τον ιστιοπλοϊκό

Διαβάστε περισσότερα

14 Ος ΑΓΩΝΑΣ «ΑΡΜΕΝΙΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ»

14 Ος ΑΓΩΝΑΣ «ΑΡΜΕΝΙΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ» 14 Ος ΑΓΩΝΑΣ «ΑΡΜΕΝΙΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ» 13 & 14 Ιουνίου 2015 Για πλήρωµα 2 ατόµων (άνδρας & γυναίκα) υποχρεωτικά. Τα έσοδα του αγώνα θα διατεθούν για τους σκοπούς του συλλόγου «το Χαµόγελο του Παιδιού»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΑΣ 1. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΑΣ ΑΓΩΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΑΥΤΟΣΥΝΗΣ 03 ΚΑΙ 04 ΜΑΙΟΥ 2014 Ο Ομιλος Θαλασσίων Αθλημάτων Καβάλας, προκηρύσσει τον αγώνα ανοικτής θαλάσσης ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΑΥΤΟΣΥΝΗΣ. Ο αγώνας

Διαβάστε περισσότερα

Ναυτικός Όμιλος Καβάλας

Ναυτικός Όμιλος Καβάλας Ναυτικός Όμιλος Καβάλας Τμήμα Ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θαλάσσης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Φθινοπωρινό Κύπελλο Ν.Ο.Κ. 2015 1. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΟΜΙΛΟΣ Ο Ναυτικός Όμιλος Καβάλας προκηρύσσει το Φθινοπωρινό Κύπελλο Ν.Ο.Κ. 2015. 2. ΤΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Έτος ιδρύσεως 1945 Παραλία Καβάλας Τ.Θ. 1462, 651 101, ΚΑΒΑΛΑ, Τηλ & Fax +302510222897

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Έτος ιδρύσεως 1945 Παραλία Καβάλας Τ.Θ. 1462, 651 101, ΚΑΒΑΛΑ, Τηλ & Fax +302510222897 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ετήσιο Πρωτάθλημα Ν.Ο.Κ. 2015 1. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΟΜΙΛΟΣ Ο Ναυτικός Όμιλος Καβάλας προκηρύσσει το Ετήσιο Πρωτάθλημα ΝΟΚ 2015 2. ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ Ο αγώνας θα διεξαχθεί στην περιοχή του κόλπου της Καβάλας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΛΑΣΣΑΣ Υ Α ΙΟΝΙΩΝ ΝΑΥΜΑΧΩΝ

ΘΑΛΑΣΣΑΣ Υ Α ΙΟΝΙΩΝ ΝΑΥΜΑΧΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ Äâ Ο Αθλητικός Ναυτικός Όμιλος Ζακύνθου θέλοντας να τιμήσει την επέτειο της Ναυμαχίας της Ναυπάκτου το 1571 όπου συμμετείχαν και γαλέρες από το Ιόνιο, διοργανώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΓΩΝΑΣ ISLE OF KAMΜENI 2014. ΓΙΑ ΣΚΑΦΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ORCi & ORC Club 3-5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΓΩΝΑΣ ISLE OF KAMΜENI 2014. ΓΙΑ ΣΚΑΦΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ORCi & ORC Club 3-5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΓΩΝΑΣ ISLE OF KAMΜENI 2014 ΓΙΑ ΣΚΑΦΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ORCi & ORC Club 3-5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ 1. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΟΜΙΛΟΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΓΩΝΑ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ *ΠΕΡΑΜΑ*

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΓΩΝΑ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ *ΠΕΡΑΜΑ* Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΓΩΝΑ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ *ΠΕΡΑΜΑ* 08 Νοεµβρίου 2014 1 ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΟΜΙΛΟΣ Ο Ναυτικός Αθλητικός Όµιλος Περάµατος (ΝΑΟΠ) προκηρύσσει τον αγώνα «ΠΕΡΑΜΑ» για σκάφη καταµετρηµένα κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Έτος ιδρύσεως 1945 Παραλία Καβάλας Τ.Θ. 1462, 651 101, ΚΑΒΑΛΑ, Τηλ & Fax +302510222897

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Έτος ιδρύσεως 1945 Παραλία Καβάλας Τ.Θ. 1462, 651 101, ΚΑΒΑΛΑ, Τηλ & Fax +302510222897 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Κύπελλο Άνοιξης Ν.Ο.Κ. 2015 1. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΟΜΙΛΟΣ Ο Ναυτικός Όμιλος Καβάλας προκηρύσσει το Κύπελλο Άνοιξης ΝΟΚ 2015. 2. ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ Οι αγώνες θα διεξαχθούν στην περιοχή του κόλπου της Καβάλας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ. «ΕΙΡΗΝΗΣ - ΦΙΛΙΑΣ 2014» ΦΑΛΗΡΟ - ΒΑΘΥ ΜΕΘΑΝΩΝ ΦΑΛΗΡΟ 11 & 12 Οκτωβρίου 2014. ΓΙΑ ΣΚΑΦΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ORCi, IRC & ORC Club

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ. «ΕΙΡΗΝΗΣ - ΦΙΛΙΑΣ 2014» ΦΑΛΗΡΟ - ΒΑΘΥ ΜΕΘΑΝΩΝ ΦΑΛΗΡΟ 11 & 12 Οκτωβρίου 2014. ΓΙΑ ΣΚΑΦΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ORCi, IRC & ORC Club ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ «ΕΙΡΗΝΗΣ - ΦΙΛΙΑΣ 2014» ΦΑΛΗΡΟ - ΒΑΘΥ ΜΕΘΑΝΩΝ ΦΑΛΗΡΟ 11 & 12 Οκτωβρίου 2014 ΓΙΑ ΣΚΑΦΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ORCi, IRC & ORC Club 1. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ο Ναυταθλητικός Όμιλος Ειρήνης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ «ΚΑΛΑΜΑΚΕΙΑ 2012» 30 Ιουνίου & 01 Ιουλίου 2012 1. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ 1.1. Ο Ν.Ο.Καλαμακίου προκηρύσσει τον Ιστιοπλοϊκό Αγώνα «ΚΑΛΑΜΑΚΕΙΑ 2012» για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΡΤΕΜΙΣ ΛΑΥΡΙΟ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΡΤΕΜΙΣ ΛΑΥΡΙΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΡΤΕΜΙΣ ΛΑΥΡΙΟ Σάββατο 12/9/2015 1. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Οι ιστιοπλοϊκοί όμιλοι του Νότιου Ευβοικού : Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Ανοικτής Θάλασσας Αρτέμιδας (Ι.Ο.Α.Θ.Α), Ναυτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 11 ο ΚΥΠΕΛΛΟ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ 2015

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 11 ο ΚΥΠΕΛΛΟ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ 2015 ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 Προκήρυξη Ιστιοπλοϊκού Αγώνα Ο ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ COASTAL OFFSHORE ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΤΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 1. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΟΜΙΛΟΣ Ο (ΝΟΚΒ) προκηρύσσει τον Ιστιοπλοικό Αγώνα Coastal Offshore 11o

Διαβάστε περισσότερα

PIERO PIERRONI 2015. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ PIERO PIERRONI Λαύριο Κακιά Θάλασσα Λαύριο Σάββατο 6 Ιουνίου 2015

PIERO PIERRONI 2015. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ PIERO PIERRONI Λαύριο Κακιά Θάλασσα Λαύριο Σάββατο 6 Ιουνίου 2015 PIERO PIERRONI 2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ PIERO PIERRONI Λαύριο Κακιά Θάλασσα Λαύριο Σάββατο 6 Ιουνίου 2015 1. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΟΜΙΛΟΣ Ο Ναυτικός Αθλητικός Όμιλος Λαυρεωτικής προκηρύσσει τον αγώνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ 2. ΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ 2. ΙΑΦΗΜΙΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο Ναυταθλητικός Όµιλος ελφινάριο διοργανώνει αγώνα για σκάφη ισοζυγισµένα κατά ORC International, IRC, ORC Club στις 20 & 21 Σεπτεµβρίου 2014, εις µνήµη Ηλία Μαντούβαλου. 1. ΚΑΝΟΝΕΣ Ο αγώνας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ. Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Προσωπικού ΔΕΗ Ναυτικός Αθλητικός Όμιλος Ειρήνης Φιλίας ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ. ΑΓΚΙΣΤΡΙ 2015 Φάληρο Αγκίστρι Φάληρο

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ. Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Προσωπικού ΔΕΗ Ναυτικός Αθλητικός Όμιλος Ειρήνης Φιλίας ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ. ΑΓΚΙΣΤΡΙ 2015 Φάληρο Αγκίστρι Φάληρο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Προσωπικού ΔΕΗ Ναυτικός Αθλητικός Όμιλος Ειρήνης Φιλίας 1 ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ ΑΓΚΙΣΤΡΙ 2015 Φάληρο Αγκίστρι Φάληρο 12-13 Σεπτεμβρίου 2015 Για σκάφη καταμετρημένα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Περιφερειακού Πρωταθλήµατος Θερµαϊκού 2012

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Περιφερειακού Πρωταθλήµατος Θερµαϊκού 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Περιφερειακού Πρωταθλήµατος Θερµαϊκού 2012 1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ 1.1 Το πρωτάθληµα συνδιοργανώνεται από τον Ναυτικό Αθλητικό Όµιλο Καλαµαριάς Θεσσαλονίκης, τον Ναυτικό Όµιλο Ανοιχτής Θάλασσας και τον Ναυτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ. ΓΙΑ ΣΚΑΦΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ORCi & ORC Club

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ. ΓΙΑ ΣΚΑΦΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ORCi & ORC Club 1. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΟΜΙΛΟΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ «ΛΙΜΝΗ 2014 - ΚΩΣΤΑΣ ΡΙΤΣΩΝΗΣ» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΣΚΑΦΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ORCi & ORC Club Ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Χαλκίδας (Ι.Ο.Χ.) προκηρύσσει τον αγώνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ North Aegean Crossing 2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΜΕΡΟΣ 1 1 Διοργανωτής 1.1 Ο Ναυτικός Όμιλος Θεσσαλονίκης διοργανώνει τον αγώνα «North Aegean Crossing 2015». 2 Κανονισμοί 2.1 Οι αγώνες διεξάγονται

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ - 1 -

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ - 1 - ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ - 1 - Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΓΩΝΑ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ *ΠΕΡΑΜΑ 08* ΝΙΚ. ΚΟΥΜΙΩΤΗ 13-14 Οκτωβρίου 2012-2 - 1 ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΟΜΙΛΟΣ Ο Ναυτικός Αθλητικός Όμιλος Περάματος

Διαβάστε περισσότερα

GRAND PRIX ΝΟΤΙΟΥ ΕΥΒΟΪΚΟΥ 2015

GRAND PRIX ΝΟΤΙΟΥ ΕΥΒΟΪΚΟΥ 2015 GRAND PRIX ΝΟΤΙΟΥ ΕΥΒΟΪΚΟΥ 2015 1. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΟΤΙΟΥ ΕΥΒΟΪΚΟΥ GRAND PRIX Νοτίου Ευβοϊκού 2015 Κυριακή 13/9/2015 Σάββατο 19/9/2015 Κυριακή 20/9/2015 Σάββατο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ. ΓΙΑ ΣΚΑΦΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ORCi & ORC Club

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ. ΓΙΑ ΣΚΑΦΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ORCi & ORC Club 1. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΟΜΙΛΟΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ «NON-STOP 2014» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΣΚΑΦΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ORCi & ORC Club Ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Χαλκίδας (Ι.Ο.Χ.) προκηρύσσει τον αγώνα «NON-STOP 2014»

Διαβάστε περισσότερα

2 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Η διεύθυνση της Γραμματείας και της Επιτροπής Αγώνα είναι:

2 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Η διεύθυνση της Γραμματείας και της Επιτροπής Αγώνα είναι: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΠΟΡΟΣ 2014 11 13 Απριλίου 2014 Στην μνήμη του ΜΑΚΗ ΓΚΡΙΤΖΑΛΗ 1 ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ Ο Ν.Ο.Τ.Κ. προκηρύσσει τον αγώνα Πόρος 2014 για σκάφη καταμετρημένα

Διαβάστε περισσότερα

1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ CRETAN UNION CUP 2015 23 29 Mαϊου 2015 1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ Η Περιφέρεια Κρήτης, σε συνεργασία με την Επιτροπή Ανοικτής Θαλάσσης της Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑ ΟΣ «ΙΟΝΥΣΟΥ ΜΕΛΑΝΑΙΓΙ ΟΣ 2015» ΓΙΑ ΣΚΑΦΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ORCi, IRC & ORC Club 30 Μαΐου 1 Ιουνίου 2015

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑ ΟΣ «ΙΟΝΥΣΟΥ ΜΕΛΑΝΑΙΓΙ ΟΣ 2015» ΓΙΑ ΣΚΑΦΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ORCi, IRC & ORC Club 30 Μαΐου 1 Ιουνίου 2015 ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑ ΟΣ «ΙΟΝΥΣΟΥ ΜΕΛΑΝΑΙΓΙ ΟΣ 2015» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΣΚΑΦΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ORCi, IRC & ORC Club 30 Μαΐου 1 Ιουνίου 2015 1 ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΟΜΙΛΟΣ Ο Ναυτικός Όµιλος Ελλάδος προκηρύσσει τον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΛΑΣΗΣ J24 Β ΦΑΣΗ 26 28 / 10 /2013 ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΛΑΣΗΣ J24 Β ΦΑΣΗ 26 28 / 10 /2013 ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Σ Κ Α Φ Ω Ν ΚΛΑΣΗΣ J24 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΛΑΣΗΣ J24 Β ΦΑΣΗ 26 28 / 10 /2013 ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 1. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ Η Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Οµοσπονδία,η Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚHΡYΞΗ ΑΓΩΝΑ. ΑΓΩΝΑΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ «Κ Ε Κ Ρ Ο Π Ι Α» Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2014

ΠΡΟΚHΡYΞΗ ΑΓΩΝΑ. ΑΓΩΝΑΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ «Κ Ε Κ Ρ Ο Π Ι Α» Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2014 ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφεία: Ι. Σταΐκου & Γρίβα 2, 301 00 Αγρίνιο Εγκαταστάσεις: Λίμνη Τριχωνίδα. Πύργος Καινούργιου Αγρινίου Τηλ.: 26410 44433 Fax: 26410 39938 e-mail: iodesailing@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ. Περιφερειακό Πρωτάθληµα Ανοικτής Θάλασσας Νήσων Αιγαίου 2014 11-12 Ιουλίου 2014 Μυτιλήνη & 18-19-20 Ιουλίου 2014 Χίος

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ. Περιφερειακό Πρωτάθληµα Ανοικτής Θάλασσας Νήσων Αιγαίου 2014 11-12 Ιουλίου 2014 Μυτιλήνη & 18-19-20 Ιουλίου 2014 Χίος ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΙΟΥ Περιφερειακό Πρωτάθληµα Ανοικτής Θάλασσας 11-12 Ιουλίου 2014 Μυτιλήνη & 18-19-20 Ιουλίου 2014 Χίος Οδηγίες Πλου ΜΕΡΟΣ 1

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ Διασυλλογικός αγώνας ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΟΥΛΗ 2013 για σκάφη Finn, LASER,LASER RADIAL,LASER 4,7 470, 420, Dragon 16-17/2/2013

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ Διασυλλογικός αγώνας ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΟΥΛΗ 2013 για σκάφη Finn, LASER,LASER RADIAL,LASER 4,7 470, 420, Dragon 16-17/2/2013 ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ Διασυλλογικός αγώνας ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΟΥΛΗ 2013 για σκάφη Finn, LASER,LASER RADIAL,LASER 4,7 470, 420, Dragon 16-17/2/2013 1. ΚΑΝΟΝΕΣ 1.1 Οι αγώνες θα διέπονται από τους κανόνες όπως αυτοί

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ www iopor.com e-mail: info @ iopor.com ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ BIC TECHNO- RS:X 21-22/02/2015 Αρτέμιδα υπό την αιγίδα της ΕΙΟ με την αρωγή των ΝΟΑΣ και ΝΟΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΚΥΠΕΛΛΟ 2010 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ. ΓΙΑ ΣΚΑΦΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ORCi, IRC & ORC Club 6-28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΚΥΠΕΛΛΟ 2010 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ. ΓΙΑ ΣΚΑΦΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ORCi, IRC & ORC Club 6-28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑ ΟΣ «ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΚΥΠΕΛΛΟ 2010» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΓΙΑ ΣΚΑΦΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ORCi, IRC & ORC Club 6-28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 1 ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΟΜΙΛΟΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ο Ναυτικός Όµιλος Ελλάδος προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

4Η ΡΕΓΚΑΤΤΑ ΤΟΥ ΔΙΑΠΟΡΟΥ OPTIMIST,LASER, ΙΣΤΙΟΣΑΝΙΔΑ DIVISION 2 KAI OPEN, CATAMARAN ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 12-13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015

4Η ΡΕΓΚΑΤΤΑ ΤΟΥ ΔΙΑΠΟΡΟΥ OPTIMIST,LASER, ΙΣΤΙΟΣΑΝΙΔΑ DIVISION 2 KAI OPEN, CATAMARAN ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 12-13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 4Η ΡΕΓΚΑΤΤΑ ΤΟΥ ΔΙΑΠΟΡΟΥ OPTIMIST,LASER, ΙΣΤΙΟΣΑΝΙΔΑ DIVISION 2 KAI OPEN, CATAMARAN ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 12-13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΟΡΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΣΙΘΩΝΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ 1.1 Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΝΩΣΗΣ ΕΠΤΑΝΗΣΩΝ 2014

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΝΩΣΗΣ ΕΠΤΑΝΗΣΩΝ 2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΝΩΣΗΣ ΕΠΤΑΝΗΣΩΝ 2014 Φέτος θα γιορτάσουµε την 150η επέτειο της Ένωσης της Επτανήσου µε την Ελλάδα.. Ο Ναυταθλητικός Όµιλος Κεφαλονιάς & Ιθάκης, Ο Αθλητικός Ναυτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΝΑΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ για σκάφη ανοιχτής θάλασσας καταμετρημένα κατά ORCi, ORC Club, IRC. 13-14-15 Ιουνίου 2014. Επίδαυρος 2014.

ΑΓΩΝΑΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ για σκάφη ανοιχτής θάλασσας καταμετρημένα κατά ORCi, ORC Club, IRC. 13-14-15 Ιουνίου 2014. Επίδαυρος 2014. ΑΓΩΝΑΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ για σκάφη ανοιχτής θάλασσας καταμετρημένα κατά ORCi, ORC Club, IRC 13-14-15 Ιουνίου 2014 Επίδαυρος 2014 Διοργανωτής Ναυτικός Αθλητικός Όμιλος Ειρήνης Φιλίας Φάληρο Αίγινα Νέα Επίδαυρος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΝΕΩΡΙΟ ΜΟΡΟ Ο ΟΣ ΑΚΤΗ ΕΝΩΣΕΩΣ ΕΝΕΤΙΚΟ ΛΙΜΑΝΙ ΧΑΝΙΩΝ TΗΛ-ΦΑΞ 2821040265 ΤΗΛ- ΦΑΧ 2821041174

ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΝΕΩΡΙΟ ΜΟΡΟ Ο ΟΣ ΑΚΤΗ ΕΝΩΣΕΩΣ ΕΝΕΤΙΚΟ ΛΙΜΑΝΙ ΧΑΝΙΩΝ TΗΛ-ΦΑΞ 2821040265 ΤΗΛ- ΦΑΧ 2821041174 ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΝΕΩΡΙΟ ΜΟΡΟ Ο ΟΣ ΑΚΤΗ ΕΝΩΣΕΩΣ ΕΝΕΤΙΚΟ ΛΙΜΑΝΙ ΧΑΝΙΩΝ TΗΛ-ΦΑΞ 2821040265 ΤΗΛ- ΦΑΧ 2821041174 HANIA SAILING CLUB NEORIO MORO AKTI ENOSEOS STREET VENETIAN HARBOR XANIA TEL-FAX 2821040265

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙ 2012 15-16 Σεπτεμβρίου 2012 διοργανωτές Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Προσωπικού ΔΕΗ Ναυτικός Αθλητικός Όμιλος Ειρήνης Φιλίας Φάληρο Αγκίστρι Φάληρο ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ για σκάφη ανοιχτής θάλασσας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΝΑΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ για σκάφη ανοιχτής θάλασσας καταμετρημένα κατά ORCi, ORC Club, IRC ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ

ΑΓΩΝΑΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ για σκάφη ανοιχτής θάλασσας καταμετρημένα κατά ORCi, ORC Club, IRC ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ ΑΓΩΝΑΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ για σκάφη ανοιχτής θάλασσας καταμετρημένα κατά ORCi, ORC Club, IRC Φάληρο Αίγινα Νέα Επίδαυρος Φάληρο 12-14 Ιουνίου 2015 Διοργανωτής Όμιλος ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΡΟΔΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 2015

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΡΟΔΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 2015 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΡΟΔΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 2015 Ρόδος, Μάρτιος 2015 1. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ Ο Αθλητικός Σύλλογος Ιστιοπλόων Ανοικτής Θάλασσας Ρόδου (ΑΣΙΑΘΡ) προκηρύσσει την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ & ΚΡΗΤΗΣ OPTIMIST LASER 4.7 & ΔΙΑΣΥΛΟΓΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΑΠΑΛΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ & ΚΡΗΤΗΣ OPTIMIST LASER 4.7 & ΔΙΑΣΥΛΟΓΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΑΠΑΛΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ & ΚΡΗΤΗΣ OPTIMIST LASER 4.7 & ΔΙΑΣΥΛΟΓΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΑΠΑΛΑ ΧΙΟΣ 21 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ 1.1 Οι αγώνες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ORCi 2009 (10-13/09/2009)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ORCi 2009 (10-13/09/2009) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ORCi 2009 (10-13/09/2009) 1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΟΝΟΣ & ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ Ο Ν.Ο.Τ.Κ. προκηρύσσει το «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ORCi 2009» τη διοργάνωση του οποίου του ανάθεσε η Ε.Ι.Ο./Ε.Α.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ «COASTAL 2014»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ «COASTAL 2014» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ «COASTAL 2014» ΓΙΑ ΣΚΑΦΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ORCi, IRC & ORC Club 1. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ Ο Ναυταθλητικός Όμιλος Ειρήνης - Φιλίας () προκηρύσσει τον αγώνα COASTAL 2014, για

Διαβάστε περισσότερα

3ο ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΒΟΤΣEΙΑ 2012 ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙ Α ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΣΕΙΡΑΣ ΑΓΩΝΩΝ

3ο ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΒΟΤΣEΙΑ 2012 ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙ Α ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΣΕΙΡΑΣ ΑΓΩΝΩΝ 3ο ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΒΟΤΣEΙΑ 2012 ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙ Α ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΣΕΙΡΑΣ ΑΓΩΝΩΝ Ο Ναυτικός Όµιλος Ανοιχτής Θάλασσας, ο Ναυτικός Όµιλος Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΡΟΔΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 2014

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΡΟΔΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 2014 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΡΟΔΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 2014 Ρόδος, Απρίλιος 2014 1. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ Ο Αθλητικός Σύλλογος Ιστιοπλόων Ανοικτής Θάλασσας Ρόδου (ΑΣΙΑΘΡ) προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ «ΑΧΑΙΟΣ ΚΥΠΕΛΛΟ ΦΛΟΓΑ 2015» OPTIMIST, LASER 4.7/RDL/STD 28/2 & 1/3/2015 Ι.Ο.ΠΑΤΡΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ

ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ «ΑΧΑΙΟΣ ΚΥΠΕΛΛΟ ΦΛΟΓΑ 2015» OPTIMIST, LASER 4.7/RDL/STD 28/2 & 1/3/2015 Ι.Ο.ΠΑΤΡΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ «ΑΧΑΙΟΣ ΚΥΠΕΛΛΟ ΦΛΟΓΑ 2015» OPTIMIST, LASER 4.7/RDL/STD 28/2 & 1/3/2015 Ι.Ο.ΠΑΤΡΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ 1.1 Οι αγώνες θα διέπονται από τους κανόνες όπως αυτοί ορίζονται στους Κανόνες

Διαβάστε περισσότερα

2 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Η Διεύθυνση της Γραμματείας και της Οργανωτικής Επιτροπής είναι η ακόλουθη:

2 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Η Διεύθυνση της Γραμματείας και της Οργανωτικής Επιτροπής είναι η ακόλουθη: Ιστιοπλοϊκός Όµιλος Κέρκυρας ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Iστιοπλοϊκού Aγώνα Aνοιχτής Θάλασσας για σκάφη ORCi, ORC Club, ΟRC Club No Spinnaker, IRC & Sport Boats στην θαλάσσια περιοχή του Ιονίου 26η ιεθνής Ιστιοπλοϊκή Εβδοµάδα

Διαβάστε περισσότερα

1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ο Το θα διεξαχθεί σύµφωνα µε: α) Τους κανονισµούς που αναφέρονται στο άρθρο 4 της Προκήρυξης του αγώνα, όπως αυτοί τροποποιούνται από τις παρούσες Οδηγίες Πλου. Όπου υπάρχει αντιπαράθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ ΑΓΩΝΑΣ «ΕΙΡΗΝΗΣ ΦΙΛΙΑΣ 2015 ΦΑΛΗΡΟ ΒΑΘΥ ΜΕΘΑΝΩΝ» 10 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ

ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ ΑΓΩΝΑΣ «ΕΙΡΗΝΗΣ ΦΙΛΙΑΣ 2015 ΦΑΛΗΡΟ ΒΑΘΥ ΜΕΘΑΝΩΝ» 10 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΓΙΑ ΣΚΑΦΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ORCi, IRC, ORC Club 1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Ο αγώνας αυτός θα διεξαχθεί σύμφωνα με: o Τους κανονισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 2 της Προκήρυξης του αγώνα, όπως αυτοί τροποποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

1.2 Συνδιοργανωτές: Το Ίδρυμα Chrisstine and Goran Schildt, ο Πολιτιστικός και Μορφωτικός Σύλλογος Νέων Λέρου «Άρτεμις» και ο Δήμος Λέρου.

1.2 Συνδιοργανωτές: Το Ίδρυμα Chrisstine and Goran Schildt, ο Πολιτιστικός και Μορφωτικός Σύλλογος Νέων Λέρου «Άρτεμις» και ο Δήμος Λέρου. 6 η ΡΕΓΚΑΤΑ ΓΙΩΡΑΝ ΣΙΛΝΤ 13-17 Σεπτεμβρίου 2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1.ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΑΡΧΗ 1.1 Η 6 η Ρεγκάτα Γιώραν Σίλντ διοργανώνεται από τον Ναυτικό Όμιλο Λέρου υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και

Διαβάστε περισσότερα

4ο ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΒΟΤΣEΙΑ 2013 ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙ Α ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΣΕΙΡΑΣ ΑΓΩΝΩΝ

4ο ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΒΟΤΣEΙΑ 2013 ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙ Α ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΣΕΙΡΑΣ ΑΓΩΝΩΝ 4ο ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΒΟΤΣEΙΑ 2013 ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙ Α ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΣΕΙΡΑΣ ΑΓΩΝΩΝ Ο Ναυτικός Όµιλος Ανοιχτής Θάλασσας, ο Ναυτικός Όµιλος Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΕΛΛΟ ΠΑΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ Σ Κ Α Φ Ω Ν ΚΛΑΣΗΣ J/24. 10-13 Ιουνίου 2011

ΚΥΠΕΛΛΟ ΠΑΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ Σ Κ Α Φ Ω Ν ΚΛΑΣΗΣ J/24. 10-13 Ιουνίου 2011 ΚΥΠΕΛΛΟ ΠΑΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ Σ Κ Α Φ Ω Ν ΚΛΑΣΗΣ J/24 10-13 Ιουνίου 2011 1. ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο Ναυτικός Όµιλος Πάρου σε συνεργασία µε την Ελληνική Κλάση Σκαφών J/24, και την ΕΙΟ/ΕΑΘ, διοργανώνει

Διαβάστε περισσότερα

Κύπελλο Βορείου Αιγαίου 2015 Προκήρυξη

Κύπελλο Βορείου Αιγαίου 2015 Προκήρυξη Κύπελλο Βορείου Αιγαίου 2015 8 έως 13 Αυγούστου 2015 Porto Carras Resort Χαλκιδική 1 Διοργανωτής 1.1 Ο Ναυτικός Όμιλος Θεσσαλονίκης διοργανώνει το Κύπελλο Βορείου Αιγαίου 2015 υπό την αιγίδα της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΣ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ OPTIMIST- LASER 4,7& LASER RDL «ΦΑΝΗΣ ΛΥΡΩΝΗΣ» ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ ΟΜΙΛ0Σ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 8-9/3/2014 ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ

ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΣ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ OPTIMIST- LASER 4,7& LASER RDL «ΦΑΝΗΣ ΛΥΡΩΝΗΣ» ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ ΟΜΙΛ0Σ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 8-9/3/2014 ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΣ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ OPTIMIST- LASER 4,7& LASER RDL «ΦΑΝΗΣ ΛΥΡΩΝΗΣ» ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ ΟΜΙΛ0Σ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 8-9/3/2014 ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ 1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ Ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Ηρακλείου, σε συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ ΑΓΩΝΑΣ «ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ 2015» ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ ΑΓΩΝΑΣ «ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ 2015» ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ ΑΓΩΝΑΣ «ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ 2015» ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ 1.1 Ο αγώνας θα διέπεται από τους κανόνες Αγώνων Ιστιοπλοΐας (Racing Rules of Sailing 2013 2016). 1.2 Ισχύουν

Διαβάστε περισσότερα

Cyclades Regatta 2015

Cyclades Regatta 2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 21 ος ΔΙΕΘΝΗΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ Cyclades Regatta 2015 26 Ιουνίου 5 Ιουλίου 2015 1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ Ο Ν.Ο.Τ.Κ. προκηρύσσει τον 21 ο Διεθνή Ιστιοπλοϊκό Αγώνα Ανοικτής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΛΑΣΗΣ J/24 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΛΑΣΗΣ J/24 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ Σ Κ Α Φ Ω Ν ΚΛΑΣΗΣ J/24 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΛΑΣΗΣ J/24 Α ΦΑΣΗ 17 19 2015 ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1. ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ Ο Ναυτικός Οµιλος Ελλάδος σε συνεργασία µε τον Ελληνικό Σύνδεσµο

Διαβάστε περισσότερα

2 ος ΑΓΩΝΑΣ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ Β! ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ

2 ος ΑΓΩΝΑΣ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ Β! ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ 2 ος ΑΓΩΝΑΣ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ Β! ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ 19 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 1. ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΑΡΧΗ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. 1.1 Ο Ναυτικός Όμιλος Λέρου, Ναυτικός Όμιλος Σάμου, Ναυταθλητικός Όμιλος Καρλοβάσου,

Διαβάστε περισσότερα

27η ΔΙΕΘΝΗΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΙΟΝΙΟΥ 2015

27η ΔΙΕΘΝΗΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΙΟΝΙΟΥ 2015 27η ΔΙΕΘΝΗΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΙΟΝΙΟΥ 2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ 1. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ο Ι.Ο. Πατρών, ο Ι.Ο. Κέρκυρας, ο ΝΑ.Ο. Κεφαλονιάς-Ιθάκης, ο Α.Ο. Ιθάκης «Η ΠΡΟΟΔΟΣ», ο Α.Ν.Ο. Ζακύνθου, ο Ν.Ο. Λευκάδας

Διαβάστε περισσότερα

1ο Χειμερινό Κύπελλο Marblehead 15/3/2015 ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ

1ο Χειμερινό Κύπελλο Marblehead 15/3/2015 ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 1ο Χειμερινό Κύπελλο Marblehead 15/3/2015 ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ Οι αγώνες θα διέπονται από: 1.1 Τους Κανόνες Αγώνων Ιστιοπλοΐας RRS 2013-2016 όπως τροποποιούνται από το παράρτημα Ε για τα τηλεκατευθυνόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ (Ε.Ι.Ο.) ΣΤΟΥΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΙΣΤΙΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΑ 86.1(a) ΤΩΝ RRS ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ 2012 Οι παρούσες διατάξεις ισχύουν μέχρι την 1/3/2013 για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΣΚΑΦΩΝ ΚΛΑΣΗΣ J24 ΟΡΜΟΣ ΣΟΥΔΑΣ 2015

ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΣΚΑΦΩΝ ΚΛΑΣΗΣ J24 ΟΡΜΟΣ ΣΟΥΔΑΣ 2015 ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΣΚΑΦΩΝ ΚΛΑΣΗΣ J24 ΟΡΜΟΣ ΣΟΥΔΑΣ 2015 21-22/03/2015 1. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο ΙΟΧ σε συνεργασία με την Ελληνική Κλάση Σκαφών J/24, και την ΕΙΟ/ΕΑΘ, διοργανώνει αγώνα με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

16ος Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν ΔΙΕΘΝΗΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ

16ος Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν ΔΙΕΘΝΗΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 16ος Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν 3-10 Ιουλίου Βουλιαγμένη - Τήνος - Αιγιάλη Αμοργού - Πλατύς Γιαλός Σίφνου - Σούνιο Σελίδα 1 1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ. τον. διεξαχθεί ΤΡΙΤΗ. Βουλιαγμένης. ακόλουθη: Για 4 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 2012. IMS Rule 2012. Συγκρούσεων

ΟΜΙΛΟΣ. τον. διεξαχθεί ΤΡΙΤΗ. Βουλιαγμένης. ακόλουθη: Για 4 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 2012. IMS Rule 2012. Συγκρούσεων ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ 2012 Προκήρυξη Ιστιοπλοϊκού Αγώνα Α Ο ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ COASTAL OFFSHORE ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΤΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 1. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΟΜΙΛΟΣ Ο (ΝΟΚΒ) προκηρύσσει τον Ιστιοπλοικό Αγώνα Coastal Offshore 8o Κύπελλο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ORCi & IRC ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 2015 & OPEN INTERNATIONAL OFFSHORE REGATTA «IN MEMORY OF SPIROS DIMOU» 09-13 Σεπτεμβρίου 2015 Athens 1. ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ 1.1 Ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος

Διαβάστε περισσότερα

«ΛΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ 2012»

«ΛΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ 2012» «ΛΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ 2012» Ο Λάκης Κυριακίδης γεννήθηκε το 1942 στην Αθήνα. Ασχολήθηκε με την κωπηλασία από πολύ μικρή ηλικία αλλά αυτό που τον κέρδισε ήταν η ιστιοπλοΐα. Μία και μόνο αναγνωριστική βόλτα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ (EIO/EAΘ) ΣΤΟΥΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΙΣΤΙΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΑ 86.1(a) ΤΩΝ RRS ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ 2013 Οι παρούσες διατάξεις ισχύουν μέχρι την 1/3/2014 για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΟΡΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ

ΕΦΟΡΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΕΦΟΡΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Πρωτάθληµα Ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θαλάσσης 2015 Κατηγορίες ORCi - ORC CLUB Προκήρυξη και Οδηγίες Πλου ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΦΟΡΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΥΠΕΛΛΟ ΣΑΛΑΜΙΝΟΜΑΧΩΝ

«ΚΥΠΕΛΛΟ ΣΑΛΑΜΙΝΟΜΑΧΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΥΡΚΑΡΙΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ(ΝΟΒΣ) SALAMISYACHTINGCLUB (ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΑΡ. 2250/2004 ΠΡΩΤΟ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ) ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΕΩΣ:2003 ΜΕΛΟΣ της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ www.nobs.gr Ο ΗΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΚΡΗΤΗΣ OPTIMIST & LASER 4,7 ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΑΠΑΛΑ 21 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΚΡΗΤΗΣ OPTIMIST & LASER 4,7 ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΑΠΑΛΑ 21 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΚΡΗΤΗΣ OPTIMIST & LASER 4,7 ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΑΠΑΛΑ 21 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΙΟΥ ΧΙΟΣ ΕΛΛΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ 1. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Syros Classic Yacht Regatta 2015

Syros Classic Yacht Regatta 2015 Syrs Classic Yacht Regatta 2015 Διεθνής Αγώνας Κλασσικών και Παραδοσιακών Σκαφών 25-28 Ιουνίου 2015 1. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο Ναυτικός Όμιλος Σύρου και ο Ναυτικός Όμιλος Ελλάδος προκηρύσσουν τον «Διεθνή

Διαβάστε περισσότερα

ORCi & IRC ΠΡΟΚHΡYΞΗ ΑΓΩΝΑ

ORCi & IRC ΠΡΟΚHΡYΞΗ ΑΓΩΝΑ ORCi ORCi 3 ORC-I Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 2015 & ORCi, IRC Open International Offshore Regatta «In memory of Spiros Dimou» Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Πειραιώς 09-13 Σεπτεμβρίου 2015 Πειραιάς 1. Διοργανωτής 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Σ Τ Ρ Ι Κ Α Κ Ε Ι Α 2 0 1 2 6-7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012

Π Α Σ Τ Ρ Ι Κ Α Κ Ε Ι Α 2 0 1 2 6-7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 Π Α Σ Τ Ρ Ι Κ Α Κ Ε Ι Α 2 0 1 2 6-7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Π Λ Ο Υ 1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ Η Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, ο Ναυτικός Όμιλος Ελλάδος και ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Πειραιώς διοργανώνουν υπό την αιγίδα της

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΕΩΝ ΠΑΛΑΤΙΩΝ & ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΕΩΝ ΠΑΛΑΤΙΩΝ & ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΕΩΝ ΠΑΛΑΤΙΩΝ & ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΩΡΩΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ «ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΣΤΟΝ ΩΡΩΠΟ» ΓΙΑ ΣΚΑΦΗ OPTIMIST & LASER 4,7 12 & 13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Το προπονητικό camp θα διεξαχθεί στις εγκαταστάσεις του Ναυτικού Ομίλου Ρόδου και οι αγώνες στην θαλάσσια περιοχή Ενυδρείου της Ρόδου.

Το προπονητικό camp θα διεξαχθεί στις εγκαταστάσεις του Ναυτικού Ομίλου Ρόδου και οι αγώνες στην θαλάσσια περιοχή Ενυδρείου της Ρόδου. Ημερονηνία: 09/12/2009 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟΥ CAMP ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΚΥΠΕΛΛΟ «ΕΜ. ΡΟΥΣΑΚΗΣ» ΜΕ ΣΚΑΦΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ OPTI MIST, LASER RDL ΚΑΙ LASER 4.7 ΣΤΗ ΡΟΔΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘΜ. 02/13

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘΜ. 02/13 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘΜ. 02/13 Αρ πρωτ.: 130304001 Hµεροµηνία 04 Μαρτίου 2013 ΠΡΟΣ: ΤΟΥΣ ΟΜΙΛΟΥΣ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΟΥΝ ΑΓΩΝΕΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ.

Διαβάστε περισσότερα

Ένας όρος που χρησιµοποιείται όπως δηλώνεται κατωτέρω, είναι τυπωµένος µε πλάγια γράµµατα, ή σε προοίµια, µε έντονα πλάγια γράµµατα.

Ένας όρος που χρησιµοποιείται όπως δηλώνεται κατωτέρω, είναι τυπωµένος µε πλάγια γράµµατα, ή σε προοίµια, µε έντονα πλάγια γράµµατα. ΟΡΙΣΜΟΙ Ένας όρος που χρησιµοποιείται όπως δηλώνεται κατωτέρω, είναι τυπωµένος µε πλάγια γράµµατα, ή σε προοίµια, µε έντονα πλάγια γράµµατα. Εγκατάλειψη: Μία ιστιοδροµία που µία επιτροπή αγώνων ή µία επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο ΕΑΘ/ΕΙΟ 13/3/2014

Ενημερωτικό Δελτίο ΕΑΘ/ΕΙΟ 13/3/2014 Ενημερωτικό Δελτίο ΕΑΘ/ΕΙΟ 13/3/2014 ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ 2014 (ΕΙΟ, ΕΑΘ, OSR, ORC/IMS) Η ΕΑΘ/ΕΙΟ ενημερώνει τους ομίλους, τους αγωνιζομένους, τους ιδιοκτήτες σκαφών, τους διοργανωτές αγώνων, τα στελέχη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΓΩΝΩΝ ΜΕ ΙΣΤΙΟΣΑΝΙΔΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΓΩΝΩΝ ΜΕ ΙΣΤΙΟΣΑΝΙΔΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΓΩΝΩΝ ΜΕ ΙΣΤΙΟΣΑΝΙΔΕΣ Οι αγώνες για ιστιοσανίδες θα διεξάγονται σύμφωνα με τους Κανόνες Αγώνων Ιστιοπλοΐας όπως τροποποιούνται από αυτό το Παράρτημα. Ο όρος «σκάφος» στους κανονισμούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘΜ. 02/14

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘΜ. 02/14 Αρ πρωτ.: 140221002 Hμερομηνία 21 Φεβρουαρίου 2014 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘΜ. 02/14 ΠΡΟΣ: ΤΟΥΣ ΟΜΙΛΟΥΣ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΟΥΝ ΑΓΩΝΕΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ. ΘΕΜΑ 1. Έκδοση πιστοποιητικών ORC Club, ORC International

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ/ΕΙΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ/ΕΙΟ 2012 1/1 έως 30/9 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ/ΕΙΟ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Τ ο δυσμενές κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον που βιώνει η πατρίδα μας αναπόφευκτα επηρεάζει την ιστιοπλοϊκή δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. Αγώνες 1.1. Πρωταθλήματα 1.2. Ranking Lists 1.2.1. Διαχωρισμός Κατηγοριών Ranking List 1.3. Κύπελλα 1.3.1. Παγκύπριο Κύπελλο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΓΩΝΩΝ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ 2013 2016

ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΓΩΝΩΝ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ 2013 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΓΩΝΩΝ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ 2013 2016 ΔΙΕΘΝΗΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ INTERNATIONAL SAILING FEDERATION 1 Μετάφραση κειμένων και προσαρμογή στα Ελληνικά: Κώστας Τσαντίλης,

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Ανοικτής Θαλάσσης

Επιτροπή Ανοικτής Θαλάσσης Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία Επιτροπή Ανοικτής Θαλάσσης ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΣΚΑΦΩΝ ΣΕ ΑΓΩΝΕΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Γιάννης Καλατζής Αρχικαταμετρητής ΕΑΘ 2011 v3 Έκδοση 2011 v3 Οι αγώνες ιστιοπλοΐας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 : ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ORC INTERNATIONAL, ORC CLUB & IRC 2012

ΘΕΜΑ 1 : ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ORC INTERNATIONAL, ORC CLUB & IRC 2012 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘΜ. 02/12 I IPK. : 1 2 0 2 1 6 0 0 3 HE>IHE@FU: 2 0 / 0 2 / 2 0 1 2 ΠΡΟΣ: ΤΟΥΣ ΟΜΙΛΟΥΣ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΟΥΝ ΑΓΩΝΕΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ. ΘΕΜΑ 1. Έκδοση πιστοποιητικών ORC Club, ORC International

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Αγώνες Ιστορικής Μνήμης - 4 Οκτωβρίου 2015 - www.neasmirnihistoricrun.gr ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Αγώνες Ιστορικής Μνήμης Νέα Σμύρνη 2015 4 Οκτωβρίου 2015 Αγώνες: 10 Χλμ., 5 Χλμ., 2,5 Χλμ. Ο Πολιτιστικός Οργανισμός,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΕΠΑΘΛΟΥ DRIFT & φιλικός αγώνας GP

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΕΠΑΘΛΟΥ DRIFT & φιλικός αγώνας GP ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2 ος αγώνας ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΕΠΑΘΛΟΥ DRIFT & φιλικός αγώνας GP ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΠΙΣΤΑ ΚΑΡΤ ΣΕΡΡΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΑΜΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Έναρξη Εγγραφών Δευτέρα 15.08.13 ώρα 18:00 Λήξη

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμοί Ανοικτής Θαλάσσης 2015

Κανονισμοί Ανοικτής Θαλάσσης 2015 Επιτροπή Ανοικτής Θαλάσσης (ΕΑΘ) Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία (ΕΙΟ) Κανονισμοί Ανοικτής Θαλάσσης 2015 1. Ισοζυγισμός Συστήματα Καταμέτρησης και Ισοζυγισμού 2. Αλλαγές OSR 2015 3. Αλλαγές IMS Rule 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2014 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2014 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2014 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣΣ ο 2014 ψηφίστηκε ο Νόμος 4256 περί Τουριστικών πλοίων και άλλες διατάξεις, όπου οι προτάσεις της ΕΑΘ/ΕΙΟ και των Ναυτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΥΝ ΑΓΩΝΕΣ. Θαλάσσης 2015. Πιστοποιητικά IRC. χρονική εκδοθέν.

ΟΥΝ ΑΓΩΝΕΣ. Θαλάσσης 2015. Πιστοποιητικά IRC. χρονική εκδοθέν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ HELLENICC SAILING FEDERATION Αρρ πρωτ.: 150224010 Hμερομηνία 24 /2/ 2015 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘΜ. 02/15 ΠΡΟΣ: ΤΟΥΣ ΟΜΙΛΟΥΣ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΟ ΟΥΝ ΑΓΩΝΕΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ.

Διαβάστε περισσότερα

«1o KAVOURI TENNIS CLUB OPEN SERIES» (ΑΝΔΡΩΝ / ΓΥΝΑΙΚΩN)

«1o KAVOURI TENNIS CLUB OPEN SERIES» (ΑΝΔΡΩΝ / ΓΥΝΑΙΚΩN) «1o KAVOURI TENNIS CLUB OPEN SERIES» (ΑΝΔΡΩΝ / ΓΥΝΑΙΚΩN) 21 27/ 06 / 15 Το Καβούρι Tennis Club, προκηρύσσει το «Δ τουρνουά Διπλών Ανδρών / Γυναικών, 1 Ο KAVOURI TENNIS CLUB OPEN SERIES». Το οποίο εντάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

«ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΕΦΑΛΑΣ 2015» ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ OPTIMIST, LASER RDL, LASER

«ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΕΦΑΛΑΣ 2015» ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ OPTIMIST, LASER RDL, LASER ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ 11 ο ΚΥΠΕΛΛΟ «ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΕΦΑΛΑΣ 2015» ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ OPTIMIST, LASER RDL, LASER 4.7 και 8 ο Κύπελλο «Ανάπτυξης OPTIMIST Καβάλα 2015,» 11 13 Σεπτεμβρίου 2015 1. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ 1.1 Ο Ναυτικός Όμιλος

Διαβάστε περισσότερα

Αεροδρόµιο Ελληνικού, 24 Οκτωβρίου 2004 ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Αεροδρόµιο Ελληνικού, 24 Οκτωβρίου 2004 ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «TRIAL 4X4» Αεροδρόµιο Ελληνικού, 24 Οκτωβρίου 2004 ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Έναρξη εγγραφών ευτέρα 11 Οκτωβρίου Λήξη εγγραφών ευτέρα 18 Οκτωβρίου ώρα 18:00 Έλεγχος εξακρίβωσης Κυριακή 24 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Serve It Smash It Win It Love It

Serve It Smash It Win It Love It ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ 2 ο TENNIS4U Junir Tennis Open 2015 Το TENNIS4U.gr προκηρύσσει το 2 ο Tennis 4u Junir Tennis Open Απρίλιος 2015. Έναρξη Αγώνων Η έναρξη των αγώνων θα γίνει από Παρασκευή 3 Απριλίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΤΑΧΥΠΛΟΪΑΣ 2014 ΠΟΛΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΟΥΝ ΑΓΩΝΕΣ

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΤΑΧΥΠΛΟΪΑΣ 2014 ΠΟΛΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΟΥΝ ΑΓΩΝΕΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΤΑΧΥΠΛΟΪΑΣ 2014 ΠΟΛΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΟΥΝ ΑΓΩΝΕΣ 1. ΛΕ.Τ.Φ.ΜΑ. ΠΙΕΡΙΑΣ 10-11 ΜΑΪΟΥ 2. Ο.Φ.Σ.Κ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 7-8 ΙΟΥΝΙΟΥ 3. ΕΛΤ ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΑΣ NOΤICE OF RACE

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΑΣ NOΤICE OF RACE ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΑΣ NOΤICE OF RACE ΑΓΩΝΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Β 04 ΚΑΙ 05 OKTΩΒΡΗ 2014 REGATTA FILIPPOS B 04 AND 05 OCTOBER 2014 1. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΟΜΙΛΟΣ - ORGANIZING AUTHORITY Ο Όμιλος Θαλασσίων Αθλημάτων Καβάλας,

Διαβάστε περισσότερα

Με πανσέληνο στα Κουφονήσια τερμάτισε αγωνιστικά το 21st Cyclades Regatta 2015 του Ν.Ο.Τ.Κ.

Με πανσέληνο στα Κουφονήσια τερμάτισε αγωνιστικά το 21st Cyclades Regatta 2015 του Ν.Ο.Τ.Κ. 3 Ιουλίου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Με πανσέληνο στα Κουφονήσια τερμάτισε αγωνιστικά το 21st Cyclades Regatta 2015 του Ν.Ο.Τ.Κ. Με φωτοβολίδες υποδέχθηκε ο πρόεδρος της Δημοτικής Κονότητας Κουφονησίων Αντώνης

Διαβάστε περισσότερα

9 η ΑΝΑΒΑΣΗ ΑΡΧΑΙΑΣ ΑΙΓΕΙΡΑΣ

9 η ΑΝΑΒΑΣΗ ΑΡΧΑΙΑΣ ΑΙΓΕΙΡΑΣ 1 9 η ΑΝΑΒΑΣΗ ΑΡΧΑΙΑΣ ΑΙΓΕΙΡΑΣ Σάββατο - Κυριακή 20-21 Ιουνίου 2009 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΑΡΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΜΑΙΟΥ 2009 ΩΡΑ 17: 00 ΛΗΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΩΡΑ 22:00 ΔΙΑΝΟΜΗ ΑΡΙΘΜΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ της ΟΤΟΕ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ «ΟΤΟΕ TENNIS OPEN 2014» ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ TENNIS CLUB 2 31 ΜΑΪΟΥ 2014

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ της ΟΤΟΕ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ «ΟΤΟΕ TENNIS OPEN 2014» ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ TENNIS CLUB 2 31 ΜΑΪΟΥ 2014 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ της ΟΤΟΕ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ «ΟΤΟΕ TENNIS OPEN 2014» ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ TENNIS CLUB 2 31 ΜΑΪΟΥ 2014 Απρίλιος 2014 Χώρος και οργάνωση Έδρα ΔΗΜ. ΑΘΛ. ΕΓΚ. ΑΥΛΑΚΙΟΥ (ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ), Τ.Κ. 19003 Τηλέφωνα

Διαβάστε περισσότερα