ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗΣ Α ΡΟΤΗΤΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΕΜΦΡΑΚΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΤΙΛΒΩΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗΣ Α ΡΟΤΗΤΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΕΜΦΡΑΚΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΤΙΛΒΩΣΗ"

Transcript

1 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2013,70(1): ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗΣ Α ΡΟΤΗΤΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΕΜΦΡΑΚΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΤΙΛΒΩΣΗ. ΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ*, Ε. ΚΟΛΙΝΙΩΤΗ-ΚΟΥΜΠΙΑ**, Π. ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ***, Ε. ΠΑΥΛΙ ΟΥ**** Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Ο σκοπός της εργασίας αυτής ήταν η μελέτη της επιφανειακής αδρότητας πέντε σύγχρονων αισθητικών εμφρακτικών υλικών, ύστερα από τη λείανση και στίλβωσή τους με τέσσερα διαφορετικά συστήματα λείανσης και στίλβωσης. Τα υλικά που μελετήθηκαν ήταν: μία μικρο βριδική σύνθετη ρητίνη (Filtek Z250), μία σύνθετη ρητίνη τύπου σιλοράνης (Filtek Silorane), ένα giomer (Beautifil II), ένα compomer (Dyract Extra) και μία ρητινώδης τροποποιημένη υαλο ονομερής κονία (Ketac N100). Κατασκευάστηκαν 40 κυλινδρικά δοκίμια (6mm διάμετρος και 3mm πάχος) από κάθε υλικό και χωρίστηκαν σε πέντε ομάδες. Τα δοκίμια της πρώτης ομάδας δεν λειάνθηκαν μετά την αφαίρεση της ταινίας κελλουλο τη, ενώ τα υπόλοιπα λειάνθηκαν με εγγλυφίδα carbide (30 λεπίδων). Στη συνέχεια, τα δοκίμια της δεύτερης ομάδας στιλβώθηκαν με δίσκους Super Snap, τα δοκίμια της τρίτης ομάδας με το σύστημα λείανσης Diacomp, τα δοκίμια της τέταρτης ομάδας με το σύστημα λείανσης One Gloss και τα δοκίμια της πέμπτης ομάδας με το σύστημα λείανσης Astrobrush. Η επιφανειακή αδρότητα των δοκιμίων υπολογίστηκε σε μονάδες Ra (μm) με δισδιάστατο προφιλόμετρο ακίδας και οι επιφάνειες των δοκιμίων αξιολογήθηκαν ποιοτικά με παρατήρηση σε ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης (SEM). Η στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων των τιμών Ra έγινε με ANOVA και Tukey s HSD test σε επίπεδο σημαντικότητας α:0,05. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι στα δοκίμια που χρησιμοποιήθηκε μόνο η ταινία κελλουλο τη παρουσίασαν τις μικρότερες τιμές επιφανειακής αδρότητας (Ra) και ακολούθησαν τα δοκίμια που λειάνθηκαν με δίσκους Super Snap, με ελαστικά Diacomp και με ελαστικά One Gloss, ενώ οι μεγαλύτερες τιμές επιφανειακής αδρότητας παρουσιάστηκαν στα δοκίμια που χρησιμοποιήθηκε το σύστημα λείανσης Astrobrush (p<0,05). Από τα εμφρακτικά υλικά που χρησιμοποιήθηκαν, τα δοκίμια του Ketac N100 παρουσίασαν τις μεγαλύτερες τιμές επιφανειακής αδρότητας (Ra), ενώ οι διαφορές στην επιφανειακή αδρότητα μεταξύ των άλλων εμφρακτικών υλικών, για το ίδιο σύστημα λείανσης, δεν ήταν στατιστικά σημαντικές (p>0,05). ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η χρήση των αισθητικών εμφρακτικών υλικών έχει αυξηθεί σημαντικά, λόγω της απαίτησης για καλύτερη αισθητική, της σημαντικής βελτίωσης των ιδιοτήτων αυτών των υλικών και της Από το Εργαστήριο Οδοντικής Χειρουργικής της Οδοντιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. * ιδάκτωρ Εργαστηρίου Οδοντικής Χειρουργικής Α.Π.Θ. ** Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Εργαστηρίου Οδοντικής Χειρουργικής Α.Π.Θ. *** Επίκουρος Καθηγητής Εργαστηρίου Οδοντικής Χειρουργικής Α.Π.Θ. **** Επίκουρη Καθηγήτρια Εργαστηρίου Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Α.Π.Θ. ΟΡΟΙ ΕΥΡΕΤΗΡΙΑΣΜΟΥ: Αισθητικά εμφρακτικά υλικά, Συστήματα λείανσης και στίλβωσης, Επιφανειακή αδρότητα. απλοποίησης της τεχνικής σύνδεσής τους με τους οδοντικούς ιστούς. Αποτέλεσμα των προσπαθειών για την κατασκευή σύνθετων ρητινών με καλύτερες ιδιότητες, κυρίως όσον αφορά στη συστολή πολυμερισμού, ήταν η εμφάνιση ενός νέου είδους σύνθετων ρητινών που ονομάστηκαν σιλοράνες (siloranes). To όνομά τους προέρχεται από την παρουσία στη σύνθεσή τους δύο διαφορετικών συστημάτων μονομερών, που παίζουν βασικό ρόλο στις ιδιότητές τους, τις σιλοξάνες (siloxanes) και τις οξιράνες (oxiranes). Οι σιλοράνες εμφανίζουν μικρότερη συστολή πολυμερισμού (~1% κ.ό.) σε σύγκριση με τις μεθακρυλικές σύνθετες ρητίνες, ενώ ταυτόχρονα αναπτύσσονται μικρότερες δυνάμεις στα τοιχώματα των κοιλοτήτων κατά τη συστολή του πολυμερισμού τους 1-3, ως αποτέλεσμα του κατιο-

2 22. ΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ, Ε. ΚΟΛΙΝΙΩΤΗ-ΚΟΥΜΠΙΑ, Π. ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ, Ε. ΠΑΥΛΙ ΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2013,70 ντικού πολυμερισμού που υφίστανται τα μονομερή τους (οξιράνες). Στην προσπάθεια να συνδυαστούν τα πλεονεκτήματα των συμβατικών υαλο ονομερών κονιών (Σ.Υ.Κ.), όπως η απελευθέρωση φθορίου, η χημική σύνδεσή τους με την αδαμαντίνη και την οδοντίνη και η καλή βιοσυμβατότητά τους με τους οδοντικούς ιστούς, με τα πλεονεκτήματα των σύνθετων ρητινών, όπως ο εύκολος χειρισμός, οι ικανοποιητικές μηχανικές ιδιότητες και η καλή αισθητική απόδοση, κατασκευάστηκαν διάφορα υβριδικά υλικά. Τέτοια υλικά είναι οι ρητινώδεις τροποποιημένες υαλο ονομερείς κονίες (Ρ.Τ.Υ.Κ.), οι πολυόξινες τροποποιημένες σύνθετες ρητίνες (compomers) και τα giomers. Μία πρόσφατη μορφή Ρ.Τ.Υ.Κ. είναι το Ketac N100, το οποίο φέρεται με τη μορφή πάσταςπάστας και περιέχει ενισχυτικές ουσίες σε επίπεδο νανομέτρων (nano-fillers). Πολλοί κατατάσσουν το Ketac N100 σε μία ξεχωριστή κατηγορία υλικών, τα νανο ονομερή 4,5. Τα compomers συγγενεύουν περισσότερο με τις σύνθετες ρητίνες παρά με τις Σ.Υ.Κ. και οι μηχανικές ιδιότητές τους είναι ανώτερες από αυτές των Ρ.T.Y.K., αλλά υ- πολείπονται έναντι εκείνων των σύνθετων ρητινών 6-8. Μία πιο σύγχρονη κατηγορία εμφρακτικών υλικών είναι τα giomers, τα οποία είναι σύνθετες ρητίνες, οι οποίες περιέχουν ένα νέο τύπο ενισχυτικών ουσιών, που είναι προ όντα χημικής αντίδρασης φθοριο-αλουμινο-πυριτικής υάλου και πολυακρυλικού οξέος και ονομάζονται ενισχυτικές ουσίες από προ-αντιδράσαντα συστατικά υαλο ονομερούς κονίας (pre-reacted glass ionomer ή PRG fillers) 8,9, με σκοπό να απελευθερώνουν μεγαλύτερες ποσότητες φθορίου. Η σωστή λείανση και στίλβωση των αισθητικών αποκαταστάσεων αποτελούν σημαντικές κλινικές διαδικασίες, για το λόγο ότι αυξάνουν την αισθητική και τη μακροβιότητα των εμφράξεων Η υφή της επιφάνειας των εμφρακτικών υλικών επηρεάζει σημαντικά την κατακράτηση πλάκας, τον αποχρωματισμό, την αποτριβή και την αισθητική εμφάνιση των εμφράξεων 15. Επιπλέον, οι λείες επιφάνειες των οδοντικών αποκαταστάσεων συμβάλλουν στην ικανοποίηση του ασθενή από την αίσθηση μίας φυσιολογικής κατάστασης στο στόμα του, καθώς αλλαγή στην αδρότητα της επιφάνειας κατά 0,3μm μπορεί να γίνει αντιληπτή με το άκρο της γλώσσας 16. Η διαδικασία λείανσης και στίλβωσης περιλαμβάνει τρεις φάσεις. Κατά την πρώτη φάση γίνεται διαμόρφωση της αποκατάστασης ώστε να επιτευχθεί η σωστή ανατομικότητά της, κατά τη δεύτερη φάση εξαλείφονται οι αυλακώσεις και οι ανωμαλίες των περιοχών που σχηματίστηκαν κατά την ανατομική διαμόρφωση και επιτυγχάνεται μία αρχική λείανση, ενώ τέλος, κατά την τρίτη φάση πραγματοποιείται η τελική στίλβωση, με την οποία επιδιώκεται η επίτευξη μίας πολύ λείας επιφάνειας, όπως της αδαμαντίνης 17. Η διαδικασίες λείανσης και στίλβωσης πραγματοποιούνται με σταδιακή χρήση εργαλείων με βαθμιαία μειούμενο μέγεθος αδρότητας, για να επιτευχθεί η επιθυμητή λεία επιφάνεια 18,19. Για τη λείανση και στίλβωση των σύνθετων ρητινών χρησιμοποιείται ευρέως ένα σύστημα εύκαμπτων δίσκων, οι οποίοι στην επιφάνειά τους έχουν ενσωματωμένο οξείδιο του αλουμινίου (Al 2 O 3 ). Επίσης, στην αγορά κυκλοφορούν ελαστικά στιλβωτικά υλικά, τα οποία δίνουν πολύ λείες επιφάνειες στις εμφράξεις σύνθετης ρητίνης, ελαττώνοντας σημαντικά το χρόνο εργασίας 20. Οι κατασκευαστές τα ονομάζουν συστήματα στίλβωσης ενός βήματος (one-step), επειδή με ένα μόνο εργαλείο μπορεί να γίνει η λείανση και η στίλβωση των εμφράξεων σύνθετης ρητίνης. Η κύρια διαφορά τους σε σχέση με τα συστήματα πολλαπλών σταδίων είναι ως προς τον οργανικό συνδετικό παράγοντα που είναι εγκιβωτισμένοι οι αποτριπτικοί κόκκοι τους και μπορεί να είναι πολυουρεθάνη, πολυαμίδια, διμεθακρυλικά κλπ, ενώ στα συστήματα πολλαπλών σταδίων είναι διάφοροι τύποι σιλικόνης. Κρίσιμο στάδιο στη διαδικασία λείανσης και στίλβωσης των αισθητικών αποκαταστάσεων, είναι η χρήση εγγλυφίδων ανατομικής διαμόρφωσης και λείανσης, καθώς, όπως έχει παρατηρηθεί, η λείανση και στίλβωση μετά τη διαμόρφωση των επιφανειών με εγγλυφίδες λείανσης carbide έχει καλύτερα αποτελέσματα 21. Έχει βρεθεί επίσης, ότι ο χρόνος στίλβωσης σχεδόν σε όλα τα εμφρακτικά υλικά δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 5sec, καθώς αύξηση του χρόνου δεν αυξάνει το βαθμό στίλβωσης 22. Ο σκοπός της εργασίας αυτής ήταν η μελέτη της επιφανειακής αδρότητας πέντε σύγχρονων αισθητικών εμφρακτικών υλικών, ύστερα από τη λείανση και στίλβωσή τους με τέσσερα διαφορετικά συστήματα λείανσης και στίλβωσης. Η πρώτη μηδενική υπόθεση της μελέτης ή- ταν ότι δεν υπάρχουν διαφορές μεταξύ των τεσσάρων συστημάτων λείανσης και στίλβωσης στο βαθμό επιφανειακής αδρότητας που επιτυγχάνουν μετά την εφαρμογή τους σε κάθε εμφρακτικό υλικό. Η δεύτερη μηδενική υπόθεση της μελέτης ήταν ότι δεν υπάρχουν διαφορές μεταξύ των εμφρακτικών υλικών στο βαθμό επιφανειακής

3 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2013,70 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ Α ΡΟΤΗΤΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΕΜΦΡΑΚΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 23 αδρότητας που επιτυγχάνεται μετά από εφαρμογή του ίδιου συστήματος λείανσης και στίλβωσης. ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΣ Στη μελέτη αυτή εξετάστηκαν μία μικρο βριδική σύνθετη ρητίνη (Filtek Z250), μία σύνθετη ρητίνη τύπου σιλοράνης (Filtek Silorane), ένα giomer (Beautifil ΙΙ), ένα compomer (Dyract Extra) και μία Ρ.Τ.Υ.Κ. (Ketac N100), όπως φαίνονται στον πίνακα 1. Τα συστήματα λείανσης και στίλβωσης που μελετήθηκαν ήταν το Super Snap (multi-step), το Diacomp (one-step), το One Gloss (one-step) και το Astrobrush (one-step), όπως φαίνονται στον πίνακα 2. Χρησιμοποιήθηκαν κυλινδρικές μήτρες από Teflon διαμέτρου 6mm και ύψους 3mm, με τις οποίες κατασκευάστηκαν 40 δοκίμια για κάθε εμφρακτικό υλικό. Οι μήτρες υπερπληρώθηκαν ελαφρά με το εμφρακτικό υλικό και στη συνέχεια τοποθετήθηκε ταινία κελλουλο τη και στις δυο πλευρές τους (Have-Neos Dental, Bioggio, Switzerland) και πιέστηκαν μεταξύ δύο υάλινων πλακών πάχους 1mm για να αφαιρεθεί η περίσσεια του υλικού. Στη συνέχεια τα δοκίμια φωτοπολυμερίστηκαν για 40sec και από τις δύο πλευρές με συσκευή φωτοπολυμερισμού (Elipar 2500, 3M ESPE, St Paul, MN, USA), διαμέσου της ταινίας κελλουλο τη και της υάλινης πλάκας. Η απόσταση του ρύγχους της συσκευής πολυμερισμού από τη σύνθετη ρητίνη ήταν 1mm και η ένταση της φωτεινής ακτινοβολίας της συσκευής ήταν 810 mw/cm 2. Ο έλεγχος της έντασης της συσκευής πολυμερισμού γινόταν ύστερα από τον πολυμερισμό κάθε ομάδας πέντε δοκιμίων με συσκευή μέτρησης έντασης του φωτός (Hilux, Curing Light Meter, Benlioglu Dental Inc, Turkey). Μετά το φωτοπολυμερισμό, τα δοκίμια τοποθετήθηκαν για 24 ώρες σε απιονισμένο νερό και θερμοκρασία 37 o C. Τα 40 δοκίμια από κάθε υλικό που κατασκευάστηκαν, χωρίστηκαν σε 5 ομάδες από 8 δοκίμια η κάθε μία. Τα δοκίμια της πρώτης ομάδας διατηρήθηκαν χωρίς λείανση και στίλβωση, ενώ τα δοκίμια των άλλων ομάδων διαμορφώθηκαν αρχικά με εγγλυφίδες λειάνσεως carbide, τριάντα λεπίδων (Diatech Dental AC, Heerbrugg, Switzerland), με χειρολαβή υψηλών ταχυτήτων και καταιονισμό νερού. Στη συνέχεια, τα δοκίμια λειάνθηκαν και στιλβώθηκαν ως εξής: τα δοκίμια της δεύτερης ομάδας με δίσκους Super Snap, τα δοκίμια της τρίτης ομάδας με ελαστικό Diacomp, τα δοκίμια της τέταρτης ομάδας με ελαστικό One Gloss και τα δοκίμια της πέμπτης ομάδας με βουρτσάκια Astrobrush. Τα δοκίμια της δεύτερης ομάδας λειάνθηκαν και στιλβώθηκαν με δίσκους Super Snap, αρχίζοντας από τους πιο αδρούς και τελειώνοντας με τους λιγότερο αδρούς (4 διαφορετικές αδρότητες), με χρήση χειρολαβής χαμηλών ταχυτήτων και συνεχή ψύξη με καταιονισμό νερού και ά- σκηση ελαφριάς πίεσης για 30sec για κάθε στάδιο. Τα δοκίμια της τρίτης ομάδας λειάνθηκαν και στιλβώθηκαν με ελαστικά Diacomp σχήματος δίσκου, για να επιτευχθεί καλύτερη επαφή του ελαστικού στο δοκίμιο, με άσκηση ελαφριάς πίεσης για 30sec. Τα δοκίμια της τέταρτης ομάδας λειάνθηκαν και στιλβώθηκαν με ελαστικά One Gloss, με άσκηση ελαφριάς πίεσης για 30sec, με χρήση χειρολαβής χαμηλών ταχυτήτων και συνεχή ψύξη με καταιονισμό νερού. Τα δοκίμια της πέμπτης ομάδας λειάνθηκαν και στιλβώθηκαν με τα κυπελλοειδή βουρτσάκια Astrobrush, με ά- σκηση ελαφριάς πίεσης για 30sec και με χρήση χειρολαβής χαμηλών ταχυτήτων και συνεχή ψύξη με καταιονισμό νερού. Ο κάθε δίσκος Super Snap χρησιμοποιήθηκε μία φορά, ενώ τα ελαστικά Diacomp και One Gloss και τα βουρτσάκια Astrobrush αντικαταστάθηκαν ύστερα από εφαρμογή τους σε 5 δοκίμια. Για να επιτευχθεί ομοιομορφία στις συνθήκες λείανσης και στίλβωσης, όλη η διαδικασία έγινε από τον ίδιο ερευνητή. Τα δοκίμια μετά τη λείανση και στίλβωση ξεπλύθηκαν με νερό, καθαρίστηκαν σε λουτρό υπερήχων για 3min, αφέθηκαν να στεγνώσουν και διατηρήθηκαν σε α- πιονισμένο νερό για 24 ώρες. Ακολούθησε η μέτρηση της επιφανειακής α- δρότητας των δοκιμίων με τη χρήση δισδιάστατου προφιλόμετρου ακίδας (Mitutoyo SJ 201, Kanagawa, Japan). Οι συνθήκες λειτουργίας του προφιλόμετρου ήταν: δύναμη καταγραφής 4mN, ταχύτητα σάρωσης 0,5mm/sec, μήκος αναφοράς 0,8mm και μέγιστο μήκος σάρωσης 12,5mm. Η κεφαλή του στειλεού ήταν από διαμάντι, διαμέτρου 5μm και γωνίας 90 ο (90 ο /5μmR). H παράμετρος της επιφανειακής αδρότητας που μετρήθηκε ήταν η Ra, η οποία είναι η μέση αριθμητική τιμή του ύψους των ανωμαλιών από τη μέση γραμμή της επιφάνειας μέσα σε ένα μήκος αναφοράς. Σε κάθε δοκίμιο έγιναν 5 μετρήσεις της επιφάνειας των δοκιμίων που στιλβώθηκαν και καταγράφηκαν οι τιμές της επιφανειακής αδρότητας σε τιμές Ra. Η επιλογή των σημείων της επιφάνειας των

4 24. ΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ, Ε. ΚΟΛΙΝΙΩΤΗ-ΚΟΥΜΠΙΑ, Π. ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ, Ε. ΠΑΥΛΙ ΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2013,70 Πίνακας 1. Τα εμφρακτικά υλικά που χρησιμοποιήθηκαν στη μελέτη Υλικό Τύπος Χημική σύνθεση Κατασκευαστής Αριθμός παρτίδας Filtek Z250 Μικρο βριδική σύνθετη ρητίνη Μονομερή: Bis-GMA, Bis-EMA, UDMA Ενισχυτικές ουσίες: ZrO 2 /SiO 2 60% κ.ο., 82% κ.β. 3M ESPE, Dental Products, St Paul, MN, USA 7TM, 7MA Filtek Silorane Σύνθετη ρητίνη τύπου σιλοράνης Μονομερή: 3,4-εποξυκυκλοεξυλαιθυλ κυκλοπολυμεθυλο σιλοξάνη 5-15% κ.β. δι-3,4-εποξυκυκλοεξυλαιθυλ φαινυλμέθυλο σιλάνιο 5-15% κ.β. Ενισχυτικές ουσίες: χαλαζίας (κρυσταλλικό SiO 2 ) 55% κ.ο., 76% κ.β. 3M ESPE, Dental Products, St Paul, MN, USA 7 ΒΒ Beautifil II Μικρο βριδική σύνθετη ρητίνη τύπου giomer Μονομερή: Bis-GMA 7,5%, TEGDMA <5% Ενισχυτικές ουσίες: S-PRG 68,6% κ.ο., 83,3% κ.β. Shofu Inc., Kyoto, Japan Dyract Extra Ketac N100 Πολυόξινη τροποποιημένη σύνθετη ρητίνη (compomer) Ρητινώδης τροποποιημένη υαλο ονομερής κονία Ύαλος: στροντιο-αλουμινο-νατριο-φθοριοφωσφορο-πυριτική ύαλος Μονομερή: Βis-GMA, UDMA, TEGDMA, TMPTMA, TCB Ενισχυτικές ουσίες: SrF 2, SiO 2 73% κ.β., 47% κ.ο. Πάστα Α: φθοριο-αλουμινο-πυριτική ύαλος (40-50%), σιλανοποιημένα ZrO 2 /SiO 2 (20-30%), σιλανοποιημένη πυριτία (5-15%), PEGDMA (5-15%), HEMA (1-10%), Bis-GMA (<5%), TEGDMA (<5%) Πάστα Β: σιλανοποιημένα κεραμικά (20-30%), σιλανοποιημένη πυριτία (20-30%), Η 2 Ο (10-20%), HEMA (1-10%), συμπολυμερές ακρυλικού/ιτακονικού οξέος (20-30%) Ενισχυτικές ουσίες: 69% κ.β. (42% νανοσωμάτια, 27% FAS) Dentsply DeTrey, GmbH, Konstanz, Germany 3M ESPE, Dental Products, St Paul, MN, USA Bis-GMA: γλυκιδυλικός μεθακρυλικός εστέρας της δι-φαινόλης Α Bis-EMA: αιθυλικός μεθακρυλικός εστέρας της δι-φαινόλης Α UDMA: διμεθακρυλική ουρεθάνη TEGDMA: διμεθακρυλικός εστέρας της τριαιθυλικής γλυκόλης S-PRG: επιφανειακής αντίδρασης προαντιδράσαντα συστατικά υαλο ονομερούς κονίας ΤMPTMA: τριμεθακρυλικό τριμεθυλοπροπάνιο TCB: προ όν αντίδρασης τετρακαρβοξυλικού βουτανίου με δύο μόρια ΗΕΜΑ ΗΕΜΑ: μεθακρυλικό υδροξυαιθύλιο PEGDMA: διμεθακρυλικός εστέρας της πολυαιθυλενογλυκόλης FAS: φθοριο-αλουμινο-πυριτική ύαλος

5 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2013,70 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ Α ΡΟΤΗΤΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΕΜΦΡΑΚΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 25 Πίνακας 2. Τα συστήματα λείανσης και στίλβωσης που χρησιμοποιήθηκαν στη μελέτη Σύστημα λείανσης Χημική σύνθεση Κατασκευαστής Super Snap ίσκοι τριοξειδίου του αλουμινίου (Al 2 O 3 ) (αδρόκοκκοι, μέσης αδρότητας, λεπτόκοκκοι, υπερλεπτόκοκκοι) Diacomp One Gloss Astrobrush Ελαστικοί δίσκοι μέγεθος κόκκων: 7μm και 20μm Al 2 O 3 Πολυβινυλοσιλοξάνη με κόκκους Al 2 O 3 και SiO 2 Βουρτσάκια πολυαμιδίου εμποτισμένα με καρβίδιο του πυριτίου Shofu Inc., Kyoto, Japan EVE, Ernst Vetter, GmbH, Germany Shofu Inc., Kyoto, Japan Ivoclar Vivadent, Schaan, Liechtenstein δοκιμίων που πραγματοποιήθηκαν οι μετρήσεις έγινε μετά από παρατήρηση με οπτικό μικροσκόπιο (40x) των επιφανειών για τυχόν ατέλειες (πόροι, βαθιές εγχαράξεις), που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τα αποτελέσματα. Για τον προσδιορισμό της σημαντικότητας της διαφοράς μεταξύ των υλικών και των μεθόδων λείανσης και στίλβωσης εφαρμόστηκε η μέθοδος two-way ANOVA (α:0,05), ενώ για τη σύγκριση της μέσης αδρότητας μεταξύ των υλικών κάθε ομάδας εφαρμόστηκε η μέθοδος Tukey s HSD test (α:0,05). Από κάθε ομάδα επιλέχτηκε ένα δοκίμιο, το οποίο προετοιμάστηκε για παρατήρηση στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης (Scanning Electron Microscope), (JEOL, JSM-840, Tokyo, Japan), με τάση εργασίας (working tension) 15KV. Τα δοκίμια καλύφθηκαν με άνθρακα σε μία συσκευή κάλυψης κενού, παρατηρήθηκαν στο SEM για την ύπαρξη ή μη ανωμαλιών και αυλακώσεων των επιφανειών που λειάνθηκαν και ελήφθησαν φωτογραφίες δευτερογενούς ακτινοβολίας, από αντιπροσωπευτικές περιοχές των επιφανειών των δοκιμίων, σε μεγέθυνση 500x. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Οι μέσες τιμές και τυπικές αποκλίσεις της ε- πιφανειακής αδρότητας σε Ra των δοκιμίων των πέντε εμφρακτικών υλικών, που προέκυψαν ύ- στερα από τη χρήση της ταινίας κελλουλο τη και την εφαρμογή των τεσσάρων συστημάτων λείανσης και στίλβωσης, παρουσιάζονται στον πίνακα 3. Η πρώτη ομάδα, στην οποία τα δοκίμια δεν λειάνθηκαν, αλλά έμειναν άθικτα μετά την αφαίρεση της ταινίας κελλουλο τη, παρουσίασαν τις μικρότερες στατιστικά σημαντικά τιμές επιφανειακής αδρότητας (Ra) σε όλα τα εμφρακτικά υλικά που μελετήθηκαν (p<0,05). Η ομάδα αυτή των δοκιμίων χρησιμοποιήθηκε ως ομάδα ελέγχου και η επιφανειακή αδρότητα όλων των άλλων συστημάτων λείανσης και στίλβωσης συγκρίθηκε με αυτήν. Οι τιμές αδρότητας που παρουσίασαν οι δίσκοι Super Snap ήταν στατιστικά σημαντικά μικρότερες από αυτές όλων των άλλων συστημάτων λείανσης και στίλβωσης (p<0,05). Η χρήση του συστήματος Astrobrush είχε ως αποτέλεσμα τις στατιστικά σημαντικά μεγαλύτερες τιμές επιφανειακής αδρότητας από όλα τα άλλα συστήματα λείανσης και στίλβωσης (p<0,05). Επομένως, η πρώτη μηδενική υπόθεση της μελέτης, ότι δεν υπάρχει διαφορά στην επιφανειακή αδρότητα που επιτυγχάνεται σε κάθε εμφρακτικό υλικό μετά την εφαρμογή των τεσσάρων συστημάτων λείανσης και στίλβωσης, απορρίπτεται. Μεταξύ των εμφρακτικών υλικών που μελετήθηκαν δεν βρέθηκε να υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στις τιμές της επιφανειακής αδρότητας (Ra) όταν συγκρίθηκαν μεταξύ τους, κατά την ίδια μέθοδο λείανσης και στίλβωσης, εκτός από το Ketac N100 το οποίο εμφάνισε στατιστικά σημαντικά μεγαλύτερες τιμές επιφανειακής αδρότητας από τα άλλα υλικά (p<0,05). Επομένως, η δεύτερη μηδενική υπόθεση της μελέτης, ότι δεν υπάρχουν διαφορές μεταξύ των εμφρακτικών υλικών στο βαθμό επιφανειακής αδρότητας (Ra) που επιτυγχάνεται μετά από εφαρμογή του ίδιου συστήματος λείανσης και στίλβωσης, απορρίπτεται. Κατά τη μελέτη των επιφανειών των δοκιμίων με το SEM, βρέθηκε ότι η μορφολογία των επιφανειών των δοκιμίων στις οποίες εφαρμόστηκαν οι δίσκοι Super Snap, ήταν παρόμοια με αυτή των δοκιμίων που προέκυψαν μόνο από την επαφή με την ταινία κελλουλο τη, παρά το

6 26. ΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ, Ε. ΚΟΛΙΝΙΩΤΗ-ΚΟΥΜΠΙΑ, Π. ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ, Ε. ΠΑΥΛΙ ΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2013,70 Πίνακας 3. Οι μέσες τιμές της επιφανειακής αδρότητας (Ra, μm) των πέντε εμφρακτικών υλικών και των πέντε διαδικασιών λείανσης και στίλβωσης Εμφρακτικό υλικό Filtek Z 250 Filtek Silorane Dyract Extra Beautifil II Ketac N 100 Σύστημα λείανσης Ταινία κελλουλο τη Super Snap Diacomp One Gloss Astrobrush 0,08 (0,02) Aα 0,10 (0,02) Aα 0,10 (0,02) Aα 0,09 (0,02) Aα 0,15 (0,04) Aβ 0,14 (0,05) Bα 0,19 (0,04) Bα 0,18 (0,04) Bα 0,17 (0,05) Bα 0,29 (0,07) Bβ 0,28 (0,07) Γα 0,30 (0,07) Γα 0,35 (0,08) Γα 0,32 (0,08) Γα 0,52 (0,09) Γβ 0,34 (0,08) Γα 0,38 (0,08) Γα 0,39 (0,07) Γα 0,32 (0,08) Γα 0,58 (0,09) Γβ 0,55 (0,11) α 0,61 (0,10) α 0,54 (0,09) α 0,59 (0,09) α 0,85 (0,12) β Σε παρένθεση δίνεται η τυπική απόκλιση. Ίδιο κεφαλαίο γράμμα στις οριζόντιες γραμμές, σημαίνει μη στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των συστημάτων λείανσης ανά υλικό (p<0,05). Ίδιο πεζό γράμμα στις κατακόρυφες στήλες, σημαίνει μη στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των εμφρακτικών υλικών ανά σύστημα λείανσης (p<0,05). γεγονός ότι οι τιμές Ra δεν ήταν οι ίδιες. Οι επιφάνειες ήταν λείες, χωρίς ανωμαλίες και αύλακες, και εμφάνισαν χαρακτηριστική ομοιομορφία. Οι επιφάνειες που λειάνθηκαν με τα συστήματα Diacomp και One Gloss εμφάνισαν ελαφρές γραμμώσεις, ενώ οι επιφάνειες που λειάνθηκαν με το σύστημα Astrobrush εμφάνισαν βαθύτερες αυλακώσεις και περισσότερες ανωμαλίες, που τις διαφοροποιούν σαφώς από τις επιφάνειες που λειάνθηκαν με τα άλλα συστήματα λείανσης και στίλβωσης. ΣΥΖΗΤΗΣΗ Η λείανση και στίλβωση είναι το τελευταίο στάδιο της διαδικασίας ολοκλήρωσης μίας αισθητικής αποκατάστασης και πρέπει να γίνεται με το σωστό τρόπο, ώστε να προκύπτουν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Είναι πολύ σημαντική κλινική διαδικασία, επειδή αυξάνει την αισθητική και τη μακροβιότητα των οδοντικών εμφράξεων Η ανεπαρκής λείανση και στίλβωση των αποκαταστάσεων έχει ως αποτέλεσμα τη μεγαλύτερη κατακράτηση πλάκας, με αποτέλεσμα την αύξηση του κινδύνου ανάπτυξης δευτερογενούς τερηδόνας και φλεγμονής των ούλων, την αύξηση της πιθανότητας αποχρωματισμού των εμφράξεων και γενικότερα την ελάττωση της αισθητικής εμφάνισης των αποκατεστημένων δοντιών 23. Στη μελέτη αυτή, η αρχική διαμόρφωση των δοκιμίων έγινε με εγγλυφίδες λείανσης carbide και στη συνέχεια εφαρμόστηκαν οι διάφορες τεχνικές λείανσης και στίλβωσης. Οι εγγλυφίδες λείανσης carbide, καθώς και οι εγγλυφίδες λείανσης από λεπτόκοκκο διαμάντι, είναι απαραίτητες για την ανατομική διαμόρφωση των εμφράξεων, ιδιαίτερα στις κοίλες γλωσσικές επιφάνειες των πρόσθιων δοντιών και στις μασητικές αύλακες των οπισθίων δοντιών. Ο Jung 24 υποστήριξε ότι οι εγγλυφίδες λείανσης carbide αφήνουν πολύ ικανοποιητικές λείες επιφάνειες στις υβριδικές σύνθετες ρητίνες, λόγω της μικρής τους κοπτικής ικανότητας. Οι Ferracane και συν. 25 βρήκαν ότι η λείανση των σύνθετων ρητινών με εγγλυφίδες λείανσης carbide είναι πιο ικανοποιητική από τη λείανση με εγγλυφίδες από λεπτόκοκκο διαμάντι. Οι επιφάνειες που αφήνουν οι εγγλυφίδες της αρχικής διαμόρφωσης, παρουσιάζουν ανωμαλίες και είναι απαραίτητο να ακολουθήσει η διαδικασία λείανσης και στίλβωσής τους. Η διαδικασία αυτή πραγματοποιείται εδώ και πολλά χρόνια με δίσκους διαβαθμισμένης αδρότητας. Οι δίσκοι αυτοί έχουν το μειονέκτημα, ότι πολύ δύσκολα προσεγγίζουν κοίλες ανατομικές περιοχές, ιδιαίτερα στα πίσω δόντια. Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητο στις κοίλες περιοχές να χρησιμοποιούνται εργαλεία με διαφορετικό σχήμα. Στη μελέτη αυτή, μετά την αρχική διαμόρφωση των δοκιμίων με εγγλυφίδες λείανσης carbide, ακολούθησε η διαδικασία λείανσης και στίλβωσής τους με δίσκους Super Snap, με ελαστικά Diacomp και One Gloss τα οποία έχουν διάφορα σχήματα, και με βουρτσάκια Astrobrush. Για να ελαττωθεί το κόστος και ο χρόνος εργασίας της λείανσης και στίλβωσης έχουν προταθεί και κυκλοφορούν στο εμπόριο συστήματα, όπου με ένα εργαλείο ολοκληρώνεται η λείανση και η στίλβωση (one step), όπως είναι τα ελαστικά Diacomp και One Gloss και τα βουρτσάκια Astrobrush. Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης έδειξαν ότι οι χαμηλότερες τιμές επιφανειακής

7 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2013,70 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ Α ΡΟΤΗΤΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΕΜΦΡΑΚΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 27 αδρότητας παρουσιάστηκαν στις επιφάνειες των δοκιμίων που χρησιμοποιήθηκε μόνο η ταινία κελλουλο τη, χωρίς την εφαρμογή άλλου συστήματος λείανσης. Τα αποτελέσματα αυτά συμφωνούν με τα αποτελέσματα προηγούμενων ανάλογων ερευνών, που μελέτησαν τη λείανση και στίλβωση διάφορων άλλων αισθητικών εμφρακτικών υλικών Όλες οι διαδικασίες λείανσης και στίλβωσης είχαν ως αποτέλεσμα την αύξηση της επιφανειακής αδρότητας των εμφρακτικών υλικών, σε σχέση με την επιφάνεια που αφήνεται μετά την απομάκρυνση της ταινίας κελλουλο τη 26. Η επιφάνεια όλων των υλικών μετά την α- φαίρεση της ταινίας κελλουλο τη είναι πολύ λεία και περιέχει σε μεγάλο ποσοστό οργανικό μέρος. Η αφαίρεση του επιφανειακού αυτού στρώματος κατά τη λείανση και στίλβωση είναι επιθυμητή, επειδή έχει ως αποτέλεσμα το σχηματισμό μίας επιφάνειας, η οποία είναι πιο σκληρή, πιο ανθεκτική στην αποτριβή και πιο ικανοποιητική αισθητικά 31. Μετά τη λείανση και στίλβωση των δοκιμίων, τις μικρότερες τιμές επιφανειακής αδρότητας (Ra), για όλα τα υλικά που μελετήθηκαν, παρουσίασαν τα δοκίμια που εφαρμόστηκαν οι δίσκοι Super Snap. Το αποτέλεσμα αυτό συμφωνεί με τα αποτελέσματα άλλων ερευνητών, οι οποίοι βρήκαν ότι οι δίσκοι διαβαθμισμένης αδρότητας, εμφανίζουν τα καλύτερα αποτελέσματα σε μικρο βριδικές σύνθετες ρητίνες και σε Ρ.Τ.Υ.Κ. 27,32,33. Τα αποτελέσματα έδειξαν επίσης, ότι η λείανση και στίλβωση των δοκιμίων με τα ελαστικά Diacomp και One Gloss έδωσε μικρότερες τιμές επιφανειακής αδρότητας (Ra) από τα δοκίμια που εφαρμόστηκαν τα βουρτσάκια Astrobrush, ενώ μεταξύ τους τα ελαστικά αυτά δεν παρουσίασαν στατιστικά σημαντική διαφορά, για όλα τα εμφρακτικά υλικά που εφαρμόστηκαν. Τη μεγαλύτερη τιμή επιφανειακής αδρότητας παρουσίασαν τα δοκίμια στα οποία εφαρμόστηκε το σύστημα λείανσης και στίλβωσης Astrobrush. Το αποτέλεσμα αυτό συμφωνεί με τα αποτελέσματα άλλων ερευνητών, που συνέκριναν διάφορες τεχνικές λείανσης και στίλβωσης 34,35. Τα δοκίμια του Ketac N100 παρουσίασαν τις μεγαλύτερες τιμές επιφανειακής αδρότητας (Ra) από όλα τα άλλα υλικά, ανεξάρτητα από το σύστημα λείανσης και στίλβωσης που χρησιμοποιήθηκε. Ο βαθμός επιφανειακής αδρότητας των υαλο ονομερών κονιών μετά τη λείανση και στίλβωσή τους, εξαρτάται από το μέσο μέγεθος των κόκκων που περιέχουν. Η πάστα Β του Ketac Ν100 περιέχει κατά τα 2/3 πολύ μικρές ενισχυτικές ουσίες (nano-fillers), ενώ στην πάστα Α περιέχονται κόκκοι από φθοριο-αλουμινο-πυριτική ύαλο, οι οποίοι έχουν μεγαλύτερες διαστάσεις και σε αυτούς φαίνεται να οφείλονται κυρίως οι μεγάλες τιμές επιφανειακής αδρότητας (Ra) του υλικού 33. Η μικρομορφολογία της επιφάνειας των αισθητικών εμφρακτικών υλικών μετά τη λείανση και στίλβωση, επηρεάζεται από το μέγεθος, τη σκληρότητα και την ποσότητα των ενισχυτικών ουσιών που περιέχουν. Κατά τη διάρκεια της λείανσης, η μαλακή ρητίνη της οργανικής μήτρας απομακρύνεται, ενώ οι ενισχυτικές ουσίες που είναι σκληρότερες προεξέχουν στην επιφάνεια και πολλές φορές αποκολλώνται, λόγω των α- ναπτυσσόμενων τάσεων 32,34. Όσο πλησιέστερα βρίσκονται οι ενισχυτικές ουσίες μεταξύ τους τόσο περισσότερο προστατεύουν την οργανική μήτρα από την αποτριβή 36. Η αποτελεσματικότητα των εργαλείων λείανσης και στίλβωσης εξαρτάται από την ευκαμψία του υλικού επάνω στο οποίο είναι προσκολλημένη η αποτριπτική ουσία, από τη σκληρότητα της αποτριπτικής ουσίας, από το σχήμα του εργαλείου και από τον τρόπο χρήσης του 10. Για να είναι αποτελεσματικό ένα σύστημα λείανσης και στίλβωσης πρέπει οι αποτριπτικές ουσίες που περιέχει να είναι σκληρότερες από τις ενισχυτικές ουσίες του υλικού. Αν δεν είναι σκληρότερες τότε το εργαλείο λείανσης θα αφαιρεί μόνο την οργανική μήτρα και θα αφήνει τις ενισχυτικές ουσίες να προεξέχουν από την επιφάνεια 37. Τα δισδιάστατα προφιλόμετρα ακίδας που χρησιμοποιούνται για τη μελέτη της επιφανειακής αδρότητας των υλικών, δίνουν περιορισμένες πληροφορίες για τη δομή της επιφάνειας των υλικών, επειδή περιορίζονται μόνο στις δύο διαστάσεις. Όμως, οι πληροφορίες αυτές, σε συνδυασμό με την παρατήρηση με το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης (SEM), προσφέρουν συμπληρωματικά μία πιο σαφή εικόνα για τη συμπεριφορά της επιφάνειας των υλικών που μελετώνται μετά από την εφαρμογή των συστημάτων λείανσης και στίλβωσης 38. Η τρισδιάστατη προφιλομέτρηση, είτε με προφιλόμετρο ακίδας, είτε με οπτικό, είτε στο SEM με ειδικά λογισμικά τραχυμέτρησης σε συνδυασμό με τη λήψη εικόνων στην ίδια περιοχή με διαφορετική κλίση, α- ποτελεί τον καταλληλότερο τρόπο αξιολόγησης της επιφανειακής αδρότητας των υλικών. Στην παρούσα μελέτη, παράλληλα με τις μετρήσεις της επιφανειακής αδρότητας των δοκιμίων με το προφιλόμετρο, έγινε και ποιοτική α-

8 28. ΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ, Ε. ΚΟΛΙΝΙΩΤΗ-ΚΟΥΜΠΙΑ, Π. ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ, Ε. ΠΑΥΛΙ ΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2013,70 ξιολόγηση της επιφάνειας των δοκιμίων με παρατήρησή τους με το SEM, ώστε να εκτιμηθεί η πιθανή βλάβη που μπορούν να προκαλέσουν στις επιφάνειες των υλικών τα συστήματα λείανσης που χρησιμοποιήθηκαν. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων της επιφανειακής αδρότητας των δοκιμίων με το προφιλόμετρο, ήρθαν ως ένα βαθμό σε αντιστοιχία με τις εικόνες από την παρατήρηση με το SEM, όπου φαίνεται η μικρομορφολογία της επιφάνειας των δοκιμίων. Οι εικόνες που ελήφθησαν με το SEM, αποκάλυψαν ότι τα ελαστικά Diacomp και One Gloss και τα βουρτσάκια Astrobrush, προκάλεσαν γραμμώσεις και αυλακώσεις στις επιφάνειες ό- λων των σύνθετων ρητινών, οι οποίες προκλήθηκαν από την εκτόπιση των ενισχυτικών ουσιών από την επιφάνεια, αλλά και από το μηχανικό τραυματισμό των επιφανειών από τα λειαντικά αυτά μέσα 27. Οι εικόνες των επιφανειών όπου χρησιμοποιήθηκαν η ταινία του κελλουλο τη και οι δίσκοι Super Snap, έδειξαν μία πιο λεία και ομοιογενή επιφάνεια, κάτι που συμφωνεί και με τις μετρήσεις της επιφανειακής αδρότητας (Ra) με το προφιλόμετρο 26,35. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Στα πλαίσια της πειραματική αυτής εργασίας, προέκυψαν τα ακόλουθα συμπεράσματα: 1. Η χρήση μόνο της ταινίας κελλουλο τη στην επιφάνεια των δοκιμίων είχε ως αποτέλεσμα τις μικρότερες τιμές επιφανειακής αδρότητας Ra σε όλα τα υλικά. 2. Η διαδικασία λείανσης και στίλβωσης αύξησε το βαθμό επιφανειακής αδρότητας (Ra) των υλικών που επιτεύχθηκε μόνο με την ταινία κελλουλο τη. 3. Από τα συστήματα λείανσης και στίλβωσης που χρησιμοποιήθηκαν, οι δίσκοι Super Snap έδωσαν τις μικρότερες τιμές επιφανειακής αδρότητας (Ra), ακολούθησαν τα ελαστικά Diacomp και One Gloss, ενώ τις μεγαλύτερες τιμές έδωσαν τα βουρτσάκια Astrobrush. Επομένως, η πρώτη μηδενική υπόθεση της μελέτης απορρίπτεται. 4. Από τα εμφρακτικά υλικά που χρησιμοποιήθηκαν, το Ketac N100 παρουσίασε τις μεγαλύτερες τιμές επιφανειακής αδρότητας (Ra), ενώ τα υπόλοιπα υλικά δεν παρουσίασαν στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ τους. Επομένως, η δεύτερη μηδενική υπόθεση της μελέτης απορρίπτεται. SUMMARY D. DIONYSOPOULOS, E. KOLINIOTOU-KOUMPIA, P. GERASIMOU, Ε. PAVLIDOU EVALUATION OF SURFACE ROUGHNESS OF CONTEMPORARY AESTHETIC RESTORATIVE MATERIALS AFTER POLISHING STOMATOLOGIA 2013,70(1): Τhe purpose of this study was to investigate the surface roughness of five contemporary aesthetic restorative materials after finishing with four different polishing systems. This study assessed the surface finish of a microhybrid composite (Filtek Z250), a silorane-based composite (Filtek Silorane), a giomer (Beautifil II), a compomer (Dyract Extra) and a resin-modified glass ionοmer cement (Ketac N100). 40 specimens (6mm in diameter and 3mm in thickness) of each material were fabricated and divided into 5 groups. Specimens in Group 1 were not finished and polished (matrix strip finish), while the remaining groups were finished with thirty-fluted finishing tungsten carbide bar. The groups then polished with the following polishing systems: Group 2 - Super Snap, Group 3 - Diacomp, Group 4 - One Gloss and Group 5 - Astrobrush, according to manufacturer s instructions. The roughness parameter Ra of the surfaces of the specimens measured with a stilus and examined with a Scanning Electron Microscope (SEM). Data Ra was analyzed with two-way ANOVA and Turkey s HSD test at significance level a:0.05. The matrix strip finished group had the lowest Ra values and was significantly different from all of the finishing/polishing procedures. All materials had lower mean Ra values against matrix strip than Ketac N100. For all materials tested, differences between the polishing systems were found to be significant (p<0.05). For all materials a significantly smoother surface was obtained from polishing with Super Snap, while significantly rougher surfaces were obtained after Astrobrush application (p<0.05) KEY WORDS: Aesthetic restorative materials, Polishing systems, Surface roughness.

9 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2013,70 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ Α ΡΟΤΗΤΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΕΜΦΡΑΚΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 29 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. WEINMANN W, THALACKER C, GUGGEBERGER R. Siloranes in dental composites. Dent Μater 2005,21: EICK JD, KOTHA SP, CHAPPELOW CC. Properties of silorane-based dental resins and composites containing a stress-reducing monomer. Dent Mater 2007,23: PALIN WM, FLEMINF GJP, NATHWANI H, BURKE TFJ, RANDALL RC. In vitro cuspal deflection and microleakage of maxillary premolars restored with novel low-shrink dental composites. Dent Mater 2005,21: MARKOVIC D, PETROVIC BB, PERIC TO. Fluoride content and recharge ability of five glass ionomer dental materials. BMC Oral Health 2008,8: COUTINHO E, CARDOSO MV, De MUNCK J, NEVES AA, Van LANDUYT KL, POITEVIN A et al. Bonding effectiveness and interfacial characterization of a nano-filled resin-modified glass-ionomer. Dent Mater 2009,25: NICHOLSON JW. Compomers: ask the experts. J Esth Rest Dent 2008,20: LAZZETTI G, BURGESS JO, GARDINER D. Selected mechanical properties of fluoride-releasing restorative materials. Oper Dent 2001,26: IKEMURA K, TAY FR, ENDO T, PASHLEY DH. A review of chemical-approach and ultramorphological studies on the development of fluoride-releasing dental adhesives comprising new Pre-Reacted Glass ionomer (PRG) fillers. Dent Mater 2008,27: ROBERTS TA, MIYAI K, ΙKEMURA K, FUCHIGAMI K, KITAMURA T. Fluoride ion sustained release preformed glass ionomer filler and dental compositions containing the same. United States Patent No 5, 883, 153: MARIGO L, RIZZI M, TORRE G, La RUMI G. 3D surface profile analysis: different finishing methods for resin composites. Oper Dent 2001,26: SHINTANI H, SATOU J, SATOU N, HAYASHILIARA H, INOUE T. Effects of various finishing methods on staining and accumulation of Streptococcus mutans HS-6 on composite resins. Dent Mater 2001,17: DUNKIN RT, CHAMBERS DW. Gingival response to class V composite resin restorations. J Am Dent Assoc 1983,106: CHAN KC, FULLER JL, HORMATI AA. The ability of foods to stain two composite resins. J Prosthet Dent 1980,43: WEITMAN RT, EAMS WB. Plaque accumulation on composite surface after various finishing procedures. J Am Dent Assoc 1975,91: MORGAN M. Finishing and polishing procedures of direct posterior resin restorations. Pract Proced Aesth Dent 2004,16: JONES CS, BILLINGTON RW, PEARSON GJ. The in vitro perception of roughness of restorations. Br Dent J 2004,196: JEFFERIES SR. Abrasive finishing and polishing in restorative dentistry: a state of the art review. Dent Clin North Am 2007,51: PRATTEN DH, JOHNSON GH. An evaluation of finishing instruments for an anterior and a posterior composite. J Prosthet Dent 1988,60: JUNG M. Finishing and polishing of a hybrid composite and a heat-pressed glass ceramic. Oper Dent 2002,27: YAP AU, YAP SH, TEO CK, NG JJ. Finishing / polishing of composite and compomer restoratives: effectiveness of one-step systems. Oper Dent 2004,29: TURSSI CP, FERRACANE JL, SERRA MC. Abrasive wear of resin composites as related to finishing and polishing procedures. Dent Mater 2005,21: HEINTZE SD, FORJANIC M, ROUSSON V. Surface roughness and gloss of dental materials as a function of force and polishing time in vitro. Dent Mater 2006,22: Van DIJKEN JW, SJOSTROM S, WING K. The effect of different types of composite resin fillings on marginal gingival. J Clin Periodontol 1987,14: JUNG M. Surface roughness and cutting efficiency of composite finishing instruments. Oper Dent 1979,22: FERRACANE JL, CONDON JR, MITCHEM JC. Evaluation of subsurface defects created during the finishing of composites. J Dent Res 1992,71: ERGUCU Z, TURKUN LS. Surface roughness of novel resin composites polished with one-step systems. Oper Dent 2007,32: YAP AU, NG JJ, YAP SH, TEO CK. Surface finish of resin-modified and highly viscous glass ionomer cements produced by new one-step systems. Oper Dent 2004,29: 87-91

10 30. ΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ, Ε. ΚΟΛΙΝΙΩΤΗ-ΚΟΥΜΠΙΑ, Π. ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ, Ε. ΠΑΥΛΙ ΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2013, PAULILLO LA, CORADAZZI JL, LOVADINO JR, SERRA MC. Surface finishing of glass ionomer. Am J Dent 1997,10: HONDRUM SO, FERNANDEZ R. Contouring, finishing/polishing class V restorative materials. Oper Dent 1997,22: YAP AU, LYE KW, SAU CW. Surface characteristics tooth-colored restoratives polished utilizing different polishing systems. Oper Dent 1997,22: STUDDARD JW, JOHNSON GH. An evaluation of polishing agents for composite resins. J Prosthet Dent 1991,65: YAP AU, MOK BBY. Surface finish of a new hybrid aesthetic restorative material. Oper Dent 2002,27: YAP AU, TAN WS, YEO JC, YAP WY, ONG SB. Surface texture of resin-modified glass ionomer cements: effects of finishing/polishing systems. Oper Dent 2002,27: BASEREN M. Surface roughness of nanofill and nanohybrid composite resin and ormocer-based tooth-colored restorative materials after several finishing polishing procedures. J Biomater Appl 2004,19: GEDIK R, HURMUZLU F, COSKUN A, DEKTAC O, OZDEMIR AK. Surface roughness of new microhybrid resin-based composites. J Am Dent Assoc 2005,136: MOSZNER N, SALZ U. New developments of polymeric dental composites. Progr Polym Science 2001,26: TJAN AH, CHAN CA. The polish ability of posterior composites. J Prosthet Dent 1989,61: HOELSCHER DC, NEME AML, PINK FE, HUGHES PJ. The effect of three finishing systems on four esthetic restorative materials. Oper Dent 1998,23: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ιονυσόπουλος. Εργαστήριο Οδοντικής Χειρουργικής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Dental Expert. Ο Εξειδικευµένος Συνεργάτης του Οδοντιατρείου σας

Dental Expert. Ο Εξειδικευµένος Συνεργάτης του Οδοντιατρείου σας Dental Expert Ο Εξειδικευµένος Συνεργάτης του Οδοντιατρείου σας Αεροαποτριβή Άννα Ελµάογλου Ε.Π.Ε. - Φειδιππίδου 30, 11527, Aθήνα Tηλ 210 7770739, 210 7770757 Φαξ 210 7770716 email: info@dental-expert.gr

Διαβάστε περισσότερα

Giomers Μία νέα κατηγορία υβριδικών αισθητικών εμφρακτικών υλικών

Giomers Μία νέα κατηγορία υβριδικών αισθητικών εμφρακτικών υλικών Sel. 12 ΣTOMA 2011; 39 : 61-72 Οδοντική Χειρουργική Βιβλιογραφική εργασία Giomers Μία νέα κατηγορία υβριδικών αισθητικών εμφρακτικών υλικών Δ. ΔIONYΣOΠOYΛOΣ 1 Eργαστήριο Oδοντικής Xειρουργικής, Oδοντιατρική

Διαβάστε περισσότερα

BEAUTIFIL Flow Plus ΕΝΕΣΙΜΟ ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΙΑ ΚΑΙ ΟΠΙΣΘΙΑ ΔΟΝΤΙΑ

BEAUTIFIL Flow Plus ΕΝΕΣΙΜΟ ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΙΑ ΚΑΙ ΟΠΙΣΘΙΑ ΔΟΝΤΙΑ ΕΝΕΣΙΜΟ ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΙΑ ΚΑΙ ΟΠΙΣΘΙΑ ΔΟΝΤΙΑ ΔΥΝΑΤΟ ΟΠΩΣ ΕΝΑ ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του συστήματος αποκατάστασης είναι οι ιδιότητες διάχυσης του φωτός που αντιστοιχούν

Διαβάστε περισσότερα

Συνεταιρισμός Οδοντιάτρων θεσσαλονίκης

Συνεταιρισμός Οδοντιάτρων θεσσαλονίκης Protofill Το Protofill είναι φώτο-πολυμεριζόμενη μίκρο-υβριδική σύνθετη ρητίνη γενικής χρήσης για αποκαταστάσεις στην πρόσθια και την οπίσθια περιοχή του φραγμού. Η εύπλαστη σύσταση του υλικού και η μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη μικροδιείσδυσης εμφράξεων με υαλοϊονομερείς κονίες και σύνθετη ρητίνη σε νεογιλά δόντια

Μελέτη μικροδιείσδυσης εμφράξεων με υαλοϊονομερείς κονίες και σύνθετη ρητίνη σε νεογιλά δόντια 106 ΜΕΛΕΤΗ ΜΙΚΡΟΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΕΜΦΡΑΞΕΩΝ ΜΕ ΥΑΛΟΪΟΝΟΜΕΡΕΙΣ ΚΟΝΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΗ ΡΗΤΙΝΗ ΣΕ ΝΕΟΓΙΛΑ ΔΟΝΤΙΑ Μελέτη μικροδιείσδυσης εμφράξεων με υαλοϊονομερείς κονίες και σύνθετη ρητίνη σε νεογιλά δόντια Τολίδης

Διαβάστε περισσότερα

Οι άμεσες αποκαταστάσεις

Οι άμεσες αποκαταστάσεις Κλινικά Θέματα - Επανορθωτική Οδοντιατρική De n t a l Tr i b u n e Greek Edition 9 Άμεσες αποκαταστάσεις II Ομάδας από σύνθετη ρητίνη Κλινικές λύσεις των προβλημάτων που αντιμετωπίζονται συνήθως Robert

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSAL NANO COMPOSITE. beauty made simple

UNIVERSAL NANO COMPOSITE. beauty made simple UNIVERSAL NANO COMPOSITE beauty made simple Dr. med. dent. Mario J. Besek Swiss Dental Center, Zürich, Ελβετία SYNERGY D6 ΕΥΚΟΛΑ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ TO SYNERGY D6 ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΟ ΥΠΕΡΜΟ- ΝΤΕΡΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΟ ΨΕΥΔΟΚΟΛΟΒΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΡΗΤΙΝΩΔΗΣ ΚΟΝΙΑ ΔΙΠΛΟΥ ΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΥ. 3 ενδείξεις 1 υλικό

ΥΛΙΚΟ ΨΕΥΔΟΚΟΛΟΒΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΡΗΤΙΝΩΔΗΣ ΚΟΝΙΑ ΔΙΠΛΟΥ ΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΥ. 3 ενδείξεις 1 υλικό ΥΛΙΚΟ ΨΕΥΔΟΚΟΛΟΒΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΡΗΤΙΝΩΔΗΣ ΚΟΝΙΑ ΔΙΠΛΟΥ ΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΥ 3 ενδείξεις 1 υλικό Το ParaCore διπλού πολυμερισμού είναι μια ενισχυμένη με ύαλο σύνθετη ρητίνη, η οποία είναι ακτινοσκιερή και διαθέσιμη

Διαβάστε περισσότερα

DMG/ICON. Οδηγίες Χρήσης

DMG/ICON. Οδηγίες Χρήσης DMG/ICON Οδηγίες Χρήσης Το Icon είναι ένα πρωτοποριακό προϊόν για την µικροεπεµβατική θεραπεία τερηδονικών βλαβών στις µεσοδόντιες και προστοµιακές περιοχές. Το Icon διατίθεται σε δύο τύπους: Παράγοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ο ΟΝΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Ποιο από τα παρακάτω χαρακτηρίζει την αδαµαντίνη: Έχει µεγάλη αντοχή στη θλίψη Ποιος από τους παρακάτω παράγοντες δεν συνυπολογίζεται για την τοποθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

Η Ν ο 1 καινοτόμος εταιρεία στην παγκόσμια οδοντιατρική βιομηχανία, για όγδοη συνεχή χρονιά, Anaheim Group

Η Ν ο 1 καινοτόμος εταιρεία στην παγκόσμια οδοντιατρική βιομηχανία, για όγδοη συνεχή χρονιά, Anaheim Group Λύσεις για τον Οδοντίατρο 14 Μαίου - 6 Σεπτεμβρίου 2013 : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Λύσεις για: Αποκαταστάσεις - Εμφράξεις... σελ.2,3 Νέα Προϊόντα (Filtek TM Bulk Fill)... σελ.4 Νέα Προϊόντα (RelyX TM Ultimate)... σελ.5

Διαβάστε περισσότερα

6 ΑΥΤΟΑΝΑΜΙΓΝΥΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ

6 ΑΥΤΟΑΝΑΜΙΓΝΥΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ SYNERGY COMPOSITE 6 ΑΥΤΟΑΝΑΜΙΓΝΥΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ Αυτοαναμιγνυόμενες αποχρώσεις Φυσικό ιριδίζον αποτέλεσμα Ιδανικός χειρισμός SYNERGY ΤΟ SYNERGY D6 ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΥΨΗΛΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΑ 2014 28(3): 119-124 119

ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΑ 2014 28(3): 119-124 119 ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΑ 2014 28(3): 119-124 119 Σχέση αυχενικής οριακής προσαρμογής με την ανάπτυξη δευτερογενούς τερηδόνας σε εμφράξεις ΙΙης ομάδας από υαλοϊνομερή κονία τροποποιημένη με ρητίνη σε νεογιλούς γομφίους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ. Your Smile. Our Vision. Ιούνιος-Σεπτέμβριος 2012. Riva Luting. Rok. SeT PP. δώρο. δώρο 50,00 230,00 175,00. Συσκευασία σκόνη-υγρό

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ. Your Smile. Our Vision. Ιούνιος-Σεπτέμβριος 2012. Riva Luting. Rok. SeT PP. δώρο. δώρο 50,00 230,00 175,00. Συσκευασία σκόνη-υγρό ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Ιούνιος-Σεπτέμβριος 2012 Riva Luting ΥΑΛΟΪΟΝΟΜΕΡης κονία Συσκευασία σκόνη-υγρό 50,00 SeT PP Rok Ρητινώδης κονία Ασσορτί συσκευασία 5 συριγγών 230,00 15 άξονες ρητίνηςυαλονημάτων Twin Luscent

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟ-ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΕΣ ΡΗΤΙΝΩ ΕΙΣ ΚΟΝΙΕΣ. Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ.

ΑΥΤΟ-ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΕΣ ΡΗΤΙΝΩ ΕΙΣ ΚΟΝΙΕΣ. Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2012,69(2): 47-62 47 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΑΥΤΟ-ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΕΣ ΡΗΤΙΝΩ ΕΙΣ ΚΟΝΙΕΣ. Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. Ε. ΠΑΠΠΑ*, Α. ΚΟΥΡΣΟΥΜΗΣ**, Ε. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ*** Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Ο ι αύτο-συγκολλητικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΟΝΤΙΟΥ ΓΙΑ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΟΝΤΙΟΥ ΓΙΑ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 2 ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ 5 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΟΝΤΙΟΥ ΓΙΑ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Είναι να αποκτήσουν

Διαβάστε περισσότερα

1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ - 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ - 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ισχύς προσφοράς 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ - 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 FILTEK - ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΡΗΤΙΝΩΝ Με την αγορά τριών (3) σωληναρίων Filtek Ultimate της επιλογής σας, παίρνετε δώρο ένα (1)

Διαβάστε περισσότερα

Scotchbond 1 - Οδηγίες Οδοντιατρικού Συστήματος Συγκόλλησης

Scotchbond 1 - Οδηγίες Οδοντιατρικού Συστήματος Συγκόλλησης Σελίδα 1 από 7 Scotchbond 1 - Οδηγίες Οδοντιατρικού Συστήματος Συγκόλλησης Γενικές Πληροφορίες: Το σύστημα οδοντιατρικών συγκολλήσεων Scotchbond 1 είναι ένα απλό συνδεσμικό σύστημα υγρής μορφής, που προσφέρει

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανικές ιδιότητες υάλων. Διάγραμμα τάσης-παραμόρφωσης (stress-stain)

Μηχανικές ιδιότητες υάλων. Διάγραμμα τάσης-παραμόρφωσης (stress-stain) Μηχανικές ιδιότητες υάλων Η ψαθυρότητα των υάλων είναι μια ιδιότητα καλά γνωστή που εύκολα διαπιστώνεται σε σύγκριση με ένα μεταλλικό υλικό. Διάγραμμα τάσης-παραμόρφωσης (stress-stain) E (Young s modulus)=

Διαβάστε περισσότερα

Ανασύσταση κολοβώματος με τη χρήση. σύνθετης ρητίνης χαμηλού

Ανασύσταση κολοβώματος με τη χρήση. σύνθετης ρητίνης χαμηλού 18 De n t a l Tr i b u n e Greek Edition Ανασύσταση κολοβώματος με τη χρήση μιας σύνθετης ρητίνης διπλού πολυμερισμού και θεραπεία με ολο-κεραμικές εργασίες Senior Consuiltant Prof. Dr. Juergen Manhart

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζοντας το τέλειο χαμόγελο

Σχεδιάζοντας το τέλειο χαμόγελο Νίκος Τσέλιος Eιδικός Προσθετολόγος Απόφοιτος University of Michigan και Baylor College of Dentistry, USA Επιστημονικός Συνεργάτης Προσθετικής Οδοντιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών Σχεδιάζοντας το

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική μελέτη της κλινικής συμπεριφοράς τριών εμφρακτικών υλικών σε αποκαταστάσεις ΙΙης ομάδας νεογιλών δοντιών - Μελέτη ανάκτησης

Συγκριτική μελέτη της κλινικής συμπεριφοράς τριών εμφρακτικών υλικών σε αποκαταστάσεις ΙΙης ομάδας νεογιλών δοντιών - Μελέτη ανάκτησης ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΑ 2014 28 (1): 3-17 3 Συγκριτική μελέτη της κλινικής συμπεριφοράς τριών εμφρακτικών υλικών σε αποκαταστάσεις ΙΙης ομάδας νεογιλών δοντιών - Μελέτη ανάκτησης 1. Παιδοδοντίατρος, Υπ. Διδάκτωρ Οδοντιατρικής

Διαβάστε περισσότερα

RESINOMER. Bisco CE0459. Instructions for Use. Dual- Cured. Amalgam Bonding/Luting System

RESINOMER. Bisco CE0459. Instructions for Use. Dual- Cured. Amalgam Bonding/Luting System Bisco CE0459 RESINOMER Dual- Cured Amalgam Bonding/Luting System Instructions for Use GR IN-029R7 Rev. 11/14 BISCO, Inc. 1100 W. Irving Park Road Schaumburg, IL 60193 U.S.A. 847-534-6000 1-800-BIS-DENT

Διαβάστε περισσότερα

* Αισθητικές άμεσες και έμμεσες εμφράξεις (λευκά σφραγίσματα): Η χρήση υλικών, όπως

* Αισθητικές άμεσες και έμμεσες εμφράξεις (λευκά σφραγίσματα): Η χρήση υλικών, όπως ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ: Η Διαφορά της ΓΕΝΙΚΗΣ απο την ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ οδοντιατρικής,είναι: Γενικη οδοντιατρκή: Αφορά την υγεία του στόματος,καθώς και την πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία των παθήσεων

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΑΪΟΣ 2008 Ο ΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ο ΟΝΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

1 η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΑΪΟΣ 2008 Ο ΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ο ΟΝΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ο ΟΝΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Πριν την τοποθέτηση ενδορριζικού προκατασκευασµένου άξονα αφαιρείται η γουταπέρκα από το ριζικό σωλήνα έτσι ώστε να παραµείνουν ακρορριζικά: Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πακέτα ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. 10 x Express XT Penta H/HQuick/Putty No36984 ή No 36896 ή Νο 36895 1 x Express XT Cartridge No 36985 ή No 36995 ή Νο 36982

Πακέτα ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. 10 x Express XT Penta H/HQuick/Putty No36984 ή No 36896 ή Νο 36895 1 x Express XT Cartridge No 36985 ή No 36995 ή Νο 36982 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ισχύς προσφοράς 10 ΜΑΪΟΥ - 26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2011 Πακέτα ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ELIPAR S10 Πακέτο προσφοράς μίας συσκευής No 76951 ELIPAR S10 με: 1 x Filtek Ultimate No 3920S (η συσκευασία

Διαβάστε περισσότερα

Αποχρώσεις αδαµαντίνης: A1, A2, A3, W. B2, D2,W Αποχρώσεις ηµιδιαφάνειας: CT, GT, BT, AT. Νανοϋβριδική ρητίνη

Αποχρώσεις αδαµαντίνης: A1, A2, A3, W. B2, D2,W Αποχρώσεις ηµιδιαφάνειας: CT, GT, BT, AT. Νανοϋβριδική ρητίνη Filtek Ultimate Βασίζεται στην µοναδική νανοτεχνολογία της 3Μ ΕSPE που συνδυάζει άριστη αντοχή και φυσική λάµψη. Άριστη αισθητική, χαµαιλεοντισµός, ευελιξία για µονοστρωµατική η διαστρωµατική τεχνική,

Διαβάστε περισσότερα

Dental Expert. Ο Εξειδικευµένος Συνεργάτης του Οδοντιατρείου σας

Dental Expert. Ο Εξειδικευµένος Συνεργάτης του Οδοντιατρείου σας Dental Expert Ο Εξειδικευµένος Συνεργάτης του Οδοντιατρείου σας Άννα Ελµάογλου Ε.Π.Ε. - Φειδιππίδου 30, 11527, Aθήνα Tηλ 210 7770739, 210 7770757 Φαξ 210 7770716 email: info@dental-expert.gr 1 Κατανόηση

Διαβάστε περισσότερα

DMG Luxatemp Star ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

DMG Luxatemp Star ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DMG Luxatemp Star ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Περιγραφή προϊόντος Το Luxatemp Star είναι µια αυτοπολυµεριζόµενη σύνθετη ρητίνη για την κατασκευή προσωρινών στεφανών και γεφυρών, ένθετων, επένθετων και όψεων. Το 2-συστατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΝΤΙΑΜΕ ΖΩΝΤΑΝΟ ΠΟΛΦΟ

ΔΟΝΤΙΑΜΕ ΖΩΝΤΑΝΟ ΠΟΛΦΟ Στρατής Παπάζογλου, Επικ. Καθηγητής Μαριάννα Γαϊνταντζοπούλου, Λέκτορας Αντιμετώπιση δοντιών με εκτεταμένη απώλεια ιστών Εκτεταμένη απώλεια ιστών Κοιλότητες μεγαλύτερες από τυπικές, συχνά αποκαθυστούν

Διαβάστε περισσότερα

Kαρβίδιο πυριτίου, ευγενές κορούνδιο και κανονικό κορούνδιο

Kαρβίδιο πυριτίου, ευγενές κορούνδιο και κανονικό κορούνδιο Kαρβίδιο πυριτίου, ευγενές κορούνδιο και κανονικό κορούνδιο c/o Cerablast GmbH & Co.KG Gerhard-Rummler-Str.2 D-74343 Sachsenheim / Γερμανία Tηλέφωνο: 0049 7147 220824 Τελεφαξ: 0049 7147 220840 E-Mail:

Διαβάστε περισσότερα

Eγνατία 88, 546 23 Θεσσαλονίκη Tηλ.: (2310) 270 550, 270 850 Fax: (2310) 270 850 e-mail: newdent@otenet.gr

Eγνατία 88, 546 23 Θεσσαλονίκη Tηλ.: (2310) 270 550, 270 850 Fax: (2310) 270 850 e-mail: newdent@otenet.gr Eγνατία 88, 546 23 Θεσσαλονίκη Tηλ.: (2310) 270 550, 270 850 Fax: (2310) 270 850 e-mail: newdent@otenet.gr Για την απόδοση του λευκού και του κόκκινου Φωτοπολυμεριζόμενη Mικροκεραμική Σύνθετη Ρητίνη GUM

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2-5-2014 Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2-5-2014 Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη 2-5-2014 Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» «Διαδικασία 1ης

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Υάλου (Glass Technology)

Τεχνολογία Υάλου (Glass Technology) Τεχνολογία Υάλου (Glass Technology) Η παραγωγή υάλου ξεκινά με την ανάμειξη των αρχικών υλικών που αποτελούνται στο μεγαλύτερο μέρος τους από φυσικά ορυκτά ( άμμος ασβεστόλιθος) και σε μικρότερες ποσότητες

Διαβάστε περισσότερα

1 ΘΕΩΡΙΑ ΚΟΠΗΣ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ

1 ΘΕΩΡΙΑ ΚΟΠΗΣ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ 1 ΘΕΩΡΙΑ ΚΟΠΗΣ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ 1.1 Εισαγωγή Οι κυριότερες κατεργασίες για την κατασκευή προϊόντων από λαμαρίνα είναι η κοπή, η μορφοποίηση και η κοίλανση. Οι κατεργασίες αυτές γίνονται ας ψαλίδια και πρέσσες

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΥΡΟΣΥΣΣΩΜΑΤΩΣΗ «ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΜΟΧΗΜΙΚΗ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΟΥ Η2

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΥΡΟΣΥΣΣΩΜΑΤΩΣΗ «ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΜΟΧΗΜΙΚΗ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΟΥ Η2 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΥΡΟΣΥΣΣΩΜΑΤΩΣΗ «ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΜΟΧΗΜΙΚΗ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΟΥ Η2 Παρασκευή Νέσση 1, Γιώργος Κόγιας 2, Βασίλης Ζασπάλης 1,2, Λώρη Ναλμπαντιάν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΜΗ ΗΣ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΣΤΑ Τ.Ε.Ι. (ΕΕΟΤ) ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ

ΑΡΧΙΜΗ ΗΣ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΣΤΑ Τ.Ε.Ι. (ΕΕΟΤ) ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ ΚΟΠΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Τα κοπτικά εργαλεία που χρησιµοποιήθηκαν είναι της εταιρείας Kennametal (Εικόνα 1), κοπτικά KC725M µε πολλαπλές στρώσεις TiN/TiCN/TiN, υψηλής απόδοσης και σχεδιασµένα

Διαβάστε περισσότερα

Οδοντιατρικός Σύλλογος Πειραιά

Οδοντιατρικός Σύλλογος Πειραιά Οδοντιατρικός Σύλλογος Πειραιά Οδηγίες προς τους εθελοντές οδοντιάτρους, για τη συμπλήρωση του δελτίου οδοντιατρικής εξέτασης των παιδιών των νηπιαγωγείων, δημοτικών και γυμνασίων. Σκοπός αυτής της παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικά εργαλεία για τους επαγγελματίες

Εκπαιδευτικά εργαλεία για τους επαγγελματίες Παρουσία της 3M ESPE στο Διαδίκτυο 3M ESPE YouTube Channel - Facebook Εκπαιδευτικά εργαλεία για τους επαγγελματίες 16 Επισκεφθείτε τώρα το www.youtube.com/user/3mespedentaleurope και αναζητήστε τα βίντεο

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοπολυμεριζόμενος οδοντικός συγκολλητικός παράγοντας γενικής χρήσεως. Όλη η δύναμη που χρειάζεστε σε μία σταγόνα.

Φωτοπολυμεριζόμενος οδοντικός συγκολλητικός παράγοντας γενικής χρήσεως. Όλη η δύναμη που χρειάζεστε σε μία σταγόνα. Φωτοπολυμεριζόμενος οδοντικός συγκολλητικός παράγοντας γενικής χρήσεως Όλη η δύναμη που χρειάζεστε σε μία σταγόνα. ONE COAT BOND: Υπερσυμπυκνωμένο. Ενός συστατικού. Τοποθέτηση σε ένα βήμα. Αυτό είναι που

Διαβάστε περισσότερα

Συντηρητική αντιμετώπιση διαστημάτων στην αισθητική ζώνη

Συντηρητική αντιμετώπιση διαστημάτων στην αισθητική ζώνη σελίδες 12 Πρακτικό θέμα ΣTOMA 2011; 39 : 17-28 Συντηρητική αντιμετώπιση διαστημάτων στην αισθητική ζώνη Κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 1 A conservative approach to diastema closure in the esthetic zone K. GIANNAKOPOULOS,

Διαβάστε περισσότερα

«Προµήθεια υλικών για τη διαγράµµιση οδών και. κόµβων», Κ.Α. 30 / 6662.009 Ευρώ 69.741,00 Ηράκλειο 09 06 2015

«Προµήθεια υλικών για τη διαγράµµιση οδών και. κόµβων», Κ.Α. 30 / 6662.009 Ευρώ 69.741,00 Ηράκλειο 09 06 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ «Προµήθεια υλικών για τη διαγράµµιση οδών και κόµβων», Κ.Α. 30 / 6662.009 Ευρώ 69.741,00 Ηράκλειο 09

Διαβάστε περισσότερα

Κλινικές Τεχνικές: Τρόποι αποτελεσματικής λεύκανσης των δοντιών

Κλινικές Τεχνικές: Τρόποι αποτελεσματικής λεύκανσης των δοντιών Κλινικές Τεχνικές: Τρόποι αποτελεσματικής λεύκανσης των δοντιών απαίτηση των ασθενών για λευκότερα δόντια γίνεται όλο και εντονότερη. Τα ΜΜΕ και οι διαφημίσεις έχουν συμβάλει σημαντικά σε αυτό. Ως απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

TePe Μεσοδόντιο Βουρτσάκι πολύ μαλακό - extra soft

TePe Μεσοδόντιο Βουρτσάκι πολύ μαλακό - extra soft 1 2 3 4 5 6 Μέγεθος βούρτσας TePe Μεσοδόντιο Βουρτσάκι πολύ μαλακό - extra soft Αυτή η μοναδική σειρά από μεσοδόντια βουρτσάκια έχει ειδικά επιλεγμένες, πολύ μαλακές ίνες για απαλό καθάρισμα. Περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ 19 Γ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι βασικότερες κατεργασίες με αφαίρεση υλικού και οι εργαλειομηχανές στις οποίες γίνονται οι αντίστοιχες κατεργασίες, είναι : Κατεργασία Τόρνευση Φραιζάρισμα

Διαβάστε περισσότερα

Συμβόλαιο Οδοντιατρικής Φροντίδας και Υποστήριξης Dental Care. Πίνακας Οδοντιατρικών Πράξεων

Συμβόλαιο Οδοντιατρικής Φροντίδας και Υποστήριξης Dental Care. Πίνακας Οδοντιατρικών Πράξεων Συμβόλαιο Οδοντιατρικής Φροντίδας και Υποστήριξης Dental Care Πίνακας Οδοντιατρικών Πράξεων Κόστος συμμετοχής Ασφαλισμένου (Ποσό σε ) 1. ΓΕΝΙΚΑ Οδοντιατρική εξέταση 6 Καθαρισμός οδόντων μέχρι δύο (2) φορές

Διαβάστε περισσότερα

Το σκληρό νερό προκαλεί πολλά προβλήματα στις σωληνώσεις, καθώς το ανθρακικό ασβέστιο και μαγνήσιο επικάθεται στα τοιχώματα των σωλήνων και έτσι

Το σκληρό νερό προκαλεί πολλά προβλήματα στις σωληνώσεις, καθώς το ανθρακικό ασβέστιο και μαγνήσιο επικάθεται στα τοιχώματα των σωλήνων και έτσι Το σκληρό νερό προκαλεί πολλά προβλήματα στις σωληνώσεις, καθώς το ανθρακικό ασβέστιο και μαγνήσιο επικάθεται στα τοιχώματα των σωλήνων και έτσι δημιουργείται ένα στρώμα από άλατα, με αποτέλεσμα οι σωλήνες

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή(στη(στοματική(υγιεινή Pierre(Fabre(Oral(Care

Εισαγωγή(στη(στοματική(υγιεινή Pierre(Fabre(Oral(Care Εισαγωγή(στη(στοματική(υγιεινή Pierre(Fabre(Oral(Care !μορφο χαμόγελο Καθρέφτης της γενικής υγείας Η παραμέληση μπορεί να προκαλέσει προβλήματα υγείας Στοματική υγιεινή στην Ελλάδα 62% των Ελλήνων επισκέπτονται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D σχετιζόμενα με το βρογχικό άσθμα στα παιδιά και στους έφηβους Κουρομπίνα Αλεξάνδρα Λεμεσός [2014] i ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΥΘΕΙΑΣ ΡΑΦΗΣ LONGITUDINALLY WELDED STEEL PIPES

ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΥΘΕΙΑΣ ΡΑΦΗΣ LONGITUDINALLY WELDED STEEL PIPES Βιομηχανικός Όμιλος Επεξεργασίας & Εμπορίας Χάλυβα (ΒΟΕΕΧ) Industrial Steel Processing & Trading Group (ISPTG) ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΥΘΕΙΑΣ ΡΑΦΗΣ LONGITUDINALLY WELDED STEEL PIPES EXT DIAMETER INCHES ΕΞΩΤ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ Α/Α 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗ ΡΙΟΥ (Π.Τ.) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ ΤΑΙΝΙΑ ΣΕΛΛΟΦΑΝΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΘΕΤΗ ΡΗΤΙΝΗ ΤΑΙΝΙΑ ΥΑΛΟΧΑΡΤΟΥ ΓΙΑ ΛΕΙΑΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση Μονωτικής Επικάλυψης στη ιηλεκτρική Συµπεριφορά ιάκενων Ακίδας-Πλάκας Υπό Θετικές Κρουστικές Τάσεις

Επίδραση Μονωτικής Επικάλυψης στη ιηλεκτρική Συµπεριφορά ιάκενων Ακίδας-Πλάκας Υπό Θετικές Κρουστικές Τάσεις Επίδραση Μονωτικής Επικάλυψης στη ιηλεκτρική Συµπεριφορά ιάκενων Ακίδας-Πλάκας Υπό Θετικές Κρουστικές Τάσεις Μ. Α. Ζήνωνος Εργαστήριο Υψηλών Τάσεων, Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών,

Διαβάστε περισσότερα

Το μικροσκόπιο ως αναλυτικό όργανο. Το μικροσκόπιο δεν μας δίνει μόνο εικόνες των παρασκευασμάτων μας.

Το μικροσκόπιο ως αναλυτικό όργανο. Το μικροσκόπιο δεν μας δίνει μόνο εικόνες των παρασκευασμάτων μας. Το μικροσκόπιο ως αναλυτικό όργανο. Το μικροσκόπιο δεν μας δίνει μόνο εικόνες των παρασκευασμάτων μας. Η διάκριση των μικροσκοπίων σε κατηγορίες βασίζεται, κατά κύριο λόγο, στην ακτινοβολία που χρησιμοποιούν

Διαβάστε περισσότερα

FotoSan. Αντιβακτηριακή δράση σε δευτερόλεπτα

FotoSan. Αντιβακτηριακή δράση σε δευτερόλεπτα FotoSan Αντιβακτηριακή δράση σε δευτερόλεπτα Περίληψη FotoSan αντιβακτηριακή θεραπεία Εντοπισμένη θεραπεία Καταστρέφει βακτήρια, ιούς, μύκητες, πρωτόζωα Χωρίς παρενέργειες Χωρίς αντενδείξεις ΕΝΤΕΛΩΣ ΑΣΦΑΛΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.1 ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.1 ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι 98 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.1 ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΗ Με τον όρο επιμετάλλωση εννοούμε τη δημιουργία ενός στρώματος μετάλλου πάνω στο μέταλλο βάσης για την προσθήκη ορισμένων επιθυμητών ιδιοτήτων. Οι ιδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

άνεση στο χέρι. Η σύσταση του Tetric EvoFlow έχει παραμείνει ίδια.

άνεση στο χέρι. Η σύσταση του Tetric EvoFlow έχει παραμείνει ίδια. Νέα τού οδοντιατρικού κόσμου από την Ivoclar Vivadent update 03 2012 Tetric EvoFlow Εφαρμογές ακριβείας χάρη στον νέο σχεδιασμό Η λεπτόρρευστη ρητίνη με τις υψηλότερες πωλήσεις στην Ευρώπη η Tetric EvoFlow

Διαβάστε περισσότερα

Dental Expert Ο Εξειδικευμένος Συνεργάτης του Οδοντιατρείου σας

Dental Expert Ο Εξειδικευμένος Συνεργάτης του Οδοντιατρείου σας Dental Expert Ο Εξειδικευμένος Συνεργάτης του Οδοντιατρείου σας Άννα Ελμάογλου Ε.Π.Ε. - Φειδιππίδου 30, 11527, Αθήνα Τηλ 210 7770739, 210 7770757 ñ Φαχ 210 7770716 ñ e-mail: anna@dental-expert.gr Demi

Διαβάστε περισσότερα

Πριν τη χρήση ΠPOΦYΛAΞH. Αναχώρηση

Πριν τη χρήση ΠPOΦYΛAΞH. Αναχώρηση ΠPOΦYΛAΞH Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικός και να δίνεται μεγάλη σημασία στην ασφάλεια κατά τη χρήση των χειριστηρίων ήχου ενώ οδηγείτε. Υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης ατυχήματος. Επίσης, φροντίστε να ρυθμίσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗΣ ΡΗΤΙΝΗΣ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗΣ ΡΗΤΙΝΗΣ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗΣ ΡΗΤΙΝΗΣ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Ν. Κεφαλά, Α. Βασιλάκης, Λ. Ζουμπουλάκης Εργαστηριακή Μονάδα Προηγμένων και Συνθέτων Υλικών, Σχολή Χημικών

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΡΩΤΙΔΩΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΑΚΧΑΡΟΥ

ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΡΩΤΙΔΩΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΑΚΧΑΡΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΡΩΤΙΔΩΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΑΚΧΑΡΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ 2010 1 ΣΚΟΠΟΣ Η ανάλυση και μελέτη της μοριακής δομής των καρωτίδων αρτηριών με υπέρυθρη φασματοσκοπία. Η εξαγωγή συμπερασμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Componeer. Σύστημα άμεσων όψεων από σύνθετη ρητίνη Πρωτοποριακή και εντυπωσιακά εύκολη αποκατάσταση των προσθίων δοντιών

Componeer. Σύστημα άμεσων όψεων από σύνθετη ρητίνη Πρωτοποριακή και εντυπωσιακά εύκολη αποκατάσταση των προσθίων δοντιών Componeer Σύστημα άμεσων όψεων από σύνθετη ρητίνη Πρωτοποριακή και εντυπωσιακά εύκολη αποκατάσταση των προσθίων δοντιών COMPONEER Το νέο σύστημα άμεσων όψεων από σύνθετη ρητίνη. Για πρωτοποριακή και εντυπωσιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΜΟΝΑ ΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ Η σκληρότητα του νερού οφείλεται στην παρουσία διαλυµένων αλάτων ασβεστίου και µαγνησίου. Τα άλατα αυτά διαλύονται στο νερό

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοπολυμεριζόμενες χρωστικές σε πάστα

Φωτοπολυμεριζόμενες χρωστικές σε πάστα Φωτοπολυμεριζόμενες χρωστικές σε πάστα Οδηγίες χρήσης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Eυχαριστούμε πολύ που προτιμήσατε το LITE ART. Παρακαλούμε πριν τη χρήση να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και να τις φυλάξετε. Με

Διαβάστε περισσότερα

Απλώς εναρμονίζεται με το φυσικό περιβάλλον!

Απλώς εναρμονίζεται με το φυσικό περιβάλλον! Απλώς εναρμονίζεται με το φυσικό περιβάλλον! CLEARFIL MAJESTY TM ES-2 Θα εκπλαγείτε με τη συνδυαστική ικανότητα αυτής της μοναδικής σύνθετης ρητίνης σε κάθε κλινικό περιστατικό όταν τη χρησιμοποιείτε.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ (BIOMINERALS, BIOLOGICAL CERAMICS) -NACRE (μαργαρο, σεντεφι) -ΦΕΡΡΙΤΙΝΗ ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΤΟΣΩΜΑΤΑ

ΣΥΝΘΕΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ (BIOMINERALS, BIOLOGICAL CERAMICS) -NACRE (μαργαρο, σεντεφι) -ΦΕΡΡΙΤΙΝΗ ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΤΟΣΩΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ (BIOMINERALS, BIOLOGICAL CERAMICS) -NACRE (μαργαρο, σεντεφι) -OΣΤΑ -ΔΟΝΤΙΑ -ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΝΕΣ ΠΥΡΙΤΙΟΥ -ΦΕΡΡΙΤΙΝΗ ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΤΟΣΩΜΑΤΑ Nacre (μαργαρο, σεντεφι) 95% Ανοργανη φαση=ανθρακικο

Διαβάστε περισσότερα

Όπως ο φοίνικας από τις στάχτες έτσι αναγεννάται και η ρίνη NiTi!

Όπως ο φοίνικας από τις στάχτες έτσι αναγεννάται και η ρίνη NiTi! Η νέα γενιά ρινών NiTi Όπως ο φοίνικας από τις στάχτες έτσι αναγεννάται και η ρίνη NiTi! ΝΕΟ! αποστειρωμένο και έτοιμο για χρήση 134 C > > Χωρίς μνήμη σχήματος + υπερελαστικότητα = ακολουθεί την καμπυλότητα

Διαβάστε περισσότερα

Πλαστική Χειρουργική

Πλαστική Χειρουργική Εκπαιδευτήριο TO ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ Σχολικό Έτος 2007-2008 Συνθετικές εργασίες στο μάθημα Πληροφορική Τεχνολογία της Β Γυμνασίου: Όψεις της Τεχνολογίας Θέμα: Πλαστική Χειρουργική Τμήμα: ΗΥ: Ομάδα: Β2 pc25 Μιχαήλου

Διαβάστε περισσότερα

Μετρήσεις γεωµετρικών µεγεθών µε χρήση διαστη- µόµετρου, µικρόµετρου και σφαιρόµετρου

Μετρήσεις γεωµετρικών µεγεθών µε χρήση διαστη- µόµετρου, µικρόµετρου και σφαιρόµετρου Μ7 Μετρήσεις γεωµετρικών µεγεθών µε χρήση διαστη- µόµετρου, µικρόµετρου και σφαιρόµετρου A. Προσδιορισµός της πυκνότητας στερεού σώµατος B. Εύρεση της εστιακής απόστασης συγκλίνοντα φακού. Σκοπός Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Μία Περίπτωση Σύντηξης/Διδυμίας Κάτω Τρίτου Γομφίου με Υπεράριθμο Τέταρτο Γομφίο

Μία Περίπτωση Σύντηξης/Διδυμίας Κάτω Τρίτου Γομφίου με Υπεράριθμο Τέταρτο Γομφίο Μία Περίπτωση Σύντηξης/Διδυμίας Κάτω Τρίτου Γομφίου με Υπεράριθμο Τέταρτο Γομφίο ΓΝΑΘΙΟΝ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ & ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΕΙΡ/ΚΗ www.gnathion.gr Μια ασυνήθης αναπτυξιακή διαταραχή των δοντιών είναι και η σύντηξη/διδυμία,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΥΠΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΡΙΚΕΣ ΟΔ/ΧΙΕΣ

ΑΠΟΤΥΠΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΡΙΚΕΣ ΟΔ/ΧΙΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΡΙΚΕΣ ΟΔ/ΧΙΕΣ Χρησιμοποιούμενα αποτυπωτικά υλικά. Κριτήρια εκλογής αποτυπωτικών υλικών. Τεχνικές αποτύπωσης. Κλινικές εφαρμογές. Φ. Νικολοπούλου MD, DDS,

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιοπιστία των συσκευών πολυμερισμού στα οδοντιατρεία της Θεσσαλονίκης

Η αξιοπιστία των συσκευών πολυμερισμού στα οδοντιατρεία της Θεσσαλονίκης Οδοντική Χειρουργική ΣTOMA 2010; 38 : 281-288 Ερευνητική εργασία Η αξιοπιστία των συσκευών πολυμερισμού στα οδοντιατρεία της Θεσσαλονίκης Ε. ΚΟΛΙΝΙΩΤΗ - ΚΟΥΜΠΙΑ 1, Ε. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ 2,Π.ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ 3, Ε. ΚΟΥΜΠΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οβασικός στόχος της αποκατάστασης της υγείας των µαλακών και των σκληρών ιστών καθώς και της λειτουργικότητάς

Οβασικός στόχος της αποκατάστασης της υγείας των µαλακών και των σκληρών ιστών καθώς και της λειτουργικότητάς 2:35 PM Page 32 Α Ι Σ Θ Η Τ Ι Κ Η Ε Π Α Ν Ο Ρ Θ Ω Τ Ι Κ Η Ο Ο Ν Τ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Η Όψεις αισθητικού τύπου Περιστατικό µε χρήση κεραµικού υλικού µε βάση το λευκίτη OSWALDO SCOPIN DE ANDRADE, DDS, MSC, PHD

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι. ΦΡΕΝΤΖΟΣ. 6 ο ΕΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (2004-05) του Ε.Κ.Π.Α. ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι. ΦΡΕΝΤΖΟΣ. 6 ο ΕΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (2004-05) του Ε.Κ.Π.Α. ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι. ΦΡΕΝΤΖΟΣ 6 ο ΕΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (2004-05) του Ε.Κ.Π.Α. ΕΡΓΑΣΙΑ 148 ΑΡΧΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΩΝ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΣΤΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ Γ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Δ. ΚΑΣΣΑΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ίνες υάλου για δομητικές συνδέσεις και αγκυρώσεις των ινωπλισμένων πολυμερών (ΙΩΠ)

Ίνες υάλου για δομητικές συνδέσεις και αγκυρώσεις των ινωπλισμένων πολυμερών (ΙΩΠ) Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 16/02/2012 Κωδικός: 2012.08.03.020 SikaWrap Anchor G SikaWrap Anchor G Ίνες υάλου για δομητικές συνδέσεις και αγκυρώσεις των ινωπλισμένων πολυμερών (ΙΩΠ) Περιγραφή Προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

3M 581C Δίσκος Fibre, Εξαρτήµατα. Μεγάλη κοπτική ικανότητα, Πολύ καλές επιδόσεις στην αφαίρεση υλικού. Για µαλακό ατσάλι και µη σιδηρούχα µέταλλα.

3M 581C Δίσκος Fibre, Εξαρτήµατα. Μεγάλη κοπτική ικανότητα, Πολύ καλές επιδόσεις στην αφαίρεση υλικού. Για µαλακό ατσάλι και µη σιδηρούχα µέταλλα. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 61 Λειαντικά προϊόντα 3M Λειαντικοί Δίσκοι Fiber Λείανση Οι Δίσκοι Fibre της 3Μ σε γωνιακούς τροχούς κόβουν πολύ γρήγορα σε εφαρµογές για την µεταλλοβιοµηχανία, π.χ. ηλεκτροσυγκολλήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΑΡΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΡΗΔΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΑΡΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΡΗΔΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ TMHMA ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΑΡΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΡΗΔΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ σε Παιδιά, Εφήβους και Ενήλικες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΡΓΥΡΟΧΟΪΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.1 ΧΥΤΕΥΣΗ. 2.2 Τύποι καλουπιών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.1 ΧΥΤΕΥΣΗ. 2.2 Τύποι καλουπιών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι 14 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.1 ΧΥΤΕΥΣΗ Χύτευση καλείται η έκχυση λειωμένου μετάλλου σε τύπους (καλούπια) καταλλήλου σχήματος. Η χύτευση αν και εμφανίστηκε στους προϊστορικούς χρόνους αποτελεί και

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F H[m] 5 Wilo-DrainLift XS-F 4 0 0 4 5 6 7 8 Q[m³/h] Σχεδιασμός Μικρή μονάδα άντλησης λυμάτων (επιτοίχια εγκατάσταση) Εφαρμογές Έτοιμη για σύνδεση μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

FELCO 16 - Κλαδευτικό ψαλίδι - Υψηλής απόδοσης - Εργονομικό - Μικρό - Για αριστερόχειρες

FELCO 16 - Κλαδευτικό ψαλίδι - Υψηλής απόδοσης - Εργονομικό - Μικρό - Για αριστερόχειρες FELCO 16 - Κλαδευτικό ψαλίδι - Υψηλής απόδοσης - Εργονομικό - Μικρό - Για αριστερόχειρες Made in Switzerland by FELCO 7 8 3 9 2 9 1 0 0 6 4 7 > Αξιοπιστία: πρακτικές λαβές, ελαφριές και ισχυρές, από σφυρηλατημένο

Διαβάστε περισσότερα

Ιαπωνική τεχνολογία. Λίπανση W&H F1. Shofu Flow Plus Δοκίμασέ το Αγάπησέ το Αγόρασέ το. Καλύψτε τις υψηλότερες απαιτήσεις σας

Ιαπωνική τεχνολογία. Λίπανση W&H F1. Shofu Flow Plus Δοκίμασέ το Αγάπησέ το Αγόρασέ το. Καλύψτε τις υψηλότερες απαιτήσεις σας Ιαπωνική τεχνολογία Καλύψτε τις υψηλότερες απαιτήσεις σας Λίπανση W&H F1 Συνεχίζουμε τη προσφορά 1+1 Δημιουργήστε το καλύτερο σημείο επαφής με το νέο βραβευμένο σύστημα Garrison 3D XR Shofu Flow Plus Δοκίμασέ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Εβελίνα Θεμιστοκλέους

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία Περιοδοντίου - Συστήματα Ακονίσματος - Κασετίνες

Εργαλεία Περιοδοντίου - Συστήματα Ακονίσματος - Κασετίνες Εργαλεία Περιοδοντίου - Συστήματα Ακονίσματος - Κασετίνες Ατσάλι με ατσάλι διαφέρει Ατσάλι PDT: ομοιόμορφους κόκκους, ομοιόμορφη κατανομή μικρών κόκκων, Rockwell C 59. Ατσάλι PDT Ατσάλι Ανταγωνισμού Ατσάλι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (SPSS)

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (SPSS) ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (SPSS) Έλεγχος Υποθέσεων για τους Μέσους - Εξαρτημένα Δείγματα (Paired samples t-test) Το κριτήριο Paired samples t-test χρησιμοποιείται όταν θέλουμε να συγκρίνουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ ΔΡ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΙΝΑΣ Post Doc Researcher, Chemist Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης Email: binasbill@iesl.forth.gr Thl. 1269 Crete Center for Quantum Complexity and Nanotechnology

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Προστασίας και Συντήρησης των Βαμμένων Profil Αλουμινίου

Οδηγίες Προστασίας και Συντήρησης των Βαμμένων Profil Αλουμινίου Οδηγίες Προστασίας και Συντήρησης των Βαμμένων Profil Αλουμινίου Εισαγωγή Τα αρχιτεκτονικά πολυεστερικά χρώματα πούδρας, όταν εφαρμόζονται σωστά σε μία καλά επεξεργασμένη επιφάνεια αλουμινίου, προσδίδουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 05-03-08-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 05-03-08-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-03-08-00 05 Έργα Οδοποιίας 03 Οδοστρώµατα 08 Κατασκευή στρώσης ερείσµατος από µίγµα αδρανών και φυτικής γης 00 - Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Σωλήνες και εξαρτήματα από φαιό χυτοσίδηρο

Σωλήνες και εξαρτήματα από φαιό χυτοσίδηρο PAM SMU-S Σωλήνες και εξαρτήματα από φαιό χυτοσίδηρο 1. Αντικείμενο Η παρούσα προδιαγραφή αφορά στην κατασκευή σωλήνων και εξαρτημάτων από χυτοσίδηρο για ακάθαρτα, λύματα, και όμβρια ύδατα για δομικές

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 3.13 : Τεμάχια κατεργασμένα με φραιζάρισμα

Σχήμα 3.13 : Τεμάχια κατεργασμένα με φραιζάρισμα 40 3.3 Φραιζάρισμα (milling) Με φραιζάρισμα κατεργάζονται τεμάχια από διάφορα υλικά όπως χάλυβας, χυτοσίδηρος, συνθετικά υλικά κ.λπ, με επίπεδες ή καμπύλες επιφάνειες, εσοχές, αυλάκια ακόμα και οδοντωτοί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΜΗΡΟΚΟΤΥΛΙΑΙΑΣ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΠΟΝΟ ΣΤΟ ΙΣΧΙΟ.

ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΜΗΡΟΚΟΤΥΛΙΑΙΑΣ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΠΟΝΟ ΣΤΟ ΙΣΧΙΟ. ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΜΗΡΟΚΟΤΥΛΙΑΙΑΣ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΠΟΝΟ ΣΤΟ ΙΣΧΙΟ. Η μηροκοτυλιαία πρόσκρουση αποτελεί, σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα της σύγχρονης βιβλιογραφίας, το συχνότερο

Διαβάστε περισσότερα

5. Η αντοχή σε εφελκυσµό των υαλοϊονοµερών κονιών σε σχέση µε αυτή των συνθέτων ρητινών είναι: Α Ίδια Β Μεγαλύτερη Γ Μικρότερη

5. Η αντοχή σε εφελκυσµό των υαλοϊονοµερών κονιών σε σχέση µε αυτή των συνθέτων ρητινών είναι: Α Ίδια Β Μεγαλύτερη Γ Μικρότερη ΜΘΗΜ: ΟΟΝΤΙΚΗ ΧΙΡΟΥΡΙΚΗ 1. Η διαπίστωση ύπαρξης ή όχι τερηδόνας, σε περιπτώσεις υποψίας αρχόµενων τερηδόνων οπών και σχισµών, γίνεται µε: Τη λήψη του οδοντιατρικού ιστορικού Την κλινική αξιολόγηση Την

Διαβάστε περισσότερα

Integrated Ceramics. Ένα σύστημα που προσαρμόζεται εντυπωσιακά.

Integrated Ceramics. Ένα σύστημα που προσαρμόζεται εντυπωσιακά. Integrated Ceramics Ένα σύστημα που προσαρμόζεται εντυπωσιακά. Integrated Ceramics Ποια υλικά για κεραμικές επικαλύψεις έχετε στο εργαστήριό σας; Υαλοκεραμικό υλικό Πολύτιμα κράματα Υλικά για σκελετούς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΊΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ

ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΊΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΊΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ Του Δρ. Κωνσταντίνου Δ. Στρατηγού Δ/ντού Ορθοπαιδικής Επανορθωτικής Χειρουργικής

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελληνική Πρόταση στην Ηλιακή Ενέργεια! Εγγύηση 5 χρόνια

Η Ελληνική Πρόταση στην Ηλιακή Ενέργεια! Εγγύηση 5 χρόνια Η Ελληνική Πρόταση στην Ηλιακή Ενέργεια! Εγγύηση 5 χρόνια Τεχνικά Χαρακτηριστικά Συλλεκτών Επιλεκτικών και Κενού Συλλέκτης Green Line Strip ENGINEERING Επιλεκτικός απορροφητής από φύλλο αλουμινίου strip

Διαβάστε περισσότερα

HΛΙΑΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΚΕΝΟΥ

HΛΙΑΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΚΕΝΟΥ HΛΙΑΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΚΕΝΟΥ (VACUUM) VTN ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΠΙΣΗΜΟ ΣΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Περιγραφή Οι συλλέκτες Calpak VTN είναι ηλιακοί συλλέκτες κενού (Vacuum) οι οποίοι αποτελούνται από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο, 2/09/2010 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο, 2/09/2010 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο, 2/09/2010 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Προμήθεια Χρωμάτων ΤΜΗΜΑ: Εκτέλεσης Κτιριακών Έργων Κ.Α. 30-7331.033 για το 2010 Αρμόδιος: Παπαδάκη-Μπιμπή

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 1: Διάταξη δοκιμίου και όργανα μέτρησης 1 BUILDNET

Σχήμα 1: Διάταξη δοκιμίου και όργανα μέτρησης 1 BUILDNET Παραμετρική ανάλυση κοχλιωτών συνδέσεων με μετωπική πλάκα χρησιμοποιώντας πεπερασμένα στοιχεία Χριστόφορος Δημόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός, Υποψήφιος Διδάκτωρ ΕΜΠ Περίληψη Η εν λόγω εργασία παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

6.2. ΤΗΞΗ ΚΑΙ ΠΗΞΗ, ΛΑΝΘΑΝΟΥΣΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΕΣ

6.2. ΤΗΞΗ ΚΑΙ ΠΗΞΗ, ΛΑΝΘΑΝΟΥΣΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΕΣ 45 6.1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΦΑΣΕΩΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΦΑΣΕΩΝ Όλα τα σώµατα,στερεά -ά-αέρια, που υπάρχουν στη φύση βρίσκονται σε µια από τις τρεις φάσεις ή σε δύο ή και τις τρεις. Όλα τα σώµατα µπορεί να αλλάξουν φάση

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Ευρεία γκάμα από μία πηγή. Μοναδικός ανθεκτικός σχεδιασμός. Γρήγορη και αξιόπιστη απόδοση. Τύπος μοντέλων Σελίδα Πρέσες δοκιμής κυκλωμάτων 2 9.2 Ψύκτες σωλήνων 2 9.3 Αντλίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΟΚΙΜΗΣ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ ΒΡΟΧΗΣ RAIN PENETRATION TEST

ΕΚΘΕΣΗ ΟΚΙΜΗΣ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ ΒΡΟΧΗΣ RAIN PENETRATION TEST ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ / DEMOKRITOS NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LABORATORY OF TESTING SOLAR & OTHER ENERGY

Διαβάστε περισσότερα