Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΞ `ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ ΣΕ Ι ΙΩΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΞ `ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ ΣΕ Ι ΙΩΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α"

Transcript

1 ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 3 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΞ `ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ ΣΕ Ι ΙΩΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΜΟΥΤΑΦΙ ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ5/00 ΜΑΙΟΣ 2001

2 POSTGRADUATE COURSE IN INFORMATION SYSTEMS 3 RD SEMESTER PAPER FOR THE LESSON: STRATEGIES FOR IFORMATICS AND TELEMATICS CONTINUOUS WEB-BASED DISTANCE EDUCATION IN PRIVATE INSTITUTIONS IN GREECE MOUTAFIDIS GIORGOS M5/00 MAY 2001

3 Περίληψη Σε µια σύγχρονη και ολοένα αναπτυσσόµενη κοινωνία η ανάγκη για διαρκή εκπαίδευση των ατόµων είναι απαραίτητη είτε σε σχέση µε τον εργασιακό τους χώρο είτε σε µια προσπάθεια να γνωρίσουν περισσότερα πράγµατα και να εξοικειωθούν µε νέες πρακτικές. Ωστόσο, ο περιορισµένος ελεύθερος χρόνος του σύγχρονου ανθρώπου και η αδυναµία του παρακολουθεί εκπαιδευτικά προγράµµατα σε προκαθορισµένο χώρο και χρόνο συνήθως δρουν ανασταλτικά στην προσπάθειά του για περαιτέρω επιµόρφωση. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση µέσω του διαδικτύου (web-based distance education) δίνει λύση στα παραπάνω προβλήµατα αφού επιτρέπει στον εκπαιδευόµενο να καθορίσει ο ίδιος τόσο το περιεχόµενο όσο και το χώρο και το χρόνο του επιµορφωτικού προγράµµατος που επιθυµεί. Η παρούσα εργασία ασχολείται αποκλειστικά µε τις προσφερόµενες υπηρεσίες ιδιωτικών εκπαιδευτικών ιδρυµάτων που προσφέρουν προγράµµατα επιµόρφωσης µέσω του διαδικτύου και τα οποία οδηγούν στην απόκτηση κάποιου πιστοποιητικού σπουδών. Ωστόσο, προτού προχωρήσουµε στην παρουσίαση κάποιων τέτοιων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, κρίθηκε σκόπιµο να αφιερώσουµε ένα µικρό κοµµάτι της εργασίας στην παρουσίαση και επεξήγηση της έννοιας της εκπαίδευσης από απόσταση, στη σχέση εκπαιδευτή και εκπαιδευοµένου καθώς και στο σηµαντικό ρόλο που παίζει η λεγόµενη αυτονοµία του εκπαιδευόµενου αφού, όπως θα εξηγηθεί παρακάτω, αυτός είναι ο πρωταγωνιστής στην παραπάνω σχέση. Αυτό γίνεται στο κεφάλαιο 2. Προκειµένου ο αναγνώστης να ενηµερωθεί για τις τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται για την υλοποίηση επιµορφωτικών προγραµµάτων από απόσταση, ως αποτέλεσµα της ανάπτυξης του διαδικτύου και της εξάπλωσής του σε ευρύτερες πληθυσµιακές µάζες, στο 3 ο κεφάλαιο αναφέρονται οι αντίστοιχοι τρόποι και τα εργαλεία που παρέχει το διαδίκτυο. Στο 4 ο κεφάλαιο εξετάζονται οι περιπτώσεις τεσσάρων εκπαιδευτικών οργανισµών που δραστηριοποιούνται στο χώρο της τηλεκπαίδευσης στην Ελλάδα και επιχειρείται µια σύγκριση ως προς την ποιότητα και το κόστος των υπηρεσιών που προσφέρουν. Τέλος, γίνονται κάποιες κρίσεις και προτάσεις για το µέλλον της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στην Ελλάδα.

4 Summary In a modern and increasingly developing society, the need for continuing education is necessary either for professional reasons either while trying to know more things and be acquainted with new practices. However, limitations of time and space usually inhibit people s efforts for further education. Web-based distance education is the solution to the matter above since it allows the person to define himself the content, the place and the time of the educational program he wishes to receive. This paper deals with the services that are offered by private training institutes, which have web-based educational programs. However, before the presentation of such organizations, we devote chapter 2 to distance education as a concept, to the relationship between the tutor and the person who receives distance education and to the importance of the autonomy of the learner since he is the one that is the leader in this relation. In order for the reader to get informed about the technology that is used to implement distance educational programs, as a result of the internet development and its spread to the people, at the 3 rd chapter we refer to the ways and the tools that web environment offers. At the 4 th chapter we examine the cases of four training institutes that offer telelearning in Greece and we attempt to compare them according to the quality and the cost of the service that they offer. Finally, at the 5 th chapter, we try to draw some conclusions and make some suggestions about the future of distance learning in Greece.

5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Πρόλογος Ιστορική αναδροµή Ανάγκη για εκπαίδευση από απόσταση Τρόποι υλοποίησης της εκπαίδευσης από απόσταση 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ οµή προγραµµάτων Η σχέση εκπαιδευτή εκπαιδευόµενου Η αυτονοµία του εκπαιδευόµενου 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο ρόλος του διαδικτύου στην εκπαίδευση από απόσταση Εργαλεία του διαδικτύου Εργαλεία ασύγχρονης επικοινωνίας Εργαλεία επικοινωνίας σε πραγµατικό χρόνο. 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύµατα και εκπαίδευση από απόσταση στην Ελλάδα CIN ΗΜΗΤΡΑ ON LINE MEDIE DLC Σύγκριση Συµπεράσµατα Προτάσεις. 17 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ.. 19

6 Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ Πρόλογος Ιστορική αναδροµή Η εκπαίδευση από απόσταση (distance education) είναι ένα νέο πεδίο εκπαίδευσης που µπορεί να προσφερθεί σε όλους τους ανθρώπους ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας, γνωστικού υπόβαθρου σε οποιοδήποτε χώρο και χρόνο. Τα πρώτα παραδείγµατα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης τοποθετούνται στην δεκαετία του 60 µε τη µορφή της εκπαίδευσης δια αλληλογραφίας σε πανεπιστηµιακά ιδρύµατα βιοµηχανικά προηγµένων χωρών όπως η Γερµανία, το Ηνωµένο Βασίλειο, οι Η.Π.Α κλπ. Σταδιακά συνέχισε να κερδίζει έδαφος και σε συνδυασµό µε την αλµατώδη ανάπτυξη της τεχνολογίας των επικοινωνιών κατά την δεκαετία του 1980 απέκτησε περισσότερα πεδία εφαρµογής [1]. Η ανάπτυξη και ευρεία διάδοση του παγκόσµιου ιστού (world wide web) έδωσε επιπλέον ώθηση στον τοµέα της εκπαίδευσης από απόσταση και ήταν ουσιαστικά το στοιχείο εκείνο που επέτρεψε την εξάπλωσή της σε ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύµατα. Παράληλα, εισήγαγε νέες και πιο προσιτές µεθόδους διδασκαλίας και αξιολόγησης (τηλεδιάσκεψη, εικονικές αίθουσες διδασκαλίας) µε αποτέλεσµα η εκπαίδευση από απόσταση να αποκτήσει µεγαλύτερο κύρος και αξιοπιστία πλησιάζοντας σε διδακτικό περιεχόµενο και αξία αποδεικτικού σπουδών την παραδοσιακή εκαπίδευση καθώς και να γνωρίσει ευρεία διάδοση σε χώρες λιγότερο ανεπτυγµένες οικονοµικά. Στην Ελλάδα η εκπαίδευση µέσω του διαδικτύου βρίσκεται σε νηπιακό στάδιο και προσπαθεί να κάνει τα πρώτα της βήµατα. Για πρώτη φορά το φθινόπωρο του τρέχοντος έτους θα λειτουργήσει το Εθνικό Ανοιχτό Πανεπιστήµιο, το πρώτο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυµα που θα παρέχει δίπλωµα ισότιµο µε των υπόλοιπων κρατικών πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων [2]. Ωστόσο, υπάρχουν κάποια άλλα εκπαιδευτικά ιδρύµατα (φροντιστήρια, κέντρα επαγγελµατικής κατάρτισης κλπ.) τα οποία προσφέρουν εκπαιδευτικά προγράµµατα και επιµορφωτικά σεµινάρια που ποικίλουν σε περιεχόµενο, διάρκεια, µέθοδο διδασκαλίας και κόστος ανάλογα µε τις ανάγκες του εκπαιδευόµενου. 1

7 Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή 1.2 Ανάγκη για εκπαίδευση από απόσταση Ποιος είναι όµως ο λόγος ύπαρξης της εκπαίδευσης από απόσταση και γιατί αυτή γνώρισε και γνωρίζει ολοένα και περισσότερη άνθηση; Ποιος είναι ο ρόλος της τεχνολογίας στη σύγρονη εκπαίδευση από απόσταση; Πριν προσπαθήσουµε να απαντήσουµε στα παραπάνω ερωτήµατα πρέπει να τονίσουµε ότι η εκπαίδευση από απόσταση είναι, πάνω απ όλα, εκπαίδευση. Η µόνη πραγµατική διαφορά είναι ότι το µεγαλύτερο µέρος ή/και ολόκληρη η επικοινωνία µεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευοµένου δε γίνεται απευθείας αλλά µε τη χρησιµοποίηση κάποιου µέσου. Ωστόσο, αυτό δε συνεπάγεται ούτε τη µείωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού προγράµµατος ούτε την αναθεώρηση αυτής καθ εαυτής της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η εκπαίδευση από απόσταση ξεπρόβαλλε µετά τη βιοµηχανική επανάσταση εξαιτίας της ανάγκης να εκπαιδεύονται όσο το δυνατόν περισσότεροι άνθρωποι ανεξάρτητα από χωρικούς και χρονικούς περιορισµούς (Garrison [1]). Με την πάροδο του χρόνου, η ανάγκη για εξειδίκευση ενίσχυσε το ρόλο και την αξία της ενώ η ανάπτυξη και η δηµιουργία νέων τεχνολογιών στο χώρο των επικοινωνιών την καθιέρωσαν αφού έλυσαν σε µεγάλο βαθµό τα προβλήµατα πρόσβασης (access) και ποιότητας (quality) τα οποία αρχικά εµφανίστηκαν εξαιτίας της αδυναµίας για αµφίδροµη, ταυτόχρονη επικοινωνία (two-way, real-time communication). Έτσι, η εκπαίδευση από απόσταση βρήκε ένα νέο target group στο πρόσωπο των ενηλίκων που θέλουν είτε για επαγγελµατικούς είτε για προσωπικούς λόγους να κατακτούν νέα πεδία γνώσης ή να επεκτείνουν τις γνώσεις τους σε αντικείµενα µε τα οποία είναι ήδη εξοικειωµένοι. Φτάσαµε λοιπόν να µιλάµε για «ανοιχτή» εκπαίδευση από απόσταση που σηµαίνει ότι το δικαίωµα στην εκπαίδευση το έχουν όλοι οι άνθρωποι ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας, κοινωνικής θέσης κλπ. ηλαδή, οι συµµετέχοντες σε τέτοια προγράµµατα παύουν να είναι αποκλειστικά, όπως παραδοσιακά, τα άτοµα νεαρής ηλικίας αλλά και άνθρωποι µεγαλυτέρων ηλικιών που επιθυµούν να µάθουν καινούρια πράγµατα χωρίς να χρειαστεί να αλλάξουν δραµατικά τον τρόπο ζωής τους αφού µπορούν να συµµετέχουν σύµφωνα µε το προσωπικό τους χρονοδιάγραµµα [3]. 2

8 Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή 1.3 Τρόποι υλοποίησης της εκπαίδευσης από απόσταση Στη σύγχρονη εποχή, η επικονωνία µεταξύ εκπαιδευτή και εκαπιδευόµενου µπορεί να λάβει χώρα µε διάφορους τρόπους, ανάλογα µε το είδος και το περιεχόµενο του προγράµµατος, τις δυνατότητες των δύο πλευρών για χρησιµοποίηση νέων τεχνολογιών, το κόστος κλπ. Οι κυριότεροι από αυτούς είναι: Παραδοσιακή αλληλογραφία Ηλεκτρονική αλληλογραφία (ανταλλαγή mails) Οπτικοακουστικά µέσα (κασέτες ήχου, βιντεοκασέτες κλπ.) Τηλεδιάσκεψη (video-conference) Εικονικές αίθουσες διδασκαλίας (virtual classrooms) 3

9 Κεφάλαιο 2 Θεωρητικές αρχές της εκπαίδευσης από απόσταση ΚΕΦΑΛΑΙΟ οµή προγραµµάτων Τα επιµορφωτικά προγράµµατα που υλοποιούνται από απόσταση ποικίλουν σηµαντικά και παρουσιάζουν αξιόλογες αποκλίσεις ως προς τον τρόπο µε τον οποίο είναι δοµηµένα. Αυτό συµβαίνει διότι πρέπει πάντα να λαµβάνεται υπόψη η ευελιξία των εκαπιδευτικών αντικειµένων, οι στρατηγικές και οι τρόποι διδασκαλίας καθώς και οι µέθοδοι αξιολόγησης. Το πόσο δοµηµένο είναι ένα πρόγραµµα εξαρτάται κατά ένα µεγάλο ποσοστό από το µέσο το οποίο χρησιµοποιείται για την επικοινωνία µεταξύ εκπαιδευτή και εκαπιδευοµένου. Για παράδειγµα, ένα εκπαιδευτικό τηλεοπτικό πρόγραµµα είναι δοµηµένο σε µεγάλο βαθµό, έχοντας προκαθορισµένα τόσο τα λεγόµενα και τις δραστηριότητες του διδάσκοντα όσο και το περιεχόµενο του µαθήµατος. εν υπάρχει διάλογος και ως εκ τούτου ούτε η δυνατότητα να αναδιοργανώνεται το πρόγραµµα σύµφωνα µε τις ανάγκες του εκπαιδευόµενου. Αντίθετα, προγράµµατα που διεξάγονται µέσω τηλεδιάσκεψης (video-conference) επιτρέπουν την ανταλλαγή απόψεων και ερωταποκρίσεων µεταξύ του δασκάλου και του µαθητή και κατά συνέπεια δεν απαιτείται να είναι δοµηµένα παρά σε πρωτογενές επίπεδο. Συχνά, παρατηρείται το φαινόµενο τέτοια προγράµµατα να είναι δοµηµένα σε µεγάλο βαθµό, σαν να επρόκειτο για µονόδροµη επικοινωνία, µε αποτέλεσµα να µην εκµεταλλεύονται πλήρως τις δυνατότητες που παρέχονται για διάλογο (Moore, [1]). Οι διαδικασίες που πρέπει να περιλαµβάνει η δοµή ενός εξ αποστάσεως εκπαιδευτικού προγράµµατος είναι: Παρουσίαση: Στα περισσότερα προγράµµατα υπάρχουν παρουσιάσεις πληροφοριών, επιδείξεις ικανοτήτων ή µοντέλα συµπεριφορών και αξιών. Για περιεχόµενα τέτοιου είδους χρησιµοποιούνται συνήθως κασέτες ήχου και εικόνας, ψηφιακοί δίσκοι κλπ. Υποστήριξη του κινήτρου του εκπαιδευόµενου: Οι σχεδιαστές ενός εκπαιδευτικού προγράµµατος πρέπει να παρακινούν το µαθητή να µάθει καινούρια πράγµατα και να διατηρούν αµείωτο το ενδιαφέρον του για τα 4

10 Κεφάλαιο 2 Θεωρητικές αρχές της εκπαίδευσης από απόσταση µαθήµατα. Αυτό γίνεται µε διάφορες µεθόδους µέσα στο περιεχόµενο ταινιών και κυρίως µέσω προσωπικού απ ευθείας διαλόγου καθηγητή µαθητή. Παροχή πληροφοριών και συµβουλών: Το εκπαιδευτικό πρόγραµµα πρέπει σε κάθε βήµα να παρέχει τις κατάλληλες πληροφορίες για σωστή χρησιµοποίηση του εκπαιδευτικού υλικού, για ανάπτυξη ιδιαιτέρων τακτικών για µελέτη καθώς και λύσεις σε πιθανά προβλήµατα που µπορεί να αντιµετωπίσουν οι εκπαιδευόµενοι. Ο πιο ενδεδειγµένος τρόπος για να γίνει αυτό είναι µε ξεχωριστή για τον καθένα επικοινωνία µέσω τηλεφώνου, συµβατικής ή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και, πιο σπάνια, απευθείας συναντήσεων. Πρακτική εφαρµογή και µέθοδοι εξέτασης και αξιολόγησης: Οι µαθητές πρέπει να έχουν την ευκαιρία να εφαρµόσουν αυτά που έχουν µάθει. Γι αυτό πρέπει σε τακτά χρονικά διαστήµατα ή στο τέλος του προγράµµατος να υποβάλλονται σε γραπτές εξετάσεις είτε σε πραγµατικό χρόνο µέσω τηλεδιάσκεψης είτε µε την ανάθεση γραπτών εργασιών. Παροχή στον εκπαιδευόµενο της δυνατότητας να δηµιουργήσει ο ίδιος γνώση: Ο µαθητής πρέπει και µπορεί µέσω διαλόγου µε τον εκπαιδευτή να συµµετέχει στη δηµιουργία και εξέλιξη του γνωστικού αντικειµένου. Αυτό συµβαίνει κυρίως τα τελευταία χρόνια και θεωρείται ότι είναι η µεγάλη συµβολή του προσωπικού υπολογιστή και του διαδικτύου στην εκπαίδευση από απόσταση (Moore, [1]). 2.2 Η σχέση εκπαιδευτή εκπαιδευόµενου Αναµφίβολα, η σχέση που αναπτύσσεται µεταξύ του εκπαιδευτή και του εκπαιδευόµενου σε ένα πρόγραµµα εκπαίδευσης από απόσταση είναι δυναµική. Αυτό σηµαίνει ότι δεν πρόκειται για µια στενά ορισµένη, τυπική σχέση καθηγητή µαθητή όπως αυτή που υπάρχει στη συµβατική εκπαίδευση αλλά για µια σχέση στην οποία και οι δύο πλευρές µοιράζονται γνώση και εµπειρία και αλληλεπιδρούν ώστε να παραχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα. Παραδοσιακά, ο καθηγητής έχει πιο πολλή δύναµη από το µαθητή και αποτελεί την ενσάρκωση του «ειδικού» που πρέπει να είναι απόλυτος γνώστης του αντικειµένου και να µεταδίδει τις γνώσεις του στους άλλους. Είναι αυτός που καθοδηγεί και καθορίζει τις ανάγκες του µαθητή και, ως επί το πλείστον, επιβάλλει 5

11 Κεφάλαιο 2 Θεωρητικές αρχές της εκπαίδευσης από απόσταση αυστηρές κατευθυντήριες γραµµές και προθεσµίες για την αξιολόγηση του µαθητή. Στην εκπαίδευση από απόσταση το τοπίο είναι αρκετά διαφοροποιηµένο αφού ο εκπαιδευόµενος είναι αυτός που καθορίζει το περιεχόµενο, τους στόχους και τους τρόπους αξιολόγησης. Επιπλέον, µε δεδοµένο ότι ο εκπαιδευόµενος είναι ο καταναλωτής (συχνά αυτοχρηµατοδοτούµενος) και ο εκπαιδευτής ο «παραγωγός», η σχέση αυτή επηρεάζεται βαθύτατα από τους νόµους της αγοράς µε αποτέλεσµα οι εκπαιδευτές να αναγκάζονται να αγωνιστούν στο χώρο της αγοράς εργασίας. Αξιοσηµείωτο είναι, ότι στην αναζήτηση απόκτησης περαιτέρω γνώσης και εµπειρίας, οι εκπαιδευτές συχνά επιθυµούν οι ίδιοι να συµµετάσχουν σε επιµορφωτικά προγράµµατα αλλά, αυτή τη φορά, από την θέση του µαθητή [2]. 2.3 Η αυτονοµία του εκπαιδευόµενου Η αυτονοµία του εκπαιδευόµενου είναι ο βαθµός στον οποίο ο εκπαιδευόµενος παρά ο εκπαιδευτής καθορίζει τους στόχους, τις εµπειρίες διδασκαλίας και τις µεθόδους αξιολόγησης του εκπαιδευτικού προγράµµατος. Μια τέτοια αυτόνοµη συµπεριφορά είναι απολύτως φυσιολογική κυρίως προκειµένου για ενήλικες, οι οποίοι εκ των πραγµάτων έχουν την ικανότητα να αυτοκαθοδηγούνται χωρίς την επίρροια εξωτερικών παραγόντων (Moore,[1]). Επιπλέον, οι ενήλικες εκπαιδευόµενοι παρουσιάζουν ένα σύνολο χαρακτηριστικών που επιβεβαιώνουν αυτή την τάση όπως οι εµπειρίες από τη ζωή, το ενδιαφέρον για την αντιµετώπιση πραγµατικών, καθηµερινών προβληµάτων και η απαίτηση για εκπαίδευση που θα ξεπερνά τα στενά όρια του συγκεκριµένου θεµατικού περιεχοµένου (Stephens,[4]). Αυτό, ωστόσο, δε σηµαίνει κατ ανάγκη ότι όλοι οι ενήλικες είναι σε θέση να καθορίζουν οι ίδιοι τα στοιχεία εκπαίδευσής τους για δύο λόγους. Πρώτον, είναι τέτοια η δοµή του εκπαιδευτικού συστήµατος που τα άτοµα γενικά µαθαίνουν να εξαρτώνται από τον δάσκαλο-εκπαιδευτή και δεύτερον οι περισσότεροι ενήλικες επιστρέφουν στη µελέτη µετά την πάροδο πολλών ετών και, όπως είναι φυσικό, χρειάζονται σηµαντική υποστήριξη προκειµένου να ανταποκριθούν και σταδιακά να αποκτήσουν την αυτονοµία τους (Armstrong, [4]). Εξάλλου, πρέπει να τονιστεί ότι ο βαθµός αυτονοµίας του εκπαιδευόµενου εξαρτάται άµεσα από το ίδιο το επιµορφωτικό πρόγραµµα και από το κατά πόσο αυτό του επιτρέπει να κατανοήσει και να καθορίσει ο ίδιος τις ανάγκες του. 6

12 Κεφάλαιο 3 Το διαδίκτυο ως µέσο για την δηµιουργία περιβάλλοντος τηλεκπαίδευσης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο ρόλος του διαδικτύου στην εκπαίδευση από απόσταση Η ανάπτυξη της τεχνολογίας στο χώρο των τηλεπικοινωνιών ήταν ένας από τους βασικότερους παράγοντες εξάπλωσης της εκπαίδευσης από απόσταση. Τα συστήµατα που κατά κύριο λόγο βρίσκουν εφαρµογή στο χώρο της τηλεκπαίδευσης είναι τα αλληλεπιδρώντα (interactive) δίκτυα υπολογιστών, τα οποία παρέχουν τη δυνατότητα, όπως ειπώθηκε νωρίτερα, γρήγορου και απ ευθείας διαλόγου µεταξύ εκπαιδευτή εκπαιδευόµενου σε µη υψηλού βαθµού δοµηµένα επιµορφωτικά προγράµµατα. Ωστόσο, η πραγµατική καινοτοµία που εισήγαγε η µέθοδος της τηλεδιάσκεψης είναι η δυνατότητα που παρέχει για real-time επικοινωνία των µαθητών µε άλλους µαθητές. Έτσι, δηµιουργούνται οµάδες ατόµων που συζητούν και µαθαίνουν µε ή χωρίς την παρουσία του διδάσκοντα και οι άµεσες επιπτώσεις είναι πραγµατικά αξιοθαύµαστες. Πιο συγκεκριµένα, οι εκπαιδευόµενοι µπορούν να µοιραστούν γνώµες, απόψεις και εµπειρίες στην προσπάθειά τους για την απόκτηση γνώσεων και, το πιο συναρπαστικό, στο δικό τους χώρο και µε το δικό τους ρυθµό. Αυτό είναι κάτι που δεν προσφερόταν από καµία µορφή εκπαίδευσης του παρελθόντος ενώ έχει και το πλεονέκτηµα ότι απευθύνεται σε µαθητές διαφορετικών ικανοτήτων αφού ακόµα και οι αργοί και εσωστρeφείς µαθητές µπορούν να συµµετέχουν το ίδιο µε τους γρηγορότερους και πιο εξωστρεφείς (Moore, [1]). Το διαδίκτυο αποτελεί, θα λέγαµε, ένα καλό παράδειγµα ατοµικού µέσου. Η ανάλυση υπερκειµένων (hypertexts) αναγκάζει τον αναγνώστη να ενσωµατώσει διάβασµα και γράψιµο σε µία διαδικασία µε αποτέλεσµα να γίνεται σταδιακά απαραίτητο να δηµιουργήσει τη δική του δοµή πληροφοριών. Επιπλέον, κάθε τέτοιο κείµενο έχει δυναµικό χαρακτήρα και µπορεί να θεωρηθεί ως αναπτυσσόµενο και διαρκώς µεταλασσόµενο κείµενο [5]. Η χρησιµοποίηση του παγκόσµιου ιστού για την εκπαίδευση από απόσταση επιτρέπει στους διδσκόµενους να εξασκήσουν και να αναπτύξουν την αυτονοµία τους λειτουργώντας ως πηγή πληροφοριών για τους συναδέλφους τους. Έτσι, ενισχύεται η προσπάθεια τόσο για δηµιουργία κινήτρων όσο και για αυτοδιοίκηση του κάθε 7

13 Κεφάλαιο 3 Το διαδίκτυο ως µέσο για την δηµιουργία περιβάλλοντος τηλεκπαίδευσης µαθητή. Παράλληλα, η τηλεδιάσκεψη προσφέρει στο χρήστη ένα φιλικό περιβάλλον, διαφορετικό από κάθε άλλη µορφή εκπαίδευσης και έχει παρατηρηθεί ότι οι συµµετέχοντες σε προγράµµατα που υλοποιούνται µε το µέσο αυτό δηλώνουν ευχαριστηµένοι από την αλληλεξάρτηση που δηµιουργείται κατά τη διάρκεια των µαθηµάτων. Οι εκπαιδευτές από την πλευρά τους, πρέπει να είναι προσεκτικοί και να µην αναλώνονται σε υπερδοµηµένα εκπαιδευτικά προγράµµατα ούτε να προσπαθούν να ελέγχουν πλήρως τον διάλογο που αναπτύσσεται µεταξύ των εκπαιδευοµένων. Αντίθετα, πρέπει να δίνουν σε όλους την ευκαιρία να συµµετέχουν και να προσπαθούν οι ίδιοι να εξιτάρουν το ενδιαφέρον αυτών που δε λαµβάνουν µέρος ενεργά (Moore, [1]). 3.2 Εργαλεία του διαδικτύου Στη συνέχεια, θα αναφέρουµε συνοπτικά τα εργαλεία του διαδικτύου που χρησιµοποιούνται για την υλοποίηση προγραµµάτων τηλεκπαίδευσης. Τα εργαλεία αυτά χωρίζονται κατά κύριο λόγο σε δύο κατηγορίες: αυτά που προσφέρουν ασύγχρονη επικοινωνία (asynchronous communication) και αυτά που επιτρέπουν αλληλεπίδραση σε πραγµατικό χρόνο (real time interaction) [6] Εργαλεία ασύγχρονης επικοινωνίας Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (electronic mail). Πρόκειται για την πιο δηµοφιλή εφαρµογή του διαδικτύου και πολλοί εκπαιδευτικοί οργανισµοί το χρησιµοποιούν για ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ των εκπαιδευοµένων καθώς και µεταξύ αυτών και των εκπαιδευτών. Ταχυδροµικές λίστες (mailing lists). Επιτρέπουν την αναδιανοµή ενός σε µια λίστα εγγεγραµµένων διευθύνσεων. Συνήθως αφορούν ένα συγκεκριµένο θέµα για το οποίο οι συµµετέχοντες κάνουν ανακοινώσεις και συζητήσεις. Newsgroups. Πρόκειται για µια εφαρµογή του που επιτρέπι στους χρήστες να ανταλάσσουν µηνύµατα και αρχεία. Η σπουδαιότητά του έγκειται στο ότι, µε το κατάλληλο software (newsreader), ένα µήνυµα και όλα 8

14 Κεφάλαιο 3 Το διαδίκτυο ως µέσο για την δηµιουργία περιβάλλοντος τηλεκπαίδευσης τα σχετικά µε αυτό (απαντήσεις, ανακοινώσεις κλπ.) συνδέονται µεταξύ τους µε αποτέλεσµα να είναι πιο εύκολο για τον αναγνώστη να παρακολουθήσει το περιεχόµενο µιας ολόκληρης συζήτησης. Multimedia . Προκειµένου να γίνει καλύτερα αντιληπτό το περιεχόµενο ενός µαθήµατος «επισυνάπτονται» στο κάποια αρχεία εικόνας ή/και ήχου (πχ µάθηµα βιολογίας) Εργαλεία επικοινωνίας σε πραγµατικό χρόνο Εργαλεία τηλεδιάσκεψης βασισµένα σε ανταλλαγή κειµένου (textbased conferencing tools). Επιτρέπουν την ανταλλαγή γραπτών µηνυµάτων µεταξύ πολλών χρηστών ταυτόχρονα και χρησιµέυουν κυρίως σε εφαρµογές εικονικών αιθουσών διδασκαλίας όπου κάθε οµάδα µαθητών µπορεί να συζητάει ξεχωριστά (σε διαφορετικό κανάλι). Εργαλεία τηλεδιάσκεψης βασισµένα σε ανταλλαγή ηχητικών µηνυµάτων (audio conferencing tools). Αντί οι εκπαιδευόµενοι να σπαταλούν χρόνο στο γράψιµο χρησιµοποιούν τέτοια εργαλεία που τους επιτρέπουν να ακούν και να µιλούν, κάτι που προσεγγίζει την παραδοσιακή εκπαιδευτική διάλεξη. Εργαλεία τηλεδιάσκεψης βασισµένα σε ανταλλαγή εικόνας (video conferencing tools). Η χρησιµοποίηση εικόνας στα παραπάνω δύο εργαλεία προσθέτει αξία σε µια τηλεδιάσκεψη και ενισχύει σηµαντικά την επικοινωνία. Οι συµµετέχοντες µπορούν να δουν τις κινήσεις και τις εκφράσεις προσώπου των υπολοίπων και αφοµοιώνουν καλύτερα το εκπαιδευτικό υλικό. Όλα τα παραπάνω εργαλεία παρουσιάζουν πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα. Η χρησιµοποίησή τους σχετίζεται µε έναν αριθµό άλλων παραγόντων όπως το εκπαιδευτικό υλικό, ο αριθµός των εκπαιδευοµένων, το κόστος λειτουργίας κλπ. και εξαρτάται άµεσα από την πολιτική του κάθε εκαπιδευτικού ιδρύµατος. Επειδή η εµβάθυνση σε περισσότερο τεχνικά θέµατα δεν αποτελεί αντικείµενο της εργασίας αυτής, οι ενδιαφερόµενοι ας ανατρέξουν στη σχετική βιβλιογραφία [6]. 9

15 Κεφάλαιο 4 Η εκπαίδευση από απόσταση στην Ελλάδα ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύµατα και εκπαίδευση από απόσταση στην Ελλάδα Όπως αναφέρθηκε και νωρίτερα, η εκπαίδευση από απόσταση στην Ελλάδα, κυρίως µέσω του παγκόσµιου ιστού, κάνει ακόµα τα πρώτα της βήµατα. Τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα που προσφέρουν επιµορφωτικά προγράµµατα µέσω του διαδικτύου είναι εξαιρετικά λίγα σε σχέση µε άλλες βιοµηχανικά προηγµένες χώρες αν και αναµένεται να αυξηθούν σηµαντικά τα επόµενα χρόνια µε δεδοµένη την ανάπτυξη, εν γένει, όλων των µορφών και χρήσεων του διαδικτύου στη χώρα µας. Είναι χαρακτηριστικό ότι υπάρχουν πολλά εκπαιδευτικά ιδρύµατα (κέντρα ελευθέρων σπουδών και επαγγελµατικής κατάρτισης, ιδρύµατα επαγγελµατικής κατάρτισης, φροντιστήρια πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης κλπ.) τα οποία έχουν ιστοσελίδα στο διαδίκτυο. Ωστόσο, το περιεχόµενο των ιστοσελίδων αυτών περιορίζεται στον διαφηµιστικό τοµέα έχοντας ως µοναδικό στόχο την προσέλκυση πελατών, αγνοώντας ή αξιολογώντας ως ασύµφορες τις δυνατότητες που προσφέρει η σύγχρονη τεχνολογία για παράδοση µαθηµάτων µε διαφορετικό τρόπο από τον παραδοσιακό [7]. Στη συνέχεια, θα εξετάσουµε τις περιπτώσεις τεσσάρων εκπαιδευτικών οργανισµών οι οποίοι θεωρούνται πρωτοπόροι στον Ελλαδικό χώρο προσφέροντας ένα ολοκληρωµένο περιβάλλον εκπαίδευσης από απόσταση µέσω του διαδικτύου CIN (http://www.cin.gr) H Collaborative Interactive Network (CIN) είναι µια εταιρία που έχει ως αποστολή την παροχή εξ αποστάσεως υπηρεσιών εκπαιδευτικής κατάρτισης µέσω του διαδικτύου. Προσφέρει ζωντανά µαθήµατα µε αλληλεπίδραση (interactively) που απευθύνονται σε όλους (ιδιώτες, επιχειρήσεις, οργανισµούς κλπ.) µε τη χρήση των νέων τεχνολογιών, µέσω της διενέργειας σεµιναρίων, ηµερίδων και συσκέψεων [8]. 10

16 Κεφάλαιο 4 Η εκπαίδευση από απόσταση στην Ελλάδα Τα µαθήµατα λαµβάνουν χώρα µε real-time επικοινωνία µεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευοµένων. Για να γίνει αυτό, απαιτείται η εγκατάσταση ενός ειδικού λογισµικού πακέτου (CENTRA) το οποίο αναπτύχθηκε από τη CIN και επιτρέπει τη µεταφορά φωνής ή και εικόνας (τηλεδιάσκεψη) ώστε να έρθουν σε επαφή οι µαθητές µε τον διδάσκοντα (Εικόνα 1). Με τον τρόπο αυτό, δηµιουργείται µια εικονική αίθουσα διδασκαλίας στην οποία ο κάθε συµµετέχων ζητά το λόγο και συµµετέχει ενεργά στο µάθηµα µε απαντήσεις σε ερωτήσεις, απορίες, παρατηρήσεις κλπ. Εξάλλου, πρέπει να τονιστεί ότι η εταιρία παρέχει στους µαθητές δωρεάν το CENTRA καθώς και το αντίστοιχο εγχειρίδιο µέσω της ιστοσελίδας της ή µε ταχυδροµική αποστολή σε CD ώστε αυτοί να εξοικειωθούν µε τη χρήση του πριν ή και κατά τη διάρκεια των σεµιναρίων. Εικόνα 1 Το περιεχόµενο των µαθηµάτων είναι πολυποίκιλο και χωρίζεται σε δύο ενότητες καθεµιά από τις οποίες περιέχει κάποια πεδία. 11

17 Κεφάλαιο 4 Η εκπαίδευση από απόσταση στην Ελλάδα 1η Ενότητα Business/Management Sales/Marketing Προσωπική ανάπτυξη Human Resources 2η ενότητα IT Computer Εξειδικευµένοι Τοµείς Κάθε πεδίο εξαντλείται µέσα σε 8-10 σεµινάρια ανάλογα µε το εύρος του γνωστικού αντικειµένου. Κάθε σεµινάριο έχει διάρκεια 4, 6 ή 8 ωρών και παραδίδεται, αντίστοιχα, σε 2, 3 ή 4 µαθήµατα διάρκειας 2 ωρών το καθένα σε διαδοχικές εργάσιµες ηµέρες. Η παράδοση των µαθηµάτων γίνεται σε προκαθορισµένο χρόνο και κατά τις απογευµατινές, συνήθως, ώρες ώστε να διευκολύνονται οι εργαζόµενοι. Ο εκπαιδευόµενος µπορεί να παρακολουθήσει όλα τα σεµινάρια που αφορούν σε ένα πεδίο ή να επιλέξει αυτά που τον ενδιαφέρουν περισσότερο. Για το λόγο αυτό, το κόστος δεν είναι ενιαίο για κάθε πεδίο αλλά αφορά σε κάθε σεµινάριο ξεχωριστά και είναι δρχ/ώρα για την πρώτη και δρχ/ώρα για τη δεύτερη ενότητα ΗΜΗΤΡΑ ON LINE (http://online.dimitra.gr) Το ΗΜΗΤΡΑ ON LINE είναι µία νέα δραστηριότητα του Κέντρου Ενηµέρωσης και Επιµόρφωσης ΗΜΗΤΡΑ και στοχεύει στην προώθηση της εκπαίδευσης από απόσταση µέσω σύγχρονων τηλεµατικών εφαρµογών σε θεµατικά πεδία διοίκησης και πληροφορικής [9]. Τα χαρακτηριστικά της εκπαίδευσης που προσφέρει είναι: Παροχή µαθηµάτων µε εκπαιδευτικό υλικό που βρίσκεται On-line. Υποστήριξη µαθηµάτων των οποίων το εκπαιδευτικό υλικό είναι σε µορφή CD-ROM ή βιβλίου. Παροχή ολοκληρωµένης υποστήριξης ( τεχνικής και εκπαιδευτικής) κατά την διαδικασία κατάρτισης. On-line εκπαιδευτικές ασκήσεις και τεστ. Παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των καταρτιζοµένων. Αρχεία αποτελεσµάτων των on-line ασκήσεων για κάθε καταρτιζόµενο. 12

18 Κεφάλαιο 4 Η εκπαίδευση από απόσταση στην Ελλάδα Ύπαρξη forum επικοινωνίας εκπαιδευοµένων για κάθε µάθηµα. Video-conference µε τους εκπαιδευτές που υποστηρίζουν την εκπαιδευτική διαδικασία. Ύπαρξη βιβλιοθήκης µε τα απαραίτητα προγράµµατα τα οποία είναι προρυθµισµένα για πρόσβαση στις υπηρεσίες του ΗΜΗΤΡΑ ON LINE. Τα µαθήµατα που προσφέρονται για εκπαίδευση από απόσταση την παρούσα χρονική περίοδο είναι τέσσερα µε προοπτική να αυξηθούν τους επόµενους µήνες. Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται τα µαθήµατα αυτά και το αντίστοιχο κόστος καθενός από αυτά. Όνοµα Μαθήµατος Κόστος (δρχ.) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ MEDIE 1 (http://sites.netscape.net/medie1gr) H MEDIE 1 είναι µια εταιρία που εξειδικεύεται στον σχεδιασµό και την παροχή ειδικών προγραµµάτων εκπαίδευσης και επιµόρφωσης από απόσταση µε έµφαση στις δυνατότητες του διαδικτύου. Το πρόγραµµα που προσφέρει η εταιρία αποτελεί µια συγκροτηµένη προσπάθεια εξέτασης, ανάλυσης και κριτικής προσέγγισης της ανάπτυξης των Μ.Μ.Ε στην Ελληνική γλώσσα και προσφέρει εξειδικευµένη πληροφόρηση σε θέµατα θεσµών, οργάνωσης, λειτουργίας και παραγωγής προϊόντων των Μ.Μ.Ε στη χώρα µας [10]. Πιο συγκεκριµένα, περιλαµβάνει τα εξής θέµατα: Θέµατα ορισµού, θεωρίας, πολιτικού ελέγχου, ιδιοκτησίας, έρευνας των Μ.Μ.Ε. Θέµατα ανάπτυξης, υπευθυνότητας, δεοντολογίας, επιδράσεων καθώς και οργάνωσης των Μ.Μ.Ε. 13

19 Κεφάλαιο 4 Η εκπαίδευση από απόσταση στην Ελλάδα Θέµατα οικονοµικού σχεδιασµού, διαφήµισης και αναδιοργάνωσης των Μ.Μ.Ε και των επικοινωνιακών βιοµηχανιών. Ερωτήµατα κοινωνικών και εκφραστικών διαστάσεων της δηµοσιογραφικής γραφής στα σύγχρονα συγκροτήµατα Τύπου. οµές προγραµµάτων, περιεχόµενο εκποµπών, ιδιαιτερότητες, κοινωνικά και αισθητικά χαρακτηριστικά των Ηλεκτρονικών Μέσων Επικοινωνίας (ραδιοφωνία, τηλεόραση). Το πρόγραµµα αποτελείται από τέσσερις θεµατικές ενότητες καθεµιά από τις οποίες ολοκληρώνεται αυτόνοµα. Ο σπουδαστής έχει τη δυνατότητα να ολοκληρώσει την κάθε ενότητα και να συνεχίσει αργότερα, ώστε να ολοκληρώσει τις υπόλοιπες. Η συνολική διάρκεια του προγράµµατος είναι από 6 ως 8 µήνες. Για την µελέτη των 4 θεµατικών κατηγοριών απαιτούνται συνολικά 3 περίπου µήνες (140 περίπου ώρες). Υπολογίζεται ότι οι απαιτούµενες ώρες µελέτης κυµαίνονται από 8 ως 12 ώρες εβδοµαδιαίως. Παράλληλα, υπάρχουν on-line ασκήσεις και εργασίες που απαιτούν καθοδήγηση και ενθάρρυνση από τον επιστηµονικό υπεύθυνο του προγράµµατος, ώστε οι σπουδαστές να ολοκληρώσουν µε επιτυχία το πρόγραµµα καθώς και συνεχή υποστήριξη µε σηµειώσεις, πρακτικές, δίκτυο ανοικτής συµµετοχής µε κείµενα ακαδηµαϊκών για διάφορα θέµατα, δικτυακή βιβλιογραφία µε συνδέσεις σε κείµενα συγγραφέων (στην Αγγλική γλώσσα). Τέλος, υπάρχουν σαφείς οδηγίες, δεσµοί και συνδέσεις µε το διαδίκτυο, ώστε η µελέτη της κάθε θεµατικής ενότητας από τον σπουδαστή να εξασφαλίζει µεγαλύτερη αφοµοίωση του παιδαγωγικού υλικού. Το κόστος του προγράµµατος είναι ενιαίο, περιλαµβάνει όλες τις θεµατικές ενότητες και ανέρχεται σε δρχ. για ατοµική άδεια χρήσης DLC (http://www.dlc.gr) To DLC (Distance Learning Center) είναι ένας εκπαιδευτικός οργανισµός που παρέχει υπηρεσίες τηλεκπαίδευσης µε δύο µορφές. Η µία µορφή αποτελεί ένα πλήρες on-line φροντιστήριο µέσης εκπαίδευσης που απευθύνεται σε µαθητές γυµνασίου και λυκείου και µε δεκάδες έµπειρους καθηγητές καλύπτει τα µαθήµατα όλων των 14

20 Κεφάλαιο 4 Η εκπαίδευση από απόσταση στην Ελλάδα τάξεων. Επίσης, προσφέρει ερωτήσεις και ασκήσεις µε τις απαντήσεις-λύσεις τους καθώς και τεστ για κάθε µάθηµα, ενώ παράλληλα, παρέχει πλήρη προετοιµασία των µαθητών για την αντιµετώπιση των εξετάσεων και συνεχόµενα τεστ προόδου [11]. Το κοστολόγιο πρόσβασης στο πρόγραµµα φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: ΗΜΟΣΙΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ - Ι ΙΩΤΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ δρχ δρχ δρχ δρχ Σηµειώνεται ότι οι παραπάνω τιµές αφορούν µηνιαίες χρεώσεις σε µια τάξη και για όλα τα µαθήµατα ενώ, σε κάθε περίπτωση, υπάρχει ένα κόστος εγγραφής το οποίο είναι δρχ. και καταβάλλεται εφ άπαξ µαζί µε την πρώτη συνδροµή. Η άλλη µορφή παροχής υπηρεσιών του DLC είναι ανάλογη µε αυτή των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων που παρουσιάστηκαν στις προηγούµενες παραγράφους, πρόκειται δηλαδή για την διοργάνωση σεµιναρίων µέσω του διαδικτύου τα οποία στην περίπτωση αυτή, απευθύνονται σε στελέχη επιχειρήσεων. Τα σεµινάρια που διοργανώνονται αυτήν την περίοδο είναι: Ανάπτυξη τεχνικών συνεντεύξεων Υπεύθυνος διασφάλισης πoιότητας κατά ISO Microsoft Word µέρος 1o (αρχάριοι) Microsoft Word µέρος 2o και σύντοµα προβλέπεται να ακολουθήσουν και άλλα όπως: Τραπεζική χρηµατοδότηση επιχειρήσεων Εργατικό ίκαιο ιάφορα προγράµµατα εφαρµογών γραφείου της Microsoft Η τιµή συµµετοχής στα παραπάνω σεµινάρια είναι δρχ. 15

21 Κεφάλαιο 4 Η εκπαίδευση από απόσταση στην Ελλάδα 4.2 Σύγκριση Προκειµένου να γίνει σύγκριση των υπηρεσιών των παραπάνω εκπαιδευτικών οργανισµών/ιδρυµάτων πρέπει να καθοριστεί ένα κριτήριο σύµφωνα µε το οποίο θα µπορέσουµε να τα κατατάξουµε. Εν προκειµένω, αυτό είναι µάλλον αδύνατο αφού τα σεµινάρια που προσφέρονται διαφέρουν σηµαντικά τόσο ως προς το περιεχόµενο όσο και ως προς τη διάρκειά τους. Παρ όλα αυτά, θα επιχειρήσουµε να αναφέρουµε συνοπτικά τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα που διαπιστώθηκαν σε κάθε περίπτωση ώστε να διευκολυνθούν οι ενδιαφερόµενοι στην επιλογή τους. Εξάλλου, πρέπει να τονιστεί ότι και τα τέσσερα εκπαιδευτικά ιδρύµατα είναι ιδιωτικά και παρέχουν πιστοποιητικό παρακολούθησης του αντίστοιχου προγράµµατος. Ξεκινώντας από τη CIN, θα λέγαµε ότι πρόκειται για την εταιρία που έχει να επιδείξει το σηµαντικότερο έργο στο χώρο της τηλεκπαίδευσης. Προσφέρει έναν αρκετά µεγάλο αριθµό προγραµµάτων και σεµιναρίων που καλύπτουν πολλούς και διαφορετικούς τοµείς γνώσης. Έχει το µειονέκτηµα ότι, προκειµένου για ιδιώτες, οι συνεδρίες γίνονται σε προκαθορισµένο χρόνο, γεγονός που µειώνει την ευελιξία του προγράµµατος αλλά το συγκεκριµένο software που χρησιµοποιείται είναι αρκετά εξελιγµένο και βοηθάει στην καλύτερη διεξαγωγή των µαθηµάτων. Ως προς το κόστος, η συγκεκριµένη εταιρία είναι µάλλον ακριβή αφού για την κάλυψη ενός γνωστικού πεδίου που αποτελείται π.χ από 8 σεµινάρια των 6 ωρών απαιτούνται 48x3.500= δρχ προκειµένου για πεδία της 1ης ενότητας ενώ για αυτά της 2ης ενότητας (εφαρµογές γραφείου κλπ.) 48x2.500= δρχ. Ωστόσο, το γεγονός ότι κάθε σεµινάριο µπορεί να πληρωθεί ξεχωριστά, βοηθάει στο να συµµετέχουν και άτοµα που θέλουν µόνο να συµπληρώσουν τις γνώσεις τους αφού θα επιβαρυνθεί µε το κόστος µόνο των σεµιναρίων που τους ενδιαφέρουν και όχι µε το συνολικό. Όσον αφορά στο ΚΕΕ ΗΜΗΤΡΑ ON LINE, τα πράγµατα είναι απλούστερα αφού τα προσφερόµενα σεµινάρια είναι µόλις τέσσερα. Το ίδρυµα αυτό χρησιµοποιεί επίσης τεχνολογία αιχµής και έχει το πλεονέκτηµα ότι παρέχει συνεχή υποστήριξη στον εκπαιδευόµενο µε επίλυση αποριών, ερωτήσεων κλπ. Το κόστος κάθε προγράµµατος κυµαίνεται µεταξύ και είναι αρκετά χαµηλότερο από το πρόγραµµα της CIN αλλά τα γνωστικά αντικείµενα είναι πολύ λίγα µε αποτέλεσµα η εταιρία να µην είναι ανταγωνιστική στα πεδία για τα οποία δεν προσφέρει σεµινάρια. Πάντως, πρόκειται για µια δυναµικά αναπτυσσόµενη στο χώρο της εκπαίδευσης από 16

22 Κεφάλαιο 4 Η εκπαίδευση από απόσταση στην Ελλάδα απόσταση εταιρία και µε την προσθήκη νέων προγραµµάτων θα βρει µεγαλύτερη απήχηση στο κοινό. Η εταιρία MEDIE 1 δεν µπορεί να συγκριθεί µε τις δύο προηγούµενες αφού οι σπουδές που προσφέρει αφορούν αποκλειστικά αυτούς που ενδιαφέρονται για ενασχόληση µε τα Μ.Μ.Ε. εν προσφέρεται ζωντανή επικοινωνία µεταξύ διδάσκοντα και εκπαιδευοµένων αλλά υπάρχουν on line κάποια τεστ και feedback από την εταιρία ως προς τις επιδόσεις του σπουδαστή. Σηµαντικό πλεονέκτηµα αποτελεί το κόστος που είναι µόλις δρχ. και καλύπτει το σύνολο του προγράµµατος. Τέλος, η εταιρία DLC αν και είναι η µοναδική στο χώρο της τηλεκπαίδευσης που απευθύνεται σε µαθητές δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης δεν έχει µεγάλο κόστος χρήσης αφού ένας µαθητής χρειάζεται για όλη τη σχολική χρονιά περίπου δρχ. αλλά έχει κάλυψη για όλα τα µαθήµατα. Βέβαια, το ερώτηµα που τίθεται είναι αν ο µαθητής θα χρησιµοποιήσει το DLC επικουρικά, επί πλέον των φροντιστηριακών του µαθηµάτων ή θα εµπιστευτεί απόλυτα τις υπηρεσίες που του προσφέρονται µέσω του διαδικτύου χωρίς να επιβαρύνεται µε άλλα χρήµατα για ιδιαίτερα µαθήµατα, φροντιστήρια κλπ. Στην πρώτη περίπτωση είναι µάλλον ασύµφορο ενώ στη δεύτερη αποτελεί µια πολύ καλή και φτηνή λύση για για την οικογένεια του µαθητή. Το ζήτηµα είναι αν η εταιρία θα µπορέσει να πείσει το κοινό ότι προσφέρει ολοκληρωµένες λύσεις ώστε αυτό να την εµπιστευτεί ως κύριο φροντιστηριακό ίδρυµα. Ως προς τις άλλες υπηρεσίες που προσφέρει η DLC, στους ενήλικες, το κοστολόγιο είναι ανταγωνιστικό αφού δεν υπερβαίνει τις δρχ. ανά σεµινάριο. Ωστόσο, πρέπει να τονιστεί ότι δεν µπορούν να προκύψουν ασφαλή συµπεράσµατα αφού δεν είναι απολύτως ξεκάθαρο αν πρόκειται για live µαθήµατα ή για εγχειρίδια σε ηλεκτρονική µορφή που βοηθούν τον εκπαιδευόµενο να κατανοήσει καλύτερα κάποιες εργασίες και να τις εκτελέσει καλύτερα και γρηγορότερα. 4.3 Συµπεράσµατα Προτάσεις Το γενικό συµπέρασµα δεν µπορεί παρά να συµφωνεί µε την αρχική κρίση ότι η εκπαίδευση από απόσταση στην Ελλάδα έχει να διανύσει πολύ χρόνο ακόµα προκειµένου να φτάσει σε υψηλό επίπεδο όσον αφορά στη ποιότητα και την ποικιλία των παρεχοµένων υπηρεσιών. Είναι γεγονός ότι το εύρος γνώσης που καλύπτουν τα 17

23 Κεφάλαιο 4 Η εκπαίδευση από απόσταση στην Ελλάδα προσφερόµενα εκπαιδευτικά προγράµµατα είναι πολύ περιορισµένο και αφορά κυρίως σε επιστηµονικά πεδία σχετικά µε τις τεχνολογίες της πληροφορικής. Οι εταιρίες που προσφέρουν επιµορφωτικά προγράµµατα επαγγελµατικής κατάρτισης µέσω του διαδικτύου είναι λίγες, µε αποτέλεσµα, ελλείψει ανταγωνισµού, να µην γίνονται σηµαντικά βήµατα βελτίωσης. Εξάλλου, ας µην ξεχνάµε ότι το κοινό στο οποίο απευθύνονται είναι περιορισµένο σε σχέση µε άλλες, πρωτοπόρους στην τηλεκπαίδευση, χώρες (Μ. Βρετανία, Η.Π.Α κλπ.) κυρίως λόγω του µικρού πληθυσµού της Ελλάδας. Πρέπει, λοιπόν, να διδαχθούµε από τις πολιτικές των άλλων κρατών που έχουν ήδη αναπτύξει το δίκτυο παροχής εκπαίδευσης από απόσταση. Επίσης, θα µπορούσε η πολιτεία να ενθαρρύνει τους ήδη υπάρχοντες εκπαιδευτικούς οργανισµούς να δραστηριοποιηθούν στο χώρο του διαδικτύου µε τη παροχή επιπλέον κινήτρων (επιδοτήσεις κλπ.). Τέλος, πρέπει να τονιστεί ότι η κατάσταση είναι άµεσα συνδεδεµένη µε την ανάπτυξη του διαδικτύου στην Ελλάδα η οποία, ως γνωστόν, συντελείται µε πιο αργά βήµατα σε σχέση µε άλλες χώρες του δυτικού τουλάχιστον κόσµου. Ωστόσο, αν υποθέσουµε ότι τα επόµενα χρόνια η διείσδυση του διαδικτύου στην ελληνική οικογένεια θα εµφανίσει σηµαντικά αυξητικές τάσεις µπορούµε να είµαστε αισιόδοξοι ότι τα πράγµατα θα βελτιωθούν. 18

24 Βιβλιογραφία ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ [1] Theoretical principles of distance education, Desmond Keegan, Routledge Thomson Publishing, [2] Κείµενα για την ανοιχτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση ( ηµήτρης Λάσκαρης) [3] Reforming open and distance education: Critical reflections from practice, Terry Evans and Daryl Nation, Kogan Page Ltd., 1998 [4] Going the distance: Teaching, learning and researching in distance education, Nicki Hedge, USDE, Impact Graphics, 1996 [5] Distance education and the WWW, Daniel Peraya (Πανεπιστήµιο ψυχολογίας και επιστηµών της Γενεύης. Ανάµεσα σε πολλά άλλα, υπάρχει το συγκεκριµένο άρθρο που ασχολείται µε την εκπαιδευτική χρήση του διαδικτύου) [6] Telelearning via the Internet, Rafa Kouki and David Wright, Idea Group Publishing, 1999 [7] Polymorphic education: a pedagogical framework for open and distance learning, Lionarakis A., University of Bologna, Italy, EDEN Conference, 1998 [8] Πρόκειται για το επίσηµο site της εταιρίας CIN. Περιέχει πληροφορίες για την εταιρία, νέα, τις προσφερόµενες υπηρεσίες, τον πλήρη κατάλογο των προσφερόµενων µαθηµάτων καθώς και ένα πολύτιµο help desk για τους µη εξοικειωµένους µε το διαδίκτυο. [9] Είναι η ιστοσελίδα του Κ.Ε.Ε ΗΜΗΤΡΑ. Παρέχει πληροφορίες για τη λειτουργία του προγράµµατος εκπαίδευσης από απόσταση που προσφέρει ο οργανισµός, το προφίλ των εκπαιδευτών, on line βιβλιοθήκη για τους χρήστες και τον πλήρη κατάλογο των προσφερόµενων µαθηµάτων. [10] Είναι η ιστοσελίδα της εταιρίας Μedie 1 που αναφέρεται στην οργάνωση του προγράµµατος για σπουδές από απόσταση στην επικοινωνία. Επίσης, παρέχει συνδέσεις σε άρθρα συνεδρίων, τον οδηγό σπουδών του προγράµµατος και τετράδιο για τις on line εργασίες των χρηστών. [11] Η ιστοσελίδα του εκπαιδευτικού οργανισµού DLC. Γνωριµία µε την εταιρία, τους καθηγητές του φροντιστηρίου, παρουσίαση των υπηρεσιών και demo κάποιων εκπαιδευτικών προγραµµάτων. 19

ΤΗΛΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ. ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ 2 ου ΤΕΕ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΑΞΗ 2Π

ΤΗΛΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ. ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ 2 ου ΤΕΕ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΑΞΗ 2Π ΤΗΛΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ 2 ου ΤΕΕ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΑΞΗ 2Π Εργασία του µαθητή Μελίδη Λουκά ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περιεχόµενα 2 Πρόλογος. 3 Γενικά Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Πως το e-learning συμβάλει στην υποστήριξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Πως το e-learning συμβάλει στην υποστήριξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης Πως το e-learning συμβάλει στην υποστήριξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης Κων/νος Φαρμάκης 2006-2007 e-learning Ορισμοί Η προσφορά εκπαιδευτικών υπηρεσιών ή μαθημάτων - μέσω του Internet ήμέσωτωνεταιρικώνintranets

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Συστήµατα Τηλεκπαίδευσησ

Συστήµατα Τηλεκπαίδευσησ 1 Συστήµατα Τηλεκπαίδευσησ Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή Εισαγωγή (1/2) Ø Διεξαγωγή Μαθήµατος Ø Κάθε Πέµπτη Ø Ύλη: Βιβλίο + Διαφάνειες στο e-class Ø Επικοινωνία:

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται

Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται Κύκλος Εκπαίδευσης «Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης & Ηλεκτρονική Αξιολόγηση» Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται Κατερίνα Γεωργούλη ΤΕΙ Αθήνας Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

«Εκπαιδευτής Ηλεκτρονικής Μάθησης & Δημιουργός Εκπαιδευτικού Περιεχομένου»

«Εκπαιδευτής Ηλεκτρονικής Μάθησης & Δημιουργός Εκπαιδευτικού Περιεχομένου» Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΕΡΕΥΝΗΤ ΙΚΟ ΠΡΟΓ ΡΑΜΜ Α «Υποστήριξη Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και Πιστοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού Δια Βίου Μάθησης». «Εκπαιδευτής Ηλεκτρονικής Μάθησης & Δημιουργός

Διαβάστε περισσότερα

Συνεχής επιμόρφωση χωρίς φραγμούς

Συνεχής επιμόρφωση χωρίς φραγμούς Συνεχής επιμόρφωση χωρίς φραγμούς Ζούμε στην περίοδο όπου η διαρκής επιμόρφωση έχει γίνει απαραίτητη. Τόσο οι προσωπικές όσο και οι επαγγελματικές ανάγκες για γνώσεις και επαγγελματικά εφόδια, σε συνδυασμό

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Άσκηση. Κεφάλαιο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

Πρακτική Άσκηση. Κεφάλαιο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Κεφάλαιο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Με το κεφάλαιο αυτό ολοκληρώνεται το ταχύρυθµο πρόγραµµα επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών, δίνοντας παραδείγµατα εφαρµογών των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, αναζήτησης πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009-2010 ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

6 ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

6 ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Περιεχόμενα Πρόλογος... 7 Κεφάλαιο 1: Τεχνητή νοημοσύνη... 9 Κεφάλαιο 2: Νευρωνικά δίκτυα... 25 Κεφάλαιο 3: Έμπειρα συστήματα... 35 Κεφάλαιο 4: Γραφικά υπολογιστών... 43 Κεφάλαιο 5: Εικονική πραγματικότητα...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 10-2011 ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα σύγχρονο εκπαιδευτήριο προσανατολισμένο στην

Διαβάστε περισσότερα

Η πλατφόρµα E-Class. στη διδασκαλία των ΣΓΠ. ρ. Χρίστος Χαλκιάς Λέκτορας, τµήµα Γεωγραφίας

Η πλατφόρµα E-Class. στη διδασκαλία των ΣΓΠ. ρ. Χρίστος Χαλκιάς Λέκτορας, τµήµα Γεωγραφίας Η πλατφόρµα E-Class στη διδασκαλία των ΣΓΠ ρ. Χρίστος Χαλκιάς Λέκτορας, τµήµα Γεωγραφίας ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι σηµαντικές εξελίξεις στην επιστήµη της Πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών συνέβαλαν στην ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση του MOODLE από την οπτική γωνία του ιαχειριστή

Η χρήση του MOODLE από την οπτική γωνία του ιαχειριστή Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση Χρησιµοποιώντας το Εκπαιδευτικό Περιβάλλον του MOODLE. Open and Distance Learning Using MOODLE Learning Environment Αθανάσιος Ι. Μάργαρης, Ευθύµιος. Κότσιαλος Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Σας απασχολεί το Φ.Π.Α.;

Σας απασχολεί το Φ.Π.Α.; Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευση Εκπαίδευση Γραφιστικές Εφαρμογές Κατασκευή Ιστοσελίδων Σας απασχολεί το Φ.Π.Α.; ανησυχείτε για τη νέα σεζόν... Φ.Π.Α. Η διαρκώς επιδεινούμενη οικονομική κατάσταση των ελλήνων και

Διαβάστε περισσότερα

Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων».

Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων». 1 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 3 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 3. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος Eνταξης... 5 4. Το ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Κιουτσιούκη Δήμητρα, 485 Τελική δραστηριότητα Φάση 1 :Ατομική μελέτη 1. Πώς θα περιγράφατε το ρόλο της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική καινοτομία; Οι Web

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 3: Ανοιχτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση -Βασικές Αρχές. 3.1 Ορισμοί 3.2. Ιστορία 3.3 Θεωρίες 3.4 Συμπεράσματα

Διάλεξη 3: Ανοιχτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση -Βασικές Αρχές. 3.1 Ορισμοί 3.2. Ιστορία 3.3 Θεωρίες 3.4 Συμπεράσματα Διάλεξη 3: Ανοιχτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση -Βασικές Αρχές 3.1 Ορισμοί 3.2. Ιστορία 3.3 Θεωρίες 3.4 Συμπεράσματα 1.ΟΡΙΣΜΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Οι ορισμοί της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης καλύπτουν πολλές πλευρές Η

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙΝΩΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» (INOV) Ζ ΚΥΚΛΟΣ To Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ E-LEARNING ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Σπουδών Προγράμματος Τηλε-κατάρτισης ΤΠΕ Ανέργων

Οδηγός Σπουδών Προγράμματος Τηλε-κατάρτισης ΤΠΕ Ανέργων e-tutor Οδηγός Σπουδών Προγράμματος Τηλε-κατάρτισης ΤΠΕ Ανέργων 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2 2. ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΣ 2 3. ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 3 4. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 4 5.

Διαβάστε περισσότερα

EN ISO : Η

EN ISO : Η Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 2 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008... 3 3. Σκοπός του Προγράμματος... 4 4. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα_SPA. Προληπτικά μέτρα για το άγχος στις ΜΜΕ

Πρόγραμμα_SPA. Προληπτικά μέτρα για το άγχος στις ΜΜΕ Πρόγραμμα: Προληπτικά μέτρα για το άγχος στις ΜΜΕ 1. Εισαγωγή 1.1. Γενική εισαγωγή στο εργασιακό άγχος Η φύση της εργασιακής ζωής έχει αλλάξει σημαντικά κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών. Στις

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» E ΚΥΚΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Σεμινάριο εξειδικευμένων γνώσεων 25 Μαΐου 15 Ιουνίου 2015 Σύμφωνα με τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) για την ένταξη των Εκπαιδευτών Ενηλίκων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών MA in Education (Education Sciences) ΑΣΠΑΙΤΕ-Roehampton ΠΜΣ MA in Education (Education Sciences) Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Εκπαίδευση (Επιστήμες της Αγωγής),

Διαβάστε περισσότερα

ιδασκαλία της Ροµποτικής Επιστήµης στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση Εµπειρίες από άλλα εκπαιδευτικά συστήµατα και προσαρµογή στην Ελληνική πραγµατικότητα

ιδασκαλία της Ροµποτικής Επιστήµης στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση Εµπειρίες από άλλα εκπαιδευτικά συστήµατα και προσαρµογή στην Ελληνική πραγµατικότητα ιδασκαλία της Ροµποτικής Επιστήµης στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση Εµπειρίες από άλλα εκπαιδευτικά συστήµατα και προσαρµογή στην Ελληνική πραγµατικότητα Αντώνιος Τζες Αναπληρωτής Καθηγητής Τµήµατος Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρμα ηλεκτρονικής παρακολούθησης μαθημάτων εξ αποστάσεως Οδηγός Χρήστη www.schoolessons.gr

Πλατφόρμα ηλεκτρονικής παρακολούθησης μαθημάτων εξ αποστάσεως Οδηγός Χρήστη www.schoolessons.gr Πλατφόρμα ηλεκτρονικής παρακολούθησης μαθημάτων εξ αποστάσεως Οδηγός Χρήστη www.schoolessons.gr Σύντομη Περιγραφή Η πλατφόρμα ηλεκτρονικής παρακολούθησης μαθημάτων εξ αποστάσεως της δίνει τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική αναφορά «Τηλεκπαίδευση» Έργο: «Προηγμένες υπηρεσίες ηλεκτρονικής μάθησης στο ΤΕΙ Λάρισας»

Τεχνική αναφορά «Τηλεκπαίδευση» Έργο: «Προηγμένες υπηρεσίες ηλεκτρονικής μάθησης στο ΤΕΙ Λάρισας» Τεχνική αναφορά «Τηλεκπαίδευση» Έργο: «Προηγμένες υπηρεσίες ηλεκτρονικής μάθησης στο ΤΕΙ Λάρισας» Κυριακή Μπαλτά Βιβλιοθηκονόμος-Τεχνολόγος Εκπαίδευσης Λάρισα Φεβρουάριος 2006 Εισαγωγή Η παρούσα τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

MOODLE Εγκατάσταση πλατφόρμας Δημιουργία & Διαχείριση μαθήματος

MOODLE Εγκατάσταση πλατφόρμας Δημιουργία & Διαχείριση μαθήματος E-learning σεμινάριο/εργαστήριο MOODLE Εγκατάσταση πλατφόρμας Δημιουργία & Διαχείριση μαθήματος 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 O φορέας διοργάνωσης σεμιναρίων INTERactive EDucation μέσω της e learning πλατφόρμα της

Διαβάστε περισσότερα

Online(?) Communities Management...σε ανοιχτή επικοινωνία με τους fans...

Online(?) Communities Management...σε ανοιχτή επικοινωνία με τους fans... Online(?) Communities Management...σε ανοιχτή επικοινωνία με τους fans... Γιάννης Π. Τριανταφύλλου διευθυντής μάρκετινγκ Online? Ή... Community What? Τι σημαίνει κοινότητα για σας;...ας κάνουμε την άσκηση...

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιο Σχολικό ίκτυο

Πανελλήνιο Σχολικό ίκτυο Πανελλήνιο Σχολικό ίκτυο Στόχος του Πανελλήνιου Σχολικού ικτύου Στόχος του Πανελλήνιου Σχολικού ικτύου είναι να διασυνδέσει όλα τα σχολεία της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης σε ένα εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 2013 Εισαγωγή Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο και ιδιαιτέρα ανταγωνιστικό εκπαιδευτικό περιβάλλον, η δια βίου μάθηση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα_SPA. Πρόληψη άγχους στους Εκπαιδευτικούς οργανισμούς

Πρόγραμμα_SPA. Πρόληψη άγχους στους Εκπαιδευτικούς οργανισμούς Πρόγραμμα: Πρόληψη άγχους στους Εκπαιδευτικούς οργανισμούς 1. Εισαγωγή 1.1. Γενική εισαγωγή στο εργασιακό άγχος Η φύση της εργασιακής ζωής έχει αλλάξει σημαντικά κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Φοιτητών. 1. Εισαγωγή

Εγχειρίδιο Φοιτητών. 1. Εισαγωγή Εγχειρίδιο Φοιτητών 1. Εισαγωγή Η ηλεκτρονική πλατφόρµα «e-class», αποτελεί ένα ολοκληρωµένο σύστηµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Στόχος της είναι παροχή υποδοµών εκπαίδευσης και κατάρτισης ανεξάρτητα από

Διαβάστε περισσότερα

VELLUM CERTIFIED CAREER MENTORING SPECIALIST

VELLUM CERTIFIED CAREER MENTORING SPECIALIST Αγαπητοί συνεργάτες, Όπως σας είναι ήδη γνωστό η παροχή υπηρεσιών συµβουλευτικής και Mentoring για τους καταρτιζόµενους στα προγράµµατα Voucher είναι υποχρεωτική. Πέραν όµως της υποχρεωτικότητας, για την

Διαβάστε περισσότερα

και επιχειρήσεις Μελέτη περίπτωσης : PriceWaterHouseCoopers»

και επιχειρήσεις Μελέτη περίπτωσης : PriceWaterHouseCoopers» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ε-Learning και επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο -ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο -ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο -ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η έρευνα αυτή στοχεύει στη διερεύνηση της επίδρασης μιας νέας μεθόδου διδασκαλίας και μάθησης -μέσα σε ένα περιβάλλον λογισμικού Η/Υ- στην ενίσχυση της εννοιολογικής μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

«Μίγμα Marketing και Brand» διασύνδεση της θεωρητικής με την πρακτική γνώση στην εμπειρία του Ε.Κ.Π.Α. από πιλοτικά προγράμματα,

«Μίγμα Marketing και Brand» διασύνδεση της θεωρητικής με την πρακτική γνώση στην εμπειρία του Ε.Κ.Π.Α. από πιλοτικά προγράμματα, 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τα Σεµινάρια του Εργαστηρίου Προηγµένων Εκπαιδευτικών Τεχνολογιών και Εφαρµογών Κινητών Συσκευών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τα Σεµινάρια του Εργαστηρίου Προηγµένων Εκπαιδευτικών Τεχνολογιών και Εφαρµογών Κινητών Συσκευών ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τα Σεµινάρια του Εργαστηρίου Προηγµένων Εκπαιδευτικών Τεχνολογιών και Εφαρµογών Κινητών Συσκευών Το Εργαστήριο Προηγµένων Εκπαιδευτικών Τεχνολογιών και Εφαρµογών Κινητών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Περιγραφή Πλατφόρμας Η πλατφόρμα η-τάξη είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και υποστηρίζει την Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Κ.Δ.Β.Μ. - Ε.Κ.Π.Α.) σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ :

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ 41402 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Φοιτητών. 1. Εισαγωγή

Εγχειρίδιο Φοιτητών. 1. Εισαγωγή Εγχειρίδιο Φοιτητών 1. Εισαγωγή Η ηλεκτρονική πλατφόρµα «e-class», αποτελεί ένα ολοκληρωµένο σύστηµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Στόχος της είναι παροχή υποδοµών εκπαίδευσης και κατάρτισης ανεξάρτητα από

Διαβάστε περισσότερα

«Ψηφιακά και ενσωματωμένα συστήματα Βιομηχανικές εφαρμογές αιχμής»

«Ψηφιακά και ενσωματωμένα συστήματα Βιομηχανικές εφαρμογές αιχμής» Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ (ΠΕΓΑ) «Ψηφιακά και ενσωματωμένα συστήματα Βιομηχανικές εφαρμογές αιχμής» Παράταση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών

Διαβάστε περισσότερα

Στη πολυετή εμπειρία του Ε.Κ.Π.Α. από τα Προγράμματα εξ Αποστάσεως Συμπληρωματικής Εκπαίδευσης,

Στη πολυετή εμπειρία του Ε.Κ.Π.Α. από τα Προγράμματα εξ Αποστάσεως Συμπληρωματικής Εκπαίδευσης, Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 2 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008... 3 3. Σκοπός του Προγράμματος... 4 4. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση και Αίθουσες Τηλε-εκπαίδευσης. ρ. Κώστας ιαµαντάρας Καθηγητής Τµήµα Πληροφορικής Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης

Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση και Αίθουσες Τηλε-εκπαίδευσης. ρ. Κώστας ιαµαντάρας Καθηγητής Τµήµα Πληροφορικής Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση και Αίθουσες Τηλε-εκπαίδευσης ρ. Κώστας ιαµαντάρας Καθηγητής Τµήµα Πληροφορικής Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Εξ αποστάσεως εκπαίδευση Οι φοιτητές αντί να παρακολουθούν τα µαθήµατα µε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων δια βίου μάθησης που οργανώνει, θα υλοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΙΑΚΛΑ ΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΕΜΟΥ Α. Ι.Σ.ΠΟ.

ΑΝΩΤΑΤΗ ΙΑΚΛΑ ΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΕΜΟΥ Α. Ι.Σ.ΠΟ. ΑΝΩΤΑΤΗ ΙΑΚΛΑ ΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΕΜΟΥ Α. Ι.Σ.ΠΟ. Οδηγίες Χρήσης Εφαρµογής Τηλεκπαίδευσης Τµήµα Πληροφορικής Θεσσαλονίκη, Ιουλ 16 Πίνακας Περιεχοµένων 1. Γενικά... 3 2. Είσοδος στην Εφαρµογή Τηλεκπαίδευσης...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΣΗΜΕΙΟ ΤΗΣ ΓΗΣ.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΣΗΜΕΙΟ ΤΗΣ ΓΗΣ. TELEPRESENCE ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΣΗΜΕΙΟ ΤΗΣ ΓΗΣ. Καθώς η σύγκλιση των επικοινωνιών ενώνει φωνή, δεδοµένα και video στο ίδιο δίκτυο, οι νέες τεχνολογίες επαναπροσδιορίζουν τους τρόπους

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΟ, ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΦΥΛΟ, ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Κογκίδου ήµητρα Χαιρετισµός στην ηµερίδα του Παιδαγωγικού Τµήµατος ηµοτικής Εκπαίδευσης στο Α.Π.Θ. ΦΥΛΟ, ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Κατά τα δύο προηγούµενα ακαδηµαϊκά έτη το Α.Π.Θ. προσφέρει

Διαβάστε περισσότερα

GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Περιγραφή Πλατφόρμας Η πλατφόρμα eclass είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και αποτελεί την πρόταση του Ακαδημαϊκού Διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Τουριστικές Μονάδες».

Τουριστικές Μονάδες». 1 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 3 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 3. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος Eνταξης... 5 4. Το ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση

Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση Εισαγωγικό Μήνυμα Καλωσορίσατε στο εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Δημόσια Διοίκηση. Στόχος του προγράμματος αυτού είναι παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε

Διαβάστε περισσότερα

Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές ως εργαλείο ανάπτυξης της επιχειρηµατικότητας στον κλάδο της Πληροφορικής

Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές ως εργαλείο ανάπτυξης της επιχειρηµατικότητας στον κλάδο της Πληροφορικής Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές ως εργαλείο ανάπτυξης της επιχειρηµατικότητας στον κλάδο της Πληροφορικής Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΠΕ (Τεχνολογίες

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

συναντήσεις εργασίας εκτέλεση ρόλου διευθυντή σεμινάρια σύνταξη γραπτής εργασίας τελικό σεμινάριο έκθεση αξιολόγηση

συναντήσεις εργασίας εκτέλεση ρόλου διευθυντή σεμινάρια σύνταξη γραπτής εργασίας τελικό σεμινάριο έκθεση αξιολόγηση 1.ΟΜΑ ΙΚΗ ΜΕΘΟ ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Στη οµαδική µέθοδο οι µαθητές θα γνωρίσουν την οργάνωση και τον τεχνολογικό εξοπλισµό των βιοµηχανικών µονάδων, τις πρώτες ύλες που χρησιµοποιούν, τις διαδικασίες παραγωγής των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΚΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ - ΕΛΛΑΔΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΚΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ - ΕΛΛΑΔΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΚΙ Σ ΕΡΓΟΥ - ΕΛΛΑΔΑ ΔΡΑΣΗ 1 ΔΡΑΣΗ 2 ΔΡΑΣΗ 3 ppt παρουσίαση ppt παρουσίαση Διάλεξη/ Συζήτηση στρογγυλής τράπεζας/ ppt παρουσίαση Άτυπη συνάντηση με το διδακτικό προσωπικό Άτυπη συνάντηση

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο 14-15 Δεκεμβρίου 2013, Ώρα 15:00-18:00. Από: Έτσι Μαθαίνω Προς: Καθηγητές Επικοινωνία: 211 8009813

Σεμινάριο 14-15 Δεκεμβρίου 2013, Ώρα 15:00-18:00. Από: Έτσι Μαθαίνω Προς: Καθηγητές Επικοινωνία: 211 8009813 Σεμινάριο 14-15 Δεκεμβρίου 2013, Ώρα 15:00-18:00 Από: Προς: Καθηγητές Επικοινωνία: 211 8009813 Ο ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Το Ετσι μαθαίνω και το Greek Lessons OnLine διοργανώνουν από κοινού επιμορφωτικά

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Σεμιναρίου Εκπαίδευσης 1 Ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ [1]

Κανονισμός Σεμιναρίου Εκπαίδευσης 1 Ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ [1] Κανονισμός Σεμιναρίου Εκπαίδευσης 1 Ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ [1] To Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας (πιστοποιημένο κατά ISO:2008) της

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήστη - Μαθητή

Εγχειρίδιο Χρήστη - Μαθητή Εγχειρίδιο Χρήστη - Μαθητή 1. Εισαγωγή Η ηλεκτρονική πλατφόρµα «e-class», αποτελεί ένα ολοκληρωµένο σύστηµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Στόχος της είναι παροχή υποδοµών εκπαίδευσης και κατάρτισης ανεξάρτητα

Διαβάστε περισσότερα

EN ISO : Η

EN ISO : Η Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 2 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008... 3 3. Σκοπός του Προγράμματος... 4 4. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Γιάννης Σταµατίου Επιστηµονικός Σύµβουλος σε θέµατα Κρυπτογραφίας και Ασφάλειας στο Ε.Α.Ι.Τ.Υ., Επίκουρος ΚαθηγητήςΤµήµατος Μαθηµατικών, Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Ανακαλύψτε νέες επιχειρήσεις

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Ανακαλύψτε νέες επιχειρήσεις ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Ανακαλύψτε νέες επιχειρήσεις Ent-teach Κεφάλαιο 2 Αναγνώριση ευκαιριών Περιγραφή της εκπαιδευτικής δραστηριότητας Αυτή η εκπαιδευτική δραστηριότητα στοχεύει να βοηθήσει τους

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕΣΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕΣΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕΣΩΝ Σχεδιασμός, διοίκηση, υλοποίηση και αξιολόγηση προγραμμάτων επικοινωνίας με τα ΜΜΕ Media Management Στόχος του Προγράμματος Το πρόγραμμα για «Διοίκηση Επικοινωνίας Μέσων» είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Το Κέντρο Πρόληψης «ΦΑΕΘΩΝ» των δήµων Ιλίου, Πετρούπολης, Καµατερού, Αγίων Αναργύρων σε συνεργασία µε τον Οργανισµό κατά των Ναρκωτικών,

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Το Κέντρο Πρόληψης «ΦΑΕΘΩΝ» των δήµων Ιλίου, Πετρούπολης, Καµατερού, Αγίων Αναργύρων σε συνεργασία µε τον Οργανισµό κατά των Ναρκωτικών, ΙΛΙΟΝ,16/09/2009 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Το Κέντρο Πρόληψης «ΦΑΕΘΩΝ» των δήµων Ιλίου, Πετρούπολης, Καµατερού, Αγίων Αναργύρων σε συνεργασία µε τον Οργανισµό κατά των Ναρκωτικών, ΟΚΑΝΑ, συνεχίζει τις δράσεις στη τοπική

Διαβάστε περισσότερα

http://kesyp.didefth.gr/ 1

http://kesyp.didefth.gr/ 1 248_Τµήµα Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών Πανεπιστήµιο Κρήτης, Ηράκλειο Προπτυχιακό Πρόγραµµα Σκοπός του Τµήµατος Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών είναι η εκαπαίδευση επιστηµόνων ικανών όχι µόνο να υπηρετήσουν και να

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το και Καταληκτικές Ημερομηνίες Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης -2013 απευθύνεται σε όλους τους τομείς και επίπεδα εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

()#µ*&+,-./ (0)1#2"345$ ()#µ'&+,4#05$ 67$4&,$

()#µ*&+,-./ (0)1#2345$ ()#µ'&+,4#05$ 67$4&,$ !"µ#$%&#' ()#µ*&+,-./ (0)1#2"345$ ()#µ'&+,4#05$ 67$4&,$ 8"4&%2#' (&91-#5$!.µ"#5-"#/ (0)1#2":4: (;7$.

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ»

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ» ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ Τ.Ε.Ι. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ» Βασικός στόχος του προγράμματος είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΟΠΠΕΠ»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΟΠΠΕΠ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΟΠΠΕΠ» To Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδια Δράσης Πεδία: Τομείς: Δείκτες:

Σχέδια Δράσης Πεδία: Τομείς: Δείκτες: 1 Σχέδια Δράσης Πεδία: 1. Εκπαιδευτικές διαδικασίες. Κλίμα και σχέσεις στο σχολείο. 2. Εκπαιδευτικά αποτελέσματα. Τομείς: 1. Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Κλίμα και σχέσεις στο σχολείο. 2. Εκπαιδευτικά

Διαβάστε περισσότερα

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001: 1 1. Εισαγωγή... 5 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008... 5 3. Σκοπός του Προγράμματος... 6 4. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος Ένταξης...

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση. Τεχνολογίες Πληροφορίας & (ΤΠΕ-Ε)

Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση. Τεχνολογίες Πληροφορίας & (ΤΠΕ-Ε) Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Η αξιοποίηση των σύγχρονων Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση και τη µάθηση Πώς οι ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΕΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

Ι ΕΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Ι ΕΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΤΣΙΚΑΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (MSc) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΦΥΣΙΚΟΣ (Ρ/Η) Η εκπαίδευση ενηλίκων αλλά και η επαγγελµατική κατάρτισή τους έχει πολλά χαρακτηριστικά αλλά

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008. Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008. Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ - ΒΑΣΙΚΑ ΜΟDULES ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ TRAIN

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ - ΒΑΣΙΚΑ ΜΟDULES ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ TRAIN ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ - ΒΑΣΙΚΑ ΜΟDULES ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ TRAIN Module 5: Μαθησιακή Συµβουλευτική Monika Tröster / Adelgard Steindl German Institute for Adult Education

Διαβάστε περισσότερα

The Use of the MOODLE Platform in Writing Activities. Δέσποινα Παπαγγελή Σχολική Σύμβουλος Β Αθήνας despap@otenet.gr

The Use of the MOODLE Platform in Writing Activities. Δέσποινα Παπαγγελή Σχολική Σύμβουλος Β Αθήνας despap@otenet.gr The Use of the MOODLE Platform in Writing Activities Δέσποινα Παπαγγελή Σχολική Σύμβουλος Β Αθήνας despap@otenet.gr MOODLE Modular Object- Oriented Dynamic Learning Environment 2 What is Online σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικά δίκτυα (Web 2.0) και εκπαίδευση

Κοινωνικά δίκτυα (Web 2.0) και εκπαίδευση Κοινωνικά δίκτυα (Web 2.0) και εκπαίδευση Ο εικοστός πρώτος αιώνας θα µπορούσε εύκολα να χαρακτηριστεί ως τεχνολογικός αιώνας µιας και τα νέα δεδοµένα µαρτυρούν αύξηση της χρήσης του ηλεκτρονικού υπολογιστή,

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Τεχνολογία - Πολυμέσα. Ελένη Περιστέρη, Msc, PhD

Εκπαιδευτική Τεχνολογία - Πολυμέσα. Ελένη Περιστέρη, Msc, PhD Εκπαιδευτική Τεχνολογία - Πολυμέσα Ελένη Περιστέρη, Msc, PhD Τι είναι η «Εκπαιδευτική Τεχνολογία» (1) Εκπαιδευτική Τεχνολογία είναι «η εφαρμογή τεχνολογικών διαδικασιών και εργαλείων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ m145

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ m145 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ m145 Ευστράτιος Παπάνης Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου και

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονη και Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Άννα Κεφάλα Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων

Σύγχρονη και Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Άννα Κεφάλα Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων Σύγχρονη και Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Άννα Κεφάλα Τηλεκπαίδευση: νέο μοντέλο εκπαίδευσης;; Συμπληρωματική ως προς την παραδοσιακή Άρση χωρο χρονικών περιορισμών Αυξημένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚO ΕΛΤIΟ. Σ αυτό το τεύχος θα βρείτε: Τεύχος 1 Ιούλιος 2005. Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και οι Ηλεκτρονικές της Υπηρεσίες

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚO ΕΛΤIΟ. Σ αυτό το τεύχος θα βρείτε: Τεύχος 1 Ιούλιος 2005. Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και οι Ηλεκτρονικές της Υπηρεσίες ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚO ΕΛΤIΟ Τεύχος 1 Ιούλιος 2005 Σ αυτό το τεύχος θα βρείτε: Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και οι Ηλεκτρονικές της Υπηρεσίες Νέα Υπηρεσία Υποστήριξης των Χρηστών της Βιβλιοθήκης Helpdesk

Διαβάστε περισσότερα

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 Νοέµβριος 2011 Πρόγραµµα ιά Βίου Μάθησης Το κοινοτικό Πρόγραμμα Δράσης στους τομείς της Εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήρια Επιµόρφωσης του Προσωπικού του Σχολείου

Εργαστήρια Επιµόρφωσης του Προσωπικού του Σχολείου Εργαστήρια Επιµόρφωσης του Προσωπικού του Σχολείου 2 3 Εισαγωγή για τον εκπαιδευτή του προσωπικού Εάν διαβάζετε το παρόν έγγραφο, υποθέτουµε ότι θα θέλατε να επιµορφώσετε τα µέλη του προσωπικού ενός σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ Ρέθυμνο, 12 Αυγούστου 2013 Δεύτερη Αναγγελία Η Ελληνική Επιστημονική Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική (BSc & MSc)

Πληροφορική (BSc & MSc) ς Πληροφορική (BSc & MSc) www.nup.ac.cy ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Πτυχίο στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική BSc in Applied Informatics Περιγραφή Προγράμματος Στόχος του Προπτυχιακού Προγράμματος στην Εφαρμοσμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Πρόκειται για µια δυνατότητα που προσφέρεται σήµερα.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Πρόκειται για µια δυνατότητα που προσφέρεται σήµερα. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Φανταστείτε ότι στην εταιρεία σας, ανεξαρτήτως µεγέθους ή βιοµηχανικού κλάδου, είσαστε σε θέση να ανταλλάξετε µε τους εµπορικούς σας εταίρους, µεταφορές, τράπεζες ή εκτελωνιστές, τα συνήθη εµπορικά

Διαβάστε περισσότερα

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση Ημερίδα για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, Λεμεσός 23/2/13

Διαβάστε περισσότερα

Ηµερίδα: Γεωπληροφορική και Εκπαίδευση Η Ελληνική Πραγµατικότητα Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο ευτέρα και Τρίτη, 21-22 Maΐου 2007. Γεώργιος Ν.

Ηµερίδα: Γεωπληροφορική και Εκπαίδευση Η Ελληνική Πραγµατικότητα Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο ευτέρα και Τρίτη, 21-22 Maΐου 2007. Γεώργιος Ν. Ηµερίδα: Γεωπληροφορική και Εκπαίδευση Η Ελληνική Πραγµατικότητα Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο ευτέρα και Τρίτη, 21-22 Maΐου 2007 Γεώργιος Ν. Φώτης Geoinformatics Geoinformatics is a science which develops and

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος και το έργο των Διπλωματούχων Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων» Πέμπτη 09.06.2005

«Ο ρόλος και το έργο των Διπλωματούχων Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων» Πέμπτη 09.06.2005 Καθ. Bασίλης Ασημακόπουλος Ειδικός Γραμματέας για την Κοινωνία της Πληροφορίας Χαιρετισμός στο πλαίσιο της Ημερίδας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανωτάτων

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Εμμανουήλ Γαρουφάλλου

Δρ. Εμμανουήλ Γαρουφάλλου Δια Βίου Μάθηση και Δημόσιες Βιβλιοθήκες: το Πρόγραμμα ENTITLE (Europe s New libraries Together In Transversal Learning Environments) Δρ. Εμμανουήλ Γαρουφάλλου garoufallou@yahoo.co.uk, mgarou@libd.teithe.gr

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός του Προγράμματος

2. Σκοπός του Προγράμματος 1. Εισαγωγή Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σας καλωσορίζει στα Προγράμματα εξ Αποστάσεως Επιμόρφωσης για Δημοσίους Υπαλλήλους και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Πληροφοριακά

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος «Αναμόρφωση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του ΠΤΔΕ» (ΕΠΕΑΕΚ/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ) και με την

Στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος «Αναμόρφωση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του ΠΤΔΕ» (ΕΠΕΑΕΚ/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ) και με την ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟ ΠΤΔΕ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ... 22 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 23

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ... 22 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 23 Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet e-class Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Συντάκτης Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εθνικό & Καποδιστρικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εθνικό & Καποδιστρικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εθνικό & Καποδιστρικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΤΣΙΜΠΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΞΗΝΤΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2014 1 1. Τι είναι το e-learning; Το e-learning, η ηλεκτρονική μάθηση, είναι μια διαδικασία μάθησης και ταυτόχρονα μια μεθοδολογία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα