18 Ένα Παράδειγµα Εικονικού Συνεργατικού Εκπαιδευτικού Περιβάλλοντος

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "18 Ένα Παράδειγµα Εικονικού Συνεργατικού Εκπαιδευτικού Περιβάλλοντος"

Transcript

1 18 Ένα Παράδειγµα Εικονικού Συνεργατικού Εκπαιδευτικού Περιβάλλοντος Χρήστος Μπούρας και Θρασύβουλος Τσιάτσος Πανεπιστήµιο Πατρών και ΕΑΙΤΥ Σκοπός Το προηγούµενο κεφάλαιο (Μιχαηλίδου & Οικονοµίδης, Θέµατα Αξιολόγησης Εικονικών Συνεργατικών Περιβαλλόντων) εστίασε στον τρόπο αξιολόγησης Εικονικών Συνεργατικών Περιβαλλόντων, και συµπέρανε ότι η ανάπτυξη λογισµικού που υποστηρίζει συνεργατικά εικονικά περιβάλλοντα µπορεί να αποδειχτεί πολύ χρήσιµη στην εκπαιδευτική διαδικασία. Το παρόν κεφάλαιο παρουσιάζει ένα παράδειγµα σχεδιασµού και υλοποίησης ενός εικονικού συνεργατικού εκπαιδευτικού περιβάλλοντος. Επιπλέον, εισάγεται ο όρος Εκπαιδευτικό Εικονικό Περιβάλλον για να περιγράψει συνεργατικά εικονικά περιβάλλοντα µάθησης που στοχεύουν να προάγουν το µοντέλο της συνεργατικής µάθησης από απόσταση, και βασίζονται στην τεχνολογία των ικτυακών Εικονικών Περιβαλλόντων. Το Εκπαιδευτικό Εικονικό Περιβάλλον που παρουσιάζεται έχει υλοποιηθεί µε την χρήση της πλατφόρµας EVE, η οποία είναι µια πλατφόρµα για την υποστήριξη ικτυακών Εικονικών Περιβαλλόντων. Παρουσιάζεται ακόµη η αρχιτεκτονική της πλατφόρµας, καθώς και οι λειτουργικότητες του Εκπαιδευτικού Εικονικού Περιβάλλοντος που ονοµάζεται Κοινότητα EVE. Έννοιες Κλειδιά ίκτυα υπολογιστών Συνεργατικά συστήµατα µε υπολογιστή Ολοκλήρωση συστηµάτων για συνεργασία από απόστασης Section Break (Continuous) Εκπαιδευτικά Εικονικά Περιβάλλοντα ικτυακά Εικονικά Περιβάλλοντα Συνεργατικά εικονικά περιβάλλοντα Section Break (Continuous)

2 Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Το κεφάλαιο δοµείται ως εξής: Αρχικά παρουσιάζεται η καταλληλότητα των εικονικών περιβαλλόντων στη συνεργασία και την εκπαίδευση από απόσταση. Έπειτα παρουσιάζεται η αρχιτεκτονική της πλατφόρµας EVE, η οποία υλοποιήθηκε µε σκοπό την υποστήριξη λειτουργικοτήτων ικτυακών Εικονικών Περιβαλλόντων και την υποστήριξη ενός µηχανισµού για την εύκολη µετατροπή τρισδιάστατων µονοχρηστικών εικονικών κόσµων σε πολυχρηστικούς, έχοντας επίσης σαν στόχο να ικανοποιήσει τις βασικές απαιτήσεις ενός Εκπαιδευτικού Εικονικού Περιβάλλοντος. Στη συνέχεια παρουσιάζεται ο σχεδιασµός και η υλοποίηση ενός συστήµατος για την υποστήριξη µιας εκπαιδευτικής κοινότητας µε στόχο την συνεργατική µάθηση. Το σύστηµα αυτό βασίζεται στην χρήση του παγκόσµιου ιστού και της πλατφόρµας EVE, έτσι ώστε να παρέχει τις υπηρεσίες ενός ολοκληρωµένου Εκπαιδευτικού Εικονικού Περιβάλλοντος. Το συγκεκριµένο ΣΠΕΠ ονοµάζεται EVE Κοινότητα (EVE community). Η EVE Κοινότητα στοχεύει στην υποβοήθηση εκτέλεσης σεναρίων συνεργατικής µάθησης Χρήση Εικονικών Περιβαλλόντων στη Συνεργασία και την Εκπαίδευση από Απόσταση Πολλοί ερευνητές και εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι η τεχνολογία Εικονικής Πραγµατικότητας (Virtual Reality-VR) προσφέρει πολλά πλεονεκτήµατα που µπορούν να υποστηρίξουν την εκπαιδευτική διαδικασία. Για ορισµένους, το κύριο πλεονέκτηµα της εικονικής πραγµατικότητας είναι η ικανότητά της να διευκολύνει επικοδοµητιστικές µαθησιακές δραστηριότητες. Άλλοι πάλι επικεντρώνονται στη δυνατότητα που έχει να παρέχει εναλλακτικές µορφές µάθησης που µπορούν να βοηθήσουν διαφορετικούς τύπους µαθητών, όπως για παράδειγµα τους οπτικούς τύπους µαθητών. Ακόµη, διάφοροι βλέπουν ως κύριο όφελος τη δυνατότητα που δίνεται σε µαθητές και εκπαιδευτές να συνεργάζονται σε µια εικονική αίθουσα που υπερβαίνει γεωγραφικά όρια. Μια από τις µακροπρόθεσµες δυνατότητες, αλλά πιθανόν η πιο ενδιαφέρουσα, βρίσκεται στην εκπαιδευτική χρήση διαµοιραζόµενων εικονικών χώρων για εκπαίδευση από απόσταση και συνεργατική µάθηση. Ένα πολυχρηστικό και κατανεµηµένο ή ικτυακό Εικονικό Περιβάλλον- ΕΠ (networked virtual environment-nve) επιτρέπει σε ένα σύνολο από γεωγραφικά αποµακρυσµένους χρήστες να αλληλεπιδρούν σε πραγµατικό χρόνο (Singhal & Zyda 1999). Κάθε χρήστης ενός ΕΠ εµφανίζεται ενσαρκώνεται στο εικονικό περιβάλλον µε µια αναπαράσταση (εικονικό εκπρόσωπο - avatar), που µπορεί να είναι ένα τρισδιάστατο αντικείµενο, ένα βίντεο του χρήστη ή συνδυασµός και των δύο, την οποία χειρίζεται πλήρως ο ίδιος ο χρήστης. Τέτοιες εφαρµογές µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως εργαλεία συνεργασίας και εκπαίδευσης, αφού µπορούν να επιτρέπουν σε µαθητές και καθηγητές να λαµβάνουν µέρος σε εικονικές συναντήσεις, σεµινάρια και διαλέξεις σε πραγµατικό χρόνο.

3 Τα ΕΠ µπορούν να αποτελέσουν τη βάση για τη δηµιουργία εκπαιδευτικών περιβαλλόντων για συνεργατική µάθηση από απόσταση έναντι άλλων τεχνολογιών, όπως συστήµατα τηλεδιάσκεψης, λόγω των βασικών πλεονεκτηµάτων που έχουν σε σχέση µε τις άλλες τεχνολογίες αναφορικά µε την συνεργατική µάθηση από απόσταση. Παρέχουν σηµαντικά εργαλεία για τη δηµιουργία συστηµάτων επικοινωνίας και συνεργασίας, µε ταυτόχρονα εύκολη πρόσβαση και χρήση. Ένας αρκετά µεγάλος αριθµός χρηστών µπορούν να επικοινωνούν ταυτόχρονα µέσω πολλαπλών καναλιών επικοινωνίας, όπως επικοινωνία µε ήχο, µηνύµατα κειµένου αλλά και χειρονοµιών, κλπ, χωρίς να υπάρχει η ανάγκη εγκατάστασης επιπλέον υλικού υπολογιστών (όπως συµβαίνει σε ένα σύστηµα τηλεδιάσκεψης). Επιπλέον, οι εικονικοί χαρακτήρες παρέχουν ένα σύνολο πλεονεκτηµάτων για την επικοινωνία σε ένα ΕΠ, προσφέροντας επιπλέον κανάλια επικοινωνίας και βοηθώντας τους χρήστες να εκφράζουν ενέργειες στο εικονικό περιβάλλον. Παράλληλα, η χρήση τους είναι προφανής, γεγονός που επιτρέπει στους χρήστες να µη συναντούν δυσκολίες στην χρήση του συστήµατος. Ωστόσο, τα υπάρχοντα εργαλεία ΕΠ δεν εκµεταλλεύονται πλήρως τις θεωρητικές δυνατότητές τους αναφορικά µε την ενηµερότητα των χρηστών για κοινωνική παρουσία, και κατά συνέπεια µε την εκπαιδευτική λειτουργία. Αυτό οδήγησε στον ορισµό των Εκπαιδευτικών Εικονικών Περιβαλλόντων -ΕΕΠ (Educational Virtual Environments-EVE). Ένα ΕΕΠ βασίζεται, από πλευράς παιδαγωγικής, στις έννοιες που διέπουν τη συνεργατική µάθηση. Επιπλέον, από τεχνολογικής πλευράς, τα ΕΕΠ βασίζονται κυρίως στα ΕΠ, τα οποία έχουν σηµαντικά πλεονεκτήµατα σε σχέση µε άλλες τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται σήµερα για την υποστήριξη εκπαίδευσης από απόσταση. Tα ΕΠ θα πρέπει να πλαισιωθούν µε επιπλέον λειτουργικότητες και τεχνολογίες για την αποτελεσµατική υποστήριξη κοινοτήτων συνεργατικής µάθησης από απόσταση (Bouras & Tsiatsos, 2002). Τέτοιες λειτουργικότητες είναι η συνοµιλία µέσω κειµένου, η επικοινωνία µε ήχο, η αποστολή ιδιωτικών µηνυµάτων, η διαµοίραση εφαρµογών, η συνεργατική ανάγνωση κειµένων και η διαχείριση εγγράφων. Επιπλέον, τα ΕΠ θα πρέπει να παρέχουν µέσω των τρισδιάστατων εικονικών περιβαλλόντων τα εξής χαρακτηριστικά: αναγνώριση χρηστών, αναπαράσταση των χρηστών µε ανθρωπόµορφους εικονικούς χαρακτήρες, υποστήριξη χειρονοµιών σχετικών µε την εκπαιδευτική διαδικασία και παροχή διάφορων προκαθορισµένων οπτικών γωνιών Αρχιτεκτονική της Πλατφόρµας EVE Σε γενικές γραµµές, υπάρχουν δύο διαφορετικές προσεγγίσεις στην υλοποίηση ενός ΕΠ: το µοντέλο πελάτη-εξυπηρετητή (client server) που είναι κεντρικοποιηµένο, και το κατανεµηµένο µοντέλο (peer-to-peer). Στο µοντέλο

4 πελάτη-εξυπηρετητή, ένας κεντρικός εξυπηρετητής (server) συγκεντρώνει όλα τα δεδοµένα από τους διάφορους άλλους υπολογιστές που συµµετέχουν (clients), αποθηκεύει τις αλλαγές σε µια κεντρική βάση δεδοµένων, και µετά στέλνει τα αποτελέσµατα πίσω σε κάθε συµµετέχοντα υπολογιστή. Κάθε υπολογιστής είναι υπεύθυνος να οπτικοποιήσει το περιβάλλον, και χειρίζεται τα δεδοµένα εισόδου από τον τοπικό χρήστη. Στην εναλλακτική προσέγγιση του κατανεµηµένου µοντέλου, κάθε πρόγραµµα διατηρεί το δικό του πλήρες αντίγραφο της απαραίτητης βάσης δεδοµένων. Όταν ένα πρόγραµµα κάνει αλλαγές στη δική του βάση δεδοµένων, στέλνει τα δεδοµένα ενηµέρωσης προς όλα τα άλλα συµµετέχοντα προγράµµατα, έτσι ώστε να ενηµερώσουν και αυτά τις δικές τους βάσεις δεδοµένων. Οι εφαρµογές ΕΠ διαθέτουν χαρακτηριστικά που τις διαφοροποιούν σηµαντικά από τις παραδοσιακές κατανεµηµένες εφαρµογές, όπως εφαρµογές του παγκόσµιου ιστού, και οι τρέχουσες πολυµεσικές εφαρµογές συνεχούς ροής (streaming media), όπως τηλεδιάσκεψη µε ήχο και βίντεο (audio/video conferencing). Σε αντίθεση µε τα παραδοσιακά κατανεµηµένα συστήµατα, τα ΕΠ απαιτούν επικοινωνία σε πραγµατικό χρόνο µεταξύ πολλαπλών µορφών και µέσων, τα οποία πρέπει να συγχρονιστούν πριν παρουσιαστούν στο χρήστη. Η λειτουργία των ΕΠ σε πραγµατικό χρόνο σηµαίνει ότι είναι ευαίσθητα σε αλλαγές στα επίπεδα της ποιότητας υπηρεσίας (Quality of Service-QoS) που παρέχεται από το υποκείµενο δίκτυο υπολογιστών. Επίσης, αντίθετα από τις πολυµεσικές εφαρµογές συνεχούς ροής, κάθε συµµετέχων σε ένα ΕΠ διατηρεί ένα σηµαντικό ποσό πληροφοριών για την κατάσταση των οντοτήτων µέσα στο περιβάλλον. Συγκεκριµένες αλλαγές σε αυτή την κατάσταση, όπως η εισαγωγή ή η αποµάκρυνση οντοτήτων, απαιτούν αξιόπιστες µεταδόσεις δεδοµένων, ενώ άλλες, όπως η περιοδική ενηµέρωση της κατάστασης µιας οντότητας, µπορούν να αντιµετωπιστούν περίπου µε τον ίδιο τρόπο όπως ένα πλαίσιο (frame) ήχου ή βίντεο. Τα βασικά προβλήµατα κατά το σχεδιασµό ενός συστήµατος ΕΠ είναι η διαχείριση του εύρους ζώνης (bandwidth) του δικτύου, και η επεξεργασία της διακινούµενης πληροφορίας. Η χρήση των δικτύων υπολογιστών για το συγχρονισµό και την αλληλεπίδραση των χρηστών σε πραγµατικό χρόνο ανάγουν το εύρος ζώνης του δικτύου σε πάρα πολύ σηµαντικό παράγοντα για την ορθή λειτουργία του συστήµατος. Οι απαιτήσεις σε εύρος ζώνης και σε επεξεργαστική ισχύ για την επεξεργασία της διακινούµενης πληροφορίας αυξάνουν µε την προσθήκη νέων χρηστών στο εικονικό περιβάλλον για τρεις βασικούς λόγους: κάθε νέος χρήστης πρέπει να λάβει την αρχική κατάσταση του περιβάλλοντος, καθώς και τις αλλαγές που έχουν προξενήσει σε αυτό οι ήδη υπάρχοντες χρήστες. Ταυτόχρονα, ο εξυπηρετητής θα πρέπει να αποθηκεύει

5 την κατάσταση του εικονικού χώρου, ώστε να είναι διαθέσιµη στους νέους χρήστες κάθε νέος χρήστης πιθανά θα εισάγει νέα µηνύµατα συγχρονισµού και νέες αλληλεπιδράσεις µε τους υπάρχοντες χρήστες κάθε νέος χρήστης προσθέτει επιπλέον απαιτήσεις λόγω του γεγονότος ότι, κατ ελάχιστο, πρέπει να ενηµερώνει τους υπόλοιπους χρήστες για την θέση του, την αναπαράστασή του και την κίνησή του στο εικονικό περιβάλλον. Επίσης, εισάγει νέα πληροφορία την οποία το σύστηµα πρέπει να αναπαραστήσει. Γενικά, κάθε νέος χρήστης αυξάνει τον όγκο των διαµοιραζόµενων δεδοµένων στο σύστηµα και το επίπεδο της αλληλεπίδρασης στον εικονικό χώρο. Επίσης, θα µπορούσε να ειπωθεί ότι οι επιπτώσεις από τη συµµετοχή των χρηστών στο εικονικό περιβάλλον είναι αντίστοιχες αναφορικά µε το εύρος ζώνης και τις απαιτήσεις σε επεξεργαστική ισχύ. Ο συσχετισµός ανάµεσα στο εύρος ζώνης του δικτύου και την επεξεργαστική ισχύ είναι το βασικό σηµείο αναφοράς για τη βελτίωση της επεκτασιµότητας και της απόδοσης του όλου συστήµατος: Η εκµετάλλευση των πόρων ενός ΕΠ είναι άµεσα συνδεδεµένη µε το µέγεθος της πληροφορίας που αποστέλλεται και λαµβάνεται από κάθε κόµβο, καθώς και µε την ταχύτητα µε την οποία µεταδίδεται αυτή η πληροφορία µέσω του δικτύου. Για να επιτευχθεί επεκτασιµότητα και βελτίωση της απόδοσης θα πρέπει κατά το σχεδιασµό του συστήµατος να µειωθεί η συνολική εκµετάλλευση σε πόρους. Για να βελτιώσουµε λοιπόν την απόδοση του συστήµατος µπορούµε να µειώσουµε την κατανάλωση των πόρων, αλλάζοντας την πληροφορία και το περιεχόµενο που µεταδίδεται µέσω του δικτύου, το σύνολο των κόµβων για τους οποίους προορίζεται κάθε πακέτο δεδοµένων, και τον τρόπο µε τον οποίο αναπαρίσταται το εικονικό περιβάλλον στους χρήστες. Ένας ακόµη τρόπος για τη βελτίωση της απόδοσης του συστήµατος, αλλά και της προσαρµογής του για την υποστήριξη συγκεκριµένων υπηρεσιών (όπως η παροχή υπηρεσιών συνεργατικής µάθησης από απόσταση), είναι η αλλαγή της αρχιτεκτονικής του. Επίσης, οι ανάγκες και οι συγκεκριµένες απαιτήσεις της προσφερόµενης υπηρεσίας έχουν σαν αποτέλεσµα να επηρεαστεί σε µεγάλο βαθµό η σχεδίαση του συστήµατος και η επιλογή συγκεκριµένων από τις παραπάνω τεχνικές. Λαµβάνοντας υπόψη τις υπάρχουσες αρχιτεκτονικές και µοντέλα που χρησιµοποιούνται για την υλοποίηση ΕΠ, τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατά τους, καθώς και τους περιορισµούς που θέτει ένα εκπαιδευτικό εικονικό περιβάλλον, προτείνεται ένα υβριδικό πολύ-επεξεργαστικό µοντέλο επικοινωνίας όπου κάθε εξυπηρετητής εξυπηρετεί µια συγκεκριµένη λειτουργία ή υπηρεσία (Bouras et al 2001, Bouras & Tsiatsos, 2001). Το προτεινόµενο

6 µοντέλο δεν είναι ένα καθαρό client-server µοντέλο ούτε ένα peer-to-peer µοντέλο επικοινωνίας. Η βασική αρχιτεκτονική φαίνεται στο Σχήµα Εξυπηρετητής Εφαρµογών (ΕE) Εξυπηρετητής Εφαρµογών (ΕE) Βασικός Εξυπηρετητής (ΒΕ) Βασικός Εξυπηρετητής (ΒΕ) Βασικός Εξυπηρετητής (ΒΕ) Χρήστης Χρήστης Χρήστης Χρήστης Χρήστης Χρήστης Σχήµα 18.1 Γενική Αρχιτεκτονική Συστήµατος Η βασική ιδέα είναι ο διαχωρισµός των υπηρεσιών, και όχι των χρηστών ή των εικονικών κόσµων που συνθέτουν το εικονικό περιβάλλον. Επιπλέον, ένα εκπαιδευτικό σύστηµα θα πρέπει εξυπηρετεί διάφορες εκπαιδευτικές διαδικασίες και θα πρέπει να αναπαριστά διάφορα εκπαιδευτικά θέµατα. Αυτό υπονοεί ότι το τρισδιάστατο περιβάλλον το οποίο θα υποστηρίζεται από ένα τέτοιο µοντέλο, θα αποτελείται από ένα σύνολο µικρότερων θεµατικών εικονικών περιβαλλόντων. Αυτό αποτελεί ένα είδος διάσπασης του εικονικού περιβάλλοντος, µε αποτέλεσµα να οδηγήσει το σχεδιασµό σε ένα µοντέλο επικοινωνίας το οποίο θα αποτελείται από δύο κατηγορίες εξυπηρετητών: τους βασικούς εξυπηρετητές (ΒΕ), και τους εξυπηρετητές εφαρµογών (ΕΕ). Οι ΒΕ είναι υπεύθυνοι για τη δηµιουργία της αίσθησης στους χρήστες ότι µοιράζονται τον ίδιο εικονικό χώρο και χρόνο, ενώ οι ΕΕ είναι υπεύθυνοι για την παροχή συγκεκριµένων υπηρεσιών, όπως επικοινωνία µε κείµενο (text chat). Κάθε ΒΕ εξυπηρετεί ένα υποσύνολο από εικονικά περιβάλλοντα, τα οποία συνθέτουν το εκπαιδευτικό εικονικό περιβάλλον, ενώ ταυτόχρονα λειτουργεί ως αντίγραφο ασφαλείας ενός ή περισσοτέρων άλλων ΒΕ που διαχειρίζονται τα υπόλοιπα υποσύνολα εικονικών

7 κόσµων. Ένας ΕΕ µπορεί να εξυπηρετεί περισσότερους από έναν ΒΕ, όχι όµως απαραίτητα όλους. Όταν ο φόρτος εργασίας της συγκεκριµένης λειτουργίας ενός ΕΕ είναι µεγάλος, τότε ένας άλλος ΕΕ που εκτελεί την ίδια λειτουργία µπορεί να αναλάβει την εξυπηρέτηση κάποιων από τους ΒΕ. Η µεγάλη ευελιξία του σχήµατος της αρχιτεκτονικής επιτυγχάνει µεγαλύτερη σταθερότητα στην πλατφόρµα. Σε περίπτωση απώλειας ενός ΒΕ, ο φόρτος εργασίας του θα κατανεµηθεί ισοδύναµα στους ΒΕ που λειτουργούσαν ως αντίγραφα ασφαλείας του, και η λειτουργία του συστήµατος θα συνεχιστεί χωρίς σηµαντικά προβλήµατα. Το σχήµα αυτό επιτυγχάνει επίσης µεγαλύτερη επεκτασιµότητα. Ανά πάσα στιγµή µπορεί να προστεθεί ένας νέος ΒΕ, ο οποίος θα εξυπηρετεί νεοεισαχθέντες εικονικούς κόσµους ή θα αναλάβει κάποιους από τους προϋπάρχοντες εικονικούς κόσµους, ώστε να µειώσει το φόρτο εργασίας κάποιων ΒΕ που είχαν πρόβληµα λόγο υπερβολικού φόρτου εργασίας. Το συγκεκριµένο µοντέλο είναι κατάλληλο για ένα εκπαιδευτικό σύστηµα γιατί: είναι επεκτάσιµο, λόγω του γεγονότος ότι ο επεξεργαστικός φόρτος των εξυπηρετητών µοιράζεται στους διάφορους ΒΕ και ΕΕ, ενώ µπορούν να προστεθούν επιπλέον προσφερόµενες υπηρεσίες (µε την χρήση επιπλέον ΕΕ) χωρίς να επηρεάζουν τον τελικό χρήστη έχει τη δυνατότητα να παρέχει συνολική διαχείριση των χρηστών και έλεγχο πρόσβασης στο σύστηµα δεν υπάρχουν υψηλές απαιτήσεις για επεξεργαστική ισχύ, αλλά και για εύρος ζώνης δικτύου από τους clients δεν υπάρχει κεντρικό σηµείο αστοχίας για το σύστηµα, καθώς αν κάποιος ΒΕ πάψει να λειτουργεί τότε οι υπόλοιποι ΒΕ εξυπηρετούν τους clients που είναι συνδεδεµένοι σε αυτόν είναι εύκολα προσαρµόσιµο και ευέλικτο, καθώς αν το σύστηµα έχει σαν στόχο την εξυπηρέτηση ενός µικρού αριθµού χρηστών και εικονικών κόσµων, οι ΕΕ µπορούν να ενσωµατωθούν σε έναν ΒΕ. Επιπλέον, η πλατφόρµα EVE-II είναι ανοικτή, καθώς βασίζεται σε διεθνή ανοικτά πρότυπα και τεχνολογίες, όπως: VRML (http://www.web3d.org), για την αναπαράσταση των τρισδιάστατων εικονικών κόσµων και αντικειµένων VRML External Authoring Interface (VRML-EAI, για την υλοποίηση µιας διεπαφής ανάµεσα στους τρισδιάστατους εικονικούς κόσµους και εξωτερικές εφαρµογές

8 Java, για την υλοποίηση του µοντέλου client-server και τη δικτυακή επικοινωνία των επιµέρους δοµικών τµηµάτων της πλατφόρµας. H.323, για την παροχή υπηρεσιών επικοινωνίας µε ήχο. Σχήµα 18.2 Βασικά Τµήµατα της Πλατφόρµας EVE Επίσης, σχετικά µε τη διαµοίραση πολυχρηστικών γεγονότων (multi-user events sharing), η πλατφόρµα EVE έχει υλοποιήσει ένα καινοτόµο µηχανισµό ο οποίος βασίζεται σε έναν VRML parser και εκτελείται από την πλευρά του εξυπηρετητή, έτσι ώστε να αναγνωρίσει τα πολυχρηστικά γεγονότα (Bouras et al. 2004). Αυτός ο µηχανισµός απλοποιεί ιδιαίτερα τη µετατροπή µονοχρηστικών εικονικών κόσµων σε πολυχρηστικούς. Άλλα τεχνικά χαρακτηριστικά της πλατφόρµας EVE είναι: αναβαθµισµένη σταθερότητα server-side συντακτικός έλεγχος των τρισδιάστατων εικονικών κόσµων για καλύτερη και ταχύτερη διαµοίραση πολυχρηστικών γεγονότων εκτέλεση διαµοιραζόµενων shared scripts και VRML route server-side εκτέλεση των scripts, που σηµαίνει καλύτερη διαµοίραση γεγονότων, ακόµα και αν αυτά βασίζονται σε time-triggering.

9 υποστήριξη δυναµικής εισαγωγής διαµοιραζόµενων τρισδιάστατων αντικειµένων σε πολυχρηστικά εικονικά περιβάλλοντα υποστήριξη συγκεκριµένων PROTOs (όπως "chair" για το κάθισµα των avatars). Τα βασικά δοµικά τµήµατα της πλατφόρµας EVE φαίνονται στο Σχήµα 18.2 και αναλύονται στις ακόλουθες παραγράφους Εξυπηρετητής Ο εξυπηρετητής αποτελείται από το BE (message server) και δύο ΕΕ: τον εξυπηρετητή µηνυµάτων (chat server), και τον εξυπηρετητή ηχου (audio server): Ο ΒΕ είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση των εικονικών κόσµων που έχουν επισκεφθεί οι χρήστες. Επιπλέον, είναι υπεύθυνος για τη σωστή διαµοίραση των πολυχρηστικών κόσµων και συνεχή ενηµέρωση του διαµοιραζόµενου περιβάλλοντος, για τη δηµιουργία στους χρήστες της αίσθησης ότι βρίσκονται και ενεργούν σε έναν κοινό χώρο. Οι διεργασίες του ΒΕ εκτελούνται από δύο επιµέρους εξυπηρετητές οι οποίοι είναι: ο εξυπηρετητής συνδέσεων (connection server): είναι ο πυρήνας του ΒΕ, και της όλης αρχιτεκτονικής γενικότερα. Κάθε άλλος εξυπηρετητής συνδέεται σε έναν εξυπηρετητή συνδέσεων, από τον οποίο παίρνει τις απαραίτητες πληροφορίες των χρηστών που συνδέονται στο σύστηµα. Η βασική λειτουργία του εξυπηρετητή συνδέσεων είναι να ανιχνεύει τις αιτήσεις των χρηστών για σύνδεση, να επικοινωνεί µε τη βάση δεδοµένων για εξακρίβωση των στοιχείων τους, και να τους εισάγει στο σύστηµα ενηµερώνοντας τους υπόλοιπους εξυπηρετητές που είναι συνδεδεµένοι µε αυτόν για το γεγονός της εισαγωγής νέου χρήστη. Παρόµοια, κατά την αποχώρηση ενός χρήστη από το σύστηµα, ο εξυπηρετητής συνδέσεων ενηµερώνει τους υπόλοιπους εξυπηρετητές για το γεγονός της αποχώρησης χρήστη. ο εξυπηρετητής γεγονότων (VRML server): είναι υπεύθυνος για την αρχικοποίηση του εικονικού κόσµου κάθε νεοεισερχόµενου χρήστη, ώστε αυτός να γίνει συνεπής ως προς τους υπόλοιπους χρήστες. Για να το επιτύχει αυτό, ο εξυπηρετητής γεγονότων, διατηρεί ανά πάσα στιγµή την τελευταία κατάσταση των εικονικών κόσµων για τους οποίους είναι υπεύθυνος, όπως αυτή διαµορφώθηκε από τους ήδη υπάρχοντες χρήστες στο σύστηµα. Έτσι, όταν πληροφορηθεί για την εισαγωγή ενός χρήστη στο σύστηµα από τον εξυπηρετητή συνδέσεων, στέλνει στο χρήστη αυτόν όλη την απαραίτητη πληροφορία ώστε να σχηµατίσει την ίδια ενηµερωµένη εικόνα του εικονικού του κόσµου µε τους χρήστες οι οποίοι ήδη βρίσκονται µέσα στον εικονικό

10 κόσµο αυτό. Τέλος, ο εξυπηρετητής γεγονότων είναι υπεύθυνος για τη διατήρηση της συνοχής του εικονικού κόσµου και της συνέπειας µεταξύ των χρηστών που βρίσκονται στον ίδιο εικονικό κόσµο. Ενηµερώνει όλα τα µέλη ενός εικονικού κόσµου για όλα τα γεγονότα που συµβαίνουν µέσα σε αυτόν. Έτσι, όταν ένας χρήστης επιδράσει στο εικονικό του περιβάλλον κάνοντας κάποια αλλαγή, τότε το γεγονός αυτό στέλνεται αµέσως σε όλους τους συµµετέχοντες στον εικονικό κόσµο αυτό, ώστε να ενηµερώσουν και τα δικά τους εικονικά περιβάλλοντα, διατηρώντας µε τον τρόπο αυτό τη ψευδαίσθηση του κοινού χώρου και χρόνου. Οι εξυπηρετητές εφαρµογών (application servers) είναι υπεύθυνοι για την παροχή συγκεκριµένης λειτουργικότητας στους συµµετέχοντες στον εικονικό κόσµο. Στην παρούσα φάση, δύο εξυπηρετητές εφαρµογών έχουν ενσωµατωθεί στην πλατφόρµα EVE: ο εξυπηρετητής µηνυµάτων (chat server), που υποστηρίζει την επικοινωνία µε ανταλλαγή γραπτών µηνυµάτων (text chat) µεταξύ των χρηστών. Πέρα από τη βασική του λειτουργία, που είναι η µετάδοση ενός γραπτού µηνύµατος προς όλα τα µέλη ενός εικονικού κόσµου, παρέχει τη δυνατότητα αποστολής ενός γραπτού µηνύµατος προς ένα µόνο συγκεκριµένο µέλος (whisper). ο εξυπηρετητής ηχου (Audio Server), που υποστηρίζει την επικοινωνία µε ήχο των µελών ενός εικονικού κόσµου (audio communication). Η βασική του λειτουργία είναι η παραλαβή δεδοµένων ήχου από τους χρήστες, και η προώθησή τους σε όλους τους υπόλοιπους χρήστες µε χρήση του πρωτοκόλλου H Εφαρµογή Πελάτη Όπως φαίνεται στο Σχήµα 18.2, η εφαρµογή πελάτη (client) για να επικοινωνήσει µε τον εξυπηρετητή της πλατφόρµας EVE και να προσπελάσει τις παρεχόµενες υπηρεσίες απαιτεί έναν φυλλοµετρητή, ένα plug-in για την απεικόνιση τρισδιάστατων εικονικών χώρων (VRML browser), καθώς και δύο java applets: τον Μain EVE client και τον audio client. Τα τµήµατα αυτά αναλύονται ως εξής: Web Browser: χρησιµοποιείται για την επικοινωνία µε τον web server, και παρέχει το αρχικό σηµείο εισόδου στο σύστηµα. Ενσωµατώνει (µε τη µορφή plug-in) τον VRML Browser και τα αντίστοιχα java applets (Μain EVE client και audio client) VRML Browser: λόγω του ότι τα τρισδιάστατα γραφικά στην πλατφόρµα EVE είναι υλοποιηµένα σε VRML, χρησιµοποιείται για την απεικόνιση

11 τρισδιάστατων εικονικών χώρων σαν ένα plug-in, και είναι απαραίτητο για την πλοήγηση του χρήστη µε την µορφή ενός εικονικού εκπροσώπου εκεί Main Client: είναι ένα java applet υπεύθυνο για (α) την αρχική σύνδεση του χρήστη µε τον βασικό εξυπηρετητή, (β) την αλληλεπίδραση του εικονικού εκπροσώπου του χρήστη µε τον τρισδιάστατο εικονικό χώρο, και (γ) την επικοινωνία µε κείµενο ανάµεσα στους χρήστες του ίδιου εικονικού χώρου Audio Client: είναι ένα java applet που ηχογραφεί το ρεύµα ήχου (audio stream) του τελικού χρήστη και το αποστέλλει στον εξυπηρετητή ήχου για την πραγµατοποίηση της επικοινωνίας µε ήχο (audio communication) ανάµεσα στους χρήστες του ίδιου εικονικού χώρου ικτυακή Επικοινωνία Η δικτυακή επικοινωνία στην EVE έχει στόχο να παρέχει την απαιτούµενη λειτουργικότητα µε την όσο το δυνατόν καλύτερη απόδοση. Εποµένως, για την αποστολή των πακέτων δεδοµένων και την επίτευξη της επικοινωνίας ανάµεσα στους συνδεδεµένους clients και τους servers (message server, audio server και chat server), καθώς επίσης και για την επικοινωνία ανάµεσα στους εξυπηρετητές, εφαρµόζονται τρεις (3) τύποι επικοινωνίας: (α) TCP επικοινωνία, (β) UDP επικοινωνία, (γ) H.323 επικοινωνία. Καθένας από τους τύπους επικοινωνίας χρησιµοποιείται για τη µετάδοση διαφορετικού τύπου µηνυµάτων. Τα µηνύµατα που µεταδίδονται µέσω δικτύου στην EVE κατηγοριοποιούνται σε τέσσερις (4) βασικές κατηγορίες: τα µηνύµατα που σχετίζονται µε την αρχική σύνδεση ενός client σε ένα server, καθώς και τα µηνύµατα για την επικοινωνία µεταξύ των εξυπηρετητών. Τα µηνύµατα αυτά µεταδίδονται µε TCP επικοινωνία. τα µηνύµατα θέσης (position messages) που σχετίζονται µε τη θέση και την κατεύθυνση των εικονικών εκπροσώπων στον εικονικό κόσµο. Τα µηνύµατα αυτά µεταδίδονται µε UDP επικοινωνία. τα "σηµαντικά µηνύµατα" (important messages), που είναι κρίσιµα για τη διατήρηση της συνοχής του εικονικού κόσµου (ουσιαστικά είναι όλα τα µηνύµατα που έχουν σχέση µε τον εικονικό κόσµο, εκτός από τα µηνύµατα θέσης των εικονικών εκπροσώπων). Τα µηνύµατα αυτά µεταδίδονται µε TCP επικοινωνία. τα µηνύµατα για τη µετάδοση ήχου (audio streams) που χρησιµοποιούν H.323 επικοινωνία.

12 18.3 Το µοντέλο της Κοινότητας EVE Η ενότητα αυτή έχει σκοπό τη µελέτη και παρουσίαση του µοντέλου µιας αποτελεσµατικής εκπαιδευτικής κοινότητας, που ονοµάζεται EVE Κοινότητα, για την υποστήριξη συνεργατικής µάθησης, καθώς και της αλληλουχίας των ρόλων και των δικαιωµάτων των χρηστών σε αυτή. Η EVE Κοινότητα είναι διαθέσιµη στον δικτυακό τόπο Οι βασικές έννοιες που υιοθετεί η EVE κοινότητα είναι η έννοια του "Οργανισµού" (Organization) και η έννοια του "Τόπου" (Place) (Bouras, Giannaka & Tsiatsos, 2003b). Ο πρώτος όρος χρησιµοποιείται για την οργάνωση των µαθηµάτων που προσφέρονται από την EVE Κοινότητα. Ο δεύτερος όρος χρησιµοποιείται για εικονικές περιοχές που µπορεί να επισκεφτεί ο χρήστης. Θα µπορούσαµε να περιγράψουµε την EVE Κοινότητα ως σύνολο Οργανισµών οι οποίοι παρέχουν µαθήµατα, και Τόπων οι οποίοι µπορούν να χρησιµοποιηθούν ιδιωτικά από κάθε Μέλος, ή ταυτόχρονα από οµάδες χρηστών που παρευρίσκονται σε µαθήµατα. Ως Οργανισµός ορίζεται µία οντότητα η οποία παρέχει γνώση µέσω online σύγχρονων µαθηµάτων, και µπορεί να είναι ένα εκπαιδευτικό ίδρυµα, ένα πανεπιστήµιο, ή ακόµα και µία επιχείρηση. Κάθε οργανισµός έχει τη δυνατότητα να αναπτύξει και να δηµιουργήσει κατηγορίες και υποκατηγορίες online σύγχρονων µαθηµάτων, τα οποία µπορούν να συνοδευτούν από υλικό ηλεκτρονικής εκµάθησης. Αυτά τα µαθήµατα είναι διαθέσιµα σε όλα τα Μέλη της Κοινότητας, που µπορούν να πλοηγηθούν στο σύστηµα, να δουν και να επιλέξουν µαθήµατα τα οποία ταιριάζουν στα ενδιαφέροντά τους, καθώς επίσης και να δουν πληροφορίες για τα µαθήµατα στα οποία έχουν ήδη καταχωρηθεί ως Σπουδαστές ή Καθηγητές. Το µοντέλο για την οργάνωση των µαθηµάτων που προσφέρονται από την Κοινότητα είναι ιεραρχικό, και ο καθορισµός των επιπέδων της ιεραρχίας (οργανισµός/κατηγορία/υποκατηγορία/µάθηµα ή organization/category/subcategory/course) συµβάλλει στην ευελιξία και την εύκολη ανάπτυξη της Κοινότητας. Επίσης, από τεχνικής άποψης, η ιεραρχία αυτή συµβάλλει στη σταθερότητα της βάσης δεδοµένων και την οργάνωση του εκπαιδευτικού περιεχοµένου. Η EVE Κοινότητα υιοθετεί την έννοια των Τόπων προκειµένου να προσοµοιώσει και να πραγµατοποιήσει τη διαδικασία µάθησης. Η κοινοτική περιοχή, εποµένως, διακρίνεται σε δύο µέρη: το πρώτο µέρος αποκαλείται "Προσωπικό Γραφείο" (Personal Desk), και αποτελεί τον προσωπικό εργασιακό τόπο του χρήστη, ο οποίος εµπλουτίζεται µε ασύγχρονα χαρακτηριστικά. Το δεύτερο µέρος αποκαλείται "Περιοχή Εκπαίδευσης", και αποτελεί τον τόπο όπου πραγµατοποιούνται τα µαθήµατα και ολοκληρώνεται η διαδικασία µάθησης. Αυτοί οι δύο τύποι Τόπων περιγράφονται λεπτοµερώς στις δύο ακόλουθες παραγράφους.

13 Ο όρος Προσωπικό Γραφείο αναφέρεται σε ένα δισδιάστατο χώρο, ο οποίος περιέχει όλα τα ασύγχρονα χαρακτηριστικά στα οποία µπορεί να έχει πρόσβαση ένας χρήστης. Το Προσωπικό Γραφείο αποτελεί ένα µοναδικό, για κάθε Μέλος, κεντρικό χώρο όπου µπορεί να διαχειριστεί τα "προσωπικά του υπάρχοντα". Ανεξάρτητα από το ρόλο του χρήστη στο σύστηµα, κάθε Μέλος έχει πρόσβαση στα διαθέσιµα µαθήµατα, και µπορεί να συµµετάσχει στις διαλέξεις στις οποίες έχει εγγραφεί ως Σπουδαστής, ή να δει πληροφορίες για όλα τα µαθήµατα στα οποία θα ήθελε να συµµετέχει. Επιπλέον, το Προσωπικό Γραφείο, ως τµήµα ενός εικονικού περιβάλλοντος συνεργασίας, περιλαµβάνει εργαλεία τα οποία ενισχύουν την ασύγχρονη επικοινωνία µεταξύ των µελών της Κοινότητας, και συµβάλλουν στην επέκταση και τη διανοµή της γνώσης. Εποµένως, κάθε Μέλος µπορεί να έχει πρόσβαση στα προσωπικά µηνύµατά του, να διαχειριστεί το προφίλ του και να εµφανίσει τα προφίλ άλλων χρηστών, να εµφανίσει και να προσθέσει πληροφορίες στο ιδιωτικό του, καθώς και στο δηµόσιο, ηµερολόγιο, να στείλει/λάβει αρχεία σε/από τον προσωπικό του κατάλογο αρχείων στο σύστηµα, να δει, να προσθέσει και να απαντήσει στα µηνύµατα στο forum της Κοινότητας. Επίσης, ένα Μέλος µπορεί να δηµιουργήσει ένα µάθηµα και (εάν αυτό το µάθηµα εγκριθεί) να γίνει Καθηγητής σε αυτό το µάθηµα. Τα επίπεδα πρόσβασης σε αυτό το χώρο αλλάζουν ανάλογα µε το ρόλο του χρήστη στην Κοινότητα. Συνοπτικά, οι ρόλοι των χρηστών, που πρόκειται να περιγραφούν αργότερα, είναι Επισκέπτης, Μέλος, Σπουδαστής, Καθηγητής, ιαχειριστής Μαθηµάτων και ιαχειριστής της Κοινότητας. Κατά συνέπεια, κάποιοι ρόλοι διατηρούν περισσότερα προνόµια από άλλους, παραδείγµατος χάριν στον Καθηγητή, στο ιαχειριστή µαθηµάτων και στο ιαχειριστή της Κοινότητας εµφανίζονται πρόσθετα χαρακτηριστικά κατά την είσοδό τους στο Προσωπικό Γραφείο τους. Αυτά τα χαρακτηριστικά αφορούν τον έλεγχο µαθηµάτων για το ιαχειριστή µαθηµάτων, και τον έλεγχο οργανισµών για το ιαχειριστή της Κοινότητας. Εποµένως, το περιβάλλον του χρήστη διαφοροποιείται σύµφωνα µε κάθε ρόλο. Όπως είναι προφανές, το Προσωπικό Γραφείο υλοποιεί την υποστήριξη διαφορετικών επιπέδων πρόσβασης στην Κοινότητα. Επιπλέον, καθιστά τους χρήστες πιο ενεργούς, επειδή τους δίνει την ελευθερία να επιλέξουν τα µαθήµατα στα οποία επιθυµούν να παρευρεθούν. Ο χώρος της Περιοχής Μάθησης αποτελεί την εικονική τάξη όπου πραγµατοποιούνται τα µαθήµατα. Στην EVE Κοινότητα αυτός ο χώρος υιοθετεί µια τρισδιάστατη αναπαράσταση, που βασίζεται στο γεγονός ότι τα τρισδιάστατα περιβάλλοντα έχουν θετική επίδραση στην απόδοση των χρηστών, εξαιτίας της δηµιουργίας µιας αίσθησης ρεαλισµού. Εποµένως, όπως ακριβώς και στις πραγµατικές τάξεις, οι εικονικές τάξεις πρέπει να πληρούν όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις για τη διεξαγωγή των µαθηµάτων. Συνεπώς, κάθε µάθηµα διαθέτει έναν Καθηγητή που είναι αρµόδιος για τη διαχείριση και την οργάνωση του υλικού εκµάθησης, των Σπουδαστών και του µαθήµατος

14 γενικότερα. Επιπλέον, οι Σπουδαστές που παρευρίσκονται στην τάξη και αναπαρίστανται από εικονικούς χαρακτήρες έχουν την δυνατότητα να δουν τους άλλους χρήστες µέσα στην τρισδιάστατη πολυχρηστική εικονική αίθουσα, και να διατηρήσουν έτσι µια εικόνα πραγµατικού µαθήµατος. Ακόµη, ο τρισδιάστατος κόσµος συνεργασίας προσφέρει εργαλεία τα οποία συµβάλλουν στην πραγµατοποίηση ενός εικονικού µαθήµατος. Αυτά τα χαρακτηριστικά, ανάλογα µε τη λειτουργία τους και την ανάγκη για ρεαλισµό, µπορούν να βασίζονται είτε σε δισδιάστατη διεπαφή χρήστη, όπως παραδείγµατος χάριν η συνοµιλία µέσω κειµένου και η διαχείριση αρχείων, είτε τρισδιάστατη, όπως παραδείγµατος χάριν τα εργαλεία µέσα στην εικονική αίθουσα µάθησης Ρόλοι και ικαιώµατα των Χρηστών Ένας σηµαντικός παράγοντας που πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι ο καθορισµός των ρόλων των χρηστών στην Κοινότητα, καθώς επίσης και τα επίπεδα πρόσβασης που περιλαµβάνει κάθε ρόλος. Πιο συγκεκριµένα, στην EVE Κοινότητα υπάρχουν πέντε, καλά καθορισµένοι ρόλοι χρηστών, κάθε ένας από τους οποίους διαθέτει ορισµένα προνόµια: επισκέπτης: αυτός ο τύπος αναφέρεται στους χρήστες που δεν έχουν, ακόµη, καταχωρηθεί στο σύστηµα. Οι χρήστες αυτής της κατηγορίας µπορούν µόνο να παρακολουθήσουν πληροφορίες (κυρίως στατικές) και επιδείξεις για την EVE κοινότητα και αυτά που µπορεί να προσφέρει, χωρίς να είσαι σε θέση να πλοηγηθούν και να δοκιµάσουν τις λειτουργίες του συστήµατος. Επιπλέον, έχουν την δυνατότητα να εγγραφούν στο σύστηµα συµπληρώνοντας µία φόρµα εγγραφής, έτσι ώστε να αποκτήσουν το ρόλο Μέλους. µέλος: ως µέλη της Κοινότητας θεωρούνται χρήστες που δεν έχουν επιλέξει ακόµα οποιοδήποτε από τα διαθέσιµα µαθήµατα αλλά είναι εγγεγραµµένοι στο σύστηµα, κάτι που σηµαίνει ότι διαθέτουν µοναδικό όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης, έτσι ώστε να αναγνωρίζονται από το σύστηµα. Αυτοί οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν τα διαθέσιµα µαθήµατα και να εγγράφονται σε εκείνα που αντιστοιχούν στα ενδιαφέροντά τους. Επιπλέον, έχουν τη δυνατότητα να χρησιµοποιούν όλα τα ασύγχρονα χαρακτηριστικά που παρέχει η Κοινότητα, τα οποία είναι ο χώρος ανταλλαγής ιδεών (forum), ένα προσωπικό ηµερολόγιο, αποστολή και λήψη µηνυµάτων, διατήρηση του προσωπικού τους προφίλ και εµφάνιση των προφίλ άλλων µελών. Εντούτοις, αυτοί οι χρήστες δε µπορούν να εισαχθούν στον τρισδιάστατο κόσµο όπου πραγµατοποιούνται τα µαθήµατα, επειδή δεν έχουν εγγραφεί σε κάποιο µάθηµα.

15 σπουδαστής: αυτός ο ρόλος αντιστοιχεί σε Μέλη που έχουν εγγραφεί σε µία τουλάχιστον τάξη. Εποµένως, αυτοί οι χρήστες έχουν όλες τις δυνατότητες που αναφέρθηκαν παραπάνω (forum, ηµερολόγιο, αποστολή/λήψη αρχείων, κλπ), καθώς επίσης και µερικά πρόσθετα χαρακτηριστικά συνεργασίας που προκύπτουν από την εγγραφή τους σε µια τάξη. Αυτά τα χαρακτηριστικά περιλαµβάνουν την εισαγωγή του χρήστη στην τρισδιάστατη εικονική τάξη, την αναπαράστασή του από εικονικό χαρακτήρα, τη δυνατότητά του να επικοινωνεί και να συνεργάζεται µε άλλους Σπουδαστές του µαθήµατος µέσω εργαλείων συνεργασίας, όπως η χρήση ενός ασπροπίνακα (whiteboard), ενός πίνακας παρουσίασης ιδεών (brainstorming board), της συνοµιλίας κειµένου και φωνής, της δυναµικής αποστολής (uploading) και διαµοίρασης αρχείων. καθηγητής: ο ρόλος του Καθηγητή ανατίθεται µόνο σε ένα Μέλος ανά µάθηµα. Αυτός ο χρήστης πρέπει να είναι Μέλος της EVE Κοινότητας, χωρίς να πρέπει απαραίτητα να είναι εγγεγραµµένος σε κάποιο µάθηµα ως Σπουδαστής. Οι χρήστες που είναι Καθηγητές σε ένα ορισµένο µάθηµα διατηρούν τις δυνατότητες της κατηγορίας του Σπουδαστή, αλλά λαµβάνουν µερικά πρόσθετα δικαιώµατα σε σχέση µε τα χαµηλότερα επίπεδα της "ιεραρχίας". Σχετικά µε το ρόλο του Καθηγητή, πρέπει να διακριθούν δύο περιπτώσεις. Η πρώτη περίπτωση αφορά τα ασύγχρονα τµήµατα που µπορεί να διαχειριστεί αυτό το είδος ρόλου. Πιο συγκεκριµένα, οι χρήστες που έχουν το ρόλο Καθηγητή σε κάποιο µάθηµα έχουν την δυνατότητα διαχείρισης του εκπαιδευτικού υλικού που είναι σχετικό µε το µάθηµα, δηµιουργίας εξετάσεων και τεστ, εµφάνισης των χρηστών που έχουν εγγραφεί στο µάθηµα, φόρτωσης αρχείων στον κατάλογο αρχείων του µαθήµατος. Η δεύτερη περίπτωση είναι σχετική µε την ύπαρξη του Καθηγητή στην τρισδιάστατη εικονική τάξη. Σε αυτό το χώρο, µόνο Καθηγητής έχει τη δυνατότητα να διαχειριστεί το µάθηµα. Συγκεκριµένα, ο Καθηγητής µπορεί να δηµιουργήσει οµάδες Σπουδαστών, να τους αναθέσει στοιχειώδεις εργασίες, τις οποίες εποπτεύει κατά τη διάρκεια του µαθήµατος και αποφασίζει τι θα παρουσιαστεί στον ασπροπίνακα. Επιπλέον, ο Καθηγητής είναι ο διαχειριστής της τάξης, που σηµαίνει ότι κάθε φορά που επιθυµεί να µιλήσει ένας Σπουδαστής, ή να θέσει µια ερώτηση, πρέπει να πάρει την έγκριση του Καθηγητή. Γενικά, αυτός ο τύπος χρήστη είναι αρµόδιος για την αποδοτική πραγµατοποίηση του µαθήµατος και τη διαχείριση των Σπουδαστών, τους οποίους έχει τη δυνατότητα να "αποβάλει" σε περιπτώσεις που κρίνει ότι είναι απαραίτητο. Είναι σηµαντικό να αναφερθεί ότι οι χρήστες αυτού του τύπου διατηρούν το επίπεδο πρόσβασής τους µόνο για τα µαθήµατα στα οποία έχουν το ρόλο του Καθηγητή. Σε κάθε άλλο µάθηµα αντιµετωπίζονται ως Σπουδαστές.

16 διαχειριστής µαθηµάτων: κάθε οργανισµός ορίζει ένα ιαχειριστή µαθηµάτων, ένα πρόσωπο που είναι αρµόδιο για τη δηµιουργία και διαχείριση των κατηγοριών, των υποκατηγοριών και των µαθηµάτων γενικότερα. Αυτή η οντότητα είναι εξουσιοδοτηµένη να αναθέσει ένα Καθηγητή σε κάθε µάθηµα, και να αποφασίσει ποια Μέλη, που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για το µάθηµα, θα γίνουν εγγεγραµµένοι Σπουδαστές. Επιπλέον, ο ιαχειριστής µαθηµάτων µπορεί να εµφανίσει τα σύντοµα βιογραφικά (profiles) των χρηστών, να εξετάσει τα ερευνητικά τους ενδιαφέροντα και να δηµιουργήσει νέες κατηγορίες, υποκατηγορίες και µαθήµατα που αντιστοιχούν στα ενδιαφέροντα της πλειοψηφίας. Παρόµοια µε το ρόλο του Καθηγητή, ο ιαχειριστής µαθηµάτων είναι αρµόδιος για την οργάνωση και τη διαχείριση όλων των Σπουδαστών και των δασκάλων που εµπλέκονται στα µαθήµατα του οργανισµού που αντιπροσωπεύει. Συνεπώς, αυτός ο χρήστης µπορεί να προσθέσει ή να διαγράψει χρήστες, να αποδεχθεί ή να αρνηθεί αιτήµατα για τη δηµιουργία µαθηµάτων από τους Καθηγητές, και να αποδεχθεί ή να αρνηθεί αιτήµατα για τη συµµετοχή Σπουδαστών σε µαθήµατα. Επιπλέον, ο ιαχειριστής µαθηµάτων είναι αρµόδιος για τη διαχείριση των ασύγχρονων µέσων επικοινωνίας και συνεργασίας, όπως το forum και το ηµερολόγιο γεγονότων. Σχετικά µε αυτά τα τµήµατα, ο ιαχειριστής µαθηµάτων είναι αρµόδιος για την επιλογή των θεµάτων που πρόκειται να παρουσιαστούν στο forum και το ηµερολόγιο. Μέσω ενός περιβάλλοντος διαχείρισης, ο χρήστης αυτός λαµβάνει τις αιτήσεις που κατατίθενται από τους χρήστες (Μέλη, Σπουδαστές, Καθηγητές) της Κοινότητας, και αποφασίζει ποιες από τις ληφθείσες πληροφορίες µπορούν να συµβάλλουν στη λειτουργία της Κοινότητας καθώς και στη διαδικασία εκµάθησης, προκειµένου να τις παρουσιάσει ώστε να είναι προσιτές από όλα τα Μέλη. διαχειριστής της κοινότητας: υπάρχει µόνο ένα πρόσωπο που διατηρεί αυτόν το ρόλο, και είναι ο ιδιοκτήτης της πλατφόρµας. Ιεραρχικά, ο ιαχειριστής διαθέτει πλήρη πρόσβαση στο σύστηµα, στο οποίο µπορεί να προσθέσει, να αφαιρέσει και να τροποποιήσει λειτουργίες, να διορθώσει πιθανά προβλήµατα και να δηµιουργήσει νέους οργανισµούς. Επιπλέον, είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση των ιαχειριστών µαθηµάτων και τους χρήστες της Κοινότητας γενικότερα.

17 Σχήµα 18.3 Ρόλοι και ικαιώµατα στην EVE Κοινότητα Ο Πίνακας 18.1 παρουσιάζει τα δικαιώµατα πρόσβασης κάθε ρόλου. Επίσης, το Σχήµα 18.3 απεικονίζει την ιεραρχία των µαθηµάτων στην EVE Κοινότητα, σύµφωνα µε το οργανωτικό µοντέλο και τη σχέση τους µε τους ρόλους και τα δικαιώµατα που υποστηρίζει η EVE Κοινότητα. Επίπεδο ικαιώµατα EVE ιαχειριστής ιαχειριστής Μαθηµάτων ηµιουργία Οργανισµού ιαγραφή Οργανισµού Οργανισµός Σύνταξη Πληροφοριών Οργανισµού Ορισµός ιαχειριστή Μαθηµάτων ηµιουργία Κατηγοριών Μαθηµάτων ιαγραφή Κατηγοριών Μαθηµάτων Σύνταξη Πληροφοριών των Κατηγορία/ Κατηγοριών Μαθηµάτων υποκατηγορία ηµιουργία Υποκατηγοριών Μαθηµάτων Μαθηµάτων ιαγραφή Υποκατηγοριών Μαθηµάτων Σύνταξη Πληροφοριών των Υποκατηγοριών Μαθηµάτων Μαθήµατα ηµιουργία Μαθηµάτων Καθηγητής Σπουδαστής Μέλος

18 ιαγραφή Μαθηµάτων Ορισµός Καθηγητή Επικύρωση ηµιουργίας Μαθήµατος Σύνταξη Πληροφοριών Μαθήµατος Αποδοχή/ ιαγραφή Σπουδαστών Εγγραφή σε Μάθηµα Συµµετοχή σε Μάθηµα Πίνακας 18.1 Πίνακας ικαιωµάτων και Ρόλων Αυτό που πρέπει να υπογραµµιστεί είναι ότι τα προνόµια που συνοδεύουν το ρόλο του Καθηγητή ισχύουν µόνο για τα µαθήµατα που έχουν ανατεθεί στο χρήστη. Οµοίως, οι ιδιότητες του ιαχειριστή µαθηµάτων ισχύουν µόνο για τον οργανισµό που αντιπροσωπεύει αυτός ο χρήστης. Για κάθε άλλη οντότητα, αυτοί οι χρήστες αντιµετωπίζονται από το σύστηµα ως Μέλη Λειτουργικότητες της Κοινότητας EVE Ο βασικός στόχος ενός Εκπαιδευτικού Εικονικού Περιβάλλοντος είναι να παρέχει όλα τα εργαλεία και τις εφαρµογές που συνθέτουν ένα αποδοτικό περιβάλλον, όπου η επικοινωνία και η συνεργασία µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τη διάχυση και την ανταλλαγή γνώσης. Συνεπώς, η EVE Κοινότητα, ενισχύεται µε τα απαραίτητα εργαλεία για τη συµβουλή, την ειδοποίηση, την ενθάρρυνση και την αλληλεπίδραση των χρηστών. Στις ακόλουθες παραγράφους παρουσιάζονται αναλυτικά οι λειτουργικότητες της EVE Κοινότητας Υπηρεσίες Προσωπικού Γραφείου Το Προσωπικό Γραφείο είναι ο ιδιωτικός χώρος κάθε χρήστη στο εκπαιδευτικό περιβάλλον, και αποτελεί, κατά κάποιον τρόπο, τον προθάλαµο που προετοιµάζει τους χρήστες πριν παρευρεθούν σε ένα χώρο παροχής online σύγχρονων µαθηµάτων. Οι υπηρεσίες που παρέχει ονοµάζονται υπηρεσίες προσωπικού γραφείου, χαρακτηρίζονται στην πλειοψηφία τους από ασύγχρονα χαρακτηριστικά, και είναι οι εξής: χώρος ανταλλαγής ιδεών: µια από τις βασικές υπηρεσίες του προσωπικού γραφείου της EVE, καθώς επίσης και κάθε εικονικής κοινότητας (Ganesan, Edmonds & Spector, 2002), είναι ο χώρος ανταλλαγής ιδεών (forum), ο οποίος αποτελεί ένα τρόπο ασύγχρονης επικοινωνίας. Κάθε εγγεγραµµένο Μέλος µπορεί να τοποθετήσει ένα θέµα στο forum µε πληροφορίες που

19 θεωρεί σηµαντικές, και αυτό το µήνυµα κοινοποιείται στο ιαχειριστή, που αποφασίζει εάν το µήνυµα θα µπορούσε να συµβάλει στην Κοινότητα ή όχι. Σηµαντικό είναι το γεγονός ότι η λειτουργία του forum πρέπει να είναι φιλική στο χρήστη και να έχει ξεκάθαρο περιεχόµενο. Εποµένως, κάθε µήνυµα έχει ένα θέµα που περιγράφει καλύτερα το περιεχόµενό του. Το κυρίως µέρος του µηνύµατος που εµφανίζεται στο forum είναι συγκεκριµένου µήκους, και µε συµπαγές περιεχόµενο. Πρέπει να αναφερθεί ότι εάν το κυρίως µέρος του µηνύµατος είναι πολύ µικρό για να ενσωµατώσει τις απαραίτητες πληροφορίες, ο συντάκτης-χρήστης έχει τη δυνατότητα να παρουσιάσει πρόσθετες πληροφορίες για το θέµα µέσω ενός υπερσυνδέσµου, χωρίς να επιβαρύνει το forum. ηµερολόγιο γεγονότων: το ηµερολόγιο γεγονότων είναι ουσιαστικά ένα χρονοδιάγραµµα που περιέχει µια συλλογή γεγονότων, και τα εµφανίζει µε χρονολογική σειρά. Αποτελεί ένα έµµεσο και ασύγχρονο τρόπο επικοινωνίας µεταξύ των µελών, που µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την οργάνωση γεγονότων που πραγµατοποιούνται στην εικονική κοινότητα µάθησης. Κάθε Μέλος µπορεί να διαθέτει ένα ιδιωτικό ηµερολόγιο γεγονότων, το οποίο σηµαίνει ότι µόνο αυτός ο χρήστης µπορεί να δει το περιεχόµενο και τις καταχωρήσεις αυτού του ηµερολογίου. Το ηµερολόγιο που παρέχεται από την EVE Κοινότητα µπορεί να υποστηρίξει τρεις τύπους γεγονότων: δηµόσια, ιδιωτικά και σχετικά µε κάθε µάθηµα. Στο δηµόσιο ηµερολόγιο γεγονότων, τα Μέλη µπορούν να κοινοποιήσουν τις ανακοινώσεις τους στο ιαχειριστή, ο οποίος στη συνέχεια αποφασίζει εάν η ανακοίνωση είναι κατάλληλη για να αναρτηθεί. Επιπλέον, µπορεί να υπάρχει ένα ηµερολόγιο µαθηµάτων που περιλαµβάνει τα προγράµµατα και τους εικονικούς τόπους συναντήσεων των τάξεων, αναθέσεις προγραµµάτων, εξετάσεις και θέµατα που θα καλυφθούν στα µαθήµατα. Το ηµερολόγιο αποτελείται από τρεις όψεις. Η όψη ηµέρας, η οποία σχεδιάζεται µε βάση την ώρα, η όψη µήνα και η όψη έτους. Για να δηµιουργηθεί και να αναρτηθεί ένα γεγονός, είναι απαραίτητο τα πεδία ώρας και ηµεροµηνίας να είναι σαφώς καθορισµένα ώστε να αποφευχθούν παρανοήσεις, το µήνυµα που εµφανίζεται στο ηµερολόγιο ναι είναι µικρό και να περιέχει πληροφορίες για το χώρο και την ώρα που θα πραγµατοποιηθεί το γεγονός, το Μέλος που το ανάρτησε και µια συνοπτική περιγραφή. Όπως και στην περίπτωση του forum, ο συντάκτης του µηνύµατος µπορεί να παρέχει πρόσθετες πληροφορίες για την ανακοίνωση µέσω ενός υπερσυνδέσµου. συνοµιλία µέσω κειµένου: η συνοµιλία µέσω κειµένου (text chat) επιτρέπει στους συµµετέχοντες να επικοινωνήσουν µε ένα τρόπο σύγχρονης επικοινωνίας. Παρόλο που η συνοµιλία µέσω κειµένου είναι ένα χαρακτηριστικό της Περιοχής Μάθησης (που περιγράφεται στη συνέχεια), κρίνεται σηµαντικό να παρέχεται µέσω του Προσωπικού Γραφείου, για τους

20 εξής λόγους: (α) υποστηρίζει την επικοινωνία ανάµεσα σε Μέλη της Κοινότητας, τα οποία µπορούν να συναντηθούν εκτός της εικονικής τάξης και να συζητήσουν ζητήµατα που τα απασχολούν, να θέσουν ερωτήσεις, και γενικά να αλληλεπιδρούν χωρίς εποπτεία και βαθµολόγηση, (β) υποστηρίζει την επικοινωνία ανάµεσα σε Μέλη της Κοινότητας χωρίς να είναι απαραίτητο ότι συµµετέχουν στα ίδια µαθήµατα, και χωρίς τη δέσµευση εισόδου σε έναν τρισδιάστατο κόσµο. Ένα από τα βασικά πλεονεκτήµατα της συγκεκριµένης υπηρεσίας είναι ότι επιτρέπει σε µια οµάδα ανθρώπων που µοιράζονται κοινά ενδιαφέροντα να δηµιουργήσουν (εάν ο ιαχειριστής το επιτρέπει) δωµάτια συνοµιλίας (chat rooms) και να ανταλλάξουν ιδέες και γνώση. ιδιωτικά µηνύµατα: η υπηρεσία ιδιωτικών µηνυµάτων αποσκοπεί στην υποβοήθηση της ασύγχρονης επικοινωνίας µεταξύ των µελών της Κοινότητας. Η συγκεκριµένη υπηρεσία είναι αρκετά χρήσιµη για τη διαπροσωπική και ανεπίσηµη επικοινωνία µεταξύ των µελών της Κοινότητας. Επίσης, χρησιµοποιείται και για την ειδοποίηση των χρηστών από το ιαχειριστή της Κοινότητας, για αλλαγές σε σχέση µε τους ρόλους τους στην Κοινότητα. σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα Μελών: ένα συνεργατικό περιβάλλον µάθησης πρέπει, εξ ορισµού, να παρακινεί την επικοινωνία µεταξύ των µελών του. Πιο συγκεκριµένα, καλύτερη επικοινωνία µπορεί να επιτευχθεί µεταξύ των µελών που µοιράζονται κοινές ιδέες και ενδιαφέροντα. Εποµένως, κάθε Μέλος της Κοινότητας, κατά τη διάρκεια της εγγραφής του στην Κοινότητα, εισάγει προσωπικές πληροφορίες που περιλαµβάνουν ενδιαφέροντα, πάρεργα, ερευνητικούς τοµείς που προτιµά, κλπ. Με αυτόν τον τρόπο δηµιουργείται ένα σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα (profile) για κάθε χρήστη, που εµπλουτίζεται συνεχώς µε πρόσθετες πληροφορίες οι οποίες προκύπτουν από τα µαθήµατα που επιλέγει για να συµµετέχει. Το profile κάθε χρήστη είναι διαθέσιµο και στα υπόλοιπα Μέλη του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος, έτσι ώστε να ενθαρρύνεται η διαπροσωπική επικοινωνία τους. Επιπλέον, σε κάθε ενέργεια του χρήστη (για παράδειγµα την αποστολή ενός ιδιωτικού µηνύµατος) επισυνάπτεται και το profile του έτσι ώστε να είναι εύκολα διαθέσιµο στους υπόλοιπους χρήστες. χειρισµός του περιεχοµένου της ηλεκτρονικής µάθησης: η προσοµοίωση µιας πραγµατικής τάξης προϋποθέτει ότι ο Καθηγητής της τάξης έχει τη δυνατότητα να προσθέσει και να διαχειριστεί περιεχόµενο µάθησης το οποίο πρέπει να αλλάζει δυναµικά, και να διαθέσει τη γνώση στους Σπουδαστές παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να αποκτήσουν και να επεξεργαστούν το υλικό µάθησης. Επιπλέον, δε θα µπορούσε να υπάρξει αποδοτική προσοµοίωση εάν οι Σπουδαστές δεν είχαν τη δυνατότητα να διατηρήσουν

21 το σηµειωµατάριό τους, το οποίο στα πλαίσια ενός περιβάλλοντος ηλεκτρονικής εκµάθησης είναι ένας κατάλογος µε αρχεία και φακέλους για προσωπική χρήση. Αυτή η λειτουργία υποστηρίζει δύο βασικές διαδικασίες: την αποστολή και λήψη αρχείων στα πλαίσια του συνεργατικού εικονικού περιβάλλοντος Υπηρεσίες Περιοχής Μάθησης Η περιοχή µάθησης χρησιµοποιείται µε σκοπό να φιλοξενήσει σύγχρονες περιόδους ηλεκτρονικής µάθησης. Συνδυάζει δισδιάστατα και τρισδιάστατα χαρακτηριστικά, προκειµένου να παρέχει στους χρήστες, δυνατότητες επικοινωνίας και συνεργασίας, και τα απαραίτητα εργαλεία για την πραγµατοποίηση σεναρίων συνεργατικής µάθησης από απόσταση. Υπάρχει µια περιοχή µάθησης ανά µάθηµα. Το βασικό χαρακτηριστικό της περιοχής µάθησης είναι η τρισδιάστατη αναπαράσταση µιας πολυχρηστικής εικονικής αίθουσας. Αυτή η εικονική αίθουσα αποτελεί το κοµβικό σηµείο για την πραγµατοποίηση online σύγχρονων µαθηµάτων. Οι συµµετέχοντες στην εικονική αίθουσα µπορούν να έχουν δύο διαφορετικούς ρόλους: Καθηγητής (µόνο ένας συµµετέχων) ή Σπουδαστές, σύµφωνα µε τα προνόµιά τους στην EVE Κοινότητα. Η εικονική αίθουσα είναι ένας τρισδιάστατος χώρος που έχει σχεδιαστεί για να εξυπηρετεί την ταυτόχρονη παρουσία 16 µαθητών και ενός Καθηγητή. Τα δύο εργαλεία που εξυπηρετούν τη µαθησιακή διαδικασία είναι ο πίνακας ενηµέρωσης (agenda) και ο πίνακας παρουσιάσεων (presentation table), όπου οι χρήστες µπορούν να δηµοσιεύσουν το περιεχόµενό τους και να το εµφανίσουν σε άλλους συµµετέχοντες στο µάθηµα. Αυτός ο χώρος είναι ένας τρισδιάστατος πίνακας παρουσίασης. Επιπλέον, αυτός ο πίνακας προσφέρει περισσότερες λειτουργίες, όπως κοινό whiteboard και προσοµοίωση ενός brainstorming πίνακα. Επιπλέον, οι χρήστες που συµµετέχουν στην εικονική αίθουσα αναπαριστώνται από εικονικούς χαρακτήρες, που είναι σε θέση να κάνουν διάφορους τύπους χειρονοµιών: εκφράζοντας απόψεις (π.χ. συµφωνία, διαφωνία), εκφράζοντας συγκεκριµένες ενέργειες (π.χ. αποχαιρετισµός, χειροκρότηµα), εκτελώντας ενέργειες (π.χ. µετακίνηση περιεχόµενου µάθησης, επιλογή περιεχόµενου µάθησης). Τέλος, η εικονική αίθουσα υποστηρίζεται από την επικοινωνία µε ήχο και κείµενο. Μια γενική άποψη της Περιοχής Μάθησης φαίνεται στο Σχήµα 18.4.

22 Σχήµα 18.4 Περιοχή Μάθησης στο EVE Οι λειτουργίες που υποστηρίζονται από την Περιοχή Μάθησης περιγράφονται λεπτοµερώς στις ακόλουθες παραγράφους. Σε αυτό το σηµείο κρίνεται σκόπιµο να σηµειωθεί ότι η πλειονότητα των υπηρεσιών της Περιοχής Μάθησης υποστηρίζεται από την πλατφόρµα EVE. Κανάλια επικοινωνίας: Η εύκολη και αποτελεσµατική αλληλεπίδραση των χρηστών είναι ένας από τους βασικούς στόχους στα εικονικά περιβάλλοντα µάθησης. Η Περιοχή Μάθησης υποστηρίζει τα ακόλουθα κανάλια αλληλεπίδρασης/επικοινωνίας µεταξύ των χρηστών: Επικοινωνία µε ήχο (voice chat): Το βασικό κανάλι επικοινωνίας µεταξύ των χρηστών είναι το κανάλι επικοινωνίας µε ήχο. Οι χρήστες που συµµετέχουν στο ίδιο µάθηµα συµµετέχουν ταυτόχρονα και σε µια αντίστοιχη σύνοδο ηχητικής επικοινωνίας (voice chat room). Όταν ένας χρήστης µιλάει χρησιµοποιώντας το ηχητικό κανάλι, ένα συγκεκριµένο εικονίδιο εµφανίζεται δίπλα στο όνοµά του έτσι ώστε να ενηµερώνονται οι υπόλοιποι συµµετέχοντες για το ποιος χρήστης έχει τον λόγο. Η επικοινωνία µε ήχο απαιτεί την εγκατάσταση µιας κάρτας ήχου, ηχείων και µικροφώνου στον προσωπικό υπολογιστή των χρηστών. Επικοινωνία µε κείµενο (text chat): Οι χρήστες που συµµετέχουν στο ίδιο µάθηµα συµµετέχουν, ταυτόχρονα και σε µια αντίστοιχη σύνοδο για επικοινωνία µε κείµενο (text chat room). Η επικοινωνία µε κείµενο ενισχύεται µε τη χρήση φυσαλίδων συνοµιλίας (bubble chat), προκειµένου να µπορεί ο χρήστης να δει ποιος χρησιµοποιεί το κανάλι της επικοινωνίας µέσω κειµένου.

23 Επίσης µε την χρήση φυσαλίδων επικοινωνίας οι υπόλοιποι χρήστες µπορούν να ενηµερωθούν για το κείµενο που έχει εισάγει ο χρήστης στο κανάλι επικοινωνίας µέσω κειµένου. Η επικοινωνία µέσω κειµένου µπορεί να χρησιµοποιηθεί εναλλακτικά, όταν η επικοινωνία µε ήχο δεν είναι εφικτή για έναν χρήστη (π.χ. λόγω µικρής ταχύτητα επικοινωνίας µε τον εξυπηρετητή, έλλειψη διαθέσιµου ηχητικού εξοπλισµού, περιορισµένο εύρος ζώνης. Μη λεκτική επικοινωνία: Εκτός από τα κανάλια συνοµιλίας µέσω κειµένου και ήχου, η αλληλεπίδραση µεταξύ των χρηστών υποστηρίζεται από µη λεκτική επικοινωνία χρησιµοποιώντας χειρονοµίες (gestures) των avatars. Οι χειρονοµίες των avatars παρέχουν µια ρεαλιστικότερη αλληλεπίδραση µεταξύ των χρηστών (Capin et al., 1999). Τα avatars των χρηστών είναι σε θέση να κάνουν διάφορους τύπους χειρονοµιών: εκφράζοντας απόψεις (π.χ. συµφωνία, διαφωνία), εκφράζοντας συγκεκριµένες ενέργειες (π.χ. αποχαιρετισµός, χειροκρότηµα), κάνοντας ενέργειες (π.χ. µετακίνηση περιεχόµενου µάθησης, επιλογή περιεχόµενου µάθησης). Αναπαράσταση και Ενηµερότητα του Χρήστη Οι χρήστες αναπαριστώνται από εικονικούς εκπροσώπους µε ανθρώπινη µορφή, που είναι συµβατοί µε το πρότυπο H-Anim (http://h-anim.org/). Οι εικονικοί εκπρόσωποι µπορούν να υποστηρίξουν κινήσεις (animations), όπως περπάτηµα, και χειρονοµίες, προκειµένου να υποστηριχθεί η µη-λεκτική αλληλεπίδραση µεταξύ των χρηστών. Επικεντρωνόµαστε όχι µόνο σε λειτουργίες για την αναπαράσταση του χρήστη, αλλά και στην οπτική απεικόνιση των ενεργειών του προς τους άλλους συµµετέχοντες στα πλαίσια του µαθήµατος. Οι διαθέσιµες λειτουργίες είναι: αντίληψη (η δυνατότητα ενός συµµετέχοντα να αντιλαµβάνεται αν κάποιος βρίσκεται γύρω του), εντοπισµός (η δυνατότητα ενός συµµετέχοντος να αντιλαµβάνεται τη θέση ενός άλλου προσώπου), χειρονοµίες (οπτική απεικόνιση των ενεργειών των χρηστών, παραδείγµατα είναι: "Γεια", "Αντίο", "Συµφωνία", " ιαφωνία" και "Επιδοκιµασία"), "φυσαλίδες" συνοµιλίας (όταν ένας χρήστης στέλνει ένα µήνυµα κειµένου, µια φυσαλίδα που περιέχει το µήνυµα εµφανίζεται πάνω από τον εικονικό χαρακτήρα του). Χειρισµός Χρηστών και ιαµοιραζόµενων Τρισδιάστατων Αντικειµένων Η διεπαφή χρήστη της Περιοχής Μάθησης ενσωµατώνει δύο βασικά εργαλεία για το χειρισµό των συµµετεχόντων και των διαµοιραζόµενων αντικειµένων σε πολυχρηστικά εικονικά περιβάλλοντα. Αυτά τα εργαλεία είναι: αποβολή µαθητή/συµµετέχοντα: µερικές φορές, ένας µαθητής/συµµετέχων µπορεί να γίνει ενοχλητικός, εµποδίζοντας την οµαλή ολοκλήρωση µιας διάλεξης. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο Καθηγητής έχει τη δυνατότητα να

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ EVE

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ EVE 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 273 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ EVE Μπούρας Χρίστος Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΜΗΥΠ- Πανεπιστήμιο Πατρών & Ερευνητικό

Διαβάστε περισσότερα

Εικονικά Περιβάλλοντα Εφαρµογή στη συνεργατική µάθηση

Εικονικά Περιβάλλοντα Εφαρµογή στη συνεργατική µάθηση Συστήµατα Υποστήριξης Συνεργασίας Εικονικά Περιβάλλοντα Εφαρµογή στη συνεργατική µάθηση Θρασύβουλος Τσιάτσος tsiatsos@cti.gr Ερευνητικό Ακαδηµαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών Ερευνητική Μονάδα 6,

Διαβάστε περισσότερα

GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Περιγραφή Πλατφόρμας Η πλατφόρμα eclass είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και αποτελεί την πρόταση του Ακαδημαϊκού Διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Περιγραφή Πλατφόρμας Η πλατφόρμα η-τάξη είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και υποστηρίζει την Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Open eclass 2.1 Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Open eclass 2.1 Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Open eclass 2.1 Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Περιγραφή Πλατφόρµας Η πλατφόρµα Open eclass είναι ένα ολοκληρωµένο Σύστηµα ιαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθηµάτων και αποτελεί την πρόταση του Πανελλήνιου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ... 22 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 23

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ... 22 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 23 Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet e-class Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Συντάκτης Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Συντάκτης. Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Συντάκτης. Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Συντάκτης Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Ηµεροµηνία Μάιος 2004 Πίνακας Περιεχοµένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ 4 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η νέα Πύλη etwinning. Εργαλεία για την κοινωνική δικτύωση και την επικοινωνία των εκπαιδευτικών. Εργαλεία διαχείρισης ενός έργου etwinning

Η νέα Πύλη etwinning. Εργαλεία για την κοινωνική δικτύωση και την επικοινωνία των εκπαιδευτικών. Εργαλεία διαχείρισης ενός έργου etwinning Η νέα Πύλη etwinning Εργαλεία για την κοινωνική δικτύωση και την επικοινωνία των εκπαιδευτικών Εργαλεία διαχείρισης ενός έργου etwinning ΝΕΑ ΠΥΛΗ ETWINNING...3 ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ...4 ΕΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχέδιο Για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης (ΣΣΒΑΘ) 1 η Ενδιάµεση Έκθεση 3. ηµιουργία και Λειτουργία Web site

Στρατηγικό Σχέδιο Για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης (ΣΣΒΑΘ) 1 η Ενδιάµεση Έκθεση 3. ηµιουργία και Λειτουργία Web site Στρατηγικό Σχέδιο Για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης (ΣΣΒΑΘ) 1 η Ενδιάµεση Έκθεση 3. ηµιουργία και Λειτουργία Web site Θεσσαλονίκη 6/12/2001 Βασίλης Φούρκας, ΕΜΧΑ Η δηµιουργία και λειτουργία ενός

Διαβάστε περισσότερα

e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση

e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση - 0 - Πίνακας Περιεχοµένων 1 Εισαγωγή.. 2 1.1 Σχολές/Τµήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Ειδοποιήσεων με Κινητές Συσκευές

Διαχείριση Ειδοποιήσεων με Κινητές Συσκευές Διαχείριση Ειδοποιήσεων με Κινητές Συσκευές Λαμπαδαρίδης Αντώνιος el04148@mail.ntua.gr Διπλωματική εργασία στο Εργαστήριο Συστημάτων Βάσεων Γνώσεων και Δεδομένων Επιβλέπων: Καθηγητής Τ. Σελλής Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Open eclass Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκ αίδευσης

Open eclass Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκ αίδευσης Open eclass Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκ αίδευσης Περιγραφή Πλατφόρµας Η πλατφόρµα Open eclass είναι ένα ολοκληρωµένο Σύστηµα ιαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθηµάτων και αποτελεί την πρόταση του Πανελλήνιου Ακαδηµαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 4 1.1 Περιβάλλον Moodle...4 1.2 Χρήση ονόματος χρήστη και κωδικού...4 1.3 Δημιουργία νέου μαθήματος...4 1.3.1

Διαβάστε περισσότερα

Open eclass Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Open eclass Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Open eclass Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Περιγραφή Πλατφόρμας Η πλατφόρμα Open eclass είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και αποτελεί την πρόταση του Πανελλήνιου Ακαδημαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Συνεχής ροή πολυµέσων

Συνεχής ροή πολυµέσων Συνεχής ροή πολυµέσων Εισαγωγή ικτυακά πρωτόκολλα Πολυµέσα και δίκτυα Συνεχής ροή Ροή από εξυπηρετητές ιστοσελίδων Ροή από εξυπηρετητές µέσων Πρωτόκολλο RTSP Πρωτόκολλο RTP οµή πακέτων RTP Πρωτόκολλο RTCP

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2014 1 1. Τι είναι το e-learning; Το e-learning, η ηλεκτρονική μάθηση, είναι μια διαδικασία μάθησης και ταυτόχρονα μια μεθοδολογία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός οδηγός χρήσης της πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεεκπαίδευσης. Καθηγητή

Συνοπτικός οδηγός χρήσης της πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεεκπαίδευσης. Καθηγητή Συνοπτικός οδηγός χρήσης της πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεεκπαίδευσης Moodle για τον Καθηγητή Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή...3 1.1 Περιβάλλον Moodle... 3 1.2 Εισαγωγή / εγγραφή στην πλατφόρμα... 3 2 Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Πλατφόρμας Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης (Moodle) του Τμήματος ΔΕΤ

Οδηγίες Χρήσης Πλατφόρμας Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης (Moodle) του Τμήματος ΔΕΤ Οδηγίες Χρήσης Πλατφόρμας Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης (Moodle) του Τμήματος ΔΕΤ -Για τους Φοιτητές- Έκδοση 1.2 Οκτώβριος 2015 Υπεύθυνος Σύνταξης: Χρήστος Λάζαρης (lazaris@aueb.gr) Πίνακας Περιεχομένων Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ενότητα #11: Εικονική πραγματικότητα - Δικτυακά εικονικά περιβάλλοντα Καθηγητής Χρήστος Ι. Μπούρας Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών email: bouras@cti.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΚΕΠΛΗΝΕΤ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΚΕΠΛΗΝΕΤ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΚΕΠΛΗΝΕΤ ΚΟΖΑΝΗΣ Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 3 2. Περιγραφή αίθουσας τηλεδιάσκεψης... 3 3. Παρεχόμενες Υπηρεσίες... 4 4. Τεχνική Υποστήριξη... 5 5. Κανονισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ, ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ, ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ 2013 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ, ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ Περιήγηση στις δυνατότητες του λογισμικού και στον τρόπο χρήσης του ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ... 4

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ... 4 Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης η-τάξη Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήµιον Αθηνών Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Συντάκτης Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Φοιτητών. 1. Εισαγωγή

Εγχειρίδιο Φοιτητών. 1. Εισαγωγή Εγχειρίδιο Φοιτητών 1. Εισαγωγή Η ηλεκτρονική πλατφόρµα «e-class», αποτελεί ένα ολοκληρωµένο σύστηµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Στόχος της είναι παροχή υποδοµών εκπαίδευσης και κατάρτισης ανεξάρτητα από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΙΑΚΛΑ ΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΕΜΟΥ Α. Ι.Σ.ΠΟ.

ΑΝΩΤΑΤΗ ΙΑΚΛΑ ΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΕΜΟΥ Α. Ι.Σ.ΠΟ. ΑΝΩΤΑΤΗ ΙΑΚΛΑ ΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΕΜΟΥ Α. Ι.Σ.ΠΟ. Οδηγίες Χρήσης Εφαρµογής Τηλεκπαίδευσης Τµήµα Πληροφορικής Θεσσαλονίκη, Ιουλ 16 Πίνακας Περιεχοµένων 1. Γενικά... 3 2. Είσοδος στην Εφαρµογή Τηλεκπαίδευσης...

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle

Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle Κάργα Σουλτάνα MSc Πληροφορικός skarga@uom.gr Κατσάνα Αικατερίνη MSc Πληροφορικός akatsana@uom.gr «18 ο Συνάντηση Εκπαιδευτικών για θέματα Τ.Π.Ε. στη Δυτική Μακεδονία»,

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) Τµήµα Προγραµµατιστών Σειρά 112

Σχολή Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) Τµήµα Προγραµµατιστών Σειρά 112 Σχολή Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) Τµήµα Προγραµµατιστών Σειρά 112 Πλωτάρχης Γ. ΚΑΤΣΗΣ ΠΝ Γιατί χρησιµοποιούµε δίκτυα? Δίκτυο Σύνολο Η/Υ και συσκευών Συνδεδεµένα µε κάποιο µέσο Stand-alone

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ηυιοθέτησητης τεχνολογίαςκαι αρχιτεκτονικής TCP/IP δεν έρχεται σε σύγκρουσηµε το µοντέλο του OSI και αυτό γιατί και τα δυο συστήµατααναπτύχθηκαν συγχρόνως. Παρόλα αυτά, υπάρχουν ορισµένες ουσιώδεις διαφορές

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Ενότητα 1: Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων. Αθανάσιος Σπυριδάκος Διοίκηση Επιχειρήσεων

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Ενότητα 1: Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων. Αθανάσιος Σπυριδάκος Διοίκηση Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ενότητα 1: Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων Αθανάσιος Σπυριδάκος Διοίκηση Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Η νέα Πύλη etwinning

Η νέα Πύλη etwinning Η νέα Πύλη etwinning Εργαλεία για την κοινωνική δικτύωση και την επικοινωνία των εκπαιδευτικών Εργαλεία διαχείρισης ενός έργου etwinning Ελληνική Υπηρεσία Υποστήριξης της δράσης etwinning Ιστότοπος: http://etwinning.sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης για Διαχειριστές. Πλατφόρμα Μεταφόρτωσης και Μετατροπής Βίντεο

Εγχειρίδιο Χρήσης για Διαχειριστές. Πλατφόρμα Μεταφόρτωσης και Μετατροπής Βίντεο Εγχειρίδιο Χρήσης για Διαχειριστές Πλατφόρμα Μεταφόρτωσης και Μετατροπής Βίντεο 1. Εισαγωγή 1.1 Περιγραφή Λειτουργίας Πλατφόρμας Η Πλατφόρμα Μεταφόρτωσης και Μετατροπής Βίντεο παρέχει τη δυνατότητα της

Διαβάστε περισσότερα

Συνεχής επιμόρφωση χωρίς φραγμούς

Συνεχής επιμόρφωση χωρίς φραγμούς Συνεχής επιμόρφωση χωρίς φραγμούς Ζούμε στην περίοδο όπου η διαρκής επιμόρφωση έχει γίνει απαραίτητη. Τόσο οι προσωπικές όσο και οι επαγγελματικές ανάγκες για γνώσεις και επαγγελματικά εφόδια, σε συνδυασμό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΔΗΛΟΣ delos.uoa.gr. Εγχειρίδιο Χρήσης Μελών ΔΕΠ

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΔΗΛΟΣ delos.uoa.gr. Εγχειρίδιο Χρήσης Μελών ΔΕΠ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΔΗΛΟΣ delos.uoa.gr Εγχειρίδιο Χρήσης Μελών ΔΕΠ Αναζήτηση Δημόσιου Περιεχομένου Η διεύθυνση ιστού της νεάς πλατφόρμας διαχείρισης βιντεοδιαλέξεων Δήλος είναι: http://delos.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα - Internet Υπηρεσίες Internet O Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web) Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-mail) Υπηρεσία FTP (File Transfer Protocol)

ίκτυα - Internet Υπηρεσίες Internet O Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web) Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-mail) Υπηρεσία FTP (File Transfer Protocol) Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας Κέρκυρα ίκτυα - Internet 2 Υπηρεσίες Internet O Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web) ΜηχανέςΑναζήτησηςστοWeb Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-mail) Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο -ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο -ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο -ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η έρευνα αυτή στοχεύει στη διερεύνηση της επίδρασης μιας νέας μεθόδου διδασκαλίας και μάθησης -μέσα σε ένα περιβάλλον λογισμικού Η/Υ- στην ενίσχυση της εννοιολογικής μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Περιπτώσεις Χρήσης για το Π.Σ. ΜΟ.ΔΙ.Π. Κρήτης

Περιπτώσεις Χρήσης για το Π.Σ. ΜΟ.ΔΙ.Π. Κρήτης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ε.Π.: «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΠΡΑΞΗ: ΜΟΔΙΠ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΑΒΒΑΚΗΣ Περιπτώσεις Χρήσης για

Διαβάστε περισσότερα

Εγγραφή της etwinning συνεργασίας σας: αναλυτικός οδηγός

Εγγραφή της etwinning συνεργασίας σας: αναλυτικός οδηγός Εγγραφή της etwinning συνεργασίας σας: αναλυτικός οδηγός Γενική Επισκόπηση σελίδα 2 Βήµα 1: Εύρεση ενός συνεργάτη σελίδα 3 1) Αυτόµατη αναζήτηση σελίδα 3 2) Προχωρηµένη αναζήτηση σελίδα 4 3) Αναζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ I Εισαγωγή στην εκπαιδευτική τεχνολογία 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή στη µάθηση και την τεχνολογία 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Από τη θεωρία στην εφαρµογή 35 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Η/Υ και υπολογιστικά εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ. ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ 2 ου ΤΕΕ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΑΞΗ 2Π

ΤΗΛΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ. ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ 2 ου ΤΕΕ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΑΞΗ 2Π ΤΗΛΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ 2 ου ΤΕΕ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΑΞΗ 2Π Εργασία του µαθητή Μελίδη Λουκά ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περιεχόµενα 2 Πρόλογος. 3 Γενικά Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Open eclass Documentation 1/16 Περιγραφή Πλατφόρμας

Open eclass Documentation 1/16 Περιγραφή Πλατφόρμας Open eclass Documentation 1/16 Περιγραφή Πλατφόρμας Περιγραφή Πλατφόρμας Open eclass (ver.3.5) 1. Εισαγωγή Η πλατφόρμα Open eclass είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Επιμόρφωσης & Πιστοποίησης

Διεύθυνση Επιμόρφωσης & Πιστοποίησης Δικαιούχος Φορέας Συμπράττων Επιστημονικός Φορέας Εγχειρίδιο Χρήσης Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης (MIS) για την καταχώριση προγραμμάτων επιμόρφωσης εκπαιδευτικών Β Επιπέδου από τα Κέντρα Στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση Εξ αποστάσεως εκπαίδευση 1. ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΗΛΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 2. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΕΙ Καβάλας ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Κατηγορία Πράξεων 4.1.1.στ "Θετικές Ενέργειες υπέρ των γυναικών", ράση V. Συντάκτες: Θάλεια

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογές των πολυµέσων

Εφαρµογές των πολυµέσων Εφαρµογές των πολυµέσων Κατηγοριοποίηση εφαρµογών Οµαδική εργασία Καταµερισµένος πίνακας Καταµερισµένη εφαρµογή ιανοµή διαλέξεων Τηλεδιάσκεψη Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο Ανάκτηση πληροφοριών Ανάκτηση βίντεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ. (στο µάθηµα: Τεχνολογίες Εφαρµογών ιαδικτύου του Η εξαµήνου σπουδών του Τµήµατος Πληροφορικής & Τηλ/νιών)

ΕΡΓΑΣΙΑ. (στο µάθηµα: Τεχνολογίες Εφαρµογών ιαδικτύου του Η εξαµήνου σπουδών του Τµήµατος Πληροφορικής & Τηλ/νιών) ΕΡΓΑΣΙΑ (στο µάθηµα: Τεχνολογίες Εφαρµογών ιαδικτύου του Η εξαµήνου σπουδών του Τµήµατος Πληροφορικής & Τηλ/νιών) Τίτλος: Εφαρµογή ιαδικτύου ιαχείρισης Αποθήκων (Warehouse Management Web Application) Ζητούµενο:

Διαβάστε περισσότερα

Γνωριµία µε το WebCT Vista -1-

Γνωριµία µε το WebCT Vista -1- Γνωριµία µε το WebCT Vista -1- ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το WebCT είναι ένα περιβάλλον ανάπτυξης και συγγραφής εκπαιδευτικού υλικού. Βασίζεται στην χρήση του διαδικτύου τόσο για την δηµιουργία όσο και για την πρόσβαση

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρμα Συνεργατικότητας (Collaboration Platform) ΧΡΗΣΗΣ. MRB Hellas System Συμβουλευτική Α.Ε

Πλατφόρμα Συνεργατικότητας (Collaboration Platform) ΧΡΗΣΗΣ. MRB Hellas System Συμβουλευτική Α.Ε σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας 1 25 Λογισμικές εφαρμογές καταγραφής και αξιοποίησης πληροφοριών σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας Πλατφόρμα Συνεργατικότητας (Collaboration

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτά Ακαδηµα κά Μαθήµατα. ιαδικτυακές εφαρµογές ιαχείριση µαθηµάτων µε ηλεκτρονικό τρόπο Πρόγραµµα σπουδών διδακτική ενότητα

Ανοικτά Ακαδηµα κά Μαθήµατα. ιαδικτυακές εφαρµογές ιαχείριση µαθηµάτων µε ηλεκτρονικό τρόπο Πρόγραµµα σπουδών διδακτική ενότητα ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Ανοικτά Ακαδηµα κά Μαθήµατα ιαδικτυακές εφαρµογές ιαχείριση µαθηµάτων µε ηλεκτρονικό τρόπο Πρόγραµµα σπουδών διδακτική ενότητα µάθηµα Παρέχουν εργαλεία για τη διαχείριση: Μαθησιακών πόρων

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Φοιτητών. 1. Εισαγωγή

Εγχειρίδιο Φοιτητών. 1. Εισαγωγή Εγχειρίδιο Φοιτητών 1. Εισαγωγή Η ηλεκτρονική πλατφόρµα «e-class», αποτελεί ένα ολοκληρωµένο σύστηµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Στόχος της είναι παροχή υποδοµών εκπαίδευσης και κατάρτισης ανεξάρτητα από

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εθνικό & Καποδιστρικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εθνικό & Καποδιστρικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εθνικό & Καποδιστρικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΤΣΙΜΠΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΞΗΝΤΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΟΔΗΓΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ L.M.S. 1 Γενικά Απαραίτητο λογισμικό Είσοδος στην πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης...

Περιεχόμενα ΟΔΗΓΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ L.M.S. 1 Γενικά Απαραίτητο λογισμικό Είσοδος στην πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης... Περιεχόμενα 1 Γενικά... 3 2 Απαραίτητο λογισμικό... 3 3 Είσοδος στην πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης... 3 4 Πλοήγηση στην πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης... 5 5 Έξοδος από την πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης... 10 SQLearn

Διαβάστε περισσότερα

11/4/2014 ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Πλατφόρµα Ασύγχρονησ Τηλεκπαίδευσησ eclass s ηµιο ι υρ υ γ ρ ία ί Μ αθήµατο τ σ 1

11/4/2014 ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Πλατφόρµα Ασύγχρονησ Τηλεκπαίδευσησ eclass s ηµιο ι υρ υ γ ρ ία ί Μ αθήµατο τ σ 1 ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης eclass ηµιουργία Μαθήµατος 1 Η ηµιουργία Μαθήµατος είναι η πιο σηµαντική ενέργεια του χρήστη Εκπαιδευτή στην πλατφόρµα. Ειδικότερα, για να δηµιουργήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήστη - Μαθητή

Εγχειρίδιο Χρήστη - Μαθητή Εγχειρίδιο Χρήστη - Μαθητή 1. Εισαγωγή Η ηλεκτρονική πλατφόρµα «e-class», αποτελεί ένα ολοκληρωµένο σύστηµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Στόχος της είναι παροχή υποδοµών εκπαίδευσης και κατάρτισης ανεξάρτητα

Διαβάστε περισσότερα

Το γεγονός ότι αποτελεί λογισµικό ανοικτού κώδικα το καθιστά αρκετά ευέλικτο σε συνεχείς αλλαγές και βελτιώσεις. Υπάρχει µια πληθώρα χρηστών που το χρ

Το γεγονός ότι αποτελεί λογισµικό ανοικτού κώδικα το καθιστά αρκετά ευέλικτο σε συνεχείς αλλαγές και βελτιώσεις. Υπάρχει µια πληθώρα χρηστών που το χρ ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Άλλες Πλατφόρµες Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης εκτός του e-class Είναι ένα πακέτο λογισµικού για διεξαγωγή ηλεκτρονικών µαθηµάτων µέσω διαδικτύου, το οποίο προσφέρει ολοκληρωµένες Υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

3 ο ΓΕΛ Τρικάλων ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ. Ιστολόγια και κοινότητες

3 ο ΓΕΛ Τρικάλων ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ. Ιστολόγια και κοινότητες 3 ο ΓΕΛ Τρικάλων ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ Ιστολόγια και κοινότητες Ιστολόγια (blogs) και εκπαιδευτικές κοινότητες Εισαγωγή Ορισμοί Στόχοι και Όροι χρήσης Στατιστικά Στοιχεία Ιστολόγια Ηλεκτρονικές εκπαιδευτικές

Διαβάστε περισσότερα

Είδη Groupware. Λογισμικό Συνεργασίας Ομάδων (Groupware) Λογισμικό Groupware. Υπάρχουν διάφορα είδη groupware ανάλογα με το αν οι χρήστες εργάζονται:

Είδη Groupware. Λογισμικό Συνεργασίας Ομάδων (Groupware) Λογισμικό Groupware. Υπάρχουν διάφορα είδη groupware ανάλογα με το αν οι χρήστες εργάζονται: Μάθημα 10 Συστήματα Διάχυσης και Διαχείρισης Γνώσης Chapter 10 Knowledge Transfer In The E-world Chapter 13 Knowledge Management Tools and Knowledge Portals Συστήματα Διάχυσης και Διαχείρισης Γνώσης Λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας. Υπηρεσίες Internet. ίκτυα Η/Υ. Επίπεδο Εφαρµογής. Ενότητα θ

Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας. Υπηρεσίες Internet. ίκτυα Η/Υ. Επίπεδο Εφαρµογής. Ενότητα θ Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας Υπηρεσίες Internet ίκτυα Η/Υ Επίπεδο Εφαρµογής O Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web) Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-mail) Υπηρεσία FTP (File Transfer

Διαβάστε περισσότερα

1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών

1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών 1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών Τα Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση καταχωρήσεων βιβλιοθηκών. Τα περιεχόμενα των βιβλιοθηκών αυτών είναι έντυπα έγγραφα, όπως βιβλία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ [ΥΠΗΡΕΣΊΑ 4 - ΑΝΆΠΤΥΞΗ

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ [ΥΠΗΡΕΣΊΑ 4 - ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ [ΥΠΗΡΕΣΊΑ 4 - ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΉΣ ΥΠΗΡΕΣΊΑΣ ΑΝΑΖΉΤΗΣΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΏΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΏΝ] ΓΙΑ ΤΟN ΧΡΗΣΤΗ [13/01/2014] έκδοση: 1.0 1 Περιεχόμενα 1. Έλεγχος εγγράφου...3 2. Εισαγωγή...4

Διαβάστε περισσότερα

Συστήµατα Τηλεκπαίδευσησ

Συστήµατα Τηλεκπαίδευσησ 1 Συστήµατα Τηλεκπαίδευσησ Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή Εισαγωγή (1/2) Ø Διεξαγωγή Μαθήµατος Ø Κάθε Πέµπτη Ø Ύλη: Βιβλίο + Διαφάνειες στο e-class Ø Επικοινωνία:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η τάξη µου» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Τεχνολογία Πολυµέσων 01-1

Εισαγωγή. Τεχνολογία Πολυµέσων 01-1 Εισαγωγή Τι είναι τα πολυµέσα Ποιοι εµπλέκονται στα πολυµέσα Χαρακτηριστικά των µέσων Απαιτήσεις πολυµέσων Ιδιότητες πολυµέσων Μετάδοση πολυµέσων οµή συστηµάτων πολυµέσων Τεχνολογία Πολυµέσων 01-1 Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΣΗΜΕΙΟ ΤΗΣ ΓΗΣ.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΣΗΜΕΙΟ ΤΗΣ ΓΗΣ. TELEPRESENCE ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΣΗΜΕΙΟ ΤΗΣ ΓΗΣ. Καθώς η σύγκλιση των επικοινωνιών ενώνει φωνή, δεδοµένα και video στο ίδιο δίκτυο, οι νέες τεχνολογίες επαναπροσδιορίζουν τους τρόπους

Διαβάστε περισσότερα

Οµάδα εργασίας για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. Σύσταση 1/99

Οµάδα εργασίας για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. Σύσταση 1/99 5093/98/EL/final WP 17 Οµάδα εργασίας για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα Σύσταση 1/99 Για τη µη αντιληπτή και αυτόµατη επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 2 η ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΡΟΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (WORKFLOW MANAGEMENT) 2.1 Εισαγωγή

ΕΝΟΤΗΤΑ 2 η ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΡΟΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (WORKFLOW MANAGEMENT) 2.1 Εισαγωγή ΕΝΟΤΗΤΑ 2 η ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΡΟΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (WORKFLOW MANAGEMENT) 2.1 Εισαγωγή Οι σηµερινές δραστηριότητες των επιχειρήσεων δηµιουργούν την ανάγκη για όσο το δυνατό µεγαλύτερη υποστήριξη από τα πληροφοριακά τους

Διαβάστε περισσότερα

Πως το e-learning συμβάλει στην υποστήριξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Πως το e-learning συμβάλει στην υποστήριξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης Πως το e-learning συμβάλει στην υποστήριξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης Κων/νος Φαρμάκης 2006-2007 e-learning Ορισμοί Η προσφορά εκπαιδευτικών υπηρεσιών ή μαθημάτων - μέσω του Internet ήμέσωτωνεταιρικώνintranets

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήστη Πλατφόρμας Τηλεκπαίδευσης

Οδηγός Χρήστη Πλατφόρμας Τηλεκπαίδευσης Οδηγός Χρήστη Πλατφόρμας Τηλεκπαίδευσης Περιεχόμενα Γενικά... 3 Απαραίτητο λογισμικό... 3 Είσοδος στην πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης... 3 Πλοήγηση στην πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης... 5 Πλοήγηση στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση υπηρεσιών Τηλεδιάσκεψης και Aσύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

Παρουσίαση υπηρεσιών Τηλεδιάσκεψης και Aσύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Παρουσίαση υπηρεσιών Τηλεδιάσκεψης και Aσύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Δρ. Αύγουστος Τσινάκος ΠΛΗΝΕΤ Δυτικής Θεσ/νίκης tsinakos@uom.gr Παν. Μακεδονίας Ομάδα Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται

Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται Κύκλος Εκπαίδευσης «Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης & Ηλεκτρονική Αξιολόγηση» Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται Κατερίνα Γεωργούλη ΤΕΙ Αθήνας Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης για Εκπαιδευτές/Διοικητικούς. Πλατφόρμα Μεταφόρτωσης και Μετατροπής Βίντεο

Εγχειρίδιο Χρήσης για Εκπαιδευτές/Διοικητικούς. Πλατφόρμα Μεταφόρτωσης και Μετατροπής Βίντεο Εγχειρίδιο Χρήσης για Εκπαιδευτές/Διοικητικούς Πλατφόρμα Μεταφόρτωσης και Μετατροπής Βίντεο 1. Εισαγωγή 1.1 Περιγραφή Λειτουργίας Πλατφόρμας Η Πλατφόρμα Μεταφόρτωσης και Μετατροπής Βίντεο παρέχει τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Υπηρεσίας Τηλεδιασκέψεων

Οδηγίες Χρήσης Υπηρεσίας Τηλεδιασκέψεων Οδηγίες Χρήσης Υπηρεσίας Τηλεδιασκέψεων Η υπηρεσία Εικονικής Τάξης έχει υλοποιηθεί µε χρήση του ανοικτού λογισµικού για τηλεδιασκέψεις Big Blue Button (BBB) http://bigbluebutton.org/. Η υπηρεσία Εικονικής

Διαβάστε περισσότερα

ιεργασίες και Επεξεργαστές στα Κατανεµηµένων Συστηµάτων

ιεργασίες και Επεξεργαστές στα Κατανεµηµένων Συστηµάτων ιεργασίες και Επεξεργαστές στα Κατανεµηµένων Συστηµάτων Μαρία Ι. Ανδρέου ΗΜΥ417, ΗΜΥ 663 Κατανεµηµένα Συστήµατα Χειµερινό Εξάµηνο 2006-2007 Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAVIS-V1-2012 TRAVIS Λογισμικό Διαχείρισης Παραβάσεων Φωτοεπισήμανσης Το σύστημα διαχείρισης παραβάσεων φωτοεπισήμανσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ Περιεχόμενα Περιεχόμενα Γενικά... 3 Απαραίτητο λογισμικό... 3 Είσοδος στην πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης... 3 Πλοήγηση στην πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης... 5 Οργάνωση της περιοχής του μαθήματος... 8 Έξοδος από

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρμα e-μάθησης βασισμένη στο efront

Πλατφόρμα e-μάθησης βασισμένη στο efront ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Πλατφόρμα e-μάθησης βασισμένη στο efront Συντάκτης: Βασίλης Μπούγλας Επιμέλεια: Μαρίνα Παπαστεργίου efront Ερευνητικό Έργο: Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ. της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ. της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...2 2. Αρχική σελίδα, Εισαγωγή & Περιβάλλον Συστήματος...3 2.1. Αρχική σελίδα εισαγωγής...3 2.2. Εισαγωγή στην Πλατφόρμα Τηλε-κατάρτισης...4

Διαβάστε περισσότερα

«Αναβαθμισμένη υπηρεσία ασύγχρονης dτηλεκπαίδευσ ης ΠΣΔ:

«Αναβαθμισμένη υπηρεσία ασύγχρονης dτηλεκπαίδευσ ης ΠΣΔ: «Αναβαθμισμένη υπηρεσία ασύγχρονης dτηλεκπαίδευσ ης ΠΣΔ: http://e-learning.sch.gr/» Κάργα Σουλτάνα Κατσάνα Αικατερίνη Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Τηλεκπαίδευσης Η υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης του Πανελλήνιου

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών Firewalls. Χάρης Μανιφάβας

Δίκτυα Υπολογιστών Firewalls. Χάρης Μανιφάβας Δίκτυα Υπολογιστών Firewalls Χάρης Μανιφάβας 1 Επικοινωνία Βασίζεται στη μεταβίβαση μηνυμάτων (λόγω απουσίας διαμοιραζόμενης μνήμης) Απαιτείται συμφωνία φόρμας μηνυμάτων Πρότυπο Στόχος τυποποίησης = Συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήστη. Καλώς ήλθατε στο Ηλεκτρονικό Περιβάλλον Μάθησης. http://elearning.kekdiastasi.edu.gr/

Οδηγός Χρήστη. Καλώς ήλθατε στο Ηλεκτρονικό Περιβάλλον Μάθησης. http://elearning.kekdiastasi.edu.gr/ Οδηγός Χρήστη Καλώς ήλθατε στο Ηλεκτρονικό Περιβάλλον Μάθησης http://elearning.kekdiastasi.edu.gr/ Περιεχόµενα 1. ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 3 2. ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΣΑΣ 6 3. ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 9 4. ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Επιμελητή Δράσεων. (Υπηρεσία Ενημέρωσης για Εκπαιδευτικές και Πολιτισμικές Δράσεις)

Εγχειρίδιο Επιμελητή Δράσεων. (Υπηρεσία Ενημέρωσης για Εκπαιδευτικές και Πολιτισμικές Δράσεις) (Υπηρεσία Ενημέρωσης για Εκπαιδευτικές και Πολιτισμικές Δράσεις) Για το Έργο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή... 3 2 Τεχνικά Χαρακτηριστικά... 4 3 Περιβάλλον Εργασίας... 5 4 Σύνδεση / Αποσύνδεση Επιμελητή Δράσεων...

Διαβάστε περισσότερα

Τηλε-εργασία εργασία - Έννοια

Τηλε-εργασία εργασία - Έννοια Τηλε-εργασία Τηλε-εργασία εργασία - Έννοια Η τηλεπικοινωνιακή υποδομή αξιοποιείται στη παροχή υπηρεσιών στα πλαίσια εργασιακών δραστηριοτήτων από απόσταση Η τηλε-εργασία πραγματοποιείται : Είτε από το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Δημιουργία on-line Εκπαιδευτικού Παιχνιδιού Γνώσεων για Μαθητές Δημοτικού Εγχειριδίου

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Δημιουργία on-line Εκπαιδευτικού Παιχνιδιού Γνώσεων για Μαθητές Δημοτικού Εγχειριδίου ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Δημιουργία on-line Εκπαιδευτικού Παιχνιδιού Γνώσεων για Μαθητές Δημοτικού Εγχειριδίου ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ AM 04/2497 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΟΥΛΙΑΝΑΣ Θεσσαλονίκη 2014 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικά Επιτεύγµατα. Πλεονεκτήµατα. Ορισµός Κατανεµηµένου Συστήµατος. Μειονεκτήµατα. E-03: Λειτουργικά Συστήµατα ΙΙ 6. Εαρινό Εξάµηνο 2005-06

Τεχνολογικά Επιτεύγµατα. Πλεονεκτήµατα. Ορισµός Κατανεµηµένου Συστήµατος. Μειονεκτήµατα. E-03: Λειτουργικά Συστήµατα ΙΙ 6. Εαρινό Εξάµηνο 2005-06 Τεχνολογικά Επιτεύγµατα Ε-03: Λειτουργικά Συστήµατα ΙΙ Εαρινό Εξάµηνο 2005-06 Ανάπτυξη ισχυρών µικροεπεξεργαστών ηµιουργία τοπικών δικτύων υψηλών ταχυτήτων «Εισαγωγή στα Κατανεµηµένα Λειτουργικά Συστήµατα»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ E-AGIOGRAFIA

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ E-AGIOGRAFIA ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ E-AGIOGRAFIA Καλωσορίσατε στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης E-Agiografia, Η Media Suite έχει αναπτύξει το Ολοκληρωμένο Σύστημα Τηλεκατάρτισης (e-learning) με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Οµοσπονδία HEAL-Link. Παράρτηµα - 4. Εικονικός Οργανισµός Προέλευσης (VHO) Περιγραφή της υπηρεσίας. Πολιτική Εγγραφής

Οµοσπονδία HEAL-Link. Παράρτηµα - 4. Εικονικός Οργανισµός Προέλευσης (VHO) Περιγραφή της υπηρεσίας. Πολιτική Εγγραφής Οµοσπονδία HEAL-Link Ανώτατα Εκπαιδευτικά & Ερευνητικά Ιδρύµατα Παράρτηµα - 4 Εικονικός Οργανισµός Προέλευσης (VHO) Περιγραφή της υπηρεσίας Πολιτική Εγγραφής 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Συνηθίζεται να υπάρχουν αρκετοί

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Δίκτυα υπολογιστών (και το Διαδίκτυο) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών;

Διαβάστε περισσότερα

2007 δράσης 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 δράσης 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Εφαρµογή Μεθοδολογίας Υλοποίησης Η µεθοδολογία που χρησιµοποιήθηκε είναι η µεθοδολογία του ερευνητικού προγράµµατος Ο ΥΣΣΕΑΣ. Με βάση αυτό σχεδιάστηκαν τέσσερις τηλεδιασκέψεις. Τα στάδια υλοποίησης των

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός Οικολογικού ιαµεσολαβητή για την εποπτεία και διαχείριση δικτύου διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας

Σχεδιασµός Οικολογικού ιαµεσολαβητή για την εποπτεία και διαχείριση δικτύου διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας Σχεδιασµός Οικολογικού ιαµεσολαβητή για την εποπτεία και διαχείριση δικτύου διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας Σωτηρία ριβάλου Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μονάδα Εργονοµίας Συστήµατα διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Το σύστημα θα πρέπει να σχεδιαστεί με τρόπο που θα ικανοποιήσει τις απαιτήσεις του χρήστη εύκολα.

Το σύστημα θα πρέπει να σχεδιαστεί με τρόπο που θα ικανοποιήσει τις απαιτήσεις του χρήστη εύκολα. Έγγραφο απαιτήσεων 1 Περιγραφή Συστήματος Η online ιστοσελίδα και η αντίστοιχη έκδοση για κινητά τηλέφωνα έχει ως στόχο να υποστηρίξει και να ενισχύσει το User Experience (UX) των επισκεπτών του e-museum,

Διαβάστε περισσότερα

7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής. 7.11.2 Βασικές και Προηγµένες Υπηρεσίες ιαδικτύου. Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ

7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής. 7.11.2 Βασικές και Προηγµένες Υπηρεσίες ιαδικτύου. Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ 7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής 104. Αναφέρετε ονοµαστικά τις πιο χαρακτηριστικές εφαρµογές που υποστηρίζει η τεχνολογία TCP/IP οι οποίες είναι διαθέσιµες στο ιαδίκτυο 1. Ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ερωτηματολογίων ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ System Συμβουλευτική Α.Ε

Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ερωτηματολογίων ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ System Συμβουλευτική Α.Ε σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας 1 22 Λογισμικές εφαρμογές καταγραφής και αξιοποίησης πληροφοριών σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ερωτηματολογίων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες αξιοποίησης για τον Εκπαιδευτικό

Οδηγίες αξιοποίησης για τον Εκπαιδευτικό Ανάδοχοι Φορέας Υλοποίησης Έργο ΛΑΕΡΤΗΣ Λογισμικό Δικτύων Οδηγίες αξιοποίησης για τον Εκπαιδευτικό Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών Ανάδοχος φορέας: CONCEPTUM A.E. 1 Προσομοίωση

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Πολυμέσων. Ενότητα 17: Διανομή Πολυμέσων - Πρωτόκολλα πραγματικού χρόνου. Θρασύβουλος Γ. Τσιάτσος Τμήμα Πληροφορικής

Συστήματα Πολυμέσων. Ενότητα 17: Διανομή Πολυμέσων - Πρωτόκολλα πραγματικού χρόνου. Θρασύβουλος Γ. Τσιάτσος Τμήμα Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Συστήματα Πολυμέσων Ενότητα 17: Διανομή Πολυμέσων - Πρωτόκολλα πραγματικού χρόνου Θρασύβουλος Γ. Τσιάτσος Τμήμα Πληροφορικής Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες Πληροφορίες για τη χρήση της διαδικτυακής πλατφόρμας Moodle του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου

Χρήσιμες Πληροφορίες για τη χρήση της διαδικτυακής πλατφόρμας Moodle του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου Πρόγραμμα Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων και Νεοεισερχομένων Χρήσιμες Πληροφορίες για τη χρήση της διαδικτυακής πλατφόρμας Moodle του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου Σταυρούλα Βαλιαντή Λειτουργός Παιδαγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου

SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου 1. SGA Διαχείριση Πρωτοκόλλου... 2 1.1. Καινοτομία του προσφερόμενου προϊόντος... 2 1.2. Γενικές αρχές του προσφερόμενου συστήματος... 2 1.3. Ευκολία

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση του MOODLE από την οπτική γωνία του ιαχειριστή

Η χρήση του MOODLE από την οπτική γωνία του ιαχειριστή Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση Χρησιµοποιώντας το Εκπαιδευτικό Περιβάλλον του MOODLE. Open and Distance Learning Using MOODLE Learning Environment Αθανάσιος Ι. Μάργαρης, Ευθύµιος. Κότσιαλος Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Γ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Γ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Γ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Με την από 11 Φεβρουαρίου 2012 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ και λαμβάνοντας υπόψη το με Αρ. Πρωτ.: 2.34460/3.2339

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία Δραστηριοτήτων για Συγγραφή Μαθησιακών Ακολουθιών στο Περιβάλλον LAMS

Εργαλεία Δραστηριοτήτων για Συγγραφή Μαθησιακών Ακολουθιών στο Περιβάλλον LAMS Εργαλεία Δραστηριοτήτων για Συγγραφή Μαθησιακών Ακολουθιών στο Περιβάλλον LAMS Στο περιβάλλον Συγγραφής του LAMS υπάρχει μια πληθώρα εργαλείων δραστηριοτήτων τα οποία εμφανίζονται στο δεξιό τμήμα του παραθύρου

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Σχεδιαστής Ιστοσελίδων 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Γνωστό και ως Συνοπτική Ένας σχεδιαστής ιστοσελίδων κατασκευάζει και ενημερώνει ιστοσελίδες ως προς τη σχεδίαση και τη διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης του συστήµατος εκπαίδευσης από απόσταση «Εκπαίδευση χωρίς όρια» του Τ.Ε.Ι. Λάρισας. Γενικές Λειτουργίες

Εγχειρίδιο χρήσης του συστήµατος εκπαίδευσης από απόσταση «Εκπαίδευση χωρίς όρια» του Τ.Ε.Ι. Λάρισας. Γενικές Λειτουργίες Εγχειρίδιο χρήσης του συστήµατος εκπαίδευσης από απόσταση «Εκπαίδευση χωρίς όρια» του Τ.Ε.Ι. Λάρισας Γενικές Λειτουργίες Λάρισα 2005 Copyright Τ.Ε.Ι. Λάρισας Χρηµατοδότηση: ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ 1 Περιεχόµενα Εισαγωγή...3

Διαβάστε περισσότερα

Ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη

Ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη ΣΦΑΙΡΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Αχιλλέας Καμέας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο & Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών Ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη 2 1 Mobile devices / tablets 3 Μικρές, φορητές συσκευές

Διαβάστε περισσότερα