5. ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΕΣ ΧΩΡΙΚΕΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "5. ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΕΣ ΧΩΡΙΚΕΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ"

Transcript

1 5. ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΕΣ ΧΩΡΙΚΕΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 5.1 ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΟΥ & ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΟΥΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Η υπό εξέταση θέση εγκατάστασης βρίσκεται εκτός οποιασδήποτε προστατευόμενης περιοχής. Η πλησιέστερη περιοχή ενταγμένη στο Δίκτυο NATURA 2000 είναι η «GR : ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΚΡΟ ΚΡΗΤΗΣ: ΔΙΟΝΥΣΑΔΕΣ, ΕΛΑΣΑ ΚΑΙ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΣΙΔΕΡΟ (ΑΚΡΑ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ - ΒΑΪ - ΑΚΡΑ ΠΛΑΚΟΣ) ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ» σε ευθεία απόσταση περί τα 1,6km. Επίσης, σε ευθεία απόσταση περί τα 8,8km βορειοανατολικά βρίσκεται το Αισθητικό Δάσους του Βάι. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται συνοπτικά οι αποστάσεις (σε ευθεία γραμμή), της μελετούμενης δραστηριότητας από τα όρια των περιοχών ενδιαφέροντος. Τόπος GR : Βορειοανατολικό άκρο Κρήτης: Διονυσάδες, Ελάσα και Χερσόνησος Σίδερο και θαλάσσια ζώνη GR : Βορειοανατολικό άκρο Κρήτης Καταφύγιο Άγριας Ζωής: Πλάι Μαραζάκη Δήμου Ιτάνου Καταφύγιο Άγριας Ζωής: Ρούσσα Εκκλησιά Δήμου Σητείας Αισθητικό Δάσος: Βάι Απόσταση από δραστηριότητα 1,6 χλμ. βόρεια - βορειοανατολικά 1,8 χλμ. βόρεια - βορειοανατολικά 2,1 χλμ. βορειοανατολικά 2,8 χλμ. νοτιοδυτικά 8,8χλμ. βορειοανατολικά Πλησίον της εξεταζόμενης θέσης δεν εντοπίζεται κάποιος από τους προστατευόμενους υγροτόπους βάση του ΦΕΚ ΑΑΠ 229/ ΧΥΤΑ Σητείας (υφιστάμενο & επέκταση) Σχήμα 5-1: Χάρτης προστατευόμενων περιοχών σε σχέση με τη θέση του υφιστάμενου ΧΥΤΑ Σητείας και της επέκτασης αυτού Κεφάλαιο 5 / Σελ. 1

2 Σύμφωνα με το Corine Land Cover 2000 σε ακτίνα 1,0km από τα όρια του γηπέδου του ΧΥΤΑ Σητείας (υφιστάμενο γήπεδο & επέκταση) η κάλυψη του εδάφους παρουσιάζεται αναλυτικά στον ακόλουθο πίνακα: Κάλυψη γης κατά το Corine Land Cover 2000 σε ακτίνα 1,0km από τα όρια του γηπέδου του ΧΥΤΑ Σητείας και της επέκτασης αυτού Τύπος Κάλυψης Γης Έκταση (ha) Ποσοστό (%) Γη που καλύπτεται κυρίως από τη γεωργία με σημαντικές εκτάσεις φυσικής βλάστησης 61,9 11,9 Σκληροφυλλική βλάστηση 312,6 59,8 Φυσικοί βοσκότοποι 147,9 28,3 Η περιοχή ανάπτυξης των προτεινόμενων έργων βρίσκεται εκτός ορίων οικισμού καθώς και οποιασδήποτε άλλης θεσμοθετημένης χρήσης γης. Στην γύρω περιοχή (σε ακτίνα 1km) δεν υπάρχουν Ζ.Ο.Ε, καθώς και οποιαδήποτε άλλη ζώνη χωροταξικής ανάπτυξης. Το πλησιέστερο σημείο έντονης δραστηριότητας είναι ο κόλπος του Αναλούκα σε απόσταση 2 Km απ όπου διέρχεται ο επαρχιακός δρόμος Σητεία Παλαίκαστρο. Στην περιοχή αυτή έχει ιδρυθεί ιδιωτικός οικισμός (μετά την έγκριση χωροθέτησης του υφιστάμενου ΧΥΤΑ). Αντίθετα η χωροθέτηση των προτεινόμενων έργων διαχείρισης απορριμμάτων πρόκειται να πραγματοποιηθεί εντός των ορίων του γηπέδου επέκτασης του υφιστάμενου ΧΥΤΑ Σητείας. Ειδικότερα, οι αποστάσεις των πλησιέστερων οικισμών της εξυπηρετούμενης περιοχής (απόσταση <10Km) από τον υποψήφιο χώρο, παρουσιάζονται αναλυτικά στον ακόλουθο πίνακα 1 : Οικισμός Απόσταση (km) Οικισμός Απόσταση (km) Αγία Φωτιά 4,6 Ρούσα Εκκλησιά 5,1 Ξηρόλιμνη 3,8 Μητάτο 4,9 Χώνος 5,9 Βρυσίδιον 5,5 Καρύδιον 7,2 Σίτανος 9,1 Σταυρωμένος 8,5 Αδραβάστοι 7,3 Λαγκάδα 5,5 Κελάρια 6,3 Αζοκέραμος 8,3 Ζάκρος 9,3 Χοχλακιές 6,8 Παλαιόκαστρο 5,0 Πισκοκέφαλο 9,2 Σητεία 9,0 Επιπρόσθετα ισχύουν τα εξής: χώρος δεν βρίσκεται πλησίον κάποιας οργανωμένης περιοχής βιομηχανικής / βιοτεχνικής δραστηριότητας. Διάσπαρτες βιοτεχνικές εγκαταστάσεις αναπτύσσονται κατά μήκος των επαρχιακών οδών και πλησίον των οικιστικών συνόλων. Η πλησιέστερη στο χώρο βιοτεχνική δραστηριότητας (πιθανότατα κτηνοτροφικής φύσεως) εντοπίζεται σε απόσταση περί τα 1,3km βορειοδυτικά του χώρου. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι σε ευθεία απόσταση 2,9km περίπου ανατολικά της θέσης δραστηριοποιείται λατομείο αδρανών υλικών, καθώς επίσης και σε ευθεία απόσταση περί τα 1,5km βορειοδυτικά της θέσης συναντάται το Λατομείο «Πετράκη» 1 Οι αποστάσεις υπολογίσθηκαν με χρήση ARC GIS και υπολογίσθηκαν από τα κέντρα των οικισμών Κεφάλαιο 5 / Σελ. 2

3 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ του έργου με τίτλο: Στη γύρω περιοχή δεν παρατηρούνται αεροδρόμια. Το αεροδρόμια της Σητείας βρίσκεται σε ευθεία απόσταση μεγαλύτερη των 9,0km. Στην άμεση περιοχή της εξεταζόμενης θέσης δεν υπάρχουν στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Η πλησιέστερη στρατιωτική εγκατάσταση βρίσκεται σε ευθεία απόσταση περί τα 14,0km και είναι η Ναυτική Βάση στο βορειοανατολικό άκρο του Δήμου Ιτάνου. Περιοχές αρχαιολογικού και τουριστικού ενδιαφέροντος δεν γειτνιάζουν με την υπό εξέταση θέση. Ο πλησιέστερος αρχαιολογικός χώρος βρίσκεται σε ευθεία απόσταση περί τα 0,8km νότια του χώρου σε λοφώδες ύψωμα και είναι εκείνος του Μοδιού (ΦΕΚ 292/ΑΑΠ/ ). Νότιο νοτιοανατολικό άκρο γηπέδου ΧΥΤΑ Σητείας (υφιστάμενο & επέκταση) Σχήμα 5-2: Χάρτης οριοθέτησης αρχαιολογικού χώρου «Μόδι» σε σχέση με τη θέση του υφιστάμενου ΧΥΤΑ Σητείας και της επέκτασης αυτού Τέλος, η υπό εξέταση θέση εγκατάστασης των έργων διαχείρισης και τελικής διάθεσης απορριμμάτων, λόγω της γειτνίασης της με τον υφιστάμενο ΧΥΤΑ Σητείας καλύπτεται πλήρως από τα δίκτυα των οργανισμών κοινής ωφέλειας με αποτέλεσμα η μεταφορά αυτών να κρίνεται από μικρή έως και αμελητέα. Κεφάλαιο 5 / Σελ. 3

4 5.2 ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΕΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Βασικές χωροταξικές κατευθύνσεις (Γενικού, Ειδικού & Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου) Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού & Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Κρήτης Το Πρότυπο Χωρικής Ανάπτυξης που προβλέπεται στο εγκεκριμένο Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης (ΦΕΚ 1486 Β/ ) προκύπτει ως συνισταμένη των αναπτυξιακών επιλογών και των δράσεων όλων των τελεστών που συμμετέχουν στις οικονομικές και κοινωνικές διαδικασίες, καθώς και των αρχών που υιοθετούνται από το Σχέδιο Ανάπτυξης του Κοινοτικού Χώρου (ΣΑΚΧ). Καθοριστικό στοιχείο για το πρότυπο αυτό αποτελεί η οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της Περιφέρειας, ώστε να περιοριστούν οι περιφερειακές ανισότητες σε επίπεδο χώρας και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των κατοίκων της Περιφέρειας, να διασφαλιστεί η προστασία της φυσικής και πολιτιστικής της κληρονομιάς και να επιταχυνθεί, κατά το δυνατόν, ο μετασχηματισμός της Περιφέρειας σε περιοχή έλξης προς εγκατάσταση σ αυτή επιχειρήσεων. Ειδικότερα, το πρότυπο χωρικής ανάπτυξης της Περιφέρειας θα πρέπει να υποστηρίζει και να αξιοποιεί τα συγκριτικά πλεονεκτήματά της και τις ευκαιρίες αντίστοιχα, ώστε να αναδεικνύονται νέες μορφές ανάπτυξης, με δράσεις και πρωτοβουλίες που κατευθύνονται προς: την ανάδειξη και αναβάθμιση του ρόλου της Κρήτης με την ανάπτυξη λειτουργιών 'κέντρου' στη ΝΑ Μεσόγειο καθώς και 'κόμβο' διεθνούς σημασίας αξόνων με κατεύθυνση Ανατολή - Δύση και Βορρά - Νότο στους τομείς της οικονομίας, του πολιτισμού και των επικοινωνιών την ανάπτυξη συνεργασιών με χώρες της ευρύτερης περιοχής της μεσογειακής λεκάνης και ειδικότερα με την Κύπρο, τη Μέση Ανατολή και τη Βόρειο Αφρική τη συνδυασμένη ανάδειξη των τομέων του Πολιτισμού και της προστασίας του Φυσικού Περιβάλλοντος, προσδίδοντας έμφαση στην πολυπολιτισμικότητα της Κρήτης, με τη δημιουργία δικτύων ολοκληρωμένων και πολλαπλών παρελθόντων αρχαιολογικών πάρκων - χώρων, καθώς και διεθνών εστιών πολιτιστικής παραγωγής (επιστημονική γνώση, σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία), με παράλληλες εφαρμογές νέων τεχνολογιών, την αναβάθμιση του ρόλου των Πόλεων της Κρήτης και την εξειδίκευση του διαπεριφερειακού και ενδοπεριφερειακού ρόλου τους, με παράλληλη δημιουργία ή και ενίσχυση υφισταμένων δικτύων συνεργασίας, με Πόλεις των γειτονικών Χωρών, που συνδέονται με τους επιλεγμένους αναπτυξιακούς άξονες, την ενίσχυση των μικρότερων αστικών κέντρων, που οργανώνουν τις νέες αναπτυξιακές ενότητες και υποενότητες, με αναβάθμιση του ρόλου τους και βελτίωση των υποδομών τους, την τόνωση της λειτουργίας των ορεινών και ημιορεινών χώρων και την ανάσχεση των φαινομένων μετακίνησης του πληθυσμού προς τις παράκτιες ζώνες, με συνδυασμένες δράσεις και με κατάλληλο σχεδιασμό των εσωτερικών δικτύων μεταφορών και του συστήματος συγκοινωνιών, τη διατύπωση συνολικής στρατηγικής για τη βιώσιμη ανάπτυξη, με έμφαση στην ανάπτυξη των δύο συνεργαζόμενων τομέων του Τουρισμού και της Γεωργίας, με την αξιοποίηση των τοπικών Κεφάλαιο 5 / Σελ. 4

5 συγκριτικών πλεονεκτημάτων και με κατάλληλα μέτρα χωροταξικής και περιβαλλοντικής πολιτικής, ανεξάρτητα από εξελίξεις στον ευρύτερο διεθνή χώρο και τις ρυθμίσεις στον τομέα των πολιτικών ανταγωνισμού, όπως αυτές θα διαμορφωθούν την ενθάρρυνση της παραγωγής γεωργοπεριβαλλοντικών προϊόντων και ενίσχυση της μεταποιητικής δραστηριότητας σε προϊόντα του πρωτογενή τομέα (με τη μέθοδο των αυξημένων δημοσιονομικών μέτρων), με στόχο να αυξάνεται η προστιθέμενη αξία των προϊόντων και με κατεύθυνση την ποιότητα, σταθερότητα, τυποποίηση, εκμετάλλευση του θεσμού της ονομασίας προέλευσης και την επιθετική πολιτική προώθησής τους με αποτελεσματικά δίκτυα διανομών, στο εσωτερικό και στο εξωτερικό τη στήριξη της παραγωγής «μεταποιητικών» προϊόντων ιδιαίτερα αυτών υψηλής τεχνολογίας και μικρού όγκου και βάρους (βιοτεχνολογία, πληροφορική), με τη βοήθεια της ερευνητικής δραστηριότητας των Ιδρυμάτων της Κρήτης και άλλων που είναι εγκατεστημένα στην επιλεγμένη περιοχή των αξόνων συνεργασίας και με τη θέσπιση ελκυστικών οικονομικών κινήτρων με στόχο: α) τη προσέλκυση νέων επενδύσεων και β) τη στήριξη και ενδυνάμωση των υφιστάμενων την προώθηση επιχειρήσεων, με υποδομές και υπηρεσίες οι οποίες έχουν στενούς δεσμούς με τον τόπο, δηλαδή με δραστηριότητες που στηρίζονται στους ενδογενείς πόρους, με στόχο να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας και την αντιμετώπιση των οξυμένων προβλημάτων στους κρίσιμους τομείς της αξιόπιστης κάλυψης της ηλεκτρικής ισχύος κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού παραγωγής ενέργειας και της διαχείρισης του υδάτινου δυναμικού, με ενίσχυση των τοπικών δυνατοτήτων, λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τις χωροταξικές και περιβαλλοντικές παραμέτρους. Επισημαίνεται ότι ιδιαίτερα στις ΑΠΕ και τις τεχνολογίες που αναπτύσσονται γύρω από αυτές η Κρήτη θα μπορούσε να αποτελέσει κέντρο ανάπτυξης επιδεικτικών πιλοτικών και παραγωγικών εφαρμογών και μεταφοράς τεχνολογίας στις γύρω περιοχές Την οργάνωση των αστικών κέντρων και γενικά του οικιστικού δικτύου να υποδεχθούν πληθυσμό - στόχο περίπου κατοίκων για το έτος 2015 Το πρότυπο χωρικής ανάπτυξης της περιφέρειας, απεικονίζεται σχηματικά στο ακόλουθο σχήμα. Κεφάλαιο 5 / Σελ. 5

6 Σχήμα 5-3: Πρότυπο Χωρικής Οργάνωσης περιφέρειας Ειδικότερα, τα προτεινόμενα έργα βρίσκονται σε πλήρη συμφωνία με τα όσα ορίζει το ΠΠΧΣΑ Περιφέρειας Κρήτης (βλέπε Άρθρο 3, Εδάφιο Γ Υποδομές περιβάλλοντος (υγρά και στερεά απόβλητα)). Συγκεκριμένα, στο εν λόγω εδάφιο μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι: «από όλες τις έως σήμερα «τεχνικές λύσεις», οι οποίες έχουν διερευνηθεί, η προσφορότερη για το περιβάλλον, που μπορεί να συνδυασθεί και με σταδιακή διαλογή στην πηγή και ανακύκλωση, είναι η δημιουργία μεγάλων βιομηχανικών μονάδων, οι οποίες είναι μεν δαπανηρές, αλλά επιλύουν οριστικά και επιτυχώς το πρόβλημα τόσο για τα αστικά στερεά απόβλητα, όσο και για τα λοιπά πάσης φύσεως απορρίμματα.» Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης 2 Σύμφωνα με το Γενικό Χωροταξικό Πλαίσιο της χώρας δεν απορρέουν για την εξεταζόμενη περιοχή ειδικές χωροταξικές κατευθύνσεις. Ειδικό Χωροταξικό για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 3 Βάση των όσων ορίζει το Ειδικό Χωροταξικό για τις ΑΠΕ για την Κρήτη ισχύουν τα ακόλουθα: Χωροθέτηση αιολικών εγκαταστάσεων: για τη χωροθέτηση αιολικών εγκαταστάσεων στην Κρήτη πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα εξής ειδικά κριτήρια: 1. Το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό κάλυψης εδαφών σε επίπεδο πρωτοβάθμιου Ο.Τ.Α. δεν 2 Απόφαση Υπ Αριθμ. 6876/4871 (ΦΕΚ 128/Α/ ) «Έγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης» 3 Υπ. Αριθμ. ΚΥΑ περί «Έγκριση Εδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού & Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Αυτού», ΦΕΚ 2664/Β/ Κεφάλαιο 5 / Σελ. 6

7 μπορεί να υπερβαίνει το 4% ανά ΟΤΑ δηλαδή 0,53 τυπικές ανεμογεννήτριες / 1000 στρέμματα. 2. Κριτήρια ένταξης των αιολικών εγκαταστάσεων στο τοπίο: Εφαρμόζονται οι κανόνες τοπίου που ορίζονται στο Παράρτημα IV της απόφασης ΦΕΚ 2464/2008. Χωροθέτηση Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων (Μ.ΥΗ.Ε.): με βάση τις εκτιμήσεις για το υδροηλεκτρικό δυναμικό της χώρας ανά υδατικό διαμέρισμα, η Περιφέρεια Κρήτης δεν περιλαμβάνεται στις περιοχές οι οποίες παρουσιάζουν μεγάλη πυκνότητα εκμεταλλεύσιμου δυναμικού. Χωροθέτηση λοιπών εγκαταστάσεων παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ: άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που ενέχουν κάποια επίπεδα εκμεταλλευσιμότητας, είναι η ηλιακή ενέργεια, η βιομάζα και το βιοαέριο. Στο χωροταξικό δεν εντοπίζεται αναφορά σε συγκεκριμένες ζώνες για την περιοχή που εξετάζεται. Σύμφωνα με το Ειδικό Χωροταξικό για τις ΑΠΕ δεν απορρέουν για την εξεταζόμενη περιοχή ειδικές χωροταξικές κατευθύνσεις. Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για την Βιομηχανία 4 Το Ειδικό Πλαίσιο στοχεύει στην ενίσχυση της συγκέντρωσης των βιομηχανικών μονάδων σε οργανωμένους υποδοχείς με στόχο την προώθηση της περιφερειακής ανάπτυξης και την προστασία του περιβάλλοντος. Οι κατευθύνσεις όπως απορρέουν από Παράρτημα της τελικής ΚΥΑ για την ευρύτερη περιοχή αναφοράς, δηλαδή το σύνολο της Π.Ε. Λασιθίου είναι: Γενική προτεραιότητα άσκησης χωρικής πολιτικής για τη μεταποίηση: Πολύ χαμηλή (0,5 ) Κλαδικές προτεραιότητες: Από κλαδική άποψη, μεγαλύτερα περιθώρια βιωσιμότητας έχουν οι κλάδοι που αφορούν τη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων, και οι χωρικές πολιτικές πρέπει να τους στηρίξουν Χωροταξικό πρότυπο της βιομηχανίας: Η χωρική διάρθρωση της πολύ περιορισμένης μεταποίησης χαρακτηρίζεται από μεμονωμένες εστίες που δεν συγκροτούν κάποια ευρύτερη ζώνη. Δεν υπάρχουν εντοπισμένα συγκριτικά πλεονεκτήματα που θα επέτρεπαν κάποια συγκεκριμένη στρατηγική για τη χωρική κατανομή της βιομηχανίας Οργανωμένη χωροθέτηση της βιομηχανίας: Η βελτίωση της ελκυστικότητας του από το 2003 ΒΙΟ.ΠΑ. είναι αναγκαία. Χρήσεις γης και σχέση με άλλες δραστηριότητες: Ο τουρισμός, και σε ορισμένες περιοχές ο ποιοτικός, αποτελούν την προτεραιότητα ανάπτυξης της Π.Ε., με δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης στο βόρειο τμήμα του και επιτάχυνσης της ανάπτυξης στο δυτικό και νότιο τμήμα. Η βιομηχανία δεν προκαλεί, με βάση τα μεγέθη και το χαρακτήρα της, ιδιαίτερες συγκρούσεις χρήσεων γης, αλλά στο σύνολο σχεδόν του παράκτιου χώρου επιβάλλεται λεπτομερής σχεδιασμός χρήσεων γης. 4 ΦΕΚ 151 ΑΑΠ/ : «Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για την Βιομηχανία. και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού» Κεφάλαιο 5 / Σελ. 7

8 Σχήμα 5-4: Εθνικό Πρότυπο Χωροταξικής Οργάνωσης της Βιομηχανίας Σύμφωνα με το Ειδικό Χωροταξικό για την Βιομηχανία δεν απορρέουν για την εξυπηρετούμενη περιοχή ειδικές χωροταξικές κατευθύνσεις. Νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό 5 Με βάση το Νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό στην Π.Ε. Λασιθίου διακρίνονται κυρίως στα παράλια, τόσο τουριστικά αναπτυγμένες όσο και τουριστικά αναπτυσσόμενες περιοχές. Το παραλιακό μέτωπο της ευρύτερης περιοχής μελέτης εντάσσεται στην Κατηγορία Α: Αναπτυγμένες και αναπτυσσόμενες τουριστικά περιοχές και ειδικότερα, στην υποκατηγορία Α2: Αναπτυσσόμενες τουριστικά περιοχές. Στην κατηγορία αυτή υπάγονται περιοχές, οι οποίες έχουν αποκτήσει ή εμφανίζουν σταδιακά σημαντική δυναμική τουριστικής ανάπτυξης και προορίζονται κατά προτεραιότητα έναντι των άλλων τουριστικών δραστηριοτήτων για ολοκληρωμένες και οργανωμένες τουριστικές παρεμβάσεις με αναπτυξιακό χαρακτήρα. Ειδικότερα, τόσο η θέση χωρθέτησης των έργων (ΧΥΤΑ Σητείας), όσο και η άμεση περιοχή αυτής δεν ανηκουν εντός κάποιας από τις περιοχές τουριστικής ανάπτυξης, όπως αυτές ορίζοναι από το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό. 5 Πηγή: ΦΕΚ 3155/2013, ΦΕΚ 3156/2013, ΚΥΑ Τροποποίηση, 2841&language=el-GR Κεφάλαιο 5 / Σελ. 8

9 Σχήμα 5-5: Χάρτης βασικών κατευθύνσεων χωρικής οργάνωσης του τουρισμού βάση του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό (Δεκέμβριος 2013) Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια (Γ.Π.Σ.) ΣΧΟΟΑΠ Λοιπές ρυθμίσεις Για το σύνολο των Δημοτικών Ενοτήτων που απαρτίζουν την 12 η Δ.Ε. Περιφέρειας Κρήτης έχουν εγκριθεί ΓΠΣ ή/και ΣΧΟΟΑΠ που διαλαμβάνουν αναλυτικά τα σχετικά με την ανάπτυξη και την ένταξη αυτών στο πλαίσιο του εθνικού και περιφερειακού προγραμματισμού, όχι μόνο για τις ανάγκες της πολεοδομικής πολιτικής αλλά και της οικονομικής ανάπτυξης. Ειδικότερα ισχύον τα ακόλουθα: 1) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΗΤΕΙΑΣ Απόφαση 4420/2007 του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Κρήτης (ΦΕΚ 477/ΑΑΠ/ ), «Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Σητείας Ν. Λασιθίου» Τροποποιήσεις: ΦΕΚ 268/ΑΑΠ/ Κεφάλαιο 5 / Σελ. 9

10 Σχήμα 5-6: Χάρτης Π.2 «Χρήσεις Γης και Προστασία Περιβάλλοντος» - ΓΠΣ Δ.Ε. Σητείας 2) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΗΣ Απόφαση 7244/2009 του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Κρήτης (ΦΕΚ 539/ΑΑΠ/ ) «Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης Δήμου Λεύκης Ν. Λασιθίου» Σχήμα 5-7: Χάρτης Π.2 «Χρήσεις Γης και Προστασία Περιβάλλοντος» - ΣΧΟΟΑΠ Δ.Ε. Λεύκης Κεφάλαιο 5 / Σελ. 10

11 3) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ Απόφαση 3241/2012 του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (ΦΕΚ 363/ΑΑΠ/ ) «Έγκριση Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) πρώην Δήμου Μακρύ Γιαλού, σήμερα Δ.Ε. Δ. Ιεράπετρας και Δ. Σητείας ΠΕ Λασιθίου» Σχήμα 5-8: Χάρτης Π.2 «Χρήσεις Γης και Προστασία Περιβάλλοντος» - ΣΧΟΟΑΠ Δ.Ε. Μακρύ Γιαλού 4) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Απόφαση 4852/2009 του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης (ΦΕΚ 530/ΑΑΠ/ ) «Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Γ.Π.Σ. (πρώην ΣΧΟΟΑΠ) Δ. Ιεράπετρας Ν. Λασιθίου» Σχήμα 5-9: Χάρτης Π.2 «Χρήσεις Γης και Προστασία Περιβάλλοντος» - Γ.Π.Σ. (πρώην ΣΧΟΟΑΠ) Δ.Ε. Ιεράπετρας Κεφάλαιο 5 / Σελ. 11

12 5) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΤΑΝΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ του έργου με τίτλο: Απόφαση 6995/2009 του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Κρήτης ΦΕΚ 498/ΑΑΠ/ «Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) Δήμου Ιτάνου Ν. Λασιθίου» Τροποποιήσεις: ΦΕΚ156/ΑΑΠ/ , ΦΕΚ63/ΑΑΠ/ , ΦΕΚ330/ΑΑΠ/ και ΦΕΚ94/ΑΑΠ/ Πιο συγκεκριμένα, για τη Δ.Ε. Ιτάνου, εντός της οποίας λειτουργεί ο υφιστάμενος ΧΥΤΑ Σητείας και προτείνεται η εγκατάσταση των εξεταζόμενων δραστηριοτήτων, η οργάνωση των χρήσεων γης και της προστασίας του περιβάλλοντος μέσω της θεσμοθέτησης ζωνών/περιοχών, καθορίζοντας με τον τρόπο αυτό περιορισμούς και της χρήσεις γης για το σύνολο της εδαφικής της επικράτειας, έχει ως εξής: Π.1. Περιοχές Ειδικής Προστασίας (Π.Ε.Π.) και Ειδική Ζώνη Ήπιας Βιώσιμης Ανάπτυξης Α. ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΚΤΥΟΥ «ΦΥΣΗ 2000» Β. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΠΕΠ) Για τις Ζώνες Ι και ΙΙ, που βρίσκονται εντός της περιοχής δικτύου «Φύση 2000» (GR ) ισχύει καθεστώς ειδικής προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν. 1650/1986. Ζώνη Ι Περιοχή Απόλυτης Προστασίας της Φύσης (Π Ι) Περιλαμβάνει το Αισθητικό Δάσος Βαϊ, την παραλιακή ζώνη και τις νησίδες Ελάσα και Γράντες. Ζώνη ΙΙ Περιοχή Προστασίας της Φύσης (Π ΙΙ), όπου απαρτίζεται από 2 υποπεριοχές (Υποπεριοχή lιa & Υποπεριοχή lιb) και περιλαμβάνει ολόκληρη την υδρολογική λεκάνη που τροφοδοτεί τα ρέματα που εκβάλλουν στην παραλία του Βάι, στην παραλία του αρχαιολογικού χώρου Ερημούπολης και στην παραλία «Ψιλή Άμμος». Γ. ΕΙΔΙΚΗ ΖΩΝΗ ΗΠΙΑΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Π ΙΙΙ) Περιλαμβάνει όλο το χερσαίο τμήμα του ακρωτηρίου, περικλείει δε, υφιστάμενες ανθρώπινες δραστηριότητες (οικισμούς, καλλιέργειες, αιολικά πάρκα, κ.λπ.). Δεν περιλαμβάνει τις εκτάσεις που οριοθετούνται ως Ζώνη Ι και Ζώνη ΙΙ, και τα εγκεκριμένα όρια των οικισμών. Καταλαμβάνει έκταση στρεμμάτων. Δ. ΖΩΝΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΠΙΟΥ (Π.2.4.2) o Σπήλαια, όπου για την προστασία των σπηλαίων καθορίζεται ζώνη προστασίας με ακτίνα 200μ. από την είσοδο του σπηλαίου. Σπήλαιο Πελεκητά ή Συκιάς Σπήλιος. Βρίσκεται Β-ΒΑ του οικισμού Κάτω Ζάκρος. Σπήλαιο Περιστεράς. Βρίσκεται περίπου 2,3km ανατολικά του χωριού Καρύδι, στη θέση Κάτω Πλατύβολο ή Περιστεράς Σπήλαιο Κατωφύγι, κοντά στο σπήλαιο Περιστεράς Σπήλαιο «Βορεινό» νοτίως των Κουρουμών Σπήλαιο «Αδιάβατο» νοτίως των Κουρουμών o Φαράγγια, όπου για την προστασία των φαραγγιών καθορίζονται ζώνες προστασίας όπως σημειώνονται στο χάρτη Π2 Φαράγγι Κάτω Ζάκρου: Ξεκινάει από τον οικισμό της Άνω Ζάκρου και εκτείνεται μέχρι την παραλία της Κάτω Ζάκρου Κεφάλαιο 5 / Σελ. 12

13 Φαράγγι Χοχλακιών: Ξεκινάει από τον οικισμό Χοχλακιές και καταλήγει στην παραλία Καρούμες Φαράγγι Κατασαρά ανατολικά του Παλαίκαστρου έως τη χερσόνησο Κάβο Πλάκο Μαζά φαράγγι μεταξύ των οικισμών Αδραβάστοι και Κελλάρια έως το Βρυσίδι Φαράγγι βόρεια της Ζάκρου από τον επαρχιακό δρόμο με κατεύθυνση ΒΔ o Παραλιακή ζώνη προστασίας τοπίου, όπου ορίζεται η ζώνη μεταξύ αρχαιολογικού χώρου Ζάκρου και αρχαιολογικού χώρου Καρούμες Χοχλακιές από απόσταση 100m δυτικά του Ε4 μέχρι την Ζώνη προστασίας ακτών ανατολικά Ε. ΑΚΤΕΣ (Π.2.4.5) ΣΤ. ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΑ (Π.2.4.6) Καθορίζεται ζώνη προστασίας πλάτους 20m εκατέρωθεν της κοίτης σε όλα τα υδατορέματα που προσδιορίζονται στους χάρτες Π.2. και Π.3. του ΦΕκ για την προστασία των παρόχθιων οικοσυστημάτων και την αποφυγή των πλημμυρικών φαινομένων Ζ. ΥΓΡΟΤΟΠΟΙ (Π.2.4.7) (Π.2.4.8) Καθορίζονται ζώνες προστασίας στους οριοθετημένους υγρότοπους (Π.2.4.7) όπως σημειώνονται στο χάρτη Π2 του ΦΕΚ. Φοινικόδασος Βάϊ Κουρεμένος Χιόνα Έλος Καρουμών εκβολή ρέματος Κάτω Ζάκρου εκβολή ρέματος στον όρμο «Μαριδάτη». Στο μη οριοθετημένο υγρότοπο που βρίσκεται στην εκβολή του ρέματος στον όρμο «Μαριδάτη» (Π.2.4.8) καθορίζεται ζώνη προστασίας ακτίνας 150 μ. και κέντρο το σημείο εκβολής του ρέματος στην θάλασσα. Η. ΚΑΤΑΦΥΓΙΑ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ (Π.2.5.1) «Πλάϊ Μαραζάκη» συνολικού εμβαδού 1320 στρεμμάτων (Αρ. απόφ. 1110/ ΓΓΠΚ) «Ζάκρος» συνολικού εμβαδού στρεμμάτων (αρ. απόφ. 2400/ ΓΓΠΚ) Θ. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ (Π.2.5.2) ΖΩΝΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ (ΠΕΠΔ) Α. ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ (ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΙ ΖΑΚΡΟΥ) (Π.2.4.1) Οι περιοχές στις οποίες υπάρχουν αρδευτικά δίκτυα χαρακτηρίζονται ως προτεραιότητας Β. ΖΩΝΕΣ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ (Π.2.6.) Γ. ΖΩΝΕΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΕΡΠΟ (Π.2.3 ) Καθορίζεται περιοχή κατάλληλη για ανάπτυξη μέσω του μηχανισμού ΠΕΡΠΟ, η ζώνη, εκτός των ορίων της περιοχής του δικτύου NATURA, με όρια προς Βορρά τη ζώνη προστασίας τοπίου στο ζώνη του αρχαιολογικού χώρου Καρούμες Χοχλακιές, Κεφάλαιο 5 / Σελ. 13

14 ανατολικά τη θάλασσα και δυτικά εκτείνεται σε απόσταση 1500m 1800m από τη θάλασσα. Το συνολικό εμβαδόν της ζώνης είναι στρέμματα. Περιοχές οικιστικής ανάπτυξης: υφιστάμενες οικιστικές περιοχές (με σχέδιο πόλης υπό έγκριση, εντός οριοθετημένου οικισμού), περιοχές επέκτασης των οικισμών, αναπλάσεις. Σχήμα 5-10: Χάρτης Π.2 «Χρήσεις Γης και Προστασία Περιβάλλοντος» - ΣΧΟΟΑΠ Δ.Ε. Ιτάνου Κεφάλαιο 5 / Σελ. 14

15 Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι η περιοχή ανάπτυξης του ΧΥΤΑ Σητείας και της εγκεκριμένης επέκτασης αυτού, εντός της οποίας και προτείνεται να χωροθετηθούν οι εξεταζόμενες στην παρούσα ΜΠΕ δραστηριότητες εντοπίζεται εντός «Ζώνης εκτός Σχεδίου (Π.2.6.)». Στις περιοχές αυτές, δηλαδή εκτός των περιοχών NATURA, εκτός ορίων οικισμών και εκτός ειδικών ζωνών προστασίας καθορίζονται οι ακόλουθοι περιορισμοί: Δεν επιτρέπονται βιομηχανικές βιοτεχνικές εγκαταστάσεις υψηλής όχλησης. Από τον περιορισμό αυτό εξαιρούνται οι εγκαταστάσεις ΑΠΕ Ειδικά για τις τουριστικές εγκαταστάσεις διαμονής (καταλύματα) η δόμηση προτείνεται να είναι συμβατή με την έννοια «ήπια τουριστική ανάπτυξη» για την ανατολική ακτή της Κρήτης σύμφωνα με το εγκεκριμένο ΠΠΧΣ (Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού) της Περιφέρειας Κρήτης. Βασικό στοιχείο της έννοιας αυτής είναι ο καθορισμός συντελεστή δόμησης μικρότερου από το 1/2 αυτού που προβλέπουν οι αντίστοιχες διατάξεις για την εκτός σχεδίου δόμηση των τουριστικών εγκαταστάσεων. Η ανατολική ακτή περιλαμβάνει ζώνη πλάτους 2 χιλιομέτρων από την θάλασσα στο ανατολικό τμήμα του Δήμου Ιτάνου, εκτός των θεσμοθετημένων περιοχών NATURA στις οποίες η ήπια τουριστική ανάπτυξη προτείνεται για το σύνολο της έκτασής των. Το εγκαταλελειμμένο στρατόπεδο που ευρίσκεται βόρεια του Χώνου με τα υπάρχοντα εγκαταλελειμμένα κτίσματα προτείνεται μετά από τις απαιτούμενες παρεμβάσεις να χρησιμοποιηθεί σαν καταφύγιο φυσιολατρικών συλλόγων, σαν σταθμός συγκέντρωσης ορειβατικών συλλόγων, γεωλόγων, σπηλαιολόγων, κ.α. Οι υφιστάμενες ειδικές χρήσεις που δεν προσδιορίζονται ως αυτοτελείς ζώνες προστασίας (π.χ. περιοχή ανεμογεννητριών) ακολουθούν τους όρους και περιορισμούς των χρήσεων της ζώνης που τις περιβάλλει. Κεφάλαιο 5 / Σελ. 15

16 Θέση υφιστάμενου ΧΥΤΑ Σητείας & προτεινόμενων δραστηριοτήτων Σχήμα 5-11: Απόσπασμα του Χάρτης Π.2 «Χρήσεις Γης και Προστασία Περιβάλλοντος» - ΣΧΟΟΑΠ Δ.Ε. Ιτάνου, όπου διαφαίνεται η Ζώνη εντός της οποίας είναι χωροθετημένος ο ΧΥΤΑ Σητείας Ειδικά Σχέδια Διαχείρισης Σύμφωνα με την Αναθεώρηση Επικαιροποίηση του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κρήτης (ΠΕ.Σ.Δ.Α.Κ.) η διαχείριση των απορριμμάτων της περιφέρειας διαρθρώνεται σε 2 στάδια υλοποίησης, τα οποία είναι: Το Μεταβατικό Στάδιο (Διάρκεια: έως τέλος του 2016) Το Τελικό Στάδιο Ειδικότερα, κατά το μεταβατικό στάδιο επιχειρείται με τη συνέχιση της λειτουργίας των υφιστάμενων εγκαταστάσεων καθώς και με μικρές επεμβάσεις επέκτασής και αναβάθμισής τους, να επιτευχθεί κυρίως η ασφαλής διάθεση των αποβλήτων και η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη εκτροπή αποβλήτων από την ταφή. Επίσης, προτείνεται η άμεση εγκατάσταση τουλάχιστον τεσσάρων Πράσινων Σημείων συλλογής υλικών, (ένα κοντά σε κάθε μεγάλο Αστικό Κέντρο), καθώς και η επέκταση του συστήματος ανακύκλωσης αποβλήτων συσκευασιών, σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (Ε.Ε.Α.Α) και πιθανώς άλλα Εναλλακτικά Συστήματα Διαχείρισης Συσκευασιών, όπως η Ανταποδοτική Ανακύκλωση. Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται οι Διαχειριστικές Ενότητες για το σύνολο της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου για κάθε κατηγορία αποβλήτων (σύμμεικτα ΑΣΑ, απόβλητα συσκευασιών και προδιαλεγμένα οργανικά απόβλητα) και ανά στάδιο (μεταβατικό, τελικό). Κεφάλαιο 5 / Σελ. 16

17 ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΑΣΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Δ.Ε. Διαχειριστικές Ενότητες Έργα Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου 8 η Δ.Ε. 9 η Δ.Ε. Δημοτικές Ενότητες: Αγίου Νικολάου, Βραχασίου, Νεάπολης, Ιεράπετρας Δημοτικές Ενότητες: Μακρύ Γιαλού, Ιτάνου, Λεύκης και Σητείας Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου και Λασιθίου 2 η Δ.Ε. Ηρακλείου και Λασιθίου ΧΥΤΑ Αγ. Νικολάου και ΣΜΑ Ιεράπετρας ΧΥΤΑ Σητείας ΚΔΑΥ Ηρακλείου ΣΜΑΥ Ιεράπετρας ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΑΣΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ Δ.Ε. Διαχειριστικές Ενότητες Έργα Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου και Λασιθίου 3η Δ.Ε. 4η Δ.Ε. 3η Δ.Ε. 5η Δ.Ε. 6η Δ.Ε. Δήμος Ηρακλείου Δήμοι Χερσονήσου, Μινώα Πεδιάδος, Βιάννου, Αγ. Νικολάου, Οροπεδίου Λασιθίου Δήμος Ηρακλείου Δήμοι Γόρτυνας, Φαιστού, Μαλεβιζίου, Αρχανών - Αστερουσίων Δήμοι Ιεράπετρας και Σητείας Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου 4η Δ.Ε. Δ. Σητείας και Ιεράπετρας Π.Ε. Λασιθίου Μονάδα επεξεργασίας Ηρακλείου, Μονάδα Επεξεργασίας Χερσονήσου/ ΧΥΤΥ Μονάδα επεξεργασίας Ηρακλείου, Μονάδα Επεξεργασίας Π.Ε. Ηρακλείου/ ΧΥΤΥ Μονάδα Επεξεργασίας Σητείας/ ΧΥΤΥ Μονάδα Επεξεργασίας Σητείας Δυναμικότητα σε τον/έτος ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΏΝ Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου 6η Δ.Ε. Δήμοι Ιεράπετρας, Σητείας Μονάδα Επεξεργασίας Προδιαλεγμένων Οργανικών Ιεράπετρας Κεφάλαιο 5 / Σελ. 17

18 Τέλος, βάση των Σχεδίων Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων, το Υδατικό Διαμέρισμα Κρήτης, σύμφωνα με την Απόφαση706/ (ΦΕΚ 1383Β/ & ΦΕΚ 1572Β/ ), της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων «περί καθορισμού των Λεκανών Απορροής Ποταμών της χώρας και ορισμού των αρμόδιων Περιφερειών για τη διαχείριση και προστασία τους» περιλαμβάνει τρεις (3) Λεκάνες Απορροής: Ρεμάτων Βορείου Τμήματος Χανίων - Ρεθύμνου - Ηρακλείου (GR39), Ρεμάτων Νοτίου Τμήματος Χανίων - Ρεθύμνου - Ηρακλείου (GR40), Ρεμάτων Ανατολικής Κρήτης (GR41). Το σύνολο της 12ης Δ.Ε. Περιφέρειας Κρήτης εντάσσεται εντός της υδρολογικής λεκάνης GR41 - Ρεμάτων Ανατολικής Κρήτης. Ειδικότερα βάσει του «Προσχεδίου Διαχείρισης λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης (GR13)» (ΕΓΥ, Ιούλιος 2014) τόσο η θέση εγκατάστασης των έργων επεξεργασίας και διαχείρισης απορριμμάτων, όσο και η άμεση περιοχή αυτής (ακτίνα 1,0km) δεν γειτνιάζει σε χαρακτηρισμένα επιφανειακά υδάτινα σώματα (ποτάμια, λιμναία, μεταβατικά ή/και παράκτια), αντιθέτως αυτά εντοπίζονται σε μεγάλες αποστάσεις. Επίσης, σύμφωνα με το «Προσχέδιο Διαχείρισης λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης (GR13)» (ΕΓΥ, Ιούλιος 2014) τόσο η θέση εγκατάστασης, όσο και η άμεση περιοχή αυτής δεν εντάσσεται ή γειτνιάζει με κάποια προστατευόμενη περιοχή σύμφωνα πάντοτε με το μητρώο των προστατευόμενων περιοχών, όπως αυτό ορίζεται στο Άρθρο 6 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ (Παράρτημα IV της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ) Λοιπές πολεοδομικά οργανωμένες περιοχές χρήσεων γης πλην κατοικίας (ΒΙ.ΠΕ., ΒΙ.ΠΑ., ΒΙΟ.ΠΑ., Π.Ο.Τ.Α.) - Οργανωμένοι Υποδοχείς δραστηριοτήτων Λαμβάνοντας υπόψη των χάρτη χρήσεων γης και προστασίας Περιβάλλοντος του εγκεκριμένου ΣΧΟΟΑΠ Δήμου Ιτάνου στην ευρύτερη περιοχή χωροθέτησης των έργων διαχείρισης ισχύουν τα εξής: Επιπρόσθετα ισχύουν τα εξής: δεν εντοπίζονται οργανωμένες περιοχές βιομηχανικής / βιοτεχνικής δραστηριότητας. Διάσπαρτες βιοτεχνικές εγκαταστάσεις αναπτύσσονται κυρίως κατά μήκος των επαρχιακών οδών και πλησίον των οικιστικών συνόλων. Η πλησιέστερη στο χώρο βιοτεχνική δραστηριότητας (πιθανότατα κτηνοτροφικής φύσεως) εντοπίζεται σε απόσταση περί τα 1,3km βορειοδυτικά του χώρου σε ευθεία απόσταση 2,9km περίπου ανατολικά της θέσης δραστηριοποιείται λατομείο αδρανών υλικών, καθώς επίσης και σε ευθεία απόσταση περί τα 1,5km βορειοδυτικά της θέσης συναντάται το Λατομείο «Πετράκη» σε ευθεία απόσταση περί τα 1,9km νοτιοανατολικά της θέσης υπάρχουν χωροθετημένα αιολικά πάρκα, καθώς επίσης και σε ευθεία απόσταση περί τα 2,5km βορειοανατολικά αυτής σε ευθεία απόσταση μεγαλύτερη των 6,0km ανατολικά της θέσης και πλησίον του οικισμού της Λαγκάδας έχει οριοθετηθεί προτεινόμενη περιοχή ΠΕΡΠΟ. Κεφάλαιο 5 / Σελ. 18

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 : Ανάλυση περιοχών Προστασίας και Ειδικής Διαχείρισης με βάση το ΣΧΟΟΑΠ του πρώην Δήμου Ιτάνου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 : Ανάλυση περιοχών Προστασίας και Ειδικής Διαχείρισης με βάση το ΣΧΟΟΑΠ του πρώην Δήμου Ιτάνου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 : Ανάλυση περιοχών Προστασίας και Ειδικής Διαχείρισης με βάση το ΣΧΟΟΑΠ του πρώην Δήμου Ιτάνου (ΦΕΚ 498/2 10 2009) Π. 1. Περιοχές Ειδικής Προστασίας (Π.Ε.Π.) και Ειδική Ζώνη Ήπιας Βιώσιμης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Έργο ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΙΣΧΥΟΣ 999 KW Ιδιοκτήτης ΑΝΙΟΝ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Ε.Ε. Θέση "ΝΤΑΟΥΣΟ-ΓΚΕΛΑ", Δ. ΣΗΤΕΙΑΣ Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ Χρονολογία ΜΑΡΤΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

3.1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

3.1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 3. ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΣΧΑΣΕ 3.1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 3.1.1. Γενική Περιγραφή Ακινήτου Όπως έχει ήδη αναφερθεί το Σχέδιο ΙΤΑΝΟΣ ΓΑΙΑ χωροθετείται στο ΒΑ Άκρο Κρήτης στη χερσόνησο Σίδερο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ 1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ 1 0 Εισαγωγή... 1 0.1 Αντικείμενο και στόχοι της Μελέτης... 1 0.2 Η αμέσως προηγούμενη εμπειρία... 3 0.3 Διαδικασίες... 3 Στάδιο Α.1... 4 Α.1.1: Αξιολόγηση της εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ 1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ 1 0 Εισαγωγή... 1 0.1 Αντικείμενο και στόχοι της Μελέτης... 1 0.2 Η αμέσως προηγούμενη εμπειρία... 3 0.3 Διαδικασίες... 3 Στάδιο Α.2... 5 Α.2.1: Αξιολόγηση της εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ»

«ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΕΣ ΧΩΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ 2

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΕΣ ΧΩΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΕΣ ΧΩΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ 2 5.1 ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΟΥΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 2

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α : Στρατηγικό Σχέδιο

ΜΕΡΟΣ Α : Στρατηγικό Σχέδιο ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΠΕΝΤΑΕΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ 2014-2019 ΜΕΡΟΣ Α : Στρατηγικό Σχέδιο Σητεία, Μάιος 2015 [1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΟΙΜΙΟ 002 ΜΕΡΟΣ Α : ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ 2014-2019 005

Διαβάστε περισσότερα

2. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

2. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 2. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 2.1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 2.1.1. Στρατηγικές Επενδύσεις Ειδικά Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΣΧΑΣΕ) 2.1.1.1. Ο νόμος 3894/2010 Ο νόμος 3894/2010 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΛΕΤΗ Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Δ.Ε. ΚΑΜΠΟΥ» Α ΣΤΑΔΙΟ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ) Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Δ.Ε. ΚΑΜΠΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

«ΜΕΛΕΤΗ Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Δ.Ε. ΚΑΜΠΟΥ» Α ΣΤΑΔΙΟ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ) Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Δ.Ε. ΚΑΜΠΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ) Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Δ.Ε. ΚΑΜΠΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 1. Γενικά... 4 1.1 Στόχοι και περιεχόμενο του Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.... 4 1.2 Ιστορικό της μελέτης... 4 1.3 Προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ 2

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ 2 Στάδιο Α.2 - Τεύχος 2... 1 Α.1.1: Αξιολόγηση της εφαρμογής του θεσμοθετημένου ΠΠΧΣΑΑ (ΦΕΚ 1486Β/2003)... 1 Α.2.1.α: Καταγραφή στοιχείων που προέκυψαν μετά τη θεσμοθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Ε.Σ.Χ.Α..Α. <ΣΑΜΠΑΡΙΖΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ ΑΒΚ 123-199 - 200>

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Ε.Σ.Χ.Α..Α. <ΣΑΜΠΑΡΙΖΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ ΑΒΚ 123-199 - 200> ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Ε.Σ.Χ.Α..Α. Κωδικός / Σύντομη Περιγραφή Ακινήτου: ημόσια Έκταση της περιοχής Ερμιόνης, Ν. Αργολίδος, που αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤH ΣΧΕΔΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ 2013

ΜΕΛΕΤH ΣΧΕΔΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ 2013 ΔΗΜΟΥ ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ A. Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Κεφάλαιο Α.0 Εισαγωγικά... 0-1 Α.0.1 Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Δημοτικής Ενότητας Χαιρώνειας... 0-2 Α.0.2 Νομικό πλαίσιο εκπόνησης... 0-3 Κεφάλαιο Α.1 Χωροταξική Θεώρηση της

Διαβάστε περισσότερα

B ΦΑΣΗ B1 Στάδιο. Πρόταση Χωρικής & Οικιστικής Οργάνωσης Διευρυμένου Δήμου Καρδίτσας

B ΦΑΣΗ B1 Στάδιο. Πρόταση Χωρικής & Οικιστικής Οργάνωσης Διευρυμένου Δήμου Καρδίτσας Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ ΡΑΤ Ι Α Π ΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Θ ΕΣΣΑΛΙΑΣ Δ ΗΜΟΣ Κ ΑΡΔΙΤΣΑΣ Μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) Διευρυμένου Δήμου Καρδίτσας Ανάδοχος Η Σύμπραξη των Γραφείων: "ΒΑΛΣΑΜΩ-ΜΙΤΣΗ ΒΑΛΑΣΣΑ"

Διαβάστε περισσότερα

Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΙ ΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ. Σχέδιο ΚΥΑ

Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΙ ΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ. Σχέδιο ΚΥΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΙ ΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Σχέδιο ΚΥΑ Μάιος 2007 Περιεχόµενα Κεφάλαιο Α Γενικές ιατάξεις...9 Αρθρο 1 Σκοπός και περιεχόµενο... 9 Αρθρο 2

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΟΑΠ Δημοτικής Ενότητας Μηλεών Π.Ε. Μαγνησίας (πρώην Δήμος Μηλεών )

ΣΧΟΟΑΠ Δημοτικής Ενότητας Μηλεών Π.Ε. Μαγνησίας (πρώην Δήμος Μηλεών ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΣΧΟΟΑΠ... 5 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 7 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ... 9 Π.1. ΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ... 11 Π.1.1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

B2: Ευρείες ζώνες ανάπτυξης αστικών δραστηριοτήτων

B2: Ευρείες ζώνες ανάπτυξης αστικών δραστηριοτήτων Παρατηρήσεις-Προτάσεις του Δήμου Χερσονήσου για τη Φάση Β1 «Μελέτης Αναθεώρησης του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Κρήτης» Στα πλαίσια της διαβούλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΥΛΩΝΟΣ B1 ΣΤΑΔΙΟ: ΠΡΟΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ: Α. ΚΑΛΤΣΙΔΗΣ. Πολεοδόμος ΕΠΙΒΛΕΨΗ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ: Α. ΚΑΛΤΣΙΔΗΣ. Πολεοδόμος ΕΠΙΒΛΕΨΗ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΧΩΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΟΛΗΣ (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) ΔΗΜΟΥ ΑΤΣΙΚΗΣ ΝΟΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΣΤΑΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογική Παρουσίαση του εγκεκριμένου Ειδικoύ Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού Και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό

Μεθοδολογική Παρουσίαση του εγκεκριμένου Ειδικoύ Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού Και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό Μεθοδολογική Παρουσίαση του εγκεκριμένου Ειδικύ Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού Και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό Παναγιώτης Πανταζής Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμ. ΜΧΠΠΑ Ο χωροταξικός σχεδιασμός, ανήκει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ : ΓΕΡΟΚΟΥ Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ Χημικός Μηχανικός ΜΠΑΚΑ ΜΑΡΙΑ Μηχανικός Χωροταξίας Πολεοδομίας

Διαβάστε περισσότερα

.2.1. / (Ha) 81-01 (%) (1) (2) (3) (4) (5) 74,3 72,4 52,1 91,8 58,6 71,3 106,5 42,5 11,2

.2.1. / (Ha) 81-01 (%) (1) (2) (3) (4) (5) 74,3 72,4 52,1 91,8 58,6 71,3 106,5 42,5 11,2 Κεφάλαιο Π.2 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΥ ΑΜΑΛΙΑ ΑΣ Σχέδιο Π.2 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΥ ΑΜΑΛΙΑ ΑΣ κλ. 1:25.000 Π.2.1 Γενικές Αρχές Βασικοί Στόχοι Στο

Διαβάστε περισσότερα

8. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

8. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 8. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Βασική παράμετρο στην εκπόνηση του ΠΕΣΔΑ Κρήτης αποτελούν τα κριτήρια αποκλεισμού χωροθέτησης των έργων επεξεργασίας, διάθεσης και εν γένει διαχείρισης των

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο νόμου του νέου ΡΣΘ

Σχέδιο νόμου του νέου ΡΣΘ Σχέδιο νόμου του νέου ΡΣΘ όπως διαμορφώθηκε μετά από τις Συνεδρίες: 11 η 3.8.2012, 12 η 23.8.2012, 13 η 31.8.2012, 14 η 6.9.2012 και 15 η 14.9.2012 της Ε.Ε. του ΟΡ.ΘΕ. και εγκρίθηκε με την αρ. 3/15/14.09.2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2012-2014 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ Νοέµβριος 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 i ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 3 ii

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Α ΦΑΣΗΣ Α1 ΣΤΑ ΙΟΥ

ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Α ΦΑΣΗΣ Α1 ΣΤΑ ΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" 2007-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΕΤΗ «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» 2000-2006 Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Μέτρο 7.1 «ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ» ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (ΓΠΣ) ΔΗΜΟΥ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ : 228 Ηράκλειο : 15/06/2015

Αριθ. Πρωτ : 228 Ηράκλειο : 15/06/2015 Αριθ. Πρωτ : 228 Ηράκλειο : 15/06/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ν. Πλαστήρα 100, Τ.Κ. : 71201 Ηράκλειο Πληρ/ρίες : Δ/ντη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟΥ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ & ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΞΙΔΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟΥ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ & ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΞΙΔΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟΥ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ & ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΞΙΔΙΟΥ ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ 4-1

ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ 4-1 4. ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ 4.1. ΓΕΝΙΚΑ Το Άρθρο 5 της Οδηγίας 2001/42/ΕΕ για τη Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση αναφέρει πως σε περίπτωση που απαιτείται εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Διαβάστε περισσότερα