Σχέδιο. Σχέδιο Δράσης. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. για τη Βιοποικιλότητα. Ιούνιος Τεύχος 2 Σχέδιο Δράσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σχέδιο. Σχέδιο Δράσης. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. για τη Βιοποικιλότητα. Ιούνιος Τεύχος 2 Σχέδιο Δράσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Σχέδιο Σχέδιο Δράσης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για τη Βιοποικιλότητα Τεύχος 2 Σχέδιο Δράσης Ιούνιος 2017 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

2 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΥΔΕΠ_ΠΔΜ ΣχΔράσης Βιοποικιλότητα Τεύχος 2 (00).doc 2

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΞΟΝΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Κατηγοριοποίηση δράσεων ανά Άξονα Παρεμβάσεων (Περιγραφή Φορέας Υλοποίησης Ενδεικτικός προϋπολογισμός Πηγές Χρηματοδότησης) Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης Δείκτες Εκροών και Αποτελεσμάτων ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ, ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΑΓΓΛΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΥΔΕΠ_ΠΔΜ ΣχΔράσης Βιοποικιλότητα Τεύχος 2 (00).doc 3

4 1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΞΟΝΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ Έχοντας υπόψη, τόσο τη σημασία και την κατάσταση της Βιοποικιλότητας στη Δυτική Μακεδονία, όσο και τις υφιστάμενες δυνατότητες, αλλά και τις προοπτικές οργάνωσης, διοίκησης και διαχείρισης, οι τέσσερις Στρατηγικοί Στόχοι που ορίστηκαν στη Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα της Δυτικής Μακεδονίας θα επιτευχθούν μέσα σε ένα πλαίσιο αντίστοιχων τεσσάρων εξειδικευμένων Αξόνων Προτεραιότητας οι οποίοι θα περιλαμβάνουν την υλοποίηση μιας σειράς στοχευμένων δράσεων. Οι Άξονες Προτεραιότητας που διαμορφώνουν τον κύριο κορμό ανάπτυξης του Σχεδίου Δράσης για την εφαρμογή της Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, αναλύονται στον Πίνακα 7.2 και συνοπτικά περιλαμβάνουν: ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 1.1: Προώθηση της έρευνας Συστηματική προώθηση της έρευνας, βελτίωση της γνώσης και παρακολούθηση της κατάστασης της Βιοποικιλότητας. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 1.2: Οργάνωση και διαχείριση της γνώσης Οργάνωση βάσης δεδομένων και χρήση δεικτών παρακολούθησης των ειδών και της κατάστασης των οικοτόπων τους. ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 2.1: Διαχείριση Περιοχών Natura 2000 (N2000) Εφαρμογή Διαχειριστικών Σχεδίων προστατευόμενων περιοχών με υφιστάμενο Διαχειριστικό Φορέα: - ΦΔ Πρεσπών. - ΔΦ Καστοριάς. - ΦΔ Εθνικού Δρυμού Πίνδου (για τις περιοχές εντός της Δυτικής Μακεδονίας). Ολοκλήρωση και επικαιροποίηση υφιστάμενων ΕΠΜ μέχρι την ολοκλήρωση της θεσμοθέτησης του διαχειριστικού πλαισίου και εκπόνηση Διαχειριστικών Σχεδίων. Ενδεικτικά αναφέρονται: - Ενοποιημένη ΕΠΜ για τις 4 Λίμνες της περιοχής Αμυνταίου. - Επικαιροποίηση ΕΠΜ Βούρινου. ΕΥΔΕΠ_ΠΔΜ ΣχΔράσης Βιοποικιλότητα Τεύχος 2 (00).doc 4

5 - Προώθηση της ΕΠΜ του Γράμμου Σύνταξη νέων ΕΠΜ και εκπόνηση Διαχειριστικών σχεδίων για: - Το Βέρνον-Βίτσι. - Για τις υπόλοιπες περιοχές του Δικτύου N2000 στις οποίες μεγαλύτερο ποσοστό κάλυψης δεν ανήκουν στην ΠΔΜ καθώς και με τους φορείς διαχείρισης άλλων προστατευόμενων περιοχών και σε συνεργασία με γειτνιάζουσες περιφέρειες ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 2.2: Ενίσχυση της συνεκτικότητας του Δικτύου N2000 και οριζόντια διαχείριση και προστασία της Βιοποικιλότητας σε περιφερειακό επίπεδο. Δράσεις διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος και της Βιοποικιλότητας με άξονες: - Την προστασία Ειδών Προτεραιότητας και Τύπων Οικοτόπων Προτεραιότητας εκτός του Δικτύου N2000 σε οριζόντιο επίπεδο. - Τη διαχείριση προστατευόμενων περιοχών που δεν ανήκουν στο Δίκτυο Ν 2000 (ΚΑΖ, ΤΙΦΚ, Σημαντικές Περιοχές για τα Πουλιά, Περιοχές Υψηλής Φυσικής Αξίας κτλ) και διερεύνηση ένταξης νέων περιοχών σε κάποιο καθεστώς προστασίας. - Την αναγνώριση και ορθολογική διαχείριση των πράσινων υποδομών, των οικολογικών διαδρόμων με καθορισμό ελάχιστων αδιατάραχτων ζωνών χωρίς δρόμους ή με έλεγχό της χρήσης οχημάτων (Roadless and low traffic areas) και την αξιολόγηση της αξίας των οικοσυστημικών υπηρεσιών στις κύριες κατηγορίες των φυσικών οικοσυστημάτων. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 2.3: Διαχείριση και αντιμετώπιση εισβαλόντων ξενικών ειδών. Ανίχνευση, αναγνώριση και αντιμετώπιση των επιπτώσεων στη Βιοποικιλότητα από τα εισβάλοντα ξενικά είδη. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 2.4: Προστασία της Βιοποικιλότητας σε όλους τους αναπτυξιακούς τομείς. Δράσεις εφαρμογής της Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας σε όλους τους αναπτυξιακούς τομείς και στα επιμέρους Επιχειρησιακά Προγράμματα με εφαρμογή της οικοσυστημικής προσέγγισης. Τομείς εφαρμογής: - Διατήρηση της Βιοποικιλότητας και ανάσχεση της απώλειάς της σε όλους τους αναπτυξιακούς τομείς με έμφαση στην αγροτική ανάπτυξη, στις υποδομές ΕΥΔΕΠ_ΠΔΜ ΣχΔράσης Βιοποικιλότητα Τεύχος 2 (00).doc 5

6 μεταφορών και ενέργειας, την εδαφική συνεργασία, την κλιματική αλλαγή και τον τουρισμό. - Δράσεις διαχείρισης της ποιότητας και ποσότητας των υδάτινων πόρων ως κύριο φυσικό πόρο με εφαρμογή της Οδηγίας για τα Νερά και του Διαχειριστικού Σχεδίου Λεκάνης Απορροής Ποταμών Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Μακεδονίας. ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 3.1: Ενημέρωση και περιβαλλοντική εκπαίδευση για τη Βιοποικιλότητα. Δράσεις ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης του κοινού και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για στοχευμένα θέματα αναγνώρισης της αξίας και διατήρησης της Βιοποικιλότητας και του φυσικού περιβάλλοντος. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 3.2: Ανάδειξη της αξίας της Βιοποικιλότητας και σύνδεσή της με τον τουρισμό. Δράσεις προώθησης της αξίας της Βιοποικιλότητας με: - Ανάδειξη και προβολή των φυσικών περιοχών και του τοπίου. - Ανάπτυξη του οικοτουρισμού ως κύρια μορφή εναλλακτικού τουρισμού. - Ενίσχυση και δημιουργία υποδομών οικοτουρισμού και περιηγητικού τουρισμού. - Δικτύωση όλων των περιοχών και των επισκέψιμων χώρων και οργανωμένη προβολή και λειτουργία τους. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 3.3: Σύνδεση της Βιοποικιλότητας και των τοπικών γενετικών και φυσικών πόρων με την τοπική οικονομία. Δράσεις σύνδεσης της Βιοποικιλότητας και των τοπικών γενετικών και φυσικών πόρων με την τοπική οικονομία, την απασχόληση και την κοινωνική ανάπτυξη με: - Συστηματική καταγραφή των άγνωστων τοπικών γενετικών πόρων. - Σύνδεση με τράπεζες γενετικού υλικού. - Προστασία και διατήρηση των τοπικών φυλών και ποικιλιών. - Ένταξή των τοπικών φυλών και ποικιλιών στην παραγωγική διαδικασία. ΕΥΔΕΠ_ΠΔΜ ΣχΔράσης Βιοποικιλότητα Τεύχος 2 (00).doc 6

7 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4.1: Δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης και διαχείρισης της Βιοποικιλότητας Δημιουργία μηχανισμού διαχείρισης της Βιοποικιλότητας και του φυσικού περιβάλλοντος με συντονισμό φορέων και: - Βελτίωση της δια-υπηρεσιακής συνεργασίας. - Διαμόρφωση προδιαγραφών για τη τήρηση περιβαλλοντικών όρων και υλοποίηση των στόχων για την ανάσχεση της Βιοποικιλότητας. - Συνεχή κατάρτιση των στελεχών σε θέματα περιβαλλοντικής πολιτικής με άξονα τις επιταγές της διαμορφούμενης Διεθνούς και Ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής πολιτικής. - Εφαρμογή της οικοσυστημικής προσέγγισης στο σχεδιασμό των έργων τεχνικών υποδομών και αναπτυξιακών δράσεων. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4.2: Λειτουργία Διαχειριστικών Φορέων για τη Βιοποικιλότητα: - Του υφιστάμενου Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Πρεσπών για την εφαρμογή του Διαχειριστικού Σχεδίου των Πρεσπών. - Λειτουργία του Οργάνου Διαχείρισης λίμνης Καστοριάς για την υλοποίηση του Διαχειριστικού Σχεδίου υπό τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας που έχει αναλάβει τον ρόλο του φορέα διαχείρισης. - Ενίσχυση Διαχειριστικών Φορέων που θα δημιουργηθούν στην πορεία υλοποίησης της 5 ης προγραμματικής περιόδου για την υλοποίηση των Διαχειριστικών Σχεδίων των περιοχών αρμοδιοτήτων τους. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4.3: Προώθηση της διεθνούς συνεργασίας για τη Βιοποικιλότητα: Προώθηση της συνέργιας και της ανάπτυξης διεθνών και διασυνοριακών συνεργασιών και κοινών δράσεων των υπηρεσιών, των φορέων και των οργανισμών για την αποτελεσματική διαχείριση των κοινών φυσικών πόρων (είδη, βιότοποι, νερά) και την προώθηση της ανταλλαγής γνώσεων, τεχνογνωσίας και βέλτιστων πρακτικών στο Βαλκανικό, αλλά και ευρύτερο Ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο. ΕΥΔΕΠ_ΠΔΜ ΣχΔράσης Βιοποικιλότητα Τεύχος 2 (00).doc 7

8 Π. 1-1: Πίνακας γενικών αξόνων και αξόνων προτεραιοτήτων και δράσεων για την επίτευξη των στόχων για τη Βιοποικιλότητα σε περιφερειακό επίπεδο. Άξονες Προτεραιότητας (ΑΠ), Προτεραιότητες (Π) και ενδεικτικές Ομάδες Δράσεων της Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ΑΠ 1: Βελτίωση της γνώσης για τη Βιοποικιλότητα. Π 1.1: Προώθηση της έρευνας Συστηματική προώθηση της έρευνας, βελτίωση της γνώσης και παρακολούθηση της κατάστασης της Βιοποικιλότητας Κάλυψη Γενικών Στόχων Εθνικής Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα Γενικός Στόχος 1: Αύξηση της διαθέσιμης γνώσης για την εκτίμηση της κατάστασης της Βιοποικιλότητας. Π 1.2: Οργάνωση και διαχείριση της γνώσης Οργάνωση βάσης δεδομένων και χρήση δεικτών παρακολούθησης των ειδών και της κατάστασης των οικοτόπων τους Κάλυψη Γενικών Στόχων Εθνικής Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα Γενικός Στόχος 1: Αύξηση της διαθέσιμης γνώσης για την εκτίμηση της κατάστασης της Βιοποικιλότητας. ΑΠ 2: Ενίσχυση της προστασίας και διαχείρισης της Βιοποικιλότητας και των Προστατευόμενων περιοχών. Π 2.1: Διαχείριση Περιοχών Natura 2000 (N2000) Εφαρμογή Διαχειριστικών Σχεδίων προστατευόμενων περιοχών με Διαχειριστικό Φορέα (ΔΦ). Εκπόνηση νέων, ολοκλήρωση και επικαιροποίηση υφιστάμενων ΕΠΜ μέχρι την ολοκλήρωση της θεσμοθέτησης του διαχειριστικού πλαισίου και εκπόνηση Διαχειριστικών Σχεδίων. Κάλυψη Γενικών Στόχων Εθνικής Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα Γενικός Στόχος 2: Διατήρηση του Εθνικού φυσικού κεφαλαίου και αποκατάσταση οικοσυστημάτων. Γενικός Στόχος 3: Οργάνωση και λειτουργία εθνικού συστήματος προστατευόμενων περιοχών και ενίσχυση των ωφελειών από τη διαχείρισή τους. Γενικός Στόχος 6: Διατήρηση της ποικιλότητας του Τοπίου. Γενικός Στόχος 7: Πρόληψη και μείωση των επιπτώσεων στη Βιοποικιλότητα λόγω της κλιματικής αλλαγής. Π 2.2: Ενίσχυση της συνεκτικότητας του Δικτύου Ν2000 και οριζόντια διαχείριση και προστασία της Βιοποικιλότητας σε περιφερειακό επίπεδο Δράσεις διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος και της Βιοποικιλότητας με άξονες: Την προστασία Ειδών Προτεραιότητας και Τύπων Οικοτόπων εκτός του Δικτύου Ν2000 σε οριζόντιο επίπεδο. Τη διαχείριση προστατευόμενων περιοχών που δεν ανήκουν στο Δίκτυο Ν2000 (ΚΑΖ, ΤΙΦΚ, Σημαντικές Περιοχές για τα Πουλιά, Περιοχές Υψηλής Φυσικής Αξίας κτλ) και διερεύνηση ένταξης νέων περιοχών σε κάποιο καθεστώς προστασίας. Την αναγνώριση και ορθολογική διαχείριση των πράσινων υποδομών, των οικολογικών διαδρόμων με καθορισμό ελάχιστων αδιατάραχτων ζωνών χωρίς δρόμους ή με έλεγχό της χρήσης οχημάτων (Roadless and low traffic areas) και την αξιολόγηση της αξίας των οικοσυστημικών υπηρεσιών στις κύριες κατηγορίες των φυσικών οικοσυστημάτων. Κάλυψη Γενικών Στόχων Εθνικής Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα Γενικός Στόχος 2: Διατήρηση του Εθνικού φυσικού κεφαλαίου και αποκατάσταση οικοσυστημάτων. Γενικός Στόχος 3: Οργάνωση και λειτουργία εθνικού συστήματος προστατευόμενων περιοχών και ενίσχυση των ωφελειών από τη διαχείρισή τους. Γενικός Στόχος 6: Διατήρηση της ποικιλότητας του Τοπίου. Γενικός Στόχος 7: Πρόληψη και μείωση των επιπτώσεων στη Βιοποικιλότητα λόγω της κλιματικής αλλαγής. Γενικός Στόχος 13: Αποτίμηση των οικοσυστημικών υπηρεσιών στην Ελλάδα και προβολή της αξίας της Ελληνικής Βιοποικιλότητας. ΕΥΔΕΠ_ΠΔΜ ΣχΔράσης Βιοποικιλότητα Τεύχος 2 (00).doc 8

9 Άξονες Προτεραιότητας (ΑΠ), Προτεραιότητες (Π) και ενδεικτικές Ομάδες Δράσεων της Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Π 2.3: Διαχείριση και αντιμετώπιση εισβαλόντων ξενικών ειδών Έγκαιρη ανίχνευση και αντιμετώπιση των επιπτώσεων στη Βιοποικιλότητα από τα εισβάλοντα ξενικά είδη. Κάλυψη Γενικών Στόχων Εθνικής Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα Γενικός Στόχος 7: Πρόληψη και μείωση των επιπτώσεων στη Βιοποικιλότητα λόγω της κλιματικής αλλαγής. Γενικός Στόχος 8: Προστασία της Βιοποικιλότητας από τα εισβλητικά/χωροκατακτητικά ξενικά είδη (Invasive alien species). Π 2.4: Προστασία της Βιοποικιλότητας σε όλους τους αναπτυξιακούς τομείς Δράσεις εφαρμογής της Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας σε όλους τους αναπτυξιακούς τομείς και στα επιμέρους Επιχειρησιακά Προγράμματα με εφαρμογή της οικοσυστημικής προσέγγισης. Τομείς εφαρμογής: Διαχείριση της ποιότητας και ποσότητας των υδάτινων πόρων ως κύριο φυσικό πόρο (εφαρμογή της Οδηγίας για τα Νερά και του Διαχειριστικού Σχεδίου Λεκάνης Απορροής Ποταμών Υδατικού Διδαμερίσματος Δυτικής Μακεδονίας). Αγροτική ανάπτυξη. Υποδομές μεταφορών και ενέργειας. Εδαφική συνεργασία. Κλιματική αλλαγή. Τουρισμός. Κάλυψη Γενικών Στόχων Εθνικής Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα Γενικός Στόχος 5: Ενίσχυση της συνέργειας των κύριων τομεακών πολιτικών με τη διατήρηση της Βιοποικιλότητας Θέσπιση κινήτρων. Γενικός Στόχος 6: Διατήρηση της ποικιλότητας του Τοπίου. Γενικός Στόχος 7: Πρόληψη και μείωση των επιπτώσεων στη Βιοποικιλότητα λόγω της κλιματικής αλλαγής. Γενικός Στόχος 13: Αποτίμηση των οικοσυστημικών υπηρεσιών στην Ελλάδα και προβολή της αξίας της Ελληνικής Βιοποικιλότητας. ΑΠ 3: Ανάδειξη της αξίας της Βιοποικιλότητας και σύνδεσή της με την τοπική οικονομία και την απασχόληση. Π 3.1: Ενημέρωση και περιβαλλοντική εκπαίδευση για τη Βιοποικιλότητα Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για στοχευμένα θέματα αναγνώρισης της αξίας και διατήρησης της Βιοποικιλότητας και του φυσικού περιβάλλοντος. Κάλυψη Γενικών Στόχων Εθνικής Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα Γενικός Στόχος 10: Ενσωμάτωση της διατήρησης της Βιοποικιλότητας στο αξιακό σύστημα της κοινωνίας. Γενικός Στόχος 11: Συμμετοχή της κοινωνίας στη διατήρηση της Βιοποικιλότητας. Γενικός Στόχος 13: Αποτίμηση των οικοσυστημικών υπηρεσιών στην Ελλάδα και προβολή της αξίας της Ελληνικής Βιοποικιλότητας. Π 3.2: Ανάδειξη της αξίας της Βιοποικιλότητας και σύνδεσή της με τον τουρισμό Δράσεις προώθησης της αξίας της Βιοποικιλότητας, ανάδειξης των φυσικών περιοχών και του τοπίου και ανάπτυξης του οικοτουρισμού ως κύρια μορφή εναλλακτικού τουρισμού με προβολή και ανάδειξη των φυσικών περιοχών, ενίσχυση και δημιουργία υποδομών οικοτουρισμού και προώθηση του περιηγητικού τουρισμού και δικτύωση όλων των περιοχών και των επισκέψιμων χώρων και οργανωμένη προβολή και λειτουργία τους. Κάλυψη Γενικών Στόχων Εθνικής Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα Γενικός Στόχος 10: Ενσωμάτωση της διατήρησης της Βιοποικιλότητας στο αξιακό σύστημα της κοινωνίας. Γενικός Στόχος 11: Συμμετοχή της κοινωνίας στη διατήρηση της Βιοποικιλότητας. Π 3.3: Σύνδεση της Βιοποικιλότητας και των τοπικών γενετικών και φυσικών πόρων με την τοπική οικονομία Δράσεις σύνδεσης της Βιοποικιλότητας και των τοπικών γενετικών και φυσικών πόρων με την τοπική οικονομία, την απασχόληση και την κοινωνική ανάπτυξη με συστηματική καταγραφή των άγνωστων τοπικών γενετικών πόρων και σύνδεση με τράπεζες γενετικού υλικού, προστασία των τοπικών φυλών και ποικιλιών και ένταξή τους στην παραγωγική διαδικασία. ΕΥΔΕΠ_ΠΔΜ ΣχΔράσης Βιοποικιλότητα Τεύχος 2 (00).doc 9

10 Άξονες Προτεραιότητας (ΑΠ), Προτεραιότητες (Π) και ενδεικτικές Ομάδες Δράσεων της Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Κάλυψη Γενικών Στόχων Εθνικής Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα Γενικός Στόχος 11: Συμμετοχή της κοινωνίας στη διατήρηση της Βιοποικιλότητας. Γενικός Στόχος 4: Διατήρηση των γενετικών πόρων της Ελλάδας Ρυθμίσεις πρόσβασης στους γενετικούς πόρους Δίκαιος και ισότιμος καταμερισμός των ωφελειών που θα προκύψουν από τη χρήση τους. ΑΠ 4: Οργάνωση και λειτουργία των δομών και υπηρεσιών διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος. Π 4.1: Δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης και διαχείρισης της Βιοποικιλότητας Δημιουργία μηχανισμού διαχείρισης της Βιοποικιλότητας και του φυσικού περιβάλλοντος με συντονισμό φορέων και βελτίωση της δια-υπηρεσιακής συνεργασίας, διαμόρφωση προδιαγραφών για τη τήρηση περιβαλλοντικών όρων και υλοποίηση των στόχων για την ανάσχεση της απώλειας της Βιοποικιλότητας. Συνεχή κατάρτιση των στελεχών σε θέματα περιβαλλοντικής πολιτικής με άξονα τις επιταγές της διαμορφούμενης Διεθνούς και Ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής πολιτικής και εφαρμογή της οικοσυστημικής προσέγγισης στο σχεδιασμό των έργων τεχνικών υποδομών και αναπτυξιακών δράσεων. Κάλυψη Γενικών Στόχων Εθνικής Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα Γενικός Στόχος 3: Οργάνωση και λειτουργία εθνικού συστήματος προστατευόμενων περιοχών και ενίσχυση των ωφελειών από τη διαχείρισή τους. Γενικός Στόχος 10:Αναβάθμιση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της δημόσια διοίκησης σε σχέση με την προστασία της Βιοποικιλότητας. Π 4.2: Λειτουργία Διαχειριστικών Φορέων για τη Βιοποικιλότητα Ενίσχυση του υφιστάμενου Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Πρεσπών για την εφαρμογή του Διαχειριστικού Σχεδίου των Πρεσπών. Λειτουργία του Οργάνου Διαχείρισης λίμνης Καστοριάς για την υλοποίηση του Διαχειριστικού Σχεδίου υπό τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Υποστήριξη των μελλοντικών Διαχειριστικών Φορέων για τη διαχείριση των περιοχών αρμοδιότητάς τους. Κάλυψη Γενικών Στόχων Εθνικής Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα Γενικός Στόχος 10:Αναβάθμιση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της δημόσια διοίκησης σε σχέση με την προστασία της Βιοποικιλότητας. Π 4.3: Προώθηση της διεθνούς συνεργασίας για τη Βιοποικιλότητα Προώθηση της συνέργιας και της ανάπτυξης διεθνών και διασυνοριακών συνεργασιών και κοινών δράσεων των υπηρεσιών, των φορέων και των οργανισμών για την αποτελεσματική διαχείριση των κοινών φυσικών πόρων (είδη, βιότοποι, νερά) και την προώθηση της ανταλλαγής γνώσεων, τεχνογνωσίας και βέλτιστων πρακτικών στο Βαλκανικό αλλά και ευρύτερο Ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο. Κάλυψη Γενικών Στόχων Εθνικής Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα Γενικός Στόχος 9: Ενίσχυση της διεθνούς και διακρατικής συνεργασίας για την προστασία της Βιοποικιλότητας. ΕΥΔΕΠ_ΠΔΜ ΣχΔράσης Βιοποικιλότητα Τεύχος 2 (00).doc 10

11 2. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2.1. Κατηγοριοποίηση δράσεων ανά Άξονα Παρεμβάσεων (Περιγραφή Φορέας Υλοποίησης Ενδεικτικός προϋπολογισμός Πηγές Χρηματοδότησης) Για την αποτελεσματική εφαρμογή της Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας οι Άξονες Προτεραιότητας αναλύονται στον Πίνακα Π. 7-1 που ακολουθεί, σε επίπεδο Προτεραιοτήτων, Ομάδων Δράσεων με παρουσίαση Ενδεικτικών Δράσεων, όπου κρίνεται αναγκαίο ή είναι εφικτό. Επιπλέον, παρουσιάζονται ενδεικτικοί δικαιούχοι φορείς και οργανισμοί για υλοποίηση και ενδεικτικές πηγές χρηματοδότησης. ΕΥΔΕΠ_ΠΔΜ ΣχΔράσης Βιοποικιλότητα Τεύχος 2 (00).doc 11

12 Ανάλυση Δράσεων ανά Γενικό Άξονα Προτεραιότητας (ΑΠ) της Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας Π. 7-1: Ανάλυση της Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας Άξονας Προτεραιότητας 1: Βελτίωση της γνώσης για τη Βιοποικιλότητα Προτεραιότητα Ομάδα Δράσεων Ενδεικτικές Δράσεις Ενδεικτικοί Δικαιούχοι Ενδεικτικές Πηγές Χρηματοδότησης Π 1.1: Προώθηση της έρευνας: Συστηματική προώθηση της έρευνας, βελτίωση της γνώσης και παρακολούθηση της κατάστασης της Βιοποικιλότητας ΟΔ 1.1.1: Καταγραφή ειδών πανίδας και χλωρίδας. Έρευνα για βελτίωση της γνώσης για τη Βιοποικιλότητα εντός δικτύου N2000. Ερευνητικές δράσεις για τη Βιοποικιλότητα με έμφαση στα Είδη Προτεραιότητας και στους Τύπους Οικοτόπων προτεραιότητας και την κατάσταση των πληθυσμών και της κατανομής τους, εκτός περιοχών N2000 και παραγωγή διαχειριστικών προτάσεων. Ενδεικτικές προτεινόμενες ομάδες ειδών: Τα αρπακτικά πουλιά με κύρια είδη τον ασπροπάρη και το κιρκινέζι ως παγκόσμια απειλούμενα είδη και τον λιβαδόκιρκο ως είδος δείκτη των αγροτικών οικοσυστημάτων. Προστατευόμενα είδη που χρησιμοποιούν το σύνολο του περιφερειακού δικτύου των υδάτινων οικοσυστημάτων. Τις καραβίδες. Τις ορχιδέες. Τα μανιτάρια. Τα εισβάλοντα ξενικά είδη με ενδεικτικές περιπτώσεις των μινκ στην Καστοριά, τη βρωμοκαρυδιά και τα ψάρια στον άνω ρου του Αλιάκμονα. Τις παραδοσιακές τοπικές ποικιλίες καλλιεργούμενων φυτών και εκτρεφόμενων φυλών ζώων. Πανεπιστήμια, Ερευνητικοί φορείς, ΜΚΟ ΕΠ ΠΔΜ ΥΜΕΠΕΡΑΑ LIFE HORIZON INTERREG ΕΑΠ Π 1.2: ΟΔ 1.2.1: Ανάπτυξη βάσης δεδομένων σε συντονισμό με το ΥΠΕΝ με άντληση στοιχείων: Οργάνωση της διαχείρισης τη γνώσης: Οργάνωση βάσης δεδομένων και χρήση δεικτών παρακολούθησης των ειδών και της κατάστασης των οικοτόπων τους. Οργάνωση και λειτουργία βάσης δεδομένων για τη Βιοποικιλότητα Από τα υφιστάμενα δεδομένα που υπάρχουν στην 3η Εθνική Έκθεση για την εφαρμογή της Οδηγίας για τους Οικοτόπους. Από εμπλουτισμό με νέα δεμένα από την έρευνα στο πλαίσιο της 5ης προγραμματικής περιόδου. Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ΕΠ ΠΔΜ ΕΥΔΕΠ_ΠΔΜ ΣχΔράσης Βιοποικιλότητα Τεύχος 2 (00).doc 12

13 Άξονας Προτεραιότητας 2: Ενίσχυση της προστασίας και διαχείρισης της Βιοποικιλότητας και των Προστατευόμενων περιοχών Προτεραιότητα Ομάδα Δράσεων Ενδεικτικές Δράσεις Ενδεικτικοί Δικαιούχοι Ενδεικτικές Πηγές Χρηματοδότησης Π 2.1: Διαχείριση Περιοχών N2000 Εφαρμογή Διαχειριστικών Σχεδίων προστατευόμενων περιοχών με Διαχειριστικό Φορέα (ΔΦ). Εκπόνηση νέων, ολοκλήρωση και επικαιροποίηση υφιστάμενων ΕΠΜ και Διαχειριστικών Σχεδίων μέχρι την ολοκλήρωση της θεσμοθέτησης του διαχειριστικού πλαισίου Π 2.2: Ενίσχυση της συνεκτικότητας του Δικτύου Ν2000 και οριζόντια προστασία της Βιοποικιλότητας Δράσεις διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος και της Βιοποικιλότητας σε οριζόντιο επίπεδο, σε προστατευόμενες περιοχές που δεν ανήκουν στο ΟΔ 2.1.1: Εφαρμογή Διαχειριστικών Σχεδίων σε εν λειτουργία Διαχειριστικούς Φορείς ΟΔ 2.1.2: Ολοκλήρωση και επικαιροποίηση υφιστάμενων ΕΠΜ και Διαχειριστικών Σχεδίων μέχρι την ολοκλήρωση της θεσμοθέτησης του διαχειριστικού πλαισίου ΟΔ 2.1.3: Εκπόνηση νέων ΕΠΜ ΟΔ 2.2.1: Οριζόντια διαχείριση Βιοποικιλότητας Ενίσχυση της εφαρμογής των Διαχειριστικών Σχεδίων: 1. Του Εθνικού Πάρκου Πρεσπών. 2. Συμπληρωματικά του Εθνικού Πάρκου της Βόρειας Πίνδου. 3. Του Οργάνου Διαχείρισης λίμνης Καστοριάς. 4. Των μελλοντικών Διαχειριστικών Φορέων του Γράμμου και των υπόλοιπων περιοχών Ν Εκπόνηση ενιαίας ΕΠΜ για τις τέσσερις λίμνες Χειμαδίτιδας, Ζάζαρης, Πετρών και Βεγορίτιδας και στήριξη και ενίσχυση Διαχειριστικού Φορέα των λιμνών αυτών. 2. Επικαιροποίηση της ΕΠΜ Βούρινου μέχρι θεσμοθέτηση Διαχειριστικού Φορέα. 1. Εκπόνηση ΕΠΜ για το Βέρνον-Βίτσι μέχρι θεσμοθέτηση Διαχειριστικού Φορέα. 2. Συμμετοχή σε εκπόνηση ΕΠΜ για τις περιοχές του Δικτύου N2000 στις οποίες μεγαλύτερο ποσοστό κάλυψης δεν ανήκουν στην ΠΔΜ. Προστασία και διαχείριση σημαντικών ειδών και Ειδών Προτεραιότητας και Τύπων Οικοτόπων εκτός του Δικτύου Ν2000. Προτεινόμενες Ομάδες Ειδών για ανάπτυξη δράσεων με προτεραιότητας: 1. Είδη με πολύ σημαντική και κομβική παρουσία όπως η αρκούδα. Εκπόνηση Περιφερειακού Σχεδίου Δράσης για την Αρκούδα με εφαρμογή ειδικών πρακτικών για τη συνύπαρξη της αρκούδας με τον άνθρωπο με εστίαση: Στην αλλαγή των προδιαγραφών των κάδων από τους Δήμους και στην προμήθειας ειδικών κάδων με σύστημα αποτροπής ανοίγματος από τις αρκούδες. Υφιστάμενοι και μελλοντικοί Διαχειριστικοί Φορείς Υφιστάμενοι και μελλοντικοί Διαχειριστικοί Φορείς Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας Ερευνητικά Κέντρα, Πανεπιστήμια, ΤΕΙ/ΚΤΕ, Ερευνητικοί Φορείς Δημοσίου Συμφέροντος, Λοιποί φορείς δημοσίου χαρακτήρα, MKO Ιδιώτες, Μικρές Ομάδες παραγωγών ΤΕΙ Δυτικής ΕΠ ΠΔΜ ΥΜΕΠΕΡΑΑ LIFE INTERREG ΕΠ ΠΔΜ ΥΜΕΠΕΡΑΑ LIFE INTERREG ΕΠ ΠΔΜ ΥΜΕΠΕΡΑΑ LIFE INTERREG ΠΑΑ ΕΥΔΕΠ_ΠΔΜ ΣχΔράσης Βιοποικιλότητα Τεύχος 2 (00).doc 13

14 Άξονας Προτεραιότητας 2: Ενίσχυση της προστασίας και διαχείρισης της Βιοποικιλότητας και των Προστατευόμενων περιοχών Προτεραιότητα Ομάδα Δράσεων Ενδεικτικές Δράσεις Δίκτυο Ν2000 σε σημαντικές περιοχές που λειτουργούν ως πράσινες υποδομές και οικολογικούς διαδρόμους ΟΔ Διαχείριση προστατευόμενων περιοχών που δεν ανήκουν στο Δίκτυο Ν2000 Ενίσχυση της σήμανσης του οδικού δικτύου σε ζώνες περάσματα άγριας πανίδας. Στην προμήθεια ηλεκτροφόρων περιφράξεων στις ειδικές κοινωνικές ομάδες αναφοράς. Στην οργάνωση Ομάδων Άμεσης Επέμβασης και αντιμετώπισης περιστατικών προσέγγισης αρκούδων σε κατοικημένες περιοχές. 2. Είδη με προβληματική παρουσία όπως ο λύγκας ή είδη για διερεύνηση δυνατοτήτων επανένταξης όπως το ελάφι και ο αγριόκουρκος. 3. Τα αρπακτικά πουλιά με κύρια είδη τον ασπροπάρη και το κιρκινέζι ως παγκόσμια απειλούμενα είδη και τον λιβαδόκιρκο ως είδος δείκτη των αγροτικών οικοσυστημάτων με προσδιορισμό των οικολογικών απαιτήσεων των ειδών και των σχετικών αγροτικών πρακτικών για το σχεδιασμό στοχευμένων παρεμβάσεων για τη συνύπαρξη με την αγροτική ανάπτυξη. 4. Προστατευόμενα είδη που χρησιμοποιούν το σύνολο του περιφερειακού δικτύου των υδάτινων οικοσυστημάτων με έμφαση στα παρυδάτια πουλιά (αργυροπελεκάνοι, ροδοπελεκάνοι, βαλτόπαπια, λαγγόνες). 5. Οι καραβίδες. 6. Οι πεταλούδες. 7. Οι ορχιδέες. 8. Τα μανιτάρια. Ειδικές κατηγορίες δράσεων: Ενίσχυση Κέντρων Περίθαλψης ειδών Άγριας Πανίδας. Δημιουργία και λειτουργία τεχνητής ταΐστρας αρπακτικών πουλιών. στον Οικολογικό διάδρομο σύνδεσης Βέρνου Βόρα στην περιοχή Βεύης Κέλλης Κλειδίου. Εκπόνηση ειδικών σχεδίων διαχείρισης οικοτόπων /μικροαποθεμάτων σπανίων ειδών χλωρίδας (ενδεικτικά είδη τα προαναφερθέντα είδη όπως οι ορχιδέες, οι πεταλούδες, οι καραβίδες). Ανάπτυξη Περιφερειακού Σχεδίου Δράσης για το στρατηγικό σχεδιασμό και τη διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών που δεν ανήκουν στο Δίκτυο Natura 2000 (ΚΑΖ, ΤΙΦΚ). Διερεύνηση ένταξης νέων περιοχών σε κάποιο καθεστώς προστασίας με εστίαση: Στο Δίκτυο Ν2000. ΕΥΔΕΠ_ΠΔΜ ΣχΔράσης Βιοποικιλότητα Τεύχος 2 (00).doc 14 Ενδεικτικοί Δικαιούχοι Μακεδονίας, ΜΚΟ Δήμοι, ΠΕ, Δ/νσεις Δασών Ερευνητικά Κέντρα, Πανεπιστήμια, ΤΕΙ/ΚΤΕ, Ερευνητικοί Φορείς Δημοσίου Συμφέροντος, Λοιποί φορείς δημοσίου Ενδεικτικές Πηγές Χρηματοδότησης ΠΑΑ

15 Άξονας Προτεραιότητας 2: Ενίσχυση της προστασίας και διαχείρισης της Βιοποικιλότητας και των Προστατευόμενων περιοχών Προτεραιότητα Ομάδα Δράσεων Ενδεικτικές Δράσεις Ενδεικτικοί Δικαιούχοι Ενδεικτικές Πηγές Χρηματοδότησης ΟΔ 2.2.3: Διαχείριση οικολογικών διάδρομων και πράσινων υποδομών Στις Περιοχές Υψηλής Φυσικής Αξίας. Στις Σημαντικές Περιοχές για τα Πουλιά. Σε περιοχές με γεωλογικό ενδιαφέρον (γεωπάρκα). Ενδεικτικές περιοχές: Η λίμνη Πολυφύτου. Οι περιοχές αναπαραγωγής και προμεταναστευτικών συγκεντρώσεων των κιρκινεζιών στη Φλώρινα και στο Αμυνταίο. Ο ποταμός Αλιάκμονας από την περιοχή του Άργους Ορεστικού μέχρι και το φράγμα του Ηλαρίωνα ως εναπομένον κύριο τμήμα του ποτάμιου οικοσυστήματος του Αλιάκμονα. Ο ποταμός Βενέτικος. Τα Μπουχάρια, το ρήγμα και τα ανθρωπόμορφα βράχια στην περιοχή των Σερβίων. Το Γεωπάρκο στη Μηλιά Γρεβενών. Το απολιθωμένο δάσος στο Νόστιμο Καστοριάς. Αναγνώριση σημαντικών περιοχών που λειτουργούν ως οικολογικοί διάδρομοι και πράσινες υποδομές και διαχείριση με καθορισμό ελάχιστων αδιατάραχτων ζωνών χωρίς δρόμους ή με έλεγχό της χρήσης οχημάτων (Roadless and low traffic areas) και την αξιολόγηση της αξίας των οικοσυστημικών υπηρεσιών στις κύριες κατηγορίες των φυσικών οικοσυστημάτων. Προτεινόμενες δράσεις προτεραιότητας: 1. Εκπόνηση Περιφερειακού Σχεδίου Δράσης με αξιολόγηση των οικοσυστημικών υπηρεσιών και διαμόρφωση προδιαγραφών διαχείρισης των πράσινων υποδομών και των οικολογικών διαδρόμων με άξονες: Τις ζώνες σύνδεσης μεταξύ των ορεινών όγκων. Τα ποτάμια οικοσυστήματα και τη σύνδεση των ορεινών με τα αγροτικά και τα λιμναία οικοσυστήματα και με Είδη Δείκτες τις καραβίδες και αλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa, δάση στοές με Salix alba και υγρά λιβάδια. Το κυρίως εναπομείναν ποτάμιο οικοσύστημα του Αλιάκμονα. 2. Εφαρμογή Προδιαγραφών για την συνύπαρξη όλων των αναπτυξιακών τομέων με τη Βιοποικιλότητα και την ολοκληρωμένη διαχείριση των Οικολογικών διαδρόμων σύνδεσης α) του Βέρνου με το Βόρα και χαρακτήρα, MKO Ιδιώτες, Μικρές Ομάδες παραγωγών ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, ΜΚΟ Δήμοι, ΠΕ, Δ/νσεις Δασών Ερευνητικά Κέντρα, Πανεπιστήμια, ΤΕΙ/ΚΤΕ, Ερευνητικοί Φορείς Δημοσίου Συμφέροντος, Λοιποί φορείς δημοσίου χαρακτήρα, MKO Ιδιώτες, Μικρές Ομάδες παραγωγών ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, ΜΚΟ Δήμοι, ΠΕ, Δ/νσεις Δασών ΠΑΑ ΕΥΔΕΠ_ΠΔΜ ΣχΔράσης Βιοποικιλότητα Τεύχος 2 (00).doc 15

16 Άξονας Προτεραιότητας 2: Ενίσχυση της προστασίας και διαχείρισης της Βιοποικιλότητας και των Προστατευόμενων περιοχών Προτεραιότητα Ομάδα Δράσεων Ενδεικτικές Δράσεις Ενδεικτικοί Δικαιούχοι Ενδεικτικές Πηγές Χρηματοδότησης Π 2.3: Διαχείριση και αντιμετώπιση εισβαλόντων ξενικών ειδών Έγκαιρη ανίχνευση και αντιμετώπιση των επιπτώσεων στη Βιοποικιλότητα από τα εισβάλοντα ξενικά είδη ΟΔ 2.3.1: Ανίχνευση της παρουσίας εισβαλόντων ειδών ΟΔ 2.3.2: Δράσεις διαχείρισης και αντιμετώπισης της παρουσίας ξενικών ειδών με αποκατάσταση της αυτόχθονης βιοποικιλότητας β) του Γράμμου με το Τρικλάριο. 3. Εκπόνηση Μελέτης αναγνώρισης των οικοσυστημικών υπηρεσιών σε πράσινες υποδομές σε συγκεκριμένες κατηγορίες των φυσικών οικοσυστημάτων και διαμόρφωση προδιαγραφών διαχείρισή τους με εστίαση στα ποτάμια υδάτινα συστήματα με σημαντικούς τύπους οικοτόπων. Έρευνα για την παρουσία εισβαλόντων ειδών και τις επιπτώσεις στο τοπικά οικοσυστήματα και τη Βιοποικιλότητα Προτεινόμενες δράσεις καταγραφής και αναγνώρισης προβλημάτων: 1. Για τα μινκ στην περιοχή της Καστοριάς. 2. Για τις επιπτώσεις στην αυτόχθονη ιχθυοπανίδα από την παρουσία εισβαλόντων ειδών στα υδάτινα οικοσυστήματα της Δυτικής Μακεδονίας. 3. Για την παρουσία και εξάπλωση της βρωμοκαρυδιάς με επίκεντρο στις λίμνες της περιοχής Αμυνταίου. Λήψη διαχειριστικών μέτρων σε σχέση με εισβάλοντα είδη. Προτεινόμενες περιπτώσεις υλοποίησης δράσεις καταγραφής και αναγνώρισης προβλημάτων: 1. Για τα μινκ στην περιοχή της Καστοριάς. 2. Για τις επιπτώσεις στην αυτόχθονη ιχθυοπανίδα από την παρουσία εισβαλόντων ειδών στα υδάτινα οικοσυστήματα της Δυτικής Μακεδονίας. 3. Για την παρουσία και εξάπλωση της βρωμοκαρυδιάς με επίκεντρο στις λίμνες της περιοχής Αμυνταίου 4. Στρατηγικός Σχεδιασμός διαχείρισης της παρουσίας της ακακίας στα προγράμματα δάσωσης γεωργικών γαιών και αντικατάστασή της με αυτόχθονα είδη (καστανιά, καρυδιά, βελανιδιά, καραγάτσι). Ερευνητικά κέντρα, Πανεπιστήμια, ΤΕΙ/ΚΤΕ, Ερευνητικοί Φορείς Δημοσίου Συμφέροντος, Λοιποί φορείς Δημοσίου χαρακτήρα, ΜΚΟ Ερευνητικά κέντρα, Πανεπιστήμια, ΤΕΙ/ΚΤΕ, Ερευνητικοί Φορείς Δημοσίου Συμφέροντος, Λοιποί φορείς Δημοσίου χαρακτήρα, ΜΚΟ ΕΠ ΠΔΜ , ΥΜΕΠΕΡΑΑ ΠΑΑ Εδαφική Συνεργασία ΕΠ ΠΔΜ ΥΜΕΠΕΡΑΑ ΠΑΑ Εδαφική Συνεργασία Π 2.4: Προστασία της Βιοποικιλότητας σε όλους τους Αναπτυξιακούς τομείς Δράσεις εφαρμογής της Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας σε όλους ΟΔ 2.4.1: Ενσωμάτωση της προστασίας της Βιοποικιλότητας στην Αγροτική Ανάπτυξη τόσο για τα είδη της άγριας πανίδας και Α. Προστασία της άγριας πανίδας και χλωρίδας και του τοπίου στο πλαίσιο της βιώσιμης αγροτικής ανάπτυξης. Ενδεικτικές δράσεις: Μελέτη αναγνώρισης περιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας με ιδιαίτερο ενδιαφέρον συνδυασμού φυσικού περιβάλλοντος, βιοποικιλότητας και τοπικών παραδοσιακών πρακτικών και διαχείρισή τους ως σημαντικές αγροτικές περιοχές για τη βιοποικιλότητα. Προσδιορισμός ζωνών βιολογικής παραγωγής προϊόντων Προστατευόμενης Ερευνητικά Κέντρα, Πανεπιστήμια, ΤΕΙ/ΚΤΕ, Ερευνητικοί Φορείς Δημοσίου Συμφέροντος, Λοιποί φορείς δημοσίου χαρακτήρα, MKO Ιδιώτες, Μικρές ΠΑΑ ΕΥΔΕΠ_ΠΔΜ ΣχΔράσης Βιοποικιλότητα Τεύχος 2 (00).doc 16

17 Άξονας Προτεραιότητας 2: Ενίσχυση της προστασίας και διαχείρισης της Βιοποικιλότητας και των Προστατευόμενων περιοχών Προτεραιότητα Ομάδα Δράσεων Ενδεικτικές Δράσεις Ενδεικτικοί Δικαιούχοι Ενδεικτικές Πηγές Χρηματοδότησης τους αναπτυξιακούς τομείς και στα επιμέρους Επιχειρησιακά Προγράμματα με εφαρμογή της οικοσυστημικής προσέγγισης και εφαρμογής περιφερειακής Ατζέντας 21. Τομείς εφαρμογής: 1. Τη διαχείριση της ποιότητας και ποσότητας των υδάτινων πόρων ως κύριο φυσικό πόρο (εφαρμογή της Οδηγίας για τα Νερά και του Διαχειριστικού Σχεδίου Λεκάνης Απορροής Ποταμών Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Μακεδονίας) καθώς και δράσεις. 2. Την αγροτική ανάπτυξη. 3. Τις υποδομές μεταφορών. 4. Τις υποδομές ενέργειας και την κλιματική αλλαγή. χλωρίδας όσο και για αγροτική Βιοποικιλότητα Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) και Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ) σε συνδυασμό με τη χρήση βιολογικών τρόπων παραγωγής, την προστασία της βιοποικιλότητας και του τοπίου. Δημιουργία πρωτοκόλλου περιβαλλοντικής πιστοποίησης προϊόντων και καλλιεργητικών πρακτικών με ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας επιχειρήσεων και παραγωγών σε προστατευόμενες περιοχές και αγροτικές περιοχές με σημαντικά είδη. Εφαρμογή της του άρθρου 5Ε της ΚΥΑ για τα οριζόντια μέτρα προστασίας της ορνιθοπανίδας (Αριθμ. Η.Π.8353/ 276/Ε103 (ΦΕΚ 415/ ) και εκπόνηση ειδικής μελέτης για τη σύνταξη προδιαγραφών εφαρμογής αγροπεριβαλλοντικής πολιτικής στο σχεδιασμό και την υλοποίηση αναδασμών. Προσδιορισμός ζωνών εγκατάλειψης γεωργικών γαιών και καθορισμό δράσεων ανάσχεσή της Βιοποικιλότητας. Προώθηση εκπόνησης ειδικών σχεδίων διαχείρισης βόσκησης σε όλους τους τύπους οικοσυστημάτων (δασικά ορεινά, υδάτινα οικοσυστήματα). Καταγραφή και αξιολόγηση κατάστασης τω ιχθυοαποθεμάτων και διαμόρφωση κανόνων βιώσιμης επαγγελματικής και ερασιτεχνικής αλιείας. Β. Διατήρηση της αγροτικής Βιοποικιλότητας με γενετική βελτίωση και ανάδειξη αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων και ποικιλιών καλλιεργούμενων φυτών μέσω σύγχρονων μεθόδων αειφόρου ανάπτυξης και γονιδιακής τεχνολογίας. Προτεινόμενες Δράσεις για τις αυτόχθονες φυλές εστίαση: στην βραχυκερατική φυλή αγελάδας. στο πρόβατο Πελαγονίας / Φλώρινας. στον ελληνικό ποιμενικό σκύλο. Προτεινόμενες Δράσεις για τις αυτόχθονες ποικιλίες καλλιεργούμενων φυτών: Δημιουργία τράπεζας σπόρων τοπικών ποικιλιών φυτών της Δυτικής Μακεδονίας. Ενίσχυση κατά προτεραιότητας της ανάπτυξης δικτύου παραγωγών βιολογικής καλλιέργειας που διατηρούν παραδοσιακές πρακτικές, το τοπίο και τα είδη της άγριας πανίδας και χλωρίδας. Ενίσχυση κατά προτεραιότητα της τυποποίησης και της προώθησης των προϊόντων τοπικών ποικιλιών φυτών. Ομάδες παραγωγών ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, ΜΚΟ Δήμοι, ΠΕ, Δ/νσεις Δασών ΕΥΔΕΠ_ΠΔΜ ΣχΔράσης Βιοποικιλότητα Τεύχος 2 (00).doc 17

18 Άξονας Προτεραιότητας 2: Ενίσχυση της προστασίας και διαχείρισης της Βιοποικιλότητας και των Προστατευόμενων περιοχών Προτεραιότητα Ομάδα Δράσεων Ενδεικτικές Δράσεις Ενδεικτικοί Δικαιούχοι Ενδεικτικές Πηγές Χρηματοδότησης ΟΔ 2.4.2: Ενσωμάτωση της προστασίας της Βιοποικιλότητας και του τοπίου στην Δασική Πολιτική και Διαχείριση ΟΔ 2.4.3: Ενσωμάτωση της προστασίας της Βιοποικιλότητας και του τοπίου στην ανάπτυξη υποδομών μεταφορών ΟΔ 2.4.4: Ενσωμάτωση της προστασίας της Βιοποικιλότητας και του τοπίου στην Διασφάλιση των απαραίτητων προδιαγραφών της διαχείρισης δασών ώστε να ανταποκρίνονται στην ανάγκη της διατήρησης της βιοποικιλότητας και προστασίας του τοπίου στις σύγχρονες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες και στην ανάγκη προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή με κατάλληλες διαχειριστικές πρακτικές. Προτεινόμενες δράσεις: 1. Ολοκλήρωση δασολογίου σε επίπεδο περιφέρειας με κατάρτιση, ανάρτηση, συμπλήρωση και διόρθωση των δασικών χαρτών. 2. Σύνταξη και εκσυγχρονισμός των προδιαγραφών αειφορικής δασικής διαχείρισης και δασοπονίας με άξονα τη δασική διαχείριση πολλαπλών στόχων και την παράλληλη αξιολόγησης και εξασφάλιση της λειτουργικότητας των οικοσυστημικών υπηρεσιών των δασικών οικοσυστημάτων και της διατήρησης της βιοποικιλότητας και της μωσαϊκότητας του τοπίου. 3. Προώθηση πιστοποιημένων συστημάτων αειφορικής διαχείρισης και τυποποίησης δασικών προϊόντων (ξυλεία, μανιτάρια, σαλέπι, βότανα). 4. Εκπόνηση Περιφερειακού Σχεδίου πρόληψης και διαχείρισης κινδύνου παθογόνων αιτιών και ξενικών ειδών για τα δασικά οικοσυστήματα. 5. Εκπόνηση σχεδίων πρόληψης δασικών πυρκαγιών σε επίπεδο Διεύθυνσης Δασών χωρικής αρμοδιότητας Δασαρχείου. Βελτίωση προσβασιμότητας της άγριας πανίδας σε οδικούς άξονες και ελαχιστοποίηση του κατακερματισμού των φυσικών βιοτόπων και ενίσχυση της λειτουργίας των πράσινων υποδομών στους οικολογικούς διαδρόμους σύνδεσης των ορεινών όγκων σε δύο κατευθύνσεις: 1. Σύνταξη προδιαγραφών σχεδιασμού, κατασκευής και διατήρησης περασμάτων άγριας πανίδας για νέες υποδομές μεταφορών. 2. Στο σχεδιασμό και την ενίσχυση της προσβασιμότητας της άγριας πανίδας σε υφιστάμενους οδικούς άξονες με βελτίωση της λειτουργικότητας υφιστάμενων περασμάτων, δημιουργία νέων περασμάτων (πράσινες γέφυρες, κάτω διαβάσεις πανίδας) σε κομβικά σημεία (εφαρμογή ενός Defragmentation project σε επίπεδο Δυτικής Μακεδονίας). Διαμόρφωση προδιαγραφών και ειδικού πλαισίου διαχείρισης και διασφάλισης συμβατότητας έργων και δραστηριοτήτων παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και εξορυκτικής δραστηριότητας με τη διατήρηση της Βιοποικιλότητας και την προστασία του τοπίου. Προτεινόμενες δράσεις: Ερευνητικά κέντρα, Πανεπιστήμια, ΤΕΙ/ΚΤΕ, Ερευνητικοί Φορείς Δημοσίου Συμφέροντος, Λοιποί φορείς Δημοσίου χαρακτήρα, ΜΚΟ Ερευνητικά κέντρα, Πανεπιστήμια, ΤΕΙ/ΚΤΕ, Ερευνητικοί Φορείς Δημοσίου Συμφέροντος, Λοιποί φορείς Δημοσίου χαρακτήρα, ΜΚΟ Ερευνητικά κέντρα, Πανεπιστήμια, ΤΕΙ/ΚΤΕ, Ερευνητικοί Φορείς Δημοσίου ΕΠ ΠΔΜ ΥΜΕΠΕΡΑΑ ΠΑΑ Εδαφική Συνεργασία ΕΠ ΠΔΜ ΥΜΕΠΕΡΑΑ ΠΑΑ Εδαφική Συνεργασία ΕΠ ΠΔΜ ΥΜΕΠΕΡΑΑ ΠΑΑ ΕΥΔΕΠ_ΠΔΜ ΣχΔράσης Βιοποικιλότητα Τεύχος 2 (00).doc 18

19 Άξονας Προτεραιότητας 2: Ενίσχυση της προστασίας και διαχείρισης της Βιοποικιλότητας και των Προστατευόμενων περιοχών Προτεραιότητα Ομάδα Δράσεων Ενδεικτικές Δράσεις Ενδεικτικοί Δικαιούχοι Ενδεικτικές Πηγές Χρηματοδότησης ανάπτυξη υποδομών ενέργειας και στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής ΟΔ 2.4.5: Δράσεις για τη Βιοποικιλότητα στο πλαίσιο εφαρμογής της Οδηγίας για τα νερά. 1. Εκπόνηση προγράμματος στρατηγικής εκτίμησης σωρευτικών επιπτώσεων και καθορισμού δεικτών παρακολούθησης από τη λειτουργία ΑΠΕ στα ευαίσθητα είδη και τύπους οικοτόπων και το τοπίο με εξειδίκευση διαχειριστικών κατευθύνσεων των επιμέρους αναγκών ανά κατηγορία ΑΠΕ: Εκτίμηση σωρευτικών επιπτώσεων από την εγκατάσταση Αιολικών Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) και διαμόρφωση πλαισίου διαχείρισης με εφαρμογή εξειδικευμένων δεικτών παρακολούθησης και χαρτογράφηση ζωνών ευαισθησίας ανά ορεινό όγκο και ζώνη ιδιαίτερου αιολικού ενδιαφέροντος. Εφαρμογή του άρθρου 5Β της ΚΥΑ για τα οριζόντια μέτρα προστασίας της ορνιθοπανίδας (Αριθμ. Η.Π.8353/ 276/Ε103 (ΦΕΚ 415/ ). Διαμόρφωση προδιαγραφών συνεχούς παρακολούθησης της εξασφάλισης της συνέχειας της γενετικής επικοινωνίας των ειδών της πανίδας και της συνεκτικότητας των ποτάμιων οικοσυστημάτων σε ρέματα και ποτάμια με εγκαταστάσεις υδροηλεκτρικών έργων (μικρά και μεγάλα). Διαμόρφωση πλαισίου αξιολόγησης των επιπτώσεων στο τοπίο και τη Βιοποικιλότητα από την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάρκων. 2. Εκπόνηση πλαισίου ολοκληρωμένης εφαρμογής βέλτιστων πρακτικών εξόρυξης με παράλληλη επίτευξη: Προστασία της Βιοποικιλότητας. Κατάλληλης διαμόρφωσης και αποκατάστασης του τοπίου. Μεγιστοποίηση των πρακτικών προστασίας του εδάφους, αποκατάσταση της βλάστησης με αυτόχθονα φυτικά είδη και διαχείρισης του υδροφόρου ορίζοντα. Αποτελεσματική αποκατάσταση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και των επιπτώσεων στην κλιματική αλλαγή με ελαχιστοποίηση παραγωγής αέριων ρύπων και αιωρούμενων σωματιδίων. Δράσεις στο πλαίσιο εφαρμογής του Διαχειριστικού Σχεδίου Λεκάνης Απορροής Ποταμών Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Μακεδονίας και με τη βιοποικιλότητα των υδατικών συστημάτων σε τρεις άξονες: 1. Την ολοκλήρωση του κτηματολογίου και τον καθορισμό της οριοθέτησης των υδάτινων οικοσυστημάτων και εξασφάλισης της βιώσιμης διαχείρισης της χρήση γης στα υδάτινα οικοσυστήματα. 2. Την εξασφάλιση ολοκληρωμένου πλαισίου διαχείρισης της ποσότητας των επιφανειακών νερών στα υδάτινα οικοσυστήματα και του υδροφόρων ορίζοντα ΕΥΔΕΠ_ΠΔΜ ΣχΔράσης Βιοποικιλότητα Τεύχος 2 (00).doc 19 Συμφέροντος, Λοιποί φορείς Δημοσίου χαρακτήρα, ΜΚΟ Ερευνητικά κέντρα, Πανεπιστήμια, ΤΕΙ/ΚΤΕ, Ερευνητικοί Φορείς Δημοσίου Συμφέροντος, Λοιποί φορείς Δημοσίου χαρακτήρα, ΜΚΟ Εδαφική Συνεργασία ΕΠ ΠΔΜ ΥΜΕΠΕΡΑΑ ΠΑΑ Εδαφική Συνεργασία

20 Άξονας Προτεραιότητας 2: Ενίσχυση της προστασίας και διαχείρισης της Βιοποικιλότητας και των Προστατευόμενων περιοχών Προτεραιότητα Ομάδα Δράσεων Ενδεικτικές Δράσεις με καθορισμό και διαχείριση: Της ελάχιστης οικολογικής ροής στα ποτάμια. Της κατώτερης και ανώτερης στάθμης στις λίμνες. Των πλημμυρικών φαινομένων. Των περιπτώσεων λειψυδρίας. 3. Την εξασφάλιση ολοκληρωμένου πλαισίου διαχείρισης της ποιότητας των νερών στα υδάτινα οικοσυστήματα με ολοκληρωμένη διαχείριση: Των αστικών λυμάτων. Των βιομηχανικών αποβλήτων. Τη χρήση φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων στην αγροτική δραστηριότητα. Των απορριμμάτων και των μπαζών με την καθολική προώθηση της ανακύκλωσης. Ενδεικτικοί Δικαιούχοι Ενδεικτικές Πηγές Χρηματοδότησης ΕΥΔΕΠ_ΠΔΜ ΣχΔράσης Βιοποικιλότητα Τεύχος 2 (00).doc 20

21 Άξονας Προτεραιότητας 3: Ανάδειξη της αξίας της Βιοποικιλότητας και σύνδεσή της με την τοπική οικονομία και την απασχόληση. Προτεραιότητα Ομάδα Δράσεων Ενδεικτικές Δράσεις Ενδεικτικοί Δικαιούχοι Ενδεικτικές Πηγές Χρηματοδότησης Π 3.1: Ενημέρωση και περιβαλλοντική εκπαίδευση για τη Βιοποικιλότητα Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για στοχευμένα θέματα αναγνώρισης της αξίας και διατήρησης της Βιοποικιλότητας και του φυσικού περιβάλλοντος ΟΔ 3.1.1: Εκστρατείες ενημέρωσης και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης εστιασμένες για είδη και τύπους Οικοτόπων Δράσεις ανάπτυξης εκστρατειών ενημέρωσης και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για προστατευόμενα είδη ή συγκροτημένες ταξινομικές ομάδες ειδών. Προτεινόμενοι στόχοι: 1. Συγκεκριμένα Είδη Προτεραιότητας (αρκούδα, ασπροπάρης, κιρκινέζι, αργυροπελεκάνος). 2. Την ορθολογική και αειφορική επαγγελματική και ερασιτεχνική Αλιεία. 3. Την ορθολογική και αειφορική επαγγελματική και ερασιτεχνική συλλογή μανιταριών και ορχιδέων. 4. Τύπους οικοτόπων και διαχείρισή της βλάστησης και του τοπίου. ΜΚΟ, ΚΠΕ, Τοπικές Ομάδες Δράσης ΕΠ ΠΔΜ ΥΜΕΠΕΡΑΑ ΠΑΑ ΟΔ 3.1.2: Εκστρατείες ενημέρωσης και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης εστιασμένες για προστατευόμενες περιοχές Δράσεις ανάπτυξης εκστρατειών ενημέρωσης και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στοχευμένες για φυσικές και προστατευόμενες περιοχές σε δύο επίπεδα: 1. Σε περιφερειακό επίπεδο για συνολική ανάδειξη της φυσικής κληρονομιάς και της Βιοποικιλότητας της Δυτικής Μακεδονίας (Περιοχές Ν2000, ΤΙΦΚ, ΚΑΖ, περιοχές Υψηλής Φυσικής Αξίας, Σημαντικές περιοχές για τα Πουλιά, Γεώτοποι). 2. Επίπεδο διαχειριστικού φορέα με ανάδειξη των τοπικών χαρακτηριστικών, ιδιαιτεροτήτων και αξιών της κάθε περιοχής. ΜΚΟ, ΚΠΕ, Τοπικές Ομάδες Δράσης ΕΠ ΠΔΜ ΥΜΕΠΕΡΑΑ ΠΑΑ ΟΔ 3.1.3: Εκστρατείες ενημέρωσης και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης εστιασμένες για Εκστρατείες ενημέρωσης και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για εξειδικευμένα θέματα προστασίας και διατήρησης της βιοποικιλότητας σε περιφερειακό επίπεδο για: 1. Την υπεύθυνη διαχείριση και διακίνηση ξενικών ειδών ως οικόσiτα ζώα συντροφιάς (pet) και τη σύνδεσή της με τα προβλήματα των εισβαλόντων ειδών στη φύση. 2. Τη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων. Τοπικές Ομάδες Δράσης, ΜΚΟ ΕΠ ΠΔΜ ΥΜΕΠΕΡΑΑ ΠΑΑ ΕΥΔΕΠ_ΠΔΜ ΣχΔράσης Βιοποικιλότητα Τεύχος 2 (00).doc 21

22 Άξονας Προτεραιότητας 3: Ανάδειξη της αξίας της Βιοποικιλότητας και σύνδεσή της με την τοπική οικονομία και την απασχόληση. Προτεραιότητα Ομάδα Δράσεων Ενδεικτικές Δράσεις Ενδεικτικοί Δικαιούχοι Ενδεικτικές Πηγές Χρηματοδότησης στοχευμένα θέματα διαχείρισης και προστασίας φυσικού περιβάλλοντος 3. Κλιματική αλλαγή και στήριξη της τοπικής κοινωνίας στην εφαρμογή περιφερειακής ατζέντας 21. Π 3.2: Ανάδειξη της αξίας της Βιοποικιλότητας και σύνδεσή της με τον Τουρισμό Δράσεις προώθησης της αξίας της Βιοποικιλότητας, ανάδειξης των φυσικών περιοχών και του τοπίου και ανάπτυξης του οικοτουρισμού ως κύρια μορφή εναλλακτικού τουρισμού. Προβολή και ανάδειξη των φυσικών περιοχών, ενίσχυση και δημιουργία υποδομών οικοτουρισμού και του περιηγητικού τουρισμού και δικτύωση όλων των περιοχών και των επισκέψιμων χώρων και οργανωμένη λειτουργία τους. ΟΔ 3.2.1: Ενίσχυση και Δημιουργία υποδομών ανάδειξης της Βιοποικιλότητας και του φυσικού περιβάλλοντος ΟΔ 3.2.3: Δικτύωση όλων των οργανωμένων επισκέψιμων χώρων και περιοχών. Δράσεις δημιουργίας υποδομών οικοτουρισμού και θεματικού ενδιαφέροντος. Ενδεικτικές Δράσεις: 1. Θεματικά κέντρα ενημέρωσης. 2. Μουσεία φυσικής ιστορίας. 3. Δημιουργία βοτανικών κήπων. 4. Δίκτυα μονοπατιών και περιηγητικού τουρισμού. 5. Επισκέψιμοι χώροι αγροτουριστικών εγκαταστάσεων. Δικτύωση όλων των περιοχών και των επισκέψιμων χώρων, οργανωμένη λειτουργία τους και συμμετοχή στο περιφερειακό πλαίσιο σχεδιασμού της προβολής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Ερευνητικά κέντρα, ΜΚΟ Πανεπιστήμια, ΤΕΙ/ΚΤΕ, Ερευνητικοί Φορείς Δημοσίου Συμφέροντος, Λοιποί φορείς Δημοσίου χαρακτήρα ΠΔΜ, Δ/νση Τουρισμού ΕΠ ΠΔΜ ΥΜΕΠΕΡΑΑ ΠΑΑ ΕΠ ΠΔΜ ΟΔ 3.3.3: Οργάνωση προβολής της Βιοποικιλότητας των φυσικών περιοχών, του τοπίου και των Σχεδιασμός οργανωμένου πλαισίου προβολής της Βιοποικιλότητας, των φυσικών περιοχών, του τοπίου και των επισκέψιμων χώρων με άξονες: 1. Την ηλεκτρονική προβολή με: Οργάνωση της προβολής της Βιοποικιλότητας της Περιφέρειας μέσα από την κοινωνική δικτύωση. Αξιοποίηση της ιστοσελίδας της Περιφέρειας για την ανάδειξη της Βιοποικιλότητας και σύνδεσή της με τον τουρισμό και την τοπική παραγωγή ΠΔΜ ΕΠ ΠΔΜ ΕΥΔΕΠ_ΠΔΜ ΣχΔράσης Βιοποικιλότητα Τεύχος 2 (00).doc 22

23 Άξονας Προτεραιότητας 3: Ανάδειξη της αξίας της Βιοποικιλότητας και σύνδεσή της με την τοπική οικονομία και την απασχόληση. Προτεραιότητα Ομάδα Δράσεων Ενδεικτικές Δράσεις Ενδεικτικοί Δικαιούχοι Ενδεικτικές Πηγές Χρηματοδότησης Π 3.3: Σύνδεση της Βιοποικιλότητας και των τοπικών γενετικών και φυσικών πόρων με την τοπική οικονομία Δράσεις σύνδεσης της Βιοποικιλότητας και των τοπικών γενετικών και φυσικών πόρων με την τοπική οικονομία, την απασχόληση και την κοινωνική ανάπτυξη. Συστηματική καταγραφή των άγνωστων τοπικών γενετικών πόρων και σύνδεση με τράπεζες γενετικού υλικού, προστασία των τοπικών φυλών και ποικιλιών και ένταξή τους στην παραγωγική διαδικασία. επισκέψιμων χώρων και υποδομών ΟΔ 3.3.1: Διαχείριση τοπικών γενετικών πόρων αγροτικής βιοποικιλότητας και ένταξή τους στην παραγωγική διαδικασία ΟΔ 3.3.2: Διαχείριση φυσικών γενετικών πόρων με οργάνωση του πλαισίου χρήσης φυσικών πόρων και ανάπτυξη με ανάπτυξη ειδικού τομέα-σελίδας φυσικού περιβάλλοντος - τουρισμού. Διασύνδεσή της με άλλους διαδικτυακούς χώρους φυσικού περιβάλλοντος - τουριστικής προβολής στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 2. Οργάνωση παραγωγής έντυπου υλικού προβολής με: Παραγωγή εξειδικευμένων θεματικών εκδόσεων. Παραγωγή γενικών χαρτών και φυλλαδίων. Παραγωγή εξειδικευμένων χαρτών για ορειβατικές διαδρομές και μονοπάτια. 3. Προώθηση της εξωστρέφειας και οργάνωση συμμετοχής της Περιφέρειας σε εκθέσεις και εκδηλώσεις τουρισμού στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 4. Δημιουργία ενημερωτικών σταθμών υποδοχής για τους επισκέπτες στις εισόδους της Περιφέρειας και στους σχεδιαζόμενους Σταθμούς Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών της Εγνατίας Οδού. Οργάνωση της διαχείρισης των τοπικών γενετικών πόρων της αγροτικής βιοποικιλότητας με: 1. Ολοκληρωμένη καταγραφή και σύνδεση των γενετικών πόρων με οργανωμένες τράπεζες γενετικού υλικού. 2. Ένταξή των τοπικών γενετικών πόρων στη οργανωμένη παραγωγική διαδικασία και με σύνδεση της με την επιστημονική έρευνα. 3. Ενίσχυση κατά προτεραιότητα της τυποποίησης προϊόντων από τοπικούς γενετικούς πόρους και σύνδεσή της με τους τουριστικούς προορισμούς και την ανάπτυξη αγροτουριστικών δράσεων και προγραμμάτων. 4. Οργάνωση προβολής και διάθεσης βιολογικών προϊόντων τοπικών γενετικών πόρων κατά προτεραιότητα στους σχεδιαζόμενους Σταθμούς Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών της Εγνατίας Οδού. Δράσεις οργάνωσης του πλαισίου χρήσης και προβολής των φυσικών πόρων της βιοποικιλότητας για επαγγελματικό και ερασιτεχνικό σκοπό. Προτεινόμενες δράσεις: 1. Προβολή των κυνηγότοπων και αντιμετώπισης της παράνομης θήρας και στρατηγικός σχεδιασμός των ΚΑΖ με ολοκληρωμένη διαχείριση των πληθυσμών των θηρεύσιμων ειδών και σύνδεσή τους με την Εθνική και Περιφερειακή Στρατηγική για την προστασία και τη διατήρηση της Βιοποικιλότητας. Οργανωμένες Ομάδες Παραγωγών, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, Γεωπονικές Σχολές Πανεπιστήμιο και ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, Κυνηγετική Ομοσπονδία, Τοπικές Ομάδες Δράσης, ΜΚΟ, ΠΑΑ ΕΠ ΠΔΜ ΥΜΕΠΕΡΑΑ ΠΑΑ ΕΥΔΕΠ_ΠΔΜ ΣχΔράσης Βιοποικιλότητα Τεύχος 2 (00).doc 23

24 Άξονας Προτεραιότητας 3: Ανάδειξη της αξίας της Βιοποικιλότητας και σύνδεσή της με την τοπική οικονομία και την απασχόληση. Προτεραιότητα Ομάδα Δράσεων Ενδεικτικές Δράσεις Ενδεικτικοί Δικαιούχοι Ενδεικτικές Πηγές Χρηματοδότησης της βιοποικιλότητας για επαγγελματικό και ερασιτεχνικό σκοπό. 2. Εκπόνηση οργανωμένου σχεδίου ανάπτυξης της επαγγελματικής αλιείας και διαχείρισης των ιχθυοπληθυσμών των υδάτινων οικοσυστημάτων. 3. Εκπόνηση οργανωμένου σχεδίου ανάπτυξης ερασιτεχνικής αλιείας. 4. Εκπόνηση οργανωμένου σχεδίου ανάπτυξης συλλογής μανιταριών, αρωματικών φυτών και βοτάνων από τη φύση. Σύλλογοι επαγγελματιών αλιέων, Σύλλογοι ερασιτεχνών αλιέων, Σύλλογοι μανιταροφιλίας Άξονας Προτεραιότητας 4: Οργάνωση και λειτουργία των δομών και υπηρεσιών διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος. Προτεραιότητα Ομάδα Δράσεων Ενδεικτικές Δράσεις Ενδεικτικοί Δικαιούχοι Ενδεικτικές Πηγές Χρηματοδότησης Π 4.1: ΟΔ 4.1.1: Δημιουργία μηχανισμού διαχείρισης της Βιοποικιλότητας και του φυσικού περιβάλλοντος με συντονισμό φορέων και βελτίωση της δια-υπηρεσιακής συνεργα-σίας, διαμόρφωση προδιαγραφών για τη τήρηση περιβαλλοντικών όρων και υλοποίηση των στόχων για την ανάσχεση της Βιοποι-κιλότητας. Συνεχή κατά-ρτιση των στελεχών σε θέματα περιβαλλοντικής πολιτικής με άξονα τις επιταγές της διαμορφούμενης Διεθνούς και Ευρωπαϊκής περιβαλ-λοντικής πολιτικής και εφαρμογή της οικοσυ-στημικής προσέγγισης στο σχεδιασμό των έργων τεχνικών υποδο-μών και Μηχανισμός διαχείρισης της Βιοποικιλότητας και του φυσικού περιβάλλοντος ΟΔ 4.1.2: Οργάνωση υιοθέτησης της οικοσυστημικής προσέγγισης στο σχεδιασμό έργων υποδομών και ενέργειας. ΟΔ 4.1.3: Κατάρτιση Δημιουργία και στήριξη μηχανισμού διαχείρισης της Βιοποικιλότητας και του φυσικού περιβάλλοντος σε επίπεδο Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με συντονισμό φορέων και βελτίωση της δια-υπηρεσιακής συνεργασίας. Εκπόνηση - σύνταξη προδιαγραφών εφαρμογής της οικοσυστημικής προσέγγισης στο σχεδιασμό των έργων τεχνικών υποδομών και αναπτυξιακών δράσεων - Διαμόρφωση προδιαγραφών για την τήρηση περιβαλλοντικών όρων και υλοποίηση των στόχων για την ανάσχεση της απώλειας Βιοποικιλότητας. Σχεδιασμός προγράμματος συνεχούς κατάρτισης των στελεχών σε θέματα περιβαλλοντικής πολιτικής με άξονα τις επιταγές της διαμορφούμενης Διεθνούς και ΠΔΜ, ΥΠΕΝ ΕΠ ΠΔΜ ΥΜΕΠΕΡΑΑ ΕΠ ΠΔΜ ΠΔΜ ΥΜΕΠΕΡΑΑ ΠΔΜ ΕΠ ΠΔΜ ΕΥΔΕΠ_ΠΔΜ ΣχΔράσης Βιοποικιλότητα Τεύχος 2 (00).doc 24

Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο. Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006

Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο. Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006 Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006 Γενικά σχόλια Το κείµενο παρουσιάζεται σε γενικές γραµµές ικανοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

Προστατεύει το. περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας.

Προστατεύει το. περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. Προστατεύει το περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 αξιοποιεί τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Με την αξιοποίηση των ΑΠΕ αναδεικνύεται

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 ΠΟΡΟΙ Π.Π 2014-2020 ΕΠ - ΥΜΕ - ΠΕΡΑΑ (ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ) ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΠΟΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕ ΠΕΠ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Επιστηµονική και Οργανωτική Γραµµατεία Σχεδιασµού και Κατάρτισης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού 2007-2013 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σιδηρόπουλος Παντελής Συντονιστής Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. Δρ. Πολιτικός Μηχανικός

Σιδηρόπουλος Παντελής Συντονιστής Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Υλοποίηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της πράξης «Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας της Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας-Μαυροβουνίου- Κεφαλόβρυσου-Βελεστίνου» Σιδηρόπουλος Παντελής Συντονιστής

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 23 04 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΠΕΡΑΑ «Το

Διαβάστε περισσότερα

Προστατεύει το. υδάτινο περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. www.ypeka.gr. www.epperaa.gr

Προστατεύει το. υδάτινο περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. www.ypeka.gr. www.epperaa.gr Προστατεύει το υδάτινο περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Το ΕΠΠΕΡΑΑ προστατεύει το Υδάτινο περιβάλλον βελτιώνει την Ποιότητα της Ζωής μας Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2014-2020 1 Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 20.461.530,00 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 31.03.2016,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 2011 2014 (άρ. 268, ν. 3852/2010) Νοέµβριος 2012 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟ 2.5 Ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα Προστατεύει από τα Απόβλητα Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ ενισχύει την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων βελτιώνει την Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Δ/νση: Αγ. Αλεξίου 35, 250 01 Καλάβρυτα Τηλ. Επικοινωνίας: 26920 29140, Φαξ: 26920 29141 e-mail: fdxb@otenet.gr Web site: http://www.fdchelmos.

Δ/νση: Αγ. Αλεξίου 35, 250 01 Καλάβρυτα Τηλ. Επικοινωνίας: 26920 29140, Φαξ: 26920 29141 e-mail: fdxb@otenet.gr Web site: http://www.fdchelmos. Το έργο και οι δράσεις του Φ.Δ. Χελμού- Βουραϊκού για την προστασία και διαχείριση του Εθνικού Πάρκου Κουμούτσου Ελένη, Περιβαλλοντολόγος MSc, Συντονίστρια Έργου Δ/νση: Αγ. Αλεξίου 35, 250 01 Καλάβρυτα

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Στρατηγική ΜΠΕ Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη. Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή

Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Στρατηγική ΜΠΕ Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη. Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Στρατηγική ΜΠΕ Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Ειδικές περιπτώσεις περιβαλλοντικών μελετών: - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Προστατευόμενη Περιοχή Χελμού-Βουραϊκού: δικτύωση

Προστατευόμενη Περιοχή Χελμού-Βουραϊκού: δικτύωση : εκπαίδευση έρευνα δικτύωση Φορέας Διαχείρισης Χελμού Βουραϊκού Μαρία Καμηλάρη Βιολόγος, M.Sc. Φορέας Διαχείρισης Χελμού Βουραϊκού Ας συστηθούμε... 1992 Πρόταση Ορειβατικού Συλλόγου Καλαβρύτων σε συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ Τι είναι βιοποικιλότητα και γιατί είναι σημαντική Η βιοποικιλότητα αναφέρεται στην ποικιλία των μορφών της ζωής, δηλαδή στα διάφορα φυτά, τα

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξάνδρα Παπιγκιώτη Υπεύθυνη Τμήματος Πληροφόρησης, Δημοσιότητας & Εκπαίδευσης

Αλεξάνδρα Παπιγκιώτη Υπεύθυνη Τμήματος Πληροφόρησης, Δημοσιότητας & Εκπαίδευσης Δράσεις Ενημέρωσης - Ευαισθητοποίησης για την προστατευόμενη περιοχή του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου - Ο ρόλος του Φορέα Διαχείρισης στην ανάδειξη και προβολή της περιοχής Αλεξάνδρα Παπιγκιώτη Υπεύθυνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ ΤΟΣ Περιβάλλον. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα,

ΕΠΑνΕΚ ΤΟΣ Περιβάλλον. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Περιβάλλον Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 27.3.2014 1. Προτεινόμενη στρατηγική ανάπτυξης του τομέα Η στρατηγική ανάπτυξης του τομέα εκτείνεται σε δραστηριότητες που έχουν μεγάλες προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ»... 2 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 «ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»... 3 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 «ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ»... 4 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015 Αντικείμενο: «Μελέτη Σχεδίου Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΤΟΥ ΕΠΑΛΘ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΤΘΑ:

ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΤΟΥ ΕΠΑΛΘ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΤΘΑ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΩΤΗ (1 η ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 Γενική Περιγραφή: Το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 (ΠΑΑ) αποτελεί το µέσο για την υλοποίηση του Εθνικού Στρατηγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. με τη διατύπωση συγκεκριμένου Αναπτυξιακού Σχεδίου, με την στήριξη του Σχεδίου από μια ισχυρή και βιώσιμη εταιρική σχέση και

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. με τη διατύπωση συγκεκριμένου Αναπτυξιακού Σχεδίου, με την στήριξη του Σχεδίου από μια ισχυρή και βιώσιμη εταιρική σχέση και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Π 1. SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ Στα πλαίσια του παρόντος επιχειρησιακού προγράμματος πρωτοβουλίας LEADER+ θα ενταχθούν περιοχές που θέλουν και μπορούν να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν μια ολοκληρωμένη, βιώσιμη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΡ. ΡΑΛΛΗΣ ΓΚΕΚΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ SKEPSIS Παρουσίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πλαστήρα, Νοέμβριος 2014 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφορά Καινοτομίας και Τεχνογνωσίας σε Επίπεδο ΟΤΑ

Μεταφορά Καινοτομίας και Τεχνογνωσίας σε Επίπεδο ΟΤΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ «Διακυβέρνηση και καινοτομία: μοχλός αειφόρου ανάπτυξης, διαχείρισης και προστασίας των φυσικών πόρων» Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2013 Μεταφορά Καινοτομίας και Τεχνογνωσίας σε Επίπεδο ΟΤΑ ΑΝΤΩΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις 8. Συµπεράσµατα Προτάσεις Όπως φάνηκε από όλα τα παραπάνω ο οικότοπος των Μεσογειακών Εποχικών Λιµνίων αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτηµα των περιοχών µελέτης και η διατήρηση του µπορεί να συνδυαστεί άµεσα

Διαβάστε περισσότερα

Παναχαϊκό Όρος Ολοκληρωμένη προσέγγιση στην αειφορική διαχείριση της περιοχής

Παναχαϊκό Όρος Ολοκληρωμένη προσέγγιση στην αειφορική διαχείριση της περιοχής Παναχαϊκό Όρος Ολοκληρωμένη προσέγγιση στην αειφορική διαχείριση της περιοχής Κωνσταντίνος Γ. Κωνσταντακόπουλος Προϊστάμενος Τμήματος Περιβάλλοντος & Βιώσιμης Ανάπτυξης ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ LIFE-NATURE

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ LIFE-NATURE ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ LIFE-NATURE EΘΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ NATURA ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020 Πρωτοβουλία Επιτροπής ΦΥΣΗ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ για

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΥΔΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΥΔΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ενότητα 1: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ Eαρινό 2013-2014 28/4/2015 Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Έγκριση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του «Επιχειρησιακού Προγράμματος Μακεδονίας - Θράκης για την περίοδο ».

ΠΡΟΣ: Έγκριση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του «Επιχειρησιακού Προγράμματος Μακεδονίας - Θράκης για την περίοδο ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΥΠΕ (ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) ΤΜΗΜΑ B Ταχ. Δ/νση: Λ. Αλεξάνδρας 11 Τ.Κ.: 114 73 Πληροφορίες: Ζωή Δεδούση Τηλέφωνο: 210 6417707

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Νερού. Ανθεμούντα WATER AGENDA

Πρωτόκολλο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Νερού. Ανθεμούντα WATER AGENDA Πρωτόκολλο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Νερού στην Υδρολογική Λεκάνη του Ανθεμούντα WATER AGENDA Κεφάλαιο Ι - Γενικές Διατάξεις Άρθρο 1- Στόχοι Πρωτοκόλλου 1. Η εφαρμογή των δεσμεύσεων για την προστασία και

Διαβάστε περισσότερα

Αντώνιος Μαζάρης, Λέκτορας Τομέα Οικολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ

Αντώνιος Μαζάρης, Λέκτορας Τομέα Οικολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Αντώνιος Μαζάρης, Λέκτορας Τομέα Οικολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ Στέλλα Χρυσαλίδου, Βιολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους

Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους Αξίες και προκλήσεις στον τομέα της αιγο-προβατοτροφίας. Ποιες είναι οι προοπτικές για την ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας;

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗ 2 Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ 2007-2013. (ΛΟΥΤΡΑΚΙ 20/03/2009) Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Τι μπορεί να αναλάβει η Τοπική Αυτοδιοίκηση Οι ΟΤΑ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατέχουν πρωταγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013»

1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» 1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» Πώς η ΚΓΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Προκλήσεις Οικονομικές 3 στόχοι πολιτικής Βιώσιμη παραγωγή τροφίμων συμβολή στο γεωργικό εισόδημα και μείωση των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Πίνακας ενταγμένων έργων ανά Αξονα Προτεραιότητας και Επενδυτική Προτεραιότητα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Πίνακας ενταγμένων έργων ανά Αξονα Προτεραιότητας και Επενδυτική Προτεραιότητα Ημ. Ενταξης Εντάξεις άσεις Πληρωμές 01 Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας 1 4.500.000 0 0 0,0% 01.1 Ενίσχυση των υποδομών έρευνας και καινοτομίας (Ε&Κ) 1 4.500.000 0 0

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020.

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Γεώργιος Γιαννούσης Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ Κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Αναπτυξιακό όραμα: «Η συμβολή στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ 1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 1.1 Αναφερθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας ιαχείρισης Σαµαριάς (Λευκών Ορέων): Ένα καινούργιο πρόβληµα ή ένα καινούργιο εργαλείο;

Φορέας ιαχείρισης Σαµαριάς (Λευκών Ορέων): Ένα καινούργιο πρόβληµα ή ένα καινούργιο εργαλείο; Φορέας ιαχείρισης Σαµαριάς (Λευκών Ορέων): Ένα καινούργιο πρόβληµα ή ένα καινούργιο εργαλείο; Παρουσίαση: Παναγιώτης Νύκτας Περιβαλλοντολόγος Ειδικός Επιστήµονας.Σ. Φορέα ιαχείρισης Ε.. Σαµαριάς Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

«Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού: 12 χρόνια δράσεις για τη φύση και τον άνθρωπο» Η διαχείριση της προστατευόμενης περιοχής του Δέλτα Αξιού

«Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού: 12 χρόνια δράσεις για τη φύση και τον άνθρωπο» Η διαχείριση της προστατευόμενης περιοχής του Δέλτα Αξιού «Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού: 12 χρόνια δράσεις για τη φύση και τον άνθρωπο» 10 Οκτωβρίου 2015 Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης Η διαχείριση της προστατευόμενης περιοχής του Δέλτα Αξιού Στέλλα Βαρελτζίδου, Βιολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟ 2.6 Αειφορική

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις εξωστρέφειας του ΦΔ

Δράσεις εξωστρέφειας του ΦΔ Φορέας Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας-Μαυροβουνίου-Κεφαλόβρυσου-Βελεστίνου Δράσεις εξωστρέφειας του ΦΔ Χαμόγλου Μαρία MSc, Χατζηγούλας Αλέξανδρος, Δρ. Παπαδημητρίου Δότη Δράσεις εξωστρέφειας

Διαβάστε περισσότερα

Η επίδραση των Κοινοτικών Οδηγιών για τη Φύση στην προστασία και διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα

Η επίδραση των Κοινοτικών Οδηγιών για τη Φύση στην προστασία και διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα Η επίδραση των Κοινοτικών Οδηγιών για τη Φύση στην προστασία και διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα Ελένη Τρύφων Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας Πόσο επίκαιρο είναι το ερώτημα; Η Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακές και εθνικές πολιτικές

Περιφερειακές και εθνικές πολιτικές Προώθηση και Ενίσχυση της Πρωτοβουλίας του Συμφώνου των Δημάρχων στην Ελλάδα: «Περισσότεροι συμμετέχοντες, καλύτερα Σχέδια Δράσης στην Ευρώπη» Αθήνα, 12-13 Ιουνίου 2014 Περιφερειακές και εθνικές πολιτικές

Διαβάστε περισσότερα

Ορθολογική διαχείριση των υδάτων- Το παράδειγμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Ορθολογική διαχείριση των υδάτων- Το παράδειγμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Ορθολογική διαχείριση των υδάτων- Το παράδειγμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Δρ. Νικόλαος Τσοτσόλης Γεωπόνος-μέλος του ΓΕΩΤΕΕ, με ειδίκευση στη διαχείριση των εδαφοϋδατικών πόρων (MSc, PhD) Γενικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΠΟ 1/1/ ,00 40% , ,00

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΠΟ 1/1/ ,00 40% , ,00 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 1ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (Ο.Τ.Δ.) ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ, ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ, ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ, ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Προϋπολογισμός (Δ.Δ) : 250.573,75 Δικαιούχος: Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας Διεύθυνση Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

PLANT-NET CY LIFE+08 NAT/CY/000453. 3 η Συνάντηση Συμβουλίου Ενδιαφερόμενων Φορέων του Έργου PLANT-NET CY 18/01/12

PLANT-NET CY LIFE+08 NAT/CY/000453. 3 η Συνάντηση Συμβουλίου Ενδιαφερόμενων Φορέων του Έργου PLANT-NET CY 18/01/12 PLANT-NET CY LIFE+08 NAT/CY/000453 3 η Συνάντηση Συμβουλίου Ενδιαφερόμενων Φορέων του Έργου PLANT-NET CY 18/01/12 Διάρκεια: 01/01/10-30/06/13 Συνεργαζόμενοι φορείς: Τμήμα Περιβάλλοντος Πανεπιστήμιο Frederick

Διαβάστε περισσότερα

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants Training Session Ευκαιρίες χρηµατοδότησης για έργα σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και στην Περιφέρεια Ηπείρου γενικότερα Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012 «Ειδικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.12. COM() 614 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ για την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή του ΒΙΟ4LIFE στις πολιτικές της Ε.Ε. και της Κύπρου. Ελενα Στυλιανοπούλου Τμήμα Περιβάλλοντος

Η συμβολή του ΒΙΟ4LIFE στις πολιτικές της Ε.Ε. και της Κύπρου. Ελενα Στυλιανοπούλου Τμήμα Περιβάλλοντος Η συμβολή του ΒΙΟ4LIFE στις πολιτικές της Ε.Ε. και της Κύπρου Ελενα Στυλιανοπούλου Τμήμα Περιβάλλοντος ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για την αξία της βιοποικιλότητας

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακές Προτεραιότητες Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας η Αναπτυξιακή Ημερίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Αναπτυξιακές Προτεραιότητες Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας η Αναπτυξιακή Ημερίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 1η Αναπτυξιακή Ημερίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για το Σχεδιασμό της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Αναπτυξιακές Προτεραιότητες Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014 2020 Αγγελική Ωραιοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου

Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου Άξονας 1 : Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής 1.1. Φυσικό και οικιστικό περιβάλλον 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 Βελτίωση, προστασία και αποκατάσταση του φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

«Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών ΝATURA 2000»

«Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών ΝATURA 2000» Ανοικτή Εκδήλωση Ενημέρωσης με θέμα: «Προστατευόμενες περιοχές του Δικτύου NATURA 2000 στην Κρήτη» Αξός Μυλοποτάμου, 29 Μαΐου 2016 «Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών ΝATURA 2000» Δρ. ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΡΟΜΠΟΝΑΣ Φυσικός

Διαβάστε περισσότερα

Προκλήσεις & Ευκαιρίες για τους Δήμους στη Νέα Προγραμματική Περίοδο Η Βιώσιμη Κινητικότητα

Προκλήσεις & Ευκαιρίες για τους Δήμους στη Νέα Προγραμματική Περίοδο Η Βιώσιμη Κινητικότητα Προκλήσεις & Ευκαιρίες για τους Δήμους στη Νέα Προγραμματική Περίοδο Η Βιώσιμη Κινητικότητα Δρ. Ράλλης Γκέκας, Επιστημονικός Συνεργάτης ΚΕΔΕ Κως, 14 Νοεμβρίου 2014 Στόχος της στρατηγικής Ευρώπη 2020 είναι

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Προγράμματος Κατάρτισης : «ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ»

Τίτλος Προγράμματος Κατάρτισης : «ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ» Τίτλος Προγράμματος Κατάρτισης : Τίτλος Προγράμματος Κατάρτισης : «ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ» Ημερ. Έναρξης: π.χ. 50202 Ημερ. Λήξης: π.χ. 602 Σύνολο ωρών: 50 Χώρος Υλοποίησης Προγράμματος Κατάρτισης:

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Medeea International Conference Mediterranean Energy Cities Λευκωσία, 16 Μαΐου 2013 Γραφείο Προγραμματισμού Άδωνις Κωνσταντινίδης,

Διαβάστε περισσότερα

Σπύρος Ψαρούδας, Γενικός Συντονιστής Περιβαλλοντικής Οργάνωσης ΚΑΛΛΙΣΤΩ. Ιωάννινα, 21/12/ Ημερίδα Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Β.

Σπύρος Ψαρούδας, Γενικός Συντονιστής Περιβαλλοντικής Οργάνωσης ΚΑΛΛΙΣΤΩ. Ιωάννινα, 21/12/ Ημερίδα Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Β. Σπύρος Ψαρούδας, Γενικός Συντονιστής Περιβαλλοντικής Οργάνωσης ΚΑΛΛΙΣΤΩ Εθνικού Πάρκου Β. Πίνδου 1 Οι ΠΜΚΟ πριν τους ΦΔ Οι Περιβαλλοντικές Οργανώσεις δραστηριοποιούνταν και πριν από την δημιουργία των

Διαβάστε περισσότερα

Χρηµατοδότηση Natura 2000 ΤΕΧΝΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ

Χρηµατοδότηση Natura 2000 ΤΕΧΝΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ Χρηµατοδότηση Natura 2000 ΤΕΧΝΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ για έναν ζωντανό πλανήτη Ιόλη Χριστοπούλου, WWF Ελλάς Αθήνα, 14 εκεµβρίου 2006 Χρηµατοδότηση Natura 2000 ΤΕΧΝΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ Εισαγωγή οµή & περιεχόµενο Παράδειγµα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΚΟΡΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ^ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Ε.Υ. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Regional 2014-2020 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Τρίτη, 23 Ιουνίου 2015 Δράσεις Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020 Δρ Μουρατίδης Ηλίας Προϊστάμενος Μον. Α1 Προγρ/σμούκαι Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση περιοχών Δικτύου Natura 2000. Μαρίνα Ξενοφώντος Λειτουργός Περιβάλλοντος Τμήμα Περιβάλλοντος

Διαχείριση περιοχών Δικτύου Natura 2000. Μαρίνα Ξενοφώντος Λειτουργός Περιβάλλοντος Τμήμα Περιβάλλοντος Διαχείριση περιοχών Δικτύου Natura 2000 Μαρίνα Ξενοφώντος Λειτουργός Περιβάλλοντος Τμήμα Περιβάλλοντος Το Δίκτυο Natura 2000 Πανευρωπαϊκό Δίκτυο Οικολογικών Περιοχών το οποίο δημιουργήθηκε το 1992 με την

Διαβάστε περισσότερα

PARACTION ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΖΩΝΩΝ & ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

PARACTION ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΖΩΝΩΝ & ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΖΩΝΩΝ & ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 1 Αποτελεί κατ εξοχή «εσωτερική ως προς τη στεριά Περιφέρεια» της

Διαβάστε περισσότερα

Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011

Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011 1 2 Πρωταρχικός στόχος «Ευρώπη 2020» Διάθεση του 3% των δαπανών στην έρευνα και ανάπτυξη Το 75% του πληθυσμού ηλικίας 20-64 ετών θα πρέπει να απασχολείται Το ποσοστό ατόμων που εγκαταλείπουν πρόωρα το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. «Νέες συνεργασίες μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων»

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. «Νέες συνεργασίες μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Νέες συνεργασίες μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» ΘΕΜΑ: Η συμβολή της υλοποίησης Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Ανάπτυξης της Υπαίθρου στην ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΡΟ 19 CLLD/LEADER Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΡΟ 19 CLLD/LEADER Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020 ΜΕΤΡΟ 19 CLLD/LEADER Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων Εισηγητής: Καλτσίδης Ιωάννης Στέλεχος ΟΤΔ 1 CLLD/LEADER «Εκ των κάτω προς τα επάνω» σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2014 Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 Συνολική πληροφόρηση Η σύμβαση εταιρικής σχέσης με την Κύπρο καθορίζει ένα ορόσημο για επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις WWF Ελλάς επί του Πλαισίου Δράσεων Προτεραιότητας για το Δίκτυο Natura 2000 για την προγραμματική περίοδο

Παρατηρήσεις WWF Ελλάς επί του Πλαισίου Δράσεων Προτεραιότητας για το Δίκτυο Natura 2000 για την προγραμματική περίοδο Αρ. Πρωτ. 186/2014 Παρατηρήσεις WWF Ελλάς επί του Πλαισίου Δράσεων Προτεραιότητας για το Δίκτυο Natura 2000 για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 Αύγουστος 2014 Εισαγωγικές παρατηρήσεις Η ολοκλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ-ΑΛΒΑΝΙΑ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΑ ΕΡΓΑ 1

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ-ΑΛΒΑΝΙΑ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΑ ΕΡΓΑ 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ-ΑΛΒΑΝΙΑ 2014-2020 1 Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΑ ΕΡΓΑ 1 ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 11.000.000,00 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 16.05.2016, 16:00

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 19:00 ΚΟΜΝΗΝΑ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΜΙΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ. Πέμπτη 25/8/ :00 ΣΕΡΒΙΩΝ- ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 19:00 ΚΟΜΝΗΝΑ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΜΙΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ. Πέμπτη 25/8/ :00 ΣΕΡΒΙΩΝ- ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Μετά την ολοκλήρωση και την επιτυχημένη υποβολή της Α Φάσης του Τοπικού Προγράμματος Κοζάνης Γρεβενών CLLD/ του ΠΑΑ και του ΕΠΑλΘ στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις;

Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Αναπτυξιακό Συνέδριο Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Ανακοίνωση της Επιτροπής Η ΚΑΠ προς το Προκλήσεις 2020 3 στόχοι πολιτικής Οικονομικές για την Προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΑΑ 2014-2020

ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΑΑ 2014-2020 ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΑΑ 2014-2020 Το νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 είναι ύψους 4,2 δις κοινοτικής συμμετοχής που μαζί με την εθνική και την ιδιωτική συμμετοχή θα κινητοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/941cb9fc-5bbf-4c9e-aefd-6b18fc083b9a?draftid= d-d be6f- 7e7a2c858b73&surveylanguage=EL&serverEnv=

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/941cb9fc-5bbf-4c9e-aefd-6b18fc083b9a?draftid= d-d be6f- 7e7a2c858b73&surveylanguage=EL&serverEnv= Δημόσια διαβούλευση στο πλαίσιο του ελέγχου καταλληλότητας της νομοθεσίας της ΕΕ για τη φύση (οδηγίες για τα πτηνά και τους οικοτόπους) https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/941cb9fc-5bbf-4c9e-aefd-6b18fc083b9a?draftid=3396364d-d304-4358-be6f-

Διαβάστε περισσότερα

LIFE10 NAT/CY/000717. Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης του οικότοπου προτεραιότητας 9560* στην Κύπρο

LIFE10 NAT/CY/000717. Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης του οικότοπου προτεραιότητας 9560* στην Κύπρο JUNIPERCY LIFE10 NAT/CY/000717 Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης του οικότοπου προτεραιότητας 9560* στην Κύπρο 3ο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Ιούνιος 2014 2 JUNIPERCY ΤΟ ΕΡΓΟ JUNIPERCY Το έργο «Βελτίωση της κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΑ ΘΕΜΑ ΘΕΩΡΙΑ (σε ώρες) ΠΡΑΚΤΙΚΗ (σε ώρες) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ 1 η Ελληνική Γεωργία στην Ε.Ε. Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ). Παγκοσμιοποίηση αγοράς. Δυνατότητες των

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένες πολιτικές διαχείρισης της αστικής ανάπτυξης και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής».

«Ολοκληρωμένες πολιτικές διαχείρισης της αστικής ανάπτυξης και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής». «Ολοκληρωμένες πολιτικές διαχείρισης της αστικής ανάπτυξης και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής». Mάρω Ευαγγελίδου. Αρχιτέκτων - Πολεοδόμος/ Χωροτάκτης Αθήνα 21.11.13 Περιφέρεια Αττικής Ημερίδα με θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι: Ο Ευρώτας να γίνει το ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτηµα στην αναπτυξιακή πορεία της περιοχής

Στόχοι: Ο Ευρώτας να γίνει το ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτηµα στην αναπτυξιακή πορεία της περιοχής Τεχνολογίες Φιλικές προς το Περιβάλλον για Αγροτική Ανάπτυξη Στόχοι: Ο Ευρώτας να γίνει το ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτηµα στην αναπτυξιακή πορεία της περιοχής Ενσωµάτωση του σχεδιασµού τους στα διαχειριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΠ ΑΝ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΕΠ ΑΝ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΠ ΑΝ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Νίκος Μποµπόλιας Πληθυσµός: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α.Μ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ NATURA 2000 ΚΑΙ LIFE+ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/ 369 370 371 ΠΑΡΚΟ ΠΡΕΣΠΩΝ.

Διαβάστε περισσότερα

04 Νοεμβρίου ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΖΕΠ "ΦΡΑΓΜΑ ΑΧΝΑΣ "

04 Νοεμβρίου ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΖΕΠ ΦΡΑΓΜΑ ΑΧΝΑΣ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΟΧΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΖΕΠ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΡΙΑ ΠΤΗΝΑ (2009/147/ΕΚ) ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΟ Α.Π.Θ.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΟ Α.Π.Θ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΟ Α.Π.Θ. Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) μέσα από την κύρια αποστολή του, την εκπαίδευση και την έρευνα, έχει συμβάλλει σημαντικά στην κατανόηση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Συνάντηση Ολομέλειας Πλατφόρμα «Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη» στο πλαίσιο της Στρατηγικής Έρευνας και Καινοτομίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση της προγραμματικής

Διαβάστε περισσότερα

Υποέργο 4 ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. Υποέργο 5 ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 39.270,00 Υποέργο 6 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 42.

Υποέργο 4 ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. Υποέργο 5 ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 39.270,00 Υποέργο 6 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 42. 2006-2009 1.386.831,82 Ε.Π. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (ΕΠΕΑΕΚ) ΥΠΟΕΡΓΟ Προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης σε προστατευόμενες περιοχές 19.238,74 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015 Αντικείμενο: «Ειδική Λιβαδοπονική Μελέτη για την περιφερειακή ζώνη του Ε.Δ. Αίνου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 1.2 ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΡΓΟΥ 1.3 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΡΓΟΥ 1.4 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΡΓΟΥ 1.5 ΦΟΡΕΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1.6 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α. ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑ 4 ΠΑΑ_ΠΡΟΚΗΡΥΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α. ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑ 4 ΠΑΑ_ΠΡΟΚΗΡΥΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α. ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑ 4 ΠΑΑ_ΠΡΟΚΗΡΥΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ Π.Α.Α. ΤΗΣ ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε. Μέτρο Υπομέτρο Δράση Δικαιούχοι 4.1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ L123

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας Έχοντας υπόψη:

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΑ (πρώην ΕΥΣΠΕΔ) Μονάδα Α : Συντονισμού & Αξιολόγησης της Εφαρμογής Περιβαλλοντικών Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

Νέοι τόποι Περιπέτεια Φύση Παράδοση Ιστορία. Πολιτισμός Ζωή Μνημεία Ασφάλεια Χαρά

Νέοι τόποι Περιπέτεια Φύση Παράδοση Ιστορία. Πολιτισμός Ζωή Μνημεία Ασφάλεια Χαρά Νέοι τόποι Περιπέτεια Φύση Παράδοση Ιστορία Πολιτισμός Ζωή Μνημεία Ασφάλεια Χαρά 1 2 Η Εγνατία Οδός δίνει άλλες διαστάσεις και ευκαιρίες στην επισκεψιμότητα. Η δυνατότητα του επισκέπτη να διασχίσει όλη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη Περιβαλλοντική ιαχείριση στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Ολοκληρωμένη Περιβαλλοντική ιαχείριση στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ολοκληρωμένη Περιβαλλοντική ιαχείριση στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Το ΑΠΘ έχει δεσμευθεί στην υιοθέτηση θεμελιωδών αρχών της ολοκληρωμένης περιβαλλοντικής διαχείρισης με κύριους στόχους:

Διαβάστε περισσότερα