10.1 Απαιτήσεις Ικανοτήτων του Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑΔ) για την υποστήριξη της Καινοτομίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "10.1 Απαιτήσεις Ικανοτήτων του Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑΔ) για την υποστήριξη της Καινοτομίας"

Transcript

1 10.1 Απαιτήσεις Ικανοτήτων του Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑΔ) για την υποστήριξη της Καινοτομίας Λέξεις Κλειδιά Ικανότητα (competence), Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού (HR development), Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού (HR management), Παρακίνηση, Πρόσληψη, Επιλογή Μαθησιακοί Στόχοι Αυτή η ενότητα παρουσιάζει τρεις από τις πιο σημαντικές δραστηριότητες Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν μία επιχείρηση να εντοπίσει τους καταλληλότερους εργαζόμενους για την υλοποίηση καινοτόμων δράσεων, να τους παρέχει κίνητρα και να φροντίσει ώστε να παραμείνουν στην εταιρεία. Στο τέλος αυτής της ενότητας θα γνωρίζετε τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά της διαδικασίας πρόσληψης και επιλογής. Επίσης θα μάθετε ότι οι γνώσεις και οι δεξιότητες των εργαζομένων πρέπει διαρκώς να ανανεώνονται. Επιπλέον, θα δείτε τρόπους με τους οποίους μπορείτε να αναλύετε τις αναπτυξιακές ανάγκες της επιχείρησής σας και να εκτελείτε αντιστοίχως δραστηριότητες ανάπτυξης του Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑΔ). Θα μάθετε πόσο σημαντική είναι η παρακίνηση κατά τη διαδικασία υλοποίησης της καινοτομίας έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η συμμετοχή των εργαζομένων σε αυτή. Τέλος θα γνωρίσετε τις κύριες τεχνικές παρακίνησης που περιλαμβάνουν τόσο οικονομικά όσο και μη οικονομικά κίνητρα. Θα χρειαστείτε περίπου 2 ώρες για να μελετήσετε την ενότητα. Εισαγωγή Οι ανθρώπινοι πόροι είναι οι μόνοι πόροι μίας εταιρείας που έχουν την ικανότητα να δημιουργούν αξία, να παράγουν νέες ιδέες και να οδηγούν στην ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών. Ακόμη και αν μία επιχείρηση διαθέτει την πιο προηγμένη και σύνθετη τεχνολογία χρειάζεται ειδικευμένους και δημιουργικούς εργαζόμενους που θα καταστήσουν αυτή την τεχνολογία λειτουργική και θα δημιουργήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μέσα από την αξιοποίησή της. Οι εργαζόμενοι σε μία εταιρεία θα πρέπει να ενεργούν σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στον τομέα των επιστημών και της τεχνολογίας καθώς και τις νέες απαιτήσεις της αγοράς. Οι δεξιότητες και η δημιουργικότητα των εργαζομένων θα πρέπει να κατευθύνονται προς έναν κοινό στρατηγικό στόχο και τα αποτελέσματα των προσπαθειών τους θα πρέπει να αντιπροσωπεύουν κάτι περισσότερο από το απλό άθροισμα μεμονωμένων αποτελεσμάτων. Το έργο αυτό καλούνται να επιτελέσουν τα διευθυντικά στελέχη της εταιρείας. Είναι εκείνοι που θα πρέπει να αναλάβουν τη διοίκηση των μελών της ομάδας τους χρησιμοποιώντας με InnoSuTra

2 συνέπεια τις κατάλληλες τεχνικές για κάθε περίσταση. Γι αυτό το λόγο τα διευθυντικά στελέχη θα πρέπει να διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις Ποιες είναι οι απαιτήσεις ικανοτήτων του Ανθρώπινου Δυναμικού για την ανάπτυξη της Καινοτομίας; Οι δραστηριότητες σε μία εταιρεία έχουν ως στόχο: - να διασφαλίσουν τη διαθεσιμότητα εργαζομένων στην ποσότητα και ποιότητα (δηλαδή εργαζομένους που διαθέτουν τις απαραίτητες ικανότητες/ competences) που απαιτείται, - να παραμένουν οι ικανότητες των εργαζομένων σύμφωνες με τις αλλαγές και εξελίξεις στο εξωτερικό και εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης - να παρέχονται κίνητρα στους εργαζόμενους έτσι ώστε εκείνοι να χρησιμοποιούν τις ικανότητές τους στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο και να συνεισφέρουν στη διαδικασία καινοτομίας και την επίτευξη στρατηγικών στόχων. Οι δραστηριότητες Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (Human Resource Management) που υποστηρίζουν τους παραπάνω στόχους και το οργανωσιακό πλαίσιο στο οποίο υλοποιούνται παρουσιάζονται στο Σχήμα 1. Κάντε κλικ σε κάθε στοιχείο για να δείτε την επεξήγηση. Η πολυμεσική εφαρμογή/ βίντεο είναι διαθέσιμα μόνο στον ηλεκτρονικό οδηγό (www.innosupport.net ). Σχήμα 1: Δραστηριότητες Διαχείρισης ΑΔ και ικανότητες για την υποστήριξη της καινοτομίας InnoSuTra

3 Η οργανωσιακή κουλτούρα (organizational culture) περιλαμβάνει τις αξίες, τις πεποιθήσεις, τις παραδοχές, τις στάσεις και συμπεριφορές τις οποίες μοιράζονται οι άνθρωποι που απαρτίζουν έναν οργανισμό και οι οποίες διαμορφώνουν την τελική τους συμπεριφορά. Αυτό είναι το πλαίσιο (background) στο οποίο υλοποιούνται οι δραστηριότητες Διαχείρισης ΑΔ. Στην ενότητα 10.2 θα μάθετε περισσότερα για την εταιρική κουλτούρα. Πρόσληψη και επιλογή (recruitment and selection) είναι η διαδικασία που δίνει τη δυνατότητα σε μία εταιρεία να προσελκύσει έναν επαρκή αριθμό υποψηφίων με τα απαιτούμενα προσόντα και να επιλέξει τον πιο κατάλληλο υποψήφιο/ τους πιο κατάλληλους υποψήφιους για μία κενή θέση στην εταιρεία. Για να εκτελέσει αυτές τις δραστηριότητες το αρμόδιο διευθυντικό στέλεχος θα πρέπει να γνωρίζει: - πώς να προσδιορίσει τις βασικές ικανότητες που απαιτούνται - πώς να προετοιμάσει μία αγγελία η οποία θα προσελκύσει άτομα με αυξημένα προσόντα - πώς να πραγματοποιήσει μία συνέντευξη επιλογής (selection interview) - πώς να επιλέξει το καταλληλότερο άτομο ανάμεσα στους διαθέσιμους υποψηφίους. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού (HR development) είναι η διαδικασία κατά την οποία αναπτύσσονται οι επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες των εργαζομένων καθώς και οι διαπροσωπικές τους ικανότητες. Τα διευθυντικά στελέχη θα πρέπει να είναι σε θέση να εκτελούν τις ακόλουθες δραστηριότητες: - Να προσδιορίζουν τις αναπτυξιακές ανάγκες της επιχείρησης στον τομέα ΑΔ - Να επιλέγουν τις καταλληλότερες τεχνικές ανάπτυξης - Να υποστηρίζουν τους εργαζόμενους κατά την ανάπτυξή τους. Παρακίνηση (Motivation) είναι η δημιουργία συνθηκών που ενθαρρύνουν τους εργαζόμενους να αφιερώσουν μεγαλύτερη ενέργεια και προσοχή στην εργασία τους και τα αποτελέσματά της καθώς και να συμμετάσχουν στη διαδικασία υλοποίησης της καινοτομίας Για να το επιτύχει αυτό ένα διευθυντικό στέλεχος θα πρέπει να γνωρίζει: - τις πιο σημαντικές τεχνικές παροχής κινήτρων, τόσο οικονομικών όσο και μη οικονομικών - πώς να προσαρμόζει αυτές τις τεχνικές έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε ατόμου. Σκεφτείτε: Γίνονται τέτοιες δραστηριότητες στην εταιρεία σας; Ποιος/ Ποιοι τις υλοποιεί/ τις υλοποιούν; Ποια είναι τα ορατά αποτελέσματα αυτών; InnoSuTra

4 Για ποιο λόγο είναι οι ικανότητες του Ανθρώπινου Δυναμικού σημαντικές για την Καινοτομία; Οι καταρτισμένοι και δημιουργικοί εργαζόμενοι, που έχουν την ικανότητα να εργάζονται σε αφοσιωμένες ομάδες, που είναι έτοιμοι να συμμετάσχουν στις οργανωσιακές διαδικασίες της επιχείρησης και να αφοσιωθούν στους οργανωσιακούς της στόχους είναι δυσεύρετοι στην αγορά εργασίας. Ακόμη και αν μία εταιρεία καταφέρει να εντοπίσει τέτοιου είδους εργαζόμενους, η ομάδα διοίκησης θα πρέπει να φροντίζει ώστε οι δεξιότητές τους να ανανεώνονται/ να αναπτύσσονται και τα κίνητρα και η αφοσίωσή τους να διατηρούνται. Ακόμη και ένας εργαζόμενος με μεγάλο βαθμό παρακίνησης μπορεί να χάσει την αφοσίωσή του αν δεν βρει αυτό που αναζητούσε από πλευράς εργασίας, εργασιακών συνθηκών, οικονομικών και μη οικονομικών ανταμοιβών, ευκαιριών ανάπτυξης της σταδιοδρομίας του, κλπ σε μία εταιρεία. Σκεφτείτε: Αν είστε διευθυντικό στέλεχος, τι είδους δραστηριότητες ΑΔ πραγματοποιείτε; Γιατί επιλέξατε τις συγκεκριμένες δραστηριότητες; Τι αποτελέσματα επιτύχατε πρόσφατα με αυτές τις δραστηριότητες; Τι θα πρέπει να μάθετε ακόμη ώστε να γίνουν αυτές οι δραστηριότητες πιο αποτελεσματικές; Σε ποιες περιπτώσεις θα πρέπει να χρησιμοποιούνται οι ικανότητες του Ανθρώπινου Δυναμικού; Σκεφτείτε: Αν είστε διευθυντικό στέλεχος, πότε χρησιμοποιείτε τις ικανότητες ΑΔ που διαθέτετε; Μπορείτε να αναφερθείτε σε συγκεκριμένες περιπτώσεις όπου χρειάστηκε η επαναλαμβανόμενη χρήση κάποιων δεξιοτήτων; Κατά την ανάλυσή σας ενδεχομένως έχετε ήδη διαπιστώσει ότι υπάρχουν δύο είδη δραστηριοτήτων ΑΔ: - Δραστηριότητες ΑΔ που λαμβάνουν χώρα σε καθημερινή βάση, όπως για παράδειγμα υποστήριξη της ανάπτυξης των εργαζομένων, παροχή κινήτρων κλπ. - Δραστηριότητες ΑΔ που λαμβάνουν χώρα σε συγκεκριμένες περιστάσεις όπως για παράδειγμα πρόσληψη και επιλογή, προσδιορισμός των αποδοχών, ανάλυση αναγκών συστηματικής εκπαίδευσης, κλπ. Ένα διευθυντικό στέλεχος θα πρέπει να είναι πάντοτε έτοιμο να χρησιμοποιεί τις ικανότητες ΑΔ που διαθέτει η επιχείρηση ανάλογα με την κατάσταση που επικρατεί στην ομάδα διαχείρισης και τις ατομικές/ συλλογικές ανάγκες των μελών της ομάδας. Εάν η εταιρεία διαθέτει έναν ειδικό/ ένα τμήμα διαχείρισης ΑΔ, οι δραστηριότητες ΑΔ επιμερίζονται ανάμεσα στον ειδικό/ τμήμα και τα διευθυντικά στελέχη. Τώρα ήρθε η σειρά σας! Κατηγοριοποιήστε τις δραστηριότητες που παρουσιάζονται στη συνέχεια ανάλογα με το ποιος τις εκτελεί. Κάντε κλικ σε ένα πλαίσιο με μία δραστηριότητα και στη συνέχεια χρησιμοποιώντας InnoSuTra

5 το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού σύρετε το πλαίσιο στη στήλη δεξιά. Έπειτα πατήστε το πλήκτρο ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ για να ελέγξετε τις απαντήσεις σας. Τώρα ήρθε η σειρά σας! Άσκηση δραστηριοτήτων ΑΔ 10.1 σελ. 5-6) Η πολυμεσική εφαρμογή/ βίντεο είναι διαθέσιμα μόνο στον ηλεκτρονικό οδηγό (www.innosupport.net ) Πώς να διαχειριστείτε το Ανθρώπινο Δυναμικό Η διαχείριση ΑΔ είναι μία σύνθετη διαδικασία η οποία περιλαμβάνει μία σειρά από αλληλοσυνδεόμενες δραστηριότητες. Σε αυτή την ενότητα θα εξετάσουμε τρεις από τις κυριότερες δραστηριότητες που επιτρέπουν στα διευθυντικά στελέχη να προωθήσουν την καινοτομία στην επιχείρησή τους. (A) ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ (RECRUITMENT AND SELECTION) Η διαδικασία πρόσληψης και επιλογής περιλαμβάνει 1 τρία στάδια τα οποία αποτελούνται από επιμέρους βήματα. Αυτά παρουσιάζονται στο Σχήμα 2. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα στάδια και τα βήματα της διαδικασίας πρόσληψης και επιλογής κάνοντας κλικ στα πλαίσια του διαγράμματος ροής. Σχήμα 2.: Τα κυριότερα στάδια και βήματα της διαδικασίας πρόσληψης και επιλογής 1 Based on: Pataki Csilla (2003): A munkaerő biztosítása, pag.1-42 InnoSuTra

6 A.1 Ορισμός των απαιτήσεων της θέσης εργασίας (Definition of job requirements) Πριν την έναρξη της διαδικασίας πρόσληψης θα πρέπει να ανανεωθούν οι πληροφορίες που αφορούν την περιγραφή της θέσης (job description) και τις απαιτήσεις της γιατί ενδεχομένως να έχουν γίνει κάποιες αλλαγές στα καθήκοντα που περιλαμβάνει η θέση εργασίας και επομένως στις προϋποθέσεις ή απαιτήσεις για την κάλυψή της. Εάν πρόκειται για μία θέση που δημιουργήθηκε πρόσφατα το αρμόδιο διευθυντικό στέλεχος γραμμής (line manager) θα πρέπει να ετοιμάσει μία περιγραφή της και να ορίσει τις προϋποθέσεις για την κάλυψή της. Για να γίνει αυτό, το διευθυντικό στέλεχος μπορεί να ζητήσει τη βοήθεια του ειδικού/ του τμήματος ΑΔ, εάν υπάρχει αυτή η δυνατότητα στην εταιρεία, ή να συμβουλευτεί κάποιον ανώτερό του. A.2 Πρόσληψη (Recruitment) Στο στάδιο της πρόσληψης γίνεται προσέλκυση ενός μεγάλου αριθμού ειδικευμένων ατόμων για την κενή θέση. Οι πιο σημαντικές δραστηριότητες αυτής της διαδικασίας είναι οι ακόλουθες: - προετοιμασία της αγγελίας για τη θέση εργασίας - δημοσίευση της αγγελίας - λήψη των βιογραφικών των υποψηφίων - προεπιλογή (pre-selection) (i) Προετοιμασία της αγγελίας για τη θέση εργασίας Η αγγελία που θα χρησιμοποιηθεί για τη θέση εργασίας παίζει καθοριστικό ρόλο για την επιτυχία της διαδικασίας πρόσληψης. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να γίνει σαφές τι διαφοροποιεί την εταιρεία και την κενή θέση εργασίας από άλλες καθώς αυτό αυξάνει το ενδιαφέρον των πιθανών υποψηφίων. Οι διαφορές αυτές μπορεί να σχετίζονται με τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η εταιρεία σε αποδοχές, εργασίες που παρουσιάζουν ενδιαφέρον, ευέλικτο ωράριο εργασίας, καινοτόμα και ανοιχτή οργανωσιακή κουλτούρα, ομαδικό πνεύμα κλπ. Ειδικότερα όσον αφορά τα πιο δημιουργικά άτομα είναι σημαντικά και τα μη οικονομικής φύσεως χαρακτηριστικά (ενδιαφέροντα καθήκοντα που θέτουν προκλήσεις στον εργαζόμενο, ευκαιρίες ανάπτυξης, αυτονομία κατά την εκτέλεση εργασιών, δημιουργική ελευθερία, κλπ) της θέσης. Σκεφτείτε! Αφιερώστε λίγα λεπτά για να εντοπίσετε εκείνα τα στοιχεία που κάνουν την εταιρεία σας διαφορετική από άλλους εργοδότες. Ποια είναι τα δυνατά σας σημεία όταν ανταγωνίζεστε στην αγορά εργασίας για την απόκτηση εργαζομένων με αυξημένα προσόντα; Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το επισυναπτόμενο αρχείο για να αναλύσετε τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία της επιχείρησής σας στον τομέα της πρόσληψης. InnoSuTra

7 Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά μίας αγγελίας εργασίας; Ακόμη κι αν δεν έχετε ποτέ συντάξει τη δική σας αγγελία σίγουρα έχετε δει και διαβάσει αρκετές. Τώρα ήρθε η σειρά σας! Σημειώστε στο αριστερό πλαίσιο τα στοιχεία που πιστεύετε ότι θα πρέπει να χαρακτηρίζουν μία αγγελία εργασίας. Στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ για να επαληθεύσετε την απάντησή σας. Τώρα ήρθε η σειρά σας! Χαρακτηριστικά μίας αγγελίας εργασίας) Η πολυμεσική εφαρμογή/ βίντεο είναι διαθέσιμα μόνο στον ηλεκτρονικό οδηγό (www.innosupport.net ). Το μήκος της αγγελίας θα πρέπει να προσαρμόζεται ανάλογα με τη σπουδαιότητα της θέσης εργασίας και το μέσο επικοινωνίας που χρησιμοποιείται. Τώρα ήρθε η σειρά σας! Σκεφτείτε ένα είδος εργασίας που γνωρίζετε καλά. Ετοιμάστε μία αντίστοιχη αγγελία. Λάβετε υπόψη σας τα κυριότερα χαρακτηριστικά και τις αντίστοιχες απαιτήσεις που διαφοροποιούν μία καινοτόμα εταιρεία ή την εταιρεία σας στην αγορά εργασίας. (ii) Δημοσίευση μίας αγγελίας εργασίας Το μέσο επικοινωνίας για τη δημοσίευση μίας αγγελίας εργασίας θα πρέπει να επιλέγεται ανάλογα με το είδος της εργασίας και τον τομέα στον οποίο αναφέρεται π.χ. μία υψηλά εξειδικευμένη επαγγελματική θέση μπορεί να διαφημιστεί σε επαγγελματικά περιοδικά. Οι οικονομικοί πόροι που διατίθενται για την πρόσληψη θα πρέπει είναι ανάλογοι με τη στρατηγική σημασία και την αξία της θέσης για το εσωτερικό περιβάλλον της εταιρείας. (iii) Λήψη των βιογραφικών των υποψηφίων Θα πρέπει να μεσολαβεί αρκετός χρόνος ανάμεσα στη δημοσίευση της αγγελίας και την καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ένας επαρκής βαθμός ανταπόκρισης των πιθανών υποψηφίων. Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραλαμβάνονται από το τμήμα ή τον ειδικό ΑΔ ή από μέλη του διοικητικού προσωπικού κατά προτίμηση του τμήματος στο οποίο αναφέρεται η κενή θέση εργασίας. (iv) Προεπιλογή Τα βιογραφικά θα πρέπει να ταξινομούνται σε 2 κατηγορίες: - Πιθανώς κατάλληλοι: οι υποψήφιοι που καλύπτουν όλα τα βασικά προαπαιτούμενα της θέσης τα οποία αφορούν μεταξύ άλλων τα προσόντα, την εμπειρία, τις γλωσσικές δεξιότητες, τη γνώση της χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών, κλπ που απαιτούνται για τη θέση. Οι υποψήφιοι αυτοί θα προσκληθούν σε συνέντευξη. InnoSuTra

8 - Μη κατάλληλοι υποψήφιοι: αυτοί οι οποίοι δεν πληρούν τις βασικές προϋποθέσεις. Θα πρέπει να ενημερωθούν για την απόρριψη της αίτησής τους με μία κατάλληλα διατυπωμένη επιστολή. A.3 Επιλογή Επιλογή είναι η διαδικασία που επιτρέπει στην εταιρεία να επιλέξει τον καταλληλότερο υποψήφιο για τη θέση εργασίας/ για την εταιρεία από το σύνολο των υποψηφίων. Σε αυτό το στάδιο το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στη συνέντευξη με τους υποψηφίους. Το διευθυντικό στέλεχος γραμμής του τμήματος της κενής θέσης εργασίας είναι το καταλληλότερο άτομο για τη διενέργεια της συνέντευξης επιλογής και τη λήψη της τελικής απόφασης. Αυτός/ αυτή γνωρίζει καλύτερα από όλους τις απαιτήσεις της διαφημιζόμενης θέσης εργασίας καθώς και τις απαιτήσεις ομαδικής εργασίας στις οποίες θα κληθεί να ανταποκριθεί ο νέος εργαζόμενος. Εάν η συγκεκριμένη θέση εργασίας έχει στρατηγική σημασία για τη διαδικασία υλοποίησης μίας καινοτομίας στην εταιρεία καλό θα ήταν στη συνέντευξη επιλογής να συμμετέχουν και στελέχη από τα ανώτερα επίπεδα της διοίκησης. Τα βήματα αυτού του σταδίου είναι τα ακόλουθα - προετοιμασία του οδηγού της συνέντευξης - διεξαγωγή της συνέντευξης - απόφαση επιλογής (i) Προετοιμασία του οδηγού της συνέντευξης Τα διευθυντικά στελέχη που θα αναλάβουν τη συνέντευξη θα κληθούν να συναντήσουν πολλούς υποψηφίους για την ίδια θέση εργασίας. Θα πρέπει λοιπόν να χρησιμοποιήσουν μία τεχνική ημι-δομημένης συνέντευξης (semi-structured interview) έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η κάλυψη όλων των απαιτούμενων ικανοτήτων και να υπάρχει μία σταθερή βάση για συγκρίσεις μεταξύ των υποψηφίων. Αυτό σημαίνει ότι τα διευθυντικά στελέχη θα πρέπει να προετοιμάζουν έναν οδηγό για τη συνέντευξη που θα περιλαμβάνει τις βασικές ικανότητες που απαιτούνται για τη θέση καθώς και τα πιο σημαντικά ερωτήματα που πρέπει να τεθούν σχετικά με κάθε ικανότητα. Ο υπεύθυνος της συνέντευξης διαβάζει τα βιογραφικά των προεπιλεγμένων υποψηφίων χρησιμοποιώντας αυτό τον οδηγό και προετοιμάζει κάποιες σύντομες σημειώσεις που αφορούν τις κυριότερες ικανότητες που απαιτούνται για τη θέση πριν προσαρμόσει τα περιεχόμενα του οδηγού σε κάθε υποψήφιο και προσθέτει ερωτήματα που αφορούν την εμπειρία των υποψηφίων. Στην ενότητα αυτή επισυνάπτεται μία λίστα με τα ερωτήματα που χρησιμοποιούνται πιο συχνά στις συνεντεύξεις επιλογής. (ii) Διεξαγωγή της Συνέντευξης Μία συνέντευξη επιλογής διαρκεί περίπου μισή έως μία ώρα ανάλογα με τη σημασία της θέσης εργασίας. Ο υπεύθυνος της συνέντευξης θα πρέπει να είναι ευέλικτος όταν InnoSuTra

9 χρησιμοποιεί τον οδηγό και να θέτει συμπληρωματικά ερωτήματα όταν διαπιστώνει ότι ο υποψήφιος διαθέτει σχετική εμπειρία σε ορισμένα σημεία. Τώρα ήρθε η σειρά σας! Ετοιμάστε έναν οδηγό συνεντεύξεων για τη θέση εργασίας που επιλέξατε στην προηγούμενη άσκηση όπου συντάξατε μία αγγελία εργασίας. (iii) Απόφαση επιλογής Το υπεύθυνο διευθυντικό στέλεχος δεν θα πρέπει να επιλέξει απλώς ένα κατάλληλο πρόσωπο με τα απαιτούμενα προσόντα αλλά και εκείνο το πρόσωπο που θα μπορέσει να ενταχθεί πιο ομαλά στην ομάδα και την εταιρική κουλτούρα. (B) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Η καινοτομία στις επιχειρήσεις εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις επαγγελματικές γνώσεις και τις δεξιότητες του προσωπικού. Όμως, στον ταχύτατα μεταβαλλόμενο κόσμο μας όπου διαρκώς συντελούνται αλλαγές στην αγορά και την τεχνολογία, ακόμη και αν μία εταιρεία προσλάβει άτομα με αυξημένα προσόντα οι γνώσεις τους μπορεί να είναι πια παρωχημένες σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Τα διευθυντικά στελέχη θα πρέπει να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα έτσι ώστε οι γνώσεις και οι δεξιότητες των εργαζομένων να ανανεώνονται συνεχώς έτσι ώστε να είναι σύμφωνες με τις ανάγκες της επιχείρησης. Οι δραστηριότητες της διαδικασίας Ανάπτυξης του ΑΔ 2 παρουσιάζονται στο Σχήμα 3. Εάν επιθυμείτε να μάθετε περισσότερα για κάθε δραστηριότητα κάντε κλικ σε κάθε ένα από τα αντίστοιχα πλαίσια (σε βαθύ μπλε). Σχήμα 3. Η διαδικασία Ανάπτυξης του ΑΔ 2 Pataki Csilla (2005): Személyzetfejlesztés, pag InnoSuTra

10 B.1 Ανάλυση αναγκών ανάπτυξης (Development needs analysis) Η ανάπτυξη του ΑΔ θα πρέπει να καλύπτει τις απαιτήσεις σε γνώσεις και ικανότητες που έχουν οι διάφορες θέσεις εργασίας και η εταιρεία στο σύνολό της τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα. Επίσης είναι σημαντικό να λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες προσωπικής ανάπτυξης των εργαζομένων ιδίως αν αφορούν ικανότητες που είναι χρήσιμες στην εταιρεία. Οι κυριότερες δραστηριότητες και πηγές πληροφόρησης για τον προσδιορισμό των αναγκών ανάπτυξης είναι οι ακόλουθες: (i) Ανάλυση του στρατηγικού σχεδίου Ποιες είναι οι νέες προκλήσεις στο περιβάλλον δραστηριοποίησης της εταιρείας π.χ. νέα τεχνολογία, νέα εργαλεία-μηχανήματα και εξοπλισμός, ανάγκη εισόδου σε νέες αγορές, ανάγκη να βελτιωθούν τα υπάρχοντα προϊόντα/ υπηρεσίες, κλπ. Τα παραπάνω απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες από τους εργαζόμενους. Διαθέτουν οι εργαζόμενοι αυτές τις δεξιότητες; Οι ελλείψεις σε γνώσεις και δεξιότητες αποτελούν ανάγκες ανάπτυξης. (ii) Ανάλυση εργασίας (Job analysis) Οι θέσεις εργασίας μεταβάλλονται με το χρόνο. Μία καινοτόμα εταιρεία θα πρέπει να αναλύει τις θέσεις εργασίας που διαθέτει ετησίως και να ανανεώνει τις πληροφορίες που παρουσιάζονται στην περιγραφή τους. Οι αλλαγές στις θέσεις εργασίας μπορεί να συνεπάγονται αλλαγές στις απαιτούμενες ικανότητες: ίσως χρειαστούν νέες ικανότητες ή η ανάπτυξη των ήδη υπαρχόντων. Τα διευθυντικά στελέχη θα πρέπει να φροντίζουν έτσι ώστε οι εργαζόμενοι να καλύπτουν τις όποιες απαιτήσεις για νέες ικανότητες. (iii) Καθορισμός του ατομικού επιπέδου ικανοτήτων των εργαζομένων Οι ετήσιες συνεντεύξεις αποτίμησης της απόδοσης (performance appraisal interviews) είναι η καλύτερη και λιγότερο δαπανηρή μέθοδος για την αξιολόγηση των ατομικών ικανοτήτων των εργαζομένων και τον προσδιορισμό του χάσματος που ενδεχομένως υπάρχει μεταξύ αυτών και των ικανοτήτων που θα είναι απαραίτητες στο μέλλον. Αυτό επιτρέπει τον προσδιορισμό των επιμέρους αναγκών εκπαίδευσης 3. Σκεφτείτε: Ποιες είναι οι δικές σας ανάγκες ανάπτυξης; Προσπαθήστε να τις προσδιορίσετε λαμβάνοντας υπόψη τις εργασίες που θα πρέπει να εκτελέσετε, τους προσωπικούς σας στόχους ανάπτυξης και σταδιοδρομίας, τις απαιτήσεις ομαδικής εργασίας στον εργασιακό σας χώρο και τις γενικότερες ανάγκες της εταιρείας. B.2 Διαμόρφωση του σχεδίου ανάπτυξης Οι επιμέρους ανάγκες των εργαζομένων θα πρέπει να προσδιορίζονται σε επίπεδο εταιρείας. Στη συνέχεια η ανάλυσή τους οδηγεί στον προσδιορισμό των αναγκών εκπαίδευσης. Ορισμένες από αυτές τις ανάγκες ίσως να μη μπορούν να καλυφθούν επαρκώς. Για το λόγο 3 Please see also module 12. Foreign Language and Intercultural competences, where checklists and self assessment tools are presented. InnoSuTra

11 αυτό θα πρέπει να τίθενται προτεραιότητες ανάλογα με τους στρατηγικούς στόχους της εταιρείας και το διαθέσιμο προϋπολογισμό. Οι επιλεγμένες ανάγκες ανάπτυξης οργανώνονται σε ένα ετήσιο σχέδιο ανάπτυξης το οποίο περιλαμβάνει τα ακόλουθα: - τις ικανότητες που θα πρέπει να αναπτυχθούν - τις ομάδες-στόχο - την περίοδο που αφορά το σχέδιο - το διαθέσιμο προϋπολογισμό. B.3 Σχεδιασμός προγραμμάτων ανάπτυξης Ένα πρόγραμμα ανάπτυξης ορίζει, με αναφορά στην ανάγκη για μία συγκεκριμένη ικανότητα, τις λεπτομέρειες της δραστηριότητας ανάπτυξης που πρέπει να υλοποιηθεί, όπως τη μέθοδο ή την τεχνική που θα χρησιμοποιηθεί, τους συμμετέχοντες, το αρμόδιο άτομο, το χρονοδιάγραμμα, τη μέθοδο αξιολόγησης των αποτελεσμάτων. Ενδεχομένως έχετε ήδη παρατηρήσει ότι αναφερόμαστε σε ανάπτυξη και όχι σε εκπαίδευση (training), κι αυτό γιατί υπάρχει μία πληθώρα αποτελεσματικών μεθόδων ΑΔ που δεν μπορούν να περιγραφούν αυστηρά ως «εκπαίδευση» όμως είναι πρακτικά πολύ χρήσιμες, μπορούν να εφαρμοστούν με ευκολία και δεν είναι δαπανηρές. Οι μέθοδοι και τεχνικές εκπαίδευσης και ανάπτυξης μπορούν να διακριθούν σε δύο κατηγορίες: - «μέθοδοι στη δουλειά» (που εφαρμόζονται στον εργασιακό χώρο) - «μέθοδοι εκτός δουλειάς» (που εφαρμόζονται εκτός του εργασιακού χώρου). Τώρα ήρθε η σειρά σας! Διαχωρίστε τις μεθόδους ανάπτυξης που απαριθμούνται στη συνέχεια σε 2 κατηγορίες. Κάντε κλικ σε ένα πλαίσιο και στη συνέχεια με το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού σύρετε το πλαίσιο στη δεξιά στήλη. Όταν τελειώσετε, πατήστε το πλήκτρο ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ για να ελέγξετε τις απαντήσεις σας. Άσκηση Μεθόδων Ανάπτυξης Η πολυμεσική εφαρμογή/ βίντεο είναι διαθέσιμα μόνο στον ηλεκτρονικό οδηγό (www.innosupport.net ). Οι ακόλουθοι παράγοντες θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όταν επιλέγονται μέθοδοι και τεχνικές ανάπτυξης: - η φύση των αναγκών που υπάρχουν για ικανότητες - οι οργανωσιακές δυνατότητες (εναλλαγή θέσεων εργασίας, αντικατάσταση, μέντορες, εσωτερικοί εκπαιδευτές, κλπ.) - οικονομικοί πόροι - η προσφορά στην αγορά εκπαίδευσης InnoSuTra

12 - μέθοδοι και τεχνικές που συμβαδίζουν με την εταιρική κουλτούρα και είναι αποδεκτές από τους εργαζόμενους. Για να δείτε ορισμένα παραδείγματα μεθόδων και τεχνικών ανάπτυξης κάντε κλικ εδώ. Παραδείγματα μεθόδων ανάπτυξης: - Δεξιότητες Επικοινωνίας: 2-3 μέρες εκπαίδευση στην επικοινωνία με ασκήσεις βίντεο, παιχνίδια ρόλων, μελέτες περιπτώσεων, κλπ. - Εκμάθηση της χρήσης νέου εξοπλισμού: κατάρτιση στον εργασιακό χώρο με μία περίοδο μετα-παρακολούθησης - Εκμάθηση των εξελίξεων στο επάγγελμα: προσωπική μελέτη και παρακολούθηση συνεδρίων - Βελτίωση των δεξιοτήτων ομαδικής εργασίας: 2-3 μέρες εκπαίδευση στη δημιουργία ομάδων (team building) για την εμπλεκόμενη ομάδα. Τα αποτελέσματα της εκπαίδευσης μπορούν να διατηρηθούν και να ενισχυθούν με τακτικές ημερίδες εργασίας για την επίλυση προβλημάτων και συντονισμένες ομαδικές συζητήσεις σε τρέχοντα θέματα που αφορούν την εταιρεία. Τώρα ήρθε η σειρά σας! Έχετε ήδη προσδιορίσει τις ανάγκες ανάπτυξης. Ετοιμάστε ένα πρόγραμμα ανάπτυξης για την πιο σημαντική ανάγκη. B.4 Υλοποίηση των προγραμμάτων ανάπτυξης Τα διευθυντικά στελέχη καλούνται να υλοποιήσουν τα προγράμματα ανάπτυξης εφαρμόζοντας τεχνικές ανάπτυξης στον εργασιακό χώρο και συντονίζοντας την οργάνωση δραστηριοτήτων εκτός του εργασιακού χώρου. Την οργάνωση αναλαμβάνει ο ειδικός/ το τμήμα ΑΔ ή τα στελέχη του διοικητικού προσωπικού του αντίστοιχου τμήματος. B.5 Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της ανάπτυξης Η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων εκπαίδευσης θα πρέπει να γίνεται περιοδικά με τη χρήση ερωτηματολογίων (για τους εργαζόμενους και τα διευθυντικά στελέχη) και μέσω συνεντεύξεων με τα διευθυντικά στελέχη των οποίων οι εργαζόμενοι συμμετείχαν σε αυτά τα προγράμματα. Στόχος αυτής της αξιολόγησης είναι να εξεταστούν τα πρακτικά αποτελέσματα της ανάπτυξης δεξιοτήτων, το πώς οι νέες δεξιότητες εφαρμόστηκαν στην πράξη και τι είδους προβλήματα και ζητήματα αναδείχθηκαν μέσα από αυτά τα προγράμματα. Βάσει των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης μπορεί να βελτιωθεί ο σχεδιασμός μελλοντικών προγραμμάτων εκπαίδευσης. (C) ΠΑΡΟΧΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ 4 4 Based on: Pataki Csilla (2005): A munkamotiváció növelése, pag InnoSuTra

13 Η παρακίνηση είναι μία εσωτερική ψυχολογική κατάσταση η οποία καθορίζει την ανάληψη μίας συγκεκριμένης δράσης όταν το άτομο αισθάνεται ότι αυτή η δράση θα οδηγήσει στην ικανοποίηση των αναγκών και των προσδοκιών του. Για ένα διευθυντικό στέλεχος, η παροχή κινήτρων στους εργαζομένους του περιλαμβάνει τη δημιουργία και τη διατήρηση των συνθηκών εκείνων που ενθαρρύνουν τους εργαζόμενους να κινούνται προς την επίτευξη των στόχων της εταιρείας. Η παρακίνηση των εργαζομένων μπορεί να ενισχυθεί με δύο είδη μέσων 5 : - Οικονομικά: σχετίζονται με το σύστημα μισθοδοσίας, συνήθως έχουν βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα - Μη οικονομικά: σχετίζονται με την εργασία αυτή καθαυτή και έχουν μακροπρόθεσμα αποτελέσματα. C.1 Τα οικονομικά μέσα παρακίνησης είναι: Ο βασικός μισθός (Base Salary): μπορεί να συσχετιστεί με το είδος της εργασίας (αμείβεται η αξία της θέσης εργασίας για τον οργανισμό), χρησιμοποιείται κυρίως στις διαδικασίες παραγωγής και υπηρεσιών, ή τις ικανότητες των εργαζομένων (αμείβεται η αξία των ατομικών ικανοτήτων του εργαζομένου για την εταιρεία), αφορά ιδίως τις ερευνητικές δραστηριότητες. Μεταβλητές Αποδοχές (Variable pay): - κίνητρα που έχουν ως στόχο να αυξήσουν την παρακίνηση των εργαζομένων να επιτύχουν τους στόχους τους, να βελτιώσουν την απόδοσή τους ή να ενισχύσουν τις ικανότητές τους εστιάζοντας σε έναν συγκεκριμένο στόχο, - οικονομικές ανταμοιβές που παρέχουν οικονομική αναγνώριση σε ορισμένα άτομα για τα επιτεύγματά τους. Παροχές (Benefits): συνεισφορά στα προγράμματα συνταξιοδότησης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, ασφάλεια ζωής, δάνεια με χαμηλό επιτόκιο, δωρεάν προϊόντα ή υπηρεσίες της εταιρείας, κλπ. Επιδόματα (Allowances) μετακίνησης, στέγασης, μεταφορών, καθημερινών εξόδων, αναψυχής, κλπ. C.2 Μη οικονομικά μέσα παρακίνησης Κυκλική Εργασία (Job rotation): Είναι η διαδικασία κατά την οποία ένας εργαζόμενος μετακινείται τακτικά σε διαφορετικές λειτουργίες/ καθήκοντα/ θέσεις εργασίας που απαιτούν τον ίδιο βαθμό κατάρτισης, γνώσεων και ικανοτήτων και ανήκουν στο ίδιο ιεραρχικό επίπεδο. 5 See also module 4.6. Management of internal innovative proposals InnoSuTra

14 Εμπλουτισμός εργασίας (Job enrichment): αναφέρεται σε μία μόνιμη αλλαγή στο περιεχόμενο της εργασίας. Η αλλαγή αυτή γίνεται με επέκταση του εύρους των καθηκόντων/ λειτουργιών με άλλα καθήκοντα που εκτελούνται με ευκολία αλλά είναι ιδιαίτερα σημαντικά και απαιτούν διαφορετικές δεξιότητες και γνώσεις. Ορισμένες φορές συνεπάγονται και περισσότερες ευθύνες, π.χ. σχεδιασμό, διαπραγμάτευση, έλεγχο, σύνταξη αναφορών, παρουσιάσεις, κλπ. Ανάθεση (Delegation): Είναι η διαδικασία ανάθεσης καθηκόντων ή έργων σε υφιστάμενους με παραχώρηση της εξουσίας να λαμβάνουν αποφάσεις σε έναν συγκεκριμένο τομέα και σαφή προσδιορισμό των αναμενόμενων αποτελεσμάτων και του χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης. Η ανάθεση είναι επιτυχής μόνο όταν ο εργαζόμενος έχει τις ικανότητες που απαιτούνται για την εκτέλεση των καθηκόντων του με την ελάχιστη καθοδήγηση και χρήση πρόσθετων πόρων. Εμπλοκή των εργαζομένων σε σημαντικά ζητήματα της εταιρείας (π.χ. διαμόρφωση της κουλτούρας, κατάρτιση ενός στρατηγικού σχεδίου, επίλυση ενός σημαντικού προβλήματος της αγοράς) Κοινοποίηση όλων των σημαντικών ζητημάτων που αφορούν την εταιρεία, το μέλλον της και το ανθρώπινο δυναμικό που διαθέτει Ανατροφοδότηση (Feedback) σχετικά με τα αποτελέσματα και την απόδοση (ατομική, ομαδική και εταιρική) Διαχείριση μέσω της περιήγησης (Management by walking around): επισκέψεις στα γραφεία, ημερίδες εργασίας και τακτικά εργαστήρια, όπου οι εργαζόμενοι ρωτούνται για την εργασία και τα προβλήματά τους, ανατροφοδότηση στους εργαζόμενους, κλπ. Τα μη οικονομικά μέσα συνήθως δεν κοστίζουν κάτι! Εξαρτώνται από την επιθυμία των διευθυντικών στελεχών να δώσουν μεγαλύτερη προσοχή στο προσωπικό τους και μπορούν να είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικά. Η συναισθηματική κατάσταση της παρακίνησης υπάρχει μόνο όταν οι οργανωσιακές συνθήκες (αποδοχές, φύση της εργασίας, εργασιακό κλίμα, κλπ.) ικανοποιούν τις ανάγκες και τις προσδοκίες των εργαζομένων. Το πρώτο βήμα για την παρακίνηση των εργαζομένων είναι ο προσδιορισμός των αναγκών, των προσδοκιών τους και της αξίας που προσδίδουν στα διάφορα μέσα παρακίνησης. Σε αυτή τη βάση, τα διευθυντικά στελέχη γραμμής μπορούν να εξατομικεύσουν τις τεχνικές παρακίνησης. Τα στοιχεία τα οποία θα πρέπει να είναι συνεκτικά σε οργανωσιακό επίπεδο (π.χ. σύστημα μισθοδοσίας, σύστημα παροχών) μπορούν να συμπληρωθούν με επιμέρους ατομικά μέτρα τα οποία εφαρμόζονται από το διευθυντικό στέλεχος γραμμής. C.3 Παραδείγματα εξατομίκευσης των τεχνικών παρακίνησης: «Σύστημα Καφετέριας» ( Cafeteria system ) όσον αφορά τις παροχές: Θα πρέπει να καθοριστεί μία λίστα πιθανών παροχών και η συνολική τους αξία για ομάδες θέσεων InnoSuTra

15 εργασίας/ εργαζομένων. Στη συνέχεια οι εργαζόμενοι μπορούν να επιλέξουν ποιες παροχές προτιμούν και την αξία της κάθε παροχής εντός των ορίων των ετήσιων παροχών. Το διευθυντικό στέλεχος μπορεί να εφαρμόσει μία διαφορετική προσέγγιση διαχείρισης για εργαζόμενους με διαφορετικά στυλ εργασίας και διαφορετικές προσωπικότητες, π.χ.: - να αναθέτει στόχους, καθήκοντα, πόρους ή καταληκτικές ημερομηνίες στους εργαζόμενους και να ελέγχει την απόδοσή τους σε περίπτωση που οι εργαζόμενοι προτιμούν να είναι αυτόνομοι, - να ορίζει σημεία ελέγχου, να συζητά την κάθε εργασία βήμα προς βήμα και να παρέχει ανατροφοδότηση μετά από κάθε στάδιο εργασίας στους λιγότερο αυτόνομους εργαζόμενους Μελέτη Περίπτωσης Μία ηγετική Ουγγρική φαρμακευτική εταιρεία, η Béres Rt. παρουσιάζει στην ιστοσελίδα της τα πλεονεκτήματα που απολαμβάνει κανείς όταν εργάζεται γι αυτή 6 : Ως ηγέτης στην αγορά η εταιρεία παρέχει στους εργαζόμενους ένα εξαιρετικό πακέτο αποδοχών, μία σταθερή θέση εργασίας και άριστες εργασιακές συνθήκες. Ως οικογενειακή εταιρεία έχει διατηρήσει μία φιλική και οικεία ατμόσφαιρα. Χάρη στη στρατηγική καινοτομίας και τη συνολική επιχειρηματική της στρατηγική η εταιρεία επεκτείνεται διαρκώς. Έτσι, είναι σε θέση να προσφέρει στους εργαζόμενούς της ποικίλες προκλήσεις και ευκαιρίες διαρκούς ανάπτυξης της σταδιοδρομίας τους. Ως νέα επιχείρηση, η εταιρεία παρέχει στους εργαζόμενούς της μεγάλο βαθμό ευελιξίας και δημιουργικής ελευθερίας. Οι εργαζόμενοι στην εταιρεία μπορούν να βασίζονται στην υποστήριξη υψηλά καταρτισμένων και έμπειρων συναδέλφων. Τα στοιχεία αυτά εξασφαλίζουν μία ισορροπία μεταξύ οικονομικών και μη οικονομικών μέσων χρηματοδότησης. Η εταιρεία αναζητά εργαζόμενους με υψηλά αναπτυγμένες κοινωνικές δεξιότητες, αυξημένες δυνατότητες για προσωπική ανάπτυξη και αυτοπεποίθηση, εργαζόμενους οι οποίοι είναι δημιουργικοί, ευέλικτοι και αγαπούν τις προκλήσεις Περίληψη της Ενότητας Η ενότητα αυτή παρουσιάζει τα κυριότερα χαρακτηριστικά της διαδικασίας διαχείρισης των εργαζομένων που καινοτομούν σε μία επιχείρηση. Οι δραστηριότητες πρόσληψης και επιλογής έχουν ως στόχο να προσελκύσουν τους πιο κατάλληλους υποψηφίους που 6 viewed at InnoSuTra

16 διαθέτουν τις γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται για να αναλάβουν την κενή θέση εργασίας, καθώς και τις δεξιότητες και τα γνωρίσματα που απαιτούνται για να υποστηρίξουν καινοτόμες διαδικασίες. Οι δραστηριότητες αυτές χαρακτηρίζονται από δύο κύρια στοιχεία: προετοιμασία και δημοσίευση της αγγελίας για τη θέση εργασίας και η συνέντευξη επιλογής. Οι γνώσεις και δεξιότητες των εργαζομένων θα πρέπει να ανανεώνονται τακτικά για να συνεχίσουν να έχουν ενεργό ρόλο στη διαδικασία καινοτομίας. Η ανάπτυξη επιτυγχάνεται με συνδυασμό μεθόδων και τεχνικών ανάπτυξης εντός και εκτός του εργασιακού χώρου. Επίσης η παρακίνηση των εργαζομένων αποτελεί ένα από τα βασικά καθήκοντα των διευθυντικών στελεχών γραμμής. Τα στελέχη αυτά θα πρέπει να χρησιμοποιούν έναν συνδυασμό οικονομικών και μη οικονομικών τεχνικών/ μέσων παρακίνησης για να ικανοποιήσουν τις ιδιαίτερες ανάγκες των καινοτόμων εργαζομένων. Ένας ειδικός/ ένα τμήμα ΑΔ μπορεί να βοηθήσει και να υποστηρίξει τα διευθυντικά στελέχη στην αποτελεσματική επιτέλεση αυτού του έργου αλλά δεν μπορεί να τους υποκαταστήσει. Σε αυτή την ενότητα μάθατε ορισμένες πτυχές της διαχείρισης ΑΔ που έχουν ως στόχο την προώθηση της διαδικασίας καινοτομίας σε μία εταιρεία. Τώρα είστε σε θέση να: - να συντάσσετε μία ελκυστική αγγελία για μία κενή θέση εργασίας και να την τοποθετείτε σωστά - να επιλέγετε το καταλληλότερο πρόσωπο για μία κενή θέση εργασίας, για την εταιρική ομάδα και την εταιρική κουλτούρα - να προσδιορίζετε τις ανάγκες ανάπτυξης που υπάρχουν ανάλογα με τη στρατηγική της επιχείρησης, τις υπάρχουσες ανάγκες των θέσεων εργασίας και τις προσωπικές ανάγκες ανάπτυξης των εργαζομένων - να χρησιμοποιείτε μία πληθώρα μεθόδων ανάπτυξης ανάλογα με τα χαρακτηριστικά των ικανοτήτων που πρόκειται να αναπτυχθούν - να αναλύετε τις ανάγκες και προσδοκίες των εργαζομένων - να παρακινείτε τους εργαζόμενους χρησιμοποιώντας έναν συνδυασμό από οικονομικά και μη οικονομικά κίνητρα. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Πηγές: Armstrong, M. (2006): A Handbook of Human Resource Management Practice, Kogan-Page, London InnoSuTra

17 Pataki Csilla (2003): A munkaerő biztosítása, in Dr. Bakonyi E., Klein B., Klein S., Miholics T., Nemeskéri Gy., Pataki Cs., Takács Gy., etc. ( ): Bevált minták a sikeres személyzeti munkához, Fórum-Média Kiadó, Budapest. Pataki Csilla (2005): Személyzetfejlesztés, in Dr. Bakonyi E., Dr. Gáspárné Dr. Szokol M., Dr. Miholics T., Pataki Cs., Dr. Solt A. etc. ( ): Munkaköri leírás minták, Fórum-Média Kiadó, Budapest. Pataki Csilla (2005): A munkamotiváció növelése, in Dr. Bakonyi E., Dr. Gáspárné Dr. Szokol M., Dr. Miholics T., Pataki Cs., Dr. Solt A. etc. ( ): Munkaköri leírás minták, Fórum- Média Kiadó, Budapest. Nemeskeri Gyula, Pataki Csilla (2007): A HR gyakorlata, Ergofit Kft., Budapest viewed at Επιπλέον Μελέτη στα Αγγλικά: Berger, L.A.; Berger, D.R. (2003): The Talent Management Handbook: Creating Organizational Excellence by Identifying, Developing and Positioning Your Best People, McGraw-Hill Professional Reddington, M.; Withers, M.; Williamson, M. (2004): Transforming HR: Creating Value Through People Butterworth-Heinemann Robertson, A.; Abbey, G. (2003): Managing Talented People, Pearson Education Limited, Harlow Thorne, K.; Pellant, A. (2006): The Essential Guide to Managing Talent: How Top Companies Recruit, Train and Retain the Best Employees, Kogan-Page Ltd, London Επιπλέον Μελέτη στα Ουγγρικά: Gandossy, R.; Tucker, E.; Verma, N. (2007): Gzadálkodj okosan a tehetséggel. HVG &Hewitt, Budapest. Farkas F.; Karoliny M.; László Gy.; Poór J. (2008): Emberi erőforrás menedzsment kézikönyv, KJK, Budapest Σύνδεσμοι InnoSuTra

18 Free management library. It provides easy-to-access, clutter-free, comprehensive resources regarding leadership and management, including HR management. Webpage of the Society for Human Resource Management. It has a Knowledge centre with case studies, survey reports, research results, magazines, newsletters and books, list of conferences on HR topics. Website of the professional magazine HR Management with articles, interviews, news concerning HR management. The website publishes articles and news releases about HR surveys, employment law, human resource research, HR books that bridge the gap between theory and practice. Website of the Chartered Institute of Personnel and Development (UK) with news, resources, the People Management magazine site, recruitment portal. Για περισσότερες πληροφορίες (για την Ελλάδα): Articlebase, 2007, Τελευταία Ανάγνωση 11 Μαρτίου 2009, <http://el.articlesbase.com/article_40439.html>: Εδώ θα βρείτε ελεύθερα άρθρα. Ένα από αυτά με τίτλο: «Στρατολόγηση ως σημαντικότερη πτυχή της διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού». Urenio, 2002, Τελευταία Ανάγνωση 11 Μαρτίου 2009, <http://www.urenio.org/excellence/pilot_action8.html>: Εδώ θα βρείτε κάποια πιλοτικά έργα και δράσεις για την εκπαίδευση εργαζόμενων στη διαχείριση καινοτομίας, εκπαίδευση στελεχών στο Βenchmarking, κλπ. ΓΛΩΣΣΑΡΙΟO Ικανότητα- Competence Ικανότητα είναι η αποδεδειγμένη δυνατότητα που έχει κάποιος να χρησιμοποιεί γνώσεις, δεξιότητες και προσωπικές, κοινωνικές και/ ή μεθοδολογικές ικανότητες στο χώρο εργασίας ή κατά τις σπουδές του και προς όφελος της επαγγελματικής και/ή της προσωπικής του ανάπτυξης. (Πηγή: επίσκεψη στις ) InnoSuTra

19 Η Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού (Human Resource Management) είναι μία στρατηγική και συνεκτική προσέγγιση στη διαχείριση ενός από τα πολυτιμότερα περιουσιακά στοιχεία μίας επιχείρησης: τους εργαζόμενους σε αυτή, οι οποίοι συμβάλλουν ατομικά και συλλογικά στην επίτευξη των στόχων της επιχείρησης. (Πηγή: Armstrong, M. (2006): A Handbook of Human Resource Management Practice, Kogan-Page, London, p.3.) Η Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού (HR development) είναι ένα πλαίσιο που βοηθά τους εργαζόμενους να αναπτύξουν τις προσωπικές και οργανωσιακές τους δεξιότητες, γνώσεις και ικανότητες. (Πηγή: viewed at ) Η περιγραφή της θέσης εργασίας (Job description) είναι μία λεπτομερής περιγραφή των ευθυνών, δραστηριοτήτων και επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων τα οποία αναλαμβάνει να φέρει εις πέρας το άτομο που καλύπτει τη θέση. (Πηγή: viewed at ) Η Συνέντευξη αποτίμησης της απόδοσης (Performance appraisal interview) είναι μία προσωπική συνάντηση μεταξύ του κατόχου μίας θέσης εργασίας και του προϊσταμένου του. Στόχος είναι να αναλυθεί και να αξιολογηθεί η απόδοση της τελευταίας περιόδου και να προσδιοριστούν οι απαιτήσεις απόδοσης και οι μελλοντικοί στόχοι καθώς και οι αντίστοιχες δράσεις που θα ληφθούν για την επίτευξή τους. (Πηγή: Dr. Bakonyi E., Klein B., Klein S., Miholics T., Nemeskéri Gy., Pataki Cs., Takács Gy., etc. ( ): Bevált minták a sikeres személyzeti munkához, Fórum-Média Kiadó, Budapest, p. 5/7 91) InnoSuTra

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400.01 Δύο ημέρες 16 ώρες Επιλογή Στελεχών: Ξεχωρίζοντας τους Καλύτερους Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν σχηματίσει ολοκληρωμένη αντίληψη όλων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΙMP3ROVE

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΙMP3ROVE Value thrugh Research and Innvatin ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΙMP3ROVE ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΙMP3ROVE Αθήνα Ιανουάριος 2014 Ο Κοκκινοπλίτης Κωνσταντίνος είναι Πιστοποιημένος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΣ -ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΣΤΗΝ ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ PUBMED ΜΕ ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ, ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ, ΑΠΟΔΟΣΗ, ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ

ΜΕΘΟΔΟΣ -ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΣΤΗΝ ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ PUBMED ΜΕ ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ, ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ, ΑΠΟΔΟΣΗ, ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΛΛΙΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Λοχαγός, Νοσηλεύτρια Ψυχικής Υγείας M.Sc Πληροφορική Υγεία Μεταπτυχιακή φοιτήτρια Διοίκησης Μονάδων Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2013 9 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΜΑΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ «ΜΕΝΤΟΡΑΣ» ΕΠΙΠΕΔΟ 5, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ EQF

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ «ΜΕΝΤΟΡΑΣ» ΕΠΙΠΕΔΟ 5, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ EQF ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ «ΜΕΝΤΟΡΑΣ» ΕΠΙΠΕΔΟ 5, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ EQF Πρόγραμμα LLP LDV TOI 12 AT 0015 Συντονιστής προγράμματος: Schulungszentrum Fhnsdrf Εταίροι: University f Gthenburg Municipality f Tjörns

Διαβάστε περισσότερα

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση. Womens Business Gerasimos Tzamarelos, PhD 27 November 2014 Έννοιες Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ Γουρνάκης Δ. Παναγιώτης (Α.Μ.: 5268) Επιβλέπων Καθηγητής: Καθηγητής Μ. Χαλικιάς Α.Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων νοείται το σύνολο των ενεργειών, στρατηγικών

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες Στελέχωσης & Ανάπτυξης στον Όμιλο ΟΤΕ

Ευκαιρίες Στελέχωσης & Ανάπτυξης στον Όμιλο ΟΤΕ Ευκαιρίες Στελέχωσης & Ανάπτυξης στον Όμιλο ΟΤΕ Μαϊος 2015 Νταίζη Θεοδώρου Recruitment & HR Development Senior Manager OTE COSMOTE Human Resources Division 1 Προφίλ εταιρείας Όμιλος OTE Ο μεγαλύτερος τηλεπικοινωνιακός

Διαβάστε περισσότερα

TRACTORS: TRaining MAterial in Creativity and InnovaTion for EurOpean R&D Organizations & SMEs

TRACTORS: TRaining MAterial in Creativity and InnovaTion for EurOpean R&D Organizations & SMEs TRACTORS: TRaining MAterial in Creativity and InnovaTion for EurOpean R&D Organizations & SMEs Ερωτηματολόγιο Διαχείρισης Δημιουργικότητας και Καινοτομίας Χρήσιμοι ορισμοί της Δημιουργικότητας: Η δημιουργικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Η Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Η Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Η Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: Ιωάννα Καραμήτρη ΚΑΛΑΜΑΤΑ Ακαδημαϊκό έτος: 2012-2013 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

Διαβάστε περισσότερα

Τα εφόδια των εργαζομένων για την είσοδο και παραμονή στην εργασία

Τα εφόδια των εργαζομένων για την είσοδο και παραμονή στην εργασία Τα εφόδια των εργαζομένων για την είσοδο και παραμονή στην εργασία Όταν το άτομο έρχεται αντιμέτωπο για πρώτη φορά με την άμεση πράξη της αναζήτησης και εξεύρεσης εργασίας, πρέπει, ουσιαστικά, να εντοπίσει

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περιγραφή Διαδικασίας Coaching

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περιγραφή Διαδικασίας Coaching 1 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Περιγραφή Διαδικασίας Coaching Τι είναι το Coaching; Οι συμμετέχοντες καλούνται να επιλέξουν ένα (1) Θεματικό Πεδίο, το οποίο με την βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 3ο. I. Μάνατζµεντ - Ορισµοί. H Εξέλιξη του Μάνατζµεντ Οι Λειτουργίες του Μάνατζµεντ

ΜΑΘΗΜΑ 3ο. I. Μάνατζµεντ - Ορισµοί. H Εξέλιξη του Μάνατζµεντ Οι Λειτουργίες του Μάνατζµεντ ΜΑΘΗΜΑ 3ο Μάνατζµεντ - Ορισµοί H Εξέλιξη του Μάνατζµεντ Οι Λειτουργίες του Μάνατζµεντ I. Μάνατζµεντ - Ορισµοί... η τέχνη να φέρνεις εις πέρας κάθε έργο µε τη στήριξη και την συµµετοχή ατόµων οργανωµένων

Διαβάστε περισσότερα

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ( σελίδες σχολικού βιβλίου 129 133, έκδοση 2014 : σελίδες 124 129 ) 3.3.2 Παρακίνηση 3.3.2.1 Βασικές έννοιες Η υλοποίηση του έργου και η επίτευξη των στόχων στις

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

ΥΠΟΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΥΠΟΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Καθηγητής Π. Φωτήλας Λέκτορας Ι. Γιαννατσής ΥΠΟΚΙΝΗΣΗ Μια ομάδα διεργασιών που προκαλούν, κατευθύνουν και βοηθούν στην διατήρηση της επιθυμητής συμπεριφοράς για την επίτευξη ενός

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου 18/11/2014

Δελτίο Τύπου 18/11/2014 Δελτίο Τύπου 18/11/2014 Ο ΟΑΕΔ / EURES και η BBi Communication ανταποκρίνονται στις ανάγκες της Φινλανδίας για απασχόληση στον τομέα της δημόσιας υγείας και περίθαλψης - Έλληνες γιατροί και νοσηλευτές

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για Εργαζόµενους

Οδηγός για Εργαζόµενους EIPIL-PAN Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Προώθηση της Άτυπης Μάθησης Βραβείο Εργαζόµενου Οδηγός για Εργαζόµενους εκέµβριος 2009 Asset Τεχνολογική Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Προώθηση της Άτυπης Μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα της Adecco Ελλάδας: Τα Προγράμματα Επαγγελματικής Μετάβασης και η σημασία τους για επιχειρήσεις και εργαζομένους

Έρευνα της Adecco Ελλάδας: Τα Προγράμματα Επαγγελματικής Μετάβασης και η σημασία τους για επιχειρήσεις και εργαζομένους Δελτίο Τύπου Έρευνα της Adecco Ελλάδας: Τα Προγράμματα Επαγγελματικής Μετάβασης και η σημασία τους για επιχειρήσεις και εργαζομένους Αθήνα, 25/4/2012 Τα αποτελέσματα της έρευνας με θέμα τα Προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Ανθρώπινοι πόροι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

Ανθρώπινοι πόροι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ-ΠΘ-ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Θα παρουσιαστούν Η σπουδαιότητα των ανθρώπινων πόρων Οι λειτουργίες της διοίκησης ανθρώπινων πόρων

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Εφαρμοσμένες ΛΥΣΕΙΣ για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Ανάπτυξη Πωλήσεων Ανδρόμαχος Δημητροκάλλης, MBA Management

Διαβάστε περισσότερα

Κινητικοτητα. Εκπαιδευση Προτυπα

Κινητικοτητα. Εκπαιδευση Προτυπα Αναγνωριση Ποιοτητα Κινητικοτητα Εκπαιδευση Προτυπα Απασχολησιµοτητα Ανάπτυξη της Αγοράς Εργασίας Σχετικά Προσόντα και κατάρτιση Η VSPORT + Έργο Ο βασικός στόχος του VSPORT είναι να αναπτυχθεί ένα διατομεακό

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμια Έρευνα Κινδύνου Αποτελεσματικής Διαχείρισης Ταλέντων Γενικά Στοιχεία. Τα 5 Cs: Οι 5 κατηγορίες κινδύνου αποτελεσματικής διαχείρισης ταλέντων

Παγκόσμια Έρευνα Κινδύνου Αποτελεσματικής Διαχείρισης Ταλέντων Γενικά Στοιχεία. Τα 5 Cs: Οι 5 κατηγορίες κινδύνου αποτελεσματικής διαχείρισης ταλέντων Παγκόσμια Έρευνα Κινδύνου Αποτελεσματικής Διαχείρισης Ταλέντων Γενικά Στοιχεία Από το Μάιο έως τον Αύγουστο του 2013, η KPMG International σε συνεργασία με την διεθνώς αναγνωρισμένη εταιρεία ερευνών Brandon

Διαβάστε περισσότερα

Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης

Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης Έκθεση Έρευνας μεταξύ Στελεχών Οργανισμών της Περιφέρειας Ελλάδα 2015 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ Η έκθεση ακαδημαϊκών ενδιαφερόντων συνοδεύει σχεδόν πάντα την αίτηση για την είσοδο σε οποιοδήποτε πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών. Την έκθεση ακαδημαϊκών ενδιαφερόντων

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

3 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 3 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής «σωστό λάθος» Να χαρακτηρίσετε µε Σ (σωστό) ή µε Λ (λάθος) καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις. 1. Ένα ιδιωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ MANAGEMENT

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ MANAGEMENT MANAGEMENT ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΣΩΣΤΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΜΕΣΑ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ MANAGEMENT 1.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική Εργασία Β2

Ερευνητική Εργασία Β2 ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΠΑΤΡΑΣ Ερευνητική Εργασία Β2 Σχολικό έτος 2014-15 Β τετράμηνο Θέμα: «Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και επαγγελματική αποκατάσταση» Ερευνητικό υποερώτημα: «Ποια τα Κριτήρια για την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 3 ο

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 3 ο ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 3 ο Διεύθυνση-Παρακίνηση 3.1. Ηγεσία-Βασικές έννοιες Η επιτυχία των επιχειρήσεων ή των οργανισμών

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη με τον Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, Jukka Takala. Τι σημαίνει εκτίμηση κινδύνου;

Συνέντευξη με τον Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, Jukka Takala. Τι σημαίνει εκτίμηση κινδύνου; Συνέντευξη με τον Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, Jukka Takala Μπιλμπάο, 28 Απριλίου 2008 Τι σημαίνει εκτίμηση κινδύνου; Jukka Takala: Η εκτίμηση κινδύνου

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας-ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ, ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ.

Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας-ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ, ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. Οι άνθρωποι που εργάζονται σ έναν οργανισμό είναι οι ανθρώπινοι πόροι του. Επειδή κάθε άτομο έχει διαφορετικές ικανότητες, δεξιότητες, διαφορετικό επίπεδο εμπειρίας κ.α. η διοίκηση της εταιρίας καλείται

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ»

ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ» «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη» «ΤΟ ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ» Ενημερωτική Συνάντηση Στελεχών Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

1. ΘΕΣΗ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ:

1. ΘΕΣΗ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ: JOB DESCRIPTION PROJECT MANAGER Πρόγραμμα: EMPLOYABILITY Έκδοση: 1 η 1. ΘΕΣΗ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ: Ιεραρχικά και λειτουργικά αναφέρεται στο Διευθυντή Προγραμμάτων και τον Γενικό Διευθυντή τόσο για τη στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο Παραγωγικότητας για τη Λειτουργική Ευελιξία και την Οργανωτική Καινοτομία

Δίκτυο Παραγωγικότητας για τη Λειτουργική Ευελιξία και την Οργανωτική Καινοτομία Δίκτυο Παραγωγικότητας για τη Λειτουργική Ευελιξία και την Οργανωτική Καινοτομία Νίκος Γαβαλάκης Εμπειρογνώμονας 18 Μαρτίου 2014 Πλαίσιο Ο ΣΕΒ υποστηρίζει την προσπάθεια προσαρμογής των ελληνικών επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση»

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Κοινωνική Σύμπραξη στο Ν. Κυκλάδων» σας καλωσορίζει στην Ημερίδα: «Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» 23 Οκτωβρίου 2015 Πνευματικό Κέντρο Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Μεταμορφώσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ. Communications Crisis Management

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ. Communications Crisis Management ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ Communications Crisis Management ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ Καράβια βουλιάζουν. Αεροσκάφη πέφτουν. Προϊόντα ανακαλούνται. Εταιρίες μηνύονται για ληγμένα τρόφιμα ή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ Ακ. έτος 2013-14 ΗΓΕΣΙΑ ΗΓΕΤΕΣ ΚΑΙ ΗΓΕΣΙΑ Ηγέτης: Το άτομο που στο πλαίσιο ενός συνόλου ασκεί την μεγαλύτερη επιρροή στα υπόλοιπα μέλη (δεν ταυτίζεται πάντα με την

Διαβάστε περισσότερα

τι σημαίνει ΚΑΡΙΕΡΑ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ; Έλια Λιατάκη Διευθύνουσα Σύμβουλος

τι σημαίνει ΚΑΡΙΕΡΑ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ; Έλια Λιατάκη Διευθύνουσα Σύμβουλος τι σημαίνει ΚΑΡΙΕΡΑ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ; Έλια Λιατάκη Διευθύνουσα Σύμβουλος Η αποστολή των Δημοσίων Σχέσεων είναι να επηρεάζουν αντιλήψεις και συμπεριφορές. influence Για την Porter Novelli είναι κάτι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. Ηγεσία

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. Ηγεσία ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ηγεσία Διδάσκουσα: Αφροδίτη Δαλακούρα ΔΙΟΙΚΗΣΗ: ΟΙ ΡΟΛΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΗΓΕΤΗΣ MANAGER COACH 1 Κλασική-μηχανιστική αντίληψη Το παλιό μοντέλο διοίκησης: οικονομικές-υλικές

Διαβάστε περισσότερα

Οργανωσιακή Ψυχολογία

Οργανωσιακή Ψυχολογία Οργανωσιακή Ψυχολογία Ιωάννης Νικολάου Επίκουρος Καθηγητής Οργανωσιακής Συμπεριφοράς Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα ιοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας www.inikolaou.gr inikol@aueb.gr Ιωάννης Νικολάου

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη Επιλογής ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΟΠΑ. Βίκτωρας Κούκης-Ραφαηλίδου Μυροφόρα Σύμβουλοι Γραφείου Διασύνδεσης

Συνέντευξη Επιλογής ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΟΠΑ. Βίκτωρας Κούκης-Ραφαηλίδου Μυροφόρα Σύμβουλοι Γραφείου Διασύνδεσης ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΟΠΑ Συνέντευξη Επιλογής Βίκτωρας Κούκης-Ραφαηλίδου Μυροφόρα Σύμβουλοι Γραφείου Διασύνδεσης Το Γραφείο Διασύνδεσης ΟΠΑ συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για Εργοδότες

Οδηγός για Εργοδότες EIPIL-PAN Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Προώθηση της Άτυπης Μάθησης Εταιρικό Βραβείο Οδηγός για Εργοδότες εκέµβριος 2009 Asset Τεχνολογική Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Προώθηση της Άτυπης Μάθησης (EIPIL)

Διαβάστε περισσότερα

εκπαιδευτικο αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού τυπικών και άτυπων ομάδων από μια δυναμική αλληλεξάρτησης

εκπαιδευτικο αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού τυπικών και άτυπων ομάδων από μια δυναμική αλληλεξάρτησης Στη πράξη, για να είναι μια σχολική μονάδα αποτελεσματική, είναι απαραίτητη η αρμονική και μεθοδική λειτουργία του κάθε υποσυστήματος: μαθητές, εκπαιδευτικοί, διδακτικοί χώροι, διαθέσιμα μέσα, με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Ανθρώπινο Δυναμικό. Ενότητα 3 Μίκρο Περιβάλλον Επιχείρησης

Ανθρώπινο Δυναμικό. Ενότητα 3 Μίκρο Περιβάλλον Επιχείρησης Ανθρώπινο Δυναμικό Ενότητα 3 Μίκρο Περιβάλλον Επιχείρησης Μάκρο Πολιτικό Φυσικό Τεχνολογικό Φυσικό Υποκίνηση Μίκρο Μέσο Στρατηγική Ανομοιογένεια Ομάδες Μάθηση& Ανάπτυξη Νομικό Ευκαιρίες & Απειλές Mgt &

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Μαναριώτης Σχολικός Σύμβουλος 4 ης Περιφέρειας Ν. Αχαϊας Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Χρήστος Μαναριώτης Σχολικός Σύμβουλος 4 ης Περιφέρειας Ν. Αχαϊας Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η καλλιέργεια της ικανότητας για γραπτή έκφραση πρέπει να αρχίζει από την πρώτη τάξη. Ο γραπτός λόγος χρειάζεται ως μέσο έκφρασης. Βέβαια,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ = O ΚΛΑ ΟΣ ΤΟΥ MANAGEMENT ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δημητρίου Γεώργιος. Αναφορά Απασχολησιμότητας. Απρίλιος, 2013. Αναφορά Απασχολησιμότητας Δημητρίου Γεώργιος Απρίλιος, 2013 Σελίδα 1 / 7

Δημητρίου Γεώργιος. Αναφορά Απασχολησιμότητας. Απρίλιος, 2013. Αναφορά Απασχολησιμότητας Δημητρίου Γεώργιος Απρίλιος, 2013 Σελίδα 1 / 7 Δημητρίου Γεώργιος Απρίλιος, 2013 Αναφορά Απασχολησιμότητας Αναφορά Απασχολησιμότητας Δημητρίου Γεώργιος Απρίλιος, 2013 Σελίδα 1 / 7 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 3 Προφίλ Απασχολησιμότητας... 3 Πώς να διαβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

GENERATION Y. in the workplace. Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΜΠΣ Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού

GENERATION Y. in the workplace. Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΜΠΣ Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού GENERATION Y in the workplace Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΜΠΣ Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού Τι θα συζητήσουμε Γνωριμία με τη γενιά Υ Η έρευνά μας Αποτελέσματα της έρευνάς μας Προσέλκυση Παρακίνηση

Διαβάστε περισσότερα

Οργανωσιακή μάθηση. Εισηγητής : Δρ. Γιάννης Χατζηκιάν

Οργανωσιακή μάθηση. Εισηγητής : Δρ. Γιάννης Χατζηκιάν Οργανωσιακή μάθηση Εισηγητής : Δρ. Γιάννης Χατζηκιάν 1 Μάθηση είναι: Η δραστηριοποίηση και κατεύθυνση δυνάμεων για την όσο το δυνα-τόν καλύτερη προσαρμογή στο φυσικό και ιστορικό περιβάλλον. Η απόκτηση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ. Δείκτες Μέτρησης της Απόδοσης και της Παραγωγικότητας Εργαζομένων στην Εφοδιαστική Αλυσίδα

Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ. Δείκτες Μέτρησης της Απόδοσης και της Παραγωγικότητας Εργαζομένων στην Εφοδιαστική Αλυσίδα Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2013 Δείκτες Μέτρησης της Απόδοσης και της Παραγωγικότητας Εργαζομένων στην Εφοδιαστική Αλυσίδα Οκτώβριος 2013 Γιατί να μετρήσουμε. Ελέγχω

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία.

Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία. Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία. Η παρακολούθηση ενός project κινητικότητας. Η διαδικασία παρακολούθησης ενός διακρατικού project κινητικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Στο παρόν παρατίθενται μερικές χρήσιμες πληροφορίες για τον λαμβάνοντα την συνέντευξη, οι οποίες, όμως δεν είναι επαρκείς από μόνες τους! Αν ο λαμβάνων την συνέντευξη κάνει

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας

Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας Αυτό το πληροφοριακό έντυπο παρέχει γενικές οδηγίες στα πρόσωπα (φυσικά ή νομικά) που εκτελούν μια επιχείρηση ή αναλαμβάνων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΝΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΣ ΔΥΝΑΤΟ

ΔΙΝΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΣ ΔΥΝΑΤΟ ΔΙΝΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΣ ΔΥΝΑΤΟ 2 Ο κόσμος της εργασίας αλλάζει πιο γρήγορα από ποτέ ενώ οι παλιοί επιχειρηματικοί κανόνες δεν ανταποκρίνονται στο νέο περιβάλλον. Ούτε τα χρήματα

Διαβάστε περισσότερα

Έννοια, ρόλος και επιμέρους κατηγοριοποιήσεις των στελεχών του Τραπεζικού κλάδου

Έννοια, ρόλος και επιμέρους κατηγοριοποιήσεις των στελεχών του Τραπεζικού κλάδου Κεφάλαιο 2 Έννοια, ρόλος και επιμέρους κατηγοριοποιήσεις των στελεχών του Τραπεζικού κλάδου Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Προκειμένου να προσδιορίσουμε τον πληθυσμό, τον οποίο θα κάλυπτε η συγκεκριμένη έρευνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΓΕΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ. Developing Leadership Skills

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΓΕΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ. Developing Leadership Skills ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΓΕΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ Developing Leadership Skills Στόχος του Προγράμματος Το πρόγραμμα για την Ανάπτυξη ηγετικών ικανοτήτων είναι μα πλήρης, αυτόνομη και ολοκληρωμένη εκπαιδευτική ενότητα με στόχο

Διαβάστε περισσότερα

"Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΛΑΔΟ: ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΛΑΔΟ: ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ T.E.I. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ "Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΛΑΔΟ: ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ Ο Τραπεζικός κλάδος Ιστορική Αναδρομή

Διαβάστε περισσότερα

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ΔΕΠΠΣ ΑΠΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ενδιαφερόντων του, γ. η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και δυνατοτήτων μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

C A R E E R H O G A N D E V E L O P ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ. Έκθεση για: Jane Doe ID: HB290576

C A R E E R H O G A N D E V E L O P ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ. Έκθεση για: Jane Doe ID: HB290576 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C A R E E R ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ Έκθεση για: Jane Doe ID: HB290576 Ημερομηνία: Αύγουστος 02, 2012 2

Διαβάστε περισσότερα

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ κυρίου LÁSZLÓ ANDOR ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ κυρίου ΑΝΔΡΕΑ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΥ Εκτιμώντας τα ακόλουθα: I. Το Υπουργείο Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα. Οι δύο λειτουργίες που πρέπει να επιτελεί για να είναι επιτυχημένο είναι:

Βιογραφικό σημείωμα. Οι δύο λειτουργίες που πρέπει να επιτελεί για να είναι επιτυχημένο είναι: Βιογραφικό σημείωμα Οι δύο λειτουργίες που πρέπει να επιτελεί για να είναι επιτυχημένο είναι: Να πληροφορεί τον εργοδότη για τα προσόντα μας. Να τον πείθει ότι είμαστε κατάλληλοι για την συγκεκριμένη θέση

Διαβάστε περισσότερα

CAREER MANAGEMENT Διοίκηση Καριέρας

CAREER MANAGEMENT Διοίκηση Καριέρας CAREER MANAGEMENT Διοίκηση Καριέρας Στόχος του Προγράμματος Το πρόγραμμα για την Διοίκηση Καριέρας (Career Management) είναι μα πλήρης, αυτόνομη και ολοκληρωμένη εκπαιδευτική ενότητα με στόχο την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

Προσβλέπουμε στη συνεργασία σας για να καταστήσουμε και την εξέταση αυτή ως θεσμό στην Κύπρο προς όφελος των υποψηφίων και της οικονομίας.

Προσβλέπουμε στη συνεργασία σας για να καταστήσουμε και την εξέταση αυτή ως θεσμό στην Κύπρο προς όφελος των υποψηφίων και της οικονομίας. 21 Νοεμβρίου 2008 Αγαπητοί συνεργάτες, Εισαγωγή Επικοινωνούμε μαζί σας και σας ενημερώνουμε για την εισαγωγή της νέας εξέτασης «Πιστοποίηση Δεξιοτήτων Λογιστικής με τη Χρήση. Στο κείμενο που ακολουθεί

Διαβάστε περισσότερα

Τη μελέτη του βαθμού ικανοποίησης των εργαζομένων και πελατών - Amb InECSB

Τη μελέτη του βαθμού ικανοποίησης των εργαζομένων και πελατών - Amb InECSB H Amb InBI-Tools, είναι μία εξειδικευμένη σουίτα συστημάτων που προσαρμόζονται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε μικρομεσαίας επιχείρησης με στόχο τη βελτίωση της απόδοσής της. Με σημείο αναφοράς το επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΞΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ (CV)

ΣΥΝΤΑΞΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ (CV) ΣΥΝΤΑΞΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ (CV) Στόχοι του Σεμιναρίου Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου θα είστε σε θέση να γνωρίζετε: Τα χαρακτηριστικά ενός Βιογραφικού Σημειώματος Τι περιέχει και πως συντάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

Η λειτουργία της στελέχωσης

Η λειτουργία της στελέχωσης Η λειτουργία της στελέχωσης Δρ. Βασιλική Καζάνα Αναπλ. Καθηγήτρια ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Δράμας Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής Τηλ. & Φαξ: 25210 60435 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΞΟΔΟΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΞΟΔΟΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Φλώρινα, Ιούνιος 2012 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΞΟΔΟΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑ Κ. ΣΑΡΡΗ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΒΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΓΔ Στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

sfs Sozialforschungsstelle Dortmund (social research centre), central scientific institution of the Technical University Dortmund

sfs Sozialforschungsstelle Dortmund (social research centre), central scientific institution of the Technical University Dortmund Επιστημονικός Υπεύθυνος: sfs Sozialforschungsstelle Dortmund (social research centre), central scientific institution of the Technical University Dortmund Στα πλαίσια του έργου: Improving Gender Equality

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter. 14o ΤΕΥΧΟΣ

Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter. 14o ΤΕΥΧΟΣ Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter 14o ΤΕΥΧΟΣ Πληροφορίες: Ευαγγελία Ίσαρη Evangelia.Isari@adecco.com 210 6930490 Αγαπητοί συνεργάτες, Το 14o τεύχος του HR Newsletter της Adecco είναι αφιερωμένο στην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΟΙΝΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ ΤΟΡΙΝΟ, ΣΧΟΛΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ, ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΟΙΝΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΗΓΕΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Μικρός Οργανισμός)

1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Μικρός Οργανισμός) 1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Μικρός Οργανισμός) Περιγραφή Βραβείου Βραβεύονται συγκεκριμένες δράσεις ή προγράμματα που επιδρούν στη σκέψη, το χαρακτήρα και τη συμπεριφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. Έκδοση και ημερομηνία: Στοιχεία Οργανισμού. Όνομα Οργανισμού / Επιχείρησης: (Διεύθυνση): (Ημερομηνία έναρξης Επιχείρησης):

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. Έκδοση και ημερομηνία: Στοιχεία Οργανισμού. Όνομα Οργανισμού / Επιχείρησης: (Διεύθυνση): (Ημερομηνία έναρξης Επιχείρησης): ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Έκδοση και ημερομηνία: Στοιχεία Οργανισμού Όνομα Οργανισμού / Επιχείρησης: (Διεύθυνση): (Τ.Κ.): Τηλέφωνο: (Ημερομηνία έναρξης Επιχείρησης): (Νομική Υπόσταση): (Κύριες Δραστηριότητες):

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ»

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ» ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ Τ.Ε.Ι. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ» Βασικός στόχος του προγράμματος είναι

Διαβάστε περισσότερα

Executive Summary. Οι 44 εταιρείες ϖου συµµετείχαν στην έρευνα. IT Skills: The Business Gain 1

Executive Summary. Οι 44 εταιρείες ϖου συµµετείχαν στην έρευνα. IT Skills: The Business Gain 1 Executive Summary Είναι γεγονός ϖως τα τελευταία χρόνια η καλή γνώση ϖληροφορικής και γνώσης χειρισµού Η/Υ αϖοτελεί σηµαντικό εφόδιο στη ϖροσϖάθεια των εργαζοµένων να ανελιχθούν στον εϖαγγελµατικό στίβο.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ, ΜΑΪΟΣ 2011 Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ, ΜΑΪΟΣ 2011 Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ, ΜΑΪΟΣ 2011 Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Ελένη Άννα Καλούδη, Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Η συνέντευξη είναι ένας από τους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΗΓΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΕ ΠΕΛΑΤΗ & ΑΓΟΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΗΓΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΕ ΠΕΛΑΤΗ & ΑΓΟΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΗΓΕΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΕ ΠΕΛΑΤΗ & ΑΓΟΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το Βαρόμετρο της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα

Το Βαρόμετρο της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα Δ ε ί κ τ η ς Τ ά σ ε ω ν Α γ ο ρ ά ς Ε ρ γ α σ ί α ς 2013 Το Βαρόμετρο της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα Ζωή Κουρουνάκου Director Χ ο ρ η γ ο ί τ μ ή μ α Εφαρμοσμένης Έρευνας & Καινοτομίας, ALBA 2013 ALBA

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΟΡΟΣΗΜΑ 1998 - Πιστοποίηση κατά ISO 9001 2002 Εγκαίνια νέων «οικολογικών» εγκαταστάσεων στα Σπάτα Αττικής 2003 - Πιστοποίηση Committed to Excellence του

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάπτυξη Πρακτικών Λειτουργικής Ευελιξίας και Οργανωτικής Καινοτομίας»

«Ανάπτυξη Πρακτικών Λειτουργικής Ευελιξίας και Οργανωτικής Καινοτομίας» «Ανάπτυξη Πρακτικών Λειτουργικής Ευελιξίας και Οργανωτικής Καινοτομίας» Νίκος Γαβαλάκης «Η Ανθρώπινη Διάσταση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας» 22 Οκτωβρίου 2013 Υποστήριξη Νέας Επιχειρηματικότητας Προώθηση Καινοτομίας

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία ΔΕΟ 11. www.arnos.gr www.oktonia.com www.uni-learn.gr

Εργασία ΔΕΟ 11. www.arnos.gr www.oktonia.com www.uni-learn.gr Εργασία ΔΕΟ 11 1.1 Προγραμματισμός είναι η λειτουργία του προσδιορισμού των αντικειμενικών στόχων ενός οικονομικού οργανισμού και των μέσων που απαιτούνται για την υλοποίησή τους. Ενώ ο σχεδιασμός αφορά

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Δελτίου Τύπου του Προγράμματος T Story

3 ο Δελτίου Τύπου του Προγράμματος T Story 3 ο Δελτίου Τύπου του Προγράμματος T Story Επίσημο Δελτίο Τύπου του Προγράμματος T Story Storytelling Applied to Training,χρηματοδοτούμενο από ό τη δράση «Κύρια Δραστηριότητα 3 Τεχνολογίες Πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ

Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ Νικόλαος Μυλωνίδης Απρίλιος 2007 1 Η έννοια του Επιχειρηματία Αναλαμβάνει δράση Συνδυάζει καινοτομικά και δημιουργικά τους συντελεστές της παραγωγής Παράγει προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

EOF Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προώθησης στην Αγορά Εργασίας. Επαγγελματική Υποστήριξη σε Άτομα που αντιμετωπίζουν Δυσκολίες στην Πρόσβαση στην Απασχόληση

EOF Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προώθησης στην Αγορά Εργασίας. Επαγγελματική Υποστήριξη σε Άτομα που αντιμετωπίζουν Δυσκολίες στην Πρόσβαση στην Απασχόληση 2011 EOF Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προώθησης στην Αγορά Εργασίας Επαγγελματική Υποστήριξη σε Άτομα που αντιμετωπίζουν Δυσκολίες στην Πρόσβαση στην Απασχόληση EOF Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προώθησης στην Αγορά Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ γα μέλη Προσωπικών Δικτύων

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ γα μέλη Προσωπικών Δικτύων ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ γα μέλη Προσωπικών Δικτύων Αγαπητά μέλη του BITSE, Όλοι μας έχουμε άτυπα προσωπικά δίκτυα στη ζωή μας. Έχουμε ανθρώπους στους οποίους βασιζόμαστε, εμπιστευόμαστε, καθώς και ανθρώπους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΔΡΑΣΗ: ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΔΡΑΣΗ: ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΔΡΑΣΗ: ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ Τ.Ε.Ι. Εισαγωγή Ο Κώδικας Δεοντολογίας απευθύνεται στους

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα C 92 A. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες. Γνωστοποιήσεις. 58ο έτος. Έκδοση στην ελληνική γλώσσα.

Επίσημη Εφημερίδα C 92 A. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες. Γνωστοποιήσεις. 58ο έτος. Έκδοση στην ελληνική γλώσσα. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 92 A Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Ανακοινώσεις και Πληροφορίες 58ο έτος 19 Μαρτίου 2015 Περιεχόμενα V Γνωστοποιήσεις ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ Ευρωπαϊκή Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

Real Tangible Solutions

Real Tangible Solutions Real Tangible Solutions Σε έναν κόσμο όπου το ανθρώπινο δυναμικό αναδεικνύεται ως το κυριότερο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, η ManpowerGroup παρέχει στους οργανισμούς το ταλέντο που χρειάζονται για να καινοτομούν

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδιο Ετήσιας Έκθεσης Αυτοαξιoλόγησης Υλοποίηση, Παρακολούθηση και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΦΙΛ ΤEΛΕΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ

ΠΡΟΦΙΛ ΤEΛΕΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΠΡΟΦΙΛ ΤEΛΕΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ Ιούνιος 2011 Οι Εξαιρετικές οργανώσεις επιτυγχάνουν να διατηρήσουν τα υψηλά επίπεδα απόδοσης που ικανοποιούν τις προσδοκίες των ενδιαφερομένων

Διαβάστε περισσότερα

«καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο. «διαμόρφωση αποστολής, στόχων, σκοπών και πολιτικών»

«καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο. «διαμόρφωση αποστολής, στόχων, σκοπών και πολιτικών» ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ A ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Τι είναι η στρατηγική; «καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο προσδιορισμός των μέσων για την επίτευξη τους»

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων]

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] 1. Είστε ικανοποιημένος/η από το Πρόγραμμα; Μ. Ο. απαντήσεων: 4,7 Ικανοποιήθηκαν σε απόλυτο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ Ο ρόλος της άσκησης για όλους Η άσκηση με την συστηματική καθοδήγηση αποτελεί ουσιαστική κοινωνική επένδυση γιατί

Διαβάστε περισσότερα

Νούμερο 2 Μάρτιος 2009

Νούμερο 2 Μάρτιος 2009 Δελτίο τύπου Μαθήματα Αγγλικών και Γερμανικών για επαγγελματίες προσωρινούς παιδαγωγούς «Ανάπτυξη σειράς μαθημάτων στην Αγγλική και τη Γερμανική γλώσσα και εκπαιδευτικών υλικών για άτομα που σκοπεύουν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. Public Relations Management

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. Public Relations Management ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Public Relations Management Στόχος του Προγράμματος Το πρόγραμμα Διοίκηση Επικοινωνίας Δημοσίων Σχέσεων είναι ένα πλήρες και ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με

Διαβάστε περισσότερα