Το Πανεπιστήμιο ζήτησε εξαίρεση από το νομοσχέδιο το οποίο θα αναθέτει τις εξουσίες και τις αρμοδιότητες για προαγωγές και προσλήψεις στην ΕΔΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Το Πανεπιστήμιο ζήτησε εξαίρεση από το νομοσχέδιο το οποίο θα αναθέτει τις εξουσίες και τις αρμοδιότητες για προαγωγές και προσλήψεις στην ΕΔΥ"

Transcript

1 Σ1 Αίτημα για εξαίρεση του Πανεπιστημίου από νομοσχέδιο που αναθέτει προαγωγές και προσλήψεις στην Σ2 Ad hoc Επιτροπή για την ανασκόπηση του Συστήματος Αξιολόγησης. Σ3 Ο ρόλος των επαγγελματικών ιδιοτήτων στους σύγχρονους οργανισμούς. Σ4 Μεταρρύθμιση της Δημόσιας Υπηρεσίας: Σχέδιο Δράσης Προκλήσεις Προοπτικές. Σ5 Εξισορρόπηση προσωπικής και εργασιακής ζωής. ΕΔΥ. Εκδίδεται από την Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού Τεύχος 2ο Μάρτιος 2014 Το Πανεπιστήμιο ζήτησε εξαίρεση από το νομοσχέδιο το οποίο θα αναθέτει τις εξουσίες και τις αρμοδιότητες για προαγωγές και προσλήψεις στην ΕΔΥ Το Πανεπιστήμιο ζήτησε εξαίρεση από το νομοσχέδιο το οποίο θα αναθέτει τις εξουσίες και τις αρμοδιότητες για προαγωγές και προσλήψεις στην ΕΔΥ. Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου, Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, σε επιστολή του τόσο προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας όσο και προς τον Πρόεδρο της Βουλής, επισημαίνει ότι το Πανεπιστήμιο Κύπρου τα τελευταία χρόνια εφαρμόζει σύγχρονες, επιστημονικές και αδιάβλητες μεθόδους αξιολόγησης προσωπικού στην προσπάθειά του να προσελκύσει και να επιλέξει προσοντούχο ανθρώπινο δυναμικό. Στις μεθόδους αυτές περιλαμβάνονται οι γραπτές εξετάσεις σε εξειδικευμένα θέματα, συναφή με τα καθήκοντα κάθε θέσης καθώς επίσης και εξετάσεις στα Ελληνικά, Αγγλικά ή άλλης ξένης γλώσσας ανάλογα με τις απαιτήσεις του οικείου Σχεδίου Υπηρεσίας, τα ψυχομετρικά τεστ ικανοτήτων, τα ολοήμερα Κέντρα Αξιολόγησης (Assessment Centres), τα τεστ επαγγελματικής προσωπικότητας και υποκίνησης και οι δομημένες συνεντεύξεις βάσει δεξιοτήτων. >> Συνέχεια στη Σελ. 2

2 2 >> Συνέχεια από Σελ. 1 Περαιτέρω, επεσήμανε ότι τα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού του Πανεπιστημίου είναι άριστοι γνώστες των γνωστικών τους αντικειμένων γεγονός που τους καθιστά κατάλληλους για τον καταρτισμό και την αξιολόγηση εξεταστικών δοκιμίων, σε ένα πολύ μεγάλο εύρος γνωστικών πεδίων. Επίσης, ανώτερα στελέχη της Υπηρεσίας Ανθρώπινου Δυναμικού κατέχουν εξειδικευμένα προσόντα, τόσο στη διεύθυνση ανθρώπινου δυναμικού, όσο και στην εφαρμογή επιστημονικά και δεοντολογικά ορθών διαδικασιών αξιολόγησης και επιμόρφωσης και είναι διαπιστευμένοι αξιολογητές σε ποικίλα ψυχομετρικά εργαλεία, αναγνωρισμένα από το British Psychological Society. Ο Πρύτανης αναφέρθηκε στο γεγονός ότι η Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού αναλαμβάνει τη διεξαγωγή των τεστ ικανοτήτων για την επιλογή Δοκίμων Αξιωματικών στην Εθνική Φρουρά. Πρόσθεσε, επίσης, ότι το Κέντρο Επιστημονικής Επιμόρφωσης Αξιολόγησης και Ανάπτυξης (ΚΕΠΕΑΑ) του ΠΚ, διοργανώνει γραπτές εξετάσεις στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Οργανισμούς Δημοσίου Δικαίου, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης), Συνεργατικά Ιδρύματα, μεγάλες ιδιωτικές εταιρείες και πολλούς άλλους οργανισμούς, για μεγάλο εύρος θέσεων εφαρμόζοντας ολοκληρωμένες διαδικασίες αξιολόγησης με αξιόπιστες επιστημονικές μεθόδους. Για όλους τους ανωτέρω λόγους, τονίζει στην επιστολή του, το Πανεπιστήμιο ζητεί όπως τύχει εξαίρεσης από το ανωτέρω Νομοσχέδιο, ενώ θέτει το άρτια καταρτισμένο προσωπικό του (Ακαδημαϊκό και Διοικητικό) στη διάθεση της ΕΔΥ, προκειμένου να συμβάλει στην ανάπτυξη και εφαρμογή σύγχρονων, επιστημονικών και αξιόπιστων διαδικασιών αξιολόγησης προσωπικού για διορισμό ή και προαγωγή, βασισμένων στις αρχές της χρηστής διοίκησης και στην αξιοκρατία. Τα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού του Πανεπιστημίου είναι άριστοι γνώστες των γνωστικών τους αντικειμένων γεγονός που τους καθιστά κατάλληλους για τον καταρτισμό και την αξιολόγηση εξεταστικών δοκιμίων, σε ένα πολύ μεγάλο εύρος γνωστικών πεδίων AD HOC ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Σε συνέχεια του εργαστηρίου που έγινε τον περασμένο Σεπτέμβριο για την ανασκόπηση του υφιστάμενου συστήματος αξιολόγησης σε συνεργασία με τον Ελεγκτικό Οίκο PWC, πραγματοποιήθηκε στις 12 Φεβρουαρίου 2014 η σύσταση και η πρώτη συνάντηση ad hoc επιτροπής, η οποία θα καταρτίσει οδικό χάρτη επανεξέτασης του συστήματος αξιολόγησης. Η ad hoc επιτροπή κατά την πρώτη συνάντηση ασχολήθηκε με τη φιλοσοφία και τις παραμέτρους του νέου συστήματος αξιολόγησης του προσωπικού. Η επιτροπή θα συνέρχεται σε τακτά χρονικά διαστήματα με σκοπό την προώθηση των αναγκαίων αλλαγών το συντομότερο δυνατό.

3 3 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ Οι επαγγελματικές ιδιότητες έχουν εξελιχθεί τα τελευταία 20 περίπου χρόνια σε πολύ σημαντικό παράγοντα του τρόπου που οι οργανισμοί χειρίζονται τους ανθρώπους που εργάζονται σε αυτούς. Οι επαγγελματικές ιδιότητες καθορίζουν ποια είναι τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά που απαιτούνται για να είναι κάποιος αποτελεσματικός σε ένα ρόλο (όπως σε ρόλους που απαιτούν λήψη αποφάσεων, ευελιξία και επικοινωνία). Έτσι, οι επαγγελματικές ιδιότητες αποτελούν τη βάση για ποικίλες διαδικασίες επιλογής, ανάπτυξης και διοίκησης. Ο πλέον γνωστός ορισμός για τις επαγγελματικές ιδιότητες έχει αποδοθεί από τον Richard Boyatzis, τον άνθρωπο που έκανε γνωστό τον όρο επαγγελματικές ιδιότητες στο βιβλίο του «Ο Ικανός Διευθυντής» («The Competent Manager ) και είναι ο ακόλουθος: «Επαγγελματικές ιδιότητες είναι τα χαρακτηριστικά εκείνα του ανθρώπου που τον κάνουν να είναι αποτελεσματικός ή πολύ αποδοτικός στην εργασία του [ ] μπορεί να είναι ένα κίνητρο, ένα χαρακτηριστικό, μια κλίση, μια πλευρά της αυτοεικόνας του ή οι γνώσεις που κατέχει». Ένας πιο κατανοητός και κοινώς αποδεκτός ορισμός των επαγγελματικών ιδιοτήτων είναι: «Επαγγελματικές Ιδιότητες είναι τα παρατηρήσιμα μέσω της συμπεριφοράς χαρακτηριστικά του ατόμου που είναι σημαντικά για την αποτελεσματικότητά του στο ρόλο που καλείται να παίξει στην εργασία του». Αυτός ο ορισμός καλύπτει όλα τα χαρακτηριστικά του ατόμου που σχετίζονται με την εργασία και αφορούν τις γνώσεις, τις κλίσεις, την προσωπικότητα και τα κίνητρά του. Συνήθως για την περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών που οδηγούν στην επιτυχία σε ένα ρόλο, απαιτούνται οκτώ έως δώδεκα επαγγελματικές ιδιότητες. Για τις προσλήψεις στο Πανεπιστήμιο Κύπρου αξιολογούνται μεταξύ άλλων και οι επαγγελματικές ιδιότητες των ατόμων όπως αυτές προκύπτουν από την ανάλυση της υπό πλήρωση θέσης και στη συνέχεια καθορίζονται στην προκήρυξη της θέσης. Οι επιθυμητές επαγγελματικές ιδιότητες τυγχάνουν αξιολόγησης μέσω των στοχευμένων εργαλείων αξιολόγησης που επιλέγονται για την κάθε περίπτωση καθώς επίσης και μέσω μιας δομημένης συνέντευξης βάσει διεξιοτήτων. Επαγγελματικές Ιδιότητες είναι τα χαρακτηριστικά εκείνα του ανθρώπου που τον κάνουν να είναι αποτελεσματικός ή πολύ αποδοτικός στην εργασία του

4 4 «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» Στις 4 Δεκεμβρίου 2013, η Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού, στο πλαίσιο της σειράς διαλέξεων με τίτλο «Διευρύνουμε τις Γνώσεις μας» διοργάνωσε εκδήλωση με θέμα: «Μεταρρύθμιση της Δημόσιας Υπηρεσίας: Σχέδιο Δράσης Προκλήσεις Προοπτικές». Ομιλήτρια στην εν λόγω εκδήλωση ήταν η κ. Εμμανουέλα Λαμπριανίδη, Επίτροπος Μεταρρύθμισης της Δημόσιας Υπηρεσίας. Στο πλαίσιο της συζήτησης, έγινε σύντομη παρουσίαση των κύριων στόχων και διαδικασιών αναδιοργάνωσης στο Πανεπιστήμιο Κύπρου από την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ελένη Σταύρου-Κωστέα, εκ μέρους της Επιτροπής Αναδιοργάνωσης των Διοικητικών Οντοτήτων του Πανεπιστημίου Κύπρου. Η εκδήλωση συνέβαλε στην ενημέρωση του προσωπικού του Πανεπιστημίου για τις δρομολογούμενες βελτιώσεις στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα. Περαιτέρω, έδωσε το έναυσμα για την ανάπτυξη ενός γόνιμου διαλόγου, ο οποίος ανέδειξε προτάσεις και εισηγήσεις τόσο για τη βελτίωση του τρόπου λειτουργίας της Δημόσιας Υπηρεσίας όσο και για την αποτελεσματικότερη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού του Πανεπιστημίου Κύπρου. «Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΥΓΕΙΑΣ» H Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού σε συνεργασία με τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Καρκινοπαθών και Φίλων (ΠΑΣΥΚΑΦ) διοργάνωσε διάλεξη με θέμα «Η καλύτερη συνταγή υγείας», η οποία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 19/02/2014. Εισηγητές της εκδήλωσης ήταν ο Δρ Παύλος Δράκος, Παθολόγος, Ογκολόγος και η κ. Στάλω Πάπουτσου, Κλινική Διαιτολόγος και Διατροφολόγος. ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Πραγματοποιήθηκε, όπως κάθε χρόνο, η πρωτοχρονιάτικη εκδήλωση του Ακαδημαϊκού και Διοικητικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου μας, η οποία διοργανώνεται από την Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού, με σκοπό το κόψιμο της βασιλόπιτας, καθώς και για να ανταλλαγούν ευχές για το νέο χρόνο. Στην εκδήλωση εκτός από τις Πρυτανικές Αρχές παρευρέθηκε και ο νέος Πρόεδρος του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου, κ. Μάνθος Μαυρομμάτης, καθώς και τα νέα μέλη του Συμβουλίου.

5 5 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ & ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ Με βάση Εγκύκλιο Επιστολή του Υπουργείου Οικονομικών από 01/01/2014: Τα ακόλουθα επιδόματα/οικονομικά ωφελήματα που αφορούν και το προσωπικό του Πανεπιστημίου Κύπρου καταργήθηκαν: Επίδομα βάρδιας για απογευματινή εργασία σε υπαλλήλους που εργάζονται με σύστημα βάρδιας και επίδομα γεύματος σε υπαλλήλους που επιστρέφουν στην έδρα τους μετά την λήξη του κανονικού ωραρίου εργασίας τους και επίδομα διημέρευσης. Ο τρόπος υπολογισμού υπερωριακής απασχόλησης έχει αναπροσαρμοστεί ως ακολούθως: Κάθε 1 ώρα υπερωριακής εργασίας λογίζεται κατά τις εργάσιμες μέρες (συμπεριλαμβανομένου του Σαββάτου μέχρι τις 1μ.μ.) ως 1 ώρα, και κατά τα Σάββατα από τις 1 μ.μ., τις Κυριακές και τις αργίες λογίζεται ως 1,3. Στην περίπτωση του ωρομίσθιου προσωπικού ειδικότερα, κάθε 1 ώρα υπερωριακής εργασίας λογίζεται κατά τις εργάσιμες μέρες ως 1 ώρα, και κατά τα Σάββατα, τις Κυριακές και τις αργίες λογίζεται ως 1,3 ώρες. Τα ακόλουθα επιδόματα/οικονομικά ωφελήματα μειώθηκαν κατά 15%: οδοιπορικά (έξοδα κινήσεως), επίδομα τηλεφώνου, γενικό επίδομα εξωτερικού και επίδομα επιφυλακής. Η κατ αποκοπή υπερωριακή αμοιβή των υπαλλήλων και του ωρομίσθιου προσωπικού (π.χ. εκδηλώσεις, τελετές αποφοίτησης κ.α.) μειώνεται κατά 33,33%. Το επίδομα Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών και το ειδικό επίδομα που καταβάλλεται για την θέση του Πρύτανη και την θέση του Αντιπρύτανη μειώνονται κατά 50%. Το προσωπικό του Γραφείου Ωφελημάτων του Τομέα Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης της Υπηρεσίας Ανθρώπινου Δυναμικού έχει προβεί ήδη σε ενημέρωση του επηρεαζόμενου προσωπικού και βρίσκεται στην διάθεση σας για οποιαδήποτε ενημέρωση ή διευκρίνιση. Η Εγκύκλιος Επιστολή του Υπουργείου Οικονομικών βρίσκεται και στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Ανθρώπινου Δυναμικού: documents/egkyklioi/grafeio_ofelimaton/proypologismoi_npdd_2014.pdf ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΒΑ Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) του Πανεπιστημίου Κύπρου παραχωρεί 2 υποτροφίες σε μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας, τα οποία θα γίνουν δεκτά στο Πρόγραμμα το ακαδημαϊκό έτος Το συνολικό ύψος των διδάκτρων είναι 10,250. Οι παραχωρηθείσες υποτροφίες είναι ύψους μέχρι και 5,125. Το Επαγγελματικό Πρόγραμμα ΜΒΑ έχει σχεδιαστεί για να ικανοποιήσει τις ανάγκες εργαζομένων επαγγελματιών και η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι δύο χρόνια με μαθήματα που προφέρονται κατά τις βραδινές ώρες 18:00 22:00. Το Πρόγραμμα προσφέρεται στην Ελληνική και στην Αγγλική γλώσσα. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Προγράμματος ή να επικοινωνήσετε στο τηλ ή να αποστείλετε μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση

6 6 ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΖΩΗΣ Πιο κάτω καταγράφονται συμπεράσματα του ερευνητικού έργου «Work-life employment policies and organizational practices: Their effects on the economic crisis», το οποίο χρηματοδοτείται από το ΙΠΕ και συντονίστρια είναι η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ελένη Σταύρου Κωστέα με ερευνητική ομάδα που αποτελείται από την Δρ. Χριστιάνα Ιεροδιακόνου, την κ. Μαρία Ευθυμίου και τον κ. Αλέξη Φιλοθέου. Το κείμενο που ακολουθεί επικεντρώνεται στις εισηγήσεις που προέκυψαν μέσα από την έρευνα ως προς την υποστήριξη ενός εξισορροπημένου τρόπου ζωής. Η εξισορρόπηση εργασιακής και προσωπικής ζωής αφορά σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο εμπλοκής που νιώθει ένα άτομο στους διάφορους ρόλους στη ζωή του: εργασία με αμοιβή, εργασία χωρίς αμοιβή, ξεκούραση, διασκέδαση, κτλ. Η αξιολόγηση της εξισορρόπησης αυτής είναι προσωπική και συνεπώς υποκειμενική και αλλάζει ανάλογα με τα στάδια της ζωής του ατόμου. Κάποια από τα οφέλη που έχουν σημειωθεί από την εξισορρόπηση εργασιακής και προσωπικής ζωής είναι τα ακόλουθα: Για τα άτομα: (α) Ανεξαρτησία, έλεγχος και ευελιξία για χειρισμό ρόλων, (β) Ευκολότερη πρόσβαση στην αγορά εργασίας, (γ) Καλύτερη ποιότητα ζωής. Για τους οργανισμούς: (α) Προσέλκυση και διατήρηση ταλαντούχου προσωπικού, (β) Μειωμένο άγχος και απουσίες προσωπικού, (γ) Παρακίνηση, ικανοποίηση, και δέσμευση προσωπικού. Για την κοινωνία: (α) Καλύτερη αξιοποίηση ανθρώπινων πόρων, (γ) Βελτίωση ποιότητας και ικανοποίησης ζωής. Οι οργανωσιακές πρακτικές που υποστηρίζουν την εξισορρόπηση εργασιακής και προσωπικής ζωής καλά θα είναι να συνταιριάζονται με το νομικό πλαίσιο της χώρας για να έχουν τα μέγιστα οφέλη για τον οργανισμό. Πιο κάτω καταγράφονται συγκεκριμένες εισηγήσεις ως προς αυτή την κατεύθυνση που αφορούν στο ρόλο της πολιτείας, των οργανωμένων συνόλων και των εργοδοτών: ΠΟΛΙΤΕΙΑ Νόμοι για προστασία ευέλικτων μορφών απασχόλησης Προστασία χρηστών ευέλικτων μορφών απασχόλησης. Δικαίωμα υπαλλήλων να ζητήσουν αλλαγή ωρών εργασίας. Υποχρέωση εργοδοτών να εξετάσουν τα αιτήματα και να απαντήσουν. Υποστήριξη γονέων Επέκταση πολιτικών για οικογένειες Επίδομα μητρότητας ανεξάρτητο από κριτήρια εισφορών. Υποχρεωτική άδεια πατρότητας επί πληρωμή (ξεχωριστή ή σαν μέρος γονικής άδειας). Γονική άδεια επί πληρωμής και χωρίς πολλούς περιορισμούς χρήσης. Θέσπιση δικαιωμάτων γονέων στο χώρο εργασίας - νομική προστασία. Αναβάθμιση κρατικών υποδομών Υποδομές φροντίδας παιδιών προσχολικής ηλικίας. Σχολικές υποδομές (ωράρια, υποστήριξη, δραστηριότητες). Υποδομές φροντίδας ηλικιωμένων. Καλλιέργεια κουλτούρας εξισορροπημένου τρόπου ζωής Έναρξη διαλόγου με κοινωνικούς εταίρους. Παροχή κινήτρων σε οργανισμούς για ανάπτυξη πρακτικών υποστήριξης. Παροχή συμβουλών σε εταιρείες για υποστήριξη υπαλλήλων. ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΣΥΝΟΛΑ Άσκηση πιέσεων για ανάπτυξη νόμων. Ενθάρρυνση διάχυσης καλών πρακτικών στους οργανισμούς (όπως: διαπραγματεύσεις με ενδιαφερόμενα μέρη, παροχή ενημέρωσης, εκπαίδευσης και συμβουλών στα μέλη, ανάπτυξη βραβείου «καλύτερου εργοδότη για εξισορροπημένο τρόπο ζωής»). ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ Σχεδιασμός δράσεων και πολιτικών που ταιριάζουν στον κάθε οργανισμό όπως: Ευέλικτα ωράρια. Μερική απασχόληση και μοίρασμα εργασίας. Συμπιεσμένη εβδομάδα και συσσώρευση ωρών. Τηλεργασία - Εργασία από το σπίτι. Μακροχρόνιες άδειες - Εκτεταμένες γονικές άδειες. Υποστήριξη φροντίδας μελών οικογένειας. Πακέτα σταδιακής αφυπηρέτησης. Ευέλικτα πακέτα ωφελημάτων. Εμπλοκή όλων τω ατόμων στον οργανισμό μέσω συζητήσεων, συναντήσεων, καταγραφής των εισηγήσεων των υπαλλήλων. Ανάπτυξη της κατάλληλης κουλτούρας μέσω των σωστών παραδειγμάτων, της εκπαίδευσης στελεχών, της αναθεώρησης των συστημάτων οργάνωσης εργασίας και διοίκησης προσωπικού. Επιμέλεια Έκδοσης: Άννα Ζεμπύλα, Παναγιώτης Σεντώνας

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ρόλος των Ψυχομετρικών Τεστ και της Συνέντευξης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Εργαλείο Πιστοποίησης Επιχειρήσεων για την Εφαρμογή Καλών Πρακτικών για την Ισότητα των Φύλων στο Εργασιακό Περιβάλλον στα πλαίσια του Έργου

Διαβάστε περισσότερα

Εκδίδεται από την Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού Τεύχος 1ο Οκτώβριος 2013. Διεξαγωγή Εργαστηρίου για την ανασκόπηση του Συστήματος Αξιολόγησης.

Εκδίδεται από την Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού Τεύχος 1ο Οκτώβριος 2013. Διεξαγωγή Εργαστηρίου για την ανασκόπηση του Συστήματος Αξιολόγησης. Σ1 Σχέδιο αναδιοργάνωσης των Διοικητικών Οντοτήτων του Παν. Κύπρου. Σ2 Διεξαγωγή Εργαστηρίου για την ανασκόπηση του Συστήματος Αξιολόγησης. Σ3 Συμπεράσματα έρευνας «Βοηθήστε μας να γίνουμε καλύτεροι».

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ Εισαγωγή Ως εταιρική υπευθυνότητα ορίζεται η οικειοθελής δέσμευση των επιχειρήσεων να συμπεριλαμβάνουν στη στρατηγική τους οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΣΕΡΡΩΝ» Υπό της φοιτήτριας: ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΤΔ (ΚΕΣΕΑ)

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΤΔ (ΚΕΣΕΑ) ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΤΔ (ΚΕΣΕΑ) ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ: ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ Σχέδιο Παροχής κινήτρων για την εργοδότηση άνεργων Πιστοποίηση Επιχειρήσεων για την ισότητα Φύλων στο εργασιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 15ης ΜΑΤΟΥ 2009 1133 Αριθμός 660 ΘΕΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Πνονται δεκτές αιτήσεις για τη θέση Διευθυντή Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, η οποία αναμένεται να κενωθεί από

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Επαγγελματικών Δεξιοτήτων του Εκπαιδευτικού Προσωπικού

Ανάπτυξη Επαγγελματικών Δεξιοτήτων του Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ανάπτυξη Επαγγελματικών Δεξιοτήτων του Εκπαιδευτικού Προσωπικού DG Education and Culture Leonardo Εταιρικές Σχέσεις Centro Andaluz de Programas Europeos - SPAIN ΕΡΓΟΝ Κ.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Πληροφορίες για υποψήφιους προπτυχιακούς φοιτητές 2015/2016

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Πληροφορίες για υποψήφιους προπτυχιακούς φοιτητές 2015/2016 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Πληροφορίες για υποψήφιους προπτυχιακούς φοιτητές 2015/2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικές Πληροφορίες 5 Σχολές και Τμήματα 7 Περιγραφή Προγραμμάτων Σπουδών 9 Διαδικασίες Εισαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας Διοίκησης & Πληροφορικής Τμήμα Οικονομικών Επιστημών University of Peloponnese School of Management and Economics Department of Economics Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ιούνιος 2010 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα έκθεση αποτελεί την Εσωτερική (Ιδρυματική) Έκθεση Αξιολόγησης του Οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ: ΕΡΕΥΝΑ ΓΝΩΜΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ

ΘΕΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ: ΕΡΕΥΝΑ ΓΝΩΜΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (MBA- TQM) ΘΕΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρείες μπορούν, πλέον, να αιτηθούν εγγραφή στο Μητρώο Εταιρειών του ΕΤΕΚ

Εταιρείες μπορούν, πλέον, να αιτηθούν εγγραφή στο Μητρώο Εταιρειών του ΕΤΕΚ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΥΧΟΣ 164 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Τροποποίηση των κριτηρίων εγγραφής Μελών του ΕΤΕΚ σε σχέση με τα μαθήματα σπουδών Υποτροφίες ΜΒΑ στο Παν/μιο Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

3 η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

3 η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ 3 η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Για το διάστημα 03/2010 09/2011 Σέρρες Μάιος 2012 σελ. 1 1. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ. Το Όραμά μας

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ. Το Όραμά μας ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ Η Ολική Αναθεώρηση του Εκπαιδευτικού μας Συστήματος Το Όραμά μας «Σε ένα ανθρώπινο, δημοκρατικό και σύγχρονο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 2007-2014

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 2007-2014 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 2007-2014 1 2 3 4 Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι η διαρκής δέσμευση των επιχειρήσεων για ηθική συμπεριφορά και συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδημαϊκά έτη: 2009-10, 2010-11 ΑΘΗΝΑ

Ακαδημαϊκά έτη: 2009-10, 2010-11 ΑΘΗΝΑ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Πανεπιστήμιο: Τμήμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Ακαδημαϊκά έτη: 2009-10, 2010-11 Τόπος: ΑΘΗΝΑ Ημερομηνία: Ιανουάριος, 2012 2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ίση μεταχείριση. ανδρών και γυναικών στην απασχόληση και. τις εργασιακές σχέσεις Ε ΙΔΙΚΗ ΕΚΘ ΕΣΗ ΝΟ ΕΜΒΡΙ Ο Σ 2009

Ίση μεταχείριση. ανδρών και γυναικών στην απασχόληση και. τις εργασιακές σχέσεις Ε ΙΔΙΚΗ ΕΚΘ ΕΣΗ ΝΟ ΕΜΒΡΙ Ο Σ 2009 Ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών στην απασχόληση και τις εργασιακές σχέσεις Ε ΙΔΙΚΗ ΕΚΘ ΕΣΗ ΝΟ ΕΜΒΡΙ Ο Σ 2009 ΙΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Ειδική Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.ΔΙ.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 1 Περιεχόμενα 1. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ... 3 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 3. Σκοπός του Προγράμματος... 4 4. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μήνυμα απο τον Πρόεδρο του Συμβουλίου 4 Μήνυμα απο την Πρύτανη 5 1: Εισαγωγή 10 2: Αναπτυξιακές Εξελίξεις 18 3: Σπουδές 24 4: Έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΝΕΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) είναι ένα νέο δημόσιο Πανεπιστήμιο, που ιδρύθηκε με νόμο του κράτους το 2004 και δέχθηκε τους πρώτους

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοτική Πρωτοβουλία EQUAL. Αναπτυξιακή Σύμπραξη ΕΛΑΝΗ. Έργο «Ανοικτές Πόρτες»

Κοινοτική Πρωτοβουλία EQUAL. Αναπτυξιακή Σύμπραξη ΕΛΑΝΗ. Έργο «Ανοικτές Πόρτες» Κοινοτική Πρωτοβουλία EQUAL Αναπτυξιακή Σύμπραξη ΕΛΑΝΗ Έργο «Ανοικτές Πόρτες» Υπεύθυνη Έργου: Μαρία Γκασούκα Παραδοτέο Υποέργο 4- Χαρτογράφηση του Έμφυλου Κοινωνικού Χάρτη της Κυπριακής Δημοκρατίας Υπεύθυνη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΕΥΡΕΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Διπλωματική Εργασία Σταυρούλας Αρ.

ΘΕΜΑ: ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΕΥΡΕΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Διπλωματική Εργασία Σταυρούλας Αρ. Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Μεταπτυχιακό στην Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων ΘΕΜΑ: ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΕΥΡΕΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 2009-2010 ΠΑΤΡΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 2

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Οδηγός εκπαιδευτή 1.1. Εισαγωγή 1.2. Εκπαιδευτικό υλικό για τις δραστηριότητες πρόληψης του άγχους 1.3. Περιγραφή του οδηγού εκπαιδευτή

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Προγραμματισμού. Μονάδα Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου

Γραφείο Προγραμματισμού. Μονάδα Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου Οδηγός Καλών Πρακτικών Διαχείριση της ΚΠ EQUAL : Το Γραφείο Προγραμματισμού είναι η Διαχειριστική Αρχή της ΚΠ EQUAL στην Κύπρο. Η Μονάδα Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Σχολική Επαγγελματική Συμβουλευτική και χρήση των Τ.Π.Ε.

Σχολική Επαγγελματική Συμβουλευτική και χρήση των Τ.Π.Ε. Σχολική Επαγγελματική Συμβουλευτική και χρήση των Τ.Π.Ε. Καπογιαννόπουλος Γεώργιος 1, Καρλής Κωνσταντίνος 2, Σκίκος Νικόλαος 3 1 Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Αττικής gkapog@ath.forthnet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Α.Δ Ι.Π. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Α.Δ Ι.Π. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Πανεπιστήμιο/ΤΕΙ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2007-2013 ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2007-2013 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΟΡΑΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΔΙΩΞΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα