10 Aνταγωνιστικά Πλεονεκτήματα Διαχείρισης του Φόρτου Εργασίας σε ένα Περιβάλλον Ασφαλές και Προσανατολισμένο στο Ανθρώπινο Δυναμικό

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "10 Aνταγωνιστικά Πλεονεκτήματα Διαχείρισης του Φόρτου Εργασίας σε ένα Περιβάλλον Ασφαλές και Προσανατολισμένο στο Ανθρώπινο Δυναμικό"

Transcript

1 10 Aνταγωνιστικά Πλεονεκτήματα Διαχείρισης του Φόρτου Εργασίας σε ένα Περιβάλλον Ασφαλές και Προσανατολισμένο στο Ανθρώπινο Δυναμικό Η παρούσα δημοσίευση απευθύνεται σε διαχειριστές ανθρώπινου δυναμικού-διοικητές οργανισμών υγείας οι οποίοι μέσω του προσανατολισμού τους στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού τους και στην ασφάλεια στο εργασιακό περιβάλλον στοχεύουν στη βελτίωση της αποδοτικότητας του οργανισμού. Λειτουργούμε σε ένα διαρκώς μεταλλασσόμενο παγκόσμιο περιβάλλον, έχοντας να αντιμετωπίσουμε σημαντικές αλλαγές που περιλαμβάνουν τα υψηλά κόστη και τα χαμηλά περιθώρια κέρδους (high costs and low margins). Σε αυτές τις συνθήκες του έντονου ανταγωνισμού το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα ενός οργανισμού συχνά εναπόκειται στο ανθρώπινο δυναμικό του. Θα διαπιστώσουμε στη συνέχεια τον τρόπο που οι φροντιστές/νοσηλευτές με υψηλό επίπεδο δεξιοτήτων μπορούν να αποτελέσουν ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και να επηρεάσουν τόσο την ανάπτυξη όσο και την υψηλή και ποιοτική αποδοτικότητα. Σήμερα οι φροντιστές/νοσηλευτές θεωρούνται μια ομάδα υψηλού κινδύνου εξαιτίας του συνεχούς στρες που έχουν να αντιμετωπίσουν. Το έργο Take Care που χρηματοδοτείται απο το Πρόγραμμα Διά Βίου Μάθησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στοχεύει στην ανύψωση της ανταγωνιστικότητας των επαγγελματιών νοσηλευτών/φροντιστών μέσα από την ανάπτυξη ενός νέου επαγγελματικού προφίλ. Αυτό θα είναι προικισμένο με καινοτόμες δεξιότητες οι οποίες θα επιτρέψουν να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά τα βασικά προβλήματα που επηρεάζουν πρόσφατα τον τομέα της υγείας και της πρόνοιας, όπως το περιορισμένο προσωπικό, και τα υψηλά επίπεδα στρες και ατυχημάτων. Το Take Care θα αναπτύξει καινοτόμο υλικό κατάρτισης επιλεκτικά σε 3 τομείς: Διαχείριση, Υγεία και Αφάλεια, και Κοινωνικές Δεξιότητες. Οι 3 αυτοί Αυτό το έργο συγχρηματοδοτείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή η δημοσίευση αντανακλά την άποψη μόνο του συγγραφέα (ων), και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που

2 τομείς αντιστοιχούν στις βασικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες του κλάδου, όπως αυτές εντοπίστηκαν από τους διοικητές/διαχειριστές στο πλαίσιο της έρευνας πεδίου που πραγματοποιήθηκε. Oι καινοτόμες ενότητες κατάρτισης θα βασίζονται στις ΤΠΕ- ένα ηλεκτρονικό βιβλίο που θα περιγράφει τα καινοτόμα εργαλεία διαχείρισης θα είναι διαθέσιμο σε όλες τις γλώσσες των εταίρων της κοινοπραξίας υλικό κατάρτισης για κανόνες υγιεινής και ασφάλειας και κοινωνικές δεξιότητες προσαρμοσμένο στις ανάγκες του πληθυσμού στόχου θα είναι διαθέσιμα online. Ο παρών Δεκάλογος Ανταγωνιστικών Πλεονεκτημάτων τονίζει τα θετικά και απτά αποτελέσματα που απορρέουν από την ανάπτυξη των ικανοτήτων των νοσηλευτών/φροντιστών στη Διαχείριση, την Υγιεινή και την Ασφάλεια, και τις Κοινωνικές Δεξιότητες. Αυτό το έργο συγχρηματοδοτείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή η δημοσίευση αντανακλά την άποψη μόνο του συγγραφέα (ων), και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που

3 Δεκάλογος Πλεονεκτημάτων 1. Aυξανόμενη Ικανοποίηση για τους φροντιστές/νοσηλευτές 3 2. Εξισορροπημένη Αποσχόληση 4 3. Αυξανόμενος Ανταγωνισμός και Αναγνώριση 5 4. Καλύτερη Διαχείριση 6 5. Ενισχυμένη Τεχνογνωσία 7 6. Μειωμένη Συστηματική Αποχή 8 7. Μεγαλύτερα Περιθώρια Κέρδους - Μειωμένα Κόστη 9 8. Αυξανόμενη Ικανοποίηση Ασθενών Προσοσντούχο Προσωπικό από το εξωτερικό Βελτιωμένες συνθήκες Υγιεινής και Αφάλειας 12 Αυτό το έργο συγχρηματοδοτείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή η δημοσίευση αντανακλά την άποψη μόνο του συγγραφέα (ων), και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που

4 Aυξανόμενη ικανοποίηση για τους φροντιστές/νοσηλευτές Οργανισμοί υγείας και νοσοκομεία πάντοτε αγωνίζονται να βρουν τη σωστή ισορροπία μεταξύ των υψηλών απαιτήσεων των ασθενών και των περιορισμένων κινήτρων από την πλευρά των εργαζόμενων. Τα κίνητρα υποχωρούν λόγω της γενικευμένης απογοήτευσης που οφείλεται στην ανικανότητα να κατακτήσεοι κανείς τους αρχικούς στόχους. Αυτά τα δεδομένα σε συνδυασμό με τις χαμηλές αμοιβές και την προσέγγιση ρουτίνας απέναντι στη συγκεκριμένη εργασία έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση των κινήτρων από την πλευρά των εργαζόμεων. Οι φροντιστές/νοσηλευτές που δε θεωρούν την εργασία τους ενδιαφέρουσα ή δεν αισθάνονται ότι συνεισφέρουν στην αποστολή του οργανισμού τους, δεν θα συμμετέχουν. Καθένας χρειάζεται στόχους για τον προσανατολισμό της δράσης του. Η τελμάτωση δεν ικανοποιεί κανένα. Οι φροντιστές/νοσηλευτές ενδεχομένως διαθέτουν μεγαλύτερo δυναμικό από το υπάρχον επίπεδο λειτουργικότητάς τους. Ενθαρρύνοντάς τους να εκπληρώσουν το δυναμικό τους θα αυξήσει το επίπεδο αφοσίωσης και ικανοποίησής τους. Ένα κατάλληλο πρόγραμμα κατάρτισης μπορεί να αναπτύξει μια

5 ομάδα φροντιστών/νοσηλευτών που χαρακτηρίζεται από κίνητρα και αφοσίωση στον οργανισμό τους. Στην πραγματικότητα η επένδυση στην κατάρτισή τους βοηθά στο να αισθάνονται πολύτιμοι Η αυξημένη εργασιακή ικανοποίηση, τα χαμηλά επίπεδα αποχής, και τα μειωμένο επίπεδο μεταβολών του εργατικού δυναμικού αποτελούν μερικά μόνο απο τα πλεονεκτήματα που απορρέουν απο αυτή την προσέγγιση.

6 Εξισορροπημένη αποσχόληση Οι οργανισμοί υγείας και πρόνοιας καταγγέλουν την έλλειψη προσωπικού η οποία οφείλεται στο μεγάλο αριθμό μεταβολών του εργατικού δυναμικού τους. Στην παρούσα οικονομική συγκυρία, είναι σημαντικό για ένα οργανισμό να διατηρήσει το πιο προικισμένο εργασιακό δυναμικό του. Οι εργοδότες συχνά αναφέρονται στην πιθανή αλλαγής εργασίας από την πλευρά των καταρτισμένων νοσηλευτών/φροντιστών, γεγονός που συνακόλουθα λειτουργεί ανασταλτικά στην παροχή κατάρτισης. Στην πραγματικότητα όμως η παροχή προγραμμάτων κατάρτισης μειώνει το ενδεχόμενο της αποχώρησης των εργαζομένων. Μέσω της παροχής κατάρτισης οι διαχειριστές/διοικητές ανθρώπινου δυναμικού μπορούν να διαμορφώσουν μια αίσθηση αξίας, να ανυψώσουν το ηθικό, και να συγκρατήσουν αποτελεσματικά το ανθρώπινο δυναμικό τους. Την ίδια στιγμή μπορούν να δημιουργήσουν μια ομάδα εξειδικευμένου προσωπικού έτοιμου να αντικαταστήσει το προσωπικό που αποχωρεί. Ένα από τα πλεονεκτήματα της προσέγγισης που στοιχεύει στην ολοκληρωμένη ανάπτυξη προσωπικού είναι ότι οι νοσηλευτές/φροντιστές

7 αποκτούν την αίσθηση ότι ο οργανισμός τους ενδιαφέρεται για το μέλλον τους. Προγράμματα κατάρτισης σε τακτική βάση και προγράμματα που εστιάζουν στη συνεχόμενη εκπαίδευση του προσωπικού βοηθούν να απομειωθεί το πρόβλημα που δημιουργείται με την εναλλαγή του προσωπικού. Το προσωπικό που εργάζεται μαζί για μακρά περίοδο μαθαίνει να εργάζεται περισσότερο αποδοτικά. Στην περίπτωση που το νοσηλευτικό προσωπικό διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία συνεργασίας, ο οργανισμός διαθέτει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα σε σχέση με άλλους που χρειάζεται να αντικαθιστούν το προσωπικό τους σε τακτική βάση.

8 Αυξανόμενος ανταγωνισμός και αναγνώριση Οι οργανισμοί υγείας και πρόνοιας συχνά αδυνατούν να εκπληρώσουν συνολικά τους στόχους τους εξαιτίας της περιρισμένης κατάρτισης και των χαμηλών κινήτρων που χαακτηρίζει το προσωπικό τους. Η συνεχής κατάρτιση βοηθά τους νοσηλευτές/φροντιστές να είναι πιο αποτελσματικοί στην εργασία τους και να υιοθετούν πιο γρήγορα και νέες ιδέες. Το γεγονός αυτό αυξάνει την παραγωγικότητα του οργανισμού, και προσδίδει στο νοσοκομείο, την κλινική, το άσυλο ανιάτων, τον ξενώνα αποκατάστασης ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Ένα πιο παραγωγικό προσωπικό ικανοποιεί τις ανάγκες του ιατρικού προσωπικού και των ασθενών γρηγορότερα, τα επαγγελματικά λάθη περιορίζονται με το πέρασμα του χρόνου, και το προσωπικό είναι πιο κατάλληλα εφοδιασμένο να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις όποιες αλλαγές αναγκών. Επιπρόσθετες δεξιότητες μπορεί να σημαίνουν ταχύτερους και συχνά εξυπνότερους

9 τρόπους εργασίας, και συνεπώς αυξανόμενη παραγωγικότητα και καινοτομία. Η κατάρτιση διασφαλίζει επίσης την ύπαρξη διαθέσιμου προσωπικού που χαρακτηρίζεται από ποιότητα για την περίπτωση που ο οργανισμός διευρύνεται. Όταν οι νοσηλευτές/φροντιστές γνωρίζουν το αντικείμενό τους, μπορούν να βελτιώσουν τα επίπεδα αποδοτικότητας του οργανισμού, και συνεπώς να αναπτύξουν την αναγνωρισιμότητά του.

10 Καλύτερη διαχείριση Οι οργανισμοί υγείας και πρόνοιας και τα νοσοκομεία τονίζουν τις δυσκολίες στη στρατηγική διαχείριση, οι οποίες οφείλονται συχνά στην έλλειψη ανθρωπίνων πόρων και αναγκαίου χρόνου για την βελτιστοποίηση των υπηρεσιών. Η κατάρτιση σε ζητήματα διαχείρισης-διοίκησης εξασφαλίζει ένα ουσιαστικό συστατικό για τη βελτίωση της αποδοτικότητας του οργανισμού, και συνεπώς σημαντικός παράγοντας για την επιτυχία του. Αποτελεί μια πολύ επικερδή μέθοδο για την τόνωση των κινήτρων, τη βελτίωση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, στοιχεία που με τη σειρά τους επιφέρουν και πιο αποτελεσματική χρήση του χρόνου. Η βελτιωμένη διαχείριση προσωπικού και τα συνακόλουθα υψηλά επίπεδα κινήτρων στους εργαζόμενους οδηγούν στην ανάπτυξη της αποδοτικότητας. Η ικανοποίηση των νοσηλευτών/φροντιστών προϋποθέτει την αίσθησή τους ότι ανήκουν σε κάτι μεγαλύτερο από τους ατομικούς τους στόχους. Η συμπερίληψη τους στη στοχοθεσία αναπτύσσει την αφοσίωση και την ικανοποίησή τους

11 Η αλληλοενθάρρυνση, η αποφυγή της μικρο-διαχείρισης, η παροχή θετικής ανατροφοδότησης, και η εξασφάλιση κριτικής είναι εποικοδομητικές και αποτελούν τρόπους για να μπορούν οι νοσηλευτές/φροντιστές να θεωρούν το εργασιακό τους περιβάλλον ως τόπο που μπορύν να κάνουν κάτι περισσότερο από το να επιβιώσουν: να προκόψουν.

12 Ενισχυμένη τεχνογνωσία Τα νοσοκομεία και οι οργανισμοί υγείας και πρόνοιας συχνά διαμαρτύρονται για την έλλειψη πιστοποιημένων νοσηλευτών/φροντιστών. Ωστόσο η δυνατότητα των τελευταίων να βελτιώσουν τις ικανότητές τους εξαρτάται από τη δυνατότητά τους να λαμβάνουν επικαιροποιημένη και ποιοτική κατάρτιση. Η ανάπτυξη των προσόντων του προσωπικού μέσα από την ανάπτυξη επικαιροποιημένων επαγγελματικών και κοινωνικών δεξιοτήτων είναι καθοριστικής σημασίας, και οδηγεί συνακόλουθα στη βελτίωση των σχέσεων μεταξύ ιατρικού/νοσηλευτικού προσωπικού και ασθενών, την καλύτερη αμοιβαία επικοινωνία και ενσωμάτωση. Οι νοσηλευτές/φροντιστές έχουν ανάγκη την παροχή ευκαιριών ανάπτυξης των δεξιοτήτων τους σε πεδία, όπως η ηγεσία, η διαχείριση ομάδας, η επίλυση προβλημάτων, η λήψη αποφάσεων, η διαχείριση έργων, οι δεξιότητες προσωπικής παραγωγικότητας, η διαχείριση του άγχους, και η δημιουργικότητα. Νέες ευκαιρίες συνεχώς μας περιβάλλουν. Κλειδί για τον εντοπισμό τους είναι το να διαθέτει κανείς την απαραίτητη κατάρτιση και εμπειρία για να αναγνωρίσει τις ευκαιρίες που αξίζουν

13 να διερευνηθούν. Η επένδυση χρόνου στην ανάπτυξη των νοσηλευτών/φροντιστών τους επιτρέπει να αποκτήσουν εμπειρία στην ανάδειξη των ευκαιριών για το οργανισμό. Ένα συνολικό πρόγραμμα ανάπτυξης προϋποθέτει ότι τα νοσοκομεία δεν αναζητούν το μέλλον τους σε παράγοντες έξω απο τα ίδια, αλλά δημιουργούν σε τακτική βάση προσωπικό κατάλληλο να εισάγει νέες ιδέες.

14 Μειωμένη συστηματική αποχή Η επαγγελματική εξάντληση αντιπροσωπεύει ένα από τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα νοσοκομεία, οι κλινικές και συναφείς οργανισμοί. Άγχος και ασθένεια αυξάνουν τη συστηματική αποχή, προκαλώντας περαιτέρω προβλήματα στη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού. Μη ελεγχόμενο άγχος μπορεί να οδηγήσει σε αργοπορία, συστηματική αποχή, αλλαγές εργαζομένων, αυξανόμενα επίπεδα λάθους, καθώς και βία που σχετίζεται με τον εργασιακό χώρο. Η παροχή στους νοσηλευτές/φροντιστές με εξειδικευμένες κοινωνικές δεξιότητες και δεξιότητες διαχείρισης δημιουργεί ένα πιο χαλαρό, παραγωγικό και ενεργητικό εργασιακό περιβάλλον. Επιπλέον, αυξάνει τα επίπεδα συγκέντρωσης και προσήλωσης των εργαζομένων, βελτιώνει την υγεία τους και τη θετική τους στάση, σε ένα χαλαρό και περισσότερο αποτελεσματικό εργασιακό περιβάλλον. Στοιχεία υποδεικνύουν ότι ο καταρτισμένος εργαζόμενος παρουσιάζει κατά μέσο

15 όρο 23 % υψηλότερη παραγωγικότητα απο το μη καταρτισμένο. Επιπλέον, έχει τεκμηριωθεί ότι η αύξηση των ημερών κατάρτισης ανά εργαζόμενο κατά 1% επιφέρει αύξηση της παραγωγικότητας κατά 3 %.

16 Μεγαλύτερα περιθώρια κέρδους - Mειωμένα κόστη Στις μέρες μας τα οικονομικά αποτελούν τεράστιο πρόβλημα, λόγω της ανεπάρκειας κεφαλαίων και της έλλειψης κατάλληλων δεξιοτήτων που σχετίζονται με τους ανθρώπινους πόρους. Σε αυτή τη συγκυρία η κατάρτιση μπορεί να μειώσει την ισχύ των αντίξοων γεγονότων, και συνεπώς να παράγει οικονομικά αποτελέσματα. Στην πραγματικότητα η κατάρτιση βοηθά τους οργανισμούς να ελαχιστοποιήσουν τη διασπάθιση πόρων και να αυξήσουν τα περιθώρια κέρδους τους. Έρευνες δείχνουν ότι η επένδυση στην κατάρτιση και την ανάπτυξη από την πλευρά ενός οργανισμού, αποτελούν σημαντικά βήματα για τη βελτίωσή του, με σημαντικότερο το γεγονός ότι ένα εργατικό δυναμικό με κίνητρα είναι πιο αποδοτικό και περιορίζει τη διασπάθιση πόρων. Τα περιθώρια κέρδους βελτιώνονται όταν η αποδοτικότητα είναι μεγαλύτερη, και η κατάρτιση των υπαρχόντων νοσηλευτών/φροντιστών μπορεί επίσης να

17 βοηθήσει στην κάλυψη των κενών σε έναν οργανισμό. Στις σημερινές δύσκολες οικονομικές συνθήκες, η κατάρτιση μπορεί να βοηθήσει στη διαδικασία αναδιάταξης του προσωπικού σε άλλες υπηρεσίες και στην βελτίωση των δεξιοτήτων των εργαζομένων. Τέλος, η ύπαρξη σχεδιασμού ανάπτυξης προσωπικού μπορεί να προσελκύσει σε έναν οργανισμό το καλύτερο δυνατό προσωπικό

18 Αυξανόμενη Ικανοποίηση Ασθενών Στους περισσότερους οργανισμούς υγείας και πρόνοιας οι νοσηλευτές/φροντιστές είναι αυτοί που πολύ συχνά έρχονται αντιμέτωποι σε προσωπικό επίπεδο με τους ασθενείς. Το γεγονός αυτό ισχύει ακόμη και στις περιπτώσεις των εξωτερικών ιατρείων. Οι εργαζόμενοι μέσα από την ασχολία τους με ασθενείς μπορούν να διερευνούν τις ανάγκες τους, και να ανταποκρίνονται με επιτυχία σε αυτές μέσα από τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Μέσα από τη βελτίωση των κοινωνικών τους δεξιοτήτων, οι νοσηλευτές/φροντιστές μαθαίνουν να αλληλεπιδρούν καλύτερα με ασθενείς, και συνεπώς η ικανοποίηση των τελευταίων μπορεί να αναβαθμιστεί. Θα είναι επίσης σε θέση να παρέχουν καλύτερη πληροφόρηση στους ασθενείς ακόμη και σε περιπτώσεις νομικών ζητημάτων.

19 Η ενασχόληση των εργαζομένων μαζί τους αποτελεί σημείο κλειδί για την ευχαρίστηση των ασθενών και την ικανοποίησής τους.

20 Προσοντούχο Προσωπικό από το Εξωτερικό Οι οργανισμοί υγείας και πρόνοιας αντιμετωπίζουν τεράστιες προκλήσεις αναφορικά με την πρόσληψη νέων νοσηλευτών/φροντιστών. Η στρατολόγηση προσωπικού προϋποθέτει την αποτίμηση των δυνατοτήτων των υποψηφίων. Το γεγονός αυτό ισχύει ιδιαίτερα στην περίπτωση των ειδικευμένων εργαζόμενων από το εξωτερικό. Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ECVET) 1 αποτελεί ένα ευρωπαϊκό μηχανισμό με αυτό το σκοπό, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί πέρα απο τα εθνικά σύνορα. Η προσέγγιση των μαθησιακών αποτελεσμάτων που υποδεικνύεται από το ECVET προσφέρει στις εταιρείες/οργανισμούς μια πιο ξεκάθαρη εικόνα των ικανοτήτων των υποψηφίων, καθώς περιγράφει ικανότητες που βασίζονται σε εργασιακές συνθήκες που ανταποκρίνονται σε πραγματικά καθήκοντα. Το Ευρωπαϊκό 1

21 Πλαίσιο Προσόντων (EQF) 2 λειτουργεί ως ένα εργαλείο μετάφρασης, που επιτρέπει την ανάγνωση των προσόντων, και συνεπώς καθιστά πιο εύκολη την ερμηνεία και κατανόηση των προσόντων των υποψηφίων από το εξωτερικό. Στα κέρδη προσμετρώνται η μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα των προσόντων που αποκτώνται στο εξωτερικό και η ευκολότερη κινητικότητα μεταξύ διαφορετικών επιπέδων. 2

22 Βελτιωμένες Συνθήκες Υγιεινής και Αφάλειας Για τους διαχειριστές/διοικητές ενός οργανισμού ειναι σημαντική η οργάνωση της διδασκαλίας και της εκπαίδευσης του προσωπικού σχετικά με εργασιακές πρακτικές που υπακούουν σε κανόνες υγιεινής και ασφάλειας. Ένα προσωπικό ενθουσιώδες και ενδυναμωμένο στο ζήτημα της εργασιακής ασφάλειας και της προστασίας της ζωής και της υγείας του πέρα από την αποφυγή ατυχημάτων, αποδίδει πιο αποτελεσματικά και οι οικονομικές απώλειες ελαχιστοποιούνται. Προκειμένου να επιτευχθεί ένα αποτελεσματικό σύστημα σχεδιασμού υγιεινής και ασφάλειας, οι οργανισμοί πρέπει να εδραιώσουν και να λειτουργήσουν ένα σύστημα διαχείρισης που ελέγχει τους κινδύνους, ανταποκίνεται στην αλλαγή απαιτήσεων, και στηρίζει μια κουλτούρα υγιεινής και ασφάλειας. Η αποτυχία του μηχανισμού ελέγχου ενέχει κινδύνους ατυχημάτων για τους εργαζόμενους, στοιχείο που συνακόλουθα προκαλεί δραματικά προβλήματα.

23

Η Μαθητεία στην Ελλάδα και την Ευρώπη

Η Μαθητεία στην Ελλάδα και την Ευρώπη StartApp Η Μαθητεία στην Ελλάδα και την Ευρώπη Γιατί μαθητεία; Κίνητρα σε Επιχειρήσεις για την προώθηση της μαθητείας/πρακτικής άσκησης ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ώρα για δράση Πρόλογος Η έλλειψη εξειδικευμένου

Διαβάστε περισσότερα

Τα πληροφοριακά δελτία χωρίζονται σε έξι θεματικές ενότητες:

Τα πληροφοριακά δελτία χωρίζονται σε έξι θεματικές ενότητες: Τι μπορεί να κάνει για σας η κοινωνική Ευρώπη Ευρωπαϊκή Επιτροπή Η παρούσα σειρά 26 πληροφοριακών δελτίων εύκολης εκτύπωσης υπογραμμίζει τον τρόπο με τον οποίο εσείς, ως πολίτες της ΕΕ, μπορείτε να επωφεληθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Η διαδικασία διαμόρφωσης της στρατηγικής στο τμήμα διοίκησης ανθρωπίνων πόρων, ο ρόλος και η σύνδεσή της με την επιχειρηματική στρατηγική του οργανισμού.

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου:

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου: Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου: «Παραγωγή Πολυχρηστικών Οδηγών» Πράξη «Υποστήριξη δράσεων διαχείρισης της ηλικίας στο ελληνικό εμπόριο» (Κωδικός ΟΠΣ: 296256) Παραδοτέο Π3:

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ 2 0 0 0

Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ 2 0 0 0 VALUE ANALYSIIS Έκθεση για το ερευνητικό πρόγραμμα INNOREGIO: διάδοση τεχνολογιών ανάπτυξης καινοτομίας Nick Rich, BSc MBA Matthias Holweg, Dipl.-Wirtschaftsing.(FH) MSc Lean Enterprise Research Centre

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑΔΑ 2012 2020» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.2.1: «ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΟΚΕ)

ΕΛΛΑΔΑ 2012 2020» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.2.1: «ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΟΚΕ) 2012 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.2.1: «ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ασφάλεια και η υγεία στους χώρους εργασίας μας αφορά όλους. Οφέλη για εσένα προσωπικά. Οφέλη για τις επιχειρήσεις.

Η ασφάλεια και η υγεία στους χώρους εργασίας μας αφορά όλους. Οφέλη για εσένα προσωπικά. Οφέλη για τις επιχειρήσεις. Η ασφάλεια και η υγεία στους χώρους εργασίας μας αφορά όλους. Οφέλη για εσένα προσωπικά. Οφέλη για τις επιχειρήσεις. Διαχείριση του άγχους σε Ασφαλείς και Υγιείς Χώρους Εργασίας #EUManageStress αντιμετωπίστε

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Βίβιαν Σαρλά, /330. Επιβλέπων: Νικόλαος Τριχάς

Εισηγητής: Βίβιαν Σαρλά, /330. Επιβλέπων: Νικόλαος Τριχάς ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ «ΕΙΣΡΟΩΝ ΕΚΡΟΩΝ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ... 4Error! Bookmark not defined. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ «ΕΙΣΡΟΩΝ ΕΚΡΟΩΝ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ... 4Error! Bookmark not defined. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ «ΕΙΣΡΟΩΝ ΕΚΡΟΩΝ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ... 4Error! Bookmark not defined. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ. 17 2.1 ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ BENCHMARKING. Γιώργος Βλαδίκας, Νίκος Χουσουρίδης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ BENCHMARKING. Γιώργος Βλαδίκας, Νίκος Χουσουρίδης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ BENCHMARKING Γιώργος Βλαδίκας, Νίκος Χουσουρίδης ΜΕΡΟΣ 1 Ο BENCHMARKING Ορισμός Benchmarking. 2 Είδη Benchmarking.. 2 Διαδικασία υλοποίησης. 3 Αποτελέσματα του Benchmarking.. 3 Που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. i. Πρόλογος ii. Ευχαριστίες Εισαγωγή... σελ. 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. i. Πρόλογος ii. Ευχαριστίες Εισαγωγή... σελ. 8 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????::????????????????????::?????????????????????????????????????????????? K..???????? Minoan Lines 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων νοείται η προσπάθεια για συστηματική και μακροχρόνια

Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων νοείται η προσπάθεια για συστηματική και μακροχρόνια 36 ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Του: Γιάννη Πορφυρίδη 1. Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων και οι στόχοι της Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων νοείται η προσπάθεια για συστηματική και μακροχρόνια αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

Πυλώνας 1 Εργασιακή Ευελιξία Πυλώνας 3 Οργάνωση Εργασίας

Πυλώνας 1 Εργασιακή Ευελιξία Πυλώνας 3 Οργάνωση Εργασίας 1 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πυλώνας 1 Εργασιακή Ευελιξία Πυλώνας 3 Οργάνωση Εργασίας Εκπαιδευτικό Υλικό Γενικά για τις Πρακτικές Οργάνωσης Εργασίας Η οργάνωση και η λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕ ΙΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΤΟΥΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΝΕΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

High Heels. Χτίζοντας ευκαιρίες για τις γυναίκες στον κατασκευαστικό κλάδο. ΠΕ3 Μεταφορά, προσαρμογή και αναβάθμιση του περιεχομένου

High Heels. Χτίζοντας ευκαιρίες για τις γυναίκες στον κατασκευαστικό κλάδο. ΠΕ3 Μεταφορά, προσαρμογή και αναβάθμιση του περιεχομένου High Heels Χτίζοντας ευκαιρίες για τις γυναίκες στον κατασκευαστικό κλάδο ΠΕ3 Μεταφορά, προσαρμογή και αναβάθμιση του περιεχομένου RNo 15 Συνολική δομή του προγράμματος κατάρτισης και μικτής μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Αλεξάνδρα Βασιλική Π. Αλεξανδράκη Σημαντικοί Όροι: Υγεία, Σύστημα Υγείας, Υπηρεσίες Υγείας, Διαθεσιμότητα, Προσπελασιμότητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (Κ.Π.Α.) COMMON ASSESSMENT FRAMEWORK (CAF)

ΚΟΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (Κ.Π.Α.) COMMON ASSESSMENT FRAMEWORK (CAF) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (Κ.Π.Α.) COMMON

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Leonardo Partnership Project ΙΣΠΑΝΙΑ ASSOCIATION GRENADINE FOR THE INFORMATION, FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE NEW TECHNOLOGIES ΤΟΥΡΚΙΑ TÜRKİYE ÖRGÜN VE

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκος Σαρρής Bsc, Msc, Phd Καθηγητής Κοινωνιολογίας της Υγείας & Ποιότητας Ζωής

Μάρκος Σαρρής Bsc, Msc, Phd Καθηγητής Κοινωνιολογίας της Υγείας & Ποιότητας Ζωής ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ (ΔΜΥΠ) ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΔΜΥΠ Μάρκος Σαρρής Bsc, Msc, Phd Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Αθήνα, Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ... 3 1.1. Παράγοντες Καινοτομίας... 5

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή. ικανοποίηση των εργαζομένων σε ξενοδοχειακές μονάδες. στα 4* και 5* ξενοδοχεία της Λεμεσού

Πτυχιακή. ικανοποίηση των εργαζομένων σε ξενοδοχειακές μονάδες. στα 4* και 5* ξενοδοχεία της Λεμεσού ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Πτυχιακή Παράγοντες που επηρεάζουν την παρακίνηση και η ικανοποίηση των εργαζομένων σε ξενοδοχειακές μονάδες στα 4* και 5* ξενοδοχεία της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ. Νοσηλευτές: Μια Δύναμη Αλλαγής Ένας Ζωτικός Πόρος για την Υγεία

ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ. Νοσηλευτές: Μια Δύναμη Αλλαγής Ένας Ζωτικός Πόρος για την Υγεία Νοσηλευτές: Μια Δύναμη Αλλαγής Ένας Ζωτικός Πόρος για την Υγεία Διεθνής Ημέρα των Νοσηλευτών 2014 1 All rights, including translation into other languages, reserved. No part of this publication may be

Διαβάστε περισσότερα

«Επιχειρησιακή καινοτομία στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα παραδείγματα ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε.- Easy Jet»

«Επιχειρησιακή καινοτομία στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα παραδείγματα ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε.- Easy Jet» Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής Πτυχιακή Εργασία «Επιχειρησιακή καινοτομία στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα Μπούρη Στυλιανή Α.Ε.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2011-2013 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2011-2013 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2011-2013 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 1. Οι γενικοί και ειδικοί στόχοι του προγράμματος διά βίου μάθησης...5 2. Γενικό πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΤΣΙΑΝΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΤΣΙΑΝΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ & ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΤΣΙΑΝΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΡΤΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή στο η-επιχειρείν....5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Το CRM στην επιχείρηση 2.1 Το CRM και ο ρόλος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1. Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1. Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1 Ο ΗΓΟΣ Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2013 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Β ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Β ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Β ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΕΜΑ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Πρακτικές αξιοποίησης και ανάπτυξης των Ανθρώπινων Πόρων στα πλαίσια της

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Νέες Τεχνικές Επιλογής Προσωπικού ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥΣ Νο. Παραδοτέου:22 Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ:MARKETING ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ:MARKETING ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ:MARKETING ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Εφαρμογές του Office 365 στην ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση» «Applications of Office 365 in-house

Διαβάστε περισσότερα