Εκτιμώντας την ποιότητα στη διοίκηση του ανθρωπίνου δυναμικού στα πλαίσια της εφοδιαστικής αλυσίδας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εκτιμώντας την ποιότητα στη διοίκηση του ανθρωπίνου δυναμικού στα πλαίσια της εφοδιαστικής αλυσίδας"

Transcript

1 Εκτιμώντας την ποιότητα στη διοίκηση του ανθρωπίνου δυναμικού στα πλαίσια της εφοδιαστικής αλυσίδας Β. Μουστάκης (1) & Ε. Φασούλα (1,2) 1) ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Εργαστήριο Διοικητικών Συστημάτων 2) NEOSET, Α.Ε., Βασιλικό, Χαλκίδα

2 Αναγκαία προϋπόθεση Η αποτελεσματική λειτουργία της αλυσίδας μεταξύ προμηθευτών και καταναλωτών των προϊόντων ή υπηρεσιών της επιχείρησης προϋποθέτει την αποτελεσματική ανταπόκριση της επιχείρησης στις ανάγκες του καταναλωτικού κοινού της. Πέρα από τις μεθόδους, τις διαδικασίες τα συστήματα κ.ο.κ. ο ανθρώπινος παράγοντας συνεχίζει να διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο. Η παρουσίαση στοχεύει στην ανάδειξη των παραγόντων που επηρεάζουν την ποιότητα στη διοίκηση του ανθρωπίνου δυναμικού της επιχείρησης.

3 ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

4 Τα κύρια σημεία: 1. Η απόδοση στην εργασία δεν είναι δεδομένη 2. Για να αποδώσουν οι άνθρωποι πρέπει να είναι ικανοί (να γνωρίζουν την εργασία τους) και να αισθάνονται αυτοδεσμευμένοι (να θέλουν να την κάνουν) 3. Οι άνθρωποι αισθάνονται αυτοδεσμευμένοι όταν τους ικανοποιεί η ποιότητα της εργασιακής τους ζωής 4. Για να είναι ικανοποιημένοι οι άνθρωποι από την ποιότητα της εργασιακής τους ζωής πρέπει η ηγεσία να γνωρίζει να ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους (Blanchard, K. & Κονταράτος, Α Το μυστικό της ηγεσίας και ο Dr. Blanchard. Αθήνα: Εκδόσεις ΕΛΚΕΠΑ.)

5 Πώς προσεγγίζεται η ποιότητα? Οργανωτικά - σε συνάρτηση με την πολυπλοκότητα της αλυσίδας Διοίκηση Πρακτικές διοίκησης ανθρωπίνου δυναμικού

6 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΑΤΙΚΟ (σταθερό και προβλέψιμο) ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΑΠΛΗ ΣΥΝΘΕΤΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ Ανά λειτουργία Συγκεντρωτική Δεσποτική Διοίκηση Ανά λειτουργία Αποκεντρωτική Συμμετοχική ΔΥΝΑΜΙΚΟ (υψηλή αβεβαιότητα) ΑΠΛΗ ΣΥΝΘΕΤΗ Ανά λειτουργία Συγκεντρωτική Δεσποτική Διοίκηση Ανά λειτουργία Αποκεντρωτική Συμμετοχική

7 Πολυπλοκότητα αλυσίδας Συνεργασία με τους προμηθευτές Σχεδιασμός προϊόντων Συνεργασία με τους καταναλωτές Παραγωγική διαδικασία + Διασύνδεση παραγγελιών με τις πωλήσεις μερική άποψη

8 Διαστάσεις Πολυπλοκότητας INSEAD, Industrial Excellence Awards

9 Συναντήσεις συνεργασίας μεταξύ εταιρίας και κύριων προμηθευτών, από κοινού επίλυση προβλημάτων, κλπ. Πολύ συχνά Χρησιμοποίηση της τεχνογνωσίας των προμηθευτών για βελτίωση των παραγωγικών διαδικασιών. Χρησιμοποίηση της τεχνογνωσίας των προμηθευτών για βελτίωση του βιομηχανικού σχεδιασμού. Συναντήσεις συνεργασίας μεταξύ εταιρίας και των δευτέρου επιπέδου προμηθευτών της, από κοινού επίλυση προβλημάτων, κλπ. Αγορά εξοπλισμού παραγωγής/ Αποφάσεις για την παραγωγή Προγράμματα ανάπτυξης των προμηθειών Προγράμματα αξιολόγησης της απόδοσης σε συνεργασία με τους προμηθευτές. Σπάνια Συνεργασία με τους προμηθευτές

10 Την απευθείας παραγγελία (%) Ανάπτυξη προγραμμάτων από τους κύριους προμηθευτές : για την επίβλεψη της στάθμης των πρώτων υλών στις αποθήκες της εταιρίας και τον άμεσο ανεφοδιασμό της όταν κριθεί αναγκαίο (%) για πρόβλεψη των βραχυπρόθεσμων αναγκών της εταιρίας σε πρώτες ύλες (%) για πρόβλεψη των παραγγελιών των πελατών (%) Πώς πληροφορούνται οι κύριοι προμηθευτές σας για την εκτέλεση των παραγγελιών;

11 Πόσες έρευνες σχετικές με την ικανοποίηση των κύριων προμηθευτών σας έχουν πραγματοποιηθεί; Ποιο το ποσοστό των ελαττωματικών προϊόντων των προμηθειών; Ποιο ποσοστό των προμηθειών απορρίφθηκε; Ποιο ποσοστό επί του συνόλου των προμηθειών σας πραγματοποιείται μέσω της χρήσης ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων (EDI) / internet? Ποιο ποσοστό των κύριων προμηθευτών σας είναι: πιστοποιημένοι από εσάς; πιστοποιημένοι από εξωτερικό παράγοντα; Ποιο ποσοστό των προμηθευτών σας χρησιμοποιεί προγράμματα παρακολούθησης των αποθεμάτων των πελατών του; Ποιο ποσοστό των προμηθευτών σας έχει πρόσβαση στο σύστημα σχεδιασμού και ελέγχου σας; Τι ποσοστό των προμηθειών παραδόθηκε καθυστερημένα; Ποιο ποσοστό των προμηθευτών σας, προμηθεύουν εγκαίρως; Από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΉ στον ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

12 α. Ετήσια δυνατότητα παραγωγής (μονάδες) β. Ποσοστό της δυνατότητας παραγωγής που δεν χρησιμοποιείται γ. Μέσος συνολικός χρόνος βιομηχανικής επεξεργασίας ανά μονάδα παραγωγής δ. Μέσος χρόνος παραγωγής ε. Μέσο κόστος ανά μονάδα προϊόντος ( ) ζ. Μέσος αριθμός αλλαγών της παραγωγικής διαδικασίας ανά βδομάδα η. Μέσος χρόνος προετοιμασίας Διαδικασίες παραγωγής

13 α. Μέσος κύκλος ζωής των προϊόντων στον κλάδο που ανήκει η εταιρία (σε χρόνια) β. Μέσος κύκλος ζωής των προϊόντων στην εταιρία (σε χρόνια) γ. Μέσος αριθμός των παραλλαγών του προϊόντος σας δ. Αριθμός προϊόντων με ιδιοκτησιακή τεχνολογία σαν ποσοστό επί του συνόλου των εσόδων των πωλήσεων ε. Ετήσιος προϋπολογισμός για σχεδίαση και ανάπτυξη νέων προϊόντων ζ. Ετήσιος προϋπολογισμός για την ανάπτυξη νέων διαδικασιών παραγωγής, εργαλείων και ιδιοσυσκευών για την παραγωγή νέων προϊόντων η. Δομή των έργων για ανάπτυξη νέων προϊόντων και νέων παραγωγικών διαδικασιών: αριθμός κύριων αλλαγών/ νέα έργα σε εξέλιξη μέσο μέγεθος κύριων αλλαγών/ νέα έργα (σε ανθρωποέτη) αριθμός μικρών αλλαγών/ βελτιωτικά έργα σε εξέλιξη μέσο μέγεθος μικρών αλλαγών/ βελτιωτικά έργα (σε ανθρωποέτη) Σχετικά με την ανάπτυξη νέων προϊόντων (1)

14 θ. Αριθμός νέων προϊόντων που προωθούνται κάθε έτος: με μικρές αλλαγές/ βελτιώσεις με κύριες αλλαγές ι. Βαθμός επιτυχίας των έργων για ανάπτυξη νέων προϊόντων και παραγωγικών διαδικασιών: ποσοστό % των προτάσεων για έργα που χρηματοδοτήθηκαν ποσοστό % των χρηματοδοτούμενων έργων που προωθήθηκαν ποσοστό % των έργων που προωθήθηκαν επιτυχώς στην αγορά κ. Το ποσοστό % των έργων που παρουσίασαν καθυστέρηση στο χρονοδιάγραμμα λ. Μέση καθυστέρηση χρονοδιαγράμματος αυτών των έργων (%) Σχετικά με την ανάπτυξη νέων προϊόντων (2)

15 Διαφωνώ ριζικά απόλυτα Συμφωνώ α. Η ανώτερη διοίκηση πρέπει να κάνει ευρέως γνωστά τα οικονομικά δεδομένα και τα δεδομένα απόδοσης. β. Οι εργαζόμενοι παρακινούνται να παρακάμπτουν τις τυπικές διόδους επικοινωνίας προκειμένου να εκτελέσουν τη δουλειά τους. γ. Διακλαδικές ομάδες χρησιμοποιούνται πολύ συχνά. δ. Ομάδες χρησιμοποιούνται πολύ συχνά για να αντιμετωπίσουν προβλήματα και λειτουργικά ζητήματα που αφορούν περισσότερες εγκαταστάσεις παραγωγής. ε. Ενθαρρύνουμε ανοιχτά τον αντίλογο και τις ερωτήσεις. ζ. Ενθαρρύνουμε και χρηματοδοτούμε κοινωνικές εκδηλώσεις. η. Ενθαρρύνουμε και χρηματοδοτούμε ανεπίσημες λειτουργίες μεταξύ διαφορετικών εγκαταστάσεων παραγωγής. θ. Οι εργαζόμενοι συνηθίζουν να ντύνονται πολύ διαφορετικά, με ιδιαίτερα ξεχωριστή εμφάνιση. ι. Υπάρχει υψηλός βαθμός ευελιξίας στη χρηματοδότηση νέων έργων Πρακτικές διοίκησης ανθρωπίνου δυναμικού

16 α. Ποιο ήταν το ποσοστό % της αποχώρησης υπαλλήλων από την εταιρία το περασμένο έτος; β. Ποιο είναι το ποσοστό % του κονδυλίου εκπαίδευσης επί του συνόλου μισθοδοσίας που δαπανήθηκε το περασμένο έτος; γ. Ποιο είναι το μέσο χρηματικό ποσό ανά εργαζόμενο που καταβλήθηκε το περασμένο έτος για την εκπαίδευσή του; ( ) δ. Πόσες ημέρες ανά εργαζόμενο, κατά μέσο όρο, αφιερώθηκαν για συμμετοχή σε προγράμματα εκπαίδευσης το περασμένο έτος; (κάθε είδους, και κατά τη διάρκεια και μετά το τέλος της εργασίας) Διαστάσεις πρόσληψης και εκπαίδευσης του προσωπικού

17 Προγράμματα απονομής βραβείων για αποδοτικότητα Αναγνώριση μπροστά σε κοινό (χωρίς βραβείο) Βραβεία που απονέμονται σε ομάδες (χρηματικά ή άλλα) Χρηματικά βραβεία για προτάσεις βελτίωσης Μισθός βασιζόμενος στα προσόντα και την επίδοση Μερίδιο από τα κέρδη Δικαίωμα αγοράς μετοχών Διαστάσεις πολιτικής κινήτρων και αναγνώρισης της εργασίας του προσωπικού

18 Αρχικά αποτελέσματα από έρευνα του Harvard Business School Becker, B.E., Huselid, M.A., and Ulrich D. (2001). The HR Scorecard: Linking People, Strategy, and Performance. Boston, Massachusetts: Harvard Business School Press.

19 HR Practice Πρακτικές (1) Number of qualified applicants per position Percentage hired based on validated selection test Percentage of job filled from within Percentage in a formal HR plan including recruitment, development and succession Number of hours of training for new employees (less than one year) Bad practice (bottom 10%, 42 firms) 8,24 4,26 34,9 4,79 35,02 Best practice (Top 10%, 43 firms) 36,55 29,67 61,46 46,72 116,87 Nuimber of hours of training for experienced employess (working more than one year) Percentage of employess receiving a regular performance appraisal Percentage of workforce whose merit increase or incentive pay is tied to performance 13,4 41,31 23, ,17 82,27

20 Percentage of workforce who received performance feedback from multiple sources «κακοί» 3,9 «καλοί» 51,67 Target percentile for total compensation (market rate = 50%) 43,03 58,67 Πρακτικές (2) Percentage of workforce eligible for incentive pay Percentage of difference in incentive pay betrween a low performing and a highperforming employee Percentage of the workforce routinely working in a self-managed cross-functional, or project team Percentage of HR budget spent on outsourced activities (e.g., recruiting, benefits, payroll) 27,83 3,62 10,64 13,46 83,56 6,21 42,28 26,24 Number of employess per HR professional 253,89 139,51 Percentage of the eligible workforce covered by a union contract 30 8,98

21 «κακοί» «καλοί» Extent to which strategy is clearly articulated and well understood throughout the firm 3,4 4,21 Πρακτικές (3) Extent to which the average employee understands how his or her job contributes to the firm's success Extent to which senior management sees employees as a source of value creation versus a cost to be minimized Extent to which the executive leadership is visionary Extent to which the firm attempts to provide job security, even if confronted with declining financial performance 2,8 3,31 3,02 2,71 4 4,21 4,33 4,11 Extent to which the firms's decision making style can be described as participative 3,02 3,81

22 Extent to which the firms's HR professionals are generally perceived to be administrative experts «κακοί» 3,76 «καλοί» 4,56 Extent to which the firms's HR professionals are generally perceived to be employee champions 3,69 4,4 Πρακτικές (4) Extent to which the firms's HR professionals are generally perceived to be agents for change Extent to which the firms's HR professionals are generally perceived to be business partners Extent to which line managers generally believe that effective diversity management is a business imperative 3,31 3,19 2,45 4,12 4,3 3,65 Extent to which top management shows a commitment to-and leadership in knowldege sharing 2,99 4,05 Extent to which the firm has developed and communicated measures of financial performance 3,38 4,63

23 Πρακτικές (5) Extent to which the firm has developed and communicated measures of customer reactions Extent to which the firm has developed and communicated measures of key business processes Extent to which the firm has developed and communicated measures of learning and growth Firm Performance Employee turnover Sales per employee Market value to book value 3,02 3,09 2,26 34,09 $158,10 3,64 4,27 4,13 3,12 20,87 $617,58 11,06

24 ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ (Έχει αρμοδιότητες και παίρνει πρωτοβουλίες για βέλτιστη εξυπηρέτηση του καταναλωτή) (Blanchard, K. & Κονταράτος, Α Το μυστικό της ηγεσίας και ο Dr. Blanchard. Αθήνα: Εκδόσεις ΕΛΚΕΠΑ.) σελ. 19. ΒΑΣΗ Η ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΗΣΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΥΠΕΡΑΥΞΑΝΕΙΤΗΝΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΗΓΕΣΙΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ (Εκχωρεί αρμοδιότητες και ικανοποιεί ανάγκες για βέλτιστη απόδοση της βάσης)

Αξιολόγηση της Επίδοσης των Λειτουργιών του Μάρκετινγκ με τη Χρήση του Πινάκα Ισορροπημένης Στοχοθέτησης

Αξιολόγηση της Επίδοσης των Λειτουργιών του Μάρκετινγκ με τη Χρήση του Πινάκα Ισορροπημένης Στοχοθέτησης Αξιολόγηση της Επίδοσης των Λειτουργιών του Μάρκετινγκ με τη Χρήση του Πινάκα Ισορροπημένης Στοχοθέτησης Απόστολος Γιοβάνης Δημήτρης Καλλιβωκάς Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Αθήνας 2 Το επιχειρηματικό

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές ιεύθυνσης Επιχειρήσεων

Βασικές Αρχές ιεύθυνσης Επιχειρήσεων ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ Βασικές Αρχές ιεύθυνσης Επιχειρήσεων Χρίστος Ζαχαριάδης 2014 1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ Οργανισμός είναι ένα σύνολο οργανωμένων ανθρώπων που εργάζονται μαζί

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια : Μαρία Κουτελιέρη, 27Β. Επιβλέπουσα Καθηγήτρια : Μαρία Αντωνάκη

Εισηγήτρια : Μαρία Κουτελιέρη, 27Β. Επιβλέπουσα Καθηγήτρια : Μαρία Αντωνάκη ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Μια εξερευνητική έρευνα των σύγχρονων στρατηγικών προώθησης και του μάρκετινγκ στις Β2Β ελληνικές επιχειρήσεις.

Διαβάστε περισσότερα

The MIS of companies are involved in all processes such as production, supplies, marketing, reserves etc). Various companies that are active in

The MIS of companies are involved in all processes such as production, supplies, marketing, reserves etc). Various companies that are active in ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΒΑΡ Α ΚΑΛΛΙΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Προτάσεων Στρατηγικής για την Ανάπτυξη Πρακτικών Ευέλικτης Οργάνωσης

Εγχειρίδιο Προτάσεων Στρατηγικής για την Ανάπτυξη Πρακτικών Ευέλικτης Οργάνωσης Έργο: «ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ» Παραδοτέο Π.3: «Προτάσεις Στρατηγικής για την Ανάπτυξη Πρακτικών Ευέλικτης

Διαβάστε περισσότερα

Κατάρτιση σε θέματα Στρατηγικής Ανάπτυξης για Μικρές Επιχειρήσεις. Εφαρμογή Στρατηγικής

Κατάρτιση σε θέματα Στρατηγικής Ανάπτυξης για Μικρές Επιχειρήσεις. Εφαρμογή Στρατηγικής Strategy Train Μάθημα V Ενότητα 9 Συντάκτες Κατάρτιση σε απευθείας σύνδεση υλικό Κατάρτιση σε θέματα Στρατηγικής Ανάπτυξης για Μικρές Επιχειρήσεις Εφαρμογή Στρατηγικής Εφαρμογή Στρατηγικής Rumyana Grozeva

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή: Το «Δίκτυο Παραγωγικότητας» για τη Λειτουργική Ευελιξία & την Οργανωτική Καινοτομία

Εισαγωγή: Το «Δίκτυο Παραγωγικότητας» για τη Λειτουργική Ευελιξία & την Οργανωτική Καινοτομία 1 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Εισαγωγή: Το «Δίκτυο Παραγωγικότητας» για τη Λειτουργική Ευελιξία & την Οργανωτική Καινοτομία Ενότητες 1. Γενικά 2. Δίκτυο Παραγωγικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. «Ο Ρόλος των Χρηματοοικονομικών Δεικτών στον Στρατηγικό Σχεδιασμό» ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΑΝΤΣΟΣ ΑΕΜ: 8283

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. «Ο Ρόλος των Χρηματοοικονομικών Δεικτών στον Στρατηγικό Σχεδιασμό» ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΑΝΤΣΟΣ ΑΕΜ: 8283 ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία με τίτλο: «Ο Ρόλος των Χρηματοοικονομικών Δεικτών στον Στρατηγικό Σχεδιασμό» ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΑΝΤΣΟΣ ΑΕΜ: 8283 Η Επιβλέπων καθηγητής: Νικολαίδης Μιχαήλ Καβάλα, 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ MBA ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ MBA ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ MBA ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΟΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001 ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ISO 22000 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

EFQM RECOGNISED FOR EXCELLENCE QUALIFICATION FILE REFERENCE EFQM EXCELLENCE MODEL 2010

EFQM RECOGNISED FOR EXCELLENCE QUALIFICATION FILE REFERENCE EFQM EXCELLENCE MODEL 2010 EFQMRecognisedforExcellence Qualificationfile EFQMRECOGNISEDFOREXCELLENCE QUALIFICATIONFILE REFERENCEEFQMEXCELLENCEMODEL2010 EFQM R4EQualificationfile October2010,Page1/25 Content KeyInformation KeyInformationisthosekeyfactsaboutyourorganisationwhichhelpassessorstogainanoverall

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΒΑ Διπλωματική Εργασία ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ HΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Η Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων στο σύγχρονο Τεχνολογικό

Διαβάστε περισσότερα

Η επένδυση στους ανθρώπους η λύση για το μέλλον

Η επένδυση στους ανθρώπους η λύση για το μέλλον ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014 Η επένδυση στους ανθρώπους η λύση για το μέλλον Αθανάσιος Ρούλιας Γενικός Διευθυντής ΕΕΔΕ Η ΕΕΔΕ βρίσκεται στη δεύτερη πεντηκονταετία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΕΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΕΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΕΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΝΙΑ, ΜΑΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ»

«ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ MBA EXECUTIVE, ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Βίβιαν Σαρλά, /330. Επιβλέπων: Νικόλαος Τριχάς

Εισηγητής: Βίβιαν Σαρλά, /330. Επιβλέπων: Νικόλαος Τριχάς ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Διπλωματική Εργασία

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Διπλωματική Εργασία ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διπλωματική Εργασία ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΜΕ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΣΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ: ΕΝΝΟΙΕΣ, ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ της ΙΣΙΔΩΡΑΣ Β. ΒΑΣΙΛΑ Υποβλήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ειρήνη Κορρέ Νάτση Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών του Simon Fraser University Vancouver Canada Υποβληθείσα για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Διοίκηση Τουριστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 2

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 2 ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 2 Διοίκηση Έργων Ανάπτυξης Πληροφοριακού Συστήματος Γεώργιος Παυλίδης 2014

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις Έντασης Εργασίας

Επιχειρήσεις Έντασης Εργασίας Έργο: «ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ» «Προτάσεις Στρατηγικής για την Ανάπτυξη Πρακτικών Ευέλικτης Οργάνωσης»

Διαβάστε περισσότερα

Πυλώνας 1 Εργασιακή Ευελιξία Πυλώνας 3 Οργάνωση Εργασίας

Πυλώνας 1 Εργασιακή Ευελιξία Πυλώνας 3 Οργάνωση Εργασίας 1 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πυλώνας 1 Εργασιακή Ευελιξία Πυλώνας 3 Οργάνωση Εργασίας Εκπαιδευτικό Υλικό Γενικά για τις Πρακτικές Οργάνωσης Εργασίας Η οργάνωση και η λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ. Supply Chain Management as a Competitive Advantage Tool. Business Strategy Round Table. 26 Σεπτεμβρίου 2008 Athens, Royal Olympic Hotel

ΠΡΑΚΤΙΚΑ. Supply Chain Management as a Competitive Advantage Tool. Business Strategy Round Table. 26 Σεπτεμβρίου 2008 Athens, Royal Olympic Hotel Business Strategy Round Table Supply Chain Management as a Competitive Advantage Tool 26 Σεπτεμβρίου 2008 Athens, Royal Olympic Hotel ΠΡΑΚΤΙΚΑ URL: www.scmforum.org BLOG: scmforum-2008.blogspot.com 1 BLS

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ

ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ ΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ Ο ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Διπλωματική Εργασία ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Πανεπιστήµιο Μακεδονίας.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η συµβολή της χρήσης της πληροφοριακής τεχνολογίας (Information Technology) στην εκπλήρωση του ρόλου του χρηµατοοικονοµικού

Διαβάστε περισσότερα

Ταξινόμηση, κατηγοριοποίηση πληροφοριακών συστημάτων. Εφαρμογές πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης.

Ταξινόμηση, κατηγοριοποίηση πληροφοριακών συστημάτων. Εφαρμογές πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης. Κεφάλαιο 2 Ταξινόμηση, κατηγοριοποίηση πληροφοριακών συστημάτων. Εφαρμογές πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης. 2.1 Δρ. Κωνσταντίνος Σιασιάκος ΑΤΕΙ Χαλκίδας / Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας / Τμήμα Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Παραγωγής. Είδη επιχειρηματικών αποφάσεων: Αποφάσεις Στρατηγικής και Αποφάσεις Τακτικής

Διοίκηση Παραγωγής. Είδη επιχειρηματικών αποφάσεων: Αποφάσεις Στρατηγικής και Αποφάσεις Τακτικής Διοίκηση Παραγωγής Είναι ο επιστημονικός κλάδος που πραγματεύεται τον Σχεδιασμό και τη Λειτουργία Συστημάτων Παραγωγής. Περιλαμβάνει: 1) Γενικές αρχές δηλ. το σύνολο των στόχων και κανόνων για τον ορθό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΣΕ ΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΣΕ ΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΣΕ ΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΜΠΙΛΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΡΗΓΟΡΟΥΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΚΕΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

2 η ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΟ 11. ΘΕΜΑ 1 Ο... 2 Ερώτηση 1.1...2 Ερώτηση 2.2...3 ΘΕΜΑ 2 Ο... 3 Ερώτηση 2.1...3 Ερώτηση 2.2...5 Θέμα 3 ο... 6 Πηγές...

2 η ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΟ 11. ΘΕΜΑ 1 Ο... 2 Ερώτηση 1.1...2 Ερώτηση 2.2...3 ΘΕΜΑ 2 Ο... 3 Ερώτηση 2.1...3 Ερώτηση 2.2...5 Θέμα 3 ο... 6 Πηγές... 2 η ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΟ 11 ΘΕΜΑ 1 Ο... 2 Ερώτηση 1.1...2 Ερώτηση 2.2...3 ΘΕΜΑ 2 Ο... 3 Ερώτηση 2.1...3 Ερώτηση 2.2...5 Θέμα 3 ο... 6 Πηγές... 8 ΘΕΜΑ 1 Ο Ερώτηση 1.1 Σύμφωνα με τους Nαξάκης et al (1999;113) η λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη σύγχρονη επιχείρηση

Ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη σύγχρονη επιχείρηση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Ευρωπαϊκό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Ολικής Ποιότητας (MBA TQM) Η σωστή Διαχείριση της Αλυσίδας Εφοδιασμού:

Διαβάστε περισσότερα