Master of Science in Health Management

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Master of Science in Health Management"

Transcript

1 Master of Science in Health Management Το Μεταπτυχιακό αυτό Πρόγραμμα υλοποιείται από το Διεθνές Τηλεματικό Πανεπιστήμιο UNINETTUNO με σκοπό να παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες σε υψηλά στελέχη και μάνατζερ στον τομέα της υγείας. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη διαχείριση της υγείας σε εθνικό, αλλά και διεθνές επίπεδο, καθώς το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα συγκεντρώνει πληροφορίες και εμπειρίες από μία νεοεμφανιζόμενη πηγή γνώσης, ενισχύοντας τη μάθηση μέσω της διακρατικής συνεργασίας. Το σύγχρονο, διεθνές περιβάλλον στο χώρο της υγείας προωθεί την ιδέα ενός αναδομημένου εθνικού συστήματος υγείας που θα αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο στην διατήρηση αλλά και τη βελτίωση της δημόσιας υγείας. Η πολιτική αυτή απαιτεί ισχυρή ηγεσία και την ανάπτυξη του οράματος αλλά και των πρακτικών που θα αποτελέσουν τη βάση για την αναδιοργάνωση των υπηρεσιών της δημόσιας υγείας στον 21 ο αιώνα. Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Master of Science in Health Management θα προσπαθήσει να δώσει στους φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια για να ανταπεξέλθουν στο δυναμικό αυτό περιβάλλον. Δίνεται έμφαση σε έρευνα και σε μεθόδους που θα βοηθήσουν τους φοιτητές στην διαχείριση υπηρεσιών δημόσιας υγείας, παρέχοντας το θεωρητικό υπόβαθρο και τις πρακτικές που θα τους επιτρέψουν να ανταπεξέλθουν στον απαιτητικό τομέα της υγείας. Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα προσφέρει έναν πολυδιάστατο και αναλυτικό τρόπο προσέγγισης του αντικειμένου και των προκλήσεων και θεμάτων που ανακύπτουν στη διαχείριση, το σχεδιασμό και τις τακτικές που ακολουθούν όσοι εργάζονται στον τομέα της υγείας. Το μεταπτυχιακό μας πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους εργαζόμενους στον τομέα της υγείας και τους μάνατζερ μεσαίας και ανώτερης βαθμίδας που εργάζονται ή έχουν επαφή με υγειονομικούς οργανισμούς και το δημόσιο ή ιδιωτικό σύστημα υγείας. Στόχοι και αποτελέσματα Στόχοι: Το μεταπτυχιακό αυτό πρόγραμμα απευθύνεται σε επαγγελματίες του χώρου της υγείας ή απόφοιτους με εμπειρία στη διαχείριση της υγείας που επιθυμούν να ανέλθουν στις ανώτατες βαθμίδες ενός οργανισμού υγείας. Το πρόγραμμα αναφέρεται κυρίως στα δημόσια και εθνικά συστήματα υγείας, χωρίς όμως να παραβλέπει τους ΜΚΟ (μη κυβερνητικούς οργανισμούς), τους διεθνείς οργανισμούς και τις ιδιωτικές κλινικές. Οι φοιτητές είναι καλό να διαθέτουν εμπειρία στον τομέα της υγείας, που θα είναι πολύ χρήσιμη στην κατανόηση των διαλέξεων και των ασκήσεων. Οι αιτούντες που δε διαθέτουν παρόμοια εμπειρία θα πρέπει συνήθως να την αποκτήσουν προτού ξεκινήσουν το μεταπτυχιακό πρόγραμμα. Το πρόγραμμα αυτό στοχεύει στην καλλιέργεια της αναλυτικής σκέψης και την αντιμετώπισης διοικητικών και άλλων ζητημάτων που προκύπτουν καθημερινά σε μάνατζερς μεσαίας και ανώτερης βαθμίδας. Αυτά περιλαμβάνουν την δομή και οργάνωση ενός συστήματος υγείας, την διαχείριση και την διάθεση πόρων, την αξιολόγηση υπηρεσιών και την κατανόηση των τοπικών/εθνικών παραγόντων αλλά και των διεθνών συνθηκών που διαμορφώνουν το περιβάλλον του τομέα της υγείας σήμερα. 1

2 Αποτελέσματα: Για να επιτευχθούν οι στόχοι του προγράμματος το πρόγραμμα προσφέρει στους φοιτητές: Μία σωστή βάση για την κατανόηση των πολύπλοκων συστημάτων υγείας ανά τον κόσμο και κυρίως του ελληνικού Την ευκαιρία να αναπτύξουν τις γνώσεις τους για τη διαχείριση της υγείας, αλλά και τις τεχνικές και τις εξειδικευμένες ικανότητες που είναι απαραίτητες για τους εργαζόμενους στον τομέα αυτό. Την υποστήριξη της επόμενης γενιάς ηγετών και προσωπικοτήτων στο χώρο της υγείας στην Ελλάδα Την ανάπτυξη των ικανοτήτων για τη διαχείριση της υγείας στον ιδιωτικό τομέα, Καινοτόμες τεχνικές και νέο τρόπο σκέψης Την ευκαιρία να αποκτήσουν κριτική σκέψη για την λήψη αποφάσεων βασισμένη σε σωστή εκτίμηση του περιβάλλοντος. Μετά το πέρας των σπουδών τους, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να: Γνωρίζουν και να κατανοούν τη διαχείριση, το σχεδιασμό και τη στρατηγική των νέων συστημάτων υγείας και κυρίως του δημοσίου τομέα και των ΜΚΟ (μη κυβερνητικών οργανώσεων). Προσδιορίζουν, να περιγράφουν και να αναλύουν τα κύρια ζητήματα στη διαχείριση, την ανάπτυξη και την στρατηγική στον τομέα της υγείας σε αναπτυσσόμενες χώρες Αναγνωρίζουν και να είναι σε θέση να αναπτύξουν το γενικό πλαίσιο, τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται κατά την οργάνωση και την υλοποίηση του στρατηγικού σχεδιασμού των συστημάτων υγείας σε αναπτυσσόμενες χώρες. Κάνουν αποτίμηση της πολιτικής που ακολουθούνται στα συστήματα υγείας αναπτυσσόμενων χωρών, καθώς και στο σχεδιασμό τους και τη λήψη αποφάσεων Εφαρμόζουν τις γνώσεις και τις ικανότητές τους σε συγκεκριμένα σημεία της διαχείρισης, της ανάπτυξης και της στρατηγικής σε τοπικό επίπεδο Μάθουν να ενστερνίζονται τους δεοντολογικούς κώδικες και να λειτουργούν ως μέρος μίας ομάδας. Επίσης, να εφαρμόσουν τις έννοιες και τη μεθοδολογία που θα διδαχτούν κατά την ακαδημαϊκή χρονιά με την εκπόνηση μίας Ερευνητικής Διατριβής Αποτιμούν οικονομικές δραστηριότητες που στοχεύουν στην προώθηση, την αποκατάσταση ή την διατήρηση της υγείας. Περιγράψουν το ρόλο, αλλά και να εφαρμόσουν συγκεκριμένες τακτικές της οικονομίας της υγείας σε ένα οικονομικό σχέδιο Γνωρίζουν και να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν μία ορισμένη μεθοδολογία για το σχεδιασμό και τη διαχείριση ενός αποκεντρωτικού συστήματος υγείας Χρησιμοποιούν έννοιες οργάνωσης και διάρθρωσης, μεθόδους οργάνωσης και διαχείρισης πόρων και συστημάτων για την εξέταση και την αξιολόγηση υπηρεσιών Αναλύσουν και να αναπτύξουν στρατηγικό σχεδιασμό στις υπηρεσίες ενός νοσοκομείου, σε τοπικό και εθνικό επίπεδο 2

3 Υλοποιούν συγκριτικές μελέτες αναφορικά με τον εθνικό και τον διεθνή στρατηγικό σχεδιασμό και τα θέματα διοίκησης Καταδεικνύουν τη γνώση τους σε θέματα σωστής διοίκησης και επαγγελματικής δεοντολογίας Επικοινωνούν αποτελεσματικά με τους γύρω τους, να λειτουργούν σαν μέρος μίας ομάδας, να θέτουν προτεραιότητες και να διαχειρίζονται με επιτυχία το φόρτο εργασίας τους. Αναπτύξουν τις ικανότητές τους για ανεξάρτητη μάθηση και για επαγγελματική εξέλιξη. Αναλύουν τα μείζονα ζητήματα της αναμόρφωσης του τομέα της υγείας και τις επιπτώσεις τους σε θέματα ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού Αναλύουν μοντέρνες μεθόδους διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού στο χώρο της υγείας και να αναπτύσσουν μία στρατηγική προσέγγιση της ανάπτυξής του. Δημιουργήσουν μία υποδομή ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού στον τομέα της υγείας, που να περιλαμβάνει οργάνωση, εκπαίδευση και διοίκηση. Διενεργούν πρωτογενή και δευτερογενή έρευνα για την κατανόηση και την ανάπτυξη της πρακτικής που βασίζεται στην απόδειξη. Είναι σε θέση να κάνουν κριτική αξιολόγηση διαφορετικών εκπαιδευτικών στρατηγικών και να οργανώσουν μία τέτοια στρατηγική για το προσωπικό μίας αποκεντρωμένης δομής οργανισμού υγείας. Περιγράφουν και να γνωρίζουν σε βάθος τις μεθόδους αξιολόγησης ενός προγράμματος και να σχεδιάζουν ένα πλαίσιο μέσω του οποίου να μπορούν να παρακολουθούν και να εξετάζουν την πορεία ενός έργου ή προγράμματος Γνωρίζουν αναλυτικά τις μοντέρνες θέσεις, μοντέλα και θεωρίες σχετικά με τη διασφάλιση της ποιότητας. Διαμορφώνουν μία στρατηγική διοίκησης ενός οργανισμού του τομέα της υγείας. Έχουν ολοκληρωμένη άποψη για τις θεωρίες και πρακτικές των φορέων και οργανισμών του δημόσιου τομέα και τη διοίκηση αυτών. Καταλαβαίνουν τις πρακτικές και τις θεωρίες που υποστηρίζουν τις αποτελεσματικές, αποδοτικές και δίκαιες τακτικές της δημόσιας υγείας Κατανοούν το ρόλο της διοίκησης και της ηγεσίας στο δημόσιο σύστημα υγείας; Διακατέχουν έναν οργανωτικό τρόπο σκέψης και δράσης που θα τους επιτρέπει να γνωρίζουν και να αξιολογούν τις σύγχρονες μεθόδους έρευνας και της εφαρμογής τους στην διοίκηση της δημόσιας υγείας Εξετάζουν και να βελτιώνουν το ρόλο της διοίκησης στο εργασιακό περιβάλλον της δημόσιας υγείας μέσω της εφαρμογής σύγχρονων ερευνών Γνωρίζουν τα κύρια ερευνητικά ρεύματα που πνέουν στη σύγχρονη διοίκηση οργανισμών υγείας. 3

4 Πρόγραμμα Σπουδών Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα διαρκεί ένα ακαδημαϊκό έτος, αντιστοιχεί σε 60 ECTS ευρωπαϊκές διδακτικές μονάδες και είναι διαρθρωμένο σε μαθήματα βίντεο, σεμινάρια, ασκήσεις, τηλεδιασκέψεις, διδακτικές και ερευνητικές δραστηριότητες και εκπαιδευτικές περιόδους. Το Μεταπτυχιακό περιλαμβάνει 10 διδακτικές ενότητες και μία Ερευνητική Διατριβή: Διδακτική Ενότητα 1 Αρχές Διοίκησης Οργανισμών Υγείας Συντονιστής: Δρ. Νίκος Σταυρόπουλος Διδακτική Ενότητα 2 Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργανισμοί Υγείας Συντονιστής: Δρ. Ελένη Μπαλτζή Διδακτική Ενότητα 3 Λήψη Αποφάσεων, Σχεδιασμός και Ηγεσία Συντονιστής: Δρ. Κυριάκος Κουβελιώτης Διδακτική Ενότητα 4 Εθνικά Συστήματα Υγείας και Πολιτική Υγείας Συντονιστής: Δρ. Αλεξάνδρα Σκίτσου Διδακτική Ενότητα 5 Διοίκηση Οργανισμών και Μονάδων Υγείας Συντονιστής: Δρ. Αλεξάνδρα Σκίτσου Διδακτική Ενότητα 6 Χρηματοοικονομική Διοίκηση των Οργανισμών Υγείας Συντονιστής: Δρ. Δέσποινα Ανδριώτη Διδακτική Ενότητα 7 Πληροφορικά Συστήματα στη Διοίκηση της Υγείας Συντονιστής: Δρ. Γεώργιος Γκούτος Διδακτική Ενότητα 8 Ψυχολογία και Κοινωνιολογία της Υγείας Συντονιστής: Καθ. Νικόλας Βερνίκος Διδακτική Ενότητα 9 Ηθικά, Πολιτισμικά και Συμπεριφορικά Ζητήματα της Υγείας Συντονιστής: Καθ. Νικόλας Βερνίκος Διδακτική Ενότητα 10 Κοινωνικοοικονομική Ερευνα στις Υπηρεσίες Υγείας Συντονιστής: Δρ. Λουκία Τσαπρούνη Διδακτική Ενότητα 11 Ερευνητική Διατριβή Συντονιστές: Επιστημονική Επιτροπή του Μεταπτυχιακού Προγράμματος 4

5 Για να αποκτήσει ο φοιτητής τον μεταπτυχιακό τίτλο, που θα απονέμει το International Telematic University UNINETTUNO, θα πρέπει να εκπονήσει μία διπλωματική διατριβή σε θέμα που θα εγκριθεί από την Επιστημονική Επιτροπή του Μεταπτυχιακού Προγράμματος. Διδασκαλία Η διδακτική δραστηριότητα πραγματοποιείται μέσω του διαδικτύου, στην ενότητα «Master» της ιστοσελίδας: το πρώτο παγκοσμίως portal όπου η διδασκαλία πραγματοποιείται σε τέσσερις γλώσσες: Αραβικά, Γαλλικά, Αγγλικά και Ιταλικά. Η υιοθέτηση του ψυχοπαιδαγωγικού μοντέλου είναι αρωγός στην μετεξέλιξη: Από τον κεντρικό ρόλο του καθηγητή σε αυτόν του φοιτητή Από την απλή μετάδοση της γνώσης στην οικοδόμηση της γνώσης Από το παθητική και ανταγωνιστική γνώση στην ενεργητική και γνώση συνεργασίας. Οι φοιτητές έχουν έναν πολύ σημαντικό ρόλο στην διαδικασία εκμάθησης και μπορούν να διαβάσουν όποτε και όπου και αν επιθυμούν. Κατά την διάρκεια των σπουδών τους οι φοιτητές καθοδηγούνται από το ενεργό διαδικτυακό σύστημα, το οποίο παρέχει δυνατότητες εκμάθησης που βασίζονται στο σύνολο των σύγχρονων διαδικτυακών εφαρμογών. Εμπλουτίζεται η φοίτησή τους με εργαλεία που θα τους είναι αρωγοί στην σπουδή του επιλεγμένου τους αντικειμένου. Η διαδικτυακή βοηθητική διδασκαλία είναι οργανωμένη σε ομάδες φοιτητών, με ένα εξελιγμένο σύστημα ημερολογίου, που είναι σε θέση να αντιλαμβάνεται κάθε φοιτητή ως ξεχωριστή μονάδα, έτσι ώστε να εντοπίζονται οι διδακτικές δραστηριότητες, καθώς και οι ποσοτικές και ποιοτικές αξιολογήσεις της διαδικτυακής διδασκαλίας για κάθε φοιτητή ξεχωριστά. Τρόπος μελέτης Η διδακτική δραστηριότητα στο Internet λαμβάνει χώρα εντός της διαδικτυακής μάκρο-περιοχής, γνωστής και ως Διδακτικός Κυβερνοχώρος. Στον Διδακτικό Κυβερνοχώρο η εκμάθηση και η διαδικασία εξέλιξης ολοκληρώνεται καθώς και διαφοροποιείται μέσα από την χρήση ονομάτων χρήστη και μοναδικών κωδικών ασφαλείας σε βάση τριών κύριων ρόλων: Φοιτητών, Καθηγητών και Βοηθών Καθηγητών (Tutor). Οι τρεις κατηγορίες μπορούν αυτόνομα να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες και να έχουν πρόσβαση σε δεδομένα και πληροφορίες που είναι συνδεδεμένα σε κάθε διδακτική θεματική ενότητα. Πιο συγκεκριμένα, ο Καθηγητής και ο Βοηθός Καθηγητή έχουν την δυνατότητα να διαφοροποιήσουν ή να αντικαταστήσουν διδακτικό υλικό και μπορούν να προσθέσουν καινούριο, κατά την διάρκεια της διαδικτυακής διδακτικής περιόδου, καθώς οι Φοιτητές μπορούν να πλοηγηθούν στον δικό τους προσωπικό χώρο όπου δεδομένα, πληροφορίες και προσωπικές σημειώσεις μπορούν να εισαχθούν κατά την βούλησή τους. Οι Φοιτητές έχουν πρόσβαση στα εξής: Στην σελίδα του καθορισμένου Καθηγητή Στην σελίδα του καθορισμένου Βοηθού Καθηγητή Ανάμεσα σε αυτές τις διαδικτυακές σελίδες το Διδακτικό Περιβάλλον προστίθεται και έχει εφαρμογή σε: Διδακτέο υλικό Τα επόμενα συνιστούν το περιεχόμενο των μαθημάτων: ψηφιοποιημένα μαθήματα μέσω μαγνητοσκοπημένων μαθημάτων με σημειώσεις, οι οποίες είναι συνδεδεμένες με υπέρ - συνδέσεις σε κείμενα βιβλίων, επιλεγμένη βιβλιογραφία, εκφωνήσεις ασκήσεων και λίστες 5

6 επιλεγμένων ιστοσελίδων. Ένα σύστημα δυναμικών συνδέσμων προσδίδει στα διαδικτυακά μαθήματα έναν χαρακτήρα εμπλουτισμένου κειμένου επιτρέποντας διαφορετικά επίπεδα πλοήγησης: από το ένα μάθημα σε άλλο, ανάμεσα στις θεματικές ενότητες του ιδίου μαθήματος, ανάμεσα σε υλικό για την ίδια θεματική ενότητα διαδικτυακής διδασκαλίας. Καθοδηγητική διδασκαλία εξ αποστάσεως Οι Φοιτητές που εγγράφονται στο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα έχουν την δυνατότητα να έχουν συνεχή αρωγή και υποστήριξη σε κάθε βήμα της ολοκλήρωσης των σπουδών τους, από τους Telematic Καθηγητές και Βοηθούς Καθηγητών, που αντιπροσωπεύει ένα οδηγό καθώς και μια συνεχή παρουσία στο σύνολο της διαδικασίας εκμάθησης. Η Καθοδηγητική Διδασκαλία εξ αποστάσεως μπορεί να πραγματοποιηθεί με δύο τρόπους: Με την μορφή ενός σύγχρονου τρόπου επικοινωνίας, μέσω διαδικτυακών συζητήσεων chat roomς, μέσω βίντεο κλήσεων, μέσω διαδικτυακών οπτικοακουστικών συνευρέσεων video conference, ακόμα και μέσω Τρισδιάστατων Αιθουσών Διδασκαλίας, όπως αυτές έχουν δημιουργηθεί στο ιδιόκτητο Νησί της Γνώσης του UTIU στο διαδικτυακό πρόγραμμα Second Life! Με μια διαχρονική μορφή, μέσω εργαλείων όπως τα ηλεκτρονικά μηνύματα και οι σελίδες συζητήσεων forum, στο Διαδίκτυο. Οι σελίδες συζητήσεων, σχετικά με την διδακτέα θεματολογία επιτρέπουν στον χρήστη να επεκτείνει τον διάλογο και να ενεργοποιήσει έναν τρόπο εκμάθησης συνδυασμένο, καθώς και να οργανώσει τις σκέψεις που αφορούν το θέμα συζήτησης όπως και να μελετήσει κατά πιο ολοκληρωμένο τρόπο το αντικείμενο σπουδών του. Τρισδιάστατη Αίθουσα Διδασκαλίας στο ιδιόκτητο Νησί της Γνώσης του UNINETTUNO στο διαδικτυακό πρόγραμμα Second Life Στο UNINETTUNO (International Telematic University) Νησί της Γνώσης, ο χρήστης μπορεί να επισκεφθεί ένα Αμφιθέατρο που είναι αφιερωμένο αποκλειστικά στο Μεταπτυχιακό του πρόγραμμα. Σε αυτό το χώρο, Φοιτητές και Καθηγητές / Βοηθοί Καθηγητών επικοινωνούν διαδραστικά στον τρισδιάστατο κόσμο του UNINETTUNO, συνομιλώντας από τον υπολογιστή τους, μέσω μικροφώνων. Εργαστήρια και πρακτικές καθώς και εξετάσεις σε θεματικές ενότητες αλλά και οπτικοακουστικές συναντήσεις με τους πρωταγωνιστές της Ενωμένης Ευρώπης να παρακολουθούν από τις θέσεις/ έδρανά τους πραγματοποιούνται και εξελίσσονται μπροστά στα μάτια των Φοιτητών σε πραγματικό χρόνο. Επίσης σε αυτό το Τρισδιάστατο Αμφιθέατρο Γνώσης οι Καθηγητές / Βοηθοί Καθηγητών δίνουν διαλέξεις και καθοδηγούν το ακροατήριο των Φοιτητών. Στην Νησί της Γνώσης εντός της ψηφιακής αίθουσας διδασκαλίας του UNINETTUNO (International Telematic University), οι Φοιτητές και οι Καθηγητές/ Βοηθοί Καθηγητών, διδάσκουν και μαθαίνουν σε μία σχέση συνεργασίας και εμπιστοσύνης, καθώς χτίζουν και μοιράζονται γνώσεις με άτομα και προσωπικότητες που ανήκουν σε ποικίλα πολιτικά, κοινωνικά αλλά και θρησκευτικά γίγνεσθαι. Επικοινωνούν άμεσα, καθώς οι πολιτιστικές τους διαφορές γίνονται πηγή εποικοδομητικής συζήτησης και μάθησης, ενώ αποκτούν πολύτιμες γνώσεις και εμπειρίες. 6

Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα στη Διοίκηση Οργανισµών και Μονάδων Υγείας. Master of Science in Health Management. Οδηγός Σπουδών

Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα στη Διοίκηση Οργανισµών και Μονάδων Υγείας. Master of Science in Health Management. Οδηγός Σπουδών Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα στη Διοίκηση Οργανισµών και Μονάδων Υγείας Master of Science in Health Management Οδηγός Σπουδών 2 Περιεχόµενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ... 5 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ EDUCATIONAL DIGITAL UNIVERSITY

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ EDUCATIONAL DIGITAL UNIVERSITY ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ EDUCATIONAL DIGITAL UNIVERSITY edu Σύνοψη Κεντρική Ιδέα Η συγκεκριμένη πρόταση περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός Εκπαιδευτικού Φορέα (μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) Consortium

Διαβάστε περισσότερα

Το Διεθνές Τηλεματικό Πανεπιστήμιο - UNINETTUNO. Το Πανεπιστήμιο χωρίς Σύνορα

Το Διεθνές Τηλεματικό Πανεπιστήμιο - UNINETTUNO. Το Πανεπιστήμιο χωρίς Σύνορα Το Διεθνές Τηλεματικό Πανεπιστήμιο - UNINETTUNO Το Πανεπιστήμιο χωρίς Σύνορα Το Διεθνές Τηλεματικό Πανεπιστήμιο UNINETTUNO είναι το κορυφαίο και το μοναδικό Τηλεματικό Πανεπιστήμιο στον κόσμο. Αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Το Διεθνές Τηλεματικό Πανεπιστήμιο - UNINETTUNO. Το Πανεπιστήμιο χωρίς Σύνορα

Το Διεθνές Τηλεματικό Πανεπιστήμιο - UNINETTUNO. Το Πανεπιστήμιο χωρίς Σύνορα Το Διεθνές Τηλεματικό Πανεπιστήμιο - UNINETTUNO Το Πανεπιστήμιο χωρίς Σύνορα Το Διεθνές Τηλεµατικό Πανεπιστήµιο UNINETTUNO είναι το κορυφαίο και το µοναδικό Τηλεµατικό Πανεπιστήµιο στον κόσµο. Αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού. - Μάστερ (ΜSc) στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού. - Μάστερ (ΜSc) στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού - Μάστερ (ΜSc) στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας 1. Εισαγωγή 2. Στόχοι Μεταπτυχιακού Προγράμματος 3. Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ -206- -207-

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ -206- -207- ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ -206- -207- ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Διδακτορικά Προγράμματα της Σχολή Επιστημών της Αγωγής PhD Programs - School of Education Η Σχολή Επιστημών της Αγωγής προσφέρει προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

We W lcome to a world of Opportunities! elcome to a world of Opportunities! www.amc.edu.gr

We W lcome to a world of Opportunities! elcome to a world of Opportunities! www.amc.edu.gr Welcome to a world of Opportunities! www.amc.edu.gr περιεχόμενα εισαγωγή περιεχόμενα ακαδημαϊκά προγράμματα Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου 6-7 Ακαδημαϊκό Συμβούλιο 8-9 Σημαντικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ -100- -101-

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ -100- -101- ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ -100- -101- ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Διδακτορικά Προγράμματα στη Μηχανική PhD Programs - School of Engineering and Applied Sciences Η Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας Διοίκησης & Πληροφορικής Τμήμα Οικονομικών Επιστημών University of Peloponnese School of Management and Economics Department of Economics Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΜΥΛΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. Ιδιότητα: Σχολικός Σύμβουλος

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΜΥΛΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. Ιδιότητα: Σχολικός Σύμβουλος Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Επαγγελματικών Δεξιοτήτων του Εκπαιδευτικού Προσωπικού

Ανάπτυξη Επαγγελματικών Δεξιοτήτων του Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ανάπτυξη Επαγγελματικών Δεξιοτήτων του Εκπαιδευτικού Προσωπικού DG Education and Culture Leonardo Εταιρικές Σχέσεις Centro Andaluz de Programas Europeos - SPAIN ΕΡΓΟΝ Κ.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στους γονείς μου που με στήριξαν Καθ όλη τη διάρκεια Των σπουδών μου. Ευχαριστώ, Τον κ. Πασχαλίδη Αθανάσιο Για την άψογη συνεργασία

Στους γονείς μου που με στήριξαν Καθ όλη τη διάρκεια Των σπουδών μου. Ευχαριστώ, Τον κ. Πασχαλίδη Αθανάσιο Για την άψογη συνεργασία Στους γονείς μου που με στήριξαν Καθ όλη τη διάρκεια Των σπουδών μου Ευχαριστώ, Τον κ. Πασχαλίδη Αθανάσιο Για την άψογη συνεργασία 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

We W lcome to elcome t o a wo a w r o ld of Oppor ld of Opportunities! tunities! www.amc.edu.gr

We W lcome to elcome t o a wo a w r o ld of Oppor ld of Opportunities! tunities! www.amc.edu.gr Welcome to a world of Opportunities! www.amc.edu.gr περιεχόμενα εισαγωγή Χαιρετισμός 6-7 Σημαντικοί Σταθμοί στην ιστορία του Ιδρύματος 8-11 Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας 12 Ενσωμάτωση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 4 2. Σκοπός του Προγράμματος... 4 3. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος Ένταξης...

περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 4 2. Σκοπός του Προγράμματος... 4 3. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος Ένταξης... 1 2 1. Εισαγωγή... 4 2. Σκοπός του Προγράμματος... 4 3. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος Ένταξης... 5 4. Advanced Professional Certificate... 5 περιεχόμενα 5. Χρονική Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ -176- -177-

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ -176- -177- ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ -176- -177- ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Διδακτορικό Πρόγραμμα στην Κοινωνική Εργασία PhD in Social Work Η Σχολή Ανθρωπιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 2012 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΗ ΚΑΙ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΑΝΟΙΚΤΗ ΚΑΙ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΚΑΙ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ Ιντζίδου Χρυσάνθη ΑΕΜ 1236 ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 Επόπτης Καθηγητής Δρ. Βασίλειος Σάλτας Σελ. 1 από

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Οδηγός εκπαιδευτή 1.1. Εισαγωγή 1.2. Εκπαιδευτικό υλικό για τις δραστηριότητες πρόληψης του άγχους 1.3. Περιγραφή του οδηγού εκπαιδευτή

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ικτύου Ευρυδίκη. Αναπτύσσοντας. Βασικές Ικανότητες. στο Σχολείο στην Ευρώπη: Προκλήσεις και Ευκαιρίες χάραξης Πολιτικής

Έκθεση ικτύου Ευρυδίκη. Αναπτύσσοντας. Βασικές Ικανότητες. στο Σχολείο στην Ευρώπη: Προκλήσεις και Ευκαιρίες χάραξης Πολιτικής Έκθεση ικτύου Ευρυδίκη Αναπτύσσοντας Βασικές Ικανότητες στο Σχολείο στην Ευρώπη: Προκλήσεις και Ευκαιρίες χάραξης Πολιτικής Αναπτύσσοντας Βασικές Ικανότητες Στο Σχολείο στην Ευρώπη: Προκλήσεις και Ευκαιρίες

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση από απόσταση

Εκπαίδευση από απόσταση Εκπαίδευση από απόσταση ΑΘΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2007 Εκπαίδευση από απόσταση Πίνακας περιεχομένων ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ...0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 ΤΥΠΙΚΗ, ΜΗ ΤΥΠΙΚΗ ΚΑΙ ΆΤΥΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ...1 ΤΥΠΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ...2 ΜΗ ΤΥΠΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ...2

Διαβάστε περισσότερα

High Heels. Χτίζοντας ευκαιρίες για τις γυναίκες στον κατασκευαστικό κλάδο. ΠΕ3 Μεταφορά, προσαρμογή και αναβάθμιση του περιεχομένου

High Heels. Χτίζοντας ευκαιρίες για τις γυναίκες στον κατασκευαστικό κλάδο. ΠΕ3 Μεταφορά, προσαρμογή και αναβάθμιση του περιεχομένου High Heels Χτίζοντας ευκαιρίες για τις γυναίκες στον κατασκευαστικό κλάδο ΠΕ3 Μεταφορά, προσαρμογή και αναβάθμιση του περιεχομένου RNo 15 Συνολική δομή του προγράμματος κατάρτισης και μικτής μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών για τη Φυσική Αγωγή

Πρόγραμμα Σπουδών για τη Φυσική Αγωγή Πρόγραμμα Σπουδών για τη Φυσική Αγωγή ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΣΩ WEB Πτυχιακή Εργασία Αποστολοπούλου Μαρία Γαρυφαλλιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Απόψεις ΣΥ.ΚΑ.Π. Σχετικά με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Γυμνασίων και Λυκείων και με το Σύστημα Πρόσβασης στα Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Απόψεις ΣΥ.ΚΑ.Π. Σχετικά με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Γυμνασίων και Λυκείων και με το Σύστημα Πρόσβασης στα Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Απόψεις Σχετικά με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Γυμνασίων και Λυκείων και με το Σύστημα Πρόσβασης στα Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Σύνδεσμος Καθηγητών Πληροφορικής (ΣΥ.ΚΑ.Π) Λευκωσία, Ιανουάριος 2015 Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΓ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΓ ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ / 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΓ Ο τόμος αυτός, 1 με τίτλο Οδηγός του Εκπαιδευτικού των Ξένων Γλωσσών, αποτελεί εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΙΚΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΙΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

1 η ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 1 η ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2009 στα πλαίσια του Ν. 3374/2005 ΛΑΡΙΣΑ Φεβρουάριος 2010 ΠΡΌΛΟΓΟΣ... 6 1. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΉΣ ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Η τηλε-εκπαίδευση αποτελεί, αναμφισβήτητα ένα σημαντικό εργαλείο

Η τηλε-εκπαίδευση αποτελεί, αναμφισβήτητα ένα σημαντικό εργαλείο ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ:: «ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:: ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

EΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

EΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ακαδημαϊκά εξάμηνα: εαρινό 2007/8 χειμερινό 2008/9 Βόλος Φεβρουάριος 2009 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα