Σ χ έ δ ι α κ α ι Υ π ο δ ε ί γ μ α τ α. Οδηγίες για την απόκτηση πιστοποιητικού προστασίας για σχέδια και υποδείγματα

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σ χ έ δ ι α κ α ι Υ π ο δ ε ί γ μ α τ α. Οδηγίες για την απόκτηση πιστοποιητικού προστασίας για σχέδια και υποδείγματα"

Transcript

1 Σ χ έ δ ι α κ α ι Υ π ο δ ε ί γ μ α τ α Οδηγίες για την απόκτηση πιστοποιητικού προστασίας για σχέδια και υποδείγματα ΑΘΗΝΑ 2013

2 Παντανάσης 5, Παράδεισος Αμαρουσίου Τηλεφωνικό κέντρο: Υπηρεσία μιας Στάσης: , Καταθέσεις: Τέλη: Αρχείο: Εξεταστές: Νομικά θέματα: Λογιστήριο: Fax: Δημοσίευση και Έκδοση: Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) Εκτύπωση: ΛΥΧΝΟΣ ΕΠΕ Ο ΟΒΙ εφαρμόζει ένα Σύστημα Διαχείρησης της Ποιότητας σύμφωνο με το πρότυπο ISO 9001:2008

3 ΣΧΕΔΙΑ & ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ Οδηγίες για την απόκτηση Πιστοποιητικού Προστασίας για σχέδια και υποδείγματα ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΒΙ ΑΘΗΝΑ 2013

4 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: Οι οδηγίες δεν αποτελούν ερμηνεία των νομοθετικών κειμένων και σε περίπτωση αμφιβολίας, υπερισχύουν τα τελευταία. Τα παραδείγματα έχουν επιλεγεί από το Δελτίο Διεθνών Βιομηχανικών Σχεδίων του WIPO και έχουν διαμορφωθεί κατάλληλα για τις ανάγκες των οδηγιών. 2

5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ Ή ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 1. Τι είναι σχέδιο ή υπόδειγμα; Τι είναι το πιστοποιητικό καταχώρισης σχεδίου ή υποδείγματος ; Πώς προστατεύονται τα σχέδια και υποδείγματα στην Ελλάδα; Πότε προστατεύεται ένα σχέδιο ή υπόδειγμα; Πότε ένα σχέδιο ή υπόδειγμα θεωρείται νέο; Πότε ένα σχέδιο ή υπόδειγμα έχει ατομικό χαρακτήρα; Πότε δεν προστατεύεται ένα σχέδιο ή υπόδειγμα; Σε τι συνίσταται η προστασία; Ποιός έχει δικαίωμα καταχώρισης σχεδίου ή υποδείγματος; Τι κίνδυνοι υπάρχουν όταν δεν έχει γίνει καταχώριση ενός σχεδίου ή υποδείγματος; Για ποιές κατηγορίες προϊόντων μπορεί να ζητηθεί προστασία; Ποιά είναι η διαδικασία για την καταχώριση ενός σχεδίου ή υποδείγματος; Ποιά είναι η διαδικασία για την κατάθεση της αίτησης για την καταχώριση ενός σχεδίου ή υποδείγματος και τι πρέπει αυτή να περιλαμβάνει; Το χρώμα (ή οι χρωματικοί συνδυασμοί) θεωρείται σημαντικό στοιχείο της ταυτότητας του σχεδίου ή υποδείγματος; Απαιτείται πολλαπλή κατάθεση για την προστασία του ίδιου αντικειμένου όταν έχει διαφορετικά χρώματα (ή χρωματικούς συνδυασμούς) ή αρκεί η αναφορά χρωμάτων στην περιγραφή; Οι διαστάσεις (ή ο συνδυασμός διαστάσεων) θεωρούνται σημαντικό στοιχείο της ταυτότητας του σχεδίου ή υποδείγματος; Απαιτείται πολλαπλή κατάθεση για την προστασία του ίδιου αντικειμένου όταν έχει διαφορετικές διαστάσεις (ή συνδυασμούς διαστάσεων); Για ένα σχέδιο ή υπόδειγμα που έχει διάφορες εφαρμογές που αντιστοιχούν σε διάφορες ταξινομήσεις με το Διακανονισμό του Λοκάρνο θα πρέπει να γίνει μία ή περισσότερες αιτήσεις; Μπορεί να ζητηθεί προστασία για περισσότερα του ενός σχέδια ή υποδείγματα; Υπάρχει χρηματική επιβάρυνση για την απόκτηση του σχετικού τίτλου προστασίας; Αν έχει προηγηθεί κατάθεση του σχεδίου ή υποδείγματος στο εξωτερικό, μπορεί ο δικαιούχος να επικαλεστεί στην Ελλάδα την ημερομηνία της προηγούμενης κατάθεσης; Μπορεί να γίνει επίκληση στην αίτηση καταχώρισης σχεδίου ή υποδείγματος της ημερομηνίας προηγούμενης κατάθεσης στον ΟΒΙ για τη διεκδίκηση προτεραιότητας; Πώς ζητείται η αναβολή της δημοσίευσης μιας αίτησης; Ποιά η διάρκεια ισχύος ενός καταχωρημένου σχεδίου ή υποδείγματος ; Πότε παύει η προστασία; Πώς μπορούν τρίτοι να πληροφορηθούν την καταχώριση ενός σχεδίου ή υποδείγματος; Τι θα συμβεί αν κάποιος τρίτος αντιγράψει και εκμεταλλευτεί καταχωρημένο σχέδιο ή υπόδειγμα;

6 26. Μπορεί να ακυρωθεί και για ποιούς λόγους η καταχώριση ενός σχεδίου ή υποδείγματος; Πώς μπορείτε να προστατεύσετε ένα σχέδιο ή υπόδειγμά σας στο εξωτερικό; Πού περιλαμβάνονται οι ρυθμίσεις για την προστασία των σχεδίων ή υποδειγμάτων; Πού πρέπει να απευθύνεστε για την καταχώριση του σχεδίου ή υποδείγματός σας; ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ Ή ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Τ Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι : Κατάλογος των χωρών-μελών της Σύμβασης των Παρισίων... Κατάλογος χωρών που έχουν κυρώσει τη Σύμβαση της Χάγης... ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: Διεθνής ταξινόμηση βιομηχανικών σχεδίων & υποδειγμάτων Διακανονισμός του Λοκάρνο Κατάλογος κατηγοριών και υποκατηγοριών με επεξηγηματικές σημειώσεις

7 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ Ή ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 1. Τι είναι σχέδιο ή υπόδειγμα; Είναι η εξωτερικά ορατή εικόνα του συνόλου ή μέ-ρους ενός βιομηχανικού ή βιοτεχνικού προϊόντος, η οποία προκύπτει από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που έχει. Η γραμμή, το περίγραμμα, το σχήμα, η μορφή και το χρώμα αποτελούν μεταξύ άλλων, στοιχεία της εξωτερικής εμφάνισης ενός προϊόντος. 2. Τι είναι το πιστοποιητικό καταχώρισης σχεδίου ή υποδείγματος; Το πιστοποιητικό καταχώρισης σχεδίου ή υποδείγματος είναι τίτλος προστασίας που χορηγείται στο δικαιούχο για ένα σχέδιο ή υπόδειγμα που είναι νέο και έχει ατομικό χαρακτήρα. 3. Πώς προστατεύονται τα σχέδια και υποδείγματα στην Ελλάδα; Ένα σχέδιο ή υπόδειγμα προστατεύεται, εφόσον γίνει καταχώρισή του στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ). Για την καταχώριση απαιτείται η κατάθεση σχετικής αίτησης στον ΟΒΙ. Επίσης, ένα σχέδιο ή υπόδειγμα προστατεύεται στην Ελλάδα εφόσον έχει γίνει διεθνής καταχώριση με χώρα προσδιορισμού την Ελλάδα, στον Παγκόσμιο Οργανισμό Διανοητικής Ιδιοκτησίας (WIPO). 4. Πότε προστατεύεται ένα σχέδιο ή υπόδειγμα; Ένα σχέδιο ή υπόδειγμα για να προστατεύεται, πρέπει να συντρέχουν δύο προϋποθέσεις : το σχέδιο ή υπόδειγμα να είναι νέο το σχέδιο ή υπόδειγμα να έχει ατομικό χαρακτήρα 5. Πότε ένα σχέδιο ή υπόδειγμα θεωρείται νέο; Ένα σχέδιο ή υπόδειγμα θεωρείται νέο, όταν δεν έχει διατεθεί στο κοινό πανομοιότυπο σχέδιο ή υπόδειγμα μέχρι την ημερομηνία κατάθεσης (ή την ημερομηνία προτεραιότητας) της αίτησης για τον σχετικό τίτλο προστασίας. Πανομοιότυπα θεωρούνται τα σχέδια ή υποδείγματα των οποίων τα χαρακτηριστικά διαφέρουν μόνο ως προς επουσιώδεις λεπτομέρειες. Ως διάθεση στο κοινό θεωρείται η δημοσίευση του σχεδίου ή υποδείγματος λόγω καταχώρισης, η έκθεση, η κυκλοφορία στο εμπόριο και η γνωστοποίησή του με οποιοδήποτε άλλο τρόπο από τον ίδιο το δημιουργό ή το διάδοχό του πριν την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης ή την ημερομηνία προτεραιότητας. Η παρουσίαση του σχεδίου ή υποδείγματος σε τρίτο υπό τον όρο τήρησης εχεμύθειας δεν αποτελεί διάθεση στο κοινό. Ο νέος χαρακτήρας ενός σχεδίου ή υποδείγματος δεν αναιρείται όταν : i. Το σχέδιο ή υπόδειγμα έγινε προσιτό στο κοινό εντός διαστήματος 12 μηνών πριν την κατάθεση της αίτησης ή την ημερομηνία προτεραιότητας από τον ίδιο το δημιουργό ή το διάδοχό του ή τρίτο. ii. Το σχέδιο ή υπόδειγμα έγινε προσιτό στο κοινό εντός διαστήματος 12 μηνών πριν την κατάθεση της αίτησης ή την ημερομηνία προτεραιότητας συνεπεία καταχρηστικής συμπεριφοράς σε βάρος του δημιουργού ή του διαδόχου του. iii. Το σχέδιο ή υπόδειγμα έγινε προσιτό στο κοινό μέσα στους έξι μήνες πριν την κατάθεση της αίτησης από τον ίδιο το δημιουργό ή το διάδοχό του με παρουσίασή του σε επίσημα αναγνωρισμένη έκθεση κατά την έννοια της Σύμβασης για τις διεθνείς εκθέσεις της 22ας Νοεμβρίου 1928 (Ν. 5562/ 1932, ΦΕΚ 221, Α ). 5

8 6. Πότε ένα σχέδιο ή υπόδειγμα έχει ατομικό χαρακτήρα; Ένα σχέδιο ή υπόδειγμα έχει ατομικό χαρακτήρα όταν προκαλεί στον ενημερωμένο χρήστη την εντύπωση ότι διαφέρει από προϋπάρχοντα σχέδια ή υποδείγματα. Το σχέδιο ή υπόδειγμα του συστατικού ενός σύνθετου προϊόντος προστατεύεται μόνο εάν: το συστατικό, όταν ενσωματωθεί στο σύνθετο προϊόν, παραμένει ορατό κατά τη συνήθη χρήση του προϊόντος και τα ορατά χαρακτηριστικά του συστατικού πληρούν αυτά καθαυτά τις προϋποθέσεις του νέου και του ατομικού χαρακτήρα. 7. Πότε δεν προστατεύεται ένα σχέδιο ή υπόδειγμα; Δεν παρέχεται προστασία σε ένα σχέδιο ή υπόδειγμα όταν: είναι αντίθετο στη δημόσια τάξη ή στα χρηστά ήθη τα χαρακτηριστικά της μορφής του προϊόντος στο οποίο ενσωματώνεται το σχέδιο ή υπόδειγμα υπαγορεύονται αποκλειστικά από την τεχνική του λειτουργία τα χαρακτηριστικά της εμφάνισης του προϊόντος πρέπει κατ ανάγκη να αναπαραχθούν με την ακριβή μορφή και τις διαστάσεις τους για να είναι δυνατή η συναρμολόγηση ή η μηχανική σύνδεση με άλλο προϊόν. Κατ εξαίρεση, ένα σχέδιο ή υπόδειγμα προστατεύεται, όταν καθιστά δυνατή την πολλαπλή συναρμολόγηση ή σύνδεση εναλλασσόμενων μεταξύ τους προϊόντων σε ένα σύστημα αρθρωτών στοιχείων. 8. Σε τι συνίσταται η προστασία; Το καταχωρημένο σχέδιο ή υπόδειγμα παρέχει στο δικαιούχο του το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης του στην Ελλάδα για όσο διάστημα βρίσκεται σε ισχύ. Ενέργειες μεταξύ άλλων όπως η κατασκευή, η προσφορά, η διάθεση στην αγορά, η εισαγωγή, η εξαγωγή, η χρήση του προϊόντος στο οποίο έχει ενσωματωθεί ή εφαρμοστεί το σχέδιο ή υπόδειγμα ή η αποθήκευση του προϊόντος συνιστούν χρήση. Ο δικαιούχος μπορεί να απαγορεύει σε κάθε τρίτο τη χρήση του σχεδίου ή υποδείγματος χωρίς τη συγκατάθεσή του. Ο δικαιούχος δεν νομιμοποιείται να απαγορεύσει σε τρίτους τις παρακάτω χρήσεις: ιδιωτικές ενέργειες που γίνονται για μη εμπορικούς σκοπούς πράξεις που γίνονται για πειραματικούς ή ερευνητικούς σκοπούς αναπαραγωγή του σχεδίου για την παράθεση παραδειγμάτων ή στο πλαίσιο διδασκαλίας, υπό την προϋπόθεση ότι δεν αντίκειται στα συναλλακτικά ήθη, δεν βλάπτει αδικαιολόγητα τη συνήθη εκμετάλλευση του σχεδίου ή υποδείγματος και γίνεται μνεία της πηγής η χρήση του σχεδίου ή υποδείγματος στον εξοπλισμό πλοίων ή αεροσκαφών ξένης χώρας που εισέρχονται προσωρινά στην ελληνική επικράτεια ή η επισκευή τους ή η εισαγωγή ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για την επισκευή των παραπάνω πλοίων ή αεροσκαφών. Ειδικά για τα ανταλλακτικά μηχανοκίνητων οχημάτων θεσπίζεται εξαίρεση που επιτρέπει την αναπαραγωγή τους από κάθε τρίτο μετά την πάροδο 5 ετών από την πρώτη κυκλοφορία στην αγορά του προϊόντος για λόγους επισκευής ενός οχήματος. Στο δικαιούχο καταβάλλεται υποχρεωτικά δίκαιη και εύλογη αποζημίωση. Στο προϊόν τίθεται η προέλευσή του με ανεξίτηλη σήμανση. Εάν κατά την ημερομηνία καταχώρισης μιας αίτησης ή την ημερομηνία προτεραιότητας τρίτος χρησιμοποιεί ήδη ένα σχέδιο ή υπόδειγμα ή έχει κάνει προετοιμασίες για τη χρήση του, μπορεί να συνεχίσει να το χρησιμοποιεί για την επιχείρησή του και τις ανάγκες της. 9. Ποιος έχει δικαίωμα καταχώρισης σχεδίου ή υποδείγματος; Ο δημιουργός του σχεδίου ή υποδείγματος ή ο διάδοχός του (καθολικός ή ειδικός). 10. Τι κίνδυνοι υπάρχουν όταν δεν έχει γίνει καταχώριση ενός σχεδίου ή υποδείγματος; Δεν υφίσταται μονοπωλιακό δικαίωμα εκμετάλλευσης του σχεδίου ή υποδείγματος και άρα κάθε τρίτος μπορεί να το χρησιμοποιεί και να το εκμεταλλεύεται χωρίς τη συγκατάθεσή του. 6

9 11. Για ποιες κατηγορίες προϊόντων μπορεί να ζητηθεί προστασία; Στις κατηγορίες προϊόντων για τις οποίες μπορεί να ζητηθεί προστασία συγκαταλέγονται τα κοσμήματα, τα είδη ένδυσης και υπόδησης, διατροφής, υφαντουργίας, επίπλωσης, διακόσμησης, συσκευασίες, συσκευές και μηχανήματα, κατασκευές, παιγνίδια αλλά και πολλές άλ-λες κατηγορίες συμπεριλαμβανομένων ακόμα και των χαρακτήρων και τυπογραφικών συμβόλων. 12. Ποια είναι η διαδικασία για την καταχώριση ενός σχεδίου ή υποδείγματος; Η διαδικασία καταχώρισης των σχεδίων και υποδειγμάτων στην Ελλάδα είναι απλή και σύντομη :Μετά την πάροδο 4 μηνών από την ημερομηνία καταχώρι-σης του σχεδίου ή υποδείγματος και εφόσον η αίτηση είναι κανονική και πλήρης, ο ΟΒΙ εκδίδει το σχετικό τίτλο προστασίας. Αυτός μπορεί να ισχύει έως και για 25 έτη από την ημερομηνία καταχώρισης, εφόσον ο δι-καιούχος το επιθυμεί και προβαίνει στην ανανέωση του τίτλου προστασίας ανά 5-ετία καταβάλλοντας στον ΟΒΙ τα αντίστοιχα τέλη ανανέωσης. 13. Ποια είναι η διαδικασία για την κατάθεση της αίτησης για την καταχώριση ενός σχεδίου ή υποδείγματος και τι πρέπει αυτή να περιλαμβάνει; Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει σχετική αίτηση στον ΟΒΙ σε δύο αντίγραφα, το έντυπο της οποίας χορηγείται από τον Οργανισμό, το οποίο επίσης βρίσκεται στην ιστοσελίδα του ΟΒΙ, στο διαδίκτυο. Η αίτηση υποβάλλεται από τον ίδιο τον καταθέτη (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή τον πληρεξούσιο δικηγόρο του. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η αίτηση κα-τατίθεται από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτού, ή τον πλη-ρεξούσιο δικηγόρο του. Η κατάθεση γίνεται στα γραφεία του ΟΒΙ κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες εξυπηρέτησης του κοινού, ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με την αποστολή fax. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, ως ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης θεωρείται η ημερομηνία παραλαβής των εγγράφων από τον ΟΒΙ. Σε πε-ρίπτωση αποστολής fax, ως ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης θεωρείται η ημερομηνία παραλαβής του fax από τον ΟΒΙ, εφόσον μέσα σε 10 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής του fax περιέλθουν στον ΟΒΙ τα πρωτότυπα έγγραφα της αίτησης. Για τη συμπλήρωση της αίτησης ακολουθούνται οι οδηγίες του ΟΒΙ που επισυνάπτονται στο έντυπο της αίτησης καταχώρισης σχεδίου ή υποδείγματος που χορηγείται από τον ΟΒΙ. Η αίτηση γίνεται δεκτή για κατάθεση εφόσον είναι κατάλληλα συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το έντυπό της και περιέχει υποχρεωτικά τα εξής: Γραφική ή φωτογραφική παράσταση του σχεδίου ή υποδείγματος σε δύο αντίγραφα. Το ένα αντίγραφο της γραφικής παράστασης ή της φωτογραφίας επικολλάται στον προβλεπόμενο χώρο της αίτησης, ενώ το δεύτερο κατατίθεται στον ΟΒΙ. Η γραφική παράσταση ή η φωτογραφία πρέπει να είναι μαυρόασπρη εκτός αν ζητείται έγχρωμη δημοσίευση. Η διάσταση των φωτογραφιών δεν μπορεί να ξεπερνά τα 16 Χ 16 εκατοστά. Το αντικείμενο στο οποίο ενσωματώνεται το σχέδιο ή υπόδειγμα πρέπει να παρουσιάζεται μόνο του χωρίς την παρεμβολή άλλων αντικειμένων, προσώπων ή ζώων, καθαρά και χωρίς σκιάσεις σε θέση συνήθους χρήσης. Απαγορεύεται η χρήση λέξεων ή κειμένων ή χαρακτηρισμών ή επωνυμιών ή σημάτων επί του αντικειμένου ή επί της φωτογραφίας ή της γραφικής αναπαράστασης. Δε γίνονται δεκτές κατά την κατάθεση φωτογραφίες από φιλμ αμέσου εμφανίσεως, ούτε φωτογραφίες ή γραφικές αναπαραστάσεις σε φωτοτυπία ή όσες δεν μπορούν να αναπαραχθούν σε offset μορφή Απόδειξη είσπραξης από τον ΟΒΙ του τέλους κατάθεσης και καταχώρισης Απόδειξη είσπραξης από τον ΟΒΙ του πρόσθετου τέλους καταχώρισης, σε περίπτωση πολλαπλής αίτησης Στην περίπτωση αυτή η αίτηση θεωρείται κανονική και της χορηγείται ημερομηνία καταχώρισης. Εκτός από τα προαναφερόμενα έγγραφα, απαιτείται κατά περίπτωση και η προσκόμιση των εξής εγγράφων: Έντυπο ορισμού του δημιουργού, εφόσον ο καταθέτης είναι νομικό πρόσωπο ή δεν είναι ο δημιουργός του σχεδίου ή υποδείγματος ή ο μοναδικός δημιουργός Έγγραφα νομιμοποίησης του καταθέτη σε περίπτωση νομικού προσώπου Πληρεξούσιο έγγραφο σε περίπτωση εκπροσώπησης του καταθέτη από δικηγόρο 7

10 Πιστοποιητικό προτεραιότητας της αρμόδιας αρχής της χώρας που έγινε η πρώτη κανονική κατάθεση της αίτησης καταχώρισης σχεδίου ή υποδείγματος μαζί με επίσημο αντίγραφο του σχεδίου ή υποδείγματος, εφόσον διεκδικείται προτεραιότητα. Εάν το δικαίωμα προτεραιότητας ανήκει σε διαφορετικό πρόσωπο από τον καταθέτη της αίτησης καταχώρισης σχεδίου ή υποδείγματος, πρέπει να προσκομιστεί σύμβαση εκχώρησης του δικαιώματος και βεβαιωμένη μετάφρασή της στην ελληνική γλώσσα αν το κείμενό της είναι ξενόγλωσσο Βεβαιωμένη μετάφραση του ξενόγλωσσου πιστοποιητικού προτεραιότητας, εφόσον υπάρχει, στην ελληνική γλώσσα Βεβαίωση του αρμόδιου φορέα ότι το σχέδιο ή υπόδειγμα παρουσιάστηκε σε επίσημα αναγνωρισμένη έκθεση κατά την έννοια της σύμβασης για τις διεθνείς εκθέσεις (Ν.5562/1932, ΦΕΚ 221, Α), σε περίπτωση που ο καταθέτης δηλώσει στην αίτηση ή υπόδειγμά του παρουσιάστηκε σε επίσημα αναγνωρισμένη έκθεση μέσα στους 6 μήνες πριν την κατάθεση. Σε περίπτωση που τα παραπάνω έγγραφα δεν έχουν υποβληθεί κατά την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης, ο δικαιούχος έχει αποκλειστική προθεσμία τεσσάρων μηνών για την προσκόμισή τους. Ο ΟΒΙ ειδοποιεί εγγράφως τον δικαιούχο εντός του τετραμήνου για τις τυχόν ελλείψεις του φακέλου του. Κατ εξαίρεση το πιστοποιητικό προτεραιότητας, η τυχόν μετάφρασή του και η τυχόν σύμβαση εκχώρησης του δικαιώματος προτεραιότητας μπορούν να προσκομιστούν μέσα σε προθεσμία 10 μηνών από την ημερομηνία προτεραιότητας. Σε περίπτωση που διεκδικείται πολλαπλή προτεραιότητα, η προθεσμία των 10 μηνών υπολογίζεται από την ημερομηνία της πρώτης προτεραιότητας. Εφόσον προσκομιστούν τα παραπάνω έγγραφα εντός του τετραμήνου και καταβληθεί στον ΟΒΙ το τέλος δημοσίευσης ή το τέλος αναβολής της δημοσίευσης και το τυχόν πρόσθετο τέλος για την περίπτωση πολλαπλής αίτησης, η αίτηση θεωρείται πλήρης. Ο καταθέτης μπορεί εκτός από τα προαναφερόμενα έγγραφα να επισυνάψει στην αίτησή του : Κατάλογο των προϊόντων στα οποία πρόκειται να ενσωματωθεί ή εφαρμοστεί το σχέδιο ή υπόδειγμα Περιγραφή των στοιχείων που χαρακτηρίζουν το σχέδιο ή υπόδειγμα μέχρι 100 λέξεις. Τεχνικές λεπτομέρειες που σχετίζονται με τη λειτουργία του αντικειμένου στο οποίο ενσωματώνεται το σχέδιο ή υπόδειγμα ή πιθανές χρήσεις του ή το υλικό παρασκευής του δεν πρέπει να αναφέρονται στο κείμενο της περιγραφής. Ταξινόμηση των προϊόντων στα οποία πρόκειται να ενσωματωθεί ή εφαρμοστεί το σχέδιο ή υπόδειγμα σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με τη Διεθνή Ταξινόμηση του Διακανονισμού του Λοκάρνο της 8ης Οκτωβρίου Δείγμα του προϊόντος στο οποίο έχει ενσωματωθεί ή επί του οποίου έχει εφαρμοστεί το σχέδιο ή υπόδειγμα, εφόσον έχει ζητηθεί αναβολή της δημοσίευσης. Το δείγμα τοποθετείται σε κλειστό, σφραγισμένο χαρτοκιβώτιο 30 εκατ. Χ 30 εκατ. κατ ανώτατο όριο και βάρους μέχρι 4 κιλών. Κάθε κανονική και πλήρης αίτηση μαζί με τα σχέδια ή υποδείγματα δημοσιεύεται στο Ειδικό Δελτίο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΕΔΒΙ, Τεύχος Β Σχέδια και Υποδείγματα) που εκδίδει ο ΟΒΙ μετά την πάροδο 4 μηνών από την ημερομηνία καταχώρισης, εκτός εάν ζητηθεί η αναβολή της δημοσίευσης, οπότε η δημοσίευση γίνεται με τη λήξη της περιόδου αναβολής. Σε περίπτωση που δεν προσκομιστούν εντός του τετραμήνου τα απαραίτητα έγγραφα και δεν καταβληθεί το τέλος δημοσίευσης ή το τέλος αναβολής δημοσίευσης, ο ΟΒΙ απορρίπτει την αίτηση με αιτιολογημένη απόφαση. Στην αντίθετη περίπτωση χορηγεί στο δικαιούχο το πιστοποιητικό καταχώρισης του σχεδίου ή υποδείγματος. Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού ο ΟΒΙ δεν ελέγχει αν το σχέδιο ή υπόδειγμα είναι νέο ούτε αν έχει ατομικό χαρακτήρα, όπως επίσης αν συντρέχει κάποιος λόγος εξαίρεσης προστασίας. Για το λόγο αυτό το πι-στοποιητικό χορηγείται με ευθύνη του καταθέτη. Στοιχεία από τις χορηγήσεις των πιστοποιητικών καταχώ-ρισης δημοσιεύονται στο ΕΔΒΙ. 14. Το χρώμα (ή οι χρωματικοί συνδυασμοί) θεωρείται σημαντικό στοιχείο της ταυτότητας του σχεδίου ή υποδείγματος; Απαιτείται πολλαπλή κατάθεση για την προστασία του ίδιου αντικειμένου όταν έχει διαφορετικά χρώματα (ή χρωματικούς συνδυασμούς) ή αρκεί η αναφορά χρωμάτων στην περιγραφή; Το χρώμα σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 1α του Π.Δ. 259/1997 αποτελεί μέρος του ιδιαίτερου χαρακτηριστικού του σχεδίου ή υποδείγματος. Διαφορετικοί 8

11 χρωματικοί συνδυασμοί ή χρώμα οδηγούν σε πολλαπλή κατάθεση. Η αναφορά ή όχι των χρωμάτων στη περιγραφή είναι ευθύνη του καταθέτη. 15. Οι διαστάσεις (ή ο συνδυασμός διαστάσεων) θεωρούνται σημαντικό στοιχείο της ταυτότητας του σχεδίου ή υποδείγματος; Απαιτείται πολλαπλή κατάθεση για την προστασία του ίδιου αντικειμένου όταν έχει διαφορετικές διαστάσεις (ή συνδυασμούς διαστάσεων); Οι διαφορετικές διαστάσεις του ιδίου σχεδίου για την ίδια ταξινόμηση του Διακανονισμού του Λοκάρνο πρέπει να αναφερθούν στην περιγραφή. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην περίπτωση που οι διαφορετικές διαστάσεις συνδυάζονται με διαφορετική ταξινόμηση οπότε απαιτείται ξεχωριστή κατάθεση. 16. Για ένα σχέδιο ή υπόδειγμα που έχει διάφορες εφαρμογές που αντιστοιχούν σε διάφορες ταξινομήσεις με το Διακανονισμό του Λοκάρνο θα πρέπει να γίνει μία ή περισσότερες αιτήσεις ; Όποια σχέδια ή υποδείγματα έχουν πολλαπλές εφαρμογές που αντιστοιχούν σε διαφορετικές ταξινομήσεις απαιτούν για την αποτελεσματική προστασία τους διαφορετικές καταθέσεις. 17. Μπορεί να ζητηθεί προστασία για περισσότερα του ενός σχέδια ή υποδείγματα; Στην ίδια αίτηση μπορούν να περιληφθούν περισσότερα του ενός σχέδια ή υποδείγματα υπό την προϋπόθεση ότι τα προϊόντα στα οποία πρόκειται να ενσωματωθούν ή επί των οποίων πρόκειται να εφαρμοσθούν ανήκουν όλα στην ίδια υποκατηγορία ή στο ίδιο σύνολο ή στην ίδια σύνθεση στοιχείων (πολλαπλή αίτηση). Ο αριθμός των σχεδίων ή υποδειγμάτων που μπορεί να περιλαμβάνει μια πολλαπλή αίτηση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πενήντα. 18. Υπάρχει χρηματική επιβάρυνση για την απόκτηση του σχετικού τίτλου προστασίας; Η προστασία των (βιομηχανικών) σχεδίων ή υποδειγμάτων παρέχεται έναντι συγκεκριμένων τελών. Για την κατάθεση της αίτησης καταχώρισης σχεδίου ή υποδείγματος απαιτείται: η καταβολή τέλους κατάθεσης και καταχώρισης (*) βλ. παράρτημα Ι η καταβολή πρόσθετου τέλους καταχώρισης, για κάθε σχέδιο ή υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στην αίτηση πέραν του πρώτου Εντός τετραμήνου από την ημερομηνία κατάθεσης απαιτείται: η καταβολή τέλους δημοσίευσης ή τέλους αναβολής δημοσίευσης, αν ο καταθέτης έχει υποβάλει αίτημα αναβολής της δημοσίευσης η καταβολή πρόσθετου τέλους δημοσίευσης ή πρόσθετου τέλους αναβολής δημοσίευσης για κάθε σχέδιο ή υπόδειγμα που περιλαμβάνει η αίτηση πέραν του πρώτου. Σε περίπτωση που υπάρχει αίτημα αναβολής της δημοσίευσης, ο καταθέτης υποχρεούται πριν τη λήξη της περιόδου αναβολής, να καταβάλει το τέλος δημοσίευσης και το τυχόν πρόσθετο τέλος δημοσίευσης, για κάθε σχέδιο ή υπόδειγμα που περιλαμβάνει η αίτη-ση πέραν του πρώτου. 19. Αν έχει προηγηθεί κατάθεση του σχεδίου ή υποδείγματος στο εξωτερικό, μπορεί ο δικαιούχος να επικαλεστεί στην Ελλάδα την ημερομηνία της προηγούμενης κατάθεσης; Ο δικαιούχος αίτησης καταχώρισης σχεδίου ή υποδείγματος που έχει κατατεθεί σε μια χώρα-μέλος της Σύμβασης των Παρισίων(*) (Νόμος 213/1975, ΦΕΚ 258, Α ) έχει δικαίωμα προτεραιότητας έναντι τρίτων για το ίδιο σχέδιο ή υπόδειγμα, εφόσον προβεί σε κα-τάθεση στην Ελλάδα μέσα σε 6 μήνες από την αρχική ημερομηνία κατάθεσης στο εξωτερικό. Για την αναγνώ-ριση της προτεραιότητας απαιτείται: να έχει γίνει κανονική κατάθεση μιας αίτησης καταχώρισης σχεδίου ή υποδείγματος σε χώραμέλος της Σύμβασης των Παρισίων. Κανονική θεωρείται η κατάθεση μιας αίτησης στην οποία δόθηκε ημερομηνία κατάθεσης σύμφωνα με το δίκαιο της χώρας κατάθεσης να δηλωθεί στην αίτηση καταχώρισης σχεδίου ή υποδείγματος στον ΟΒΙ, η χώρα, ο αριθμός και η ημερομηνία της πρώτης κατάθεσης να προσκομιστεί στον ΟΒΙ το πιστοποιητικό προτεραιότητας και η βεβαιωμένη μετάφρασή του στα 9

12 ελληνικά μέσα σε 10 μήνες από την ημερομηνία προτεραιότητας καθώς και η τυχόν σύμβαση εκχώρησης του δικαιώματος προτεραιότητας. Σε περίπτωση επίκλησης στην αίτηση περισσότερων ημερομηνιών προτεραιότητας, ως χρόνος προτεραιότητας θεωρείται η ημερομηνία της πρώτης αλλοδαπής κατάθεσης. 20. Μπορεί να γίνει επίκληση στην αίτηση καταχώρισης σχεδίου ή υποδείγματος της ημερομηνίας προηγούμενης κατάθεσης στον ΟΒΙ για τη διεκδίκηση προτεραιότητας ; Από προηγούμενη κανονική κατάθεση αίτησης Πιστοποιητικού Υποδείγματος Χρησιμότητας (ΠΥΧ) αναγνωρίζεται δικαίωμα προτεραιότητας, εφόσον ο δικαιούχος του ΠΥΧ καταθέσει αίτηση καταχώρισης σχεδίου ή υποδείγματος για το ίδιο αντικείμενο μέσα σε 6 μήνες από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης ΠΥΧ. Για την αναγνώριση της προτεραιότητας απαιτείται: να δηλωθεί στην αίτηση καταχώρισης σχεδίου ή υποδείγματος στον ΟΒΙ, η χώρα, ο αριθμός και η ημερομηνία της κατάθεσης αίτησης ΠΥΧ να προσκομιστεί στον ΟΒΙ το πιστοποιητικό προτεραιότητας μέσα σε 10 μήνες από την ημερομηνία προτεραιότητας καθώς και η τυχόν σύμβαση εκχώρησης του δικαιώματος προτεραιότητας. 21. Πώς ζητείται η αναβολή της δημοσίευσης μιας αίτησης ; Σε περίπτωση που ο δικαιούχος της αίτησης επιθυμεί να μην δημοσιευτεί το σχέδιο ή υπόδειγμά του μετά την πάροδο 4 μηνών από την ημερομηνία κατάθεσης, υποχρεούται να το δηλώσει κατά την κατάθεση της αίτησής του. Στην αίτηση οφείλει να δηλώσει το διάστημα της αναβολής το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί τους 12 μήνες από την κατάθεση. Για την αναβολή καταβάλλεται εντός 4 μηνών από την ημερομηνία κατάθεσης τέλος αναβολής δημοσίευσης και τυχόν πρόσθετο τέλος, εφόσον η αίτηση περιέχει περισσότερα σχέδια ή υποδείγματα. 22. Ποιά η διάρκεια ισχύος ενός καταχωρημένου σχεδίου ή υποδείγματος; Ένα σχέδιο ή υπόδειγμα προστατεύεται για περίοδο πέντε ετών από την ημερομηνία καταχώρισής του. Ως ημερομηνία καταχώρισης θεωρείται η ημερομηνία κανονικής κατάθεσης μιας αίτησης, από την οποία αρ-χίζει και η προστασία. Η προστασία μπορεί να ανανεωθεί για πέντε έτη μετά από αίτηση του δικαιούχου ή του πληρεξουσίου δικηγόρου του στον ΟΒΙ και εφόσον καταβληθεί το σχετικό τέλος ανανέωσης. Ο δικαιούχος μπορεί μέχρι 4 φορές συνολικά να ζητήσει να ανανεωθεί η διάρκεια, αφού ο νόμος θεσπίζει ανώτατο όριο στη διάρκεια ισχύος ενός σχεδίου ή υποδείγματος τα 25 έτη από την ημερομηνία κανονικής κατάθεσης της αίτησης. Η καταβολή του τέλους ανανέωσης πρέπει να πραγματοποιηθεί μέσα στο εξάμηνο που προηγείται της τελευταίας ημέρας του μήνα κατά τον οποίο λήγει η προστασία (π.χ. αν η κατάθεση έγινε στις , τα τέλη της δεύτερης πενταετίας καταβάλλονται από μέχρι τις ). Στο δικαιούχο παρέχεται επιπλέον προθεσμία 6 μηνών εντός της οποίας μπορεί να καταβληθεί το σχετικό τέλος ανανέωσης προσαυξημένο κατά 50%. Σε περίπτωση που δεν καταβληθεί το τέλος ανανέωσης στις παραπάνω προθεσμίες, κάθε δικαίωμα στο σχέδιο ή υπόδειγμα παύει να ισχύει. 23. Πότε παύει η προστασία; Η προστασία που παρέχει ένα καταχωρημένο σχέδιο ή υπόδειγμα λήγει στις εξής δύο περιπτώσεις: με την πάροδο της διάρκειας προστασίας, δηλαδή εάν παρέλθουν πέντε έτη από την ημερομηνία κατάθεσης, εκτός εάν ο δικαιούχος ζητήσει να ανανεωθεί η προστασία για άλλη μια πενταετία και με ανώτατο όριο τα 25 έτη από την ημερομηνία κατάθεσης κατόπιν παραίτησης του δικαιούχου Οι λόγοι αυτοί οδηγούν σε απώλεια κάθε δικαιώματος για το μέλλον. Η λήξη της προστασίας δημοσιεύεται στο ΕΔΒΙ (ΤΕΥΧΟΣ Β ). 24. Πώς μπορούν τρίτοι να πληροφορηθούν την καταχώριση ενός σχεδίου ή υποδείγματος ; Από την ημερομηνία δημοσίευσης μιας αίτησης οι τρίτοι μπορούν να έχουν πρόσβαση σε στοιχεία του φακέλου της αίτησης και να ζητούν αντίγραφα. Σε περίπτωση αναβολής της δημοσίευσης, η πρόσβαση στο 10

13 φάκελο πριν τη λήξη της περιόδου αναβολής είναι δυνατή μόνο κατόπιν δικαστικής απόφασης και μόνο στα πρόσωπα εκείνα που συμμετέχουν σε δίκη σχετικά με την ισχύ, την παραβίαση ή τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από το σχέδιο ή υπόδειγμα. 25. Τι θα συμβεί αν κάποιος τρίτος αντιγράψει και εκμεταλλευτεί καταχωρημένο σχέδιο ή υπόδειγμα; Ο δικαιούχος του σχεδίου ή υποδείγματος μπορεί να προσφύγει ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου και να ζητήσει την άρση της προσβολής και την παράλειψή της στο μέλλον. Σε περίπτωση ζημίας μπορεί να διεκδικήσει την αποκατάστασή της ή την απόδοση της ωφέλειας που απέκτησε κάθε τρίτος από την αθέμιτη χρήση του σχεδίου ή υποδείγματος ή την καταβολή ποσού ανάλογου προς το τίμημα άδειας εκμετάλλευσης. Μπορεί ακόμη να ζητήσει την καταστροφή προϊόντων τρίτων ή την απόδοσή τους στον ίδιο. 26. Μπορεί να ακυρωθεί και για ποιούς λόγους η καταχώριση ενός σχεδίου ή υποδείγματος; Προβλέπονται τέσσερεις λόγοι για τους οποίους μπορεί να κηρυχθεί άκυρο ένα σχέδιο ή υπόδειγμα: όταν ο κάτοχος του καταχωρημένου σχεδίου ή υποδείγματος δεν είναι ο δημιουργός ή ο διάδοχος ή ο δικαιούχος του όταν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις προστασίας (π.χ. το σχέδιο ή υπόδειγμα δεν είναι νέο ή δεν έχει ατομικό χαρακτήρα) όταν τα χαρακτηριστικά της μορφής του προϊόντος ή της διασύνδεσής του δεν είναι επιδεκτικά προστασίας, επειδή υπαγορεύονται αποκλειστικά από μια τεχνική λειτουργία ή επειδή αποτελούν συνδετικά στοιχεία όταν η εκμετάλλευση ή η δημοσίευσή του αντίκειται στη δημόσια τάξη ή τα χρηστά ήθη. Η ακυρότητα αναγνωρίζεται κατόπιν τελεσίδικης δικαστικής απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου της δωσιδικίας του εναγομένου μετά από άσκηση αγωγής ακύρωσης από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον. Η διαδικασία του άρθρου 15 του Νόμου 1733/ 1987 εφαρμόζεται ανάλογα για την άσκηση της σχετικής αγωγής ακύρωσης. Η ακυρότητα ενεργεί αναδρομικά, δηλ. θεωρείται ότι ουδέποτε αποκτήθηκε κάποιο δικαίωμα στο σχέδιο ή υπόδειγμα, εκτός αν έχουν προηγηθεί τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις περί προσβολής ή συμβάσεις οι οποίες έχουν ήδη εκτελεστεί. Μνεία της δικαστικής απόφασης δημοσιεύεται στο ΕΔΒΙ (ΤΕΥΧΟΣ Β ). 27. Πώς μπορείτε να προστατεύσετε ένα σχέδιο ή υπόδειγμά σας στο εξωτερικό; Ο δικαιούχος σχεδίου ή υποδείγματος έχει τη δυ-νατότητα να καταθέσει διεθνή αίτηση είτε απευθείας στο Διεθνές Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας στη Γενεύη, είτε διαμέσου του ΟΒΙ, διεκδικώντας προστασία του σχεδίου ή υποδείγματός του σε όσα κράτη επιθυμεί από αυτά που έχουν υπογράψει το Διακανονισμό της Χάγης για τη διεθνή κατάθεση των βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων (*) (Νόμος 2417/96, ΦΕΚ 139, Α ). Η διάρκεια της διεθνούς προστασίας είναι ίδια με την αντίστοιχη εθνική. 28. Πού περιλαμβάνονται οι ρυθμίσεις για την προστασία των σχεδίων ή υποδειγμάτων; Το νομοθετικό πλαίσιο προστασίας ρυθμίζεται στο Νόμο 2417/1996 (ΦΕΚ 139, Α ) και στο Προεδρικό Διάταγμα 259/1997 (ΦΕΚ 185, Α ). 29. Πού πρέπει να απευθύνεστε για την καταχώριση του σχεδίου ή υποδείγματός σας; Αποκλειστικά αρμόδιος για την κατάθεση της αίτησης καταχώρισης σχεδίου ή υποδείγματος στην Ελλάδα είναι ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ, Παντανάσσης 5, Παράδεισος Αμαρουσίου, τηλ.: , ). (*) βλ. παράρτημα Ι 11

14 12

15 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ Ή ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Απλή κατάθεση ΣΧΕΔΙΟ ΦΥΛΛΩΝ (μεμβρανών) από φυσικά και τεχνικά υλικά και, ειδικότερα, φύλλων για καλύμματα, όπως αυτοκόλλητες πλαστικές μεμβράνες, μεμβράνες συσκευασίας και ρολό χαρτιού. 13

16 Πολλαπλή κατάθεση ΕΠΙΠΛΑ Βιομηχανικά σχέδια: Αριθ. 1,2,3 :καρέκλες Αριθ. 4 : στρογγυλό τραπέζι Αριθ. 5 : τετράγωνο τραπέζι χωρίς επέκταση Αριθ. 6 : τετράγωνο τραπέζι με επέκταση Αριθ. 7 : παραλληλόγραμμο τραπέζι χωρίς επέκταση Αριθ. 8:παραλληλόγραμμο τραπέζι χωρίς επέκταση

17

18 Πολλαπλή κατάθεση ΡΟΛΟΪ ΜΠΡΑΣΕΛΕ Βιομηχανικό σχέδιο, αριθ. 1 : Ρολόι-μπρασελέ με στρογγυλό καντράν και μεταλλικό μπρασελέ αποτελούμενο από τρείς σειρές μακρόστενων συνδετικών κρίκων, οι οποίοι έχουν κυρτό περίγραμμα και αλληλοσυνδέονται με μικρούς επίπεδους συνδετήρες. Βιομηχανικό σχέδιο, αριθ. 2 : Ρολόι-μπρασελέ με στρογγυλό καντράν και μεταλλικό μπρασελέ αποτελούμενο από δύο σειρές μακρόστενων συνδετικών κρίκων, οι οποίοι έχουν κυρτό περίγραμμα και αλληλοσυνδέονται με μικρούς επίπεδους συνδετήρες. Βιομηχανικό σχέδιο, αριθ. 3 : Ρολόι-μπρασελέ με στρογγυλό καντράν και μεταλλικό μπρασελέ αποτελούμενο από μια σειρά μακρόστενων συνδετικών κρίκων, οι οποίοι έχουν κυρτό περίγραμμα και αλληλοσυνδέονται με μικρούς επίπεδους συνδετήρες

19 Πολλαπλή κατάθεση ΜΠΟΥΚΑΛΙΑ 17

20 Πολλαπλή κατάθεση ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΙΘΑΡΕΣ, ΜΕ ΣΥΜΠΑΓΕΣ ΣΩΜΑ 18

21 19

22 Απλή κατάθεση ΖΑΝΤΑ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ

23 Πολλαπλή κατάθεση ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟ ΟΧΗΜΑ, ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

24

25

26

27

28

29

30

31

32 5.3 30

33 Πολλαπλή κατάθεση ΜΟΝΟΣ ΜΟΧΛΟΣ ΜΕΙΞΗΣ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΝΕΡΟΧΥΤΗ, ΜΟΝΟΣ ΜΟΧΛΟΣ ΜΕΙΞΗΣ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΝΤΟΥΣ & ΜΠΑΝΙΟ, ΜΟΝΟΣ ΜΟΧΛΟΣ ΜΕΙΞΗΣ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΝΤΟΥΣ, ΜΟΧΛΟΣ ΓΙΑ ΒΡΥΣΕΣ ΣΠΙΤΙΟΥ

34

35

36

37

38

39

40

41

42 40

43 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ Α Άγια Λουκία Άγιος Βικέντιος & Γρεναδίνες Άγιος Θωμάς & Πρινσίπε Άγιος Μαρίνος Άγιος Χριστόφορος & Νέβις Αζερμπαϊτζάν Αίγυπτος Αϊτή Ακτή Ελεφαντοστού Αλβανία Ανδόρα Αλγερία Ανγκόλα Αντίγκουα & Μπαρμπούντα Αργεντινή Αρμενία Αυστραλία Αυστρία Β Βατικανό Βέλγιο Βενεζουέλα Βιετνάμ Βοσνία & Ερζεγοβίνη Βουλγαρία Βραζιλία Γ Γαλλία Γερμανία Γεωργία Γκάμπια Γκαμπόν Γκάνα Γρανάδα Γουατεμάλα Γουϊάνα Γουινέα Γουϊνέα Μπισάου Δ Δανία Δημοκρατία του Κονγκό Δημοκρατία της Κορέας (Νότια Κορέα) Δημοκρατία της Μολδαβίας Δομινικανή Δημοκρατία Δομίνικος Ε Εκουαδόρ Ελ Σαλβαδόρ Ελβετία Ελλάδα Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα Εσθονία Ζ Ζάμπια Ζιμπάμπουε Η Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Ηνωμένο Βασίλειο Ι Ιαπωνία Ινδία Ινδονησία Ιορδανία Ιράκ Ιράν Ιρλανδία Ισημερινή Γουϊνέα Ισλανδία Ισπανία Ισραήλ Ιταλία Κ Καζακστάν Καμερούν Καμπότζη Καναδάς Κατάρ Κεντρική Αφρικανική Δημοκρατία Κένυα Κίνα Κιρτζιστάν Κολομβία Κομόρες Κονγκό Κόστα Ρίκα Κούβα Κροατία Κύπρος Λ Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας (Βόρεια Κορέα) Λάος Λεσότο Λετονία Λίβανος Λιβερία Λιβύη Λιθουανία Λιχτενστάιν Λουξεμβούργο Μ Μαδαγασκάρη 41

44 Μαλαισία Μαλάουι Μαλί Μάλτα Μαρόκο Μαυρίκιος Μαυριτανία Μεξικό Μαυροβούνιο Μογγολία Μονακό Μοζαμβίκη Μπαγκλαντές Μπαρμπάντος Μπαχάμες Μπαχρέιν Μπελαρούς Μπελίζ Μπενίν Μποτσουάνα Μπουρκίνα Φάσο Μπουρούντι Μπουτάν Μπρουνέι Νταρουσαλάμ Ν Ναμίμπια Νέα Ζηλανδία Νεπάλ Νίγηρας Νιγηρία Νικαράγουα Νορβηγία Νότια Αφρική Ο Ολλανδία Ομμάν Ονδούρα Ουγγαρία Ουγκάντα Ουζμπεκιστάν Ουκρανία Ουρουγουάη Π Πακιστάν Παναμάς Παπούα Νέα Γουϊνέα Παραγουάη Περού Πολωνία Πορτογαλία Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας Ρ Ρουάντα Ρουμανία Ρωσία Σ Σαμόα Σαουδική Αραβία Σενεγάλη Σερβία & Μαυροβούνιο Σεϋχέλλες Σιγκαπούρη Σιέρρα Λεόνε Σλοβακία Σλοβενία Σουαζιλάνδη Σουδάν Σουδία Σουρινάμ Σρι Λάνκα Συρία Τ Τανζανία Τατζικιστάν Ταϋλάνδη Τζαμάικα Τζιμπουτί Τόγκο Τόνγκα Τουρκία Τουρκμενιστάν Τρινιντάντ Τομπάγκο Τσαδ Τσεχία Τυνησία Υ Υεμένη Φ Φιλιππίνες Φινλανδία Χ Χιλή (Σύνολο : 175 χώρες) ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΩΡΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΥΡΩΣΕΙ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΧΑΓΗΣ (ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ 1960) Αλβανία Ακτή Ελεφαντοστού Βέλγιο Βουλγαρία Γαλλία Γερμανία Γκαμπόν Γεωργία Δημοκρατία της Μολδαβίας Ελβετία Ελλάδα Ιταλία Κιρτζιστάν Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας (Βόρεια Κορέα) Κροατία Λιχτενστάιν Λουξεμβούργο Μαρόκο Μογγολία Μονακό Μπενίν Μπελίζ Νίγηρας Νορβηγία Ολλανδία Ουγγαρία Ουκρανία Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας Ρουμανία Σενεγάλη Σερβία και Μαυροβούνιο Σλοβενία Σουρινάμ (Σύνολο : 34 χώρες) 42

45 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Διακανονισμός του Λοκάρνο (8 Οκτωβρίου 1968) ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΜΕ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 1. Τα προϊόντα είναι ταξινομημένα με αλφαβητική σειρά ή κατά κατηγορία. 2. Ο αλφαβητικός κατάλογος περιλαμβάνει δύο ομάδες των τεσσάρων στηλών ανά σελίδα : Η πρώτη στήλη περιλαμβάνει τους αριθμούς των κατηγοριών και των υποκατηγοριών των ταξινομημένων προϊόντων, η δεύτερη τους αύξοντες αριθμούς των προϊόντων της γαλλικής έκδοσης της "Ταξινόμησης του Λοκάρνο", η τρίτη τους τίτλους των ταξινομημένων προϊόντων, στα γαλλικά και η τέταρτη τους αύξοντες αριθμούς των προϊόντων της αγγλικής έκδοσης της ίδιας Ταξινόμησης. 3. Ο κατάλογος κατά κατηγορία περιλαμβάνει δύο ομάδες των τριών στηλών ανά σελίδα, με αναφορά στους τίτλους των κατηγοριών και των υποκατηγοριών: Η πρώτη στήλη περιλαμβάνει τους αύξοντες αριθμούς των προϊόντων της γαλλικής έκδοσης της "Ταξινόμησης του Λοκάρνο", η δεύτερη τους τίτλους των ταξινομημένων προϊόντων, στα γαλλικά και η τρίτη τους αύξοντες αριθμούς των προϊόντων της αγγλικής έκδοσης της ίδιας Ταξινόμησης. 4. Κατά την εξέταση του αλφαβητικού καταλόγου πρέπει να ληφθούν υπόψη τα παρακάτω: α) Οι παρενθετικοί όροι παραπέμπουν σε: _ Προϊόντα που εμφανίζονται και σε άλλο σημείο του αλφαβητικού καταλόγου. Στην παραπομπή, η παύλα (-) αντικαθιστά τις λέξεις της προηγούμενης παρένθεσης. _ Προϊόντα που, αν και καλύπτονται από τους αναφερόμενος όρους, δεν περιέχονται στον αλφαβητικό κατάλογο, διότι οι πρώτοι όροι των προϊόντων αυτών είναι όροι γενικοί (π.χ. συσκευή, εξοπλισμός ή μηχανή). β) Οι όροι που εμφανίζονται σε αγκύλες ([]) είναι επεξηγήσεις των σχετικών προϊόντων. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1) Οι τίτλοι των κατηγοριών και των υποκατηγοριών παραπέμπουν στον τομέα στον οποίο τα προϊό-ντα ανήκουν. Ο αλφαβητικός κατάλογος βοηθά το χρήστη στη σωστή ταξινόμηση, κυρίως όταν τα προς ταξινόμηση προϊόντα περιέχονται σε περισσότερα του ενός τίτλους. 2) Επειδή οι επεξηγηματικές σημειώσεις των κατηγοριών ταξινόμησης δεν επαναλαμβάνονται στις υποκατηγορίες των ίδιων προϊόντων, η ταυτόχρονη εξέταση των κατηγοριών και των υποκατηγοριών κρίνεται απαραίτητη. 3) Τα προϊόντα ταξινομούνται πρώτα σύμφωνα με τον προορισμό τους και ύστερα, εάν είναι δυνατόν, σύμφωνα με το αντικείμενο που αντιπροσωπεύουν. 4) Τα συστατικά των διαφόρων προϊόντων ταξινομούνται στις ίδιες κατηγορίες και υποκατηγορίες με το προϊόν το οποίο συνθέτουν, εφόσον βέβαια, δεν προβλέπεται ρητά ειδική ταξινόμηση γι αυτά. 5) Τα προϊόντα πολλαπλών χρήσεων που προκύπτουν από συνδυασμό είναι, με εξαίρεση τα έπιπλα, ταξινομημένα σε όλες τις κατηγορίες και υποκατηγορίες που αντιστοιχούν σε κάθε μια από τις προβλεπόμενες χρήσεις τους. 43

46 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 01 είδη διατροφής ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 02 είδη ένδυσης, υπόδησης και ψιλικά ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 03 είδη ταξιδιού, θήκες, ομπρέλες θαλάσσης και προσωπικά αντικείμενα που δεν περιλαμβάνονται σε άλλες κατηγορίες ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 04 είδη βουρτσίσματος ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 05 είδη υφαντουργίας, φύλλα από φυσική ή τεχνητή ύλη ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 06 είδη επίπλωσης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 07 οικιακά είδη που δεν περιλαμβάνονται σε άλλες κατηγορίες ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 08 εργαλεία και είδη κιγκαλερίας ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 09 συσκευασίες και περιέκτες για την μεταφορά και το χειρισμό εμπορευμάτων ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 10 είδη ωρολογοποιίας ή άλλα όργανα μέτρησης, ελέγχου ή σήμανσης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 11 είδη καλλωπισμού και διακόσμησης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 12 μεταφορικά μέσα και μέσα ανύψωσης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 13 συσκευές παραγωγής, παροχής ή μετασχηματισμού της ηλεκτρικής ενέργειας ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 14 συσκευές εγγραφής, τηλεπικοινωνίας ή ανάκτησης πληροφοριών ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 15 μηχανές που δεν περιλαμβάνονται σε άλλες κατηγορίες ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 16 φωτογραφικά, κινηματογραφικά και οπτικά είδη ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 17 όργανα μουσικής ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 18 τυπογραφικές μηχανές και μηχανές γραφείου ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 19 είδη γραφείου, καλλιτεχνικά και σχολικά είδη ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 20 εξοπλισμός πώλησης ή διαφήμισης, πινακίδες ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 21 αθλοπαιδιές, παιγνίδια, σκηνές κάμπινγκ και αθλητικά είδη ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 22 όπλα, είδη πυροτεχνικής, κυνηγιού, ψαρέματος και καταπολέμησης των βλαβερών ζώων ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 23 εγκαταστάσεις παροχής υγρών, υγιεινής, θέρμανσης, εξαερισμού και κλιματισμού, στερεά καύσιμα ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 24 ιατρικοί και εργαστηριακοί εξοπλισμοί ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 25 κατασκευές και στοιχεία κατασκευών ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 26 συσκευές φωτισμού ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 27 καπνός και είδη καπνίσματος ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 28 φαρμακευτικά προϊόντα, καλλυντικά, είδη και εξοπλισμοί καλλωπισμού ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 29 μηχανισμοί και εξοπλισμοί καταπολέμησης της φωτιάς, πρόληψης ατυχημάτων και διάσωσης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 30 εξοπλισμοί φροντίδας και συντήρησης των ζώων ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 31 μηχανές και συσκευές παρασκευής εδεσμάτων και ποτών που δεν περιλαμβάνονται σε άλλες κατηγορίες ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 99 διάφορα 44

47 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 01.. Είδη διατροφής α) περιλαμβάνονται τα προϊόντα διατροφής για ανθρώπους και ζώα, καθώς και τα διαιτητικά προϊόντα β) δεν περιλαμβάνονται συσκευασίες (κατηγ. 09) Προϊόντα αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής, σοκολάτες, μπισκότα, ζαχαρωτά, παγωτά, καθώς και προϊόντα με βάση τα δημητριακά Φρούτα και λαχανικά Τυριά, βούτυρο, υποκατάστατα βουτύρου και άλλα γαλακτοκομικά προϊόντα Σφάγεια, αλλαντικά και ψάρια [κενή] Ζωοτροφές Διάφορα ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 02 Είδη ένδυσης, υπόδησης και ψιλικά α) δεν περιλαμβάνονται τα ρούχα για κούκλες (κατηγ ) ή ζώα (κατηγ ) και ειδικοί εξοπλισμοί πυρόσβεσης, πρόληψης ατυχημάτων ή διάσωσης (κατηγ. 29) Εσώρουχα, λευκά είδη, κορσέδες, στηθόδεσμοι, περιβολές νυκτός (νυχτικές, πιτζάμες) α) περιλαμβάνονται οι ορθοπεδικοί κορσέδες και τα εσώρουχα β) δεν περιλαμβάνονται τα οικιακά λευκά είδη (κατηγ ) Ενδύματα Σημείωση : α) περιλαμβάνονται όλα τα είδη ένδυσης, όπως οι γούνες, τα ενδύματα μπάνιου ή άθλησης, καθώς και τα ορθοπεδικά ενδύματα, με επιφύλαξη των εξαιρέσεων της υποκατηγορίας β) β) δεν περιλαμβάνονται τα εσώρουχα (κατηγ ) και τα είδη ένδυσης των κατηγοριών 02-03, 02-04, ή Καπέλα Σημείωση : α) περιλαμβάνονται παντός είδους ανδρικά, γυναικεία και παιδικά καλύμματα κεφαλιού Υποδήματα και κάλτσες Σημείωση : α) περιλαμβάνονται ειδικά αθλητικά παπούτσια (παπούτσια για ποδόσφαιρο, σκι ή χόκεϊ επί πάγου, ορθοπεδικές κάλτσες και ορθοπεδικά παπούτσια), καλσόν, γκέτες, καθώς και άλλα είδη ένδυσης για τα πόδια Γραβάτες, εσάρπες, φουλάρια και μαντίλια περιλαμβάνονται όλα τα "λεπτά" εξαρτήματα ενδυμάτων Γάντια περιλαμβάνονται τα χειρουργικά γάντια, τα γάντια οικιακής χρήσης από καουτσούκ ή πλαστικό, καθώς και τα γάντια για διάφορα επαγγέλματα και αθλήματα Ψιλικά και εξαρτήματα ενδυμάτων α) περιλαμβάνονται τα κουμπιά, οι αγκράφες ρούχων, καπέλων ή παπουτσιών, τα κορδόνια, οι καρφίτσες, τα εξαρτήματα ρούχων (ζώνες, ζαρτιέρες, τιράντες) καθώς και ο εξοπλισμός για ράψιμο, πλέξιμο ή κέντημα β) δεν περιλαμβάνονται τα νήματα και οι κλωστές (κατηγ ), τα είδη πασμαντερί (κατηγ ), οι ραπτομηχανές, οι μηχανές πλεξίματος και κεντήματος (κατηγ ), καθώς και τα κυτία με σύνεργα ραψίματος (κατηγ ) Διάφορα ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 03 Είδη ταξιδιού, θήκες, ομπρέλες θαλάσσης και προσωπικά αντικείμενα που δεν περιλαμβάνονται σε άλλες κατηγορίες Μπαούλα, βαλίτσες, χαρτοφύλακες, τσάντες χειρός, κλειδοθήκες, θήκες ειδικά προσαρμοσμένες στο περιεχόμενό τους, πορτοφόλια και ανάλογα είδη 45

48 δεν περιλαμβάνονται τα αντικείμενα που χρησιμεύουν για τη μεταφορά εμπορευμάτων (κατηγ. 09) και οι θήκες πούρων ή τσιγάρων (κατηγ ) [κενή] Ομπρέλες βροχής ή θαλάσσης, ομπρελίνες και μπαστούνια περιπάτου Βεντάλιες Διάφορα ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 04 Είδη βουρτσίσματος Βούρτσες και σκούπες δεν περιλαμβάνονται οι βούρτσες ρούχων (κατηγ ) Βούρτσες τουαλέτας, ενδυμάτων και υποδημάτων σαν "βούρτσες τουαλέτας" νοούνται οι βούρτσες για την περιποίηση του σώματος (π.χ. βούρτσες μαλλιών, νυχιών ή δοντιών) Βούρτσες μηχανών σαν "βούρτσες μηχανών" νοούνται οι βούρτσες που είναι ενσωματωμένες σε μηχανές ή ειδικά οχήματα Βούρτσες κουζίνας και πινέλα βαψίματος Διάφορα ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 05 Είδη υφαντουργίας, φύλλα από φυσική ή τεχνητή ύλη α) περιλαμβάνονται όλα τα υφαντουργικά είδη ή ανάλογα άραφτα είδη που διατίθενται στην αγορά με το μέτρο β) δεν περιλαμβάνονται τα ραμμένα είδη (κατηγ. 02. ή 06) Κλωστές α) περιλαμβάνονται οι κλωστές και τα νήματα β) δεν περιλαμβάνονται τα σχοινιά, τα συρματόσχοινα και οι σπάγγοι (κατηγ ) Δαντέλες Κεντήματα Κορδέλες, σειρήτια και άλλα είδη πασμαντερί Λεπτά και χοντρά υφάσματα περιλαμβάνονται τα υφαντά, τα πλεκτά ή τα κατασκευασμένα με άλλον τρόπο υφάσματα, οι μουσαμάδες, οι τσόχες και τα χοντρά αδιάβροχα μάλλινα υφάσματα (λοντέν) Φύλλα από φυσική ή τεχνητή ύλη α) περιλαμβάνονται με επιφύλαξη των εξαιρέσεων της υποκατηγορίας β), τα φύλλα με χαρακτηριστική διακόσμηση και υφή, όπως είναι τα φύλλα επένδυσης (χαρτί ταπετσαρίας, λινόλεουμ, πλαστικά αυτοκόλλητα φύλλα, φύλλα συσκευασίας, χαρτί ρολό) β) δεν περιλαμβάνονται το χαρτί γραφής σε ρολό ή όχι (κατηγ ), καθώς και τα φύλλα που χρησιμοποιούνται σαν στοιχεία κατασκευής για επενδύσεις τοίχων (κατηγ ) Διάφορα ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 06 Είδη επίπλωσης α) τα σύνθετα έπιπλα που αποτελούνται από στοιχεία διαφόρων υποκατηγοριών ταξινομούνται στην κατηγορία β) οι συνθέσεις των επίπλων που θεωρούνται σαν ένα και μόνο μοντέλο ταξινομούνται στην κατηγορία γ) δεν περιλαμβάνονται τα άραφτα είδη υφαντουργίας (κατηγ. 05) Καθίσματα α) περιλαμβάνονται όλα τα είδη καθισμάτων, ακόμα και τα καθίσματα ανάπαυσης (καναπέδες, ντιβάνια, 46

49 ξαπλώστρες σάουνας) β) περιλαμβάνονται τα καθίσματα αυτοκινήτων Κρεβάτια α) περιλαμβάνονται οι βάσεις στήριξης των στρωμάτων (σομιέδες) β) δεν περιλαμβάνονται τα καθίσματα ανάπαυσης όπως καναπέδες, ντιβάνια, ξαπλώστρες σάουνας (κατηγ. 6-01) Τραπέζια και παρόμοια έπιπλα Αποθηκευτικά έπιπλα περιλαμβάνονται οι ντουλάπες, τα έπιπλα με συρτάρια ή χωρίσματα και τα ράφια Σύνθετα έπιπλα Άλλα έπιπλα και στοιχεία επίπλων Καθρέφτες και κορνίζες δεν περιλαμβάνονται οι καθρέφτες άλλων κατηγοριών (βλ. αλφαβητικό κατάλογο) Κρεμάστρες ενδυμάτων Στρώματα και μαξιλάρια Κουρτίνες και στόρια Μικρού και μεγάλου μεγέθους τάπητες Ταπετσαρίες Κουβέρτες, καλύμματα και οικιακά λευκά είδη περιλαμβάνονται τα καλύμματα επίπλων, τα κλινοσκεπάσματα και τα τραπεζομάντιλα Διάφορα ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 07 Οικιακά είδη που δεν περιλαμβάνονται σε άλλες κατηγορίες α) περιλαμβάνονται ο χειροκίνητος οικιακός εξοπλισμός και οι χειροκίνητες οικιακές συσκευές, ακόμα και αν λειτουργούν με κινητήρα β) δεν περιλαμβάνονται οι μηχανές και οι συσκευές που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή εδεσμάτων και ποτών (κατηγ. 31) Πορσελάνες, πιατικά και γυαλικά α) περιλαμβάνονται κάθε ύλης πιατικά, κυρίως χαρτονένια ή χάρτινα β) δεν περιλαμβάνονται ο εξοπλισμός και τα σκεύη μαγειρικής της κατηγορίας (π.χ. γυάλινες και κεραμικές κατσαρόλες), τα βάζα και τα ανθοδοχεία, καθώς και τα πορσελάνινα και γυάλινα διακοσμητικά είδη (κατηγ ) Συσκευές, σκεύη και εξοπλισμός μαγειρικής Μαχαιροπίρουνα Χειροκίνητες συσκευές και εξοπλισμός για την παρασκευή εδεσμάτων και ποτών δεν περιλαμβάνονται οι συσκευές και ο εξοπλισμός των κατηγοριών και Σίδερα σιδερώματος, εξοπλισμός πλυσίματος, καθαρισμού και στεγνώματος δεν περιλαμβάνονται οι οικιακές ηλεκτρικές συσκευές πλυσίματος, καθαρισμού και στεγνώματος (κατηγ ) Άλλα επιτραπέζια σκεύη Άλλα δοχεία οικιακής χρήσης Εξαρτήματα τζακιού Διάφορα ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 08 Εργαλεία και είδη κιγκαλερίας Σημείωση : α) περιλαμβάνονται τα χειροκίνητα εργαλεία, ακόμα κι αν η μηχανική δύναμη αντικαθίσταται με μυϊκή (π.χ. ηλεκτρικά τρυπάνια και μηχανικά πριόνια) β) δεν περιλαμβάνονται οι μηχανές ή οι εργαλειομηχανές (κατηγ. 15 ή 31) Εργαλεία και όργανα γεώτρησης, φρεζαρίσματος ή εκσκαφής 47

50 08-02 Σφυριά, ανάλογα εργαλεία και όργανα Εργαλεία και όργανα κοπής Σημείωση : α) περιλαμβάνονται τα εργαλεία και τα όργανα πριόνισης β) δεν περιλαμβάνονται τα χειρουργικά νυστέρια (κατηγ ), τα επιτραπέζια μαχαίρια (κατηγ ), καθώς και τα εργαλεία ή όργανα κοπής που χρησιμοποιούνται στη κουζίνα (κατηγ. 31) Κατσαβίδια, ανάλογα εργαλεία και όργανα Άλλα εργαλεία και όργανα περιλαμβάνονται τα εργαλεία και τα όργανα που δεν είναι ταξινομημένα ή που δεν μπορούν να ταξινομηθούν σε άλλες υποκατηγορίες ή κατηγορίες Χειρολαβές, κουμπιά, πόμολα και μεντεσέδες Συστήματα μανταλώματος ή φραγής Μέσα στερέωσης, στήριξης ή συναρμολόγησης που δεν περιλαμβάνονται σε άλλες κατηγορίες α) περιλαμβάνονται καρφιά, κοχλίες, μπουλόνια και περικόχλια β) δεν περιλαμβάνονται τα είδη στερέωσης ρούχων (κατηγ ) ή κοσμημάτων (κατηγ ) καθώς και τα είδη στερέωσης που χρησιμοποιούνται στα γραφεία (κατηγ ) Μεταλλικά εξαρτήματα για πόρτες, παράθυρα και έπιπλα Σχάρες για ποδήλατα και μοτοσυκλέτες Διάφορα περιλαμβάνονται τα μη ηλεκτρικά καλώδια ανεξαρτήτου υλικού κατασκευής ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 09 Συσκευασίες και περιέκτες για τη μεταφορά και το χειρισμό εμπορευμάτων Φιάλες, φιαλίδια, δοχεία, νταμιζάνες και περιέκτες με σύστημα πίεσης α) σαν "δοχεία" νοούνται οι περιέκτες συσκευασίας β) δεν περιλαμβάνονται τα σκεύη (πιατικά) της κατηγορίας και τα ανθοδοχεία (κατηγ ) Ντεπόζιτα, βαρέλια Κουτιά, κιβώτια, κουτιά κονσέρβας περιλαμβάνονται τα εμπορευματοκιβώτια (κοντέινερς) Τελάρα και καλάθια Τσάντες, σακούλες, σωληνάρια και κάψουλες α) περιλαμβάνονται οι πλαστικές τσάντες και σακούλες με ή χωρίς χειρολαβή ή μέσο φραγής β) σαν "κάψουλες" νοούνται οι κάψουλες-περιέκτες Σχοινιά και υλικά περίδεσης Μέσα φραγής και εξαρτήματα α) περιλαμβάνονται μόνο τα μέσα φραγής συσκευασιών β) σαν "εξαρτήματα" νοούνται κυρίως τα πώματα με δοσομετρικό ή ειδικό στόμιο σερβιρίσματος και οι αποσπώμενοι ψεκαστήρες (ατομιζέρ) Παλέτες και πλατφόρμες διακίνησης Σκουπιδοτενεκέδες, κάδοι απορριμμάτων και στηρίγματα αυτών Διάφορα ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 10 Είδη ωρολογοποιίας και άλλα όργανα μέτρησης, ελέγχου ή σήμανσης περιλαμβάνονται τα ηλεκτρικά όργανα Ρολόγια τοίχου και ξυπνητήρια Ρολόγια χειρός και ρολόγια μπρασελέ Άλλα όργανα χρονομέτρησης περιλαμβάνονται οι χρονομετρικές συσκευές, 48

51 όπως τα παρκόμετρα, οι χρονομετρητές κουζίνας και άλλες παρόμοιες συσκευές Άλλα όργανα, συσκευές και μηχανισμοί μέτρησης α) περιλαμβάνονται όργανα, συσκευές και μηχανισμοί μέτρησης θερμοκρασίας, πίεσης, βάρους, μήκους, όγκου και ηλεκτρικού ρεύματος β) δεν περιλαμβάνονται τα φωτόμετρα (κατηγ ) Όργανα, συσκευές και μηχανισμοί ελέγχου, ασφάλειας και δοκιμής Σημείωση : περιλαμβάνονται οι αντικλεπτικοί και αντιπυρικοί συναγερμοί, καθώς και διάφοροι τύποι ανιχνευτών Συσκευές και μηχανισμοί σηματοδότησης δεν περιλαμβάνονται οι μηχανισμοί σηματοδότησης ή φωτισμού των οχημάτων (κατηγ ) Κουτιά, καντράν, βελόνες και άλλα στοιχεία ή εξαρτήματα οργάνων μέτρησης, ελέγχου ή σηματοδότησης σαν "κουτιά" νοούνται οι θήκες- κελύφη των ρολογιών τοίχου και όλες οι θήκες που αποτελούν αναφαίρετο μέρος των οργάνων αυτών των οποίων προστατεύουν το μηχανισμό. Εξαιρούνται οι θήκες που είναι ειδικά προσαρμοσμένες στο περιεχόμενό τους (κατηγ ) ή τα κουτιά συσκευασίας (κατηγ ) Διάφορα ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 11 Είδη καλλωπισμού και διακόσμησης Κοσμήματα Σημείωση : α) περιλαμβάνονται τα ψεύτικα κοσμήματα (φο μπιζού) και τα κοσμήματα απομίμησης β) δεν περιλαμβάνονται τα ρολόγια (κατηγ ) Μικρά διακοσμητικά αντικείμενα (μπιμπελό), επιτραπέζια διακοσμητικά, διακοσμητικά τζακιού ή τοίχου, βάζα και ανθοδοχεία Σημείωση : περιλαμβάνονται τα γλυπτά, τα κινούμενα διακοσμητικά και τα αγάλματα Μετάλλια, διακριτικά σημεία και κονκάρδες Τεχνητά φυτά, άνθη και φρούτα Σημαίες, εορταστικός διάκοσμος α) περιλαμβάνονται οι γιρλάντες, οι σερπαντίνες και ο διάκοσμος των χριστουγεννιάτικων δένδρων β) δεν περιλαμβάνονται τα κεριά (κατηγ ) Διάφορα ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 12 Μεταφορικά μέσα και μέσα ανύψωσης Σημείωση : α) περιλαμβάνονται όλα τα οχήματα: ξηράς, θαλάσσης, αέρος, διαστήματος κ.ά. β) περιλαμβάνονται οι εξοπλισμοί, τα στοιχεία και εξαρτήματα συγκεκριμένων οχημάτων. Τα παραπάνω μπορούν να ταξινομηθούν μόνο στην κατηγορία του συγκεκριμένου οχήματος ή στην κατηγορία 12-16, αν είναι κοινά σε οχήματα διαφόρων υποκατηγοριών γ) δεν περιλαμβάνονται, κυρίως, οι εξοπλισμοί, τα στοιχεία και τα εξαρτήματα που μπορούν να ταξινομηθούν σε άλλη κατηγορία. Τα παραπάνω θα ταξινομηθούν στην ίδια κατηγορία με τα προϊόντα της ίδιας φύσεως και λειτουργίας. Έτσι, τα χαλιά των αυτοκινήτων θα ταξινομηθούν στους τάπητες της κατηγορίας 06-11, οι ηλεκτρικοί κινητήρες των οχημάτων στην κατηγορία 13-01, ενώ οι μη ηλεκτρικοί στην αντίστοιχη Το ίδιο ισχύει και για τα στοιχεία των κινητήρων αυτών. Οι προβολείς των αυτοκινήτων θα ταξινομηθούν στους φωτιστικούς μηχανισμούς της κατηγορίας δ) δεν περιλαμβάνονται τα οχήματα-μινιατούρες (κατηγ ) Οχήματα ελκόμενα από ζώα Χειράμαξες Μηχανές τρένου, τροχαίο υλικό σιδηροδρόμων και άλλα οχήματα κινούμενα επί σιδηροτροχιάς (αυτοκινητάμαξες) 49

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1ο. ΕΤΟΣ ΕΚΤΑΣΗ σε τετρ. χλμ. Α. Ε. Π. ΠΛΗΘΥ- ΣΜΟΣ ΚΡΑΤΗ ΗΠΕΙΡΟΣ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ ΠΥΚΝ ΙΔΡΥΣΗΣ. ΚΕΦΑΛΗ σε $ κατά.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1ο. ΕΤΟΣ ΕΚΤΑΣΗ σε τετρ. χλμ. Α. Ε. Π. ΠΛΗΘΥ- ΣΜΟΣ ΚΡΑΤΗ ΗΠΕΙΡΟΣ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ ΠΥΚΝ ΙΔΡΥΣΗΣ. ΚΕΦΑΛΗ σε $ κατά. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1ο Άγιος Βικέντιος & Γρεναδίνες Καραϊβική Κοινοβ. Δημοκρατία 1979 1979 389 104217 268 0,645 6.016 2010 Άγιος Μαρίνος Ευρώπη Κοινοβ. Δημοκρατία 301 301 61,2 30.324 495 1,662 41.900 2007 Άγιος

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρέωση ή απαλλαγή κατοχής θεώρησης για Έλληνες υπηκόους που μεταβαίνουν σε τρίτες χώρες.

Υποχρέωση ή απαλλαγή κατοχής θεώρησης για Έλληνες υπηκόους που μεταβαίνουν σε τρίτες χώρες. Υποχρέωση ή απαλλαγή κατοχής θεώρησης για Έλληνες υπηκόους που μεταβαίνουν σε τρίτες χώρες. Θεωρήσεις Εισόδου (Visas) - Θεωρήσεις για Έλληνες που ταξιδεύουν στο εξωτερικό. Σημαντική Ενημέρωση: Τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

προορισμοί και χρόνοι παραδοσης

προορισμοί και χρόνοι παραδοσης προορισμοί και χρόνοι προορισμοί, χρόνοι παράδοσης και υπηρεσίες μη Αυστρία 1 1 1 3 3 3 3 4 3 3 3 Βέλγιο 1 1 1 3 3 3 3 3-4 3 3 3 Βουλγαρία 1 1 1 3 3 2 3 3 3 Γαλλία 1 1 1 3 3 3 3 3-4 3 3 3 Γερμανία 1 1

Διαβάστε περισσότερα

προορισμοί και χρόνοι παραδοσης

προορισμοί και χρόνοι παραδοσης προορισμοί και χρόνοι προορισμοί, χρόνοι παράδοσης και υπηρεσίες Αγία Λουκία 5 5 3 8 3 Άγιος Βικέντιος 4 4 3 8 3 Άγιος Κίτς & Νέβις 4 4 3 7-8 3 Άγιος Πέτρος & Μικελόν 4 5 3 10 3 Αζερμπαϊτζάν 2 3 3 6 3

Διαβάστε περισσότερα

50. Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 20 Απριλίου 1972 51. Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής (5) 01 Οκτωβρίου 2003 52. Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και

50. Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 20 Απριλίου 1972 51. Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής (5) 01 Οκτωβρίου 2003 52. Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και Κατάλογος των 193 κρατών-μελών (και των 6 συνδεδεμένων κρατών μελών) της UNESCO και η ημερομηνία κατά την οποία έγιναν μέλη (ή συνδεδεμένα μέλη) του Οργανισμού, έως τον Οκτώβριο του 2007 (σε αλφαβητική

Διαβάστε περισσότερα

AΪTΗ & ΓΑΛΛΙΚΗ ΠΟΛΥΝΗΣΙΑ Ζώνη 4 ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ Ζώνη 5 ΑΓΙΑ ΛΟΥΚΙΑ Ζώνη 5 ΑΓΙΟΣ ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ Ζώνη 5 ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ (ΙΤΑΛΙΑ) Ζώνη 1 ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ & ΜΙΚΕΛΟΝ Ζώνη

AΪTΗ & ΓΑΛΛΙΚΗ ΠΟΛΥΝΗΣΙΑ Ζώνη 4 ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ Ζώνη 5 ΑΓΙΑ ΛΟΥΚΙΑ Ζώνη 5 ΑΓΙΟΣ ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ Ζώνη 5 ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ (ΙΤΑΛΙΑ) Ζώνη 1 ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ & ΜΙΚΕΛΟΝ Ζώνη AΪTΗ & ΓΑΛΛΙΚΗ ΠΟΛΥΝΗΣΙΑ 4 ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ 5 ΑΓΙΑ ΛΟΥΚΙΑ 5 ΑΓΙΟΣ ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ 5 ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ (ΙΤΑΛΙΑ) 1 ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ & ΜΙΚΕΛΟΝ 5 ΑΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ & ΝΕΒΙΣ 5 ΑΓΚΟΛΑ 5 ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ 3 ΑΙΓΥΠΤΟΣ 5 ΑΙΘΙΟΠΙΑ 5 ΑΪΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τέλος ανά λεπτό (ευρώ)

Τέλος ανά λεπτό (ευρώ) Αγία Λουκία 0.2477 Αγία Λουκία κινητό 0.2477 Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες 0.2477 Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες κινητό 0.2477 Άγιος Μαρίνος 0.0993 Άγιος Μαρίνος κινητό 0.2477 Άγιος Χριστόφορος και Νέβις

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. Θέμα: Χώρες για τις οποίες απαιτείται ή όχι θεώρηση εισόδου στην Ελλάδα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. Θέμα: Χώρες για τις οποίες απαιτείται ή όχι θεώρηση εισόδου στην Ελλάδα Θεσσαλονίκη 31-8-2010 Αριθ.Πρωτ.1080 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Χώρες για τις οποίες απαιτείται ή όχι θεώρηση εισόδου στην Ελλάδα Σας διαβιβάζουμε προς γνώση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗΣ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗΣ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗΣ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ Κάθε νέα ιδέα ή εφεύρεση πρέπει να προστατεύεται νομικά και να κατοχυρώνεται ως σχέδιο ή υπόδειγμα με τον αντίστοιχο τίτλο προστασίας εφευρέσεων. Στην Ελλάδα ο αποκλειστικά

Διαβάστε περισσότερα

PayAsYouGo & Holiday Prepaid Pack

PayAsYouGo & Holiday Prepaid Pack ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ PayAsYouGo & Holiday Prepaid Pack Pay Monthly PayMonthly & PayAsYouGo International Call Saver 19% VAT 19% VAT 19% VAT Αγία Λουκία κινητό 0.2635 0.2856 0.2101 Αγία Λουκία σταθερό 0.2635 0.2635

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. Θέμα: Χώρες για τις οποίες απαιτείται ή όχι θεώρηση εισόδου στην Ελλάδα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. Θέμα: Χώρες για τις οποίες απαιτείται ή όχι θεώρηση εισόδου στην Ελλάδα Θεσσαλονίκη 7-7-2011 Αριθ.Πρωτ.574 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Χώρες για τις οποίες απαιτείται ή όχι θεώρηση εισόδου στην Ελλάδα Σε συνέχεια του με αριθμ.πρωτ.1080/31-8-2010

Διαβάστε περισσότερα

Τέλος ανά λεπτό (ευρώ)

Τέλος ανά λεπτό (ευρώ) ΑΓΙΑ ΛΟΥΚΙΑ 0.1767 ΑΓΙΑ ΛΟΥΚΙΑ ΚΙΝΗΤΟ 0.2091 ΆΓΙΟΣ ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ ΚΑΙ ΓΡΕΝΑΔΙΝΕΣ 0.1718 ΆΓΙΟΣ ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ ΚΑΙ ΓΡΕΝΑΔΙΝΕΣ ΚΙΝΗΤΟ 0.2091 ΆΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ 0.0615 ΆΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΚΙΝΗΤΟ 0.2512 ΆΓΙΟΣ ΜΑΡΤΙΝΟΣ 0.1278 ΆΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ya 3 κλήση μέσω 2111202005. Προορισμός

Ya 3 κλήση μέσω 2111202005. Προορισμός Προορισμός Χώρα Ya 3 κλήση μέσω 2111202005 Ya 3 κλήση μέσω 8075807 Αφγανιστάν ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ 12 10 Αφγανιστάν Κινητά ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ 12 10 Αλβανία ΑΛΒΑΝΙΑ 55 40 Αλβανία Κινητά ΑΛΒΑΝΙΑ 12 10 Αλβανία Τίρανα ΑΛΒΑΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΓΩΓΕΣ (χωρίς πετρελαιοειδή) ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ (χωρίς πετρελαιοειδή)

ΕΞΑΓΩΓΕΣ (χωρίς πετρελαιοειδή) ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ (χωρίς πετρελαιοειδή) ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟ / % / % ΙΤΑΛΙΑ 448.236.708 510.188.432-12,14% 801.193.802 1.026.085.557-21,92% ΓΕΡΜΑΝΙΑ 405.150.873 441.455.128-8,22% 1.070.713.144 1.174.688.843-8,85% ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 259.609.749

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Περιαγωγής

Τιμοκατάλογος Περιαγωγής Τιμοκατάλογος Περιαγωγής ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βρες τη χώρα που θα ταξιδέψεις Ζώνες Περιαγωγής... 3 Διάλεξε το πακέτο που σου ταιριάζει και απελευθέρωσε την επικοινωνία σου Περιαγωγή στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

όταν όλα γίνονται απλά

όταν όλα γίνονται απλά εκέµβριος 2010 Τιµοκατάλογος Υπηρεσιών Σταθερής Τηλεφωνίας & Internet όταν όλα γίνονται απλά Υπηρεσία Double Play L Double Play M Double Play S Telephony L Telephony M Telephony S Τέλος Eνεργοποίησης (Ενεργή

Διαβάστε περισσότερα

Νοέμβριος 2011. Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Σταθερής Τηλεφωνίας & Internet

Νοέμβριος 2011. Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Σταθερής Τηλεφωνίας & Internet Νοέμβριος 2011 Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Σταθερής Τηλεφωνίας & Internet Βασικός Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Telephony Double Play Υπηρεσία Double Play L Double Play M Double Play S Telephony L Telephony M Telephony

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών. Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών: FAX: ,

Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών. Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών: FAX: , Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών: 18345 FAX: 211 9559399, email: info@nova.gr Τιμοκατάλογος Yπηρεσιών Nova Internet Τιμή ανά μήνα (με προπληρωμή 12 μηνών) 15,12 - Τιμή ανά μήνα (χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Νοέμβριος 2012. Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Σταθερής Τηλεφωνίας & Internet

Νοέμβριος 2012. Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Σταθερής Τηλεφωνίας & Internet Νοέμβριος 2012 Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Σταθερής Τηλεφωνίας & Internet Βασικός Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Telephony Double Play Υπηρεσία Double Play L Double Play M Double Play S Telephony L Telephony M Telephony

Διαβάστε περισσότερα

Τιµοκατάλογος Νέων Εταιρικών Υπηρεσιών Σταθερής Τηλεφωνίας & Internet. WIND BUSINESS Εταιρικές Λύσεις Επικοινωνίας. Μάρτιος 2011. www.wind.com.

Τιµοκατάλογος Νέων Εταιρικών Υπηρεσιών Σταθερής Τηλεφωνίας & Internet. WIND BUSINESS Εταιρικές Λύσεις Επικοινωνίας. Μάρτιος 2011. www.wind.com. WIND BUSINESS Εταιρικές Λύσεις Επικοινωνίας Μάρτιος 2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 + χ / = Τιµοκατάλογος Νέων Εταιρικών Υπηρεσιών Σταθερής Τηλεφωνίας & Internet Yπηρεσία WIND Business Double Play WIND Business

Διαβάστε περισσότερα

Ya 3 κλήση Προορισμός Χώρα μέσω 8075807

Ya 3 κλήση Προορισμός Χώρα μέσω 8075807 Προορισμός Χώρα Ya 3 κλήση μέσω 8075807 Αφγανιστάν ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ 10 Αφγανιστάν Κινητά ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ 8 Αλβανία ΑΛΒΑΝΙΑ 40 Αλβανία Κινητά ΑΛΒΑΝΙΑ 15 Αλβανία Τίρανα ΑΛΒΑΝΙΑ 40 Αλγερία ΑΛΓΕΡΙΑ 30 Αλγερία Αλγέρι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗΣ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βρες τη χώρα που θα ταξιδέψεις Ζώνες Περιαγωγής... σελ. 3 Διάλεξε το πακέτο που σου ταιριάζει και απελευθέρωσε την επικοινωνία σου Free2Roam για Περιαγωγή στην Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Λ. Μανιατάκης Γενικός Γραμματέας

Δημήτρης Λ. Μανιατάκης Γενικός Γραμματέας Δημήτρης Λ. Μανιατάκης Γενικός Γραμματέας Α/Α ΧΩΡΑ % ΑΥΞΗΣΗΣ ΑΕΠ 1 ΝΟΤΙΟ ΣΟΥΔΑΝ 35,0 2 ΜΟΓΓΟΛΙΑ 15,3 3 ΜΑΚΑΟΥ 13,5 4 ΣΙΕΡΡΑ ΛΕΟΝΕ 11,2 5 ΤΟΥΡΚΜΕΝΙΣΤΑΝ 9,2 6 ΜΠΟΥΤΑΝ 8,8 7 ΛΙΒΥΗ 8,8 8 ΙΡΑΚ 8,5 9 ΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΕΛΓΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΤΟ ΒΕΛΓΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΟ ΒΕΛΓΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της βελγικής στατιστικής υπηρεσίας, το εμπορικό ισοζύγιο του Βελγίου κατά το έτος υπήρξε ελλειμματικό κατά 6,64 δις., σημειώνοντας αξιόλογη

Διαβάστε περισσότερα

Απεριόριστα σταθερά. Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών: FAX: ,

Απεριόριστα σταθερά. Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών: FAX: , Απεριόριστα σταθερά Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών: 18345 FAX: 211 9559399, email: info@nova.gr Τιμοκατάλογος Yπηρεσιών Nova2play Απεριόριστα σταθερά Μηνιαίο πάγιο 28,13 Internet έως 24Mbps Απεριόριστο Nova

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΚ4691ΩΓ-Η4Γ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2013 Ε99/25 ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΑΔΑ: ΒΛΛΚ4691ΩΓ-Η4Γ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2013 Ε99/25 ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2013 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚHTIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Αριθμ. Πρωτ. Ε99/25 Βαθμός Προτ/τας ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗΣ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ Σ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΡΕΣ ΤΗ ΧΩΡΑ ΠΟΥ ΘΑ ΤΑΞΙ ΕΨΕΙΣ Ζώνες χρέωσης Q ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ιάλεξε το πακέτο που σου ταιριάζει και απελευθέρωσε την επικοινωνία σου Q no borders Roamer Μάθε

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών

Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών Οκτώβριος 2014 Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών Υπηρεσία hol double play hol double play GR hol double play lite (ΚτΠ) hol double play lite

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικοί Πίνακες Erasmus+ Πρόσκληση 2016

Οικονομικοί Πίνακες Erasmus+ Πρόσκληση 2016 Οικονομικοί Πίνακες Erasmus+ Πρόσκληση 2016 KA103 και ΚΑ107 Κινητικότητα για Φοιτητές και Προσωπικό της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α) ΚΑΝΟΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΕΛΓΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΤΟ ΒΕΛΓΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΟ ΒΕΛΓΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της βελγικής στατιστικής υπηρεσίας, το εμπορικό ισοζύγιο του Βελγίου κατά το έτος υπήρξε ελλειμματικό κατά 3,97 δις., σημειώνοντας βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο Ανταγωνιστικότητας

ελτίο Ανταγωνιστικότητας Έρευνα και Ανάλυση Παρατηρητήριο Ανταγωνιστικότητας Τεύχος 48 Απρίλιος 2008 ελτίο Ανταγωνιστικότητας Νέα επιδείνωση της θέσης της Ελλάδας το 2008 στον είκτη Ετοιµότητας για Χρήση Νέων Τεχνολογιών: Σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικέσ Κλήςεισ. Διεθνείσ Κλήςεισ. Χρέωςη ανά λεπτό. Προοριςμόσ Προσ Χρέωςη ανά λεπτό 0.3401

Τοπικέσ Κλήςεισ. Διεθνείσ Κλήςεισ. Χρέωςη ανά λεπτό. Προοριςμόσ Προσ Χρέωςη ανά λεπτό 0.3401 Τοπικέσ Κλήςεισ Προσ Χρέωςη ανά λεπτό Γραµµές Σταθερής Τηλεφωνίας ΜΤΝ - Γραµµές Σταθερής Τηλεφωνίας άλλων - Παρόχων Γραµµές Κινητής Τηλεφωνίας ΜΤΝ - Γραµµές Κινητής Τηλεφωνίας άλλων Παρόχων 0,0375 Διεθνείσ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικοί Πίνακες Erasmus+ Πρόσκληση 2015

Οικονομικοί Πίνακες Erasmus+ Πρόσκληση 2015 Οικονομικοί Πίνακες Erasmus Πρόσκληση 2015 KA101 Σχέδιο Κινητικότητας για Προσωπικό Σχολικής Εκπαίδευσης Επιλέξιμες δαπάνες Μηχανισμός χρηματοδότησης Ποσό Κανόνας κατανομής για την κάλυψη των δαπανών ταξιδίου

Διαβάστε περισσότερα

Φεβρουάριος 2014. Τιμοκατάλογος Μη Εμπορικά Διαθέσιμων Υπηρεσιών WIND Double Play - Telephony

Φεβρουάριος 2014. Τιμοκατάλογος Μη Εμπορικά Διαθέσιμων Υπηρεσιών WIND Double Play - Telephony Φεβρουάριος 2014 Τιμοκατάλογος Μη Εμπορικά Διαθέσιμων Υπηρεσιών WIND Double Play - Telephony Τιμοκατάλογος Μη Εμπορικά Διαθέσιμων Υπηρεσιών WIND Double Play - Telephony Yπηρεσία WIND Double Play L WIND

Διαβάστε περισσότερα

όσο ποτέ άλλοτε και αναγνωρίζεται η αξία της επίδρασής τους στην παραγωγή και την αξιοποίηση των πόρων της κάθε χώρας.

όσο ποτέ άλλοτε και αναγνωρίζεται η αξία της επίδρασής τους στην παραγωγή και την αξιοποίηση των πόρων της κάθε χώρας. Ε Ρ Ε Υ Ν Α World Economic Forum Το Global Information Technology Report 2013 επισημαίνει το βασικό ρόλο των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών ως καταλύτη για το μετασχηματισμό της κοινωνίας και

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών

Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Οκτώβριος 2014 Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών: 18345 αστική χρέωση/ λεπτό από σταθερό δίκτυο, email: info@forthnet.gr Τιμοκατάλογος υπηρεσίας Nova 3Play SAT Πρόσθετες Υπηρεσίες Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών: 13831 FAX: 211 9559399, email: info@forthnet.gr

Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών: 13831 FAX: 211 9559399, email: info@forthnet.gr Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών: 13831 FAX: 211 9559399, email: info@forthnet.gr Τιμοκατάλογος Yπηρεσιών Forthnet SAT 20 & Forthnet 2play Απεριόριστα SAT Υπηρεσία σταθερά σταθερά + κινητά Μηνιαίο πάγιο 29,90

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος υπηρεσιών Vodafone Home 1 Ιανουαρίου 2016

Τιμοκατάλογος υπηρεσιών Vodafone Home 1 Ιανουαρίου 2016 Τιμοκατάλογος υπηρεσιών Vodafone Home 1 Ιανουαρίου 2016 1/6 Αναλυτικός τιμοκατάλογος προγραμμάτων σταθερής και Internet Vodafone Home Vodafone Home double play ευέλικτα Vodafone Home telephony ευέλικτα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΞΕΝΕΙΑ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΡΕΣΒΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΞΕΝΕΙΑ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΕΣΒΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΞΕΝΕΙΑ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΓΥΠΤΟΣ... 3 ΑΙΘΙΟΠΙΑ... 3 ΑΛΒΑΝΙΑ... 3 ΑΛΓΕΡΙΑ...3 ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ... 4 ΑΡΜΕΝΙΑ... 4 ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ... 4 ΑΥΣΤΡΙΑ...4 ΒΑΤΙΚΑΝΟ... 5 ΒΕΛΓΙΟ... 5 ΒΟΣΝΙΑ ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ... 5 ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ...

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών Vodafone Home Οκτώβριος 2015

Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών Vodafone Home Οκτώβριος 2015 Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών Οκτώβριος 2015 1/7 Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών Υπηρεσία double play double play GR double play lite (ΚτΠ) double play lite (old) double

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος υπηρεσιών hellas online. 1 Απριλίου 2015 1/6

Τιμοκατάλογος υπηρεσιών hellas online. 1 Απριλίου 2015 1/6 Τιμοκατάλογος υπηρεσιών hellas online 1 Απριλίου 2015 1/6 Αναλυτικός τιμοκατάλογος προγραμμάτων τηλεφωνίας και Internet hol double-play ευέλικτα hol telephony ευέλικτα Υπηρεσία 1000 700 300 1000 700 Μηνιαία

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος WIND To All 55

Τιμοκατάλογος WIND To All 55 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ WIND ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Τιμοκατάλογος WIND To All 55 Μηνιαίο Πάγιο 55 Ενσωματωμένη Χρήση Λεπτά ομιλίας προς όλα τα εθνικά δίκτυα 400 SMS προς όλα

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών. 6 Φεβρουαρίου 2015 1/7

Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών. 6 Φεβρουαρίου 2015 1/7 Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών 6 Φεβρουαρίου 2015 1/7 Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών Υπηρεσία hol double play hol double play GR hol double play lite (ΚτΠ) hol double play

Διαβάστε περισσότερα

Σεπτέμβριος 2014. Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών

Σεπτέμβριος 2014. Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Σεπτέμβριος 2014 Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Βασικός Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Yπηρεσία WIND Double Play WIND Broadband WIND Telephony Μηνιαία Συνδρομή 40.00 20.00 20.00 Τέλος ενεργοποίησης (Ενεργή γραμμή) 1

Διαβάστε περισσότερα

Τιµοκατάλογος Υπηρεσιών

Τιµοκατάλογος Υπηρεσιών Τιµοκατάλογος Υπηρεσιών Ιούλιος 2013 Τµήµα Εξυπηρέτησης Πελατών: 18345 αστική χρέωση ανά λεπτό, email: info@forthnetgroup.gr Τιµοκατάλογος υπηρεσίας Nova 3Play Full Επιπλέον Υπηρεσίες Επικοινωνίας Μηνιαίο

Διαβάστε περισσότερα

Οκτώβριος 2015 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Οκτώβριος 2015 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οκτώβριος 2015 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Βασικός Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Yπηρεσία WIND Double Play WIND Broadband WIND Telephony Μηνιαία Συνδρομή 40.00 20.00 20.00 Τέλος Ενεργοποίησης (Ενεργή γραμμή) 1 35.00

Διαβάστε περισσότερα

Ιούλιος 2016 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ WIND DOUBLE PLAY - BROADBAND - TELEPHONY

Ιούλιος 2016 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ WIND DOUBLE PLAY - BROADBAND - TELEPHONY Ιούλιος 2016 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ WIND DOUBLE PLAY - BROADBAND - TELEPHONY Βασικός Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Yπηρεσία WIND Double Play WIND Broadband WIND Telephony Μηνιαία Συνδρομή 40.32 20.16 20.16

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουάριος 2017 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ WIND DOUBLE PLAY - BROADBAND - TELEPHONY

Ιανουάριος 2017 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ WIND DOUBLE PLAY - BROADBAND - TELEPHONY Ιανουάριος 2017 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ WIND DOUBLE PLAY - BROADBAND - TELEPHONY Βασικός Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Yπηρεσία WIND Double Play WIND Broadband WIND Telephony Μηνιαία Συνδρομή 40.32 20.16 20.16

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για την εγγραφή αλλοδαπών αλλογενών

Ανακοίνωση για την εγγραφή αλλοδαπών αλλογενών Ανακοίνωση για την εγγραφή αλλοδαπών αλλογενών Για την εγγραφή στις θέσεις εισακτέων πέραν του καθορισθέντος αριθμού εισακτέων με την ειδική κατηγορία των αλλοδαπών-αλλογενών και αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών

Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Noέμβριος 2014 Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών: 18345 αστική χρέωση/ λεπτό από σταθερό δίκτυο, email: info@forthnet.gr Τιμοκατάλογος υπηρεσίας Nova 3Play SAT Πρόσθετες Υπηρεσίες Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

-1- Αθήνα, 26 Αυγούστου 2008. Αρ. Πρωτ. : οικ. 47302 ΠΡΟΣ:

-1- Αθήνα, 26 Αυγούστου 2008. Αρ. Πρωτ. : οικ. 47302 ΠΡΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ! ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ Αθήνα, 26 Αυγούστου 2008

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικοί Πίνακες Erasmus+ Πρόσκληση 2016

Οικονομικοί Πίνακες Erasmus+ Πρόσκληση 2016 Οικονομικοί Πίνακες Erasmus+ Πρόσκληση 2016 KA101 Κινητικότητα Προσωπικού Σχολικής Εκπαίδευσης Επιλέξιμες δαπάνες Μηχανισμός χρηματοδότησης Ποσό Κανόνας κατανομής για την κάλυψη των δαπανών ταξιδίου Συνεισφορά

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών Vodafone Home 1 Ιουνίου 2016

Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών Vodafone Home 1 Ιουνίου 2016 Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών 1 Ιουνίου 2016 1/8 Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών Υπηρεσία double play double play GR double play lite (ΚτΠ) double play lite (old) double

Διαβάστε περισσότερα

Ρωσική Αγορά καλλυντικών & προϊόντων αρωματοποιίας

Ρωσική Αγορά καλλυντικών & προϊόντων αρωματοποιίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πρεσβεία της Ελλάδος στη Μόσχα Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Ρωσική Αγορά καλλυντικών & προϊόντων αρωματοποιίας ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 1 Πίνακας Περιεχομένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 Α.

Διαβάστε περισσότερα

Απρίλιος 2014. Τιμοκατάλογος Συνδυαστικής Υπηρεσίας

Απρίλιος 2014. Τιμοκατάλογος Συνδυαστικής Υπηρεσίας Απρίλιος 2014 Τιμοκατάλογος Συνδυαστικής Υπηρεσίας Βασικός Τιμοκατάλογος Συνδυαστικής Υπηρεσίας WIND One Υπηρεσία WIND One Μηνιαία Συνδρομή 49.90 Τέλος ενεργοποίησης (Ενεργή γραμμή) 1 35.00 Ενσωματωμένη

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος υπηρεσιών Vodafone Home 1 Ιουνίου 2016

Τιμοκατάλογος υπηρεσιών Vodafone Home 1 Ιουνίου 2016 Τιμοκατάλογος υπηρεσιών Vodafone Home 1 Ιουνίου 2016 1/5 Υπηρεσία Vodafone Home double play GR +300 Vodafone Home double play GR Vodafone Home double play ευέλικτα 300 Vodafone Home adsl plus double-play

Διαβάστε περισσότερα

με το Δείκτη Παγκόσμιας Ανταγωνιστικότητας περίοδο , τελευταία από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 27.

με το Δείκτη Παγκόσμιας Ανταγωνιστικότητας περίοδο , τελευταία από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 27. Ε Ρ Ε Υ Ν Α WORLD ECONOMIC FORUM Δείκτης Παγκόσμιας Ανταγωνιστικότητας 2012-2013 Δυσοίωνα είναι τα μηνύματα αναφορικά με την ανταγωνιστικότητα της Ελλάδας σύμφωνα με το Δείκτη Παγκόσμιας Ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗΣ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗΣ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗΣ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ Κάθε νέα ιδέα ή εφεύρεση πρέπει να προστατεύεται νομικά και να κατοχυρώνεται ως σχέδιο ή υπόδειγμα με τον αντίστοιχο τίτλο προστασίας εφευρέσεων. Στην Ελλάδα ο αποκλειστικά

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Χρεώσεις Κλήσεις προς όλους τους εθνικούς προορισμούς SMS προς όλους τους εθνικούς προορισμούς

Βασικές Χρεώσεις Κλήσεις προς όλους τους εθνικούς προορισμούς SMS προς όλους τους εθνικούς προορισμούς Βασικές Χρεώσεις Κλήσεις προς όλους τους εθνικούς προορισμούς 0,0067 /δευτ. SMS προς όλους τους εθνικούς προορισμούς 0,12 /SMS Εθνικές video κλήσεις 0,0123 /δευτ. SMS προς διεθνή δίκτυα 0,1771 /SMS MMS

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 259/1997

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 259/1997 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 259/1997 "Διατάξεις εφαρμογής του Διακανονισμού της Χάγης για τη διεθνή κατάθεση των βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων που κυρώθηκε με το Νόμο 2417/1996 και διατάξεις για τον εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ. COSMOTE Μισθωμένες Διεθνείς Γραμμές. 1. Εκμίσθωση COSMOTE Μισθωμένων Διεθνών Γραμμών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ. COSMOTE Μισθωμένες Διεθνείς Γραμμές. 1. Εκμίσθωση COSMOTE Μισθωμένων Διεθνών Γραμμών. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ. COSMOTE Μισθωμένες Διεθνείς Γραμμές 1. Εκμίσθωση COSMOTE Μισθωμένων Διεθνών Γραμμών. 1.1 Τέλη είσπραξης μισθωμένων διεθνών αναλογικών γραμμών (μερίδιο ΟΤΕ). ΤΥΠΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ Τηλεφωνική Μισθωμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 11/9/2014 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2014-2015 Οι εγγραφές των νεοεισαχθέντων φοιτητών της Σχολής Αγρονόμων

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών

Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών: 18345 αστική χρέωση ανά λεπτό από σταθερό δίκτυο, email: info@nova.gr. Τιμοκατάλογος υπηρεσίας Nova 3Play Πρόσθετες Υπηρεσίες Επικοινωνίας Με επιπλέον

Διαβάστε περισσότερα

The Global Competitiveness Report ΕΛΛΆΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑ

The Global Competitiveness Report ΕΛΛΆΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑ The Global Competitiveness Report 2016-2017 ΕΛΛΆΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑ ΣΕΠΤΈΜΒΡΙΟΣ 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GLOBAL COMPETITIVENESS INDEX - ΚΑΤΆΤΑΞΗ ΧΩΡΏΝ 3 ΔΕΊΚΤΗΣ ΠΑΓΚΌΣΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΌΤΗΤΑΣ - ΟΙ 12 ΠΥΛΏΝΕΣ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΌΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τιµοκατάλογος Υπηρεσίας

Τιµοκατάλογος Υπηρεσίας Τιµοκατάλογος Υπηρεσίας Τιµοκατάλογος Υπηρεσίας Μηνιαίο πάγιο Κανάλια φωνής: 2 Internet έως 24Μbps Σταθερά (Αστικές/Υπεραστικές κλήσεις) Κλήσεις προς όλα τα κινητά (Vodafone, Cosmote, Wind, Q, Cyta) Διεθνείς

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών

Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών: 18345 αστική χρέωση/ λεπτό από σταθερό δίκτυο, email: info@forthnet.gr Τιμοκατάλογος υπηρεσίας Nova 3Play SAT Πρόσθετες Υπηρεσίες Επικοινωνίας Με επιπλέον

Διαβάστε περισσότερα

Τιµοκατάλογος Υπηρεσιών

Τιµοκατάλογος Υπηρεσιών Τιµοκατάλογος Υπηρεσιών Ιούνιος 2014 Τµήµα Εξυπηρέτησης Πελατών: 18345 αστική χρέωση ανά λεπτό από σταθερό δίκτυο, email: info@forthnet.gr Τιµοκατάλογος υπηρεσίας Nova 3Play Πρόσθετες Υπηρεσίες Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Προσφορά παροχής υπηρεσίας Vodafone Business Connect

Προσφορά παροχής υπηρεσίας Vodafone Business Connect Προσφορά παροχής υπηρεσίας Vodafone Business Connect Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 2016 Αξιότιμοι, Σε συνέχεια της πρόσφατης επικοινωνίας μας, βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να σας υποβάλουμε συνημμένη την οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Μη Εμπορικά Διαθέσιμων Συνδυαστικών Υπηρεσιών WIND One

Τιμοκατάλογος Μη Εμπορικά Διαθέσιμων Συνδυαστικών Υπηρεσιών WIND One Τιμοκατάλογος Μη Εμπορικά Διαθέσιμων Συνδυαστικών Υπηρεσιών WIND One Υπηρεσία WIND One S WIND One M WIND One L WIND One XL Μηνιαία Συνδρομή 44.90 44.90 64.90 99.90 Ενσωματωμένη Χρήση Λεπτά Ομιλίας προς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ το 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ το 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ το 2013 Ατυχήματα στην Ελλάδα Σε 3.828 ανήλθε το 2013 ο αριθμός των ατυχημάτων από αυτοκίνητα με ξένες πινακίδες στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΝ ΗΜΕΔΑΠΕΣ Α.Ε. ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΕΙ ΣΥΝΑΨΕΙ Σ.Α.Δ.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΝ ΗΜΕΔΑΠΕΣ Α.Ε. ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΕΙ ΣΥΝΑΨΕΙ Σ.Α.Δ. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΝ ΗΜΕΔΑΠΕΣ Α.Ε. ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΕΙ ΣΥΝΑΨΕΙ Σ.Α.Δ.Φ. ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Δ.Ο.Σ. (Α ) Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΘΕΤΙΚΟ ΠΡΟΣΗΜΟ ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΤΟ 2008 1,1% ΑΥΞΗΣΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ 2007

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΘΕΤΙΚΟ ΠΡΟΣΗΜΟ ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΤΟ 2008 1,1% ΑΥΞΗΣΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ 2007 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΘΕΤΙΚΟ ΠΡΟΣΗΜΟ ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΤΟ 2008 1,1 ΑΥΞΗΣΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ 2007 Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2009. Σύμφωνα με την ανάλυση των εξαγωγικών στατιστικών δεδομένων της ΕΣΥΕ από τον

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΑΝ/ΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας

Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας Στοιχεία της Επετηρίδας για την Παγκόσμια Ανταγωνιστικότητα του International Institute for Management Development - IMD World Competitiveness Yearbook 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ Περιγραφή τακτικού Π/Υ Ημερήσια αποζημίωση Έξοδα διανυκτέρευσης Έξοδα μετακίνησης Δαπάνες μετακίνησης Δαπάνες μετακίνησης

ΚΑΕ Περιγραφή τακτικού Π/Υ Ημερήσια αποζημίωση Έξοδα διανυκτέρευσης Έξοδα μετακίνησης Δαπάνες μετακίνησης Δαπάνες μετακίνησης ΚΑΕ Περιγραφή τακτικού Π/Υ 0721 Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό & εξωτερικό εκτός όσων εντάσσονται στους ΚΑΕ 0715, 0716 και 0717 0722 Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό & εξωτερικό εκτός

Διαβάστε περισσότερα

Πρεσβείες - Προξενεία

Πρεσβείες - Προξενεία Πρεσβείες - Προξενεία ΑΙΓΥΠΤΟΣ Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 3, Αθήνα 210 3618612-3 ΑΙΘΙΟΠΙΑ Λεωφόρος Συγγρού 253, Αθήνα 210 9403483, 210 9430922 ΑΙΤΗ ηµοκρίτου 5, Αθήνα 210 3610766 ΑΛΒΑΝΙΑ Καραχρήστου 1,

Διαβάστε περισσότερα

Απρίλιος 2015 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ WIND DOUBLE PLAY - TELEPHONY

Απρίλιος 2015 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ WIND DOUBLE PLAY - TELEPHONY Απρίλιος 2015 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ WIND DOUBLE PLAY - TELEPHONY Τιμοκατάλογος Μη Εμπορικά Διαθέσιμων Υπηρεσιών WIND Double Play - Telephony Yπηρεσία WIND Double Play L WIND Double

Διαβάστε περισσότερα

NATO CODIFICATION BUREAU)

NATO CODIFICATION BUREAU) Απόδοση NSN 1. Ο NSN είναι ένας μοναδικός δεκατριψήφιος αριθμός, με τον οποίο αναγνωρίζεται πλήρως ένα υλικό. Είναι ένας κωδικός για της εύκολη αναζήτηση του υλικού που διευκολύνει την λογιστική υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

E U R O L O C A R N O (Νέος κατάλογος Ισχύει από 04/10/2012) Κατάλογος Κλάσεων

E U R O L O C A R N O (Νέος κατάλογος Ισχύει από 04/10/2012) Κατάλογος Κλάσεων Κλάση ΚΛΑΣΗ 1 ΚΛΑΣΗ 2 ΚΛΑΣΗ 3 ΚΛΑΣΗ 4 ΚΛΑΣΗ 5 ΚΛΑΣΗ 6 ΚΛΑΣΗ 7 ΚΛΑΣΗ 8 ΚΛΑΣΗ 9 ΚΛΑΣΗ 10 ΚΛΑΣΗ 11 ΚΛΑΣΗ 12 ΚΛΑΣΗ 13 ΚΛΑΣΗ 14 ΚΛΑΣΗ 15 ΚΛΑΣΗ 16 ΚΛΑΣΗ 17 ΚΛΑΣΗ 18 ΚΛΑΣΗ 19 ΚΛΑΣΗ 20 ΚΛΑΣΗ 21 ΚΛΑΣΗ 22 ΚΛΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουάριος 2017 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ WIND DOUBLE PLAY - TELEPHONY

Ιανουάριος 2017 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ WIND DOUBLE PLAY - TELEPHONY Ιανουάριος 2017 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ WIND DOUBLE PLAY - TELEPHONY Τιμοκατάλογος Μη Εμπορικά Διαθέσιμων Υπηρεσιών WIND Double Play - Telephony Yπηρεσία WIND Double Play L WIND Double

Διαβάστε περισσότερα

Επισημαίνεται ότι θα ακολουθήσει καινούρια ανακοίνωση για τις ημερομηνίες εγγραφής μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών.

Επισημαίνεται ότι θα ακολουθήσει καινούρια ανακοίνωση για τις ημερομηνίες εγγραφής μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Αθήνα, 18/09/2015 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΩΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ-ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

EUROLOCARNO (25/09/2014) Κατάλογος Κλάσεων

EUROLOCARNO (25/09/2014) Κατάλογος Κλάσεων ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ (ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ, ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ) ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Υπηρεσία σχεδίων και υποδειγμάτων EUROLOCARNO (25/09/2014) Κατάλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΆΛΟΓΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΉΣ ΥΠΗΡΕΣΊΑΣ WIND ONE

ΤΙΜΟΚΑΤΆΛΟΓΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΉΣ ΥΠΗΡΕΣΊΑΣ WIND ONE ΤΙΜΟΚΑΤΆΛΟΓΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΉΣ ΥΠΗΡΕΣΊΑΣ WIND ONE Τιμοκατάλογος Μη Εμπορικά Διαθέσιμης Συνδυαστικής Υπηρεσίας WIND One Υπηρεσία WIND One Μηνιαία Συνδρομή 51.31 Τέλος ενεργοποίησης (Ενεργή γραμμή) 1 35.28 Από

Διαβάστε περισσότερα

H επικοινωνία είναι µία.

H επικοινωνία είναι µία. Ιανουάριος 2011 H επικοινωνία είναι µία. όταν όλα γίνονται απλά Υπηρεσία WIND ONE S WIND ONE M WIND ONE L WIND ONE XL Μηνιαία Συνδροµή 44,90 44,90 64,90 99,90 Ενσωµατωµένη Χρήση Λεπτά Οµιλίας προς Εθνικά

Διαβάστε περισσότερα

Ιούλιος Τιμοκατάλογος Συνδυαστικής Υπηρεσίας

Ιούλιος Τιμοκατάλογος Συνδυαστικής Υπηρεσίας Ιούλιος 2014 Τιμοκατάλογος Συνδυαστικής Υπηρεσίας Βασικός Τιμοκατάλογος Συνδυαστικής Υπηρεσίας W + σταθερή Υπηρεσία W + σταθερή Μηνιαία Συνδρομή 79.90 Τέλος ενεργοποίησης (Ενεργή γραμμή) 1 35.00 Ενσωματωμένη

Διαβάστε περισσότερα

Ιούνιος 2016 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝ ΥΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ WIND ONE

Ιούνιος 2016 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝ ΥΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ WIND ONE Ιούνιος 2016 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝ ΥΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ WIND ONE ONE Τιμοκατάλογος Μη Εμπορικά Διαθέσιμης Συνδυαστικής Υπηρεσίας WIND One Υπηρεσία WIND One Μηνιαία Συνδρομή 51.31 Τέλος ενεργοποίησης (Ενεργή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ FAX ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ FAX ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210.32.59.197 - FAX 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, για τον μήνα Ιούλιο, στις χώρες

Διαβάστε περισσότερα

KNX: Οικιακό και Κτιριακό Έλεγχο

KNX: Οικιακό και Κτιριακό Έλεγχο KNX: Το παγκόσμιο ΠΡΟΤΥΠΟ για Οικιακό και Κτιριακό Έλεγχο Το KNX είναι το Πρότυπο CENELEC EN 50090 το μοναδικό Ευρωπαϊκό Πρότυπο για Οικιακά και Κτιριακά Ηλεκτρονικά Συστήματα (HBES) βασισμένο στο KNX.

Διαβάστε περισσότερα

Ιούνιος 2016 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝ ΥΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ WIND ONE

Ιούνιος 2016 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝ ΥΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ WIND ONE Ιούνιος 2016 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝ ΥΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ WIND ONE ONE Τιμοκατάλογος Μη Εμπορικά Διαθέσιμης Συνδυαστικής Υπηρεσίας WIND One Υπηρεσία WIND One Μηνιαία Συνδρομή 51.31 Τέλος ενεργοποίησης (Ενεργή

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουάριος 2017 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝ ΥΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ WIND ONE

Ιανουάριος 2017 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝ ΥΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ WIND ONE Ιανουάριος 2017 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝ ΥΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ WIND ONE ONE Τιμοκατάλογος Μη Εμπορικά Διαθέσιμης Συνδυαστικής Υπηρεσίας WIND One Υπηρεσία WIND One Μηνιαία Συνδρομή 51.31 Τέλος ενεργοποίησης (Ενεργή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΟΙ Σ.Α.Δ.Φ. ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Η αναγκαιότητα για την εναρμόνιση της άμεσης φορολογίας των επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουάριος 2017 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΣΥΝ ΥΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ WIND ONE

Ιανουάριος 2017 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΣΥΝ ΥΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ WIND ONE Ιανουάριος 2017 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΣΥΝ ΥΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ WIND ONE Τιμοκατάλογος Μη Εμπορικά Διαθέσιμων Συνδυαστικών Υπηρεσιών WIND One Υπηρεσία WIND One S WIND One M WIND One L WIND One

Διαβάστε περισσότερα

Ιούνιος 2016 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΣΥΝ ΥΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ WIND ONE

Ιούνιος 2016 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΣΥΝ ΥΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ WIND ONE Ιούνιος 2016 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΣΥΝ ΥΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ WIND ONE Τιμοκατάλογος Μη Εμπορικά Διαθέσιμων Συνδυαστικών Υπηρεσιών WIND One Υπηρεσία WIND One S WIND One M WIND One L WIND One

Διαβάστε περισσότερα

13/6/2014 17:45 18:30 Εκπομπή «Παγκόσμιο Κύπελλο 2014» Στιγμιότυπα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

13/6/2014 17:45 18:30 Εκπομπή «Παγκόσμιο Κύπελλο 2014» Στιγμιότυπα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12/6/2014 22:00-22:55 Pre Game ΒΡΑΖΙΛΙΑ ΚΡΟΑΤΙΑ & ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ 22:55 00:55 ΒΡΑΖΙΛΙΑ ΚΡΟΑΤΙΑ 00:55-01:20 Post Game ΒΡΑΖΙΛΙΑ ΚΡΟΑΤΙΑ 13/6/2014 18:30-18:55 Pre Game ΜΕΞΙΚΟ ΚΑΜΕΡΟΥΝ 18:55 20:55 ΜΕΞΙΚΟ ΚΑΜΕΡΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ιούνιος Τιμοκατάλογος Συνδυαστικής Υπηρεσίας

Ιούνιος Τιμοκατάλογος Συνδυαστικής Υπηρεσίας Ιούνιος 2014 Τιμοκατάλογος Συνδυαστικής Υπηρεσίας Βασικός Τιμοκατάλογος Συνδυαστικής Υπηρεσίας W + σταθερή Υπηρεσία W + σταθερή Μηνιαία Συνδρομή 79.90 Τέλος ενεργοποίησης (Ενεργή γραμμή) 1 35.00 Ενσωματωμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Με βάση το N. 2668/1998 (ΦΕΚ 282/Α/18-12-1998) για την οργάνωση του τομέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών, όπως ισχύει τροποποιηθείς, μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, για το μήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: FAX:

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: FAX: ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο,

Διαβάστε περισσότερα

Απρίλιος 2016 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΣΥΝ ΥΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ WIND ONE

Απρίλιος 2016 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΣΥΝ ΥΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ WIND ONE Απρίλιος 2016 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΣΥΝ ΥΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ WIND ONE Τιμοκατάλογος Μη Εμπορικά Διαθέσιμων Συνδυαστικών Υπηρεσιών WIND One Υπηρεσία WIND One S WIND One M WIND One L WIND One

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Με βάση το N. 2668/1998 (ΦΕΚ 282/Α/18-12-1998) για την οργάνωση του τομέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών, όπως ισχύει τροποποιηθείς,

Διαβάστε περισσότερα