Ενδοσκόπηση και αναλγησίακαταστολή. χρόνια μετά ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΛ. ΠΑΣΠΑΤΗΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ» ΓΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ενδοσκόπηση και αναλγησίακαταστολή. χρόνια μετά ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΛ. ΠΑΣΠΑΤΗΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ» ΓΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ"

Transcript

1 Ενδοσκόπηση και αναλγησίακαταστολή. Η εμπειρία μας 10 χρόνια μετά ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΛ. ΠΑΣΠΑΤΗΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ» ΓΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

2 Έχω χρηματοδοτηθεί από την Boston Scientific

3

4

5

6

7

8 Καταστολή/μη καταστολή ποιοτική ενδοσκόπηση Μη καταστολή ιδιαίτερα προσόντα Οι περισσότεροι ενδοσκόποι χρησιμοποιούν την καταστολή Η καταστολή βοηθά ολική κολονοσκόπηση & PDR ή ADR Δεν υπάρχουν δεδομένα για υπεροχή μιας μεθόδου καταστολής Η καταστολή βοηθά στην ολοκλήρωση των ERCP και του EUS

9 Αυστρία screening κολονοσκοπήσεις, 196 ενδοσκόποι Η καταστολή αύξησε το CIR, όχι το ADR Bannert et al. AJG 2012 Ιταλία screening κολονοσκοπήσεις, 673 ενδοσκόποι Η καταστολή αύξησε το CIR, και το ADR Radaelli et al. AJG 2008

10 Ενδοσκόπηση χωρίς καταστολή Επιλεγμένοι ασθενείς μπορεί να υποβληθούν σε απλές ενδοσκοπήσεις χωρίς καταστολή Αποδοχή της διαδικασίας και από τα 2 μέρη (ιατρό & ασθενή) Rex et al. GIE 1999 Eckardt et al. GIE 1999 USA Cohen et al. AJG 2006 Switzerland Heuss et al. Endoscopy 2005 Germany Riphaus et al Spain Baudet et al. EJGH 2009 Greece Paspatis et al. Dig Liv Dis 2009 ESGE (Upper GIE) Ladas et al. Digestion 2006 <2% <5% <25% >50% <5% >75%

11 ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ Ποιότητα κολονοσκόπησης - ADR Αποδοχή από ασθενείς Περισσότερες επιτυχείς ERCP

12 Η επιλογή του βάθους καταστολής και του είδους του κατασταλτικού βασίζεται στο είδος της ενδοσκόπησης στα χαρακτηριστικά του ασθενούς και στην υπάρχουσα τεχνολογική υποδομή.

13 Παράγοντες που επηρεάζουν την καταστολή Χαρακτηριστικά ασθενούς Ηλικία Health status-asa - classification Λήψη φαρμάκων Άγχος ασθενούς Αποδοχή του πόνου Τύπος παρέμβασης Βαθμός επεμβατικότητας Δυσκολία της παρέμβασης Διάρκεια Motionless Τεχνικές συνθήκες Ειδικές υποδομές Τεχνικά μέσα Εκπαιδευμένο προσωπικό

14 ASA CLASSIFICATION I. Υγιείς II. Ηπιες ασθένειες, μη μειωμένες οι καθημερινές δραστηριότητες III. Severe disease, limiting daily activities IV. Severe disease, life threatening V. Unlike to survive 24hours regardless of surgical intervention Keats AS. Anesthesiology 1978

15 Επίπεδα καταστολής & αναλγησίας Ελάχιστη καταστολή (anxiolysis) Μέτρια καταστολή (conscious sedation) Βαθεία καταστολή/αναλγησία Γενική αναισθησία

16 Ελάχιστη κατστολή (anxiolysis) Αντίδραση Αεραγωγός Φυσιολογική αντίδραση σε λεκτικό ερέθισμα Ανεπηρέαστος Αερισμός Ανεπηρέαστος Καρδιαγγειακή λειτουργία Ανεπηρέαστη

17 Μέτρια καταστολή (conscious sedation) Αντίδραση Αεραγωγός Αερισμός Σκόπιμη αντίδραση σε λεκτικό ή απτικό ερέθισμα Δεν χρειάζεται παρέμβαση Επαρκής Καρδιαγγειακή λειτουργία Συνήθως δεν επηρεάζεται

18 Βαθεία καταστολή/αναλγησία Αντίδραση Αεραγωγός Αερισμός Σκόπιμη αντίδραση σε επαναλαμβανόμενο ή επώδυνο ερέθισμα Παρέμβαση μπορεί να χρειαστεί Συνήθως επαρκής Καρδιαγγειακή λειτουργία Συνήθως δεν επηρεάζεται

19 Γενική αναισθησία Αντίδραση Αεραγωγός Αερισμός Μη αντίδραση σε οιοδήποτε ερέθισμα Παρέμβαση συχνά χρειάζεται Ανεπαρκής Καρδιαγγειακή λειτουργία Μπορεί να επηρεασθεί

20 Diagnostic and therapeutic upper and lower GI endoscopy Μέτρια καταστολή ERCP, EUS, σύνθετες ενδοσκοπήσεις Γενική αναισθησία Βαθεία καταστολή Παιδιά, ασθενείς μη ανταποκρινόμενοι στα κατασταλτικά, επιλεγμένοι ασθενείς, ERCP

21

22

23

24

25 Αdenoma detection was significantly improved in the transverse colon, splenic flexure, and descending colon compared with having the patient in the left lateral position alone

26

27 Responsiveness Agitated Modified Observer s Assessment of Alertness/Sedation Scale (MOAA/S) Responds readily to name spoken in normal tone Lethargic response to name spoken in normal tone Responds only after name is called loudly and/or repeatedly Responds only after mild prodding or shaking Does not respond to mild prodding or shaking Does not respond to deep stimulus Score

28

29 Bispectral index (BIS)

30

31 ΣΥΝΕΡΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ

32 Συνεργική καταστολή με μιδαζολάμη και οπιοειδή Συνεργική χορήγηση μιδαζολάμης και προποφόλης Μέτρια καταστολή Δεν υπάρχει λόγος για βαθεία καταστολή στη συνεργική καταστολή κατά την διάρκεια της κολονοσκόπησης Συνεργική καταστολή στην ERCP στο επίπεδο της βαθείας Reimann et al. Endoscopy 2000 Paspatis et al. Am J Gastroenterol 2002 Cohen et al. Gastrointest Endosc 2003 Seifert et al. Aliment Pharmacol Ther 2000 Paspatis et al. Col Dis 2011 Paspatis et al. Endoscopy 2008

33 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΕΡΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ Μικρότερες δόσεις προποφόλης Μικρότεροι χρόνοι ανάνηψης Παρόμοια ασφάλεια Αποδεκτή μέδοδος από την αναισθησιολογική κοινότητα

34 Βαθεία καταστολή μπορεί να αναπτυχθεί κατά τηνδιάρκεια καταστολής με benzodiazepines και opioids τιτλοποιημένα στο επίπεδο της μέτριας καταστολής Patel et al. Am J Gastroenterol 2005

35

36 Ενας ασθενής μπορεί να κατασταλεί σε επίπεδο βαθύτερο από αυτού που έχει σχεδιασθεί Οι ιατροί που χορηγούν καταστολή πρέπει να είναι εκπαιδευμένοι και προετοιμασμένοι να χειρισθούν επίπεδο καταστολής βαθύτερο από αυτού που έχει σχεδιασθεί Lichtenstein et al. Sedation and analgesia GIE 2008

37

38

39 Sodium Thiopental Fatally easy to give ΠΡΟΠΟΦΟΛΗ?

40 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Ταχεία δράση (Γρήγορη διήθηση του αιματεγκεφαλικού φραγμού). Γρήγορη αποβολή Μικρή συχνότης διεγερτικών φαινομένων Μικρή συχνότης ναυτίας και εμέτου Πολύ καλή ανοχή των ενδοσκοπικών πράξεων

41 ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Εξαιρετικά στενό παράθυρο ασφαλείας Καταστολή αναπνευστικού Βραδυκαρδία Υπόταση Μη αναλγητικό Ελλειψη αντιδότου

42 Όταν η προποφόλη χρησιμοποιείται μόνη της ως κατασταλτικό, δεν είναι αποτελεσματική για μέτρια καταστολή, καθ όσον οι ασθενείς παρουσιάζουν απρόβλεπτες αντιδράσεις που δυσχεραίνουν σοβαρά την ενδοσκόπηση. Η προποφόλη αποτελεί άριστο φάρμακο για την πρόκληση βαθιάς καταστολής. Rex DK. Aliment Pharmacol Ther 2006 Rex DK. Gastro 2009

43 Η ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

44

45

46

47 ΚΡΙΤΙΚΗ

48 Χρησιμοποιούνται τα κατασταλτικά φάρμακα στην ενδοσκόπηση ανορθόδοξα και χωρίς την τήρηση δημοσιευμένων κανόνων?

49 Οι ιατροί που χρησιμοποιούν καταστολή και, εν προκειμένω, οι γαστρεντερολόγοι δεν προβλέπεται να λαμβάνουν καμία επίσημη εκπαίδευση για την ιατρική πράξη αυτή

50 Η καταστολή στην ενδοσκόπηση θα βελτιωθεί εάν οι ιατροί χρησιμοποιούν συγκεκριμένες μεθόδους καταστολής για τις οποίες να έχουν εκπαιδευθεί

51 ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΠΕΓΕ, BLS, ALS

52 ΙΑΤΡΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ενημέρωση Συγκατάθεση Ασφαλιστική κάλυψη

53

54 ΑΣΦΑΛΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΣΤΟ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Practice guidelines for sedation and analgesia by non-anesthesiologists. Anesthesiology 2002

55 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Ιστορικό Φυσική εξέταση Εργαστηριακός έλεγχος Φαρμακευτική αγωγή Αλλεργίες Αξιολόγηση όλων των συστημάτων Αξιολόγηση αεραγωγού Οδηγίες μη λήψης τροφής-υγρών

56 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ Επιπέδου καταστολής Πνευμονικού αερισμού (οπτική παρακολούθηση, ακρόαση) Οξυγόνωσης (παλμικό οξύμετρο) Αναπνευστικής συχνότητας (οπτική παρακολούθηση, καπνογραφία) Πιθανής άπνοιας (καπνογραφία) Ζωτικών σημείων (ΗΚΓ, ΑΠ, ΚΣ)

57 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ Καταγραφή των παραμέτρων παρακολούθησης σε τακτά χρονικά διαστήματα Παρουσία ατόμου που αποκλειστικά παρακολουθεί τον ασθενή χωρίς να έχει άλλες αρμοδιότητες Εκπαίδευση των ατόμων που χορηγούν καταστολή και αναλγησία στη φαρμακολογία των χορηγούμενων σκευασμάτων Παρουσία ατόμου εκπαιδευμένου στην εξασφάλιση της βατότητας του αεραγωγού (π.χ ενδοτραχειακή διασωλήνωση), αερισμού θετικών πιέσεων (π.χ αναπνευστήρας), καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης

58 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Εξοπλισμός φλεβοκέντησης Στηθοσκόπιο, συσκευή μέτρησης ΑΠ Παροχή O2 Αναρρόφηση Παλμικό οξύμετρο, καπνογράφος(?) Προσωπίδες διαφόρων μεγεθών Αεραγωγοί, στοματοτραχειακοί/ρινοτραχειακοί, διαφόρων μεγεθών Συσκευή AMBU με ασκό αποθήκευσης Ο2 Λαρυγγικές μάσκες διαφόρων μεγεθών Ελαστικά κηρία δύσκολης διασωλήνωσης Εξοπλισμός διασωλήνωσης (λαρυγκοσκόπιο με λάμες διαφόρων μεγεθών, ενδοτραχειακοί σωλήνες διαφόρων μεγεθών, σύριγγα πλήρωσης αεροθαλάμου ενδοτραχειακών σωλήνων) Φαρμακευτικοί ανταγωνιστές: Φλουμαζενίλη, ναλοξόνη Φάρμακα επείγουσας ιατρικής (αδρεναλίνη, ατροπίνη, αντιαρρυθμικά, κ.τ.λ) Απινιδωτής Ηλεκτροκαρδιογράφος

59 Καπνογραφία Lightdale et al. Pediatrics 2006 Vargo et al. GIE 2002 ΗΚΓ ΚΑΠΝΟΓΡΑΦΙΑ ΚΦ Pulse oxymeter ΗΚΓ ΚΑΠΝΟΓΡΑΦΙΑ Pulse oxymeter ΑΠΝΟΙΑ 93% Sat Ο 2

60

61

62

63

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΓΗΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΗ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΓΗΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΓΗΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΗ Η καταστολή και αναλγησία, θεωρείται από τους περισσότερους γαστρεντερολόγους απαραίτητη, κατά την εκτέλεση της σύγχρονης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΓΗΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΗ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΓΗΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΓΗΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΗ ΑΘΗΝΑ 2008 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΓΗΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόληψη επιπλοκών από καταστολή στις ενδοσκοπήσεις πεπτικού. Α. Νταϊλιάνας, γαστρεντερολόγος

Πρόληψη επιπλοκών από καταστολή στις ενδοσκοπήσεις πεπτικού. Α. Νταϊλιάνας, γαστρεντερολόγος Πρόληψη επιπλοκών από καταστολή στις ενδοσκοπήσεις πεπτικού Α. Νταϊλιάνας, γαστρεντερολόγος Ενδοσκόπηση με καταστολή Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Ολοκλήρωση της εξέτασης με άνεση από τον ενδοσκόπο Συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Μεταναισθητικής Φροντίδας

Μονάδα Μεταναισθητικής Φροντίδας ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 253 Μονάδα Μεταναισθητικής Φροντίδας ΜΑΡΙΑ ΖΟΥΚΑ, ΜΑΡΙΑ-ΛΟΥΪΖΑ ΚΟΝΤΕΛΙΔΟΥ, ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ ΖΗΡΝΑ, ΛΕΟΝΤΙΑ ΤΑΡΑΜΟΝΛΗ, ΕΛΠΙΔΑ ΚΟΝΤΕΣΙΔΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι Μονάδες Μεταναισθητικής

Διαβάστε περισσότερα

Καταστολή και Αναλγησία. Χαντζή Χριστίνα Αναισθησιολόγος Αναπληρώτρια ιευθύντρια ΠΓΝ Αθηνών «Γ. Γεννηµατάς»

Καταστολή και Αναλγησία. Χαντζή Χριστίνα Αναισθησιολόγος Αναπληρώτρια ιευθύντρια ΠΓΝ Αθηνών «Γ. Γεννηµατάς» Καταστολή και Αναλγησία στο ΤΕΠ Χαντζή Χριστίνα Αναισθησιολόγος Αναπληρώτρια ιευθύντρια ΠΓΝ Αθηνών «Γ. Γεννηµατάς» Αναισθησιολογική φροντίδα στο ΤΕΠ ιαχείριση ασθενών ποικίλης επικινδυνότητας/βαρύτητας

Διαβάστε περισσότερα

1 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΜΕΤΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ Κασσιανή Θεοδωράκη, Αντεια Παρασκευά, ηµήτρης Βαλσαµίδης, Αργυρώ Φασουλάκη Σκοπός της ύπαρξης κατευθυντηρίων οδηγιών µεταναισθητικής

Διαβάστε περισσότερα

(Monitored Anesthesia Care MAC)

(Monitored Anesthesia Care MAC) ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΣΕ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΑ ΗΜΕΡΑΣ Α. Μπαϊρακτάρη, Β. Αρώνη, Φ. Γιαννακά, Μ. Κοκολάκη, Ε. Μαστροκώστα H χειρουργική και η αναισθησία σε επεµβάσεις µιας ηµέρας θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

Οξύς Μετεγχειρητικός Πόνος

Οξύς Μετεγχειρητικός Πόνος ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 259 Οξύς Μετεγχειρητικός Πόνος ΒΑΓΙΑ ΝΤΡΙΤΣΟΥ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΙΡΗΝΗ ΔΙΝΤΣΙΔΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΠΑΡΔΑΚΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΜΑΝΤΗ 1. Μετεγχειρητικός πόνος Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΧΟΡΗΓΩΝΤΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ. ΣΥΧΝΟΤΕΡΕΣ ΠΑΙΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΧΟΡΗΓΩΝΤΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ. ΣΥΧΝΟΤΕΡΕΣ ΠΑΙΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΑΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΧΟΡΗΓΩΝΤΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ. ΣΥΧΝΟΤΕΡΕΣ ΠΑΙΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

και θεραπευτικές καρδιολογικές παρεµβάσεις.

και θεραπευτικές καρδιολογικές παρεµβάσεις. 28 Αναισθησία για καρδιολογικές παρεµβάσεις Παπαγιαννοπούλου Πηνελόπη MD, PhD, Κώστογλου Χρήστος MD ABSTRACT Anaesthesia management during cardiologic interventions Papagiannopoulou P, Kostoglou Ch The

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ. ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Β. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ- ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ Γ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΡΙΣΜΟΙ-ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Παρά τη δραματική αύξηση του αριθμού και της ποικιλίας των ενδοσκοπικών τεχνικών, που σημειώθηκε την τελευταία 40ετία, οι επιπλοκές

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες σχετικά με την Αναισθησία

Πληροφορίες σχετικά με την Αναισθησία Πληροφορίες σχετικά με την Αναισθησία Ο όρος αναισθησία εννοεί την απουσία αίσθησης. Η αναισθησιολογία αντίστοιχα είναι η ιατρική ειδικότητα που μελετά τα φάρμακα και τις τεχνικές που προκαλούν καταστολή

Διαβάστε περισσότερα

Παρακολούθηση και Καταστολή των Ασθενών στη Διάρκεια της Τοποπεριοχικής Αναισθησίας

Παρακολούθηση και Καταστολή των Ασθενών στη Διάρκεια της Τοποπεριοχικής Αναισθησίας 46 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΓΑΠΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Παρακολούθηση και Καταστολή των Ασθενών στη Διάρκεια της Τοποπεριοχικής Αναισθησίας Π.ΜΑΪΔΑΤΣΗ MONΠORING ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΠΕΡΙΟΧΙΚΗ Η παρακολούθηση του ασθενούς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΠΙ ΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑ ΙΚΟ ΧΩΡΟ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ» ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΑΦΕΡΜΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

39. ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ - ΑΝΑΛΓΗΣΙΑ

39. ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ - ΑΝΑΛΓΗΣΙΑ ΠΕΡΙΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ 1. Διεξαγωγή λεπτομερούς ιστορικού πριν από κάθε χορήγηση αναισθησίας: Αναισθησιολογικό ιστορικό καθώς και ατομικό αναμνηστικό της μητέρας Πλήρες ιστορικό της τρέχουσας κύησης

Διαβάστε περισσότερα

ορθοστατικής υπότασης και συνδρόµου καρωτιδικού κόλπου.

ορθοστατικής υπότασης και συνδρόµου καρωτιδικού κόλπου. Κλινικές υποδείξεις περιεγχειρητικής αντιµετώπισης υπερηλίκων Αικατερίνη Λαµπαδαρίου *, Ελένη Παπαϊωάννου *, Παντελία Νασοπούλου **, Βίρνα Τανού ** * Αναισθησιολόγοι Γ.Ν.Α. «Λαϊκό» ** Αναισθησιολόγοι Γ.Ν.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΥ ΠΟΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣYΓΧΡΟΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓIΑ ΤΗΣ ΑIΘΟΥΣΑΣ ΤΟΚΕΤΩΝ

ΣYΓΧΡΟΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓIΑ ΤΗΣ ΑIΘΟΥΣΑΣ ΤΟΚΕΤΩΝ ΣYΓΧΡΟΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓIΑ ΤΗΣ ΑIΘΟΥΣΑΣ ΤΟΚΕΤΩΝ Χριστοδουλοπούλου Βάσω ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η εισαγωγή στη μαιευτική πράξη νέων μεθόδων εκτίμησης της εξέλιξης και της συμπεριφοράς του εμβρύου συνετέλεσε ώστε η Μαιευτική

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Β. Περιλήψεις εργασιών. (abstracts 12 ου συνεδρίου)

Μέρος Β. Περιλήψεις εργασιών. (abstracts 12 ου συνεδρίου) Μέρος Β Περιλήψεις εργασιών (abstracts 12 ου συνεδρίου) ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚ ΟΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ ελφών 106, ΤΚ-54643 Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Κλινικό Θέμα. Άλγος Δεξιού Υποχονδρίου και Φυσιολογικό Υπερηχοτομογράφημα Ελεύθερη μετάφραση και επιμέλεια: Κων/νος Ι. Ζωγράφος.

Κλινικό Θέμα. Άλγος Δεξιού Υποχονδρίου και Φυσιολογικό Υπερηχοτομογράφημα Ελεύθερη μετάφραση και επιμέλεια: Κων/νος Ι. Ζωγράφος. 8 Κλινικό Θέμα Κλινικό Θέμα Άλγος Δεξιού Υποχονδρίου και Φυσιολογικό Υπερηχοτομογράφημα Ελεύθερη μετάφραση και επιμέλεια: Κων/νος Ι. Ζωγράφος Κλινικό σενάριο Γυναίκα 30 ετών προσέρχεται στο ιατρείο σας

Διαβάστε περισσότερα

Ελάχιστες προδιαγραφές χορήγησης ασφαλούς αναισθησίας Η ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ.

Ελάχιστες προδιαγραφές χορήγησης ασφαλούς αναισθησίας Η ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Ελάχιστες προδιαγραφές χορήγησης ασφαλούς αναισθησίας Η ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1044 25 Νοεμβρίου 1997... Καθορισμός (ελαχίστων) ορίων προδιαγραφών

Διαβάστε περισσότερα

Οπιοειδή ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΑΤΣΗ, ΕΛΕΝΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ

Οπιοειδή ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΑΤΣΗ, ΕΛΕΝΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 113 Οπιοειδή ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΑΤΣΗ, ΕΛΕΝΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ Το όπιο προέρχεται από την ελληνική λέξη οπός που σημαίνει γαλακτώδης χυμός των φυτών. Το

Διαβάστε περισσότερα

Περιοχική Αναισθησία σε Παιδιά

Περιοχική Αναισθησία σε Παιδιά ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΑΠΚΗΣ ΙΑΊΡΙΚΗΣ 11 Περιοχική Αναισθησία σε Παιδιά Δ. ΜΙΧΑΛΟΥ ΔΗΣ Μ. Ψ ΑΡΟΜΙΧΑΛΑΚΗ Ο. ΦΡΑΪΔΑΚΗΣ Κατά tην τελευταία lοετία, η εφαρμογή της περιοχικής αναισθησίας στα παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (ΑΤΕΙΘ) ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ(ΜΕΘ)

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (ΑΤΕΙΘ) ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ(ΜΕΘ) ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (ΑΤΕΙΘ) ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ(ΜΕΘ) ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Άνεση και ασφάλεια ασθενούς υπό περιοχική αναισθησία

Άνεση και ασφάλεια ασθενούς υπό περιοχική αναισθησία Άνεση και ασφάλεια ασθενούς υπό περιοχική αναισθησία Ε. Αργύρα Η διαδικασία της περιοχικής αναισθησίας και η ευθύνη του αναισθησιολόγου αρχίζει με την προεγχειρητική επίσκεψη και προετοιμασία και καταλήγει

Διαβάστε περισσότερα

«Η ικανοποιητική ποιότητα αναλγησίας είναι υποχρέωση των λειτουργών υγείας» Agency Health Care Policy Recearch (AHCPR) 1992

«Η ικανοποιητική ποιότητα αναλγησίας είναι υποχρέωση των λειτουργών υγείας» Agency Health Care Policy Recearch (AHCPR) 1992 «Η ικανοποιητική ποιότητα αναλγησίας είναι υποχρέωση των λειτουργών υγείας» Agency Health Care Policy Recearch (AHCPR) 1992 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΥ ΠΟΝΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ Π. Τζαβέλλας, Χ.

Διαβάστε περισσότερα

Το επίπεδο γνώσης του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού του Βορείου Έβρου στη Βασική Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση

Το επίπεδο γνώσης του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού του Βορείου Έβρου στη Βασική Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας: Το επίπεδο γνώσης του ιατρικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ/ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ/ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ 1 Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 2015 ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ/ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Πρόεδρος Εξεταστικής Επιτροπής για

Διαβάστε περισσότερα

Διάγνωση - Διαφορική διάγνωση - Πρόληψη - Θεραπεία αναπνευστικής οξέωσης

Διάγνωση - Διαφορική διάγνωση - Πρόληψη - Θεραπεία αναπνευστικής οξέωσης Διάγνωση - Διαφορική διάγνωση - Πρόληψη - Θεραπεία αναπνευστικής οξέωσης Ματθαίος Κ. Τσαγκούριας Αναισθησιολόγος Εντατικολόγος, Επιμελητής Α Μονάδας Εντατικής Θεραπείας Γενικού Nοσοκομείου Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα