RADIACIÓNS ÓPTICAS ARTIFICIAIS INCOHERENTES

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "RADIACIÓNS ÓPTICAS ARTIFICIAIS INCOHERENTES"

Transcript

1 Nº FRANCISCO JAVIER COPA RODRÍGUEZ Técnico superior en Prevención de Riscos Laborais Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral Edita: Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral - ISSGA Coordinación: Alberto Conde Bóveda Maquetación: Alberto Conde Bóveda RADIACIÓNS ÓPTICAS ARTIFICIAIS INCOHERENTES ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO Cando unha carga eléctrica oscila ou se acelera, xera un fenómeno físico formado por un campo eléctrico e un magnético perpendiculares entre si, denominado onda electromagnética, que nós podemos percibir en forma de luz ou radiación como por exemplo a luz visible ou as microondas. En física, unha onda consiste na propagación dunha perturbación dalgunha propiedade dun medio, por exemplo, densidade, presión, campo eléctrico ou magnético, a través do devandito medio, implicando un transporte de enerxía sen transporte de materia. O medio perturbado pode ser de natureza diversa como

2 aire, auga, un anaco de metal e, mesmo, inmaterial como o baleiro. No noso caso unha onda electromagnética non necesita un medio material para desprazarse, motivo polo cal nos chega a radiación do noso Sol a través do espazo. Un movemento vibratorio ou unha vibración serven para definir as magnitudes necesarias que definen un fenómeno como onda, polo que toda onda podemos caracterizala mediante 3 magnitudes, que son: A frecuencia [f] é o número de veces que se repite unha vibración por unidade de tempo. Mídese en Hertzios ou ciclos/segundo. A lonxitude de onda [λ], [ que é a distancia que separa dous puntos co mesmo estado de vibración, por exemplo, dúas cristas ou dous vales, e mídese en unidades de lonxitude (. A amplitude [A] é a distancia vertical entre unha crista e o punto medio da onda. A enerxía dunha onda é directamente proporcional á súa frecuencia e inversamente proporcional á súa lonxitude de onda. A velocidade á que se despraza é a velocidade da luz cuxo valor no baleiro é de aproximadamente m/s e represéntase pola letra c do latínceleritas. O espectro electromagnético pódese organizar de acordo coa frecuencia correspondente das ondas que o integran, ou de acordo coas súas lonxitudes de onda. Cara a un extremo do espectro agrúpanse as ondas máis longas, como as correspondentes ás ondas de raio, mentres que no outro extremo se agrupan as ondas máis curtas, pero con maior enerxía e maior frecuencia en Hertz, como as radiacións gamma e os raios cósmicos. RADIACIÓNS ÓPTICAS INCOHERENTES No noso caso particular centrámonos nas radiacións ópticas, que por definición son aquelas cuxa lonxitude de onda está comprendida entre 100 nanómetros e 1 mm. Existen 3 tipos de radiacións ópticas: a radiación ultravioleta, visible e infravermella. Ultravioleta nm Visible nm Infravermella 780nm-1mm Radiación ultravioleta C ultravioleta B ultravioleta A violeta azul verde amarelo alaranxado vermello infravermella A infravermella B infravermella C Lonxitud itude de onda λ 100 nm 280 nm 280 nm 315 nm 315 nm 400 nm 400 nm 455 nm 455 nm 490 nm 490 nm 570 nm 570 nm 590 nm 590 nm 620 nm 620 nm 780 nm 780 nm 1400 nm 1400 nm 3000 nm 3000 nm 1 mm Cando falamos de radiacións ópticas incoherentes referímonos a toda radiación óptica distinta do láser que se define como: (light amplification by stimulated emission of radiation, amplificación de luz por emisión estimulada de radiación) todo dispositivo susceptible de producir ou amplificar a radiación electromagnética no intervalo de lonxitude de onda da radiación óptica. Radiación incoherente: cando temos un conxunto de ondas e ningunha delas presenta relación coas outras ondas dentro do feixe, esta radiación é incoherente, é dicir, carece de orde interna. Radiación coherente: se todas as ondas que forman un feixe se atopan en fase unha con outra en cada punto, temos unha radiación óptica coherente ou un feixe láser altamente colimado. 2

3 RADIACIÓN INFRAVERMELLA É a radiación que emite calquera corpo por enriba do cero absoluto (0 K). Os infravermellos foron descubertos en 1800 por William Herschel, un astrónomo inglés de orixe alemá. Herschel colocou un termómetro de mercurio no espectro obtido por un prisma de cristal co fin de medir a calor emitida por cada cor. Descubriu que a calor era máis forte ao lado do vermello do espectro e observou que alí non había luz. Esta é a primeira experiencia que mostra que a calor pode transmitirse por unha forma invisible de luz. Herschel denominou a esta radiación "raios caloríficos", denominación bastante popular ao longo do século XIX que, finalmente, foi dando paso ao máis moderno de radiación infravermella. A radiación infravermella produce cambios na enerxía de vibración das moléculas, cuxa lonxitude de onda non ten a suficiente enerxía como para producir saltos electrónicos en capas externas dos átomos que forman as moléculas (ionización). Polo tanto podemos dicir que é a radiación directamente relacionada coa temperatura, e os efectos que producen sobre o noso corpo son efectos térmicos, como por exemplo queimaduras. Entre as aplicacións industriais dos infravermellos encóntrase o secado de pinturas ou vernices como acontece nos talleres de chapa e pintura, a termofixación de plásticos ou o morno e laminado do vidro. Este tipo de radiación témola tamén nas fundicións de metais onde a coada alcanza temperaturas elevadas e a radiación de calor é moi importante e en procesos onde é necesario traballar o metal en quente como no laminado ou a fabricación de vara a partir de panquiña metálica. RADIACIÓN VISIBLE É a radiación electromagnética que podemos observar a través dos nosos ollos, os cales nos fan percibir diferentes cores dependendo do tipo de lonxitude de onda que forma a luz visible, estes abranguen do vermello ao violeta, motivo polo que as lonxitudes de onda por enriba do vermello se denominan infravermello e as que se encontran por debaixo do azul-violeta, ultravioleta. A maior exposición laboral á radiación visible artificial, encontrámola en: Procesos de soldadura e corte. Os soldadores e as persoas que se atopan ao seu arredor están expostas non só á radiación ultravioleta, senón tamén, a unha intensa radiación visible que pode provocar lesións agudas na retina. Metalurxias e fundicións. A superficie do metal fundido emite principalmente no rango visible e infravermello debido á alta temperatura do metal. Esta radiación no caso de aceirías pode ser dunha tonalidade branca a vermella bastante intensa. Lámpadas de curado de resinas. Estas lámpadas empregadas para a fotopolimerización de resinas, proceso que se coñece como curado por luz, como as lámpadas empregadas polos dentistas, emiten sobre todo no ultravioleta e na zona azul do espectro visible. Lámpadas de mercurio de baix ixa presión. Estas lámpadas empréganse en tratamentos xermicidas, como por exemplo no tratamento de auga, desinfección de instrumentos e esterilización de aire, pois xeran principalmente luz UV-C letal para a maior parte de microorganismos, aínda que parte da radiación é tamén visible e infravermella. Lámpadas as de fototerapia e tratamentos médicos. En medicina empréganse lámpadas na zona do visible e infravermello para diferentes fins tanto diagnósticos como terapéuticos, por exemplo, en depilación e extracción de varices. Proxectores e outros dispositivos ópticos. En proxectores cinematográficos e outros dispositivos colimadores de feixes luminosos, utilízanse fontes de luz intensa que ocasionan danos na retina a distancias curtas. RADIACIÓN ULTRAVIOLETA No espectro electromagnético, está situada entre a luz visible e os raios X. O aire é opaco para os raios ultravioletas menores a 200 nanómetros. A atmosfera da Terra prevén que a maioría dos raios UV provenientes do espazo cheguen ao chan. A radiación UV-C é completamente bloqueada a uns 35 km de altitude, polo ozono estratosférico e a maioría dos raios UV-A (luz negra) chegan ata a superficie. Os raios UV-B son responsables das queimaduras do Sol e o cancro de pel, aínda cando a maioría é absorbida polo ozono xusto antes de chegar á superficie. Os niveis de radiación UV-B existentes na superficie son particularmente sensibles aos niveis de ozono na estratosfera. A radiación UV-C emprégase como xermicida para eliminar microorganismos en calquera medio. As principais fontes de exposición laboral son: Soldadura. En todos os procesos de soldado como o TIG, o MIG e MAG, con electrodo, arco sumerxido ou plasma, xéranse unha importante 3

4 radiación ultravioleta que pode conxuntivite e cataratas. provocar foto Lámpadas de curado de resinas. Sobre todo en procesos industriais de foto curado na industria dos polímeros plásticos de poliéster e acrílicos. Lámpadas xermicidas de mercurio. Empregadas como axentes xermicidas en máquinas de envasado e outros procesos, en naves industriais e en sistemas de esterilizado de instrumentos. Lámpadas actínicas. Empregadas na detección de billetes falsos ou en acuarios para favorecer o crecemento de algas. Lámpadas para artes gráficas. Estas lámpadas son as que se empregan nunha fotocopiadora ou nun escáner, para o secado da tinta, fotogravado, etc. EXPOSICIÓN RADIANTE [H] É a cantidade de enerxía por unidade de superficie que chega a un lugar determinado. Calcúlase multiplicando a irradiancia en W/m 2 pola duración da exposición en segundos. As súas unidades son polo tanto xulios por metro cadrado [J/m 2 ] debido a que se multiplicamos potencia por tempo o que obtemos é traballo, cuxa unidade é o xulio. Enerxía radiante total que INCIDE sobre unha unidade de área UNIDADE: J/m 2 RADIANCIA [L] É o fluxo radiante ou potencia radiante emitida por unidade de ángulo sólido e por unidade de área. É un parámetro que nos indica o grao de concentración dun raio de luz sobre a retina do ollo e a podemos calcular dividindo a irradiancia, nun lugar determinado, entre o ángulo sólido respecto á fonte. Exprésase en vatios por metro cadrado e estereorradián [W/sr.m 2 ]. Enerxía radiante que INCIDE sobre unha unidade de área por segundo e por unidade de ángulo sólido UNIDADE: W/sr.m 2 MAGNITUDES E UNIDADES DE RADIACIÓN ÓPTICA ARTIFICIAL As magnitudes coas que traballamos son aquelas das que podemos obter un resultado práctico como é a comparación con valores límites de exposición, polo que no mundo laboral as magnitudes que se manexan son: IRRADIANCIA OU DENSIDADE DE POTENCIA [E] Defínese como a enerxía radiante (proveniente dun foco luminoso) que incide sobre unha superficie, por unidade de área. A súa unidade é o vatio por metro cadrado [W/m 2 ]. ÁNGULO SÓLIDO [Ω] É a medida dunha porción do espazo limitada pola intersección entre a superficie dunha esfera e a superficie dun cono cuxo vértice coincide co vértice da esfera. A súa unidade é o estereorradián [sr]. Enerxía radiante que INCIDE sobre unha unidade de área en cada segundo UNIDADE: W/m 2 Potencia é a enerxía dividida pola unidade de tempo 4

5 Cando falamos de ángulo sólido subtendido, estamos a falar do ángulo sólido formado pola fonte luminosa e o ollo do observador ou punto de medida (detector radiométrico). A área da fonte debe tomarse como a súa proxección sobre un plano perpendicular á dirección de observación, sendo o ángulo plano que forma a dirección da radiación coa normal á superficie da fonte [θ]. abrangue un abano amplo de lonxitudes de onda e os efectos sobre a saúde varían dependendo do tipo de radiación recibida. Así, por exemplo, a luz ultravioleta afecta á parte superficial da pel e no caso do ollo, á córnea e ao cristalino que absorben esta radiación na súa capa superficial, producindo inflamación da córnea e do tecido conxuntivo. No caso de luz visible ou infravermella, penetra a través da córnea e afecta á retina ou parte interna do ollo producindo queimaduras internas. Pode chegar a penetrar tamén en capas internas da pel producindo queimaduras importantes. Isto lévanos a que nun determinado rango de lonxitudes de onda poidamos empregar varios valores límite aínda que o normal é poder cinguirnos a algún deles. Nº orde Radiación Lonxitud itude de onda 1 Ultravioleta A,B e C nm 2 Ultravioleta A nm Se en lugar de traballar no espazo o facemos nun plano, temos o ángulo subtendido ou visual plano [α], que é aquel formado pola fonte e o ollo dun observador ou o punto de medida e determínase como o cociente entre a dimensión maior da fonte [d] e a distancia de visión [R]. Como se trata dun ángulo plano exprésase en radiáns [rd]. 3a 3b Luz azul: ultravioleta A e B e a maior parte de luz visible. α 11 mrad Luz azul: ultravioleta A e B e a maior parte de luz visible. α< 11 mrad nm nm 4 Visible e infravermella A nm 5 Infravermella nm 6 Infravermella A e B nm 7 Visible e infravermella A e B nm d α USO DOS VALORES LÍMITES DE EXPOSICIÓN No Real decreto 486/2010, sobre a protección da saúde e a seguridade dos traballadores contra os riscos relacionados coa exposición a radiacións ópticas artificiais, encontrámonos no seu anexo I unha serie de valores límite de exposición que imos intentar analizar para facelos máis comprensibles. Cando existe unha exposición a unha radiación óptica nun posto de traballo debemos identificar o tipo de radiación que é: ultravioleta, visible ou infravermella, dependendo do proceso ou do equipo do que proceda. A partir de aquí podemos seleccionar o número de orde indicado na táboa A1 do Rd 486/2010. O problema radica en que un raio de radiación incoherente R Epiderme Derme Hipoderme 5

6 ULTRAVIOLETA A, B Y C ( Este tipo de radiación, sobre todo as lonxitudes de onda inferiores a 300 nanómetros, é absorbida pola córnea e as que esta non retén captúraas o cristalino, polo que nos encontramos cun fenómeno a nivel superficial de aí que o valor límite sexa de exposición radiante ou enerxía por unidade de superficie. A exposición radiante calcúlase multiplicando para cada lonxitude de onda a irradiancia polo tempo de exposición e por unha función de ponderación que nos indica a magnitude do dano producido. eff = 30 J/m 2 (8 horas) H eff O valor que se toma é o de exposición radiante efectiva debido a que temos en conta unha función de ponderación que nos indica os efectos prexudiciais de cada lonxitude de onda para a pel e os ollos. A función é S(λ) e os seus valores veñen tabulados na táboa A3 do Rd 486/2010. Lonxitud itude de onda S(λ) 236 nm 0, nm 0, nm 1,0000 LUZ AZUL ( O intervalo de 300 a 700 nanómetros comprende parte dos raios UVA é a maior parte da radiación visible e denomínase risco de "luz azul", aínda que en sentido estrito, a luz azul corresponde ao intervalo entre 400 e 490 nanómetros aproximadamente. Estes raios penetran a través do cristalino e reflíctense nunha superficie moi pequena da retina, polo que a potencia do raio se concentra tremendamente, podendo aumentar a irradiancia na retina veces con respecto á que chega ao ollo. En casos extremos pódese chegar a un aumento de temperatura na retina de entre 10º e 20ºC dando lugar a danos irreversibles debidos á desnaturalización das súas proteínas (por exemplo en exposicións á radiación láser). Debido a isto inflúe moito o tamaño da fonte de luz e a distancia a esta por parte do observador, de aí que, como valor límite se empregue a radiancia (L). Cando a fonte é suficientemente pequena (<11 mrad) entón podemos substituír o valor de radiancia polo de irradiancia (E). Os límites veñen marcados se o tempo de exposición é menor ou maior de aproximadamente 4 horas ( segundos). A función de ponderación que empregamos é a B(λ) que indica as lesións fotoquímicas debidas á radiación azul. Estes datos indícannos que a lonxitude de onda de 236 nanómetros produce uns efectos a metade de daniños que a lonxitude de onda de 254 nanómetros e esta á súa vez é a metade de daniña que a de 270 nanómetros que son o máximo valor de S(λ). Lonxitude de onda ( ULTRAVIOLETA A ( Para estas lonxitudes de onda o valor da función de ponderación S(λ) é practicamente nulo polo que o valor límite se expresa simplemente como exposición radiante alcanzada a 8 horas de exposición. UVA = J/m 2 (8 horas) H UVA Exposición dos ollos a radiación visible. Imaxe extensa e imaxe puntual Valores límite de exposición 6

7 VISIBLE E INFRAVERMELLO A ( Aquí volvemos ter o mesmo caso anterior no que os raios penetran ata a retina, por conseguinte empregamos a radiancia (L) para marcar os valores límite.a función de ponderación do dano producido é R(λ );a cal indica as lesións térmicas nos ollos debido á radiación visible e infravermella. Os valores límite están indicados en función do tempo que o observador fixa a mirada no foco e da distancia a este ou o ángulo plano de visión α. INFRAVERMELLO PRÓXIMO A ( Neste caso a radiación infravermella A penetra no ollo ata a retina, pero a diferenza da radiación visible, a nosa retina non pode detectar este tipo de radiación e as respostas naturais do organismo non nos ofrecen protección polo que esta zona do espectro se denomina "rexión de risco para a retina". Debido a isto o límite de exposición para puntos próximos ao foco, diminúe ao aumentar o valor do ángulo subtendido (α), pois a expresión do límite de radiancia está dividido polo coeficiente Ca que aumenta co devandito ángulo. INFRAVERMELLO PRÓXIMO A E MEDIO B ( O humor acuoso do ollo absorbe moita radiación de lonxitude de onda ata os 1400 nanómetros, as lonxitudes de onda maiores son atenuadas polo humor vítreo, de modo que a retina queda protexida. O problema neste caso témolo co cristalino, que non conta con vasos sanguíneos, de modo que non pode controlar a súa temperatura o que pode producir unha catarata, enfermidade típica dos sopradores de vidro. Por estes motivos non traballamos con radiancia (L) senón con irradiancia (E). Ademais, debido a que os valores límite se dan en función do tempo de exposición non se emprega a exposición radiante (H), a cal xa vén integrada respecto ao tempo. Nota: o valor límite E IR = t 0,75 no documento orixinal da ICNIRP figura co expoñente negativo: E IR = t- 0,75. RADIACIÓN VISIBLE, INFRA I NFRAVERMELLO A E B ( O efecto que nos preocupa neste caso son as posibles queimaduras na pel debidas a exposicións curtas de moita intensidade, pois a radiación recibida é principalmente infravermella. A magnitude empregada é a exposición radiante (H) para pel, en tempos de exposición curtos <10 segundos. 7

8 LEMBRE Unha radiación óptica incoherente está formada por ondas que non gardan ningunha relación entre si, polo que carece de orde interna. Os distintos tipos de ondas caracterízanse pola súa lonxitude de onda ou frecuencia. As radiacións ópticas son principalmente de 3 tipos: ultravioleta, visible e infravermella. A única radiación que detectan os nosos ollos é a visible; as demais non as podemos ver pero si detectar os seus efectos. A radiación infravermella é a que máis penetra a través da pel e a visible e ultravioleta causan danos en córnea e retina. Os valores límite están en función do tipo de dano producido, se este se produce a nivel superficial ou na parte interna do ollo que é a retina. NORMATIVA Real decreto 486/2010, do 23 de abril, sobre a protección da saúde e a seguridade dos traballadores contra os riscos relacionados coa exposición a radiacións ópticas artificiais (BOE, número 99, do 24 de abril de 2010). Corrección de erros do Real decreto 486/2010, do 23 de abril, sobre a protección da saúde e a seguridade dos traballadores contra os riscos relacionados coa exposición a radiacións ópticas artificiais (BOE, xoves 6 de maio 2010). Directiva 2006/25/ CE, do 5 de abril de 2006, sobre as disposicións mínimas de seguridade e saúde relativas á exposición dos traballadores a riscos derivados dos axentes físicos (radiacións ópticas artificiais). BIBLIOGRAFÍA Guía non vinculante sobre boas prácticas para a aplicación da Directiva 2006/25/CE (Radiacións ópticas artificiais). Publicada pola Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión. NTP 755. Radiacións ópticas. Metodoloxía de avaliación da exposición laboral. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. NTP 903. Radiacións ópticas artificiais: criterios de avaliación. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Edición: xullo

Física P.A.U. VIBRACIÓNS E ONDAS 1 VIBRACIÓNS E ONDAS

Física P.A.U. VIBRACIÓNS E ONDAS 1 VIBRACIÓNS E ONDAS Física P.A.U. VIBRACIÓNS E ONDAS 1 VIBRACIÓNS E ONDAS PROBLEMAS M.H.S.. 1. Dun resorte elástico de constante k = 500 N m -1 colga unha masa puntual de 5 kg. Estando o conxunto en equilibrio, desprázase

Διαβάστε περισσότερα

PAAU (LOXSE) Setembro 2009

PAAU (LOXSE) Setembro 2009 PAAU (LOXSE) Setembro 2009 Código: 22 FÍSICA Elixir e desenvolver un problema e/ou cuestión de cada un dos bloques. O bloque de prácticas só ten unha opción. Puntuación máxima: Problemas 6 puntos ( cada

Διαβάστε περισσότερα

PAU SETEMBRO 2013 FÍSICA

PAU SETEMBRO 2013 FÍSICA PAU SETEMBRO 013 Código: 5 FÍSICA Puntuación máxima: Cuestións 4 puntos (1 cada cuestión, teórica ou práctica). Problemas 6 puntos (1 cada apartado). Non se valorará a simple anotación dun ítem como solución

Διαβάστε περισσότερα

Exercicios de Física 03b. Ondas

Exercicios de Física 03b. Ondas Exercicios de Física 03b. Ondas Problemas 1. Unha onda unidimensional propágase segundo a ecuación: y = 2 cos 2π (t/4 x/1,6) onde as distancias se miden en metros e o tempo en segundos. Determina: a) A

Διαβάστε περισσότερα

FÍSICA. = 4π 10-7 (S.I.)).

FÍSICA. = 4π 10-7 (S.I.)). 22 FÍSICA Elixir e desenvolver un problema e/ou cuestión de cada un dos bloques. O bloque de prácticas só ten unha opción. Puntuación máxima: Problemas, 6 puntos (1 cada apartado). Cuestións, 4 puntos

Διαβάστε περισσότερα

PAU XUÑO 2010 FÍSICA

PAU XUÑO 2010 FÍSICA PAU XUÑO 1 Cóigo: 5 FÍSICA Puntuación máxima: Cuestións 4 puntos (1 caa cuestión, teórica ou practica) Problemas 6 puntos (1 caa apartao) Non se valorará a simple anotación un ítem como solución ás cuestións;

Διαβάστε περισσότερα

LUGARES XEOMÉTRICOS. CÓNICAS

LUGARES XEOMÉTRICOS. CÓNICAS LUGARES XEOMÉTRICOS. CÓNICAS Páxina REFLEXIONA E RESOLVE Cónicas abertas: parábolas e hipérboles Completa a seguinte táboa, na que a é o ángulo que forman as xeratrices co eixe, e, da cónica e b o ángulo

Διαβάστε περισσότερα

ONDAS. segundo a dirección de vibración. lonxitudinais. transversais

ONDAS. segundo a dirección de vibración. lonxitudinais. transversais PROGRAMACIÓN DE AULA MAPA DE CONTIDOS propagan enerxía, pero non materia clasifícanse ONDAS exemplos PROGRAMACIÓN DE AULA E magnitudes características segundo o medio de propagación segundo a dirección

Διαβάστε περισσότερα

EXERCICIOS DE SELECTIVIDADE DE FÍSICA CURSO

EXERCICIOS DE SELECTIVIDADE DE FÍSICA CURSO Física Exercicios de Selectividade Páxina 1 / 8 EXERCICIOS DE SELECTIVIDADE DE FÍSICA CURSO 15-16 http://ciug.cesga.es/exames.php TEMA 1. GRAVITACIÓN. 1) CUESTIÓN.- Un satélite artificial de masa m que

Διαβάστε περισσότερα

Problemas y cuestiones de electromagnetismo

Problemas y cuestiones de electromagnetismo Problemas y cuestiones de electromagnetismo 1.- Dúas cargas eléctricas puntuais de 2 e -2 µc cada unha están situadas respectivamente en (2,0) e en (-2,0) (en metros). Calcule: a) campo eléctrico en (0,0)

Διαβάστε περισσότερα

TRIGONOMETRIA. hipotenusa L 2. hipotenusa

TRIGONOMETRIA. hipotenusa L 2. hipotenusa TRIGONOMETRIA. Calcular las razones trigonométricas de 0º, º y 60º. Para calcular las razones trigonométricas de º, nos ayudamos de un triángulo rectángulo isósceles como el de la figura. cateto opuesto

Διαβάστε περισσότερα

As Mareas INDICE. 1. Introducción 2. Forza das mareas 3. Por que temos dúas mareas ó día? 4. Predición de marea 5. Aviso para a navegación

As Mareas INDICE. 1. Introducción 2. Forza das mareas 3. Por que temos dúas mareas ó día? 4. Predición de marea 5. Aviso para a navegación As Mareas INDICE 1. Introducción 2. Forza das mareas 3. Por que temos dúas mareas ó día? 4. Predición de marea 5. Aviso para a navegación Introducción A marea é a variación do nivel da superficie libre

Διαβάστε περισσότερα

TEORÍA DE XEOMETRÍA. 1º ESO

TEORÍA DE XEOMETRÍA. 1º ESO TEORÍA DE XEOMETRÍA. 1º ESO 1. CORPOS XEOMÉTRICOS No noso entorno observamos continuamente obxectos de diversas formas: pelotas, botes, caixas, pirámides, etc. Todos estes obxectos son corpos xeométricos.

Διαβάστε περισσότερα

TRAZADOS XEOMÉTRICOS FUNDAMENTAIS NO PLANO A 1. PUNTO E RECTA

TRAZADOS XEOMÉTRICOS FUNDAMENTAIS NO PLANO A 1. PUNTO E RECTA TRAZADOS XEOMÉTRICOS FUNDAMENTAIS NO PLANO 1. Punto e recta 2. Lugares xeométricos 3. Ángulos 4. Trazado de paralelas e perpendiculares con escuadro e cartabón 5. Operacións elementais 6. Trazado de ángulos

Διαβάστε περισσότερα

Eletromagnetismo. Johny Carvalho Silva Universidade Federal do Rio Grande Instituto de Matemática, Física e Estatística. ...:: Solução ::...

Eletromagnetismo. Johny Carvalho Silva Universidade Federal do Rio Grande Instituto de Matemática, Física e Estatística. ...:: Solução ::... Eletromagnetismo Johny Carvalho Silva Universidade Federal do Rio Grande Instituto de Matemática, Física e Estatística Lista -.1 - Mostrar que a seguinte medida é invariante d 3 p p 0 onde: p 0 p + m (1)

Διαβάστε περισσότερα

FÍSICA. = 9, kg) = -1, C; m e

FÍSICA. = 9, kg) = -1, C; m e 22 FÍSICA Elixir e desenvolver un problema e/ou cuestión de cada un dos bloques. O bloque de prácticas só ten unha opción. Puntuación máxima: Problemas 6 puntos (1 cada apartado). Cuestións 4 puntos (1

Διαβάστε περισσότερα

S1301005 A REACCIÓN EN CADEA DA POLIMERASA (PCR) NA INDUSTRIA ALIMENTARIA EXTRACCIÓN DO ADN EXTRACCIÓN DO ADN CUANTIFICACIÓN. 260 280 260/280 ng/µl

S1301005 A REACCIÓN EN CADEA DA POLIMERASA (PCR) NA INDUSTRIA ALIMENTARIA EXTRACCIÓN DO ADN EXTRACCIÓN DO ADN CUANTIFICACIÓN. 260 280 260/280 ng/µl CUANTIFICACIÖN 26/VI/2013 S1301005 A REACCIÓN EN CADEA DA POLIMERASA (PCR) NA INDUSTRIA ALIMENTARIA - ESPECTROFOTÓMETRO: Cuantificación da concentración do ADN extraido. Medimos a absorbancia a dúas lonxitudes

Διαβάστε περισσότερα

Física e química 4º ESO. As forzas 01/12/09 Nome:

Física e química 4º ESO. As forzas 01/12/09 Nome: DEPARTAMENTO DE FÍSICA E QUÍMICA Problemas Física e química 4º ESO As forzas 01/12/09 Nome: [6 Ptos.] 1. Sobre un corpo actúan tres forzas: unha de intensidade 20 N cara o norte, outra de 40 N cara o nordeste

Διαβάστε περισσότερα

RADIACTIVIDADE. PROBLEMAS

RADIACTIVIDADE. PROBLEMAS RADIACTIVIDADE. PROBLEMAS 1. Un detector de radiactividade mide unha velocidade de desintegración de 15 núcleos/minuto. Sabemos que o tempo de semidesintegración é de 0 min. Calcula: a) A constante de

Διαβάστε περισσότερα

Uso e transformación da enerxía

Uso e transformación da enerxía Educación secundaria para persoas adultas Ámbito científico tecnolóxico Educación a distancia semipresencial Módulo 4 Unidade didáctica 5 Uso e transformación da enerxía Páxina 1 de 50 Índice 1. Introdución...3

Διαβάστε περισσότερα

A LUZ. ÓPTICA XEOMÉTRICA

A LUZ. ÓPTICA XEOMÉTRICA A LUZ. ÓPTICA XEOMÉTRICA PROBLEMAS. Un espello esférico ten 0,80 m de radio. a) Se o espello é cóncavo, calcular a qué distancia hai que colocar un obxecto para obter unha imaxe real dúas veces maior que

Διαβάστε περισσότερα

PAU XUÑO 2014 FÍSICA

PAU XUÑO 2014 FÍSICA PAU XUÑO 2014 Código: 25 FÍSICA Puntuación máxima: Cuestións 4 puntos (1 cada cuestión, teórica ou práctica), problemas 6 puntos (1 cada apartado) Non se valorará a simple anotación dun ítem como solución

Διαβάστε περισσότερα

PAU XUÑO 2015 FÍSICA

PAU XUÑO 2015 FÍSICA PAU XUÑO 2015 Código: 25 FÍSICA Puntuación máxima: Cuestións 4 puntos (1 cada cuestión, teórica ou práctica) Problemas 6 puntos (1 cada apartado) Non se valorará a simple anotación dun ítem como solución

Διαβάστε περισσότερα

13 Estrutura interna e composición da Terra

13 Estrutura interna e composición da Terra 13 composición da Terra EN PORTADA: Un mensaxeiro con diamantes En Kimberley (África do Sur) atópase unha das minas de diamantes máis importantes do planeta. En honor a esa cidade, déuselle o nome de kimberlita

Διαβάστε περισσότερα

Radiotelescopios. Resumo: Contidos: Nivel: Segundo ciclo de ESO e Bacharelato

Radiotelescopios. Resumo: Contidos: Nivel: Segundo ciclo de ESO e Bacharelato Radiotelescopios Resumo: Nesta unidade introdúcense os alumnos no estudo dos radiotelescopios mediante a comparación destes cos telescopios ópticos, a explicación do seu funcionamento e a descrición das

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1 ης ΣΕΛΙΔΑΣ KΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ

ΑΡΧΗ 1 ης ΣΕΛΙΔΑΣ KΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ ΑΡΧΗ 1 ης ΣΕΛΙΔΑΣ KΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ Α. Να αποδώσετε στο τετράδιό σας στην ελληνική γλώσσα το παρακάτω κείμενο,

Διαβάστε περισσότερα

PAU Xuño 2015 MATEMÁTICAS APLICADAS ÁS CIENCIAS SOCIAIS II

PAU Xuño 2015 MATEMÁTICAS APLICADAS ÁS CIENCIAS SOCIAIS II PAU Xuño 015 Código: 36 MATEMÁTICAS APLICADAS ÁS CIENCIAS SOCIAIS II (O alumno/a debe responder só aos exercicios dunha das opcións. Puntuación máxima dos exercicios de cada opción: exercicio 1 = 3 puntos,

Διαβάστε περισσότερα

TEMA 6.- BIOMOLÉCULAS ORGÁNICAS IV: ÁCIDOS NUCLEICOS

TEMA 6.- BIOMOLÉCULAS ORGÁNICAS IV: ÁCIDOS NUCLEICOS TEMA 6.- BIMLÉCULAS RGÁNICAS IV: ÁCIDS NUCLEICS A.- Características generales de los Ácidos Nucleicos B.- Nucleótidos y derivados nucleotídicos El esqueleto covalente de los ácidos nucleicos: el enlace

Διαβάστε περισσότερα

Nro. 01 Septiembre de 2011

Nro. 01 Septiembre de 2011 SOL Cultura La Tolita, de 400 ac. a 600 dc. En su representación se sintetiza toda la mitología ancestral del Ecuador. Trabajado en oro laminado y repujado. Museo Nacional Banco Central del Ecuador Dirección

Διαβάστε περισσότερα

Panel lateral/de esquina de la Synergy. Synergy πλαϊνή σταθερή πλευρά τετράγωνης καμπίνας. Rohová/boční zástěna Synergy

Panel lateral/de esquina de la Synergy. Synergy πλαϊνή σταθερή πλευρά τετράγωνης καμπίνας. Rohová/boční zástěna Synergy Instrucciones de instalación Suministrar al usuario ADVERTENCIA! Este producto pesa más de 19 kg, puede necesitarse ayuda para levantarlo Lea con atención las instrucciones antes de empezar la instalación.

Διαβάστε περισσότερα

Puerta corredera de la Synergy Synergy Συρόμενη πόρτα Posuvné dveře Synergy Porta de correr da Synergy

Puerta corredera de la Synergy Synergy Συρόμενη πόρτα Posuvné dveře Synergy Porta de correr da Synergy Instrucciones de instalación Suministrar al usuario ADVERTENCIA! Este producto pesa más de 19 kg, puede necesitarse ayuda para levantarlo Lea con atención las instrucciones antes de empezar la instalación.

Διαβάστε περισσότερα

KIT DE DRENAJE DE CONDENSADOS

KIT DE DRENAJE DE CONDENSADOS KIT DE DRENAJE DE CONDENSADOS Estas instrucciones forman parte integrante del manual que acompaña el aparato en el cual está instalado este Kit. Este manual se refiere a ADVERTENCIAS GENERALES y REGLAS

Διαβάστε περισσότερα

CiUG COMISIÓN INTERUNIVERSITARIA DE GALICIA

CiUG COMISIÓN INTERUNIVERSITARIA DE GALICIA CiUG COMISIÓN INTERUNIVERSITARIA DE GALICIA PAAU (LOXSE) XUÑO 2001 Código: 22 ÍSICA Elixir e desenrolar unha das dúas opcións propostas. Puntuación máxima: Problemas 6 puntos (1,5 cada apartado). Cuestións

Διαβάστε περισσότερα

MARKSCHEME BARÈME DE NOTATION ESQUEMA DE CALIFICACIÓN

MARKSCHEME BARÈME DE NOTATION ESQUEMA DE CALIFICACIÓN IB DIPLOMA PROGRAMME PROGRAMME DU DIPLÔME DU BI PROGRAMA DEL DIPLOMA DEL BI M06/2/ABMGR/SP1/GRE/TZ0/XX/M MARKSCHEME BARÈME DE NOTATION ESQUEMA DE CALIFICACIÓN May / mai / mayo 2006 MODERN GREEK / GREC

Διαβάστε περισσότερα

preguntas arredor do ALZHEIMER

preguntas arredor do ALZHEIMER preguntas arredor do ALZHEIMER PRESENTACIÓN A enfermidade de Alzheimer produce unha grave deterioración na vida do individuo que leva con frecuencia a unha dependencia total e absoluta do enfermo coas

Διαβάστε περισσότερα

PAU XUÑO 2011 QUÍMICA OPCIÓN A

PAU XUÑO 2011 QUÍMICA OPCIÓN A AU XUÑO 011 Código: 7 QUÍMICA Cualificación: O alumno elixirá UNA das dúas opcións. Cada pregunta cualificarase con puntos OCIÓN A 1. 1.1. Que sucedería se utilizase unha culler de aluminio para axitar

Διαβάστε περισσότερα

Ámbito científico tecnolóxico. Reprodución e relación

Ámbito científico tecnolóxico. Reprodución e relación Educación secundaria para persoas adultas Ámbito científico tecnolóxico Módulo 2 Unidade didáctica 7 Reprodución e relación Páxina 1 de 42 Índice 1. Programación da unidade...3 1.1 Encadramento da unidade

Διαβάστε περισσότερα

FUNCIONES Y FÓRMULAS TRIGONOMÉTRICAS

FUNCIONES Y FÓRMULAS TRIGONOMÉTRICAS 5 FUNCIONES Y FÓRMULAS TRIGONOMÉTRICAS Página PARA EMPEZAR, REFLEXIONA Y RESUELVE. Aunque el método para resolver las siguientes preguntas se sistematiza en la página siguiente, puedes resolverlas ahora:

Διαβάστε περισσότερα

La experiencia de la Mesa contra el Racismo

La experiencia de la Mesa contra el Racismo La experiencia de la Mesa contra el Racismo Informe Di icultad para identi icarse como discriminado Subsistencia de mecanismos individuales para enfrentar el racismo Las propuestas de las organizaciones

Διαβάστε περισσότερα

Polinomios. Obxectivos. Antes de empezar. 1.Expresións alxébricas... páx. 64 De expresións a ecuacións Valor numérico Expresión en coeficientes

Polinomios. Obxectivos. Antes de empezar. 1.Expresións alxébricas... páx. 64 De expresións a ecuacións Valor numérico Expresión en coeficientes 4 Polinomios Obxectivos Nesta quincena aprenderás: A traballar con expresións literais para a obtención de valores concretos en fórmulas e ecuacións en diferentes contextos. A regra de Ruffini. O teorema

Διαβάστε περισσότερα

Ονομαστική Γενική Αιτιατική Κλητική Αρσ. γλ υκοί γλ υκών γλ υκούς γλ υκοί Θηλ. γλ υκές γλ υκών γλ υκές γλ υκές Ουδ. γλ υκά γλ υκών γλ υκά γλ υκά

Ονομαστική Γενική Αιτιατική Κλητική Αρσ. γλ υκοί γλ υκών γλ υκούς γλ υκοί Θηλ. γλ υκές γλ υκών γλ υκές γλ υκές Ουδ. γλ υκά γλ υκών γλ υκά γλ υκά Επίθετα και Μετοχές Nic o las Pe lic ioni de OLI V EI RA 1 Apresentação Modelo de declinação de adjetivos e particípios (επίθετα και μετοχές, em grego) apresentado pela universidade Thessaloniki. Só é

Διαβάστε περισσότερα

ENLACE QUÍMICO 1. CONCEPTO DE ENLACE EN RELACIÓN COA ESTABILIDADE ENERXÉTICA DOS ÁTOMOS ENLAZADOS.

ENLACE QUÍMICO 1. CONCEPTO DE ENLACE EN RELACIÓN COA ESTABILIDADE ENERXÉTICA DOS ÁTOMOS ENLAZADOS. ENLACE QUÍMICO 1. Concepto de enlace en relación coa estabilidade enerxética dos átomos enlazados. 2. Enlace iónico. Propiedades das substancias iónicas. Concepto de enerxía de rede. Ciclo de orn-haber.

Διαβάστε περισσότερα

OS PRONOMES RELATIVO INTERROGATIVOS E INDEFINIDOS SINTAXE DA ORACIÓN DE RELATIVO. O INFINITIVO E A SÚA SINTAXE.

OS PRONOMES RELATIVO INTERROGATIVOS E INDEFINIDOS SINTAXE DA ORACIÓN DE RELATIVO. O INFINITIVO E A SÚA SINTAXE. EPAPU OURENSE GREGO 1º BACHARELATO CURSO 2008-09 1 GREGO 1º BACHARELATO 11º QUINCENA OS PRONOMES RELATIVO INTERROGATIVOS E INDEFINIDOS SINTAXE DA ORACIÓN DE RELATIVO. O INFINITIVO E A SÚA SINTAXE. 1º.-

Διαβάστε περισσότερα

ACTIVIDADES INICIALES

ACTIVIDADES INICIALES Solucionario Trigonometría ACTIVIDADES INICIALES.I. En una recta r hay tres puntos: A, B y C, que distan, sucesivamente, y cm. Por esos puntos se trazan rectas paralelas que cortan otra, s, en M, N y P.

Διαβάστε περισσότερα

REPÚBLICA DE ANGOLA EMBAIXADA DA REPÚBLICA DE ANGOLA NA GRÉCIA DIPLOMÁTICO OFICIAL ORDINÁRIO ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΗ

REPÚBLICA DE ANGOLA EMBAIXADA DA REPÚBLICA DE ANGOLA NA GRÉCIA DIPLOMÁTICO OFICIAL ORDINÁRIO ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΗ REPÚBLICA DE ANGOLA EMBAIXADA DA REPÚBLICA DE ANGOLA NA GRÉCIA PEDIDO DE VISTO ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΒΙΖΑ FOTO ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ DIPLOMÁTICO OFICIAL ORDINÁRIO ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΗ TRÂNSITO TRABALHO F. RESIDÊNCIA

Διαβάστε περισσότερα

IV FESTIVAL LEA. Concurso entre escuelas de aprendizaje del español

IV FESTIVAL LEA. Concurso entre escuelas de aprendizaje del español IV FESTIVAL LEA El IV Festival Iberoamericano Literatura En Atenas, organizado por la revista Cultural Sol Latino, el Instituto Cervantes de Atenas y la Fundación María Tsakos, dura este año dos semanas:

Διαβάστε περισσότερα

TEST DE INDEPENDENCIA EN SERIES TEMPORALES

TEST DE INDEPENDENCIA EN SERIES TEMPORALES TEST DE INDEPENDENCIA EN SERIES TEMPORALES Titulación: Doctorado en Tecnologías Industriales Alumno/a: Salvador Vera Nieto Director/a/s: José Salvador Cánovas Peña Antonio Guillamón Frutos Cartagena, 10

Διαβάστε περισσότερα

PAU XUÑO 2013 FÍSICA

PAU XUÑO 2013 FÍSICA PAU XUÑO 2013 Código: 25 FÍSICA Puntuación máxima: Cuestións 4 puntos (1 cada cuestión, teórica ou práctica) Problemas 6 puntos (1 cada apartado) Non se valorará a simple anotación dun ítem como solución

Διαβάστε περισσότερα

M14/1/AYMGR/HP1/GRE/TZ0/XX

M14/1/AYMGR/HP1/GRE/TZ0/XX M14/1/AYMGR/HP1/GRE/TZ0/XX 22142045 MODERN GREEK A: LANGUAGE AND LITERATURE HIGHER LEVEL PAPER 1 GREC MODERNE A : LANGUE ET LITTÉRATURE NIVEAU SUPÉRIEUR ÉPREUVE 1 GRIEGO MODERNO A: LENGUA Y LITERATURA

Διαβάστε περισσότερα

Métodos Estadísticos en la Ingeniería

Métodos Estadísticos en la Ingeniería Métodos Estadísticos e la Igeiería INTERVALOS DE CONFIANZA Itervalo de cofiaza para la media µ de ua distribució ormal co variaza coocida: X ± z α/ µ = X = X i N µ X... X m.a.s. de X Nµ Itervalo de cofiaza

Διαβάστε περισσότερα

Proyecto Mini-Robot con PICAXE-08 MINI-ROBOT CON PICAXE

Proyecto Mini-Robot con PICAXE-08 MINI-ROBOT CON PICAXE MINI-ROBOT CON PICAXE O constante avance dos microcontroladores, cada vez máis pequenos, mais poderosos e sobre todo baratos, fan posible a mini-robótica e imos construir un mini-robot cun destes "cerebros"

Διαβάστε περισσότερα

FORMULARIO DE ELASTICIDAD

FORMULARIO DE ELASTICIDAD U. D. Resistencia de Mateiales, Elasticidad Plasticidad Depatamento de Mecánica de Medios Continuos Teoía de Estuctuas E.T.S. Ingenieos de Caminos, Canales Puetos Univesidad Politécnica de Madid FORMULARIO

Διαβάστε περισσότερα

O clítoris. e os seus segredos. María. María Victoria. Yolanda. M. Elísabeth. Lameiras Fernández. Carrera Fernández.

O clítoris. e os seus segredos. María. María Victoria. Yolanda. M. Elísabeth. Lameiras Fernández. Carrera Fernández. ] O clítoris e os seus segredos María Lameiras Fernández María Victoria Carrera Fernández Yolanda Rodríguez Castro ILUSTRADO POR M. Elísabeth Rodríguez González ] O clítoris e os seus segredos DIFUSORA

Διαβάστε περισσότερα

MANUAL DE PROCEDIMENTO DA CONSELLERIA DE FACENDA PARA A REMISIÓN DA DOCUMENTACIÓN DE SINISTROS PÓLIZA DE RESPONSABILIDADE CIVIL/PATRIMONIAL SANITARIA

MANUAL DE PROCEDIMENTO DA CONSELLERIA DE FACENDA PARA A REMISIÓN DA DOCUMENTACIÓN DE SINISTROS PÓLIZA DE RESPONSABILIDADE CIVIL/PATRIMONIAL SANITARIA MANUAL DE PROCEDIMENTO DA CONSELLERIA DE FACENDA PARA A REMISIÓN DA DOCUMENTACIÓN DE SINISTROS PÓLIZA DE RESPONSABILIDADE CIVIL/PATRIMONIAL SANITARIA 1 O Decreto 307/2009, do 28 de maio, polo que se establece

Διαβάστε περισσότερα

Anuncio Pág Reg. 07/13688-x.

Anuncio Pág Reg. 07/13688-x. Boletín Nº 282. Viernes, 7 de diciembre de 2007 IV. Administración local IV.2 Municipal Boiro Anuncio Pág. 13894 Reg. 07/13688-x. Anterior Siguiente Aprobación definitiva Ordenana municipal de contaminación

Διαβάστε περισσότερα

Escenas de episodios anteriores

Escenas de episodios anteriores Clase 09/10/2013 Tomado y editado de los apuntes de Pedro Sánchez Terraf Escenas de episodios anteriores objetivo: estudiar formalmente el concepto de demostración matemática. caso de estudio: lenguaje

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα της Έκθεσης για την Ελλάδα

Συμπεράσματα της Έκθεσης για την Ελλάδα Συμπεράσματα της Έκθεσης για την Ελλάδα Conclusiones del Informe sobre Grecia Πρόγραμμα INVOLVE (DG EMPLOYMENT-VS/2015/0379). Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Διαβάστε περισσότερα

Τ ο οριστ ικό άρθρο ΕΝΙΚΟΣ Ονομαστική Γενική Αιτιατική Κλ ητική Αρσενικός ο του το(ν) Θηλ υκός η της τη(ν) Ουδέτερο το του το ΠΛΗΘΥ ΝΤΙΚΟΣ

Τ ο οριστ ικό άρθρο ΕΝΙΚΟΣ Ονομαστική Γενική Αιτιατική Κλ ητική Αρσενικός ο του το(ν) Θηλ υκός η της τη(ν) Ουδέτερο το του το ΠΛΗΘΥ ΝΤΙΚΟΣ Apresentação Άρθρο και Ουσιαστικά Nic o las Pe lic ioni de OLI V EI RA 1 Modelo de declinação de artigos e substantivos (άρθρο και ουσιαστικά, em grego) apresentado pela universidade Thessaloniki. Só é

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΡΧΗ ΣΕΛΙ ΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Τετάρτη, 18 Σεπτεμβρίου 2013 ΟΔΗΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Tema de aoristo. Morfología y semántica

Tema de aoristo. Morfología y semántica Tema de aoristo Morfología y semántica El verbo politemático Cada verbo griego tiene 4 temas principales. La diferencia semántica entre ellos es el aspecto, no el tiempo. Semántica de los temas verbales

Διαβάστε περισσότερα

Los Determinantes y los Pronombres

Los Determinantes y los Pronombres Los Determinantes y los Pronombres Englobamos dentro de los determinantes al artículo y a todos los adjetivos determinativos (demostrativos, posesivos, numerales, indefinidos, interrogativos y exclamativos).

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ: ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Ισπανικά για τον τουρισμό(α1-α2) Συγγραφέας: Δημήτρης Ε. Φιλιππής

Διαβάστε περισσότερα

Instructions for use. Manual de instrucciones. Manual de instruções. Οδηγίες χρήσης

Instructions for use. Manual de instrucciones. Manual de instruções. Οδηγίες χρήσης EN Instructions for use 3 ES Manual de instrucciones 15 PT Manual de instruções 27 EL Οδηγίες χρήσης 39 1 Dear Client We would like to congratulate you on purchasing the Medela Phototherapy Lamp. We are

Διαβάστε περισσότερα

Nro. 13 - Agosto de 2013

Nro. 13 - Agosto de 2013 SOL Cultura La Tolita, de 400 ac. a 600 dc. En su representación se sintetiza toda la mitología ancestral del Ecuador. Trabajado en oro laminado y repujado. Museo Nacional Banco Central del Ecuador Dirección

Διαβάστε περισσότερα

Análisis de las Enneadas de Plotino. Gonzalo Hernández Sanjorge A Parte Rei 20

Análisis de las Enneadas de Plotino. Gonzalo Hernández Sanjorge A Parte Rei 20 Análisis de las Enneadas de Plotino, Tratado Cuarto de la Enneada Primera Acerca de la felicidad1 Gonzalo Hernández Sanjorge La felicidad vinculada al vivir bien: la sensación y la razón. Identificar qué

Διαβάστε περισσότερα

Высокоэффективные настенные газовые котлы

Высокоэффективные настенные газовые котлы es ru el GR Caldera mural de gas de alto rendimiento Manual de uso para el usuario y el instalador Высокоэффективные настенные газовые котлы Руководство по установке и эксплуатации Υψηλής απόδοσης λέβητες

Διαβάστε περισσότερα

PAUTA RADIO CEAACES 2015

PAUTA RADIO CEAACES 2015 MES DE MAYO Provincia Emisora Horarios CUÑA 30 SEG. L MA X J V S D L MA X J V S D L MA X J V S 11 12 13 14 15 16 17 1 19 20 21 22 23 24 25 26 27 2 29 30 TOTAL INVERSION EMISORAS NACIONALES CUÑAS US $ 1

Διαβάστε περισσότερα

Tipologie installative - Installation types Types d installation - Die einbauanweisungen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης

Tipologie installative - Installation types Types d installation - Die einbauanweisungen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης Types d installation Die einbauanweisungen Tipos de instalación Τυπολογίες εγκατάστασης AMPADE MOOCROMATICHE VIMAR DIMMERABII A 0 V~ MOOCHROME DIMMABE AMP VIMAR 0 V~ AMPE MOOCHROME VIMAR DIMMABE 0 V~ EUCHTE

Διαβάστε περισσότερα

Black and White, an innovation in wooden flooring.

Black and White, an innovation in wooden flooring. a m s t e r d a m v i e n n a l o n d o n p a r i s m o s c o w d u b l i n m i l a n c o p e n h a g e n g e n e v a a t h e n s b a r c e l o n a r e y k j a v i c k i e v GB PT ES IT GR Black and White,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΡΧΗ ΣΕΛΙ ΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Πέμπτη, 15 Σεπτεμβρίου 2011

Διαβάστε περισσότερα

VERBOS II: A idéia de tempo, em grego, refere-se à qualidade da ação e não propriamente ao tempo,

VERBOS II: A idéia de tempo, em grego, refere-se à qualidade da ação e não propriamente ao tempo, 43 VERBOS II: A idéia de tempo, em grego, refere-se à qualidade da ação e não propriamente ao tempo, como em português. No presente, por exemplo, temos uma ação durativa ou linear. É uma ação em progresso,

Διαβάστε περισσότερα

LAGAN PT ES GR NL HGC3K

LAGAN PT ES GR NL HGC3K LAGAN PT ES GR NL HGC3K PORTUGUÊS 4 ESPAÑOL 13 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 22 NEDERLANDS 31 PORTUGUÊS 4 Índice Informações de segurança 4 Descrição do produto 5 Utilização diária 6 Sugestões e conselhos úteis 6 Manutenção

Διαβάστε περισσότερα

PROXECTO LECTOR DO CENTRO

PROXECTO LECTOR DO CENTRO PROXECTO LECTOR DO CENTRO Colexio Casa de la Virgen Rodeira nº 12 36940 Cangas do Morrazo PONTEVEDRA Telf.: 986 39 23 13 Fax: 986 39 23 12 INDICE DE CONTIDOS: I. INTRODUCIÓN 5 II. UBICACIÓN E BREVE HISTORIA

Διαβάστε περισσότερα

Vocabulario unidad 4: La casa

Vocabulario unidad 4: La casa Αγγελία, η: anuncio Ανακαινισμένος, η, ο: renovado Ανεμιστήρα, η: ventilador Άνετος, η, ο: cómodo Αποθήκη, η: almacén, trastero Απορροφητήρας, ο: extractor Αριθμός, ο: número Ασανσέρ, το: ascensor Αυλή,

Διαβάστε περισσότερα

Curso A MATERIA VIVA. Tema 1. Bioloxía 2º Bacharelato

Curso A MATERIA VIVA. Tema 1. Bioloxía 2º Bacharelato Curso 2014 2015 A MATERA VVA Bioloxía 2º Bacharelato Temario CUGA Clasificación dos compoñentes químicos. Tipos de enlaces químicos presentes na materia viva: covalente, iónico, pontes de hidróxeno, forzas

Διαβάστε περισσότερα

ἈΝΑΓΙΓΝΩΣΚΕ! Tempos segundos

ἈΝΑΓΙΓΝΩΣΚΕ! Tempos segundos 1 Tempos segundos, verbos depoñentes e verbos en -μι. Subordinación (sustantivas, temporais e finais). Formas nominais do verbo (I): o infinitivo 2 A literatura grega (I): Épica e Lírica ἈΝΑΓΙΓΝΩΣΚΕ! Tempos

Διαβάστε περισσότερα

ES Instrucciones de manejo PT Manual de operação EL Οδηγίες χειρισμού Rev. 02 / Andreas Hettich GmbH & Co.

ES Instrucciones de manejo PT Manual de operação EL Οδηγίες χειρισμού Rev. 02 / Andreas Hettich GmbH & Co. EBA 280 EBA 280 S ES Instrucciones de manejo... 8 PT Manual de operação... 45 EL Οδηγίες χειρισμού... 83 Rev. 02 / 08.16 Andreas Hettich GmbH & Co. KG AB1101ESPTEL Andreas Hettich GmbH & Co. KG Föhrenstraße

Διαβάστε περισσότερα

PorTUGUese 4 spanish 11 Greek DUTch 25

PorTUGUese 4 spanish 11 Greek DUTch 25 LUFTIG PT ES GR NL Portuguese 4 Spanish 11 Greek 18 Dutch 25 português 4 Índice Informações sobre a segurança 4 Descrição do produto 5 Limpeza e manutenção 6 Informações sobre a segurança Para a sua segurança

Διαβάστε περισσότερα

LAGAN PT ES NL GR FCF186/44

LAGAN PT ES NL GR FCF186/44 LAGAN PT ES NL GR FCF186/44 PORTUGUÊS 4 ESPAÑOL 19 NEDERLANDS 33 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 48 PORTUGUÊS 4 Índice Informações de segurança 4 Funcionamento 7 Primeira utilização 7 Utilização diária 8 Sugestões e conselhos

Διαβάστε περισσότερα

PORTUGUÊS 4 ESPAÑOL 15 ΕΛΛΑΣ 26 NEDERLANDS 37

PORTUGUÊS 4 ESPAÑOL 15 ΕΛΛΑΣ 26 NEDERLANDS 37 UTDRAG PT ES GR NL Na última página deste manual, encontrará a lista de centros de assistência técnica autorizados designados pela IKEA e os respectivos números de telefone nacionais. PORTUGUÊS 4 ESPAÑOL

Διαβάστε περισσότερα

3080 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

3080 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 3080 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Ασύμφωνη οπτική ακτινοβολία Οι τιμές έκθεσης που σχετίζονται με βιολογικές επιπτώσεις εκ της οπτικής ακτινοβολίας δύνανται να προσδιοριστούν βάσει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: συγκρότηση Επιτροπής για την επιλογή ελευθέρων βοηθηµάτων Ισπανικής γλώσσας

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: συγκρότηση Επιτροπής για την επιλογή ελευθέρων βοηθηµάτων Ισπανικής γλώσσας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί

Διαβάστε περισσότερα

PALABRA SEMAS DIFERENZA DE SIGNIFICADO

PALABRA SEMAS DIFERENZA DE SIGNIFICADO UNIDADE 6: SEMÁNTICA A semántica é a disciplina lingüística que se ocupa do estudo do significado dos signos e das relacións que estes manteñen entre si a través do seu significado. O significado de cada

Διαβάστε περισσότερα

_EP9870_118x118 10/07/13 09:23 Page1. DERMA PERFECT Pro Precision

_EP9870_118x118 10/07/13 09:23 Page1. DERMA PERFECT Pro Precision 1800130709_EP9870_118x118 10/07/13 09:23 Page1 DERMA PERFECT Pro Precision 1800130709_EP9870_118x118 10/07/13 09:25 Page105 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I- Εισαγωγή...σελ. 105 II- Ασφάλεια...σελ. 107 III- Σε οιες ερι τώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Financiado por la Unión Europea

Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Financiado por la Unión Europea Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Financiado por la Unión Europea Οι αγορές, οι συγχωνεύσεις και οι αναδιαρθρώσεις είναι φαινόμενα που απαντώνται συχνά τόσο σε εθνικό όσο και διεθνές επίπεδο.

Διαβάστε περισσότερα

Proceso asistencial integrado diabetes mellitus tipo 2. Actualización 2015

Proceso asistencial integrado diabetes mellitus tipo 2. Actualización 2015 Proceso asistencial integrado diabetes mellitus tipo 2 Actualización 2015 Proceso asistencial integrado Diabetes Mellitus tipo 2 Coordinación Dirección Xeral de Asistencia Sanitaria Subdirección Xeral

Διαβάστε περισσότερα

Batista Pioneira Bíblia,

Batista Pioneira Bíblia, Este artigo é parte integrante da Revista Batista Pioneira Bíblia, Teologia e prática online - ISSN 2316-686X impresso: ISSN 2316-462X http://revista.batistapioneira.edu.br/ A AUTENTICIDADE DO TEXTO DO

Διαβάστε περισσότερα

BEDIENUNGSANWEISUNG KD9875.0. mit Montageanweisungen

BEDIENUNGSANWEISUNG KD9875.0. mit Montageanweisungen BEDIENUNGSANWEISUNG mit Montageanweisungen GB F NL I E P GR Instructions for use and installation instructions Instructions d'utilisation et avis de montage Gebruiksaanwijzing en montagehandleiding Istruzioni

Διαβάστε περισσότερα

M07/2/ABMGR/SP1/GRE/TZ0/XX/Q

M07/2/ABMGR/SP1/GRE/TZ0/XX/Q IB MODERN GREEK B STANDARD LEVEL PAPER 1 GREC MODERNE B NIVEAU MOYEN ÉPREUVE 1 GRIEGO MODERNO B NIVEL MEDIO PRUEBA 1 Monday 7 May 2007 (morning) Lundi 7 mai 2007 (matin) Lunes 7 de mayo de 2007 (mañana)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ REPÚBLICA HELÉNICA MINISTERIO DE FINANZAS

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ REPÚBLICA HELÉNICA MINISTERIO DE FINANZAS ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ HELLENIC REPUBLIC MINISTRY OF FINANCE REPÚBLICA HELÉNICA MINISTERIO DE FINANZAS 1ο αντίγραφο για την Ελληνική Φορολογική Αρχή 1 st copy for the Hellenic Tax Authority

Διαβάστε περισσότερα

ORDENANZA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN DO MEDIO CONTRA A CONTAMINACIÓN ACÚSTICA PRODUCIDA POLA EMISIÓN DE RUÍDOS E VIBRACIÓNS.

ORDENANZA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN DO MEDIO CONTRA A CONTAMINACIÓN ACÚSTICA PRODUCIDA POLA EMISIÓN DE RUÍDOS E VIBRACIÓNS. ORDENANZA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN DO MEDIO CONTRA A CONTAMINACIÓN ACÚSTICA PRODUCIDA POLA EMISIÓN DE RUÍDOS E VIBRACIÓNS. Artigo 1. Obxecto. TÍTULO I: DISPOSICIÓNS XERAIS. A presente ordenanza ten por

Διαβάστε περισσότερα

PAU XUÑO 2012 BIOLOXÍA

PAU XUÑO 2012 BIOLOXÍA PAU XUÑO 2012 Código: 21 BIOLOXÍA Estrutura da proba: a proba componse de dúas opcións A e B. Só se poderá contestar a unha das dúas opcións, desenvolvendo integramente o seu contido. Puntuación: a cualificación

Διαβάστε περισσότερα

1.ª DECLINAÇÃO. Somente nomes femininos e masculinos, não há neutros. Os nomes femininos têm o

1.ª DECLINAÇÃO. Somente nomes femininos e masculinos, não há neutros. Os nomes femininos têm o 52 1.ª DECLINAÇÃO Somente nomes femininos e masculinos, não há neutros. Os nomes femininos têm o nominativo singular terminado em α (que pode ser puro ou impuro) ou η; já os masculinos os têm terminados

Διαβάστε περισσότερα

Método de Diferenças Finitas Aplicado à Precicação de Opções EDÍLIO ROCHA QUINTINO Dissertação de Mestrado submetida ao Programa de Pós-Graduação em Computação da Universidade Federal Fluminense como requisito

Διαβάστε περισσότερα

PRODUCTOS PARA PERSONALIZAR / PRODUCTES PER PERSONALITZAR PRODUCTS TO PERSONALIZE / PRODUITS POUR PERSONNALISER ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΣΗ

PRODUCTOS PARA PERSONALIZAR / PRODUCTES PER PERSONALITZAR PRODUCTS TO PERSONALIZE / PRODUITS POUR PERSONNALISER ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΣΗ 11 DECORACIÓN PERSONALIZADA Le ofrecemos la posibilidad de personalizar sus productos: Simplemente debe enviarnos su logotipo original o escoger entre una de nuestras tipografías, decidir el tipo de producto

Διαβάστε περισσότερα

Sarò signor io sol. α α. œ œ. œ œ œ œ µ œ œ. > Bass 2. Domenico Micheli. Canzon, ottava stanza. Soprano 1. Soprano 2. Alto 1

Sarò signor io sol. α α. œ œ. œ œ œ œ µ œ œ. > Bass 2. Domenico Micheli. Canzon, ottava stanza. Soprano 1. Soprano 2. Alto 1 Sarò signor io sol Canzon, ottava stanza Domenico Micheli Soprano Soprano 2 Alto Alto 2 Α Α Sa rò si gnor io sol del mio pen sie io sol Sa rò si gnor io sol del mio pen sie io µ Tenor Α Tenor 2 Α Sa rò

Διαβάστε περισσότερα

Instrucciones para el montaje y recomendaciones para el mantenimiento. Manual de Instrucciones

Instrucciones para el montaje y recomendaciones para el mantenimiento. Manual de Instrucciones Instrucciones para el montaje y recomendaciones para el mantenimiento CGW LUX 60 TC 4G AI AL CI CGW LUX 90 TC 5G AI AL DR CI Manual de Instrucciones CGW LUX 60 TC 4G AI AL CI CGW LUX 90 TC 5G AI AL DR

Διαβάστε περισσότερα

ε x = du dx ε(x) = ds ds = du(x) dx

ε x = du dx ε(x) = ds ds = du(x) dx Capítulo 8 ECUCIONES DIFERENCIES Cálculo de desplazamientos Dr. Fernando Flores 8.. INTRODUCCIÓN En este capítulo se sistematizan las ecuaciones que gobiernan el comportamiento de vigas. En general se

Διαβάστε περισσότερα

90 LIBERTAS SEGUNDA ÉPOCA. Introducción: La necesidad de una Reforma Institucional

90 LIBERTAS SEGUNDA ÉPOCA. Introducción: La necesidad de una Reforma Institucional 1 3 - - Abstract - - - 90 LIBERTAS SEGUNDA ÉPOCA Introducción: La necesidad de una Reforma Institucional - - - - - - - - - UNA PROPUESTA DE REFORMA MONETARIA PARA ARGENTINA 91 1 políticas establecidas

Διαβάστε περισσότερα

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές ελληνικά-πορτογαλικά

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές ελληνικά-πορτογαλικά Ευχές : Γάμος Συγχαρητήρια. Σας ευχόμαστε όλη την ευτυχία του κόσμου. Desejando a vocês toda felicidade do mundo. νιόπαντρο ζευγάρι Θερμά συγχαρητήρια για τους δυο σας αυτήν την ημέρα του σας. Parabéns

Διαβάστε περισσότερα