Ομιλία κ. Δημήτρη Μετικάνη. Διευθυντή Διεύθυνσης Σχεδιασμού & Απόδοσης Παραγωγής, ΔΕΗ Α.Ε.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ομιλία κ. Δημήτρη Μετικάνη. Διευθυντή Διεύθυνσης Σχεδιασμού & Απόδοσης Παραγωγής, ΔΕΗ Α.Ε."

Transcript

1 Ομιλία κ. Δημήτρη Μετικάνη Διευθυντή Διεύθυνσης Σχεδιασμού & Απόδοσης Παραγωγής, ΔΕΗ Α.Ε.

2 3 ο Ελληνοκινεζικό Επιχειρηματικό Συνέδριο 2014 Η Στρατηγική του Ομίλου ΔΕΗ: Εκσυγχρονισμός του Παραγωγικού Δυναμικού και ενίσχυση της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού της χώρας Δημήτρης Μετικάνης Διευθυντής Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Απόδοσης Παραγωγής Αθήνα,

3 ΔΕΗ Α.Ε.: Καθετοποιημένη και σύγχρονη... Η ΔΕΗ Α.Ε. είναι η μόνη πλήρως καθετοποιημένη εταιρεία Η/Ε στην Ελλάδα και από τις πλέον σύγχρονες στη Ν.Α. Ευρώπη. Δραστηριοποιείται και μάλιστα με ηγετική παρουσία σε όλα τα τμήματα της αλυσίδας αξίας: Ορυχεία Παραγωγή Μεταφορά Διανομή Προμήθεια Προμήθεια με λιγνίτη των λιγνιτικών Μονάδων. Παραγωγή 2013: 52,6 εκατ. ΜΤ. Εκμεταλλεύσιμα κοιτάσματα: 1,6 δις ΜΤ. Εγκατεστημένη ισχύς 12,9 GW. Παραγωγή 2013: 37,5 TWh. Κύριος παραγωγός συμβατικής παραγωγής (μοναδικός στα ΜΔΝ). Ο ΑΔΜΗΕ, θυγατρική 100% της ΔΕΗ Α.Ε., κατέχει και λειτουργεί το Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς ( km). Το Δίκτυο ( km γραμμών ΧΤ και ΜΤ και 949 km ΥΤ) αποτελεί ιδιοκτησία της ΔΕΗ Α.Ε., το οποίο λειτουργεί η κατά 100% θυγατρική της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Μερίδιο αγοράς 98,3% με 7,4 εκατ. πελάτες περίπου. Διαφοροποιημένη βάση πελατών (σε όλες τις κατηγορίες πελατών). 1

4 ... με ηγετική θέση στην Αγορά Η/Ε Η ΔΕΗ Α.Ε. μετά την απελευθέρωση της αγοράς συνεχίζει να διατηρεί την ηγετική της θέση, πέραν του ρυθμιζόμενου και στο ανταγωνιστικό σκέλος της αγοράς Η/Ε. ΔΕΗ 63% Εγκατεστημένη Ισχύς Δ.Σ. ΑΠΕ IPPs 21,9% Θερμικά IPPs 15,4% Λιγνίτης ΔΕΗ 27,8% Φυσικό Αέριο ΔΕΗ 13,5% Υδροηλεκτρικά ΔΕΗ 17,0% ΑΠΕ ΔΕΗ 0,3% Πετρέλαιο ΔΕΗ 4,1% ΔΕΗ 83% 0,0% 0,0% 0,0% Εγκατεστημένη Ισχύς ΜΔΝ ΑΠΕ IPPs 17,3% Πετρέλαιο ΔΕΗ 80,2% 0,0% ΑΠΕ ΔΕΗ 2,5% Όγκος Πωλήσεων Άλλοι Προμηθευτές 1,7% ΔΕΗ 98,3% Σύνολο = 17,7 GW Σύνολο = 2,2 GW Σύνολο = 50,7 ΤWh ΔΕΗ 98% Ηγετική θέση στη συνολική παραγωγή (με έμφαση στα λιγνιτικά και τα μεγάλα υδροηλεκτρικά). Κύριος παραγωγός στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά (μοναδικός στη θερμική παραγωγή). Ηγετική θέση στη βάση του όγκου πωλήσεων. Προσφορά υπηρεσιών τελευταίου καταφυγίου. Δ.Σ.: Διασυνδεδεμένο Σύστημα, ΜΔΝ: Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά 2

5 Χαρτοφυλάκιο μονάδων παραγωγής Η ΔΕΗ Α.Ε. διαθέτει ένα ισορροπημένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο παραγωγής που αξιοποιεί τις εγχώριες πηγές ενέργειας και παράλληλα ικανοποιεί τις πολλαπλές ανάγκες του ηλεκτρικού Συστήματος: Εγκατεστημένη Ισχύς (2013) Φυσικό Αέριο 19% Πετρέλαιο 19% ΑΠΕ 1% Υδροηλεκτρικά 23% Σύνολο = 12,9 GW Λιγνίτης 38% ❶ Λιγνίτης Παραγωγή κυρίως σε ορυχεία της ΔΕΗ. Κόστος μη εξαρτώμενο από τις μεταβολές τιμών στις διεθνείς αγορές καυσίμων. Λειτουργία Μονάδων βάσης με συγκριτικά χαμηλό κόστος. ❷ Φυσικό Αέριο Ευελιξία λειτουργίας για άμεση ανταπόκριση στην αύξηση της ζήτησης. Χαμηλότερες εκπομπές CO 2 σε σύγκριση με τις λιγνιτικές Μονάδες. ❸ Πετρέλαιο Διασφάλιση παροχής Η/Ε στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά. ❹ Υδροηλεκτρικά Φιλικά προς το περιβάλλον. Χωρίς κόστη καυσίμων. 3

6 Μεγάλες επενδύσεις μέσα στην κρίση Η ΔΕΗ Α.Ε. προκειμένου να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά της στο υπό διαμόρφωση νέο ενεργειακό περιβάλλον και να εξυπηρετήσει και να υποστηρίξει καλύτερα τους Πελάτες της, έχει θέσει ως προτεραιότητές της: Τον εκσυγχρονισμό των δομών και λειτουργιών της. Την ανανέωση του παραγωγικού της δυναμικού και την ενίσχυση των δικτύων μεταφοράς με την υλοποίηση του επενδυτικού της προγράμματος, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ασφάλεια εφοδιασμού της χώρας σε Η/Ε. Μέσα στη μεγαλύτερη οικονομική κρίση που βιώνει η χώρα ο Όμιλος ΔΕΗ έχει μια μοναδική συμβολή στη στήριξη της Βιώσιμης Ανάπτυξης μέσω μεγάλων Επενδύσεων που υλοποιούνται από τη μητρική εταιρεία και τις θυγατρικές της. Παρά τις πρωτοφανείς εξωτερικές οικονομικές αντιξοότητες των τελευταίων ετών, όχι μόνο δεν παρεμποδίσθηκε ο Επενδυτικός Σχεδιασμός της, αλλά αντίθετα ολοκληρώνεται ένα τεράστιο επενδυτικό πρόγραμμα. Αναφέρονται στη συνέχεια τρία πολύ μεγάλα έργα της Εταιρείας στην Παραγωγή που υλοποιήθηκαν ή βρίσκονται στο τελικό στάδιο της ολοκλήρωσης: 4

7 Αλιβέρι V Η νέα θερμική μονάδα συνδυασμένου κύκλου του Αλιβερίου, ισχύος 417 MW, η οποία έχει ήδη τεθεί σε εμπορική λειτουργία και αποτελεί την πρώτη θερμική μονάδα της Επιχείρησης με καύσιμο φυσικό αέριο μετά από επτά χρόνια. Είναι η πλέον σύγχρονη θερμική μονάδα, με τον υψηλότερο βαθμό απόδοσης, στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα. Ιδιαίτερα επισημαίνεται ότι, λόγω της νέας αυτής Μονάδας το φυσικό αέριο είναι διαθέσιμο πλέον στην Εύβοια. 5

8 ΥΗΣ Ιλαρίωνα Ο νέος υδροηλεκτρικός σταθμός του Ιλαρίωνα, ισχύος 157 MW, που βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία και αποτελεί τον πρώτο μεγάλο νέο υδροηλεκτρικό σταθμό μετά από δεκαπέντε έτη. 6

9 Μεγαλόπολη V Η νέα θερμική μονάδα συνδυασμένου κύκλου Μεγαλόπολη V, ισχύος 811 MW με καύσιμο φυσικό αέριο, της οποίας η δοκιμαστική λειτουργία θα ξεκινήσει εντός του τρέχοντος έτους σε συνδυασμό με την άφιξη του φυσικού αερίου στην Πελοπόννησο. 7

10 Πτολεμαΐδα V (1) Παράλληλα έχει δρομολογηθεί η υλοποίηση του σπουδαιότερου και πλέον σύγχρονου ενεργειακού έργου, το οποίο αποτελεί και τη μεγαλύτερη επένδυση στη χώρα μας, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας: Αυτό, της νέας λιγνιτικής Μονάδας V στη Πτολεμαΐδα, ισχύος 660 MW. 8

11 Πτολεμαΐδα V (2) Ένα έργο κυριολεκτικά «πνοής» για τη Δυτική Μακεδονία αλλά και για τη χώρα γενικότερα συνολικού προϋπολογισμού 1,4 δισ. που εξασφαλίζει: Υψηλές οικονομικές και περιβαλλοντικές επιδόσεις. Αξιοποίηση των εγχωρίων κοιτασμάτων λιγνίτη. Μείωση της εξάρτησης της χώρας από εισαγόμενες ενεργειακές πρώτες ύλες και μεγαλύτερη ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού των εγχώριων επιχειρήσεων και νοικοκυριών. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να υπογραμμισθεί ότι μέσα στην πιστωτική ασφυξία και οικονομική κρίση εξασφαλίσθηκε για το μεγάλο αυτό έργο ομολογιακό δάνειο ύψους 739 εκατ. με κοινοπραξία ξένων τραπεζών και ετήσιο συνολικό επιτόκιο κοντά στο 5%, που θα υποστηρίζεται από τον Γερμανικό Οργανισμό Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων Euler-Hermes. Το δάνειο αυτό αποτελεί το πιο σημαντικό βήμα για την εκκίνηση των εργασιών, που προγραμματίζονται εντός του 2015, ενώ το ύψος του επιτοκίου αποτελεί «απόδειξη της εμπιστοσύνης» που δείχνουν οι διεθνείς χρηματοπιστωτικοί οίκοι για τη βιωσιμότητα του έργου, αλλά και τις προοπτικές της Εταιρείας, καθώς και της Εθνικής οικονομίας. 9

12 Διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου στο Δ.Σ. Η υλοποίηση του σχεδιασμού ένταξης νέων Μονάδων στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα (έργα σε εξέλιξη και Πτολεμαΐδα V) και του αντίστοιχου των αποσύρσεων θα διαμορφώσει, περί τα τέλη της δεκαετίας, ένα νέο χαρτοφυλάκιο Μονάδων: Χαρτοφυλάκιο 2010 (MW) Νέο Χαρτοφυλάκιο (MW) Νέα Ισχύς: MW ΜΣΚ (Φυσικό Αέριο): MW Λιγνιτικές Μονάδες: 660 MW Υδροηλεκτρικά: 342 MW Απόσυρση: MW Παλιές και μη αποδοτικές Μονάδες Φ.Α.: 537 MW Μονάδες Μαζούτ: 750 MW Λιγνιτικές Μονάδες: 913 MW Υδροηλεκτρικά Λιγνίτες Υδροηλεκτρικά Λιγνίτες Μαζούτ Φυσικό Αέριο Σημ.:Τα στοιχεία αφορούν εγκατεστημένη ισχύ. Μαζούτ Φυσικό Αέριο Το νέο Χαρτοφυλάκιο με την προσθήκη Μονάδων νέας τεχνολογίας θα οδηγήσει σε: Πιο αποδοτικές και ανταγωνιστικές Μονάδες. Μείωση ειδικών εκπομπών CO 2. Μείωση ειδικών εκπομπών σωματιδίων, SO 2 και NO X. 10

13 Νέες επενδύσεις στα Νησιά Παράλληλα, προχωρούν οι νέες παραγωγικές επενδύσεις στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, όπως: Επανεκκίνηση, εντός του αμέσως προσεχούς διαστήματος, της κατασκευής του νέου θερμικού σταθμού με μηχανές εσωτερικής καύσης στη Ρόδο, ισχύος 115 MW. Σταδιακή ένταξη νέων μικρότερων θερμικών μονάδων συνολικής ισχύος περίπου 100 MW στα υπόλοιπα απομονωμένα νησιωτικά μικροδίκτυα. Υλοποίηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης των Κυκλάδων, έργο υψίστης σημασίας, τόσο από πλευράς ασφάλειας τροφοδοσίας όσο και από πλευράς οικονομικότητας. Σχεδιασμός και υλοποίηση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης της Κρήτης με την ηπειρωτική χώρα, σύμφωνα και με τις τελικές αποφάσεις της Πολιτείας για το μακροχρόνιο ενεργειακό σχεδιασμό του νησιού. 11

14 Δράσεις περιβαλλοντικής αναβάθμισης Η περιβαλλοντική πολιτική της ΔΕΗ Α.Ε. στη συμβατική Παραγωγή διαμορφώνεται με βάση τρεις άξονες αναφοράς: Προσθήκη νέου παραγωγικού δυναμικού και απόσυρση παλαιών Μονάδων. Βελτίωση της περιβαλλοντικής συμπεριφοράς των υφιστάμενων Μονάδων Παραγωγής / Προσαρμογή στις Εθνικές υποχρεώσεις για την κλιματική αλλαγή. Εφαρμογή Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. Στην κατεύθυνση της υλοποίησης της περιβαλλοντικής πολιτικής σε σχέση με τους προαναφερθέντες άξονες σχεδιάζονται και υλοποιούνται δράσεις που κατ αντιστοιχία αφορούν: Το σύγχρονο σχεδιασμό και τη λειτουργία με Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές των νέων Μονάδων Παραγωγής / Νέες Μονάδες Carbon Capture Ready. Την εγκατάσταση και λειτουργία σύγχρονου αντιρρυπαντικού εξοπλισμού με Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές και την αναβάθμιση υφιστάμενων Μονάδων. Ειδικότερα σημειώνεται ότι ένας αριθμός παλαιών λιγνιτικών Μονάδων θα χρειαστεί έως τα τέλη της δεκαετίας να ενταχθεί σε πρόγραμμα περιβαλλοντικής αναβάθμισης, σύμφωνα με τις εναλλακτικές δυνατότητες που προβλέπονται στη νέα Οδηγία της Ε.Ε. για τις βιομηχανικές εκπομπές, με στόχο την πλήρη προσαρμογή στις περιβαλλοντικές απαιτήσεις (εγκατάσταση συστημάτων μείωσης NO X και κατά περίπτωση συστημάτων υγρής ή ξηρής αποθείωσης). Τη χορήγηση από Ανεξάρτητους Φορείς Πιστοποιητικών Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σε δέκα εννέα Ατμοηλεκτρικούς και Υδροηλεκτρικούς Σταθμούς Παραγωγής, τα οποία επικαιροποιούνται ανά έτος. 12

15 Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Ο Όμιλος ΔΕΗ έχει συμβάλει σημαντικά στην υλοποίηση πολύ μεγάλου αριθμού ιδιωτικών επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας μέσω των διασυνδέσεών τους με τα Δίκτυα του Ομίλου και οι οποίες (επενδύσεις) εκτείνονται σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας. Στο πλαίσιο της ενίσχυσης του Ομίλου στον τομέα των ΑΠΕ έχει ξεχωριστή σημασία η ανάπτυξη της θυγατρικής της ΔΕΗ Α.Ε. «ΔΕΗ Ανανεώσιμες», για την οποία έγινε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου προκειμένου να ολοκληρωθούν νέα έργα που ήδη έχουν ξεκινήσει. Στόχος για την επόμενη τετραετία δηλαδή μέχρι το 2017 είναι ο υπερδιπλασιασμός του χαρτοφυλακίου εγκατεστημένης ισχύος και η αύξηση του μεριδίου αγοράς μέσω μικρών και μεγάλων έργων. 13

16 Επενδύσεις στα Δίκτυα Μέσω των δύο θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. πραγματοποιούνται επενδύσεις στον τομέα των Δικτύων και των Διεθνών Διασυνδέσεων που εξασφαλίζουν: Ενίσχυση της Ασφάλειας του Ενεργειακού Εφοδιασμού της χώρας με ηλεκτρική ενέργεια. Βελτίωση της ευστάθειας του Ηλεκτρικού Συστήματος της χώρας. Βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης ηλεκτρικής ενέργειας και ταχύτερη εξυπηρέτηση προς όλους τους Καταναλωτές της χώρας. 14

17 Κάλυψη εθνικών αναγκών Οι ενεργειακές ανάγκες της Εθνικής Οικονομίας εξυπηρετούνται με τον πλέον υπεύθυνο τρόπο από τον Όμιλο της ΔΕΗ: τόσο μέσω του εμπλουτισμού του ενεργειακού της μείγματος, αξιοποιώντας ισορροπημένα τις δυνατότητες του λιγνίτη, των νερών της χώρας, τις ΑΠΕ και το εισαγόμενο φυσικό αέριο, όσο και με τις συνεχείς επενδύσεις που γίνονται για αναβάθμιση και επέκταση των ενεργειακών υποδομών και Δικτύων. Ειδικότερα σε ό,τι αφορά το «ενεργειακό μείγμα» με τις μεγάλες επενδύσεις που πραγματοποιούνται εκτιμάται ότι, οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας για νοικοκυριά και επιχειρήσεις θα εξακολουθήσουν να παραμένουν από τις χαμηλότερες μεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 15

18 Επίλογος Με τις πολύ μεγάλες επενδύσεις που πραγματοποιεί η ΔΕΗ Α.Ε. περίπου ένα δις ευρώ ετησίως και με την πολύπλευρη υποστήριξη που παρέχει στους δοκιμαζόμενους Πελάτες της, συμβάλλει ενεργά ώστε: Να δημιουργούνται συνθήκες Βιώσιμης Απασχόλησης. Να αυξάνεται ο κύκλος εργασιών και η βιωσιμότητα των ελληνικών επιχειρήσεων. Να ενισχύεται το κοινωνικό δίκτυο ασφάλειας για τις πλέον ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού. Τέλος είναι αναγκαίο να σημειωθεί ότι η Επιχείρηση συνεχίζει την προσπάθεια για την περαιτέρω βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς της, προκειμένου να επιτύχει: Συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών της για όλους τους Πελάτες της. Μεγαλύτερη ενίσχυση της ασφάλειας του Ενεργειακού Εφοδιασμού της χώρας. 16

19 Eυχαριστώ για την προσοχή σας! 17

20 Παρουσίαση Mr. Huo Jianguo Πρόεδρο της Κινεζικής Ακαδημίας Διεθνούς Εμπορίου και Οικονομικής Συνεργασίας, Υπουργείο P R China

21 中 希 合 作 期 待 更 大 发 展 Greater Development Expected between Greece and China Cooperation Huo Jianguo President of CAITEC, Ph.D.Economic 28/4/2014

22 中 希 合 作 内 外 部 形 势 好 转 Internal and External Situation of Cooperation between Greece and China Has Improved

23 中 希 合 作 显 示 较 大 潜 力 Cooperation between Greece and China has displayed Greater potential

24 扩 大 和 深 化 中 希 合 作 建 议 Cooperation Suggestions 以 私 有 化 为 契 机 加 强 中 希 基 础 设 施 合 作 Privatization as an opportunity to strengthen infrastructure cooperation 抓 住 机 遇 大 力 推 动 对 希 腊 旅 游 领 域 合 作 Seize opportunities to vigorously promote tourism cooperation 依 托 海 上 丝 绸 之 路 积 极 推 动 双 边 海 运 合 作 Rely on the Maritime Silk Road to actively promote bilateral maritime cooperation 加 强 两 国 在 新 能 源 和 节 能 环 保 领 域 的 合 作 Strengthen bilateral cooperation in new fields of energy conservation and environmental protection

25 谢 谢! Thanks!

26 Παρουσίαση Ms He Dina Αντιπρόεδρο Business Security Association of Ningbo

27 宁 波 市 企 业 商 务 安 全 协 会 Business Security Association of Ningbo 传 播 商 务 安 全 文 化, 增 进 企 业 安 全 感 Spread business safety culture Improve security of enterprise

28 简 介 宁 波 市 企 业 商 务 安 全 协 会 ( 简 称 商 安 协 会 ) Business Security Association of Ningbo (NBBSA) 是 以 宁 波 市 企 业 为 共 同 应 对 企 业 在 经 营 活 动 中 cope is a syndicate, founded by local enerprises to jointly 中 的 商 务 安 全 风 险, 提 高 自 我 控 制 能 力 为 主 的 cope with commercial security risks in the business 联 合 组 织 在 自 愿 的 基 础 上, 以 宁 波 市 有 关 企 业 为 主 要 成 员, 同 activities, and improve their self-control ability. On a voluntary basis, most 时 吸 收 部 分 关 联 行 业 ( 律 师 审 计 调 查 评 估 等 事 务 所 ) 和 社 Members are local enterprises, while some related industries (such as law, 会 经 济 研 究 团 体, 非 营 利 性 专 业 性 社 会 团 体 商 务 安 全 协 会 是 audit, service and evaluate firms), social economic research groups, and non- 综 合 性 的 纯 服 务 性 机 构, 是 搭 建 宁 波 市 各 类 企 业 和 商 务 安 全 专 家 沟 通 profit, professional social groups are accepted. NBBSA is purely a comprehensive 联 系 服 务 的 第 三 方 平 台 service organization, with aim to set up a third-party service platform for all enterprises in Ningbo to communicate with business security experts.

29 协 会 平 台 Association of tools 商 安 卫 士 平 台 NBBSA Guard Platform 便 利 的 运 营 工 具 Convenient Operating Tools 放 心 的 服 务 入 口 Secure Service Input 信 赖 的 商 务 平 台 Reliable Commercial Platform

30 销 售 流 程 与 信 用 管 理 The sales process and credit management 寻 找 客 户 Find customers 协 商 议 价 Negotiating Prices 销 售 风 险 预 防 Sales& Risk prevention 发 出 发 票 Send the invoice 发 票 到 期 日 Bill to mature 付 款 payment 客 户 开 发 Customer Developm ent 信 调 评 用 查 估 C r e d i t evaluation 信 审 决 用 核 策 C r e d i t audit and decisionm a k i n g 放 账 销 售 Open account sales 对 账 提 醒 解 决 问 题 Remind for account Checking to solve problems 内 部 催 收 Internal collection 外 部 追 收 External collection 市 场 开 拓 资 讯 Market exploit consulting 信 用 调 查 与 评 估 报 告 Credit investigation &appraisal report 贸 易 信 用 保 险 / 保 理 / 发 票 贴 现 Trade Credit Insurance /Factoring /invoice discounting 公 司 内 部 流 程 和 管 控 Internal process controlling 逾 期 帐 款 催 收 Overdue receivables

31 应 收 账 款 管 理 与 催 收 制 度 Receivables Management and Collection System 收 货 确 认 Confirmation of goods receipt 质 量 确 认 Quality inspection 定 期 对 帐 Regular reconciliation 到 期 提 醒 Due Date Alert 信 用 管 理 例 会 报 告 Credit management meeting & report 逾 期 后 的 加 压 追 收 Pressurized collection for over due payment 电 话 催 收 催 讨 函 上 门 催 收 Collection by phones, Collection by letters, collection by visits 内 部 惩 罚 Internal Penalty 罚 息, 减 少 额 度 停 止 发 货 变 更 结 算 方 式 Interest Penalty, Reduction of Credit limits, Non shipment, Payment Term Changes 外 部 惩 罚 External penalty 委 托 专 业 收 帐 公 司 起 诉 或 仲 裁 To consign a specialized collection company for Law suit or arbitration

32 信 用 服 务 前 后 对 比 客 户 3 Client 3 供 应 商 1 Supporter 1 客 户 1 Client 1 企 业 有 坏 账 Enterprises with bad debts 供 应 商 2 Supporter 2 客 户 2 Client 2 供 应 商 3 Supporter 3 失 信 客 户 Discredtable client 供 应 商 主 动 合 作 Supplier's active cooperation 守 信 客 户 Trustworthy client 诚 信 企 业 没 有 坏 账 Trustworthy Enterprises without Bad Debtes 供 应 商 同 意 赊 销 agree to sell on credit 守 信 客 户 Trustworty client 供 应 商 降 低 价 格 Suppliers lower prices 企 业 通 过 我 们 信 用 服 务 Enterprise through our credit services 1 评 级 成 为 诚 信 企 业, 吸 引 供 应 商 主 动 合 作 降 低 价 格 同 意 赊 销 Rated to be trustworthy enterprise, to attract suppliers for active cooperation, lower the price and agreement on sale son credit. 2 通 过 信 用 报 告, 找 到 守 信 企 业 合 作, 拒 绝 和 失 信 企 业 合 作 ; With credit report to select and cooperation the trustworthy enterprises instead of the bad ones. 3 通 过 商 帐 培 训, 诊 断 案 件, 减 少 呆 坏 账 By business account training course, to achieve the judgment for reduction of bad debt.

33 对 会 员 的 政 策 法 律 服 务 Law & policies service for members 多 家 律 师 事 务 所 近 百 名 法 律 专 家 Many law firms with hundreds of legal experts 为 企 业 在 陌 生 环 境 下 提 供 专 业 的 地 方 性 法 律 政 策 咨 询 Provide professional consultation about local laws and policies for the enterprises in the new environment.

34 会 员 的 商 务 安 全 摩 擦 处 理 Members 'Business Security Friction Solution 以 第 三 方 的 身 份 协 助 会 员 调 解 各 类 有 关 商 务 安 全 的 摩 擦, 帮 助 会 员 损 失 降 到 最 低 Being a third party to assist the members to cope with all kinds of business security friction, and help the members to minimize the loss 第 三 方 机 构 Third-party Orgnization

35 加 入 会 员 使 用 信 用 + 后 After using Credit+, members could 欢 迎 加 入 Welcome to join 通 过 商 务 部 研 究 院 信 用 评 级 与 认 证 中 心 的 信 用 认 证, 也 可 以 在 融 资 时 候 起 到 帮 助 作 用 through the credit authentication of the credit rating and certification center,get some help on financing and third-party payment; 在 选 择 和 第 三 方 支 付 细 节 可 能 获 取 帮 助 ; Members can get help when choosing third party payment and get details about third party payment; 所 有 会 员 都 可 以 获 取 商 务 部 研 究 院 信 用 评 级 与 认 证 中 心 在 信 用 报 告 和 商 账 管 理 的 免 费 咨 询 All members can get credit rating from Research Institute of Commerce Department and free consulting credit report and business account management from Certification Center.

36 谢 谢 观 看 Thanks for your time! : 企 业 商 务 安 全 协 Security Association

37 Ομιλία κ. Στέφανου Θεοδωρίδη Διευθύνων Σύμβουλο ΤΕΜΕS Α.Ε.

38

39 Constantakopoulos family long-standing ties with China A long-standing relationship with China began by the late Captain Vassilis Constantakopoulos, the founder of Costamare Inc. and Costa Navarino. The Constantakopoulos family is the founder and majority owner of Costamare Inc., one of the world s leading owners and providers of containerships for charter. The company has many business ties with China and also has offices in Shanghai. Captain Vassilis and Captain Wei Jiafu of Cosco, had formed a close business relationship and friendship over the years.

40 Constantakopoulos family long-standing ties with China Captain Vassilis paved the way for Chinese investments in Piraeus. The welcoming of the ship Cosco Hellas in 2006 signified a key moment in bringing together the two countries for business purposes. These two countries have ancient civilizations and were closely linked. They went apart but now is the time that they meet again. Captain Vassilis In 2000, he and his wife Carmen, founded the Center for Hellenic Studies of Peking University in China, financing its operation. The ancient Chinese city of Xi'an has become a sister city of Kalamata, the capital of the Messinia region, which was the beloved homeland of Captain Vassilis.

41 Costa Navarino, the prime sustainable destination in the Mediterranean

42 Costa Navarino The Captain s vision for Costa Navarino involved a bold and forwardlooking sustainable tourism development that would allow guests from all over the world to explore the natural beauty, history and traditions of his native Messinia, while at the same time creating jobs that would enable locals to stay in their homeland or even return. The Costa Navarino philosophy is driven by a genuine desire to promote Messinia, while protecting and preserving its natural beauty and heritage. Costa Navarino is located in the Greek region of Messinia in the southwest Peloponnese. One of the most unspoiled and breathtaking seaside Mediterranean landscapes, this area has been shaped by 4,500 years of history.

43 Costa Navarino Costa Navarino is the prime destination of the Mediterranean, extending over 1000 hectares and comprising of a number of distinct sites featuring 5-star deluxe hotels, luxury residences, conference facilities, spa and thalassotherapy centers, signature golf courses, as well as a wide range of year-round activities for adults and children and high-end private residences. Upon completion Costa Navarino will comprise 4 sites and other small developments, complementing and not competing against each other. The four sites are: Navarino Dunes, Navarino Bay, Navarino Hills, Navarino Blue

44 An unspoiled and breathtaking seaside Mediterranean landscape pristine coastlines among the longest in Greece, secluded bays and endless sandy beaches

45 Three UNESCO World heritage Sites and also home to the Ancient Palace of Nestor

46 Navarino Dunes, the first area in Costa Navarino was launched in Extending over 130 hectares of gently sloping hillside, it is a stunningly beautiful west-facing location. It is home to two luxury 5-star hotels, managed by Starwood Hotels & Resorts; The Romanos, a Luxury Collection Resort and The Westin Resort Costa Navarino; The Dunes Course the first signature golf course in Greece- Anazoe Spa, a 4,000sq.m. spa & thalassotherapy centre; the state-of-the-art conference centre House of Events; specially designed facilities for children; as well as a variety of gastronomy venues, sports, outdoor and cultural activities.

47

48

49 Indicative 3D-Renderings A unique new beachfront development in Greece, at Navarino Dunes, Costa Navarino Highest quality standards & services Launch of 45 villas, in distinct architectural styles. They will be available in three size categories, ranging from 2,000 square feet to almost 10,000 square feet

50 The first signature golf courses in Greece. The Dunes Course, designed by the former Ryder Cup Captain and US Masters Champion Bernhard Langer, in association with European Golf Design, opened in The Bay Course, designed by leading American architect Robert Trent Jones Jr., launched in Both courses are managed by Troon Golf, the world's leading luxurybrand golf management company.

51 Opening in the near future More than 140 hectares with 2 km beachfront on the spectacular Bay of Navarino Architecture inspired by the ancient vaulted construction, the first earth sheltered mixed-use resort in the world A 6-star hotel, brand name to be announced soon Every ground-floor unit with private pool and garden The Bay Course - Open since October 2011 Signature golf course designed by Robert Trent Jones Jr. and managed by Troon Golf, Academy & Clubhouse Conference facilities Leisure & Sports Diving Academy, Water Sports, Adjacent Marina

52

53 International recognition within four years of operation Over 40 awards & accolades, including, among others: 2014 Tourism for Tomorrow Awards 1 st Award Destination Award Condé Nast Traveller Reader s Travel Awards th place in The World s Top 100 List of Experiences Condé Nast Traveller Reader s Travel Awards 2011, 2012 & 2013 Among Favourite Overseas Leisure Hotel: Europe, Asia Minor and the Russian Federation Condé Nast Traveller Gold List 2012 Tourism for Tomorrow Awards - Shortlisted Destination Category Worldwide Hospitality Awards 2013, Winner "Best Innovation: Public Area" Condé Nast Traveler (US & UK) Hot List 2011 Travel & Leisure It List Best Hotels in the World & Hottest Travel Destinations of

54 Costa Navarino & Ties with China Costa Navarino has long invested in promoting relations with the Chinese market, due to the group s long-standing ties. Since the launch of the destination in 2010, we have welcomed representatives of Chinese media and the tourism industry professionals, through press and fam trips and have also closely worked with the GNTO to initiate interest in incoming tourism, in cooperation with other Greek regions (Attiki, Crete).

55 Thank you

56 Ομιλία κ. Νίκου Σίμου Γενικό Διευθυντή Διακίνησις Α.Ε.

57 DIAKINISIS Logistics Services Nikos Simou / April 2014 Transport Logistics Greece

58 Transport Logistics in Greece The Geostrategic position of Greece enables the development of the Transport and Logistics Services In the recent years and based on the investment of COSCO in the Piraeus Port, Greece is undertaking steps to develop its infrastructure. Port developments in Piraeus, Thessaloniki and Alexandroupolis Airport development in Athens, Thessaloniki and in various airports in smaller cities, i.e. Heraklion, Kalamata Road + Rail development in all major routes towards Europe and Turkey The legal framework provides the necessary base to establish Greece as a global transshipment and logistics point DIAKINISIS Logistics Services April

59 Sea Transports Major development in the ports of Piraeus and Thessaloniki Piraeus port will become top 5 port in Europe Piraeus Port is now linked to the rail network Besides the container transports, the car business is a major contributor to Piraeus. The car terminal will be linked to the rail network of the country Thessaloniki Port to be privatized The port of Alexandroupolis will be linked to the rail network DIAKINISIS Logistics Services April

60 Piraeus Port The Gateway to Europe Operator: PCT - Cosco Pacific Group Strategic partner: DIAKINISIS PORT / PCDC DIAKINISIS Logistics Services April

61 DIAKINISIS Port / PCDC DIAKINISIS PORT as the strategic partner of COSCO manages the operations at Pier 2 & 3 of the Port, utilizing 750 professionals and operates a dedicated warehouse in the free zone of the Port (PCDC). Port Services PCDC Services Full Port services Support on the customs procedures Continuous training of the professionals to the latest technology of equipment Ship repair services Full Warehouse and Handling Services Warehouses for dry, temperature control and IMO goods Order Management Packing and co-packing Transportation services Support on customs procedures DIAKINISIS Logistics Services April

62 Surface Transports Road and Rail transports have been for years an important method of transportation for the Greek economy The Road networks links Greece with all Western and Eastern countries The Road services offered cover all transportation needs The Rail network is currently developed to enable economic and environmental friendly transports to Western and Eastern countries DIAKINISIS Logistics Services April

63 Rail Transports - Corridors Rail Transports are organized in corridors which link all markets in Western and eastern countries. Hubs within those corridors support the logistics needs Greece has direct link to those corridors towards Western and Eastern European countries and Turkey The link of 3 major Ports, Piraeus, Thessaloniki and Alexandroupolis enable the efficient transportation to the final markets PT ES IE GBGB FRFR CH NO DK DE IT SE CZ AT HR PL SK HU BA RS AL FI EE LV LT BY RO BG MK GR UA MD TR RU DIAKINISIS Logistics Services April

64 Air Transports The Athens Airport is positioned well in the global product streams and plays a role as a hub with the national and international connections Besides the development of the Airport in Thessaloniki, Greece is developing effectively airport in many areas of Greece, i.e. Crete, Peloponnese Sea/Air transports are a true alternative and are fully supported with the link of the Athens Airport to the Piraeus Port. DIAKINISIS Logistics Services April

65 DIAKINISIS Logistics Services Who we are General Data Year of establishment: 1977 Turnover: more than 50 mil. Number of Employees: 790 full time Warehouse space: sq/m for dry/temperature controlled/chilled/frozen Distribution: Utilizing 14 hubs servicing more than delivery points Certifications: ISO 14001:2004, ISO 22000: 2005, OHSAS 18001:2007 Services: Warehousing Transportation + Distribution Repackaging Port Services Customer Service Value Added Services Full coverage of all temperature requirements Clientele (more than 60 companies): Information Technology: ERP: SAP WMS: MULTISOFT- MANTIS Barcoding, RF/RFID Fleet Tracking TELENAVIS Electronic POD Automated routing Delivery documents digitization DIAKINISIS Logistics Services April

66 Facility DIAKINISIS Logistics Services Case Study DIAKINISIS performs South/East Europe Hub operations for a major customer in the Toy and Game sector Total warehouse capacity: m 2 Warehouse located in the Aspropyrgos Industrial Area, ideally located between the port of Piraeus and the Road and Rail network of Greece Service consists of: Inbound management Customs procedures Warehousing and Handling taking into consideration all the special requirements of all export countries to be served Outbound management Returns DIAKINISIS Logistics Services April

67 Thank you / 谢 谢 DIAKINISIS Logistics Services April

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΡΓΑΣΙΑ 2015 EDUCATION & CAREER 2015

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΡΓΑΣΙΑ 2015 EDUCATION & CAREER 2015 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΡΓΑΣΙΑ 2015 EDUCATION & CAREER 2015 ΕΘΝΙΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ NATIONAL EXHIBITORS AKTO Αrt & Design Ευελπίδων 11 Α, (Πεδίον Άρεως), 113 62 Αθήνα Evelpidon 11 Α, (Pedion Areos), 113 62 Athens, Greece

Διαβάστε περισσότερα

Message by SETE s President of the Board of Directors, Dr. Andreas Andreadis

Message by SETE s President of the Board of Directors, Dr. Andreas Andreadis Message by SETE s President of the Board of Directors, Dr. Andreas Andreadis During 2012, Greek tourism remained a strong supporter of the country's GDP, achieving its original targets for 16 million international

Διαβάστε περισσότερα

2013 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ANNUAL REPORT www.sete.gr

2013 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ANNUAL REPORT www.sete.gr 2013 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ANNUAL REPORT www.sete.gr Περιεχόμενα Contents Mήνυμα Προέδρου 5 Μessage from the President 1 Eξέλιξη Τουριστικής Κίνησης το 2013 6 Tourism Flow 2013 2 Οργάνωση & Δίκτυο Μελών 12 Organization

Διαβάστε περισσότερα

GLiC Ltd A Greek Cypriot CompAny

GLiC Ltd A Greek Cypriot CompAny GLiC Ltd A Greek Cypriot CompAny An international property development And investment CompAny GLiC Ltd Contents Περιεχόμενα 4 8 12 14 28 34 68 82 88 92 94 96 97 Foreword Εισαγωγή About us ή ΕταιρΕια μασ

Διαβάστε περισσότερα

Survive into the tourist...jungle!

Survive into the tourist...jungle! Survive into the tourist...jungle! Ανταγωνιστικότητα µέσω Αειφορίας Ευκαιρίες και Προκλήσεις για τους Μεσογειακούς Τουριστικούς Προορισούς Competitiveness through Sustainability Opportunities & Challenges

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ημέρα Ναυτιλίας Πειραιάς, 28-29 Μαΐου 2015. European Maritime Day Piraeus, 28-29 May 2015

Ευρωπαϊκή Ημέρα Ναυτιλίας Πειραιάς, 28-29 Μαΐου 2015. European Maritime Day Piraeus, 28-29 May 2015 ΕΕ ΛΛ ΛΛΗΗΝΝΙ ΙΙ ΚΚΗΗ ΔΔ ΗΗΜΜ ΟΟΚΚΡΡΑΑΤΤΙ ΙΙΑΑ ΥΥΠΠ ΟΟΥΥΡΡΓΓΕΕΙ ΙΙΟΟ ΕΕΣΣΩΩΤΤΕΕΡΡΙ ΙΙΚΚΩΩΝΝ KKAAI II ΔΔΙ ΙΙΟΟΙ ΙΙΚΚΗΗΤΤΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ ΑΑΝΝ ΑΑΣΣΥΥΓΓΚΚΡΡΟΟΤΤΗΗΣΣΗΗΣΣ HH E L L E NN II ICC RR EPP E UUBBL LII ICC

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Contents. Ταυτότητα 04 Identity. Όραμα 05 Vision. Ιστορική διαδρομή 06-07 History. Τομείς δραστηριότητας 08-11 Αctivity Sectors

Περιεχόμενα. Contents. Ταυτότητα 04 Identity. Όραμα 05 Vision. Ιστορική διαδρομή 06-07 History. Τομείς δραστηριότητας 08-11 Αctivity Sectors ENERGY POWER GROWTH Περιεχόμενα Contents Ταυτότητα 04 Identity Όραμα 05 Vision Ιστορική διαδρομή 06-07 History Τομείς δραστηριότητας 08-11 Αctivity Sectors Οι άνθρωποί μας 12-13 Our People Εταιρική Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ Ε.Α.Σ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΒΡΟΥ Ε.Α.Σ. ΛΑΣΙΘΙΟΥ Ε.Α.Σ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ Ε.Α.Σ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΒΡΟΥ Ε.Α.Σ. ΛΑΣΙΘΙΟΥ Ε.Α.Σ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α ΣΕΡ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ Τ ΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. Ε.Α.Σ. ΠΙΕΡΙΑΣ Ε Ε.Α.Σ. ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ Ε.Α.Σ. ΦΑΡΣΑΛΩΝ Ε.Α ΑΣ Ε.Α.Σ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ Ε.Α.Σ. ΛΑΜΙΑΣ Ε.Α.Σ. ΡΕΘΥΜΝΟ Α ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ε.Α.Σ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ε.Α.Σ. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ Α ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Research and Innovation performance in

Research and Innovation performance in Research and Innovation performance in Cyprus Country Profile 2013 Research and Innovation EUROPEAN COMMISSION Directorate General for Research and Innovation Directorate C Research and Innovation Unit

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Ω Σ Ι Σ Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν Ε Φ Ο Π Λ Ι Σ Τ Ω Ν U N I O N O F G R E E K S H I P O W N E R S 2011-12

Ε Ν Ω Σ Ι Σ Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν Ε Φ Ο Π Λ Ι Σ Τ Ω Ν U N I O N O F G R E E K S H I P O W N E R S 2011-12 Ε Ν Ω Σ Ι Σ Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν Ε Φ Ο Π Λ Ι Σ Τ Ω Ν U N I O N O F G R E E K S H I P O W N E R S 2011-12 Ε τ ή σ ι α Έ κ θ ε σ η A n n u a l R e p o r t Ο χρόνος αυτός ήταν ο πιο κρίσιμος σε εθνικό και διεθνές

Διαβάστε περισσότερα

1 ο "ΣΤΗΡΙΖΩ" Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Η ΕΚΕ ως Γέφυρα Επικοινωνίας μεταξύ των Επιχειρήσεων και της Κοινωνίας.

1 ο ΣΤΗΡΙΖΩ Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Η ΕΚΕ ως Γέφυρα Επικοινωνίας μεταξύ των Επιχειρήσεων και της Κοινωνίας. 1 ο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Η ΕΚΕ ως Γέφυρα Επικοινωνίας μεταξύ των Επιχειρήσεων και της Κοινωνίας 28/06/2011 ΑΘήνα "ΣΤΗΡΙΖΩ" CSRinGreeceForum2011 Νικόλαος Μπορνόζης Πρόεδρος Capital Link

Διαβάστε περισσότερα

Undergraduate Studies 44 Y E A R S

Undergraduate Studies 44 Y E A R S Undergraduate Studies 44 Y E A R S since 1971 06-09 10 11 12-13 Ιστορία Πιστοποιήσεις ΒCA Career Office Ακαδημαϊκό Συμβούλιο Περιεχομενα 16-17 18-19 20-21 22-23 24-25 GR BA Business Administration BA Marketing

Διαβάστε περισσότερα

UNDERGRADUATE & GRADUATE PROGRAMS MASTER 2 IN ECONOMICS AND MANAGEMENT OF INTERNATIONAL TOURISM BACHELOR IN MANAGEMENT

UNDERGRADUATE & GRADUATE PROGRAMS MASTER 2 IN ECONOMICS AND MANAGEMENT OF INTERNATIONAL TOURISM BACHELOR IN MANAGEMENT UNDERGRADUATE & GRADUATE PROGRAMS MASTER 2 IN ECONOMICS AND MANAGEMENT OF INTERNATIONAL TOURISM BACHELOR IN MANAGEMENT Ο Δ Η Γ Ο Σ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν 1 Μάθετε περισσότερα Find out more Επισκεφτείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΗΣΕΑΣ. Παραθαλάσσιος Οικισμός. ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΚΡΗΤΗ Ποιότητα ζωής Quality of life

ΘΗΣΕΑΣ. Παραθαλάσσιος Οικισμός. ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΚΡΗΤΗ Ποιότητα ζωής Quality of life ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ / ΠΩΛΗΣΕΙΣ: Τηλ: (0030) 2810 811930 Φαξ: (0030) 2810 371935 www.theseusbv.com e-mail: info@theseusbv.com INFORMATION / SALES: Tel: (0030) 2810 811930 Fax: (0030) 2810 371935 www.theseusbv.com

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Contents. Αποστολή Mission. Ταυτότητα του Οργανισμού Profile. Διάρθρωση Organisation Chart. Διοικητικό Συμβούλιο Board of Directors

Περιεχόμενα Contents. Αποστολή Mission. Ταυτότητα του Οργανισμού Profile. Διάρθρωση Organisation Chart. Διοικητικό Συμβούλιο Board of Directors Περιεχόμενα Contents Αποστολή Mission 3 Ταυτότητα του Οργανισμού Profile 4 Διάρθρωση Organisation Chart 5 Διοικητικό Συμβούλιο Board of Directors 7 Αναγνώριση Υπηρεσιών Our appreciation to those who left

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τον Πολίτη και τις Αδελφοποιήσεις Πόλεων

Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τον Πολίτη και τις Αδελφοποιήσεις Πόλεων Ελληνική ΕΕΛΛ ΛΛΗΗ ΝΝΙ ΙΚΚΗΗ ΔΔΗΗΜΟ ΚΚΡΡΑΑ ΤΤΙ ΙΑΑ ΥΥΠΟΥΥΡΡ ΓΓΕΕΙ ΙΟ ΕΕΣΣΩΤΤΕΕΡΡΙ ΙΚΚΩΝΝ HH EE E LL LLL L EE E NN II ICC R EE EPP P UU B LL LII I CC MM II INN II SS IST R Y OO FF FII I NN T EE ER II IOO

Διαβάστε περισσότερα

agencies catalogue 2015

agencies catalogue 2015 agencies catalogue 2015 THE ART OF KNOWHOW Πάρα πολλά άλλαξαν στην Επικοινωνία τα τελευταία χρόνια. Η τεχνολογία έφερε κυριολεκτικά τα πάνω-κάτω: οι απίστευτες δυνατότητες Η κάθε μια απ αυτές τις εταιρείες-μέλη

Διαβάστε περισσότερα

14 & 15 ÌáÀ ïõ ÐÅÑÉÓÔ ÅÑÉÏÕ. www.jobfairathens.gr / info@jobfairathens.gr

14 & 15 ÌáÀ ïõ ÐÅÑÉÓÔ ÅÑÉÏÕ. www.jobfairathens.gr / info@jobfairathens.gr 14 & 15 ÌáÀ ïõ ÐÅÑÉÓÔ ÅÑÉÏÕ 2014 www.jobfairathens.gr / info@jobfairathens.gr About Το Job Fair Athens, τα τελευταία τέσσερα χρόνια έχει γίνει το σήìα κατατεθέν για την ένταξη των φοιτητών και νέων απόφοιτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ UNION OF GREEK SHIPOWNERS

ΕΝΩΣΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ UNION OF GREEK SHIPOWNERS ΕΝΩΣΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ UNION OF GREEK SHIPOWNERS Ε τ ή σ ι α Έ κ θ ε σ η 2010-11 A n n u a l R e p o r t T ο χρονικό διάστημα που καλύπτει η παρούσα ετήσια έκδοση της Ενώσεως Ελλήνων Εφοπλιστών, παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. σελ. 4 Προγραµµατιστές, Στελέχη ΙΤ. σελ. 6 Στελέχη Επιχειρήσεων, Οικονοµικά Στελέχη - Λογιστές. σελ. 9. Εκπαίδευση

Περιεχόµενα. σελ. 4 Προγραµµατιστές, Στελέχη ΙΤ. σελ. 6 Στελέχη Επιχειρήσεων, Οικονοµικά Στελέχη - Λογιστές. σελ. 9. Εκπαίδευση _ΤΕΥΧΟΣ #4 / Τρίτη 5 Μαρτίου 2013 Περιεχόµενα σελ. 4 Προγραµµατιστές, Στελέχη ΙΤ σελ. 6 Στελέχη Επιχειρήσεων, Οικονοµικά Στελέχη - Λογιστές σελ. 8 Υπάλληλοι Γραφείου - Γραµµατείς σελ. 9 Εκπαίδευση σελ.

Διαβάστε περισσότερα

contents περιεχόμενα Προσφερόμενες υπηρεσίες στο κοινό Services provided to the public

contents περιεχόμενα Προσφερόμενες υπηρεσίες στο κοινό Services provided to the public 1 2 annual report 3 contents περιεχόμενα Προσφερόμενες υπηρεσίες στο κοινό Services provided to the public 6 Οι κυριότεροι τίτλοι προστασίας και η χορήγησή τους Main protection titles and how to obtain

Διαβάστε περισσότερα

5.3. APPLICATION OF THE SPP TOOLBOX MUNICIPALITY OF AGIA PILOT PROJECT REPORT. Date: December 2014. Supported by: Coordination: Partners:

5.3. APPLICATION OF THE SPP TOOLBOX MUNICIPALITY OF AGIA PILOT PROJECT REPORT. Date: December 2014. Supported by: Coordination: Partners: 5.3. APPLICATION OF THE SPP TOOLBOX MUNICIPALITY OF AGIA PILOT PROJECT REPORT Date: December 2014 Supported by: Coordination: Partners: Contents EXECUTIVE SUMMARY... 3 INTRODUCTION... 6 OBJECTIVES... 7

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter, June 2012 V. 13 28

Newsletter, June 2012 V. 13 28 Newsletter, June 2012 V. 13 28 Newsletter, June 2012 V.13 28 Editorial Antonios Stamos Faraklas President of the International Propeller Club of the United States, International Port of Piraeus As Greece

Διαβάστε περισσότερα

International Meeting 10-11 October 2014. Athens and Stymfalia

International Meeting 10-11 October 2014. Athens and Stymfalia International Meeting 10-11 October 2014 Athens and Stymfalia SCIENTIFIC COMMITTEE Chair Constantinos Cartalis Assoc. Professor, National and Kapodistrian University of Athens, Scientific Adviser of PIOP

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. σελ. 8 Οικονοµικά Στελέχη, Στελέχη Επιχειρήσεων, Στελέχη Πωλήσεων. σελ. 10 Ιατροί, Ιατρικοί Επισκέπτες, Πωλητές Υγείας, Τεχνικοί

Περιεχόµενα. σελ. 8 Οικονοµικά Στελέχη, Στελέχη Επιχειρήσεων, Στελέχη Πωλήσεων. σελ. 10 Ιατροί, Ιατρικοί Επισκέπτες, Πωλητές Υγείας, Τεχνικοί ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ_ΤΕΥΧΟΣ #13 / Τρίτη 14 Μαΐου 2013 www.enter.net.gr ΜΠΕΣ ΣΤΟ ΚΟΛΠΟ 16 Σελίδες με επιλεγμένες ευκαιρίες καριέρας στον ιδιωτικό τομέα σε Ελλάδα και Εξωτερικό / 25.000 αντίτυπα Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ANNUAL REPORT

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ANNUAL REPORT ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ANNUAL REPORT ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ CONTENTS 2 4 5 6 7 8 Η AνΑΔ και η Αποστολή της The HRDA and its Mission Διάρθρωση Organisation Chart Αρμοδιότητες Διευθύνσεων Directorates Responsibilities Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

travel market for Αποδράστε/Escape ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ BIANNUAL MAGAZINE FOR THE TOURISM MARKET YOUR FREE TRAVEL MAGAZINE

travel market for Αποδράστε/Escape ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ BIANNUAL MAGAZINE FOR THE TOURISM MARKET YOUR FREE TRAVEL MAGAZINE ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ BIANNUAL MAGAZINE FOR THE TOURISM MARKET ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ YOUR FREE TRAVEL MAGAZINE Αποδράστε/Escape ΤΕΥΧΟΣ/ ISSUE04 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ/ OCTOBER 2008 my travel for

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑΣ 2008-2010:

ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑΣ 2008-2010: Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑΣ 2008-2010: Ο ρόλος της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών Συνοπτική Έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (13 και 14 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών «Επισκόπηση Μελετών που σχετίζονται με τις ΑΠΕ, Εξοικονόμηση Ενέργειας και Κλιματική Αλλαγή στην Κύπρο» Review of existing studies related with RES, Energy Efficiency and Climate Change in Cyprus Photo:

Διαβάστε περισσότερα

presents the cyprusretailbanking The future of Retail Banking Achieving Excellence in Retail Banking Payment Strategies and Solutions

presents the cyprusretailbanking The future of Retail Banking Achieving Excellence in Retail Banking Payment Strategies and Solutions presents the cyprusretailbanking conference 2010 The future of Retail Banking Achieving Excellence in Retail Banking Payment Strategies and Solutions Making Mobile Banking a reality Distribution Channels

Διαβάστε περισσότερα