Κολλιόπουλος ηµήτρης- Σελίδα 1 από 12. Παρουσίαση εκπαιδευτικού λογισµικού

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κολλιόπουλος ηµήτρης- Σελίδα 1 από 12. Παρουσίαση εκπαιδευτικού λογισµικού"

Transcript

1 Κολλιόπουλος ηµήτρης- Σελίδα 1 από 12 Παρουσίαση εκπαιδευτικού λογισµικού

2 Πίνακας Περιεχοµένων Παρουσίαση εκπαιδευτικού λογισµικού 1. Εισαγωγή Περιεχόµενο του Λογισµικού ο Στάδιο. Στη γέφυρα ο & 3 ο Στάδιο. Στη σπηλιά ο Στάδιο. Στο κάστρο Πλοήγηση «άσκαλος και Οδυσσέας». Ρόλος του ασκάλου Φιλοσοφία του Λογισµικού Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών...11 Βιβλιογραφία...12 Κολλιόπουλος ηµήτρης- Σελίδα 2 από 12

3 1. Εισαγωγή Η χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και κατάλληλου λογισµικού στην εκπαιδευτική διαδικασία, χρονολογείται ήδη από τη δεκαετία του 1940, όταν Α- µερικανοί ερευνητές ανέπτυξαν τους πρώτους προσοµοιωτές πτήσης, οι ο- ποίοι χρησιµοποιούσαν Η/Υ για την προσοµοίωση των τιµών των οργάνων του αεροπλάνου. Η δηµιουργία του ALTAIR 8800, του πρώτου προσωπικού Η/Υ το 1975, έδωσε τεράστια ώθηση στην εξάπλωση των Η/Υ και στην ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισµικού. Συγκεκριµένα ο υποδεκαπλασιασµός του κόστους απόκτησης ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή (από τα $ στα $), έδωσε τη δυνατότητα να προµηθευτούν Η/Υ πολλά σχολεία, πανεπιστήµια και ιδιώτες, µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία πολλών εταιρειών παραγωγής εκπαιδευτικού λογισµικού, µερικές από τις οποίες δραστηριοποιούνται µέχρι σήµερα, (π.χ. Broderband και Learning Company). Η συνεχής εξάλλου βελτίωση των υπολογιστικών συστηµάτων, επιτρέπει τη διαρκή αναβάθµιση του εκπαιδευτικού λογισµικού µε τη χρήση ελκυστικότερων γραφικών περιβαλλόντων και την ενσωµάτωση πολυµεσικού υλικού (Wikipedia, 2008). Ο όρος εκπαιδευτικό λογισµικό, παρότι χρησιµοποιείται ευρύτατα, είναι ιδιαίτερα προβληµατικός στο χώρο της γλωσσικής διδασκαλίας, για τρεις κυρίως λόγους: 1. Μεγαλύτερο µέρος του λογισµικού που µπορεί να χρησιµοποιηθεί στη διδασκαλία της γλώσσας ως µητρικής (και εν πολλοίς και στη διδασκαλία των γλωσσών γενικότερα) δεν είναι εκπαιδευτικό λογισµικό, αλλά περιβάλλοντα ευρύτερης χρήσης. Τέτοια είναι για παράδειγµα τα προγράµµατα επεξεργασίας κειµένου, τα σώµατα κειµένων, τα ηλεκτρονικά λεξικά και το διαδίκτυο. 2. Ο όρος εκπαιδευτικό λογισµικό υπονοεί ότι ο υπολογιστής χρησιµοποιείται ως υποστηρικτικό µέσο στη γλωσσική διδασκαλία. Θεωρεί δηλαδή σε µεγάλο βαθµό δεδοµένο το «τι» της γλωσσικής εκπαίδευσης και ενδιαφέρεται για το «πώς». Κάτι τέτοιο ωστόσο, ενώ ίσχυε παλιότερα, δεν ισχύει πια. Οι ΤΠΕ προσθέτουν νέα δεδοµένα στη γλωσσική διδασκαλία (π.χ. το γράψιµο στον υπολογιστή διαφέρει από το γράψιµο στο χέρι, η διαδικασία σύνταξης ενός κειµένου για το διαδίκτυο, όπως και η Κολλιόπουλος ηµήτρης- Σελίδα 3 από 12

4 σύνταξη ενός κειµένου για το power point, δεν είναι ίδια µε την κλασική διαδικασία, κλπ.). Έτσι θα µπορούσαµε να πούµε ότι η ευρεία χρήση των ΤΠΕ ως µέσων για γράψιµο, διάβασµα δηµιουργεί νέα δεδοµένα στο ίδιο το περιεχόµενο της γλωσσικής εκπαίδευσης.. 3. Τέλος, µεγάλο πρόβληµα δηµιουργείται από το γεγονός ότι η αξιοποίηση των Η/Υ στη διδασκαλία της ελληνικής ταυτίζεται συνήθως στη χώρα µας µε την αξιοποίηση συγκεκριµένου τύπου εκπαιδευτικού λογισµικού. Το γεγονός αυτό µας οδήγησε στην παρουσίαση των κυριότερων από τα προϊόντα αυτής της κατηγορίας, επισηµαίνοντας ότι η επιστηµονική τους λογική είναι συνήθως ξεπερασµένη. Αυτό δεν σηµαίνει βέβαια ότι αποκλείονται από τη σχολική αίθουσα, αλλά ότι η χρήση τους πρέπει να γίνεται µε ιδιαίτερη γνώση και προσοχή (www.greeklanguage.gr, 2008). Ο Ηλίας Ράντος είναι εκπαιδευτικός της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης µε πολλά χρόνια εµπειρία σε «ειδικές τάξεις». Η εργασία του και η εµπειρία του σ αυτά τα τµήµατα µεταφέρθηκε σε βιβλία για παιδιά µε µαθησιακές δυσκολίες. Η είσοδος των ΤΠΕ, έδωσε το ερέθισµα για τη χρήση τους στην καθηµερινή πράξη της σχολικής τάξης µε τη βοήθεια ενός λογισµικού προσαρµοσµένου στις ανάγκες του εκπαιδευτικού αλλά και των µαθητών που απευθύνεται. Το λογισµικό έχει τίτλο «Ο µικρός Οδυσσέας στο νησί µε τις φωνές και τα γράµµατα». Κατασκευάστηκε σύµφωνα µε την ιδέα του συναδέλφου ενώ η τεχνική επεξεργασία έγινε από την εταιρία Mediasoft International. Κολλιόπουλος ηµήτρης- Σελίδα 4 από 12

5 2. Περιεχόµενο του Λογισµικού. Παρουσίαση εκπαιδευτικού λογισµικού Το όνοµα του ήρωα του λογισµικού, «Οδυσσέας», δεν είναι τυχαίο. Ο ήρωάς µας χρειάζεται να περιπλανηθεί, όπως ο πρόγονός του όπως µας πληροφορεί ο ίδιος στην εισαγωγή του CD, στον κόσµο του για να καταφέρει να πετύχει το στόχο του που δεν είναι άλλος παρά η κατάκτηση του µηχανισµού ανάγνωσης και γραφής. Η αρχική οθόνη εισαγωγής(intro) µας εισάγει σε ένα περιβάλλον (interface) όµορφο πραγµατικά, παραµυθένιο που παραµένει φανταστικό σε όλες τις εικόνες που εµφανίζονται σε όλη τη διάρκεια του φανταστικού ταξιδιού και µπορεί να θεωρηθεί πολύ ελκυστικό για τα παιδιά πρώτη σχολικής ηλικίας στα οποία και απευθύνεται. Στην αρχική οθόνη µετά την εισαγωγή µπορούµε να ακούσουµε τις βασικές οδηγίες που παρέχονται από ένα βίντεο µε εικόνες πολύ κατατοπιστικό. Με την είσοδο στην πρώτη οθόνη µπορούν τα παιδιά να επιλέξουν το άκουσµα παιδικών τραγουδιών(5 τραγούδια) σε 5 διαφορετικές εκτελέσεις. Ολοκληρωµένη εκτέλεση ή µε έλλειψη των τελευταίων συλλαβών ή λέξεων της οµοιοκαταληξίας για συµπλήρωση από τα παιδιά. Στόχος είναι η βοήθεια των παιδιών στην αντίληψη της οµοιοκαταληξίας και της συλλαβής. Μπορούν επίσης να ακούσουν απαγγελίες παιδικών τραγουδιών(9). Ολοκληρωµένη απαγγελία ή µε έλλειψη συλλαβών ή λέξεων της οµοιοκαταληξίας για συµπλήρωση από τα παιδιά µε στόχο ε- πίσης την αντίληψη της οµοιοκαταληξίας και της συλλαβής. Με την επιλογή σταδίου περιπέτειας µια ετικέτα πληροφορεί για το στόχο της «δοκιµασίας». Οι δοκιµασίες του ταξιδιού περνούν από 4 στάδια. Σε κάθε στάδιο αφού γίνει κατορθωτό να περάσει κάποιος µε επιτυχία τις δοκιµασίες, θα καταφέρει να βρει το εξάρτηµα(µε τη σειρά περισκόπιο, προπέλα, σκάφανδρο) του υποβρυχίου που θα τον µεταφέρει στον κόσµο του βυθού ώστε να καταφέρει να µάθει περισσότερα. Κολλιόπουλος ηµήτρης- Σελίδα 5 από 12

6 1 ο Στάδιο. Στη γέφυρα. Σ αυτό το πρώτο στάδιο της περιπλάνησης στόχος είναι να µάθει ο µαθητής τα επτά(7) φωνήεντα. Να υπάρξει φωνολογική και συµβολική επίγνωση των γραµµάτων αλλά και να συνδεθούν τα φωνήεντα µε κάθε ένα από τα 17 σύµφωνα του αλφαβήτου σε συλλαβές. Υπάρχουν 4 ενότητες. Σε κάθε ενότητα υπάρχουν 15 διαφορετικές ασκήσεις οργανωµένες σε χωριστές οθόνες. Η πλοήγηση από οθόνη σε οθόνη είναι εύκολη και η πρόσβαση µπορεί να γίνει µε επιλογή χωρίς να χρειάζεται η φυσιολογική σειρά. Από τις 15 ασκήσεις η πρώτη άσκηση αναφέρεται σε κάποια α- ντικείµενα. Τα αντικείµενα επιλέγονται έτσι ώστε να είναι γνωστά στα παιδιά και το πρώτο γράµµα να είναι αυτό που πρέπει να διδαχθεί. Τα παιδιά µπορούν να ακούσουν το όνοµα του αντικειµένου αλλά και µια πρόταση που να περιέχει τη λέξη. Οι επόµενες 8 ασκήσεις έχουν να κάνουν µε την φωνολογική επίγνωση και τη συµβολική αναπαράσταση του κάθε γράµµατος πρώτα και µετά των συλλαβών. Σε κάθε µια από τις οθόνες µπορούν να δουν τον τρόπο γραφής, να ακούσουν το γράµµα και τη συλλαβή όσες φορές επιθυµούν και να επιλέξουν τα γράµµατα ή τις συλλαβές, ανάλογα και µε τη µέθοδο «σύρε κι άσε»(drag and drop) να τοποθετήσουν το γράµµα ή τη συλλαβή στο κάτω µέρος της οθόνης. Η επιτυχία συνεπάγεται συγκεκριµένο ήχο. Σε περίπτωση λάθους συγκεκριµένος ήχος και χρώ- µα(κόκκινο) στο γράµµα-συλλαβή που µετακινήθηκε το επισηµαίνει και µεταφέρει τη λανθασµένη έκφραση πίσω. Αφού ολοκληρωθεί η οθόνη σαν επιβράβευση δίνεται ένα παζλ για να συµπληρωθεί η εικόνα και η συλλαβή που διδάχθηκε. Η 10 η άσκηση επιτρέπει την αντιστοίχηση γραµµάτων και συλλαβών µε εικόνες. Από κάθε εικόνα έχουν τη δυνατότητα να ακούσουν, τη λέξη ή την πρώτη συλλαβή της λέξης ή τη λέξη συρτά. Στις άλλες 4 ασκήσεις επιζητείται η εξοικείωση µε τα γράµµατα και τις συλλαβές µε αντιστοιχίσεις. Υπάρχει δυνατότητα απόκρυψης Κολλιόπουλος ηµήτρης- Σελίδα 6 από 12

7 των εικόνων και τα παιδιά εκεί χρειάζεται να συνδυάσουν τον ήχο µε το γράµµα και να το σύρουν στην κατάλληλη θέση. Η 15 η άσκηση είναι παιχνίδι µνήµης. Εδώ πρέπει να σηµειώσου- µε πως κάθε φορά που θα ανοίξουµε την άσκηση αυτή εικόνες και συλλαβές βρίσκονται σε διαφορετική θέση. Η ίδια οργάνωση ακολουθεί και τις υπόλοιπες 2 ενότητες του 1 ου σταδίου. Θα αναφέρω µόνο πως σε κάθε ενότητα διδάσκονται κατά σειρά: 1 η -«ο,ι,α,ε,τα,λα,να,κο» 2 η -«η,ω,πο,µι,σε,θε,ρι,γα» 3 η -«υ,δι,βο,χε,ξι,ζα,ψα,φι». Η 4 η ενότητα είναι ενότητα επαναληπτικών ασκήσεων που διδάχθηκαν στις προηγούµενες ενότητες και ένα παιχνίδι µνήµης της ί- διας φιλοσοφίας µε τις προηγούµενες. 2 ο & 3 ο Στάδιο. Στη σπηλιά. Στα δυο αυτά στάδια στόχος είναι τα παιδιά να µάθουν φωνολογικά αλλά και συµβολικά τα 17 σύµφωνα. Το στάδιο αυτό περιέχει 4 ενότητες εκµάθησης-εξάσκηση και µια ενότητα επαναληπτική για το στάδιο. Κάθε ενότητα από τις τέσσερις αναφέρεται σε συγκεκριµένα σύµφωνα. 1 η -«ηχηρά εξακολουθητικά σύµφωνα. β,γ,δ,ζ,λ,µ,ν,ρ» 2 η -«άηχα σύµφωνα. σ,φ,θ,χ» 3 η -«διπλά σύµφωνα ξ,ψ» 4 η - «στιγµιαία σύµφωνα. κ,π,τ» Οι ασκήσεις κάθε ενότητας είναι από 8 ως 21 και υπάρχει δυνατότητα πλοήγησης «µπρος-πίσω» αλλά και η µετακίνηση σε οποιαδήποτε άσκηση τη ενότητας. Η πρώτη άσκηση είναι ακουστική. Οι υπόλοιπες: δίνουν τη δυνατότητα να µάθουν τις συλλαβές µε τα φωνήεντα ολικά, να µάθουν τη συµβολική αναπαράσταση του κάθε συµφώνου, να ακούσουν άλλες λέξεις και προτάσεις µε τις ίδιες συλλαβές. Να κληθούν να πουν κι αυτοί δικές τους προτάσεις. Να κάνουν αντιστοιχίσεις, να επιλέξουν τη σωστή πρώτη συλλαβή για τις εικόνες που βλέπουν ή τη λέξη που α- κούν. Κολλιόπουλος ηµήτρης- Σελίδα 7 από 12

8 Να σύρουν στη σωστή θέση τις συλλαβές ή να σύρουν µόνο το σύµφωνο κι ύστερα να σύρουν και το κατάλληλο φωνήεν. Σηµαντικό στοιχείο που πρέπει να σηµειωθεί είναι πως στην περίπτωση που ο µαθητής µεταφέρει λάθος φωνήεν αλλά σωστό φωνολογικά «ο» π.χ αντί για «ω» τότε ο ήχος είναι διαφορετικός ενώ το χρώµα που επισηµαίνει το λάθος γίνεται µοβ αντί για κόκκινο. Η 5 η ενότητα περιλαµβάνει 17 επαναληπτικές ασκήσεις της ίδιας φιλοσοφίας µε τις ασκήσεις που έχουν περιγραφεί πιο πριν. Αυτό που πρέπει να σηµειώσουµε είναι πως οι εικόνες και οι ήχοι είναι α- πενεργοποιηµένοι. Πρέπει µε την καθοδήγηση του δασκάλου να ε- νεργοποιήσει τη φωνή να ακούσει τη λέξη και να καταλάβει για πια φωνή πρόκειται. Έχει επίσης τη δυνατότητα πατώντας στο πλαίσιο να δει όσες φορές θέλει τον τρόπο γραφής. 4 ο Στάδιο. Στο κάστρο. Στο στάδιο αυτό αφού έχει γίνει η φωνολογική και συµβολική επίγνωση γραµµάτων και συλλαβών, περνάµε στις λέξεις (δισύλλαβες). Το στάδιο αυτό έχει πέντε ενότητες. Η 1 η ενότητα είναι ακουστική και περιλαµβάνει 9 ασκήσεις α- κουστικές όπου τα παιδιά ακούν λέξεις και αντίστοιχες προτάσεις και πρέπει να που κι αυτά δικές τους προτάσεις. Στη 2 η ενότητα υπάρχουν πέντε υποενότητες. Εδώ στόχος είναι να µάθουν να γράφουν και να διαβάζουν λέξεις µε συλλαβές που έµαθαν στο 1 ο στάδιο. Σε κάθε ενότητα υπάρχουν 2 ασκήσεις συ- µπλήρωσης µε «σύρε κι άσε» και πρέπει κατά σειρά υποενότητας, να σύρουν τη 2 η συλλαβή, την πρώτη, τα φωνήεντα, όλες τις συλλαβές, όλα τα γράµµατα µε τη σωστή σειρά. Στην 3 η ενότητα υπάρχουν πέντε υποενότητες ίδιας πρακτικής µε την προηγούµενη µε εννιά ασκήσεις σε κάθε µια. Στην 4 η ενότητα υπάρχουν πέντε υποενότητες ίδιας πρακτικής µε τις προηγούµενες µε εννιά ασκήσεις σε κάθε µια που ακολουθούν τη σειρά διδασκαλίας του παλιού βιβλίου της γλώσσας. Στην 5 η ενότητα σε τρεις υποενότητες: Κολλιόπουλος ηµήτρης- Σελίδα 8 από 12

9 κυκλώνουν τη λέξη σε τρεις ασκήσεις, ενώνουν εικόνα και λέξη µε αντιστοίχιση(ολοκληρώνοντας η εφαρµογή κάνει «έλεγχο» Κάνουν κλικ στο λάθος γράµµα της λέξης και σύρουν τη σωστή λέξη κάτω από τη λανθασµένη. Σε κάθε περίπτωση υπάρχει δυνατότητα εκτύπωσης των ασκήσεων µε ή χωρίς εικόνες µετά την εκτέλεση των ασκήσεων. Υπάρχει δε βοήθεια για το στόχο της κάθε άσκησης σε κάθε οθόνη για τον εκπαιδευτικό. 3. Πλοήγηση Το λογισµικό προσφέρει τη δυνατότητα πλοήγησης µπρος-πίσω σε όλη τη διάρκεια της χρήσης του. Υπάρχει δυνατότητα αποφυγής των εισαγωγικών οδηγιών που είναι πολύ χρήσιµες για τον χρήστη που πρώτη φορά χρησιµοποιεί το λογισµικό αλλά κουραστικές γι αυτούς που το γνωρίζουν. Εύκολη και γρήγορη πρόσβαση έχουµε σε ασκήσεις της ενότητας εντός οποίας εργάζονται οι µαθητές. Για να µετακινηθεί ο µαθητής σε άλλη ενότητα ή στάδιο, πατώντας στον «πάπυρο» που ανοίγει στο πάνω δεξί µέρος της οθόνης. Οι µετακινήσεις γίνονται γρήγορα και χωρίς σφάλµατα. 4. «άσκαλος και Οδυσσέας». Ρόλος του ασκάλου Ο µεγάλος όγκος των εκπαιδευτικών σήµερα απέχει πολύ από το να θεωρείται οικείος µε την Πληροφορική. Όµως η Πληροφορική έχει εισχωρήσει σε όλους τους τοµείς της ζωής µας, άρα η χρήση της και η γενίκευσή της στην εκπαιδευτική διαδικασία θεωρείται βέβαια. Σε λίγο καιρό το εκπαιδευτικό λογισµικό θα έχει καθιερωθεί σαν ένα επί πλέον εκπαιδευτικό εργαλείο. Όµως σ' αυτό το σηµείο εµφανίζεται ένα παράδοξο. Παραδοσιακά οι εκπαιδευτικοί κατασκευάζουν οι ίδιοι κυρίως τα εκπαιδευτικά εργαλεία τους. Αλλά στην παραγωγή του εκπαιδευτικού λογισµικού τα πράγµατα είναι διαφορετικά. Λόγω της ειδικής τεχνικής φύσης αυτής της εργασίας η παραγωγή γίνεται από άτοµα ξένα µε την εκπαιδευτική πράξη. Είναι πιθανό σε ορισµένα Κολλιόπουλος ηµήτρης- Σελίδα 9 από 12

10 στάδια της παραγωγής να συµµετέχουν και εκπαιδευτικοί, αλλά αυτό δεν αλλάζει το γενικό συµπέρασµα. Βλέπουµε λοιπόν ότι η κατασκευή ενός εργαλείου που αποσκοπεί στη διδασκαλία, ξεφεύγει από τους φυσικούς φορείς της. Σ αυτό το λογισµικό τα πράγµατα είναι διαφορετικά. Η κατασκευή του σε ότι αφορά τους στόχους και τις ασκήσεις είναι έργο εκπαιδευτικού. Ο ρόλος λοιπόν του δασκάλου που θα χρησιµοποιήσει το λογισµικό έχει να κάνει µε την διαµεσολάβησή του ανάµεσα στον Η/Υ και στο µαθητή. Η πλοήγηση να είναι µε τη σωστή σειρά και να µετακινείται ο µαθητής από το ένα στάδιο στο άλλο αφού κατακτήσει τις γνώσεις του προηγούµενου σταδίου. 5. Φιλοσοφία του Λογισµικού. Το λογισµικό αυτό όπως έχει αναφερθεί πιο πάνω έχει δηµιουργηθεί για την εξάσκηση µαθητών µε µαθησιακές δυσκολίες ή για εκ- µάθηση ανάγνωσης και γραφής από µαθητές πρώτης σχολικής ηλικίας. Στόχος του είναι η εξάσκηση και εκµάθηση απ αυτούς συγκεκρι- µένων δεξιοτήτων χαµηλών νοητικών ενεργειών. Το λογισµικό αυτό λοιπόν κατά βάση ανήκει στην κατηγορία λογισµικών εξάσκησης και εκµάθησης(drill and practice). Ωστόσο υπάρχουν περιπτώσεις διδασκαλίας φωνών και του τρόπου µε τον οποίο φτιάχνονται συλλαβές και λέξεις. ίνεται βάση στην αποµνηµόνευση του διδακτικού υλικού και οι ερωτήσεις έχουν στόχο την εφαρµογή εννοιών και την ανατροφοδότηση διαγνωστικού χαρακτήρα(tutorials). Στηρίζεται κυρίως σε θέσεις της συµπεριφοριστικής θεωρίας ό- που ερωτήσεις που δίνονται µε τη µορφή ασκήσεων πρέπει να απαντηθούν και ο µαθητής να εισπράξει την επιβράβευση ενίσχυση για να συνεχίσει. ίνονται όµως και ευκαιρίες εκµετάλλευσης του λάθους µε διεξόδους ανάδρασης κυρίως µέσα από πλέγµα «δοκιµής και πλάνης» για την εύρεση του σωστού. Κολλιόπουλος ηµήτρης- Σελίδα 10 από 12

11 6. Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών Παρουσίαση εκπαιδευτικού λογισµικού Χρησιµοποιώντας εκπαιδευτικά λογισµικά δίνεται η δυνατότητα στα παιδιά να εισαχθούν σ ένα νέο τρόπο γραµµατισµού. Ένα τρόπο ανάγνωσης και δηµιουργίας λόγου µέσα από νέες τεχνολογίες. Πολυτροπικά κείµενα που εκµεταλλεύονται τις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών. Η αξιοποίηση των νέων αυτών δυνατοτήτων γίνεται µε χρήση: Ήχου. Εκτέλεση ή απαγγελία τραγουδιών Εικόνας. Παραµυθένιο σκηνικό. Βίντεο. Οι οδηγίες και οι κινήσει στην οθόνη δίνονται µέσω βίντεο µε µορφή flash. Παιχνίδια µνήµης και προσοχής µέσω τεχνολογίας flash που προσφέρουν στιγµές χαλάρωσης αλλά και ευκαιρίες ανάδρασης ανάµεσα στα παιδιά και το Υπολογιστή. Οι εικόνες και οι φωτογραφίες (για να αναφερθούµε στο ίδιο υ- λικό) δεν είναι µόνο καλής ποιότητας, αλλά στηρίζουν τη µάθηση: προκαλούν ερωτήσεις και απορίες, υποδεικνύουν «δρόµους» αναζήτησης και διερεύνησης, να προκαλούν το ενδιαφέρον των µαθητών. Επίσης, η διεπιφάνεια είναι προσανατολισµένη στη διδασκαλία και λαµβάνει υπόψη της τις τρέχουσες απόψεις της Παιδαγωγικής και των ιδακτικών των διαφόρων επιστηµονικών κλάδων. Κολλιόπουλος ηµήτρης- Σελίδα 11 από 12

12 Βιβλιογραφία Ι.Τ.Υ.(2007), Επιµορφωτικό Υλικό για την Εκπαίδευση Επιµορφωτών στα ΠΑ.Κ.Ε. Τεύχος 1. Γενικό Μέρος. Πάτρα Παιδαγωγικό Ινστιτούτο(2007) ΤΠΕ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΟΙ ΤΠΕ ΩΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΡΑΣΗ. Αθήνα Γ. Πανσεληνάς, Β. Κόµης, (2008) Πρωτοβουλίες χρήσης Εκπαιδευτικού λογισµικού από µαθητές: ένα στοιχείο αυτορύθµισης κατά τη µάθηση µε υποστήριξη. 4ο πανελλήνιο Συνέδριο διδακτικής της Πληροφορικής. Β. Σ. Μπελεσιώτης, Α. Ψαρρός, Ε. Ζαχαράκης,(2008) Σενάριο ιαµορφωτικής Αξιολόγησης και ιδακτικής Αξιοποίησης του Εκπαιδευτικού Λογισµικού 4ο πανελλήνιο Συνέδριο διδακτικής της Πληροφορικής. Κολλιόπουλος ηµήτρης- Σελίδα 12 από 12

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» ΘΕΜΑ:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» ΘΕΜΑ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Αναθεωρηµένη & Εµπλουτισµένη

Αναθεωρηµένη & Εµπλουτισµένη Ε.Π. Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση, ΕΣΠΑ (2007 2013) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Επιµορφωτικό υλικό για την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών στα Κέντρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ)

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ) ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ) ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 1. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αναγνώρισε εγκαίρως την αναγκαιότητα ενσωμάτωσης των ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ «ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕ» ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μ. ΣΙΑΣΙΑΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΔΑΣΚΑΛΟΥ. Η ΣΠΙΘΑ, Ο ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΠΤΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΕΜΩΝ Γλώσσα Δ Δημοτικού Έκδοση 1.0

ΒΙΒΛΙΟ ΔΑΣΚΑΛΟΥ. Η ΣΠΙΘΑ, Ο ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΠΤΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΕΜΩΝ Γλώσσα Δ Δημοτικού Έκδοση 1.0 ΒΙΒΛΙΟ ΔΑΣΚΑΛΟΥ Η ΣΠΙΘΑ, Ο ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΠΤΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΕΜΩΝ Γλώσσα Δ Δημοτικού Έκδοση 1.0 Δημιουργός Εκδότης, 2008 SIEM Τηλ. 210-7299571, Fax: 210-7299572 email: siem@siem.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: Βασίλειος Βερύκιος. Ιδιότητα: Μέλος ΔΕΠ. Ο Συντονιστής του Γνωστικού Αντικειμένου. «Πληροφορική» Β.

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: Βασίλειος Βερύκιος. Ιδιότητα: Μέλος ΔΕΠ. Ο Συντονιστής του Γνωστικού Αντικειμένου. «Πληροφορική» Β. Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Πατρώνυμο Εκπαιδευτικό Λογισμικό στα Μαθηματικά της Δ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία Γλωσσικής Ανάπτυξης με τη Χρήση Η/Υ

Εργαλεία Γλωσσικής Ανάπτυξης με τη Χρήση Η/Υ 1 Εργαλεία Γλωσσικής Ανάπτυξης με τη Χρήση Η/Υ Μαρία Καραβελάκη¹ και Παναγιώτης Μπούρος² ¹INTE*LEARN mkaravelaki@intelearn.gr ² ΙΘΕΚΑ itheka@otenet.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα εισήγηση έχει στόχο να παρουσιάσει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: «ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ (ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: «ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ (ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ Ι

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τεύχος 6Δ: Κλάδοι ΠΕ19/20. Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών Διδακτικά Σενάρια

Περιεχόμενα. Τεύχος 6Δ: Κλάδοι ΠΕ19/20. Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών Διδακτικά Σενάρια Περιεχόμενα Ενότητα Σεναρίου 12... 1 Εισαγωγή στο προγραμματιστικό περιβάλλον GameMaker... 1 1. ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ... 1 2. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ... 1 3. ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διδασκαλία του μαθήματος «Μαθηματικά στη διοίκηση» του τμήματος Διαχείρισης Πληροφοριών του ΤΕΙ Καβάλας με τη βοήθεια του λογισμικού Mathematica

Διδασκαλία του μαθήματος «Μαθηματικά στη διοίκηση» του τμήματος Διαχείρισης Πληροφοριών του ΤΕΙ Καβάλας με τη βοήθεια του λογισμικού Mathematica Τ. Ε.Ι. Α.Μ.Θ. ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Διδασκαλία του μαθήματος «Μαθηματικά στη διοίκηση» του τμήματος Διαχείρισης Πληροφοριών του ΤΕΙ Καβάλας με τη βοήθεια του λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο 2: Σχεδιασμός του περιβάλλοντος ηλεκτρονικής μάθησης και των εργαλείων γλωσσικής τεχνολογίας

Παραδοτέο 2: Σχεδιασμός του περιβάλλοντος ηλεκτρονικής μάθησης και των εργαλείων γλωσσικής τεχνολογίας Παραδοτέο 2: Σχεδιασμός του περιβάλλοντος ηλεκτρονικής μάθησης και των εργαλείων γλωσσικής τεχνολογίας Τίτλος έργου : ΝΕΑ ΛΟΓΟΜΑΘΕΙΑ Κωδικός έργου : E/L 45 Ανάδοχος : ΚΕΤΕΠ/ΙΕΛ Δράση : 3.3.1- Δράσεις Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλίο δασκάλου «Ταξίδι στο Χρόνο με Νόημα» Ιστορία Γ, Δ, Ε & ΣΤ Δημοτικού

Βιβλίο δασκάλου «Ταξίδι στο Χρόνο με Νόημα» Ιστορία Γ, Δ, Ε & ΣΤ Δημοτικού Βιβλίο δασκάλου «Ταξίδι στο Χρόνο με Νόημα» Ιστορία Γ, Δ, Ε & ΣΤ Δημοτικού Περιεχόμενα Εισαγωγή... 2 Γλώσσα, επικοινωνία και εκπαίδευση κωφών μαθητών... 3 Οι νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση του κωφού

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3. Εκπαίδευση 3.. 3... 3... Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Το Ελληνικό Πρωτοβάθμιο Σχολείο και η Νέα Πρόκληση των ΤΠΕ Η ταχύτατη ανάπτυξη των Επιστημών και Τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ & ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ & ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Ν., ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ Α., ΛΙΟΥΤΑ Χ., ΜΑΣΟΥΡΟΥ Β. ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ & ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ISBN: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 4 ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ... 6 Θεωρίες μάθησης και υπολογιστές

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ.. Ιδιότητα: τ. Στέλεχος Π.Ι. (Υπογραφή)

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ.. Ιδιότητα: τ. Στέλεχος Π.Ι. (Υπογραφή) Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ ΙΑ: Χρήση των νέων τεχνολογιών, ειδικές τάξεις ηµοτικών Σχολείων, αντιµετώπιση µαθησιακών δυσκολιών, προτάσεις εκπαιδευτικών

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ ΙΑ: Χρήση των νέων τεχνολογιών, ειδικές τάξεις ηµοτικών Σχολείων, αντιµετώπιση µαθησιακών δυσκολιών, προτάσεις εκπαιδευτικών Μια µελέτη περίπτωσης (case study) στη χρήση των δυνατοτήτων των Nέων Tεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας, για την εκπαίδευση των παιδιών µε µαθησιακές δυσκολίες Αθανάσιος Μαλέτσκος άσκαλος

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία ΘΕΜΑ: Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

Πτυχιακή Εργασία ΘΕΜΑ: Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Πτυχιακή Εργασία ΘΕΜΑ: Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ονοματεπώνυμο Φοιτήτριας: ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΟΥΛΟΥ Όνομα Πατρός: ΣΕΡΑΦΕΙΜ Αριθμός Μητρώου : Τ - 518 ΟΚΤΩΜΒΡΙΟΣ 2006

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ - ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ - ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ - ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Βιβλίου Δασκάλου Περιεχόμενα 1. Οδηγίες εγκατάστασης λογισμικού................................. 5 2. Εισαγωγή.................................................

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΕΪΚΑΚΗ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΕΪΚΑΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΕΪΚΑΚΗ Επιβλέπων καθηγητής: Αντωνιάδης Νικόλαος ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Η παρούσα πτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΚΑΙ Β ΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΚΑΙ Β ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Σοφία Γκαϊντέ, Μαρία ηµάση, Αναστασία Εφοπούλου, Κωνσταντίνα Μαρίνη, Χαρίλαος Μπουρνάζος ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΓ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΓ ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ / 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΓ Ο τόμος αυτός, 1 με τίτλο Οδηγός του Εκπαιδευτικού των Ξένων Γλωσσών, αποτελεί εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Σακελλαρίου Λάµπρος Πόλκας

Ελένη Σακελλαρίου Λάµπρος Πόλκας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ιδακτική Τεχνολογίας & Ψηφιακά Συστήµατα» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση ΜΑΘΗΜΑ: Ι ΑΚΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ & ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ιδάσκων : Ιωάννης Ι. Σπαντιδάκης

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο Διδασκαλίας των εννοιών Υλικό Λογισμικό στην Γ Δημοτικού Σχολείου ΕΑΕΠ

Σενάριο Διδασκαλίας των εννοιών Υλικό Λογισμικό στην Γ Δημοτικού Σχολείου ΕΑΕΠ Σενάριο Διδασκαλίας των εννοιών Υλικό Λογισμικό στην Γ Δημοτικού Σχολείου ΕΑΕΠ Κομματάς Νικόλαος 1 nikoskommatas@sch.gr 1 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής ΠΕ19 10 ο ΕΑΕΠ Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων Περίληψη Το

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ. Φερφέρης Ιωάννης

Πτυχιακή Εργασία ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ. Φερφέρης Ιωάννης Πτυχιακή Εργασία ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 2007 ΤΕΙ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Μία Οπτικοακουστική Προσέγγιση σε Θέματα Αγγλικής Γραμματικής με τη Χρήση Εργαλείων Web 2.0»

«Μία Οπτικοακουστική Προσέγγιση σε Θέματα Αγγλικής Γραμματικής με τη Χρήση Εργαλείων Web 2.0» «Μία Οπτικοακουστική Προσέγγιση σε Θέματα Αγγλικής Γραμματικής με τη Χρήση Εργαλείων Web 2.0» Παναγιώτης Γεωργάλας 1, Αδάμος Αναστασίου 2, Δέσποινα Ανδρούτσου 3 1 Καθηγητής Πληροφορικής, 5 ο Γυμνάσιο Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική»

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Πατρώνυμο Εκπαιδευτικό Λογισμικό «Γεωγραφία Ε Δημοτικού»:

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιοποίηση του λογισμικού γενικής χρήσης στην εκπαίδευση

Η αξιοποίηση του λογισμικού γενικής χρήσης στην εκπαίδευση Eπιστημονικό Bήμα, τ. 8, - Ιούνιος 2007 Η αξιοποίηση του λογισμικού γενικής χρήσης στην εκπαίδευση Σταμάτιος Παπαδάκης Καθηγητής Πληροφορικής, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στο Φύλο και νέα εκπαιδευτικά

Διαβάστε περισσότερα

Ο υπολογιστής ως εργαλείο ενίσχυσης της μάθησης σε παιδιά προσχολικής ηλικίας.

Ο υπολογιστής ως εργαλείο ενίσχυσης της μάθησης σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ο υπολογιστής ως εργαλείο ενίσχυσης της μάθησης σε παιδιά προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα