Περιεχόμενα. Πληροφοριακά Συστήματα Παγκόσμιου Ιστού 30/5/2011 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ & ΣΔΧΝΟΛΟΓΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περιεχόμενα. Πληροφοριακά Συστήματα Παγκόσμιου Ιστού 30/5/2011 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ & ΣΔΧΝΟΛΟΓΙΑ"

Transcript

1 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ & ΣΔΧΝΟΛΟΓΙΑ Πληροφοριακά Συστήματα Παγκόσμιου Ιστού Περιεχόμενα 1. Σι είναι Πληροφοριακά υστήματα 2. τοιχεία Πληροφοριακών υστημάτων 3. Σι είναι Παγκόσμιος Ιστός 4. Βασικά Δομικά τοιχεία Παγκόσμιου Ιστού 5. Social Media (Κοινωνικά Μέσα) 6. Web Χαρακτηριστικά Κοινωνικών Μέσων 8. Βασικές Κατηγορίες Κοινωνικών Μέσων 9. Σι είναι το Blog; 10. Σύποι Blogs 1

2 Πληροφοριακά Συστήματα Ολοκληρωμένα συστήματα που περιλαμβάνουν Αρχές, διαδικασίες, οργανωτική δομή Προσωπικό δεδομένα Τλικό, εγκαταστάσεις, δίκτυα επικοινωνιών και Λογισμικό Που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και με το περιβάλλον με σκοπό την παραγωγή και διαχείριση πληροφορίας για την υποστήριξη των λειτουργιών ενός οργανισμού. Πληροφοριακά Συστήματα 2

3 Στοιχεία Πληροφοριακού Συστήματος Άνθρωποι Δεδομένα Λογιζμικό Υλικό Διαδικαζίες Στοιχεία Πληροφοριακού Συστήματος 3

4 Ρόλοι Χρήστες Άνθρωποι Σελικοί χρήστες, προϊστάμενοι, ιδιοκτήτης Χειριστές Δημιουργοί Προγραμματιστές, αναλυτές, σχεδιαστής βάσεων δεδομένων, ειδικός δικτύων, project manager Δεδομένα - διαδικασίες Σα δεδομένα που επεξεργάζεται το Π.. εξαρτώνται από τη φύση του οργανισμού και τις απαιτήσεις των χρηστών του. Οι διαδικασίες είναι οδηγίες για τους ανθρώπους που ανήκουν στο Π.. Ανάλογα με το είδος του συστήματος μεταβάλλεται και η πολυπλοκότητα των διαδικασιών. 4

5 Λογισμικό υστήματος (για τη λειτουργία του συστήματος) Εφαρμογών (βιβλιοθήκης, λογιστικής, μισθοδοσίας) Παραγωγικότητας (εργαλεία διαχείρισης Β.Δ., γλώσσες τέταρτης γενεάς και CASE tools, επεξεργαστές κειμένου) Λειτουργίες (1/2) Προσδιορισμός των αναγκών των χρηστών (αντικειμενικότητα) Τποκειμενικότητα (σωστό λάθος), ερμηνεία με διαφορετικές οπτικές γωνίες τα ανθρώπινα συστήματα τα περισσότερα προβλήματα δεν είναι καλά ορισμένα Διαφορετική ερμηνεία των συλλογικών στόχων του οργανισμού από κάθε άτομο 5

6 Λειτουργίες (2/2) Δημιουργία συστήματος επεξεργασίας δεδομένων για τη συνεχή ικανοποίηση των αναγκών των χρηστών Απόκτηση, αποθήκευση, επεξεργασία, διάδοση και παρουσίαση πληροφοριών Παροχή μέσων και περιβάλλοντος μάθησης στους χρήστες Τποστήριξη διαδικασιών ελέγχου και στρατηγικού σχεδιασμού του οργανισμού Λειτουργίες (3/3) 6

7 Συμπεράσματα Σο Π.. είναι ένα κοινωνικό -τεχνικό σύστημα. Τποστηρίζει τις λειτουργίες ενός οργανισμού. Πρέπει να συνεξετάζεται με τον οργανισμό. Βασικές παράμετροι μελέτης οργανισμού: δομή, διαδικασίες, άνθρωποι, τεχνολογία. Μέγεθος, οργάνωση, πόροι, ψυχολογία, βαθμός χρήσης νέων τεχνολογιών και εμπιστοσύνη στις νέες τεχνολογίες Τπάρχουν πληροφοριακά συστήματα που δεν εξυπηρετούν τον οργανισμό στον οποίο λειτουργούν ή ανεβάζουν το κόστος λειτουργίας του. Παγκόσμιος Ιστός (www) Ο Παγκόσμιος Ιστός ή World Wide Web (WWW) είναι η πιο δημοφιλής υπηρεσία του δικτύου, λόγω της εύκολης χρήσης της και του πλήθους της πληροφορίας που παρέχει. Η πληροφορία παρουσιάζεται στο χρήστη με τη μορφή ιστοσελίδων (web pages), οι οποίες προσφέρονται από έναν εξυπηρετητή (web server) και γίνονται ορατές μέσα από ένα πρόγραμμα φυλλομετρητή (web browser) του πελάτη (client), όπως ο Internet Explorer της Microsoft ή ο Navigator, της εταιρείας Netscape. 7

8 Παγκόσμιος Ιστός (www) Παγκόσμιος Ιστός (www) Ο Παγκόσμιος Ιστός (World Wide Web, WWW) είναι μια εφαρμογή του διαδικτύου που βασίζεται στην αρχιτεκτονική πελάτη / εξυπηρετητή και στη χρήση του πρωτοκόλλου HTTP, ενώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί: για τη διάχυση και τη συλλογή πληροφοριών για την υποστήριξη διαλογικής επικοινωνίας (interactive communication) για την διαχείριση χρηστών (user manipulation) και την δυναμική μεταβολή της δομής των υπερκειμένων 8

9 Παγκόσμιος Ιστός (www) τον Παγκόσμιο Ιστό οι πληροφορίες είναι οργανωμένες σε ηλεκτρονικές σελίδες που ονομάζονται ιστοσελίδες (Web pages) και συνδέονται μεταξύ τους με υπερσυνδέσμους (hyperlinks). Ένα σύνολο ιστοσελίδων που βρίσκονται σε ένα συγκεκριμένο σημείο του Διαδικτύου και διατίθεται δημόσια ονομάζεται δικτυακός τόπος (Web Site). Η γλώσσα που χρησιμοποιείται για την παρουσίαση (μορφή του περιεχομένου και διάταξη της ιστοσελίδας) και τη διασύνδεση των εγγράφων είναι η Γλώσσα ήμανσης Τπερκειμένων (HyperText Markup Language, HTML). Παγκόσμιος Ιστός (www) 9

10 Βασικα Δομικά Στοιχεία Παγκόσμιου Ιστού (www) Ο Παγκόσμιος Ιστός αποτελείται από τρία βασικά δομικά στοιχεία: 1. Μια γλώσσα σήμανσης για τη μορφοποίηση του υπερκειμένου Η γλώσσα σήμανσης η οποία επιτρέπει τη σύνδεση των εγγράφων μέσω υπερσυνδέσμων ονομάζεται HyperText Markup Language (HTML). 2. Ένα ενιαίο σχήμα για τη διευθυνσιοδότηση των διαθέσιμων ψηφιακών πόρων Σο ενιαίο σχήμα διευθυνσιοδότησης των διαθέσιμων ψηφιακών πόρων ονομάζεται Ενιαίος Αναγνωριστής Πόρων (Uniform Resource Identifier). 3. Ένα πρωτόκολλο για την ανταλλαγή μηνυμάτων ανάμεσα στον εξυπηρετητή και στον πελάτη Σο πρωτόκολλο HTTP αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία στηρίζεται ο Παγκόσμιος Ιστός και σχεδιάστηκε για να μεταφέρει εξειδικευμένα μηνύματα μέσω του δικτύου. Social Media Ο όρος social media (κοινωνικά μέσα) αναφέρεται στα ολοένα και αυξανόμενα πληροφοριακά συστήματα του παγκοσμίου ιστού, των οποίων το περιεχόμενο αναπτύσσεται κυρίως από τους χρήστες. Παραδείγματα τέτοιων συστημάτων είναι: 1. Tα προσωπικά ημερολόγια (blogs), στα οποία οι χρήστες αναπτύσσουν τις ιδέες και σκέψεις τους και λαμβάνουν σχόλια (π.χ. technorati), 2. Oι εγκυκλοπαίδειες, οι οποίες αναπτύσσονται και διορθώνονται συλλογικά από πολλούς χρήστες (π.χ. Wikipedia), 3. Tα συστήματα διαμοιρασμού, συζήτησης και βαθμολόγησης της ποιότητας διαφόρων ειδών πληροφορίας του παγκοσμίου ιστού, όπως σελιδοδεικτών (bookmarks) (π.χ. del.icio.us, myweb.yahoo.com), εικόνων (π.χ. Flickr), μουσικής (π.χ. last.fm), βίντεο (π.χ. YouTube), ταινιών (π.χ. MovieLens), παρουσιάσεων (π.χ. 10

11 Social Media Κατά τη χρήση των κοινωνικών μέσων, οι χρήστες προσθέτουν πληροφορία σχετικά με το αποθηκευμένο περιεχόμενο της μορφής: Ετικέτες (Tags): σημάνσεις περιεχομένου με απλές λέξεις-κλειδιά Βαθμολογίες (Ratings): Αξιολόγηση του περιεχομένου, η οποία καταγράφεται είτε παθητικά από τη χρήση ή μη του περιεχομένου είτε ενεργητικά επιτρέποντας στον χρήστη τη βαθμολόγηση του. Κοινωνικά δίκτυα (Social networks): Οι χρήστες προσκαλούν άλλους χρήστες ως φίλους ή δημιουργούν ομάδες και κοινότητες. WEB 2.0 Σο Web 2.0 είναι μία φράση που επινοήθηκε από την O' Reilly Media το 2004 και αναφέρεται σε ένα όραμα, ή σε μια πρόταση για μια δεύτερη γενιά υπηρεσιών βασισμένων στο διαδίκτυο, που δίνουν έμφαση στην ηλεκτρονική συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των χρηστών. Ο τελευταίος ορισμός του Web 2.0, σύμφωνα με τον Tim O' Reilly (ιδρυτή της O' Reilly Media) είναι ο ακόλουθος: Το Web 2.0 είναι η επιχειρηματική επανάσταση στη βιομηχανία των υπολογιστών που συντελείται από την μετακίνηση στο Internet σαν πλατφόρμα, και μια προσπάθεια να κατανοήσουμε τους όρους της επιτυχίας αυτής της νέας πλατφόρμας. 11

12 Σι είναι τα κοινωνικά μέσα; Ως φυσικό επακόλουθο της ανάπτυξης του Web 2.0 ήταν η εμφάνιση των αποκαλούμενων κοινωνικών μέσων. Η βασική ιδέα στην οποία στηρίζονται και οφείλουν την τεράστια εξάπλωσή τους είναι η δυνατότητα που έδωσαν σε όλους τους ανθρώπους να μετατραπούν από content-reader σε content-writer. Χαρακτηριστικό άλλωστε είναι και το σλόγκαν του πιο δημοφιλούς κοινωνικού μέσου, Youtube, "Broadcast Yourself". Xαρακτηριστικών όλων των κοινωνικών μέσων: Συμμέτοχή (Participation): Σα κοινωνικά μέσα ενθαρρύνουν την συμμετοχή και συνεισφορά από οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο. Ουσιαστικά θολώνουν την διαχωριστική γραμμή μεταξύ των μέσων ενημέρωσης και του κοινού. Προσβασιμότητα (Openness): Σα περισσότερα κοινωνικά μέσα ενθαρρύνουν την συμμετοχή του κοινού μέσω ψηφοφορίας (voting), αποστολής σχετικού περιεχομένου (Feedback), σχολιασμού ( comments) και γενικότερα τον διαμοιρασμό της πληροφορίας. Σι είναι τα κοινωνικά μέσα; Διαλογικότητα (Conversation): Σα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης σχετίζονται πιο πολύ με την μετάδοση πληροφοριών σε ένα κοινό. Tα κοινωνικά μέσα έχουν πιο διαλογικό χαρακτήρα. Χαρακτηριστικά κοινωνιών (Community): Σα κοινωνικά μέσα επιτρέπουν την γρήγορη δημιουργία κοινωνικών συνόλων τα οποία επικοινωνούν αποτελεσματικά γύρω από συγκεκριμένα θέματα. Σέτοια μπορεί να περιλαμβάνουν μια αγαπημένη τηλεοπτική εκπομπή ή ένα πολιτικό θέμα. Συνεκτικότητα (Connectedness): Σα περισσότερα είδη κοινωνικών μέσων αναπτύσσουν δεσμούς μεταξύ τους μέσω υπερσυνδέσεων ή συνδυάζοντας διαφορετικά είδη μέσων σε ένα κοινό δικτυακό τόπο. 12

13 Βασικές Κατηγορίες κοινωνικών μέσων Yπάρχουν πέντε είδη κοινωνικών μέσων: Προσωπικά ημερολόγια (Blogs): Ίσως είναι αυτή την στιγμή η πιο γνωστή μορφή κοινωνικών μέσων. Θα μπορούσαν να περιγραφούν σαν online περιοδικά με θέματα που εμφανίζονται κατά ημερομηνία καταχώρησης. Κοινωνικά δίκτυα (Social Networks): τα κοινωνικά δίκτυα επιτρέπουν στους ανθρώπους να φτιάχνουν προσωπικές ιστοσελίδες και μετά να συνδέονται με άλλους χρήστες με σκοπό την επικοινωνία και τον διαμοιρασμό πληροφοριών. Σο πιο γνωστό παράδειγμα τέτοιων μέσων είναι το MySpace το οποίο αριθμεί πάνω από 107 εκατομμύρια χρήστες καθώς και το Facebook. Συστήματα διαμοιρασμού πολυμέσων (Content Communities): Ιστοσελίδες που οργανώνουν και διαμοιράζουν συγκεκριμένου είδους υλικό. Σα πιο γνωστά συστήματα διαμοιρασμού πολυμέσων είναι το Youtube (video) και το Flickr (εικόνες). την συγκεκριμένη κατηγορία μπορούν να ενταχθούν και τα συστήματα διαμοιρασμού σελιδοδεικτών (bookmarks) με ποιο γνωστό το "del.icio.us". Βασικές Κατηγορίες κοινωνικών μέσων Εγκυκλοπαίδειες (Wikis): Οι online εγκυκλοπαίδειες επιτρέπουν στο κοινό να προσθέτει ή να τροποποιεί το περιεχόμενο που υπάρχει σε αυτές. Η πιο γνωστή εγκυκλοπαίδεια αυτή την στιγμή είναι η wikipedia και αριθμεί πάνω από 1.5 εκατομμύρια άρθρα στην αγγλική της έκδοση. Forums: Σα forums είναι ιστοσελίδες για online συζήτηση συχνά πάνω σε συγκεκριμένα θέματα. Σα forums προϋπάρχουν του όρου κοινωνικά μέσα αλλά παρόλα αυτά είναι ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία του. 13

14 Σι είναι blog? Η λέξη blog αποτελεί συντομογραφία του web log. Πρόκειται για ιστοσελίδες στις οποίες γίνεται εισαγωγή περιεχομένου χρονολογικά. Η παρουσίαση των περιεχομένων αυτών γίνεται συνήθως με αντίστροφη χρονολογική σειρά, δηλαδή ξεκινώντας από το πιο πρόσφατο γεγονός και καταλήγοντας στο παλαιότερο. την ουσία τα blog υλοποιούν μια "αρχιτεκτονική" προσωπικού ημερολογίου, που σκοπό έχει είτε να δημοσιοποιήσει να σχολιάσει νέα για ένα συγκεκριμένο θέμα, είτε έχει προσωπικό χαρακτήρα και αποτελεί το ημερολόγιο ενός ατόμου. Σι είναι blog? Ένα τυπικό blog συνδυάζει κείμενο, εικόνες και συνδέσμους προς άλλα blogs ή άλλες ιστοσελίδες και μέσα σχετικά με το περιεχόμενό του. ημαντική ακόμα είναι η ιδιότητα κάποιων blog να επιτρέπουν στους αναγνώστες - κοινό να προσθέτουν σχόλια σε διαδραστική μορφή. Σα περισσότερα blog αποτελούνται κατά βάση από κείμενο, αλλά υπάρχουν και blog τα οποία κατευθυνονται προς διαφορετική χρήση, όπως τα blog για φωτογραφίες(photoblogs), για τέχνη(artlogs), για video(vlogs), για μουσική(mp3 logs) για ήχο(podcasting) και αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου δικτύου κοινωνικών μέσων. 14

15 Λίγη ιστορία.. Πριν το blogging γίνει δημοφιλές οι ψηφιακές κοινότητες είχαν πολλές μορφές, συμπεριλαμβανομένου του Usenet, εμπορικών online υπηρεσιών όπως το Genie, lists και Bulletin Board Systems. τις αρχές του 1990 το λογισμικό των Internet Forum μπορούσε να δημιουργεί τρέχουσες συζητήσεις με τη χρήση των threads. Σα threads είναι τοπικές συνδέσεις μεταξύ μηνυμάτων πάνω σε ένα μεταφορικό πίνακα ανακοινώσεων. Σο σύγχρονο blog εξελίχθηκε από το online diary(ημερολόγιο),όπου οι χρήστες μπορούσαν να να καταγράφουν την καθημερινή τους ζωή. Λίγη ιστορία.. Σα πρώτα weblogs ήταν απλά μη-αυτομάτως ενημερωμένα στοιχεία συνηθισμένων ιστοτόπων. Ωστόσο, η επανάσταση που έφεραν τα εργαλεία για τη διευκόλυνση της παραγωγής και συντήρησης των web άρθρων σε αντίστροφη χρονολογική σειρά, είχε ως αποτέλεσμα η διαδικασία της έκδοσης να γίνει εφικτή σε ένα μεγαλύτερο, λιγότερο τεχνικό, κοινό. Αναπόφευκτα, αυτό οδήγησε στη δημιουργία της ξεχωριστής κλάσης του online-publishing που παράγει τα blog του σήμερα. Για παράδειγμα η χρήση ενός λογισμικού βασισμένο σε φυλομετρητή είναι μια τυπική διάσταση του σημερινού blogging. Σα blogs μπορούν υποστηριχθούν, είτε από υπηρσίες αφιερωμένες στο blog hosting, είτε από λογισμικό για blogs όπως το WordPress, το Movable Type, το Blogger και το LiveJournal. 15

16 Οι όροι Weblog και Blog Ο όρος Weblog χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά από τον Jorn Barger στις 17 Δεκεμβρίου 1997.Η συντομογραφία Blog δημιουργήθηκε από τον Peter Merholz που ως αστείο έσπασε τη λέξη weblog στη φράση "we blog" τον Απρίλιο του Γρήγορα υιοθετήθηκε και ως ουσιαστικό και ως ρήμα ("to blog"=διαμορφώνω ένα blog/κάνω post στο blog κάποιου). Σύποι - Κατηγοριοποίηση Collaborative blogs Ένα Collaborative(υνεργατικό) blog είναι ένας τύπος weblog που εκδίδει posts γραμμένα από πολλαπλούς χρήστες. Αν και η παραδοσιακή,δημοφιλής (και αρκετά προσβλητική) άποψη που έχουν οι περισσότεροι για ένα Weblog, είναι αυτή του blogger κολλημένου σε ένα πληκτρολόγιο και κλεισμένου σε ένα δωμάτιο,τα τελευταία χρόνια εμφανίζονται στην blogoσφαιρα όλο και περισσότερες συνεργατικές προσπάθειες. Fashion blogs Σα Fashion Blogs είναι blogs που καλύπτουν τη μόδα σε ότι αφορά την ένδυση και τα αξεσουάρ. ε αυτά τα blog περιλαμβάνονται blogs για σύγχρονες τάσεις, fashion items, celebrity fashion και casual ρουχισμό. Corporate Blogs Ένα Corporate Blog εκδίδεται και χρησιμοποιείται από ένα οργανισμό ώστε να φέρει σε πέρας το οργανόγραμμά του. Σο πλεονέκτημα τέτοιων blog είναι ότι τα posts και τα σχόλια είναι εύκολο να προσπελασθούν λόγω του συγκεντρωτικού hosting και των δομημένων thread συζητήσεων. 16

17 Σύποι - Κατηγοριοποίηση Political Blogs Ένα Political Blog είναι ένας κοινός τύπος blog που ως θέμα σχολιασμού του έχει την πολιτική. Σα περισσότερα Political Blogs συνήθως έχουν ξεκάθαρη πολιτική ταυτότητα. CityBlogs Σα CityBlogs είναι blog πολλαπλών χρηστών που ταυτίζονται με καθορισμένες μητροπολιτικές περιφέρειες ή γεωγραφικές περιοχές. Μερικές φορές αναφέρονται ως metroblogs, ή ως κομμάτι του metroblogging φαινόμενου. Αυτό που στην πραγματικότητα κάνουν τα CityBlogs είναι να εισάγουν μια δεδομένη πόλη/περιφέρεια στο world wide web προς όφελος των κατοίκων της περιοχής. Blog Carnivals Ένα blog carnival είναι ένας τύπος blog παρόμοιος με ένα περιοδικό, αφού είναι αφιερωμένο σε ένα συγκεκριμένο θέμα κι εκδίδεται σε μια καθιερωμένη βάση, είτε εβδομαδιαίως είτε μηνιαίως. Κάθε έκδοση του blog carnival έχει τη μορφή ενός άρθρου που περιέχει permalinks, δηλαδή links που οδηγούν σε άλλα blog που ασχολούνατι με το θέμα. Σύποι - Κατηγοριοποίηση MP3 Blogs Ένα MP3 Blog είναι ένα blog του οποίου ο κατασκευαστής δημιουργεί μουσικά αρχεία, συνήθως σε μορφή MP3, και τα διαθέτει για download. Είναι επίσης γνωστά ως musicblogs ή audioblogs και ξεκίνησαν να γίνονται αρκετά δημοφιλή από την αρχή του Project Blogs Σα Project blogs είναι blogs προσαρμοσμένα ώστε να καταγράφουν την πορεία ενός έργου, με τους στόχους, τις διαδικασίες και τις αλλαγές στην κατάστασή του. υνήθως χρησιμοποιούνται για να προωθήσουν το διαμοιρασμό της ήδη αποκτημένης γνώσης, αφού αποτελούν μια περιληπτική καταγραφή της διαδικασίας του Research and Development ενός έργου στο διαδίκτυο. EduBlogs Σα EduBlogs είναι γραμμένα από κάποιον που ανήκει στην εκπαιδευτική διαδικασία. τα παραδείγματα περιλαμβάνονται blog γραμμένα από ή για δασκάλους, blog που σκοπό έχουν την καθοδήγηση μαθητικών τάξεων, ή blog γραμμένα που αφορούν την εκπαιδευτική πολιτική. 17

18 Σύποι - Κατηγοριοποίηση PhotoBlogs Ένα PhotoBlog είναι μία μορφή διαμοιρασμού κι έκδοσης φωτογραφιών με τη φόρμα ενός blog, αλλά διαφοροποιείται από την κλασσική μορφή αφού κυριαρχεί η χρήση φωτογραφιών αντί για κείμενο. Moblogs Σο moblog είναι ο συνδυασμός των λέξεων mobile και weblog. Ένα moblog έχει περιεχόμενο που στέλνεται στο διαδίκτυο από ένα κινητό τηλέφωνο ή φορητή συσκευή και συνήθως αποτελείται από φωτογραφίες. VideoBlogs Ένα videoblog είναι ένα blog που εμπεριέχει video. Σύποι - Κατηγοριοποίηση Link Blogs Ένα Link Blog εστιάζει στα web links. Αντίθετα με το κοινωνικό bookmarking, συναντάται πάντα σε προσωπικούς ιστοτόπους ή συνήθη blog και άρα στερείται σε τεχνικά χαρακτηριστικά όπως το tagging. Tumblelog Ένα Tumblelog είναι ένα είδος blog που ευνοεί posts μικρού περιεχομένου διάφορων τύπων σε αντίθεση με τα μεγαλύτερα σε κείμενα post που χρησιμοποιούνται στο συμβατικό blogging. 18

19 Ορολογία weblog: (ουσιαστικό) - εφαρμογή του διαδικτύου που περιέχει περιοδικά, κατανεμημένα σε αντίστροφη χρονολογική σειρά post σε μια τυπική ιστοσελίδα blog: (ουσιαστικό) - συντομογραφία του weblog (ρήμα) - γράφω άρθρο σε ένα blog blogger: (ουσιαστικό) - κάποιος που γράφει σε ένα weblog blogarithm: (ουσιαστικό) - αυτόματο σύστημα ενημέρωσης αναγνωστών του πότε ένα blog ενημερώνεται Ορολογία blogcritic: (ουσιαστικό) - ένας blogger που γράφει κριτική για διάφορα θέματα blogosphere: (ουσιαστικό) - όρος που συμπεριλαμβάνει όλα τα weblogs blogroll: (ουσιαστικό) - συλλογή από links για άλλα weblogs permalink: (ουσιαστικό) - URL που δείχνει σε ένα συγκεκριμένο post στο blog ακόμη και όταν το post δεν υπάρχει στην αρχική σελίδα αλλά στα αρχεία του blog 19

20 Τλοποίηση blogs -Γλώσσες ανάπτυξης Οι πιο κοινές γλώσσες που χρησιμοποιούνται για τον σχεδιασμό ιστοσελίδων είναι οι HTML, CSS, Javascript, XML. Οι HTML και η XML είναι γλώσσες σήμανσης, οι οποίες χρησιμοποιούνται από τους φυλλομετρητές(browsres) για την αναπαράσταση κειμένου και γραφικών. H CSS(Cascade Style Sheets) είναι μια stylesheet γλώσσα που χρησιμοποιείται για να περιγράψει την παρουσίαση ενός εγγράφου γραμμένου σε μια γλώσσα σήμανσης όπως η HTML.Είναι δηλαδή ένας απλός μηχανισμός για την προσθήκη στύλ σε έγγραφα παγκοσμίου ιστού. Τλοποίηση blogs -Γλώσσες ανάπτυξης Η Javascript με τη σειρά της είναι μια γλώσσα script που χρησιμοποιείται περισσότερο για client-side σχεδιασμό "Σρέχει" μέσω του browser και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για θέματα εμφάνισης, διαχείρισης φορμών. Χρησιμοποιείται ευρέως στον σχεδιασμό ιστοσελίδων και μπορεί να δώσει μια μορφή "δυναμικότητας" στο έγγραφο. Πέρα όμως από αυτές τις γλώσσες για την ανάπτυξη ενός blog χρειάζεται και κάποια γλώσσα script server-side(που να "τρέχει" στον εξυπηρετητή web) για να κάνει δυνατή την διαχείριση του περιεχομένου του και την επικοινωνία με τη βάση δεδομένων. Σέτοιες γλώσσες είναι η PHP και η Perl, με την PHP να χρησιμοποιείται πιο συχνά από αυτες τις δυο. 20

21 Τλοποίηση blogs Αποθήκευση των δεδομένων Για τη αποθήκευση των περιεχομένων των blog όπως τα διάφορα άρθρα(κείμενα), οι φωτογραφίες, τα video κτλ. χρησιμοποιούνται Συστήματα Βάσεων Δεδομένων. Σα πιο συνηθισμένα χρησιμοποιούμενα τέτοια συστήματα στον παγκόσμιο ιστό είναι η MySQL και η PostgreSQL. CMS Για την υλοποίηση όμως ενός blog διατίθενται αρκετά προγράμματα CMS(Content Management Systems) τα οποία κάνουν την διαδικασία της δημιουργίας τους τόσο εύκολη όσο και γρήγορη, όχι μόνο για άτομα με γνώσεις προγραμματισμού και σχεδίασης ιστοσελίδων αλλά και για άτομα χωρίς καμία απολύτως τέτοια γνώση. Οργάνωση Πληροφορίας - Οπτικοποίηση Ένα τυπικό blog αποτελείται από μια κεντρική σελίδα και τίποτα παραπάνω. την κεντρική σελίδα υπάρχει ένα σύνολο καταχωρήσεων οι οποίες αποτελούνται συνήθως από μια συνοπτική περιγραφή του περιεχομένου του άρθρου που αντιστοιχεί στην κάθε μια από αυτές και έναν υπερσύνδεσμο που οδηγεί είτε στο πλήρες άρθρο είτε σε κάποια άλλη ιστοσελίδα. Οι καταχωρήσεις που προσθέτει ο ιδιοκτήτης του blog τοποθετείται στην κορυφή της σελίδας και ταυτόχρονα οι υπόλοιπες καταχωρήσεις μετακινούνται προς τα κάτω. Οι καταχωρήσεις ταξινομούνται σύμφωνα με την ημερομηνία δημιουργίας και δημοσίευσής τους. Η παρουσίασή τους γίνεται στην κεντρική σελίδα κατ' αντίστροφη χρονολογική σειρά με την πιό πρόσφατη καταχώρηση να βρίσκεται στην κορυφή. Ο τρόπος ταξινόμισης και προβολής των περιεχομένων ενός blog του δίνει την δομή ενός προσωπικού ημερολογίου. 21

22 Οργάνωση Πληροφορίας - Οπτικοποίηση τη δεξιά πλευρά της κεντρικής σελίδας(και πολλές φορές και στην αριστερή) βρίσκεται μια πλευρική μπάρα η οποία μπορεί να περιέχει μόνιμους υπερσύνδεσμους - προτεινόμενα links από τον ιδιοκτήτη του blog, φωτογραφίες, διάφορα widjets* και την "Ιστορία" του blog που αποτελείται από παλαιότερες καταχωρίσεις οι οποίες δεν εμφανίζονται πλέον στην κεντρική σελίδα, ταξινομημένες κατά ημερομηνίες (συχνότερα Μήνας/Έτος) Ερωτήσεις 22

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Σχεδιασµός και ανάπτυξη εφαρµογής συνεργατικής µάθησης µε τη χρήση τεχνολογιών WEB

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Τίτλος διπλωματικής εργασίας: Στοιχεία φοιτητή:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Τίτλος διπλωματικής εργασίας: Στοιχεία φοιτητή: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τίτλος διπλωματικής εργασίας: Μελέτη περιπτώσεων και ανάλυση δυνατοτήτων λογισμικών υποδομής για εφαρμογές δημιουργίας και υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακές Πλατφόρμες με χρήση τεχνολογιών Web 2.0. Για Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Σχεδιασμός και Εφαρμογή

Μαθησιακές Πλατφόρμες με χρήση τεχνολογιών Web 2.0. Για Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Σχεδιασμός και Εφαρμογή Μαθησιακές Πλατφόρμες με χρήση τεχνολογιών Web 2.0. Για Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Σχεδιασμός και Εφαρμογή Ζουρελίδης Συμεών Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α Δ/νσης Αθηνών Επιμορφωτής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δημιουργία διαδικτυακής εφαρμογής παρακολούθησης ιστολογίων με λειτουργίες προσωποποίησης και αποδοτικής αναζήτησης Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΛΙΜΑ. ΠϋΕ. κ. Βαλσαμίδης Σταύρος Τσιότσιου Βασιλική

Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΛΙΜΑ. ΠϋΕ. κ. Βαλσαμίδης Σταύρος Τσιότσιου Βασιλική Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΛΙΜΑ ΠϋΕ Καθηγητής Σπουδάστρια κ. Βαλσαμίδης Σταύρος Τσιότσιου Βασιλική Καβάλα 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 ΜΕΡΟΣΑ Κεφάλαιο 1. Web 2.0 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία Enterprise 2.0, σύγκλιση μέσων, προοπτικές και επιπτώσεις στην ανάπτυξη επιχειρήσεων. Του φοιτητή: ημητρίου

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Θέματα ιδιωτικότητας και προστασίας στο Web 2.0 Ονοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση ιστότοπου πολιτιστικού. Σερβίων-Κοζάνης

Υλοποίηση ιστότοπου πολιτιστικού. Σερβίων-Κοζάνης ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Υλοποίηση ιστότοπου πολιτιστικού χαρακτήρα για την περιοχή Σερβίων-Κοζάνης ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τσικόπουλος Αθανάσιος (ΑΜ: Τ-2974)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΠΑΡΚΟΥΛΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΜ:3524 ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜ:883 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΓΛΑΒΑΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ 2006 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περίληψη...3 Εισαγωγή...4

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Οδηγός Δημιουργίας Ιστοσελίδων για iphone

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Οδηγός Δημιουργίας Ιστοσελίδων για iphone ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Οδηγός Δημιουργίας Ιστοσελίδων για iphone Website creation wizard for iphone ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ των Τόζιου Σπυρίδων ΑΜ. 1825 Ζαφείρη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ JOOMLA Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Ιστοσελίδας για προώθηση αγροτικών προϊόντων του Κτήματος Ευκαρπία

Δημιουργία Ιστοσελίδας για προώθηση αγροτικών προϊόντων του Κτήματος Ευκαρπία ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Δημιουργία Ιστοσελίδας για προώθηση αγροτικών προϊόντων του Κτήματος Ευκαρπία ΠΤΥΧ ΙΑ ΚΗ ΕΡΓ ΑΣΙΑ Κέντρα Σοφοκλή (ΑΜ:Τ01737)

Διαβάστε περισσότερα

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )»

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site

Διαβάστε περισσότερα

«"ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΥΛΗ ΔΗΜΟΥ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ"»

«ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΥΛΗ ΔΗΜΟΥ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ «"ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός δημιουργίας δυναμικών ιστοσελίδων με υποστήριξη χρηστών σε ποικίλα επίπεδα δικαιωμάτων. Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ. Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών

Οδηγός δημιουργίας δυναμικών ιστοσελίδων με υποστήριξη χρηστών σε ποικίλα επίπεδα δικαιωμάτων. Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ. Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών Οδηγός δημιουργίας δυναμικών ιστοσελίδων με υποστήριξη χρηστών σε ποικίλα επίπεδα δικαιωμάτων. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Καραμπούλα Μάριου Επιβλέπων: Δρ. Μηχ. Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Σύστημα διαχείρησης φροντιστηρίου ξένων γλωσσών» «Administration system for foreign language school» Της Φοιτήτριας Βλαχοπάνου Σοφία ΑΕΜ 1521 Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Ιστοσελίδας

Δημιουργία Ιστοσελίδας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Δημιουργία Ιστοσελίδας ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Αργύρης Τζικόπουλος Υπεύθυνος διαμόρφωσης επιστημονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ: Δημιουργία διαδραστικής ιστοσελίδας για το μάθημα της νανοηλεκτρονικής Υπεύθυνος : Δρ. Καναπίτσας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σχεδιασμός και υλοποίηση νέων υπηρεσιών στην πλατφόρμα διαχείρισης μαθημάτων και κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τίτλος : Ανάπτυξη ιστοσελίδας εμπορικής επιχείρησης. Φοιτητές: Ξανθόπουλος Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση, Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Διαδραστικής Διαδικτυακής Εφαρμογής για την Διαχείριση Συνταγών Μαγειρικής

Ανάλυση, Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Διαδραστικής Διαδικτυακής Εφαρμογής για την Διαχείριση Συνταγών Μαγειρικής Τ.Ε.Ι. ΑΜΘ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ανάλυση, Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Διαδραστικής Διαδικτυακής Εφαρμογής για την Διαχείριση Συνταγών Μαγειρικής ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΑΛΕΞΙΟΣ ΑΕΜ:

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Σχολή Θετικών Επιστηµών Τµήµα Πληροφορικής

Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Σχολή Θετικών Επιστηµών Τµήµα Πληροφορικής Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Σχολή Θετικών Επιστηµών Τµήµα Πληροφορικής Συστήµατα ιαχείρισης Περιεχοµένου & Υπηρεσίες Καταλόγου ιπλωµατική Εργασία Γεωργιάδου Ευδοξία Επιβλέπων Καθηγητής: Παπαδηµητρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΠΑΤΡΏΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΉ ΣΧΟΛΉ ΤΜΉΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΏΝ Η/Υ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΠΑΤΡΏΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΉ ΣΧΟΛΉ ΤΜΉΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΏΝ Η/Υ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΠΑΤΡΏΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΉ ΣΧΟΛΉ ΤΜΉΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΏΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΉ ΕΡΓΑΣΊΑ ΑΞΙΟΠΟΊΗΣΗ ΠΛΑΤΦΌΡΜΑΣ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΎ ΚΏΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ. Μπουρέλος Παναγιώτης AM 3446 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (Ε-ΜΒΑ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (Ε-ΜΒΑ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (Ε-ΜΒΑ) ιπλωµατική Εργασία: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΕΣΩ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΚΤΥΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΙΛΙΠΠΩΝ

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΙΛΙΠΠΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΙΛΙΠΠΩΝ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : Δρ Ελευθέριος Μωυσιάδης ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ : Τσιώρη Ελένη Χατζηαθανασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2010 Πτυχιακή Εργασία «Αυτόματη δημιουργία ιστοσελίδων για τους διδάσκοντες

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία του

Πτυχιακή εργασία του ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ Πτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

«Ο διαδικτυακός τόπος (web site) του σχολείου ως σηµείο αναφοράς για µαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς»

«Ο διαδικτυακός τόπος (web site) του σχολείου ως σηµείο αναφοράς για µαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς» Β Τάξη Σχολ. Έτος 2012-2013 Ερευνητική Εργασία / Project «Ο διαδικτυακός τόπος (web site) του σχολείου ως σηµείο αναφοράς για µαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς» Μαθητές ΑΛΙΚΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΥΓΟΥΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Σχεδιασμός και κατασκευή ιστοσελίδας για σχολή χορού» «Design and construction of website for a dance studio»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Σχεδιασμός και κατασκευή ιστοσελίδας για σχολή χορού» «Design and construction of website for a dance studio» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Σχεδιασμός και κατασκευή ιστοσελίδας για σχολή χορού» «Design and construction of website for a

Διαβάστε περισσότερα