E-BANKING NETWORKING ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "E-BANKING NETWORKING ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (M.I.S.) E-BANKING NETWORKING ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Α.Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙ ΗΣ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1999

2 2

3 Περιεχόµενα Περίληψη 3 Abstract Πρόλογος 5 2. Γλωσσάρι 6 3. Εισαγωγή 7 4. Τεχνολογία. ίκτυα Πληρωµών Οι σύγχρονες απαιτήσεις ασκούν πίεση στα δίκτυα των τραπεζών Ηλεκτρονικά Συστήµατα πληρωµών στις τράπεζες E-Bank Μέθοδοι Μεταφέροντας το e-banking στο ρεύµα της εποχής Προβληµατισµοί-Στρατηγικές e-banking Internet Banking Η πρόκληση του Internet Το Internet επανακαθορίζει τις τραπεζικές εργασίες Οι τράπεζες αρχίζουν να παρουσιάζουν λογαριασµούς online Nation s Bank Αρχιτεκτονικές-Λύσεις Παρουσίαση της λύσης BASE Παρουσίαση της λύσης ΟΟΤΡ Παρουσίαση της λύσης iq της BULL Παρουσίαση της λύσης Ovation Πλεονεκτήµατα του e-banking Το σήµερα και το αύριο WEBSITES ΑΝΑΦΟΡΕΣ

4 Περίληψη Η τεχνολογία e-banking ξεκίνησε τη δεκαετία του 70 χρησιµοποιώντας µια διεπαφή τερµατικό-προς-κεντρικό υπολογιστή (terminal-to-host). Το πρώτο σύστηµα e-banking χρησιµοποίησε δοµή σηµείο προς σηµείο (point-to-point) µε το οποίο µόνο ένας χρήστης µπορούσε να επικοινωνήσει µε µια τράπεζα και το αντίστροφο. Την ασφάλεια σ αυτό το σύστηµα εγγυώνται η χρήση user s ID και password. Σήµερα αυτά τα συστήµατα έχουν µετασχηµατιστεί σ ένα ολοκληρωµένο µέρος της επιχειρησιακής πορείας µιας εταιρείας. Μέσα από µια ποικιλία διανεµητικών τεχνολογιών (delivery technologies) και καναλιών διανοµής (delivery channels) οι τράπεζες αντιµετωπίζουν την πρόκληση να δοµήσουν υπηρεσίες e-banking ώστε να παρέχουν υψηλό επίπεδο υπηρεσιών και ακεραιότητα πληροφοριών, προσαρµόζοντας ένα πλήθος από συσκευές πρόσβασης και κανάλια διανοµής. Οι τράπεζες προσεγγίζουν το καυτό αυτό για την επιβίωσή τους πια θέµα µέσα από τέσσερις στρατηγικές: α)της Υιοθέτησης της Νέας Τεχνολογίας (Adopting new technology) β) της Αντίστροφης Ολοκλήρωσης σε Ενδοβιοµηχανικές Αγορές (Backward Integration Strategy Into Inter-Industry Markets) γ) της Εντατικοποιηµένης Γνώσης (Knowledge-Intensive Strategy) και δ) της Μαζικής Εµπορευµατοποίησης (Mass Merchandising Strategy). Η τελική πρόκληση για το e-banking είναι να αξιοποιήσει το Internet σαν ένα νέο µέσο συναλλαγών, µε πρόσβαση σ όλους τους αναγνωρισµένους χρήστες, συστήµατα λογαριασµών που να προσφέρονται σε µια βάση εγγραφής συνδροµητών και πακέτα σύνθετων υπηρεσιών. ιάφορες αρχιτεκτονικές υποστηρίζουν τέτοιες λύσεις. Η BASE24 βασίζει τη φιλοσοφία της σε συσκευές πρόσβασης (ΑΤΜ, τηλέφωνο, PC ) και σε κάποιον διακοµιστή/ελεγκτή (server/controller) όπως ο IVR ή ο διακοµιστής Web που παρέχουν την παρουσίαση στους πελάτες. Είναι δοµηµένη πάνω στο ΝΕΤ24 που υποστηρίζει όλα τα πρωτόκολλα τα απαραίτητα για επικοινωνία µε κάθε τεχνολογία διανοµής. Η λύση ΟΟΤΡ(Online Object Transaction Platform) χρησιµοποιεί µια 4-Tier αρχιτεκτονική, µε πρώτο δέτη τον Web Browser, δεύτερο τον Web ιακοµιστή, τρίτο το ιακοµιστή Οικονοµικών Εφαρµογών και τέταρτο µια Σχεσιακή Βάση εδοµένων. Η λύση iq βασίζεται σε 5 στοιχεία-κλειδιά: την iq-επαφή, το iq-κανάλι, το iq-εµπόριο, την iq-µέριµνα και την iq-όψη. Τέλος η λύση Ovation χρησιµοποιεί µια 3-Tier αρχιτεκτονική µε πρώτο δέτη τους Πελάτες και τις Πύλες Εισόδου, δεύτερο ένα ιαχειριστή Συναλλαγών και τρίτο ένα Σύστηµα ιαχείρισης Βάσης εδοµένων. Η εξοικονόµηση χρόνου και η µείωση των εξόδων είναι δύο από τα προφανή πλεονεκτήµατα του e-banking. Με το 2000 αναµένεται το 50% των τραπεζών να προσφέρουν online υπηρεσίες στους πελάτες τους. Στη νέα χιλιετία υπάρχει ένας νέος ρόλος για να παίξουν οι τράπεζες. 4

5 Abstract E-banking technology first became a reality during the 1970 s, using a terminal-to-host interface. The first e-banking system used a point-to-point structure, whereby only one user could communicate to one bank and vice versa. The use of user s ID and password guarantee security in this system. Today these systems have been transformed into an integral part of a corporation s internal business process. Through a variety of delivery technologies and delivery channels, banks face today the challenge to structure e-banking services in order to provide high-level services and information integrity, while accommodating a multitude of access devices and delivery channels. Banks approach this hot issue for their survival, through four strategies: a) Adopting New Technologies, b) Backward Integration into Inter-Industry Markets, c) Knowledge-Intensive Strategy, d) Mass Merchandising Strategy. The ultimate challenge for e-banking is to utilize the Internet as a new transaction medium, with access to all authorized users, accounting systems offered on a subscription basis and composite service packages. Different architectures support such a solution. BASE24 depends on access devices (ATM s, telephones, PC s ) and a server/controller such IVR or Web server, which provides the presentation to the customers. It is built on NET24, which supports all the protocols necessary to communicate with any delivery technology. OOTP (Online Object Transaction Platform) uses a 4-Tier architecture, with the Web Browser as the first tier, the Web servers as the second, the Financial Applications Servers as the third and a Relational Database as the forth. The iq solution is based on five key-elements: iq-contact, iq-channel, iqcommerce, iq-care, iq-view. Finally, Ovation solution uses a 3-Tier architecture with Clients and Gateways forming the first tier, a Transaction Manager the second and a Database Management System forming the third Tier. Time saving and cost reducing are two obvious advantages of e-banking. By 2000, 50% of banks allover the world are expected to offer online services to their customers. Thus, a new role for banks emerges in the new millenium. 5

6 1 Πρόλογος Η εργασία αυτή γίνεται στα πλαίσια του µαθήµατος «Τεχνολογίες Τηλεπικοινωνιών και ικτύων» που διδάσκεται στο Β εξάµηνο του Μεταπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήµατα (M.I.S). Έχει σαν θέµα του τις αρχιτεκτονικές και τη διαχείριση στα δίκτυα e- banking. Τα δίκτυα των τραπεζών κάτω από την πίεση και τις απαιτήσεις των χρηστών, αισθανόµενα την αδυναµία των παραδοσιακών δοµών, αναβαθµίζονται παρέχοντας νέες υπηρεσίες µε ηλεκτρονική µορφή, προσέχοντας την ποιότητα δεδοµένων, την ευελιξία στα δίκτυα επικοινωνίας, την ικανοποίηση του πελάτη. Σήµερα από διάφορες τράπεζες προσφέρονται διάφορες µέθοδοι για e- banking, µέσα από µια ποικιλία διανεµητικών τεχνολογιών και καναλιών διανοµής. Οι ίδιες οι τράπεζες προσεγγίζουν το e-banking µέσα από τέσσερις διαφορετικές στρατηγικές. Αναπόφευκτα όµως, κατευθύνονται προς το Internet, αντιλαµβανόµενες το υψηλό δυναµικό του και την ανάγκη αξιοποίησής του σαν νέο µέσο συναλλαγών. Τεχνολογίες όπως η BASE24, η OOTP (Online Object Transaction Platform), η iq της BULL, η Ovation, παρέχουν την απαραίτητη υποδοµή υλοποίησης του e-banking. Η νέα χιλιετία προετοιµάζει ένα νέο ρόλο για τις τράπεζες. Με όχηµα το δίκτυο, θα πρέπει να παρέχουν ασφάλεια και αξιοπιστία µέσω των συναλλαγών τους. 6

7 2 Γλωσσάρι e: Πρόθεµα που συµβολίζει µια εξ ολοκλήρου ηλεκτρονική λειτουργία πάνω από ένα δίκτυο-συνήθως Internet, πάντα στα πρωτόκολλα του Internet.π.χ. e- mail, e-trade, e-commerce, e-cash. e-bank: Μια «εικονική» τράπεζα που υπάρχει στο Internet. e-banking: Εξόλου ηλεκτρονική τραπεζική εργασία. Σου επιτρέπει να συνδέεσαι µέσω του προσωπικού σου υπολογιστή και να εκτελείς τραπεζικές συναλλαγές. Το µόνο που δεν µπορείς να κάνεις αυτή τη στιγµή είναι κατάθεση και ανάληψη µετρητών. Το ίδιο µε το Internet banking. Το remote banking (από απόσταση) εµπεριέχει το e-banking µαζί µε τις εργασίες από ΑΤΜ, τηλέφωνο και κατάλληλο λογισµικό PC. e-branch: Η δυνατότητα για e-banking από µια τράπεζα που ήδη έχει τα παραδοσιακά φυσικά υποκαταστήµατα. ACH-Automated ClearingHouse: Είναι το e-banking σύστηµα µέσω του οποίου εκτελείται το περισσότερο ηλεκτρονικό εµπόριο στις ΗΠΑ. Πάνω από το 95% των εθνικών τραπεζών ανήκουν στο ACH EFT: Electronic Funds Transfer-Ηλεκτρονική Μεταφορά Κεφαλαίων. 7

8 3 Εισαγωγή Η έννοια των E-Banking συστηµάτων (EBS-Electronic Banking System) υπηρετεί µια γκάµα από ρόλους µέσα σε µια επιχείρηση. Προωθούν την επικοινωνία µεταξύ δυο χρηστών ή τοποθεσιών, ενθαρρύνουν τη χρήση κατάλληλων ελέγχων κατά την εκτέλεση ευαίσθητων τραπεζικών διαδικασιών και εγκαθιστούν απαιτούµενα µέτρα ασφαλείας. Επιπρόσθετα, λειτουργούν ως εσωτερικά πληροφοριακά συστήµατα διοίκησης και υποστηρίζουν συστήµατα ολοκλήρωσης-ενοποίησης παρέχοντας διεπαφές σε άλλα συστήµατα. Το e-banking πρωτοέγινε πραγµατικότητα κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 70. Συστήµατα ήταν σε θέση να εκτελούν απλές λειτουργίες αλλά είχαν λίγες επιλογές. Η τεχνολογία την περίοδο εκείνη χρησιµοποιούσε µια διεπαφή τερµατικό-σε-κεντρικό υπολογιστή (terminal-to-host), ουσιαστικά ένα βουβό τερµατικό που καλεί έναν mainframe υπολογιστή. Παρόλο που η τεχνολογία έχει αποµακρυνθεί πολύ απ αυτήν την κατάσταση το ίδιο µοντέλο διαδικασίας παραµένει κοινό (φυσικά µε τεχνολογικές αναθεωρήσεις). Το πρώτο EBS χρησιµοποίησε δοµή σηµείο σε σηµείο (point to point), δια του οποίου µόνο ένας χρήστης µπορούσε να επικοινωνήσει µε µια τράπεζα και το αντίστροφο. Αυτό απεδείχθη ιδιαίτερα περιοριστικό καθώς η δυνατότητα να µοιράζονται δεδοµένα κατά µήκος όλης της επιχείρησης, και να ανταλλάσσονται πληροφορίες µε πολλαπλές τράπεζες εξελίχθηκε σε ουσιαστική. Μέτρα ασφαλείας κοινά σ αυτό το περιβάλλον ήταν διαδικασίες χρήσης user s ID ή password και πορεία ελέγχου (ένας χρήστης εισήγαγε δεδοµένα,ένας δεύτερος επιβεβαίωνε). Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 80, το PC έγινε ευρέως προσιτό, ικανό για λειτουργία και αξιόπιστο για γενική επιχειρηµατική χρήση. Με τα τέλη της δεκαετίας του 80 τα PC είχαν προξενήσει τεχνολογική επανάσταση. Η αρχιτεκτονική τερµατικό/µεγάλος υπολογιστής(mainframe) αντικαταστάθηκε από τον σχηµατισµό πελάτη/διακοµιστή (client-server) και άλλες αναπτύξεις άρχισαν να ακολουθούν. Εφαρµογές βασισµένες στα PC επέτρεψαν ταυτόχρονα πολλούς χρήστες, ποικίλες φόρµες αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας µεταξύ χρηστών, εναλλακτική δόµηση των επιχειρησιακών διαδικασιών και της κατοχής δεδοµένων και την επιβολή των απαιτούµενων ελέγχων. 8

9 Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, έγινε δηµοφιλής η µεταφορά αρχείων (file transfer), η οποία επέτρεψε συνεργαζόµενα οικονοµικά συστήµατα να ανταλλάσσουν δεδοµένα απευθείας µε τα τραπεζικά συστήµατα. Η τεχνολογία ασφαλείας ενεπλάκη για να εισάγει µέτρα ασφαλείας δεδοµένων όπως απόδειξη γνησιότητας και κωδικοποίηση (encryption) εξίσου καλά όπως τα παλιότερα µέτρα. Τα EBS έτσι µετασχηµατίστηκαν σε ένα ολοκληρωµένο µέρος µιας εσωτερικής επιχειρησιακής πορείας µιας εταιρείας. Σαν αποτέλεσµα, το EBS παίζει µια ποικιλία ρόλων στις οικονοµικές λειτουργίες της εταιρείας. 9

10 4 Τεχνολογία. ίκτυα και Συστήµατα Πληρωµών. 4.1 Οι σύγχρονες απαιτήσεις ασκούν πίεση στα δίκτυα των τραπεζών. Σε όλα τα επίπεδα banking η αρχιτεκτονική του δικτύου βρίσκεται κάτω από την πίεση να αναβαθµιστεί προς πιο προχωρηµένα συστήµατα δικτύου. Στον τοµέα των τραπεζικών επενδύσεων ένα ολοκάθαρο παράδειγµα αύξησης των απαιτήσεων σε εύρος ζώνης είναι η ολοένα αυξανόµενη χρήση ηλεκτρονικών κειµένων έναντι των εγγράφων. Αν κάποιος αναλυτής στέλνει ένα µεγάλο κείµενο 5Mb και το απευθύνει µέσω του σε 200 παραλήπτες, έχουν αποσταλεί συνολικά 1Gb και αυτό ολοφάνερα οδηγεί σε αύξηση απαιτήσεων από το δίκτυο. Ένα µεγάλο πρόβληµα για τις τράπεζες είναι ότι έχουν εγκαταστήσει πολύ µεγάλα δίκτυα για να υποστηρίξουν τους µηχανισµούς πληρωµής µε ρευστό όπως και κάποιες online υπηρεσίες της τράπεζας, όµως δεν θα υποστηρίξουν εφαρµογές που έχουν αναπτυχθεί για πιο προχωρηµένες πολυµεσικές τραπεζικές εργασίες. Μια επιχείρηση που αντιµετώπισε αυτή την πρόκληση είναι η UK sbristol and West µια τράπεζα που τώρα ανήκει στην Bank of Ireland. Η τράπεζα έχτισε µια νέα αρχιτεκτονική. Ο στόχος ήταν να δηµιουργηθεί µια νέα διάρθρωση για υποστήριξη πραγµατικά client-server αναγκών, ενώ παράλληλα θα συνεχιζόταν η υποστήριξη της IBMSNA αρχιτεκτονικής, ουσιαστικής για να τρέχουν συστήµατα όπως το δίκτυο πληρωµών µετρητοίς. Στην τράπεζα συστήθηκε η δηµιουργία ενός ΜΑΝ (Metropolitan Area Network) για τη διοίκηση,µε τη χρήση δικτύου ΑΤΜ οπτικής ίνας. Στα υποκαταστήµατα το WAN (Wide Area Network) έπρεπε να αναβαθµιστεί για να υποστηρίξει το TCP/IP Internet πρωτόκολλο και τις εφαρµογές client/server των WindowsNT ενώ ταυτόχρονα συµπληρώνεται και ολοκληρώνεται µε την υποστήριξη της τρέχουσας SNA αρχιτεκτονικής. Το ΜΑΝ τρέχει στα 155 Mbps και έχει επιτρέψει στην τράπεζα να δηµιουργήσει ένα σύστηµα από εικονικά LAN s (Local Area Network) επιτρέποντας εικονικές οµάδες εργασίας να χρησιµοποιούν τους ίδιους διακοµιστές για να εγκατασταθούν σ οποιοδήποτε σηµείο της τράπεζας θέλουν. Επέλεξαν να χρησιµοποιήσουν το TCP/IP πρωτόκολλο (το πρότυπο επικοινωνίας του Internet) επειδή θεώρησαν ότι η ικανότητα του Intranet θα ήταν 10

11 ουσιαστική. Επίσης χρησιµοποιούν γραµµές 64Κ προς το υποκατάστηµα ικανές να υποστηρίξουν Ethernet και να αναβαθµιστούν στα νέα πρότυπα Gigabit Ethernet. Οι τράπεζες προοδευτικά πρέπει να δώσουν περισσότερη έµφαση στη χωρητικότητα του δικτύου και την ανάπτυξη µελλοντικών τεχνολογιών για τα δίκτυα. Οι περισσότερες από τις εφαρµογές τους σήµερα απαιτούν προχωρηµένες επικοινωνίες για να αποσπάσουν την πληροφορία από το ένα µέρος στο άλλο είτε µέσα στην ίδια την επιχείρηση, είτε προς ή από τους πελάτες και τους κινητούς υπαλλήλους όπου κι αν βρίσκονται. 4.2 Ηλεκτρονικά Συστήµατα Πληρωµών στις Τράπεζες. Πολυπλέκτες ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ Ε Μ Ε Μ Ε= Encryptor Σχήµα4.1 M=Modem Πύλη 11

12 Ένα ηλεκτρονικό σύστηµα πληρωµών δεν είναι πλήρες χωρίς ένα τηλεπικοινωνιακό σύστηµα µέσω του οποίου µπορούν να ανταλλάσσονται πληροφορίες πληρωµών. Πολλοί τύποι δικτύων επικοινωνίας δεδοµένων που ποικίλουν στο µέγεθος και την πολυπλοκότητα µπορούν να χρησιµοποιηθούν γι αυτό. Τα διακοπτόµενα κυκλώµατα (switched circuits) είναι µια οικονοµικά συµφέρουσα εναλλακτική λύση έναντι των αφιερωµένων (dedicate) κυκλωµάτων, και αρκετά τέτοια κυκλώµατα µοιράζονται µια απλή πύλη (port). Επειδή τα δεδοµένα µπορούν να καταγραφούν από κάποιο µη αναγνωρισµένο άτοµο την ώρα που µεταδίδονται, οι συσκευές encryption (κωδικοποίησης) χρησιµοποιούνται για να κωδικοποιήσουν τα δεδοµένα και να εξασφαλίσουν αξιοπιστία. Αν ο αριθµός των χρηστών σε µια δεδοµένη γεωγραφική θέση που είναι συνδεδεµένοι µε το ηλεκτρονικό σύστηµα πληρωµών αυξηθεί, µπορεί να προστεθεί πολυπλεκτικός εξοπλισµός για να εξαλειφθεί η ανάγκη για προσωπική γραµµή σύνδεσης για κάθε χρήστη.. Ένας πολυπλέκτης συνδυάζει τα σήµατα εκποµπής από δυο ή περισσότερους χρήστες σε ένα απλό, υψηλής ταχύτητας κύκλωµα στο οποίο είναι απαραίτητο επίσης να συνδεθούν modems. Στο site του επεξεργαστή της ηλεκτρονικής πληρωµής ένας δεύτερος πολυπλέκτης απαιτείται για ναξεχωρίζει τα σήµατα εκποµπής κάθε χρήστη πριν από τη σύνδεση µε την πύλη (γνωστά ως κυκλώµατα backbone), όπως φαίνεται στο Σχήµα 4.1. Καθώς όµως ο αριθµός χρηστών αυξάνεται, το επόµενο βήµα στο σχεδιασµό δικτύου επικοινωνίας είναι η εγκατάσταση επικοινωνιακών κόµβων σε στρατηγικές θέσεις. Γειτονικοί κόµβοι συνδέονται σε ένα ή περισσότερα υψηλής ταχύτητας κυκλώµατα (trunk-κορµός κυκλώµατα) ώστε κόµβοι και κυκλώµατα να αποτελέσουν ένα backbone δίκτυο. Αυτό µε τη σειρά του επιτρέπει πολλούς χρήστες να µοιράζονται κυκλώµατα όπως τα παραπάνω και παρέχει πολλαπλά δροµολόγια πάνω από τα οποία µπορούν να δροµολογηθούν δεδοµένα ως εναλλακτικές λύσεις σε αποτυχία κάποιου συγκεκριµένου κυκλώµατος. ίκτυα που βασίζονται σε κόµβους και πολλαπλές διαδροµές είναι γνωστά σαν δίκτυα πακέτων (packet networks) γιατί τεµαχίζουν ένα ρεύµα δεδοµένων σε µικρές µονάδες ή πακέτα για εκποµπή κατά µήκος του backbone δικτύου. Το Σχήµα 4.2 που ακολουθεί δείχνει τις συνιστώσες ενός δικτύου πακέτων και πως αυτές συνδέονται. 12

13 Κόµβος Πύλη Υπολ.Ηλ. Πληρωµ. Μ Ε Σχήµα2 Ε=encryptor M=modem Κανόνες,γνωστοί ως πρωτόκολλα δικτύου απαιτούνται για τη λειτουργία ενός δικτύου επικοινωνίας.υπάρχει ποικιλία πρωτοκόλλων κάποια από τα οποία είναι αποκλειστικής χρήσης όπως µε το SNA (System Network Architecture) της IBM και κάποια όπως το Χ.25 που είναι σταθερά εµφανίζοντας διεθνή πρότυπα. Έτσι το ευρέως χρησιµοποιούµενο σήµερα δίκτυο πακέτων βασίζεται στο διεθνές πρότυπο για το Χ.25 που έχει υιοθετήσει η CCITT(Consultative Committee for International Telegraph and Telephone). Και ήδη εισάγονται τεχνολογίες πακέτων που υποστηρίζουν πολύ υψηλότερες ταχύτητες εκποµπής. Το δίκτυο µπορεί να είναι είτε ιδιωτικό είτε κοινόχρηστο. Στο ιδιωτικό εξασφαλίζεται καλή ασφάλεια και εγγύηση αφού δεν επιτρέπεται σε άλλους οργανισµούς πρόσβαση και χρήση του δικτύου. Στο κοινόχρηστο η ασφάλεια είναι ασθενέστερη και η ικανότητα απόδοσης µπορεί να επηρεαστεί δυσµενώς από άλλους χρήστες. 13

14 Τέσσερις παράγοντες-κλειδιά πρέπει προσεκτικά να ληφθούν υπόψη στο σχεδιασµό και την εφαρµογή ενός δικτύου επικοινωνίας για την υποστήριξη ενός ηλεκτρονικού συστήµατος πληρωµής. Πρώτον, η ποιότητα συνωστισµού δεδοµένων πρέπει να προσδιοριστεί και να τακτοποιηθεί το δίκτυο έτσι ώστε να υποστηρίζει τιµές µέγιστης εκποµπής. εύτερο, πρέπει να λάβουν θέσεις διαδικασίες που θα παρέχουν ενίσχυση για αποτυχίες κυκλωµάτων και εξοπλισµών. Τρίτο, τα δίκτυα επικοινωνίας θα πρέπει να είναι αρκετά ευέλικτα ώστε να διευθετούν αλλαγές που θα εµφανίζονται σαν αποτέλεσµα αύξησης της κοινωνίας των χρηστών και της εισαγωγής νέων υπηρεσιών πληρωµής. Και επειδή η τροποποίηση ενός δικτύου µετά τον αρχικό του σχεδιασµό είναι δύσκολη, είναι καλύτερα να αντιµετωπίζονται οι µελλοντικές ανάγκες κατά τον αρχικό σχεδιασµό του δικτύου. Τέταρτο, ένα δίκτυο επικοινωνίας πρέπει να διαχειρίζεται συνεχώς και µε προσοχή για να εξασφαλιστεί η κατάλληλη λειτουργία του, η εµπόδιση εµφάνισης προβληµάτων, η γρήγορη διάγνωση και λύση προβληµάτων όταν αυτά ανακύψουν. 14

15 5 e-banking. 5.1 Μέθοδοι. Παρόλο που έχουν περάσει 19 περίπου χρόνια από τότε που υβριδικά έγιναν οι πρώτες προσπάθειες για κάποιας µορφής e-banking, σήµερα σχετικά λίγα νοικοκυριά είναι συνδεδεµένα ηλεκτρονικά µε τις τράπεζές τους. Το κόστος σήµερα έχει πια να κάνει µε τον καθένα µας. Αν κάποιος έχει ήδη έναν υπολογιστή µε ένα modem, τότε το hardware είναι δωρεάν. Τα µηνιαία τέλη για τις υπηρεσίες της τράπεζας είναι τυπικά ως προς το κόστος, ανταγωνίσιµα ακόµη και µε τα ταχυδροµικά γραµµατόσηµα και γίνονται ακόµη πιο πρόσφορα αν πληρώνεις 16 ή περισσότερους λογαριασµούς το µήνα. Όσον αφορά το λογισµικό και τα τηλεπικοινωνιακά έξοδα εξαρτώνται από το πως συνδέεται κάποιος. Ένας τρόπος, κατάλληλος για κάποιος που δεν πληρώνει για µια on line υπηρεσία, είναι να πάρει λογισµικό όπως το Managing Your Money ή το Intuit s Quicken από µια τράπεζα που του επιτρέπει να συνδεθεί µέσω µια τοπικής τηλεφωνικής κλήσης. Τουλάχιστο 150 τράπεζες στις ΗΠΑ προσφέρουν τέτοιες ευκαιρίες. Μια άλλη χρήσιµη διευθέτηση είναι να προχωρήσει κάποιος µέσω µιας on line υπηρεσίας όπως η American Online ή µέσω του Internet. Το καλό µε τέτοια συστήµατα όπως το Bank Of America s Internet Banking είναι ότι µπορεί ο πελάτης να έχει τραπεζική συναλλαγή από οποιονδήποτε υπολογιστή οπουδήποτε. Υποθέτοντας πως ο παροχέας του στο Internet έχει τηλεφωνικές συνδέσεις που καλύπτουν τη χώρα, µπορεί να πληρώσει το λογαριασµό του από ένα ξενοδοχείο έξω από την πόλη ή από τις διακοπές του χωρίς επιπρόσθετο κόστος. Μια Τρίτη µέθοδος είναι να πληρώσει κάποιος από 20 µέχρι 40 δολάρια για ένα προσωπικό οικονοµικό πρόγραµµα όπως το Quicken. Στη συνέχεια, να εγγραφεί συνδροµητής στην υπηρεσία πληρωµής λογαριασµών όπως η CheckFree. Σ ολα αυτά τα συστήµατα το κοινό είναι πως υπάρχει µια σύνδεση µε τον λογαριασµό που ελέγχεις. Ένα password και ένα σύστηµα encryption που να προστατεύει τα χρήµατά σου από κλέφτες. Ένας διακανονισµός µε κάποιους σηµαντικούς αποδέκτες επιταγών όπως Visa και MasterCard, Sears και Southern California Gas που αποδέχονται χρήµατα ηλεκτρονικά και µια διαδικασία για αποστολή ελέγχων στους πολλούς αποδέκτες που δεν είναι εφοδιασµένοι στο να λαµβάνουν ηλεκτρονικές πληρωµές. Μπορείς να χρησιµοποιείς το λογισµικό στο να ελέγχεις την κατάσταση του λογαριασµού ή να µεταφέρεις χρήµατα από ένα λογαριασµό σε κάποιον άλλο. 15

16 Όσον αφορά την ασφάλεια, οι σχετικοί µε το e-banking λένε: Πάψτε να ανησυχείτε. Υπάρχει λιγότερος κίνδυνος στη µεταφορά ενός αριθµού λογαριασµού πάνω από το Internet από ότι να δώσεις σε κάποιο σερβιτόρο την πιστωτική σου κάρτα. Οι σχετικοί πάντα λένε πως στις διαδικασίες e-banking εφαρµόζονται οι ίδιοι κανόνες όπως και µε τον έλεγχο στο χαρτί. Σε οποιαδήποτε περίπτωση η κλοπή κατά τη µεταφορά κεφαλαίων είναι αρκετά σπάνια ώστε το βασικό που κυρίως να απασχολεί είναι αν αυτή η διαδικασία θα κάνει τη ζωή µας πιο εύκολη. 5.2 Μεταφέροντας το e-banking στο ρεύµα της εποχής Το εξ αποστάσεως banking, το απευθείας, το home-banking όποιον όρο προτιµάτε, το καθένα σηµαίνει διαφορετικά πράγµατα σε διαφορετικούς ανθρώπους. Μια επίσκεψη σ ένα ΑΤΜ θα µπορούσε να θεωρηθεί σαν εξ αποστάσεως Banking από κάποιους πελάτες ενώ κάποιοι άλλοι θεωρούν το εξ αποστάσεως banking ως την δυνατότητα πρόσβασης σε οικονοµικές υπηρεσίες µε τη χρήση ευρείας ποικιλίας τεχνολογιών. Ειδικά σήµερα µέσα από µια ποικιλία διανεµητικών τεχνολογιών (delivery technologies) και καναλιών διανοµής (delivery channel). Σχήµα 5.1 Η πρόκληση που αντιµετωπίζουν σήµερα οι οικονοµικοί οργανισµοί είναι να δοµήσουν τις υπηρεσίες του εξ αποστάσεως banking ώστε να παρέχουν υψηλό επίπεδο υπηρεσιών και ακεραιότητα πληροφοριών προσαρµόζοντας ένα πλήθος από συσκευές πρόσβασης και κανάλια διανοµής. Αυτό µπορεί να είναι δύσκολο, 16

17 δεδοµένης της τεράστιας γκάµας επιλογών για λύσεις υπηρεσιών που είναι επιτρέψιµες στη σηµερινή αγορά. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΜΙΑ ΠΛΗΡΗΣ ΛΥΣΗ. G Να υποστηρίζει µια µεγάλη ποικιλία από συσκευές πρόσβασης και κανάλια διανοµής, περιεχοµένου του Internet. G Υποστήριξη κατάλληλου και/ή εµπορικού λογισµικού Προσωπικής ιαχείρισης Οικονοµικών Εφαρµογών (Personal Financial Management) όπως το Quicken της Intuit ή το Microsoft Money. G 24ωρη /καθηµερινή δυνατότητα εξυπηρέτησης. G Πρόσβαση σε πραγµατικό χρόνο σε προσωρινούς και κανονικούς πελάτες, σε λογαριασµούς και οικονοµικές εφαρµογές. G υνατότητα αναβάθµισης των προσφορών καθώς οι συνδροµητές και οι τιµές συναλλαγών αυξάνονται. G Συγχώνευση µεταξύ υπαρχόντων καναλιών διανοµής όπως ΑΤΜ, σηµεία πωλήσεων(point of sale), οπότε η όψη του πελάτη των πληροφοριών του λογαριασµού είναι σταθερή κατά µήκος όλων των καναλιών. G υνατότητα να µεταφέρεις προϊόντα στην αγορά τόσο γρήγορα ώστε να ανταποκρίνεσαι στις τρέχουσες απαιτήσεις του πελάτη. G Ελαστικότητα να προσθέτεις νέες υπηρεσίες και τεχνολογίες διανοµής όσο ο πελάτης απαιτεί. G Μεθοδικός σχεδιασµός ώστε µε συµφέρον κόστος να ανταποκριθούµε στις µακροπρόθεσµες απαιτήσεις πελατών. G Υψηλός βαθµός συναλλαγών και ακεραιότητα δεδοµένων και ασφάλεια. G Ευελιξία στο να ολοκληρώνεις τεχνολογίες παροχών υπηρεσιών µε τις τεχνολογίες που ήδη τώρα κατέχει ο οικονοµικός οργανισµός, µε σκοπό ένα πλήρες πακέτο παροχών τραπεζικών υπηρεσιών από απόσταση. Καθώς οι τεχνολογίες αλλάζουν και οι πελάτες απαιτούν εξ απόστασης πρόσβαση σε περισσότερα προϊόντα και υπηρεσίες γίνεται ολοένα και πιο δύσκολο να ανταποκριθείς µε έναν οικονοµικό ως προς το κόστος τρόπο. Με κάθε νέα τεχνολογία διανοµής που προστίθεται, µια νέα διεπαφή (interface) πρέπει να εγκατασταθεί στο σύστηµα επεξεργασίας, κάνοντας ακόµη πιο δύσκολο το να εξασφαλίσεις ότι σταθερές πληροφορίες λογαριασµών µπορούν να είναι προσβάσιµες κατά µήκος όλων των καναλιών διανοµής. 17

18 6 Προβληµατισµοί- Στρατηγικές e-banking. Ένα σχόλιο που έγινε σε κάποιο συνέδριο για τράπεζες από τον Bill Gates ξεσήκωσε παγκόσµια κακή φήµη. Επέκρινε το τρέχον τραπεζικό σύστηµα ως «δεινόσαυρο», ένα τεράστιο ζώο, ανίκανο να προσαρµοστεί στις αλλαγές του περιβάλλοντός του. Ο φόβος ότι η Microsoft θα µπει στο χώρο υπηρεσιών πληρωµής συνδυάζοντας το προσωπικό της λογισµικό οικονοµικής διαχείρισης (Money) και τις υπηρεσίες της στο δίκτυο, είναι ακόµη ένα σηµαντικό θέµα ανάµεσα στους τραπεζίτες. Η Microsoft επίσης υποκίνησε τις τράπεζες σε δράση, µε την προσπάθειά της να εξαγοράσει την Intuit µε σκοπό να πετύχει το προσωπικό της λογισµικό οικονοµικής διαχείρισης, το Quicken. Οι Τράπεζες είναι ανήσυχες γιατί η Microsoft θα µπορούσε να παρέχει υπηρεσίες πληρωµής στους χρήστες της, περιεχοµένης της συσσώρευσης και δικτύωσης πληροφοριών που αφορούν τους πελάτες, έχοντας και λειτουργώντας τόσο το user interface όσο και το δίκτυο. Και βέβαια πέρα από τη Microsoft πολλές επιχειρήσεις ανά τον κόσµο όπως όσοι χειρίζονται υποθέσεις καλωδιακής τηλεόρασης ή επεξεργασίας πληροφοριών, αναµφίβολα θα παίξουν σηµαντικό ρόλο στις µελλοντικές υπηρεσίες πληρωµής. Παίχτες που επίσης δεν µπορούν να υποτιµηθούν είναι οι εταιρίες πιστωτικών καρτών και άλλοι οργανισµοί µη τραπεζικοί που έχουν ένα καλά εγκατεστηµένο δίκτυο από ΑΤΜς και EFT/POSs. Τα νέα συστήµατα πληρωµών αυξάνουν τον ανταγωνισµό σε παγκόσµιο επίπεδο. Έχουµε στροφή και µάλιστα γρήγορη από το πειραµατικό επίπεδο στην πρακτική εφαρµογή. Συγκεκριµένες δοκιµές εκτελούνται ήδη και βασίζονται στις έξυπνες κάρτες όπως η Mondex, σε υπηρεσίες πιστωτικών καρτών στο Internet, και στα ηλεκτρονικά τσέκς. Αυτά τα συστήµατα αναµένεται να είναι σε πλήρη χρήση στο εγγύς µέλλον. Καθώς η γεωγραφική και φυσική τοποθεσία γίνεται λιγότερο σηµαντική δεν µπορούµε να αποκλείσουµε την δυνατότητα ότι ξένες τράπεζες και επιχειρήσεις εισέρχονται στις υπηρεσίες αγορών άλλων κρατών µέσω του δικτύου. Καθώς οι υπηρεσίες πληρωµής γίνονται µέρος ενός ανοικτού δικτύου, ο αριθµός των πελατών θα συνεχίσει να αυξάνεται. Από την άλλη, οι γεωγραφικές τοποθεσίες των τραπεζών και ο αριθµός των υποκαταστηµάτων θα µειωθεί και τελικά θα καταστεί ασήµαντος. Οι χρήστες θα διαλέγουν τράπεζα και παροχέα υπηρεσιών σύµφωνα µε τον τύπο του προσφερόµενου λογισµικού και την ποιότητα παρεχόµενης υπηρεσίας. Οι τάσεις στα νέα συστήµατα πληρωµής εξελίσσονται µε την ταχύτητα του φωτός. Βλέποντας κάποιος τη µεθοδολογία στη βελτίωση του encryption και της απόδειξης της γνησιότητας(authentication) παρατηρεί πως αλλάζει καθηµερινά. 18

19 Αν οι τράπεζες επιθυµούν να επιβιώσουν στην αγορά των νέων συστηµάτων πληρωµής θα πρέπει να αποδεχτούν και επιθετικά να καταναλώσουν εξωτερικούς πόρους. Η διακήρυξη των νέων συστηµάτων πληρωµής όχι απλά θα εισάγει τη χρήση ηλεκτρονικών αλλά επίσης θα µεταβάλλει και τον τρόπο που οι τράπεζες δουλεύουν. Η άφιξη των νεοφερµένων στο πεδίο και οι αλλαγές στην συµπεριφορά πληρωµής του πελάτη καθιστούν αναγκαία λεπτοµερή εξέταση. Από την άλλη, µέσω του Ηλεκτρονικού Εµπορίου οι τράπεζες θα έχουν πρόσβαση σε νέους πόρους και επιχειρηµατικές ευκαιρίες µέσω της έκθεσης σε βιοµηχανικά δίκτυα και σε µια ευρύτερη περιοχή εγκατάστασης υπηρεσιών χαµηλού κόστους. Μπροστά σε όλα αυτά υπάρχει ο προβληµατισµός της στρατηγικής που θα πρέπει να ακολουθήσουν οι τράπεζες. Στρατηγική Πρώτη ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ( Adopting New Technology) Προτρέπει για µεταστροφή από τον αριθµό των υποκαταστηµάτων και την ιδιοκτησία δικτύου ΑΤΜ και άλλες υποδοµές προς τη φιλοσοφία της ικανοποίησης των υπηρεσιών που έχουν προσφερθεί. Περίπου το 80% των πελατών που επισκέπτονται µια τράπεζα υποτίθεται πως είναι ΑΤΜ-χρήστες. Καθώς η αποδοχή των υπηρεσιών τραπέζης επιταχύνεται µέσω προσωπικών υπολογιστών και τηλεφώνων, η πολιτική της διατήρησης υποκαταστηµάτων µε σταθερά υψηλά έξοδα και ελαττωµένα κέρδη τίθεται ως ερωτηµατικό. Το 1995 η Cardinal Bancshares στις ΗΠΑ, µια µικρή τοπική τράπεζα, εγκατέστησε µια υποβοηθητική την Security First Network Bank (SFNB). Χωρίς φυσική τοποθεσία, παρέχει home-banking υπηρεσίες στο Internet, περιεχοµένων του ανοίγµατος λογαριασµών, πληρωµών µε πιστωτικές κάρτες και επαληθεύοντας την κατάσταση του λογαριασµού του. Οι πελάτες µπορούν να µεταφέρουν χρήµατα από τους λογαριασµούς ταµιευτηρίου (saving account) στους λογαριασµούς όψεως (current account) χρησιµοποιώντας τους προσωπικούς τους υπολογιστές. Ο εναγκαλισµός της νέας τεχνολογίας πριν από τον ανταγωνισµό θα επιτρέψει σε µικρότερους οικονοµικούς οργανισµούς να ανταγωνιστούν σε παγκόσµιο επίπεδο. Μόνο όµως που η στρατηγική αυτή εξαρτάται ολοκληρωτικά από τη διαθεσιµότητα των νεωτεριστικών υπηρεσιών. Στρατηγική εύτερη ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΕ ΕΝ ΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (Backward Integration Strategy Into Inter-Industry Markets) Αφορά την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών από τον µη τραπεζικό τοµέα µε σκοπό τη διαφοροποίηση από άλλους παροχείς υπηρεσιών. 19

20 Το 1995 η Huntington Bank, µια µεσαίου µεγέθους τοπική τράπεζα στο Columbus (Ohio), ανακοίνωσε το e-bank σχήµα της. Πρόκειται για µια εικονική αγορά στο Internet σχεδιασµένη να επιτρέπει στην τράπεζα να παρέχει καταλόγους αγοράς, πληροφορίες ταξιδιωτικών υπηρεσιών και άλλες σχετικές προσφορές. Αυτό καταληκτικά οδήγησε στο να χρησιµοποιούν οι πελάτες τις υπηρεσίες της τράπεζας πιο συχνά. Το κλειδί της επιτυχίας σε αυτή τη στρατηγική είναι να βρεθεί µια υγιής ισορροπία µεταξύ των γνώσεων της τράπεζας που αφορούν οικονοµικά προϊόντα και αυτών που επιτυγχάνονται µέσω άλλων παροχέων. Οι τράπεζες που θα επιβιώσουν µ αυτή τη στρατηγική είναι αυτές που θα παρέχουν υπηρεσίες υψηλής ποιότητας καθώς θα ανταγωνίζονται τις µη τραπεζικές υπηρεσίες. Στρατηγική Τρίτη ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΤΑΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΣΗΣ (Knowledge-Intensive Strategy) Αφορά την προώθηση της µισθωµένης χρήσης εµπορικής ονοµασίας (franchising) µε σκοπό τα έσοδα από εισφορές και δικαιώµατα εκµετάλλευσης. Η Citibank ηγετική αµερικανική εµπορική τράπεζα εφάρµοσε την παραπάνω 20

21 στρατηγική για την ηλεκτρονική της αγορά σε 40 χώρες. Ανάµεσα στα βασικά θέµατα που κάλυψε η εφαρµογή ήταν πληρωµές ασφάλειας, είσοδος του ηλεκτρονικού χρήµατος, µαζί µε εγγυήσεις ασφαλείας και διακανονισµούς τραπεζών. Με τη µέθοδο αυτή οι τράπεζες µπορούν να εκµαιεύσουν επιπλέον επιχειρηµατικές ευκαιρίες. Από την άλλη απαιτεί τεράστιο χρόνο και επενδύσεις και γι αυτό µπορεί µόνο να υιοθετηθεί από τράπεζες που έχουν πλούσιο απόθεµα ανθρώπινων και οικονοµικών πόρων. Στρατηγική Τέταρτη ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Mass Merchandising Strategy) Στρατηγική που καταγράφει τάσεις στα νέα συστήµατα πληρωµών και ενσυνείδητα υιοθετεί τα συστήµατα που φαίνονται να είναι τα πιο πετυχηµένα. Αποτελεί την επιλογή µε το χαµηλότερο ρίσκο. Η πλειάδα των τραπεζών θα πάρει αυτή τη στρατηγική. Σχήµα 6.1: Οι 4 δυνατές στρατηγικές που υιοθετούν οι τράπεζες. 21

Σχολή Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) Τµήµα Προγραµµατιστών Σειρά 112

Σχολή Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) Τµήµα Προγραµµατιστών Σειρά 112 Σχολή Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) Τµήµα Προγραµµατιστών Σειρά 112 Πλωτάρχης Γ. ΚΑΤΣΗΣ ΠΝ Γιατί χρησιµοποιούµε δίκτυα? Δίκτυο Σύνολο Η/Υ και συσκευών Συνδεδεµένα µε κάποιο µέσο Stand-alone

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα. Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com. Στόχος Σκοπός μαθήματος

Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα. Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com. Στόχος Σκοπός μαθήματος Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα Διδάσκων: Αγγελόπουλος Γιάννης Δευτέρα 3-5 Τρίτη 4-6 Εργαστήριο Α Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com 1 Στόχος Σκοπός μαθήματος Σκοπός:

Διαβάστε περισσότερα

Δικτύωση υπολογιστών

Δικτύωση υπολογιστών Δικτύωση υπολογιστών Από το 1985 αρχίζει η δικτύωση των υπολογιστών Επικοινωνία μεταξύ των συνδεδεμένων Η/Υ για μεταφορά αρχείων και δεδομένων Διαχειριστής δικτύου (Server) Εκτυπωτής 1 Πλεονεκτήματα δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

e-banking networking διαχείριση και αρχιτεκτονική

e-banking networking διαχείριση και αρχιτεκτονική ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΑΡΔΑΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ 2 Περιεχόµενα Ι. Περίληψη.....5 ΙΙ. Abstract....6 ΙII. Πρόλογος. 7 IV. Γλωσσάρι. 8 1 Eισαγωγή...9 1.1 H Ηλεκτρονική Τραπεζική (Electronic Banking) ως τµήµα του ηλεκτρονικού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1. Οι Η/Υ στο κτίριο που βρίσκεται το γραφείο σας συνδέονται έτσι ώστε το προσωπικό να μοιράζεται τα αρχεία και τους εκτυπωτές. Πως ονομάζεται αυτή η διάταξη των

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 8. Εισαγωγή στην Πληροφορική. Internet: Τότε και Τώρα. Κεφάλαιο 8Α. Τρόπος Λειτουργίας Internet. Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07

Ενότητα 8. Εισαγωγή στην Πληροφορική. Internet: Τότε και Τώρα. Κεφάλαιο 8Α. Τρόπος Λειτουργίας Internet. Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 Ενότητα 8 Εισαγωγή στην Πληροφορική Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 ιαδίκτυο: Κεφάλαιο 8Α: Βασικές Έννοιες ιαδικτύου Κεφάλαιο 8Β: ΣύνδεσηκαιΕργασία Online ρ. Παναγιώτης Χατζηδούκας (Π..407/80) Εισαγωγή στηνπληροφορική

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα υπολογιστών (Κεφαλαιο 15 στο βιβλιο) Περιγραφή των κύριων θεµάτων σχετικά µε τα δίκτυα υπολογιστών Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων τοπολογιών των τοπικών

Διαβάστε περισσότερα

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 1. Να αναφέρετε ονοµαστικά τις τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται στις υπηρεσίες δικτύων ευρείας περιοχής; Οι τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται στις υπηρεσίες δικτύων ευρείας περιοχής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Ηλεκτρονικό Εμπόριο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Ηλεκτρονικό Εμπόριο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ηλεκτρονικό Εμπόριο Αναπτύσσοντας ένα Ηλεκτρονικό Κατάστημα Ηλεκτρονικό Εμπόριο Λειτουργικότητα Εφαρμογής Κατάλογος προϊόντων Καλάθι

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Πληροφορικής

Εφαρμογές Πληροφορικής Εφαρμογές Πληροφορικής Κεφάλαιο 12 Επικοινωνίες Δίκτυα Διαδίκτυο και ιστοσελίδες ΜΕΡΟΣ Α 1. Επικοινωνίες Αναλογικό Σήμα (analog signal) Eίναι ένα σήμα το οποίο μεταβάλλεται συνεχώς μέσα στο χρόνο. Π.χ.

Διαβάστε περισσότερα

H CISCO ανακοινώνει νέα τεχνολογία για τις Εταιρείες Λιανικής

H CISCO ανακοινώνει νέα τεχνολογία για τις Εταιρείες Λιανικής Υπεύθυνη Τύπου Σιλβάνα Θεοδωροπούλου Τηλ: +30 210 6381457 e-mail: stheodor@cisco.com H CISCO ανακοινώνει νέα τεχνολογία για τις Εταιρείες Λιανικής Η Cisco βοηθάει τις εταιρείες λιανικής να επεκτείνουν

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Πιστοποίησης Γνώσεων και Δεξιοτήτων H/Y ΕΝΟΤΗΤΑ 1: «ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

Πρόγραμμα Πιστοποίησης Γνώσεων και Δεξιοτήτων H/Y ΕΝΟΤΗΤΑ 1: «ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Πρόγραμμα Πιστοποίησης Γνώσεων και Δεξιοτήτων H/Y ΕΝΟΤΗΤΑ 1: «ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Μάθημα 0.2: Το Λογισμικό (Software) Δίκτυα υπολογιστών Αντώνης Χατζηνούσκας 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Σκοπός του Μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας

Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας Web & Mobile apps Για µια ανοικτή επιχείρηση Σήµερα περισσότερο από ποτέ, µια επιχείρηση που θέλει να ανοίξει νέους δρόµους ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής. 7.11.2 Βασικές και Προηγµένες Υπηρεσίες ιαδικτύου. Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ

7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής. 7.11.2 Βασικές και Προηγµένες Υπηρεσίες ιαδικτύου. Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ 7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής 104. Αναφέρετε ονοµαστικά τις πιο χαρακτηριστικές εφαρµογές που υποστηρίζει η τεχνολογία TCP/IP οι οποίες είναι διαθέσιµες στο ιαδίκτυο 1. Ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1ο. 1.1.5 Πολυπρογραμματισμός 1.1.6 Πολυδιεργασία 1.2.2. Κατηγορίες Λειτουργικών Συστημάτων

Κεφάλαιο 1ο. 1.1.5 Πολυπρογραμματισμός 1.1.6 Πολυδιεργασία 1.2.2. Κατηγορίες Λειτουργικών Συστημάτων Κεφάλαιο 1ο 1.1.5 Πολυπρογραμματισμός 1.1.6 Πολυδιεργασία 1.2.2. Κατηγορίες Λειτουργικών Συστημάτων http://leitourgika-systhmata-epal-b.ggia.info Creative Commons License 3.0 Share-Alike Πολυπρογραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Έστω ότι θέλετε να συνδέσετε 20 υπολογιστές με συνδέσεις από σημείο σε σημείο (point-to-point), ώστε να είναι δυνατή η επικοινωνία όλων

Διαβάστε περισσότερα

Information Technology for Business

Information Technology for Business Information Technology for Business Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Computer System Hardware Υποδομή του Information Technology Υλικό Υπολογιστών (Hardware) Λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα του εθνικού οδικού δικτύου (Αττική οδός)

Τμήμα του εθνικού οδικού δικτύου (Αττική οδός) Λέξεις Κλειδιά: Δίκτυο υπολογιστών (Computer Network), τοπικό δίκτυο (LAN), δίκτυο ευρείας περιοχής (WAN), μόντεμ (modem), κάρτα δικτύου, πρωτόκολλο επικοινωνίας, εξυπηρέτης (server), πελάτης (client),

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΝΕΦΟΣ: Ο ΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ

ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΝΕΦΟΣ: Ο ΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΝΕΦΟΣ: Ο ΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ Ο στόχος της συγκεκριµένης µαθησιακής ενότητας είναι να παρουσιάσει στους σπουδαστές το µεθοδολογικό πλαίσιο και τα εργαλεία για την

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική Μάθημα 9

Πληροφορική Μάθημα 9 Πληροφορική Μάθημα 9 ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΙΚΤΥΑ ΕΥΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ WAN Τα δίκτυα αυτά χρησιμοποιούνται για την διασύνδεση υπολογιστών, οι οποίοι βρίσκονται σε διαφορετικές πόλεις ή ακόμη και σε διαφορετικές

Διαβάστε περισσότερα

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ρ Θεοδώρου Παύλος pavlos@aegean.gr Βιβλίο Μαθήµατος: Επικοινωνίες Υπολογιστών & εδοµένων, William Stallings, 6/e, 2000. ΕΥ - κεφ.9 (1/2) ρ Παύλος Θεοδώρου 1 Εισαγωγή Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

το ιαδίκτυο συνδέει εκατοµµύρια χρήστες αποτελώντας την µεγαλύτερη πηγή πληροφοριών και ανταλλαγής µηνυµάτων στον πλανήτη.

το ιαδίκτυο συνδέει εκατοµµύρια χρήστες αποτελώντας την µεγαλύτερη πηγή πληροφοριών και ανταλλαγής µηνυµάτων στον πλανήτη. το ιαδίκτυο Μέχρι τώρα µάθαµε να εργαζόµαστε σε έναν από τους υπολογιστές του Εργαστηρίου µας. Όµως παρατηρήσαµε ότι οι υπολογιστές αυτοί µπορούν να ανταλλάσσουν στοιχεία, να τυπώνουν όλοι σε έναν εκτυπωτή

Διαβάστε περισσότερα

J. Glenn Brookshear. Copyright 2008 Pearson Education, Inc. Publishing as Pearson Addison-Wesley

J. Glenn Brookshear. Copyright 2008 Pearson Education, Inc. Publishing as Pearson Addison-Wesley Κεφάλαιο 4: ικτύωση και ιαδίκτυο Η Επιστήµη των Υπολογιστών: Μια Ολοκληρωµένη Παρουσίαση (δέκατη αµερικανική έκδοση) J. Glenn Brookshear Copyright 2008 Pearson Education, Inc. Publishing as Pearson Addison-Wesley

Διαβάστε περισσότερα

ELECTRONIC DATA PROCESSING SOURCE SA

ELECTRONIC DATA PROCESSING SOURCE SA EDPS AE ELECTRONIC DATA PROCESSING SOURCE SA 28/09/00 1 ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ www.edps.gr 28/09/00 2 Το ηλεκτρονικό εµπόριο ως νέο µέσο συναλλαγής µεταξύ του αγοραστή και

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Βασικές έννοιες [7]

Στόχοι. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Βασικές έννοιες [7] Στόχοι ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 Να εξηγήσουμε τι είναι τα δίκτυα υπολογιστών, ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες τους και ποιες οι πιο συνηθισμένες τοπολογίες τους. Να περιγράψουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Δίκτυα Υπολογιστών

ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Δίκτυα Υπολογιστών ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δίκτυα Υπολογιστών Στόχοι 1 Να εξηγήσουμε τι είναι τα δίκτυα υπολογιστών, ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες τους και ποιες οι πιο συνηθισμένες τοπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

2.1.1 Client based 2.1.2 Server based. 2.2.1 HTTP 2.2.2 E-mail 2.2.3 SMTP. 2.3.1. FTP 2.3.2 Telnet 2.3.3 Instant Messaging 2.3.4 Video Conferencing

2.1.1 Client based 2.1.2 Server based. 2.2.1 HTTP 2.2.2 E-mail 2.2.3 SMTP. 2.3.1. FTP 2.3.2 Telnet 2.3.3 Instant Messaging 2.3.4 Video Conferencing Vellum Network Administration Professional Certificate Πιστοποιητικό διαχείρισης δικτύων Vellum Global Educational Services Σελίδα 1 από 1 Vellum Network Administration Professional Certificate Πιστοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) Γιώργος Μανής Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Τι είναι οι Τεχνολογίες

Διαβάστε περισσότερα

2004 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR

2004 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR ISV Royalty Πρόγραµµα Content created by 3 Leaf Solutions 1 ISV Royalty Licensing Program Απευθύνεται σε:: Independent Software Vendors (ISVs) εταιρίες ανάπτυξης προϊόντων λογισµικού οι οποίες ενδιαφέρονται

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα Ι. Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία

Λειτουργικά Συστήματα Ι. Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία Λειτουργικά Συστήματα Ι Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία 2013 1 Ηλεκτρονικός Υπολογιστής αποτελείται: 1. Από Υλικό Hardware (CPUs, RAM, Δίσκοι), & 2. Λογισμικό - Software Και μπορεί να εκτελέσει διάφορες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. mobile CRM ΔΩΣΤΕ ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΑΣ

ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. mobile CRM ΔΩΣΤΕ ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΑΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ mobile CRM ΔΩΣΤΕ ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΑΣ Για µια ανοικτή επιχείρηση Σήµερα περισσότερο από ποτέ, µια επιχείρηση που θέλει να ανοίξει νέους δρόµους ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 6ο ίκτυα υπολογιστών

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 6ο ίκτυα υπολογιστών Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 6ο ίκτυα υπολογιστών 1 ίκτυα μικρά και μεγάλα Ένα δίκτυο υπολογιστών (computer network) είναι ένας συνδυασμός συστημάτων (δηλαδή, υπολογιστών),

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2013-1014. Παρουσίαση του Τµήµατος

ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2013-1014. Παρουσίαση του Τµήµατος Πανεπιστήμιο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2013-1014 Παρουσίαση του Τµήµατος http://dit.uop.gr

Διαβάστε περισσότερα

1. Τι είναι τα Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα (VPN) & σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνονται

1. Τι είναι τα Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα (VPN) & σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνονται 1 Τι είναι τα Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα (VPN) & σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνονται Επιχειρήσεις με περισσότερα από ένα σημεία παρουσίας (καταστήματα, γραφεία) πολύ συχνά αντιμετωπίζουν προβλήματα επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές Έργου. «Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο και ηλεκτρονική διαχείριση - αρχειοθέτηση εγγράφων στο Α.Π.Σ.»

Τεχνικές Προδιαγραφές Έργου. «Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο και ηλεκτρονική διαχείριση - αρχειοθέτηση εγγράφων στο Α.Π.Σ.» Ανακοίνωση ιενέργειας ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ στις 11-10-2002 στις εγκαταστάσεις του Αρχηγείου Πυρ/κού Σώµατος ιεύθυνση Οικονοµικών 1 ος όροφος - Αίθουσα Συσκέψεων Οδός: Μουρούζη 4 Αθήνα. Τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Βερονίκης Σπύρος Τμήμα Αρχειονομίας- Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο spver@ionio.gr Stoica Adrian Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο διαδίκτυο

Εισαγωγή στο διαδίκτυο Εισαγωγή στο διαδίκτυο Στόχοι κεφαλαίου Περιγραφή των κύριων θεμάτων σχετικά με τα δίκτυα υπολογιστών Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων τοπολογιών των τοπικών δικτύων Περιγραφή των

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Λάζος Αλέξανδρος Α.Μ. 3530

Ασφάλεια Στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Λάζος Αλέξανδρος Α.Μ. 3530 Ασφάλεια Στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο Λάζος Αλέξανδρος Α.Μ. 3530 Ηλεκτρονικό Εμπόριο Χρησιμοποιείται για να περιγράψει την χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων (κυρίως δικτύων) για κάθε είδους εμπορικές συναλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

SiEBEN Innovative Solutions Μαρίνου Αντύπα 28, 141 21, Ν. Ηράκλειο, Aθήνα Τηλ: +30 210 2725350, Fax: +30 210 2724439 www.sieben.

SiEBEN Innovative Solutions Μαρίνου Αντύπα 28, 141 21, Ν. Ηράκλειο, Aθήνα Τηλ: +30 210 2725350, Fax: +30 210 2724439 www.sieben. SiEBEN Innovative Solutions Μαρίνου Αντύπα 28, 141 21, Ν. Ηράκλειο, Aθήνα Τηλ: +30 210 2725350, Fax: +30 210 2724439 www.sieben.gr, Email: info@sieben.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ... 3 1.1. EXCHANGE

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 4 ΔΙΚΤΥΑ (NETWORKS)

ΜΑΘΗΜΑ 4 ΔΙΚΤΥΑ (NETWORKS) ΜΑΘΗΜΑ 4 ΔΙΚΤΥΑ (NETWORKS) ΣΤΟΧΟΙ: 1. Δίκτυα Πληροφοριών 2. Πελάτης/Διακομιστής 3. Διαδίκτυο 4. Ενδοδίκτυο Και Ενδοδίκτυο Εξωτερικής Πρόσβασης 5. Μεταφορά Δεδομένων 6. Υπηρεσίες Σύνδεσης Με Το Διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών

Διαβάστε περισσότερα

Ως Διαδίκτυο (Internet) ορίζεται το παγκόσμιο (διεθνές) δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών (international network).

Ως Διαδίκτυο (Internet) ορίζεται το παγκόσμιο (διεθνές) δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών (international network). ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Καλαμάτα, 2015 Το Διαδίκτυο Ως Διαδίκτυο (Internet) ορίζεται το παγκόσμιο (διεθνές) δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών (international network). Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

MULTIPLE CHOICE REVISION: ΜΑΘΗΜΑ 3-4

MULTIPLE CHOICE REVISION: ΜΑΘΗΜΑ 3-4 MULTIPLE CHOICE REVISION: ΜΑΘΗΜΑ 3-4 1. Ποιa από τις πιο κάτω εργασίες είναι λειτουργία του Λειτουργικού Συστήματος; a) Προσθήκη δεδομένων σε ένα υπολογιστικό φύλλο b) Εκπόνηση έκθεσης βάσης δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές modems Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Βασική χρήση

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές modems Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Βασική χρήση 6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο Τοπικά δίκτυα (LAN): επικοινωνία με περιορισμένη απόσταση κάλυψης (μικρή εμβέλεια) Δίκτυα Ευρείας Περιοχής (WAN): επικοινωνία σε ευρύτερη γεωγραφική κάλυψη. Από την άποψη του

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης Γεώργιος ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μάθημα 5ο. Βελώνης Γεώργιος - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης. Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 5-1

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης Γεώργιος ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μάθημα 5ο. Βελώνης Γεώργιος - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης. Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 5-1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Μάθημα 5ο Βελώνης - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 5-1 Σύνδεση με το Internet PSTN, ISDN, xdsl, Leased Line 5-2 Τρόποι Σύνδεσης 1. Σύνδεση μέσω

Διαβάστε περισσότερα

MICROSOFT INTERNET LOCATOR SERVER

MICROSOFT INTERNET LOCATOR SERVER MICROSOFT INTERNET LOCATOR SERVER A.S. DRIGAS Applied Technologies Department NCSR DEMOKRITOS Ag. Paraskevi GREECE dr@imm.demokritos.gr http://imm.demokritos.gr Ο Microsoft Internet Locator Server (ILS)

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός βασισµένος σε συνιστώσες

Σχεδιασµός βασισµένος σε συνιστώσες Σχεδιασµός βασισµένος σε συνιστώσες 1 Ενδεικτικά περιεχόµενα του κεφαλαίου Ποια είναι τα "άτοµα", από τα οποία κατασκευάζονται οι υπηρεσίες; Πώς οργανώνουµε τις συνιστώσες σε ένα αρµονικό σύνολο; Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός Επεξεργασίας και Τηλεπεξεργασίας

Σχεδιασμός Επεξεργασίας και Τηλεπεξεργασίας Ενότητα 9 Σχεδιασμός Επεξεργασίας και Τηλεπεξεργασίας Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης ΙI Ι Διδάσκων: Νίκος Καρακαπιλίδης 9-1 Στόχοι & αντικείμενο ενότητας Σχεδιασμός επεξεργασίας Επεξεργασία κατά δεσμίδες

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι IEK ΟΑΕΔ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΟΦΟΡΙΚΗΣ Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι Διδάσκουσα: Κανελλοπούλου Χριστίνα ΠΕ19 Πληροφορικής 4 φάσεις διαδικτυακών εφαρμογών 1.Εφαρμογές στατικής πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

υπηρεσιες προστιθέμενης αξίας Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας

υπηρεσιες προστιθέμενης αξίας Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας υπηρεσιες προστιθέμενης αξίας Η σημασία των υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, εφευρετική, να καινοτομεί περισσότερο και να αντιδρά καλύτερα στις ανάγκες και τις προτιμήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Everywhere 24/7. Εναλλακτικά ίκτυα Alternative Channels Альтернативные каналы

Everywhere 24/7. Εναλλακτικά ίκτυα Alternative Channels Альтернативные каналы Everywhere 24/7. Εναλλακτικά ίκτυα Alternative Channels Альтернативные каналы Πολλαπλά εναλλακτικά κανάλια... από τη winbank! ΕΛΛΗΝΙΚΑ Η Τράπεζα Πειραιώς βρίσκεται κοντά σας µε τις καινοτόµες υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν

Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Σειρά Σεμιναρίων 2013 «Ηλεκτρονικό εμπόριο η επιχείρηση στη νέα ψηφιακή εποχή» Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν Δρ. Μάρκος Κουργιαντάκης Διδάκτορας Τμ. Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Πληροφοριακά Συστήµατα: Κατηγορίες και Κύκλος Ζωής. Π.Σ. ιαχείρισης Πράξεων. Π.Σ. ιοίκησης. Κατηγορίες Π.Σ. Ο κύκλος ζωής Π.Σ.

Περιεχόµενα. Πληροφοριακά Συστήµατα: Κατηγορίες και Κύκλος Ζωής. Π.Σ. ιαχείρισης Πράξεων. Π.Σ. ιοίκησης. Κατηγορίες Π.Σ. Ο κύκλος ζωής Π.Σ. Πληροφοριακά Συστήµατα: Κατηγορίες και Κύκλος Ζωής Περιεχόµενα Κατηγορίες Π.Σ. ιαχείρισης Πράξεων ιοίκησης Υποστήριξης Αποφάσεων Έµπειρα Συστήµατα Ατόµων και Οµάδων Ο κύκλος ζωής Π.Σ. Ορισµός Φάσεις Χρήστες

Διαβάστε περισσότερα

Business Software & Networks. Λύσεις Προώθησης Πωλήσεων µε τη πλατφόρµα mobile server. salesman. e-mailing software platform. www.bsn.

Business Software & Networks. Λύσεις Προώθησης Πωλήσεων µε τη πλατφόρµα mobile server. salesman. e-mailing software platform. www.bsn. Business Software & Networks Λύσεις Προώθησης Πωλήσεων µε τη πλατφόρµα mobile server Παραδοσιακό Μοντέλο Επικοινωνίας και Προώθησης Πωλήσεων Προϊόντων και Υπηρεσιών Η επιχείρηση χρησιµοποιεί: κατάλογους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΚΕΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ EZISTORE

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΚΕΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ EZISTORE ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (M.I.S.) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΚΕΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ EZISTORE ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Κεφάλαιο 6 KTYA EYPEAΣ ΠEPOXHΣ 6.5SDN Τατελευταία χρόνια εµφανίστηκε µεγάλη ζήτηση για παροχή υπηρεσιώνήχου, εικόνας, video, δεδοµένων. Οι διάφοροι τηλεπικοινωνιακοί φορείς προσπαθώντας να ικανοποιήσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ. (στο µάθηµα: Τεχνολογίες Εφαρµογών ιαδικτύου του Η εξαµήνου σπουδών του Τµήµατος Πληροφορικής & Τηλ/νιών)

ΕΡΓΑΣΙΑ. (στο µάθηµα: Τεχνολογίες Εφαρµογών ιαδικτύου του Η εξαµήνου σπουδών του Τµήµατος Πληροφορικής & Τηλ/νιών) ΕΡΓΑΣΙΑ (στο µάθηµα: Τεχνολογίες Εφαρµογών ιαδικτύου του Η εξαµήνου σπουδών του Τµήµατος Πληροφορικής & Τηλ/νιών) Τίτλος: Εφαρµογή ιαδικτύου ιαχείρισης Αποθήκων (Warehouse Management Web Application) Ζητούµενο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET Κεφάλαιο 4: Τεχνικές Μετάδοσης ΜΕΤΑΓΩΓΗ Τεχνική µεταγωγής ονομάζεται ο τρόπος µε τον οποίο αποκαθίσταται η επικοινωνία ανάµεσα σε δύο κόµβους με σκοπό την

Διαβάστε περισσότερα

«Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα»

«Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα» Πανεπιστήµιο Πειραιά, Τµήµα Βιοµηχανικής ιοίκησης & Τεχνολογίας «Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα» Τί είναι το e-government Είναι η

Διαβάστε περισσότερα

Αύξηση κερδών μέσω της μετάβασης σε πελατοκεντρικό μοντέλο επιχείρησης

Αύξηση κερδών μέσω της μετάβασης σε πελατοκεντρικό μοντέλο επιχείρησης Αύξηση κερδών μέσω της μετάβασης σε πελατοκεντρικό μοντέλο επιχείρησης Παρουσίαση του CRM Customer Relationship Management Ιανουάριος 2005 Αντζέντα... Βελτίωση εταιρικής εικόνας Απόκτηση πολύτιμης γνώσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Η λύση της Microsoft Business Solutions-Navision για τις Πωλήσεις και το Μάρκετινγκ σας παρέχει ολοκληρωµένες και ακριβείς πληροφορίες ώστε να επικεντρώνετε τις ενέργειές σας σε

Διαβάστε περισσότερα

PROXY SERVER. Άριστη πύλη διαχωρισμού μεταξύ του εσωτερικού δικτύου και του Internet.

PROXY SERVER. Άριστη πύλη διαχωρισμού μεταξύ του εσωτερικού δικτύου και του Internet. PROXY SERVER Άριστη πύλη διαχωρισμού μεταξύ του εσωτερικού δικτύου και του Internet. Αποτελεσματικό εργαλείο για την απόκρυψη των εσωτερικών λεπτομερειών και διευθύνσεων IP του δικτύου. Αυξάνει τη συνολική

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωµένες λύσεις ERP για κάθε επιχείρηση

Ολοκληρωµένες λύσεις ERP για κάθε επιχείρηση Ολοκληρωµένες λύσεις ERP για κάθε επιχείρηση Η εταιρία H Data Communication ΑΕ ιδρύθηκε το 1987 στην Αθήνα µε αντικείµενο την ανάπτυξη λογισµικού για επιχειρήσεις και την παροχή ολοκληρωµένων λύσεων πληροφορικής.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ INTERNET INFORMATION SERVER (IIS) ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (WEB SERVICES) ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ:Μπάρδα Μαρία ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Τσιαντής

Διαβάστε περισσότερα

Plugwise Business ιαχείριση και Εξοικονόµηση ενέργειας στο Εργασιακό περιβάλλον.

Plugwise Business ιαχείριση και Εξοικονόµηση ενέργειας στο Εργασιακό περιβάλλον. Plugwise Business ιαχείριση και Εξοικονόµηση ενέργειας στο Εργασιακό περιβάλλον. Το Plugwise είναι ένα εύχρηστο σύστηµα διαχείρισης ενέργειας σε εργασιακούς χώρους. Μετράει την κατανάλωση ρεύµατος κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρµατη λειτουργία (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα)

Ασύρµατη λειτουργία (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Ασύρµατη λειτουργία (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS)

ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS) ΟΜΑΔΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ: Μιχαηλίνα Αργυρού Κασιανή Πάρη ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS) Δρ. Χριστόφορος Χριστοφόρου Πανεπιστήμιο Κύπρου - Τμήμα Πληροφορικής WiMAX (Worldwide Interoperability

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα. Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Λευκάδα

Λειτουργικά Συστήματα. Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Λευκάδα Λειτουργικά Συστήματα Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Λευκάδα Στέργιος Παλαμάς, Υλικό Μαθήματος «Λειτουργικά Συστήματα», 2015-2016 Κεφάλαιο 1: Βασικές Έννοιες Λειτουργικών Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών Firewalls. Χάρης Μανιφάβας

Δίκτυα Υπολογιστών Firewalls. Χάρης Μανιφάβας Δίκτυα Υπολογιστών Firewalls Χάρης Μανιφάβας 1 Επικοινωνία Βασίζεται στη μεταβίβαση μηνυμάτων (λόγω απουσίας διαμοιραζόμενης μνήμης) Απαιτείται συμφωνία φόρμας μηνυμάτων Πρότυπο Στόχος τυποποίησης = Συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Mobility Καθιστώντας τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα Ready Business

Mobility Καθιστώντας τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα Ready Business Mobility Καθιστώντας τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα Ready Business Κάτια Σταθάκη Enterprise Segment Senior Manager Vodafone Ελλάδας Σε έναν κόσμο ραγδαίων και απρόβλεπτων αλλαγών, η ευελιξία και η κινητικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΤΕΕ 10 Ιανουαρίου 2005

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΤΕΕ 10 Ιανουαρίου 2005 ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΕ 10 Ιανουαρίου 2005 Προσδοκίες Τελικών Χρηστών Αμεσότητα και Ευκολία Χρήσης Βέλτιστη Σύνδεση Αξιοπιστία και Ασφάλεια ΤΕΕ -10Ιαν, 2005 2 Προκλήσεις για τους Παρόχους Φιλικές

Διαβάστε περισσότερα

Η Oracle ανακοίνωσε την πιο ολοκληρωμένη λύση στον τομέα της Ανάλυσης δεδομένων στο Cloud

Η Oracle ανακοίνωσε την πιο ολοκληρωμένη λύση στον τομέα της Ανάλυσης δεδομένων στο Cloud Η Oracle ανακοίνωσε την πιο ολοκληρωμένη λύση στον τομέα της Ανάλυσης δεδομένων στο Cloud Το Oracle Analytics Cloud αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύνολο δυνατοτήτων που περιλαμβάνει έτοιμο περιεχόμενο, εξειδικευμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης Γεώργιος ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μάθημα 2ο. Βελώνης Γεώργιος - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης. Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 2-1

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης Γεώργιος ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μάθημα 2ο. Βελώνης Γεώργιος - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης. Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 2-1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελών ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Μάθημα 2ο Βελών - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίν Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 2-1 Τεχνολογίες Μεταγωγής Δεδομένων Δίκτυα Μεταγωγής Βελών Βελών Δίκτυα Μεταγωγής Δίκτυα Μεταγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Μια καλή επιλογή θα ήταν www.epipla-onomasas.gr (χωρίζοντας τις λέξεις με παύλα -) ή

Μια καλή επιλογή θα ήταν www.epipla-onomasas.gr (χωρίζοντας τις λέξεις με παύλα -) ή Τι είναι ένα CMS CMS ή Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου (Content Management System) ονομάζουμε ένα λογισμικό που μας βοηθά να ελέγχουμε και να διαχειριζόμαστε έναν ιστότοπο δημόσιας ή περιορισμένης πρόσβασης.

Διαβάστε περισσότερα

Προσέλκυση πελατών. Marketing Προώθηση πωλήσεων. Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ

Προσέλκυση πελατών. Marketing Προώθηση πωλήσεων. Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ Προσέλκυση πελατών Marketing Προώθηση πωλήσεων Εισηγητής: Μανώλης Τσαντάκης, Οικονοµολόγος, TEAM EUROPE Ελλάδα Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπιµότητα των firewalls

Σκοπιµότητα των firewalls Σκοπιµότητα των firewalls Παρέχουν προστασία των εσωτερικών δικτύων από απειλές όπως: Μη εξουσιοδοτηµένη προσπέλαση των δικτυακών πόρων: όταν επίδοξοι εισβολείς προσπαθούν να εισχωρήσουν στο δίκτυο και

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας. Υπηρεσίες Internet. ίκτυα Η/Υ. Επίπεδο Εφαρµογής. Ενότητα θ

Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας. Υπηρεσίες Internet. ίκτυα Η/Υ. Επίπεδο Εφαρµογής. Ενότητα θ Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας Υπηρεσίες Internet ίκτυα Η/Υ Επίπεδο Εφαρµογής O Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web) Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-mail) Υπηρεσία FTP (File Transfer

Διαβάστε περισσότερα

Είδη Groupware. Λογισμικό Συνεργασίας Ομάδων (Groupware) Λογισμικό Groupware. Υπάρχουν διάφορα είδη groupware ανάλογα με το αν οι χρήστες εργάζονται:

Είδη Groupware. Λογισμικό Συνεργασίας Ομάδων (Groupware) Λογισμικό Groupware. Υπάρχουν διάφορα είδη groupware ανάλογα με το αν οι χρήστες εργάζονται: Μάθημα 10 Συστήματα Διάχυσης και Διαχείρισης Γνώσης Chapter 10 Knowledge Transfer In The E-world Chapter 13 Knowledge Management Tools and Knowledge Portals Συστήματα Διάχυσης και Διαχείρισης Γνώσης Λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τεχνικό εγχειρίδιο χρήσης IBNEWSLETTER

Περιεχόμενα. Τεχνικό εγχειρίδιο χρήσης IBNEWSLETTER Περιεχόμενα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ... 2 Τμήμα Υποστήριξης (Help Desk and Client Support)... 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 Εισαγωγή Email marketing... 3 Σχετικά με το IBNEWSLETTER... 3 Μεθοδολογία... 4 Χαρακτηριστικά...

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονικές κατανεμημένων συστημάτων. I. Sommerville 2006 Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Κεφ. 12

Αρχιτεκτονικές κατανεμημένων συστημάτων. I. Sommerville 2006 Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Κεφ. 12 Αρχιτεκτονικές κατανεμημένων συστημάτων Στόχοι Εξήγηση των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων των αρχιτεκτονικών κατανεμημένων συστημάτων Εξέταση των αρχιτεκτονικών συστημάτων πελάτηδιακομιστή και των

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη παρουσίαση των εργαλείων/εντολών telnet, ping, traceroute nslookup και nmap, zenmap

Σύντομη παρουσίαση των εργαλείων/εντολών telnet, ping, traceroute nslookup και nmap, zenmap Σύντομη παρουσίαση των εργαλείων/εντολών telnet, ping, traceroute nslookup και nmap, zenmap Version 2.00 Επιμέλεια Σημειώσεων: Δημήτρης Κόγιας Πατρικάκης Χαράλαμπος Πίνακας περιεχομένων TELNET... 2 PING...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 3113/19-6-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 3113/19-6-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 3113/19-6-2015 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν. 4072/2012

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην πληροφορική

Εισαγωγή στην πληροφορική Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Εισαγωγή στην πληροφορική Ενότητα 7: Εισαγωγή στα δίκτυα Η/Υ (μέρος Α) Αγγελίδης Παντελής Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Άδειες Χρήσης Το

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα για Μικρές Επιχειρήσεις

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα για Μικρές Επιχειρήσεις Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα για Μικρές Επιχειρήσεις Το alpha7 professional είναι ένα πρωτοποριακό, αξιόπιστο και ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα, το οποίο απευθύνεται σε επαγγελματίες και μικρές

Διαβάστε περισσότερα

Cloud ERP. Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας

Cloud ERP. Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας Cloud ERP Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας για µια ανοικτή επιχείρηση... Με τις προκλήσεις της αγοράς να αυξάνονται διαρκώς, κάθε επιχείρηση, ανεξαρτήτως μεγέθους και κλάδου δραστηριοποίησης,

Διαβάστε περισσότερα

Διάρθρωση. Δίκτυα Υπολογιστών I Βασικές Αρχές Δικτύωσης. Διάρθρωση. Δίκτυο Υπολογιστών: ένας απλός ορισμός. Ευάγγελος Παπαπέτρου

Διάρθρωση. Δίκτυα Υπολογιστών I Βασικές Αρχές Δικτύωσης. Διάρθρωση. Δίκτυο Υπολογιστών: ένας απλός ορισμός. Ευάγγελος Παπαπέτρου Δίκτυα Υπολογιστών I Βασικές Αρχές Δικτύωσης Ευάγγελος Παπαπέτρου Τμ. Μηχ. Η/Υ & Πληροφορικής, Παν. Ιωαννίνων Ε.Παπαπέτρου (Τμ.Μηχ. Η/Υ & Πληροφορικής) MYY703: Δίκτυα Υπολογιστών I 1 / 22 Ε.Παπαπέτρου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. Έννοιες-κλειδιά. Σύνοψη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. Έννοιες-κλειδιά. Σύνοψη ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Σκοπός του κεφαλαίου είναι η εισαγωγή της έννοιας της διάταξης λογισμικού, ως αρχιτεκτονικής δόμησης των υπολογιστικών πόρων και της ανάθεσης σε αυτούς συστατικών

Διαβάστε περισσότερα

Δυνατότητα επέκτασης για υποστήριξη ξεχωριστής διεπαφής χρήστη για φορητές συσκευές

Δυνατότητα επέκτασης για υποστήριξη ξεχωριστής διεπαφής χρήστη για φορητές συσκευές e-gateway SOLUTION ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ιδιωτικοί και δημόσιοι οργανισμοί κινούνται όλο και περισσότερο προς την κατεύθυνση της μηχανογράφησης και αυτοματοποίησης των εργασιών τους, σε μια προσπάθεια να διαχειριστούν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΑΚΗΣ 141 171 24 Ν. ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ: 210-9313336 FAX: 210-9313337 http://www.netpath.gr e-mail:info@netpath.gr Η Εταιρεία µας Η NetPath Holistic Technology Solutions ιδρύθηκε από στελέχη µε εικοσαετή εµπειρία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μιλτιάδης Κακλαμάνης

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μιλτιάδης Κακλαμάνης Σελίδα 1από ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ Πτυχιακή εργασία Δικτυακή Εφαρμογή διαχείρισης ηλεκτρονικών εγγράφων υπηρεσίας. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μιλτιάδης Κακλαμάνης Σελίδα 2από Κατάλογος περιεχομένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 Σχετιζόμενα πρόσωπα...3

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Επικοινωνίες εδοµένων: Τρόποι Μετάδοσης και Πρωτόκολλα. Εισαγωγή

Περιεχόµενα. Επικοινωνίες εδοµένων: Τρόποι Μετάδοσης και Πρωτόκολλα. Εισαγωγή Επικοινωνίες εδοµένων: Τρόποι Μετάδοσης και Πρωτόκολλα Περιεχόµενα Εισαγωγή Επικοινωνία εδοµένων Αναλογική vs. Ψηφιακή Μετάδοση ιαµόρφωση σήµατος Κανάλια επικοινωνίας Κατεύθυνση και ρυθµοί µετάδοσης Ασύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

TO FASTCATZ STOREFRONT ΤΗΣ INTERCLIENT ( ηµιουργία καταλόγων προϊόντων για ηλεκτρονικό εµπόριο)

TO FASTCATZ STOREFRONT ΤΗΣ INTERCLIENT ( ηµιουργία καταλόγων προϊόντων για ηλεκτρονικό εµπόριο) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ TO FASTCATZ STOREFRONT ΤΗΣ INTERCLIENT ( ηµιουργία καταλόγων προϊόντων για ηλεκτρονικό εµπόριο) Εισηγητής: ιδάσκων: Οικονοµίδης Αναστάσιος

Διαβάστε περισσότερα

Η επιχείρηση μετά τα e

Η επιχείρηση μετά τα e ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Η επιχείρηση μετά τα e Εισαγωγή στο ηλεκτρονικό εμπόριο e-commerce Παρουσίαση στα πλαίσια των κύκλων εκπαίδευσης του ΕΒΕΘ Θεσσαλονίκη, Απρίλιος 2006 Σπύρογλου

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πληροφορική

Εισαγωγή στην Πληροφορική Εισαγωγή στην Πληροφορική Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 ρ. Παναγιώτης Χατζηδούκας (Π..407/80) Εισαγωγή στην Πληροφορική 1 Γενικές πληροφορίες Εισαγωγή στην Πληροφορική ιδασκαλία: Παναγιώτης Χατζηδούκας Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία TCP/IP ΙΑ ΙΚΤΥΩΣΗ- INTERNET. Τεχνολογίες Τηλεκπαίδευσης & Εφαρµογές - Ιούλιος 09 1 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.

Τεχνολογία TCP/IP ΙΑ ΙΚΤΥΩΣΗ- INTERNET. Τεχνολογίες Τηλεκπαίδευσης & Εφαρµογές - Ιούλιος 09 1 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3. Τεχνολογία TCP/IP ΙΑ ΙΚΤΥΩΣΗ- INTERNET Εφαρµογές - Ιούλιος 09 1 Εισαγωγή στην τεχνολογία TCP/IP Τεχνολογία TCP/IP TCP/IP Πρωτόκολλα TCP/IP ή τεχνολογία TCP/IP ή τεχνολογία ιαδικτύου (Internet)( ιαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Παράδοση: Δευτέρα 6 Οκτωβρίου Ονοματεπώνυμο:.

Παράδοση: Δευτέρα 6 Οκτωβρίου Ονοματεπώνυμο:. Παράδοση: Δευτέρα 6 Οκτωβρίου Ονοματεπώνυμο:. 1 Ερωτήσεις σωστό-λάθος 1. Ως προς τον χρήστη το WAN εμφανίζεται να λειτουργεί κατά τον ίδιο ακριβώς τρόπο με το LAN. 2. Μια εταιρεία συνήθως εγκαθιστά και

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Κατανεµηµένα Συστήµατα 01-1

Εισαγωγή. Κατανεµηµένα Συστήµατα 01-1 Εισαγωγή Υλισµικό Λογισµικό Αρχές σχεδίασης ιαφάνεια Κλιµάκωση Παρεχόµενες υπηρεσίες Μοντέλο πελάτη εξυπηρετητή Μοντέλο πελάτη εξυπηρετητή τριών επιπέδων Κατανοµή επεξεργασίας Κατανεµηµένα Συστήµατα 01-1

Διαβάστε περισσότερα

SELF SERVICE ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

SELF SERVICE ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ SELF SERVICE ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Το σύγχρονο πρατήριο πρέπει να εξυπηρετεί τους πελάτες γρήγορα και με ασφάλεια, προσφέροντας έξυπνους εναλλακτικούς τρόπους εφοδιασμού των οχημάτων ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα