Oι πληροφοριακές υπηρεσίες πλέον παίζουν έναν πολύ σημαντικό ρόλο στις

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Oι πληροφοριακές υπηρεσίες πλέον παίζουν έναν πολύ σημαντικό ρόλο στις"

Transcript

1 166 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΑΡΟΥΦΑΛΛΟΥ, ΡΑΝΙΑ ΣίΑΤΡΗ Η επίδραση του Internet στις πληροφοριακές υπηρεσίες και βιβλιοθηκονόμους των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών Εμμανουήλ Γαρουφάλλου Ράνια Σιάτρη 1. Εισαγωγή Oι πληροφοριακές υπηρεσίες πλέον παίζουν έναν πολύ σημαντικό ρόλο στις σύγχρονες ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες. Το πληροφοριακό γραφείο, η εκπαίδευση των χρηστών, η τρέχουσα ενημέρωση, η επιλεκτική διάδοση πληροφοριών, η online έρευνα και άλλες υπηρεσίες αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία ενός πληροφοριακού τμήματος. Η ραγδαία ανάπτυξη της νέας τεχνολογίας κατά τη διάρκεια των τελευταίων 15 χρόνων επηρέασε και την πορεία εξέλιξης αυτών των υπηρεσιών. Ένα από τα πιο εντυπωσιακά επιτεύγματα τόσο στο χώρο της πληροφόρησης όσο και στο χώρο της νέας τεχνολογίας αποτελεί η χρήση του Internet ως προμηθευτή και διαθέτη πληροφοριών στο ακαδημαϊκό περιβάλλον. To Internet χρησιμοποιείται καθημερινά από ένα συνεχώς αυξανόμενο αριθμό βιβλιοθηκονόμων, που πλέον το θεωρούν ως ένα ουσιαστικό κομμάτι της πληροφοριακής τους εργασίας. Αυτή η νέα τάξη πραγμάτων στο χώρο της πληροφόρησης έχει ως αποτέλεσμα την ανάγκη για μια άμεση αναθεώρηση του ρόλου και της εργασιακής φύσης του πληροφοριακού βιβλιοθηκονόμου. 2. Σκοπός και στόχοι της έρευνας Σκοπός της εργασίας 1 ήταν να μελετήσει τους τρόπους με τους οποίους η χρήση του Internet έχει επηρεάσει τις πληροφοριακές υπηρεσίες και βιβλιοθηκονόμους των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών. Οι επιμέρους στόχοι της έρευνας απέβλεπαν στο: να μελετήσει τους τρόπους με τους οποίους οι βιβλιοθηκονόμοι χρησι μοποιούν το Internet να καταγράψει το μέγεθος της χρήσης του Internet από τους βιβλιοθη κονόμους να παρουσιάσει μια ολοκληρωμένη εικόνα της επίδρασης που έχει η χρήση του Internet στις πληροφοριακές υπηρεσίες των βιβλιοθηκών 1. Emmanouel Garoufallou. The impact of the Internet on reference services and reference librarians. Dissertation submitted for the degree of Master of Arts. University of Northumbria, Department of Information and Library Management, 1996.

2 Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ TOY INTERNET ΣΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ να μελετήσει την επίδραση του Internet στην επικοινωνία και ανταλλαγή επιστημονικών γνώσεων στα πλαίσια της βιβλιοθηκονομικής κοινότητας. 3. Μεθοδολογία Για να επιτευχθούν οι στόχοι της εργασίας χρησιμοποιήθηκε ένας συνδυασμός ερευνητικών μεθόδων, όπως ανασκόπηση βιβλιογραφίας, εξέταση της καταλληλότητας των πληροφοριακών πηγών του Internet, πραγματοποίηση συνεντεύξεων και διανομή ερωτηματολογίων. Η κριτική ανασκόπηση της εξέλιξης των πληροφοριακών υπηρεσιών βοήθησε α) στην καλύτερη κατανόηση του ρόλου και της φύσης των υπηρεσιών στο περιβάλλον της ακαδημαϊκής βιβλιοθήκης και β) στην κατανόηση του εύρους της επίδρασης των νέων τεχνολογιών και ειδικότερα του Internet στις υπηρεσίες. Η εκτενής πλοήγηση στο Internet είχε ως στόχο τον εντοπισμό πηγών πληροφόρησης που μπορούν να χρησιμεύσουν στο βιβλιοθηκονόμο. Εξετάστηκαν διαφορετικές πηγές και έγινε προσπάθεια να απαντηθούν απλές καθημερινές ερωτήσεις που μπορεί να τεθούν σε ένα πληροφοριακό βιβλιοθηκονόμο. Για τη συλλογή των δεδομένων απαιτήθηκε η πραγματοποίηση ενός περιορισμένου αριθμού συνεντεύξεων. Οι πληροφορίες από τις συνεντεύξεις χρησιμοποιήθηκαν για το σχεδιασμό του ερωτηματολογίου, που αποτέλεσε και το κύριο μέσο συλλογής δεδομένων. Η αποτελεσματικότητα του κρίθηκε πρώτα με τη διανομή ενός δοκιμαστικού ερωτηματολογίου σε πληροφοριακούς βιβλιοθηκονόμους στα πανεπιστήμια του Northumbria και του Newcastle. Εκτός από το ερωτηματολόγιο δόθηκε στους βιβλιοθηκονόμους και μία φόρμα αξιολόγησης του ερωτηματολογίου. Μετά την επιστροφή των δοκιμαστικών ερωτηματολογίων έγινε ανάλυση των απαντήσεων και των παρατηρήσεων που είχαν καταγραφεί και πραγματοποιήθηκαν οι αναγκαίες διορθώσεις για την ομαλή διεξαγωγή της έρευνας. Το τελικό ερωτηματολόγιο αποτελείτο από σαραντατέσσερις ερωτήσεις και μοιράστηκε περίπου στο 20% των βρετανικών ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών, που αντιπροσωπεύονταν από 70 βιβλιοθηκονόμους. Ένα 80% των βιβλιοθηκών και ένα 60% των βιβλιοθηκονόμων έλαβαν μέρος στην έρευνα. 4. Πληροφοριακές υπηρεσίες: σύντομη ιστορική ανασκόπηση Ο σκοπός των πληροφοριακών υπηρεσιών είναι να βοηθήσουν την ομαλή ροή των πληροφοριών από τις πληροφοριακές πηγές σ' αυτούς που τις χρειάζονται. Χωρίς το βιβλιοθηκονόμο να φέρνει σε επαφή τους χρήστες με τις

3 168 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΑΡΟΥΦΑΛΛΟΥ, ΡΑΝΙΑ ΣίΑΤΡΗ πληροφοριακές πηγές, η ροή των πληροφοριών ή δε θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί ή θα ήταν ελλιπής 2. Από το τέλος του 19ου αιώνα έχουν γίνει πολλές προσπάθειες να δοθούν ορισμοί γύρω από τη σημασία και το περιεχόμενο των πληροφοριακών υπηρεσιών. Παρ' όλες τις διαφωνίες μεταξύ των διαφόρων συγγραφέων, οι περισσότεροι συμφωνούν ότι οι πληροφοριακές υπηρεσίες ξεκίνησαν το 1876, όταν η Αμερικάνικη Βιβλιοθηκονομική Ένωση (ALA) προώθησε συζητήσεις γύρω από την παρουσίαση νέων ιδεών, όπως των υπηρεσιών πληροφόρησης και της πληροφοριακής εργασίας. Στο πρώτο συνέδριο της ALA το 1876 ο Green 3 για πρώτη φορά σχηματοποίησε το σκοπό των υπηρεσιών αποδεχόμενος την ανάγκη για βοήθεια προς τους χρήστες. Πρότεινε την υιοθέτηση μιας επίσημης πολιτικής στα τμήματα δανεισμού και πληροφόρησης. Πίστευε ότι η βοήθεια θα πρέπει να παρέχεται είτε σε μορφή καθοδήγησης ή συμβουλής στην επιλογή βιβλίων είτε ως απαντήσεις σε ερωτήσεις που σχετίζονται με την ανεύρεση συγκεκριμένων πληροφοριών. Στις αρχές του 20ου αιώνα πολλές μεγάλες βιβλιοθήκες είχαν αρχίσει να δημιουργούν υπηρεσίες πληροφόρησης. Οι περισσότερες ήταν δημόσιες βιβλιοθήκες, που αυτό το διάστημα ήθελαν να παίξουν το ρόλο ενός σημαντικού εκπαιδευτικού παράγοντα στην εκπαίδευση της κοινότητας που εξυπηρετούσαν. Αυτό όμως σήμαινε ότι θα έπρεπε να δικαιολογήσουν το λόγο της ύπαρξης των νεοσύστατων τμημάτων και να αποδείξουν ότι οι χρήστες χρειάζονταν βοήθεια από επιστημονικά καταρτισμένο προσωπικό 4. Στις πανεπιστημιακές βιβλιοθήκες οι πληροφοριακές υπηρεσίες δημιουργήθηκαν αργότερα. Κύριοι λόγοι ήταν η έλλειψη χρημάτων, κατάλληλων χώρων για τη στέγαση του νέου τμήματος, η τότε νοοτροπία που ήθελε το μέγεθος της βιβλιοθήκης να αποτελεί ένδειξη ποιότητας και το γεγονός ότι υπήρχε έλλειψη σεβασμού στο επάγγελμα του βιβλιοθηκονόμου από την ακαδημαϊκή κοινότητα 5. Ένας άλλος παράγοντας ήταν η ύπαρξη τμηματικών βιβλιοθηκών εκτός από την κεντρική βιβλιοθήκη, όπου η ποιότητα των υπηρεσιών διέφερε από τη μία στην άλλη. Επιπλέον η θεματική εξειδίκευση και έκδοση πληροφοριακού υλικού ξεκίνησε μετά το τέλος της δεύτερης και αρχές της τρίτης δεκαετίας του 20ου αιώνα. Ανάμεσα στο 1900 και το 1945 έκαναν την εμφάνιση τους διάφορες θεωρίες που σχετίζονταν με τις πληροφοριακές υπηρεσίες και εργασίες. Αυτές ήταν η "συντηρητική θεωρία " (conservative theory), η οποία ήταν υπέρ της 2. Kenneth A. Whittakcr. Towards a theory for reference and information service. Journal of Librarianship, 9(1), 1977, p Samuel Swett Green. Personal relations between librarians and readers. Library Journal, 1, 1876, p Samuel Rothstein. The development of reference services through academic traditions, public library practice and special librarianship. ACRL monographs no. 14. Association of College and Research Libraries, Ibid., p.34.

4 Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ TOY INTERNET ΣΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ όσο το δυνατό μικρότερης δυνατής βοήθειας στο χρήστη, η "φιλελεύθερη " (liberal), που ασπαζόταν την πλήρη παροχή πληροφοριακών υπηρεσιών στο χρήστη και τέλος η "μέση ή μετριοπαθής θεωρία " (moderate), η οποία προσέφερε μια συμβιβαστική λύση ανάμεσα στις δύο προηγούμενες ακραίες θεωρίες 6. Ο Bishop το 1915 όρισε την πληροφοριακή εργασία "ως την υπηρεσία η οποία προσφέρεται από ένα βιβλιοθηκονόμο για να βοηθήσει στην ολοκλήρωση μιας μελέτης ή έρευνας" 7. Ο Bishop ασπάστηκε τη συντηρητική θεωρία, που έβλεπε το βιβλιοθηκονόμο ως το άτομο που θα οργανώσει αποτελεσματικά το υλικό της βιβλιοθήκης και θα καθοδηγήσει το χρήστη στο πώς θα χρησιμοποιήσει τις διάφορες υπηρεσίες, και όχι ως το υπεύθυνο άτομο για την ικανοποίηση των πληροφοριακών αναγκών του χρήστη. Ο McCombs 8 καθώς επίσης και το σύνολο των βιβλιοθηκονόμων αυτής της περιόδου υποστήριξαν τη μέση θεωρία, διότι παρείχε μία μέση οδό ανάμεσα στην απλή καθοδήγηση και στην πλήρη παροχή υπηρεσιών. Ένας από τους πιο μεγάλους υποστηρικτές της φιλελεύθερης θεωρίας ήταν ο Wyer, ο οποίος ανέφερε ότι κάθε βιβλιοθήκη επιθυμεί να δώσει όσο το δυνατό μεγαλύτερη προσοχή και βοήθεια στις ανάγκες των χρηστών της. Αυτό σημαίνει ότι επιθυμεί να βρει τρόπους με τους οποίους να μπορεί να ικανοποιήσει κάθε πληροφοριακή ανάγκη τους 9. Κατά τη διάρκεια του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου οι υπηρεσίες συνέχισαν να αναπτύσσονται ιδιαίτερα στις ΗΠΑ και την Ινδία. Ο Raganathan και ο Sundaram 10 θεωρούν ότι οι πληροφοριακές υπηρεσίες αποτελούν ένα αναπόσπαστο κομμάτι των λειτουργιών μιας βιβλιοθήκης και οι χρήστες έχουν την ανάγκη προσωπικής βοήθειας από εξειδικευμένο προσωπικό. Στη δεκαετία του 1950 οι υπηρεσίες στις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες γνώρισαν μια άνθιση, ως αποτέλεσμα της δημιουργίας εξειδικευμένων θεματικά βιβλιοθηκών (subject libraries) και της πρόσληψης ειδικών βιβλιογράφων στις πανεπιστημιακές βιβλιοθήκες. Σ' αυτή τη δεκαετία ot συλλογές των βιβλιοθηκών, οι κτηριακές εγκαταστάσεις και η παροχή υπηρεσιών ακμάζουν, ως αποτέλεσμα των οικονομικών, κοινωνικών και τεχνολογικών εξελίξεων. Την ίδια περίοδο παρατηρείται μια σημαντική αύξηση στον αριθμό 6. Cindy Fanes. Reference librarians in the information age: learning from the past to control the future. Reference Librarian, 43, 1994, p William Warner Bishop. The theory of reference work. American Library Association Bulletin, 9, Charles F. McCombs. The reference department. Manual of library economy no. 22. American Library Association, James Ingersoll Wyer. Reference work: a textbook for students of library work and librarians. American Library Association, 1930, p S. R. Ranganathan and C. Sundaram. Reference service and bibliography. Madras Library Association, 1940/1. 2v.

5 170 ; ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΑΡΟΥΦΑΛΛΟΥ, ΡΑΝΙΑ ΣίΑΤΡΗ των χρηστών και καλυτέρευση στην ποιότητα των πληροφοριακών υπηρεσιών. Στη Βρετανία τόσο το θεωρητικό υπόβαθρο όσο και οι ίδιες υπηρεσίες βρίσκονται ακόμα σ' ένα αρχικό στάδιο. Το 1952 ο Fosket 11 στο βιβλίο του "Βοήθεια προς τους χρήστες δανειστικών βιβλιοθηκών" κάνει την πρώτη προσπάθεια στη Βρετανία να αναπτύξει ένα θεωρητικό πλαίσιο γύρω από τις πληροφοριακές υπηρεσίες. Το 1961 ο Rothstein 12 ανέπτυξε περαιτέρω τη θεωρία του Wyer και κατέταξε την παροχή πληροφοριακών υπηρεσιών ως ελάχιστη (minimum), μέσΐ] (middling) και ανώτατη (maximum). Η ελάχιστη συμπεριλαμβάνει τη διδασκαλία της λειτουργίας της πληροφοριακής εργασίας με καθοδήγηση των χρηστών προς τη χρησιμοποίηση των βιβλιογραφικών πηγών. Η μέση και η ανώτατη σχετίζονται με τη μεταφορά των ειδικών σχετικών πληροφοριών στο χρήστη από το βιβλιοθηκονόμο 13. Στη δεκαετία του 1970 τα προγράμματα εκπαίδευσης χρηστών αποτελούσαν ένα κύριο μέρος των υπηρεσιών σε κολεγιακές και πανεπιστημιακές βιβλιοθήκες. Ο Pugh 14 αναφέρει ότι η εκπαίδευση χρηστών δεν είναι παγκοσμίως αποδεκτή ως μέρος των πληροφοριακών υπηρεσιών, ενώ η ανάπτυξη και συντήρηση της συλλογής μιας βιβλιοθήκης είναι. Η άποψη του Pugh διατηρείται και σήμερα, εφόσον στις ΗΠΑ η εκπαίδευση χρηστών συγκαταλέγεται στις πληροφοριακές υπηρεσίες, ενώ στη Βρετανία θεωρείται αυτόνομη υπηρεσία. Ο Whittaker ήταν ο πρώτος που μελέτησε στη Βρετανία το σκοπό και τους στόχους των πληροφοριακών υπηρεσιών και τη σχέση τους με τις άλλες υπηρεσίες μιας βιβλιοθήκης. Σύμφωνα με τον Whittaker υπάρχουν τρία βασικά στοιχεία που συνιστούν την ύπαρξη των πληροφοριακών υπηρεσιών και είναι: αυτοί που ψάχνουν πληροφορίες, οι πληροφοριακοί βιβλιοθηκονόμοι και οι πληροφοριακές πηγές 5. Πιστεύει ότι οι πληροφοριακές υπηρεσίες χρειάζονται και πρέπει να προσφέρονται σε όλα τα τμήματα μιας βιβλιοθήκης και όχι μόνο στα πληροφοριακά. Βασιζόμενος σ' αυτό συνεχίζει λέγοντας ότι η χρήση του παραδοσιακού όρου πληροφοριακή υπηρεσία (reference service) δεν είναι ικανοποιητική, γιατί τις περισσότερες φορές χρησιμοποιείται απλά για να υποδηλώσει μια συγκεκριμένη εργασία του βιβλιοθηκονόμου στο πληροφοριακό γραφείο (απάντηση σε πληροφοριακές ερωτήσεις), που αποτελεί ένα μόνο μέρος των πληροφοριακών υπηρεσιών. 11. D. J. Foskelt. Assistance to readers in lending libraries. J. Clarke, Samuel Rothstein. Reference service: the new dimension in librarianship. op. cit. 13. Donald Davinson. Reference service. Clive Bingley, A. G. Pugh. Toward a science of reference work: basic concepts. RQ, 14(4), 1975, p Kenneth A. Whittaker. Towards a theory for reference and information service, op. cit., p

6 Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ TOY INTERNET ΣΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ Προτείνει την αντικατάσταση του όρου reference services με τον όρο information services 16. To 1979 η Αμερικάνικη Ένωση Βιβλιοθηκονόμων προετοίμασε μια "Δέσμευση στις Υπηρεσίες Πληροφόρησης" 17, στην οποία αναφερόταν ότι η παροχή πληροφοριακών υπηρεσιών σε μια βιβλιοθήκη πρέπει να αναγνωρίζεται ως ένα σημαντικό κομμάτι στη διαδικασία ικανοποίησης των πληροφοριακών αναγκών της κοινότητας μιας βιβλιοθήκης. Καθ' όλη τη διάρκεια της ιστορικής εξέλιξης των πληροφοριακών υπηρεσιών υπήρχαν και συνεχίζουν να υπάρχουν διαφωνίες όσον αφορά τον ορισμό και το περιεχόμενο της πληροφοριακής εργασίας. Όμως παρ' όλες τις διαφωνίες, με το πέρασμα των χρόνων κατάφεραν να κερδίσουν μια αξιοσέβαστη θέση και να αποδείξουν τη χρησιμότητα του ρόλου τους στην ολοκληρωμένη λειτουργία μιας βιβλιοθήκης. Τα προγράμματα εκπαίδευσης χρηστών και η χρήση της νέας τεχνολογίας, και ειδικότερα του Internet, βοήθησε στην αλλαγή και καλυτέρευση της εικόνας των βιβλιοθηκονόμων. Επίσης έδωσε τη δυνατότητα στην ακαδημαϊκή κοινότητα να συνειδητοποιήσει ότι η ύπαρξη αυτών των υπηρεσιών και των βιβλιοθηκονόμων αποτελεί ένα αναπόσπαστο κομμάτι της διαδικασίας παροχής σωστών υπηρεσιών. 4. Internet Στις αρχές του 1980 το Internet παρουσιάστηκε στην ακαδημαϊκή κοινότητα ως ένα δίκτυο που θα έδινε πρόσβαση σε ποικίλες υπηρεσίες και πηγές πληροφόρησης. Στη δεκαετία του 1990 το Internet είχε ήδη καθιερωθεί στην ακαδημαϊκή κοινότητα ως ένα σημαντικό εργαλείο στην ανεύρεση και παροχή πληροφοριακών πηγών. Η πληθώρα και ποικιλία των πηγών, όπως βάσεις δεδομένων, ηλεκτρονικά περιοδικά, κατάλογοι βιβλιοθηκών, συλλογές ερευνητικών αναφορών, και άλλες σε συνδυασμό με την επικαιρότητα των πηγών και τη δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας ανά τον κόσμο αποτελούν τα πιο σημαντικά πλεονεκτήματα της χρήσης του Internet. Βέβαια, πολλές φορές ο βιβλιοθηκονόμος έχοντας να αντιμετωπίσει τη φτωχή οργάνωση όλου αυτού του υλικού ή την αμφισβητήσιμη εγκυρότητα κάποιας πληροφορίας, λόγω έλλειψης κεντρικού ελέγχου του Internet, μπορεί να χάσει πολύτιμο χρόνο χωρίς αποτέλεσμα. Παρ' όλη την ύπαρξη αυτών των σοβαρών μειονεκτημάτων, το Internet κατάφερε να καθιερωθεί και είναι αδιαμφισβήτητη η επιρροή του στην εργασία των ακαδημαϊκών πληροφοριακών βιβλιοθηκονόμων. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων χρόνων η ολοένα αυξανόμενη χρήση του Internet οδήγησε στην πραγματοποίηση πολλών 16. Ibid., ρ American Library Association. Reference and Adult Services Division. Standards Committee. A Commitment to Information Services: Development Guidelines. RQ, 18(3), 1979, p

7 172 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΑΡΟΥΦΑΛΛΟΥ, ΡΑΝΙΑ ΣίΑΤΡΗ ερευνών που μελετούσαν την επίδραση του στις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες και στην ακαδημαϊκή κοινότητα γενικότερα. 6. Αποτελέσματα της έρευνας 6.1. Εισαγωγή Στην έρευνα που πραγματοποιήθηκε, όλες οι βιβλιοθήκες παρείχαν πρόσβαση στο Internet και στις περισσότερες περιπτώσεις οι βιβλιοθηκονόμοι είχαν πρόσβαση από κάποιο τερματικό στο γραφείο τους ή από το πληροφοριακό γραφείο. Οι περισσότεροι (55%) εργάζονταν ως υπεύθυνοι θεματικών συλλογών κάποιας σχολής ή τμήματος, ενώ ένα 36% στο γενικό πληροφοριακό γραφείο. Όλοι οι βιβλιοθηκονόμοι είχαν γνώση χειρισμού του Internet και ένα 93% το χρησιμοποιούσαν καθημερινά. Είναι φανερό ότι η χρήση του Internet αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής εργασίας σε μία βιβλιοθήκη είτε για την πρόσβαση σε πληροφοριακές πηγές είτε για την επικοινωνία με άλλους συναδέλφους. Το 62% των βιβλιοθηκονόμων που πήραν μέρος στην έρευνα είχαν λιγότερο από δέκα χρόνια προϋπηρεσία. Αυτοί οι βιβλιοθηκονόμοι ξεκίνησαν την καριέρα τους περίπου το ίδιο χρονικό διάστημα με την εμφάνιση του Internet στις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες. Το 68% από αυτούς έλαβε κάποια μορφή επίσημης εκπαίδευσης πάνω στο Internet όπως σεμινάρια ή ημερίδες που οργανώθηκαν από τη βιβλιοθήκη, κλπ. Το 24% είχε πάνω από είκοσι χρόνια προϋπηρεσίας, που σήμαινε ότι στη μέση της επαγγελματικής τους καριέρας είχαν να μάθουν να χειρίζονται το Internet. Από αυτούς το 70% δεν έλαβε καμιά εκπαίδευση επίσημης μορφής γύρω από το Internet. Η ενημέρωση τους επιτεύχθηκε με τη χρήση εγχειριδίων και ασκήσεων πάνω στο Internet, καθώς επίσης με συμβουλές και βοήθεια από άλλους συναδέλφους και πολλή προσωπική δουλειά Υπηρεσίες του Internet Η πιο δημοφιλής υπηρεσία του Internet που χρησιμοποιείται καθημερινά από όλους τους βιβλιοθηκονόμους είναι το World Wide Web (WWW). Ακολουθεί το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ( ) και το Telnet (διάγραμμα 1). Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο χρησιμοποιείται από το 98% των ερωτηθέντων από τους οποίους το 93% το χρησιμοποιεί καθημερινά. Αυτό σημαίνει ότι οι βιβλιοθηκονόμοι αφιερώνουν αρκετές ώρες ημερησίως στην επικοινωνία με συναδέλφους, προμηθευτές, κλπ., χωρίς να σκέφτονται το κόστος ή την απόσταση. To WWW αποτελεί την πιο διαδεδομένη πηγή πληροφοριών στο Internetχρησιμοποιείται πολύ συχνά από το 97% και συχνά από το 3% των βιβλιοθηκονόμων. Η εμφάνιση του βοήθησε στην απλούστευση του τρόπου πλοήγησης στο Internet και σε συνδυασμό με το γεγονός ότι προσφέρει ποικίλες πληροφορίες, όπως για άλλους οργανισμούς, ιδρύματα και βιβλιοθήκες, που

8 Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ TOY INTERNET ΣΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ μπορούν να χρησιμοποιηθούν από το βιβλιοθηκονόμο για πληροφοριακούς σκοπούς, είχε ως αποτέλεσμα να κερδίσει αμέσως την προτίμηση τους. Η πιο δημοφιλής μηχανή αναζήτησης πληροφοριών στο δίκτυο ήταν το Yahoo! (98%), ακολουθούμενο από το AltaVista (93%) και το Lycos (91%) (διάγραμμα 2). Διάγραμμα 1. Χρήση των υπηρεσιών του Internet Διάγραμμα 2. Μηχανές αναζήτηω]ς πληροφοριών (search engines) στο Δίκτυο To Telnet χρησιμοποιείται από το 83% των βιβλιοθηκονόμων από τους οποίους το 33% το χρησιμοποιεί πολύ συχνά και ένα 29% συχνά. To FTP χρησιμοποιείται μόνο από ένα μικρό ποσοστό βιβλιοθηκονόμων (45%), γιατί οι περισσότεροι δε γνωρίζουν καλά πώς να χρησιμοποιήσουν αυτήν την υπηρεσία. Ένας λόγος μπορεί να είναι το γεγονός ότι πολλοί βιβλιοθηκονό-

9 174 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΑΡΟΥΦΑΛΛΟΥ, ΡΑΝΙΑ ΣΙΑΤΡΗ μοι δεν καταφέρνουν να βρουν χρήσιμο υλικό για μεταφορά, με αποτέλεσμα να έχουν κατατάξει χαμηλά στη λίστα προτεραιοτήτων τους τη χρήση του FTP. Επίσης μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι για την αποτελεσματική χρήση του FTP απαιτείται από τους χρήστες επιπλέον γνώση, αλλά οι βιβλιοθηκονόμοι δεν είναι προετοιμασμένοι να διαθέσουν τον απαιτούμενο χρόνο για την εκμάθηση του. Τέλος το Usenet χρησιμοποιείται από το 36%. Η χαμηλή χρήση του οφείλεται κύρια στο ότι οι Βρετανοί βιβλιοθηκονόμοι τείνουν να χρησιμοποιούν λίστες συζητήσεων που παρέχονται από το Mailbase, που δημιουργήθηκε για τις ανάγκες των χρηστών στη Βρετανία, σε αντίθεση με το Usenet που δημιουργήθηκε στις ΗΠΑ Πλοήγηση στο Internet Οι βιβλιοθηκονόμοι χρησιμοποιούν τέσσερις browsers για την πλοήγηση στο Internet: To Netscape, το Lynx, το Mosaic και το Internet Explorer. To πιο δημοφιλές είναι το Netscape, το οποίο χρησιμοποιείται απ' όλους τους βιβλιοθηκονόμους. Η δημοτικότητα του Netscape απορρέει από την ευρεία χρήση του WWW, από το γεγονός ότι είναι το πιο ολοκληρωμένο πακέτο, από το ότι προσφέρει περισσότερες δυνατότητες στο χρήστη και τέλος λόγω της φιλικότητας του προγράμματος του. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι η χρήση του Mosaic μόλις ανέρχεται στο 7%, όταν το 1995 ήταν το δημοφιλέστερο γραφικό browser στο Internet. Η κατακόρυφη μείωση της χρήσης του οφείλεται στην εμφάνιση του Netscape. Οι περισσότεροι βιβλιοθηκονόμοι (78.5%) πιστεύουν ότι η πλοήγηση στο Internet είναι εύκολη, αλλά ανέφεραν τη συνάντηση κάποιων δυσκολιών στην ανάκτηση χρήσιμων πληροφοριών. Ένα 86% εντόπισε ως το πιο σημαντικό μειονέκτημα του Internet τις χρονοβόρες έρευνες, οι οποίες σε συνδυασμό με το χρόνο που ξοδεύεται για τον εντοπισμό των κατάλληλων πηγών πληροφόρησης (74%), αποτελούν τις δύο μεγαλύτερες δυσκολίες που συναντούν οι βιβλιοθηκονόμοι στη χρήση του. Μια άλλη δυσκολία είναι ότι οι βιβλιοθηκονόμοι δε γνωρίζουν πού βρίσκονται οι πληροφορίες (43%), καθώς επίσης και το γεγονός ότι η δομή του Internet αλλάζει διαρκώς (34%). Πολλοί βιβλιοθηκονόμοι ανέφεραν ότι δε γνωρίζουν πολύ καλά το Internet (12%) και αυτός είναι ο πιθανός λόγος που αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Κάποια άλλα σχόλια που έκαναν ήταν ότι οι διευθύνσεις στο WWW αλλάζουν πολύ γρήγορα και ότι δεν υπάρχει κανένας ποιοτικός έλεγχος των πληροφοριών, επειδή ο καθένας έχει τη δυνατότητα να εισάγει πληροφορίες στο WWW Πληροφοριακό γραφείο Όλες οι βιβλιοθήκες παρείχαν πρόσβαση στο Internet από το πληροφοριακό γραφείο. Αυτό έδινε τη δυνατότητα στους βιβλιοθηκονόμους να το χρησι-

10 Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ TOY INTERNET ΣΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ μοποιούν ανά πάσα στιγμή σαν πληροφοριακό εργαλείο. Η πλειοψηφία (84%) χρησιμοποιεί το Internet για να απαντήσει σε πληροφοριακές ερωτήσεις, ενώ το 16% δεν το χρησιμοποιεί. To Internet χρησιμοποιείται για να απαντηθούν ποικίλα ερωτήματα, όπως ερωτήσεις γενικής φύσεως που σχετίζονται με μία θεματική ενότητα (π.χ. τρέχοντα γεγονότα, όπως συνέδρια, ημερίδες), που συνήθως απαντώνται μέσω του θεματικού ευρετηρίου του BUBL (31%), ερωτήσεις αναφορικά με σελίδες οργανισμών στο WWW για την ανεύρεση διευθύνσεων, περαιτέρω πληροφορίες, κλπ. (20%) ή σχετικά με τον εντοπισμό και την καταγραφή των βιβλιογραφικών στοιχείων υλικού μέσω άλλων online καταλόγων δημοσίας πρόσβασης (17%). Πολλοί επίσης χρησιμοποιούν το Internet για να απαντήσουν σε ερωτήματα που σχετίζονται με την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, με επίσημα κυβερνητικά έγγραφα, τοπικές πληροφορίες, προκηρύξεις θέσεων εργασίας και τρέχουσα ειδησεογραφία. Όσοι δεν κάνουν χρήση του Internet ως πληροφοριακού εργαλείου ανέφεραν ως λόγους είτε τη δυσκολία ανάκτησης των κατάλληλων πληροφοριών είτε την αμφισβητήσιμη ποιότητα των ανακτηθέντων πληροφοριών. Επίσης το Internet πολλές φορές μπορεί να είναι πολύ αργό. Αυτό επηρεάζει την κίνηση στο πληροφοριακό γραφείο με το σχηματισμό ουρών αλλά πολλές φορές και την αποδοτικότητα του βιβλιοθηκονόμου, καθώς η αυξημένη κίνηση μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία άγχους. Όταν ρωτήθηκαν πόσο συχνά ανακτούν τις απαιτούμενες πληροφορίες από το Internet, το 9% απάντησε πολύ συχνά, το 43% απάντησε συχνά και το 46% σπάνια (διάγραμμα 3). Από τις απαντήσεις έγινε φανερό ότι η συχνότητα της επιτυχίας στην ανάκτηση πληροφοριών εξαρτάται από το βαθμό δυσκολίας, τη φύση της ερώτησης καθώς επίσης και από το χρόνο αναμονής για την απάντηση. Γενικά οι βιβλιοθηκονόμοι (66%) δείχνουν ικανοποιημένοι από τα αποτελέσματα των ερευνών τους. Επίσης φαίνεται ότι όταν οι βιβλιοθηκονόμοι χρησιμοποιούν το Internet για τον εντοπισμό δικών τους πληροφοριακών ερωτήσεων, έχουν θετικά αποτελέσματα πολύ πιο συχνά. Αυτό πιθανόν να οφείλεται στην έλλειψη χρονικής πίεσης και στο ότι δεν έχουν το άγχος της πιθανής απογοήτευσης του χρήστη. Κάποιες βιβλιοθήκες στην προσπάθεια τους να στηρίξουν και να αποσυμφορήσουν το πληροφοριακό τους γραφείο δημιούργησαν ηλεκτρονικές διευθύνσεις (31%). Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα, όπου και αν βρίσκονται, εντός ή εκτός πανεπιστημίου, να θέτουν ερωτήσεις και να λαμβάνουν απαντήσεις, χωρίς να πρέπει να επισκεφτούν τη βιβλιοθήκη. Έτσι δίνεται στους βιβλιοθηκονόμους ο απαιτούμενος χρόνος να επεξεργαστούν τις ερωτήσεις παρουσιάζοντας θετικότερα αποτελέσματα στους χρήστες, ενώ παράλληλα δίνεται η δυνατότητα δημιουργίας ενός ηλεκτρονικού αρχείου πληροφοριακών ερωτήσεων για μελλοντική χρήση.

11 176 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΑΡΟΥΦΑΜΟΥ, ΡΑΚΙΑ ΣίΑΤΡΗ Διάγραμμα 3. Συχνότητα επιτυχημένης ανάκτησης πληροφοριών από το Internet Παρ' όλη την ύπαρξη δυσκολιών, υπάρχει η τάση και η διάθεση εκ μέρους των βιβλιοθηκονόμων να χρησιμοποιούν το Internet για την απάντηση πληροφοριακών ερωτήσεων. Επειδή η χρήση του Internet από τους πληροφοριακούς βιβλιοθηκονόμους βρίσκεται ακόμα σε αρχικό στάδιο, δεν είναι δυνατή η σύγκριση του ως πληροφοριακού εργαλείου με τη χρήση έντυπου πληροφοριακού υλικού. Στην ερώτηση κατά πόσον το Internet προσφέρει έγκυρες πηγές πληροφόρησης για πληροφοριακούς βιβλιοθηκονόμους, οι περισσότεροι (53%) πιστεύουν ότι παρέχει εγκυρότητα στις πληροφορίες του, ένα 43% διαφωνεί και το 4% δεν είχε άποψη. Επεξηγώντας την απάντηση τους αυτοί που πιστεύουν ότι το Internet προσφέρει έγκυρες πληροφορίες ανέφεραν ότι οι βιβλιοθηκονόμοι θα πρέπει να είναι επιλεκτικοί (30%) και να κάνουν χρήση των πληροφοριών προσεκτικά (10%). Επίσης μεγάλο ρόλο παίζει ο τρόπος διεξαγωγής και ή δομή της έρευνας (15%). Κάποιοι άλλοι πιστεύουν ότι η εγκυρότητα της πληροφορίας σχετίζεται με την επιστήμη (7%). Για παράδειγμα "στον τομέα της διοίκησης επιχειρήσεων για την απόκτηση έγκυρων πληροφοριών είναι ακόμη αναγκαία η συνδρομή σε κάποιον προμηθευτή". Στην ερώτηση ποια είναι τα πλεονεκτήματα της χρήσης του Internet για τους βιβλιοθηκονόμους, απάντησαν: η ποικιλία των πηγών που διατίθεται παγκοσμίως (57%), η επικαιρότητα των πληροφοριών (33%), η άμεση πρόσβαση σε Web σελίδες διεθνών οργανισμών (11%) και η άμεση επικοινωνία ανά τον κόσμο δια μέσου του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και των γκρουπ συζητήσεων (11%). Το 1992 οι Ladner και Tillman 18 σε έρευνα που πραγματοποίησαν στις ΗΠΑ είχαν βρει ότι το 93% των βιβλιοθηκονόμων θεωρούσε ως το πιο σημαντικό πλεονέκτημα του Internet τη χρήση της ηλε- 18. Sharyn J. Ladner and Hope N. Tillman. Using the Internet for reference. Online, 17(1), 1993,p

12 Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ TOY INTERNET ΣΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ κτρονικής επικοινωνίας. Από το παραπάνω φαίνεται ότι ενώ το Internet θεωρούνταν κυρίως ένα αποτελεσματικό μέσο άμεσης επικοινωνίας από τους βιβλιοθηκονόμους, άρχισε πλέον να καθιερώνεται και ως ένας πολύτιμος διαθέτης πληροφοριών παγκοσμίως Ανταλλαγή επιστημονικής γνώσης σε ηλεκτρονικό περιβάλλον Η χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και των γκρουπ συζητήσεων αποτελεί μια από τις υπηρεσίες του Internet που κέρδισε αμέσως την υποστήριξη της επιστημονικής κοινότητας. Το 84% των βιβλιοθηκονόμων χρησιμοποιεί τόσο το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο όσο και γκρουπ συζητήσεων, ενώ το 14% χρησιμοποιεί μόνο το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, γιατί πιστεύει ότι η εγγραφή και παρακολούθηση ενός γκρουπ είναι χάσιμο χρόνου. Το 30% των βιβλιοθηκονόμων αφιερώνουν κάτω από μια ώρα την εβδομάδα, ενώ το 50% χρησιμοποιούν την ηλεκτρονική επικοινωνία μία με τρεις ώρες την εβδομάδα. Από έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις ΗΠΑ προκύπτει ότι οι αμερικανοί βιβλιοθηκονόμοι ξοδεύουν το διπλάσιο χρόνο στην ηλεκτρονική επικοινωνία 1 ' Λίστες και γκρουπ συζήτησης Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων (72%) ενημερώνεται από λίστες συζήτησης σε καθημερινή βάση και το 57% είναι εγγεγραμμένοι σε μία με δύο λίστες (πίνακας 2). Οι υπόλοιποι βιβλιοθηκονόμοι τείνουν να χρησιμοποιούν τρεις με έξι λίστες. Οι πιο δημοφιλείς λίστες είναι το LIS-LINK (77%), το LIS-INFOSKILLS (37%) και το LIS-SCITECH και LIS-ELIB με 26% (πίνακας 1). Κάποιες βιβλιοθήκες στην προσπάθεια τους να στηρίξουν και να αποσυμφορήσουν το πληροφοριακό τους γραφείο δημιούργησαν ηλεκτρονικές διευθύνσεις (31%). Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα όπου και αν βρίσκονται, εντός ή εκτός πανεπιστημίου, να θέτουν ερωτήσεις και να λαμβάνουν απαντήσεις χωρίς να πρέπει να επισκεφτούν τη βιβλιοθήκη. Έτσι δίνεται στους βιβλιοθηκονόμους ο απαιτούμενος χρόνος να επεξεργαστούν τις ερωτήσεις παρουσιάζοντας θετικότερα αποτελέσματα στους χρήστες, ενώ παράλληλα δίνεται η δυνατότητα δημιουργίας ενός ηλεκτρονικού αρχείου πληροφοριακών ερωτήσεων για μελλοντική χρήση. 19. Donna Ε. Cromer and Mary Ε. Johnson. The impact of the Internet on communication among reference librarians. The Reference Librarian, 41/42, 1994, p

13 178 ΜΑΝΟΥΗΛ ΓΑΡΟΥΦΑΛΛΟΥ, ΡΑΝΙΑ ΣίΑΤΡΗ Πίνακας 1. Δημοφιλείς λίστες Πίνακας 2. Συνδρομές σε λίστες Από τους βιβλιοθηκονόμους που χρησιμοποιούν τα γκρουπ συζήτησης το 57% πιστεύει ότι αποτελούν ένα σημαντικό κομμάτι της πληροφοριακής εργασίας, γιατί τους βοηθάει να επικοινωνήσουν, τους κρατάει ενήμερους για τις τρέχουσες εξελίξεις, τους δίνει τη δυνατότητα να ζητήσουν τη βοήθεια ή την άποψη άλλων συναδέλφων πάνω σε πληροφοριακές ερωτήσεις, κλπ. Τα αποτελέσματα δείχνουν μία θετική στάση των πληροφοριακών βιβλιοθηκονόμων απέναντι στη χρήση ηλεκτρονικής επικοινωνίας για εργασιακούς λόγους. Από τα σχόλια τους διαφαίνεται να πιστεύουν ότι μελλοντικά η χρήση της ηλεκτρονικής επικοινωνίας θα παίξει έναν ακόμα πιο σημαντικό ρόλο στην πληροφοριακή εργασία Ηλεκτρονικά Περιοδικά Το 55% των ερωτηθέντων διαβάζει ηλεκτρονικά περιοδικά και ειδήσεις μέσω του Internet από αυτούς το 65% αφιερώνει λιγότερο από μία ώρα την εβδομάδα για την ανάγνωση τους. Ο κυριότερος λόγος γι' αυτόν το φαινομενικά μικρό χρόνο είναι το ότι συνήθως τα ηλεκτρονικά βιβλιοθηκονομικά περιοδικά εκδίδονται ανά μήνα ή τριμηνία. Τα πιο πολυδιαβασμένα βιβλιοθηκονομικά περιοδικά είναι το Ariadne, το Internet Resources Newsletter, το ΡACS Review και το Newsletter on Serials Pricing Issues. Πολλοί βιβλιοθηκονόμοι διαβάζουν πολύ συχνά περιοδικά και εφημερίδες εκτός του αντικειμένου της επιστήμης τους, όπως η E-Telegraph, το PC-Magazine, το Personal Computer World, κλπ. Όσον αφορά βιβλιοθηκονομικά περιοδικά, τα οποία εκδίδονται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, είναι σαφής η προτίμηση τους για τη.χρήση της έντυπης μορφής Η έρευνα αυτή μελέτησε την επίδραση του Internet και σε μια σειρά άλλων θεμάτων, όπως στο σχεδιασμό των πληροφοριακών υπηρεσιών, στην εκπαί-

14 Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ TOY INTERNET ΣΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ δευση των χρηστών, στη χρήση online βάσεων δεδομένων και δημόσιων καταλόγων μέσω του Internet. Όμως δεν είναι δυνατή η παρουσίαση αυτών των αποτελεσμάτων λόγω των χρονικών περιθωρίων που έχουν τεθεί. 7. Επίλογος Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι όλοι οι Βρετανοί βιβλιοθηκονόμοι γνωρίζουν και χρησιμοποιούν το Internet καθημερινά. Παρόλο που οι περισσότεροι θεωρούν ότι η πλοήγηση του Internet είναι γενικά εύκολη, οι χρονοβόρες έρευνες και η πτωχή οργάνωση των πληροφοριών αποτελούν τις περισσότερες φορές πηγή εκνευρισμού και χάσιμο χρόνου. Οι βιβλιοθηκονόμοι τείνουν να χρησιμοποιούν το Internet ως πληροφοριακό εργαλείο κυρίως για την ανεύρεση πληροφοριών, που σχετίζονται με διευθύνσεις και σελίδες στο WWW διαφόρων οργανισμών, με τον εντοπισμό υλικού και βιβλιογραφικών στοιχείων μέσω των OPACs (Online Public Access Catalogues / Online κατάλογοι δημόσιας πρόσβασης), κλπ. Ένα από τα πιο σημαντικά πλεονεκτήματα της χρήσης του Internet θεωρείται η ηλεκτρονική επικοινωνία η οποία έχει διευκολύνει την άμεση ενημέρωση και ανταλλαγή επιστημονικών γνώσεων στη βιβλιοθηκονομική κοινότητα. Η πραγματοποίηση αυτής της έρευνας έδειξε ότι υπάρχει δυνατότητα μελλοντικά το Internet να αποτελέσει ένα σημαντικό πληροφοριακό εργαλείο για τους ακαδημαϊκούς βιβλιοθηκονόμους. Η ραγδαία εξέλιξη του Internet απαιτεί μια συνεχή προσπάθεια από την πληροφοριακή κοινότητα, με στόχο να πετύχει την έγκυρη ενημέρωση, παρακολούθηση και μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας του ως διαθέτη πληροφοριών. Η συγκρότηση οδηγών που θα εντοπίζουν, καταγράφουν και αξιολογούν πληροφοριακές πηγές που παρέχονται μέσω του Internet θα πρόσφερε σημαντική βοήθεια στον πληροφοριακό βιβλιοθηκονόμο. Στη Βρετανία τέτοιοι οδηγοί ήδη έχουν δημιουργηθεί σε κάποιες θεματικές ενότητες, όπως π.χ. το ADAM (Art Design Architecture Media), που καλύπτει θέματα τέχνης, σχεδίου, αρχιτεκτονικής και μέσων μαζικής ενημέρωσης, το SOSIG (Social Science Information Gateway), που συλλέγει πηγές σε θέματα κοινωνικών επιστημών, το ΟΜΝΙ (Organising Medical Networked Information), που καλύπτει θέματα ιατρικής, βιολογίας, βιοχημείας, κλπ. Είναι γεγονός ότι το Internet έχει κάνει την εμφάνιση του στις ελληνικές ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες. Η επίδραση του στις ελληνικές βιβλιοθήκες και βιβλιοθηκονόμους θα γίνει αντιληπτή και θα είναι δυνατό να προσδιοριστεί μετά το πέρασμα μερικών χρόνων, διότι οι περισσότερες βιβλιοθήκες μας είναι σε ένα στάδιο αναδιοργάνωσης και εκσυγχρονισμού λόγω του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. Οποιαδήποτε λοιπόν προσπάθεια καταγραφής αυτής της επίδρασης, αυτή τη χρονική περίοδο, δε θα παρήγαγε μια ολοκληρωμένη εικόνα της χρήσης του Internet στις ελληνικές βιβλιοθήκες. Μας δίνεται όμως η ευκαιρία να εκμεταλλευτούμε αυτήν την περίοδο αναδιοργάνωσης των βιβλιοθηκών μας, με σκοπό να δημιουργήσουμε ολοκληρωμένες

15 180 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΑΡΟΥΦΑΛΛΟΥ, ΡΑΝΙΑ ΣίΑΤΡΗ υπηρεσίες πληροφόρησης με τη χρήση νέων τεχνολογιών και του Internet, έτσι ώστε οι βιβλιοθήκες μας να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις μελλοντικές προκλήσεις. Βιβλιογραφία για περαιτέρω διάβασμα Basu Geetali. Using Internet for reference: myths vs. realities. Computers in Libraries, 15(2), 1995, p Cramer, Donna E. and Mary E. Johnson. The impact of the Internet on communication among reference librarians. The Reference Librarian, 41/42, 1994,p.l Faries, Cindy. Reference librarians in the information age: learning from the past to control the future. Reference Librarian, 43, 1994, p Ladner, Sharyn J. and Hope N. Tillnan. The Internet and special librarians: use, training and the future. Special Libraries Association, Librarians on the Internet: impact on reference services. The Haworth Press, Owen, Tim. Success at the inquiry desk: successful enquiry answering -every time. Library Association, Salony, Mary F. The history of bibliographic instruction: changing trends from books to the electronic world. The Reference Librarian, 51/52, 1995, p Schiller, Nancy. Internet training and support academic libraries and computer centers: who's doing what? Internet Research, 4(2), 1994, p Schloman, Barbara F. Managing reference services in an electronic environment. Reference Librarian, 39, 1993, p Sluss, Sara B. Evaluating the reference librarian. The Reference Librarian, 14, 1986, p Summerhill, Craig A. Internetworking: new opportunities and challenges in resource sharing. Resource Sharing of Information on Networks, 8(1), 1992, p Tenopir, Carol and Ralf Neufang. The impact of electronic reference on reference librarians. Online, 16(3), 1992, p

16 Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ TOY INTERNET ΣΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ Χρήσιμες διευθύνσεις στο WWW

Η επίδραση της τεχνολογίας της πληροφόρησης στις ελληνικές ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες και βιβλιοθηκονόμους: αρχικά αποτελέσματα

Η επίδραση της τεχνολογίας της πληροφόρησης στις ελληνικές ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες και βιβλιοθηκονόμους: αρχικά αποτελέσματα Η επίδραση της τεχνολογίας της πληροφόρησης στις ελληνικές ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες και βιβλιοθηκονόμους: αρχικά αποτελέσματα ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΑΡΟΥΦΑΛΛΟΥ & ΡΑΝΙΑ ΣΙΑΤΡΗ 1 Περίληψη Κατά τη διάρκεια των τελευταίων

Διαβάστε περισσότερα

«Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού

«Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού «Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού Ηλίας Νίτσος Βιβλιοθήκη ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, nitsos@lib.teithe.gr Αφροδίτη Μάλλιαρη Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση πληροφοριακών συστηµάτων και υπηρεσιών

Αξιολόγηση πληροφοριακών συστηµάτων και υπηρεσιών Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Μεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών στην Επιστήµη της Πληροφορίας Αξιολόγηση πληροφοριακών συστηµάτων και υπηρεσιών 2004 2005 ιάλεξη 2: Αξιολόγηση γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Γαρουφάλλου Εμμανουήλ Κολοβού Ευαγγελία Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2016 2 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Εμμανουήλ Γαρουφάλλου

Δρ. Εμμανουήλ Γαρουφάλλου Δια Βίου Μάθηση και Δημόσιες Βιβλιοθήκες: το Πρόγραμμα ENTITLE (Europe s New libraries Together In Transversal Learning Environments) Δρ. Εμμανουήλ Γαρουφάλλου garoufallou@yahoo.co.uk, mgarou@libd.teithe.gr

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Διεθνές Συνέδριο... για να ξαναφανταστούμε το σχολείο...

1 ο Διεθνές Συνέδριο... για να ξαναφανταστούμε το σχολείο... 1 ο Διεθνές Συνέδριο... για να ξαναφανταστούμε το σχολείο... Οι Επιμορφωτικές Ανάγκες των Διοικητικών Υπαλλήλων των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών: Μια Εμπειρική Διερεύνηση στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση Στέλλα Κορομπίλη, Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, ΑΤΕΙΘ, Αφροδίτη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ (FUTURE SCENARIOS) Σκοπός

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ (FUTURE SCENARIOS) Σκοπός ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ (FUTURE SCENARIOS) Σκοπός Με την ανάπτυξη σεναρίων για το μέλλον των σχολείων, οι συμμετέχοντες προκαλούνται να προσδιορίσουν τον τρόπο που οι τάσεις στην κοινωνία και τα σχολεία επηρεάζουν

Διαβάστε περισσότερα

Π. Βόλτση - Κ. Π. Ζωντανός

Π. Βόλτση - Κ. Π. Ζωντανός Π. Βόλτση - Κ. Π. Ζωντανός ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Διαδικασία σύνταξης Γραπτής Πολιτικής Διαχείρισης συλλογής για μια Ελληνική Ακαδημαϊκή Βιβλιοθήκη P. Voltsi - Κ. P. Zontanos LIBRARY OF THE

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΟΜΕΑ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΟΜΕΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΟΜΕΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών» ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Ιονίου Πανεπιστηµίου

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Ιονίου Πανεπιστηµίου ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Ιονίου Πανεπιστηµίου ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2014 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ Ι Πακέτο εργασίας 4 : Εκπαίδευση Επιμόρφωση. Επίσκεψη βιβλιοθηκονόμων του Α.Π.Θ. σε βιβλιοθήκες της Μ. Βρετανίας.

ΕΠΕΑΕΚ Ι Πακέτο εργασίας 4 : Εκπαίδευση Επιμόρφωση. Επίσκεψη βιβλιοθηκονόμων του Α.Π.Θ. σε βιβλιοθήκες της Μ. Βρετανίας. ΕΠΕΑΕΚ Ι Πακέτο εργασίας 4 : Εκπαίδευση Επιμόρφωση Επιτροπή οργάνωσης εκπαίδευσης-επιμόρφωσης προσωπικού Πρόεδρος: Χρυσή Κεραμέως- Φόρογλου, Καθηγήτρια Ιατρικής Μέλη: Κλωντίνη Ξενίδου - Δέρβου, Βιβλιοθηκονόμος

Διαβάστε περισσότερα

Διαδανεισμός, Πρωτόκολλο z39.50 Στρατηγικές αναζήτησης

Διαδανεισμός, Πρωτόκολλο z39.50 Στρατηγικές αναζήτησης Διαδανεισμός, Πρωτόκολλο z39.50 Στρατηγικές αναζήτησης Σεμινάρια Βιβλιοθηκονόμων ΕΠΕΑΕΚ 2000 Φίλιππος Τσιμπόγλου Διευθυντής Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Κύπρου e-mail ftsimp@ucy.ac.cy 2 3 Πρωτόκολλο Z.3950

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΤΩΝ ΒΥΠ ΜΑΪΟΣ 1999 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΤΩΝ ΒΥΠ ΜΑΪΟΣ 1999 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΤΩΝ ΒΥΠ ΜΑΪΟΣ 1999 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1. Ιδιότητα (001) Μέλος ΔΕΠ (ΔΕΠ) (1) Φοιτητής/τρια (Φ) (3) Μεταπτυχιακός φοιτητής (ΜΦ) (2) Ερευνητικό Προσωπικό (ΕΡ) (4) 2. Τμήμα (002) 3. Μπορείτε να μας

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσματα της έρευνας σε απόφοιτους του τμήματος

Τα αποτελέσματα της έρευνας σε απόφοιτους του τμήματος Τα αποτελέσματα της έρευνας σε απόφοιτους του τμήματος I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δημοσίευσε το Μάιο του 2012 τα αποτελέσματα έρευνας που πραγματοποίησε μεταξύ των αποφοίτων του, που

Διαβάστε περισσότερα

XΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

XΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ XΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Βιβλιοθήκες και ανοικτό περιεχόμενο Ιφιγένεια Βαρδακώστα Βιβλιοθηκονόμος,Msc Υπεύθυνη Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης Χαροκοπείου Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2014 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Εξ αποστάσεως Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Εξ αποστάσεως Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Εξ αποστάσεως Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2014 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Παναγιώτα Εκίζογλου, Στυλιανή Ασδέρη, Εμμανουήλ Γαρουφάλλου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 305 Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Παναγιώτα Εκίζογλου, Στυλιανή Ασδέρη, Εμμανουήλ Γαρουφάλλου

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου Scinte2015 με θέμα «Science in Technology»

Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου Scinte2015 με θέμα «Science in Technology» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου Scinte2015

Διαβάστε περισσότερα

Λεξικό της κοινής νεοελληνικής. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών, 2005

Λεξικό της κοινής νεοελληνικής. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών, 2005 Πληροφορία και ο κύκλος της πληροφορίας Η πληροφορία αποτελεί βασικό συστατικό της γνωστικής διαδικασίας του ανθρώπου και η χρήση της ως έννοια ποικίλλει από την καθημερινή γλώσσα που σημαίνει είδηση/μήνυμα/ενημέρωση/γεγονός

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2014 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πολυτεχνείου Κρήτης

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πολυτεχνείου Κρήτης ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πολυτεχνείου Κρήτης ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης Παλιές συνέργειες με νέο περιεχόμενο: η συμβολή των φοιτητών Βιβλιοθηκονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Γενικά Στοιχεία. 1. Παρακαλώ προσδιορίστε το φύλο σας. Άνδρας... (01) Γυναίκα... (02) 18 24... (01) 25 29... (02) 30 34... (03) 35 39...

Α. Γενικά Στοιχεία. 1. Παρακαλώ προσδιορίστε το φύλο σας. Άνδρας... (01) Γυναίκα... (02) 18 24... (01) 25 29... (02) 30 34... (03) 35 39... Γ Ε Ω Π Ο Ν Ι Κ Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Α Θ Η Ν Ω Ν Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης Ι ε ρ ά Ο δ ό ς 75 Β ο τ α ν ι κ ό ς 118 55 Α θ ή ν α Πληροφορίες: Δέσποινα Ξανθοπούλου τηλ.: 210 529 4273, 210

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Φρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Φρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΥΑΛΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Φρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2015 2 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΥΑΛΙΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανίχνευση απαιτήσεων χρηστών για υπηρεσίες ψηφιακών βιβλιοθηκών μέσα από ποιοτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις

Ανίχνευση απαιτήσεων χρηστών για υπηρεσίες ψηφιακών βιβλιοθηκών μέσα από ποιοτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις Ανίχνευση απαιτήσεων χρηστών για υπηρεσίες ψηφιακών βιβλιοθηκών μέσα από ποιοτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις Άγγελος Μητρέλης 1, Λεωνίδας Παπαχριστόπουλος 1, Γιάννης Τσάκωνας 1,2, Χρήστος Παπαθεοδώρου

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2014 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές συλλογής δεδομένων στην ποιοτική έρευνα

Τεχνικές συλλογής δεδομένων στην ποιοτική έρευνα Το κείμενο αυτό είναι ένα απόσπασμα από το Κεφάλαιο 16: Ποιοτικές ερμηνευτικές μέθοδοι έρευνας στη φυσική αγωγή (σελ.341-364) του βιβλίου «Για μία καλύτερη φυσική αγωγή» (Παπαιωάννου, Α., Θεοδωράκης Ι.,

Διαβάστε περισσότερα

ανθρωπιστικών επιστημών Ηρώ Φραντζή

ανθρωπιστικών επιστημών Ηρώ Φραντζή Πληροφόρηση και επικοινωνία στο χώρο των ανθρωπιστικών επιστημών έρευνα χρηστών στη Φιλοσοφική Σχολή του ΕΚΠΑ Ηρώ Φραντζή Ανθρωπιστικές επιστήμες Litterae humaniores Humanities Geisteswissenschaften-Kulturwissenschaten

Διαβάστε περισσότερα

Στην πράξη ουσιαστικά αντικαθιστά τον παραδοσιακό κατάλογο μιάς Βιβλιοθήκης με όλα τα παραπάνω πλεονεκτήματα.

Στην πράξη ουσιαστικά αντικαθιστά τον παραδοσιακό κατάλογο μιάς Βιβλιοθήκης με όλα τα παραπάνω πλεονεκτήματα. 1 Λειτουργία και χρήση του καταλόγου OPAC. Η Κεντρική Βιβλιοθήκη της Θεολογικής Σχολής μέσα στα πλαίσια που καθορίζει το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και προσπαθώντας να ανταποκριθεί στις

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική έρευνας. Στρατηγική έρευνας. Η ερευνητική διαδικασία στη βιβλιοθήκη αρχίζει από τη στιγμή που χρειάζεται

Στρατηγική έρευνας. Στρατηγική έρευνας. Η ερευνητική διαδικασία στη βιβλιοθήκη αρχίζει από τη στιγμή που χρειάζεται Η ερευνητική διαδικασία στη βιβλιοθήκη αρχίζει από τη στιγμή που χρειάζεται Στρατηγική έρευνας κάποιος να λύσει ένα πρόβλημα, να κάνει μια εργασία για την εκπλήρωση κάποιου μαθήματος, να συγγράψει ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. για το Ηλεκτρονικό Ερωτηµατολόγιο Ικανοποίησης Χρηστών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. για το Ηλεκτρονικό Ερωτηµατολόγιο Ικανοποίησης Χρηστών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Ο ΗΓΟΣ για το Ηλεκτρονικό Ερωτηµατολόγιο Ικανοποίησης Χρηστών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984

Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984 ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984 Γιώργος Χριστοδούλου Καθηγητής Εφαρμογών gchrist@libd.teithe.gr Βιβλιοθήκες σήμερα Το παραδοσιακό μοντέλο της

Διαβάστε περισσότερα

Ταυτότητα της έρευνας

Ταυτότητα της έρευνας PEOPLE SERVICES Your Opinion Justjobs Survey Ιανουάριος 2005 http://www.justjobs.gr/e-recruit_results_frame.html Αποτελέσματα έρευνας σχετικά με τον εντοπισμό των εξελίξεων στο χώρο του e-recruiting. Η

Διαβάστε περισσότερα

Τελική έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης του έργου

Τελική έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης του έργου ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Β Φάση)» και α/α «02» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙΙ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ.

ΙΙΙ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ. ΙΙΙ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ. Είδαμε πως το 4.2% των μαθητών στο δείγμα μας δεν έχουν ελληνική καταγωγή. Θα μπορούσαμε να εξετάσουμε κάποια ειδικά χαρακτηριστικά αυτών των ξένων μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

Η Τεχνολογία στις Συνεργασίες των Βιβλιοθηκών

Η Τεχνολογία στις Συνεργασίες των Βιβλιοθηκών Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής Δημοσίευσης Τμήμα Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας Ιόνιο Πανεπιστήμιο Η Τεχνολογία στις Συνεργασίες των Βιβλιοθηκών Σαράντος Καπιδάκης sarantos@ionio.gr Ομοιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Σ. Κορομπίλη - Σαντινίδου, Μ. Μορελελη - Κακούρη

Σ. Κορομπίλη - Σαντινίδου, Μ. Μορελελη - Κακούρη Σ. Κορομπίλη - Σαντινίδου, Μ. Μορελελη - Κακούρη ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Στρατηγική για την ανάπτυξη της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ θεσσαλονίκης S. Korobili - Xantinidou, Μ. Moreleli - Kakouri

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης Η δράση 9.3 «Υπηρεσία Συµβούλου Επιχειρησιακής

Διαβάστε περισσότερα

Τσαλαπατάνη Ειρήνη: Μεθοδολογία εκπαίδευσης ενήλικων χρηστών ιατρικών βιβλιοθηκών

Τσαλαπατάνη Ειρήνη: Μεθοδολογία εκπαίδευσης ενήλικων χρηστών ιατρικών βιβλιοθηκών - 0 - Ένωση Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων & Επιστημόνων Πληροφόρησης Σεμινάρια Ιατρικών βιβλιοθηκών 10 Φεβρουαρίου 2012 Τσαλαπατάνη Ειρήνη: Μεθοδολογία εκπαίδευσης ενήλικων χρηστών ιατρικών βιβλιοθηκών Βιβλιοθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Βερονίκης Σπύρος Τμήμα Αρχειονομίας- Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο spver@ionio.gr Stoica Adrian Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ vii Τετάρτη 5 Νοεμβρίου ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 8.00-9.30 Προσέλευση συνέδρων - Εγγραφές 9.00-9.30 Χαιρετισμοί 9.30-10.00 Άνοιγμα του Συνεδρίου Ν. Σταυρόπουλος, Εθνικό και Καποδιστριακό

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθηκών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθηκών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθηκών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικός όμιλος Συγγραφής και Δημοσιογραφίας

Εκπαιδευτικός όμιλος Συγγραφής και Δημοσιογραφίας Ε τάξη 2 ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων Σχ. Έτος 2015-16 Εκπαιδευτικός όμιλος Συγγραφής και Δημοσιογραφίας Α ΜΈΡΟΣ Βασικές πληροφορίες για τη δημοσιογραφία Δημιουργία και σχολιασμός άρθρων Σύνταξη

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter. 14o ΤΕΥΧΟΣ

Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter. 14o ΤΕΥΧΟΣ Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter 14o ΤΕΥΧΟΣ Πληροφορίες: Ευαγγελία Ίσαρη Evangelia.Isari@adecco.com 210 6930490 Αγαπητοί συνεργάτες, Το 14o τεύχος του HR Newsletter της Adecco είναι αφιερωμένο στην

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος «Αναμόρφωση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του ΠΤΔΕ» (ΕΠΕΑΕΚ/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ) και με την

Στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος «Αναμόρφωση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του ΠΤΔΕ» (ΕΠΕΑΕΚ/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ) και με την ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟ ΠΤΔΕ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 9.10 Υπηρεσία Υποστήριξης Τελικών Χρηστών των Βιβλιοθηκών και Κέντρων Πληροφόρησης

Δράση 9.10 Υπηρεσία Υποστήριξης Τελικών Χρηστών των Βιβλιοθηκών και Κέντρων Πληροφόρησης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» Δράση 9.10 Υπηρεσία Υποστήριξης Τελικών Χρηστών των Βιβλιοθηκών και Κέντρων Πληροφόρησης ΚΥΡΙΩΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: 9.10.5 Ηλεκτρονικό ενημερωτικό και εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Τεχνολογία - Πολυμέσα. Ελένη Περιστέρη, Msc, PhD

Εκπαιδευτική Τεχνολογία - Πολυμέσα. Ελένη Περιστέρη, Msc, PhD Εκπαιδευτική Τεχνολογία - Πολυμέσα Ελένη Περιστέρη, Msc, PhD Τι είναι η «Εκπαιδευτική Τεχνολογία» (1) Εκπαιδευτική Τεχνολογία είναι «η εφαρμογή τεχνολογικών διαδικασιών και εργαλείων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Οδηγίες της IFLA για Κυβερνητικές Βιβλιοθήκες

Κατευθυντήριες Οδηγίες της IFLA για Κυβερνητικές Βιβλιοθήκες Κατευθυντήριες Οδηγίες της IFLA για Κυβερνητικές Βιβλιοθήκες Μαρία Μονόπωλη 1 και Άννα Μάστορα 2 IFLA s Guidelines for Libraries Government Departments 1 Τμήμα Βιβλιοθήκης, Κέντρο Πολιτισμού, Έρευνας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ 2014

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ 2014 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ικανοποίηση των Εργαζομένων του Τ.Ε.Ι. Κρήτης 2014 Συνοπτική Έκδοση Ηράκλειο, Σεπτέμβριος 2014 ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών MA in Education (Education Sciences) ΑΣΠΑΙΤΕ-Roehampton ΠΜΣ MA in Education (Education Sciences) Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Εκπαίδευση (Επιστήμες της Αγωγής),

Διαβάστε περισσότερα

Σχέση Πληροφοριακής Παιδείας και Εκπαίδευσης Χρηστών : η περίπτωση της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου»

Σχέση Πληροφοριακής Παιδείας και Εκπαίδευσης Χρηστών : η περίπτωση της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου» Ιφιγένεια Βαρδακώστα Βιβλιοθηκονόμος, Msc/Υπεύθυνη Βιβ/κης Σχέση Πληροφοριακής Παιδείας και Εκπαίδευσης Χρηστών : η περίπτωση της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου» 1ο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1996-1998 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2000

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου Αθηνών

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου Αθηνών ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου Αθηνών Η δράση 9.3 «Υπηρεσία Συµβούλου

Διαβάστε περισσότερα

Επικεντρώνεται στην περιγραφή της χρήσης της Ανέμη και στην αξιολόγησή της.

Επικεντρώνεται στην περιγραφή της χρήσης της Ανέμη και στην αξιολόγησή της. Χρήση και αξιολόγηση της υπηρεσίας Ανέμη: έ Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Νεοελληνικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Κρήτης Μαριέττα Φάνη 1, Μαρία Μονόπωλη 2, Μανόλης Κουκουράκης 3 1 Πτυχιούχος του Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Διασφάλιση της ποιότητας της ιατρικής πληροφορίας στο Διαδίκτυο. Γκουνταβά Ευφροσύνη

Διασφάλιση της ποιότητας της ιατρικής πληροφορίας στο Διαδίκτυο. Γκουνταβά Ευφροσύνη Διασφάλιση της ποιότητας της ιατρικής πληροφορίας στο Διαδίκτυο Γκουνταβά Ευφροσύνη Ποιότητα της πληροφορίας και Internet Ποσοστά χρήσης Η.Π.Α. 69.6% (79% αναζητούν ιατρική πληροφορία) Αυστραλία 54.1%

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση της ημερίδας με θέμα «Technology

Διαβάστε περισσότερα

Οι ειδικές βιβλιοθήκες και η πρόσβαση στη γνώση για όλους: τρόποι προσέγγισης µε το ευρύτερο κοινό / Γιώργος Γλωσσιώτης

Οι ειδικές βιβλιοθήκες και η πρόσβαση στη γνώση για όλους: τρόποι προσέγγισης µε το ευρύτερο κοινό / Γιώργος Γλωσσιώτης Οι ειδικές βιβλιοθήκες και η πρόσβαση στη γνώση για όλους: τρόποι προσέγγισης µε το ευρύτερο κοινό / Γιώργος Γλωσσιώτης Ορισµοί: Ειδική βιβλιοθήκη ονοµάζεται η βιβλιοθήκη η οποία έχει δηµιουργηθεί για

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για τις Ηλεκτρονικές Πηγές Πληροφόρησης στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες της Θεσσαλονίκης

Έρευνα για τις Ηλεκτρονικές Πηγές Πληροφόρησης στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες της Θεσσαλονίκης Έρευνα για τις Ηλεκτρονικές Πηγές Πληροφόρησης στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες της Θεσσαλονίκης Εμμανουήλ Γαρούφαλλού, Ράνια Σιάτρη, Σχυλιανή Ασδέρη, Παναγιώτα Εκίζογλου Έρευνα για τις Ηλεκτρονικές Πηγές

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακές πολύμεσες βιβλιοθήκες στο INTERNET - CHILIAS

Ψηφιακές πολύμεσες βιβλιοθήκες στο INTERNET - CHILIAS Ψηφιακές πολύμεσες βιβλιοθήκες στο INTERNET - CHILIAS Αλεξάνδρα Παπάζογλου Ελληνοαμερικανικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Βιβλιοθήκη Κολλεγίου Αθηνών Η ανάπτυξη της τηλεπικοινωνιακής υποδομής σε συνδυασμό με τις

Διαβάστε περισσότερα

Εκσυγχρονισμός Βιβλιοθηκών Πανεπιστημίου Αθηνών: έργο και προοπτική

Εκσυγχρονισμός Βιβλιοθηκών Πανεπιστημίου Αθηνών: έργο και προοπτική ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 299 Εκσυγχρονισμός Βιβλιοθηκών Πανεπιστημίου Αθηνών: έργο και προοπτική Ο Κωνσταντίνος Βουδούρης ι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες αποτελούν τις πλέον ζωτικές μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Ερωτηματολογίων Πρακτικής Άσκησης

Ανάλυση Ερωτηματολογίων Πρακτικής Άσκησης Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Ε Λ Λ Ο Π Ο Ν Η Σ Ο Υ Σ Χ Ο Λ Η Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ω Ν Τ μ ή μ α Π ο λ ι τ ι κ ή ς Ε π ι σ τ ή μ η ς κ α ι Δ ι ε θ ν ώ ν Σ χ έ σ ε ω ν Ανάλυση Ερωτηματολογίων Πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών

1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών 1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών Τα Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση καταχωρήσεων βιβλιοθηκών. Τα περιεχόμενα των βιβλιοθηκών αυτών είναι έντυπα έγγραφα, όπως βιβλία

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρική και αποκεντρωμένη πανεπιστημιακή βιβλιοθήκη : το παράδειγμα του Πανεπιστημίου Αθηνών

Κεντρική και αποκεντρωμένη πανεπιστημιακή βιβλιοθήκη : το παράδειγμα του Πανεπιστημίου Αθηνών Κεντρική και αποκεντρωμένη πανεπιστημιακή βιβλιοθήκη : το παράδειγμα του Πανεπιστημίου Αθηνών Ασημίνα Περρή Βιβλιοθηκονόμος, Πολιτικό Τμήμα, Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας, ΤΕΙ-Αθήνας Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Η εύρεση η αξιολόγηση και η χρήση της πληροφορίας αποτελεί καθοριστικό παράγοντα στην εξέλιξη του Συνεργείου.

Η εύρεση η αξιολόγηση και η χρήση της πληροφορίας αποτελεί καθοριστικό παράγοντα στην εξέλιξη του Συνεργείου. Η εύρεση η αξιολόγηση και η χρήση της πληροφορίας αποτελεί καθοριστικό παράγοντα στην εξέλιξη του Συνεργείου. Η αναγκαιότητα για εξειδικευμένη πληροφόρηση είναι αδιαμφισβήτητη, γιατί τίποτα δεν μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Συντήρηση και διατήρηση:

Συντήρηση και διατήρηση: Η πτυχιακή εργασία είναι ένα από τα πιο ουσιαστικά στάδια της εκπαίδευσής σας. Σκεφτείτε ότι αντιστοιχεί σε 20 πιστωτικές μονάδες, δηλαδή όσο 4 με 5 μαθήματα μέτριας δυσκολίας! Η εκπόνησή της χρειάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (STATE OF THE ART) ΤΟΥ ENTELIS ΕΚΔΟΣΗ EΥΚΟΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (STATE OF THE ART) ΤΟΥ ENTELIS ΕΚΔΟΣΗ EΥΚΟΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (STATE OF THE ART) ΤΟΥ ENTELIS ΕΚΔΟΣΗ EΥΚΟΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ Εισαγωγή Η έρευνα στην Ευρώπη δείχνει ότι οι άνθρωποι με αναπηρίες όλων των ηλικιών έχουν προσωπική εμπειρία με την τεχνολογία.

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρική Βιβλιοθήκη Ε.Μ.Π. Υλικό Σεμιναρίων (για προπτυχιακούς φοιτητές)

Κεντρική Βιβλιοθήκη Ε.Μ.Π. Υλικό Σεμιναρίων (για προπτυχιακούς φοιτητές) Κεντρική Βιβλιοθήκη Ε.Μ.Π. Υλικό Σεμιναρίων (για προπτυχιακούς φοιτητές) Γραφείο Δανεισμού & Διαδανεισμού Κεντρικής Βιβλιοθήκης ΕΜΠ Νοέμβριος 2012 Περιεχόμενα Περιγραφή Χώρου ανά όροφο... 3 Δεκαδική Ταξινόμηση

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυο Κυπριακών βιβλιοθηκών (CLN)

ίκτυο Κυπριακών βιβλιοθηκών (CLN) Κυπριακή Βιβλιοθήκη Πρώτο Συνέδριο Κυπριακών Βιβλιοθηκών «Ο Ρόλος της Βιβλιοθήκης στον 21ον Αιώνα» Λευκωσία, Παρασκευή 2 Νοεµβρίου 2001, 9:30.- 17:00 ιεθνές Συνεδριακό Κέντρο Μίνα Χαραλάµπους, Intercollege

Διαβάστε περισσότερα

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2013 9 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΜΑΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ. Business plan για την έκδοση µιας νέας δωρεάν (free press) εφηµερίδας

ΘΕΜΑ. Business plan για την έκδοση µιας νέας δωρεάν (free press) εφηµερίδας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Business plan για την έκδοση µιας νέας δωρεάν (free press) εφηµερίδας Εισηγητής: Παναγιώτα

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα: Ερωτηματολόγια Έρευνας Πεδίου και Επιστολή ΔΕΚΝ

Παράρτημα: Ερωτηματολόγια Έρευνας Πεδίου και Επιστολή ΔΕΚΝ Παράρτημα: Ερωτηματολόγια Έρευνας Πεδίου και Επιστολή ΔΕΚΝ Ερωτηματολόγιο για την αξιολόγηση του Α Κύκλου Πρακτικής Άσκησης των Σπουδαστών/τριών ΑΕΝ Α. Γενικά Στοιχεία Α1. Ειδικότητα Σπουδαστή/τριας Πλοίαρχος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) Εργαστηριακή Άσκηση 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Στόχος του τρίτου εργαστηρίου είναι

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα - Internet Υπηρεσίες Internet O Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web) Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-mail) Υπηρεσία FTP (File Transfer Protocol)

ίκτυα - Internet Υπηρεσίες Internet O Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web) Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-mail) Υπηρεσία FTP (File Transfer Protocol) Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας Κέρκυρα ίκτυα - Internet 2 Υπηρεσίες Internet O Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web) ΜηχανέςΑναζήτησηςστοWeb Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-mail) Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

mkassapizontanou@yahoo.gr mmyronid@auth.gr apostlol@law.auth.gr

mkassapizontanou@yahoo.gr mmyronid@auth.gr apostlol@law.auth.gr B Aμ A B A.... -, M. M,. 50107 μ μ E E A... mkassapizontanou@yahoo.gr mmyronid@auth.gr apostlol@law.auth.gr μ μ. μ μ μ μ μ μ. μ μ μ. > μ > μ. > μ & μ. > μ, μ. μ μ Netscape Navigator, Internet Explorer,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Διπλωματική Εργασία ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΙΛΚΟΥ Επιβλέπων καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

«Συµβουλευτική Σταδιοδροµίας»

«Συµβουλευτική Σταδιοδροµίας» Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Γραφείο ιασύνδεσης Εκδήλωση «ιαδροµές Σταδιοδροµίας» «Συµβουλευτική Σταδιοδροµίας» Ναταλία Μουτοπούλου Σύµβουλος Σταδιοδροµίας Αίθουσα Συνεδρίων, 15/10/2015 Τι (επιπλέον) θα µάθουµε

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα της Adecco Ελλάδας: Τα κύρια χαρακτηριστικά της ελληνικής αγοράς εργασίας- Προσδοκίες εργαζομένων από την εργασία τους σε καιρό κρίσης

Έρευνα της Adecco Ελλάδας: Τα κύρια χαρακτηριστικά της ελληνικής αγοράς εργασίας- Προσδοκίες εργαζομένων από την εργασία τους σε καιρό κρίσης Δελτίο Τύπου Έρευνα της Adecco Ελλάδας: Τα κύρια χαρακτηριστικά της ελληνικής αγοράς εργασίας- Προσδοκίες εργαζομένων από την εργασία τους σε καιρό κρίσης Αθήνα, 9/6/2011 Ο όµιλος Adecco, η µεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτική Φάση Ανάλυσης

Προκαταρκτική Φάση Ανάλυσης Ενότητα 2 Προκαταρκτική Φάση Ανάλυσης Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης ΙI Ι Διδάσκων: Νίκος Καρακαπιλίδης 2-1 Στόχοι & αντικείμενο ενότητας Εισαγωγικές Έννοιες, εργασίες, τεχνικές, μέθοδοι, εργαλεία Σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών2007-2008 ιδάσκουσα: Κατερίνα Τοράκη (Οι διαλέξεις περιλαµβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Το Open Eclass ως Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης

Το Open Eclass ως Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης Θερινό Σχολείο, 14 20 Ιουλίου 2014 Το Open Eclass ως Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης Βάλια Τριπερίνα Γιώργος Φουρτούνης Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Περιγραφή 2 Συστήματα διαχείρισης μάθησης Open eclass

Διαβάστε περισσότερα

ιστότοπου της Βιβλιοθήκης του ήµου Ηρακλείου για την Πληροφοριακή Παιδεία και την εκπαίδευση χρηστών»

ιστότοπου της Βιβλιοθήκης του ήµου Ηρακλείου για την Πληροφοριακή Παιδεία και την εκπαίδευση χρηστών» «Σύγχρονες εφαρµογές δικτυακών τόπων ηµοτικών Βιβλιοθηκών: το µοντέλο του ιστότοπου της Βιβλιοθήκης του ήµου Ηρακλείου για την Πληροφοριακή Παιδεία και την εκπαίδευση χρηστών» Παυλίδου Φρόσω: Προϊσταµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Εργασία 1 η : Παρακολούθηση Διεθνούς συνεδρίου: Scinte2015: "Scince in Technology".

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ «Κατανομή και σκοπός χρήσης του διαδικτύου (Internet) από τους εφήβους 14-17 ετών»

ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ «Κατανομή και σκοπός χρήσης του διαδικτύου (Internet) από τους εφήβους 14-17 ετών» ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ «Κατανομή και σκοπός χρήσης του διαδικτύου (Internet) από τους εφήβους 14-17 ετών» 1 ΛΕΜΠΙΔΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ «ΤΟ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ» Α ΛΥΚΕΙΟΥ 12.2.2009 2 Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Παρουσίαση του

Διαβάστε περισσότερα

Η ερευνητική διαδικασία: Προετοιμασία ερευνητικής πρότασης

Η ερευνητική διαδικασία: Προετοιμασία ερευνητικής πρότασης Η ερευνητική διαδικασία: Προετοιμασία ερευνητικής πρότασης και συγγραφή ερευνητικής έκθεσης / διατριβής. Δρ. Ηλίας Μαυροειδής Σ.Ε.Π.,., Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Τα στάδια της ερευνητικής διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΙΟ ΑΞΙΟΘΑΥΜΑΣΤΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΜΟΥ

Ο ΠΙΟ ΑΞΙΟΘΑΥΜΑΣΤΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΜΟΥ Ο ΠΙΟ ΑΞΙΟΘΑΥΜΑΣΤΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΜΟΥ (MY MOST REMARKABLE TEACHER) Σκοπός Ο σκοπός αυτού του εργαλείου είναι να υποκινήσει τον αναστοχασμό στηριζόμενο στην προσωπική εμπειρία με τους εκπαιδευτικούς που κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 4. Ιόνιο Πανεπιστήµιο - Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας. Λογισµικό Αναζήτησης & Ανάκτησης Πληροφοριών

ΜΑΘΗΜΑ 4. Ιόνιο Πανεπιστήµιο - Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας. Λογισµικό Αναζήτησης & Ανάκτησης Πληροφοριών ΜΑΘΗΜΑ 4 130 Λογισµικό Αναζήτησης & Ανάκτησης Πληροφοριών Συστήµατα αυτοµατοποίησης βιβλιοθηκών Z- clients & servers Λογισµικό διαχείρισης αιτηµάτων ILL Λογισµικό υλοποίησης OpenURL Πράκτορες αναζήτησης

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Μάρτιος 2013 Μάιος 2013 Όνομα : Παπαχριστόπουλος Λεωνίδας

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Μάρτιος 2013 Μάιος 2013 Όνομα : Παπαχριστόπουλος Λεωνίδας Στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθμιση και Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου». Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Διαβάστε περισσότερα

AGROTICA η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΕΦΟΔΙΩΝ

AGROTICA η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΕΦΟΔΙΩΝ AGROTICA 2014 25η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΕΦΟΔΙΩΝ Διοργανωτής: ΔΕΘ-HELEXPO Α.Ε. Τόπος: Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης Ημερομηνίες: 30/01/2014-02/02/2014 Είσοδος: για Εμπορικούς

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή οnline υπηρεσιών πληροφόρησης στο Σύστημα Βιβλιοθηκών του ΑΠΘ

Εφαρμογή οnline υπηρεσιών πληροφόρησης στο Σύστημα Βιβλιοθηκών του ΑΠΘ Εφαρμογή οnline υπηρεσιών πληροφόρησης στο Σύστημα Βιβλιοθηκών του ΑΠΘ Ξ. Αγορογιάννη, Ε. Κοσέογλου, Κ. Ξενίδου-Δέρβου 13ο ΠανελλήνιοΣυνέδριοΑκαδημαϊκώνΒιβλιοθηκών Κέρκυρα, 13-15 Οκτωβρίου 2004 Virtual-Digital-Online

Διαβάστε περισσότερα

Το εργαλείο γνώσης της μανθάνουσας ΜΚΟ

Το εργαλείο γνώσης της μανθάνουσας ΜΚΟ Το εργαλείο γνώσης της μανθάνουσας ΜΚΟ Το ερωτηματολόγιο αυτό μπορεί να εφαρμοστεί σε όλη την οργάνωση, σε ένα τμήμα σε μια συγκεκριμένη δράση ή ομάδα εργασίας. Είναι σημαντικό να διασαφηνιστεί σε πιο

Διαβάστε περισσότερα

Executive Summary. Οι 44 εταιρείες ϖου συµµετείχαν στην έρευνα. IT Skills: The Business Gain 1

Executive Summary. Οι 44 εταιρείες ϖου συµµετείχαν στην έρευνα. IT Skills: The Business Gain 1 Executive Summary Είναι γεγονός ϖως τα τελευταία χρόνια η καλή γνώση ϖληροφορικής και γνώσης χειρισµού Η/Υ αϖοτελεί σηµαντικό εφόδιο στη ϖροσϖάθεια των εργαζοµένων να ανελιχθούν στον εϖαγγελµατικό στίβο.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ Ενότητα # 9: Ερωτηματολόγιο Μιλτιάδης Χαλικιάς Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Ικανοποίησης Σπουδαστή

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Ικανοποίησης Σπουδαστή ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Ικανοποίησης Σπουδαστή Από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Του ΤΕΙ Αθήνας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγαπητοί Σπουδαστές /Σπουδάστριες, Στα πλαίσια της Πρακτικής σας Άσκησης θα θέλαμε να σας

Διαβάστε περισσότερα