Κινητός Προβολέας LED

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κινητός Προβολέας LED"

Transcript

1 Κινητός Προβολέας LED Εγχειρίδιο χρήστη

2 CLASS LED PRODUCT Προειδοποιήσεις ασφάλειας για τους οφθαλμούς Αποφεύγετε πάντα να κοιτάτε απευθείας την ακτίνα του προβολέα. Έχετε την πλάτη σας στην ακτίνα όσο το δυνατόν περισσότερο. Συνίσταται η χρήση ράβδου ή δείκτη λέιζερ ώστε να αποφεύγει ο χρήστης να εισέρχεται στην πορεία της ακτίνας. Όταν ο προβολέας χρησιμοποιείται σε αίθουσα διδασκαλίας, οι μαθητές θα πρέπει να επιβλέπονται επαρκώς όταν τους ζητείται να δείξουν κάτι στην οθόνη. Για να ελαχιστοποιηθεί η ενέργεια, χρησιμοποιήστε τις κουρτίνες του δωματίου για να μειώσετε το επίπεδο του φωτισμού στο περιβάλλον. A..9.3 Επ ε ξ ή γ η σ η τ ο π ο θ έ τ η σ η ς π ε ρ ι φ ε ρ ε ι α κ ώ ν σ υ σ κ ε υώ ν (5 t h / ε κ π λ ή ρ ω σ η AG EK): Οι προϋποθέσεις για την επεξήγηση σχετικά με την τοποθέτηση ισχύουν για περιφερειακές συσκευές που χρησιμοποιούνται στο χώρο εργασίας οπτικής προβολής, σύμφωνα με την BildscharbV. Περιφερειακές συσκευές που προορίζονται για χρήση εκτός του χώρου εργασίας οπτικής προβολής μπορούν να λάβουν GS-Mark εάν η εμβέλεια υποδηλώνεται τόσο στο Εγχειρίδιο χρήστη όσο και στο πιστοποιητικό. Αυτό σημαίνει ότι οι ακόλουθες διατυπώσεις είναι πιθανές σε περιπτώσεις όπου η χρήση εντός του πεδίου προβολής δεν είναι σκόπιμη και δίδονται επαρκείς υποδείξεις στο Εγχειρίδιο χρήστη για την αποφυγή τέτοιου είδους καταστάσεων, ώστε να εξασφαλιστεί πως δεν επηρεάζεται η εργασία προβολής. Διατύπωση στο πιστοποιητικό: "Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για χρήση στο άμεσο οπτικό πεδίο σε χώρους εργασίας οπτικής προβολής. Προς αποφυγή άβολων αντανακλαστικών σε χώρους εργασίας οπτικής προβολής, η συσκευή αυτή δεν πρέπει να τοποθετείται στο άμεσο οπτικό πεδίο." Σημαντικές οδηγίες ασφάλειας. Μη φράζετε τις τρύπες αερισμού. Για να διασφαλίσετε αξιόπιστη λειτουργία του προβολέα και να τον προφυλάξετε από υπερθέρμανση, τοποθετήστε τον σε τοποθεσία και σημείο που δεν θα επηρεάζουν το σωστό εξαερισμό του. Για παράδειγμα, μην τοποθετείτε τον προβολέα σε γεμάτο τραπεζάκι, καναπέ, κρεβάτι, κλπ. Μην τοποθετείτε τον προβολέα σε εσοχή, όπως π.χ. σε βιβλιοθήκη ή ντουλάπι που περιορίζει τη ροή του αέρα.. Μη χρησιμοποιείτε αυτόν τον προβολέα κοντά σε νερό ή υγρασία. Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς και/ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε τον προβολέα σε βροχή ή υγρασία. 3. Μην πραγματοποιήσετε την εγκατάσταση κοντά σε πηγές θερμότητας, όπως καλοριφέρ, θερμοσίφωνες, φούρνους ή άλλες συσκευές, όπως ενισχυτές, που παράγουν θερμότητα. 4. Μη χρησιμοποιείτε τον προβολέα σε άμεση επαφή με το φως του ήλιου. 5. Να μη χρησιμοποιείται κοντά σε κάποια συσκευή που εκπέμπει ένα ισχυρό μαγνητικό πεδίο. 6. Μη χρησιμοποιείτε τον προβολέα σε χώρους ευάλωτους σε υπερβολική σκόνη και ρύπους. 7. Απενεργοποιήστε το προϊόν προτού το καθαρίσετε. 8. Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας αν δεν πρόκειται θα χρησιμοποιηθεί το προϊόν για μεγάλο χρονικό διάστημα. 9. Βεβαιωθείτε πως η θερμοκρασία δωματίου είναι 5-35 C. 0. Η σχετική υγρασία είναι 5-35 C, 80% (Μεγ.), χωρίς υδρατμούς.. Μη σας πέσει, μη ρίξετε και μην επιχειρήσετε να λυγίσετε το προϊόν.. Ενδέχεται να εκραγεί εάν απορριφθεί σε φωτιά. 3. Να καθαρίζετε μόνο με στεγνό πανί. 4. Να χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα/ αξεσουάρ που καθορίζονται από τον κατασκευαστή. 5. Μη χρησιμοποιείτε τη μονάδα εάν έχει υποστεί καταστροφές ή ζημίες. Ως καταστροφές/ζημίες θεωρούνται (χωρίς να περιορίζονται σε αυτά) τα εξής: Η μονάδα έχει πέσει. Ο φορτιστής ή η υποδοχή έχουν υποστεί ζημιές. Έχει χυθεί υγρό επάνω στον προβολέα. Ο προβολέας έχει εκτεθεί σε βροχή ή υγρασία. Κάποιο αντικείμενο έχει πέσει στο εσωτερικό του προβολέα ή υπάρχει κάποιο χαλαρό εξάρτημα σε αυτόν. Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε τη μονάδα μόνοι σας. Το άνοιγμα ή η αφαίρεση των καπακιών μπορεί να σας εκθέσει σε επικίνδυνες τάσεις ή άλλους κινδύνους. Επικοινωνήστε με τον τοπικό εμπορικό αντιπρόσωπο ή το κέντρο σέρβις προτού στείλετε τη μονάδα για επισκευή. 6. Μην επιτρέπετε σε αντικείμενα ή υγρά να εισέλθουν στον προβολέα. Μπορεί να ακουμπήσουν επικίνδυνα σημεία τάσης ή να βραχυκυκλώσουν μέρη που μπορεί να προκαλέσουν φωτιά ή ηλεκτροπληξία. 7. Δείτε το περίβλημα του προβολέα για σημάνσεις σχετικές με την ασφάλεια. 8. Η μονάδα θα πρέπει να επισκευάζεται αποκλειστικά από αρμόδιο προσωπικό επισκευών. 9. Μην αγγίζετε τον προβολέα για μεγάλη χρονική διάρκεια όταν χρησιμοποιείται. Πρ ο ε ι δ οπ ο ιή σ ε ις κ α ν ο ν ισ μ ώ ν & α σ φ α λ ε ία ς Αυτό το παράρτημα αναγράφει τις γενικές ανακοινώσεις του Προβολέα. Ανακοίνωση FCC Αυτή η συσκευή έχει δοκιμαστεί και έχει βρεθεί πως συμμορφώνεται με τα όρια για μια ψηφιακή συσκευή Τάξης Β (Class B) σύμφωνα με το Μέρος 5 των κανονισμών FCC. Τα όρια αυτά έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν εύλογη προστασία από επιβλαβείς παρεμβολές σε οικιστικές εγκαταστάσεις. Αυτή η συσκευή παράγει, χρησιμοποιεί, και μπορεί να εκπέμψει ενέργεια ραδιοσυχνότητας και, αν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να προκαλέσει βλαβερή παρεμβολή σε ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο, δεν υπάρχουν εγγυήσεις ότι δεν πρόκειται να υπάρξουν παρεμβολές σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Αν αυτή η συσκευή προκαλέσει βλαβερή παρεμβολή στην ραδιοφωνική ή τηλεοπτική λήψη, πράγμα που μπορεί να καθοριστεί με το άνοιγμα και το κλείσιμο του εξοπλισμού, ο χρήστη ενθαρρύνεται να δοκιμάσει να διορθώσει την παρεμβολή με ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα: Επαναπροσανατολίστε ή μετακινήστε την κεραία λήψης. Αυξήστε το διαχωρισμό μεταξύ του εξοπλισμού και του δέκτη. Συνδέστε τη συσκευή σε μια πρίζα ή ένα κύκλωμα διαφορετικό από αυτό στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης. Συμβουλευτείτε το κατάστημα αγοράς ή έναν έμπειρο τεχνικό ραδιόφωνου/τηλεόρασης για βοήθεια. Σημείωση: Θωρακισμένα καλώδια Όλες οι συνδέσεις με άλλες συσκευές πρέπει να γίνονται με τη χρήση θωρακισμένων καλωδίων για να διατηρείται η συμμόρφωση με τους κανονισμούς της FCC. Προσοχή Αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν εγκριθεί ρητώς από τον κατασκευαστή μπορεί να ακυρώσουν την αρμοδιότητα του χρήστη, η οποία παραχωρείται από την Federal Communications Commission, να λειτουργεί αυτήν τη συσκευή. Συνθήκες λειτουργίας Η παρούσα συσκευή συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Μέρος 5 του Κανονισμού FCC. Η λειτουργία υπόκειται στους ακόλουθους δυο όρους:. αυτή η συσκευή δε μπορεί να προκαλέσει επιβλαβή παρεμβολή, και. αυτή η συσκευή πρέπει να δέχεται οποιαδήποτε παρεμβολή λαμβάνεται, περιλαμβανομένης και παρεμβολής που μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητη λειτουργία. Σημείωση: Καναδοί χρήστες Αυτή η ψηφιακή συσκευή Κλάσης Β συμμορφώνεται με το Καναδικό ICES-003. Remarque à l intention des utilisateurs canadiens Cet appareil numerique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada. Δήλωση Συμμόρφωσης για χώρες της ΕΕ Οδηγία EMC 004/08/EC (περιλαμβανομένων των τροποποιήσεων) Οδηγία χαμηλής τάσης 006/95/EC Οδηγία R & TTE 999/5/EC (Αν το προϊόν έχει λειτουργία RF) Απ ό ρ ρ ι ψ η π α λ α ι ού Ηλ ε κ τ ρ ι κού & Ηλ ε κ τ ρ ο ν ι κού Εξ ο π λ ισ μ ο ύ (Ισχύει στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες με ξεχωριστά προγράμματα αποκομιδής) Το σύμβολο αυτό, το οποίο βρίσκεται επάνω στο προϊόν σας ή στη συσκευασία του, υποδηλώνει ότι το συγκεκριμένο προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται ως οικιακό απόβλητο όταν επιθυμείτε να το απορρίψετε. Αντιθέτως, θα πρέπει να παραδίδεται σε κατάλληλο σημείο συλλογής για ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Εξασφαλίζοντας ότι το προϊόν αυτό απορρίπτεται ορθά, θα βοηθήσετε στην αποτροπή πιθανών αρνητικών επιπτώσεων προς το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, οι οποίες ενδέχεται να προκληθούν από την ακατάλληλη απόρριψη του συγκεκριμένου προϊόντος. Η ανακύκλωση υλικών θα βοηθήσει στη διαφύλαξη των φυσικών πόρων. Το σύμβολο αυτό ισχύει μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν επιθυμείτε να απορρίψετε το προϊόν αυτό, επικοινωνήστε με τις τοπικές Αρχές ή τον εμπορικό αντιπρόσωπό σας και ρωτήστε για την ορθή μέθοδο απόρριψης.

3 Power Zoom Hide MENU HDMI S- MEDIA VGA SD Card VGA S- Audio/AV in mini USB Γενική επισκόπηση προϊόντος Ηχείο. Πλήκτρο αυτόματης πηγής ( ) 3. Πλήκτρο επάνω ( ) 4. Πλήκτρο τροφοδοσίας ( ) 5. Πλήκτρο OK ( ) 6. Αριστερό πλήκτρο ( ) 7. Κάτω πλήκτρο ( ) 8. Δεξιό πλήκτρο ( ) 9. Πλήκτρο επιλογής εστίασης 0. Φακός. Δέκτης υπερύθρων. Λουκέτο Kensington Είσοδος DC 4. Υποδοχή κάρτας SD 5. Θύρα USB Τύπου Α 6. Σύνδεσμος HDMI 7.Σύνδεσμος VGA 8. Σύνδεσμος εισόδου S- 9. Είσοδος βίντεο 0. Είσοδος ήχου / AV. Θύρα Μίνι USB. Πόδι ανύψωσης 3. Οπή βίδας για τρίποδο 4. Οπές για στήριξη σε οροφή Τα στοιχεία 3 και 5~8 αποτελούν επίσης πλήκτρα λειτουργίας. Οι λειτουργίες διαφέρουν ανάλογα με την τρέχουσα λειτουργία. Τηλεχειριστήριο. Πλήκτρο ζουμ. Πλήκτρο ισχύος 3. Πάνω πλήκτρο 4. Πλήκτρο μενού 5. Πλήκτρο ΟΚ 6. Αριστερό πλήκτρο 7. Πλήκτρο λόγου διαστάσεων 8. Κάτω πλήκτρο 9. Πλήκτρο αύξησης έντασης ήχου 0. Πλήκτρο μείωσης έντασης ήχου. Πλήκτρο απόκρυψης. Πλήκτρο λειτουργίας LED 3. Δεξιό πλήκτρο 4. Πλήκτρων μέσων 5. Πλήκτρο VGA 6. Πλήκτρο HDMI 7. Πλήκτρο βίντεο 8. Πλήκτρο S Power Zoom Hide MENU MEDIA HDMI VGA S Γενική επισκόπηση συσκευασίας Εν ε ρ γ ο π ο ίη σ η/ Απ ε ν ε ρ γ ο π ο ίη σ η Βασικά εξαρτήματα Προαιρετικά εξαρτήματα. Καλώδιο τροφοδοσίας 6. Καλώδιο βίντεο. Καλώδιο VGA 7. Καλώδιο VGA σε 3. Μίνι USB σε καλώδιο καλώδιο Component USB Τύπου Α 8. Καλώδιο HDMI 4. Τηλεχειριστήριο 5. Θήκη μεταφορά 3 3. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην υποδοχή εισόδου AC IN στο πίσω μέρος του προβολέα. ( ). Εισάγετε την υποδοχή στο άλλο άκρο του καλωδίου τροφοδοσίας, σε έξοδο ισχύος. ( ) Η λυχνία LED ανάβει κόκκινη στη λειτουργία αναμονής. 3. Πατήστε το πλήκτρο Ενεργοποίηση ( ) για να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε τον προβολέα. ( ) Η λυχνία LED ανάβει μπλε όταν είναι ενεργός ο προβολέας. Τα βασικά εξαρτήματα ενδέχεται να διαφέρουν σε κάθε περιοχή, λόγω διαφορετικών εφαρμογών. Το καλώδιο τροφοδοσίας που περιλαμβάνεται διαφέρει ανά περιοχή. 3

4 TM TM HDMI TM Προσαρμόστε το ύψος της προβαλλόμενης εικόνας Προσαρμόστε την προβαλλόμενη εικόνα Απόσταση προβολής (A) Μέγεθος οθόνης - Πλάτος Μέγεθος οθόνης - Ύψος (C) Διαγώνιος οθόνης (D) (B) Μέτρο ίντσα (mm) (ίντσα) (mm) (ίντσα) (mm) (ίντσα) 0,5 0,8 366, 4,4 8, ,9 35,6 646, 5,4 403,9 5, ,5 59, ,4 673, 6, ,8 7,3 9,3 50,9 807,7 3, ,4 94,98 73, 67, , ,0 8,7 53,9 84,8 346, ,6 4,46 584,7 0,8 65,4 63, Ο προβολέας είναι εξοπλισμένος με ένα πόδι ανύψωσης για τη ρύθμιση του ύψους της προβαλλόμενης εικόνας. 4,5 78,08 330,9 7, 09,3 79, ,4 3, ,6 43, 95, Για να προσαρμόσετε το ύψος: Γυρίστε το πόδι ανύψωσης για να προσαρμόσετε το επιθυμητό ύψος της προβαλλόμενης θέσης εικόνας. Έπειτα από λίγα δευτερόλεπτα, εάν δεν υπάρχουν αλλαγές, ο προβολέας θα προσαρμόσει αυτόματα την προβολή της εικόνας μέσω της λειτουργίας Αυτόματη Τραπεζοειδής Παραμόρφωση. προσαρμόστε την εστίαση ( ) μέχρι να είναι καθαρή η εικόνα. Συνδέστε πηγή εισόδου - VGA / S- /HDMI Συνδέστε την πηγή εισόδου - είσοδος Composite AV ή ή. Συνδέστε τη συσκευή VGA / S- / HDMI χρησιμοποιώντας κατάλληλο καλώδιο. ( ~ ). Μετά την ενεργοποίηση του προβολέα, πατήστε για να αλλάξετε πηγή εισόδου. IPad ή Για είσοδο βίντεο και ήχου. Συνδέστε την πηγή εισόδου AV. ( ~ ). Μετά την ενεργοποίηση του προβολέα, πατήστε για να αλλάξετε πηγή εισόδου.. Όλες οι άλλες φίρμες και ονόματα προϊόντων αποτελούν εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων επιχειρήσεων.. Τα καλώδια που συνδέουν τις συσκευές εξόδου βίντεο δεν παρέχονται. Επικοινωνήστε με τον εμπορικό αντιπρόσωπο της συσκευής ή την Optoma. 3. ipod nano/ipod touch/iphone/ipod classic (έκδοση 5 και νεότερη) 4. Σχεδιασμένο για ipod/iphone/κινητά τηλέφωνα/pmp με λειτουργίες εξόδου τηλεόρασης. Δεν προτείνεται χρήση με συσκευές με τάση ηχητικού σήματος > 0,3Vrms. iphone 4 ή Προσαρμογέας Ψηφιακού AV Apple Μόνο είσοδος ήχου 4

5 LOCK Συνδέστε υπολογιστή για Προβολή USB Μπορείτε να προβάλλετε την οθόνη του υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας τη θύρα mini USB του προβολέα. Συνδέστε ένα φορητό υπολογιστή ή Η/Υ χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο καλώδιο μίνι USB σε USB Τύπου A.. Ενεργοποιήστε τον προβολέα. 3. Πατήστε / / / για να επισημάνετε > Προβολή USB και πατήστε για να εισέλθετε σε λειτουργία προβολής USB. Βλ. κεφάλαιο "Λειτουργία προβολής USB" στη σελίδα 8. Εισάγετε κάρτα SD Βάσει προεπιλογής, ο προβολέας πραγματοποιεί προβολή από την εσωτερική μνήμη. Ωστόσο, εάν έχει εισαχθεί κάρτα SD, ο προβολέας διαβάζει πρώτα την κάρτα SD. Εισάγετε κάρτα SD στην υποδοχή με τις χρυσές επαφές να κοιτούν προς τα κάτω. Για να αφαιρέσετε την κάρτα SD, πιέστε την κάρτα για να την εξάγετε από την υποδοχή. Μην αφαιρέσετε την κάρτα SD όταν ο προβολέας προβάλλει εικόνα από την κάρτα. Αυτό μπορεί να προκαλέσει απώλεια δεδομένων ή βλάβη στην κάρτα. Υποστηρίζει κάρτα SD μεγέθους έως 3GB. Η κάρτα SD δεν συμπεριλαμβάνεται στη συσκευασία. Εισάγετε USB Flash Drive Συνδέστε USB flash drive στη θύρα USB Τύπου Α στο πίσω μέρος του προβολέα. Υποστηρίζει USB flash drive με μορφή FAT3 και NTSF. Συνδέστε τον υπολογιστή για μεταφορά δεδομένων Τοποθετήστε τον προβολέα Μπορείτε να μεταφέρετε δεδομένα στην εσωτερική μνήμη του προβολέα ή στην κάρτα SD.. Συνδέστε ένα φορητό υπολογιστή ή Η/Υ χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο καλώδιο μίνι USB σε USB Τύπου A.. Ενεργοποιήστε τον προβολέα. 3. Πατήστε / / / για να επισημάνετε > Μεταφορά δεδομένων και πατήστε για να εισέλθετε σε λειτουργία μεταφοράς δεδομένων. 4. Πραγματοποιήστε αναζήτηση για Αφαιρούμενο δίσκο. 5. Αντιγράψτε τα αρχεία στον υπολογιστή σας. Δείτε το κεφάλαιο "Λειτουργία μεταφοράς δεδομένων" στο "Λειτουργία USB" στη σελίδα 8. Οπή βίδας για τρίποδο Βιδώστε ένα συνηθισμένο τρίποδο στην οπή της βίδας, στον προβολέα. *Βασικό τρίποδο *Προσάρτηση σε οροφή Ο φορητός υπολογιστής/ Η/Υ μπορεί να εντοπίσει την πηγή εισόδου μόνο όταν είναι ενεργοποιημένος ο προβολέας. Οπές βιδών για στήριξη σε οροφή. Τοποθετήστε τον προβολέα ανάποδα σε επίπεδη επιφάνεια.. Ευθυγραμμίστε τις τρεις οπές τοποθέτησης και χρησιμοποιήστε τις τρεις βίδες τοποθέτησης σε οροφή για να ασφαλίσετε την τοποθέτηση του προβολέα. Το τρίποδο και η εγκατάσταση σε οροφή αποτελούν προαιρετικά εξαρτήματα. 5

6 Πώς να χρησιμοποιήσετε το μενού Πλήκτρο ΟΚ Πάνω πλήκτρο Χρησιμοποιήστε τα / / / για να επισημάνετε την επιθυμητή επιλογή και για να επιβεβαιώσετε την επιλογή. πατήστε Η λειτουργικότητα των πλήκτρων διαφέρει ανάλογα με την τρέχουσα λειτουργία. Αριστερό πλήκτρο Εμφανίζεται οδηγός πλήκτρων στην κάτω αριστερή γωνία των περισσότερων οθονών Ο οδηγός διαφέρει ανάλογα με την τρέχουσα λειτουργία. Πατήστε το αντίστοιχο πλήκτρο για να διαλέξετε επιλογή ή λειτουργία. Δεξιό πλήκτρο Κάτω πλήκτρο Υπομενού Travel summer.avi unfair.avi Πατήστε / / / για να επιλέξετε το στοιχείο μενού στο οποίο επιθυμείτε για να εισέλθετε στην οθόνη μενού. να έχετε πρόσβαση και πατήστε Εικονίδιο πίσω Επισημάνετε αυτό το εικονίδιο και πατήστε ψετε στην προηγούμενη οθόνη. Μενού βίντεο για να επιστρέ- Εικονίδιο πηγής δεδομένων Πατήστε για να αλλάξετε τις πηγές μνήμης: Εσωτερική μνήμη» Κάρτα SD» USB flash drive. Εσωτερική μνήμη USB flash drive (υποστηρίζει μόνο μορφή FAT 3) Κάρτα SD Στοιχεία υπομενού / Travel Love song.mp3 summer.avi unfair.avi Goodbye.mp3 Μενού Μενού μουσικής Μενού φωτογραφίας.. travel.doc USB Οθόνη USB 8 KB, KB Μεταφορά δεδομένων Ρύθμιση ς 43 KB 65 KB 6 Μενού Μενού Μενού

7 Τρόπος αναπαραγωγής βίντεο - πηγή: Εσωτερική μνήμη / Κάρτα SD / USB Flash Drive Αναπαραγωγή βίντεο από Εσωτερική μνήμη, Κάρτα SD, ή USB Flash Drive Εάν έχει εισαχθεί κάρτα SD, διαβάζεται πρώτα το περιεχόμενο της κάρτας μνήμης. Εάν επιθυμείτε να διαβάσετε δεδομένα από την εσωτερική μνήμη ή το USB, πατήστε στην κατάλληλη οθόνη για να αλλάξετε την πηγή δεδομένων. Δείτε τα πιο κάτω βήματα.. Επιλέξτε Πηγή δεδομένων Η οθόνη, το εικονίδιο πηγής στον οδηγό πλήκτρων και η ακολουθία με την οποία εμφανίζονται οι οθόνες διαφέρει ανάλογα με τη διαθέσιμη πηγή δεδομένων. Travel summer.avi unfair.avi. Είσοδος στο μενού "" Επιλέξτε Αλλαγή πηγής δεδομένων 3. Επιλογή αρχείου βίντεο Travel Travel summer.avi summer.avi unfair.avi unfair.avi Αλλαγή πηγής δεδομένων Η προβαλλόμενη οθόνη ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με την επιλεγμένη πηγή δεδομένων στο προηγούμενο βήμα. Επιστροφή στο αρχικό μενού Travel Έναρξη αναπαραγωγής summer.avi unfair.avi Travel summer.avi unfair.avi Αλλαγή πηγής δεδομένων 4. Αναπαραγωγή αρχείου Λειτουργία αναπαραγωγής βίντεο (βλ. σελίδα 8) 7

8 Τρόπος αναπαραγωγής βίντεο - Λειτουργία αναπαραγωγής βίντεο Ο οδηγός πλήκτρων εξαφανίζεται όταν το πληκτρολόγιο δεν χρησιμοποιείται για 3 δευτερόλεπτα. Για να προβληθεί ο οδηγός πλήκτρων, πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο. Επισημάνετε αυτό το εικονίδιο για να και πατήστε εξέλθετε από τη λειτουργία αναπαραγωγής βίντεο. Έλεγχος αναπαραγωγής μέσων Αύξηση έντασης ήχου + Γρήγορη επαναφορά Μείωση έντασης ήχου + Γρήγορη κίνηση προς τα εμπρός + Παύση + Προηγούμενο βίντεο + Αναπαραγωγή + Επόμενο βίντεο Ρυθμίσεις βίντεο. Επιλέξτε "". Είσοδος στο μενού 3. Είσοδος στο μενού "Ρυθμί- "" σεις βίντεο" Ρύθμιση ς 5. Διαλέξτε επιλογή 4. Επιλέξτε ρύθμιση Επανάληψη όλων Επανάληψη Επανάληψη ενός Απενεργοποίηση επανάληψης Προβολή πλοηγού 8 Μικρό εικονίδιο προβολής πλοηγού Μεγάλο εικονίδιο προβολής πλοηγού Επανάληψη Προβολή

9 Τρόπος αναπαραγωγής μουσικής - πηγή: Εσωτερική μνήμη / Κάρτα SD / USB Flash Drive Αναπαραγωγή μουσικής από Εσωτερική μνήμη, Κάρτα SD, ή USB Flash Drive Εάν έχει εισαχθεί κάρτα SD, διαβάζεται πρώτα το περιεχόμενο της κάρτας μνήμης. Εάν επιθυμείτε να διαβάσετε δεδομένα από την εσωτερική μνήμη ή το USB, πατήστε στην κατάλληλη οθόνη για να αλλάξετε την πηγή δεδομένων. Δείτε τα πιο κάτω βήματα. 3. Επιλέξτε Πηγή δεδομένων Η οθόνη, το εικονίδιο πηγής στον οδηγό πλήκτρων και η ακολουθία με την οποία εμφανίζονται οι οθόνες διαφέρει ανάλογα με τη διαθέσιμη πηγή δεδομένων.. Είσοδος στο μενού "" Love song.mp3 Goodbye.mp3. Επιλέξτε "" Αλλαγή πηγής δεδομένων Love song.mp3 Goodbye.mp3 Αλλαγή πηγής δεδομένων Ε π ι σ τ ρ ο φ ή σ τ ο αρχικό μενού Love song.mp3 Goodbye.mp3 Love song.mp3 Goodbye.mp3 Αλλαγή πηγής δεδομένων 5. Αναπαραγωγή αρχείου 4. Επιλογή αρχείου μουσικής Έναρξη αναπαραγωγής Love song.mp3 Goodbye.mp3 Λειτουργία αναπαραγωγής μουσικής (βλ. σελίδα 0) Η προβαλλόμενη οθόνη ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με την επιλεγμένη πηγή δεδομένων στο προηγούμενο βήμα. 9

10 Τρόπος αναπαραγωγής μουσικής - Λειτουργία αναπαραγωγής μουσικής Ο οδηγός πλήκτρων εξαφανίζεται όταν το πληκτρολόγιο δεν χρησιμοποιείται για 3 δευτερόλεπτα. Για να προβληθεί ο οδηγός πλήκτρων, πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο. Επισημάνετε αυτό το εικονίδιο και πατήστε για να εξέλθετε από τη λειτουργία αναπαραγωγής μουσικής. Έλεγχος αναπαραγωγής μέσων Αύξηση έντασης ήχου Μείωση έντασης ήχου + Αναπαραγωγή + Προηγούμενο κομμάτι + Παύση + Επόμενο κομμάτι Ρυθμίσεις μουσικής. Επιλέξτε "". Είσοδος στο μενού "" 3. Επιλέξτε "Ρύθμιση μουσικής" Ρύθμιση ς 6. Διαλέξτε επιλογή 5. Επιλέξτε ρύθμιση 4. Είσοδος στο μενού "Ρύθμιση μουσικής" Επανάληψη Επανάληψη όλων Επανάληψη ενός Απενεργοποίηση επανάληψης Ρύθμιση ς Επανάληψη Τυχαία Ρύθμιση ς Αναδιάταξη Ενεργοποίηση αναδιάταξης Απενεργοποίηση αναδιάταξης 0

11 Τρόπος προβολής φωτογραφιών - πηγή: Εσωτερική μνήμη / Κάρτα SD / USB Flash Drive Προβολή φωτογραφιών από Εσωτερική μνήμη, Κάρτα SD, ή USB Flash Drive Εάν έχει εισαχθεί κάρτα SD, διαβάζεται πρώτα το περιεχόμενο της κάρτας μνήμης. Εάν επιθυμείτε να διαβάσετε δεδομένα από την εσωτερική μνήμη ή το USB, πατήστε στην κατάλληλη οθόνη για να αλλάξετε την πηγή δεδομένων. Δείτε τα πιο κάτω βήματα. 3. Επιλέξτε Πηγή δεδομένων Η οθόνη, το εικονίδιο πηγής στον οδηγό πλήκτρων και η ακολουθία με την οποία εμφανίζονται οι οθόνες διαφέρει ανάλογα με τη διαθέσιμη πηγή δεδομένων. /. Είσοδος στο μενού "". Επιλέξτε "" Αλλαγή πηγής δεδομένων / Αλλαγή πηγής δεδομένων Επιστροφή στο αρχικό μενού / / Αλλαγή πηγής δεδομένων 5. Προεπισκόπηση αρχείου 4. Αναζήτηση μικρογραφιών Έναρξη αναπαραγωγής Λειτουργία παρουσίασης διαφανειών σε πλήρη οθόνη (βλ. σελίδα )) / Η προβαλλόμενη οθόνη ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με την επιλεγμένη πηγή δεδομένων στο προηγούμενο βήμα.

12 Τρόπος προβολής φωτογραφιών - λειτουργία: Παρουσίαση διαφανειών σε πλήρη οθόνη Κατά την παρουσίαση διαφανειών, οι φωτογραφίες αναπαράγονται συνεχόμενα σε καθορισμένο χρονικό διάστημα ενώ αναπαράγεται μουσική η οποία είναι αποθηκευμένη στην εσωτερική μνήμη ως παρασκήνιο. Ο οδηγός πλήκτρων εξαφανίζεται όταν το πληκτρολόγιο δεν χρησιμοποιείται για 3 δευτερόλεπτα. Για να προβληθεί ο οδηγός πλήκτρων, πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο. Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις διαστήματος της παρουσίασης διαφανειών και να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε τη μουσική παρασκηνίου, δείτε τις Ρυθμίσεις παρουσίασης διαφανειών, πιο κάτω. Βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση μουσικής παρασκηνίου είναι "Ενεργή" για να επιτραπεί αυτή η ιδιότητα. Αποθηκεύστε τα αρχεία μουσικής (μορφή *.mp3) στο φάκελο "Slideshow Music" στην εσωτερική μνήμη, μέσω της λειτουργίας μεταφοράς δεδομένων. Μόνο αρχεία μουσικής που είναι αποθηκευμένα στο φάκελο "Slideshow Music" της εσωτερικής μνήμης μπορούν να αναπαραχθούν ως αρχεία παρασκηνίου. Επισημάνετε αυτό το εικονίδιο και πατήστε για να εξέλθετε από τη λειτουργία παρουσίασης διαφανειών. Έλεγχος αναπαραγωγής μέσων Αύξηση έντασης ήχου Μείωση έντασης ήχου + + Ενεργοποίηση παρουσίασης διαφανειών Απενεργοποίησης παρουσίασης διαφανειών Ρυθμίσεις παρουσίασης διαφανειών. Επιλέξτε "". Είσοδος στο μενού "" 3. Επιλέξτε "Παρουσίαση διαφανειών" Ρύθμιση ς 6. Διαλέξτε επιλογή 5. Επιλέξτε ρύθμιση 4. Είσοδος στο μενού "Παρουσίαση διαφανειών" Χρονόμετρο Χρονόμετρο: διάστημα δευτερολέπτων Χρονόμετρο: διάστημα 5 δευτερολέπτων Επανάληψη Προβολή Ρύθμιση ς Χρονόμετρο: διάστημα 0 δευτερολέπτων Ενεργή μουσική παρασκηνίου Ανενεργή μουσική παρασκηνίου

13 Τρ ό π ο ς π ρ ο β ο λ ή ς ε γ γ ράφ ω ν - π η γ ή: Εσ ω τ ε ρ ι κ ή μ ν ή μ η / Κά ρ τα SD / USB Fl a s h Dr iv e Προβολή εγγράφων από Εσωτερική μνήμη, Κάρτα SD, ή USB Flash Drive Εάν έχει εισαχθεί κάρτα SD, διαβάζεται πρώτα το περιεχόμενο της κάρτας μνήμης. Εάν επιθυμείτε να διαβάσετε δεδομένα από την εσωτερική μνήμη ή το USB, πατήστε στην κατάλληλη οθόνη για να αλλάξετε την πηγή δεδομένων. Δείτε τα πιο κάτω βήματα. 3. Επιλέξτε Πηγή δεδομένων Η οθόνη, το εικονίδιο πηγής στον οδηγό πλήκτρων και η ακολουθία με την οποία εμφανίζονται οι οθόνες διαφέρει ανάλογα με τη διαθέσιμη πηγή δεδομένων.. Είσοδος στο μενού "".. travel.doc 8 KB, KB 43 KB 65 KB. Επιλέξτε "" Αλλαγή πηγής δεδομένων.. travel.doc 8 KB, KB 43 KB 65 KB Αλλαγή πηγής δεδομένων Επιστροφή στο αρχικό μενού.. travel.doc 8 KB, KB 43 KB 65 KB.. travel.doc 8 KB, KB 43 KB 65 KB Αλλαγή πηγής δεδομένων 5. Προβολή αρχείου 4. Επιλογή αρχείου Άνοιγμα εγγράφου Report.. travel.doc 8 KB, KB 43 KB 65 KB Λειτουργία προβολής (βλ. σελίδα 4) 3

14 Τρόπος προβολής εγγράφων - λειτουργία προβολής Ο οδηγός πλήκτρων εξαφανίζεται όταν το πληκτρολόγιο δεν χρησιμοποιείται για 3 δευτερόλεπτα. Για να προβληθεί ο οδηγός πλήκτρων, πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο. Προβολή πλήρους οθόνης Προηγμένη λειτουργία μενού Report Report Έλεγχος αναπαραγωγής μέσων Προηγούμενη σελίδα Επόμενη σελίδα Επιστροφή στον κατάλογο αρχείων ή Σελίδα μεγέθυνσης / σμίκρυνσης Είσοδος στην προηγμένη λειτουργία μενού Έλεγχος αναπαραγωγής μέσων (Προηγμένη λειτουργία μενού) Σελίδα επάνω Σελίδα κάτω Μετακίνηση δεξιά Μετακίνηση αριστερά Έξοδος από προηγμένη λειτουργία μενού Επιλογή γλώσσας μενού. Επιλέξτε "". Είσοδος στο μενού "" 3. Επιλέξτε "Σύστημα" Ρύθμιση ς 6. Επιλέξτε γλώσσα 5. Είσοδος στο μενού "Γλώσσα" 4. Είσοδος στο μενού "Σύστημα" Επιλογή στοιχείου Γλώσσα Πληροφορίες Ρύθμιση ς Ενημέρωση Επαναφορά Επιβεβαίωση επιλογής Επιλέξτε την προτιμώμενη γλώσσα μενού: 4 Αγγλικά Γαλλικά Ισπανικά Πορτογαλικά (Βραζιλιάνικα) Γερμανικά Ιταλικά Ρωσικά Πολωνικά Ολλανδικά Σουηδικά Ελληνικά Παραδοσιακά Κινέζικα Απλοποιημένα Κινέζικα Κορεατικά Ιαπωνικά

15 Προβολή πληροφοριών προβολέα. Επιλέξτε "". Είσοδος στο μενού "" 3. Επιλέξτε "Σύστημα" Ρύθμιση ς 6. Είσοδος στο μενού "Πληροφορίες" 5. Επιλέξτε "Πληροφορίες" 4. Είσοδος στο μενού "Σύστημα" Γλώσσα Πληροφορίες Γλώσσα Πληροφορίες Ρύθμιση ς Ενημέρωση Επαναφορά Ενημέρωση Επαναφορά 7. Προβολή πληροφοριών προβολέα Χωρητικότητα κάρτας SD Χωρητικότητα εσωτερικής μνήμης 5

16 Πραγματοποιήστε επαναφορά συστήματος Όταν πραγματοποιηθεί επαναφορά συστήματος, όλα τα αρχεία που είναι αποθηκευμένα στην εσωτερική μνήμη θα διαγραφούν. Βεβαιωθείτε πως έχουν δημιουργηθεί αντίγραφα ασφαλείας για όλα τα αρχεία.. Επιλέξτε "". Είσοδος στο μενού "" 3. Επιλέξτε "Σύστημα" Ρύθμιση ς 6. Είσοδος στο μενού "Επαναφορά" 5. Επιλέξτε "Επαναφορά" 4. Είσοδος στο μενού "Σύστημα" Γλώσσα Πληροφορίες Γλώσσα Πληροφορίες Ρύθμιση ς Ενημέρωση Επαναφορά Ενημέρωση Επαναφορά 7. Επιβεβαιώστε την Επαναφορά 8. Περιμένετε να ολοκληρωθεί Επιλογή στοιχείου Ναι Όχι Ναι Όχι Θέλετε να πραγματοποιήσετε αναβάθμιση? Επανεκινήστε τον προβλέα Επιστροφή σε 6

17 Αναβάθμιση υλικολογισμικού Οι ενημερώσεις λογισμικού μπορούν να ληφθούν από το διαδικτυακό τόπο OPTOMA (www.optoma.com / /www.optoma.com.tw).. Στον υπολογιστή σας, δημιουργήστε φάκελο με όνομα "αναβάθμιση".. Κατεβάστε το νεότερο υλικολογισμικό από τη διεύθυνση και αποθηκεύστε το στο φάκελο "αναβάθμιση". 3. Αντιγράψτε το φάκελο "αναβάθμιση" στο φάκελο διαδρομής στην κάρτα SD. 4. Εισάγετε την κάρτα SD στην υποδοχή της κάρτας SD του προβολέα. 5. Ακολουθήστε τα πιο κάτω βήματα.. Επιλέξτε "". Είσοδος στο μενού 3. Επιλέξτε "Σύστημα" "" Ρύθμιση ς 6. Είσοδος στο μενού "Αναβάθμι- 5. Επιλέξτε "Αναβάθμιση" ση" 4. Είσοδος στο μενού "Σύστημα" Γλώσσα Πληροφορίες Ενημέρωση Επαναφορά Γλώσσα Πληροφορίες Ρύθμιση ς Ενημέρωση Επαναφορά 7. Επιβεβαιώστε την Αναβάθμιση 8. Περιμένετε να ολοκληρωθεί Επιλογή στοιχείου Ναι Ναι Όχι Θέλετε να πραγματοποιήσετε αναβάθμιση? Όχι Εμφανίζεται το μήνυμα "Δεν βρέθηκε νέο υλικολογισμικό", εάν δεν υπάρχει αρχείο ενημέρωσης στην κάρτα SD. Μην αγγίζετε οποιαδήποτε πλήκτρο και μην απενεργοποιείτε τον προβολέα όταν βρίσκεται σε εξέλιξη αναβάθμιση. Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στον προβολέα. Μην αφαιρείτε την κάρτα SD μέχρι να ολοκληρωθεί η αναβάθμιση. Η αναβάθμιση ενδέχεται να χρειαστεί λίγο χρόνο για να ολοκληρωθεί Επιστροφή σε Επανεκινήστε τον προβλέα 7

18 Λειτουργία USB Λειτουργία προβολής USB Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Προβολή USB για πρώτη φορά:. Από την επιφάνεια εργασίας των Windows, αναζητήστε τον οδηγό "USB Display V.0." και κάντε διπλό κλικ στο "dlusb_launcher.exe", δείτε "Λειτουργία μεταφοράς δεδομένων" πιο κάτω.. Η Προβολή USB δεν είναι συμβατή με MAC.. Επιλέξτε "". Είσοδος στο μενού "" 3. Είσοδος στη λειτουργία "Οθόνη USB" USB Οθόνη USB Μεταφορά δεδομένων 5. Προβολή Προβολής Η/Υ 4. Σύνδεση σε Η/Υ Prepare DOUSB... Πατήστε για να εξέλθετε από τη λειτουργία προβολής USB. Λειτουργία μεταφοράς δεδομένων. Επιλέξτε "". Είσοδος στο μενού "" 3. Επιλέξτε "Μεταφορά δεδομένων" USB Οθόνη USB Μεταφορά δεδομένων Όταν ολοκληρωθεί η μεταφορά δεδομένων, αποσυνδέστε το καλώδιο USB ή πατήστε για να εξέθετε στη λειτουργία Η/Υ. 6. Ξεκινήστε Μεταφορά δεδομένων 5. Σύνδεση σε Η/Υ 4. Είσοδος στη λειτουργία "Μεταφορά δεδομένων" USB Οθόνη USB 8 Μεταφορά δεδομένων

19 TM Προσαρμογή ρυθμίσεων μενού για πηγή εξωτερικής εισόδου : VGA / Composite AV / HDMI Επιλογή πηγής εισόδου Μόλις συνδεθεί πηγή βίντεο και ενεργοποιηθεί, πατήστε για να αλλάξετε την πηγή εισόδου. Είσοδος στη Λειτουργία μενού Εικονα Λειτουργία χρώματος Χρώμα τοίχου Φωτεινότητα Φωτεινό Λευκό Λειτουργία μενού Επιλέξτε βασικό μενού Λειτουργία υπομενού Είσοδος στο τρέχον υπομενού Απόκρυψη μενού OSD Πατήστε για να εισέλθετε στη λειτουργία μενού. Αντίθεση Οξύτητα Κορεσμός Τόνος Πρόσθετα Κίνηση προς τα πάνω Κίνηση προς τα κάτω Προσαρμογή ρύθμισης Επιβεβαίωση επιλογής Στοιχεία μενού Εικονα Oθόνης ΡΥΘΜΙΣΗ Λειτουργία χρώματος Φωτεινό Χρώμα τοίχου Λευκό Φωτεινότητα Αντίθεση Οξύτητα Κορεσμός Τόνος Πρόσθετα Μενού εικόνας Αναλογία διαστάσεων AUTO Overscan Ψηφιακό ζουμ Αυτ. διόρ. τραπ. Κάθετο Keystone Αυτόματη Τοποθέτηση Κελιού AUTO Μενού οθόνης Γλώσσα Ελληνικά Θέση Θέση μενού Σήμα Σίγαση ήχου Ένταση Πρόσθετα Τρεις διαστάσεις (3D) Αντ. Συγχρον. 3D Μενού ρυθμίσεων ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑυτόματηΠηγή Λειτουργία Ανεμιστήρα Απόκρ. Πληροφοριών Χρώμα Φόντου Ρυθμίσεις LED Πληροφορίες AUTO Μπλε Πρόσθετα Εργοστασιακή προεπιλογή Μενού επιλογών 9

20 Ρύθμιση εξωτερικής εισόδου Μενού εικόνας. Επιλέξτε υπομενού Επιλογή στοιχείου 3. Προσαρμόστε ρυθμίσεις Λειτουργία χρώματος Φωτεινό PC Ταινία Εικονα Χρήστης Εικονα Λειτουργία χρώματος (Φωτεινό / Η/Υ / Ταινία / Εικόνα / Χρήστης) Λειτουργία χρώματος Χρώμα τοίχου Φωτεινό Λευκό Φωτεινότητα Αντίθεση Οξύτητα Κορεσμός Χρώμα τοίχου Λευκό Ανοιχτό κίτρινο Σιέλ Ροζ Σκούρο πράσινο Χρώμα τοίχου (Λευκό / Ανοικτό κίτρινο / Ανοικτό μπλε / Ροζ / Σκούρο) Τόνος Πρόσθετα Φωτεινότητα Φωτεινότητα (0~00). Είσοδος στο υπομενού Αντίθεση Αντίθεση (0~00) Οξύτητα Ευκρίνεια (0~00) 4. Επιβεβαίωση ρυθμίσεων Επιβεβαίωση επιλογή / ρύθμιση Κορεσμός Κορεσμός (0~00) Τόνος Απόχρωση (0~00) Εικονα Πρόσθετα Gamma BrilliantColor Θερμ. Χρώματος Χρώμα Εύρος Χρώματος Είσοδος Έξοδος Προηγμένες AUTO Χαμηλό 0 Υπομενού Γάμμα 0~ Επιλογή BrilliantColor TM 0~0 Θερμ. Χρώματος Χρωματικός χώρος Είσοδος Χαμηλή / Μεσαία / Υψηλή Αυτόματο / RGB / YUB HDMI / VGA / COMPOSITE / S- / SD_CARD / USB_A / Mini USB_B

21 Ρύθμιση εξωτερικής εισόδου Μενού οθόνης. Επιλέξτε υπομενού Επιλογή στοιχείου 3. Προσαρμόστε ρυθμίσεις Oθόνης Αναλογία διαστάσεων AUTO Λόγος διαστάσεων (ΑΥΤΟΜΑΤΟ / 4:3 / 6:9 / 6:0) Αναλογία διαστάσεων Overscan Ψηφιακό ζουμ Αυτ. διόρ. τραπ. AUTO Κάθετο Keystone Αυτόματη Τοποθέτηση Κελιού AUTO Overscan Ενεργό Υπερσάρωση (Ανενεργή/Ενεργή) Ψηφιακό ζουμ. Είσοδος στο υπομενού Ψηφιακό ζουμ (0~00) Αυτ. διόρ. τραπ. Ενεργό Αυτόματη τραπεζοειδής παραμόρφωση (Ανενεργή/ Ενεργή) 4. Επιβεβαίωση ρυθμίσεων Επιβεβαίωση επιλογή / ρύθμιση Κάθετο Keystone Κάθετη τραπεζοειδής παραμόρφωση (-40~40) Αυτόματη Τοποθέτηση Κελιού AUTO Αυτόματη τοποθέτηση κελιού (Αυτόματο / Εμπρόσθια επιφάνεια εργασίας / Εμπρόσθια αντεστραμμένη)

22 Ρύθμιση εξωτερικής εισόδου Μενού ρυθμίσεων. Επιλέξτε υπομενού Επιλογή στοιχείου ΡΥΘΜΙΣΗ Γλώσσα 3. Προσαρμόστε ρυθμίσεις ΡΥΘΜΙΣΗ Γλώσσα Θέση Θέση μενού Ελληνικά Γλώσσα (Αγγλικά / Ιταλικά / Πολωνικά / Κορεατικά / Γερμανικά / Ισπανικά / Ρωσικά / Παραδοσιακά Κινέζικα / Τουρκικά / Γαλλικά / Πορτογαλικά / Σουηδικά / Ιαπωνικά / Απλοποιημένη Κινέζικα) Σήμα Θέση Σίγαση ήχου Ένταση Πρόσθετα Τρεις διαστάσεις (3D) Θέση (Εμπρόσθια επιφάνεια εργασίας / Οπίσθια επιφάνεια εργασίας) Αντ. Συγχρον. 3D Θέση μενού Θέση μενού (Πάνω-αριστερά/Πάνω-δεξιά/Κέντρο/Κάτω-δεξιά/Κάτω-αριστερά). Είσοδος στο υπομενού ΡΥΘΜΙΣΗ Σήμα Φάση Ρολόι Οριζ. Θέση Καθ. Θέση 4. Επιβεβαίωση ρυθμίσεων Επιβεβαίωση επιλογή / ρύθμιση Σήμα Έξοδος Υπομενού Φάση Ρολόι Κάθ. θέση Οριζ. θέση Επιλογή *το εύρος εξαρτάται από την πηγή εισόδου Σίγαση ήχου Ενεργό Σιγή (Ανενεργή/Ενεργή) Ένταση Ένταση ήχου (0~00) ΡΥΘΜΙΣΗ Προηγμένη Λογότυπο Υπότιτλοι Ενεργό Έξοδος Προηγμένες Υπομενού Λογότυπο Κλειστή λεζάντα Επιλογή / Ενεργό / CC / CC / CC3 / CC4 / T / T / T3 / T4 Τρεις διαστάσεις (3D) Ενεργό 3Δ (Ανενεργή/Ενεργή)

23 Ρύθμιση εξωτερικής εισόδου Mενού επιλογών. Επιλέξτε υπομενού Επιλογή στοιχείου ΑυτόματηΠηγή Ενεργό 3. Προσαρμόστε ρυθμίσεις Αυτόματη πηγή (Ανενεργή/ Ενεργή) ΕΠΙΛΟΓΕΣ Λειτουργία Ανεμιστήρα AUTO Μεγάλο Υψόμετρο ΑυτόματηΠηγή Λειτουργία ανεμιστήρα (Ανενεργή/Ενεργή) Λειτουργία Ανεμιστήρα Απόκρ. Πληροφοριών AUTO Χρώμα Φόντου Ρυθμίσεις LED Μπλε Απόκρ. Πληροφοριών Ενεργό Πληροφορίες Απόκρυψη πληροφοριών (Ανενεργή/Ενεργή) Πρόσθετα Εργοστασιακή προεπιλογή Χρώμα Φόντου Μαύρο Μπλε Χρώμα παρασκηνίου (Μαύρο / Μπλε). Είσοδος στο υπομενού ΕΠΙΛΟΓΕΣ Ρυθμίσεις LED Ώρες χρήσης LED (Κανονικό) Ώρες χρήσης LED (ECO) Λειτουργία ECO 4. Επιβεβαίωση ρυθμίσεων Επιβεβαίωση επιλογή / ρύθμιση Έξοδος Ρυθμίσεις LED ΕΠΙΛΟΓΕΣ Πληροφορίες Υπομενού Ώρες χρήσης LED (Κανονικό) Ώρες χρήσης LED (ECO) Λειτουργία ECO Επιλογή *προβολή τρέχουσας κατάστασης / Ενεργό Όνομα μοντέλου Αύξων αριθμός Πηγή Υπολογιστής Ανάλυση Software Version Έξοδος Πληροφορίες ΕΠΙΛΟΓΕΣ Πρόσθετα Άμεση Εκκίνηση Αυτόμ. Απενεργοπ. (λ.) Ενεργό Υπομενού Επιλογή Χρον. απεν. (λ.) Κλείδωμα Πληκτρων Απευθείας τροφοδοσία ενεργή / Ενεργό Έξοδος Προηγμένες Αυτόμ. απεν. (λ.) 0~80 Χρον. απεν. (λ.) 0~995 Κλείδωμα πλήκτρων / Ενεργό Εργοστασιακή προεπιλογή Ναι/Όχι 3

24 Λειτουργία συμβατό VGA / βίντεο Πίνακας χρονοδιαγράμματος Λειτουργία VGA YPbPr, HDMI Ανάλυση Κάθ. Συγχρονισμός (Hz) 640 x x x x x i / 480P i / 576P 50 70P 50 / i / 080P 50 / 60 Η μορφή βίντεο δεν υποστηρίζει περιεχόμενο με λειτουργία B-Πλαισίου. Συ μ β ατ ό τ η τα: Έγ γ ραφ ο Ο προβολέας χρησιμοποιεί Picsel File Viewer για να ανοίγει και να προβάλει αρχεία Microsoft office και αρχεία Adobe PDF. Υποστηριζόμενες εκδόσεις Έκδοση Office Microsoft Office 95 Microsoft Office 97 Microsoft Office 000 Microsoft Office 003 Microsoft Office 007 Microsoft Office 00 Συμβατή μορφή εγγράφων Εφαρμογή Microsoft Office Word Power Point Excel Adobe PDF Επέκταση αρχείου.doc.docx.ppt.pptx.xls.xlsx.pdf Κατάλογος υποστήριξης αρχείων μέσων: Βίντεο Βίντεο Τύπος αρχείου Βίντεο Ανάλυση AVI MKV XVID MPEG4 H.64 M-JPEG WMV3 Ρυθμός μετάδοσης δυαδικών ψηφίων 080P 0Mbps 30fps TS H P 0Mbps 30fps DAT VOB MPG MPEG MOV MP4 3GP RM RMVB MPEG- 080P 0Mbps 30fps MPEG-4 H.64 H.63 RV3 RV4 080P 0Mbps 30fps 70P 5Mbps 30fps WMV WMV3 080P 0Mbps 30fps Ταχύτητα Καρέ Κωδικός ήχου Σχόλιο AC3 DTS MPEG//3 PCM ADPCM AAC AC3 AAC MPEG//3 DTS LPCM MPEG//3 AC3 DTS LPCM AAC AMR PCM ADPCM Cook(RA4) AAC(RA9) RACP(RA0) WMA WMA3 Δεν υποστηρίζει VC- AP Το H.64 υποστηρίζει λιγότερα από 4 καρέ αναφοράς Το H.64 υποστηρίζει λιγότερα από 4 καρέ αναφοράς Το H.64 υποστηρίζει λιγότερα από 4 καρέ αναφοράς Δεν υποστηρίζει VC- AP 4

25 Κατάλογος υποστήριξης αρχείων μέσων: Εικόνα/ Εικόνα Τύπος εικόνας (Όνομα Ext) JPEG JPG BMP Τύπος μουσικής (Όνομα Ext) Υπο-τύπος Τύπος κωδικοποίησης Μεγ. εικονοστοιχεία Γραμμή βάσης Προοδευτικό Ρυθμός δείγματος (KHz) YUV400 YUV40 YUV4 YUV440 YUV444 YUV400 YUV40 YUV4 YUV440 YUV444 Ρυθμός μετάδοσης δυαδικών ψηφίων (Kbps) MP/MP/MP WMA OGG ADPCM-WAV PCM-WAV AAC Κανένα όριο Κανένα όριο Κανένα όριο Κανένα όριο Κανένα όριο Πλάτος<=040 & Ύψος <= 6400 Κανένα όριο Αντιμετώπιση προβλημάτων Αν αντιμετωπίζετε πρόβλημα με τον προβολέα σας, ανατρέξτε στις ακόλουθες πληροφορίες. Αν το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον τοπικό σας λιανοπωλητή ή με το εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών. Προβλήματα εικόνας Δεν εμφανίζεται εικόνα στην οθόνη Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας έχει συνδεθεί σωστά και με ασφάλεια. Σιγουρευτείτε πως οι ακίδες στις υποδοχές δεν έχουν γύρει ή σπάσει. Βεβαιωθείτε πως ο προβολέας είναι ενεργοποιημένος. Η εικόνα δεν είναι εστιασμένη Ρυθμίστε το πλήκτρο επιλογής εστίασης. Σιγουρευτείτε πως η οθόνη προβολής βρίσκεται μέσα στην απαιτούμενη απόσταση 0,8 έως 3,7 ίντσες (0,5 έως 5,4 μέτρων) από τον προβολέα. Δείτε σελίδα 4. Η εικόνα είναι πολύ μικρή ή πολύ μεγάλη Μετακινήστε τον προβολέα πιο κοντά ή πιο μακριά από την οθόνη. Προβλήματα ήχου Δεν υπάρχει ήχος Κατά την αναπαραγωγή μουσικής, πατήστε ή. Όταν η θερμοκρασία του προβολέα φτάσει στους 85 C, ο προβολέας απενεργοποιείται αυτόματα λόγω της ενσωματωμένης προστασίας θερμοκρασίας. Αυτό δεν αποτελεί δυσλειτουργία. Επιτρέψτε στον προβολέα να κρυώσει προτού τον ενεργοποιήσετε ξανά. Πα ρά ρ τ η μ α Διάταξη για Office / Document Viewer Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Picsel προς αποφυγή παραβίασης δικαιωμάτων από τελικούς χρήστες και τρίτους.. Όλα τα IPR, συμπεριλαμβανομένων χωρίς ωστόσο να περιορίζονται σε πνευματικά δικαιώματα, στα Προϊόντα Picsel ανήκουν στην Piscel ή στον προμηθευτή της.. Ο τελικός χρήστης δεν πρέπει να: δημιουργεί αντίγραφα των Προϊόντων Picsel ή να τα διαθέτει για χρήση σε τρίτους. να τροποποιεί, αποσυναρμολογεί, μεταφράζει ή αποκωδικοποιεί με οποιονδήποτε τρόπο τα Προϊόντα Picsel ή οποιοδήποτε αντίγραφο ή μέρος αυτού ώστε να προκύψει κώδικας πηγής. Αποθηκεύστε μόνο όπως επιτρέπεται από τον ισχύοντα νόμο. 3. Η Picsel δεν εκπροσωπεί ή εγγυάται, ρητά ή υπονοούμενα (βάσει κανονισμού ή άλλως) σχετικά με την απόδοση, ποιότητα, εμπορευσιμότητα ή καταλληλότητα για ένα συγκεκριμένο σκοπό των Προϊόντων Picsel Products ή άλλως, και όλες οι σχετικές εκπροσωπήσεις ή εγγυήσεις αποποιούνται ή αποκλείονται αποκλειστικά. 4. Η Picsel συμφωνεί και αναγνωρίζει ότι η Picsel και τα Προϊόντα Picsel δεν θα αναφέρονται αποκλειστικά στην άδεια χρήσης τελικού χρήστη. Πνευματικά δικαιώματα / Εμπορικό σήμα Πνευματικά δικαιώματα Optoma Company Limited. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Optoma επιφυλάσσεται του δικαιώματος να πραγματοποιήσει τεχνικές αλλαγές. Η Optoma δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για ζημίες που προκλήθηκαν άμεσα ή έμμεσα από σφάλματα, παραλείψεις ή ασυνέπειες μεταξύ της συσκευής και των εγχειριδίων. Άλλες μάρκες ή λογότυπα αποτελούν εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων επιχειρήσεων. Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για χρήση στο άμεσο οπτικό πεδίο σε χώρους εργασίας οπτικής προβολής. 5

BRAUN DigiFrame 1590 Οδηγός χρήστη

BRAUN DigiFrame 1590 Οδηγός χρήστη BRAUN DigiFrame 1590 Οδηγός χρήστη BRAUN PHOTO TECHNIK GMBH, Merkurstr. 8, 72184 Eutingen, Germany Χαρακτηριστικά: 1. Υποστηρίζονται μορφές εικόνας: JPEG, BMP, PNG 2. Υποστηρίζεται μορφή ήχου: MP3 3. Υποστηριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΟΡΝΙΖΑ FDF 8423

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΟΡΝΙΖΑ FDF 8423 ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΟΡΝΙΖΑ FDF 8423 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 3 ΑΣΦΆΛΕΙΑ... 4 ΣΥΜΒΑΤΆ ΜΈΣΑ... 4 ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑΣ... 5 ΕΠΙΣΚΌΠΗΣΗ ΚΟΥΜΠΙΏΝ ΣΤΟ ΠΊΣΩ ΜΈΡΟΣ... 5 ΣΎΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΉ ΡΕΎΜΑΤΟΣ... 5 ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΆΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR.

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Έναρξη χρήσης Υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν Sweex Portable Media Center. Απολαύστε εύκολα ταινίες, μουσική και φωτογραφίες

Διαβάστε περισσότερα

ViewSonic. VX1932wm LCD Display. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente

ViewSonic. VX1932wm LCD Display. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente ViewSonic VX1932wm LCD Display - User Guide - Guide de l utilisateur - Bedienungsanleitung - Guía del usuario - Guida dell utente - Guia do usuário - Användarhandbok - Käyttöopas - Podręcznik użytkownika

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z1. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο με λειτουργία line-in και θύρα micro SD/SDHC

Διαβάστε περισσότερα

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec Μοντέλο: Fantec SB-200BT Εγχειρίδιο Αγγλικά Τεχνικές προδιαγραφές: Διαστάσεις (Π x Υ x Β): 340 x 110 x 110 mm Ισχύς εξόδου: 24W (2 x 12W) RMS Έκδοση Bluetooth:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT

ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT 1. Ασφάλεια 1.1 Χρήση Η συσκευή αυτή λειτουργεί ως φορητό Ράδιο/CD. Αναπαράγει μουσική (MP3) μέσω CD και USB. Μπορεί επίσης να αναπαράγει μουσική

Διαβάστε περισσότερα

M U L T I M E D I A P L A Y E R 2,5 SATA CASING WITH REMOTE CONTROL ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ SI-707138

M U L T I M E D I A P L A Y E R 2,5 SATA CASING WITH REMOTE CONTROL ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ SI-707138 M U L T I M E D I A P L A Y E R 2,5 SATA CASING WITH REMOTE CONTROL ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ SI-707138 ΕΛΛΗΝΙΚΆ -ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑΣ -ΤΕΧΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ -ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ -ΕΓΓΎΗΣΗ MULTIMEDIA PLAYER

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z3. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Αγγίξτε τα «άκρα» με τη δική σας μουσική. Αισθανθείτε ελεύθερος

Διαβάστε περισσότερα

Android TV BOX Εγχειρίδιο χρήστη

Android TV BOX Εγχειρίδιο χρήστη Android TV BOX Εγχειρίδιο χρήστη 1.1 Σύνδεση Βήμα 1. Συνδέστε το φορτισή στην πρίζα και το καλώδιο στο tvbox Βήμα 2. Συνδέστε το καλώδιο HDMI στην τηλεόραση Βήμα 3. Συνδέστε το δικτύου στο Ethernet 01

Διαβάστε περισσότερα

MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306

MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306 MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306 1. Χρήση Το mini ηχοσύστημα αναπαράγει μουσική από CD και USB. Η μουσική μπορεί επίσης να αναπαραχθεί μέσω της θύρας LINE-IN. Η λειτουργία FM σας επιτρέπει να ακούτε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης. Χαρακτηριστικά προϊόντος. Φόρτιση: Οδηγίες Λειτουργίας. Εναλλαγή λειτουργιών. Κουμπιά Λειτουργιών

Εγχειρίδιο Χρήσης. Χαρακτηριστικά προϊόντος. Φόρτιση: Οδηγίες Λειτουργίας. Εναλλαγή λειτουργιών. Κουμπιά Λειτουργιών Εγχειρίδιο Χρήσης Χαρακτηριστικά προϊόντος Με / Χωρίς έξοδο βίντεο HDMI 2,4 ίντσες LTPS TFT LCD οθόνη 4 μέρη του κυρίως φακού. Το εύρος εστίασης είναι 12 εκ. εώς άπειρο Φακοί HD ευρείας γωνίας 4x ψηφιακό

Διαβάστε περισσότερα

Swap Frame. 17.8cm/ 7 Ψηφιακή κορνίζα με λειτουργία αναπαραγωγής εικόνας και ήχου. Εγχειρίδιο Χρήσης

Swap Frame. 17.8cm/ 7 Ψηφιακή κορνίζα με λειτουργία αναπαραγωγής εικόνας και ήχου. Εγχειρίδιο Χρήσης Swap Frame 17.8cm/ 7 Ψηφιακή κορνίζα με λειτουργία αναπαραγωγής εικόνας και ήχου Εγχειρίδιο Χρήσης 1 Μη ρίξετε τη συσκευή στα οικιακά απορρίμματα. Αν θελήσετε να την πετάξετε, να απευθυνθείτε στην τοπική

Διαβάστε περισσότερα

Πολυμέσα Οδηγός χρήσης

Πολυμέσα Οδηγός χρήσης Πολυμέσα Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι εμπορικό σήμα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

QW8000 Windows Tablet PC

QW8000 Windows Tablet PC QW8000 Windows Tablet PC Γρήγορος V1.0 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Περιεχόμενα Συσκευασίας Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι τα παρακάτω περιλαμβάνονται στη συσκευασία της συσκευής. Σε περίπτωση που κάποιο από τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση. AD200. Εγχειρίδιο χρήσης

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση.  AD200. Εγχειρίδιο χρήσης Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση www.philips.com/welcome AD200 Εγχειρίδιο χρήσης Πίνακας περιεχομένων 1 Σημαντικό 2 2 Το ηχείο σύνδεσης 3 Εισαγωγή 3 Περιεχόμενα συσκευασίας

Διαβάστε περισσότερα

Profitstore.gr ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402. Εισαγωγή: Περιγραφή Ψηφιακού Ρολογιού:

Profitstore.gr ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402. Εισαγωγή: Περιγραφή Ψηφιακού Ρολογιού: Εισαγωγή: ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402 Το ρολόι είναι ιδανικό για ασφάλεια και κρυφή παρακολούθηση. Μια κάμερα και ένας αναγνώστης καρτών Micro SD (η κάρτα Micro SD δεν περιλαμβάνεται) για εγγραφή είναι κρυμμένα

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι εμπορικό σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation. Οι πληροφορίες στο

Διαβάστε περισσότερα

Πολυμέσα Οδηγός χρήσης

Πολυμέσα Οδηγός χρήσης Πολυμέσα Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι εμπορικό σήμα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Περιγραφή. 1. Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση 2. Ρύθμιση 3. Βραχίονας 4. Ενδείκτης ισχύος 5. Ανίχνευση κίνησης (Ενεργοποίηση)

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Περιγραφή. 1. Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση 2. Ρύθμιση 3. Βραχίονας 4. Ενδείκτης ισχύος 5. Ανίχνευση κίνησης (Ενεργοποίηση) Εισαγωγή Ο ανιχνευτής κίνησης είναι ιδανικός για κρυφή ασφάλεια και παρατήρηση. Στο περίβλημα PIR υπάρχει μια συσκευή ανάγνωσης κάρτας SD (δεν περιλαμβάνεται κάρτα SD) για εγγραφή, ενσωματωμένη με τη μοναδική

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονοµασίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα κατατεθέντα της εταιρίας Microsoft Corporation.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΛΕΓΚΤΗ HERCULES DJCONTROLWAVE Το Hercules DJControlWave είναι ένας ελεγκτής για DJ με 2 πλατό με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Για την αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, το προϊόν αυτό πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικό και σε ξηρό χώρο. Μην εκθέτετε τα εξαρτήματα σε βροχή ή υγρασία. Μην χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση SBT50/00. Εγχειρίδιο χρήσης

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση  SBT50/00. Εγχειρίδιο χρήσης Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση www.philips.com/welcome SBT50/00 Εγχειρίδιο χρήσης a b c d e f BEEP PHILIPS SBT50 1 Σημαντικό Ασφάλεια Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάφωνο HP UC. Οδηγός χρήσης

Μεγάφωνο HP UC. Οδηγός χρήσης Μεγάφωνο HP UC Οδηγός χρήσης Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Bluetooth είναι εμπορικό σήμα που ανήκει στον κάτοχό του και χρησιμοποιείται από τη Hewlett-Packard

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεχειριστήριο μέσων HP (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης

Τηλεχειριστήριο μέσων HP (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης Τηλεχειριστήριο μέσων HP (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονομασίες Windows και Windows Vista είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων NeoTV 350 NTV350

Συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων NeoTV 350 NTV350 Συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων NeoTV 350 NTV350 2011 NETGEAR, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η μετάδοση, η μετεγγραφή, η αποθήκευση σε σύστημα ανάκτησης ή η μετάφραση

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

SMART Ink. Λογισμικό λειτ ουργικού συστ ήματ ος Mac OS X. Οδηγός χρήστ η

SMART Ink. Λογισμικό λειτ ουργικού συστ ήματ ος Mac OS X. Οδηγός χρήστ η SMART Ink Λογισμικό λειτ ουργικού συστ ήματ ος Mac OS X Οδηγός χρήστ η Δήλωση προϊόντος Αν δηλώσετε το προϊόν SMART, θα σας ειδοποιήσουμε για νέα χαρακτηριστικά και αναβαθμίσεις λογισμικού. Κάντε τη δήλωση

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι εμπορικό σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation. Οι πληροφορίες στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Επαφών από την κάρτα SIM

Εισαγωγή Επαφών από την κάρτα SIM 1 Εισαγωγή Επαφών από την κάρτα SIM 1. Πατήστε το Πλήκτρο Κεντρικής Σελίδας > > Επαφές. 2. Πατήστε το Πλήκτρο Μενού > Εισαγωγή / Εξαγωγή > Εισαγωγή από κάρτα SIM. Η συσκευή σας ZTE-RACER θα διαβάσει αυτόματα

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤ4000

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤ4000 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤ4000 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Μετά το πέρας της ζωής τους, ο δέκτης θα πρέπει να ανακυκλωθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ισχύουν στην Ε.Ε. και όχι μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα.

Διαβάστε περισσότερα

Σταθµός επιτραπέζιας σύνδεσης HP Οδηγός αναφοράς

Σταθµός επιτραπέζιας σύνδεσης HP Οδηγός αναφοράς Σταθµός επιτραπέζιας σύνδεσης HP Οδηγός αναφοράς Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Microsoft είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Περιγραφή ρολογιού

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Περιγραφή ρολογιού Εισαγωγή Αυτό το κομψό ρολόι είναι ιδανικό για ασφάλεια και κρυφή παρακολούθηση. Το περίβλημα του ρολογιού διαθέτει λεπτή κάμερα και αναγνώστη καρτών Micro SD (δεν περιλαμβάνεται κάρτα Micro SD) για εγγραφή.

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου

INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου Εγχειρίδιο Χρήσης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που επιλέξατε τα ηχεία Innovator S51324 5.1. Με τα ηχεία αυτά μπορείτε να απολαύσετε ήχο 5.1 καναλιών από

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Κορνίζα Φωτογραφιών 8-ιντσών!

Ψηφιακή Κορνίζα Φωτογραφιών 8-ιντσών! Η Genius PF-801 είναι μία συσκευή υψηλής πυκνότητας 8 ιντσών που απεικονίζει τις πολύτιμες φωτογραφίες σας με τις ίδιες πλούσιες πραγματικές λεπτομέρειες και με τα ίδια φωτεινά χρώματα όπως οι εκτυπώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2016 HP Development Company, L.P.

Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Οδηγός χρήσης Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Η ονομασία AMD είναι εμπορικό σήμα της Advanced Micro Devices, Inc. 2012 Google Inc. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος. Η ονομασία Google είναι

Διαβάστε περισσότερα

Πολυµέσα Οδηγός χρήσης

Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Καλώς ήρθατε στον κόσμο των κινητών επικοινωνιών 1 Καλώς ήρθατε 1 Απαιτήσεις συστήματος 2 Γενική επισκόπηση συσκευής 3 Γρήγορο ξεκίνημα

Διαβάστε περισσότερα

Πολυµέσα Οδηγός χρήσης

Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονομασίες Microsoft και Windows είναι εμπορικά σήματα κατατεθέντα της εταιρίας Microsoft Corporation

Διαβάστε περισσότερα

S ATA T O U S B 2. 0 Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο

S ATA T O U S B 2. 0 Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 3. 5 S T O R A G E S ATA T O U S B 2. 0 Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο S I - 7 0 7 1 2 7 S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 3. 5 S T O

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Εγκατάσταση της εσωτερικής οθόνης

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Εγκατάσταση της εσωτερικής οθόνης Εισαγωγή Mε αυτό το έξυπνο σύστημα ενδοεπικοινωνίας με βίντεο είστε βέβαιοι ότι δεν θα βρεθείτε προ εκπλήξεως εάν κάποιος είναι στην πόρτα σας. Η εξωτερική μονάδα αποτελείται από ένα κουδούνι με πολύ μικρή

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι

Διαβάστε περισσότερα

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση SBA3011/00. Εγχειρίδιο χρήσης

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση  SBA3011/00. Εγχειρίδιο χρήσης Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση www.philips.com/welcome SBA3011/00 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικό Ασφάλεια Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Τηρείτε όλες τις προειδοποιήσεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ. Πλήκτρο Κλείστρο/Επιλογή. Φως Ένδειξης Κατάστασης Πλήκτρο Πάνω. Μικρόφωνο. Υποδοχή MicroSD. Ηχείο. Οθόνη

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ. Πλήκτρο Κλείστρο/Επιλογή. Φως Ένδειξης Κατάστασης Πλήκτρο Πάνω. Μικρόφωνο. Υποδοχή MicroSD. Ηχείο. Οθόνη ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ Πλήκτρο Κλείστρο/Επιλογή Μικρόφωνο Φως Ένδειξης Κατάστασης Πλήκτρο Πάνω Κουμπί Ενεργοποίησης/ Λειτουργιών Φακός Υποδοχή MicroSD Οθόνη Ηχείο Πλήκτρο Κάτω/ Κλείστρο ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ Πλήκτρο

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΙΝΙ DV 100 WP

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΙΝΙ DV 100 WP ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΙΝΙ DV 100 WP 0 Mini Αδιάβροχη Βιντεοκάμερα Εισαγωγή Η DV 100 WP είναι μια πολύ μικρή βιντεοκάμερα η οποία χρησιμεύει κυρίως για την εγγραφή βίντεο σε εξωτερικούς χώρους. Λόγω της εύκολης

Διαβάστε περισσότερα

Register your product and get support at SBA3010/00. Εγχειρίδιο χρήσης

Register your product and get support at  SBA3010/00. Εγχειρίδιο χρήσης Register your product and get support at www.philips.com/welcome SBA3010/00 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικό Ασφάλεια Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Τηρείτε όλες τις προειδοποιήσεις. Ακολουθήστε όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

Ηχείο HP Roar Plus. Άλλα χαρακτηριστικά

Ηχείο HP Roar Plus. Άλλα χαρακτηριστικά Ηχείο HP Roar Plus Άλλα χαρακτηριστικά Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονομασίες Microsoft, Windows και Windows Vista είναι σήματα κατατεθέντα στις Η.Π.Α. του ομίλου εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Κινητός Προβολέας LED

Κινητός Προβολέας LED AV in Κινητός Προβολέας LED Εγχειρίδιο χρήστη CLASS 1 LED PRODUCT ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΦΘΑΛΜΟΥΣ Αποφεύγετε πάντα να κοιτάτε απευθείας την ακτίνα του προβολέα. Έχετε την πλάτη σας στην ακτίνα

Διαβάστε περισσότερα

Πολυµέσα Οδηγός χρήσης

Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Εγχειρίδιο Χρήσης Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή 2 Προειδοποιήσεις ασφάλειας 3 Γενική όψη 3.1 Πλήκτρα 3.2 Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση της συσκευής 3.3 Φόρτιση της

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε για την επιλογή του συστήματος Home Theater Innovator S51337. Το σύστημα αυτό συνδέεται με το PC, DVD Player, CD/MP3,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Καλώς ήλθατε Οδηγός γρήγορης εκκίνησης 1 2 3 Σύνδεση Εγκατάσταση Απόλαυση Τί περιέχει το κουτί Σταθμός βάσης CD140 Ή Ακουστικό CD140/CD145 Σταθμός βάσης CD145 Μονάδα παροχής ισχύος για το σταθμό βάσης

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY CAR MP ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY CAR MP ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY CAR MP3 1100 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Car MP3 1100. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. MP3 Player & FM transmitter για το αυτοκίνητο με επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Βάση επέκτασης ΗΡ 2700 Ultra-Slim Οδηγός χρήσης

Βάση επέκτασης ΗΡ 2700 Ultra-Slim Οδηγός χρήσης Βάση επέκτασης ΗΡ 2700 Ultra-Slim Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω;

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Ερωτήσεις 1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Απαντήσεις Υπάρχουν 3 κύριοι πιθανοί λόγοι για αυτό το πρόβλημα: κακή σύνδεση, ακατάλληλη θερμοκρασία, κατεστραμμένη μπαταρία ή τροφοδοτικό. Σε

Διαβάστε περισσότερα

Πολυµέσα. Οδηγός χρήσης

Πολυµέσα. Οδηγός χρήσης Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε διαβάστε και ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

Παρακαλούμε διαβάστε και ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε και ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Μην τοποθετείτε αντικείμενα με φλόγα, όπως αναμμένα κεριά κοντά στο προϊόν. Μην τοποθετείτε αντικείμενα

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY SISTEM H3 MP3 HEADPHONES SERIES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY SISTEM H3 MP3 HEADPHONES SERIES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY SISTEM H3 MP3 HEADPHONES SERIES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που αγοράσατε τα Η3 MP3 ακουστικά της Energy Sistem. Ελπίζουμε να τα απολαύσετε. Με αυτά τα ακουστικά μπορείτε να ακούτε τη

Διαβάστε περισσότερα

Οθόνη βίντεο V1.

Οθόνη βίντεο V1. Οθόνη βίντεο GR 122398 122294 V1 www.avidsen.com GR ΣΗΜΑΝΤΙΚΌ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αυτή η οθόνη είναι συμβατή αποκλειστικά με τις εξωτερικές μονάδες της Avidsen με κωδ. 102297, 112297 και 112298. Βασικά χαρακτηριστικά:

Διαβάστε περισσότερα

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Ελληνικά 9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Πριν ξεκινήσετε... 116 2) Περιεχόμενα συσκευασίας... 116 3) Γενικές προφυλάξεις... 116 4) Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 116 5) Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX B3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX B3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX B3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box B3 Bluetooth. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο/mp3 player με τεχνολογία Bluetooth,

Διαβάστε περισσότερα

Φορητός σκληρός δίσκος USB 2.0. Οδηγός χρήσης Ελληνικά

Φορητός σκληρός δίσκος USB 2.0. Οδηγός χρήσης Ελληνικά Φορητός σκληρός δίσκος USB 2.0 Οδηγός χρήσης Ελληνικά Περιεχόμενα Εισαγωγή 3 Σύνδεση του φορητού σκληρού δίσκου 4 Αποθήκευση και μεταφορά δεδομένων 4 Αποσύνδεση του φορητού σκληρού δίσκου 5 Τεχνική υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Register your product and get support at www.philips.com/welcome AD713 EL Εγχειρίδιο χρήσης Πίνακας περιεχομένων Ελληνικά 1 Σημαντικό 4 2 Σύνδεση συστήματος ψυχαγωγίας 5 Εισαγωγή 5 Περιεχόμενα συσκευασίας

Διαβάστε περισσότερα

UPS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ UPS GP-1000

UPS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ UPS GP-1000 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ UPS GP-1000 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 1000VA/1050VA/1200VA 1500VA Τάση Εισόδου Τάση Εξόδου Κυματομορφή Εξόδου Συχνότητα Εξόδου 145VAC~290VAC 195VAC~255VAC PWM/DC 50Hz Μπαταρίες

Διαβάστε περισσότερα

Καθημερινή χρήση. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή άλλους διαλύτες για να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος των ηχείων!

Καθημερινή χρήση. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή άλλους διαλύτες για να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος των ηχείων! BeoLab 8002 Οδηγός Καθημερινή χρήση 3 Όταν ολοκληρώσετε την εγκατάσταση των ηχείων όπως περιγράφεται στις παρακάτω σελίδες, συνδέστε ολόκληρο το σύστημα στο ρεύμα. Η ενδεικτική λυχνία ανάβει κόκκινη,

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρματο Οπτικό Ποντίκι

Ασύρματο Οπτικό Ποντίκι Ασύρματο Οπτικό Ποντίκι WL200 Εγχειρίδιο Χρήσης Όλα τα ονόματα εταιρειών και προϊόντων ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

PRESTIGIO GEOVISION 150/450

PRESTIGIO GEOVISION 150/450 ΕΛΛΗΝΙΚΑ PRESTIGIO GEOVISION 150/450 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Prestigio GeoVision 150 - Θέση των στοιχείων χειρισμού 1. Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης 2. Υποδοχή κάρτας SD 3. Οθόνη αφής 4. Κουμπί Menu (Μενού)

Διαβάστε περισσότερα

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση SBA3210/00. Εγχειρίδιο χρήσης

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση  SBA3210/00. Εγχειρίδιο χρήσης Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση www.philips.com/welcome SBA3210/00 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικό Ασφάλεια Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Τηρείτε όλες τις προειδοποιήσεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Να µην εκτίθεται το Sweex Black Onyx MP4 Player σε υψηλές θερµοκρασίες. Μην τοποθετείται την συσκευή εκτεθειµένη σε έντονο ηλιακό φως ή κοντά σε πηγές υψηλής θερµοκρασίας(π.χ.

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινήστε εδώ Οδηγός γρήγορης έναρξης

Ξεκινήστε εδώ Οδηγός γρήγορης έναρξης Σύστημα οικιακού κινηματογράφου Blu-ray Disc /DVD BDV-NF7220 EL Ξεκινήστε εδώ Οδηγός γρήγορης έναρξης BDV-NF7220 1 Περιεχόμενα συσκευασίας/ρύθμιση των ηχείων BDV-NF7220 2 Σύνδεση της τηλεόρασης Κύρια μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Δέκτης AV Πολλαπλών Καναλιών. Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης

Δέκτης AV Πολλαπλών Καναλιών. Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης Δέκτης AV Πολλαπλών Καναλιών STR-DN1020 Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης 1 Ρύθμιση των ηχείων 2 Σύνδεση τηλεόρασης και άλλων συσκευών 3 Άλλες συνδέσεις 4 Επιλογή ηχείων και

Διαβάστε περισσότερα

Σταθμός επιτραπέζιας σύνδεσης ταξιδιού USB-C της HP. Οδηγός χρήσης

Σταθμός επιτραπέζιας σύνδεσης ταξιδιού USB-C της HP. Οδηγός χρήσης Σταθμός επιτραπέζιας σύνδεσης ταξιδιού USB-C της HP Οδηγός χρήσης Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν ή εμπορικό σήμα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες

Διαβάστε περισσότερα

Πολυµέσα. Οδηγός χρήσης

Πολυµέσα. Οδηγός χρήσης Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Πολυµέσα Οδηγός χρήσης

Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

Smart TV stick D2. GR Εγχειρίδιο χρήστη. Android HDMI SmartTV dongle

Smart TV stick D2. GR Εγχειρίδιο χρήστη. Android HDMI SmartTV dongle Smart TV stick D2 Android HDMI SmartTV dongle Διπύρηνο έως 1.6 GHz - RAM: 1 GB, ROM: 4 GB - Android JellyBean 4.2 - WiFi 802.11 b/g/n - Υποστήριξη για κάρτα microsdhc - Google Play - Υποστήριξη ασύρματου

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX BZ1

ENERGY MUSIC BOX BZ1 ENERGY MUSIC BOX BZ1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box BZ1 Bluetooth. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο με τεχνολογία Bluetooth και hands-free

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές Προδιαγραφές. Απαιτήσεις συστήματος. Ελληνική Έκδοση SWEEX.COM

Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές Προδιαγραφές. Απαιτήσεις συστήματος. Ελληνική Έκδοση SWEEX.COM Εισαγωγή IP001 Sweex USB Internet Phone with Display Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το Sweex USB Internet Phone with Display. Με αυτό το τηλέφωνο εύκολης σύνδεσης μπορείτε να πραγματοποιήσετε κλήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Full HD Media Player Εγχειρίδιο χρήσης

Full HD Media Player Εγχειρίδιο χρήσης Full HD Media Player Εγχειρίδιο χρήσης Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση 1. Εισαγωγή...4 1.1 Χαρακτηριστικά... 4 1.2 Λίστα εξαρτημάτων... 5 1.3 Προειδοποιήσεις... 5 1.4 Σύνδεση... 7 1.5 Ενεργοποίηση/

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεχειριστήριο (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα)

Τηλεχειριστήριο (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Τηλεχειριστήριο (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι επωνυµίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα κατατεθέντα της εταιρίας Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά. Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N

Ελληνικά. Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N Ελληνικά Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N 1 Ελληνικά Ευρετήριο 1. Επισκόπηση....3 2. Έναρξη χρήσης...5 3. Σύνδεση του κεφαλόφωνου Bluetooth.....6 4. Χρήση του κεφαλόφωνου Bluetooth... 9 5. Τεχνικές προδιαγραφές.

Διαβάστε περισσότερα

SRM Γνωρίζοντας τη συσκευή σας. Μπαταρία

SRM Γνωρίζοντας τη συσκευή σας. Μπαταρία SRM-8340 Γνωρίζοντας τη συσκευή σας Μπαταρία Η μπαταρία είναι πλήρης στα 3.8V. Όσο περνάει ο χρόνος η χωρητικότητα της ένδειξης θα εξαντλείται. Η ένδειξη είναι κενή όταν η μπαταρία έχει σχεδόν τελειώσει.

Διαβάστε περισσότερα

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση www.philips.com/welcome AD420 EL Εγχειρίδιο χρήσης Πίνακας περιεχομένων 1 Σημαντικό 3 2 Το δικό σας ηχείο σύνδεσης 4 Εισαγωγή 4 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση. AD295. Εγχειρίδιο χρήσης

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση.  AD295. Εγχειρίδιο χρήσης Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση www.philips.com/welcome AD295 Εγχειρίδιο χρήσης Πίνακας περιεχομένων 1 Σημαντικό 4 Ασφάλεια 4 2 Το ηχείο σύνδεσης 5 Εισαγωγή 5 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση TCP320/00. Εγχειρίδιο χρήσης

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση  TCP320/00. Εγχειρίδιο χρήσης Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση www.philips.com/welcome TCP320/00 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικό Ασφάλεια Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Διαβάστε αυτές τις οδηγίες. Ακολουθήστε

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Γρήγορη έναρξη Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Πλήκτρα και µέρη 9 ευτερεύουσα κάµερα 10 Πλήκτρο Έντασης/Ζουµ 11 Πλήκτρο πολυµέσων 12 ιακόπτης κλειδώµατος οθόνης και πλήκτρων

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

TouchPad και πληκτρολόγιο

TouchPad και πληκτρολόγιο TouchPad και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Πολυκάναλος Δέκτης AV. Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης

Πολυκάναλος Δέκτης AV. Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης Πολυκάναλος Δέκτης AV STR-DN1030 Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης 1 Ρύθμιση των ηχείων 2 Σύνδεση τηλεόρασης και άλλων συσκευών 3 Άλλες συνδέσεις 4 Επιλογή ηχείων και βελτιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ FM ΡΑΔΙΟ-CD PLAYER ΜΕ USB MP3 SCD-38 USB

ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ FM ΡΑΔΙΟ-CD PLAYER ΜΕ USB MP3 SCD-38 USB ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ FM ΡΑΔΙΟ-CD PLAYER ΜΕ USB MP3 SCD-38 USB Οδηγίες Χρήσης Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ιστοσελίδα www.lenco.com Προσοχή! Σημαντικές Πληροφορίες Ασφαλείας ΠΡΟΣΟΧΗ! ΑΟΡΑΤΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα