Κινητός Προβολέας LED

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κινητός Προβολέας LED"

Transcript

1 Κινητός Προβολέας LED Εγχειρίδιο χρήστη

2 CLASS LED PRODUCT Προειδοποιήσεις ασφάλειας για τους οφθαλμούς Αποφεύγετε πάντα να κοιτάτε απευθείας την ακτίνα του προβολέα. Έχετε την πλάτη σας στην ακτίνα όσο το δυνατόν περισσότερο. Συνίσταται η χρήση ράβδου ή δείκτη λέιζερ ώστε να αποφεύγει ο χρήστης να εισέρχεται στην πορεία της ακτίνας. Όταν ο προβολέας χρησιμοποιείται σε αίθουσα διδασκαλίας, οι μαθητές θα πρέπει να επιβλέπονται επαρκώς όταν τους ζητείται να δείξουν κάτι στην οθόνη. Για να ελαχιστοποιηθεί η ενέργεια, χρησιμοποιήστε τις κουρτίνες του δωματίου για να μειώσετε το επίπεδο του φωτισμού στο περιβάλλον. A..9.3 Επ ε ξ ή γ η σ η τ ο π ο θ έ τ η σ η ς π ε ρ ι φ ε ρ ε ι α κ ώ ν σ υ σ κ ε υώ ν (5 t h / ε κ π λ ή ρ ω σ η AG EK): Οι προϋποθέσεις για την επεξήγηση σχετικά με την τοποθέτηση ισχύουν για περιφερειακές συσκευές που χρησιμοποιούνται στο χώρο εργασίας οπτικής προβολής, σύμφωνα με την BildscharbV. Περιφερειακές συσκευές που προορίζονται για χρήση εκτός του χώρου εργασίας οπτικής προβολής μπορούν να λάβουν GS-Mark εάν η εμβέλεια υποδηλώνεται τόσο στο Εγχειρίδιο χρήστη όσο και στο πιστοποιητικό. Αυτό σημαίνει ότι οι ακόλουθες διατυπώσεις είναι πιθανές σε περιπτώσεις όπου η χρήση εντός του πεδίου προβολής δεν είναι σκόπιμη και δίδονται επαρκείς υποδείξεις στο Εγχειρίδιο χρήστη για την αποφυγή τέτοιου είδους καταστάσεων, ώστε να εξασφαλιστεί πως δεν επηρεάζεται η εργασία προβολής. Διατύπωση στο πιστοποιητικό: "Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για χρήση στο άμεσο οπτικό πεδίο σε χώρους εργασίας οπτικής προβολής. Προς αποφυγή άβολων αντανακλαστικών σε χώρους εργασίας οπτικής προβολής, η συσκευή αυτή δεν πρέπει να τοποθετείται στο άμεσο οπτικό πεδίο." Σημαντικές οδηγίες ασφάλειας. Μη φράζετε τις τρύπες αερισμού. Για να διασφαλίσετε αξιόπιστη λειτουργία του προβολέα και να τον προφυλάξετε από υπερθέρμανση, τοποθετήστε τον σε τοποθεσία και σημείο που δεν θα επηρεάζουν το σωστό εξαερισμό του. Για παράδειγμα, μην τοποθετείτε τον προβολέα σε γεμάτο τραπεζάκι, καναπέ, κρεβάτι, κλπ. Μην τοποθετείτε τον προβολέα σε εσοχή, όπως π.χ. σε βιβλιοθήκη ή ντουλάπι που περιορίζει τη ροή του αέρα.. Μη χρησιμοποιείτε αυτόν τον προβολέα κοντά σε νερό ή υγρασία. Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς και/ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε τον προβολέα σε βροχή ή υγρασία. 3. Μην πραγματοποιήσετε την εγκατάσταση κοντά σε πηγές θερμότητας, όπως καλοριφέρ, θερμοσίφωνες, φούρνους ή άλλες συσκευές, όπως ενισχυτές, που παράγουν θερμότητα. 4. Μη χρησιμοποιείτε τον προβολέα σε άμεση επαφή με το φως του ήλιου. 5. Να μη χρησιμοποιείται κοντά σε κάποια συσκευή που εκπέμπει ένα ισχυρό μαγνητικό πεδίο. 6. Μη χρησιμοποιείτε τον προβολέα σε χώρους ευάλωτους σε υπερβολική σκόνη και ρύπους. 7. Απενεργοποιήστε το προϊόν προτού το καθαρίσετε. 8. Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας αν δεν πρόκειται θα χρησιμοποιηθεί το προϊόν για μεγάλο χρονικό διάστημα. 9. Βεβαιωθείτε πως η θερμοκρασία δωματίου είναι 5-35 C. 0. Η σχετική υγρασία είναι 5-35 C, 80% (Μεγ.), χωρίς υδρατμούς.. Μη σας πέσει, μη ρίξετε και μην επιχειρήσετε να λυγίσετε το προϊόν.. Ενδέχεται να εκραγεί εάν απορριφθεί σε φωτιά. 3. Να καθαρίζετε μόνο με στεγνό πανί. 4. Να χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα/ αξεσουάρ που καθορίζονται από τον κατασκευαστή. 5. Μη χρησιμοποιείτε τη μονάδα εάν έχει υποστεί καταστροφές ή ζημίες. Ως καταστροφές/ζημίες θεωρούνται (χωρίς να περιορίζονται σε αυτά) τα εξής: Η μονάδα έχει πέσει. Ο φορτιστής ή η υποδοχή έχουν υποστεί ζημιές. Έχει χυθεί υγρό επάνω στον προβολέα. Ο προβολέας έχει εκτεθεί σε βροχή ή υγρασία. Κάποιο αντικείμενο έχει πέσει στο εσωτερικό του προβολέα ή υπάρχει κάποιο χαλαρό εξάρτημα σε αυτόν. Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε τη μονάδα μόνοι σας. Το άνοιγμα ή η αφαίρεση των καπακιών μπορεί να σας εκθέσει σε επικίνδυνες τάσεις ή άλλους κινδύνους. Επικοινωνήστε με τον τοπικό εμπορικό αντιπρόσωπο ή το κέντρο σέρβις προτού στείλετε τη μονάδα για επισκευή. 6. Μην επιτρέπετε σε αντικείμενα ή υγρά να εισέλθουν στον προβολέα. Μπορεί να ακουμπήσουν επικίνδυνα σημεία τάσης ή να βραχυκυκλώσουν μέρη που μπορεί να προκαλέσουν φωτιά ή ηλεκτροπληξία. 7. Δείτε το περίβλημα του προβολέα για σημάνσεις σχετικές με την ασφάλεια. 8. Η μονάδα θα πρέπει να επισκευάζεται αποκλειστικά από αρμόδιο προσωπικό επισκευών. 9. Μην αγγίζετε τον προβολέα για μεγάλη χρονική διάρκεια όταν χρησιμοποιείται. Πρ ο ε ι δ οπ ο ιή σ ε ις κ α ν ο ν ισ μ ώ ν & α σ φ α λ ε ία ς Αυτό το παράρτημα αναγράφει τις γενικές ανακοινώσεις του Προβολέα. Ανακοίνωση FCC Αυτή η συσκευή έχει δοκιμαστεί και έχει βρεθεί πως συμμορφώνεται με τα όρια για μια ψηφιακή συσκευή Τάξης Β (Class B) σύμφωνα με το Μέρος 5 των κανονισμών FCC. Τα όρια αυτά έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν εύλογη προστασία από επιβλαβείς παρεμβολές σε οικιστικές εγκαταστάσεις. Αυτή η συσκευή παράγει, χρησιμοποιεί, και μπορεί να εκπέμψει ενέργεια ραδιοσυχνότητας και, αν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να προκαλέσει βλαβερή παρεμβολή σε ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο, δεν υπάρχουν εγγυήσεις ότι δεν πρόκειται να υπάρξουν παρεμβολές σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Αν αυτή η συσκευή προκαλέσει βλαβερή παρεμβολή στην ραδιοφωνική ή τηλεοπτική λήψη, πράγμα που μπορεί να καθοριστεί με το άνοιγμα και το κλείσιμο του εξοπλισμού, ο χρήστη ενθαρρύνεται να δοκιμάσει να διορθώσει την παρεμβολή με ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα: Επαναπροσανατολίστε ή μετακινήστε την κεραία λήψης. Αυξήστε το διαχωρισμό μεταξύ του εξοπλισμού και του δέκτη. Συνδέστε τη συσκευή σε μια πρίζα ή ένα κύκλωμα διαφορετικό από αυτό στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης. Συμβουλευτείτε το κατάστημα αγοράς ή έναν έμπειρο τεχνικό ραδιόφωνου/τηλεόρασης για βοήθεια. Σημείωση: Θωρακισμένα καλώδια Όλες οι συνδέσεις με άλλες συσκευές πρέπει να γίνονται με τη χρήση θωρακισμένων καλωδίων για να διατηρείται η συμμόρφωση με τους κανονισμούς της FCC. Προσοχή Αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν εγκριθεί ρητώς από τον κατασκευαστή μπορεί να ακυρώσουν την αρμοδιότητα του χρήστη, η οποία παραχωρείται από την Federal Communications Commission, να λειτουργεί αυτήν τη συσκευή. Συνθήκες λειτουργίας Η παρούσα συσκευή συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Μέρος 5 του Κανονισμού FCC. Η λειτουργία υπόκειται στους ακόλουθους δυο όρους:. αυτή η συσκευή δε μπορεί να προκαλέσει επιβλαβή παρεμβολή, και. αυτή η συσκευή πρέπει να δέχεται οποιαδήποτε παρεμβολή λαμβάνεται, περιλαμβανομένης και παρεμβολής που μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητη λειτουργία. Σημείωση: Καναδοί χρήστες Αυτή η ψηφιακή συσκευή Κλάσης Β συμμορφώνεται με το Καναδικό ICES-003. Remarque à l intention des utilisateurs canadiens Cet appareil numerique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada. Δήλωση Συμμόρφωσης για χώρες της ΕΕ Οδηγία EMC 004/08/EC (περιλαμβανομένων των τροποποιήσεων) Οδηγία χαμηλής τάσης 006/95/EC Οδηγία R & TTE 999/5/EC (Αν το προϊόν έχει λειτουργία RF) Απ ό ρ ρ ι ψ η π α λ α ι ού Ηλ ε κ τ ρ ι κού & Ηλ ε κ τ ρ ο ν ι κού Εξ ο π λ ισ μ ο ύ (Ισχύει στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες με ξεχωριστά προγράμματα αποκομιδής) Το σύμβολο αυτό, το οποίο βρίσκεται επάνω στο προϊόν σας ή στη συσκευασία του, υποδηλώνει ότι το συγκεκριμένο προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται ως οικιακό απόβλητο όταν επιθυμείτε να το απορρίψετε. Αντιθέτως, θα πρέπει να παραδίδεται σε κατάλληλο σημείο συλλογής για ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Εξασφαλίζοντας ότι το προϊόν αυτό απορρίπτεται ορθά, θα βοηθήσετε στην αποτροπή πιθανών αρνητικών επιπτώσεων προς το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, οι οποίες ενδέχεται να προκληθούν από την ακατάλληλη απόρριψη του συγκεκριμένου προϊόντος. Η ανακύκλωση υλικών θα βοηθήσει στη διαφύλαξη των φυσικών πόρων. Το σύμβολο αυτό ισχύει μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν επιθυμείτε να απορρίψετε το προϊόν αυτό, επικοινωνήστε με τις τοπικές Αρχές ή τον εμπορικό αντιπρόσωπό σας και ρωτήστε για την ορθή μέθοδο απόρριψης.

3 Power Zoom Hide MENU HDMI S- MEDIA VGA SD Card VGA S- Audio/AV in mini USB Γενική επισκόπηση προϊόντος Ηχείο. Πλήκτρο αυτόματης πηγής ( ) 3. Πλήκτρο επάνω ( ) 4. Πλήκτρο τροφοδοσίας ( ) 5. Πλήκτρο OK ( ) 6. Αριστερό πλήκτρο ( ) 7. Κάτω πλήκτρο ( ) 8. Δεξιό πλήκτρο ( ) 9. Πλήκτρο επιλογής εστίασης 0. Φακός. Δέκτης υπερύθρων. Λουκέτο Kensington Είσοδος DC 4. Υποδοχή κάρτας SD 5. Θύρα USB Τύπου Α 6. Σύνδεσμος HDMI 7.Σύνδεσμος VGA 8. Σύνδεσμος εισόδου S- 9. Είσοδος βίντεο 0. Είσοδος ήχου / AV. Θύρα Μίνι USB. Πόδι ανύψωσης 3. Οπή βίδας για τρίποδο 4. Οπές για στήριξη σε οροφή Τα στοιχεία 3 και 5~8 αποτελούν επίσης πλήκτρα λειτουργίας. Οι λειτουργίες διαφέρουν ανάλογα με την τρέχουσα λειτουργία. Τηλεχειριστήριο. Πλήκτρο ζουμ. Πλήκτρο ισχύος 3. Πάνω πλήκτρο 4. Πλήκτρο μενού 5. Πλήκτρο ΟΚ 6. Αριστερό πλήκτρο 7. Πλήκτρο λόγου διαστάσεων 8. Κάτω πλήκτρο 9. Πλήκτρο αύξησης έντασης ήχου 0. Πλήκτρο μείωσης έντασης ήχου. Πλήκτρο απόκρυψης. Πλήκτρο λειτουργίας LED 3. Δεξιό πλήκτρο 4. Πλήκτρων μέσων 5. Πλήκτρο VGA 6. Πλήκτρο HDMI 7. Πλήκτρο βίντεο 8. Πλήκτρο S Power Zoom Hide MENU MEDIA HDMI VGA S Γενική επισκόπηση συσκευασίας Εν ε ρ γ ο π ο ίη σ η/ Απ ε ν ε ρ γ ο π ο ίη σ η Βασικά εξαρτήματα Προαιρετικά εξαρτήματα. Καλώδιο τροφοδοσίας 6. Καλώδιο βίντεο. Καλώδιο VGA 7. Καλώδιο VGA σε 3. Μίνι USB σε καλώδιο καλώδιο Component USB Τύπου Α 8. Καλώδιο HDMI 4. Τηλεχειριστήριο 5. Θήκη μεταφορά 3 3. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην υποδοχή εισόδου AC IN στο πίσω μέρος του προβολέα. ( ). Εισάγετε την υποδοχή στο άλλο άκρο του καλωδίου τροφοδοσίας, σε έξοδο ισχύος. ( ) Η λυχνία LED ανάβει κόκκινη στη λειτουργία αναμονής. 3. Πατήστε το πλήκτρο Ενεργοποίηση ( ) για να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε τον προβολέα. ( ) Η λυχνία LED ανάβει μπλε όταν είναι ενεργός ο προβολέας. Τα βασικά εξαρτήματα ενδέχεται να διαφέρουν σε κάθε περιοχή, λόγω διαφορετικών εφαρμογών. Το καλώδιο τροφοδοσίας που περιλαμβάνεται διαφέρει ανά περιοχή. 3

4 TM TM HDMI TM Προσαρμόστε το ύψος της προβαλλόμενης εικόνας Προσαρμόστε την προβαλλόμενη εικόνα Απόσταση προβολής (A) Μέγεθος οθόνης - Πλάτος Μέγεθος οθόνης - Ύψος (C) Διαγώνιος οθόνης (D) (B) Μέτρο ίντσα (mm) (ίντσα) (mm) (ίντσα) (mm) (ίντσα) 0,5 0,8 366, 4,4 8, ,9 35,6 646, 5,4 403,9 5, ,5 59, ,4 673, 6, ,8 7,3 9,3 50,9 807,7 3, ,4 94,98 73, 67, , ,0 8,7 53,9 84,8 346, ,6 4,46 584,7 0,8 65,4 63, Ο προβολέας είναι εξοπλισμένος με ένα πόδι ανύψωσης για τη ρύθμιση του ύψους της προβαλλόμενης εικόνας. 4,5 78,08 330,9 7, 09,3 79, ,4 3, ,6 43, 95, Για να προσαρμόσετε το ύψος: Γυρίστε το πόδι ανύψωσης για να προσαρμόσετε το επιθυμητό ύψος της προβαλλόμενης θέσης εικόνας. Έπειτα από λίγα δευτερόλεπτα, εάν δεν υπάρχουν αλλαγές, ο προβολέας θα προσαρμόσει αυτόματα την προβολή της εικόνας μέσω της λειτουργίας Αυτόματη Τραπεζοειδής Παραμόρφωση. προσαρμόστε την εστίαση ( ) μέχρι να είναι καθαρή η εικόνα. Συνδέστε πηγή εισόδου - VGA / S- /HDMI Συνδέστε την πηγή εισόδου - είσοδος Composite AV ή ή. Συνδέστε τη συσκευή VGA / S- / HDMI χρησιμοποιώντας κατάλληλο καλώδιο. ( ~ ). Μετά την ενεργοποίηση του προβολέα, πατήστε για να αλλάξετε πηγή εισόδου. IPad ή Για είσοδο βίντεο και ήχου. Συνδέστε την πηγή εισόδου AV. ( ~ ). Μετά την ενεργοποίηση του προβολέα, πατήστε για να αλλάξετε πηγή εισόδου.. Όλες οι άλλες φίρμες και ονόματα προϊόντων αποτελούν εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων επιχειρήσεων.. Τα καλώδια που συνδέουν τις συσκευές εξόδου βίντεο δεν παρέχονται. Επικοινωνήστε με τον εμπορικό αντιπρόσωπο της συσκευής ή την Optoma. 3. ipod nano/ipod touch/iphone/ipod classic (έκδοση 5 και νεότερη) 4. Σχεδιασμένο για ipod/iphone/κινητά τηλέφωνα/pmp με λειτουργίες εξόδου τηλεόρασης. Δεν προτείνεται χρήση με συσκευές με τάση ηχητικού σήματος > 0,3Vrms. iphone 4 ή Προσαρμογέας Ψηφιακού AV Apple Μόνο είσοδος ήχου 4

5 LOCK Συνδέστε υπολογιστή για Προβολή USB Μπορείτε να προβάλλετε την οθόνη του υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας τη θύρα mini USB του προβολέα. Συνδέστε ένα φορητό υπολογιστή ή Η/Υ χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο καλώδιο μίνι USB σε USB Τύπου A.. Ενεργοποιήστε τον προβολέα. 3. Πατήστε / / / για να επισημάνετε > Προβολή USB και πατήστε για να εισέλθετε σε λειτουργία προβολής USB. Βλ. κεφάλαιο "Λειτουργία προβολής USB" στη σελίδα 8. Εισάγετε κάρτα SD Βάσει προεπιλογής, ο προβολέας πραγματοποιεί προβολή από την εσωτερική μνήμη. Ωστόσο, εάν έχει εισαχθεί κάρτα SD, ο προβολέας διαβάζει πρώτα την κάρτα SD. Εισάγετε κάρτα SD στην υποδοχή με τις χρυσές επαφές να κοιτούν προς τα κάτω. Για να αφαιρέσετε την κάρτα SD, πιέστε την κάρτα για να την εξάγετε από την υποδοχή. Μην αφαιρέσετε την κάρτα SD όταν ο προβολέας προβάλλει εικόνα από την κάρτα. Αυτό μπορεί να προκαλέσει απώλεια δεδομένων ή βλάβη στην κάρτα. Υποστηρίζει κάρτα SD μεγέθους έως 3GB. Η κάρτα SD δεν συμπεριλαμβάνεται στη συσκευασία. Εισάγετε USB Flash Drive Συνδέστε USB flash drive στη θύρα USB Τύπου Α στο πίσω μέρος του προβολέα. Υποστηρίζει USB flash drive με μορφή FAT3 και NTSF. Συνδέστε τον υπολογιστή για μεταφορά δεδομένων Τοποθετήστε τον προβολέα Μπορείτε να μεταφέρετε δεδομένα στην εσωτερική μνήμη του προβολέα ή στην κάρτα SD.. Συνδέστε ένα φορητό υπολογιστή ή Η/Υ χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο καλώδιο μίνι USB σε USB Τύπου A.. Ενεργοποιήστε τον προβολέα. 3. Πατήστε / / / για να επισημάνετε > Μεταφορά δεδομένων και πατήστε για να εισέλθετε σε λειτουργία μεταφοράς δεδομένων. 4. Πραγματοποιήστε αναζήτηση για Αφαιρούμενο δίσκο. 5. Αντιγράψτε τα αρχεία στον υπολογιστή σας. Δείτε το κεφάλαιο "Λειτουργία μεταφοράς δεδομένων" στο "Λειτουργία USB" στη σελίδα 8. Οπή βίδας για τρίποδο Βιδώστε ένα συνηθισμένο τρίποδο στην οπή της βίδας, στον προβολέα. *Βασικό τρίποδο *Προσάρτηση σε οροφή Ο φορητός υπολογιστής/ Η/Υ μπορεί να εντοπίσει την πηγή εισόδου μόνο όταν είναι ενεργοποιημένος ο προβολέας. Οπές βιδών για στήριξη σε οροφή. Τοποθετήστε τον προβολέα ανάποδα σε επίπεδη επιφάνεια.. Ευθυγραμμίστε τις τρεις οπές τοποθέτησης και χρησιμοποιήστε τις τρεις βίδες τοποθέτησης σε οροφή για να ασφαλίσετε την τοποθέτηση του προβολέα. Το τρίποδο και η εγκατάσταση σε οροφή αποτελούν προαιρετικά εξαρτήματα. 5

6 Πώς να χρησιμοποιήσετε το μενού Πλήκτρο ΟΚ Πάνω πλήκτρο Χρησιμοποιήστε τα / / / για να επισημάνετε την επιθυμητή επιλογή και για να επιβεβαιώσετε την επιλογή. πατήστε Η λειτουργικότητα των πλήκτρων διαφέρει ανάλογα με την τρέχουσα λειτουργία. Αριστερό πλήκτρο Εμφανίζεται οδηγός πλήκτρων στην κάτω αριστερή γωνία των περισσότερων οθονών Ο οδηγός διαφέρει ανάλογα με την τρέχουσα λειτουργία. Πατήστε το αντίστοιχο πλήκτρο για να διαλέξετε επιλογή ή λειτουργία. Δεξιό πλήκτρο Κάτω πλήκτρο Υπομενού Travel summer.avi unfair.avi Πατήστε / / / για να επιλέξετε το στοιχείο μενού στο οποίο επιθυμείτε για να εισέλθετε στην οθόνη μενού. να έχετε πρόσβαση και πατήστε Εικονίδιο πίσω Επισημάνετε αυτό το εικονίδιο και πατήστε ψετε στην προηγούμενη οθόνη. Μενού βίντεο για να επιστρέ- Εικονίδιο πηγής δεδομένων Πατήστε για να αλλάξετε τις πηγές μνήμης: Εσωτερική μνήμη» Κάρτα SD» USB flash drive. Εσωτερική μνήμη USB flash drive (υποστηρίζει μόνο μορφή FAT 3) Κάρτα SD Στοιχεία υπομενού / Travel Love song.mp3 summer.avi unfair.avi Goodbye.mp3 Μενού Μενού μουσικής Μενού φωτογραφίας.. travel.doc USB Οθόνη USB 8 KB, KB Μεταφορά δεδομένων Ρύθμιση ς 43 KB 65 KB 6 Μενού Μενού Μενού

7 Τρόπος αναπαραγωγής βίντεο - πηγή: Εσωτερική μνήμη / Κάρτα SD / USB Flash Drive Αναπαραγωγή βίντεο από Εσωτερική μνήμη, Κάρτα SD, ή USB Flash Drive Εάν έχει εισαχθεί κάρτα SD, διαβάζεται πρώτα το περιεχόμενο της κάρτας μνήμης. Εάν επιθυμείτε να διαβάσετε δεδομένα από την εσωτερική μνήμη ή το USB, πατήστε στην κατάλληλη οθόνη για να αλλάξετε την πηγή δεδομένων. Δείτε τα πιο κάτω βήματα.. Επιλέξτε Πηγή δεδομένων Η οθόνη, το εικονίδιο πηγής στον οδηγό πλήκτρων και η ακολουθία με την οποία εμφανίζονται οι οθόνες διαφέρει ανάλογα με τη διαθέσιμη πηγή δεδομένων. Travel summer.avi unfair.avi. Είσοδος στο μενού "" Επιλέξτε Αλλαγή πηγής δεδομένων 3. Επιλογή αρχείου βίντεο Travel Travel summer.avi summer.avi unfair.avi unfair.avi Αλλαγή πηγής δεδομένων Η προβαλλόμενη οθόνη ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με την επιλεγμένη πηγή δεδομένων στο προηγούμενο βήμα. Επιστροφή στο αρχικό μενού Travel Έναρξη αναπαραγωγής summer.avi unfair.avi Travel summer.avi unfair.avi Αλλαγή πηγής δεδομένων 4. Αναπαραγωγή αρχείου Λειτουργία αναπαραγωγής βίντεο (βλ. σελίδα 8) 7

8 Τρόπος αναπαραγωγής βίντεο - Λειτουργία αναπαραγωγής βίντεο Ο οδηγός πλήκτρων εξαφανίζεται όταν το πληκτρολόγιο δεν χρησιμοποιείται για 3 δευτερόλεπτα. Για να προβληθεί ο οδηγός πλήκτρων, πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο. Επισημάνετε αυτό το εικονίδιο για να και πατήστε εξέλθετε από τη λειτουργία αναπαραγωγής βίντεο. Έλεγχος αναπαραγωγής μέσων Αύξηση έντασης ήχου + Γρήγορη επαναφορά Μείωση έντασης ήχου + Γρήγορη κίνηση προς τα εμπρός + Παύση + Προηγούμενο βίντεο + Αναπαραγωγή + Επόμενο βίντεο Ρυθμίσεις βίντεο. Επιλέξτε "". Είσοδος στο μενού 3. Είσοδος στο μενού "Ρυθμί- "" σεις βίντεο" Ρύθμιση ς 5. Διαλέξτε επιλογή 4. Επιλέξτε ρύθμιση Επανάληψη όλων Επανάληψη Επανάληψη ενός Απενεργοποίηση επανάληψης Προβολή πλοηγού 8 Μικρό εικονίδιο προβολής πλοηγού Μεγάλο εικονίδιο προβολής πλοηγού Επανάληψη Προβολή

9 Τρόπος αναπαραγωγής μουσικής - πηγή: Εσωτερική μνήμη / Κάρτα SD / USB Flash Drive Αναπαραγωγή μουσικής από Εσωτερική μνήμη, Κάρτα SD, ή USB Flash Drive Εάν έχει εισαχθεί κάρτα SD, διαβάζεται πρώτα το περιεχόμενο της κάρτας μνήμης. Εάν επιθυμείτε να διαβάσετε δεδομένα από την εσωτερική μνήμη ή το USB, πατήστε στην κατάλληλη οθόνη για να αλλάξετε την πηγή δεδομένων. Δείτε τα πιο κάτω βήματα. 3. Επιλέξτε Πηγή δεδομένων Η οθόνη, το εικονίδιο πηγής στον οδηγό πλήκτρων και η ακολουθία με την οποία εμφανίζονται οι οθόνες διαφέρει ανάλογα με τη διαθέσιμη πηγή δεδομένων.. Είσοδος στο μενού "" Love song.mp3 Goodbye.mp3. Επιλέξτε "" Αλλαγή πηγής δεδομένων Love song.mp3 Goodbye.mp3 Αλλαγή πηγής δεδομένων Ε π ι σ τ ρ ο φ ή σ τ ο αρχικό μενού Love song.mp3 Goodbye.mp3 Love song.mp3 Goodbye.mp3 Αλλαγή πηγής δεδομένων 5. Αναπαραγωγή αρχείου 4. Επιλογή αρχείου μουσικής Έναρξη αναπαραγωγής Love song.mp3 Goodbye.mp3 Λειτουργία αναπαραγωγής μουσικής (βλ. σελίδα 0) Η προβαλλόμενη οθόνη ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με την επιλεγμένη πηγή δεδομένων στο προηγούμενο βήμα. 9

10 Τρόπος αναπαραγωγής μουσικής - Λειτουργία αναπαραγωγής μουσικής Ο οδηγός πλήκτρων εξαφανίζεται όταν το πληκτρολόγιο δεν χρησιμοποιείται για 3 δευτερόλεπτα. Για να προβληθεί ο οδηγός πλήκτρων, πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο. Επισημάνετε αυτό το εικονίδιο και πατήστε για να εξέλθετε από τη λειτουργία αναπαραγωγής μουσικής. Έλεγχος αναπαραγωγής μέσων Αύξηση έντασης ήχου Μείωση έντασης ήχου + Αναπαραγωγή + Προηγούμενο κομμάτι + Παύση + Επόμενο κομμάτι Ρυθμίσεις μουσικής. Επιλέξτε "". Είσοδος στο μενού "" 3. Επιλέξτε "Ρύθμιση μουσικής" Ρύθμιση ς 6. Διαλέξτε επιλογή 5. Επιλέξτε ρύθμιση 4. Είσοδος στο μενού "Ρύθμιση μουσικής" Επανάληψη Επανάληψη όλων Επανάληψη ενός Απενεργοποίηση επανάληψης Ρύθμιση ς Επανάληψη Τυχαία Ρύθμιση ς Αναδιάταξη Ενεργοποίηση αναδιάταξης Απενεργοποίηση αναδιάταξης 0

11 Τρόπος προβολής φωτογραφιών - πηγή: Εσωτερική μνήμη / Κάρτα SD / USB Flash Drive Προβολή φωτογραφιών από Εσωτερική μνήμη, Κάρτα SD, ή USB Flash Drive Εάν έχει εισαχθεί κάρτα SD, διαβάζεται πρώτα το περιεχόμενο της κάρτας μνήμης. Εάν επιθυμείτε να διαβάσετε δεδομένα από την εσωτερική μνήμη ή το USB, πατήστε στην κατάλληλη οθόνη για να αλλάξετε την πηγή δεδομένων. Δείτε τα πιο κάτω βήματα. 3. Επιλέξτε Πηγή δεδομένων Η οθόνη, το εικονίδιο πηγής στον οδηγό πλήκτρων και η ακολουθία με την οποία εμφανίζονται οι οθόνες διαφέρει ανάλογα με τη διαθέσιμη πηγή δεδομένων. /. Είσοδος στο μενού "". Επιλέξτε "" Αλλαγή πηγής δεδομένων / Αλλαγή πηγής δεδομένων Επιστροφή στο αρχικό μενού / / Αλλαγή πηγής δεδομένων 5. Προεπισκόπηση αρχείου 4. Αναζήτηση μικρογραφιών Έναρξη αναπαραγωγής Λειτουργία παρουσίασης διαφανειών σε πλήρη οθόνη (βλ. σελίδα )) / Η προβαλλόμενη οθόνη ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με την επιλεγμένη πηγή δεδομένων στο προηγούμενο βήμα.

12 Τρόπος προβολής φωτογραφιών - λειτουργία: Παρουσίαση διαφανειών σε πλήρη οθόνη Κατά την παρουσίαση διαφανειών, οι φωτογραφίες αναπαράγονται συνεχόμενα σε καθορισμένο χρονικό διάστημα ενώ αναπαράγεται μουσική η οποία είναι αποθηκευμένη στην εσωτερική μνήμη ως παρασκήνιο. Ο οδηγός πλήκτρων εξαφανίζεται όταν το πληκτρολόγιο δεν χρησιμοποιείται για 3 δευτερόλεπτα. Για να προβληθεί ο οδηγός πλήκτρων, πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο. Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις διαστήματος της παρουσίασης διαφανειών και να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε τη μουσική παρασκηνίου, δείτε τις Ρυθμίσεις παρουσίασης διαφανειών, πιο κάτω. Βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση μουσικής παρασκηνίου είναι "Ενεργή" για να επιτραπεί αυτή η ιδιότητα. Αποθηκεύστε τα αρχεία μουσικής (μορφή *.mp3) στο φάκελο "Slideshow Music" στην εσωτερική μνήμη, μέσω της λειτουργίας μεταφοράς δεδομένων. Μόνο αρχεία μουσικής που είναι αποθηκευμένα στο φάκελο "Slideshow Music" της εσωτερικής μνήμης μπορούν να αναπαραχθούν ως αρχεία παρασκηνίου. Επισημάνετε αυτό το εικονίδιο και πατήστε για να εξέλθετε από τη λειτουργία παρουσίασης διαφανειών. Έλεγχος αναπαραγωγής μέσων Αύξηση έντασης ήχου Μείωση έντασης ήχου + + Ενεργοποίηση παρουσίασης διαφανειών Απενεργοποίησης παρουσίασης διαφανειών Ρυθμίσεις παρουσίασης διαφανειών. Επιλέξτε "". Είσοδος στο μενού "" 3. Επιλέξτε "Παρουσίαση διαφανειών" Ρύθμιση ς 6. Διαλέξτε επιλογή 5. Επιλέξτε ρύθμιση 4. Είσοδος στο μενού "Παρουσίαση διαφανειών" Χρονόμετρο Χρονόμετρο: διάστημα δευτερολέπτων Χρονόμετρο: διάστημα 5 δευτερολέπτων Επανάληψη Προβολή Ρύθμιση ς Χρονόμετρο: διάστημα 0 δευτερολέπτων Ενεργή μουσική παρασκηνίου Ανενεργή μουσική παρασκηνίου

13 Τρ ό π ο ς π ρ ο β ο λ ή ς ε γ γ ράφ ω ν - π η γ ή: Εσ ω τ ε ρ ι κ ή μ ν ή μ η / Κά ρ τα SD / USB Fl a s h Dr iv e Προβολή εγγράφων από Εσωτερική μνήμη, Κάρτα SD, ή USB Flash Drive Εάν έχει εισαχθεί κάρτα SD, διαβάζεται πρώτα το περιεχόμενο της κάρτας μνήμης. Εάν επιθυμείτε να διαβάσετε δεδομένα από την εσωτερική μνήμη ή το USB, πατήστε στην κατάλληλη οθόνη για να αλλάξετε την πηγή δεδομένων. Δείτε τα πιο κάτω βήματα. 3. Επιλέξτε Πηγή δεδομένων Η οθόνη, το εικονίδιο πηγής στον οδηγό πλήκτρων και η ακολουθία με την οποία εμφανίζονται οι οθόνες διαφέρει ανάλογα με τη διαθέσιμη πηγή δεδομένων.. Είσοδος στο μενού "".. travel.doc 8 KB, KB 43 KB 65 KB. Επιλέξτε "" Αλλαγή πηγής δεδομένων.. travel.doc 8 KB, KB 43 KB 65 KB Αλλαγή πηγής δεδομένων Επιστροφή στο αρχικό μενού.. travel.doc 8 KB, KB 43 KB 65 KB.. travel.doc 8 KB, KB 43 KB 65 KB Αλλαγή πηγής δεδομένων 5. Προβολή αρχείου 4. Επιλογή αρχείου Άνοιγμα εγγράφου Report.. travel.doc 8 KB, KB 43 KB 65 KB Λειτουργία προβολής (βλ. σελίδα 4) 3

14 Τρόπος προβολής εγγράφων - λειτουργία προβολής Ο οδηγός πλήκτρων εξαφανίζεται όταν το πληκτρολόγιο δεν χρησιμοποιείται για 3 δευτερόλεπτα. Για να προβληθεί ο οδηγός πλήκτρων, πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο. Προβολή πλήρους οθόνης Προηγμένη λειτουργία μενού Report Report Έλεγχος αναπαραγωγής μέσων Προηγούμενη σελίδα Επόμενη σελίδα Επιστροφή στον κατάλογο αρχείων ή Σελίδα μεγέθυνσης / σμίκρυνσης Είσοδος στην προηγμένη λειτουργία μενού Έλεγχος αναπαραγωγής μέσων (Προηγμένη λειτουργία μενού) Σελίδα επάνω Σελίδα κάτω Μετακίνηση δεξιά Μετακίνηση αριστερά Έξοδος από προηγμένη λειτουργία μενού Επιλογή γλώσσας μενού. Επιλέξτε "". Είσοδος στο μενού "" 3. Επιλέξτε "Σύστημα" Ρύθμιση ς 6. Επιλέξτε γλώσσα 5. Είσοδος στο μενού "Γλώσσα" 4. Είσοδος στο μενού "Σύστημα" Επιλογή στοιχείου Γλώσσα Πληροφορίες Ρύθμιση ς Ενημέρωση Επαναφορά Επιβεβαίωση επιλογής Επιλέξτε την προτιμώμενη γλώσσα μενού: 4 Αγγλικά Γαλλικά Ισπανικά Πορτογαλικά (Βραζιλιάνικα) Γερμανικά Ιταλικά Ρωσικά Πολωνικά Ολλανδικά Σουηδικά Ελληνικά Παραδοσιακά Κινέζικα Απλοποιημένα Κινέζικα Κορεατικά Ιαπωνικά

15 Προβολή πληροφοριών προβολέα. Επιλέξτε "". Είσοδος στο μενού "" 3. Επιλέξτε "Σύστημα" Ρύθμιση ς 6. Είσοδος στο μενού "Πληροφορίες" 5. Επιλέξτε "Πληροφορίες" 4. Είσοδος στο μενού "Σύστημα" Γλώσσα Πληροφορίες Γλώσσα Πληροφορίες Ρύθμιση ς Ενημέρωση Επαναφορά Ενημέρωση Επαναφορά 7. Προβολή πληροφοριών προβολέα Χωρητικότητα κάρτας SD Χωρητικότητα εσωτερικής μνήμης 5

16 Πραγματοποιήστε επαναφορά συστήματος Όταν πραγματοποιηθεί επαναφορά συστήματος, όλα τα αρχεία που είναι αποθηκευμένα στην εσωτερική μνήμη θα διαγραφούν. Βεβαιωθείτε πως έχουν δημιουργηθεί αντίγραφα ασφαλείας για όλα τα αρχεία.. Επιλέξτε "". Είσοδος στο μενού "" 3. Επιλέξτε "Σύστημα" Ρύθμιση ς 6. Είσοδος στο μενού "Επαναφορά" 5. Επιλέξτε "Επαναφορά" 4. Είσοδος στο μενού "Σύστημα" Γλώσσα Πληροφορίες Γλώσσα Πληροφορίες Ρύθμιση ς Ενημέρωση Επαναφορά Ενημέρωση Επαναφορά 7. Επιβεβαιώστε την Επαναφορά 8. Περιμένετε να ολοκληρωθεί Επιλογή στοιχείου Ναι Όχι Ναι Όχι Θέλετε να πραγματοποιήσετε αναβάθμιση? Επανεκινήστε τον προβλέα Επιστροφή σε 6

17 Αναβάθμιση υλικολογισμικού Οι ενημερώσεις λογισμικού μπορούν να ληφθούν από το διαδικτυακό τόπο OPTOMA (www.optoma.com / /www.optoma.com.tw).. Στον υπολογιστή σας, δημιουργήστε φάκελο με όνομα "αναβάθμιση".. Κατεβάστε το νεότερο υλικολογισμικό από τη διεύθυνση και αποθηκεύστε το στο φάκελο "αναβάθμιση". 3. Αντιγράψτε το φάκελο "αναβάθμιση" στο φάκελο διαδρομής στην κάρτα SD. 4. Εισάγετε την κάρτα SD στην υποδοχή της κάρτας SD του προβολέα. 5. Ακολουθήστε τα πιο κάτω βήματα.. Επιλέξτε "". Είσοδος στο μενού 3. Επιλέξτε "Σύστημα" "" Ρύθμιση ς 6. Είσοδος στο μενού "Αναβάθμι- 5. Επιλέξτε "Αναβάθμιση" ση" 4. Είσοδος στο μενού "Σύστημα" Γλώσσα Πληροφορίες Ενημέρωση Επαναφορά Γλώσσα Πληροφορίες Ρύθμιση ς Ενημέρωση Επαναφορά 7. Επιβεβαιώστε την Αναβάθμιση 8. Περιμένετε να ολοκληρωθεί Επιλογή στοιχείου Ναι Ναι Όχι Θέλετε να πραγματοποιήσετε αναβάθμιση? Όχι Εμφανίζεται το μήνυμα "Δεν βρέθηκε νέο υλικολογισμικό", εάν δεν υπάρχει αρχείο ενημέρωσης στην κάρτα SD. Μην αγγίζετε οποιαδήποτε πλήκτρο και μην απενεργοποιείτε τον προβολέα όταν βρίσκεται σε εξέλιξη αναβάθμιση. Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στον προβολέα. Μην αφαιρείτε την κάρτα SD μέχρι να ολοκληρωθεί η αναβάθμιση. Η αναβάθμιση ενδέχεται να χρειαστεί λίγο χρόνο για να ολοκληρωθεί Επιστροφή σε Επανεκινήστε τον προβλέα 7

18 Λειτουργία USB Λειτουργία προβολής USB Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Προβολή USB για πρώτη φορά:. Από την επιφάνεια εργασίας των Windows, αναζητήστε τον οδηγό "USB Display V.0." και κάντε διπλό κλικ στο "dlusb_launcher.exe", δείτε "Λειτουργία μεταφοράς δεδομένων" πιο κάτω.. Η Προβολή USB δεν είναι συμβατή με MAC.. Επιλέξτε "". Είσοδος στο μενού "" 3. Είσοδος στη λειτουργία "Οθόνη USB" USB Οθόνη USB Μεταφορά δεδομένων 5. Προβολή Προβολής Η/Υ 4. Σύνδεση σε Η/Υ Prepare DOUSB... Πατήστε για να εξέλθετε από τη λειτουργία προβολής USB. Λειτουργία μεταφοράς δεδομένων. Επιλέξτε "". Είσοδος στο μενού "" 3. Επιλέξτε "Μεταφορά δεδομένων" USB Οθόνη USB Μεταφορά δεδομένων Όταν ολοκληρωθεί η μεταφορά δεδομένων, αποσυνδέστε το καλώδιο USB ή πατήστε για να εξέθετε στη λειτουργία Η/Υ. 6. Ξεκινήστε Μεταφορά δεδομένων 5. Σύνδεση σε Η/Υ 4. Είσοδος στη λειτουργία "Μεταφορά δεδομένων" USB Οθόνη USB 8 Μεταφορά δεδομένων

19 TM Προσαρμογή ρυθμίσεων μενού για πηγή εξωτερικής εισόδου : VGA / Composite AV / HDMI Επιλογή πηγής εισόδου Μόλις συνδεθεί πηγή βίντεο και ενεργοποιηθεί, πατήστε για να αλλάξετε την πηγή εισόδου. Είσοδος στη Λειτουργία μενού Εικονα Λειτουργία χρώματος Χρώμα τοίχου Φωτεινότητα Φωτεινό Λευκό Λειτουργία μενού Επιλέξτε βασικό μενού Λειτουργία υπομενού Είσοδος στο τρέχον υπομενού Απόκρυψη μενού OSD Πατήστε για να εισέλθετε στη λειτουργία μενού. Αντίθεση Οξύτητα Κορεσμός Τόνος Πρόσθετα Κίνηση προς τα πάνω Κίνηση προς τα κάτω Προσαρμογή ρύθμισης Επιβεβαίωση επιλογής Στοιχεία μενού Εικονα Oθόνης ΡΥΘΜΙΣΗ Λειτουργία χρώματος Φωτεινό Χρώμα τοίχου Λευκό Φωτεινότητα Αντίθεση Οξύτητα Κορεσμός Τόνος Πρόσθετα Μενού εικόνας Αναλογία διαστάσεων AUTO Overscan Ψηφιακό ζουμ Αυτ. διόρ. τραπ. Κάθετο Keystone Αυτόματη Τοποθέτηση Κελιού AUTO Μενού οθόνης Γλώσσα Ελληνικά Θέση Θέση μενού Σήμα Σίγαση ήχου Ένταση Πρόσθετα Τρεις διαστάσεις (3D) Αντ. Συγχρον. 3D Μενού ρυθμίσεων ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑυτόματηΠηγή Λειτουργία Ανεμιστήρα Απόκρ. Πληροφοριών Χρώμα Φόντου Ρυθμίσεις LED Πληροφορίες AUTO Μπλε Πρόσθετα Εργοστασιακή προεπιλογή Μενού επιλογών 9

20 Ρύθμιση εξωτερικής εισόδου Μενού εικόνας. Επιλέξτε υπομενού Επιλογή στοιχείου 3. Προσαρμόστε ρυθμίσεις Λειτουργία χρώματος Φωτεινό PC Ταινία Εικονα Χρήστης Εικονα Λειτουργία χρώματος (Φωτεινό / Η/Υ / Ταινία / Εικόνα / Χρήστης) Λειτουργία χρώματος Χρώμα τοίχου Φωτεινό Λευκό Φωτεινότητα Αντίθεση Οξύτητα Κορεσμός Χρώμα τοίχου Λευκό Ανοιχτό κίτρινο Σιέλ Ροζ Σκούρο πράσινο Χρώμα τοίχου (Λευκό / Ανοικτό κίτρινο / Ανοικτό μπλε / Ροζ / Σκούρο) Τόνος Πρόσθετα Φωτεινότητα Φωτεινότητα (0~00). Είσοδος στο υπομενού Αντίθεση Αντίθεση (0~00) Οξύτητα Ευκρίνεια (0~00) 4. Επιβεβαίωση ρυθμίσεων Επιβεβαίωση επιλογή / ρύθμιση Κορεσμός Κορεσμός (0~00) Τόνος Απόχρωση (0~00) Εικονα Πρόσθετα Gamma BrilliantColor Θερμ. Χρώματος Χρώμα Εύρος Χρώματος Είσοδος Έξοδος Προηγμένες AUTO Χαμηλό 0 Υπομενού Γάμμα 0~ Επιλογή BrilliantColor TM 0~0 Θερμ. Χρώματος Χρωματικός χώρος Είσοδος Χαμηλή / Μεσαία / Υψηλή Αυτόματο / RGB / YUB HDMI / VGA / COMPOSITE / S- / SD_CARD / USB_A / Mini USB_B

21 Ρύθμιση εξωτερικής εισόδου Μενού οθόνης. Επιλέξτε υπομενού Επιλογή στοιχείου 3. Προσαρμόστε ρυθμίσεις Oθόνης Αναλογία διαστάσεων AUTO Λόγος διαστάσεων (ΑΥΤΟΜΑΤΟ / 4:3 / 6:9 / 6:0) Αναλογία διαστάσεων Overscan Ψηφιακό ζουμ Αυτ. διόρ. τραπ. AUTO Κάθετο Keystone Αυτόματη Τοποθέτηση Κελιού AUTO Overscan Ενεργό Υπερσάρωση (Ανενεργή/Ενεργή) Ψηφιακό ζουμ. Είσοδος στο υπομενού Ψηφιακό ζουμ (0~00) Αυτ. διόρ. τραπ. Ενεργό Αυτόματη τραπεζοειδής παραμόρφωση (Ανενεργή/ Ενεργή) 4. Επιβεβαίωση ρυθμίσεων Επιβεβαίωση επιλογή / ρύθμιση Κάθετο Keystone Κάθετη τραπεζοειδής παραμόρφωση (-40~40) Αυτόματη Τοποθέτηση Κελιού AUTO Αυτόματη τοποθέτηση κελιού (Αυτόματο / Εμπρόσθια επιφάνεια εργασίας / Εμπρόσθια αντεστραμμένη)

22 Ρύθμιση εξωτερικής εισόδου Μενού ρυθμίσεων. Επιλέξτε υπομενού Επιλογή στοιχείου ΡΥΘΜΙΣΗ Γλώσσα 3. Προσαρμόστε ρυθμίσεις ΡΥΘΜΙΣΗ Γλώσσα Θέση Θέση μενού Ελληνικά Γλώσσα (Αγγλικά / Ιταλικά / Πολωνικά / Κορεατικά / Γερμανικά / Ισπανικά / Ρωσικά / Παραδοσιακά Κινέζικα / Τουρκικά / Γαλλικά / Πορτογαλικά / Σουηδικά / Ιαπωνικά / Απλοποιημένη Κινέζικα) Σήμα Θέση Σίγαση ήχου Ένταση Πρόσθετα Τρεις διαστάσεις (3D) Θέση (Εμπρόσθια επιφάνεια εργασίας / Οπίσθια επιφάνεια εργασίας) Αντ. Συγχρον. 3D Θέση μενού Θέση μενού (Πάνω-αριστερά/Πάνω-δεξιά/Κέντρο/Κάτω-δεξιά/Κάτω-αριστερά). Είσοδος στο υπομενού ΡΥΘΜΙΣΗ Σήμα Φάση Ρολόι Οριζ. Θέση Καθ. Θέση 4. Επιβεβαίωση ρυθμίσεων Επιβεβαίωση επιλογή / ρύθμιση Σήμα Έξοδος Υπομενού Φάση Ρολόι Κάθ. θέση Οριζ. θέση Επιλογή *το εύρος εξαρτάται από την πηγή εισόδου Σίγαση ήχου Ενεργό Σιγή (Ανενεργή/Ενεργή) Ένταση Ένταση ήχου (0~00) ΡΥΘΜΙΣΗ Προηγμένη Λογότυπο Υπότιτλοι Ενεργό Έξοδος Προηγμένες Υπομενού Λογότυπο Κλειστή λεζάντα Επιλογή / Ενεργό / CC / CC / CC3 / CC4 / T / T / T3 / T4 Τρεις διαστάσεις (3D) Ενεργό 3Δ (Ανενεργή/Ενεργή)

23 Ρύθμιση εξωτερικής εισόδου Mενού επιλογών. Επιλέξτε υπομενού Επιλογή στοιχείου ΑυτόματηΠηγή Ενεργό 3. Προσαρμόστε ρυθμίσεις Αυτόματη πηγή (Ανενεργή/ Ενεργή) ΕΠΙΛΟΓΕΣ Λειτουργία Ανεμιστήρα AUTO Μεγάλο Υψόμετρο ΑυτόματηΠηγή Λειτουργία ανεμιστήρα (Ανενεργή/Ενεργή) Λειτουργία Ανεμιστήρα Απόκρ. Πληροφοριών AUTO Χρώμα Φόντου Ρυθμίσεις LED Μπλε Απόκρ. Πληροφοριών Ενεργό Πληροφορίες Απόκρυψη πληροφοριών (Ανενεργή/Ενεργή) Πρόσθετα Εργοστασιακή προεπιλογή Χρώμα Φόντου Μαύρο Μπλε Χρώμα παρασκηνίου (Μαύρο / Μπλε). Είσοδος στο υπομενού ΕΠΙΛΟΓΕΣ Ρυθμίσεις LED Ώρες χρήσης LED (Κανονικό) Ώρες χρήσης LED (ECO) Λειτουργία ECO 4. Επιβεβαίωση ρυθμίσεων Επιβεβαίωση επιλογή / ρύθμιση Έξοδος Ρυθμίσεις LED ΕΠΙΛΟΓΕΣ Πληροφορίες Υπομενού Ώρες χρήσης LED (Κανονικό) Ώρες χρήσης LED (ECO) Λειτουργία ECO Επιλογή *προβολή τρέχουσας κατάστασης / Ενεργό Όνομα μοντέλου Αύξων αριθμός Πηγή Υπολογιστής Ανάλυση Software Version Έξοδος Πληροφορίες ΕΠΙΛΟΓΕΣ Πρόσθετα Άμεση Εκκίνηση Αυτόμ. Απενεργοπ. (λ.) Ενεργό Υπομενού Επιλογή Χρον. απεν. (λ.) Κλείδωμα Πληκτρων Απευθείας τροφοδοσία ενεργή / Ενεργό Έξοδος Προηγμένες Αυτόμ. απεν. (λ.) 0~80 Χρον. απεν. (λ.) 0~995 Κλείδωμα πλήκτρων / Ενεργό Εργοστασιακή προεπιλογή Ναι/Όχι 3

24 Λειτουργία συμβατό VGA / βίντεο Πίνακας χρονοδιαγράμματος Λειτουργία VGA YPbPr, HDMI Ανάλυση Κάθ. Συγχρονισμός (Hz) 640 x x x x x i / 480P i / 576P 50 70P 50 / i / 080P 50 / 60 Η μορφή βίντεο δεν υποστηρίζει περιεχόμενο με λειτουργία B-Πλαισίου. Συ μ β ατ ό τ η τα: Έγ γ ραφ ο Ο προβολέας χρησιμοποιεί Picsel File Viewer για να ανοίγει και να προβάλει αρχεία Microsoft office και αρχεία Adobe PDF. Υποστηριζόμενες εκδόσεις Έκδοση Office Microsoft Office 95 Microsoft Office 97 Microsoft Office 000 Microsoft Office 003 Microsoft Office 007 Microsoft Office 00 Συμβατή μορφή εγγράφων Εφαρμογή Microsoft Office Word Power Point Excel Adobe PDF Επέκταση αρχείου.doc.docx.ppt.pptx.xls.xlsx.pdf Κατάλογος υποστήριξης αρχείων μέσων: Βίντεο Βίντεο Τύπος αρχείου Βίντεο Ανάλυση AVI MKV XVID MPEG4 H.64 M-JPEG WMV3 Ρυθμός μετάδοσης δυαδικών ψηφίων 080P 0Mbps 30fps TS H P 0Mbps 30fps DAT VOB MPG MPEG MOV MP4 3GP RM RMVB MPEG- 080P 0Mbps 30fps MPEG-4 H.64 H.63 RV3 RV4 080P 0Mbps 30fps 70P 5Mbps 30fps WMV WMV3 080P 0Mbps 30fps Ταχύτητα Καρέ Κωδικός ήχου Σχόλιο AC3 DTS MPEG//3 PCM ADPCM AAC AC3 AAC MPEG//3 DTS LPCM MPEG//3 AC3 DTS LPCM AAC AMR PCM ADPCM Cook(RA4) AAC(RA9) RACP(RA0) WMA WMA3 Δεν υποστηρίζει VC- AP Το H.64 υποστηρίζει λιγότερα από 4 καρέ αναφοράς Το H.64 υποστηρίζει λιγότερα από 4 καρέ αναφοράς Το H.64 υποστηρίζει λιγότερα από 4 καρέ αναφοράς Δεν υποστηρίζει VC- AP 4

25 Κατάλογος υποστήριξης αρχείων μέσων: Εικόνα/ Εικόνα Τύπος εικόνας (Όνομα Ext) JPEG JPG BMP Τύπος μουσικής (Όνομα Ext) Υπο-τύπος Τύπος κωδικοποίησης Μεγ. εικονοστοιχεία Γραμμή βάσης Προοδευτικό Ρυθμός δείγματος (KHz) YUV400 YUV40 YUV4 YUV440 YUV444 YUV400 YUV40 YUV4 YUV440 YUV444 Ρυθμός μετάδοσης δυαδικών ψηφίων (Kbps) MP/MP/MP WMA OGG ADPCM-WAV PCM-WAV AAC Κανένα όριο Κανένα όριο Κανένα όριο Κανένα όριο Κανένα όριο Πλάτος<=040 & Ύψος <= 6400 Κανένα όριο Αντιμετώπιση προβλημάτων Αν αντιμετωπίζετε πρόβλημα με τον προβολέα σας, ανατρέξτε στις ακόλουθες πληροφορίες. Αν το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον τοπικό σας λιανοπωλητή ή με το εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών. Προβλήματα εικόνας Δεν εμφανίζεται εικόνα στην οθόνη Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας έχει συνδεθεί σωστά και με ασφάλεια. Σιγουρευτείτε πως οι ακίδες στις υποδοχές δεν έχουν γύρει ή σπάσει. Βεβαιωθείτε πως ο προβολέας είναι ενεργοποιημένος. Η εικόνα δεν είναι εστιασμένη Ρυθμίστε το πλήκτρο επιλογής εστίασης. Σιγουρευτείτε πως η οθόνη προβολής βρίσκεται μέσα στην απαιτούμενη απόσταση 0,8 έως 3,7 ίντσες (0,5 έως 5,4 μέτρων) από τον προβολέα. Δείτε σελίδα 4. Η εικόνα είναι πολύ μικρή ή πολύ μεγάλη Μετακινήστε τον προβολέα πιο κοντά ή πιο μακριά από την οθόνη. Προβλήματα ήχου Δεν υπάρχει ήχος Κατά την αναπαραγωγή μουσικής, πατήστε ή. Όταν η θερμοκρασία του προβολέα φτάσει στους 85 C, ο προβολέας απενεργοποιείται αυτόματα λόγω της ενσωματωμένης προστασίας θερμοκρασίας. Αυτό δεν αποτελεί δυσλειτουργία. Επιτρέψτε στον προβολέα να κρυώσει προτού τον ενεργοποιήσετε ξανά. Πα ρά ρ τ η μ α Διάταξη για Office / Document Viewer Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Picsel προς αποφυγή παραβίασης δικαιωμάτων από τελικούς χρήστες και τρίτους.. Όλα τα IPR, συμπεριλαμβανομένων χωρίς ωστόσο να περιορίζονται σε πνευματικά δικαιώματα, στα Προϊόντα Picsel ανήκουν στην Piscel ή στον προμηθευτή της.. Ο τελικός χρήστης δεν πρέπει να: δημιουργεί αντίγραφα των Προϊόντων Picsel ή να τα διαθέτει για χρήση σε τρίτους. να τροποποιεί, αποσυναρμολογεί, μεταφράζει ή αποκωδικοποιεί με οποιονδήποτε τρόπο τα Προϊόντα Picsel ή οποιοδήποτε αντίγραφο ή μέρος αυτού ώστε να προκύψει κώδικας πηγής. Αποθηκεύστε μόνο όπως επιτρέπεται από τον ισχύοντα νόμο. 3. Η Picsel δεν εκπροσωπεί ή εγγυάται, ρητά ή υπονοούμενα (βάσει κανονισμού ή άλλως) σχετικά με την απόδοση, ποιότητα, εμπορευσιμότητα ή καταλληλότητα για ένα συγκεκριμένο σκοπό των Προϊόντων Picsel Products ή άλλως, και όλες οι σχετικές εκπροσωπήσεις ή εγγυήσεις αποποιούνται ή αποκλείονται αποκλειστικά. 4. Η Picsel συμφωνεί και αναγνωρίζει ότι η Picsel και τα Προϊόντα Picsel δεν θα αναφέρονται αποκλειστικά στην άδεια χρήσης τελικού χρήστη. Πνευματικά δικαιώματα / Εμπορικό σήμα Πνευματικά δικαιώματα Optoma Company Limited. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Optoma επιφυλάσσεται του δικαιώματος να πραγματοποιήσει τεχνικές αλλαγές. Η Optoma δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για ζημίες που προκλήθηκαν άμεσα ή έμμεσα από σφάλματα, παραλείψεις ή ασυνέπειες μεταξύ της συσκευής και των εγχειριδίων. Άλλες μάρκες ή λογότυπα αποτελούν εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων επιχειρήσεων. Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για χρήση στο άμεσο οπτικό πεδίο σε χώρους εργασίας οπτικής προβολής. 5

Πίνακας Περιεχομένων...1 Ειδοποίηση για τη Χρήση...2

Πίνακας Περιεχομένων...1 Ειδοποίηση για τη Χρήση...2 Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων...1 Ειδοποίηση για τη Χρήση...2 Πληροφορίες ασφάλειας...2 Προφυλάξεις...3 Προειδοποιήσεις Ασφαλείας για τα Μάτια...5 Εισαγωγή...6 Χαρακτηριστικά Προϊόντος...6

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση...12 Σύνδεση του Προβολέα...12

Εγκατάσταση...12 Σύνδεση του Προβολέα...12 Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων...1 Ειδοποίηση για τη Χρήση...2 Πληροφορίες ασφάλειας...2 Προφυλάξεις...3 Προειδοποιήσεις Ασφαλείας για τα Μάτια...5 Χαρακτηριστικά Προϊόντος...5 Εισαγωγή...6

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων. Πίνακας Περιεχομένων...1 Ειδοποίηση για τη Χρήση...2. Παραρτήματα...48. Εγκατάσταση...11. Χειριστήρια Χρήστη...18.

Πίνακας Περιεχομένων. Πίνακας Περιεχομένων...1 Ειδοποίηση για τη Χρήση...2. Παραρτήματα...48. Εγκατάσταση...11. Χειριστήρια Χρήστη...18. Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων...1 Ειδοποίηση για τη Χρήση...2 Πληροφορίες ασφαλείας...2 Προφυλάξεις...3 Προειδοποιήσεις Ασφαλείας για τα Μάτια..5 Χαρακτηριστικά Προϊόντος...5 Εισαγωγή...6 Επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων. Ελληνικά. Πίνακας Περιεχομένων...1 Ειδοποίηση για τη Χρήση...2. Παραρτήματα...39. Εγκατάσταση...11. Χειριστήρια Χρήστη...

Πίνακας Περιεχομένων. Ελληνικά. Πίνακας Περιεχομένων...1 Ειδοποίηση για τη Χρήση...2. Παραρτήματα...39. Εγκατάσταση...11. Χειριστήρια Χρήστη... Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων...1 Ειδοποίηση για τη Χρήση...2 Πληροφορίες ασφάλειας...2 Προφυλάξεις...3 Προειδοποιήσεις Ασφαλείας για τα Μάτια...5 Χαρακτηριστικά Προϊόντος...5 Εισαγωγή...6

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων. Πίνακας Περιεχομένων...1 Ειδοποίηση για τη Χρήση...2. Παραρτήματα...40. Εγκατάσταση...11. Χειριστήρια Χρήστη...18.

Πίνακας Περιεχομένων. Πίνακας Περιεχομένων...1 Ειδοποίηση για τη Χρήση...2. Παραρτήματα...40. Εγκατάσταση...11. Χειριστήρια Χρήστη...18. Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων...1 Ειδοποίηση για τη Χρήση...2 Πληροφορίες ασφαλείας...2 Προφυλάξεις...3 Προειδοποιήσεις Ασφαλείας για τα Μάτια...5 Χαρακτηριστικά Προϊόντος...5 Εισαγωγή...6

Διαβάστε περισσότερα

Ειδοποίηση για τη χρήση... 2

Ειδοποίηση για τη χρήση... 2 Πίνακας Περιεχομένων Ειδοποίηση για τη χρήση... 2 Πληροφορίες ασφαλείας...2 Όρια εκπομπών κλάσης B...2 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας...2 Προφυλάξεις...4 Προειδοποιήσεις ασφαλείας για τα μάτια...6 Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

FOCUS. (Μοντέλα Short Throw) (Μοντέλα STD Throw) Προβολέας Εγχειρίδιο χρήστη

FOCUS. (Μοντέλα Short Throw) (Μοντέλα STD Throw) Προβολέας Εγχειρίδιο χρήστη FOCUS (Μοντέλα Short Throw) (Μοντέλα STD Throw) Προβολέας Εγχειρίδιο χρήστη Πίνακας Περιεχομένων Ειδοποίηση για τη Χρήση...3 Πληροφορίες ασφαλείας...3 Προειδοποιήσεις Ασφαλείας για τα Μάτια...4 Προφυλάξεις...4

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων. Πίνακας περιεχομένων...1 Ειδοποίηση για τη χρήση...2. Παραρτήματα...54. Εγκατάσταση...12. Χειριστήρια χρήστη...23.

Πίνακας περιεχομένων. Πίνακας περιεχομένων...1 Ειδοποίηση για τη χρήση...2. Παραρτήματα...54. Εγκατάσταση...12. Χειριστήρια χρήστη...23. Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων...1 Ειδοποίηση για τη χρήση...2 Πληροφορίες ασφαλείας...2 Προληπτικά μέτρα...3 Προειδοποιήσεις ασφαλείας για τα μάτια...6 Εισαγωγή...7 Επισκόπηση συσκευασίας...7

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων. Πίνακας Περιεχομένων...1 Ειδοποίηση για τη Χρήση...2. Παραρτήματα...52. Εγκατάσταση...11. Χειριστήρια Χρήστη...20.

Πίνακας Περιεχομένων. Πίνακας Περιεχομένων...1 Ειδοποίηση για τη Χρήση...2. Παραρτήματα...52. Εγκατάσταση...11. Χειριστήρια Χρήστη...20. Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων...1 Ειδοποίηση για τη Χρήση...2 Πληροφορίες ασφαλείας...2 Προφυλάξεις...3 Προειδοποιήσεις Ασφαλείας για τα Μάτια...5 Χαρακτηριστικά Προϊόντος...5 Εισαγωγή...6

Διαβάστε περισσότερα

Προβολέας L50W. Εγχειρίδιο χρήσης. Αρ. Μοντέλου NP-L50W

Προβολέας L50W. Εγχειρίδιο χρήσης. Αρ. Μοντέλου NP-L50W Προβολέας L50W Εγχειρίδιο χρήσης Αρ. Μοντέλου NP-L50W 2η έκδοση Νοέμβριος 2011 Οι όροι DLP και BrilliantColor είναι εμπορικά σήματα της Texas Instruments. Ο όρος IBM είναι εμπορικό σήμα ή καταχωρημένο

Διαβάστε περισσότερα

GP10 Υπερελαφρύς βιντεοπροβολέας LED Εγχειρίδιο χρήσης

GP10 Υπερελαφρύς βιντεοπροβολέας LED Εγχειρίδιο χρήσης GP10 Υπερελαφρύς βιντεοπροβολέας LED Εγχειρίδιο χρήσης Πίνακας περιεχομένων Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας... 3 Εισαγωγή... 6 Χαρακτηριστικά του βιντεοπροβολέα... 6 Περιεχόμενα συσκευασίας... 7 Εξωτερική

Διαβάστε περισσότερα

GP30 Υπερελαφρύς βιντεοπροβολέας LED Εγχειρίδιο χρήσης

GP30 Υπερελαφρύς βιντεοπροβολέας LED Εγχειρίδιο χρήσης GP30 Υπερελαφρύς βιντεοπροβολέας LED Εγχειρίδιο χρήσης Πίνακας περιεχομένων Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας... 3 Εισαγωγή... 6 Χαρακτηριστικά του βιντεοπροβολέα... 6 Περιεχόμενα συσκευασίας... 7 Εξωτερική

Διαβάστε περισσότερα

GP20 Υπερελαφρύς βιντεοπροβολέας LED Εγχειρίδιο χρήσης

GP20 Υπερελαφρύς βιντεοπροβολέας LED Εγχειρίδιο χρήσης GP20 Υπερελαφρύς βιντεοπροβολέας LED Εγχειρίδιο χρήσης Πίνακας περιεχομένων Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας... 3 Εισαγωγή... 6 Χαρακτηριστικά του βιντεοπροβολέα... 6 Περιεχόμενα συσκευασίας... 7 Εξωτερική

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων Ειδοποίηση για τη χρήση... 2 Πληροφορίες ασφαλείας...2 Όρια εκπομπών κλάσης B...2 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας...2 Προφυλάξεις...4 Προειδοποιήσεις ασφαλείας για τα μάτια...6 Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

VA1911a-LED/VA1911ma-LED Οθόνη LCD Οδηγός χρηστών

VA1911a-LED/VA1911ma-LED Οθόνη LCD Οδηγός χρηστών VA1911a-LED/VA1911ma-LED Οθόνη LCD Οδηγός χρηστών Model No. VS14755 Περιεχόμενα Πληροφορίες Συμμόρφωσης...1 Σημαντικές Οδηγίες Ασφάλειας...2 Δήλωση Συμμόρφωσης με RoHS...3 Πληροφορίες Πνευματικών Δικαιωμάτων...4

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευή προβολής V311X/V311W/V281W. Εγχειρίδιο χρήσης. Ο V281W δεν διανέμεται στη Βόρεια Αμερική. Αρ. Μοντέλου: NP-V311X, NP-V311W, NP-V281W

Συσκευή προβολής V311X/V311W/V281W. Εγχειρίδιο χρήσης. Ο V281W δεν διανέμεται στη Βόρεια Αμερική. Αρ. Μοντέλου: NP-V311X, NP-V311W, NP-V281W Συσκευή προβολής V311X/V311W/V281W Εγχειρίδιο χρήσης Ο V281W δεν διανέμεται στη Βόρεια Αμερική. Αρ. Μοντέλου: NP-V311X, NP-V311W, NP-V281W Ver.1 07/13 Οι όροι DLP και BrilliantColor είναι εμπορικά σήματα

Διαβάστε περισσότερα

Φορητή συσκευή προβολής P420X/P350X/P350W. Εγχειρίδιο χρήσης. Αρ. Μοντέλου NP-P420X, NP-P350X, NP-P350W

Φορητή συσκευή προβολής P420X/P350X/P350W. Εγχειρίδιο χρήσης. Αρ. Μοντέλου NP-P420X, NP-P350X, NP-P350W Φορητή συσκευή προβολής P420X/P350X/P350W Εγχειρίδιο χρήσης Αρ. Μοντέλου NP-P420X, NP-P350X, NP-P350W 4η έκδοση, Φεβρουάριος 2012 Οι όροι Macintosh, Mac OS X και PowerBook είναι σήματα κατατεθέντα της

Διαβάστε περισσότερα

MW512 Ψηφιακός Προβολέας Εγχειρίδιο Χρήστη. Καλωσορίσατε

MW512 Ψηφιακός Προβολέας Εγχειρίδιο Χρήστη. Καλωσορίσατε MW512 Ψηφιακός Προβολέας Εγχειρίδιο Χρήστη Καλωσορίσατε Πίνακας Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια... 3 Εισαγωγή... 7 Χαρακτηριστικά του προβολέα... 7 Περιεχόμενα της συσκευασίας... 8 Εξωτερική όψη προβολέα...

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακός Προβολέας MS521/MX522/MW523/MS511H/TW523. Εγχειρίδιο Χρήστη

Ψηφιακός Προβολέας MS521/MX522/MW523/MS511H/TW523. Εγχειρίδιο Χρήστη Ψηφιακός Προβολέας MS521/MX522/MW523/MS511H/TW523 Εγχειρίδιο Χρήστη Πίνακας περιεχομένων Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια... 3 Εισαγωγή... 7 Χαρακτηριστικά του προβολέα... 7 Περιεχόμενα της συσκευασίας...

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΕΛΛΗΝΙΚΆ. 3. Ρύθμιση των Ρυθμίσεων της εμφάνισης επί της οθόνης (OSD)...14

Περιεχόμενα ΕΛΛΗΝΙΚΆ. 3. Ρύθμιση των Ρυθμίσεων της εμφάνισης επί της οθόνης (OSD)...14 Περιεχόμενα Πληροφορίες Κανονισμών...2 Περιγραφή των προειδοποιητικών συμβόλων...2 Επισημάνσεις Ασφαλείας...2 Πρόλογος...4 Εγγύηση και Σέρβις / Επιδιόρθωση..4 Καθαρισμός...4 1. Εκκίνηση...5 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

SX912 Ψηφιακός Προβολέας Εγχειρίδιο Χρήστη

SX912 Ψηφιακός Προβολέας Εγχειρίδιο Χρήστη SX912 Ψηφιακός Προβολέας Εγχειρίδιο Χρήστη Πίνακας περιεχομένων Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια... 3 Εισαγωγή... 7 Χαρακτηριστικά του προβολέα... 7 Περιεχόμενα της συσκευασίας... 8 Εξωτερική όψη προβολέα...

Διαβάστε περισσότερα

LC-32LE350V-BK LC-32LE350V-WH LC-39LE350V-BK LC-39LE350V-WH

LC-32LE350V-BK LC-32LE350V-WH LC-39LE350V-BK LC-39LE350V-WH LC-32LE350V-BK LC-32LE350V-WH LC-39LE350V-BK LC-39LE350V-WH БЪЛГАРСКИ MAGYAR ΕΓΧΡΩΜΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ LCD ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 50234336 EΛΛΗVΙΚ LCD ÖÂÅÒÅÍ ÒÅËÅÂÈÇÎĞ LCD SZÍNES TELEVÍZIÓ ĞÚÊÎÂÎÄÑÒÂÎ ÇÀ ÓÏÎÒĞÅÁÀ HASZNÁLATI

Διαβάστε περισσότερα

MP780 ST+/MW860USTi Ψηφιακός Προβολέας Εγχειρίδιο Χρήστη

MP780 ST+/MW860USTi Ψηφιακός Προβολέας Εγχειρίδιο Χρήστη MP780 ST+/MW860USTi Ψηφιακός Προβολέας Εγχειρίδιο Χρήστη Πίνακας περιεχομένων Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια... 3 Εισαγωγή... 7 Χαρακτηριστικά του προβολέα... 7 Περιεχόμενα της συσκευασίας... 8 Εξωτερική

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Διαβάστε πλήρως τις παρούσες οδηγίες πριν την εγκατάσταση ή τη χρήση της συσκευής

Περιεχόμενα ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Διαβάστε πλήρως τις παρούσες οδηγίες πριν την εγκατάσταση ή τη χρήση της συσκευής Περιεχόμενα ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Διαβάστε πλήρως τις παρούσες οδηγίες πριν την εγκατάσταση ή τη χρήση της συσκευής Πληροφορίες ασφαλείας...1 Τα πρώτα βήματα...3 Γνωστοποιήσεις & Χαρακτηριστικά & Αξεσουάρ...3 Χαρακτηριστικά...3

Διαβάστε περισσότερα

M402W/M362W/M322W/ M402X/M362X/M322X/M282X/ M352WS/M302WS/M332XS/ M402H/M322H

M402W/M362W/M322W/ M402X/M362X/M322X/M282X/ M352WS/M302WS/M332XS/ M402H/M322H Συσκευή προβολής M402W/M362W/M322W/ M402X/M362X/M322X/M282X/ M352WS/M302WS/M332XS/ M402H/M322H Εγχειρίδιο χρήσης Τα M302WS, M402W, M362W και M362X δεν διανέμονται στη Βόρεια Αμερική. Αρ. Μοντέλου NP-M402W,

Διαβάστε περισσότερα

M350X/M300X/M260X/M230X/M420X/ M420XV/M300W/M260W/M350XS/ [M350XS/M300XS/M260XS/M300WS/M260WS]

M350X/M300X/M260X/M230X/M420X/ M420XV/M300W/M260W/M350XS/ [M350XS/M300XS/M260XS/M300WS/M260WS] Φορητή συσκευή προβολής M350X/M300X/M260X/M230X/M420X/ M420XV/M300W/M260W/M350XS/ M300XS/M260XS/M300WS/M260WS Εγχειρίδιο χρήσης [M350X/M300X/M260X/M230X/M300W/M260W] [M420X/M420XV] [M350XS/M300XS/M260XS/M300WS/M260WS]

Διαβάστε περισσότερα

ViewSonic. VOT550 PC Mini. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Pyководство пользователя

ViewSonic. VOT550 PC Mini. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Pyководство пользователя ViewSonic VOT550 PC Mini - User Guide - Guide de l utilisateur - Bedienungsanleitung - Guía del usuario - Pyководство пользователя - Οδηγός χρηστών - 使 用 手 冊 ( 繁 中 ) دليل المستخدم - Model No. : VS12663

Διαβάστε περισσότερα

MX661 Ψηφιακός Προβολέας Εγχειρίδιο Χρήστη

MX661 Ψηφιακός Προβολέας Εγχειρίδιο Χρήστη MX661 Ψηφιακός Προβολέας Εγχειρίδιο Χρήστη Πίνακας περιεχομένων Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια... 3 Εισαγωγή... 7 Χαρακτηριστικά του προβολέα... 7 Περιεχόμενα της συσκευασίας... 8 Εξωτερική όψη προβολέα...

Διαβάστε περισσότερα

MS504/MX505 Ψηφιακός βιντεοπροβολέας Εγχειρίδιο χρήσης

MS504/MX505 Ψηφιακός βιντεοπροβολέας Εγχειρίδιο χρήσης MS504/MX505 Ψηφιακός βιντεοπροβολέας Εγχειρίδιο χρήσης Πίνακας περιεχομένων Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας... 3 Εισαγωγή... 7 Χαρακτηριστικά του βιντεοπροβολέα... 7 Περιεχόμενα συσκευασίας... 8 Εξωτερική

Διαβάστε περισσότερα

P501X/P451X P451W/P401W PE501X

P501X/P451X P451W/P401W PE501X Προβολής P501X/P451X P451W/P401W PE501X Εγχειρίδιο χρήσης Ο PE501X δεν διανέμεται στη Βόρεια Αμερική. Αρ. Μοντέλου NP-P501X, NP-P451X, NP-P451W, NP-P401W, NP-PE501X Ver. 2 11/14 Οι όροι Apple, Mac, Mac

Διαβάστε περισσότερα