ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ Ι ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΡΗΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ (ΧΑΝΙΑ, 1-8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2006) Τομοσ Γ1 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ( ΚΡΗΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ) ΑΝΑΤΥΠΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ Ι ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΡΗΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ (ΧΑΝΙΑ, 1-8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2006) Τομοσ Γ1 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ( ΚΡΗΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 1821 1913 ) ΑΝΑΤΥΠΟ"

Transcript

1 ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ Ι ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΡΗΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ (ΧΑΝΙΑ, 1-8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2006) Y Τομοσ Γ1 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ( ΚΡΗΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ) ΑΝΑΤΥΠΟ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ» ΧΑΝΙΑ 2011

2 Επιμέλεια τόμου : Ερατοσθέν ης Γ. Καψωμένος Ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Διορθώσεις, σελιδοποίηση και τυπογραφική φροντίδα : Κωστής Ψυχογυιός Εκτύπωση & βιβλιοδεσία: «Τυ π ο κρ έ τα» Γ. Καζανάκης Δ/χοι Α.Β.Ε. Βι.Πε. Ηρακλείου Κρήτης Η έκδοση πραγματοποιείται με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης: Περιφερειακής Ενότητας Χανίων (www.chania.eu/) Την ευθύνη της έκδοσης έχει το Δ.Σ. του «Χρυσοστόμου»: Αντώνης Πετρουλάκης (πρόεδρος), Κώστας Μαυρακάκης (αντιπρόεδρος), Βαγγέλης Μπούρμπος (γραμματέας), Χαράλαμπος Σκριβιλιωτάκης (ταμίας), Γιάννης Κουκλάκης, Αικατερίνη Μανιά, Κωνσταντίνος Πρώιμος (μέλη). ISBN (vol.) : ISBN (set) : ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ» ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1899 Χάληδων 83, Χανιά Κρήτης. Τηλ. & fax :

3 ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΤΖΑΒΑΡΑ* Οικισμοί κρητών προσφύγων στο Ελληνικό Βασίλειο. Η περίπτωση της Μινώας (Τολό) Εισαγωγή Οι διπλωματικές εξελίξεις του 1830 δεν ήταν ευνοϊκές για την Κρήτη. Πολλοί Κρήτες, κυρίως όσοι είχαν εκτεθεί με ένοπλη δράση στα χρόνια της Επανάστασης και αγωνίζονταν να περιληφθεί το νησί τους στο νεοσύστατο ελληνικό κράτος, αναγκάσθηκαν να ζητήσουν τότε καταφύγιο στην ελεύθερη Ελλάδα ως πρόσφυγες (Βαγιακάκος 1967 και 1969: και ). Το ενδιαφέρον του κράτους για την αποκατάστασή τους αρχικά εκδηλώθηκε με το ΚΔ Ψήφισμα του κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια της 13 ης /25 ης Μαρτίου 1831 (Βακα λό που λος 1939: ). Αυτό προέβλεπε χορήγηση στρεμμάτων εθνικής γης σε κάθε κρη τι κή οικογένεια και χρηματική βοήθεια οκτώ φοινί κων ανά στρέμμα για τις δαπάνες εγκα τά στα σης, αγοράς ζώων και γεωργικών ερ γα λείων. Η εφαρμογή του ψηφίσματος, εξαιτίας του θανάτου του κυβερ νήτη και του εμφυλίου που ακολούθησε, δεν ολοκληρώθηκε ούτε τηρήθηκαν με ακρίβεια όσα είχαν προβλεφθεί (Αρχείο Υπουργείου Εσω τ- ερικών οθωνικής περιόδου, 1833: 279). 1 Έτσι, το 1833, τα σχετικά * Γενικά Αρχεία του Κράτους, Δάφνης 61 και Μουσών, Π. Ψυχικό, Αθήνα. 1 Ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος, υπουργός επί των Οικονομικών το 1833, σε αναφορά του προς την Αντιβασιλεία (έγγρ. 07: Ministère des Finances pour la Règence, Renseignements sur la gestion des com missions des Candiotes, Ναύπλιο, 30 Σεπτεμβρίου/12Οκτωβρίου 1833) εκθέτει, με βάση τα αρχεία της 10 ο ΔιεθνΚρητΣυν (Χανιά 2006) Γ1 (Χανιά 2011)

4 ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΤΖΑΒΑΡΑ με την αποκατάσταση των προσφύγων Κρη τών έχουν ως ε ξής: (1) Αρκετές οικο γέ νειες δεν είχαν λάβει γη, (2) πολλές οι κο γένειες ήταν κάτοχοι γαιών καθ υπέρβαση των όρων του Ψηφίσματος, (3) άλλες είχαν επιστρέψει στην Κρήτη εγκαταλείποντας ή εκποιώντας τη γη που τους είχε δοθεί, (4) ελάχιστοι Κρήτες καλλιεργούσαν οι ίδιοι τη γη που κατείχαν. Οι πε ρισ σό τεροι την είχαν αφήσει για καλλιέργεια στους ντόπιους, εισπράττοντας απλώς το 15% επί της παραγωγής, εισόδημα μηδαμινό που δεν κάλυπτε ούτε στοιχειωδώς τις ανάγκες τους. Έτσι, η Αντιβασιλεία ( ) αναγκάσθηκε να ασχοληθεί με τις εκκρεμότητες των προη γού μενων παραχωρήσεων. Τα υπουργεία Οικονομικών και Εσωτερικών, για να αντι με τω πίσουν τα διαρκή παράπονα των Κρητών, που είχαν αδικηθεί ή αισθάνονταν αδικηπρώην επιτροπής επί του αποικισμού των Κρητών, τον τρόπο και τα αποτελέσματα εφαρμογής του ΚΔ Ψηφίσματος Καποδίστρια: Η κυβέρνηση ενέκρινε, καταρχάς, να σχηματισθούν ομάδες από οικογένειες Κρητών κάτω από τη διεύθυνση ενός αρχηγού και να καταγραφούν σε κατάλογο, στον οποίο, εκτός από το ονοματεπώνυμο και τον αριθμό μελών κάθε οικογένειας, έπρεπε να καταγράφεται και το μερίδιο γης που της αναλογούσε. Επειδή, όμως, η παραχώρηση των γαιών δεν μπορούσε να γίνει με όρους πλήρους ιδιοκτησίας, αφού δεν είχε καταρτισθεί ακόμη νόμος σχετικός με τους όρους διανομής της εθνικής γης, η επιτροπή αρκέσθηκε να αφήσει τη διανομή στη διάθεση των αρχηγών των κρητικών οικογενειών, που εμφανίζονταν πρώτοι στους καταλόγους (αρχικαταλογιστών). Οι τελευταίοι, στις περισσότερες περιπτώσεις, δεν ακολούθησαν τους ορισμούς του Ψηφίσματος, αλλά διένειμαν τις γαίες κατά βούληση. Η εξιχνίαση των καταχρήσεων που διαπράχθηκαν από τους ίδιους, αλλά και πολλούς άλλους Κρήτες, οι οποίοι είχαν εγγραφεί σε περισσότερους από έναν καταλόγους με ίδια ή διαφορετικά ονόματα, απασχόλησε επί πολύ τις μετέπειτα κυβερνήσεις. Το πρόβλημα ήταν σοβαρότερο στην Αργολίδα, όπου έγιναν οι περισσότερες παραχωρήσεις γαιών. Επιτροπές υπό την επιστασία του εκεί οικονομικού επιτρόπου άρχισαν, το 1838, το έργο του διαχωρισμού των γαιών κάθε κρητικής οικογένειας από τις ολικές παραχωρήσεις με καταμέτρηση, οροθεσία, περιγραφή και εγγραφή τους στους Κώδικες Κρητών, έκδοση επίσης ενός πρόχειρου αποδεικτικού και παράδοσή του στους δικαιούχους. Οι προσπάθειες, όμως, αναθεωρήσεως των επί Καποδίστρια παραχωρήσεων γαιών σε Κρήτες φαίνεται ότι δεν τελεσφόρησαν τότε, αφού αρκετά χρόνια αργότερα η εφαρμογή του περί αποικισμού των Κρητών Νόμου, της 15 ης Σεπτεμβρίου 1848 (ΦΕΚ 25/ ), προσέκρουσε σε ζητήματα σχετικά με νέες καταμετρήσεις κρητικών γαιών και εξαγωγή πλεονασμάτων υπέρ του Δημοσίου. 92

5 ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΡΗΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΗ ΜΙΝΩΑ (ΤΟΛΟ) ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ( ) μένοι, και να ανταποκριθούν στα αιτήματά τους, εγκαινίασαν νέα πολιτική, τη δημιουργία αυτοτελών κρητικών συνοικισμών, με την προσδοκία αυτή η επιλογή να αποβεί επωφελής και για τους Κρήτες και για το ίδιο το κράτος. Μέρος του πολιτικού εγχειρήματος της Αντιβασιλείας για την αποκατάσταση προ σφύγων στην Ελλάδα με ίδρυση νέων οικισμών αποτελεί και ο εποικισμός Κρητών προ σφύ γων στο Τολό της Ναυπλίας, στη Μινώα, όπως οι ίδιοι οι Κρήτες ζήτησαν να ονομασθεί ο τόπος εγκατάστασής τους. Με την παρούσα μελέτη, στηριγμένη σε αρχειακές πηγές, επιχειρείται η ανασύνθεση του άμεσα συνδεόμενου με το ζήτημα της αξιοποίησης των εθνικών γαιών γεγονότος και η ανάδειξη των δυσκολιών που καθιστούσαν εν πολλοίς ανέφικτους τους στόχους που έθετε στο ξεκίνημά του το περιο ρισμένων οικονομικών δυνατοτήτων ελληνικό κράτος Τόπος εγκατάστασης Κρητών : Τολό (Port-Toulon / Τουλόν) Μινώα Με την πολιτική της Αντιβασιλείας για την επίλυση προβλημάτων που αφορούσαν τον εποικισμό ετεροχθόνων φαίνεται ότι συμφωνούσαν και οι πρόκριτοι της κρητικής κοινότητας στην Αργολίδα. Σε αιτήσεις τους προς την Αντι βα σι λεία, τους τελευταίους μήνες του 1833, εξέφραζαν την επιθυ μία πολλών συμπα τρι ω τών τους να παύσουν να ζουν διασκορπισμένοι στην Πελο πόν νησο και στα νησιά του Αιγαίου και να εγκατασταθούν επιτέλους σε έναν τόπο. Το Το λό 2 Την ίδια περίοδο, εκτός από την ίδρυση του κρητικού συνοικισμού στο Τολό της Ναυπλίας, αποφασίσθηκε η ίδρυση και άλλων συνοικισμών Κρητών, στη Μεθώνη της Μεσσηνίας με το όνομα Νέα Κρήτη (Β.Δ. της 18 ης Οκτωβρίου 1834) και στον Αδάμαντα της Μήλου (Β.Δ. της 24 ης Ιανουαρίου 1837). Το εποικιστικό πρόγραμμα της Αντιβασιλείας ήταν, βέβαια, ευρύτερο. Εκτός από μετοικεσίες γηγενών, προέβλεπε ακόμη και την ίδρυση αποικιών ξένων, όπως τις γερμανικές στρατιωτικές αποικίες στην Τίρυνθα (Νέα Τίρυνς) και στο Ηράκλειο Αττικής (ΓΑΚ, Αρχείο Γραμματείας/Υπουργείου Οικονομικών: Εθνικά Κτήματα, , 5: Συνοικισμοί, φ. 1872, 1874, 1880, 1882, 1884). Τα σχετικά με τους εποικισμούς ζητήματα ρυθμίζονταν με τα είκοσι δύο άρθρα του Β.Δ της 3 ης /15 ης Αυγούστου 1834, το οποίο δεν δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 93

6 ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΤΖΑΒΑΡΑ στην Αργολίδα υπήρ ξε τόπος δικής τους επιλογής και απο τέλεσε επίσημα το 1840 έναν από τους δήμους της επαρχίας Ναυπλίας, τον Δήμο Μινώας (Σκιαδάς 1993: 263 Ραγκαβής 1853: ). Το Τολό, στον ομώνυμο κόλπο της νότιας πα ραλίας της Αργολίδας (εικ. 1), όπου πιθανώς το λι μάνι της αρχαίας Ασίνης (Μηλιαράκης 1886: 67), το 1833 αποτελούσε καταφύγιο για βάρ κες και μικρά καΐκια, κυρίως σπογγαλιευτικά, που χρησιμοποιούσαν την παραλία του για ξή ραν ση των σπόγγων που αλίευαν. Η περιοχή, μια στενή και μακριά λωρίδα παραλίας στα κρά σπεδα βουνού, με λεπτή, πετρώδη και άγονη γη, δεν προσφερόταν ιδιαίτερα για ανάπτυξη καλ λιεργειών. Τα 180 περίπου στρέμματα εθνικού περιβολιού στα περίχωρα με κήπους, αμπέ λια και πηγή πόσιμου νερού, μπορούσαν να εξασφαλίσουν ένα αρκετά μικρό εισόδημα στους εποί κους. Βορειοανατολικά και βορειοδυτικά τα Δρεπανοχώρια (ανήκαν τότε στον Δήμο Ασίνης), διάσπαρτα σε κοιλάδα, τον λεγόμενο αυλώνα των Δρεπανοχωρίων, που κατέληγε στον όρμο της παραλίας, απείχαν από το Τολό λεπτά. Οι κάτοικοί τους κατείχαν την πε ρισσότερη και καλύτερη γη της πε ριοχής. Σε μικρή πάλι απόσταση, στην περιφέρεια του χωριού Χαϊτ(δ)άρι, απλωνόταν ο κάμπος της Παναγιάς. Η εθνική γη που ζητούσαν οι Κρήτες εκεί μπορούσε πιθανώς να προσελκύσει έναν αρκετά μεγάλο αριθμό συμπατριωτών τους. Η παρα χώρησή της, λοιπόν, ήταν δυνατό να αποτελέσει την πιο ενδεδειγμένη λύση για την ανάπτυξη του δικού τους οικισμού. 3. Η οικοδόμηση της πόλης Μινώα Στις 2 Σεπτεμβρίου 1834 υποβλήθηκε στην Αντιβασιλεία το πολεοδομικό σχέδιο της νέας πόλης, της Μινώας. Το είχε εκπονήσει ο Βαυαρός αρχιγεωμέτρης Gebhard και το συνόδευε προϋ πο λο γισμός δαπάνης για την ανοικοδόμησή της. Τα διατάγματα της 13 ης /25 ης Οκτωβρίου 1834 και της 19 ης /31 ης Ιανουαρίου 1835 (Δηλιγιάννης Ζηνόπουλος 1868: ) προχωρούσαν σε περαιτέρω ρυθμίσεις όλων των ζητημάτων των σχετικών με την εγκατά στα ση των εποίκων: Παραχωρούνταν οικόπεδο ενός στρέμματος για ανέγερση οικίας, ένα στρέμ μα για κήπο στα περίχωρα, η αναγκαία έκταση για 94

7 ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΡΗΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΗ ΜΙΝΩΑ (ΤΟΛΟ) ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ( ) Εικ. 1 : Χάρτης περιοχής Τολού τους δημόσιους δρό μους, την εκκλησία, το σχολείο και το νεκροταφείο της νέας πόλης, το αναγκαίο για την ύδρευσή της εθνικό περιβόλι, δάνειο 340 δραχμών ανά έποικο για τις δαπάνες ανέ γερ σης οικίας, αγοράς ζώων και γεωρ γικών εργα λείων, για την αποπληρωμή του οποίου οριζόταν εγγυητής η κοινότητα (Αρχείο Υπουργείου Εσωτερικών οθωνικής περιόδου, 1835: 279). Μέχρι τις 17 Δεκεμβρίου 1834 είχε πραγματοποιηθεί η χάραξη και αρίθμηση των οι κοπέδων σε δέκα τετράγωνα στον επιλεγμένο χώρο και είχε αρχίσει η παρα χώ ρησή τους από την επί του Συ νοι - κι σμού Επιτροπή, αποτελού με νη από στελέχη της γραφειοκρατίας, στους παρόντες Κρή τες εποίκους. Οι αντιπρόσωποί τους, αυτοί που συνέλαβαν την ιδέα εποικισμού των συμ πα τριω τών τους στο Τολό (Ρενιέρης, Χάλης, Φασούλης, Σακόρραφος, Ψωμα δά κης, Αγκαθάκης και Ξάνθης) επόπτευαν την πρόοδο των εργασιών θεμελίωσης της νέας πόλης και δια πραγ ματεύονταν αιτήματά τους με την Επιτροπή. 95

8 ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΤΖΑΒΑΡΑ 4. Οι πρώτοι οικιστές Όπως αναφέρει ο υπουργός επί των Εσωτερικών προς την Αντι βασι λεία στις 11 Μαΐου 1834, 846 κρητικές οικογένειες από την Αργολιδοκορινθία είχαν εκδη λώ σει την επιθυμία να εγκα τασταθούν στο Τολό και 285 από τις Κυκλάδες. Ο αριθμός δεν ήταν μικρός. Μόνο 128 ήταν, όμως, τα ονόματα αυτών που αποτέλεσαν τον τελικό κατάλογο των οικιστών. Τα ονόματα αυ τών των πρώτων κατόχων οικιών του συνοικισμού σώζονται στον στατιστικό πίνακα «τῶν ἐν Μινώᾳ συνοικισθέντων Κρητῶν», που με εντολή του υπουργείου Εσωτερικών συντάχθηκε ύστε ρα από επιτόπια έρευνα από τον νομάρχη Αργολιδοκορινθίας και τον οικονομικό έφορο Ναυ πλίας τον Νοέμβριο του Τα στοιχεία του πίνακα παρέχουν μια αρκετά σαφή εικόνα του κρητικού πληθυσμού που επρόκειτο να εγκατασταθεί στο Τολό. Μεταξύ ογδόντα δύο ονομάτων με ασφαλή στοιχεία από τον στατιστικό πίνακα, εβδο μήν τα δύο φέρονται ως έγγαμοι και δέκα ως άγαμοι. Η ηλικία δεκατριών κατοί κων από τους εγκα τεστημένους αρχη γούς οικογενειών κυμαινόταν το 1848 ανάμεσα στο τριακοστό πέμπτο και το εβδομηκοστό έτος. Από τους πρώτους οικιστές είκοσι δύο είχαν αποβιώσει πριν από το 1848, ενώ ο μέσος όρος των μελών σαράντα εννέα οικογενειών έφτανε το 1846 τα 5,4 μέλη ανά οικογένεια. 3 Σύμφωνα με έκθεση της επί του Συνοικισμού Επιτροπής προς το υπουργείο Εσω τερι κών στις 28 Δεκεμβρίου 1834, τον πληθυσμό αυτό αποτελούσαν 44 γεωργοί, 16 στρατιωτικοί, 14 τεχνίτες, 10 ναύτες και 44 ημερομίσθιοι και άνεργοι. Η έρευνα έδειξε ότι όσοι ήταν ή δηλώνονταν στρατιωτικοί σε διάφορους καταλόγους ήταν περισσότεροι. Για την ομάδα των φαλαγγιτών υπάρχουν περισσότερα στοιχεία: 4 Δεκαοκτώ αγωνιστές, από όσους Κρήτες περι λαμβά νονταν στον κατάλογο του συνοικισμού, διο ρί σθη καν το Ο αριθμός φαίνεται ελάχιστα μεγαλύτερος από το μέσο μέγεθος της ελληνικής οικογένειας, που σύμφωνα με υπολογισμούς μελετητών κυμαινόταν μεταξύ 4,5 και 4,62 ατόμων (Πετμεζάς 2003: 41). 4 Μεταξύ άλλων βλ. Μαύρος 1991β:

9 ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΡΗΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΗ ΜΙΝΩΑ (ΤΟΛΟ) ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ( ) στη βασι λική φάλαγγα και έπαιρναν σύνταξη βαθμοφόρου στρατιωτικού. Δύο από αυτούς είχαν προταθεί για απονομή του αργυρού αριστείου. Αν προσθέσουμε και όσους δηλώ νον ταν ως στρατιωτικοί ή στρα τιώτες, πρόκριτοι, δημογέροντες ή καπετάνιοι χωριών στην Κρήτη (Χειρόγραφα, 69), όσους από αυτούς έπαιρ ναν σύνταξη ή έγιναν χωροφύλακες στην Ελλάδα, η ομά δα των στρατιωτικών ανε βαίνει στους τριάντα δύο. Στους φαλαγγίτες ανήκε και ο Βασίλειος Χάλης, πρώτος δήμαρχος Μινώας, με ιδιόκτητη οικία στην Πρόνοια Ναυπλίου, που δεν κατοί κησε στο Τολό. Το 1848 είχε πλέον αποβιώσει. Από τα στοιχεία που αφορούν την ίδια ομάδα προκύπτουν ενδείξεις και για την καταγωγή των πρώτων οικιστών: Οι περισσότεροι κατάγονταν από τα Σφακιά, την Κίσαμο, την Κυδωνία ή το Σέλινο Χανίων. Λιγότεροι ήταν όσοι προέρχονταν από τον Μυλοπόταμο, το Αμάρι ή τον Άγ. Βα σίλειο Ρε θύμνης. Ακόμη μικρότερος ήταν ο αριθμός αυτών που είχαν καταγωγή από την Πεδιάδα Ηρακλείου. Στις προθέσεις της κυβέρνησης ήταν, η Μινώα να εξελιχθεί σε ναυτική πόλη, να απο τελέσει κατά κύριο λόγο τόπο διαμονής ανθρώπων ασχολούμενων με τη ναυ τιλία, το εμπόριο ή τη βιοτεχνία. Οι Σφακιανοί είχαν, μάλιστα, υποσχεθεί ότι θα προσελκύσουν και συμπα τριώ τες με τα καΐκια τους. Φαίνεται, όμως, ότι προσδοκίες και υποσχέσεις δεν πραγματοποιήθη καν. H ταύτιση ονομάτων του πληθυσμού που επρόκειτο να εγκατασταθεί στη Μινώα με ονό ματα που αναφέρονταν σε άλλες πηγές (Δημοτικό Αρχείο Ναυπλίου 1839, 10) οδήγησε στον σχηματισμό μιας γενικής ιδέας για την επαγγελ ματική διαφοροποίηση των οικιστών: «κτηματίας», «έμπορος», «αρτοποιός», «ράπτης», «βαφι τζής», «αυγουλάς», «σκυτοτόμος», «καπνοπώλης», «μπακάλης», «καθαριστής», «τεχνίτης», «γεωργός» είναι οι επαγγελματικές ιδιό τητες που εντοπίσθηκαν. Πάντως, από τους σαράντα εννέα κατοίκους της Μινώας που ζήτησαν δάνειο από την κυβέρνηση το 1846, τέσσερις μόνο, όπως φαίνεται, επρόκειτο να το επενδύσουν στο εμπόριο. Οι υπόλοιποι, κατά τη δήλωσή τους, θα το επένδυαν στη γεωργία. 97

10 ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΤΖΑΒΑΡΑ 5. Παραχώρηση εθνικής γης Η κυβέρνηση, προκειμένου να διανείμει εθνική γη σε Κρήτες πρόσφυγες στο Τολό, ήταν αναγκασμένη να λάβει υπόψη της ότι η διαθέσιμη γη στην περιοχή δεν ήταν επαρκής για να καλύψει τις ανάγκες ενός σημαντικού αριθμού προσφύγων. Εξάλλου, όπως και σε άλλες παρόμοιες περιπτώσεις, οι ντόπιοι, παλαιοί καλλιεργητές εθνικών γαιών, δημιούργησαν προ βλή ματα (McGrew 1985: ). 5 Οι τελευταίοι είχαν στην κατοχή τους την περισσότερη 5 Ο William McGrew κάνει λόγο για κυρίαρχο αίσθημα τοπικισμού που όριζε τους εκπα τρισμένους πρόσφυγες στην Ελλάδα ως «ξένους» και είναι πιθανό να λειτούργησε αποτρεπτικά σε μια πιο γενναιόδωρη μεταχείρισή τους από την πλευρά της κυβέρνησης. Στην πραγματικότητα, κατά τη γνώμη μου, δεν επρόκειτο τόσο για ιδεολογικό ζητημα όσο για τη διαφύλαξη του ζωτικού χώρου των γηγενών, την οποία καθιστούσε επισφαλή η έλευση των προσφύγων από τις αλύτρωτες περιοχές. Ο Ιωάννης Κωλέττης, υπουργός Εσωτερικών το 1834, είναι περισσότερο ακριβής στην ερμηνεία του. Το πρόβλημα στον σχηματισμό αποικιών, εξηγεί σε αναφορά του προς την Αντιβασιλεία, είναι ότι από τη μια πλευρά οι καλής ποιότητας γαίες βρίσκονταν στην κατοχή παλαιών καλλιεργητών και, από την άλλη, οι νέοι άποικοι αρνούνταν να δεχθούν χέρσες γαίες, ακαλλιέργητες για πολλά χρόνια και, ως εκ τούτου, με πυκνή άγρια βλάστηση (δένδρα και θάμνους). Εξάλλου, η συνήθεια της αγρανάπαυσης καθιστούσε για τους καλλιεργητές αναγκαία μια διπλάσια ποσότητα γαιών από αυτήν που θα έπρεπε λογικά να απαιτήσουν. Οι ίδιες δυσκολίες στην εγκατάσταση μιας νέας κοινότητας εμφανίσθηκαν στον εποικισμό των Σαμίων στα Ψαχνά της Ευβοίας, στη Ναύπακτο, όπου οι εθισμένοι στα όπλα Σουλιώτες αντιμετώπισαν τις διαμαρτυρίες των ντόπιων και, μεταξύ άλλων, στον εποικισμό Κρητών στο Τολό και στη Μεθώνη της Μεσσηνίας. Στην τελευταία, η «ανεπάρκεια» ακαλλιέργητων γαιών έφερε αντιμέτωπους τους Κρήτες εποίκους και πάλι με τους ντόπιους. Η πρόταση της επιτροπής των Κρητών, να δοθούν στους νέους εποίκους οι γαίες που κατείχαν Γορτύνιοι στην πεδιά δα της Μεθώνης, οι οποίοι κατέβαιναν από τα βουνά τους για καλλιέργεια της γης, χωρίς να έχουν εγκαταλείψει τη γενέθλια επαρχία και τη φροντίδα των ποιμνίων τους, δεν βρήκε σύμφωνη την κυβέρνηση. Έτσι, το μέτρο που προκρίθηκε ως πλέον κατάλληλο ήταν η εξομοίωση παλαιών καλλιεργητών και νέων εποίκων ως προς τη διανομή της γης: Καλλιεργημένες και ακαλλιέργητες γαίες έπρεπε να καταμετρηθούν και να διανεμηθούν εξίσου σε παλαιούς και νεοφερμένους κατοίκους, με κριτήριο όχι μόνο την έκταση, αλλά και την ποιότητα των γαιών, ενώ οι χρήστες της γης δεν θα ήταν πλέον απλοί κάτοχοι, αλλά κύριοι των γαιών. Το ίδιο μέτρο τέθηκε σε εφαρμογή και στον εποικισμό Κρητών στο Τολό. Βλ. ΓΑΚ, Αρχείο Υπουργείου Εσωτερικών οθωνικής περιόδου, φάκ. 279, έγγρ. 060: 98

11 ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΡΗΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΗ ΜΙΝΩΑ (ΤΟΛΟ) ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ( ) καλλιεργούμενη ή επιδεκτική καλλιέργειας γη. Οι Δρεπανοχωρίτες, συγ κεκριμένα, ανησυ χώντας για την επικείμενη απόσπαση της γης τους, έκαναν διαβήματα στο υπουργείο Εσω τερικών, φύτευαν με αμπέλια τα καλύτερα κτήματα ή κατέστρεφαν τις νύ κτες τα ορό σ- ημα των γαιών που επρόκειτο να παραχωρηθούν στους εποίκους. Από την άλλη πλευρά, οι Κρήτες αρ νούνταν να δεχθούν χέρσα γη και απει λούσαν ότι θα διαλύσουν τον συνοικισμό και θα επιστρέψουν στην Κρήτη. 6 Επίσης, η κυβέρνηση δεν ήταν διατεθειμένη να παραχωρήσει γη σε όσους Κρήτες δεν ήταν αποφασισμένοι να εγκα τα στα θούν μόνιμα στη Μινώα και να ασχοληθούν οι ίδιοι με την καλλιέργεια. Η χαώδης κατά στα ση των παλαιών παραχωρήσεων εθνικών γαιών σε Κρήτες δεν έπρεπε σε κα μιά περίπτωση, σύμφωνα με τον νέο σχεδιασμό, να επαναληφθεί. Η πολιτική του εποι κισμού προσφύγων στην Ελλάδα απέβλεπε, πέρα από αυτή καθαυτή την επίλυση του προβλήματος, στην καλλιέργεια της γης και στη διεύρυνση της τάξης των μικροκαλλιεργητών. Το όλο πρόγραμμα, όμως, δεν απέδωσε τα ανα με νό μενα και οι Κρήτες ελάχιστα συνέβαλαν στην επιτυχία του. Οι περισσότεροι εγκατέλειψαν, εκποίησαν ή έδωσαν τη γη στους ντόπιους να την καλλιεργήσουν. Κατ αυτό τον τρόπο, προκλήθηκε ζημία στο Δημό σιο, που στερήθηκε τον εισπρατ τόμενο από τους παλαιούς κατόχους φόρο επικαρπίας, και η ελληνική γεωργία δεν σημείωσε παρά μικρή πρόοδο, αφού ελάχιστες νέες γαίες εκχερσώθηκαν και κατέστησαν παραγωγικές. 7 J. Colettis, Le Secrètaire d État pour l Interieur, Sur la colonization des Cretois à Modon, Ναύπλιο 12/24 Οκτ Οι γαίες που είχαν παραχωρηθεί σε Κρήτες το 1831 στην Τίρυνθα και αφαιρέθηκαν το 1833 λόγω της σχεδιαζόμενης δημιουργίας του βασιλικού αγροκηπίου θα εξισορροπούσαν το πρόβλημα αν παραχωρούνταν εκ νέου σ αυτούς. Η συνολική έκταση των γαιών ήταν 800 στρέμματα, τα οποία είχαν ήδη εκχερσώσει οι Κρήτες και δεν έπαυσαν να τα διεκδικούν από το Δημόσιο. Το 1838, όταν άρχισε η καταμέτρηση για τη δημιουργία της γερμανικής στρατιωτικής αποικίας στον χώρο του πρώην αγροκηπίου, η κυβέρνηση έκρινε ότι δεν υπήρχε πλέον εμπόδιο για την παραχώρηση των υπό αίρεση γαιών στους Κρήτες, ώστε στη Μινώα να μην πάρουν παρά το συμπλήρωμα των γαιών που τους αναλογούσε. 7 Επιστολή, δημοσιευμένη στην εφημερίδα «Εποχή» της 6 ης , είναι ενδει- 99

12 ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΤΖΑΒΑΡΑ Το νομοθετικό πλαίσιο της παραχώρησης ήταν, εξάλλου, αποτρεπτικό για πολλούς κρήτες εποίκους: Η παραχώρηση γης στους οικιστές της Μινώας δεν έγινε δωρεάν. Σύμφωνα με τις δια τάξεις του περὶ προικοδοτήσεως τῶν ἑλληνικῶν οἰκογενειῶν Νόμου της 26 ης Μαΐου/7 Ιουνίου 1835, βασικός όρος για τη διανομή γης αξίας 2000 δρχ. σε κάθε ελληνική οικογένεια εγκατεστημένη σε έναν δήμο του κράτους ήταν η αποπληρωμή του χρεολυτικού τιμήματος σε τριανταέξι έτη. Οι έποικοι της Μινώας αντέδρασαν στην προσπάθεια της κυβέρνησης να εφαρμόσει και στη δική τους περίπτωση αυτή τη κτική των αντιδράσεων των ντόπιων απέναντι στους κρήτες εποίκους και φαίνεται ότι αποτελεί απάντηση σε άρθρο της εφημερίδας «Αθηνά» του Εμμ. Αντωνιάδη (φύλλο 206), υποστηρικτικό της υπό δημιουργίαν αποικίας των Κρητών στο Τολό (Βλ. ΓΑΚ, «Ιστορικά Αρχεία Γιάννη Βλαχογιάννη», Δ, κυτίο 7: Συνοικισμοί/Κρητών Συνοικισμός). Ο συντάκτης της επιστολής επισημαίνει την κύρια αιτία δυσαρέσκειας των κατοίκων της επαρχίας Ναυπλίας, την κατοχή, δηλαδή, από Κρήτες γαιών που παραδοσιακά καλ λιεργούσαν ντόπιοι, αποτέλεσμα της πλημμελούς εφαρμογής του Ψηφίσματος Καποδίστρια. Σύμφωνα με τις τότε παραχωρήσεις, 12 χιλιάδες στρέμματα εθνικών γαιών στον κάμπο Ναυπλίου ανήκαν έκτοτε στην κατοχή Κρητών. «Κατηντήσαμεν δοῦλοι ὀλίγων Κρητῶν κατοικούντων εἰς τὴν Πρόνοιαν Ναυπλίου (πολλοὶ τῶν ὁποίων ἀπέκτησαν λαμπρὰς οἰκίας), οἱ ὁποῖοι νέμονται περίπου 12 χιλιάδες στρέμματα ὡς ἄλλοι σπαχῆδες, χωρὶς νὰ καλλιεργοῦν ποσῶς αὐτοὶ οἱ ἴδιοι», παρατηρεί ο συντάκτης της επιστολής και παραθέτει ως επιπλέον απόδειξη των λόγων του την αναγκαστική μετοικεσία των κατοίκων πέντε χωριών του Δήμου Ασίνης (Ταλιώτη, Τσερέκου, Μακρυβούνι, Τουρκάκι και Μερζές) στα υπόλοιπα πέντε χωριά του Δήμου, λόγω παραχώρησης σε Κρήτες των 1700 στρεμμάτων εθνικής γης που οι ίδιοι κατείχαν μέχρι τότε. Η γλώσσα του συντάκτη της επιστολής, παρά τη συναισθηματική της φόρτιση, απηχεί τη σύγκρουση παλαιών καλλιεργητών και Κρητών εποίκων ως προς τη χρήση της εθνικής γης, η ισχνή διαθεσιμότητα της οποίας δεν μπορούσε να εξασφαλίσει την ειρηνική συνύπαρξή τους. Ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος είχε επισημάνει το 1833 τα προβλήματα που δημιούργησε η επί Καποδίστρια παραχώρηση εθνικών γαιών σε Κρήτες, ερμηνεύοντας λογικά, σε αντίθεση με τον συντάκτη της «Εποχής», το ζήτημα: «Απομακρυνθήκαμε από αυτή την αρχή [να μην παραχωρούμε στους εποίκους παρά χέρσες γαίες] από τη στιγμή που αρχίσαμε τον εποικισμό των Κρητών. Αντιμετωπίσαμε τους κρήτες εποίκους ως πρώτους καλλιεργητές και θελήσαμε να καταστήσουμε εποίκους τους γηγενείς. Παραχωρήσαμε στους Κρήτες γαίες που οι αυτόχθονες είχαν εκχερσώσει και αναγκάσαμε έτσι τους τελευταίους να εκχερσώσουν άλλες. Βάλαμε, λοιπόν, τους εποίκους σε εχθρική θέση απέναντι στους ντόπιους και ένα πνεύμα γενικής δυσαρέσκειας φάνηκε από την αρχή, πράγμα που δεν μπορούσε να οδηγήσει σε επιτυχία τον εποικισμό»: ό.π., σημείωση

13 ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΡΗΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΗ ΜΙΝΩΑ (ΤΟΛΟ) ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ( ) ρύθμιση. Όσοι είχαν ήδη λάβει γαίες, σύμφωνα με το Ψήφισμα Καποδίστρια, αρνούνταν να εκτιμηθεί η γη τους και να συμπλη ρωθεί η προικοδοτική πίστωση με γη στη Μινώα. Οι άλλοι αποποι ούνταν τη γη και ζητούσαν δωρεάν παραχώρηση, όπως έγινε επί Καποδίστρια. Τον Ιούλιο του 1839 στάλθηκαν στον δήμαρχο Μινώας τριάντα οκτώ πιστωτικά γραμμάτια. Μόνο δε κα τέσ σερις από τους κλη ρού χους τα δέχθηκαν (Αρχείο Γραμματείας/Υπουργείου Οικονομικών: Εθνικά Κτήματα, 1839: 1186). 8 Ο αριθμός αυτών που πήραν τελικά γη τριάντα πέντε στρεμμάτων ήταν Οικισμός Κρητών Μινώας: «Δήμος υπό διάλυση» Κρήτες κάτοικοι της Μινώας, απευθυνόμενοι στον βασιλέα στις 20 Ιανουαρίου 1838, υποστήριζαν μεταξύ άλλων ότι «εἰς αὐτὸν τὸν ἐρημότοπον δὲν ὑπάρχουσιν οὔτε ἐμπόριον οὔτε ἄνθρωποι διὰ νὰ δύνανται νὰ κερδίσωσι τὰ πρὸς τροφήν των ἀναγκαῖα ἔξοδα» (Αρχείο Υπουργείου Εσωτερικών οθωνικής περιόδου, 1838: 268) και ζητούσαν να εφαρμοσθούν οι όροι οι προβλεπόμενοι από τα βασιλικά διατάγματα για την ίδρυση του συνοικισμού: Η παραχώρηση γης για καλλιέργεια και του εθνικού περιβολιού για την ύδρευση της πόλης, η οικοδόμηση εκκλησίας, η άδεια για τον ελλιμενισμό πλοίων, η ρύθμιση για επιβολή κοι νοτικών φό ρων. Έκτοτε, συχνές ήταν οι αναφορές που υπέβαλλαν στη Διοίκηση, προκειμένου να εκθέσουν τις άθλιες συνθήκες διαβίωσης των ίδιων και των οικογενειών τους. Το 1842 το Δημοτικό Συμβούλιο δήλωσε αδυναμία να καταβάλει στον δάσκαλο του αλληλοδιδακτικού σχολείου του Δήμου τους οφειλόμενους από το 1837 μισθούς του και ζήτησε τη συνδρομή της κυβέρνησης (Αρχείο Γραμματείας/Υπουργείου Εκκλη σιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, 1842: 2248). Από τη σωζόμενη αλληλογραφία μεταξύ υπουργείου Εκκλησιαστικών, δημάρχου Μινώας και διοικητικών αρχών Ναυπλίας δίνεται η εντύπωση ότι ο Δήμος είχε περιέλθει σε μεγάλη απορία και ερημία. 9 Στην ετήσια έκθεση 8 Έγγρ Το αρχείο είναι προσβάσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση <http:// arxeiomnimon.gak.gr/browse/resource.html?tab=01&id=4616>. 9 Ο δάσκαλος, Αναστάσιος Ιωάννου, διαμαρτύρεται στο υπουργείο στις 8 Αυγού- 101

14 ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΤΖΑΒΑΡΑ της Νομαρχίας Αργολιδοκορινθίας προς το υπουργείο Εσωτερικών (9 Μαΐου 1848), αναφέρονται, επίσης, για την πρόοδο του κρητικού συνοικισμού στη Μινώα τα εξής: «Ὁ κατὰ τὸ 1834 συστηθεὶς εἰς Μινώαν/Τουλὸν συνοικισμὸς τῶν Κρητῶν, ὄχι μό νον δὲν προώδευσε κατὰ τὰς εὐχὰς τῆς κυβερνήσεως καὶ τὸ συμφέρον τῶν συνοικισθέν των, ἀλλὰ μάλιστα πλησιάζει ἡ ἐντελὴς αὐτοῦ διάλυσις. Αἰτία δὲ τούτου εἶναι ἡ ἔλ λειψις τῶν μέσων, δι ὧν δύνανται οἱ συνοικισθέντες νὰ προσπορίζωνται ἀνέτως τὰ πρὸς τὸ ζῆν ἀναγκαῖα». Ας σημειωθεί ότι πριν από δύο χρόνια, το 1846, διαδόθηκε μια φήμη, η οποία αναστάτωσε τους κατοίκους, σχετικά με σχε διαζόμενη διάλυση του Δήμου Μινώας και συγχώνευσής του στον Δήμο Ναυπλίου. 10 στου 1841 για μη καταβολή των μισθών του και εκφράζει τη βεβαιότητα ότι αυτή δεν πρόκειται να γίνει στο εγγύς μέλλον «ἕνεκα τῆς ἀναχωρήσεως τοῦ πλείονος μέρους τῶν Κρητῶν ἐκ τοῦ Δήμου». Η ετήσια αντιμισθία του δασκάλου ήταν 960 δρχ. και τα ετήσια έσοδα του Δήμου 1400 δρχ. 10 Από αναφορές του δημάρχου Μινώας και του νομάρχη Αργολιδοκορινθίας φαίνεται ότι οι φήμες προήλθαν από τον λοχαγό του Πυροβολικού, Χαράλαμπο Ζυμβρακάκη, ο οποίος, δρώντας προφανώς υπέρ της αντιπολίτευσης, διέδωσε σε Κρήτες της Μινώας ότι η Νομαρχία, επιβουλευόμενη τα κρητικά συμφέροντα, είχε την πρόθεση να διαλύσει ή να συγχωνεύσει τον Δήμο με τον Ναυπλίας, για να τον επηρεάσει ευκολότερα στις μελλοντικές βουλευτικές εκλογές, ώστε να επιτύχουν οι υπουργικοί υποψήφιοι. Ο Ζυμβρακάκης, κατά πληροφορίες του δημάρχου, είχε επέμβει στις τελευταίες δημαιρεσίες και λόγω αυτής της παρέμβασης προξενήθηκαν παρατυπίες και δυσαρέσκειες μεταξύ των δημοτών. Την ίδια εποχή, πάντως, η ελληνική κυβέρνηση διαμαρτυρήθηκε για την ενθάρρυνση που είχε δώσει ο Οθωμανός πρέσβης, Μουσούρος μπέης, σε κρήτες εποίκους, να εγκαταλείψουν την Ελλάδα και να επανέλθουν στην Κρήτη. Ο Πάλμερστον απάντησε σε δριμύ ύφος, δικαιολογώντας τη φυγή των Κρητών, την οποία απέδιδε στην ελεεινή κατάσταση της χώρας, την κακοδιοίκηση, τη ληστεία, τη βία, την ανασφάλεια και την ατιμωρησία. Θεώρησε, επίσης, υπεύθυνη την ελληνική κυβέρνηση για την κριτική που άσκησε η εφημερίδα «Ζέφυρος» σε κύριο άρθρο της στον Μουσούρο και απαίτησε την ικανοποίησή του για την προσβολή. Το γεγονός δεν είχε σχέση μόνο με τους Κρήτες της Μινώας αφορούσε τους Κρήτες της ελληνικής επικράτειας. Ο υπουργός Εσωτερικών, Ιωάννης Κωλέττης, με εγκύκλιο διαταγή της 2ας Σεπτεμβρίου 1846 προς τους νομάρχες του κράτους, καθόρισε απαγορευτικά μέτρα για όσες κρητικές οικογένειες είχαν πρόθεση να επανέλθουν στην Κρήτη, καθιστώντας σαφές ότι κάθε ενέργεια που σκοπεύει να παρασύρει τους Κρήτες της ελεύθερης Ελλάδας στρέφεται εναντίον και των ελληνικών και των κρητικών συμφερόντων. 102

15 ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΡΗΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΗ ΜΙΝΩΑ (ΤΟΛΟ) ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ( ) Το 1848, η Βουλή βρέθηκε σε αμηχανία σχετικά με την επιβαλλόμενη κατά τον νόμο επικύρωση ή ακύρωση της πρόσφατης εκλο - γής του βουλευτή του Δήμου Μινώας, Σπυρίδωνος Αντωνιάδη, και όρισε ειδική επιτροπή βουλευτών για να διερευνήσει αν ο Δήμος στηριζόταν σε πραγματικό συ νοι κισμό (Αρχείο Βουλής των Ελλήνων 1848: 22). 11 Την ίδια εποχή, οι ανάγ κες εκτέλεσης του περί αποικισμού των Κρητών Νόμου επέβαλαν τη συγκέντρωση αξιό πιστων πληροφοριών για την πραγματική κατάσταση του κρητικού συνοικισμού. Αποτέλεσμα της έρευνας που διενεργήθηκε με εντολή του υπουργείου Εσωτερικών από διοικητικές αρχές της Ναυ πλίας είναι και ο στατιστικός πίνακας που ήδη έχει αναφερθεί. Από τα στοιχεία του πίνακα προκύπτουν τα εξής: (1) Το 1848, από το σύνολο των 128 αριθ μη μένων οικοπέδων οικιών των πρώτων οικιστών, 11 είχαν πα ρα μείνει οικόπεδα και 117 είχαν οι κο δομηθεί. Από τις 117 οικίες, 102 ήταν σε καλή κατάσταση, ενώ 15 σε κακή ή ερειπωμένες. (2) Από τους αρχικούς οικιστές του καταλόγου υπάρ χει ασάφεια για τους 6, δεν κατοίκησαν καθόλου 55, κατοίκησαν και έφυγαν αργότερα από τον Δήμο 31, κατοίκησαν εξαρχής και παρέμειναν στη Μινώα 48 (βλ. εικόνα 2). 11 Απόφαση της Α Εθνοσυνέλευσης της 3 ης Φεβρουαρίου 1844 (συν. ΜΣΤ ), επικυρωμένη από τον περί εκλογής βουλευτών Νόμο (άρθρο 3), όριζε ότι Έλληνες μετανάστες στην Ελλάδα είχαν το προνόμιο να εκλέξουν ίδιο βουλευτή αν ο συνοικισμός που είχαν συγκροτήσει αποτελούσε χωριστό δήμο, με πληθυσμό ίσο με το ήμισυ του ελάχιστου όρου περιφέρειας επαρχιακού συμβουλίου. Σύμφωνα με μεταγενέστερη υπουργική εγκύκλιο της 30ής Μαρτίου 1844, ο απαιτούμενος αριθμός του πληθυσμού έπρεπε να είναι τουλάχιστον 2041 ψυχές. Ήδη η Βουλή είχε ακυρώσει την εκλογή του Εμμ. Αντωνιάδη ως βουλευτή Μινώας το 1844, αφού ο Δήμος είχε πληθυσμό μόλις 314 ψυχών. Ωστόσο, το 1847 το υπουργείο Εσωτερικών χορήγησε στους εποίκους Κρήτες άδεια εκλογής ιδίου βουλευτή, μετά τη διενέργεια της οποίας η Βουλή εξέτασε κατά καθήκον τη νομιμότητά της, όπως και στο παρελθόν. Τα τεκμήρια που παρουσιάσθηκαν κατά τη διαδικασία της εξελέγξεως επιβεβαίωσαν την πληθυσμιακή ισχνότητα του Δήμου Μινώας και οδήγησαν τη Βουλή να ψηφίσει και πάλι το άκυρο της εκλογής. Βλ. Πρακτικά της Βουλής, Β περ. ( ), β σύν., τ. Α, σ Επίσης, Ἡ βουλευτικὴ ἐκλογὴ τῶν ἐν Μινώᾳ Κρητῶν, χ.χ. στο: «Ιστορικά αρχεία Γιάννη Βλαχογιάννη», Δ, κυτ. 7: «Συνοι κισμοί/κρητών Συνοικισμός». 103

16 ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΤΖΑΒΑΡΑ Εικ. 2 : Μεταβολές πληθυσμού οικιστών Μινώας (3) Από τους αρχι κούς κατόχους οικιών οικοπέδων, 64 εξακολούθησαν να κατέχουν τις οικίες τους, 24 οικίες είχαν κάτοχο συγγενή του πρώτου κατόχου, 31 οικίες είχαν νέο κάτοχο, ενώ για 9 οικίες δεν υπήρχε κάτοχος. (4) Από τους 31 νέους κατόχους, 12 ανήκαν στους πρώτους οικιστές και 19 δεν προέρχονταν από την πρώτη ομάδα. Σύμφωνα με αναφορά του νομάρχη (αρ. 9015/ ) μόνο 64 οικογένειες κατοικούσαν στη Μι νώα το 1848 και ο πληθυσμός των πραγ ματικών κατοίκων ανερχόταν στις 282 ψυχές Επίλογος Δεκατρία χρόνια μετά την ίδρυση της Μινώας, οι αισιόδοξες προβλέψεις για την ανάπτυξή της είχαν διαψευσθεί. Ισχνότητα πληθυσμού, ανεπάρκεια πόρων, στα σιμότητα είναι τα αποτελέσματα που καταγράφονται το 1848 ως προς την πορεία του οικισμού (Μηλιαράκης 1886: 90-92). 13 Από την πλευρά του κράτους, η ίδρυση και διατή- 12 Η ταύτιση των δημογραφικών πληροφοριών της τότε διοίκησης με τα αποτελέσματα του παρόντος στατιστικού υπολογισμού ελέγχει την ακρίβεια και των δύο. Η σύμπτωση είναι εύλογη, αφού η πηγή των δεδομένων, ο πίναξ τῶν ἐν Μινώᾳ συνοικισθέντων Κρητῶν, είναι κοινή. 13 «Τὸ χωρίον Τολὸ ἤδη εὑρίσκεται ἐν παρακμῇ. Διότι οἱ πλεῖστοι τῶν κατοίκων, μὴ δυνάμενοι νὰ ζήσωσιν, ἕνεκα τοῦ περιωρισμένου χώρου, ἐγκατέλιπον αὐτό, ἀλλαχοῦ διασπαρέντες. Ὁλόκληρος ἐν Τολῷ συνοικία, ὁ Σφακιανὸς μαχαλάς, παριστᾶ ἐρείπια ἐγκαταλειφθεισῶν οἰκιῶν. Σήμερον ἐν τῷ χωρίῳ βιοῦσι 104

17 ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΡΗΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΗ ΜΙΝΩΑ (ΤΟΛΟ) ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ( ) ρηση του κρητικού οικισμού πρέπει να θεωρείται επιτυχία. Το κράτος κατάφερε να εποικίσει έναν έρημο και άγονο τόπο, να δώσει ταυτότητα σε πρόσφυγες, αναδεικνύοντάς τους σε πολίτες με δι καιώ μα τα και υποχρεώσεις, και να αυξήσει τον παραγωγικό πληθυσμό. Ενώ, βέβαια, για τους Κρήτες η Μι νώα ήταν ασφαλής τόπος καταφυγής των επαναστατημένων και καταδιωκόμενων συμπα τριωτών τους, την ίδια στιγμή το κράτος μπορούσε να αντιμετωπίζει καλύτερα τα σοβαρά προβλήματα που ανέκυπταν από την παρουσία προσφύγων στην επικράτεια. 14 Ως προς την ανάπτυξη της γεωργίας, ο εποικισμός των Κρητών δεν είχε την προσδο κώ μενη επιτυχία. Πολλοί, μάλιστα, πολιτικοί στην Ελλάδα υποστήριζαν ότι οι Κρήτες δεν είχαν κλίση στη γεωργία. «Πώς να αποικίσεις έναν πληθυσμό που στην πλειοψηφία του απο τε λείται από χήρες και πολεμιστές, εχθρούς του αρότρου», είχε εκτιμήσει το 1833 ο Αλέξανδρος Μαυροκορ δάτος, υπουργός Οικονομικών, σε αναφορά του (σε γαλλική γλώσσα) προς την Αντι βασιλεία (Αρχείο Υπουργείου Εσωτερικών οθωνικής περιόδου, 1833: 279). Οι έποικοι, εξάλλου, της Μινώας βρέθηκαν αντιμέτωποι με το σκληρό έδαφος, με τα ανα πο τε λε σμα τικά μέσα και μεθόδους καλλιέργειας, με την έλλειψη κεφαλαίων, με τις εγγενείς δυσκολίες της παραδοσιακής ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας, αλλά και με τις περιο ρι σμένες δυνατότητες του νεοσύστατου κράτους. Συχνά είχαν πενιχρῶς 50 οἰκογένειαι.», επισημαίνει ο Αντώνης Μηλιαράκης πολύ αργότερα, βέβαια, από το Τα μέτρα αποκατάστασης προσφύγων, στη συγκεκριμένη περίπτωση Κρητών, στο ελληνικό κράτος ήταν ταυτοχρόνως και μέτρα ελέγχου. Σύμφωνα με κανόνες του διεθνούς δικαίου της εποχής, οι πρόσφυγες έπρεπε να βρίσκονται μακριά από τις μεθόριες επαρχίες, συγκεντρωμένοι σε μία ή περισσότερες πόλεις, γεγονός που θα επέτρεπε την επιτήρησή τους, ώστε να μη διαταραχθεί η ασφάλεια του κράτους υποδοχής. Σχετική ανασφάλεια της ελληνικής κυβέρνησης απέναντι στην έλευση κρητών προσφύγων το 1841 στην Ελλάδα διαφαίνεται σε εντολή του υπουργείου Εσωτερικών προς τον διοικητή Αττικής με ημερομηνία 4 Δεκεμβρίου 1841, στην οποία συνιστάται, μεταξύ άλλων μέτρων, η απομάκρυνσή τους από την πρωτεύουσα και η προσπάθεια εγκατάστασής τους (=περιορισμού) στη Μινώα: Βλ. ΓΑΚ, Αρχείο Γραμματείας/Υπουργείου Οικονομικών: Εθνικά Κτήματα, 1841: 1341, έγγρ. 015, 016, 017,

18 ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΤΖΑΒΑΡΑ να αντιμετωπίσουν και την απλη στία των φοροεισπρακτόρων, ενώ Λιμεναρχείο, Τελωνείο και Υγειονομείο άργη σαν να συστα θούν στο λιμάνι. Επιπλέον, δεν είχαν την αποδοχή των αυτοχθόνων. Οι κάτοικοι των γειτο νι κών χωριών δεν παραιτούνταν υπέρ των εποίκων ούτε και από την περίσσεια εθνικής γης που είχαν στην κατοχή τους. Υπό αυτές τις συνθήκες, οι μισοί από τους εποίκους στους οποίους είχε πα ραχωρηθεί γη στη Μινώα εγκατέλειψαν τον Δήμο πριν από το Πέρα απ αυτά, υπήρχε και η διαρκής νοσταλγία της Κρή της και η αίσθηση του χρέους για τη συμμετοχή στις επαναστάσεις που γίνονταν στο νησί. 15 Ήταν κι αυτοί ισχυροί λόγοι που έκαναν τους Κρήτες να θεωρούν την παρα μονή τους στην Ελλάδα προσωρινή. Όπως πάντα, όμως, οι επιλογές, οι συμπεριφορές και οι δημιουργούμενες στην πορεία υποχρεώσεις δεν είναι ενιαίες. Έτσι, αρκετοί έμειναν οριστικά στους τόπους εγκατάστασης. Μερικά από τα επώνυμα των πρώτων Κρητών εποίκων στη Μινώα απαντούν ακόμη και σήμερα στην περιοχή. 15 Εκτός των άλλων προσφορών τους, πολλοί Κρήτες, διορισμένοι στη βασιλική φάλαγγα ως βαθμοφόροι αξιωματικοί, δαπάνησαν το πιστωτικό γραμμάτιο που έλαβαν από το κράτος (για αγορά γης) στο κίνημα του 1841 στην Κρήτη. Στο αρχείο των Εθνικών Κτημάτων εντοπίζουμε αιτήσεις για άδειες εκποιήσεως τέτοιων γραμματίων από φαλαγγίτες Κρήτες. Μεταξύ αυτών και ο Βασίλειος Χάλης. 106

19 ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΡΗΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΗ ΜΙΝΩΑ (ΤΟΛΟ) ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ( ) Παράρτημα: Κατάλογος Οικιστών Μινώας Αρ. Οικίας Πρώτος Κάτοχος (οικίας) Τόπος διαμονής Nέος Κάτοχος 1 ΕΜΜ. ΣΑ(Ι)ΜΑ(Ι)ΡΤΖΑΚΗΣ Σπέτσες Ο ΙΔΙΟΣ 2 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΚΑΛΗΣ Μεσολόγγι Μ. ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ 3 Μ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ [Τολό] Ο ΙΔΙΟΣ 4 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΤΣΑΔΑΚΗΣ Αθήνα Ο ΙΔΙΟΣ 5 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΡΤΖΑΚΗΣ Α. ΤΖΟΥΔΕΡΑΚΗΣ 6 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΡΟΥΧΑΣ Κρήτη ΜΑΝΟΛΗΣ ΣΚΟΡΔΥΛΗΣ 7 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Πρόνοια ΜΑΝΟΛΗΣ ΜΟΥΡΤΖΑΚΗΣ Ναυπλίου ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ 8 ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΣΩΜΑΡΙΠΑΣ Πάρος Ο ΙΔΙΟΣ 9 ΜΙΧΑΗΛ ΛΥΡΗΣ Τολό Ο ΙΔΙΟΣ 10 ΠΕΤΡΟΣ ΑΡΚΑΔΙΩΤΗΣ Μερζές ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ Ναυπλίας ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ 11 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΖΑΤΖΗΣ Τολό Ο ΙΔΙΟΣ 12 Α. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ Τολό Ο ΙΔΙΟΣ 13 ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΕΚΑΚΗΣ Κρήτη ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ 14 ΕΜΜ. ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ Πρόνοια Ο ΙΔΙΟΣ 15 Ν. ΒΛΑΣΤΟΣ Πρόνοια ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΙΡΕΤΗΣ 16 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Τολό Ο ΙΔΙΟΣ 17 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΛΑΚΑΚΗΣ Κρήτη ΟΥΔΕΙΣ 18 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΟΓΩΝΑΣ Τολό Ο ΙΔΙΟΣ 19 Β. ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ Τολό Ο ΙΔΙΟΣ 20 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΣ Τολό Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΟΥ 21 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΤΖΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Τολό Δ. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ 22 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΘΙΑΚΑΚΗΣ Τολό Ο ΙΔΙΟΣ 107

20 ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΤΖΑΒΑΡΑ 23 ΜΙΧΑΗΛ ΡΟΖΑΚΗΣ Κρήτη ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΓΓΕΛΗΣ 24 ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ Πρόνοια ή ΟΡΦΑΝΟΣ Ναυπλίου Ο ΙΔΙΟΣ 25 Μ. ΜΑΥΡΑΚΗΣ Ναύπλιο ΟΥΔΕΙΣ 26 ΗΛΙΑΣ ΚΟΜΜΑΤΑΣ Πάτρα ΟΥΔΕΙΣ 27 ΟΥΔΕΙΣ Β. ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ 28 ΜΑΝΟΛΗΣ ΚΟΥΤΡΑΚΗΣ Τολό Ο ΙΔΙΟΣ 29 Ν. ΠΕΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ Τολό Ο ΙΔΙΟΣ 30 ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΙΚΑΚΗΣ Ναύπλιο Ο ΙΔΙΟΣ 31 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΓΟΥΡΟΣ Τολό Ο ΙΔΙΟΣ 32 ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ Πρόνοια Ναυπλίου Ο ΙΔΙΟΣ 33 Μ. ΤΖΕΝΕΒΡΑΚΗΣ Αθήνα Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΟΥ 34 Μ. ΠΡΟΣΝΕΡΙΤΗΣ Σπέτσες Ο ΙΔΙΟΣ 35 ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΑΝΟΥΔΑΚΗΣ Κρήτη Ο ΙΔΙΟΣ 36 ΧΑΤΖΗ ΙΩΑΝΝΗΣ Η ΑΝΗΨΙΑ ΤΟΥ, ΣΥΖ. Απεβίωσε ΤΟΥΡΝΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗ ΜΠΟΚΑΛΗ 37 Μ. ΠΑΠΠΑΔΑΚΗΣ Τρίπολη Ο ΙΔΙΟΣ 38 Μ. ΛΟΥΛΟΥΔΑΚΗΣ Τολό Ο ΙΔΙΟΣ 39 ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΝΩΜΕΡΙΤΑΚΗΣ Σύρος Η ΑΔΕΛΦΗ ΤΟΥ 40 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΙΡΙΤΑΣ Τολό Ο ΙΔΙΟΣ 41 ΜΙΧΑΗΛ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ Τολό Ο ΙΔΙΟΣ 42 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ Τολό Ο ΙΔΙΟΣ 43 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ Τολό Ο ΙΔΙΟΣ 44 ΜΑΝΟΛΗΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ Τολό Ο ΙΔΙΟΣ 45 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΕΜΦΙΛΗΣ Κρήτη Ο ΙΔΙΟΣ 46 ΜΑΝΟΛΗΣ ΠΑΠΠΑΔΑΚΗΣ Τολό Ο ΙΔΙΟΣ 47 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ Τολό Ο ΙΔΙΟΣ 48 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΛΟΥΣΤΡΟΣ Μύκονος ΣΤΑΥΡΟΣ ΞΕΤΡΥΠΗΣ 49 ΖΑΧΑΡΗΣ ΣΑΛΟΥΣΤΡΟΣ Ίος ΣΤΑΥΡΟΣ ΞΕΤΡΥΠΗΣ 50 ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΩΤΗΣ Τολό Ο ΙΔΙΟΣ 51 ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕΤΡΑΚΗΣ Αθήνα Ο ΙΔΙΟΣ 52 ΜΙΝΑΣ ΚΑΡΕΜΦΙΛΗΣ Αθήνα ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ 108

21 ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΡΗΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΗ ΜΙΝΩΑ (ΤΟΛΟ) ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ( ) 53 ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ Κρήτη ΟΥΔΕΙΣ 54 ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Απεβίωσε ΛΟΥΛΟΥΔΑΚΗΣ ΝΤΑΜΟΥΛΗΣ 55 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΝΑΛΗΣ Μήλος Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΟΥ 56 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΓΟΥΒΑΡΔΟΣ Σπέτσες Ο ΙΔΙΟΣ 57 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Η ΧΗΡΑ ΧΡΥΣΗ Αθήνα ΛΟΥΛΟΥΔΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΟΥ 58 Γ. ΠΑΠΑ ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗΣ Σύρος Ο ΙΔΙΟΣ 59 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ Κρήτη ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΕΣΠΟΤΑΚΗΣ 60 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕΣΠΟΤΑΚΗΣ Απεβίωσε Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΟΥ 61 ΜΑΝΟΛΗΣ ΠΑΠΠΑΔΑΚΗΣ Τολό Ο ΙΔΙΟΣ 62 ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΣΑΛΟΥΣΤΡΟΣ Τολό Ο ΙΔΙΟΣ 63 ΜΑΝΟΥΣΟΣ Τολό ΠΡΩΤΟΠΠΑΠΑΔΑΚΗΣ (απεβίωσε) Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΟΥ 64 ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΟΥΔΕΡΟΣ Κρήτη ΠΑΝΑΓΗΣ ΒΑΡΔΗΣ 65 Ν. ΠΑΠΠΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣ Τολό (απεβίωσε) Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΟΥ 66 Ν. ΜΑΡΜΑΡΑΚΗΣ Πρόνοια Ναυπλίου Ο ΙΔΙΟΣ 67 Π. ΜΑΡΜΑΡΑΚΗΣ Αθήνα Η ΧΗΡΑ ΚΑΛΟΓΡΑΙΑ 68 ΙΑΚΩΒΟΣ ΣΚΑΛΙΔΗΣ Τολό Ο ΙΔΙΟΣ 69 ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΟΥΔΑΛΗΣ Μονεμβασιά ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΑΚΗΣ 70 Β. ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ Τολό Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΟΥ 71 ΜΑΝΟΛΗΣ ΝΤΕΛΙΤΑΣ Πρόνοια Ναυπλίου Ο ΙΔΙΟΣ 72 ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗΣ Μονεμβασιά Ο ΓΑΜΒΡΟΣ ΤΟΥ 73 ΕΜΜ. ΝΤΑΜΟΥΛΗΣ Πρόνοια Ναυπλίου Ο ΙΔΙΟΣ 74 Ν. ΠΑΠΠΑΔΑΚΗΣ Τολό Ο ΙΔΙΟΣ 75 ΓΕΩΡΓΑΔΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ* Η ΧΗΡΑ ΠΑΠΠΑ ΠΟΛΑΚΑΙΝΑ 76 ΦΡΑΝΤΖΙΣΚΟΣ ΝΤΑΜΟΥΛΗΣ Ναύπλιο (απεβίωσε) Η ΧΗΡΑ ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΟΥ 77 ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΤΖΑΤΑΚΗΣ Τολό (απεβίωσε) Η ΧΗΡΑ ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ * Πιθανόν είναι ο πλοίαρχος Πώλος Γεωργαδουράκης από τα Σφακιά. Προτάθηκε το 1837 για το αργυρούν αριστείο, αλλά το ίδιο έτος απεβίωσε. 109

22 ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΤΖΑΒΑΡΑ 78 ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΒΕΡΓΑΚΗΣ Σύρος Ο ΙΔΙΟΣ 79 ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΟΥΛΑΔΑΚΗΣ Μήλος Η ΠΕΝΘΕΡΑ ΤΟΥ 80 ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΠΑΠΟΛΑΚΗΣ Απεβίωσε Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΟΥ 81 ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ Κρήτη ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΟΛΙΟΥΔΑΚΗΣ 82 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑΣ Ναύπλιο Ο ΓΑΜΒΡΟΣ ΤΟΥ (απεβ.) Ν. ΖΩΓΡΑΦΟΣ 83 Α. ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑΔΑΚΗΣ Ο ΙΔΙΟΣ 84 Πρόνοια ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΑΣΟΥΛΗΣ Ναυπλίου (ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ) (απεβίωσε) Η ΘΥΓΑΤΕΡΑ ΤΟΥ 85 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΚΟΡΡΑΦΟΣ Πρόνοια Ναυπλίου Ο ΙΔΙΟΣ 86 ΜΑΝΟΛΗΣ ΣΚΟΡΔΥΛΗΣ Τολό Ο ΙΔΙΟΣ 87 ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΛΑΤΑΚΗΣ Αθήνα Ο ΙΔΙΟΣ 88 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ Τολό Ο ΙΔΙΟΣ 89 ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΛΒΗΣ Τολό Ο ΙΔΙΟΣ 90 Μ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ Κόρινθος ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΡΑΤΑΚΗΣ 91 ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΤΖΟΥΔΕΡΑΚΗΣ Τολό Ο ΙΔΙΟΣ 92 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΪTANHΣ Πρόνοια Ναυπλίου Ο ΙΔΙΟΣ 93 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΠΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ύδρα Ο ΙΔΙΟΣ 94 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ Ύδρα ΟΥΔΕΙΣ 95 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ Τολό Ο ΙΔΙΟΣ ΜΕ ΤΗ ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ 96 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΛΗΣ Απεβίωσε Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΖΕΡΒΟΥ 97 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Β. ΧΑΛΗΣ Απεβίωσε Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΖΕΡΒΟΥ 98 ΙΑΚΩΒΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ Άγνωστος Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΝ. ΤΗ ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΚΗ 99 ΙΑΚΩΒΟΣ ΑΡΕΤΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΣ ΝΤΕΛΙΤΑΣ 100 Π. ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΚΗΣ Πρόνοια ΚΑΙ Ν. ΡΙΚΑΚΗΣ Ναυπλίου ΟΙ ΙΔΙΟΙ 110

23 ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΡΗΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΗ ΜΙΝΩΑ (ΤΟΛΟ) ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ( ) 101 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ Κόρινθος Μ. ΜΑΥΡΑΚΗΣ 102 ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΘΕΚΛΑΣ Πρόνοια Ναυπλίου Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΟΥ (απεβίωσε) 103 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΕΡΒΟΣ Πρόνοια Ναυπλίου Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΟΥ (απεβίωσε) 104 ΠΑΠΠΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόνοια ΧΑΤΖΗ ΠΑΠΠΑΔΑΚΗΣ Ναυπλίου ΠΑΠΠΑΔΑΚΗΣ 105 Ν. ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗΣ** Τολό Ο ΙΔΙΟΣ 106 ΖΑΧΑΡΗΣ ΠΑΠΠΑΔΑΚΗΣ Αθήνα ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΛΑΛΗΣ 107 ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΠΑΔΑΚΗΣ Αθήνα Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ 108 Χ. Μ. ΠΑΠΠΑΔΑΚΗΣ Κρήτη ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ 109 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΒΡΟΣ Κρήτη ΑΡΤΕΜΗΣ ΚΑΝΑΚΑΡΑΚΗΣ 110 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ Αθήνα Ο ΙΔΙΟΣ 111 ΑΡΤΕΜΗΣ ΚΑΝΑΚΑΡΑΚΗΣ Τολό Ο ΙΔΙΟΣ 112 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Η ΧΗΡΑ Α. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΜΑΡΚΑΚΗ 113 ΑΔΑΜΗΣ ΜΠΙΚΑΚΗΣ Τολό Ο ΙΔΙΟΣ 114 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΕΛΕΛΗΣ Τολό Ο ΙΔΙΟΣ 115 Ν. ΝΤΕΛΟΓΚ(Ι)ΑΝΝΗΣ Πρόνοια Η ΧΗΡΑ ΣΥΖΥΓΟΣ Ναυπλίου ΤΟΥ 116 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΕΛΕΛΗΣ Τολό Ο ΙΔΙΟΣ 117 ΧΑΤΖΗ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΤΟΥ 118 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΙΚΑΚΗΣ Τολό Ο ΙΔΙΟΣ 119 ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΡΑΝΙΩΤΗΣ Πρόνοια Ναυπλίου Ο ΙΔΙΟΣ 120 Δ. ΠΑΠΠΑ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ Τολό Ο ΙΔΙΟΣ ** Ο Νικόλαος Μαρκουλάκης αναφέρεται ως δημογέρων πρόκριτος σε κατάσταση παραχωρητέων γαιών επί Καποδίστρια (βλ. ΓΑΚ, Χειρόγραφα, 69). Παραχωρητέα γη 50 στρέμματα, ψυχές τέσσερις. Έλαβε τελικά γη 60 στρεμμάτων ως αρχικαταλογιστής στην Τρίπολη και την επιστασία των γαιών που έλαβαν πολλοί Κρήτες εκεί. Το 1846 ζητά από την κυβέρνηση δάνειο 200 δραχμών για εμπόριο με εγγύηση το αμπέλι του, 1,5 στρέμμα, στον Κάμπο Παναγιάς. Ετών 45 το 1837, λιμενοφύλακας στη Μινώα. Τα 60 στρέμματα στη Μαντίνεια κατείχε ο γιος του Γεώργιος. 111

24 ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΤΖΑΒΑΡΑ 121 ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΥΠΑΚΗΣ Πρόνοια Ναυπλίου Ο ΥΙΟΣ ΤΟΥ 122 Μ. ΝΕΡΟΚΟΥΡΙΑΝΝΑΚΗΣ Ναύπλιο ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΡΑΝΙΩΤΗΣ 123 Χ. ΠΑΠΠΑΔΑΚΗΣ Τολό Ο ΙΔΙΟΣ 124 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΜΠΑΡΕΣ Τολό Ο ΙΔΙΟΣ 125 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΖΑΜΠΙΡΗΣ Κρήτη ΟΥΔΕΙΣ 126 ΟΥΔΕΙΣ 127 ΟΥΔΕΙΣ 128 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ Απεβίωσε Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΟΥ ΠΗΓΕΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ Αρχείο Υπουργείου Εσωτερικών οθωνικής περιόδου, 1833: 268, 279 : ΓΑΚ, Αρχείο Υπουργείου Εσωτερικών οθωνικής περιόδου, , φ. 268, 279. Αθήνα. Αρχείο Γραμματείας/Υπουργείου Οικονομικών: Εθνικά Κτήματα, 1839: 1186, 1341 : ΓΑΚ, Αρχείο Γραμματείας/Υπουργείου Οικονομικών: Εθνικά Κτήματα, , φ. 1186, Αθήνα. Αρχείο Γραμματείας/Υπουργείου Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, 1842: 2248 : ΓΑΚ, Αρχείο Γραμματείας/Υπουργείου Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, , φ Αθήνα. Αρχείο Βουλής των Ελλήνων 1848: 22 : ΓΑΚ, Αρχείο Βουλής των Ελλήνων , φ. 22, Συλλογή Λαδά. Αθήνα. Βακαλόπουλος 1939 : Απόστολος Ε. Βακαλόπουλος, Πρόσφυ γες και προσφυγικό ζήτημα κατά την επανάσταση του Θεσσαλονίκη (επανέκδοση: Ηρόδοτος, 2001). Βαγιακάκος 1967 : Δικαίος Β. Βαγιακάκος, «Κρήτες πρόσφυγες εις την Πελοπόννησον επί Καποδίστρια», Μνημοσύνη Α : Βαγιακάκος 1969 : Δικαίος Β. Βαγιακάκος, «Έγγραφα περί των Κρητών προσφύγων εις την Πελοπόννησον επί Καποδίστρια», Μνημοσύνη Β :

25 ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΡΗΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΗ ΜΙΝΩΑ (ΤΟΛΟ) ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ( ) Δηλιγιάννης Ζηνόπουλος 1868 : Θεόδωρος Δηλιγιάννης Γ. Κ. Ζηνόπουλος, Ελληνική Νομοθεσία από του 1833 μέχρι του 1869, τ. Ε. Αθήνα. Δημοτικό Αρχείο Ναυπλίου 1839: 10 : ΓΑΚ, Δημοτικό Αρχείο Ναυπλίου , Κατάστιχα: 10 (Δημοτογραφήσεις)/3 (Ετεροδημότες κάτοι κοι Ναυπλίου και Μινώας). Ναύπλιο (Ευρετήριο: Τριαντάφυλλος Σκλαβενίτης, Αθήνα, 1984). «Ιστορικά Αρχεία Γιάννη Βλαχογιάννη»: Δ, κυτίο 7: «Συνοι κισμοί/κρη τών Συνοικισμός», Βιβλιοθήκη των Γενικών Αρχείων του Κράτους αρ. 13, Αθήνα 1974: 390. Κωτίτσας 2001 : Ιωάννης Κωτίτσας, Ιστορία Tolon-Μινώα-Τολό Ναυπλίας. Τρίπολη: Εκδ. Φύλλα. McGrew 1985 : William W. McGrew, Land and Revolution in Modern Greece, The transition in the tenure and exploitation of land from ottoman rule to independence. Kent, OH: The Kent State University Press. Μαύρος 1991α : Τάκης Μαύρος, «Παλαιά συμβόλαια Άργους και Ναυπλίου μη καταχωρημένα», Δελτίο Ιστορικών Μελετών Ναυπλίου 36(2): Μαύρος 1991β : Τάκης Μαύρος, «Παλαιά συμβόλαια Άργους και Ναυπλίου μη καταχωρημένα: Κρήτες διορίζουν πληρεξούσιο, », Δελτίο Ιστορικών Μελετών Ναυπλίου 37(2): Μηλιαράκης 1886 : Αντώνιος Μηλιαράκης, Γεωγραφία πολιτική νέα και αρχαία του Νομού Αργολίδος και Κορινθίας. Αθήνα. Πετμεζάς 2003 : Σωκράτης Δ. Πετμεζάς, Η ελληνική αγροτική οικονομία κατά τον 19 ο αιώνα. Η περιφερειακή διάσταση. Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης. Ραγκαβής 1853 : Ιάκωβος Ρ. Ραγκαβής, Τα Ελληνικά ήτοι περιγραφή γεωγραφική, ιστορική, αρχαιολογική και στατιστική της αρχαίας και νέας Ελλάδος, τ. Β. Αθήνα. Σκιαδάς 1993 : Ελευθέριος Γ. Σκιαδάς, Ιστορικό Διάγραμμα Δήμων της Ελλάδος Αθήνα. Χειρόγραφα, 69 : «Κατάλογος οικογενειών κρητικού τινος συνοικισμού»: ΓΑΚ, Χειρόγραφα, χ.χ., αρ. 69. Ψωμαδάκης 2001 : Κωνσταντίνος Ψωμαδάκης, «Οι Κρήτες στην Αργολίδα και λοιπή Πελοπόννησο ( )», Δαναός ΙΙ. Άργος. 113

26

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 17ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΓΟΥΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κομνηνός Αφεντούλιεφ/Αφεντούλης

Κομνηνός Αφεντούλιεφ/Αφεντούλης Επώνυμο Όνομα Κομνηνός Αφεντούλιεφ/Αφεντούλης Μιχαήλ Υπογραφή Υπογραφές Αγωνιστών της Ελληνικής Επαναστάσεως, Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος, Αθήνα 1984. Σφραγίδα Σφραγίδα Μιχαήλ Κομνηνού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟ

ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟ 01 - ΘΡΑΚΗΣ 09 - ΔΡΑΜΑΣ 1 05 - Α'ΑΘΗΝΩΝ Α - Ω 4 4 06 - Β'ΑΘΗΝΩΝ Α - Ω 9 9 15 - ΕΒΡΟΥ Α - Ω 6 6 21 - ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α - Ω 4 4 23 - Α' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α - Ω 16 16 24 - Β' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α - Ω 4 4 49 - ΣΕΡΡΩΝ Α - Ω 2 2 Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 5

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 11 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 25 ης Ιουνίου 2014 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 185/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης περί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2185 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 165 23 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακαθορισμός της καθ ύλην αρμοδιότητας και του χρόνου έναρξης λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π. Χριστοδουλίδη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10433 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 541 1 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογί ας εισοδήματος οικον. έτους 2012 των

Διαβάστε περισσότερα

Καρατάσος-Καρατάσιος,

Καρατάσος-Καρατάσιος, Επώνυµο Όνοµα Προσωνυµία Υπογραφή Καρατάσος-Καρατάσιος, Δηµήτρης Τσάµης Ιδιότητα Στρατιωτικός Τόπος Γέννησης Διχαλεύρι Νάουσας Χρόνος Γέννησης 1798 Τόπος Καταγωγής Μακεδονία Τόπος Θανάτου Βελιγράδι Χρόνος

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Κοιν: ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου.

Προς: Κοιν: ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Προς: Κοιν: ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Τρίπολη 28 6 2012 Αρ. Πρωτ.: 40333/15273 1. Τον κ. Περιφερειάρχη 2. Τους κ. Αντιπεριφερειάρχες

Διαβάστε περισσότερα

Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15

Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15 Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: α. Ανόρθωση (1910) β. Κλήριγκ γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15 Α2. Γιατί δεν προέκυψαν ταξικά κόμματα στην Ελλάδα το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα; Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 20 Μαΐου 2015 ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Ημερησίων & Εσπερινών Γενικών Λυκείων ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α1 α. Σχολικό βιβλίο, σελ. 141: «Ισχυρότερο όργανο να αδρανοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Δούκας (Ζώτος ή Ζώτογλου)

Δούκας (Ζώτος ή Ζώτογλου) Επώνυµο Όνοµα Υπογραφή Δούκας (Ζώτος ή Ζώτογλου) Αδάµ Γενικά Αρχεία του Κράτους, Αρχείο Εθνικών Κτηµάτων [1833-1869], Σειρά #001- Πολιτικές Προικοδοτήσεις και προικίσεις-στρατιωτικές και ναυτικές προικοδοτήσεις-εκποιήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 899 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 82 26 Φεβρουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδί ου του παραδοσιακού

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε για την ανάρτηση στο διαδίκτυο

Παρακαλούμε για την ανάρτηση στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Ζωγράφου / /2013 Αρ. Πρωτ.:.. ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ & ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Πληροφορίες: κ. Σφήκα Ελένη Τηλέφωνο: 210.77.15.510 Παρακαλούμε για την ανάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3791, 31/12/2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3791, 31/12/2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Προστασίας Ορισμένης Κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 Γ99/ 25. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ.: 23

Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 Γ99/ 25. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ.: 23 Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Αριθμ. Πρωτ. Γ99/ 25 Βαθμός Προτεραιότητας Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ «ΑΡΟΣΗ»

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ «ΑΡΟΣΗ» ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ «ΑΡΟΣΗ» Πλησιάζοντας την ημερομηνία των εκλογών αποφασίσαμε να απευθυνθούμε στους γεωτεχνικούς της Κρήτης για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι να φτάσει το μήνυμα της «ΑΡΟΣΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΟΧ 1/2014

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΟΧ 1/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 16-06-2014 Αριθμ.Πρωτ.: 13883 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΟΧ 1/2014 Στο Γεράνι σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ

ΜΙΚΡΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ Κεφαλαιο Πρωτο ΜΙΚΡΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΤΟΥ χρηματιστηριου Αξιων Αθηνων Χρηματιστήριο είναι ο τόπος όπου διεξάγονται αγοραπωλησίες αξιών, οι τιμές των οποίων διαμορφώνονται σύμφωνα με τους κανόνες προσφοράς

Διαβάστε περισσότερα

WWW.KINDYKIDS.GR. Όταν η ζωή στο νηπιαγωγείο γίνεται παιχνίδι! Το Site για γονείς και νηπιαγωγούς

WWW.KINDYKIDS.GR. Όταν η ζωή στο νηπιαγωγείο γίνεται παιχνίδι! Το Site για γονείς και νηπιαγωγούς WWW.KINDYKIDS.GR Όταν η ζωή στο νηπιαγωγείο γίνεται παιχνίδι! Το Site για γονείς και νηπιαγωγούς Το υλικό αυτό αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του KindyKids.gr και διανέμεται δωρεάν. Ο Αθανάσιος Διάκος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ Αστρολογικές συμβουλές για την ερμηνεία ενός ωριαίου χάρτη

ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ Αστρολογικές συμβουλές για την ερμηνεία ενός ωριαίου χάρτη ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ Αστρολογικές συμβουλές για την ερμηνεία ενός ωριαίου χάρτη Κατά τη διάρκεια των αιώνων, πολλοί αξιόλογοι μελετητές της αστρολογίας παρατήρησαν ότι ορισμένα αποτελέσματα επαναλαμβάνονταν κάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 16 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 16 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 16 Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε. με την επωνυμία «ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ ΑΒΕΕ.» Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ ΑΒΕΕ.» συνήλθε σε συνεδρίαση, σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Συνυποβαλλόμενα έγγραφα θεμελίωσης εγγραπτέου δικαιώματος

Συνυποβαλλόμενα έγγραφα θεμελίωσης εγγραπτέου δικαιώματος Συνυποβαλλόμενα έγγραφα θεμελίωσης εγγραπτέου δικαιώματος ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ (ΕΠΙΚΑΡΠΙΑ,ΟΙΚΗΣΗ,ΣΥΝΟΙΚΗΣΗ), ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΑΣ Υποβάλονται απλά αντίγραφα (όχι επικυρωμένα)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α Γ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ : 3 ΩΡΕΣ. Επιμέλεια : Ιωάννα Καλαϊτζίδου

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α Γ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ : 3 ΩΡΕΣ. Επιμέλεια : Ιωάννα Καλαϊτζίδου ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α Γ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ : 3 ΩΡΕΣ Επιμέλεια : Ιωάννα Καλαϊτζίδου Θέμα Α1 Να σημειώσετε στο τέλος κάθε πρότασης Σ (Σωστό) αν θεωρείτε ότι η πρόταση είναι σωστή ή Λ(Λάθος) αν

Διαβάστε περισσότερα

2013, προς κάλυψη οικονομικής υποχρέωσής τους χρονικής περιόδου Σεπτεμβρίου

2013, προς κάλυψη οικονομικής υποχρέωσής τους χρονικής περιόδου Σεπτεμβρίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18 Δεκεμβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:51139 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΣ. Γιώργος Ε 1

Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΣ. Γιώργος Ε 1 Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΣ Γιώργος Ε 1 ΣΩΤΗΡΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Η Σωτήρα έχει Αγιολογική ονομασία: φέρει το όνομα του Σωτήρος Χριστού. Εξάλλου στις 6 Αυγούστου τελείται μεγάλο πανηγύρι κατά τη γιορτή της Μεταμορφώσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3489 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 271 7 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΠΟΛ 1039 Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συ ντάξεων, της βεβαίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8453 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 475 8 Φεβρουαρίου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθμ.77833/6.. (ΦΕΚ354/τ.Β / 3..) αυτοδίκαιης κατάργησης κενών

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Φακ.: AKI 48/05, AKI 1/06

Αρ. Φακ.: AKI 48/05, AKI 1/06 Αρ. Φακ.: AKI 48/05, AKI 1/06 Έκθεση της Αρχής Ισότητας αναφορικά με την πρακτική που το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και προσωπικού ακολουθεί να μην ανανεώνει τα συμβόλαια των εκτάκτων υπαλλήλων που βρίσκονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 2/25-01-2012 Αριθμός Απόφασης 17/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 2/25-01-2012 Αριθμός Απόφασης 17/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 2/25-01-2012 Αριθμός Απόφασης 17/2012 Στο Ηράκλειο σήμερα 25 Ιανουαρίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, συνήλθε σε συνεδρίαση στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 28 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 28 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 28 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 452/2009 ΘΕΜΑ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 500/2007 Α.Δ.Σ. που αφορά την αναπροσαρμογή των

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Κατάταξης δύο (2) ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ (ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Πίνακας Κατάταξης δύο (2) ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ (ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Νίκου Ξυλούρη και Φούμη γωνία Τ.Κ: 712 03 Ηράκλειο Κρήτης Τηλ: 2810.215080, 2810.21508 Ηράκλειο 6 Οκτωβρίου 2010 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ : ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2810.215090 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Πρωτοβουλία για την απεµπλοκή έργων και επενδύσεων από την Αποκεντρωµένη ιοίκηση Αιγαίου

Θέµα: Πρωτοβουλία για την απεµπλοκή έργων και επενδύσεων από την Αποκεντρωµένη ιοίκηση Αιγαίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Ταχ. /νση : Ακτή Μιαούλη 83 & Μπότσαρη 2-8 Ταχ. Κώδικας : 18538, Πειραιάς Τηλέφωνο : 2104291074 Fax : 210-4291073 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφία. Μιχαήλ Βόδας Σούτσος Μεγάλος Διερµηνέας και ηγεµόνας της Μολδαβίας Dupré Louis, 1820

Εικονογραφία. Μιχαήλ Βόδας Σούτσος Μεγάλος Διερµηνέας και ηγεµόνας της Μολδαβίας Dupré Louis, 1820 Φαναριώτες Ονοµασία που δόθηκε στα µέλη της παλαιάς βυζαντινής αριστοκρατίας (µεταξύ εκείνων που δεν διέφυγαν στη Δύση ή δεν εξισλαµίσθηκαν) και σε εµπόρους από τις περιοχές του Πόντου, της Ανατολίας (:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ μεγάλος αριθμός προσώπων αντιμετωπίζει δυσκολίες ή/και αδυνατεί να ανταποκριθεί προς ανειλημμένες δανειακές του υποχρεώσεις.

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ μεγάλος αριθμός προσώπων αντιμετωπίζει δυσκολίες ή/και αδυνατεί να ανταποκριθεί προς ανειλημμένες δανειακές του υποχρεώσεις. ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΤΙΤΛΟΦΟΡΕΙΤΑΙ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ, ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΠΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ (ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ)ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Κοιν: Περιφερειακού Συμβουλίου. 2. Καθορισμός έδρας ενιαίας διοικητικής μονάδας ΕΔΧ αυτοκινήτων, σύμφωνα με το Ν.4070/2012.

Προς: Κοιν: Περιφερειακού Συμβουλίου. 2. Καθορισμός έδρας ενιαίας διοικητικής μονάδας ΕΔΧ αυτοκινήτων, σύμφωνα με το Ν.4070/2012. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Προς: Κοιν: ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Τρίπολη 1 6 2012 Αρ. Πρωτ.: 35216/13656 1. Τον κ. Περιφερειάρχη 2. Τους κ. Αντιπεριφερειάρχες

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι του Υπουργείου Οικονομικών

Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι του Υπουργείου Οικονομικών Θεσσαλονίκη 25-2-2014 Αρ.πρωτ.213 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 3 Ιουνίου 2008 Αριθ. Πρωτ. : 661. Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004)

Αθήνα, 3 Ιουνίου 2008 Αριθ. Πρωτ. : 661. Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πληροφορίες: Ανδρέας Μαντζουράνης Ειδικός Επιστήμονας Ηλεκτρον. Δ/νση: amantzouranis@synigoroskatanaloti.gr Αθήνα, 3 Ιουνίου 2008 Αριθ. Πρωτ. : 661 ΠΡΟΣ: 1 κ. Στέφανο Ντάλλα Ίριδος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42691 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2921 22 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιβολή προστίμου εις βάρος του YANKOV ASEN TOY GALINOV για απλή τελωνειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ (τόπος έδρας) (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) ΑΙΤΗΣΗ (άρθρου 4 παρ. 1 ν. 3869/2010)

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ (τόπος έδρας) (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) ΑΙΤΗΣΗ (άρθρου 4 παρ. 1 ν. 3869/2010) ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ (τόπος έδρας) (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) ΑΙΤΗΣΗ (άρθρου 4 παρ. 1 ν. 3869/2010) (όνομα & επώνυμο) του (πατρώνυμο), κατοίκου.. (τόπος), οδός (διεύθυνση αριθμός). Στερούμαι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΝ-3ΡΞ. Αθήνα, 22 Ιουλίου 2011. Αριθμ. Πρωτ.: 34486

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΝ-3ΡΞ. Αθήνα, 22 Ιουλίου 2011. Αριθμ. Πρωτ.: 34486 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Μ. Δαφνά, Λ. Δουληγέρη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΗ 1 ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Να απαντηθούν τέσσερις από τις έξι ερωτήσεις) Οκτώβριος 2010 Η 17χρονη σήμερα Α, δημοσιεύει,

Διαβάστε περισσότερα

τηλ.: +357 22 360300 τηλ.: +357 25 868686 τηλ.: +357 24 819494

τηλ.: +357 22 360300 τηλ.: +357 25 868686 τηλ.: +357 24 819494 Κύπρος Φορολογικές και Νοµικές Υπηρεσίες 22 Ιουλίου 2015 Φορολογικά Νέα Τροποποιήσεις στη Φορολογική Νοµοθεσία Στις 9 Ιουλίου 2015 η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε σηµαντικές τροποποιήσεις στην φορολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1719 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 65 22 Μαρτίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4060 Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχομένου «Έγκρι ση Σχεδίου Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΑΜΟΥ ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ Αριθμός Απόφασης 13 /2014 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΑΜΟΥ Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές Ευαγγελία Μπάλλα, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Κωνσταντίνο Πασιαλή, Πρωτοδίκη, Λάμπρο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.) από 1/1/2009.»

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.) από 1/1/2009.» ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 27/4/2010 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Αριθ. Πρωτ. Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Σ48/ 36 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Πληροφορίες: Κ. Νικολοπούλου Αριθ. Τηλεφώνου:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10615 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 18 Απριλίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74362/5340/05 Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις δι ατάξεις της Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο νέος πρόεδρος της «Παγκρητίου» Γεώργιος Μαριδάκης. Ο πολιτευτής Ρεθύμνης Κωστής Σχοινάς

Ο νέος πρόεδρος της «Παγκρητίου» Γεώργιος Μαριδάκης. Ο πολιτευτής Ρεθύμνης Κωστής Σχοινάς Κοπή πίτας Την ερχόμενη χρονιά η «Παγκρήτιος» θα αναγκαστεί να κόψει την πίτα της σε στάδιο. Τόση μεγάλη ήταν η κοσμοσυρροή. Παραθέτουμε εικόνες από Κρητικούς Πολιτικούς που παραβρέθηκαν αλλά και κάποιων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΛΑΒΕΡΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ & ΣΙΑ Α. Ε. Της 4 ης IOYNIOY 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΛΑΒΕΡΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ & ΣΙΑ Α. Ε. Της 4 ης IOYNIOY 2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΛΑΒΕΡΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ & ΣΙΑ Α. Ε. Της 4 ης IOYNIOY 2014 Στην Ρόδο σήμερα την 4 η Ιουνίου του έτους 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, στα επί της οδού Αλεξάνδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 2 Μαρτίου 2007 & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ.Πρωτ.:1022254/420/Α0012 ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ.: 1043 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡ.ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Π.Δ. Ταχ.Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΕΩΛΟΓΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΕΩΛΟΓΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΕΩΛΟΓΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Σμύρνης 1Β, Ζωγράφου, Αθήνα 15772, Τηλ: 210 7777089, Fax: 210 7777092 website: www.syngeme.gr email: info@syngeme.gr Αρ. Πρωτ. 250 ΠΡΟΣ Αθήνα, 30/01/2013 Τους αποδέκτες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9023 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 813 6 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 9112.7/7/2012/27 12 2012 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

>ΚΡΗΣΦΥΓΕΤΟ ΕΟΚΑ 1955-59 ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΧΩΡΙ

>ΚΡΗΣΦΥΓΕΤΟ ΕΟΚΑ 1955-59 ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΧΩΡΙ >ΚΡΗΣΦΥΓΕΤΟ ΕΟΚΑ 1955-59 ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΧΩΡΙ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΌΤΕΡΑ ΚΡΗΣΦΎΓΕΤΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΊΗΣΕ Ο ΗΡΟΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΥΖΕΝΤΙΟΥ TOΝ ΚΑΙΡΟ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ Ε.Ο.Κ.Α, ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗ Μ ΚΑΡΔΙΑ ΧΩΡΙΟΥ, ΔΙΠΛΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010 Αριθµός Απόφασης 233 Η Επιτροπή Ελέγχου απανών και Εκλογικών Παραβάσεων του Άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Τα δάνεια των ελληνικών νοικοκυριών

Τα δάνεια των ελληνικών νοικοκυριών 11/2012 3-2013 Τα δάνεια των ελληνικών νοικοκυριών 2012 Ημερομηνία δημοσίευσης 26/2/2013 www.publicissue.gr Η Public Issue ιδρύθηκε το 2001. Εξειδικεύεται στην πολιτική και εκλογική έρευνα κοινής γνώμης,

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 2ας ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 2ας ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64, 546 31 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310 278817-8, FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ Άρθρο 1801 : Γενικές διατάξεις περί υποβολής παραπόνων. 1. Κάθε στρατιωτικός του Π.Ν. έχει το δικαίωµα να υποβάλει παράπονο σύµφωνα µε τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 04/17-02-2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 04/17-02-2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 04/17-02-2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολή και με e-mail

Αποστολή και με e-mail Αποστολή και με e-mail ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αθήνα 28 Φεβρουαρίου 2014 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 8428 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟ ΜΟ Σ 1483/1984. Άρθρο 2 Εξαρτώµενα µέλη

ΝΟ ΜΟ Σ 1483/1984. Άρθρο 2 Εξαρτώµενα µέλη ΝΟ ΜΟ Σ 1483/1984 Προστασία και διευκόλυνση των εργαζοµένων µε οικογενειακές υποχρεώσεις -Τροποποιήσεις και βελτιώσεις εργατικών νόµων (ΦΕΚ 153 Α /8.10.1984) Άρθρο 1 Έκταση εφαρµογής 1. Οι διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1. ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων 1.1.1. Ικανότητα επισήμανσης της ομοιότητας στη συλλαβή. 1. γάλα

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 1 ΑΓΟΓΛΩΣΣΑΚΗ ΑΘΗΝΑ Άνω Αρχάνες, Ηράκλειο Κρήτης Κεφαλαιακή Εισφορά 2 ΑΓΟΓΛΩΣΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Άνω

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 1 ΑΓΟΓΛΩΣΣΑΚΗ ΑΘΗΝΑ Άνω Αρχάνες, Ηράκλειο Κρήτης Κεφαλαιακή Εισφορά 2 ΑΓΟΓΛΩΣΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Άνω Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 1 ΑΓΟΓΛΩΣΣΑΚΗ ΑΘΗΝΑ Άνω Αρχάνες, Ηράκλειο Κρήτης Κεφαλαιακή Εισφορά 2 ΑΓΟΓΛΩΣΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Άνω Αρχάνες, Ηράκλειο Κρήτης Κεφαλαιακή Εισφορά 3 ΑΓΟΓΛΩΣΣΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β434Ν-ΑΓΝ. Αθήνα, 8 Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΔΑ: Β434Ν-ΑΓΝ. Αθήνα, 8 Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ /ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. /νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Αν. Καραµατσούκης Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ÅÐÁËÇÈÅÕÓÇ ÔÇÓ ÁÑ ÁÉÁÓ ÔÅ ÍÏËÏÃÉÁÓ ÕÐÏËÏÃÉÓÔÙÍ

ÅÐÁËÇÈÅÕÓÇ ÔÇÓ ÁÑ ÁÉÁÓ ÔÅ ÍÏËÏÃÉÁÓ ÕÐÏËÏÃÉÓÔÙÍ ÅÐÁËÇÈÅÕÓÇ ÔÇÓ ÁÑ ÁÉÁÓ ÔÅ ÍÏËÏÃÉÁÓ ÕÐÏËÏÃÉÓÔÙÍ 2.300 ἐ τῶν γρα νά ζι ἀ να κα λύ πτε ται στὴ Σαρ δη νί α Εἶ ναι πα λαι ό τε ρο τοῦ Ὑ πο λο γι στῆ τῶν Ἀν τι κυ θή ρων να μι κρὸ κομ μά τι ἑ νὸς μι κροῦ ὀ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΧΑΤΣΙΟΥΛΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΤΟ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΧΑΤΣΙΟΥΛΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΧΑΤΣΙΟΥΛΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΒΕΡΟΙΑ 2008 Φ2 Μιχαήλ Γεωργίου Χατσιούλης ( Α.2 ) Αικατερίνη Κωνσταντίνου Γιώβου ( Γ.2 ) Γεώργιος Μιχαήλ Χατσιούλης (Α.2.1)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 1/23-01-2012 Αριθμός Απόφασης 6/2012 Στο Ηράκλειο σήμερα 23 Ιανουαρίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικός Κήρυκας 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

Εθνικός Κήρυκας 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Εθνικός Κήρυκας 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 15 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ταυτότητα της έρευνας... 3 1. Βαθμός ενδιαφέροντος για τις Βουλευτικές Εκλογές στις Σεπτεμβρίου... 4 2. Για το αν η προσφυγή στις πρόωρες

Διαβάστε περισσότερα

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα)

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα) Στρα τιω τι κή Ορ χή στρα Πνευ στών (Μπά ντα) KΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγός (ΜΣ) Κων στα ντί νος Κε ρε ζί δης Πώς γεν νή θη κε η μπά ντα Τον χει ρι σμό των πνευ στών ορ γά νων τον συ να ντού με στην ι στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 1.1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΑΒΗ ΟΔΗΓΙΕΣ στο παιδί: Κάθε φορά θα σου λέω δυο μικρές λέξεις. Εσύ θα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤYO

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤYO ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤYO ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Αθήνα, 14/4/2015 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθμ. πρωτ.: 8815 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΥ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8850/1725

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8850/1725 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Πάτρα, 31-1-2012 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. 8850/1725

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ.: Η υπ αριθμ. πρωτ. Π3α/Φ.32/Γ.Π.οικ.141770/22-12-2011 εγκύκλιος της Δ/νσης Προστασίας ΑμεΑ.

Σχετ.: Η υπ αριθμ. πρωτ. Π3α/Φ.32/Γ.Π.οικ.141770/22-12-2011 εγκύκλιος της Δ/νσης Προστασίας ΑμεΑ. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 101 87 Τηλ.: 210

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β45ΧΟΡ0Ρ-ΞΑΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αριθ. Απόφασης : 207/2012 Ημέρ. Απόφασης : 19/10/2012

ΑΔΑ: Β45ΧΟΡ0Ρ-ΞΑΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αριθ. Απόφασης : 207/2012 Ημέρ. Απόφασης : 19/10/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ ΑΔΑ: Β45ΧΟΡ0Ρ-ΞΑΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αριθ. Απόφασης : 207/2012 Ημέρ. Απόφασης : 19/10/2012 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17247 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1010 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ. 35579 Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64432/26 5 2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 8 Φεβρουαρίου 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 8 Φεβρουαρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 8 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 25 Αυγούστου 2008 Αριθ. πρωτ.: 1018

Αθήνα, 25 Αυγούστου 2008 Αριθ. πρωτ.: 1018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 25 Αυγούστου 2008 Αριθ. πρωτ.: 1018 Προς: (Όπως Πίνακας Αποδεκτών) Κοιν.: (1) Υπουργό Ανάπτυξης, κ. Χρήστο Φώλια Μεσογείων 119 115 26, Αθήνα (2) Υφυπουργό Ανάπτυξης, κ. Γεώργιο

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Φιλαδέλφεια 8 / 8 /2014. Αρ. Πρωτοκόλου: ΑΝΑΡΤΗΤΑΙΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Νέα Φιλαδέλφεια 8 / 8 /2014. Αρ. Πρωτοκόλου: ΑΝΑΡΤΗΤΑΙΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ www. n e a f i l a d e l f e i a. gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΩΡΓΗ ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΜΑΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΙΝΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΦΙΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Από το 1453 μέχρι το 1830 ΤΟΜΟΣ Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ..

ΓΙΩΡΓΗ ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΜΑΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΙΝΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΦΙΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Από το 1453 μέχρι το 1830 ΤΟΜΟΣ Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ.. ΓΙΩΡΓΗ ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΜΑΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΙΝΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΦΙΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Από το 1453 μέχρι το 1830 ΤΟΜΟΣ Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ.. 7 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολή και στο φαξ: 210 3707888

Αποστολή και στο φαξ: 210 3707888 Αποστολή και στο φαξ: 210 3707888 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 14 Ιανουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 1833 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΜΥΛΟΣ ΤΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ

Ο ΜΥΛΟΣ ΤΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 48 Ο ΜΥΛΟΣ ΤΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ Αυτός ο μύλος ευρίσκεται σε χαμηλότερο επίπεδο από τον μύλο του ΛΑΓΟΥ και απέχει από αυτόν 300 περίπου μέτρα, βορειότερα.σύμφωνα με την βιβλιογραφία και την τοπική παράδοση,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 8ης/2015, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 25 Απριλίου 2015 στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 8ης/2015, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 25 Απριλίου 2015 στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 8ης/2015, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 25 Απριλίου 2015 στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς. Αριθ. Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ (ΨΤ) Μερικές συχνές απορίες και οι απαντήσεις τους

ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ (ΨΤ) Μερικές συχνές απορίες και οι απαντήσεις τους ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ (ΨΤ) Μερικές συχνές απορίες και οι απαντήσεις τους 1. Είναι η ΕΕΤΤ ανεξάρτητη αρχή ή είναι ρυθµιστική αρχή και τι ρόλο έχει στο πεδίο της ψηφιακής τηλεόρασης; Η ΕΕΤΤ έχει ρητά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κ.Υ. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒ/ΣΗΣ & ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις για την κοινωνική ένταξη των μεταναστών στο Δήμο Συκεών

Δράσεις για την κοινωνική ένταξη των μεταναστών στο Δήμο Συκεών Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής Δράσεις για την κοινωνική ένταξη των μεταναστών στο Δήμο Συκεών Α-ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 2006-2010 Ο Δήμος Συκεών επιδιώκοντας να συμβάλει στην ισότιμη κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Α1 ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΜΑΪΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ Να γράψετε στο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 270 5 του 1965 88(Ι) του 1995 132(Ι) του 2001 63(Ι) του 2003

Διαβάστε περισσότερα

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε Anderson s Ltd Εφαρμογές Υψηλής Τεχνολογίας - Εκδόσεις : Γ Σεπτεμβρίου 103 Αθήνα 10434 Τ: 210-88 21 109 F: 210-88 21 718 W: www.odp.gr E: web@odp.gr 42 Γρήγορο Εγχειρίδιο για τον Διαχειριστή 24 Πλημμυρισμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ &Δ.Α ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232)

Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232) Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232) Συνοπτικός τίτλος 1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος. Διατυπώσεις αναγκαίες για την εκτέλεση σύµβασης 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 25 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΡΗΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διατελέσαντες Γενικοί Επίτροποι

Διατελέσαντες Γενικοί Επίτροποι Διατελέσαντες Γενικοί Επίτροποι 1) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΑΝΙΟΛΑΚΗΣ (1833-1834) Ο πρώτος Γενικός Επίτροπος Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο από της ιδρύσεως του (1833) έως το 1834. Διετέλεσε Υπουργός Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΟΘΗΚΑΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα