ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ Ι ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΡΗΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ (ΧΑΝΙΑ, 1-8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2006) Τομοσ Γ1 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ( ΚΡΗΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ) ΑΝΑΤΥΠΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ Ι ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΡΗΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ (ΧΑΝΙΑ, 1-8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2006) Τομοσ Γ1 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ( ΚΡΗΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 1821 1913 ) ΑΝΑΤΥΠΟ"

Transcript

1 ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ Ι ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΡΗΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ (ΧΑΝΙΑ, 1-8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2006) Y Τομοσ Γ1 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ( ΚΡΗΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ) ΑΝΑΤΥΠΟ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ» ΧΑΝΙΑ 2011

2 Επιμέλεια τόμου : Ερατοσθέν ης Γ. Καψωμένος Ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Διορθώσεις, σελιδοποίηση και τυπογραφική φροντίδα : Κωστής Ψυχογυιός Εκτύπωση & βιβλιοδεσία: «Τυ π ο κρ έ τα» Γ. Καζανάκης Δ/χοι Α.Β.Ε. Βι.Πε. Ηρακλείου Κρήτης Η έκδοση πραγματοποιείται με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης: Περιφερειακής Ενότητας Χανίων (www.chania.eu/) Την ευθύνη της έκδοσης έχει το Δ.Σ. του «Χρυσοστόμου»: Αντώνης Πετρουλάκης (πρόεδρος), Κώστας Μαυρακάκης (αντιπρόεδρος), Βαγγέλης Μπούρμπος (γραμματέας), Χαράλαμπος Σκριβιλιωτάκης (ταμίας), Γιάννης Κουκλάκης, Αικατερίνη Μανιά, Κωνσταντίνος Πρώιμος (μέλη). ISBN (vol.) : ISBN (set) : ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ» ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1899 Χάληδων 83, Χανιά Κρήτης. Τηλ. & fax :

3 ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΤΖΑΒΑΡΑ* Οικισμοί κρητών προσφύγων στο Ελληνικό Βασίλειο. Η περίπτωση της Μινώας (Τολό) Εισαγωγή Οι διπλωματικές εξελίξεις του 1830 δεν ήταν ευνοϊκές για την Κρήτη. Πολλοί Κρήτες, κυρίως όσοι είχαν εκτεθεί με ένοπλη δράση στα χρόνια της Επανάστασης και αγωνίζονταν να περιληφθεί το νησί τους στο νεοσύστατο ελληνικό κράτος, αναγκάσθηκαν να ζητήσουν τότε καταφύγιο στην ελεύθερη Ελλάδα ως πρόσφυγες (Βαγιακάκος 1967 και 1969: και ). Το ενδιαφέρον του κράτους για την αποκατάστασή τους αρχικά εκδηλώθηκε με το ΚΔ Ψήφισμα του κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια της 13 ης /25 ης Μαρτίου 1831 (Βακα λό που λος 1939: ). Αυτό προέβλεπε χορήγηση στρεμμάτων εθνικής γης σε κάθε κρη τι κή οικογένεια και χρηματική βοήθεια οκτώ φοινί κων ανά στρέμμα για τις δαπάνες εγκα τά στα σης, αγοράς ζώων και γεωργικών ερ γα λείων. Η εφαρμογή του ψηφίσματος, εξαιτίας του θανάτου του κυβερ νήτη και του εμφυλίου που ακολούθησε, δεν ολοκληρώθηκε ούτε τηρήθηκαν με ακρίβεια όσα είχαν προβλεφθεί (Αρχείο Υπουργείου Εσω τ- ερικών οθωνικής περιόδου, 1833: 279). 1 Έτσι, το 1833, τα σχετικά * Γενικά Αρχεία του Κράτους, Δάφνης 61 και Μουσών, Π. Ψυχικό, Αθήνα. 1 Ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος, υπουργός επί των Οικονομικών το 1833, σε αναφορά του προς την Αντιβασιλεία (έγγρ. 07: Ministère des Finances pour la Règence, Renseignements sur la gestion des com missions des Candiotes, Ναύπλιο, 30 Σεπτεμβρίου/12Οκτωβρίου 1833) εκθέτει, με βάση τα αρχεία της 10 ο ΔιεθνΚρητΣυν (Χανιά 2006) Γ1 (Χανιά 2011)

4 ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΤΖΑΒΑΡΑ με την αποκατάσταση των προσφύγων Κρη τών έχουν ως ε ξής: (1) Αρκετές οικο γέ νειες δεν είχαν λάβει γη, (2) πολλές οι κο γένειες ήταν κάτοχοι γαιών καθ υπέρβαση των όρων του Ψηφίσματος, (3) άλλες είχαν επιστρέψει στην Κρήτη εγκαταλείποντας ή εκποιώντας τη γη που τους είχε δοθεί, (4) ελάχιστοι Κρήτες καλλιεργούσαν οι ίδιοι τη γη που κατείχαν. Οι πε ρισ σό τεροι την είχαν αφήσει για καλλιέργεια στους ντόπιους, εισπράττοντας απλώς το 15% επί της παραγωγής, εισόδημα μηδαμινό που δεν κάλυπτε ούτε στοιχειωδώς τις ανάγκες τους. Έτσι, η Αντιβασιλεία ( ) αναγκάσθηκε να ασχοληθεί με τις εκκρεμότητες των προη γού μενων παραχωρήσεων. Τα υπουργεία Οικονομικών και Εσωτερικών, για να αντι με τω πίσουν τα διαρκή παράπονα των Κρητών, που είχαν αδικηθεί ή αισθάνονταν αδικηπρώην επιτροπής επί του αποικισμού των Κρητών, τον τρόπο και τα αποτελέσματα εφαρμογής του ΚΔ Ψηφίσματος Καποδίστρια: Η κυβέρνηση ενέκρινε, καταρχάς, να σχηματισθούν ομάδες από οικογένειες Κρητών κάτω από τη διεύθυνση ενός αρχηγού και να καταγραφούν σε κατάλογο, στον οποίο, εκτός από το ονοματεπώνυμο και τον αριθμό μελών κάθε οικογένειας, έπρεπε να καταγράφεται και το μερίδιο γης που της αναλογούσε. Επειδή, όμως, η παραχώρηση των γαιών δεν μπορούσε να γίνει με όρους πλήρους ιδιοκτησίας, αφού δεν είχε καταρτισθεί ακόμη νόμος σχετικός με τους όρους διανομής της εθνικής γης, η επιτροπή αρκέσθηκε να αφήσει τη διανομή στη διάθεση των αρχηγών των κρητικών οικογενειών, που εμφανίζονταν πρώτοι στους καταλόγους (αρχικαταλογιστών). Οι τελευταίοι, στις περισσότερες περιπτώσεις, δεν ακολούθησαν τους ορισμούς του Ψηφίσματος, αλλά διένειμαν τις γαίες κατά βούληση. Η εξιχνίαση των καταχρήσεων που διαπράχθηκαν από τους ίδιους, αλλά και πολλούς άλλους Κρήτες, οι οποίοι είχαν εγγραφεί σε περισσότερους από έναν καταλόγους με ίδια ή διαφορετικά ονόματα, απασχόλησε επί πολύ τις μετέπειτα κυβερνήσεις. Το πρόβλημα ήταν σοβαρότερο στην Αργολίδα, όπου έγιναν οι περισσότερες παραχωρήσεις γαιών. Επιτροπές υπό την επιστασία του εκεί οικονομικού επιτρόπου άρχισαν, το 1838, το έργο του διαχωρισμού των γαιών κάθε κρητικής οικογένειας από τις ολικές παραχωρήσεις με καταμέτρηση, οροθεσία, περιγραφή και εγγραφή τους στους Κώδικες Κρητών, έκδοση επίσης ενός πρόχειρου αποδεικτικού και παράδοσή του στους δικαιούχους. Οι προσπάθειες, όμως, αναθεωρήσεως των επί Καποδίστρια παραχωρήσεων γαιών σε Κρήτες φαίνεται ότι δεν τελεσφόρησαν τότε, αφού αρκετά χρόνια αργότερα η εφαρμογή του περί αποικισμού των Κρητών Νόμου, της 15 ης Σεπτεμβρίου 1848 (ΦΕΚ 25/ ), προσέκρουσε σε ζητήματα σχετικά με νέες καταμετρήσεις κρητικών γαιών και εξαγωγή πλεονασμάτων υπέρ του Δημοσίου. 92

5 ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΡΗΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΗ ΜΙΝΩΑ (ΤΟΛΟ) ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ( ) μένοι, και να ανταποκριθούν στα αιτήματά τους, εγκαινίασαν νέα πολιτική, τη δημιουργία αυτοτελών κρητικών συνοικισμών, με την προσδοκία αυτή η επιλογή να αποβεί επωφελής και για τους Κρήτες και για το ίδιο το κράτος. Μέρος του πολιτικού εγχειρήματος της Αντιβασιλείας για την αποκατάσταση προ σφύγων στην Ελλάδα με ίδρυση νέων οικισμών αποτελεί και ο εποικισμός Κρητών προ σφύ γων στο Τολό της Ναυπλίας, στη Μινώα, όπως οι ίδιοι οι Κρήτες ζήτησαν να ονομασθεί ο τόπος εγκατάστασής τους. Με την παρούσα μελέτη, στηριγμένη σε αρχειακές πηγές, επιχειρείται η ανασύνθεση του άμεσα συνδεόμενου με το ζήτημα της αξιοποίησης των εθνικών γαιών γεγονότος και η ανάδειξη των δυσκολιών που καθιστούσαν εν πολλοίς ανέφικτους τους στόχους που έθετε στο ξεκίνημά του το περιο ρισμένων οικονομικών δυνατοτήτων ελληνικό κράτος Τόπος εγκατάστασης Κρητών : Τολό (Port-Toulon / Τουλόν) Μινώα Με την πολιτική της Αντιβασιλείας για την επίλυση προβλημάτων που αφορούσαν τον εποικισμό ετεροχθόνων φαίνεται ότι συμφωνούσαν και οι πρόκριτοι της κρητικής κοινότητας στην Αργολίδα. Σε αιτήσεις τους προς την Αντι βα σι λεία, τους τελευταίους μήνες του 1833, εξέφραζαν την επιθυ μία πολλών συμπα τρι ω τών τους να παύσουν να ζουν διασκορπισμένοι στην Πελο πόν νησο και στα νησιά του Αιγαίου και να εγκατασταθούν επιτέλους σε έναν τόπο. Το Το λό 2 Την ίδια περίοδο, εκτός από την ίδρυση του κρητικού συνοικισμού στο Τολό της Ναυπλίας, αποφασίσθηκε η ίδρυση και άλλων συνοικισμών Κρητών, στη Μεθώνη της Μεσσηνίας με το όνομα Νέα Κρήτη (Β.Δ. της 18 ης Οκτωβρίου 1834) και στον Αδάμαντα της Μήλου (Β.Δ. της 24 ης Ιανουαρίου 1837). Το εποικιστικό πρόγραμμα της Αντιβασιλείας ήταν, βέβαια, ευρύτερο. Εκτός από μετοικεσίες γηγενών, προέβλεπε ακόμη και την ίδρυση αποικιών ξένων, όπως τις γερμανικές στρατιωτικές αποικίες στην Τίρυνθα (Νέα Τίρυνς) και στο Ηράκλειο Αττικής (ΓΑΚ, Αρχείο Γραμματείας/Υπουργείου Οικονομικών: Εθνικά Κτήματα, , 5: Συνοικισμοί, φ. 1872, 1874, 1880, 1882, 1884). Τα σχετικά με τους εποικισμούς ζητήματα ρυθμίζονταν με τα είκοσι δύο άρθρα του Β.Δ της 3 ης /15 ης Αυγούστου 1834, το οποίο δεν δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 93

6 ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΤΖΑΒΑΡΑ στην Αργολίδα υπήρ ξε τόπος δικής τους επιλογής και απο τέλεσε επίσημα το 1840 έναν από τους δήμους της επαρχίας Ναυπλίας, τον Δήμο Μινώας (Σκιαδάς 1993: 263 Ραγκαβής 1853: ). Το Τολό, στον ομώνυμο κόλπο της νότιας πα ραλίας της Αργολίδας (εικ. 1), όπου πιθανώς το λι μάνι της αρχαίας Ασίνης (Μηλιαράκης 1886: 67), το 1833 αποτελούσε καταφύγιο για βάρ κες και μικρά καΐκια, κυρίως σπογγαλιευτικά, που χρησιμοποιούσαν την παραλία του για ξή ραν ση των σπόγγων που αλίευαν. Η περιοχή, μια στενή και μακριά λωρίδα παραλίας στα κρά σπεδα βουνού, με λεπτή, πετρώδη και άγονη γη, δεν προσφερόταν ιδιαίτερα για ανάπτυξη καλ λιεργειών. Τα 180 περίπου στρέμματα εθνικού περιβολιού στα περίχωρα με κήπους, αμπέ λια και πηγή πόσιμου νερού, μπορούσαν να εξασφαλίσουν ένα αρκετά μικρό εισόδημα στους εποί κους. Βορειοανατολικά και βορειοδυτικά τα Δρεπανοχώρια (ανήκαν τότε στον Δήμο Ασίνης), διάσπαρτα σε κοιλάδα, τον λεγόμενο αυλώνα των Δρεπανοχωρίων, που κατέληγε στον όρμο της παραλίας, απείχαν από το Τολό λεπτά. Οι κάτοικοί τους κατείχαν την πε ρισσότερη και καλύτερη γη της πε ριοχής. Σε μικρή πάλι απόσταση, στην περιφέρεια του χωριού Χαϊτ(δ)άρι, απλωνόταν ο κάμπος της Παναγιάς. Η εθνική γη που ζητούσαν οι Κρήτες εκεί μπορούσε πιθανώς να προσελκύσει έναν αρκετά μεγάλο αριθμό συμπατριωτών τους. Η παρα χώρησή της, λοιπόν, ήταν δυνατό να αποτελέσει την πιο ενδεδειγμένη λύση για την ανάπτυξη του δικού τους οικισμού. 3. Η οικοδόμηση της πόλης Μινώα Στις 2 Σεπτεμβρίου 1834 υποβλήθηκε στην Αντιβασιλεία το πολεοδομικό σχέδιο της νέας πόλης, της Μινώας. Το είχε εκπονήσει ο Βαυαρός αρχιγεωμέτρης Gebhard και το συνόδευε προϋ πο λο γισμός δαπάνης για την ανοικοδόμησή της. Τα διατάγματα της 13 ης /25 ης Οκτωβρίου 1834 και της 19 ης /31 ης Ιανουαρίου 1835 (Δηλιγιάννης Ζηνόπουλος 1868: ) προχωρούσαν σε περαιτέρω ρυθμίσεις όλων των ζητημάτων των σχετικών με την εγκατά στα ση των εποίκων: Παραχωρούνταν οικόπεδο ενός στρέμματος για ανέγερση οικίας, ένα στρέμ μα για κήπο στα περίχωρα, η αναγκαία έκταση για 94

7 ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΡΗΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΗ ΜΙΝΩΑ (ΤΟΛΟ) ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ( ) Εικ. 1 : Χάρτης περιοχής Τολού τους δημόσιους δρό μους, την εκκλησία, το σχολείο και το νεκροταφείο της νέας πόλης, το αναγκαίο για την ύδρευσή της εθνικό περιβόλι, δάνειο 340 δραχμών ανά έποικο για τις δαπάνες ανέ γερ σης οικίας, αγοράς ζώων και γεωρ γικών εργα λείων, για την αποπληρωμή του οποίου οριζόταν εγγυητής η κοινότητα (Αρχείο Υπουργείου Εσωτερικών οθωνικής περιόδου, 1835: 279). Μέχρι τις 17 Δεκεμβρίου 1834 είχε πραγματοποιηθεί η χάραξη και αρίθμηση των οι κοπέδων σε δέκα τετράγωνα στον επιλεγμένο χώρο και είχε αρχίσει η παρα χώ ρησή τους από την επί του Συ νοι - κι σμού Επιτροπή, αποτελού με νη από στελέχη της γραφειοκρατίας, στους παρόντες Κρή τες εποίκους. Οι αντιπρόσωποί τους, αυτοί που συνέλαβαν την ιδέα εποικισμού των συμ πα τριω τών τους στο Τολό (Ρενιέρης, Χάλης, Φασούλης, Σακόρραφος, Ψωμα δά κης, Αγκαθάκης και Ξάνθης) επόπτευαν την πρόοδο των εργασιών θεμελίωσης της νέας πόλης και δια πραγ ματεύονταν αιτήματά τους με την Επιτροπή. 95

8 ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΤΖΑΒΑΡΑ 4. Οι πρώτοι οικιστές Όπως αναφέρει ο υπουργός επί των Εσωτερικών προς την Αντι βασι λεία στις 11 Μαΐου 1834, 846 κρητικές οικογένειες από την Αργολιδοκορινθία είχαν εκδη λώ σει την επιθυμία να εγκα τασταθούν στο Τολό και 285 από τις Κυκλάδες. Ο αριθμός δεν ήταν μικρός. Μόνο 128 ήταν, όμως, τα ονόματα αυτών που αποτέλεσαν τον τελικό κατάλογο των οικιστών. Τα ονόματα αυ τών των πρώτων κατόχων οικιών του συνοικισμού σώζονται στον στατιστικό πίνακα «τῶν ἐν Μινώᾳ συνοικισθέντων Κρητῶν», που με εντολή του υπουργείου Εσωτερικών συντάχθηκε ύστε ρα από επιτόπια έρευνα από τον νομάρχη Αργολιδοκορινθίας και τον οικονομικό έφορο Ναυ πλίας τον Νοέμβριο του Τα στοιχεία του πίνακα παρέχουν μια αρκετά σαφή εικόνα του κρητικού πληθυσμού που επρόκειτο να εγκατασταθεί στο Τολό. Μεταξύ ογδόντα δύο ονομάτων με ασφαλή στοιχεία από τον στατιστικό πίνακα, εβδο μήν τα δύο φέρονται ως έγγαμοι και δέκα ως άγαμοι. Η ηλικία δεκατριών κατοί κων από τους εγκα τεστημένους αρχη γούς οικογενειών κυμαινόταν το 1848 ανάμεσα στο τριακοστό πέμπτο και το εβδομηκοστό έτος. Από τους πρώτους οικιστές είκοσι δύο είχαν αποβιώσει πριν από το 1848, ενώ ο μέσος όρος των μελών σαράντα εννέα οικογενειών έφτανε το 1846 τα 5,4 μέλη ανά οικογένεια. 3 Σύμφωνα με έκθεση της επί του Συνοικισμού Επιτροπής προς το υπουργείο Εσω τερι κών στις 28 Δεκεμβρίου 1834, τον πληθυσμό αυτό αποτελούσαν 44 γεωργοί, 16 στρατιωτικοί, 14 τεχνίτες, 10 ναύτες και 44 ημερομίσθιοι και άνεργοι. Η έρευνα έδειξε ότι όσοι ήταν ή δηλώνονταν στρατιωτικοί σε διάφορους καταλόγους ήταν περισσότεροι. Για την ομάδα των φαλαγγιτών υπάρχουν περισσότερα στοιχεία: 4 Δεκαοκτώ αγωνιστές, από όσους Κρήτες περι λαμβά νονταν στον κατάλογο του συνοικισμού, διο ρί σθη καν το Ο αριθμός φαίνεται ελάχιστα μεγαλύτερος από το μέσο μέγεθος της ελληνικής οικογένειας, που σύμφωνα με υπολογισμούς μελετητών κυμαινόταν μεταξύ 4,5 και 4,62 ατόμων (Πετμεζάς 2003: 41). 4 Μεταξύ άλλων βλ. Μαύρος 1991β:

9 ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΡΗΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΗ ΜΙΝΩΑ (ΤΟΛΟ) ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ( ) στη βασι λική φάλαγγα και έπαιρναν σύνταξη βαθμοφόρου στρατιωτικού. Δύο από αυτούς είχαν προταθεί για απονομή του αργυρού αριστείου. Αν προσθέσουμε και όσους δηλώ νον ταν ως στρατιωτικοί ή στρα τιώτες, πρόκριτοι, δημογέροντες ή καπετάνιοι χωριών στην Κρήτη (Χειρόγραφα, 69), όσους από αυτούς έπαιρ ναν σύνταξη ή έγιναν χωροφύλακες στην Ελλάδα, η ομά δα των στρατιωτικών ανε βαίνει στους τριάντα δύο. Στους φαλαγγίτες ανήκε και ο Βασίλειος Χάλης, πρώτος δήμαρχος Μινώας, με ιδιόκτητη οικία στην Πρόνοια Ναυπλίου, που δεν κατοί κησε στο Τολό. Το 1848 είχε πλέον αποβιώσει. Από τα στοιχεία που αφορούν την ίδια ομάδα προκύπτουν ενδείξεις και για την καταγωγή των πρώτων οικιστών: Οι περισσότεροι κατάγονταν από τα Σφακιά, την Κίσαμο, την Κυδωνία ή το Σέλινο Χανίων. Λιγότεροι ήταν όσοι προέρχονταν από τον Μυλοπόταμο, το Αμάρι ή τον Άγ. Βα σίλειο Ρε θύμνης. Ακόμη μικρότερος ήταν ο αριθμός αυτών που είχαν καταγωγή από την Πεδιάδα Ηρακλείου. Στις προθέσεις της κυβέρνησης ήταν, η Μινώα να εξελιχθεί σε ναυτική πόλη, να απο τελέσει κατά κύριο λόγο τόπο διαμονής ανθρώπων ασχολούμενων με τη ναυ τιλία, το εμπόριο ή τη βιοτεχνία. Οι Σφακιανοί είχαν, μάλιστα, υποσχεθεί ότι θα προσελκύσουν και συμπα τριώ τες με τα καΐκια τους. Φαίνεται, όμως, ότι προσδοκίες και υποσχέσεις δεν πραγματοποιήθη καν. H ταύτιση ονομάτων του πληθυσμού που επρόκειτο να εγκατασταθεί στη Μινώα με ονό ματα που αναφέρονταν σε άλλες πηγές (Δημοτικό Αρχείο Ναυπλίου 1839, 10) οδήγησε στον σχηματισμό μιας γενικής ιδέας για την επαγγελ ματική διαφοροποίηση των οικιστών: «κτηματίας», «έμπορος», «αρτοποιός», «ράπτης», «βαφι τζής», «αυγουλάς», «σκυτοτόμος», «καπνοπώλης», «μπακάλης», «καθαριστής», «τεχνίτης», «γεωργός» είναι οι επαγγελματικές ιδιό τητες που εντοπίσθηκαν. Πάντως, από τους σαράντα εννέα κατοίκους της Μινώας που ζήτησαν δάνειο από την κυβέρνηση το 1846, τέσσερις μόνο, όπως φαίνεται, επρόκειτο να το επενδύσουν στο εμπόριο. Οι υπόλοιποι, κατά τη δήλωσή τους, θα το επένδυαν στη γεωργία. 97

10 ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΤΖΑΒΑΡΑ 5. Παραχώρηση εθνικής γης Η κυβέρνηση, προκειμένου να διανείμει εθνική γη σε Κρήτες πρόσφυγες στο Τολό, ήταν αναγκασμένη να λάβει υπόψη της ότι η διαθέσιμη γη στην περιοχή δεν ήταν επαρκής για να καλύψει τις ανάγκες ενός σημαντικού αριθμού προσφύγων. Εξάλλου, όπως και σε άλλες παρόμοιες περιπτώσεις, οι ντόπιοι, παλαιοί καλλιεργητές εθνικών γαιών, δημιούργησαν προ βλή ματα (McGrew 1985: ). 5 Οι τελευταίοι είχαν στην κατοχή τους την περισσότερη 5 Ο William McGrew κάνει λόγο για κυρίαρχο αίσθημα τοπικισμού που όριζε τους εκπα τρισμένους πρόσφυγες στην Ελλάδα ως «ξένους» και είναι πιθανό να λειτούργησε αποτρεπτικά σε μια πιο γενναιόδωρη μεταχείρισή τους από την πλευρά της κυβέρνησης. Στην πραγματικότητα, κατά τη γνώμη μου, δεν επρόκειτο τόσο για ιδεολογικό ζητημα όσο για τη διαφύλαξη του ζωτικού χώρου των γηγενών, την οποία καθιστούσε επισφαλή η έλευση των προσφύγων από τις αλύτρωτες περιοχές. Ο Ιωάννης Κωλέττης, υπουργός Εσωτερικών το 1834, είναι περισσότερο ακριβής στην ερμηνεία του. Το πρόβλημα στον σχηματισμό αποικιών, εξηγεί σε αναφορά του προς την Αντιβασιλεία, είναι ότι από τη μια πλευρά οι καλής ποιότητας γαίες βρίσκονταν στην κατοχή παλαιών καλλιεργητών και, από την άλλη, οι νέοι άποικοι αρνούνταν να δεχθούν χέρσες γαίες, ακαλλιέργητες για πολλά χρόνια και, ως εκ τούτου, με πυκνή άγρια βλάστηση (δένδρα και θάμνους). Εξάλλου, η συνήθεια της αγρανάπαυσης καθιστούσε για τους καλλιεργητές αναγκαία μια διπλάσια ποσότητα γαιών από αυτήν που θα έπρεπε λογικά να απαιτήσουν. Οι ίδιες δυσκολίες στην εγκατάσταση μιας νέας κοινότητας εμφανίσθηκαν στον εποικισμό των Σαμίων στα Ψαχνά της Ευβοίας, στη Ναύπακτο, όπου οι εθισμένοι στα όπλα Σουλιώτες αντιμετώπισαν τις διαμαρτυρίες των ντόπιων και, μεταξύ άλλων, στον εποικισμό Κρητών στο Τολό και στη Μεθώνη της Μεσσηνίας. Στην τελευταία, η «ανεπάρκεια» ακαλλιέργητων γαιών έφερε αντιμέτωπους τους Κρήτες εποίκους και πάλι με τους ντόπιους. Η πρόταση της επιτροπής των Κρητών, να δοθούν στους νέους εποίκους οι γαίες που κατείχαν Γορτύνιοι στην πεδιά δα της Μεθώνης, οι οποίοι κατέβαιναν από τα βουνά τους για καλλιέργεια της γης, χωρίς να έχουν εγκαταλείψει τη γενέθλια επαρχία και τη φροντίδα των ποιμνίων τους, δεν βρήκε σύμφωνη την κυβέρνηση. Έτσι, το μέτρο που προκρίθηκε ως πλέον κατάλληλο ήταν η εξομοίωση παλαιών καλλιεργητών και νέων εποίκων ως προς τη διανομή της γης: Καλλιεργημένες και ακαλλιέργητες γαίες έπρεπε να καταμετρηθούν και να διανεμηθούν εξίσου σε παλαιούς και νεοφερμένους κατοίκους, με κριτήριο όχι μόνο την έκταση, αλλά και την ποιότητα των γαιών, ενώ οι χρήστες της γης δεν θα ήταν πλέον απλοί κάτοχοι, αλλά κύριοι των γαιών. Το ίδιο μέτρο τέθηκε σε εφαρμογή και στον εποικισμό Κρητών στο Τολό. Βλ. ΓΑΚ, Αρχείο Υπουργείου Εσωτερικών οθωνικής περιόδου, φάκ. 279, έγγρ. 060: 98

11 ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΡΗΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΗ ΜΙΝΩΑ (ΤΟΛΟ) ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ( ) καλλιεργούμενη ή επιδεκτική καλλιέργειας γη. Οι Δρεπανοχωρίτες, συγ κεκριμένα, ανησυ χώντας για την επικείμενη απόσπαση της γης τους, έκαναν διαβήματα στο υπουργείο Εσω τερικών, φύτευαν με αμπέλια τα καλύτερα κτήματα ή κατέστρεφαν τις νύ κτες τα ορό σ- ημα των γαιών που επρόκειτο να παραχωρηθούν στους εποίκους. Από την άλλη πλευρά, οι Κρήτες αρ νούνταν να δεχθούν χέρσα γη και απει λούσαν ότι θα διαλύσουν τον συνοικισμό και θα επιστρέψουν στην Κρήτη. 6 Επίσης, η κυβέρνηση δεν ήταν διατεθειμένη να παραχωρήσει γη σε όσους Κρήτες δεν ήταν αποφασισμένοι να εγκα τα στα θούν μόνιμα στη Μινώα και να ασχοληθούν οι ίδιοι με την καλλιέργεια. Η χαώδης κατά στα ση των παλαιών παραχωρήσεων εθνικών γαιών σε Κρήτες δεν έπρεπε σε κα μιά περίπτωση, σύμφωνα με τον νέο σχεδιασμό, να επαναληφθεί. Η πολιτική του εποι κισμού προσφύγων στην Ελλάδα απέβλεπε, πέρα από αυτή καθαυτή την επίλυση του προβλήματος, στην καλλιέργεια της γης και στη διεύρυνση της τάξης των μικροκαλλιεργητών. Το όλο πρόγραμμα, όμως, δεν απέδωσε τα ανα με νό μενα και οι Κρήτες ελάχιστα συνέβαλαν στην επιτυχία του. Οι περισσότεροι εγκατέλειψαν, εκποίησαν ή έδωσαν τη γη στους ντόπιους να την καλλιεργήσουν. Κατ αυτό τον τρόπο, προκλήθηκε ζημία στο Δημό σιο, που στερήθηκε τον εισπρατ τόμενο από τους παλαιούς κατόχους φόρο επικαρπίας, και η ελληνική γεωργία δεν σημείωσε παρά μικρή πρόοδο, αφού ελάχιστες νέες γαίες εκχερσώθηκαν και κατέστησαν παραγωγικές. 7 J. Colettis, Le Secrètaire d État pour l Interieur, Sur la colonization des Cretois à Modon, Ναύπλιο 12/24 Οκτ Οι γαίες που είχαν παραχωρηθεί σε Κρήτες το 1831 στην Τίρυνθα και αφαιρέθηκαν το 1833 λόγω της σχεδιαζόμενης δημιουργίας του βασιλικού αγροκηπίου θα εξισορροπούσαν το πρόβλημα αν παραχωρούνταν εκ νέου σ αυτούς. Η συνολική έκταση των γαιών ήταν 800 στρέμματα, τα οποία είχαν ήδη εκχερσώσει οι Κρήτες και δεν έπαυσαν να τα διεκδικούν από το Δημόσιο. Το 1838, όταν άρχισε η καταμέτρηση για τη δημιουργία της γερμανικής στρατιωτικής αποικίας στον χώρο του πρώην αγροκηπίου, η κυβέρνηση έκρινε ότι δεν υπήρχε πλέον εμπόδιο για την παραχώρηση των υπό αίρεση γαιών στους Κρήτες, ώστε στη Μινώα να μην πάρουν παρά το συμπλήρωμα των γαιών που τους αναλογούσε. 7 Επιστολή, δημοσιευμένη στην εφημερίδα «Εποχή» της 6 ης , είναι ενδει- 99

12 ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΤΖΑΒΑΡΑ Το νομοθετικό πλαίσιο της παραχώρησης ήταν, εξάλλου, αποτρεπτικό για πολλούς κρήτες εποίκους: Η παραχώρηση γης στους οικιστές της Μινώας δεν έγινε δωρεάν. Σύμφωνα με τις δια τάξεις του περὶ προικοδοτήσεως τῶν ἑλληνικῶν οἰκογενειῶν Νόμου της 26 ης Μαΐου/7 Ιουνίου 1835, βασικός όρος για τη διανομή γης αξίας 2000 δρχ. σε κάθε ελληνική οικογένεια εγκατεστημένη σε έναν δήμο του κράτους ήταν η αποπληρωμή του χρεολυτικού τιμήματος σε τριανταέξι έτη. Οι έποικοι της Μινώας αντέδρασαν στην προσπάθεια της κυβέρνησης να εφαρμόσει και στη δική τους περίπτωση αυτή τη κτική των αντιδράσεων των ντόπιων απέναντι στους κρήτες εποίκους και φαίνεται ότι αποτελεί απάντηση σε άρθρο της εφημερίδας «Αθηνά» του Εμμ. Αντωνιάδη (φύλλο 206), υποστηρικτικό της υπό δημιουργίαν αποικίας των Κρητών στο Τολό (Βλ. ΓΑΚ, «Ιστορικά Αρχεία Γιάννη Βλαχογιάννη», Δ, κυτίο 7: Συνοικισμοί/Κρητών Συνοικισμός). Ο συντάκτης της επιστολής επισημαίνει την κύρια αιτία δυσαρέσκειας των κατοίκων της επαρχίας Ναυπλίας, την κατοχή, δηλαδή, από Κρήτες γαιών που παραδοσιακά καλ λιεργούσαν ντόπιοι, αποτέλεσμα της πλημμελούς εφαρμογής του Ψηφίσματος Καποδίστρια. Σύμφωνα με τις τότε παραχωρήσεις, 12 χιλιάδες στρέμματα εθνικών γαιών στον κάμπο Ναυπλίου ανήκαν έκτοτε στην κατοχή Κρητών. «Κατηντήσαμεν δοῦλοι ὀλίγων Κρητῶν κατοικούντων εἰς τὴν Πρόνοιαν Ναυπλίου (πολλοὶ τῶν ὁποίων ἀπέκτησαν λαμπρὰς οἰκίας), οἱ ὁποῖοι νέμονται περίπου 12 χιλιάδες στρέμματα ὡς ἄλλοι σπαχῆδες, χωρὶς νὰ καλλιεργοῦν ποσῶς αὐτοὶ οἱ ἴδιοι», παρατηρεί ο συντάκτης της επιστολής και παραθέτει ως επιπλέον απόδειξη των λόγων του την αναγκαστική μετοικεσία των κατοίκων πέντε χωριών του Δήμου Ασίνης (Ταλιώτη, Τσερέκου, Μακρυβούνι, Τουρκάκι και Μερζές) στα υπόλοιπα πέντε χωριά του Δήμου, λόγω παραχώρησης σε Κρήτες των 1700 στρεμμάτων εθνικής γης που οι ίδιοι κατείχαν μέχρι τότε. Η γλώσσα του συντάκτη της επιστολής, παρά τη συναισθηματική της φόρτιση, απηχεί τη σύγκρουση παλαιών καλλιεργητών και Κρητών εποίκων ως προς τη χρήση της εθνικής γης, η ισχνή διαθεσιμότητα της οποίας δεν μπορούσε να εξασφαλίσει την ειρηνική συνύπαρξή τους. Ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος είχε επισημάνει το 1833 τα προβλήματα που δημιούργησε η επί Καποδίστρια παραχώρηση εθνικών γαιών σε Κρήτες, ερμηνεύοντας λογικά, σε αντίθεση με τον συντάκτη της «Εποχής», το ζήτημα: «Απομακρυνθήκαμε από αυτή την αρχή [να μην παραχωρούμε στους εποίκους παρά χέρσες γαίες] από τη στιγμή που αρχίσαμε τον εποικισμό των Κρητών. Αντιμετωπίσαμε τους κρήτες εποίκους ως πρώτους καλλιεργητές και θελήσαμε να καταστήσουμε εποίκους τους γηγενείς. Παραχωρήσαμε στους Κρήτες γαίες που οι αυτόχθονες είχαν εκχερσώσει και αναγκάσαμε έτσι τους τελευταίους να εκχερσώσουν άλλες. Βάλαμε, λοιπόν, τους εποίκους σε εχθρική θέση απέναντι στους ντόπιους και ένα πνεύμα γενικής δυσαρέσκειας φάνηκε από την αρχή, πράγμα που δεν μπορούσε να οδηγήσει σε επιτυχία τον εποικισμό»: ό.π., σημείωση

13 ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΡΗΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΗ ΜΙΝΩΑ (ΤΟΛΟ) ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ( ) ρύθμιση. Όσοι είχαν ήδη λάβει γαίες, σύμφωνα με το Ψήφισμα Καποδίστρια, αρνούνταν να εκτιμηθεί η γη τους και να συμπλη ρωθεί η προικοδοτική πίστωση με γη στη Μινώα. Οι άλλοι αποποι ούνταν τη γη και ζητούσαν δωρεάν παραχώρηση, όπως έγινε επί Καποδίστρια. Τον Ιούλιο του 1839 στάλθηκαν στον δήμαρχο Μινώας τριάντα οκτώ πιστωτικά γραμμάτια. Μόνο δε κα τέσ σερις από τους κλη ρού χους τα δέχθηκαν (Αρχείο Γραμματείας/Υπουργείου Οικονομικών: Εθνικά Κτήματα, 1839: 1186). 8 Ο αριθμός αυτών που πήραν τελικά γη τριάντα πέντε στρεμμάτων ήταν Οικισμός Κρητών Μινώας: «Δήμος υπό διάλυση» Κρήτες κάτοικοι της Μινώας, απευθυνόμενοι στον βασιλέα στις 20 Ιανουαρίου 1838, υποστήριζαν μεταξύ άλλων ότι «εἰς αὐτὸν τὸν ἐρημότοπον δὲν ὑπάρχουσιν οὔτε ἐμπόριον οὔτε ἄνθρωποι διὰ νὰ δύνανται νὰ κερδίσωσι τὰ πρὸς τροφήν των ἀναγκαῖα ἔξοδα» (Αρχείο Υπουργείου Εσωτερικών οθωνικής περιόδου, 1838: 268) και ζητούσαν να εφαρμοσθούν οι όροι οι προβλεπόμενοι από τα βασιλικά διατάγματα για την ίδρυση του συνοικισμού: Η παραχώρηση γης για καλλιέργεια και του εθνικού περιβολιού για την ύδρευση της πόλης, η οικοδόμηση εκκλησίας, η άδεια για τον ελλιμενισμό πλοίων, η ρύθμιση για επιβολή κοι νοτικών φό ρων. Έκτοτε, συχνές ήταν οι αναφορές που υπέβαλλαν στη Διοίκηση, προκειμένου να εκθέσουν τις άθλιες συνθήκες διαβίωσης των ίδιων και των οικογενειών τους. Το 1842 το Δημοτικό Συμβούλιο δήλωσε αδυναμία να καταβάλει στον δάσκαλο του αλληλοδιδακτικού σχολείου του Δήμου τους οφειλόμενους από το 1837 μισθούς του και ζήτησε τη συνδρομή της κυβέρνησης (Αρχείο Γραμματείας/Υπουργείου Εκκλη σιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, 1842: 2248). Από τη σωζόμενη αλληλογραφία μεταξύ υπουργείου Εκκλησιαστικών, δημάρχου Μινώας και διοικητικών αρχών Ναυπλίας δίνεται η εντύπωση ότι ο Δήμος είχε περιέλθει σε μεγάλη απορία και ερημία. 9 Στην ετήσια έκθεση 8 Έγγρ Το αρχείο είναι προσβάσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση <http:// arxeiomnimon.gak.gr/browse/resource.html?tab=01&id=4616>. 9 Ο δάσκαλος, Αναστάσιος Ιωάννου, διαμαρτύρεται στο υπουργείο στις 8 Αυγού- 101

14 ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΤΖΑΒΑΡΑ της Νομαρχίας Αργολιδοκορινθίας προς το υπουργείο Εσωτερικών (9 Μαΐου 1848), αναφέρονται, επίσης, για την πρόοδο του κρητικού συνοικισμού στη Μινώα τα εξής: «Ὁ κατὰ τὸ 1834 συστηθεὶς εἰς Μινώαν/Τουλὸν συνοικισμὸς τῶν Κρητῶν, ὄχι μό νον δὲν προώδευσε κατὰ τὰς εὐχὰς τῆς κυβερνήσεως καὶ τὸ συμφέρον τῶν συνοικισθέν των, ἀλλὰ μάλιστα πλησιάζει ἡ ἐντελὴς αὐτοῦ διάλυσις. Αἰτία δὲ τούτου εἶναι ἡ ἔλ λειψις τῶν μέσων, δι ὧν δύνανται οἱ συνοικισθέντες νὰ προσπορίζωνται ἀνέτως τὰ πρὸς τὸ ζῆν ἀναγκαῖα». Ας σημειωθεί ότι πριν από δύο χρόνια, το 1846, διαδόθηκε μια φήμη, η οποία αναστάτωσε τους κατοίκους, σχετικά με σχε διαζόμενη διάλυση του Δήμου Μινώας και συγχώνευσής του στον Δήμο Ναυπλίου. 10 στου 1841 για μη καταβολή των μισθών του και εκφράζει τη βεβαιότητα ότι αυτή δεν πρόκειται να γίνει στο εγγύς μέλλον «ἕνεκα τῆς ἀναχωρήσεως τοῦ πλείονος μέρους τῶν Κρητῶν ἐκ τοῦ Δήμου». Η ετήσια αντιμισθία του δασκάλου ήταν 960 δρχ. και τα ετήσια έσοδα του Δήμου 1400 δρχ. 10 Από αναφορές του δημάρχου Μινώας και του νομάρχη Αργολιδοκορινθίας φαίνεται ότι οι φήμες προήλθαν από τον λοχαγό του Πυροβολικού, Χαράλαμπο Ζυμβρακάκη, ο οποίος, δρώντας προφανώς υπέρ της αντιπολίτευσης, διέδωσε σε Κρήτες της Μινώας ότι η Νομαρχία, επιβουλευόμενη τα κρητικά συμφέροντα, είχε την πρόθεση να διαλύσει ή να συγχωνεύσει τον Δήμο με τον Ναυπλίας, για να τον επηρεάσει ευκολότερα στις μελλοντικές βουλευτικές εκλογές, ώστε να επιτύχουν οι υπουργικοί υποψήφιοι. Ο Ζυμβρακάκης, κατά πληροφορίες του δημάρχου, είχε επέμβει στις τελευταίες δημαιρεσίες και λόγω αυτής της παρέμβασης προξενήθηκαν παρατυπίες και δυσαρέσκειες μεταξύ των δημοτών. Την ίδια εποχή, πάντως, η ελληνική κυβέρνηση διαμαρτυρήθηκε για την ενθάρρυνση που είχε δώσει ο Οθωμανός πρέσβης, Μουσούρος μπέης, σε κρήτες εποίκους, να εγκαταλείψουν την Ελλάδα και να επανέλθουν στην Κρήτη. Ο Πάλμερστον απάντησε σε δριμύ ύφος, δικαιολογώντας τη φυγή των Κρητών, την οποία απέδιδε στην ελεεινή κατάσταση της χώρας, την κακοδιοίκηση, τη ληστεία, τη βία, την ανασφάλεια και την ατιμωρησία. Θεώρησε, επίσης, υπεύθυνη την ελληνική κυβέρνηση για την κριτική που άσκησε η εφημερίδα «Ζέφυρος» σε κύριο άρθρο της στον Μουσούρο και απαίτησε την ικανοποίησή του για την προσβολή. Το γεγονός δεν είχε σχέση μόνο με τους Κρήτες της Μινώας αφορούσε τους Κρήτες της ελληνικής επικράτειας. Ο υπουργός Εσωτερικών, Ιωάννης Κωλέττης, με εγκύκλιο διαταγή της 2ας Σεπτεμβρίου 1846 προς τους νομάρχες του κράτους, καθόρισε απαγορευτικά μέτρα για όσες κρητικές οικογένειες είχαν πρόθεση να επανέλθουν στην Κρήτη, καθιστώντας σαφές ότι κάθε ενέργεια που σκοπεύει να παρασύρει τους Κρήτες της ελεύθερης Ελλάδας στρέφεται εναντίον και των ελληνικών και των κρητικών συμφερόντων. 102

15 ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΡΗΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΗ ΜΙΝΩΑ (ΤΟΛΟ) ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ( ) Το 1848, η Βουλή βρέθηκε σε αμηχανία σχετικά με την επιβαλλόμενη κατά τον νόμο επικύρωση ή ακύρωση της πρόσφατης εκλο - γής του βουλευτή του Δήμου Μινώας, Σπυρίδωνος Αντωνιάδη, και όρισε ειδική επιτροπή βουλευτών για να διερευνήσει αν ο Δήμος στηριζόταν σε πραγματικό συ νοι κισμό (Αρχείο Βουλής των Ελλήνων 1848: 22). 11 Την ίδια εποχή, οι ανάγ κες εκτέλεσης του περί αποικισμού των Κρητών Νόμου επέβαλαν τη συγκέντρωση αξιό πιστων πληροφοριών για την πραγματική κατάσταση του κρητικού συνοικισμού. Αποτέλεσμα της έρευνας που διενεργήθηκε με εντολή του υπουργείου Εσωτερικών από διοικητικές αρχές της Ναυ πλίας είναι και ο στατιστικός πίνακας που ήδη έχει αναφερθεί. Από τα στοιχεία του πίνακα προκύπτουν τα εξής: (1) Το 1848, από το σύνολο των 128 αριθ μη μένων οικοπέδων οικιών των πρώτων οικιστών, 11 είχαν πα ρα μείνει οικόπεδα και 117 είχαν οι κο δομηθεί. Από τις 117 οικίες, 102 ήταν σε καλή κατάσταση, ενώ 15 σε κακή ή ερειπωμένες. (2) Από τους αρχικούς οικιστές του καταλόγου υπάρ χει ασάφεια για τους 6, δεν κατοίκησαν καθόλου 55, κατοίκησαν και έφυγαν αργότερα από τον Δήμο 31, κατοίκησαν εξαρχής και παρέμειναν στη Μινώα 48 (βλ. εικόνα 2). 11 Απόφαση της Α Εθνοσυνέλευσης της 3 ης Φεβρουαρίου 1844 (συν. ΜΣΤ ), επικυρωμένη από τον περί εκλογής βουλευτών Νόμο (άρθρο 3), όριζε ότι Έλληνες μετανάστες στην Ελλάδα είχαν το προνόμιο να εκλέξουν ίδιο βουλευτή αν ο συνοικισμός που είχαν συγκροτήσει αποτελούσε χωριστό δήμο, με πληθυσμό ίσο με το ήμισυ του ελάχιστου όρου περιφέρειας επαρχιακού συμβουλίου. Σύμφωνα με μεταγενέστερη υπουργική εγκύκλιο της 30ής Μαρτίου 1844, ο απαιτούμενος αριθμός του πληθυσμού έπρεπε να είναι τουλάχιστον 2041 ψυχές. Ήδη η Βουλή είχε ακυρώσει την εκλογή του Εμμ. Αντωνιάδη ως βουλευτή Μινώας το 1844, αφού ο Δήμος είχε πληθυσμό μόλις 314 ψυχών. Ωστόσο, το 1847 το υπουργείο Εσωτερικών χορήγησε στους εποίκους Κρήτες άδεια εκλογής ιδίου βουλευτή, μετά τη διενέργεια της οποίας η Βουλή εξέτασε κατά καθήκον τη νομιμότητά της, όπως και στο παρελθόν. Τα τεκμήρια που παρουσιάσθηκαν κατά τη διαδικασία της εξελέγξεως επιβεβαίωσαν την πληθυσμιακή ισχνότητα του Δήμου Μινώας και οδήγησαν τη Βουλή να ψηφίσει και πάλι το άκυρο της εκλογής. Βλ. Πρακτικά της Βουλής, Β περ. ( ), β σύν., τ. Α, σ Επίσης, Ἡ βουλευτικὴ ἐκλογὴ τῶν ἐν Μινώᾳ Κρητῶν, χ.χ. στο: «Ιστορικά αρχεία Γιάννη Βλαχογιάννη», Δ, κυτ. 7: «Συνοι κισμοί/κρητών Συνοικισμός». 103

16 ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΤΖΑΒΑΡΑ Εικ. 2 : Μεταβολές πληθυσμού οικιστών Μινώας (3) Από τους αρχι κούς κατόχους οικιών οικοπέδων, 64 εξακολούθησαν να κατέχουν τις οικίες τους, 24 οικίες είχαν κάτοχο συγγενή του πρώτου κατόχου, 31 οικίες είχαν νέο κάτοχο, ενώ για 9 οικίες δεν υπήρχε κάτοχος. (4) Από τους 31 νέους κατόχους, 12 ανήκαν στους πρώτους οικιστές και 19 δεν προέρχονταν από την πρώτη ομάδα. Σύμφωνα με αναφορά του νομάρχη (αρ. 9015/ ) μόνο 64 οικογένειες κατοικούσαν στη Μι νώα το 1848 και ο πληθυσμός των πραγ ματικών κατοίκων ανερχόταν στις 282 ψυχές Επίλογος Δεκατρία χρόνια μετά την ίδρυση της Μινώας, οι αισιόδοξες προβλέψεις για την ανάπτυξή της είχαν διαψευσθεί. Ισχνότητα πληθυσμού, ανεπάρκεια πόρων, στα σιμότητα είναι τα αποτελέσματα που καταγράφονται το 1848 ως προς την πορεία του οικισμού (Μηλιαράκης 1886: 90-92). 13 Από την πλευρά του κράτους, η ίδρυση και διατή- 12 Η ταύτιση των δημογραφικών πληροφοριών της τότε διοίκησης με τα αποτελέσματα του παρόντος στατιστικού υπολογισμού ελέγχει την ακρίβεια και των δύο. Η σύμπτωση είναι εύλογη, αφού η πηγή των δεδομένων, ο πίναξ τῶν ἐν Μινώᾳ συνοικισθέντων Κρητῶν, είναι κοινή. 13 «Τὸ χωρίον Τολὸ ἤδη εὑρίσκεται ἐν παρακμῇ. Διότι οἱ πλεῖστοι τῶν κατοίκων, μὴ δυνάμενοι νὰ ζήσωσιν, ἕνεκα τοῦ περιωρισμένου χώρου, ἐγκατέλιπον αὐτό, ἀλλαχοῦ διασπαρέντες. Ὁλόκληρος ἐν Τολῷ συνοικία, ὁ Σφακιανὸς μαχαλάς, παριστᾶ ἐρείπια ἐγκαταλειφθεισῶν οἰκιῶν. Σήμερον ἐν τῷ χωρίῳ βιοῦσι 104

17 ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΡΗΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΗ ΜΙΝΩΑ (ΤΟΛΟ) ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ( ) ρηση του κρητικού οικισμού πρέπει να θεωρείται επιτυχία. Το κράτος κατάφερε να εποικίσει έναν έρημο και άγονο τόπο, να δώσει ταυτότητα σε πρόσφυγες, αναδεικνύοντάς τους σε πολίτες με δι καιώ μα τα και υποχρεώσεις, και να αυξήσει τον παραγωγικό πληθυσμό. Ενώ, βέβαια, για τους Κρήτες η Μι νώα ήταν ασφαλής τόπος καταφυγής των επαναστατημένων και καταδιωκόμενων συμπα τριωτών τους, την ίδια στιγμή το κράτος μπορούσε να αντιμετωπίζει καλύτερα τα σοβαρά προβλήματα που ανέκυπταν από την παρουσία προσφύγων στην επικράτεια. 14 Ως προς την ανάπτυξη της γεωργίας, ο εποικισμός των Κρητών δεν είχε την προσδο κώ μενη επιτυχία. Πολλοί, μάλιστα, πολιτικοί στην Ελλάδα υποστήριζαν ότι οι Κρήτες δεν είχαν κλίση στη γεωργία. «Πώς να αποικίσεις έναν πληθυσμό που στην πλειοψηφία του απο τε λείται από χήρες και πολεμιστές, εχθρούς του αρότρου», είχε εκτιμήσει το 1833 ο Αλέξανδρος Μαυροκορ δάτος, υπουργός Οικονομικών, σε αναφορά του (σε γαλλική γλώσσα) προς την Αντι βασιλεία (Αρχείο Υπουργείου Εσωτερικών οθωνικής περιόδου, 1833: 279). Οι έποικοι, εξάλλου, της Μινώας βρέθηκαν αντιμέτωποι με το σκληρό έδαφος, με τα ανα πο τε λε σμα τικά μέσα και μεθόδους καλλιέργειας, με την έλλειψη κεφαλαίων, με τις εγγενείς δυσκολίες της παραδοσιακής ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας, αλλά και με τις περιο ρι σμένες δυνατότητες του νεοσύστατου κράτους. Συχνά είχαν πενιχρῶς 50 οἰκογένειαι.», επισημαίνει ο Αντώνης Μηλιαράκης πολύ αργότερα, βέβαια, από το Τα μέτρα αποκατάστασης προσφύγων, στη συγκεκριμένη περίπτωση Κρητών, στο ελληνικό κράτος ήταν ταυτοχρόνως και μέτρα ελέγχου. Σύμφωνα με κανόνες του διεθνούς δικαίου της εποχής, οι πρόσφυγες έπρεπε να βρίσκονται μακριά από τις μεθόριες επαρχίες, συγκεντρωμένοι σε μία ή περισσότερες πόλεις, γεγονός που θα επέτρεπε την επιτήρησή τους, ώστε να μη διαταραχθεί η ασφάλεια του κράτους υποδοχής. Σχετική ανασφάλεια της ελληνικής κυβέρνησης απέναντι στην έλευση κρητών προσφύγων το 1841 στην Ελλάδα διαφαίνεται σε εντολή του υπουργείου Εσωτερικών προς τον διοικητή Αττικής με ημερομηνία 4 Δεκεμβρίου 1841, στην οποία συνιστάται, μεταξύ άλλων μέτρων, η απομάκρυνσή τους από την πρωτεύουσα και η προσπάθεια εγκατάστασής τους (=περιορισμού) στη Μινώα: Βλ. ΓΑΚ, Αρχείο Γραμματείας/Υπουργείου Οικονομικών: Εθνικά Κτήματα, 1841: 1341, έγγρ. 015, 016, 017,

18 ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΤΖΑΒΑΡΑ να αντιμετωπίσουν και την απλη στία των φοροεισπρακτόρων, ενώ Λιμεναρχείο, Τελωνείο και Υγειονομείο άργη σαν να συστα θούν στο λιμάνι. Επιπλέον, δεν είχαν την αποδοχή των αυτοχθόνων. Οι κάτοικοι των γειτο νι κών χωριών δεν παραιτούνταν υπέρ των εποίκων ούτε και από την περίσσεια εθνικής γης που είχαν στην κατοχή τους. Υπό αυτές τις συνθήκες, οι μισοί από τους εποίκους στους οποίους είχε πα ραχωρηθεί γη στη Μινώα εγκατέλειψαν τον Δήμο πριν από το Πέρα απ αυτά, υπήρχε και η διαρκής νοσταλγία της Κρή της και η αίσθηση του χρέους για τη συμμετοχή στις επαναστάσεις που γίνονταν στο νησί. 15 Ήταν κι αυτοί ισχυροί λόγοι που έκαναν τους Κρήτες να θεωρούν την παρα μονή τους στην Ελλάδα προσωρινή. Όπως πάντα, όμως, οι επιλογές, οι συμπεριφορές και οι δημιουργούμενες στην πορεία υποχρεώσεις δεν είναι ενιαίες. Έτσι, αρκετοί έμειναν οριστικά στους τόπους εγκατάστασης. Μερικά από τα επώνυμα των πρώτων Κρητών εποίκων στη Μινώα απαντούν ακόμη και σήμερα στην περιοχή. 15 Εκτός των άλλων προσφορών τους, πολλοί Κρήτες, διορισμένοι στη βασιλική φάλαγγα ως βαθμοφόροι αξιωματικοί, δαπάνησαν το πιστωτικό γραμμάτιο που έλαβαν από το κράτος (για αγορά γης) στο κίνημα του 1841 στην Κρήτη. Στο αρχείο των Εθνικών Κτημάτων εντοπίζουμε αιτήσεις για άδειες εκποιήσεως τέτοιων γραμματίων από φαλαγγίτες Κρήτες. Μεταξύ αυτών και ο Βασίλειος Χάλης. 106

19 ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΡΗΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΗ ΜΙΝΩΑ (ΤΟΛΟ) ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ( ) Παράρτημα: Κατάλογος Οικιστών Μινώας Αρ. Οικίας Πρώτος Κάτοχος (οικίας) Τόπος διαμονής Nέος Κάτοχος 1 ΕΜΜ. ΣΑ(Ι)ΜΑ(Ι)ΡΤΖΑΚΗΣ Σπέτσες Ο ΙΔΙΟΣ 2 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΚΑΛΗΣ Μεσολόγγι Μ. ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ 3 Μ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ [Τολό] Ο ΙΔΙΟΣ 4 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΤΣΑΔΑΚΗΣ Αθήνα Ο ΙΔΙΟΣ 5 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΡΤΖΑΚΗΣ Α. ΤΖΟΥΔΕΡΑΚΗΣ 6 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΡΟΥΧΑΣ Κρήτη ΜΑΝΟΛΗΣ ΣΚΟΡΔΥΛΗΣ 7 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Πρόνοια ΜΑΝΟΛΗΣ ΜΟΥΡΤΖΑΚΗΣ Ναυπλίου ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ 8 ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΣΩΜΑΡΙΠΑΣ Πάρος Ο ΙΔΙΟΣ 9 ΜΙΧΑΗΛ ΛΥΡΗΣ Τολό Ο ΙΔΙΟΣ 10 ΠΕΤΡΟΣ ΑΡΚΑΔΙΩΤΗΣ Μερζές ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ Ναυπλίας ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ 11 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΖΑΤΖΗΣ Τολό Ο ΙΔΙΟΣ 12 Α. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ Τολό Ο ΙΔΙΟΣ 13 ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΕΚΑΚΗΣ Κρήτη ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ 14 ΕΜΜ. ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ Πρόνοια Ο ΙΔΙΟΣ 15 Ν. ΒΛΑΣΤΟΣ Πρόνοια ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΙΡΕΤΗΣ 16 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Τολό Ο ΙΔΙΟΣ 17 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΛΑΚΑΚΗΣ Κρήτη ΟΥΔΕΙΣ 18 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΟΓΩΝΑΣ Τολό Ο ΙΔΙΟΣ 19 Β. ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ Τολό Ο ΙΔΙΟΣ 20 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΣ Τολό Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΟΥ 21 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΤΖΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Τολό Δ. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ 22 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΘΙΑΚΑΚΗΣ Τολό Ο ΙΔΙΟΣ 107

20 ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΤΖΑΒΑΡΑ 23 ΜΙΧΑΗΛ ΡΟΖΑΚΗΣ Κρήτη ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΓΓΕΛΗΣ 24 ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ Πρόνοια ή ΟΡΦΑΝΟΣ Ναυπλίου Ο ΙΔΙΟΣ 25 Μ. ΜΑΥΡΑΚΗΣ Ναύπλιο ΟΥΔΕΙΣ 26 ΗΛΙΑΣ ΚΟΜΜΑΤΑΣ Πάτρα ΟΥΔΕΙΣ 27 ΟΥΔΕΙΣ Β. ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ 28 ΜΑΝΟΛΗΣ ΚΟΥΤΡΑΚΗΣ Τολό Ο ΙΔΙΟΣ 29 Ν. ΠΕΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ Τολό Ο ΙΔΙΟΣ 30 ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΙΚΑΚΗΣ Ναύπλιο Ο ΙΔΙΟΣ 31 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΓΟΥΡΟΣ Τολό Ο ΙΔΙΟΣ 32 ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ Πρόνοια Ναυπλίου Ο ΙΔΙΟΣ 33 Μ. ΤΖΕΝΕΒΡΑΚΗΣ Αθήνα Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΟΥ 34 Μ. ΠΡΟΣΝΕΡΙΤΗΣ Σπέτσες Ο ΙΔΙΟΣ 35 ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΑΝΟΥΔΑΚΗΣ Κρήτη Ο ΙΔΙΟΣ 36 ΧΑΤΖΗ ΙΩΑΝΝΗΣ Η ΑΝΗΨΙΑ ΤΟΥ, ΣΥΖ. Απεβίωσε ΤΟΥΡΝΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗ ΜΠΟΚΑΛΗ 37 Μ. ΠΑΠΠΑΔΑΚΗΣ Τρίπολη Ο ΙΔΙΟΣ 38 Μ. ΛΟΥΛΟΥΔΑΚΗΣ Τολό Ο ΙΔΙΟΣ 39 ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΝΩΜΕΡΙΤΑΚΗΣ Σύρος Η ΑΔΕΛΦΗ ΤΟΥ 40 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΙΡΙΤΑΣ Τολό Ο ΙΔΙΟΣ 41 ΜΙΧΑΗΛ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ Τολό Ο ΙΔΙΟΣ 42 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ Τολό Ο ΙΔΙΟΣ 43 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ Τολό Ο ΙΔΙΟΣ 44 ΜΑΝΟΛΗΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ Τολό Ο ΙΔΙΟΣ 45 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΕΜΦΙΛΗΣ Κρήτη Ο ΙΔΙΟΣ 46 ΜΑΝΟΛΗΣ ΠΑΠΠΑΔΑΚΗΣ Τολό Ο ΙΔΙΟΣ 47 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ Τολό Ο ΙΔΙΟΣ 48 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΛΟΥΣΤΡΟΣ Μύκονος ΣΤΑΥΡΟΣ ΞΕΤΡΥΠΗΣ 49 ΖΑΧΑΡΗΣ ΣΑΛΟΥΣΤΡΟΣ Ίος ΣΤΑΥΡΟΣ ΞΕΤΡΥΠΗΣ 50 ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΩΤΗΣ Τολό Ο ΙΔΙΟΣ 51 ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕΤΡΑΚΗΣ Αθήνα Ο ΙΔΙΟΣ 52 ΜΙΝΑΣ ΚΑΡΕΜΦΙΛΗΣ Αθήνα ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ 108

21 ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΡΗΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΗ ΜΙΝΩΑ (ΤΟΛΟ) ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ( ) 53 ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ Κρήτη ΟΥΔΕΙΣ 54 ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Απεβίωσε ΛΟΥΛΟΥΔΑΚΗΣ ΝΤΑΜΟΥΛΗΣ 55 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΝΑΛΗΣ Μήλος Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΟΥ 56 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΓΟΥΒΑΡΔΟΣ Σπέτσες Ο ΙΔΙΟΣ 57 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Η ΧΗΡΑ ΧΡΥΣΗ Αθήνα ΛΟΥΛΟΥΔΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΟΥ 58 Γ. ΠΑΠΑ ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗΣ Σύρος Ο ΙΔΙΟΣ 59 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ Κρήτη ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΕΣΠΟΤΑΚΗΣ 60 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕΣΠΟΤΑΚΗΣ Απεβίωσε Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΟΥ 61 ΜΑΝΟΛΗΣ ΠΑΠΠΑΔΑΚΗΣ Τολό Ο ΙΔΙΟΣ 62 ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΣΑΛΟΥΣΤΡΟΣ Τολό Ο ΙΔΙΟΣ 63 ΜΑΝΟΥΣΟΣ Τολό ΠΡΩΤΟΠΠΑΠΑΔΑΚΗΣ (απεβίωσε) Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΟΥ 64 ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΟΥΔΕΡΟΣ Κρήτη ΠΑΝΑΓΗΣ ΒΑΡΔΗΣ 65 Ν. ΠΑΠΠΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣ Τολό (απεβίωσε) Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΟΥ 66 Ν. ΜΑΡΜΑΡΑΚΗΣ Πρόνοια Ναυπλίου Ο ΙΔΙΟΣ 67 Π. ΜΑΡΜΑΡΑΚΗΣ Αθήνα Η ΧΗΡΑ ΚΑΛΟΓΡΑΙΑ 68 ΙΑΚΩΒΟΣ ΣΚΑΛΙΔΗΣ Τολό Ο ΙΔΙΟΣ 69 ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΟΥΔΑΛΗΣ Μονεμβασιά ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΑΚΗΣ 70 Β. ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ Τολό Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΟΥ 71 ΜΑΝΟΛΗΣ ΝΤΕΛΙΤΑΣ Πρόνοια Ναυπλίου Ο ΙΔΙΟΣ 72 ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗΣ Μονεμβασιά Ο ΓΑΜΒΡΟΣ ΤΟΥ 73 ΕΜΜ. ΝΤΑΜΟΥΛΗΣ Πρόνοια Ναυπλίου Ο ΙΔΙΟΣ 74 Ν. ΠΑΠΠΑΔΑΚΗΣ Τολό Ο ΙΔΙΟΣ 75 ΓΕΩΡΓΑΔΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ* Η ΧΗΡΑ ΠΑΠΠΑ ΠΟΛΑΚΑΙΝΑ 76 ΦΡΑΝΤΖΙΣΚΟΣ ΝΤΑΜΟΥΛΗΣ Ναύπλιο (απεβίωσε) Η ΧΗΡΑ ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΟΥ 77 ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΤΖΑΤΑΚΗΣ Τολό (απεβίωσε) Η ΧΗΡΑ ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ * Πιθανόν είναι ο πλοίαρχος Πώλος Γεωργαδουράκης από τα Σφακιά. Προτάθηκε το 1837 για το αργυρούν αριστείο, αλλά το ίδιο έτος απεβίωσε. 109

22 ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΤΖΑΒΑΡΑ 78 ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΒΕΡΓΑΚΗΣ Σύρος Ο ΙΔΙΟΣ 79 ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΟΥΛΑΔΑΚΗΣ Μήλος Η ΠΕΝΘΕΡΑ ΤΟΥ 80 ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΠΑΠΟΛΑΚΗΣ Απεβίωσε Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΟΥ 81 ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ Κρήτη ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΟΛΙΟΥΔΑΚΗΣ 82 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑΣ Ναύπλιο Ο ΓΑΜΒΡΟΣ ΤΟΥ (απεβ.) Ν. ΖΩΓΡΑΦΟΣ 83 Α. ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑΔΑΚΗΣ Ο ΙΔΙΟΣ 84 Πρόνοια ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΑΣΟΥΛΗΣ Ναυπλίου (ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ) (απεβίωσε) Η ΘΥΓΑΤΕΡΑ ΤΟΥ 85 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΚΟΡΡΑΦΟΣ Πρόνοια Ναυπλίου Ο ΙΔΙΟΣ 86 ΜΑΝΟΛΗΣ ΣΚΟΡΔΥΛΗΣ Τολό Ο ΙΔΙΟΣ 87 ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΛΑΤΑΚΗΣ Αθήνα Ο ΙΔΙΟΣ 88 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ Τολό Ο ΙΔΙΟΣ 89 ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΛΒΗΣ Τολό Ο ΙΔΙΟΣ 90 Μ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ Κόρινθος ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΡΑΤΑΚΗΣ 91 ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΤΖΟΥΔΕΡΑΚΗΣ Τολό Ο ΙΔΙΟΣ 92 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΪTANHΣ Πρόνοια Ναυπλίου Ο ΙΔΙΟΣ 93 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΠΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ύδρα Ο ΙΔΙΟΣ 94 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ Ύδρα ΟΥΔΕΙΣ 95 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ Τολό Ο ΙΔΙΟΣ ΜΕ ΤΗ ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ 96 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΛΗΣ Απεβίωσε Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΖΕΡΒΟΥ 97 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Β. ΧΑΛΗΣ Απεβίωσε Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΖΕΡΒΟΥ 98 ΙΑΚΩΒΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ Άγνωστος Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΝ. ΤΗ ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΚΗ 99 ΙΑΚΩΒΟΣ ΑΡΕΤΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΣ ΝΤΕΛΙΤΑΣ 100 Π. ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΚΗΣ Πρόνοια ΚΑΙ Ν. ΡΙΚΑΚΗΣ Ναυπλίου ΟΙ ΙΔΙΟΙ 110

23 ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΡΗΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΗ ΜΙΝΩΑ (ΤΟΛΟ) ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ( ) 101 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ Κόρινθος Μ. ΜΑΥΡΑΚΗΣ 102 ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΘΕΚΛΑΣ Πρόνοια Ναυπλίου Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΟΥ (απεβίωσε) 103 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΕΡΒΟΣ Πρόνοια Ναυπλίου Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΟΥ (απεβίωσε) 104 ΠΑΠΠΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόνοια ΧΑΤΖΗ ΠΑΠΠΑΔΑΚΗΣ Ναυπλίου ΠΑΠΠΑΔΑΚΗΣ 105 Ν. ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗΣ** Τολό Ο ΙΔΙΟΣ 106 ΖΑΧΑΡΗΣ ΠΑΠΠΑΔΑΚΗΣ Αθήνα ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΛΑΛΗΣ 107 ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΠΑΔΑΚΗΣ Αθήνα Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ 108 Χ. Μ. ΠΑΠΠΑΔΑΚΗΣ Κρήτη ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ 109 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΒΡΟΣ Κρήτη ΑΡΤΕΜΗΣ ΚΑΝΑΚΑΡΑΚΗΣ 110 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ Αθήνα Ο ΙΔΙΟΣ 111 ΑΡΤΕΜΗΣ ΚΑΝΑΚΑΡΑΚΗΣ Τολό Ο ΙΔΙΟΣ 112 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Η ΧΗΡΑ Α. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΜΑΡΚΑΚΗ 113 ΑΔΑΜΗΣ ΜΠΙΚΑΚΗΣ Τολό Ο ΙΔΙΟΣ 114 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΕΛΕΛΗΣ Τολό Ο ΙΔΙΟΣ 115 Ν. ΝΤΕΛΟΓΚ(Ι)ΑΝΝΗΣ Πρόνοια Η ΧΗΡΑ ΣΥΖΥΓΟΣ Ναυπλίου ΤΟΥ 116 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΕΛΕΛΗΣ Τολό Ο ΙΔΙΟΣ 117 ΧΑΤΖΗ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΤΟΥ 118 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΙΚΑΚΗΣ Τολό Ο ΙΔΙΟΣ 119 ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΡΑΝΙΩΤΗΣ Πρόνοια Ναυπλίου Ο ΙΔΙΟΣ 120 Δ. ΠΑΠΠΑ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ Τολό Ο ΙΔΙΟΣ ** Ο Νικόλαος Μαρκουλάκης αναφέρεται ως δημογέρων πρόκριτος σε κατάσταση παραχωρητέων γαιών επί Καποδίστρια (βλ. ΓΑΚ, Χειρόγραφα, 69). Παραχωρητέα γη 50 στρέμματα, ψυχές τέσσερις. Έλαβε τελικά γη 60 στρεμμάτων ως αρχικαταλογιστής στην Τρίπολη και την επιστασία των γαιών που έλαβαν πολλοί Κρήτες εκεί. Το 1846 ζητά από την κυβέρνηση δάνειο 200 δραχμών για εμπόριο με εγγύηση το αμπέλι του, 1,5 στρέμμα, στον Κάμπο Παναγιάς. Ετών 45 το 1837, λιμενοφύλακας στη Μινώα. Τα 60 στρέμματα στη Μαντίνεια κατείχε ο γιος του Γεώργιος. 111

24 ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΤΖΑΒΑΡΑ 121 ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΥΠΑΚΗΣ Πρόνοια Ναυπλίου Ο ΥΙΟΣ ΤΟΥ 122 Μ. ΝΕΡΟΚΟΥΡΙΑΝΝΑΚΗΣ Ναύπλιο ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΡΑΝΙΩΤΗΣ 123 Χ. ΠΑΠΠΑΔΑΚΗΣ Τολό Ο ΙΔΙΟΣ 124 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΜΠΑΡΕΣ Τολό Ο ΙΔΙΟΣ 125 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΖΑΜΠΙΡΗΣ Κρήτη ΟΥΔΕΙΣ 126 ΟΥΔΕΙΣ 127 ΟΥΔΕΙΣ 128 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ Απεβίωσε Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΟΥ ΠΗΓΕΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ Αρχείο Υπουργείου Εσωτερικών οθωνικής περιόδου, 1833: 268, 279 : ΓΑΚ, Αρχείο Υπουργείου Εσωτερικών οθωνικής περιόδου, , φ. 268, 279. Αθήνα. Αρχείο Γραμματείας/Υπουργείου Οικονομικών: Εθνικά Κτήματα, 1839: 1186, 1341 : ΓΑΚ, Αρχείο Γραμματείας/Υπουργείου Οικονομικών: Εθνικά Κτήματα, , φ. 1186, Αθήνα. Αρχείο Γραμματείας/Υπουργείου Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, 1842: 2248 : ΓΑΚ, Αρχείο Γραμματείας/Υπουργείου Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, , φ Αθήνα. Αρχείο Βουλής των Ελλήνων 1848: 22 : ΓΑΚ, Αρχείο Βουλής των Ελλήνων , φ. 22, Συλλογή Λαδά. Αθήνα. Βακαλόπουλος 1939 : Απόστολος Ε. Βακαλόπουλος, Πρόσφυ γες και προσφυγικό ζήτημα κατά την επανάσταση του Θεσσαλονίκη (επανέκδοση: Ηρόδοτος, 2001). Βαγιακάκος 1967 : Δικαίος Β. Βαγιακάκος, «Κρήτες πρόσφυγες εις την Πελοπόννησον επί Καποδίστρια», Μνημοσύνη Α : Βαγιακάκος 1969 : Δικαίος Β. Βαγιακάκος, «Έγγραφα περί των Κρητών προσφύγων εις την Πελοπόννησον επί Καποδίστρια», Μνημοσύνη Β :

25 ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΡΗΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΗ ΜΙΝΩΑ (ΤΟΛΟ) ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ( ) Δηλιγιάννης Ζηνόπουλος 1868 : Θεόδωρος Δηλιγιάννης Γ. Κ. Ζηνόπουλος, Ελληνική Νομοθεσία από του 1833 μέχρι του 1869, τ. Ε. Αθήνα. Δημοτικό Αρχείο Ναυπλίου 1839: 10 : ΓΑΚ, Δημοτικό Αρχείο Ναυπλίου , Κατάστιχα: 10 (Δημοτογραφήσεις)/3 (Ετεροδημότες κάτοι κοι Ναυπλίου και Μινώας). Ναύπλιο (Ευρετήριο: Τριαντάφυλλος Σκλαβενίτης, Αθήνα, 1984). «Ιστορικά Αρχεία Γιάννη Βλαχογιάννη»: Δ, κυτίο 7: «Συνοι κισμοί/κρη τών Συνοικισμός», Βιβλιοθήκη των Γενικών Αρχείων του Κράτους αρ. 13, Αθήνα 1974: 390. Κωτίτσας 2001 : Ιωάννης Κωτίτσας, Ιστορία Tolon-Μινώα-Τολό Ναυπλίας. Τρίπολη: Εκδ. Φύλλα. McGrew 1985 : William W. McGrew, Land and Revolution in Modern Greece, The transition in the tenure and exploitation of land from ottoman rule to independence. Kent, OH: The Kent State University Press. Μαύρος 1991α : Τάκης Μαύρος, «Παλαιά συμβόλαια Άργους και Ναυπλίου μη καταχωρημένα», Δελτίο Ιστορικών Μελετών Ναυπλίου 36(2): Μαύρος 1991β : Τάκης Μαύρος, «Παλαιά συμβόλαια Άργους και Ναυπλίου μη καταχωρημένα: Κρήτες διορίζουν πληρεξούσιο, », Δελτίο Ιστορικών Μελετών Ναυπλίου 37(2): Μηλιαράκης 1886 : Αντώνιος Μηλιαράκης, Γεωγραφία πολιτική νέα και αρχαία του Νομού Αργολίδος και Κορινθίας. Αθήνα. Πετμεζάς 2003 : Σωκράτης Δ. Πετμεζάς, Η ελληνική αγροτική οικονομία κατά τον 19 ο αιώνα. Η περιφερειακή διάσταση. Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης. Ραγκαβής 1853 : Ιάκωβος Ρ. Ραγκαβής, Τα Ελληνικά ήτοι περιγραφή γεωγραφική, ιστορική, αρχαιολογική και στατιστική της αρχαίας και νέας Ελλάδος, τ. Β. Αθήνα. Σκιαδάς 1993 : Ελευθέριος Γ. Σκιαδάς, Ιστορικό Διάγραμμα Δήμων της Ελλάδος Αθήνα. Χειρόγραφα, 69 : «Κατάλογος οικογενειών κρητικού τινος συνοικισμού»: ΓΑΚ, Χειρόγραφα, χ.χ., αρ. 69. Ψωμαδάκης 2001 : Κωνσταντίνος Ψωμαδάκης, «Οι Κρήτες στην Αργολίδα και λοιπή Πελοπόννησο ( )», Δαναός ΙΙ. Άργος. 113

26

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ. Αρχείο Επισκόπου Ιεροσητείας Αμβροσίου. Αρχείο Αρχιμανδρίτη Παρθενίου Κελαϊδή. Συλλογή Παπα-Στεφάνου Προβατάκη

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ. Αρχείο Επισκόπου Ιεροσητείας Αμβροσίου. Αρχείο Αρχιμανδρίτη Παρθενίου Κελαϊδή. Συλλογή Παπα-Στεφάνου Προβατάκη ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ Τίτλος Αρχείο Επισκόπου Ιεροσητείας Αμβροσίου Αρχείο Αρχιμανδρίτη Παρθενίου Κελαϊδή Συλλογή Παπα-Στεφάνου Προβατάκη Αρχείο Επισκόπου Διονυσίου Μαραγκουδάκη Συλλογή Μονών (νομών Χανίων,

Διαβάστε περισσότερα

Τοµπάζης /Τουµπάζης - Γιακουµάκης

Τοµπάζης /Τουµπάζης - Γιακουµάκης Επώνυµο Τοµπάζης /Τουµπάζης - Γιακουµάκης Όνοµα Υπογραφή Μανώλης Σφραγίδα Υπογραφές Αγωνιστών της Ελληνικής Επαναστάσεως, ΙΕΕΕ, Αθήνα, 1984 Σφραγίδες Ελευθερίας, ΙΕΕΕ, Αθήνα, 1983 Ιδιότητα Γέννησης Χρόνος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ Α1 α. σχολικό βιβλίο, σελ. 46. Φεντερασιόν: ήταν μεγάλη πολυεθνική εργατική οργάνωση της Θεσσαλονίκης, με πρωτεργάτες σοσιαλιστές από την ανοικτή σε νέες ιδέες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 715 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 62 13 Φεβρουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χαρακτηρισμός ως μνημείων των

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4338, 8/6/2012. Αρ. 4338, 8.6.2012 73(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4338, 8/6/2012. Αρ. 4338, 8.6.2012 73(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2012 Αρ. 4338, 8.6.2012 73(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2012 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 95(Ι) του 2000 93(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 5

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 11 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 25 ης Ιουνίου 2014 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 185/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης περί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 17ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΓΟΥΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 25 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΡΗΝΗ ΔΟΥΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 20ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΡΗΝΗ ΔΟΥΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1461 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 104 19 Απριλίου 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάκληση της υπ αριθμ 3549/12 6 2002 (ΦΕΚ. 717/τ.Δ/ 22 08 2002) απόφασης κήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

Κομνηνός Αφεντούλιεφ/Αφεντούλης

Κομνηνός Αφεντούλιεφ/Αφεντούλης Επώνυμο Όνομα Κομνηνός Αφεντούλιεφ/Αφεντούλης Μιχαήλ Υπογραφή Υπογραφές Αγωνιστών της Ελληνικής Επαναστάσεως, Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος, Αθήνα 1984. Σφραγίδα Σφραγίδα Μιχαήλ Κομνηνού

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ

ΕΝΑΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΕΝΑΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ -Πώς έγινε βασιλιάς του ελληνικού κράτους ο Όθωνας; Αφού δεν ήταν Έλληνας! -Για να δούμε τι θα βρούμε γι αυτό το θέμα στο διαδίκτυο. -Κοιτάξτε τι βρήκα, παιδιά.

Διαβάστε περισσότερα

Πως ένας πολίτης μπορεί να απευθυνθεί στο Ευρωπαϊκό ικαστήριο. Ανθρωπίνων ικαιωμάτων

Πως ένας πολίτης μπορεί να απευθυνθεί στο Ευρωπαϊκό ικαστήριο. Ανθρωπίνων ικαιωμάτων Πως ένας πολίτης μπορεί να απευθυνθεί στο Ευρωπαϊκό ικαστήριο Ανθρωπίνων ικαιωμάτων Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) ιδρύθηκε με σκοπό να συστηματοποιήσει την εξέταση προσφυγών που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1477 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 99 31 Μαρτίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ελληνική Δημοκρατία Νόμος Δωδεκανήσου ΔΗΜΟΣ ΚΩ Απόφαση Νο 3 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Που έχει καταχωρηθεί στο 01ο Πρακτικό της από 06-01-2013 ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κω, απόσπασμα του

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 45 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΡ. ΘΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΗΜ. ΔΙΑΤ. :1ο

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 45 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΡ. ΘΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΗΜ. ΔΙΑΤ. :1ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ 12 ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 45 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΡ. ΘΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΗΜ. ΔΙΑΤ. :1ο ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 12ης/11/2015

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Κοιν: ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου.

Προς: Κοιν: ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Προς: Κοιν: ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Τρίπολη 28 6 2012 Αρ. Πρωτ.: 40333/15273 1. Τον κ. Περιφερειάρχη 2. Τους κ. Αντιπεριφερειάρχες

Διαβάστε περισσότερα

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ, Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ O.Τ.Α. Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠO ΨΗ 1. H 15/1981

Διαβάστε περισσότερα

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α Άρης Διαμαντόπουλος, Διδάκτορας Φιλοσοφίας - Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Α ξί α Οι κο γέ νειας Ό,τι εί ναι το κύτ τα ρο

Διαβάστε περισσότερα

Καρατάσος-Καρατάσιος,

Καρατάσος-Καρατάσιος, Επώνυµο Όνοµα Προσωνυµία Υπογραφή Καρατάσος-Καρατάσιος, Δηµήτρης Τσάµης Ιδιότητα Στρατιωτικός Τόπος Γέννησης Διχαλεύρι Νάουσας Χρόνος Γέννησης 1798 Τόπος Καταγωγής Μακεδονία Τόπος Θανάτου Βελιγράδι Χρόνος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθµός: 3231 Έτος: 2004 ΦΕΚ: Α 45 20040211 Τέθηκε σε ισχύ: 11.02.2004 Ηµ.Υπογραφής: 11.02.2004 Τίτλος: Εκλογή βουλευτών. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΟΥΣ ΣΧΕΤΙΚΟΥΣ ΦΑΚΕΛΟΥΣ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΟΥΣ ΣΧΕΤΙΚΟΥΣ ΦΑΚΕΛΟΥΣ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΑΜΟΥ ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ Αριθμός Απόφασης 22 /2014 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΑΜΟΥ Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές Ευαγγελία Μπάλλα, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Κωνσταντίνο Πασιαλή, Πρωτοδίκη, Λάμπρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 6 ης ΜΑΙΟΥ 2012 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΓΟΥΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟ

ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟ 01 - ΘΡΑΚΗΣ 09 - ΔΡΑΜΑΣ 1 05 - Α'ΑΘΗΝΩΝ Α - Ω 4 4 06 - Β'ΑΘΗΝΩΝ Α - Ω 9 9 15 - ΕΒΡΟΥ Α - Ω 6 6 21 - ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α - Ω 4 4 23 - Α' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α - Ω 16 16 24 - Β' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α - Ω 4 4 49 - ΣΕΡΡΩΝ Α - Ω 2 2 Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Η Σπιναλόγκα του Σαρωνικού. Γιώργος Πρίμπας

Η Σπιναλόγκα του Σαρωνικού. Γιώργος Πρίμπας Η Σπιναλόγκα του Σαρωνικού Γιώργος Πρίμπας Η Σπιναλόγκα του Σαρωνικού. Φεύγοντας απ το λιμάνι του Περάματος για το λιμάνι των Παλουκιών της Σαλαμίνας, στο δεξί μας μέρος, βλέπουμε το νησί του Αγίου Γεωργίου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Απόφασης 43/2014 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

Αριθμός Απόφασης 43/2014 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Αριθμός Απόφασης 43/2014 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Χρυσή Φυντριλάκη, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Γεώργιο Ρόλη, Πρωτοδίκη

Διαβάστε περισσότερα

http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=22767&subid=2&pubid=32620948

http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=22767&subid=2&pubid=32620948 Page 6 of 11 Eντελώς διαφορετική εικόνα για την οικονομική κατάσταση του συγχωριανού τους βουλευτή Γιάννη Ανδριανού, στενού συνεργάτη ως πρόσφατα του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή, είχαν μέχρι προχθές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθμ. αποφ.: 86 /2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθμ. αποφ.: 86 /2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθμ. αποφ.: 86 /2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜOY 7/2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 23-3-2009 Σήμερα την 23 η του μηνός Μάρτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2525 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 288 8 Σεπτεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης εμβαδού 234.712,44 τετρ. μέτρων, στις θέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ (<1940)

ΑΠΟΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ (<1940) Εκδόσεις Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (αρχεία σε ψηφιακή μορφή) που διατίθενται οργανωμένα στον δικτυακό τόπο e demography (http://www.e demography.gr ) (Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Ψηφιακή Βιβλιοθήκη) Γλώσσα που αποδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3447 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 51 24 Ιανουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών στην Ελληνική επι κράτεια στον τομέα εισροών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθμ. αποφ.: 66 /2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθμ. αποφ.: 66 /2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθμ. αποφ.: 66 /2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜOY 7/2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 23-3-2009 Σήμερα την 23 η του μηνός Μάρτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 3365 4 Οκτωβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 281 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Ανάκληση της υπ αριθμ. 1325/12-5-1992 (ΦΕΚ Δ 551/26-5-1992) απόφασης Νομάρχη

Διαβάστε περισσότερα

Στηρίζουμε και ευχόμαστε σε όλους ολόψυχα καλή επιτυχία! ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Στηρίζουμε και ευχόμαστε σε όλους ολόψυχα καλή επιτυχία! ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΕΟΒΕΑΜΜ δηλώνει δυναμικά παρόν στις προσεχείς δημοτικές και περιφερειακές εκλογές της χώρας μας, μέσα από τους άξιους συναδέλφους μας οι οποίοι παλεύουν για την επίλυση των προβλημάτων του κλάδου μας.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6527 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 729 21 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης συνολικού εμβα δού 398τ.μ. που βρίσκεται στη

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα της Ιστορίας. κατεύθυνσης των Πανελλαδικών εξετάσεων 2014

Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα της Ιστορίας. κατεύθυνσης των Πανελλαδικών εξετάσεων 2014 Θέμα Α1 Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα της Ιστορίας κατεύθυνσης των Πανελλαδικών εξετάσεων 2014 ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ Α) Με τη βιομηχανική επανάσταση καθώς η κατοχή γης έπαυε προοδευτικά να είναι πηγή εξουσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 393 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 42 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση γενικών κατευθύνσεων ειδικά ρυθμιζόμε νης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2561 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 292 9 Σεπτεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη δημόσιας δασικής έκτασης αειφύλλων πλα τύφυλλων, συνολικού εμβαδού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι ΑΣ Η 22/5/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι ΑΣ Η 22/5/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι ΑΣ Η 22/5/2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 112 Πρακτικό της με αριθμ. 13ης/22.5.2013 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καισαριανής,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2815 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 215 14 Ιουνίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Τροποποίηση του εγκεκριμένοι ρυμοτομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 1188 9 Νοεμβρίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εφαρμογή του άρθρου 1 του ν. 653/1977 για την τρο ποποίηση της χάραξης της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΕΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ/ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ) ΕΚΛΟΓΕΣ ------------------------------------------------ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΤΟΠΙΚΕΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ/ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ) ΕΚΛΟΓΕΣ ------------------------------------------------ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΠΙΚΕΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ/ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ) ΕΚΛΟΓΕΣ ------------------------------------------------ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΕΚΛΕΓΕΙΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΛΕΓΕΣΘΑΙ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ/ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ «ΑΡΟΣΗ»

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ «ΑΡΟΣΗ» ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ «ΑΡΟΣΗ» Πλησιάζοντας την ημερομηνία των εκλογών αποφασίσαμε να απευθυνθούμε στους γεωτεχνικούς της Κρήτης για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι να φτάσει το μήνυμα της «ΑΡΟΣΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Πίνακα Αποδεκτών ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/4α Τηλεφ. (εσωτ) 3036 Φ.400/99/313924

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία της πόλης και της πολεοδομίας

Ιστορία της πόλης και της πολεοδομίας Ιστορία της πόλης και της πολεοδομίας Ενότητα 4: Οι πολυάριθμοι συνοικισμοί του νέου ελληνικού κράτους, 19ος αι. Δώρα Μονιούδη-Γαβαλά Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΑΜΟΥ ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ Αριθμός Απόφασης 13 /2014 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΑΜΟΥ Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές Ευαγγελία Μπάλλα, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Κωνσταντίνο Πασιαλή, Πρωτοδίκη, Λάμπρο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΤΚΩΜΑ ΓΙΑ ΣΟ ΟΛΟΚΑΤΣΩΜΑ ΣΗ ΜΟΝΗ ΑΡΚΑΔΙΟΤ

ΛΕΤΚΩΜΑ ΓΙΑ ΣΟ ΟΛΟΚΑΤΣΩΜΑ ΣΗ ΜΟΝΗ ΑΡΚΑΔΙΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΓΩΝΙΑ Δ ΣΑΞΗ ΛΕΤΚΩΜΑ ΓΙΑ ΣΟ ΟΛΟΚΑΤΣΩΜΑ ΣΗ ΜΟΝΗ ΑΡΚΑΔΙΟΤ ΔΑΣΚΑΛΟΣ: ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΗΓΟΤΜΕΝΟ ΓΑΒΡΙΗΛ ΜΑΡΙΝΑΚΗ Ήταν πρόεδρος της Επαναστατικής Επιτροπής Ρεθύμνης με καταγωγή από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Πίνακα Αποδεκτών ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/4α Τηλεφ. (εσωτ) 3036 Φ.400/165/326681

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 789 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 92 18 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κύρωση του δικτύου κοινοχρήστων χώρων

Διαβάστε περισσότερα

1 Η Ελλάδα ζήτησε τη συνδρομή της Κοινωνίας των Εθνών, προκειμένου να αντιμετωπίσει ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (ΕΑΠ)

1 Η Ελλάδα ζήτησε τη συνδρομή της Κοινωνίας των Εθνών, προκειμένου να αντιμετωπίσει ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (ΕΑΠ) Γ. Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 1. Η Επιτροπή Αποκατάστασης Προσφύγων (ΕΑΠ) 1 Η Ελλάδα ζήτησε τη συνδρομή της Κοινωνίας των Εθνών, προκειμένου να αντιμετωπίσει την περίθαλψη των προσφύγων την αποκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Πρός τούς ἀδελφούς μου

Πρός τούς ἀδελφούς μου Πρός τούς ἀδελφούς μου Συμεων μητροπολιτου νεασ ΣμυρνηΣ Πρός τούς ἀδελφούς μου EOρτια ΠοιμαντικA μηνyματα Ἐπιμέλεια ἔκδοσης: Βασίλης Ἀργυριάδης Ἐκδόσεις κολοκοτρώνη 49, Ἀθήνα 105 60 τηλ.: 210 3226343

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΤΕΓΑΣΗ

ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ Γεωλόγος Τμήμα Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης - Πρόληψης Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Μεταβατική

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Ανάρτησης: 24/06/2004

Ημερομηνία Ανάρτησης: 24/06/2004 Ημερομηνία Ανάρτησης: 24/06/2004 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΣΤΙΣ 29 και 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2004 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ 6 ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΣ ΤΟΥ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ου ΓΥΡΟΥ Τη Δευτέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 953 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 93 6 Μαρτίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επανακαθορισμός των ορίων της χερσαίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΚΑΙ ΜΕ FAX. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΚΑΙ ΜΕ FAX. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ Ελληνική ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΚΑΙ ΜΕ FAX ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 41202 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

«OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

«OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Πρακτικό αρ. 12 της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της 30 ης

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ E-MAIL H FAX ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ E-MAIL H FAX ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ E-MAIL H FAX ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΑΔΑ: ΒΙ04Ν-7Ο7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 17 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ: 15757 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 5 Σεπτεμβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 33038 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ T.A ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ταξχος ε.α. Κων στα ντί νος Τέ φας H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Α πό τους πρώ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετασεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου)

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετασεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (Εξετασεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) Φεβρουαρίου 2011 ΟΝΟΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ο ΠΕΡΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ/ Ο ΠΕΡΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΔΟΧΗΣ ΝΟΜΟΣ ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1663 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 171 8 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επικύρωση οριοθέτησης τµήµατος ρεµάτων στην περιοχή ιδιοκτησίας ΠΟΣΠΕΝ στην Αµαλιάπολη

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδικές εξετάσεις 2016

Πανελλαδικές εξετάσεις 2016 Πανελλαδικές εξετάσεις 2016 Ενδεικτικές απαντήσεις στο μάθημα «ΙΣΤΟΡΙΑ» ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α1 α. Κόμμα του Γ. Θεοτόκη: Σχολικό βιβλίο, σελ. 92, «Από τα αντιβενιχελικά κόμματα πιο διαλλακτικό.» και σχολικό

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 31 Αυγούστου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:30420 ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 19/2011 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 31 ης Οκτωβρίου 2011.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 19/2011 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 31 ης Οκτωβρίου 2011. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 19/2011 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 31 ης Οκτωβρίου 2011. Αριθμός Απόφασης 345/2011 Θέμα 3 ο : Εξέταση τέλους ακίνητης περιουσίας και

Διαβάστε περισσότερα

φιλολογικές σελίδες, ιστορία κατεύθυνσης γ λυκείου

φιλολογικές σελίδες, ιστορία κατεύθυνσης γ λυκείου Το προσφυγικό ζήτημα στην Ελλάδα Δ. Η αποζημίωση των Ανταλλάξιμων και η ελληνοτουρκική προσέγγιση (σελ. 160-162) 1. Η αποζημίωση των Ανταλλάξιμων Σύμβαση Ανταλλαγής προβλέπει την αποζημίωση των προσφύγων

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικός Προπονητής

Αποτελεσματικός Προπονητής ÐÝñêïò Ι. ÓôÝ öá íïò & Χριστόπουλος Β. Γιάννης Αποτελεσματικός Προπονητής Ένας οδηγός για προπονητές όλων των ομαδικών αθλημάτων Θεσσαλονίκη 2011 Ðå ñéå ü ìå íá Ðñü ëï ãïò...6 Åé óá ãù ãþ...11 Êå öü ëáéï

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 21/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος. πίστωσης».

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 21/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος. πίστωσης». ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ποσό ,45, προς καταβολή προνοιακών επιδομάτων στους κατά νόμο Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ποσό ,45, προς καταβολή προνοιακών επιδομάτων στους κατά νόμο Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 27 Ιουνίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ ΑΥΤ/ΣΗΣ Αριθμ Πρωτ: 30260 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ ΤαχΔ/νση: Σταδίου 27 ΤαχΚωδ: 101 83- ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΟΧ 1/2014

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΟΧ 1/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 16-06-2014 Αριθμ.Πρωτ.: 13883 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΟΧ 1/2014 Στο Γεράνι σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Συμμετοχικές Διαδικασίες και Τοπική διακυβέρνηση

Συμμετοχικές Διαδικασίες και Τοπική διακυβέρνηση Συμμετοχικές Διαδικασίες και Τοπική διακυβέρνηση Θεσμοί, Όργανα και Δομή της Δημόσιας Διοίκησης Χαρίτα Βλάχου Γεωπόνος Αγροτικής Οικονομίας Στέλεχος Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μ-Θ Σήμερα Ποιό είναι το πολίτευμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45675 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 320 8 Δεκεμβρίου 203 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακοίνωση που αφορά στην κινητικότητα των υπαλλήλων που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Α' ΑΘΗΝΩΝ Α/Α. Συνδυασμοί και μεμονωμένοι υποψήφιοι. Αριθμοί ψηφοδελτίων κατά τη σειρά εξαγωγής τους από την κάλπη ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Περιφέρεια Α' ΑΘΗΝΩΝ Α/Α. Συνδυασμοί και μεμονωμένοι υποψήφιοι. Αριθμοί ψηφοδελτίων κατά τη σειρά εξαγωγής τους από την κάλπη ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περιφέρεια Α' ΑΘΗΝΩΝ 1ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 0 2ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: ΣΥΡΙΖΑ ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ 0 3ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ 0 Περιφέρεια Α' ΑΘΗΝΩΝ 4ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π. Χριστοδουλίδη

Διαβάστε περισσότερα

Agiou Spirodona str. 12243 Egaleo (Athens) Greece Τel. +302105385831, Secretariat +302105385381. http://users.teiath.gr/mglamb mglamb@teiath.

Agiou Spirodona str. 12243 Egaleo (Athens) Greece Τel. +302105385831, Secretariat +302105385381. http://users.teiath.gr/mglamb mglamb@teiath. Αθήνα 19 Ιανουαρίου 2015 ΕΡΕΥΝΑ ΤΙ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΗΝ 25 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ Η Έρευνα πραγματοποιήθηκε από τον καθηγητή Μιχάλη Γλαμπεδάκη και ομάδα ερευνητών και φοιτητών, την εβδομάδα 12-16

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Σήμερα ημέρα Τρίτη 14 Ιουλίου 2015 και ώρα 15:00 στις αίθουσες συνεδριάσεων των Περιφερειακών Ενοτήτων ως εξής:

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Σήμερα ημέρα Τρίτη 14 Ιουλίου 2015 και ώρα 15:00 στις αίθουσες συνεδριάσεων των Περιφερειακών Ενοτήτων ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 14ης/2015, κατεπείγουσας συνεδρίασης, λόγω εκπνοής προθεσμίας, την Τρίτη 14 Ιουλίου 2015 και ώρα 15:00 με τηλεδιάσκεψη.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ έδρες επτά (7)

ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ έδρες επτά (7) ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ έδρες επτά (7) Ψήφισαν: διακόσιοι εξήντα έξι (266) στην Σάµο και επτά (7) στην Ικαρία Βρέθηκαν: διακόσια εξήντα πέντε (265) στην Σάµο και επτά (7) στην Ικαρία Έγκυρα: διακόσια πενήντα πέντε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2 Αυγούστου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 24689 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β44Ε4691ΩΓ-4ΞΜ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 1 Μαρτίου Αριθμ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 090/4 Αριθμ.: 21

ΑΔΑ: Β44Ε4691ΩΓ-4ΞΜ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 1 Μαρτίου Αριθμ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 090/4 Αριθμ.: 21 ΑΔΑ: Β44Ε4691ΩΓ-4ΞΜ Βαθμός Ασφαλείας.. Αθήνα, 1 Μαρτίου 2012 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 23 η ς Ιουνίου 2011, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 04/17-02-2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 04/17-02-2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 04/17-02-2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στην κεντρική εκδήλωση στο Πολεμικό Μουσείο απονεμήθηκε σε επτά αστυνομικούς μετάλλιο «Αστυνομικό Αριστείο Ανδραγαθίας»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στην κεντρική εκδήλωση στο Πολεμικό Μουσείο απονεμήθηκε σε επτά αστυνομικούς μετάλλιο «Αστυνομικό Αριστείο Ανδραγαθίας» 20-10-2016:Παρουσία στον εορτασμό της «Ημέρας της Αστυνομίας» και του Προστάτη του Σώματος Αγίου Αρτεμίου και την κεντρική εκδήλωση στο Πολεμικό Μουσείο, του Γενικού Γραμματέα κ. Φιλιππάκου. Αθήνα, 20

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισμός σειράς προβαδίσματος των, κατά τις επίσημες εορτές και τελετές, προσκαλουμένων από τις δημόσιες αρχές, οργανισμούς και ιδρύματα.

Καθορισμός σειράς προβαδίσματος των, κατά τις επίσημες εορτές και τελετές, προσκαλουμένων από τις δημόσιες αρχές, οργανισμούς και ιδρύματα. ΦΕΚ B 1488/6.10.2006 Αριθμ. 52749 /28.9.2006 Καθορισμός σειράς προβαδίσματος των, κατά τις επίσημες εορτές και τελετές, προσκαλουμένων από τις δημόσιες αρχές, οργανισμούς και ιδρύματα. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ ΜΕΛΟΣ ΜΕΛΟΣ ΜΕΛΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ ΜΕΛΟΣ ΜΕΛΟΣ ΜΕΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αριθ. Απόφασης : 2/2014 Ημέρ. Απόφασης : 16/1/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ έδρες επτά (7)

ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ έδρες επτά (7) ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ έδρες επτά (7) Ψήφισαν: διακόσιοι εξήντα έξι (266) στην Σάµο και επτά (7) στην Ικαρία Βρέθηκαν: διακόσια εξήντα πέντε (265) στην Σάµο και επτά (7) στην Ικαρία Έγκυρα: διακόσια πενήντα πέντε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 899 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 82 26 Φεβρουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδί ου του παραδοσιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΛΑΒΕΡΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ & ΣΙΑ Α. Ε. Της 4 ης IOYNIOY 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΛΑΒΕΡΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ & ΣΙΑ Α. Ε. Της 4 ης IOYNIOY 2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΛΑΒΕΡΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ & ΣΙΑ Α. Ε. Της 4 ης IOYNIOY 2014 Στην Ρόδο σήμερα την 4 η Ιουνίου του έτους 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, στα επί της οδού Αλεξάνδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 19ης/2014, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 6 Δεκεμβρίου 2014 στην Κέρκυρα.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 19ης/2014, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 6 Δεκεμβρίου 2014 στην Κέρκυρα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 19ης/2014, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 6 Δεκεμβρίου 2014 στην Κέρκυρα. Αριθ. Απόφασης 210-19/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ ΑΑ ΑΑ ΡΟΗΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ 1 1 ΖΑΡΚΑΝΤΖΑ ΣΥΜΕΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2 3 ΣΙΩΖΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 3 4 ΧΑΣΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΖΩΙΤΣΑ 4 5 ΤΣΕΛΕΠΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΣΥΜΕΩΝ ΕΥΣΕΒΙΑ 5

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25705 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2208 14 Οκτωβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 8986 Καθορισμός των δικαιολογητικών που θα προσκομίζο νται στις γραμματείες των

Διαβάστε περισσότερα

Φορείς των νέων ιδεών ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

Φορείς των νέων ιδεών ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ Δ. ΑΝΑΝΕΩΣΗ- ΔΙΧΑΣΜΟΣ (1909-1922) 1. Το κόμμα των φιλελευθέρων 1. Πριν τις εκλογές της 8ης Αυγούστου 1910 κανένα ΜΕΓΑΛΟ κόμμα δεν υποστήριζε τις μεταρρυθμίσεις που προτάθηκαν το 1909/1910 Φορείς των νέων

Διαβάστε περισσότερα