BΙΟΓΡΑΥΙΚΟ ΗΜΕΙΨΜΑ. Γεώργιος τείρης. Επίκουρος Καθηγητής. Υιλοσοφίας των Μέσων Φρόνων. και της Αναγέννησης στη Δύση, Σμήμα Υιλοσοφίας, Παιδαγωγικής,

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "BΙΟΓΡΑΥΙΚΟ ΗΜΕΙΨΜΑ. Γεώργιος τείρης. Επίκουρος Καθηγητής. Υιλοσοφίας των Μέσων Φρόνων. και της Αναγέννησης στη Δύση, Σμήμα Υιλοσοφίας, Παιδαγωγικής,"

Transcript

1 Γεώργιος τείρης Επίκουρος Καθηγητής Υιλοσοφίας των Μέσων Φρόνων και της Αναγέννησης στη Δύση, Σμήμα Υιλοσοφίας, Παιδαγωγικής, Χυχολογίας, Υιλοσοφική χολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών BΙΟΓΡΑΥΙΚΟ ΗΜΕΙΨΜΑ 1

2 ΠΡΟΨΠΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ ΕΠΨΝΤΜΟ: τείρης ΟΝΟΜΑ: Γεώργιος ΠΑΣΡΨΝΤΜΟ: Φρήστος ΣΗΛΕΥΨΝΑ: SKYPE: georgios.steiris ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΔΑΚΣΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΨΜΑ Πανεπιστήμιο: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών χολή: Υιλοσοφική Σμήμα: Υιλοσοφίας, Παιδαγωγικής, Χυχολογίας Σομέας: Υιλοσοφίας Γνωστικό αντικείμενο: Υιλοσοφία Σίτλος Διατριβής: «Η θεωρία του Niccolo Machiavelli για την ηθική και το νόμο» Έτος έναρξης και απόκτησης: ΠΣΤΦΙΟ Σίτλος: Πτυχίο Υιλοσοφικής χολής Πανεπιστήμιο: Πανεπιστήμιο Κρήτης Σμήμα: Ιστορίας - Αρχαιολογίας Έτος έναρξης και απόκτησης: ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΑ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΑ Φριστιανική και Αραβική Υιλοσοφία στο Μεσαίωνα, Υιλοσοφία στην Αναγέννηση, Πρακτική Υιλοσοφία, Υιλοσοφία της Υύσης και Επιστήμη στο Μεσαίωνα και την Αναγέννηση. 2

3 ΕΡΕΤΝΑ Η έρευνά μου τα τελευταία δυο χρόνια έχει επικεντρωθεί σε δύο βασικές κατευθύνσεις. Η πρώτη έχει να κάνει με τον τρόπο πρόσληψης της προσωκρατικής φιλοσοφίας στην ιταλική Αναγέννηση. υγκεκριμένα, στο έργο των φιλοσόφων του 15 ου αιώνα πληθαίνουν και διευρύνονται οι αναφορές στους προσωκρατικούς φιλοσόφους. Αν και το φαινόμενο είναι γνωστό, δεν υπάρχουν έως σήμερα ολοκληρωμένες μελέτες στη διεθνή βιβλιογραφία. Η μελέτη της προσωκρατικής φιλοσοφίας δεν αποτελεί μια απλή αναφορά στη φιλοσοφία της Αναγέννησης, αλλά αποκτά οργανικό ρόλο, καθώς έρχεται να στηρίξει τη στροφή που σημειώνουν στη φιλοσοφία μορφές όπως ο Ficino και ο Pico della Mirandola. Η έρευνά μου στοχεύει στο να αναδείξει το βαθμό που επηρεάζεται η φιλοσοφία του 15 ου αιώνα από τους προσωκρατικούς. υγκεκριμένα, κατά πόσο οι αναφορές σε αυτούς είναι ακριβείς και αναπαράγουν το πραγματικό νόημα της φιλοσοφίας τους ή αν πρόκειται για χαλαρές αναγνώσεις που επιδέχονται διευρυμένες ερμηνείες. Επίσης αποσκοπώ στον εντοπισμό του τρόπου προσέγγισης της προσωκρατικής φιλοσοφίας από τον Ficino και τον Pico della Mirandola, ιδίως μέσα από τα κείμενα των νεοπλατωνικών φιλοσόφων της ύστερης αρχαιότητας. Σα πρώτα πορίσματα της έρευνας έχουν αρχίσει να δημοσιεύονται και ευελπιστώ να καταλήξω σε μια μονογραφία, καθώς το υλικό που έχω ερευνήσει παράγει συνέχεια αποτελέσματα. Επίσης, σε συνεργασία με τον επίκουρο καθηγητή Γ. Αραμπατζή, έχουμε ξεκινήσει μια έρευνα σχετική με την πρόσληψη της αραβικής φιλοσοφίας από τους βυζαντινούς φιλοσόφους και θεολόγους από τον 11 ο έως και τον 15 ο αιώνα. Παρότι οι δύο επικράτειες, αραβική και βυζαντινή, βρέθηκαν για πολλούς αιώνες η μια δίπλα στην άλλη, η επίδραση της αραβικής φιλοσοφίας στη βυζαντινή παράδοση δεν έχει ακόμα μελετηθεί. Η έρευνα μέχρι σήμερα έχει επιμείνει στη μελέτη της διάδοσης της αρχαιοελληνικής φιλοσοφίας στον αραβικό κόσμο και την επίδραση που άσκησε η αραβική φιλοσοφία στον ευρωπαϊκό πολιτισμό. την έρευνα για την επίδραση της αραβικής φιλοσοφίας στο βυζαντινό φιλοσοφικό στοχασμό έχω αναλάβει το 14 ο και 15 ο αιώνα. Ήδη έχω δουλέψει αρκετά στην περίπτωση του Γεωργίου Γενναδίου χολάριου, στο έργο του οποίου αποδεικνύεται η επίδραση της αραβικής φιλοσοφίας, άλλοτε φανερά και άλλοτε κεκαλυμμένα. Ένα πρώτο κείμενο με τα πορίσματα των μελετών μου έχει δοθεί προς δημοσίευση και αναμένεται η συνέχεια, καθώς η έρευνα δίνει συνεχώς νέα αποτελέσματα. 3

4 ΔΗΜΟΙΕΤΕΙ (Κείμενα: %27%3EYou%20are%20now%20logged%20in%20as%20Georgios%20Steiris% 3C/font%3E https://www.researchgate.net/profile/georgios_steiris/?ev=hdr_xprf) ΜΟΝΟΓΡΑΥΙΕ (πριν από την εκλογή στη βαθμίδα του λέκτορα) 1. Η θεωρία του Niccolo Machiavelli για την ηθική και το νόμο, Εκδόσεις Αντ. Ν. άκκουλα, Αθήνα 2003, σ.250. ISBN , ISBN Φιλοσοφία και Κόσμος, Κοσμολογικές αντιλήψεις κατά τους Μέσους Χρόνους και την Αναγέννηση, Ινστιτούτο του Βιβλίου Α. Καρδαμίτσα, Αθήνα 2004, σ.186. ISBN , ISBN Φιλοσοφία του κράτους και του δικαίου, Οι Μέσοι Χρόνοι και η Αναγέννηση, Εκδόσεις Αντ. Ν. άκκουλα, Αθήνα 2005, σ.294. ISBN , ISBN (μετά την εκλογή στη βαθμίδα του λέκτορα) 1. Φιλοσοφία και Κόσμος, Κοσμολογικές αντιλήψεις κατά τους Μέσους Χρόνους και την Αναγέννηση, Ινστιτούτο του Βιβλίου Α. Καρδαμίτσα, Αθήνα 2010² (β έκδοση), σ.211. ISBN Φιλοσοφία του κράτους και του δικαίου, Οι Μέσοι Χρόνοι και η Αναγέννηση, Εκδόσεις Αντ. Ν. άκκουλα, Αθήνα 2010² (β έκδοση), σ.318. ISBN Η θεμελίωση της μεσαιωνικής πρακτικής φιλοσοφίας, Η περί ηθικής και πολιτικής φιλοσοφία του al-farabi, Ινστιτούτο του Βιβλίου Α. Καρδαμίτσα, Αθήνα 2011, σ.219. ISBN

5 ΜΕΣΑΥΡΑΕΙ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΕ ΕΠΙΜΕΛΕΙΕ (μετά την εκλογή στη βαθμίδα του λέκτορα) 1. Julia Annas, Αρχαία Φιλοσοφία, Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε, (τίτλος πρωτοτύπου Ancient Philosophy, A Very Short Introduction, Oxford University Press 2000), Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2006, σ.155. (Μετάφραση και Επιμέλεια: Γεώργιος τείρης). ISBN , ISBN Bernard Crick, Δημοκρατία, Η εποχή μας σε 15 λέξεις, (τίτλος πρωτοτύπου Democracy, A Very Short Introduction, Oxford University Press 2002), Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2006, σ.168. (Μετάφραση και Επιμέλεια: Γεώργιος τείρης). ISBN , ISBN Raymond Wacks, Φιλοσοφία του Δικαίου, Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε, (τίτλος πρωτοτύπου Philosophy of Law, A Very Short Introduction, Oxford University Press 2006), Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2006, σ.143. (Μετάφραση: Γεώργιος τείρης). ISBN Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής της 16ατομης Larousse, Μεγάλη Θεματική Εγκυκλοπαίδεια, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα ISBN Ιωάννης και Θεοδόσιος Ζυγομαλάς, Πατριαρχείο Θεσμοί Χειρόγραφα,. Περεντίδης, Γ. τείρης (επιμ.), Δαίδαλος Ι. Ζαχαρόπουλος, Αθήνα 2009, σ.372. ISBN Επιστημονική επιμέλεια του περιοδικού Παιδαγωγικός Λόγος ΙΣΤ (1/2010), Ενός λεπτού σιγή, 11+1 φιλοσοφικά κείμενα εις μνήμην Τάσου Πανταζή, σ.266. ISSN ΜΕΛΕΣΕ Ε ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΚΑΙ ΤΛΛΟΓΙΚΟΤ ΣΟΜΟΤ (πριν από την εκλογή στη βαθμίδα του λέκτορα) 1. «Η διαμόρφωση της έννοιας της προόδου στη φιλοσοφία της ιστορίας από τον Αυγουστίνο έως τον Bodin», Επιστημονική Επετηρίς της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΖ ( ), ISSN «Υιλοσοφικές αναφορές στα θεατρικά έργα του Machiavelli», Παράβαση, Επιστημονικό Δελτίο Τμήματος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστημίου Αθηνών 7 (2005), ISSN

6 3. «Υιλοσοφική δραστηριότητα στην Ανατολική Πελοπόννησο τον 2 ο αι μ.φ.: Ηρώδης Αττικός, Αττικός και Αρποκρατίων», Πρακτικά 7 ου Διεθνούς Συνεδρίου Πελοποννησιακών Σπουδών (Πύργος Γαστούνη Αμαλιάδα Σεπτεμβρίου 2005), Εταιρεία Πελοποννησιακών πουδών, Αθήνα 2006, τ. Α, (μετά την εκλογή στη βαθμίδα του λέκτορα) 1. «Η εικόνα του κόσμου στο έργο του Nicollo Machiavelli», Δ. Κολιόπουλος (επιμ.), Ιστορία, Φιλοσοφία και Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών, Η πολιτισμική συνιστώσα των φυσικών επιστημών στην εκπαίδευση, ΣΕΕΑΠΗ, Πανεπιστήμιο Πάτρας, Εκδόσεις Ώθηση Πρότυπο ύστημα Εκπαίδευσης, Αθήνα 2007, ISΒN «Η μεσαιωνική ισλαμική θεωρία του πολέμου και οι σύγχρονες αναγνώσεις της», Θ. Πελεγρίνης Ι. Μπουγάς (επιμ.), Πρακτικά Ημερίδας «Σύγχρονα Ηθικά Προβλήματα», Έλυτρον, Καλαμάτα 2008, ISΒN «Ηθική και πολιτική στην εποχή των Αββασιδών», Ανδρ. Μάνος (επιμ.), Ηθική και Πολιτική, Διεθνής Επιστημονική Εταιρεία Αρχαίας Ελληνικής Υιλοσοφίας, Λεμεσός 2008, «O Αργείος φιλόσοφος Αρποκρατίων και η γενικότερη φιλοσοφική κίνηση στο κλασσικό και ρωμαϊκό Άργος», Αργειακή Γη 4 (2008), ISΒN «Θέματα Ιατρικής Ηθικής και Δεοντολογίας στην Αναγέννηση», Ηθική 6 (2008), ISSN «Από τον Ύστερο Μεσαίωνα στην Αναγέννηση. υνέχεια ή ρήξη; Η μαρτυρία της φιλοσοφίας», Επιστημονική Επετηρίς της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών MA ( ), ISSN «Θεολογία και Πολιτική στην Πρώιμη Ισλαμική Περίοδο», Θ. Πελεγρίνης, Ι. Μπουγάς (επιμ.), Θεολογία και Πολιτική, Έλυτρον, Καλαμάτα 2009, ISΒΝ «Η έννοια της παγκοσμίωσης στην πρώιμη αραβική φιλοσοφία και σύγχρονες αναγνώσεις της», Ανδρ. Μάνος (επιμ.), Παγκοσμίωση και Δημοκρατία, Διεθνής Επιστημονική Εταιρεία Αρχαίας Ελληνικής Υιλοσοφίας, Λεμεσός 2009, «Georgius Trapezuntius Cretensis on Death», Zbornik Journal of Classical Studies Matica Srpska 11 (2009), (http://philpapers.org/rec/stegtc). ISSN «We engaged a Master of Philosophy like other Teachers»: John and Theodosius Zygomalas and some Philosophical Discussions in the Second Half of the 16 th century, S. Perentidis, G. Steiris (eds), Ioannnes et Theodosios 6

7 Zygomalas, Patriarchatus Institutiones Codices, Daedalus, Athens 2009, ISBN «Machiavelli s appreciation of Greek Antiquity and the ideal of Renaissance», A. Lee, P. Peporte, H. Schnitker (eds), Renaissance? Perceptions of Continuity and Discontinuity in Europe, c c.1550, Brill, Leiden 2010, ISBN13: «George of Trebizond s contribution in the development of cosmology during the Renaissance, Μ. Ανδριανάκης (επιμ.), Πεπραγμένα Ι Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου (Χανιά 1-8 Οκτωβρίου 2006), τόμος Β1, Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή Ιστορία, Υιλολογικός ύλλογος «Φρυσόστομος», Φανιά 2010, ISBN (vol.) ISBN (set) «Ο ρόλος της ελληνικής διανόησης στην αναγέννηση της φιλοσοφίας της φύσης και της επιστήμης στη Δυτική Ευρώπη κατά τον 15ο αιώνα», Παιδαγωγικός Λόγος ΙΣ (1/2010), ISSN «Οι χίμαιρες στο μύθο και τον 21 ο αιώνα: Από τον Homo Sapiens στο Homo Cyborg», Α. Μάνος (επιμ.), Άνθρωπος και Τεχνολογία, Η παγκόσμια πολιτική και οικονομική κρίση, Ελληνική Εταιρεία Ηθικής, Λεμεσός 2011, «Υιλοσοφία και Υυσικές Επιστήμες στα πλαίσια του Καθολικισμού και της Θρησκευτικής Μεταρρύθμισης: 16ος-17ος αιώνας», Κ. Καρτάλης, Β. Λάζου, Α. Χαρομηλίγκου (επιμ.), Οι Μεγάλες Δίκες, Η Δίκη του Γαλιλαίου, Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία - Ιστορικά, Αθήνα 2011, σ ISBN «Υιλοσοφία και Θεολογία του Νικολάου, επισκόπου Μεθώνης, Νικόλαος Μεθώνης και Άγιος Λέων», Βυζαντινός Δόμος ( ), ISSN Αναδημοσιεύτηκε στο Γ. Ξανθάκη, Α. Δουλαβέρας, Ι. πηλιοπούλου (επιμ.), Μεσσηνία: Συμβολές στην Ιστορία και στον Πολιτισμό της, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2012, ISBN Exemplary deaths in the Peloponnese: Plutarch s study of death and its revision by Georgius Trapezuntius Cretensis», in H. Cavanagh, B. Cavanagh, J. Roy (eds), Honouring the Dead in the Peloponesse, Proceedings of the Conference held at Sparta April 2009, CSPS, University of Nottingham 2011,

8 (μετά την εκλογή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή) 1. «Άνθρωπος, Υύση, Επιστήμη στον ουτοπικό στοχασμό της Αναγέννησης», Ε. Μανωλάς, Ε. Πρωτοπαπαδάκης (επιμ)., Περιβαλλοντική Ηθική: Προκλήσεις και Προοπτικές για τον 21 ο αιώνα, Εκδόσεις Σμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Υυσικών Πόρων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Ορεστιάδα 2012, ISBN Isidore of Seville and al- Fārābi on Animals: Ontology and Ethics, in E. Protopopadakis (ed.), Animal Ethics: Past and Present Perspectives, Logos Verlag, Berlin 2012, ISBN «Al-Farabi s ecumenical state and its modern connotations», Skepsis XXII/iii (2012), ISSN «Platonic and Aristotelian Mathematics in Georgius Trapezuntius Comparatio Philosophorum Platonis et Aristotelis», Skepsis XXII/iv (2012), ISSN «Science at the Service of Philosophical Dispute: George of Trebizond on Nature», Philotheos: International Journal for Philosophy and Theology 12 (2012), ISSN Harpocration, the Argive Philosopher, and the Overall Philosophical Movement in Classical and Roman Argos, Zbornik Journal of Classical Studies Matica Srpska 14 (2012), ISSN «Renaissance Studies in Greece», in: Teaching the Renaissance II, ed. by Angela Dreßen and Susanne Gramatzki, in: kunsttexte.de, Nr. 3, 2012 (5 pages), 8. Politique, Religion et Hérésie dans le dialogue anonyme protobyzantin Περί Πολιτικῆς Ἐπιστήμης et dans l œuvre philosophique d al-fārābī», Byzantinische Forschungen, Internationale Zeitschrift für Byzantinistik XXXI, (2013), ISSN «Γνώση, Υύση, Πράξη στη Υιλοσοφία του al-farabi», στο Γ. Βλαχάκης, Ε. Νικολαΐδης (επιμ.), Αφιερωματικός τόμος προς τιμήν Ι. Καρρά, (υπό έκδοση). 10. «Η κατάρρευση της πολιτικής από την επικυριαρχία της οικονομικής επιστήμης», στο Α. Μάνος (επιμ.), Εξουσία και Δημοκρατία, Σεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λεμεσός 2013 (υπό έκδοση). 11. Georgios Steiris, Nasia Lyckoura, «La perception et valorization de la philosophie arabe dans le Résumé de la Somme théologique de Saint Thomas d Aquin de Georges Gennade Scholarios: les cas d Avicenne et Averroès», 8

9 στο G. Arabatzis (ed.), Marges de la Philosophie Byzantine, (υπό έκδοση). 12. «Anthropologie, Religion und Politik in der praktischen Philosophie al- Fārābīs und in den politischen Traktaten Machiavellis», στο V. Pantazis, M. Stork (eds), Όμμασιν άλλοις,- Festschrift für Professor Ioannis E. Theodoropoulos zum 65. Geburtstag, Voraussichtlicher Erscheinungstermin: Herbst 2014, Erscheinungsort: Deutschland, in Kommission. (υπό έκδοση). 13. «Proclus as a source for Giovanni Pico della Mirandola s arguments concerning emanatio and creatio ex nihilo», D. Butorac, D. A. Layne (eds), Proclus and his Heirs, Cambridge University Press (υπό έκδοση). 14. «Conclusiones secundum Pythagoram et Hymnos Orphei: Early modern reception of ancient Greek wisdom», K. Maricki Gadjanski (ed.), Proceedings of the 8 th International Conference of Ancients Studies: Antiquity and Modern World: Interpretation of Ancient Culture and Heritage, (υπό έκδοση). 15. «The stydy of the soul in Renaissance utopian literature, Agrafa 2 (2014), ISSN (υπό έκδοση). 16. «Argyropoulos, John», «Eugenikos, Marc», «Gaza, Theodore», «Margunios, Maximus», «Maximus the Greek», «Philagrios, Joseph», «Roussanos, Pachomios», «Tomaeus, Nikolaus Laonikus», «Zygomalas, John and Theodosius», M. Sgarbi (ed.), Encyclopedia of Renaissance Philosophy, Springer, , (υπό έκδοση). ΑΝΑΚΟΙΝΨΕΙ Ε ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΝΕΔΡΙΑ (πριν από την εκλογή στη βαθμίδα του λέκτορα) 1. Αστικό περιβάλλον: η προσέγγιση του Αριστοτέλη, Ημερίδα «υνεργασία Σοπικής Αυτοδιοίκησης και Εκπαίδευσης για τη βιωσιμότητα της πόλης», Καλαμάτα, Μάρτιος (μετά την εκλογή στη βαθμίδα του λέκτορα) 1. Η μεσαιωνική ισλαμική θεωρία του πολέμου και οι σύγχρονες αναγνώσεις της, Ημερίδα Μεταπτυχιακού Προγράμματος Υιλοσοφίας της 9

10 Υιλοσοφικής χολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και χολής Ανθρωπιστικών Επιστημών Πολιτισμικών πουδών Πανεπιστημίου Πελοποννήσου «ύγχρονα Ηθικά Προβλήματα», Μελιγαλάς Μεσσηνίας, 12 Μαΐου Ο ρόλος του νεοπλατωνισμού στην αλλαγή του χαρακτήρα των πόλεων κατά την πρωτοβυζαντινή περίοδο, Z υνάντηση Βυζαντινολόγων Ελλάδας Κύπρου, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Κομοτηνή επτεμβρίου Η εικόνα του κόσμου στο έργο του Niccolo Machiavelli, 4 ο Πανελλήνιο υνέδριο Ιστορίας, Υιλοσοφίας και Διδασκαλίας των Υυσικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα 5-7 Οκτωβρίου Ηθική και Πολιτική στην εποχή των Αββασιδών, A Πανελλήνιο Υιλοσοφικό υνέδριο: Ηθική και Πολιτική, Διεθνής Επιστημονική Εταιρεία Αρχαίας Ελληνικής Υιλοσοφίας, Λεμεσός, 10-11/5/ Ηθική και πολιτική στην πρώιμη ισλαμική φιλοσοφία, Ημερίδα «Θεολογία και Πολιτική», Ιερά Μητρόπολη Μεσσηνίας, Καλαμάτα 17/5/ Ο ρόλος της ελληνικής διανόησης στην αναγέννηση της φιλοσοφίας της φύσης και της επιστήμης στη Δυτική Ευρώπη κατά τον 15 ο αιώνα, Ημερίδα Ένωσης Ελλήνων Υυσικών, Κατερίνη, Απρίλιος Η έννοια της παγκοσμίωσης στην πρώιμη ισλαμική φιλοσοφία, Β Πανελλήνιο Υιλοσοφικό υνέδριο: Παγκοσμίωση και Δημοκρατία, Διεθνής Επιστημονική Εταιρεία Αρχαίας Ελληνικής Υιλοσοφίας, Λεμεσός, Κύπρος, 9-10/10/ Οι χίμαιρες στο μύθο και τον 21 ο αιώνα: Από τον Homo Sapiens στο Homo Cyborg, Γ Πανελλήνιο Υιλοσοφικό υμπόσιο: Άνθρωπος και Σεχνολογία, Η Παγκόσμια Πολιτική και Οικονομική Κρίση, Ελληνική Εταιρεία Ηθικής, Λεμεσός 12-13/10/2010. (μετά την εκλογή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή) 1. Η γνώση της φύσης στη φιλοσοφία του al-farabi, 2o Πανελλήνιο υνέδριο Υιλοσοφίας της Επιστήμης, ΜΙΘΕ, Αθήνα 29/11-1/12/ Η κατάρρευση της πολιτικής από την επικυριαρχία της οικονομικής επιστήμης, Ε Πανελλήνιο Υιλοσοφικό υμπόσιο «Εξουσία και Δημοκρατία», Ελληνική Εταιρεία Ηθικής, Σεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Παγκύπριος ύνδεσμος Πολιτικών Επιστημόνων, Λεμεσός 7-8/12/

11 AΝΑΚΟΙΝΨΕΙ Ε ΔΙΕΘΝΗ ΤΝΕΔΡΙΑ (πριν από την εκλογή στη βαθμίδα του λέκτορα) 1. Φιλοσοφική δραστηριότητα στην ανατολική Πελοπόννησο στο 2 ο μ.χ. αι: Αττικός, Ηρώδης Αττικός και Αρποκρατίων, Ζ Διεθνές υνέδριο Πελοποννησιακών πουδών, Πύργος, 11-17/9/2005. (μετά την εκλογή στη βαθμίδα του λέκτορα) 1. Φιλοσοφικές τάσεις στο β' μισό του 16ου αι. Η φιλοσοφική παιδεία των Ελλήνων και η Δύση, Διεθνές και Διεπιστημονικό υμπόσιο «Ο Ιωάννης και ο Θεοδόσιος Ζυγομαλάς και η εποχή τους», Άργος 1-4 Ιουνίου Η προσφορά του Γεώργιου Τραπεζούντιου στην ανάπτυξη της κοσμολογίας στην Αναγέννηση, Ι Διεθνές Κρητολογικό υνέδριο, Φανιά 1-8 Οκτωβρίου Machiavelli s appreciation of Greek antiquity and the ideal of Renaissance, Renaissance? Perceptions of Continuity and Discontinuity in Europe, c c.1550, University of Edinburgh 31/8 1/ George of Trebizond on death, The Society for Renaissance Studies National Conference, Trinity College, Dublin 10-12/7/ Exemplary Deaths in the Peloponnese, Honouring the Dead in the Peloponnese, Centre for Spartan and Peloponnesian Studies International Conference, Sparti, 23-26/4/ Al Farabi on Heresy, International Medieval Congress 2009, Institute for Medieval Studies, University of Leeds, 13-16/7/ Platonic and Aristotelian Mathematics in Georgius Trapezuntius Comparatio Philosophorum Platonis et Aristotelis, International and Interdisciplinary Congress in honour of Professor Chikara Sasaki, Kamena Vourla, 4-6/ Physics and Metaphysics in Georgius Trapezuntius Comparatio Philosophorum Platonis et Aristotelis, Annual Meeting of the Renaissance Society of America, Venice 8-10/4/ Platonic and Aristotelian Mathematics in Georgius Trapezuntius Comparatio Philosophorum Platonis et Aristotelis, XXIth International Symposium of the Olympic Center for Philosophy and Culture Plato, Platonism and the Moderns, Olympia 25-29/7/ Presocratic Thought in the Philosophy of Giovanni Pico della Mirandola, Annual Meeting of the Renaissance Society of America, Montreal 24-26/3/

12 11. Pythagoreans and Orphics in the Philosophy of Giovanni Pico della Mirandola, Annual Meeting of the Renaissance Society of America, Associate Organization: Society for Medieval and Renaissance Philosophy, Washington DC, 22-24/3/ Respondent and Chair, Session: Francesco Patrizi da Cherso on the Language of Rationality and of Poetry, Sponsor: Discipline Representative/Neo-Latin Literature, Annual Meeting of the Renaissance Society of America, Washington DC, 22-24/3/2012. (κατόπιν προσκλήσεως). (μετά την εκλογή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή) 1. Al-Fārābi s ecumenical state and its modern connotations, 9 th ISUD World Congress, Olympia, 22-27/6/ Ο Όμηρος στο Δυτικό Μεσαίωνα και την Αναγέννηση, 15 th Euroclassica Academia Homerica 2012, Φίος, 6-15/7/ Han Fei Tzu and Machiavelli on the Prince, The 1 3th International Conference on the History of Science in China & The International Conference on Chinese History of Science and Its Interaction with the Greek Civilization, Organizers: Chinese Society for the History of Science and Technology, The Chinese Academy of Sciences, The Hellenic Open University, Athens, 22-27/7/ Proclus as a source for Pico s arguments concerning emanatio and creatio ex nihilo, Conference Archai: Proclus Diadochus of Constantinople and his Abrahamic Interpreters, Fatih University Yildiz University, Istanbul, 12-16/12/ Presocratic Thought in the Philosophy of Marsilio Ficino, Session: Ficino I: Looking to Antiquity, Annual Meeting of the Renaissance Society of America, San Diego CA, 4-6/4/ Chair, Session: Natural Philosophy, Annual Meeting of the Renaissance Society of America, San Diego CA, 4-6/4/ George of Trebizond and Bessarion on Identity and Otherness, Conference: Identitätsreflexionen: Griechische Philosophie und Weltanschauung von der byzantinischen Zeit bis zum Hellas der Krise, Department of Philosophy, University of Athens, Griechischer Studentenverein Berlin e.v., und die Griechische Kulturstiftung (Zweigstelle Berlin), Berlin, 12/6/ The Study of the Soul in Renaissance Utopian literature, Conference The Place of Renaissance Humanism in the History of Philosophy, University of Groningen, Groningen, 13-15/6/ Pico della Mirandola on Anaxagoras, XXIII World Congress of Philosophy, International Federation of Philosophical Societies, Greek Philosophical Society, Athens, 4-10/8/

13 11. Conclusiones secundum Pythagoram et Hymnos Orphei: Early modern reception of ancient Greek wisdom, 8 th Classical Conference Antiquity and Modern World: Interpretation of Ancient Culture and Heritage, Serbian Society for Ancient Studies, Belgrade Novi Sad - Sremska Mitrovica, Serbia, 18-20/10/ Michael Apostolis on substance, Conference: Bessarion s treasure: editing, translating and interpreting Bessarion s literary heritage, Institute of Byzantine Studies of the University of Munich with the support of the Byzantine Studies Association of Germany (DAFBS) and the Centro Tedesco di Studi Veneziani (DSZV), Venice and in collaboration with the Venice International University (VIU), Venice, 4-5/4/2014. ΔΙΑΛΕΞΕΙ (μετά την εκλογή στη βαθμίδα του λέκτορα) 1. Από τον Ύστερο Μεσαίωνα στην Αναγέννηση. Συνέχεια ή ρήξη; Η μαρτυρία της φιλοσοφίας, Όψεις και Απόψεις της Επιστήμης, ΕΙΕ, Αθήνα 19/2/ Ένας Αργείος Φιλόσοφος στα Υστερορωμαϊκά Χρόνια, Επιστημονικές Επιμορφωτικές Διαλέξεις Σμήματος Θεατρικών πουδών Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Άργος, 26/3/ Βυζαντινή και Δυτική Μεσαιωνική Φιλοσοφία στο 14 ο και 15 ο αιώνα: Οι συνέπειες της επιστημονικής και φιλοσοφικής αντιπαράθεσης, Events Series 2011, Center for Hellenic Studies, Harvard University, Ναύπλιο 16/2/ Τι ναι ζώο, τι ναι άνθρωπος και τι τ ανάμεσό τους;, Άνθρωποι, Ζώα και τα Δικαιώματά τους, Πολιτιστικός Οργανισμός του Δήμου Νέας μύρνης, Δημοτικός Πολυχώρος «Γαλαξίας», 15/11/2011. (http://www.youtube.com/watch?v=ftv5nwbsjsk). 5. Η ελευθερία υπό το πρίσμα της φιλοσοφίας και της θεολογίας, Προοδευτικός ύλλογος Ναυπλίου «Ο Παλαμήδης», Εορταστικές Εκδηλώσεις για την Άλωση του Παλαμηδίου, 26/12/

14 (μετά την εκλογή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή) 1. Πολιτική και ρεαλισμός στο πλαίσιο της μάχης στους Μύλους, Πανηγυρικός Λόγος για την 187 η επέτειο της Μάχης στους Μύλους, Δήμος Άργους Μυκηνών, Μύλοι 13/6/ Οι «Πλάτωνες» στο Μεσαίωνα: αραβικές και λατινικές αναγνώσεις του Πλάτωνος, Ελληνική Υιλοσοφική Εταιρεία, Πνευματικό Κέντρο Δήμου Αθηναίων, Αθήνα 7/2/ Φιλοσοφία, Επιστήμη και Τεχνολογία στην αυγή των Νεότερων Χρόνων. υζητούν: Βύρων Καλδής, Καθηγητής Υιλοσοφίας, ΕΑΠ Γιώργος τείρης, Επίκουρος Καθηγητής Υιλοσοφίας, ΕΚΠΑ, Αθήνα 27/2/ Από τη μαγεία στην τεχνολογία: το ταξίδι της μεσαιωνικής και αναγεννησιακής επιστήμης αλλιώς, Διασταυρώσεις: Η ιστορία και η φιλοσοφία συναντούν την επιστήμη και την τεχνολογία στη Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος Ευγενίδου, Ίδρυμα Ευγενίδου, Αθήνα 17/4/2013. ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΥΕΚ 248 / 2 Μαρτίου 2012: Διορισμός στη θέση του Επίκουρου καθηγητή. 21/12/2011 Εξέλιξη στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή. ΥΕΚ 231/ 11 Απριλίου 2007: Διορισμός στη βαθμίδα του Λέκτορα. 22/2/2006 Εκλογή στη βαθμίδα του λέκτορα στη θέση με αντικείμενο «Φιλοσοφία των Μέσων Χρόνων και της Αναγέννησης στη Δύση» στο Σμήμα Υιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Χυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. 17/4/2007 σήμερα: Διδάσκω ή έχω διδάξει, σε Προπτυχιακό Επίπεδο, τα μαθήματα: Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής, Ψυχολογίας: Υ105 Μεσαιωνική Υιλοσοφία, Υ109 Υιλοσοφία της Αναγέννησης, Υ101 Ιστορία της Υιλοσοφίας, Υ13 Υιλοσοφία της Υύσης, Υ16 Επιστημολογία Λογική, Υ05 Αρχαία Ελληνική Υιλοσοφία ΙΙ, Υ04 Νεότερα και ύγχρονα Υιλοσοφικά Ρεύματα. 14

15 Τμήμα Φιλολογίας: ΜΥ ΓΥ 86 Ιστορία της Υιλοσοφίας. Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας: Υ90 Ιστορία της Υιλοσοφίας το ΠΜ Φιλοσοφία του ΥΠΧ διδάσκω ή έχω διδάξει τα αντικείμενα: Διαπολιτιστική Ηθική, Μεσαιωνική Φιλοσοφία, Φιλοσοφία της Αναγέννησης σήμερα: το ΔΔΠΜ Ηθική (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου) διδάσκω το αντικείμενο της Διαπολιτιστικής Ηθικής. 1/10/ /7/13: ΕΠ στην ΕΠΟ31 του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου «Οι Επιστήμες της Υύσης και του Ανθρώπου στην Ευρώπη». 1/10/13 σήμερα: ΕΠ στην ΕΠΟ 22 του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου «Υιλοσοφία στην Ευρώπη». Από το επτέμβριο του 2003 έως τον Υεβρουάριο του 2007, δίδαξα στο τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με σύμβαση (ΠΔ 407/80) αντίστοιχη της βαθμίδας του λέκτορα για τα ακαδημαϊκά έτη 2003/04, 2004/05 και του επίκουρου καθηγητή για τα έτη 2005/06 και 2006/07. Επίσης, κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2005/06 και 2006/07, παράλληλα δίδαξα στο τμήμα Υιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με σύμβαση (ΠΔ 407/80) αντίστοιχη της βαθμίδας του επίκουρου καθηγητή. υγκεκριμένα, δίδαξα τα μαθήματα: Εισαγωγή στην αρχαία φιλοσοφία: από τους προσωκρατικούς στους στωικούς, Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία, Ιστορία του Πολιτισμού. Επίσης συνδιοργάνωσα με την επίκουρη καθηγήτρια Β. Πέννα σειρά σεμιναρίων που απευθύνονταν σε φοιτητές και το ευρύ κοινό. το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2007/08 δίδαξα το μάθημα Ancient Greek Philosophy στο Paideia Study Abroad Program (Μη κερδοσκοπικός οργανισμός του University of Connecticut). Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2006/07 διετέλεσα Κριτικός αναγνώστης στον πρώτο τόμο των εγχειριδίων του ΕΑΠ στις ενότητες ΕΠΟ 22 «Υιλοσοφία στην Ευρώπη», ΕΠΟ 31 «Οι Επιστήμες της Φύσης και του Ανθρώπου στην Ευρώπη», καθώς και στο ανθολόγιο κειμένων των ΕΠΟ 31 και ΕΠΟ22. 15

16 Μέλος της τριμελούς εισηγητικής επιτροπής, μαζί με τον καθηγητή Φρ. Σερέζη και τον επίκουρο καθηγητή Γ. Ζωγραφίδη, στην εκλογή λέκτορα στο τμήμα ΥΠ του ΑΠΘ, με αντικείμενο «Μεσαιωνική Υιλοσοφία, 4 ος -15 ος αι.». Επόπτης τριών διδακτορικών διατριβών, με θέματα: 1. Πολιτική και πολιτική επικοινωνία στο έργο του Niccolo Machiavelli. 2. Γνώση και προκαθορισμός στο Periphyseon του Johannes Eriugena. 3. Διαλεκτική και ρητορική στους έλληνες φιλοσόφους του 15 ου αιώνα. Mέλος της τριμελούς εποπτικής-συμβουλευτικής επιτροπής πέντε διδακτορικών διατριβών που εκπονούνται στο ΕΚΠΑ και μιας διδακτορικής διατριβής που εκπονείται στο ΕΑΠ. Μέλος δέκα επταμελών εξεταστικών επιτροπών διδακτορικών διατριβών. Επόπτης των παρακάτω αναφερομένων διπλωματικών εργασιών μεταπτυχιακών φοιτητών του ΠΜ Φιλοσοφία του ΥΠΧ: 1. Η περί ψυχής θεωρία του Duns Scotus. 2. Γνώση και φυσική επιστήμη κατά τον William του Ockham. 3. Η φυσική φιλοσοφία του Ιωάννη Υιλόπονου και η επίδρασή της στην κλασσική μηχανική. 4. Η γνωσιολογία του Nicolaus Cusanus: από το De docta ignorantia στο De Conjecturis. 5. Aquinas, Quaestiones disputatae de malo: De Daemonibus. 6. Γάμος σάρκας μηχανής: Μετάνθρωπος. 7. Πλατωνικές και αριστοτελικές αναφορές στην πολιτική φιλοσοφία του Francesco Patrizi. 8. Υίλοι και Οικογένεια στον Κομφούκιο και τον Αριστοτέλη. 9. Οι προσωκρατικοί φιλόσοφοι στη φιλοσοφία του M. Ficino. 10. Υιλοσοφία της φύσης και μαγεία στο έργο του Χευδο-Αλβέρτου του Μεγάλου. 16

17 ΕΤΡΤΣΕΡΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ (πριν από την εκλογή στη βαθμίδα του λέκτορα) 1. τη διάρκεια των ακαδημαϊκών ετών και διοργάνωσα και επιμελήθηκα επιστημονικά τον κύκλο διαλέξεων του τμήματος Θεατρικών πουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Ο κάθε κύκλος περιελάμβανε 12 διαλέξεις που κάλυπταν ένα ευρύ επιστημονικό φάσμα. Σα κείμενα των διαλέξεων εκδόθηκαν σε τόμο που επιμελήθηκε η αναπληρώτρια καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών Φρ. Βασιλάκου. 2. τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους συνεργάστηκα στην οργάνωση της περιοδεύουσας έκθεσης του τμήματος Θεατρικών πουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου «Χορός και Θέατρο», η οποία αποτελεί πνευματικό καρπό της καθηγήτριας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Ε. Υεσσά. 3. τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους συνδιοργάνωσα με την διδάσκουσα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Ε. Κουτριανού επιστημονική ημερίδα, υπό την αιγίδα του τμήματος Θεατρικών πουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, η οποία έλαβε χώρα στο Άργος στις 28/5/2005 με θέμα «Ποίηση και θέατρο: αφιέρωμα στον Οδ. Ελύτη». 4. Γενικός γραμματέας του διεθνούς διεπιστημονικού συμποσίου που διοργάνωσε το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου στο Ναύπλιο και το Άργος τον Ιούνιο του 2006, με την επιστημονική επιμέλεια του καθηγητή τ. Περεντίδη. Θέμα του συμποσίου: «Ο Ιωάννης και ο Θεοδόσιος Ζυγομαλάς και η εποχή τους». (μετά την εκλογή στη βαθμίδα του λέκτορα) 1. Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής της 16ατομης Larousse, Μεγάλη Θεματική Εγκυκλοπαίδεια, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα Κεντρικός προσκεκλημένος σε δύο ντοκιμαντέρ του τηλεοπτικού σταθμού της Βουλής των Ελλήνων, ένα με θέμα την Αναγέννηση και ένα το Διαφωτισμό, τα οποία γυρίστηκαν και προβλήθηκαν το 2009, στο πλαίσιο της εκπομπής «Ανοικτό Πανεπιστήμιο», την επιμέλεια και παρουσίαση της οποίας είχε η καθηγήτρια του ΕΑΠ Μ. Δρίτσα. (http://www.youtube.com/watch?v=584mgyab9ju). 17

18 (μετά την εκλογή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή) 1. Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του «The 13 th International Conference on the History of Science in China & The International Conference on Chinese History of Science and Its Interaction with the Greek Civilization», Organizers: Chinese Society for the History of Science and Technology, The Chinese Academy of Sciences, The Hellenic Open University, Athens 22-27/7/ Μέλος της επιστημονικής επιτροπής του διεθνούς επιστημονικού περιοδικού Παιδαγωγικός Λόγος (ISSN ). 3. Μέλος της Student Sessions, Poster Sessions and Environment Committee στο ΦΦΙΙΙ World Congress of Philosophy, κατόπιν επιλογής από την International Federation of Philosophical Societies. 4. Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του ΦΦΙΙΙ World Congress of Philosophy, Αθήνα Κριτής και πρόεδρος σε συνεδρίες στο ΦΦΙΙΙ World Congress of Philosophy, κατόπιν επιλογής από την International Federation of Philosophical Societies. 6. Επιστημονικός υπεύθυνος του Σύγχρονου Λαϊκού Πανεπιστημίου του Δήμου Νέας Σμύρνης, το οποίο τελεί υπό την αιγίδα της Υιλοσοφικής χολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. 7. υνδιοργανωτής και μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής, με τον επίκουρο καθηγητή Γ. Αραμπατζή και τον Τπ. Δρ.. Μητραλέξη, του Διεθνούς υνεδρίου Identitätsreflexionen: Griechische Philosophie und Weltanschauung von der byzantinischen Zeit bis zum Hellas der Krise (Αντανακλάσεις Σαυτότητας: Ελληνική Υιλοσοφία και τοχασμός από το Βυζάντιο μέχρι την Ελλάδα της κρίσης), Σομέας Υιλοσοφίας ΕΚΠΑ, Griechischer Studentenverein Berlin e.v., Berlin, 12/6/2013. ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ 1. Μέλος της 4μελους Επιτροπής Προγράμματος του ΥΠΧ: η επιτροπή αναμόρφωσε ριζικά το Πρόγραμμα πουδών του ΥΠΧ, προσαρμόζοντάς το στα 3ωρα μαθήματα και στο σύστημα των Πιστωτικών Μονάδων. Η Επιτροπή συνεχίζει να παρακολουθεί το Πρόγραμμα, ώστε να παρεμβαίνει διορθωτικά, και επιμελείται τα ερωτηματολόγια για την αξιολόγηση του επιστημονικού και διδακτικού έργου. 18

19 2. Μέλος της Επιτροπής ύνταξης του Οδηγού πουδών του ΥΠΧ: η 5μελης επιτροπή επιμελήθηκε την αναμόρφωση του Οδηγού πουδών και φροντίζει για την ετήσια επικαιροποίηση και έκδοσή του. 3. Μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης του ΥΠΧ: μέλος της 4μελους επιτροπής που συνέταξε την Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του ΥΠΧ και επιμελείται την ετήσια επικαιροποίησή της. 4. Επόπτης Πανεπιστημιόπολης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών: η Εποπτεία έχει στην ευθύνη της την καθαριότητα και φύλαξη της Πανεπιστημιόπολης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. το δυναμικό της Εποπτείας υπηρετούν 24 υπάλληλοι, των οποίων και προΐσταμαι. 5. Μέλος της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής για τη διενέργεια διαγωνισμών προς ανάδειξη προπτυχιακών υποτρόφων του ΕΚΠΑ (2011/12). 6. Μέλος της Επιτροπής για τη διαμόρφωση του Προγράμματος πουδών για την απόκτηση του Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας. 7. Αξιολογητής για τις υποτροφίες του Καυτατζόγλειου Βραβείου. ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΕ ΕΝΨΕΙ - Renaissance Society of America - Medieval Academy of America - Ελληνική Εταιρεία Ηθικής - Ελληνική Υιλοσοφική Εταιρεία - Centre for Spartan and Peloponnesian Studies, University of Nottingham - Society for Medieval and Renaissance Philosophy - Société Internationale pour l Étude de la Philosophie Mediévale ΔΙΑΚΡΙΕΙ - Τπότροφος του Ι.Κ.Τ για το ακαδημαϊκό έτος Ανακήρυξη μου σε Επίτιμο Δημότη Φίου για την προσφορά μου στην προαγωγή της έρευνας στη Υιλοσοφία των Μέσων Φρόνων και της Αναγέννησης (11/7/2012). 19

ΒΙΟΓΡΑΥΙΚΟ ΗΜΕΙΨΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΤΠΟΜΝΗΜΑ ΔΗΜΟΙΕΤΕΨΝ. Κώστας Θεολόγου

ΒΙΟΓΡΑΥΙΚΟ ΗΜΕΙΨΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΤΠΟΜΝΗΜΑ ΔΗΜΟΙΕΤΕΨΝ. Κώστας Θεολόγου ΒΙΟΓΡΑΥΙΚΟ ΗΜΕΙΨΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΤΠΟΜΝΗΜΑ ΔΗΜΟΙΕΤΕΨΝ Κώστας Θεολόγου Για την θέση Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο ΙΣΟΡΙΑ & ΥΙΛΟΟΥΙΑ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Σομέα ΑΚΕΔ χολής ΕΜΥΕ ΕΜΠ αρ. προκήρυξης 5086/06.03.2014

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ι. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Γιώργος Ζωγραφίδης Αναπληρωτής Καθηγητής Ι. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Προσωπικά στοιχεία Τρέχουσα θέση: Αναπληρωτής Καθηγητής Τομέας Φιλοσοφίας Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΟΥΡΙΚΗ Θέση: Αναπληρώτρια καθηγήτρια (πρυτανική πράξη 4792/4-4-2011, ΦΕΚ διορισμού 317/19-5-2011 τ. Γ ) Πανεπιστήμιο Πατρών, Σχολή Ανθρωπιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. Ελένη Πρόκου

Βιογραφικό Σημείωμα. Ελένη Πρόκου Βιογραφικό Σημείωμα Ελένη Πρόκου Επίκουρη Καθηγήτρια Εκπαιδευτικής Πολιτικής Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής Σχολή Πολιτικών Επιστημών Πάντειον Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών Διεύθυνση: Λεωφόρος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ασπασία I. Τσαούση

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ασπασία I. Τσαούση ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ασπασία I. Τσαούση Επίκουρη Καθηγήτρια Κοινωνιολογίας του Δικαίου & Οικονομικής Ανάλυσης του Δικαίου Νομική Σχολή ΑΠΘ LL.M., Ph.D. (University of Chicago) Accredited Mediator (CIArb)

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑΝΝΗ ΑΓ. ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΥ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑΝΝΗ ΑΓ. ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑΝΝΗ ΑΓ. ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΥ Καθηγητή Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Ατομικά στοιχεία ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ 25 Σεπτεμβρίου 1963 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ Αθήνα ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Σύζυγος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ασπασία I. Τσαούση

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ασπασία I. Τσαούση ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ασπασία I. Τσαούση Επίκουρη Καθηγήτρια Κοινωνιολογίας του Δικαίου & Οικονομικής Ανάλυσης του Δικαίου Νομική Σχολή ΑΠΘ LL.M., Ph.D. (University of Chicago) Accredited Mediator (CIArb)

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ & ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ Του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΑΓ. ΣΚΟΥΛΑ Καθηγητή Πολιτικής Θεωρίας & Ανάλυσης Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2014 2 Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Χριστίνα Π. Κωνσταντινίδου Διεύθυνση Κρήτης: Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, 74100 Κρήτη,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΙΟΥΔΗ-ΓΑΒΑΛΑ (ΘΕΟ)ΔΩΡΑ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Πατρών

ΜΟΝΙΟΥΔΗ-ΓΑΒΑΛΑ (ΘΕΟ)ΔΩΡΑ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Πατρών 1 (ΘΕΟ) Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Πατρών ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία γέννησης: 31 Δεκεμβρίου 1954. Τόπος γέννησης: Χίος Χίου. Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμη (με τον αρχιτέκτονα Θωμά Γαβαλά).

Διαβάστε περισσότερα

2. 1985-1990:Ειδική Μεταπτυχιακή Υπότροφος, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.

2. 1985-1990:Ειδική Μεταπτυχιακή Υπότροφος, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Βιογραφικό Σημείωμα Όλγα Ι. Τσακηρίδη (Ph.D.) Πολιτιστική Διαχείριση Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων Διαχείριση Πολιτιστικών Πόρων Πολιτιστική Επιχειρηματικότητα ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Όλγα Τσακηρίδη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Κώστας Θεολόγου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Κώστας Θεολόγου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κώστας Θεολόγου ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 Π ΕΕ ΡΡ ΙΙ ΕΕΧΟΜ ΕΕΝΑ Α. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 1. Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα 2. Προσωπικά Στοιχεία Διευθύνσεις 3. Σπουδές 4. Ακαδημαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Δ. ΙΘΑΚΗΣΙΟΣ Αναπληρωτής Καθηγητής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Ιούνιος 2014 ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα και Υπόμνημα σπουδών και επιστημονικής δραστηριότητας. της Ελένης Φουρναράκη

Βιογραφικό σημείωμα και Υπόμνημα σπουδών και επιστημονικής δραστηριότητας. της Ελένης Φουρναράκη Βιογραφικό σημείωμα και Υπόμνημα σπουδών και επιστημονικής δραστηριότητας της Ελένης Φουρναράκη Ρέθυμνο, Σεπτέμβριος 2013 2 Περιεχόμενα ΣΕΛΙΔΑ Προσωπικά στοιχεία... 3 Ανώτατες σπουδές.. 3 Ξένες γλώσσες

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ Δ. ΜΕΡΑΝΤΖΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ Δ. ΜΕΡΑΝΤΖΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ Δ. ΜΕΡΑΝΤΖΑ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α I. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 3 II. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4 III. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΚΕΦΗΣ. Αναπληρωτής Καθηγητής. Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Αριστοτέλους 3,

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΚΕΦΗΣ. Αναπληρωτής Καθηγητής. Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Αριστοτέλους 3, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΚΕΦΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Αριστοτέλους 3, 4 ος όροφος, γραφ. 5, Καλλιθέα e-mail:bkefis@panteion.gr και vassiliskefis@yahoo.gr τηλ. γραφ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΑΛΑΚΟΥΡΑ Επίκουρη Καθηγήτρια Ιστορίας της Εκπαίδευσης Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΑΛΑΚΟΥΡΑ Επίκουρη Καθηγήτρια Ιστορίας της Εκπαίδευσης Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΑΛΑΚΟΥΡΑ Επίκουρη Καθηγήτρια Ιστορίας της Εκπαίδευσης Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Εργασίας: Πάντειον Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Λεωφ. Συγγρού 136, 176 71 Αθήνα Ιδιωτική: Λέσβου 15, 112 56 ΑΘΗΝΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Εργασίας: Πάντειον Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Λεωφ. Συγγρού 136, 176 71 Αθήνα Ιδιωτική: Λέσβου 15, 112 56 ΑΘΗΝΑ Ισμήνη Κριάρη Κατράνη Καθηγήτρια Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης Παντείου Πανεπιστημίου/ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Εργασίας: Πάντειον Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Λεωφ. Συγγρού 136, 176 71 Αθήνα Ιδιωτική: Λέσβου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της Καθηγήτριας Γ.Ξανθάκη-Καραμάνου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της Καθηγήτριας Γ.Ξανθάκη-Καραμάνου 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της Καθηγήτριας Γ.Ξανθάκη-Καραμάνου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ -ΣΠΟΥΔΕΣ Γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη. 1965-1970 : Σπουδές στην Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Πτυχίο με βαθμό «Άριστα».

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΝΟΣ Γ. ΜΠΕΝΑΚΗΣ Η Βυζαντινή Φιλοσοφία στην σύγχρονη έρευνα Η οµιλία αυτή προγραµµατίσθηκε να είναι η πρώτη ως γενικότερη και εισαγωγική στην σπουδαία θεµατική του Συµποσίου «Η Βυζαντινή Φιλοσοφία και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΒΑΣΙΛΑΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΒΑΣΙΛΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΒΑΣΙΛΑΡΟΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας Τμήμα Φ.Π.Ψ., Τομέας Φιλοσοφίας Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστημιούπολη, Ζωγράφου 157 84 Αθήνα Τηλ.: +30-210-7277611 (Γραφείο 501) e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΝΗ Γ. ΛΕΟΝΤΣΙΝΗ. Λέκτορας, Τομέας Φιλοσοφίας, Τμήμα Φ.Π.Ψ., Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΛΕΝΗ Γ. ΛΕΟΝΤΣΙΝΗ. Λέκτορας, Τομέας Φιλοσοφίας, Τμήμα Φ.Π.Ψ., Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΛΕΝΗ Γ. ΛΕΟΝΤΣΙΝΗ Λέκτορας, Τομέας Φιλοσοφίας, Τμήμα Φ.Π.Ψ., Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2014 Περιεχόμενα Προσωπικά Στοιχεία.....3 Σπουδές....4 Ξένες γλώσσες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΙΟΥΔΗ-ΓΑΒΑΛΑ (ΘΕΟ)ΔΩΡΑ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Πατρών

ΜΟΝΙΟΥΔΗ-ΓΑΒΑΛΑ (ΘΕΟ)ΔΩΡΑ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Πατρών 1 (ΘΕΟ) Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Πατρών ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία γέννησης: 31 Δεκεμβρίου 1954. Τόπος γέννησης: Χίος Χίου. Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμη (με τον αρχιτέκτονα Θωμά Γαβαλά).

Διαβάστε περισσότερα

Ι.Curriculum Vitae. Επώνυμο: Ζάρρα Όνομα: Ιλιάνα

Ι.Curriculum Vitae. Επώνυμο: Ζάρρα Όνομα: Ιλιάνα Επώνυμο: Ζάρρα Όνομα: Ιλιάνα Διεύθυνση εργασίας: Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος& Νέων Τεχνολογιών Αγίου Ιωάννη Ρηγανά 30100 Αγρίνιο Τηλέφωνα: 26410 91706 26410 91709 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Κωνσταντίνος Δημητρίου Καλαχάνης Αγραίων 51, Αθήναι 11632 τηλ. 210-7620056, κιν. 6944246617 Ε-mail: kalahanis@hotmail.com ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Δρ. Κωνσταντίνος Δημητρίου Καλαχάνης Αγραίων 51, Αθήναι 11632 τηλ. 210-7620056, κιν. 6944246617 Ε-mail: kalahanis@hotmail.com ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Κωνσταντίνος Δημητρίου Καλαχάνης Αγραίων 51, Αθήναι 11632 τηλ. 210-7620056, κιν. 6944246617 Ε-mail: kalahanis@hotmail.com ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Τόπος γεννήσεως : Χολαργός Αττικής Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΏΜΑ & ΠΝΕΎΜΑ. η δυναμική μιας αντίθεσης. Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 2013 10.30-19:00

ΣΏΜΑ & ΠΝΕΎΜΑ. η δυναμική μιας αντίθεσης. Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 2013 10.30-19:00 ΣΏΜΑ & ΠΝΕΎΜΑ η δυναμική μιας αντίθεσης Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 2013 10.30-19:00 Σώμα και Πνεύμα: η δυναμική μιας αντίθεσης Στην ημερίδα θα διερευνηθούν θέματα που άπτονται των

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ιωάννης Κ. Ψυχάρης Καθηγητής, ΤΟΠΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ιωάννης Κ. Ψυχάρης Καθηγητής, ΤΟΠΑ . ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Ιωάννης Κ. Ψυχάρης Καθηγητής, ΤΟΠΑ Αθήνα Μάρτιος 2015 Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. Προσωπικά

Διαβάστε περισσότερα

Παντελής Σ. Κυπριανός Καθηγητής Γνωστικό Αντικείμενο: «Ιστορία, με έμφαση στην Ιστορία Πολιτικών Ιδεών και Εκπαίδευσης στη Νεότερη Ελλάδα» ΦΕΚ

Παντελής Σ. Κυπριανός Καθηγητής Γνωστικό Αντικείμενο: «Ιστορία, με έμφαση στην Ιστορία Πολιτικών Ιδεών και Εκπαίδευσης στη Νεότερη Ελλάδα» ΦΕΚ Παντελής Σ. Κυπριανός Καθηγητής Γνωστικό Αντικείμενο: «Ιστορία, με έμφαση στην Ιστορία Πολιτικών Ιδεών και Εκπαίδευσης στη Νεότερη Ελλάδα» ΦΕΚ Διορισμού: Αρ. Φύλλου 176/14/2/2012 Τμήμα Επιστημών της Αγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010/2011 ΦΛΩΡΙΝΑ, ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2010 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Πλάγγεσης ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Γιάννης Πλάγγεσης ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Γιάννης Πλάγγεσης ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Γεννήθηκα το 1946 στη Λεύκα Μεσσηνίας και σπούδασα φιλοσοφία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (1968-72) και στο Πανεπιστήμιο του Sheffield της Αγγλίας (1979-82).

Διαβάστε περισσότερα