Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ"

Transcript

1 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 10/12/2008 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Αριθμ.Πρωτ.57283/ΔΕ 8507/ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Β Προϊστάμενος : Άννα Μπουτσιούκου Τηλέφωνο : Ταχ. Δ/νση : Πλ. Συντάγματος ΠΡΟΣ : Πίνακας Διανομής Ταχ. Κώδικας : ΘΕΜΑ: Τακτοποίηση πληρωμών Δημοσίων Επενδύσεων με τη λήξη του οικονομικού έτους, χρηματοδότηση του επομένου και ρύθμιση σχετικών θεμάτων. Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη : α. Τις διατάξεις του Ν. 2212/ (ΦΕΚ.266/Α/ ), των Ν.Δ. 2957/ (ΦΕΚ 486/Α/ ) και 4355/ (ΦΕΚ 146/Α/ ). β. Τις αποφάσεις των Υπουργών Συντονισμού και Οικονομικών αριθ / , 21356/ (ΦΕΚ 75/Β/ ), 32965/ (ΦΕΚ 128/Β/8.6.53), 39410/ (ΦΕΚ 167/Β/ ), 50202/ΛΟ 607/ , 41891/ΛΟ 935/ (ΦΕΚ 485/Β/ ), 46450/ΛΟ 975/ (ΦΕΚ 3/Β/4.1.61), 61029/ΛΟ 393/ (ΦΕΚ 118/Β/ ) και 72589/ΛΟ 467/ (ΦΕΚ 6/Β/ ) "περί τρόπου ενεργείας πληρωμών δημοσίων επενδύσεων κλπ." καθώς και την απόφασή μας αριθ. 8511/493/ (ΦΕΚ 78/Β/ ) "περί εφαρμογής διοικητικής αποκέντρωσης στην ενταλματοποίηση των δαπανών δημοσίων επενδύσεων". γ. Την εγκύκλιο του Υπουργείου Συντονισμού αριθ. ΛΟ 588/ "περί διαδικασίας χρηματοδότησης δημοσίων επενδύσεων". δ. Τις διατάξεις των Συλλογικών Αποφάσεων έτους ε. Το Π.Δ. 178/200(ΦΕΚ165/Α/ ) «Οργανισμός του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας 1

2 στ. Το Π.Δ. 81/2002 (ΦΕΚ 57/Α/ ) «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών» ζ. Το Γεγονός ότι από την διάταξη αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού η.το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ετών θ. Την κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με αριθμό πρωτ /Υ 252/28-09/2007 (ΦΕΚ Β 1948/ ) «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών». ι. Την ανάγκη να διαχωριστούν οι πληρωμές δημοσίων επενδύσεων του οικονομικού έτους που λήγει, να καθορισθεί η διαδικασία της χρηματοδότησης για το επόμενο και να ρυθμιστούν ορισμένα άλλα σχετικά θέματα. Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε Για την τακτοποίηση των πληρωμών δημοσίων επενδύσεων με τη λήξη του οικονομικού έτους καθώς επίσης και για την ομαλή συνέχιση της εκτέλεσης του προγράμματος κατά τις αρχές του επομένου έτους, να εφαρμοσθούν τα ακόλουθα : Α. ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2008 Προθεσμία ενέργειας πληρωμών του οικονομικού έτους που λήγει 1. Για την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των διαθεσίμων πόρων του προγράμματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της εγκυκλίου του ΠΔΕ με αρ. πρ. 4485/ΔΕ-627/ και για την διευκόλυνση των εργασιών της Τράπεζας της Ελλάδος ιδιαίτερα τον μήνα Δεκέμβριο, η Τράπεζα της Ελλάδος παρακαλείται να εκτελεί κατανομές χρηματοδότησης μέχρι 31/12/2008 και να είναι σε θέση να εκτελέσει το νέο πρόγραμμα από 2/1/2009 χωρίς καθυστερήσεις. 2. Οι αναλήψεις από τους λογαριασμούς δημοσίων επενδύσεων που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος, για την πραγματοποίηση πληρωμών εσωτερικού ή εξωτερικού σε βάρος του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων του οικονομικού έτους που λήγει, επιτρέπεται να γίνουν το αργότερο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου Ιδιαίτερα πρέπει να προσεχθεί ώστε οι επιταγές που θα εκδοθούν από τους υπολόγους διαχειριστές των έργων κατά το μήνα Δεκέμβριο να έχουν εξασφαλίσει επαρκές υπόλοιπο στους αντίστοιχους λογαριασμούς, με εντολές κατανομών που έχουν ήδη εκτελεστεί από την Τράπεζα της Ελλάδος. 2

3 Αν δεν τηρηθεί πιστά η ανωτέρω πάγια διαδικασία, επιταγές που θα εκδίδονται χωρίς επαρκές υπόλοιπο και θα κατατίθενται προς πληρωμή στην Τράπεζα της Ελλάδος, δεν θα εξοφλούνται και η ευθύνη θα βαρύνει αποκλειστικά όσους εμπλέκονται. Προθεσμία επιστροφής υπολοίπων προκαταβολών 3. Οι υπόλογοι διαχειριστές των λογαριασμών δημοσίων επενδύσεων υποχρεούνται, σύμφωνα με την καθιερωμένη διαδικασία, μέχρι της ίδιας ως άνω ημερομηνίας να επανακαταθέσουν κάθε υπόλοιπο προκαταβολής, που έχουν αναλάβει κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους που λήγει, στο λογαριασμό του έργου από τον οποίο έχει αναληφθεί η προκαταβολή αυτή. 4. Οι Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου που εδρεύουν στα Υπουργεία και τους νομούς της χώρας και τα Ειδικά Λογιστήρια, πρέπει να δώσουν τις απαραίτητες σχετικές οδηγίες στους διαχειριστές των έργων και να ελέγξουν κάθε περίπτωση που δεν θα είναι σύμφωνη με την ως άνω διαδικασία. 5. Από την ανωτέρω υποχρέωση εξαιρούνται : α. Οι διαχειριστές λογαριασμών διοικητικών δαπανών για τις πληρωμές μηνός Δεκεμβρίου 2008, οι οποίοι υποχρεούνται τα τυχόν αδιάθετα υπόλοιπα προκαταβολών να τα καταθέσουν εντός του μηνός Ιανουαρίου 2009 στο λογαριασμό "αδιάθετα υπόλοιπα παρελθόντων οικονομικών ετών". β. Τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου καθώς και οι Δημόσιοι Οργανισμοί, που έχουν ορισθεί διαχειριστές λογαριασμών δημοσίων επενδύσεων σύμφωνα με την απόφαση αριθ / , για τους οποίους έχουν εφαρμογή οι ισχύουσες ειδικές διατάξεις. γ. Η Τράπεζα της Ελλάδος για τις αναλήψεις που κάνει από τον αντίστοιχο λογαριασμό δαπανών εξωτερικού. Προθεσμία αποστολής δικαιολογητικών και έκδοση χρηματικών ενταλμάτων 6. Οι αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων, υποχρεούνται να στείλουν τα δικαιολογητικά των πληρωμών που θα γίνουν μέχρι τέλους Δεκεμβρίου 2008 σε βάρος του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων του οικονομικού έτους που λήγει, στις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου που εδρεύουν στα Υπουργεία, τους νομούς της χώρας ή τα Ειδικά Λογιστήρια, το αργότερο μέχρι τέλους Ιανουαρίου Εξουσιοδοτούνται οι ανωτέρω Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου και τα Ειδικά Λογιστήρια να συνεχίσουν, με βάση τα δικαιολογητικά που θα τους αποστέλλονται σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, την έκδοση συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής (τακτικών ή προπληρωμής) σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων του οικονομικού έτους που λήγει, μέχρι τέλους Απριλίου 2009 το αργότερο. 3

4 8. Οι πιστώσεις του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων που μεταβιβάστηκαν στους δευτερεύοντες διατάκτες με επιτροπικά εντάλματα ισχύουν, εφόσον δεν ανακλήθηκαν, μέχρι της ίδιας ως άνω ημερομηνίας, δηλαδή μέχρι τέλος Απριλίου Ανάκληση αδιαθέτων υπολοίπων του οικονομικού έτους που λήγει 9. Προς τακτοποίηση και διαχωρισμό των πληρωμών δημοσίων επενδύσεων του οικονομικού έτους που λήγει, ανακαλούνται όλα τα κατά την 31 Δεκεμβρίου 2008 υπόλοιπα των λογαριασμών δημοσίων επενδύσεων που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος. Εξαιρούνται τα υπόλοιπα των λογαριασμών που έχουν ως διαχειριστή Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου ή Δημόσιο Οργανισμό για τους οποίους έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της απόφασης αριθ / , καθώς επίσης και αυτών που έχουν ενταχθεί στην κατηγορία των "λοιπών λογαριασμών". 10. Η εξόφληση των διοικητικών δαπανών του έτους που λήγει, πρέπει να γίνει μέχρι τέλους Δεκεμβρίου 2008 είτε με τακτική πληρωμή είτε με ανάληψη προκαταβολής μέσα στον ίδιο μήνα, η οποία θα αποδοθεί, όπως καθορίζεται στην ανωτέρω παράγραφο 6, μέχρι τέλους Ιανουαρίου Β. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ EΤΟΥΣ Το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων που θα εκτελεστεί κατά το προσεχές έτος, θα προσδιορισθεί με τις συλλογικές αποφάσεις που θα εκδοθούν για το έτος αυτό, οι οποίες θα καθορίζουν τόσο τα έργα που θα εκτελεσθούν όσο και την ετήσια πίστωση κάθε έργου, ακόμη δε και το συνολικό ύψος πληρωμών κάθε συλλογικής απόφασης. Μέχρι όμως να πραγματοποιηθεί η έκδοση των ανωτέρω συλλογικών αποφάσεων έτους 2009 και για να εξασφαλισθεί η ομαλή, χωρίς διακοπή, συνέχιση της εκτέλεσης του προγράμματος από τις αρχές του νέου έτους, παρέχονται με την απόφαση αυτή οι ακόλουθες εγκρίσεις χρηματοδότησης και πληρωμών σε βάρος των πιστώσεων του προσεχούς έτους : α. Κάθε έργο και μελέτη, του λοιπού ΠΔΕ (Εθνικοί Πόροι) που περιλαμβάνεται στις συλλογικές αποφάσεις ΣΑΕ, ΣΑΜ, ΣΑΕΠ, ΣΑΜΠ, ΣΑ/1, ΣΑ/5 και ΣΑ/6, καθώς και για κάθε έργο ή μελέτη του συγχρηματοδοτούμενου ΠΔΕ (Γ ΚΠΣ, Κοινοτικές Πρωτοβουλίες, Ταμείο Συνοχής ΙΙ κ.λ.π.) που περιλαμβάνεται στις συλλογικές αποφάσεις ΣΑ/3 και ΣΑ/7 του έτους 2008 και δεν αποπερατώθηκε ή δεν αποπληρώθηκε στο έτος αυτό, μπορεί να χρηματοδοτηθεί μέχρι του ποσού που δεν δαπανήθηκε από την εγκεκριμένη πίστωση του έτους 2008 και επί πλέον με ποσοστό μέχρι τριάντα τοις εκατό (30%) της πίστωσής του, ομοίως, του έτους

5 Προϋπόθεση εφαρμογής των ανωτέρω εγκρίσεων είναι ότι αφενός η χρηματοδότηση και οι αντίστοιχες πληρωμές θα γίνονται μέσα στα όρια του ολικού προϋπολογισμού που έχει εγκριθεί για κάθε έργο και μελέτη και αφετέρου η διάθεση των πιστώσεων θα είναι σύμφωνη με τον προϋπολογισμό αυτό και τους ειδικούς όρους που τυχόν υπάρχουν. Κάθε αναγκαία επαύξηση ή τροποποίηση όρων, πρέπει να προταθεί από τα Υπουργεία και τις Περιφέρειες για έγκριση με τις συλλογικές αποφάσεις του έτους 2009, μέσα στις προθεσμίες που θα τεθούν με την εγκύκλιο κατάρτισης του ΠΔΕ Η χρηματοδότηση των νέων έργων θα γίνει μετά την έγκριση της ένταξης αυτών στο ΠΔΕ έτους β. Η ευθύνη της σωστής εφαρμογής της ανωτέρω παραγράφου θα πρέπει να ελέγχεται απαραίτητα από τους Γενικούς Γραμματείς των φορέων, των υπηρεσιών που έχουν την αρμοδιότητα στην έκδοση των Συλλογικών Αποφάσεων, των αποφάσεων κατανομών χρηματοδότησης και έκδοσης επιταγών. Παρεκκλίσεις, ενδέχεται να οδηγήσουν σε καταλογισμούς των ποσών που θα διατεθούν. γ. Όλες οι ανωτέρω εγκρίσεις έχουν προθεσμία μέχρι την έκδοση κάθε συλλογικής απόφασης οπότε, για τη συγκεκριμένη απόφαση που εκδόθηκε, ισχύουν οι πιστώσεις και διατάξεις αυτής. Τα έργα που χρηματοδοτούνται και ολοκληρώνονται με προκαταβολές στο πλαίσιο της παραγράφου αυτής, θα πρέπει να προτείνονται απαραίτητα εντός του ιδίου έτους για ένταξη στις Συλλογικές Αποφάσεις. Περιπτώσεις έργων που εμφανίζουν πληρωμές κατά τη διάρκεια του έτους χωρίς να έχουν προταθεί για ένταξη σε Συλλογικές Αποφάσεις δεν θα καλύπτονται εκ των υστέρων με τροποποίηση Συλλογικών Αποφάσεων και η ευθύνη θα βαρύνει αποκλειστικά και μόνο τους φορείς. δ. Έργα τα οποία θα χρηματοδοτηθούν σύμφωνα με τις εγκρίσεις της παραγράφου αυτής και δεν θα καλύπτονται με αντίστοιχη πίστωση από συλλογική απόφαση που θα εκδοθεί, πρέπει απαραιτήτως να τακτοποιηθούν εκ των υστέρων με ενέργεια και ευθύνη των αρμοδίων Φορέων Υπουργείων - Περιφερειών. Πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα, εφόσον κατά τη διάρκεια του έτους έχουν προταθεί μεταβολές στις πιστώσεις των έργων, οι πληρωμές που έχουν ήδη γίνει να βρίσκονται εντός του ορίου των μεταβολών. Τούτο κρίνεται απαραίτητο ώστε κατά τον απολογισμό του ΠΔΕ να μη διαπιστώνονται περιπτώσεις όπου οι πληρωμές εμφανίζονται μεγαλύτερες των πιστώσεων. Οι τυχόν υπερβάσεις πληρωμών έναντι των πιστώσεων δεν μπορούν να τακτοποιηθούν από την Υπηρεσία μας και θα βαρύνουν αποκλειστικά τους φορείς. ε. Η Τράπεζα της Ελλάδος εξουσιοδοτείται να εκτελεί, με ευθύνη των Υπουργείων, εντολές χρηματοδότησης εσωτερικού και εξωτερικού, 5

6 σύμφωνα με αυτά που καθορίστηκαν ανωτέρω. Τα ποσά των χρηματοδοτήσεων αυτών θα καταλογίσει εκ των υστέρων σε βάρος των πιστώσεων που θα εγκριθούν με τις συλλογικές αποφάσεις έτους Διευκρινίζεται ότι τα υπόλοιπα της 31 Δεκεμβρίου 2008 των λογαριασμών εξουσιοδότησης των έργων, μελετών και διοικητικών δαπανών που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος και τα οποία θα ακυρωθούν σύμφωνα με την παράγραφο 9 της απόφασης αυτής, δεν επαναχορηγούνται στο νέο έτος. Η επανατροφοδότηση των λογαριασμών θα γίνει με νέα χρηματοδότηση από τους λογαριασμούς των συλλογικών αποφάσεων ύστερα από πρόταση των φορέων και σύμφωνα με τη διαδικασία που ισχύει ή, κατά τον Ιανουάριο και μόνο απευθείας από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών. 13. Υπενθυμίζεται, τέλος, ότι τα υπόλοιπα των λογαριασμών της 31 Δεκεμβρίου 2008 που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος και έχουν διαχειριστή Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου ή Δημόσιο Οργανισμό ή Δημόσια Επιχείρηση δεν ανακαλούνται και οι πληρωμές από τους λογαριασμούς αυτούς συνεχίζονται μέχρι περατώσεως των έργων, άσχετα από το οικονομικό έτος. Είναι αυτονόητο, ότι τα ανωτέρω Νομικά Πρόσωπα κλπ., πρέπει να ξαναγράψουν στον προϋπολογισμό τους του επομένου έτους τα υπόλοιπα αυτά, εφαρμόζοντας τις διατάξεις της απόφασης αριθ / Τα αναφερόμενα Νομικά Πρόσωπα και ΑΕ του Δημοσίου της παραγράφου 13, καθώς και τα Περιφερειακά Ταμεία ΔΕΚΟ και Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, που είτε επιχορηγούνται από το ΠΔΕ, είτε ορίζονται υπόλογοι Διαχειριστές και κρατούν τα υπόλοιπά τους πέραν της 31/12/2008 οφείλουν απαραίτητα να αναφέρουν στη Δ/νση των Δημοσίων Επενδύσεων (FAX ) εντός του πρώτου δεκαημέρου του μηνός ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 τα υφιστάμενα αδιάθετα υπόλοιπα κατά Συλλογική Απόφαση που παραμένουν στον λογαριασμό τους την 1/1/2009 και τηρούνται είτε στην Τράπεζα της Ελλάδος, είτε σε άλλη Τράπεζα. Ειδικά για τις ΔΕΚΟ τα στοιχεία αυτά πρέπει να αποσταλούν με υπογραφή των αρμόδιων Γενικών Γραμματέων του φορέα που τις εποπτεύει. Τα αδιάθετα υπόλοιπα λογαριασμών έργων που έχουν αποπερατωθεί πρέπει υποχρεωτικά με ευθύνη του φορέα που εποπτεύει τα Νομικά Πρόσωπα ΔΕΚΟ να επιστραφούν στο Λογαριασμό «Αδιάθετα υπόλοιπα Νομικών Προσώπων παρελθόντων οικονομικών ετών» που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος καθ όσον δεν επιτρέπεται να διατεθούν για σκοπούς άλλους πέραν αυτών που έχουν εγκριθεί από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών μέσω των Συλλογικών Αποφάσεων. Τα αδιάθετα υπόλοιπα επιταγών της κατηγορίας λογαριασμών 231 μπορούν να κατατίθενται είτε στο λογαριασμό 23/ «Αδιάθετα υπόλοιπα παρελθόντων ετών Υπουργείου Οικονομίας & 6

7 Οικονομικών» είτε στους λογαριασμούς σε βάρος των οποίων εκδόθηκαν οι επιταγές ανεξάρτητα από το χρόνο έκδοσης των επιταγών. Οι καταθέσεις αδιάθετων υπόλοιπων επιταγών που κατατίθενται σε λογαριασμούς της ανωτέρω κατηγορίας θα υπόκεινται στα οριζόμενα στο 20949/ΔΕ-3098/ έγγραφό μας και όπως αυτό τροποποιήθηκε με την υπ αρ. 4118/ΔΕ-649/29 Ιανουαρίου 2007 απόφαση και εφ όσον δεν αντληθούν εντός του επόμενου έτους από την κατάθεση, θα μεταφέρονται αυτόματα από την Τράπεζα Ελλάδος, στο λογαριασμό αδιάθετων υπολοίπων Νομικών Προσώπων παρελθόντων οικονομικών ετών Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών. 15. Η διαδικασία πληρωμής των δαπανών εξωτερικού του Προγράμματος Δημ. Επενδύσεων για όσες δαπάνες εκτελούνται από 1/1/2001 και εφεξής έχει ως εξής : α) Η άντληση πιστώσεων δαπανών εξωτερικού γίνεται i) με την απ ευθείας αποστολή της εγγράφου εντολής από τους ενδιαφερόμενους φορείς στις αρμόδιες υπηρεσίες της Τράπεζας της Ελλάδας για την εκτέλεση της πληρωμής στο εξωτερικό, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά. ii) Με την υποβολή αντίστοιχων κατανομών χρηματοδότησης από τους αρμόδιους Φορείς προς την Τράπεζα της Ελλάδας στην κατηγορία των εξουσιοδοτήσεων πληρωμής χωρίς υπόλογο, στο συγκεκριμένο έργο του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, για οποιαδήποτε δαπάνη που αφορά εφόδια, αμοιβές κλπ. από το εξωτερικό. Στην ανωτέρω κατανομή χρημ/σης θα αναφέρεται η υποχρέωση της Τράπεζας της Ελλάδας να ενεργεί για την τακτοποίηση τυχόν ανακλήσεων αδιαθέτων υπολοίπων και επιστροφών τρεχούσης χρήσεως που θα προκύψουν. Γ. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΕ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ Ανάκληση υπολοίπων λογαριασμών δημοσίων επενδύσεων 16. Για την ανάκληση των αδιαθέτων υπολοίπων της χρηματοδότησης εσωτερικού του οικονομικού έτους που λήγει, η Τράπεζα της Ελλάδος (κεντρικό, υποκαταστήματα και πρακτορεία) πρέπει την 31 Δεκεμβρίου 2008 αμέσως μετά το τέλος των συναλλαγών, να μεταφέρει όλα τα υπόλοιπα των λογαριασμών κατηγορίας εξουσιοδότησης πληρωμής, τόσο των έργων κλπ. όσο και των λογαριασμών των συλλογικών αποφάσεων, σε λογαριασμό δημοσίων επενδύσεων που θα ανοιχθεί στο κεντρικό κατάστημα με τίτλο "Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών-Λογαριασμός ακυρωθεισών εξουσιοδοτήσεων πληρωμής". Ο λογαριασμός αυτός, αμέσως μετά τη συμφωνία των υπολοίπων που ακυρώθηκαν, θα μηδενισθεί από την Τράπεζα χωρίς επαναφορά των υπολοίπων αυτών στους λογαριασμούς από τους οποίους ανακλήθηκαν. 7

8 Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω τα υπόλοιπα των λογαριασμών του έργου με κωδικό 2007ΣΕ και τίτλο «Δωρεάν κρατική αρωγή για επισκευές ή ανακατασκευές πυρόπληκτων κτιρίων από τις πυρκαγιές Ιουνίου, Ιουλίου, Αυγούστου 2007 σε περιοχές των Νομών Ηλείας, Μεσσηνίας, Λακωνίας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Ευβοίας, Αττικής, Αιτ/νίας, Μαγνησίας, Αχαϊας, Αργολίδας, Λάρισας, Άρτας, Θεσπρωτίας, Ζακύνθου, Φθιώτιδας, Κεφαλληνίας και Βοιωτίας» θα μεταφέρονται στο Λογαριασμό «ΕΔ Συνεισφορές Φορέων για την εκτέλεση έργων ανασυγκρότησης» αρ /1 από όπου προήλθαν από κατάθεση του Ειδικού Ταμείου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών (Ε.Τ.Α.Ε.Α.) με κοινοποίηση της ενέργειας αυτής από την Τράπεζα της Ελλάδος στη Δ/νση Δημοσίων Επενδύσεων του ΥΠΟΙΟ. Ομοίως θα αντιμετωπισθούν τυχόν έργα που θα ενταχθούν στο μέλλον και οι πιστώσεις τους θα προέρχονται από κατάθεση του Ε.Τ.Α.Ε.Α. 17. Τα υπόλοιπα των άλλων λογαριασμών δηλαδή : α) των έργων τα οποία έχουν διαχειριστή Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου ή Δημόσιο Οργανισμό και β) των έργων που έχουν ενταχθεί στην κατηγορία "λοιποί λογαριασμοί", δεν θα υποστούν μεταβολή, εκτός της μεταφοράς τους "εις νέον" σύμφωνα με τα καθιερωμένα. Ειδικά θέματα 18. Κατά τα προβλεπόμενα στο Νόμο 3614 ΦΕΚ 267/ άρθρο 14 παρ. 12 «Οι αποφάσεις εγκρίσεων έργων μελετών του ΠΔΕ που εκδίδονται κατά τη διάρκεια του έτους (προεγκρίσεις) έχουν την ίδια ισχύ με τις Συλλογικές Αποφάσεις έργων μελετών (ΣΑΕ, ΣΑΜ) και δεν απαιτείται η έκδοση ΣΑ στο τέλος του έτους. Ο απολογισμός έτους του ΠΔΕ θα περιλαμβάνει στοιχεία των ΣΑ έργων μελετών, των αποφάσεων εγκρίσεων (προεγκρίσεις) και στοιχεία πληρωμών της Τράπεζας της Ελλάδος». 19. Οι διορισμένοι διαχειριστές των λογαριασμών, αν δεν αντικατασταθούν με ειδική απόφαση, θα παραμείνουν και κατά το νέο οικονομικό έτος και θα ενεργούν αναλήψεις με νέο στέλεχος επιταγών που θα χορηγηθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος. 20. Επιταγές που θα εκδοθούν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2008 και δεν θα εξοφληθούν μέχρι την ημερομηνία αυτή, δεν θα εξοφλούνται μεταγενέστερα παρά μόνον μετά από νέα χρηματοδότηση και η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του νέου οικονομικού έτους εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 11 α της παρούσας απόφασης. Τονίζεται ιδιαίτερα, ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες πρέπει να μεριμνήσουν για την έγκαιρη και μάλιστα μέσα στο μήνα Δεκέμβριο 2008 εξόφληση λογαριασμών που αφορούν σε δαπάνες λήγοντος έτους που έχουν εκκαθαρισθεί. Επίσης να μεριμνήσουν για την έγκαιρη εξόφληση τυχόν διοικητικών δαπανών είτε με τακτική πληρωμή είτε με ανάληψη προκαταβολής. 8

9 Δ. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 21. Οι μεταβολές στον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων 2008 που αποσκοπούν στην εναρμόνιση των πιστώσεων αυτού με τις πληρωμές του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων που εγκρίνονται ή πραγματοποιούνται, θα συνεχίσουν να γίνονται με αποφάσεις του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. 22. Η απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Γ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ν. ΛΕΓΚΑΣ Σημείωση : Παρακαλούνται οι αποδέκτες να εφοδιάσουν με αντίγραφα της απόφασης αυτής τις αρμόδιες υπηρεσίες και τους εποπτευόμενους οργανισμούς και ιδρύματα που χρηματοδοτούνται από το Π.Δ.Ε. και να παράσχουν αναλυτική ενημέρωση και επεξήγηση για το περιεχόμενο αυτής. e.taktplhr2008 9

10 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: αρ.αντ. 1. Εθνικό Τυπογραφείο (για δημοσίευση απόφασης) 1 2.Υπουργείο Εσωτερικών: - Γραφείο Γεν. Γραμματέα ΥΠΕΣΔΔΑ 1 (Σταδίου ) - Γραφείο Γεν. Γραμματέα Δημόσιας Διοίκησης 1 Βασ. Σοφίας Αθήνα - Γραφ. Γεν. Γραμματέα Ισότητας των Φύλων 1 Δραγατσανίου Αθήνα - Γραφ. Γεν. Γραμματέα Ε.Κ.Δ.Δ.Α. 1 Πειραιώς 211 και Θράκης Αθήνα - Γραφ. Ειδ. Γραμματέα Ε.Δ.Τ.Α. Εθνικού Τυπογραφείου 1 Καποδιστρίου Αθήνα - Γραφ. Ειδ. Γραμματέα Σώματος Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δ.Δ. Συγγρού 60, , Αθήνα α. Δ/νση Aνάπτυξης και Προγραμμάτων και Διεθνών Οργανισμών (Σταδίου Αθήνα) 1 β. Δ/νση Οικονομικού (τ.υπουργείου Προεδρίας) (Β. Σοφίας Αθήνα) 1 γ. Γεν.Γραμματεία Ισότητας 1 (Β. Σοφίας Αθήνα) 1 δ. Ευαγγελιστρίας Αθήνα - Γραφ. Γεν. Γραμματέα Δημ. Τάξης 1 Π. Κανελλοπούλου 4 Αθήνα α. Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας 1 Κλάδος Οικονομοτεχνικών Μέσων και Πληροφορικής Δ/νση Οικονομικών Τμήμα Προϋπολογισμού Δαπανών και Κοινοτικών Προγραμμάτων Π. Κανελλοπούλου 4, Αθήνα β. Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος 1 Δ/νση Τεχνικών Εφαρμογών Τμήμα 3 ο Στέγασης Μουρούζη 4, Αθήνα γ. Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΕΥΠ) 1 Δ/νση Ζ Τμήμα 3 ο Π. Κανελλοπούλου 4, Αθήνα δ. Πατρ. Κων/νου 18, Ν. Φιλαδέλφεια 3. Υπουργείο Εξωτερικών - Γραφ. Γεν. Γραμματέα 1 Βασ. Σοφίας Αθήνα 10

11 α. ΣΤ1 Δ/νση Προσωπικού & Διοικητικής Οργάνωσης 1 (Ακαδημίας Αθήνα) β. Β2 Δ/νση Οικον. Σχέσεων με χώρες Βαλκανικής, Ρωσίας & 1 λοιπές χώρες ΚΑΚ Βασ. Σοφίας 11 Μέγαρο Αρβανίτη γ. Ακαδημίας 3 Αθήνα δ. Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού 1 Αχαρνών 417, , Αθήνα 4. Υπουργείο Εθνικής Άμυνας: (Στρατόπεδο Παπάγου) - Γραφ. Γεν. Διευθυντή ΓΔΟΣΥ 1 Μεσογείων , , Χολαργός α. Γενική Δ/νση Οικονομικού Σχεδιασμού & Υποστήριξης Δ/νση Οικονομικού Τμήμα Προϋπολογισμού Γραφείο ΠΔΕ 1 β. ΕΜΥ Ελ. Βενιζέλου 14, Ελληνικό 1 γ. 5. Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών Νίκης 5 - Πλατεία Συντάγματος ( ΑΘΗΝΑ) α. Ειδική Υπηρεσία διαχείρισης του Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας 1 Λέκκα 23-25, Αθήνα β. Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου(Ακαδημίας 42, ) 2 γ. Ειδική Υπηρεσία Αρχή Πληρωμής, 1 Ναυάρχου Νικοδήμου και Βουλής, Αθήνα Ι. Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης Α. Γενική Δ/νση Ιδ. Επενδύσεων α. Δ/νση Εγκρισης και Ελέγχου Ιδ. Επενδύσεων 1 β. Δ/νση Κεφαλαίων Εξωτερικού και Προσέλκυσης Ιδ. Επενδύσεων 1 γ. Αυτοτελές Γραφείο Αντισταθμιστικών Οφελών 1 Β. Γενική Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιφερειακής Πολιτικής & Δημοσίων Επενδύσεων α. Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Εφαρμογής Ε.Π. 1 β. Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης & Παρακολούθησης Ταμείου Συνοχής, Νίκης 10, γ. Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΚΠ Interreg 1 Λ. Γεωργικής Σχολής 65, ΠΥΛΑΙΑ Θεσ/νίκης κτίριο Ζέντα δ. Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού & Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων, Μητροπόλεως 3 1 ε. Ειδική Υπηρεσία ΟΠΣ, Αγίας Φιλοθέης 2 1 IΙ. Γενική Δ/νση Διοικητικής Υποστήριξης 1. Δ/νση Διοικητικού 1 2. Δ/νση Οργάνωσης και Εκπαίδευσης 1 3. Δ/νση Πληροφορικής 1 4. Δ/νση Οικονομικού (Τμήματα Α,Β,Γ) 3 ΙΙΙ. Γενική Δ/νση Οικονομικής Πολιτικής 3 IV. Γενική Δ/νση Διεθνούς Οικονομικής Πολιτικής 1 (Κορνάρου 1) Αθήνα 11

12 V. Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος (Γ Σεπτεμβρίου 36 Αθήνα, ) 1 VI. Γεν.Γραμμ. Εθν.Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος (Πειραιώς 46 και Επονιτών Πειραιάς) 3 - Γραφ. Γεν. Γραμματέα 1 VΙΙ. Οργανισμό Ανάπτυξης Δυτ. Κρήτης (ΟΑΔΥΚ) (Πλατεία 1866 και Κριάρη Χανιά) 1 VIII. Κέντρο Προγρ/σμού και Οικ. Ερευνών (ΚΕΠΕ) (Αμερικής Αθήνα) 1 IX. Ελληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε. 1 (Μαρίνου Αντύπα 86-88, ΑΘΗΝΑ) Χ. ΗΕLΕΧΡΟ-ΔΕΘ ΑΕ Επίσημος Οργαν.Διεθνών Εκθέσεων 1 Συνεδρίων, Πολιτ.Εκδηλώσεων (Εγνατία 154, Θεσ/νίκη) XI. Οργανισμό Ανάπτυξης Αν.Κρήτης (ΟΑΝΑΚ) 1 (Μάχης Κρήτης 3, Ηράκλειο Κρήτης XΙI. Μ.Ο.Δ. (Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης του Κ.Π.Σ.) 1 Μιχαλακοπούλου 103, , Αθήνα XIII. Ε.Λ.Κ.Ε. (Ελληνικό Κέντρο Επενδύσεων) 1 Μητροπόλεως 3, , Αθήνα XIV. XV. ΣΔΙΤ, Καρ. Σερβίας 8, , Αθήνα 1 6. Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών α. Γραφ. Γεν. Γραμματέας Δημοσιονομικής Πολιτικής 1 (Πανεπιστημίου 37, Αθήνα) β. Δ/νση Προσωπικού Τελωνείων 1 (Καρ.Σεβρίας 10, Αθήνα) γ. Δ/νση Οικονομικού 1 (Κολωνού 2 και Πειραιώς, Αθήνα) δ. Δ20 (Πανεπιστημίου 37, Αθήνα) 1 ε. Δ25 (Πανεπιστημίου 25, Αθήνα) 1 στ. Δ49 (Πανεπιστημίου 37, Αθήνα) 1 ζ. Δ26 (Πανεπιστημίου 25, Αθήνα 1 η. Δ51 (Πανεπιστημίου 57, Αθήνα) 1 θ. Δ52 (Πανεπιστημίου 57, Αθήνα) 1 ι. Δ56 (Πανεπιστημίου 57, Αθήνα) 1 ια. (Πανεπιστημίου 20, Αθήνα) 7. ΚΕΔ Α.Ε. (Κτηματική Εταιρία Δημοσίου) 1 (Λ. Αλεξάνδρας 158 Α, Αθήνα και Κόνιαρη 45) 8. Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία Α.Ε. E.M.C. ΕΛΛΑΣ ΑΕ 1 (Πύργος Αθηνών, Μεσογείων 2-4, Αθήνα) 9. Ελεγκτικό Συνέδριο 1 (Τσόχα και Βουρνάζου 4, Αθήνα) 12

13 10. Υπουργείο Υγείας, και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Αριστοτέλους Αθήνα) - Γραφ. Γεν. Γραμματέα Υγείας 1 Αριστοτέλους 17 (101 87) Αθήνα - Γραφ. Γεν. Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης 1 Αριστοτέλους 17 (101 87) Αθήνα - Γραφ. Ειδ. Γραμματέα Γ ΚΠΣ 1 α. Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. Υγείας-Πρόνοιας 1 (Γλάδστωνος 1Α, Αθήνα) β. Δ/νση Οικονομικού (Αριστοτέλους Αθήνα) 1 γ. Δ/νση Κοινων. Αντίληψης Αλληλεγγύης 1 (Αριστοτέλους Αθήνα) δ. Στουρνάρη 24 Αθήνα ε. ΔΕΠΑΝΟΜ Λ. Βας. Σοφίας 120, , Αθήνα Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων Α. Παπανδρέου 37, Μαρούσι - Γραφ. Γεν. Γραμματέα 1 - Γραφ. Ειδ. Γραμματέα Πανεπ/κής Εκπαίδευσης 1 - Γραφ. Ειδ. Γραμματέα Τριτοβ/θμιας Τεχν. Εκπαιδ. 1 - Γραφ. Ειδ. Γραμματέα Βιβλιοθηκών 1 - Γραφ. Ειδ. Γραμματέα Πολιτισμού και Εκπαίδευσης 1 - Γραφ. Ειδ. Γραμματέα Θεμάτων Επιμόρφωσης 1 - Γραφ. Ειδ. Γραμματέα Θεμάτων ΕΕ & ΚΠΣ 1 Πιττακού 2-4 και Περιάνδρου Αθήνα Γραφ. Γεν. Γραμματέα Νέας Γενιάς 1 Αχαρνών Αθήνα - Γραφ. Γεν. Γραμματέα Εκπαιδ. Ενηλίκων 1 Αχαρνών Αθήνα α. Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση 1 (Πιτακού 2 και Περιάνδρου, Αθήνα) β. Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων (Φαβιέρου 30, ΑΘΗΝΑ) 1 γ. Δ/νση ΠΕΕ Α. Παπανδρέου 37, Μαρούσι 1 δ. ΔΙΕΦΕΣ Α. Παπανδρέου 37, Μαρούσι 1 ε. Α. Παπανδρέου 37, Μαρούσι ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ 1. Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς (Αχαρνών 417,111 43) 1 2. Γενική Γραμματεία Λ. Επιμόρφωσης (Αχαρνών 417, ) 1 3. Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) Ηλιουπόλεως 1, Υμηττός) (Δ/νση Π.Ε.Ε.Μ.) 1 13

14 12. Υπουργείο Πολιτισμού: Μπουμπουλίνας 20-22, ΑΘΗΝΑ - Γραφ. Γεν. Γραμματέα 1 Μπουμπουλίνας 20 (106 82) Αθήνα - Γραφ. Γεν. Γραμματέα Αθλητισμού 1 Κηφισίας 7, Αθήνα - Γραφ. Γεν. Γραμματέα Ο.Α. 1 Κηφισίας 7, Αθήνα α. Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. Πολιτισμός 1 (Θεμιστοκλέους 87 και Μεθώνης, Αθήνα) β. Δ/νση Προγρ/σμού - Ανάπτυξης 1 Μπουμπουλίνας ΑΘΗΝΑ γ. Δ/νση Οικον.Υποθέσεων, Μπουμπουλίνας δ. Γεν.Γραμματεία Αθλητισμού Γραφείο Αθλ.Σχεδιασμού 1 (Κηφισίας 7, Αθήνα) ε. Γεν. Γραμματεία Αθλητισμού 1 ΕΥΔΕ/Α.Ο.Ε.Ε. (Θεμιστοκλέους 7 και Γαμβέτα, Αθήνα) στ. Καρύτση 10, Αθήνα ζ. Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων Α.Ε 1 Λυκούργου 17, , Αθήνα η. Οργανισμός Προβολής Ελληνικού Πολιτισμού 1 Μπουμπουλίνας 42, , Αθήνα 13. Υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης: (Θεσσαλονίκη) - Γραφ. Γεν. Γραμματέα Διοικητήριο α. Υπηρεσία Παραμεθορίων περιοχών 1 (Διοικητήριο Θεσσαλονίκη) β. Κέντρο Διαφυλάξεως Αγιορείτικης Κληρονομιάς (ΚΕΔΑΚ) 1 (Διοικητήριο Θεσσαλονίκη) γ. Δ/νση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης - Τμήμα Σχεδ. και Εφαρμογής ΠΔΕ - Διοικητήριο , Θεσσαλονίκη) 1 δ. 14. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Αχαρνών 2, Αθήνα) - Γραφ. Γεν. Γραμματέα 1 - Γραφ. Γεν. Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής & Διεθνών Σχέσεων 1 - Γραφ. Ειδικού Γραμματέα Τομέα Προγραμματισμού & Εφαρμογής Γ ΚΠΣ 1 Λ. Αθηνών 58, Αθήνα α. Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. Αγροτική Ανάπτυξη- Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 1 14

15 (Λ. Αθηνών 54-56) β. Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. Αλιείας 1 (Ιεροσολύμων 6, Αθήνα) γ. Ειδ. Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. LEADER 1 (Λ. Αθηνών 54-56) δ. Δ/νση Οικονομική-Τμήμα ΔΕ (Μενάνδρου ) 1 ε. Δ/νση Προγρ.& Γεωργ. Διαρθρώσεων-Τμήμα Β (Αχαρνών 5,101 76) 1 στ. Δ/νση Ανάπτυξης Δασ. Πόρων-Τμήμα Σχεδιασμού Δασ. Ανάπτυξης 1 (Χαλκοκονδύλη 31, Αθήνα) ζ. Δ/νση Θαλάσσιας Αλιείας 1 (Συγγρού 150, Αθήνα) η. Δ/νση Υδατοκαλλιεργειών και Εσωτ. Υδάτων 1 (Συγγρού 150, Αθήνα) θ. Δ/νση Αλιευτικών Εφαρμογών και Εισροών Αλιευτικής Παραγωγής 1 (Συγγρού 150, ΑΘΗΝΑ) ι. Δ/νση Σχεδιασμού Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Αξιοποίησης Εδαφουδατικών Πόρων 1 (Σαράφη 60 και Λιοσίων Αθήνα) κ. Μενάνδρου 22, Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας & Δημ.Εργων: - Γραφ. Γεν. Γραμματέα Περιβάλλοντος 1 Αμαλιάδος 17 (115 23) Αθήνα - Γραφ. Γεν. Γραμματέα Δημ. Έργων 1 Χαριλάου Τρικούπη 182 (101 78) Αθήνα - Γραφ. Γεν. Γραμματέα Συγχρηματοδοτούμενων Δ.Ε. 1 Χαρ. Τρικούπη 182 (101 78) Αθήνα α. Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. Οδικοί Άξονες, Λιμάνια, Αστική Ανάπτυξη 1 (Κόνιαρη 15, Αθήνα) β. Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. Περιβάλλον 1 (Ευρυτανίας και Ιτέας 2, Αμπελόκηποι) γ. Ειδ. Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. URBAN 1 Μιχαλακοπούλου 87 Αθήνα δ. Γεν. Δ/νση Διοίκησης/Τμήμα Διοικ. Οικ/κού (Πανόρμου Αθήνα) 1 ε. Δ/νση Χαρτογραφήσεων (Τιμ. Βάσσου 11-13, Αθήνα) 1 Π. Μαβίλη Γεν. Γραμμ. Δημοσίων Εργων (τ. Υπ. Δημ. Εργων) α. Δ/νση Διοικ.& Προγρ/τος Προτύπων & Δ. Σχέσεων (Δ11) 1 (Χαρ. Τρικούπη ) β. Δ/νση Οδικών Εργων Δ1 (Μουστοξίδη Αθήνα) 1 γ. Δ/νση Εγγειοβελτιωτικών Εργων 1 (Φαναριωτών ) δ. Δ/νση Οδικών Εργων Περιφέρειας Αττικής 1 15

16 (Παναγή Τσαλδάρη 15, Καλλιθέα) ε. Δ/νση Ειδικών Υπηρεσιών και Διοίκησης 1 (Ιπποκράτους , Αθήνα) στ. Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού της τ. ΥΑΣ 1 (Κόνιαρη 43 & Λ. Κατσώνη, Αθήνα) ζ. Δ/νση Προγραμματισμού της τ. ΥΑΣ 1 (Κόνιαρη 43 & Λ. Κατσώνη, Αθήνα) η. Δ/νση Εργων Υδρευσης Αποχέτευσης Δ6 1 (Φαναριωτών Αθήνα) θ. Δ/νση Κτιριακών Εργων Δ8 1 (Παναγή Τσαλδάρη 15, Καλλιθέα) ι. Δ/νση Δ10 (Λ. Αλεξάνδρας 38 Αθήνα ) 1 ια. Οργανισμός Αθήνας 1 (Πανόρμου 2, , Αθήνα) ιβ. Οργανισμός Θεσσαλονίκης 1 (Αγγελάκη 4, Θεσσαλονίκη) ιγ. Οργανισμός «ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 97» 1 (Βασ. Ολγας 105, Θεσσαλονίκη) ιδ. ιε. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ 1 6 Ο χιλ. Θεσ/κης Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη ιστ. ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ Λ. Μεσογείων 288, , Χολαργός 1 ιζ. ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ Λ. Μεσογείων , , Αθήνα Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: - Γραφ. Γεν. Γραμματέα 1 Πειραιώς 40 (101 82) Αθήνα - Γραφ. Γεν. Γραμματέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων 1 Σταδίου 29 Αθήνα Γραφ. Γεν. Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων 1 Πειραιώς Αθήνα - Γραφ. Ειδ. Γραμματέα 1 Σταδίου 29 Αθήνα α. Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση 1 (Δεληγιώργη 9, Αθήνα) β. Δ/νσεις Εποπτείας Οργανισμών και Οικονομικού Τμήματα Ι και ΙΙ (Πειραιώς Αθήνα) 2 γ. Ειδ. Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. EQUAL 1 (Αγησιλάου 23-25, Αθήνα) δ. Δ/νση ΕΚΤ (Αγησιλάου 23-25, Αθήνα) 1 ε. ΟΑΕΔ (Θράκης Αλιμος) 1 στ.δ/νση Οικονομικού - Τμήμα ΙΙΙ 1 (Αγησιλάου 16, Αθήνα) ζ. Πειραιώς 52,

17 17. Υπουργείο Ανάπτυξης - Γραφ. Γεν. Γραμματέα Λ. Μεσογείων 119 (101 92) Αθήνα 1 - Γραφ. Γεν. Γραμματέα Βιομηχανίας 1 Λ. Μεσογείων 119 (101 92) Αθήνα - Γραφ. Γεν. Γραμματέα Εμπορίου 1 Π. Κάνιγγος 20, Αθήνα - Γραφ. Γεν. Γραμματέα Ερευνας Τεχνολογίας 1 Μεσογείων 56, Αθήνα - Γραφ. Γεν. Γραμματέα Καταναλωτή 1 Π. Κάνιγγος 20, Αθήνα - Γραφ. Ειδ. Γραμματέα Ανταγωνιστικότητας 1 Λ. Μεσογείων 56, Αθήνα α. Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητας 1 (Μεσογείων 56, Αθήνα) β. Δ/νση Βιομηχανικής Πολιτικής, Τμήμα Α 1 (Μεσογείων 119, Αθήνα) γ. Δ/νση Οικονομική (Μεσογείων 119, Αθήνα) 1 δ. Δ/νση Προγραμματισμού & Μελετών 1 (Μεσογείων 119, Αθήνα) ε. Ινστιτούτο Γεωλογικών & Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ) 1 (Μεσογείων Αθήνα) στ. Ελληνικός Οργανισμός Τυποποιήσεως (ΕΛΟΤ) 1 (Αχαρνών Αθήνα) ζ. Δημόσια Επιχείρηση Πετρελαίου (ΔΕΠ) 1 (Μεσογείων 207 Αθήνα) η. Γενική Γραμματεία Ερευνας και Τεχνολογίας Δ/νση Διοικητικού 1 Τμήμα Διαχείρισης - Χρηματοδότησης (Μεσογείων 56, Αθήνα) θ. ΕΚΕΦΕ, Δημόκριτος (Αγ.Παρασκευή Αττικής ) 1 ι. ΔΕΗ Δ/νση Οικονομικών Λειτουργιών 1 (Αργυρουπόλεως 2Β, Καλλιθέα) κ. Ελληνικός Οργανισμός Μικρομεσαίων Μεταποιητικών Επιχειρήσεων Χειροτεχνίας (ΕΟΜΜΕΧ) 1 (Ξενίας Αθήνα) λ. τ.εμπορίου: (Πλ. Κάνιγγος Αθήνα) -Δ/νση Οικονομικού Τμ.Α' (Πλ.Κάνιγγος Αθήνα) 1 μ. Πλ. Κάνιγγος 20, Αθήνα 18. Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης: - Γραφ. Γεν. Γραμματέα 1 Μεσογείων Γ1 Κτίριο, Αθήνα - Γραφ. Ειδ. Γραμματέα 1 Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού 1 Τμήμα Οικονομικού Μεσογείων , Αθήνα 17

18 19. Υπουργείο Μεταφορών & Επικοινωνιών: (Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε Παπάγου) - Γραφ. Γεν. Γραμματέα Μεταφορών 1 Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε (156 69) Χολαργός - Γραφ. Γεν. Γραμματέα Επικοινωνιών 1 Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε (156 69) Χολαργός α. Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. Σιδηρόδρομοι, Αστικές Συγκοινωνίες, Αεροδρόμια 1 (Α. Σοφίας 10, Ν. Ψυχικό) β. Δ/νση Διαρθρωτικών Πρ/των & Εναερίων Μεταφορών (Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε Χολαργός) 1 γ. Δ/νση Οικονομικού 1 (Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε Χολαργός) δ. Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών (Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε Χολαργός) 1 ε. Δ/νση Εμπορικών Μεταφορών 1 Τμ. Σιδ/κών και Συνδυασμένων Μεταφορών (Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε Χολαργός) στ. Δ/νση Τηλεπικοινωνιακών και Ταχ/κών Υπηρεσιών 1 (Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε Χολαργός ) ζ. Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ)-Δ/νση Δ11 (Βασ. Γεωργίου Ελληνικό) 1 η. ΟΣΕ (Καρόλου 1-3, Αθήνα) 1 θ. ΕΛΤΑ Δ/νση Στρατηγικής και Ανάπτυξης 1 Τομέας Έργων και Προγραμμάτων (Σταδίου 60, Αθήνα) ι. ΥΔΕ/ΥΜΕ -Υπηρ. Δημοσιονομικού Ελέγχου 1 (Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε Χολαργός) κ. ΟΑΣΑ (Μετσόβου 15, Αθήνα) 1 λ. Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων 1 (Λ. Κηφισίας 60, Μαρούσι) μ. ΤΡΑΜ Α.Ε. 1 (Λ. Μεσογείων 2-4, Πύργος Αθηνών, Αθήνα) 20. Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής: (Κ. Παλαιολόγου Πειραιάς) - Γραφ. Γεν. Γραμματέα 1 Ακτή Βασιλειάδη Πειραιάς Γραφ. Γεν. Γραμματέα Λιμένων & Λιμενικής Πολιτικής 1 Ακτή Κονδύλη Πειραιάς α. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Α 1 (Κ. Παλαιολόγου Πειραιάς) β. Δ/νση Λιμενικών Υποδομών (Ακτή Κονδύλη και Αιτωλικού Πειραιάς ) 1 δ. Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς 1 (Ακτή Μιαούλη 10, Πειραιάς ε. (Κ. Παλαιολόγου Πειραιάς) 18

19 - Γραφ. Γεν. Γραμματέα Αιγαίου & Νησ. Πολιτικής 1 Φιλελλήνων 9 Αθήνα α. Δ/νση Περιφ. Ανάπτυξης (Μ. Ασίας 2, Μυτιλήνη ) 1 β. Δ/νση Προγρ/των, Μελετών και Έργων 1 (Μ.Ασίας 2,Μυτιλήνη ) γ. 21. Υπουργείο Δικαιοσύνης Μεσογείων 96, Αθήνα - Γραφ. Γεν. Γραμματέα 1 Μεσογείων 96, Αθήνα α. Γεν.Δ/νση Γ 1 Δ/νση Οικονομικού (Μεσογείων 96, ΑΘΗΝΑ) β. ΤΑΧΔΥΚ (Μεσογείων 96, ΑΘΗΝΑ) 1 γ. δ. ΘΕΜΙΣ ΑΕ Λ. Μεσογείων 96, , Αθήνα Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης Φραγκούδη 11 & Αλεξ. Πάντου Καλλιθέα, Γραφ. Γεν. Γραμματέα Επικοινωνίας 1 - Γραφ. Γεν. Γραμματέα 1 α. Δ/νση Οικον. Υπηρεσιών 1 β. γ. ΕΡΤ - Γραφείο Προέδρου, Μεσογείων 432 Αγ. Παρασκευή Βουλή των Ελλήνων - Γραφείο Προέδρου Βουλής 1 -Υπηρεσία Εφαρμογής Ευρωπαϊκών Προγρ/των 1 Σέκερη 1 α, Αθήνα 24. Γενικοί Γραμματείς Περιφερειών: α. Νοτίου Αιγαίου (Επτανήσου 35, Ερμούπολη) Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΕΠ 1 (Σ. Καράγιωργα Ερμούπολη ) β. Θεσσαλίας Σωκράτους 111 (Λάρισα ) Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΕΠ 1 19

20 γ. Κρήτης (Πλ. Κουντουριώτη, Ηράκλειο) (Λ. Ικάρου & Σπανάκη 2) Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΕΠ 1 (Δ. Μποφώρ 7, ) δ. Ιονίων Νήσων (Αλυκές Ποταμού Κέρκυρα ) Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΕΠ 1 ε. Ηπείρου (Βορ. Ηπείρου 20 Ιωάννινα ) (8 ης Μεραρχίας 5-7, Ριζάρειος Πολιτεία, ) Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΕΠ 1 (8 ης Μεραρχίας 5-7, Ριζάρειος Πολιτεία, ) στ. Στερεάς Ελλάδας (Υψηλάντου 14, Λαμία) Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΕΠ 1 (Υψηλάντου 12, Λαμία) ζ. Πελοποννήσου (Τέρμα Ερυθρού Σταυρού Τρίπολη ) Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΕΠ 1 η. Αττικής (Κατεχάκη 56, Αθήνα) Ειδ. Υπηρεσία Διαχ/σης ΠΕΠ 1 (Λεωφ. Συγγρού , Αθήνα θ. Δυτ. Μακεδονίας (Περιοχή Ζ.Ε.Π Κοζάνη) Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΕΠ 1 20

21 ι. Ανατ.Μακεδονίας-Θράκης (Γ.Κακουλίδη 1, Κομοτηνή) 1 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΕΠ 1 (Λοχ. Ορφανουδάκη & Ηλέκτρας Κομοτηνή) ια. Δυτ. Ελλάδας (Νέα Εθν. Οδός Αθηνών-Πατρών 28, Πάτρα) 1 (Δ. Υψηλάντου 1 & Ακτή Δημαίων Πάτρα) Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΕΠ 1 (ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 28 ΠΑΤΡΑ ) ιβ. Βορείου Αιγαίου (Κουντουριώτου 77, Μυτιλήνη) (Καβέτσου 12, Μυτιλήνη) Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΕΠ 1 (1 ο χλμ Μυτιλήνης Λουτρών) ιγ. Κεντρικής Μακεδονίας (Καθηγ.Ρωσίδου 11 Θεσσαλονίκη ) 1 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΕΠ 1 (Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65, Πυλαία) 25. Τράπεζα της Ελλάδας: Τμήμα Σχέσεων με το Δημόσιο 1 Πανεπιστημίου 21, AΘHNA 26. Όλες τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις (συνημμένη κατάσταση): Γραφεία Νομαρχών (από 1) Δ/νσεις Προγρ/σμού & Διαχείρισης Προγρ/των Ανάπτυξης (από 1) - Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου (από 1) ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ α. Γραφείο Υπουργού κ. Γ. Αλογοσκούφη 1 β. Γραφείο Υφυπουργού κ. Γ. Παπαθανασίου 1 γ. Γραφείο Γενικού Γραμματέα κ. Ι. Σιδηρόπουλου 1 δ. Γραφείο Γενικού Γραμματέα κ. Π. Δρόσου 1 ε. Γραφείο Ειδικού Γραμματέα ΣΔΙΤ κ. Λ. Κορρέ 1 στ. Γραφείο Ειδικού Γραμματέα Ψηφιακού Σχεδιασμού κ. Β. Ασημακόπουλου 1 21

22 ζ. Γραφείο Ειδικού Γραμματέα ΔΕΚΟ κ. Αιμ. Στασινάκη 1 η. Γραφείο Γεν.Δ/ντή Α.Π.Π.Π.&Δ.Ε. κ. Εμμ. Κατσιαδάκη 1 θ. Δ/νση Δημοσίων Επενδύσεων - Τμήμα Α 10 - Τμήμα Β 10 - Τμήμα Γ 20 - Τμήμα Δ 1 - Τμήμα Ε 1 - Γραμματεία 1 22

23 ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ (Ν.Α.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΕΔΡΑ α. Διευρυμένη Ν.Α. Ροδόπης Έβρου Κομοτηνή Νομαρχ. Διαμέρισμα Έβρου Αλεξ/πολη Νομαρχ. Διαμέρισμα Ροδόπης Κομοτηνή β. Διευρυμένη Ν.Α. Δράμας Καβάλας Ξάνθης Ξάνθη Νομαρχ. Διαμέρισμα Δράμας Δράμα Νομαρχ. Διαμέρισμα Καβάλας Καβάλα Νομαρχ. Διαμέρισμα Ξάνθης Ξάνθη ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Νομαρχ. Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης Νομαρχ. Αυτοδιοίκηση Χαλκιδικής Νομαρχ. Αυτοδιοίκηση Κιλκίς Νομαρχ. Αυτοδιοίκηση Πέλλας Νομαρχ. Αυτοδιοίκηση Ημαθίας Νομαρχ. Αυτοδιοίκηση Πιερίας Νομαρχ. Αυτοδιοίκηση Σερρών ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Νομαρχ. Αυτοδιοίκηση Φλώρινας Νομαρχ. Αυτοδιοίκηση Κοζάνης Νομαρχ. Αυτοδιοίκηση Καστοριάς Νομαρχ. Αυτοδιοίκηση Γρεβενών ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Νομαρχ. Αυτοδιοίκηση Ιωαννίνων Νομαρχ. Αυτοδιοίκηση Άρτας Νομαρχ. Αυτοδιοίκηση Θεσπρωτίας Νομαρχ. Αυτοδιοίκηση Πρέβεζας ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Νομαρχ. Αυτοδιοίκηση Λάρισας Νομαρχ. Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας Νομαρχ. Αυτοδιοίκηση Τρικάλων Νομαρχ. Αυτοδιοίκηση Καρδίτσας ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Νομαρχ. Αυτοδιοίκηση Κέρκυρας Νομαρχ. Αυτοδιοίκηση Λευκάδας Νομαρχ. Αυτοδιοίκηση Κεφαλληνίας & Ιθάκης Νομαρχ. Αυτοδιοίκηση Ζακύνθου Θεσ/νίκη Πολύγυρος Κιλκίς Έδεσσα Βέροια Κατερίνη Σέρρες Φλώρινα Κοζάνη Καστοριά Γρεβενά Ιωάννινα Άρτα Ηγουμενίτσα Πρέβεζα Λάρισα Βόλος Τρίκαλα Καρδίτσα Κέρκυρα Λευκάδα Αργοστόλι Ζάκυνθος ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Νομαρχ. Αυτοδιοίκηση Αιτωλοακαρνανίας Νομαρχ. Αυτοδιοίκηση Αχαίας Νομαρχ. Αυτοδιοίκηση Ηλείας Μεσολόγγι Πάτρα Πύργος 23

24 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Νομαρχ. Αυτοδιοίκηση Φθιώτιδας Νομαρχ. Αυτοδιοίκηση Ευρυτανίας Νομαρχ. Αυτοδιοίκηση Φωκίδας Νομαρχ. Αυτοδιοίκηση Βοιωτίας Νομαρχ. Αυτοδιοίκηση Εύβοιας ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Νομαρχ. Αυτοδιοίκηση Κορινθίας Νομαρχ. Αυτοδιοίκηση Αργολίδας Νομαρχ. Αυτοδιοίκηση Αρκαδίας Νομαρχ. Αυτοδιοίκηση Μεσσηνίας Νομαρχ. Αυτοδιοίκηση Λακωνίας ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Νομαρχ. Αυτοδιοίκηση Λέσβου Νομαρχ. Αυτοδιοίκηση Χίου Νομαρχ. Αυτοδιοίκηση Σάμου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Νομαρχ. Αυτοδιοίκηση Κυκλάδων Νομαρχ. Αυτοδιοίκηση Δωδεκανήσου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Νομαρχ. Αυτοδιοίκηση Ηρακλείου Νομαρχ. Αυτοδιοίκηση Λασιθίου Νομαρχ. Αυτοδιοίκηση Ρεθύμνης Νομαρχ. Αυτοδιοίκηση Χανίων Λαμία Καρπενήσι Άμφισσα Λειβαδιά Χαλκίδα Κόρινθος Ναύπλιο Τρίπολη Καλαμάτα Σπάρτη Μυτιλήνη Χίος Σάμος Ερμούπολη Ρόδος Ηράκλειο Αγ. Νικόλαος Ρέθυμνο Χανιά ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Διευρυμένη Ν.Α. Αθηνών Πειραιώς Κηφισίας (κτίριο ΚΟΣΜΟΣ),Αθήνα - Νομαρχ. Διαμέρισμα Αθηνών Κηφισίας ,(κτίριο ΚΟΣΜΟΣ),Αθήνα Σταδίου31, Αθήνα Νομαρχ. Διαμέρισμα Πειραιά Γρ. Λαμπράκη 111 Πειραιάς Νομαρχ. Αυτοδιοίκηση Α. Αττικής 17χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος (πρώην εργοστάσιο Λύρα) Παλλήνη - Νομαρχ. Αυτοδιοίκηση Δ. Αττικής Χατζηδάκη 19 & Περσεφόνης Ελευσίνα

Κ.Υ.Α. 55067/ΔΕ6770 (ΦΕΚ 3452/Β/27-12-2012)

Κ.Υ.Α. 55067/ΔΕ6770 (ΦΕΚ 3452/Β/27-12-2012) Κ.Υ.Α. 55067/ΔΕ6770 (ΦΕΚ 3452/Β/27-12-2012) Θέμα: «Τακτοποίηση πληρωμών Δημοσίων Επενδύσεων με τη λήξη του οικονομικού έτους, χρηματοδότηση του επομένου και ρύθμιση σχετικών θεμάτων» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 25 Αυγούστου 2008 Αριθ. πρωτ.: 1018

Αθήνα, 25 Αυγούστου 2008 Αριθ. πρωτ.: 1018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 25 Αυγούστου 2008 Αριθ. πρωτ.: 1018 Προς: (Όπως Πίνακας Αποδεκτών) Κοιν.: (1) Υπουργό Ανάπτυξης, κ. Χρήστο Φώλια Μεσογείων 119 115 26, Αθήνα (2) Υφυπουργό Ανάπτυξης, κ. Γεώργιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ Σ.ΕΠ.Ε.-Ο.Α.Ε.Δ.: https://eservices.yeka.gr ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΙΣ 02/11/2014

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΙΣ 02/11/2014 ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΙΣ 02/11/2014 ΘΡΑΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΞΑΝΘΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΥ4691ΩΓ-ΠΗΛ. Αναρτητέα στο διαδίκτυο Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 8 Μαΐου 2014

ΑΔΑ: ΒΙΦΥ4691ΩΓ-ΠΗΛ. Αναρτητέα στο διαδίκτυο Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 8 Μαΐου 2014 Αναρτητέα στο διαδίκτυο Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 8 Μαΐου 2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση :Μενάνδρου 41-43 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) E-Mails Σ.ΕΠ.Ε. : 1) Κοινωνικά θέματα (Αποδοχές, Απολύσεις, Συμβάσεις, Καταστάσεις Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ Σ.ΕΠ.Ε.-Ο.Α.Ε.Δ.: https://eservices.yeka.gr Τηλ. Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

05/02/2007. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Δραγατσανίου 8 101 10 ΑΘΗΝΑ 210-3748880-81 210-3748790

05/02/2007. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Δραγατσανίου 8 101 10 ΑΘΗΝΑ 210-3748880-81 210-3748790 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) Ιστοσελίδα Υπουργείου Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας (ΥΠ.Α.Κ.Π.) : www.ypakp.gr E-Mails

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σταδίου 29 101 10 ΑΘΗΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Σταδίου 29 101 10 ΑΘΗΝΑ 210-3702402 210-3702330

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σταδίου 29 101 10 ΑΘΗΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Σταδίου 29 101 10 ΑΘΗΝΑ 210-3702402 210-3702330 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι αριθμοί ΦΑΞ είναι πιθανό να είναι και αριθμοί ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΔΟΣ ΤΑΧ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) E-Mails Σ.ΕΠ.Ε. : 1) Κοινωνικά θέματα (Αποδοχές, Απολύσεις, Συμβάσεις, Καταστάσεις Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015 Αθήνα, 18-09-2015 Αρ. Πρωτ.: 95724 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,412 1,653 1,603 1,108 0,666 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,464 1,704 1,633 1,147 0,000 0,732 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,437 1,667

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΩΓΗΣ 2 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ -17 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΔΑΣΚΑΛΟΙ -32 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΩΓΗΣ 5 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ -22 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΔΑΣΚΑΛΟΙ -16

Διαβάστε περισσότερα

2. Οι δικαιούχοι που βρίσκονται σε αναστολή χορήγησης του επιδόματός τους δεν θα απογραφούν στην παρούσα φάση.

2. Οι δικαιούχοι που βρίσκονται σε αναστολή χορήγησης του επιδόματός τους δεν θα απογραφούν στην παρούσα φάση. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20.1.2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Αρ.Πρωτ.:Π3α/Φ.ΜΗΤΡΩΟ/Γ.Π.οικ.7274 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΜΕΑ Προς:

Διαβάστε περισσότερα

Α Α:7Φ ΠΝ-69Η. Αθήνα, 01 Αυγούστου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Α Α:7Φ ΠΝ-69Η. Αθήνα, 01 Αυγούστου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α. Ταχ. /νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Επιλογή Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας

Θέμα: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Επιλογή Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΙΚΘ6ΣΙ-ΔΑΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πειραιάς, 4 Μαρτίου 2014 Αριθ.Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΝ-3ΡΞ. Αθήνα, 22 Ιουλίου 2011. Αριθμ. Πρωτ.: 34486

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΝ-3ΡΞ. Αθήνα, 22 Ιουλίου 2011. Αριθμ. Πρωτ.: 34486 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Μ. Δαφνά, Λ. Δουληγέρη

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Πίνακας Αποδεκτών

Προς: Πίνακας Αποδεκτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Πληρ.: Μ.Φυτά, Παν.Αλεξόπουλος Τηλ.: 2106470370 (141, 151) FAX: 2106470375 E-mail: Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ Τ.Ζ. > 1.500 / m2 Νομαρχία Περιοχή Κατώτατη Ανώτατη Αθηνών Αγία Βαρβάρα 750 1.100 Αθηνών Αγία Παρασκευή 1.400 2.050 Αθηνών Άγιος Δημήτριος 1.000 1.500 Αθηνών Άγιοι Ανάργυροι 1.000

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015 Αθήνα, 01-09-2015 Αρ. Πρωτ.: 88326 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,413 1,667 1,614 1,101 0,647 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,468 1,717 1,650 1,143 0,000 0,715 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,455 1,679

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Μ Ε Τ Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Ε Σ Δ Ρ Α Σ Ε Ι Σ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2013 Υφιστάμενο Οργανόγραμμα (πλην ΣΕΠΕ) ΙΣΧΥΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ Σ.ΕΠ.Ε.

ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ Σ.ΕΠ.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ Σ.ΕΠ.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σταδίου 29 ΤΚ 10110 Αθήνα Internet: www.ypergka.gr e-mail: ypersepe@otenet.gr ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙ ΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Τηλ: 210 3702401

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Κ.Υ.Α. αριθµ. 55067/ Ε6770/17.12.2012 Τακτοποίηση πληρωµών ηµοσίων Επενδύσεων µε τη λήξη του οικονοµικού έτους, χρηµατοδότηση του εποµένου και ρύθµιση σχετικών θεµάτων (ΦΕΚ Β' 3452/27-12-2012) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης Γραφείο Υπουργού ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ minoff@culture.gr Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης Ειδική Προβολής και Αξιοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΔΕΝ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα και προάστια

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ»

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΔΑ: Μαρούσι, 13-08-2013 Αριθ.Πρωτ.: 111967/Δ2

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Κλούρας Δημήτριος 2103375771 grammateia_gspp@minfin.gr Καρ.Σερβίας 8 10184 Αθήνα Αττικής Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων και Διαχείρισης Κινητών Αξιών 2103375816 privatization@minfin.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αργαλαστή 10 /6/13 ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ Αρ. Πρωτ.: 11561 Ταχ.Δ/νση :Αργαλαστή Ταχ.Κώδικας :37006 Πληροφορίες:Α.Σγαρδώνη Τηλέφωνο :2423055659 Fax :2423054575 ΠΡΟΣ: Ως

Διαβάστε περισσότερα

1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2 ΔΕ

1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2 ΔΕ Α/Α ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ τις 7 συν την τελευταία του έτους ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠ ΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

1 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ τις 7 συν την τελευταία του έτους ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠ ΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΛΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 1 & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ τις 7 συν την τελευταία του έτους & ΘΡΑΚΗΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΕΒΡΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 32 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (ΠΡΩΗΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ) (ΠΡΩΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ) ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ - Τ.Κ. 541 23 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ»

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:151 80 Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45Ψ9Θ-ΚΗ2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 45Ψ9Θ-ΚΗ2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΜΕΑ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Ταχ. Κώδικας : Πληροφορίες : Τηλέφωνα :

Διαβάστε περισσότερα

Είκοσι αντιπεριφερειάρχες αποφάσισαν μόνο 7 Κυριακές

Είκοσι αντιπεριφερειάρχες αποφάσισαν μόνο 7 Κυριακές Είκοσι αντιπεριφερειάρχες αποφάσισαν μόνο 7 Κυριακές Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΛΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 1 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ τις 7 συν την τελευταία του έτους ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού Υ.ΠΑΙ.Θ.

Κέντρα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού Υ.ΠΑΙ.Θ. Κέντρα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού Υ.ΠΑΙ.Θ. Αττικής Α Αθήνας ΚΕΣΥΠ Αμπελοκήπων Π. Κυριακού 10, Ισόγειο 46ου ΓΕ.Λ. Αθήνας, 115 21, Αμπελόκηποι 2106469537 http://kesyp-ampel.att.sch.gr e-mail: mail@kesyp-ampel.att.sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αδειοδότηση σταθµών ηλεκτροπαραγωγής από βιοµάζα/βιοαέριο/ βιορευστά

ΘΕΜΑ: Αδειοδότηση σταθµών ηλεκτροπαραγωγής από βιοµάζα/βιοαέριο/ βιορευστά ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Αθήνα, 31 εκεµβρίου 2013 Αρ. Πρωτ.: ΥΑΠΕ/Φ18/1604/116 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ.: Η υπ αριθμ. πρωτ. Π3α/Φ.32/Γ.Π.οικ.141770/22-12-2011 εγκύκλιος της Δ/νσης Προστασίας ΑμεΑ.

Σχετ.: Η υπ αριθμ. πρωτ. Π3α/Φ.32/Γ.Π.οικ.141770/22-12-2011 εγκύκλιος της Δ/νσης Προστασίας ΑμεΑ. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 101 87 Τηλ.: 210

Διαβάστε περισσότερα

Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Ιστοσελίδα : www.eye.minedu.gov.gr. Εκπαίδευσης της χώρας Πληροφορίες : Θ. Βάλβη Ε. Τζιβολιά Σ.

Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Ιστοσελίδα : www.eye.minedu.gov.gr. Εκπαίδευσης της χώρας Πληροφορίες : Θ. Βάλβη Ε. Τζιβολιά Σ. ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΜΑΡΟΥΣΙ, 11-03-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ B1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις 31/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις 31/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις // ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑKH ENOTHTA ***** **** *** ** * Γενικό Άθροισμα ΔΡΑΜΑΣ ΕΒΡΟΥ ΘΑΣΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ. Πηγή: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Αττικής και των Δήμων Αρμοδιότητας τους

Πίνακας με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Αττικής και των Δήμων Αρμοδιότητας τους Πίνακας με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Αττικής και των Δήμων Αρμοδιότητας τους ΠΕ.ΔΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (ΑΧΑΡΝΩΝ 96, ΑΘΗΝΑ) τηλ: 21082805-802-829 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΩΝ, ΒΥΡΩΝΑΣ, ΓΑΛΑΤΣΙ, ΔΑΦΝΗ, ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΕΜΠΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΕΜΠΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μακρυχώρι, 28 / 01/2015 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Π.: 813 ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ιευθύνσεις ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (όπως ο πίνακας αποδεκτών)

ιευθύνσεις ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (όπως ο πίνακας αποδεκτών) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ /νση: Ρωµανού 3, Χαλέπα 73133 Χανιά Κρήτης Τηλ: 28210 23006 Fax: 28210 23003 Email: zema@chania.teicrete.gr Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Οπως ο Πίνακας Αποδεκτών

ΠΡΟΣ: Οπως ο Πίνακας Αποδεκτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΜΜΕ Τμήμα Εντύπων & Επαγγελματικών Οργανώσεων Αθήνα, 6.6.2006 Α.Π.:14446 ΠΡΟΣ: Οπως ο Πίνακας Αποδεκτών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Λ. Λαμπριανίδου 40, 661 00 Δράμα Τ. 2521022750, 2521024995, 2521027520 F. 2521025835 E. ccidrama@dramanet.gr www.dramanet.gr ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (που αφορούν στον Πίνακα Αποδεκτών Α ) ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γραφείο Διοικητή Γραφεία Υποδιοικητών Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Διεύθυνση Διοικητικού Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΛΗ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΛΗ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ 1ο χλμ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΝΤΙΡΙΟΥ 30100 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ ΕΘΝ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 6 30100 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 166 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 30200

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Τεχνικό Προσωπικό των ήµων στις έδρες των Νοµών για την κάλυψη δαπανών εκτός έδρας κίνησης και οδοιπορικών εξόδων.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Τεχνικό Προσωπικό των ήµων στις έδρες των Νοµών για την κάλυψη δαπανών εκτός έδρας κίνησης και οδοιπορικών εξόδων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ &.Ο ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ Αθήνα, 17 εκεµβρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 4782 Ταχ.Δ/νση:Σταδίου27 Ταχ. Κώδ.: 101 8 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ. 1 ης & 2 ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ - ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΘΗΝΑ - 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ. 1 ης & 2 ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ - ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΘΗΝΑ - 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015-2016 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ 1 ης & 2 ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ - ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΘΗΝΑ - 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 Τόπος : Αθήνα ΑΠΟ - ΕΩΣ ΣΥΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΕΠΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 Μονάδα Ανάλυσης & Τεκμηρίωσης, Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Ομάδα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜ.ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞ.ΠΡΟΓΡΑΜ., ΠΕΡΙΦ.ΠΟΛΙΤ. & ΔΗΜ.ΕΠΕΝΔ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ279-Ζ9Ξ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΑΔΑ: ΒΕ279-Ζ9Ξ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3 ----- Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) Ιστοσελίδα Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης : www.yeka.gr E-Mails Σ.ΕΠ.Ε. : 1)

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Μ Ο Σ Λ Α Γ Κ Α Δ Α

Δ Η Μ Ο Σ Λ Α Γ Κ Α Δ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαγκαδάς, 27-06-2012 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: -2105- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ Η Μ Ο Σ Λ Α Γ Κ Α Δ Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛHΛΕΓΓΥΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ Πρόγραµµα - Πράσινες Υποδοµές 2010 ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ/ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ώρα: 10:31:35 ΜΑΘΗΤΕΣ(ΝΗΠΙΑ) ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ Σελίδα 1 από 5 ----- Νοµός ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 137572 67589 56288 27809 80521 39453 763 327 ΜΟΝΟΘΕΣΙΟ 35402 17261 15378 7542 19765 9600

Διαβάστε περισσότερα

Σε τι μπορεί να βοηθήσει η Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας

Σε τι μπορεί να βοηθήσει η Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας Τι είναι η Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας Αναρωτήθηκες ποτέ αν έχει ενδιαφέρον να ασχοληθείς επαγγελματικά με τις τέχνες; Αν θα ήθελες να γίνεις έμπορος ή δικηγόρος; Αν είσαι αρκετά υπομονετικός να δουλέψεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Αμαλίας 12, Τ.Κ.105 57 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 26/07/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893

Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 26/07/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893 Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 26/07/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893 Οι νέες περιοχές για τις αιτήσεις των αναπληρωτών της

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Υποψηφίων Αριθμ ός Αιθ. Γραπτ ών Δοκ. Επίπεδο

Αριθμός Υποψηφίων Αριθμ ός Αιθ. Γραπτ ών Δοκ. Επίπεδο Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ Οι υποψήφιοι με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που δήλωσαν στην αίτηση τους ότι επιθυμούν να εξεταστούν στην Αθήνα Αγγλικά Α 4 1 Αγγλικά Β 52 3 Αγγλικά Γ1 6 1 Γαλλικά Α 4 1 Γαλλικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για απόσπαση ή μετάταξη υπαλλήλων στη Γενική Γραμματεία Συντονισμού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για απόσπαση ή μετάταξη υπαλλήλων στη Γενική Γραμματεία Συντονισμού ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Βασ. Σοφίας 15-106 74 Αθήνα Υπηρεσία Διοίκησης Τηλ: 210-3385122- 126 Φαξ: 2103385199 Αθήνα, 20-4-2015 Email:dioikisi@gsco.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ Ι ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Π.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ Ι ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΝΠΔΔ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ» Ημερομηνία: 03-04-2012 Aρ. Πρωτοκόλλου:. 732 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ 88 & ΠΛΕΙΑΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Κ. ΧΑΡΛΑΥΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗ54691ΩΓ-ΩΣΛ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 14 Απριλίου 2014 Γ 99/ 20. Αρ. 31. Π Ρ Ο Σ: Τους Αποδέκτες του Επικαιροποιημένου πίνακα Α

ΑΔΑ: ΒΙΗ54691ΩΓ-ΩΣΛ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 14 Απριλίου 2014 Γ 99/ 20. Αρ. 31. Π Ρ Ο Σ: Τους Αποδέκτες του Επικαιροποιημένου πίνακα Α Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 14 Απριλίου 2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας: 104

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β434Ν-ΑΓΝ. Αθήνα, 8 Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΔΑ: Β434Ν-ΑΓΝ. Αθήνα, 8 Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ /ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. /νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Αν. Καραµατσούκης Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 25 Ιουνίου 2014 Α.Π.: 7384/1060/Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 25 Ιουνίου 2014 Α.Π.: 7384/1060/Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39243 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2599 15 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κα τάρτισης (ΔΙΕΚ)... 1 Ίδρυση

Διαβάστε περισσότερα

(ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ) Με την παράκληση να ενηµερώσουν τα Επαρχεία.

(ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ) Με την παράκληση να ενηµερώσουν τα Επαρχεία. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αθήνα, 23-2-2006 /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Α.Π. : οικ. 3743/203 ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. ιεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 25 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΡΗΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ 1ο χλμ ΑΓΡΙΝΙΟΥ - ΑΝΤΙΡΙΟΥ 30100 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 166 30200 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟ ΞΗΡΟΠΗΓΑΔΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 30300 ΣΤΕΡΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ανακοίνωση Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη υπαλλήλων στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Θέμα: Ανακοίνωση Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη υπαλλήλων στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Προς: 1. Ως ο Πίνακας Αποδεκτών (με την παράκληση να κοινοποιηθεί άμεσα στους υπαλλήλους και στις εποπτευόμενες Υπηρεσίες Ν.Π.Δ.Δ. και κρατικά Ν.Π.Ι.Δ./ΔΕΚΟ) 2.Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΑµεΑ 1. Κέντρο Αποκατάστασης Αναπήρων Παίδων Βούλας. 4. Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων. Παίδων. υτ. Αθήνας

ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΑµεΑ 1. Κέντρο Αποκατάστασης Αναπήρων Παίδων Βούλας. 4. Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων. Παίδων. υτ. Αθήνας ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 1. Κέντρο Βρεφών «Η ΜΗΤΕΡΑ» 2. Αναρρωτήριο Πεντέλης 3. Παιδόπολη «Αγ. Ανδρέας» 4. Παιδόπολη «Αγ. Βαρβάρα» 1. Κέντρο Αποκατάστασης Αναπήρων Παίδων Βούλας 2. Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. 5. Σχετική αίτηση µαζί µε λεπτοµερείς οδηγίες θα χορηγείται από τις Υπηρεσίες Στατιστικής Νοµών σύµφωνα µε τον συνηµµένο πίνακα.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. 5. Σχετική αίτηση µαζί µε λεπτοµερείς οδηγίες θα χορηγείται από τις Υπηρεσίες Στατιστικής Νοµών σύµφωνα µε τον συνηµµένο πίνακα. Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 1. Από τη Γενική Γραµµατεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος (Γ.Γ.ΕΣΥΕ) ανακοινώνεται, ότι όσοι επιθυµούν να εργασθούν ως Ιδιώτες Συνεργάτες στις διενεργούµενες απογραφές και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ. Μαρούσι, 17/06/2015 Αρ. πρωτ. : 4558

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ. Μαρούσι, 17/06/2015 Αρ. πρωτ. : 4558 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ B1 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 ΠΡΟΣ: Τ.Κ. - Πόλη : 151 80 - Μαρούσι Ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟ

ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟ 01 - ΘΡΑΚΗΣ 09 - ΔΡΑΜΑΣ 1 05 - Α'ΑΘΗΝΩΝ Α - Ω 4 4 06 - Β'ΑΘΗΝΩΝ Α - Ω 9 9 15 - ΕΒΡΟΥ Α - Ω 6 6 21 - ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α - Ω 4 4 23 - Α' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α - Ω 16 16 24 - Β' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α - Ω 4 4 49 - ΣΕΡΡΩΝ Α - Ω 2 2 Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 17ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΓΟΥΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ****************************** Α Π Ο Φ Α Σ Η ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Καταβολή επιδομάτων σε δικαιούχους προγραμμάτων οικονομικής ενίσχυσης ΑμεΑ

ΘΕΜΑ: Καταβολή επιδομάτων σε δικαιούχους προγραμμάτων οικονομικής ενίσχυσης ΑμεΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΕΑ1Λ-ΓΛΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 101 87 Τηλ.: 210

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος Κατανάλωσης. Version 09/13

Κόστος Κατανάλωσης. Version 09/13 Κόστος Κατανάλωσης Version 09/13 ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ KW Κόστος Κατανάλωσης ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Εκτίμηση Κατανάλωσης KW, ανά 10 τετ. μέτρα χώρου με χρήση Ενδοδαπέδιας Θέρμανσης Στην περίπτωση που πραγματοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολή και στο φαξ: 210 3707888

Αποστολή και στο φαξ: 210 3707888 Αποστολή και στο φαξ: 210 3707888 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 14 Ιανουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 1833 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Γενικών Μεταθέσεων Δ.Ε. 2015

Βάσεις Γενικών Μεταθέσεων Δ.Ε. 2015 Βάσεις Γενικών Μεταθέσεων Δ.Ε. 2015 Αθήνα 18/06/2015 Περιοχή Ομάδα Ειδικότητας Σύνολο Α Αθήνας (Δ.Ε.) (001) ΘΕΟΛΟΓΟΙ 101,4 (002) ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 78,48 (003) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 58,89 (006) ΑΓΓΛΙΚΗΣ 113,23 (008) ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Αθήνα, 11 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

2013, προς κάλυψη οικονομικής υποχρέωσής τους χρονικής περιόδου Σεπτεμβρίου

2013, προς κάλυψη οικονομικής υποχρέωσής τους χρονικής περιόδου Σεπτεμβρίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18 Δεκεμβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:51139 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 23/10/2013 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 12349 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 23/10/2013 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 12349 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 23/10/2013 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 12349 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

2013, προς κάλυψη οικονομικής υποχρέωσής τους χρονικής περιόδου Ιανουαρίου

2013, προς κάλυψη οικονομικής υποχρέωσής τους χρονικής περιόδου Ιανουαρίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18 Ιουνίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:24314 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΜΑΙΟΣ 2014 Μονάδα Ανάλυσης & Τεκμηρίωσης, Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Ομάδα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 21 Ιουλίου 2008. Αρ. Πρωτ. 34158. Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 7 Τ.Θ. 14 305 115 23 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Τηλέφωνο:210-6496000 FAX: 210-6472004 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Αθήνα, 21 Ιουλίου 2008. Αρ. Πρωτ. 34158. Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 7 Τ.Θ. 14 305 115 23 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Τηλέφωνο:210-6496000 FAX: 210-6472004 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αθήνα, 21 Ιουλίου 2008 Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ (ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ) Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων Εθνικού Αρχείου, Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Με αφορμή ερωτήματά σας, σχετικά με την εγκύκλιο των μεταθέσεων του 2014, σας ενημερώνω για τα εξής:

Με αφορμή ερωτήματά σας, σχετικά με την εγκύκλιο των μεταθέσεων του 2014, σας ενημερώνω για τα εξής: Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 18/4/2014 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893 ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ 2014 Τι πρέπει να γνωρίζουμε πριν την υποβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ, 21.07.2008 ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΡ. Πρωτ 34157 Ταχ. Δ/νση : Κηφισίας 7 Τ. Θ. 14305 Ταχ. Κώδικας : 115 23 Αθήνα Τηλέφωνο : 210-6496000

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Πληροφορίες: Γ. Παππά Ταχ. Διεύθυνση: Μυτιλήνη, 27.07.2015

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παπάγου, 20/10/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤ/ΤΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Α3/61100/9707 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΣΕΚ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Τεχνίτης Αργυροχρυσοχοΐας Τεχνίτης Γραφικών Τεχνών Τεχνίτης Διακοσμητικών Εφαρμογών Τεχνίτης Ηλεκτρονικών συσκευών Τεχνίτης Κοπτικής- Ραπτικής Τεχνίτης Αγιογράφος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ Ή ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΕΛΤΑ»

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ Ή ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΕΛΤΑ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σίνδος, 30 /10/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ. 34780 ΗΜΟΣ ΕΛΤΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΠΡΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Όπως ο πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Μονάδα Ανάλυσης & Τεκμηρίωσης, Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις θεμάτων, που σχετίζονται με τις Προγραμματικές Συμβάσεις, που αφορούν εκτέλεση συγχρηματοδοτούμενων έργων

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις θεμάτων, που σχετίζονται με τις Προγραμματικές Συμβάσεις, που αφορούν εκτέλεση συγχρηματοδοτούμενων έργων ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ NΙΚΗΣ 10 (7 ος όροφος), ΣΥΝΤΑΓΜΑ, 101 80 ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8 Αυγούστου 2014 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8 Αυγούστου 2014 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8 Αυγούστου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Πρωτ.: 30858 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 20609

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 20609 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 20609 5. Των άρθρων 1 και 2 του Π.δ. 73/2011 «Μετονομασία της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης, ανακατανομή των υπαγό μενων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1β Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Ταχ. Κωδ. : 151 0 Μαρούσι Fax : 210-34 42 153 Ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα