ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΙΜΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΙΜΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ"

Transcript

1 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΙΜΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ ΝΕΦΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟΥ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΟΣ Ε. Καραµητοπούλου, Β` Εργαστήριο Παθολογικής Ανατοµικής ΕΚΠΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το νεφροκυτταρικό καρκίνωµα είναι λιγότερο συχνό απο το καρκίνωµα της ουροδόχου κύστης ή του προστάτη, αλλα έχει διπλάσια θνητότητα. Η παθολογοανατοµική εκτίµηση µπορεί να παρέχει σηµαντικές προγνωστικές πληροφορίες και να βοηθήσει στην ταυτοποίηση εκείνων των ασθενών που θα χρειασθούν νεοεπικουρική θεραπεία. 2. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Περιλαµβάνουν πληροφορίες για τυχόν οικογενειακό ιστορικό καρκινώµατος του νεφρού, παρουσία εντοπισµένης ή µεταστατικής νόσου, τον προσδιορισµό της πλευράς της νεφρεκτοµής (δεξιά, αριστερή), τον τύπο της εγχειρήσεως (τµηµατική ή ριζική, ανοιχτή ή λαπαροσκοπική νεφρεκτοµή) και για το εάν έχει προηγηθεί προεγχειρητικός εµβολισµός. 3. ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Ο νεφρός ανοίγεται κατα µήκος ώστε να χωρισθεί σε δύο (πρόσθιο και οπίσθιο) σχετικά συµµετρικά και ίσα τµήµατα, λαµβάνοντας προφυλάξεις ώστε να µη διαταµεί η πύλη. Εξαιτίας της ύπαρξης του περινεφρικού λίπους και της πυκνότητας του νεφρικού παρεγχύµατος, χρειάζονται αρκετές επιπλέον τοµές ώστε να επιτευχθεί επαρκής µονιµοποίηση. 4. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ 4.1 Μακροσκοπική εξέταση Το παρασκεύασµα πρέπει να περιγραφεί προσδιορίζοντας εάν πρόκειται για τµηµατική ή ριζική νεφρεκτοµή και αναφέροντας την πλευρά του παρασκευάσµατος. Εάν έχουν εξαιρεθεί λεµφαδένες ή θρόµβοι απο την κάτω κοίλη φλέβα, στέλνονται συνήθως χωριστά. Η προσεκτική µακροσκοπική επισκόπιση του παρασκευάσµατος είναι πολύ σηµαντική. Είναι σύνηθες να ζυγίζεται και να µετράται το παρασκεύασµα, παρότι το µέγεθος και το βάρος εξαρτώνται κατα πολύ απο την ποσότητα του περινεφρικού λίπους. Εντούτοις, το περινεφρικό λίπος δεν θα πρέπει να αφαιρείται, γιατι αυτό παρεµποδίζει την εκτίµηση τυχόν διήθησης απο τον όγκο. Το παρασκεύασµα προσανατολίζεται ταυτοποιώντας τον ουρητήρα και την νεφρική φλέβα και αρτηρία στην περιοχή της πύλης. Η παρουσία ή απουσία επινεφριδίου στο περινεφρικό λίπος και τυχόν κατα συνέχεια ιστού νεοπλασµατική διήθηση αυτού (σταδιοποιείται ως pt3a κατα ΤΝΜ) θα πρέπει να ελεγθεί. Εάν ο όγκος φαίνεται να επεκτείνεται κοντά σε ένα χειρουργικό όριο, τότε η συγκεκριµένη επιφάνεια θα πρέπει να σηµανθεί µε µελάνη. Τα χειρουργικά όρια των παρασκευασµάτων τµηµατικής νεφρεκτοµής πρέπει πάντα να σηµαίνονται µε µελάνη.

2 2 Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στην επισκόπηση της νεφρικής φλέβας για ταυτοπίηση τυχόν διήθησης απο τον όγκο. Η παρουσία λεµφαδένων στην περιοχή της πύλης θα πρέπει επίσης να ελεγθεί. Η εντόπιση, η εµφάνιση και το µέγεθος του όγκου πρέπει να καταγράφονται. Τυχόν παρουσία νεοπλασµατικής διήθησης του περινεφρικού λίπους ή του λίπους της νεφρικής πυέλου πρέπει να ελεγθεί. Επίσης πρέπει να ταυτοποιηθεί τυχόν διήθηση µεγάλων κλάδων (κλάδοι µε µυικό τοιχωµα) της νεφρικής φλέβας στην περιοχή της νεφρικής πυέλου. Τυχόν νεοπλασµατική επέκταση στην περιτονία του Gerota ή σε γειτονικά όργανα πρέπει να καταγραφεί (pt4). 4.2 ειγµατοληψία είγµατα για µικροσκοπική εξέταση θα πρέπει να λαµβάνονται απο: - όλους τους υπάρχοντες λεµφαδένες - το επινεφρίδιο (εάν υπάρχει) - τα χειρουργικά όρια του ουρητήρα και της νεφρικής φλέβας - τυχόν περιοχές διήθησης της νεφρικής φλέβας ή των µεγαλυτέρων κλάδων αυτής - ύποπτες εστίες διήθησης της νεφρικής πυέλου - το περινεφρικό και πυελικό λίπος σε θέσεις άµεσα γειτνιάζουσες µε το νεόπλασµα - τον όγκο µαζί µε γειτονικό νεφρικό παρέγχυµα - περιοχές του όγκου µε ανοιχτόχρωµη εµφάνιση (πιθανή σαρκωµατοειδής εξαλλαγή) - περιοχές γειτονικές σε νεοπλασµατική νέκρωση (µε την νέκρωση) - την κοντινότερη απόσταση όγκου και χειρουργικού ορίου - µια τοµή όγκου για κάθε εκατοστό της µεγίστης διαµέτρου αυτού - δορυφορικές εστίες και άλλες αλλοιώσεις - µη νεοπλασµατικό νεφρικό παρέγχυµα µακριά απο τον όγκο 5. ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - Σταδιοποίηση του όγκου µε βάση την 6 η έκδοση του συστήµατος ΤΝΜ το οποίο περιλαµβάνει την υποσταδιοποίηση του pτ1 (< ή > 4 εκ). Μια νεοπλασµατική εστία στον συνδετικό ιστό στην περιοχή λεµφικής απορροής ταξινοµείται σαν λεµφαδενική µετάσταση εάν έχει το σχήµα και τα οµαλά όρια του λεµφαδένα, ακόµη και σε απουσία υπολλειπόµενου λεµφαδενικού ιστού. ιήθηση του περινεφρικού και του περιπυελικού λίπους σταδιοποιείται ως pt3a, ενώ µακροσκοπική διήθηση της νεφρικής φλέβας και των κλάδων αυτής ως pt3b. - Ταυτοποίηση νεοπλασµατικής νέκρωσης η οποία ορίζεται ως ηκτική νέκρωση και διαφοροποίηση της απο περιοχές υαλίνωσης, αιµορραγίας ή ίνωσης (προσοχή σε περίπτωση προεγχειρητικού εµβολισµού). - Όσον αφορά τους ιστολογικούς υποτύπους του νεφροκυτταρικού καρκινώµατος, η ταξινόµηση Heidelberg/Rochester ορίζει τις µορφολογικές οντότητες µε βάση τις γενετικές ανωµαλίες και περιλαµβάνει το κλασσικό διαυγοκυτταρικό, το θηλώδες, το χρωµόφοβο και το καρκίνωµα των αθροιστικών σωληναρίων, όπως και καλοήθεις οντότητες όπως το ογκοκύττωµα. Τα σαρκωµατοειδή καρκινώµατα δεν συνιστούν χωριστή κατηγορία, καθως όλοι οι τύποι του νεφροκυτταρικού καρκινώµατος µπορούν να υποστούν σαρκωµατώδη εξαλλαγή. Ένα 5% των όγκων παραµένει αταξινόµητο (αυτό περιλαµβάνει και σαρκωµατοειδείς όγκους όταν δεν είναι

3 3 δυνατόν να ταυτοποηθεί ο αρχικός ιστολογικός τύπος). Η πιο πρόσφατη ταξινόµηση της WHO περιλαµβάνει µια εκταταµένη λίστα ιστολογικών τύπων, συµπεριλαµβανοµένων της υποταξινόµησης των θηλωδών καρκινωµάτων σε ύπο 1 και 2 και άλλων προσφάτως περιγραφέντων οντοτήτων, η πλειονότητα των οποίων είναι σπάνια. - Το πιο συχνά χρησιµοποιούµενο σύστηµα διαβάθµισης του βαθµού κακοηθείας είναι το σύστηµα κατα Fuhrman το οποίο βασίζεται στην διαβάθµιση της πυρηνικής πολυµορφίας. Η προγνωστική του αξία έχει καταδειχθεί κυρίως για το διαυγοκυτταρικό, το θηλώδες και το χρωµόφοβο καρκίνωµα. Σύνοψη των ελάχιστων απαραίτητων στοιχείων 5.1 Κλινικά - Προσδιορισµός της πλευράς - Τύπος εκτοµής 5.2 Παθολογοανατοµικά Μακροσκοπικά - Μέγεθος του όγκου - Εντόπιση του όγκου - Επέκταση του όγκου, κατα συνέχεια ιστού, στο περινεφρικό ή περιπυελικό λίπος ή στο συνεξαιρεθέν επινεφρίδιο - ιήθηση της νεφρικής φλέβας ή των κλάδων αυτής - ιήθηση της περιτονίας του Gerota - ιήθηση γειτονικών οργάνων - Μεταστατική διήθηση του επινεφριδίου (διαχωρισµός απο απευθείας επέκταση) Μικροσκοπικά - Ιστολογικός τύπος - Βαθµός κακοηθείας - Σταδιοποίηση του όγκου (ΤΝΜ) - Νεοπλασµατική νέκρωση - Μικροαγγειακή διήθηση - Χειρουργικά όρια - Επιχώριοι λεµφαδένες (αριθµός διηθηµένων/ολικός αριθµός) 6. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ιήθηση του αθροιστικού συστήµατος - Υποχαρακτηρισµός της διήθησης των περινεφρικών ιστών (pt3a): διήθηση του περινεφρικού ή περιπυελικού λίπους (το τελευταίο έχει πιθανώς χειρότερη πρόγνωση απο το πρώτο) ή του συνεξαιρεθέντος επινεφριδίου (ακόµη χειρότερη πρόγνωση). - Προσδιορισµός του αρχιτεκτονικού προτύπου στο µέτωπο διήθησης (διηθητικό, απωθητικό) - Απόσταση απο το ενδοπαρεγχυµατικό χειρουργικό όριο για τµηµατικές νεφρεκτοµές - Οποιαδήποτε άλλη σηµαντική αλλοίωση του µη νεοπλασµατικού νεφρικού παρεγχύµατος

4 4 7. ΠΙΝΑΚΕΣ Πίνακας 1: Σύστηµα διαβάθµισης Fuhrman Mayo Clinic Grade 1 Πυρηνικό σχήµα Στρογγυλό, Οµοιόµορφο Μικρό, στρογγυλό Πυρήνια έν αναγνωρίζονται υσδιάκριτα, ορατά µόνο µε x400 Grade 2 Πυρηνικό σχήµα Ελαφρά ανώµαλο Στρογγυλό έως ελαφρά ανώµαλο Πυρήνια Ορατά µόνο µε µεγάλη Ελαφρά µεγεθυσµένα, µεγέθυνση, x400 ορατά µε µεγέθυνση x200 Grade 3 Πυρηνικό σχήµα Πολύ ανώµαλα όρια Στρογγυλό έως ανώµαλο Πυρήνια Έντονα ορατά µε µεγέθυνση Έντονα ορατά µε µεγέθυνση x100 x100 Grade 4 Πυρηνικό σχήµα bizarre, πολυλοβωτοί, Μεγεθυσµένοι, πολύµορφοι, ατρακτοειδή κύτταρα γιγαντοκυτταρικές µορφές Πυρήνια Έντονα Έντονα Σηµείωση Επικρατεί ο υψηλότερος βαθµός ανεξάρτητα απο την έκταση Ο υψηλότερος βαθµός πρέπει να καταλαµβάνει τουλάχιστον ένα HPF TNM ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΣΤΑ ΙΟ pt- Πρωτοπαθής όγκος ptx Ο πρωτοπαθής όγκος δεν µπορεί να αξιολογηθεί pt0 έν υπάρχει ένδειξη πρωτοπαθούς όγκου pt1 Όγκοι 7 εκ., εντοπισµένοι στον νεφρό pt1a Όγκος 4 εκ pt1b Όγκος >4 εκ, αλλα <7 εκ pt2 Όγκος >7 εκ, εντοπισµένος στον νεφρό pt3 Ο όγκος εκτείνεται σε µεγάλες φλέβες ή στο συνεξαιρεθέν επινεφρίδιο (κατα συνέχεια ιστού), ή στο περινεφρικό λίπος, χωρίς να διηθεί την περιτονία του Gerota pt3a ο όγκος διηθεί κατα συνέχεια ιστού το επινεφρίδιο ή περινεφρικούς ιστούς περιλαµβανοµένου του περιπυελικού ιστού), χωρίς να διηθεί την περιτονία του Gerota pt3b ο όγκος διηθεί µακροσκοπικά την νεφρική φλέβα ή την κάτω κοίλη φλέβα ή το τοίχωµα της κάτω απο το διάφραγµα pt3c ο όγκος επεκτείνεται στην κάτω κοίλη φλέβα ή στο τοίχωµα της πάνω απο το διάφραγµα pt4 Ο όγκος διηθεί κατα συνέχεια ιστού την περιτονία του Gerota και εκτείνεται πέρα απο αυτήν

5 5 pn- Επιχώριοι λεµφαδένες pnx Οι επιχώριοι λεµφαδένες δεν µπορούν να εκτιµηθούν pn0 εν υπάρχει λεµφαδενική µετάσταση pn1 Μετάσταση σε έναν επιχώριο λεµφαδένα pn2 Μετάσταση σε περισσότερους απο έναν λεµφαδένες pm- Αποµακρυσµένες µετστάσεις pmx Αποµακρυσµένη µετάσταση δεν µπορεί να εκτιµηθεί pm0 εν υπάρχουν αποµακρυσµένες µεταστάσεις pm1 Τεκµηριώνονται αποµακρυσµένες µεταστάσεις ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Sobin LH, Wittekind C. TNM Classification of Malignant Tumours (6th edition). New York: Wiley-Liss; Fleming S, Griffiths DF. Best Practice No 180. Nephrectomy for renal tumour; dissection guide and dataset. J Clin Pathol 2005; 58:7-14. Ficarra V, Martignoni G, Lohse C, et al. External validation of the Mayo Clinic Stage, Size, Grade and Necrosis (SSIGN) score to predict cancer specific survival using a European series of conventional renal cell carcinoma. J Urol 2006; 175: Sengupta S, Lohse CM, Leibovich BC, et al. Histologic coagulative tumor necrosis as a prognostic indicator of renal cell carcinoma aggressiveness. Cancer 2005; 104: Kovacs G, Akhtar M, Beckwith BJ, et al. The Heidelberg classification of renal cell tumours. L Pathol 1997; 183: Storkel S, Eble JN, Adlakha K, et al. Classification of renal cell carcinoma: Workgroup No 1. Union Internationale Contre le Cancer (UICC) and the American Joint Committee on cancer (AJCC). Cancer 1997; 80: Eble J, Sauter G, Epstein J, et al. Pathology and genetics of Tumours of the Urinary System and Male Genital Organs. Lyon: IARC Press, Fuhrman SA, Lasky LC, Limas C. Prognostic significance of morphologic parameters in renal cell carcinoma. Am J Surg Pathos 1982; Patard JJ, Leray E, Rioux-Leclercq N, et al. Prognostic value of histologic subtypes in renal cell carcinoma: a multicenter experience. J Clin Oncol 2005; 23: Palapattu GS, Pantuck AJ, Dorey F, et al. Collecting system invasion in renal cell carcinoma: impact on prognosis and future staging strategies. J Urol 2003: 170:

6 6 Thompson RH, Leibovich BC, Cheville JC, et al. Is renal sinus fat invasion the same as perinephric fat invasion for pt3a renal cell carcinoma? J Urol 2005; 174: Thomas DH, Verghese A, Kynaston HG, et al. Analysis of the prognostic implications of different tumour margin types in renal cell carcinoma. Histopathology 2003; 43: Han KR, Bui MH, Pantuck AJ, et al. TNM T3a renal cell carcinoma: adrenal gland involvement is not the same as renal fat invasion. J Urol 2003; 169:

Ομάδα Παθολογικής Ανατομικής Ουροποιητικού και Γεννητικού Συστήματος Άρρενος

Ομάδα Παθολογικής Ανατομικής Ουροποιητικού και Γεννητικού Συστήματος Άρρενος Ομάδα Παθολογικής Ανατομικής Ουροποιητικού και Γεννητικού Συστήματος Άρρενος Συν τονισ τεσ: Κ. Διαμαντοπούλου Α. Λάζαρης Κ. Παναγιωτοπούλου Εισ η γ η τ ε σ : Ι. Γκικόντη Κ. Διαμαντοπούλου Ε. Ελευθεριάδης

Διαβάστε περισσότερα

Μάρτιος 2009 Ε. Ελευθεριάδης, ιευθυντής Παθολογοανατοµικού Εργαστηρίου, ΙΚΑ Θεσσαλονίκης

Μάρτιος 2009 Ε. Ελευθεριάδης, ιευθυντής Παθολογοανατοµικού Εργαστηρίου, ΙΚΑ Θεσσαλονίκης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ Νεφρο-ουρολογική Οµάδα Β. Ελλάδας Συνοπτική Ερµηνεία των προτεινόµενων χρήσιµων δεδοµένων για την ΙστοπαθολογικήΈκθεση του Καρκινώµατος του

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα Παθολογικής Ανατομικής Πεπτικού Συστήματος

Ομάδα Παθολογικής Ανατομικής Πεπτικού Συστήματος Ομάδα Παθολογικής Ανατομικής Πεπτικού Συστήματος Συν τονισ τεσ: Κ. Μπαρμπάτη Μ. Σωτηροπούλου Β. Τζιούφα Εισ η γ η τ ε σ : Ε. Βρεττού Μ. Δαιμονάκου - Βατοπούλου Δ. Γιαννόπουλος Ε. Καραμητοπούλου Ε. Κατσίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ

ΟΜΑ Α ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ ΟΜΑ Α ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΙΜΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΟΣ ΕΝ ΟΜΗΤΡΙΟΥ Μάρτιος 2009 Σύνταξη Προτεινόµενου Προσχεδίου Ιστολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα Παθολογικής Ανατομικής Μαστού

Ομάδα Παθολογικής Ανατομικής Μαστού Ομάδα Παθολογικής Ανατομικής Μαστού Συν τονισ τεσ: Ι. Κωστόπουλος Α. Μπουρλή Ο. Τζάϊδα Εισ η γ η τ ε σ : Κ. Κουτσούμπη Φ. Πατακιούτα Μ. Σωτηροπούλου Ο. Τζάϊδα ΣΥνοψη χρησιμων δεδομενων για την ιστολογικη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΥΡΟΔΟΧΟΣ ΚΥΣΤΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Β ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ.Ν. ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ

ΟΥΡΟΔΟΧΟΣ ΚΥΣΤΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Β ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ.Ν. ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ ΟΥΡΟΔΟΧΟΣ ΚΥΣΤΗ ΑΝΑΤΟΜΙΑ - ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΡΙΖΙΚΗΣ ΚΥΣΤΕΚΤΟΜΗΣ ΔΙΟΥΡΗΘΡΙΚΗΣ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΟΥΡΟΘΗΛΙΑΚΟΥ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΟΣ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΗΣ (TUR( TUR-BΤ) ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Β

Διαβάστε περισσότερα

Καρκινώµατος ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΤΟΜΩΝ

Καρκινώµατος ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΤΟΜΩΝ Συνοπτική Ερµηνεία των Προτεινόµενων Χρήσιµων εδοµένων για την Ιστολογική Έκθεση του Γαστρικού Καρκινώµατος Εισηγητές: Κ. Μπαρµπάτη, ιευθύντρια Παθολογοανατοµικού Εργαστηρίου, ΝΕΕΣ «Κοργαλένειο Μπενάκειο»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ (Ενημέρωση Απρίλιος 2010) B. Ljungberg (πρόεδρος), D.C. Hanbury, M. Hora, M.A. Kuczyk, A.S. Merseburger, P.F.A. Mulders, J-J. Patard, I.C. Sinescu Eur

Διαβάστε περισσότερα

KΑΡΚΙΝΩΜΑ ΠΕΟΥΣ Α. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

KΑΡΚΙΝΩΜΑ ΠΕΟΥΣ Α. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΑ ΛΕΚΚΑ ΚΑΤΣΟΥΛΗ (Αν/τρια Διευθύντρια Παθ/κού εργ. ΕΑΝΠ Μεταξά) KΑΡΚΙΝΩΜΑ ΠΕΟΥΣ Α. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ Ο καλύτερος τρόπος για να προετοιμαστεί κανείς ουσιαστικά, για να αντιμετωπίσει

Διαβάστε περισσότερα

Pocket Guidelines Ελληνική έκδοση Επιμέλεια Φ. Σοφράς

Pocket Guidelines Ελληνική έκδοση Επιμέλεια Φ. Σοφράς European Association of Urology Pocket Guidelines Ελληνική έκδοση Επιμέλεια Φ. Σοφράς 2011 edition Εισαγωγή Ελληνικής Έκδοσης Με ιδιαίτερη χαρά η Ουρολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Κρήτης παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα Παθολογικής Ανατομικής Πνεύμονος- Θώρακος

Ομάδα Παθολογικής Ανατομικής Πνεύμονος- Θώρακος Ομάδα Παθολογικής Ανατομικής Πνεύμονος- Θώρακος Συν τονισ τεσ: Ν. Καβαντζάς Β. Παρτσαλίδου-Τζάρου Μ. Χόρτη Εισ η γ η τ ε σ: Π.Αλεξάνδρου Ν. Καβαντζάς Β. Παρτσαλίδου-Τζάρου Ρ. Τριγγίδου Μ. Χόρτη ΣΥΝΟΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ. Η κακοήθης νεοπλασία του νεφρού αποτελεί το 3 % των νεοπλασμάτων του ενήλικα. Ασυνήθης είναι η εμφάνιση του σε ηλικίες κάτω των

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ. Η κακοήθης νεοπλασία του νεφρού αποτελεί το 3 % των νεοπλασμάτων του ενήλικα. Ασυνήθης είναι η εμφάνιση του σε ηλικίες κάτω των ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ. Η κακοήθης νεοπλασία του νεφρού αποτελεί το 3 % των νεοπλασμάτων του ενήλικα. Ασυνήθης είναι η εμφάνιση του σε ηλικίες κάτω των 40 ετών και τυπικά εμφανίζεται στην πέμπτη και έκτη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΑ ΕΚ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΘΗΛΙΟΥ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΑ ΕΚ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΘΗΛΙΟΥ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΑ ΕΚ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΘΗΛΙΟΥ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ M. Rouprêt, R. Zigeuner, J. Palou, A. öhle, E. Kaasinen, M. abjuk, R. Sylvester, W. Oosterlinck Eur Urol 2011 Apr;59(4):584-94

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοπαθή αδενοκαρκινώματα της ουροδόχου κύστεως (UB)

Πρωτοπαθή αδενοκαρκινώματα της ουροδόχου κύστεως (UB) Πρωτοπαθή αδενοκαρκινώματα της ουροδόχου κύστεως (UB) Ορισμός: είναι ουροθηλιακό καρκίνωμα με αμιγή αδενικό φαινότυπο. Το αδενοκαρκίνωμα στην UB μπορεί να είναι πρωτοπαθές συχνότερα όμως είναι τα κατ επέκτασιν

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη ιάγνωση, Θεραπεία και Παρακολούθηση του Καρκίνου του Παχέος Εντέρου

Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη ιάγνωση, Θεραπεία και Παρακολούθηση του Καρκίνου του Παχέος Εντέρου 2012 Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος Ι. Μπουκοβίνας,. Παπαμιχαήλ, Ν. Ανδρουλάκης, Α. Αθανασιάδης, Χ. Χριστοδούλου, Ε. Χρυσού, Χ. Εμμανουηλίδης, Χ. ερβένης, Ρ. Κατωπόδη, Π. Κουντουράκης, Θ. Μακατσώρης,

Διαβάστε περισσότερα

Στις αρχές της 10ετίας του 80 µερικά

Στις αρχές της 10ετίας του 80 µερικά editorial //ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ #25 Στις αρχές της 10ετίας του 80 µερικά από τα ηχηρά ονόµατα της ουρολογίας στην Ευρώπη συναντήθηκαν στην Αθήνα και συζήτησαν για το µέλλον της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΒΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ Γ.Π.Ν.

ΤΑΜΒΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ Γ.Π.Ν. Συχνότης - Επιδημιολογία: ΟΓKΟΙ ΟΡΧEΩΣ ΑΠΟ ΒΛΑΣΤΙKΑ KΥΤΤΑΡΑ ΤΑΜΒΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ Γ.Π.Ν. Οι όγκοι του όρχεως αποτελούν λιγότερο από 1% των όγκων του ανθρωπίνου

Διαβάστε περισσότερα

short news Γ. ασκαλόπουλος

short news Γ. ασκαλόπουλος 18-19 Γ. ασκαλόπουλος Η συµπληρωµατική ακτινοθεραπεία σε καρκίνο του προστάτη παθολογικού σταδίου Τ3Ν0Μ0 µειώνει σηµαντικά τον κίνδυνο µεταστάσεων και βελτιώνει την επιβίωση. Αποτελέσµατα της µακροχρόνιας

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα Παθολογικής Ανατομικής Μαλακών Μορίων και Οστών

Ομάδα Παθολογικής Ανατομικής Μαλακών Μορίων και Οστών Ομάδα Παθολογικής Ανατομικής Μαλακών Μορίων και Οστών Συ ν τ ο ν ισ τ η σ : Ι. Ευστρατίου Εισ η γ η τ η σ : Φ. Ιορδανίδης ΣΥΝΟΨΗ ΧΡΗΣΙΜΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝ ΟΓΚΩΝ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ (ΒΙΟΨΙΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΝΕΦΡΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΝΕΦΡΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΝΕΦΡΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ 4ο ΜΑΘΗΜΑ, 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ c.mamoulakis@med.uoc.gr Νεοπλάσματα

Διαβάστε περισσότερα

Έφη Μυλωνάκη MD, PhD Πνευμονολόγος. 5/2/2011 Ημερίδα Χειρουργικές Παθήσεις Θώρακος

Έφη Μυλωνάκη MD, PhD Πνευμονολόγος. 5/2/2011 Ημερίδα Χειρουργικές Παθήσεις Θώρακος Έφη Μυλωνάκη MD, PhD Πνευμονολόγος 5/2/2011 Ημερίδα Χειρουργικές Παθήσεις Θώρακος Συχνότερη κακοήθεια στον δυτικό κόσμο Πρώτη αιτία θανάτου μεταξύ των θανάτων από καρκίνο Ως ενδημική νόσος NSCLC: 85% SCLC:

Διαβάστε περισσότερα

This conclusion should however be confirmed by larger studies. Ελληνική Ωτορινολαρυγγολογία Χειρουργική Κεφαλής & Τραχήλου Τόμος 33 - Τεύχος 1

This conclusion should however be confirmed by larger studies. Ελληνική Ωτορινολαρυγγολογία Χειρουργική Κεφαλής & Τραχήλου Τόμος 33 - Τεύχος 1 Τσίλης Ν Κορρές Γ Παπαδημητρίου Ν Κόμις Α Γεωργαντάς Η Μαραγκουδάκης Π Β Ωτορινολαρυγγολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθήνας, Αττικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αθήνας. Διευθυντής Καθ. Δ. Κανδηλώρος Σύγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΘΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΤΑΤΙΚΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΗΣ

ΔΙΗΘΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΤΑΤΙΚΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΗΣ ΔΙΗΘΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΤΑΤΙΚΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΗΣ (Ενημέρωση Μάρτιος 2011) A. Stenzl (πρόεδρος), J.A. Witjes, N.. owan, Μ. De Santis, M. Kuczyk, T. Lebret, A.S. Merseburger, M.J. Ribal, A. Sherif Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ (Ενημέρωση Μάρτιος 2011) A. Heidenreich (Πρόεδρος), J. ellmunt, M. olla, S. Joniau, T.H. van der Kwast, M.D. Mason, V. Matveev, N. Mottet, H-P. Schmid,

Διαβάστε περισσότερα

Όγκοι του Θύμου Αδένα Τι γνωρίζουμε;

Όγκοι του Θύμου Αδένα Τι γνωρίζουμε; Ανασκόπηση Όγκοι του Θύμου Αδένα Τι γνωρίζουμε; Χαράλαμπος Ζήσης Χειρ. Θώρακος, Επιμελητής Νοσοκομείου «Ευαγγελισμός» Ο θύμος αδένας θεωρήθηκε για μεγάλο χρονικό διάστημα όργανο χωρίς ιδιαίτερη σημασία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΩΝ ΟΡΧΕΩΝ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΩΝ ΟΡΧΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΩΝ ΟΡΧΕΩΝ (Mερική ενημέρωση κειμένου Μάρτιος 2011) P. Albers (chairman), W. Albrecht, F. Algaba, C. Bokemeyer, G. Cohn-Cedermark, K. Fizazi, A. Horwich, M.P. Laguna

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο σύστημα σταδιοποίησης. του καρκίνου του πνεύμονα

Το νέο σύστημα σταδιοποίησης. του καρκίνου του πνεύμονα Το νέο σύστημα σταδιοποίησης του καρκίνου του πνεύμονα Κωνσταντίνος Σαγρής, Γεώργιος Χειλάς Κέντρο Αναπνευστικής Ανεπάρκειας, ΝΝΘΑ, «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Η σταδιοποίηση του καρκίνου του πνεύμονα έχει πολύπλευρη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΑΝΩΜΑΤΟΣ ρ Κωνσταντίνα Φραγκιά. Παθολογοανατόµος, ιευθύντρια Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» W.H.O. Melanoma Programme

ΙΣΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΑΝΩΜΑΤΟΣ ρ Κωνσταντίνα Φραγκιά. Παθολογοανατόµος, ιευθύντρια Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» W.H.O. Melanoma Programme ΙΣΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΑΝΩΜΑΤΟΣ ρ Κωνσταντίνα Φραγκιά Παθολογοανατόµος, ιευθύντρια Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» W.H.O. Melanoma Programme Πρόεδρος ΜΕΛΑΜΠΟΥΣ: Οργανισµού για την πρόληψη και την καταπολέµηση του µελανώµατος

Διαβάστε περισσότερα

3. Σκελετός της εργασίας : Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ : ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΕΣ : ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ ΣΧΕ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

3. Σκελετός της εργασίας : Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ : ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΕΣ : ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ ΣΧΕ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ : ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΕΣ : ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ ΣΧΕ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Θέµα της Πτυχιακής Εργασίας : «Η διατροφή ως αιτιολογικός παράγοντας για τον

Διαβάστε περισσότερα

Ανασκόπηση του προστατικού αδενοκαρκινώματος

Ανασκόπηση του προστατικού αδενοκαρκινώματος EKΔOTHΣ - ΔIEYΘYNTHΣ: HΛIAΣ KAYKAΣ - Δερματολόγος EKΔOΣEIΣ KAYKAΣ: MEΣOΓEIΩN 215, 115 25 AΘHNA THΛ.: 2106777590, FAX: 2106756352 E-mail: kafkas@otenet.gr, Website: www.kafkas-publications.com ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα