SynEDIX BASIC Ο ΗΓΟΣ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ. Synthex Electronic Document/Data Integrated exchange Ηλεκτρονική Ανταλλαγή και Ενσωµάτωση Αρχείων

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "SynEDIX BASIC Ο ΗΓΟΣ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ. Synthex Electronic Document/Data Integrated exchange Ηλεκτρονική Ανταλλαγή και Ενσωµάτωση Αρχείων"

Transcript

1 SynEDIX BASIC Ο ΗΓΟΣ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ Synthex Electronic Document/Data Integrated exchange Ηλεκτρονική Ανταλλαγή και Ενσωµάτωση Αρχείων

2 1. SynEdix Basic e Τιµολόγηση: Αποστολή Οργάνωση ιαχείριση Παραστατικών ΤοSynEDIX είναι ένα παραµετροποιήσιµο και ευέλικτο πρόγραµµα για την ηλεκτρονικοποίηση της τιµολόγησης και άλλων παραστατικών. Μπορεί να προσαρµοστεί στις ανάγκες µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων. Έχει την δυνατότητα να µετατρέπει τα παραστατικά σε e-παραστατικά ανεξαρτήτως εµπορικής εφαρµογής και φορολογικού µηχανισµού. ηλαδή µπορεί να λειτουργήσει µε οποιαδήποτε εφαρµογή και φορολογικό µηχανισµό. Βοηθάει σε µεγάλο ποσοστό στην αύξηση της παραγωγικότητας που οφείλεται στην εξοικονόµηση χρόνου απ ότι απαιτεί συνήθως η παραδοσιακή διαδικασία αποστολής τιµολογίων και άλλων παραστατικών, (εκτύπωση, αποστολή σε ταχυδροµείο, παραλαβή, αρχειοθέτηση κ.λ.π). Μειώνει σηµαντικά το κόστος της έκδοσης και διαχείρισης παραστατικών µε αποτέλεσµα την εξοικονόµηση σε πολύ µεγάλο ποσοστό από έξοδα όπως, αναλώσιµα εκτύπωσης, µελάνι, χαρτί, κλπ. καθώς και από τα ταχυδροµικά τέλη ή από άλλη υπηρεσία αποστολής. Σηµαντικό επίσης είναι να αναφέρουµε και τον χρόνο που εξοικονοµούµε µε την ηλεκτρονική αποστολή, οργάνωση και διαχείριση των παραστατικών µας, µε κύριο σκοπό και επίτευγµα την αύξηση της παραγωγικότητας µας. Το SynEDIX βοηθάει στην ταχύτερη και έγκυρη αποστολή και παραλαβή του τιµολογίου ή οποιουδήποτε άλλου παραστατικού. Επίσης επιβεβαιώνεται ότι ο παραλήπτης µας έλαβε και διάβασε το απεσταλµένο παραστατικό καθώς υπάρχει και η δυνατότητα αυτοποιηµένης υπενθύµισης.

3 2. Key Features Κύριες δυνατότητες του SynEDIX Basic e τιµολόγηση και e-αποστολή παραστατικών εύκολα και γρήγορα µε (πρωτόκολλο SMTP), πλήρης υποστήριξη κάθε άλλου πρωτόκολλου µε την χρήση του SynEDIX Advanced και Expert Υποστήριξη e-αποστολής παραστατικών ανεξάρτητα εµπορικής εφαρµογής και µοντέλου φορολογικού µηχανισµού Παραµετροποίηση, Ευελιξία γενικών επιλογών λειτουργιών και διαδικασιών Αποστολή σε πολλαπλούς παραλήπτες ανά παραστατικό, Μαζική Αποστολή χωρίς την µεσολάβηση του χρήστη ή µε µεσολάβηση του χρήστη ανά παραστατικό Επισυναπτόµενα:.pdf,.xps,.txt ή/και _a.txt, _b.txt, και επίσης άλλα έγγραφα τα οποία επιθυµεί να επισυνάψει ο αποστολέας υνατότητα προγραµµατισµού εκτέλεσης λειτουργίας (Scheduling) Βασική Οργάνωση/Αρχειοθέτηση Βελτίωση εκτύπωσης π.χ. Format Dos σε Format Pdf Επιλογή sender για την αποστολή των s Επιλογή για επιβεβαίωση παραλαβής/ανάγνωσης των s υνατότητα επανάληψης (resend) της αποστολής Υποστήριξη πολυγλωσσικότητας παραστατικού Παροχή ενηµερωτικών µηνυµάτων για την εκτέλεση των λειτουργιών στον χρήστη ή στον διαχειριστή του συστήµατος.

4 3. Πίνακας Περιεχόµενων 3.1 Γενικά 3.2Folders Tab Folders Administration 3.2.1Φάκελος Send-Ready Documents C:\SynEDIX\Send_Ready_Folder Send Λειτουργία 3.2.2Φάκελος Send Problems/Pending C:\SynEDIX\Send_Problems Re-send Λειτουργία Φάκελος Process-Method Requiring Documents C\:SynEDIX\Process_Requiring_Folder Process Λειτουργία 3.2.4Φάκελος Process Problems/Pending C\:SynEDIX\Process_Problems Re-Process Λειτουργία 3.2.5Φάκελος Sent-Processed Storage C\:SynEDIX\Storage_Folder 3.3Send Setup Tab Program and Options 3.3.2Schedule Run(s) 3.3.3Other SynEDIX Options 3.4 Setup Tab 3.5System Tab

5 3.1 Γενικά Ευχαριστούµε για την προτίµησή σας στο SynEDIX ( Electronic Document/Data Integrated exchange Ηλεκτρονική Ανταλλαγή και Ενσωµάτωση Αρχείων ) της Σύνθεξ Α.Ε. Αυτός ο Οδηγός θα σας βοηθήσει να κάνετε καλύτερη χρήση του λογισµικού σας, αλλά και µάλλον δεν µπορεί να περιγράφει όλες τις δυνατότητες που σας παρέχει ο ευέλικτος και ανοιχτός σχεδιασµός του SynEDIX. Είναι πιθανό κάποιες ιδιαιτερότητες, που µπορεί να βοηθούν στη δική σας καλύτερη και αποδοτικότερη χρήση, να µη καλύπτονται καθαρά από τον Οδηγό ή/και από το SynEDIX Basic. Γι αυτό, παρακαλούµε να µη διστάσετε να επικοινωνείτε µε τη Σύνθεξ για οποιαδήποτε λεπτοµέρεια ή δυνατότητα την οποία µπορεί να χρειάζεστε αλλά δεν µπορείτε να δείτε στον Οδηγό ή/και στο λογισµικό σας. Όλες οι ρυθµίσεις και οι λειτουργίες του SynEDIX Basic γίνονται από µία φόρµα (παράθυρο) µε µία σειρά από Tabs (καρτέλες) που βλέπετε στο πάνω µέρος της φόρµας. Στο κάθε Tab είναι οµαδοποιηµένες διάφορες ρυθµίσεις (παράµετροι), που διαφοροποιούν (παραµετροποιούν) και καθορίζουν τους τρόπους λειτουργίας του SynEDIX. Σε ορισµένα Tabs θα δείτε και διάφορα Buttons (κουµπιά), µε τα οποία (κάνοντας τα κλικ) εκτελείτε κάποια λειτουργία ή ενέργεια, όπως αυτή αναγράφεται σε κάθε Button (π.χ. Select, Admin, Printer). Στο κάτω µέρος της φόρµας επίσης βλέπετε µια σειρά από Buttons, µε το κάθε ένα από τα οποία επίσης εκτελείτε τη λειτουργία ή ενέργεια που αναγράφεται σε αυτό. Σε αυτό τον Οδηγό, για να αναφερθούµε σε κάποιο Button, θα χρησιµοποιούµε τη λειτουργία ή ενέργεια που αναγράφεται σε αυτό, όπως: Select Admin Process Send Save κ.λ.π. Σηµείωση: Save πρέπει να γίνεται µετά από αλλαγές που κάνετε σε οποιαδήποτε από τις ρυθµίσεις, διότι διαφορετικά µπορεί να χάσετε τις αλλαγές σας. Πιο κάτω από τη σειρά Buttons της φόρµας, υπάρχει µία Γραµµή Μηνυµάτων (Message Line), όπου το σύστηµα αναγράφει διάφορα µηνύµατα αναφερόµενα στη κατάσταση, αποτελέσµατα, προβλήµατα κ.λ.π. της λειτουργίας του. Μπορείτε να παρακολουθείτε τη Γραµµή Μηνυµάτων όταν εκτελείτε διάφορες λειτουργίες ή εάν προκύψουν προβλήµατα και χρειάζεστε να κατανοήσετε καλύτερα τι συµβαίνει. Στη συνέχεια αυτού του Οδηγού παρέχονται πιο λεπτοµερείς εξηγήσεις των ρυθµίσεων και λειτουργιών του κάθε Tab και των διαφόρων Buttons.

6 3.2 Folders Tab/Admin Folders Administration Στο Folders Tab ρυθµίζετε τις διαδροµές των φακέλων για την αποθήκευση και διαχείριση των αρχείων (η-παραστατικών, η-εγγράφων κ.λ.π.), τα οποία αρχεία χρησιµοποιεί, δηµιουργεί και διαχειρίζεται το SynEDIX. Η σωστή χρήση αυτών των φακέλων επιτρέπει και είναι απαραίτητη για την οργανωµένη και εύρυθµη λειτουργία και παρακολούθηση των διάφορων λειτουργιών του SynEDIX Basic, αλλά και των άλλων modules SynEDIX Advanced, Professional, Expert. Τις διαδροµές όλων αυτών των φακέλων ορίζετε και διαχειρίζεστε εσείς (ο εγκαταστάτης/διαχειριστής του SynEDIX) όπως εσείς θέλετε και ταιριάζει στο περιβάλλον λειτουργίας του SynEDIX (π.χ. σύµφωνα µε το πoιο µπορεί να είναι το folder των αρχείων από την ΕΑΦ ΣΣ σας). Όµως, θα είναι καλό όλα τα folders να είναι κάτω από ένα κύριο folder (π.χ. C:\SynEDIX), καθώς και κάθε folder να έχει

7 όνοµα περιγραφικό της χρήσης του και των αρχείων που περιέχει. Παρακάτω αναφέρονται ενδεικτικές διαδροµές (προεπιλεγµένες, Default Folder Paths), στις οποίες και θα αναφερόµαστε στη συνέχεια αυτού του Οδηγού: C:\SynEDIX\Send_Ready_Folder C:\SynEDIX\Send_Problems C:\SynEDIX\Process_Requiring_Folder C:\SynEDIX\Process_Problems C:\SynEDIX\Storage_Folder Εάν οι ανωτέρω προ-επιλεγµένες διαδροµές είναι αποδεκτές από εσάς, δεν χρειάζεται να κάνετε κάτι µε αυτές πριν την έναρξη λειτουργίας του SynEDIX. ιαφορετικά, µε το κάθε Select στο Folders Tab (δεξιότερα στη φόρµα, αφού µάλλον θα το χρησιµοποιείτε σπανιότερα) ανοίγετε τον οδηγό των Windows και επιλέγετε ή δηµιουργείτε/επιλέγετε το φάκελο που θέλετε για τη συγκεκριµένη χρήση (όπως εξηγείται περαιτέρω στη συνέχεια του Οδηγού). Μπορείτε επίσης και να αλλάζετε τις διαδροµές φακέλων αργότερα για διάφορους λόγους, όπως για να διαχειριστείτε αρχεία σε οµάδες (batches) που εσείς θέλετε να δηµιουργήσετε και δεν έχετε άλλο τρόπο να το κάνετε. Πάντως, θα πρέπει να κάνετε τέτοιες αλλαγές µόνο αν δεν υπάρχει άλλος τρόπος να εξυπηρετήσετε το σκοπό σας. Περαιτέρω θα πρέπει πάντα όταν κάνετε τέτοιες αλλαγές να φροντίζετε µε µεγάλη προσοχή για την απαραίτητη καλή διαχείριση των εµπεριεχοµένων αρχείων και του όλου συστήµατος, αφού θα έχετε κατανοήσει πλήρως τις διάφορες λειτουργίες του. Με το κάθε Admin ανοίγετε το Windows Explorer απευθείας στον αντίστοιχο φάκελο για την ευκολότερη διαχείρισή του (επίσης περαιτέρω εξηγήσεις στη συνέχεια) Send-Ready Documents C:\SynEDIX\Send_Ready_Folder Αυτός είναι ο φάκελος όπου πρέπει να καταλήγουν όλα τα µεµονωµένα αρχεία ή/και σετ αρχείων τα οποία είναι για ηλεκτρονική αποστολή και είναι Έτοιµα για τη λειτουργία Send (αποστολή) του SynEDIX Basic, όπως Έτοιµα ορίζεται στη συνέχεια. Να σηµειώσουµε εδώ ότι τα αρχεία µπορεί να δηµιουργούνται στο Send_Ready_Folder απ ευθείας από κάποιο άλλο πρόγραµµα (π.χ. Driver ΕΑΦ ΣΣ),

8 ή µε άλλο τρόπο (π.χ. αντιγραφή), ή µετά από Process του SynEDIX το οποίο εξηγούµε περαιτέρω στη συνέχεια του Οδηγού. Τα µεµονωµένα αρχεία, π.χ. µόνο το PDF αρχείο για το κάθε παραστατικό, είναι Έτοιµα προς αποστολή µε την προϋπόθεση ότι παράγονται από την εφαρµογή τους περιέχοντας, σε οποιοδήποτε σηµείο του περιεχοµένου, τουλάχιστον µία διεύθυνση , όπου και θα αποσταλεί το κάθε αρχείο. Εάν θέλετε ή/και έχετε περισσότερες διευθύνσεις στα δικά σας αρχεία, δείτε στο Setup πως το σύστηµα χειρίζεται τις διάφορες περιπτώσεις. Πάντως και τα αρχεία µε περισσότερες διευθύνσεις είναι Έτοιµα αρχεία. Κατά συνέπεια, εάν έχετε και θέλετε να αποστείλετε τέτοια Έτοιµα µεµονωµένα αρχεία, δεν χρειάζεται να χρησιµοποιείτε το Process του SynEDIX. Αρκεί αυτά τα αρχεία να καταλήγουν µε τον οποιοδήποτε τρόπο (δηµιουργία, αντιγραφή κ.λ.π.) στο Send_Ready_Folder, π.χ. αρχεία παραστατικών µε σήµανση από ΕΑΦ ΣΣ, µέσω Driver, PDF Creator, Virtual Printer ή άλλου τρόπου, σώζονται στη συγκεκριµένη διαδροµή. Σηµείωση: Τα αρχεία ή/και σετ αρχείων µπορεί να σώζονται απ ευθείας στον ανωτέρω φάκελο ή/και σε υπό-φακέλους µέσα στον ανωτέρω φάκελο, π.χ. σε υπό-φάκελο (2011, Σεπ 1) ή µε οποιοδήποτε άλλο όνοµα πρέπει ή θέλετε να τα έχετε οµαδοποιηµένα. είτε παρακάτω στον Οδηγό πως διαχειρίζεται τις διάφορες περιπτώσεις το SynEDIX. Τα σετ αρχείων, π.χ. περισσότερα από ένα αρχεία σχετιζόµενα µε ένα παραστατικό όπως.pdf, _a.txt, _b.txt, είναι Έτοιµα προς αποστολή εάν: α. τουλάχιστον ένα αρχείο του σετ τηρεί τις προϋποθέσεις ενός µεµονωµένου Έτοιµου αρχείου (όπως ανωτέρω), και β. Όλα τα αρχεία του κάθε σετ έχουν κοινό (ίδιο) το µέρος του ονόµατος που προκύπτει αν από το κάθε όνοµα αφαιρεθεί το extention (.pdf,.txt,.xps,.docx,.html κ.λ.π.), καθώς και αφαιρεθεί πριν το extention αν υπάρχει κάτι σαν _?, όπου το? είναι οποιοσδήποτε ένας χαρακτήρας. Αυτό το κοινό µέρος του ονόµατος αποτελεί βέβαια και το µοναδικό όνοµα του σετ, π.χ. ΕKY pdf, ΕKY _a.txt ΕKY _b.txt Ο Driver τύπου Α της ΕΑΦ ΣΣ Synthex 7010 υποστηρίζει τη δηµιουργία τέτοιων Έτοιµων προς ηλεκτρονική αποστολή σετ αρχείων. Το ίδιο µπορεί να ισχύει και µε άλλους Drivers τύπου Α ΕΑΦ ΣΣ ή µε διάφορες εφαρµογές έκδοσης παραστατικών µε σήµανση παραστατικών τύπου Β. Σε αυτές λοιπόν τις περιπτώσεις, και πάλι δεν χρειάζεται να µεσολαβήσει το Process, αρκεί τα Έτοιµα αυτά σετ να καταλήξουν (σωθούν) µε κάποιο τρόπο στο Send_Ready_Folder. Συνοψίζοντας σχετικά µε το Send_Ready_Folder, όποια µεµονωµένα ή σετ από αρχεία σας είναι Έτοιµα προς ηλεκτρονική αποστολή σύµφωνα µε όλα τα ανωτέρω, πρέπει να σώζονται στο Send_Ready_Folder από κάποιο άλλο πρόγραµµα, π.χ. Driver ΕΑΦ ΣΣ, ή µε κάποιο άλλο τρόπο, π.χ. µε αντιγραφή χειροκίνητα ή αυτοµατοποιηµένα. Έτσι, µε την εκτέλεση της λειτουργίας Send, το SynEDIX δηµιουργεί (s) σύµφωνα µε τις διευθύνσεις που βρίσκει στο κάθε αρχείο/σετ, επισυνάπτει το αρχείο/σετ και κάνει την αποστολή, όλα αυτά σύµφωνα

9 και µε τις ρυθµίσεις στο Send Setup και Setup. είτε περισσότερες λεπτοµέρειες για τα Send, Send Setup, Setup στη συνέχεια του Οδηγού. Σε κάθε περίπτωση µε το SynEDIX Basic, τα µεµονωµένα αρχεία σας πρέπει να είναι Έτοιµα, δηλαδή να παράγονται από την αντίστοιχη εφαρµογή έκδοσης παραστατικών µε τουλάχιστον ένα κάπου στο περιεχόµενο τους ή µε περισσότερα s όπως περιγράφεται στο Setup. ιαφορετικά, µπορείτε ακόµα να κάνετε ηλεκτρονική αποστολή/διαχείριση αλλά χρησιµοποιώντας το SynEDIX Advanced, το οποίο βέβαια παρέχει και διάφορες άλλες δυνατότητες (αρχειοθέτηση, ενσωµάτωση αρχείων κ.λ.π.) για τις οποίες µπορείτε να ενηµερωθείτε από τη Σύνθεξ. Επίσης µε το SynEDIX Basic, τα σετ αρχείων σας µπορεί να µην είναι Έτοιµα αλλά πρέπει τουλάχιστον τα αρχεία του σετ να παράγονται από την εφαρµογή τους µε ένα ή περισσότερα s στο περιεχόµενό τους. ιαφορετικά, θα πρέπει να χρησιµοποιήσετε το SynEDIX Advanced. Εάν τα αρχεία του σετ περιέχουν (s) αλλά δεν πληρούν την προϋπόθεση ονοµασίας των (β. ανωτέρω), τότε όλα αυτά τα αρχεία πρέπει να σώζονται στο φάκελο Process_Requiring_Folder. Από εκεί µε την εκτέλεση της λειτουργίας Process, εάν µε διάφορους τρόπους/κριτήρια µπορούν να µετονοµαστούν κατάλληλα τότε µεταφέρονται ως Έτοιµα στο Send_Ready_Folder προς αποστολή από την επόµενη λειτουργία Send. Περισσότερες λεπτοµέρειες δείτε στη συνέχεια του Οδηγού Send Λειτουργία Το Send εκτελείται από το χρήστη µε κλικ στο Button Send ή εκτελείται αυτόµατα (χωρίς µεσολάβηση χρήστη) σύµφωνα µε το πρόγραµµα (schedule) που έχει οριστεί στο Send Setup. Η λειτουργία του µε τη σειρά εκτέλεσης είναι ως εξής: α. Εάν υπάρχουν υπό-φάκελοι στο Send_Ready_Folder, µετονοµάζει τον κάθε υπό-φάκελο σε xout_υποφακελος_yymmddhhmmss. Εάν υπάρχουν (και) µεµονωµένα αρχεία στο Send_Ready_Folder (είτε υπάρχουν υπό-φάκελοι είτε όχι), τότε δηµιουργεί άλλον έναν υπό-φάκελο µε όνοµα xout_yymmddhhmmss και µεταφέρει όλα τα µεµονωµένα αρχεία από το Send_Ready_Folder στον τώρα υπόφάκελό του xout_ yymmddhhmmss. Σηµειώστε ότι όλα αυτά γίνονται µε τα κατάλληλα κλειδώµατα, έτσι ώστε το σύστηµα δηµιουργεί/διαχωρίζει την οµάδα (batch - µε το xout_... όνοµα φακέλου) µε τα αρχεία που θα στείλει σε αυτό το τρέξιµο (run), για να µην αναµιχθούν κακώς αυτά µε ηµιτελή νέα που ίσως πρέπει να γραφτούν κατά τη διάρκεια αυτή της λειτουργίας. Γι αυτό είναι πιθανό κάποιος χρήστης να λάβει µήνυµα (windows) ότι το σύστηµα δεν µπορεί να γράψει αν συµπέσει το γράψιµό του χρήστη µε τον ελάχιστο χρόνο που χρειάζεται για να συµπληρωθεί η ανωτέρω διαδικασία. Πάντως αυτό πρέπει να είναι σπάνιο και οι χρήστες γενικά µπορούν να συνεχίζουν τις εργασίες τους χωρίς να τους απασχολεί αν τρέχει το Send.

10 β. Κατόπιν, το Send εξετάζει µε τη σειρά κάθε φάκελο xout_υποφάκελος_yymmddmmss και κάθε αρχείο ή κάθε σετ αρχείου σε κάθε τέτοιο φάκελο, παίρνει από το κάθε αρχείο ή σετ τα s που υπάρχουν, δηµιουργεί το κάθε αντίστοιχο και το στέλνει σύµφωνα µε τα Setup, Send Setup. Σε κάθε περίπτωση, εξετάζει και το φάκελο xout_yymmddmmss (όπου υπάρχουν τα µεµονωµένα αρχεία) και µεταφέρει στον τρέχοντα φάκελο όποιο αρχείο µπορεί να είναι µέρος κάποιου σετ. Αφού τελειώσει όλους τους φακέλους xout_υποφάκελος_yymmddmmss, αποστέλλει και από τον xout_yymmddmmss όσα αρχεία ή/και σετ έχουν αποµείνει εκεί. γ. Όταν υπάρχει κάποιο πρόβληµα µε κάποιο αρχείο ή σετ, όπως αν δεν υπάρχει ή αν δεν συµπληρώνεται ένα σετ ή αν δεν φεύγει το για κάποιο λόγο κ.λ.π., τότε δηµιουργεί ένα υπό-φάκελο µε το ίδιο όνοµα xout_... στον Send_Problems φάκελο, όπου µεταφέρει το κάθε προβληµατικό αρχείο ή σετ. Στον ίδιο φάκελο xout_... δηµιουργείται και ένα Send_Problems.log αρχείο όπου αναγράφεται ένα µήνυµα για το κάθε προβληµατικό αρχείο ή σετ. Αυτά ισχύουν όλα παροµοίως για τον xout_yymmddmmss φάκελο (δηµιουργείται αντίστοιχος υπόφάκελος στο Send_Problems κ.λ.π.). Σηµειώστε ότι έτσι ο χρήστης ή ο διαχειριστής του συστήµατος µπορεί όποτε θέλει να εξετάσει το Send_Problems φάκελο και το κάθε.log για να δει και να διορθώσει όπως χρειάζεται το κάθε πρόβληµα. Επίσης, το σύστηµα δίνει τη δυνατότητα να αποστέλλονται µε τα διάφορα.log στον διαχειριστή αµέσως µετά την εκτέλεση του κάθε Send ή Process, σύµφωνα µε το τι έχει οριστεί στο System Tab. δ. Επίσης, για τον κάθε xout_... φάκελο το Send δηµιουργεί αντίστοιχο φάκελο στο Storage_Folder και µεταφέρει εκεί όλα τα επιτυχώς απεσταλµένα αρχεία και σετς. Επίσης δηµιουργεί εκεί το αντίστοιχο Send.log όπου αναγράφεται µήνυµα για κάθε απεσταλµένο αρχείο ή σετ, το οποίο επίσης µπορεί να αποστέλλεται µε e- mail σύµφωνα µε το System Tab Send Problems/Pending C:\SynEDIX\Send_Problems Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, κατά τη λειτουργία του Send, εάν για οποιοδήποτε λόγω δεν ολοκληρωθεί η διαδικασία αποστολής του/των , το σύστηµα µεταφέρει όλα τα προβληµατικά αρχεία ή/και σετς σε έναν υπό-φάκελο µε το ίδιο όνοµα (της οµάδας batch) κάτω από το Send_Problems φάκελο. Επίσης, δηµιουργεί Send_Problems.log αρχείο µέσα σε κάθε φάκελο οµάδας batch, και

11 επίσης στέλνει σχετικό µήνυµα στο χρήστη καθώς και στο διαχειριστή αν έτσι έχει οριστεί στο System Tab. Έτσι, ο χρήστης ή/και ο διαχειριστής βλέποντα τα αρχεία και το log µπορεί να εξετάσει τι είναι το πρόβληµα και να δει πως µπορεί να το διορθώσει και αν µπορεί να δοκιµάσει να το ξαναστείλει µε τη λειτουργία Re-Send. Σηµειώστε εδώ ότι µπορείτε να κάνετε αλλαγές ονοµάτων των αρχείων ή/και άλλες ενέργειες διόρθωσης, αλλά δεν µπορείτε σε καµιά περίπτωση να κάνετε αλλαγές που θα επηρεάσουν την εγκυρότητα των αρχείων που αποτελούν φορολογικά στοιχεία, π.χ. των αρχείων _a.txt, _b.txt. Σε περίπτωση που για να γίνει Έτοιµο προς αποστολή κάποιο αρχείο ή σετ παραβιάζεται αυτή η εγκυρότητα, τότε θα πρέπει να ακολουθήσετε τη διαδικασία που θα ακολουθούσατε µε οποιοδήποτε άλλο παραστατικό. ηλαδή, να ακυρώσετε το παραστατικό από την εφαρµογή του και να το επανεκδώσετε έτσι ώστε να τηρεί τις προϋποθέσεις του Έτοιµου. Χρησιµοποιείτε λοιπόν το αντίστοιχο Admin για να δείτε και να διαχειριστείτε το κάθε υπό-φάκελο στο Send_Problems. Πρέπει να προσπαθήσετε να κάνετε όσες διορθώσεις αρχείων µπορείτε να κάνετε τηρώντας πάντα το ανωτέρω υπογραµµισµένο, σε κάθε ένα από τους υπό-φακέλους προτού να εκτελέσετε τη λειτουργία Re-Send. Όποτε θέλετε να ξαναδοκιµάσετε την αποστολή κάποιου υπό-φακέλου (batch) πρέπει τελικά και πριν την εκτέλεση της λειτουργίας Re-Send, να µετονοµάσετε τον υπό-φάκελο προσθέτοντας στο τέλος του ονόµατός του το _resend. ηλαδή, το όνοµα πρέπει να γίνει xout_..._resend, έτσι ώστε η λειτουργία Re-Send να τον αναγνωρίσει σαν φάκελο που πρέπει να ξαναδοκιµάσει. Αυτό γίνεται έτσι ώστε το Re-Send να ξανά-αποστείλει µόνο φακέλους που εσείς έχετε διορθώσει και µετονοµάσει, αφού δεν έχει νόηµα να ξαναδοκιµάζει φακέλους που έχουν τα ίδια προβλήµατα που είχαν από πριν και απλά να ξανάκαταγράφει τα ίδια προβλήµατα. Επίσης, µε αυτό το τρόπο το σύστηµα µπορεί να συνεχίζει τη λειτουργία του, πιθανώς δηµιουργώντας νέους φακέλους µε νέα προβλήµατα, ανεξάρτητα από το πότε εσείς κάνετε διορθώσει και Re-Send. Βέβαια, σε κάθε περίπτωση πρέπει να είναι κατανοητό ότι κάθε πρόβληµα που δεν έχετε διορθώσει σε κάποιο φάκελο _resend δεν µπορεί παρά να ξανα-καταγράφεται σαν πρόβληµα. Πρέπει λοιπόν να κάνετε όσες διορθώσεις µπορείτε να κάνετε στο κάθε υπόφάκελο του Send_Problems πριν τον µετονοµάσετε µε _resend στο τέλος του ονόµατός του. Αφού έχετε µετονοµάσει ένα ή περισσότερους υπό-φακέλους µπορείτε να τρέξετε τη λειτουργία Re-Send που περιγράφεται στη συνέχεια Re-Send Λειτουργία Η λειτουργία Re-Send ξανά-δοκιµάζει να αποστείλει τα αρχεία ή σετς που υπάρχουν µέσα σε κάθε υπό-φάκελο µε όνοµα xout_..._yymmddmmss_resend στο φάκελο Send_Problems. Όποια αρχεία/σετς αποστέλλει επιτυχώς τα µεταφέρει στο

12 αντίστοιχο batch (επιτυχηµένων αποστολών) στο Storage_Folder (δείτε κατωτέρω) και τα καταγράφει στο εκεί Send.log. Όποια αρχεία/σετς δεν µπορεί να αποστείλει τα αφήνει όπως είναι στον υπόφάκελό τους (batch), τον οποίο όµως υπό-φάκελο αµέσως µόλις τον τελειώνει τον µετονοµάζει σε xout_..._resend_bad (προσθέτει _bad στο τέλος), πάντα καταγράφοντας στο αντίστοιχο Send_Problems.log. Στο τέλος-τέλος το Re-Send µεταφέρει όλους τους υπό-φακέλους µε όνοµα xout_..._resend_bad στο Storage_Folder. Σηµειώστε ότι, σύµφωνα µε τα ανωτέρω, αν δεν θέλετε ή δεν µπορείτε να κάνετε καµιά διόρθωση σε κάποιο υπό-φάκελο, θα πρέπει να τον µετονοµάσετε σε xout_..._resend_bad. Έτσι µε το πρώτο Re-Send το σύστηµα θα τον µεταφέρει στο Storage_Folder, το οποίο πρέπει να γίνεται για να κρατιέται ο Send_Problems φάκελος όσο γίνεται πιο καθαρός και εύκολος να τον δουλεύετε. Εάν βέβαια θέλετε να κρατήσετε κάποιους υπό-φακέλους για να τους δουλέψετε αργότερα, απλά δεν τους µετονοµάζετε και αυτό δεν επηρεάζει τις υπόλοιπες λειτουργίες του συστήµατος. Το σύστηµα λειτουργεί έτσι ώστε να αφήνει την ευελιξία σε σας να χειριστείτε τα όποια προβλήµατα όπως και όποτε εσείς θέλετε. Όλα τα αναφερόµενα µέχρι εδώ σε αυτό τον Οδηγό σχετικά µε Send, Re-Send και τους αντίστοιχους φακέλους των, λειτουργούν παρόµοια µε µόνο µικρές αποκλίσεις όπου είναι απαραίτητο για τις λειτουργίες Process, Re-Process και τους αυτών αντίστοιχους φακέλους. Γι αυτό, αυτoί οι φάκελοι και αντίστοιχες λειτουργίες των περιγράφονται στη συνέχεια µε πολύ παρόµοιο τρόπο. Όµως, πρέπει να δείτε και αυτές τις οδηγίες προσεκτικά διότι µπορεί να υπάρχουν ορισµένες λεπτοµέρειες διαφορετικές από τα ανωτέρω Send, Re-Send Process-Method Requiring Documents C:\SynEDIX\Process_Requiring_Folder Σε αυτό το φάκελο πρέπει να καταλήγουν όλα τα σετ αρχείων για ηλεκτρονική αποστολή τα οποία δεν είναι Έτοιµα για Send, όπως αυτά έχουν περιγραφεί/οριστεί ανωτέρω σε αυτόν το Οδηγό. ηλαδή, εδώ πρέπει να σώζονται, αντιγράφονται κ.λ.π. αρχεία που µπορεί να σχηµατίζουν σετς (οµάδες αρχείων σχετικών µε το ίδιο παραστατικό), αλλά τα σετς αυτά δεν είναι ήδη σχηµατισµένα µε το ίδιο µέρος του ονόµατος, όπως και αυτό έχει οριστεί ανωτέρω. Αυτή θα είναι η περίπτωση π.χ. µε διάφορα ΕΑΦ ΣΣ ή/και εφαρµογές παραστατικών που για κάθε παραστατικό παράγουν _a.txt, _b.txt και κάποιο

13 εκτυπώσιµο αρχείο.pdf,.xps κ.λ.π., το οποίο όµως δεν έχει κοινό µε το _a.txt µέρος στο όνοµα, και εσείς θέλετε να αποστέλλετε όλα αυτά τα σχετιζόµενα αρχεία στο παραλήπτη. Σηµείωση: Αν θέλετε να στέλνετε µόνο το εκτυπώσιµο και όχι το σετ (_a.txt, _b.txt και εκτυπώσιµο), δεν χρειάζεστε να χρησιµοποιείτε αυτό το φάκελο και το Process, αλλά το χειρίζεστε όπως περιγράφεται ανωτέρω στο Send_Ready_Folder. Επίσης, αν τελικά χρησιµοποιήσετε το Process_Requiring_Folder, σηµειώστε ότι όπως και στο Send_Ready_Folder, τα αρχεία (σετ αρχείων) µπορεί να σώζονται απ ευθείας στο φάκελο ή/και σε υπό-φακέλους µέσα στο φάκελο, π.χ. σε υπό-φάκελο (2011, Σεπ 1) ή µε οποιοδήποτε άλλο όνοµα πρέπει ή θέλετε να τα έχετε οµαδοποιηµένα. είτε παρακάτω στον Οδηγό πως διαχειρίζεται τις διάφορες περιπτώσεις το SynEDIX. Τον φάκελο Process_Requiring επεξεργάζεται η λειτουργία Process, όπως περιγράφεται στη συνέχεια Process Λειτουργία Το Process εκτελείται από το χρήστη µε κλικ στο Button Process ή εκτελείται αυτόµατα (χωρίς µεσολάβηση χρήστη) σύµφωνα µε το πρόγραµµα (schedule) που έχει οριστεί για το Process στο Send Setup. Η λειτουργία του µε τη σειρά εκτέλεσης είναι ως εξής: α. Εάν υπάρχουν υπό-φάκελοι στο Process_Requiring_Folder, µετονοµάζει τον κάθε υπό-φάκελο σε xout_υποφακελος_yymmddhhmmss. Εάν υπάρχουν (και) µεµονωµένα αρχεία στο φάκελο (είτε υπάρχουν υπό-φάκελοι είτε όχι), τότε δηµιουργεί άλλον έναν υπό-φάκελο µε όνοµα xout_yymmddhhmmss και µεταφέρει όλα τα µεµονωµένα αρχεία από το Process_Requiring_Folder στον τώρα υπό-φάκελό του xout_ yymmddhhmmss. Σηµειώστε ότι όλα αυτά γίνονται µε τα κατάλληλα κλειδώµατα, έτσι ώστε το σύστηµα δηµιουργεί/διαχωρίζει την οµάδα (batch - µε το xout_... όνοµα φακέλου) µε τα αρχεία που θα στείλει σε αυτό το τρέξιµο (run), για να µην αναµιχθούν κακώς αυτά µε ηµιτελή νέα που ίσως πρέπει να γραφτούν κατά τη διάρκεια αυτή της λειτουργίας. Γι αυτό είναι πιθανό κάποιος χρήστης να λάβει µήνυµα (windows) ότι το σύστηµα δεν µπορεί να γράψει αν συµπέσει το γράψιµό του χρήστη µε τον ελάχιστο χρόνο που χρειάζεται για να συµπληρωθεί η ανωτέρω διαδικασία. Πάντως αυτό πρέπει να είναι σπάνιο και οι χρήστες γενικά µπορούν να συνεχίζουν τις εργασίες τους χωρίς να τους απασχολεί αν τρέχει το Process ή το Send. β. Κατόπιν, το Process εξετάζει µε τη σειρά κάθε φάκελο xout_υποφάκελος_yymmddmmss και κάθε αρχείο ή κάθε σετ αρχείου σε κάθε τέτοιο φάκελο, εξετάζοντας ταυτόχρονα και το φάκελο xout_yymmddmmss. Με βάση την Ηλεκτρονική Υπογραφή που βρίσκει σε κάθε αρχείο (αλλά µπορεί και µε άλλα κριτήρια), σχηµατίζει τα κατάλληλα σετ µετονοµάζοντας τα συµµετέχοντα αρχεία έτσι ώστε να πληρούν τις προϋποθέσεις που περιγράφονται ως Έτοιµα προς

14 αποστολή αρχεία/σετς, όπως αυτά ορίζονται σε αυτόν τον Οδηγό σε σχέση µε το Send. γ. Αρχεία στο xout_yymmddmmss που σχηµατίζουν σετ µε αρχεία στο xout_υποφάκελος_yymmddmmss, τα µετονοµάζει και τα µεταφέρει στο δεύτερο. Αρχεία σε οποιονδήποτε φάκελο τα οποία δεν φαίνεται να αποτελούν σετ (είναι µεµονωµένα, µόνο ένα αρχείο) τα αφήνει ως έχουν στον ίδιο φάκελο. Αφού τελειώσει όλους τους φακέλους xout_υποφάκελος_yymmddmmss, εξετάζει και δηµιουργεί τα σετ αν υπάρχουν και στον φάκελο xout_yymmddmmss για όσα αρχεία ή/και σετ έχουν αποµείνει εκεί. δ. Για τον κάθε φάκελο xout_..., εάν υπάρχει κάποιο πρόβληµα µε κάποιο αρχείο ή σετ, όπως αν δεν συµπληρώνεται ένα σετ ή κάποιο άλλο πρόβληµα, τότε µεταφέρει το κάθε προβληµατικό αρχείο ή σετ σε ένα υπό-φάκελο µε το ίδιο όνοµα xout_... στο Process_Problems φάκελο. Επίσης, στον ίδιο φάκελο στο Process_Problems.log αναγράφει ένα µήνυµα για κάθε προβληµατικό αρχείο/σετ. ε. Τελικά µεταφέρει κάθε φάκελο xout_... µε τα Έτοιµα αρχεία/σετς που έχουν αποµείνει στο καθένα στο Send_Ready_Folder, από όπου θα τον παραλάβει το επόµενο Send. Όλα τα ανωτέρω ισχύουν και για τον xout_yymmddmmss φάκελο (δηµιουργείται αντίστοιχος υπό-φάκελος στο Process_Problems κ.λ.π.). Σηµειώστε ότι ο χρήστης ή ο διαχειριστής του συστήµατος µπορεί όποτε θέλει να εξετάσει το Process_Problems φάκελο και το κάθε.log για να δει και να προσπαθήσει να διορθώσει όπως χρειάζεται το κάθε πρόβληµα. Επίσης, το σύστηµα δίνει τη δυνατότητα να αποστέλλονται µε τα διάφορα.log στον διαχειριστή αµέσως µετά την εκτέλεση του κάθε Send ή Process, σύµφωνα µε το τι έχει οριστεί στο System Tab Process Problems/Pending C:\SynEDIX\Process_Problems Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, κατά τη λειτουργία του Process, εάν για οποιοδήποτε λόγο για κάποια αρχεία ή/και σετς δεν ολοκληρωθεί επιτυχώς η διαδικασία να καταστούν Έτοιµα, το σύστηµα µεταφέρει όλα αυτά τα προβληµατικά αρχεία ή/και σετς σε έναν υπό-φάκελο µε το ίδιο όνοµα (της οµάδας batch) κάτω από το Process_Problems φάκελο. Επίσης, δηµιουργεί Process_Problems.log αρχείο µέσα σε κάθε φάκελο οµάδας batch, και επίσης στέλνει σχετικό µήνυµα στο χρήστη καθώς και στο διαχειριστή αν έτσι έχει οριστεί στο System Tab.

15 Έτσι, ο χρήστης ή/και ο διαχειριστής βλέποντας τα αρχεία και το log µπορεί να εξετάσει τι είναι το κάθε πρόβληµα και να δει πως µπορεί να το διορθώσει και αν µπορεί να ξανά-δοκιµάσει να κάνει Έτοιµα τα σχετικά αρχεία/σετς µε τη λειτουργία Re-Process. Σηµειώστε εδώ ότι µπορείτε να κάνετε αλλαγές ονοµάτων των αρχείων ή/και άλλες ενέργειες διόρθωσης, αλλά δεν µπορείτε σε καµιά περίπτωση να κάνετε αλλαγές που θα επηρεάσουν την εγκυρότητα των αρχείων που αποτελούν φορολογικά στοιχεία, π.χ. των αρχείων _a.txt, _b.txt. Σε περίπτωση που για να γίνει Έτοιµο προς αποστολή κάποιο αρχείο ή σετ παραβιάζεται αυτή η εγκυρότητα, τότε θα πρέπει να ακολουθήσετε τη διαδικασία που θα ακολουθούσατε µε οποιοδήποτε άλλο παραστατικό. ηλαδή, να ακυρώσετε το παραστατικό από την εφαρµογή του και να το επανεκδώσετε έτσι ώστε να τηρεί τις προϋποθέσεις του Έτοιµου. Χρησιµοποιείτε λοιπόν το αντίστοιχο Admin για να δείτε και να διαχειριστείτε το κάθε υπό-φάκελο στο Process_Problems. Πρέπει να προσπαθήσετε να κάνετε όσες διορθώσεις αρχείων µπορείτε να κάνετε τηρώντας πάντα το ανωτέρω υπογραµµισµένο, σε κάθε ένα από τους υπό-φακέλους προτού να εκτελέσετε τη λειτουργία Re-Process. Όποτε θέλετε να ξανά-δοκιµάσετε το Re-Process κάποιου υπό-φακέλου (batch) πρέπει τελικά και πριν την εκτέλεση της λειτουργίας Re-Process, να µετονοµάσετε τον υπό-φάκελο προσθέτοντας στο τέλος του ονόµατός του το _reprocess. ηλαδή, το όνοµα πρέπει να γίνει xout_..._reprocess, έτσι ώστε η λειτουργία Re-Process να τον αναγνωρίσει σαν φάκελο που πρέπει να ξανάδοκιµάσει. Αυτό γίνεται έτσι ώστε το Re-Process να ξανά-δοκιµάζει µόνο φακέλους που εσείς έχετε διορθώσει και µετονοµάσει, αφού δεν έχει νόηµα να ξαναδοκιµάζει φακέλους που έχουν τα ίδια προβλήµατα που είχαν από πριν και απλά να ξανάκαταγράφει τα ίδια προβλήµατα. Επίσης, µε αυτό το τρόπο το σύστηµα µπορεί να συνεχίζει τη λειτουργία του, πιθανώς δηµιουργώντας νέους φακέλους µε νέα προβλήµατα, ανεξάρτητα από το πότε εσείς κάνετε διορθώσεις και Re-Process. Βέβαια, σε κάθε περίπτωση πρέπει να είναι κατανοητό ότι κάθε πρόβληµα που δεν έχετε διορθώσει σε κάποιο φάκελο _reprocess δεν µπορεί παρά να ξανακαταγράφεται σαν πρόβληµα. Πρέπει λοιπόν να κάνετε όσες διορθώσεις µπορείτε να κάνετε στο κάθε υπόφάκελο του Process_Problems πριν τον µετονοµάσετε µε _reprocess στο τέλος του ονόµατός του. Αφού έχετε µετονοµάσει ένα ή περισσότερους υπό-φακέλους µπορείτε να τρέξετε τη λειτουργία Re-Process που περιγράφεται στη συνέχεια Re-Process Λειτουργία Η λειτουργία Re-Process ξανά-δοκιµάζει να κάνει Έτοιµα τα αρχεία ή σετς που υπάρχουν µέσα σε κάθε υπό-φάκελο µε όνοµα

16 xout_..._yymmddmmss_reprocess στο φάκελο Process_Problems. Όποια αρχεία/σετς κάνει Έτοιµα επιτυχώς τα µεταφέρει σε ένα αντίστοιχο batch (υπόφάκελο µε ίδιο όνοµα) στο Send_Ready_Folder, από όπου τα παραλαµβάνει το επόµενο Send. Όποια αρχεία/σετς δεν µπορεί να αποστείλει τα αφήνει όπως είναι στον υπόφάκελό τους (batch), τον οποίο όµως υπό-φάκελο αµέσως µόλις τον τελειώνει τον µετονοµάζει σε xout_..._reprocess_bad (προσθέτει _bad στο τέλος), πάντα καταγράφοντας στο αντίστοιχο Process_Problems.log. Στο τέλος-τέλος το Re- Process µεταφέρει όλους τους υπό-φακέλους µε όνοµα xout_..._reprocess_bad στο Storage_Folder. Σηµειώστε ότι, σύµφωνα µε τα ανωτέρω, αν δεν θέλετε ή δεν µπορείτε να κάνετε καµία διόρθωση σε κάποιο υπό-φάκελο, θα πρέπει να τον µετονοµάσετε σε xout_..._reprocess_bad. Έτσι µε το επόµενο Re-Process το σύστηµα θα τον µεταφέρει στο Storage_Folder, το οποίο πρέπει να γίνεται για να κρατιέται ο Process_Problems φάκελος όσο γίνεται πιο καθαρός και εύκολος να τον δουλεύετε. Εάν βέβαια θέλετε να κρατήσετε κάποιους υπό-φακέλους για να τους δουλέψετε αργότερα, απλά δεν τους µετονοµάζετε και αυτό δεν επηρεάζει τις υπόλοιπες λειτουργίες του συστήµατος. Το σύστηµα λειτουργεί έτσι ώστε να αφήνει την ευελιξία σε σας να χειριστείτε τα όποια προβλήµατα όπως και όποτε εσείς θέλετε Sent-Processed Storage C:\SynEDIX\Storage_Folder Σε αυτό το φάκελο µεταφέρονται τελικά όλα τα αρχεία που περνούν από κάποια λειτουργία του SynEDIX Basic. Σχετικά µε κάθε λειτουργία περιγράφεται ανωτέρω πως/πότε µεταφέρονται τα διάφορα αρχεία/σετς στο Storage_Folder. όπως: Τελικά στο Storage_Folder θα πρέπει να βλέπετε φακέλους µε αρχεία/σετς α. xout_yymmddmmss: µε αρχεία/σετς που έχουν αποσταλεί επιτυχώς β. xout_yymmddmmss_resend_bad: µε αρχεία/σετς που είχαν κάποιο πρόβληµα κατά τη λειτουργία του Send/Re_Send γ. xout_yymmddmmss_reprocess_bad: µε αρχεία/σετς που είχαν κάποιο πρόβληµα κατά τη λειτουργία του Process/Re-Process. Πρέπει περιοδικά να διαχειρίζεστε αυτό το φάκελο σχετικά µε backups κ.λ.π. όπως εσείς νοµίζετε αλλά και λαµβάνοντας υπ όψη σας ότι τα αρχεία και τα logs σε αυτούς τους φακέλους είναι η ηλεκτρονική αρχειοθέτηση και αποδεικτικά στοιχεία

17 σχετικά µε την όλη δραστηριότητα σας µέσω Ηλεκτρονικής Ανταλλαγής Παραστατικών.

18 3.3 Send Setup Tab Σε αυτό το Tab χειριζόµαστε τις ρυθµίσεις του SynEDIX που καθορίζουν πως λειτουργούν διάφορες λειτουργίες σχετικές µε το Send αλλά και τον προγραµµατισµό (Scheduling) των Send και Process Program and Options Εδώ ρυθµίζετε τους τρόπους αποστολής του . Από τη πρώτη λίστα επιλέγετε ποιο πρόγραµµα θα χρησιµοποιείτε για να στέλνετε τα s. Οι επιλογές που υποστηρίζονται είναι οι ακόλουθες: α. SynEDIX Sender:

19 Με αυτή την επιλογή πρέπει να παρέχετε (συµπληρώσετε) και όλες τις πληροφορίες του SMTP Server. Η αποστολή του κάθε γίνετε από το σύστηµα στο background και άρα δεν θα έχετε τη δυνατότητα προεπισκόπησης ή άλλης µεσολάβησης. Έχετε όµως τις δυνατότητες Read, Delivery Confirmation αφού βέβαια αυτά υποστηρίζονται από τους servers. β. Default Program: Η κάθε αποστολή θα γίνεται µε το προεπιλεγµένο πρόγραµµα των Windows για , π.χ. Outlook. Αν έχετε ενεργοποιήσει την επιλογή Preview/Change, το συγκεκριµένο πρόγραµµα ανοίγει για κάθε που δηµιουργείτε και έχετε τη δυνατότητα να το εξετάσετε και να το αλλάξετε, διαχειριστείτε όπως θέλετε. ιαφορετικά το κάθε αποστέλλεται στο background χωρίς εσείς να έχετε καµία µεσολάβηση. Στη περίπτωση µε Preview/Change, κάθε άλλη επιλογή εξαρτάται στις ρυθµίσεις του συγκεκριµένου προγράµµατος. Έτσι αν θέλετε διάφορα confirmations κ.λ.π. θα πρέπει να έχετε κάνει ανάλογες ρυθµίσεις µε rules, accounts, profiles κ.λ.π. όπως βέβαια υποστηρίζουν το συγκεκριµένο πρόγραµµα και τα σχετικά servers. γ. Other: Η επιλογή αυτή παρέχεται σε συνδυασµό µε το πεδίο Command Line για να παρέχει ευελιξία και να µπορεί να χρησιµοποιηθεί µε κάποιο άλλο πρόγραµµα που υποστηρίζει κάτι τέτοιο. Αν έχετε κάποια τέτοια περίπτωση, παρακαλούµε επικοινωνήστε µε τη Σύνθεξ για περαιτέρω υποστήριξη στη χρήση του Command Line Schedule Run(s) Εδώ ρυθµίζετε την αυτόµατη, προγραµµατισµένη λειτουργία του Process ή/και του Send. Στα πεδία (λίστες) της πρώτης γραµµής επιλέγετε ποιες ηµέρες της εβδοµάδας και ποιες ηµέρες του µήνα θέλετε να τρέχουν το Process και το Send. Για κάθε ηµέρα όποτε θα ισχύουν οι επιλογές και στα δύο πεδία θα µπορούν να τρέχουν οι λειτουργίες, όπως όµως καθορίζεται και από τις ρυθµίσεις χρόνων πιο κάτω. Για παράδειγµα, εάν θέλετε να τρέχουν κάθε ηµέρα της εβδοµάδας εκτός Σαββάτου, Κυριακής θα πρέπει να επιλέξετε έτσι τις ηµέρες στο Day Of Week και όλες τις ηµέρες στο Day Of Month. Εάν θέλετε να τρέχουν µόνο κάθε Πέµπτη, τότε θα επιλέξετε την Πέµπτη από το Day of Week και όλες τις µέρες από το Day of Month. Στη δεύτερη γραµµή, πεδίο Process-From επιλέγετε εάν και από πότε έως πότε (ώρα) θα τρέχει η λειτουργία Process, καθώς και κάθε πόσα λεπτά θα τρέχει (επαναλαµβάνεται). Επίσης στη ίδια γραµµή επιλέγετε εάν θέλετε αµέσως µετά τη λειτουργία του Process να γίνετε η λειτουργία Send, το οποίο θα γίνεται εάν ενεργοποιήσετε το Send After Process.

20 Στη τρίτη γραµµή ενεργοποιείτε αν θέλετε το Send-From και ρυθµίζετε τους χρόνους παρόµοια µε το Process, από - έως και κάθε πόσα λεπτά θέλετε να τρέχει το Send. Σηµειώστε εδώ ότι τα παραπάνω θα πρέπει να εξυπηρετούν µάλλον κάθε περίπτωση που θα θέλατε να προγραµµατίσετε. Κατωτέρω παρέχουµε ορισµένα παραδείγµατα περιπτώσεων για να σας βοηθήσουν να κατανοήσετε τη λειτουργία και να προγραµµατίσετε αυτό που εσείς θέλετε: α. \/ Process-From: 16:00 To: 17:00 Every: 120 mins Process θα τρέξει µία φορά στις 4 µµ (120 λεπτά είναι µετά τις 5µµ), και αν έχετε ενεργοποιήσει Send After Proc, µετά το Process θα τρέξει και το Send. β. \/ Process-From: 08:00 To: 16:00 Every: 1 mins (χωρίς Send After Proc) \/ Send From: 16:30 To: 17:00 Every: 120 mins Process θα τρέχει σχεδόν συνέχεια αυτές τις ώρες, το Send θα τρέξει µία φορά στις 4:30 µµ Other SynEDIX Options Εδώ µπορείτε να επιλέξετε να εκτυπώνετε το εκτυπωτή που επιλέγετε και ορίζετε µε το Button Printer. εκτυπώσιµο αρχείο στον

1 Παραστατικών Πωλήσεων

1 Παραστατικών Πωλήσεων Version 2.4.0.0 Κινήσεις 1 Παραστατικών Πωλήσεων Κινήσεις Πωλήσεις Παραστατικά Πωλήσεων Στην αναζήτηση των παραστατικών πωλήσεων πραγµατοποιήθηκε προσθήκη ενός πλήκτρου το οποίο γίνεται ενεργό µόνο για

Διαβάστε περισσότερα

E-MAIL ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ OUTLOOK EXPRESS ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ E-MAIL ΛΟΓΑΡΙΣΑΜΟΥ

E-MAIL ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ OUTLOOK EXPRESS ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ E-MAIL ΛΟΓΑΡΙΣΑΜΟΥ E-MAIL ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ OUTLOOK EXPRESS Στην παράγραφο αυτή, θα περιγράψουµε τη χρήση του προγράµµατος Outlook Express, που ενσωµατώνεται στις περισσότερες εκδόσεις των MS Windows. Για να εκτελέσουµε την

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. 1 Εισαγωγή: Λίγα λόγια για το βιβλίο Τι νέο υπάρχει στο Outlook Ξεκίνηµα Ευχαριστίες...

Περιεχόµενα. 1 Εισαγωγή: Λίγα λόγια για το βιβλίο Τι νέο υπάρχει στο Outlook Ξεκίνηµα Ευχαριστίες... Περιεχόµενα Ευχαριστίες... 11 1 Εισαγωγή: Λίγα λόγια για το βιβλίο... 13 Χωρίς τεχνικούς όρους!... 13 Σύντοµη παρουσίαση... 14 Μερικές συµβάσεις... 16 Μια τελευταία λέξη (µπορεί και δύο)... 16 2 Τι νέο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 3) Μέθοδος Υποβολής: Συμπλήρωση Φόρμας 3.α) Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Εγκατάστασης και Χρήσης Ψηφιακών Πιστοποιητικών

Οδηγίες Εγκατάστασης και Χρήσης Ψηφιακών Πιστοποιητικών Οδηγίες Εγκατάστασης και Χρήσης Ψηφιακών Πιστοποιητικών 1. Εγκατάσταση Ψηφιακού Πιστοποιητικού Η εγκατάσταση του ψηφιακού πιστοποιητικού (που αφορά συγκεκριμένο λογαριασμό e-mail σας) πραγματοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Τιμολόγηση

Ηλεκτρονική Τιμολόγηση Ηλεκτρονική Τιμολόγηση 1 Ηλεκτρονική Τιμολόγηση ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 3 Αποστολή ηλεκτρονικού τιμολογίου 3 Ενσωμάτωση παραστατικών ηλεκτρονικής τιμολόγησης 3 Γενικά 3 Εργασία ενσωμάτωσης ηλεκτρονικών τιμολογίων

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Εντατικής Λιανικής & Ενηµερώσεις Η.Φ.Τ.Μ

ιαχείριση Εντατικής Λιανικής & Ενηµερώσεις Η.Φ.Τ.Μ ιαχείριση Εντατικής Λιανικής & Ενηµερώσεις Η.Φ.Τ.Μ ιαχείριση P.O.S Η διαχείριση P.O.S µηχανών Online, σας παρέχει τη δυνατότητα να συνδέσετε τους Η/Υ στους οποίους πραγµατοποιείτε τις κινήσεις λιανικής

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα 1. Εγκατάσταση 2. Εισαγωγή 3. Σύνδεση 4. Ρυθµίσεις 2.1 Περιοχή εργασιών και πλοήγησης 2.2 Περιοχή απεικόνισης "Λεπτοµέρειες" 2.3 Περιοχή απεικόνισης "Στατιστικά" 4.1 Προφίλ 4.2 ίκτυο 4.2.1

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες. για την υπηρεσία. Antispamming. (στα windows XP) Περιεχόµενα

Οδηγίες. για την υπηρεσία. Antispamming. (στα windows XP) Περιεχόµενα Οδηγίες για την υπηρεσία Antispamming (στα windows XP) Περιεχόµενα Ενεργοποίηση της υπηρεσίας (µέσω Internet Explorer)... σελ. 2 ηµιουργία φακέλου για spam στο Outlook Express... σελ. 5 ηµιουργία Κανόνα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μιλτιάδης Κακλαμάνης

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μιλτιάδης Κακλαμάνης Σελίδα 1από ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ Πτυχιακή εργασία Δικτυακή Εφαρμογή διαχείρισης ηλεκτρονικών εγγράφων υπηρεσίας. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μιλτιάδης Κακλαμάνης Σελίδα 2από Κατάλογος περιεχομένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 Σχετιζόμενα πρόσωπα...3

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ WEBMAIL ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ WEBMAIL ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ WEBMAIL ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. URL Διεύθυνση WebMail... 3 2. Εγκατάσταση Πιστοποιητικού Ασφάλειας... 3 2.1 Εγκατάσταση Πιστοποιητικού στον Internet Explorer... 3 2.2 Εγκατάσταση Πιστοποιητικού

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Έννοιες Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου

Βασικές Έννοιες Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου Α5.2 Δίκτυα Υπολογιστών και Διαδίκτυο/Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο Α.5.2.Μ1-Μ2 Α5.2.1 Βασικές Έννοιες Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου Τι θα μάθουμε σήμερα: Να ορίζουμε τι είναι το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail)

Διαβάστε περισσότερα

INTERNET BASIC Μάθημα 2

INTERNET BASIC Μάθημα 2 INTERNET BASIC Μάθημα 2 Δημιουργία e-mail, χρήση Outlook, Βασικές Γνώσεις Excel, Δημιουργία facebook λογαριασμού Εισηγητής: Παντελής Μπουδαλάκης Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Πλεονεκτήματα Μηδενικό κόστος Υψηλή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Προσαρτήματος

Οδηγίες Προσαρτήματος Οδηγίες Προσαρτήματος Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας εκτύπωσης Προσαρτήματος στην εφαρμογή Γενική Λογιστική Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΕ ONLINE 2012 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΕΕ ONLINE 2012 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΑΕΕ ONLINE 2012 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ONLINE ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 2012... 3 1. Διαδικασία Εγγραφής και Πρόσβασης... 3 1.1 Διαδικασία απόκτησης κωδικού πρόσβασης... 3 1.2 Διαδικασία υποβολής

Διαβάστε περισσότερα

Αντιγραφή με χρήση της γυάλινης επιφάνειας σάρωσης

Αντιγραφή με χρήση της γυάλινης επιφάνειας σάρωσης Γρήγορη αναφορά Αντιγραφή Δημιουργία αντιγράφων Γρήγορη δημιουργία αντιγράφου 3 Στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή πατήστε το κουμπί αντίγραφο 4 Εάν τοποθετήσατε το έγγραφο στη γυάλινη επιφάνεια σάρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης της Υπηρεσίας Τηλεομοιότυπου (RightFax Fax Service) Web Utility. (διαδικτυακή εφαρμογή)

Οδηγός Χρήσης της Υπηρεσίας Τηλεομοιότυπου (RightFax Fax Service) Web Utility. (διαδικτυακή εφαρμογή) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οδηγός Χρήσης της Υπηρεσίας Τηλεομοιότυπου (RightFax Fax Service) Web Utility (διαδικτυακή εφαρμογή) Αύγουστος 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πρόσβαση

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην εφαρμογή Βασική Σελίδα (Activity) Αναζήτηση Πελάτη... 6 Προβολή Πελάτη... 7 Επεξεργασία Πελάτη... 10

Εισαγωγή στην εφαρμογή Βασική Σελίδα (Activity) Αναζήτηση Πελάτη... 6 Προβολή Πελάτη... 7 Επεξεργασία Πελάτη... 10 Περιεχόμενα Εισαγωγή στην εφαρμογή... 2 Βασική Σελίδα (Activity)... 3 Ρυθμίσεις... 3 Πελάτες... 6 Αναζήτηση Πελάτη... 6 Προβολή Πελάτη... 7 Επεξεργασία Πελάτη... 10 Αποθήκη... 11 Αναζήτηση προϊόντος...

Διαβάστε περισσότερα

Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας Office Management (Ημερολόγιο Λογιστή). Παρακάτω προτείνεται

Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας Office Management (Ημερολόγιο Λογιστή). Παρακάτω προτείνεται Office Management Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας Office Management (Ημερολόγιο Λογιστή). Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Εφαρµογής Καταχώρησης Αποδείξεων µε απλά βήµατα

Οδηγίες Χρήσης Εφαρµογής Καταχώρησης Αποδείξεων µε απλά βήµατα Οδηγίες Χρήσης Εφαρµογής Καταχώρησης Αποδείξεων µε απλά βήµατα Βήµα 1 Έναρξη Λειτουργίας Εφαρµογής Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης έχει την δυνατότητα ο χρήστης µέσα από ένα ευέλικτο υποσύστηµα να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1: Εισαγωγή, Χρήσιμες Εφαρμογές

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1: Εισαγωγή, Χρήσιμες Εφαρμογές ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1: Εισαγωγή, Χρήσιμες Εφαρμογές Σκοπός του εργαστηρίου αυτού είναι η χρησιμοποίηση κάποιων εφαρμογών που θα μας φανούν πολύ χρήσιμες κατά τη διάρκεια του μαθήματος της Εισαγωγής στον Προγραμματισμό.

Διαβάστε περισσότερα

Outlook Express-User Instructions.doc 1

Outlook Express-User Instructions.doc 1 Οδηγίες προς τους υπαλλήλους του ήµου Θεσσαλονίκης για την διαχείριση της ηλεκτρονικής τους αλληλογραφίας µε το Outlook Express (Ver 1.0 22-3-2011) (Για οποιοδήποτε πρόβληµα ή απορία επικοινωνήστε µε τον

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Ναυτίλος. Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Πανεπιστημίου Αιγαίου

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Ναυτίλος. Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Πανεπιστημίου Αιγαίου Πανεπιστήμιο Αιγαίου Ναυτίλος Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Πανεπιστημίου Αιγαίου Εγχειρίδιο Χρήσης για τον υποψήφιο Έκδοση 1.4.1 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγικά... 3 2. Εγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ E-SIGNER

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ E-SIGNER Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ E-SIGNER Για την σωστή εγκατάσταση του driver E-SIGNER θα πρέπει να είναι εγκατεστηµένο το.net Framework 2.0. Στο setup είναι ενσωµατωµένο και προτείνουµε να χρησιµοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

«Σύστημα ΔΕΠ» ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Έκδοση 1.1

«Σύστημα ΔΕΠ» ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Έκδοση 1.1 «Σύστημα ΔΕΠ» ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Έκδοση 1.1 Πίνακας περιεχομένων 1. Λειτουργικότητα Υποψήφιου μέλους ΔΕΠ... 3 1.1. Δημιουργία Χρήστη Υποψήφιου μέλους ΔΕΠ... 3 1.2. Εισαγωγή Προσωπικών σας Στοιχείων στο Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εγκατάστασης και Χρήσης του Arebas Easy

Οδηγός Εγκατάστασης και Χρήσης του Arebas Easy Σ ε λ ί δ α 1 Οδηγός Εγκατάστασης και Χρήσης του Arebas Easy Περιεχόμενα 1. Download Arebas Easy... 2 2. Εγκατάσταση Arebas Easy... 3 3. Εγγραφή στον Arebas Server... 7 4. Παραμετροποίηση Arebas Easy...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εξαγωγής Συγκεντρωτικών Καταστάσεων. ΚΕΠΥΟ και Ηλεκτρονικού Ισοζυγίου. στο InnovEra 3 R2 για τον RTC client

Οδηγός Εξαγωγής Συγκεντρωτικών Καταστάσεων. ΚΕΠΥΟ και Ηλεκτρονικού Ισοζυγίου. στο InnovEra 3 R2 για τον RTC client Οδηγός Εξαγωγής Συγκεντρωτικών Καταστάσεων ΚΕΠΥΟ και Ηλεκτρονικού Ισοζυγίου στο InnovEra 3 R2 για τον RTC client Μελίσσια, 12 Ιουλίου 2012 1. ιαδικασία Εξαγωγής Συγκεντρωτικής Κατάστασης ΚΕΠΥΟ - ΜΥΦ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ Μ.Ο.Δ..ΜΟΝΑΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Α.Ε. 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εγγραφή στο σύστημα...3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1: 1 Εισαγωγή, Χρήσιμες Εφαρμογές

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1: 1 Εισαγωγή, Χρήσιμες Εφαρμογές ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1: 1 Εισαγωγή, Χρήσιμες Εφαρμογές Σκοπός του εργαστηρίου αυτού είναι η εξοικείωση με κάποιες εφαρμογές που θα μας φανούν πολύ χρήσιμες κατά τη διάρκεια του μαθήματος της Εισαγωγής στον Προγραμματισμό.

Διαβάστε περισσότερα

http://web.thessaloniki.gr/webmail

http://web.thessaloniki.gr/webmail Οδηγίες προς τους υπαλλήλους του ήµου Θεσσαλονίκης για την διαχείριση της ηλεκτρονικής τους αλληλογραφίας µε το Webmail (Ver 1.0 21-3-2011) (Για οποιοδήποτε πρόβληµα ή απορία επικοινωνήστε µε τον Τάσο

Διαβάστε περισσότερα

Οι νεότερες εξελίξεις στον GM EPC

Οι νεότερες εξελίξεις στον GM EPC Οι νεότερες εξελίξεις στον GM EPC Πλοήγηση με χρήση γραφικών στοιχείων Ο κατάλογος επόμενης γενιάς GM Next Gen EPC διαθέτει διάφορες λειτουργίες που έχουν σχεδιαστεί για ταχύτερη και ευκολότερη εύρεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2010

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2010 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2010 Μ.Ο.Δ..ΜΟΝΑΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Α.Ε. 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εγγραφή στο σύστημα...3 2.

Διαβάστε περισσότερα

Ethniki Cyprus Rate User Manual

Ethniki Cyprus Rate User Manual MANUAL Ethniki Cyprus Rate User Manual Περιεχόµενα Λίγα λόγια για την εφαρµογή Εγκατάσταση και είσοδος στην εφαρµογή Νέος χρήστης / Αίτηση εγγραφής Ήδη εγγεγραµµένος χρήστης Καταχώρηση στοιχείων ασφαλιστή

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση Λογαριασμού Αλληλογραφίας στο ελληνικό Outlook Express Περιεχόμενα

Εγκατάσταση Λογαριασμού Αλληλογραφίας στο ελληνικό Outlook Express Περιεχόμενα Εγκατάσταση Λογαριασμού Αλληλογραφίας στο ελληνικό Outlook Express Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 2. Εγκατάσταση λογαριασμού 3. Οδηγίες χρήσης 4. Ανάγνωση ελληνικών 1. Εισαγωγή Σ αυτό το εγχειρίδιο αναγράφονται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός ενσωμάτωσης υπογραφής στο Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

Οδηγός ενσωμάτωσης υπογραφής στο Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών Τμήμα Σχεδιασμού Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών για τον Πολίτη email: tshy@damt.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής Συστήματος Διαχείρισης Λογισμικού

Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής Συστήματος Διαχείρισης Λογισμικού Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής Συστήματος Διαχείρισης Λογισμικού Έκδοση 1.2 Περιεχόμενα 1. Είσοδος και Έξοδος από το Σύστημα... 3 2. Βοήθεια... 3 3. Αλλαγή Συνθηματικού... 3 4. Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία. Επικοινωνίας & Συνεργασίας Πανεπιστήμιο Κύπρου

Εργαλεία. Επικοινωνίας & Συνεργασίας Πανεπιστήμιο Κύπρου Εργαλεία Επικοινωνίας & Συνεργασίας Πανεπιστήμιο Κύπρου Ιούλιος 2017 Copyright 2017 Πανεπιστήμιο Κύπρου. Όλα τα πνευματικά δικαιώματα κατοχυρωμένα. Δημιουργός: Λευτέρης Γ. Ζαχαρία Σ ε λ ί δ α 1 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Epsilon Net PYLON Platform

Epsilon Net PYLON Platform Epsilon Net PYLON Platform Οδηγίες Εγκατάστασης Top 1 / 31 Περιεχόμενα 1 ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ... 3 2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 5 3 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ DEMO... 7 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΗΣ ΒΑΣΗΣ... 8 4.1 Φόρτωση πρότυπης

Διαβάστε περισσότερα

Απλά, γρήγορα, σωστά ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Απλά, γρήγορα, σωστά ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 26-2-2010 Κεντρική σελίδα επιλογής εταιρείας και προϊόντων Εµφάνιση λίστας µε αποθηκευµένες αιτήσεις ή προσφορές Αλλαγή του username και password και άλλων στοιχείων Είσοδος

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική υποβολή εντύπου Ε9 Γνωστοποίηση Σύμβασης Μερικής ή και Εκ Περιτροπής Εργασίας

Ηλεκτρονική υποβολή εντύπου Ε9 Γνωστοποίηση Σύμβασης Μερικής ή και Εκ Περιτροπής Εργασίας Ηλεκτρονική υποβολή εντύπου Ε9 Γνωστοποίηση Σύμβασης Μερικής ή και Εκ Περιτροπής Εργασίας Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει τον χρήστη να κατανοήσει την ηλεκτρονική Υποβολή Εντύπων.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο διαχείρισης χρηστών και λιστών διανομής για τον Υπεύθυνο Φορέα του Δικτύου "Σύζευξις" -1-

Εγχειρίδιο διαχείρισης χρηστών και λιστών διανομής για τον Υπεύθυνο Φορέα του Δικτύου Σύζευξις -1- -1- 1 Διαχείριση Χρηστών...3 1.1 Υπηρεσίες...5 1.1.1 Δημιουργία νέου χρήστη...6 1.1.2 Αναζήτηση χρήστη...7 1.1.2 Επεξεργασία στοιχείων χρήστη...8 1.1.3 Δημιουργία /Επεξεργασία mailbox plan...10 1.1.4 Ενεργοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΘΥΡΙ Α ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΘΥΡΙ Α ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ E-MAIL ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WEB BROWSER (WEBMAIL) Στην παράγραφο αυτή, θα περιγράψουµε τη διαχείριση της αλληλογραφίας µε τη χρήση ενός διαφυλλιστή ιστού (web browser). εδοµένου ότι έχετε ήδη ένα

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικής Αρχειοθέτησης & Τιμολόγησης

Ηλεκτρονικής Αρχειοθέτησης & Τιμολόγησης ΛΥΣΗ Ηλεκτρονικής Αρχειοθέτησης & Τιμολόγησης παραστατικών ARCHIVE & CONNECT Το Archive & Connect είναι η πλέον αυτοματοποιημένη, οργανωμένη και πρωτοποριακή λύση για την ηλεκτρονική τιμολόγηση και αρχειοθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

Η Υπηρεσία του Ηλεκτρονικού Ταχυδροµείου (E-mail)

Η Υπηρεσία του Ηλεκτρονικού Ταχυδροµείου (E-mail) Η Υπηρεσία του Ηλεκτρονικού Ταχυδροµείου (E-mail) Η υπηρεσία του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (E-mail), είναι µια από τις περισσότερο δηµοφιλείς υπηρεσίες του ιαδικτύου (Internet). Μαζί µε την υπηρεσία του

Διαβάστε περισσότερα

Simplifying Complexity. Οδηγός Χρήσης Διαδικτυακής Πλατφόρμας

Simplifying Complexity. Οδηγός Χρήσης Διαδικτυακής Πλατφόρμας Simplifying Complexity Οδηγός Χρήσης Διαδικτυακής Πλατφόρμας Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή... 2 2 Οδηγίες Χρήσης... 2 2.1 Πρώτη Εγγραφή στην Πλατφόρμα... 2 2.2 Είσοδος στην Πλατφόρμα... 4 2.3 Δημιουργία Καρτέλας

Διαβάστε περισσότερα

Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει να ακολουθήσει για να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της εφαρμογής.

Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει να ακολουθήσει για να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της εφαρμογής. Έκδοση Παραστατικών Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας Έκδοσης Παραστατικών στην εφαρμογή της Extra. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την

Διαβάστε περισσότερα

Field Service Management ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Field Service Management ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Field Service Management ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΝΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 4 2. ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΜΕΝΟΥ ΚΑΡΤΕΛΑΣ... 5 3. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΛΑΤΗ... 6 4. ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΗ... 6 5. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ/ΔΙΑΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργείο Αυτοκινήτων

Συνεργείο Αυτοκινήτων Συνεργείο Αυτοκινήτων v2.102, Οκτώβριος 2015 Σύντοµες οδηγίες χρήσης Εισαγωγή Το πρόγραµµα Συνεργείο Αυτοκινήτων έχει σκοπό τη διαχείριση και παρακολούθηση του πελατολογίου, των αυτοκινήτων και των εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολή και λήψη e-mail μέσω SMARTER MAIL

Αποστολή και λήψη e-mail μέσω SMARTER MAIL 13/9/2012 Αποστολή και λήψη e-mail μέσω SMARTER MAIL NBW Internet Wizards Πλατεία Αγ. Γεωργίου Καρύτση 5, 10561 Αθήνα Τηλ.: 210 6148071, e-mail: info@nbw.gr, website: www.nbw.gr Αποστολή και λήψη e-mail

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επιλογών Διαμόρφωσης

Διαχείριση Επιλογών Διαμόρφωσης 1 Περίληψη Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης επιλογών διαμόρφωσης εγγραφών Εσόδων Εξόδων & Άρθρων Γενικής Λογιστικής στην εφαρμογή της σειράς

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 1 Περιεχόµενα 1. ΓΕΝΙΚΑ... 3 2. Εγγραφή στο Πληροφοριακό Σύστηµα... 3 3. Είσοδος στο σύστηµα... 5 4. Υποβολή πρότασης... 6 5. Ολοκλήρωση ηλεκτρονικής υποβολής... 10 6. On

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη Χρήση του Google Drive

Οδηγίες για τη Χρήση του Google Drive Οδηγίες για τη Χρήση του Google Drive Χαρπαντίδου Ζαχαρούλα Επιμορφώτρια Β επιπέδου ΠΕ 19-20 Υπεύθυνη ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Δράμας 2013 Περιεχόμενα Δημιουργία λογαριασμού στο Google Drive. 3 Διαχείριση του GoogleDrive..

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2010

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2010 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2010 Μ.Ο.Δ..ΜΟΝΑΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Α.Ε. 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εγγραφή στο σύστημα...3 2.

Διαβάστε περισσότερα

Υποβολή εντύπων ΟΠΣ του ΕΣΠΑ από τους δικαιούχους μέσω του συστήματος της Ηλεκτρονικής Υποβολής

Υποβολή εντύπων ΟΠΣ του ΕΣΠΑ από τους δικαιούχους μέσω του συστήματος της Ηλεκτρονικής Υποβολής Υποβολή εντύπων ΟΠΣ του ΕΣΠΑ από τους δικαιούχους μέσω του συστήματος της Ηλεκτρονικής Υποβολής Σύμφωνα με την αριθμ. 38590/ΟΠΣ 1140/7-9-2011 επιστολή της Ειδικής Γραμματείας ΕΣΠΑ, από 3-10-2011 γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσβαση στην Καταγραφή και Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρµογών για /νσεις και Γραφεία /θµιας Εκπαίδευσης και για Περιφερειακές /νσεις Εκπαίδευσης

Πρόσβαση στην Καταγραφή και Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρµογών για /νσεις και Γραφεία /θµιας Εκπαίδευσης και για Περιφερειακές /νσεις Εκπαίδευσης ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Πρόσβαση στην Καταγραφή και Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρµογών για /νσεις και Γραφεία /θµιας Εκπαίδευσης και για Περιφερειακές /νσεις Εκπαίδευσης ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ Περιεχόµενα Περιεχόµενα...1 Εισαγωγή...2

Διαβάστε περισσότερα

Είσοδος στην εφαρμογή Δημιουργία Εταιρίας Καρτέλα Στοιχεία εταιρίας: Καρτέλα Πρόσθετα στοιχεία: Καρτέλα Τράπεζα:...

Είσοδος στην εφαρμογή Δημιουργία Εταιρίας Καρτέλα Στοιχεία εταιρίας: Καρτέλα Πρόσθετα στοιχεία: Καρτέλα Τράπεζα:... Περιεχόμενα Είσοδος στην εφαρμογή... 3 Δημιουργία Εταιρίας... 5 Καρτέλα Στοιχεία εταιρίας:... 6 Καρτέλα Πρόσθετα στοιχεία:... 6 Καρτέλα Τράπεζα:... 7 Καρτέλα λογιστική:... 9 Καρτέλα e-mail info... 9 Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης. Σταδίου 5, 10562 Σύνταγμα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης. Σταδίου 5, 10562 Σύνταγμα Σύστημα Διαχείρισης Εκπαίδευσης Εγχειρίδιο Χρήσης Εκπαιδευόμενου Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Σταδίου 5, 10562 Σύνταγμα τηλ.: 210-3689381, 210-3689354 fax:

Διαβάστε περισσότερα

MICROSOFT OFFICE 2003 MICROSOFT WORD 2003

MICROSOFT OFFICE 2003 MICROSOFT WORD 2003 MICROSOFT OFFICE 2003 MICROSOFT WORD 2003 Το Microsoft Office Word 2003 είναι το πρόγραµµα επεξεργασίας κειµένου που κάνει ευκολότερη τη δηµιουργία, την κοινή χρήση και την ανάγνωση εγγράφων. Οι λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείρισης Αποδείξεων Πετρελαίου Θέρμανσης

Διαχείρισης Αποδείξεων Πετρελαίου Θέρμανσης Διαχείρισης Αποδείξεων Πετρελαίου Θέρμανσης Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης Αποδείξεων Πετρελαίου Θέρμανσης. Παρουσιάζονται οι διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ON-LINE ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ FARMAKONET

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ON-LINE ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ FARMAKONET ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ON-LINE ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ FARMAKONET Αφού γίνουν οι κατάλληλες ρυθμίσεις στο πρόγραμμα FarmakoNet από το τμήμα Μηχανογράφησης της Δυναμικής, έχετε την δυνατότητα να στέλνετε ηλεκτρονικά

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση Joomla 1. Στο Π.Σ.Δ. (www.sch.gr) 2. Τοπικά 3. Σε δωρεάν Server

Εγκατάσταση Joomla 1. Στο Π.Σ.Δ. (www.sch.gr) 2. Τοπικά 3. Σε δωρεάν Server Γεώργιος Χρ. Μακρής Εγκατάσταση Joomla 1. Στο Π.Σ.Δ. (www.sch.gr) 2. Τοπικά 3. Σε δωρεάν Server 2012 Γ ε ώ ρ γ ι ο ς Χ ρ. Μ α κ ρ ή ς ( h t t p : / / u s e r s. s c h. g r / g m a k r i s ) Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεση στον CallCatcher Server (βλ. Σελ.4) Παραμετροποίηση συνδέσεων (βλ. Σελ.4) Επιλογή χειροκίνητης εγγραφής (βλ. Σελ.15)

Σύνδεση στον CallCatcher Server (βλ. Σελ.4) Παραμετροποίηση συνδέσεων (βλ. Σελ.4) Επιλογή χειροκίνητης εγγραφής (βλ. Σελ.15) CallPlayer Manual Περιεχόμενα 1 CallPlayer... 3 1.1 Επεξήγηση κουμπιών αρχικής οθόνης... 3 1.2 Διαδικασία Log-in... 4 1.3 Αρχική οθόνη CallPlayer... 5 1.4 Επεξήγηση Flags... 6 1.5 Παράθυρο Extended Information...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για το Europe Agent Print

Οδηγός για το Europe Agent Print Οδηγός για το Europe Agent Print 1 Εισαγωγή στην εφαρμογή Agent Print από την Διεύθυνση: https://app.europeasfalistiki.gr Οι συνεργάτες παραλαμβάνουν με email τα στοιχεία σύνδεσης (login και το password)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ. της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ. της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...2 2. Αρχική σελίδα, Εισαγωγή & Περιβάλλον Συστήματος...3 2.1. Αρχική σελίδα εισαγωγής...3 2.2. Εισαγωγή στην Πλατφόρμα Τηλε-κατάρτισης...4

Διαβάστε περισσότερα

Management Classes Create Class Create Class Management Classes List of Classes

Management Classes Create Class Create Class Management Classes List of Classes Class Create Class Ο Teacher μπορεί να δημιουργήσει τάξεις για το σχολείο του από το κεντρικό μενού Management Classes Create Class. Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη και για τους καθηγητές εφόσον το επιτρέψει

Διαβάστε περισσότερα

Στο grid διαχείρισης φακέλων εμφανίζονται οι εξής πληροφορίες:

Στο grid διαχείρισης φακέλων εμφανίζονται οι εξής πληροφορίες: Στο grid διαχείρισης φακέλων εμφανίζονται οι εξής πληροφορίες: Α/Α: Ο μοναδικός αριθμός (ID) αρίθμησης του φακέλου Α/Α Server: Ο μοναδικός αριθμός (ID) του φακέλου ο οποίος ενημερώνεται από την κεντρική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΟΥ (FAX) ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ WEBUTIL

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΟΥ (FAX) ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ WEBUTIL ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΟΥ (FAX) ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ WEBUTIL ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΣ-ΕΔ/97 11/01/2017 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήστη - Μαθητή

Εγχειρίδιο Χρήστη - Μαθητή Εγχειρίδιο Χρήστη - Μαθητή 1. Εισαγωγή Η ηλεκτρονική πλατφόρµα «e-class», αποτελεί ένα ολοκληρωµένο σύστηµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Στόχος της είναι παροχή υποδοµών εκπαίδευσης και κατάρτισης ανεξάρτητα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ E-SCHOOL

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ E-SCHOOL ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ E-SCHOOL 1. Ύπαρξη σύνδεσης στο ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΜΟΝΟ μέσω του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου. Αν προσπαθήσετε να συνδεθείτε μέσω COSMOTE CYTA ή άλλου παρόχου η εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Συμπλήρωσης της Έκθεσης Ολοκλήρωσης

Οδηγίες Συμπλήρωσης της Έκθεσης Ολοκλήρωσης -0 Οδηγίες Συμπλήρωσης της Έκθεσης Ολοκλήρωσης H διαδικασία συνοπτικά Κάθε επιχείρηση της οποίας η πρόταση βρίσκεται σε κατάσταση «Σε υλοποίηση», έχει το δικαίωμα να υποβάλει ηλεκτρονικά Έκθεση ολοκλήρωσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Πρόσβαση στην Καταγραφή και Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρµογών για ιευθύνσεις και Γραφεία Εκπαίδευσης

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Πρόσβαση στην Καταγραφή και Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρµογών για ιευθύνσεις και Γραφεία Εκπαίδευσης ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Πρόσβαση στην Καταγραφή και Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρµογών για ιευθύνσεις και Γραφεία Εκπαίδευσης ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ Περιεχόµενα Περιεχόµενα... - 1 - Εισαγωγή... - 2 - Σηµείο πρόσβασης και αναγνώριση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες EQL Desktop (rev.1.0.23) ΣΥΝ ΕΣΗ S-710 ΜΕ ΚΑΛΩ ΙΟ USB ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Οδηγίες EQL Desktop (rev.1.0.23) ΣΥΝ ΕΣΗ S-710 ΜΕ ΚΑΛΩ ΙΟ USB ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Οδηγίες EQL Desktop (rev.1.0.23) Πρόγραμμα για τον Προγραμματισμό των Μηχανών D.P.S. S-800, Open Cash και S-710 μέσω Ηλεκτρονικού Υπολογιστή ΣΥΝ ΕΣΗ S-710 ΜΕ ΚΑΛΩ ΙΟ USB Εγκατάσταση ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η SUN A.E. παρουσιάζει την νέα online υπηρεσία της, e-rma, η οποία περιλαμβάνει ολόκληρη την διαδικασία επιστροφής προϊόντων προς την SUN A.E.

Η SUN A.E. παρουσιάζει την νέα online υπηρεσία της, e-rma, η οποία περιλαμβάνει ολόκληρη την διαδικασία επιστροφής προϊόντων προς την SUN A.E. Η SUN A.E. παρουσιάζει την νέα online υπηρεσία της, e-rma, η οποία περιλαμβάνει ολόκληρη την διαδικασία επιστροφής προϊόντων προς την SUN A.E.: Την ηλεκτρονική καταχώρηση των προϊόντων και των λόγων επιστροφής

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία Πληροφορικών Συστημάτων Τομέας Συστημάτων

Υπηρεσία Πληροφορικών Συστημάτων Τομέας Συστημάτων Υπηρεσία Πληροφορικών Συστημάτων Τομέας Συστημάτων Οδηγός σύνδεσης Office Outlook 2013 με την Υπηρεσία Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου μέσω Zimbra Outlook Connector Υπηρεσία Πληροφορικών Συστημάτων Τομέας Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Εγχειρίδιο Εφαρμογής Φοιτητών Πίνακας Εικόνων Εικόνα 1.1. Εκκίνηση της διαδικασία εγγραφής...5 Εικόνα 1.2. Σελίδα εγγραφής...6 Εικόνα 1.3. Είσοδος

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Φοιτητών. 1. Εισαγωγή

Εγχειρίδιο Φοιτητών. 1. Εισαγωγή Εγχειρίδιο Φοιτητών 1. Εισαγωγή Η ηλεκτρονική πλατφόρµα «e-class», αποτελεί ένα ολοκληρωµένο σύστηµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Στόχος της είναι παροχή υποδοµών εκπαίδευσης και κατάρτισης ανεξάρτητα από

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Αξιόγραφων

Διαχείριση Αξιόγραφων Διαχείριση Αξιόγραφων 1 Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας Διαχείρισης Αξιόγραφων στην εφαρμογή extra Λογιστική Διαχείριση. Παρακάτω προτείνεται μια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 2.β) Αντιγραφή από προηγούμενη περίοδο 3) Μέθοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΛΥΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΛΥΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ E-INVOICING 1 η Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης στην Ελλάδα 1 η Ολοκληρωμένη εφαρμογή Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης βασισμένη στην Ελληνική Νομοθεσία και το Φορολογικό Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Αφού δώσουμε όνομα χρήση και password μπορούμε να επιλέξουμε ημερομηνία εισόδου στο σύστημα, εταιρία και υποκατάστημα

Αφού δώσουμε όνομα χρήση και password μπορούμε να επιλέξουμε ημερομηνία εισόδου στο σύστημα, εταιρία και υποκατάστημα Αφού δώσουμε όνομα χρήση και password μπορούμε να επιλέξουμε ημερομηνία εισόδου στο σύστημα, εταιρία και υποκατάστημα Η κεντρική οθόνη του προγράμματος. Ανά χρήστη υπάρχει δυνατότητα σχεδιασμού Menu Αρχείο

Διαβάστε περισσότερα

Το Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο (e-mail) είναι ένα σύστηµα που δίνει την δυνατότητα στον χρήστη να ανταλλάξει µηνύµατα αλλά και αρχεία µε κάποιον άλλο

Το Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο (e-mail) είναι ένα σύστηµα που δίνει την δυνατότητα στον χρήστη να ανταλλάξει µηνύµατα αλλά και αρχεία µε κάποιον άλλο Το Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο (e-mail) είναι ένα σύστηµα που δίνει την δυνατότητα στον χρήστη να ανταλλάξει µηνύµατα αλλά και αρχεία µε κάποιον άλλο χρήστη µέσω υπολογιστή άνετα γρήγορα και φτηνά. Για να

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΙΟ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΑΡΧΕΙΟ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡΧΕΙΟ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΛΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΛΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Σολωμού 41, 71306, Ηράκλειο Κρήτης τηλ/φαξ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗ & ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ... 8

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗ & ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ... 8 ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Εγχειρίδιο Χρήσης Υποψηφίου 2017 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 3 1.1 ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ... 3 1.2 ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής TRS Client

Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής TRS Client Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής TRS Client Transaction Reporting System (TRS) Πίνακας Περιεχομένων 1. Γενικά... 3 1.1 Έλεγχος Διαθεσιμότητας... 4 1.2 Επιλογή Αρχείου... 4 1.3 Υπογραφή Αποστολή Δεδομένων...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες. για την υπηρεσία. Antispamming. (στα Windows Vista) Περιεχόµενα

Οδηγίες. για την υπηρεσία. Antispamming. (στα Windows Vista) Περιεχόµενα Οδηγίες για την υπηρεσία Antispamming (στα Windows Vista) Περιεχόµενα Ενεργοποίηση της υπηρεσίας (µέσω Internet Explorer)... σελ. 2 ηµιουργία Κανόνα Αλληλογραφίας για spam στην Ηλεκτρ. Αλληλ σελ. 5 α.

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-Mail)

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-Mail) Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-Mail) Περιεχόμενα Τι είναι η ηλεκτρονική αλληλογραφία;...2 Πώς γίνεται η μεταφορά των μηνυμάτων;...2 Τι χρειάζομαι για να χρησιμοποιήσω την υπηρεσία e-mail;...2 Το πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ. Helpdesk

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ. Helpdesk ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Helpdesk Σύντομη περιγραφή λειτουργίας Έκδοση 1 Μάιος 2011

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης συστήματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της Ελληνικής Ομοσπονδίας Μπριτζ

Εγχειρίδιο χρήσης συστήματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της Ελληνικής Ομοσπονδίας Μπριτζ Εγχειρίδιο χρήσης συστήματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της Ελληνικής Ομοσπονδίας Μπριτζ Ελληνική Ομοσπονδία Μπριτζ Σελίδα 1 / 8 Πίνακας περιεχομένων 1. Γενικά...3 2. Ρυθμίσεις για προχωρημένους...3 α.

Διαβάστε περισσότερα

Εκτέλεση-Χρήση Auto Moto Cube

Εκτέλεση-Χρήση Auto Moto Cube POWERED BY ACT Εκτέλεση-Χρήση Auto Moto Cube Version: 01 1 Μάιος 2017 Περιεχόμενα All in One 3 Καλάθι 13 2 All in One Η All in One αποτελεί μια ευέλικτη και εύχρηστη φόρμα δημιουργημένη να εξυπηρετεί πολλαπλές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Με την έκδοση 6.00.43 το WinEra ERP παρέχει τη δυνατότητα Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης στις επιχειρήσεις που επιθυμούν να την εφαρμόσουν σε σύνολο ή σε μέρος των συναλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ Εγχειρίδιο Χρήσης Εθελοντή Αιμοδότη στο Πληροφοριακό Σύστημα του Εθνικού Μητρώου Αιμοδοτών Κεντρικές Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Διαχείρισης Εθνικού Μητρώου Εθελοντών Αιμοδοτών Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες παραμετροποίησης του Samtec Plus Driver A

Οδηγίες παραμετροποίησης του Samtec Plus Driver A Οδηγίες παραμετροποίησης του Samtec Plus Driver A Μετά την εγκατάσταση του driver Samtec Plus Driver A και κατά την πρώτη εκτέλεση του βλέπουμε την παρακάτω οθόνη. Πάνω δεξιά θα βρείτε όλο το μενού χειρισμού

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εισαγωγή. Οδηγός Χρήστη - Φοιτητή

Περιεχόμενα. Εισαγωγή. Οδηγός Χρήστη - Φοιτητή 1 από 14 04/03/2008 05:18 ΜΜ Οδηγός Χρήστη - Φοιτητή Περιεχόμενα Εισαγωγή Άδεια εισόδου Χαρτοφυλάκιο Χρήστη Αλλαγή του προφίλ μου Εγγραφή σε μάθημα Το Ημερολόγιο μου Οι Ανακοινώσεις μου Έξοδος Ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΗΡΙΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΗΡΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.Γενικές παρατηρήσεις... 3 1.2 Είσοδος στην εφαρμογή... 4 2. Πίνακας αναφορών... 5 2.1 Περιγραφή του πίνακα αναφορών... 6 2.3 Ταξινόμηση... 6 3. Προσθήκη/επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Μελίσσια, 16 Ιουνίου 2010. Οδηγός Εξαγωγής Συγκεντρωτικών Καταστάσεων ΚΕΠΥΟ από InnovEra

Μελίσσια, 16 Ιουνίου 2010. Οδηγός Εξαγωγής Συγκεντρωτικών Καταστάσεων ΚΕΠΥΟ από InnovEra Μελίσσια, 16 Ιουνίου 2010 Οδηγός Εξαγωγής Συγκεντρωτικών Καταστάσεων ΚΕΠΥΟ από InnovEra Εισαγωγή Αρχείων-Objects για τη συγκεντρωτική ΚΕΠΥΟ (ΜΥΦ) Πριν προχωρήσετε στη διαδικασία της εξαγωγής των συγκεντρωτικών

Διαβάστε περισσότερα

PRISMA Win POS Sync Merge Replication

PRISMA Win POS Sync Merge Replication ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Οδηγός Ρυθμίσεων Συγχρονισμού PRISMA Win POS Sync Merge Replication Η διαδικασία του συγχρονισμού γίνεται από τον Η/Υ που έχει το Back Office. Βασική προϋπόθεση για να ενεργοποιηθεί ο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την εγκατάσταση του πακέτου Cygwin

Οδηγίες για την εγκατάσταση του πακέτου Cygwin Οδηγίες για την εγκατάσταση του πακέτου Cygwin Ακολουθήστε τις οδηγίες που περιγράφονται σε αυτό το file μόνο αν έχετε κάποιο laptop ή desktop PC που τρέχουν κάποιο version των Microsoft Windows. 1) Copy

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακού Συστήµατος ΛΑΕΚ. Για τους Εισηγητές. Εγχειρίδιο Χρήσης. AbiTECH A.E. Έκδοση 1.0. εκέµβριος 2012. Κηφισίας & Ευβοίας 3, 151 25 Μαρούσι

Πληροφοριακού Συστήµατος ΛΑΕΚ. Για τους Εισηγητές. Εγχειρίδιο Χρήσης. AbiTECH A.E. Έκδοση 1.0. εκέµβριος 2012. Κηφισίας & Ευβοίας 3, 151 25 Μαρούσι Εγχειρίδιο Χρήσης Πληροφοριακού Συστήµατος ΛΑΕΚ Για τους Εισηγητές Έκδοση 1.0 εκέµβριος 2012 AbiTECH A.E. Κηφισίας & Ευβοίας 3, 151 25 Μαρούσι Εγχειρίδιο Χρήσης Πληροφοριακού Τηλ Κέντρο.: 210 Συστήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει να ακολουθήσει για να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της εφαρμογής.

Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει να ακολουθήσει για να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της εφαρμογής. Απογραφή Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης Απογραφής Ειδών. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ VLT ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Δεκέμβριος 2014 1 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα