Οδηγός Marketing & Management στις Τουριστικές Επιχειρήσεις. Marketing & Management Guide in Tourism Businesses

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγός Marketing & Management στις Τουριστικές Επιχειρήσεις. Marketing & Management Guide in Tourism Businesses"

Transcript

1 Οδηγός Marketing & Management στις Τουριστικές Επιχειρήσεις Marketing & Management Guide in Tourism Businesses Ιανουάριος - January 2013

2 Π ε ρ ι ε χ ό µ ε ν α Α) Μάρκετινγκ Τι είναι το µάρκετινγκ Είδη τουριστικού µάρκετινγκ Στόχοι τουριστικού µάρκετινγκ Σχέδιο µάρκετινγκ Στάδια: 1ο στάδιο: Έρευνα αγοράς από την επιχείρηση Ανταγωνισµός Παράµετροι τουριστικής ζήτησης Στάδια λήψης απόφασης από τον πελάτη Αναγνώριση της ανάγκης του πελάτη Αναζήτηση πληροφοριών από τον πελάτη Αντίληψη του κινδύνου από τον πελάτη ο στάδιο: Γνώση του προϊόντος από τον καταναλωτή ο στάδιο: Παράµετροι τουριστικής συµπεριφοράς Τιµολογιακή πολιτική Οργανισµοί διαχείρισης προορισµών και τουριστικοί φορείς Ταξιδιωτικοί πράκτορες Ταξιδιωτικοί οδηγοί Καταναλωτικές και εµπορικές εκθέσεις Μέσα µαζικής ενηµέρωσης Άλλες ενέργειες προώθησης Ικανοποιήθηκε τελικά ο πελάτης; Β) Μάνατζµεντ στις τουριστικές επιχειρήσεις Ζητήµατα διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων Βιώσιµες πρακτικές διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων Κουλτούρα Οφέλη Οικονοµικό µάνατζµεντ Οφέλη Μάνατζµεντ λειτουργιών / δραστηριοτήτων Στρατηγικό ποιοτικό µάνατζµεντ Γ) Βιβλιογραφικές πηγές

3 C o n t e n t s Α) Marketing What is marketing? Types of tourist marketing Goals of tourist marketing Marketing plan Stages: 1st stage: Market research by the company Competition Parameters of tourism demand Decision making by the customer Recognizing the customer s needs Information search by the customer Risk perception nd stage: Consumer product knowledge rd stage: Parameters of tourism supply Pricing Destination Management Organizations (DMOs) and tourist boards Tour operators Guidebooks Consumer and trade fairs Media Further promotion actions Was the customer satisfied? Β) Management Human resources management Sustainable human resource (HR) management Management culture Rewards and benefits Financial management in tourism Benefits Operations management Strategic quality management C) Bibliographical sources

4 Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας. Μακεδονίας Κοίλα, Κοζάνη Τηλ: , Fax: Web:

5 Οδηγός Marketing & Management στις Τουριστικές Επιχειρήσεις Ο Οδηγός «Marketing & Management στις Τουριστικές Επιχειρήσεις» συγγράφηκε στα πλαίσια του υποπρογράµµατος IART Territories, πρόγραµµα SMART+, που χρηµατοδοτείται από το INTERREG IV C. Αποτελεί έναν χρήσιµο οδηγό για το Marketing & Management στις τουριστικές επιχειρήσεις και απευθύνεται όχι µόνο στο δίκτυο των µικροµεσαίων αγροτουριστικών επιχειρήσεων που δηµιουργήθηκε στα πλαίσια του υπο-προγράµµατος, αλλά και σε οποιονδήποτε άλλο ενδιαφερόµενο. 5

6 6

7 Τι είναι το marketing; Marketing ονοµάζεται η διαδικασία µε την οποία µια επιχείρηση διανέµει το προϊόν που θέλει ο καταναλωτής, τη χρονική στιγµή που το θέλει, στο σηµείο που το θέλει, µε ανεκτική τιµή και µε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τον καταναλωτή. Με απλά λόγια το marketing έχει να κάνει µε το πώς η επιχείρηση βρίσκει, ικανοποιεί και διατηρεί τους καταναλωτές / πελάτες της. Είδη τουριστικού marketing E-marketing το οποίο διακρίνεται στις ακόλουθες κατηγορίες: ιαδικτυακό marketing: περιλαµβάνει την προώθηση των επιχειρήσεων µέσω διαδικτύου. Επιλέγοντας µια τέτοια µέθοδο προώθησης, οι πάροχοι τουριστικών υπηρεσιών θα πρέπει να µεριµνούν για τα ακόλουθα: Καλή θέση σε µία µηχανή αναζήτησης (google, yahoo κλπ). Ποια χαρακτηριστικά κάνουν µία τουριστική ιστοσελίδα να διαφέρει από τις υπόλοιπες Καλοσχεδιασµένα banners, s κλπ, χωρίς όµως να φτάνει η επιχείρηση στο σηµείο του spamming (την αποστολή δηλαδή ηλεκτρονικών µηνυµάτων που εµφανίζονται χωρίς την άδεια του καταναλωτή). Ε-mail marketing: marketing ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. ιαδραστικό marketing: δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη να ανταποκριθεί στο µήνυµα ή να συµβάλει στο σκοπό που έχει θέσει η επιχείρηση, ώστε να υπάρχει αλληλεπίδραση, την οποία ο ίδιος επιλέγει Μarketing µέσω µηνυµάτων (sms) στο κινητό. ιαγωνισµοί µέσω internet, ραδιόφωνου και τηλεόρασης κλπ. 7

8 Marketing θυγατρικών: οι προµηθευτές δηµιουργούν σχέσεις µε άλλους οργανισµούς, οι οποίοι µπορεί να µην έχουν σχέση µε τον τουρισµό, αλλά µπορούν να προωθήσουν τα τουριστικά προϊόντα στους δικούς τους πελάτες µε κοινά ενδιαφέροντα (πχ. άγρια ζωή, πολιτιστική κληρονοµιά, σπορ). Κοινές «πύλες» αγορών: η πώληση µεµονωµένων προϊόντων, ακόµη και αν είναι βιώσιµη, δε θα φέρει τουρίστες σε έναν προορισµό. Για να υπάρχει κάποιο νόηµα, πρέπει τα προϊόντα να κατηγοριοποιούνται ανάλογα µε την καταλληλότητά τους σε συγκεκριµένα τµήµατα της αγοράς και σε συγκεκριµένες κλίµακες τιµών. Επαναλαµβανόµενες αγορές και πωλήσεις από στόµα σε στόµα: είναι γενικά αποδεκτό ότι κοστίζει πέντε φορές περισσότερο να κερδίσεις ένα νέο πελάτη από το να κρατήσεις έναν παλιό. Στην πιο περίπλοκη µορφή του, αυτό µπορεί να περιλαµβάνει ένα ισχυρό σύστηµα διαχείρισης σχέσεων µε πελάτες, αλλά µπορεί να είναι απλά η καλή πρακτική της τήρησης αρχείου πελατών (ή και ατόµων που απλά ρωτούν για την επιχείρηση), πάντοτε µέσα στο πλαίσιο της νοµοθεσίας για την προστασία προσωπικών δεδοµένων, το οποίο δεν πρέπει να υποτιµάται. 8 Στόχοι τουριστικού marketing Προσέλκυση νέων οµάδων στόχων ιεύρυνση του µεριδίου σε συγκεκριµένες οµάδες στόχους Αύξηση του αριθµού των διανυκτερεύσεων Καλύτερος καταµερισµός διανυκτερεύσεων σε συγκεκριµένες χρονικές στιγµές Αύξηση της διάρκειας παραµονής των επισκεπτών Προσέλκυση επισκεπτών που εντάσσονται σε συγκεκριµένη κατηγορία ηλικίας Βελτίωση της δοµής των αφίξεων (κατηγορίες αφιχθέντων). Καλύτερη κατανοµή στις αφίξεις που παρουσιάζει µια συγκεκριµένη κατηγορία η οποία αποτελεί στόχο των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων ιάρθρωση της υπάρχουσας εικόνας (image changing) Αύξηση του τζίρου και των κερδών Καθορισµός κοινωνικών στόχων κ.α. Ειδικότερα, ένα πρόγραµµα τουριστικού marketing πρέπει να έχει ως στόχο: Α) Την συστηµατική προβολή της περιοχής, ώστε να προβάλλεται σταθερά την εγχώρια και τις διεθνείς αγορές πχ. µε συµµετοχή σε εκθέσεις, διαφηµιστικές εκστρατείες, δηµόσιες σχέσεις κλπ. Β) Την ανάπτυξη της διαφηµιστικής «εικόνας της περιοχής», δηλαδή στην ανάδειξη

9 των στοιχείων που µπορούν να θεωρηθούν πλεονεκτήµατα της περιοχής (όπως µνηµεία, οικιστικά σύνολα, κτίρια κατάλληλα για φιλοξενία τουριστικών δραστηριοτήτων κλπ). Γ) Τη διαρκή αναζήτηση νέων αγορών και οµάδων στόχων. ) Τη συνεργασία µε κατοίκους, κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς και επιχειρήσεις της περιοχής, διότι το marketing πρέπει να αποτελεί αντικείµενο συµµετοχικών και συναινετικών διαδικασιών. Ε) Τη σύνδεση του προγράµµατος µε τους βασικούς στόχους του σχεδιασµού της τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής. Σχέδιο marketing Η ύπαρξη ενός αυθεντικού και συναρπαστικού τουριστικού προϊόντος δε σηµαίνει ότι από µόνο του θα «φέρει» πελάτες. Αντίθετα, η σωστή αντιµετώπιση είναι η ανάπτυξη ενός σχεδίου marketing, στο οποίο θα προσδιορίζονται µε σαφήνεια οι ανάγκες που προσπαθεί να καλύψει. Τα στάδια-«κλειδιά» ενός τέτοιου σχεδίου είναι: 1ο στάδιο: Πλήρης ανάλυση της αγοράς, των πόρων, των ανταγωνιστών και του επιχειρησιακού περιβάλλοντος. 2ο στάδιο: Τµηµατοποίηση των αγορών, επιλογή της αγοράς στόχου και σχεδιασµός της κατάλληλης τοποθέτησης του προϊόντος. 9

10 3ο στάδιο: Καθορισµός του «µίγµατος marketing». Το µίγµα marketing περιλαµβάνει τα βασικά στοιχεία που πρέπει να προσέχει κάθε επιχείρηση για την προώθησή της, και τα οποία περιλαµβάνουν α) τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που η επιχείρηση προσφέρει στην αγορά - στόχο, β) την πολιτική τιµών που θα ακολουθήσει, γ) τη µέθοδο διανοµής και τα σηµεία πώλησης και δ) τις µεθόδους προώθησης πωλήσεων των προϊόντων ή των υπηρεσιών της. 1ο Στάδιο - Έρευνα αγοράς από την επιχείρηση Περιλαµβάνει τη συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση στοιχείων και πληροφοριών ώστε να δοθεί απάντηση σε βασικά ερωτήµατα, όπως: - ποιος αγοράζει; - τι αγοράζει; - από που αγοράζει; - πόσο συχνά αγοράζει; - γιατί αγοράζει; - ποιος αποφασίζει για την αγορά; Έρευνα αγοράς µπορεί να πραγµατοποιήσει η επιχείρηση µε τη µορφή προσωπικών συνεντεύξεων (µε τη βοήθεια ερωτηµατολογίων ή µε ελεύθερη συζήτηση µε τους πελάτες), ή µε την ολοένα αυξανόµενη χρήση του ιαδικτύου (πχ. µε την προβολή ερωτηµατολογίων σε ειδικές ιστοσελίδες, στα οποία καλούνται να συµπληρώσουν on line οι επισκέπτες των συγκεκριµένων sites). 10 1ο Στάδιο - Ανταγωνισµός Η µακροπρόθεσµη βιωσιµότητα µιας επιχείρησης συνδέεται άµεσα µε την ικανότητα απόκτησης και διατήρησης ανταγωνιστικών πλεονεκτηµάτων έναντι των ανταγωνιστικών επιχειρήσεων. Ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα αποτελεί κάθε µέσο ή ενέργεια µιας επιχείρησης, που εξασφαλίζει υπεροχή έναντι των ανταγωνιστών της και ταυτόχρονα σηµαντικά κέρδη (άνω του µέσου όρου του κλάδου στον οποίο ανήκει η επιχείρηση). Ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα για µία επιχείρηση δηµιουργούν οι πόροι (φυσικοί, τεχνολογικοί, οικονοµικοί κλπ) που έχει στη διάθεσή της, οι γνώσεις και οι ικανότητες της διοίκησης και του ανθρώπινου δυναµικού της επιχείρησης, τα τεχνικά συστήµατα, ακόµη και οι αξίες και οι κανόνες που διέπουν τη λειτουργία µιας επιχείρησης.

11 Η ανταγωνιστικότητα δεν επιτυγχάνεται µόνο µε το όµορφο εξωτερικά προϊόν. Οι επιχειρήσεις πρέπει, επίσης, να εστιάσουν στην εξυπηρέτηση µετά την πώληση, την ικανότητα των εργαζοµένων και τη γενικότερη εικόνα της επιχείρησης στην αγορά. 1ο στάδιο - Παράµετροι τουριστικής ζήτησης Οι παγιωµένες τάσεις της ζήτησης διεθνώς. Η ζήτηση για οργανωµένο µαζικό τουρισµό διακοπών αποτελεί παράδειγµα τέτοιας τάσης, η οποία επηρεάζει την τουριστική ανάπτυξη πολλών περιοχών του κόσµου. Τα ειδικά κίνητρα των τουριστών ως προς τους λόγους που πραγµατοποιούν ταξίδια (πχ. επαγγελµατικοί, αναψυχής κλπ). Η διαφηµιστική εικόνα της τουριστικής περιοχής. Η γεωγραφική θέση της περιοχής. Η συγκυρία στις χώρες αποστολής ή υποδοχής τουριστών (πχ. οικονοµική ή πολιτική κρίση, στροφή σε άλλες αγορές λόγω πτώσης των τιµών ή µόδας κλπ). Το κατά κεφαλήν εισόδηµα των τουριστών. Οι τιµές συναλλάγµατος. Η απόσταση και τα σύγχρονα µέσα µεταφοράς. 1ο στάδιο - Στάδια λήψης απόφασης από τον πελάτη Ειδικά για τα ταξίδια διακοπών, τα στάδια που ακολουθεί ο τουρίστας για να λάβει την τελική απόφαση είναι τα εξής: 1. ιευκρινίζει την εποχή και τη διάρκεια παραµονής. 2. Επιλέγει τον προορισµό. Η απόφαση αυτή εξαρτάται από τις πηγές πληροφόρησης και επιρροής του τουρίστα (πχ. φίλοι και συγγενείς, άρθρα και διαφηµίσεις στον τύπο και σε ηλεκτρονικά µέσα µαζικής, προσφορές ταξιδιωτικών πακέτων, βιβλία, ταινίες). 3. Επιλέγει το µεταφορικό µέσο, ανάλογα µε το εισόδηµα και τις προσωπικές προτιµήσεις του, καθώς και από το εάν το τουριστικό πακέτο το οποίο έχει επιλέξει συµπεριλαµβάνει και την εξασφάλιση µεταφορικού µέσου ή όχι. 4. ραστηριότητες κατά τη µεταφορά. Η απόφαση αυτή εξαρτάται από τη διαδικασία προγραµµατισµού του ταξιδιού του, από τον ίδιο ή από άλλους φορείς (πχ. 11

12 τουριστικά γραφεία ή πρακτορεία), καθώς και από το αυθόρµητο ενδιαφέρον ή την περιέργειά του κατά τη µεταφορά. Επίσης, λαµβάνεται υπόψη και η φύση του µεταφορικού µέσου. 5. Τόπος προορισµού/επαφή µε το τουριστικό προϊόν. Εξαρτάται τόσο από τις προσωπικές προτιµήσεις του, όσο και µε τα διαθέσιµα θέλγητρα/ αξιοθέατα του προορισµού. 6. Επιστροφή στον τόπο µόνιµης κατοικίας και ενδεχόµενη απόφαση για δεύτερη επίσκεψη. Η θετική ή αρνητική εµπειρία ή ο βαθµός ικανοποίησής του επηρεάζει την προδιάθεσή του (ή ακόµη και την προδιάθεση συγγενικών και φιλικών του προσώπων) για επίσκεψη στα επόµενα έτη. 1ο στάδιο - Αναγνώριση της ανάγκης του πελάτη Αναγνώριση των κινήτρων και των παραγόντων που επηρεάζουν την απόφαση του πελάτη. Σχεδιασµός του πώς η επιχείρηση θα χρησιµοποιήσει τους παράγοντες αυτούς για την επίτευξη των στόχων της και του πώς θα ανταποκριθεί στην επιθυµία του υποψήφιου πελάτη για ικανοποίηση της συγκεκριµένης ανάγκης. Σηµαντική είναι η σωστή αναγνώριση ώστε να αποφευχθεί η δηµιουργία χάσµατος µεταξύ της αντίληψης του προσφέροντος/παρέχοντος τις υπηρεσίες και του καταναλωτή χρήστη της υπηρεσίας, όταν: οι προσδοκίες των πελατών γίνονται εσφαλµένα αντιληπτές κατά το στάδιο µετατροπής των καταναλωτικών προσδοκιών σε µία σύµφωνη προσφορά παροχής υπηρεσιών λαµβάνονται λανθασµένες αποφάσεις εµφανίζονται προβληµατικές καταστάσεις κατά τη διάρκεια υλοποίησης µίας υπηρεσίας. 12

13 1ο στάδιο - Αναζήτηση πληροφοριών από τον πελάτη Α. Ενεργητική αναζήτηση πληροφοριών: ο υποψήφιος αγοραστής ζητάει την αποστολή ενηµερωτικών εντύπων για την απόκτηση περισσοτέρων πληροφοριών. Β. Παθητική αναζήτηση: ο υποψήφιος αγοραστής περιµένει να ξαναδεί τη διαφήµιση στην τηλεόραση, για να µπορέσει να συγκροτήσει περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το προϊόν ή την υπηρεσία που τον ενδιαφέρει. Και στις δύο περιπτώσεις, η παροχή σαφών και περιεκτικών πληροφοριών από την επιχείρηση µπορεί να οδηγήσει στην απόφαση αγοράς. 1ο στάδιο - Αντίληψη του κινδύνου από τον πελάτη Κίνδυνος του αγνώστου: κυρίως όταν πραγµατοποιούνται επισκέψεις σε χώρες για πρώτη φορά, ειδικά όταν αυτές οι χώρες είναι πολύ διαφορετικές από τις χώρες προέλευσης των τουριστών. Κίνδυνος εξαπάτησης, κυρίως όσον αφορά στην πιθανότητα να πέσουν θύµατα δίνοντας πληροφορίες σχετικά µε την πιστωτική τους κάρτα ή την ταυτότητά τους. Κίνδυνος εικονικών επιχειρήσεων: οι τουρίστες φοβούνται ότι µικρές επιχειρήσεις πιθανώς να µην υφίστανται. 2ο στάδιο - Γνώση του προϊόντος από τον καταναλωτή Οι τουρίστες που επισκέπτονται µία περιοχή ή αγοράζουν ένα προϊόν για πρώτη φορά χρειάζονται περισσότερες πληροφορίες για την περιοχή/το προϊόν, καθώς προηγούµενη γνώση τους δεν µπορεί να θεωρηθεί δεδοµένη. Τουριστικά πακέτα που περιλαµβάνουν δραστηριότητες όπως πεζοπορία, 13

14 καταδύσεις ή διαµονή σε τοπικές κατοικίες απαιτούν συγκεκριµένες εκπαιδευτικές ανάγκες. Πρέπει λοιπόν να δίνεται έµφαση στην ασφάλεια και τη φροντίδα του πελάτη, καθώς και στην ανάγκη για πολιτιστική ευαισθησία και σεβασµό. 3ο στάδιο - Παράµετροι τουριστικής προσφοράς Περιλαµβάνουν τους φυσικούς και πολιτιστικούς πόρους της περιοχής (περιβάλλον, κλίµα, πολιτιστικές εκδηλώσεις κλπ). Καθώς και τις υποδοµές και υπηρεσίες (ξενοδοχεία, πρακτορεία, µεταφορικά µέσα κλπ). 3ο στάδιο - Τιµολογιακή Πολιτική Για τη διαµόρφωση της τιµολογιακής της πολιτικής, η επιχείρηση πρέπει να: προσδιορίσει σαφώς τους στόχους της τιµολόγησης εκτιµήσει το κόστος αναλύσει τους προσδιοριστικούς παράγοντες της ζήτησης για κάθε προϊόν ή υπηρεσία αναλύσει τις συνθήκες του ανταγωνισµού σε επίπεδο τιµών και προσφορών επιλέξει τη µέθοδο τιµολόγησης προσδιορίσει την τελική τιµή του προϊόντος ή της υπηρεσίας 14 3ο στάδιο - Οργανισµοί διαχείρισης προορισµών και τουριστικοί φορείς Οι οργανισµοί διαχείρισης προορισµών είναι πρακτορεία ή κοινοπραξίες marketing που προωθούν έναν προορισµό σε τουριστικούς φορείς, σε εγχώριους και ξένους κα-

15 ταναλωτές, ενώ παρέχουν επίσης πληροφορίες για τοπικά προϊόντα και προµηθευτές. Σε πολλές περιπτώσεις τα εγγεγραµµένα µέλη απολαµβάνουν ειδική µεταχείριση. Αρκετοί τουριστικοί φορείς προτιµούν να προωθούν επιχειρήσεις που πληρούν κάποια κριτήρια βιωσιµότητας. 3ο στάδιο - Ταξιδιωτικοί πράκτορες Οι ταξιδιωτικοί πράκτορες είναι οργανισµοί οι οποίοι πωλούν ταξιδιωτικά προϊόντα και προϊόντα διακοπών στους καταναλωτές, παίρνοντας µία προµήθεια ή ένα περιθώριο πάνω στο προϊόν (ή στο πακέτο προϊόντων) το οποίο παρέχεται. 3ο στάδιο - Ταξιδιωτικοί οδηγοί Οι ταξιδιωτικοί οδηγοί προσδιορίζουν προϊόντα και προορισµούς, προσφέροντας αντικειµενική γνώµη (είτε καλή είτε κακή) και πωλούνται στους καταναλωτές, τόσο σε συµβατικούς τουρίστες όσο και σε άτοµα που ταξιδεύουν για επαγγελµατικούς λόγους. Η δυνατότητα να συµπεριληφθεί µία επιχείρηση σε ένα ταξιδιωτικό οδηγό εξαρτάται από το εάν το προϊόν µπορεί να παρουσιαστεί ως συναρπαστικό, ιδιαίτερο και µοναδικό. Σήµερα, οι ταξιδιωτικές πληροφορίες παρέχονται ολοένα και περισσότερο από ταξιδιωτικούς οδηγούς σε ηλεκτρονική µορφή. 3ο στάδιο - Καταναλωτικές και εµπορικές εκθέσεις Οι ταξιδιωτικοί και τουριστικοί προµηθευτές, από ανεξάρτητους πωλητές προϊόντων µέχρι εθνικούς τουριστικούς φορείς, παρουσιάζουν σε εκθέσεις τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχουν στους καταναλωτές. Ο αριθµός των εξειδικευµένων σε προϊόντα βιώσιµου, οικολογικού και υπεύθυνου τουρισµού εκθέσεων αυξάνεται συνεχώς, 15

16 ενώ οι παραδοσιακές εκθέσεις επίσης αναπτύσσουν αυτά τα θέµατα διοργανώνοντας ειδικές εκδηλώσεις και φόρουµ συζητήσεων. Η γνώση όµως της αγοράς είναι χρήσι- µη, ειδικά στα πρώτα στάδια ανάπτυξης µιας εταιρίας. 3ο στάδιο - Μέσα µαζικής ενηµέρωσης Τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης περιλαµβάνουν τόσο τα συνήθη περιοδικά και εφηµερίδες όσο και εξειδικευµένα ταξιδιωτικά περιοδικά. Οι τουριστικές επιχειρήσεις πρέπει να σχεδιάσουν το µήνυµα που θα περάσουν, δίνοντας έµφαση στο γιατί είναι συναρπαστικό και µοναδικό. Σε πολλές χώρες, τα αντίστοιχα έντυπα δίνουν ταξιδιωτικά βραβεία τα οποία αναδεικνύουν καλές πρακτικές και έχουν εξελιχθεί σε εξαιρετικές µεθόδους marketing για τις νικήτριες εταιρίες (πχ. η εφηµερίδα Times αφιέρωσε τέσσερις σελίδες στους νικητές του Βραβείου Υπευθύνου Τουρισµού από τον online ταξιδιωτικό πράκτορα responsibletravel.com). Άλλες Ενέργειες προώθησης ιατύπωση µιας πρόσκλησης είτε προς τους καταναλωτές, είτε προς τους εµπόρους για να πάρουν µέρος σε κάποια συναλλαγή που θα πραγµατοποιηθεί σε συγκεκριµένη χρονική περίοδο. Παροχή ενός κινήτρου. π.χ. έκπτωση, παροχή δώρων, συµµετοχή σε εκδήλωση κ.λπ., ώστε να ενθαρρυνθεί ή να επιβραβευτεί η συµµετοχή σε µία συναλλαγή. Ικανοποιήθηκε 16 Ικανοποιήθηκε τελικά ο πελάτης; Ο βαθµός ικανοποίησης που αποκοµίζει ο αγοραστής του προϊόντος ή της υπηρεσίας εκφράζεται µέσα από την ικανοποίηση των προσδοκιών του. Όσο ανταποκρίνονται τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες στις προσδοκίες του, τόσο µεγαλύτερος είναι ο βαθµός ικανοποίησής τους. Η σχέση αυτή αποτελεί και την κατευθυντήρια γραµµή των ενεργειών του Marketing.

17 17

18 1. Ζητήµατα διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων Τα ταξίδια και ο τουρισµός είναι βασικά κλειδιά επαγγελµατικής απασχόλησης τόσο σε αναπτυγµένες όσο και σε αναπτυσσόµενες χώρες. Περαιτέρω, στο πλαίσιο της ευρείας ταξινόµηση των ταξιδιών και του τουρισµού, υπάρχει τεράστια ποικιλοµορφία ως προς τα είδη των θέσεων εργασίας που δηµιουργούνται, αναφορικά µε τις τεχνικές απαιτήσεις και τις δεξιότητες, τις εκπαιδευτικές απαιτήσεις, τους όρους και τις προϋποθέσεις και το είδος του ατόµου που είναι πιθανό να ενδιαφερθεί να απασχοληθεί στην τουριστική βιοµηχανία. 18 Α. Βιώσιµες πρακτικές διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων Προσλήψεις βασισµένες o Σε προσεκτική ανάλυση της τοπικής κοινωνίας και της αγοράς εργασίας της o Σε µακροχρόνιο σχεδιασµό διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων o Στις δυνατότητες ανάπτυξης o Σε τοπικό επίπεδο από κολέγια/πανεπιστήµια Χαµηλός δείκτης αποχωρήσεων - αντικαταστάσεων του προσωπικού Σχεδιασµός ενεργών πολιτικών της εταιρίας για να ελαχιστοποιηθεί η αποχώρηση / αντικατάσταση προσωπικού Πολιτική συνεντεύξεων αποχώρησης

19 Σχεδιασµός και παρακολούθηση της σταδιοδροµίας του υπαλλήλου εντός της εταιρίας Σχεδιασµένη προαγωγή µε προπαρασκευαστικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα Τα µέλη-κλειδιά του προσωπικού αναπτύσσονται σε εταιρικό/τοπικό επίπεδο Μακροχρόνια δέσµευση προς τα µέλη-κλειδιά του εποχικού προσωπικού Β. Κουλτούρα Το προσωπικό αντιµετωπίζεται ως βασικός πόρος Το προσωπικό εκλαµβάνεται ως προσόν Ευθύνη ανατεθειµένη σε όλα τα επίπεδα του προσωπικού: «ενδυνάµωση» Η γνώµη του προσωπικού λαµβάνεται υπόψη για αποφάσεις οι οποίες αφορούν τον τοµέα ευθύνης του Η κουλτούρα της εταιρίας ανταποκρίνεται µε ευελιξία στην τοπική κουλτούρα και ανάγκες Γ. Οφέλη Η εταιρία προσφέρει ανταγωνιστικές αµοιβές και πλεονεκτήµατα Προώθηση της δέσµευσης και το αίσθηµα του «ανήκειν» µεταξύ των εργαζοµένων 2. Οικονοµικό µάνατζµεντ Το οικονοµικό µάνατζµεντ είναι ιδιαίτερα σηµαντικό στις τουριστικές επιχειρήσεις, καθώς καθορίζει την επιβίωσή τους. Συστήµατα οικονοµικού σχεδιασµού είναι πάντοτε απαραίτητα ώστε να διασφαλισθεί ότι οι δραστηριότητες που επιθυµούν να πραγµατοποιήσουν είναι οικονοµικά εφικτές. Ο σχεδιασµός αυτός µπορεί να βοηθήσει τόσο τις µεγάλες όσο και τις µικρές επιχειρήσεις της τουριστικής βιοµηχανίας, όχι µόνο στον καθορισµό σταθερών κεφαλαιουχικών απαιτήσεων, αλλά και στη λήψη αποφάσεων σχετικά µε το ποιες στρατηγικές µάνατζµεντ και ποια εργαλεία µίγµατος µάρκετινγκ θα εκµεταλλευτούν ώστε να έχουν το επιθυµητό αποτέλεσµα. 19

20 Ο τελικός σκοπός αυτής της διαδικασίας στρατηγικού σχεδιασµού είναι η αναγνώριση ευκαιριών και η κατανοµή των πόρων προς τις σχεδιαζόµενες στρατηγικές. Μία καλοσχεδιασµένη στρατηγική περιλαµβάνει τέσσερα βασικά σηµεία: το πεδίο εφαρµογής, την ανάπτυξη των πόρων, το ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα και τη συνέργεια. Οφέλη 1. Βοηθά τις επιχειρήσεις να συντονίσουν πόρους και προγράµµατα. 2. Βοηθούν στον καθορισµό των προτύπων που απαιτούνται σε όλα τα συστήµατα ελέγχου. 3. Παρέχει σαφείς και ευκρινείς κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τους πόρους και τις προσδοκίες τις επιχείρησης. 4. Εξασφαλίζεται κέρδος Μάνατζµεντ λειτουργιών/δραστηριοτήτων Το µάνατζµεντ λειτουργιών/δραστηριοτήτων έχει να κάνει µε το σχεδιασµό και τον έλεγχο των συστηµάτων µετατροπής ώστε να παρέχουν τις υπηρεσίες (και τα προϊόντα) µιας επιχείρησης στη σωστή ποιότητα, στη σωστή τιµή και στο σωστό χρόνο. Ο τουρισµός είναι µία βιοµηχανία παροχής υπηρεσιών. Ως τέτοια, τα προϊόντα του είναι θνησιγενή, ετερογενή και άυλα, και ο πελάτης είναι αναπόσπαστο τµήµα της διαδικασίας (ταυτόχρονης) παράδοσης των προϊόντων. Οι επιχειρήσεις που ασχολούνται λοιπόν µε τον τουρισµό, θα πρέπει να καθορίζουν τη στρατηγική τους θέση στην αγορά όσον αφορά στα κριτήρια ανταγωνιστικότητας. Μέσω αυτών καθορίζονται τα κριτήρια µε τα οποία λειτουργούν. Οι αποφάσεις οι οποίες λαµβάνονται στο µάνατζµεντ λειτουργιών/δραστηριοτήτων διακρίνονται: α) σε εκείνες που σχετίζονται µε το σχεδιασµό του συστήµατος λειτουργίας (αποφάσεις σχεδιασµού) και

21 β) εκείνες που αφορούν στην αποτελεσµατική βραχυπρόθεσµη χρήση των διαθέσι- µων πόρων (αποφάσεις λειτουργίας). Στρατηγικό ποιοτικό µάνατζµεντ Το να καταφέρει κανείς να παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες έχει να κάνει µε την ικανότητά του να ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τις προσδοκίες του πελάτη στα περισσότερα στάδια της διαδικασίας παροχής υπηρεσιών, αλλά και σε µερικές περιπτώσεις να τις υπερβαίνει. Αυτή η ισορροπία είναι δύσκολο να διατηρηθεί. Στα τουριστικά προϊόντα, στα οποία υπάρχουν µεγάλες διαφορές, ανάλογα µε την εµπειρία της επιχείρησης, αυτό το έργο είναι ιδιαίτερα δύσκολο να επιτευχθεί. Οι επιχειρήσεις που ασχολούνται µε τον τουρισµό θα πρέπει να εστιάσουν στα ακόλουθα: Στην αντιµετώπιση της ποιότητας και του κόστους της ως στρατηγικού ζητήµατος, στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας, στην προσέλκυση πελατών, καθώς και στη συνεχή βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών Βιβλιογραφικές Πηγές: United Nations Environment Programme and Regione Toscana, Παρουσίαση Επικ. καθ. του ΤΕΙ. Μακεδονίας, Τµήµα Χρηµατοοικονοµικών Εφαρµογών, κ. Ηλέκτρας Πιτόσκα, περί ηλεκτρονικού marketing σε ηµερίδα που διοργανώθηκε στην Κοζάνη στις µε θέµα «ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ MARKETING ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΗΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» 6. ρ. Χ. Α. Βασιλειάδης, «Η ιοικητική και το Marketing των Τουριστικών Προορισµών», Εκδόσεις Αθ. Σταµούλης, Αθήνα Strategic Management in Tourism, Edited by Luiz Moutinho, Department of Management S- tudies, University of Glasgow, Glasgow UK, CABI Publishing. 21

22 22 Technological Research Center of Western Macedonia Koila, Kozani Tel: , Fax: Web:

23 Marketing & Management Guide in Tourism Businesses The «Marketing & Management in Tourism Businesses» Guide was written under the IART Territories program, a SMART+ program financed by INTERREG IV C. It is a useful guide for Marketing & Management in tourism businesses and it is addressed not only to the network of small enterprises created under the sub-program, but also to anyone else who might be interested. 23

24 24

25 What is marketing? Marketing is the process through which a company distributes a product the consumer wants, at the time he wants it, where he wants it, with reasonable prices, while providing all the necessary information the consumer needs. In other words, marketing has to do with how the business finds, satisfies and keeps the consumers / customers. Types of tourism marketing E-marketing, subdivided into: Online marketing: includes online businesses promotion. By choosing such a method of promotion, tourism operators should care for the following: a good position in a search engine (google, yahoo, etc). the characteristics that make a tourist site different from another. Well-designed banners, s etc, while being careful to avoid the danger of spamming (i.e. sending s displayed without the consumer s permission). marketing: marketing via . Interactive marketing: enables the user to respond to the message or to contribute to the purpose of the enterprise, so that interaction (chosen by the customer himself) is achieved. Marketing via mobile messages (sms). Contests via internet, radio and television, etc. Affiliate marketing: the suppliers establish relationships with other organisations, often unrelated to tourism, who can market their products to their own customers. This might be through special interests, such as wildlife, heritage or sports. 25

26 Joint marketing portals: Selling individual products, however sustainable, will not get tourists to a destination. To be meaningful, these products need to be grouped by their appropriateness to specific market segments and price ranges. Repeat business and word of mouth: it is generally accepted that it costs five times as much to gain a new customer as to maintain an old one. At its most sophisticated form, this can involve a powerful multi-media CRM (customer relationship management) system, but it can simply be the good practice of maintaining a record of all customers (and enquirers ) contact details - albeit subject to relevant data protection legislation, which should not be underestimated. 26 Goals of tourism marketing Attracting new target-groups. Expanding the share in specific target-groups Increasing the number of overnights A better division of overnights at certain times Increasing the visitors length of stay Attracting visitors who fall into specific age categories. Improvement of the structure of arrivals (arrival categories). Better allocation of the arrivals of a particular class, which is the goal of operational activities. Image changing. Increase of turnover and profits. Defining social objectives etc. Specifically, a program of tourism marketing should aim at: A) The systematic promotion of the region, in order for it to be steadily advertized in domestic and international markets, for example through participation in exhibitions, advertising campaigns, public relations, etc. B) The development of the advertising "image area", i.e. the emphasis on those elements that can be considered advantages of the region (monuments, residential complexes, buildings suitable for touristic activities etc). C) The constant search for new markets and target - groups. D) The cooperation with residents, public and private agencies and local businesses, because marketing must be a participatory and consensual processes.

Survive into the tourist...jungle!

Survive into the tourist...jungle! Survive into the tourist...jungle! Ανταγωνιστικότητα µέσω Αειφορίας Ευκαιρίες και Προκλήσεις για τους Μεσογειακούς Τουριστικούς Προορισούς Competitiveness through Sustainability Opportunities & Challenges

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ Ε.Α.Σ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΒΡΟΥ Ε.Α.Σ. ΛΑΣΙΘΙΟΥ Ε.Α.Σ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ Ε.Α.Σ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΒΡΟΥ Ε.Α.Σ. ΛΑΣΙΘΙΟΥ Ε.Α.Σ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α ΣΕΡ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ Τ ΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. Ε.Α.Σ. ΠΙΕΡΙΑΣ Ε Ε.Α.Σ. ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ Ε.Α.Σ. ΦΑΡΣΑΛΩΝ Ε.Α ΑΣ Ε.Α.Σ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ Ε.Α.Σ. ΛΑΜΙΑΣ Ε.Α.Σ. ΡΕΘΥΜΝΟ Α ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ε.Α.Σ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ε.Α.Σ. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ Α ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Message by SETE s President of the Board of Directors, Dr. Andreas Andreadis

Message by SETE s President of the Board of Directors, Dr. Andreas Andreadis Message by SETE s President of the Board of Directors, Dr. Andreas Andreadis During 2012, Greek tourism remained a strong supporter of the country's GDP, achieving its original targets for 16 million international

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Contents. Αποστολή Mission. Ταυτότητα του Οργανισμού Profile. Διάρθρωση Organisation Chart. Διοικητικό Συμβούλιο Board of Directors

Περιεχόμενα Contents. Αποστολή Mission. Ταυτότητα του Οργανισμού Profile. Διάρθρωση Organisation Chart. Διοικητικό Συμβούλιο Board of Directors Περιεχόμενα Contents Αποστολή Mission 3 Ταυτότητα του Οργανισμού Profile 4 Διάρθρωση Organisation Chart 5 Διοικητικό Συμβούλιο Board of Directors 7 Αναγνώριση Υπηρεσιών Our appreciation to those who left

Διαβάστε περισσότερα

περιεχόµενα PHARMAΑΝΑΛΥΣΗ PHARMAΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ PHARMAΜΑΘΗΣΗ PHARMAΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ 4 Αλλαγή - Μεταµόρφωση - Εξέλιξη, είναι το κυρίαρχο στοιχείο της εποχής

περιεχόµενα PHARMAΑΝΑΛΥΣΗ PHARMAΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ PHARMAΜΑΘΗΣΗ PHARMAΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ 4 Αλλαγή - Μεταµόρφωση - Εξέλιξη, είναι το κυρίαρχο στοιχείο της εποχής ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ περιεχόµενα Φαρµακευτικό Marketing ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τζαβέλα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός «Καλών Πρακτικών» Αγροτουρισµός στη υτική Μακεδονία. Best practices in Western Macedonia (Greece) Rural tourism

Οδηγός «Καλών Πρακτικών» Αγροτουρισµός στη υτική Μακεδονία. Best practices in Western Macedonia (Greece) Rural tourism Οδηγός «Καλών Πρακτικών» Αγροτουρισµός στη υτική Μακεδονία Best practices in Western Macedonia (Greece) Rural tourism Ιανουάριος - January 2013 Π ε ρ ι ε χ ό µ ε ν α C o n t e n t s Πολιτιστικό Τρίγωνο

Διαβάστε περισσότερα

2.305. θέσεις εργασίας. 203 θέσεις εργασίας στον. κλάδο του Τουρισμού σελ. 16-17, 30-31. 25.000 Αντίτυπα. σελ. 3. σελ. 4. σελ. 6. σελ. 10. σελ.

2.305. θέσεις εργασίας. 203 θέσεις εργασίας στον. κλάδο του Τουρισμού σελ. 16-17, 30-31. 25.000 Αντίτυπα. σελ. 3. σελ. 4. σελ. 6. σελ. 10. σελ. ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ_ΤΕΥΧΟΣ #56 / Τρίτη 10 Ιουνίου 2014 32 Σελίδες με επιλεγμένες ευκαιρίες 2.305 καριέρας στον ιδιωτικό τομέα σε Ελλάδα και Εξωτερικό σελ. 3 Ενδιαφέροντα & Χρήσιμα σελ. 4 Υπάλληλοι Γραφείου,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΙΜΑ. Η συνοδευτική επιστολή και η σηµασία της στην αναζήτηση εργασίας. Μιλώντας για σχολικό εκφοβισµό

ΧΡΗΣΙΜΑ. Η συνοδευτική επιστολή και η σηµασία της στην αναζήτηση εργασίας. Μιλώντας για σχολικό εκφοβισµό _ / 2 3 & 14 18 148 3 Μιλώντας για σχολικό εκφοβισµό Το φαινόµενο του σχολικού εκφοβισµού κλιµακώνει τόσο έντονα την παρουσία του που δε γίνεται πια να του γυρνάµε την πλάτη. Ο αριθµός των παιδιών που

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ MARKETING ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ MARKETING ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ MARKETING ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΓΡΗΓΟΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑΣ 2008-2010:

ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑΣ 2008-2010: Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑΣ 2008-2010: Ο ρόλος της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών Συνοπτική Έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (13 και 14 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

7 th International Conference in Open & Distance Learning - November 2013, Athens, Greece - PROCEEDINGS

7 th International Conference in Open & Distance Learning - November 2013, Athens, Greece - PROCEEDINGS i i ii iii iv TraIning teachers in competence based education the TRANSIt use case in Greece Katerina Riviou Ellinogermaniki Agogi, R&D Department kriviou@ea.gr Sofoklis Sotiriou Ellinogermaniki Agogi,

Διαβάστε περισσότερα

Terms and Conditions. 2.0 Intellectual Property

Terms and Conditions. 2.0 Intellectual Property Terms and Conditions Please read carefully the terms and conditions before using this site. The use of this site bookingsantorini.com directly or indirectly, through the use of a personal computer or/and

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ

ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ ΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ Ο ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΡΓΑΣΙΑ 2015 EDUCATION & CAREER 2015

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΡΓΑΣΙΑ 2015 EDUCATION & CAREER 2015 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΡΓΑΣΙΑ 2015 EDUCATION & CAREER 2015 ΕΘΝΙΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ NATIONAL EXHIBITORS AKTO Αrt & Design Ευελπίδων 11 Α, (Πεδίον Άρεως), 113 62 Αθήνα Evelpidon 11 Α, (Pedion Areos), 113 62 Athens, Greece

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΜΙΧΑΗΛ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΜΙΧΑΗΛ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΜΙΧΑΗΛ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Ποιότητα στα Νοσοκομεία - Γιατί? Αύξηση απαιτήσεων για κατάλληλη και αποτελεσματική φροντίδα υγείας Ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

Ω ΕΚΑΝΗΣΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟ ΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑ Α ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Ω ΕΚΑΝΗΣΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟ ΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑ Α ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Ω ΕΚΑΝΗΣΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟ ΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑ Α ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 1 ου ΙΕΘΝΟΥΣ ΦΟΡΟΥΜ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΡΟ ΟΥ: «Τάσεις και καινοτοµία στην Τουριστική Βιοµηχανία» - 1

Διαβάστε περισσότερα

INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERNATIONAL BUSINESS

INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERNATIONAL BUSINESS INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERNATIONAL BUSINESS www.icib.eu 22-23 MAY 2010 PROCEEDINGS EDITED BY VASILEIOS A. VLACHOS INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERNATIONAL BUSINESS www.icib.eu Thessaloniki, 22-23

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. σελ. 8 Οικονοµικά Στελέχη, Στελέχη Επιχειρήσεων, Στελέχη Πωλήσεων. σελ. 10 Ιατροί, Ιατρικοί Επισκέπτες, Πωλητές Υγείας, Τεχνικοί

Περιεχόµενα. σελ. 8 Οικονοµικά Στελέχη, Στελέχη Επιχειρήσεων, Στελέχη Πωλήσεων. σελ. 10 Ιατροί, Ιατρικοί Επισκέπτες, Πωλητές Υγείας, Τεχνικοί ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ_ΤΕΥΧΟΣ #13 / Τρίτη 14 Μαΐου 2013 www.enter.net.gr ΜΠΕΣ ΣΤΟ ΚΟΛΠΟ 16 Σελίδες με επιλεγμένες ευκαιρίες καριέρας στον ιδιωτικό τομέα σε Ελλάδα και Εξωτερικό / 25.000 αντίτυπα Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

96 θέσεις εργασίας. στον κλάδο του Τουρισμού σελ. 8-9. Περιεχόμενα. σελ. 4. σελ. 6. σελ. 10. σελ. 12. σελ. 14-15. 25.000 Αντίτυπα

96 θέσεις εργασίας. στον κλάδο του Τουρισμού σελ. 8-9. Περιεχόμενα. σελ. 4. σελ. 6. σελ. 10. σελ. 12. σελ. 14-15. 25.000 Αντίτυπα ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ_ΤΕΥΧΟΣ #45 / Τρίτη 11 Μαρτίου 2014 Περιεχόμενα σελ. 4 Υπάλληλοι Γραφείου, Γραμματείς, Στελέχη Επιχειρήσεων, Λογιστές σελ. 6 Οικονομικά Στελέχη, Μηχανοργάνωση, Μηχανογράφηση, Προγραμματιστές

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών «Επισκόπηση Μελετών που σχετίζονται με τις ΑΠΕ, Εξοικονόμηση Ενέργειας και Κλιματική Αλλαγή στην Κύπρο» Review of existing studies related with RES, Energy Efficiency and Climate Change in Cyprus Photo:

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα ΕΝΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: Μηχανογραφηµένο Σύστηµα ιαχείρισης. Επιταγών Κατάρτισης Τύπου Voucher

Περιεχόµενα ΕΝΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: Μηχανογραφηµένο Σύστηµα ιαχείρισης. Επιταγών Κατάρτισης Τύπου Voucher Μηχανογραφημένο Σύστημα Διαχείρισης Επιταγών Κατάρτισης Τύπου Voucher ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ_ΤΕΥΧΟΣ #18 / Τρίτη 18 Ιουνίου 2013 ΕΝΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους έως

Διαβάστε περισσότερα

2013 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ANNUAL REPORT www.sete.gr

2013 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ANNUAL REPORT www.sete.gr 2013 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ANNUAL REPORT www.sete.gr Περιεχόμενα Contents Mήνυμα Προέδρου 5 Μessage from the President 1 Eξέλιξη Τουριστικής Κίνησης το 2013 6 Tourism Flow 2013 2 Οργάνωση & Δίκτυο Μελών 12 Organization

Διαβάστε περισσότερα

WP3.1 SURVEY OF THE TRAINING PROVIDERS

WP3.1 SURVEY OF THE TRAINING PROVIDERS Leonardo da Vinci A EUROPEAN OBSERVATORY OF THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFELONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES & THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS WP3.1 SURVEY OF THE TRAINING PROVIDERS GREECE DRAFT

Διαβάστε περισσότερα

Η Δικαστηριακή Διερμηνεία σε Ελληνικό και Διεθνές Επίπεδο

Η Δικαστηριακή Διερμηνεία σε Ελληνικό και Διεθνές Επίπεδο Τει Hπειρου Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Η Δικαστηριακή Διερμηνεία σε Ελληνικό και Διεθνές Επίπεδο Εξελίξεις & Προοπτικές Επιστημονική Επιμέλεια: Ελευθερία Δογορίτη & Θεόδωρος Βυζάς Legal Interpreting

Διαβάστε περισσότερα

2.342. 138 θέσεις εργασίας στον κλάδο του Τουρισµού σελ. 16-17, 30

2.342. 138 θέσεις εργασίας στον κλάδο του Τουρισµού σελ. 16-17, 30 ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ_ΤΕΥΧΟΣ #69 / Τρίτη 11 Νοεµβρίου 2014 2.342 32 Σελίδες µε επιλεγµένες ευκαιρίες καριέρας στον ιδιωτικό τοµέα σε Ελλάδα και Εξωτερικό 25.000 Αντίτυπα Ενδιαφέροντα & Χρήσιµα σελ. 3 Γραµµατείς,

Διαβάστε περισσότερα

1 ο "ΣΤΗΡΙΖΩ" Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Η ΕΚΕ ως Γέφυρα Επικοινωνίας μεταξύ των Επιχειρήσεων και της Κοινωνίας.

1 ο ΣΤΗΡΙΖΩ Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Η ΕΚΕ ως Γέφυρα Επικοινωνίας μεταξύ των Επιχειρήσεων και της Κοινωνίας. 1 ο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Η ΕΚΕ ως Γέφυρα Επικοινωνίας μεταξύ των Επιχειρήσεων και της Κοινωνίας 28/06/2011 ΑΘήνα "ΣΤΗΡΙΖΩ" CSRinGreeceForum2011 Νικόλαος Μπορνόζης Πρόεδρος Capital Link

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. σελ. 4 Προγραµµατιστές, Στελέχη ΙΤ. σελ. 6 Στελέχη Επιχειρήσεων, Οικονοµικά Στελέχη - Λογιστές. σελ. 9. Εκπαίδευση

Περιεχόµενα. σελ. 4 Προγραµµατιστές, Στελέχη ΙΤ. σελ. 6 Στελέχη Επιχειρήσεων, Οικονοµικά Στελέχη - Λογιστές. σελ. 9. Εκπαίδευση _ΤΕΥΧΟΣ #4 / Τρίτη 5 Μαρτίου 2013 Περιεχόµενα σελ. 4 Προγραµµατιστές, Στελέχη ΙΤ σελ. 6 Στελέχη Επιχειρήσεων, Οικονοµικά Στελέχη - Λογιστές σελ. 8 Υπάλληλοι Γραφείου - Γραµµατείς σελ. 9 Εκπαίδευση σελ.

Διαβάστε περισσότερα

θέσεις εργασίας Περιεχόμενα σελ. 4 σελ. 6 σελ. 8-9 σελ. 10 σελ. 12 σελ. 14-15 25.000 Αντίτυπα Υπάλληλοι Γραφείου, Γραμματείς, Στελέχη Επιχειρήσεων

θέσεις εργασίας Περιεχόμενα σελ. 4 σελ. 6 σελ. 8-9 σελ. 10 σελ. 12 σελ. 14-15 25.000 Αντίτυπα Υπάλληλοι Γραφείου, Γραμματείς, Στελέχη Επιχειρήσεων ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ_ΤΕΥΧΟΣ #48 / Τρίτη 1 Απριλίου 2014 16 Σελίδες με επιλεγμένες ευκαιρίες 463 καριέρας στον ιδιωτικό τομέα σε Ελλάδα και Εξωτερικό Περιεχόμενα σελ. 4 Υπάλληλοι Γραφείου, Γραμματείς, Στελέχη

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ημέρα Ναυτιλίας Πειραιάς, 28-29 Μαΐου 2015. European Maritime Day Piraeus, 28-29 May 2015

Ευρωπαϊκή Ημέρα Ναυτιλίας Πειραιάς, 28-29 Μαΐου 2015. European Maritime Day Piraeus, 28-29 May 2015 ΕΕ ΛΛ ΛΛΗΗΝΝΙ ΙΙ ΚΚΗΗ ΔΔ ΗΗΜΜ ΟΟΚΚΡΡΑΑΤΤΙ ΙΙΑΑ ΥΥΠΠ ΟΟΥΥΡΡΓΓΕΕΙ ΙΙΟΟ ΕΕΣΣΩΩΤΤΕΕΡΡΙ ΙΙΚΚΩΩΝΝ KKAAI II ΔΔΙ ΙΙΟΟΙ ΙΙΚΚΗΗΤΤΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ ΑΑΝΝ ΑΑΣΣΥΥΓΓΚΚΡΡΟΟΤΤΗΗΣΣΗΗΣΣ HH E L L E NN II ICC RR EPP E UUBBL LII ICC

Διαβάστε περισσότερα

5.3. APPLICATION OF THE SPP TOOLBOX MUNICIPALITY OF AGIA PILOT PROJECT REPORT. Date: December 2014. Supported by: Coordination: Partners:

5.3. APPLICATION OF THE SPP TOOLBOX MUNICIPALITY OF AGIA PILOT PROJECT REPORT. Date: December 2014. Supported by: Coordination: Partners: 5.3. APPLICATION OF THE SPP TOOLBOX MUNICIPALITY OF AGIA PILOT PROJECT REPORT Date: December 2014 Supported by: Coordination: Partners: Contents EXECUTIVE SUMMARY... 3 INTRODUCTION... 6 OBJECTIVES... 7

Διαβάστε περισσότερα