GREEK NEW TESTAMENT ROMANS

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "GREEK NEW TESTAMENT ROMANS"

Transcript

1 GREEK NEW TESTAMENT ROMANS 1:13 ου θελω δε υμασ αγνοειν αδελφοι οτι πολλακισ προεθεμην ελθειν προ σ υμασ και εκωλυθην αχρι του δευρο ινα τινα καρπον σχω και εν υμιν κα θωσ και εν τοισ λοιποισ εθνεσιν 1:1 παυλοσ δουλοσ ιησου χριστου χριστου ιησου κλητοσ αποστολοσ αφωρισμενοσ εισ ευαγγελιον θεου 1:2 ο προεπηγγειλατο δια των προφητων αυτου εν γραφαισ αγιαισ 1:3 περι του υιου αυτου του γενομενου εκ σπερματοσ δαυιδ κατα σαρκα 1:4 του ορισθεντοσ υιου θεου εν δυναμει κατα πνευμα αγιωσυνησ εξ ανα στασεωσ νεκρων ιησου χριστου του κυριου ημων 1:5 δι ου ελαβομεν χαριν και αποστολην εισ υπακοην πιστεωσ εν πασιν τ οισ εθνεσιν υπερ του ονοματοσ αυτου 1:6 εν οισ εστε και υμεισ κλητοι ιησου χριστου 1:7 πασιν τοισ ουσιν εν ρωμη αγαπητοισ θεου κλητοισ αγιοισ χαρισ υμιν και ειρηνη απο θεου πατροσ ημων και κυριου ιησου χριστου 1:8 πρωτον μεν ευχαριστω τω θεω μου δια ιησου χριστου περι παντων υμ ων οτι η πιστισ υμων καταγγελλεται εν ολω τω κοσμω 1:9 μαρτυσ γαρ μου εστιν ο θεοσ ω λατρευω εν τω πνευματι μου εν τω ευα γγελιω του υιου αυτου ωσ αδιαλειπτωσ μνειαν υμων ποιουμαι 1:10 παντοτε επι των προσευχων μου δεομενοσ ει πωσ ηδη ποτε ευοδωθησ ομαι εν τω θεληματι του θεου ελθειν προσ υμασ 1:11 επιποθω γαρ ιδειν υμασ ινα τι μεταδω χαρισμα υμιν πνευματικον εισ το στηριχθηναι υμασ 1:12 τουτο δε εστιν συμπαρακληθηναι εν υμιν δια τησ εν αλληλοισ πιστε ωσ υμων τε και εμου

2 1:14 ελλησιν τε και βαρβαροισ σοφοισ τε και ανοητοισ οφειλετησ ειμι 1:15 ουτωσ το κατ εμε προθυμον και υμιν τοισ εν ρωμη ευαγγελισασθαι 1:16 ου γαρ επαισχυνομαι το ευαγγελιον δυναμισ γαρ θεου εστιν εισ σωτη ριαν παντι τω πιστευοντι ιουδαιω τε [πρωτον] πρωτον και ελληνι 1:17 δικαιοσυνη γαρ θεου εν αυτω αποκαλυπτεται εκ πιστεωσ εισ πιστιν κ αθωσ γεγραπται ο δε δικαιοσ εκ πιστεωσ ζησεται 1:18 αποκαλυπτεται γαρ οργη θεου απ ουρανου επι πασαν ασεβειαν και α δικιαν ανθρωπων των την αληθειαν εν αδικια κατεχοντων 1:19 διοτι το γνωστον του θεου φανερον εστιν εν αυτοισ ο θεοσ γαρ αυτοι σ εφανερωσεν 1:20 τα γαρ αορατα αυτου απο κτισεωσ κοσμου τοισ ποιημασιν νοουμενα καθοραται η τε αιδιοσ αυτου δυναμισ και θειοτησ εισ το ειναι αυτουσ α ναπολογητουσ 1:21 διοτι γνοντεσ τον θεον ουχ ωσ θεον εδοξασαν η ηυχαριστησαν αλλ ε ματαιωθησαν εν τοισ διαλογισμοισ αυτων και εσκοτισθη η ασυνετοσ αυτ ων καρδια 1:22 φασκοντεσ ειναι σοφοι εμωρανθησαν 1:23 και ηλλαξαν την δοξαν του αφθαρτου θεου εν ομοιωματι εικονοσ φθ αρτου ανθρωπου και πετεινων και τετραποδων και ερπετων 1:24 διο παρεδωκεν αυτουσ ο θεοσ εν ταισ επιθυμιαισ των καρδιων αυτων εισ ακαθαρσιαν του ατιμαζεσθαι τα σωματα αυτων εν αυτοισ 1:25 οιτινεσ μετηλλαξαν την αληθειαν του θεου εν τω ψευδει και εσεβασ θησαν και ελατρευσαν τη κτισει παρα τον κτισαντα οσ εστιν ευλογητοσ ε ισ τουσ αιωνασ αμην 1:26 δια τουτο παρεδωκεν αυτουσ ο θεοσ εισ παθη ατιμιασ αι τε γαρ θηλε ιαι αυτων μετηλλαξαν την φυσικην χρησιν εισ την παρα φυσιν 1:27 ομοιωσ τε και οι αρσενεσ αφεντεσ την φυσικην χρησιν τησ θηλειασ ε ξεκαυθησαν εν τη ορεξει αυτων εισ αλληλουσ αρσενεσ εν αρσεσιν την α

3 σχημοσυνην κατεργαζομενοι και την αντιμισθιαν ην εδει τησ πλανησ αυ των εν εαυτοισ απολαμβανοντεσ 1:28 και καθωσ ουκ εδοκιμασαν τον θεον εχειν εν επιγνωσει παρεδωκεν α υτουσ ο θεοσ εισ αδοκιμον νουν ποιειν τα μη καθηκοντα 1:29 πεπληρωμενουσ παση αδικια πονηρια πλεονεξια κακια μεστουσ φθο νου φονου εριδοσ δολου κακοηθειασ ψιθυριστασ 1:30 καταλαλουσ θεοστυγεισ υβριστασ υπερηφανουσ αλαζονασ εφευρετ ασ κακων γονευσιν απειθεισ 1:31 ασυνετουσ ασυνθετουσ αστοργουσ ανελεημονασ 1:32 οιτινεσ το δικαιωμα του θεου επιγνοντεσ οτι οι τα τοιαυτα πρασσοντ εσ αξιοι θανατου εισιν ου μονον αυτα ποιουσιν αλλα και συνευδοκουσιν τοισ πρασσουσιν 2:1 διο αναπολογητοσ ει ω ανθρωπε πασ ο κρινων εν ω γαρ κρινεισ τον ετ ερον σεαυτον κατακρινεισ τα γαρ αυτα πρασσεισ ο κρινων 2:2 οιδαμεν δε οτι το κριμα του θεου εστιν κατα αληθειαν επι τουσ τα τοι αυτα πρασσοντασ 2:3 λογιζη δε τουτο ω ανθρωπε ο κρινων τουσ τα τοιαυτα πρασσοντασ κα ι ποιων αυτα οτι συ εκφευξη το κριμα του θεου 2:4 η του πλουτου τησ χρηστοτητοσ αυτου και τησ ανοχησ και τησ μακρ οθυμιασ καταφρονεισ αγνοων οτι το χρηστον του θεου εισ μετανοιαν σε αγει 2:5 κατα δε την σκληροτητα σου και αμετανοητον καρδιαν θησαυριζεισ σεαυτω οργην εν ημερα οργησ και αποκαλυψεωσ δικαιοκρισιασ του θεου 2:6 οσ αποδωσει εκαστω κατα τα εργα αυτου 2:7 τοισ μεν καθ υπομονην εργου αγαθου δοξαν και τιμην και αφθαρσιαν ζητουσιν ζωην αιωνιον 2:8 τοισ δε εξ εριθειασ και απειθουσιν τη αληθεια πειθομενοισ δε τη αδικι α οργη και θυμοσ

4 2:9 θλιψισ και στενοχωρια επι πασαν ψυχην ανθρωπου του κατεργαζομεν ου το κακον ιουδαιου τε πρωτον και ελληνοσ 2:10 δοξα δε και τιμη και ειρηνη παντι τω εργαζομενω το αγαθον ιουδαιω τε πρωτον και ελληνι 2:11 ου γαρ εστιν προσωπολημψια παρα τω θεω 2:12 οσοι γαρ ανομωσ ημαρτον ανομωσ και απολουνται και οσοι εν νομω ημαρτον δια νομου κριθησονται 2:13 ου γαρ οι ακροαται νομου δικαιοι παρα [τω] θεω αλλ οι ποιηται νομ ου δικαιωθησονται 2:14 οταν γαρ εθνη τα μη νομον εχοντα φυσει τα του νομου ποιωσιν ουτοι νομον μη εχοντεσ εαυτοισ εισιν νομοσ 2:15 οιτινεσ ενδεικνυνται το εργον του νομου γραπτον εν ταισ καρδιαισ α υτων συμμαρτυρουσησ αυτων τησ συνειδησεωσ και μεταξυ αλληλων τω ν λογισμων κατηγορουντων η και απολογουμενων 2:16 εν η ημερα ημερα οτε κρινει ο θεοσ τα κρυπτα των ανθρωπων κατ α το ευαγγελιον μου δια χριστου ιησου 2:17 ει δε συ ιουδαιοσ επονομαζη και επαναπαυη νομω και καυχασαι εν θεω 2:18 και γινωσκεισ το θελημα και δοκιμαζεισ τα διαφεροντα κατηχουμεν οσ εκ του νομου 2:19 πεποιθασ τε σεαυτον οδηγον ειναι τυφλων φωσ των εν σκοτει 2:20 παιδευτην αφρονων διδασκαλον νηπιων εχοντα την μορφωσιν τησ γν ωσεωσ και τησ αληθειασ εν τω νομω 2:21 ο ουν διδασκων ετερον σεαυτον ου διδασκεισ ο κηρυσσων μη κλεπτε ιν κλεπτεισ 2:22 ο λεγων μη μοιχευειν μοιχευεισ ο βδελυσσομενοσ τα ειδωλα ιεροσυλ εισ 2:23 οσ εν νομω καυχασαι δια τησ παραβασεωσ του νομου τον θεον ατιμ αζεισ

5 2:24 το γαρ ονομα του θεου δι υμασ βλασφημειται εν τοισ εθνεσιν καθωσ γεγραπται 2:25 περιτομη μεν γαρ ωφελει εαν νομον πρασσησ εαν δε παραβατησ νομ ου ησ η περιτομη σου ακροβυστια γεγονεν 2:26 εαν ουν η ακροβυστια τα δικαιωματα του νομου φυλασση ουχ η ακρ οβυστια αυτου εισ περιτομην λογισθησεται 2:27 και κρινει η εκ φυσεωσ ακροβυστια τον νομον τελουσα σε τον δια γρ αμματοσ και περιτομησ παραβατην νομου 2:28 ου γαρ ο εν τω φανερω ιουδαιοσ εστιν ουδε η εν τω φανερω εν σαρκι περιτομη 2:29 αλλ ο εν τω κρυπτω ιουδαιοσ και περιτομη καρδιασ εν πνευματι ου γ ραμματι ου ο επαινοσ ουκ εξ ανθρωπων αλλ εκ του θεου 3:1 τι ουν το περισσον του ιουδαιου η τισ η ωφελεια τησ περιτομησ 3:2 πολυ κατα παντα τροπον πρωτον μεν [γαρ] οτι επιστευθησαν τα λογια του θεου 3:3 τι γαρ ει ηπιστησαν τινεσ μη η απιστια αυτων την πιστιν του θεου κατ αργησει 3:4 μη γενοιτο γινεσθω δε ο θεοσ αληθησ πασ δε ανθρωποσ ψευστησ καθ απερ καθωσ γεγραπται οπωσ αν δικαιωθησ εν τοισ λογοισ σου και νικη σεισ εν τω κρινεσθαι σε 3:5 ει δε η αδικια ημων θεου δικαιοσυνην συνιστησιν τι ερουμεν μη αδικ οσ ο θεοσ ο επιφερων την οργην κατα ανθρωπον λεγω 3:6 μη γενοιτο επει πωσ κρινει ο θεοσ τον κοσμον 3:7 ει δε η αληθεια του θεου εν τω εμω ψευσματι επερισσευσεν εισ την δο ξαν αυτου τι ετι καγω ωσ αμαρτωλοσ κρινομαι 3:8 και μη καθωσ βλασφημουμεθα [και] και καθωσ φασιν τινεσ ημασ λεγειν οτι ποιησωμεν τα κακα ινα ελθη τα αγαθα ων το κριμα ενδικον εστ ιν

6 3:9 τι ουν προεχομεθα ου παντωσ προητιασαμεθα γαρ ιουδαιουσ τε και ε λληνασ παντασ υφ αμαρτιαν ειναι 3:10 καθωσ γεγραπται οτι ουκ εστιν δικαιοσ ουδε εισ 3:11 ουκ εστιν ο συνιων ουκ εστιν ο εκζητων τον θεον 3:12 παντεσ εξεκλιναν αμα ηχρεωθησαν ουκ εστιν ο ποιων χρηστοτητ α ουκ εστιν [ουκ εστιν] εωσ ενοσ 3:13 ταφοσ ανεωγμενοσ ο λαρυγξ αυτων ταισ γλωσσαισ αυτων εδολιουσα ν ιοσ ασπιδων υπο τα χειλη αυτων 3:14 ων το στομα αρασ και πικριασ γεμει 3:15 οξεισ οι ποδεσ αυτων εκχεαι αιμα 3:16 συντριμμα και ταλαιπωρια εν ταισ οδοισ αυτων 3:17 και οδον ειρηνησ ουκ εγνωσαν 3:18 ουκ εστιν φοβοσ θεου απεναντι των οφθαλμων αυτων 3:19 οιδαμεν δε οτι οσα ο νομοσ λεγει τοισ εν τω νομω λαλει ινα παν στομ α φραγη και υποδικοσ γενηται πασ ο κοσμοσ τω θεω 3:20 διοτι εξ εργων νομου ου δικαιωθησεται πασα σαρξ ενωπιον αυτου δι α γαρ νομου επιγνωσισ αμαρτιασ 3:21 νυνι δε χωρισ νομου δικαιοσυνη θεου πεφανερωται μαρτυρουμενη υ πο του νομου και των προφητων 3:22 δικαιοσυνη δε θεου δια πιστεωσ [ιησου] ιησου χριστου εισ παντα σ τουσ πιστευοντασ ου γαρ εστιν διαστολη 3:23 παντεσ γαρ ημαρτον και υστερουνται τησ δοξησ του θεου 3:24 δικαιουμενοι δωρεαν τη αυτου χαριτι δια τησ απολυτρωσεωσ τησ εν χριστω ιησου 3:25 ον προεθετο ο θεοσ ιλαστηριον δια [τησ] πιστεωσ εν τω αυτου αιμ ατι εισ ενδειξιν τησ δικαιοσυνησ αυτου δια την παρεσιν των προγεγονοτ ων αμαρτηματων

7 3:26 εν τη ανοχη του θεου προσ την ενδειξιν τησ δικαιοσυνησ αυτου εν τ ω νυν καιρω εισ το ειναι αυτον δικαιον και δικαιουντα τον εκ πιστεωσ ιη σου 3:27 που ουν η καυχησισ εξεκλεισθη δια ποιου νομου των εργων ουχι αλλ α δια νομου πιστεωσ 3:28 λογιζομεθα γαρ δικαιουσθαι πιστει ανθρωπον χωρισ εργων νομου 3:29 η ιουδαιων ο θεοσ μονον ουχι και εθνων ναι και εθνων 3:30 ειπερ εισ ο θεοσ οσ δικαιωσει περιτομην εκ πιστεωσ και ακροβυστια ν δια τησ πιστεωσ 3:31 νομον ουν καταργουμεν δια τησ πιστεωσ μη γενοιτο αλλα νομον ιστ ανομεν 4:1 τι ουν ερουμεν ευρηκεναι αβρααμ τον προπατορα ημων κατα σαρκ α 4:2 ει γαρ αβρααμ εξ εργων εδικαιωθη εχει καυχημα αλλ ου προσ θεον 4:3 τι γαρ η γραφη λεγει επιστευσεν δε αβρααμ τω θεω και ελογισθη αυτω εισ δικαιοσυνην 4:4 τω δε εργαζομενω ο μισθοσ ου λογιζεται κατα χαριν αλλα κατα οφειλ ημα 4:5 τω δε μη εργαζομενω πιστευοντι δε επι τον δικαιουντα τον ασεβη λογι ζεται η πιστισ αυτου εισ δικαιοσυνην 4:6 καθαπερ και δαυιδ λεγει τον μακαρισμον του ανθρωπου ω ο θεοσ λογι ζεται δικαιοσυνην χωρισ εργων 4:7 μακαριοι ων αφεθησαν αι ανομιαι και ων επεκαλυφθησαν αι αμαρτια ι 4:8 μακαριοσ ανηρ ου ου μη λογισηται κυριοσ αμαρτιαν 4:9 ο μακαρισμοσ ουν ουτοσ επι την περιτομην η και επι την ακροβυστια ν λεγομεν γαρ ελογισθη τω αβρααμ η πιστισ εισ δικαιοσυνην

8 4:10 πωσ ουν ελογισθη εν περιτομη οντι η εν ακροβυστια ουκ εν περιτομη αλλ εν ακροβυστια 4:11 και σημειον ελαβεν περιτομησ σφραγιδα τησ δικαιοσυνησ τησ πιστε ωσ τησ εν τη ακροβυστια εισ το ειναι αυτον πατερα παντων των πιστευον των δι ακροβυστιασ εισ το λογισθηναι [και] αυτοισ [την] δικαιοσυνην 4:12 και πατερα περιτομησ τοισ ουκ εκ περιτομησ μονον αλλα και τοισ στ οιχουσιν τοισ ιχνεσιν τησ εν ακροβυστια πιστεωσ του πατροσ ημων αβρ ααμ 4:13 ου γαρ δια νομου η επαγγελια τω αβρααμ η τω σπερματι αυτου το κλ ηρονομον αυτον ειναι κοσμου αλλα δια δικαιοσυνησ πιστεωσ 4:14 ει γαρ οι εκ νομου κληρονομοι κεκενωται η πιστισ και κατηργηται η επαγγελια 4:15 ο γαρ νομοσ οργην κατεργαζεται ου δε ουκ εστιν νομοσ ουδε παραβα σισ 4:16 δια τουτο εκ πιστεωσ ινα κατα χαριν εισ το ειναι βεβαιαν την επαγγε λιαν παντι τω σπερματι ου τω εκ του νομου μονον αλλα και τω εκ πιστεω σ αβρααμ οσ εστιν πατηρ παντων ημων 4:17 καθωσ γεγραπται οτι πατερα πολλων εθνων τεθεικα σε κατεναντι ου επιστευσεν θεου του ζωοποιουντοσ τουσ νεκρουσ και καλουντοσ τα μη ο ντα ωσ οντα 4:18 οσ παρ ελπιδα επ ελπιδι επιστευσεν εισ το γενεσθαι αυτον πατερα πο λλων εθνων κατα το ειρημενον ουτωσ εσται το σπερμα σου 4:19 και μη ασθενησασ τη πιστει κατενοησεν το εαυτου σωμα [ηδη] νενεκ ρωμενον εκατονταετησ που υπαρχων και την νεκρωσιν τησ μητρασ σαρρ ασ 4:20 εισ δε την επαγγελιαν του θεου ου διεκριθη τη απιστια αλλ ενεδυναμ ωθη τη πιστει δουσ δοξαν τω θεω 4:21 και πληροφορηθεισ οτι ο επηγγελται δυνατοσ εστιν και ποιησαι 4:22 διο [και] ελογισθη αυτω εισ δικαιοσυνην

9 4:23 ουκ εγραφη δε δι αυτον μονον οτι ελογισθη αυτω 4:24 αλλα και δι ημασ οισ μελλει λογιζεσθαι τοισ πιστευουσιν επι τον εγε ιραντα ιησουν τον κυριον ημων εκ νεκρων 4:25 οσ παρεδοθη δια τα παραπτωματα ημων και ηγερθη δια την δικαιωσι ν ημων 5:1 δικαιωθεντεσ ουν εκ πιστεωσ ειρηνην εχωμεν εχομεν προσ τον θεο ν δια του κυριου ημων ιησου χριστου 5:2 δι ου και την προσαγωγην εσχηκαμεν [τη πιστει] εισ την χαριν ταυτην εν η εστηκαμεν και καυχωμεθα επ ελπιδι τησ δοξησ του θεου 5:3 ου μονον δε αλλα και καυχωμεθα εν ταισ θλιψεσιν ειδοτεσ οτι η θλιψι σ υπομονην κατεργαζεται 5:4 η δε υπομονη δοκιμην η δε δοκιμη ελπιδα 5:5 η δε ελπισ ου καταισχυνει οτι η αγαπη του θεου εκκεχυται εν ταισ κα ρδιαισ ημων δια πνευματοσ αγιου του δοθεντοσ ημιν 5:6 ει γε ετι γαρ χριστοσ οντων ημων ασθενων ετι κατα καιρον υπερ ασ εβων απεθανεν 5:7 μολισ γαρ υπερ δικαιου τισ αποθανειται υπερ γαρ του αγαθου ταχα τι σ και τολμα αποθανειν 5:8 συνιστησιν δε την εαυτου αγαπην εισ ημασ ο θεοσ οτι ετι αμαρτωλων οντων ημων χριστοσ υπερ ημων απεθανεν 5:9 πολλω ουν μαλλον δικαιωθεντεσ νυν εν τω αιματι αυτου σωθησομεθα δι αυτου απο τησ οργησ 5:10 ει γαρ εχθροι οντεσ κατηλλαγημεν τω θεω δια του θανατου του υιου αυτου πολλω μαλλον καταλλαγεντεσ σωθησομεθα εν τη ζωη αυτου 5:11 ου μονον δε αλλα και καυχωμενοι εν τω θεω δια του κυριου ημων ιη σου [χριστου] χριστου δι ου νυν την καταλλαγην ελαβομεν 5:12 δια τουτο ωσπερ δι ενοσ ανθρωπου η αμαρτια εισ τον κοσμον εισηλθ εν και δια τησ αμαρτιασ ο θανατοσ και ουτωσ εισ παντασ ανθρωπουσ ο θανατοσ διηλθεν εφ ω παντεσ ημαρτον

10 5:13 αχρι γαρ νομου αμαρτια ην εν κοσμω αμαρτια δε ουκ ελλογαται ελ λογειται μη οντοσ νομου 5:14 αλλα εβασιλευσεν ο θανατοσ απο αδαμ μεχρι μωυσεωσ και επι τουσ μη αμαρτησαντασ επι τω ομοιωματι τησ παραβασεωσ αδαμ οσ εστιν τυπ οσ του μελλοντοσ 5:15 αλλ ουχ ωσ το παραπτωμα ουτωσ [και] και το χαρισμα ει γαρ τω τ ου ενοσ παραπτωματι οι πολλοι απεθανον πολλω μαλλον η χαρισ του θεο υ και η δωρεα εν χαριτι τη του ενοσ ανθρωπου ιησου χριστου εισ τουσ π ολλουσ επερισσευσεν 5:16 και ουχ ωσ δι ενοσ αμαρτησαντοσ το δωρημα το μεν γαρ κριμα εξ εν οσ εισ κατακριμα το δε χαρισμα εκ πολλων παραπτωματων εισ δικαιωμα 5:17 ει γαρ τω του ενοσ παραπτωματι ο θανατοσ εβασιλευσεν δια του ενο σ πολλω μαλλον οι την περισσειαν τησ χαριτοσ και [τησ δωρεασ] τησ δ ωρεασ τησ δικαιοσυνησ λαμβανοντεσ εν ζωη βασιλευσουσιν δια του εν οσ ιησου χριστου 5:18 αρα ουν ωσ δι ενοσ παραπτωματοσ εισ παντασ ανθρωπουσ εισ κατα κριμα ουτωσ και δι ενοσ δικαιωματοσ εισ παντασ ανθρωπουσ εισ δικαιω σιν ζωησ 5:19 ωσπερ γαρ δια τησ παρακοησ του ενοσ ανθρωπου αμαρτωλοι κατεστ αθησαν οι πολλοι ουτωσ και δια τησ υπακοησ του ενοσ δικαιοι καταστα θησονται οι πολλοι 5:20 νομοσ δε παρεισηλθεν ινα πλεοναση το παραπτωμα ου δε επλεονασε ν η αμαρτια υπερεπερισσευσεν η χαρισ 5:21 ινα ωσπερ εβασιλευσεν η αμαρτια εν τω θανατω ουτωσ και η χαρισ βασιλευση δια δικαιοσυνησ εισ ζωην αιωνιον δια ιησου χριστου του κυρ ιου ημων 6:1 τι ουν ερουμεν επιμενωμεν τη αμαρτια ινα η χαρισ πλεοναση 6:2 μη γενοιτο οιτινεσ απεθανομεν τη αμαρτια πωσ ετι ζησομεν εν αυτη 6:3 η αγνοειτε οτι οσοι εβαπτισθημεν εισ χριστον [ιησουν] ιησουν εισ τον θανατον αυτου εβαπτισθημεν

11 6:4 συνεταφημεν ουν αυτω δια του βαπτισματοσ εισ τον θανατον ινα ωσπ ερ ηγερθη χριστοσ εκ νεκρων δια τησ δοξησ του πατροσ ουτωσ και ημεισ εν καινοτητι ζωησ περιπατησωμεν 6:5 ει γαρ συμφυτοι γεγοναμεν τω ομοιωματι του θανατου αυτου αλλα και τησ αναστασεωσ εσομεθα 6:6 τουτο γινωσκοντεσ οτι ο παλαιοσ ημων ανθρωποσ συνεσταυρωθη ινα καταργηθη το σωμα τησ αμαρτιασ του μηκετι δουλευειν ημασ τη αμαρτι α 6:7 ο γαρ αποθανων δεδικαιωται απο τησ αμαρτιασ 6:8 ει δε απεθανομεν συν χριστω πιστευομεν οτι και συζησομεν αυτω 6:9 ειδοτεσ οτι χριστοσ εγερθεισ εκ νεκρων ουκετι αποθνησκει θανατοσ α υτου ουκετι κυριευει 6:10 ο γαρ απεθανεν τη αμαρτια απεθανεν εφαπαξ ο δε ζη ζη τω θεω 6:11 ουτωσ και υμεισ λογιζεσθε εαυτουσ ειναι [ειναι] νεκρουσ μεν τη αμαρτια ζωντασ δε τω θεω εν χριστω ιησου 6:12 μη ουν βασιλευετω η αμαρτια εν τω θνητω υμων σωματι εισ το υπακ ουειν ταισ επιθυμιαισ αυτου 6:13 μηδε παριστανετε τα μελη υμων οπλα αδικιασ τη αμαρτια αλλα παρ αστησατε εαυτουσ τω θεω ωσει εκ νεκρων ζωντασ και τα μελη υμων οπλ α δικαιοσυνησ τω θεω 6:14 αμαρτια γαρ υμων ου κυριευσει ου γαρ εστε υπο νομον αλλα υπο χα ριν 6:15 τι ουν αμαρτησωμεν οτι ουκ εσμεν υπο νομον αλλα υπο χαριν μη γεν οιτο 6:16 ουκ οιδατε οτι ω παριστανετε εαυτουσ δουλουσ εισ υπακοην δουλοι εστε ω υπακουετε ητοι αμαρτιασ εισ θανατον η υπακοησ εισ δικαιοσυνη ν 6:17 χαρισ δε τω θεω οτι ητε δουλοι τησ αμαρτιασ υπηκουσατε δε εκ καρ διασ εισ ον παρεδοθητε τυπον διδαχησ

12 6:18 ελευθερωθεντεσ δε απο τησ αμαρτιασ εδουλωθητε τη δικαιοσυνη 6:19 ανθρωπινον λεγω δια την ασθενειαν τησ σαρκοσ υμων ωσπερ γαρ πα ρεστησατε τα μελη υμων δουλα τη ακαθαρσια και τη ανομια [εισ την αν ομιαν] εισ την ανομιαν ουτωσ νυν παραστησατε τα μελη υμων δουλα τ η δικαιοσυνη εισ αγιασμον 6:20 οτε γαρ δουλοι ητε τησ αμαρτιασ ελευθεροι ητε τη δικαιοσυνη 6:21 τινα ουν καρπον ειχετε τοτε εφ οισ νυν επαισχυνεσθε το γαρ τελοσ εκ εινων θανατοσ 6:22 νυνι δε ελευθερωθεντεσ απο τησ αμαρτιασ δουλωθεντεσ δε τω θεω εχ ετε τον καρπον υμων εισ αγιασμον το δε τελοσ ζωην αιωνιον 6:23 τα γαρ οψωνια τησ αμαρτιασ θανατοσ το δε χαρισμα του θεου ζωη α ιωνιοσ εν χριστω ιησου τω κυριω ημων 7:1 η αγνοειτε αδελφοι γινωσκουσιν γαρ νομον λαλω οτι ο νομοσ κυριευει του ανθρωπου εφ οσον χρονον ζη 7:2 η γαρ υπανδροσ γυνη τω ζωντι ανδρι δεδεται νομω εαν δε αποθανη ο ανηρ κατηργηται απο του νομου του ανδροσ 7:3 αρα ουν ζωντοσ του ανδροσ μοιχαλισ χρηματισει εαν γενηται ανδρι ε τερω εαν δε αποθανη ο ανηρ ελευθερα εστιν απο του νομου του μη ειναι αυτην μοιχαλιδα γενομενην ανδρι ετερω 7:4 ωστε αδελφοι μου και υμεισ εθανατωθητε τω νομω δια του σωματοσ τ ου χριστου εισ το γενεσθαι υμασ ετερω τω εκ νεκρων εγερθεντι ινα καρπο φορησωμεν τω θεω 7:5 οτε γαρ ημεν εν τη σαρκι τα παθηματα των αμαρτιων τα δια του νομο υ ενηργειτο εν τοισ μελεσιν ημων εισ το καρποφορησαι τω θανατω 7:6 νυνι δε κατηργηθημεν απο του νομου αποθανοντεσ εν ω κατειχομεθα ωστε δουλευειν [ημασ] ημασ εν καινοτητι πνευματοσ και ου παλαιοτη τι γραμματοσ 7:7 τι ουν ερουμεν ο νομοσ αμαρτια μη γενοιτο αλλα την αμαρτιαν ουκ εγ νων ει μη δια νομου την τε γαρ επιθυμιαν ουκ ηδειν ει μη ο νομοσ ελεγεν ουκ επιθυμησεισ

13 7:8 αφορμην δε λαβουσα η αμαρτια δια τησ εντολησ κατειργασατο εν εμο ι πασαν επιθυμιαν χωρισ γαρ νομου αμαρτια νεκρα 7:9 εγω δε εζων χωρισ νομου ποτε ελθουσησ δε τησ εντολησ η αμαρτια αν εζησεν εγω δε απεθανον 7:10 και ευρεθη μοι η εντολη η εισ ζωην αυτη εισ θανατον 7:11 η γαρ αμαρτια αφορμην λαβουσα δια τησ εντολησ εξηπατησεν με κα ι δι αυτησ απεκτεινεν 7:12 ωστε ο μεν νομοσ αγιοσ και η εντολη αγια και δικαια και αγαθη 7:13 το ουν αγαθον εμοι εγενετο θανατοσ μη γενοιτο αλλα η αμαρτια ινα φανη αμαρτια δια του αγαθου μοι κατεργαζομενη θανατον ινα γενηται κ αθ υπερβολην αμαρτωλοσ η αμαρτια δια τησ εντολησ 7:14 οιδαμεν γαρ οτι ο νομοσ πνευματικοσ εστιν εγω δε σαρκινοσ ειμι πεπ ραμενοσ υπο την αμαρτιαν 7:15 ο γαρ κατεργαζομαι ου γινωσκω ου γαρ ο θελω τουτο πρασσω αλλ ο μισω τουτο ποιω 7:16 ει δε ο ου θελω τουτο ποιω συμφημι τω νομω οτι καλοσ 7:17 νυνι δε ουκετι εγω κατεργαζομαι αυτο αλλα η ενοικουσα οικουσα εν εμοι αμαρτια 7:18 οιδα γαρ οτι ουκ οικει εν εμοι τουτ εστιν εν τη σαρκι μου αγαθον το γ αρ θελειν παρακειται μοι το δε κατεργαζεσθαι το καλον ου 7:19 ου γαρ ο θελω ποιω αγαθον αλλα ο ου θελω κακον τουτο πρασσω 7:20 ει δε ο ου θελω [εγω] τουτο ποιω ουκετι εγω κατεργαζομαι αυτο αλ λα η οικουσα εν εμοι αμαρτια 7:21 ευρισκω αρα τον νομον τω θελοντι εμοι ποιειν το καλον οτι εμοι το κ ακον παρακειται 7:22 συνηδομαι γαρ τω νομω του θεου κατα τον εσω ανθρωπον

14 7:23 βλεπω δε ετερον νομον εν τοισ μελεσιν μου αντιστρατευομενον τω νο μω του νοοσ μου και αιχμαλωτιζοντα με [εν] εν τω νομω τησ αμαρτια σ τω οντι εν τοισ μελεσιν μου 7:24 ταλαιπωροσ εγω ανθρωποσ τισ με ρυσεται εκ του σωματοσ του θανα του τουτου 7:25 χαρισ [δε] δε τω θεω δια ιησου χριστου του κυριου ημων αρα ουν αυτοσ εγω τω μεν νοι δουλευω νομω θεου τη δε σαρκι νομω αμαρτιασ 8:1 ουδεν αρα νυν κατακριμα τοισ εν χριστω ιησου 8:2 ο γαρ νομοσ του πνευματοσ τησ ζωησ εν χριστω ιησου ηλευθερωσεν σε απο του νομου τησ αμαρτιασ και του θανατου 8:3 το γαρ αδυνατον του νομου εν ω ησθενει δια τησ σαρκοσ ο θεοσ τον ε αυτου υιον πεμψασ εν ομοιωματι σαρκοσ αμαρτιασ και περι αμαρτιασ κ ατεκρινεν την αμαρτιαν εν τη σαρκι 8:4 ινα το δικαιωμα του νομου πληρωθη εν ημιν τοισ μη κατα σαρκα περι πατουσιν αλλα κατα πνευμα 8:5 οι γαρ κατα σαρκα οντεσ τα τησ σαρκοσ φρονουσιν οι δε κατα πνευμ α τα του πνευματοσ 8:6 το γαρ φρονημα τησ σαρκοσ θανατοσ το δε φρονημα του πνευματοσ ζ ωη και ειρηνη 8:7 διοτι το φρονημα τησ σαρκοσ εχθρα εισ θεον τω γαρ νομω του θεου ου χ υποτασσεται ουδε γαρ δυναται 8:8 οι δε εν σαρκι οντεσ θεω αρεσαι ου δυνανται 8:9 υμεισ δε ουκ εστε εν σαρκι αλλα εν πνευματι ειπερ πνευμα θεου οικει εν υμιν ει δε τισ πνευμα χριστου ουκ εχει ουτοσ ουκ εστιν αυτου 8:10 ει δε χριστοσ εν υμιν το μεν σωμα νεκρον δια αμαρτιαν το δε πνευμα ζωη δια δικαιοσυνην 8:11 ει δε το πνευμα του εγειραντοσ τον ιησουν εκ νεκρων οικει εν υμιν ο εγειρασ εκ νεκρων χριστον ιησουν ζωοποιησει [και] χριστον εκ νεκρων

15 ζωοποιησει και τα θνητα σωματα υμων δια του ενοικουντοσ αυτου πνευ ματοσ εν υμιν 8:12 αρα ουν αδελφοι οφειλεται εσμεν ου τη σαρκι του κατα σαρκα ζην 8:13 ει γαρ κατα σαρκα ζητε μελλετε αποθνησκειν ει δε πνευματι τασ πρα ξεισ του σωματοσ θανατουτε ζησεσθε 8:14 οσοι γαρ πνευματι θεου αγονται ουτοι υιοι θεου εισιν 8:15 ου γαρ ελαβετε πνευμα δουλειασ παλιν εισ φοβον αλλα ελαβετε πνευ μα υιοθεσιασ εν ω κραζομεν αββα ο πατηρ 8:16 αυτο το πνευμα συμμαρτυρει τω πνευματι ημων οτι εσμεν τεκνα θεο υ 8:17 ει δε τεκνα και κληρονομοι κληρονομοι μεν θεου συγκληρονομοι δε χριστου ειπερ συμπασχομεν ινα και συνδοξασθωμεν 8:18 λογιζομαι γαρ οτι ουκ αξια τα παθηματα του νυν καιρου προσ την μ ελλουσαν δοξαν αποκαλυφθηναι εισ ημασ 8:19 η γαρ αποκαραδοκια τησ κτισεωσ την αποκαλυψιν των υιων του θεο υ απεκδεχεται 8:20 τη γαρ ματαιοτητι η κτισισ υπεταγη ουχ εκουσα αλλα δια τον υποτα ξαντα εφ ελπιδι 8:21 οτι και αυτη η κτισισ ελευθερωθησεται απο τησ δουλειασ τησ φθορα σ εισ την ελευθεριαν τησ δοξησ των τεκνων του θεου 8:22 οιδαμεν γαρ οτι πασα η κτισισ συστεναζει και συνωδινει αχρι του νυ ν 8:23 ου μονον δε αλλα και αυτοι την απαρχην του πνευματοσ εχοντεσ [η μεισ] ημεισ και αυτοι εν εαυτοισ στεναζομεν υιοθεσιαν απεκδεχομενοι την απολυτρωσιν του σωματοσ ημων 8:24 τη γαρ ελπιδι εσωθημεν ελπισ δε βλεπομενη ουκ εστιν ελπισ ο γαρ βλ επει τισ ελπιζει 8:25 ει δε ο ου βλεπομεν ελπιζομεν δι υπομονησ απεκδεχομεθα

16 8:26 ωσαυτωσ δε και το πνευμα συναντιλαμβανεται τη ασθενεια ημων το γαρ τι προσευξωμεθα καθο δει ουκ οιδαμεν αλλα αυτο το πνευμα υπερεντ υγχανει στεναγμοισ αλαλητοισ 8:27 ο δε εραυνων τασ καρδιασ οιδεν τι το φρονημα του πνευματοσ οτι κα τα θεον εντυγχανει υπερ αγιων 8:28 οιδαμεν δε οτι τοισ αγαπωσιν τον θεον παντα συνεργει [ο θεοσ] ει σ αγαθον τοισ κατα προθεσιν κλητοισ ουσιν 8:29 οτι ουσ προεγνω και προωρισεν συμμορφουσ τησ εικονοσ του υιου α υτου εισ το ειναι αυτον πρωτοτοκον εν πολλοισ αδελφοισ 8:30 ουσ δε προωρισεν τουτουσ και εκαλεσεν και ουσ εκαλεσεν τουτουσ και εδικαιωσεν ουσ δε εδικαιωσεν τουτουσ και εδοξασεν 8:31 τι ουν ερουμεν προσ ταυτα ει ο θεοσ υπερ ημων τισ καθ ημων 8:32 οσ γε του ιδιου υιου ουκ εφεισατο αλλα υπερ ημων παντων παρεδωκε ν αυτον πωσ ουχι και συν αυτω τα παντα ημιν χαρισεται 8:33 τισ εγκαλεσει κατα εκλεκτων θεου θεοσ ο δικαιων 8:34 τισ ο κατακρινων χριστοσ [ιησουσ] ο αποθανων μαλλον δε εγερθεισ [εκ νεκρων] οσ οσ και εστιν εν δεξια του θεου οσ και εντυγχανει υπερ ημων 8:35 τισ ημασ χωρισει απο τησ αγαπησ του χριστου θλιψισ η στενοχωρια η διωγμοσ η λιμοσ η γυμνοτησ η κινδυνοσ η μαχαιρα 8:36 καθωσ γεγραπται οτι ενεκεν σου θανατουμεθα ολην την ημεραν ελογ ισθημεν ωσ προβατα σφαγησ 8:37 αλλ εν τουτοισ πασιν υπερνικωμεν δια του αγαπησαντοσ ημασ 8:38 πεπεισμαι γαρ οτι ουτε θανατοσ ουτε ζωη ουτε αγγελοι ουτε αρχαι ο υτε ενεστωτα ουτε μελλοντα ουτε δυναμεισ 8:39 ουτε υψωμα ουτε βαθοσ ουτε τισ κτισισ ετερα δυνησεται ημασ χωρι σαι απο τησ αγαπησ του θεου τησ εν χριστω ιησου τω κυριω ημων 9:1 αληθειαν λεγω εν χριστω ου ψευδομαι συμμαρτυρουσησ μοι τησ συνε ιδησεωσ μου εν πνευματι αγιω

17 9:2 οτι λυπη μοι εστιν μεγαλη και αδιαλειπτοσ οδυνη τη καρδια μου 9:3 ηυχομην γαρ αναθεμα ειναι αυτοσ εγω απο του χριστου υπερ των αδε λφων μου των συγγενων μου κατα σαρκα 9:4 οιτινεσ εισιν ισραηλιται ων η υιοθεσια και η δοξα και αι διαθηκαι κα ι η νομοθεσια και η λατρεια και αι επαγγελιαι 9:5 ων οι πατερεσ και εξ ων ο χριστοσ το κατα σαρκα ο ων επι παντων θε οσ ευλογητοσ εισ τουσ αιωνασ αμην 9:6 ουχ οιον δε οτι εκπεπτωκεν ο λογοσ του θεου ου γαρ παντεσ οι εξ ισρα ηλ ουτοι ισραηλ 9:7 ουδ οτι εισιν σπερμα αβρααμ παντεσ τεκνα αλλ εν ισαακ κληθησεται σοι σπερμα 9:8 τουτ εστιν ου τα τεκνα τησ σαρκοσ ταυτα τεκνα του θεου αλλα τα τεκ να τησ επαγγελιασ λογιζεται εισ σπερμα 9:9 επαγγελιασ γαρ ο λογοσ ουτοσ κατα τον καιρον τουτον ελευσομαι και εσται τη σαρρα υιοσ 9:10 ου μονον δε αλλα και ρεβεκκα εξ ενοσ κοιτην εχουσα ισαακ του πατ ροσ ημων 9:11 μηπω γαρ γεννηθεντων μηδε πραξαντων τι αγαθον η φαυλον ινα η κα τ εκλογην προθεσισ του θεου μενη [9:12] ουκ εξ εργων αλλ εκ του καλουν τοσ 9:12 ερρεθη αυτη οτι ο μειζων δουλευσει τω ελασσονι 9:13 καθαπερ καθωσ γεγραπται τον ιακωβ ηγαπησα τον δε ησαυ εμιση σα 9:14 τι ουν ερουμεν μη αδικια παρα τω θεω μη γενοιτο 9:15 τω μωυσει γαρ λεγει ελεησω ον αν ελεω και οικτιρησω ον αν οικτιρω 9:16 αρα ουν ου του θελοντοσ ουδε του τρεχοντοσ αλλα του ελεωντοσ θε ου

18 9:17 λεγει γαρ η γραφη τω φαραω οτι εισ αυτο τουτο εξηγειρα σε οπωσ ενδ ειξωμαι εν σοι την δυναμιν μου και οπωσ διαγγελη το ονομα μου εν παση τη γη 9:18 αρα ουν ον θελει ελεει ον δε θελει σκληρυνει 9:19 ερεισ μοι ουν τι [ουν] ετι μεμφεται τω γαρ βουληματι αυτου τισ αν θεστηκεν 9:20 ω ανθρωπε μενουνγε συ τισ ει ο ανταποκρινομενοσ τω θεω μη ερει το πλασμα τω πλασαντι τι με εποιησασ ουτωσ 9:21 η ουκ εχει εξουσιαν ο κεραμευσ του πηλου εκ του αυτου φυραματοσ ποιησαι ο μεν εισ τιμην σκευοσ ο δε εισ ατιμιαν 9:22 ει δε θελων ο θεοσ ενδειξασθαι την οργην και γνωρισαι το δυνατον α υτου ηνεγκεν εν πολλη μακροθυμια σκευη οργησ κατηρτισμενα εισ απωλ ειαν 9:23 και ινα γνωριση τον πλουτον τησ δοξησ αυτου επι σκευη ελεουσ α προητοιμασεν εισ δοξαν 9:24 ουσ και εκαλεσεν ημασ ου μονον εξ ιουδαιων αλλα και εξ εθνων 9:25 ωσ και εν τω ωσηε λεγει καλεσω τον ου λαον μου λαον μου και την ο υκ ηγαπημενην ηγαπημενην 9:26 και εσται εν τω τοπω ου ερρεθη [αυτοισ] αυτοισ ου λαοσ μου υμει σ εκει κληθησονται υιοι θεου ζωντοσ 9:27 ησαιασ δε κραζει υπερ του ισραηλ εαν η ο αριθμοσ των υιων ισραηλ ωσ η αμμοσ τησ θαλασσησ το υπολειμμα σωθησεται 9:28 λογον γαρ συντελων και συντεμνων ποιησει κυριοσ επι τησ γησ 9:29 και καθωσ προειρηκεν ησαιασ ει μη κυριοσ σαβαωθ εγκατελιπεν ημι ν σπερμα ωσ σοδομα αν εγενηθημεν και ωσ γομορρα αν ωμοιωθημεν 9:30 τι ουν ερουμεν οτι εθνη τα μη διωκοντα δικαιοσυνην κατελαβεν δικα ιοσυνην δικαιοσυνην δε την εκ πιστεωσ 9:31 ισραηλ δε διωκων νομον δικαιοσυνησ εισ νομον ουκ εφθασεν

19 9:32 δια τι οτι ουκ εκ πιστεωσ αλλ ωσ εξ εργων προσεκοψαν τω λιθω του π ροσκομματοσ 9:33 καθωσ γεγραπται ιδου τιθημι εν σιων λιθον προσκομματοσ και πετρα ν σκανδαλου και ο πιστευων επ αυτω ου καταισχυνθησεται 10:1 αδελφοι η μεν ευδοκια τησ εμησ καρδιασ και η δεησισ προσ τον θεον υπερ αυτων εισ σωτηριαν 10:2 μαρτυρω γαρ αυτοισ οτι ζηλον θεου εχουσιν αλλ ου κατ επιγνωσιν 10:3 αγνοουντεσ γαρ την του θεου δικαιοσυνην και την ιδιαν [δικαιοσυ νην] ζητουντεσ στησαι τη δικαιοσυνη του θεου ουχ υπεταγησαν 10:4 τελοσ γαρ νομου χριστοσ εισ δικαιοσυνην παντι τω πιστευοντι 10:5 μωυσησ γαρ γραφει οτι την δικαιοσυνην την εκ νομου ο ποιησασ [του] νομου οτι ο ποιησασ αυτα ανθρωποσ ζησεται εν αυτη αυτοισ 10:6 η δε εκ πιστεωσ δικαιοσυνη ουτωσ λεγει μη ειπησ εν τη καρδια σου τ ισ αναβησεται εισ τον ουρανον τουτ εστιν χριστον καταγαγειν 10:7 η τισ καταβησεται εισ την αβυσσον τουτ εστιν χριστον εκ νεκρων αν αγαγειν 10:8 αλλα τι λεγει εγγυσ σου το ρημα εστιν εν τω στοματι σου και εν τη κ αρδια σου τουτ εστιν το ρημα τησ πιστεωσ ο κηρυσσομεν 10:9 οτι εαν ομολογησησ το ρημα εν τω στοματι σου οτι κυριοσ ιησο υσ κυριον ιησουν και πιστευσησ εν τη καρδια σου οτι ο θεοσ αυτον ηγε ιρεν εκ νεκρων σωθηση 10:10 καρδια γαρ πιστευεται εισ δικαιοσυνην στοματι δε ομολογειται εισ σωτηριαν 10:11 λεγει γαρ η γραφη πασ ο πιστευων επ αυτω ου καταισχυνθησεται 10:12 ου γαρ εστιν διαστολη ιουδαιου τε και ελληνοσ ο γαρ αυτοσ κυριοσ παντων πλουτων εισ παντασ τουσ επικαλουμενουσ αυτον 10:13 πασ γαρ οσ αν επικαλεσηται το ονομα κυριου σωθησεται

20 10:14 πωσ ουν επικαλεσωνται εισ ον ουκ επιστευσαν πωσ δε πιστευσωσιν ου ουκ ηκουσαν πωσ δε ακουσωσιν χωρισ κηρυσσοντοσ 10:15 πωσ δε κηρυξωσιν εαν μη αποσταλωσιν καθαπερ καθωσ γεγραπτ αι ωσ ωραιοι οι ποδεσ των ευαγγελιζομενων [τα] αγαθα 10:16 αλλ ου παντεσ υπηκουσαν τω ευαγγελιω ησαιασ γαρ λεγει κυριε τισ επιστευσεν τη ακοη ημων 10:17 αρα η πιστισ εξ ακοησ η δε ακοη δια ρηματοσ χριστου 10:18 αλλα λεγω μη ουκ ηκουσαν μενουνγε εισ πασαν την γην εξηλθεν ο φθογγοσ αυτων και εισ τα περατα τησ οικουμενησ τα ρηματα αυτων 10:19 αλλα λεγω μη ισραηλ ουκ εγνω πρωτοσ μωυσησ λεγει εγω παραζηλ ωσω υμασ επ ουκ εθνει επ εθνει ασυνετω παροργιω υμασ 10:20 ησαιασ δε αποτολμα και λεγει ευρεθην [εν] τοισ εμε μη ζητουσιν εμφανησ εγενομην τοισ εμε μη επερωτωσιν 10:21 προσ δε τον ισραηλ λεγει ολην την ημεραν εξεπετασα τασ χειρασ μ ου προσ λαον απειθουντα και αντιλεγοντα 11:1 λεγω ουν μη απωσατο ο θεοσ τον λαον αυτου μη γενοιτο και γαρ εγω ισραηλιτησ ειμι εκ σπερματοσ αβρααμ φυλησ βενιαμιν 11:2 ουκ απωσατο ο θεοσ τον λαον αυτου ον προεγνω η ουκ οιδατε εν ηλι α τι λεγει η γραφη ωσ εντυγχανει τω θεω κατα του ισραηλ 11:3 κυριε τουσ προφητασ σου απεκτειναν τα θυσιαστηρια σου κατεσκα ψαν καγω υπελειφθην μονοσ και ζητουσιν την ψυχην μου 11:4 αλλα τι λεγει αυτω ο χρηματισμοσ κατελιπον εμαυτω επτακισχιλιου σ ανδρασ οιτινεσ ουκ εκαμψαν γονυ τη βααλ 11:5 ουτωσ ουν και εν τω νυν καιρω λειμμα κατ εκλογην χαριτοσ γεγονεν 11:6 ει δε χαριτι ουκετι εξ εργων επει η χαρισ ουκετι γινεται χαρισ 11:7 τι ουν ο επιζητει ισραηλ τουτο ουκ επετυχεν η δε εκλογη επετυχεν οι δε λοιποι επωρωθησαν

21 11:8 καθαπερ καθωσ γεγραπται εδωκεν αυτοισ ο θεοσ πνευμα κατανυξ εωσ οφθαλμουσ του μη βλεπειν και ωτα του μη ακουειν εωσ τησ σημερον ημερασ 11:9 και δαυιδ λεγει γενηθητω η τραπεζα αυτων εισ παγιδα και εισ θηραν και εισ σκανδαλον και εισ ανταποδομα αυτοισ 11:10 σκοτισθητωσαν οι οφθαλμοι αυτων του μη βλεπειν και τον νωτον α υτων δια παντοσ συγκαμψον 11:11 λεγω ουν μη επταισαν ινα πεσωσιν μη γενοιτο αλλα τω αυτων παρα πτωματι η σωτηρια τοισ εθνεσιν εισ το παραζηλωσαι αυτουσ 11:12 ει δε το παραπτωμα αυτων πλουτοσ κοσμου και το ηττημα αυτων π λουτοσ εθνων ποσω μαλλον το πληρωμα αυτων 11:13 υμιν δε λεγω τοισ εθνεσιν εφ οσον μεν ουν ειμι εγω εθνων αποστολο σ την διακονιαν μου δοξαζω 11:14 ει πωσ παραζηλωσω μου την σαρκα και σωσω τινασ εξ αυτων 11:15 ει γαρ η αποβολη αυτων καταλλαγη κοσμου τισ η προσλημψισ ει μ η ζωη εκ νεκρων 11:16 ει δε η απαρχη αγια και το φυραμα και ει η ριζα αγια και οι κλαδοι 11:17 ει δε τινεσ των κλαδων εξεκλασθησαν συ δε αγριελαιοσ ων ενεκεντ ρισθησ εν αυτοισ και συγκοινωνοσ τησ ριζησ τησ πιοτητοσ τησ ελαιασ ε γενου 11:18 μη κατακαυχω των κλαδων ει δε κατακαυχασαι ου συ την ριζαν βα σταζεισ αλλα η ριζα σε 11:19 ερεισ ουν εξεκλασθησαν κλαδοι ινα εγω εγκεντρισθω 11:20 καλωσ τη απιστια εξεκλασθησαν συ δε τη πιστει εστηκασ μη υψηλ α φρονει αλλα φοβου 11:21 ει γαρ ο θεοσ των κατα φυσιν κλαδων ουκ εφεισατο [μη πωσ] ουδ ε σου φεισεται

22 11:22 ιδε ουν χρηστοτητα και αποτομιαν θεου επι μεν τουσ πεσοντασ απο τομια επι δε σε χρηστοτησ θεου εαν επιμενησ τη χρηστοτητι επει και συ ε κκοπηση 11:23 κακεινοι δε εαν μη επιμενωσιν τη απιστια εγκεντρισθησονται δυνατ οσ γαρ εστιν ο θεοσ παλιν εγκεντρισαι αυτουσ 11:24 ει γαρ συ εκ τησ κατα φυσιν εξεκοπησ αγριελαιου και παρα φυσιν ε νεκεντρισθησ εισ καλλιελαιον ποσω μαλλον ουτοι οι κατα φυσιν εγκεντρι σθησονται τη ιδια ελαια 11:25 ου γαρ θελω υμασ αγνοειν αδελφοι το μυστηριον τουτο ινα μη ητε εν [παρ] εαυτοισ φρονιμοι οτι πωρωσισ απο μερουσ τω ισραηλ γεγονεν αχρισ ου το πληρωμα των εθνων εισελθη 11:26 και ουτωσ πασ ισραηλ σωθησεται καθωσ γεγραπται ηξει εκ σιων ο ρυομενοσ αποστρεψει ασεβειασ απο ιακωβ 11:27 και αυτη αυτοισ η παρ εμου διαθηκη οταν αφελωμαι τασ αμαρτιασ αυτων 11:28 κατα μεν το ευαγγελιον εχθροι δι υμασ κατα δε την εκλογην αγαπητ οι δια τουσ πατερασ 11:29 αμεταμελητα γαρ τα χαρισματα και η κλησισ του θεου 11:30 ωσπερ γαρ υμεισ ποτε ηπειθησατε τω θεω νυν δε ηλεηθητε τη τουτω ν απειθεια 11:31 ουτωσ και ουτοι νυν ηπειθησαν τω υμετερω ελεει ινα και αυτοι νυ ν [νυν] ελεηθωσιν 11:32 συνεκλεισεν γαρ ο θεοσ τουσ παντασ εισ απειθειαν ινα τουσ παντα σ ελεηση 11:33 ω βαθοσ πλουτου και σοφιασ και γνωσεωσ θεου ωσ ανεξεραυνητα τ α κριματα αυτου και ανεξιχνιαστοι αι οδοι αυτου 11:34 τισ γαρ εγνω νουν κυριου η τισ συμβουλοσ αυτου εγενετο 11:35 η τισ προεδωκεν αυτω και ανταποδοθησεται αυτω

23 11:36 οτι εξ αυτου και δι αυτου και εισ αυτον τα παντα αυτω η δοξα εισ τ ουσ αιωνασ αμην 12:1 παρακαλω ουν υμασ αδελφοι δια των οικτιρμων του θεου παραστησ αι τα σωματα υμων θυσιαν ζωσαν αγιαν τω θεω ευαρεστον ευαρεστον τω θεω την λογικην λατρειαν υμων 12:2 και μη συσχηματιζεσθε τω αιωνι τουτω αλλα μεταμορφουσθε τη ανα καινωσει του νοοσ εισ το δοκιμαζειν υμασ τι το θελημα του θεου το αγαθ ον και ευαρεστον και τελειον 12:3 λεγω γαρ δια τησ χαριτοσ τησ δοθεισησ μοι παντι τω οντι εν υμιν μη υπερφρονειν παρ ο δει φρονειν αλλα φρονειν εισ το σωφρονειν εκαστω ωσ ο θεοσ εμερισεν μετρον πιστεωσ 12:4 καθαπερ γαρ εν ενι σωματι πολλα μελη εχομεν τα δε μελη παντα ου τ ην αυτην εχει πραξιν 12:5 ουτωσ οι πολλοι εν σωμα εσμεν εν χριστω το δε καθ εισ αλληλων μελ η 12:6 εχοντεσ δε χαρισματα κατα την χαριν την δοθεισαν ημιν διαφορα ειτ ε προφητειαν κατα την αναλογιαν τησ πιστεωσ 12:7 ειτε διακονιαν εν τη διακονια ειτε ο διδασκων εν τη διδασκαλια 12:8 ειτε ο παρακαλων εν τη παρακλησει ο μεταδιδουσ εν απλοτητι ο προ ισταμενοσ εν σπουδη ο ελεων εν ιλαροτητι 12:9 η αγαπη ανυποκριτοσ αποστυγουντεσ το πονηρον κολλωμενοι τω αγ αθω 12:10 τη φιλαδελφια εισ αλληλουσ φιλοστοργοι τη τιμη αλληλουσ προηγο υμενοι 12:11 τη σπουδη μη οκνηροι τω πνευματι ζεοντεσ τω κυριω δουλευοντεσ 12:12 τη ελπιδι χαιροντεσ τη θλιψει υπομενοντεσ τη προσευχη προσκαρτε ρουντεσ 12:13 ταισ χρειαισ των αγιων κοινωνουντεσ την φιλοξενιαν διωκοντεσ 12:14 ευλογειτε τουσ διωκοντασ [υμασ] ευλογειτε και μη καταρασθε

24 12:15 χαιρειν μετα χαιροντων κλαιειν μετα κλαιοντων 12:16 το αυτο εισ αλληλουσ φρονουντεσ μη τα υψηλα φρονουντεσ αλλα τ οισ ταπεινοισ συναπαγομενοι μη γινεσθε φρονιμοι παρ εαυτοισ 12:17 μηδενι κακον αντι κακου αποδιδοντεσ προνοουμενοι καλα ενωπιον παντων ανθρωπων 12:18 ει δυνατον το εξ υμων μετα παντων ανθρωπων ειρηνευοντεσ 12:19 μη εαυτουσ εκδικουντεσ αγαπητοι αλλα δοτε τοπον τη οργη γεγραπτ αι γαρ εμοι εκδικησισ εγω ανταποδωσω λεγει κυριοσ 12:20 αλλα εαν πεινα ο εχθροσ σου ψωμιζε αυτον εαν διψα ποτιζε αυτον τουτο γαρ ποιων ανθρακασ πυροσ σωρευσεισ επι την κεφαλην αυτου 12:21 μη νικω υπο του κακου αλλα νικα εν τω αγαθω το κακον 13:1 πασα ψυχη εξουσιαισ υπερεχουσαισ υποτασσεσθω ου γαρ εστιν εξο υσια ει μη υπο θεου αι δε ουσαι υπο θεου τεταγμεναι εισιν 13:2 ωστε ο αντιτασσομενοσ τη εξουσια τη του θεου διαταγη ανθεστηκεν οι δε ανθεστηκοτεσ εαυτοισ κριμα λημψονται 13:3 οι γαρ αρχοντεσ ουκ εισιν φοβοσ τω αγαθω εργω αλλα τω κακω θελει σ δε μη φοβεισθαι την εξουσιαν το αγαθον ποιει και εξεισ επαινον εξ αυτ ησ 13:4 θεου γαρ διακονοσ εστιν σοι εισ το αγαθον εαν δε το κακον ποιησ φο βου ου γαρ εικη την μαχαιραν φορει θεου γαρ διακονοσ εστιν εκδικοσ εισ οργην τω το κακον πρασσοντι 13:5 διο αναγκη υποτασσεσθαι ου μονον δια την οργην αλλα και δια την συνειδησιν 13:6 δια τουτο γαρ και φορουσ τελειτε λειτουργοι γαρ θεου εισιν εισ αυτο τουτο προσκαρτερουντεσ 13:7 αποδοτε πασιν τασ οφειλασ τω τον φορον τον φορον τω το τελοσ το τ ελοσ τω τον φοβον τον φοβον τω την τιμην την τιμην 13:8 μηδενι μηδεν οφειλετε ει μη το αλληλουσ αγαπαν ο γαρ αγαπων τον ε τερον νομον πεπληρωκεν

25 13:9 το γαρ ου μοιχευσεισ ου φονευσεισ ου κλεψεισ ουκ επιθυμησεισ και ει τισ ετερα εντολη εν τω λογω τουτω ανακεφαλαιουται [εν τω] αγαπησει σ τον πλησιον σου ωσ σεαυτον 13:10 η αγαπη τω πλησιον κακον ουκ εργαζεται πληρωμα ουν νομου η αγ απη 13:11 και τουτο ειδοτεσ τον καιρον οτι ωρα ηδη υμασ εξ υπνου εγερθηναι νυν γαρ εγγυτερον ημων η σωτηρια η οτε επιστευσαμεν 13:12 η νυξ προεκοψεν η δε ημερα ηγγικεν αποθωμεθα ουν τα εργα του σκ οτουσ ενδυσωμεθα [δε] τα οπλα του φωτοσ 13:13 ωσ εν ημερα ευσχημονωσ περιπατησωμεν μη κωμοισ και μεθαισ μη κοιταισ και ασελγειαισ μη εριδι και ζηλω 13:14 αλλα ενδυσασθε τον κυριον ιησουν χριστον και τησ σαρκοσ προνο ιαν μη ποιεισθε εισ επιθυμιασ 14:1 τον δε ασθενουντα τη πιστει προσλαμβανεσθε μη εισ διακρισεισ δια λογισμων 14:2 οσ μεν πιστευει φαγειν παντα ο δε ασθενων λαχανα εσθιει 14:3 ο εσθιων τον μη εσθιοντα μη εξουθενειτω ο δε μη εσθιων τον εσθιοντ α μη κρινετω ο θεοσ γαρ αυτον προσελαβετο 14:4 συ τισ ει ο κρινων αλλοτριον οικετην τω ιδιω κυριω στηκει η πιπτει σ ταθησεται δε δυνατει γαρ ο κυριοσ στησαι αυτον 14:5 οσ μεν [γαρ] κρινει ημεραν παρ ημεραν οσ δε κρινει πασαν ημεραν ε καστοσ εν τω ιδιω νοι πληροφορεισθω 14:6 ο φρονων την ημεραν κυριω φρονει και ο εσθιων κυριω εσθιει ευχαρι στει γαρ τω θεω και ο μη εσθιων κυριω ουκ εσθιει και ευχαριστει τω θεω 14:7 ουδεισ γαρ ημων εαυτω ζη και ουδεισ εαυτω αποθνησκει 14:8 εαν τε γαρ ζωμεν τω κυριω ζωμεν εαν τε αποθνησκωμεν τω κυριω απ οθνησκομεν εαν τε ουν ζωμεν εαν τε αποθνησκωμεν του κυριου εσμεν 14:9 εισ τουτο γαρ χριστοσ απεθανεν και εζησεν ινα και νεκρων και ζωντ ων κυριευση

26 14:10 συ δε τι κρινεισ τον αδελφον σου η και συ τι εξουθενεισ τον αδελφο ν σου παντεσ γαρ παραστησομεθα τω βηματι του θεου 14:11 γεγραπται γαρ ζω εγω λεγει κυριοσ οτι εμοι καμψει παν γονυ και πα σα γλωσσα εξομολογησεται τω θεω 14:12 αρα [ουν] εκαστοσ ημων περι εαυτου λογον δωσει [τω θεω] 14:13 μηκετι ουν αλληλουσ κρινωμεν αλλα τουτο κρινατε μαλλον το μη τ ιθεναι προσκομμα τω αδελφω η σκανδαλον 14:14 οιδα και πεπεισμαι εν κυριω ιησου οτι ουδεν κοινον δι εαυτου ει μη τω λογιζομενω τι κοινον ειναι εκεινω κοινον 14:15 ει γαρ δια βρωμα ο αδελφοσ σου λυπειται ουκετι κατα αγαπην περιπ ατεισ μη τω βρωματι σου εκεινον απολλυε υπερ ου χριστοσ απεθανεν 14:16 μη βλασφημεισθω ουν υμων το αγαθον 14:17 ου γαρ εστιν η βασιλεια του θεου βρωσισ και ποσισ αλλα δικαιοσυ νη και ειρηνη και χαρα εν πνευματι αγιω 14:18 ο γαρ εν τουτω δουλευων τω χριστω ευαρεστοσ τω θεω και δοκιμοσ τοισ ανθρωποισ 14:19 αρα ουν τα τησ ειρηνησ διωκωμεν και τα τησ οικοδομησ τησ εισ αλ ληλουσ 14:20 μη ενεκεν βρωματοσ καταλυε το εργον του θεου παντα μεν καθαρα αλλα κακον τω ανθρωπω τω δια προσκομματοσ εσθιοντι 14:21 καλον το μη φαγειν κρεα μηδε πιειν οινον μηδε εν ω ο αδελφοσ σου προσκοπτει 14:22 συ πιστιν ην [ην] εχεισ κατα σεαυτον εχε ενωπιον του θεου μακα ριοσ ο μη κρινων εαυτον εν ω δοκιμαζει 14:23 ο δε διακρινομενοσ εαν φαγη κατακεκριται οτι ουκ εκ πιστεωσ παν δε ο ουκ εκ πιστεωσ αμαρτια εστιν 15:1 οφειλομεν δε ημεισ οι δυνατοι τα ασθενηματα των αδυνατων βασταζ ειν και μη εαυτοισ αρεσκειν

27 15:2 εκαστοσ ημων τω πλησιον αρεσκετω εισ το αγαθον προσ οικοδομην 15:3 και γαρ ο χριστοσ ουχ εαυτω ηρεσεν αλλα καθωσ γεγραπται οι ονειδι σμοι των ονειδιζοντων σε επεπεσαν επ εμε 15:4 οσα γαρ προεγραφη [παντα] εισ την ημετεραν διδασκαλιαν εγραφ η ινα δια τησ υπομονησ και δια τησ παρακλησεωσ των γραφων την ελπιδ α εχωμεν 15:5 ο δε θεοσ τησ υπομονησ και τησ παρακλησεωσ δωη υμιν το αυτο φρο νειν εν αλληλοισ κατα χριστον ιησουν 15:6 ινα ομοθυμαδον εν ενι στοματι δοξαζητε τον θεον και πατερα του κυ ριου ημων ιησου χριστου 15:7 διο προσλαμβανεσθε αλληλουσ καθωσ και ο χριστοσ προσελαβετο ημασ υμασ εισ δοξαν του θεου 15:8 λεγω γαρ χριστον διακονον γεγενησθαι περιτομησ υπερ αληθειασ θεο υ εισ το βεβαιωσαι τασ επαγγελιασ των πατερων 15:9 τα δε εθνη υπερ ελεουσ δοξασαι τον θεον καθωσ γεγραπται δια τουτο εξομολογησομαι σοι εν εθνεσιν και τω ονοματι σου ψαλω 15:10 και παλιν λεγει ευφρανθητε εθνη μετα του λαου αυτου 15:11 και παλιν αινειτε παντα τα εθνη τον κυριον και επαινεσατωσαν αυτ ον παντεσ οι λαοι 15:12 και παλιν ησαιασ λεγει εσται η ριζα του ιεσσαι και ο ανισταμενοσ αρχειν εθνων επ αυτω εθνη ελπιουσιν 15:13 ο δε θεοσ τησ ελπιδοσ πληρωσαι υμασ πασησ χαρασ και ειρηνησ ε ν τω πιστευειν εισ το περισσευειν υμασ εν τη ελπιδι εν δυναμει πνευματο σ αγιου 15:14 πεπεισμαι δε αδελφοι μου και αυτοσ εγω περι υμων οτι και αυτοι με στοι εστε αγαθωσυνησ πεπληρωμενοι πασησ τησ [τησ] γνωσεωσ δυνα μενοι και αλληλουσ νουθετειν

28 15:15 τολμηροτερωσ τολμηροτερον δε εγραψα υμιν απο μερουσ ωσ επ αναμιμνησκων υμασ δια την χαριν την δοθεισαν μοι απο υπο του θεο υ 15:16 εισ το ειναι με λειτουργον χριστου ιησου εισ τα εθνη ιερουργουντα το ευαγγελιον του θεου ινα γενηται η προσφορα των εθνων ευπροσδεκτοσ ηγιασμενη εν πνευματι αγιω 15:17 εχω ουν [την] καυχησιν εν χριστω ιησου τα προσ τον θεον 15:18 ου γαρ τολμησω τι λαλειν ων ου κατειργασατο χριστοσ δι εμου εισ υπακοην εθνων λογω και εργω 15:19 εν δυναμει σημειων και τερατων εν δυναμει πνευματοσ [αγιου] [θ εου] ωστε με απο ιερουσαλημ και κυκλω μεχρι του ιλλυρικου πεπληρωκ εναι το ευαγγελιον του χριστου 15:20 ουτωσ δε φιλοτιμουμενον ευαγγελιζεσθαι ουχ οπου ωνομασθη χρισ τοσ ινα μη επ αλλοτριον θεμελιον οικοδομω 15:21 αλλα καθωσ γεγραπται οψονται οισ ουκ ανηγγελη περι αυτου οισ ουκ ανηγγελη περι αυτου οψονται και οι ουκ ακηκοασιν συνησουσιν 15:22 διο και ενεκοπτομην τα πολλα του ελθειν προσ υμασ 15:23 νυνι δε μηκετι τοπον εχων εν τοισ κλιμασιν τουτοισ επιποθιαν δε εχ ων του ελθειν προσ υμασ απο ικανων πολλων ετων 15:24 ωσ αν πορευωμαι εισ την σπανιαν ελπιζω γαρ διαπορευομενοσ θεα σασθαι υμασ και υφ υμων προπεμφθηναι εκει εαν υμων πρωτον απο μερο υσ εμπλησθω 15:25 νυνι δε πορευομαι εισ ιερουσαλημ διακονων τοισ αγιοισ 15:26 ευδοκησαν γαρ μακεδονια και αχαια κοινωνιαν τινα ποιησασθαι ει σ τουσ πτωχουσ των αγιων των εν ιερουσαλημ 15:27 ευδοκησαν γαρ και οφειλεται εισιν αυτων ει γαρ τοισ πνευματικοισ αυτων εκοινωνησαν τα εθνη οφειλουσιν και εν τοισ σαρκικοισ λειτουργη σαι αυτοισ

29 15:28 τουτο ουν επιτελεσασ και σφραγισαμενοσ αυτοισ τον καρπον τουτο ν απελευσομαι δι υμων εισ σπανιαν 15:29 οιδα δε οτι ερχομενοσ προσ υμασ εν πληρωματι ευλογιασ χριστου ε λευσομαι 15:30 παρακαλω δε υμασ [αδελφοι] δια του κυριου ημων ιησου χριστου κ αι δια τησ αγαπησ του πνευματοσ συναγωνισασθαι μοι εν ταισ προσευχα ισ υπερ εμου προσ τον θεον 15:31 ινα ρυσθω απο των απειθουντων εν τη ιουδαια και η διακονια μου η εισ ιερουσαλημ ευπροσδεκτοσ τοισ αγιοισ γενηται 15:32 ινα εν χαρα ελθων προσ υμασ δια θεληματοσ θεου συναναπαυσωμ αι υμιν 15:33 ο δε θεοσ τησ ειρηνησ μετα παντων υμων αμην 16:1 συνιστημι δε υμιν φοιβην την αδελφην ημων ουσαν [και] διακονον τ ησ εκκλησιασ τησ εν κεγχρεαισ 16:2 ινα προσδεξησθε αυτην αυτην προσδεξησθε εν κυριω αξιωσ των αγιων και παραστητε αυτη εν ω αν υμων χρηζη πραγματι και γαρ αυτη π ροστατισ πολλων εγενηθη και εμου αυτου 16:3 ασπασασθε πρισκαν και ακυλαν τουσ συνεργουσ μου εν χριστω ιησ ου 16:4 οιτινεσ υπερ τησ ψυχησ μου τον εαυτων τραχηλον υπεθηκαν οισ ου κ εγω μονοσ ευχαριστω αλλα και πασαι αι εκκλησιαι των εθνων 16:5 και την κατ οικον αυτων εκκλησιαν ασπασασθε επαινετον τον αγαπ ητον μου οσ εστιν απαρχη τησ ασιασ εισ χριστον 16:6 ασπασασθε μαριαν ητισ πολλα εκοπιασεν εισ υμασ 16:7 ασπασασθε ανδρονικον και ιουνιαν τουσ συγγενεισ μου και συναιχμ αλωτουσ μου οιτινεσ εισιν επισημοι εν τοισ αποστολοισ οι και προ εμου γεγοναν εν χριστω 16:8 ασπασασθε αμπλιατον τον αγαπητον μου εν κυριω

30 16:9 ασπασασθε ουρβανον τον συνεργον ημων εν χριστω και σταχυν τον αγαπητον μου 16:10 ασπασασθε απελλην τον δοκιμον εν χριστω ασπασασθε τουσ εκ τω ν αριστοβουλου 16:11 ασπασασθε ηρωδιωνα τον συγγενη μου ασπασασθε τουσ εκ των να ρκισσου τουσ οντασ εν κυριω 16:12 ασπασασθε τρυφαιναν και τρυφωσαν τασ κοπιωσασ εν κυριω ασπα σασθε περσιδα την αγαπητην ητισ πολλα εκοπιασεν εν κυριω 16:13 ασπασασθε ρουφον τον εκλεκτον εν κυριω και την μητερα αυτου κ αι εμου 16:14 ασπασασθε ασυγκριτον φλεγοντα ερμην πατροβαν ερμαν και τουσ συν αυτοισ αδελφουσ 16:15 ασπασασθε φιλολογον και ιουλιαν νηρεα και την αδελφην αυτου κ αι ολυμπαν και τουσ συν αυτοισ παντασ αγιουσ 16:16 ασπασασθε αλληλουσ εν φιληματι αγιω ασπαζονται υμασ αι εκκλη σιαι πασαι του χριστου 16:17 παρακαλω δε υμασ αδελφοι σκοπειν τουσ τασ διχοστασιασ και τα σκανδαλα παρα την διδαχην ην υμεισ εμαθετε ποιουντασ και εκκλινετε α π αυτων 16:18 οι γαρ τοιουτοι τω κυριω ημων χριστω ου δουλευουσιν αλλα τη εαυ των κοιλια και δια τησ χρηστολογιασ και ευλογιασ εξαπατωσιν τασ καρδ ιασ των ακακων 16:19 η γαρ υμων υπακοη εισ παντασ αφικετο εφ υμιν ουν χαιρω θελω δε υμασ σοφουσ [μεν] ειναι εισ το αγαθον ακεραιουσ δε εισ το κακον 16:20 ο δε θεοσ τησ ειρηνησ συντριψει τον σαταναν υπο τουσ ποδασ υμω ν εν ταχει η χαρισ του κυριου ημων ιησου μεθ υμων 16:21 ασπαζεται υμασ τιμοθεοσ ο συνεργοσ [μου] μου και λουκιοσ και ιασων και σωσιπατροσ οι συγγενεισ μου 16:22 ασπαζομαι υμασ εγω τερτιοσ ο γραψασ την επιστολην εν κυριω

31 16:23 ασπαζεται υμασ γαιοσ ο ξενοσ μου και ολησ τησ εκκλησιασ ασπαζ εται υμασ εραστοσ ο οικονομοσ τησ πολεωσ και κουαρτοσ ο αδελφοσ 16:24 16:25 τω [τω δε δυναμενω υμασ στηριξαι κατα το ευαγγελιον μου και τ ο κηρυγμα ιησου χριστου κατα αποκαλυψιν μυστηριου χρονοισ αιωνιοι σ σεσιγημενου 16:26 φανερωθεντοσ δε νυν δια τε γραφων προφητικων κατ επιταγην του α ιωνιου θεου εισ υπακοην πιστεωσ εισ παντα τα εθνη γνωρισθεντοσ 16:27 μονω σοφω θεω δια ιησου χριστου [ω] ω η δοξα εισ τουσ αιωνασ αμην αμην]

Epître de Saint Paul aux Romains

Epître de Saint Paul aux Romains Epître de Saint Paul aux Romains Chapitre 1 1 παυλος δουλος ιησου χριστου κλητος αποστολος αφωρισμενος εις ευαγγελιον θεου 2 ο προεπηγγειλατο δια των προφητων αυτου εν γραφαις αγιαις 3 περι του υιου αυτου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 1:1-17

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 1:1-17 ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 1:1-17 Παυλος δουλος Χριστου Ιησου, κλητος αποστολος, αφωρισμενος εις ευαγγελιον θεου, ο προεπηγγειλατο δια των προφητων αυτου εν γραφαις αγιαις, περι του υιου αυτου του γενομενου εκ σπερματος

Διαβάστε περισσότερα

Epître de Saint Jean (1)

Epître de Saint Jean (1) Epître de Saint Jean (1) Chapitre 1 1 ο ην απ αρχης ο ακηκοαμεν ο εωρακαμεν τοις οφθαλμοις ημων ο εθεασαμεθα και αι χειρες ημων εψηλαφησαν περι του λογου της ζωης 2 και η ζωη εφανερωθη και εωρακαμεν και

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι.

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Το κομποσχοίνι είναι φτιαγμένο για να κάνουμε προσευχή. Δεν είναι διακοσμητικό, ούτε κάτι μαγικό. Είναι όπλο ιερό, μας υπενθυμίζει την προσευχή την οποία

Διαβάστε περισσότερα

GREEK NEW TESTAMENT 1. JOHN

GREEK NEW TESTAMENT 1. JOHN GREEK NEW TESTAMENT 1. JOHN 1:1 ο ην απ αρχησ ο ακηκοαμεν ο εωρακαμεν τοισ οφθαλμοισ ημων ο εθε ασαμεθα και αι χειρεσ ημων εψηλαφησαν περι του λογου τησ ζωησ 1:2 και η ζωη εφανερωθη και εωρακαμεν και μαρτυρουμεν

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΥ ΓΑΡ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΜΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΠΤΙΖΕΙΝ ΑΛΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΣΘΑΙ»

«ΟΥ ΓΑΡ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΜΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΠΤΙΖΕΙΝ ΑΛΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΣΘΑΙ» «ΟΥ ΓΑΡ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΜΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΠΤΙΖΕΙΝ ΑΛΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΣΘΑΙ» Ο απόστολος Παύλος προς το τέλος της προς Ρωµαίους επιστολής του γράφει «Τολµηρότερον δε έγραψα υµίν, αδελφοί, από µέρους ως επαναµιµνήσκων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Η αλήθεια για τους Μάρτυρες του Ιεχωβά Ιστορία της Εταιρείας Η οργάνωση των «Μαρτύρων του Ιεχωβά», των γνωστών χιλιαστών, είναι μια πολυεθνική εταιρεία.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ 50όν 4 Αυγούστου 2002 ΑΡΙΘ.ΦΥΛ.31(2566)

ΕΤΟΣ 50όν 4 Αυγούστου 2002 ΑΡΙΘ.ΦΥΛ.31(2566) ΕΤΟΣ 50όν 4 Αυγούστου 2002 ΑΡΙΘ.ΦΥΛ.31(2566) ΕΝΑ ΣΗΜΕΙΟ ΚΙ ΕΝΑ ΘΑΥΜΑ «Προσέφεραν αύτω παραλυτικόν» Ένα σηµείο κι ένα θαύµα έκανε σήµερα ό Κύριος µας στο Ευαγγέλιο, σηµειώνει ο αοίδιµος µητροπολίτης Κοζάνης

Διαβάστε περισσότερα

Epître de Saint Paul aux Corinthiens (2)

Epître de Saint Paul aux Corinthiens (2) Epître de Saint Paul aux Corinthiens (2) Chapitre 1 1 παυλος αποστολος χριστου ιησου δια θεληματος θεου και τιμοθεος ο αδελφος τη εκκλησια του θεου τη ουση εν κορινθω συν τοις αγιοις πασιν τοις ουσιν εν

Διαβάστε περισσότερα

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn anjologion ellhnikwn grammatoseirwn Απλ µονοτυπικ Λειψίας µονοτυπικ εκαεξάρια τ ς κάσας εκαεξάρια Λειψίας τ ς κάσας Πελασγικ µονοτυπικ Αττικ µονοτυπικ Εκδ σεων «Μπ λ Λ τρ» Μα ρα 486 µονοτυπικ Μπεκκεριάνα

Διαβάστε περισσότερα

Epître de Saint Paul aux Corinthiens (1)

Epître de Saint Paul aux Corinthiens (1) Epître de Saint Paul aux Corinthiens (1) Chapitre 1 1 παυλος κλητος αποστολος ιησου χριστου δια θεληματος θεου και σωσθενης ο αδελφος 2 τη εκκλησια του θεου τη ουση εν κορινθω ηγιασμενοις εν χριστω ιησου

Διαβάστε περισσότερα

English Texts and New Testament Greek Sources For Comparative Study

English Texts and New Testament Greek Sources For Comparative Study 1 English Texts and New Testament Greek Sources For Comparative Study Romans Paul, a servant of Jesus Christ, called [to be] an apostle, separated unto the gospel of God, παυλος δουλος ιησου χριστου κλητος

Διαβάστε περισσότερα

GREEK NEW TESTAMENT 1. CORINTHIAN

GREEK NEW TESTAMENT 1. CORINTHIAN GREEK NEW TESTAMENT 1. CORINTHIAN 1:1 παυλοσ κλητοσ αποστολοσ ιησου χριστου χριστου ιησου δια θελη ματοσ θεου και σωσθενησ ο αδελφοσ 1:2 τη εκκλησια του θεου τη ουση εν κορινθω ηγιασμενοισ εν χριστω ιησ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΧΡΙΣΤΟΣ ΟΥΚ ΕΓΕΙΓΕΡΤΑΙ. ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου - Καθηγητού Η βεβαία πίστη της Εκκλησίας στην λαμπροφόρο ανάσταση του Χριστού αποτελεί αυτή

ΕΙ ΧΡΙΣΤΟΣ ΟΥΚ ΕΓΕΙΓΕΡΤΑΙ. ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου - Καθηγητού Η βεβαία πίστη της Εκκλησίας στην λαμπροφόρο ανάσταση του Χριστού αποτελεί αυτή ΕΙ ΧΡΙΣΤΟΣ ΟΥΚ ΕΓΕΙΓΕΡΤΑΙ. ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου - Καθηγητού Η βεβαία πίστη της Εκκλησίας στην λαμπροφόρο ανάσταση του Χριστού αποτελεί αυτή την ίδια την ύπαρξή Της. Το μέγα και ανεπανάληπτο αυτό

Διαβάστε περισσότερα

(Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου)

(Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου) Εν αρχή ην ο Λόγος. (Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου) Στις νωπογραφίες της οροφής της Καπέλα Σιξτίνα φαίνεται να απεικονίζονται μέρη του ανθρώπινου σώματος, όπως ο εγκέφαλος,

Διαβάστε περισσότερα

1 Definite Article. 2 Nouns. 2.1 st Declension

1 Definite Article. 2 Nouns. 2.1 st Declension 1 Definite Article m. f. n. s. n. ὁ ἡ το a. τον την το g. του της του d. τῳ τῃ τῳ pl. n. οἱ αἱ τα a. τους τας τα g. των των των d. τοις ταις τοις 2 Nouns 2.1 st Declension f. s. n. τιμ η χωρ α θαλασσ α

Διαβάστε περισσότερα

του Οίκου Προσευχής Διδασκαλία για την διακονία

του Οίκου Προσευχής Διδασκαλία για την διακονία Από Γιώργο Μαρκάκη, Ποιμένα Χριστιανικού Οίκου Προσευχής «Κέντρο Σαλόμ», Αθήνα 02.2012 Σελ. 1 Ο αδελφός Νίκος έλαβε τον κάτωθι λόγο από τον Κύριο: «Λέγω στην Εκκλησία αυτή την ώρα: μείνετε πιστοί και μήν

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 α) Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5 επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας,

Διαβάστε περισσότερα

Evangile selon Saint Jean

Evangile selon Saint Jean Evangile selon Saint Jean Chapitre 1 1 εν αρχη ην ο λογος και ο λογος ην προς τον θεον και θεος ην ο λογος 2 ουτος ην εν αρχη προς τον θεον 3 παντα δι αυτου εγενετο και χωρις αυτου εγενετο ουδε εν ο γεγονεν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 1:29-51

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 1:29-51 ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 1:1-28 Εν αρχη ην ο λογος, και ο λογος ην προς τον θεον, και θεος ην ο λογος. ουτος ην εν αρχη προς τον θεον. παντα δι αυτου εγενετο, και χωρις αυτου εγενετο ουδε ν. ο γεγονεν εν αυτω ζωη

Διαβάστε περισσότερα

This arrangement of the Greek text and the English translation is in the Public Domain.

This arrangement of the Greek text and the English translation is in the Public Domain. This arrangement of the Greek text and the English translation is in the Public Domain. The Greek text is that of the Westcott and Hort, edition of 1893; New York: Harper & Brothers, Franklin Square (usually

Διαβάστε περισσότερα

«Ἤγειρεν κέρας σωτηρίας ημίν» (Λουκ.1,69) ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου - καθηγητού

«Ἤγειρεν κέρας σωτηρίας ημίν» (Λουκ.1,69) ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου - καθηγητού «Ἤγειρεν κέρας σωτηρίας ημίν» (Λουκ.1,69) ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου - καθηγητού Η ενανθρώπηση του Θεού Λόγου αποτελεί την ύψιστη δωρεά του Θεού για τον άνθρωπο. Αποτελεί την τελειότατη έκφραση της αγάπης

Διαβάστε περισσότερα

θεωρίας, και της αγάπης ο Πέτρος, για τον οποίο μαρτυρεί ο Κύριος πως αγαπούσε περισσότερο από τους άλλους.

θεωρίας, και της αγάπης ο Πέτρος, για τον οποίο μαρτυρεί ο Κύριος πως αγαπούσε περισσότερο από τους άλλους. ΛΟΓΟΣ ΘΑΥΜΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΜΑΡΚΟΥ ΕΦΕΣΟΥ ΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΛΟΓΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΕΥΧΗΣ, ΔΗΛΑΔΗ ΤΟ ''ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ, ΥΙΕ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ'' Ο Άγιος Μάρκος, ως μοναχός πρωτίστως αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Ελαβον την επιστολήν σου και εχάρην τα μέγιστα μαθών ότι είσαι καλά.

Ελαβον την επιστολήν σου και εχάρην τα μέγιστα μαθών ότι είσαι καλά. Εν Σμύρνη τη 23/9/921 Αγαπητέ Παναγιώτη Ελαβον την επιστολήν σου και εχάρην τα μέγιστα μαθών ότι είσαι καλά. Είδον εν αυτή να μου γράφης ότι δεν έχεις καιρόν να εξετάσης δια τα βιβλία που σου γράφω. Εγώ

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΦΗΤΙΚΟ ΜΑΣ ΜΗΝΥΜΑ

ΤΟ ΠΡΟΦΗΤΙΚΟ ΜΑΣ ΜΗΝΥΜΑ Μελέτη 11: Για το Σάββατο 14 Δεκεμβρίου ΤΟ ΠΡΟΦΗΤΙΚΟ ΜΑΣ ΜΗΝΥΜΑ Εδάφιο µνήµης: «Και είδον άλλον άγγελον πετώµενον εις το µεσουράνηµα, όστις είχεν ευαγγέλιον αιώνιον, διά να κηρύξη εις τους κατοικούντας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Η ετυµολογία της λέξης µας µεταφέρει στην αρχαιότητα όπου άγγελοι ονοµάζονταν οι αγγελιαφόροι, οι µεταφορείς µηνυµάτων. Τέτοιους αγγέλους έχει κι ο θεός για να κάνει γνωστό το θέληµά

Διαβάστε περισσότερα

11. Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

11. Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ 6 Ιουνίου 12 Ιουνίου Σάββατο απόγευμα 11. Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ Εδάφιο μνήμης: «Και θέλουσιν ελθεί από ανατολών και δυσμών, και από βορρά και νότου, και θέλουσι καθίσει εν τη βασιλεία του Θεού.» Λουκά 13/ιγ

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΗΜΕΡΟΜ. ΗΧΟΣ ΕΩΘΙΝΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ 6. Τῆς ἑορτῆς Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ (Τίτ.

ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΗΜΕΡΟΜ. ΗΧΟΣ ΕΩΘΙΝΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ 6. Τῆς ἑορτῆς Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ (Τίτ. 24 ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 6 Τῆς ἑορτῆς Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ (Τίτ. 11-14) Τῆς ἑορτῆς Παραγίνεται ὁ Ἰησοῦς (Ματθ. 13-17) 13 Κυριακῆς μετὰ τὰ Φῶτα Ἑνὶ ἑκάστῳ ἡμῶν (Ἐφεσ. δ 7-13)

Διαβάστε περισσότερα

Το Βιβλίο του Μόρμον ως προσωπικός οδηγός

Το Βιβλίο του Μόρμον ως προσωπικός οδηγός Μήνυμα της Πρώτης Προεδρίας, Σεπτέμβριος 2010 Από τον Πρόεδρο Χένρυ Άιρινγκ Πρώτο Σύμβουλο στην Πρώτη Προεδρία Το Βιβλίο του Μόρμον ως προσωπικός οδηγός Όλοι μας, όταν νιώθουμε αυξημένη πνευματικότητα,

Διαβάστε περισσότερα

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÅÍÇÌÅÑÙÓÇÓ ÊÁÉ ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÇÓ ÏÉÊÏÄÏÌÇÓ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ÄÅËÖÙÍ - ÌÉÁÏÕËÇ ÔÇË. 2310-828989 Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό

Διαβάστε περισσότερα

Μια προσεγγιση αναφορικα με τη ψυχη.

Μια προσεγγιση αναφορικα με τη ψυχη. Κληρικολαικη Συνελευση Ιουλιος 2015 Ιερα Μητροπολη Τοροντο και παντος Καναδα Θεμα: εστω δε ο λογος υμων ναι ναι και ου ου (Ματθ. 5. 37) Μια προσεγγιση αναφορικα με τη ψυχη. Ομιλητης: Αρχιμ. Δημητριος Αντωνοπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Dies Domini ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της Ποιμαντικής Ενότητας της Καθολικής Μητροπόλεως Νάξου Αρ. 30 5-19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ & ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Προσφιλείς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) ΠΕΜΠΤΗ 27 ΜΑΪΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η 16 Ν Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ - Μ Α Τ Θ Α Ι Ο Υ (Α Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Ο Υ Κ Α Ι Ε Υ Α Γ Γ Ε Λ Ι Σ Τ Ο Υ)

Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η 16 Ν Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ - Μ Α Τ Θ Α Ι Ο Υ (Α Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Ο Υ Κ Α Ι Ε Υ Α Γ Γ Ε Λ Ι Σ Τ Ο Υ) ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η 16 Ν Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ - Μ Α Τ Θ Α Ι Ο Υ (Α Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Ο Υ Κ Α Ι Ε Υ Α Γ Γ Ε Λ Ι Σ Τ Ο Υ) Υ 1) Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ Ἰσοκράτους Ἐπιστολή Τιμοθέῳ 1-3 Περί μέν τῆς οἰκειότητος τῆς ὑπαρχούσης ἡμῖν πρός ἀλλήλους οἶμαί σε πολλῶν ἀκηκοέναι, συγχαίρω δέ

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

TΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ. Η Εξομολόγηση

TΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ. Η Εξομολόγηση TΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Η Εξομολόγηση Η ιερή εξομολόγηση ήταν πράξη γνωστή στήν Παλαιά Διαθήκη (Λευϊτ. ε' 5-6. Άριθ. ε' 5-7. Παροιμ. κη' 13). Γι' αυτό και οι άνθρωποι προσέρχονταν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΩΣ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Μέρος 1 ο )

Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΩΣ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Μέρος 1 ο ) 1 Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΩΣ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Μέρος 1 ο ) Ι.) Η θεμελιακή αφετηρία της Εκκλησίας Η Εκκλησία από την πρώτη στιγμή της ιστορικής της φανέρωσης, είναι μια κοινότητα λατρευτική,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Το Δ ευαγγέλιο και η σχέση του με τα Συνοπτικά «Πνευματικό» ευαγγέλιο- «σωματικά» ευαγγέλια Ομοιότητες-διαφορές Δε διασώζει καμία από τις 50 και πλέον παραβολές

Διαβάστε περισσότερα

6. ΣΥΜΒΟΛΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

6. ΣΥΜΒΟΛΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 31 Οκτωβρίου 6 Νοεμβρίου Σάββατο απόγευμα 6. ΣΥΜΒΟΛΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Ή δεν έχει εξουσίαν ο κεραμεύς του πηλού, από του αυτού μίγματος να κάμη άλλο μεν σκεύος εις τιμήν, άλλο δε εις ατιμίαν;»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ CD DVD mp3 ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΜΝΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ mp3

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ CD DVD mp3 ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΜΝΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ mp3 mp3-1 mp3-2 mp3-3 mp3-4 mp3-5 mp3-6 mp3-7 mp3-8 mp3-9 mp3-10 mp3-11 mp3-12 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ CD DVD mp3 ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΜΝΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ mp3 ΓΝΩΡΙΣΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ (18 mp3) (ΠΟΙΚΙΛΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και

Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και λαϊκοί, «συναχθέντες επί τω αυτώ» φιλοξενούμεθα σε τούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΜΙ= είμαι, υπάρχω. ΥΠΟΤΑ- ΚΤΙΚΗ ω ης η ωμεν. ισθι εστω. εσοίμην εσοιο εσοιτο εσοίμεθα εσοισθε εσοιντο ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΘΗΛΥΚΟ ΟΥΔΕΤΕΡΟ. ο υσης ο υσ η ο υσαν

ΕΙΜΙ= είμαι, υπάρχω. ΥΠΟΤΑ- ΚΤΙΚΗ ω ης η ωμεν. ισθι εστω. εσοίμην εσοιο εσοιτο εσοίμεθα εσοισθε εσοιντο ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΘΗΛΥΚΟ ΟΥΔΕΤΕΡΟ. ο υσης ο υσ η ο υσαν ΕΙΜΙ= είμαι, υπάρχω Ε- ΝΕ- ΣΤΩ- ΤΑΣ ΠΑ- ΡΑ- ΤΑ- ΤΙ- ΚΟΣ ΜΕΛ- ΛΟ- ΝΤΑΣ ΚΛΙΣΗ ΟΡΙΣΤΙ- ΚΗ ε ιμί ε ι εστί(ν) εσμέν εστέ ε ισί(ν) η/ ην ησθα ην ημεν ησαν εσομαι εσ η/ εσει εσται εσόμεθα εσεσθε εσονται ΥΠΟΤΑ-

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ»

«ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ» ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ΔΕΛΦΩΝ -ΜΙΟΥΛΗ ΤΗΛ.: 2310 828 989 «ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ» ΕΤΟΣ ΣΤ ΠΑΣΧΑ 2013 www.inmetamorfoseos.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΩΣ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Μέρος 2 ο )

Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΩΣ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Μέρος 2 ο ) 1 Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΩΣ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Μέρος 2 ο ) Η Εκκλησία, στην οποία είναι ο χώρος που ενεργεί το Άγιο Πνεύμα, περιλαμβάνεται στη θεϊκή κυριαρχία πάνω στο χρόνο. Το έργο

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου. Δειγματικό Εξεταστικό Δοκίμιο. Α Τετράμηνο

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου. Δειγματικό Εξεταστικό Δοκίμιο. Α Τετράμηνο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου Δειγματικό Εξεταστικό Δοκίμιο Α Τετράμηνο Το δειγματικό δοκίμιο αξιολόγησης που ακολουθεί βασίζεται στον γενικό τύπο διαγωνίσματος που

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές του Ευαγγελίου. Έκδοση της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών Σωλτ Λέηκ Σίτυ, Γιούτα

Αρχές του Ευαγγελίου. Έκδοση της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών Σωλτ Λέηκ Σίτυ, Γιούτα Αρχές του Ευαγγελίου Θα μάθουν για τον Λυτρωτή τους και για το κάθε σημείο της διδαχής του, ώστε να ξέρουν πώς να έλθουν προς αυτόν και να σωθούν. Νεφί Α 15:14 Αρχές του Ευαγγελίου Έκδοση της Εκκλησίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΣΗΜΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΟΝΟΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ίσον ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΙΚΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΣΗΜΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΟΝΟΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ίσον ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΙΚΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ www.byzantine-musics.com 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΣΗΜΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ q e ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΟΝΟΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ίσον s 0 a Ολίγον 1 α f Πεταστή 1 α g Κεντήµατα 1 α Κέντηµα 2 α Υψηλή 4 α d Απόστροφος 1

Διαβάστε περισσότερα

Μέγας κανών. Ποίημα μακρόν ( 250 τροπαρίων ) μετανοίας και κατανύξεως του αγίου Ανδρέου, επισκόπου Κρήτης.

Μέγας κανών. Ποίημα μακρόν ( 250 τροπαρίων ) μετανοίας και κατανύξεως του αγίου Ανδρέου, επισκόπου Κρήτης. Μέγας κανών. Ποίημα μακρόν ( 250 τροπαρίων ) μετανοίας και κατανύξεως του αγίου Ανδρέου, επισκόπου Κρήτης. Ανήκει στον Όρθρο της Πέμπτης ( της ε` εβδομάδος των Νηστειών ) και ψάλλεται στο Απόδειπνο της

Διαβάστε περισσότερα

Η επιλογή να είμαστε ευγνώμονες

Η επιλογή να είμαστε ευγνώμονες ΜΉΝΥΜΑ ΤΗΣ ΠΡΏΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΊΑΣ, ΔΕΚΈΜΒΡΙΟΣ 2011 Από τον Πρόεδρο Χένρυ Άιρινγκ Πρώτο σύμβουλο στην Πρώτη Προεδρία Η επιλογή να είμαστε ευγνώμονες Ο Πατέρας μας στους Ουρανούς μας προσέταξε να είμαστε ευγνώμονες

Διαβάστε περισσότερα

1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Η ενότητα σώματος και ψυχής: το μυστήριο του Ευχελαίου (κεφ.27) Σχολείο:Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα Τάξη:Α Λυκείου Καθηγητής: Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12)

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Α ΟΜΑΔΑ: 1 1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16),0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12),0 3. Ποιοι είναι οι μαθητές του

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΛΟΓΟΣ: ΤΟ ΘΕΜΕΛΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΖΩΠΥΡΩΣΗΣ

Ο ΛΟΓΟΣ: ΤΟ ΘΕΜΕΛΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΖΩΠΥΡΩΣΗΣ Μελέτη 3: Για το Σάββατο 20 Ιουλίου Ο ΛΟΓΟΣ: ΤΟ ΘΕΜΕΛΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΖΩΠΥΡΩΣΗΣ Σάββατο απόγευμα ΕΔΆΦΙΟ ΜΝΉΜΗΣ: «Δίκασον την δίκην µου, και λύτρωσόν µε, ζωοποίησόν µε κατά τον λόγον σου.» Ψαλµοί 119/ριθ 154.

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Μακρυνίτσα 2009 Ύμνος της ομάδας «Στη σκέπη της Παναγίας» Απ τα νησιά τα ιερά στην Πάτμο φτάνω ταπεινά απ τα νησιά όλης της γης ακτίνες ρίξε

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα

Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 2012-2013 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα Ενότητα 1 Το ταξίδι των λέξεων στον χρόνο Η επιβίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΛΑΒΑΙΝΕΙΣ ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΒΛΕΠΕΙΣ

ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΛΑΒΑΙΝΕΙΣ ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΒΛΕΠΕΙΣ Μελέτη 6: Για το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΛΑΒΑΙΝΕΙΣ ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΒΛΕΠΕΙΣ Ε ΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Υπάρχει οδός ήτις φαίνεται ορθή εις τον άνθρω- πον, αλλά τα τέλη αυτής φέρουσιν εις θάνατον.» Παροιµίες

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Lazarus Διασκευή:SarahS. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children www.m1914.org

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑÏΚΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΑΞΗΣ (SIBIU, ΡΟΥΜΑΝΙΑ, 8.9.2007) ΦΩΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΦΑΙΝΕΙ ΠΑΣΙ

ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑÏΚΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΑΞΗΣ (SIBIU, ΡΟΥΜΑΝΙΑ, 8.9.2007) ΦΩΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΦΑΙΝΕΙ ΠΑΣΙ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑÏΚΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΑΞΗΣ (SIBIU, ΡΟΥΜΑΝΙΑ, 8.9.2007) ΦΩΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΦΑΙΝΕΙ ΠΑΣΙ Εμείς, οι Χριστιανοί προσκυνητές από όλη την Ευρώπη και πέραν αυτής, είμαστε μάρτυρες της μεταμορφωτικής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΧΡΙΣΤΟΣ, Η ΘΥΣΙΑ ΜΑΣ

Ο ΧΡΙΣΤΟΣ, Η ΘΥΣΙΑ ΜΑΣ Μελέτη 7: Για το Σάββατο 16 Νοεμβρίου Ο ΧΡΙΣΤΟΣ, Η ΘΥΣΙΑ ΜΑΣ Εδάφιο µνήµης: «Όστις τας αµαρτίας ηµών αυτός εβάστασεν εν τω σώµατι αυτού επί του ξύλου, διά να ζήσωµεν εν τη δικαιοσύνη αποθανόντες κατά τας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Β ΤΑΞΗ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Β ΤΑΞΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΜΑΪΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΝΩΣΤΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Γιατί εγώ τόσο

Διαβάστε περισσότερα

Δομή και περιεχόμενο

Δομή και περιεχόμενο Δομή και περιεχόμενο Διάλεξη Δεύτερη από την σειρά Το Βιβλίο των Πράξεων Οδηγός Μελέτης Περιεχόμενα Περίγραμμα Ένα περίγραμμα του μαθήματος, Σημειώσεις Ένα πρότυπο που παρέχει: το περίγραμμα το μαθήματος;

Διαβάστε περισσότερα

Ecclesiastes. Chapter 1 1 ρηµατα εκκλησιαστου υιου δαυιδ βασιλεωσ ισραηλ εν ιερουσαληµ 2 µαταιοτησ µαταιοτητων ειπεν ο

Ecclesiastes. Chapter 1 1 ρηµατα εκκλησιαστου υιου δαυιδ βασιλεωσ ισραηλ εν ιερουσαληµ 2 µαταιοτησ µαταιοτητων ειπεν ο Ecclesiastes Chapter 1 1 ρηµατα εκκλησιαστου υιου δαυιδ βασιλεωσ ισραηλ εν ιερουσαληµ 2 µαταιοτησ µαταιοτητων ειπεν ο εκκλησιαστησ µαταιοτησ µαταιοτητων τα παντα µαταιοτησ 3 τισ περισσεια τω ανθρωπω εν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ: Η ΠΡΟΘΥΜΙΑ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ: Η ΠΡΟΘΥΜΙΑ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ Μελέτη 10: Για το Σάββατο 7 Σεπτεμβρίου Σάββατο απόγευμα ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ: Η ΠΡΟΘΥΜΙΑ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΕΔΆΦΙΟ ΜΝΉΜΗΣ: «Αλλά µεγαλητέραν χάριν δίδει ο Θεός, όθεν λέγει, "ο Θεός εις τους υπερηφάνους αντιτάσσεται,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΣ ΕΙΔΕ ΤΟ ΘΕΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΟΝ ΦΟΒΗΘΗΚΕ. Το Κράτος του Θεού

ΠΟΙΟΣ ΕΙΔΕ ΤΟ ΘΕΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΟΝ ΦΟΒΗΘΗΚΕ. Το Κράτος του Θεού ΠΟΙΟΣ ΕΙΔΕ ΤΟ ΘΕΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΟΝ ΦΟΒΗΘΗΚΕ Η ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ Ο ΛΑΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΟ 18 Σεπτεμβρίου 2012 ΥΠΟΓΛΩΣΣΙΟ #77 Το Κράτος του Θεού Εισαγωγή Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva

Διαβάστε περισσότερα

Διδαγμένο κείμενο. Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Α1,1/Γ1,2/Γ1,3-4/6/12)

Διδαγμένο κείμενο. Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Α1,1/Γ1,2/Γ1,3-4/6/12) Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Α1,1/Γ1,2/Γ1,3-4/6/12) Ἐπειδὴ πᾶσαν πόλιν ὁρῶμεν κοινωνίαν τινὰ οὖσαν καὶ πᾶσαν κοινωνίαν ἀγαθοῦ τινος ἕνεκεν συνεστηκυῖαν (τοῦ γὰρ εἶναι δοκοῦντος ἀγαθοῦ χάριν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1) Γιατί κανείς δεν τιμωρεί αυτούς που αδικούν επειδή έχει το νου του σ αυτό και εξαιτίας αυτού, επειδή δηλαδή (κάποιος) διέπραξε ένα αδίκημα, εκτός αν κάποιος εκδικείται ασυλλόγιστα,

Διαβάστε περισσότερα

Αν νομίζουν κάποιοι ότι η τεχνική αυτή της οικονομικής κρίσης είναι κάτι καινούριο, πλανώνται πλάνη οικτράν...

Αν νομίζουν κάποιοι ότι η τεχνική αυτή της οικονομικής κρίσης είναι κάτι καινούριο, πλανώνται πλάνη οικτράν... Αν νομίζουν κάποιοι ότι η τεχνική αυτή της οικονομικής κρίσης είναι κάτι καινούριο, πλανώνται πλάνη οικτράν... Για να ρίξουμε μια ματιά στο απώτατο παρελθόν: (update 13.02.2014) Δείτε το παρακάτω βίντεο

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2010 Ύμνος της ομάδας «Ευαγγέλιο» Βιβλία και μαθήματα ζωγραφισμένα σχήματα και τόσα βοηθήματα να μη δυσκολευτώ Απ όλους τόσα έμαθα

Διαβάστε περισσότερα

Οι τεμπέληδες άνθρωποι είναι κατάρα. Πιάστε δουλειά.

Οι τεμπέληδες άνθρωποι είναι κατάρα. Πιάστε δουλειά. Οι τεμπέληδες άνθρωποι είναι κατάρα. Πιάστε δουλειά. illbehonest.com/greek Tim Conway Αδέλφια, λέει πιάστε δουλειά Αδέλφια, αυτό είναι που μας λέει εδώ. Κοίταξε το επόμενο πράγμα που είναι στο εδάφιο 28

Διαβάστε περισσότερα

Προσοχή στο κενό Μπάρμπαρα Τόμπσον Δεύτερη σύμβουλος στην Προεδρία της Ανακουφιστικής Εταιρείας

Προσοχή στο κενό Μπάρμπαρα Τόμπσον Δεύτερη σύμβουλος στην Προεδρία της Ανακουφιστικής Εταιρείας Προσοχή στο κενό Μπάρμπαρα Τόμπσον Δεύτερη σύμβουλος στην Προεδρία της Ανακουφιστικής Εταιρείας Τα κενά μπορούν να είναι μια υπενθύμιση του τρόπου με τον οποίο μπορούμε να βελτιωθούμε ή, αν τα αγνοήσουμε,

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτη συνέλευση περιοχής στη Ρομανί!

Πρώτη συνέλευση περιοχής στη Ρομανί! Πρώτη συνέλευση περιοχής στη Ρομανί! Μέρος Πρώτο Σελίδα 1 "Να Επιζητείτε Ειρήνη και να την Επιδιώκετε" --1. Πέτρου 3:11 Είχαμε τη χαρά να ζήσουμε από κοντά ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ στη ρομανί, στην

Διαβάστε περισσότερα

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις ΜΑΘΗΜΑ 10 Ο ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΜΕΝ ΣΟΥ ΤΑ ΠΑΘΗ,ΧΡΙΣΤΕ Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις που δίνονται στην παρένθεση. Σε κάθε κενό αντιστοιχεί μια λέξη. «Η Μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ιησούς Μιλάει Σε σένα και σε όλο τον κόσμο

Ο Ιησούς Μιλάει Σε σένα και σε όλο τον κόσμο Ο Ιησούς Μιλάει Σε σένα και σε όλο τον κόσμο ΑΚΟΥΣΕ 2 Αυτή είναι μια πρόσκληση σε ένα σπουδαίο πείραμα. Μόνο για μια στιγμή, άφησε κατά μέρος τις προκαταλήψεις της ανθρώπινης υπόστασής σου και άκουσε αυτά

Διαβάστε περισσότερα

Epître de Saint Pierre (1)

Epître de Saint Pierre (1) Epître de Saint Pierre (1) Chapitre 1 1 πετρος αποστολος ιησου χριστου εκλεκτοις παρεπιδημοις διασπορας ποντου γαλατιας καππαδοκιας ασιας και βιθυνιας 2 κατα προγνωσιν θεου πατρος εν αγιασμω πνευματος

Διαβάστε περισσότερα

Η γλώσσα της Κ.Δ. είναι η «κοινή» ελληνιστική, δηλαδή η δημώδης και η γλώσσα που ομιλείτο από τον 3 ο αι. π.χ. μέχρι τον 3 ο αι. μ.χ.

Η γλώσσα της Κ.Δ. είναι η «κοινή» ελληνιστική, δηλαδή η δημώδης και η γλώσσα που ομιλείτο από τον 3 ο αι. π.χ. μέχρι τον 3 ο αι. μ.χ. Η γλώσσα της Κ.Δ. είναι η «κοινή» ελληνιστική, δηλαδή η δημώδης και η γλώσσα που ομιλείτο από τον 3 ο αι. π.χ. μέχρι τον 3 ο αι. μ.χ. Οι κατακτήσεις του Μ. Αλεξάνδρου και η πολιτική ενοποίηση του χώρου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΣΜΟΣ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΣΜΟΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΣΜΟΣ ΙΣΛΑΜ ) إسالم (αραβικά: Η αραβική λέξη «Ισλάμ» σημαίνει «υποταγή» και νοείται από τους μουσουλμάνους ως «υποταγή στον Θεό» εκείνοι που αποδέχονται την θρησκεία

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 183 / 198 Ταιρια σματα (Matchings) Ταίριασμα: Ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ Μαρτυρία της νεαρής Σοφίας από την Αθήνα για το θαύμα που έζησε, στο οποίο ξαφνικά βρέθηκε να τρώει χώμα στο περιστατικό που περιγράφει αναλυτικά η ίδια, επιβεβαιβεώνοντας τα προφητικά

Διαβάστε περισσότερα

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2011 Ύμνος της ομάδας «Υπακοή» Σιγανά βαδίζεις πάντα σιωπηλή άγρυπνη ν ακούσεις των

Διαβάστε περισσότερα

GREEK NEW TESTAMENT 1. PETER

GREEK NEW TESTAMENT 1. PETER GREEK NEW TESTAMENT 1. PETER 1:1 πετροσ αποστολοσ ιησου χριστου εκλεκτοισ παρεπιδημοισ διασπορα σ ποντου γαλατιασ καππαδοκιασ ασιασ και βιθυνιασ 1:2 κατα προγνωσιν θεου πατροσ εν αγιασμω πνευματοσ εισ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1/76

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1/76 Ο ΘΕΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Αγαθές δόσεις... 2 Αγάπη... 2 Απροσωποληψία... 3 ίκαιος... 3 Ευαρεστείται από... 3 Επιτρέπει τα κακά... 3 Κρίση... 3 Όνομα... 4 Πανταχού παρών... 4 Συγχώρεση... 4 Τριαδικότητα...

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 168 / 182 Χρωματισμοι Γραφημα των Χρωματισμο ς Κορυφω

Διαβάστε περισσότερα

Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η Τ Ω Ν Ν Η Σ Τ Ε Ι Ω Ν (Α Γ Ι Ο Υ Ι Ω Α Ν Ν Ο Υ Τ Η Σ Κ Λ Ι Μ Α Κ Ο Σ)

Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η Τ Ω Ν Ν Η Σ Τ Ε Ι Ω Ν (Α Γ Ι Ο Υ Ι Ω Α Ν Ν Ο Υ Τ Η Σ Κ Λ Ι Μ Α Κ Ο Σ) ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η Τ Ω Ν Ν Η Σ Τ Ε Ι Ω Ν (Α Γ Ι Ο Υ Ι Ω Α Ν Ν Ο Υ Τ Η Σ Κ Λ Ι Μ Α Κ Ο Σ) 1) ΟΙ ΘΕΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σε κάθε ιστορία και γεγονός που θέλουμε να διηγηθούμε αρχίζουμε με το πότε ακριβώς έγινε. Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΑΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΩΤΟ

Σε κάθε ιστορία και γεγονός που θέλουμε να διηγηθούμε αρχίζουμε με το πότε ακριβώς έγινε. Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΑΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΩΤΟ Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΑΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α. ΒΑΣΙΚΟΣ ΔΟΓΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ (Αυτό που κυρίως προσπαθούμε να μείνει στα παιδιά ως στοιχείο κατήχησης) Να συνειδητοποιήσουν τα παιδιά πως ο Θεός Πατέρας είναι

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι δικαίωση; illbehonest.com/greek. Kevin Williams

Τι είναι δικαίωση; illbehonest.com/greek. Kevin Williams Τι είναι δικαίωση; Kevin Williams illbehonest.com/greek Η δικαίωση είναι μία δικαστική, νομική δήλωση, ενώπιον της αίθουσας του Θρόνου του ουρανού, ότι ένα πρόσωπο δικαιώνεται, ότι είναι δίκαιος ενώπιον

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

Μια παράμετρος επιτυχίας διοίκησης έργου

Μια παράμετρος επιτυχίας διοίκησης έργου EMPATHY ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ Μια παράμετρος επιτυχίας διοίκησης έργου Εισηγητής: Νίκος Α. Χαζάπης, Μ.Μ, τεχνικός σύμβουλος Καθορισμός διαδικασιών Λειτουργικής Παραλαβής Συστημάτων Κτιρίων Μέλος ASHRAE, CIBSE,

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ, ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΖΩΗΣ» ΣΤΡΑΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής: ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ, ΜΑΪΟΣ 2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Collation of Catholic Epistles against the 2005 Robinson-Pierpont Majority Text MSS Collated: 2892 1 by Darrell Post. Introduction

Collation of Catholic Epistles against the 2005 Robinson-Pierpont Majority Text MSS Collated: 2892 1 by Darrell Post. Introduction Collation of Catholic Epistles against the 2005 Robinson-Pierpont Majority Text MSS Collated: 2892 1 by Darrell Post Introduction This manuscript displays a later hand that traced some of the faded letters

Διαβάστε περισσότερα

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝ Ι ΧΡ Ο ΡΙ ΩΝΟ κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ Β ί Ο Ά α (2) Ο Φα π υ ί Ο μπ α Ο α π (2) Ο Φ Άμπ Ο Β ί (2) Πλκκλδ ηόμ ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ ΜΫλ μ Αθαχωλά δμ Δέεζδθκ Μκθόεζδθκ

Διαβάστε περισσότερα

σωτηρια γραφη - Salvation Scriptures

σωτηρια γραφη - Salvation Scriptures σωτηρια γραφη - Salvation Scriptures ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ 2:2 εις τας οποιας περιεπατησατε ποτε κατα το πολιτευμα του κοσμου τουτου, κατα τον αρχοντα της εξουσιας του αερος, του πνευματος το οποιον ενεργει την

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ: ΤΟ ΠΑΡΑΚΛΑΔΙ ΤΗΣ ΑΝΑΖΩΠΥΡΩΣΗΣ

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ: ΤΟ ΠΑΡΑΚΛΑΔΙ ΤΗΣ ΑΝΑΖΩΠΥΡΩΣΗΣ Μελέτη 9: Για το Σάββατο 31 Αυγούστου Σάββατο απόγευμα ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ: ΤΟ ΠΑΡΑΚΛΑΔΙ ΤΗΣ ΑΝΑΖΩΠΥΡΩΣΗΣ ΕΔΆΦΙΟ ΜΝΉΜΗΣ: «Επειδή και ο αγιάζων και οι αγιαζόµενοι εξ ενός είναι πάντες, δι ην αιτίαν δεν επαισχύνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ Τρίγωνα, κάλαντα, σκόρπισαν παντού κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού, τρίγωνα κάλαντα μες στη γειτονιά ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά Άστρο φωτεινό, θα βγει γιορτινό μήνυμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΤΗΣ Α.Μ. ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΥΠΡΟΥ. κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΘΡΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ. ΚΥΚΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΛΥΡΙΑΣ κ.

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΤΗΣ Α.Μ. ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΥΠΡΟΥ. κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΘΡΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ. ΚΥΚΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΛΥΡΙΑΣ κ. ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΤΗΣ Α.Μ. ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΥΠΡΟΥ κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΘΡΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΥΚΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΛΥΡΙΑΣ κ. ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΥΚΚΟΥ Μοναδική και εξόχως τιμητική για την Ιερά αυτή

Διαβάστε περισσότερα

English Texts and New Testament Greek Sources

English Texts and New Testament Greek Sources 1 English Texts and New Testament Greek Sources The elder unto Gaius the beloved, whom I love in truth. ο πρεσβυτερος γαιω τω αγαπητω ον εγω αγαπω εν αληθεια The elder unto the wellbeloved Gaius, whom

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις : Διδαγμένο Κείμενο Α1. Μετάφραση Β1. α) στις διανοητικές αρετές β) στις ηθικές αρετές Οι διανοητικές αρετές διδασκαλία πείρα χρόνο

Απαντήσεις : Διδαγμένο Κείμενο Α1. Μετάφραση   Β1. α) στις διανοητικές αρετές β) στις ηθικές αρετές  Οι διανοητικές αρετές διδασκαλία πείρα χρόνο Απαντήσεις : Διδαγμένο Κείμενο Α1. Μετάφραση Οι αρετές λοιπόν δεν υπάρχουν μέσα μας εκ φύσεως, ούτε όμως είναι αντίθετο με τη φύση μας να γεννιούνται μέσα μας, αλλά εμείς έχουμε από τη φύση την ιδιότητα

Διαβάστε περισσότερα