Κοινωνίες απορριµµάτων Μελέτη περίπτωσης: Η γειτονιά του σχολείου µας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κοινωνίες απορριµµάτων Μελέτη περίπτωσης: Η γειτονιά του σχολείου µας"

Transcript

1 Κοινωνίες απορριµµάτων Μελέτη περίπτωσης: Η γειτονιά του σχολείου µας Αναστασάτος Νικόλαος 1, Κώτσιος Βάιος 2, Κεγαχιά Μαγδαληνή 3 1 ρ. Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, ιευθυντής 9 ου Γυµνασίου Καλλιθέας 2 Μεταπτυχιακός Φοιτητής.Π.Μ.Σ. «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» Ε.Μ.Π., Μ..Ε. «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» Πανεπιστηµίου Αιγαίου, 3 Εκπαιδευτικός 9 ου Γυµνασίου Καλλιθέας, ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα εργασία έχει ως σκοπό τη διερεύνηση των γνώσεων και των στάσεων των µαθητών της περιβαλλοντικής οµάδας του 9 ου Γυµνασίου Καλλιθέας αναφορικά µε τα απορρίµµατα, αλλά και µε το συνολικό περιβάλλον. Αναλύεται η εκπόνηση, η εφαρµογή και η αξιολόγηση του Π.Π.Ε. µε βασική περιβαλλοντική µεταβλητή τα απορρίµµατα η οποία εξακτινώθηκε και σε άλλα θέµατα, έτσι ώστε εκτός της επαύξηση των γνώσεων των µαθητών να συµβάλει στην απόκτηση θετικής στάσης και τη δραστηριοποίησή των µαθητών της Π.Ο στα περιβαλλοντικά ζητήµατα. Συζητούνται τα ευρήµατα της έρευνας, γίνεται η ερµηνεία των αποτελεσµάτων, παρουσιάζονται συνοπτικά οι διαφοροποιήσεις των µαθητών όσο αναφορά τις προσδοκώµενες στάσεις γνώσεις και τέλος, εξάγονται συµπεράσµατα και αναπτύσσονται προτάσεις για την αξιοποίηση τους στα πλαίσια της Π.Ε. και στην ανάληψη δράσεων εκ µέρους των µαθητών. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ ΙΑ: Απορρίµατα,περιβαλλοντικές στάσεις, έρευνα δράσης ΕΙΣΑΓΩΓΗ εν πάνε πολλά χρόνια από τότε που ο Nigel Hawks θέλοντας να τονίσει το αδιέξοδο µε τα σκουπίδια είχε χαρακτηρίσει τις κοινωνίες µας σαν «κοινωνίες απορριµµάτων» (Μολυβιάτης, 1997: 64). Η πλειοψηφία των απορριµµάτων µας αποτελείται από υλικά συσκευασίας, από πλαστικά, υπολείµµατα φαρµάκων, διαλυτικά, µπαταρίες, ουσίες κλιµατιστικών, τα οποία είναι άκρως επικίνδυνα για το περιβάλλον. Στις µέρες µας χιλιάδες άνθρωποι που έχουν τεθεί στο περιθώριο εξαιτίας της φτώχειας και της ανεργίας ζουν µε τα απορρίµµατα των άλλων (Πετρόπουλος 1991). Το αδιέξοδο µε τα απορρίµµατα στις µεγάλες πόλεις έφερε ξανά στο προσκήνιο την ανακύκλωση. Είναι γεγονός ότι ακόµα και µε συντονισµένα σχέδια ίδρυσης χώρων υγειονοµικής ταφής, η µείωση των απορριµµάτων µπορεί να βρει οριστική λύση µόνο µέσα από δυο δρόµους. Την αλλαγή των καταναλωτικών µας συνηθειών και την ανακύκλωση. Πόσο εφικτή όµως είναι η δεύτερη και µέχρι πού φτάνουν τα όριά της; ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Από την επισκόπηση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας καθίσταται σαφές ότι:

2 o Οι έρευνες µελέτης περίπτωσης, όπως η παρούσα, αποτελούν ακόµα µικρό ποσοστό του συνόλου των ερευνών, αφού οι περισσότεροι ερευνητές διέπονται ακόµη από την προκατάληψη περί εγκυρότητας της µελέτης µικρών πληθυσµών. o Υπάρχουν αρκετές έρευνες για τα απορρίµµατα µε παρόµοια θεµατολογία έτσι ώστε να µπορεί να γίνει σύγκριση ως προς τα αποτελέσµατα της έρευνας. o Τα Π.Π.Ε. που υλοποιούνται στα σχολεία σπάνια προχωρούν στην αξιολόγησή τους. o Οι στάσεις των µαθητών στα περιβαλλοντικά ζητήµατα δεν µεταβάλλονται βραχυχρόνια και είναι αφελές να αναµένονται θετικές δράσεις στο µέλλον µε αποσπασµατικές γνώσεις και προγράµµατα χωρίς συγκεκριµένους στόχους και κατάλληλη παιδαγωγική παρέµβαση. o Οι στάσεις, οι αξίες και οι πεποιθήσεις διαµορφώνονται σε µικρές ηλικίες. Έτσι Π.Π.Ε. στην ηλικία των παρουσιάζει συγκριτικά πλεονεκτήµατα από αντίστοιχα σε µαθητές λυκείου. ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ο βασικός σκοπός της έρευνας είναι η εκπόνηση, η εφαρµογή και η αξιολόγηση ενός Π.Π.Ε. µε βασική περιβαλλοντική µεταβλητή τα απορρίµµατα η οποία θα εξακτινόνονταν και σε άλλα θέµατα, έτσι ώστε εκτός της επαύξηση των γνώσεων των µαθητών θα συνέβαλε στην απόκτηση θετικής στάσης και τη δραστηριοποίησή τους στα περιβαλλοντικά ζητήµατα. Ως στόχοι της έρευνας τέθηκαν: Ο αναλυτικός σχεδιασµός, η συστηµατική εφαρµογή και η κριτική ανάλυση ενός Π.Π.Ε. σε µαθητές Α και Β γυµνασίου. Η αξιολόγηση της εφαρµογής του Π.Π.Ε. ΣΗΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Οι απαντήσεις των µαθητών στα ερωτηµατολόγια πριν και µετά την εφαρµογή του προγράµµατος έχουν ιδιαίτερη σηµασία αφού: o Τα ερωτήµατα ήταν προσανατολισµένα στους κοινά αποδεκτούς στόχους της Π.Ε. o Ήταν εστιασµένα στις γνώσεις και τη στάση των µαθητών, αλλά γίνεται προσπάθεια διερεύνησης της µεταξύ τους αλληλεπίδρασης. o Οι δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν µπορούν να εφαρµοστούν άµεσα στο αντίστοιχο ηλικιακό επίπεδο των µαθητών γυµνασίου. o Η έρευνα και τα αποτελέσµατά της εµπλουτίζει παρόµοιες έρευνες που έχουν πραγµατοποιηθεί στον Ελλαδικό χώρο. o Εξετάζει µεταβλητές που επηρεάζονται από παιδαγωγική παρέµβαση κι αυτό έχει σηµαντική αξία στο χώρο της τυπικής εκπαίδευσης. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ Μελέτη Περίπτωσης Βασική µέθοδος για την έρευνά µας επιλέχτηκε η µελέτη περίπτωσης µε στόχους την «επαλήθευση, ενίσχυση και επέκταση των γνώσεων, των τρόπων µε τους οποίους µαθαίνουν τα παιδιά και των µέσων µε τα οποία τα σχολεία πετυχαίνουν τους σκοπούς τους» (Cohen L.& Manion L., 1997). Το πλεονέκτηµα της επιλεγείσας µεθόδου είναι η δυνατότητα που παρέχεται στον ερευνητή «να µελετήσει σε βάθος µια πλευρά ενός προβλήµατος σε περιορισµένη χρονική έκταση» (Bell, J., 2001). Στη δική µας περίπτωση είχαµε στη διάθεσή µας ένα σχολικό έτος. Όµως στην πράξη ήταν πολύ µικρότερο, αν αφαιρεθεί ο πρώτος µήνας (ερωτηµατολόγιο κ.τ.λ.) κι ο τελευταίος

3 κατά τη διάρκεια του οποίου οι µαθητές του σχολείου προετοιµάζονταν για τις ετήσιες πολιτιστικές εκδηλώσεις που λαµβάνουν χώρα. O κύριος όγκος πληροφοριών επιτεύχθηκε µέσω ερωτηµατολογίων, προ και µετά τη διεξαγωγή του προγράµµατος. Η επιλογή µας αφορούσε µαθητές από την Α και Β του 9 ου Γυµνασίου Καλλιθέας «Μάνος Χατζιδάκις». Ο βασικός πυρήνας της µελέτης µας είχε ως βασική στόχευση την καταγραφή των γνώσεων και των στάσεων των µαθητών στα περιβαλλοντικά ζητήµατα που σχετίζονται µε τα απορρίµµατα και την ανακύκλωση. Με αφετηρία την παρατήρηση των χώρων εντός των οποίων ζουν, κινούνται και δραστηριοποιούνται, δηλαδή το σπίτι-σχολείο-γειτονιά να ευαισθητοποιηθούν οικολογικά και µέσω των δραστηριοτήτων να συµβάλλουµε στην επαύξηση των γνώσεών τους µε τρόπο συστηµατικό και µακροπρόθεσµα στην οικολογικοποίηση της σκέψης τους. Μέσω των ερωτηµατολογίων που δόθηκαν είχαµε τη δυνατότητα να αξιοποιήσουµε στην έρευνά µας όχι µόνο ποσοτικά, αλλά και ποιοτικά δεδοµένα, που αν και δεν µπορούν να γενικευτούν µε ευκολία λ.χ. για το σύνολο του µαθητικού πληθυσµού της χώρας, µπορούν να αξιοποιηθούν σε παρόµοιες έρευνες µε τις αναγκαίες προσαρµογές. Σε κάθε συνάντηση τρεις καθηγήτριες κρατούσαν σύντοµες σηµειώσεις τις οποίες συζητούσαµε αντλώντας κατά περίπτωση χρήσιµες πληροφορίες και βγάζοντας πολύτιµα συµπεράσµατα που βοήθησαν καθοριστικά στην υλοποίηση του όλου προγράµµατος. Επανερχόµενοι στο αρχικό ερώτηµα που αφορούσε το «γιατί µελέτη περίπτωσης;» αν και η συγκεκριµένη µέθοδος υφίσταται αυστηρή κριτική «ως προς τη δυνατότητα γενίκευσης µεµονωµένων γεγονότων» υιοθετήσαµε την άποψη που υποστηρίζει ότι «η αξία µιας µελέτης περίπτωσης κρίνεται από το βαθµό των λειτουργιών και την καταλληλότητα και την επάρκειά τους για κάποιον που διδάσκει σε παρόµοιες συνθήκες» (Bassey Μ., 1981). Ο ίδιος µάλιστα συµπληρώνει «ότι η σχετικότητα µιας µελέτης περίπτωσης είναι πιο σηµαντική από την γενίκευσή της». Πιστεύουµε ότι το πρόγραµµα που εφαρµόστηκε και η µέθοδος που ακολουθήθηκε πληρούν αυτές τις προϋποθέσεις ή τουλάχιστον προς αυτήν την κατεύθυνση κατέτειναν. Συµπληρωµατικά θα αναφέραµε ότι η συγκεκριµένη µελέτη µας έδωσε τη δυνατότητα να αποκτήσουµε µια πρώτης τάξεως «ακτινογραφία» της οµάδας των µαθητών που εντάχτηκαν στο Π.Π.Ε. που εφαρµόστηκε. Μια ακτινογραφία που παρέχει πολλές πληροφορίες, όχι απλά για τις ατοµικές ή οµαδικές επιδόσεις, αλλά πολύτιµες συσχετίσεις µε τα κοινωνικά και δηµογραφικά χαρακτηριστικά των µαθητών. Τα αποτελέσµατα που προέκυψαν µπορούν να αποτελέσουν πρωτογενές υλικό για µελλοντικούς χρήστες µε διαφορετικό ή παρόµοιο ερευνητικό σκοπό. Είναι σαφές ότι ελαχιστοποιήθηκαν οι πολλές υποθέσεις που αναγκαστικά κάνουµε σε µεγάλα και ανοµοιογενή δείγµατα και εξασφαλίστηκε ο καλύτερος έλεγχος των δραστηριοτήτων (για τον ίδιο λόγο). Παραφράζοντας τον Adelman θα κάναµε λόγο για άλλο ένα πλεονέκτηµα για το οποίο προκρίναµε τη µελέτη περίπτωσης το οποίο αφορά τον «εκδηµοκρατισµό της λήψης των αποφάσεων» στα ζεύγη: ερευνητής-εκπαιδευτικός, εκπαιδευτικός -µαθητές, µαθητές- µαθητές. Έρευνα ράσης Θεωρητικά οι έννοιες της έρευνας και της δράσης αποτελούν ξεχωριστές δραστηριότητες, σε οποιοδήποτε πλαίσιο, µε το δικό τους τρόπο λειτουργίας και τη διαφορετικότητα των ιδεολογιών τους. Κατά τη διάρκεια όµως του χρόνου, η αφετηρία της οποίας βρίσκεται τη δεκαετία του είκοσι και κυρίως τη δεκαετία του

4 σαράντα, εµφανίστηκε στο χώρο των κοινωνικών επιστηµών η µέθοδος της έρευνας δράσης. Η έρευνα-δράση ερµηνεύει την επιστηµονική µέθοδο µε πιο «ελεύθερο τρόπο», επειδή εστιάζεται σ ένα συγκεκριµένο πρόβληµα, σε συγκεκριµένο περιβάλλον. Η γνώση που θα αποκτηθεί δεν είναι γενικευµένη, αλλά ακριβής για την υπό εξέταση κατάσταση και του σκοπού που υπηρετείται. Η σπουδαιότητά της στην τάξη έγκειται στο γεγονός ότι τα παιδιά µαθαίνουν να εργάζονται από κοινού για την επίλυση των προβληµάτων τους. Η χρήση της µεθόδου αυτής στο Π.Π.Ε. που εφαρµόσαµε αφορούσε συγκεκριµένες δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν από τους µαθητές της Π.Ο. (καταγραφή κάδων απορριµµάτων γύρω από το τετράγωνο το οποίο περιβάλλει το σχολείο, τα είδη των απορριµµάτων, τη συλλογή χαρτιού αλουµινίου για ανακύκλωση σε ειδικούς κάδους εντός σχολείου). Μέθοδος Project Το Π.Π.Ε. που εκπονήθηκε ουσιαστικά εφαρµόστηκε βασιζόµενο στη µέθοδο project. Βασικό χαρακτηριστικό της µεθόδου είναι ότι η έρευνα η οποία πραγµατοποιείται προκύπτει από ερωτήσεις τις οποίες συνδιαµορφώνουν µαθητές και εκπαιδευτικοί που συµµετέχουν σ αυτήν (Frey, 1998, Katz & Chard, 1989). Στη φάση της τεκµηρίωσης των στοιχείων οι µαθητές επιχειρηµατολόγησαν πάνω σε συγκεκριµένες απόψεις (λ.χ. έλλειψη κάδων ανακύκλωσης στην περιοχή του σχολείου ή σ αυτούς που υπάρχουν την ύπαρξη απορριµµάτων που δεν ανακυκλώνονται), ελέγχουν γεγονότα και υποθέσεις (µη συστηµατική µετακοµιδή κάδων ανακύκλωσης), παίρνουν συνεντεύξεις από ειδικούς (όπως έγινε µε συνεργάτιδα του Π.Π.Ε. περιβαλλοντολόγο), παίρνουν πρωτοβουλίες (γράµµα στο δήµαρχο µετά τα ευρήµατά τους), αναλαµβάνουν πρωτοβουλίες (τοποθέτηση κάδων ανακύκλωσης στην αυλή του σχολείου) κ.τ.λ. Οι βασικές προϋποθέσεις για την επιτυχία της υλοποίησης ενός project (Αναστασάτος, 2005) είναι: Η διάθεση του χρόνου. Στην Ελλάδα η δοµή του σχολικού προγράµµατος είναι τέτοια, που ο παράγοντας χρόνος είναι εξαιρετικά σηµαντικός. Το Π.Π.Ε. εφαρµόστηκε εκτός ωρολογίου προγράµµατος. Κάθε Παρασκευή Υπήρξαν και ορισµένες συναντήσεις ορισµένα Σάββατα. Η καταλληλότητα των χώρων. Η έλλειψη ειδικού χώρου για την Π.Ο. καλύφθηκε µε συναντήσεις στην αίθουσα εκδηλώσεων, αλλά το σύνολο των δραστηριοτήτων έγιναν εκτός σχολείου κάτω από την «οµπρέλα» των αρχών της Π.Ε. «εκπαίδευση στο περιβάλλον» και «εκπαίδευση για το περιβάλλον». Ως τρίτη προϋπόθεση αναφέρεται η συνεργασία µε άτοµα και οµάδες εκτός σχολείου. Τακτική και συστηµατική ήταν η συνεργασία µας µε τους περιβαλλοντολόγους Β. Κώτσιο και Μ. Ναλπαντίδου, τον πανεπιστηµιακό Ε. Παπαδηµητρίου και τον γεωπόνο του ήµου Καλλιθέας Σ. Παπαδόπουλο. Εκµεταλλευτήκαµε τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της µεθόδου project, δηλαδή τα βασικά χαρακτηριστικά της, (Καλαϊτζίδης & Ουζούνης, 1999) όπως: Τη σύνδεση του διδακτέου µε την πραγµατική ζωή. Η οµάδα ήρθε αντιµέτωπη µε το άµεσο (σπίτι-σχολείο) και το έµµεσο (γειτονιά-πόλη) περιβάλλον τους. Κατέγραψαν τα είδη και τις ποσότητες απορριµµάτων και σχηµάτισαν ολοκληρωµένη εικόνα γύρω από τις διαδικασίες αποκοµιδής και συγκέντρωσης των απορριµµάτων. Ενεργοποίηση και κινητοποίηση εκπαιδευοµένων. Οι µαθητές ανέλαβαν τη συγκέντρωση υλικών που ανακυκλώνονται στους δυο κάδους που τοποθετήσαµε

5 στην αυλή του σχολείου και παρακολουθούσαν πότε πρέπει να ειδοποιούµε τις υπηρεσίες του ήµου για να τους αδειάσουµε. Οι µαθητές δεν απέκτησαν µόνο γνώσεις, αλλά εξοικειωθήκαν για τις διαδικασίες που ακολουθούνται όταν χρειαζόµαστε κάποιες πληροφορίες (Ευώνυµως Οικολογική Βιβλιοθήκη, διαδίκτυο). Επιτεύχθηκε µε το πρόγραµµα η µείωση του µεγάλου παιδαγωγικού ελλείµµατος του εκπαιδευτικού µας συστήµατος. Η συνεργασία. Τα πάντα έγιναν είτε οµαδικά από το σύνολο της οµάδας, είτε από υποοµάδες, οι οποίες ενηµέρωναν η µια την άλλη για να εξασφαλίζεται η πλήρης εικόνα των τεκτενοµένων. Μέσα συλλογής δεδοµένων Η ακτινογραφία της Π.Ο. έγινε µε ερωτηµατολόγιο που µοιράστηκε σε δυο φάσεις: πριν και µετά την εφαρµογή του Π.Π.Ε. Θέλοντας να συλλέξουµε περισσότερα και λεπτοµερέστερα στοιχεία για την έρευνά µας χρησιµοποιήσαµε επιπλέον ηµερολόγια, σηµειώσεις. Περιγραφή του Ερωτηµατολογίου Στην παρούσα έρευνα επιχειρήθηκε η σύγκριση µεταξύ του αυτού ερωτηµατολογίου προ και µετά τη διεξαγωγή του προγράµµατος. Αν θέλαµε να περιγράψουµε αναλυτικά τα στοιχεία που επιθυµούσαµε να συγκεντρώσουµε στο πλαίσιο της εργασίας µας θα τα κατηγοριοποιούσαµε σε δύο οµάδες και πέντε υποοµάδες. Στην πρώτη οµάδα ανήκουν τα δεδοµένα που αντλούµε υποκειµενικές κρίσεις πάνω σε γεγονότα, ιδέες, συµβάντα ή άτοµα. Οι υποοµάδες σ αυτή την περίπτωση αφορούν τη στάση των µαθητών σε διάφορες καταστάσεις, τη γνώµη που έχουν για µια σειρά προβλήµατα που συνδέονται µε το περιβάλλον καθώς και τις φιλοδοξίες που διατυπώνουν για το µέλλον. Στην δεύτερη οµάδα ελέγχουµε τις γνώσεις των µαθητών γύρω από ζητήµατα των απορριµµάτων και του περιβάλλοντος, τόσο αυτών που σχετίζονται µε τον άµεσο χώρο τους (σπίτι- σχολείο- γειτονιά, όσο και τον ευρύτερο (χώρα-ευρώπη-πλανήτης). Επειδή από τις απαντήσεις των µαθητών προσδοκούσαµε να προσδιορίσουµε το γνωστικό επίπεδο και τη στάση των µαθητών, δηλαδή τον περιβαλλοντικό προσανατολισµό τους έπρεπε: Να ελέγξουµε αν οι γνώσεις τους ήταν επιφανειακές ή ουσιαστικές (π.χ. µε την ερώτηση για το πώς ιεραρχούν τη σοβαρότητα των περιβαλλοντικών προβληµάτων). Αν ήταν τυχαίες πληροφορίες από το ραδιόφωνο, κάποιο έντυπο ή την τηλεόραση ή αποτέλεσµα κάποιας µορφής εκπαιδευτικής διαδικασίας. Αν µπορούσαν να κατανοήσουν ερωτήσεις πιο εξειδικευµένες. Για το λόγο αυτό σε κάποιες ερωτήσεις γίνεται χρήση µε οικολογική ορολογία. Τέλος αν ήταν ειλικρινείς και αξιόπιστες οι απαντήσεις τους κυρίως σε θέµατα που έπρεπε να εκθέσουν τη γνώµη τους π.χ. τι θα έκαναν οι ίδιοι σε ορισµένες καταστάσεις. Τα ερωτηµατολόγια συµπληρώθηκαν απ ευθείας κι όχι εµµέσως, σε ειδικά έντυπα που δόθηκαν από τις καθηγήτριες του προγράµµατος. Οι περισσότεροι κοινωνικοί επιστήµονες συµφωνούν, ότι όσο περισσότερο δοµηµένη είναι µια ερώτηση, τόσο ευκολότερα αναλύεται. Έτσι στο τελικό ερωτηµατολόγιο συµπεριλήφθηκαν µόνο 2 ανοιχτές ερωτήσεις που κρίναµε απαραίτητες για τη χρησιµότητα των πληροφοριών που θα έδιναν. Με βάση τους επτά τύπους ερωτήσεων (Youngman, Β., 1986) εµείς χρησιµοποιήσαµε εκτός από τις ανοιχτές που ήδη αναφέραµε, 4 ερωτήσεις καταλόγου

6 (δηλαδή µία µόνο απάντηση από διάφορες που προτείνονται στις οποίες υπάγονται οι ερωτήσεις σωστού-λάθους, ναι-όχι και πολλαπλής επιλογής), 2 ερωτήσεις που διατυπώθηκαν µε τη µορφή µικρών ιστοριών λέξεων κι από τις οποίες θέλαµε να εκµαιεύσουµε τη στάση των µαθητών γύρω από τα ζητήµατα των απορριµµάτωνανοιχτών χώρων και της εθελοντικής δράσης. Ιστορίες που γράφηκαν ειδικά για τις ανάγκες της έρευνας και οι οποίες φροντίσαµε να είναι απλές και κατανοητές από τους µαθητές και στο τέλος ζητούσαµε να επιλέξουν τον ήρωα που ταιριάζει µε τη δική τους συµπεριφορά και στάση (Voelker, A. & Horvat, R., 1997). Οι υπόλοιπες ερωτήσεις διατυπώθηκαν µε τη µορφή των κλιµάκων Likert. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι δείκτες που κατασκευάστηκαν καθώς και ποιες ερωτήσεις περιλαµβάνει ο κάθε δείκτης. είκτες Γνώσεων Στάση 1 Στάση 2 Στάση 3 Περιγραφή δείκτη Για διάφορα ζητήµατα, γενικότερα και ειδικά για τα απορρίµµατα Οικονοµία και περιβάλλον Ατοµική συµµετοχή και εθελοντισµός Καταναλωτικό πρότυπο και απορρίµµατα Πίνακας 1: Παρουσίαση δεικτών Ερωτήσεις που περιλαµβάνει q3: Η τεχνολογία µπορεί να λύσει όλα τα περιβαλλοντικά ζητήµατα Συµφωνώ απόλυτα ιαφωνώ απόλυτα q5: Αν υπάρχει πρόβληµα µε τις χωµατερές πρέπει να γίνουν εργοστάσια καύσης των απορριµµάτων Συµφωνώ απόλυτα ιαφωνώ απόλυτα q6: Το γυαλί επιβαρύνει το περιβάλλον εξίσου µε το πλαστικό Συµφωνώ απόλυτα ιαφωνώ απόλυτα q7: Η γη µπορεί να αποδεχθεί όλα τα σκουπίδια των ανθρώπων Συµφωνώ απόλυτα ιαφωνώ απόλυτα q8: Από τις χωµατερές µπορεί να προκληθούν πυρκαγιές Συµφωνώ απόλυτα ιαφωνώ απόλυτα q18: Αν αλλάξει η καταναλωτική συµπεριφορά µας θα µειωθεί το πρόβληµα των απορριµµάτων Συµφωνώ απόλυτα ιαφωνώ απόλυτα q19: Το πρόβληµα µε τα απορρίµµατα οφείλεται στην ανεπαρκή νοµοθεσία Συµφωνώ απόλυτα ιαφωνώ απόλυτα q4: Τα περιβαλλοντικά προβλήµατα, όπως τα απορρίµµατα, οφείλονται στην αλόγιστη δίψα για το κέρδος Συµφωνώ απόλυτα ιαφωνώ απόλυτα q15: Αν µια περιοχή είναι τουριστική τα απορρίµµατα πρέπει να συγκεντρώνονται πολύ µακριά ή σε άλλα χωριά Συµφωνώ απόλυτα ιαφωνώ απόλυτα q23: Θα ήθελες να συµµετάσχεις στη συγκέντρωση χαρτιού, γυαλιού και αλουµινίου για να ανακυκλωθούν; Συµφωνώ απόλυτα ιαφωνώ απόλυτα q24. Ο Γιάννης βλέποντας στην τηλεόραση µια εκποµπή παρέα µε το Γιώργο, για τη χρησιµότητα των δασών κι ότι από τα δέντρα φτιάχνεται το χαρτί, άρχισε να µαζεύει στο δωµάτιό του, σ ένα µεγάλο κουτί, παλιές εφηµερίδες και περιοδικά, χαρτιά περιτυλίγµατος και χρησιµοποιηµένα τετράδια. «Τι θα τα κάνεις όλα αυτά;» τον ρώτησε ο Γιώργος. «Τα µαζεύω για ανακύκλωση», του απάντησε αυτός. «Μα βρωµίζεις το δωµάτιό σου κι ούτε το πρόβληµα µπορεί να λυθεί από σένα». Εσύ µε ποιον συµφωνείς q25. Κάθε χρόνο η τελευταία εκδροµή στο σχολείο γίνεται σε µια παραλιακή τουριστική πόλη. Μια καθηγήτρια πρότεινε ότι φέτος θα µπορούσαν όλοι µαζί να καθαρίσουν ένα µέρος της παραλίας της Καλλιθέας. Μαζί της συµφώνησαν οι µισοί καθηγητές. Οι άλλοι µισοί είχαν αντίθετοι άποψη. Έλεγαν ότι αυτή είναι δουλειά του δήµου κι ότι τα παιδιά δεν ήταν σκουπιδιάρηδες. Εσύ µε ποιους συµφωνείς; α. µε αυτούς που ήθελαν να καθαρίσουν την παραλία β. µε αυτούς που υποστήριζαν ότι αυτή ήταν δουλειά του δήµου κι ότι τα παιδιά δεν ήταν σκουπιδιάρηδες. q26. Αν ήσουν δήµαρχος στην Καλλιθέα σου τι θα έκανες για το ζήτηµα µε τα σκουπίδια q9 Η συσκευασία των αναψυκτικών που πίνεις είναι: α. από αλουµίνιο β. χάρτινη γ. από γυαλί δ. σου είναι αδιάφορο. q10, Τα τετράδια που χρησιµοποιείς είναι: α. απλά β. από ανακυκλωµένο

7 Στάση 4 Τοπική αυτοδιοίκηση, κυβέρνηση και απορρίµµατα χαρτί γ. εν ξέρω q13. Όταν θες να πετάξεις κάτι και βρίσκεσαι εκτός σπιτιού το ρίχνεις: α. στο δρόµο β. βρίσκεις ένα καλάθι σκουπιδιών γ. ανάλογα µε την περίσταση q14. Κάποιοι χρησιµοποιούν για πρόχειρες σηµειώσεις και υπολογισµούς χαρτιά που είναι γραµµένα από την µια πλευρά Συµφωνώ απόλυτα ιαφωνώ απόλυτα q17 Σε πολλές χώρες του εξωτερικού στα καταστήµατα οι καταναλωτές επιβαρύνονται επιπλέον για τις πλαστικές σακούλες που παίρνουν για να τοποθετήσουν τα προϊόντα που αγοράζουν. Συµφωνώ απόλυτα ιαφωνώ απόλυτα q11 Η νοµαρχία αποφάσισε να µεταφέρει τα απορρίµµατα σε γειτονική χώρα, µετά από συµφωνία, γιατί δεν µπορούσαν να συµφωνήσουν πού θα γινόταν ο χώρος συγκέντρωσης σκουπιδιών στην Αττική. Συµφωνώ απόλυτα ιαφωνώ απόλυτα q12 Για ποιους λόγους θα αντιδρούσες στη δηµιουργία χωµατερής στο δήµο µας; Π.χ. στο χώρο του παλιού Ιπποδρόµου;, q16 Το δηµοτικό συµβούλιο αποφάσισε να επιβάλλει µεγάλο πρόστιµο στους ιδιοκτήτες τριών καϊκιών γιατί πετούσαν τα σκισµένα δίχτυα τους στη θάλασσα: Συµφωνώ απόλυτα ιαφωνώ απόλυτα q20 Για το πρόβληµα µε τα απορρίµµατα ευθύνεται αποκλειστικά το κράτος Συµφωνώ απόλυτα ιαφωνώ απόλυτα q21 Αν κάποιος πετά τα σκουπίδια οπουδήποτε εσύ τι θα πρότεινες; α. να µπει φυλακή β. να πληρώσει πρόστιµο γ. να εργαστεί στο δήµο δωρεάν δ. τίποτα q22 Επειδή το ζήτηµα µε τα απορρίµµατα βρίσκεται σε αδιέξοδο στις µεγάλες πόλεις πρέπει να µεταφέρονται σε γειτονικούς νοµούς Συµφωνώ απόλυτα ιαφωνώ απόλυτα Το δοκιµαστικό ερωτηµατολόγιο δόθηκε το Σεπτέµβριο του 2007 σε 10 µαθητές της Α2 του 9 ου Γυµνασίου Καλλιθέας «Μάνος Χατζιδάκις» οι οποίοι δε θα συµµετείχαν στο πρόγραµµα. Σε πέντε ερωτήσεις παρατηρήθηκε ταυτότητα απόψεων και τροποποιήθηκαν. Προστέθηκαν επίσης κάποιες καινούριες και αφαιρέθηκαν ορισµένες άλλες. Υπήρξε διαφοροποίηση των απαντήσεων στις περισσότερες των ερωτήσεων, έτσι κρίθηκε εφικτή η διενέργεια των δραστηριοτήτων στο πλαίσιο του προγράµµατος. Φυσικά τέθηκε ως υπόθεση ότι και η επόµενη τάξη θα παρουσίαζε παρόµοια συµπεριφορά. Το οριστικό ερωτηµατολόγιο της Α Φάσης δόθηκε στις 30 Νοεµβρίου 2007 σε 18 µαθητές. Ηµερολόγιο, Σηµειώσεις και Συζητήσεις Η εφαρµογή του Π.Π.Ε. στην Π.Ο. έγινε µε την ευθύνη τριών καθηγητριών του Σχολείου, όπως ήδη έχει αναφερθεί. Το γεγονός αυτό έθετε εκ των πραγµάτων ορισµένες προϋποθέσεις που έπρεπε να τηρηθούν, πέρα από τις συζητήσεις, τις δραστηριότητες και το σχεδιασµό τους. Μια από αυτές ήταν η τήρηση ηµερολογίου σε κάθε συνάντηση µε τις παρατηρήσεις τους. Το ηµερολόγιο που κατέγραφε τις σηµαντικότερες παρατηρήσεις του συµπληρώνονταν στο τέλος των συναντήσεων της Π.Ο. Οι καταγραφές αφορούσαν κυρίως συµπεριφορές παρά συναισθήµατα. Το ηµερολόγιο ακολουθούσε το τετράπτυχο «τι», «πότε», «πού» και «πότε», µε στόχο να εξασφαλιστεί η περιεκτική και σαφής περιγραφή των συζητήσεων, η πραγµατική ακολουθία των γεγονότων, ο τόπος διεξαγωγής των δραστηριοτήτων, τα µέλη που συµµετείχαν και η µεθοδολογία που ακολουθούνταν κάθε φορά. Έπρεπε να γίνεται για το σύνολο των παρατηρήσεών, χωρίς να µεσολαβεί µεγάλο χρονικό διάστηµα που θα ενείχε κινδύνους παρερµηνείας ή κενών των γεγονότων. Οι συζητήσεις δεν περιορίζονταν µόνο στις δραστηριότητες, αλλά αφορούσαν και πληροφορίες όπως η επιρροή του προγράµµατος στους µαθητές άλλων τάξεων, τους εκπαιδευτικούς του

8 σχολείου, ή τη γειτονιά. Συζητήσεις έγιναν και µε τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς του σχολείου οι οποίοι έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Εκτός του ηµερολογίου που συµπλήρωνε ο εκπαιδευτικός, κρατούσαµε σηµειώσεις, όχι µόνο από τις συζητήσεις µας, αλλά και από τις προσωπικές µας παρατηρήσεις. ΜΕΘΟ ΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Η ανάλυση γίνεται ξεχωριστά για κάθε ένα φάση ξεχωριστά. Προ και µετά την εφαρµογή του προγράµµατος. Ακολουθεί µια συγκριτική παρουσίαση των µεταβολών κατά κατηγορία. Οι ερωτήσεις του ερωτηµατολογίου οµαδοποιήθηκαν σε πέντε τοµείς. Με βάση τους τοµείς στους οποίους χωρίζονται οι ερωτήσεις δηµιουργήθηκαν αντίστοιχοι δείκτες ξεχωριστά για τη «γνώση» και τη «στάση» των µαθητών. Κάθε δείκτης µετράει ουσιαστικά το ποσοστό των «σωστών» απαντήσεων στον αντίστοιχο τοµέα. Σε όσες ερωτήσεις δεν υπήρχε «σωστή» και «λάθος» απάντηση δεν συµπεριλήφθηκαν στους δείκτες. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Από την ανάλυση των ερωτηµάτων και των απαντήσεων στις δυο φάσεις της έρευνας προκύπτουν τα παρακάτω: Ο µ.ο. των γνώσεων των µαθητών για τα περιβαλλοντικά ζητήµατα γενικότερα και ειδικότερα για τα απορρίµµατα και την ανακύκλωση, στην εκκίνηση της εφαρµογής του προγράµµατος (Α φάση έρευνας) υπολογίστηκε 0.52 µε αντίστοιχους δείκτες στα Α και τα Κ 0.57 και Στο τέλος του προγράµµατος ο δείκτης αυτός µεταβάλλεται αυξητικά και παίρνει την τιµή 0.79 µε τιµές 0.76 για τα Α και 0.82 για τα Κ. Παρατηρείται δηλαδή µια αύξηση της τάξης του 52% περίπου για τις γνώσεις (Γράφηµα 1). Γράφηµα 1: Γενικός δείκτης γνώσεων Ο µ.ο. των στάσεων(φιλοπεριβαλλοντικών) στην Α φάση ήταν 0.74, υψηλότερος δηλαδή των γνώσεων, κάτι φυσιολογικό γιατί η διαµόρφωση των στάσεων επηρεάζεται µεν αλλά δε συσχετίζεται απόλυτα µε τις γνώσεις, µε αντίστοιχους δείκτες για τα Α και Κ 0.79 και Στη Β φάση ο δείκτης αυτός έχει τιµή 0.81, παρατηρούµε µια αύξηση 12.5%, µε δείκτες για τα Α και τα Κ 0.71 και 0.85.(Γράφηµα 2) Ο δείκτης των στάσεων είναι αποτέλεσµα τεσσάρων επιµέρους δεικτών: των στάσεων για την οικονοµία και το περιβάλλον, αν δηλαδή τα παιδιά προκρίνουν τα ζητήµατα

9 Γράφηµα 2: Γενικός δείκτης στάσεων του περιβάλλοντος από τα αντίστοιχα οικονοµικά και ο οποίος ήταν 0.56 (0.84 για τα Α και 0.50 για τα Κ) και διαµορφώθηκε στο 0.70 (0.50 για τα Α και 0.80 για τα Κ). Έχουµε µια αύξηση της τάξης του 25% µε θεαµατικά υψηλότερη στα Κ (Γράφηµα 3). Γράφηµα 3: είκτης στάσεων 1 Ο δείκτης της ατοµικής δράσης και του εθελοντισµού ήταν 0.83 (Α: 0.83 και Κ:0.83) και γίνεται 0.86 (Α:0.92 και Κ: 0.85). Η µεταβολή του ήταν ελάχιστη, αλλά ήδη ήταν αρκετά υψηλός και πάνω από το γενικό µ.ο. των στάσεων (Γράφηµα 4). Γράφηµα 4: είκτης στάσεων 2 Ο τρίτος δείκτης αφορά την αντίληψη που έχουν τα παιδιά αναφορικά µε τη σύνδεση καταναλωτικού προτύπου και απορριµµάτων. Έτσι στην αρχή η τιµή του ήταν 0.65 (Α: 0.66, Κ:0.61) και διαµορφώνεται στην τιµή 0.75 (Α: 0.66, Κ:0.77) (Γράφηµα 5). Γράφηµα 5: είκτης στάσεων 3

10 Τέλος ο δείκτης που σχετίζει τα απορρίµµατα µε τις κυβερνήσεις και την τοπική αυτοδιοίκηση και λιγότερο µε τις δικές µας ευθύνες παραµένει σχεδόν ο ίδιος 0.92 στην Α φάση και 0.91 στη Β φάση. ιαφοροποίηση παρατηρείται στα φύλα, όπου οικολογικότερη στάση σχηµατοποιούν τα Κ, αφού ο δείκτης που τα αφορά από 0.72 διαµορφώνεται στο 0.85 (Γράφηµα 6). Γράφηµα 6: είκτης στάσεων 4 Πίνακας 2: Φάσεις της έρευνας Φάσεις έρευνας Α Φάση Β Φάση Μαθητικός πληθυσµ. Σύνολο Α Κ Σύνολο Α Κ δείκτης γνώσεων δ. στάση δ. στάση δ. στάση δ. στάση δείκτης στάσεων ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Εκπαιδευτικές προτάσεις Τα αποτελέσµατα της έρευνας αυτής κρίνουµε ότι είναι χρήσιµα στο σχεδιασµό Π.Π.Ε. ιδιαίτερα όταν υλοποιούνται στις σχολικές µονάδας της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. 1. Η συµµετοχή των µαθητών σε Π.Π.Ε φαίνεται ικανή και αναγκαία συνθήκη για την αύξηση των περιβαλλοντικών γνώσεων και της αλλαγής της στάσης τους στα περιβαλλοντικά ζητήµατα. 2. Οι Π.Ο. πρέπει να έρχονται σε επαφή µε τοπικούς φορείς και ειδικούς επιστήµονες, κάτι το οποίο όπως είδαµε έπαιξε σηµαντικό ρόλο στον εµπλουτισµό των εµπειριών, των γνώσεών τους και την περαιτέρω ευαισθητοποίησή τους. 3. Το αναλυτικό πρόγραµµα ενισχύεται µε την εφαρµογή Π.Π.Ε. τα οποία µπορούν να αναπτύσσονται παράλληλα και να υπάρχει αλληλοτροφοδότηση του ενός από το άλλο. 4. Η Π.Ε. δεν πρέπει να περιοριστεί στην ανάπτυξη απλά µιας περιβαλλοντικής ηθικής ή την ευαισθητοποίηση των µαθητών, αλλά να στοχεύει στην οικολογικοποίηση της σκέψης τους. Αυτό βέβαια προϋποθέτει σοβαρό γνωστικό υπόβαθρο που θα συµπληρώνεται µε τη συµµετοχή των µαθητών σε σχετικές µε το αντικείµενο του προγράµµατος δραστηριότητες. 5. Τα Π.Π.Ε. που εφαρµόζονται στα σχολεία πρέπει να αξιολογούνται, έτσι ώστε µε την εξαγωγή χρήσιµων συµπερασµάτων να βελτιωθεί η υπάρχουσα κατάσταση.

11 Ερευνητικές προτάσεις 1. Θεωρούµε ότι εάν υπήρχε συνέχεια του προγράµµατος θα δώσει τη δυνατότητα για την καλύτερη εµβάθυνση και την κατανόηση της επαύξησης των περιβαλλοντικών τους γνώσεων και την καλλιέργεια φιλοπεριβαλλοντικών στάσεων. 2. Η συσχέτιση των αποτελεσµάτων µε κοινωνικές µεταβλητές θα συµβάλλει στην πληρέστερη ακτινογράφηση των γνώσεων και των στάσεων των µαθητών. 3. Η µελέτη αυτή µπορεί να αποτελέσει «πιλότο» για παρόµοιες έρευνες στο πλαίσιο µελετών περίπτωσης. 4. Το ερωτηµατολόγιο µπορεί να δοθεί µετά από ένα χρόνο για τον εντοπισµό τυχόν µεταβολών. 5. Παρόµοιες έρευνες στο ίδιο ηλικιακό επίπεδο κρίνονται απαραίτητες για την απόκτηση πιο ολοκληρωµένης εικόνας των ζητηµάτων που µας απασχόλησαν. 8. Βιβλιογραφικές Αναφορές Bassey, M. (1981), "Pedagogic research: on the relative merits of search for generalization and study of single events", Oxford Review of Education, Vol. 7 No.1, pp Bell J, (2001), Μεθοδολογικός Σχεδιασµός Παιδαγωγικής και Κοινωνικής Έρευνας (επιµ. Α.- Β, Ρήγα), Gutenberg, Αθήνα. Cohen, L. & Manion, L. (1997). Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας. Αθήνα:. Έκφραση Frey, K. (2002). Η «Μέθοδος Project». Μια µορφή συλλογικής εργασίας στο σχολείο ως θεωρία και πράξη. Αθήνα: Κυριακίδη. Katz L. G., Chard S., C., (2005). Η µέθοδος project: Η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και της δηµιουργικότητας των παιδίων της προσχολικής ηλικίας. Κόνσολας Μ. (επιµ), Λαµπρέλλη Ρ. (µεταφρ) Αθήνα: Ατραπός. Knapp D & Poff R, A qualitative analysis of the immediate and sort-term impact of an environmental interpretive program, Environmental Education Research, Von 7, No 1, pp , 2001 Ramsey Ε. & Rickson Ε., Environmental Knowledge and Attitudes, Journal of Environmental Education, Vol 13, No 1, σελ , 1977 Specca L & Iozzi L, Environmental Education Research to the Affective Domain, Monographs in Environmental Education and Environmental Studies, No 2, ERIC/SMEAC, Columbus Ohio, pp , 1984 Voelker, A. & και Horvat, R. (1976). Elementary school children s views on solving selected environmental problems, Science education, 60 (3), 1976 Youngman, M.Β. (1986). Analyzing questionnaires, University of Nottingham school of education, Nottingham, 1986 Αναστασάτος, Ν. (2005). Σχολείο και Περιβάλλον: από τη θεωρία στην πράξη. Αθήνα: Ατραπός. Γαζέλα Ν., Η καύση είναι επικίνδυνη, περιοδικό Οικοτοπία τ.5, Θεσσαλονίκη Καλαϊτζίδης,., & Ουζούνης, Κ. (1999). Περιβαλλοντική Εκπαίδευση : Θεωρία και Πράξη. Ξάνθη: Σπανίδη Μολυβιάτης, Ν., Μαθήµατα στο Πράσινο, εκδ. Σαββάλα, σελ. 64., Αθήνα Περιοδικό Ανακύκλωση, Ειδική Έκδοση για τα Σχολεία, τ. 3, Αθήνα Πετρόπουλος Γ, Ειδικό Αφιέρωµα, Εφηµερίδα Εποχή 31/1/1991.

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥΣ ΤΟΥ 9 ΟΥ KAI 22 ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009-2010

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥΣ ΤΟΥ 9 ΟΥ KAI 22 ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009-2010 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥΣ ΤΟΥ 9 ΟΥ KAI 22 ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009-2010 Νηπιαγωγεία που συμμετέχουν: 9 ο 2/θέσιο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Κατερίνης 22 ο 2/θέσιο Νηπιαγωγείο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Σε αυτή την ενότητα θα συνοψίσουµε τα σηµαντικότερα συµπεράσµατα που προκύπτουν από τις αναλύσεις που παρουσιάστηκαν παραπάνω και θα δοθούν κάποιες προτάσεις. 5.1 Συζήτηση Αντιµετωπίζουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Όλοι νοιαζόμαστε, όλοι συμμετέχουμε Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;»

ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Όλοι νοιαζόμαστε, όλοι συμμετέχουμε Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;» Λέξεις κλειδιά: Απορρίμματα, ανακύκλωση, ρύπανση, υγεία, προστασία περιβάλλοντος, ΧΥΤΥ, ΧΑΔΑ Εισαγωγή Απόβλητα ένα επίκαιρο ζήτημα, που αποτελεί διαχρονικά ένα κρίσιμο περιβαλλοντικό, κοινωνικό και οικονομικό

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών Ανάπτυξη µεθόδων και εργαλείων έρευνας Από τα σχολεία που συµµετείχαν στην ΑΕΕ: Οργάνωσε οµάδες εργασίας το 66% Αξιοποίησε σχετική βιβλιογραφία το 66% Συγκέντρωσε δεδοµένα από: τα αρχεία του σχολείου το

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Μέτρο 2.2 Αναµόρφωση Προγραµµάτων Προπτυχιακών Σπουδών ιεύρυνση Τριτοβάθµιας Κατ. Πράξης 2.2.2.α Αναµόρφωση Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Προσκήνιο 1 Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Δημήτρης Σπανός 1 dimitris.spanos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός και υλοποίηση ενός εκπαιδευτικού προγράµµατος ΠΕ για το δάσος και την ανακύκλωση µε αφορµή µία έκθεση τέχνης για το περιβάλλον

Σχεδιασµός και υλοποίηση ενός εκπαιδευτικού προγράµµατος ΠΕ για το δάσος και την ανακύκλωση µε αφορµή µία έκθεση τέχνης για το περιβάλλον Σχεδιασµός και υλοποίηση ενός εκπαιδευτικού προγράµµατος ΠΕ για το δάσος και την ανακύκλωση µε αφορµή µία έκθεση τέχνης για το περιβάλλον Έρση Γιαννουλάτου Καλλιτέχνιδα Full Time BA(Ηοns) The Surrey Institute

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ. Προώθηση και συµπεριφορά καταναλωτή. Μελέτη περίπτωσης: Toyota Auris. Εισηγητής: Φιλιώ Πλέστη. Επιβλέπων Καθηγητής: Μαρία Αντωνάκη

ΘΕΜΑ. Προώθηση και συµπεριφορά καταναλωτή. Μελέτη περίπτωσης: Toyota Auris. Εισηγητής: Φιλιώ Πλέστη. Επιβλέπων Καθηγητής: Μαρία Αντωνάκη ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Προώθηση και συµπεριφορά καταναλωτή. Μελέτη περίπτωσης: Toyota Auris Εισηγητής: Φιλιώ

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ.

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ. 2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες Έχει παρατηρηθεί ότι δεν υπάρχει σαφής αντίληψη της σηµασίας του όρου "διοίκηση ή management επιχειρήσεων", ακόµη κι από άτοµα που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την ολοένα και ταχύτερη ανάπτυξη των τεχνολογιών και των επικοινωνιών και ιδίως τη ραγδαία, τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

και στο Δημοτικό Αποτυπώνω την περιβαλλοντική στάση των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου:

και στο Δημοτικό Αποτυπώνω την περιβαλλοντική στάση των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου: και στο Δημοτικό Αποτυπώνω την περιβαλλοντική στάση των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου: Συμπληρώνω ερωτηματολόγιο και συλλέγω χρήσιμες πληροφορίες για τη συμπεριφορά των συμμαθητών μου απέναντι στο περιβάλλον,

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Πανεπιστήμιο Αιγαίου ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Τμήμα Τίτλος Απόφοιτου: Αντικείμενο του τμήματος: Κατευθύνσεις (εφόσον υπάρχουν) Διάρκεια Σπουδών: Προφίλ υποψήφιου μαθητή Κοινωνιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 1. Ατομικά ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ Επειδή οι φάκελοι κατατίθενται στο τέλος του τετραμήνου (μαζί με την Ερευνητική Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Η Φωτο-Βιοδιασπώµενη σακούλα. Εκστρατεία ενηµέρωσης στην Λαίκή Αγορά της Κατερίνης (9 Μαίου 2009) Τι είναι η φωτοδιασπώµενη σακούλα;

Η Φωτο-Βιοδιασπώµενη σακούλα. Εκστρατεία ενηµέρωσης στην Λαίκή Αγορά της Κατερίνης (9 Μαίου 2009) Τι είναι η φωτοδιασπώµενη σακούλα; Η Φωτο-Βιοδιασπώµενη σακούλα Εκστρατεία ενηµέρωσης στην Λαίκή Αγορά της Κατερίνης (9 Μαίου 2009) Τι είναι η φωτοδιασπώµενη σακούλα; Οι πολίτες διψούν για ενηµέρωση Αυτό είναι το συµπέρασµα των 15 µελών

Διαβάστε περισσότερα

Cross sectional Panel Omnibus

Cross sectional Panel Omnibus είδη ερευνών Ποσοτικές έρευνες Η έρευνα µε δοµηµένο ερωτηµατολόγιο Πρόσωπο µε πρόσωπο Τηλεφωνική Ταχυδροµική Μέσω ιαδικτύου 1 Ποσοτικές έρευνες (συνέχεια) Η έρευνα µε δοµηµένο ερωτηµατολόγιο Cross sectional

Διαβάστε περισσότερα

Β06Σ03 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

Β06Σ03 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Β06Σ03 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ Ενότητα 2: Επαγωγική-περιγραφική στατιστική, παραµετρικές

Διαβάστε περισσότερα

Η σηµασία της ανακύκλωσης Γνώσεις και απόψεις των µαθητών του Τσιρείου Γυµνασίου

Η σηµασία της ανακύκλωσης Γνώσεις και απόψεις των µαθητών του Τσιρείου Γυµνασίου Η σηµασία της ανακύκλωσης Γνώσεις και απόψεις των µαθητών του Τσιρείου Γυµνασίου Για χιλιάδες χρόνια ο άνθρωπος έζησε σε αρµονία µε τη φύση και το φυσικό του περιβάλλον που του πρόσφερε όσα χρειαζόταν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΜΝΑΙΟ ΤΧΨΝΑ ΝΕΟΙ ΔΗΜΟΙΟΓΡΑΥΟΙ ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. υγγραφή άρθρου. Τα σκουπίδια έχουνε ζωή, το σκέφτηκες αυτό; Ανακύκλωσε ΤΩΡΑ!

ΓΤΜΝΑΙΟ ΤΧΨΝΑ ΝΕΟΙ ΔΗΜΟΙΟΓΡΑΥΟΙ ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. υγγραφή άρθρου. Τα σκουπίδια έχουνε ζωή, το σκέφτηκες αυτό; Ανακύκλωσε ΤΩΡΑ! ΓΤΜΝΑΙΟ ΤΧΨΝΑ ΝΕΟΙ ΔΗΜΟΙΟΓΡΑΥΟΙ ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ υγγραφή άρθρου Τα σκουπίδια έχουνε ζωή, το σκέφτηκες αυτό; Ανακύκλωσε ΤΩΡΑ! Ση δημοσιογραφική ομάδα αποτελούν οι: Κτωρή Κωνσταντίνα (14 ετών) Μιχαήλ Φριστιάνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 2 ο Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων 2.1. Εισαγωγικές έννοιες Ο επιστημονικός κλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Προγράµµατα άσκησης και υγείας. Θεοδωράκης Γιάννης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας

Προγράµµατα άσκησης και υγείας. Θεοδωράκης Γιάννης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Προγράµµατα άσκησης και υγείας Θεοδωράκης Γιάννης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Θέµατα που θα αναπτυχθούν Ποια είναι τα θεωρητικά σηµεία που πρέπει να λαµβάνονται υπόψη για θέµατα παρεµβάσεων και συµπεριφορών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ" ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κοζάνη, 2015 Πίνακας περιεχομένων 1) ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ....

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη της Αυτογνωσίας και της ηµιουργικότητας. των Μαθητών του Λυκείου: Μία έρευνα ράση

Ανάπτυξη της Αυτογνωσίας και της ηµιουργικότητας. των Μαθητών του Λυκείου: Μία έρευνα ράση Ανάπτυξη της Αυτογνωσίας και της ηµιουργικότητας των Μαθητών του Λυκείου: Μία έρευνα ράση Στόχοι και άξονες της έρευνας-δράσης Στόχος του προγράµµατος ήταν η επιµόρφωση εκπαιδευτικών ευτεροβάθ- µιας εκπαίδευσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Ο/Η κάθε εκπαιδευτικός µπορεί να επιλέξει να ακολουθήσει το προτεινόµενο πρόγραµµα, ή να το διαµορφώσει ανάλογα µε το πώς επιθυµεί και ταιριάζει στις ανάγκες και τις δυνατότητες

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση της περιβαλλοντικής Συνείδησης στο πλαίσιο του προγράμματος Νεολαία σε Δράση

Ενίσχυση της περιβαλλοντικής Συνείδησης στο πλαίσιο του προγράμματος Νεολαία σε Δράση ΝΕΟΙ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: Συμμαχία για την Ενίσχυση της περιβαλλοντικής Συνείδησης στο πλαίσιο του προγράμματος Νεολαία σε Δράση Διερεύνηση της Περιβαλλοντικής Ευαισθησίας των Νέων ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους Αθήνα, Ιούνιος 2015

Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους Αθήνα, Ιούνιος 2015 Η Επίδραση της Επαφής και της Διαδραστικής Συνεργασίας με Νέους με Αναπηρίες στη Στάση των Μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: Ένα Πιλοτικό Πρόγραμμα Παρέμβασης Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Τυπικές προϋποθέσεις απόκτησης μεταπτυχιακού τίτλου εξειδίκευσης

Τυπικές προϋποθέσεις απόκτησης μεταπτυχιακού τίτλου εξειδίκευσης Εκπονώ διπλωματική ερευνητική εργασία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση: αυτό είναι εκπαιδευτική έρευνα; κι αν ναι, τι έρευνα είναι; Αντώνης Λιοναράκης 7-8 Ιουνίου 2008 Τυπικές προϋποθέσεις απόκτησης μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

Έστω λοιπόν ότι το αντικείμενο ενδιαφέροντος είναι. Ας δούμε τι συνεπάγεται το κάθε. πριν από λίγο

Έστω λοιπόν ότι το αντικείμενο ενδιαφέροντος είναι. Ας δούμε τι συνεπάγεται το κάθε. πριν από λίγο Μορφές Εκπόνησης Ερευνητικής Εργασίας Μαρία Κουτσούμπα Έστω λοιπόν ότι το αντικείμενο ενδιαφέροντος είναι «η τηλεδιάσκεψη». Ας δούμε τι συνεπάγεται το κάθε ερευνητικό ερώτημα που θέσαμε πριν από λίγο Κουτσούμπα/Σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

Τι κερδίζω με την ανακύκλωση Τι χάνω αν δεν κάνω ανακύκλωση Ανακύκλωση Χαρτιού Ανακύκλωση Γυαλιού Ο ρόλος του Πολίτη στη Ανακύκλωση του Γυαλιού

Τι κερδίζω με την ανακύκλωση Τι χάνω αν δεν κάνω ανακύκλωση Ανακύκλωση Χαρτιού Ανακύκλωση Γυαλιού Ο ρόλος του Πολίτη στη Ανακύκλωση του Γυαλιού Τι κερδίζω με την ανακύκλωση Τα οφέλη με την ανακύκλωση δεν είναι μόνο άμεσα οικονομικά, είναι κυρίως περιβαλλοντικά. Με την ανακύκλωση ωστόσο πετυχαίνουμε: Να επαναχρησιμοποιήσουμε πρώτη ύλη από αυτά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Επιμορφωτικό Σεμινάριο στις Ερευνητικές Εργασίες (Project) στην Α & Β Λυκείου. Σχολικό έτος 2012-2013

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Επιμορφωτικό Σεμινάριο στις Ερευνητικές Εργασίες (Project) στην Α & Β Λυκείου. Σχολικό έτος 2012-2013 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Επιμορφωτικό Σεμινάριο στις Ερευνητικές Εργασίες (Project) στην Α & Β Λυκείου Σχολικό έτος 2012-2013 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Ανάθεση Πρώτη για όλες τις ειδικότητες Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Υπεύθυνη Έρευνας: Μαρίνα Αϊβαζίδη (σχολικό έτος 2003-2004) ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Υπεύθυνη Έρευνας: Μαρίνα Αϊβαζίδη (σχολικό έτος 2003-2004) ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 73 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Υπεύθυνη Έρευνας: Μαρίνα Αϊβαζίδη (σχολικό έτος 2003-2004) ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σεπτ 2011 - Αυγ 2013. Καινοτοµία

Σεπτ 2011 - Αυγ 2013. Καινοτοµία Παρουσίαση Προγράµµατος σε Διδασκαλικό Σύλλογο Δηµοτικού Σχολείου Αγ. Αντωνίου Αξιοποίηση Λαϊκών Ιστοριών της Κύπρου για Προώθηση της Διαπολιτισµικής Εκπαίδευσης Σεπτ 2011 - Αυγ 2013 Δίκτυο συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΣΕΛΙΟΥ Κωδικός μαθήματος: ΒΠΟ815 (3Ω/Υ) Εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

Οδικά Τροχαία Ατυχήµατα. Συµβολή στην Έρευνα Συµπεριφοράς των Οδηγών

Οδικά Τροχαία Ατυχήµατα. Συµβολή στην Έρευνα Συµπεριφοράς των Οδηγών Οδικά Τροχαία Ατυχήµατα Συµβολή στην Έρευνα Συµπεριφοράς των Οδηγών Α. Κιµούνδρης Λέκτορας, Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, ΑΠΘ Φ. Κεχαγιά ιπλωµατούχος Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ, υποψήφια διδάκτορας Α. Σατραζέµης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 9.1 Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 9.1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 9.1 Εισαγωγή Η βιώσιµη ανάπτυξη είναι µία πολυδιάστατη έννοια, η οποία αποτελεί µία εναλλακτική αντίληψη της ανάπτυξης, µε κύριο γνώµονα το καθαρότερο περιβάλλον και επιδρά στην

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕ 0111 «Σύγχρονα Θέµατα ιοίκησης Αθλητισµού»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ Μετά από το γεμάτο ψεύδη και ανακρίβειες δελτίο τύπου συνδυασμού της μειοψηφίας στις 19 Ιουνίου, θεωρούμε ότι πρέπει να ενημερώσουμε τον λαό της Ελευσίνας και της Μαγούλας

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις

Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT) Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις (Quantitative Approaches to Research) Δρ ΚΟΡΡΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΗΝΑ 2013 Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις (Quantitative Research

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΛΙΕΙΑ «Η θάλασσα κοινό μας σπίτι»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΛΙΕΙΑ «Η θάλασσα κοινό μας σπίτι» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE «Μεσογειακή φώκια και Αλιεία: Αντιμετωπίζοντας τη σχέση ανταγωνισμού και αλληλεπίδρασης στις ελληνικές θάλασσες» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΛΙΕΙΑ «Η θάλασσα

Διαβάστε περισσότερα

Μια καινοτομική διδακτική πρόταση για την τριβή, δομημένη σε στοιχεία από την Ιστορία της τριβής

Μια καινοτομική διδακτική πρόταση για την τριβή, δομημένη σε στοιχεία από την Ιστορία της τριβής Μια καινοτομική διδακτική πρόταση για την τριβή, δομημένη σε στοιχεία από την Ιστορία της τριβής Κ. Φραγκάκης, Εκπαιδευτικός ΔΕ Δ. Κολιόπουλος, Καθηγητής ΤΕΕΑΠΗ, Πανεπιστήμιο Πατρών Συνοπτική περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης ί>ηγο^η 26 Επιστήμες της Αγωγής 26 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ελασσόνας για τα προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ελασσόνας για τα προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ελασσόνας για τα προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Σοφία Πουλιώτη Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Τμήματος «Σπουδές στην Εκπαίδευση» του

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε νέα ακαδημαϊκή χρονιά, ενδέχεται να γίνονται αλλαγές / τροποποιήσεις στα παρακάτω από τη διδάσκουσα.

Κάθε νέα ακαδημαϊκή χρονιά, ενδέχεται να γίνονται αλλαγές / τροποποιήσεις στα παρακάτω από τη διδάσκουσα. Τίτλος μαθήματος: Μεθοδολογία Έρευνας Κωδικός μαθήματος: ΒΠ0800 (3Ω/Υ) Διδάσκουσα: Ελευθερία Τσέλιου Ηλεκτρονική διεύθυνση για επικοινωνία: tseliou@uth.gr Είδος Μαθήματος: Υποχρεωτικό Εξάμηνο σπουδών:

Διαβάστε περισσότερα

Η ανακύκλωση στο Δήμο Αθηναίων. Παρόν και Προοπτικές.

Η ανακύκλωση στο Δήμο Αθηναίων. Παρόν και Προοπτικές. Η ανακύκλωση στο Δήμο Αθηναίων. Παρόν και Προοπτικές. Οι συχνές φυσικές καταστροφές που οφείλονται στις κλιματικές αλλαγές έχουν καταστήσει κατανοητό σε όλους ότι η προστασία του περιβάλλοντος είναι μείζονoς

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Έλληνες και το Περιβάλλον: Θεατές, ή Ενεργοί Πολίτες;

Οι Έλληνες και το Περιβάλλον: Θεατές, ή Ενεργοί Πολίτες; Οι Έλληνες και το Περιβάλλον: Θεατές, ή Ενεργοί Πολίτες; ιάγραµµα 1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Τύπος και µέθοδος: Περιοχή: Πληθυσµός: Μέγεθος δείγµατος: ειγµατοληψία: Ποσοτική έρευνα, µε τηλεφωνικές συνεντεύξεις,

Διαβάστε περισσότερα

Κάνοντας ανακύκλωση πετυχαίνουμε:

Κάνοντας ανακύκλωση πετυχαίνουμε: ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ Παραθέτουμε τα αποτελέσματα της ερευνητικής εργασίας της κ ας Αθανασιάδου Δέσποινας Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ. Η Ελλάδα υστερεί σοβαρά στη βιώσιμη διαχείριση των αποβλήτων. Η

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ. Η Ελλάδα υστερεί σοβαρά στη βιώσιμη διαχείριση των αποβλήτων. Η Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΔΚΝΑ, κ. Γ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Η Ελλάδα υστερεί σοβαρά στη βιώσιμη διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις

Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις LOGO Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας Σέρρες, 17/10/2010 Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις Δρ. Γεώργιος A. Κουλαουζίδης Μαθηματικός

Διαβάστε περισσότερα

Η νοµοθεσία στην υπηρεσία των κινητών τηλεφώνων

Η νοµοθεσία στην υπηρεσία των κινητών τηλεφώνων Η νοµοθεσία στην υπηρεσία των κινητών τηλεφώνων Γουγούλη- ηµητριάδου Ελένη 1, Γρηγοριάδου έσποινα 1, Εύδου έσποινα 1, Κατσίφας Κωνσταντίνος 1, Μήτογλου Κωνσταντίνος 1 1 Γενικό Λύκειο Αριστοτελείου Κολλεγίου

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνη Επιστημονικού Πεδίου Χρυσή Χατζηχρήστου

Υπεύθυνη Επιστημονικού Πεδίου Χρυσή Χατζηχρήστου «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Υποέργο 1: «Εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οδηγών για τον εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες

Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες ρ. Κλεοπάτρα Νικολοπούλου kleopatra@internet.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργασία αυτή εξετάζει τη χρήση υπολογιστών στο σπίτι από έφηβους µαθητές και µαθήτριες.

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί ροµποτική; Ποιοι οι διδαχτικοί στόχοι; Πως θα υλοποιηθεί η όλη εργασία; Ποιο ροµπότ θα χρησιµοποιηθεί; Πως θα χρηµατοδοτηθεί;

Γιατί ροµποτική; Ποιοι οι διδαχτικοί στόχοι; Πως θα υλοποιηθεί η όλη εργασία; Ποιο ροµπότ θα χρησιµοποιηθεί; Πως θα χρηµατοδοτηθεί; Ερευνητική Εργασία Β Λυκείου «ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ» Βεζονιαράκης ηµήτρης καθηγητής ΠΕ19 4 ου ΓΕΛ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 1 Μάθηµα ερευνητικής εργασίας «ροµποτική» Γιατί ροµποτική; Ποιοι οι διδαχτικοί στόχοι; Πως θα υλοποιηθεί η

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 205 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (Ένα παραμύθι από μεγάλα παιδιά) Παπαλουκά Κων/να Εκπαιδευτικός Β θμιας Εκπαίδευσης Νηπιοβρεφοκόμος Τσαγκουρνού Ελισάβετ Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Γενικά Λαμβάνοντας υπόψη τις μέχρι σήμερα Εγκυκλίους για τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 556 3 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Ματούλας Γεώργιος άσκαλος Σ Ευξινούπολης

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 12/04/2013 30/06/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Λειτουργιών. τετράδιο 1

Διοίκηση Λειτουργιών. τετράδιο 1 Λορέντζος Χαζάπης Γιάννης Ζάραγκας Διοίκηση Λειτουργιών τα τετράδια μιας Οδύσσειας τετράδιο 1 Εισαγωγή στη διοίκηση των λειτουργιών Αθήνα 2012 τετράδιο 1 Εισαγωγή στη διοίκηση των λειτουργιών ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τα χαρτιά µη σπαταλάτε, αν το δάσος αγαπάτε! Πρέπει να σωθεί η φύση κι ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ν αρχίσει!

Τα χαρτιά µη σπαταλάτε, αν το δάσος αγαπάτε! Πρέπει να σωθεί η φύση κι ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ν αρχίσει! παρέα, αλλά άνοιξε την όρεξη της Αλίκης για να τραγουδήσει. Να σας πω το τραγουδάκι µου; ρώτησε µε ενθουσιασµό. Η απάντηση ήρθε αµέσως: Όχιιι!!! Το αυτοκίνητο κυλούσε στο δρόµο, ενώ η Αλίκη, υπακούοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Δρ Αραβέλλα Ζαχαρίου, Συντονίστρια ΠΕ/ΕΑΑ, ΠΙ aravella@cytanet.com.cy zachariou.a@cyearn.pi.ac.cy Ημερίδα: Πολιτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τριανταφυλλιά Νικολάου, Πολυτεχνείο Κρήτης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 2 2. Σύνταξη Ερωτηματολογίων...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΓΕΝΙΚΑ Βασικός στόχος είναι η ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και ο εντοπισμός των μαθησιακών ελλείψεων με σκοπό τη βελτίωση της παρεχόμενης σχολικής εκπαίδευσης. Ειδικότερα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2002 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Π.Ε.Α.Α.) Παραγωγικές Διαδικασίες & Υγεία

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Π.Ε.Α.Α.) Παραγωγικές Διαδικασίες & Υγεία ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Π.Ε.Α.Α.) Παραγωγικές Διαδικασίες & Υγεία Δήµητρα Σπυροπούλου Επίτιµη Σύµβουλος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου H Ε.Α.Α. µετεξέλιξη

Διαβάστε περισσότερα

Νάντια Παπαπαναγιωτάκη

Νάντια Παπαπαναγιωτάκη Νάντια Παπαπαναγιωτάκη Στην ένταξη µε πάνε σαράντα κύµατα Οι περιοχές στις οποίες δραστηριοποιηθήκαµε από τον Νοέµβριο µέχρι σήµερα ήταν τα Άνω Λιόσια, το Ζεφύρι, το Ίλιον και οι Αχαρνές µε έντεκα (11)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 1. Εισαγωγή 220 Γενικός σκοπός του μαθήματος της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής είναι να προσφέρει τη δυνατότητα στους μαθητές και στις μαθήτριες να εμπλακούν σε μια δημιουργική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΑ;

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΑ; 1 Οµιλία Νίκου Αδαµόπουλου προέδρου σωµατείου εργαζοµένων στην ηµερίδα για την ανακύκλωση στο ήµο Νέας Ιωνίας ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΑ; Κύριε δήµαρχε, κτλ. Ευχαριστούµε που µας καλέσατε να

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης 1 ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ιανουάριος Μάρτιος 2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

M A R K E T I N G R E S E A R C H S E R V I C E S MONEY SHOW 2008. Έκθεση Αποτελεσµάτων. - Ιανουάριος 2009 - 1661208prs (ΞΚ/ΑΨ)

M A R K E T I N G R E S E A R C H S E R V I C E S MONEY SHOW 2008. Έκθεση Αποτελεσµάτων. - Ιανουάριος 2009 - 1661208prs (ΞΚ/ΑΨ) M A R K E T I N G R E S E A R C H S E R V I C E S MONEY SHOW 2008 Έκθεση Αποτελεσµάτων - Ιανουάριος 2009-1661208prs (ΞΚ/ΑΨ) Περιεχόµενα Εισαγωγή / Σκοπός Μεθοδολογία Κύρια Ευρήµατα 2 Εισαγωγή /Σκοπός Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΘΗΝΑ 2000 12 Η συγγραφική

Διαβάστε περισσότερα

Executive Summary. Οι 44 εταιρείες ϖου συµµετείχαν στην έρευνα. IT Skills: The Business Gain 1

Executive Summary. Οι 44 εταιρείες ϖου συµµετείχαν στην έρευνα. IT Skills: The Business Gain 1 Executive Summary Είναι γεγονός ϖως τα τελευταία χρόνια η καλή γνώση ϖληροφορικής και γνώσης χειρισµού Η/Υ αϖοτελεί σηµαντικό εφόδιο στη ϖροσϖάθεια των εργαζοµένων να ανελιχθούν στον εϖαγγελµατικό στίβο.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΡΑΣΗ «Υποστήριξη των Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Θεματικές ενότητες για τις εισαγωγικές εξετάσεις του Μεταπτυχιακού Προγράμματος του Παιδαγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακες Εισροών-Εκροών της Ελληνικής Οικονοµίας για τον Τουρισµό. Σύνοψη Μελέτης

Πίνακες Εισροών-Εκροών της Ελληνικής Οικονοµίας για τον Τουρισµό. Σύνοψη Μελέτης Πίνακες Εισροών-Εκροών της Ελληνικής Οικονοµίας για τον Τουρισµό Σύνοψη Μελέτης Η παρούσα µελέτη των Πινάκων Εισροών-Εκροών µε επίκεντρο τους τοµείς τουρισµού του έτους 1992 εκπονήθηκε µε χρηµατοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

Ηεπαγγελµατικήεξέλιξητων καθηγητώντηςλογιστικής. Ελένη Τουρνά Γιώργος Γερµανός

Ηεπαγγελµατικήεξέλιξητων καθηγητώντηςλογιστικής. Ελένη Τουρνά Γιώργος Γερµανός Ηεπαγγελµατικήεξέλιξητων καθηγητώντηςλογιστικής Ελένη Τουρνά Γιώργος Γερµανός ΣκοπόςκαιΜεθοδολογία Η εργασία αυτή στοχεύει στην χρήση της βιογραφικής έρευνας για την καλύτερη κατανόηση της επαγγελµατικής

Διαβάστε περισσότερα

(c) EΠΑΦΟΣ ΑΘΗΝΑ Νοέµβριος 2013 Απαγορεύεται η αντιγραφή του παρόντος χωρίς την έγγραφη άδεια της ΕΠΑΦΟΣ ΕΠΕ.

(c) EΠΑΦΟΣ ΑΘΗΝΑ Νοέµβριος 2013 Απαγορεύεται η αντιγραφή του παρόντος χωρίς την έγγραφη άδεια της ΕΠΑΦΟΣ ΕΠΕ. (c) EΠΑΦΟΣ ΑΘΗΝΑ Νοέµβριος 2013 Απαγορεύεται η αντιγραφή του παρόντος χωρίς την έγγραφη άδεια της ΕΠΑΦΟΣ ΕΠΕ. 2 4teachers Γρήγορος οδηγός χρήσης (Βασικά βήματα) Για να αρχίσεις κι εσύ να χρησιμοποιείς

Διαβάστε περισσότερα

B ΜΕΡΟΣ Προσεγγίσεις σε θέματα Οπτικοακουστικής Παιδείας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

B ΜΕΡΟΣ Προσεγγίσεις σε θέματα Οπτικοακουστικής Παιδείας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B ΜΕΡΟΣ Προσεγγίσεις σε θέματα Οπτικοακουστικής Παιδείας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 45 Παράρτημα Ημερολόγιο εκπαιδευτικών και κινηματογραφιστών Σχολική μονάδα:... Ημερομηνία και ώρα συνάντησης:... Συνάντηση εντός ή εκτός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΗΜΕΡΑ. 1.1 Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΗΜΕΡΑ. 1.1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΗΜΕΡΑ 1.1 Εισαγωγή Η Ευρωπαϊκή Ένωση διευρύνεται και αλλάζει. Τον Μάιο του 2004, δέκα νέες χώρες εντάχθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η διεύρυνση αποτελεί µια ζωτικής σηµασίας

Διαβάστε περισσότερα

Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης

Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης Έκθεση Έρευνας μεταξύ Στελεχών Οργανισμών της Περιφέρειας Ελλάδα 2015 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική Μεθοδολογία:

Διδακτική Μεθοδολογία: Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2014, Αθήνα Διδακτική Μεθοδολογία: Σχεδιασμός - Διεξαγωγή και Αξιολόγηση της Διδασκαλίας Εισηγητής: Δρ. Ιγνάτιος Καράμηνας Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ Εκπαιδευτής Ενηλίκων Επιστ. Συνεργάτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΑΥΤΟΒΟΗΘΕΙΑΣ Με τη χρηματοδότηση του Υπουργείου Υγείας. Πρόγραμμα εξειδίκευσης στο πεδίο των εξαρτήσεων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΑΥΤΟΒΟΗΘΕΙΑΣ Με τη χρηματοδότηση του Υπουργείου Υγείας. Πρόγραμμα εξειδίκευσης στο πεδίο των εξαρτήσεων Πρόγραμμα εξειδίκευσης στο πεδίο των εξαρτήσεων Εισαγωγικά Το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας οργανώνει για το ακαδημαϊκό έτος 2013 2014 ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης στο πεδίο των εξαρτήσεων. Το εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Οκτώβριος Ιούλιος Οκτώβριος 1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΗ. Οκτώβριος 2014

ΑΤΤΙΚΗ. Οκτώβριος 2014 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 09/07/2013 30/09/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΜΕΓΕΘΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός 1ου Μαθήματος

Οδηγός 1ου Μαθήματος Οδηγός 1ου Μαθήματος Στόχος του 1 ου μαθήματος Το 1 ο μάθημα αφορά τη διδακτική ενότητα: «Εισαγωγή στην ανακύκλωση συσκευασιών». Στόχος του 1 ου μαθήματος είναι ο/ η εκπαιδευτικός να εισάγει για πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Να διατηρηθεί µέχρι Βαθµός ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Μαρούσι, 8-9 -2011 Αριθ. Πρωτ. :101837 /Γ2 Βαθµός Προτερ.: ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

προετοιμασίας και του σχεδιασμού) αρχικά στάδια (της αντιμετώπισή τους. προβλήματος της ΔΕ Ειρήνη Γεωργιάδη Καθηγήτρια Σύμβουλος της ΕΚΠ65 του ΕΑΠ

προετοιμασίας και του σχεδιασμού) αρχικά στάδια (της αντιμετώπισή τους. προβλήματος της ΔΕ Ειρήνη Γεωργιάδη Καθηγήτρια Σύμβουλος της ΕΚΠ65 του ΕΑΠ Δυσκολίες και προβλήματα που έχουν εντοπιστεί στα αρχικά στάδια (της προετοιμασίας και του σχεδιασμού) της ΔΕ στη ΘΕ ΕΚΠ 65 και προτάσεις για την αντιμετώπισή τους. Τα προβλήματα αφορούν κυρίως την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση Ενηλίκων: Θέµατα και Ζητήµατα. της Πολυµορφικότητας. Αντώνης Λιοναράκης Επικ. Καθηγητής, ΕΑΠ

Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση Ενηλίκων: Θέµατα και Ζητήµατα. της Πολυµορφικότητας. Αντώνης Λιοναράκης Επικ. Καθηγητής, ΕΑΠ Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση Ενηλίκων: Θέµατα και Ζητήµατα ευτέρα 17 εκεµβρίου 2007 ΤΕΙ Λαµίας Η εξ αποστάσεως Εκπαίδευση και η έννοια της Πολυµορφικότητας Αντώνης Λιοναράκης Επικ. Καθηγητής, ΕΑΠ Έρευνα (2007),

Διαβάστε περισσότερα

I.C.B.S. METAΠTYXIAKO TMHMA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: DMS ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΜΕΡΟΣ Α (70% του βαθµού)

I.C.B.S. METAΠTYXIAKO TMHMA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: DMS ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΜΕΡΟΣ Α (70% του βαθµού) I.C.B.S. METAΠTYXIAKO TMHMA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: DMS ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Α (70% του βαθµού) Ετοιµάστε µια αναφορά προς τη διοίκηση, µε µέγιστο αριθµό λέξεων 3000 (+/- %), χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΩΝ

ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (2 η έρευνα, Ιούνιος 2005) 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κατά το 2004 καταγράφηκαν 2,152.469 διελεύσεις Τ/Κυπρίων προς τις ελεύθερες

Διαβάστε περισσότερα

Οργανώνοντας την έρευνα ΒΑΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΙΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Οργανώνοντας την έρευνα ΒΑΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΙΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οργανώνοντας την έρευνα ΒΑΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΙΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Προκαταρκτική έρευνα Διερευνήστε πριν απ όλα την περιοχή μέσα στην οποία μπορεί να βρεθεί ένα ερευνητικό ερώτημα. Τυπικές

Διαβάστε περισσότερα

HOMO EDUCANDUS - ΑΓΩΓΗ. «Η περιβαλλοντική διαχείριση στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Homo educandus - Αγωγή, ένα πράσινο σχολείο»

HOMO EDUCANDUS - ΑΓΩΓΗ. «Η περιβαλλοντική διαχείριση στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Homo educandus - Αγωγή, ένα πράσινο σχολείο» HOMO EDUCANDUS - ΑΓΩΓΗ «Η περιβαλλοντική διαχείριση στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Homo educandus - Αγωγή, ένα πράσινο σχολείο» ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ PROJECT (Ι) 1 η ΟΜΑΔΑ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Created by : Market Research Team. Market Research Team

Created by : Market Research Team. Market Research Team Υπηρεσίες Έρευνας Αγοράς 2 0 0 9 Created by : Έρευνα Αγοράς Σήµερα που οι συνθήκες ανταγωνισµού στην αγορά γίνονται όλο και πιο απαιτητικές, οι επιχειρήσεις έχουν ολοένα και µεγαλύτερη ανάγκη για αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Το Κέντρο Πρόληψης «ΦΑΕΘΩΝ» των δήµων Ιλίου, Πετρούπολης, Καµατερού, Αγίων Αναργύρων σε συνεργασία µε τον Οργανισµό κατά των Ναρκωτικών,

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Το Κέντρο Πρόληψης «ΦΑΕΘΩΝ» των δήµων Ιλίου, Πετρούπολης, Καµατερού, Αγίων Αναργύρων σε συνεργασία µε τον Οργανισµό κατά των Ναρκωτικών, ΙΛΙΟΝ,16/09/2009 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Το Κέντρο Πρόληψης «ΦΑΕΘΩΝ» των δήµων Ιλίου, Πετρούπολης, Καµατερού, Αγίων Αναργύρων σε συνεργασία µε τον Οργανισµό κατά των Ναρκωτικών, ΟΚΑΝΑ, συνεχίζει τις δράσεις στη τοπική

Διαβάστε περισσότερα

«Η επίδραση της μουσικής στην ψυχολογία και στην επαγγελματική αποκατάσταση των νέων»

«Η επίδραση της μουσικής στην ψυχολογία και στην επαγγελματική αποκατάσταση των νέων» Σχολείο: 52 ο ΓΕΛ Αθηνών Σχολικό έτος: 2013-2014 Τετράμηνο: Β Μάθημα: Ερευνητική Εργασία Τμήμα: Α 4 «Η επίδραση της μουσικής στην ψυχολογία και στην επαγγελματική αποκατάσταση των νέων» Ομάδα Εργασίας:

Διαβάστε περισσότερα