Κοινωνίες απορριµµάτων Μελέτη περίπτωσης: Η γειτονιά του σχολείου µας

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κοινωνίες απορριµµάτων Μελέτη περίπτωσης: Η γειτονιά του σχολείου µας"

Transcript

1 Κοινωνίες απορριµµάτων Μελέτη περίπτωσης: Η γειτονιά του σχολείου µας Αναστασάτος Νικόλαος 1, Κώτσιος Βάιος 2, Κεγαχιά Μαγδαληνή 3 1 ρ. Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, ιευθυντής 9 ου Γυµνασίου Καλλιθέας 2 Μεταπτυχιακός Φοιτητής.Π.Μ.Σ. «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» Ε.Μ.Π., Μ..Ε. «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» Πανεπιστηµίου Αιγαίου, 3 Εκπαιδευτικός 9 ου Γυµνασίου Καλλιθέας, ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα εργασία έχει ως σκοπό τη διερεύνηση των γνώσεων και των στάσεων των µαθητών της περιβαλλοντικής οµάδας του 9 ου Γυµνασίου Καλλιθέας αναφορικά µε τα απορρίµµατα, αλλά και µε το συνολικό περιβάλλον. Αναλύεται η εκπόνηση, η εφαρµογή και η αξιολόγηση του Π.Π.Ε. µε βασική περιβαλλοντική µεταβλητή τα απορρίµµατα η οποία εξακτινώθηκε και σε άλλα θέµατα, έτσι ώστε εκτός της επαύξηση των γνώσεων των µαθητών να συµβάλει στην απόκτηση θετικής στάσης και τη δραστηριοποίησή των µαθητών της Π.Ο στα περιβαλλοντικά ζητήµατα. Συζητούνται τα ευρήµατα της έρευνας, γίνεται η ερµηνεία των αποτελεσµάτων, παρουσιάζονται συνοπτικά οι διαφοροποιήσεις των µαθητών όσο αναφορά τις προσδοκώµενες στάσεις γνώσεις και τέλος, εξάγονται συµπεράσµατα και αναπτύσσονται προτάσεις για την αξιοποίηση τους στα πλαίσια της Π.Ε. και στην ανάληψη δράσεων εκ µέρους των µαθητών. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ ΙΑ: Απορρίµατα,περιβαλλοντικές στάσεις, έρευνα δράσης ΕΙΣΑΓΩΓΗ εν πάνε πολλά χρόνια από τότε που ο Nigel Hawks θέλοντας να τονίσει το αδιέξοδο µε τα σκουπίδια είχε χαρακτηρίσει τις κοινωνίες µας σαν «κοινωνίες απορριµµάτων» (Μολυβιάτης, 1997: 64). Η πλειοψηφία των απορριµµάτων µας αποτελείται από υλικά συσκευασίας, από πλαστικά, υπολείµµατα φαρµάκων, διαλυτικά, µπαταρίες, ουσίες κλιµατιστικών, τα οποία είναι άκρως επικίνδυνα για το περιβάλλον. Στις µέρες µας χιλιάδες άνθρωποι που έχουν τεθεί στο περιθώριο εξαιτίας της φτώχειας και της ανεργίας ζουν µε τα απορρίµµατα των άλλων (Πετρόπουλος 1991). Το αδιέξοδο µε τα απορρίµµατα στις µεγάλες πόλεις έφερε ξανά στο προσκήνιο την ανακύκλωση. Είναι γεγονός ότι ακόµα και µε συντονισµένα σχέδια ίδρυσης χώρων υγειονοµικής ταφής, η µείωση των απορριµµάτων µπορεί να βρει οριστική λύση µόνο µέσα από δυο δρόµους. Την αλλαγή των καταναλωτικών µας συνηθειών και την ανακύκλωση. Πόσο εφικτή όµως είναι η δεύτερη και µέχρι πού φτάνουν τα όριά της; ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Από την επισκόπηση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας καθίσταται σαφές ότι:

2 o Οι έρευνες µελέτης περίπτωσης, όπως η παρούσα, αποτελούν ακόµα µικρό ποσοστό του συνόλου των ερευνών, αφού οι περισσότεροι ερευνητές διέπονται ακόµη από την προκατάληψη περί εγκυρότητας της µελέτης µικρών πληθυσµών. o Υπάρχουν αρκετές έρευνες για τα απορρίµµατα µε παρόµοια θεµατολογία έτσι ώστε να µπορεί να γίνει σύγκριση ως προς τα αποτελέσµατα της έρευνας. o Τα Π.Π.Ε. που υλοποιούνται στα σχολεία σπάνια προχωρούν στην αξιολόγησή τους. o Οι στάσεις των µαθητών στα περιβαλλοντικά ζητήµατα δεν µεταβάλλονται βραχυχρόνια και είναι αφελές να αναµένονται θετικές δράσεις στο µέλλον µε αποσπασµατικές γνώσεις και προγράµµατα χωρίς συγκεκριµένους στόχους και κατάλληλη παιδαγωγική παρέµβαση. o Οι στάσεις, οι αξίες και οι πεποιθήσεις διαµορφώνονται σε µικρές ηλικίες. Έτσι Π.Π.Ε. στην ηλικία των παρουσιάζει συγκριτικά πλεονεκτήµατα από αντίστοιχα σε µαθητές λυκείου. ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ο βασικός σκοπός της έρευνας είναι η εκπόνηση, η εφαρµογή και η αξιολόγηση ενός Π.Π.Ε. µε βασική περιβαλλοντική µεταβλητή τα απορρίµµατα η οποία θα εξακτινόνονταν και σε άλλα θέµατα, έτσι ώστε εκτός της επαύξηση των γνώσεων των µαθητών θα συνέβαλε στην απόκτηση θετικής στάσης και τη δραστηριοποίησή τους στα περιβαλλοντικά ζητήµατα. Ως στόχοι της έρευνας τέθηκαν: Ο αναλυτικός σχεδιασµός, η συστηµατική εφαρµογή και η κριτική ανάλυση ενός Π.Π.Ε. σε µαθητές Α και Β γυµνασίου. Η αξιολόγηση της εφαρµογής του Π.Π.Ε. ΣΗΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Οι απαντήσεις των µαθητών στα ερωτηµατολόγια πριν και µετά την εφαρµογή του προγράµµατος έχουν ιδιαίτερη σηµασία αφού: o Τα ερωτήµατα ήταν προσανατολισµένα στους κοινά αποδεκτούς στόχους της Π.Ε. o Ήταν εστιασµένα στις γνώσεις και τη στάση των µαθητών, αλλά γίνεται προσπάθεια διερεύνησης της µεταξύ τους αλληλεπίδρασης. o Οι δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν µπορούν να εφαρµοστούν άµεσα στο αντίστοιχο ηλικιακό επίπεδο των µαθητών γυµνασίου. o Η έρευνα και τα αποτελέσµατά της εµπλουτίζει παρόµοιες έρευνες που έχουν πραγµατοποιηθεί στον Ελλαδικό χώρο. o Εξετάζει µεταβλητές που επηρεάζονται από παιδαγωγική παρέµβαση κι αυτό έχει σηµαντική αξία στο χώρο της τυπικής εκπαίδευσης. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ Μελέτη Περίπτωσης Βασική µέθοδος για την έρευνά µας επιλέχτηκε η µελέτη περίπτωσης µε στόχους την «επαλήθευση, ενίσχυση και επέκταση των γνώσεων, των τρόπων µε τους οποίους µαθαίνουν τα παιδιά και των µέσων µε τα οποία τα σχολεία πετυχαίνουν τους σκοπούς τους» (Cohen L.& Manion L., 1997). Το πλεονέκτηµα της επιλεγείσας µεθόδου είναι η δυνατότητα που παρέχεται στον ερευνητή «να µελετήσει σε βάθος µια πλευρά ενός προβλήµατος σε περιορισµένη χρονική έκταση» (Bell, J., 2001). Στη δική µας περίπτωση είχαµε στη διάθεσή µας ένα σχολικό έτος. Όµως στην πράξη ήταν πολύ µικρότερο, αν αφαιρεθεί ο πρώτος µήνας (ερωτηµατολόγιο κ.τ.λ.) κι ο τελευταίος

3 κατά τη διάρκεια του οποίου οι µαθητές του σχολείου προετοιµάζονταν για τις ετήσιες πολιτιστικές εκδηλώσεις που λαµβάνουν χώρα. O κύριος όγκος πληροφοριών επιτεύχθηκε µέσω ερωτηµατολογίων, προ και µετά τη διεξαγωγή του προγράµµατος. Η επιλογή µας αφορούσε µαθητές από την Α και Β του 9 ου Γυµνασίου Καλλιθέας «Μάνος Χατζιδάκις». Ο βασικός πυρήνας της µελέτης µας είχε ως βασική στόχευση την καταγραφή των γνώσεων και των στάσεων των µαθητών στα περιβαλλοντικά ζητήµατα που σχετίζονται µε τα απορρίµµατα και την ανακύκλωση. Με αφετηρία την παρατήρηση των χώρων εντός των οποίων ζουν, κινούνται και δραστηριοποιούνται, δηλαδή το σπίτι-σχολείο-γειτονιά να ευαισθητοποιηθούν οικολογικά και µέσω των δραστηριοτήτων να συµβάλλουµε στην επαύξηση των γνώσεών τους µε τρόπο συστηµατικό και µακροπρόθεσµα στην οικολογικοποίηση της σκέψης τους. Μέσω των ερωτηµατολογίων που δόθηκαν είχαµε τη δυνατότητα να αξιοποιήσουµε στην έρευνά µας όχι µόνο ποσοτικά, αλλά και ποιοτικά δεδοµένα, που αν και δεν µπορούν να γενικευτούν µε ευκολία λ.χ. για το σύνολο του µαθητικού πληθυσµού της χώρας, µπορούν να αξιοποιηθούν σε παρόµοιες έρευνες µε τις αναγκαίες προσαρµογές. Σε κάθε συνάντηση τρεις καθηγήτριες κρατούσαν σύντοµες σηµειώσεις τις οποίες συζητούσαµε αντλώντας κατά περίπτωση χρήσιµες πληροφορίες και βγάζοντας πολύτιµα συµπεράσµατα που βοήθησαν καθοριστικά στην υλοποίηση του όλου προγράµµατος. Επανερχόµενοι στο αρχικό ερώτηµα που αφορούσε το «γιατί µελέτη περίπτωσης;» αν και η συγκεκριµένη µέθοδος υφίσταται αυστηρή κριτική «ως προς τη δυνατότητα γενίκευσης µεµονωµένων γεγονότων» υιοθετήσαµε την άποψη που υποστηρίζει ότι «η αξία µιας µελέτης περίπτωσης κρίνεται από το βαθµό των λειτουργιών και την καταλληλότητα και την επάρκειά τους για κάποιον που διδάσκει σε παρόµοιες συνθήκες» (Bassey Μ., 1981). Ο ίδιος µάλιστα συµπληρώνει «ότι η σχετικότητα µιας µελέτης περίπτωσης είναι πιο σηµαντική από την γενίκευσή της». Πιστεύουµε ότι το πρόγραµµα που εφαρµόστηκε και η µέθοδος που ακολουθήθηκε πληρούν αυτές τις προϋποθέσεις ή τουλάχιστον προς αυτήν την κατεύθυνση κατέτειναν. Συµπληρωµατικά θα αναφέραµε ότι η συγκεκριµένη µελέτη µας έδωσε τη δυνατότητα να αποκτήσουµε µια πρώτης τάξεως «ακτινογραφία» της οµάδας των µαθητών που εντάχτηκαν στο Π.Π.Ε. που εφαρµόστηκε. Μια ακτινογραφία που παρέχει πολλές πληροφορίες, όχι απλά για τις ατοµικές ή οµαδικές επιδόσεις, αλλά πολύτιµες συσχετίσεις µε τα κοινωνικά και δηµογραφικά χαρακτηριστικά των µαθητών. Τα αποτελέσµατα που προέκυψαν µπορούν να αποτελέσουν πρωτογενές υλικό για µελλοντικούς χρήστες µε διαφορετικό ή παρόµοιο ερευνητικό σκοπό. Είναι σαφές ότι ελαχιστοποιήθηκαν οι πολλές υποθέσεις που αναγκαστικά κάνουµε σε µεγάλα και ανοµοιογενή δείγµατα και εξασφαλίστηκε ο καλύτερος έλεγχος των δραστηριοτήτων (για τον ίδιο λόγο). Παραφράζοντας τον Adelman θα κάναµε λόγο για άλλο ένα πλεονέκτηµα για το οποίο προκρίναµε τη µελέτη περίπτωσης το οποίο αφορά τον «εκδηµοκρατισµό της λήψης των αποφάσεων» στα ζεύγη: ερευνητής-εκπαιδευτικός, εκπαιδευτικός -µαθητές, µαθητές- µαθητές. Έρευνα ράσης Θεωρητικά οι έννοιες της έρευνας και της δράσης αποτελούν ξεχωριστές δραστηριότητες, σε οποιοδήποτε πλαίσιο, µε το δικό τους τρόπο λειτουργίας και τη διαφορετικότητα των ιδεολογιών τους. Κατά τη διάρκεια όµως του χρόνου, η αφετηρία της οποίας βρίσκεται τη δεκαετία του είκοσι και κυρίως τη δεκαετία του

4 σαράντα, εµφανίστηκε στο χώρο των κοινωνικών επιστηµών η µέθοδος της έρευνας δράσης. Η έρευνα-δράση ερµηνεύει την επιστηµονική µέθοδο µε πιο «ελεύθερο τρόπο», επειδή εστιάζεται σ ένα συγκεκριµένο πρόβληµα, σε συγκεκριµένο περιβάλλον. Η γνώση που θα αποκτηθεί δεν είναι γενικευµένη, αλλά ακριβής για την υπό εξέταση κατάσταση και του σκοπού που υπηρετείται. Η σπουδαιότητά της στην τάξη έγκειται στο γεγονός ότι τα παιδιά µαθαίνουν να εργάζονται από κοινού για την επίλυση των προβληµάτων τους. Η χρήση της µεθόδου αυτής στο Π.Π.Ε. που εφαρµόσαµε αφορούσε συγκεκριµένες δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν από τους µαθητές της Π.Ο. (καταγραφή κάδων απορριµµάτων γύρω από το τετράγωνο το οποίο περιβάλλει το σχολείο, τα είδη των απορριµµάτων, τη συλλογή χαρτιού αλουµινίου για ανακύκλωση σε ειδικούς κάδους εντός σχολείου). Μέθοδος Project Το Π.Π.Ε. που εκπονήθηκε ουσιαστικά εφαρµόστηκε βασιζόµενο στη µέθοδο project. Βασικό χαρακτηριστικό της µεθόδου είναι ότι η έρευνα η οποία πραγµατοποιείται προκύπτει από ερωτήσεις τις οποίες συνδιαµορφώνουν µαθητές και εκπαιδευτικοί που συµµετέχουν σ αυτήν (Frey, 1998, Katz & Chard, 1989). Στη φάση της τεκµηρίωσης των στοιχείων οι µαθητές επιχειρηµατολόγησαν πάνω σε συγκεκριµένες απόψεις (λ.χ. έλλειψη κάδων ανακύκλωσης στην περιοχή του σχολείου ή σ αυτούς που υπάρχουν την ύπαρξη απορριµµάτων που δεν ανακυκλώνονται), ελέγχουν γεγονότα και υποθέσεις (µη συστηµατική µετακοµιδή κάδων ανακύκλωσης), παίρνουν συνεντεύξεις από ειδικούς (όπως έγινε µε συνεργάτιδα του Π.Π.Ε. περιβαλλοντολόγο), παίρνουν πρωτοβουλίες (γράµµα στο δήµαρχο µετά τα ευρήµατά τους), αναλαµβάνουν πρωτοβουλίες (τοποθέτηση κάδων ανακύκλωσης στην αυλή του σχολείου) κ.τ.λ. Οι βασικές προϋποθέσεις για την επιτυχία της υλοποίησης ενός project (Αναστασάτος, 2005) είναι: Η διάθεση του χρόνου. Στην Ελλάδα η δοµή του σχολικού προγράµµατος είναι τέτοια, που ο παράγοντας χρόνος είναι εξαιρετικά σηµαντικός. Το Π.Π.Ε. εφαρµόστηκε εκτός ωρολογίου προγράµµατος. Κάθε Παρασκευή Υπήρξαν και ορισµένες συναντήσεις ορισµένα Σάββατα. Η καταλληλότητα των χώρων. Η έλλειψη ειδικού χώρου για την Π.Ο. καλύφθηκε µε συναντήσεις στην αίθουσα εκδηλώσεων, αλλά το σύνολο των δραστηριοτήτων έγιναν εκτός σχολείου κάτω από την «οµπρέλα» των αρχών της Π.Ε. «εκπαίδευση στο περιβάλλον» και «εκπαίδευση για το περιβάλλον». Ως τρίτη προϋπόθεση αναφέρεται η συνεργασία µε άτοµα και οµάδες εκτός σχολείου. Τακτική και συστηµατική ήταν η συνεργασία µας µε τους περιβαλλοντολόγους Β. Κώτσιο και Μ. Ναλπαντίδου, τον πανεπιστηµιακό Ε. Παπαδηµητρίου και τον γεωπόνο του ήµου Καλλιθέας Σ. Παπαδόπουλο. Εκµεταλλευτήκαµε τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της µεθόδου project, δηλαδή τα βασικά χαρακτηριστικά της, (Καλαϊτζίδης & Ουζούνης, 1999) όπως: Τη σύνδεση του διδακτέου µε την πραγµατική ζωή. Η οµάδα ήρθε αντιµέτωπη µε το άµεσο (σπίτι-σχολείο) και το έµµεσο (γειτονιά-πόλη) περιβάλλον τους. Κατέγραψαν τα είδη και τις ποσότητες απορριµµάτων και σχηµάτισαν ολοκληρωµένη εικόνα γύρω από τις διαδικασίες αποκοµιδής και συγκέντρωσης των απορριµµάτων. Ενεργοποίηση και κινητοποίηση εκπαιδευοµένων. Οι µαθητές ανέλαβαν τη συγκέντρωση υλικών που ανακυκλώνονται στους δυο κάδους που τοποθετήσαµε

5 στην αυλή του σχολείου και παρακολουθούσαν πότε πρέπει να ειδοποιούµε τις υπηρεσίες του ήµου για να τους αδειάσουµε. Οι µαθητές δεν απέκτησαν µόνο γνώσεις, αλλά εξοικειωθήκαν για τις διαδικασίες που ακολουθούνται όταν χρειαζόµαστε κάποιες πληροφορίες (Ευώνυµως Οικολογική Βιβλιοθήκη, διαδίκτυο). Επιτεύχθηκε µε το πρόγραµµα η µείωση του µεγάλου παιδαγωγικού ελλείµµατος του εκπαιδευτικού µας συστήµατος. Η συνεργασία. Τα πάντα έγιναν είτε οµαδικά από το σύνολο της οµάδας, είτε από υποοµάδες, οι οποίες ενηµέρωναν η µια την άλλη για να εξασφαλίζεται η πλήρης εικόνα των τεκτενοµένων. Μέσα συλλογής δεδοµένων Η ακτινογραφία της Π.Ο. έγινε µε ερωτηµατολόγιο που µοιράστηκε σε δυο φάσεις: πριν και µετά την εφαρµογή του Π.Π.Ε. Θέλοντας να συλλέξουµε περισσότερα και λεπτοµερέστερα στοιχεία για την έρευνά µας χρησιµοποιήσαµε επιπλέον ηµερολόγια, σηµειώσεις. Περιγραφή του Ερωτηµατολογίου Στην παρούσα έρευνα επιχειρήθηκε η σύγκριση µεταξύ του αυτού ερωτηµατολογίου προ και µετά τη διεξαγωγή του προγράµµατος. Αν θέλαµε να περιγράψουµε αναλυτικά τα στοιχεία που επιθυµούσαµε να συγκεντρώσουµε στο πλαίσιο της εργασίας µας θα τα κατηγοριοποιούσαµε σε δύο οµάδες και πέντε υποοµάδες. Στην πρώτη οµάδα ανήκουν τα δεδοµένα που αντλούµε υποκειµενικές κρίσεις πάνω σε γεγονότα, ιδέες, συµβάντα ή άτοµα. Οι υποοµάδες σ αυτή την περίπτωση αφορούν τη στάση των µαθητών σε διάφορες καταστάσεις, τη γνώµη που έχουν για µια σειρά προβλήµατα που συνδέονται µε το περιβάλλον καθώς και τις φιλοδοξίες που διατυπώνουν για το µέλλον. Στην δεύτερη οµάδα ελέγχουµε τις γνώσεις των µαθητών γύρω από ζητήµατα των απορριµµάτων και του περιβάλλοντος, τόσο αυτών που σχετίζονται µε τον άµεσο χώρο τους (σπίτι- σχολείο- γειτονιά, όσο και τον ευρύτερο (χώρα-ευρώπη-πλανήτης). Επειδή από τις απαντήσεις των µαθητών προσδοκούσαµε να προσδιορίσουµε το γνωστικό επίπεδο και τη στάση των µαθητών, δηλαδή τον περιβαλλοντικό προσανατολισµό τους έπρεπε: Να ελέγξουµε αν οι γνώσεις τους ήταν επιφανειακές ή ουσιαστικές (π.χ. µε την ερώτηση για το πώς ιεραρχούν τη σοβαρότητα των περιβαλλοντικών προβληµάτων). Αν ήταν τυχαίες πληροφορίες από το ραδιόφωνο, κάποιο έντυπο ή την τηλεόραση ή αποτέλεσµα κάποιας µορφής εκπαιδευτικής διαδικασίας. Αν µπορούσαν να κατανοήσουν ερωτήσεις πιο εξειδικευµένες. Για το λόγο αυτό σε κάποιες ερωτήσεις γίνεται χρήση µε οικολογική ορολογία. Τέλος αν ήταν ειλικρινείς και αξιόπιστες οι απαντήσεις τους κυρίως σε θέµατα που έπρεπε να εκθέσουν τη γνώµη τους π.χ. τι θα έκαναν οι ίδιοι σε ορισµένες καταστάσεις. Τα ερωτηµατολόγια συµπληρώθηκαν απ ευθείας κι όχι εµµέσως, σε ειδικά έντυπα που δόθηκαν από τις καθηγήτριες του προγράµµατος. Οι περισσότεροι κοινωνικοί επιστήµονες συµφωνούν, ότι όσο περισσότερο δοµηµένη είναι µια ερώτηση, τόσο ευκολότερα αναλύεται. Έτσι στο τελικό ερωτηµατολόγιο συµπεριλήφθηκαν µόνο 2 ανοιχτές ερωτήσεις που κρίναµε απαραίτητες για τη χρησιµότητα των πληροφοριών που θα έδιναν. Με βάση τους επτά τύπους ερωτήσεων (Youngman, Β., 1986) εµείς χρησιµοποιήσαµε εκτός από τις ανοιχτές που ήδη αναφέραµε, 4 ερωτήσεις καταλόγου

6 (δηλαδή µία µόνο απάντηση από διάφορες που προτείνονται στις οποίες υπάγονται οι ερωτήσεις σωστού-λάθους, ναι-όχι και πολλαπλής επιλογής), 2 ερωτήσεις που διατυπώθηκαν µε τη µορφή µικρών ιστοριών λέξεων κι από τις οποίες θέλαµε να εκµαιεύσουµε τη στάση των µαθητών γύρω από τα ζητήµατα των απορριµµάτωνανοιχτών χώρων και της εθελοντικής δράσης. Ιστορίες που γράφηκαν ειδικά για τις ανάγκες της έρευνας και οι οποίες φροντίσαµε να είναι απλές και κατανοητές από τους µαθητές και στο τέλος ζητούσαµε να επιλέξουν τον ήρωα που ταιριάζει µε τη δική τους συµπεριφορά και στάση (Voelker, A. & Horvat, R., 1997). Οι υπόλοιπες ερωτήσεις διατυπώθηκαν µε τη µορφή των κλιµάκων Likert. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι δείκτες που κατασκευάστηκαν καθώς και ποιες ερωτήσεις περιλαµβάνει ο κάθε δείκτης. είκτες Γνώσεων Στάση 1 Στάση 2 Στάση 3 Περιγραφή δείκτη Για διάφορα ζητήµατα, γενικότερα και ειδικά για τα απορρίµµατα Οικονοµία και περιβάλλον Ατοµική συµµετοχή και εθελοντισµός Καταναλωτικό πρότυπο και απορρίµµατα Πίνακας 1: Παρουσίαση δεικτών Ερωτήσεις που περιλαµβάνει q3: Η τεχνολογία µπορεί να λύσει όλα τα περιβαλλοντικά ζητήµατα Συµφωνώ απόλυτα ιαφωνώ απόλυτα q5: Αν υπάρχει πρόβληµα µε τις χωµατερές πρέπει να γίνουν εργοστάσια καύσης των απορριµµάτων Συµφωνώ απόλυτα ιαφωνώ απόλυτα q6: Το γυαλί επιβαρύνει το περιβάλλον εξίσου µε το πλαστικό Συµφωνώ απόλυτα ιαφωνώ απόλυτα q7: Η γη µπορεί να αποδεχθεί όλα τα σκουπίδια των ανθρώπων Συµφωνώ απόλυτα ιαφωνώ απόλυτα q8: Από τις χωµατερές µπορεί να προκληθούν πυρκαγιές Συµφωνώ απόλυτα ιαφωνώ απόλυτα q18: Αν αλλάξει η καταναλωτική συµπεριφορά µας θα µειωθεί το πρόβληµα των απορριµµάτων Συµφωνώ απόλυτα ιαφωνώ απόλυτα q19: Το πρόβληµα µε τα απορρίµµατα οφείλεται στην ανεπαρκή νοµοθεσία Συµφωνώ απόλυτα ιαφωνώ απόλυτα q4: Τα περιβαλλοντικά προβλήµατα, όπως τα απορρίµµατα, οφείλονται στην αλόγιστη δίψα για το κέρδος Συµφωνώ απόλυτα ιαφωνώ απόλυτα q15: Αν µια περιοχή είναι τουριστική τα απορρίµµατα πρέπει να συγκεντρώνονται πολύ µακριά ή σε άλλα χωριά Συµφωνώ απόλυτα ιαφωνώ απόλυτα q23: Θα ήθελες να συµµετάσχεις στη συγκέντρωση χαρτιού, γυαλιού και αλουµινίου για να ανακυκλωθούν; Συµφωνώ απόλυτα ιαφωνώ απόλυτα q24. Ο Γιάννης βλέποντας στην τηλεόραση µια εκποµπή παρέα µε το Γιώργο, για τη χρησιµότητα των δασών κι ότι από τα δέντρα φτιάχνεται το χαρτί, άρχισε να µαζεύει στο δωµάτιό του, σ ένα µεγάλο κουτί, παλιές εφηµερίδες και περιοδικά, χαρτιά περιτυλίγµατος και χρησιµοποιηµένα τετράδια. «Τι θα τα κάνεις όλα αυτά;» τον ρώτησε ο Γιώργος. «Τα µαζεύω για ανακύκλωση», του απάντησε αυτός. «Μα βρωµίζεις το δωµάτιό σου κι ούτε το πρόβληµα µπορεί να λυθεί από σένα». Εσύ µε ποιον συµφωνείς q25. Κάθε χρόνο η τελευταία εκδροµή στο σχολείο γίνεται σε µια παραλιακή τουριστική πόλη. Μια καθηγήτρια πρότεινε ότι φέτος θα µπορούσαν όλοι µαζί να καθαρίσουν ένα µέρος της παραλίας της Καλλιθέας. Μαζί της συµφώνησαν οι µισοί καθηγητές. Οι άλλοι µισοί είχαν αντίθετοι άποψη. Έλεγαν ότι αυτή είναι δουλειά του δήµου κι ότι τα παιδιά δεν ήταν σκουπιδιάρηδες. Εσύ µε ποιους συµφωνείς; α. µε αυτούς που ήθελαν να καθαρίσουν την παραλία β. µε αυτούς που υποστήριζαν ότι αυτή ήταν δουλειά του δήµου κι ότι τα παιδιά δεν ήταν σκουπιδιάρηδες. q26. Αν ήσουν δήµαρχος στην Καλλιθέα σου τι θα έκανες για το ζήτηµα µε τα σκουπίδια q9 Η συσκευασία των αναψυκτικών που πίνεις είναι: α. από αλουµίνιο β. χάρτινη γ. από γυαλί δ. σου είναι αδιάφορο. q10, Τα τετράδια που χρησιµοποιείς είναι: α. απλά β. από ανακυκλωµένο

7 Στάση 4 Τοπική αυτοδιοίκηση, κυβέρνηση και απορρίµµατα χαρτί γ. εν ξέρω q13. Όταν θες να πετάξεις κάτι και βρίσκεσαι εκτός σπιτιού το ρίχνεις: α. στο δρόµο β. βρίσκεις ένα καλάθι σκουπιδιών γ. ανάλογα µε την περίσταση q14. Κάποιοι χρησιµοποιούν για πρόχειρες σηµειώσεις και υπολογισµούς χαρτιά που είναι γραµµένα από την µια πλευρά Συµφωνώ απόλυτα ιαφωνώ απόλυτα q17 Σε πολλές χώρες του εξωτερικού στα καταστήµατα οι καταναλωτές επιβαρύνονται επιπλέον για τις πλαστικές σακούλες που παίρνουν για να τοποθετήσουν τα προϊόντα που αγοράζουν. Συµφωνώ απόλυτα ιαφωνώ απόλυτα q11 Η νοµαρχία αποφάσισε να µεταφέρει τα απορρίµµατα σε γειτονική χώρα, µετά από συµφωνία, γιατί δεν µπορούσαν να συµφωνήσουν πού θα γινόταν ο χώρος συγκέντρωσης σκουπιδιών στην Αττική. Συµφωνώ απόλυτα ιαφωνώ απόλυτα q12 Για ποιους λόγους θα αντιδρούσες στη δηµιουργία χωµατερής στο δήµο µας; Π.χ. στο χώρο του παλιού Ιπποδρόµου;, q16 Το δηµοτικό συµβούλιο αποφάσισε να επιβάλλει µεγάλο πρόστιµο στους ιδιοκτήτες τριών καϊκιών γιατί πετούσαν τα σκισµένα δίχτυα τους στη θάλασσα: Συµφωνώ απόλυτα ιαφωνώ απόλυτα q20 Για το πρόβληµα µε τα απορρίµµατα ευθύνεται αποκλειστικά το κράτος Συµφωνώ απόλυτα ιαφωνώ απόλυτα q21 Αν κάποιος πετά τα σκουπίδια οπουδήποτε εσύ τι θα πρότεινες; α. να µπει φυλακή β. να πληρώσει πρόστιµο γ. να εργαστεί στο δήµο δωρεάν δ. τίποτα q22 Επειδή το ζήτηµα µε τα απορρίµµατα βρίσκεται σε αδιέξοδο στις µεγάλες πόλεις πρέπει να µεταφέρονται σε γειτονικούς νοµούς Συµφωνώ απόλυτα ιαφωνώ απόλυτα Το δοκιµαστικό ερωτηµατολόγιο δόθηκε το Σεπτέµβριο του 2007 σε 10 µαθητές της Α2 του 9 ου Γυµνασίου Καλλιθέας «Μάνος Χατζιδάκις» οι οποίοι δε θα συµµετείχαν στο πρόγραµµα. Σε πέντε ερωτήσεις παρατηρήθηκε ταυτότητα απόψεων και τροποποιήθηκαν. Προστέθηκαν επίσης κάποιες καινούριες και αφαιρέθηκαν ορισµένες άλλες. Υπήρξε διαφοροποίηση των απαντήσεων στις περισσότερες των ερωτήσεων, έτσι κρίθηκε εφικτή η διενέργεια των δραστηριοτήτων στο πλαίσιο του προγράµµατος. Φυσικά τέθηκε ως υπόθεση ότι και η επόµενη τάξη θα παρουσίαζε παρόµοια συµπεριφορά. Το οριστικό ερωτηµατολόγιο της Α Φάσης δόθηκε στις 30 Νοεµβρίου 2007 σε 18 µαθητές. Ηµερολόγιο, Σηµειώσεις και Συζητήσεις Η εφαρµογή του Π.Π.Ε. στην Π.Ο. έγινε µε την ευθύνη τριών καθηγητριών του Σχολείου, όπως ήδη έχει αναφερθεί. Το γεγονός αυτό έθετε εκ των πραγµάτων ορισµένες προϋποθέσεις που έπρεπε να τηρηθούν, πέρα από τις συζητήσεις, τις δραστηριότητες και το σχεδιασµό τους. Μια από αυτές ήταν η τήρηση ηµερολογίου σε κάθε συνάντηση µε τις παρατηρήσεις τους. Το ηµερολόγιο που κατέγραφε τις σηµαντικότερες παρατηρήσεις του συµπληρώνονταν στο τέλος των συναντήσεων της Π.Ο. Οι καταγραφές αφορούσαν κυρίως συµπεριφορές παρά συναισθήµατα. Το ηµερολόγιο ακολουθούσε το τετράπτυχο «τι», «πότε», «πού» και «πότε», µε στόχο να εξασφαλιστεί η περιεκτική και σαφής περιγραφή των συζητήσεων, η πραγµατική ακολουθία των γεγονότων, ο τόπος διεξαγωγής των δραστηριοτήτων, τα µέλη που συµµετείχαν και η µεθοδολογία που ακολουθούνταν κάθε φορά. Έπρεπε να γίνεται για το σύνολο των παρατηρήσεών, χωρίς να µεσολαβεί µεγάλο χρονικό διάστηµα που θα ενείχε κινδύνους παρερµηνείας ή κενών των γεγονότων. Οι συζητήσεις δεν περιορίζονταν µόνο στις δραστηριότητες, αλλά αφορούσαν και πληροφορίες όπως η επιρροή του προγράµµατος στους µαθητές άλλων τάξεων, τους εκπαιδευτικούς του

8 σχολείου, ή τη γειτονιά. Συζητήσεις έγιναν και µε τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς του σχολείου οι οποίοι έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Εκτός του ηµερολογίου που συµπλήρωνε ο εκπαιδευτικός, κρατούσαµε σηµειώσεις, όχι µόνο από τις συζητήσεις µας, αλλά και από τις προσωπικές µας παρατηρήσεις. ΜΕΘΟ ΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Η ανάλυση γίνεται ξεχωριστά για κάθε ένα φάση ξεχωριστά. Προ και µετά την εφαρµογή του προγράµµατος. Ακολουθεί µια συγκριτική παρουσίαση των µεταβολών κατά κατηγορία. Οι ερωτήσεις του ερωτηµατολογίου οµαδοποιήθηκαν σε πέντε τοµείς. Με βάση τους τοµείς στους οποίους χωρίζονται οι ερωτήσεις δηµιουργήθηκαν αντίστοιχοι δείκτες ξεχωριστά για τη «γνώση» και τη «στάση» των µαθητών. Κάθε δείκτης µετράει ουσιαστικά το ποσοστό των «σωστών» απαντήσεων στον αντίστοιχο τοµέα. Σε όσες ερωτήσεις δεν υπήρχε «σωστή» και «λάθος» απάντηση δεν συµπεριλήφθηκαν στους δείκτες. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Από την ανάλυση των ερωτηµάτων και των απαντήσεων στις δυο φάσεις της έρευνας προκύπτουν τα παρακάτω: Ο µ.ο. των γνώσεων των µαθητών για τα περιβαλλοντικά ζητήµατα γενικότερα και ειδικότερα για τα απορρίµµατα και την ανακύκλωση, στην εκκίνηση της εφαρµογής του προγράµµατος (Α φάση έρευνας) υπολογίστηκε 0.52 µε αντίστοιχους δείκτες στα Α και τα Κ 0.57 και Στο τέλος του προγράµµατος ο δείκτης αυτός µεταβάλλεται αυξητικά και παίρνει την τιµή 0.79 µε τιµές 0.76 για τα Α και 0.82 για τα Κ. Παρατηρείται δηλαδή µια αύξηση της τάξης του 52% περίπου για τις γνώσεις (Γράφηµα 1). Γράφηµα 1: Γενικός δείκτης γνώσεων Ο µ.ο. των στάσεων(φιλοπεριβαλλοντικών) στην Α φάση ήταν 0.74, υψηλότερος δηλαδή των γνώσεων, κάτι φυσιολογικό γιατί η διαµόρφωση των στάσεων επηρεάζεται µεν αλλά δε συσχετίζεται απόλυτα µε τις γνώσεις, µε αντίστοιχους δείκτες για τα Α και Κ 0.79 και Στη Β φάση ο δείκτης αυτός έχει τιµή 0.81, παρατηρούµε µια αύξηση 12.5%, µε δείκτες για τα Α και τα Κ 0.71 και 0.85.(Γράφηµα 2) Ο δείκτης των στάσεων είναι αποτέλεσµα τεσσάρων επιµέρους δεικτών: των στάσεων για την οικονοµία και το περιβάλλον, αν δηλαδή τα παιδιά προκρίνουν τα ζητήµατα

9 Γράφηµα 2: Γενικός δείκτης στάσεων του περιβάλλοντος από τα αντίστοιχα οικονοµικά και ο οποίος ήταν 0.56 (0.84 για τα Α και 0.50 για τα Κ) και διαµορφώθηκε στο 0.70 (0.50 για τα Α και 0.80 για τα Κ). Έχουµε µια αύξηση της τάξης του 25% µε θεαµατικά υψηλότερη στα Κ (Γράφηµα 3). Γράφηµα 3: είκτης στάσεων 1 Ο δείκτης της ατοµικής δράσης και του εθελοντισµού ήταν 0.83 (Α: 0.83 και Κ:0.83) και γίνεται 0.86 (Α:0.92 και Κ: 0.85). Η µεταβολή του ήταν ελάχιστη, αλλά ήδη ήταν αρκετά υψηλός και πάνω από το γενικό µ.ο. των στάσεων (Γράφηµα 4). Γράφηµα 4: είκτης στάσεων 2 Ο τρίτος δείκτης αφορά την αντίληψη που έχουν τα παιδιά αναφορικά µε τη σύνδεση καταναλωτικού προτύπου και απορριµµάτων. Έτσι στην αρχή η τιµή του ήταν 0.65 (Α: 0.66, Κ:0.61) και διαµορφώνεται στην τιµή 0.75 (Α: 0.66, Κ:0.77) (Γράφηµα 5). Γράφηµα 5: είκτης στάσεων 3

10 Τέλος ο δείκτης που σχετίζει τα απορρίµµατα µε τις κυβερνήσεις και την τοπική αυτοδιοίκηση και λιγότερο µε τις δικές µας ευθύνες παραµένει σχεδόν ο ίδιος 0.92 στην Α φάση και 0.91 στη Β φάση. ιαφοροποίηση παρατηρείται στα φύλα, όπου οικολογικότερη στάση σχηµατοποιούν τα Κ, αφού ο δείκτης που τα αφορά από 0.72 διαµορφώνεται στο 0.85 (Γράφηµα 6). Γράφηµα 6: είκτης στάσεων 4 Πίνακας 2: Φάσεις της έρευνας Φάσεις έρευνας Α Φάση Β Φάση Μαθητικός πληθυσµ. Σύνολο Α Κ Σύνολο Α Κ δείκτης γνώσεων δ. στάση δ. στάση δ. στάση δ. στάση δείκτης στάσεων ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Εκπαιδευτικές προτάσεις Τα αποτελέσµατα της έρευνας αυτής κρίνουµε ότι είναι χρήσιµα στο σχεδιασµό Π.Π.Ε. ιδιαίτερα όταν υλοποιούνται στις σχολικές µονάδας της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. 1. Η συµµετοχή των µαθητών σε Π.Π.Ε φαίνεται ικανή και αναγκαία συνθήκη για την αύξηση των περιβαλλοντικών γνώσεων και της αλλαγής της στάσης τους στα περιβαλλοντικά ζητήµατα. 2. Οι Π.Ο. πρέπει να έρχονται σε επαφή µε τοπικούς φορείς και ειδικούς επιστήµονες, κάτι το οποίο όπως είδαµε έπαιξε σηµαντικό ρόλο στον εµπλουτισµό των εµπειριών, των γνώσεών τους και την περαιτέρω ευαισθητοποίησή τους. 3. Το αναλυτικό πρόγραµµα ενισχύεται µε την εφαρµογή Π.Π.Ε. τα οποία µπορούν να αναπτύσσονται παράλληλα και να υπάρχει αλληλοτροφοδότηση του ενός από το άλλο. 4. Η Π.Ε. δεν πρέπει να περιοριστεί στην ανάπτυξη απλά µιας περιβαλλοντικής ηθικής ή την ευαισθητοποίηση των µαθητών, αλλά να στοχεύει στην οικολογικοποίηση της σκέψης τους. Αυτό βέβαια προϋποθέτει σοβαρό γνωστικό υπόβαθρο που θα συµπληρώνεται µε τη συµµετοχή των µαθητών σε σχετικές µε το αντικείµενο του προγράµµατος δραστηριότητες. 5. Τα Π.Π.Ε. που εφαρµόζονται στα σχολεία πρέπει να αξιολογούνται, έτσι ώστε µε την εξαγωγή χρήσιµων συµπερασµάτων να βελτιωθεί η υπάρχουσα κατάσταση.

11 Ερευνητικές προτάσεις 1. Θεωρούµε ότι εάν υπήρχε συνέχεια του προγράµµατος θα δώσει τη δυνατότητα για την καλύτερη εµβάθυνση και την κατανόηση της επαύξησης των περιβαλλοντικών τους γνώσεων και την καλλιέργεια φιλοπεριβαλλοντικών στάσεων. 2. Η συσχέτιση των αποτελεσµάτων µε κοινωνικές µεταβλητές θα συµβάλλει στην πληρέστερη ακτινογράφηση των γνώσεων και των στάσεων των µαθητών. 3. Η µελέτη αυτή µπορεί να αποτελέσει «πιλότο» για παρόµοιες έρευνες στο πλαίσιο µελετών περίπτωσης. 4. Το ερωτηµατολόγιο µπορεί να δοθεί µετά από ένα χρόνο για τον εντοπισµό τυχόν µεταβολών. 5. Παρόµοιες έρευνες στο ίδιο ηλικιακό επίπεδο κρίνονται απαραίτητες για την απόκτηση πιο ολοκληρωµένης εικόνας των ζητηµάτων που µας απασχόλησαν. 8. Βιβλιογραφικές Αναφορές Bassey, M. (1981), "Pedagogic research: on the relative merits of search for generalization and study of single events", Oxford Review of Education, Vol. 7 No.1, pp Bell J, (2001), Μεθοδολογικός Σχεδιασµός Παιδαγωγικής και Κοινωνικής Έρευνας (επιµ. Α.- Β, Ρήγα), Gutenberg, Αθήνα. Cohen, L. & Manion, L. (1997). Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας. Αθήνα:. Έκφραση Frey, K. (2002). Η «Μέθοδος Project». Μια µορφή συλλογικής εργασίας στο σχολείο ως θεωρία και πράξη. Αθήνα: Κυριακίδη. Katz L. G., Chard S., C., (2005). Η µέθοδος project: Η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και της δηµιουργικότητας των παιδίων της προσχολικής ηλικίας. Κόνσολας Μ. (επιµ), Λαµπρέλλη Ρ. (µεταφρ) Αθήνα: Ατραπός. Knapp D & Poff R, A qualitative analysis of the immediate and sort-term impact of an environmental interpretive program, Environmental Education Research, Von 7, No 1, pp , 2001 Ramsey Ε. & Rickson Ε., Environmental Knowledge and Attitudes, Journal of Environmental Education, Vol 13, No 1, σελ , 1977 Specca L & Iozzi L, Environmental Education Research to the Affective Domain, Monographs in Environmental Education and Environmental Studies, No 2, ERIC/SMEAC, Columbus Ohio, pp , 1984 Voelker, A. & και Horvat, R. (1976). Elementary school children s views on solving selected environmental problems, Science education, 60 (3), 1976 Youngman, M.Β. (1986). Analyzing questionnaires, University of Nottingham school of education, Nottingham, 1986 Αναστασάτος, Ν. (2005). Σχολείο και Περιβάλλον: από τη θεωρία στην πράξη. Αθήνα: Ατραπός. Γαζέλα Ν., Η καύση είναι επικίνδυνη, περιοδικό Οικοτοπία τ.5, Θεσσαλονίκη Καλαϊτζίδης,., & Ουζούνης, Κ. (1999). Περιβαλλοντική Εκπαίδευση : Θεωρία και Πράξη. Ξάνθη: Σπανίδη Μολυβιάτης, Ν., Μαθήµατα στο Πράσινο, εκδ. Σαββάλα, σελ. 64., Αθήνα Περιοδικό Ανακύκλωση, Ειδική Έκδοση για τα Σχολεία, τ. 3, Αθήνα Πετρόπουλος Γ, Ειδικό Αφιέρωµα, Εφηµερίδα Εποχή 31/1/1991.

Στόχος της ψυχολογικής έρευνας:

Στόχος της ψυχολογικής έρευνας: Στόχος της ψυχολογικής έρευνας: Συστηματική περιγραφή και κατανόηση των ψυχολογικών φαινομένων. Η ψυχολογική έρευνα χρησιμοποιεί μεθόδους συστηματικής διερεύνησης για τη συλλογή, την ανάλυση και την ερμηνεία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 1 η ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ (ΑΛΛΗΛΟ-)ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2012-2013. Διοργάνωση: Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Β. Καλοκύρη Παρασκευή 14 - Σάββατο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Οικολογική Αγοραστική Συµπεριφορά Τµήµα 1 Τµήµα 2 Τµήµα 3

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Οικολογική Αγοραστική Συµπεριφορά Τµήµα 1 Τµήµα 2 Τµήµα 3 Πίνακας 1: Μέσοι όροι τµηµάτων ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ Οικολογική Αγοραστική Συµπεριφορά Τµήµα 1 Τµήµα 2 Τµήµα 3 A01 Μεταξύ ενός οικολογικού και ενός κοινού προϊόντος, 4.99 3.46 2.22 διαλέγω

Διαβάστε περισσότερα

Σκουπιδοεγγραμματισμός: μια σύγχρονη πραγματικότητα; Νεόφυτος Νικολάου, Χρυσόστομος Συρίμης, Ευρυπίδου Αφροδίτη Ευρίσα, Σεργίου Μαρίνα

Σκουπιδοεγγραμματισμός: μια σύγχρονη πραγματικότητα; Νεόφυτος Νικολάου, Χρυσόστομος Συρίμης, Ευρυπίδου Αφροδίτη Ευρίσα, Σεργίου Μαρίνα Σκουπιδοεγγραμματισμός: μια σύγχρονη πραγματικότητα; Νεόφυτος Νικολάου, Χρυσόστομος Συρίμης, Ευρυπίδου Αφροδίτη Ευρίσα, Σεργίου Μαρίνα (όλοι οι μαθητές είναι 15 χρονών) Γυμνάσιο Αγίας Βαρβάρας Κάτω Πολεμιδιών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ Στην ενότητα αυτή θα παρουσιαστεί η µεθοδολογία της έρευνας και η διαδικασία µε την οποία διεξήχθη η συλλογή των ερωτηµατολογίων. 3.1 Μεθοδολογία Έρευνας & ειγµατοληπτική Τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥΣ ΤΟΥ 9 ΟΥ KAI 22 ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009-2010

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥΣ ΤΟΥ 9 ΟΥ KAI 22 ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009-2010 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥΣ ΤΟΥ 9 ΟΥ KAI 22 ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009-2010 Νηπιαγωγεία που συμμετέχουν: 9 ο 2/θέσιο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Κατερίνης 22 ο 2/θέσιο Νηπιαγωγείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ Σηµείωση για όσους συµπληρώνουν το ερωτηµατολόγιο Αυτό είναι ένα ερωτηµατολόγιο που απευθύνεται στα µέλη που βρίσκονται στο Πρόγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Σε αυτή την ενότητα θα συνοψίσουµε τα σηµαντικότερα συµπεράσµατα που προκύπτουν από τις αναλύσεις που παρουσιάστηκαν παραπάνω και θα δοθούν κάποιες προτάσεις. 5.1 Συζήτηση Αντιµετωπίζουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τι είναι Οικολογικά Σχολεία Εγγραφή Εφαρμογή του Προγράμματος Αίτηση Αυτοαξιολόγησης Βράβευση Η Περιβαλλοντική Επισκόπηση των Οικολογικών Σχολείων ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών Ανάπτυξη µεθόδων και εργαλείων έρευνας Από τα σχολεία που συµµετείχαν στην ΑΕΕ: Οργάνωσε οµάδες εργασίας το 66% Αξιοποίησε σχετική βιβλιογραφία το 66% Συγκέντρωσε δεδοµένα από: τα αρχεία του σχολείου το

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Δημοτικό Σχολείο Κατερίνης

3 ο Δημοτικό Σχολείο Κατερίνης 3 ο Δημοτικό Σχολείο Κατερίνης Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Διαχείριση απορριμμάτων Τα απομεινάρια μιας ημέρας» Μαθητικές Ομάδες των Τμημάτων Ε1, Ε2, Ε3 Παιδαγωγική Ομάδα: Καραναστάση Άννα, Χαϊλατζίδου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΜΝΑΙΟ ΤΧΨΝΑ ΝΕΟΙ ΔΗΜΟΙΟΓΡΑΥΟΙ ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. υγγραφή άρθρου. Τα σκουπίδια έχουνε ζωή, το σκέφτηκες αυτό; Ανακύκλωσε ΤΩΡΑ!

ΓΤΜΝΑΙΟ ΤΧΨΝΑ ΝΕΟΙ ΔΗΜΟΙΟΓΡΑΥΟΙ ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. υγγραφή άρθρου. Τα σκουπίδια έχουνε ζωή, το σκέφτηκες αυτό; Ανακύκλωσε ΤΩΡΑ! ΓΤΜΝΑΙΟ ΤΧΨΝΑ ΝΕΟΙ ΔΗΜΟΙΟΓΡΑΥΟΙ ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ υγγραφή άρθρου Τα σκουπίδια έχουνε ζωή, το σκέφτηκες αυτό; Ανακύκλωσε ΤΩΡΑ! Ση δημοσιογραφική ομάδα αποτελούν οι: Κτωρή Κωνσταντίνα (14 ετών) Μιχαήλ Φριστιάνα

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Π. Χρήστου

Κωνσταντίνος Π. Χρήστου 1 Κριτήρια: Διδακτική διαδικασία Μαθητοκεντρικά Δασκαλοκεντρικά Αλληλεπίδρασης διδάσκοντα διδασκόµενου Είδος δεξιοτήτων που θέλουν να αναπτύξουν Επεξεργασίας Πληροφοριών Οργάνωση-ανάλυση πληροφοριών, λύση

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Μέτρο 2.2 Αναµόρφωση Προγραµµάτων Προπτυχιακών Σπουδών ιεύρυνση Τριτοβάθµιας Κατ. Πράξης 2.2.2.α Αναµόρφωση Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2014 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδιο Ετήσιας Έκθεσης Αυτοαξιoλόγησης Υλοποίηση, Παρακολούθηση και

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά και Πληροφορική. Διδακτική Αξιοποίηση του Διαδικτύου για τη Μελέτη και την Αυτο-αξιολόγηση των Μαθητών.

Μαθηματικά και Πληροφορική. Διδακτική Αξιοποίηση του Διαδικτύου για τη Μελέτη και την Αυτο-αξιολόγηση των Μαθητών. Μαθηματικά και Πληροφορική. Διδακτική Αξιοποίηση του Διαδικτύου για τη Μελέτη και την Αυτο-αξιολόγηση των Μαθητών. Α. Πέρδος 1, I. Σαράφης, Χ. Τίκβα 3 1 Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί perdos@kalamari.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 1. Ατομικά ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ Επειδή οι φάκελοι κατατίθενται στο τέλος του τετραμήνου (μαζί με την Ερευνητική Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία

Εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία Εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία Τι είναι περιβάλλον; Το περιβάλλον προσεγγίζεται... ως «πρόβλημα»... ως φυσικός πόρος... ως φύση... ως ο χώρος της καθημερινής μας ζωής... ως ο χώρος της συλλογικής

Διαβάστε περισσότερα

Βασικό εργαλείο αυτοαξιολόγησης Ερωτηματολόγιο για γονείς και κηδεμόνες

Βασικό εργαλείο αυτοαξιολόγησης Ερωτηματολόγιο για γονείς και κηδεμόνες Βασικό εργαλείο αυτοαξιολόγησης Ερωτηματολόγιο για γονείς και κηδεμόνες Σημερινή ημερομηνία Παρακαλείσθε όπως συμπληρώσετε. Αριθμός ερωτηματολογίου Συμπληρώνεται από το σχολείο. Αγαπητοί γονείς, αγαπητοί

Διαβάστε περισσότερα

(Δεκέμβριος 2015) 1. Ταυτότητα της έρευνας

(Δεκέμβριος 2015) 1. Ταυτότητα της έρευνας Αξιολόγηση των Προεπαγγελματικών Προγραμμάτων που Εφαρμόζονται στα Ειδικά Σχολεία και στις Ειδικές Μονάδες Μέσης και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Δεκέμβριος 2015) 1. Ταυτότητα της έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ TIMSS 2015 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS Τι είναι η Έρευνα TIMSS; Η Έρευνα Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) του Διεθνούς Οργανισμού για την Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2011-2012 ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 1. Ομαλή μετάβαση μαθητών από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο ώστε

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης Η δράση 9.3 «Υπηρεσία Συµβούλου Επιχειρησιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2014 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΣΣΕΑΣ 2009. Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδος

Ο ΥΣΣΕΑΣ 2009. Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδος Ο ΥΣΣΕΑΣ 2009 Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδος Με κόκκινο έχει προστεθεί, µε πράσινο έιναι εντάξει Α ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06Σ03 «Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική» ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06Σ03 «Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική» ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2011-2012 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06Σ03 «Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική» Διδάσκων: Κ. Χρήστου

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Φιλιοπούλου. Η ταυτότητα της έρευνας

Μαρία Φιλιοπούλου. Η ταυτότητα της έρευνας Στοιχεία για τον σχεδιασµό και την υλοποίηση της έρευνας «Ανίχνευση των Εκπαιδευτικών & Επιµορφωτικών Αναγκών των Συνδικαλιστικών Στελεχών που εκπροσωπούν Εργαζόµενους στο ηµόσιο» Μαρία Φιλιοπούλου Η ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. Ατμοσφαιρική ρύπανση και ο περιορισμός της χρήσης ενέργειας. Ηλικιακή ομάδα 9-12

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. Ατμοσφαιρική ρύπανση και ο περιορισμός της χρήσης ενέργειας. Ηλικιακή ομάδα 9-12 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Ατμοσφαιρική ρύπανση και ο περιορισμός της χρήσης ενέργειας Ηλικιακή ομάδα 9-12 Φυσική καταστροφή, ηλικιακή ομάδα, γνωστικό αντικείμενο Το σενάριο απευθύνεται σε μαθητές δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2014 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ (ΓΥΜΝΑΣΙΟ και ΛΥΚΕΙΟ) ΕΞΩΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αρδιτζόγλου,

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 12/04/2013 30/06/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Ερωτηµατολόγιο για την Αξιολόγηση των υπηρεσιών του Κέντρου Ενηµέρωσης Σηµείωση για όσους συµπληρώνουν το ερωτηµατολόγιο. Αυτό είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την ολοένα και ταχύτερη ανάπτυξη των τεχνολογιών και των επικοινωνιών και ιδίως τη ραγδαία, τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2014 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός και υλοποίηση ενός εκπαιδευτικού προγράµµατος ΠΕ για το δάσος και την ανακύκλωση µε αφορµή µία έκθεση τέχνης για το περιβάλλον

Σχεδιασµός και υλοποίηση ενός εκπαιδευτικού προγράµµατος ΠΕ για το δάσος και την ανακύκλωση µε αφορµή µία έκθεση τέχνης για το περιβάλλον Σχεδιασµός και υλοποίηση ενός εκπαιδευτικού προγράµµατος ΠΕ για το δάσος και την ανακύκλωση µε αφορµή µία έκθεση τέχνης για το περιβάλλον Έρση Γιαννουλάτου Καλλιτέχνιδα Full Time BA(Ηοns) The Surrey Institute

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ;

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ; ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Ορισμός: Είναι η διαδικασία με την οποία επαναχρησιμοποιείται εν μέρει ή ολικά οτιδήποτε αποτελεί έμμεσα ή άμεσα αποτέλεσμα της ανθρώπινης δραστηριότητας και το οποίο στην μορφή που είναι δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Ο/Η κάθε εκπαιδευτικός µπορεί να επιλέξει να ακολουθήσει το προτεινόµενο πρόγραµµα, ή να το διαµορφώσει ανάλογα µε το πώς επιθυµεί και ταιριάζει στις ανάγκες και τις δυνατότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΕ ΒΑΘΟΣ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ Ο ΗΓΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΕ ΒΑΘΟΣ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ Ο ΗΓΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΕ ΒΑΘΟΣ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ Ο ΗΓΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ.

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ. 2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες Έχει παρατηρηθεί ότι δεν υπάρχει σαφής αντίληψη της σηµασίας του όρου "διοίκηση ή management επιχειρήσεων", ακόµη κι από άτοµα που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 4.1 Τρόποι Προσέλκυσης Νέων...21 4.2 Προτάσεις Πολιτικής των Νέων...22 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...26 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΡΕΩΝ...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 4.1 Τρόποι Προσέλκυσης Νέων...21 4.2 Προτάσεις Πολιτικής των Νέων...22 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...26 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΡΕΩΝ... Cities for Peace and Democracy in Europe Ε Ρ Ε ΤΟΠΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ Υ Ν Α με την υποστήριξη Ιανουάριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ...6

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών MA in Education (Education Sciences) ΑΣΠΑΙΤΕ-Roehampton ΠΜΣ MA in Education (Education Sciences) Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Εκπαίδευση (Επιστήμες της Αγωγής),

Διαβάστε περισσότερα

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Προσκήνιο 1 Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Δημήτρης Σπανός 1 dimitris.spanos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Επιστημονικός Υπεύθυνος Έρευνας : Καθηγητής Επαμεινώνδας Πανάς

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Επιστημονικός Υπεύθυνος Έρευνας : Καθηγητής Επαμεινώνδας Πανάς ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Επιστημονικός Υπεύθυνος Έρευνας : Καθηγητής Επαμεινώνδας Πανάς Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2010 2 3 4 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

και στο Δημοτικό Αποτυπώνω την περιβαλλοντική στάση των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου:

και στο Δημοτικό Αποτυπώνω την περιβαλλοντική στάση των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου: και στο Δημοτικό Αποτυπώνω την περιβαλλοντική στάση των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου: Συμπληρώνω ερωτηματολόγιο και συλλέγω χρήσιμες πληροφορίες για τη συμπεριφορά των συμμαθητών μου απέναντι στο περιβάλλον,

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής λ ή Εμπιστοσύνηςύ. Ιούλιος 2012

Έρευνα Καταναλωτικής λ ή Εμπιστοσύνηςύ. Ιούλιος 2012 Έρευνα Καταναλωτικής λ ή Εμπιστοσύνηςύ 1 ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 19/4/2012 25/6/2012 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ. Προώθηση και συµπεριφορά καταναλωτή. Μελέτη περίπτωσης: Toyota Auris. Εισηγητής: Φιλιώ Πλέστη. Επιβλέπων Καθηγητής: Μαρία Αντωνάκη

ΘΕΜΑ. Προώθηση και συµπεριφορά καταναλωτή. Μελέτη περίπτωσης: Toyota Auris. Εισηγητής: Φιλιώ Πλέστη. Επιβλέπων Καθηγητής: Μαρία Αντωνάκη ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Προώθηση και συµπεριφορά καταναλωτή. Μελέτη περίπτωσης: Toyota Auris Εισηγητής: Φιλιώ

Διαβάστε περισσότερα

Β06Σ03 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

Β06Σ03 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Β06Σ03 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ Ενότητα 2: Επαγωγική-περιγραφική στατιστική, παραµετρικές

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης 1 ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ97 ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ιανουάριος Μάρτιος 2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Πανεπιστήμιο Αιγαίου ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Τμήμα Τίτλος Απόφοιτου: Αντικείμενο του τμήματος: Κατευθύνσεις (εφόσον υπάρχουν) Διάρκεια Σπουδών: Προφίλ υποψήφιου μαθητή Κοινωνιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου Αθηνών

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου Αθηνών ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου Αθηνών Η δράση 9.3 «Υπηρεσία Συµβούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 22 Σεπτεµβρίου 2010

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 22 Σεπτεµβρίου 2010 Αθήνα, 22 Σεπτεµβρίου 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η αποστολή της Six Billions επέστρεψε από τη Ζιµπάµπουε µετά από δύο µήνες παραµονή στη χώρα, όπου επιτεύχθησαν όλοι οι στόχοι που είχαν τεθεί, τόσο σε ποσοτικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ (ενδεικτικά)

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ (ενδεικτικά) ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διεξαγωγή μικρής έρευνας στο Γυμνάσιο Β' Γυμνασίου Διδάσκουσα: Ασπράκη Γαβριέλλα Νεοελληνική Γλώσσα email: gabby.aspraki@gmail.com ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - Η

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός και Εκπόνηση Εκπαιδευτικής Έρευνας

Σχεδιασμός και Εκπόνηση Εκπαιδευτικής Έρευνας Σχεδιασμός και Εκπόνηση Εκπαιδευτικής Έρευνας Ενότητα 1: Εισαγωγή στην εκπαιδευτική έρευνα Μια ανακεφαλαίωση Δημήτρης Κολιόπουλος Σχολή Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σμαράγδα Τσιραντωνάκη, ΠΕ70 ΣΧΟΛΕΙΟ Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια Θεοδωρόπουλου Χανιά Μάϊος 2015 Σελίδα 1 από 10 1. Συνοπτική περιγραφή της καλής πρακτικής Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο. Τρόποι χορήγησης: α) Με αλληλογραφία β) Με απευθείας χορήγηση γ) Τηλεφωνικά

Ερωτηματολόγιο. Τρόποι χορήγησης: α) Με αλληλογραφία β) Με απευθείας χορήγηση γ) Τηλεφωνικά Ερωτηματολόγιο Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από μια σειρά ερωτήσεων, οι οποίες έχουν ως στόχο την καταγραφή των απόψεων, γνώσεων ή στάσεων μιας ομάδας ατόμων. Τρόποι συμπλήρωσης: α) άμεσος (ο ίδιος ο

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Ν Ε Σ Μ Ο Σ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ω Ν Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Ω Ν. Χαιρετισµός. κ. Οδυσσέα Κυριακόπουλου. Προέδρου του ΣΕΒ. στην Ηµερίδα που διοργανώνει

Σ Υ Ν Ε Σ Μ Ο Σ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ω Ν Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Ω Ν. Χαιρετισµός. κ. Οδυσσέα Κυριακόπουλου. Προέδρου του ΣΕΒ. στην Ηµερίδα που διοργανώνει Σ Υ Ν Ε Σ Μ Ο Σ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ω Ν Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Ω Ν Χαιρετισµός κ. Οδυσσέα Κυριακόπουλου Προέδρου του ΣΕΒ στην Ηµερίδα που διοργανώνει το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο µε θέµα: «Οικονοµία Επιχειρηµατικότητα

Διαβάστε περισσότερα

«Η Γενιά Χ και οι στάσεις της απέναντι στην αξιολόγηση της εργασίας»

«Η Γενιά Χ και οι στάσεις της απέναντι στην αξιολόγηση της εργασίας» «Η Γενιά Χ και οι στάσεις της απέναντι στην αξιολόγηση της εργασίας» Ονοματεπώνυμο: Παππάς Ορέστης-Σταύρος Σειρά: 9 Επιβλέπουσα Καθηγήτρια : Ο. Κυριακίδου Δεκέμβριος 2013 η Υπόθεσ Η1 Η2 Η3 Η4 Η5 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

5.34 Αξιοποίηση κοινοτήτων μάθησης στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακής εκπαίδευσης εν δυνάμει εκπαιδευτικών

5.34 Αξιοποίηση κοινοτήτων μάθησης στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακής εκπαίδευσης εν δυνάμει εκπαιδευτικών 5.34 Αξιοποίηση κοινοτήτων μάθησης στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακής εκπαίδευσης εν δυνάμει εκπαιδευτικών συντελεστές Σπυρίδων Δουκάκης sdoukakis@rhodes.aegean.gr ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου Μαρία Μοσκοφόγλου-

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Ιονίου Πανεπιστηµίου

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Ιονίου Πανεπιστηµίου ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Ιονίου Πανεπιστηµίου ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2014 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη της Αυτογνωσίας και της ηµιουργικότητας. των Μαθητών του Λυκείου: Μία έρευνα ράση

Ανάπτυξη της Αυτογνωσίας και της ηµιουργικότητας. των Μαθητών του Λυκείου: Μία έρευνα ράση Ανάπτυξη της Αυτογνωσίας και της ηµιουργικότητας των Μαθητών του Λυκείου: Μία έρευνα ράση Στόχοι και άξονες της έρευνας-δράσης Στόχος του προγράµµατος ήταν η επιµόρφωση εκπαιδευτικών ευτεροβάθ- µιας εκπαίδευσης,

Διαβάστε περισσότερα

Καταγραφή Αντιλήψεων Μαθητών Σχετικά με τη Συμμετοχή τους σε Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης

Καταγραφή Αντιλήψεων Μαθητών Σχετικά με τη Συμμετοχή τους σε Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης Καταγραφή Αντιλήψεων Μαθητών Σχετικά με τη Συμμετοχή τους σε Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης Βασιλειάδου Πολυξένη 1, Κουρούς Ιωάννης 2, Μαστρανέστης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ»

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ» ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ» Εννοιολογική οριοθέτηση της παιδαγωγικής έρευνας. Ερευνητική ορολογία. Φιλοσοφία της έρευνας. Είδη ερευνών. Στάδια διεξαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Νεκταρία Βέµη, Χαράλαµπος Αλεξόπουλος Εξελίξεις στην εκπαίδευση τσιγγανοπαίδων στο νοµό Αχαΐας: στάσεις των εκπαιδευτικών

Νεκταρία Βέµη, Χαράλαµπος Αλεξόπουλος Εξελίξεις στην εκπαίδευση τσιγγανοπαίδων στο νοµό Αχαΐας: στάσεις των εκπαιδευτικών Νεκταρία Βέµη, Χαράλαµπος Αλεξόπουλος Εξελίξεις στην εκπαίδευση τσιγγανοπαίδων στο νοµό Αχαΐας: στάσεις των εκπαιδευτικών Τα τελευταία χρόνια καταβάλλεται σηµαντική προσπάθεια τόσο από το ΥΠ.Ε.Π.Θ. και

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαιδευτική πρακτική αφορούσε τη διδασκαλία των μεταβλητών στον προγραμματισμό και εφαρμόστηκε σε μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Πληροφορικής στα πλαίσια του μαθήματος του Δομημένου

Διαβάστε περισσότερα

Η Γυναίκα στην Αρχαία Αθήνα. Χουτουρίδου Κλαούντια, καθ. κλ. ΠΕ07

Η Γυναίκα στην Αρχαία Αθήνα. Χουτουρίδου Κλαούντια, καθ. κλ. ΠΕ07 Η Γυναίκα στην Αρχαία Αθήνα Χουτουρίδου Κλαούντια, καθ. κλ. ΠΕ07 Η ιδέα Η θέση και ο ρόλος της γυναίκας στο κοινωνικό σύνολο διαφοροποιείται από κοινωνία σε κοινωνία και από εποχή σε εποχή. Είναι πολύ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΑΘΗΝΑ 1999 Οµάδα σύνταξης Συντονιστής: Γεώργιος Κιούσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης ί>ηγο^η 26 Επιστήμες της Αγωγής 26 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική Έρευνα. Λογιστική Θεωρία και Έρευνα

Ποσοτική Έρευνα. Λογιστική Θεωρία και Έρευνα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Λογιστική & Χρηματοοικονομική Master of Science (MSc) in Accounting and Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Λογιστική Θεωρία και Έρευνα Ερωτηματολόγια & Συνεντεύξεις Ποσοτική Έρευνα Βασικό χαρακτηριστικό

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων

Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων. Ταυτότητα της Έρευνας Το Πρόγραμμα της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων και Νεοεισερχομένων Εκπαιδευτικών προσφέρεται κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνη Επιστημονικού Πεδίου Χρυσή Χατζηχρήστου

Υπεύθυνη Επιστημονικού Πεδίου Χρυσή Χατζηχρήστου «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Υποέργο 1: «Εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οδηγών για τον εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πολυτεχνείου Κρήτης

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πολυτεχνείου Κρήτης ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πολυτεχνείου Κρήτης ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θεμελιώδεις αρχές επιστήμης και μέθοδοι έρευνας

Θεμελιώδεις αρχές επιστήμης και μέθοδοι έρευνας A. Montgomery Θεμελιώδεις αρχές επιστήμης και μέθοδοι έρευνας Καρολίνα Δουλουγέρη, ΜSc Υποψ. Διαδάκτωρ Σήμερα Αναζήτηση βιβλιογραφίας Επιλογή μεθοδολογίας Ερευνητικός σχεδιασμός Εγκυρότητα και αξιοπιστία

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης 1 ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ιανουάριος Μάρτιος 2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 2/10/2013-21/12/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Οκτώβριος 2013 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 4/7/2013-25/9/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Ερευνας στη ΜΕ

Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Ερευνας στη ΜΕ Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Ερευνας στη ΜΕ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΑΚΟΝΙΔΗΣ, ΔΠΘ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΤΖΕΚΑΚΗ, ΑΠΘ Α ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 201 6-2017 2 ο παραδοτέο Περιεχόμενο 1. Εισαγωγή: το θέμα και η σημασία του, η σημασία διερεύνησης του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΛΙΕΙΑ «Η θάλασσα κοινό μας σπίτι»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΛΙΕΙΑ «Η θάλασσα κοινό μας σπίτι» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE «Μεσογειακή φώκια και Αλιεία: Αντιμετωπίζοντας τη σχέση ανταγωνισμού και αλληλεπίδρασης στις ελληνικές θάλασσες» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΛΙΕΙΑ «Η θάλασσα

Διαβάστε περισσότερα

νος Κλουβάτος Κων/νος Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας

νος Κλουβάτος Κων/νος Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Κων/νος νος Κλουβάτος Σύμβουλος 3 η ς Περιφέρειας Δημ. Εκπ/σης Ν. Κυκλάδων Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Μορφές αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Ιανουάριος ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 2/10/2013 21/12/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Εξ αποστάσεως Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Εξ αποστάσεως Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Εξ αποστάσεως Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012

Διαβάστε περισσότερα

Το Εθνικό Θεματικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ: ΤΑ.ΧΡΗΣΙΜΑ "ΑΧΡΗΣΤΑ" στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης για την Αειφορία»

Το Εθνικό Θεματικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ: ΤΑ.ΧΡΗΣΙΜΑ ΑΧΡΗΣΤΑ στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης για την Αειφορία» Το Εθνικό Θεματικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ: ΤΑ.ΧΡΗΣΙΜΑ "ΑΧΡΗΣΤΑ" στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης για την Αειφορία» Εισηγητές: Σοφία Θεοδωρίδου, Δέσποινα Καραδήμου, Ιωάννης Σουκιούρογλου,

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Οκτώβριος Ιούλιος Οκτώβριος 1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Πρακτικής Άσκησης ΤΕΦ

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Πρακτικής Άσκησης ΤΕΦ Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Πρακτικής Άσκησης ΤΕΦ Άρθρο 1: Γενικά Το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας του Δ.Π.Θ. ενέταξε την Πρακτική Άσκηση στο πρόγραμμα σπουδών του ως επιλεγόμενο μάθημα με κωδικό ΕΕΠΑ551

Διαβάστε περισσότερα

Παγκύπριο Κίνημα Εδονόπουλων 3

Παγκύπριο Κίνημα Εδονόπουλων 3 Εισαγωγή Η δράση του Παγκύπριου Κινήματος Εδονόπουλων επικεντρώνεται σε θέματα που σχετίζονται άμεσα με την καθημερινότητα των παιδιών, καθώς επίσης με την προώθηση της συμμετοχής των παιδιών στην κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

"Ανακαλύπτοντας την ένατη τέχνη...τα κόμικς!"

Ανακαλύπτοντας την ένατη τέχνη...τα κόμικς! ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σχ. Έτος:2015-2016 ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 6o ΓΕΛ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: "Ανακαλύπτοντας την ένατη τέχνη...τα κόμικς!" ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝOY ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚOY

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» ΑΘΗΝΑ 1999 Οµάδα σύνταξης Συντονιστής: Γεώργιος Κιούσης,

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους Αθήνα, Ιούνιος 2015

Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους Αθήνα, Ιούνιος 2015 Η Επίδραση της Επαφής και της Διαδραστικής Συνεργασίας με Νέους με Αναπηρίες στη Στάση των Μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: Ένα Πιλοτικό Πρόγραμμα Παρέμβασης Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή της καθοδηγούμενης διερευνητικής μεθόδου: πλεονεκτήματα, δυσκολίες και τρόποι αντιμετώπισης. Σαλούστρου Πόπη Γαζίου

Εφαρμογή της καθοδηγούμενης διερευνητικής μεθόδου: πλεονεκτήματα, δυσκολίες και τρόποι αντιμετώπισης. Σαλούστρου Πόπη Γαζίου Εφαρμογή της καθοδηγούμενης διερευνητικής μεθόδου: πλεονεκτήματα, δυσκολίες και τρόποι αντιμετώπισης Σαλούστρου Πόπη Γαζίου ΓΕΛ Τι είναι η Διερευνητική Μάθηση Μία διδακτική προσέγγιση που έχει στόχο να

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΤΑΡΤΟ 4 ο δίωρο: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Γιώτη Ιφιγένεια (Α.Μ. 6222) Λίβα Παρασκευή (Α.Μ. 5885)

ΤΕΤΑΡΤΟ 4 ο δίωρο: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Γιώτη Ιφιγένεια (Α.Μ. 6222) Λίβα Παρασκευή (Α.Μ. 5885) ΤΕΤΑΡΤΟ 4 ο δίωρο: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Γιώτη Ιφιγένεια (Α.Μ. 6222) Λίβα Παρασκευή (Α.Μ. 5885) Ανάλυση σε επιμέρους στόχους: 1. Εκτιμούν τη μορφή γραφημάτων με βάση τα δεδομένα τους. 2. Κατανοούν ότι

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδιο Ετήσιας Έκθεσης Αυτοαξιoλόγησης Υλοποίηση, Παρακολούθηση και

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Β Φάσης)

Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Β Φάσης) Πανεπιστήµιο Αιγαίου Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης Μιχάλης Σκουµιός Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Β Φάσης) Παρατήρηση ιδασκαλίας και Μοντέλο Συγγραφής Έκθεσης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα