Κατηγορίες και Βασικές Ιδιότητες Θερμοστοιχείων.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κατηγορίες και Βασικές Ιδιότητες Θερμοστοιχείων."

Transcript

1 Κεφάλαιο 3 Κατηγορίες και Βασικές Ιδιότητες Θερμοστοιχείων. Υπάρχουν διάφοροι τύποι μετατροπέων για τη μέτρηση θερμοκρασίας. Οι βασικότεροι από αυτούς είναι τα θερμόμετρα διαστολής, τα θερμοζεύγη, οι μετατροπείς αντίστασης μετάλλου, τα θερμίστορ και οι ημιαγωγικοί μετατροπείς θερμοκρασίας. Στη συγκεκριμένη εφαρμογή επιλέχτηκαν θερμοζεύγη τύπου Κ και θερμικές αντιστάσεις τύπου PT100. Μερικά από τα πλεονεκτήματα αυτών των θερμοστοιχείων είναι ο μικρός όγκος, η μηχανική αντοχή και η γραμμική συμπεριφορά τους. Επίσης καλύπτουν πλήρως το εύρος θερμοκρασιών που αναπτύσσεται κατά τη διάρκεια λειτουργίας του κινητήρα. Με τη χρήση δύο διαφορετικών τύπων θερμοστοιχείων είναι δυνατή η σύγκριση των μετρήσεων και έτσι τα αποτελέσματα είναι πιο αξιόπιστα. Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζονται οι βασικές ιδιότητες και χαρακτηριστικά τους ενώ στο κεφάλαιο 5 παρουσιάζονται αναλυτικότερα τα κριτήρια επιλογής τους. 3.1 Θερμοζεύγη T/V. 27

2 Τα θερμοζεύγη ή θερμοηλεκτρικά στοιχεία ή θερμοστοιχεία είναι ενώσεις δύο συρμάτων Α και Β διαφορετικών υλικών. Η εμφάνιση τάσης Ε μεταξύ των δύο ελεύθερων άκρων των συρμάτων οφείλεται στο θερμοηλεκτρικό φαινόμενο, γνωστό ως φαινόμενο Seebeck. Αυτό έχει ως εξής: Αν το υλικό Α βρίσκεται σε υψηλότερη ενεργειακά στάθμη από εκείνη του Β, τότε ηλεκτρόνια αρχίζουν να κινούνται από το Α στο Β. Η ένωση ΑΒ πλέον, μετατρέπεται σε μία πηγή τάσης Ε με δύο πόλους που είναι τα ελεύθερα άκρα των συρμάτων. Ο θετικός πόλος είναι το υλικό Α και ο αρνητικός το υλικό Β. I A (+) T 1 E T 2 B (-) Σχήμα 3.1 : Αρχή θερμοζεύγους Το ρεύμα Ι του σχήματος Α.1 έχει την συμβατική φορά, αντίθετη αυτής των ηλεκτρονίων όπου Τ1 : είναι η θερμοκρασία της κεφαλής του θερμοζεύγους, δηλαδή του σημείου της ένωσης των δύο συρμάτων, και Τ2 : είναι η θερμοκρασία των ελεύθερων άκρων των συρμάτων. Τα θερμοζεύγη που χρησιμοποιούνται σε βιομηχανικές εφαρμογές έχουν τυποποιηθεί. Οι συμβολισμοί τους κατά ANSI (American National Standard Institute) φαίνονται στον πίνακα 3.1 μαζί με μερικά βασικά χαρακτηριστικά τους. Το πρώτο υλικό αναφέρεται στον θετικό πόλο της θερμοηλεκτρεγερτικής δύναμης. Τα θερμοζεύγη έχουν μεγάλη περιοχή μέτρησης πράγμα που είναι σημαντικό πλεονέκτημα. Ένα άλλο πλεονέκτημα είναι η γρήγορη απόκρισή τους. Αυτός μπορεί να είναι της τάξης των msec. Υπάρχουν ακόμη θερμοζεύγη από κράματα βολφραμίου τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε θερμοκρασίες μεγαλύτερες των 2500 C. Σύμβολο Είδος Περιοχή Μέγιστη επιτρεπτή 28 Τάση εξόδου

3 T Χαλκός / κονσταντάν (99,9% Cu / 55% Cu+45% Ni E Χρωμιονικέλιο / κονσταντάν (90% Νi+10% Cr / 55% Cu + 45% Ni) J Σίδηρος / κονσταντάν (99,9% Fe / 55% Cu+45% Ni K Χρωμιονικέλιο / Αλουμέλ (90% Νi + 10%Cr / 95% Ni + 2% Al + 2% Mn + 1% Si) Λευκόχρυσος /Λευκόχρυσος, ρόδιο (13%), (100% Pt / 87% Pt + 13% h) S Λευκόχρυσος /Λευκόχρυσος, ρόδιο (10%), (100% Pt / 90% Pt+ 10% h) B Λευκόχρυσος,ρόδιο /Λευκόχρυσος, ρόδιο, (94% Pt + 6% h /70% Pt + 30% h) λειτουργίας ( C) θερμοκρασία ( C) (μv/ C) -250 έως έως ,9-200 έως ,7-200 έως , Πίνακας 3.1 : Τύποι θερμοζευγών Τα θερμοζεύγη υπόκεινται σε διάβρωση και οξείδωση. Η διάρκεια ζωής τους εξαρτάται από την θερμοκρασία λειτουργίας, το περιβάλλον λειτουργίας, την διάμετρο των καλωδίων τους και τον τύπο βέβαια του θερμοστοιχείου. Τα θερμοζεύγη με ευγενή 29

4 μέταλλα έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής. Άλλα θερμοζεύγη έχουν διάρκεια ζωής μερικών χιλιάδων ωρών για θερμοκρασίες λειτουργίας κοντά στο ανώτερο σημείο της περιοχής μέτρησης τους. Το θερμοζεύγος τύπου Τ είναι κατάλληλο για υγρό περιβάλλον καθώς και για ελαφρά οξειδωτικό περιβάλλον. Συνιστάται για μετρήσεις χαμηλών θερμοκρασιών. Το θερμοζεύγος τύπου Ε μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο κενό καθώς και σε ελαφρά οξειδωτικό περιβάλλον. Επίσης, για χαμηλές θερμοκρασίες δεν υφίσταται διάβρωση. Το θερμοζεύγος J είναι το πιο συχνά χρησιμοποιούμενο στη βιομηχανία. Το θερμοζεύγος Κ μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οξειδωτικό περιβάλλον. Τέλος, τα θερμοζεύγη με λευκόχρυσο, S, B έχουν μεγάλη αντοχή σε διάβρωση και οξείδωση. Το υδρογόνο, ο άνθρακας και οι ατμοί μετάλλων π.χ. σιδήρου, επιδρούν στο θερμοζεύγος σε υψηλές θερμοκρασίες. Οι ενώσεις των ελεύθερων άκρων του θερμοζεύγους με το εκάστοτε όργανο μέτρησης, ονομάζονται ενώσεις αναφοράς και η θερμοκρασία τους (Τ2) λέγεται θερμοκρασία αναφοράς. Η τάση που μετριέται κάθε φορά αντιστοιχεί στην θερμοκρασία Τ1 της κεφαλής και την θερμοκρασία αναφοράς. Για να υπάρχει απόλυτη ακρίβεια στις μετρήσεις θα πρέπει να είναι Τ2=0 C μιας και η αντιστοιχία τάσης - θερμοκρασίας στους πίνακες βρέθηκε για θερμοκρασία αναφοράς 0 C. Εξαίρεση αποτελεί ο πίνακας 3.1. Αυτό επιτυγχάνεται με βύθιση των ενώσεων αναφοράς σε μπάνιο πάγου νερού. Με άλλα λόγια, η τάση στα ελεύθερα άκρα των συρμάτων Α και Β είναι ίση με την θερμοηλεκτρεγερτική δύναμη του θερμοζεύγους μόνο όταν η θερμοκρασία αναφοράς είναι 0 C. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση η τάση εξόδου που μετράται δεν αντιστοιχεί ακριβώς στην πραγματική τάση που παράγει η διμεταλλική ένωση. Έτσι, ακολουθώντας τα στοιχεία κάποιου σχετικού πίνακα, οδηγούμαστε σε σφάλμα. Το σφάλμα αυτό για τις συνήθεις θερμοκρασίες αναφοράς (20-30 C) στις οποίες γίνονται οι μετρήσεις είναι τόσο μικρό που εύκολα μπορεί να θεωρηθεί αμελητέο και αγνοηθεί. Σε όλες πάντως τις περιπτώσεις η εσωτερική αντίσταση του μετρητικού οργάνου πρέπει να είναι πολύ μεγάλη έτσι ώστε να κυκλοφορεί μικρό ρεύμα και η μεταβολή της θερμοκρασίας της ένωσης λόγω της ύπαρξης ρεύματος να είναι μικρή. Σφάλματα επίσης εισάγονται από την οξείδωση και την διάβρωση της ένωσης του θερμοζεύγους. Η ένωση μπορεί να προστατευτεί με καλύμματα από μέταλλο ή κεραμικό υλικό. Τότε ονομάζεται προστατευμένη ενώ σε αντίθετη περίπτωση εκτεθειμένη. Επειδή σε μια προστατευμένη ένωση δεν υπάρχει άμεση επαφή με το υλικό, την θερμοκρασία του οποίου θέλουμε να μετρήσουμε, ο χρόνος απόκρισης είναι μεγαλύτερος από εκείνον μιας εκτεθειμένης ένωσης. Η ένωση του σχήματος 3.2.γ ονομάζεται γειωμένη ένωση και έχει μικρότερο χρόνο απόκρισης από ότι η μη γειωμένη ένωση του σχήματος 3.2.β. 30

5 Σχήμα 3.2 : (α) Εκτεθειμένη ένωση, (β) και (γ) Προστατευμένες ενώσεις Ο χρόνος απόκρισης είναι επίσης μικρός όταν τα σύρματα του θερμοζεύγους είναι λεπτά, οπότε η επίδραση της απαγωγής της θερμότητας μέσω των συρμάτων αυτών μειώνεται. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι, θερμοζεύγος με διάμετρο συρμάτων 0,025 mm έχει χρόνο απόκρισης μερικά msec. Λεπτά σύρματα όμως εύκολα αλλάζουν χαρακτηριστικά λόγω μηχανικής καταπόνησης για π.χ. στρίψιμο, λύγισμα κ.λ.π. Έτσι, τα σύρματα βρίσκονται για λόγους προστασίας μέσα σε ένα προστατευτικό πλέγμα από ανοξείδωτο χάλυβα. Μεταξύ του υλικού αυτού και των συρμάτων των θερμοζευγών υπάρχει μονωτικό υλικό, που είναι συχνά κεραμικό. Σύρματα προέκτασης χρησιμοποιούνται επίσης συχνά για την σύνδεση του θερμοζεύγους σε ένα όργανο μέτρησης. Σε θερμοζεύγη από μη ευγενή μέταλλα τα σύρματα αυτά κατασκευάζονται από το ίδιο υλικό με τα σύρματα του θερμοζεύγους. Αντίθετα για θερμοζεύγη από ευγενή μέταλλα όπως λευκόχρυσος, τα σύρματα προέκτασης είναι από φθηνά υλικά, για την μείωση του κόστους. Σε κάθε περίπτωση τα σύρματα προέκτασης είναι μονωμένα ενώ μπορεί ενδεχομένως να φέρουν προστατευτικό πλέγμα. Τέλος, οι μηχανικές δονήσεις και επαναλαμβανόμενοι κύκλοι θέρμανσης - ψύξης μειώνουν την απόδοση του θερμοζεύγους. Για να μετρηθεί η ηλεκτρεγερτική δύναμη ενός θερμοστοιχείου απαιτείται σημαντική ενίσχυση διότι αυτή είναι της τάξης των μερικών mv. Αν το περιβάλλον δεν έχει πολύ θόρυβο μπορούν να χρησιμοποιηθούν τελεστικοί ενισχυτές με μικρή ολίσθηση (drift) και μικρή απόκλιση (offset). Σε περίπτωση που υπάρχει θόρυβος καλό είναι να χρησιμοποιείται ενισχυτής μέτρησης. Υπάρχουν επίσης έτοιμα συστήματα προσαρμογής για θερμοστοιχεία τα οποία αντισταθμίζουν την θερμοκρασία αναφοράς ενώ συγχρόνως ενισχύουν την τάση των θερμοστοιχείων. Η έξοδος των συστημάτων αυτών είναι σε μορφή ρεύματος 4-20mA. 4mA αντιστοιχούν στην ελάχιστη και 20mA στη μέγιστη μετρούμενη θερμοκρασία. Η έξοδος ενός θερμοστοιχείου μερικές φορές μετατρέπεται σε συχνότητα μέσω ενός μετατροπέα τάσης-συχνότητας. Έτσι, η κάθε μετρούμενη θερμοκρασία αντιστοιχεί σε μία συχνότητα. 31

6 3.2. Θερμοζεύγοι τύπου Κ. Υπάρχουν διάφοροι τύποι θερμοζευγών ανάλογα με τα μέταλλα που ενώνονται κάθε φορά. Τα συγκεκριμένα θερμοζεύγη που χρησιμοποιήθηκαν στη διπλωματική είναι τύπου Κ (βλ. εικόνα 3.3). Αυτά παράγουν στα άκρα τους τάση της κλίμακας 40,44 μv/ C. Η διμεταλλική τους ένωση σχηματίζεται από χρώμιο και αλουμίνιο, ενώ ποσοστό νικελίου υπάρχει και στα δύο σύρματα του θερμοζεύγους. Τα δύο αυτά σύρματα, θετικό και αρνητικό, είναι λεπτά, μονωμένα μεταξύ τους και εσωκλείνονται μαζί σε συνθετικό μονωτικό υλικό εμποτισμένο με βερνίκι. Το σύρμα νικελίου - αλουμινίου είναι το αρνητικό και έχει επένδυση χρώματος μπλε, ενώ το αντίστοιχο νικελίου - χρωμίου είναι το θετικό και έχει επένδυση χρώματος καφέ. Το μονωτικό περίβλημα του θερμοζεύγους είναι αρκετά εύκαμπτο και ανθεκτικό στη θερμοκρασία. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των συγκεκριμένων θερμοζευγών τύπου Κ που χρησιμοποιήθηκαν στην διπλωματική είναι : Τάση εξόδου : 40,44 μv/ C Σύσταση : Χρώμιο / νικέλιο - Αλουμίνιο / νικέλιο Μήκος καλωδίου : 2 m Διάμετρος κεφαλής : 0,315 mm Μήκος κεφαλής : 1 mm Διάμετρος μονωτικού περιβλήματος : 1,5 mm Περιοχή λειτουργίας : -40 έως 400 C ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Υπάρχουν θερμοζεύγη τύπου Κ με περιοχή λειτουργίας πολύ μεγαλύτερη, από -200 έως C. 32

7 Εικόνα 3.3 : Θερμοζεύγος τύπου Κ Θερμικές Αντιστάσεις T/ τύπου PT100. Οι θερμικές αντιστάσεις ή αισθητήρια θερμοκρασίας με αντιστάσεις είναι διεθνώς γνωστές ως TD (esistance Temperature Detector). Αποτελούνται από μέταλλα ή κράματα των οποίων η αντίσταση μεταβάλλεται με την θερμοκρασία. Η μεταβολή της αντίστασης εν γένει δεν είναι γραμμική. Μπορεί όμως να είναι γραμμική σε μία περιοχή με αρκετή προσέγγιση όπως στην περίπτωση του λευκόχρυσου (Pt). Τα μέταλλα που χρησιμοποιούνται κυρίως σαν TD είναι : - ο χαλκός, - ο λευκόχρυσος, - το νικέλιο και - το βολφράμιο. Οι καμπύλες των αντιστάσεων των παραπάνω μετάλλων σαν συνάρτηση της θερμοκρασίας, φαίνονται ενδεικτικά στο σχήμα 3.4. είναι η αντίσταση σε μία θερμοκρασία Τ και o είναι η αντίσταση σε 0 C. Αυτή συνήθως έχει τις τιμές 0 =100Ω ή 0 =500Ω. Tα αισθητήρια αυτά λειτουργούν σε θερμοκρασίες από -220 C περίπου, έως 1000 C. 33

8 Σχήμα 3.4 : Συναρτήσεις αντίστασης - θερμοκρασίας Τα βασικά χαρακτηριστικά ενός TD είναι : - Η ονομαστική αντίσταση. Είναι η αντίσταση στους 0 C. Η τιμή της είναι συνήθως 100Ω αλλά κατασκευάζονται και TD με 200Ω και 500Ω ονομαστική τιμή. - Περιοχή θερμοκρασίας μέτρησης. - Χρόνος απόκρισης. - Ευστάθεια διάρκειας. Δηλαδή το ποσοστό μεταβολής της ακρίβειας της μέτρησης με τον χρόνο. Υπάρχουν δύο τρόποι για την μέτρηση της θερμοκρασίας των TD : α) Με μέτρηση της πτώσης τάσης που προκαλεί στο TD η διέλευση γνωστού ρεύματος, και β) μέσω γέφυρας. Αν για παράδειγμα ρεύμα 1mA που παράγεται από μία πηγή ρεύματος, διαρρέει την TD τότε η πτώση τάσης θα είναι 1mV /Ω. Η TD μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διάταξη γέφυρας όπως φαίνεται στο σχήμα 3.5. Η γέφυρα ισορροπεί σε μία θερμοκρασία στο μέσο της περιοχής μέτρησης ή στο ένα άκρο. Αν πρέπει να χρησιμοποιηθούν μακριά καλώδια σύνδεσης του TD με την υπόλοιπη γέφυρα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί η διάταξη του σχήματος 3.5.β. Αυτή λέγεται γέφυρα με διάταξη τριών αγωγών. Ο αγωγός αβ βρίσκεται στον βραχίονα 3 ενώ ο αγωγός γδ βρίσκεται στον βραχίονα του TD. Έτσι, οι επιδράσεις των αντιστάσεων των αβ και γδ καθώς και των μεταβολών τους αλληλοαναιρούνται. Από τον αγωγό εβ περνάει πολύ μικρό ρεύμα άρα η αντίσταση του αμελείται. 34

9 M M ε α 2 TD 2 β (α) (β) δ TD γ Σχήμα 3.5 : Χρήση TD σε γέφυρα. Η μεταβολή της τάσης που βλέπει το όργανο Μ δεν είναι γραμμική συνάρτηση της θερμοκρασίας διότι η μεταβολή της TD στην περιοχή μέτρησης είναι μεγάλη. Αν όμως η τιμή των 1, 3 είναι πολύ μεγαλύτερη, περίπου 10 φορές από την τιμή των 2 και TD και η γέφυρα ισορροπεί στο μέσον της περιοχής μέτρησης, τότε η μη γραμμικότητα της τάσης σαν συνάρτηση της θερμοκρασίας είναι σχεδόν αμελητέα. Για TD από νικέλιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί η μη γραμμικότητα της καμπύλης -T για να αντισταθμίσει την μη γραμμικότητα της τάσης εξόδου της γέφυρας σαν συνάρτηση της θερμοκρασίας. Τα αποτελέσματα είναι ικανοποιητικά. Τα TD διατίθενται σε σχήμα κατάλληλο για ποικίλες εφαρμογές όπως για την μέτρηση της θερμοκρασίας μέσα σε ρευστά και σε επιφάνειες στερεών σωμάτων. Οι θερμικές αντιστάσεις τύπου Pt 100 αποτελούν ένα από τα διάφορα είδη αισθητηρίων θερμοκρασίας με αντίσταση. Ειδικά χαρακτηριστικά του τύπου Pt 100 είναι τα εξής : α) Η κεφαλή τους είναι από λευκόχρυσο - πλατίνα (Pt), β) Παρουσιάζουν αντίσταση 100Ω στους 0 C, γ) Παρουσιάζουν θετική γραμμική μεταβολή με την θερμοκρασία, δ) Η κεφαλή τους όπως επίσης και τα άκρα τους συναντώνται σε ποικίλες μορφές και διαστάσεις. Οι συγκεκριμένες θερμικές αντιστάσεις που επιλέχθηκαν έχουν σαν κύριο γνώρισμα τις μικρότερες διαστάσεις κεφαλής που υπάρχουν στην αγορά (βλ. εικόνα 3.6). Αυτό ήταν απαραίτητο στοιχείο για να καταστεί στην συνέχεια δυνατή η τοποθέτηση τους στα επιλεγμένα από πριν σημεία της περιέλιξης του κινητήρα. Έτσι, τα χαρακτηριστικά των επιλεγμένων Pt 100 είναι : - Ωμική αντίσταση εξόδου : 0,385 Ω/ C από 0 C έως 100 C και 0,373 Ω/ C από 100 C έως 200 C - Περιοχή λειτουργίας : C - Μήκος κεφαλής : 50 mm - Διάμετρος κεφαλής : 4 mm 35

10 - Μήκος καλωδίου : 2 m Η περιοχή θερμοκρασιών που μας ενδιαφέρει εκτείνεται από 0 C έως 200 C. Για την περιοχή αυτή οι επιλεγμένες θερμικές αντιστάσεις έχουν τις τιμές που δίνονται στον πίνακα 3.2. C ,00 138, ,9 142, ,8 146, ,67 149, ,54 153, ,39 157, ,24 161, ,07 164, ,89 168, ,7 172, ,5 175,84 Πίνακας 3.2 Εικόνα 3.6 : Θερμική αντίσταση τύπου Pt

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Α.Ε.Μ:4131 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΒΑΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ. 5 η ενότητα ΜΕΤΡΗΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ. ρ. Λάμπρος Μπισδούνης. Καθηγητής T.E.I. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ. 5 η ενότητα ΜΕΤΡΗΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ. ρ. Λάμπρος Μπισδούνης. Καθηγητής T.E.I. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ρ. Λάμπρος Μπισδούνης Καθηγητής 5 η ενότητα ΜΕΤΡΗΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ T.E.I. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Περιεχόμενα 5 ης ενότητας Η μέτρηση της θερμοκρασίας είναι

Διαβάστε περισσότερα

Μετρολογικές Διατάξεις Μέτρησης Θερμοκρασίας. 4.1. Μετρολογικός Ενισχυτής τάσεων θερμοζεύγους Κ και η δοκιμή (testing).

Μετρολογικές Διατάξεις Μέτρησης Θερμοκρασίας. 4.1. Μετρολογικός Ενισχυτής τάσεων θερμοζεύγους Κ και η δοκιμή (testing). Κεφάλαιο 4 Μετρολογικές Διατάξεις Μέτρησης Θερμοκρασίας. 4.1. Μετρολογικός Ενισχυτής τάσεων θερμοζεύγους Κ και η δοκιμή (testing). Οι ενδείξεις (τάσεις εξόδου) των θερμοζευγών τύπου Κ είναι δύσκολο να

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ (Θ) Ι ΑΣΚΩΝ Ρ. ΧΑΤΖΗΕΥΦΡΑΙΜΙ ΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΧΑΛΚΙ Α 005-006 Περιεχόµενα 1 Εισαγωγή...4 1.1 οµή του µαθήµατος... 4 1. Εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Λεωφ. Αθηνών - Πεδίον Αρεως, 383 34 ΒΟΛΟΣ Τηλ.24210 74097, 74053 FAX 74096, Email: stam@uth.gr ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΖΥΓΑΡΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΙΧΑΛΑΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜ:3751 Επιβλέπων: Διπλ. Φυσ. (M.Sc.) Φραγκιαδάκης Νικόλαος Καθηγητής Χανιά, Μάιος 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ ΟΡΓΑΝΑ - ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 4.1 ΓΕΝΙΚΑ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ ΟΡΓΑΝΑ - ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 4.1 ΓΕΝΙΚΑ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ ΟΡΓΑΝΑ - ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 4.1 ΓΕΝΙΚΑ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Σε προηγούμενο κεφάλαιο αναφερθήκαμε σε μια κατηγορία ηλεκτρονικών οργάνων, τους ανιχνευτές προσέγγισης. Τα όργανα αυτά όπως είδαμε

Διαβάστε περισσότερα

«ΘΕΡΜΙΚΟΙ ΜΙΚΡΟΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΕΡΙΩΝ»

«ΘΕΡΜΙΚΟΙ ΜΙΚΡΟΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΕΡΙΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΗ ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΕΡΜΙΚΟΙ ΜΙΚΡΟΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΣ, ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ, ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ, ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΣ), ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΒΑΡΟΥΣ T.E.I. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.

ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΣ, ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ, ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ, ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΣ), ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΒΑΡΟΥΣ T.E.I. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ρ. Λάμπρος Μπισδούνης Καθηγητής 6 η ενότητα ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΣ, ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ, ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ, ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΣ), ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΒΑΡΟΥΣ T.E.I. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΗΝΙΑ TESLA

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΗΝΙΑ TESLA 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΗΝΙΑ TESLA ΑΝ ΡΟΥΛΙ ΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

Με τον όρο συγκόλληση εννοούμε γενικά την τοπική σύμφυση μετάλλων υπό υψηλή θερμοκρασία.

Με τον όρο συγκόλληση εννοούμε γενικά την τοπική σύμφυση μετάλλων υπό υψηλή θερμοκρασία. 5.3. ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ Με τον όρο συγκόλληση εννοούμε γενικά την τοπική σύμφυση μετάλλων υπό υψηλή θερμοκρασία. Η σύμφυση αυτή είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί μεταξύ ομοίων και ανόμοιων μετάλλων και με τη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

είναι η µέση θερµική ταχύτητα ενός µορίου αέρα (m s -1 ).

είναι η µέση θερµική ταχύτητα ενός µορίου αέρα (m s -1 ). Στοιχεία από το Κεφαλαιο 2 : Θερµοκρασια Υγρασια 2.1 Γενικά για την θερµοκρασία Η θερµοκρασία είναι ένα, σχετικά αυθαίρετο, µέτρο της θερµότητας το οποίο αντιπροσωπεύει την µέση κινητική ενέργεια των µορίων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. του Φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. του Φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του Φοιτητή του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Αλκιβιάδη Μπάη Δημήτρη Μελά Δημήτρη Μπαλή ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: EIΣΑΓΩΓΗ...1-5

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ, ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΣΙΔΗΡΟΥΧΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ, ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΣΙΔΗΡΟΥΧΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ, ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΣΙΔΗΡΟΥΧΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΣΕΡΡΕΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝA ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Β ι β λ ι ο γ ρ α φ ί α. Τεχνικός Συγκολλήσεων

Β ι β λ ι ο γ ρ α φ ί α. Τεχνικός Συγκολλήσεων Β ι β λ ι ο γ ρ α φ ί α Τεχνικός Συγκολλήσεων Τεχνικός Συγκολλήσεων Τεχνικός Συγκολλήσεων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

Επαγωγικής Θέρμανσης. Μελέτη και Σχεδίαση Διάταξης. Φεβρουάριος 2012. Πτυχιακή Εργασία: Σπανού Μαρία. Εισηγητής: Κ. Γ. Σιδεράκης

Επαγωγικής Θέρμανσης. Μελέτη και Σχεδίαση Διάταξης. Φεβρουάριος 2012. Πτυχιακή Εργασία: Σπανού Μαρία. Εισηγητής: Κ. Γ. Σιδεράκης Φεβρουάριος 2012 Πτυχιακή Εργασία: Σπανού Μαρία Μελέτη και Σχεδίαση Διάταξης Επαγωγικής Θέρμανσης Εισηγητής: Κ. Γ. Σιδεράκης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Ηλεκτρολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακού Θερμομέτρου

Ψηφιακού Θερμομέτρου ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών www.thmmy.gr Κατασκευή Ψηφιακού Θερμομέτρου Εισαγωγή Αντικείμενο της εργασίας, είναι η κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά θέματα Ηλεκτρονικών 1

Ειδικά θέματα Ηλεκτρονικών 1 Ειδικά θέματα Ηλεκτρονικών 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1...2 ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ...2 Γενικά...2 1.1 Θεώρημα Μίλερ (Mller theorem)...10 1.2 Μπούτστραπινγκ (Boottrappng)...11 1.2.1 Αύξηση της σύνθετης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. " Διερεύνηση διηλεκτρικής συμπεριφοράς μονώσεων ηλεκτρικών μηχανών μέσης τάσης " Μαυράκος Γεώργιος ΑΕΜ: 6532

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ.  Διερεύνηση διηλεκτρικής συμπεριφοράς μονώσεων ηλεκτρικών μηχανών μέσης τάσης  Μαυράκος Γεώργιος ΑΕΜ: 6532 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ " Διερεύνηση διηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργητικά ηλιακά συστήματα με την εμπειρία της ALTEREN Α.Ε. Οδηγός εφαρμογής ενεργητικών ηλιακών συστημάτων

Ενεργητικά ηλιακά συστήματα με την εμπειρία της ALTEREN Α.Ε. Οδηγός εφαρμογής ενεργητικών ηλιακών συστημάτων Ενεργητικά ηλιακά συστήματα με την εμπειρία της ALTEREN Α.Ε. Οδηγός εφαρμογής ενεργητικών ηλιακών συστημάτων 1 ΓΕΝΙΚΑ Η εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους. Οι πλέον

Διαβάστε περισσότερα

1 Εισαγωγή. Στην Εικόνα 1 φαίνεται γενική άποψη της συσκευής παραγωγής ribbons που κατασκευάστηκε.

1 Εισαγωγή. Στην Εικόνα 1 φαίνεται γενική άποψη της συσκευής παραγωγής ribbons που κατασκευάστηκε. 1 Εισαγωγή Στο παρόν κεφάλαιο θα γίνει περιγραφή της διάταξης ισχύος για την κατασκευή, της συσκευής παραγωγής άμορφων ταχέως ψυχομένων μαγνητικών ταινιών (συσκευή ribbons χάρη συντομίας) με την τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ 72 E ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι συγκολλήσεις ανήκουν στην κατηγορία των μόνιμων συνδέσεων ανάμεσα σε τεμάχια. Η σύνδεση αυτή επιτυγχάνεται μέσω της θερμότητας, είναι σύνδεση κρυσταλλική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Σημειώσεις ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ Δρ Γ. Παραδεισιάδης Αναπληρωτής Καθηγητής ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 202

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΛΟΒΟΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΛΟΒΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΛΟΒΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΛΕΚΤΟΡΑΣ Π.Δ. 407/80 Σ.Σ.Ε. ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΤΟΥ Ε.Κ.Ε.Ο «ΑΘΗΝΑ» ΒΑΡΗ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 1.

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική εργασία με θέμα

Διπλωματική εργασία με θέμα ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Διπλωματική εργασία με θέμα Κατασκευή εργαστηριακού μοντέλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ,ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΨΥΞΗΣ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΝΙΚΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Λ. Μπισδούνης, Καθηγητής Χ. Κωνσταντέλλος-Κοντογούρης, Εργαστηριακός Συνεργάτης Α. Κατσαϊτης, Τεχνικός Εργαστηρίων Πάτρα 2015 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Τ.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ - ΤΗΓΜΕΝΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΛΓΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ - ΤΗΓΜΕΝΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΛΓΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ - ΤΗΓΜΕΝΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΛΓΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 1.1 ΦΥΣΙΚΈΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Τα μεταλλικά υλικά τα οποία χυτεύουμε ή τα λαμβάνουμε ως χυτά αντικείμενα είναι μέταλλα ή κράματα.

Διαβάστε περισσότερα