ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ No SS-135/5. ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΑ 150 kv ΟΞΕΙΔΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΕΝΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ No SS-135/5. ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΑ 150 kv ΟΞΕΙΔΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΕΝΑ"

Transcript

1 -1- ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΝΕΜ/ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υ/Σ - ΚΥΤ Ιούνιος 2013 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ No ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΑ 150 kv ΟΞΕΙΔΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΕΝΑ I. ΣΚΟΠΟΣ Η παρούσα προδιαγραφή καλύπτει τις απαιτήσεις της ΑΔΜΗΕ σε σχέση με τα ονομαστικά χαρακτηριστικά, σχεδιαστικά χαρακτηριστικά και δοκιμές αλεξικεραύνων για το σύστημα των 150kV. II. III. IV. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ Aλεξικέραυνα, αντιστάσεις οξειδίων του μετάλλου, μονάδες αλεξικεραύνου, τμήματα αλεξικεραύνου. ΤΥΠΟΣ Αλεξικέραυνα οξειδίων μετάλλου χωρίς διάκενα. ΧΡΗΣΗ Τα αλεξικέραυνα οξειδίων μετάλλου χωρίς διάκενα, χρησιμοποιούνται για την προστασία αυτομετασχηματιστών 400/150/30kV και υπογείων καλωδίων 150kV από κρουστικές υπερτάσεις χειρισμών και κεραυνών. V. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1. Εγκατάσταση : Στο ύπαιθρο 2. Θερμοκρασία περιβάλλοντος : Ελάχιστη: -25 o C Μέγιστη: +45 o C 3. Υψόμετρο : Μέχρι 1000m πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. 4. Άλλες συνθήκες : Χιόνι, πάγος και ομίχλη 5. Επίπεδο περιβαντολλογικής ρύπανσης : Υψηλό έως μέτριο ανάλογα με την περιοχή 6. Ταχύτητα ανέμου : 150km/h μέγιστη 7. Σχετική υγρασία : 95%

2 -2- VI. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 150KV ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ 1. Ονομαστική τάση : 150kV 2. Μέγιστη τάση λειτουργίας (φάση-φάση) : 170kV 3. Μέγιστη προσωρινή υπέρταση (φάση-γη) : 144kV ενδεικνυο μένη τιμή 4. Αριθμός φάσεων : 3 5. Ονομαστική Συχνότητα : 50 Hz 6. Στάθμη βραχυκυκλώσεως : 31kA 7. Βασική κρουστική στάθμη μονώσεως : 750kV 8. Μέθοδος γειώσεως. Το σύστημα των 150kV είναι στερεά γειωμένο. VII. VIII. IX. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟΥ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Φάση προς γη. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Tα αλεξικέραυνα πρέπει να είναι σύμφωνα με το κανονισμό IEC , δεύτερη έκδοση. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟΥ 1. Τάση συνεχούς λειτουργίας, Uc : 108 Uc 116kV ενδεικνυόμενη τιμή 2. Ονομαστική τάση με βάση το IEC , Ur : 144kV ενδεικνυόμενη τιμή 3. Oνομαστική συχνότητα : 50 Hz 4. Ονομαστικό ρεύμα εκφόρτισης (8/20 μs) : 10KA, 5. Μέγιστη εναπομένουσα τάση για κρουστικό παλμό εκ χειρισμών (30/60μs) α. Στα 500Α : 287kV, β. στα 1KA(επίπεδο προστασίας) : 297 kv, γ. στα 2KA : 302 kv,

3 -3-6. Mέγιστη εναπομένουσα τάση για κεραυνικό κρουστικό παλμό (8/20μs) α. Στα 5ΚΑ : 340 kv, β. στα 10KA(επίπεδο προστασίας κεραυνικής κρουστικής τάσης) : 363 kv, γ. στα 20KA : 398 kv, 7. Ενεργειακές δυνατότητες α. Κλάση εκφόρτισης γραμμής : 3 β. Ενέργεια αντοχής : 7,8KJ/kV (Ur) 8. Αντοχή σε υψηλό κρουστικό ρεύμα : 100KA, 9. Αντοχή σε βραχυκύκλωμα : 31KA ενδεικνυομένη τιμή 10. Χαρακτηριστικά του εξωτερικού περιβλήματος α. Μονωτικό υλικό του εξωτερικού περιβλήματος : Αλεξικεύρανο με εξωτερικό περίβλημα από πυριτιούχο λάστιχο ή πορσελάνη β. Αντοχή σε κεραυνική κρουστική τάση (1,2/50μς) : 750kV, γ. Αντοχή σε τάση συχνότητας δικτύου (50Hz), εν υγρώ : 325kV ενδεικνυομένη τιμή δ. Μήκος ερπυσμού : 4250mm ε. Προφίλ κυαθίου : Κανονικό ή εναλλασόμενο 11. Τρόπος ανάρτησης : Ορθίως πάνω σε μεταλλικό ικρίωμα 12. Αριθμός μονάδων : Μία (1) ή δύο (2)

4 -4-13.Τύπος του αλεξικεραύνου : Αλεξικεύρανο με εξωτερικό περίβλημα από πυριτιούχο λάστιχο χωρίς ή με εγκλωβισμένο αέριο ή με περίβλημα πορσελάνης 14. Επίπεδο ραδιοπαρεμβολών : 2500μV σε τάση1.05xuc 15. Επίπεδο εσωτερικών μερικών εκφορτίσεων : 10pC σε τάση 1.05xUc 16. Χρώμα πορσελάνης : Γκρί X. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Απαριθμητής εκφορτίσεων / μετρητής ρεύματος διαρροής Κάθε αλεξικέραυνο θα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με ένα όργανο συνδυασμού απαριθμητού εκφορτίσεων και μετρητού ρεύματος διαρροής με πέντε ψηφία τουλάχιστον. 2. Μονωτήρες στηρίξεως Τέσσερις (4) μονωτήρες στηρίξεως για την εγκατάσταση του απαριθμητού εκφορτίσεων / μετρητού ρεύματος διαρροής θα πρέπει να δοθούν. Οι μονωτήρες στήριξης θα πρέπει να αντέχουν μακρυχρόνια και βραχυχρόνια τις όποιες δυνάμεις επιδρούν επί του αλεξικεραύνου. Πρέπει επίσης να διαθέτουν επαρκή ηλεκτρική αντοχή έτσι ώστε να μην μπορεί να προκληθούν υπερπηδήσεις από τάσεις στα άκρα του απαρηθμητού εκφορτίσεων/ μετρητού ρεύματος διαρροής. 3. Εξωτερικό περίβλημα του αλεξικεραύνου Tο εξωτερικό περίβλημα του αλεξικεραύνου πρέπει να είναι από πυριτιούχο λάστιχο ή από πορσελάνη, με ελάχιστο μήκος ερπυσμού 4250mm. Το πυριτιούχο λάστιχο να είναι σύμφωνα με τον κανονισμό IEC "Συνθετικοί μονωτήρες-κοίλοι μονωτήρες για χρήση σε υπαίθριο και εσωτερικού χώρου ηλεκτρολογικό εξοπλισμό". Επιπλέον το πυριτιούχο λάστιχο θα πρέπει να είναι υδροφοβικό και μη προσβαλώμενο από μόλυνση και ηλιακή ακτινοβολία UV.

5 -5- Το περίβλημα εκ πορσελάνης θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τον κανονισμό IEC "Δοκιμές σε κοίλους μονωτήρες για ηλεκτρολογικό εξοπλισμό". 4. Ακροδέκτες Kάθε αλεξικέραυνο θα είναι εφοδιασμένο με έναν κάθετο ακροδέκτη γραμμής αλουμινίου ή από επικασσιτερωμένο χαλκό, μορφής πλάκας αποδεκτής σχεδιάσεως για σύνδεση στο σύστημα υψηλής τάσεως και με διαστάσεις 100mm x 120mm πάχος 12mm τουλάχιστον. Ομοίως και με ένα χάλκινο ακροδέκτη γείωσης για σύνδεση του αλεξικεραύνου με το δίκτυο γειώσεως. 5. Μεταλλικά εξαρτήματα Όλα τα μεταλλικό μέρη των αλεξικεραύνων πρέπει να είναι από γαλβανισμένο εν θερμώ χάλυβα, εκτός και αν είναι από κράμα αλουμινίου ή από ανοξείδωτο ατσάλι. 6. Κοχλίες περικόχλια και παράκυκλοι Ότι απαιτείται για την ανάρτηση του αλεξικεραύνου σε κοχλίες περικόχλια και παράκυκλους θα πρέπει να είναι μέρος της προμήθειας. Οι κοχλίες αυτοί, τα περικόχλια και οι παράκυκλοι θα πρέπει να είναι από γαλβανισμένο εν θερμώ χάλυβα ή από ανοξείδωτο ατσάλι. 7. Δακτύλιος εξομάλυνσης Το αλεξικέραυνο θα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με δακτύλιο εξομάλυνσης για την ηλεκτροστατική διανομή της τάσεως κατά το μήκος του εάν αυτό κρίνεται απαραίτητο από τον κατασκευαστή. 8. Διάφραγμα εκτόνωσης πίεσης Το αλεξικέραυνο θα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με διάφραγμα εκτόνωσης της πίεσης εάν αυτό απαιτείται από τον σχεδιασμό του αλεξικέραυνου. 9. Διάταξη του αλεξικεραύνου Αλεξικέραυνα πολλαπλών στηλών δεν επιτρέπονται. XI. ΔΟΚΙΜΕΣ A. Δοκιμές τύπου Τα αλεξικέραυνα πρέπει να υποστούν τις ακόλουθες δοκιμές όπως ορίζονται στο κανονισμό IEC , παράγραφος Δοκιμές αντοχής μονώσεως του εξωτερικού περιβλήματος.

6 -6-2. Δοκιμές παραμένουσας τάσεως (στο πλήρες αλεξικέραυνο ή σε τμήματα του αλεξικεραύνου) 3. Δοκιμές μακράς διαρκείας αντοχής κρουστικού ρεύματος (είτε σε πλήρες αλεξικέραυνο ή σε τμήματα ή σε αντιστάσεις) 4. Δοκιμές βραχυκυκλώσεως 5. Δοκιμές κύκλου λειτουργίας (είτε σε πλήρες αλεξικέραυνο ή σε μονάδες αλεξικέραυνου) 6. Δοκιμή ροπή κάμψης (είτε σε πλήρες αλεξικέραυνο ή σε μονάδες αλεξικέραυνου) 7. Δοκιμές εσωτερικών μερικών εκφορτίσεων (στην μεγαλύτερη σε μήκος μανάδα) 8. Περιβαλλοντικές δοκιμές Αλεξικέραυνα που διαφέρουν μόνον ως προς τις διαστάσεις και τα οποία κατά τα άλλα βασίζονται στον ίδιο σχεδιασμό και υλικά θεωρούνται ίδιου τύπου αλεξικέραυνα. 9. Δοκιμή στεγανοποιήσεως και ρυθμού διαρροής 10. Δοκιμή τάσεως ραδιοπαρεμβολών (στην μεγαλύτερη σε μήκος μονάδα) 11. Δοκιμή εισβολής υγρασίας (Μη εφαρμόσιμη για Α/Ξ περιβλήματος πορσελάνης) 12. Δοκιμή γήρανσης λόγω καιρικών συνθηκών (Μη εφαρμόσιμη για Α/Ξ περιβλήματος πορσελάνης). B. Δοκιμές Σειράς Όλα τα αλεξικέραυνα της παραγγελίας θα πρέπει να υποβληθούν στις ακόλουθεςδοκιμές σειράς σύμφωνα με τον κανονισμό IEC , παράγραφος Μέτρηση τάσεως αναφοράς 2. Δοκιμή παραμένουσας τάσεως (σε πλήρες αλεξικέραυνο ή σε μονάδες αλεξικεραύνου ή σε αντιστάσεις αλεξικέραυνου) 3. Δοκιμή εσωτερικών μερικών εκφορτίσεων (σε κάθε μονάδα του αλεξικεραύνου) 4. Δοκιμή διαρροής (σε κάθε μονάδα του αλεξικεραύνου) Γ. Δοκιμές Αποδοχής Μέτρηση της τάσεως συχνότητας δικτύου του πλήρους αλεξικεραύνου στο ρεύμα αναφοράς, μετρημένο στο κάτω μέρος του αλεξικεραύνου. Η δοκιμή θα εκτελεσθεί στο ακόλουθο αριθμό αλεξικεραύνων της παραγγελίας. 3 n όπου n= ο αριθμός των αλεξικεραύνων της παραγγελίας.

7 -7- XII. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΕΣ Ο προσφέρων θα πρέπει να υποβάλει τα ακόλουθα : 1. Σχέδια τα οποία θα δείχνουν τις διαστάσεις του αλεξικεραύνου καθώς και όλων των μεταλλικών μερών του. Τα σχέδια αυτά θα πρέπει να περιλαμβάνουν τομή και πλάγια όψη του αλεξικέραυνου καθώς και κάτοψη των μεταλλικών μερών εφαρμογής. 2. Τεχνικά φυλλάδια περιγραφής του προσφερόμενου αλεξικευράνου καθώς και τον απαριθμητή εκφορτίσεων /μετρητή ρεύματος διαρροης. 3. Οι προσφέροντες πρέπει να δώσουν όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά τα οποία ζητούνται στο Παράρτημα "A" (Πληροφορίες από τον πωλητή) το οποίο είναι συνημμένο σε αυτήν εδώ την προδιαγραφή. Η μη πλήρης συμπλήρωση του παραρτήματος "Α" θα αποτελεί επαρκή λόγο για απόρριψη της προσφοράς. 4. Τυχόν πιστοποιητικά δοκιμών τύπου για τις δοκιμές τύπου που αναφέρονται σ αυτήν εδώ την προδιαγραφή. Τα πιστοποιητικά δοκιμών τύπου θα γίνουν αποδεκτά μόνον στην περίπτωση που είναι πλήρως διευκρινιστικά. Με άλλα λόγια εάν τα πιστοποιητικά δεν αναφέρονται σε πλήρες αλεξικέραυνο αλλά σε μονάδα ή μονάδες ή σε τμήματα ή σε αντιστάσεις (δίσκοι) τότε οι ακόλουθες πληροφορίες θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται μαζί με τα πιστοποιητικά. α.τάση συνεχούς λειτουργίας της αντίστασης, ή της μονάδος ή του τμήματος. β.ονομαστική τάση της αντίστασης ή της μονάδος ή του τμήματος. γ.εναπομένουσα τάση κρουστικού παλμού εκ χειρισμών στα 1ΚΑ της αντίστασης ή της μονάδος ή του τμήματος. δ.εναπομένουσα τάση εκ κεραυνικού κρουστικού παλμού στα 10ΚΑ της αντίστασης ή της μονάδος ή του τμήματος. ε.αντοχή σε βραχυκύκλωμα της αντίστασης ή της μονάδος ή του τμήματος. στ.δήλωση ότι η αντίσταση ή η μονάδα ή το τμήμα χρησιμοποιείται στο προσφερόμενο αλεξικέραυνο. ζ.τον συνολικό αριθμό αντιστάσεων ή μονάδων ή τμημάτων που χρησιμοποιούνται στο προσφερόμενο αλεξικέραυνο. XIII. ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ Οι ακόλουθες ελάχιστες πληροφορίες, πρέπει να περιέχονται στην πινακίδα των αλεξικεραύνων. Η πινακίδα θα πρέπει να είναι από μη διαβρώσιμο υλικό.

8 -8-1. Το όνομα του κατασκευαστή ή το εμπορικό του σήμα και ο τύπος του αλεξικεραύνου. 2. Χρόνος κατασκευής. 3. Τάση συνεχούς λειτουργίας. 4. Ονομαστική τάση. 5. Ονομαστική συχνότητα 6. Ονομαστικό ρεύμα 7. Ρεύμα βραχυκυκλώματος 8. Κεραυνικό κρουστικό επίπεδο προστασίας XIV. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΑ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 1. Πλήρη διαστασιολογικά σχέδια (τομή και πλάγια όψη) του αλεξικεραύνου και κάτοψη των μεταλλικών εξαρτημάτων εφαρμογής του για έγκριση (τρια σετς) πριν την κατασκευή των αλεξικεραύνων. 2. Σχέδιο του απαριθμητή εκφορτίσεων/μετρητή ρεύματος διαρροής. 3. Οδηγίες συναρμολόγησης για το αλεξικέραυνο και τον συνδυασμό απαριθμητή εκφορτίσεων/μετρητή ρεύματος διαρροής. 4. Τυχόν οδηγίες συντήρησης. XV. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Τα αλεξικέραυνα θα πρέπει να παραδίδονται συσκευασμένα σε συσκευασία του ενός (1) τεμαχίου εντός ανθεκτικού ξύλινου κιβωτίου. AG/em/ AG/ak/ AG/ak/ AG/pm/ ΙΙδ/pm/AG/March 2006

9 -9- ΙΙδ/ΝΝ/AG/March 2006

10 -10- "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A" ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΑ 150 kv ΟΞΕΙΔΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΕΣ Η μη συμόρφωση με την απαίτηση αυτή θα αποτελεί επαρκή λόγο για απόρριψη της προσφοράς. 1. Tύπος του προσφερόμενου αλεξικέραυνου : Χαρακτηριστικά του εξωτερικού περιβλήματος α. Μονωτικό υλικό του εξωτερικού περιβλήματος β. Αντοχή σε κεραυνική κρουστική τάση (1,2/50μs) :.... :.... γ. Αντοχή σε κρουστική τάση εκ χειρισμών (250/2500μs) :.... δ. Αντοχή σε τάση συχνότητας δικτύου (50Hz), εν υγρώ :.... ε. Μήκος ερπυσμού :.... στ. Προφίλ κυαθίου : Αριθμός μονάδων από τις οποίες αποτελείται το αλεξικέραυνο : Χαρακτηριστικά του αλεξικέραυνου α. Τάση συνεχούς λειτουργίας Uc :.... β. Ονομαστική τάση, Ur :.... γ. Ονομαστική συχνότητα :....

11 -11- δ. Ονομαστικό ρεύμα εκφόρτισης(8/20μs) :.... ε. Μέγιστη εναπομένουσα τάση από κρουστικό παλμό εξ χειρισμών (30/60μs) στα 500 A :.... στα 1 ka :.... στα 2 ka :.... στ. Μέγιστη αναπομένουσα τάση από κεραυνικό κρουστικό παλμό (8/20μs) στα 5 ka :.... στα 10 ka :.... στα 20 ka :.... ζ. Eνεργιακή δυνατότητα Κλάση εκφόρτισης γραμμής :..... Αντοχή σε ενέργεια :.... η. Αντοχή σε υψηλό κρουστικό ρεύμα :.... θ. Αντοχή σε βραχυκύκλωμα : Είναι το αλεξικέραυνο εφοδιασμένο με συνδυασμό απαριθμητού εκφορτίσεων και μετρητού ρεύματος διαρροής; : Προσφέρονται οι τέσσερις (4) μονωτήρες στηρίξεως για την εγκατάσταση του απαριθμητού εκφορτίσεων/μετρητού ρεύματος διαρροής: : Είναι το περίβλημα εκ πυριτιούχου λάστιχο σύμφωνα με το κανονισμό IEC-61462; :....

12 Είδος υλικού, σχήμα και διαστάσεις του ακροδέκτη γραμμής. : Είδος υλικού και σχήμα του ακροδέκτου γείωσης : Είναι τα μεταλλικά εξαρτήματα εφαρμογής του αλεξικεραύνου από γαλβανισμένο εν θερμώ χάλυβα ή από κράμμα αλουμινίου ή από ανοξείδωτο ατσάλι; : Είναι οι κοχλίες, περικόχλια και παράκυκλοι που απαιτούνται για την στήριξη του αλεξικεραύνου μέρους της προμήθειας; : Είναι οι κοχλίες, περικόχλια και παράκυκλοι από γαλβανισμένο εν θερμώ χάλυβα ή από ανοξείδωτο ατσάλι; : Είναι το αλεξικέραυνο εφοδιασμένο με δακτύλιο εξομάλυνσης τάσεως; : Είδος υλικού του δακτυλίου εξομάλυνσης τάσεως : Διάμετρος του δακτυλίου εξομάλυνσης τάσεως : Είναι το αλεξικέραυνο με το περίβλημα από πυριτιούχου λάστιχο με ή χωρίς εγκλωβισμένο αέριο; (εάν εφαρμόσιμο) : Είδος του εγκλωβισμένου αερίου (εάν εφαρμόσιμο) : Δυνατότητες προσωρινής υπέρτασης Για ένα 1 δευτερόλεπτο :....

13 -13- Για 10 δευτερόλεπτα : Επίπεδο εσωτερικών μερικών εκφορτίσεων : Επίπεδο τάσεως ραδιοπαρεμβολών : Ροπή κάμψης του αλεξικέραυνου : Να καταγράψετε τα εσωτερικά εξαρτήματα του αλεξικεραύνου : Βάρος του αλεξικεραύνου : Να υποδειχθεί το μέγεθος του αγωγού γείωσης και το είδος του υλικού που θα πρέπει να αποτελείται : Μέγιστη εναπομένουσα τάση σε μεγάλης κλίσεως κρουστικό παλμό στα 10 ka :.... στα 20 ka : Είναι το αλεξικέραυνο εφοδιασμένο με διάφραγμα εκτόνωσης πίεσης; : Τύπος του πυριτιούχου λάστιχου που χρησιμοποιείται στο αλεξικέραυνο (εάν εφαρμόσιμο) : Είδος υλικού της πινακίδας σήμανσης του αλεξικέραυνου : Είναι το χρησιμοποιούμενο πυριτιούχο λάστιχο υδρωφοβικό και παράλληλα ανθεκτικό σε περιβαλλοντική μόλυνση και στην ηλιακή ακτινοβολία UV (εάν εφαρμόσιμο) :....

14 Περιοχή μέτρησης του μετρητή ρεύματος διαρροής : Συνολικό αριθμό εκφορτίσεων που μπορεί να καταγράψει ο απαριθμητής εκφορτίσεων : Είναι το αλεξικέραυνο κατάλληλο για όρθια εγκατάσταση πάνω σε μεταλλικό ικρίωμα; : Χρώμα της πορσελάνης (εάν εφαρμόσιμο) : Αριθμός ψηφίων του απαριθμητού εκφορτίσεων/μετρητού ρεύματος διαρροής : Βασική κρουστική τάση μονώσεως των μονωτήρων στήριξης :. 36. Είδος του υλικού του σωλήνα επί του; οποίου στηρίζεται το πυριτιούχο λάστιχο :.

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ No SS-134/3

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ No SS-134/3 -1- ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ TRANSMISSION NEW PROJECTS DEPARTMENT ATHENS - GREECE Μάρτιος 2006 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ No SS-134/3 ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΑ 20 kv ΟΞΕΙ ΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΧΩΡΙΣ ΙΑΚΕΝΑ I. ΣΚΟΠΟΣ Η παρούσα προδιαγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD-77Α/3 ΣΥΝΕΠΤΥΓΜΕΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ 170 KV ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ ΑΕΡΙΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD-77Α/3 ΣΥΝΕΠΤΥΓΜΕΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ 170 KV ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΝΕΜ/ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υ/Σ - ΚΥΤ Οκτώβριος 2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD-77Α/3 ΣΥΝΕΠΤΥΓΜΕΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Νο. SS 50/7

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Νο. SS 50/7 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΘΗΝΑ - ΕΛΛΑΣ Ιούλιος 2006 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Νο. SS 50/7 ΠΥΚΝΩΤΕΣ ΖΕΥΞΕΩΣ 150 KV ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΕΡΕΣΥΧΝΩΝ I. ΣΚΟΠΟΣ Αυτή εδώ η προδιαγραφή καλύπτει τα ονοµαστικά χαρακτηριστικά,

Διαβάστε περισσότερα

Αποζεύκτες, εξοπλισμός ζεύξης / απόζευξης, αποζεύκτες τύπου γονάτου, γειωτές.

Αποζεύκτες, εξοπλισμός ζεύξης / απόζευξης, αποζεύκτες τύπου γονάτου, γειωτές. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΝΕΜ/ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υ/Σ - ΚΥΤ Φεβρουάριος 2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD- 64/4 ΑΠΟΖΕΥΚΤΗΣ 420KV, ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΤΥΠΟΥ, ΤΥΠΟΥ ΓΟΝΑΤΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ ΕΝΤΑΣΕΩΣ 400KV

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ ΕΝΤΑΣΕΩΣ 400KV ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΣΜ/ΤΜΟ Μάιος 2007 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ ΕΝΤΑΣΕΩΣ 400KV (Απόδοση του αγγλικού κειµένου στα ελληνικά) I. ΘΕΜΑ Η παρούσα προδιαγραφή καλύπτει τις απαιτήσεις της.ε.η.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ SS-109-ΕΣΧ-ΤΜΟ1101. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ 20kV ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ SS-109-ΕΣΧ-ΤΜΟ1101. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ 20kV ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΜ/Τοµέας Μετρήσεων & Οργάνων Ιανουάριος 2011 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ SS-109-ΕΣΧ-ΤΜΟ1101 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ 20kV ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ I. ΣΚΟΠΟΣ Η τεχνική αυτή περιγραφή καλύπτει τις απαιτήσεις της ΕΗ όσον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ No SS-25/20 ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ 40/50MVA, 150 / 15,75-21kV

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ No SS-25/20 ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ 40/50MVA, 150 / 15,75-21kV ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΝΕΜ/ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υ/Σ - ΚΥΤ Νοέμβριος 2013 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ No SS-25/20 ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ 40/50MVA, 150 / 15,75-21kV

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ No SS-25 / 19. I. ΣΚΟΠΟΣ Ο σκοπός αυτής της προδιαγραφής είναι η περιγραφή των απαιτήσεων της ΕΗ Α.Ε.

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ No SS-25 / 19. I. ΣΚΟΠΟΣ Ο σκοπός αυτής της προδιαγραφής είναι η περιγραφή των απαιτήσεων της ΕΗ Α.Ε. ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ υρραχίου 89 & Κηφισού ΑΘΗΝΑ-ΕΛΛΑΣ Φεβρουάριος 2010 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ No SS-25 / 19 ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ 40/50MVA, 150 / 15,75-21kV I. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΝΕΜ/ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υ/Σ-ΚΥΤ

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΝΕΜ/ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υ/Σ-ΚΥΤ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΝΕΜ/ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υ/Σ-ΚΥΤ Ιούνιος 2007 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD- 89/2 ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗ ΝΙΚΕΛΙΟΥ-ΚΑ ΜΙΟΥ 110 V Σ.Ρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ SS-52/9 ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΕΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ 157,5kV, 12,5MVAR, 16MVAR, 18MVAR, 20MVAR, 25MVAR

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ SS-52/9 ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΕΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ 157,5kV, 12,5MVAR, 16MVAR, 18MVAR, 20MVAR, 25MVAR ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΝΕΜ/ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υ/Σ - ΚΥΤ Μάρτιος 2012 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ SS-52/9 ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΕΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ 157,5kV, 12,5MVAR, 16MVAR,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD-10 / 3

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD-10 / 3 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Μάιος 2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD-10 / 3 ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΗΜΑΝΣΕΩΝ (ΚΜΣ) I. ΣΚΟΠΟΣ Αυτή η τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Περιγραφή ΔΕΔΔΗΕ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Τεχνική Περιγραφή ΔΕΔΔΗΕ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Τεχνική Περιγραφή ΔΕΔΔΗΕ ΔΔ 01.48/09.2014 ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 1 Τεχνική Περιγραφή ΔΕΔΔΗΕ ΔΔ 01.48/09.2014 ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 5 2. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ. Τεύχος ΝΕΜ/ΥΣ1.Ι-6. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ Υ/Σ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 150 kv / MT. (ΤΟΜΟΣ Ι Αναθεώρηση 6)

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ. Τεύχος ΝΕΜ/ΥΣ1.Ι-6. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ Υ/Σ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 150 kv / MT. (ΤΟΜΟΣ Ι Αναθεώρηση 6) ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ Τεύχος ΝΕΜ/ΥΣ1.Ι-6 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ Υ/Σ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 150 kv / MT (ΤΟΜΟΣ Ι Αναθεώρηση 6) AΘΗΝΑ, ΙΟΥΛΙΟΣ 2009 ΤΟΜΟΣ Ι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ AΠΜ 41303 ΤEXNIKA TEYXH TΗΣ. για το Έργο : «ΣΥΝ ΕΣΗ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»

ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ AΠΜ 41303 ΤEXNIKA TEYXH TΗΣ. για το Έργο : «ΣΥΝ ΕΣΗ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» ΤEXNIKA TEYXH TΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ AΠΜ 41303 για το Έργο : «ΣΥΝ ΕΣΗ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» Υποβρύχια καλώδια 150 kv Υφιστάµενο Σύστηµα 150 kv Υφιστάµενο Σύστηµα 400

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ρ Γ Ο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ - ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΡΤΖΑΝ - ΑΜΑΤΟΒΟΥ Π.Ε.

Ε Ρ Γ Ο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ - ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΡΤΖΑΝ - ΑΜΑΤΟΒΟΥ Π.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ε Ρ Γ Ο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ - ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Υπεύθυνος Μελετητής: Γεράσιμος Καμπίτσης, Διπλ.Μηχανολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΤΕΥΧΗ ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ AΠΜ - 41303 για το ΕΡΓΟ:

ΤΕΧΝΙΚΑ ΤΕΥΧΗ ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ AΠΜ - 41303 για το ΕΡΓΟ: ΤΕΧΝΙΚΑ ΤΕΥΧΗ ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ AΠΜ - 41303 για το ΕΡΓΟ: «ΣΥΝ ΕΣΗ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» Υποβρύχια καλώδια 150 kv Υφιστάµενο Σύστηµα 150 kv Υφιστάµενο Σύστηµα 400

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ...9 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...9 1.2. ΣΚΟΠΟΣ...9 1.3. ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΤ...9 1.4. ΣΤΑ ΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ...11 1.5. ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ...12 1.5.1. Έργα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ GR - 362 / 3.12.2012. Εκδίδεται από τον Τομέα Συστημάτων Μετρήσεων.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ GR - 362 / 3.12.2012. Εκδίδεται από τον Τομέα Συστημάτων Μετρήσεων. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ GR - 362 / 3.12.2012 Εκδίδεται από τον Τομέα Συστημάτων Μετρήσεων Διεύθυνση Δικτύου ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΕΔΔΗΕ / 362 / 3.12.2012 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΕΗ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΕΩΣ ΑΠΛΟΥ & ΔΙΠΛΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ GR - 72Γ / 30.11.2001 Εκδίδεται από τον TΟΜΕΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Εγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD 27/2Α

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD 27/2Α ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ υρραχίου 89 & Κηφισού ΑΘΗΝΑ-ΕΛΛΑΣ Φεβρουάριος 2009 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD 27/2Α ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΓΙΙΑ ΚΕΝΤΡΑ ΥΠΕΡΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Τεύχη Δημοπράτησης. Τεύχος 5.3. Τεχνικές Προδιαγραφές Ηλεκτρολογικών Εργασιών

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Τεύχη Δημοπράτησης. Τεύχος 5.3. Τεχνικές Προδιαγραφές Ηλεκτρολογικών Εργασιών ` ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ & ΕΡΓΟ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Περιγραφή ΔΔ-370/20.10.2014. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΦΟΡΤΙΟΥ SF 6 ή ΚΕΝΟΥ

Τεχνική Περιγραφή ΔΔ-370/20.10.2014. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΦΟΡΤΙΟΥ SF 6 ή ΚΕΝΟΥ Τεχνική Περιγραφή ΔΔ-370/20.10.2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΦΟΡΤΙΟΥ SF 6 ή ΚΕΝΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ... 4 2 ΠΡΟΤΥΠΑ... 4 3 ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 6 3.1 Περιβαλλοντικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΕΗ ΚΣ 01.48/06.2005 ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΙΑΝΟΜΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΕΗ ΚΣ 01.48/06.2005 ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΙΑΝΟΜΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΕΗ ΚΣ 01.48/06.2005 ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΙΑΝΟΜΗΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ...5 2. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ ΙΑ (KEYWORDS)..5 3. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (OPERATING CONDITIONS)...5 3.1. Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Τ.Κ. 57001 Τηλ. 2313300700 Fax. 2310478201 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.788.499,00 (με ΦΠΑ) Τεύχη Δημοπράτησης

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Τ.Κ. 57001 Τηλ. 2313300700 Fax. 2310478201 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.788.499,00 (με ΦΠΑ) Τεύχη Δημοπράτησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΕΡΓΟ: Ταχ. Δ/νση: Δημοκρατίας 1 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Τ.Κ. 57001 Τηλ. 2313300700 Fax. 2310478201 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.788.499,00 (με ΦΠΑ) ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΡΘΡΟ 1 ο : ΕΓΚΡΙΣΗ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΡΘΡΟ 2 ο : ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΙΔΗΡΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 3 ο

Διαβάστε περισσότερα

Προδιαγραφή ΕΗ/ ΝΕΜ-ΥΣ1. ΤΟΜΟΣ Ι Αναθεώρηση 2 ( ΝΕΜ-ΥΣ1.Ι-2)

Προδιαγραφή ΕΗ/ ΝΕΜ-ΥΣ1. ΤΟΜΟΣ Ι Αναθεώρηση 2 ( ΝΕΜ-ΥΣ1.Ι-2) - 1 - Προδιαγραφή ΕΗ/ ΝΕΜ-ΥΣ1 ΤΟΜΟΣ Ι Αναθεώρηση 2 ( ΝΕΜ-ΥΣ1.Ι-2) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Υ/Σ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 150 kv / M.T. ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, εκέµβριος 2004 -2- ΤΟΜΟΣ Ι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD 30 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ Νο 4

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD 30 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ Νο 4 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. NEΜ / ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υ/Σ ΚΥΤ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD 30 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ Νο 4 Σεπτέµβριος 2005 ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΨΗΦΙΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΙΑΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

671. ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ

671. ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ 671.1 Πεδίο Εφαρµογής - Ορισµοί 671. ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ Η παρούσα Προδιαγραφή αναφέρεται στις απαιτήσεις µελέτης και κατασκευής εργοστασιακά προκατασκευασµένων πινάκων Μέσης Τάσης κατάλληλων για εσωτερική

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 402714 /ΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΥΜΠΛ. 1 ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΛΙΚΟ:

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 402714 /ΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΥΜΠΛ. 1 ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΛΙΚΟ: ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 402714 /ΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΥΜΠΛ. Νο 1 ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΛΙΚΟ: Μονωτήρες κανονικού τύπου 16 τον για ΓΜ 400kV ΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ 104 43 ΑΘΗΝΑ FAX: 210 5192326

Διαβάστε περισσότερα