Ινστιτούτο Φυσικοχηµείας

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ινστιτούτο Φυσικοχηµείας"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» Ινστιτούτο Φυσικοχηµείας ipc.chem.demokritos.gr ιευθυντής: ρ Κων/νος Μ. Παλαιός Τηλ.: , Fax: Ιούλιος 2005

2 Οι δραστηριότητες του Ινστιτούτου Φυσικοχηµείας καλύπτουν ευρύ φάσµα της σύγχρονης χηµικής επιστήµης και τεχνολογίας και συγκεκριµένα: 1. Μοριακά και Υπερµοριακά Νανολειτουργικά Υλικά οµική και υπερµοριακή χηµεία Νανο-υλικά οργανωµένης υπερµοριακής δοµής Μοριακή µοντελοποίηση υλικών Φωταύγεια οργανικών ενώσεων και εφαρµογές στην αναλυτική χηµεία Φαινόµενα µεταφοράς ύλης σε πολυµερή Στατιστική Μηχανική και Μη-γραµµική υναµική

3 2. Νανοχηµεία, Φιλικές προς το Περιβάλλον Τεχνολογίες, Ενέργεια Μεµβράνες και µικροπορώδη υλικά για περιβαλλοντικούς διαχωρισµούς Φωτοοξειδοαναγωγική µετατροπή και αποθήκευση της ηλιακής ενέργειας ανάπτυξη νέων λειτουργικών υλικών για ενεργειακές, και βιοµηχανικές εφαρµογές Καταλυτικές-φωτοκαταλυτικές διεργασίες (ηλιακή ενέργεια - περιβάλλον) Εφαρµογές ηλεκτρονικής φασµατοσκοπίας σε υπερµοριακά συστήµατα και νανοδοµές

4 3. Περιβαλλοντική Χηµεία και Τεχνολογία Ατµοσφαιρική χηµεία Ισοτοπική υδρολογία Ο ρόλος των ιχνοστοιχείων στο περιβάλλον 4. Χηµική Βιολογία Σύνθεση φυσικών προϊόντων Χηµική Βιολογία φυσικών προϊόντων

5 Το πρόγραµµα Μοριακά και Υπερµοριακά Νανολειτουργικά Υλικά πραγµατοποιεί πολυσχιδή ερευνητική εργασία για την παρασκευή, χαρακτηρισµό καιδιευκρίνησητηςδοµής λειτουργικών µοριακών και οργανωµένωνυπερµοριακών συστηµάτων στην κλίµακα νανοδιαστάσεων συµπεριλαµβανοµένων φωτοφωταυγών οργανικών ενώσεων, κυκλοδεξτρινών, δενδριµερών, λιποσωµιακών φορέων φαρµάκων, υγρών κρυστάλλων, νανοπορωδών και µεσοπορωδών υλικών. Ερευνώνται επίσης φαινόµενα µεταφοράς ύλης καθώς και µοριακή µοντελοποίηση υλικών.

6 Μοριακά & Υπερµοριακά Νανολειτουργικά Συστήµατα Ανάπτυξη Θερµοτροπικών Υγρών Κρυστάλλων ενδριµερών Ανάπτυξη Νέων Φορέων Φαρµάκων recognizable groups protective coating C R C R C R n Σύνθεση Νέων Παραγώγων κυκλοδεξτρινών για εφαρµογές στην βιοτεχνολογία & νανοτεχνολογία Παράγωγα κυκλοδεξτρινών εισέρχονται στο κυτταρόπλασµα Παρασκευή νέων βελτιωτικών για εγχάραξη κυκλωµάτων (127nm)

7 Αξιόπιστοι και αποτελεσµατικοί υπολογισµοί µοριακών ιδιοτήτων Ανάπτυξη καινοτόµων µεθοδολογιών σε µοριακό & µεσοσκοπικό επίπεδο. Μοριακή αρχιτεκτονική Ανάπτυξη & αξιολόγηση αξιόπιστων θερµοδυναµικών µοντέλων time scale s ms µs ns ps fs Mesoscopic Modeling: Coarse grained MC, MD Brownian Dynamics Molecular Simulation: Atomistic Monte Carlo - Molecular Dynamics Computational QM: ab-initio (MP2 etc), semi-empirical (AM1) Å nm µm mm length scale

8 Τα προγράµµατα Νανοχηµεία, Φιλικές προς το Περιβάλλον Τεχνολογίες, Ενέργεια και Περιβαλλοντική Χηµεία και Τεχνολογία εντάσσονται στους στόχους προτεραιότητας του Ινστιτούτου. Στα προγράµµατααυτάυπάγονταιοι δραστηριότητες στις περιοχές των φωτοκαταλυτικών και φωτοηλεκτροχηµικών διεργασιών, των φωτοοξειδοαναγωγικών µετατροπών και των φωτοβολταϊκών κυψελών. Επίσης υπάγονται η Ισοτοπική Υδρολογία και οι Ισοτοπικές Αναλύσεις, η Ατµοσφαιρική Χηµεία, οι Τεχνολογίες καταπολεµήσεως ρύπων και οι Ραδιοχρονολογήσεις.

9 Περιβαλλοντική Χηµεία και Τεχνολογία Ατµοσφαιρική Χηµεία Συµπεριφορά αλογονωµένων ενώσεων στην Ατµόσφαιρα (Βρωµο-, Ιωδο-Αλκάνια) Αντιδράσεις αντικαταστατών των CFC (R F R F, R F ) µε ρίζεςοηκαιάτοµα Cl Χρόνοι ζωής αερίων ρύπων στην Ατµόσφαιρα. Ρόλος των Ιχνοστοιχείων στο Περιβάλλον Μέτρηση επιπέδων συγκέντρωσης ιχνοστοιχείων (g, Cd, As, Sb, Mn,...) Πηγές εκποµπής ιχνοστοιχείων και καταγραφή τους στον Ελλαδικό χώρο Εκτίµηση περιβαλλοντικών κινδύνων από την παρουσία τοξικών ιχνοστοιχείων Ισοτοπική Υδρολογία Ανάλυση ισοτοπικών χαρακτηριστικών υπογείων και επιφανειακών Υδάτων Εκµετάλλευση υδάτινων πόρων και γεωθερµικής ενέργειας Προσδιορισµός συγκέντρωσης 14 C και 222 Rn. Μέτρηση των λόγων 13 C/ 12 C, 18 / 16

10 Το πρόγραµµα της Χηµικής Βιολογίας δραστηριοποιείται στην σύνθεση φυσικών προϊόντων και σχεδιασµένων βιοδραστικών οργανικών µορίων καθώς και στην χηµική βιολογία των παραπάνω ενώσεων.

11 ΧΗΜΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Σύνθεση Φυσικών Προϊόντων & Βιοοργανική Χηµεία Ανάπτυξη συνθετικής µεθοδολογίας και στρατηγικών για την εργαστηριακή παρασκευή βιοδραστικών φυσικών προϊόντων και αναλόγων Συνδιαστική Χηµεία Μελέτη της βιολογικής δράσης φυσικών προϊόντων και αναλόγων σε συνεργασία µε εξειδικευµένα εργαστήρια Trichodimerol R1 R 2 Alkannin / Shikonin X Br Radicicol / Monocillin Br Scyphostatin xazinins - Bastadins Br - Br Χηµική Βιολογια Φυσικών Προϊόντων και Σχεδιασµένων Μορίων Σύνθεση φυσικών προϊόντων και αναλόγων τους Μελέτη βιολογικών διεργασιών µε τηχρήσηµικρών σχεδιασµένων µορίων Σχεδιασµός µορίων συγκεκριµένης φαρµακολογικής δράσης χρησιµοποιώντας κρυσταλλογραφικές πληροφορίες βιολογικών συστηµάτων A Me B Me Me C E apoptolidin D R Me S Me Me Me Me Me Me Me Me C 2 Me epothilones A and B sarcodictyin A Me Me Me Ac eleutherobin Me

12 Εργαστήρια Παροχής Υπηρεσιών Τα εργαστήρια Παροχής Υπηρεσιών του Ινστιτούτου και συγκεκριµένα το Εργαστήριο παρασκευής και χαρακτηρισµού µοριακών και υπερµοριακών συστηµάτων, το Εργαστήριο φασµατοσκοπίας MR, το Εργαστήριο µελέτης ατµοσφαιρικών ρυπαντών, το Εργαστήριο περιβαλλοντικής χηµείας, το Εργαστήριο ισοτοπικής υδρολογίας και το Εργαστήριο διαδικτυακών εφαρµογών παρέχουν υπηρεσίες τόσο στο Ινστιτούτο όσο και σε εξωτερικούς φορείς.

13 Μεταπτυχιακές Σπουδές Στο Ινστιτούτο Φυσικοχηµείας επί περισσότερα από 35 χρόνια λειτουργεί τµήµα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Παρέχονται µεταπτυχιακά µαθήµαταταοποίασε συνδυασµό µε την υπάρχουσα εργαστηριακή υποδοµή δίδουν την δυνατότητα αποκτήσεως µεταπτυχιακών τίτλων ειδίκευσης καθώς και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών σε συνεργασία µε τα ΑΕΙ στις περιοχές των δραστηριοτήτων του Ινστιτούτου.

14 EKΕΦΕ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ Ινστιτούτο Φυσικοχηµείας Εργαστήριο Νανοϋλικών Οργανωµένης Υπερµοριακής οµής Πολυλειτουργικά Λιποσωµατικά και ενδριτικά Νανοσωµατίδια Κ. Μ. Παλαιός

15 anomaterials of rganized Supramolecular structure ierarchical rganization + Aqueous phase Polymerization of Micelles Transformation of Vesicles to Micelles Polymerization of Vesicles Functionalization of External Surface F F F F F F F F F F F F F F F Functionalization of Dendrimers F F F F F F F F F F F F F F F F F + Cell: Liposome-liposome rganization, Recognition Specificity, Compartmentalization Bulk phase X Y ematic Smectic Columnar Cubic Keywords : Molecular Recognition, Functionalization, Supramolecular Chemistry, on-covalent Synthesis, Self-assembly, rganization-mobility

16 Unilamellar and multilamellar Liposomes Electron Microscopy image and schematic representation of Unilamellar liposomes Electron Microscopy image and schematic representation of Multilamellar liposomes

17 Liposomal structure Schematic representation and AFM image of unilamellar liposomes

18 Drug encapsulation in Liposomes Solubilization sites of hydrophilic and hydrophobic active drug ingredients in multilamellar liposomes

19 Liposome Cell recognition Recognition of a unilamellar vesicle, incorporating a drug, with a cell through their complementary moieties

20 Synthetic gene delivery systems DA chains attached on the surface of liposomes

21 Molecular recognition in water + P - K = 1.4 M-1 G = 0.9 kjmol-1 "Molecular Interface" Microscopic Interface Macroscopic Interface K = M-1 G = kjmol-1 K = M-1 G = kjmol-1 Molecules dissolved (Interfaces of bilayers or micelles) (Air -water interface) ( ) in bulk water Binding constant (K) and binding energy ( G) of guanidinium and phosphate system at various molecular assemblies

22 Polyvalent Effect in Liposomes

23 Molecular recognition between liposomes The role of cholesterol + + = C 3 - C 3 + C 2 C 2 P C 3 = = C S = P Z. Sideratou, D. Tsiourvas, C. M. Paleos, A, Tsortos, G. ounesis, Langmuir, 16, 9186 (2000)

24 Molecular recognition between complementary liposomes 1,0 0,8 0,6 Turbidity 0,4 0,2 0, mol% DBG Turbidity change during molecular recognition experiments between PC-DP and PC-DBG liposomes without cholesterol (open circles) or with 50% cholesterol (filled circles).

25 Phase contrast optical microscopy images Phase contrast optical microscopy images of aggregates obtained after mixing PC:CL:DP with PC:CL:DBG complementary liposomal dispersions. The bar in the lower left corner indicates 5 µm.

26 The role of cholesterol in molecular recognition and binding constants Turbidity 0,9 0,8 0,7 Binding Parameters for PC based complementary liposomes Titrant/Titrand Η (kjmol -1 ) k(s -1 ) PC-DBG/PC-DP 0.576± ± ,6 0, mol % cholesterol Turbidity change during recognition experiments of complementary liposomes as a function of cholesterol concentration (1.9x10-4 M PC, 1.0x10-5 M of DP or DBG and various mol % of Cholesterol with respect to PC). PC-Chol-DBG/ PC-Chol-DP 1.113± ±0.017 Control Experiments PC/PC 0.028± PC-Chol/PC-Chol 0.034± PC-DBG/PC 0.123± PC-Chol-DBG/PC-Chol 0.206± PC/PC-DP 0.113± PC-Chol/PC-Chol-DP ±

27 Phospholipid-Cholesterol Phase Diagram

28 PEGylated liposome

29 Conventional and stealth liposomes The role of PEG

30 Molecular recognition between liposomes Interaction effectiveness vs protective coating + + = or 2 + Cl - 2 ( ) n = 2 + Cl - 2 = P A. Pantos, D. Tsiourvas, Z. Sideratou, C. M. Paleos, Langmuir, 20, 6165 (2004)

31 Characterization of interacting liposomes 0.30 PC-CL PC-CL-DG PC-CL-DPG PC-CL-DP 0.25 Cp (kcal mole -1 o C -1 ) Temperature ( o C) DSC profiles of Cp vs. T for the mainphase transition of the PEGylated (right) and non-pegylated (left) unilamellar liposomal dispersions in phosphate buffer solution. AFM images of PEGylated (right) and non-pegylated (left) unilamellar liposomes containing PC:CL:DG.

32 Interaction effectiveness vs protective coating Absorbance 0.2 Absorbance [DP] / % mol [DP] / % mol Turbidity change during interaction experiments between PC-CL-DP and PC-CL-DG (left) or PC-CL-DDG (right) liposomes. Both liposomes incorporate PEGylated cholesterol at various concentrations. X axis represents the percent concentration of liposomes based on DP in the aqueous dispersion.

33 ptical and Dynamic Light Scattering studies 5µm 5µm 5µm PC-CL-DPG / DP Σε υδατικό διάλυµα PEG 0% PEG 5% PEG 15% 5µm 5µm 5µm r (nm) 5µm

34 Thermodynamic Parameters employing ITC Η (kcal/mole of injectant) PC:CL:DPG-PC:CL:DP PC:CL:DG-PC:CL:DP PC:CL:DG:PEG-PC:CL:DP:PEG PC:CL:DPG:PEG-PC:CL:DP:PEG Molar Ratio Fitted curves for isothermal titration calorimetric data, employing a oneset of binding sites model with constant stoichiometry, for the interaction of the liposomal dispersions in phosphate buffer.the molar ratio refers to PC (in PC:CL:DG or DPG) liposomal dispersions / PC (in PC:CL:DP liposomes) which equals the guanidinium /phosphate molar ratio.in the case of PEGylated liposomes the molar ratio PEG/CL is 5%.

35 Thermodynamic Parameters Fitting results of the ITC data for the interaction in phosphate buffer of PC:CL:DP liposomes with PC:CL:DG and PC:CL:DPG liposomes with and without PEG Interacting liposomes [PC:CL:DPG]- [PC:CL:DP] [PC:CL:DG]- [PC:CL:DP] [PC:CL:DPG + 5% PEG]- [PC:CL:DP + 5% PEG] [PC:CL:DG + 5% PEG]- [PC:CL:DP + 5% PEG Η (kcal/mol) K app (mol -1 ) x x x x 10 4

36 Lipid Mixing employing Resonance Energy Transfer Fluoresence Intensity on-pegylated 100% fusion t=30min t=0min t=0min t=30min λ (nm) 100 PEGylated 100% fusion t=30min t=0min t=0min t=30min λ (nm) % lipid mixing time (min) Emission fluorescence spectra recorded as a function of time and % lipid mixing following interaction of non PEGylated (black squares) or 5% PEGylated (red squares) complementary PC:CL:DPG - PC:CL:DP liposomes. For comparison the % lipid mixing following interaction of PC:CL:DPG - PC:CL liposomes (open squares) are shown.

37 Molecular recognition between complementary liposomes: A process leading to multicompartmentalization + A B + + C + Schematic diagram of multicompartment aggregates formation steps by the interaction of complementary liposomes

38 C + _ P

39

40 Interactions between recognizable unilamellar and multilamellar liposomes: Model systems for studying drug delivery C 3 C 3 3 C C 3 3 C 2 Doxorubicin Tamoxifen

41 Interactions between recognizable unilamellar and multilamellar liposomes +

42 Interactions between recognizable unilamellar and multilamellar liposomes Phase contrast optical microscopy images of multilamellar PC:CL:DP liposomes (A) and of liposomal aggregates following their mixing with complementary non-pegylated (B) or PEGylated (C) unilamellar PC:CL:DPG liposomes. The bar in the upper left corner indicates 5 µm.

43 Dynamic Light Scattering and ITC experiments 0,0 kcal/mol of injectant -0,5-1,0-1,5-2, r (nm) r (nm) Particle size distribution of PEGylated (right part) or non-pegylated (left part) unilamellar (blue line) PC:CL:DPG liposomes with PC:CL:DP multilamellar liposomes (red line) and of the resulting aggregates (black line) following their interaction at 2/1 DP/DPG molar ratio. 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 Molar Ratio Isothermal titration calorimetric data (symbols) and fitted curves (lines), employing a one-set of binding sites model with constant stoichiometry, for the interaction of PEGylated (open symbols) or non-pegylated (closed symbols) unilamellar liposomes containing PC:CL:DPG with multilamellar liposomes containing PC:CL:DP, in phosphate buffer saline.

44 Thermodynamic Parameters Fitting results of the ITC data for the interaction in phosphate buffer saline of PEGylated or non-pegylated PC:CL:DPG unilamellar liposomes with PC:CL:DP multilamellar liposomes Interacting liposomes [PC:CL:DPG]- [PC:CL:DP] [PC:CL:DPG + 5% PEG]- [PC:CL:DP] Η (kcal/mol) K app (mol -1 ) x x 10 4

45 Membrane Stability and Lipid mixing Fluorescence Intensity non-pegylated % calsein leakage t = 30 min t = 0 min λ (nm) addition of TRIT X-100 non-pegylated PEGylated t = 0 min λ (nm) Emission fluorescence spectra of calcein recorded as a function of time following interaction of non-pegylated and PEGylated unilamellar PC:CL:DPG liposomes with multilamellar PC:CL:DP liposomes and the corresponding calcein leakage t (min) PEGylated t = 30 min addition of TRIT X-100 Fluorescence Intensity % Lipid Mixing on-pegylated 100% fusion t=30 min t=0 min t=0 min t=30 min λ (nm) PEGylated 100% fusion t=30 min t=0 min t=0 min t=20 min λ (nm) t (min) t (min) Emission fluorescence spectra recorded as a function of time (upper row) and % lipid mixing (lower row) following interaction of non-pegylated and PEGylated PC:CL:DPG unilamellar with PC:CL:DP multilamellar liposomes. For comparison the % lipid mixing following interaction of unilamellar PC:CL liposomes with multilamellar PC:CL:DP liposomes (black symbols) are shown.

46 Drug Transfer: The effect of molecular recognition Composition of DXR ΤΜΧ unilamellar liposomes % transfer % transfer PC-CL 17.1 ±2.9 <2 PC-CL-PEG 12.5 ±3.4 <1 PC-CL-DPG 70.5 ± ±3.1 PC-CL-DPG-PEG 60.9 ± ±3.9

47 Interaction of L-arginine with dihexadecylphosphate unilamellar liposomes: The effect of the lipid phase organization P 2 T I. Tsogas, D. Tsiourvas, C. M. Paleos, S. Giatrellis, G. ounesis, Chemistry and Physics of Lipids, accepted

48 Interaction of l-arginine with dihexadecylphosphate unilamellar liposomes: The effect of the lipid phase organization C p (kcal K -1 mol -1 ) A B C D E F Temperature ( C) DSC thermograms for the first (left) and the second (right) heating scan of liposomal dispersions containing L-arginine at various molar ratios. (A) pure DP-a, (B) 0.09, (C) 0.18, (D) 0.27, (E) 0.5 and (F) 0.9.

49 ITC experiments 0 (kcal mol -1 of injectant) [L-Arginine]/[DP-a] Molar Ratio ITC results for the exothermic interaction of L-arginine with DP- a at different temperatures: T = 27 o C in the L c phase after prolonged incubation at low temperatures (red); T = 27 o Cafter heating to 55 o C in the L β phase (black); T = 55 o C in the L β phase (blue); T = 72 o C in the L α phase (cyan).

50 Thermodynanic parameters of the interaction Η (kcal mol -1 ) [L-Arginine]/[DP-a] Molar Ratio Lipid phase Thermodynamic parameters of the interaction in the different lipid phases T ºC K mol -1 kcal mol -1 L c 27º L β 27º L β 55º L α 72º vs. [L-arginine]/[DP-a] molar ratio for the irreversible L c to L β phase transition (red line), and for the main lipid phase transition (including the pretransition ) during the first (blue line) and the second (cyan line) consecutive DSC heating scans.

51 Penetration of L-arginine Fluorescence Intensity L-arginine/DPa molar ratio (%) Fluorescence intensity of arginine-fluorescamine adduct in the aqueous bulk phase after addition of various molar concentrations of L-arginine to DPa liposomal dispersions following incubation at 25 o C (blue) and at 60 o C (red). Dependence of L-arginine penetration on the bilayer molecular order after incubation for 20 min at the corresponding temperature. Lipid Phase L-arginine (%) L c at 27 o C 1.8 L β' at 27 o C 3.4 L β' at 57 o C 20 L α at 72 o C 24 T

52 Interactions between unilamellar liposomes and poly-l-arginine n + - P

53 Interactions between unilamellar liposomes and poly-l-arginine ptical and Dynamic Light Scattering studies (a) (b) (c) (d) (e) (f) Fused liposomal aggregates observed upon addition in unilamellar DPa:PC:Chol liposomes of poly-larginine at various molar ratios: 10% (a), 20% (b), 30% (c), 40% (d), 50% (e) και 80% (f). The bar represents 30 µm R h (nm) Size variation of DPa:PC:Chol liposomes upon addition of poly-l-arginine at various molar ratios: 0% ( ), 40% ( ), 60% ( ), 80% ( ) και 100% ( ).

54 Penetration of Poly-L-arginine 300 Fluorescence Intensity guanidinium/phosphate molar ratio (%) Fluorescence intensity of poly-l-arginine-fluorescamine adduct in the bulk aqueous phase (squares) or after addition of various molar concentrations of poly-l-arginine to DPa:PC:Chol liposomal dispersions following incubation at 25 o C (circles) and at 65 o C (triangles).

55 Poly(propylene imine) dendrimers Dendrimers are nanometer-sized, highly branched and monodisperse macromolecules with symmetrical architecture consisting of a central core, branching units and external functional groups. The functionalization of the end groups leads to the formation of a diversity of materials including systems for potential drug delivery applications.

56 Shape and size of dendrimers compared to various biological systems

57 Polyvalent Effect in Dendritic molecules

58 The mechanism of dendrimer-mediated gene delivery into cells

59 Encapsulation and release properties of poly(propylene imine) dendrimers + = 2 = K = Pyrene + + = 3 + = + G. Pistolis, A. Malliaris, D. Tsiourvas, C. M. Paleos, Chem. Eur. J., 5, 1440 (1999).

60 Proposed model for drug encapsulation and release acl + = Me F Me C Me C C 4 9 Z. Sideratou, D. Tsiourvas, C. M. Paleos, Langmuir, 16, 1766 (2000) Z. Sideratou, D. Tsiourvas, C. M. Paleos, J. Colloid Interface Sci., 242, 272 (2001).

61 Comparative solubility of pyrene (PY), betamethasone valerate (BV) and betamethasone dipropionate (BD) in parent and PEGylated derivatives Compound [dendrimer]/m [PY]/M [BV]/M [BD]/M DAB-64 5 x x x x 10-5 DAB64-8PEG 5 x x x x 10-4 DAB64-4PEG 5 x x x x 10-4 DAB64-8PEG 5 x x x x 10-3 DAB64-4PEG 5 x x x x 10-3

62 Multi-functional Dendrimeric Drug Delivery System = = Branching point Terminal group = Recognizable group = Protective coating

63 Synthesis of multi-functional poly(propylene imine) dendrimeric derivatives = PEG = 2 C C C 2 C 3 = = = CC 2 C 3 C Cl - C C C C C C C C C C C C Cl - C. M. Paleos, D. Tsiourvas, Z. Sideratou, L. Tziveleka, Biomacromolecules, 5, 524 (2004).

64 Salt-triggered release of drug-loaded multi-functional dendrimers 1.5 [BTV] x10-4 M [acl] / M

65 Liposome-dendrimer recognition = CL = - + C P Z. Sideratou, J. Foudis, D. Tsiourvas, I. P. ezis, G. Papadimas, C. M. Paleos, Langmuir, 18, 5036 (2002).

66 Liposome-dendrimer recognition 250 nm 100 nm TEM images of PC-Chol-DP liposomes after mixing with guanilated dendrimers (left) and after redispersion of the aggregates with phosphate buffer.

67 Liposome-dendrimer recognition for drug delivery = (C 2 C(C 3 )) 32 DAB-G0 DAB ( 2 ) 32 C 3 ( 2 ) 6 (C 2 C(C 3 )) 26 DAB-6 ( 2 ) 12 (C 2 C(C 3 )) 20 DAB Cl - DIEA Cl - DIEA 2 + Cl (C 2 C(C 3 )) 26 DAB-G6 2 + Cl (C 2 C(C 3 )) 20 DAB-G12

68 Drug encapsulation in guanidinylated dendrimers = C 3 F CC 4 9 C 3 C 3 F CC 2 5 C 3 C 2 5 BTV BTP

69 Liposome-dendrimer recognition

70 Liposome-dendrimer recognition Intensity addition of dendrimer addition of triton x-100 % leakage t (sec) t (sec) Emission fluorescence intensity as a function of time (left) of calcein encapsulated in the interior of multilamellar PC:CL:DP liposomes following their interaction with DAB-G0 (open symbols) and DAB-G12 (closed symbols) and the corresponding calculated calcein leakage (right).

71 Redispertion of aggregates obtained from liposome-dendrimer interactions r (nm) Particle size distribution of the aggregates obtained after the interaction of DAB-G6 dendrimers with PC:CL:DP multilamellar liposomes (dashdotted line) and of the particles formed following addition of concentrated phosphate buffer 0.05M (dashed line), 0.1M (dotted line) and 0.2M (solid line). AFM images of multilamellar PC:CL:DP liposomes (A) and of particles formed following the addition of concentrated phosphate buffer (0.2M) into the aggregates that resulted from their interaction with dendrimers.

72 Drug transfer (%) to multilamellar liposomes drug Interacting dendrimers Η 2 Ο Phosphate buffer (10mM) BTP BTV DAB-G ± ±2.3 DAB-G ± ±2.9 DAB-G ± ±1.9 DAB-G ± ±1.8 DAB-G ± ±2.2 DAB-G ± ±2.3

73 Multi-functional dendritic polyether polyols = PG n 2 2 C 2 -(C 2 -C 2 -) n -C 2 -C C C C (C 2 -C 2 -) n -C 2 -C n DCC, Py TEA dry DMF PG-SA + 2 -(C 2 -C 2 -) n -C 3 8 dry DMS 8 2 (-C 2 -C 2 ) n Folate-PEG- 2 C + C DCC, Py dry DMS 8 2 (C 2 -C 2 -) n -C 3 2 -PEG C C 2 2 PG-PEG PG5-PEG-Folate

74 Multi-functional dendritic polyether polyols = PG n -PEG C C 2 2

75 Συνεργάτες ρ.. Τσιούρβας ρ. Ζ. Σιδεράτου ρ. Λ. Τζιβελέκα Α. Πάντος Ι. Τσόγκας Χ. Κοντογιάννη ΙΡΡΠ ΕΚΕΦΕ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ρ. Γ. Νούνεσης ρ. Σ. Γιατρέλης

Manuscript submitted to the Journal of the American Society for Mass Spectrometry, September 2011.

Manuscript submitted to the Journal of the American Society for Mass Spectrometry, September 2011. The Early Life of a Peptide Cation-Radical. Ground and Excited-State Trajectories of Electron-Based Peptide Dissociations During the First 330 Femtoseconds Christopher L. Moss, Wenkel Liang, Xiaosong Li,*

Διαβάστε περισσότερα

Νανοσύνθετα πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (HDPE) / νανοϊνών χαλκού (Cu-nanofibers) με βελτιωμένη σταθερότητα στην υπεριώδη ακτινοβολία

Νανοσύνθετα πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (HDPE) / νανοϊνών χαλκού (Cu-nanofibers) με βελτιωμένη σταθερότητα στην υπεριώδη ακτινοβολία ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Νανοσύνθετα πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (HDPE) / νανοϊνών

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή διατριβή. Η επίδραση της τασιενεργής ουσίας Ακεταλδεΰδης στη δημιουργία πυρήνων συμπύκνωσης νεφών (CCN) στην ατμόσφαιρα

Πτυχιακή διατριβή. Η επίδραση της τασιενεργής ουσίας Ακεταλδεΰδης στη δημιουργία πυρήνων συμπύκνωσης νεφών (CCN) στην ατμόσφαιρα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή διατριβή Η επίδραση της τασιενεργής ουσίας Ακεταλδεΰδης στη δημιουργία πυρήνων συμπύκνωσης νεφών (CCN)

Διαβάστε περισσότερα

Laboratory Studies on the Irradiation of Solid Ethane Analog Ices and Implications to Titan s Chemistry

Laboratory Studies on the Irradiation of Solid Ethane Analog Ices and Implications to Titan s Chemistry Laboratory Studies on the Irradiation of Solid Ethane Analog Ices and Implications to Titan s Chemistry 5th Titan Workshop at Kauai, Hawaii April 11-14, 2011 Seol Kim Outer Solar System Model Ices with

Διαβάστε περισσότερα

Supporting Information for. Department of Chemistry, Vanderbilt University, Nashville, TN 37235

Supporting Information for. Department of Chemistry, Vanderbilt University, Nashville, TN 37235 Supporting Information for Functional Group Transformations in Derivatives of 1,4-Dihydrobenzo[1,2,4]triazinyl Radical Agnieszka Bodzioch, a, Minyan Zheng, a Piotr Kaszyński, a,b * Greta Utecht a a Organic

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Ρευστομηχανική

Περιβαλλοντική Ρευστομηχανική Προπτυχιακό Πρόγραμμα Πολιτικών Μηχανικών & Μηχανικών Περιβάλλοντος Μεταπτυχιακά Προγράμματα Μηχανική Περιβάλλοντος Διατμηματικό Πρόγραμμα: Ενεργειακές Τεχνολογίες & Αειφόρος Σχεδιασμός Ερευνητικές Οντότητες:

Διαβάστε περισσότερα

Zebra reaction or the recipe for heterodimeric zinc complexes synthesis

Zebra reaction or the recipe for heterodimeric zinc complexes synthesis Electronic Supplementary Material (ESI) for Dalton Transactions. This journal is The Royal Society of Chemistry 05 Supporting Information Zebra reaction or the recipe for heterodimeric zinc complexes synthesis

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΝΔΡΙΜΕΡΗ ΜΕ ΟΡΓΑΝΟΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΧΡΩΜΟΦΟΡΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΕΓΓΥΣ ΥΠΕΡΥΟΡΟΥ

ΔΕΝΔΡΙΜΕΡΗ ΜΕ ΟΡΓΑΝΟΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΧΡΩΜΟΦΟΡΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΕΓΓΥΣ ΥΠΕΡΥΟΡΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΔΕΝΔΡΙΜΕΡΗ ΜΕ ΟΡΓΑΝΟΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΧΡΩΜΟΦΟΡΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΕΓΓΥΣ ΥΠΕΡΥΟΡΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2010 Γεωργακόπουλος Σπύρος Χημικός

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Καθηγητής Γ. ΧΡΥΣΟΛΟΥΡΗΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ

ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Καθηγητής Γ. ΧΡΥΣΟΛΟΥΡΗΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ / ΥΝΑΜΙΚΗΣ & ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Καθηγητής Γ. ΧΡΥΣΟΛΟΥΡΗΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

LUO, Hong2Qun LIU, Shao2Pu Ξ LI, Nian2Bing

LUO, Hong2Qun LIU, Shao2Pu Ξ LI, Nian2Bing 2003 61 3, 435 439 ACTA CHIMICA SINICA Vol 61, 2003 No 3, 435 439 2 ΞΞ ( 400715), 2, 2, 2, 3/ 2 2,, 2,, Ne w Methods for the Determination of the Inclusion Constant between Procaine Hydrochloride and 2Cyclodextrin

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΤΣΖΜΑΣΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΖΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ» ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ Ζ/Τ ΚΑΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΤΣΖΜΑΣΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΖΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ» ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ Ζ/Τ ΚΑΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΤΣΖΜΑΣΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΖΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ» ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ Ζ/Τ ΚΑΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΜΖΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΥΟΣΜΟΥ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΕΡΑΤΩ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ Λεμεσός 2014

Διαβάστε περισσότερα

9-amino-(9-deoxy)cinchona alkaloids-derived novel chiral phase-transfer catalysts

9-amino-(9-deoxy)cinchona alkaloids-derived novel chiral phase-transfer catalysts Electronic Supplementary Material (ESI) for Organic & Biomolecular Chemistry. This journal is The Royal Society of Chemistry 2014 9-amino-(9-deoxy)cinchona alkaloids-derived novel chiral phase-transfer

Διαβάστε περισσότερα

(1) Describe the process by which mercury atoms become excited in a fluorescent tube (3)

(1) Describe the process by which mercury atoms become excited in a fluorescent tube (3) Q1. (a) A fluorescent tube is filled with mercury vapour at low pressure. In order to emit electromagnetic radiation the mercury atoms must first be excited. (i) What is meant by an excited atom? (1) (ii)

Διαβάστε περισσότερα

Enantioselective Organocatalytic Michael Addition of Isorhodanines. to α, β-unsaturated Aldehydes

Enantioselective Organocatalytic Michael Addition of Isorhodanines. to α, β-unsaturated Aldehydes Electronic Supplementary Material (ESI) for Organic & Biomolecular Chemistry. This journal is The Royal Society of Chemistry 2016 Enantioselective Organocatalytic Michael Addition of Isorhodanines to α,

Διαβάστε περισσότερα

Βιοργανικές Νανοδομές

Βιοργανικές Νανοδομές Βιοργανικές Νανοδομές 08/05/2012 Μαρία Κισσαμιτάκη ΑΜ:306 Binbin Jiang, Wei Tao, Xin Lu, Yong Liu, Haibao Jin, Yan Pang, Xiaoy Sun, Deyue Yan, Yongfeng Zhou Εισαγωγή POSS: Το μικρότερο καλά καθορισμένο

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Βιομηχανικών Διεργασιών 6ο εξάμηνο

Συστήματα Βιομηχανικών Διεργασιών 6ο εξάμηνο Συστήματα Βιομηχανικών Διεργασιών 6ο εξάμηνο Μέρος 1 ο : Εισαγωγικά (διαστ., πυκν., θερμ., πίεση, κτλ.) Μέρος 2 ο : Ισοζύγια μάζας Μέρος 3 ο : 8 ο μάθημα Εκτός ύλης ΔΠΘ-ΜΠΔ Συστήματα Βιομηχανικών Διεργασιών

Διαβάστε περισσότερα

LP N to BD* C-C = BD C-C to BD* O-H = LP* C to LP* B =5.

LP N to BD* C-C = BD C-C to BD* O-H = LP* C to LP* B =5. Electronic Supplementary Material (ESI) for Physical Chemistry Chemical Physics. This journal is the Owner Societies 2016 MS No.: CP-ART-03-2016-002134.R1 Optical Response and Gas Sequestration Properties

Διαβάστε περισσότερα

Τι ξέρει ένας Μηχανικός Περιβάλλοντος;

Τι ξέρει ένας Μηχανικός Περιβάλλοντος; Τι ξέρει ένας Μηχανικός Περιβάλλοντος; Η Επιστήμη του Μηχανικού Περιβάλλοντος είναι συνδυασμός των εξής επιστημονικών πεδίων: Πολιτικών Μηχανικών (Τομέας Υδραυλικής) Χημικών Μηχανικών (Φαινόμενα Μεταφοράς,

Διαβάστε περισσότερα

A facile and general route to 3-((trifluoromethyl)thio)benzofurans and 3-((trifluoromethyl)thio)benzothiophenes

A facile and general route to 3-((trifluoromethyl)thio)benzofurans and 3-((trifluoromethyl)thio)benzothiophenes Electronic Supplementary Material (ESI) for ChemComm. This journal is The Royal Society of Chemistry 2014 A facile and general route to 3-((trifluoromethyl)thio)benzofurans and 3-((trifluoromethyl)thio)benzothiophenes

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ "Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων ΤΕΙ"

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων ΤΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ "Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων ΤΕΙ" Υποέργο:23 Τίτλος: ««ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΝΑΛΟΓΩΝ ΤΗΣ ΥΔΡΟΞΥΤΥΡΟΣΟΛΗΣ (ΗΤ),

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία. Μελέτη των μηχανικών ιδιοτήτων των stents που χρησιμοποιούνται στην Ιατρική. Αντωνίου Φάνης

Διπλωματική Εργασία. Μελέτη των μηχανικών ιδιοτήτων των stents που χρησιμοποιούνται στην Ιατρική. Αντωνίου Φάνης Διπλωματική Εργασία Μελέτη των μηχανικών ιδιοτήτων των stents που χρησιμοποιούνται στην Ιατρική Αντωνίου Φάνης Επιβλέπουσες: Θεοδώρα Παπαδοπούλου, Ομότιμη Καθηγήτρια ΕΜΠ Ζάννη-Βλαστού Ρόζα, Καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΧΛΑΚΘ ΕΡΓΑΛΑ ΜΕΣΡΘΕΛ ΟΠΣΛΚΟΤ ΒΑΚΟΤ ΑΣΜΟΦΑΛΡΑ ΜΕ ΘΛΛΑΚΟ ΦΩΣΟΜΕΣΡΟ ΕΚΟ

ΠΣΤΧΛΑΚΘ ΕΡΓΑΛΑ ΜΕΣΡΘΕΛ ΟΠΣΛΚΟΤ ΒΑΚΟΤ ΑΣΜΟΦΑΛΡΑ ΜΕ ΘΛΛΑΚΟ ΦΩΣΟΜΕΣΡΟ ΕΚΟ ln(f( )) ΑΡΛΣΟΣΕΛΕΛΟ ΠΑΝΕΠΛΣΘΜΛΟ ΚΕΑΛΟΝΛΚΘ ΣΜΘΜΑ ΦΤΛΚΘ ΠΣΤΧΛΑΚΘ ΕΡΓΑΛΑ ΜΕΣΡΘΕΛ ΟΠΣΛΚΟΤ ΒΑΚΟΤ ΑΣΜΟΦΑΛΡΑ ΜΕ ΘΛΛΑΚΟ ΦΩΣΟΜΕΣΡΟ ΕΚΟ 4,6 4,4 4,2 4,0 3,8 3,6 3,4 3,2 3,0 2,8 2,6 2,4 2,2 2,0 1,8 1,6 1 2 3 4 5

Διαβάστε περισσότερα

Διαμόρφωση υποστρωμάτων στη μικροκαι νανο-κλίμακα για την δημιουργία πρωτεϊνικών μικροσυστοιχιών

Διαμόρφωση υποστρωμάτων στη μικροκαι νανο-κλίμακα για την δημιουργία πρωτεϊνικών μικροσυστοιχιών Διαμόρφωση υποστρωμάτων στη μικροκαι νανο-κλίμακα για την δημιουργία πρωτεϊνικών μικροσυστοιχιών Επιστημονικοί Υπεύθυνοι έργου: A. Τσερέπη Ινστιτούτο Μικροηλεκτρονικής Π. Σ. Πέτρου Ινστιτούτο Ραδιοϊσοτόπων

Διαβάστε περισσότερα

Homework 8 Model Solution Section

Homework 8 Model Solution Section MATH 004 Homework Solution Homework 8 Model Solution Section 14.5 14.6. 14.5. Use the Chain Rule to find dz where z cosx + 4y), x 5t 4, y 1 t. dz dx + dy y sinx + 4y)0t + 4) sinx + 4y) 1t ) 0t + 4t ) sinx

Διαβάστε περισσότερα

ENΔEIKTIKO ΠPOΓPAMMA ΣΠOYΔΩN

ENΔEIKTIKO ΠPOΓPAMMA ΣΠOYΔΩN ΑΠΘ, ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ENΔEIKTIKO ΠPOΓPAMMA ΣΠOYΔΩN BAΣIKO ΠPOΓPAMMA (1ο - 6ο EΞAMHNO) 1ο Εξάμηνο Υ02 Αρχές Αναλυτικής Χημείας 2 2 6 10 Υ01 Γενική και Ανόργανη Χημεία Ι 3 1 4 10 Υ03 Εφαρμοσμένα Μαθηματικά

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Φυσικοχημείας Institute of Physical Chemistry

Ινστιτούτο Φυσικοχημείας Institute of Physical Chemistry Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» National Centre for cientific Research Demokritos Ινστιτούτο Φυσικοχημείας Institute of Physical Chemistry Το Ινστιτούτου Φυσικοχημείας στοχεύει στην

Διαβάστε περισσότερα

phase: synthesis of biaryls, terphenyls and polyaryls

phase: synthesis of biaryls, terphenyls and polyaryls Supporting Information for Studies on Pd/NiFe 2 O 4 catalyzed ligand-free Suzuki reaction in aqueous phase: synthesis of biaryls, terphenyls and polyaryls Sanjay R. Borhade and Suresh B. Waghmode* Address:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Επιστημονικές Δραστηριότητες...10 Οργανόγραμμα Ινστιτούτου Φυσικοχημείας...11 Οικονομικός Απολογισμός...13

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Επιστημονικές Δραστηριότητες...10 Οργανόγραμμα Ινστιτούτου Φυσικοχημείας...11 Οικονομικός Απολογισμός...13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πρόλογος...3 Ιστορικό Στόχοι και Κατευθύνσεις του Ινστιτούτου Φυσικοχημείας, Α. Bασική Έρευνα...5 B. Μεσοπρόθεσμη Έρευνα,...8 Γ. Εμπορική Αξιοποίηση Αποτελεσμάτων Ερευνας,...8

Διαβάστε περισσότερα

22 .5 Real consumption.5 Real residential investment.5.5.5 965 975 985 995 25.5 965 975 985 995 25.5 Real house prices.5 Real fixed investment.5.5.5 965 975 985 995 25.5 965 975 985 995 25.3 Inflation

Διαβάστε περισσότερα

The Echellograms and Response Functions from zj to M bands Calculated by Echelle Simulator V0.9 for IRCS

The Echellograms and Response Functions from zj to M bands Calculated by Echelle Simulator V0.9 for IRCS The Echellograms and Response Functions from zj to M bands Calculated by Echelle Simulator V0.9 for IRCS Tae-Soo Pyo pyo@subaru.naoj.org Subaru Telescope National Astronomical Observatory of Japan April

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Μελέτη των υλικών των προετοιμασιών σε υφασμάτινο υπόστρωμα, φορητών έργων τέχνης (17ος-20ος αιώνας). Διερεύνηση της χρήσης της τεχνικής της Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων Λάρισα 05/09/2013 Προκήρυξη Αριθμός Πρωτοκόλλου: 4292/3-7-2013 ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - Τομέας: Ενιαίος Βιοχημεία ή Κλινική

Διαβάστε περισσότερα

Table S1 Selected bond lengths [Å] and angles [ ] for complexes 1 8. Complex 1. Complex 2. Complex 3. Complex 4. Complex 5.

Table S1 Selected bond lengths [Å] and angles [ ] for complexes 1 8. Complex 1. Complex 2. Complex 3. Complex 4. Complex 5. Table S1 Selected bond lengths [Å] and angles [ ] for complexes 1 8. Complex 1 Zn(1) O(1) 1.969(2) Zn(1) O(5) 1.989(3) Zn(1) O(6) 1.930(3) Zn(1) O(4) a 1.954(4) Zn(1) O(3) a 2.519(25) O(6) Zn(1) O(4) a

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τομέας Περιβαλλοντικής Υδραυλικής και Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής (III) Εργαστήριο Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής TECHNICAL UNIVERSITY OF CRETE SCHOOL of

Διαβάστε περισσότερα

Supporting Information To. Microhydration of caesium compounds: Journal of Molecular Modeling

Supporting Information To. Microhydration of caesium compounds: Journal of Molecular Modeling Supporting Information To Microhydration of caesium compounds: Cs, CsOH, CsI and Cs 2 I 2 complexes with one to three H 2 O molecules of nuclear safety interest Journal of Molecular Modeling Mária Sudolská

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ιπλωµατική Εργασία του φοιτητή του τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

239 Χημικών Μηχανικών Πάτρας

239 Χημικών Μηχανικών Πάτρας 239 Χημικών Μηχανικών Πάτρας Το Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών ιδρύθηκε το 1977. Οι πρώτοι προπτυχιακοί φοιτητές του εισήχθησαν το 1978 και αποφοίτησαν το 1983. Από την ίδρυσή του το

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ν. ΔΕΜΕΤΖΟΥ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ν. ΔΕΜΕΤΖΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ν. ΔΕΜΕΤΖΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΝΑΝΟ -ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διευθυντή του Εργαστηρίου της Φαρμακευτικής Τεχνολογίας ΤΜΗΜΑΤΟ Σ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟ ΜΕΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟ ΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Study on Re-adhesion control by monitoring excessive angular momentum in electric railway traction

Study on Re-adhesion control by monitoring excessive angular momentum in electric railway traction () () Study on e-adhesion control by monitoring excessive angular momentum in electric railway traction Takafumi Hara, Student Member, Takafumi Koseki, Member, Yutaka Tsukinokizawa, Non-member Abstract

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ

ΠΤΥΧΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΠΤΥΧΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Κωδικός Μαθήματος Όνομα Μαθήματος ECTS ECTS Προαπαιτούμενο / Βαθμό ΜΑΣ 014 Εισαγωγικά Μαθηματικά Ι 6 ΦΥΣ 102 Φυσική για Χημικούς 6 ΧΗΜ110 Εργαστήριο Αναλυτικής

Διαβάστε περισσότερα

Second Order RLC Filters

Second Order RLC Filters ECEN 60 Circuits/Electronics Spring 007-0-07 P. Mathys Second Order RLC Filters RLC Lowpass Filter A passive RLC lowpass filter (LPF) circuit is shown in the following schematic. R L C v O (t) Using phasor

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός Σημαντικών Χαρακτηριστικών της Αυθόρμητης Δραστηριότητας Απομονωμένου Εγκεφαλικού Φλοιού in vitro

Προσδιορισμός Σημαντικών Χαρακτηριστικών της Αυθόρμητης Δραστηριότητας Απομονωμένου Εγκεφαλικού Φλοιού in vitro ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ"

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση ακουστικών ιδιοτήτων Νεκρομαντείου Αχέροντα

Διερεύνηση ακουστικών ιδιοτήτων Νεκρομαντείου Αχέροντα Διερεύνηση ακουστικών ιδιοτήτων Νεκρομαντείου Αχέροντα Βασίλειος Α. Ζαφρανάς Παναγιώτης Σ. Καραμπατζάκης ΠΕΡΙΛΗΨΗ H εργασία αφορά μία σειρά μετρήσεων του χρόνου αντήχησης της υπόγειας κρύπτης του «Νεκρομαντείου»

Διαβάστε περισσότερα

Calculating the propagation delay of coaxial cable

Calculating the propagation delay of coaxial cable Your source for quality GNSS Networking Solutions and Design Services! Page 1 of 5 Calculating the propagation delay of coaxial cable The delay of a cable or velocity factor is determined by the dielectric

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΝΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ. E-mail: gtsigaridas@teilam.gr

ΝΑΝΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ. E-mail: gtsigaridas@teilam.gr ΝΑΝΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ E-mail: gtsigaridas@teilam.gr ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΟΔΗΓΕΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΣΕ ΟΛΟΕΝΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΠΛΕΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Ο.Α.Ε.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΣΚΑΦΕΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Ο.Α.Ε.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΣΚΑΦΕΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Ο.Α.Ε.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Properties of Nikon i-line Glass Series

Properties of Nikon i-line Glass Series 786.7098.750 86.77 86.6 Wavelength [µm] Refractive Index Partial Dispersion Fluorescence [Class] * - 2.252.5786 F - C 0.0056 Solarization [%] 2.5 λ [nm] τ (0 mm) - 2.05809.6052 F' - C' 0.005505 *: JOGIS

Διαβάστε περισσότερα

Supplementary Materials

Supplementary Materials Supplementary Materials Figure S1. Chemical structures of phloracetophenone intermediates (2a, 2c 2g). 2a 2c 2d 2e 2f 2g Figure S2. Chemical structures of geranylacetophenone analogues (3a, 3c, 3e g).

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΜΣ «ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΕΥΦΥΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΜΣ «ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΕΥΦΥΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΜΣ «ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΕΥΦΥΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΘΕΜΕΛΗ ΤΙΤΛΟΣ Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

MECHANICAL PROPERTIES OF MATERIALS

MECHANICAL PROPERTIES OF MATERIALS MECHANICAL PROPERTIES OF MATERIALS! Simple Tension Test! The Stress-Strain Diagram! Stress-Strain Behavior of Ductile and Brittle Materials! Hooke s Law! Strain Energy! Poisson s Ratio! The Shear Stress-Strain

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Νικόλας Φωκιαλάκης. Επίκουρος Καθηγητής. Τομέα Φαρμακογνωσίας και Χημείας Φυσικών Προϊόντων

Δρ. Νικόλας Φωκιαλάκης. Επίκουρος Καθηγητής. Τομέα Φαρμακογνωσίας και Χημείας Φυσικών Προϊόντων Εργαστήριο Φαρμακογνωσίας Ι Δρ. Νικόλας Φωκιαλάκης Επίκουρος Καθηγητής Τομέα Φαρμακογνωσίας και Χημείας Φυσικών Προϊόντων Διαδικασίες απομόνωσης ενώσεων Καθίζηση Ανακρυστάλωση Ανακρυστάλωση Μέθοδος Α Ανακρυστάλωση

Διαβάστε περισσότερα

using metal-organic framework Cu-MOF-74 as an efficient heterogeneous catalyst Hanh T. H. Nguyen, Oanh T. K. Nguyen, Thanh Truong *, Nam T. S.

using metal-organic framework Cu-MOF-74 as an efficient heterogeneous catalyst Hanh T. H. Nguyen, Oanh T. K. Nguyen, Thanh Truong *, Nam T. S. Electronic Supplementary Material (ESI) for RSC Advances. This journal is The Royal Society of Chemistry 2016 Synthesis of imidazo[1,5-a]pyridines via oxidative amination of C(sp 3 )-H bond under air using

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία πειραματικών αποτελεσμάτων

Επεξεργασία πειραματικών αποτελεσμάτων ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Τίτλος Υποέργου: «Εργαστηριακή προσομοίωση περιβαλλοντικών

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Πρότυπων Καταλυτικών Συστηµάτων. µε Επιφανειακά Ευαίσθητες Τεχνικές

Μελέτη Πρότυπων Καταλυτικών Συστηµάτων. µε Επιφανειακά Ευαίσθητες Τεχνικές Μελέτη Πρότυπων Καταλυτικών Συστηµάτων µε Επιφανειακά Ευαίσθητες Τεχνικές ιδακτορική διατριβή Υποβληθείσα στο Τµήµα Χηµικών Μηχανικών Του Πανεπιστηµίου Πατρών Υπό ΣΤΑΥΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΚΑΛΟΥ του Πέτρου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΙΛΟΥΧΩΝ ΜΙΓΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΙΔΗΡΑΛΟΥΜΙΝΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ BAYER

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΙΛΟΥΧΩΝ ΜΙΓΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΙΔΗΡΑΛΟΥΜΙΝΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ BAYER Πρακτικά 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου για την Αξιοποίηση των Βιομηχανικών Παραπροϊόντων στη Δόμηση, ΕΒΙΠΑΡ, Θεσσαλονίκη, 24-26 Νοεμβρίου 2005 ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΙΛΟΥΧΩΝ ΜΙΓΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΙΔΗΡΑΛΟΥΜΙΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗ

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: Γ.ΦΕΒΡΑΝΟΓΛΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Χ.ΓΑΝΤΕΣ ΑΘΗΝΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2000

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΟΠΤΙΚΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Μελέτη Επίδρασης Υπεριώδους Ακτινοβολίας σε Λεπτά

Διαβάστε περισσότερα

Supporting Information

Supporting Information Electronic Supplementary Material (ESI) for ChemComm. This journal is The Royal Society of Chemistry 2015 Synthesis of 3-omosubstituted Pyrroles via Palladium- Catalyzed Intermolecular Oxidative Cyclization

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Χημικής Μηχανικής. Σύντομη Παρουσίαση Προγράμματος

Πρόγραμμα Χημικής Μηχανικής. Σύντομη Παρουσίαση Προγράμματος Πρόγραμμα Χημικής Μηχανικής Σύντομη Παρουσίαση Προγράμματος Τι είναι η Χημική Μηχανική; Τι είναι η Χημική Μηχανική Η χημική μηχανική αποτελεί διακριτό, τεχνολογικό και επιστημονικό κλάδο της επιστήμης

Διαβάστε περισσότερα

Απόκριση σε Μοναδιαία Ωστική Δύναμη (Unit Impulse) Απόκριση σε Δυνάμεις Αυθαίρετα Μεταβαλλόμενες με το Χρόνο. Απόστολος Σ.

Απόκριση σε Μοναδιαία Ωστική Δύναμη (Unit Impulse) Απόκριση σε Δυνάμεις Αυθαίρετα Μεταβαλλόμενες με το Χρόνο. Απόστολος Σ. Απόκριση σε Δυνάμεις Αυθαίρετα Μεταβαλλόμενες με το Χρόνο The time integral of a force is referred to as impulse, is determined by and is obtained from: Newton s 2 nd Law of motion states that the action

Διαβάστε περισσότερα

Ευρύκλεια Καραγιαννίδου, Έλλη Βασταρδή, Θεοχάρης Κόφτης. 5 th Πανελλήνιο Συνέδριο Θερμικής Ανάλυσης & Θερμιδομετρίας Mαϊου 2012, Θεσσαλονίκη

Ευρύκλεια Καραγιαννίδου, Έλλη Βασταρδή, Θεοχάρης Κόφτης. 5 th Πανελλήνιο Συνέδριο Θερμικής Ανάλυσης & Θερμιδομετρίας Mαϊου 2012, Θεσσαλονίκη ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΙΑΣ ΣΑΡΩΣΗΣ, ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΘΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΛΩΤΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑΣ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Ευρύκλεια Καραγιαννίδου,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις να αναφερθούν στη σχετική ερώτηση. Όλα τα αρχεία που αναφέρονται στα προβλήματα βρίσκονται στον ίδιο φάκελο με το εκτελέσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Modeling and simulations of functionalized magnetic nanoparticles as drug delivery systems

Modeling and simulations of functionalized magnetic nanoparticles as drug delivery systems NATIONAL AND KAPODISTRIAN UNIVERSITY OF ATHENS SCHOOL OF SCIENCE DEPARTMENT OF INFORMATICS AND TELECOMMUNICATIONS INTERDISCIPLINARY POSTGRADUATE PROGRAM "INFORMATION TECHNOLOGIES IN MEDICINE AND BIOLOGY"

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΔΟ) ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΔΟ) ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΔΟ) ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ «ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε. &

Διαβάστε περισσότερα

VBA Microsoft Excel. J. Comput. Chem. Jpn., Vol. 5, No. 1, pp (2006)

VBA Microsoft Excel. J. Comput. Chem. Jpn., Vol. 5, No. 1, pp (2006) J. Comput. Chem. Jpn., Vol. 5, No. 1, pp. 29 38 (2006) Microsoft Excel, 184-8588 2-24-16 e-mail: yosimura@cc.tuat.ac.jp (Received: July 28, 2005; Accepted for publication: October 24, 2005; Published on

Διαβάστε περισσότερα

Highly enantioselective cascade synthesis of spiropyrazolones. Supporting Information. NMR spectra and HPLC traces

Highly enantioselective cascade synthesis of spiropyrazolones. Supporting Information. NMR spectra and HPLC traces Highly enantioselective cascade synthesis of spiropyrazolones Alex Zea a, Andrea-Nekane R. Alba a, Andrea Mazzanti b, Albert Moyano a and Ramon Rios a,c * Supporting Information NMR spectra and HPLC traces

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΙΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Ιωάννης Γ. Οικονόµου Εργαστήριο Μοριακής Θερµοδυναµικής και Μοντελοποίησης Υλικών Ινστιτούτο Φυσικοχηµείας ΕΚΕΦΕ «ηµόκριτος» economou@mistras.chem.demokritos.gr

Διαβάστε περισσότερα

By Futoshi Nagata, Katsuya Inoue, Kozo Shinoda, Shigeru Suzuki and Yoshio Waseda

By Futoshi Nagata, Katsuya Inoue, Kozo Shinoda, Shigeru Suzuki and Yoshio Waseda 13 Green Rust(Cl ) *1, * 1*2, *1, *1, * 1 Synthesis of Green Rust(Cl ) and Characterization of its Oxidation Process By Futoshi Nagata, Katsuya Inoue, Kozo Shinoda, Shigeru Suzuki and Yoshio Waseda Chloride-containing

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΕΣΤΕΡΟΠΟΊΗΣΗΣ ΓΑΛΑΚΤΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ ΜΕ ΑΙΘΑΝΟΛΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΑΛΑΚΤΙΚΟΥ ΑΙΘΥΛΕΣΤΕΡΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΕΣΤΕΡΟΠΟΊΗΣΗΣ ΓΑΛΑΚΤΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ ΜΕ ΑΙΘΑΝΟΛΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΑΛΑΚΤΙΚΟΥ ΑΙΘΥΛΕΣΤΕΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΕΣΤΕΡΟΠΟΊΗΣΗΣ ΓΑΛΑΚΤΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ ΜΕ ΑΙΘΑΝΟΛΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΑΛΑΚΤΙΚΟΥ ΑΙΘΥΛΕΣΤΕΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΑΠΟΘΕΙΩΣΗ ΔΙΒΕΝΖΟΘΕΙΟΦΑΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΑΠΟ ΝΕΟ ΑΠΟΜΟΝΩΜΕΝΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ KLEBSIELLA SP. LAB

ΒΙΟΑΠΟΘΕΙΩΣΗ ΔΙΒΕΝΖΟΘΕΙΟΦΑΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΑΠΟ ΝΕΟ ΑΠΟΜΟΝΩΜΕΝΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ KLEBSIELLA SP. LAB Σχολή Γεωτεχνικών Επιστήμων και Διαχείρισης Περιβάλλοντος Μεταπτυχιακή διατριβή ΒΙΟΑΠΟΘΕΙΩΣΗ ΔΙΒΕΝΖΟΘΕΙΟΦΑΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΑΠΟ ΝΕΟ ΑΠΟΜΟΝΩΜΕΝΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ KLEBSIELLA SP. LAB Ραφαέλα Κωνσταντίνου Λεμεσός,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Π Ρ Υ Τ Α Ν Η Σ ΤΟΥ Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Υ Κ Ρ Η Τ Η Σ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Π Ρ Υ Τ Α Ν Η Σ ΤΟΥ Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Υ Κ Ρ Η Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Π Ρ Υ Τ Α Ν Η Σ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.uoc.gr ΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ &

Διαβάστε περισσότερα

Το Πρόγραµµα Σπουδών Χηµικού Μηχανικού Στο Ε. Μ. Πολυτεχνείο

Το Πρόγραµµα Σπουδών Χηµικού Μηχανικού Στο Ε. Μ. Πολυτεχνείο Υποδοχή Πρωτοετών ΧΜ ΕΜΠ 3 Οκτωβρίου 200 Το Πρόγραµµα Σπουδών Χηµικού Μηχανικού Στο Ε. Μ. Πολυτεχνείο Εµµ. Κούκιος Καθηγητής ΕΜΠ Πρόεδρος Σχολής ΧΜ Στόχοι Προγράµµατος Σπουδών ΧΜ Παροχή γνώσεων, µεθόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΜΠΑΝΑΚΗΣ Ν. ΑΝΤΩΝΙΟΣ. Ροδόπης 108, 18546, Πειραιάς, Ελλάδα

ΚΑΜΠΑΝΑΚΗΣ Ν. ΑΝΤΩΝΙΟΣ. Ροδόπης 108, 18546, Πειραιάς, Ελλάδα Βιογραφικό Σημείωμα Προσωπικές πληροφορίες Ονοματεπώνυμο ΚΑΜΠΑΝΑΚΗΣ Ν. ΑΝΤΩΝΙΟΣ Διεύθυνση Ροδόπης 108, 18546, Πειραιάς, Ελλάδα Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Τηλέφωνο 2104623408 Κινητό: +306973060637 antonis_kamp@live.com

Διαβάστε περισσότερα

Τα κύρια βιογραφικά στοιχεία των υποψηφίων παρουσιάζονται συνοπτικά στους πίνακες που ακολουθούν.

Τα κύρια βιογραφικά στοιχεία των υποψηφίων παρουσιάζονται συνοπτικά στους πίνακες που ακολουθούν. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Στις 25/02/2015, ηµέρα Τρίτη και ώρα 12:00 συνεκλήθη η Επιτροπή Αξιολόγησης, όπως ορίστηκε µε την µε αρ. πρωτ. 100/2014-17 της 14/01/2015 απόφαση, αποτελούµενη από τον Δρ Σ. Κακαµπάκο,

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές παρασκευής ζεόλιθου ZSM-5 από τέφρα φλοιού ρυζιού με χρήση φούρνου μικροκυμάτων και τεχνικής sol-gel

Τεχνικές παρασκευής ζεόλιθου ZSM-5 από τέφρα φλοιού ρυζιού με χρήση φούρνου μικροκυμάτων και τεχνικής sol-gel Τεχνικές παρασκευής ζεόλιθου ZSM-5 από τέφρα φλοιού ρυζιού με χρήση φούρνου μικροκυμάτων και τεχνικής sol-gel Δέσποινα Στεφοπούλου Επιβλέπων: Κωνσταντίνος Κορδάτος Στην παρούσα διπλωματική εργασία παρασκευάστηκαν

Διαβάστε περισσότερα

SUPPORTING INFORMATION

SUPPORTING INFORMATION SUPPRTING INFRMATIN Per(-guanidino--deoxy)cyclodextrins: Synthesis, characterisation and binding behaviour toward selected small molecules and DNA. Nikolaos Mourtzis, a Kyriaki Eliadou, a Chrysie Aggelidou,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. Μηχανολόγος Μηχανικός. Ανάπτυξη και αξιολόγηση μικρο/μεσοπορωδών κεραμικών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. Μηχανολόγος Μηχανικός. Ανάπτυξη και αξιολόγηση μικρο/μεσοπορωδών κεραμικών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΓΑΝΑ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ Μηχανολόγος Μηχανικός Ανάπτυξη και αξιολόγηση μικρο/μεσοπορωδών κεραμικών μεμβρανών για την επεξεργασία υγρών αποβλήτων Διδακτορική

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΥ του έργου ρ. Ε. Μαθιουλάκης ο οποίος είναι και ο αρµόδιος ερευνητής στο συγκεκριµένο φυσικό αντικείµενο, πραγµατοποίησε

Ο ΕΥ του έργου ρ. Ε. Μαθιουλάκης ο οποίος είναι και ο αρµόδιος ερευνητής στο συγκεκριµένο φυσικό αντικείµενο, πραγµατοποίησε Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης για δυο (2) θέσεις εξωτερικών συνεργατών στο πρόγραµµα SolMeD δράση «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ» Την 17/07/2015 συνεκλήθη η Επιτροπή Αξιολόγησης, όπως ορίστηκε µε την απόφαση µε αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

Metal Film Leaded Precision Resistor

Metal Film Leaded Precision Resistor Features Excellent overall stability Very tight tolerance down to ±0.05% Extremely low TCR down to ±5 PPM/ C High power rating up to 3 Watts Excellent ohmic contact Construction Applications Telecommunication

Διαβάστε περισσότερα

A, B. Before installation of the foam parts (A,B,C,D) into the chambers we put silicone around. We insert the foam parts in depth shown on diagram.

A, B. Before installation of the foam parts (A,B,C,D) into the chambers we put silicone around. We insert the foam parts in depth shown on diagram. Corner Joints Machining, Frame edge sealing. Page ID: frame01 D D C A, B A C B C A 20 60 Before installation of the foam parts (A,B,C,D) into the chambers we put silicone around. We insert the foam parts

Διαβάστε περισσότερα

Τοίχοι Ωπλισμένης Γής: υναμική Ανάλυση Πειράματος Φυγοκεντριστή. Reinforced Soil Retaining Walls: Numerical Analysis of a Centrifuge Test

Τοίχοι Ωπλισμένης Γής: υναμική Ανάλυση Πειράματος Φυγοκεντριστή. Reinforced Soil Retaining Walls: Numerical Analysis of a Centrifuge Test Τοίχοι Ωπλισμένης Γής: υναμική Ανάλυση Πειράματος Φυγοκεντριστή Reinforced Soil Retaining Walls: Numerical Analysis of a Centrifuge Test ΓΕΡΟΛΥΜΟΣ, Ν. Πολιτικός Μηχανικός, Λέκτορας, Ε.Μ.Π. ΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθετα Υλικά: Χαρακτηρισμός και Ιδιότητες

Σύνθετα Υλικά: Χαρακτηρισμός και Ιδιότητες Σύνθετα Υλικά: Χαρακτηρισμός και Ιδιότητες Εργαστηριακή Άσκηση 4: Θεωρία κατασκευής πολυστρώτων πλακών Διδάσκοντες: Ν. Μ. Μπάρκουλα, Επ. Καθηγήτρια, Δρ. Μηχ/γος Μηχανικός Εργαστηριακή Υποστήριξη: Τ. Μπέκας,

Διαβάστε περισσότερα

Το Εκπαιδευτικό Έργο της Σχολής Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ Από την Σκοπιά της Αειφορίας

Το Εκπαιδευτικό Έργο της Σχολής Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ Από την Σκοπιά της Αειφορίας Τα Επιτεύγματα του ΕΜΠ - Συμβολή στην Αειφόρο Ανάπτυξη Το Εκπαιδευτικό Έργο της Σχολής Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ Από την Σκοπιά της Αειφορίας Εμμανουήλ Γ. Κούκιος Καθηγητής ΕΜΠ Πρόεδρος Σχολής ΧΜ Προπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

Γ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

Γ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΑΡΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ Βιογραφικό Σημείωμα A. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Αρκάς Μιχαήλ Ημερομηνία / Τόπος Γέννησης: 27 Ιουνίου 1970 / Αθήνα, Δήμος Φιλοθέης, Αττική Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαμος με δύο παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ 1ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΟΥ ΥΔΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ QM/MM Βασικές έννοιες (Prof. A. Martini, Purdue University, Short Course on MD Simulation)

Διαβάστε περισσότερα

Αλγοριθμική ασυμπτωτική ανάλυση πεπερασμένης αργής πολλαπλότητας: O ελκυστής Rössler

Αλγοριθμική ασυμπτωτική ανάλυση πεπερασμένης αργής πολλαπλότητας: O ελκυστής Rössler EΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Αλγοριθμική ασυμπτωτική ανάλυση πεπερασμένης αργής πολλαπλότητας: O ελκυστής Rössler Συντάκτης: ΜΑΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση και Χαρακτηρισµός Χαµηλοδιάστατων Ηµιαγωγών Αλογονιδίων του Μολύβδου και Χαλκογενιδίων.

Σύνθεση και Χαρακτηρισµός Χαµηλοδιάστατων Ηµιαγωγών Αλογονιδίων του Μολύβδου και Χαλκογενιδίων. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ Στα Πλαίσια του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Επιστήµη των Υλικών» Σύνθεση και Χαρακτηρισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ ΠΑΝ/ΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ ΠΑΝ/ΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ ΠΑΝ/ΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-2017 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Προϋπόθεση για την έναρξη εκπόνησης πτυχιακς εργασίας στο Εργαστριο της

Διαβάστε περισσότερα

UDZ Swirl diffuser. Product facts. Quick-selection. Swirl diffuser UDZ. Product code example:

UDZ Swirl diffuser. Product facts. Quick-selection. Swirl diffuser UDZ. Product code example: UDZ Swirl diffuser Swirl diffuser UDZ, which is intended for installation in a ventilation duct, can be used in premises with a large volume, for example factory premises, storage areas, superstores, halls,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΛΕΝΑ ΦΛΟΚΑ Επίκουρος Καθηγήτρια Τµήµα Φυσικής, Τοµέας Φυσικής Περιβάλλοντος- Μετεωρολογίας ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Πληθυσµός Σύνολο ατόµων ή αντικειµένων στα οποία αναφέρονται

Διαβάστε περισσότερα

DETERMINATION OF THERMAL PERFORMANCE OF GLAZED LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS

DETERMINATION OF THERMAL PERFORMANCE OF GLAZED LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ / DEMOKRITOS NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LABORATORY OF TESTIN SOLAR & OTHER ENERY

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ / ΑΝΘΡΑΚΟΠΥΡΙΤΙΟΥ ΜΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ / ΑΝΘΡΑΚΟΠΥΡΙΤΙΟΥ ΜΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ / ΑΝΘΡΑΚΟΠΥΡΙΤΙΟΥ ΜΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ Διδακτορική Διατριβή Υποβληθείσα στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών Υπό ΙΩΑΝΝΗ ΔΟΝΤΑ του Θεοφάνη Για

Διαβάστε περισσότερα

Κάθετα φωτοβολταϊκά στο κέλυφος κτιρίου: η παραγωγή, τα θερμικά κέρδη, οι προοπτικές και αισθητική άποψη

Κάθετα φωτοβολταϊκά στο κέλυφος κτιρίου: η παραγωγή, τα θερμικά κέρδη, οι προοπτικές και αισθητική άποψη ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος Μεταπτυχιακή διατριβή Κάθετα φωτοβολταϊκά στο κέλυφος κτιρίου: η παραγωγή, τα θερμικά κέρδη, οι προοπτικές και αισθητική άποψη

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωµατικές Εργασίες Ερευνητική Οµάδα Συνθετικής Οργανικής Χηµείας

Διπλωµατικές Εργασίες Ερευνητική Οµάδα Συνθετικής Οργανικής Χηµείας Διπλωµατικές Εργασίες 2012-2013 Ερευνητική Οµάδα Συνθετικής Οργανικής Χηµείας Οµιλητής: Κωνσταντίνος Μ. Αθανασόπουλος Πάτρα, 3 Μαρτίου 2012 Επικ. Καθηγητής Οργανικής Χηµείας Μέλη Διδακτικού & Ερευνητικού

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΒΟΡΙΟΥ(B) ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΤΟΜΑΤΑΣ

Η ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΒΟΡΙΟΥ(B) ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΤΟΜΑΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΒΟΡΙΟΥ(B)

Διαβάστε περισσότερα

Enhancing σ/π-type Copper(I) thiophene Interactions by Metal Doping (Metal = Li, Na, K, Ca, Sc)

Enhancing σ/π-type Copper(I) thiophene Interactions by Metal Doping (Metal = Li, Na, K, Ca, Sc) Electronic Supplementary Material (ESI) for Dalton Transactions. This journal is The Royal Society of Chemistry 2014 Electronic Supplementary Material (ESI) for Dalton Transactions This journal is The

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Μειέηε Υξόλνπ Απνζηείξσζεο Κνλζέξβαο κε Τπνινγηζηηθή Ρεπζηνδπλακηθή. Αζαλαζηάδνπ Βαξβάξα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Μειέηε Υξόλνπ Απνζηείξσζεο Κνλζέξβαο κε Τπνινγηζηηθή Ρεπζηνδπλακηθή. Αζαλαζηάδνπ Βαξβάξα ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ & ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε Υξόλνπ Απνζηείξσζεο Κνλζέξβαο κε Τπνινγηζηηθή Ρεπζηνδπλακηθή Αζαλαζηάδνπ Βαξβάξα

Διαβάστε περισσότερα

Η Διαγενειακή Αλληλεπίδραση Τρίτης Γενιάς και Τρίτης Ηλικίας και οι Αντοχές της Ελληνοαυστραλιανής Ταυτότητας

Η Διαγενειακή Αλληλεπίδραση Τρίτης Γενιάς και Τρίτης Ηλικίας και οι Αντοχές της Ελληνοαυστραλιανής Ταυτότητας Kyriakopoulou-Baltatzi, C., 2013. Η Διαγενειακή Αλληλεπίδραση Τρίτης Γενιάς και Τρίτης Ηλικίας και οι Αντοχές της Ελληνοαυστραλιανής Ταυτότητας. Journal of Modern Greek Studies - Special Issue, 346-361.

Διαβάστε περισσότερα

Supplementary Table 1. Construct List with key Biophysical Properties of the expression

Supplementary Table 1. Construct List with key Biophysical Properties of the expression SPINE Benchmark Target ID Well Code Tag (N or C) Fusion MW (kda) Fusion pi Cleavage site Prot MW (Da) Prot pi 1 A1 OPPF 2585 N-His6 21.75 6.41 Protease 3C 19.77 5.43 2 B1 OPPF 2586 N-His6 15.6 6.27 Protease

Διαβάστε περισσότερα