Ινστιτούτο Φυσικοχηµείας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ινστιτούτο Φυσικοχηµείας"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» Ινστιτούτο Φυσικοχηµείας ipc.chem.demokritos.gr ιευθυντής: ρ Κων/νος Μ. Παλαιός Τηλ.: , Fax: Ιούλιος 2005

2 Οι δραστηριότητες του Ινστιτούτου Φυσικοχηµείας καλύπτουν ευρύ φάσµα της σύγχρονης χηµικής επιστήµης και τεχνολογίας και συγκεκριµένα: 1. Μοριακά και Υπερµοριακά Νανολειτουργικά Υλικά οµική και υπερµοριακή χηµεία Νανο-υλικά οργανωµένης υπερµοριακής δοµής Μοριακή µοντελοποίηση υλικών Φωταύγεια οργανικών ενώσεων και εφαρµογές στην αναλυτική χηµεία Φαινόµενα µεταφοράς ύλης σε πολυµερή Στατιστική Μηχανική και Μη-γραµµική υναµική

3 2. Νανοχηµεία, Φιλικές προς το Περιβάλλον Τεχνολογίες, Ενέργεια Μεµβράνες και µικροπορώδη υλικά για περιβαλλοντικούς διαχωρισµούς Φωτοοξειδοαναγωγική µετατροπή και αποθήκευση της ηλιακής ενέργειας ανάπτυξη νέων λειτουργικών υλικών για ενεργειακές, και βιοµηχανικές εφαρµογές Καταλυτικές-φωτοκαταλυτικές διεργασίες (ηλιακή ενέργεια - περιβάλλον) Εφαρµογές ηλεκτρονικής φασµατοσκοπίας σε υπερµοριακά συστήµατα και νανοδοµές

4 3. Περιβαλλοντική Χηµεία και Τεχνολογία Ατµοσφαιρική χηµεία Ισοτοπική υδρολογία Ο ρόλος των ιχνοστοιχείων στο περιβάλλον 4. Χηµική Βιολογία Σύνθεση φυσικών προϊόντων Χηµική Βιολογία φυσικών προϊόντων

5 Το πρόγραµµα Μοριακά και Υπερµοριακά Νανολειτουργικά Υλικά πραγµατοποιεί πολυσχιδή ερευνητική εργασία για την παρασκευή, χαρακτηρισµό καιδιευκρίνησητηςδοµής λειτουργικών µοριακών και οργανωµένωνυπερµοριακών συστηµάτων στην κλίµακα νανοδιαστάσεων συµπεριλαµβανοµένων φωτοφωταυγών οργανικών ενώσεων, κυκλοδεξτρινών, δενδριµερών, λιποσωµιακών φορέων φαρµάκων, υγρών κρυστάλλων, νανοπορωδών και µεσοπορωδών υλικών. Ερευνώνται επίσης φαινόµενα µεταφοράς ύλης καθώς και µοριακή µοντελοποίηση υλικών.

6 Μοριακά & Υπερµοριακά Νανολειτουργικά Συστήµατα Ανάπτυξη Θερµοτροπικών Υγρών Κρυστάλλων ενδριµερών Ανάπτυξη Νέων Φορέων Φαρµάκων recognizable groups protective coating C R C R C R n Σύνθεση Νέων Παραγώγων κυκλοδεξτρινών για εφαρµογές στην βιοτεχνολογία & νανοτεχνολογία Παράγωγα κυκλοδεξτρινών εισέρχονται στο κυτταρόπλασµα Παρασκευή νέων βελτιωτικών για εγχάραξη κυκλωµάτων (127nm)

7 Αξιόπιστοι και αποτελεσµατικοί υπολογισµοί µοριακών ιδιοτήτων Ανάπτυξη καινοτόµων µεθοδολογιών σε µοριακό & µεσοσκοπικό επίπεδο. Μοριακή αρχιτεκτονική Ανάπτυξη & αξιολόγηση αξιόπιστων θερµοδυναµικών µοντέλων time scale s ms µs ns ps fs Mesoscopic Modeling: Coarse grained MC, MD Brownian Dynamics Molecular Simulation: Atomistic Monte Carlo - Molecular Dynamics Computational QM: ab-initio (MP2 etc), semi-empirical (AM1) Å nm µm mm length scale

8 Τα προγράµµατα Νανοχηµεία, Φιλικές προς το Περιβάλλον Τεχνολογίες, Ενέργεια και Περιβαλλοντική Χηµεία και Τεχνολογία εντάσσονται στους στόχους προτεραιότητας του Ινστιτούτου. Στα προγράµµατααυτάυπάγονταιοι δραστηριότητες στις περιοχές των φωτοκαταλυτικών και φωτοηλεκτροχηµικών διεργασιών, των φωτοοξειδοαναγωγικών µετατροπών και των φωτοβολταϊκών κυψελών. Επίσης υπάγονται η Ισοτοπική Υδρολογία και οι Ισοτοπικές Αναλύσεις, η Ατµοσφαιρική Χηµεία, οι Τεχνολογίες καταπολεµήσεως ρύπων και οι Ραδιοχρονολογήσεις.

9 Περιβαλλοντική Χηµεία και Τεχνολογία Ατµοσφαιρική Χηµεία Συµπεριφορά αλογονωµένων ενώσεων στην Ατµόσφαιρα (Βρωµο-, Ιωδο-Αλκάνια) Αντιδράσεις αντικαταστατών των CFC (R F R F, R F ) µε ρίζεςοηκαιάτοµα Cl Χρόνοι ζωής αερίων ρύπων στην Ατµόσφαιρα. Ρόλος των Ιχνοστοιχείων στο Περιβάλλον Μέτρηση επιπέδων συγκέντρωσης ιχνοστοιχείων (g, Cd, As, Sb, Mn,...) Πηγές εκποµπής ιχνοστοιχείων και καταγραφή τους στον Ελλαδικό χώρο Εκτίµηση περιβαλλοντικών κινδύνων από την παρουσία τοξικών ιχνοστοιχείων Ισοτοπική Υδρολογία Ανάλυση ισοτοπικών χαρακτηριστικών υπογείων και επιφανειακών Υδάτων Εκµετάλλευση υδάτινων πόρων και γεωθερµικής ενέργειας Προσδιορισµός συγκέντρωσης 14 C και 222 Rn. Μέτρηση των λόγων 13 C/ 12 C, 18 / 16

10 Το πρόγραµµα της Χηµικής Βιολογίας δραστηριοποιείται στην σύνθεση φυσικών προϊόντων και σχεδιασµένων βιοδραστικών οργανικών µορίων καθώς και στην χηµική βιολογία των παραπάνω ενώσεων.

11 ΧΗΜΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Σύνθεση Φυσικών Προϊόντων & Βιοοργανική Χηµεία Ανάπτυξη συνθετικής µεθοδολογίας και στρατηγικών για την εργαστηριακή παρασκευή βιοδραστικών φυσικών προϊόντων και αναλόγων Συνδιαστική Χηµεία Μελέτη της βιολογικής δράσης φυσικών προϊόντων και αναλόγων σε συνεργασία µε εξειδικευµένα εργαστήρια Trichodimerol R1 R 2 Alkannin / Shikonin X Br Radicicol / Monocillin Br Scyphostatin xazinins - Bastadins Br - Br Χηµική Βιολογια Φυσικών Προϊόντων και Σχεδιασµένων Μορίων Σύνθεση φυσικών προϊόντων και αναλόγων τους Μελέτη βιολογικών διεργασιών µε τηχρήσηµικρών σχεδιασµένων µορίων Σχεδιασµός µορίων συγκεκριµένης φαρµακολογικής δράσης χρησιµοποιώντας κρυσταλλογραφικές πληροφορίες βιολογικών συστηµάτων A Me B Me Me C E apoptolidin D R Me S Me Me Me Me Me Me Me Me C 2 Me epothilones A and B sarcodictyin A Me Me Me Ac eleutherobin Me

12 Εργαστήρια Παροχής Υπηρεσιών Τα εργαστήρια Παροχής Υπηρεσιών του Ινστιτούτου και συγκεκριµένα το Εργαστήριο παρασκευής και χαρακτηρισµού µοριακών και υπερµοριακών συστηµάτων, το Εργαστήριο φασµατοσκοπίας MR, το Εργαστήριο µελέτης ατµοσφαιρικών ρυπαντών, το Εργαστήριο περιβαλλοντικής χηµείας, το Εργαστήριο ισοτοπικής υδρολογίας και το Εργαστήριο διαδικτυακών εφαρµογών παρέχουν υπηρεσίες τόσο στο Ινστιτούτο όσο και σε εξωτερικούς φορείς.

13 Μεταπτυχιακές Σπουδές Στο Ινστιτούτο Φυσικοχηµείας επί περισσότερα από 35 χρόνια λειτουργεί τµήµα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Παρέχονται µεταπτυχιακά µαθήµαταταοποίασε συνδυασµό µε την υπάρχουσα εργαστηριακή υποδοµή δίδουν την δυνατότητα αποκτήσεως µεταπτυχιακών τίτλων ειδίκευσης καθώς και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών σε συνεργασία µε τα ΑΕΙ στις περιοχές των δραστηριοτήτων του Ινστιτούτου.

14 EKΕΦΕ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ Ινστιτούτο Φυσικοχηµείας Εργαστήριο Νανοϋλικών Οργανωµένης Υπερµοριακής οµής Πολυλειτουργικά Λιποσωµατικά και ενδριτικά Νανοσωµατίδια Κ. Μ. Παλαιός

15 anomaterials of rganized Supramolecular structure ierarchical rganization + Aqueous phase Polymerization of Micelles Transformation of Vesicles to Micelles Polymerization of Vesicles Functionalization of External Surface F F F F F F F F F F F F F F F Functionalization of Dendrimers F F F F F F F F F F F F F F F F F + Cell: Liposome-liposome rganization, Recognition Specificity, Compartmentalization Bulk phase X Y ematic Smectic Columnar Cubic Keywords : Molecular Recognition, Functionalization, Supramolecular Chemistry, on-covalent Synthesis, Self-assembly, rganization-mobility

16 Unilamellar and multilamellar Liposomes Electron Microscopy image and schematic representation of Unilamellar liposomes Electron Microscopy image and schematic representation of Multilamellar liposomes

17 Liposomal structure Schematic representation and AFM image of unilamellar liposomes

18 Drug encapsulation in Liposomes Solubilization sites of hydrophilic and hydrophobic active drug ingredients in multilamellar liposomes

19 Liposome Cell recognition Recognition of a unilamellar vesicle, incorporating a drug, with a cell through their complementary moieties

20 Synthetic gene delivery systems DA chains attached on the surface of liposomes

21 Molecular recognition in water + P - K = 1.4 M-1 G = 0.9 kjmol-1 "Molecular Interface" Microscopic Interface Macroscopic Interface K = M-1 G = kjmol-1 K = M-1 G = kjmol-1 Molecules dissolved (Interfaces of bilayers or micelles) (Air -water interface) ( ) in bulk water Binding constant (K) and binding energy ( G) of guanidinium and phosphate system at various molecular assemblies

22 Polyvalent Effect in Liposomes

23 Molecular recognition between liposomes The role of cholesterol + + = C 3 - C 3 + C 2 C 2 P C 3 = = C S = P Z. Sideratou, D. Tsiourvas, C. M. Paleos, A, Tsortos, G. ounesis, Langmuir, 16, 9186 (2000)

24 Molecular recognition between complementary liposomes 1,0 0,8 0,6 Turbidity 0,4 0,2 0, mol% DBG Turbidity change during molecular recognition experiments between PC-DP and PC-DBG liposomes without cholesterol (open circles) or with 50% cholesterol (filled circles).

25 Phase contrast optical microscopy images Phase contrast optical microscopy images of aggregates obtained after mixing PC:CL:DP with PC:CL:DBG complementary liposomal dispersions. The bar in the lower left corner indicates 5 µm.

26 The role of cholesterol in molecular recognition and binding constants Turbidity 0,9 0,8 0,7 Binding Parameters for PC based complementary liposomes Titrant/Titrand Η (kjmol -1 ) k(s -1 ) PC-DBG/PC-DP 0.576± ± ,6 0, mol % cholesterol Turbidity change during recognition experiments of complementary liposomes as a function of cholesterol concentration (1.9x10-4 M PC, 1.0x10-5 M of DP or DBG and various mol % of Cholesterol with respect to PC). PC-Chol-DBG/ PC-Chol-DP 1.113± ±0.017 Control Experiments PC/PC 0.028± PC-Chol/PC-Chol 0.034± PC-DBG/PC 0.123± PC-Chol-DBG/PC-Chol 0.206± PC/PC-DP 0.113± PC-Chol/PC-Chol-DP ±

27 Phospholipid-Cholesterol Phase Diagram

28 PEGylated liposome

29 Conventional and stealth liposomes The role of PEG

30 Molecular recognition between liposomes Interaction effectiveness vs protective coating + + = or 2 + Cl - 2 ( ) n = 2 + Cl - 2 = P A. Pantos, D. Tsiourvas, Z. Sideratou, C. M. Paleos, Langmuir, 20, 6165 (2004)

31 Characterization of interacting liposomes 0.30 PC-CL PC-CL-DG PC-CL-DPG PC-CL-DP 0.25 Cp (kcal mole -1 o C -1 ) Temperature ( o C) DSC profiles of Cp vs. T for the mainphase transition of the PEGylated (right) and non-pegylated (left) unilamellar liposomal dispersions in phosphate buffer solution. AFM images of PEGylated (right) and non-pegylated (left) unilamellar liposomes containing PC:CL:DG.

32 Interaction effectiveness vs protective coating Absorbance 0.2 Absorbance [DP] / % mol [DP] / % mol Turbidity change during interaction experiments between PC-CL-DP and PC-CL-DG (left) or PC-CL-DDG (right) liposomes. Both liposomes incorporate PEGylated cholesterol at various concentrations. X axis represents the percent concentration of liposomes based on DP in the aqueous dispersion.

33 ptical and Dynamic Light Scattering studies 5µm 5µm 5µm PC-CL-DPG / DP Σε υδατικό διάλυµα PEG 0% PEG 5% PEG 15% 5µm 5µm 5µm r (nm) 5µm

34 Thermodynamic Parameters employing ITC Η (kcal/mole of injectant) PC:CL:DPG-PC:CL:DP PC:CL:DG-PC:CL:DP PC:CL:DG:PEG-PC:CL:DP:PEG PC:CL:DPG:PEG-PC:CL:DP:PEG Molar Ratio Fitted curves for isothermal titration calorimetric data, employing a oneset of binding sites model with constant stoichiometry, for the interaction of the liposomal dispersions in phosphate buffer.the molar ratio refers to PC (in PC:CL:DG or DPG) liposomal dispersions / PC (in PC:CL:DP liposomes) which equals the guanidinium /phosphate molar ratio.in the case of PEGylated liposomes the molar ratio PEG/CL is 5%.

35 Thermodynamic Parameters Fitting results of the ITC data for the interaction in phosphate buffer of PC:CL:DP liposomes with PC:CL:DG and PC:CL:DPG liposomes with and without PEG Interacting liposomes [PC:CL:DPG]- [PC:CL:DP] [PC:CL:DG]- [PC:CL:DP] [PC:CL:DPG + 5% PEG]- [PC:CL:DP + 5% PEG] [PC:CL:DG + 5% PEG]- [PC:CL:DP + 5% PEG Η (kcal/mol) K app (mol -1 ) x x x x 10 4

36 Lipid Mixing employing Resonance Energy Transfer Fluoresence Intensity on-pegylated 100% fusion t=30min t=0min t=0min t=30min λ (nm) 100 PEGylated 100% fusion t=30min t=0min t=0min t=30min λ (nm) % lipid mixing time (min) Emission fluorescence spectra recorded as a function of time and % lipid mixing following interaction of non PEGylated (black squares) or 5% PEGylated (red squares) complementary PC:CL:DPG - PC:CL:DP liposomes. For comparison the % lipid mixing following interaction of PC:CL:DPG - PC:CL liposomes (open squares) are shown.

37 Molecular recognition between complementary liposomes: A process leading to multicompartmentalization + A B + + C + Schematic diagram of multicompartment aggregates formation steps by the interaction of complementary liposomes

38 C + _ P

39

40 Interactions between recognizable unilamellar and multilamellar liposomes: Model systems for studying drug delivery C 3 C 3 3 C C 3 3 C 2 Doxorubicin Tamoxifen

41 Interactions between recognizable unilamellar and multilamellar liposomes +

42 Interactions between recognizable unilamellar and multilamellar liposomes Phase contrast optical microscopy images of multilamellar PC:CL:DP liposomes (A) and of liposomal aggregates following their mixing with complementary non-pegylated (B) or PEGylated (C) unilamellar PC:CL:DPG liposomes. The bar in the upper left corner indicates 5 µm.

43 Dynamic Light Scattering and ITC experiments 0,0 kcal/mol of injectant -0,5-1,0-1,5-2, r (nm) r (nm) Particle size distribution of PEGylated (right part) or non-pegylated (left part) unilamellar (blue line) PC:CL:DPG liposomes with PC:CL:DP multilamellar liposomes (red line) and of the resulting aggregates (black line) following their interaction at 2/1 DP/DPG molar ratio. 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 Molar Ratio Isothermal titration calorimetric data (symbols) and fitted curves (lines), employing a one-set of binding sites model with constant stoichiometry, for the interaction of PEGylated (open symbols) or non-pegylated (closed symbols) unilamellar liposomes containing PC:CL:DPG with multilamellar liposomes containing PC:CL:DP, in phosphate buffer saline.

44 Thermodynamic Parameters Fitting results of the ITC data for the interaction in phosphate buffer saline of PEGylated or non-pegylated PC:CL:DPG unilamellar liposomes with PC:CL:DP multilamellar liposomes Interacting liposomes [PC:CL:DPG]- [PC:CL:DP] [PC:CL:DPG + 5% PEG]- [PC:CL:DP] Η (kcal/mol) K app (mol -1 ) x x 10 4

45 Membrane Stability and Lipid mixing Fluorescence Intensity non-pegylated % calsein leakage t = 30 min t = 0 min λ (nm) addition of TRIT X-100 non-pegylated PEGylated t = 0 min λ (nm) Emission fluorescence spectra of calcein recorded as a function of time following interaction of non-pegylated and PEGylated unilamellar PC:CL:DPG liposomes with multilamellar PC:CL:DP liposomes and the corresponding calcein leakage t (min) PEGylated t = 30 min addition of TRIT X-100 Fluorescence Intensity % Lipid Mixing on-pegylated 100% fusion t=30 min t=0 min t=0 min t=30 min λ (nm) PEGylated 100% fusion t=30 min t=0 min t=0 min t=20 min λ (nm) t (min) t (min) Emission fluorescence spectra recorded as a function of time (upper row) and % lipid mixing (lower row) following interaction of non-pegylated and PEGylated PC:CL:DPG unilamellar with PC:CL:DP multilamellar liposomes. For comparison the % lipid mixing following interaction of unilamellar PC:CL liposomes with multilamellar PC:CL:DP liposomes (black symbols) are shown.

46 Drug Transfer: The effect of molecular recognition Composition of DXR ΤΜΧ unilamellar liposomes % transfer % transfer PC-CL 17.1 ±2.9 <2 PC-CL-PEG 12.5 ±3.4 <1 PC-CL-DPG 70.5 ± ±3.1 PC-CL-DPG-PEG 60.9 ± ±3.9

47 Interaction of L-arginine with dihexadecylphosphate unilamellar liposomes: The effect of the lipid phase organization P 2 T I. Tsogas, D. Tsiourvas, C. M. Paleos, S. Giatrellis, G. ounesis, Chemistry and Physics of Lipids, accepted

48 Interaction of l-arginine with dihexadecylphosphate unilamellar liposomes: The effect of the lipid phase organization C p (kcal K -1 mol -1 ) A B C D E F Temperature ( C) DSC thermograms for the first (left) and the second (right) heating scan of liposomal dispersions containing L-arginine at various molar ratios. (A) pure DP-a, (B) 0.09, (C) 0.18, (D) 0.27, (E) 0.5 and (F) 0.9.

49 ITC experiments 0 (kcal mol -1 of injectant) [L-Arginine]/[DP-a] Molar Ratio ITC results for the exothermic interaction of L-arginine with DP- a at different temperatures: T = 27 o C in the L c phase after prolonged incubation at low temperatures (red); T = 27 o Cafter heating to 55 o C in the L β phase (black); T = 55 o C in the L β phase (blue); T = 72 o C in the L α phase (cyan).

50 Thermodynanic parameters of the interaction Η (kcal mol -1 ) [L-Arginine]/[DP-a] Molar Ratio Lipid phase Thermodynamic parameters of the interaction in the different lipid phases T ºC K mol -1 kcal mol -1 L c 27º L β 27º L β 55º L α 72º vs. [L-arginine]/[DP-a] molar ratio for the irreversible L c to L β phase transition (red line), and for the main lipid phase transition (including the pretransition ) during the first (blue line) and the second (cyan line) consecutive DSC heating scans.

51 Penetration of L-arginine Fluorescence Intensity L-arginine/DPa molar ratio (%) Fluorescence intensity of arginine-fluorescamine adduct in the aqueous bulk phase after addition of various molar concentrations of L-arginine to DPa liposomal dispersions following incubation at 25 o C (blue) and at 60 o C (red). Dependence of L-arginine penetration on the bilayer molecular order after incubation for 20 min at the corresponding temperature. Lipid Phase L-arginine (%) L c at 27 o C 1.8 L β' at 27 o C 3.4 L β' at 57 o C 20 L α at 72 o C 24 T

52 Interactions between unilamellar liposomes and poly-l-arginine n + - P

53 Interactions between unilamellar liposomes and poly-l-arginine ptical and Dynamic Light Scattering studies (a) (b) (c) (d) (e) (f) Fused liposomal aggregates observed upon addition in unilamellar DPa:PC:Chol liposomes of poly-larginine at various molar ratios: 10% (a), 20% (b), 30% (c), 40% (d), 50% (e) και 80% (f). The bar represents 30 µm R h (nm) Size variation of DPa:PC:Chol liposomes upon addition of poly-l-arginine at various molar ratios: 0% ( ), 40% ( ), 60% ( ), 80% ( ) και 100% ( ).

54 Penetration of Poly-L-arginine 300 Fluorescence Intensity guanidinium/phosphate molar ratio (%) Fluorescence intensity of poly-l-arginine-fluorescamine adduct in the bulk aqueous phase (squares) or after addition of various molar concentrations of poly-l-arginine to DPa:PC:Chol liposomal dispersions following incubation at 25 o C (circles) and at 65 o C (triangles).

55 Poly(propylene imine) dendrimers Dendrimers are nanometer-sized, highly branched and monodisperse macromolecules with symmetrical architecture consisting of a central core, branching units and external functional groups. The functionalization of the end groups leads to the formation of a diversity of materials including systems for potential drug delivery applications.

56 Shape and size of dendrimers compared to various biological systems

57 Polyvalent Effect in Dendritic molecules

58 The mechanism of dendrimer-mediated gene delivery into cells

59 Encapsulation and release properties of poly(propylene imine) dendrimers + = 2 = K = Pyrene + + = 3 + = + G. Pistolis, A. Malliaris, D. Tsiourvas, C. M. Paleos, Chem. Eur. J., 5, 1440 (1999).

60 Proposed model for drug encapsulation and release acl + = Me F Me C Me C C 4 9 Z. Sideratou, D. Tsiourvas, C. M. Paleos, Langmuir, 16, 1766 (2000) Z. Sideratou, D. Tsiourvas, C. M. Paleos, J. Colloid Interface Sci., 242, 272 (2001).

61 Comparative solubility of pyrene (PY), betamethasone valerate (BV) and betamethasone dipropionate (BD) in parent and PEGylated derivatives Compound [dendrimer]/m [PY]/M [BV]/M [BD]/M DAB-64 5 x x x x 10-5 DAB64-8PEG 5 x x x x 10-4 DAB64-4PEG 5 x x x x 10-4 DAB64-8PEG 5 x x x x 10-3 DAB64-4PEG 5 x x x x 10-3

62 Multi-functional Dendrimeric Drug Delivery System = = Branching point Terminal group = Recognizable group = Protective coating

63 Synthesis of multi-functional poly(propylene imine) dendrimeric derivatives = PEG = 2 C C C 2 C 3 = = = CC 2 C 3 C Cl - C C C C C C C C C C C C Cl - C. M. Paleos, D. Tsiourvas, Z. Sideratou, L. Tziveleka, Biomacromolecules, 5, 524 (2004).

64 Salt-triggered release of drug-loaded multi-functional dendrimers 1.5 [BTV] x10-4 M [acl] / M

65 Liposome-dendrimer recognition = CL = - + C P Z. Sideratou, J. Foudis, D. Tsiourvas, I. P. ezis, G. Papadimas, C. M. Paleos, Langmuir, 18, 5036 (2002).

66 Liposome-dendrimer recognition 250 nm 100 nm TEM images of PC-Chol-DP liposomes after mixing with guanilated dendrimers (left) and after redispersion of the aggregates with phosphate buffer.

67 Liposome-dendrimer recognition for drug delivery = (C 2 C(C 3 )) 32 DAB-G0 DAB ( 2 ) 32 C 3 ( 2 ) 6 (C 2 C(C 3 )) 26 DAB-6 ( 2 ) 12 (C 2 C(C 3 )) 20 DAB Cl - DIEA Cl - DIEA 2 + Cl (C 2 C(C 3 )) 26 DAB-G6 2 + Cl (C 2 C(C 3 )) 20 DAB-G12

68 Drug encapsulation in guanidinylated dendrimers = C 3 F CC 4 9 C 3 C 3 F CC 2 5 C 3 C 2 5 BTV BTP

69 Liposome-dendrimer recognition

70 Liposome-dendrimer recognition Intensity addition of dendrimer addition of triton x-100 % leakage t (sec) t (sec) Emission fluorescence intensity as a function of time (left) of calcein encapsulated in the interior of multilamellar PC:CL:DP liposomes following their interaction with DAB-G0 (open symbols) and DAB-G12 (closed symbols) and the corresponding calculated calcein leakage (right).

71 Redispertion of aggregates obtained from liposome-dendrimer interactions r (nm) Particle size distribution of the aggregates obtained after the interaction of DAB-G6 dendrimers with PC:CL:DP multilamellar liposomes (dashdotted line) and of the particles formed following addition of concentrated phosphate buffer 0.05M (dashed line), 0.1M (dotted line) and 0.2M (solid line). AFM images of multilamellar PC:CL:DP liposomes (A) and of particles formed following the addition of concentrated phosphate buffer (0.2M) into the aggregates that resulted from their interaction with dendrimers.

72 Drug transfer (%) to multilamellar liposomes drug Interacting dendrimers Η 2 Ο Phosphate buffer (10mM) BTP BTV DAB-G ± ±2.3 DAB-G ± ±2.9 DAB-G ± ±1.9 DAB-G ± ±1.8 DAB-G ± ±2.2 DAB-G ± ±2.3

73 Multi-functional dendritic polyether polyols = PG n 2 2 C 2 -(C 2 -C 2 -) n -C 2 -C C C C (C 2 -C 2 -) n -C 2 -C n DCC, Py TEA dry DMF PG-SA + 2 -(C 2 -C 2 -) n -C 3 8 dry DMS 8 2 (-C 2 -C 2 ) n Folate-PEG- 2 C + C DCC, Py dry DMS 8 2 (C 2 -C 2 -) n -C 3 2 -PEG C C 2 2 PG-PEG PG5-PEG-Folate

74 Multi-functional dendritic polyether polyols = PG n -PEG C C 2 2

75 Συνεργάτες ρ.. Τσιούρβας ρ. Ζ. Σιδεράτου ρ. Λ. Τζιβελέκα Α. Πάντος Ι. Τσόγκας Χ. Κοντογιάννη ΙΡΡΠ ΕΚΕΦΕ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ρ. Γ. Νούνεσης ρ. Σ. Γιατρέλης

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΙΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Ιωάννης Γ. Οικονόµου Εργαστήριο Μοριακής Θερµοδυναµικής και Μοντελοποίησης Υλικών Ινστιτούτο Φυσικοχηµείας ΕΚΕΦΕ «ηµόκριτος» economou@mistras.chem.demokritos.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΦΑΝΟΥΡΓΑΚΗΣ. Βιογραφικό Σημείωμα καιυπόμνημα Επιστημονικών Εργασιών

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΦΑΝΟΥΡΓΑΚΗΣ. Βιογραφικό Σημείωμα καιυπόμνημα Επιστημονικών Εργασιών ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΦΑΝΟΥΡΓΑΚΗΣ Βιογραφικό Σημείωμα καιυπόμνημα Επιστημονικών Εργασιών Ιούνιος 2012 Computation-based Science and Technology Research Center (CaSToRC) Cyprus Institute (CyI) Γεώργιος Σ.

Διαβάστε περισσότερα

[Αυτή η σελίδα δεν τυπώνεται]

[Αυτή η σελίδα δεν τυπώνεται] [Αυτή η σελίδα δεν τυπώνεται] 37 ο Επιστηµονικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστηµών Βόλος 21-23 Μαΐου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ HELLENIC SOCIETY FOR BIOLOGICAL SCIENCES

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Γ. ΣΤΥΛΙΑΡΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ε.Γ. ΣΤΥΛΙΑΡΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ε.Γ. ΣΤΥΛΙΑΡΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Dr.rer.nat. Επίκουρος Καθηγητής ΕΚΠΑ Τομέας Πυρηνικής Φυσικής & Στοιχειωδών Σωματιδίων ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Πανεπιστημιούπολη ΙΛΙΣΙΑ, GR 15771, ΑΘΗΝΑ Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ PROCEEDINGS ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ KARPENISSI

ΠΡΑΚΤΙΚΑ PROCEEDINGS ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ KARPENISSI ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (HELLENIC SOCIETY FOR BIOLOGICAL SCIENCES) 32 ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ 32 nd ANNUAL CONFERENCE ΠΡΑΚΤΙΚΑ PROCEEDINGS Το 32 ο Επιστηµονικό Συνέδριο αφιερώνεται στη µνήµη του

Διαβάστε περισσότερα

Αλκιβιάδης Χ. Παγιατάκης

Αλκιβιάδης Χ. Παγιατάκης Αλκιβιάδης Χ. Παγιατάκης Η ζωή και το έργο του 1945-2009 Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας Ερευνητικό Ινστιτούτο Χημικής Μηχανικής και Χημικών Διεργασιών Υψηλής Θερμοκρασίας Οδός Σταδίου, Πλατάνι 265 04 Ρίο,

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών «Επισκόπηση Μελετών που σχετίζονται με τις ΑΠΕ, Εξοικονόμηση Ενέργειας και Κλιματική Αλλαγή στην Κύπρο» Review of existing studies related with RES, Energy Efficiency and Climate Change in Cyprus Photo:

Διαβάστε περισσότερα

Modelling of leaching and geochemical processes in an aged MSWIBA subbase layer

Modelling of leaching and geochemical processes in an aged MSWIBA subbase layer MILJÖRIKTIG ANVÄNDNING AV ASKOR 1112 Modelling of leaching and geochemical processes in an aged MSWIBA subbase layer David Bendz, Pascal Suer, Hans van der Sloot, David Kosson, Peter Flyhammar Modelling

Διαβάστε περισσότερα

Σπύρος X. Aναστασιάδης Βιογραφικό Σημείωμα & Λίστα Δημοσιεύσεων

Σπύρος X. Aναστασιάδης Βιογραφικό Σημείωμα & Λίστα Δημοσιεύσεων Σπύρος X. Aναστασιάδης Βιογραφικό Σημείωμα & Λίστα Δημοσιεύσεων Πανεπιστήμιο Kρήτης Ίδρυμα Tεχνολογίας και Έρευνας Tμήμα Χημείας Iνστιτούτο Hλεκτρονικής Δομής και Laser 710 03 Hράκλειο Kρήτης 711 10 Hράκλειο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΣΑΜΑΡΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΕΙ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ρ. ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΠΘ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΣΑΜΑΡΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΕΙ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ρ. ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΠΘ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΣΑΜΑΡΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΕΙ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ρ. ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΠΘ Κοζάνη 2010 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ-ΣΠΟΥ ΕΣ... 1 Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ PROCEEDINGS

ΠΡΑΚΤΙΚΑ PROCEEDINGS ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (HELLENIC SOCIETY FOR BIOLOGICAL SCIENCES) 21 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ 21 st PANHELLENIC MEETING ΠΡΑΚΤΙΚΑ PROCEEDINGS 28 31 ΜΑΪΟΥ 1999 MAY 28 31, 1999 ΓΑΛΗΣΣΑΣ - ΣΥΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση της επίδρασης των οργανικών αερολυµάτων στην ατµόσφαιρα και στο ενεργειακό ισοζύγιό της µε τη χρήση τρισδιάστατων µοντέλων

Προσοµοίωση της επίδρασης των οργανικών αερολυµάτων στην ατµόσφαιρα και στο ενεργειακό ισοζύγιό της µε τη χρήση τρισδιάστατων µοντέλων ιδακτορική ιατριβή Προσοµοίωση της επίδρασης των οργανικών αερολυµάτων στην ατµόσφαιρα και στο ενεργειακό ισοζύγιό της µε τη χρήση τρισδιάστατων µοντέλων Κωνσταντίνος Τσιγαρίδης Ηράκλειο, εκέµβριος 2003

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. Όλγα Γ. Γκορτζή

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. Όλγα Γ. Γκορτζή Δρ. Όλγα Γ. Γκορτζή Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων Α-ΤΕΙ Λάρισας Ερευνήτρια του Κέντρου Τεχνολογικής Έρευνας και Ανάπτυξης Θεσσαλίας ΚΕ.Τ.Ε.Α.Θ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Πολύκαρπου Χ. Φαλάρα Δ/ντή Ερευνών, πρώην Δ/ντή Ινστιτούτου Φυσικοχημείας

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Πολύκαρπου Χ. Φαλάρα Δ/ντή Ερευνών, πρώην Δ/ντή Ινστιτούτου Φυσικοχημείας ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, Αύγουστος 2014 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Πολύκαρπου Χ. Φαλάρα Δ/ντή Ερευνών, πρώην Δ/ντή Ινστιτούτου Φυσικοχημείας Προσωπικά Στοιχεία Ημερομ. γεννήσεως: 18-10-1960 Τόπος γεννήσεως: Καρδίτσα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη και μελέτη ημιαγώγιμων και μεταλλικών. νανοδομών για εφαρμογή σε φ/β κυψελίδες και. φωτοηλεκτροχρωμικές διατάξεις ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΥΡΡΟΚΩΣΤΑ

Ανάπτυξη και μελέτη ημιαγώγιμων και μεταλλικών. νανοδομών για εφαρμογή σε φ/β κυψελίδες και. φωτοηλεκτροχρωμικές διατάξεις ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΥΡΡΟΚΩΣΤΑ Ανάπτυξη και μελέτη ημιαγώγιμων και μεταλλικών νανοδομών για εφαρμογή σε φ/β κυψελίδες και φωτοηλεκτροχρωμικές διατάξεις Διδακτορική διατριβή του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΥΡΡΟΚΩΣΤΑ Υποβληθείσα στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Επικ. Καθ. Κων. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Υπεύθυνος Εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Ακουστικής Συγκοινωνιακών Εργων (Ε.Π.Α.Σ.Ε.) Δρ.Πολ.Μηχανικός Συγκοινωνιολόγος -

Επικ. Καθ. Κων. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Υπεύθυνος Εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Ακουστικής Συγκοινωνιακών Εργων (Ε.Π.Α.Σ.Ε.) Δρ.Πολ.Μηχανικός Συγκοινωνιολόγος - Επικ. Καθ. Κων. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Υπεύθυνος Εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Ακουστικής Συγκοινωνιακών Εργων (Ε.Π.Α.Σ.Ε.) Δρ.Πολ.Μηχανικός Συγκοινωνιολόγος - Ακουστικός ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ " ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ " ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2000 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2001 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 2000-3- ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ... ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί Χημεία Επιφανειών

Γιατί Χημεία Επιφανειών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Γιατί Χημεία Επιφανειών Η Χημεία Επιφανειών έχει πολύ σημαντικές πρακτικές εφαρμογές. Κύρια μεταξύ τους είναι η ετερογενής κατάλυση, η οποία βασίζεται πάνω στην αλληλεπίδραση αέριων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ - ΔΙΑΤΜΗΜΑΤIΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΧΑΡΤΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Τόπος και ηµεροµηνία γέννησης: Αθήνα, 12 Ιουνίου 1968 adrianr@meteo.noa.gr & adrianr@cs.ece.ntua.gr

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Τόπος και ηµεροµηνία γέννησης: Αθήνα, 12 Ιουνίου 1968 adrianr@meteo.noa.gr & adrianr@cs.ece.ntua.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Προσωπικά στοιχεία Ονοµατεπώνυµο: Αδριανός Ρετάλης Όνοµα πατέρα: ηµήτριος Όνοµα µητέρας: Ευθαλία Τόπος και ηµεροµηνία γέννησης: Αθήνα, 12 Ιουνίου 1968 Ε-mail: adrianr@meteo.noa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Νικόλαος ΚΟΥΚΟΥΖΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Δρ. Νικόλαος ΚΟΥΚΟΥΖΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Νικόλαος ΚΟΥΚΟΥΖΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΘΗΝΑ 2014 1. Προσωπικά Στοιχεία Ονοματεπώνυμο : Νικόλαος Κων. Κούκουζας Ημερομηνία Γέννησης : 14 Οκτωβρίου 1964, Αθήνα Διεύθυνση εργασίας : Αιγιαλείας 52, 15125

Διαβάστε περισσότερα

OPTIMIZATION STUDY AND SIMULATION OF A HYDROGEN GENERATION AND STORAGE SYSTEM COMBINED WITH WIND ENERGY, USING THE HOMER ENERGY SOFTWARE

OPTIMIZATION STUDY AND SIMULATION OF A HYDROGEN GENERATION AND STORAGE SYSTEM COMBINED WITH WIND ENERGY, USING THE HOMER ENERGY SOFTWARE ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ Τ. Ε. Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Επιβλέπων: ΠΕΤΡΟΣ Γ. ΒΕΡΝΑ ΟΣ, Καθηγητής Συνεπιβλέπουσα: ΕΡΙΕΤΤΑ Ι. ΖΟΥΝΤΟΥΡΙ ΟΥ, Εργ. Συνεργάτης ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση Σιδηραλούμινας στην παραγωγή μπελιτικού τύπου «πράσινων» τσιμέντων

Αξιοποίηση Σιδηραλούμινας στην παραγωγή μπελιτικού τύπου «πράσινων» τσιμέντων Αξιοποίηση Σιδηραλούμινας στην παραγωγή μπελιτικού τύπου «πράσινων» τσιμέντων Ι. Βαγγελάτος, Ι. Ποντίκης, Δ. Μπουφούνος και Γ. Ν. Αγγελόπουλος, * Εργαστήριο Υλικών και Μεταλλουργίας, Τμήμα Χημικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Στέλλα Μπεζεργιάννη, PhD

Στέλλα Μπεζεργιάννη, PhD Στέλλα Μπεζεργιάννη, PhD Γραφείο Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Ινστιτούτο Τεχνικής Χημικών Διεργασιών 6 ο χλμ οδού Χαριλάου Θέρμης, Τ.Θ. 361 570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη Τηλ: 2310-498-315

Διαβάστε περισσότερα

εταιρικό profile company προφίλ ΥΕΤΟΣ

εταιρικό profile company προφίλ ΥΕΤΟΣ εταιρικό profile company προφίλ ΥΕΤΟΣ υετός, ο: βροχή [Ησ. Έρ. και Ημ. 545 - Αριστοτ. περί Κόσμου 394a 30-32/Δ8: «Ηπία μεν γαρ ούσα (η του νέφους θλίψις) μαλακάς ψεκάδας διασπείρει, σφόδρα δε αδροτέρας,

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες τάσεις στον Τοµέα των λιπών και ελαίων

Σύγχρονες τάσεις στον Τοµέα των λιπών και ελαίων Το Ελληνικό Φόρουµ Λιποειδών (Greek Lipid Forum), ιδρύθηκε το εκέµβριο του 2003 και είναι µέλος του European Federation for the Science and Technology of Lipids (Euro Fed Lipid). Στόχος του είναι να φέρει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΥΒΡΙΔΙΚΟΙ ΒΙΟΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΧΑΜΗΛΟΔΙΑΣΤΑΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΣΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2008-2009

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2008-2009 ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2008-2009 Οι πληροφορίες που περιλαμβάνει ο Οδηγός Σπουδών αφορούν στο περιεχόμενο των σπουδών και στο σύνολο των συναφών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΙΑΣΤΗΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 2001 & ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΙΑΣΤΗΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 2001 & ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΙΑΣΤΗΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 2001 & ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Ινστιτούτο ιαστηµικών Εφαρµογών και Τηλεπισκόπησης (Ι ΕΤ) ιδρύθηκε το 1955 (Ν.. 3350/1955) µε την ονοµασία

Διαβάστε περισσότερα