Από τους επαγγελματίες... Για επαγγελματιες Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ PRODUCT CATALOG. Greek - English

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Από τους επαγγελματίες... Για επαγγελματιες Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ PRODUCT CATALOG. Greek - English"

Transcript

1 Από τους επαγγελματίες... Για επαγγελματιες Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Ελληνικά - Αγγλικά PRODUCT CATALOG Greek - English

2 I.DENT I.Dent the company of a young establishment, is assisted by a twenty years experience staff with deep knowledge of many methods and implant prostheses. Common purpose is create a reality that represents the state of technology of implant systems, by developing methods of implant-prosthetic and by revolutionary relationship with the individual implants. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ - QUALITY AND CERTIFICATION I.Dent ensures the quality of their products is in accordance with strict rules about Medical defined by European Directive 93/42/EEC, that establishes specific requirements for manufacturers of medical devices. Our company is therefore entitled to apply the CE mark on their products as evidence of approval from the notified ICIM. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ - INFORMATION I.Dent Implant Systems are part of a general concept and should therefore only be placed with the components and instruments according to the instructions and recommendations of the manufacturer. The use of components outside the system affecting the functionality of the Implant Systems will invalidate the warranty and redress from the manufacturer. The informations on the use of Implant Systems included in the product catalog reflect the state of I. DENT known at the time of marketing the product. 2

3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - FEATURES INTERNAL Hexagon Connection Standard for all Implant Systems (2,43mm) Practical and reliable External Hexagon connection Standard for all Implant Systems (2,70mm) Hexagon overhead 1mm warranty of a greater stability Self-tapping end The base of support of the abutment is tightened in comparison to the marginal profile of the plant, in this way it estranges the interface stump-plant from the bone crestale. Straight neck 1mm Trans-Mucous neck 2mm Micro screw thread Self-tapping end 3

4 Επιφανειακή επεξεργασία - Surface treatment Double acidification Surface treatment (DOUBLE ACID ETCHED) Each i.dent Implant System was produced with a custom etching treatment, obtaining a uniformly covered surface with a of vertical and horizontal roughness cell size (visible in the electron microscope photo on the right). The chemical etching DOUBLE ACID ETCHED (DAE) responds to clinical needs time to load faster, the chances of success even in poor quality bone and better better management. This is the main treatment s purpose and represents an excellent situation to promote a good osseointegrazione in the short and long term. The treatment is manufactured and tested by a certified research center and is made up of a double acidification process to obtain a controlled micro-roughness by subtraction. The entire procedure is designed for surface treatment DOUBLE ACID ETCHED and is based on an appropriate sequence of steps: For the roughness treatment are used special machineries with a treatment precision of 1/4 of mm The SEM evaluation of the obtained surface Plasma decontamination to take away any possible impurities The evaluation of cell growth, the guarantee of a good osseointegration Surface spectroscopy performed with machinery able of examine 5micron below the surface, shows the excellent quality and cleanliness of the surface and an excellent chemical composition of the implant surface. All the steps are repeated until each check grants an optimal result. 4

5 The evolution of DAE surfaces initiated in the 80s with a series of in vitro studies, as published by Barbara Boyan and her collaborators. The essence of these studies is the response of osteogenical cells to microrughness so that cells can suffer the effect of surface roughness is necessary for the smooth feel as not, that is rough on a cellphone. EXAMPLE OF CHEMICAL CONTROLLED TREATMENT WITH CERTIFIED ANALYSIS OF SURFACE. The result is optimal, the treated surface is uniform and with an electron microscope is visible a roughness of vertical and horizontal dimensions comparable to the bone cells. PLASMA DECONTAMINATION OF THE SURFACE Cleaning the surface a delicate operation since any solvent used certainly leaves traces on the surface below. The ideal system for cleaning should be non-responsive and at the same time fairly strong to remove the contaminants. This principle is the base of the cleaning using cold plasma. The plasma cleaning process consists in the conversion, through a reactor, of the ARGON gas in plasma. The plasma operates on the implant s surface by removing any type of contaminant and obtaining cleaning degree not achievable by other equipments. CLEAN ROOM PACKAGING The packaging of products take place, by skilled staff in clean room, as surety of cleanness and sterility. STERILIZATION BY GAMMA RAYS Cell growth around a decontaminated implant, evidence of sterility and of absence of cytotoxic effects. Crescita cellulare intorno all impianto decontaminato emphasis di sterilità e dell assenza di effetti citotossici. MADE IN ITALY Our implant systems are designed and manufactured in Italy, using: The better precision machining equipment available Production Control systems CAD / CAM A precision of manufacturing with less than 0,005 mm of tolerances (equivalent to an accuracy more than double compared to a standard) Qualified specialists for each activity 5

6 Nihil adui aut diminui, Leon Battista Alberti ΝΕΕΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΕΣ ΕΜΦΥΤΕΥΣΕΩΣ Αυτή η γραμμή εμφυτεύσεως χαρακτηρίζεται από μία Platform Switch η οποία,αυξανομένη αναλογικά με την αύξηση της διαμέτρου του εμφυτεύματος, επιτρέπει την κατανομή κατά άριστο τρόπο, των δυνάμεων οι οποίες θα δράσουν εις το εμφύτευμα. Το αποτέλεσμα είναι μία μικρότερη επαναρρόφηση του φλοιού του οστού, η μείωση του κινδύνου υποχωρήσεων και μία καλύτερο οστική ολοκλήρωση. Η μορφή TRONCO-CONICA και το ειδικό άκρο, επιτρέπουν εις το εμφύτευμα μίαν υψηλή ικανότητα προωθήσεως εις το οστούν. Η εγκατάσταςη μπορεί,διά τον λόγον αυτόν, να θεωρηθεί αυτοκρυπτόμενο. Το εμφύτευμα Platform Switch, χάρη στο σχήμα του προσαρμόζεται καλώς διά να χρησιμοποιηθεί τόσο σε θέσεις μετά την πραγματοποίηση εξαγωγής, επειδή η τροποποιημένη πλατφόρμα επιτρέπει μία καλή σφράγιση της κυψελίδας, η οποία χρησιμοποιείται σαν εμ-φύτευμα διαβλεννογόνιο. Είναι διαθέσιμο τόσο με εσωτερικό εξάγωνο όσο και με εξωτερικό εξάγωνο και οι δύο παραλλαγές παρουσιάζουν μία μοναδική πρόσφυση στάνταρτ, λόγος διά τον οποίον αποδέχονται τα ίδια προθετικά στοιχεία, ανεξαρτήτως από την διάμετρο. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS Η πλατφόρμα στηρίξεως του κολοβώματος είναι περισσότερο στενό σε σχέση με το περιθωριακό πλαίσιο του εμφυτεύματος, και με τον τρόπον αυτόν απομακρύνεται η ενδιάμεση επιφάνεια του κολοβώματος-εμφυτεύματος του πέριξ οστού. ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΤΟΥ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΟΣ Άκρο αυτοκρυπτόμενο ΑΡΧΙΚΕΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΕΣ PLATFORM SWITCH 4,0mm PLATFORM SWITCH 4,5mm Α Ρ Χ Ι Κ Ε Σ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΕΣ ΠΡΟΘΕΣΗ ΣΕ 8 ΜΗΝΕΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ 5 ΜΗΝΕΣ 6

7 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ - SIZES εσωτερικό εξάγωνο Εξωτερικό Εξάγωνο Ύψος - Height mm 3,75mm 4,0mm 4,5mm 5,0mm 6,0mm 4,0mm 4,5mm 5,0mm 6,0mm 8,5 PS37085IN* PS40085IN PS45085IN* PS50085IN* PS60085IN* 10 PS37100IN PS40100IN PS45100IN PS50100IN PS60100IN* PS40100EX PS45100EX PS50100EX PS60100EX* 11,5 PS37115IN PS40115IN PS45115IN PS50115IN PS60115IN* PS40115EX PS45115EX PS50115EX PS60115EX* 13 PS37130IN PS40130IN PS45130IN PS50130IN PS60130IN* PS40130EX PS45130EX PS50130EX PS60130EX* 15 PS37150IN PS40150IN PS45150IN PS50150IN PS60150IN* PS40150EX PS45150EX PS50150EX PS60150EX* The height refers to the total size of implant, including the neck of 2mm * Next production diameters χειρουργικό πρωτόκολλο - surgical protocol mm 3,75 / 4,0 4,5 5,0 Ύψος - Height mm 1 Mucotome Pilot Drill 3 Drill 2,60 4 Final Reamer Drill 5 Optional Drill for D1 6 Countersink Drill 7 Rachet 10 CMU450 DRPI DR RECY260+ST100 DR RECY260 DRREPS40+ST100DRREPS40 DRCY350 DR CBPS40 RA 4X4 11,5 CMU450 DRPI DR RECY260+ST115 DR RECY260 DRREPS40+ST115DRREPS40 DRCY350 DR CBPS40 RA 4X4 13 CMU450 DRPI DR RECY260+ST130 DR RECY260 DRREPS40+ST130DRREPS40 DRCY350 DR CBPS40 RA 4X4 15 CMU450 DRPI DRRECY260 DRREPS40 DRCY350 DR CBPS40 RA 4X4 10 CMU510 DRPI DR RECY260+ST100 DR RECY260 DRREPS45+ST100DRREPS45 DRCY430 DR CBPS45 RA 4X4 11,5 CMU510 DRPI DR RECY260+ST115 DR RECY260 DRREPS45+ST115DRREPS45 DRCY430 DR CBPS45 RA 4X4 13 CMU510 DRPI DR RECY260+ST130 DR RECY260 DRREPS45+ST130DRREPS45 DRCY430 DR CBPS45 RA 4X4 15 CMU510 DRPI DRRECY260 DRREPS45 DRCY430 DR CBPS45 RA 4X4 10 CMU510 DRPI DR RECY260+ST100 DR RECY260 DRREPS50+ST100DRREPS50 DRCY480 DR CBPS50 RA 4X4 11,5 CMU510 DRPI DR RECY260+ST115 DR RECY260 DRREPS50+ST115DRREPS50 DRCY480 DR CBPS50 RA 4X4 13 CMU510 DRPI DR RECY260+ST130 DR RECY260 DRREPS50+ST130DRREPS50 DRCY480 DR CBPS50 RA 4X4 15 CMU510 DRPI DRRECY260 DRREPS50 DRCY480 DR CBPS50 RA 4X4 Οστών Φλοιού των οστών Ούλα 2mm 7

8 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΤΙΣΕΩΣ «Η Μηχανική είναι μία εφηρμοσμένη επιστήμη δια την επίλυση προβλημάτων τα οποία συνδράμουν διά την ικανοποίηση των ανθρωπίνων αναγκών». Από αυτές τις αρχές γεννιέται η γραμμή ΒΙΟΟΟΙΝ-ΒΙΟΟΟΕΧ. Η εγκατάσταση παρουσιάζει μίαν γεωμετρία εμφυτεύσεως η οποία χαρακτηρίζεται από ένα βήμα και από μία διπλή σπείρα, τα οποία είναι σχεδιασμένα διά να επιτύχουν την μεγίστη επιφάνεια επαφής οστού-εμφυτεύματος(42% περισσότερο συγκρινόμενο με ένα παραδοσιακό εμφύτευμα με ευρεία σπείρα). Η σπείρα παρουσιάζει μία ιδιαίτερη γωνίωση, η οποία την καθιστά τόσο λεπτή,ώστε να διατρέχει το οστούν μαλακά και χωρίς συμπίεση. Η διατομή ενωμένη με το κωνικό σχήμα κατά την εμφύτευση, διευκολύνει την εισαγωγή και την καθιστά αυτοκρυπτόμενη. Η κυριώτερη σπείρα εγγυάται την αρχική σταθερότητα,καθιστώντας την όλη εμφύτευση ικανή διά να χρησιμοποιηθεί διά άμεση φόρτιση, ενώ η μικρότερη σπείρα συμβάλει εις την δευτερογενή σταθερότητα. Κλινικές έρευνες οι οποίες διενεργήθηκαν αποδεικνύουν πως η παρουσία μικροσπειρών επί του αυχένος της εμφυτεύσεως, επιφέρει μίαν ομοιογενή κατανομή των δυνάμεων και ένα μικρότερο οστικό στρέςς, διατηρώντας το πέριξ οστούν. Η ακεραιότητα του περιφερειακού οστού εγγυάται μίαν αγκύρωση σταθερή του εμφυτεύματος και στον ίδιο χρόνο ευνοεί και υποστηρίζει τους μαλακούς ιστούς. Το αποτέλεσμα είναι μία αισθητική η οποία διαρκεί εις τον χρόνο. Είναι διαθέσμο τόσο με εσωτερικό εξάγωνο όσο και με εξωτερικό εξάγωνο. Και οι δύο παραλλαγές παρουσιάζουν μία μοναδική στάνταρτ πρόσφυση, λόγος διά τον οποίον συναρμολογούνται εις το ίδιο προθετικό στοιχείο, ανεξαρτήτως από την διάμετρο. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS Λεπτομέρεια του βήματος της σπείρας και της υπο-σπείρας. Λεπτομέρεια των μικρο-σπειρών επί του τραχήλου και της αλλαγής κωνικότητος,από την περιοχή της βάσεως έως τον λαιμό του εμφυτεύματος, τέτοιου ώστε να επιτυγχάνεται ένα φαινόμενο Pl a t f o r m Sw i t c h. 8

9 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ - SIZES εσωτερικό εξάγωνο Εξωτερικό Εξάγωνο Ύψος - Height mm 4,0mm 4,5mm 5,0mm 6,0mm 4,0mm 4,5mm 5,0mm 6,0mm 10 BI40100IN BI45100IN BI50100IN BI60100IN* BI40100EX BI45100EX BI50100EX BI60100EX* 11,5 BI40115IN BI45115IN BI50115IN BI60115IN* BI40115EX BI45115EX BI50115EX BI60115EX* 13 BI40130IN BI45130IN BI50130IN BI60130IN* BI40130EX BI45130EX BI50130EX BI60130EX* 15 BI40150IN BI45150IN BI50150IN BI60150IN* BI40150EX BI45150EX BI50150EX BI60150EX* The height refers to the total size of implant, including the neck of 2mm * Next production diameters χειρουργικό πρωτόκολλο - surgical protocol mm 4,0 4,5 5,0 Ύψος - Height mm 1 Mucotome Pilot Drill 3 Drill 2,25 4 Final Reamer Drill 5 Optional Drill D1 6 Rachet 10 CMU450 DRPI DR RECN225 + ST100 DR RECN225 DR REBI40100 DRCY365 RA 4X4 11,5 CMU450 DRPI DR RECN225 + ST115 DR RECN225 DR REBI40115 DRCY365 RA 4X4 13 CMU450 DRPI DR RECN225 + ST130 DR RECN225 DR REBI40130 DRCY365 RA 4X4 15 CMU450 DRPI DRRECN225 DR REBI40150 DRCY365 RA 4X4 10 CMU510 DRPI DR RECN225 + ST100 DR RECN225 DR REBI45100 DRCY430 RA 4X4 11,5 CMU510 DRPI DR RECN225 + ST115 DR RECN225 DR REBI45115 DRCY430 RA 4X4 13 CMU510 DRPI DR RECN225 + ST130 DR RECN225 DR REBI45130 DRCY430 RA 4X4 15 CMU510 DRPI DRRECN225 DR REBI45150 DRCY430 RA 4X4 10 CMU510 DRPI DR RECN225 + ST100 DR RECN225 DR REBI50100 DRCY480 RA 4X4 11,5 CMU510 DRPI DR RECN225 + ST115 DR RECN225 DR REBI50115 DRCY480 RA 4X4 13 CMU510 DRPI DR RECN225 + ST130 DR RECN225 DR REBI50130 DRCY480 RA 4X4 15 CMU510 DRPI DRRECN225 DR REBI50150 DRCY480 RA 4X4 Es. H.13mm Οστών Φλοιού των οστών Ούλα 2mm 9

10 Η ΑΠΛΟΤΗΤΑ ΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ ΤΕΛΕΙΟΤΗΤΑ To MIDE, παράλληλα με την γραμμή BIOCOIN-BIOCOEX, παρουσιάζει μίαν νέα γεωμετρία εμφυτευμάτων η οποία χαρακτηρίζεται από ένα μειωμένο βήμα και από μία διπλή σπείρα, τα οποία έχουν σχεδιασθεί διά να επιτύχουν την μεγίστη επιφάνεια επαφής οστού-εμφυτεύμα-τος (42% περισσότερο σε σύγκριση με ένα εμφύτευμα παραδοσιακό). Το εμφύτευμα αυτό εις την απλότητα της χρήσεώς του, περικλείει τα πρωτοταγή χαρακτηριστι κά των διφασικών γραμμών. Εις την διατομή της κοπτικής επιφανείας ενώνεται μία μορφή κωλούρου-κώνου και ένα ελικοειδές άκρο, το οποίο διευκολύνει την εισαγωγή. Ο διαβλεννογόνιος αυχένας παρουσιάζει μικροδιατομές οι οποίες υποστηρίζοντας τους μαλθακούς ιστούς, εγγυώνται ένα αισθητικό αποτέλεσμα, το οποίο διαρκεί εις τον χρόνο. Το εμφύτευμα, το οποίο προορίζεται διά την υλοποίηση προθέσεων πάνω από τους οδόντες, παρουσιάζει μίαν πρόσφυση σφαιροειδή, διαμέτρου 2,5 χιλιοστών του μέτρου,η οποία είναι συμβατή με την σύνθεση RHEIN. Αυχένας προσαρμοσμένος διαβλεννογόνιος των 2 χιλιοστομέτρων με μικροδιατομές Λεπτομέρεια του βήματος της σπείρας Ελικοειδές άκρο Σφαιρίδιο 2,5 χιλιοστομέτρων Διαστάσεις του Τετραγώνου διά την Αγκύρωση 3X3 χιλιοστομέτρων ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ - SIZES ΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ ΣΕ ΧΙΛΙΟΣΤΑ 2,7 3,5 13 MI27130 Ενδοστικό μέρος 11 χιλιοστά MI35130 Ενδοστικό μέρος 11 χιλιοστά 15 MI27150* Ενδοστικό μέρος 13 χιλιοστά MI35150 Ενδοστικό μέρος 13 χιλιοστά Το Ύψος αναφέρεται εις την ολική διάσταση του εμφυτεύματος, συμπεριλαμβανομένου του Διαβλεννογονίου Αυχένος των 2,5 χιλιοστομέτρων. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ - ACCESSORIES 0434 Η γραμμή MIDE είναι συμβατή με την σύνθεση RHEIN Καπάκια συγκρατήσεως Δακτύλιο Κατευθύνσεως (κατόπιν αιτήσεως) 10 * Διαθέσιμο, από το Φθινόπωρο του Available from autumn 2009.

11 χειρουργικό πρωτόκολλο (μοτίβο) - surgical protocol (SEQUENCE) mm 2,7 3,5 Overall Height - Intraosseous Height Product Part Number Mucotome 2 PilotDrill 3 Drill 5 Optional Drill D1 6 Rachet MI27130 CMU450 DRPI DR CN200 - Mark 11,5mm DR CN225 RA 4X4 + RARE MI27150 CMU450 DRPI DR CN200 - Mark 13mm DR CN225 RA 4X4 + RARE MI35130 CMU450 DRPI DR CN225 + ST115 DR CN225 DRCY260 RA 4X4 + RARE MI35150 CMU450 DRPI DR CN225 + ST130 DR CN225 DRCY260 RA 4X4 + RARE Ex. MI35150 Οστών Φλοιού των οστών Ούλα 2mm χειρουργικό πρωτόκολλο (εικονογραφημένα) - surgical protocol (EXPLAINED) 0476 Palpate the ridge to get a idea of three-dimensional bone structure, it would be useful to use an implantology caliper. If you have an X-ray, with a radiographic template determine the length of the plant to be inserted. Height xx mm refers to the total length of the plant. You must take into consideration the thickness of the mucosa. Perform mucotome up to the crest bone using the appropriate Manual or Contrangle mucotome. To place this Implant System does not require tapping, but only the use of the initial cylinder drill (with marks corresponding to 10-11,5-13 mm, for 15mm Implant is used the stop-end of drill). The Implant is manually taken from the blister and placed in the site prepared, using the supplied plastic plug. Only after finding the appropriate stability in site you can take away the plastic plug and it will continue screwing the implant with the specific wrench and the adapter (RA4x4 + RARE). The plant will be correctly inserted when the Implant neck will be entirely inserted into the gingival mucosa and the ball attachment will be to its right height. 11

12 MONO ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΟΤΗΤΑ Η Γραμμή Εμφυτεύσεως ΜΟΝΟ, χάρις εις την απλή χειρουργική διαδικασία,η οποία είναι οικονομική και ελάχιστα τραυματική, είναι σε θέση να επιλύσει,σε ένα μόνο χρόνο,τις καταστάσεις edentulie με μειωμένο οστικό χώρο ή διά την σταθεροποίηση των ολικών προθέσεων, των μερικών ή των προσωρινών. Η Γραμμή Εμφυτεύσεως ΜΟΝΟ προσφέρει εις τον ιατρό πολλαπλά πλεονεκτήματα και χειρουργικές τεχνικές και, εις τον ασθενή, μία αρίστη σχέση ποιότητος/τιμής. Το ΜΟΝΟ, παράλληλα με την γραμμή MIDE, παρουσιάζει την νέα γεωμετρία εμφυτευμά-των, η οποία χαρακτηρίζεται από ένα μειωμένο βήμα και από μία διπλή σπείρα, τα οποία έχουν σχεδιασθεί διά να επιτύχουμε την μεγίστη επιφάνεια επαφής οστού-εμφυτεύματος (42% περισσότερο σε σύγκριση με ένα παραδοσιακό εμφύτευμα). Το εμφύτευμα αυτό εις την απλότητα της χρήσεως του, προσφέρει πρωτοταγή χαρακτηριστικά των διφασικών γραμμών. Εις την διατομή, από την κοπτική επιφάνεια, ενώνεται ένα σχήμα κωλούρου-κώνου και ένα άκρο ελικοειδές, τα οποία διευκολύνουν την εισαγωγή. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ - SIZES mm σε χιλιοστά Ολικό ύψος 13 χιλιοστά Ενδοοστικό ύψος 10.5 χιλ Ολικό ύψος 15 χιλ. Ενδοστικό ύψος 12.5 χιλιοστά 2,7 MO27130* MO ,5 MO35130* MO35150* 4,0 MO40130 MO40150 Περιστατικό το οποίο έχει εκτελεσθεί εκ μέρους του Dott. F.Campione με την τεχνική Cad-Cam CEREC με Εμφύτευμα ΜΟΝΟ σε θέση 25. Άμεση φόρτιση και κορώνα από κεραμικό εξ ολοκλήρου. 12 * Διαθέσιμο, από το Φθινόπωρο του Available from autumn 2009.

13 χειρουργικό πρωτόκολλο (μοτίβο) - surgical protocol (SEQUENCE) in mm 2,7 3,5 4,0 Overall Height - Intraosseous Height Product Part Number 1 Mucotome Pilot Drill 3 Drill 5 Optional Drill D1 6 Rachet MO27130 CMU450 DRPI DR CN200 - Tacca 11,5mm DR CN225 RA 4X4 + RARE MO27150 CMU450 DRPI DR CN200 - Tacca 13mm DR CN225 RA 4X4 + RARE MO35130 CMU450 DRPI DR CN225 + ST115 DR CN225 DRCY260 RA 4X4 + RARE MO35150 CMU450 DRPI DR CN225 + ST130 DR CN225 DRCY260 RA 4X4 + RARE MO40130 CMU450 DRPI DR CY260 + ST115 DR CY260 DRCN320 RA 4X4 + RARE MO40150 CMU450 DRPI DR CY260 + ST130 DR CY260 DRCN320 RA 4X4 + RARE Es. MO40150 Οστών Φλοιού των οστών Ούλα 2mm εμφύτευμα συστήματα σχεδιασμού - implant systems design Our Implant Systems are produced after accurate planning. The design is translated into a 2D draft (Figure 1), from which is developed a 3D design (Figure 2) ad virtual prototype (Fig. 3). 1 Compliance with the technical expectations generates physical prototype (Fig. 4). The subsequent clinical trials (Fig. 5) will determinate la nascita the finished product, or a return to the revision of the initial project. This life cycle design allows us to offer to our customers Implant Systems evolved in all respects

14 ΤΡΥΠΑΝΙΑ - DRILLS Pilot Drills DRPI Pilot Drill 1,8mm Initial Drills DRCN225 DRCY260 Conical Drill 2,25mm, for BIOCOIN-BIOCOEX ready for Interchangeable Stops Cilindrical Drill 2.60mm, for PLATFORM SWITCH ready for Interchangeable Stops Reamers for PLATFORM SWITCH with Interchangeable Stops and Marks 3,75mm - 4,0mm 4,5mm 5,0mm 6,0mm DRRE PS40 DRRE PS45 DRRE PS50 DRRE PS60* Reamers for BIOCOIN-BIOCOEX ALTEZZA IN mm 4,0mm 4,5mm 5,0mm 6,0mm 10 DRRE BI40100 DRRE BI45100 DRRE BI50100 DRRE BI60100* 11,5 DRRE BI40115 DRRE BI45115 DRRE BI50115 DRRE BI60115* 13 DRRE BI40130 DRRE BI45130 DRRE BI50130 DRRE BI60130* 15 DRRE BI40150 DRRE BI45150 DRRE BI50150 DRRE BI60150* Countersink Drills for Platform Switch 3,75mm - 4,0mm 4,5mm 5,0mm 6,0mm DRCB PS40 DRCB PS45 DRCB PS50 DRCB PS60* Optional Drills for D1 Bone Optional Cylindrical Drill DRCYxxx with Marks at , mm available with 2,0-2,5-2,8-3,2-3,5-3,65-3,75-4,0-4,3-4,5-4,8-5,2mm Contra-angle Mucotome ,0mm 4,5mm 5,0mm 6,0mm CMU450 CMU510 CMU510 CMU * Διαθέσιμο, από το Φθινόπωρο του Available from autumn 2009.

15 προσθετικά συστατικά - PROSTHETIC COMPONENT Angled Abutments ABAN15EX a 15, for External Hexagon ABAN20EX a 20, for External Hexagon ABAN25EX a 25, for External Hexagon ABAN15IN a 15, for Internal Hexagon ABAN20IN a 20, for Internal Hexagon ABAN25IN a 25, for Internal Hexagon Cylinder Abutments ABCYEx for External Hexagon ABCYIN for Internal Hexagon Shoulder Abutments ABSH10EX H. 1mm, for External Hexagon ABSH20EX H. 2mm, for External Hexagon ABSH10IN H. 1mm, for Internal Hexagon ABSH20IN H. 2mm, for Internal Hexagon Plastic Abutments with Gold Base ABGONREX No-Rotating Plastic Abutment with Gold Base for External Hexagon ABGOROEX Rotating Plastic Abutment with Gold Base for External Hexagon ABGONRIN No-Rotating Plastic Abutment with Gold Base for Internal Hexagon ABGOROIN Rotating Plastic Abutment with Gold Base for Internal Hexagon Plastic Abutments ABPLNREX No-Rotating Plastic Abutment for External Hexagon ABPLROEX Rotating Plastic Abutment for External Hexagon ABPLNRIN No-Rotating Plastic Abutment for Internal Hexagon ABPLROIN Rotating Plastic Abutment for Internal Hexagon Rider and Plastic Bar C Steel Rider C gold Rider Plastic Bar

16 προσθετικά συστατικά - PROSTHETIC COMPONENT Healing Abutments HASD30IN Standard, H. 3mm, for Internal Hexagon HASD50IN Standard, H. 5mm, for Internal Hexagon HAWI30IN Widened, H. 3mm, for Internal Hexagon HAWI50IN Widened, H. 5mm, for Internal Hexagon HASD30EX Standard, H. 3mm, for External Hexagon HASD50EX Standard, H. 5mm, for External Hexagon HAWI30EX Widened, H. 3mm, for External Hexagon HAWI50EX Widened, H. 5mm, for External Hexagon Fastening Screws ( also with Block System) SCM18 Fastening Screw 1,8mm SCM20 Fastening Screw 2,0mm Analog ANIN ANEx Analog for Internal Hexagon Analog for External Hexagon Transfer ABTRIN ABTREx Transfer for Internal Hexagon Transfer for External Hexagon Mounter* for reduced spaces ABMTIN ABMTEx Mounter for Internal Hexagon Mounter for External Hexagon Overdenture Abutments ABOV10EX 002ID-E1R H. 1mm, for External Hexagon ABOV20EX 002ID-E2R H. 2mm, for External Hexagon ABOV10IN 002ID-I1R H. 1mm, for Internal Hexagon ABOV20IN 002ID-I2R H. 2mm, for Internal Hexagon * Διαθέσιμο, από το Φθινόπωρο του Available from autumn 2009.

17 ΌΡΓΑΝΟ - INSTRUMENTS Cricchetto - Ratchet RA4X4 Ratchet with Square Connection 4x4mm Dynamometric Torque DT4X4 Dynamometric Torque with Square Connection 4x4mm Ratchet Extension RAXT4X415 RAXT4X422 Ratchet Extension with Square Connection 4x4mm, Height 15mm Ratchet Extension with Square Connection 4x4mm, Height 22mm Ratchet Reducer RARE Ratchet Reducer, from Square Connection 4x4mm to 3x3mm Surgical Key SKST4X4 Straight Surgical Key, with Square Connection 4x4mm Hand Driver DVHA12710 DVHA12713 with Hexagonal Tip 1,27mm, Height 10mm with Hexagonal Tip 1,27mm, Height 13mm * Διαθέσιμο, από το Φθινόπωρο του Available from autumn

18 ΌΡΓΑΝΟ - INSTRUMENTS Micromotor Driver ACE-2 Micromotor Driver with 1,27mm Hexagonal tip 0476 Extension Drill AIP-01 Extension Drill 0476 Manual Screw Driver Kit PCM-1 Knob ACE-4 Hexagonal Tip Key 0,9mm ACE-1 Hexagonal Tip Key 1,2mm ACE-2 Hexagonal Tip Key 1,27mm 0476 Made with 17-4 PH Steel Trephine Burs FCR300 FCR400 FCR500 FCR300 Made with 17-4 PH Steel Trephine Burs, with Internal Diameter 3mm Trephine Burs, with Internal Diameter 4mm Trephine Burs, with Internal Diameter 5mm Trephine Burs, with Internal Diameter 3mm 0476 Drill Box DRBO Drill Box Dimensions: H. 67mm L. 118mm P. 67mm 72 places for Drills and Stops Biocompatible plastic 18 * Διαθέσιμο, από το Φθινόπωρο του Available from autumn 2009.

19 ΌΡΓΑΝΟ - INSTRUMENTS Tools Rhein Caps Screwdriver 771CEF Caps Screwdriver Tool for Inserting Caps in Mouth 084ICP Inserting Caps Tool Caps Extractor 091EC Caps Extractor Protective Disks 100PD Protective Disks (30 pieces) Surgical Box SUBO Surgical Box 49mm 81mm 150mm Dimensions: H.49mm L.150mm P. 81mm 25 places for drills Stainless Steel tray Silicone Steam Sterilizable 19

20 ΌΡΓΑΝΟ - INSTRUMENTS Bone Ridge Expander Kit 0476 KIT-OST-1 Bone Ridge Expander Kit The edentulous ridge expansion (ERE) technique is a partial-thickness flap procedure for implant surgery that was developed in 1986 by Scipioni, Bruschi and Calesini. The ERE technique permits the use of osseointegrated implants at sites whose minimal orofacial dimensions are insufficient for traditional implant surgery. The results of biopsies, obtained from the tissue regenerating within the surgically created bone gap, suggest that osteoblasts differentiate from preexisting mesenchymal cells located on the original fissure walls, with consequent deposition of new bone in the surgically created intrabony defect. Expander NUM FIRST MARK H.8mm SECOND MARK H.10mm THIRD MARK H.12mm 1 2,1mm 2,3mm 2,5mm 2 2,7mm 2,9mm 3,4mm 3 3,3mm 3,8mm 4,1mm 4 3,5mm 3,5mm 3,5mm Summer Osteotome 0476 OST-360 Osteotome 3,6-4,4mm OST-320 Osteotome 3,2-3,7mm OST-260 Osteotome 2,6-3,3mm OST-220 Osteotome 2,2-2,6mm OST-170 Osteotome 1,7-2,2mm 20

21 DENTAL IMPLANT PASS Our Implants are equipped with Dental Implant Pass The Dental Implant Pass is a genuine certificate of identity as guarantee af an implant intervention. Dental Implant Pass will show: All the personal details of the patient; Name and address of the specialist of confidence; Site of plantings; Implant Line, Product Part Number, Lot and Description. These data will allow, if necessary, to another dentist, to intervene, as well as ensuring, of course, greater transparency in the doctor-patient relationship. Labels are provided for traceability to be applied on Passport implant and the patient Medical record. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ - LABELING Image (where possible 1 / 1) of the product Production Lot Sterilization (with Ionized Rays) and Expiration Date (Year - Month) Certify according to the 93/42/CEE Directive and Date of Manufacture (Year - Month) BarCode Labelling Production Lot Product Description Monouse Read the Use Instructions Manufacturer Product Part Number and Description 21

22 Διδασκαλία και μαθήματα - Teaching and Courses I. Dent has a solid collaboration with various industry specialists and is able to offer its customers courses reflecting the State of Art of Modern implantology, through: Implantology courses accredited CME traveling in Europe The course aims to resume some of the basic concepts of anatomy and physiology, with particular interest in the district orofacial. Special attention will be given to areas of interest implant and anatomic constraints related to them such as morphology of maxillary neurovascular structures, or sinus cavities submandibular etc. Will learn the most common techniques to bone and gum regeneration, making use also of innovative tools, such as surgery piezoelectric computerized analysis of TAC. Will describe the correct surgical protocol to obtain a better result and better predictability of implant-prosthetic rehabilitation in the years. During the course you can attend live surgery. Will be studied and discussed the treated cases. In the Final day will be verified learning. For information about training and courses, contact the agent or the i.dent s person in charge of zone at the phone number or by at Monothematic Days The Monothematic Days are a complement to the Implantology technical and practical courses that i.dent will organize during the year and will focus on different topics, such as: Implantology Gnathology Piezoelectric Surgery Mucogingival Surgery Esthetic Dentistry Computer-Guided Implantology Surgical approach to the Maxillary Sinus For information about training and courses, contact the agent or the i.dent s Tutor of zone o or the i.dent s Training and Courses person in charge at the phone number or by at Oral Surgery Courses in Accredited Facilities Courses on advanced surgical Corpse 22

23 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ - SERVICES AND CONSULTING Free evaluation. The close collaboration with several dental pilot, throughout the Italian territory, gives the opportunity to address the panoramic views received by the mailbox in the pilot study in the territory of reference for a free evaluation by a tutor. Surgical Advice I.Dent ensure, through their tutor, advice implant within the dental office. Όρους πώλησης - TERMS OF SALE Orders can be made: Monday to Friday, from 9.00 to by phone or fax at the phone numbers listed on the cover by in box With a purchase, these Terms of Sale shall be considered accepted by Customer. At any time the Company reserves the right to change the Price List, giving timely notice to Customer. The goods are delivered by courier Qualified. The delivery terms are indicative. The Company reserves the right to make partial deliveries of the order. Accepted as a payment method: COD, Bank Transfer, Bank receipt, check, postal or Circular non-transferable. Payments must be made within the agreed deadlines. In case of default by the Company reserves the right to change the payment terms for new supplies, or suspend them and to resort to any other measures of precaution and executive for a total recovery of the money. Any claim for defective or damaged product must be communicated in writing within 8 days from receipt of goods. Any returns must be approved by the company. The company is not liable for any direct or indirect damage caused by improper use of the product. For all matters not expressly provided for by the terms and fastest-selling, the provisions of Italian law. 23

24 Via Roma,71/b Montegrotto Terme - PD Tel.: Fax: P.IVA: IT DOC:CATPRD03 REV:

MINISTRY OF EDUCATION, LIFELONG LEARNING AND RELIGIONS CENTRE FOR THE GREEK LANGUAGE. Thessaloniki

MINISTRY OF EDUCATION, LIFELONG LEARNING AND RELIGIONS CENTRE FOR THE GREEK LANGUAGE. Thessaloniki MINISTRY OF EDUCATION, LIFELONG LEARNING AND RELIGIONS CENTRE FOR THE GREEK LANGUAGE Guide to the examination for the certificate of attainment in Greek Thessaloniki Academic Committee for the Certificate

Διαβάστε περισσότερα

Your Career Charger M a n a g e M e n t t r a i n i n g C a t a l o g u e 2 0 1 4

Your Career Charger M a n a g e M e n t t r a i n i n g C a t a l o g u e 2 0 1 4 Your Career Charger M a n a g e m e n t T r a i n i n g C a t a l o g u e 2 0 1 4 TABLE OF CONTENTS THE HELLENIC AMERICAN 3 EXPERIENCE 56-63 risk management yearly training plan 4-9 64-71 information

Διαβάστε περισσότερα

The difference between. having a job & having a career

The difference between. having a job & having a career The difference between having a job & having a career professional Training Catalogue 2015 TABLE OF CONTENTS 3 A CALL FOR READINESS 54-61 RISK MANAGEMENT WHAT OUR CLIENTS SAY ABOUT US 4-5 / STRATEGIC

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η. Invitation. Πρόσκληση. Γεώργιος Καλυκάκης Πρόεδρος οργανωτικής επιτροπής συνεδρίου

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η. Invitation. Πρόσκληση. Γεώργιος Καλυκάκης Πρόεδρος οργανωτικής επιτροπής συνεδρίου Πρόσκληση Αγαπητοί συνάδελφοι, µε µεγάλη χαρά σας προσκαλούµε στο 2ο Περιφερειακό Συνέδριο της Ελληνικής Ακαδηµίας Αισθητικής Οδοντιατρικής που συνδιοργανώνεται µε τον Οδοντιατρικό Σύλλογο Ηρακλείου, στο

Διαβάστε περισσότερα

MINISTRY OF EDUCATION, LIFELONG LEARNING AND RELIGIOUS AFFAIRS CENTRE FOR THE GREEK LANGUAGE. Thessaloniki

MINISTRY OF EDUCATION, LIFELONG LEARNING AND RELIGIOUS AFFAIRS CENTRE FOR THE GREEK LANGUAGE. Thessaloniki MINISTRY OF EDUCATION, LIFELONG LEARNING AND RELIGIOUS AFFAIRS CENTRE FOR THE GREEK LANGUAGE Guide to the examination for the certificate of attainment in Greek Thessaloniki 1 This booklet was written

Διαβάστε περισσότερα

MODELLING AND ENGRAVING SET PMGS 12 B2

MODELLING AND ENGRAVING SET PMGS 12 B2 MODELLING AND ENGRAVING SET PMGS 12 B2 MODELLING AND ENGRAVING SET Operation and Safety Notes Translation of original operation manual ΣΕΤ ΜΟΝΤΕΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΓΚΡΑΒΟΥΡΑΣ Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

ICT Adoption and Digital Growth in Greece

ICT Adoption and Digital Growth in Greece ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977 11 Tsami Karatassoυ Str., 117 42 Athens,

Διαβάστε περισσότερα

IAN 93482 PRESSURE WASHER PHD 150 C2 ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ PRESSURE WASHER HOCHDRUCKREINIGER. Translation of original operation manual

IAN 93482 PRESSURE WASHER PHD 150 C2 ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ PRESSURE WASHER HOCHDRUCKREINIGER. Translation of original operation manual PRESSURE WASHER PHD 150 C2 PRESSURE WASHER Translation of original operation manual ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας HOCHDRUCKREINIGER Originalbetriebsanleitung

Διαβάστε περισσότερα

Terms and Conditions. 2.0 Intellectual Property

Terms and Conditions. 2.0 Intellectual Property Terms and Conditions Please read carefully the terms and conditions before using this site. The use of this site bookingsantorini.com directly or indirectly, through the use of a personal computer or/and

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΡΟΥΧΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ. 6kg 7,5kg Ο ΓΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΟ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΠΑΝΕΛ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΡΟΥΧΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ. 6kg 7,5kg Ο ΓΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΟ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΠΑΝΕΛ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΡΟΥΧΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ 6kg 7,5kg Ο ΓΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΟ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΠΑΝΕΛ ΑΡΧΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ 540868 K Publication date: 18 Aug 2009 ΒΙΒΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Refrigerator Ψυγείο Hladilnik Hladnjak CN147243GW

Refrigerator Ψυγείο Hladilnik Hladnjak CN147243GW Refrigerator Ψυγείο Hladilnik Hladnjak CN147243GW Please read this user manual first! Dear Customer, We hope that your product, which has been produced in modern plants and checked under the most meticulous

Διαβάστε περισσότερα

7 th International Conference in Open & Distance Learning - November 2013, Athens, Greece - PROCEEDINGS

7 th International Conference in Open & Distance Learning - November 2013, Athens, Greece - PROCEEDINGS i Ελληνικό Ανοικτό Περιοδικό ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ελληνικό Δίκτυο Ανοικτής Πανεπιστήμιο & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης ICODL 2013 7 ο Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση 2013 Μεθοδολογίες

Διαβάστε περισσότερα

DV54 autoadjust cpap series

DV54 autoadjust cpap series DV54 autoadjust cpap series 0044 EN DeVilbiss SleepCube Positive Airway Pressure Device CAUTION USA Federal law restricts this device to sale by, or on the order of a physician. Assembled in USA of US

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών «Επισκόπηση Μελετών που σχετίζονται με τις ΑΠΕ, Εξοικονόμηση Ενέργειας και Κλιματική Αλλαγή στην Κύπρο» Review of existing studies related with RES, Energy Efficiency and Climate Change in Cyprus Photo:

Διαβάστε περισσότερα

Save. save Programme. Ανελκυστήρες χωρίς μηχανοστάσιο Machine room-less lifts

Save. save Programme. Ανελκυστήρες χωρίς μηχανοστάσιο Machine room-less lifts Save save Programme Ανελκυστήρες χωρίς μηχανοστάσιο Machine room-less lifts save Programme Ανελκυστήρες χωρίς μηχανοστάσιο 3 Εγκαταστάσεις IGV IGV Installations Οι ανελκυστήρες SAVE Programme είναι η νέα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ: Γενική ανασκόπηση-χρονοδιάγραμμα. Δήμητρα Σακελλαρίου ΠΣΒΑΚ Τετάρτη, 13 Ιουλίου 2011

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ: Γενική ανασκόπηση-χρονοδιάγραμμα. Δήμητρα Σακελλαρίου ΠΣΒΑΚ Τετάρτη, 13 Ιουλίου 2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ: Γενική ανασκόπηση-χρονοδιάγραμμα Δήμητρα Σακελλαρίου ΠΣΒΑΚ Τετάρτη, 13 Ιουλίου 2011 Έναρξη ισχύος και ημερομηνία εφαρμογής Ο Κανονισμός 1223/2009 υιοθετήθηκε στις 30 Νοεμβρίου 2009 και δημοσιεύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

SOLAR WATER HEATERS TECHNICAL MANUAL ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ INSTALLATION, MAINTENANCE AND USE INSTRUCTIONS. συντηρησησ και χρησησ

SOLAR WATER HEATERS TECHNICAL MANUAL ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ INSTALLATION, MAINTENANCE AND USE INSTRUCTIONS. συντηρησησ και χρησησ SOLAR WATER HEATERS ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ TECHNICAL MANUAL ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ INSTALLATION, MAINTENANCE AN USE INSTRUCTIONS οδηγιεσ τοποθετησησ, συντηρησησ και χρησησ What you should know about the solar

Διαβάστε περισσότερα

NAUSIVIOS CHORA A Journal in Naval Sciences and Technology

NAUSIVIOS CHORA A Journal in Naval Sciences and Technology NAUSIVIOS CHORA A Journal in Naval Sciences and Technology Volume 4/01 NAUSIVIOS CHORA A Journal in Naval Sciences and Technology Volume 4/01 ΝΑΥΣΙΒΙΟΣ ΧΩΡΑ Περιοδική Έκδοση Ναυτικών Επιστημών Τεύχος

Διαβάστε περισσότερα

IAN 73868 AIRBRUSH SET PABK 60 A1 AIRBRUSH SET ΣΕΤ ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ-AIRBRUSH AIRBRUSH-SET. Operation and Safety Notes. Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας

IAN 73868 AIRBRUSH SET PABK 60 A1 AIRBRUSH SET ΣΕΤ ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ-AIRBRUSH AIRBRUSH-SET. Operation and Safety Notes. Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας AIRBRUSH SET PABK 60 A1 AIRBRUSH SET Operation and Safety Notes ΣΕΤ ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ-AIRBRUSH Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας AIRBRUSH-SET Bedienungs- und Sicherheitshinweise IAN 73868 73868_par_Airbrush_Set_Cover_GB-IE-CY.indd

Διαβάστε περισσότερα

Αυτός είναι ο στόχος µας. This is our goal. H φιλοσοφία µας. Our philosophy

Αυτός είναι ο στόχος µας. This is our goal. H φιλοσοφία µας. Our philosophy H φιλοσοφία µας Our philosophy Welcome to the clinic of Αesthetic Reconstructive Dentistry and Implantology, in Rhodes. Offering quality dental treatment protocols today, is a matter of combination between

Διαβάστε περισσότερα

7 th International Conference in Open & Distance Learning - November 2013, Athens, Greece - PROCEEDINGS

7 th International Conference in Open & Distance Learning - November 2013, Athens, Greece - PROCEEDINGS i i ii iii iv TraIning teachers in competence based education the TRANSIt use case in Greece Katerina Riviou Ellinogermaniki Agogi, R&D Department kriviou@ea.gr Sofoklis Sotiriou Ellinogermaniki Agogi,

Διαβάστε περισσότερα

Megatherm MT18 έως MT70

Megatherm MT18 έως MT70 Εγχειρίδιο χρήσης & Εγκατάστασης Λεβήτων Πυρόλυσης Megatherm MT18 έως MT70 04/2012 v1 2 Ευχαριστούμε για την προτίμηση σας στα προιόντα μας και την αγορά του λέβητα πυρόλυσης Megatherm. Παρακαλώ Thank

Διαβάστε περισσότερα

Summary of Cover Version 2

Summary of Cover Version 2 Summary of Cover Version 2 Το παρόν κείμενο είναι μία σύνοψη των όρων κάλυψης της Premier Guarantee Κύπρου. Δεν περιέχει τους πλήρεις όρους και τις προϋποθέσεις της κάλυψης που μπορείτε να βρείτε στο

Διαβάστε περισσότερα

2009-2010 Tuition (in Euros) Intakes: January, (April), October International Students

2009-2010 Tuition (in Euros) Intakes: January, (April), October International Students 2009-2010 Tuition (in Euros) Intakes: January, (April), October International Students MASTER s PROGRAMME (Full Time) 12 MONTHS (October-March) 9.050- MASTER s PROGRAMME JANUARY-MARCH APRIL-SEPTEMBER OCTOBER-DECEMBER

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter, June 2012 V. 13 28

Newsletter, June 2012 V. 13 28 Newsletter, June 2012 V. 13 28 Newsletter, June 2012 V.13 28 Editorial Antonios Stamos Faraklas President of the International Propeller Club of the United States, International Port of Piraeus As Greece

Διαβάστε περισσότερα

WP3.1 SURVEY OF THE TRAINING PROVIDERS

WP3.1 SURVEY OF THE TRAINING PROVIDERS Leonardo da Vinci A EUROPEAN OBSERVATORY OF THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFELONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES & THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS WP3.1 SURVEY OF THE TRAINING PROVIDERS GREECE DRAFT

Διαβάστε περισσότερα

HELLENIC-KM3NeT-NETWORK. Εθνικό Δίκτυο Σηλεσκοπίας Νετρίνων KM3NeT National Network for Neutrino Telescopy KM3NeT

HELLENIC-KM3NeT-NETWORK. Εθνικό Δίκτυο Σηλεσκοπίας Νετρίνων KM3NeT National Network for Neutrino Telescopy KM3NeT Εθνικό Δίκτυο Σηλεσκοπίας Νετρίνων KM3NeT National Network for Neutrino Telescopy KM3NeT ΜΑΡΣΙΟ 2009 / MARCH 2009 1 ΕΝΟΤΗΤΑ. Α 2 Ε ΕΝΟΣΗΣΑ. Α 3 Έντυπο Α1: Περίληψη- rm Ακρωνύμιο Πρότασης /Acronym of the

Διαβάστε περισσότερα

financial Statements I A68 Investors brief

financial Statements I A68 Investors brief 3 General Manager s Message I 7 The Company I 7 Vision and Mission I 7 OurValues 11 Our products I 11 The markets I 11 The raw material I 11 The manufacturing process I 13 Product quality I 13 Investment

Διαβάστε περισσότερα

REPUBLIC OF CYPRUS MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE

REPUBLIC OF CYPRUS MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE REPUBLIC OF CYPRUS MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE INTERIM REPORT ON THE IMPLEMENTATION OF THE PROGRAMME EDUCATION AND TRAINNING 2010 MAY 2009 Table of Contents Page PREFACE 1 CHAPTER 1: Key Competences

Διαβάστε περισσότερα

Deliverable D5.1. Text Summarisation Tools. Pilot B

Deliverable D5.1. Text Summarisation Tools. Pilot B Deliverable D5.1 Deliverable D5.1 Text Summarisation Tools Grant Agreement number: 250467 Project acronym: ATLAS Project type: Pilot B Deliverable D5.1 Text Summarisation Tools 31.08.2012 Project coordinator

Διαβάστε περισσότερα