ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΤΗΣ Ε ΡΑΣ ΡΟ ΟΣ «ΑΝ ΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΤΗΣ Ε ΡΑΣ ΡΟ ΟΣ «ΑΝ ΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ»"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΡΟ ΟΣ: η ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡ. ΠΕΙΡ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡ.ΠΡΩΤ: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟ ΟΥ «ΑΝ ΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ» Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΤΗΣ Ε ΡΑΣ ΡΟ ΟΣ «ΑΝ ΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ» Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η το Γενικό Νοσοκοµείο Ρόδου «Ανδρέας Παπανδρέου» ανακοινώνει την παράταση προθεσµίας κατάθεσης ηλεκτρονικών προσφορών για δέκα (10) ηµέρες του Ανοικτού ιεθνή Ηλεκτρονικού ιαγωνισµού για την προµήθεια Ιατρικών Αναλώσιµων για ένα έτος, µε αριθµό διακήρυξης 32/2015 και συστηµικό αριθµό 7343, για καθαρά τεχνικούς λόγους του προγράµµατος ΕΣΗ ΗΣ. Η υποβολή προσφορών από τις προµηθεύτριες εταιρείες που θα λάβουν µέρος θα λήξει στις και η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις Οι εγγυητικές επιστολές που έχουν ήδη εκδοθεί από τις εταιρείες δεν απαιτείται να αντικατασταθούν αλλά θα γίνουν αποδεκτές. Επίσης καταθέτουµε πίνακα µε τα διαγωνιζόµενα υλικά του εν λόγω διαγωνισµού. Λοιπές πληροφορίες διευκρινήσεις δίνονται από το Γραφείο Προµηθειών της του Γενικού Νοσοκοµείου Ρόδου, στα τηλέφωνα και τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες 07:00π.µ. έως 15:00µ.µ. 1

2 Α/Α ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΟΥΣ ΤΕ ΧΗΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΤΜΟΥ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ- ΖΟΜΕΝΗ ΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ TEXNIKEΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ) ,08 Ολοκληρωµένος χηµικός δείκτης ατµού (integrator) µε µετακινούµενη µελάνη σε µορφή παραθύρου µε πεδίο έγκρισης και αποτυχηµένης αποστείρωσης. Κατάλληλος για αποστείρωση σε προγράµµατα 121οC, 134οC και flash. Τα αποτελέσµατα του δείκτη να είναι ισοδύναµα βιολογικού δείκτη και κατηγορίας 5. Ελεύθερος µολύβδου, βαρειών µετάλλων και λατέξ. Να κατατεθεί το ξενόγλωσσο φυλλάδιο µε πιστή µετάφραση στα Ελληνικά, πιστοποιητικό ISO 13485:2003 του κατασκευαστή του υλικού για παραγωγή και διάθεση ιατροτεχνολογικών προϊόντων ΤΕ ΡΟΛΛΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΠΛΑΤΟΥΣ 10 cm ΑΠΛΑ ,60 Προδιαγραφές όπως και στο ΡΟΛΛΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΠΛΑ 15 CM ΡΟΛΛΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΠΛΑΤΟΥΣ 20 cm ΑΠΛΑ ΡΟΛΛΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΠΛΑΤΟΥΣ 25 cm X 200 m, ΜΕ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟ ΦΙΛΜ (CO-POLYMER) ΡΟΛΛΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΠΛΑΤΟΥΣ 30 cm ΑΠΛΑ ΡΟΛΛΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΠΛΑΤΟΥΣ 5 cm ΑΠΛΑ ΡΟΛΛΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΥΓΡΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΜΕ ΕΙΚΤΗ, ΠΛΑΤΟΥΣ 2 CM ΡΟΛΛΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΠΛΑΤΟΥΣ 7,5 CM ΑΠΛΑ ,00 Προδιαγραφές όπως και στο ,00 Προδιαγραφές όπως και στο ,00 Προδιαγραφές όπως και στο ,00 Προδιαγραφές όπως και στο ,00 Προδιαγραφές όπως και στο ,00 Να είναι σε µορφή ρολού και πλάτους 2 cm περίπου. Η χρήση τους είναι εξωτερική του πακέτου συσκευασίας για αποστείρωση. Να έχει άριστη πρόσβαση συγκόλλησης σε χαρτί αποστείρωσης χωρίς να αφήνει χηµικά κατάλοιπα ή άλλες ουσίες στην αποκόλλησή της. Οι χηµικοί δείκτες στην επιφάνεια να µην είναι τοξικοί. Η συσκευασία να αναγράφει αριθµό παρτίδας, ηµεροµηνία παραγωγής ή λήξης για εύκολο εντοπισµό κατασκευαστικού λάθους ή αλλοίωσης των µαρτύρων αποστείρωσης ,00 Προδιαγραφές όπως και στο

3 ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ - ΑΜΕΣΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ (ATTEST) ΚΟΥΤΙ ΧΑΡΤΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 120Χ120 cm ΚΟΥΤΙ ΧΑΡΤΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 120Χ120 cm ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΛΙΒΑΝΩΝ ΑΤΜΟΥ (BOWIE-DICK) - ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΕΙΚΤΕΣ ΜΕ ΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ,00 Αµπούλες για επικύρωση του κύκλου της αποστείρωσης κατάλληλη για κύκλους 121ο C και 134ο C σε κλιβάνους υψηλού κενού. Είδος σπόρων: Bacil1us stearothermophilus. Πληθυσµός σπόρων: 9,4Χ105 C.F.U. Test D- Value: 1,6 min. Χρόνος άµεσης ερµηνείας τρεις ώρες. Η συσκευασία να φέρει ηµεροµηνία παραγωγής ή λήξης του προϊόντος καθώς και αριθµό παρτίδας ,00 Να είναι κατασκευασµένο 100% από συνθετικές ίνες πολυπροπυλενίου πέντε στρωµάτων. Να είναι υδρόφοβο, αδιαπέραστο στα υγρά και στις αλκοόλες µε βάρος χαρτιού 50gr/m2 ±5% για αντοχή στο σχίσιµο κατάλληλο και για βαριά set (ορθοπεδικά, γυναικολογικά κλπ). Να είναι σε εναλλασσόµενη µορφή, ίδιας ποιότητας, δύο χρωµάτων (µπλε-πράσινο) για εύκολη αναγνώριση κατεστραµµένου περιτυλίγµατος. Κατάλληλο για αποστείρωση µε ατµό και φορµαλδεΰδη. Σύµφωνο µε το ISO και ISO Να κατατεθεί το ξενόγλωσσο φυλλάδιο µε την µετάφραση στα Ελληνικά, το φύλλο τεχνικών χαρακτηριστικών (TECHNICAL DATA SHEET) µε αναφορά στις µεθόδους ελέγχου κ.λ.π ,00 προδιαγραφές όπως και στο ,00 Να είναι σε µορφή πακέτου (όχι κάρτα ή φύλλο).η χηµική µελάνη των δεικτών να µην είναι τοξική, απαλλαγµένη από µόλυβδο, βαρέα και άλλα τοξικά µέταλλα και αλλεργιογόνο λάτεξ. Η χρωµατική αλλαγή να είναι µόνιµη και να διατηρείται για τουλάχιστον 5 χρόνια. Να µπορεί να ελέγχει όλες τις δυσλειτουργίες του κλιβάνου όπως µικρόδιαρροές, τον εναποµένοντα αέρα, τα µη συµπυκνωµένα αέρια, συνθήκες χαµηλής θερµοκρασίας και πίεσης, τον υγρό και υπέρθερµο ατµό.να είναι 100% ανακυκλούµενο (βιοδιασπώµενο). Να καλύπτει τα ISO :2006 Class 2 και του ISO :2007. Να κατατεθεί το ξενόγλωσσο φυλλάδιο µε την µετάφραση στα Ελληνικά. Το πακέτο ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ θα συνοδεύεται από ανάλογο συγκριτικό πίνακα αναφοράς για δυνατότητα σύγκρισης του αποτελέσµατος και ακριβή διάγνωση πιθανού ελαττώµατος ή προβλήµατος του κλιβάνου ατµού. Η συσκευασία να φέρει ηµεροµηνία παραγωγής ή λήξης του προϊόντος καθώς και αριθµός παρτίδας. 3

4 ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΦΟΡΜΑΛ ΕΪ ΗΣ ,80 Χηµικοί δείκτες αποστείρωσης φορµαλδευδης (εσωτερικοί). Οι χηµικοί δείκτες της φορµαλδεϋδης να ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές του κλιβάνου αποστείρωσης µε φορµαλδεϋδη. Α. Κύκλος αποστείρωσης 6-7 ώρες. Β. Χρόνος αποστείρωσης 30 λεπτά. Γ. Θερµοκρασία στη φάση της αποστείρωσης 65 βαθµούς Κελσίου ΠΑΚΕΤΟ 1000τ.ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΦΙΛΤΡΟ ΤΥΠΟΥ FLEECE ΜΕ ΥΟ ΤΡΥΠΕΣ ΚΑΙ ΕΙΚΤΗ ΑΤΜΟΥ ΓΙΑ CONTAINERS MARTIN ΤΕΜΑΧΙΑ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΟ ΦΙΛΤΡΟ ΜΕ ΕΙΚΤΗ ΑΤΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΜΜΕΝΕΣ ΓΩΝΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΟΥΤΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ (ΤΥΠΟΥ MARTIN) ΜΕ ΧΗΜΙΚΟ ΕΙΚΤΗ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΟΥΤΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ (ΤΥΠΟΥ CBM) ΜΕ ΧΗΜΙΚΟ ΕΙΚΤΗ (ΜΕ ΕΙΓΜΑ) ΧΑΡΤΙΝΑ ΦΙΛΤΡΑ Μ.Χ. ΓΙΑ ΚΟΥΤΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ (ΤΥΠΟΥ MARTIN) 24 X 11cm ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΓΙΑ CONTAINER ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΥΠΟΥ CBM ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΧΑΡΤΙ 54Χ24cm ΠΕΡΙΠΟΥ ,00 Τα φίλτρα να φέρουν δύο οπές στο κέντρο και χηµικό δείκτη αποστείρωσης ατµού σύµφωνο µε EN & ISO Να είναι συµβατά µε τα container τύπου Martin ,00 Tα φίλτρα είναι ενιαία και µίας χρήσεως. Στη µία γωνία φέρουν χηµικό δείκτη αποστείρωσης ατµού σύµφωνο µε EN & ISO ,00 Οι ασφάλειες να φέρουν χηµικό δείκτη αποστείρωσης µε ατµό. Κατασκευασµένες από πλαστικό υλικό, µεγέθους 2,5ΧΙ,5 cm, στο µπροστινό τµήµα φέρουν τον χηµικό δείκτη και στο πίσω µέρος την ασφάλεια που κλειδώνει το άνοιγµα του κουτιού , ,00 Τα φίλτρα να φέρουν δύο οπές στο κέντρο και χηµικό δείκτη αποστείρωσης ατµού σύµφωνο µε EN & ISO Να είναι συµβατά µε τα container τύπου Martin ,00 Κατασκευασµένες από πλαστικό υλικό, ασφαλίζουν το κλείσιµο του container ,00 Απορροφητικό χαρτί διαστάσεων γα χρήση ως υπόστρωµα δίσκων χειρουργικών εργαλείων και τη συγκράτηση και απορρόφηση της υγρασίας. Να είναι από φυσικές ίνες, µη ανακυκλωµένο, µη τοξικό και απαλλαγµένο από χηµικές ουσίες που πιθανόν να προκαλέσουν χηµική αντίδραση µε άλλες µεταλλικές επιφάνειες, ερεθισµούς ή αλλεργίες. 4

5 ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΧΑΡΤΙ 25Χ25cm ΠΕΡΙΠΟΥ TEST ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΠΛΥΣΗΣ - ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΕΙ ΙΚΑ ΒΟΥΡΤΣΑΚΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΥΛΟΦΟΡΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΥΝ ΕΤΙΚΑ 3 WAY ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΣΕ ΙΑΛΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΛΙΠΙ ΙΑ ,00 Απορροφητικό χαρτί διαστάσεων γα χρήση ως υπόστρωµα δίσκων χειρουργικών εργαλείων και τη συγκράτηση και απορρόφηση της υγρασίας. Να είναι από φυσικές ίνες, µη ανακυκλωµένο, µη τοξικό και απαλλαγµένο από χηµικές ουσίες που πιθανόν να προκαλέσουν χηµική αντίδραση µε άλλες µεταλλικές επιφάνειες, ερεθισµούς ή αλλεργίες ,00 Test προσοµοίωσης µικροβιακού φορτίου στα προς πλύση χειρουργικά εργαλεία σε αυτόµατα πλυντήρια για καθηµερινό έλεγχο των παράµερων ικανοποιητικής πλύσης. Το υλικό να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του ISO ,40 Ψήκτρες καθαρισµού αυλοφόρων εργαλείων διαµέτρου 6, 8 και 1Ο mm. Το συνολικό µήκος της ψήκτρας να µην είναι µικρότερο των 20 cm και όχι µεγαλύτερο των 60 cm. Το µήκος του τριχωτού µέρους να είναι περίπου 1Ο cm. 5 τεµάχια των 6 mm, 5 τεµάχια των 8 mm και 10 τεµάχια των 10 mm ,00 Συνδετικά τριπλής ροής (3 WAY) κατασκευασµένα από PSU (Polusuflon) ή RESISTANT). Οι στρόφιγγες πρέπει να αντέχουν σε πίεση τουλάχιστον 5bar, να είναι αποστειρωµένες σε ατοµική συσκευασία, να φέρουν stop-cook, βιδωτά πώµατα και συνδετικό Luer-Lock. Το προϊόν πρέπει να είναι ελεύθερο από Latex και πυρετογόνες ουσίες. Η κατασκευή τους πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της Ε.Ε για την αποφυγή διαρροών. Να προσφέρονται ως εξής : Α. Απλά Β. Με µπλέ και κόκκινα καπάκια για την ένδειξη αρτηρίας φλέβας ΚΥΤΤΑΡΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Cell O2 ΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ SIEMENS SV300 ΚΑΙ SV ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΡΟΗΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ GALLILEO ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ MICROMIST ΤΕ ΡΟΛΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΠΛΑΤΟΥΣ 40CM 4 395, , ,00 ΣΕΤ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ : ΣYN ETIKO ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ "T", ΣΠΙΡΑΛ ΣΩΛΗΝΑ - ΣΥΝ ΕΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗ 2 111,36 5

6 ΧΑΡΤΙΝΑ ΦΙΛΤΡΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΙΑΜΕΤΡΟΥ 19 CM ΜΕ ΕΙΚΤΗ ΚΟΥΤΙ ΧΑΡΤΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 75Χ75 cm ΤΕ ΣΤΗΘΟΣΚΟΠΙΑ ΙΠΛHΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΉΣ ΤΎΠΟΥ LITTMAN ΙΑΤΡΙΚΟΎ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΎ ΚΟΥΤΙ ΧΑΡΤΙ ΡΟΛΟ ΓΙΑ ΗΚΓ CARDIO TOUCH ΕΙΚΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΥΓΡΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΜΕ ΙΑΒΑΘΜΙΣΗ Συσκευή λουµινόµετρο για τη µέτρηση του επιπέδου µόλυνσης σε χειρουργικά εργαλεία, επιφάνειες, εύκαµπτα και άκαµπτα ενδοσκόπια, µε τη µέθοδο της τριφοσφωρικής αδενοσίνης. Χρόνος µέτρησης τουλάχιστον 15 δευτερόλεπτα. Η µέθοδος να παρέχει έγγραφες ενδεικτικές τιµές ορίων ( ανώτερα και κατώτερα όρια RLU) ανά κατηγορία ελέγχων Μάκτρα ( swab) για χρήση σε συσκευή λουµινόµετρου για δειγµατοληψία σε επιφάνειες ,40 Τα φίλτρα να φέρουν χηµικό δείκτη χηµικό δείκτη αποστείρωσης ατµού σύµφωνο µε EN & ISO και οπή στο κέντρο. Να είναι συµβατά για χρήση σε κουτιά αποστείρωσης της κατασκευαστικής εταιρίας AESCULAP. Να είναι µίας χρήσεως ,14 Προδιαγραφές όπως και στο , , ,00 Οι δείκτες να είναι κατάλληλοι για την ανίχνευση της διεισδυτικότητα του ατµού του κλιβάνου σε όλων των τύπων τα εργαλεία. Κατάλληλοι για θερµοκρασίες 121oC για 20 λεπτά και 134oC για 7 λεπτά. Να αντιδρούν σε όλες τις παραµέτρους της αποστείρωσης κατηγορίας 6.Να είναι αυτοκόλλητοι για δυνατότητα αρχειοθέτησης. Να συνοδεύονται από πίνακα σφαλµάτων και πιθανών αιτιών αυτών. Οι δείκτες να συνοδεύονται από συσκευή PCD. Να κατατεθεί το ξενόγλωσσο φυλλάδιο µε την µετάφραση στα Ελληνικά , ,00 6

7 Μάκτρα για χρήση σε συσκευή λουµινόµετρου για χρήση σε εύκαµπτα και άκαµπτα ενδοσκόπια ΠΟΤΗΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΝΕΡΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΓΟΚΥΣΤΕΣ ΖΕΣΤΟ- ΚΡΥΟ ΣΥΝ ΕΤΙΚΑ ΕΓΧΥΤΗ IMAXEON SALIENT DUAL ΜΟΝΑ ΣΥΝ ΕΤΙΚΑ ΕΓΧΥΤΗ IMAXEON SALIENT DUAL ΙΠΛΑ , , , , , XΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ ΑΠΛΕΣ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΜΑΣΚΕΣ VENTURI ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΑΣΚΕΣ NEBULIZER MASK ΜΑΣΚΕΣ AEROSOL ΠΑΙ ΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΑΠΛΕΣ , , , , , ΓΥΑΛΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ , ΜΑΣΚΕΣ ΓΙΑ AMBU 30 82,00 ΙΑΦΑΝΕΙΣ SMALL ΜΑΣΚΕΣ ΓΙΑ AMBU ΙΑΦΑΝΕΙΣ MEDIUM ΤΕ ΜΑΣΚΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΕ ΑΣΚΟ ΜΕΡΙΚΗΣ ΕΠΑΝΕΙΣΠΝΟΗΣ 30 82, ,20 ΜΗΚΟΥΣ 2 ΜΕΤΡΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΤΣΑΚΙΖΕΙ (Ο ΣΩΛΗΝΑΣ) ΧΑΡΤΙ ΗΚΓ ΤΡΙΚΑΝΑΛΟΥ 9Χ9 CM ΒΕΝΤΟΥΖΕΣ - ΠΟΥΑΡ ΗΚΓ ΙΑΜΕΤΡΟΥ 24mm ΤΕ ΜΑΝΤΑΛΑΚΙΑ ΗΚΓ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΟΥΤΙ ΧΑΡΤΙ ΓΙΑ ΤΕΣΤ ΚΟΠΩΣΗΣ MARQUETTE 4000 (A4) ΧΑΡΤΙ ΗΚΓ FUKUDA 50Χ20 ΡΟΛΛΟ ΧΑΡΤΙ ΗΚΓ τύπου FUKUDA ΠΛΑΚΕ 7,5Χ6,2 CM ΧΑΡΤΙ ΗΚΓ MARQUETTE MAC 1200/ ΚΟΥΤΙ ΧΑΡΤΙ ΥΠΕΡΗΧΟΥ ΤΥΠΟΥ MITSUBISHI K61B , , , , , , , ,40 7

8 ΑΚΡΟ ΕΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟ ΙΩΝ τύπου RED - DOT των 4 cm ΒΕΝΤΟΥΖΕΣ ΗΚΓ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕ ΚΩ ΩΝΑ (ΣΙ ΕΡΑΚΙ) ΧΑΡΤΙ ΕΞΑΚΑΝΑΛΟΥ ΚΑΡ ΙΟΓΡΑΦΟΥ (Α4) HP Agilent Smart ECG ΚΟΥΤΙ ΧΑΡΤΙ ΚΑΡ ΙΟΤΟΚΟΓΡΑΦΟΥ CORMETRICS430 5 AAO ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡ ΙΟΓΡΑΦΟ AR ΕΚΑΠΟΛΙΚΟ ΚΑΛΩ ΙΟ ΚΑΡ ΙΟΓΡΑΦΟΥ (ΜΠΑΝΑΝΑ) MAC 1200/1100 MARQUETTE ΚΟΥΤΙ ΧΑΡΤΙ ΚΑΡ ΙΟΤΟΚΟΓΡΑΦΟΥ PHILIPS SERIES 50A ΧΑΡΤΙ Α4 ΓΙΑ 12ΚΑΝΑΛΟ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡ ΙΟΓΡΑΦΟ FUCUDA DENSHI CARDI MAX FX-7402, διαστάσεων 210m ΜΗΤΡΟΣΚΟΠΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΟΜΕΝΑ (SMALL) ΜΗΤΡΟΣΚΟΠΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΟΜΕΝΑ (MEDIUM) ΜΗΤΡΟΣΚΟΠΙΟ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ LARGE ΟΜΦΑΛΟ ΕΜΑΤΑ - CLIPS ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΣ ΚΟΥΜΠΩΜΑ ΠΕ ΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ Α ΙΑΒΡΟΧΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 45Χ ΠΕ ΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ Α ΙΑΒΡΟΧΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 75Χ , , , , , , , , , , , , ,00 Πεδία διαστάσεων 45Χ75εκ. Non Woven δύο στρωµάτων, αδιάβροχα, αποστειρωµένα ,80 Πεδία διαστάσεων 85Χ90εκ. Non Woven δύο στρωµάτων, αδιάβροχα, αποστειρωµένα (απόκλιση σε µήκος και πλάτος +/-10 εκ.) 8

9 ΚΟΥΤΙ ΠΕ ΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ Α ΙΑΒΡΟΧΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 100Χ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΛΗΨΗΣ ΚΟΛΠΙΚΟΥ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΕΣΤ ΠΑΠ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Μ.Χ ΣΠΕΙΡΑΜΑΤΑ (ΣΠΙΡΑΛ) ΕΝ ΟΜΗΤΡΙΚΑ AMNIHOOK ΡΑΒ ΟΣ ΡΗΞΗΣ ΑΜΝΙΑΚΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΥΠΟΣΕΝ ΟΝΑ ΤΟΚΕΤΟΥ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ Α ΙΑΒΡΟΧΑ ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 40Χ60 CM ΥΠΟΣΕΝ ΟΝΑ ΤΟΚΕΤΟΥ TΕΤΡΑΓΩΝΑ Α ΙΑΒΡΟΧΑ ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 60Χ90 CM- ΕGOSAN ΜΑΠΕΣ (ΘΗΚΕΣ) ΧΑΡΤΙΝΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΑΚΙ ΙΩΝ ΜΕ ΧΑΡΤΙΝΟ ΣΚΕΠΑΣΜΑ ΥΟ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ΑΠΟ ΧΑΡΤΑΠΟ ΧΑΡΤΟΝΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΤΑ ΥΓΡΑ ΓΙΑ ΤΕΣΤ ΠΑΠ Μ.Χ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΜΗΤΡΟΣΚΟΠΙΑ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΕ ΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ Α ΙΑΒΡΟΧΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 150Χ ONE DAY PUMP SET - ΑΝΤΛΙΑ-ΜΠΙΜΠΕΡΟ ΑΤΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ Μ.Χ. ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΑΛΟΥΧΙΑ ΚΟΥΤΙ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΙΑΘΕΡΜΙΑΣ ΜΕ ΥΟ ΜΠΟΥΤΟΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΜΑΧΑΙΡΙ ΙΟ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΚΑΛΩ ΙΟ ,40 Πεδία διαστάσεων 100Χ150εκ. Non Woven δύο στρωµάτων, αδιάβροχα, αποστειρωµένα σε διπλή συσκευασία (απόκλιση σε µήκος και πλάτος +/-10 εκ.) , , , , , , , ,40 Πεδία διαστάσεων 150Χ200εκ. Non Woven δύο στρωµάτων, αδιάβροχα, αποστειρωµένα σε διπλή συσκευασία (απόκλιση σε µήκος και πλάτος +/-10 εκ.) , ,00 9

10 ΓΛΥΦΑΝΑ XPS Α ΕΝΟΤΟΜΗΣ ΚΥΡΤΑ 4ΜΜΧ11CM ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ XOMED ΓΛΥΦΑΝΑ XPS ΠΟΛΥΠΕΚΤΟΜΗΣ 3,5ΜΜΧ11CM ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ XOMED ΓΑΖΕΣ ΙΩ ΟΦΟΡΜΙΟΥ ΜΕ ΚΟΡ ΟΝΙΑ ΚΟΥΤΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ XOMED AMBU ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΣΥΣΚΕΥΗ - ΧΩΡΙΣ LATEX ΠΟΛΥΑΥΛΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΚΕΡΑΜΙ ΑΚΙΑ ΜΧ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΕΣ, ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 25mm 400mm ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΟΝΥΧΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟ ΙΑ LOOPS ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΕΙ ΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΙΑΘΕΡΜΙΕΣ 20X ΗΛΕΚΤΡΟ ΙΑ LOOPS ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΕΙ ΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΙΑΘΕΡΜΙΕΣ 20X ΜΑΡΚΑ ΟΡΟΣ ( ΕΡΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ), ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ, ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, DEVON, ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΙΧΝΟΥΣ ΣΕΤ ΕΚΚΕΝΩΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ ΚΟΙΛΙΑΣ - ΘΩΡΑΚΟΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ ΜΕ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ (ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ) ΣΠΟΓΓΟΙ ΟΠΙΣΘ. ΡΙΝΟΡΑΓΙΑΣ LARGE 10cm ΠΕΡΙΠΟΥ, ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΟΞΕΙ ΩΜΕΝΗ , , , , ,96 Όγκος του ασκού από 1400 έως 1700ml , ,20 Χωρίς αντισηπτικό, κατασκευασµένες από µη ερεθιστικό υλικό, κατάλληλες για χρήση χεριών και ονύχων , , , ,00 ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ LATEX FREE, DHEP FREE, ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΠΟ 8 ΕΩΣ 10FR ΠΕΡΙΠΟΥ , ,42 ΜΕ ΟΞΕΙ ΩΜΕΝΗ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ 10

11 ΣΥΣΚΕΥΕΣ EΞΑΣΚΗΣΗΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ TRIFLO ΒΑΛΒΙ ΕΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΩΡΑΚΟΣ ΤΥΠΟΥ HEIMLICH ΜΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΙΠΛΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΚΟΥΤΙ ΒΡΑΧΙΟΛΑΚΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΝΕΟΓΝΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΑ (ΡΟΖ ΚΑΙ ΜΠΛΕ) ΓΛΩΣΣΟΠΙΕΣΤΡΑ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΟΧΕΙΑ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΜΟΛΥΣΜΕΝΩΝ ΕΙ ΩΝ 5 ΛΙΤΡΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΖΕΛΕ ΚΑΡ ΙΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΥΠΕΡΗΧΟΥ (συσκευασία 4-5 LIT.) ΚΟΥΤΙ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ ΣΩΜΑΤΟΣ ΜΗ Υ ΡΑΡΓΥΡΙΚΑ ΞΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕ ΟΝΤΑΚΙΑ (ΧΤΕΝΑΚΙ)ΜΟΝΗΣ ΚΟΠΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΑ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΜΕ ΣΤΗΘΟΣΚΟΠΙΟ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΑ ΩΡΟΛΟΓΙΑΚA ΤΎΠΟΥ ANEROID ΤΩΝ 300ΜΜ ΠΛΗΡΗ, ΜΕ ΠΕΡΙΧΕΙΡΙ Α ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ, ΜΕ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟ ΚΑΙ ΠΟΥΑΡ ΚΟΥΤΙ ΠΟ ΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΛΕΥΚΕΣ ΜΕ ΕΣΙΜΟ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΡΟΛΛΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΚΛΙΝΗΣ ΠΛΑΤΟΥΣ 50 cm ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΡΟΛΛΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΚΛΙΝΗΣ ΠΛΑΤΟΥΣ 60 cm ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΑ , ,90 ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ LATEX FREE, DHEP FREE , , , , , , ,76 1 6, , , ,76 11

12 ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ ΣΩΛΗΝΕΣ PEN-ROSE 3/4", ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ ΜΗΚΟΥΣ 46εκ, ΙΑΜΕΤΡΟΥ 19mm, FLAT SIZE 32mm ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ ΣΩΛΗΝΕΣ PEN-ROSE 3/8", ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ ΜΗΚΟΥΣ 46εκ, ΙΑΜΕΤΡΟΥ 10mm, FLAT SIZE 16mm ΣΩΛΗΝΕΣ PEN-ROSE 5/8" ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΑΠΟ LATEX ΜΑΛΑΚΟ ΤΩΝ 16mm ΚΑΙ ΙΑΜΕΤΡΟΥ 25mm , , , ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΕΡΙΩΝ Νο ,72 Κατασκευασµένες από PVC ατραυµατικοί µήκους τουλάχιστον 40 εκ. µε ελαστική υποδοχή. Μιας χρήσεως, αποστειρωµένοι (LATEX FREE) ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΑΠΌ PVC MEDICAL GRADE ΧΩΡΙΣ PHTHALATE,ΜΑΚΡΑΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ,ΑΠΟΣΤ/ΜΕΝ ΟΙ ΤΩΝ 40 ΕΚ.ΜΕ ΥΠΟ ΟΧΗ ΝΟ ,19 ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟΙ, ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟΙ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΥΠΟ ΟΧΗ (LATEX FREE) ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΕΡΙΩΝ Νο 27 ΑΠΟ PVC ΣΩΛΗΝΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΟΙΛΙΑΣ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ LATEX ΙΑΜΕΤΡΟΥ 5mm (κουλούρα) Χ ΣΩΛΗΝΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΟΙΛΙΑΣ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ LATEX ΙΑΜΕΤΡΟΥ 6mm (κουλούρα) Χ OΥΡΟ ΟΧΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝ ΡΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΤΩΝ 900ml Α ΙΑΒΡΟΧΟΙ ΣΑΚΟΙ ΝΕΚΡΩΝ ΣΥΝ ΕΤΙΚΑ ΟΡΟΥ 3 WAY CONNECTOR ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ 100 CM ΜΕ ΒΙ ΩΤΟ ΠΩΜΑ LUER LOCK ,72 Κατασκευασµένες από PVC ατραυµατικοί, µήκους τουλάχιστον 40 εκ. µε ελαστική υποδοχή. Μιας χρήσεως, αποστειρωµένοι (LATEX FREE) 50 56, , , , ,00 ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΑΠO PE/PVC ΜΕ ΑΚΡΟ LUER LOCK ΝΑ ΑΝΤΕΧΕΙ ΣΤΗΝ ΕΓΧΥΣΗ ΛΙΠΙ ΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΙΑΡΡΟΕΣ (LATEX FREE) 12

13 ΠΑΤΕΝΤΑΡΙΣΜΕΝΗ ΚΛΕΙ ΑΡΙΑ ΓΙΑ ΙΜΑΝΤΕΣ ΠΕΡΙ ΕΣΗΣ ΧΕΡΙΟΥ- ΠΟ ΙΟΥ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΚΛΕΙ Ι ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΜΑΝΤΕΣ ΠΕΡΙ ΕΣΗΣ ΧΕΡΙΟΥ- ΠΟ ΙΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΛΕΠΙ ΕΣ No ΛΑΜΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΝΟ ΛΑΜΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΟ ΛΑΜΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο ΓΩΝΙΩ ΕΙΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΕΝ ΟΤΡΑΧΕΙΑΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ 15cm ΜΕ ΟΠΗ ΓΙΑ ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΟ ΣΥΝ ΕΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΡΟΓΧΙΚΩΝ ΕΚΚΡΙΣΕΩΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ ΑΠΌ ΚΑΘΕΤΗΡΑ 14fr ΧΩΡΟΥ 20ml ΕΙΓΜΑΤΟΣ - ΣΩΛΗΝΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΝ ΕΤΙΚΟ ΑΚΡΟ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΩΜΑ EΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ LUER LOCK 2,5X4 ΑΡΣΕΝΙΚΟ- ΘΗΛΥΚΟ ΑΝΕΥ ΡΟΛΕΡ ΤΩΝ 50 ΕΚ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΓΥΑΛΙΑ ΕΥΡΕΩΣ ΟΠΤΙΚΟΥ ΠΕ ΙΟΥ, ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ, ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΑ, ΑΘΡΑΥΣΤΑ , , , , , , ,00 Εύκαµπτος (κρικοειδής µε λεία εσωτερική επιφάνεια) να διαθέτει διπλό καπάκι για διατήρηση της PEEP. Κατασκευασµένες χωρίς PVC και να είναι αποστειρωµένες (LATEX FREE) ,44 ( LATEX FREE ) - ΜΕΓΕΘΟΣ ΦΙΑΛΙ ΙΟΥ ΑΠΌ 20 ΕΩΣ 25 ML ,60 ( LATEX FREE) ΑΠΟ PE/PVC 10 54, Υ ΡΟΦΟΒΟ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΓΙΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ EUROVAC H ΖΕΥΓΟΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟ ΙΩΝ STAT PADZ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΙΦΑΣΙΚΟ ΑΠΙΝΙ ΩΤΗ M SERIES , ,60 13

14 TOΥ OIKOY ZOLL ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟ ΙΑ ΑΠΙΝΙ ΩΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΙΝΙ ΩΤΗ FRED EASY ΝΕΦΡΟΕΙ Η ΧΑΡΤΙΝΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΦΙΛΤΡΑ ΓΙΑ ΕΠΙΤΟΙΧΙΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ RVTM ΑΙΣΘΗΤΑΡΑΣ ΟΞΥΜΕΤΡΙΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (ΜΑΝΤΑΛΑΚΙ) ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΜΟΝΙΤΟΡ DASH ΣΩΛΗΝΟΕΙ ΗΣ ΣΑΚΟΣ 40mm ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΚΥΤΤΑΡΟΣΤΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΤΕΣ ΜΕ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ PACTO-SAFE ΚΕΡΙ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ ΟΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΦΥΛΛΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΠΟ ΟΝΑΡΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΟΥΤΙ ΣΚΟΥΦΙΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΓΥΡΟ ΓΥΡΟ SPAN BONDED ΤΟΛΥΠΙΑ-ΤΑΜΠΟΝ ΓΑΖΑΣ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΑ 20Χ ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΕΣ LARGE ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΕΣ EXTRA LARGE ΖΩΝΗ ΚΑΡ ΙΟΤΟΚΟΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΚΟΥΜΠΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΚΕΦΑΛΟ ΕΣΜΟΣ ΑΝΤΙΙ ΡΩΤΙΚΟΣ 3 504, , , , , , ,80 ΓΙΑ ΡΙΝΙΚΟ ΙΑΦΡΑΓΜΑ ΤΥΠΟΥ DOYLE ΧΩΡΙΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟ , , , , , , ,00 14

15 ΤΟΛΥΠΙΑ ΓΑΖΑΣ 8Χ ,00 Η γάζα να είναι κατασκευασµένη από βαµβάκι 100%. Να φέρουν ακτινοσκιερό νήµα, να έχουν άριστη απορροφητικότητα και να είναι ελεύθερα από κάθε χηµική ουσία ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΕΣ ΜΧ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ,40 Α ΙΑΦΑΝΗΣ ONE SIZE ΣΕΤ ΠΕΡΙΚΑΡ ΙΟΚΕΝΤΗΣΗΣ (τµχ.5) ,00 1. Καθετήρα υψηλής ροής 6F pigtail ή ευθύ 2. Dilator 6 F 3. Stop-cock 3 οδών (three-way) 4. Οδηγό σύρµα διπλού άκρου (double ended).038 (0.96 mm) x 80 cm περίπου 5. Βελόνα αναισθησίας 6 cm, 22 G 6. Βελόνα 3.8 cm, 19 G 7. Βελόνα 9 cm, 18 G 8. Σύριγγα 10 ml, Luer lock 9. Σύριγγα 60 ml, Luer lock 10. Σάκο συλλογής υγρού 1400 ml περίπου γάζες (10 cm x 10 cm) περίπου 12. σεντόνιι 40 cm x 40 cm (Fenestrated) 13. σεντόνι 46 cm x 60 cm 14. Καλώδιο διπλού άκρου (Double-ended alligator clip cable) 15. Μαχαιρίδιο # ΒΟΥΡΤΣΑΚΙΑ - ΨΥΚΤΡΕΣ ΓΙΑ ΤΕΣΤ ΠΑΠ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΑΠΟ ΜΑΛΑΚΕΣ ΙΝΕΣ, ΣΧΗΜΑ ΚΩΝΙΚΟ, ΜΕ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΗΚΟΥΣ 19εκ. Μ.Χ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΕΝ ΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ 80Χ70 cm ΚΟΥΤΙ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΕΝ ΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ 100x100cm ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΕΝ ΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ 120Χ120cm ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΗΜΙΣΚΛΗΡΟΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ CH 24 ΑΠΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΜΗΚΟΥΣ 2µ ΠΕΡΙΠΟΥ , ,00 Να φέρουν λάστιχο περιµετρικά µιας χρήσεως αποστειρωµένα (LATEX FREE) ,70 Να φέρουν λάστιχο περιµετρικά µιας χρήσεως αποστειρωµένα (απόκλιση στην περίµετρο έως 10 εκ. (LATEX FREE) ,23 Να φέρουν λάστιχο περιµετρικά µιας χρήσεως αποστειρωµένα (απόκλιση στην περίµετρο έως 10 εκ. (LATEX FREE) ,20 15

16 ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ ΗΜΙΣΚΛΗΡΟΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΠΡΟΣΘΙΑ ΑΚΡΗ: ΚΩΝΟΣ, ΙΑΤΟΜΗ: 6m ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΗΜΙΣΚΛΗΡΟΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ CH 24 ΑΠΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΜΗΚΟΥΣ 3µ Π ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΗΜΙΣΚΛΗΡΟΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ CH 25 ΑΠΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΜΗΚΟΥΣ 2µ ΠΕΡΙΠΟΥ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΗΜΙΣΚΛΗΡΟΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ CH 24 ΑΠΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΜΗΚΟΥΣ 2µ ΠΕΡΙΠΟΥ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΗΜΙΣΚΛΗΡΟΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ CH 25 ΑΠΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΜΗΚΟΥΣ 2,7µ ΡΥΓΧΗ ΓΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΤΥΠΟΥ YANKAUER HIGH (ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΧΩΡΙΣ ΣΩΛΗΝΑ) ΡΎΓΧΗ YANKAUER ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΧΩΡΙΣ ΣΩΛΉΝΑ CH 20, ΜΕ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΣΤΟΜΙΟ ΓΕΙΩΣΕΙΣ ΙΑΘΕΡΜΙΑΣ Μ.Χ.ΕΝΗΛΙΚΩΝ , , , , , , , ,44 Να φέρουν επίστρωση αγώγιµης κόλλας σε όλη την επιφάνεια της πλάκας. Να έχουν ικανοποιητικό αυτοκόλλητο περιθώριο γύρω από την αγώγιµη επιφάνεια για ασφαλή πρόσφυση της πλάκας και αποµόνωση των υγρών. Να φέρουν αφρώδες υπόστρωµα που δεν εµποδίζει την αναπνοή του δέρµατος και είναι µη διαπερατό από υγρά. Κάθε πλάκα να φέρει διάφανη προστατευτική µεµβράνη στην επικολλούµενη επιφάνεια για άµεσο ποιοτικό οπτικό έλεγχο Να είναι λεπτές και εύκαµπες, συσκευασµένες σε αλουµινένια συσκευασία για αποφυγή ξήρανσης του ζελέ. Να έχουν 2 προεξοχές στη πλευρά σύνδεσης για ασφαλή συγκράτηση σε τυχόν τράβηγµα του καλωδίου. 16

17 ΓΕΙΩΣΕΙΣ ΙΑΘΕΡΜΙΑΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΩ ΙΑ ΠΑΙ ΙΚΕΣ ΓΕΙΩΣΕΙΣ ΙΑΘΕΡΜΙΑΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΩ ΙΑ ΝΕΟΓΝΙΚΕΣ ΜΗΚΟΥΣ 2,7Μ, ΙΠΛΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΕΝ ΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΚΑΛΩ ΙΩΝ ΚΑΜΕΡΑΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ 14Χ250 cm ΑΠΟ ΙΑΦΑΝΕΣ ΦΙΛΜ ΡΥΓΧΗ ΓΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΕΓΧΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΙΣ ΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΧΩΝΑΚΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2.5 mm ΓΙΑ ΩΤΟΣΚΟΠΙΟ HEINE BETA ΧΩΝΑΚΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 4 mm ΓΙΑ ΩΤΟΣΚΟΠΙΟ HEINE BETA ΧΩΝΑΚΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2.5 mm ΓΙΑ ΩΤΟΣΚΟΠΙΟ HEINE MINI ΧΩΝΑΚΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 4 mm ΓΙΑ ΩΤΟΣΚΟΠΙΟ HEINE MINI ΑΚΤΥΛΙΟΙ ΙΑΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΦΑΚΙΟΥ A- RING,διαµέτρου 12cm (συµπιεζόµενος 10mm) ΒΑΣΕΙΣ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ ΕΙΛΕΟΣΤΟΜΙΑΣ ΕΩΣ 60 mm ΣΑΚΟΙ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ ΠΟΥ ΝΑ ΣΥΝ ΙΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Α/Α ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΣΑΚΟΙ ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΕ ΒΡΥΣΑΚΙ ΕΩΣ 60 mm , , ,00 Μιας χρήσεως αποστειρωµένα, να είναι αδιάβροχα και διαφανή (απόκλιση στο πλάτος +/- 1εκ. και στο µήκος +/- 10εκ.) - (LATEX FREE) , , , , , , ,84 ΤΟ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΕΥΠΛΑΣΤΟ ΝΑ ΜΗΝ ΕΡΕΘΙΖΕΙ ΤΟ ΕΡΜΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΟΠΗΣ ΕΩΣ ΚΑΙ 60 mm , ,00 17

18 ΣΑΚΟΣ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΙΤΙΚΟΣ ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΓΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΟΜΙΟΥ ΜΕ ΙΠΛΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΟ ΟΥ ΤΩΝ ΚΕΝΩΣΕΩΝ ΛΑΣΤΙΧΟ ΑΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΡΑ ΣΩΛΗΝΑΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 8 Χ 12 mm (ΣΕ ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΤΩΝ 15µέτρων) ΚΙΤ AMBU ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΙΤ AMBU ΠΑΙ ΙΚΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΝΑΡΘΗΚΕΣ ΡΙΝΟΣ MEDIUM ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΝΑΡΘΗΚΕΣ ΡΙΝΟΣ LARGE ΗΛΕΚΤΡΟ ΙΑ EVAC 70 ΜΕ ΚΑΛΩ ΙΟ REFLEX ΗΛΕΚΤΡΟ ΙΑ EVAC 45 ΜΕ ΚΑΛΩ ΙΟ REFLEX ΘΗΛΕΣ (ΒΥΣΜΑΤΑ) ΤΥΜΠΑΝΟΓΡΑΦΟΥ OSCILLA TSM300 ΙΑΣΤΑΣΗΣ 4,7,9,11,13 ΚΑΙ 16mm, PONSKY PEG ΜΕ ΣΕΤ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ PULL DELUXE KIT 20F (ΣΕΤ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΑΣΤΡΟΣΤΟΜΙΑΣ) ,14 ΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΑΚΟΥ ΑΠΟ 80 ΕΩΣ 100 MM ΠΕΡΙΠΟΥ , , ,60 ΤΟ ΣΕΤ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: α) ασκό χειροκίνητου αερισµού β) βαλβίδα αντεπίστροφη γ) µάσκα σιλικόνης µεγέθους 4-5 περίπου δ) αποθεµατικό ασκό οξυγόνου ε) βαλβίδα αποθεµατικού ασκού στ) να περιλαµβάνει βαλβίδα pop-off ζ) να είναι κλιβανιζόµενος σε κλίβανο ατµού και να διαθέτει δυνατότητα συµπληρωµατικής παροχής οξυγόνου ,72 ΤΟ ΣΕΤ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: α) ασκό χειροκίνητου αερισµού β) βαλβίδα αντεπίστροφη γ) µάσκα σιλικόνης δ) αποθεµατικό ασκό οξυγόνου ε) βαλβίδα αποθεµατικού ασκού στ) να περιλαµβάνει βαλβίδα pop-off ζ) να είναι κλιβανιζόµενος σε κλίβανο ατµού και να διαθέτει δυνατότητα συµπληρωµατικής παροχής οξυγόνου , , ,80 ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ COBLATOR -ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟ ΙΑ ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΓΙΑ ΑΜΥΓ ΑΛΕΚΤΟΜΕΣ ,60 ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ COBLATOR -ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟ ΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗ ΡΙΝΙΚΩΝ ΚΟΓΧΩΝ , ,00 18

19 ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΕΝ ΟΣΚΟΠΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΠΟΛΙΝΩΣΗΣ ΑΓΓΕΙΩΝ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΣΤΥΛΕΟ ΚΟΥΤΙ ΜΑΡΚΑ ΟΡΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΗ ΤΟΞΙΚΟΣ ΓΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΡΟΦΙΓΓΕΣ- MANIFOLDS, ΑΚΡΑ ΣΥΝ ΕΣΗΣ 5 FEMALE LUER LOCK, ΚΙΝΟΥΜΕΝΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ, ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΕ ΣΤΑΤΩ & ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ 150cm ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΩΡΙΑΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΥΡΩΝ ΚΛΕΙΣΤΑ ΜΕ ΟΥΡΟΜΕΤΡΟ 400 mlκαι ΣΑΚΚΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ 2 lt (urometer) ΣΥΣΤΗΜΑ- ΑΚΤΥΛΙ Ι ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΑΠΟ ΕΙ ΙΚΟ ΑΦΡΩ ΕΣ ΥΛΙΚΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΙΑΜΕΤΡΟΥ 17,78εκ. ΜΕ ΟΠΗ 11,43εκ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ,00 ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΣΕ ΥΟ ΣΤΑ ΙΑ (ΦΟΡΤΙΣΗ - ΠΥΡΟ ΟΤΗΣΗ) 10 41, ,00 ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΕΓΧΥΣΗ ΛΙΠΙ ΙΩΝ - ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ - ΜΕ ΑΝΟΧΗ ΣΤΑ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΑ -(LATEX FREE) - ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ , , ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΦΤΕΡΝΩΝ Μ.Χ. ΑΠΟ ΕΙ ΙΚΟ ΑΦΡΟΛΕΞ TEM ΣΕΝΤΟΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΕΓΚΑΥΜΑΤΙΕΣ ΣΑΚΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΚΕΝΟΥ Μ.Χ., 2 lt, ΜΕ ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΗ ΒΑΛΒΙ Α ΚΑΙ Υ ΡΟΦΟΒΟ ΦΙΛΤΡΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗΣ ΣΑΚΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΚΕΝΟΥ Μ.Χ., 3 lt, ΜΕ ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΗ ΒΑΛΒΙ Α ΚΑΙ Υ ΡΟΦΟΒΟ ΦΙΛΤΡΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗΣ , ,20 Ισοθερµικά µε µία πλευρά αλουµινίου και µία πολυεστέρα. Μιας χρήσεως, αποστειρωµένα µήκους 150Χ250 εκ. (+/-10 εκ.) , ,20 Να υπάρχουν οδηγίες χρήσεως στην ελληνική γλώσσα. 19

20 ΣΕΤ ΙΑ ΕΡΜΙΚΗΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΛΑΒΙ Α ΓΙΑ ΙΑΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΣΥΡΜΑΤΙΝΟ Ο ΗΓΟ ΣΕΤ ΙΑ ΕΡΜΙΚΗΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΛΑΒΙ Α ΓΙΑ ΙΑΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΣΥΡΜΑΤΙΝΟ Ο ΗΓΟ Νο ΣΕΤ ΙΑ ΕΡΜΙΚΗΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΛΑΒΙ Α ΓΙΑ ΙΑΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΣΥΡΜΑΤΙΝΟ Ο ΗΓΟ Νο , , ,00 ΜΕ 7 ΙΑΣΤΟΛΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΤΡΑΧΕΙΑΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ 120 CM ΚΑΙ ΥΟ Υ ΑΤΟΠΑΓΙ ΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ SV ΣΥΝ ΕΤΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΕΥΘΕΑ ΜΕ ΒΑΛΒΙ Α ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΩΡΑΚΑ (BILLAW) 3 ή 4 ΘΑΛΑΜΩΝ ΥΠΕΖΩΚΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑΣ (COMPACT) ΠΟΥ ΣΥΝ ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΠΑΝΑΚΙΑ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΑ ΜΕ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΑΣΘΕΝΩΝ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΣΚΟΥΦΙΕΣ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΕΣ ΜΕ ΣΑΜΠΟΥΑΝ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΥΣΙΜΟ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΟΞΥΜΕΤΡΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ OXIMAX ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΟΣ ΜΕ ΤΟ MONITOR MARQUETTE ,60 ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ, ΙΑΦΑΝΗ, ΜΕ ΛΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ LATEX FREE, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ: 1) ΑΠΟ 2 ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΗΚΟΥΣ 180cm 2) 1 ΣΩΛΗΝΑ ΜΗΚΟΥΣ 120cm ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΟ ΣΥΝ ΕΤΙΚΟ Υ 3) ΑΣΚΟ ΑΝΑΠΝΟΗΣ 2 ΛΙΤΡΩΝ 4) ΓΩΝΙΩ ΕΣ ΣΥΝ ΕΤΙΚΟ ΜΕ ΘΥΡΑ ΚΑΠΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ,12 ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ (LATEX FREE) , , , ,00 ΑΙΣΘΗΤΗΤΡΑΣ ΟΞΥΜΕΤΡΟΥ ΤΥΠΟΥ DS100A NELLCOR ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 20

21 FOUR-WAY (4-WAY) ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΓΧΥΣΕΩΝ ΜΕ ΤΕΣΣΕΡΑ 3-WAY 150CM ΜΕ ΒΑΣΗ/ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΦΟΡΗΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ΗΤ 50 NEWPPORT, ΕΝΗΛΙΚΩΝ - LATEX FREE 206 Α 206 Β ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ ΦΟΡΗΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ΗΤ 50 NEWPORT ΦΙΛΤΡΟ ΠΙΕΣΗΣ ΦΟΡΗΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ΗΤ 50 NEWPORT ΕΠΙΣΤΟΜΙΑ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ (ΜΕ ΛΟΥΡΑΚΙ) ΠΕΝΤΑΠΟΛΙΚΟ ΚΑΛΩ ΙΟ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΤΟ ΓΙΑ MONITOR DASH 2000 MARQUETTE ΚΑΛΩ ΙΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ MONITOR DASH 2000 ΚΑΙ EAGLE 4000 MARGUETTE ΑΕΡΟΣΩΛΗΝΑΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΠΕΡΙΧΕΙΡΙ ΩΝ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ MONITOR ΤΗΣ MARQUETTE ΠΕΡΙΧΕΙΡΙ ΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΤΕΣ ΓΙΑ MONITOR DASH 2000 MARQUE ΠΕΡΙΧΕΙΡΙ ΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΤΕΣ ΓΙΑ MONITOR DASH 2000 (LATEX FREE) ΠΕΡΙΧΕΙΡΙ ΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΤΕΣ ΓΙΑ MONITOR MARQUETTE (LATEX FREE) ,28 ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΕΓΧΥΣΗ ΛΙΠΙ ΙΩΝ - ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ - ΜΕ ΑΝΟΧΗ ΣΤΑ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΑ -(LATEX FREE) - ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ,00 ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ - ΟΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΕΣ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΟΥΝ ΝΟΜΙΜΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ ΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ, ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ,90 Α) ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ ΟΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΕΣ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΟΥΝ ΝΟΜΙΜΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ,90 Β) ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ ΟΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΕΣ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΟΥΝ ΝΟΜΙΜΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ,72 Επιστόµια ενδοσκοπήσεων πολλαπλών χρήσεων ανθεκτικά µε δυνατότητα κλιβανισµού ,40 ΠΕΝΤΑΠΟΛΙΚΟ ΚΑΛΩ ΙΟ ΗΚΓ/ΑΝΑΠΝΟΩΝ ΓΙΑ ΜΟΝΙΤΟΡ MARQUETTE DASH & EAGLE 3 469, ,00 ΚΑΛΩ ΙΟ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΠΕΡΙΧΕΙΡΙ ΩΝ 2ΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ ΓΙΑ ΜΟΝΙΤΟΡ EAGLE ,80 ΠΕΡΙΧΕΙΡΙ ΕΣ 2ΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ LATEX FREE SMALL ΓΙΑ ΜΟΝΙΤΟΡ MARQUETTE ,00 ΠΕΡΙΧΕΙΡΙ ΕΣ 2ΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ LATEX FREE LARGE ΓΙΑ ΜΟΝΙΤΟΡ MARQUETTE ,48 ΠΕΡΙΧΕΙΡΙ ΕΣ 2ΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ LATEX FREE MEDIUM ΓΙΑ ΜΟΝΙΤΟΡ MARQUETTE 21

22 ΠΕΡΙΧΕΙΡΙ ΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΤΕΣ ΓΙΑ MONITOR MARQUETTE (LATEX FREE) ΝΕΟΓΝΙΚΟΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΠΑΙ ΙΑΤΡΙΚΟ ΓΙΑ ΜΟΝΙΤΟΡ DASH 2000 MARQUETTE ΠΕ ΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΜΕ ΟΠΗ ΣΤΡΟΛΛΥΛΗ ( ΙΑΜΕΤΡΟΥ 6 cm ΠΕΡΙΠΟΥ) ή ΑΝΟΙΓΜΑ ( ΙΑΜΕΤΡΟΥ 6Χ6 cm ΚΟΥΤΙ ΠΕ ΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ Α ΙΑΒΡΟΧΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ 75cmX90cm ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕ ΙΟ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ ΠΑΚΕΤΟ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΕ ΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ Α ΙΑΒΡΟΧΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 50Χ75 CM ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ EXTRA LARGE ΚΟΥΤΙ ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ LARGE ΚΟΥΤΙ ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ MEDIUM 3 100,92 ΠΕΡΙΧΕΙΡΙ ΕΣ 2ΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ LATEX FREE X-LARGE ΓΙΑ ΜΟΝΙΤΟΡ MARQUETTE ,68 ΑΙΣΘΗΤΗΤΡΑΣ ΟΞΥΜΕΤΡΟΥ ΤΥΠΟΥ DS100A NELLCOR ΝΕΟΓΝΩΝ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ + µιας χρήσεως αποστειρωµένοι και σχεδιασµένοι από υλικό που δεν σχίζεται εύκολα. ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΓΙΑ ΜΙΚΡΗΣ Η ΜΕΓΑΛΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΣΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗ (+/- 3 ΜΟΝΑ ΕΣ) , ,32 Πεδία διαστάσεων 75Χ90εκ. Non Woven δύο στρωµάτων, αδιάβροχα, αποστειρωµένα µε αυτοκόλλητη ταινία ,80 ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ MAYO ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 80Χ150 CM - ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ,00 Πακέτο για χρήση στη γενική χειρουργική, δύο στρωµάτων και ενισχυµένο (τριών στρωµάτων περιµετρικά του χειρουργικού τραύµατος) Να αποτελείται από: 1 βοηθητικό σεντόνι διαστάσεων 150Χ190 για το τραπέζι εργαλιοδοσίας 1 κάλυµµα για το τραπέζι Mayo 1 σεντόνι διαστάσεων 170Χ εκ. 1 σεντόνι διαστάσεων 180Χ εκ 2 σεντόνια διαστάσεων 80Χ εκ 4 χειροπετσέτες 1 αυτοκόλλητη ταινία συγκράτησης. Να είναι µιας χρήσεως, αποστειρωµένο σε διπλή συσκευασία , , , ,08 22

23 ΚΟΥΤΙ ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ SMALL ΜΑΝΙΚΙ Α ΙΑΒΡΟΧΟ, 55Χ14cm, ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΠΛΟΥΖΑΣ ΜΕ ΜΑΝΣΕΤΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΛΑΒΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ ΓΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕ ΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ SOR ΡΥΓΧΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΥΠΕΡ. ΑΝΑΡ. ΓΙΑ ΛΑΒΗ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΕ ΙΑ ΧΕΙΡ/ΚΑ 180εκ.Χ320 εκ. ΓΙΑ ΑΘΡΟΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕ ΕΙ ΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΠΟ ΙΟΥ ΚΑΙ ΣΑΚΟΥΛΑ ΥΓΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟ ΙΑ ΜΕ ΜΠΑΛΟΝΙ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΒΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ 5F ΣΚΛΗΡΑ - ΙΠΟΛΙΚΑ (110 CM) Υ ΡΟΦΙΛΟΣ ΣΥΡΜΑΤΙΝΟΣ Ο ΗΓΟΣ 0,018 ΜΗΚΟΥΣ 150CM ΚΥΡΤΟΣ ΣΕΤ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ AEROSOL ΤΥΠΟΥ MICROMIST ΕΝ ΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΛΟΙ ΜΕ 2 CUFF & 2 ΑΥΛΟΥΣ ΓΙΑ ΑΕΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΠΝΕΥΜΟΝΑ 37CH (ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΒΡΟΓΧΟΥ) ΕΝ ΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΛΟΙ ΜΕ 2 CUFF & 2 ΑΥΛΟΥΣ ΓΙΑ ΑΕΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΠΝΕΥΜΟΝΑ 39CH (ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΒΡΟΓΧΟΥ) , , , , , , , , , , ,00 Σωλήνες για αριστερόπλευρη ενδοτραχειακή διασωλήνωση όταν ενδείκνυται διαφορική ή ενός πνεύµονα αερισµός. Να επιτρέπει τη χρήση ινοπτικού βρογχοσκοπίου να είναι αδιαπέραστος από τις ακτίνες Χ, µιας χρήσεως, αποστειρωµένος. 23

24 ΕΝ ΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΛΟΙ ΜΕ 2 CUFF & 2 ΑΥΛΟΥΣ ΓΙΑ ΑΕΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΠΝΕΥΜΟΝΑ 41CH (ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΒΡΟΓΧΟΥ) ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ 600 ML 8 CH ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ 600 ML 10CH 3 500, , , ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ 600 ML 12CH , REDON-SET Νο14,(πλήρες σετ),συσκευη ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ,00 ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ, χωρητικότητας 600ml,ΥΨΗΛΟΥ ΚΕΝΟΥ ΦΑΚΑΡΟΛΑ ΜΑΛΑΚΗ ,00 ΜΕ ΦΙΑΛΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 600ML (ΟΧΙ ΤΥΠΟΥ ΦΥΣΑΡΜΟΝΙΚΑΣ) - ΥΨΗΛΟΥ ΚΕΝΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ Ο ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 24

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΤΗΣ Ε ΡΑΣ ΡΟ ΟΣ «ΑΝ ΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ»

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΤΗΣ Ε ΡΑΣ ΡΟ ΟΣ «ΑΝ ΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΡΟ ΟΣ: 02/03/2015 2 η ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡ. ΠΕΙΡ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 5247 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟ ΟΥ «ΑΝ ΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ» Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» ΟΡΓΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΡΟ ΟΣ: 27-03-2015 2 η ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡ. ΠΕΙΡ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 7569 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟ ΟΥ «ΑΝ ΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ» Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» ΟΡΓΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΡΟ ΟΣ: 16 03-2015 2 η ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡ. ΠΕΙΡ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 6452 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟ ΟΥ «ΑΝ ΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ» Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» ΟΡΓΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟ ΟΥ «ΑΝ ΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ» - ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΤΗΣ Ε ΡΑΣ ΡΟ ΟΣ «ΑΝ ΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ» ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟ ΟΥ «ΑΝ ΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ» - ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΤΗΣ Ε ΡΑΣ ΡΟ ΟΣ «ΑΝ ΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ» ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ (1) ΕΤΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η Ε Ι Ω Ν 31/12/2012

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η Ε Ι Ω Ν 31/12/2012 1 Υ-01037 ΟΦΘ.ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕ ΙΑ NON WOVEN PLAST ΤΕΜΑΧΙΟ 900 2 Υ-09316 ΙΑΘΕΡΜΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΓΕΙΩΣΗΣ ΜΟΝΕΣ Μ.Χ. ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 700,ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΕΣ,ΕΥΚΑΜΠΤΕΣ ΧΩΡΙΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΚΑΛΩ ΙΟ 3 Υ-09318 Α ΙΑΒΡΟΧΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η προσφορά σας να συνοδεύεται από το ανάλογο δείγµα.

Η προσφορά σας να συνοδεύεται από το ανάλογο δείγµα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Γ.Ν.-Κ.Υ. ΣΗΤΕΙΑΣ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σητεία 31-01-2014 Αριθµ.Πρωτ: 350 Βαθ. Προτερ/τας Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

1. Παρακαλούµε να µας στείλετε τεχνική και οικονοµική προσφορά µέχρι τη Παρασκευή 13-01-2012 και ώρα 10.00 π.µ για τα παρακάτω είδη.

1. Παρακαλούµε να µας στείλετε τεχνική και οικονοµική προσφορά µέχρι τη Παρασκευή 13-01-2012 και ώρα 10.00 π.µ για τα παρακάτω είδη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σητεία 4-01-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-Κ.Υ ΣΗΤΕΙΑΣ ΤΑΧ. /ΝΣΗ: ΞΕΡΟΚΑΜΑΡΕΣ 72300 ΣΗΤΕΙΑ Πληροφορίες : Χρυσουλάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΥΛΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΥΛΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ [1] α/α 1. Ονομασία Υλικού Kάλυμμα χειρουργικού τραπεζιού Mayo 2. Χειρουργικό πεδίο με αυτοκόλλητο από τη μία πλευρά ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΥΛΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ A/A ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1 8031 ΚΡΥΟΦΙΑΛΙΔΙΑ 2ML ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ΤΕΜ 5200 ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΑ ΤΑΜΠΟΝ (ΠΩΜΑΤΙΣΜΟΙ) ΑΠΛΟΙ 2 8033 ΠΡΟΣΘΙΩΝ ΡΙΝΟΡΡΑΓΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

( ) 2 Επιθέµατα Γάζας Απλά 5 x 5 12 ply ΚΟΥΤΙ

( ) 2 Επιθέµατα Γάζας Απλά 5 x 5 12 ply ΚΟΥΤΙ ΛΕΟΝΙΛ ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε. ΙΑΤΡΙΚΑ - ΟΡΘΟΠΕ ΙΚΑ - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΕΛΛ. ΣΤΡΑΤΙΩΤΟΥ 57, 26441 ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ. - FAX: 2610 425205, 2610 425006 ΚΙΝ.: 6977.571005-6977.410855 ΣΕΡΕΤΗΣ ΛΕΩΝΙ ΑΣ - ΣΕΡΕΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΛ.ΥΛΙΚΟΥ ΑΙΜΟ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΛ.ΥΛΙΚΟΥ ΑΙΜΟ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΡΟ ΟΣ: 17-03-2015 2 η ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡ. ΠΕΙΡ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 6577 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟ ΟΥ «ΑΝ ΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ» Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» ΟΡΓΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΣΩΛΗΝΩΝ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΣΩΛΗΝΩΝ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΣΩΛΗΝΩΝ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ 1. ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ(με το μέτρο) Να είναι από καλής ποιότητας σιλικόνη με διάμετρο 6x15mm και 8x15mm, και να δύνανται να κλιβανιστούν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΝΤΙΑ ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΓΑΝΤΙΑ LATEX ΜΕ ΠΟΥΔΡΑ ΚΟΥΤΙ 100Τ - 3,97 ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ - 5,76 ΓΑΝΤΙΑ LATEX ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ

ΓΑΝΤΙΑ ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΓΑΝΤΙΑ LATEX ΜΕ ΠΟΥΔΡΑ ΚΟΥΤΙ 100Τ - 3,97 ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ - 5,76 ΓΑΝΤΙΑ LATEX ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ ΓΑΝΤΙΑ ΑΧΙΟΥ ΓΑΝΤΙΑ LATEX ΜΕ ΠΟΥΔΡΑ ΚΟΥΤΙ 100Τ 3,97 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 101201 ΓΑΝΤΙΑ LATEX ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ 5,76 110002 ΚΟΥΤΙ 100Τ ΓΑΝΤΙΑ ΒΙΝΥΛΙΟΥ ΜΕ ΠΟΥΔΡΑ 2,75 110061 ΚΟΥΤΙ 100Τ ΓΑΝΤΙΑ ΒΙΝΥΛΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΚΟΥΤΙ 100Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έρευνα αγοράς για την άµεση προµήθεια υγειονοµικού υλικού. ΣΧΕΤ: Η υπ αριθµ. 172/02-09-2013 απόφαση του Αν. ιοικητή του ΓΝ-ΚΥ Σητείας

ΘΕΜΑ: Έρευνα αγοράς για την άµεση προµήθεια υγειονοµικού υλικού. ΣΧΕΤ: Η υπ αριθµ. 172/02-09-2013 απόφαση του Αν. ιοικητή του ΓΝ-ΚΥ Σητείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΝ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΓΝ-ΚΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ- ΓΝ-ΚΥ ΣΗΤΕΙΑΣ-ΓΝ-ΚΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ «ΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σητεία 03-09-2013 Αριθµ.Πρωτ: 3614

Διαβάστε περισσότερα

file://c:\documents and Settings\lpaparoi\Επιφάνεια εργασίας\ιατρικη γαζα.html

file://c:\documents and Settings\lpaparoi\Επιφάνεια εργασίας\ιατρικη γαζα.html Page 1 of 15 A/A: 572 ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΑΖΑ ΕΝΙΑΙΟΣ 2012 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙ ΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Α/Α Κωδικός Περιγραφή Τεχνικές προδιαγραφές 1 17310 2 17311 3 17313 4 17318 5 17319 6 17320 7 17323 8 17324 9 17326 10 17327 11

Διαβάστε περισσότερα

1. ΛΑΜΠΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2. ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1. ΛΑΜΠΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2. ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ www.medical-lite.gr 1. ΛΑΜΠΕΣ Ε10G15 Λαμπάκια για clar 6V (κουτί 100τμχ). 99-155 Λαμπάκια για γυαλιά Frenzel. 64627 64634 Λάμπα 12V -100W για μικροσκόπια ZEISS-KAPS (παλαιός τύπος).

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Αισχύλου 83, Νίκαια Τηλ.: 211 4112707-6939 080534, 6931 981515 E-mail: info@sfaid.gr - Site: www.sfaid.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Αισχύλου 83, Νίκαια Τηλ.: 211 4112707-6939 080534, 6931 981515 E-mail: info@sfaid.gr - Site: www.sfaid. ΧΑΡΤΙΝΟ ΡΟΛΟ (ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΑΑ ) 100% καθαρός χημικός πολτός, απαλό, απορροφητικό, γκοφρέ ή λείο με περφορέ κάθε 38 εκ. για εύκολο κόψιμο. ΚΙΒΩΤΙΟΥ 200001 Χάρτινο Δίφυλλο 48 εκατ. 50 μέτρα 12 3,30 200002 Χάρτινο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 856/22-01-2015 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΟΝΚ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» ΚΑΛΥΦΤΑΚΙ Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ 145 64 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΛΑΜΠΕΣ 5,50 5,36 2,20 2,70 2. ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 6,97 ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ. www.medical-lite.gr ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ

1. ΛΑΜΠΕΣ 5,50 5,36 2,20 2,70 2. ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 6,97 ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ. www.medical-lite.gr ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ www.medical-lite.gr 1. ΛΑΜΠΕΣ Ε10G15 Λαμπάκια για clar 6V (κουτί 100τμχ). 30,00 99-155 Λαμπάκια για γυαλιά Frenzel. 4,60 64627 64634 Λάμπα 12V -100W για μικροσκόπια ZEISS-KAPS (παλαιός

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ, CPV:33000000-0

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ, CPV:33000000-0 ιακήρυξη 81/2014 1. Το 401 ΓΣΝΑ/Γραφείο Προµηθειών ανακοινώνει, σε εκτέλεση της Φ.814/191/179407/Σ.661/30 Μαϊ 2014/ΑΣ ΥΣ/ ΥΓ/2 ο, τη διενέργεια προµήθειας υλικών (Ιατρικές Συσκευές,Φαρµακευτικά Προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη 92/2013 4. Χρόνος παράδοσης των υπό προµήθεια υλικών εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την υπογραφή των αντίστοιχων συµβάσεων.

ιακήρυξη 92/2013 4. Χρόνος παράδοσης των υπό προµήθεια υλικών εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την υπογραφή των αντίστοιχων συµβάσεων. ιακήρυξη 92/2013 1. Το 401 ΓΣΝΑ/Γραφείο Προµηθειών ανακοινώνει, σε εκτέλεση της Φ.814/352/182270/Σ.1112/18 Ιουλ 2013/ΑΣ ΥΣ/ ΥΓ/2, τη διενέργεια προµήθειας υλικών για Αρτηριακές Βελόνες (CPV 33141322-3),

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Ο ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΛΑΣ ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: «Τεχνικές Προδιαγραφές Στυλεών ιαθερµίας για ηµόσια ιαβούλευση»

ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Ο ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΛΑΣ ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: «Τεχνικές Προδιαγραφές Στυλεών ιαθερµίας για ηµόσια ιαβούλευση» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ» ΜΠΟΤΑΣΗ 51-18537 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ: 213 2079100 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ. Χ. Σαµαρτζή Πειραιάς 16081/29-07-2014

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΛΑΣ ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣ:

Ο ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΛΑΣ ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ» ΜΠΟΤΑΣΗ 51-18537 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ: 213 2079100 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ. Χ. Σαµαρτζή Πειραιάς: 18662/02-10-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΩΝ ΤΕΜ 5 ΤΕΜ 250 ΤΕΜ 4300 ΤΕΜ 600 ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΒΛΕΝΝΩΝ ΝΕΟΓΝΩΝ (ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΈΝΟ Μ.Χ.)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΩΝ ΤΕΜ 5 ΤΕΜ 250 ΤΕΜ 4300 ΤΕΜ 600 ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΒΛΕΝΝΩΝ ΝΕΟΓΝΩΝ (ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΈΝΟ Μ.Χ.) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΩΝ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1 ΟΡΘΟΣΚΟΠΙΟ ΜΗΚΟΥΣ 12CM M.X (ΠΡΩΚΤΟΣΚΟΠΙO Μ.Χ) ΤΕΜ 25 2 ΟΡΘΟΣΚΟΠΙΑ 25ΕΚ (ΟΡΘΟΣΙΓΜΟΕΙΔΟΣΚΟΠΙΑ) ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΜ 50 3 ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

33000000-0 22.600,00. 90 12 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΑΠΌ PSX ΣΙΛΟΚΟΝΗ TEM 100 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΑΦΡΩΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥ ΜΟΝΟ.

33000000-0 22.600,00. 90 12 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΑΠΌ PSX ΣΙΛΟΚΟΝΗ TEM 100 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΑΦΡΩΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥ ΜΟΝΟ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Α" ΣΤΗ Φ.600,163/107/14051/Σ.3368/5-9-2013 424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ (CPV : 33000000-0) ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Ο ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΛΑΣ

ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Ο ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΛΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ» ΜΠΟΤΑΣΗ 51-18537 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ: 213 2079100 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ. Χ. Σαµαρτζή Πειραιάς 21954/23-10-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο 17/02/2015 --------------------------------------- Αρ.Πρωτ. 1565 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 16002059 ΚΟΥΤΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΕΤ ΜΙΚΡΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ ΤΕ 2. 16002060 ΡΟΛΛΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΠΛΑΤΟΥΣ 10 cm ΑΠΛΑ ΤΕ 50

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 16002059 ΚΟΥΤΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΕΤ ΜΙΚΡΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ ΤΕ 2. 16002060 ΡΟΛΛΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΠΛΑΤΟΥΣ 10 cm ΑΠΛΑ ΤΕ 50 ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 16002059 ΚΟΥΤΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΕΤ ΜΙΚΡΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ ΤΕ 2 16002060 ΡΟΛΛΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΠΛΑΤΟΥΣ 10 cm ΑΠΛΑ ΤΕ 50 16002061 ΡΟΛΛΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΠΛΑΤΟΥΣ 15 cm ΑΠΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Ο ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΛΑΣ. Ειλεοστοµίας & Υλικών Στήριξης και περιποίησης έρµατος) για ηµόσια ιαβούλευση» ΠΡΟΣ:

ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Ο ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΛΑΣ. Ειλεοστοµίας & Υλικών Στήριξης και περιποίησης έρµατος) για ηµόσια ιαβούλευση» ΠΡΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ» ΜΠΟΤΑΣΗ 51-18537 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ: 213 2079100 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ. Χ. Σαµαρτζή Πειραιάς 15636/25-07-2014

Διαβάστε περισσότερα

Τόπος παράδοσης : το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας

Τόπος παράδοσης : το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4H Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ Δράμα 02 11-2010 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Ταχ. Δ/νση : Iπποκράτους τέρμα - Δράμα Ταχ. Κώδικας : 66100 Πληροφορίες : Καλαϊτζίδου Παρασκευή Τηλέφωνο : 25210-61228

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002753850 2015-05-06

15PROC002753850 2015-05-06 15PROC002753850 2015-05-06 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ - ΠΠΥΥ 2014 ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ CPV 33141110-4

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ - ΠΠΥΥ 2014 ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ CPV 33141110-4 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ - ΠΠΥΥ 2014 ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ CPV 33141110-4 ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΕ M.M. ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 2. Αλοιφή για θεραπεία ερεθισμών του δέρματος με οξείδιο του ψευδαργύρου

Διαβάστε περισσότερα

Φ5 1/ 8 Κωδικός ΥΠΕ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΠΡΟΣ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Φ5 1/ 8 Κωδικός ΥΠΕ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΠΡΟΣ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ . ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Λαµία 14-11-2013 5η Υγειονοµική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΠΡΟΣ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θέµα: «Πρακτικό αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

SurgiLife SURGILIFE Ε.Π.Ε. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

SurgiLife SURGILIFE Ε.Π.Ε. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ SurgiLife SURGILIFE Ε.Π.Ε. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ: Σαρανταπόρου 15, Αθήνα Τ.Κ.111-44, ΕΔΡΑ: Δροσίνη 2, Αθήνα Τ.Κ.111-41 Tηλ.: 210.21.16.291 Fax: 210.21.16.292 e-mail: surgilife@surgilife.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΗΘΗΣΗΣ (ΦΙΛΤΡΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ) CPV 42514300-5 ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ : 92.745,26 ΜΕ Φ.Π.Α.

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΗΘΗΣΗΣ (ΦΙΛΤΡΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ) CPV 42514300-5 ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ : 92.745,26 ΜΕ Φ.Π.Α. ΕΙΔΟΣ : ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΗΘΗΣΗΣ (ΦΙΛΤΡΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ) CPV 42514300-5 ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ : 92.745,26 ΜΕ Φ.Π.Α. ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Το φίλτρο υψηλής λευκαφαίρεσης θα πρέπει να είναι από πολυεστέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο 09/04/2015 --------------------------------------- Αρ.Πρωτ. 2986 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη 25/2014 2. Οι ενδιαφερόµενοι να υποβάλουν τις προσφορές τους στο Γραφείο Προµηθειών του 401 ΓΣΝΑ.

ιακήρυξη 25/2014 2. Οι ενδιαφερόµενοι να υποβάλουν τις προσφορές τους στο Γραφείο Προµηθειών του 401 ΓΣΝΑ. ιακήρυξη 25/2014 1. Το 401 ΓΣΝΑ/Γραφείο Προµηθειών ανακοινώνει, σε εκτέλεση της Φ.814/105/177894/Σ.468/10 Απρ 2014/ΑΣ ΥΣ/ ΥΓ/2 ο, τη διενέργεια προµήθειας υλικών (Μη Χηµικά Ιατρικά Αναλώσιµα Υλικά µιας

Διαβάστε περισσότερα

B M F BREAST MILK FORTIFIER ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 100 ΓΡ ΕΛΑΙΟΛΑ Ο ΠΑΡΘΕΝΟ ΣΕ ΟΧΕΙΟ ΤΩΝ 5 ΛΙΤΡΩΝ

B M F BREAST MILK FORTIFIER ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 100 ΓΡ ΕΛΑΙΟΛΑ Ο ΠΑΡΘΕΝΟ ΣΕ ΟΧΕΙΟ ΤΩΝ 5 ΛΙΤΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ "ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - ΑΛΕΞΑΝ ΡΑ" ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡ.ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Την, με αρ. οικ.δ.σ 765/23-09-2013 Διακήρυξη του Ιδρύματος,

Την, με αρ. οικ.δ.σ 765/23-09-2013 Διακήρυξη του Ιδρύματος, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5 η Υ.Πε. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ-ΘΗΒΑΣ * * * Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Νο 1 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη 86/2014. 2. Οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τις προσφορές τους στο Γραφείο Προμηθειών του 401 ΓΣΝΑ.

Διακήρυξη 86/2014. 2. Οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τις προσφορές τους στο Γραφείο Προμηθειών του 401 ΓΣΝΑ. Διακήρυξη 86/14 1. Το 401 ΓΣΝΑ/Γραφείο Προμηθειών ανακοινώνει, σε εκτέλεση της Φ.814/191/179407/Σ.661/30 Μαϊ. 14/ΑΣΔΥΣ/ΔΥΓ/2 ο, τη διενέργεια προμήθειας υλικών (Βελόνες Βιοψίας, CPV: 33141323-0) όπως φαίνονται

Διαβάστε περισσότερα

TEXNIKEΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

TEXNIKEΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ TEXNIKEΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Να φέρουν σήμανση CE και IVD. Να είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 2497 ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟY ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟY ΥΛΙΚΟY

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 2497 ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟY ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟY ΥΛΙΚΟY ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κυπαρισσία 06/05/2015 ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ Τμήμα: Οικονομικό Γραφείο: Προμηθειών Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 9704/2010 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΣΦΕΣ

ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 9704/2010 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΣΦΕΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜ ΕΙΟΥ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 9704/2010 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΣΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΚΥΤΙΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 8174 ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖΓ4690ΒΜ-ΨΕΙ. Φ5 1/ 11 Κωδικός ΥΠΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

ΑΔΑ: ΒΕΖΓ4690ΒΜ-ΨΕΙ. Φ5 1/ 11 Κωδικός ΥΠΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Λαμία, 0/06/203 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Αρ. Πρωτ. Β/4763 Ταχ. Δ/νση: Παπασιοπούλου τέρμα,3500,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο, 28-05-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο, 28-05-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο, 28-05-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η Υγειονοµική Περιφέρεια Κρήτης Αρ. Πρωτ 637 ΠΑ.Γ.Ν.Η. Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» Το Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο Ηρακλείου µε την υπ αριθ 760 3/29-05-2015

Διαβάστε περισσότερα

57/2014 , CPV: 24455000-8 5.000,00 . 2014 13:00

57/2014 , CPV: 24455000-8 5.000,00 . 2014 13:00 ιακήρυξη 57/201 1. Το 01 ΓΣΝΑ/Γραφείο Προµηθειών ανακοινώνει, σε εκτέλεση της Φ.81/191/17907/Σ.661/30 Μαϊ. 201/ΑΣ ΥΣ/ ΥΓ/2 ο, τη διενέργεια προµήθειας υλικών (Απολυµαντικά, CPV: 255000-8) όπως φαίνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟ ΛΟΓΙΚΑ Α.Ε ΣΤΑΥΡΙ ΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ STERILE HELLAS ENVIVO Α.Ε

ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟ ΛΟΓΙΚΑ Α.Ε ΣΤΑΥΡΙ ΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ STERILE HELLAS ENVIVO Α.Ε ΚΗ S ΛΟΓΙΚΑ 6,8,10 ch 1,5-3ml, 2 /ΤΕΜ 20 TEM No10ch *2 10ch 9,50 /τεµ + 23% No 14-22 1,45 /τεµ + 23% 23.5.2.3 15ml 2,73 /τεµ + 23% 1,45 10ch 5ml 2.30 / τεµ+ 23% 10ml 1.78 / τεµ 1 01-07-01-0016 εως 11-07-01-21

Διαβάστε περισσότερα

TEXNIKEΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

TEXNIKEΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ TEXNIKEΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Α) ΤΑΙΝΙΕΣ 1. ΚΟΛΠΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΩΝ οπισθοηβική τεχνική Κολπική ταινία ελεύθερης τάσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 22-01- 2010 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 22-01- 2010 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 22-01- 2010 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: 3ο Χλμ. Π.Ε.Ο. ΛΑΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Τηλ. 22310 60158 FAX: 22310 33945 Αριθμ. Πρωτ. 277 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

61 / 2015 για την προµήθεια αναλώσιµου υγειονοµικού υλικού όπως παρακάτω:

61 / 2015 για την προµήθεια αναλώσιµου υγειονοµικού υλικού όπως παρακάτω: ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ : Πίνακα Αποδεκτών 424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ. 2310-381080 Φ. 460.2 / 61 / 8823 Σ. 2513 Θεσσαλονίκη, 04 Ιουν 2015 Συν: Ένα (1) ΘΕΜΑ: ηµοσιεύσεις Ανακοινώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ης Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΠΕΙΡΑΙΑ "ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ" -Γ.Ν.ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ "Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ" ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖΓ4690ΒΜ-ΟΥ4. Φ5 1/ 8 Κωδικός ΥΠΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

ΑΔΑ: ΒΕΖΓ4690ΒΜ-ΟΥ4. Φ5 1/ 8 Κωδικός ΥΠΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Λαμία, 10/06/2013 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Αρ. Πρωτ. Β/14761 Ταχ. Δ/νση: Παπασιοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ. Θέµα: <Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προσφοράς για την προµήθεια «Φλεβικών Καθετήρων» του Γ.Ν. Λαµίας.

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ. Θέµα: <Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προσφοράς για την προµήθεια «Φλεβικών Καθετήρων» του Γ.Ν. Λαµίας. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α:ΒΛΞΧ4690ΒΜ-Φ 8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Λαµία, 01/11/2013 5η Υγειονοµική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Αρ. Πρωτ. Β/26848 Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΑΖΑ ΕΙΔΗ - ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ. 1) 29.200 τεμάχια γάζα λαπαροτομίας, διαστάσεων 40Χ40cm, πιθανής δαπάνης 9.000,00 ΕΥΡΩ συμπ/νου του ΦΠΑ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΑΖΑ ΕΙΔΗ - ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ. 1) 29.200 τεμάχια γάζα λαπαροτομίας, διαστάσεων 40Χ40cm, πιθανής δαπάνης 9.000,00 ΕΥΡΩ συμπ/νου του ΦΠΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΑΖΑ ΕΙΔΗ - ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 1) 29.200 τεμάχια γάζα λαπαροτομίας, διαστάσεων 40Χ40cm, πιθανής δαπάνης 9.000,00 ΕΥΡΩ συμπ/νου του ΦΠΑ 2) 10.950 τεμάχια γάζα λαπαροτομίας, διαστάσεων 45Χ45cm, πιθανής δαπάνης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 8598/27-06-2012

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 8598/27-06-2012 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 8598/27-06-2012 Οµάδα 1:Αντιδραστήρια Γυαλικά Α/Α Είδος* Συσκευασία Ποσότητα 1 CYCLOHEXIMIDE FOR BIOCHEMISTRY 5GR 1 2 TIPS EPPENDORF ΚΙΤΡΙΝΑ PAK /1000

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα: 18-12-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 42941

Αθήνα: 18-12-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 42941 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 18-12-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 42941 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ Α (ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ)

ΟΜΑΔΑ Α (ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 29/01/2015 Προμήθεια γραφικής ύλης και φωτοτυπικού χαρτιού Ι. ΓΕΝΙΚΑ Με τον παρόντα προϋπολογισμό δαπάνης 17.749,85 ΕΥΡΩ (ME ) προβλέπεται

Διαβάστε περισσότερα

" fax: 2105226730 2. Περ/κά και Τοπικά Υπ/τα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (Φαρµακευτικές Υπηρεσίες, Υπηρεσίες Παροχών) 3. Νοσοκοµεία ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 4.

 fax: 2105226730 2. Περ/κά και Τοπικά Υπ/τα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (Φαρµακευτικές Υπηρεσίες, Υπηρεσίες Παροχών) 3. Νοσοκοµεία ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 4. ΑΘΗΝΑ 19-2-2008 ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Aριθµ. Πρωτ.: Γ55/614 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ----------------------------- ΤΜΗΜΑ: ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ Π Ρ Ο Σ Ταχ. /νση:αγ. Κων/νου 8/10241 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στο site του Νοσοκομείου www.gonkhosp.gr

Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στο site του Νοσοκομείου www.gonkhosp.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 11283/3-7-2015 Γ.Ο.Ν.Κ.«ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» ΚΑΛΥΦΤΑΚΙ Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ,ΤΚ 14564 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. 25-07-2012 Τετάρτη 12 00

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. 25-07-2012 Τετάρτη 12 00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Γρεβενά : 09-07- 0 Αρ Διακήρυξης: 8 Αριθ Πρωτ: 458 Ταχ Δ/νση : Περιοχή στρατοπέδου

Διαβάστε περισσότερα

εωνίδας ΣΙΑ Ο.Ε. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

εωνίδας ΣΙΑ Ο.Ε. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Λ & άµης εωνίδας ΣΙΑ Ο.Ε. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 4χλμ Τρίπολης Πελάγους, 22100 Τριπολη Αρκαδίας Τ: 2710235704 F: 2710235740 Κ: 6944773990 www.damis.gr damisoe@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕ Α ΣΤΟ ΔΙΑΔΙ Κ Τ Υ Ο ΥΠΟΔΙ Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η ΟΙΚΟΝΟ Μ Ι Κ Ο Υ ΤΜΗΜ Α ΠΡΟΜΗΘ Ε Ι Ω Ν- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜ ΗΘ ΕΙ Ω Ν A Ρ.ΠΡΩΤ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕ Α ΣΤΟ ΔΙΑΔΙ Κ Τ Υ Ο ΥΠΟΔΙ Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η ΟΙΚΟΝΟ Μ Ι Κ Ο Υ ΤΜΗΜ Α ΠΡΟΜΗΘ Ε Ι Ω Ν- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜ ΗΘ ΕΙ Ω Ν A Ρ.ΠΡΩΤ. ΑΝΑΡΤΗΤΕ Α ΣΤΟ ΔΙΑΔΙ Κ Τ Υ Ο ΥΠΟΔΙ Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η ΟΙΚΟΝΟ Μ Ι Κ Ο Υ ΤΜΗΜ Α ΠΡΟΜΗΘ Ε Ι Ω Ν- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜ ΗΘ ΕΙ Ω Ν A Ρ.ΠΡΩΤ. 16278 :.. ΠΛ ΗΡ : ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛ ΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΗΜ Ε Ρ : 04/07/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 1031/19-06-015 ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» Ταχ. Δ/νση: ΚΑΛΥΦΤΑΚΙ Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ Τ.Κ. 15.6

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ (ΠΛΕΓΜΑΤΩΝ)»

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ (ΠΛΕΓΜΑΤΩΝ)» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ (ΠΛΕΓΜΑΤΩΝ)» ΠΡΟΣΧΗΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1. ΠΡΟΣΧΗΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗΣ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΜΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ Γ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ Γ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ Γ Σ.Β. (%) ΓΕΝΙΚΑ Αναισθησιολογικό συγκρότημα κατάλληλο για χορήγηση αναισθησίας σε ενήλικες Το συγκρότημα να αποτελείται από: α. Μηχάνημα αναισθησίας

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα και στα Αναλώσιμα

Ποιότητα και στα Αναλώσιμα MA IN DE US A Ποιότητα και στα Αναλώσιμα ΚΩΔ. W61479 ΚΩΔ. W56479 ΚΩΔ. W54179 1 2 ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΦΡΕΝΩΝ ΚΩΔ. 82005 ΚΩΔ. 80079 5 ΚΩΔ. W52579 7 ΣΠΡΕΪ ΓΡΑΣΣΟΥ ΣΠΡΕΪ ΓΡΑΣΣΟΥ 320ml ΑΝΤΙΘΟΡΥΒΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Νίκαια : 24/02/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Νίκαια : 24/02/2015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ Αρ. Πρωτ: Δ.Υ. ΤΜΗΜΑ & Προς: Το Τμήμα Προμηθειών Υλικών & Εξοπλισμού Υπηρεσιών. Θέμα : Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού και φαρμακείων πλάτης για την κάλυψη των αναγκών της Δ/νσης Αθλητισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ A/A GMDN ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ 1α 13732 Γ 78090006 Βιολογικός δείκτης για κλιβάνους ατμού A) Βιολογικός δείκτης για κλιβάνους ατμού σε αμπούλες άμεσης ανάγνωσης

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη 56/2014. 2. Οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τις προσφορές τους στο Γραφείο Προμηθειών του 401 ΓΣΝΑ.

Διακήρυξη 56/2014. 2. Οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τις προσφορές τους στο Γραφείο Προμηθειών του 401 ΓΣΝΑ. Διακήρυξη 56/2014 1. Το 401 ΓΣΝΑ/Γραφείο Προμηθειών ανακοινώνει, σε εκτέλεση της Φ.814/191/179407/Σ.661/30 Μαϊ 2014/ΑΣΔΥΣ/ΔΥΓ/2 ο, τη διενέργεια προμήθειας υλικών (Ηλεκτρόδια, CPV: 31711140-6) όπως φαίνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ : ΑΝΕΓΕΡΣΗ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΣΤΗ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΑΝ ΡΙΑΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ : ΑΝΕΓΕΡΣΗ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΣΤΗ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΑΝ ΡΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2007-2013 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : 7 ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ : 19 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ : ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΙΑΚ. 12343/2010

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΙΑΚ. 12343/2010 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΙΑΚ. 12343/2010 ΜΟΝΑΔΑ A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ FOGARTY 1 ΧΟΛΗΔΟΧΟΥ ΠΟΡΟΥ ΤΕΜ 30 Ν.,5F,,ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ M.X. ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ FOGARTY 2 ΧΟΛΗΔΟΧΟΥ ΠΟΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΟΣ : ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ CPV 33140000-3 (ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΟ) CPV 33140000-3 ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ : 111.994,31 ΜΕ Φ.Π.Α.

ΕΙΔΟΣ : ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ CPV 33140000-3 (ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΟ) CPV 33140000-3 ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ : 111.994,31 ΜΕ Φ.Π.Α. ΕΙΔΟΣ : ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ CPV 33140000-3 (ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΟ) CPV 33140000-3 ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ : 111.994,31 ΜΕ Φ.Π.Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1.Η τεχνική προσφορά για κάθε είδος που προσφέρεται,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛ ΟΓΟΥ Ν ΕΤΗΣΙ Α ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡ ΗΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α ΚΩΔΙ ΚΟΣ ΚΑΕ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔ ΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΜ A/A

ΑΝΑΛ ΟΓΟΥ Ν ΕΤΗΣΙ Α ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡ ΗΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α ΚΩΔΙ ΚΟΣ ΚΑΕ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔ ΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΜ A/A ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΩΝ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟΥΣ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ "ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ",CPV:(31711100-4),ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ,ΚΑΕ 1899,ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΛΟΓΕΑΣ & ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΗΣ ΚΕΡΜΑΤΩΝ 54,10 ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ µικρός, φορητός και εύχρηστος µετρητής χαρτονοµισµάτων Λειτουργεί µε 4 µπαταρίες ΑΑ και διαθέτει επίσης αντάπτορα ρεύµατος και θήκη µεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα, 07-10-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 33607 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ - ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Κ. Α. Τ.

1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ - ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Κ. Α. Τ. 1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ - ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Κ. Α. Τ. ΕΙΔΟΣ : ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΑΖΑ CPV : 33141114-2 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΗ: 1. ΓΑΖΑ ΑΠΛΗ ΛΕΥΚΗ 10Χ10 12ply 2. ΓΑΖΑ ΑΠΛΗ ΛΕΥΚΗ ΜΕΤΡΙΚΗ (ΕΠΙ ΜΕΤΡΟ) 3. ΓΑΖΑ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2η/2009 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Τ Ε Ι

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2η/2009 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Τ Ε Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2η/2009 Το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του Ν.2286/95 (ΦΕΚ/19/Α/95) προμήθειες του δημόσιου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΦΟΡΕΑΣ: ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΦΟΡΕΑΣ: ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΦΟΡΕΑΣ: ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ & ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 28.434,50 Φ.Π.Α. 23%:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 24/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 24/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 24/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε.Κ.Α.Β. Αθήνα, 4/5 /15 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2132143179-2132143180 ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε.Κ.Α.Β. Αθήνα, 4/5 /15 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2132143179-2132143180 ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε.Κ.Α.Β. Αθήνα, 4/5 /15 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2132143179-2132143180 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ / ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 168 7ΒΝ3ΟΡ1Π- Ι9Η 169 6ΥΠΝΠΡ1Π- 741 170 ΩΑ8ΚΟΡ1Π -ΤΓ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α.Δ.Α.ΒΤΝΛ469Η2Ι-ΙΙΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Ηράκλειο: 24-10-2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤ/ΞΗΣ Αρ. Πρωτ.: 13149 ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμ. Πρωτ. 12979 2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμ. Πρωτ. 12979 2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμ. Πρωτ. 12979 2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Πειραιάς:22-10-2014 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΣΑΡΓΙΩΤΟΥ ΑΡΓΥΡΩ

Διαβάστε περισσότερα

Fax :2310252487 E mail :prom@3ype.gr

Fax :2310252487 E mail :prom@3ype.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.διεύθυνση : Αριστοτέλους 16 Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ

ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 213-1311612 - FAX:210-2517292 ΟΝΟΜΑ:. ΕΠΩΝΥΜΟ: ΙΕΥΘΥΝΣΗ:.

Διαβάστε περισσότερα

Σκούπες ξηρής και υγρής αναρρόφησης NT 35/1 Tact

Σκούπες ξηρής και υγρής αναρρόφησης NT 35/1 Tact Σκούπες ξηρής και υγρής αναρρόφησης NT 35/1 Tact Η μηχανή ξηρής & υγρής αναρρόφησης NT 35/1 Tact είναι μια εύχρηστη και ισχυρή μηχανή ξηρής & υγρής αναρρόφησης για επαγγελματικές εφαρμογές. Είναι εξοπλισμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Προμήθεια οικοδομικών υλικών ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προϋπολογισμός: 30.000,00 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΡΓΟ: Προμήθεια οικοδομικών υλικών ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προϋπολογισμός: 30.000,00 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΡΓΟ: Προμήθεια οικοδομικών υλικών ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προϋπολογισμός: 0.000,00 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Mονάδα Ενδεικτική Τιμή Μερικό Α/Α Περιγραφή υλικού μέτρησης ποσότητα

Διαβάστε περισσότερα

Σύνολο. Μονάδας. τεμάχιο 600. τεμάχιο 300

Σύνολο. Μονάδας. τεμάχιο 600. τεμάχιο 300 ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ Τις ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΠΟΠΤΕΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015» Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Του Έδρα Οδός. Αριθμός.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ. : 1) Η υπ αριθµ. 268/ 23-12-2013 απόφαση του Αν. ιοικητή του Γ.Ν.- Κ.Υ. Σητείας.

ΣΧΕΤ. : 1) Η υπ αριθµ. 268/ 23-12-2013 απόφαση του Αν. ιοικητή του Γ.Ν.- Κ.Υ. Σητείας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΝ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΓΝ-ΚΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ- ΓΝ-ΚΥ ΣΗΤΕΙΑΣ-ΓΝ-ΚΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ «ΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΥΚΤΙΟ Σητεία --0 Αριθµ.Πρωτ: 9 Βαθ. Προτερ/τας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ

ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ Ολοσωμες φορμες Μπλουζες Ποδιες Κομη Προστατευτικο πηγουνιου Masques Μανσετες Καλυμματα υποδηματων Κιτ επισκεπτη 130 σελ. 132 σελ. 136 σελ. 136 σελ. 137 σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ AΡ.ΠΡΩΤ.:.. ΠΛΗΡ: ΤΣΕΛΛΟΣΓ. ΗΜΕΡ:. ΤΗΛ: 213 2058448 FAX: 213 2058614 E-mail:tsellos@sismanoglio.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ - Γ.Ν.-Κ.Υ.ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ «ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ» Άγιος Νικόλαος 07/ 10 /20 Αριθµ.Πρωτ: 8906 Βαθ. Προτερ/τας

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Αρ. 46/2014

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Αρ. 46/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ» ΜΠΟΤΑΣΗ 51-18537 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ: 213 2079100 ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 30/10/2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 30/10/2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 30/10/2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτοκ:2/133394 ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Τηλ:22410-35445 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη : 22-7-2013 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ. Πρ.: 9661 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ - Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» ΕΝΟΠΟΙΗΜ ΕΝΟ ΝΟΣ ΟΚΟΜ

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Προϊόντων 2015 Ακράτεια Ενηλίκων

Κατάλογος Προϊόντων 2015 Ακράτεια Ενηλίκων Κατάλογος Προϊόντων 2015 Ακράτεια Ενηλίκων Ακράτεια Ενηλίκων Γιατί να διαλέξετε τα προϊόντα της ABENA; Η ABENA δημιούργησε μια μεγάλη γκάμα προϊόντων ακράτειας για ενήλικες εξασφαλίζοντας ασφάλεια, άνεση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»

ΘΕΜΑ: «ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» Κάλυμνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ 16-02-2015 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ πρωτ.: 2ης ΥΓΕΙΟΝ.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΔΑ: ΠΕΙΡΑΙΩΣ &ΑΙΓΑΙΟΥ Γ.Ν. ΡΟΔΟΥ «ΑNΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» Γ.Ν.-Κ.Υ ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Γ.Ν.-Κ.Υ ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» (ενιαίο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ - ΚΗΠΟΥΡΙΚΗΣ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ (SERVICE) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ - ΚΗΠΟΥΡΙΚΗΣ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ (SERVICE) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ - ΚΗΠΟΥΡΙΚΗΣ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ (SERVICE) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ ΦΤΕΡΝΩΝ ΚΩΔ 30210 TEM

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ ΦΤΕΡΝΩΝ ΚΩΔ 30210 TEM Α Α: ΒΙΕΡ46907Τ-ΜΨΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» Χανιά, 25-02-2014 Ταχ. ιεύθυνση : Μουρνιές Κυδωνίας Ταχ. Κωδ. : 73300 Αρ. πρωτ. 3740 Πληροφορίες : ΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 10. Ενδοδαπέδια θέρμανση Logafix PUR - Therm. Σωλήνας ΡΕ - Xa & PE - Xc Σελ. 213. Μονωτικές πλάκες & Εξαρτήματα Σελ. 214

Κεφάλαιο 10. Ενδοδαπέδια θέρμανση Logafix PUR - Therm. Σωλήνας ΡΕ - Xa & PE - Xc Σελ. 213. Μονωτικές πλάκες & Εξαρτήματα Σελ. 214 Κεφάλαιο 10 Ενδοδαπέδια θέρμανση Logafix PUR - Therm Σωλήνας ΡΕ - Xa & PE - Xc Σελ. 213 Μονωτικές πλάκες & Εξαρτήματα Σελ. 214 211 PUR-THERM Logafix Ενδοδαπέδια θέρμανση Logafix PUR-THERM ΠΡΟΣΟΧΗ: Η διαχείρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ "ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ" ΘΕΜΑ: Προμήθεια ή παροχή υπηρεσίας εξωσυμβατικών ειδών.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΘΕΜΑ: Προμήθεια ή παροχή υπηρεσίας εξωσυμβατικών ειδών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ "ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ" ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡ. ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡ.: Α. ΑΤΣΙΚΠΑΣΗ ΤΗΛ.: -

Διαβάστε περισσότερα