ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΤΗΣ Ε ΡΑΣ ΡΟ ΟΣ «ΑΝ ΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΤΗΣ Ε ΡΑΣ ΡΟ ΟΣ «ΑΝ ΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ»"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΡΟ ΟΣ: η ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡ. ΠΕΙΡ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡ.ΠΡΩΤ: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟ ΟΥ «ΑΝ ΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ» Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΤΗΣ Ε ΡΑΣ ΡΟ ΟΣ «ΑΝ ΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ» Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η το Γενικό Νοσοκοµείο Ρόδου «Ανδρέας Παπανδρέου» ανακοινώνει την παράταση προθεσµίας κατάθεσης ηλεκτρονικών προσφορών για δέκα (10) ηµέρες του Ανοικτού ιεθνή Ηλεκτρονικού ιαγωνισµού για την προµήθεια Ιατρικών Αναλώσιµων για ένα έτος, µε αριθµό διακήρυξης 32/2015 και συστηµικό αριθµό 7343, για καθαρά τεχνικούς λόγους του προγράµµατος ΕΣΗ ΗΣ. Η υποβολή προσφορών από τις προµηθεύτριες εταιρείες που θα λάβουν µέρος θα λήξει στις και η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις Οι εγγυητικές επιστολές που έχουν ήδη εκδοθεί από τις εταιρείες δεν απαιτείται να αντικατασταθούν αλλά θα γίνουν αποδεκτές. Επίσης καταθέτουµε πίνακα µε τα διαγωνιζόµενα υλικά του εν λόγω διαγωνισµού. Λοιπές πληροφορίες διευκρινήσεις δίνονται από το Γραφείο Προµηθειών της του Γενικού Νοσοκοµείου Ρόδου, στα τηλέφωνα και τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες 07:00π.µ. έως 15:00µ.µ. 1

2 Α/Α ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΟΥΣ ΤΕ ΧΗΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΤΜΟΥ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ- ΖΟΜΕΝΗ ΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ TEXNIKEΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ) ,08 Ολοκληρωµένος χηµικός δείκτης ατµού (integrator) µε µετακινούµενη µελάνη σε µορφή παραθύρου µε πεδίο έγκρισης και αποτυχηµένης αποστείρωσης. Κατάλληλος για αποστείρωση σε προγράµµατα 121οC, 134οC και flash. Τα αποτελέσµατα του δείκτη να είναι ισοδύναµα βιολογικού δείκτη και κατηγορίας 5. Ελεύθερος µολύβδου, βαρειών µετάλλων και λατέξ. Να κατατεθεί το ξενόγλωσσο φυλλάδιο µε πιστή µετάφραση στα Ελληνικά, πιστοποιητικό ISO 13485:2003 του κατασκευαστή του υλικού για παραγωγή και διάθεση ιατροτεχνολογικών προϊόντων ΤΕ ΡΟΛΛΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΠΛΑΤΟΥΣ 10 cm ΑΠΛΑ ,60 Προδιαγραφές όπως και στο ΡΟΛΛΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΠΛΑ 15 CM ΡΟΛΛΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΠΛΑΤΟΥΣ 20 cm ΑΠΛΑ ΡΟΛΛΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΠΛΑΤΟΥΣ 25 cm X 200 m, ΜΕ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟ ΦΙΛΜ (CO-POLYMER) ΡΟΛΛΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΠΛΑΤΟΥΣ 30 cm ΑΠΛΑ ΡΟΛΛΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΠΛΑΤΟΥΣ 5 cm ΑΠΛΑ ΡΟΛΛΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΥΓΡΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΜΕ ΕΙΚΤΗ, ΠΛΑΤΟΥΣ 2 CM ΡΟΛΛΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΠΛΑΤΟΥΣ 7,5 CM ΑΠΛΑ ,00 Προδιαγραφές όπως και στο ,00 Προδιαγραφές όπως και στο ,00 Προδιαγραφές όπως και στο ,00 Προδιαγραφές όπως και στο ,00 Προδιαγραφές όπως και στο ,00 Να είναι σε µορφή ρολού και πλάτους 2 cm περίπου. Η χρήση τους είναι εξωτερική του πακέτου συσκευασίας για αποστείρωση. Να έχει άριστη πρόσβαση συγκόλλησης σε χαρτί αποστείρωσης χωρίς να αφήνει χηµικά κατάλοιπα ή άλλες ουσίες στην αποκόλλησή της. Οι χηµικοί δείκτες στην επιφάνεια να µην είναι τοξικοί. Η συσκευασία να αναγράφει αριθµό παρτίδας, ηµεροµηνία παραγωγής ή λήξης για εύκολο εντοπισµό κατασκευαστικού λάθους ή αλλοίωσης των µαρτύρων αποστείρωσης ,00 Προδιαγραφές όπως και στο

3 ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ - ΑΜΕΣΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ (ATTEST) ΚΟΥΤΙ ΧΑΡΤΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 120Χ120 cm ΚΟΥΤΙ ΧΑΡΤΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 120Χ120 cm ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΛΙΒΑΝΩΝ ΑΤΜΟΥ (BOWIE-DICK) - ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΕΙΚΤΕΣ ΜΕ ΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ,00 Αµπούλες για επικύρωση του κύκλου της αποστείρωσης κατάλληλη για κύκλους 121ο C και 134ο C σε κλιβάνους υψηλού κενού. Είδος σπόρων: Bacil1us stearothermophilus. Πληθυσµός σπόρων: 9,4Χ105 C.F.U. Test D- Value: 1,6 min. Χρόνος άµεσης ερµηνείας τρεις ώρες. Η συσκευασία να φέρει ηµεροµηνία παραγωγής ή λήξης του προϊόντος καθώς και αριθµό παρτίδας ,00 Να είναι κατασκευασµένο 100% από συνθετικές ίνες πολυπροπυλενίου πέντε στρωµάτων. Να είναι υδρόφοβο, αδιαπέραστο στα υγρά και στις αλκοόλες µε βάρος χαρτιού 50gr/m2 ±5% για αντοχή στο σχίσιµο κατάλληλο και για βαριά set (ορθοπεδικά, γυναικολογικά κλπ). Να είναι σε εναλλασσόµενη µορφή, ίδιας ποιότητας, δύο χρωµάτων (µπλε-πράσινο) για εύκολη αναγνώριση κατεστραµµένου περιτυλίγµατος. Κατάλληλο για αποστείρωση µε ατµό και φορµαλδεΰδη. Σύµφωνο µε το ISO και ISO Να κατατεθεί το ξενόγλωσσο φυλλάδιο µε την µετάφραση στα Ελληνικά, το φύλλο τεχνικών χαρακτηριστικών (TECHNICAL DATA SHEET) µε αναφορά στις µεθόδους ελέγχου κ.λ.π ,00 προδιαγραφές όπως και στο ,00 Να είναι σε µορφή πακέτου (όχι κάρτα ή φύλλο).η χηµική µελάνη των δεικτών να µην είναι τοξική, απαλλαγµένη από µόλυβδο, βαρέα και άλλα τοξικά µέταλλα και αλλεργιογόνο λάτεξ. Η χρωµατική αλλαγή να είναι µόνιµη και να διατηρείται για τουλάχιστον 5 χρόνια. Να µπορεί να ελέγχει όλες τις δυσλειτουργίες του κλιβάνου όπως µικρόδιαρροές, τον εναποµένοντα αέρα, τα µη συµπυκνωµένα αέρια, συνθήκες χαµηλής θερµοκρασίας και πίεσης, τον υγρό και υπέρθερµο ατµό.να είναι 100% ανακυκλούµενο (βιοδιασπώµενο). Να καλύπτει τα ISO :2006 Class 2 και του ISO :2007. Να κατατεθεί το ξενόγλωσσο φυλλάδιο µε την µετάφραση στα Ελληνικά. Το πακέτο ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ θα συνοδεύεται από ανάλογο συγκριτικό πίνακα αναφοράς για δυνατότητα σύγκρισης του αποτελέσµατος και ακριβή διάγνωση πιθανού ελαττώµατος ή προβλήµατος του κλιβάνου ατµού. Η συσκευασία να φέρει ηµεροµηνία παραγωγής ή λήξης του προϊόντος καθώς και αριθµός παρτίδας. 3

4 ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΦΟΡΜΑΛ ΕΪ ΗΣ ,80 Χηµικοί δείκτες αποστείρωσης φορµαλδευδης (εσωτερικοί). Οι χηµικοί δείκτες της φορµαλδεϋδης να ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές του κλιβάνου αποστείρωσης µε φορµαλδεϋδη. Α. Κύκλος αποστείρωσης 6-7 ώρες. Β. Χρόνος αποστείρωσης 30 λεπτά. Γ. Θερµοκρασία στη φάση της αποστείρωσης 65 βαθµούς Κελσίου ΠΑΚΕΤΟ 1000τ.ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΦΙΛΤΡΟ ΤΥΠΟΥ FLEECE ΜΕ ΥΟ ΤΡΥΠΕΣ ΚΑΙ ΕΙΚΤΗ ΑΤΜΟΥ ΓΙΑ CONTAINERS MARTIN ΤΕΜΑΧΙΑ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΟ ΦΙΛΤΡΟ ΜΕ ΕΙΚΤΗ ΑΤΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΜΜΕΝΕΣ ΓΩΝΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΟΥΤΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ (ΤΥΠΟΥ MARTIN) ΜΕ ΧΗΜΙΚΟ ΕΙΚΤΗ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΟΥΤΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ (ΤΥΠΟΥ CBM) ΜΕ ΧΗΜΙΚΟ ΕΙΚΤΗ (ΜΕ ΕΙΓΜΑ) ΧΑΡΤΙΝΑ ΦΙΛΤΡΑ Μ.Χ. ΓΙΑ ΚΟΥΤΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ (ΤΥΠΟΥ MARTIN) 24 X 11cm ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΓΙΑ CONTAINER ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΥΠΟΥ CBM ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΧΑΡΤΙ 54Χ24cm ΠΕΡΙΠΟΥ ,00 Τα φίλτρα να φέρουν δύο οπές στο κέντρο και χηµικό δείκτη αποστείρωσης ατµού σύµφωνο µε EN & ISO Να είναι συµβατά µε τα container τύπου Martin ,00 Tα φίλτρα είναι ενιαία και µίας χρήσεως. Στη µία γωνία φέρουν χηµικό δείκτη αποστείρωσης ατµού σύµφωνο µε EN & ISO ,00 Οι ασφάλειες να φέρουν χηµικό δείκτη αποστείρωσης µε ατµό. Κατασκευασµένες από πλαστικό υλικό, µεγέθους 2,5ΧΙ,5 cm, στο µπροστινό τµήµα φέρουν τον χηµικό δείκτη και στο πίσω µέρος την ασφάλεια που κλειδώνει το άνοιγµα του κουτιού , ,00 Τα φίλτρα να φέρουν δύο οπές στο κέντρο και χηµικό δείκτη αποστείρωσης ατµού σύµφωνο µε EN & ISO Να είναι συµβατά µε τα container τύπου Martin ,00 Κατασκευασµένες από πλαστικό υλικό, ασφαλίζουν το κλείσιµο του container ,00 Απορροφητικό χαρτί διαστάσεων γα χρήση ως υπόστρωµα δίσκων χειρουργικών εργαλείων και τη συγκράτηση και απορρόφηση της υγρασίας. Να είναι από φυσικές ίνες, µη ανακυκλωµένο, µη τοξικό και απαλλαγµένο από χηµικές ουσίες που πιθανόν να προκαλέσουν χηµική αντίδραση µε άλλες µεταλλικές επιφάνειες, ερεθισµούς ή αλλεργίες. 4

5 ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΧΑΡΤΙ 25Χ25cm ΠΕΡΙΠΟΥ TEST ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΠΛΥΣΗΣ - ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΕΙ ΙΚΑ ΒΟΥΡΤΣΑΚΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΥΛΟΦΟΡΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΥΝ ΕΤΙΚΑ 3 WAY ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΣΕ ΙΑΛΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΛΙΠΙ ΙΑ ,00 Απορροφητικό χαρτί διαστάσεων γα χρήση ως υπόστρωµα δίσκων χειρουργικών εργαλείων και τη συγκράτηση και απορρόφηση της υγρασίας. Να είναι από φυσικές ίνες, µη ανακυκλωµένο, µη τοξικό και απαλλαγµένο από χηµικές ουσίες που πιθανόν να προκαλέσουν χηµική αντίδραση µε άλλες µεταλλικές επιφάνειες, ερεθισµούς ή αλλεργίες ,00 Test προσοµοίωσης µικροβιακού φορτίου στα προς πλύση χειρουργικά εργαλεία σε αυτόµατα πλυντήρια για καθηµερινό έλεγχο των παράµερων ικανοποιητικής πλύσης. Το υλικό να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του ISO ,40 Ψήκτρες καθαρισµού αυλοφόρων εργαλείων διαµέτρου 6, 8 και 1Ο mm. Το συνολικό µήκος της ψήκτρας να µην είναι µικρότερο των 20 cm και όχι µεγαλύτερο των 60 cm. Το µήκος του τριχωτού µέρους να είναι περίπου 1Ο cm. 5 τεµάχια των 6 mm, 5 τεµάχια των 8 mm και 10 τεµάχια των 10 mm ,00 Συνδετικά τριπλής ροής (3 WAY) κατασκευασµένα από PSU (Polusuflon) ή RESISTANT). Οι στρόφιγγες πρέπει να αντέχουν σε πίεση τουλάχιστον 5bar, να είναι αποστειρωµένες σε ατοµική συσκευασία, να φέρουν stop-cook, βιδωτά πώµατα και συνδετικό Luer-Lock. Το προϊόν πρέπει να είναι ελεύθερο από Latex και πυρετογόνες ουσίες. Η κατασκευή τους πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της Ε.Ε για την αποφυγή διαρροών. Να προσφέρονται ως εξής : Α. Απλά Β. Με µπλέ και κόκκινα καπάκια για την ένδειξη αρτηρίας φλέβας ΚΥΤΤΑΡΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Cell O2 ΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ SIEMENS SV300 ΚΑΙ SV ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΡΟΗΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ GALLILEO ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ MICROMIST ΤΕ ΡΟΛΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΠΛΑΤΟΥΣ 40CM 4 395, , ,00 ΣΕΤ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ : ΣYN ETIKO ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ "T", ΣΠΙΡΑΛ ΣΩΛΗΝΑ - ΣΥΝ ΕΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗ 2 111,36 5

6 ΧΑΡΤΙΝΑ ΦΙΛΤΡΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΙΑΜΕΤΡΟΥ 19 CM ΜΕ ΕΙΚΤΗ ΚΟΥΤΙ ΧΑΡΤΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 75Χ75 cm ΤΕ ΣΤΗΘΟΣΚΟΠΙΑ ΙΠΛHΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΉΣ ΤΎΠΟΥ LITTMAN ΙΑΤΡΙΚΟΎ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΎ ΚΟΥΤΙ ΧΑΡΤΙ ΡΟΛΟ ΓΙΑ ΗΚΓ CARDIO TOUCH ΕΙΚΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΥΓΡΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΜΕ ΙΑΒΑΘΜΙΣΗ Συσκευή λουµινόµετρο για τη µέτρηση του επιπέδου µόλυνσης σε χειρουργικά εργαλεία, επιφάνειες, εύκαµπτα και άκαµπτα ενδοσκόπια, µε τη µέθοδο της τριφοσφωρικής αδενοσίνης. Χρόνος µέτρησης τουλάχιστον 15 δευτερόλεπτα. Η µέθοδος να παρέχει έγγραφες ενδεικτικές τιµές ορίων ( ανώτερα και κατώτερα όρια RLU) ανά κατηγορία ελέγχων Μάκτρα ( swab) για χρήση σε συσκευή λουµινόµετρου για δειγµατοληψία σε επιφάνειες ,40 Τα φίλτρα να φέρουν χηµικό δείκτη χηµικό δείκτη αποστείρωσης ατµού σύµφωνο µε EN & ISO και οπή στο κέντρο. Να είναι συµβατά για χρήση σε κουτιά αποστείρωσης της κατασκευαστικής εταιρίας AESCULAP. Να είναι µίας χρήσεως ,14 Προδιαγραφές όπως και στο , , ,00 Οι δείκτες να είναι κατάλληλοι για την ανίχνευση της διεισδυτικότητα του ατµού του κλιβάνου σε όλων των τύπων τα εργαλεία. Κατάλληλοι για θερµοκρασίες 121oC για 20 λεπτά και 134oC για 7 λεπτά. Να αντιδρούν σε όλες τις παραµέτρους της αποστείρωσης κατηγορίας 6.Να είναι αυτοκόλλητοι για δυνατότητα αρχειοθέτησης. Να συνοδεύονται από πίνακα σφαλµάτων και πιθανών αιτιών αυτών. Οι δείκτες να συνοδεύονται από συσκευή PCD. Να κατατεθεί το ξενόγλωσσο φυλλάδιο µε την µετάφραση στα Ελληνικά , ,00 6

7 Μάκτρα για χρήση σε συσκευή λουµινόµετρου για χρήση σε εύκαµπτα και άκαµπτα ενδοσκόπια ΠΟΤΗΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΝΕΡΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΓΟΚΥΣΤΕΣ ΖΕΣΤΟ- ΚΡΥΟ ΣΥΝ ΕΤΙΚΑ ΕΓΧΥΤΗ IMAXEON SALIENT DUAL ΜΟΝΑ ΣΥΝ ΕΤΙΚΑ ΕΓΧΥΤΗ IMAXEON SALIENT DUAL ΙΠΛΑ , , , , , XΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ ΑΠΛΕΣ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΜΑΣΚΕΣ VENTURI ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΑΣΚΕΣ NEBULIZER MASK ΜΑΣΚΕΣ AEROSOL ΠΑΙ ΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΑΠΛΕΣ , , , , , ΓΥΑΛΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ , ΜΑΣΚΕΣ ΓΙΑ AMBU 30 82,00 ΙΑΦΑΝΕΙΣ SMALL ΜΑΣΚΕΣ ΓΙΑ AMBU ΙΑΦΑΝΕΙΣ MEDIUM ΤΕ ΜΑΣΚΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΕ ΑΣΚΟ ΜΕΡΙΚΗΣ ΕΠΑΝΕΙΣΠΝΟΗΣ 30 82, ,20 ΜΗΚΟΥΣ 2 ΜΕΤΡΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΤΣΑΚΙΖΕΙ (Ο ΣΩΛΗΝΑΣ) ΧΑΡΤΙ ΗΚΓ ΤΡΙΚΑΝΑΛΟΥ 9Χ9 CM ΒΕΝΤΟΥΖΕΣ - ΠΟΥΑΡ ΗΚΓ ΙΑΜΕΤΡΟΥ 24mm ΤΕ ΜΑΝΤΑΛΑΚΙΑ ΗΚΓ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΟΥΤΙ ΧΑΡΤΙ ΓΙΑ ΤΕΣΤ ΚΟΠΩΣΗΣ MARQUETTE 4000 (A4) ΧΑΡΤΙ ΗΚΓ FUKUDA 50Χ20 ΡΟΛΛΟ ΧΑΡΤΙ ΗΚΓ τύπου FUKUDA ΠΛΑΚΕ 7,5Χ6,2 CM ΧΑΡΤΙ ΗΚΓ MARQUETTE MAC 1200/ ΚΟΥΤΙ ΧΑΡΤΙ ΥΠΕΡΗΧΟΥ ΤΥΠΟΥ MITSUBISHI K61B , , , , , , , ,40 7

8 ΑΚΡΟ ΕΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟ ΙΩΝ τύπου RED - DOT των 4 cm ΒΕΝΤΟΥΖΕΣ ΗΚΓ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕ ΚΩ ΩΝΑ (ΣΙ ΕΡΑΚΙ) ΧΑΡΤΙ ΕΞΑΚΑΝΑΛΟΥ ΚΑΡ ΙΟΓΡΑΦΟΥ (Α4) HP Agilent Smart ECG ΚΟΥΤΙ ΧΑΡΤΙ ΚΑΡ ΙΟΤΟΚΟΓΡΑΦΟΥ CORMETRICS430 5 AAO ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡ ΙΟΓΡΑΦΟ AR ΕΚΑΠΟΛΙΚΟ ΚΑΛΩ ΙΟ ΚΑΡ ΙΟΓΡΑΦΟΥ (ΜΠΑΝΑΝΑ) MAC 1200/1100 MARQUETTE ΚΟΥΤΙ ΧΑΡΤΙ ΚΑΡ ΙΟΤΟΚΟΓΡΑΦΟΥ PHILIPS SERIES 50A ΧΑΡΤΙ Α4 ΓΙΑ 12ΚΑΝΑΛΟ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡ ΙΟΓΡΑΦΟ FUCUDA DENSHI CARDI MAX FX-7402, διαστάσεων 210m ΜΗΤΡΟΣΚΟΠΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΟΜΕΝΑ (SMALL) ΜΗΤΡΟΣΚΟΠΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΟΜΕΝΑ (MEDIUM) ΜΗΤΡΟΣΚΟΠΙΟ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ LARGE ΟΜΦΑΛΟ ΕΜΑΤΑ - CLIPS ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΣ ΚΟΥΜΠΩΜΑ ΠΕ ΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ Α ΙΑΒΡΟΧΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 45Χ ΠΕ ΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ Α ΙΑΒΡΟΧΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 75Χ , , , , , , , , , , , , ,00 Πεδία διαστάσεων 45Χ75εκ. Non Woven δύο στρωµάτων, αδιάβροχα, αποστειρωµένα ,80 Πεδία διαστάσεων 85Χ90εκ. Non Woven δύο στρωµάτων, αδιάβροχα, αποστειρωµένα (απόκλιση σε µήκος και πλάτος +/-10 εκ.) 8

9 ΚΟΥΤΙ ΠΕ ΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ Α ΙΑΒΡΟΧΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 100Χ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΛΗΨΗΣ ΚΟΛΠΙΚΟΥ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΕΣΤ ΠΑΠ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Μ.Χ ΣΠΕΙΡΑΜΑΤΑ (ΣΠΙΡΑΛ) ΕΝ ΟΜΗΤΡΙΚΑ AMNIHOOK ΡΑΒ ΟΣ ΡΗΞΗΣ ΑΜΝΙΑΚΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΥΠΟΣΕΝ ΟΝΑ ΤΟΚΕΤΟΥ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ Α ΙΑΒΡΟΧΑ ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 40Χ60 CM ΥΠΟΣΕΝ ΟΝΑ ΤΟΚΕΤΟΥ TΕΤΡΑΓΩΝΑ Α ΙΑΒΡΟΧΑ ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 60Χ90 CM- ΕGOSAN ΜΑΠΕΣ (ΘΗΚΕΣ) ΧΑΡΤΙΝΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΑΚΙ ΙΩΝ ΜΕ ΧΑΡΤΙΝΟ ΣΚΕΠΑΣΜΑ ΥΟ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ΑΠΟ ΧΑΡΤΑΠΟ ΧΑΡΤΟΝΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΤΑ ΥΓΡΑ ΓΙΑ ΤΕΣΤ ΠΑΠ Μ.Χ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΜΗΤΡΟΣΚΟΠΙΑ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΕ ΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ Α ΙΑΒΡΟΧΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 150Χ ONE DAY PUMP SET - ΑΝΤΛΙΑ-ΜΠΙΜΠΕΡΟ ΑΤΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ Μ.Χ. ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΑΛΟΥΧΙΑ ΚΟΥΤΙ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΙΑΘΕΡΜΙΑΣ ΜΕ ΥΟ ΜΠΟΥΤΟΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΜΑΧΑΙΡΙ ΙΟ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΚΑΛΩ ΙΟ ,40 Πεδία διαστάσεων 100Χ150εκ. Non Woven δύο στρωµάτων, αδιάβροχα, αποστειρωµένα σε διπλή συσκευασία (απόκλιση σε µήκος και πλάτος +/-10 εκ.) , , , , , , , ,40 Πεδία διαστάσεων 150Χ200εκ. Non Woven δύο στρωµάτων, αδιάβροχα, αποστειρωµένα σε διπλή συσκευασία (απόκλιση σε µήκος και πλάτος +/-10 εκ.) , ,00 9

10 ΓΛΥΦΑΝΑ XPS Α ΕΝΟΤΟΜΗΣ ΚΥΡΤΑ 4ΜΜΧ11CM ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ XOMED ΓΛΥΦΑΝΑ XPS ΠΟΛΥΠΕΚΤΟΜΗΣ 3,5ΜΜΧ11CM ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ XOMED ΓΑΖΕΣ ΙΩ ΟΦΟΡΜΙΟΥ ΜΕ ΚΟΡ ΟΝΙΑ ΚΟΥΤΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ XOMED AMBU ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΣΥΣΚΕΥΗ - ΧΩΡΙΣ LATEX ΠΟΛΥΑΥΛΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΚΕΡΑΜΙ ΑΚΙΑ ΜΧ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΕΣ, ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 25mm 400mm ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΟΝΥΧΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟ ΙΑ LOOPS ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΕΙ ΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΙΑΘΕΡΜΙΕΣ 20X ΗΛΕΚΤΡΟ ΙΑ LOOPS ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΕΙ ΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΙΑΘΕΡΜΙΕΣ 20X ΜΑΡΚΑ ΟΡΟΣ ( ΕΡΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ), ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ, ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, DEVON, ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΙΧΝΟΥΣ ΣΕΤ ΕΚΚΕΝΩΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ ΚΟΙΛΙΑΣ - ΘΩΡΑΚΟΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ ΜΕ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ (ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ) ΣΠΟΓΓΟΙ ΟΠΙΣΘ. ΡΙΝΟΡΑΓΙΑΣ LARGE 10cm ΠΕΡΙΠΟΥ, ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΟΞΕΙ ΩΜΕΝΗ , , , , ,96 Όγκος του ασκού από 1400 έως 1700ml , ,20 Χωρίς αντισηπτικό, κατασκευασµένες από µη ερεθιστικό υλικό, κατάλληλες για χρήση χεριών και ονύχων , , , ,00 ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ LATEX FREE, DHEP FREE, ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΠΟ 8 ΕΩΣ 10FR ΠΕΡΙΠΟΥ , ,42 ΜΕ ΟΞΕΙ ΩΜΕΝΗ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ 10

11 ΣΥΣΚΕΥΕΣ EΞΑΣΚΗΣΗΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ TRIFLO ΒΑΛΒΙ ΕΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΩΡΑΚΟΣ ΤΥΠΟΥ HEIMLICH ΜΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΙΠΛΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΚΟΥΤΙ ΒΡΑΧΙΟΛΑΚΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΝΕΟΓΝΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΑ (ΡΟΖ ΚΑΙ ΜΠΛΕ) ΓΛΩΣΣΟΠΙΕΣΤΡΑ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΟΧΕΙΑ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΜΟΛΥΣΜΕΝΩΝ ΕΙ ΩΝ 5 ΛΙΤΡΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΖΕΛΕ ΚΑΡ ΙΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΥΠΕΡΗΧΟΥ (συσκευασία 4-5 LIT.) ΚΟΥΤΙ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ ΣΩΜΑΤΟΣ ΜΗ Υ ΡΑΡΓΥΡΙΚΑ ΞΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕ ΟΝΤΑΚΙΑ (ΧΤΕΝΑΚΙ)ΜΟΝΗΣ ΚΟΠΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΑ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΜΕ ΣΤΗΘΟΣΚΟΠΙΟ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΑ ΩΡΟΛΟΓΙΑΚA ΤΎΠΟΥ ANEROID ΤΩΝ 300ΜΜ ΠΛΗΡΗ, ΜΕ ΠΕΡΙΧΕΙΡΙ Α ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ, ΜΕ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟ ΚΑΙ ΠΟΥΑΡ ΚΟΥΤΙ ΠΟ ΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΛΕΥΚΕΣ ΜΕ ΕΣΙΜΟ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΡΟΛΛΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΚΛΙΝΗΣ ΠΛΑΤΟΥΣ 50 cm ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΡΟΛΛΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΚΛΙΝΗΣ ΠΛΑΤΟΥΣ 60 cm ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΑ , ,90 ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ LATEX FREE, DHEP FREE , , , , , , ,76 1 6, , , ,76 11

12 ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ ΣΩΛΗΝΕΣ PEN-ROSE 3/4", ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ ΜΗΚΟΥΣ 46εκ, ΙΑΜΕΤΡΟΥ 19mm, FLAT SIZE 32mm ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ ΣΩΛΗΝΕΣ PEN-ROSE 3/8", ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ ΜΗΚΟΥΣ 46εκ, ΙΑΜΕΤΡΟΥ 10mm, FLAT SIZE 16mm ΣΩΛΗΝΕΣ PEN-ROSE 5/8" ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΑΠΟ LATEX ΜΑΛΑΚΟ ΤΩΝ 16mm ΚΑΙ ΙΑΜΕΤΡΟΥ 25mm , , , ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΕΡΙΩΝ Νο ,72 Κατασκευασµένες από PVC ατραυµατικοί µήκους τουλάχιστον 40 εκ. µε ελαστική υποδοχή. Μιας χρήσεως, αποστειρωµένοι (LATEX FREE) ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΑΠΌ PVC MEDICAL GRADE ΧΩΡΙΣ PHTHALATE,ΜΑΚΡΑΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ,ΑΠΟΣΤ/ΜΕΝ ΟΙ ΤΩΝ 40 ΕΚ.ΜΕ ΥΠΟ ΟΧΗ ΝΟ ,19 ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟΙ, ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟΙ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΥΠΟ ΟΧΗ (LATEX FREE) ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΕΡΙΩΝ Νο 27 ΑΠΟ PVC ΣΩΛΗΝΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΟΙΛΙΑΣ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ LATEX ΙΑΜΕΤΡΟΥ 5mm (κουλούρα) Χ ΣΩΛΗΝΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΟΙΛΙΑΣ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ LATEX ΙΑΜΕΤΡΟΥ 6mm (κουλούρα) Χ OΥΡΟ ΟΧΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝ ΡΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΤΩΝ 900ml Α ΙΑΒΡΟΧΟΙ ΣΑΚΟΙ ΝΕΚΡΩΝ ΣΥΝ ΕΤΙΚΑ ΟΡΟΥ 3 WAY CONNECTOR ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ 100 CM ΜΕ ΒΙ ΩΤΟ ΠΩΜΑ LUER LOCK ,72 Κατασκευασµένες από PVC ατραυµατικοί, µήκους τουλάχιστον 40 εκ. µε ελαστική υποδοχή. Μιας χρήσεως, αποστειρωµένοι (LATEX FREE) 50 56, , , , ,00 ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΑΠO PE/PVC ΜΕ ΑΚΡΟ LUER LOCK ΝΑ ΑΝΤΕΧΕΙ ΣΤΗΝ ΕΓΧΥΣΗ ΛΙΠΙ ΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΙΑΡΡΟΕΣ (LATEX FREE) 12

13 ΠΑΤΕΝΤΑΡΙΣΜΕΝΗ ΚΛΕΙ ΑΡΙΑ ΓΙΑ ΙΜΑΝΤΕΣ ΠΕΡΙ ΕΣΗΣ ΧΕΡΙΟΥ- ΠΟ ΙΟΥ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΚΛΕΙ Ι ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΜΑΝΤΕΣ ΠΕΡΙ ΕΣΗΣ ΧΕΡΙΟΥ- ΠΟ ΙΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΛΕΠΙ ΕΣ No ΛΑΜΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΝΟ ΛΑΜΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΟ ΛΑΜΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο ΓΩΝΙΩ ΕΙΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΕΝ ΟΤΡΑΧΕΙΑΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ 15cm ΜΕ ΟΠΗ ΓΙΑ ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΟ ΣΥΝ ΕΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΡΟΓΧΙΚΩΝ ΕΚΚΡΙΣΕΩΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ ΑΠΌ ΚΑΘΕΤΗΡΑ 14fr ΧΩΡΟΥ 20ml ΕΙΓΜΑΤΟΣ - ΣΩΛΗΝΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΝ ΕΤΙΚΟ ΑΚΡΟ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΩΜΑ EΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ LUER LOCK 2,5X4 ΑΡΣΕΝΙΚΟ- ΘΗΛΥΚΟ ΑΝΕΥ ΡΟΛΕΡ ΤΩΝ 50 ΕΚ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΓΥΑΛΙΑ ΕΥΡΕΩΣ ΟΠΤΙΚΟΥ ΠΕ ΙΟΥ, ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ, ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΑ, ΑΘΡΑΥΣΤΑ , , , , , , ,00 Εύκαµπτος (κρικοειδής µε λεία εσωτερική επιφάνεια) να διαθέτει διπλό καπάκι για διατήρηση της PEEP. Κατασκευασµένες χωρίς PVC και να είναι αποστειρωµένες (LATEX FREE) ,44 ( LATEX FREE ) - ΜΕΓΕΘΟΣ ΦΙΑΛΙ ΙΟΥ ΑΠΌ 20 ΕΩΣ 25 ML ,60 ( LATEX FREE) ΑΠΟ PE/PVC 10 54, Υ ΡΟΦΟΒΟ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΓΙΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ EUROVAC H ΖΕΥΓΟΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟ ΙΩΝ STAT PADZ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΙΦΑΣΙΚΟ ΑΠΙΝΙ ΩΤΗ M SERIES , ,60 13

14 TOΥ OIKOY ZOLL ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟ ΙΑ ΑΠΙΝΙ ΩΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΙΝΙ ΩΤΗ FRED EASY ΝΕΦΡΟΕΙ Η ΧΑΡΤΙΝΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΦΙΛΤΡΑ ΓΙΑ ΕΠΙΤΟΙΧΙΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ RVTM ΑΙΣΘΗΤΑΡΑΣ ΟΞΥΜΕΤΡΙΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (ΜΑΝΤΑΛΑΚΙ) ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΜΟΝΙΤΟΡ DASH ΣΩΛΗΝΟΕΙ ΗΣ ΣΑΚΟΣ 40mm ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΚΥΤΤΑΡΟΣΤΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΤΕΣ ΜΕ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ PACTO-SAFE ΚΕΡΙ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ ΟΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΦΥΛΛΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΠΟ ΟΝΑΡΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΟΥΤΙ ΣΚΟΥΦΙΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΓΥΡΟ ΓΥΡΟ SPAN BONDED ΤΟΛΥΠΙΑ-ΤΑΜΠΟΝ ΓΑΖΑΣ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΑ 20Χ ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΕΣ LARGE ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΕΣ EXTRA LARGE ΖΩΝΗ ΚΑΡ ΙΟΤΟΚΟΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΚΟΥΜΠΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΚΕΦΑΛΟ ΕΣΜΟΣ ΑΝΤΙΙ ΡΩΤΙΚΟΣ 3 504, , , , , , ,80 ΓΙΑ ΡΙΝΙΚΟ ΙΑΦΡΑΓΜΑ ΤΥΠΟΥ DOYLE ΧΩΡΙΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟ , , , , , , ,00 14

15 ΤΟΛΥΠΙΑ ΓΑΖΑΣ 8Χ ,00 Η γάζα να είναι κατασκευασµένη από βαµβάκι 100%. Να φέρουν ακτινοσκιερό νήµα, να έχουν άριστη απορροφητικότητα και να είναι ελεύθερα από κάθε χηµική ουσία ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΕΣ ΜΧ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ,40 Α ΙΑΦΑΝΗΣ ONE SIZE ΣΕΤ ΠΕΡΙΚΑΡ ΙΟΚΕΝΤΗΣΗΣ (τµχ.5) ,00 1. Καθετήρα υψηλής ροής 6F pigtail ή ευθύ 2. Dilator 6 F 3. Stop-cock 3 οδών (three-way) 4. Οδηγό σύρµα διπλού άκρου (double ended).038 (0.96 mm) x 80 cm περίπου 5. Βελόνα αναισθησίας 6 cm, 22 G 6. Βελόνα 3.8 cm, 19 G 7. Βελόνα 9 cm, 18 G 8. Σύριγγα 10 ml, Luer lock 9. Σύριγγα 60 ml, Luer lock 10. Σάκο συλλογής υγρού 1400 ml περίπου γάζες (10 cm x 10 cm) περίπου 12. σεντόνιι 40 cm x 40 cm (Fenestrated) 13. σεντόνι 46 cm x 60 cm 14. Καλώδιο διπλού άκρου (Double-ended alligator clip cable) 15. Μαχαιρίδιο # ΒΟΥΡΤΣΑΚΙΑ - ΨΥΚΤΡΕΣ ΓΙΑ ΤΕΣΤ ΠΑΠ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΑΠΟ ΜΑΛΑΚΕΣ ΙΝΕΣ, ΣΧΗΜΑ ΚΩΝΙΚΟ, ΜΕ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΗΚΟΥΣ 19εκ. Μ.Χ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΕΝ ΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ 80Χ70 cm ΚΟΥΤΙ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΕΝ ΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ 100x100cm ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΕΝ ΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ 120Χ120cm ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΗΜΙΣΚΛΗΡΟΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ CH 24 ΑΠΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΜΗΚΟΥΣ 2µ ΠΕΡΙΠΟΥ , ,00 Να φέρουν λάστιχο περιµετρικά µιας χρήσεως αποστειρωµένα (LATEX FREE) ,70 Να φέρουν λάστιχο περιµετρικά µιας χρήσεως αποστειρωµένα (απόκλιση στην περίµετρο έως 10 εκ. (LATEX FREE) ,23 Να φέρουν λάστιχο περιµετρικά µιας χρήσεως αποστειρωµένα (απόκλιση στην περίµετρο έως 10 εκ. (LATEX FREE) ,20 15

16 ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ ΗΜΙΣΚΛΗΡΟΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΠΡΟΣΘΙΑ ΑΚΡΗ: ΚΩΝΟΣ, ΙΑΤΟΜΗ: 6m ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΗΜΙΣΚΛΗΡΟΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ CH 24 ΑΠΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΜΗΚΟΥΣ 3µ Π ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΗΜΙΣΚΛΗΡΟΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ CH 25 ΑΠΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΜΗΚΟΥΣ 2µ ΠΕΡΙΠΟΥ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΗΜΙΣΚΛΗΡΟΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ CH 24 ΑΠΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΜΗΚΟΥΣ 2µ ΠΕΡΙΠΟΥ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΗΜΙΣΚΛΗΡΟΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ CH 25 ΑΠΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΜΗΚΟΥΣ 2,7µ ΡΥΓΧΗ ΓΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΤΥΠΟΥ YANKAUER HIGH (ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΧΩΡΙΣ ΣΩΛΗΝΑ) ΡΎΓΧΗ YANKAUER ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΧΩΡΙΣ ΣΩΛΉΝΑ CH 20, ΜΕ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΣΤΟΜΙΟ ΓΕΙΩΣΕΙΣ ΙΑΘΕΡΜΙΑΣ Μ.Χ.ΕΝΗΛΙΚΩΝ , , , , , , , ,44 Να φέρουν επίστρωση αγώγιµης κόλλας σε όλη την επιφάνεια της πλάκας. Να έχουν ικανοποιητικό αυτοκόλλητο περιθώριο γύρω από την αγώγιµη επιφάνεια για ασφαλή πρόσφυση της πλάκας και αποµόνωση των υγρών. Να φέρουν αφρώδες υπόστρωµα που δεν εµποδίζει την αναπνοή του δέρµατος και είναι µη διαπερατό από υγρά. Κάθε πλάκα να φέρει διάφανη προστατευτική µεµβράνη στην επικολλούµενη επιφάνεια για άµεσο ποιοτικό οπτικό έλεγχο Να είναι λεπτές και εύκαµπες, συσκευασµένες σε αλουµινένια συσκευασία για αποφυγή ξήρανσης του ζελέ. Να έχουν 2 προεξοχές στη πλευρά σύνδεσης για ασφαλή συγκράτηση σε τυχόν τράβηγµα του καλωδίου. 16

17 ΓΕΙΩΣΕΙΣ ΙΑΘΕΡΜΙΑΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΩ ΙΑ ΠΑΙ ΙΚΕΣ ΓΕΙΩΣΕΙΣ ΙΑΘΕΡΜΙΑΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΩ ΙΑ ΝΕΟΓΝΙΚΕΣ ΜΗΚΟΥΣ 2,7Μ, ΙΠΛΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΕΝ ΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΚΑΛΩ ΙΩΝ ΚΑΜΕΡΑΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ 14Χ250 cm ΑΠΟ ΙΑΦΑΝΕΣ ΦΙΛΜ ΡΥΓΧΗ ΓΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΕΓΧΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΙΣ ΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΧΩΝΑΚΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2.5 mm ΓΙΑ ΩΤΟΣΚΟΠΙΟ HEINE BETA ΧΩΝΑΚΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 4 mm ΓΙΑ ΩΤΟΣΚΟΠΙΟ HEINE BETA ΧΩΝΑΚΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2.5 mm ΓΙΑ ΩΤΟΣΚΟΠΙΟ HEINE MINI ΧΩΝΑΚΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 4 mm ΓΙΑ ΩΤΟΣΚΟΠΙΟ HEINE MINI ΑΚΤΥΛΙΟΙ ΙΑΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΦΑΚΙΟΥ A- RING,διαµέτρου 12cm (συµπιεζόµενος 10mm) ΒΑΣΕΙΣ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ ΕΙΛΕΟΣΤΟΜΙΑΣ ΕΩΣ 60 mm ΣΑΚΟΙ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ ΠΟΥ ΝΑ ΣΥΝ ΙΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Α/Α ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΣΑΚΟΙ ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΕ ΒΡΥΣΑΚΙ ΕΩΣ 60 mm , , ,00 Μιας χρήσεως αποστειρωµένα, να είναι αδιάβροχα και διαφανή (απόκλιση στο πλάτος +/- 1εκ. και στο µήκος +/- 10εκ.) - (LATEX FREE) , , , , , , ,84 ΤΟ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΕΥΠΛΑΣΤΟ ΝΑ ΜΗΝ ΕΡΕΘΙΖΕΙ ΤΟ ΕΡΜΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΟΠΗΣ ΕΩΣ ΚΑΙ 60 mm , ,00 17

18 ΣΑΚΟΣ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΙΤΙΚΟΣ ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΓΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΟΜΙΟΥ ΜΕ ΙΠΛΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΟ ΟΥ ΤΩΝ ΚΕΝΩΣΕΩΝ ΛΑΣΤΙΧΟ ΑΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΡΑ ΣΩΛΗΝΑΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 8 Χ 12 mm (ΣΕ ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΤΩΝ 15µέτρων) ΚΙΤ AMBU ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΙΤ AMBU ΠΑΙ ΙΚΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΝΑΡΘΗΚΕΣ ΡΙΝΟΣ MEDIUM ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΝΑΡΘΗΚΕΣ ΡΙΝΟΣ LARGE ΗΛΕΚΤΡΟ ΙΑ EVAC 70 ΜΕ ΚΑΛΩ ΙΟ REFLEX ΗΛΕΚΤΡΟ ΙΑ EVAC 45 ΜΕ ΚΑΛΩ ΙΟ REFLEX ΘΗΛΕΣ (ΒΥΣΜΑΤΑ) ΤΥΜΠΑΝΟΓΡΑΦΟΥ OSCILLA TSM300 ΙΑΣΤΑΣΗΣ 4,7,9,11,13 ΚΑΙ 16mm, PONSKY PEG ΜΕ ΣΕΤ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ PULL DELUXE KIT 20F (ΣΕΤ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΑΣΤΡΟΣΤΟΜΙΑΣ) ,14 ΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΑΚΟΥ ΑΠΟ 80 ΕΩΣ 100 MM ΠΕΡΙΠΟΥ , , ,60 ΤΟ ΣΕΤ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: α) ασκό χειροκίνητου αερισµού β) βαλβίδα αντεπίστροφη γ) µάσκα σιλικόνης µεγέθους 4-5 περίπου δ) αποθεµατικό ασκό οξυγόνου ε) βαλβίδα αποθεµατικού ασκού στ) να περιλαµβάνει βαλβίδα pop-off ζ) να είναι κλιβανιζόµενος σε κλίβανο ατµού και να διαθέτει δυνατότητα συµπληρωµατικής παροχής οξυγόνου ,72 ΤΟ ΣΕΤ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: α) ασκό χειροκίνητου αερισµού β) βαλβίδα αντεπίστροφη γ) µάσκα σιλικόνης δ) αποθεµατικό ασκό οξυγόνου ε) βαλβίδα αποθεµατικού ασκού στ) να περιλαµβάνει βαλβίδα pop-off ζ) να είναι κλιβανιζόµενος σε κλίβανο ατµού και να διαθέτει δυνατότητα συµπληρωµατικής παροχής οξυγόνου , , ,80 ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ COBLATOR -ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟ ΙΑ ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΓΙΑ ΑΜΥΓ ΑΛΕΚΤΟΜΕΣ ,60 ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ COBLATOR -ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟ ΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗ ΡΙΝΙΚΩΝ ΚΟΓΧΩΝ , ,00 18

19 ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΕΝ ΟΣΚΟΠΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΠΟΛΙΝΩΣΗΣ ΑΓΓΕΙΩΝ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΣΤΥΛΕΟ ΚΟΥΤΙ ΜΑΡΚΑ ΟΡΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΗ ΤΟΞΙΚΟΣ ΓΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΡΟΦΙΓΓΕΣ- MANIFOLDS, ΑΚΡΑ ΣΥΝ ΕΣΗΣ 5 FEMALE LUER LOCK, ΚΙΝΟΥΜΕΝΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ, ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΕ ΣΤΑΤΩ & ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ 150cm ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΩΡΙΑΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΥΡΩΝ ΚΛΕΙΣΤΑ ΜΕ ΟΥΡΟΜΕΤΡΟ 400 mlκαι ΣΑΚΚΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ 2 lt (urometer) ΣΥΣΤΗΜΑ- ΑΚΤΥΛΙ Ι ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΑΠΟ ΕΙ ΙΚΟ ΑΦΡΩ ΕΣ ΥΛΙΚΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΙΑΜΕΤΡΟΥ 17,78εκ. ΜΕ ΟΠΗ 11,43εκ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ,00 ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΣΕ ΥΟ ΣΤΑ ΙΑ (ΦΟΡΤΙΣΗ - ΠΥΡΟ ΟΤΗΣΗ) 10 41, ,00 ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΕΓΧΥΣΗ ΛΙΠΙ ΙΩΝ - ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ - ΜΕ ΑΝΟΧΗ ΣΤΑ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΑ -(LATEX FREE) - ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ , , ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΦΤΕΡΝΩΝ Μ.Χ. ΑΠΟ ΕΙ ΙΚΟ ΑΦΡΟΛΕΞ TEM ΣΕΝΤΟΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΕΓΚΑΥΜΑΤΙΕΣ ΣΑΚΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΚΕΝΟΥ Μ.Χ., 2 lt, ΜΕ ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΗ ΒΑΛΒΙ Α ΚΑΙ Υ ΡΟΦΟΒΟ ΦΙΛΤΡΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗΣ ΣΑΚΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΚΕΝΟΥ Μ.Χ., 3 lt, ΜΕ ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΗ ΒΑΛΒΙ Α ΚΑΙ Υ ΡΟΦΟΒΟ ΦΙΛΤΡΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗΣ , ,20 Ισοθερµικά µε µία πλευρά αλουµινίου και µία πολυεστέρα. Μιας χρήσεως, αποστειρωµένα µήκους 150Χ250 εκ. (+/-10 εκ.) , ,20 Να υπάρχουν οδηγίες χρήσεως στην ελληνική γλώσσα. 19

20 ΣΕΤ ΙΑ ΕΡΜΙΚΗΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΛΑΒΙ Α ΓΙΑ ΙΑΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΣΥΡΜΑΤΙΝΟ Ο ΗΓΟ ΣΕΤ ΙΑ ΕΡΜΙΚΗΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΛΑΒΙ Α ΓΙΑ ΙΑΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΣΥΡΜΑΤΙΝΟ Ο ΗΓΟ Νο ΣΕΤ ΙΑ ΕΡΜΙΚΗΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΛΑΒΙ Α ΓΙΑ ΙΑΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΣΥΡΜΑΤΙΝΟ Ο ΗΓΟ Νο , , ,00 ΜΕ 7 ΙΑΣΤΟΛΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΤΡΑΧΕΙΑΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ 120 CM ΚΑΙ ΥΟ Υ ΑΤΟΠΑΓΙ ΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ SV ΣΥΝ ΕΤΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΕΥΘΕΑ ΜΕ ΒΑΛΒΙ Α ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΩΡΑΚΑ (BILLAW) 3 ή 4 ΘΑΛΑΜΩΝ ΥΠΕΖΩΚΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑΣ (COMPACT) ΠΟΥ ΣΥΝ ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΠΑΝΑΚΙΑ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΑ ΜΕ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΑΣΘΕΝΩΝ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΣΚΟΥΦΙΕΣ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΕΣ ΜΕ ΣΑΜΠΟΥΑΝ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΥΣΙΜΟ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΟΞΥΜΕΤΡΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ OXIMAX ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΟΣ ΜΕ ΤΟ MONITOR MARQUETTE ,60 ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ, ΙΑΦΑΝΗ, ΜΕ ΛΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ LATEX FREE, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ: 1) ΑΠΟ 2 ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΗΚΟΥΣ 180cm 2) 1 ΣΩΛΗΝΑ ΜΗΚΟΥΣ 120cm ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΟ ΣΥΝ ΕΤΙΚΟ Υ 3) ΑΣΚΟ ΑΝΑΠΝΟΗΣ 2 ΛΙΤΡΩΝ 4) ΓΩΝΙΩ ΕΣ ΣΥΝ ΕΤΙΚΟ ΜΕ ΘΥΡΑ ΚΑΠΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ,12 ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ (LATEX FREE) , , , ,00 ΑΙΣΘΗΤΗΤΡΑΣ ΟΞΥΜΕΤΡΟΥ ΤΥΠΟΥ DS100A NELLCOR ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 20

21 FOUR-WAY (4-WAY) ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΓΧΥΣΕΩΝ ΜΕ ΤΕΣΣΕΡΑ 3-WAY 150CM ΜΕ ΒΑΣΗ/ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΦΟΡΗΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ΗΤ 50 NEWPPORT, ΕΝΗΛΙΚΩΝ - LATEX FREE 206 Α 206 Β ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ ΦΟΡΗΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ΗΤ 50 NEWPORT ΦΙΛΤΡΟ ΠΙΕΣΗΣ ΦΟΡΗΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ΗΤ 50 NEWPORT ΕΠΙΣΤΟΜΙΑ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ (ΜΕ ΛΟΥΡΑΚΙ) ΠΕΝΤΑΠΟΛΙΚΟ ΚΑΛΩ ΙΟ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΤΟ ΓΙΑ MONITOR DASH 2000 MARQUETTE ΚΑΛΩ ΙΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ MONITOR DASH 2000 ΚΑΙ EAGLE 4000 MARGUETTE ΑΕΡΟΣΩΛΗΝΑΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΠΕΡΙΧΕΙΡΙ ΩΝ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ MONITOR ΤΗΣ MARQUETTE ΠΕΡΙΧΕΙΡΙ ΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΤΕΣ ΓΙΑ MONITOR DASH 2000 MARQUE ΠΕΡΙΧΕΙΡΙ ΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΤΕΣ ΓΙΑ MONITOR DASH 2000 (LATEX FREE) ΠΕΡΙΧΕΙΡΙ ΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΤΕΣ ΓΙΑ MONITOR MARQUETTE (LATEX FREE) ,28 ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΕΓΧΥΣΗ ΛΙΠΙ ΙΩΝ - ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ - ΜΕ ΑΝΟΧΗ ΣΤΑ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΑ -(LATEX FREE) - ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ,00 ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ - ΟΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΕΣ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΟΥΝ ΝΟΜΙΜΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ ΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ, ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ,90 Α) ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ ΟΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΕΣ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΟΥΝ ΝΟΜΙΜΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ,90 Β) ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ ΟΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΕΣ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΟΥΝ ΝΟΜΙΜΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ,72 Επιστόµια ενδοσκοπήσεων πολλαπλών χρήσεων ανθεκτικά µε δυνατότητα κλιβανισµού ,40 ΠΕΝΤΑΠΟΛΙΚΟ ΚΑΛΩ ΙΟ ΗΚΓ/ΑΝΑΠΝΟΩΝ ΓΙΑ ΜΟΝΙΤΟΡ MARQUETTE DASH & EAGLE 3 469, ,00 ΚΑΛΩ ΙΟ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΠΕΡΙΧΕΙΡΙ ΩΝ 2ΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ ΓΙΑ ΜΟΝΙΤΟΡ EAGLE ,80 ΠΕΡΙΧΕΙΡΙ ΕΣ 2ΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ LATEX FREE SMALL ΓΙΑ ΜΟΝΙΤΟΡ MARQUETTE ,00 ΠΕΡΙΧΕΙΡΙ ΕΣ 2ΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ LATEX FREE LARGE ΓΙΑ ΜΟΝΙΤΟΡ MARQUETTE ,48 ΠΕΡΙΧΕΙΡΙ ΕΣ 2ΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ LATEX FREE MEDIUM ΓΙΑ ΜΟΝΙΤΟΡ MARQUETTE 21

22 ΠΕΡΙΧΕΙΡΙ ΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΤΕΣ ΓΙΑ MONITOR MARQUETTE (LATEX FREE) ΝΕΟΓΝΙΚΟΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΠΑΙ ΙΑΤΡΙΚΟ ΓΙΑ ΜΟΝΙΤΟΡ DASH 2000 MARQUETTE ΠΕ ΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΜΕ ΟΠΗ ΣΤΡΟΛΛΥΛΗ ( ΙΑΜΕΤΡΟΥ 6 cm ΠΕΡΙΠΟΥ) ή ΑΝΟΙΓΜΑ ( ΙΑΜΕΤΡΟΥ 6Χ6 cm ΚΟΥΤΙ ΠΕ ΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ Α ΙΑΒΡΟΧΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ 75cmX90cm ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕ ΙΟ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ ΠΑΚΕΤΟ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΕ ΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ Α ΙΑΒΡΟΧΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 50Χ75 CM ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ EXTRA LARGE ΚΟΥΤΙ ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ LARGE ΚΟΥΤΙ ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ MEDIUM 3 100,92 ΠΕΡΙΧΕΙΡΙ ΕΣ 2ΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ LATEX FREE X-LARGE ΓΙΑ ΜΟΝΙΤΟΡ MARQUETTE ,68 ΑΙΣΘΗΤΗΤΡΑΣ ΟΞΥΜΕΤΡΟΥ ΤΥΠΟΥ DS100A NELLCOR ΝΕΟΓΝΩΝ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ + µιας χρήσεως αποστειρωµένοι και σχεδιασµένοι από υλικό που δεν σχίζεται εύκολα. ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΓΙΑ ΜΙΚΡΗΣ Η ΜΕΓΑΛΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΣΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗ (+/- 3 ΜΟΝΑ ΕΣ) , ,32 Πεδία διαστάσεων 75Χ90εκ. Non Woven δύο στρωµάτων, αδιάβροχα, αποστειρωµένα µε αυτοκόλλητη ταινία ,80 ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ MAYO ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 80Χ150 CM - ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ,00 Πακέτο για χρήση στη γενική χειρουργική, δύο στρωµάτων και ενισχυµένο (τριών στρωµάτων περιµετρικά του χειρουργικού τραύµατος) Να αποτελείται από: 1 βοηθητικό σεντόνι διαστάσεων 150Χ190 για το τραπέζι εργαλιοδοσίας 1 κάλυµµα για το τραπέζι Mayo 1 σεντόνι διαστάσεων 170Χ εκ. 1 σεντόνι διαστάσεων 180Χ εκ 2 σεντόνια διαστάσεων 80Χ εκ 4 χειροπετσέτες 1 αυτοκόλλητη ταινία συγκράτησης. Να είναι µιας χρήσεως, αποστειρωµένο σε διπλή συσκευασία , , , ,08 22

23 ΚΟΥΤΙ ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ SMALL ΜΑΝΙΚΙ Α ΙΑΒΡΟΧΟ, 55Χ14cm, ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΠΛΟΥΖΑΣ ΜΕ ΜΑΝΣΕΤΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΛΑΒΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ ΓΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕ ΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ SOR ΡΥΓΧΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΥΠΕΡ. ΑΝΑΡ. ΓΙΑ ΛΑΒΗ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΕ ΙΑ ΧΕΙΡ/ΚΑ 180εκ.Χ320 εκ. ΓΙΑ ΑΘΡΟΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕ ΕΙ ΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΠΟ ΙΟΥ ΚΑΙ ΣΑΚΟΥΛΑ ΥΓΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟ ΙΑ ΜΕ ΜΠΑΛΟΝΙ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΒΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ 5F ΣΚΛΗΡΑ - ΙΠΟΛΙΚΑ (110 CM) Υ ΡΟΦΙΛΟΣ ΣΥΡΜΑΤΙΝΟΣ Ο ΗΓΟΣ 0,018 ΜΗΚΟΥΣ 150CM ΚΥΡΤΟΣ ΣΕΤ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ AEROSOL ΤΥΠΟΥ MICROMIST ΕΝ ΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΛΟΙ ΜΕ 2 CUFF & 2 ΑΥΛΟΥΣ ΓΙΑ ΑΕΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΠΝΕΥΜΟΝΑ 37CH (ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΒΡΟΓΧΟΥ) ΕΝ ΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΛΟΙ ΜΕ 2 CUFF & 2 ΑΥΛΟΥΣ ΓΙΑ ΑΕΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΠΝΕΥΜΟΝΑ 39CH (ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΒΡΟΓΧΟΥ) , , , , , , , , , , ,00 Σωλήνες για αριστερόπλευρη ενδοτραχειακή διασωλήνωση όταν ενδείκνυται διαφορική ή ενός πνεύµονα αερισµός. Να επιτρέπει τη χρήση ινοπτικού βρογχοσκοπίου να είναι αδιαπέραστος από τις ακτίνες Χ, µιας χρήσεως, αποστειρωµένος. 23

24 ΕΝ ΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΛΟΙ ΜΕ 2 CUFF & 2 ΑΥΛΟΥΣ ΓΙΑ ΑΕΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΠΝΕΥΜΟΝΑ 41CH (ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΒΡΟΓΧΟΥ) ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ 600 ML 8 CH ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ 600 ML 10CH 3 500, , , ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ 600 ML 12CH , REDON-SET Νο14,(πλήρες σετ),συσκευη ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ,00 ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ, χωρητικότητας 600ml,ΥΨΗΛΟΥ ΚΕΝΟΥ ΦΑΚΑΡΟΛΑ ΜΑΛΑΚΗ ,00 ΜΕ ΦΙΑΛΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 600ML (ΟΧΙ ΤΥΠΟΥ ΦΥΣΑΡΜΟΝΙΚΑΣ) - ΥΨΗΛΟΥ ΚΕΝΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ Ο ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 24

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΡΟ ΟΣ: 27-03-2015 2 η ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡ. ΠΕΙΡ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 7569 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟ ΟΥ «ΑΝ ΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ» Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» ΟΡΓΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΡΟ ΟΣ: 16 03-2015 2 η ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡ. ΠΕΙΡ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 6452 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟ ΟΥ «ΑΝ ΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ» Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» ΟΡΓΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΤΗΣ Ε ΡΑΣ ΡΟ ΟΣ «ΑΝ ΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ»

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΤΗΣ Ε ΡΑΣ ΡΟ ΟΣ «ΑΝ ΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΡΟ ΟΣ: 02/03/2015 2 η ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡ. ΠΕΙΡ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 5247 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟ ΟΥ «ΑΝ ΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ» Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» ΟΡΓΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟ ΟΥ «ΑΝ ΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ» - ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΤΗΣ Ε ΡΑΣ ΡΟ ΟΣ «ΑΝ ΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ» ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟ ΟΥ «ΑΝ ΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ» - ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΤΗΣ Ε ΡΑΣ ΡΟ ΟΣ «ΑΝ ΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ» ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ (1) ΕΤΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 16002059 ΚΟΥΤΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΕΤ ΜΙΚΡΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ ΤΕ 2. 16002060 ΡΟΛΛΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΠΛΑΤΟΥΣ 10 cm ΑΠΛΑ ΤΕ 50

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 16002059 ΚΟΥΤΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΕΤ ΜΙΚΡΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ ΤΕ 2. 16002060 ΡΟΛΛΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΠΛΑΤΟΥΣ 10 cm ΑΠΛΑ ΤΕ 50 ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 16002059 ΚΟΥΤΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΕΤ ΜΙΚΡΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ ΤΕ 2 16002060 ΡΟΛΛΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΠΛΑΤΟΥΣ 10 cm ΑΠΛΑ ΤΕ 50 16002061 ΡΟΛΛΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΠΛΑΤΟΥΣ 15 cm ΑΠΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ (33140000-3) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 2.815.000,00

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ (33140000-3) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 2.815.000,00 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ (33140000-3) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 2.815.000,00 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ A/A ΕΙΔΗ ΕΤΗΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1 1. ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΒΙΡΤ46907Τ-ΧΓΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» Χανιά, 04-02-2014 Ταχ. ιεύθυνση : Μουρνιές Κυδωνίας Ταχ. Κωδ. : 73300 Αρ. πρωτ. 2277 Πληροφορίες : ΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΔΩΝ Ποσότητα ΕΥΡΩ ΚΑΤΑΚΥΡΩ ΣΑΕ/ΕΡΓΟ ΑΞΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΞΙΑ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΔΩΝ Ποσότητα ΕΥΡΩ ΚΑΤΑΚΥΡΩ ΣΑΕ/ΕΡΓΟ ΑΞΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΞΙΑ ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΦΟΡΕΑΣ Μονάδα ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΔΩΝ Ποσότητα ΕΥΡΩ ΚΑΤΑΚΥΡΩ ΣΑΕ/ΕΡΓΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Μέτρησης ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΗΣ ΚΑΕ 1 ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΡΙΝΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΝΟΥΜΕΡΑ (ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ) 50 2 ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΛΒΙΔΑ Π.Χ. ΓΙΑ ΤΡΟΚΑΡ 10/12MM ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ 7 195930 ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΜΕ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ 20 ML ΥΓΡΟΥ ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ ΜΕ 7,5% POLYVIHYL ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΒΑΛΒΙΔΑ Π.Χ. ΓΙΑ ΤΡΟΚΑΡ 10/12MM ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ 7 195930 ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΜΕ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ 20 ML ΥΓΡΟΥ ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ ΜΕ 7,5% POLYVIHYL ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ 1 160565 AMNIOQUICK (ΤΕΣΤ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΜΝΙΑΚΟΥ ΥΓΡΟΥ) 2 52977 ΑΛΟΙΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΕΓΚΕΦΑΛΟΓΡΑΦΟΥ ΗΕΓ (ΑΓΩΓΙΜΗ ΠΑΣΤΑ) 3 28127 ΑΝΑΒΟΛΕΙΣ ΔΙΠΛΗΣ ΒΑΣΕΩΣ 0,6MM X4,5 4 28128 ΑΝΑΒΟΛΕΙΣ ΔΙΠΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η Ε Ι Ω Ν 31/12/2012

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η Ε Ι Ω Ν 31/12/2012 1 Υ-01037 ΟΦΘ.ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕ ΙΑ NON WOVEN PLAST ΤΕΜΑΧΙΟ 900 2 Υ-09316 ΙΑΘΕΡΜΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΓΕΙΩΣΗΣ ΜΟΝΕΣ Μ.Χ. ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 700,ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΕΣ,ΕΥΚΑΜΠΤΕΣ ΧΩΡΙΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΚΑΛΩ ΙΟ 3 Υ-09318 Α ΙΑΒΡΟΧΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ/ΤΕΜ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΑ ΜΕ ΦΠΑ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ/ΤΕΜ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΑ ΜΕ ΦΠΑ 1 Υγειονομικό υλικό (κοινό) Αεροθάλαμοι ταχείας χορήγησης υγρών, με μανομετρική ένδειξη επάνω στον αεροθάλαμο για μεγαλύτερη ακρίβεια, κατά προτίμηση σε λευκό χρώμα έτσι ώστε να είναι ορατά τα υπολείμματα,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ. Τα προϊόντα θα παραδίνονται τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ. Τα προϊόντα θα παραδίνονται τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου. ΓΕΝΙΚΑ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Όλα τα προϊόντα θα πρέπει να έχουν σήμανση CE και ISO και να είναι σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Για όλα τα προϊόντα να αναγράφεται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣ ΗΣ ΠΟΣΟΤΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ ΤΕΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣ ΗΣ ΠΟΣΟΤΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ ΤΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣ ΗΣ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ ΠΟΣΟΤΗ ΤΕΣ ΣΥΝΟΛΟ 1 ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ (ΜΕ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΜΕΝΑ ΑΚΡΑ), ΠΟΥ ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΜΠΤΟΝΤΑΙ, ΚΑΙ ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ, ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΛΙΚΟ Α/Α ΑΡΙΘΜΟ Σ ΜΗΤΡΩ Ο ΡΗΤΗΡΙ Ο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΒΑΜΒΑΚΙ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣ ΗΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ΤΡΕΧΟΣΑ ΤΙΜΗ Π.Τ. ΕΦΟΣΟΝ ΠΑΡΧΕΙ)..7 ΒΑΜΒΑΚΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ταχ. Δ/νση: Καρδίτσης 56, 42100 Τρίκαλα ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ιαγωνισµός : 28_2015 ΙΑΠΡ. ΣΥΓΚΕΚΡ.ΕΙ.ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ιαγωνισµός : 28_2015 ΙΑΠΡ. ΣΥΓΚΕΚΡ.ΕΙ.ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ > ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Ηµ.Εκτύπωσης: Ώρα Εκτύπωσης: 22/05/15 7:43 ιαγωνισµός : 28_2015 ΙΑΠΡ. ΣΥΓΚΕΚΡ.ΕΙ.ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ A/A GMDN ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ 1α 13732 Γ 78090006 Βιολογικός δείκτης για κλιβάνους ατμού A) Βιολογικός δείκτης για κλιβάνους ατμού σε αμπούλες άμεσης ανάγνωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΟ 1. ΣΚΟΥΦΙΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΠΕΛΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ: ΧΑΡΤΙΝΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ, ΔΙΑΤΡΗΤΑ ΓΙΑ ΚΑΛΟ ΑΕΡΙΣΜΟ, ΜΕΓΑΛΑ.

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΟ 1. ΣΚΟΥΦΙΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΠΕΛΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ: ΧΑΡΤΙΝΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ, ΔΙΑΤΡΗΤΑ ΓΙΑ ΚΑΛΟ ΑΕΡΙΣΜΟ, ΜΕΓΑΛΑ. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΟ 1. ΣΚΟΥΦΙΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΠΕΛΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ: ΧΑΡΤΙΝΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ, ΔΙΑΤΡΗΤΑ ΓΙΑ ΚΑΛΟ ΑΕΡΙΣΜΟ, ΜΕΓΑΛΑ. ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΛΑΣΤΙΧΟ ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΠΙΣΩ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΠΙΕΖΟΥΝ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙΔΩΝ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙΔΩΝ 1 ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙΔΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α :ΣΩΛΗΝΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1. AEPAΓΩΓOΣ ΣTOMATOΦAPYΓΓIKOΣ 1.1 AEPAΓΩΓOΙ ΣTOMATOΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΝΟ 0 ΕΩΣ 4 2. ENΔOTPAX.ΣΩΛHNAΣ UNCUFFED MURPHY 2.1 ENΔOTPAX.ΣΩΛHNAΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΟΣ : ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ CPV 33140000-3 (ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΟ) CPV 33140000-3 ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ : 111.994,31 ΜΕ Φ.Π.Α.

ΕΙΔΟΣ : ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ CPV 33140000-3 (ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΟ) CPV 33140000-3 ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ : 111.994,31 ΜΕ Φ.Π.Α. ΕΙΔΟΣ : ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ CPV 33140000-3 (ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΟ) CPV 33140000-3 ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ : 111.994,31 ΜΕ Φ.Π.Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1.Η τεχνική προσφορά για κάθε είδος που προσφέρεται,

Διαβάστε περισσότερα

5. Αξιολόγηση προσφορών από 3 Ιουλ 2015 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 11:00.

5. Αξιολόγηση προσφορών από 3 Ιουλ 2015 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 11:00. ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: Πίνακα Αποδεκτών 424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ. 2310-381080 Φ. 460.2/64/9031 Σ. 2581 Θεσσαλονίκη, 08 Ιουν 2015 Συν: Ένα (1) ΘΕΜΑ: ηµοσιεύσεις Ανακοινώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΕΥΤΕΡΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Σάμος, 18/06/2015

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΕΥΤΕΡΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Σάμος, 18/06/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΜΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΕΥΤΕΡΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Σάμος, 18/06/2015

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόματη συσκευή λήψεως ιστοτεμαχίου βιοψίας (ΠΙΣΤΟΛΙ)

Αυτόματη συσκευή λήψεως ιστοτεμαχίου βιοψίας (ΠΙΣΤΟΛΙ) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Αυτόματη συσκευή λήψεως ιστοτεμαχίου βιοψίας (ΠΙΣΤΟΛΙ) Σετ Εντερόκλισης Σετ άμεσης διαδερμικής παροχέτευσης TROCAR με σύστημα κλειδώματος Σετ άμεσης διαδερμικής παροχέτευσης TROCAR χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Πολύτιμα εφόδια μας για την επίτευξη των στόχων μας είναι η πολύχρονη εμπειρία μας, η τεχνογνωσία και οι υποδομές μας.

Πολύτιμα εφόδια μας για την επίτευξη των στόχων μας είναι η πολύχρονη εμπειρία μας, η τεχνογνωσία και οι υποδομές μας. 1 Η Εταιρεία μας Η νέο ιδρυθείσα εταιρία ΤΜΤ Ο.Ε. δημιουργήθηκε από έμπειρους ανθρώπους στον χώρο της υγείας με πολύ μεράκι και όρεξη για δουλειά. Στόχος μας είναι, να πάμε κόντρα στην εποχή χτίζοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ Σελ. 1 ΜΕ "ΣΗΑΤ" Α. ΒΛΑΧΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ 2013-002-33 ΖΕ-001 ΚΟΝΙΧ GEL 67 0,75 13 % 6,53 50,25 56,78 1915076 ΖΕΛΕ ΓΙΑ ΥΠΕΡΗΧΟΥΣ ΗΧΟΑΓΩΓΙΜΟ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 250 H 500 ML Κατάλληλο για οποιοδήποτε είδος υπερηχογραφήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΤ ΠΡΟΫ/ΝΗ ΤΙΜΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΤ ΠΡΟΫ/ΝΗ ΤΙΜΗ Γ.Ν. Σ - Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ - Γ.Ν.-Κ.Υ Σ, ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΏΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 1 2 ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ CUFF ΑΠΛΟΙ ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ ΧΩΡΙΣ CUFF ΑΠΛΟΙ 1) ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ ΦΟΡΕΑΣ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Το ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΠΥ ΑΠΌ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΙΜΗ Π.Τ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΠΥ ΑΠΌ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΙΜΗ Π.Τ 1 2 3 4 5 Α) 1) ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΘΕΡΜΟΕΥΑΙΣΘΗΤΟ PVC 2) ΜΕΓΑΛΟΥ ΟΓΚΟΥ - ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 3) ΑΠΟ ΥΛΙΚΟ ΧΩΡΙΣ ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΞΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 4) ΜΕ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ ΓΡΑΜΜΗ ΚΑΘΟΛΟ ΤΟ ΜΗΚΟΣ 5) ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΠΛΗΡΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Αρ. 46/2014

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Αρ. 46/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ» ΜΠΟΤΑΣΗ 51-18537 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ: 213 2079100 ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ουρητηρικές ενδοπροθέσεις διαδερμικής τοποθέτησης

Ουρητηρικές ενδοπροθέσεις διαδερμικής τοποθέτησης Αυτόματη συσκευή λήψεως ιστοτεμαχίου βιοψίας (ΠΙΣΤΟΛΙ) Σετ άμεσης διαδερμικής παροχέτευσης χωρίς σύστημα κλειδώματος Σετ διαδερμικού καθετηριασμού ουροδόχου κύστεως Ουρητηρικές ενδοπροθέσεις διαδερμικής

Διαβάστε περισσότερα