ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ"

Transcript

1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Για το έργο: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΚΕΝΤΡΑ ΑΛΛΩΝ Κ-Μ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

2 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Λειτουργικές Δυνατότητες Δορυφορικές Συσκευές Καταγραφής Στίγματος Πληροφοριακό Σύστημα Εξοπλισμός ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΟΥ ΚΠΑ/ Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ Διασύνδεση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Διασύνδεση με ΚΠΑ άλλων κ-μ Δημιουργία Περιφερειακών ΚΠΑ Διασύνδεση με τρίτα συστήματα ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ- ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Blade Technology Server ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Σταθερός Η/Υ Φορητός Η/Υ Netbook ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΈΓΧΡΩΜΟΣΕΚΤΥΠΩΤΗΣ Πολυμηχανήματα Έγχρωμος Εκτυπωτής ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (UPS) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ - ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΈΡΓΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΈΡΓΟΥ ΔΟΚΙΜΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η - ΕΓΓΥΗΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Διαθεσιμότητα Συστήματος Προληπτική Συντήρηση Επανορθωτική Συντήρηση Ανταλλακτικά Αναβάθμιση Συντήρηση του Λογισμικού Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης Συμβόλαιο Συντήρησης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥΣ ΑΛΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΛΙΕΙΑ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΜΗΣΕΩΝ... 48

3 12. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΜΟΡΦΟΤΥΠΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ... 49

4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Εισαγωγή 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Εισαγωγή 1.1. Ιστορικό Στο πλαίσιο του Κανονισμού (Ε.Ο.Κ.) αριθ. 2847/1993, όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (Ε.Κ.) αριθ. 686/1997, τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έθεσαν σε λειτουργία τα Κέντρα Παρακολούθησης Αλιευτικών Σκαφών (Fisheries Monitoring Centers - FMC). Αποστολή των εν λόγω Κέντρων είναι η καταγραφή των αλιευτικών δραστηριοτήτων μέσω δορυφορικών συσκευών καταγραφής στίγματος (Δ.Σ.Κ.Σ.), που εγκαθίστανται στα υπόχρεα κοινοτικά αλιευτικά σκάφη. Στα πλαίσια της νέας Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (Κ.Αλ.Π.) και με τον Κανονισμό (Ε.Κ.) αριθ. 2371/2002, ορίστηκαν ως υπόχρεα τα σκάφη ολικού μήκους άνω των 15 μέτρων οπουδήποτε και να δραστηριοποιούνται και τα οποία έπρεπε να εξοπλιστούν με το σύστημα. Επιπρόσθετα, με τον Κανονισμό (Ε.Κ.) αριθ. 1224/2009 και με τον εφαρμοστικό του Κανονισμό (Ε.Ε.) αριθ. 404/2011 καθιερώθηκαν λεπτομερείς διατάξεις όσον αφορά τα δορυφορικά συστήματα παρακολούθησης σκαφών και τις υποχρεώσεις των Κέντρων Παρακολούθησης Αλιείας (ΚΠΑ ) των κρατών - μελών (κ -μ). Σύμφωνα με το άρθρο 24 του Κανονισμού 404/2011, το ΚΠΑ που έχει θεσπίσει κάθε κ-μ πρέπει να διασφαλίζει την αυτόματη διαβίβαση των δεδομένων του άρθρου 19 του ιδίου Κανονισμού, των αλιευτικών σκαφών (εφεξής Α/Κ) που φέρουν τη ση μαία του, είναι νηολογημένα στην κοινότητα και υπόκεινται στο σύστημα, στο ΚΠΑ του παράκτιου κ-μ καθ όλο το χρόνο παραμονής στα ύδατα του παράκτιου κ-μ. Τα κ-μ διασφαλίζουν το συντονισμό των αρμοδίων αρχών τους, όσον αφορά τη θέσπιση και εφαρμογή των διαδικασιών διαβίβασης στο ΚΠΑ του παράκτιου κ-μ. Η μορφή που θα γίνεται η διαβίβαση των δεδομένων παρατίθεται στον Παράρτημα V του Εκτ ΚΑΝ αρίθ. 404/2011 της Επιτροπής καθώς και στο Παράρτημα Β των τεχνικών προδιαγραφών. Το ελληνικό Κέντρο Παρακολούθησης Αλιείας (εφεξής ΚΠΑ/ΑΛΣ -ΕΛΑΚΤ) λειτουργεί στο Τμήμα Β της Διεύθυνσης Ελέγχου Αλιείας του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (εφεξής ΑΛΣ - ΕΛΑΚΤ/ΔΕΛΑΛ Β ) στην Ακτή Βασιλειάδη (Πειραιάς). Ο τρόπος λειτουργίας του Κέντρου θεσπίστηκε με την αριθ /01/1999/ Απόφαση ΥΕΝ (ΦΕΚ 2221Β ) «Οργάνωση και Λειτουργία Κέντρου Παρακολούθησης Αλιείας» Υφιστάμενη Κατάσταση Από το ΚΠΑ/ΑΛΣ-ΕΛΑΚΤ παρακολουθείται σε 24ωρη βάση η δραστηριότητα περί των 600 υπόχρεων Α/Κ σκαφών, στα οποία αναμένεται σε σύντομο χρονικό διάστημα να προστεθούν περί τα 400 Α/Κ σκάφη ολικού μήκους μεταξύ 12 και 15 μέτρων, σύμφωνα με τον Κανονισμό (Ε.Κ.) 1224/09. Η επιθεώρηση του τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού VMS (Vessel Monitoring System), που είναι εγκατεστημένος στα Α/Κ σκάφη, πραγματοποιείται από τα Τοπικά Κλιμάκια Ελέγχου Εμπορικών Πλοίων Λειτουργικές Δυνατότητες Μέσω του ΚΠΑ, το Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. δύναται να ελέγξει: εάν ένα Α/Κ δραστηριοποιείται σε περιοχή που δεν επιτρέπονται αλιευτικές δραστηριότητες, εάν ένα Α/Κ διαθέτει τις αναγκαίες άδειες και ποσοστώσεις για τη διεξαγωγή αλιείας στην συγκεκριμένη περιοχή εάν ένα Α/Κ έχει καταπλεύσει σε λιμάνι, χωρίς να έχει δηλώσει τις εκφορτώσεις του αλιεύματός του Δορυφορικές Συσκευές Καταγραφής Στίγματος Η παρακολούθηση των Α/Κ σκαφών πραγματοποιείται μέσω αναφορών στίγματος, ταχύτητας και κατεύθυνσης, που εκπέμπονται από τις εγκατεστημένες Δορυφορικές Συσκευές Καταγραφής Στίγματος (Δ.Σ.Κ.Σ.) μέσω του δορυφορικού συστήματος επικοινωνιών Inmarsat-C. Οι εν λόγω Δ.Σ.Κ.Σ. χρησιμοποιούν Σελίδα 4 από 50

5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Εισαγωγή πομποδέκτες Τhrane & Τhrane ΤΤ-3022D ανοικτής αρχιτεκτονικής και λειτουργούν αυτόνομα με τροφοδοσία από 10vdc έως 32vdc. Στο υπάρχον σύστημα, οι Δ.Σ.Κ.Σ. των Α/Κ που δραστηριοποιούνται εντός των Ελληνικών χωρικών υδάτων είναι προγραμματισμένες να αποστέλλουν αναφορές ανά δύο ώρες και οι αντίστοιχες συσκευές των Α/Κ που ασκούν αλιευτική δραστηριότητα στη Μαυριτανία ανά μία ώρα. Επιπλέον, κατά την κρίση των χειριστών πραγματοποιούνται πρόσθετες κλήσεις με σκοπό την άμεση αποστολή αναφοράς. Το κόστος των πρόσθετων κλήσεων βαρύνει το ΑΛΣ-ΕΛΑΚΤ, ενώ το κόστος αποστολής των αναφορών από τις Δ.Σ.Κ.Σ. βαρύνει τους ιδιοκτήτες των Α/Κ Πληροφοριακό Σύστημα Εξοπλισμός Στο πλαίσιο της Τ03/2001 Σύμβασης ΥΕΝ/ΔΠΚΕ υλοποιήθηκε το αρχικό πληροφοριακό σύστημα για το ΚΠΑ/ΑΛΣ-ΕΛΑΚΤ. Το εν λόγω σύστημα περιελάμβανε τέσσερις (04) σταθμούς εργασίας, στους οποίους είναι εγκατεστημένο το λογισμικό «SAFFIRE» της Βρετανικής Εταιρείας «BLUEFINGER», έναν (01) εξυπηρετητή επικοινωνιών ( communication server) και έναν (01) εξυπηρετητή βάσης δεδομένων ( database server), τοποθετημένους στο χώρο του ΑΛΣ-ΕΛΑΚΤ. Στην παρούσα φάση, βρίσκεται σε εξέλιξη η εγκατάσταση νέου συστήματος, το οποίο υλοποιείται με βάση την αρχιτεκτονική υπολογιστικού νέφους ( cloud computing). Ειδικότερα, πρόκειται για μία εφαρμογή της εταιρείας TrackWell, οι εξυπηρετητές της οποίας φιλοξενούνται στο κέντρο δεδομένων της εταιρείας Amazon στην Ιρλανδία. Η πρόσβαση στην εφαρμογή πραγματοποιείται μέσω διαδικτύου με την χρήση ασφαλούς και κρυπτογραφημένης σύνδεσης εικονικού ιδιωτικού δικτύου ( Virtual Private Network) από τερματικούς σταθμούς που είναι εγκατεστημένοι στο χώρο της ΑΛΣ-ΕΛΑΚΤ/ΔΕΛΑΛ. Στο σχήμα που ακολουθεί, παρουσιάζεται ένα σχεδιάγραμμα με τα κύρια συστατικά του νέου συστήματος. Σελίδα 5 από 50

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Εισαγωγή Σελίδα 6 από 50

7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Λειτουργικές & Τεχνικές Απαιτήσεις 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - Λειτουργικές & Τεχνικές Απαιτήσεις 2.1. Εφαρμογή νέου ΚΠΑ/ Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ Η νέα εφαρμογή θα πρέπει να υποστηρίζει τουλάχιστον τα εξής: Θα υλοποιηθεί με βάση διεθνή ανοικτά πρότυπα και πρωτόκολλα, ώστε να μην υπάρχει δέσμευση δικαιωμάτων λογισμικού σε όλο το εύρος των λειτουργιών του και να είναι δυνατή η προσαρμογή του στις μελλοντικές ανάγκες της Υπηρεσίας (Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.ΕΛ.ΑΛ.), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 3979/2011 ΦΕΚ 138Α (Άρθρο 19, Παρ. 4) Θα πρέπει να συνεργάζεται και να είναι συμβατό με τις υπάρχουσες εγκατεστημένες Δ.Σ.Κ.Σ (ανοιχτής αρχιτεκτονικής πομποδέκτες Thrane &Thrane). Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα προγραμματισμού των συσκευών, καθώς και να αναγνωρίζει όλους τους συναγερμούς (ALARMS) που αποστέλλονται από αυτές (ενδεικτικά αναφέ ρονται οι συναγερμοί POWER ON, POWER OFF, RADIO ANTENNA BLOCKAGE, ANTENNA DISCONNECT) Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να υλοποιήσει τις κατάλληλες διεπαφές ώστε το σύστημα να συνεργάζεται και να είναι συμβατό τουλάχιστον με τις ακόλουθες τηλεπικοινωνιακές τεχνολογίες: GSM/GPRS/3G, Inmarsat και Iridium. Συμβατότητα με περισσότερες των αναφερομένων τεχνολογίες, θα θεωρηθεί πλεονέκτημα. Να αναφερθούν επίσης οι κατασκευαστές και τα μοντέλα των υποστηριζόμενων συσκευών. Εάν κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης παραστεί ανάγκη υποστήριξης επιπλέον συσκευών των προσφερόμενων τεχνολογιών επικοινωνιών, οι απαιτούμενες ενέργειες θα πραγματοποιηθούν από τον Ανάδοχο, χωρίς επιπρόσθετη επιβάρυνση του Φορέα Απαιτείται η διασύνδεση του συστήματος με το υπάρχον πληροφοριακό σύστημα του Α.Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.ΕΛ.ΑΛ., ήτοι το Κοινοτικό Αλιευτικό Μητρώο (Κ.Α.Μ.). Με τον τρόπο αυτό θα μπορούν να εκτελούνται σύνθετες αναζητήσεις, να γίνεται διασταύρωση πληροφοριών και να αποφεύγεται η εκ νέου καταχώρηση στοιχείων στο σύστημα από τους χειριστές. Όλα τα δεδομένα των Α/Κ σκαφών (Α.Μ.Υ.Ε.Ν., Α.Μ.Α.Σ, όνομα σκάφους, εξωτερική σήμανση, διεθνές διακριτικό σήμα κλπ) θα προέρχονται από την υφιστάμενη βάση δεδομένων του Κοινοτικού Αλιευτικού Μητρώου. Η ενημέρωση των συγκεκριμένων δεδομένων θα γίνεται είτε χειροκίνητα από τους χειριστές του ΚΠΑ/ Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., είτε μέσω εντολής ανάκτησης από τη Βάση Δεδομένων του Κ.Α.Μ. χρησιμοποιώντας φόρμα επιλογής των αντίστοιχων στοιχείων αναγνώρισης, είτε αυτόματα και αδιαφανώς από το νέο σύστημα ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι σε καμιά περίπτωση δεν θα επιτρέπεται η τροποποίηση των στοιχείων που βρίσκονται στο σύστημα προέλευσής τους (π.χ. διορθώσεις στη Β.Δ. του Κ.Α.Μ.). Τα δεδομένα αυτά θα είναι διαθέσιμα για αναζήτηση, εμφάνιση, απεικόνιση στο χάρτη και εκτύπωση μέσω της εφαρμογής. Τα δεδομένα του ΚΑΜ για τα οποία απαιτείται ενημέρωση είναι τα εξής: Όνομα Α/Κ, Αριθμός Νηολογίου, Α.Μ.Α.Σ., Διεθνές Διακριτικό Σήμα, Λιμένας Νηολόγησης. Διευκρινίζεται ότι ο χρόνος αυτόματης και αδιαφανούς ενημέρωσης των δεδομένων, θα ορίζεται παραμετρικά στο σύστημα και θα είναι στην ευχέρεια του διαχειριστή ο προσδιορισμός της συγκεκριμένης τιμής. Επιπρόσθετα, θα δίνεται η δυνατότητα ενημέρωσης υποσυνόλου των πεδίων ή/και αλιευτικών σκαφών κατ απαίτηση του χειριστή του κεντρικού συστήματος, μέσω κατάλληλης φόρμας επιλογής. Η απαραίτητη τεκμηρίωση για το Κ.Α.Μ. (εκτελέσιμος και πηγαίος κώδικας, λογικός και φυσικός σχεδιασμός) είναι διαθέσιμη σε ηλεκτρονική μορφή, και θα παρασχεθεί από την επισπεύδουσα Υπηρεσία κατόπιν υποβολής αιτήματος από τον υποψήφιο Ανάδοχο. Σελίδα 7 από 50

8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Λειτουργικές & Τεχνικές Απαιτήσεις Η πρόσβαση στην εφαρμογή θα γίνεται μέσω διαδικτύου με κατάλληλο μηχανισμό ελέγχου που θα υλοποιηθεί με ασφαλή τρόπο. Θα οριστούν ρόλοι χρηστών (π.χ. διαχειριστής, χρήστης κ.λπ.) και θα καθοριστούν τα δικαιώματα πρόσβασης των ρόλων σε συνεργασία με την επισπεύδουσα Υπηρεσία. Η εφαρμογή πρέπει να υποστηρίζει κατ ελάχιστον 20 διαδικτυακούς χρήστες ταυτόχρονα Θα υπάρχει δυνατότητα καταγραφής ενεργειών αναφορικά με την πρόσβαση των χρηστών και τις ενέργειές τους (καταχώρηση / διόρθωση / διαγραφή πληροφοριών). Στους διαχειριστές θα δίνεται η δυνατότητα παρουσίασης και εκτύπωσης των ενεργειών αυτών. Θα είναι, επίσης, δυνατή η παρακολούθηση του πλήθους και της ταυτότητας των χρηστών που εργάζονται ανά πάσα στιγμή, αλλά και των χρηστών που αποπειράθηκαν (επιτυχημένα ή όχι) να συνδεθούν στο σύστημα. Ο διαχειριστής θα έχει τη δυνατότητα αποστολής σύντομων μηνυμάτων σε όλους τους χρήστες ή σε ομάδα χρηστών, με τα οποία θα τους ενημερώνει για διάφορα θέματα, όπως η διαθεσιμότητα του συστήματος σε περίπτωση συντήρησης Θα υπάρχει δυνατότητα εκ των προτέρων καταχώρησης των περιοχών αλιείας κατά FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) Θα υπάρχει δυνατότητα εξαγωγής του συνολικού αριθμού ωρών που παρέμειναν τα Α/Κ σκάφη εντός της κάθε περιοχής αλιείας για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που θα ορίζεται από το χρήστη (προεπιλεγμένη τιμή για το χρονικό διάστημα ορίζονται οι έξι (06) μήνες) Θα υπάρχει δυνατότητα εξαγωγής του συνολικού αριθμού αναφορών όλων των σκαφών ή ομάδας αυτών για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και συγκεκριμένη περιοχή αλιείας που θα ορίζεται από το χρήστη (προεπιλεγμένη τιμή για το χρονικό διάστημα ορίζεται ο ένας (01) μήνας) Θα υπάρχει δυνατότητα εξαγωγής αναλυτικής λίστας με τα Α/Κ σκάφη που βρίσκονταν σε συγκεκριμένη περιοχή του χάρτη (είτε από τις περιοχές αλιείας κατά FAO, είτε ορισμένη από το χρήστη) και για συγκεκριμένη χρονική περίοδο, καθώς και του ιστορικού τους. Η χρονική περίοδος θα μπορεί να επιλεγεί με ακρίβεια ώρας, χωρίς περιορισμούς στη χρονική της διάρκεια, στην έναρξή της και στη λήξη της Εισαγωγή συναγερμού (ALARM) στην περίπτωση που κάποιο από τα Α/Κ σκάφη εμφανίζεται σε απομακρυσμένη περιοχή (π.χ. Βόρειος Πόλος). Οι εν λόγω περιοχές να μπορούν να οριστούν από το χρήστη ως περιοχές συγκεκριμένης διαμέτρου ή ως περιοχές που περικλείονται εντός πολυγώνου/πολυγώνων Εισαγωγή συναγερμού στην περίπτωση που κάποιο από τα Α/Κ σκάφη δεν έχει εκπέμψει στίγμα για περισσότερες από ν ώρες (προεπιλεγμένη τιμή : ν=12, με δυνατότητα τροποποίησης). Για καθένα από τους συναγερμούς αυτούς, ο χρήστης θα ερωτάται εάν τον θεωρεί έγκυρο, διότι ένα σκάφος μπορεί να μη διαβιβάζει αναφορές είτε λόγω δυσλειτουργίας της συσκευής (έγκυρος συναγερμός), είτε λόγω παραμονής σε λιμένα (άκυρος συναγερμός) Εισαγωγή συναγερμού στην περίπτωση που κάποιο Α/Κ σκάφος συγκεκριμένου τύπου (θα επιλέγεται από το χρήστη) εισέλθει σε ζώνη που απαγορεύεται η αλιεία. Οι εν λόγω περιοχές αναφέρονται στη νομοθεσία που θα δοθεί στον Ανάδοχο από την επισπεύδουσα Υπηρεσία του Α.Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. και πρέπει να εισαχθούν στο σύστημα από τον Ανάδοχο. Ο Ανάδοχος οφείλει να εισάγει στο σύστημα και νέες περιοχές απαγόρευσης αλιείας που πιθανώς να οριστούν από νέα νομοθεσία κατά την περίοδο εγγύησης. Επίσης, ο χρήστης θα είναι σε θέση να ορίσει κατά βούληση περιοχές, με βάση την απόστασή τους από την ακτή ή το βάθος της θάλασσας, όπως και με την σχεδίαση σχήματος (πολυγώνου, κύκλου κ.λπ.). Επισημαίνεται ότι οι περιοχές Σελίδα 8 από 50

9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Λειτουργικές & Τεχνικές Απαιτήσεις αλιείας θα έχουν και ορισμένο χρόνο ισχύος (π.χ. όλο το έτος ή έκαστο Μάρτιο μέχρι Νοέμβριο) που θα καθορίζεται από τον χρήστη και σύμφωνα με αυτόν θα εμφανίζονται/αποκρύπτονται στο χάρτη και θα αποδίδουν τους συναγερμούς (alarms) Όλοι οι αναφερόμενοι συναγερμοί θα πρέπει να τοποθετούνται σε λίστα, η οποία θα εμφανίζεται στην κεντρική οθόνη και θα ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο. Τα στοιχεία της λίστας πρέπει να κωδικοποιούνται με κατάλληλο χρωματισμό, που θα ορίζεται από τον διαχειριστή τους συστήματος. Ο χρωματισμός ενός στοιχείου της λίστας μπορεί να μεταβάλλεται, ανάλογα με τις ενέργειες του χειριστή Οι ενέργειες κάθε χειριστή για κάθε συναγερμό θα καταγράφονται επί του συναγερμού, αλλά και σε αντίστοιχη λίστα, της οποίας τα αποτελέσματα θα πρέπει να εξάγονται με οποιοδήποτε ερώτημα ή συνδυασμό αυτών Εμφάνιση στο χάρτη των σκαφών με διαφορετικό χρώμα και σχήμα, ανάλογα με τον τύπο του αλιευτικού σκάφους (γρι γρι, μηχανότρατα, κλπ). Η επιλογή σχήματος/χρώματος θα γίνεται από τον διαχειριστή Δημιουργία ατομικής καρτέλας για κάθε σκάφος, όπου θα καταγράφονται οι εξής πληροφορίες: i. Όνομα Α/Κ ii. Αριθμός Νηολογίου iii. Α.Μ.Α.Σ. iv. Διεθνές Διακριτικό Σήμα v. Τύπος σκάφους (από πίνακα τιμών που θα δημιουργηθεί και θα μπορεί να ενημερωθεί) vi. Σημαία σκάφους (από πίνακα τιμών που θα δημιουργηθεί και θα μπορεί να ενημερωθεί) vii. Λιμένας Νηολόγησης (από πίνακα Λιμενικών Αρχών που θα δημιουργηθεί και θα μπορεί να ενημερωθεί ) viii. Λιμένας Δραστηριοποίησης (από πίνακα Λιμενικών Αρχών που θα δημιουργηθεί και θα μπορεί να ενημερωθεί ) ix. Στοιχεία ιδιοκτήτη/κυβερνήτη x. Κατάσταση σκάφους (ενεργό ανενεργό, από πίνακα τιμών που θα δημιουργηθεί και θα μπορεί να ενημερωθεί) xi. Υπεύθυνος Χειριστής (από πίνακα τιμών που θα δημιουργηθεί και θα μπορεί να ενημερωθεί) xii. Data Network ID (DNID) xiii. Inmarsat Mobile Number (IMN) ή αντίστοιχο Στην καρτέλα κάθε σκάφους θα υπάρχει ιστορικό ειδοποιήσεων (βλάβες, παραβάσεις κ.λπ.) που καταγράφεται από τον χειριστή. Οι ειδοποιήσεις θα είναι διαθέσιμες για σύνταξη ενημερωτικού σημειώματος προς τις Λιμενικές Αρχές, το οποίο θα αποθηκεύεται σε ηλεκτρονική μορφή εγγράφου (.txt,.doc κ.λπ.), ώστε να είναι δυνατή η εκτύπωση και η αποστολή του. Οι ελάχιστες πληροφορίες που θα περιέχονται στο ενημερωτικό σημείωμα είναι ο τίτλος της Υπηρεσίας, το όνομα του χειριστή, ο παραλήπτης και ο αριθμός τηλεομοιοτύπου, η ημερομηνία ειδοποίησης και τα στοιχεία του σκάφους, ενώ η ακριβής μορφή του θα καθοριστεί από την επισπεύδουσα Υπηρεσία σε συνεργασία με τον Ανάδοχο Δυνατότητα αναζήτησης πληροφορίας χρησιμοποιώντας συγκεκριμένα φίλτρα (π.χ. αριθμός νηολογίου, ιδιοκτήτης κ.ά), τα οποία θα καθοριστούν στη μελέτη εφαρμογής σε συνεργασία με την επισπεύδουσα Υπηρεσία. Σελίδα 9 από 50

10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Λειτουργικές & Τεχνικές Απαιτήσεις Δυνατότητα εκτύπωσης στιγμιότυπου του χάρτη ( snapshot), με αποτύπωση του ονόματος σκάφους/ων, του στίγματος, της ταχύτητας και της πορείας Δυνατότητα ορισμού από τον διαχειριστή του συστήματος του ιστορικού των Α/Κ σκαφών που θα ανακαλείται από την βάση δεδομένων, καθώς και δυνατότητα διαγραφής του ιστορικού Στο ιστορικό του κάθε σκάφους απαιτείται η δημιουργία δύο νέων πεδίων. Το πρώτο θα έχει τίτλο «Ειδική Άδεια» και θα εμφανίζει τυχόν ειδικές άδειες αλιείας που έχει λάβει το σκάφος και την περίοδο ισχύος τους. Το δεύτερο θα έχει τίτλο «Σχόλια» και θα είναι πεδίο ελεύθερου κειμένου, ώστε ο χειριστής να μπορεί να εισάγει κατά βούληση πληροφορία που θεωρεί σημαντική και δεν υπάγεται σε κάποια συγκεκριμένη κατηγορία Τήρηση καρτέλας για κάθε Α/Κ με τα στοιχεία του και όλο το ιστορικό διαβίβασης στιγμάτων το οποίο περιλαμβάνει την ημερομηνία εκπομπής στίγματος, την ημερομηνία καταγραφής από το σύστημα, το γεωγραφικό μήκος και πλάτος, την πορεία, την ταχύτητα και τον δορυφόρο από τον οποίο εξέπεμψε το σκάφος Δυνατότητα κλήσης (polling) σε Α/Κ σκάφη ή ομάδα αυτών Δυνατότητα προγραμματισμού ώρας εκπομπής στίγματος Δυνατότητα χειροκίνητης αποστασιομέτρησης μεταξύ σημείων επάνω στον χάρτη Αποτύπωση στο χάρτη του τελευταίου στίγματος του Α/Κ που έχει καταγραφεί κατά το χρονικό διάστημα που ορίζεται από τον χειριστή Αποτύπωση στο χάρτη της πορείας του Α/Κ (εμφάνιση των θέσεων του) που έχει καταγραφεί κατά το χρονικό διάστημα που ορίζεται από τον χειριστή Δημιουργία γεωγραφικών ζωνών επί του χάρτη Δυνατότητα εμφάνισης κλήσεων σε Α/Κ κατά το χρονικό διάστημα που ορίζεται από τον χειριστή Η εφαρμογή θα παρέχει τη δυνατότητα εξαγωγής όλων των δεδομένων της σε αρχεία τύπου (format) ASCII, XML και.xls. Οι πληροφορίες των αρχείων αυτών θα παρουσιάζονται στο χειριστή μέσω κατάλληλων φορμών της εφαρμογής Καταχώρηση χειρόγραφων στιγμάτων σε περίπτωση μη λειτουργίας κάποιας Δ.Σ.Κ.Σ. Η εφαρμογή θα περιλαμβάνει την υλοποίηση κατάλληλης φόρμας εισαγωγής δεδομένων, διαθέσιμης και προσβάσιμης μέσω διαδικτύου, ώστε να υπάρχει δυνατότητα χειροκίνητης εισαγωγής αναφορών σκαφών που για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορούν να αποσταλούν στο ΚΠΑ/Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ δορυφορικά. Η εισαγωγή θα γίνεται από οποιαδήποτε Λιμενική Αρχή, ενώ θα πρέπει να εξασφαλίζεται η ασφαλής πρόσβαση στη φόρμα τουλάχιστον πενήντα (50) χρηστών ταυτόχρονα. Τα δεδομένα που εισάγονται στη φόρμα θα καταχωρούνται αυτόματα και άμεσα στο κεντρικό σύστημα του ΚΠΑ/Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και θα πρέπει να διακρίνονται σαφώς από τα δεδομένα που διαβιβάζουν αυτόματα οι Δ.Σ.Κ.Σ. Επίσης, όλες οι εγγραφές οι οποίες θα καταγράφονται από τις Λιμενικές Αρχές, θα μπορούν να ανακληθούν από το χρήστη ανά πάσα στιγμή για έλεγχο και ενδεχόμενη τροποποίηση Για όλες τις τυχόν δυσλειτουργίες, το σύστημα θα πρέπει να ενημερώνει τον χειριστή με εμφάνιση σχετικού μηνύματος (alarm) Η χρήση και διακίνηση των διαθέσιμων από το σύστημα πληροφοριών θα πρέπει να γίνεται με τον μέγιστο δυνατό βαθμό ασφαλείας. Ο υποψήφιος Ανάδοχος καλείται σύμφωνα με την πολιτική και τις αρχές που διέπουν την ασφάλεια των δεδομένων με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, την Σελίδα 10 από 50

11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Λειτουργικές & Τεχνικές Απαιτήσεις υπάρχουσα τεχνολογία και τα διεθνή πρότυπα, να ικανοποιήσει κατ ελάχιστον τις ακόλουθες απαιτήσεις ασφαλείας: i. Έλεγχος πρόσβασης στο σύστημα με αυθεντικοποίηση - πιστοποίηση χρηστών (access control). ii. iii. iv. Δημιουργία και τροποποίηση χρηστών και ομάδων χρηστών - ρόλων (π.χ. διαχειριστής, χειριστής, καταχωρητής κ.λπ.). Καθορισμός και ανάθεση πολλαπλών δικαιωμάτων πρόσβασης στις λειτουργίες του συστήματος ανά χρήστη και ανά ομάδα χρηστών, ανεξαρτήτως πλατφόρμας (λειτουργικό σύστημα). Εμφάνιση διαφορετικής διεπαφής ανάλογα με τα δικαιώματα κάθε χρήστη ή ομάδας χρηστών και δυνατότητα προσαρμογής της διεπαφής από τον κεντρικό διαχειριστή του ΚΠΑ/ Α.Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. v. Δυνατότητα παρακολούθησης και διαχείρισης συστήματος (administration monitor - auditing) κεντρικά, ώστε να καταχωρείται ο υπεύθυνος επεξεργασίας των LVMS σε κάθε χρονική στιγμή. vi. Να αναπτύσσεται σε ασφαλές web based περιβάλλον λειτουργίας και διαχείρισης (χρήση πρωτοκόλλου https). Σημειώνεται ότι στο υφιστάμενο δίκτυο του Α.Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. χρησιμοποιούνται ευρέως διαδεδομένα πρωτόκολλα, όπως το TCP/IP και το UDP Το περιβάλλον διεπαφής (συμπεριλαμβανομένων των χαρτών) θα είναι είτε στην Ελληνική είτε στην Αγγλική γλώσσα (ανεξάρτητα από την ομάδα χρηστών (user group) στην οποία ανήκουν. Το περιβάλλον αυτό είναι πλήρως γραφικό, φιλικό και εύχρηστο Το σύστημα θα πρέπει να διαθέτει όλα τα εγχειρίδια χρήσης αλλά και διαχείρισης του συστήματος στην Ελληνική γλώσσα, όπως και όλο το λογισμικό που απαιτείται σε μονάδες οπτικών δίσκων (cd, dvd κλπ) Απαιτείται λήψη δεδομένων AIS από τον εξυπηρετητή που βρίσκεται εγκατεστημένος σε χώρο του κτιρίου ΑΛΣ-ΕΛΑΚΤ. Τα εν λόγω δεδομένα θα αποτυπώνονται στο χάρτη της εφαρμογής κατ επιλογή του χρήστη Οι ηλεκτρονικοί χάρτες που θα χρησιμοποιεί η εφαρμογή, πρόκειται να καλύψουν τις επιχειρησιακές ανάγκες του ΚΠΑ για ολόκληρη την υδρόγειο, λόγω δραστηριοποίησης αλιευτικών σκαφών και εκτός των ελληνικών χωρικών υδάτων. Οι χάρτες των Περιφερειακών Κέντρων θα πρέπει να παρέχουν πανελλήνια αναλυτική κάλυψη. Τα δεδομένα και οι πληροφορίες που περιέχουν οι χάρτες διαμορφώνονται σύμφωνα με τις μελέτες των υδρογραφικών υπηρεσιών και κατά τα διεθνή πρότυπα. Το λογισμικό σύστημα γεωγραφικών πληροφοριών ( GIS) υποστήριξης χαρτών, το οποίο θα εγκατασταθεί στους εξυπηρετητές εφαρμογών του ΚΠΑ/ Α.Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ., θα πρέπει να υποστηρίζει διεθνή πρότυπα διάχυσης χαρτογραφικών δεδομένων, τα οποία θα αποθηκεύονται στη προτεινόμενη βάση δεδομένων. Τα υποστηριζόμενα πρότυπα θα πρέπει να αναφερθούν στην τεχνική προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου. Η προμήθεια των ηλεκτρονικών χαρτών και η εγκατάσταση του δικτύου διαχείρισής των, θα επιτρέψει τον άμεσο (έως και αυτόματο) προσδιορισμό του στίγματος των αλιευτικών σκαφών πάνω στον χάρτη. Οι χάρτες θα πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον: i. Για την Ελλάδα: Τα Χωρικά Ύδατα τις ακτογραμμές, τις ισοβαθείς των 10, 20, 30, 50 και 100 μέτρων και τα λιμάνια και τα ονόματα των κυριοτέρων πόλεων. Να αναφερθεί η κλίμακα. Σελίδα 11 από 50

12 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Λειτουργικές & Τεχνικές Απαιτήσεις ii. Για τη Μεσόγειο Θάλασσα: Ακτογραμμές των Μεσογειακών Χωρών, τις Αποκλειστικές Οικονοµικές Ζώνες των Μεσογειακών Χωρών, και τα ονόµατα των Χωρών της Μεσογείου. Να αναφερθεί η κλίμακα. iii. Για την Υδρόγειο: Ακτογραμμές και ονόµατα των Χωρών. Να αναφερθεί. iv. Οι χρήστες θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα εστίασης και περιήγησης σε διάφορα σηµεία πάνω στο χάρτη. v. Οι χάρτες θα ενημερώνονται σε περίπτωση διορθώσεων σε όλες τις θέσεις εργασίας μέσα από το διαδίκτυο. Τονίζεται ότι οι υπάρχοντες χάρτες παρουσιάζουν αρκετές ανακρίβειες σε σχέση με την πραγματικότητα, οι οποίες θα πρέπει να μην υπάρχουν στους νέους χάρτες. vi. Η αναπαράσταση των στιγμάτων θα γίνεται με βάση κοινώς αποδεκτά γεωδαιτικά συστήματα (τουλάχιστον τα GR87 και WGS84). Προεπιλεγμένο σύστημα θα είναι το WGS84, ενώ ο χρήστης θα μπορεί κατά βούληση να επιλέξει οποιοδήποτε από τα υπόλοιπα που διατίθενται Διασύνδεση Διασύνδεση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Σε εφαρμογή του άρθρου 28 του Κανονισμού 404/2011, το ΚΠΑ/Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ θα πρέπει να διαβιβάζει αυτόματα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα δεδομένα που πρέπει να παρασχεθούν σύμφωνα με το άρθρο 19 του ίδιου Κανονισμού, εφόσον ζητηθούν για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και για συγκεκριμένη ομάδα σκαφών. Η μορφή που θα γίνεται η διαβίβαση των δεδομένων παρατίθεται στο Παράρτημα V του Κανονισμού καθώς και στο Παράρτημα Β των τεχνικών προδιαγραφών. Η αποστολή θα πραγματοποιείται μέσω του πρωτοκόλλου https. Τα δεδομένα θα αποστέλλονται σε πραγματικό χρόνο από τη χώρα μας σε έναν αφιερωμένο για το σκοπό αυτό εξυπηρετητή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η μετάδοση θα γίνεται μέσω διαδικτύου, χρησιμοποιώντας ένα αυτοματοποιημένο αίτημα HTTPS GET, όπως καθορίζεται στο προτεινόμενο πρωτόκολλο. Από τον εξυπηρετητή χρησιμοποιείται το πρωτόκολλο SSL v.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προμηθευθεί όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά για τη λειτουργία του συστήματος Διασύνδεση με ΚΠΑ άλλων κ-μ Σε αντιστοιχία με την ανωτέρω παράγραφο, το ΚΠΑ/Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. οφείλει να διαβιβάζει αυτόματα στα ΚΠΑ της Ισπανίας, Ιταλίας, Μάλτας, Γαλλίας, Κύπρου και Μαυριτανίας 1 τα δεδομένα που αναφέρονται στο Άρθρο 19 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 404/2011 (στίγμα, ημερομηνία και χρόνος καταγραφής στίγματος, ταχύτητα και κατεύθυνση) και αφορούν ελληνικά Α/Κ σκάφη για όσο χρόνο ασκούν δραστηριότητα στα ύδατα κάποιου από τα ανωτέρω κράτη. Αντίστροφα, το ΚΠΑ/Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. θα πρέπει να λαμβάνει τα δεδομένα από Α/Κ των ανωτέρω κρατών μέσω του αντίστοιχου ΚΠΑ του κράτους σημαίας τους, όταν αυτά ασκούν δραστηριότητα εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων. Τα λαμβανόμενα δεδομένα θα αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων του ΚΠΑ/Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και θα απεικονίζονται στον χάρτη. Η διαβίβαση των δεδομένων ακολουθεί τη μορφή που παρατίθεται στο Παράρτημα Β των τεχνικών προδιαγραφών. Διευκρινίζεται ότι για οποιαδήποτε πληροφορία απαιτηθεί από τον Ανάδοχο αναφορικά με την υλοποίηση 1 Στο πλαίσιο της Διμερούς Συμφωνίας Ε.Ε. Ισλαμικής Δημοκρατίας της Μαυριτανίας, τα Κοινοτικά ΚΠΑ ανέλαβαν την υποχρέωση της διαβίβασης στο ΚΠΑ Μαυριτανίας, των δεδομένων του γεωγραφικού στίγματος των υπό τη σημαία τους σκαφών, όταν αυτά κινούνται εντός της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης του εν λόγω κράτους. Σελίδα 12 από 50

13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Λειτουργικές & Τεχνικές Απαιτήσεις των ανωτέρω διασυνδέσεων (κατά το στάδιο εκπόνησης της μελέτης εφαρμογής, βλ. Κεφ. Δ), θα υπάρξει μέριμνα από την επισπεύδουσα Υπηρεσία για την εξασφάλιση της συνεργασίας των κ-μ. Ο Ανάδοχος θα διασφαλίσει ότι το σύστημα θα έχει τη δυνατότητα μελλοντικής διασύνδεσης του ΚΠΑ/ Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με τα αντίστοιχα ΚΠΑ οποιωνδήποτε άλλων χωρών απαιτηθεί, με τον ίδιο τρόπο διασύνδεσης που θα χρησιμοποιηθεί για τα συστήματα των προαναφερθέντων κρατών Δημιουργία Περιφερειακών ΚΠΑ Το ΚΠΑ/Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. θα επεκταθεί μέσω δημιουργίας Υπο-Κέντρων σε περιφερειακές Λιμενικές Αρχές, στις οποίες συγκεντρώνεται ο κύριος όγκος των αλιευτικών δραστηριοτήτων. Οι έδρες των Λιμενικών Αρχών, στις οποίες ο Ανάδοχος του έργου θα εγκαταστήσει τα Υπο-Κέντρα, είναι οι εξής: Πειραιάς Θεσσαλονίκη (Νέα Μηχανιώνα) Καβάλα Πάτρα Κάλυμνος Επισημαίνεται ότι η Λιμενική Αρχή Νέας Μηχανιώνας είναι η μόνη που δεν διαθέτει δικτυακό εξοπλισμό, επομένως ο Ανάδοχος πρέπει να προσφέρει μία (01) σύνδεση τύπου IP/VPN ή αντίστοιχη, ταχύτητας τουλάχιστον 2048 Kbps και τον απαιτούμενο για την εγκατάσταση δικτυακό εξοπλισμό. Τα τηλεπικοινωνιακά κόστη της εν λόγω σύνδεσης για την περίοδο της εγγύησης θα βαρύνουν τον Ανάδοχο. Η διαθεσιμότητα ελεύθερων δικτυακών θυρών για διασύνδεση με το δίκτυο του Α.Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. θα εξασφαλιστεί με μέριμνα της αρμόδιας Υπηρεσίας. Οι υπόλοιπες Λιμενικές αρχές θα διασυνδεθούν μέσω του υπάρχοντος δικτύου του Α.Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. Το τείχος προστασίας του υφιστάμενου δικτύου του Α.Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. είναι CISCO ASA Με τη λειτουργία των Περιφερειακών ΚΠΑ διασφαλίζεται: Η γνώση των εργαλείων που χρησιμοποιούνται σε συγκεκριμένη περίοδο από τα αλιευτικά σκάφη, ειδικά σε περιπτώσεις που η άδεια αλιείας τους δίνει τη δυνατότητα να φέρουν περισσότερα από ένα αλιευτικά εργαλεία, ανάλογα με την χρονική περίοδο. Ο αποτελεσματικός έλεγχος των δραστηριοτήτων των αλιευτικών σκαφών που υπάγονται στην περιοχή ευθύνης των υπό εγκατάσταση Υπο-Κέντρων, από τα στελέχη των αντίστοιχων Λιμενικών Αρχών, με δεδομένη την ολοκληρωμένη γνώση που διαθέτουν, αναφορικά με τους τοπικούς περιορισμούς της αλιείας στην περιοχή τους. Η άμεση επικοινωνία με τους αλιείς, τα Τοπικά Κλιμάκια Ελέγχου Πλοίων, αλλά και η ταχύτερη διαβίβαση και καταχώρηση στη βάση δεδομένων του συστήματος των χειρόγραφων αναφορών θέσεων, που διαβιβάζονται από τους αλιείς σε περίπτωση βλάβης, τεχνικής ανεπάρκειας ή μη λειτουργίας των δορυφορικών συσκευών καταγραφής στίγματος, όπως προβλέπεται από την κοινοτική νομοθεσία. Η άμεση αξιοποίηση και διασταύρωση πληροφορίας για διενέργεια παράνομης αλιευτικής δραστηριότητας. Η άμεση ενεργοποίηση των επιχειρησιακών μέσων και των στελεχών των Λιμενικών Αρχών ευθύνης του Υπο-Κέντρου, σε περίπτωση διαπίστωσης αλιευτικής παράβασης και η ταχύτερη διεκπεραίωση της διαδικασίας επιβολής διοικητικών κυρώσεων. Σελίδα 13 από 50

14 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Λειτουργικές & Τεχνικές Απαιτήσεις Οι σταθμοί εργασίας των περιφερειακών ΚΠΑ (εφεξής Local VMS - LVMS) θα πρέπει να λαμβάνουν, να ελέγχουν, να επεξεργάζονται και να απεικονίζουν όλες τις αναφορές των αλιευτικών σκαφών. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες το σύστημα επεξεργασίας και δρομολόγησης αναφορών, αποτυγχάνει να αναγνωρίσει την ταυτότητα του σκάφους, οι αναφορές θα πρέπει να αποθηκεύονται ξεχωριστά για μελλοντική χρησιμοποίησή τους από τον υπεύθυνο χειριστή. Οι τοπικοί σταθμοί (LVMS) θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα απεικόνισης όλων των πληροφοριών που δύναται να απεικονισθούν στο ΚΠΑ/Α.Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. και αφορούν στη γεωγραφική περιοχή αρμοδιότητάς τους, όπως αυτές θα ορισθούν από την επισπεύδουσα υπηρεσία του Α.Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. (ΔΕΛΑΛ Β ), ενώ θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα τροποποίησής τους από τον διαχειριστή του συστήματος. Όλες οι αναφορές στιγμάτων, χαρακτηριστικά Α/Κ σκαφών, χαρτογραφικά δεδομένα θα ανακτώνται από τον κεντρικό εξυπηρετητή του Α.Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. μέσω του υφιστάμενου δικτύου. Τα LVMS θα πρέπει να έχουν την δυνατότητα εξαγωγής στατιστικών στοιχείων για την περιοχή αρμοδιότητάς τους, ήτοι: Συνολικό αριθμό αναφορών θέσεων σε χρονική περίοδο με παράμετρο που θα δύναται κάθε φορά να δοθεί από το χρήστη. Συνολικές ώρες παραμονής των αλιευτικών σκαφών στη περιοχή ευθύνης του LVMS. Συνολικό αριθμό παραβάσεων. Οι σταθμοί εργασίας των περιφερειακών ΚΠΑ θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα προσδιορισμού συναγερμών. Εκτός της ενεργοποίησης συναγερμού στην περίπτωση που λαμβάνεται αναφορά με εσφαλμένα στοιχεία, θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα σήμανσης συναγερμών όταν: λαμβάνονται αναφορές κατά την είσοδο ή έξοδο σε κλειστές περιοχές, κοντά στον λιμένα, ή σε περιοχές της ακτογραμμής και σε περιοχές ορισμένου βάθους, οι αναφορές περιέχουν δείκτες σφαλμάτων, υπάρχει ασυνέπεια ανάμεσα σε διαδοχικές αναφορές, τα σκάφη παραμένουν ακίνητα ή κινούνται με πολύ μικρές ταχύτητες σύμφωνα με κριτήρια που καθορίζονται από τον διαχειριστή του συστήματος. Τα περιφερειακά ΚΠΑ πρέπει να έχουν τη δυνατότητα παρακολούθησης των αναφορών στίγματος και ενεργοποίησης συναγερμού όταν δεν λαμβάνεται μία αναμενόμενη αναφορά. Ο χρόνος μέχρι την ενεργοποίηση του συναγερμού πρέπει να μπορεί να ορισθεί παραμετρικά από το διαχειριστή του συστήματος (τοπικά και κεντρικά), ανάλογα με το σκάφος, την κατηγορία του ή την περιοχή πλεύσης. Επίσης πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα ο συναγερμός να ενεργοποιείται αυτόματα όταν γίνεται κλήση (poling) σκάφους και δεν παράγεται σχετική αναφορά. Ο Ανάδοχος να προτείνει παραμέτρους συναγερμού. Οι σταθμοί εργασίας των περιφερειακών ΚΠΑ θα έχουν τη δυνατότητα ανεύρεσης στοιχείων ( queries) τουλάχιστον ως εξής: Να εμφανίζεται το τελευταίο αναφερόμενο στίγμα ενός σκάφους ή μίας ομάδας σκαφών με βάση τα χαρακτηριστικά του σκάφους. Να επαναλαμβάνεται η πορεία για ένα συγκεκριμένο αλιευτικό μεταξύ κάποιων συγκεκριμένων χρονικών περιόδων. Να παρουσιάζονται οι αναφορές στίγματος ενός μεμονωμένου σκάφους ή μιας ομάδας σκαφών, σε συνδυασμό με συγκεκριμένη περιοχή, για δεδομένη ημέρα ή για κάποια χρονική περίοδο Σελίδα 14 από 50

15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Λειτουργικές & Τεχνικές Απαιτήσεις (συμπεριλαμβανομένου και κάποιου λιμένα). Να εισάγονται δεδομένα για το στίγμα των ΠΠΛΣ και να δημιουργείται ένας κατάλογος με τις αναφορές στίγματος για τα αλιευτικά σε συγκεκριμένη ακτίνα από τα ΠΠΛΣ. Τα δεδομένα των ΠΠΛΣ θα είναι σε μορφή στίγματος, σύμφωνα με την Παρ vi. Η καταχώρηση θα γίνεται χειροκίνητα από τους χειριστές. Να εμφανίζονται αναφορές σχετικά με τις παραβάσεις που έχουν βεβαιωθεί από το Περιφερειακό ΚΠΑ. Να παρέχεται δυνατότητα που να επιτρέπει την δημιουργία αναφορών με διάφορους συνδυασμούς και κριτήρια ανάμεσα στα στοιχεία των πλοίων, τις αναφορές στίγματος και τα χαρακτηριστικά της περιοχής. Επίσης, πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα προσδιορισμού της αλιευτικής δραστηριότητας που υπάρχει σε μια περιοχή. Οι χρήστες των περιφερειακών ΚΠΑ θα συνδέονται στο σύστημα μέσω ειδικού λογαριασμού (όνομα χρήστη, κωδικός πρόσβασης), που θα είναι μοναδικός για κάθε χρήστη. Ο χρήστης θα μπορεί να αλλάζει τον προσωπικό κωδικό του. Τονίζεται ότι σε κάθε περίπτωση και πέραν των περιγραφομένων παραπάνω η λειτουργικότητα του κάθε περιφερειακού ΚΠΑ θα είναι όμοια με αυτή του ΚΠΑ/Α.Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ., με περιορισμένη όμως περιοχή κάλυψης Διασύνδεση με τρίτα συστήματα Το νέο ΚΠΑ θα έχει τη δυνατότητα επικοινωνίας, συνεργασίας και ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ ετερογενών λειτουργικών συστημάτων και συστημάτων διαχείρισης βάσεων δεδομένων. Θα προβλέπεται δυνατότητα πρόσβασης στη βάση δεδομένων του πληροφοριακού συστήματος, χρησιμοποιώντας XML και web services. Ως υποχρέωση ορίζεται τουλάχιστον η διασύνδεση με το Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης και Καταγραφής των Αλιευτικών Δραστηριοτήτων που υλοποιείται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μέσω της ΚτΠ ΑΕ. Θα χρησιμοποιηθούν κατ ελάχιστον οι κάτωθι τεχνολογίες ανοικτών προτύπων (ή κάποιε ς άλλες ισοδύναμες κατόπιν σχετικής τεκμηρίωσης) XML, που περιλαμβάνει βασική XML, XML schemas και XML parsers, για τη δόμηση/μορφοποίηση ανταλλασσόμενων δεδομένων SOAP (Simple Object Access Protocol), που αποτελεί ένα πρωτόκολλο (βασισμένο σε XML) για την ανταλλαγή δομημένης πληροφορίας μεταξύ εφαρμογών μέσω web-services. WSDL (Web Services Description Languages), ένα XML schema, για την περιγραφή των μηνυμάτων, λειτουργιών και τις αντιστοιχήσεις πρωτοκόλλων των web-services Στο πλαίσιο αυτό θα παρασχεθούν οι κατάλληλες διεπαφές (π.χ. επαρκώς τεκμηριωμένα APIs - Application Programming Interface) τα οποία θα επιτρέπουν την ολοκλήρωση/ διασύνδεση με τρίτες εφαρμογές (public API) ή/και άλλα υποσυστήματα (intranet API) και τα οποία θα υλοποιηθούν με web services (SOAP, REST χωρίς να αποκλείονται άλλα πρωτόκολλα εάν χρειαστεί). Σελίδα 15 από 50

16 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ Εξοπλισμός 3. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ- Εξοπλισμός Ο Ανάδοχος θα προσφέρει, θα εγκαταστήσει, θα ρυθμίσει και θα θέσει σε λειτουργία τον κατάλληλο εξοπλισμό και θα διαθέσει με τη μορφή υπηρεσιών τις απαιτούμενες τηλεπικοινωνιακές συνδέσεις, ώστε να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία του ΚΠΑ/Α.Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ., καθώς και η διασύνδεσή του με τα περιφερειακά ΚΠΑ, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα ΚΠΑ άλλων κ-μ για τη μεταφορά των απαιτούμενων δεδομένων. Η σύνθεση του προσφερόμενου εξοπλισμού σε συνδυασμό με τις προσφερόμενες υπηρεσίες διασύνδεσης θα διασφαλίζει την υψηλή διαθεσιμότητα και ποιότητα των προσφερομένων δυνατοτήτων στους τελικούς χρήστες. Όλες οι προς προμήθεια συσκευές πρέπει να είναι καινούριες και αμεταχείριστες, να πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 7 της αριθ. Δ6/Β/14826/ ΚΥΑ ΥΠΕΣΔΑ-ΥΠΟΙΟ (ΦΕΚ 1122Β/2008) περί «Ενεργειακής Σήμανσης» και να φέρουν ένδειξη CE. Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να συμπεριλάβει στην οικονομική προσφορά του αναλυτικό πίνακα με το κόστος κάθε μονάδας εξοπλισμού που περιγράφεται παρακάτω. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών και της εγκατάστασης του εξοπλισμού, θα γίνει σήμανση του εξοπλισμού και των συνδέσεων και θα δημιουργηθεί ηλεκτρονικό αρχείο, το οποίο θα περιλαμβάνει το απαραίτητο τεκμηριωτικό υλικό της εγκατάστασης και στο οποίο θα πρέπει να περιλαμβάνονται αναλυτικές πληροφορίες για τον εξοπλισμό και τη συνδεσμολογία του, ώστε να είναι εφικτή η εύκολη αναγνώριση των μονάδων εξοπλισμού και των συνδέσεων (π.χ. με χρήση φωτογραφιών και αντίστοιχες παραπομπές σ αυτές) από τους τελικούς χρήστες. Το ηλεκτρονικό αυτό αρχείο θα παραδοθεί στους υπευθύνους του Α.Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. Επιπρόσθετα, ο Ανάδοχος θα αναλάβει το κόστος των τηλεπικοινωνιακών τελών του συστήματος για το Α.Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ κατά το χρονικό διάστημα της εγγύησης. Θα υπάρχει μέγιστος αριθμός αποστελλόμενων μηνυμάτων κλήσεων ( polls) ή προγραμματισμών ώρας εκπομπής στίγματος προς Α/Κ σκάφη, ο οποίος ορίζεται σε εξακόσια (600) ανά δεκαπέντε (15) ημέρες. Επισημαίνεται ότι ο συγκεκριμένος περιορισμός θα απαλειφθεί με τη λήξη της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας. Όσον αφορά την εγκατάσταση εξοπλισμού, σε καθεμιά από τις λιμενικές αρχές θα εγκατασταθούν δύο (02) σταθμοί εργασίας, ένας (01) φορητός Η/Υ και ένας (01) δικτυακός εκτυπωτής, που θα συνδεθούν σε τοπικό δίκτυο μέσω μεταγωγέα που θα προσφερθεί επίσης από τον Ανάδοχο. Το κάθε σύστημα θα υποστηρίζεται από συσκευή αδιάλειπτης παροχής ενέργειας (UPS ), με ικανότητα να κρατά το σύστημα σε λειτουργία για τουλάχιστον 10 σε περίπτωση διακοπής ρεύματος. Ο λοιπός εξοπλισμός θα εγκατασταθεί στο κτίριο ΑΛΣ-ΕΛΑΚΤ (Ακτή Βασιλειάδη, Πειραιάς) σε χώρο που θα υποδείξει η επισπεύδουσα Υπηρεσία. 3.1 Εξυπηρετητές του Συστήματος Για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του συστήματος, θα παρασχεθεί σύστημα εξυπηρετητών τεχνολογίας Blade Server. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμπεριλάβει στην τεχνική προσφορά του αναλυτική περιγραφή της υλοποίησης που θα ακολουθήσει. Ο Ανάδοχος θα προσφέρει όλα τα απαραίτητα καλώδια και εξαρτήματα για την εγκατάσταση και διασύνδεση των υπό προμήθεια συσκευών. Ο Ανάδοχος θα αναλάβει το κόστος για την προμήθεια του εξοπλισμού και των γραμμών δεδομένων (συμπεριλαμβανομένου του κόστους συντήρησής τους για το χρονικό διάστημα της εγγύησης του έργου), που τυχόν απαιτηθούν για τη μεταφορά της πληροφορίας που αποστέλλεται από τα αλιευτικά σκάφη προς τους εξυπηρετητές του συστήματος. Σελίδα 16 από 50

17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ Εξοπλισμός Οι ελάχιστες προδιαγραφές των εξυπηρετητών παρατίθενται ως κάτωθι: Blade Technology Server Blade Chassis Επαρκής αριθμός Blade Chassis για την Ποσότητα: υποδοχή των Blade Servers που θα προσφερθούν Θα τοποθετηθεί σε κατάλληλο ικρίωμα με σύστημα ελέγχου KVM Switch (Πληκτρολόγιο, οθόνη, συσκευή κατάδειξης) Να διαθέτει hot swap και redundant power supplies και hot swap και redundant fans (όσα είναι αναγκαία για την υποστήριξη του μέγιστου αριθμού Blades που μπορεί να δεχτεί το Blade Chassis) Το Blade Chassis να ακολουθεί σχεδιασμό υψηλής διαθεσιμότητας σε όλα τα στοιχεία του χωρίς μονό πιθανό στοιχείο αστοχίας (single point of failur e). Συγκεκριμένα να εξασφαλίζεται η υψηλή διαθεσιμότητα στα παρακάτω σημεία: τροφοδοσία ρεύματος του Blade Chassis τροφοδοσία ρεύματος των Blade Servers η επικοινωνία LAN/SAN του Blade Chassis η επικοινωνία LAN/SAN των Blade Servers η ψύξη όλων των μερών του Blade Chassis Για κάθε προσφερόμενο Blade Chassis να υπάρχει η δυνατότητα για υποδοχή τουλάχιστον δέκα (10) Blade Servers των οποίων η προσθαφαίρεση να γίνεται hot swap. Το Blade Chassis να μπορεί να υποδεχτεί ταυτόχρονα Blade Servers με λειτουργικό Windows και Linux. Το Blade Chassis να διαθέτει σε υψηλή διαθεσιμότητα μονάδες απομακρυσμένης διαχείρισης του ιδίου και όλων των εγκατεστημένων Blade Servers. Η διαχείριση να μπορεί να γίνει με ασφάλεια μέσω δικτύου ethernet ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ χωρίς την ανάγκη εγκατάστασης ειδικού λογισμικού στο σταθμό εργασίας (web-browser interface) Να παρέχεται η δυνατότητα διαχείρισης εικονικών διευθύνσεων και θυρών επικοινωνίας από τον Βlade Server προς το δίκτυο ethernet και το SAN (Storage Area Network). Το λογισμικό διαχείρισης να δίνει την δυνατότητα παρακολούθησης της λειτουργίας όλου του εξοπλισμού σε επίπεδο hardware και εντοπισμού ήδη Σελίδα 17 από 50

18 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ Εξοπλισμός εκδηλωθεισών βλαβών. Οι servers θα πρέπει να γίνονται remotely managed μέσω γραφικού περιβάλλοντος, το οποίο θα εξασφαλίζει μεταξύ άλλων διαδικασία ενημέρωσης κάθε Blade Server με το τελευταίο BIOS, εγκατάστασης έτοιμης σύνθεσης λειτουργικού συστήματος και εφαρμογών σε κάθε έναν από τους Blade Servers, διακοπής λειτουργίας (power off) ενός Blade Server και αλλαγής του Boot Sequence. Να παρέχεται λειτουργία KVM (Kbd-Video-Mouse) για τους Blade Servers μέσω δικτύου ethernet (είτε μέσω των μονάδων απομακρυσμένης διαχείρισης είτε με ξεχωριστά KVM switches). Να παρέχεται λειτουργία διαχείρισης της ηλεκτρικής ενέργειας (Power management) για τους Blade Servers & το Blade Chassis Να παρέχεται ικανός αριθμός 1Gb ethernet ports (φυσικών ή virtual) που να υποστηρίζουν το μέγιστο αριθμό Blade Servers που μπορεί να δεχτεί το Blade Chassis. Να παρέχεται ικανός αριθμός storage switches (8Gb Fiber Channel) στο Blade Chassis ή εξωτερικά, ώστε να καλύπτει τον απαιτούμενο αριθμό θυρών των Blade Servers. Τα προτεινόμενα storage switches να υποστηρίζουν το μέγιστο αριθμό Blade Servers που μπορεί να δεχτεί το Blade Chassis. Το Blade Chassis να διαθέτει οπτικές ενδείξεις διαγνωστικών για τον εντοπισμό βλαβών ακόμη κι όταν δεν τροφοδοτείται με ρεύμα. Το Blade Chassis να διαθέτει δυνατότητα πρόβλεψης βλαβών πριν συμβούν που να καλύπτει: Α. μνήμη, Β. δίσκους, Γ. τροφοδοτικά Δ. επεξεργαστές Ε. ψύκτες (fans) Blade Servers Ποσότητα O κάθε Blade Server να διαθέτει 2 επεξεργαστές με αριθμό πυρήνων (ανά επεξεργαστή) 6 και συχνότητα λειτουργίας 2GHz. Διευκρινίζεται ότι η ανωτέρω συχνότητα λειτουργίας αναφέρεται σε τεχνολογία FSB. Σε περίπτωση που προσφερθεί εξοπλισμός που χρησιμοποιεί άλλου είδους τεχνολογία, ο ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ Α. Β. Γ. Δ. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ Ε. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ 6 Σελίδα 18 από 50

19 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ Εξοπλισμός υποψήφιος θα πρέπει να παρέχει ανάλογη τεκμηρίωση που θα αποδεικνύει την αντιστοιχία με τη συγκεκριμένη απαίτηση. O κάθε Blade Server να διαθέτει εγκατεστημένη μνήμη RAM 128GB O κάθε Blade Server να διαθέτει redundant συνδέσεις επικοινωνίας με το Blade chassis O κάθε Blade Server να διαθέτει δύο εσωτερικούς δίσκους χωρητικότητας τουλάχιστον 50GB έκαστος σε διάταξη hardware- mirror (Raid1) O κάθε Blade Server να διαθέτει τουλάχιστον τέσσερεις θύρες σύνδεσης 1GB ethernet (LAN). O κάθε Blade Server να διαθέτει δυο θύρες οπτικής σύνδεσης (FC SAN) 8GB με το σύστημα κεντρικής αποθήκευσης (SAN) ή εναλλακτικά να διαθέτει Virtual I/O adapters. Οι προτεινόμενοι servers να είναι πιστοποιημένοι για λειτουργικό MS Windows 2008 Server & LINUX. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ (επισύναψη σχετικού πιστοποιητικού από τον κατασκευαστή κατά την παράδοση του εξοπλισμού) Οι προτεινόμενοι servers να είναι πιστοποιημένοι για το λογισμικό εικονικών μηχανών που θα προσφερθεί O κάθε Blade Server να διαθέτει οπτικές ενδείξεις διαγνωστικών για τον εύκολο εντοπισμό βλαβών οι οποίες να λειτουργούν κι εάν ο Blade Server δεν τροφοδοτείται με ρεύμα. Application Delivery Controller (ADC) Load Balancer ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ Ποσότητα 2 Να μπορεί να τοποθετηθεί στο προσφερόμενο ικριώμα Η ικανότητα διαβίβασης δεδομένων (throughput) να είναι τουλάχιστον 500Mbps. Να υπάρχει η δυνατότητα αναβάθμισης του Throughput μέχρι τα 4Gbps χωρίς να γίνει αλλαγή στο Hardware του συστήματος (License key upgrade) Να διαθέτει εγκατεστημένη μνήμη RAM 8GB Να υποστηρίζει ICMP-based on health monitoring Να υποστηρίζει Traffic Redirection Το Σύστημα να υποστηρίζει VRRP για υψηλή διαθεσιμότητα (HA) σε (ΑΑ) Active-Active και (ΑΒ) Active-Backup συνδεσμολογία ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ Σελίδα 19 από 50

20 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ Εξοπλισμός Το Σύστημα να υποστηρίζει αυτόματη διαπραγμάτευση (auto-negotiation) σε χαλκό (copper) 10/100/1000 Ethernet Interfaces Το Σύστημα να υποστηρίζει ρυθμίσεις σε πολλαπλά VLAN s Το Σύστημα να υποστηρίζει δρομολόγηση πρωτοκόλλων: OSPF, RIP 1 και RIP 2 Να υποστηρίξει Επιτάχυνση εφαρμογών (Application Acceleration) Να διαθέτει SSL Επιτάχυνση (SSL Acceleration) Να μπορεί να υποστηρίξει κεντρική διαχείριση Certificates (Central Certificate Management) Να υποστηρίζει TCP Multiplexing Να υποστηρίζει Web και Selective συμπίεση Να υποστηρίζει virtualized environments Nα υποστηρίζει εικονικό application delivery controller (V-ADC) σε λογισμικό virtualization Σύστημα κεντρικής αποθήκευσης δεδομένων (SAN) Αριθμός Μονάδων Να μπορεί να τοποθετηθεί σε συμβατικά standard server rack (19 inch) μαζί με τον εξοπλισμό Blade Chassis Να ακολουθεί αρθρωτή αρχιτεκτονική με μονάδες ελέγχου δίσκων (controllers) και μονάδες υποδοχής δίσκων Να διαθέτει διπλές μονάδες ελέγχου δίσκων (dual active-active controllers) με συνολικά τουλάχιστον 8GB cache Υποστήριξη μεταφοράς δεδομένων από/προς τους ελεγκτές διασύνδεσης (Transfer rate) 4Gbps Να διαθέτει αρχιτεκτονική υψηλής διαθεσιμότητας σε όλα τα σημεία του Να διαθέτει διαγνωστικά εργαλεία για την υγεία των μερών του συστήματος. Να διαθέτει διπλά κανάλια σύνδεσης των δίσκων στους controllers (για μεγαλύτερες επιδόσεις και αξιοπιστία). Να μπορεί να υποστηρίξει συνολικά αριθμό δίσκων 200 με μονάδες επέκτασης δίσκων Να μπορεί να υποστηρίξει τοπολογίες Raid 0,1,5,10 ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ 1 Σελίδα 20 από 50

Παρουσίαση Έργου. Ομιλητής: Ηρακλής Τασλακίδης

Παρουσίαση Έργου. Ομιλητής: Ηρακλής Τασλακίδης Παρουσίαση Έργου «Υλοποίηση ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος παρακολούθησης της αλιευτικής δραστηριότητας των υπόχρεων αλιευτικών σκαφών για τις ανάγκες του Κέντρου Παρακολούθησης Αλιείας του Λιμενικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Κωδ ΟΠΣ (MIS) 372942 Πράξη «Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε Κύριους Τομείς Εκκλησιαστικής Διοίκησης» Υποέργο Διάρκεια Διαβούλευσης Φορέας (Αναθέτουσα Αρχή) Όνοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ/ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α.Ε. 580 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1)Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 2)Εκτυπωτής 3)UPS ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές. Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή. 1 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές. 1.1 Ποσότητα 15 ΝΑΙ

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές. Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή. 1 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές. 1.1 Ποσότητα 15 ΝΑΙ Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή 1 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές 1.1 Ποσότητα 15 1.2 Να αναφερθεί ο 1.3 Επεξεργαστής: INTELCOREI3 4 ης γενιάς 3.1GHZ αντίστοιχο ή ανώτερο 1.4 Σκληρός

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Λ Ε Ι. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καβάλα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Κ Α Λ Ε Ι. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καβάλα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καβάλα 22-08-2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ Αριθ πρωτ: 18274 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η Υ.Π.Ε Μακεδονίας & Θράκης ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ Τμήμα Οικονομικού ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Περιοχή Βασιλάκη

Διαβάστε περισσότερα

Γ-1-1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ ΤΥΠΟΥ 1

Γ-1-1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ ΤΥΠΟΥ 1 ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ Γ-1-1 ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» στη διακήρυξη Φ.965/56/6551420/Σ.3218 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α4 ΤΜΗΜΑ IV 17 Οκτ 16 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ ΤΥΠΟΥ 1 Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 1022/

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 1022/ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 1022/26-01- 2012 Είδος εξοπλισµού Ποσότητα Εξυπηρετητές 2 Σύστηµα Αποθήκευσης 1 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ: 27.500,00 Πίνακας Συµµόρφωσης για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ (ΟΚΑΝΑ) Αβέρωφ 21, Αθήνα 104 33 Τηλ.: 210-8898200 Fax: 210-8253760 Γενική Διεύθυνση Διεύθυνση: Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Αθήνα, 25/10/2016

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κρυονερίου VM2.1 VMH2. ίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ VM1.1 VM2.1 VM1.1 VM1.2 VMH1. ηµαρχείο ιονύσου

Ε Κρυονερίου VM2.1 VMH2. ίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ VM1.1 VM2.1 VM1.1 VM1.2 VMH1. ηµαρχείο ιονύσου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος, 30/11/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Προµήθεια συστήµατος τήρησης αντιγράφων ασφαλείας (backup) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. ΓΕΝΙΚΑ Αυτές οι τεχνικές προδιαγραφές συντάσσονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 04 /10/2013 ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. πρωτ. 10430 ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια υπολογιστικού εξοπλισμού

Θέμα: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια υπολογιστικού εξοπλισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ YΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Θεσσαλονίκη, 1032014 Αριθ. Πρωτ.: ΕΕ 157 οικ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ «Ο.Α.Σ.Π.» Τμήμα: ΕΛΚΕ ΟΑΣΠΙΤΣΑΚ Πληροφορίες: ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΘΕΜΑ: ιαβούλευση προδιαγραφών για την αγορά ποικίλου

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού

Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού Γραφείο: Πληροφορίες: Τηλ.: Φαξ: e-mail: Αρ. Φακέλου: Μ.Προμηθειών Ε.Ε. Α.Π.Θ. Βενέτη Εύη 2310-996754 2310-200392 Procur@rc.auth.gr 85041 Θεσσαλονίκη, 18/1/2012 Αρ.Πρωτ.: 4947/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Για το έργο: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠτΠ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΚΕΝΤΡΑ ΑΛΛΩΝ Κ Μ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017 CPV: 30237300-2,30213300-8,30237460-1,

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προμήθεια εξοπλισμού μηχανοργάνωσης για τις ανάγκες του Δήμου Φαιστού για το έτος 2013. Προϋπολογισμού: 8.

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προμήθεια εξοπλισμού μηχανοργάνωσης για τις ανάγκες του Δήμου Φαιστού για το έτος 2013. Προϋπολογισμού: 8. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ: Φαιστού ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια εξοπλισμού μηχανοργάνωσης για τις ανάγκες του Δήμου Φαιστού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ (PACS) ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (WEB BASED)

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ (PACS) ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (WEB BASED) ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ (PACS) ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (WEB BASED) Σύστημα Αρχειοθέτησης & Επεξεργασίας Εικόνων (PACS) για την κάλυψη των αναγκών του Ακτινολογικού Τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) / Κεντρική Διεύθυνση (ΚΔ) Θεσσαλονίκη, 17-10-2017 Αριθμ. Πρωτ.: 000269 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ STORAGE AREA NETWORK ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ STORAGE AREA NETWORK ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Τ.Κ. 57013 Κομνηνών 76 - Ωραιόκαστρο ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ Τ.Π.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ STORAGE

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθεί ο εξοπλισμός προς προμήθεια (σε όλες τις τιμές συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. Γενικά χαρακτηριστικά

Ακολουθεί ο εξοπλισμός προς προμήθεια (σε όλες τις τιμές συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. Γενικά χαρακτηριστικά ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Βόλος 14/11/2014 5 η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» Ταχ. Δ/νση: Πολυμέρη 134, 38222, Βόλος Επιτροπή σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού»

Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού» Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού» Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ-ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1. Μέρος Γ., Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία των ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται.

Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία των ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β : ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ- ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Οι πίνακες συμμόρφωσης που ακολουθούν θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να συμπεριληφθούν συμπληρωμένοι στην Τεχνική Προσφορά, με την σειρά, την τάξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Τεύχη ενδεικτικού προϋπολογισμού & τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Μηχανογραφικού Εξοπλισμού έτους 201 6 για το ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ.

Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ. Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ. ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ α/α Εργαστήριο Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΙΕΤΕΘ) Δημητριάδος 95 & Π. Μελά 3ος όροφος Τ.Κ. 38333 Βόλος Βόλος, 21-01-2015 Αριθμ. Πρωτ.: 39/21-01-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α/Α ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 1 ΓΕΝΙΚΑ. 1.1 Να αναγραφεί το Μοντέλο ΝΑΙ. 1.2 Να αναγραφεί ο Κατασκευαστής ΝΑΙ. 1.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α/Α ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 1 ΓΕΝΙΚΑ. 1.1 Να αναγραφεί το Μοντέλο ΝΑΙ. 1.2 Να αναγραφεί ο Κατασκευαστής ΝΑΙ. 1. 1 ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Να αναγραφεί το Μοντέλο 1.2 Να αναγραφεί ο Κατασκευαστής 1.3 Αριθμός Τεμαχίων 1.4 Ο προσφερόμενος σταθμός εργασίας πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας με ανακοίνωση μέσα στους τελευταίους

Διαβάστε περισσότερα

NAI NAI. LUNs. NAI. 8TByte. Triple Mirror. cache. - disk drives, - raid controllers,

NAI NAI. LUNs. NAI. 8TByte. Triple Mirror. cache. - disk drives, - raid controllers, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΕΙ ΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ- ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΥΠΕΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Δ Ι Α Δ Ι Κ Τ Υ Ο Κ ο ζ ά ν η, 4-5 - 2017 Α ρ ι θ μ. π ρ ω τ. 19964 Δ/ΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟ Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κωδ. Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax e-mail ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προδιαγραφές για φορητό υπολογιστή.

Προδιαγραφές για φορητό υπολογιστή. Προδιαγραφές για φορητό υπολογιστή. ΑΠΑΙΤΗΣΗ 1 ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Να αναγραφεί το Μοντέλο 1.2 Να αναγραφεί ο Κατασκευαστής 1.3 Αριθμός Τεμαχίων 1.4 Ο προσφερόμενος σταθμός εργασίας πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Να προσφερθεί ένα ειδικό σύστημα backup to disk για την τήρηση του συνόλου των αντιγράφων ασφαλείας. 1.2 Αριθμός προσφερόμενων μονάδων.

1.1 Να προσφερθεί ένα ειδικό σύστημα backup to disk για την τήρηση του συνόλου των αντιγράφων ασφαλείας. 1.2 Αριθμός προσφερόμενων μονάδων. Πίνακας 1 Ειδικό Σύστημα Backup to Disk με deduplication 1.1 Να προσφερθεί ένα ειδικό σύστημα backup to disk για την τήρηση του συνόλου των αντιγράφων ασφαλείας. 1.2 Αριθμός προσφερόμενων μονάδων. 2 1.3

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Με την παρούσα τεχνική περιγραφή προβλέπεται η προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής (ηλεκτρονικοί υπολογιστές, κλπ) που θα χρησιμοποιηθεί στις Υπηρεσίες του Δήμου Ναυπακτίας σε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συµµετοχής, σε πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό, για την προµήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισµού του ΕΦΕΤ».

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συµµετοχής, σε πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό, για την προµήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισµού του ΕΦΕΤ». Ν.Π.. ιεύθυνση ιοικητικής Υποστήριξης Αθήνα 27-06-2013 Τµήµα Οικονοµικών Υπηρεσιών ΑΠ 10793 Πληρ.: Ν.Γρίβας Τηλ. 2106971648 Fax: 2106971501 ΠΡΟΣ: ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ (site Ε.Φ.Ε.Τ.: www.efet.gr) ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

16REQ

16REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ: Πατρ. Γρηγορίου Ε 12, Τ.Κ. 561

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1.6: Συσκευές αποθήκευσης

Κεφάλαιο 1.6: Συσκευές αποθήκευσης Κεφάλαιο 1.6: Συσκευές αποθήκευσης 1.6.1 Συσκευές αποθήκευσης Μνήμη τυχαίας προσπέλασης - RAM Η μνήμη RAM (Random Access Memory Μνήμη Τυχαίας Προσπέλασης), κρατεί όλη την πληροφορία (δεδομένα και εντολές)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Βασίλειος Βεσκούκης, Επίκουρος Καθηγητής Προς : ΔΗΜΟ ΑΚΡΑΙΦΝΙΑΣ Θέμα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ. Το εκτιμώμενο κόστος ανέρχεται σε 5.850,00 (συμπ/νου ΦΠΑ). Το εκτιμώμενο κόστος ανέρχεται σε 2.200,00 (συμπ/νουφπα).

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ. Το εκτιμώμενο κόστος ανέρχεται σε 5.850,00 (συμπ/νου ΦΠΑ). Το εκτιμώμενο κόστος ανέρχεται σε 2.200,00 (συμπ/νουφπα). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Θεσσαλονίκη, 07-12-2017 Αρ. Πρωτ.: 47672 Τμήμα Προμηθειών Πληρ: Bασίλογλου

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ηράκλειο 05/09/2016 Αριθμός Πρωτ.5994 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 5462/03.08.2016 Έχοντας υπόψη: τις διατάξεις του ισχύοντος

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 49999,50 ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α. Κ.Α. : 70.01.7134.001 ΕΤΟΣ : 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 17-03-2009 & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 6431 α/α 03/09 Α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτηµα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Ηµεροµηνία:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτηµα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Ηµεροµηνία: ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτηµα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Ηµεροµηνία: 07-05-2014 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ/ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α.Ε. 81 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1) Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Τεµάχια: 3 2) Οθόνη Τεµάχια: 3 3) UPS 800VA Line

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε ΑΔΑ: 4Α5ΙΜΞ-7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ANAΡTHTEA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα 24-3 - 20 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε ερωτήσεις

Απαντήσεις σε ερωτήσεις Απαντήσεις σε ερωτήσεις Ερώτηση 1 Στη σελίδα 53 της διακήρυξης αναγράφεται «Μέχρι τώρα οι εφαρμογές των υπηρεσιών ΓΕΜΗ (Μητρώο/ www.businessregistry.gr και Υπηρεσίες Εξωστρέφειας για την εξυπηρέτηση των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα 12-05 - 2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

17REQ

17REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠ.Υ.ΜΕ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Αθήνα 22-05-2017 Αριθμ. Πρωτ.24817/243

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΥΤΩΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ.

Η ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΥΤΩΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Πειραιάς 21/10/2008 /ΝΣΗ : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ : /ΝΣΗ Τηλ: 2104194704 ΘΕΜΑ: Προµήθεια Εξυπηρετητών ικτύου. Άρθρο 1ο I. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Αντικείµενο Προµήθειας) Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Αφαιρέθηκαν οι αναφορές στα RFCs στις προδιαγραφές 7.12, 7.13, 7.14.

Αφαιρέθηκαν οι αναφορές στα RFCs στις προδιαγραφές 7.12, 7.13, 7.14. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΕΘΝΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: «Προµήθεια εξοπλισµού υλικού και λογισµικού» στα πλαίσια της Πράξης Απλούστευση ιαδικασιών ιοικητικής Υποστήριξης Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΣ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΜΕΡΩΝ ΠΑΘ/ΛΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΣ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΜΕΡΩΝ ΠΑΘ/ΛΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΣ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΜΕΡΩΝ ΠΑΘ/ΛΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΣ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΜΕΡΩΝ ΠΑΘ/ΛΣ Προϋπολογισμός : 2.500.000 απαλλάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης Υποέργο 4

Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης Υποέργο 4 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Κωδ ΟΠΣ (MIS) 304239 Πράξη Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης Υποέργο 4 Προμήθεια και Εγκατάσταση εξοπλισμού Διάρκεια Διαβούλευσης Από 23/02/2012

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού

Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού Γραφείο: Πληροφορίες: Τηλ.: Φαξ: e-mail: Αρ. Φακέλου: Μ.Προμηθειών Ε.Ε. Α.Π.Θ. Βενέτη Εύη 2310-996754 2310-200392 Procur@rc.auth.gr 85041 Θεσσαλονίκη, 11/1/2012 Αρ.Πρωτ.: 2654/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝIΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝIΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. / ΔΣΣΜ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝIΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝIΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. / ΔΣΣΜ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝIΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝIΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. / ΔΣΣΜ 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΩΝ Είδος 1. Επιτραπέζιος Η/Υ...3 Είδος 2. Οθόνη 24...6 Είδος 3. Φορητός

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Ινστιτούτο Πληροφορικής Ταχ. Διεύθυνση: Ν. Πλαστήρα 100, Βασιλικά

Διαβάστε περισσότερα

E-AUCTION. Θεσσαλονίκη, 06/03/2014

E-AUCTION. Θεσσαλονίκη, 06/03/2014 ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Ταχ. Δ/νση: Βούλγαρη 50, ΤΚ 54248, Θεσσαλονίκη Πληροφορίες: Αλεξάνδρα Ταβλαρίδου Τηλέφωνο: 2310 327733-35 Φαξ: 2310 327737

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΙ (06) ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΡΑΝΤΑΡ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΙ (06) ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΡΑΝΤΑΡ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΙ (06) ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΡΑΝΤΑΡ 1.1 Σκοπός ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ RADAR ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Το Α.Λ.Σ ΕΛ.ΑΚΤ. πρόκειται να προβεί στην προμήθεια έξι (06) συσκευών radar ανοικτού

Διαβάστε περισσότερα

Α. Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Α. Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 27174 15/7/2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ και Περιφερειακών Α. Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ

Διαβάστε περισσότερα

Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού.

Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού. Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού. 1. Στην ενότητα Α1.2.4 (σελ. 20 της διακήρυξης) αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 40/2015

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 40/2015 128 ΣΕΤΗ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τηλέφ: 210 891 5040-43 Fax: 210 891 5008 Καβούρι, 9 Νοε 2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 40/2015 1. Η 128 ΣΕΤΗ προκηρύσσει διαγωνιστική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Κ. «Αθηνά» - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας των Επικοινωνιών και της Γνώσης / Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων

Ε.Κ. «Αθηνά» - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας των Επικοινωνιών και της Γνώσης / Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε.Κ. «Αθηνά» - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ COMPUTER ROOM ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ COMPUTER ROOM ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Τ.Κ. 57013 Κομνηνών 76 - Ωραιόκαστρο ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ Τ.Π.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. : 6533/ΓΕΔΧΕ/Δ.Ο.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Θ.Αντωντζίκη ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210-8200859 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Καλλιθέα, 26/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 4075

Καλλιθέα, 26/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 4075 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα, 26/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 4075 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΥΦΛΩΝ (Ν.Π.Δ.Δ.) Καθολικός Διάδοχος του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ. Αριθμ. Πρωτ.: /2017 Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ. Αριθμ. Πρωτ.: /2017 Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 129334/2017 Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ Τη διενέργεια διαδικασίας ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η/Υ, ΟΘΟΝΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, SCANNER, ΦΟΡΗΤΟΥ Η/Υ (Δ.Ε. ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ)»

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η/Υ, ΟΘΟΝΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, SCANNER, ΦΟΡΗΤΟΥ Η/Υ (Δ.Ε. ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ)» Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φιλιάτες : 01/09/16 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης Υ.ΠΕ. Αριθμός Πρωτ. : ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φιλιάτες : 01/09/16 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης Υ.ΠΕ. Αριθμός Πρωτ. : ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φιλιάτες : 01/09/16 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης Υ.ΠΕ. Αριθμός Πρωτ. : 10317 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΦΙΛΙΑΤΩΝ Τμήμα : Διοικητικό Οικονομικό Ταχ. Διευθ. : Π. Μπέμπη 10 Ταχ. Κώδ. : 46300 Φιλιάτες Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΓΙΟ 10 / 10 / 2016 Α ) ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΩΝ. Επιτροπή τεχνικών προδιαγραφών Του Γ.Ν Ανατολικής Αχαΐας Αίγιο 10 / 10/ 2016

ΑΙΓΙΟ 10 / 10 / 2016 Α ) ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΩΝ. Επιτροπή τεχνικών προδιαγραφών Του Γ.Ν Ανατολικής Αχαΐας Αίγιο 10 / 10/ 2016 Επιτροπή τεχνικών προδιαγραφών Του Γ.Ν Ανατολικής Αχαΐας Αίγιο 10 / 10/ 2016 ΑΙΓΙΟ 10 / 10 / 2016 Για την Προμήθεια 1) Ένας κεντρικός SERVER 2) Υπηρεσίες εγκατάστασης Λογισμικού Προς Γραφείο Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Αναλυτικών Προδιαγραφών ΑΠ1: High Performance Server Hardware α/α Απαίτηση Υποχρεωτική απαίτηση ΝΑΙ ΝΑΙ

Πίνακας Αναλυτικών Προδιαγραφών ΑΠ1: High Performance Server Hardware α/α Απαίτηση Υποχρεωτική απαίτηση ΝΑΙ ΝΑΙ 1.1. Παράρτημα Α Τεχνικών Προδιαγραφών: Αναλυτικές προδιαγραφές Πίνακας Αναλυτικών Προδιαγραφών ΑΠ1: High Performance Server Hardware α/α Απαίτηση Υποχρεωτική απαίτηση Απάντηση Γενικά ΑΠ1.1 ΑΠ1.2 Το προτεινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Βαθμός Προτεραιότητας: Κοινό ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Τέρμα Αργυροκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) / Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) Θεσσαλονίκη, 24-08-2017 Αριθμ. Πρωτ.: 000222 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΟΣ : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια συστήματος καθορισμού σειράς προτεραιότητας για τις ανάγκες του τμήματος επειγόντων περιστατικών του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προμήθειας Εξοπλισμού Πληροφορικής προς κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της ΑΔΑΕ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προμήθειας Εξοπλισμού Πληροφορικής προς κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της ΑΔΑΕ Μαρούσι 23-07-06 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προμήθειας Εξοπλισμού Πληροφορικής προς κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της ΑΔΑΕ 1. Πιστοποιήσεις Συμμορφώσεις Όλα τα προϊόντα θα πρέπει να είναι πιστοποιημένα κατά ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ηράκλειο, 11/01/2013 Αρ. πρωτ. 297 Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης πρόκειται να προβεί στην

Διαβάστε περισσότερα

Σελ. 2: Επιβεβαιώστε ότι : Ημερομηνία και Χρόνος Αποσφράγισης των Προσφορών είναι η Παρασκευή και ώρα 12:30 (αναγράφει ημέρα ΠΕΜΠΤΗ)

Σελ. 2: Επιβεβαιώστε ότι : Ημερομηνία και Χρόνος Αποσφράγισης των Προσφορών είναι η Παρασκευή και ώρα 12:30 (αναγράφει ημέρα ΠΕΜΠΤΗ) Στις 12/12/2016 κατατέθηκαν τα παρακάτω ερωτήματα σε σχέση με τον Διαγωνισμό "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΕΡ-ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (HPC-CLUSTER) - Αρ. Πρωτ. 11758" ΕΡΩΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 8 Δεκεμβρίου 2014 Α.Π.: 6028 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Παρακαλώ όπως αποστείλετε αναλυτική προσφορά για την προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: «Υλοποίηση Σύγχρονων Ψηφιακών εφαρμογών ανάδειξης της Επιχειρηματικότητας του Ν. Κυκλάδων με χρήση Web 2.0 / Scial Media / Mbile

Διαβάστε περισσότερα

παρακάτω υλικών. Το κριτήριο επιλογής του προμηθευτή είναι η χαμηλότερη τιμή εκ των προμηθευτών των οποίων οι προσφορές θα κριθούν αποδεκτές.

παρακάτω υλικών. Το κριτήριο επιλογής του προμηθευτή είναι η χαμηλότερη τιμή εκ των προμηθευτών των οποίων οι προσφορές θα κριθούν αποδεκτές. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΨΨΑΥΟΡ1Π-Ω1Φ ΑΔΑΜ: 16PROC005151883 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ & ΟΙΚ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΟΙΚ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Μυτιλήνη,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 380180 Πράξη Ψηφιακές Υπηρεσίες Επιτροπής Ανταγωνισµού Υποέργο Ψηφιακές Υπηρεσίες Επιτροπής Ανταγωνισµού ιάρκεια ιαβούλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Στα πλαίσια της υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4. Διδακτικοί Στόχοι. Για την αναγκαιότητα, τον τρόπο συνεργασίας, τις δυνατότητες και τον τρόπο εγκατάστασης των περιφερειακών συσκευών.

Κεφάλαιο 4. Διδακτικοί Στόχοι. Για την αναγκαιότητα, τον τρόπο συνεργασίας, τις δυνατότητες και τον τρόπο εγκατάστασης των περιφερειακών συσκευών. Κεφάλαιο 4 Ένα υπολογιστικό σύστημα εκτός από την ΚΜΕ και την κύρια μνήμη που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία και προσωρινή αποθήκευση δεδομένων βασίζεται στις περιφερειακές συσκευές για την επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

υπάρχει στην ΣΑΕ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας 2016ΣΕ (τρεις χιλιάδες τετρακόσια ευρώ) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

υπάρχει στην ΣΑΕ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας 2016ΣΕ (τρεις χιλιάδες τετρακόσια ευρώ) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004771 016-07-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Ινστιτούτο Πληροφορικής Ταχ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) / Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) Θεσσαλονίκη, 05-04-2017 Αριθμ. Πρωτ.: 000130 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ηµητρίου Καραολή 1 56430 Θεσσαλονίκη Γραφείο Πληροφορικής ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 76/2014 ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 2000-2006 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 1 - ΠΑΙ ΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΟ: 1.3 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Γεώργιος Λεγνωσίδης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ 4.021,17 4.946,04 924,87. Τίτλος: «Προμήθεια εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών και λογισμικών» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Φ.Π.Α.

ΜΕΛΕΤΗ 4.021,17 4.946,04 924,87. Τίτλος: «Προμήθεια εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών και λογισμικών» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Φ.Π.Α. Αρ. Μελέτης.: 24 Έτος: 2015 ΜΕΛΕΤΗ Τίτλος: «Προμήθεια εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών και λογισμικών» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Φ.Π.Α. 23%: ΣΥΝΟΛΟ: 4.021,17 924,87 4.946,04 ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015 ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ MΟΝΑΔΩΝ Γ.Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» Πολυδύναμο Κέντρο Αντιμετώπισης της Κρίσης των Χρηστών Ναρκωτικών και Αλκοολισμού ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων Γιάννης Γιαννάκος Ηλεκτρονικός Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών/ Α.Δ.Α.Ε. Ηράκλειο,1Δεκεμβρίου 2008 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ Tμήμα ΤΠΕ & Διαφάνειας Πληροφορίες : Μαυροκυουκουλάκη Ελένη ΠΡΟΣ: ΑΔΑΜ: Γάζι, 03/10/2016 Αρ. Πρωτ. : 17891 ERGOMEC PRIVATE COMPANY ERGOMEC P.C. Σιδηρόκαστρο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝIΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝIΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝIΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝIΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝIΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝIΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΟΣ 1. ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ Η/Υ i5... 3 ΕΙΔΟΣ 2. ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ Η/Υ i7... 6 ΕΙΔΟΣ 3.

Διαβάστε περισσότερα

ξεχωριστό από τους υπόλοιπους κοινόχρηστους χώρους και τη Γραμματεία.

ξεχωριστό από τους υπόλοιπους κοινόχρηστους χώρους και τη Γραμματεία. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ECDL Οι ελάχιστες προδιαγραφές που πρέπει να ικανοποιεί μία επιχείρηση ώστε να πιστοποιηθεί ως Εξεταστικό Κέντρο ECDL χωρίζονται σε: Α. Χώροι / Απαιτούμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΕΙΡΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΠ 311 & 586 ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΕΙΡΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΠ 311 & 586 ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΕΙΡΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΠ 311 & 586 ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια Α. συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές στον Πίνακα 1 του Παραρτήματος Α

Αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές στον Πίνακα 1 του Παραρτήματος Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Ινστιτούτο Πληροφορικής Ταχ. Διεύθυνση: Ν. Πλαστήρα 00, Βασιλικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

ΤΜΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΤΜΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Τα τμήματα ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή είναι: 1. Επεξεργαστής 2. Μνήμη RAM και ROM 3. Κάρτα γραφικών 4. Μητρική Πλακέτα 5. Σκληρός Δίσκος 6. DVD / Blue Ray 7. Τροφοδοτικό

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια δικτυακού εξοπλισμού για την επέκταση της υποδομής του ενοποιημένου δικτύου ασύρματης πρόσβασης

Προμήθεια δικτυακού εξοπλισμού για την επέκταση της υποδομής του ενοποιημένου δικτύου ασύρματης πρόσβασης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Προμήθεια δικτυακού εξοπλισμού για την επέκταση της υποδομής του ενοποιημένου δικτύου ασύρματης πρόσβασης Προϋπολογισμός: 5.000,00

Διαβάστε περισσότερα

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAVIS-V1-2012 TRAVIS Λογισμικό Διαχείρισης Παραβάσεων Φωτοεπισήμανσης Το σύστημα διαχείρισης παραβάσεων φωτοεπισήμανσης

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές Έργου. «Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο και ηλεκτρονική διαχείριση - αρχειοθέτηση εγγράφων στο Α.Π.Σ.»

Τεχνικές Προδιαγραφές Έργου. «Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο και ηλεκτρονική διαχείριση - αρχειοθέτηση εγγράφων στο Α.Π.Σ.» Ανακοίνωση ιενέργειας ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ στις 11-10-2002 στις εγκαταστάσεις του Αρχηγείου Πυρ/κού Σώµατος ιεύθυνση Οικονοµικών 1 ος όροφος - Αίθουσα Συσκέψεων Οδός: Μουρούζη 4 Αθήνα. Τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (με συλλογή κλειστών προσφορών)για ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (με συλλογή κλειστών προσφορών)για ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΚ 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ:12503/749713 ΧΑΙΔΑΡΙ 30/10/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ 1 1. ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ I ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Τεχνικές Προδιαγραφές Υποχρ/κή Απαίτηση Απάντηση 1 Τεχνολογία Εκτύπωσης: Μέγεθος εγγράφου: Ανάλυση εκτύπωσης: Ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών για τις ανάγκες της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων.

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών για τις ανάγκες της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΔΑΤΟΣ Ταχ. Δ/νση: Μ. Ιατρίδου 2 & Κηφισίας 124 Ταχ. Κωδ.: 11526, Αθήνα Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

16REQ

16REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ & ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΥΔΕ Κ.Υ.Υ. (ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα