Εκπαίδευση, κατάρτιση, νεολαία και αθλητισμός. Εκπαίδευση και κατάρτιση Το κλειδί για το μέλλον σας Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εκπαίδευση, κατάρτιση, νεολαία και αθλητισμός. Εκπαίδευση και κατάρτιση Το κλειδί για το μέλλον σας Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ"

Transcript

1 Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ Εκπαίδευση, κατάρτιση, Εκπαίδευση και κατάρτιση Το κλειδί για το μέλλον σας νεολαία και αθλητισμός Η επένδυση στην εκπαίδευση και την κατάρτιση είναι ζωτικής σημασίας για την ενίσχυση της προσωπικής ανάπτυξης και των προοπτικών εργασίας των νέων.

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γιατί χρειαζόμαστε δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο 3 Ποια είναι η συμβολή της ΕΕ 6 Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΈΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΆ ΛΌΓΙΑ Η έκδοση αυτή αποτελεί μέρος μιας σειράς που εξηγεί τι κάνει και γιατί η ΕΕ σε διάφορους τομείς πολιτικής και με ποια αποτελέσματα. Τι κάνει η ΕΕ 10 Προοπτικές 16 Περισσότερες πληροφορίες 16 Μπορείτε να βρείτε τις εκδόσεις στο διαδίκτυο: Πώς λειτουργεί η ΕΕ Η Ευρώπη σε 12 μαθήματα Ευρώπη 2020: η αναπτυξιακή στρατηγική της Ευρώπης Οι πατέρες της ΕΕ Ανθρωπιστική βοήθεια και πολιτική προστασία Ανταγωνισμός Απασχόληση και κοινωνικές υποθέσεις Ασφάλεια των τροφίμων Γεωργία Δημόσια υγεία Διεθνής συνεργασία και ανάπτυξη Διεύρυνση Δικαιοσύνη, θεμελιώδη δικαιώματα και ισότητα Δράση για το κλίμα Εκπαίδευση, κατάρτιση, νεολαία και αθλητισμός Εμπόριο Ενέργεια Εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας Επιχειρήσεις Έρευνα και καινοτομία Εσωτερική αγορά Οικονομική και νομισματική ένωση και ευρώ Θαλάσσια πολιτική και αλιεία Καταναλωτές Καταπολέμηση της απάτης Μετανάστευση και άσυλο Μεταφορές Περιβάλλον Περιφερειακή πολιτική Πολιτιστικός και οπτικοακουστικός τομέας Προϋπολογισμός Τελωνεία Τραπεζικός και χρηματοπιστωτικός τομέας Σύνορα και ασφάλεια Φορολογία Ψηφιακό θεματολόγιο Η Ευρωπαϊκή Ένωση με απλά λόγια: Εκπαίδευση, κατάρτιση, νεολαία και αθλητισμός Ευρωπαϊκή Επιτροπή Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας Ενημέρωση πολιτών 1049 Βρυξέλλες ΒΕΛΓΙΟ Το χειρόγραφο επικαιροποιήθηκε τον Νοέμβριο του Εξώφυλλο και φωτογραφία 2ης σελίδας: Glowimages / Getty Images 16 σ ,7 cm ISBN doi: /53634 Λουξεμβούργο: Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2014 Ευρωπαϊκή Ένωση, 2014 Επιτρέπεται η αναπαραγωγή. Για κάθε χρήση ή αναπαραγωγή επιμέρους φωτογραφιών, πρέπει να ζητηθεί απευθείας η άδεια των κατόχων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

3 Ε κ π α ί δ ε υ σ η, κ α τ ά ρ τ ι σ η, ν ε ο λ α ί α κ α ι α θ λ η τ ι σ μ ό ς 3 Γιατί χρειαζόμαστε δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο Εκπαίδευση και κατάρτιση Για το μέλλον σας Για το μέλλον μας Για σας: Η επένδυση στην εκπαίδευση και την κατάρτιση αποτελεί το κλειδί για το μέλλον σας, ιδίως εάν είστε νέος. Η εκμάθηση μιας δεύτερης ή τρίτης γλώσσας δεν θα σας διευκολύνει απλώς στο να γνωρίσετε άλλες χώρες, νέους λαούς και διαφορετικούς τρόπους ζωής. Μπορεί επίσης να σας δώσει τη δυνατότητα να σπουδάσετε, να επιμορφωθείτε ή να προσφέρετε εθελοντικές υπηρεσίες στο εξωτερικό και έτσι να βελτιώσετε τις προοπτικές να βρείτε στη συνέχεια μια δουλειά που θα σας παρέχει ικανοποίηση και καλές αποδοχές. Μελέτες δείχνουν ότι τα άτομα με υψηλό επίπεδο εξειδίκευσης έχουν διπλάσιες πιθανότητες να βρουν δουλειά και σχεδόν τριπλάσιες πιθανότητες να λαμβάνουν αποδοχές που υπερβαίνουν τον μέσο όρο σε σύγκριση με τα άτομα με χαμηλό επίπεδο εξειδίκευσης. Για τη χώρα σας: Σε έναν κόσμο που χαρακτηρίζεται από ολοένα και μεγαλύτερη αλληλεξάρτηση, η πλήρης αξιοποίηση των δυνατοτήτων των εθνικών οικονομιών επιτυγχάνεται μόνο μέσω της άμεσης σύνδεσής τους με ένα ισχυρό σύστημα εκπαίδευσης και κατάρτισης. Μια χώρα που επενδύει με έξυπνο τρόπο στην εκπαίδευση και την κατάρτιση θα προοδεύσει στον χώρο των επιχειρήσεων, των επιστημών και των τεχνών. Επιπροσθέτως, η εξασφάλιση δυνατοτήτων εκπαίδευσης για όλους συμβάλλει στην κοινωνική δικαιοσύνη και την κοινωνική συνοχή. Fotolia/MF Το γνωρίζατε; Το 20 % των Ευρωπαίων διαθέτουν χαμηλό επίπεδο βασικών δεξιοτήτων, όπως αλφαβητισμού και αριθμητισμού, με αποτέλεσμα να συναντούν δυσκολίες όσον αφορά την πρόσβαση στην αγορά εργασίας και την πλήρη κοινωνική τους ένταξη. Για την Ευρώπη: Η επιτυχία μας στην ανταγωνιστική παγκόσμια αγορά εξαρτάται από την ύπαρξη εργατικού δυναμικού με υψηλή εξειδίκευση, το οποίο παράγει άριστα και καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες. Όμως, τα οφέλη που απορρέουν από την εκπαίδευση δεν είναι μόνον οικονομικά: προϋπόθεση για την ανάπτυξη του δημοκρατικού πνεύματος στην Ευρώπη είναι η επίγνωση των πολιτικών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων από το σύνολο των ευρωπαίων πολιτών. Η ενεργός συμμετοχή των πολιτών πρέπει να διδάσκεται και να μαθαίνεται στο σπίτι, στο σχολείο και εκτός αυτών. Το πρόγραμμα Erasmus+ Ενόψει του σημαντικού ρόλου που διαδραματίζει η εκπαίδευση για τη μελλοντική ευημερία των πολιτών, των κρατών και της Ευρώπης στο σύνολό της, η ΕΕ εκπόνησε ένα φιλόδοξο πρόγραμμα: το Erasmus+. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση της προσωπικής ανάπτυξης και των προοπτικών εργασίας των ευρωπαίων πολιτών. Υποστηρίζει όλους τους τομείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, καθώς και τη μη τυπική μάθηση για νέους, τον εθελοντισμό και τον μαζικό αθλητισμό. Αντικαθιστά διάφορα παλαιότερα προγράμματα με τη θέσπιση μιας δέσμης ορθολογικών και απλοποιημένων κανόνων και διαδικασιών. Από το 1987 πάνω από 3 εκατομμύρια φοιτητές έχουν επωφεληθεί από τις υποτροφίες του προγράμματος Erasmus. Το πρόγραμμα Erasmus+ έχει αυξήσει σημαντικά τη χρηματοδότηση που παρέχει η ΕΕ. Στόχος του είναι η στήριξη άλλων 4 εκατομμυρίων νέων, φοιτητών και ενηλίκων μεταξύ των ετών 2014 και 2020, ώστε να αποκτήσουν εμπειρίες και δεξιότητες στο πλαίσιο σπουδών, επιμόρφωσης, συμμετοχής σε ανταλλαγές νέων ή εθελοντισμού στο εξωτερικό. Ενισχύει επίσης σημαντικά τις ευκαιρίες συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, οργανώσεων νεολαίας, καθώς και μεταξύ εκπαιδευτικού και εργασιακού χώρου. Η εκπαίδευση υπήρξε ουσιώδης προϋπόθεση για την άνθηση του κλασικού ελληνικού πολιτισμού.

4 4 Η Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Η Ε Ν Ω Σ Η Μ Ε Α Π Λ Α Λ Ο Γ Ι Α Στοιχεία που προκαλούν ανησυχία Η έλλειψη δεξιοτήτων Η διεθνής οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση αποκάλυψε διαρθρωτικές αδυναμίες οι οποίες συνεπάγονται σοβαρές συνέπειες για εκατομμύρια ανθρώπους. Το ποσοστό ανεργίας των νέων υπερβαίνει το 20 % στο σύνολο της ΕΕ, ενώ σε ορισμένα κράτη μέλη υπερβαίνει το 50 %. Ωστόσο, η διεθνής κρίση δεν αποτελεί την αποκλειστική αιτία της ανεργίας. Το χαμηλό μορφωτικό επίπεδο και η έλλειψη δεξιοτήτων συμβάλλουν επίσης στην αύξηση της ανεργίας. Το γνωρίζατε; Ο αναλφαβητισμός δεν καταστρέφει μόνο τη ζωή μεμονωμένων ατόμων, συνεπάγεται και τεράστιο κόστος για την κοινωνία. Μόνο στις αναπτυσσόμενες χώρες, το κόστος αυτό υπερβαίνει τα (500 δισεκατομμύρια) ευρώ σε ετήσια βάση. Σχεδόν το 20 % των νέων στην ΕΕ δεν αποκτά το ελάχιστο επίπεδο βασικών δεξιοτήτων όσον αφορά την ανάγνωση και τις γνώσεις μαθηματικών και φυσικών επιστημών. Έξι εκατομμύρια νέοι εγκαταλείπουν πρόωρα την εκπαίδευση και την κατάρτιση έχοντας φοιτήσει μόνο στην κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ή, ενδεχομένως, ούτε καν σε αυτήν. Ο αντίκτυπος αυτών των ελλείψεων είναι προφανής: μια πρόσφατη έρευνα αποκάλυψε ότι μόνον ο ένας στους δύο ενήλικες με χαμηλό επίπεδο εξειδίκευσης βρίσκει δουλειά, ενώ το ποσοστό απασχόλησης των ενηλίκων με υψηλό επίπεδο εξειδίκευσης είναι σημαντικά υψηλότερο. Αυτό σημαίνει ότι ο πλέον πρόσφορος τρόπος για να βρει κανείς δουλειά είναι η απόκτηση προσόντων; Δεν χωρά καμία αμφιβολία ότι είναι ο ασφαλέστερος. Πολλοί εργοδότες αναζητούν εναγωνίως εργαζομένους με υψηλό επίπεδο εξειδίκευσης. Ένας στους τρεις εργοδότες δυσκολεύεται να εντοπίσει άτομα με τις κατάλληλες δεξιότητες. Αυτό συμβαίνει ιδίως στους πλέον καινοτόμους κλάδους της οικονομίας, όπου υπάρχουν χιλιάδες κενές θέσεις εργασίας στους τομείς της μηχανολογίας, της επιστήμης και της τεχνολογίας. Η αναντιστοιχία μεταξύ των αναζητούμενων από τους εργοδότες προσόντων και των προσόντων που διαθέτουν οι αναζητούντες εργασία ονομάζεται έλλειψη δεξιοτήτων. Πρόκειται για ένα από τα πλέον σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ευρωπαϊκές χώρες. Η κάλυψη των σχετικών ελλείψεων απαιτεί την ανάληψη πρωτοβουλιών. Οι πιο αποτελεσματικές πρωτοβουλίες αφορούν την εκπαίδευση και την κατάρτιση. Κάλυψη των ελλείψεων με συνταξιούχους Το ευρωπαϊκό έργο HEAR ME (καθοδήγηση νέων που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο από συνταξιούχους με υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης) απευθύνθηκε σε συνταξιούχους ή άτομα που πλησίαζαν στη σύνταξη και επιθυμούσαν να εργαστούν με νέους. Οι εθελοντές παρακολούθησαν μια σειρά μαθημάτων που αφορούσαν την απόκτηση δεξιοτήτων καθοδήγησης. Ακολούθως, οι συνταξιούχοι ανέλαβαν τον ρόλο του υπεύθυνου καθοδήγησης, παρέχοντας συνδρομή και καθοδήγηση σε άτομα που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο και χρήζουν ειδικής υποστήριξης για την επίτευξη των εκπαιδευτικών και εργασιακών τους στόχων. Ο κλάδος της μεταποίησης αγωνίζεται να βρει εργαζομένους με υψηλή εξειδίκευση. Fotolia / Ingo Bartussek

5 Ε κ π α ί δ ε υ σ η, κ α τ ά ρ τ ι σ η, ν ε ο λ α ί α κ α ι α θ λ η τ ι σ μ ό ς 5 Fotolia/Westend61 Η αρχή της επικουρικότητας στην πράξη: ό,τι μαθαίνετε στο σπίτι δεν χρειάζεται να το μάθετε στο σχολείο. Κοινή αντιμετώπιση των προκλήσεων Στη μαθησιακή διαδικασία εμπλέκονται εκατομμύρια άτομα και ποικίλοι φορείς: φοιτητές, μαθητευόμενοι, γονείς, εκπαιδευτικοί, πανεπιστήμια, επιχειρήσεις και οργανώσεις νεολαίας, καθώς και κυβερνήσεις και η ίδια η ΕΕ. Πώς μπορούν να συνδυαστούν με αποτελεσματικότερο τρόπο οι αρμοδιότητές τους; Η αρχή της επικουρικότητας μπορεί να αποτελέσει τον οδηγό για την επίλυση του συγκεκριμένου προβλήματος. Με άλλα λόγια, η εν λόγω αρχή προβλέπει ότι οι αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται στο εγγύτερο δυνατό επίπεδο προς τους εκάστοτε ενδιαφερομένους. Εκπαιδευτικές αρμοδιότητες Ποια είναι η γνώμη σας; Ποιοι παράγοντες διαδραματίζουν τον πλέον σημαντικό ρόλο στη διαδικασία της εκπαίδευσης και της κατάρτισης; Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο σύμφωνα με τις Συνθήκες της ΕΕ κάθε κράτος μέλος της ΕΕ είναι αρμόδιο για την ανάπτυξη του οικείου συστήματος εκπαίδευσης και κατάρτισης, όπως και για τη χάραξη των πολιτικών του για τη νεολαία. Οι εθνικές κυβερνήσεις είναι αρμόδιες για τη λήψη των αποφάσεων που αφορούν το περιεχόμενο της διδασκαλίας και την οργάνωση της εκπαίδευσης. Επομένως, κάθε κυβέρνηση είναι ελεύθερη να επιτρέψει τη διευθέτηση των εκπαιδευτικών θεμάτων σε περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο. Η αρμοδιότητα για τη λήψη πλήθους αποφάσεων ανατίθεται στα πανεπιστήμια, τα σχολεία και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Ορισμένες από αυτές τις αποφάσεις υλοποιούνται από οργανώσεις νεολαίας. Ωστόσο, η γνώση πρέπει να αυξάνεται και να διευρύνεται, και πέραν των εθνικών συνόρων, προκειμένου να αποδίδει καρπούς. Την ανάγκη αυτή καλύπτει η ευρωπαϊκή διάσταση της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και των πολιτικών για τη νεολαία. Τα κράτη μέλη μπορούν να βελτιώνουν τις πολιτικές τους ανταλλάσσοντας εμπειρίες. Φοιτητές, μαθητευόμενοι, εθελοντές, εκπαιδευτικοί, εργαζόμενοι στον κλάδο της νεολαίας, σχολεία, πανεπιστήμια και οργανώσεις νέων μπορούν να αναπτύσσουν συνεργασίες σε διασυνοριακό επίπεδο. Η συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι απαραίτητη για να δημιουργηθούν τα καλύτερα δυνατά μαθησιακά περιβάλλοντα για όλους και να καλλιεργούνται δεξιότητες υψηλού επιπέδου. Ως εκ τούτου, εδώ και πολλά χρόνια η ευρωπαϊκή ατζέντα περιλαμβάνει την υλοποίηση προγραμμάτων συνεργασίας στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας: το 1987 εγκρίθηκε το πρόγραμμα Erasmus και το 1988 το πρώτο ευρωπαϊκό πρόγραμμα νεολαίας («Νεολαία για την Ευρώπη»). Ωστόσο, οι αρμοδιότητες της ΕΕ στον τομέα της εκπαίδευσης, της επαγγελματικής κατάρτισης και της νεολαίας κατοχυρώθηκαν για πρώτη φορά σε επίπεδο ιδρυτικών συνθηκών της Ένωσης στη Συνθήκη του Μάαστριχτ (1993). Οι κυβερνήσεις, τα σχολεία, οι εκπαιδευτικοί ή οι γονείς; Ποιος είναι ο δικός σας ρόλος; Σε ποιον βαθμό μπορείτε να λάβετε αποφάσεις σχετικά με τον τόπο, τον χρόνο και το αντικείμενο της μάθησης; Το γνωρίζατε; Ο αθλητισμός προστέθηκε στις συναφείς αρμοδιότητες της ΕΕ με τη Συνθήκη της Λισαβόνας (2009). Τα οφέλη μιας πανευρωπαϊκής προσέγγισης είναι προφανή για την προώθηση των κοινωνικών και οικονομικών οφελών που αποφέρει η συμμετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες και η σωματική άσκηση, καθώς και για την καταπολέμηση της αθλητικής βίας, της μισαλλοδοξίας ή της φαρμακοδιέγερσης των αθλητών. Η ανταλλαγή πληροφοριών σε επίπεδο ΕΕ βοηθά τα κράτη μέλη στη χάραξη αποτελεσματικών πολιτικών για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων.

6 6 Η Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Η Ε Ν Ω Σ Η Μ Ε Α Π Λ Α Λ Ο Γ Ι Α Ποια είναι η συμβολή της ΕΕ Η ΕΕ έχει δεσμευτεί να συμβάλλει στη διεύρυνση των οριζόντων των ευρωπαίων πολιτών και να τους παρέχει ευκαιρίες στηρίζοντας την εκπαίδευση, την κατάρτιση, και τις πολιτικές για τη νεολαία. Διευρύνετε τους ορίζοντές σας: η μάθηση είναι μια διαρκής διαδικασία Shutterstock / Alexander Raths «Η ζωή είναι μάθηση. Όταν σταματάς να μαθαίνεις, πεθαίνεις» (Tom Clancy). Η μάθηση είναι μια διαρκής διαδικασία. Η συνομιλία με κάποιον άγνωστο μάς παρέχει την ευκαιρία να πληροφορηθούμε τις απόψεις, τις προτιμήσεις κ.λπ. του εν λόγω προσώπου. Η άρνηση της μάθησης είναι σχεδόν αδύνατη. Προσπαθήστε να αποφύγετε τη μάθηση έστω και για μία μόνον ώρα. Είναι αυτό εφικτό; Και μόνο για να προετοιμαστείτε γι αυτό το πείραμα, θα πρέπει να αναλογιστείτε από ποιες δραστηριότητες θα πρέπει να απέχετε. Ως αποτέλεσμα, θα αποκτήσετε μέσω της δικής σας εμπειρίας σαφέστερη αντίληψη για το τι σημαίνει μάθηση. Η προσωπική εμπειρία άλλωστε αποτελεί την πιο πρόσφορη πηγή μάθησης. Η μάθηση δεν περιορίζεται στην αίθουσα διδασκαλίας. Ούτε στην απλή αφομοίωση γεγονότων. Η μάθηση αφορά τη ζωή. Για τον λόγο αυτό, η ΕΕ προωθεί μια ευρεία και ολοκληρωμένη προσέγγιση για τη μάθηση, η οποία καλύπτει όλο το φάσμα των μαθησιακών μεθόδων και των μαθησιακών περιβαλλόντων, όπως, για παράδειγμα, τη μη τυπική, την άτυπη και τη διά βίου μάθηση. Μαθαίνοντας για την αλληλεγγύη, μαθαίνοντας για τη ζωή Η μη τυπική μάθηση αποκτάται εκτός του σχολικού περιβάλλοντος ή του περιβάλλοντος της κατάρτισης μέσω οργανωμένων δραστηριοτήτων οι οποίες ενέχουν κάποια μορφή στήριξης της μάθησης, για παράδειγμα: διαρθρωμένη ηλεκτρονική μάθηση ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση εθελοντισμός ή συμμετοχή σε ανταλλαγές νέων προγράμματα για τον αλφαβητισμό όσων εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο ή για τη μετάδοση σχετικών με την εργασία δεξιοτήτων. Η άτυπη μάθηση δεν είναι οργανωμένη ούτε διαρθρωμένη όσον αφορά τους στόχους, τον χρόνο ή τη διδασκαλία, συνεπάγεται όμως την απόκτηση δεξιοτήτων (η οποία μπορεί να μην είναι σκόπιμη από την πλευρά του εκπαιδευομένου) μέσω της καθημερινής και της εργασιακής πείρας. Για παράδειγμα: Fotolia/paffy οι δεξιότητες διαχείρισης έργου ή οι δεξιότητες ΤΠ που αποκτώνται κατά την εργασία η εκμάθηση ξένων γλωσσών και οι διαπολιτισμικές δεξιότητες που αποκτήθηκαν κατά την παραμονή σε άλλη χώρα οι δεξιότητες που αποκτήθηκαν μέσω εθελοντισμού, πολιτιστικών και αθλητικών δραστηριοτήτων, καθώς και διάφορων άλλων δραστηριοτήτων στο σπίτι (π.χ. φροντίδα παιδιών). Η μάθηση εξηγεί τη ζωή.

7 Ε κ π α ί δ ε υ σ η, κ α τ ά ρ τ ι σ η, ν ε ο λ α ί α κ α ι α θ λ η τ ι σ μ ό ς 7 Η διά βίου μάθηση αναφέρεται στην απόκτηση νέων γνώσεων καθ όλη τη διάρκεια του βίου, ιδίως μετά την ολοκλήρωση του σταδίου της αρχικής τυπικής εκπαίδευσης. Θυμηθείτε: ποτέ δεν είναι αργά για να μάθει κανείς! Διά βίου μάθηση για άτομα με διανοητική αναπηρία Για τα άτομα με διανοητική αναπηρία η διά βίου μάθηση δεν αφορά μόνο την απόκτηση νέων δεξιοτήτων. Αφορά επίσης την κοινωνική τους ένταξη, την απόκτηση ικανότητας εκπροσώπησης και μεγαλύτερου ελέγχου της καθημερινής τους ζωής. Ωστόσο, πολλά προγράμματα και μαθήματα κατάρτισης δεν είναι πρόσφορα για άτομα με διανοητική αναπηρία. Συχνά, το εκπαιδευτικό υλικό είναι δυσνόητο και δεν είναι εύκολη η κατανόηση της διδασκαλίας. Η ΕΕ υποστηρίζει σχέδια συνεργασίας μεταξύ οργανώσεων νεολαίας από όλο τον κόσμο. Τα έργα αυτά στοχεύουν στη βελτίωση της ποιότητας και της αναγνώρισης της εργασίας στον τομέα της νεολαίας, του εθελοντισμού, των ανταλλαγών νέων και της μη τυπικής μάθησης σε διάφορες περιοχές του κόσμου. Το πρόγραμμα Jean Monnet ενθαρρύνει τη διδασκαλία, την έρευνα και τον προβληματισμό σχετικά με την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση σε ολόκληρο τον κόσμο. Από το 1990 έως το 2011 το πρόγραμμα Jean Monnet συνέβαλε στην υλοποίηση περίπου σχεδίων στον τομέα των σπουδών για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, συμπεριλαμβανομένων 165 ευρωπαϊκών κέντρων αριστείας Jean Monnet, 880 πανεπιστημιακών εδρών και μόνιμων μαθημάτων και ενοτήτων ευρωπαϊκών σπουδών. Το πρόγραμμα είναι πλέον παρόν σε 72 χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο φορείς από πολλές χώρες της ΕΕ συνεργάστηκαν για να καταρτίσουν το πρόγραμμα Pathways. Οι συμμετέχοντες εκπόνησαν εκπαιδευτικά μαθήματα, φυλλάδια και ηλεκτρονικά εργαλεία, όπου παρουσίαζαν τρόπους διευκόλυνσης της πρόσβασης σε πληροφορίες. Το πρόγραμμα αυτό θα διευκολύνει τη διά βίου μάθηση των ατόμων με διανοητική αναπηρία. Προώθηση των γνώσεων σχετικά με την ΕΕ σε ολόκληρο τον κόσμο «Η δράση Jean Monnet είναι ιδιαίτερα σημαντική. Το πρόγραμμα οικονομικών σπουδών αποτελεί πλέον το όχημα για την ανάπτυξη μαθημάτων σχετικών με την ΕΕ, την πρόσκληση ευρωπαίων πανεπιστημιακών και ειδικών, και την προώθηση διάφορων δραστηριοτήτων για την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης του κορεατικού κοινού σχετικά με την ΕΕ.» Πολιτική ανοικτών θυρών: διεθνής συνεργασία Καθηγητής Woosik Moon, έδρα Jean Monnet για την οικονομία της ΕΕ στο Εθνικό Πανεπιστήμιο της Σεούλ, Νότια Κορέα Η Ευρώπη δεν λειτουργεί με «στεγανά», ιδίως όσον αφορά τον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της πολιτικής για τη νεολαία. Η ΕΕ υποστηρίζει τη διεθνή συνεργασία με στόχο την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στις χώρες εταίρους. Τα ιδρύματα που μετέχουν ως εταίροι σε ανάλογες σχέσεις μπορούν να επιλεγούν από τις γειτονικές προς την ΕΕ χώρες, τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, τη Ρωσία, καθώς και από περιοχές της Ασίας, της Λατινικής Αμερικής και της Αφρικής. Ο επικουρικός ρόλος της ΕΕ Τα κράτη μέλη είναι αρμόδια για το περιεχόμενο και την οργάνωση του εθνικού τους εκπαιδευτικού συστήματος και συστήματος επαγγελματικής κατάρτισης. Η ΕΕ σέβεται τις διαφοροποιήσεις μεταξύ των εθνικών κανόνων και προτεραιοτήτων και δεν έχει δικαίωμα να εναρμονίσει τους νόμους και τους κανονισμούς των κρατών μελών της ΕΕ στα συγκεκριμένα πεδία (άρθρα 165 και 166 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης). Κατά συνέπεια, η ΕΕ δεν είναι εξουσιοδοτημένη να θεσπίζει τους κανόνες στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της πολιτικής για τη νεολαία. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι η ΕΕ περιορίζεται σε ρόλο απλού παρατηρητή. Κάθε άλλο! Η ΕΕ διαδραματίζει έναν μοναδικό ρόλο στο πλαίσιο της μαθησιακής διαδικασίας στην Ευρώπη ως συντονιστής, διαμεσολαβητής και σύμβουλος. Ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και τα συνεπικουρεί στο πλαίσιο των δράσεών τους. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη;

8 8 Η Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Η Ε Ν Ω Σ Η Μ Ε Α Π Λ Α Λ Ο Γ Ι Α Σημαίνει, για παράδειγμα, ότι η ΕΕ: παρέχει στήριξη σε σπουδαστές, υποψήφιους διδάκτορες, μαθητευομένους, εκπαιδευτικούς, υπευθύνους κατάρτισης και πανεπιστημιακούς για να εκπονήσουν μελέτες, να διδάξουν ή να αποκτήσουν εργασιακή πείρα σε άλλη χώρα, καθώς και σε νέους για να συμμετάσχουν σε ανταλλαγές ή να παράσχουν εθελοντικές υπηρεσίες σε άλλη χώρα ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να μεταρρυθμίσουν και να εκσυγχρονίσουν το εθνικό τους εκπαιδευτικό σύστημα και σύστημα κατάρτισης και να χαράξουν πολιτικές για τη νεολαία, ώστε να είναι αρτιότερα εξοπλισμένα για να αντιμετωπίσουν τις παρούσες και τις μελλοντικές προκλήσεις διευκολύνει την προσαρμογή στις αλλαγές και την ένταξη στην αγορά εργασίας, ιδίως μέσω της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης προωθεί τη διακυβερνητική συνεργασία, τη συνεργασία μεταξύ πανεπιστημίων, κολεγίων και σχολών, καθώς και τη συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων, κοινωνικών εταίρων, οργανώσεων νέων και της κοινωνίας των πολιτών. Γιατί είναι χρήσιμη η συνεργασία σε επίπεδο ΕΕ; Η συνεργασία σε επίπεδο ΕΕ βοηθά τις ευρωπαϊκές χώρες να βελτιώσουν τα εκπαιδευτικά τους συστήματα, καθώς διευκολύνει τις χώρες να συνεργάζονται προκειμένου να αντλούν διδάγματα από τις εθνικές τους εμπειρίες και να ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές. Συνεργασία σε επίπεδο ΕΕ: το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο «Ευρώπη 2020» είναι ο τίτλος της στρατηγικής της ΕΕ για οικονομική ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων εργασίας. Ο ακρογωνιαίος λίθος της στρατηγικής αυτής είναι το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, το οποίο θεσπίστηκε το 2011 ως ένας ετήσιος κύκλος συντονισμού και διαλόγου σχετικά με την οικονομική πολιτική, στον οποίο συμμετέχουν τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, οι κυβερνήσεις των κρατών μελών της ΕΕ και τα εθνικά κοινοβούλια. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΕ εκδίδει συστάσεις ανά χώρα που σκοπό έχουν να παράσχουν καθοδήγηση στα κράτη μέλη για τη διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας των οικονομιών τους και για τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Καθώς η εκπαίδευση και η κατάρτιση αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη σημασία για την απασχόληση και την οικονομική ανάπτυξη, οι ανά χώρα συστάσεις εξετάζουν επίσης αναλυτικά και μάλιστα με αυξανόμενο ενδιαφέρον ζητήματα που συνδέονται με την εκπαίδευση και την κατάρτιση. Συνεργασία σε επίπεδο ΕΕ: ο «Οδικός χάρτης κινητικότητας» Με τη συμμετοχή των κρατών μελών, η ΕΕ κατάρτισε τον «Οδικό χάρτη κινητικότητας», έναν οδηγό που προσδιορίζει τους πέντε βασικούς παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν τη διάθεση και την ικανότητα των νέων να σπουδάσουν ή να λάβουν κατάρτιση στο εξωτερικό. Τα διαθέσιμα στοιχεία (έως τον Ιανουάριο του 2014) δείχνουν ότι ο βαθμός στήριξης της κινητικότητας διαφέρει σημαντικά μεταξύ των κρατών μελών. Η Γερμανία, το Βέλγιο, η Ισπανία, η Γαλλία και η Ιταλία παρέχουν την πλέον ολοκληρωμένη πληροφόρηση και καθοδήγηση σχετικά με τις ευκαιρίες κινητικότητας. Η Κύπρος, το Λουξεμβούργο και το γερμανόφωνο τμήμα του Βελγίου αποδίδουν τη μεγαλύτερη σημασία στην εκμάθηση ξένων γλωσσών στο σχολείο. Ο παράγοντας αυτός αποδεικνύεται συχνά ιδιαίτερα σημαντικός όσον αφορά την απόφαση για σπουδές, κατάρτιση ή εργασία στο εξωτερικό. Η φλαμανδική περιοχή του Βελγίου, η Γερμανία, η Ιταλία και η Αυστρία διακρίνονται για το άρτιο σύστημα χρηματοοικονομικής υποστήριξης προς σπουδαστές από μειονεκτούσες οικογένειες οι οποίοι επιθυμούν να σπουδάσουν ή να λάβουν κατάρτιση στο εξωτερικό. Η ΕΕ θέτει φιλόδοξους στόχους Η μάθηση συνδέεται με την πρόοδο. Το ίδιο ισχύει και για τις πολιτικές για την εκπαίδευση και την κατάρτιση. Κατά συνέπεια, για τη μέτρηση της πραγματοποιούμενης προόδου η ΕΕ και τα κράτη μέλη συμφώνησαν να θεσπίσουν τα ακόλουθα σημεία αναφοράς για το 2020: το ποσοστό των ατόμων ηλικίας 15 ετών με χαμηλές επιδόσεις στην ανάγνωση, τα μαθηματικά και τις θετικές επιστήμες θα πρέπει να είναι χαμηλότερο από 15 % το ποσοστό των ατόμων που εγκαταλείπουν πρόωρα την εκπαίδευση θα πρέπει να είναι χαμηλότερο του 10 %

9 Ε κ π α ί δ ε υ σ η, κ α τ ά ρ τ ι σ η, ν ε ο λ α ί α κ α ι α θ λ η τ ι σ μ ό ς 9 το ποσοστό των νέων ενηλίκων με τριτοβάθμιο μορφωτικό επίπεδο θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 40 % το ποσοστό των αποφοίτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που συνεχίζουν τις σπουδές τους ή αποκτούν κατάρτιση στο εξωτερικό πρέπει να είναι τουλάχιστον 20 %. Fotolia / Oleksiy Mark Πού βρισκόμαστε σήμερα; Είναι εφικτή η επίτευξη των φιλόδοξων στόχων που τέθηκαν για το 2020; Σύμφωνα με την έρευνα PISA 2012 η κατάσταση είναι συγκεχυμένη. Ανεξαρτήτως των αποτελεσμάτων που καταγράφονται σε ορισμένα γνωστικά πεδία ή για ορισμένες χώρες, πρέπει ακόμα να γίνουν πολλά. Ενόσω εκατομμύρια νέοι στην ΕΕ δυσκολεύονται με την ανάγνωση, τη γραφή και τα μαθηματικά, δεν δικαιολογείται κανένας εφησυχασμός. Η Εσθονία (άποψη της πρωτεύουσας Τάλιν) διασφαλίζει ίσες ευκαιρίες μάθησης. Έρευνα PISA 2012 Το πρόγραμμα διεθνούς αξιολόγησης μαθητών PISA (Programme for International Student Assessment) είναι μια διεθνής μελέτη του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ). Το PISA αξιολογεί το ποσοστό των μαθητών ηλικίας 15 ετών οι οποίοι έχουν αποκτήσει βασικές γνώσεις και δεξιότητες στα μαθηματικά, την ανάγνωση και τις θετικές επιστήμες. Η πρώτη έρευνα διεξήχθη το 2000, η δε αξιολόγηση επαναλαμβάνεται έκτοτε κάθε τρία χρόνια. Στην έρευνα PISA 2012 συμμετείχαν οι 34 χώρες μέλη του ΟΟΣΑ και 31 χώρες εταίροι. Στη συνέχεια παρατίθενται ορισμένα από τα αποτελέσματα της έρευνας. Η ΕΕ βελτιώνει τις επιδόσεις της στην ανάγνωση και στις φυσικές επιστήμες! Η ΕΕ βρίσκεται κοντά στην επίτευξη του στόχου αναφοράς βάσει του οποίου μέχρι το 2020 το ποσοστό των μαθητών με χαμηλές επιδόσεις θα πρέπει να είναι χαμηλότερο από 15 %. Ανάγνωση: 23,1 % το ,8 % το 2012 Θετικές επιστήμες: 20,3 % το ,6 % το 2012 Υστερούμε στα μαθηματικά! Ο μέσος όρος των μαθητών με χαμηλές επιδόσεις στα μαθηματικά παρέμεινε ουσιαστικά ο ίδιος στην έρευνα PISA 2012 (22,1 %) σε σχέση με την έρευνα PISA 2009 (22,3 %). Ορισμένες χώρες αριστεύουν! Τέσσερα κράτη μέλη της ΕΕ (Εσθονία, Φινλανδία, Πολωνία και Κάτω Χώρες) συγκαταλέγονται μεταξύ των χωρών με τις βέλτιστες επιδόσεις, καθώς το ποσοστό μαθητών με χαμηλές επιδόσεις στα μαθηματικά είναι ήδη χαμηλότερο από 15 %, ήτοι κάτω από το σημείο αναφοράς της ΕΕ. Ο πρώτος μαθητής στην τάξη είναι η Εσθονία, όπου το ποσοστό των μαθητών με χαμηλές επιδόσεις στα μαθηματικά είναι μόλις 10,5 % (σε σύγκριση με το ποσοστό 22,1% για την ΕΕ ως σύνολο). Ορισμένες χώρες παρουσιάζουν σημαντική υστέρηση! Ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ, όπου το 1/3 έως και το 1/2 των νέων ηλικίας 15 ετών σημειώνει τις χαμηλότερες επιδόσεις, καταλαμβάνουν τις τελευταίες θέσεις στον σχετικό πίνακα αξιολόγησης της έρευνας PISA.

10 10 Η Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Η Ε Ν Ω Σ Η Μ Ε Α Π Λ Α Λ Ο Γ Ι Α Τι κάνει η ΕΕ Η ΕΕ επενδύει 14,7 δισεκατομμύρια ευρώ στο Erasmus+, το πρόγραμμά της για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό το διάστημα Το Erasmus+ στοχεύει στην ενίσχυση των προοπτικών εργασίας και προσωπικής ανάπτυξης των νέων. Συνδράμει τα συστήματα εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας των κρατών μελών στην παροχή υπηρεσιών διδασκαλίας, μάθησης και δραστηριοτήτων για νέους, που εφοδιάζουν τους ενδιαφερομένους με δεξιότητες οι οποίες θα τους χρειαστούν στην αγορά εργασίας και στις κοινωνικές τους σχέσεις. Εάν σας ενδιαφέρει το χρηματοδοτικό πρόγραμμα της ΕΕ για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, εδώ θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες. Αναλυτικότερες πληροφορίες διατίθενται στον οδηγό προγράμματος για τους αιτούντες. Θα βρείτε τον οδηγό προγράμματος, καθώς και πολλές άλλες πληροφορίες, στον ιστότοπο του προγράμματος Erasmus+ (http://ec.europa.eu/programmes/erasmus plus). Το πρόγραμμα Erasmus+ προβλέπει τρεις κύριες δράσεις Κύρια δράση 1 Μαθησιακή κινητικότητα: υποστήριξη για σπουδές, εργασία, συμμετοχή σε δραστηριότητες για νέους, διδασκαλία, κατάρτιση ή ανάπτυξη επαγγελματικών και προσωπικών δεξιοτήτων και προσόντων σε άλλη χώρα. Κύρια δράση 2 Συνεργασία και συμπράξεις: ευκαιρίες για σύναψη συμπράξεων με στόχο τη συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και των οργανώσεων νεολαίας, καθώς και συμπράξεων μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και αγοράς εργασίας. Κύρια δράση 3 Μεταρρυθμίσεις πολιτικής: υποστήριξη σε διαδικασίες ανταλλαγής απόψεων, διαλόγου και συλλογής στοιχείων που απαιτούνται για τη μεταρρύθμιση των πολιτικών και των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας. Κύρια δράση 1: Μαθησιακή κινητικότητα μεμονωμένων ατόμων Η παρούσα ενότητα παρουσιάζει τις ευκαιρίες που παρέχει το πρόγραμμα Erasmus+ σε κάθε είδους εκπαιδευομένους, καθώς και στο προσωπικό που απασχολείται στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και των οργανώσεων νεολαίας. Είστε φοιτητής σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και επιθυμείτε να σπουδάσετε ή να αποκτήσετε κατάρτιση στο εξωτερικό; φοιτητής σε ίδρυμα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης και επιζητείτε τη διεύρυνση των δεξιοτήτων σας; νέος που επιθυμεί να επωφεληθεί κάποιου προγράμματος ανταλλαγής νέων ή να εργαστεί εθελοντικά στο εξωτερικό; εκπαιδευτικός, εργοδότης ή επαγγελματίας στον τομέα της νεολαίας και επιθυμείτε να διδάξετε ή να συμμετάσχετε σε προγράμματα κατάρτισης στο εξωτερικό; Αν ανήκετε σε κάποια από τις παραπάνω κατηγορίες, η παρούσα ενότητα ενδέχεται να περιέχει πληροφορίες που σας ενδιαφέρουν ή νέες ευκαιρίες για σας. Εκμάθηση ξένων γλωσσών στο πλαίσιο της κινητικότητας Η βελτίωση των γλωσσικών σας δεξιοτήτων συνεπάγεται περισσότερα οφέλη κατά την παραμονή σας στο εξωτερικό. Η χρησιμοποίηση ξένων γλωσσών αποτελεί σημαντική πτυχή για την πλειονότητα των δράσεων κινητικότητας. Εάν είστε φοιτητής, εθελοντής ή μέλος του εκπαιδευτικού προσωπικού και εγκαταλείπετε τη χώρα σας για τουλάχιστον δύο μήνες, ή λαμβάνετε επαγγελματική εκπαίδευση διαμένοντας στο εξωτερικό για τουλάχιστον έναν μήνα, το πρόγραμμα Erasmus+ σάς δίνει την ευκαιρία να διευρύνετε τις γνώσεις σας στη γλώσσα που πρόκειται να χρησιμοποιήσετε στις σπουδές, στην εργασία ή στο πλαίσιο των εθελοντικών σας δραστηριοτήτων. Μετά την έγκριση της αίτησης συμμετοχής σας σε πρόγραμμα κινητικότητας, θα διεξαχθεί έλεγχος της γλωσσικής σας επάρκειας και θα σας δοθεί η δυνατότητα να παρακολουθήσετε μαθήματα στη γλώσσα είτε πριν από τη μετάβασή σας στο εξωτερικό είτε κατά τη διάρκεια της παραμονής σας εκεί. Επικοινωνήστε με το αρμόδιο ίδρυμα ή τον αρμόδιο φορέα της χώρας σας και λάβετε αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη νέα αυτή δυνατότητα που παρέχεται μέσω του προγράμματος Erasmus+. «Ξεσκονίστε» τις γλωσσικές σας δεξιότητες και ετοιμαστείτε να ταξιδέψετε στο εξωτερικό!

11 Ε κ π α ί δ ε υ σ η, κ α τ ά ρ τ ι σ η, ν ε ο λ α ί α κ α ι α θ λ η τ ι σ μ ό ς 11 ΦΟΙΤΗΤΈΣ ΤΡΙΤΟΒΆΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗΣ Χρόνος σπουδών: οι φοιτητές μπορούν να παραμείνουν για χρονικό διάστημα 3 έως 12 μηνών σε μια άλλη χώρα προκειμένου να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα σπουδών του πανεπιστημίου ή της σχολής της επιλογής τους. Πρακτική άσκηση: εναλλακτικά, παρέχεται στους ενδιαφερομένους η δυνατότητα να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση διάρκειας 2 έως 12 μηνών στο εξωτερικό. Οι νέοι απόφοιτοι της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μπορούν επίσης να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση στο εξωτερικό εντός ενός έτους από την αποφοίτησή τους. Πρέπει όμως να κινηθούν εγκαίρως! Η επιλογή σας πρέπει να γίνει από το πανεπιστήμιο ή τη σχολή στην οποία φοιτάτε κατά το τελευταίο έτος των σπουδών σας. Το πρόγραμμα Erasmus+ παρέχει επίσης στήριξη σε ορισμένους ευρωπαίους φοιτητές για να σπουδάσουν σε χώρες εκτός Ευρώπης, καθώς και σε φοιτητές εκτός Ευρώπης για να σπουδάσουν στην Ευρώπη. «Η συνέχιση των σπουδών μου σε ένα άλλο πανεπιστήμιο με βοήθησε να διευρύνω το αντικείμενο των σπουδών μου περισσότερο από ποτέ άλλοτε. Όμως, η σημαντικότερη πτυχή της εμπειρίας μου ήταν η γνωριμία με ένα πλήθος ανθρώπων με τους οποίους είμαι βέβαιος ότι θα συνεργαστώ στο μέλλον.» Η άποψη του Robert (Ηνωμένο Βασίλειο) για τη συνέχιση των σπουδών του στον βιομηχανικό σχεδιασμό για διάστημα 10 μηνών στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο του Delft, Κάτω Χώρες. ΔΆΝΕΙΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΈΣ ΣΠΟΥΔΈΣ (ΕΠΙΠΈΔΟΥ ΜΆΣΤΕΡ) Το πρόγραμμα Erasmus+ στηρίζει τη χορήγηση χαμηλότοκων δανείων σε φοιτητές που πραγματοποιούν μεταπτυχιακές σπουδές σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Οι φοιτητές μπορούν να υποβάλουν αίτηση για χορήγηση δανείου με ευνοϊκούς όρους για την απόκτηση τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών στο εξωτερικό, το δε ύψος του δανείου μπορεί να ανέλθει μέχρι του ποσού των ευρώ για πρόγραμμα σπουδών διάρκειας ενός έτους ή μέχρι του ποσού των ευρώ για πρόγραμμα σπουδών διετούς διάρκειας. ΚΟΙΝΆ ΠΤΥΧΊΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΏΝ ΣΠΟΥΔΏΝ Το πρόγραμμα Erasmus+ προσφέρει σε μεταπτυχιακούς φοιτητές από όλο τον κόσμο τη δυνατότητα υποτροφίας για την παρακολούθηση κοινών, υψηλού επιπέδου προγραμμάτων διεθνών σπουδών τα οποία διδάσκονται στο πλαίσιο συμπράξεων μεταξύ πανεπιστημίων. Τα κοινά προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών καταλήγουν στη χορήγηση ενιαίου τίτλου σπουδών τον οποίο εκδίδουν από κοινού όλα ή ορισμένα από τα συμμετέχοντα ιδρύματα. Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στην υπηρεσία διεθνών σχέσεων του ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο οποίο φοιτάτε. ΚΙΝΗΤΙΚΌΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΉ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΆΡΤΙΣΗ Η κινητικότητα στο εξωτερικό μπορεί να βοηθήσει τους νέους που λαμβάνουν επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση να αποκτήσουν τις δεξιότητες που απαιτεί η σημερινή ανταγωνιστική αγορά εργασίας. Fotolia / Ekaterina Pokrovsky Διευρύνετε τους ορίζοντές σας. Σπουδάστε στο εξωτερικό.

12 12 Η Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Η Ε Ν Ω Σ Η Μ Ε Α Π Λ Α Λ Ο Γ Ι Α Fotolia/illustrez-vous Αποκτήστε επαγγελματική πείρα σε μια χώρα γνωστή για την ειδημοσύνη της. Οι μαθητές της ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που φοιτούν σε σχολές επαγγελματικής κατάρτισης, οι ασκούμενοι και οι μαθητευόμενοι μπορούν να ολοκληρώσουν την άσκηση ή τη μαθητεία τους στο εξωτερικό απασχολούμενοι σε επιχειρήσεις, σε άλλους χώρους εργασίας (για παράδειγμα, σε ΜΚΟ ή σε δημόσιους φορείς) ή σε επαγγελματικές σχολές, περιλαμβανομένης της μάθησης μέσω εργασίας ορισμένης διάρκειας σε επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης μπορεί να κυμαίνεται από δύο εβδομάδες έως ένα έτος. παρακολουθούν διαρθρωμένα προγράμματα δραστηριοτήτων (εργαστήρια, ασκήσεις, συζητήσεις και προσομοιώσεις ρόλων) σε άλλες χώρες εντός ή εκτός της ΕΕ με διάρκεια έως 21 ημερών. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εθελοντισμού παρέχει στους νέους μια ιδανική ευκαιρία για την ανάπτυξη προσωπικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων μέσω της συμμετοχής τους, για διάστημα μέχρι και 12 μηνών, στις καθημερινές δραστηριότητες οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς της κοινωνικής μέριμνας, της προστασίας του περιβάλλοντος, της υλοποίησης προγραμμάτων μη τυπικής εκπαίδευσης, των ΤΠΕ, των πολιτιστικών δραστηριοτήτων, καθώς και σε πολλούς άλλους τομείς. Τους παρέχει επίσης ευκαιρίες ενίσχυσης της αυτοπεποίθησής τους, δραστηριοποίησής τους ως ενεργών πολιτών και αποκόμισης εμπειριών στο πλαίσιο ενός διαφορετικού τρόπου ζωής. Οι εθελοντικές δραστηριότητες μπορούν να έχουν διάρκεια έως και ενός έτους και οι συμμετέχοντες μπορούν να εργαστούν ως εθελοντές για διάφορους σκοπούς τόσο εντός όσο και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα προγράμματα ανταλλαγών νέων αφορούν νέους ηλικίας μεταξύ 13 και 30 ετών. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εθελοντισμού παρέχει τις υπηρεσίες της σε νέους ηλικίας 17 έως 30 ετών. Οι νέοι απόφοιτοι (δηλαδή όσοι έχουν ολοκληρώσει τη μαθητεία τους) μπορούν επίσης να συμμετέχουν σε δραστηριότητες κινητικότητας. Η υποβολή της αίτησης για άσκηση στο εξωτερικό πρέπει να γίνει εντός ενός έτους από την αποφοίτησή τους. «Η εμπειρία που αποκόμισα από τη συμμετοχή μου στο πρόγραμμα κινητικότητας με βοήθησε πέραν πάσης αμφιβολίας στη μετέπειτα σταδιοδρομία μου. Χωρίς αυτήν, δεν θα διέθετα την απαραίτητη αυτοπεποίθηση για να συμμετάσχω στον διαγωνισμό Young Chef of the Year. Θα συνιστούσα ανεπιφύλακτα στον καθένα να ζήσει ανάλογες εμπειρίες. Το ταξίδι μου στη Γαλλία αποτέλεσε και εξακολουθεί να αποτελεί μια από τις ωραιότερες εμπειρίες μου.» Η άποψη της Deborah (Ηνωμένο Βασίλειο) σχετικά με την εμπειρία που αποκόμισε κατά τη διάρκεια της πρακτικής της άσκησης στη Λυών, Γαλλία. Εάν ενδιαφέρεστε να υποβάλετε αίτηση, απευθυνθείτε στο ίδρυμα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στο οποίο φοιτάτε. ΚΙΝΗΤΙΚΌΤΗΤΑ ΤΩΝ ΝΈΩΝ: ΑΝΤΑΛΛΑΓΈΣ ΝΈΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑ Τα προγράμματα ανταλλαγών νέων βοηθούν τους νέους να αποκτήσουν δεξιότητες όπως, μεταξύ άλλων, ικανότητα διαχείρισης έργων και ικανότητα ομαδικής εργασίας. Τα προγράμματα ανταλλαγών παρέχουν ευκαιρίες απόκτησης δεξιοτήτων εκτός του σχολικού περιβάλλοντος σε ομάδες νέων οι οποίες «Στον έναν μόλις χρόνο της συμμετοχής μου σε πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας απέκτησα περισσότερες γνώσεις σε σχέση με κάθε άλλη μαθησιακή δραστηριότητα στο παρελθόν. Θα συνιστούσα την παροχή εθελοντικής υπηρεσίας σε όλους όσοι διαθέτουν ανοικτό πνεύμα και επιθυμούν να αποκτήσουν εμπειρίες.» Η άποψη της Clara (Γερμανία) για τη συμμετοχή της σε ένα έργο παροχής συνδρομής σε νεοαφιχθέντες μετανάστες στις Βρυξέλλες, Βέλγιο, στο κοινοτικό κέντρο Jozef Swinnen. Εάν ενδιαφέρεστε να υποβάλετε αίτηση, απευθυνθείτε στον εθνικό οργανισμό της χώρας σας. ΚΙΝΗΤΙΚΌΤΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΎ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΈΝΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΈΑ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΊΑΣ Εάν είστε εκπαιδευτικός ή εργάζεστε σε επιχείρηση, μπορείτε να διδάξετε σε κάποιο ίδρυμα στο εξωτερικό και να αποκτήσετε νέες επαγγελματικές προοπτικές, να διευρύνετε την προσωπική σας δικτύωση και να συμβάλετε στον εκσυγχρονισμό και στη διεθνοποίηση των ευρωπαϊκών συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης. Εκπαιδευτικοί, μη εκπαιδευτικό προσωπικό ή εργαζόμενοι στον τομέα της νεολαίας μπορούν επίσης να λάβουν κατάρτιση στο εξωτερικό, η οποία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, διαρθρωμένα μαθήματα, επαγγελματική γλωσσική κατάρτιση, εκδηλώσεις κατάρτισης και δραστηριότητες παρακολούθησης αλλότριας εργασίας για την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας (job

13 Ε κ π α ί δ ε υ σ η, κ α τ ά ρ τ ι σ η, ν ε ο λ α ί α κ α ι α θ λ η τ ι σ μ ό ς 13 Η διεθνής στρατηγική του Πανεπιστημίου της Βόννης περιλαμβάνει ανταλλαγές νέων επιστημόνων, φοιτητών και διοικητικού προσωπικού. shadowing), με στόχο να αποκτήσουν νέες γνώσεις και ιδέες τις οποίες θα μπορούν να αξιοποιήσουν σε πρακτικό επίπεδο στη χώρα τους. Η διάρκεια αυτών των δραστηριοτήτων μπορεί να κυμαίνεται μεταξύ 2 ημερών και 2 μηνών. Εάν ενδιαφέρεστε να υποβάλετε αίτηση, απευθυνθείτε στο εκπαιδευτικό ίδρυμα ή στην οργάνωση νεολαίας για την οποία εργάζεστε. Τα μέλη του προσωπικού επιχειρήσεων πρέπει να λάβουν πρόσκληση από το εκπαιδευτικό ίδρυμα στο οποίο επιθυμούν να διδάξουν. «Η εμπειρία μου αφορούσε την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων της Ομοσπονδίας Κωφών Κύπρου προκειμένου να αντλήσω διδάγματα από τις δραστηριότητες και τις εμπειρίες τους [ ]. Η εμπειρία αυτή μου επέτρεψε να κατανοήσω καλύτερα τη φιλοσοφία αντιμετώπισης των κωφών στην Κύπρο, να αναπτύξω περαιτέρω τις προσωπικές μου ικανότητες όσον αφορά την επικοινωνία στη νοηματική γλώσσα και να κατανοήσω καλύτερα τις εφαρμοστέες μαθησιακές διαδικασίες στο πλαίσιο της διδασκαλίας για κωφούς.» Η άποψη του Christophe (Γαλλία), εκπαιδευτή επικοινωνίας στη νοηματική γλώσσα, σχετικά με τις δραστηριότητες παρακολούθησης επαγγελματικών δραστηριοτήτων στις οποίες συμμετείχε στην Κύπρο. Universität Bonn / Volker Lannert την ενίσχυση της συνεργασίας, τη μεταφορά γνώσης και την εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών; Εάν ανήκετε σε κάποια από τις ανωτέρω κατηγορίες, το πρόγραμμα Erasmus+ στηρίζει διάφορες μορφές συμπράξεων που μπορεί να σας ενδιαφέρουν. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΈΣ ΣΥΜΠΡΆΞΕΙΣ ΜΕΤΑΞΎ ΦΟΡΈΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΊΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗΣ, ΤΗΣ ΚΑΤΆΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΊΑΣ, ΚΑΘΏΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΌΣΜΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ Οι στρατηγικές συμπράξεις επιδιώκουν την ανάπτυξη, τη μεταφορά και την εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας μέσω της διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ διαφόρων ειδών οργανώσεων. Για να επιτύχει αυτούς τους στόχους, το πρόγραμμα Erasmus+ υποστηρίζει οργανώσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας σε διάφορες χώρες. Μεταξύ των υποστηριζόμενων δραστηριοτήτων περιλαμβάνονται οι ακόλουθες: ανάπτυξη κοινών προγραμμάτων σπουδών, νέων προγραμμάτων σπουδών, καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας (για παράδειγμα, μεθόδων προσφορότερης αξιοποίησης των ΤΠΕ), νέου υλικού διδασκαλίας/κατάρτισης, καθώς και μεθόδων και πρακτικών (π.χ. για την εκμάθηση ξένων γλωσσών) δικτύωση, εκμάθηση μέσω ομοτίμων η οποία θα επιτρέπει στους φοιτητές να μελετούν πραγματικές περιπτώσεις συνεργαζόμενοι με επιχειρήσεις που στοχεύουν στην ανάπτυξη του επιχειρηματικού πνεύματος και της δημιουργικής σκέψης επικύρωση των προσόντων που έχουν αποκτηθεί στο πλαίσιο της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης σε εθνικό επίπεδο αντιστοιχίζοντάς τα προς τα συναφή πλαίσια της ΕΕ και χρησιμοποιώντας τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία της ΕΕ μέσα τεκμηρίωσης. Κύρια δράση 2: στήριξη για συνεργασία και συμπράξεις Είστε οργάνωση ή ίδρυμα που δραστηριοποιείται στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης ή της νεολαίας και επιθυμείτε τη διασυνοριακή συνεργασία με ομοτίμους στον δικό σας ή σε άλλους τομείς ή με τον κόσμο της εργασίας προκειμένου να προαγάγετε την καινοτομία και να εκσυγχρονίσετε τις πρακτικές σας; Fotolia/Syda Productions Είστε επιχείρηση, οργανισμός έρευνας, περιφερειακή αρχή, ένωση, κοινωνικοοικονομικός εταίρος ή ΜΚΟ και επιθυμείτε να συνεργαστείτε με οργανώσεις ή ιδρύματα στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης ή της νεολαίας με στόχο Η ηλεκτρονική μάθηση διευκολύνει την ευέλικτη, εξατομικευμένη μάθηση.

14 14 Η Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Η Ε Ν Ω Σ Η Μ Ε Α Π Λ Α Λ Ο Γ Ι Α Fotolia / Sergey Nivens Είστε έτοιμοι για το μεγάλο άλμα; Αποκτήστε επιχειρηματικές δεξιότητες και σε πανεπιστημιακό επίπεδο. Πώς να υποβάλετε αίτηση: τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, οι οργανώσεις νεολαίας ή οι εκπρόσωποι άλλων ενδιαφερόμενων οργανώσεων πρέπει να επικοινωνήσουν με τον εθνικό οργανισμό της χώρας τους. ΣΥΜΜΑΧΊΕΣ ΓΝΏΣΗΣ: ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑ ΜΕΤΑΞΎ ΙΔΡΥΜΆΤΩΝ ΑΝΏΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΩΝ Το πρόγραμμα Erasmus+ χρηματοδοτεί δομημένες συμπράξεις μεταξύ ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και επιχειρήσεων με στόχο να συμβάλει στη γεφύρωση του χάσματος που χωρίζει τον κόσμο της ανώτατης εκπαίδευσης από τον κόσμο της εργασίας. Οι «συμμαχίες γνώσης» θα συνδράμουν επίσης τους φοιτητές και το διδακτικό προσωπικό στην απόκτηση περισσότερων επιχειρηματικών δεξιοτήτων και στην ενίσχυση του επιχειρηματικού πνεύματος τόσο των ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης όσο και των επιχειρήσεων. Οι «συμμαχίες γνώσης» μπορούν να υποστηρίξουν δραστηριότητες στους ακόλουθους τομείς: ανάπτυξη και εφαρμογή νέων μαθησιακών και διδακτικών μεθόδων (όπως, για παράδειγμα, νέων διεπιστημονικών προγραμμάτων σπουδών, καθώς και μεθόδων διδασκαλίας και μάθησης που εστιάζουν στην εξατομίκευση της διδασκαλίας με βάση τις ανάγκες του εκπαιδευόμενου και τα πραγματικά προβλήματα) δημιουργία μαθησιακών δομών για την απόκτηση οριζόντιων δεξιοτήτων και υλοποίησή τους μέσω προγραμμάτων για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οι εν λόγω δομές πρέπει να αναπτύσσονται σε συνεργασία με τις επιχειρήσεις με στόχο την ενίσχυση της απασχολησιμότητας, της δημιουργικότητας και της χάραξης νέων επαγγελματικών κατευθύνσεων εισαγωγή της επιχειρηματικής εκπαίδευσης, καθώς και επιχειρηματικών προσεγγίσεων ως προς τη διδακτική και μαθησιακή διαδικασία σε κάθε επιστημονικό κλάδο, με στόχο οι φοιτητές, οι ερευνητές, το εκπαιδευτικό προσωπικό και οι επιμορφωτές να αποκτούν γνώσεις, δεξιότητες και κίνητρα για συμμετοχή σε επιχειρηματικές δραστηριότητες. Οι «συμμαχίες γνώσης» απαιτούν τη συμμετοχή τουλάχιστον έξι οργανώσεων από τουλάχιστον τρεις διαφορετικές χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα (καθώς και τη συμμετοχή τουλάχιστον δύο επιχειρήσεων και δύο επιστημονικών εταίρων). ΣΥΜΜΑΧΊΕΣ ΔΕΞΙΟΤΉΤΩΝ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΈΝΟΥΣ ΤΟΜΕΊΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑΣ ΜΕΤΑΞΎ ΠΑΡΌΧΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΉΣ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΆΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΌΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ Τόσο οι επιχειρήσεις όσο και η βιομηχανία σκέφτονται με όρους υπερεθνικών και όχι εθνικών αλυσίδων εφοδιασμού. Οι συμμαχίες δεξιοτήτων σε συγκεκριμένους τομείς προσαρμόζουν το πρόγραμμα διδασκαλίας με βάση αυτή την πραγματικότητα και συμβάλλουν στην προετοιμασία των νέων που μετέχουν στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση για μια ευρωπαϊκή αγορά εργασίας. Οι συμμαχίες αυτές αποσκοπούν στον εφοδιασμό των νέων με τις δεξιότητες που απαιτούνται για το συγκεκριμένο επάγγελμα, μέσα από τις ακόλουθες ενέργειες: αντιμετώπιση της έλλειψης δεξιοτήτων χάρη στην προσαρμογή των συστημάτων αρχικής και συνεχούς επαγγελματικής εκπαίδευσης στις συγκεκριμένες ανάγκες των κλάδων της αγοράς εργασίας σχεδιασμός και παροχή προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και μεθόδων διδασκαλίας και επιμόρφωσης με διεθνή χαρακτήρα ανάπτυξη προγραμμάτων εργασιοκεντρικής μάθησης (σε σχολεία ή επιχειρήσεις) και μαθητείας με στόχο να διευκολυνθεί η μετάβαση από την εκπαίδευση στην εργασία. Οι «τομεακές συμμαχίες δεξιοτήτων» απαιτούν τη συμμετοχή τουλάχιστον εννέα διαφορετικών οργανώσεων από τουλάχιστον τρεις διαφορετικές χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, μεταξύ των οποίων δύο κράτη μέλη.

15 Ε κ π α ί δ ε υ σ η, κ α τ ά ρ τ ι σ η, ν ε ο λ α ί α κ α ι α θ λ η τ ι σ μ ό ς 15 ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΙΚΑΝΟΤΉΤΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΆΘΜΙΑ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ: ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑ ΜΕ ΙΔΡΎΜΑΤΑ ΤΡΙΤΟΒΆΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΧΏΡΕΣ ΕΤΑΊΡΟΥΣ Το πρόγραμμα Erasmus+ υποστηρίζει έργα συνεργασίας μεταξύ ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από όλο τον κόσμο τα οποία στοχεύουν στην ανάπτυξη και στον εκσυγχρονισμό των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης των χωρών εταίρων. Μπορούν να επιλεγούν ιδρύματα εταίροι από γειτονικές χώρες της ΕΕ, από τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων και τη Ρωσία, καθώς και από περιοχές της Ασίας, της Λατινικής Αμερικής και της Αφρικής και τις χώρες της Καραϊβικής και του Ειρηνικού. Τα μελλοντικά έργα μπορούν να αφορούν: συμπράξεις για την ανάπτυξη νέων προγραμμάτων και τίτλων σπουδών, μαθησιακών και διδακτικών μεθόδων, σχεδίων ανάπτυξης των ικανοτήτων του προσωπικού, σχεδίων διασφάλισης της ποιότητας, καθώς και νέων δομών και διαδικασιών διακυβέρνησης και διαχείρισης σχέδια ανάπτυξης διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων σε εθνικό επίπεδο, μέσω της παροχής στήριξης στις αρχές των χωρών εταίρων (για παράδειγμα, σχέδια που αφορούν τον εκσυγχρονισμό της πολιτικής στον τομέα αυτό, τη διακυβέρνηση και τη διαχείριση των συστημάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης). ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΙΚΑΝΟΤΉΤΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΈΑ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΊΑΣ: ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑ ΜΕ ΟΡΓΑΝΏΣΕΙΣ ΝΕΟΛΑΊΑΣ ΣΤΙΣ ΧΏΡΕΣ ΕΤΑΊΡΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΆ ΕΡΓΑΛΕΊΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΉ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΊΚΩΝ Η ηλεκτρονική αδελφοποίηση (etwinning) ενισχύει τη συνεργασία μεταξύ σχολείων μέσω της παροχής στήριξης, χρήσιμων εργαλείων και μιας πλατφόρμας διαδικτυακής συνεργασίας. Η ηλεκτρονική αδελφοποίηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη στήριξη έργων κινητικότητας, στρατηγικών συμπράξεων ή διαφόρων μορφών συνεργασίας μέσω διαδικτύου. Επιπλέον, το etwinning συμβάλλει στην επαγγελματική εξέλιξη των εκπαιδευτικών και του προσωπικού προσφέροντας ηλεκτρονικό μαθησιακό υλικό και δυνατότητες δικτύωσης σε ολόκληρη την Ευρώπη. Όλα τα σχολεία και τα κέντρα προσχολικής αγωγής στις χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα μπορούν να επωφεληθούν της ηλεκτρονικής αδελφοποίησης με την απλή εγγραφή τους, οποτεδήποτε, στην οικεία ηλεκτρονική πύλη: etwinning.net. Η EPALE (ηλεκτρονική πλατφόρμα για την εκπαίδευση ενηλίκων στην Ευρώπη) είναι μια δικτυακή πλατφόρμα μέσω της οποίας οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, οι εκπαιδευτικοί, τα ενδιαφερόμενα μέρη και όλοι όσοι δραστηριοποιούνται στην εκπαίδευση ενηλίκων μπορούν να ανταλλάσσουν πληροφορίες και ιδέες, ή να προβάλλουν και να διαδίδουν μεθόδους ορθής πρακτικής στο πλαίσιο της εκπαίδευσης ενηλίκων. Η εν λόγω πλατφόρμα δημιουργεί κοινότητες προσωπικού που εργάζεται στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η πλατφόρμα θα τεθεί σε λειτουργία έως τα τέλη του Το πρόγραμμα Erasmus+ στηρίζει τις συμπράξεις μεταξύ οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας σε ολόκληρο τον κόσμο. Πρόκειται για σχέδια που στοχεύουν στη βελτίωση της ποιότητας και στην αναγνώριση της εργασίας στον τομέα της νεολαίας, της μη τυπικής μάθησης και της εθελοντικής εργασίας σε διάφορες περιοχές του κόσμου, και ιδίως σε αναπτυσσόμενες χώρες. Μεταξύ αυτών των δραστηριοτήτων συγκαταλέγονται και οι ακόλουθες: συνεργασία, δικτύωση και ανταλλαγή εμπειριών από ομοτίμους μεταξύ οργανώσεων νεολαίας συνεργασία με στόχο την ευαισθητοποίηση και την αναγνώριση του εθελοντισμού και της μη τυπικής μάθησης στις χώρες εταίρους κατάρτιση και υλοποίηση ορθών πρακτικών και εργαλείων για την επαγγελματική εξέλιξη των εργαζομένων και των εκπαιδευτών στον τομέα της νεολαίας ανταλλαγές νέων, προγράμματα εθελοντισμού στο εξωτερικό και κινητικότητα των εργαζομένων στον τομέα της νεολαίας. Κύρια δράση 3: υποστήριξη για μεταρρυθμίσεις πολιτικής Το πρόγραμμα Erasmus+ στηρίζει δραστηριότητες που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», του στρατηγικού πλαισίου εκπαίδευσης και κατάρτισης 2020 και άλλων στρατηγικών για συγκεκριμένους κλάδους, όπως η διαδικασία της Μπολόνια για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οι δράσεις αυτές αφορούν τη συλλογή στοιχείων, τη διεξαγωγή έρευνας και αναλύσεων για συγκεκριμένα θέματα ή χώρες, σχέδια συνεργασίας μεταξύ δημόσιων αρχών ή σημαντικών οργανισμών και διαβουλεύσεις με κυβερνήσεις και οργανώσεις των πολιτών. Επίσης, ενθαρρύνουν τη διοργάνωση συναντήσεων μεταξύ νέων και υπευθύνων λήψης αποφάσεων στο πλαίσιο του Δομημένου Διαλόγου με τη Νεολαία. Οι εν λόγω δραστηριότητες αποσκοπούν στη βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και των πολιτικών για τη νεολαία, στην προώθηση της δέσμευσης για μεταρρυθμίσεις πολιτικών, της ευαισθητοποίησης, της αμοιβαίας μάθησης και της διεθνούς συνεργασίας, στην ανάπτυξη της γνώσης και στην ενθάρρυνση της ενεργού συμμετοχής των νέων στις δημοκρατικές διαδικασίες.

16 16 Η Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Η Ε Ν Ω Σ Η Μ Ε Α Π Λ Α Λ Ο Γ Ι Α Προοπτικές NA EL-C Από το 2014 έως το 2020 περίπου 4 εκατομμύρια άτομα και ιδρύματα θα επωφεληθούν άμεσα από το πρόγραμμα Erasmus+. Βασικά στοιχεία: Erasmus+ ( ) Συνολικός προϋπολογισμός Σύνολο δικαιούχων προγραμμάτων κινητικότητας Τριτοβάθμια εκπαίδευση Σπουδαστές επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης Κινητικότητα προσωπικού Προγράμματα για εθελοντές και προγράμματα ανταλλαγών νέων Πρόγραμμα εγγύησης δανείων για μεταπτυχιακές σπουδές Κοινά πτυχία μεταπτυχιακών σπουδών Στρατηγικές συμπράξεις Συμμαχίες γνώσης «Τομεακές συμμαχίες δεξιοτήτων» 14,7 δισεκατομμύρια ευρώ Θα διατεθούν συμπληρωματικά κονδύλια για τη χρηματοδότηση δράσεων με τρίτες χώρες (χώρες εταίροι). Πάνω από 4 εκατομμύρια άτομα Περίπου 2 εκατομμύρια φοιτητές Περίπου σπουδαστές και μαθητευόμενοι Περίπου διδάσκοντες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, εκπαιδευτικοί, εκπαιδευτές, μέλη διδακτικού προσωπικού και εργαζόμενοι στον τομέα της νεολαίας Πάνω από νέοι Περίπου φοιτητές Πάνω από φοιτητές Σχεδόν στρατηγικές συμπράξεις οι οποίες θα συνδέσουν σχολεία, ιδρύματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και εκπαίδευσης ενηλίκων, οργανώσεις νεολαίας και επιχειρήσεις Πάνω από 150 «συμμαχίες γνώσης» συνάπτονται από ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και επιχειρήσεις Πάνω από 150 «τομεακές συμμαχίες δεξιοτήτων» συνάπτονται από παρόχους επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και επιχειρήσεις Περισσότερες πληροφορίες XX XX XX XX XX XX XX XX Γενικές πληροφορίες σχετικά με την εκπαίδευση και την κατάρτιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο: Γενικές πληροφορίες σχετικά με την πολιτική για τη νεολαία σε ευρωπαϊκό επίπεδο: Πρόγραμμα Erasmus+: plus Εκτελεστικός οργανισμός: Εθνικοί οργανισμοί: Η γωνιά των εκπαιδευτικών: corner Η «γωνιά των εκπαιδευτικών» παρέχει εκπαιδευτικό υλικό σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση σε 23 γλώσσες. Περιέχει κάθε είδους υλικό (ιστότοπους, φυλλάδια, διαδικτυακά παιχνίδια, βίντεο κ.λπ.) που έχει σχεδιαστεί για μαθητές της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Οι εκπαιδευτικοί θα βρουν εναύσματα για ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, τα οποία καλύπτουν την ιστορία της ΕΕ, τον τρόπο λειτουργίας της, τις δράσεις της και την αναλυτική παρουσίαση και συζήτηση των πολιτικών της. Όλο το διδακτικό υλικό διατίθεται χωρίς χρέωση. Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας: Η Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας παρέχει πληροφορίες και δυνατότητες για τους νέους όλης της Ευρώπης. Έχετε απορίες σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση; Η υπηρεσία Europe Direct μπορεί να σας βοηθήσει: ISBN doi: /53634

Εκπαίδευση, κατάρτιση, νεολαία και αθλητισμός. Εκπαίδευση και κατάρτιση Το κλειδί για το μέλλον σας Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ

Εκπαίδευση, κατάρτιση, νεολαία και αθλητισμός. Εκπαίδευση και κατάρτιση Το κλειδί για το μέλλον σας Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ Εκπαίδευση, κατάρτιση, Εκπαίδευση και κατάρτιση Το κλειδί για το μέλλον σας νεολαία και αθλητισμός «Η επένδυση στην εκπαίδευση και στην κατάρτιση είναι ζωτικής σημασίας

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Στρασβούργο/Βρυξέλλες, 19 Νοεμβρίου 2013. Συχνές Ερωτήσεις για το Erasmus+

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Στρασβούργο/Βρυξέλλες, 19 Νοεμβρίου 2013. Συχνές Ερωτήσεις για το Erasmus+ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Στρασβούργο/Βρυξέλλες, 19 Νοεμβρίου 2013 Συχνές Ερωτήσεις για το Erasmus+ Τι είναι το Erasmus+; Το Erasmus+ είναι το νέο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΛΕΨΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ

ΔΟΥΛΕΨΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ ΣΠΟΥΔΑΣ Ε Νεολαία σε κίνηση: ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΟΥ Η Ευρώπη στηρίζει τους νέους ΔΟΥΛΕΨΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΘΕ ΚΙΝΗΣΟΥ ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ στην ΕΕ Δεν είναι υπεύθυνη ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε

Διαβάστε περισσότερα

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 Νοέµβριος 2011 Πρόγραµµα ιά Βίου Μάθησης Το κοινοτικό Πρόγραμμα Δράσης στους τομείς της Εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Διαμεσολάβησης ΠΘ ERASMUS+ Συνοπτική παρουσίαση Βασικών Δράσεων

Γραφείο Διαμεσολάβησης ΠΘ ERASMUS+ Συνοπτική παρουσίαση Βασικών Δράσεων ΠΘ ERASMUS+ Συνοπτική παρουσίαση Βασικών Δράσεων Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Εκπαίδευση, την Κατάρτιση, την Νεολαία & τον Αθλητισμό Εθνικό Σημείο Επαφής ΙΚΥ Η διαμόρφωση του Erasmus+ «Παραδοσιακά»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΛΕΨΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΟΥ ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ

ΔΟΥΛΕΨΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΟΥ ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ ΚAΙNOΤOΜΗΣΕ Νεολαία σε κίνηση: ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΟΥ Η Ευρώπη στηρίζει τους νέους ΔΟΥΛΕΨΕ ΠΑΡΕ ΜΕΡΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΟΥ ΜΑΘΕ ΚΙΝΗΣΟΥ ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ στην EΥPΩΠH Δεν είναι υπεύθυνη ούτε η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το και Καταληκτικές Ημερομηνίες Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης -2013 απευθύνεται σε όλους τους τομείς και επίπεδα εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Νέων είναι ένα στοιχείο της διαδικασίας του Διαρθρωμένου Διαλόγου που φέρνει σε επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Ευφροσύνη Παπασταματίου 18 Δεκεμβρίου 2013 Συντονίστρια ERASMUS

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Ευφροσύνη Παπασταματίου 18 Δεκεμβρίου 2013 Συντονίστρια ERASMUS ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ERASMUS+: Η κινητικότητα στην Ανώτατη Εκπαίδευση Ευφροσύνη Παπασταματίου 18 Δεκεμβρίου 2013 Συντονίστρια ERASMUS ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Ένα ενιαίο πρόγραμμα ERASMUS+ Πρόγραμμα Δια Βίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στη Δημιουργική Ευρώπη, 2014 2020: Τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα για τον Πολιτισμό, τη Νεολαία και τον Πολίτη της Νέας Προγραμματικής Περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ERASMUS +: ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑ. Βασική Δράση 1: Μαθησιακή κινητικότητα των ατόμων Σχέδια κινητικότητας για νέους

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ERASMUS +: ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑ. Βασική Δράση 1: Μαθησιακή κινητικότητα των ατόμων Σχέδια κινητικότητας για νέους ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ERASMUS +: ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑ Βασική Δράση 1: Μαθησιακή κινητικότητα των ατόμων Σχέδια κινητικότητας για νέους -Ανταλλαγές νέων -Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία -Κινητικότητα ατόμων που δουλεύουν

Διαβάστε περισσότερα

«Αναζητώντας Ευρωπαϊκές Χρηματοδοτήσεις» Ζαφειροπούλου Μαρία, Ευρωπαϊκή Εμπειρογνώμονας Χριστοδουλοπούλου Άντυ, Ερευνήτρια Πεδίου FragmEx

«Αναζητώντας Ευρωπαϊκές Χρηματοδοτήσεις» Ζαφειροπούλου Μαρία, Ευρωπαϊκή Εμπειρογνώμονας Χριστοδουλοπούλου Άντυ, Ερευνήτρια Πεδίου FragmEx «Αναζητώντας Ευρωπαϊκές Χρηματοδοτήσεις» Ζαφειροπούλου Μαρία, Ευρωπαϊκή Εμπειρογνώμονας Χριστοδουλοπούλου Άντυ, Ερευνήτρια Πεδίου FragmEx Οι ΜΚΟ και οι άτυπες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

Ανοίγει δρόμους, αλλάζει ζωές

Ανοίγει δρόμους, αλλάζει ζωές Ανοίγει δρόμους, αλλάζει ζωές Εθνικές Υπηρεσίες Διαχείρισης του Προγράμματος Erasmus+ στην Κύπρο ΤΟΜΕΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ: ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου Προδρόμου

Διαβάστε περισσότερα

Οι Στόχοι της Διαδικασίας της Bologna

Οι Στόχοι της Διαδικασίας της Bologna Η Διαδικασία της Bologna και o Ευρωπαϊκός Χώρος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ο πρωταρχικός στόχος της διαδικασίας της Bologna είναι η δημιουργία ενός ενιαίου Ευρωπαϊκού χώρου στην Ανώτερη Εκπαίδευση, που προωθεί

Διαβάστε περισσότερα

Νεολαία. Νομική βάση. Στόχοι. Επιτεύγματα

Νεολαία. Νομική βάση. Στόχοι. Επιτεύγματα Νεολαία Η νεολαία αποτελεί τομέα εθνικής πολιτικής. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η πολιτική για τη νεολαία συγκαταλέγεται στους τομείς όπου οι αποφάσεις λαμβάνονται σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία.

Διαβάστε περισσότερα

''Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για τη Νεολαία -Νέοι και Αγορά Εργασίας: προκλήσεις και προοπτικές''

''Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για τη Νεολαία -Νέοι και Αγορά Εργασίας: προκλήσεις και προοπτικές'' ''Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για τη Νεολαία -Νέοι και Αγορά Εργασίας: προκλήσεις και προοπτικές'' Άρης Περουλάκης Αναπληρωτής Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της ΕΕ στην Ελλάδα Τμήμα Επικοινωνίας / Εταιρικών

Διαβάστε περισσότερα

Ανοίγοντας την Εκπαίδευση μέσω των νέων τεχνολογιών

Ανοίγοντας την Εκπαίδευση μέσω των νέων τεχνολογιών Ανοίγοντας την Εκπαίδευση μέσω των νέων τεχνολογιών Ημερίδα για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία 23 Φεβρουαρίου 2013 Αναστασία Οικονόμου Προϊσταμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ERASMUS+ ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑ Ενημερωτική εκδήλωση για το πρόγραμμα Erasmus+ για τον τομέα της Νεολαίας

ΕΘΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ERASMUS+ ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑ Ενημερωτική εκδήλωση για το πρόγραμμα Erasmus+ για τον τομέα της Νεολαίας ΕΘΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ERASMUS+ ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑ Ενημερωτική εκδήλωση για το πρόγραμμα Erasmus+ για τον τομέα της Νεολαίας ΜΑΡΘΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Θεσσαλονίκη, 26/9/2014 Βασική Δράση 1 Μαθησιακή κινητικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2088(INI) 26.6.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2088(INI) 26.6.2015 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 2015/2088(INI) 26.6.2015 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τις πολιτικές δεξιοτήτων για την καταπολέμηση της νεανικής ανεργίας (2015/2088

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση - Πραγματικότητα και Προοπτικές στις Αρχές του 21 ου αιώνα

Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση - Πραγματικότητα και Προοπτικές στις Αρχές του 21 ου αιώνα ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΑ 40 ΧΡΟΝΑ ΤΗΣ ΟΛΤΕΚ Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση - Πραγματικότητα και Προοπτικές στις Αρχές του 21 ου αιώνα Δημοσιογραφική Εστία Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2010 Γραφείο Προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

Γλωσσάρι Το γλωσσάρι του MATURE Ανδραγωγική Άτομα μεγαλύτερης ηλικίας Δεξιότητες Δέσμευση

Γλωσσάρι Το γλωσσάρι του MATURE Ανδραγωγική Άτομα μεγαλύτερης ηλικίας Δεξιότητες Δέσμευση Γλωσσάρι Η ομάδα MATURE διαθέτει σημαντική εμπειρία στη διαχείριση και υλοποίηση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων και γνωρίζει ότι τα ζητήματα επικοινωνίας ενδέχεται να προκαλέσουν σύγχυση. Προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Τα πιστεύω μας. Οι άνθρωποί μας

Τα πιστεύω μας. Οι άνθρωποί μας Οι επιτυχίες μας κατά την περίοδο 2009 2014 Ποιοί είμαστε Είμαστε η μεγαλύτερη πολιτική οικογένεια της Ευρώπης και η δράση μας αναπτύσσεται με γνώμονα ένα κεντροδεξιό πολιτικό όραμα. Είμαστε η Κοινοβουλευτική

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την Eκπαίδευση Eνηλίκων 2012-14

Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την Eκπαίδευση Eνηλίκων 2012-14 Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την Eκπαίδευση Eνηλίκων 2012-14 (A renewed European agenda for adult learning 2012-14) Μαθαίνω για καλύτερη ζωή και καλύτερες ευκαιρίες απασχόλησης Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ENTANGLE Ενημερωτικό Δελτίο #1

ENTANGLE Ενημερωτικό Δελτίο #1 Πλαίσιο του ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Έργου.. 1 Περιγραφή του έργου. 2 Εταίροι... 3 Εναρκτήρια συνάντηση στις Βρυξέλλες 4 Επανεξετάζοντας την εκπαίδευση.4 Επαφές χρηματοδότηση.5 Πρόσθετες εθνικές διεθνείς έρευνες έδειξαν

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου 1. Σύνοψη Σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό της Πρυτανείας για τα έτη 2010-2020, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει θέσει αριθμό προτεραιοτήτων ως τη βάση

Διαβάστε περισσότερα

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΟΣ ERASMUS TOY I.K.Y

ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΟΣ ERASMUS TOY I.K.Y ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΟΣ ERASMUS TOY I.K.Y Tο νέο πρόγραµµα Erasmus+ προσφέρει τη δυνατότητα για υλοποίηση δράσεων στον τοµέα του αθλητισµού. Οι δράσεις στον τοµέα του αθλητισµού αναµένεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΕΝΔΥΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ. Τι είναι και τι κάνει. Κοινωνική Ευρώπη

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΕΝΔΥΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ. Τι είναι και τι κάνει. Κοινωνική Ευρώπη ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΕΝΔΥΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ Τι είναι και τι κάνει Κοινωνική Ευρώπη Δεν είναι υπεύθυνη ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε κάποιο άτομο που ενεργεί εκ μέρους της Επιτροπής για την ενδεχόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΞΑΝΘΗ 2013, 2 ο ΣΕΚ ΞΑΝΘΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ : ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΙΔΗΣ Μαθηματικός www.kutidis.gr ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι)

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι) Εισαγωγή Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει ολοκληρωμένα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στους κλάδους του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Υπηρεσία Προγράμματος

Εθνική Υπηρεσία Προγράμματος Εθνική Υπηρεσία Προγράμματος Το Πρόγραμμα που έχει δημιουργήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για όλους τους νέους. Πώς; Μέσω συγχρηματοδότησης Σχεδίων που απευθύνονται στους νέους. Κύριο χαρακτηριστικό: Η μη τυπική

Διαβάστε περισσότερα

19/03/2012. κυπριακος οργανισμος κεντρων νεοτητας. Νέα Γενιά σε Δράση. Γενικές Πληροφορίες για το Πρόγραμμα

19/03/2012. κυπριακος οργανισμος κεντρων νεοτητας. Νέα Γενιά σε Δράση. Γενικές Πληροφορίες για το Πρόγραμμα κυπριακος οργανισμος κεντρων νεοτητας Νέα Γενιά σε Δράση Γενικές Πληροφορίες για το Πρόγραμμα 1 Πρόγραμμα «Νέα Γενιά σε Δράση Το Πρόγραμμα Νέα Γενιά σε Δράση είναι το Πρόγραμμα που έχει δημιουργήσει η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIVERSITIES4EU-U4EU

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIVERSITIES4EU-U4EU ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIVERSITIES4EU-U4EU Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών προσκαλεί

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

κινητικότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

κινητικότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση 17 η ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ERASMUS+: Αλλαγές στη διαχείριση της κινητικότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Πάντειο Πανεπιστήμιο Ευφροσύνη Παπασταματίου 13 Ιουνίου 2014 Υπεύθυνη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 10-2011 ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα σύγχρονο εκπαιδευτήριο προσανατολισμένο στην

Διαβάστε περισσότερα

Το Cedefop με λίγα λόγια. Ο οργανισμός που στηρίζει την ευρωπαϊκή πολιτική για την ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων

Το Cedefop με λίγα λόγια. Ο οργανισμός που στηρίζει την ευρωπαϊκή πολιτική για την ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων Το Cedefop με λίγα λόγια Ο οργανισμός που στηρίζει την ευρωπαϊκή πολιτική για την ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων Περισσότερες πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούν να αναζητηθούν στο διαδίκτυο,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της Κοινωνίας της Γνώσης

Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της Κοινωνίας της Γνώσης Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της Κοινωνίας της Γνώσης Η ένταξη των ΤΠΕ στα πλαίσια των στόχων της εκπαίδευσης για το 2010 Αναπτυξιακή Στρατηγική για την Εκπαίδευση 2007-2013 Ευρωπαϊκές πολιτικές H Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ JEAN MONNET Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ JEAN MONNET Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ JEAN MONNET ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ JEAN MONNET ΘΕΜΑ : Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ Δρ.Σωκρ.Καπλάνης ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΜΑΪΟΣ 2001 Η Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Η Π Ο Λ Ι Τ Ι

Διαβάστε περισσότερα

ECVET ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ. 15 Οκτωβρίου 2014 Λευκωσία

ECVET ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ. 15 Οκτωβρίου 2014 Λευκωσία ECVET ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 15 Οκτωβρίου 2014 Λευκωσία Περιεχόμενα Α Β Γ Δ Ε Πλαίσιο Πολιτικής για την ΕΕΚ (Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση)

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Εμμανουέλα Κουρούση Μονάδα Β Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για τον Κυπριακό Οργανισμό Κέντρων Νεότητας.

Προοπτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για τον Κυπριακό Οργανισμό Κέντρων Νεότητας. Προοπτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για τον Κυπριακό Οργανισμό Κέντρων Νεότητας. Χριστίνα Νεοφυτίδου Λειτουργός Νεολαίας, Τομέας Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Τι είναι η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη; Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ. Erasmus+ Οδηγός Προγράμματος. Βόλος

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ. Erasmus+ Οδηγός Προγράμματος. Βόλος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Erasmus+ Οδηγός Προγράμματος Βόλος Μάρτιος 2014 Περιεχόμενα Μέρος Πρώτο: Γενικές Πληροφορίες για το Πρόγραμμα Erasmus+... 3 Εισαγωγή... 3 Σκοπός του Προγράμματος...

Διαβάστε περισσότερα

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ένα από τα επτά Τομεακά/ Εθνικά Επιχειρησιακά Προγράμματα με τη συγχρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Ο θεσμός των Ευρωπαϊκών Σχολείων. οργάνωση και λειτουργία

Ο θεσμός των Ευρωπαϊκών Σχολείων. οργάνωση και λειτουργία Ο θεσμός των Ευρωπαϊκών Σχολείων οργάνωση και λειτουργία Μαρία Φουσέκα, φιλόλογος 1 Τα Ευρωπαϊκά Σχολεία είναι επίσημα εκπαιδευτικά ιδρύματα που συστάθηκαν, αρχικά, για τα παιδιά των υπαλλήλων της Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Επιχειρηματικότητας ΕΚΠΑ

Εργαστήριο Επιχειρηματικότητας ΕΚΠΑ Εργαστήριο Επιχειρηματικότητας ΕΚΠΑ Για την εξυπηρέτηση εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών στην επιχειρηματικότητα, ιδρύθηκε και λειτουργεί στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Χαρούλα Αγγελή cangeli@ucy.ac.cy Τμήμα Επιστημών της Αγωγής 1 Το περιβάλλον της συνεργασίας Συνεργασία μεταξύ πανεπιστημιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ Πειραιά. Ιούνιος 2015

ΙΕΚ Πειραιά. Ιούνιος 2015 ΙΕΚ Πειραιά Ιούνιος 2015 ιάδοση Αποτελεσµάτων Ευρωπαϊκού Προγράµµατος Κινητικότητας Erasmus+ Τίτλος: Καινοτόµες Τεχνικές Μαγειρικής Μοριακή Γαστρονοµία Ροές: ΙΤΑΛΙΑ ΙΤΑΛΙΑ ΙΣΠΑΝΙΑ Οµάδα Στόχος: 45 Καταρτιζόµενοι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009-2010 ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

Το YOUTHPASS στην ΕΕΥ. INFO KIT Μέρος 2. Πρόγραμμα «Νέα Γενιά σε Δράση»

Το YOUTHPASS στην ΕΕΥ. INFO KIT Μέρος 2. Πρόγραμμα «Νέα Γενιά σε Δράση» Το YOUTHPASS στην ΕΕΥ Πρόγραμμα «Νέα Γενιά σε Δράση» INFO KIT Μέρος 2 Μάης 2011 1. Η ΕΕΥ ως εμπειρία μάθησης Η συμμετοχή ως εθελοντής ΕΕΥ είναι μια πολύτιμη προσωπική, κοινωνική και πολιτισμική εμπειρία,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα για την Απασχόληση και την κοινωνική Καινοτομία (EaSI) Συνοπτική περιγραφή προγράμματος

Πρόγραμμα για την Απασχόληση και την κοινωνική Καινοτομία (EaSI) Συνοπτική περιγραφή προγράμματος Πρόγραμμα για την Απασχόληση και την κοινωνική Καινοτομία (EaSI) Συνοπτική περιγραφή προγράμματος Το πρόγραμμα για την Απασχόληση και την κοινωνική Καινοτομία (EaSI) είναι ένα χρηματοδοτικό μέσο της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου SCinTE

Διαβάστε περισσότερα

Το Κυπριακό Σηµείο Επαφήσ «Ευρώπη για τουσ Πολίτεσ» συγχρηµατοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείασ και Πολιτισµού τησ Κυπριακήσ ηµοκρατίασ (50%) και από την Ευρωπα)κή Επιτροπή (50%) 27 χώρες 495 εκατοµµύρια

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. ERASMUS+: Η κινητικότητα στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Θεσσαλονίκη

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. ERASMUS+: Η κινητικότητα στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Θεσσαλονίκη ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ERASMUS+: Η κινητικότητα στην Ανώτατη Εκπαίδευση Θεσσαλονίκη Ευφροσύνη Παπασταματίου 17 Φεβρουαρίου 2014 Υπεύθυνη για την Ανώτατη Εκπαίδευση ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Ένα ενιαίο πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Παρουσίαση 23.9.2014 Παυλίνα Φιλιπποπούλου Εθνικός Εκπρόσωπος στο δίκτυο EQAVET & Προϊσταμένη Τμήματος Εθνικού Συστήματος Ποιότητας-

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ Λευκωσία, 13 Δεκεμβρίου 2014 Γεωργία Χριστοφίδου Διευθύντρια Προγραμματισμού Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Εκδήλωση/ συζήτηση στο 5o Φόρουμ Αυτοδιοίκησης Βίλια 15/6/20013 με θέμα: "Ανάπτυξη Αυτοδιοίκηση η Ευρωπαϊκή πρόταση"

Εκδήλωση/ συζήτηση στο 5o Φόρουμ Αυτοδιοίκησης Βίλια 15/6/20013 με θέμα: Ανάπτυξη Αυτοδιοίκηση η Ευρωπαϊκή πρόταση Εκδήλωση/ συζήτηση στο 5o Φόρουμ Αυτοδιοίκησης Βίλια 15/6/20013 με θέμα: "Ανάπτυξη Αυτοδιοίκηση η Ευρωπαϊκή πρόταση" Άρης Περουλάκης : Επικεφαλής του Τμήματος Επικοινωνίας, Εταιρικών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ»

ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ» «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη» «ΤΟ ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ» Ενημερωτική Συνάντηση Στελεχών Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτική Ημερίδα Τετάρτη 20-05-2015 Αίθουσα εκδηλώσεων ΕΠΑΛ Λαγκαδά 14:00

Ενημερωτική Ημερίδα Τετάρτη 20-05-2015 Αίθουσα εκδηλώσεων ΕΠΑΛ Λαγκαδά 14:00 Ενημερωτική Ημερίδα Τετάρτη 20-05-2015 Αίθουσα εκδηλώσεων ΕΠΑΛ Λαγκαδά 14:00 Το Erasmus+ είναι το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση της παιδικής φτώχιας

Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση της παιδικής φτώχιας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ημερομηνία: ευτέρα, 28 Φεβρουαρίου 2011 Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2011-2013 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2011-2013 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2011-2013 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 1. Οι γενικοί και ειδικοί στόχοι του προγράμματος διά βίου μάθησης...5 2. Γενικό πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Η Εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πιστωτικών Μονάδων (ECVET) στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση.

Η Εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πιστωτικών Μονάδων (ECVET) στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση. Η Εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πιστωτικών Μονάδων (ECVET) στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση. Δρ. Στυλιανός Μαυρομούστακος Εκτελεστικός Διευθυντής, Intercollege ECVET Expert Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Κινητικοτητα. Εκπαιδευση Προτυπα

Κινητικοτητα. Εκπαιδευση Προτυπα Αναγνωριση Ποιοτητα Κινητικοτητα Εκπαιδευση Προτυπα Απασχολησιµοτητα Ανάπτυξη της Αγοράς Εργασίας Σχετικά Προσόντα και κατάρτιση Η VSPORT + Έργο Ο βασικός στόχος του VSPORT είναι να αναπτυχθεί ένα διατομεακό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-27. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2295(INI) 27.3.2013. Σχέδιο γνωμοδότησης Tamás Deutsch. PE508.059v01-00

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-27. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2295(INI) 27.3.2013. Σχέδιο γνωμοδότησης Tamás Deutsch. PE508.059v01-00 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 27.3.2013 2012/2295(INI) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-27 Tamás Deutsch (PE506.093v01-00) σχετικά με την καινοτομία για βιώσιμη ανάπτυξη: μια

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Σκοπός: Ο σκοπός της πολιτικής ποιότητας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος είναι η συνεχής και συστηματική διασφάλιση, βελτίωση και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 15.4.2015 2014/2236(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την κοινωνική επιχειρηματικότητα και την κοινωνική καινοτομία στην καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Προετοιμασία για το Νέο Πρόγραμμα ERASMUS FOR ALL (2014-2020) Οδηγίες για τον νέο Χάρτη & για την υπογραφή διμερών συμφωνιών

Προετοιμασία για το Νέο Πρόγραμμα ERASMUS FOR ALL (2014-2020) Οδηγίες για τον νέο Χάρτη & για την υπογραφή διμερών συμφωνιών Προετοιμασία για το Νέο Πρόγραμμα ERASMUS FOR ALL (2014-2020) Οδηγίες για τον νέο Χάρτη & για την υπογραφή διμερών συμφωνιών Ελίνα Μαυρογιώργου, ΙΚΥ/ Εθνική Μονάδα -Erasmus ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Ένα ενιαίο

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση»

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Κοινωνική Σύμπραξη στο Ν. Κυκλάδων» σας καλωσορίζει στην Ημερίδα: «Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» 23 Οκτωβρίου 2015 Πνευματικό Κέντρο Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Μεταμορφώσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Αποτελεί ένα από τα τέσσερα τμήματα της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής. Υπήρξε το πολυπληθέστερο σε φοιτητές τμήμα. Έχει παραδώσει στην κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων

Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων Υποστηρίζουμε τη μικρή επιχείρηση, Ενισχύουμε την

Διαβάστε περισσότερα

ESSDE - Κοινή δήλωση αποτελέσματος των EFEE/ETUCE με θέμα «Η προώθηση της αυτοαξιολόγησης των σχολείων και των εκπαιδευτικών»

ESSDE - Κοινή δήλωση αποτελέσματος των EFEE/ETUCE με θέμα «Η προώθηση της αυτοαξιολόγησης των σχολείων και των εκπαιδευτικών» ESSDE Κοινή δήλωση αποτελέσματος των EFEE/ETUCE με θέμα «Η προώθηση της αυτοαξιολόγησης των σχολείων και των εκπαιδευτικών» Οι ευρωπαίοι κοινωνικοί εταίροι στον τομέα της εκπαίδευσης EFEE (Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία

Διαβάστε περισσότερα

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Δρ. Ράλλης Γκέκας Επιστημονικός Συνεργάτης ΚΕΔΕ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Δημάρχων & Δημοτικών Συμβούλων Πρόγραμμα Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των πανεπιστημίων στην Ευρώπη της Γνώσης

Ο ρόλος των πανεπιστημίων στην Ευρώπη της Γνώσης Ο ρόλος των πανεπιστημίων στην Ευρώπη της Γνώσης 1) ΣΤΟΧΟΣ Να αρχίσει συζήτηση σχετικά με το ρόλο που διαδραματίζουν τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια στην κοινωνία και στην οικονομία της γνώσης. 2) ΠΡΑΞΗ Ανακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation Παραδοτέο 2.1.2 ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ Ε&Α, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, Αύγουστος 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 16 Ιουνίου 2014 Α.Π. 23680

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 16 Ιουνίου 2014 Α.Π. 23680 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις

Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις LOGO Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας Σέρρες, 17/10/2010 Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις Δρ. Γεώργιος A. Κουλαουζίδης Μαθηματικός

Διαβάστε περισσότερα

INTERREG IVC EUROPE. Παρουσίαση του Προγράμματος. Δρ. Ράλλης Γκέκας

INTERREG IVC EUROPE. Παρουσίαση του Προγράμματος. Δρ. Ράλλης Γκέκας INTERREG IVC EUROPE Παρουσίαση του Προγράμματος Δρ. Ράλλης Γκέκας ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020 ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Έξυπνη: αποτελεσματικότερες επενδύσεις στην εκπαίδευση, την έρευνα & την καινοτομία.

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+

Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+ Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+ Αθήνα, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 5 Δεκεμβρίου 2014 Αθανάσιος Καυκαλίδης Υπεύθυνος για τη Διεθνή Κινητικότητα & τις Κεντρικές Δράσεις ΕRASMUS + Τομέας Ανώτατης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΣΟΥ ΔΟΥΛΕΙΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ EURES

Η ΠΡΩΤΗ ΣΟΥ ΔΟΥΛΕΙΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ EURES Η ΠΡΩΤΗ ΣΟΥ ΔΟΥΛΕΙΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ EURES Συνήθεις ερωτήσεις Γενικά Πού μπορώ να βρω πληροφορίες για το πρόγραμμα «Η πρώτη σου δουλειά μέσω του EURES» (Your first EURES job YFEJ) Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Erasmus+ Οδηγός προγράμματος

Erasmus+ Οδηγός προγράμματος Erasmus+ Οδηγός προγράμματος Στην περίπτωση αντικρουόμενων νοημάτων μεταξύ γλωσσικών εκδόσεων, υπερισχύει η αγγλική έκδοση. Έκδοση 1 (2016): 16/11/2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 ΜΕΡΟΣ A - ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ 5 Δεκεμβρίου 2014

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ 5 Δεκεμβρίου 2014 Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ 5 Δεκεμβρίου 2014 Άδωνις Κωνσταντινίδης Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης Δομή Παρουσίασης Εισαγωγή:

Διαβάστε περισσότερα

Μετανάστευση, ευρωπαϊκές κοινωνικές αξίες και γλώσσα: συγκριτική αποτύπωση συμπερασμάτων του προγράμματος GRUNDTVIG MIVAL 2011-2013.

Μετανάστευση, ευρωπαϊκές κοινωνικές αξίες και γλώσσα: συγκριτική αποτύπωση συμπερασμάτων του προγράμματος GRUNDTVIG MIVAL 2011-2013. Μετανάστευση, ευρωπαϊκές κοινωνικές αξίες και γλώσσα: συγκριτική αποτύπωση συμπερασμάτων του προγράμματος GRUNDTVIG MIVAL 2011-2013. Βασιλική Τσεκούρα, Διευθύντρια Κατάρτισης του ΔΑΦΝΗ ΚΕΚ, Υπεύθυνη Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Δρ Αραβέλλα Ζαχαρίου, Συντονίστρια ΠΕ/ΕΑΑ, ΠΙ aravella@cytanet.com.cy zachariou.a@cyearn.pi.ac.cy Ημερίδα: Πολιτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ζηπάρι Κως, Τ.Κ. 85300, Κως ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κασσιώτη Διονυσία ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 22423 60009 FAX : 2242 069111 E- mail d.kasioti@kos.gr ΔΕΛΤΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα Ευκαιρίες στο Οντάριο (Opportunities Ontario) είναι η ακόλουθη:

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα Ευκαιρίες στο Οντάριο (Opportunities Ontario) είναι η ακόλουθη: Ευκαιρίες στο Οντάριο (Opportunities Ontario): Επαρχιακό Πρόγραμμα Προτεινόμενων Υποψήφιων Μεταναστών (Provincial Nominee Programme) Πληροφορίες σχετικά με τους Φοιτητές εξωτερικού Οι μετανάστες φέρουν

Διαβάστε περισσότερα

Erasmus+ Οδηγός προγράμματος

Erasmus+ Οδηγός προγράμματος Erasmus+ Οδηγός προγράμματος Στην περίπτωση αντικρουόμενων νοημάτων μεταξύ γλωσσικών εκδόσεων, υπερισχύει η αγγλική έκδοση. Έκδοση 3: 19/12/2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 ΜΕΡΟΣ A - ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Σκοποί ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

www.themegallery.com LOGO

www.themegallery.com LOGO www.themegallery.com LOGO 1 Δομή της παρουσίασης 1 Σκοπός και στόχοι των νέων ΠΣ 2 Επιλογή των περιεχομένων & Κατανομή της ύλης 3 Ο ρόλος μαθητή - εκπαιδευτικού 4 Η ΚΠΑ στο Δημοτικό & το Γυμνάσιο 5 Η Οικιακή

Διαβάστε περισσότερα