Ανάκτηση Κειμένου (εισαγωγικά θέματα)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ανάκτηση Κειμένου (εισαγωγικά θέματα)"

Transcript

1 Ανάκτηση Κειμένου και από τον Παγκόσμιο Ιστό Ανάκτηση Κειμένου (εισαγωγικά θέματα) Δεδομένων: Ακ. Έτος ΓΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΙΣΤΟΣ 2 Ανάκτηση Πληροφορίας Ανάκτηση Πληροφορίας Βάσεις Κειμένων (document databases) Μεγάλη συλλογή από κείμενα από διάφορες πηγές: news articles, research papers, books, digital libraries, messages, and Web pages, library database, etc. Τα δεδομένα δεν ακολουθούν κάποιο αυστηρό μοντέλο ημιδομημένα semi-structured Information retrieval Ανάκτηση Πληροφορίας Η πληροφορία οργανώνεται σε (ένα μεγάλο αριθμό) από κείμενα -documents Information retrieval problem: εντοπισμός των σχετικών κειμένων (documents) με βάση την είσοδο του χρήστη όπως λέξεις κλειδιά ή παραδείγματα κειμένου Typical IR systems Online library catalogs Online document management systems Information retrieval vs. database systems Some DB problems are not present in IR, e.g., update, transaction management, complex objects Some IR problems are not addressed well in DBMS, e.g., unstructured documents, approximate search using keywords and relevance Δεδομένων: Ακ. Έτος ΓΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΙΣΤΟΣ 3 Δεδομένων: Ακ. Έτος ΓΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΙΣΤΟΣ 4 Ανάκτηση Πληροφορίας Ανάκτηση Πληροφορίας Βασικές έννοιες Ένα κείμενο (αρχείο) document μπορεί να περιγράφει από ένα σύνολο αντιπροσωπευτικών λέξεων-κλειδιά (keywords) που ονομάζονται όροι δεικτοδότησης - index terms. ιαφορετικοί όροι με διαφορετικό βαθμό σχετικότητας μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την περιγραφή κειμένων με διαφορετικό περιεχόμενο Αυτό επιτυγχάνεται με την ανάθεση αριθμητικών βαρών (numerical weights) σε κάθε όροι δεικτοδότησης του κειμένου (π.χ.: συχνότητα, tf-idf) Αναλογία με Σ Β : Όροι εικτοδότησης Γνωρίσματα Βάρη Τιμές γνωρισμάτων Αναζήτηση με μια λέξη κλειδί (keyword queries) Αίτημα Boole (t t 2 t i ) (t 2 t 22 t 2i2 ). (t j t j2 t jij ) Όπου τα t ij είναι όροι Αίτημα ιαβάθμισης (Ranking) Δεδομένων: Ακ. Έτος ΓΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΙΣΤΟΣ 5 Δεδομένων: Ακ. Έτος ΓΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΙΣΤΟΣ 6

2 Δεδομένων: Ακ. Έτος ΓΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΙΣΤΟΣ 7 Ανάκτηση Πληροφορίας Ευρετηριοποίηση για την Ανάκτηση Κειμένου Βασικές Μετρικές Relevant Relevant & Retrieved All Documents Retrieved Συνήθως, κατασκευάζονται ευρετήρια που περιέχουν ζεύγη <όρος, id-αρχείου> με πιθανών επιπλέον πεδία όπως η συχνότητα εμφάνισης του όρου στο αρχείο Precision Ακρίβεια : το ποσοστό των ανακτημένων documents που είναι σχετικά με την ερώτηση (δηλαδή, το ποσοστό των «σωστών» απαντήσεων») { Relevant} { Retrieved} precision = { Retrieved} Παρόμοια, δουλεύουν και οι μηχανές αναζήτησης Recall Ανάκληση: το ποσοστό των σχετικών documents που ανακτούνται { Relevant} { Retrieved} recall = { Relevant} Δεδομένων: Ακ. Έτος ΓΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΙΣΤΟΣ 8 Ευρετηριοποίηση για την Ανάκτηση Κειμένου Ευρετηριοποίηση για την Ανάκτηση Κειμένου Μια ταξινομημένη λίστα (ανεστραμμένη λίστα) (inverted file, inverted list) για κάθε όρο Παράδειγμα Rid Λέξεις-Κλειδιά agent James Bond 2 agent mobile computer 3 James Madison movie 4 James Bond movie Agent <,2> Bond <,4> Computer <2> James <,3,4> Madison <3> Mobile <2> Movie <3,4> Ευρετήριο Λεξιλογίου: Για τον ταχύτερο εντοπισμό της λίστας για κάθε όρο: Το σύνολο των όρων μπορεί να οργανωθεί με τη χρήση μιας δομής ευρετηρίου (π.χ. Β+-δέντρο) Στα φύλλα, δείκτες προς την αντίστοιχη ανεστραμμένη λίστα Παράδειγμα Ένας όρος, σύζευξη, διάζευξη Παράδειγμα ερωτήσεων Δεδομένων: Ακ. Έτος ΓΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΙΣΤΟΣ 9 Δεδομένων: Ακ. Έτος ΓΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΙΣΤΟΣ 0 Ευρετηριοποίηση για την Ανάκτηση Κειμένου Ευρετηριοποίηση για την Ανάκτηση Κειμένου Υπογραφή εγγράφου (File Signature) Μια εγγραφή ευρετηρίου για κάθε έγγραφο στη βάση δεδομένων Κάθε εγγραφή σταθερό μέγεθος b bits, εύρος της υπογραφής Κατασκευή της υπογραφής ενός αρχείου: Σε κάθε όρο που υπάρχει στο αρχείο, εφαρμόζεται μια συνάρτηση κατακερματισμού, που επιστρέφει ένα αριθμό από το ως το b και το αντίστοιχο bit της υπογραφής του αρχείου γίνεται Για μια ερώτηση, φτιάχνουμε την υπογραφή της και σαρώνουμε τις υπογραφές των αρχείων για να βρούμε κάποια που ταιριάζει False positives Αποφυγή σάρωσης όλου του αρχείου υπογραφών: Αρχείο υπογραφών με κατακόρυφο διαμερισμό σε μονοψήφιες στήλες: ιαμερίζουμε ένα αρχείο υπογραφών σε ένα σύνολο κατακόρυφων δυαδικών στηλών Για κ άσσους ανάκτηση κ-στηλών Δεδομένων: Ακ. Έτος ΓΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΙΣΤΟΣ Δεδομένων: Ακ. Έτος ΓΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΙΣΤΟΣ 2

3 Δεδομένων: Ακ. Έτος ΓΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΙΣΤΟΣ 3 Boolean Model υαδικό Μοντέλο Το μοντέλο που είδαμε μέχρι στιγμής θεωρεί ότι οι όροι δεικτοδότησης είναι είτευπάρχουν είτε δεν υπάρχουν στο αρχείο (κείμενο) ηλαδή, τα βάρη είναι όλα δυαδικά (0 ή ) Οι ερωτήσεις είναι όροι συνδεδεμένοι με : not, and, και or πχ.: car and repair, plane or airplane Το δυαδικό μοντέλο προβλέπει ότι ένα αρχείο είναι είτε σχετικό είτε μη σχετικό με βάση ένα ταίριασμα της ερώτησης με το αρχείο Συχνότητα όρου term frequency : πόσες φορές εμφανίζεται ένας όρος σε ένα έγγραφο Κανονικοποιημένο ώστε να αποφύγουμε να δώσουμε μεγαλύτερο βάρος σε μεγάλα έγγραφα Σημασία του όρου t i σε ένα έγγραφο tf i = Μοντέλο με βάρη k ni n k Δεδομένων: Ακ. Έτος ΓΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΙΣΤΟΣ 4 Ανεστραμμένη συχνότητα εγγράφου inverse document frequency μετρά πόσο είναι γενικά σημαντικός ένας όρος tfidf = tf idf D αριθμός εγγράφων D idfi = log { d : d ti} Μεγάλη τιμή όταν μεγάλη συχνότητα εμφάνισης (σε ένα συγκεκριμένο έγγραφο) και μικρή συχνότητα εμφάνισης του όρου ε όλη τη συλλογή Βάρος χρήσιμο για να αποφύγουμε κοινούς όρους Έγγραφα στα οποία ανήκει ο όρος t i Δεδομένων: Ακ. Έτος ΓΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΙΣΤΟΣ 5 Δεδομένων: Ακ. Έτος ΓΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΙΣΤΟΣ 6 Άλλα Μοντέλα Ένας πίνακας με τη συχνότητα των όρων (term frequency table) Κάθε εγγραφή frequent_table(i, j) = # of occurrences of the word t in document d i Συνήθως, το ποσοστό (ratio) αντί του πραγματικού αριθμού εμφανίσεων Similarity metrics μετρική ομοιότητας: μεταξύ ενός κειμένου και μιας ερώτησης (συνόλου από λέξεις-κλειδιά - όρους) v v2 Relative term occurrences sim( v, v2) = v v2 Cosine distance: Vector Model Μοντέλο ιανυσμάτων Τα αρχεία και οι ερωτήσεις αναπαρίστανται ως m-διάστατα διανύσματα, όπου m είναι ο συνολικός αριθμός όρων στη συλλογή Ο βαθμός ομοιότητας ενός αρχείου d και μιας ερώτησης q υπολογίζεται ως η συνέλιξη τους, χρησιμοποιώντας μετρικές όπως η Ευκλείδεια απόσταση ή το συνημίτονο της γωνίας των δύο διανυσμάτων Δεδομένων: Ακ. Έτος ΓΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΙΣΤΟΣ 7 Δεδομένων: Ακ. Έτος ΓΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΙΣΤΟΣ 8

4 Δεδομένων: Ακ. Έτος ΓΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΙΣΤΟΣ 9 Βασική Ιδέα Latent Semantic Indexing Similar documents have similar word frequencies Difficulty: the size of the term frequency matrix is very large Use a singular value decomposition (SVD) techniques to reduce the size of frequency table Retain the K most significant rows of the frequency table Ρίζα λέξεων -Word stem Άλλα Θέματα Several words are small syntactic variants of each other since they share a common word stem E.g., drug, drugs, drugged Συνώνυμα - Synonymy: A keyword T does not appear anywhere in the document, even though the document is closely related to T, e.g., data mining Πολυσημία - Polysemy: The same keyword may mean different things in different contexts, e.g., mining Δεδομένων: Ακ. Έτος ΓΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΙΣΤΟΣ 20 Άλλα Θέματα Stop list Set of words that are deemed irrelevant, even though they may appear frequently, πχ, a, the, of, for, to, with, etc. στον Παγκόσμιο Ιστό Οντολογίες -Wordnet Δεδομένων: Ακ. Έτος ΓΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΙΣΤΟΣ 2 Δεδομένων: Ακ. Έτος ΓΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΙΣΤΟΣ 22 Εισαγωγή the World-Wide Web The WWW is huge, widely distributed, global information service center for ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - Information services: news, advertisements, consumer information, financial management, education, government, e-commerce, etc. ΣΥΝ ΕΣΜΟΙ - Hyper-link information ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΧΡΗΣΗΣ - Access and usage information WWW provides rich sources for data mining Challenges Too huge for effective data warehousing and data mining Too complex and heterogeneous: no standards and structure Growing and changing very rapidly Hosts Internet growth Broad diversity of user communities 0 Sep-69 Sep-72 Sep-75 Only a small portion of the information on the Web is truly relevant or useful 99% of the Web information is useless to 99% of Web users How can we find high-quality Web pages on a specified topic? Sep-78 Sep-8 Sep-84 Sep-87 Sep-90 Sep-93 Sep-96 Sep-99 Δεδομένων: Ακ. Έτος ΓΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΙΣΤΟΣ 23 Δεδομένων: Ακ. Έτος ΓΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΙΣΤΟΣ 24

5 Δεδομένων: Ακ. Έτος ΓΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΙΣΤΟΣ 25 από το Web Κατηγορίες ς από το Web Ψάχνουμε για Web access patterns Web structures Regularity and dynamics of Web contents Problems The abundance problem: ο αριθμός των σελίδων που συσχετίζονται με έναν όρο μπορεί να είναι πολύ μεγάλος Limited coverage of the Web: hidden Web sources, majority of data in DBMS Limited query interface based on keyword-oriented search Limited customization to individual users περιεχομένου σελίδων Περιεχομένου αποτελεσμάτων αναζήτησης από το Web ομής Ανίχνευση Γενικών Προτύπων Προσπέλασης Χρήσης Ανίχνευση προσαρμοσμένης (customized) χρήσης Δεδομένων: Ακ. Έτος ΓΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΙΣΤΟΣ 26 Κατηγορίες ς από το Web από το Web the World-Wide Web Περιεχομένου Web Page Content Web Page Summarization WebLog (Lakshmanan et.al. 996), WebOQL(Mendelzon et.al. 998): Web Structuring query languages; Can identify information within given web pages Ahoy! (Etzioni et.al. 997):Uses heuristics to distinguish personal home pages from other web pages ShopBot (Etzioni et.al. 997): Looks for product prices within web pages αποτελεσμάτων αναζήτησης ομής Ανίχνευση Γενικών Προτύπων Προσπέλασης Χρήσης Ανίχνευση προσαρμοσμένης (customized) χρήσης Web Page Content Web Content Web Search Result Web Structure Search Engine Result Summarization Clustering Search Result (Leouski and Croft, 996, Zamir and Etzioni, 997): Categorizes documents using phrases in titles and snippets Web Usage General Access Pattern Tracking Customized Usage Tracking Δεδομένων: Ακ. Έτος ΓΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΙΣΤΟΣ 27 Δεδομένων: Ακ. Έτος ΓΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΙΣΤΟΣ 28 the World-Wide Web the World-Wide Web Web Web Web Content Search Result Web Page Content Web Structure Using Links PageRank (Brin et al., 998) CLEVER (Chakrabarti et al., 998) Use interconnections between web pages to give weight to pages. Using Generalization MLDB (994), VWV (998) Uses a multi-level database representation of the Web. Counters (popularity) and link lists are used for capturing structure. Web Usage General Access Pattern Tracking Customized Usage Tracking Web Page Content Web Content Search Result Web Structure Web Usage General Access Pattern Tracking Web Log (Zaïane, Xin and Han, 998) Uses KDD techniques to understand general access patterns and trends. Can shed light on better structure and grouping of resource providers. Customized Usage Tracking Δεδομένων: Ακ. Έτος ΓΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΙΣΤΟΣ 29 Δεδομένων: Ακ. Έτος ΓΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΙΣΤΟΣ 30

6 Δεδομένων: Ακ. Έτος ΓΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΙΣΤΟΣ 3 the World-Wide Web Web Usage Web Page Content Web Content Search Result Web Structure Web Web Usage General Access Customized Usage Tracking Pattern Tracking Adaptive Sites (Perkowitz and Etzioni, 997) Analyzes access patterns of each user at a time. Web site restructures itself automatically by learning from user access patterns. Web log records to discover user access patterns of Web pages Applications Target potential customers for electronic commerce Enhance the quality and delivery of Internet information services to the end user Improve Web server system performance Identify potential prime advertisement locations Web logs provide rich information about Web dynamics Typical Web log entry includes the URL requested, the IP address from which the request originated, and a timestamp Δεδομένων: Ακ. Έτος ΓΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΙΣΤΟΣ 32 Techniques for Web usage mining Construct multidimensional view on the Weblog database Perform multidimensional OLAP analysis to find the top N users, top N accessed Web pages, most frequently accessed time periods, etc. Perform data mining on Weblog records Find association patterns, sequential patterns, and trends of Web accessing May need additional information,e.g., user browsing sequences of the Web pages in the Web server buffer Conduct studies to Analyze system performance, improve system design by Web caching, Web page prefetching, and Web page swapping Automatic Classification of Web Documents Assign a class label to each document from a set of predefined topic categories Based on a set of examples of preclassified documents Example Use Yahoo!'s taxonomy and its associated documents as training and test sets Derive a Web document classification scheme Use the scheme classify new Web documents by assigning categories from the same taxonomy Keyword-based document classification methods Statistical models Δεδομένων: Ακ. Έτος ΓΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΙΣΤΟΣ 33 Δεδομένων: Ακ. Έτος ΓΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΙΣΤΟΣ 34 Multilayered Web Information Base Layer 0 : the Web itself Layer : the Web page descriptor layer Contains descriptive information for pages on the Web An abstraction of Layer 0 : substantially smaller but still rich enough to preserve most of the interesting, general information Organized into dozens of semistructured classes document, person, organization, ads, directory, sales, software, game, stocks, library_catalog, geographic_data, scientific_data, etc. Layer 2 and up: various Web directory services constructed on top of Layer provide multidimensional, application-specific services Multiple Layered Web Architecture Layer n More Generalized Descriptions... Layer Generalized Descriptions Layer 0 Δεδομένων: Ακ. Έτος ΓΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΙΣΤΟΣ 35 Δεδομένων: Ακ. Έτος ΓΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΙΣΤΟΣ 36

7 Δεδομένων: Ακ. Έτος ΓΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΙΣΤΟΣ 37 the World-Wide Web Layer-0: Primitive data Layer-: dozen database relations representing types of objects (metadata) document, organization, person, software, game, map, image, document(file_addr, authors, title, publication, publication_date, abstract, language, table_of_contents, category_description, keywords, index, multimedia_attached, num_pages, format, first_paragraphs, size_doc, timestamp, access_frequency, links_out,...) person(last_name, first_name, home_page_addr, position, picture_attached, phone, , office_address, education, research_interests, publications, size_of_home_page, timestamp, access_frequency,...) image(image_addr, author, title, publication_date, category_description, keywords, size, width, height, duration, format, parent_pages, colour_histogram, Colour_layout, Texture_layout, Movement_vector, localisation_vector, timestamp, access_frequency,...) the World-Wide Web Layer-2: simplification of layer- doc_brief(file_addr, authors, title, publication, publication_date, abstract, language, category_description, key_words, major_index, num_pages, format, size_doc, access_frequency, links_out) person_brief (last_name, first_name, publications,affiliation, , research_interests, size_home_page, access_frequency) Layer-3: generalization of layer-2 cs_doc(file_addr, authors, title, publication, publication_date, abstract, language, category_description, keywords, num_pages, form, size_doc, links_out) doc_summary(affiliation, field, publication_year, count, first_author_list, file_addr_list) doc_author_brief(file_addr, authors, affiliation, title, publication, pub_date, category_description, keywords, num_pages, format, size_doc, links_out) person_summary(affiliation, research_interest, year, num_publications, count) Δεδομένων: Ακ. Έτος ΓΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΙΣΤΟΣ 38 Benefits of Multi-Layer Meta-Web the World-Wide Web Benefits: Multi-dimensional Web info summary analysis Approximate and intelligent query answering Web high-level query answering (WebSQL, WebML) Web content and structure mining Observing the dynamics/evolution of the Web Is it realistic to construct such a meta-web? Benefits even if it is partially constructed Benefits may justify the cost of tool development, standardization and partial restructuring Design of a Web Log Miner Web log is filtered to generate a relational database A data cube is generated form database OLAP is used to drill-down and roll-up in the cube OLAM is used for mining interesting knowledge Web log Database Data Cube Data Cleaning 2 Data Cube Creation 3 OLAP Sliced and diced cube 4 Data Knowledge Δεδομένων: Ακ. Έτος ΓΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΙΣΤΟΣ 39 Δεδομένων: Ακ. Έτος ΓΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΙΣΤΟΣ 40 Μηχανές Αναζήτησης Μηχανές Αναζήτησης Βασισμένες σε ευρετήρια: Αναζητούν σελίδες, τις δεικτοδοτούν και κατασκευάζουν τεράστια ευρετήρια βασισμένα σε λέξεις κλειδιά Χρήσιμες για τον εντοπισμό σελίδων που περιέχουν συγκεκριμένες λέξεις κλειδιά Θα δούμε Page Rank HITS Προβλήματα Ένα θέμα μπορεί να περιέχει χιλιάδες έγγραφα Πολλά σχετικά με κάποιο θέμα έγγραφα μπορεί να μην περιέχουν τις λέξεις κλειδιά που το προσδιορίζουν Και οι δύο εκμεταλλεύονται την ύπαρξη links Δεδομένων: Ακ. Έτος ΓΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΙΣΤΟΣ 4 Δεδομένων: Ακ. Έτος ΓΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΙΣΤΟΣ 42

8 Δεδομένων: Ακ. Έτος ΓΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΙΣΤΟΣ 43 PageRank: Capturing Page Popularity (Brin & Page 98) Ο αρχικός αλγόριθμος του google, παρουσιάστηκε στην κλασική εργασία: The Anatomy of a Large-Scale Hypertextual Web Search Engine, Sergey Brin and Lawrence Page Η εργασία περιλαμβάνει μια πολύ ενδιαφέρουσα «ιστορικής σημασίας» εισαγωγή We chose our system name, Google, because it is a common spelling of googol, or 0 00 and fits well with our goal of building very large-scale search engines. The verb, "google", was added to the Merriam Webster Collegiate Dictionary and the Oxford English Dictionary in 2006, meaning, "to use the Google search engine to obtain information on the Internet." (source: Wikipedia) Βασική Ιδέα Ακόμα και αν ένα τεράστιο ευρετήριο με όλες τις λέξεις -> αυτό πουέχεισημασίαείναιοισημαντικέςprecision vs recall Τι είναι σημαντικό οι συνδέσεις Μια σελίδα που δέχεται πολλές αναφορές περιμένει κανείς να είναι γενικά πιο σημαντική Οι Web pages δεν είναι όλες το ίδιο σημαντικές v Αναφορές (Inlinks) ως «ψήφοι» as votes 23,400 inlinks inlink Ο PageRank βασίζεται στην «μέτρηση αναφορών» citation counting, αλλά με μια βελτίωση: Δεδομένων: Ακ. Έτος ΓΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΙΣΤΟΣ 44 Βασική Ιδέα Απλή Αναδρομική ιατύπωση εν είναι όλες οι αναφορές το ίδιο σημαντικές! Θεωρεί «έμμεσες αναφορές» indirect citations (αναφορές από σελίδες που επίσης έχουν πολλές αναφορές θεωρούνται πιο σημαντικές) Αναδρομικό πρόβλημα! Η ψήφος κάθε ακμής (αναφοράς) είναι ανάλογη της σημαντικότητας (PR)της σελίδας από την οποία προέρχεται Αν μια σελίδα P με σημαντικότητα (PR) x έχει n outlinks, κάθε link παίρνει x/n ψήφους Δεδομένων: Ακ. Έτος ΓΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΙΣΤΟΣ 45 Δεδομένων: Ακ. Έτος ΓΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΙΣΤΟΣ 46 Παράδειγμα Υπάρχει μια γενική ποσότητα PR που μοιράζεται στις σελίδες του συστήματος. Έστω 4 σελίδες: A, B,C και D. Αρχική προσεγγιστική τιμή για καθεμία PR = 0.25 Έστω B, C, και D έχουν link μόνο στο A, τότε όλα το PageRank PR( ) τους θα μαζευόταν στο Α Γενικός ορισμός του PageRank για μια σελίδα Α: Έστω ότι η A έχει τις σελίδες T...Tn που δείχνουν σε αυτήν (δηλαδή, αναφορές) Έστω C(Τ) ο αριθμός των εξωτερικών ακμών μιας σελίδας Α Έστω τώρα ότι η Β έχει link στη C, και η D έχει links και στο Β και στο C ΗτιμήτουPR μιας σελίδας μοιράζεται ανάμεσα στις εξωτερικές ακμές της Άρα η ψήφος της B έχει αξία για την Α 0.25 και 0.25 για την C. Αντίστοιχα, μόνο το /3 του PageRank του D μετρά για PageRank του Α (περίπου 0.083). PR(A) = PR(T)/C(T) PR(Tn)/C(Tn) Δεδομένων: Ακ. Έτος ΓΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΙΣΤΟΣ 47 Δεδομένων: Ακ. Έτος ΓΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΙΣΤΟΣ 48

9 Δεδομένων: Ακ. Έτος ΓΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΙΣΤΟΣ 49 Απλό μοντέλο «ροής» - flow model Το web το 839 y a/2 Yahoo y/2 y/2 y = y /2 + a /2 a = y /2 + m m = a /2 Λύση των εξισώσεων ροής 3 εξισώσεις, 3 άγνωστοι, όχι σταθερές Μη μοναδική λύση Οι λύσεις ισοδύναμες με scale factor Επιπρόσθετος περιορισμός για μοναδικότητα της λύσης m y+a+m = (το συνολικό PR που μοιράζεται στις σελίδες) y = 2/5, a = 2/5, m = /5 a a/2 m Δεδομένων: Ακ. Έτος ΓΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΙΣΤΟΣ 50 ιατύπωσημετηνμορφήπίνακα(παράδειγμα) Ο πίνακας M έχει μια γραμμή και μια στήλη για κάθε web σελίδα (πίνακας γειτνίασης) Έστω ότι η σελίδα j έχει n outlinks Αν j -> i, τότε M ij =/n Αλλιώς, M ij =0 ιατύπωσημετηνμορφήπίνακα M είναι column stochastic matrix Οι στήλες έχουν άθροισμα Yahoo y = y /2 + a /2 a = y /2 + m m = a /2 y a m y /2 /2 0 a /2 0 m 0 /2 0 Άθροισμα (οι ψήφοι του y) Δεδομένων: Ακ. Έτος ΓΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΙΣΤΟΣ 5 Δεδομένων: Ακ. Έτος ΓΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΙΣΤΟΣ 52 ιατύπωσημετηνμορφήπίνακα Έστω r ένα διάνυσμα με μια εγγραφή web σελίδα r i είναι η σημαντικότητα (PR) της σελίδας i r: rank vector [PR(y) PR(a) PR(m)] Yahoo y = y /2 + a /2 a = y /2 + m m = a /2 PR ιάνυσμα (παράδειγμα) y a m y /2 /2 0 a /2 0 m 0 /2 0 r = Mr y /2 /2 0 y a = /2 0 a m 0 /2 0 m Δεδομένων: Ακ. Έτος ΓΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΙΣΤΟΣ 53 Δεδομένων: Ακ. Έτος ΓΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΙΣΤΟΣ 54

10 Δεδομένων: Ακ. Έτος ΓΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΙΣΤΟΣ 55 Έστω ότι η σελίδα j έχει links σε 3 σελίδες, συμπεριλαμβανομένου του i j Ιδιοδιανύσματα (eigenvectors) Οι εξισώσεις ροής μπορούν να γραφούν i /3 M r r = i r = Mr ηλαδή, ο rank vector είναι ένα ιδιοδιάνυσμα (eigenvector) του στοχαστικού πίνακα γειτνίασης του web Συγκεκριμένα είναι το βασικό ιδιοδιάνυσμα (αυτό που αντιστοιχεί στην ιδιοτιμή ) Δεδομένων: Ακ. Έτος ΓΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΙΣΤΟΣ 56 Power Iteration method Επαναληπτική Μέθοδο Παράδειγμα Ένα απλό επαναληπτικό σχήμα (aka relaxation) Έστω N web σελίδες Αρχικοποίηση: r 0 = [/N,.,/N] T Επανάληψη: r k+ = Mr k Τερματισμός όταν r k+ - r k < ε Yahoo y a m y /2 /2 0 a /2 0 m 0 /2 0 x = i N x i είναι L norm Μπορεί να χρησιμοποιηθούν και άλλες μετρικές, πχ Ευκλείδεια y a = m /3 /3 /3 /3 /2 /6 5/2 /3 /4 3/8 /24 /6... 2/5 2/5 /5 Δεδομένων: Ακ. Έτος ΓΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΙΣΤΟΣ 57 Δεδομένων: Ακ. Έτος ΓΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΙΣΤΟΣ 58 Μοντέλο Τυχαίου Surfer (random walk) Tο PageRank μιας σελίδας μπορεί επίσης να θεωρηθεί ότι εκφράζει την πιθανότητα ένας τυχαίος surfer να φτάσει σε αυτήν (δηλαδή, εκφράζει πόσο δημοφιλής είναι) The stationary distribution Ένας τυχαίος surfer ξεκινά από μια τυχαία σελίδα και συνεχίζει να κάνει click σε links, χωρίς να επιστρέφει σε προηγούμενη σελίδα Τη χρονική στιγμή t, ο surfer είναι σε κάποια σελίδα P Τη χρονική στιγμή t+, ο surfer ακολουθεί ένα εξωτερικό link- outlink του P τυχαία - uniformly at random Φτάνει σε κάποια σελίδα Q του P Συνεχίζει την παραπάνω διαδικασία επ άπειρω Έστω p(t) το διάνυσμα του οποίου το i th στοιχείο είναι η πιθανότητα ο surfer να είναι στη σελίδα i τη χρονική στιγμή t p(t) probability distribution - κατανομή πιθανότητας στις σελίδες Where is the surfer at time t+? Follows a link uniformly at random p(t+) = Mp(t) Μ (transition probabaility from state j (web page) state I Suppose the random walk reaches a state such that p(t+) = Mp(t) = p(t) Then p(t) is called a stationary distribution for the random walk Our rank vector r satisfies r = Mr So it is a stationary distribution for the random surfer Δεδομένων: Ακ. Έτος ΓΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΙΣΤΟΣ 59 Δεδομένων: Ακ. Έτος ΓΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΙΣΤΟΣ 60

11 Δεδομένων: Ακ. Έτος ΓΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΙΣΤΟΣ 6 Spider traps (παράδειγμα) A central result from the theory of random walks (aka Markov processes): For graphs that satisfy certain conditions, the stationary distribution is unique and eventually will be reached no matter what the initial probability distribution at time t = 0. y a = m Yahoo /2 3/2 3/4 /2 7/4 y a m y /2 /2 0 a /2 0 0 m 0 /2 5/8 3/ Δεδομένων: Ακ. Έτος ΓΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΙΣΤΟΣ 62 Spider traps (παράδειγμα) Spider traps Yahoo y a m Μια ομάδα σελίδων είναι μια αραχνο-παγίδα spider trap αν δεν υπάρχουν ακμές από την ομάδα σε σελίδες εκτός της ομάδας Οτυχαίοςsurfer παγιδεύεται y /2 /2 0 a /2 0 0 m 0 /2 Οι συνθήκες που χρειάζονται για το θεώρημα των τυχαίων περιπάτων παύουν να ισχύουν y a = m /2 3/2 3/4 /2 7/4 5/8 3/ Δεδομένων: Ακ. Έτος ΓΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΙΣΤΟΣ 63 Δεδομένων: Ακ. Έτος ΓΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΙΣΤΟΣ 64 Επέκταση Μοντέλου Επέκταση Μοντέλου Σε κάθε βήμα, ο τυχαίος surfer έχει δύο δυνατότητες: Με πιθανότητα β, ακολουθεί ένα τυχαίο link Με πιθανότητα -β πετάγεται σε κάποια άλλη σελίδα τυχαία Τιμές για το β Καταφέρνει να βγει από την παγίδα μετά από κάποιες χρονικές στιγμές Αρχικός ορισμός του PageRank για μια σελίδα Α: PR(A) = PR(T)/C(T) PR(Tn)/C(Tn) Ορισμός με τον παράγοντας απόσβεσης d (damping factor) μεταξύ του 0 και του PR(A) = (-d) + d (PR(T)/C(T) PR(Tn)/C(Tn)) Ώστε το άθροισμα να είναι > -d/n Ο πρώτος παράγοντας με την ίδια πιθανότητα διαλέγω οποιαδήποτε σελίδα Δεδομένων: Ακ. Έτος ΓΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΙΣΤΟΣ 65 Δεδομένων: Ακ. Έτος ΓΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΙΣΤΟΣ 66

12 Δεδομένων: Ακ. Έτος ΓΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΙΣΤΟΣ 67 Παράδειγμα (d=0.8) Μοντέλο Τυχαίου Surfer Ένας τυχαίος surfer ξεκινά από μια τυχαία σελίδα και συνεχίζει να κάνει click σε links, χωρίς να επιστρέφει σε προηγούμενη σελίδα αλλά τελικά βαριέται και ξεκινά από κάποια άλλη τυχαία σελίδα Το d (ο παράγοντας απόσβεσης) είναι η πιθανότητα σε κάθε σελίδα ο τυχαίος surfer να βαρεθεί και να αρχίσει από κάποια άλλη τυχαία σελίδα y a = m Yahoo /2 / / / y 7/5 7/5 /5 a 7/5 /5 /5 m /5 7/5 3/ /3 /3 /3 /3 /3 /3 /3 /3 /3 7/ 5/ 2/ Δεδομένων: Ακ. Έτος ΓΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΙΣΤΟΣ 68 Matrix formulation Έστω Ν σελίδες Έστω σελίδα j, με ένα σύνολο outlinks O(j) M ij = / O(j) αν j-> i and M ij = 0 otherwise Η τυχαία μεταπήδηση είναι ισοδύναμη με το Να προσθέσουμε ένα τυχαίο link από το j to σε οποιαδήποτε άλλη σελίδα με (-β)/n Ελάττωση της πιθανότητας να ακολουθήσουμε ένα outlink από / O(j) σε β/ O(j) Ή ισοδύναμα: χρέωσε σε κάθε σελίδα ένα ποσοστό (-β) της τιμής της και κάνε κατανομή αυτού ισοδύναμα Κατασκευή του Νxn πίνακα Α A ij = βm ij + (-β)/n Ο A είναι στοχαστικός πίνακας Το page rank διάνυσμα r είναι το βασικό ιδιοδιάνυσμα αυτού του πίνακα r = Ar Ισοδύναμα, r είναι stationary distribution των τυχαίων περιπάτων με μεταπηδήσεις (random walk with teleports) Δεδομένων: Ακ. Έτος ΓΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΙΣΤΟΣ 69 Δεδομένων: Ακ. Έτος ΓΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΙΣΤΟΣ 70 Αδιέξοδα Yahoo /2 /2 0 /3 /3 /3 0.8 / /3 /3 /3 0 /2 0 /3 /3 /3 Οι σελίδες χωρίς outlinks για τον τυχαίο surfer y 7/5 7/5 /5 a 7/5 /5 /5 m /5 7/5 /5 y a = m Nonstochastic! Δεδομένων: Ακ. Έτος ΓΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΙΣΤΟΣ 7 Δεδομένων: Ακ. Έτος ΓΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΙΣΤΟΣ 72

13 Δεδομένων: Ακ. Έτος ΓΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΙΣΤΟΣ 73 Dealing with dead-ends Μεταπήδηση Για αδιέξοδα, ακολούθησε τυχαία μεταπήδηση με πιθανότητα Τροποποίησε τον πίνακα Ψαλίδισε της -- Prune and propagate Preprocess the graph to eliminate dead-ends Might require multiple passes Compute page rank on reduced graph Approximate values for deadends by propagating values from reduced graph ΜιασελίδαμπορείναέχειυψηλόPR αν υπάρχουν πολλές σελίδες που δείχνουν σε αυτήν ή όταν κάποιες σελίδες που δείχνουν σε αυτήν έχουν υψηλό PR Και οι δύο περιπτώσεις έχουν σημασία: Πχ στη δεύτερη περίπτωση αν υπάρχει link από πχ Yahoo! Δεδομένων: Ακ. Έτος ΓΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΙΣΤΟΣ 74 Spamdexing Google: Άλλα στοιχεία Anchor Text Content spam Link spam Google bombing: Προσθήκη αναφορών που επηρεάζουν άμεσα το PR Link farms: Σελίδες που αναφέρονται η μία στην άλλη Το κείμενο που υπάρχει στα links έχει διαφορετική αντιμετώπιση Οι περισσότερες μηχανές αναζήτησης το συσχέτιζαν με τη σελίδα στην οποία εμφανίζεται Google και με τη σελίδα στην οποία δείχνει Ποιο ακριβή πληροφορίες για τις σελίδες που δείχνουν παρά για τις σελίδες στις οποίες εμφανίζονται Μπορεί να δείχνουν σε σελίδες που δεν έχουν κείμενο αλλά εικόνες, προγράμματα, κλπ Δεδομένων: Ακ. Έτος ΓΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΙΣΤΟΣ 75 Δεδομένων: Ακ. Έτος ΓΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΙΣΤΟΣ 76 Most of Google is implemented in C or C++ for efficiency and can run in either Solaris or Linux. The web crawling (downloading of web pages) is done by several distributed crawlers. There is a URLserver that sends lists of URLs to be fetched to the crawlers. Google: Αρχιτεκτονική Every web page has an associated ID number called a docid which is assigned whenever a new URL is parsed out of a web page. The indexing function is performed by the indexer and the sorter. The indexer reads the repository, uncompresses the documents, and parses them. document -> a set of word occurrences called hits. Google: Αρχιτεκτονική The web pages that are fetched are then sent to the storeserver. The storeserver then compresses and stores the web pages into a repository. Ηits: word, position in document, an approximation of font size, and capitalization. The indexer distributes these hits into a set of "barrels", creating a partially sorted forward index. Δεδομένων: Ακ. Έτος ΓΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΙΣΤΟΣ 77 Δεδομένων: Ακ. Έτος ΓΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΙΣΤΟΣ 78

14 Δεδομένων: Ακ. Έτος ΓΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΙΣΤΟΣ 79 Google: Αρχιτεκτονική Google: Αρχιτεκτονική Indexer: It parses out all the links in every web page and stores important information about them in an anchors file. This file contains enough information to determine where each link points from and to, and the text of the link. URLresolver relative URLs -> absolute URLs -> docids. The sorter takes the barrels, which are sorted by docid and resorts them by wordid to generate the inverted index. + lexicon Δεδομένων: Ακ. Έτος ΓΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΙΣΤΟΣ 80 Google: Αρχιτεκτονική The searcher is run by a web server uses the lexicon built by DumpLexicon together with the inverted index and the PageRanks to answer queries. Problems with the Web linkage structure Not every hyperlink represents an endorsement Other purposes are for navigation or for paid advertisements If the majority of hyperlinks are for endorsement, the collective opinion will still dominate Μια αυθεντία (authority) για κάποιο θέμα σπάνια θα έχει link σε αντίπαλη αυθεντία στον ίδιο τομέα Οι αυθεντικές σελίδες σπάνια είναι περιγραφικές/αντιπροσωπευτικές Δεδομένων: Ακ. Έτος ΓΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΙΣΤΟΣ 8 Δεδομένων: Ακ. Έτος ΓΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΙΣΤΟΣ 82 ΟαλγόριθμοςHITS (Hyperlink-Induced Topic Search) Για κάθε θέμα: δύο τύποι σελίδων Αυθεντική: Μια σελίδα που είναι αυθεντία σε ένα θέμα και αναγνωρίζεται ως τέτοια από άλλες σελίδες (δηλαδή, υπάρχουν πολλοί σύνδεσμοι σε αυτήν) Κομβικοί: Μια σελίδα που αναφέρεται σε μια αυθεντική σελίδα Βασική ιδέα: Οι σελίδες που αναφέρονται από άλλες σελίδες συχνά πρέπει να είναι αυθεντίες (Authorities) Οι σελίδες που αναφέρουν πολλές άλλες σελίδες πρέπει να είναι καλά κομβικά σημεία (hubs) Κομβικοί Αυθεντικοί Βασική ιδέα του HITS Καλές αυθεντίες είναι αυτές στις οποίες αναφέρονται καλά κομβικά σημεία Καλά κομβικά σημεία είναι αυτά τα οποία αναφέρονται σε καλές αυθεντίες Αναδρομική έκφραση Δεδομένων: Ακ. Έτος ΓΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΙΣΤΟΣ 83 Δεδομένων: Ακ. Έτος ΓΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΙΣΤΟΣ 84

15 Δεδομένων: Ακ. Έτος ΓΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΙΣΤΟΣ 85 h p = Σ α q Βασικές σελίδες q στις οποίες δείχνει η p Το web ως ένας κατευθυνόμενος γράφος Κόμβοι: ιστοσελίδες Ακμή από Α στον Β: η ιστοσελίδα Α έχει έναν υπερ-σύνδεσμο στην ιστοσελίδα Β Ο αλγόριθμος σε 2 φάσεις: Φάση Ι: (δειγματοληπτικό στάδιο) ένα σύνολο σελίδων που αποτελεί το βασικό σύνολο για κάποιο θέμα Φάση ΙΙ: (επαναληπτικό στάδιο) επεξεργασία του βασικού συνόλου για τον εντοπισμό καλών αυθεντικών και κομβικών ιστοσελίδων Φάση Ι: Υπολογισμός βασικού συνόλου. Υπολογισμός αρχικού συνόλου: σύνολο-ρίζα Κλασικοί μέθοδοι: πχ ανάκτηση όλων των σελίδων που περιέχουν τις λέξεις κλειδιά (περιμένουμε ότι θα περιέχει (τουλάχιστον) αναφορές προς σχετικές σελίδες) Δεδομένων: Ακ. Έτος ΓΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΙΣΤΟΣ 86 Φάση Ι: Υπολογισμός βασικού συνόλου 2. Σελίδες-σύνδεσμοι: σελίδα που είτε συμπεριλαμβάνει σύνδεσμο που να αναφέρεται σε έναν κόμβο p στο σύνολο ρίζα (p είναι αυθεντία) είτε Ένας κόμβος p στο σύνολο ρίζα (p είναι κομβικό σημείο) περιέχει σύνδεσμο που αναφέρεται σε αυτήν Φάση ΙΙ: Ποιες βασικές ιστοσελίδες είναι κόμβοι και αυθεντίες Κάθε βασική σελίδα p δύο τιμές: h p - Συντελεστής Κομβικού Ρόλου (πολλούς δείκτες σε αυθεντικές) a p - Συντελεστής Αυθεντικότητας (πολλοί δείκτες από κομβικές σε αυτήν) Βασικό Σύνολο: διεύρυνση του συνόλου-ρίζα ώστε να περιλαμβάνει και τις σελίδες συνδέσμους Βασικές ιστοσελίδες Δεδομένων: Ακ. Έτος ΓΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΙΣΤΟΣ 87 Δεδομένων: Ακ. Έτος ΓΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΙΣΤΟΣ 88 Βασική διαφορά από τον Page Rank ύο τιμές ανά σελίδα (αυθεντία κομβικό σημείο) Θεματικά υποσύνολα του web γράφου - ξεκινάμεαπότοβασικό σύνολο Φάση ΙΙ: Ποιες βασικές ιστοσελίδες είναι κόμβοι και αυθεντίες Αρχικοποίηση, p, h p = και α p = Επαναληπτικά, αυξάνεται a p = Σ h q Βασικές σελίδες q που δείχνουν στην p Δεδομένων: Ακ. Έτος ΓΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΙΣΤΟΣ 89 Δεδομένων: Ακ. Έτος ΓΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΙΣΤΟΣ 90

16 Δεδομένων: Ακ. Έτος ΓΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΙΣΤΟΣ 9 Αναπαράσταση με πίνακες Έστω το βασικό σύνολο σελίδων {, 2,..., n} Πίνακας Γειτνίασης (adjacency matrix) B: n x n B[i, j] = αν η σελίδα i περιέχει σύνδεσμο που δείχνει στη σελίδα j Έστω h = <h, h 2,, h n > το διάνυσμα συντελεστών κομβικών ρόλων και α = <α, α 2,..., α n > το διάνυσμα συντελεστών αυθεντικότητας Οι κανόνες ενημέρωσης Αρχικά h = B a η επανάληψη h = B B Τ h = (B B Τ )h 2η επανάληψη h = (B B Τ ) 2 h a = B Τ h a = B T B a = (B T B) a a = (B T B) 2 a (αντίστοιχο του r vector) Σύγκλιση στα ιδιοδιανύσματα του ΒΒ Τ και Β Τ Β αν κανονικοποιηθούν αρχικά οι συντελεστές Δεδομένων: Ακ. Έτος ΓΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΙΣΤΟΣ 92 ιατύπωσημετηνμορφήπίνακα(παράδειγμα) h = BB T h Netscape B = n m a n m a B T = n m a 3 2 B B T = = d 3 d d 2 i d ( ) d j OUT di Adjacency matrix A = Initial values: a=h= hd ( ) = ad ( j) Iterate ad ( i) = hd ( j) dj IN( di) Normalize: v v v v T h = Aa; a = A h 2 2 v v T v T v ad ( i) = hd ( i) = h = AA h; a = A Aa i i Again eigenvector problems Δεδομένων: Ακ. Έτος ΓΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΙΣΤΟΣ 93 Δεδομένων: Ακ. Έτος ΓΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΙΣΤΟΣ 94 Προβλήματα Drifting: όταν ένα κομβικό σημείο περιέχει πολλά θέματα Topic hijacking: όταν πολλές σελίδες από το ίδιο web site δείχνουν στοίδιοδημοφιλές Δεδομένων: Ακ. Έτος ΓΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΙΣΤΟΣ 95

Ανάκτηση Κειμένου (εισαγωγικά θέματα) Θέματα σχετικά με Εξόρυξη από τον Παγκόσμιο Ιστό. Εξόρυξη Δεδομένων 2010-2011 1

Ανάκτηση Κειμένου (εισαγωγικά θέματα) Θέματα σχετικά με Εξόρυξη από τον Παγκόσμιο Ιστό. Εξόρυξη Δεδομένων 2010-2011 1 Θέματα σχετικά με Εξόρυξη από τον Παγκόσμιο Ιστό Εξόρυξη Δεδομένων: Ακ. Έτος 2010-2011 ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ 1 Ανάκτηση Κειμένου (εισαγωγικά θέματα) Εξόρυξη Δεδομένων: Ακ. Έτος 2010-2011 ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάκτηση Κειμένου (εισαγωγικά θέματα) Θέματα σχετικά με Εξόρυξη από τον Παγκόσμιο Ιστό. Εξόρυξη Δεδομένων 2008-2009 1

Ανάκτηση Κειμένου (εισαγωγικά θέματα) Θέματα σχετικά με Εξόρυξη από τον Παγκόσμιο Ιστό. Εξόρυξη Δεδομένων 2008-2009 1 Θέματα σχετικά με Εξόρυξη από τον Παγκόσμιο Ιστό Ανάκτηση Κειμένου (εισαγωγικά θέματα) Εξόρυξη Δεδομένων: Ακ. Έτος 2008-2009 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΙΣΤΟΣ 2 Εξόρυξη Δεδομένων 2008-2009 1 Ανάκτηση Πληροφορίας Βάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανές Αναζήτησης. Εξόρυξη εδοµένων: Ακ. Έτος ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝ ΕΣΕΩΝ 1

Μηχανές Αναζήτησης. Εξόρυξη εδοµένων: Ακ. Έτος ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝ ΕΣΕΩΝ 1 Μηχανές Αναζήτησης Εξόρυξη εδοµένων: Ακ. Έτος 2010-2011 ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝ ΕΣΕΩΝ 1 Μηχανές Αναζήτησης Βασισμένες σε ευρετήρια: Αναζητούν σελίδες, τις δεικτοδοτούν και κατασκευάζουν ευρετήρια βασισμένα σε λέξεις

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις ιαδικτύου. Θέματα. Εισαγωγή στην XML. Ευρετήρια για την Ανάκτηση Κειμένων. Ο αλγόριθμος HITS. είναι η XML. Παράδειγμα XML

Βάσεις ιαδικτύου. Θέματα. Εισαγωγή στην XML. Ευρετήρια για την Ανάκτηση Κειμένων. Ο αλγόριθμος HITS. είναι η XML. Παράδειγμα XML Θέματα Βάσεις ιαδικτύου Ο αλγόριθμος HITS Βάσεις Δεδομένων ΙΙ 2004-2005 Ευαγγελία Πιτουρά 1 Βάσεις Δεδομένων ΙΙ 2004-2005 Ευαγγελία Πιτουρά 2 Τι είναι η XML XML Mark-up Γλώσσες (Γλώσσες Σημειοθέτησης)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. του Γεράσιμου Τουλιάτου ΑΜ: 697

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. του Γεράσιμου Τουλιάτου ΑΜ: 697 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ του Γεράσιμου Τουλιάτου

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην ανάλυση συνδέσμων

Εισαγωγή στην ανάλυση συνδέσμων Εισαγωγή στην ανάλυση συνδέσμων Αποθήκες και Εξόρυξη Δεδομένων Διδάσκων: Μαρία Χαλκίδη Why link analysis? Why link analysis? The web is not just a collection of documents its hyperlinks are important!

Διαβάστε περισσότερα

Ανάκτηση Πληροφορίας

Ανάκτηση Πληροφορίας ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 8: Λανθάνουσα Σημασιολογική Ανάλυση (Latent Semantic Analysis) Απόστολος Παπαδόπουλος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΜΣ «ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΕΥΦΥΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΜΣ «ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΕΥΦΥΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΜΣ «ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΕΥΦΥΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΘΕΜΕΛΗ ΤΙΤΛΟΣ Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Homework 3 Solutions

Homework 3 Solutions Homework 3 Solutions Igor Yanovsky (Math 151A TA) Problem 1: Compute the absolute error and relative error in approximations of p by p. (Use calculator!) a) p π, p 22/7; b) p π, p 3.141. Solution: For

Διαβάστε περισσότερα

Ανάκληση Πληροφορίας. Διδάσκων Δημήτριος Κατσαρός

Ανάκληση Πληροφορίας. Διδάσκων Δημήτριος Κατσαρός Ανάκληση Πληροφορίας Διδάσκων Δημήτριος Κατσαρός Διάλεξη 13η: 28/04/2014 1 Παράμετροι του μοντέλου PageRank 2 Ηπαράμετροςα(1/2) Η παράμετρος αυτή ελέγχει στην ουσία την προτεραιότητα που δίνεται στη δομή

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Άνοιξη 2009. HΥ463 - Συστήματα Ανάκτησης Πληροφοριών Information Retrieval (IR) Systems

Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Άνοιξη 2009. HΥ463 - Συστήματα Ανάκτησης Πληροφοριών Information Retrieval (IR) Systems Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Άνοιξη 2009 HΥ463 - Συστήματα Ανάκτησης Πληροφοριών Information Retrieval (IR) Systems Στατιστικά Κειμένου Text Statistics Γιάννης Τζίτζικας άλ ιάλεξη :

Διαβάστε περισσότερα

EPL 603 TOPICS IN SOFTWARE ENGINEERING. Lab 5: Component Adaptation Environment (COPE)

EPL 603 TOPICS IN SOFTWARE ENGINEERING. Lab 5: Component Adaptation Environment (COPE) EPL 603 TOPICS IN SOFTWARE ENGINEERING Lab 5: Component Adaptation Environment (COPE) Performing Static Analysis 1 Class Name: The fully qualified name of the specific class Type: The type of the class

Διαβάστε περισσότερα

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme. (a) Note: Award A for vertical line to right of mean, A for shading to right of their vertical line. AA N (b) evidence of recognizing symmetry

Διαβάστε περισσότερα

2 Composition. Invertible Mappings

2 Composition. Invertible Mappings Arkansas Tech University MATH 4033: Elementary Modern Algebra Dr. Marcel B. Finan Composition. Invertible Mappings In this section we discuss two procedures for creating new mappings from old ones, namely,

Διαβάστε περισσότερα

4.6 Autoregressive Moving Average Model ARMA(1,1)

4.6 Autoregressive Moving Average Model ARMA(1,1) 84 CHAPTER 4. STATIONARY TS MODELS 4.6 Autoregressive Moving Average Model ARMA(,) This section is an introduction to a wide class of models ARMA(p,q) which we will consider in more detail later in this

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΑ Ι. Ενότητα 7α: Impact of the Internet on Economic Education. Ζωή Κανταρίδου Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

ΑΓΓΛΙΚΑ Ι. Ενότητα 7α: Impact of the Internet on Economic Education. Ζωή Κανταρίδου Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Ενότητα 7α: Impact of the Internet on Economic Education Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ OLAP Η ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ. Υποβάλλεται στην

ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ OLAP Η ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ. Υποβάλλεται στην ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ OLAP Η ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Υποβάλλεται στην ορισθείσα από την Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Πληροφορικής Εξεταστική Επιτροπή από την Χαρά Παπαγεωργίου

Διαβάστε περισσότερα

Ανάκτηση Πληροφορίας

Ανάκτηση Πληροφορίας Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Ανάκτηση Πληροφορίας Διδάσκων: Φοίβος Μυλωνάς fmylonas@ionio.gr Διάλεξη #04 Εισαγωγή στα Μοντέλα Ανάκτησης Πληροφορίας Boolean Μοντέλο 1 Άδεια χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

Ανάκτηση Πληροφορίας. Διδάσκων: Φοίβος Μυλωνάς. Διάλεξη #03

Ανάκτηση Πληροφορίας. Διδάσκων: Φοίβος Μυλωνάς. Διάλεξη #03 Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Ανάκτηση Πληροφορίας Διδάσκων: Φοίβος Μυλωνάς fmylonas@ionio.gr Διάλεξη #03 Βασικές έννοιες Ανάκτησης Πληροφορίας Δομή ενός συστήματος IR Αναζήτηση με keywords ευφυής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΩΣ Η ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ Όνομα φοιτήτριας ΚΑΛΑΠΟΔΑ ΜΑΡΚΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων Πτυχιακή Εργασία Εξερεύνηση / Ανασκαφή σε μεγάλης κλίμακας κοινοτικά δίκτυα του διαδικτύου:

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Άνοιξη HΥ463 - Συστήματα Ανάκτησης Πληροφοριών Information Retrieval (IR) Systems

Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Άνοιξη HΥ463 - Συστήματα Ανάκτησης Πληροφοριών Information Retrieval (IR) Systems Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Άνοιξη 2007 HΥ463 - Συστήματα Ανάκτησης Πληροφοριών Information Retrieval (IR) Systems Στατιστικά Κειμένου Text Statistics Γιάννης Τζίτζικας ιάλεξη : 14a

Διαβάστε περισσότερα

1) Abstract (To be organized as: background, aim, workpackages, expected results) (300 words max) Το όριο λέξεων θα είναι ελαστικό.

1) Abstract (To be organized as: background, aim, workpackages, expected results) (300 words max) Το όριο λέξεων θα είναι ελαστικό. UΓενικές Επισημάνσεις 1. Παρακάτω θα βρείτε απαντήσεις του Υπουργείου, σχετικά με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας. Διευκρινίζεται ότι στα περισσότερα θέματα οι απαντήσεις ήταν προφορικές (τηλεφωνικά),

Διαβάστε περισσότερα

TMA4115 Matematikk 3

TMA4115 Matematikk 3 TMA4115 Matematikk 3 Andrew Stacey Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet Trondheim Spring 2010 Lecture 12: Mathematics Marvellous Matrices Andrew Stacey Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Πειραιώς Τµήµα Πληροφορικής

Πανεπιστήµιο Πειραιώς Τµήµα Πληροφορικής oard Πανεπιστήµιο Πειραιώς Τµήµα Πληροφορικής Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή ιατριβή Τίτλος ιατριβής Masters Thesis Title Ονοµατεπώνυµο Φοιτητή Πατρώνυµο Ανάπτυξη διαδικτυακής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 24/3/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 24/3/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Όλοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα μικρότεροι του 10000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών2007-2008 ιδάσκουσα: Κατερίνα Τοράκη (Οι διαλέξεις περιλαµβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Σημασιολογική Συσταδοποίηση Αντικειμένων Με Χρήση Οντολογικών Περιγραφών.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΤΝΑΜΙΚΗ ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΓΙΑ ΣΟ ΓΔΝΙΚΟ ΚΑΣΑΣΗΜΑ ΚΡΑΣΗΗ ΓΡΔΒΔΝΧΝ ΜΔ ΣΗ ΒΟΗΘΔΙΑ PHP MYSQL Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Υξήζηνπ

Διαβάστε περισσότερα

A Method for Creating Shortcut Links by Considering Popularity of Contents in Structured P2P Networks

A Method for Creating Shortcut Links by Considering Popularity of Contents in Structured P2P Networks P2P 1,a) 1 1 1 P2P P2P P2P P2P A Method for Creating Shortcut Links by Considering Popularity of Contents in Structured P2P Networks NARISHIGE Yuki 1,a) ABE Kota 1 ISHIBASHI Hayato 1 MATSUURA Toshio 1

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική»

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Επίκαιρα Θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Σταμάτιος

Διαβάστε περισσότερα

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS CHAPTER 5 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS EXERCISE 104 Page 8 1. Find the positive root of the equation x + 3x 5 = 0, correct to 3 significant figures, using the method of bisection. Let f(x) =

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011 Διάρκεια Διαγωνισμού: 3 ώρες Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις Μέγιστο Βάρος (20 Μονάδες) Δίνεται ένα σύνολο από N σφαιρίδια τα οποία δεν έχουν όλα το ίδιο βάρος μεταξύ τους και ένα κουτί που αντέχει μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των νοσοκομειακών βιβλιοθηκών.

Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των νοσοκομειακών βιβλιοθηκών. Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των νοσοκομειακών βιβλιοθηκών. Καλογεράκη Ελένη Βιβλιοθήκη Γ.Ν.Α «Ο Ευαγγελισμός», Msc Inf Scienc, Κοινωνιολόγος, Βιβλιοθηκονόμoς, Σαρανταπόρου 8, Άνω Ηλιούπολη

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Άνοιξη HΥ463 - Συστήματα Ανάκτησης Πληροφοριών Information Retrieval (IR) Systems

Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Άνοιξη HΥ463 - Συστήματα Ανάκτησης Πληροφοριών Information Retrieval (IR) Systems Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Άνοιξη 2008 HΥ463 - Συστήματα Ανάκτησης Πληροφοριών Information Retrieval (IR) Systems Στατιστικά Κειμένου Text Statistics Γιάννης Τζίτζικας ιάλεξη : 14a

Διαβάστε περισσότερα

Web Mining. Χριστίνα Αραβαντινού Ιούνιος 2014

Web Mining. Χριστίνα Αραβαντινού Ιούνιος 2014 Web Mining Χριστίνα Αραβαντινού aravantino@ceid.upatras.gr Ιούνιος 2014 1 / 34 Χριστίνα Αραβαντινού Web Mining Περιεχόµενα 1 2 3 4 5 6 2 / 34 Χριστίνα Αραβαντινού Web Mining Το Web Mining στοχεύει στην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα είναι μικρότεροι το 1000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Διάρκεια: 3,5 ώρες Καλή

Διαβάστε περισσότερα

Η αλληλεπίδραση ανάμεσα στην καθημερινή γλώσσα και την επιστημονική ορολογία: παράδειγμα από το πεδίο της Κοσμολογίας

Η αλληλεπίδραση ανάμεσα στην καθημερινή γλώσσα και την επιστημονική ορολογία: παράδειγμα από το πεδίο της Κοσμολογίας Η αλληλεπίδραση ανάμεσα στην καθημερινή γλώσσα και την επιστημονική ορολογία: παράδειγμα από το πεδίο της Κοσμολογίας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αριστείδης Κοσιονίδης Η κατανόηση των εννοιών ενός επιστημονικού πεδίου απαιτεί

Διαβάστε περισσότερα

(C) 2010 Pearson Education, Inc. All rights reserved.

(C) 2010 Pearson Education, Inc. All rights reserved. Connectionless transmission with datagrams. Connection-oriented transmission is like the telephone system You dial and are given a connection to the telephone of fthe person with whom you wish to communicate.

Διαβάστε περισσότερα

EE512: Error Control Coding

EE512: Error Control Coding EE512: Error Control Coding Solution for Assignment on Finite Fields February 16, 2007 1. (a) Addition and Multiplication tables for GF (5) and GF (7) are shown in Tables 1 and 2. + 0 1 2 3 4 0 0 1 2 3

Διαβάστε περισσότερα

E-commerce Networks & Applications. Η διαφήμιση στο Internet. Νίκος Κωνσταντίνου

E-commerce Networks & Applications. Η διαφήμιση στο Internet. Νίκος Κωνσταντίνου E-commerce Networks & Applications Η διαφήμιση στο Internet Νίκος Κωνσταντίνου Εισαγωγή Ηαπλήδημιουργίαενόςsite δεν είναι πλέον αρκετή Μια επένδυση σε ανάπτυξη και συντήρηση δεν αποδίδει χωρίς διαφήμιση

Διαβάστε περισσότερα

Elements of Information Theory

Elements of Information Theory Elements of Information Theory Model of Digital Communications System A Logarithmic Measure for Information Mutual Information Units of Information Self-Information News... Example Information Measure

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανισμοί πρόβλεψης προσήμων σε προσημασμένα μοντέλα κοινωνικών δικτύων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Μηχανισμοί πρόβλεψης προσήμων σε προσημασμένα μοντέλα κοινωνικών δικτύων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μηχανισμοί πρόβλεψης προσήμων σε προσημασμένα μοντέλα κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

The Nottingham eprints service makes this work by researchers of the University of Nottingham available open access under the following conditions.

The Nottingham eprints service makes this work by researchers of the University of Nottingham available open access under the following conditions. Luevorasirikul, Kanokrat (2007) Body image and weight management: young people, internet advertisements and pharmacists. PhD thesis, University of Nottingham. Access from the University of Nottingham repository:

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανική Μάθηση Hypothesis Testing

Μηχανική Μάθηση Hypothesis Testing ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Μηχανική Μάθηση Hypothesis Testing Γιώργος Μπορμπουδάκης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Procedure 1. Form the null (H 0 ) and alternative (H 1 ) hypothesis 2. Consider

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Ανάκτηση Πληροφορίας στον Παγκόσµιο Ιστό

Κεφάλαιο 5. Ανάκτηση Πληροφορίας στον Παγκόσµιο Ιστό Κεφάλαιο 5. Ανάκτηση Πληροφορίας στον Παγκόσµιο Ιστό 5.1 Βασικές Έννοιες Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται ορισµένες βασικές έννοιες σχετικά µε την Ανάκτηση Πληροφορίας στον Παγκόσµιο Ιστό. Αρχικά δίνεται

Διαβάστε περισσότερα

( ) 2 and compare to M.

( ) 2 and compare to M. Problems and Solutions for Section 4.2 4.9 through 4.33) 4.9 Calculate the square root of the matrix 3!0 M!0 8 Hint: Let M / 2 a!b ; calculate M / 2!b c ) 2 and compare to M. Solution: Given: 3!0 M!0 8

Διαβάστε περισσότερα

Terabyte Technology Ltd

Terabyte Technology Ltd Terabyte Technology Ltd is a Web and Graphic design company in Limassol with dedicated staff who will endeavour to deliver the highest quality of work in our field. We offer a range of services such as

Διαβάστε περισσότερα

Architecture οf Integrated Ιnformation Systems (ARIS)

Architecture οf Integrated Ιnformation Systems (ARIS) Architecture οf Integrated Ιnformation Systems (ARIS) Η αρχιτεκτονική ARIS (ARchitecture οf Integrated information Systems) έχει ως στόχο της την περιγρφή όλων των όψεων ή οπτικών ενός επιχειρηματικού

Διαβάστε περισσότερα

Συντακτικές λειτουργίες

Συντακτικές λειτουργίες 2 Συντακτικές λειτουργίες (Syntactic functions) A. Πτώσεις και συντακτικές λειτουργίες (Cases and syntactic functions) The subject can be identified by asking ποιος (who) or τι (what) the sentence is about.

Διαβάστε περισσότερα

Σχέσεις, Ιδιότητες, Κλειστότητες

Σχέσεις, Ιδιότητες, Κλειστότητες Σχέσεις, Ιδιότητες, Κλειστότητες Ορέστης Τελέλης telelis@unipi.gr Τµήµα Ψηφιακών Συστηµάτων, Πανεπιστήµιο Πειραιώς Ο. Τελέλης Πανεπιστήµιο Πειραιώς Σχέσεις 1 / 26 Εισαγωγή & Ορισµοί ιµελής Σχέση R από

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ 210 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. Χειµερινό Εξάµηνο ΔΙΑΛΕΞΗ 3: Αλγοριθµική Ελαχιστοποίηση (Quine-McCluskey, tabular method)

ΗΜΥ 210 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. Χειµερινό Εξάµηνο ΔΙΑΛΕΞΗ 3: Αλγοριθµική Ελαχιστοποίηση (Quine-McCluskey, tabular method) ΗΜΥ 210 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Χειµερινό Εξάµηνο 2016 ΔΙΑΛΕΞΗ 3: Αλγοριθµική Ελαχιστοποίηση (Quine-McCluskey, tabular method) ΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ Επίκουρος Καθηγητής, ΗΜΜΥ (ttheocharides@ucy.ac.cy)

Διαβάστε περισσότερα

(SEO) - Ανοίγοντας τους ορίζοντες τις ΜΜΕ Ελληνικής τουριστικής επιχείρησης στο ιαδίκτυο

(SEO) - Ανοίγοντας τους ορίζοντες τις ΜΜΕ Ελληνικής τουριστικής επιχείρησης στο ιαδίκτυο (SEO) - Ανοίγοντας τους ορίζοντες τις ΜΜΕ Ελληνικής τουριστικής επιχείρησης στο ιαδίκτυο SEO Η βελτιστοποίηση µηχανών αναζήτησης είναι ένα σύνολο µεθοδολογιών που στοχεύουν στην ευνοϊκής κατάταξή ενός

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Οντολογικής Γνώσης για Τεκμηρίωση Οπτικοακουστικού Περιεχομένου ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ανάπτυξη Οντολογικής Γνώσης για Τεκμηρίωση Οπτικοακουστικού Περιεχομένου ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ανάπτυξη Οντολογικής Γνώσης για Τεκμηρίωση Οπτικοακουστικού Περιεχομένου

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. Ηλεκτρονική Υγεία

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. Ηλεκτρονική Υγεία Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονική Υγεία Ενότητα: Use Case - an example of ereferral workflow Αν. καθηγητής Αγγελίδης Παντελής e-mail: paggelidis@uowm.gr Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόβλημα 1: Αναζήτηση Ελάχιστης/Μέγιστης Τιμής

Πρόβλημα 1: Αναζήτηση Ελάχιστης/Μέγιστης Τιμής Πρόβλημα 1: Αναζήτηση Ελάχιστης/Μέγιστης Τιμής Να γραφεί πρόγραμμα το οποίο δέχεται ως είσοδο μια ακολουθία S από n (n 40) ακέραιους αριθμούς και επιστρέφει ως έξοδο δύο ακολουθίες από θετικούς ακέραιους

Διαβάστε περισσότερα

Web 論 文. Performance Evaluation and Renewal of Department s Official Web Site. Akira TAKAHASHI and Kenji KAMIMURA

Web 論 文. Performance Evaluation and Renewal of Department s Official Web Site. Akira TAKAHASHI and Kenji KAMIMURA 長 岡 工 業 高 等 専 門 学 校 研 究 紀 要 第 49 巻 (2013) 論 文 Web Department of Electronic Control Engineering, Nagaoka National College of Technology Performance Evaluation and Renewal of Department s Official Web Site

Διαβάστε περισσότερα

A Bonus-Malus System as a Markov Set-Chain. Małgorzata Niemiec Warsaw School of Economics Institute of Econometrics

A Bonus-Malus System as a Markov Set-Chain. Małgorzata Niemiec Warsaw School of Economics Institute of Econometrics A Bonus-Malus System as a Markov Set-Chain Małgorzata Niemiec Warsaw School of Economics Institute of Econometrics Contents 1. Markov set-chain 2. Model of bonus-malus system 3. Example 4. Conclusions

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ

Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ Νικόλας Χριστοδούλου Λευκωσία, 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Calculating the propagation delay of coaxial cable

Calculating the propagation delay of coaxial cable Your source for quality GNSS Networking Solutions and Design Services! Page 1 of 5 Calculating the propagation delay of coaxial cable The delay of a cable or velocity factor is determined by the dielectric

Διαβάστε περισσότερα

On a four-dimensional hyperbolic manifold with finite volume

On a four-dimensional hyperbolic manifold with finite volume BULETINUL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA. MATEMATICA Numbers 2(72) 3(73), 2013, Pages 80 89 ISSN 1024 7696 On a four-dimensional hyperbolic manifold with finite volume I.S.Gutsul Abstract. In

Διαβάστε περισσότερα

Σπουδάστρια Δακανάλη Νικολέτα Α.Μ. 5567. "Πώς η εξέλιξη της τεχνολογίας επηρεάζει την απόδοση των επιχειρήσεων" ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Σπουδάστρια Δακανάλη Νικολέτα Α.Μ. 5567. Πώς η εξέλιξη της τεχνολογίας επηρεάζει την απόδοση των επιχειρήσεων ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Σπουδάστρια Δακανάλη Νικολέτα Α.Μ. 5567 "Πώς η εξέλιξη της τεχνολογίας επηρεάζει την

Διαβάστε περισσότερα

Context-aware και mhealth

Context-aware και mhealth ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Context-aware και mhealth ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Του Κουβαρά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία "Η ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΣΤΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ" Ειρήνη Σωτηρίου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ»

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ» I ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference

Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference Capacitors store electric charge. This ability to store electric charge is known as capacitance. A simple capacitor consists of 2 parallel metal

Διαβάστε περισσότερα

Exercises 10. Find a fundamental matrix of the given system of equations. Also find the fundamental matrix Φ(t) satisfying Φ(0) = I. 1.

Exercises 10. Find a fundamental matrix of the given system of equations. Also find the fundamental matrix Φ(t) satisfying Φ(0) = I. 1. Exercises 0 More exercises are available in Elementary Differential Equations. If you have a problem to solve any of them, feel free to come to office hour. Problem Find a fundamental matrix of the given

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία ηµιουργία Εκπαιδευτικού Παιχνιδιού σε Tablets Καλλιγάς ηµήτρης Παναγιώτης Α.Μ.: 1195 Επιβλέπων καθηγητής: ρ. Συρµακέσης Σπύρος ΑΝΤΙΡΡΙΟ 2015 Ευχαριστίες Σ αυτό το σηµείο θα ήθελα να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ.: 09/061. Υπεύθυνος Καθηγητής: Σάββας Μακρίδης

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ.: 09/061. Υπεύθυνος Καθηγητής: Σάββας Μακρίδης Α.Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η διαμόρφωση επικοινωνιακής στρατηγικής (και των τακτικών ενεργειών) για την ενδυνάμωση της εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες Χαρτών Ιστού WMS. Ανάλυση των δυνατοτήτων και εφαρμογή στον ελληνικό χώρο.

Υπηρεσίες Χαρτών Ιστού WMS. Ανάλυση των δυνατοτήτων και εφαρμογή στον ελληνικό χώρο. ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ, ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ» Υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ Σπνπδώλ «Πξνεγκέλα Σπζηήκαηα Πιεξνθνξηθήο»

Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ Σπνπδώλ «Πξνεγκέλα Σπζηήκαηα Πιεξνθνξηθήο» Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ Σπνπδώλ «Πξνεγκέλα Σπζηήκαηα Πιεξνθνξηθήο» Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή Τίηινο Γηαηξηβήο Ανάπτυξη διαδικτυακού εκπαιδευτικού παιχνιδιού για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπων Καθηγητής: Δρ. Νίκος Μίτλεττον Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2 ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ονοματεπώνυμο: Ιωσηφίνα

Διαβάστε περισσότερα

User Behavior Analysis for a Large2scale Search Engine

User Behavior Analysis for a Large2scale Search Engine 25 2 2006 4 Vol. 25 2 April 2006 1) 1 2 1 (1. 100871 ; 2. 730000) : URL Heaps URL Zipf URL URL User Behavior Analysis for a Large2scale Search Engine Wang Jimin 1 2 and Peng Bo 1 (1. School of Electronics

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Ε ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: Η Γηνίθεζε Αιιαγώλ (Change Management) ζην Γεκόζην Σνκέα: Η πεξίπησζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ ύγρξνλνπ Γεκνζηνλνκηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

FirstSearch (OCLC) Βασικά χαρακτηριστικά:

FirstSearch (OCLC) Βασικά χαρακτηριστικά: FirstSearch (OCLC) Η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας έχει εξασφαλίσει online πρόσβαση μέσω της υπηρεσίας FirstSearch της OCLC Online Computer Library Center, Inc. σε 12 βιβλιογραφικές

Διαβάστε περισσότερα

þÿ¼ ½ ±Â : ÁÌ» Â Ä Å ÃÄ ²µ þÿä Å ÃÇ»¹º Í Á³ Å

þÿ¼ ½ ±Â : ÁÌ» Â Ä Å ÃÄ ²µ þÿä Å ÃÇ»¹º Í Á³ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ ½»Åà Äɽ µ½½ ¹Î½ Ä Â þÿ±¾¹»ì³ à  º±¹ Ä Â þÿ±à ĵ»µÃ¼±Ä¹ºÌÄ Ä±Â

Διαβάστε περισσότερα

Διαδανεισμός, Πρωτόκολλο z39.50 Στρατηγικές αναζήτησης

Διαδανεισμός, Πρωτόκολλο z39.50 Στρατηγικές αναζήτησης Διαδανεισμός, Πρωτόκολλο z39.50 Στρατηγικές αναζήτησης Σεμινάρια Βιβλιοθηκονόμων ΕΠΕΑΕΚ 2000 Φίλιππος Τσιμπόγλου Διευθυντής Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Κύπρου e-mail ftsimp@ucy.ac.cy 2 3 Πρωτόκολλο Z.3950

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ ΜΕ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΑΝΤΛΙΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΚΧΥΣΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ-ΟΦΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2030

Διαβάστε περισσότερα

Example of the Baum-Welch Algorithm

Example of the Baum-Welch Algorithm Example of the Baum-Welch Algorithm Larry Moss Q520, Spring 2008 1 Our corpus c We start with a very simple corpus. We take the set Y of unanalyzed words to be {ABBA, BAB}, and c to be given by c(abba)

Διαβάστε περισσότερα

Ανάκτηση Δεδομένων (Information Retrieval)

Ανάκτηση Δεδομένων (Information Retrieval) Ανάκτηση Δεδομένων (Information Retrieval) Παύλος Εφραιμίδης Βάσεις Δεδομένων Ανάκτηση Δεδομένων 1 Information Retrieval (1) Βάσεις Δεδομένων: Περιέχουν δομημένη πληροφορία: Πίνακες Ανάκτηση Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Περίπτωσης: Random Surfer

Μελέτη Περίπτωσης: Random Surfer Μελέτη Περίπτωσης: Random Surfer Introduction to Programming in Java: An Interdisciplinary Approach Robert Sedgewick and Kevin Wayne Copyright 2008 March 1, 2016 11:10 tt Memex Memex. [Vannevar Bush, 1936]

Διαβάστε περισσότερα

«Μηχανή Αναζήτησης Αρχείων» Ημερομηνία Παράδοσης: 30/04/2015, 09:00 π.μ.

«Μηχανή Αναζήτησης Αρχείων» Ημερομηνία Παράδοσης: 30/04/2015, 09:00 π.μ. ΕΡΓΑΣΙΑ 4 «Μηχανή Αναζήτησης Αρχείων» Ημερομηνία Παράδοσης: 30/04/2015, 09:00 π.μ. Στόχος Στόχος της Εργασίας 4 είναι να η εξοικείωση με την αντικειμενοστρέφεια (object oriented programming). Πιο συγκεκριμένα,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΩΡΟΘΔΣΖΖ ΚΑΣΑΛΛΖΛΩΝ ΘΔΔΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ Υ.Τ.Σ.Τ. ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ G.I.S.: ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ ΕΑΚΤΝΘΟ

ΥΩΡΟΘΔΣΖΖ ΚΑΣΑΛΛΖΛΩΝ ΘΔΔΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ Υ.Τ.Σ.Τ. ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ G.I.S.: ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ ΕΑΚΤΝΘΟ ΥΩΡΟΘΔΣΖΖ ΚΑΣΑΛΛΖΛΩΝ ΘΔΔΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ Υ.Τ.Σ.Τ. ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ G.I.S.: ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ ΕΑΚΤΝΘΟ Φαηδεπαλαγηψηνπ Μ. 1, Οηθνλνκίδεο Γ. 2 θαη Βνπδνχξεο Κ. 3 1 Γεωλόγος, Αριζηοηέλειο Πανεπιζηήμιο Θεζζαλονίκης, 54124,

Διαβάστε περισσότερα

Ανάκτηση Εικόνας βάσει Υφής με χρήση Eye Tracker

Ανάκτηση Εικόνας βάσει Υφής με χρήση Eye Tracker Ειδική Ερευνητική Εργασία Ανάκτηση Εικόνας βάσει Υφής με χρήση Eye Tracker ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ ΗΛΙΑΣ Α.Μ. 323 Επιβλέπων: Σ. Φωτόπουλος Καθηγητής, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Ηλεκτρονική και Υπολογιστές», Τμήμα Φυσικής,

Διαβάστε περισσότερα

6 Εικόνα εξώφυλλου: Λωρίδα του Mobius (Σύνθεση). Νικόλαος Μπαλκίζας 10

6 Εικόνα εξώφυλλου: Λωρίδα του Mobius (Σύνθεση). Νικόλαος Μπαλκίζας 10 6 ΕΡΓΑΣΙΑ 1 «Η Μηχανή Αναζήτησης Google» 6 Εικόνα εξώφυλλου: Λωρίδα του Mobius. 2005. (Σύνθεση). Νικόλαος Μπαλκίζας 10 Η Μηχανή Αναζήτησης Google 7 Εισαγωγή Η εύρεση χρήσιμων πληροφορίων στον Παγκόσμιο

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Δακτυλίου. Token Ring - Polling

Δίκτυα Δακτυλίου. Token Ring - Polling Δίκτυα Δακτυλίου Token Ring - Polling Όλοι οι κόμβοι είναι τοποθετημένοι σε ένα δακτύλιο. Εκπέμπει μόνο ο κόμβος ο οποίος έχει τη σκυτάλη (token). The token consists of a number of octets in a specific

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΤΟ ΚΑΠΜΝΙΣΜΑ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΝΔΡΕΣ Κατσαρής Γιάγκος Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α. Διαβάστε τις ειδήσεις και εν συνεχεία σημειώστε. Οπτική γωνία είδησης 1:.

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.  Διαβάστε τις ειδήσεις και εν συνεχεία σημειώστε. Οπτική γωνία είδησης 1:. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α 2 ειδήσεις από ελληνικές εφημερίδες: 1. Τα Νέα, 13-4-2010, Σε ανθρώπινο λάθος αποδίδουν τη συντριβή του αεροσκάφους, http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&artid=4569526&ct=2 2. Τα Νέα,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ CHAT ROOMS

Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ CHAT ROOMS ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Ι Ο Ν Ι Ω Ν Ν Η Σ Ω Ν ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : ΑΤΕΙ Ιονίων Νήσων- Λεωφόρος Αντώνη Τρίτση Αργοστόλι Κεφαλληνίας, Ελλάδα 28100,+30

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Αδαμαντία Τραϊφόρου (Α.Μ 263) Επίβλεψη: Καθηγητής Μιχαήλ Κονιόρδος

Επιμέλεια: Αδαμαντία Τραϊφόρου (Α.Μ 263) Επίβλεψη: Καθηγητής Μιχαήλ Κονιόρδος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Οι Ολοκληρωμένες Επικοινωνίες Μάρκετινγκ και η επίδρασή τους στη Συμπεριφορά του Καταναλωτή

Διαβάστε περισσότερα

Automatic extraction of bibliography with machine learning

Automatic extraction of bibliography with machine learning Automatic extraction of bibliography with machine learning Takeshi ABEKAWA Hidetsugu NANBA Hiroya TAKAMURA Manabu OKUMURA Abstract In this paper, we propose an extraction method of bibliography using support

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. «Θεσμικό Πλαίσιο Φωτοβολταïκών Συστημάτων- Βέλτιστη Απόδοση Μέσω Τρόπων Στήριξης»

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. «Θεσμικό Πλαίσιο Φωτοβολταïκών Συστημάτων- Βέλτιστη Απόδοση Μέσω Τρόπων Στήριξης» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥ «Θεσμικό Πλαίσιο Φωτοβολταïκών Συστημάτων- Βέλτιστη Απόδοση Μέσω Τρόπων Στήριξης» Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

Γιπλυμαηική Δπγαζία. «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ. Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο

Γιπλυμαηική Δπγαζία. «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ. Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΝΑΤΠΗΓΩΝ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ Γιπλυμαηική Δπγαζία «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο Σπιμελήρ Δξεηαζηική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΧΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΓΚ ΑΛΕΧΑΝΔΡΕΙΟ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΛΕΧΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΓΚ ΑΛΕΧΑΝΔΡΕΙΟ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΕΧΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΓΚ ΑΛΕΧΑΝΔΡΕΙΟ \ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ θεμα: Μελέτη της γνώσης, στάσης, πρόθεσης και συμπεριφοράς των χρηστών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΒΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΙΟΜΕΤΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΒΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΙΟΜΕΤΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΒΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΙΟΜΕΤΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα