ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ MEDITERRANEAN FOODS A.E

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ MEDITERRANEAN FOODS A.E"

Transcript

1 ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ MEDITERRANEAN FOODS A.E Η εταιρεία MEDITERRANEAN FOODS A.E είναι µία Ελληνική εταιρεία που λειτουργεί από το 1988, µε έδρα στο Κορωπί, Αττικής. Τα τελευταία 9 χρόνια η εταιρεία µετέφερε το εργοστάσιο σε νέες σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Λεωνίδιο / Πραγµατευτή, Κυνουρίας, Ν. Αρκαδίας. Τα προϊόντα που παράγει είναι Μουστάρδα, Ketchup, Μαγιονέζα, µε τα εµπορικά ονόµατα BRAVA & DELICIA σε συσκευασίες Food Service & Retail, Σάλτσες - Dressings µε το εµπορικό όνοµα DELICIA και σε συσκευασίες Food Service & Προϊόντα Ιδιωτικής Ετικέτας (Private Label) Μουστάρδα, Ketchup, Μαγιονέζα, για πελάτες του εσωτερικού και εξωτερικού. Κατά την διάρκεια των χρόνων λειτουργίας της η εταιρεία κατάφερε να ηγείται της Ελληνικής αγοράς, όσον αφορά το προϊόν µουστάρδα, ενώ παράλληλα κατέχει ένα σηµαντικό ποσοστό αυτής στα λοιπά προϊόντα της. Η ετήσια παραγωγή της ανέρχεται σε τόνους εκ των οποίων τόνοι αντιστοιχούν στην µουστάρδα (στοιχεία Ο ετήσιος κύκλος εργασιών της ανέρχεται σε 5,1 εκατοµµύρια του (στοιχεία 2004). Το έτος 1999 η εταιρεία πιστοποιήθηκε από τον ΕΛ.Ο.Τ. (Ελληνικός Οργανισµός Τυποποίησης), µε το πιστοποιητικό ποιότητας ISO 9002, το οποίο το 2004 προσαρµόστηκε στο νέο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ΙSO 9001:2000. Είναι η πρώτη Ελληνική εταιρεία του τοµέα της - µουστάρδα / ketchup κτλ.- που αποκτά το πιστοποιητικό αυτό & αποτελεί διασφάλιση του συστήµατος που ακολουθεί η εταιρεία τόσο κατά την παραγωγική διαδικασία των προϊόντων της όσο & κατά την πώληση - διακίνηση αυτών καθώς & για τις λοιπές δραστηριότητες της εταιρείας. Επίσης, τα προϊόντα της εταιρείας καθώς και όλες οι διεργασίες που τα αφορούν (αποθήκευση α υλών, παραγωγική διαδικασία, αποθήκευση τελικών προϊόντων, διάθεση), παρακολουθούνται µε γνώµονα το Σύστηµα HACCP (Σύστηµα Υγιεινής & Ασφάλειας των τροφίµων) από το 1998, το οποίο και πιστοποιήθηκε το 2004 από τον ΕΛ.Ο.Τ. σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ 1416:2000. Η εταιρεία απασχολεί συνολικά 45 άτοµα προσωπικό παραγωγής 22 επιστηµονικό προσωπικό Ποιότητας 5 προσωπικό πωλήσεων 13 προσωπικό Λογιστηρίου 3 λοιπό προσωπικό 2 Τα βασικά µέλη της Οµάδας HACCP της MEDITERRANEAN FOODS AE είναι το επιστηµονικό προσωπικό της εταιρείας που ασχολείται µε τα προϊόντα ΣΤΕΛΛΑ ΜΑΛΛΙΟΥ ΤΕΧΝ. ΤΡΟΦΙΜΩΝ MSc Υπ. ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ/Υπ. R&D ΣΤΡΑΤΟΣ ΓΟΛΕΓΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ/Υπ. ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ ΧΗΜΙΚΟΣ Υπ. ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΛΙΝΙΩΤΗΣ ΤΕΧΝ. ΤΡΟΦΙΜΩΝ Υπ.ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Σε συναντήσεις της Οµάδας συµµετέχουν και άλλα στελέχη της Εταιρείας καθώς και εξωτερικοί συνεργάτες, Σύµβουλοι κτλ., αναλόγως του αντικειµένου συνάντησης της Οµάδας

2 ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ MEDITERRANEAN FOODS A.E Η Οµάδα HACCP εργάστηκε σε δύο επίπεδα. Το πρώτο αφορούσε µελέτη της µετεγκατάστασης της παραγωγικής διαδικασίας. Εντοπισµός κινδύνων, αξιολόγησή τους και εύρεση των κατάλληλων Μέτρων Πρόληψης και ιορθωτικών ενεργειών, έτσι ώστε η µεταφορά να επηρρέαζε στο ελάχιστο τα προϊόντα κια την λειτουργία της Εταιρείας γενικότερα. Το δεύτερο επίπεδο που απασχόλησε την Οµάδα ήταν το καθαρό κοµµάτι της παραγωγικής επεξεργασίας και των προϊόντων της Εταιρείας. Η µετεγκατάσταση της παραγωγικής διαδικασίας σε ιδιόκτητο χώρο στην Πραγµατευτή Κυνουρίας µετέβαλε τα δεδοµένα σε σηµαντικό βαθµό. Οι κίνδυνοι που εντοπίστηκαν ήταν η παροχή ύδρευσης, το προσωπικό της παραγωγής, ο περιβάλλον χώρος και τέλος ως µελλοντικός κίνδυνος η παροχή ρεύµατος. Το νερό του δικτύου είναι από γεωτρήσεις το οποίο είναι αµφιλεγόµενης και µη σταθερής ποιότητας. Εποµένως θα επηρρέαζε όχι µόνο την ποιότητα των προϊόντων ως αφορά τα οργανοληπτικά χαρακτη-ριστικά αλλά και την ασφάλεια του. ιορθωτική ενέργεια ήταν η εγκατάσταση συστήµατος αντίστροφης όσµωσης για την επεξεργασία του νερού δυκτίου ώστε να εξασφαλίζεται η σταθερή του ποιότητα εντός των νοµοθετικών προδιαγραφών (Κ.Τ.Π.). Το προσωπικό που ήταν διαθέσιµο από την περιοχή, για απασχόλησή του στην παραγωγική διαδικασία, ήταν ανιδείκευτο, χωρίς βιοµηχανική συνείδηση και µε νοοτροπία τελείως αντίθετη µε αυτή που επιβάλλεται σε µια βιοµηχανία. Επιπλέον, υπήρχαν δυσκολίες στην εύρεση του κατάλληλου επιστηµονικού προσωπικού. Στόχος της Οµάδας και της ιοίκησης ήταν να αποκτήσει ένα προσωπικό το οποίο να εργάζεται υπεύθυνα, µε άρτια γνώση του αντικειµένου, µε αίσθηµα ευθύνης και ευαισθησία για το αντικείµενο εργασίας του, µειώνοντας στο ελάχιστο δυνατό τον κίνδυνο του ανθρώπινου παράγοντα στην παραγωγική διαδικασία. Μέτρο Πρόληψης ήταν και παραµένει να είναι, η συνεχής Εκπαίδευση του προσωπικού. Η Οµάδα HACCP πραγµατοποίησε αρχικά µια σειρά εκπαιδεύσεων µε θέµα την ειδίκευση του προσωπικού στα προϊόντα και στον τεχνολογικό εξοπλισµό της εταιρείας. Κατόπιν προχώρησε σε εκπαιδεύσεις µε αντικείµενο την ανάπτυξη του αισθήµατος ευθύνης τόσο σε κοινωνικό όσο και σε βιοµηχανικό επίπεδο. Μετά από δύο χρόνια λειτουργίας του Εργοστασίου στην περιοχή και από έντονο πρόγραµµα εκπαιδεύσεων και αξιολόγησης, το ανθρώπινο δυναµικό της Εταιρείας πλέον σταθεροποιήθηκε. Το προσωπικό που επιλέχθηκε είχε καταφέρει να προσαρµοστεί και να ανταποκριθεί στις ανάγκες της Εταιρείας. Οι εκπαιδεύσεις συνεχίζονται µε ποικίλα αντικείµενα, πχ. τις εξελίξεις των Συστηµάτων Ποιότητας και Υγιεινής και Ασφάλειας, την Ιχνηλασιµότητα, την ευαισθητοποίηση στο περιβάλλον, την Υγιεινή και Ασφάλεια των προϊόντων της Εταιρείας, την Ασφάλεια στον χώρο εργασίας. Σήµερα πλέον έχουν επιλεχθεί στελέχη τα οποία κατέχουν σηµαντικές θέσεις για το HACCP, τα οποία µε την συνεχή εκπαίδευση από την Οµάδα και εξωτερικούς φορείς, προσαρµόζονται στις συνεχώς νέες απαιτήσεις της Εταιρείας και της Παραγωγής τροφίµων. Οµοίως και το κατώτερο προσωπικό έχει ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της Εταιρείας και έχει βελτιώσει τις πρακτικές και την νοοτροπία του. Ως αποτέλεσµα όλης αυτής της προσπάθειας είναι η δηµιουργία θέλησης για µάθηση από το προσωπικό. Είναι αξιοσηµείωτο ότι πλέον προσπαθούν και ίδιοι από µόνοι τους να ενηµερώνονται και να προστρέχουν στην Οµάδα HACCP για επιπλέον ενηµέρωση. Ο περιβάλλον χώρος είναι αγροκτήµατα και αγροικίες. Αυτό συνεπάγεται έντονη παρουσία βλαπτικών οργανισµών (έντοµα, τρωκτικά, ερπετά κτλ.) και σκόνης

3 Επιπλέον, µε δεδοµένο ότι στην περιοχή υπάρχει κατά κύριο λόγο αγροτική δραστηριότητα και κατά δεύτερον τουριστική δραστηριότητα, έπρεπε να ληφθεί µέριµνα για τα απόβλητα της µονάδας. Μέτρα Πρόληψης που εφαρµόστηκαν : Έντονο πρόγραµµα Απεντοµόσωεν Μυοκτονιών Απολυµάνσεων Αεροκουρτίνες στις εισόδους εξόδους Εγκατάσταση µονάδων κλιµατιµού ώστε να υπάρχει θετική πίεση στους χώρους παραγωγής, εξοπλισµένων µε φίλτρα σκόνης και UV για µείωση του µικροβιακού φορτίου του αέρα. Μελέτη και εγκατάσταση, σε συνεργασία µε εξωτερικούς συνεργάτες, µονάδας επεξεργασίας αποβλήτων Βιολογικός καθαρισµός - έτσι ώστε να υπάρχει η µικρότερη δυνατή παρέµβαση στο οικοσύστηµα, σύµφωνα µε τα νοµοθετικά όρια λειτουργίας που καθορίζονται από την Νοµαρχία Αρκαδίας για την συγκεκριµένη περιοχή. Τέλος, η µετεγκατάσταση µιας παραγωγικής µονάδας σε επαρχιακή πόλη, χωρίς βιοµηχανικό παρελθόν, θα δηµιουργούσε προβλήµατα στην παροχή ηλεκτρικής ενέργειας τόσο για τις γύρω περιοχές όσο και στην παραγωγική διαδικασία (συχνές διακοπές παροχής). Το µέτρο πρόληψης ήταν η εγκατάσταση ενός υποσταθµού ρεύµατος ώστε να µπορεί η µονάδα επεξεργασίας να λειτουργεί απρόσκοπτα και χωρίς να επηρρεάζει την ευρύτερη περιοχή. Το δεύτερο επίπεδο εργασίας αφορά την καθ αυτή παραγωγική διαδικασία των προϊόντων και τα προϊόντα. Βασικές αρχές της παραγωγικής µας διαδικασίας ήταν ανέκαθεν : Χαµηλό ph Χαµηλή a w Καλή GMP Πρώτες & βοηθητικές ύλες µε αυστηρές προδιαγραφές Με την εφαρµογή του Σύστηµατος HACCP επιτύχαµε να αποδείξουµε και να επιβεβαιώσουµε τις αρχές αυτές, αλλά και να προχωρήσουµε ακόµα πιο πέρα, να εµβαθύνουµε περισσότερο στα προϊόντα και στα στάδια διαδικασίας παραγωγής τους. Ακολουθήθηκε η γνωστή διαδικασία Ανάλυσης Κινδύνων του Συστήµατος HACCP η οποία και µας οδήγησε στα Κρίσιµα σηµεία Ελέγχου. Η διαδικασία αυτή µετέτρεψε την εµπειρία της Εταιρείας σε καταγεγραµένη γνώση, η οποία στην συνέχεια επαληθεύτηκε, επιβεβαιώθηκε και επικυρώθηκε. Αυτή η διαδικασία ήταν ιδιαίτερα σηµαντική και βοήθησε στην εξέλιξη του Συστήµατος, της Εταιρείας αλλά και των προϊόντων. Πλέον η οµάδα HACCP εργάζεται από την Φάση σχεδιασµού ενός προϊόντος, πραγµατοποιεί µελέτες επικύρωσης των παραδοχών που κάνει και των διορθωτικών ενεργειών που προδιαγράφει. Στην φάση σχεδιασµού του Συστήµατος HACCP η Οµάδα δέχθηκε την πολύτιµη συνεργασία εξωτερικών συνεργατών της Εταιρείας καθώς και την πολύτιµη καθοδήγηση του Φορέα Πιστοποίησης. Η Εταιρεία Συµβούλων - ΕΝΝΟΥΣ ΕΠΕ - έπρεπε να παίξει καθοδηγητικό ρόλο και να βοηθήσει την Οµάδα έτσι ώστε να α. Κατανοήσει τις αρχές του Συστήµατος HACCP β. Να αναπτύξει µεθοδολογία αξιολόγησης κινδύνων Επίσης, να εκπαίδευσει τα στελέχη της Εταιρείας να σκέφτονται και να πράττουν σύµφωνα µε τις αρχές του HACCP. Στελέχη της ΕΝΝΟΥΣ ΕΠΕ - κος. Γδοντέλης, κα. Κωνσταντινίδη - συµµετείχαν ενεργά στις αρχικές συνεδριάσεις της Οµάδας HACCP και όταν το Σύστηµα ήταν στο στάδιο του σχεδιασµού του

4 Η συνεργασία ήταν επιτυχής διότι συνδοιάστηκαν οι δύο βασικοί παράγοντες σχεδιασµού του Συστήµατος HACCP : - η γνώση της Εταιρείας και των προϊόντων της από τα στελέχη της Εταιρείας µας - η γνώση και µεθοδολογία του Συστήµατος HACCP από τα στελέχη της ΕΝΝΟΥΣ ΕΠΕ. Σηµαντικό ρόλο έπαιξε και ο Φορέας πιστοποίησης (ΕΛ.Ο.Τ), τόσο καθοδηγητικό όσο και συµβουλευτικό στον σχεδιασµό του Συστήµατος HACCP και αποτέλεσε πηγή πληροφοριών και βιβλιογραφίας σε αρκετές περιπτώσεις. Στο σηµείο αυτό οφείλουµε να επισηµάνουµε ότι µια εταιρεία για να µπορέσει να ανταπεξέλθει στην εφαρµογή ενός απαιτητικού Συστήµατος όπως αυτό του HACCP, πρέπει να έχει επιθυµία να προχωρήσει και να εξελιχθεί µέσω του Συστήµατος αλλα και πολύτιµες συνεργασίες όπως οι ανωτέρω που περιγράφηκαν. Κατά τον σχεδιασµό και την εφαρµογή του HACCP πολλές φορές βρέθηκαν αντιµέτωπες οι απαιτήσεις του Συστήµατος µε την νοοτροπία της Εταιρείας, γεγονός που στην ελληνική πραγµατικότητα οδηγεί συνήθως σε αδιέξοδο. Η Εταιρεία Συµβούλων και ο Φορέας Πιστοποίησης συνέβαλαν στην αντιµετώπιση αυτού του αδιέξοδου και µάλιστα πολλές φορές είχε ως αποτέλεσµα την αλλαγή νοοτροπίας της Εταιρείας. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ & ΣΥΝΕΧΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ MEDITERRANEAN FOODS AE Κάνοντας µια ανασκόπηση µετά από 7 χρόνια εφαρµογής του Συστήµατος HACCP επισηµαίνουµε το υψηλό κόστος σχεδιασµού του Συστήµατος που ίσως για µια µικροµεσαία επιχείρηση να κρίνεται απαγορευτικό. Το κόστος αυτό περιλλαµβάνει επενδύσεις σε εξοπλισµό, αναλύσεις και µελέτες (υλικό κόστος) και κόστος ανθρωποωρών, δεδοµένου ότι στις ΜΜΕ το επιστηµονικό προσωπικό είναι µικρό σε αριθµό συνήθως και µε πολλές αρµοδιότητες. Όµως το κόστος αυτό µελλοντικά µειώνεται και επηρρεάζει σηµαντικά το κόστος Ποιοτικού Ελέγχου, ελέγχου της παραγωγικής διαδικασίας και τελικά το κόστος Εφαρµογής του Συστήµατος. Η εµπειρία µας δείχνει ότι το HACCP : α. Φέρνει την αυτογνωσία σε µια Επιχείρηση β. Εισάγει πρακτικές άγνωστες σε µικρού µεγέθους επιχειρήσεις, όπως η λειτουργία οµάδας, ο συντονισµός ενεργειών, η καταγραφή, παρατήρηση και αξιολόγηση δεδοµένων και αποτελεσµάτων. γ. Βοηθάει στην εστίαση του πραγµατικού προβλήµατος και στην αντιµετώπισή του µεθοδικά και µε µειωµένο κόστος. δ. ηµιουργεί µια σιγουριά στην σχέση παραγωγού και προϊόντος ε. ιευρήνει την καταγεγραµένη και επικυρωµένη γνώση µιας εταιρείας. στ. ιευκολύνει την πρόσβαση της εταιρείας στην Αγορά. Η MEDITERRANEAN FOODS AE έγινε δέκτης όλων των ανωτέρω οφελών του συστήµατος Υγιεινής και Ασφάλειας αλλα και επιπλέον : - Κατόρθωσε να εκπαιδεύσει και να ευασθητοποιήσει και τους ΜΜΕ προµηθευτές της, µειώνοντας έτσι τους πιθανούς κινδύνους των εισερχόµενων υλών - Βελτίωσε την παραγωγική της διαδικασία µε αποτέλεσµα την σταθερότητα των συνθηκών παραγωγής και του τελικού προϊόντος - ιεύρυνε τις Εµπορικές της συνεργασίες µε συµβόλαια παραγωγής προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας Ελληνικών και ξένων οίκων και εξασφαλίζει την απρόσκοπτη συνεργασία µε τους οίκους αυτούς

5

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν για την υλοποίησή της:

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν για την υλοποίησή της: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Απρίλιος 2011-1 - Μια πρωτοβουλία του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΣΜΑ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΣΜΑ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΣΜΑ Ο Σύνδεσμος Εταιρειών Συμβούλων Μάνατζμεντ Ελλάδος (ΣΕΣΜΑ) ιδρύθηκε το 1991 και αποτελεί τον Επαγγελματικό Συλλογικό Φορέα των οργανωμένων εταιρειών συμβούλων επιχειρήσεων στην Ελλάδα,

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή συστήµατος HACCP και διασφάλιση ποιότητας στην γραµµή παραγωγής γάλακτος 3,5 % στην βιοµηχανία γάλακτος ΝΕΟΓΑΛ.

Εφαρµογή συστήµατος HACCP και διασφάλιση ποιότητας στην γραµµή παραγωγής γάλακτος 3,5 % στην βιοµηχανία γάλακτος ΝΕΟΓΑΛ. ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Εφαρµογή συστήµατος HACCP και διασφάλιση ποιότητας στην γραµµή παραγωγής γάλακτος 3,5 % στην βιοµηχανία γάλακτος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ. ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ HACCP 12.1 Εισαγωγή Η υγιεινή και η ασφάλεια της διατροφικής αλυσίδας είναι ένα επίκαιρο θέμα πρωταρχικής σημασίας τόσο για τους δημόσιους

Διαβάστε περισσότερα

Τα συστήματα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων

Τα συστήματα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων Ιωάννης Τσαγκατάκης Διδάκτορας Χημείας Τα συστήματα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων Κατάλογος περιεχομένων 1.Εισαγωγή...1 2.Ιστορικά...2 3.Ποιότητα τροφίμων...2 3.1.Συστήματα διαχείρισης ποιότητας...3 3.2.Πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. Quality Management Systems Training for SMEs Leonardo da Vinci Project ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 9001:2008, ΣΕ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Ο Υ Σ Ι Α Σ Η Τ Η Σ Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α Σ

Π Α Ρ Ο Υ Σ Ι Α Σ Η Τ Η Σ Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α Σ Π Α Ρ Ο Υ Σ Ι Α Σ Η Τ Η Σ Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α Σ Οµονοίας 80 α, 65403 Καβάλα, Τηλ. (2510) 836435, Fax (2510) 232351 http://www.metron-consulting.gr ΜΕΤΡΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Γενικά Στοιχεία Νοµική Μορφή Οµόρρυθµος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΜΥΛΟΙ ΑΣΩΠΟΥ Α.Β.Ε.Ε.»

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΜΥΛΟΙ ΑΣΩΠΟΥ Α.Β.Ε.Ε.» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΜΥΛΟΙ ΑΣΩΠΟΥ Α.Β.Ε.Ε.» ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΔΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ : ΑΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ISO 9001:2000 ΚΑΙ ΕΛΟΤ 1416 (HACCP) ΣΤΟ ISO 22000:2005

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ISO 9001:2000 ΚΑΙ ΕΛΟΤ 1416 (HACCP) ΣΤΟ ISO 22000:2005 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ISO 9001:2000 ΚΑΙ ΕΛΟΤ 1416 (HACCP) ΣΤΟ ISO 22000:2005 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τυποποίηση Παραγωγικής Λειτουργίας - ISO 9000

Τυποποίηση Παραγωγικής Λειτουργίας - ISO 9000 Τυποποίηση Παραγωγικής Λειτουργίας - ISO 9000 Αγγελοπούλου Ασηµίνα, ΜΟΠ010 (mina@noc.uoa.gr) Ράπτης Τηλέµαχος, ΜΟΠ011, (traptis@noc.uoa.gr) Τσιµπάνης Κωνσταντίνος, ΜΟΠ012 (k.tsibanis@noc.uoa.gr) ΕΘΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Αγαπητοί συνάδελφοι,

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Αγαπητοί συνάδελφοι, ΠΡΟΛΟΓΟΣ Αγαπητοί συνάδελφοι, Η Ευρωπαϊκή Επιχείρηση καθώς και οι πολυεθνικές εταιρείες είναι ήδη ή θα αποτελέσουν στο προσεχές µέλλον µια πραγµατικότητα την οποία το εργατικό κίνηµα των εργαζοµένων θα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Έλεγχος Υγιεινής & Ασφάλειας τροφίµων-εφαρµογή συστήµατος ποιότητας, σε χώρους υγειονοµικού περιβάλλοντος

ΘΕΜΑ Έλεγχος Υγιεινής & Ασφάλειας τροφίµων-εφαρµογή συστήµατος ποιότητας, σε χώρους υγειονοµικού περιβάλλοντος ΘΕΜΑ Έλεγχος Υγιεινής & Ασφάλειας τροφίµων-εφαρµογή συστήµατος ποιότητας, σε χώρους υγειονοµικού περιβάλλοντος ΣΑΜΠΑΤΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Χηµικός Μηχανικός, Υγεινολόγος Μηχανικός, Γενικός Επιθεωρητής του Σώµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ HACCP & ISO 22000:2005

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ HACCP & ISO 22000:2005 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ HACCP & ISO 22000:2005 ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΟΦΕΛΗ Τεκμηριώνει στις αρχές τη συμμόρφωση με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία Ελαχιστοποιεί το ρίσκο - Μειώνει τον κινδύνο αποζημιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Η εταιρεία «Λ» ως μια δυναμική εξαγωγική βιομηχανική εμπορική εταιρία

Η εταιρεία «Λ» ως μια δυναμική εξαγωγική βιομηχανική εμπορική εταιρία Η εταιρεία «Λ» ως μια δυναμική εξαγωγική βιομηχανική εμπορική εταιρία Η εταιρία χημικών «Λ» ιδρύθηκε το 1987, αρχικά ως Ε.Ε. (ετερόρρυθμος εταιρία) που μετατράπηκε σε Α.Β.Ε.Ε. (ανώνυμη βιομηχανική εμπορική

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Νέες Τεχνικές Επιλογής Προσωπικού ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1. ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ

Κεφάλαιο 1. ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ Κεφάλαιο 1. ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ Στο κεφάλαιο αυτό, θα δοθούν οι ερμηνείες βασικών ορισμών γύρω από την προτυποποίηση και θα παρουσιαστεί η διαδικασία της προτυποποίησης. Εν συνεχεία θα αναφερθεί ο ρόλος που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑ ΟΤΕΑ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ

ΠΑΡΑ ΟΤΕΑ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΞΟΝΑΣ 4: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΤΡΟ 4.6: ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΠΟΛΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΖΩΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΡΑΣΗ 4.6.1.: ΗΜΙΟΥΡΓΊΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΠΟΛΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΠΠΚ) Περιφερειακός

Διαβάστε περισσότερα

ǹȃȉȍȃǿȉ Ȁ ȆǼȇǻǿȀǹȇǾȈ 0 6F īiȧʌȩȟƞȣ ,62 +$&&3 ȊȆȅȊȇīǼǿȅ īǽȍȇīǿǹȉ ǹĭǿȃǹ

ǹȃȉȍȃǿȉ Ȁ ȆǼȇǻǿȀǹȇǾȈ 0 6F īiȧʌȩȟƞȣ ,62 +$&&3 ȊȆȅȊȇīǼǿȅ īǽȍȇīǿǹȉ ǹĭǿȃǹ COPYRIGHT 2003 ΑΝΤΩΝΙΟΣ Κ. ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 2, 101 76 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων και αποφυγής προστίμων

Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων και αποφυγής προστίμων Χριστίνα Καλογεροπούλου Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ Μέλος ΤΕΕ Αρ Μητρώου: 127929 Τηλ.: 2710-2790 Κιν.: 699-3996226 E-mail: christy_jour@yahoo.gr Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΓΑΛ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΓΑΛ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Μ.Β.Α. ΕΧΕCUTIVE ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΓΑΛ Μεταπτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα και Περιβαλλοντική Διαχείριση:

Ποιότητα και Περιβαλλοντική Διαχείριση: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή: Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα: Διοίκησης Επιχειρήσεων Ποιότητα και Περιβαλλοντική Διαχείριση: Παρουσίαση του Προτύπου ISO 14001 & Εφαρμογή του Εισηγήτρια: Κοκολάκη

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ. ΕΠ-ΕΝ ΥΣΗ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑ ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑ Ο ΤΗΣ ΕΝ ΥΣΗΣ ΡΑΣΗ 2 Πιλοτικές εφαρµογές νέων µορφών οργάνωσης εργασίας ΕΡΓΑΣΙΑ 2.5 Αναπροσαρµογή µοντέλου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 9001:2008, ΣΕ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 9001:2008, ΣΕ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 9001:2008, ΣΕ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.- ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 1.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 3 2. ΓΕΝΙΚΑ 5

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ. Διασφάλιση ποιότητας, υγιεινής και ασφάλεια τροφίμων. Πώς αντιλαμβάνεται ο καταναλωτής την ποιότητα και τον κίνδυνο.

ΘΕΜΑ. Διασφάλιση ποιότητας, υγιεινής και ασφάλεια τροφίμων. Πώς αντιλαμβάνεται ο καταναλωτής την ποιότητα και τον κίνδυνο. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Διασφάλιση ποιότητας, υγιεινής και ασφάλεια τροφίμων. Πώς αντιλαμβάνεται ο καταναλωτής

Διαβάστε περισσότερα

Κάνουμε την Συντήρηση το Ανταγωνιστικό σας Πλεονέκτημα

Κάνουμε την Συντήρηση το Ανταγωνιστικό σας Πλεονέκτημα Μάρτιος Μάιος 2010 Κάνουμε την Συντήρηση το Ανταγωνιστικό σας Πλεονέκτημα Το COSWIN 7i στην Το έργο ακολούθησε την τυποποιημένη μέθοδο υλοποίησης έργων της Siveco Hellas: 1. Αποτύπωση Διαδικασιών, 2. Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΣ S.W.O.T.: ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΛΑ Ο ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΜΕΘΟ ΟΣ S.W.O.T.: ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΛΑ Ο ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΜΕΘΟ ΟΣ S.W.O.T.: ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΛΑ Ο ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ των Κατερέλου ηµήτριου Α.Μ. 5984 Κατσαβαβάκη

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή ISO 22000. μ έ ρ ο ς. 1.1 Σκοπός του προτύπου - Γενικά

1. Εισαγωγή ISO 22000. μ έ ρ ο ς. 1.1 Σκοπός του προτύπου - Γενικά μ έ ρ ο ς Α ISO 22000 1. Εισαγωγή 1.1 Σκοπός του προτύπου - Γενικά Το ISO 22000 αναπτύχθηκε από την ISO Technical Committee 34 Working Group 8 (ISO TC34/WG8) σύμφωνα με τον οδηγό ISO-72 (οδηγός για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ISO 22000:2005 ΤΗΣ ΝΤΑΣΙΟΣ Α.Ε.Β.Ε.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ISO 22000:2005 ΤΗΣ ΝΤΑΣΙΟΣ Α.Ε.Β.Ε. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ISO 22000:2005 ΤΗΣ ΝΤΑΣΙΟΣ Α.Ε.Β.Ε. Σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005, η ασφάλεια τροφίμων συνδέεται άμεσα με την ύπαρξη βλαπτικών παραγόντων, των κινδύνων, στα τρόφιμα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα